Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Globalni Marketing Skripta

Globalni Marketing Skripta

Ratings:
(0)
|Views: 2,855|Likes:
Published by Ana Markovic

More info:

Published by: Ana Markovic on Jul 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2015

pdf

text

original

 
1.Trend ka globalizaciji tržišta
Postoje tri faktora s kojima se kompanije susreću početkom ovog veka. To su:
globalizacija
– veliki porast razmene
 
i raspoloživosti dobara i usluga, kao i veliko povećanje mobilnosti inostranih investicija, kretanja ljudi i međunarodnekonkurencije. Da bi se opstalo u ovakvom okruženju potrebno je konkurisati nameđunarodnom nivou – kompanije posluju na globalnom tržištu.
Nove, jeftinijekomunikacione tehnologije
, posebno elektronskim, gde se uz niže troškove otvarajutržišta potrošačima širom sveta. Ova dva faktora su uticali su na stvaranje trećeg a to je
promena moći u međunarodnim kanalima distribucije
. Shodno tome,raspoloživost informacija u kompaniji, kao i određivanje globalnim marki proizvoda iusluga postaje fenomen globalnog tržišta.Razvoj marki na globalnom tržištu predstavlja najbolji odgovor kompanije na prethodno tri identifikovana faktora. Najizraženiji trend današnjeg poslovanja je rastuća globalizacija tržišta roba i uslugaširom sveta. To se odnosi na sve od soka do softvera. Kompanije različitognacionalnog porekla ostvaruju sve veći deo profita na inostranim tržištima. Tržištakoja su nekad bila ograničena nacionalnim prostorima sada su dobila međunarodnedimenzije.Trend ka globalizaciji nije se ograničio samo na prerađivačke delatnosti već je prešaoi na druge industrijske grane, kao što su uslužne delatnosti i maloprodaja. Mnogeuslužne delatnosti predstavljaju sastavni deo poslovne infrastrukture; tako su banke,osiguravajuće agencije i druge finansijske institucije, advertajzing agencije iorganizacije koje se bave istraživanjem tržišta takođe po svom radu postale globalne – tako što su se glavni klijenti upustili u poslove na inostranim tržištima što je stvorilotražnju za njihovim uslugama na globalnom planu.Sve razvijenija komunikacija i sve ćešća putovanja izvan nacionalnih granicadoprineli su stvaranju
globalnih tržišnih segmenata
, sa sličnim potrebama širomsveta. Tako su industrije brze hrane, bezalkoholnih pića, odeće, obuće, hoteli, moteli,rent a car, proširili svoje poslovanje na međunarodnom planu.
2.Definicije i dometi međunarodnog – globalnog marketinga
Brojni autori su dali definicije.
Kateora
međ. marketing definiše kao “proces sprovođenja poslovnih aktivnosti kojeusmeravaju tok roba i usluga ka potrošačima ili korisnicima u više od jedne zemlje”.On smatra da složenost i raznovrsnost marketing aktivnosti karakterišu ovudisciplinu.
Bredli
: “međ.marketing je identifikovanje potreba i želja potrošača, određivanje proizvoda koji će donetni znatnu marketinšku prednost, prenošenje informacija o tim1
 
 proizvodima i uslugama i njihovo međ. distribuiranje i razmena putem jednog ilikombinacije načina ulaska na inostrano tržište.”
Cinkota i Ronkejnen
smatraju da je to “planiranje i sprovođenje transakcija izvannacionalnih granica s ciljem razmene i zadovoljenja ciljeva organizacija i pojedinaca.”
Levit
 je prvi uočio trend ka globalizaciji u svom članku “Globalizacija tržišta”
Mek K i Džejms
su prvi iskoristili termin globalna strategija u istoimenoj knjizi ’57.
Kigen i Grin
koriste termin globalni marketing pod kojim podrazumevaju način za postizanje punog trgovinskog potencijala. Daju osnovni razlog zašto bi ga kompanije prihvatile, a to je – njihov opstanak. Definišu razliku između globalnog i običnogmarketinga; marketing je univerzalna disciplina koja se isto primenjuje u bilo kojojzemlji, dok kompanija sa globalnim marketingom sprovodi poslovne aktivnosti izvantržišta domaće zemlje.
Van Mestag
ističe da u mrketingu ne postoji jasna podela između multinacionalnog,međunarodnog i globalnog marketinga. Multinacionalni se odnosi na kompaniju koja posluje u velikom broju zmalja; marketing strategija nije definisana, ali su najčešćerazličite između zemalja. Međunarodni marketing se odnosi na kompaniju koja posluje u više od jedne zemlje i čija marketing strategija može biti različita ili strogostandardizovana. Globalni marketing je određeni oblik međ. marketinga koji u svomnajpotpunijem obliku ne postoji, jer se odnosi na širok niz zemalja i nastoji dastandardizuje marketing strategiju između zemalja.On smatra da se većina međ. marketing pristupa još uvek zasniva na prilagođavanjukulturi svakog novog inostranog tržišta na kome se nastupa.
Svenson
smatra da je uvođenje termina glokalno i glokalizacija kompromis. Jer seodržava težnja globalne strategije ali se i priznaje potreba za lokalnim prilagođavanjem poslovanja.
Mića Jovanović
uvodi termin interkulturni marketing, koji predstavlja procesnametanja, mešanja, prihvatanja i uzajamnog očuvanja kulturnih vrednosti izmeđurazličitih civilizacija, a u cilju globalizacije međunarodnog poslovanja. Smatra da svet budućnosti pokreću sukobi kultura a ne nacija.
Kateora
vidi marketing kao nauku i umetnost stvaranja i održavanja potrošača i profita.
3.Značaj međunarodnog – globalnog marketinga
O značaju govore globalne veze, trgovina, investicije i kompanije.Cinkota i Ronkejenen ističu da svetska trgovina vodi ka mreži globalnih veza kojaobuhvata sve nas – zemlje, institucije i pojedince.2
 
