Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Harper

Harper

Ratings:
(0)
|Views: 925|Likes:
Published by Olga Admirabilis

More info:

Published by: Olga Admirabilis on Mar 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

 
 
BIOCHEMIA
Skrypt dla studentów medycyny opracowany na podstawie „Biochemii Harpera” 
Michu
®
 Wrocław 2008Wersja 1.0
 
- -2
 
- -3
SPIS TRE
 Ś 
CI 
Rozdział I – Aminokwasy, peptydy, białka1.
 
Aminokwasya) budowa, b) nazewnictwo i wzory, c) klasyfikacja, d) funkcje, e) wła
ś
ciwo
ś
ci fizyczne, f) wła
ś
ciwo
ś
cichemiczne – reakcje aa, g) techniki rozdziału2.
 
Peptydya) synteza i wła
ś
ciwo
ś
ci wi
ą 
zania peptydowego, b) nazewnictwo, podział i funkcje peptydów,c) przykłady peptydów aktywnych biologicznie3.
 
Białkaa) klasyfikacja, b) identyfikacja, c) poziomy organizacji i fałdowanie, d) rozdział i okre
ś
lanie strukturybiałek, e) zwi
ą 
zek budowy i funkcji białek fibrylarnych i globularnychRozdział II – Struktura i funkcje enzymów1.
 
Ogóle wła
ś
ciwo
ś
ci enzymówa) klasyfikacja i nazewnictwo, b) centrum katalityczne, c) koenzymy i witaminy b
ę 
d
ą 
ce ichprekursorami, d) swoisto
ść
działania enzymów, e) aktywno
ść
enzymów, jednostki aktywno
ś
ci,f) kompartmentacja komórkowa enzymów, g) izoenzymy, h) izolacja enzymów2.
 
Mechanizmy działania enzymówa) typy reakcji enzymatycznych przy dwóch substratach, b) mechanizm działania chymotrypsyny,c) mechanizm działania fruktozo-2,6-bisfosfatazy, d) mechanizm działania transaminaz, e) katalizakwasowo – zasadowa (k-z), f) enzymy wymagaj
ą 
ce atomów metali3.
 
Kinetyka reakcji enzymatycznycha) ogólne zasady kinetyki reakcji chemicznych, b) kinetyka katalizy enzymatycznej; czynnikiwpływaj
ą 
ce na szybko
ść
reakcji enzymatycznej, c) wpływ st
ęŜ
enia substratu na szybko
ść
reakcji,d) zjawisko kooperatywno
ś
ci, e) inhibicja odwracalna i nieodwracalna4.
 
Regulacja aktywno
ś
ci enzymówa) regulacja ilo
ś
ci enzymu, b) regulacja aktywno
ś
ci katalitycznej enzymu5.
 
Znaczenie diagnostyczne pomiarów aktywno
ś
ci enzymówa) enzymy indykatorowe, ekskrecyjne i sekrecyjne, b) enzymy najcz
ęś
ciej oznaczane w praktyceklinicznej, c) panele enzymatyczne, d) diagnostyka enzymatyczna w onkologiiRozdział III – Transport przez błony i utleniania biologiczne1.
 
Budowa i funkcje błon biologicznycha) skład błon, b) funkcje błon2.
 
Transport przez błony biologiczne – klasy białek transportuj
ą 
cycha) kanały jonowe, b) przeno
ś
niki transbłonowe – translokazy, c) pompy jonowe, d) wymienniki3.
 
Oksydoreduktazy, ich kofaktory i grupy prostetycznea) klasyfikacja oksydoreduktaz, b) kofaktory i grupy prostetyczne przenosz
ą 
ce protony i elektrony4.
 
Transport atomów wodoru przez błon
ę 
mitochondrialn
ą 
 5.
 
Ła
ń
cuch oddechowy6.
 
Fosforylacja oksydacyjna7.
 
Reaktywne formy tlenu (RFT)8.
 
Utlenianie mikrosomalne9.
 
Cykl kwasów trójkarboksylowych (TCA)a) reakcje cyklu, b) bilans energetyczny cyklu, c) powi
ą 
zania z innymi szlakami – amfiboliczno
ść
 cyklu, d) regulacja cyklu10.
 
Kompleks oksydazy
α
-ketokwasówRozdział IV – W
ę 
glowodany1.
 
Budowa chemiczna, wła
ś
ciwo
ś
ci i funkcje cukrów prostych i zło
Ŝ
onycha) monosacharydy, b) disacharydy, c) polisacharydy2.
 
Trawienie w
ę 
glowodanów i jego zaburzenia3.
 
Wchłanianie i transport w
ę 
glowodanówa) transport aktywny i bierny, białka transportuj
ą 
ce, b) zró
Ŝ
nicowanie tkankowe transportu, c) rolainsuliny, d) rola fosforylacji monosacharydów4.
 
Metabolizm glukozy

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aleksandra Sobańska liked this
Kinga Kocemba liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->