Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
29Activity
P. 1
PEST Analysis on Hospitality sector In India

PEST Analysis on Hospitality sector In India

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,983|Likes:
Published by Aman Bhattacharya

More info:

Published by: Aman Bhattacharya on Apr 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

 
Cyziami Ektxexyxi an Jytekitt Lckcgilikx
Jytekitt Ik~ezaklikx
3
 
Xared
Ik~ezaklikxcm Tdckkekg naz &Fatrexcmexu .Xayzetl% tidxaz Kcli0 CLCK JFCXXCDFCZUCZamm Ka+ C:25Tidxeak ¹C¾Tyj`idx0 Jytekitt Ik~ezaklikxNcdymxu0 Rzan+ TyocmrcHcxi an Tyjletteak0 32,28,:232
 Tfazx Rza`idx Tyjlexxih ek rczxecm nymnemmlikx naz Tilitxiz EE i~cmycxeakAn LJC Rzagzclli Cx CEJL-RykiUicz0 :232
 
Cyziami Ektxexyxi an Jytekitt Lckcgilikx
Jytekitt Ik~ezaklikx
:
 
Ekxzahydxeak
Xayzetl ek Ekhec et tykzeti ekhytxzu+ Xayzetl iczkih lazi xfck 39222 dzazit an naziegk ivdfckgi ek :226,25 ckh ex et :
kh
mczgitx naziegk ivdfckgi naz xfi daykxzu+A~iz 37dzazi halitxed xayzetx fc~i xzc~imih wexfek Ekhec ckh a~iz 5+9mcdt xayzetx~etexih Ekhec ek :225 ckh lazi ivridxih ek xfi netdcm uicz an :232+
Txcxi ckh dexu hitdzerxeak
Mydokaw et c ficzx an Yxxcz Rzchitf+Ct ck Yxxcz Rzchitf et xfi jcti an lygcmt ekiczmu dikxyzu ex et okawk ct dexu an lygmcetxumit- himedeayt oijcjt ckh xfizi tyrizeaz fatrexcmexu xfi Yxxcz Rzchitf+Xfi ga~izklikx ckkaykdixfcxwexfek 32 ,39 uicz mydokaw gaekg xa ji lixza dexu jidcyti an xfi jytekitt xayzetl gzawxf et xfi txcxi etfegfiz xfck axfiz lc`az dexu tydf ct Lyljce- Kiw Himfe- Jckgcmazi- Fuhizcjch-Gac+ Gac dalit ak tidakh rmcdi cnxiz Cgzc &YR% ek xayzetx hitxekcxeak ek Ekhec+ Cmakg wexf Mydokaw ckh Cgzc xfizi czi niw dexu nclayt naz xayzetx hitxekcxeak czi Cgzc- Cmmcfcjch- ^czckcte- Ncxifryzteoze- Cuahfcckh Gfcpecjch ixd+ Ex et gaekg xadakkidx gamhik xzeckgmi an ekhec+Xfi tegfx,tiiekg ek xfi dexu czi Jczc Elcljczc - Zyle Hczwcpc az Xfi XyzoetfGcxi- Jzexetf Zitehikdu- Tfcf Kc`cn Elcljczc- Xczyk~cmeOaxfe- Lyfcllch Cme'tElcljczc-@ylc Lct`eh- ScetizJcgf Rcmcdi- Mc Lczxekeizi,C Nykizczu Lakylikx-Mydokaw¾t Dymxyzcm Fetxazu Zilcekt Ykze~cmih- paa ckh xfcx cmm ge~i gzawxf an xfixayzetx ek xfi txcxi !dexu+ Ex cmta ekdmyhit jytekitt liixekgt+Ek Yxxcz Rzchitf xfizi czi xwa EXHD annedit aki ek Mydokaw ckh ckaxfiz aki ek Cgzc+ Mydokaw dalekg wexf maxt an ekhytxzecm ekhytxzu ckh Naziegk Dalrcku- ckh exaj~eayt lazi naziegk dalrckeit lazi xayzetx ckh lazi faximt ckh laximt gzawxf etfegfiz+ Ek xfi dexu xfizi czi lcku dalrixexazt naz faximt ckh laximt rctx 39 uicz tydf ct Xc`Mydokaw- xfi Dmczoi- rczo ekk- Faxim Tfckxe Mahgi- Faxim Lemck-Faxim Fcztex- Faxim Hiir C~chf- Faxim TuakcZitehikdul- Faxim Yhcu Zc`Faxim Clcz Rzil- Faxim Mert- Faxim Rzchiir Rcmcdi- Xzemaoe Faxim- xfi ajizae ckhazdfeh gaekg xa mcykdf xfizi ne~i txcz rzarizxu ek xfi dexu wexfek xfzii xa nayz uiczt+Wfemi xfizi czi xfi lc`az czict czi fcpzcxgck`- galxekcgcz- ckh ekhzckcgcz- cmegckg-ckh LG zach+Xfi lc`az ekhytxzu ek Mydokaw et Tcfczc Ekhecrczewcz mxh+Tcfczc Ekhec Rczewcz et clc`az ikxexu ak xfi dazrazcxi tdiki fc~ekg he~izteneih jytekitt ekxizitxt xfcx ekdmyhi
 
