You are on page 1of 705

DNMZ SLAM

www.dinimizislam.com

Dinimiz ve Btl Dinler


Knye Sahibi: Mehmet Ali Demirba Gazeteci Yazar

29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna stanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

www.dinimizislam.com FHRST
Dinimiz 1 Dinimizde ilmin ve limin yeri 1 Dinimizde ilmin nemi 1 limin dindeki yeri 17 slam limi kime denir 21 En iyi ve en kt insanlar 24 lim vnmez 26 limlere nasl tbi olunur 29 Fkh ilminin nemi 33 Fetva vermenin mesuliyeti 41 mam- azam bu mmetin dr 44 nternet ve dier yayn vastalar 48 Doruyu yanl ayrmada l 58 Maksatlar limler kprsn Ykmak 59 Kt limler, din iman hrszlardr 69 limin de kts olur 78 Gn gn arattrr 80 stad ne demektir? 81 Kevseri ve ah Veliyullah 83 Gerek ve sahte limler 84 limler de insandr 85 lmin nemi (iir) 87 lim renen ve reten 89 Bilmiyorum denir mi? 92 lmi gizlemek 93 Bilmemek zr olur 94 Hatasz lim kimdir? 94 Mftnn sz 96 Vasta ve gaye 97 Akln dindeki yeri 99 Akll kimdir 99 Akl herkeste eit mi? 104 Akln dinde nemi byktr 105 Peygamber gnderilmeseydi 107 Akl byk nimettir 113 Akl ve Mutezile 115 Akla olan ihtiya 116 Din ne diyor o nemli 119 Kadn, erkek ve akl 121 Ahmaklk nedir 123 Doruyu bulmak iin gzel bir dua 127 Akln tefsiri Aklla nakil akrsa Akln bittii yer man ve akl Din kitab okumak Felsefe nedir nanmak ihtiya m? slam felsefesi ve filozofu yoktur Tasavvuf ve felsefe Vehbi ilim ve ilham Dinde ahsi gr olmaz lim hocadan renilir Dinimiz ve fen Mslman fen adamlar Fennin ilerlemesi ve dinimiz Dinimiz ilerlemeyi emrediyor slami ilimler ikiye ayrlr Dinimizin tecrbeye verdii nem Fen ve gelimeler Hastalktan korunmak Matbaann ge gelmesi Kinatn genilemesi Darwin ve Evrim Teorisi Uan daireler ve UFO yalanlar Genetik kopyalama Tarihte medeniyetler lk insanlar vahi miydi? Tarihte medeniyetler Medeniyetin beii neresi Byk devlet olmann srr Allah alana verir Alman Prof. Neumarkn itiraflar Allah bize niye yardm etmiyor Drt bin yl nce beyin ameliyat Tek hak din Evrensel hak din yalnz slamdr Hak olan din hangisidir? Peygamberimize inanmayan Mmin Olamaz La ilahe illallah diyen Cennete girer mi? Hazret-i brahime iftira ediyorlar Cennete Mslman olan girer Allaha inanan gayrimslim 128 129 130 130 132 133 135 136 141 143 146 148 149 149 153 155 157 158 159 160 162 163 164 173 175 177 177 179 185 188 189 192 193 196 197 197 210 213 216 217 218 224

www.dinimizislam.com
Ehl-i kitabn durumu 228 Gayrimslimleri sevmek 232 Dinlerin ortak noktas olur mu? 238 Allahn azab ok iddetlidir 243 Eski ve yeni Hristiyanlar 244 zzet ve eref isteyen 247 nanca sayg 248 Kfrle iman birlemez 251 Mason Abduh taraftar 254 Mriklerle ibirlii 259 Hogrl olmak 260 Hak din slamdr 262 Allaha iman ne demektir? 265 Mazlum Hristiyanlar 266 ki dine uymak 267 Tebli nasl olur? 269 Tarihsel yet olmaz 271 Hak dinler 273 Gayrimslim ehit olmaz 274 Hristiyan Mslman mukayesesi 275 Ehl-i kitaba Cennetlik diyenler 277 Kfire, kfir denmez mi? 278 Yahudi hayranl 280 Fetret ne demektir? 281 Hanif dini, brahimi din nedir 282 Hanif dini nedir? 282 Ebu Hanife ne demek? 287 Hanif diye bir din yoktur 289 Selamn snnet ekli 290 Hanif dini ne demek? 291 Emri maruf ve nehy-i Mnker 298 Dini anlatrken nelere dikkat etmeli300 Mjdele, nefret ettirme! 303 Emr-i marufun nemi 305 Emr-i maruf - Fitne karmak 310 Din adna dinin dna kmamal 314 Cihadn dindeki yeri 316 ifte standart ve mdara 320 Tartmann on zarar 321 Mnakaa etmek dostluu giderir 324 Herkese ayn eyi sylemek doru mu? 326 Mdahene ve mdara ne demektir?327 Mslmann davran 330 Hak Yoldakiler 331 Cihad ve fitne 332 Amellerin en kymetlisi 335 Fitne karan lanetliktir 336 mire itaat dinin emridir 338 Allah ile kul arasna girilmez mi? 343 Hicret etmenin nemi 345 Kork Allahtan korkmayandan 348 Sultana itaat gerekir 351 Hidayete sebep olmak 356 Hakk ve sabr tavsiye 361 Yol levhas olmak 362 Emr-i maruf ve cihad 367 Yanl konuanlar tenkit etmek 369 Doruya doru demek 372 Kadnn cihad 373 Dinin emrini bildirmek 374 Krknc ylmz 375 Kty dzeltmek 376 Kanunlara kar gelinmez 378 Emr-i marufla ilgili eitli sorular 379 badetlerimiz 385 Efl-i Mkellefn 385 389 badetin faydas kime? Dine uymann faydas 396 Genlikte yaplan ibadetler 399 Dindeki emir ve yasaklarn Hikmetleri403 badetlerin kabul olma artlar 405 Gnahkrn ibadeti 409 Kabahat gizli olmal 411 En kymetli ibadet 412 nemlinin de nemlisi 421 Ameller yedi trldr 422 lim, amel, ihlas 423 Nee ile ibadet yapmak iin 427 ki kat sevap alanlar 428 badetlerin hikmetleri 430 En faziletli eyler 434 Dinde zorluk yoktur 437 Farzdan daha sevab olan nafile 439 Zayf kavle uymak 440 Sahih olmas iin 441 Kurtulu iin yedi geit 441 Onda birini yapan kurtulur 449

www.dinimizislam.com
Be katl slam binas 450 zgrlk ve istediini yapmak 453 badet nedir? 456 Dinde temel saylan 8 madde 462 artsz sylenenler 464 Sevgi varsa kural ilemezmi 468 Emir ve yasak Mslman indir 470 badeti gizlemek 471 Haramla helal akrsa 472 e giderken niyet 474 Uykudaki sevab ve gnah 474 Salih ameller 476 Kfirlerin ve bidat ehlinin yilikleri 477 Skntda ibadet 479 almak ibadet mi? 479 badet ve Cennet 480 Hem i hem d organ 481 Dinimizde temizliin nemi 482 Dinimizde kadnn yeri 489 Kle ve cariye nedir? 496 Irklarn meydana gelii 503 Dinimiz ve adalet 510 slam terr olmaz 519 Dini emirlerde mantk aramak 522 ounlua uymak gerekir mi? 538 dare ekilleri 540 Mslmanlar niin geri kalmtr 547 Niin Mslman oldular 553 rticann Mslmanlkla ilgisivar m?561 Din adna dinsizlikler 566 Din dmanlarnn taktikleri 568 Dinde zorlama yoktur 570 Hogr ne demektir? 571 Batl mehurlarn slam hayranl 572 Dinimizle ilgili eitli sorular 579 Yahudilik - srail oullar 583 Yahudilik, Tevrat ve Talmud 585 Kuranda Yahudiler 597 Bugnk Tevrat ve nciller 597 Sebeciler Yahudilere benziyor 599 Hristiyanlk - Hristiyanlk nedir 600 Bugnk Hristiyanln esaslar 602 Hristiyanl bozanlar kimlerdir 604 Birka Hristiyanla diyalog 606 Bir misyonerle diyalog 606 Bir hristiyana cevaplar 613 Hayret! ncili de inkr ettiler 626 Hristiyanlkta Teslis inanc 628 Baba kelimesinin anlamlar 630 Hazret-i sa insan idi, ona taplmaz631 Hazret-i sa Peygamberdir, ona taplmaz 633 Bugnk Tevrat ve nciller 636 Joseph Barnabas kimdir 638 Drt ncilden hangisi orijinal 641 Allah birdir, niin Biz deniyor 645 Allah mekandan mnezzehtir 648 Hazret-i sa gkten inmeyecek mi?649 Mesih ne demektir 652 Hazret-i saya niin Ruhullah Deniyor 653 Hazret-i sann kurban edilmesi 655 Hazret-i sa ve Ylba 657 Misyonerlerin uydurduu hikaye 658 Hristiyanlk ve aklclk 661 Papazlarn isyan 662 Yehova ahitleri kimdir 663 Misyoner faaliyetleri 666 Sryaniler 669 Eflatun ve Hristiyanlk 669 Noel Baba efsanesi 671 Hristiyanlkta akl ermez inanlar 672 in Fafuru ve iki Cizvit papaz 674 Hristiyanlkta devlet idaresi 676 Musevilik ve sevilik 677 Semavi dinlerde iman 678 Dinlerdeki farkl hkmler 684 Mslman olma sebepleri 689 Allahn dinine uymak 690 lahi kitaplarn bozulmas 691 Brahmanizm 691 Budizm 694 Hinduizm 696 amanizm 698 Mecusilik 698 Lamaizm 700

www.dinimizislam.com

Dinimiz ve btl dinler Dinimiz


Dinimizde ilmin ve limin yeri Dinimizde ilmin nemi
Sual: lim renmenin fazileti nedir? CEVAP lim renmenin fazileti oktur. Kuran- kerimde melen, (Bilmiyorsanz, zikir ehline [ilim ehline, limlere] sorun) buyuruldu. (Enbiya 7) yet-i kerimedeki zikir, ilim demektir. Bu yet-i kerime, bilmeyenlerin, limleri bulup onlardan sorup, renmelerini emretmektedir. (Hadika) ayet-i kerime meali de yledir: (Allah iman edenleri yceltir; kendilerine ilim verilmi mminleri ise, [cennette] kat kat derecelerle ykseltir.) [Mcadele 11] (De ki, hi bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen elbette kymetlidir.) [Zmer 93] (Kullar arasnda Allah teldan en ok korkan limlerdir.) [Fatr 28] Hadis-i eriflerde de buyuruldu ki: (lim renmek, kadn-erkek her mslmana farzdr.) [Beyheki] (Beikten mezara kadar ilim renmeye alnz!) [ir'a] (Allah tel, brahim aleyhisselama "Ben ilim sahibiyim, ilim sahiplerini severim" buyurdu.) [bni Abdilber] (lim, slamn hayat, imann direidir.) [Ebueyh] (Hi kimse, cehaletle aziz, ilim ile de zelil olmaz.) [Askeri] (Bo vaktini ilme harcayan kurtulur.) [. Maverdi] (Salih limlerden olun, eer salih limlerden olamazsanz, byle limlerin sohbetinde bulunun, sizi hidayete kavuturacak, dalaletten uzaklatracak ilmi dinleyin!) [. Maverdi] (Nerede ilim varsa, orada mslmanlk vardr.) [S.Ebediyye] (lim, benim ve dier Peygamberlerin mirasdr. Kim de bana miras olursa, Cennette benimle beraber olur.) [Deylemi] (Allahn rezil etmek istedii kul, ilim ve edepten mahrum kalr.) [bni Neccar]
1

www.dinimizislam.com

(Bir mslman, arkadana, hidayetini arttracak veya onu tehlikeden kurtaracak hikmetli bir szden daha iyi bir hediye veremez.) [Ebu Yala] Hazret-i Lokman, oluna buyurdu ki: (limlerle otur, hikmet sahiplerinin szlerini dinle! Allah tel, bahar yamuru ile topraa hayat verdii gibi, l kalbleri hikmet nurlar ile diriltir.) lim, Cennete giden bir yol, gurbette arkada, yalnzlkta srdatr. lim, iki cihanda kurtulu, dmana kar siperdir. nsan iin haya, gzler iin ziyadr. Hazret-i Ali buyurdu ki: (lim, maldan hayrldr. nk mal sen korursun; fakat ilim seni korur. Mal harcamakla azalr, ilim sarf etmekle oalr.) mam- Gazali hazretleri de, (nsann dier mahlkattan stnl ilmi iledir, g ve kuvvetiyle deildir. nk deve insandan kuvvetlidir. rilik bakmndan da deildir. nk fil insandan ok iridir. Cesaret bakmndan da deildir. nk aslan insandan cesurdur. ok yemesiyle de deildir. nk mandann karn, insann midesinden daha byktr. u halde ilim ok stn bir vasftr) buyurmaktadr. Yemek ve imekten kesilen hasta, lmeye mahkum olduu gibi, ilim ve hikmetten mahrum kalb de lme mahkumdur. lim renmek ve retmek ok mhimdir. Hadis-i eriflerde de buyuruldu ki: (Allah tel ilim verdii limlerden de Peygamberlerden ald misak gibi, ilimlerini saklamayp insanlara aklamalar iin, sz alm ve "Rabbinin yoluna hikmetle, gzel tle davet et!" buyurmutur.) [Ebu Nuaym] (En gzel hediye, hikmetli bir sz iyice anlayp, din kardeine anlatmaktr.) [Taberani] (Bir saat ilim renmek veya retmek, sabaha kadar ibadetten daha sevaptr.) [Deylemi] (Heves edilecek iki kimse vardr: Biri, Allah telnn verdii ilimle amel edip bakasna da reten, ikincisi de, Allah telnn verdii serveti hayra sarf edendir.) [Buhari] (lim yolunu tutana, Allah tel Cennet yolunu aar.) [Tirmizi] (Melekler, ilim talebesinden memnun olduklar iin kanatlarn onlarn zerine gererler.) [. Abdilber] (limden bir mesele renmek, dnyadaki her eyden kymetlidir.) [Taberani]
2

