Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Renesansa - Slikarstvo u Hrvatskoj

Renesansa - Slikarstvo u Hrvatskoj

Ratings:
(0)
|Views: 1,245|Likes:
Published by Boraja Cook

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Boraja Cook on Jun 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

 
SLIKARSTVO - DUBROVNIK
.
Do kraja 16. st. slikarstvo u Dubrovniku obuhva-ća teme usko vezane za srednji vijek: Bogorodi-ca s djetetom, krštenje Kristovo, raspeće, opla-kivanje i likovi svetaca. Rijetki su primjerizidnog slikarstva koji nemaju religijsku temu.Sredinom 16. st. kao najkarakterističnijarenesansna tema javlja se portret. O tomesvjedoče arhivski podaci i votivne slike, nakojima se uz likove svetaca nalaze likovidonatora. Dubrovački slikari 15. i 16. st.donatora prikazuju na tradicionalni srednjo-vjekovni način: donator je umanjen i kleči dostopala sveca (hijeratska perspektiva).
ANTONIO DI JACOPO
(iz Lucce)
1422.
pozvan u Dubrovnik kako bi oslikao preosta-le gole zidove stolne crkve Sv. Marije s prizorima izStarog i Novog Zavjeta. Prizore iz Starog Zavjetanaslikao je ispod svodova i lukova, a iz Novog Zav- jeta na zidovima ispod vijenaca pod prozorima.Zbog dužeg rada u Dubrovniku nazvan je "Pictor ecclesiae sancte Marie de Ragusio".
BLAŽ JURJEV TROGIRANIN
umro
1450
.
Školovao se u slikarskim radionicama kod nas iu Veneciji. Djeluje u dalmatinskim gradovima odZadra do Dubrovnika.
 
Radio je u duhu internaci-onalne kasne gotike.
U njegovim slikama, komponiranim poputbizantskih ikona, elementi gotike se javljaju u:1. mekom tretmanu puti (svijetla kod mladih likova,tamna kod starih)2. nemiru linija i kontura3. raskošnim prijestoljima4. dekorativnim elementima aureola5. ukrašenim jastučićima
1412.
dolazi u Split
1421 - 1427
. živi i radi u Dubrovniku
1428 - 1431
. živi i radi u Trogiru
1431 - 1434
. živi i radi na Korčuli
1434 - 1450
. vraća se u Trogir i tu umire
1412
.
RASPELO
, crkva sv. Frane, Splitukrašava svod zvijezdama i cvijećem
1419
.
ZASTAVA
ugarsko-hrvatskog kraljaSigismunda
1421
.
RASPELO
, crkva Sv. Nikole, Stonmrtvo Kristovo tijelo na vrhovima krakova(trilobat) okruženo je s 4 simbola evanđe-lista (Luka - vol, Ivan - orao, Marko - lav,Matija - anđeo), a tipično za Blaža je nabira-nje tkanine oko bedara.
1427
.
BOGORODICA S DJETETOM
, crkvaSv. Đorđa na Boninovu, Dubrovnik:izbuljene oči, dugi šiljati prsti, naglašen nos,izbočene jagodice.
1428
.
MINIJATURE
(Bog Otac i Krist),matične knjige braće Sv. Duha, Trogir 
1433
.
BOGORODICA S DJETETOM
,poliptih izopatske zbirke, Korčula:bogato prijestolje, svijetla put, a u ostalimpoljima se nalaze sv. Nikola, sv. Petar,sv. Mihovilmi i sv. Ivan Krstitelj.
1434
.
GOSPA U RUŽIĆNJAKU
, sakristijaTrogirske katedrale 
BOGORODICA S DJETETOM
 u Kaštel Štafiliću 
POLIPTIH
, crkva Sv. Jakova, Čiovo(potpis majstora na srednjem polju) 
POLIPTIH
, crkva Sv. Dominika, Trogir 
1435
.
POLIPTIH
u kapeli Sv. Jere,Trogirska katedrala
1438
-
1439
.
POLIPTIH
crkva Svih SvetihKorčulanajvjerojatnije nastao u Trogiru; u srednjemdonjem polju je prizor Oplakivanja:Krista okružuju Bogorodica i sv. Ivan; nadonjim poljima su sv. Lucija, sv. Dominik,sv. Katarina i sv. Petar Mučenik; na gornjemdijelu je triptih Bogorodice s Djetetom.
1447
.
GOSPA OD KAŠTELA
, Zadarskakatedrala (posljednje djelo):na pozadini crvene boje prikazana jeBogorodica s Djetetom, odjevena utamnoplavi plašt sa žutim obrubom; na slici je napisana godina 1447. 
IVAN UGRINOVIĆ
Dubovnik, umro
1461
.
Najplodniji slikar u Dubrovniku 15. i 16. st.,poznavao je venecijansko slikarstvo 14. i ranog15. st. Uz poliptihe bavio se i zidnim slikarstvom1430
. oslikava dvorane u Kneževu dvoru, najprijesam, a potom u suradnji s Lorenzom izFirence.
1434
.
POLIPTIH BOGORODICE SASVECIMA
crkva Sv. Ante opata, Koločep
LORENZO MIHAJLOV IZ FIRENZE
1433
.
FRESKE
u dvorani Maloga vijeća.
1
 
MATKO JUNČIĆ
Slikarstvo uči u očevoj radionici, a vjerojatno i uVeneciji.
 
