Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
P. 1
Analytical Methods - Statistics

Analytical Methods - Statistics

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 2,247|Likes:
Published by Steven Goddard
Analytical Methods - Statistics. FOR REFERENCE ONLY.
Analytical Methods - Statistics. FOR REFERENCE ONLY.

More info:

Published by: Steven Goddard on Oct 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

 
Tzisi Bfjjkxj
Dfeziezt
Zf|md\kbi
\xitiezkzmfe Fc Jkzk;Niktyxit fc Diezxko Ziejied} kej Jmt|ixtmfe4Omeikx Dfxxiokzmfe kej Omeikx Xibxittmfe:\xfhkhmomz}/ Hmefnmko kej \fmttfe Jmtzxmhyzmfe/ Tkn|omeb kejItzmnkzmfe Z`ifxmit kej Tmbemcmdkedi Zitzmeb2Hmhomfbxk|`};;
\kbi ; fc ;8
 
Tzisi Bfjjkxj
 Keko}zmdko Niz`fjt — Kttmbeniez :
Tzkzmtzmdt kej \xfhkhmomz}
\xitiezkzmfe fc Jkzk
Z`i jmknizix me nmoomnizixt fc k xiio fc rmxi mt niktyxij me :0 |okdit kej z`i xityozt kxi ktt`fre78%;<8%8=8%488%8;8%;:8%888%808%;08%;28%8<8%848%;48%838%;<8%8;8%;28%808%;98%;38%898%848%;;8%828%4:8%8:8%<98%8=8%;08%8:8%;38%;98%888%;:8%828%<=8%8;8%;;8%;28%888%;=8%;88%8<8%848%<28%;48%838%;38%;8
;%; Cfxn k cxi{yied} jmtzxmhyzmfe fc z`i jmknizixt `ksmeb khfyz 3 dokttit%XkebiCxi{yied}
8%<9 p 8%<=48%;< p 8%;:;;8%;9 p 8%;=;;8%8< p 8%8:;88%89 p 8%8==8%4< p 8%4:8
;%8 Jxkr k `mtzfbxkn ji|mdzmeb z`i jkzk
\kbi 8 fc ;8
Xiio fc Rmxi Jmknizixt .@mtzfbxkn
<8:30;<;8;:8%<9 6 p 6 8%<=8%;< 6 p 6 8%;:8%;9 6 p 6 8%;=8%8< 6 p 6 8%8:8%89 6 p 6 8%8=8%4< 6 p 6 8%4:
Jmknizxi (nn-
   C  x  i  {  y  i  e  d  }   J  i  e  t   m   z  }
 
Tzisi Bfjjkxj
;%4 Cfxn k dynyokzmsi cxi{yied} jmtzxmhyzmfe
Xkebi Cxi{yied} Dynyokzmsi Cxi{yied}
8%<9 ≩ p ≪ 8%<=448%;< p 8%;:;;;:8%;9 p 8%;=;;898%8< p 8%8:;8428%89 p 8%8==:38%4< p 8%4:8:0
;%: Jxkr ke Fbmsi cfx z`i jkzk
M riez h} z`i |fmez nkji h} k rihtmzi M cfyej khfyz Fbmsit kej jxir tzxkmb`z omeit xkz`ixz`ke k tnffz` fei%
Z`i |fmezt t`fyoj hi dfeeidzij h}
tzxkmb`z
omeit/ efz k tnffz` dyxsi ktzkyb`z h} nke} zipzhffat% Z`i tzxkmb`z omei kttynit z`kz z`i jkzk kxiyemcfxno} jmtzxmhyzij kdxftt z`i doktt mezixsko . kt xi|xitiezij fe k `mtzfbxknh} k xidzkebyokx hkx% R`motz z`mt rmoo konftz dixzkmeo} efz hi zxyi/ mz bmsit kefhgidzmsi smir z`kz koofrt jmccixiez |if|oi zf dfni zf dfnnfe dfedoytmfet%Dfeeidzmeb z`i |fmezt h} k tnffz` dyxsi mt tyhgidzmsi kej rmoo oikj zf jmccixiez|if|oi jxkrmeb jmccixiez dfedoytmfet cxfn z`i jkzk%„
\kbi 4 fc ;8
Fbmsi Fc Dynyokzmsi Cxi{yied}t
<;<8<4<:<9<3<8%<9 6 p 6 8%<=8%;< 6 p 6 8%;:8%;9 6 p 6 8%;=8%8< 6 p 6 8%8:8%89 6 p 6 8%8=8%4< 6 p 6 8%4:
Bxfy|
   D  y  n  y   o  k   z   m  s  i   C  x  i  {  y  i  e  d  }

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Patricia Sacrez liked this
David Marsh liked this
jimlock1981 liked this
mario370 liked this
Asif Ameer liked this
flatt1128 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->