www.dinimizislam.com

(Ya lim, ya renci, ya dinleyici veya bunlar seven olun. Yoksa helak olursunuz.) [Beyheki] (Tecrbeli yallarla oturup kalkn. limlere sorun. Hikmet sahipleri ile beraber olun.) [Taberani] (lim olmayan veya ilim renmeye almayan bizden deildir.) [Deylemi] (Bir limin, yanna oturarak, bir saat ilimle megul olmas, bir bidin 70 yl ibadetinden hayrl olabilir.) [Deylemi] (lenen bir gnah, lime bir, cahile iki olarak yazlr. lim, gnah iin azap olunur. Cahil ise hem gnah, hem de renmedii iin azap olunur.) [Deylemi] (Allah tel, dnya ilerinin limi, ahiret ilerinin cahili olana buz eder.) [Hakim] (lim renmek, namaz, oru, hac ve Allah yolundaki cihaddan daha kymetlidir.) [Deylemi] (Bir saat ilim renmek gece sabaha kadar ibadet etmekten kymetlidir. Bir gn ilim renmek, ay oru tutmaktan kymetlidir.) [Ebu Nuaym] (Bir kimse, ilim rense, bununla amel etmese bile; bin rekat namaz klmasndan daha fazla sevap alr. Eer rendii ilimle amel eder veya bakasna retirse, hem bunun sevabn alr, hem de Kyamete kadar bununla amel edenlerin sevabn alr.) [Hatib] (Farzlarda ihmallik yapan bir derde mptela olur.) [. Ahmed] (Din ilmine sahip olann sknts gider ve ummad yerden rzklanr.) [. Neccar] (lim renen veya Allah iin bir dost edinen veya din kardeinin yzne efkatle bakan veya Bismillah diyerek iine balayan affa urar.) [. Rafii] lim limden renilir Bir talebenin, ilim renebilmesi ve doru yolu bulabilmesi iin, bir reticiye ihtiyac vardr. nk hadis-i erifte, (lim staddan renilir) buyuruldu. (Taberani) Kur'an- kerimde ise mealen, (Eer bilmezseniz, bilenlerden sorun!) buyuruldu. (Nahl 43) Allah telnn rzasna kavumak iin de sebeplere yapmak, bir limin gsterdii yolda gitmek gerekir. Kur'an- kerimde mealen (Ey iman edenler, Allahtan saknn ve Onun rzasna kavumak iin, vesile araynz!) buyuruluyor. (Maide 35)
3

www.dinimizislam.com

Bu yet-i kerimeden de bir reticiye ihtiya olduu anlalmaktadr. Bir kimsenin rehberi olmazsa, eytan ona rehber olur. eytan rehber olunca da, kendisine tbi olan uurumdan uuruma atar. [Bu yzden, bidat ehli, reformcu zatlar dinlememeli, szlerine inanmamal, kitaplarn okumamal, yaral aslandan kaar gibi bunlardan uzaklamaldr. Nakli esas alan kitaplar okumaldr. Hakikat Kitabevinin yaynlad kitaplar, ehl-i snnet limlerinin kymetli eserlerinden derlenerek hazrlanmtr. www.hakikatkitabevi.com adresinden okunabilir ve temin edilebilir.]

lim bulunan yerde mslmanlk vardr


Ehl-i snnet itikadn ve ilmihalini renmeyen ve ocuklarna retmeyenler, Mslmanlktan ayrlmak, kfr felaketine dmek tehlikesindedir. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (lim bulunan yerde Mslmanlk vardr. lim bulunmayan yerde Mslmanlk kalmaz.) lmemek iin, yiyip imek gerektii gibi, kfirlere aldanmamak, dinden kmamak iin de, dinini, imann renmek gerekir. Ecdadmz her zaman toplanp, lmihal kitaplarn okur, dinlerini renirlerdi. Ancak byle mslman kaldlar. slamiyetin zevkini aldlar. Bu saadet n bizlere, doru olarak ulatrabildiler. Bizim de mslman kalmamz, yavrularmz iimizdeki ve dmzdaki kfirlere kaptrmamamz iin, birinci ve en lzumlu are, her eyden nce Ehl-i snnet limlerinin hazrlad ilmihal kitaplarn okumak ve retmektir. ocuunun mslman olmasn isteyen ana-baba, ocuuna Kur'an- kerim retmelidir. Frsat elde iken okuyalm, renelim ve ocuklarmza, szmz dinleyenlere retelim! (Herkese Lazm Olan man)

lim renirken nelere dikkat etmeli?


mam- Gazali hazretleri buyuruyor ki: lim talebesinin baz vazifeleri unlardr: a- Kalbini btn fena hllerden temizlemelidir. Hadis-i erifte, (Din, temizlik zerine kurulmutur) buyuruldu. Buradaki temizlik, sadece d temizlii deil, ayn zamanda btn temizliidir. Baka bir hadis-i erifte de, (Kpek bulunan eve rahmet melekleri girmez) buyuruldu. Kalbi bir eve benzetelim. Bu eve melekler gelir. Gazap, kin, haset, kibir gibi kt huylar havlayan kpek kabul edelim! Byle azgn kpeklerle dolu eve rahmet melekleri girmez. Allah tel ilim nurunu kalbe melekler vastas ile aktr. Rahmet meleklerinin girmedii kalb ilimden mahrum kalr.
4

www.dinimizislam.com

b- Btn gcn ilme balamaldr! Baka eylerden alakay kesmelidir! Dank fikir, suyu blnen rmaa benzer. Saa sola aktndan baheyi sulayamaz. c- lmiyle kibirlenmemelidir! Hibir slam limini kk grmemelidir! Cahil ve aciz bir hastann, mtehasss bir doktoru kabul etmesi gibi slam limlerini kabul etmelidir. Talebe, ahsi fikrini bir tarafa atmal, slam limlerinin dne kulak vermelidir! slam limlerinin hata gibi grnen iini, kendi dorusuna tercih etmelidir! d- Faydal ilimleri renmeye almaldr! limden gaye, kalbi kt huylardan temizleyip, faziletlerle sslemektir. e- Zorluklara kar sabrla gs germelidir. lim ve dier nimetleri ac ilalarla kaplamlardr. Akll olan, bunlarn iine yerletirilmi tatllar grr. zerindeki ac rtleri de tatl gibi iner. Aclardan tat alr. Hasta olan onun tadn duyamaz. Hastalk, Allah teldan bakasna gnl vermektir.

limden istifade edebilmek iin:


1- nce niyetini dzeltmeli, cahillikten kurtulmay dnmelidir! Allah tel, (Hi bilenle bilmeyen bir olur mu) buyurdu. 2- nsanlara faydal olmay dnmelidir! Hadis-i erifte, (nsanlarn hayrls, insanlara faydal olandr) buyurulmaktadr. 3- rendikleri ile amel etmeye almaldr. nk, (Amelsiz ilim vebal, ilimsiz amel sapklktr) buyurulmutur. 4- lim renmekten maksat, Cenab- Hakkn rzasn talep olmaldr. Allah tel, ihls, salih ameli vmektedir. 5- stne lazm olmayan eye karmamaldr. Hazret-i Lokman'a, (Bu dereceye ne ile kavutun?) diye sual ettiler. (Doruluk, emanete riayet ve bana lazm olmayan brakmakla) diye cevap verdi. 6- Biri ile mnakaa ederse, ona kar insafl olmal, yumuak davranmaldr ki kendisi ile cahil arasndaki fark belli olsun. Hadis-i erifte, (Allah refiktir, yumuakl sever. Sertlik edenlere vermedii eyleri ve baka hibir eye vermediini, yumuak davranana ihsan eder) buyuruldu. 7- Sabrl olmaldr. bni Abbas hazretlerine, (Bu ilmi ne ile elde ettin?) diye sual ettiler. Cevabnda, (Darlkta, genilikte sabretmekle, sual sormakla ve yorulmayan bir azimle) buyurdu. Yine byk bir zat ayn suale, (Erken kalkmakla, son derece alak gnll olmakla, kuvvetli azim ve sabrla) diye cevap verdi. 8- lim talebesi, herkesle iyi geinmelidir! (nsanlarn hayrls onlarla iyi geinen, insanlarn erlisi de onlarla ekien) buyurulmutur.
5

www.dinimizislam.com

9- ok edepli olmaldr. 10- Byk bir lime, ilmi ne ile elde ettii soruldu. Cevabnda, (Hocamn her szn dinlemekle) buyurdu. limler buyuruyor ki: (lim talebesi, ilme ve ilim reten hocasna hrmet etmedike, rendii ilmin faydasn gremez.) [Bu yzden, mezhep ve itikad imamlarmza ve ehl-i snnet limlerine sayg ve hrmette kusur etmemelidir.]

lmin ba
Peygamber efendimiz, ilmin inceliklerini, acayipliklerini soran kylye buyurdu ki: - lmin ban rendin mi? - lmin ba nedir ki? - lmin ba, Allah tely hakkyla tanmaktr. Bu da Onun, misli, benzeri, zdd, dengi, ei olmadn, vahid, evvel, ahir, zahir ve btn olduunu bilmektir. (ir'a) Grld gibi ilmin asl marifetullahtr, yani Allah tely tanmaktr. lmin veya baarnn ba sabr denebilir. badet iin de byledir. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (badetin ba sabrdr.) [Hakim] Sabrn nemi birok iten byktr. Bu bakmdan, (Her iin ba sabrdr) denebilir. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (limden bir ey renmek, dnya ve iindeki her eyden daha iyidir.) [Taberani] (retmek iin ilimden bir mesele renen 70 sddk sevab alr.) [Deylemi] (lim renmek amelden kymetlidir.) [Hatib] limden zarar gelmez. lnceye kadar ilim renmeye almaldr! Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Hi kimse cahillikle aziz, ilim ile de zelil olmaz.) [Askeri] lmin faydalsn renmelidir. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Allah teldan faydal ilim isteyin ve fayda vermeyen ilimden Allah telya snn!) [.Mace]

Lzumsuz sualler
Okuyucularmz, ok zaman faydal sual soruyorlar. Biz de aratryor, ehline soruyor, cevabn yazyoruz. Bylece o okuyucu ile birlikte, dier okuyucularmz da bundan istifade ediyor. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki:

www.dinimizislam.com

(lim bir hazine, sual ise anahtardr. Sorun ki renin! Bir sual sayesinde drt kii sevap alr. Sual soran, cevap veren, dinleyen ve bunlar sevenler.) [Ebu Nuaym] Okuyucularmzdan bazlar ise, Hazret-i brahimin kestii koun etini kimler yedi?, Falanca limin anasnn ad neydi?, Yunus aleyhisselam yutan balk, erkek miydi? gibi sualler soruyorlar. Drr-lmuhtarn Tahtavi haiyesinde buyuruluyor ki: (nsann bilmesi gerekmeyen eyleri mnakaa etmesi mekruhtur. renilmesi emredilmemi olan eyleri sormak caiz deildir. Mesela Hazret-i Lokman peygamber midir? Cin, insanlara nasl grnr? Hazret-i sa gkten ne zaman inecek? Buna benzer eyler sormamal, nk bunlar renmekle emrolunmadk.) Bugn ok kimse, Ehl-i snnet itikadn bilmiyor. renmesi farz- ayn olan bilgilerden habersizdir. Faiz eitlerini, hatta yemein farzlarn bile bilmez iken, dnya ve ahirette gerekmeyen eyleri soruyorlar. Biz de (Bilmiyoruz) diye cevap verince, (Bir bilene sor) diyorlar. Zaten biz, bilmediklerimizi bir bilene soruyoruz. Fakat bilinmesi gerekmeyenleri sormak lzumsuzdur. Dnya ve ahirete yaramayan sualleri sormak ve her suale cevap vermeye kalkmak ve (Ben bilirim) demek doru deildir. Kur'an- kerimde de mealen buyuruldu ki: (Her ilim sahibinin stnde, daha iyi bilen vardr.) [Yusuf 76] Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (limim diyen cahildir.) [Taberani] (ok sual sormaktan saknn! Sizden ncekiler, bu yzden helak oldu.) [. Maverdi] (Sizi ok sual sormaktan nehyediyorum.) [Taberani] (Allah rzasndan baka bir maksatla ilim renen veya ilmini dnya menfaatine alet eden Cehenneme gidecektir.) [Tirmizi] (lmi, limlerle yarmak, cahillerle mnakaa edip susturmak ve insanlar yannda itibar kazanmak iin renen Cehenneme gidecektir.) [Tirmizi] u halde, lzumsuz sual ve baka maksatlarla sual sormak doru deildir. mtihan gayesiyle karsndakini sktrmak iin sual sormak da uygun deildir. Hadis-i erifte, (renmek iin sual sorun! Kt maksatla sual sormayn!) buyuruldu. (Deylemi) Suali uygun sorabilmek, o kiinin ilmini gsterir. Hadis-i erifte, (Gzel sual, ilmin yarsdr) buyuruldu. (Taberani)

www.dinimizislam.com

lmi, renip amel etmek isteyen kimseye retmelidir! lmin kymetini bilmeyen, laf olsun diye renmek isteyene, ilim retmek doru olmaz. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (lmi, ehli olmayana retmek onu kaybetmek demektir.) [bni Ebi eybe] (Baz kavimler gelecek, fakihleri, ince ve kark meseleleri ele alacak, halk artacaklardr. te bunlar, mmetimin erlileridir.) [Taberani]