1441 - 1446
. živi i radi u Kotoru
1446
. vraća se u Dubrovnik
1448
.
POLIPTIH
za dominikansku crkvu(napravio samo oltarnu arhitekturu), radi sLovrom Dobričevićem,
1452
.
POLIPTIH
za crkvu Sv. Marije od Šunja jedino sačuvano djelo.
LOVRO DOBRIČEVIĆ
 
1420 - 1478
.
Rođen je u Kotoru, a 1444. spominje se uVeneciji kao slikar, zajedno s MicheleomGianbonom. Tada Dobričević talijanizira svojeprezime u Bon. Iz Venecije se vraća u Kotor.
 
1448
. odlazi u Dubrovnik gdje surađuje s MatkomJunčićem
1456
.
BOGORODICA S DJETETOM
zaGospuod Škrpjela kraj Perasta
1459
. stalno se nastanio u Dubrovniku i surađujesa slikarom Vukcem Rajanovićem
1461
.
POLIPTIH
za franjevačku crkvu u Slanomidrugi za bosanske franjevce
1465
.
POLIPTIH
Bogorodica s djetetom za Sv.Mariju na Dančama: na centralnom polju jeBogorodica s djetetom u mandorli, a nakrilima su Sv. Ante Padovanski, Sv. Vlaho,Sv. Nikola i Sv. Julijan
1469
.
OLTARNA PALA
za Gospu od Rožata uRijeci Dubrovačkoj
1473
.
OLTARNA PALA
za Sv. Sebastijana uDubrovniku
1477
. do te godine sa suradnicima radi za crkvuPetra Velikog u DubrovnikuPosljednje desetljeće života surađuje sa
Stjepanom Zornelićem
i
Božidarom Vlatkovićem
Njegovo slikarsko umijeće nastavljaju sinovi
Marin
i
Vicko Lovrin
.
VICKO LOVRIN
umro
1517
. ili
1518
.
Sin Lovre Dobričevića, školovao se u Italiji, a1491. vraća se u domovinu gdje s bratomMarinom otvara slikarsku radionicu u kojoj sebave i drvorezom. Suradnju prekidaju 1506.1509
.
POLIPTIH
za franjevačku crkvu u CavtatuOltar ima 2 predele na kojima su likoviprikazani dopojasno. Na srednjem polju jearkanđeo Mihael koji ubija neman.
1510
.
FRESKE
 
u Bogorodičinoj crkvipravoslavnog manastira
Tvrdoša
kodTrebinja ("more greco").
MIHAJLO HAMZIĆ
Slikarstvo uči u Dubrovniku i Mantovi kodAndreje Mantegne. U Dubrovnik se vraća 1508.Surađuje s Pietrom di Giovannijem.1508
.
 
KRŠTENJE KRISTOVO
 
Kneževdvor,DubrovnikNjegova je najstarija slika koja se danasnalazi u Kneževu dvoru. Na toj polukružnojslici prikazan je Krist sklopljenih ruku kakostoji u vodi Jordana, Ivan Krstitelj koji izzlatne posude lijeva vodu i anđeo koji urukama drži platno kojim će obrisatiKristovo tijelo. Na slici je bitan i krajolik, kojipokazuje poznavanje zračne perspektive.Mantegnin utjecaj: obrada hridinastogkrajolika, oblici flore i tonalno rješenje slike.
1512
.
TRIPTIH
u dominikanskoj crkvi uDubrovniku.
NIKOLA BOŽIDAREVIĆ
Sin slikara Božidara Vlatkovića. 1477. odlazi uVeneciju, Rim i Marche, a u Dubrovnik se vraćanakon 15 godina
.
1494
.
POLIPTIH
za obitelj Gradić u dubrovačkojdominikanskoj crkvi
1495
.
OLTARNA PALA
za franjevačku crkvu uSlanom 
OLTARNA PALA
za dubrovačkukatedralu
1500
.
TRIPTIH
u kapeli obitelji Bunić,dubrovačkadominikanska crkva (radi zajedno s ocem):u srednjem polju je Bogorodica s djetetom, asa strana sv. Pavao i sv. Vlaho (koji u rucidrži model Dubrovnika).
1504
.
TRIPTIH
za dubrovačku katedralu
1508
.
TRIPTIH
posvećen Sv. Nikoli
1510
.
SLIKA SV. JERONIMA
za dvoranuVelikog vijeća u Kneževu dvoru
1513
.
OLTARNA PALA NAVJEŠTENJA
zadominikansku crkvu na Lopudu
1513
.
SACRA CONVERSAZIONE
ukapituludominikanskog samostana u Dubrovniku
2
 