Cyziami Ektxexyxi an Jytekitt Lckcgilikx
Jytekitt Ik~ezaklikx
4
 
Nekckdi- Eknzctxzydxyzi . Faytekg- Lihec . Ikxizxceklikx- Daktyliz Rzahydxt-Lckyncdxyzekg- Tiz~edit ckh Xzchekg ek Mydokaw+
 Cjayx xfi faxim 
+Xfi faxim Elrizecm kcwcj &Ex et kcwcje txumi faxim% gaekg xaa texycxih ek xfi ficzx an MydokawGalxekcgcz+ Xfi rzarizxu et madcxih akmu xfzii oemalixizt cwcu nzal xfiivdexilikx an xfi dexu+ Xfi majju an xfi Elrizecm Kcwcj Ikxizekg xfi gmiclekglczjmi ckh gzckexi majju nzal xfi ivdexilikx ckh xfi jytxmi an xfi dexu? gyitxt czigziixih ek c wazmh an fatrexcmexu+ Xfi majju zitrmikhikx wexf Excmeck lczjmit ckh extdcxxizih wexf tanc ckh lygcm Ocmiik &dczrixt% xfi dalnazx an jicyxenymmu ckhcrraekxih dcz~ih diemekgt an xfi majju ge~i ck ckdeikx maao an xfi ilrezi an kcwcjtxfi cxlatrfizi an xfi faxim ge~i gzckhiyz an xfi rctx+ Xfi faxim fct 79 gyitx zaalt&txckhczh- himyvi- tyex zaalt% fc~i hecm ximirfaki damayz ximi~eteak &MDH% ckh HXFncdemexu ckh lcku axfiz clikexeit czi c~cemcjmi ek xfi zaalt ckh c tridecm dammidxeakan riztakcm dczi clikexeit+Xfi gyitx zaalt anniz kcwcje txumi ckh dalnazx xa xfi gyitx faxim fct : jcksyixtfcmm naz lczzecgi rczxeit ckh daknizikdi- ficmxf dmyj wexf @cdyppe- Tcykc Jcxf naz lcmi ckh nilcmi tirczcxi- Elrizecm Kcwcj fct : zitxcyzckxt aki et Lymxedyetekizitxcyzckx ckh tidakh aki et dakxcek dyeteki an gamhik xzeckgmi an Ekhec &GamhikXzeckgmi% xfili zitxcyzckx+ex cmta fc~i tridecm jcz cmta+@ckck dcnå et c :8 fz danniitfar+Axfiz faxim ncdemexeit ekdmyhi- czi twellekg raam jytekitt dikxiz- xzc~im hito-rczoekg ncdemexeit- zaal tiz~edi- mcykhzu ncdemexeit- hadxaz ak dcmm ckh cmm +Cezrazx 3:oltckh Zcemwcu Txcxeak 38 ol nzal xfi faxim+En i~izuxfekg gait cddazhekg xa xfi rmck wexf axfiz jytekitt rczxkizt xfi faximtxczxih daktxzydxeak ek xfi uicz an :238+
Jy
tekitt Rczxkizt
Rzitikx Rczxkizt Ivridxih Nyxyzi rczxkiz  Clck Jfcxxcdfczuc Zck`exMyxxi Ctfwcke Oylcz Kemitf Rymmczwcz Dfixcktcxryxi Tfitf LckeUctf@chfc~ C~e Oylcz Zckgkikiwcz Lcka` Oylcz Rzekdi Lcexxi

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Yagnesh Dave added this note
please can anyone provide the download link for the same file
Kaushik Basu liked this
Iori Forsyth liked this
Pauling Chen liked this
Sarna Batra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->