Ayp olur diye sormamak


Sual: Bir gen kzm. Mahrem konular sormaktan utanyorum. Ne yapaym? CEVAP Bir kz, mahrem konular annesine sorar. O da bilmezse, annesine, (Babamdan ren) der. Babas da bilmezse, babasnn, bilen birisine sormas gerekir. Babas yoksa, aabey, amca, day gibi mahrem akrabalarndan renir. Bunlar da renip bildirmezse, o zaman mektupla veya telefonla, kendinden deil de, (Bir kadnn muayyen hli u kadar devam edip kesilse, ne gerekir) eklinde sormak daha uygun olur. Bir kadnn kocas, bu bilgileri renip hanmna anlatmazsa, kadn, en uygun bir yolla bunlar renebilir. Bilenlerden bu konular edep dairesinde sormas ayp olmaz. Hazret-i Esmann Peygamber efendimize nasl gusledileceini sorarken utanmas zerine, Hazret-i ie validemiz, (Ensar kadnlar ne iyidir; utanmalar, dinlerini renmekten men etmiyor) buyurdu. (Buhari) Demek ki, ayp olur diye kendisine farz olan bilgileri renmemek yanltr. Peygamber efendimiz, mahrem konular anlatrken, (Allah tel, hakkn anlatlmasndan ekinmez) buyurmaktadr. (Tirmizi) Ayn anlamda yet-i kerime de vardr: (Allah tel, gerei sylemekten ekinmez.) [Ahzb 53] Sual: Bilmediimiz eyler oluyor. Sormaya frsat bulamyoruz veya ekiniyoruz. Sormamann vebali var mdr? Bir de sorduumuz kimse bildii halde bilmiyorum derse ona da vebal olur mu? CEVAP htiya halinde bilmeyenler, bilenlerden sormal, bilenler de bilgisini gizlememelidir! Hadis-i erifte buyuruldu ki:

www.dinimizislam.com

(limin bildiini sylememesi, cahilin de bilmediini sormamas helal deildir. nk Allah tel, "Bilmiyorsanz, ilim ehline sorun" buyuruyor.) [Taberani] Dinini renmek iin sual soranlara, cevap vermemenin vebali ok byktr. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (lmini [bildiini] gizleyene, denizdeki balktan, gkteki kua kadar her ey lanet eder.) [Darimi]

Okuma alkanl kazanmak


Sual: lkemize gelen turistlere dikkat edin, bavullarnn yarsnda elbise, geri kalan yarsnda kitaplar var. Oysa biz seyahate ktmz zaman aklmza en son gelen ey kitaptr. Okuma sevgisi ve alkanln kazanmamz hususunda tavsiyeniz nedir? CEVAP Bilginin kayna kitaptr. En gzel, en salkl ve en kolay bilgi kitap okuyarak renilir. Sessiz bir retmendir kitap. Anlamadnz yeri defalarca okuyabilirsiniz. Anlayamadnz iin kzmaz size. Aalamaz ve evkinizi krmaz. Kitap okurken hem yeni bilgiler renir, ufkunuzu geniletir, hem de gnlk skntlarnzdan az da olsa uzaklam olursunuz. ok kitap okuyanlarn konumas dzelir. Gzel ve anlaml cmleler kurar. Fikrini salkl bir ekilde aktarabilir muhatabna. Fazla gaf yapmaz. Hadiseleri daha geni adan ele alarak deerlendirir. Kolay fkelenmez, sabr renir. Anlayl ve hogrl olur. Tabii kitap derken, her kitap bunlar salar demiyoruz. Kitabn da dorusu, gzeli, faydals var. Bunun tersi de mmkn. Baz kitaplar okuduunuz zaman; ister istemez olumsuz ynde etkilenebilirsiniz. At, otu yemeden nce koklar. Eer zehirli ise, phelenirse yemez. Kitap da yledir. Kitap hakknda nceden bilgi sahibi olmak, kitabn yazar, mellifi hakknda fikir sahibi olmak gerekir. Bozuk bir besin yediimiz zaman midemiz nasl bozuluyorsa, bozuk bir kitap okuduumuz zaman beynimiz de o ekilde etkilenir. [Bu yzden mezhepsizlerin, reformcularn kitaplarn okumamal.] nsann en esef duyaca ey, rendii lzumsuz ve yanl bilgidir. Lzumsuz bilgi nedir? Dnya ve ahiretine yaramayan, sadece baz tartmalarda ve bilgilik taslamada ie yarayabilen bilgi trdr. Mesela, 1980 ylnn en hzl koan adamnn ismini ezberlemek gibi. Maalesef gnmzde genel kltr
9

www.dinimizislam.com

dendii zaman bu tr eyler akla geliyor. Bilime ve insana hibir faydas olmayan bir sr vr zvr bilgiler...Konuyu fazla datmayalm. Kitap okumann faydalarn saymakla bitiremeyiz... Bizim asl deinmek istediimiz konu; kitap okuma alkanldr. Bu alkanlk, kk yalarda kazanlrsa, daha etkili, daha gzel ve daha kalc olur. ocuklara ve genlere okuma alkanl kazandrmak lazmdr. Peki, bu nasl mmkn olabilir? ocuklarn ve genlerin okuduklar zaman heyecan duyduklar izgi romanlar, ksa hikayeler, merakl ocuk romanlar, kelime hazinesini gelitiren bulmacalar, bilmeceler, ocuklar ve genler iin hazrlanm mecmualar bu i iin biilmi kaftandr. En gzel okuma alkanln bu bahsettiklerimiz salayacaktr. Yoksa, ocuklara direkt bilginin verildii ders kitaplarnn ve ar kitaplarn okutulmas ok zordur. lkemizde bu ii en gzel yapan ve baarl olan kurululardan bir tanesi Trkiye ocuk Dergisidir. Yllardan beri profesyonel ve uzman kadrosu ile ocuklar ve genleri gelecee hazrlyor. lkemizde okuma alkanlnn ok yetersiz dzeyde olduunu kabul etmek zorundayz. Dnya lkeleri ile kyaslandmz zaman, ok geri saflarda kalyoruz. Televizyon ve radyo gibi cihazlardan edinilen bilgiler, uucudur. ok bilgi verilse dahi, bunlar hatrmzda tutmak zordur. nk, bu bilgilere erimek iin hibir emek harcanmamtr. Ama kitap yle deil. Belli bir emek harcanarak edinilen bilgilerin unutulma ihtimali daha dktr. Sual: Bazlar dini ve ilmi diyorlar. Din ilimden ayr mdr? CEVAP slamiyet, ilmin t kendisidir. Kur'an- kerimde birok yerde, ilim emredilmekte, ilim adamlar vlmektedir. Mesela, (Bilen ile bilmeyen hi bir olur mu, bilen elbette kymetlidir) buyurulmaktadr. (Zmer 9) Peygamber efendimizin ilmi ven ve tevik buyuran szleri o kadar ok ve mehurdur ki, gayr mslimler dahi bunlar bilmektedir. Yukarda birkan bildirdik. slam dininde kadn, kocasnn izni olmadan nafile hacca gidemez. Sefere kamaz. Fakat kocas retmezse ve izin vermezse, ondan izinsiz, kendisi iin lzumlu ilmi renmeye gidebilir. Allah telnn sevdii hacca izinsiz gitmesi gnah olduu halde, ilim renmeye izinsiz gitmesi gnah olmuyor. Hadis-i erifte, (Nerede ilim varsa, orada Mslmanlk vardr.
10

www.dinimizislam.com

Nerede ilim yoksa, orada kfirlik vardr) buyuruluyor. Burada da ilmi emretmektedir. (Herkese Lazm Olan man) lim, dinden ayr deildir. slam ilimleri ikiye ayrlr: 1- Akli ilimler, 2- Nakli ilimler. Fizik, kimya, matematik, edebiyat gibi tecrbi ilimlere, akli ilimler denir. Tefsir, kelm, hadis, fkh gibi ilimlere de nakli ilim veya din ilimleri denir. "slamiyet, ilmi, fenni emreder" demek bile yanl anlalabilir. slamiyetin kendisi ilimdir. Fen ilimleri, slamiyetin bir koludur. Din [slamiyet] denince, iine ilim de girer. Bunun iin, dini ve ilmi demek yanltr. Fen, dinden ayr deildir. "Dini, ilmi, edebi ve ahlaki yayn" gibi tabirler kullananlar, byle konuup yazanlar, ya dinimizi iyi bilmiyorlar veya mezhebi kabul etmiyorlar. Btn ilimler, slam bilgileri iinde incelenir. Dini, ilimden ayranlar, Batl yazarlarn tesiri altnda kalan kimselerdir. Dinimizde ahlak da var, edep de var, edebiyat da... Bu bakmdan "Dini, ilmi, edebi, ahlaki yayn" tabiri doru deildir. Dini denilince, dierleri kullanlmaz. Dini kelimesi kullanlmadan dierlerinin hepsini kullanmakta mahzur yoktur. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Fen ve sanat mminin kaybettii maldr. Nerede bulursa alsn!) [bni Asakir] (lim inde de olsa talep edin! renin!) [Beyheki] in, eskiden olduu gibi yine mslman deildir. inden alnacak ilim, elbet fen ilmidir. Her trl teknolojidir. Bu bakmdan hi kimsenin, slamiyetin ilme, teknie kar olduunu sylemesi mmkn deildir. Sual: Kadn ve erkee farz olan ilimler nelerdir? CEVAP Dinimizde farz olan ilimler ikiye ayrlr: Farz- kifaye, Farz- ayn olan ilimler. Dnya ilerini tanzim iin gereken tp, ziraat, terzilik, siyaset gibi ilimler, farz- kifayedir. Bu ilimleri bilen kfi miktarda insan varsa, dier insanlarn bu ilimleri renmesi farz olmaz. Yani bu ilimleri bilmedii iin dier insanlar mesul olmazlar. Farz- ayn olan ilimleri her mslmann bilmesi farzdr. Mesela namaz, oru gibi ibadetleri her mslmann bilmesi farzdr. En bata da Ehl-i snnet itikadn renmek her mslmana farz- ayndr. Ancak zekt verecek zenginin zekt ilmini bilmesi farz- ayn iken, fakirin bilmesi farz
11

www.dinimizislam.com

deildir. Evlenecek kimsenin evlilie ait lzumlu bilgileri bilmesi farzdr. Evlenmeyecek kimsenin evlilie ait bilgileri bilmesi farz deildir. (Hadika) Sual: Dinimi daha iyi renebilmem iin ok eitli kitap okumann zarar olur mu? CEVAP ok kitap okumak, ok ilim renmek yerine faydal ilim renmek gerekir. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (lmin faydas, ibadetleri doru ve makbul yapmakla grlr. Haramlardan sakndrmayan, zhd artrmayan ilim, ancak Allah telnn gazabn artrr.) [Deylemi] (lmi oald halde, ahlak dzelmeyen kimse, Allah teldan uzaklar.) [Deylemi]

