Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
w w w . p o l

w w w . p o l

Ratings: (0)|Views: 694|Likes:
Published by ENAK9000

More info:

Published by: ENAK9000 on Feb 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
     T     Y     G     O     D     N     I     K
Fach wysokiegoryzyka
strona 18
w w w . p o l s k a - z b r o j n a . p l
NR 44
(666) 1 listopada 2009
INDEKS 337 374 ISSN 0867-4523
Pakistańskazadra
strona 43
 Trudnewychowanie
strona 8
Broń w ogniu
strona 24
Cena 3 zł
(w tym 7% VAT)
 
  w  y  r  z  u   t  n   i  a  r  a   k   i  e   t  o  w  a   W   R -   4   0
   1   5   5  m  m   s  a  m  o   b   i  e   ż  n  a   h  a  u   b   i  c  a
HUTA STALOWA WOLA S.A.
Centrum Produkcji Wojskowej
ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wolatel.: 015 813 73 40, fax. 015 813 49 84
e-mail: cpw@hsw.pl www.hsw.pl
DEFENDER2007
 
POLSKA ZBROJNA NR 44 | 1 LISTOPADA 2009
3
IZRAEL 2009
IDEOLO
MAREKSARJUSZ-WOLSKI
 J A S N O W I Z O R
   F   O   T .   S   T   U   D   I   O   I   W   O   N   A   /   I   S   W 
Inne spojrzenie
N
agroda imienia Sacharowa na rzeczwolności myśli jest przyznawanaprzez Parlament Europejski osobomo wyjątkowych dokonaniach w wal-ce z nietolerancją, fanatyzmem i prześladowa-niem. I choć w sam raz pasuje do planów amery-kańskiego prezydenta, europejscy deputowanipostanowili uhonorować nią odważnych Rosjanze stowarzyszenia Memoriał. Posłowie byli prze- jęci informacjami o zabójstwach dziennikarki
Anny Politkowskiej
, działaczki na rzecz prawczłowieka
Natalii Estemirowej
czy
Stanisława
 
Markiełowa
, adwokata broniącego przeciwni-ków Kremla. Memoriał to jedna z niewielu, jeślinie jedyna w Rosji organizacja mówiąca prawdęo zbrodni katyńskiej.
Jewgienij Dżugaszwili
,wnuk
Stalina
, zawlókł ich przed sąd. Zażądał 10milionów rubli za artykuł w „Nowej Gazietie”,w którym dziadka nazwano „krwiożerczym lu-dojadem, odpowiedzialnym za ciężkie zbrodnie,przede wszystkim na własnym narodzie”.Reporter „Gazety Wyborczej”
WacławRadziwinowicz
odwiedził podmoskiewski po-ligon strzelecki NKWD Butowo, gdzie nabiera-li wprawy oprawcy, którzy w 1940 roku rozpra-wili się z Polakami. Wyglądało to tak samo jakw Katyniu. Doły ryła taka sama, a może ta sa-ma koparkospycharka Komsomolec. Strzałemw potylicę mordował skazańców kapitanNKWD
Aleksiej Błochin
, który później, roz-strzelał 6300 Polaków, pogrzebanych następniew Miednoje.
Aleksander
 
Sołżenicyn
pisał, że kierującyegzekucjami kapitan
Isaj Dawidowicz Berg
,kierownik Wydziału Ekonomicznego NKWDw rejonie moskiewskim, opatentował w Butowieruchome komory gazowe na ciężarówkach. Stła-czano w nich pięćdziesięciu nagich skazańców.Zatruci spalinami ludzie nie bronili się, kiedywleczono ich na skraj rowów. W Butowie termi-nował również, nagrodzony przez
ŁawrentijaPawłowicza Berię
imiennym zegarkiem za suk-cesy w polowaniu na Polaków we Lwowie, kapi-tan NKWD
Borys Rodos
.Między sierpniem 1937 a wrześniem 1938 ro-ku w Butowie rozstrzelano ponad 20 tysięcyosób. Trafiali tam tylko więźniowie z Butyreki Taganki. Czternaście tysięcy ofiar z więzieniaLefortowo pogrzebano w Komunarce (miał tamdaczę poprzednik
Berii
Herszel Jehuda
, zna-ny powszechnie jako
Gienrich GrigorijewiczJagoda
), a ciała zastrzelonych na Łubiance palo-no obok Kremla, w krematorium CmentarzaDońskiego. Za czasów
Nikity SiergiejewiczaChruszczowa
generałowie bezpieczeństwa po-budowali sobie w Butowie dacze. Pod koniec latsiedemdziesiątych gliniasta ziemia, pilnowanegowciąż przez wartowników obiektu specjalnego,zaczęła odsłaniać swe tajemnice, więc KGBurządziło tam wysypisko śmieci. W połowie latdziewięćdziesiątych, także dzięki uporowi Me-moriału, teren przekazano Patriarchatowi Mo-skiewskiemu. Nie było jednak ekshumacji,śledztwa, sądu ni wyroku. Butowo nie zorgani-zowało rosyjskiej wyobraźni, bo było tylkomaleńkim fragmentem ogromnej, jak Gułag,całości. Ojciec
Kirił Kaleda
, odprawiający nabutowskim poligonie panichidy za pomordowa-nych, nie ma wielu gości. Zapewne byłobyinaczej, gdyby to obcy mordowali Rosjan. Tu jednak nie dość, że rozstrzelano ponad tysiącPolaków, a także Żydów i Łotyszy, to jeszczezrobili to swoi. Nie dla wszystkich był to zresz-tą czas kolejnej wielkiej smuty. Dla staruszekchodzących po Moskwie z ikonami
IosifaWissarionowicza
członkowie Memoriału to„żydowskie suki i wrogowie ludu”, a Rosji za-wsze, także i dziś, potrzebna jest silna ręka.Poza stowarzyszeniem Memoriał nikt nie wy-wiera presji na Kreml, by ostatecznie zamknąćsprawę mordu na polskich oficerach. Z tamtejperspektywy działa prawo wielkich liczb: „Mynie wiemy, ile milionów naszych zginęło, a oniwciąż o swoich tysiącach”. Nie, nie namawiam,by uznać tę argumentację. Proszę tylko, by nachwilę założyć rubaszkę, uszankę, walonki.I pełnymi łez oczami Rosji spojrzeć na całość.
Ku zdumieniu publiczności, Nagrody Sacharowa nie dostał Barack Obama.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
usernametga liked this
niwattaer liked this
Nikola liked this
mc_78 liked this
Bobby Big Balls liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->