Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Strategi Penyelesaian Masalah Yang Melibatkan Fungsi Linear Di Kalangan Pelajar Diploma: Satu Kajian Kes

Strategi Penyelesaian Masalah Yang Melibatkan Fungsi Linear Di Kalangan Pelajar Diploma: Satu Kajian Kes

Ratings:
(0)
|Views: 1,170|Likes:
Published by fairus
Fungsi Linear mula diperkenalkan sejak diperingkat sekolah menengah, tetapi pelajar-pelajar pusat
pengajian tinggi khususnya di peringkat Diploma masih belum menguasai sepenuhnya penyelesaian
masalah yang melibatkan Fungsi Linear. Kertas kerja ini mengupas dan membincangkan tentang
pencapaian pelajar, kaedah dan strategi penyelesaian masalah yang digunakan oleh pelajar Diploma
semasa menyelesaikan masalah Fungsi Linear. Metodologi kajian ini adalah bertunjangkan kepada
Perspektif Pemprosesan Maklumat di mana data diperolehi melalui kaedah kuantitatif iaitu ujian kertas
dan pensel dan diikuti dengan temuduga separa berstruktur bagi memperolehi maklumat dengan lebih
tepat tentang jawapan daripada soalan ujian bertulis yang telah dijalankan. 25 orang pelajar Diploma
telah mengambil bahagian. Daripada analisis kuantitatif yang dijalankan didapati kesemua pelajar
tersebut telah mendapat markah melebihi 50% iaitu melebihi 10 daripada 20 markah yang
diperuntukkan. Selain itu, 12 orang pelajar mendapat markah 80% dan ke atas. Kebanyakan pelajar
boleh menyelesaikan masalah Fungsi Linear yang rutin seperti mencari nilai x jika diberi nilai y,
menentukan samada suatu titik yang diberi berada di atas garis lurus atau tidak dan menentukan
samada suatu titik yang diberi merupakan penyelesaian kepada persamaan. Terdapat dua kaedah utama
yang digunakan oleh pelajar yang dikenali sebagai kaedah graf dan kaedah aljabar di samping 14
bentuk strategi telah dikenalpasti digunakan dalam menyelesaikan masalah Fungsi Linear.
Walaubagaimanapun, melalui temuduga separa berstuktur yang dijalankan mendapati kaedah aljabar
lebih popular dan menjadi pilihan pertama pelajar semasa menyelesaikan masalah Fungsi Linear
walaupun soalan yang diberi lebih mudah diselesaikan menggunakan kaedah graf. Namun begitu
terdapat juga pelajar yang menggunakan kedua-dua kaedah penyelesaian.
Fungsi Linear mula diperkenalkan sejak diperingkat sekolah menengah, tetapi pelajar-pelajar pusat
pengajian tinggi khususnya di peringkat Diploma masih belum menguasai sepenuhnya penyelesaian
masalah yang melibatkan Fungsi Linear. Kertas kerja ini mengupas dan membincangkan tentang
pencapaian pelajar, kaedah dan strategi penyelesaian masalah yang digunakan oleh pelajar Diploma
semasa menyelesaikan masalah Fungsi Linear. Metodologi kajian ini adalah bertunjangkan kepada
Perspektif Pemprosesan Maklumat di mana data diperolehi melalui kaedah kuantitatif iaitu ujian kertas
dan pensel dan diikuti dengan temuduga separa berstruktur bagi memperolehi maklumat dengan lebih
tepat tentang jawapan daripada soalan ujian bertulis yang telah dijalankan. 25 orang pelajar Diploma
telah mengambil bahagian. Daripada analisis kuantitatif yang dijalankan didapati kesemua pelajar
tersebut telah mendapat markah melebihi 50% iaitu melebihi 10 daripada 20 markah yang
diperuntukkan. Selain itu, 12 orang pelajar mendapat markah 80% dan ke atas. Kebanyakan pelajar
boleh menyelesaikan masalah Fungsi Linear yang rutin seperti mencari nilai x jika diberi nilai y,
menentukan samada suatu titik yang diberi berada di atas garis lurus atau tidak dan menentukan
samada suatu titik yang diberi merupakan penyelesaian kepada persamaan. Terdapat dua kaedah utama
yang digunakan oleh pelajar yang dikenali sebagai kaedah graf dan kaedah aljabar di samping 14
bentuk strategi telah dikenalpasti digunakan dalam menyelesaikan masalah Fungsi Linear.
Walaubagaimanapun, melalui temuduga separa berstuktur yang dijalankan mendapati kaedah aljabar
lebih popular dan menjadi pilihan pertama pelajar semasa menyelesaikan masalah Fungsi Linear
walaupun soalan yang diberi lebih mudah diselesaikan menggunakan kaedah graf. Namun begitu
terdapat juga pelajar yang menggunakan kedua-dua kaedah penyelesaian.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: fairus on Mar 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2012