Hikmet nedir?
Sual: Gayri Mslimlerden alnan ilimlerden istifade etmenin mahzuru olur mu? CEVAP Dini bilgiler, ehl-i snnet limlerinden alnr yani onlarn kitaplarndan renilir. Fen ilmi ise her yerden alnr. Bu konudaki hadis-i erif meali yledir: (Hikmet, [fen ve sanat] mminin kaybettii maldr. Nerede bulursa almas gerekir.) [bni Asakir, Askeri] (Hikmeti al, hangi kaptan kt sana zarar vermez.) [Knuz-l hakaik] (lim inde de olsa aln.) [Beyheki] Bu hadis-i erifler, dnyann en uzak yerinde, hatta kfirlerde bile olsa ilmi almay emretmekte, dou veya batdan gelme diyerek fenni reddetmemek gerektiini bildirmektedir. (Mevduat-l-ulum) Hikmet, fen ilmi anlamna geldii gibi, baka anlamlara da gelir. Mesela fkh ilmi anlamna da gelir. Bir yet-i kerime meali yledir: (Allah, hikmeti [fkh ilmini] kime dilerse ona verir. Her kime hikmet verilmise, muhakkak ona ok hayr verilmitir.) [Bekara 269] Hikmet, eyann mahiyetini, vasfn ve zelliini bilmek anlamna da gelir. Bir yet meali yledir: (Allaha kret diye Lokmana hikmet verdik. kreden kendisi iin kreder.) [Lokman 12] Sual: lim renmenin art falan var m? 12

www.dinimizislam.com

CEVAP lim talep edene retilir. Talep etmeden ilim renilmez. Bir eyler ezberleyebilir, durumu idare edebilir ancak faydasn pek gremez. lim renmenin ilk art talep etmektir. Sual: Gnah ileyerek ilim renilir mi? CEVAP renilmesi lazm olan ilim bile, gnah ileyerek renilmez. Sual: Okulda bulunduumuz ve evde ders altmz her an, hi durmadan sevap almamz iin nasl niyet etmeli? CEVAP yle niyet edilebilir: (Okula, eitimim bitince, mslmanlara, insanlara hizmet etmek iin gidiyorum ve derslerime onun iin alyorum. Ya Rabbi bana faydal ilim nasip eyle.) Sual: "Bilip de yapmamann cezas daha byktr" diyerek dini meseleleri renmek istememek uygun mudur? CEVAP renmesi mmkn iken renmemek de gnahtr. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Ayn gnah ileyen lime bir, cahile iki gnah yazlr. lim, yalnz gnahn, cahil ise, hem gnahn, hem de o meseleyi renmemenin cezasn eker.) [Deylemi] Sual: Dnya ve ahireti kazanmak iin ne gerekir? CEVAP Dnya ve ahireti kazanmak, ilim iledir. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Her eyin bir yolu vardr. Cennetin yolu ilimdir.) [Deylemi] Ahireti kazanmak ilim ile olduu gibi, dnyada da rahat ve huzur iinde yaamak, yine ilim iledir. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Sleyman aleyhisselam, mal, saltanat ve ilim arasnda muhayyer brakld. lmi seti. Mal ve saltanat da verildi.) [Deylemi] En stn amelin ne olduu sual edildiinde, Peygamber efendimiz, (Allah tely bilmek) buyurdu. Onlar, (Ya Resulallah, biz amelden soruyoruz. Siz ilimden cevap veriyorsunuz) dediler. (yi bilin ki, ilim ile yaplan az amel kymetlidir. Fakat cehaletle yaplan ok amel faydaszdr) buyurdu. (bni Abdilber) Tasavvufu, yani tarikat renmeden nce, ilim renmek gerekir
13

www.dinimizislam.com

Bedreddin-i Serhendi hazretleri buyuruyor ki: (mam- Rabbani hazretlerinden Buhari, Mikat, Hidaye, erh-i Mevakf kitaplarn okudum. Genleri ilim renmeye tevik eder, "nce ilim, sonra tasavvuf" buyururdu. Benim ilimden kandm, tasavvuftan zevk aldm grnce, halime merhamet ederek, "Kitap oku, ilim ren, cahil sofu, eytann maskaras olur, Rtbetl-ilmi aler rteb yani, rtbelerin en stn, ilim rtbesidir" buyurdu.) [Hadarat-l-kuds] Sual: En iyi ibadet nedir? CEVAP Her zaman doru iman sahibi olmaya, farzlar yapp haramlardan kamaya, tevbe edip farz borlarn demeye almaldr! Bunlar doru yapabilmek de, ancak ilimle mmkndr. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Gece bir mddet ilim renmek, btn gece ibadet etmekten sevaptr.) [R. Nashin] (Sabah-akam ilimle megul olmak, cihaddan efdaldir.) [Deylemi] (limden bir mesele renmek, yz rekat [nafile] namaz klmaktan daha kymetlidir.) [. Abdilber] limsiz amelin kymeti olmaz. Gnmzde ilmin nemi daha byktr. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Siz fakihleri ok, hatipleri az, isteyeni az, vereni ok bir zamandasnz. Byle zamanda amel ilimden hayrldr. Bir zaman gelir ki, fakihleri az, hatipleri ok, isteyeni ok, vereni az olur. O zamanda ise ilim amelden hayrldr.) [Taberani]

Faydal ve faydasz ilimler


Sual: Faydal ve faydasz ilimler nelerdir? CEVAP Faydal ve faydasz ilimlere birka rnek verelim: 1- man, ibadet ve kazan ilimlerini renmek farzdr. (Hindiyye) 2- Fkh renmeyip, hadis, tefsir ile megul olmak ok yanl olur. (Berika) 3- Matematik ve geometri, astronomi gibi ilimler, eer Allah telnn gsterdii yerlerde, yani insanlara hizmet etmek iin kullanlmazsa bunlarla uramak, bouna vakit ldrmek olur. Kble ve namaz vakitleri iin ve dine hizmet iin bu ilimleri renmekte mahzur yoktur. (M. Rabbani, Hindiyye) 4- Falclk bilgileri renmek haramdr. (Hindiyye)
14

www.dinimizislam.com

5- Kelam, yani iman bilgilerini ihtiyatan fazla renmek caiz deildir. (Hadika) lmi, Allah rzas iin ve Mslmanlara hizmet iin renmelidir. Mal, mevki kazanmak, kibir ve hret iin renmemelidir. lmi de ancak Ehl-i snnet limlerinin yazdklar kitaplardan renmelidir. (slam Ahlak)

nce lazm olan


Sual: Bir Mslmann nce bilmesi lzumlu bilgiler nelerdir? CEVAP Her Mslmann (lmihal) renmesi farz- ayndr. Allah tel, (Bilenlerden sorup reniniz) buyuruyor. Bilmeyenlerin, limlerden ve bunlarn kitaplarndan renmeleri gerekir. Bunun iin, hadis-i erifte, (lim renmek, kadn-erkek herkese farzdr) buyuruldu. Yaplmas ve saknlmas gereken bilgileri, doru yazlm ilmihal kitaplarndan renmek lazmdr. limler, szbirlii ile bildirdiler ki, her Mslmann Ehl-i snnet itikadn ksa olarak ve gnlk ilerindeki ve ibadetlerdeki farzlar ve haramlar iyice renmeleri farz- ayndr. Bunlar ilmihal kitaplarndan renmezse, bid'at sahibi veya mlhid yani kfir olur. Bunlarn fazlasn ve Arabi lisannn oniki let ilmini renmek ve tefsir ve hadis-i erif ve fen ve tb bilgilerini, hesap, yani matematik renmek, farz- kifayedir. Bu farz- kifayeyi, bir ehirde, bir kii renirse, bu ehirde bulunanlarn renmeleri farz olmaz, mstehap olur. ehirde fkh kitaplarnn bulunmas da, slam limlerinin bulunmas gibidir. Byle ehirde, fkh bilgilerinin fazlasn ve tefsir ve hadis renmek hi kimseye farz olmaz. Mstehap olur. htiya halinde bilmeyenler, bilenlerden sormal, bilenler de bilgisini gizlememelidir! Dnya ilerini yaparken ahireti unutmak ok ktdr. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Ahir zamanda insanlar, camileri ssler, kalblerini viran ederler. Dinden ok elbiseye deer verirler. Dnyalar selamet ise, ahireti dnmezler.) [Hakim] Hep nafile namaz klmak yerine, namazn nasl klnacan renmek daha kymetlidir. Bilerek yaplan az amel, bilmeden yaplan ok amelden kymetlidir. Bir eyi iyi yapmak ancak ilimle mmkndr. Her eyden nce ilim renmeye almaldr! Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Allah indinde, ilim talebi, namaz, oru, hac ve cihaddan efdaldir.) [Deylemi] 15

www.dinimizislam.com

Amelsiz ilim
Sual: Gazeteyle, maille veya baka bir yolla gelen dini ilimleri renip de uygulamazsak vebale girer miyiz? CEVAP Elbette, amelsiz ilmin vebali byktr. hadis-i erif meali yledir: (lmiyle amel etmeyen lim, kyamette en iddetli azaba dar olur.) [Beyheki] (lim, ilmi az da olsa, ilmiyle amel eden zattr.) [Ebu--eyh] (Bir kiiye dini bir dn [kitap, sohbet, basn gibi] herhangi bir yolla ulamas, Allah tarafndan kendisine ihsan edilen bir nimettir. Onu krederek kabul etsin! kretmezse bu, Allah katnda, aleyhinde bir delil olur. Gnahnn ve Allahn gazabnn artmasna sebep olur.) [. Asakir] lmiyle amel etmemek vebal olur diye, dinini renmemek de caiz olmaz, nk lzumlu din bilgilerini renmek farzdr. Farz yapmamak haramdr. Farz olan ilmi renmeli ve onunla amel etmeye almaldr.

Sual sormaktan ekinmek


Sual: Bir kimse, sual sormaktan neden ekinir? CEVAP Byk zatlar buyuruyor ki: Nefse en ok zor gelen ey, sual sormaktr. nk insann nefsi, bilmemeyi, sormay gururuna yediremez, (O biliyor da ben bilmiyor muyum) der. stiare etmek, sormak, nefsin belini krar. Sormamak ise nefsi azdrr. Hlbuki nefsine uyan, onu azdran, haram iler. Haram ileye ileye kfre girer, kfir olur. nk haram ileyince alr, alnca da, haramdan zevk alr. Zevk alnca da, haram olduunu unutur, nem vermeden haram iler. Harama nem vermeyen de kfir olur. 30-40 yldr yakndan tandmz kimseler var. Bir kere sual sorduuna ahit olmadk. Bir gn bir arkada ok bunalm, bir sualin cevab ok lazm olmu. Buna ramen, (unun cevab nedir) diyemedi de, (Sen 30 yl hocamza soru sordun, belki u soruyu da sormu olabilirsin) dedi. Ancak byle dolayl olarak sorabildi. Byle dolayl olarak soramayanlar da oktur. Nefsin gururunu, eytann bacan krmak lazmdr. Sual sormak dinimizin emridir. Peygamber efendimiz buyuruyor ki: (Bilmediini sormamak hell deildir.) [Taberani] 16

www.dinimizislam.com

(lim hazinedir, anahtar sual sormaktr. Sual sorana, Allah tel rahmet eder.) [Ebu Nuaym] Bir kimse, ya kibrinden dolay sual soramaz veya cahilliinden, bilmediinden dolay sual soramaz. Ancak bir ey bilen, sorabilir. Nitekim Peygamber efendimiz buyuruyor ki: (Gzel sual sormak, ilmin yarsdr.) [Taberani]

Dini renmek iin


Sual: Dini renmek iin Arapa bilmek art m? CEVAP Arapa renmek, ok iyi, ok faydalysa da, dini renmek iin art deildir. Arapa bilmek, din bilmek deildir. Msr, Suriye, Suudi Arabistan gibi lkelerdeki insanlarn ana dili Arapadr. Buradaki insanlarn ou Vehhabi veya mezhepsizdir. Bunlar Arapa biliyoruz diye Kuran- kerime kendi grlerine gre mana vermiler sapkla, hatt kfre denleri bile olmutur. Arapa bilmenin faydalar yannda, dinimizi ve Ehl-i snneti bilmeyenler iin byle zararlar da oluyor. Bu lkelerde yaayan Hristiyanlar da Arapa biliyor, ama gayrimslimdir. Demek ki dil bilmek, din bilmek deildir. Bununla beraber, Mslman olann Arapay bilmesi dinini daha kolay renmesine sebep olur, ama art deildir. Osmanllar lzumlu bilgileri zaten bildirmilerdir. Bu Trke kitaplar okuyarak dinimizi renmek mmkndr.