1517
. dovršava triptih u crkvi Sv. Marije naDančama (uoči smrti)
NIKOLA BOŽIDAREVIĆ U RIMU:
U njegovu djelu ima elemenata koji upućuju napoznavanje i utjecaj umbrijskog slikaraPinturicchija, Peruginova učenika. 
NAVJEŠTENJE
- široki krajolik sastrmimstijenama, arhitektura izvedena po zakoni-nima linearne perspektive uronjena u pejzaži umanjeni likovi. Pinturicchijev utjecaj vidljiv je i u ornamentici: pozlata koju oba majstorakoriste u prikazu arhitekture i lik Boga Oca uzlatnoj auri, okružen anđeoskim krilatimglavicama.
PIETRO DI GIOVANNI
 
iz Venecije
Iz Venecije dolazi u Dubrovnik gdje otvaraslikarsku radionicu. Osim slikarske, spominjese i njegova kiparska djelatnost
.
SLIKA BOGORODICE
u crkvi Sv.Andrijena Pilama
1523
.
POLIPTIH
Bogorodica sa svecima, Sv.Marija od Špilica, Lopud
30
-tih
TRIPTIH
Bogorodica sa svecima, danasuŽupnom muzeju, Lopud
1555
. oslikani kasetirani strop u Kneževu dvoru 
PIER ANTONIO PALMERINI
Pripada tradiciji urbinskog slikarstva, prijepojave Raffaella Santija. 1526. dolazi uDubrovnik i ostaje do 1530. Sačuvana sunjegova dva djela:
USKRSNUĆE KRISTOVO
slika
POLIPTIH
 
plemića Nikole Bunića
FRANJO MATIJIN
1504 - 1505
. s ocem boravi u južnoj Italiji, kasnijese spominje u radionici Vicka Lovrina.
1520
.
TRIPTIH
za crkvu Sv. Vita, u seluKoritima,na Mljetu.Vrlo brzo napušta tradiciju dubrovačke slikarskeškole i prihvaća italokretski stil, o čemu svjedoči:
1535
.
TRIPTIH
za crkvu Sv. Stjepana, RijekaDubrovačka: koristi elemente zapadnog ibizantskog stila: Bogorodica je bizantskogtipa "kyriotisse", natpisi uz likove su grčki, aabit je katolički.
Slikari dalmatinske slikarske škole uDubrovniku mogu se podijeliti u 3 skupine:
1
. Pokušaj spajanja stare slikarske baštine sodjecima novih kretanja: 
PETAR BOGDANOVIĆSTJEPAN RADOVANOVIĆPETAR RADONJIĆ2
. Vraćanje Bizantu (kasnobizantskomikonoslikarstvu): 
FRANJO MATIJIN3
. Pokušaj oponašanja visoke renesanse: 
KRISTOFOR ANTUNOVIĆ NIKOLINDALMATINSKO SLIKARSTVO 15. i 16. st.
Dalmatinsko slikarstvo od kraja 14. do sredine16. st. naziva se "dalmatinskom slikarskomškolom". Najviše podataka o slikarskom životukrajem 14. st. nalazi se u Zadru i Dubrovniku. Uto je vrijeme jak utjecaj Venecije, a početkom15. st. dio Dalmacije potpada pod vlast Mletačkerepublike. Kraj 15. i početak 16. st. vrijeme jeturskih ratova.
MAJSTOR TKONSKOG RASPELA
Prva slikarska ličnost "dalmatinske slikarske škole"s kraja
14
. i početka
15
. st.
Karakteristike
: svijetli inkarnat, naglašeni obrisilikova, korištenje uglavnom crvene, žute, plave,zelene i ljubičaste boje.
RASPELO
u samostanskoj crkvi Sv. Kuzme iDamjana na Pašmanu
BOGORODICA
 
I IVAN KRSTITELJ
, slikaufranjevačkom samostanu na Pašmanu
TRIPTIH
"Varoške Gospe" iz Sv. Šimuna uZadru
BOGORODICA S DJETETOM
iz Sv. KrižauŠibeniku
LIK
 
Sv. Ivana Krstitelja
iz pravoslavnog manas-tira na Krki 
MENEGELO IVANOV DE CANALI
 
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Miodrag Ječmenić liked this
List Jasena liked this
Ante Lukić liked this
Katarina Sucic liked this
Anita Zelić Tomaš liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->