pdf

text

original

 
C S S R 0 8’ 0 9
 
14 - 15 March 2009
C
O N F E R E N C E ON
S
C I E N T I F I C
&
 
S
O C I A L
R
E S E A R C H
 
Paper number: 8232997 
Strategi Penyelesaian Masalah Yang Melibatkan FungsiLinear Di Kalangan Pelajar Diploma: Satu Kajian Kes
1
Roselah Osman,
2
Sumarni Abu Bakar dan
3
Wan Nooraini Wan Jaafar
1
,2,3
Pusat Pengajian Matematik Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif, UiTM Shah Alam
1
roselah@tmsk.uitm.edu.my,
2
sumarni@tmsk.uitm.edu.my,
3
wnoraaini@tmsk.uitm.edu.my ABSTRAK Fungsi Linear mula diperkenalkan sejak diperingkat sekolah menengah, tetapi pelajar-pelajar pusat pengajian tinggi khususnya di peringkat Diploma masih belum menguasai sepenuhnya penyelesaianmasalah yang melibatkan Fungsi Linear. Kertas kerja ini mengupas dan membincangkan tentang pencapaian pelajar, kaedah dan strategi penyelesaian masalah yang digunakan oleh pelajar Diplomasemasa menyelesaikan masalah Fungsi Linear. Metodologi kajian ini adalah bertunjangkan kepadaPerspektif Pemprosesan Maklumat di mana data diperolehi melalui kaedah kuantitatif iaitu ujian kertasdan pensel dan diikuti dengan temuduga separa berstruktur bagi memperolehi maklumat dengan lebihtepat tentang jawapan daripada soalan ujian bertulis yang telah dijalankan. 25 orang pelajar Diplomatelah mengambil bahagian. Daripada analisis kuantitatif yang dijalankan didapati kesemua pelajar tersebut telah mendapat markah melebihi 50% iaitu melebihi 10 daripada 20 markah yangdiperuntukkan. Selain itu, 12 orang pelajar mendapat markah 80% dan ke atas. Kebanyakan pelajar  boleh menyelesaikan masalah Fungsi Linear yang rutin seperti mencari nilai x jika diberi nilai y,menentukan samada suatu titik yang diberi berada di atas garis lurus atau tidak dan menentukansamada suatu titik yang diberi merupakan penyelesaian kepada persamaan. Terdapat dua kaedah utamayang digunakan oleh pelajar yang dikenali sebagai kaedah graf dan kaedah aljabar di samping 14 bentuk strategi telah dikenalpasti digunakan dalam menyelesaikan masalah Fungsi Linear.Walaubagaimanapun, melalui temuduga separa berstuktur yang dijalankan mendapati kaedah aljabar lebih popular dan menjadi pilihan pertama pelajar semasa menyelesaikan masalah Fungsi Linear walaupun soalan yang diberi lebih mudah diselesaikan menggunakan kaedah graf. Namun begituterdapat juga pelajar yang menggunakan kedua-dua kaedah penyelesaian.Kata Kunci: Kaedah; Strategi; Penyelesaian Masalah; Fungsi Linear.
1. PENGENALAN 
Anton (2005) dalam prolognya ada menyatakan
“…the concept of function is a basic idea that underliesalmost all mathematical and physical relationships…
.”. Oleh itu, amat wajarlah topik Fungsi diberikeutamaan dalam mempelajari ilmu matematik dan salah satunya dapat dilihat pada urutan susunan topik  pada kebanyakan buku Kalkulus yang mana didahului oleh topik Fungsi (H.Anton, 2005). Fungsi Linear khususnya dan garis lurus adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Ini dapat dilihat daripada beberapa definisi fungsi linear yang diberikan. Antaranya ialah:
 A linear function, whose graph is a line, can be written in the form y = mx + b, where m and b areconstants and m 0. As with any function, students can represent a linear function as a table, an equation,or a graph.”
(http://www.learner.org/channel/workshops/algebra/workshop2/index.html).
 A function of the form f(x) = mx + b where m and b are some fixed numbers. The names "m" and "b" are traditional. Functions of this kind are called "linear" because their graphs are straight lines”.
 (http://www.shodor.org/interactivate/dictionary/).
 