limin dindeki yeri


Sual: (Kuran herkes iin inmitir. Onun iin lime, ilim sahibi olmaya ihtiya yoktur) diyenler kyor. lim olmasa Kuran anlalmaz m? CEVAP Anayasa da herkes iindir; ama kanunlar, tzkler olmadan anayasa ile memleket idare edilebilir mi? Kanunlar da ancak hukukular anlayabilir. Hasta olan avukata deil doktora gider. lmin, limin nemi nasl inkr edilebilir. Kur'an- kerimi herkes kolayca anlasa idi, Peygambere ihtiya kalmazd. Hadis-i erifler, Kur'an- kerimin aklamas mahiyetindedir. Hakiki limler de, hadis-i erifleri aklamlardr. Arapa bilen herkese lim denmez. Hakiki lim, Kur'an- kerimi, hadis-i erifleri aklayan yetkili, yksek insandr. ok ilmi olduu halde, hakk btldan ayramayan, hakiki lim deildir. Yetmi iki sapk frkann nderleri de derin lim idi, hakk btldan ayramadklar iin dalalete dmlerdir.
17

www.dinimizislam.com

u halde, lim ok bilen deil, hakk btldan ayran din uzmanlardr. Bunlar Peygamberlerin vrisleri, vekilleridir. ctihadlarnda isabet etmeseler de yine sevap alrlar. Bunlara uyanlar da kurtulur. Dinimiz limleri vmektedir. Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Bilmiyorsanz ehl-i zikre [limlere] sorun!) [Nahl 43] Demek ki bilmeyen insanlar da var ki, Allah tel, bilenlere sormamz emrediyor. (Bu rnekleri ancak limler anlar.) [Ankebut 43] Herkes her rnekten anlamaz. limler, kymetli insanlar ki, ancak limler anlar deniyor. (Gkleri ve yeri yaratmas, dil ve renklerinizin farkl olmas da Onun [kudretini gsteren] alametlerindendir. Elbette bunda limler iin ibretler vardr.) [Rum 22] Ancak limler ibretle bakp, yaratltaki hikmetleri anlayabilir. (Hi bilenle bilmeyen bir olur mu?) [Zmer 9] u halde bilenler [limler] kymetlidir. (Allahtan en ok korkan ancak limlerdir.) [Fatr 28] (Allahtan en ok korkan benim) hadis-i erifi Allahtan korkmann derecesini gsteriyor. (Buhari) (Kendilerine gven veya korku ile ilgili bir haber geldiinde onu hemen yayverirler. Halbuki onu Peygambere ve aralarndaki yetkililere [limlere] gtrselerdi, onlardan sonu karmaya gc yetenler, onu anlarlard.) [Nisa 83] yette geen ll-emrin = yetkilinin lim demek olduu tefsirlerde yazl. Peygamber efendimiz de, (ll-emr, fkh limleridir) buyurdu. (Darimi) Hadis-i eriflerde de buyuruldu ki: (limin mrekkebi, ehidin kan ile tartlr, limin mrekkebi, ar gelir.) [.Neccar] (limler Peygamberlerin vrisidir.) [Ebu Davud, .Mace, Tirmizi] (limler [hak yolu gsteren] birer rehberdir.) [. Neccar] (limlere uyun! Onlar, dnya ve ahiretin klardr.) [Deylemi] (limler olmasayd, insanlar helak olurdu.) [. Maverdi] (Bilmediklerinizi salih limlerden sorup renin!) [Taberani] (lim, Allah telnn gvendii kimsedir.) [Deylemi] (Salih lim ile nebi arasnda bir derece fark vardr. O da nebilik makamdr.) [R. Nashin]

18

www.dinimizislam.com

lim ve lim kymetlidir


nsan kt yoldan ilim ve limler kurtarr. Rehber olmadan doru yol bulunamaz. Byk bir Peygamber olan Hazret-i Musa, Allah tel ile konumak erefine kavutuu halde, Hazret-i Hzrdan ilim renmeye gelmitir. mam- Ebu Yusufun ok sevdii olu vefat edince, talebelerine, (Defin iini siz yapn. Ben hocam imam- azamn dersine gidiyorum. Dersimi karmayaym) dedi. Kendisini vefatndan sonra ryada grdler. Cennette, ok ihtiaml byk bir kkte idi. Buna nasl kavutuu sorulunca, (lim renmeye ve retmeye olan sevgim ile) buyurdu. lim ve lim kymetlidir. Hadis-i eriflerde buyuruluyor ki: (lime hrmet eden, bana hrmet etmi, onu ziyaret eden beni ziyaret etmi olur.) [. Rafii] (lim olmayan veya ilim renmeye almayan bizden deildir.) [Deylemi] (Ya lim, ya renci, ya dinleyici veya bunlar seven olun. Yoksa helak olursunuz.) [Beyheki] (lim ile oturmak, yzne bakmak ibadettir.) [Hakim] (lim ile beraber olun, diz dize oturun. nk Allah tel, yamurla l topra dirilttii gibi, l kalbleri de ilim nuru ile diriltir.) [Taberani] (Kyamette Peygamberler, limler ve ehidler efaat eder.) [.Mace] (Cennette de lime ihtiya olur. Cennet ehline "Ne arzunuz varsa isteyin" diye sorunca, ne isteyeceklerini arp limlere bakarlar. limler de, "unu isteyin" derler.) [Deylemi] (limin lim olmayana stnl, Peygamberin mmetine stnl gibidir.) [Hatib] (limin bide stnl, dolunayn, yldzlara olan parlakl gibidir.) [Ebu Nuaym] (lim, bidden yetmi derece stndr. Bidat ortaya knca lim, halk ikaz eder. bid bidatten habersiz, ibadetle megul olur. Bu bakmdan da lim, bidden kymetlidir.) [Deylemi] (eytann bir limden korkmas, cahil olan bin bidden korkmasndan daha oktur.) [Beyheki] (Kyamette bide Cennete gir, lime ise halka efaat iin bekle denir.) [ Maverdi] (Bir lim, bir ehirden gelip gese, onun ayak basmasnn hrmetine, oradaki kabristandan krk gn azap kaldrlr.) [R.Nashin]
19

www.dinimizislam.com

te byle kymetli olan limin vefat byk kayptr. Hadis-i eriflerde buyuruluyor ki: (Allah tel, sizden ilmi almak iin ilmi ile amil olan limleri kaldrr. Cahiller kalr. Dinden sual edenlere, kendi akllar ile cevap verip, insanlar doru yoldan ayrrlar.) [Buhari] (Bir lim lnce, slamda bir gedik alm olur ve kyamete kadar kapanmaz.) [. Syuti] (limin lmne zlmeyen, mnafktr. Bir limin lmnden daha byk musibet yoktur. Bir lim lnce, gkler ve gklerde olanlar, yetmi gn alarlar.) [R. Nashin] (lim lnce, denizdeki balklar bile kyamete kadar ona istifar ederler.) [Deylemi] (Bir limin lmesi, bir ehir halknn lmnden daha byk ziyandr.) [Taberani] (Ahir zamanda, limler lr, cahiller din adam yerine geirilir. Onlar da bilmeden yanl fetva verir, kendisi sapar, bakalarn da saptrr.) [Buhari] Byk bir lim vefat edince, feyz vermesi kesilmez, daha da artar. Knndan km kl gibi olur. (rad-t-talibin)

limlere saygnn nemi


Sual: Hoca hakk, hocaya hrmetin nemi hakknda bilgi verir misiniz? CEVAP Sayg, ibadetten nemlidir. Mesela, ibadet etmeyen, gnah ileyen kfir olmaz. Fakat Allah telnn, emir ve yasaklarn kmseyen, beenmeyen, saygszlk yapan kfir olur. [Tlim-l-mteallim] mam- Maverdi hazretleri de buyurdu ki: (Talebe, hocasnn gsterdii yaknla gvenerek naz etmemelidir! nk cahilin yannda susmaya mahkum olan bir lim, zelil ve hakir duruma dm olur. Esirler arasndaki bir cariyenin, cmertlii ile mehur Hatim-i Tainin kz olduunu renen Peygamber efendimiz, (Bir kavim iinde aziz iken zelil olana, zengin iken fakir dene, lim iken cahiller arasnda kalm olana acyn) buyurup kz serbest braktrd. (Edeb-ddnya) Tevazunun ar ekline temelluk denir. Nefsini zelil etmek demektir. Temelluk, hocaya, stada, lime kar caizdir. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (stad hari, temelluk mmin ahlakndan deildir.) [. Maverdi]
20

www.dinimizislam.com

(lime hrmet eden, Rabbine hrmet etmi olur.) [. Maverdi] (lim rendiiniz zata tevazu gsterin!) [Taberani] Hazret-i Alinin, Bana ilimden bir harf retenin klesiyim buyurmas, hocaya hrmetin nemini gstermektedir. Bir harften maksat, ilimden bir meseledir. mam- afii hazretleri, bir oban grnce ayaa kalkar. Yanndakiler, (Bu obana hrmetinizin sebebi nedir?) diye sual edince, Bu zat, bana kitaplarda bulamadm ilimden bir meseleyi rettii iin, yani benim hocam olduu iin hrmet ediyorum buyurdu. Doru yolu bulmamza sebep olanlara, bize ok lzumlu ilimleri retenlere, gsterilecek hrmetin nemini idrak etmeye almalyz! (R. Nashin) [Mezhep ve itikad imamlarmza, imam- Gazali, Seyyid Abdlkadir-i Geylani ve imam- Rabbani hazretleri gibi din byklerimize sayg ve hrmetin nemini buradan da anlamalyz.] Sual: Bir limin sohbetinde bulunmak faydal mdr? CEVAP Ehl-i snnet liminin bulunduu zamanlarda, sohbetinde bulunmak elbette byk nimet idi. nk hadis-i erifte buyuruldu ki: (limin sohbetinde bulunmak, bin rekat nafile namazdan stndr.) [. Gazali] lim bulunmad zaman, eskiden yaam, Ehl-i snnet limlerinin kitaplarn okumak gerekir. Bir limin kitabn okuyan, az da olsa, onunla sohbet etmi saylr.

slam limi kime denir


Sual: Gnmzdeki yazarlara ve profesrlere, lim denir mi? CEVAP lim, ok kitap okuyana, ok bilene, diploma sahibi olana deil; dinini doru bilene, hakk btldan ayrabilene denir. Kyamet yaklatka ilim azalr, din adamlarna gvenilemez. ki hadis-i erif meali: (Kyamete yakn ilim azalr, cehalet artar.) [bni Mace] (Her asr, nceki asrdan daha bozuk olur. Bylece kyamete kadar hep bozulur.) [Hadika] Din limi olmak iin, Kuran- kerimi ve manalarn ezbere bilmek, binlerle hadis-i erifi ve manalarn ezbere bilmek, slamn 20 ana ilminde mtehasss olmak ve bunlarn kollar olan 80 ilmi iyi bilmek, drt mezhebin
21

www.dinimizislam.com

inceliklerine vakf olmak, bu ilimlerde ictihad derecesine ykselmek, tasavvufun en yksek derecesinde olmak lazmdr. (S. Ebediyye) Sultan ikinci Abdlhamid hann tahttan indirilmesiyle din ilerine de fesat kart. ttihat ve terakki frkasna kaytl olan cahiller, hatta masonlar, din ilerinde yksek mevkilere getirildi. lk i olarak, sultan Abdlhamid hann son eyhlislam Muhammed Ziyaddin efendi, grevinden alnd. Bu yksek makama 1910da Musa Kazm getirildi. Bu zat, koyu ittihat ve masondu. slamiyete uymayan hareketlerinden ve sapk yazlarndan dolay, ikinci Abdlhamid han tarafndan Iraka ve Fizana srlm olan blc kimseler, stanbula getirilip, kendilerine din ilerinde vazifeler verildi. Bu cahil ve partizan kimseler, bozuk, sapk din kitaplarnn yazlmasna, yaylmasna, nayak oldular. kinci Abdlhamid han zamannda yazlan din kitaplar, bir ilim heyeti tarafndan kontrol edilirdi. Tasdik edilip, izin verilenler bastrlrd. Bylece, o tarihlerde baslan din kitaplarna gvenilir. 1909dan sonra, din kitaplar yetkili limler tarafndan kontrol edilmez oldu. Bu kitaplardan, ancak nceki muteber kitaplardan vesikalar vererek yazlanlara gvenilir. (E. Kiram kitab) Grld gibi 1909 ylndan sonra yazlan din kitaplarndan, ancak nakli esas alanlar muteberdir. yet ve hadisleri, yazarnn kendi grlerine gre aklananlar veya ilhamla yazlanlar muteber deildir.

