Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Noli Me Tangere by Rizal, José, 1861-1896

Noli Me Tangere by Rizal, José, 1861-1896

Ratings:

4.67

(12)
|Views: 8,859|Likes:
Published by Gutenberg.org

More info:

Published by: Gutenberg.org on Mar 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
NOLI ME TANGERE
HUAG ACONG SALANG̃IN NINO MAN
NOLI ME TANGERE1
 
Dr. J. RIZALNOLI ME TANGERE
Novelang wicang Castila na tinagalogThe Project Gutenberg eBook of Noli Me Tangere, by Dr. José Rizal.HUAG ACONG SALANG̃IN NINO MAN2
 
NI
PASCUAL H. POBLETE
Kilalang manunulat at Tagapatnubay ngmga unang Pamahayagang Tagalog.¿Anó? Di bagá cayâ macalálabas sainyong manga dulaan ang isangCésar? Tangí na bagá lamang macalálabasdoon ang isang Aquiles,ang isang Orestes, ó Andrómaca?¡Aba! Cung ganyan namang ualâna tayong namamasdan cung diang mga nangangatungculan sa bayan, mga pari, mga alférez at mga secretario, ang mga húsar, comandanteat mga alguacil.Datapowa't sabihin mo, ¿anó angdakilang bagay na magagawâ nangmga alibughang ito? ¿Pang-gagalinganbagá ang ganitóng mga técasngmga di caraniwang gawá?»Was? Es dürfte kein Cäsar auf eurenBühnen sich zeigen?—Kein Achill,kein Orest, keine Andromacha mehr?«Nichts! Man sieht bei uns nur Pfarrer,Commerzienräthe,Fähndriche,Secretärs oder Husarenmajors.»Aber, ich bitte dich, Freund, was kanndenn dieser MisereGroßes begegnen,was kann Großes denn durch sie geschehn?«Schiller. Ang anino ni Shakespeare.MAYNILALimbagan ni M. FernandezPAZ, 447, Sta. Cruz.Ang sabing Noli me Tangere ay wikang latin. Mga wika sa Evangelio ni San Lúcas. Ang cahulugán sa wikangtagalog ay Huwag acong salangin nino man. Tinatawag din namáng Noli me Tangere ang masamang bukol nanacamamatay na Cancer cung pamagatán ngmga pantás na mangagamot.
Sa hang̃ad na ang mga librong NOLI ME TANGERE at FILIBUSTERISMO, na kinatha ngDr. Jose Rizal aymaunáwa at málasapang magaling ngcatagalugan, ang mga doo'y sinasabing nagpapakilala ngtunay natingcalayaan at ngdapat nating gawiin, at nacapagpapaálab, namán ngning̃as ng̃ ating puso sa pag-ibig sa kinamulatang lupa, minatapat cong ipalimbag ang isinawikang tagalog na mg̃a librong yaon, sa dahilang sa bilang na sampòng millong (sampong libong libo) filipino, humiguit cumulang, aywalang dalawampong libo ang tunay na nacatatalos ng̃ wicang castila na guinamit sa mg̃akinathang yaón.Cung pakinabang̃an ng̃ aking mg̃a calahi itong wagás cong adhica, walang cahulilipna towa ang aking tatamuhin, sa pagca't cahit babahagya'y nacapaglicod acó sa Inang-Bayan. Maynila, unang araw ng̃ Junio ng̃ taong isang libo siyam na raan at siyam.
Saturnina Rizal ni Hidalgo,The Project Gutenberg eBook of Noli Me Tangere, by Dr. José Rizal.HUAG ACONG SALANG̃IN NINO MAN3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cielo_paloma liked this
Joseph Acero liked this
laarnzpretty liked this
halehs liked this
Princess Ceredon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->