Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Percubaan Bm 2 Set a 2007

Percubaan Bm 2 Set a 2007

Ratings:
(0)
|Views: 31|Likes:
Published by Dt Melaka Konsert

More info:

Published by: Dt Melaka Konsert on Oct 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2011

pdf

text

original

 
SULIT* 910/2910/2Melayu 2Bahasa20073 jamPERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUASEKOLAH MENENGAH MALAYSIACAWANGAN MELAKA_____________________________________________________________PENILAIAN PENGESANAN PEPERIKSAANSIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2007____________________________________________________________BAHASA MELAYUKERTAS 2Tiga jam_____________________________________________________________Arahan kepada calon:JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDADIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.
 Jawab
satu
soalan daripada Bahagian A,
satu
soalan dalam Bahagian B
, satu
soalan daripada Bahagian C, dan soalan dalam Bahagian D.Gunakan lembaran kertas yang berasingan untuk tiap-tiap jawapan. Markah bagi tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung ._____________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada 8 halaman bercetak 
STPM 910/2 [ Lihat sebelah
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat
SULIT*
 
2
SULIT*
Bahagian A
Tulis sebuah karangan yang panjangnya
650
hingga
700
patah perkataan denganberdasarkan
satu
 
daripada tajuk-tajuk di bawah ini.
[50]
1.
 
Aktiviti kokurikulum merupakan satu komponen penting dalam strukturpendidikan di Malaysia. Namun penyertaan pelajar dalam pelbagai aktivitikokurikulum tidak begitu menggalakkan. Pada pendapat anda, apakahkepentingan aktiviti ini kepada para pelajar dan strategi yang sesuai dilakukanuntuk menarik minat mereka.
2.
 
Penggunaan telefon bimbit di Malaysia begitu meluas, sama ada dalam kalanganorang dewasa atau remaja sekolah. Bincangkan punca-punca yang menyebabkankeadaan ini dan kesannya terhadap masyarakat.
3
 
Amalan “ Gaya Hidup Sihat “ meru
pakan satu saranan yang dikeluarkan olehKementerian Kesihatan Malaysia agar rakyat Malaysia menghayatinya.Huraikanlangkah-langkah yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia bagi memastikantahap kesihatan yang baik.
4
. Bencana alam yang melanda dunia telah menjadi isu yang mendatangkanmasalah sejagat. Sebagai setiausaha Jawatankuasa Mengkaji Bencana Alam, andadiminta menyediakan satu laporan tentang faktor-faktor bencana alam dan kesankepada masyarakat dan negara. Sediakan laporan itu.
910/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat
 
SULIT*
 
3
SULIT*
Bahagian B5.
 
Fahami petikan di bawah ini, dan kemudian rumuskan petikan ini dengan padat dan ringkas tanpa menjejaskan isi kandungannya. Rumusan hendaklah dibuat tidak lebihdaripada tiga perenggan dan panjangnya antara
170
hingga
180
patah perkataan. Jumlah perkataan dalam jawapan hendaklah ditulis pada akhir jawapan.
[ 20 ]Penekanan terhadap pembangunan modal insan yang memiliki minda kelas pertamadalam Misi Nasional, yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk SeriAbdullah Ahmad, menuntut komitmen masyarakat ke arah pengamatan budaya ilmu.Bangsa yang tidak didukung oleh kecemerlangan ilmu tidak dapat mempertahankanperadabannya. Banyak empayar runtuh kerana generasinya tidak menjaga peradabannya.Mereka lebih gemar menjejaki hiburan dan keseronokan daripada membina diri denganilmu. Oleh hal yang demikian, modal insan yang berilmu, berketerampilan, dan memiliki jati diri kebangsaan amat penting dalam mencorakkan dan membangunkan sosioekonomidan peradaban bangsa. Ibnu Khaldun dalam bukunya yang berjudul
 Muqaddimah
,mengemukakan bahawa kekuatan ilmu memberikan arah dan makna kepada manusia danbangsanya.Pembinaan intelektual perlu dijadikan fokus utama oleh negara bagi mencapaimatlamat tersebut.Antara faktor yang menjadi ukuran penguasaan ilmu ialah industribuku negara yang memberikan sumbangan kepada sosioekonomi dan kemajuan negara.Di negara kita, jumlah penerbitan buku yang didaftarkan di bawah Akta PenyerahanBahan Perpustakaan pada tahun 2005 hanyalah sebanyak 10310 judul. Statistik ini tidak menggapai tahap penguasaan ilmu negara maju yang mengeluarkan 70 ribu hingga 100ribu judul setahun. Dapatan Kajian Profil Membaca Rakyat Malaysia, yang diusahakanoleh Perpustakaan Negara Malaysia dan Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2005,tidak memberangsangkan perkembangan industri buku negara. Hasil kajian menunjukkanpencapaian celik huruf rakyat tidak bermakna jika mereka tidak memiliki tabiatmembaca.Pemilihan bahan bacaan penting untuk meningkatkan intelektualismemasyarakat.Industri buku dan tabiat membaca, serta bahan yang dibaca, salingmelengkapi untuk membina minda dan mengekalkan peradaban manusia.Alvin Toffler meletakkan budaya ilmu dan budaya maklumat di tempat teratasdalam memajukan dan memodenkan sesebuah negara pada abad ini.Oleh hal yangdemikian, minat membaca sahaja tidak mampu menggerakkan industri buku negarakerana tabiat menulis turut memainkan peranan besar.Negara kita perlu melipatgandakanusaha menggerakkan industri buku negara supaya seiring dengan pengeluaran buku dinegara-negara maju dunia dan menjadi maju dalam acuan budaya sendiri. Budayamembaca memerlukan pengisian yang dapat melahirkan
910/2
[ Lihat sebelah
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat
SULIT*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->