Mctehid olmak iin


Sual: Mctehid olmak iin hangi kitaplar okumak lazmdr? CEVAP Eshab- kiram kitabnda buyuruluyor ki: Mctehid olmak iin Arabi ilimleri ve Kuran- kerimi ezbere bilmek, her yet-i kerimenin manay- mradisini, manay- zmni ve iltizamisini bilmek ve yet-i kerimelerin geldikleri zamanlar ve gelme sebeplerini ve ne hakknda geldiklerini, klli ve czi olduklarn, nasih veya mensuh olduklarn, mukayyed veya mutlak olduklarn ve kraet-i seba ve aereden ve kraet-i azzeden nasl karldklarn bilmek, hadis kitaplarndaki, yz binlerce hadisi ezberden bilmek ve her hadisin ne zaman ve ne iin irad buyurulduunu ve manasnn ne kadar genilediini ve hangi hadisin dierinden nce veya sonra olduunu ve bal bulunduu olaylar ve hangi vaka zerine buyurulduunu ve kimler tarafndan nakil ve rivayet olunduunu ve nakledenlerin ne halde ve ne ahlakta olduklarn bilmek, fkh ilminin sul ve kaidelerini tanmak, 12 ilmi ve Kuran- kerimin ve hadis-i eriflerin iaretlerini, rumuzlarn ve ak ve kapal manalarn
22

www.dinimizislam.com

kavramak ve bu manalar kalbinde yer etmi olmak, kuvvetli iman sahibi olmak ve itminan ile dolu, nurlu ve saf bir kalbe ve vicdana malik olmak gerekir. Btn bu stnlkler, ancak Eshab- kiramda ve sonra, 200 yl iinde yetien, baz byklerde bulunabildi. Daha sonralar, fikirler, reyler dalp, bidatler kp yayld. Byle stn zatlar azala azala, 400 yl sonra, bu artlara haiz olan, yani mutlak mctehid olarak mehur olan grlmedi. Yksek din bilgileri, tefsir, usul-i kelam, kelam, usul-i hadis, ilm-i hadis, usul-i fkh, fkh, ilm-i tasavvuftur. Bu 8 ilmi renebilmek iin gerekli alet ilimleri ise 12 dir. Bunlar, sarf, itikak, nahv, kitabet, itikak- kebir, lgat, metni lgat, beyan, meani, bedi, belagat, ina ilimleridir. (Hadika) Mevduat-l ilim kitabnn (Tefsir lminin Dallar) blmnde, Kuran- kerim ilmi, iinde alacak, akllara durgunluk verecek saysz acayip haller bulunan engin bir denizdir. yle yksek ve metin bir dadr ki, ondaki hayret veren eyleri renmek, her srrna erimek imkanszdr. Bu ilmin saylmayacak kadar dal vardr, denilerek altmn stnde tefsir ilminin kollar bildirilmitir. Sual: Kur'anda vesileden bahsediliyor. Vesile nedir? CEVAP Allah tel mealen, (Bana yaklamak iin, vesile araynz) buyuruyor. (Maide 35) Mezhepsizler, (Vesile, ibadetlerdir. Bir mride tbi olmak, llere, dirilere yalvarmak, insan Allaha yaklatrmaz. Aksine uzaklatrr) diyor. Ehl-i snnet limleri ise buyuruyor ki: badetler iinde, sahih, doru, halis olan ibadetler vesile olur. badetlerin sahih olmas iin, doru iman, temiz ahlak sahibi olmak ve artlarna uygun yapmak lazmdr. Mesela, namazn sahih olmas iin, abdest almak, kullanlan suyun temiz olmas, namaz vaktinde klmak ve kbleye kar klmak, namazdaki yetleri, tesbihleri ve dualar doru okumak ve dier artlar, vesileleri bilmek ve yapmak lazmdr. Her ibadetin de byle artlar, vesileleri vardr. Bunlar, senelerce alarak renilir. Bunlar dnmekle renilemez. Bunlar bilen ve yapan limlerden iiterek veya kitaplarn okuyarak renilir. Fen bilgileri de, bilenlerden uzun zamanda renilmektedir. Byle, iman, kalbi temiz, doru din limlerine mderris, muallim ve mrid denir. Mrid demek, su stnde yryen, havada uan, kaybolan eyleri bilen, okuyup, fleyerek hastalara ifa datan kimse demek deildir. Ahkm- islamiyeyi, yani kalb, ruh ve beden ile yaplan ibadetleri bilen, yapan ve
23

www.dinimizislam.com

bakalarna da reten Ehl-i snnet limi demektir. Her mslman, Maide suresindeki emre uymak iin, byle bir limden veya kitaplarndan farz ve nafile ibadetleri renmelidir! (F.Bilgiler)

Her ilim sahibine lim denir mi?


Her ilim sahibine lim denmez. Mal ve mevki sahibi olmak iin ilim renen ve ilmi ile amel etmeyen, slam limi deildir. Buyuruluyor ki: limler hari, insanlar helak olmutur. lmiyle amel edenler hari, limler de helak olmutur. hlasl olanlar hari, amel eden limler de aldanmtr. O halde gerek lim, ilim, amel ve ihlas sahibi salih kimsedir. Hadis-i eriflerde buyuruluyor ki: (Cahiller ile mcadele etmek ve mehur olmak iin ilim renen Cehenneme gider.) [. Mace] (Allah rzasndan baka maksatla ilim renen Cehennemdeki yerine hazrlansn.) [Tirmizi] (Dnya iin ilim renen, mala, mevkiye kavuursa, kazanc Cehennem atei olur.) [R.Nashin] (lim, ilmi az da olsa, ilmi ile amel eden kimsedir.) [Ebueyh]

Mridi tanmak
Sual: Herkes birisine mrid-i kmil diyor. Bir kimsenin mrid-i kmil olduu nasl anlalr? CEVAP Ehl-i snnet itikadn ve lmihal bilgilerini iyi bilen hemen anlar. Yani drt hak mezhebi bilip birisine uyan kimse, hakk btldan ayrr. Bilmeyen ayramaz. stidracla kerameti kartrr. Bid'at ehli bir kimse, deniz stnde yrse, havada usa da evliya olamaz. stidrac ile kerameti ayramayan bunu anlayamaz. lmihal okuyan bilir ki, mrid kendi kendine olmaz, yerden ot biter gibi bitmez. Bir mslman kendi kendine evliya olabilir, ama asla mrid olamaz. Mridin, icazetli bir hocadan icazet almas arttr. Hocasnn da icazetli olmas arttr. Bu silsilenin Peygamber efendimize kadar dayanmas da arttr.

En iyi ve en kt insanlar
Sual: Din adamlarnn yanllarn aklamak doru mudur? CEVAP Peygamberlerin vrisleri olan limlere dil uzatan, onlar lim olduklar iin ktleyen kimsenin iman gider. Dinimiz ilme ve lime byk nem
24

www.dinimizislam.com

verir. Bize ilmi bildiren limlerdir. Hadis-i erifte, (limler, Peygamberlerin vrisleridir) buyuruldu. (Tirmizi) Ancak, bir de slam limi sanlan ve dinimizi iten ykmaya alan dinde reformcular vardr. Bunlarn ihanetlerini sylemek, ktlemek olmaz. Dinin emrine uymak olur. Ktlerin ktln aklamak, Mslmanlar onlarn zararndan korumaya almak farzdr. Daha dorusu btn insanlar bunlarn zararndan korumaya almaldr. nk, slamiyeti doru duymak, doru renmek insanlarn hakkdr. slamiyeti yanl anlatan, nakledildii gibi deil, rk aklna, bozuk ilmine, iren nefsine gre anlatan kt din adamlar, insanlarn en ktsdr. Kur'an- kerimde, Cuma suresi 5.yetinde, kt din adamlar, kitap ykl merkebe, Araf suresi 176. yetinde ise, dilini sarktp soluyan kpee benzetilmitir. Hadis-i erifte buyuruluyor ki: (Bid'atler yayld, sonra gelenler, ncekilere lanet ettii zaman, doruyu bilenler herkese bildirsin! Doruyu bilip de gc yettii halde, doruyu bildirmeyen kimse, Allah telnn Muhammed aleyhisselama indirdii Kur'an- kerimi gizlemi olur.) [bni Asakir] Bunlarn ilme ihanetlerini aklamak, ktlemek olmaz. Byle kt din adamlar, din, iman hrszlardr, Allaha giden yolu kesen, Rabbine kavumak isteyen insann nn kesen ekyalardr. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (limlerin kts, insanlarn en ktsdr.) [Bezzar] Vaaz etmek ve dini yaz yazmak, kitap, dergi karmak, ancak Allah rzas iin olunca, mevki, mal ve hret kazanmak iin olmaynca faydal olur. Bidat ehli, dini dnyaya alet eder, dine ok zarar verirler. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Hak tel, dem aleyhisselama bin eit sanat retip buyurdu ki: ocuklarn ve neslin, bu sanatlardan biri ile rzkn talep etsin! Sakn ola ki dini geim vastas yapmasn! Din ile dnyay talep edenlere yazklar olsun!) [Hakim] lmi, mala ve mevkie alet etmek uygun deildir. lmin bunu yasakladn bildii halde, ilme uymamak byk vebaldir. Allah telnn kymet verdii ve her eyin en ereflisi olan ilmi, mal, mevki kapmaya ve baa gemeye vesile edenlere, bu ilim zararl olur. Halbuki, dnyaya dkn olmak, Allah telnn hi sevmedii bir eydir. O halde, Allah telnn kymet verdii ilmi, Onun sevmedii yolda harcamak, ok irkindir. nsanlarn en ala, din kisvesi altnda dnya menfaati salayandr. lim dini beslemek iindir, yoksa dnya nimetlerini yutmak iin deil.
25

www.dinimizislam.com

Kalbinde Allah korkusu yerine dnya sevgisi bulunan, haramlardan saknmayan, lim olduunu sylerse alr, buna inananlara daha ok alr. slam limleri buyuruyor ki: u iki kiinin kard fitneyi, eytan bile karamaz: Dnyaya dkn lim ve ilimsiz sofu. Bir insann etiketi ve ok ey bilmesi l deildir. Doruyu bilmesi, buna inanmas ve gereince amel etmesi nemlidir. blis de lim idi. Fakat ilmi ile amel etmedi. Kt din adamndan, canavardan, ylandan, yandan kaar gibi kamaldr.

lim vnmez
Sual: lim olan kimsenin vnmesi uygun mudur? CEVAP Genelde vnmek iyi deildir. limin vnmesi de caiz deildir. Lokman suresi 18. yet-i kerimesinde mealen, (Allah, kendini beenip vneni sevmez) buyurulmaktadr. vnmek, byklenmenin alametidir. Mmin suresinin 35. yet-i kerimesinde, byklenenlerin kalblerinin mhrlendii bildirilmektedir. mam- Gazali hazretleri, Necm suresinin, (Nefsinizi tezkiye etmeyiniz) melindeki 32. yet-i kerimesinin tefsirinde, (Bir iyilik yapnca, bunu ben yaptm deme. Onu bir iyilik sanma! Onu iyilik olarak kabul etmek, kendini beenmektir) buyurdu. Beydavi tefsirinde, blis'in, (dem amurdandr, cismanidir. Ben ruhaniyim. amur unsurlarn en aasdr. Ben ise en erefli olan ateten yaratldm) diyerek kibirlendii bildirilmektedir. vnmek yasak edilmitir. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Ecdad ile vnen, rahmet-i ilahiden uzaktr, Cehennem odunudur.) [Tirmizi] (Allah tel, cahiliyet vnmelerini sizden kaldrd. Hepiniz dem aleyhisselamn evlatlarsnz. dem ise topraktan yaratld.) [Ebu Davud] vnmek, bakasn hakir, aa grmekten ileri gelir. Halbuki hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Din kardeini hakir grmek, ktlk olarak yeter.) [Mslim] (nsanlar helak oldu diyenin kendisi helak olmutur.) [Mslim] (Allah tel, mslman kardeine tevazu gstereni ykseltir, ona kar stnlk taslayan da alaltr.) [Taberani]
26

www.dinimizislam.com

(Allah tel, "mtevaz olun, byklenmeyin, zulmetmeyin" diye bana vahyetti.) [bni Mace] nsan, ilim sahibi olunca kendini byk grmeye balar. Halbuki Kur'an- kerimde mealen, (Her ilim sahibinden stn bir lim vardr) buyurulmaktadr. (Yusuf 76) (limlerin feti, kendilerini byk grmeleridir) hadis-i erifi, ilim sahiplerinden kibirlenenlerin olabileceini gstermektedir. vnmek iin hi kimse kendisinin lim olduunu sylememelidir! nk hadis-i erifte buyuruldu ki: (limim diyen cahildir.) [Taberani] lmi, yalnz Allah rzasn kazanmak iin renmek gerekir. Baka maksatlarla renmek, caiz deildir. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (limlere vnmek, cahillerle, akl noksan olanlarla mnakaa etmek, onlar susturmak, insanlarn tevecchn kazanmak iin ilim renen, Cehenneme gider.) [Tirmizi, bni Mace] (Toplantlarda ilimle stnlk taslamayn! Byle yapann gidecei yer, Cehennemdir.) [bni Mace] (Allah rzasndan baka maksat iin ilim renen veya ilmini dnya menfaatine alet eden, Cehennemdeki yerine hazrlansn!) [Tirmizi] lmi byle maksatlarla renmek caiz olmad gibi; Allah rzas iin renip de, kt maksatlar iin kullanmak da caiz deildir. lmi ile vnmek de Allah rzasna aykrdr. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Vallahi bir zaman gelecek, insanlar Kur'an renip okuyacaklar. Sonra, "Biz renip okuduk, bizden daha iyisi var m?" diyecekler. te onlar Cehennem odunudur.) [Taberani] Bu hadis-i erif, ilmi ile vnmenin caiz olmadn gstermektedir. lmi ile vnen kimselerle tartmak asla uygun deildir. nsann mr ksadr. Mnakaa ile zaman ldrmek asla caiz deildir. Abdlkudds hazretleri buyuruyor ki: (Vaktin kymetini bil! Gece gndz ilim renmeye al! lim renmek ibadet yapmak iindir. Kyamet gn iten sorulacak, ok ilim rendin mi diye sorulmayacaktr. ve ibadet de ihlas elde etmek iindir.) Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Kyamette herkes, u drt eyden soruluncaya kadar yerinden ayrlamaz: 1- mrn nerede tkettin? 2- Genliini nerede geirdin? 3- Maln nerede kazandn, nereye harcadn?
27