Globalne veze su prvi put primećene ’70. za vreme naftnog šoka koji je uzdrmao ceosvet. One se sve više pojačavaju, tako suša u Brazilu koja utiče na proizvodnju kafeoseća se širom sveta. Iznenadni pad meksičkog pezosa uticao je na tržišta u SAD iodrazio se širom Poljske, Mađarske, Češke. Irački napad Kuvajta, pa kasnije iZalivski rat uticali su na cenu nafte, berzu, trgovinu i transportne tokove. Globalneveze se razvijaju i na individualnom nivou; tu je muzika, tv programi koje emitujeCNN.Globalne tehnološke inovacije u marketingu imaju uticaje na poslovne aktivnosti.Proizvodi se znatno brže proizvode i distribuiraju. Pre samo nekog vremena bilo jenemoguće zamisliti da se delovi proizvode u jednoj zemlji, proizvod sklapa u drugoj,a distribuira u ostalim. Danas su ovakve globalne investicione strategije rutinskastvar.Kompanija može pre da posluje na ‘tržišnom prostoru’ nego na tržištu kao mestu, npr.novine se globalno pre distribuiraju on-line nego u štampanom obliku.Obim globalnih investicija je sve veći. SAD su decenijama bile glavni svetski davalackredita, dok su sada svetski dužnik. Promene u finansijskim tokovima imaju važne posledice. Tako 1/3 radnika u američkoj hemiskoj industriji radi za stranog vlasnika; brojne poslovne zgrade u SAD pripadaju strancima. Ove promene nas činemeđusobno zavisnim, ali ta međuzavisnost nije stabilna. Prestrojavanja se dešavjusvakodnevno na mikro i makro nivou čineći tako, prethodne trgovinske orijentacijezastarelim. Npr. SAD su dugo vremena bile trgovinski orijentisane ka Evropi, da bi’95. obostrana saradnja sa Azijom bila za 209 mlrd $ veća nego sa EU. Ovaj gep će se povećavati, jer novoindustrijalizovane azijske zemlje imaju ek. rast od 7 %, dok seEU bori sa nacionalnim povećanjem svog domaćeg ek. rasta.SAD je najveće nacionalno tržište na svetu i ima oko 25% ukupnog sv. potencijala.Shodno tome, amerčke kompanije koje žele da ostvare maximalni trgovinski potencijal moraju da posluju globalno jer je 75% sv. potencijala van njihovih granica.Kompanija Coca-Cola je globalna komp. i ona 90% svog dohotka i 2/3 prihodaostvaruje na inostranim tržištima. Za japanske komp. 85% sv. potencijala je izvanJapana, dok je u Evropi malo dramatičnije; Nemačka, koja ima najveće pojedinačnotržište – čak 94% sv. potencija ima van zemlje.Veliki deo kapitala razvijene zemlje ulažu u zemlje u razvoju, jer je shvaćena važnostinvesticija kako bi se podstakli tok trgovine, tehnologije, informacija, investicija ifinansija. Inostrane investicije u J.Americi i Karibima prelaze 90 mlrd $, dok u svimzemljama u razvoju u Aziji iznosi 106 mlrd $. Tokovi prema centralnoj i istočnojEvropi i Africi su najskromnji i iznose 21 i 9 mlrd $.3

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
Jasmina liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Anja Milic liked this
Anja Milic liked this
Marko Selakovic liked this
Dana Vukovic liked this
Dusan Djuza Smiljanic liked this
Milena Minic liked this
Sonja Vrtikapa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->