C S S R 0 8’ 0 9
 
14 - 15 March 2009
C
O N F E R E N C E ON
S
C I E N T I F I C
&
 
S
O C I A L
R
E S E A R C H
 
Paper number: 8232997 
Daripada definisi di atas, pada umumnya fungsi linear berkait dengan persamaan linear, persamaangaris lurus dan graf garis lurus. Di Malaysia, pengenalan topik Fungsi khususnya Fungsi Linear diajar seawal peringkat sekolah menengah sehinggalah ke peringkat universiti. Di peringkat universiti, topik Fungsi Linear merangkumi aspek mencari kecerunan, persamaan dan lakaran graf garis lurus berdasarkannilai kecerunan, pintasan-x dan pintasan-y, garis lurus selari, garis lurus serenjang dan titik persilangandua garis lurus.(silibus kursus Pengantar Matematik Pengurusan,QM1003). Antara contoh soalan dalamtopik ini ialah:Diberi A(2, −3) dan B(−1,3),a) cari kecerunan AB b) cari persamaan garis lurus yang melalui A dan B dalam bentuk titik kecerunan, kecerunan pintasan, umum dan penggalan.c) Lakarkan garis lurus tersebut.d) Cari pintasan-x dan pintasan-y(Manual Algebra(Edaran Dalaman), MAT142, UiTM, ms 117)Daripada sukatan pelajaran dan contoh soalan yang diberikan di atas, didapati pendekatan pengajaranyang digunakan adalah lebih menjurus kepada kaedah manipulasi atau pengiraan berbanding dengankaedah pengajaran melalui penyelesaian masalah iaitu kaedah eksplorasi dan pembinaan pengetahuan.Pengkaji berandaian bahawa pelajar yang dihasilkan daripada kaedah pengajaran seperti ini lebih berpotensi untuk menghafal rumus, menghafal bentuk soalan dan prosidur-prosidur penyelesaiannya berbanding dengan kefahaman yang mendalam tentang masalah yang diberi. Pemilihan strategi yangdigunakan pelajar dalam menyelesaikan masalah fungsi linear ini berkemungkinan telah digunakan berulang-ulang kali oleh pelajar sebelum ini. Walaubagaimanapun, pengkaji berpendapat pemilihanstrategi penyelesaian yang canggih(advance) menunjukkan pelajar tersebut telah melangkau araskemahiran yang diajar sebelumnya.Banyak kajian tentang topik fungsi dan graf telah dijalankan yang melibatkan konsep, kefahaman, perwakilan fungsi dan penggunaan teknologi untuk melakar graf fungsi (Leinhardt, G. et al, 1990;Moschkovich, J. et al, 1993; Yerushalmy, M., 1993; Knuth, J. E., 2000; Mousoulides, N. et al, 2004).Kajian-kajian yang telah dijalankan mendapati terdapat dua kaedah yang dipilih oleh pelajar untuk menyelesaikan masalah fungsi samada kaedah aljabar atau kaedah graf. Disamping mengetahui kaedahyang digunakan, kajian ini bertujuan untuk memperkayakan pengetahuan pengajar dan pengkaji dalam bidang pendidikan matematik tentang strategi yang digunakan oleh pelajar di samping mengetahui pencapaian mereka dalam menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan Fungsi Linear.
2. TINJAUAN KAJIAN LEPAS 2.1
 