www.dinimizislam.com

4- lmin ile ne amel ettin?) [Tirmizi] Bazlar, Peygamber efendimizin Ben Peygamberlerin efendisiyim gibi szlerini vnmek olarak gsteriyorlar. Bu yanltr. Byle demek, nmek deil, gerei bildirmektir. (Ben evliyaym) demek nmek olur. Fakat (Ben Peygamberim) demek byle deildir. Gerei bildirmek vazifesi olduu ve vazifesini yapmak mecburiyetinde de olduu iin byle buyurmutur. Nitekim imam- Rabbani hazretlerinin, Mjdeci Mektublar kitabnda bildirdii hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Kyamette, nce ve sonra gelenlerin seyyidiyim. Gerei bildiriyorum, nmyorum.) (Allah telnn habibi, Peygamberlerin reisiyim. nmek iin sylemiyorum.) (Peygamberlerin sonuncusuyum, nmyorum, ben Abdullahn olu Muhammedim [sallallah aleyhi ve sellem]. Allah tel insanlar yaratt. Beni insanlarn en iyisinden yaratt, insanlar frkalara [milletlere, rklara] ayrd. Beni, en iyisinde bulundurdu. Sonra bu en iyi frkay cemaatlere ayrd. Beni, en iyisinde bulundurdu. Sonra, bu cemaati evlere ayrd. Beni, en iyi evden [aileden] dnyaya getirdi. nsanlarn en iyisiyim. En iyi ailedenim. Kyamette, herkes sustuu zaman, ben konuurum. Kimsenin kmldayamad vakitte, onlara efaat ederim. Kimsede mit kalmad bir zamanda, onlara mjde veririm. O gn her iyilik, her trl yardm, her kapnn anahtar bendedir. Liva-i hamd benim elimdedir. nsanlarn en hayrls, en cmerdi, en iyisiyim. Kyamet gn, Peygamberlerin imam, hatibi ve hepsine efaat edici benim. Bunu nmek iin sylemiyorum.) [Hakikati bildiriyorum. Hakikati bildirmek vazifemdir. Bunlar sylemezsem, vazifemi yapmam olurum.] lim, kibirden kurtulmak iin ne yapmal lim silah gibidir. Dman elinde zarar, dostun elinde faydas olur. Yani ilim, kibirlinin kibrini, tevazu ehlinin tevazuunu artrr. lim yamur gibidir. Yamur, temiz olarak yaar, bitkilerin kkleri bu suyu emer, kendi vasfna evirir. Ayn yamur suyu, biberi aclatrrken, karpuzu tatllatrr. Temiz olan ilim de, kibirliyi azdrr, mtevaznn da tevazuunu artrr. Kabl Ahbar hazretleri "Maln azdrd gibi ilim de azdrabilir" buyuruyor. Az da olsa, bir ey bilen insan cahillerin yanllklarn grnce, ben onlar gibi deilim diye kendini beenir. lim sahibi de, ekseriya, kendini cahilden stn grr. lim, kibirden kurtulmak iin u iki eyi bilip ona gre amel etmelidir:
28

www.dinimizislam.com

Birincisi: Allah tel katnda limin mesuliyetinin daha fazla olduunu bilmesidir. nk, gnah olduunu bilerek isyan eden ile, bilmeyerek o gnah ileyenin cezas elbette bir olmaz. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Kyamette bir din adam getirilip Cehenneme atlr. Cehennemdeki tandklar ona, "Sen dnyada dinin emirlerini bildirirdin. Niin bu azaba dtn?" derler. O da, "nsanlara, gnahtr, yapmayn" der, kendim yapardm. "u ibadeti yapn" der, kendim yapmazdm. Bunun cezasn ekiyorum" der.) [Buhari] (Mirac gecesi ateten makaslarla kendi dudaklarn kesen insanlar grdm. Cebrail aleyhisselama bunlarn kim olduunu sordum. "Kendileri yapmadklar halde "yapn" diyen vaizlerdir" dedi.) [Mslim] blis, lim idi. Fakat ilmi ile amel etmedi. Dada kalan kimsenin yannda, eitli silahlar bulunsa, bunlar kullanmasn iyi bilse ve ok cesur olsa, kendine hcum eden aslana kar kullanmadka, bu silahlarn faydas olur mu? Elbette olmaz. Bunun gibi, din bilgilerinden yz bin mesele rense, bunlar kullanmadka faydalarn grmez. Bir hasta, derdine en faydal ilac bulsa, kullanmadka faydasn grmez. Bilip de amel etmeyenler, Cuma suresi 5. yetinde eee, Araf suresi 175. ve 176. yetlerinde ise kpee benzetilmitir. Ne zaman ki, bir lim, cahile nispetle kendini stn grmeye balarsa, iinde bulunduu bu byk tehlikeyi dnmelidir! Bunu dnnce, cahile gre mevkii stn olduu gibi, tehlikesinin de o nispette byk olduunu anlar. Bu lim, hayat tehlikede olan hkmdar gibidir. Hkmdar yakalayp ldrecekleri zaman Keke bir hizmeti olsaydm da bu tehlike ile karlamasaydm der. Nice limler var ki, kyamette, ilmi ile kibirlenmenin cezasn grnce, keke cahil olsaydm diyecektir. te bu tehlikeleri dnmesi, limi kibirden korur. kincisi: Kibrin byk gnah olduunu, insan, nefsini ne kadar aalarsa, Allah tel indinde kymetinin o kadar ykseleceini, kendine kymet verenin, Allah katnda kymetinin olmayacan bilmesidir. lmi olduu halde, kibrin zararn bilmeyene lim demek yanl olur. nsann ilmi arttka, Allah teldan korkmas da artar, gnah ilemeye cesaret edemez.

limlere nasl tbi olunur


Sual: slam limlerine nasl tbi olunur? CEVAP 29

www.dinimizislam.com

limlere tbi olmak, drt mezhepten birine uymak demektir. Asrlardan beri btn slam limleri, drt mezhepten birine uymular ve mslmanlarn da uymalarnn gerektiini bildirmilerdir. Bunlara uymakta cma hasl olmutur. cmadan, cemaatten, birlikten, topluluktan ayrlan helak olur. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (ki kii, bir kiiden, kii, iki kiiden iyidir. O halde cemaatle birlikte olun! Allah telnn rzas, rahmeti, yardm cemaattedir. Cemaatten ayrlan Cehenneme der.) [bni Asakir] (Cemaatten ayrlan, yzst Cehenneme der.) [Taberani] (mmetimin limleri, hibir zaman dalalette birlemezler. htilaf olunca sivad- a'zama [limlerin ekseriyetinin bildirdii yola] tbi olun!) [bni Mace] (O gn her frkay imamlar ile arrz) mealindeki sra suresinin 71. yet-i kerimesini Kadi Beydavi hazretleri (Her mmeti Peygamberleri ve dinde uyduklar imamlar ile arrz) eklinde aklamtr. Ruh-ul beyan ve Tefsir-i Hseynide ise, (Herkes mezhebinin imam ile arlr. Mesela "Ya afii" veya "Ya Hanefi" denir) eklinde aklanmaktadr. Bu aklamalar da, her mslmann drt hak mezhepten birine uymas gerektiini aka bildirmektedir.

cmadan ayrlmak caiz deil


Medarik tefsirinde (Mminlerin [itikad ve ameldeki] yolundan ayrlan Cehenneme gider) mealindeki Nisa suresinin 115. yet-i kerimesini bildirdikten sonra, (Kitab ve snnetten ayrlmak gibi icmadan da ayrlmak caiz deildir) buyuruluyor. Beydavi tefsirinde ise ayn yet-i kerimenin aklamasnda (Bu yet, icmadan ayrlmann haram olduunu gstermektedir. Mminlerin yolundan ayrlmak haram olunca, bu yola uymak da vacip olur, art olur) buyuruluyor. Ahmed bin Muhammed Tahtavi hazretleri buyuruyor ki: (Kur'an- kerimdeki (Allahn ipi)nden maksat, cemaattr. Cemaat da, fkh ve ilm sahipleridir. Fkh limlerinden bir kar ayrlan dalalete der. Sivad- A'zam, fkh limlerinin yoludur. Fkh limlerinin yolu da, Peygamber efendimiz aleyhisselamn ve Hulefa- raidinin yoludur. Bu yoldan ayrlanlar, Cehenneme gider. Kurtulu, Ehl-i snnet vel cemaat frkasndadr. Frka-i naciyye, bugn drt mezhepte toplanmtr. Bu drt mezhep, Hanefi, Maliki, afii ve Hanbelidir. Bu zamanda bu drt hak mezhepten birine tbi olmayan, bid'at sahibi olup Cehenneme gider.) [Tahtavi] Abdlgani Nablsi hazretleri de (Bugn drt mezhepten bakasna uymak caiz deildir) buyuruyor. (Hadika)
30

www.dinimizislam.com

mam- Rabbani hazretleri de, (Mezhepten ayrlmak, mezhepsiz olmak ilhaddr) buyuruyor. (Mebde ve Mead) [lhad, doru yoldan ayrlmak demektir.]

limleri taklit nimeti


Sual: Bazlar, (slam limlerinin asrlar nce verdii fetvalar bizi balamaz, onlar taklit etmek uyduluktur!) diyorlar. Bunlara ne cevap vermeli? CEVAP Kty, yanl ve btl taklit, ne kadar zararl ise, iyiyi, doruyu ve hakk taklit de o kadar faydaldr. Bir kimsenin btn ilimlerde stad, btn ilerde mtehasss olmas mmkn deildir. Hastann kendisini ameliyat edecek bir doktora ihtiyac vardr. Doktorun da, manevi hastalklarn tedavi edebilecek bir mrid-i kmile [Kalb mtehasssna] ihtiyac vardr. Doktorlar ila imal etmez, kimyagerlerce hazrlanan ilalar tavsiye ederler. Hastalar da, doktorlara itimat ederek, onlara teslim olarak, onlarn tavsiyesine uyarak ilalar kullanrlar. Herkesin, hem kimyager, hem doktor, hem mhendis gibi ihtisas isteyen her meslein erbab olmas dnlebilir mi? O halde, bir kimse, bir ite mtehasss da olsa, ihtisas dndaki baka bir iin mtehasssna tbi olmas lazmdr. Bir saate, bir radyoya ihtiyac olan kimsenin, (Taklit gericiliktir. Hi kimsenin yapt bir eyi kullanmam) diyerek saat, radyo yapmaya kalkmas doru mudur? Taklit dmanlar, hem taklidi uyduluk olarak vasflandryor, hem de Batnn taklit edilmesini istiyorlar. Keke Bat, ahlakta deil de, teknikte taklit edilse idi. nk Peygamber efendimiz, (Fen ve sanat mminin kaybettii maldr, nerede bulursa alsn, ilim inde [ok uzakta ve kfirde] de olsa talep edin) buyuruyor. Batnn teknii yerine, rf ve deti, ahlakszl taklit edilirse, elbette rezil olunur. Uzun tecrbelerden sonra eitli letler yaplm, eitli kaideler bulunmu, eitli ilimler sistemletirilmitir. (Taklit etmemek iin bunlar kullanmam) diyenin aklndan phe edilir. Maiyet bulunmadka, amir olur mu? Ast bulunmazsa st olur mu? Herkesin mctehid, lider olmasn istemek atein tmesini, buzun stmasn istemek gibi eyann tabiatna aykrdr. Mctehid olmak, doktor veya kimyager olmak gibi kolay bir i deildir. Birok ilimde ihtisas sahibi olduktan baka, ilahi mevhibe sahibi de olmak gerektii iin Yusuf Nebhani
31

www.dinimizislam.com

hazretleri, (Bugn mctehidlik taslayann ya akl veya dini noksandr) buyurmutur. Eshab- kiramn hepsi mutlak mctehid olduu halde, Peygamber efendimizi grp taklit ettikleri iin, Peygamberlerden sonra en yksek makama kavumulardr. Tbiin, Eshab- kirama tbi olduklar, onlar taklit ettikleri iin yksek erefe kavumutur. Onlardan sonra gelenler de onlara tbi olduklar, onlar taklit ettikleri iin Tebe-i tbiin erefine nail olmutur. Peygamber efendimiz de, (limler rehberdir, limlere tbi olun) buyurdu. O halde limleri taklit etmek lazmdr. (Berika) Ehl-i snnet limleri ok yksek insanlardr. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (lim, Allah telnn gvendii zttr.) [Deylemi] (limlere tbi olun! Onlar, dnyann dr.) [Deylemi] (limler [ebedi saadet yolunu gsteren] birer klavuzdur, rehberdir.) [.Neccar] Dindeki drt delil, mctehid limler iindir. Bizim iin delil, mezhebimizin bildirdii hkmdr. nk biz, yetten ve hadisten hkm karamayz. Bunun iin, mezhebimizin bir hkm, nassa uymuyor gibi grnse de, mezhebimizin hkmne uyarz. nk nass; ictihad isteyebilir, tevil edilmesi gerekebilir, nesh edilmi olabilir. Bunlar da ancak mctehid limler anlar. Bunun iin tefsir ve hadis deil, limlerin kitaplarn okumamz lazmdr. (Berika s.94) Buharideki, (Bir zaman gelir, din limi kalmaz, din adam yerine geirilen cahiller, bilmeden fetva verir, herkesi, doru yoldan karmaya alrlar) hadis-i erifi, limlerden nakletmeye taklitilik diyerek, Ehl-i snneti ktleyen, dinde reformcularn zararlarn bildirmektedir. Yine Buharideki (Kyamete yakn, ilim yok olur, din cahilleri oalr, iki ien ve zina edenler artar) hadis-i erifi de, dinde reformcularn, din adam olarak ortaya kacaklarn bildiren Resulullah efendimizin mucizelerinden biridir.

