Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
59Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Libri i Mesuesit Matematika 11

Libri i Mesuesit Matematika 11

Ratings: (0)|Views: 16,727 |Likes:
Published by coupletea

More info:

Published by: coupletea on May 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

 
LIBËR PËR MËSUESIN
MATEMATIKA
11
Edmond Lulja Neritan Babamusta Prof.dr. Shpëtim Bozdo
Për klasën e 11-të të arsimit të mesëm të përgjithshëm
 
Përmbajtja
Udhëzime përgjithshme 5
Kreu
1
43
1.1
Ekuacioni i drejtëzës plan 43
1.2
Drejtëza paralele me një vektor. Kushtet eparalelizmit e të pingultisë së dy drejtëzave44
1.3
Këndi midis dy drejtëzave 45
1.4
Ekuacioni i drejtëzës që kalon nga një pikëe dhënë, paralel a pingul me një drejtëzdhënë 46
1.5
Largesa e pikës nga drejtëza 47
1.6
Ushtrime 48
Kreu
2
50
2.1
Funksioni numerik (Përsëritje) 50
2.2
Grafku i unksionit numerik.Monotonia e unksionit (Përsëritje). 51
2.3
Grafkët e unksioneve të dhënë meormula të ndryshme në pjesë tëndryshme të bashkësisë së përcaktimit.Elemente të tjera të monotonisëunksionit 53
2.4
Vlera më e madhe (më e vogël) enjë unksioni numerik. Ekstremumet 54
2.5
Krahasimi i unksioneve numerike 56
2.6
Veprime me unksione numerike.Kufzueshmëria e unksionit 57
2.7
Çitësia e unksionit. Funksionet periodike 59
2.8
Studimi i variacionit të unksionevethjeshta 60
2.9
Ndërtimi i grafkëve të unksioneve të tjerë,duke u nisur nga grafku i unksionit 61
2.10
Përbërja e unksioneve numerike 62
2.11
Ushtrime për përsëritje 64
Kreu
3
66
3.1
Përsëritje 66
3.2
Radiani. Rrethi trigonometrik.Harqe trigonometrike 67
3.3
Përkufzimet e unksioneve trigonometrike.Vetitë e sinusit e kosinusit 68
3.4
Variacioni i sinusit dhe i kosinusit 70
3.5
Vetitë dhe variacioni i unksionit y=tgx 71
3.6
Identitete trigonometrike 73
3.7
Ushtrime 74
3.8
Formulat e reduktimit 75
3.9
Zbatime 76
3.10
Ekuacione trigonometrike elementare 78
3.11
Ushtrime 79
3.12
Formulat për sinusin (kosinusin) e shumësdhe dierencës dy këndeve 80
3.13
Zbatime 81
3.14
Funksionet trigonometrike të dyfshitkëndit 82
3.15
Kthimi në prodhim i shumës apo ndryshesësdy sinuseve apo dy kosinuseve 84
3.16
Përsëritje 85
3.17
Ushtrime për përsëritje 86
 
Kreu
4
90
4.1
Drejtëzat dhe planet 90
4.2
Rrjedhime nga aksiomat 92
4.3
Pozicioni reciprok i dy drejtëzavehapësirë 94
4.4
Pingulja dhe e pjerrëta me planin 96
4.5
Teorema e tri pinguleve 98
4.6
Ushtrime 99
4.7
Drejtëza paralele me planin 101
4.8
Plane paralelë 102
4.9
Ushtrime 104
4.10
Këndi dyaqësh 105
4.11
Plane pingule 107
4.12
Ushtrime 108
4.13
Ushtrime për kreun 4 109
Kreu
5
111
5.1
Shumëaqëshat. Prizmi 111
5.2
Piramida. Sipëraqja anësore e piramidësrregullt 112
5.3
Ushtrime 113
5.4
Vëllimet e trupave 114
5.5
Ushtrime 115

Activity (59)

You've already reviewed this. Edit your review.
Xhoni M Bruli liked this
Faby Ola liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Egzon Farizi added this note
bravo e kini dhaj kit
Emirjeta Shkodra added this note
bravo
fshta liked this
Xhemil Halili liked this
Ergys Merkaj liked this
Edmir Asllani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->