Kerangka Teori
Untuk mengetahui strategi pelajar menyelesaikan masalah khususnya dalam matematik, metodologikajian mengikut pendekatan pemprosesan maklumat dianggap sesuai. Seperti yang dilaporkan oleh Nik Azis(1996), menurut pendekatan ini, menyelesaikan masalah membabitkan proses atau komponenmaklumat yang mengandungi lima fungsi(Stenberg, 1981). Antaranya ialah metabahagian yangmengandungi elemen seperti memahami masalah, menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikanmasalah dan memilih strategi bagi menyelesaikan masalah. Dalam konteks pemilihan strategi bagimenyelesaikan masalah, ianya berkait rapat dengan metakognitif, iaitu keupayaan individu untuk memahami kebolehan-kebolehan kognitifnya sendiri(Flavell, 1978). Setiap individu mempunyaikebolehan kognitif yang berbeza-beza. Menurut Borkowski dan Peck(1986), dalam Nik Azis(1996), perbezaaan dari segi kognitif ini menyebabkan setiap individu menggunakan strategi yang berbeza-bezadalam menyelesaikan masalah. Mengikut pandangan pengkaji, dalam kontek penyelesaian masalah,sekiranya individu itu tahu penyelesaian kepada masalah yang diberi, penggunaan strategi yang pelbagaidalam menyelesaikannya menunjukkan yang individu itu mempunyai kefahaman yang mendalam tentangmasalah tersebut. Tetapi Knuth(2000), ada mengatakan bahawa tahap kefahaman seseorang individu pula bergantung kepada kekuatan dan bilangan hubungan yang dibina diantara stuktur-stuktur kognitif( i.e:
 
