Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
128Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RAC-cac-bai-nang-cao-1

RAC-cac-bai-nang-cao-1

Ratings: (0)|Views: 16,918|Likes:
Published by vanthiep50

More info:

Published by: vanthiep50 on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

 
Autodesk Revit Architecture
 – Các bài nâng cao - T
ập 1
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 1
Nguy
ễn Vă
n Thi
ệp
 
REVITARCHITECTURE
PHẦN MỀM THIẾT KẾ KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG 3D
Dùng cho phiên b
ản 2011
-2012
Ph
ần nâng cao
 T
ập 1
 
T
ập hợp các bài lý thuyết và
th
ực hành nâng cao giành cho
nh
ững người đã biết phần cơ bản
 
HÀ N
ỘI 20
11
 
Autodesk Revit Architecture
 – Các bài nâng cao
Nguy
ễn Văn Thiệp
 2
L
ời giới thiệu
 
T
ập tài liệu này dùng cho những người đã học xong phần cơ bản của chương trình
RevitArchitecture.
N
ội
dung g
ồm các bài viết nâng cao, bản thân tác giả đã nghiên cứu, thực hành và ứng
d
ụng thành công, ngoài ra còn có các bài viết hoặc ý tưởng sưu tầm được trên mạng đã được tác
gi
ả biên tập lại cho phù hợp với phiên bản
2011
 
và cao hơn.
 Có th
ể có một số bài,
 
 phương án thực hiện có thể chưa phải là hay nhất, chỉ là ý tưởng,
các b
ạn có thể nghiên cứu và tạo ra bằng các phương pháp khác hay hơn.
 N
ếu có bài nào của các tác giả trên mạng (trong hoặc ngoài nước), nguồn gốc rõ ràng, quađây tôi xin phép tác giả và đề rõ nguồn. Bài nào không rõ ràng, tôi xin phép được đề nguồn: sưu
t
ầm trên mạng, mong các vị lượng thứ.
 
Đây là
T
ập 1
.Các t
ập tiếp theo sẽ được cập nhật và biên soạn.
 
Tác gi
ả: Nguyễn Văn Thiệp.
I-1 V
Ị TRÍ CÔNG TRÌNH
 
(
Tác gi
ả:
 Nguy
ễn Văn Thiệp
)
I-1.1
 
Xác định vị trí công trình
 
Để có được dữ
li
ệu về khí hậu, thời tiết, vị trí địa lý của công trình, chúng ta có thể xácđịnh vị trí của công trình trên bản đồ thế giới.
 1.
 
Ra l
ệnh
Manage
Location
.2.
 
H
ộp thoại hiện ra. Nhấn mục
Location
.3.
 
T
ại
Define Location by
: ch
ọn
Internet Mapping Service 
(t
ất nhiên phải nối mạng).
 4.
 
T
ại
Project Address
: gõ tên
địa danh vào dòng dưới, gõ
Enter
.5.
 
N
ếu tên vừa gõ không có trong dữ liệu, sẽ hiện ra các địa danh gần giống để chọn.
 6.
 
Địa danh được hiển thị theo tọa độ:
Latitude
: v
 ĩ tuyến,
Longitude
: kinh tuy
ến như hìnhdưới bên trái hoặc ký hiệu màu đỏ như hình dưới bên phải.
 
 
Autodesk Revit Architecture
 – Các bài nâng cao - T
ập 1
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 37.
 
Có th
ể cho vĩ độ, kinh độ cách nhau bằng dấu phẩy (,) hoặc nhấn giữ biểu tượng và rê
chu
ột đến vị trí trên bản đồ.
 8.
 
Nh
ấn
OK
, k 
ết
thúc l
ệnh.
 
I-1.2
 
Xác định hướng công trình
 
Hướng của công trình giúp chúng ta khi
render
, t
ạo ánh sáng, bóng đổ phù hợp với thựcđịa dễ dàng thuyết phục khách hàng hơn.
 Khi t
ạo dự án mới, màn hình hiện khung nhìn mặt bằng
Level 1
 
(cao độ 1) có bốn ký
hi
ệu của bố
 
hướng nhìn chính:
East
(
Đông
),
North
(
B
ắc
),
South
(
Nam
),
West
(
Tây
).T
ại thanh
Properties
 
(đặc tính của khung nhìn), mục
Orientation
 
(hướng nhìn), được
ch
ọn mặc định là
Project North
 
(hướng
B
ắc
c
ủa
D
ự án
) có ngh
 ĩa là các hướng ở đây chỉ là so
v
ới hình vẽ
c
ủa dự án, không phải là hướng ngoài thực địa.
 Chúng ta có th
ể dùng hướng mặc định này để thiết kế cũng được.
 

Activity (128)

You've already reviewed this. Edit your review.
Đỗ Tuân added this note
khốn khổ với RVT
1 hundred reads
1 thousand reads
Boy Buildinh added this note
anh cho xin file nay được không.mail "minhvuongbato@gmail.com" em ở quảng ngãi nên cần tài liệu mà khong mua được.cam ơn anh nhiều nha

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->