C S S R 0 8’ 0 9
 
14 - 15 March 2009
C
O N F E R E N C E ON
S
C I E N T I F I C
&
 
S
O C I A L
R
E S E A R C H
 
Paper number: 8232997 
gambaran mental, perwakilan, skim pengetahuan). Saling hubungan antara stuktur ini berkait dengan‘pengetahuan konsep’ dimana menurut Nik Azis(1996), “pengetahuan konsep merujuk kepada pengetahuan yang kaya dengan berbagai-bagai saling hubungan yang mengaitkan satu skim pengetahuandengan skim pengetahuan yang lain”. (ms 201). Semakin banyak hubungkait yang dapat dijalinkan antarastuktur tersebut, semakin tinggilah tahap kefahaman individu itu. Dengan itu, mengkaji strategi-strategiyang digunakan pelajar dalam kajian ini secara tidak langsung ianya mengkaji satu aspek kefahamanindividu dalam menyelesaikan masalah matematik.Dalam konteks fungsi, O’Callaghan(1998) ada mengatakan pengetahuan konsep melibatkan keupayaanindividu untuk menterjemah perwakilan fungsi dalam empat situasi yang berbeza samada bentuk jadual,graf, simbolik atau “
real-world situation
” (Davis J. D, 2005). Mengikut pandangan pengkaji, seseorangindividu yang berjaya menghubungkaitkan sebarang perwakilan fungsi bermakna beliau berjaya melihatfungsi daripada perspektif yang berbeza. Perspektif ini dimajukan oleh Moschkovich, Schoenfeld danArcavi(1993) yang diambil daripada Knuth(2000). Menurutnya, fungsi dapat dilihat daripada dua perspektif yang berbeza. Ia boleh dilihat daripada ‘perspektif proses’ atau daripada ‘perspektif objek’. Jikadaripada ‘perspektif proses’, sesuatu fungsi itu diterima sebagai hubungan di antara nilai x dan nilai y:Bagi setiap nilai x, fungsi itu memberikan satu nilai y”(diterjemah daripada Moschkovich et al., 1993, p.71). Contohnya, pelajar yang melihat fungsi dari perspektif ini boleh menggantikan nilai x ke dalam persamaan dan menyelesaikannya untuk nilai y atau pelajar boleh menyatakan penyelesaian bagi suatu persamaan dengan memilih sebarang titik di atas graf bagi persamaan tersebut. Sfard(1992) adamengatakan sebarang proses, algoritma dan tindakan dalam menyelesaikan masalah matematik diterangkan sebagai “
operational conception
”.Selain daripada itu, perspektif proses ini berlaku dalam domain pengetahuan prosidur yang manamenurut Nik Azis(1996), pengetahuan ini membabitkan peraturan, hukum atau algoritma yang bolehdigunakan untuk menyelesaikan masalah matematik. Sebaliknya, dari perspektif objek, fungsi atau sesuatuhubungan dan sebarang perwakilannya dirujuk sebagai satu entiti. Moschkovich et al.(1993) menyatakan
“.... algebraically as members of parameterized classes, or in a plane as graphs that, in colloquial languange, are though of as being ‘picked up whole’ and rotated or translated”
(pg.71). Moschkovich etal.(1993) nampaknya bersetuju dengan Sfard (1992) yang mengatakan “
Seeing a mathematical entity asan object means being capable of refering to it as if it were a real thing – a static structure , existing  somewhere in place and time. It also means being able to recognize the idea ‘at a glance’ and tomanipulate it as a whole without going into details
”. Tetapi beliau mengkelaskan persepktif objek inidalam domain “
 structural conception
”. Pelajar yang melihat fungsi dari perspektif ini boleh melakar graf garis lurus yang selari dengan fungsi y = 3x + b sekiranya graf fungsi tersebut telah dilakar terlebih dahuluatau pelajar boleh memenuhkan nilai dua fungsi dalam jadual; Contohnya: dengan menggunakanhubungan (Knuth, 2000).Oleh yang demikian, pemilihan strategi untuk menyelesaikan masalah matematik, khususnya dalamtopik fungsi secara tidak langsung dapat memberitahu kita tentang perspektif pelajar berhubung topik fungsi.
 
2.2 Kajian-Kajian Lepas
Banyak kajian tentang topik fungsi dan graf telah dijalankan yang melibatkan konsep, kefahaman, perwakilan fungsi dan penggunaan teknologi untuk melakar graf fungsi (Leinhardt, G. et al, 1990; Sfard,A., 1992; Romberg, T. A. et al, 1993; Moschkovich, J. et al, 1993; Knuth, J. E., 2000; Mousoulides, N. etal, 2004). Antara kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan ialah daripada Knuth(2000)dengan kajiannya “
Student understanding of the connections between algebraic and graphical representations of a function
” dan daripada Mousoulides, N. et al(2004) dengan kajiannya “
 Algebraic and Geometric approach in function problem solving 
”. Knuth (2000), dalam kajiannya ke atas 178 pelajar mendapati lebih daripada 75% pelajarnya memilih strategi penyelesaian aljabar sebagai pilihan pertama penyelesaian, walaupun pada situasi itu, strategi menggunakan graf adalah lebih mudah dan cepat berbanding strategi penyelesaian aljabar. Menurutnya lagi, ramai pelajar yang gagal menunjukkan strategimenggunakan graf sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan soalan-soalan fungsi linear yang

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
alengs76 liked this
rafidah ahmad liked this
Stella Ong liked this
Nurul Afifah liked this
lyiea_10 liked this
ima_murni2089969 liked this
Hasto Prasetyo liked this
Go Ko liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->