Hocaya ittiba ne demektir


Sual: Veysel Karani, Resulullahn mbarek dii krld diye, ona benzemek iin dilerini ektirmi. 63 yandan fazla yaayan kimseler, Resulullahtan fazla dnyada kalmam diyerek evine kabir kazp kalan mrn kabirde geirmi. Bunun rnekleri ok. Byle hareketler Resulullaha ittiba mdr? Bizlerin de yapmas lazm m? slam limlerine, dini reten hocalara nasl ittiba gerekir? Mesela Resulullah efendimiz ikindinin snnetini bazen klmazm. Bizim de bazen klmamamz snnet midir, Resulullaha ittiba olur mu? Bir arkada syledi. Hocas, 32

www.dinimizislam.com

Rabbenadan sonra Allahmme inni euzbike min hemezatieyatin okumak ok sevap diye bildirirmi. Namazda son oturuta salli barikten sonra Rabbena atinadan fazla okumam, nk hocamzn okumadn bir iki kere grdm dedi. Baka dualar okumak hocaya ittiba etmemek mi olur? CEVAP Evliyann, aklarn durumu farkldr. Veysel Karani hazretleri, Resulullah efendimizin hangi dii olduunu bilmedii iin dilerinin hepsini ektiriyor. Bu aklk hlidir, onlar mazurdur. ttiba, dinin yasaklamad konularda, o zata uymaya almaktr. Mesela o zat, zrl olduu iin, teyemmm etse, biz de ona uymak iin teyemmm etmemiz caiz olmaz. Resulullah efendimiz bazen ikindinin snnetini terk etti diye snneti terk etmek snnet olmaz, ancak ibadet etmek snnet olur, terk etmek snnet olmaz. Bir zat, birka namazda Rabbenadan sonra dua okumasa, yahut mrnde hi okumasa, ancak, siz okuyun diye bildirse, okumak o zata ittiba olur. Mesela Rabbenadan sonra Allahmme inni euzbike min hemezatieyatin okumak hocaya ittibadr. Ehli snnet limlerine uymak gerekir lim, hakk btldan ayran ve bildikleri ile amel eden zattr. Ehl-i snnet limleri Peygamber efendimizin vrisleridir. Bunlara uyanlar kurtulur. Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Bu misalleri ancak lim olan kimseler anlar.) [Ankebut 43] (Eer bilmiyorsanz, zikir ehlinden [limlerden] sual ediniz) [Nahl 43] Hadis-i eriflerde ise buyuruldu ki: (limlere tbi olun.) [Deylemi] (limler, birer rehber ve klavuzdur.) [. Neccar] (limler olmasayd, insanlar helak olurdu.) [. Maverdi] (Bilmediklerinizi salih limlerden sorup renin.) [Taberani] (limin, insanlara stnl, Peygamberin mmetine stnl gibidir.) [Hatib] (limler, benim ve dier Peygamberlerin vrisleridir.) [Tirmizi]

Fkh ilminin nemi


Sual: Mealden mi yoksa fkh kitabndan m dini renmeyi tavsiye edersiniz? CEVAP 33

www.dinimizislam.com

Mealden tefsirden din renilmez. Ahmed Tahtavi hazretleri buyuruyor ki: Kur'an- kerimdeki Allahn ipine sarln ifadesindeki ipten maksat, cemaattr. Cemaat da, fkh ve ilim sahipleridir. Fkh limlerinden bir kar ayrlan dalalete der. Sivad- a'zam, fkh limlerinin yoludur. Fkh limlerinin yolu da, Resulullah efendimizin ve Hulefa-i raidinin yoludur. Kurtulu, Ehl-i snnet vel cemaat frkasndadr. Frka-i naciyye, bugn drt mezhepte toplanmtr. Bu zamanda bu drt hak mezhepten birine uymayan, bid'at ehlidir. (Tahtavi) Muhammed Hadimi hazretleri buyurdu ki: (Dindeki drt delil, mctehid limler iindir. Bizim iin delil, mezhebimizin bildirdii hkmdr. nk biz, yet ve hadisten hkm karamayz. Bunun iin, mezhebimizin bir hkm, yet ve hadise uymuyor gibi grnse de, mezhebimizin hkmne uyulur. Yahut baka bir yet veya hadisle deimitir, yahut tevil edilmesi gerekir. Bunlar da ancak mctehid limler anlar. Bunun iin tefsir ve hadis deil, limlerin kitaplarn okumak gerekir.) [Berika] yet-i kerimede mealen buyuruluyor ki: (Bir ite anlaamazsanz bu iin hkmn, Allah ve Resulnden anlayn!) [Nisa 59] Buradaki Anlayn emri mctehid limler iindir. nk Allah tel, limlere sorulmasnn gerektiini bildiriyor. Kuran- kerimde buyuruluyor ki: (Bilmiyorsanz limlere sorun!) [Nahl 43] Hadis-i eriflerde buyuruluyor ki: (Btn ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda cihada verilen sevaba gre, deniz yannda bir damla su gibidir. Cihad sevab da, emr-i maruf ve nehy-i anilmnker sevab yannda, denize nispetle bir damla su gibidir.) [Deylemi] (Fkh renmek her mslmana farzdr. Fkh renin ve retin, cahil olarak lmeyin!) [. Maverdi] (badetlerin en kymetlisi fkh renmek ve retmektir.) [bni Abdilberr] (Her eyin dayand direk vardr. Dinin temel direi, fkh ilmidir.) [Beyheki] (limlerin en hayrls fkh limleridir.) [. Maverdi] (Allah tel, iyilik vermek istedii kimseyi fkh limi yapar.) [Buhari] (Fkh bilmeden ibadet eden, gece karanlkta bina yapp, gndz ykana benzer.) [Deylemi]
34

www.dinimizislam.com

(Hikmetsiz kalb, harap ev gibidir. u halde renin, retin. Fkh renin, cahil olarak lmeyin. nk Hak tel cahillik iin mazeret kabul etmez.) [. Snni] (Allah indinde en stn kimse fakihtir.) [M. Zhdiyye] (Az fkh, ok ibadetten iyidir. hlasla ibadet edene fkh renmek nasip olur.) [Taberani] Hazret-i Ebu Bekir (Ya Resulallah, savatan baka cihad yolu var m?) diye sordu. Resul-i ekrem buyurdu ki: (Evet vardr. Emr-i maruf ve nehy-i mnker yapmaktr.) [Tibyan] Fkh renmek her Mslmana farz- ayndr. Fkh liminin Mslmanlara salad faydann sevab, cihad sevabndan oktur. (Reddl-muhtar) Mezhep imamlar, (limlerden sorup renin) mealindeki yet gereince, Kur'an- kerimin manasn, Tabiinden ve Eshab- kiramdan renerek, kitaplarna yazmlardr. Dier limlerimiz de, bunlarn kitaplarndan, tefsirden, hadisten anladklarn, bizim gibilere ak, kolay retmek iin, binlerce Fkh ve lmihal kitab hazrlamlardr. (Birgivi) Ehl-i snnet itikadn ve farzlar, haramlar renmek farzdr. Bunlar, ancak fkh kitaplarndan renilir. Fkh, yet ve hadislerden karlmtr. (Hadika) Fkh, salih kimselerin yazd ilmihallerden renilir. Ehl-i snnet limlerinin kymetli eserlerinden derlenerek hazrlanan (Tam lmihal Seadet-i Ebediyye) kitab, fkh bilgileri renilecek en emin kaynaktr.

En lzumlu bilgiler
Lzumlu fkh bilgilerini renmek farz- ayn iken, bu farz terk edip, (man aratryorum) diyerek aalarn, ieklerin, insan ve hayvanlarn anatomisini incelemekle megul olmak haramdr. man esaslar tahkik edilmez, yani aratrlmaz. Peygamber efendimiz, (Ahir zamanda, kocakar gibi itikad edin!) buyurarak, kocakar gibi iman etmeyi tavsiye etmitir. (Deylemi) spat ile delil ile iman olmaz. man, grmeden inanmaktr. Kuran- kerimde, salihler vlrken, (O mttekiler ki, gayba inanrlar, namaz klarlar ve kendilerine verdiimiz mallardan [zekat ve her trl hayr hasenat iin] harcarlar) buyuruluyor. (2/3) man bilgilerini anlatan derin ilme ilm-i kelam denir. Kelam ilmini, ehl-i snnet limlerinin bildirdikleri itikad renecek ve bunlar akl ve nakil ile ispat edecek ve sapklara, dinsizlere anlatacak kadar okumak farz- ayn olup, bundan fazlasn renmek, ancak din limlerine lazmdr.
35

www.dinimizislam.com

Bakalarna caiz deildir. Bakalar bu ilimle megul olursa, btl yollara kayar, saptp zndk olur. (Hadika)

limler buyuruyor ki
lm-i kelam ile urap saptmak yannda, byk gnah ilemek hafif kalr. Ehl-i snnet itikadn iyi renmeden nce, ilm-i kelam ile uramann zarar bilinseydi, kelam ilmi ile uramaktan, aslandan kaar gibi kanlrd. (mam- afii) Bidat ehli ile kelamclarn ahitlikleri kabul deildir. (mam- Malik) Kelam ilmi ile uraan hep phe iindedir, iflh olmaz. (mam- Ahmed) Kelam ilmi ile uraan imam olamaz, zamanla dinden kar. (mam- Ebu Yusuf) Resulullah efendimiz, fkh tevik etti, kelam yasaklad. (Hadis limleri) Kelam ilmi ile uraanlarn ou zndk olur. (Fetava-i Bezzziyye) Fkh renmek her Mslmana farz- ayndr. (bni Abidin) Tasavvuf sayesinde iman salamlar. Akl ile, delil ve ispat ile kuvvetlenen iman byle salam olmaz. (mam- Rabbani) Seyyid Abdlhakim Arvasi hazretleri de buyuruyor ki: man, Muhammed aleyhisselamn, Peygamber olarak bildirdii eyleri, tahkik etmeden, akla, tecrbeye ve felsefeye uygun olup olmadna bakmadan, tasdiktir. Akla uygun olduu iin tasdik etmek, akl tasdik etmek olur, Resul tasdik etmek olmaz. Yahut Resul ve akl birlikte tasdik etmek olur ki, o zaman Peygambere itimat tam olmaz. timat tam olmaynca, iman olmaz. nk iman paralanmaz. Hadis-i erifte, (Dini akl ile len kadar zararl kimse yoktur) buyurulmaktadr. (Taberani)

man kymetlidir
Cahil ve lim herkes, kelam ilmi ile uramay brakp, ilmihal bilgilerini renmeye almal; zira fkh ilmi zaruri lazmdr. Peygamber efendimiz buyurdu ki: (mann sermayesi fkhtr.) [Deylemi] (Fkh ilmi her Mslmana farzdr.) [.Maverdi] (Dinin temel direi fkhtr.) [Beyheki] Fkh ilmi ise, nakli esas alan doru bir ilmihal kitabndan renilir. Bir Mslmann, imann ehl-i snnet itikadna gre dzelttikten sonra, imann gerei olan amellerini ilmihale uygun yapmas gerekir. Ayrca imann tehlikeye drecek i ve szlerden de uzak durmaldr. nk iman ne kadar kymetli ise, zdd olan kfr de o kadar ktdr. man kurtarmak iin ibadetleri yapmak ve haramlardan kamak gerekir. Bilhassa kfre
36

www.dinimizislam.com

drc sz ve hareketlerden saknmaldr. Mesela imann ok kuvvetli sanan biri, Allah dostlarndan birine dman olsa veya Allah dmanlarndan birini sevse, yahut, (Kularn uuunda ilahi uuru gryoruz) veya (Bu i Allahn aklna aykrdr) dese, yapt ibadetler kymetsiz olur ve Cehenneme gider. nk kfre drc ifade kullanann iman gider. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (yle bir zaman gelir ki, kiinin iman gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gmlein kt gibi, iman km olur.) [Deylemi]

eytann alatp szlattklar


Sual: Tarikata bal arkadalar eyhlerinden bahsederken muhabbetlerinden alayabiliyorlar, fakat Allah teldan ve Peygamber efendimizden bahsederken hi de byle bir hl ierisinde olduklarn gremiyoruz. Bu durumda, slamiyetin ruhuna aykr bir durum ortaya km olmaz m? CEVAP Aykr olmayabilir. Fakat aykr olmas daha kuvvetlidir. nk eytan, dinimizi doru ve tam bilmeyen, (fkh bilmeyen) tarikatlar oynatr, alatr, zplatr, cezbeye srkler. Size Seadet-i Ebediyyeden aldm bir menkbeyi yazyorum. Bu haller eytandan olabilir. Frisi Tezkiret-l-Evliya kitabnda diyor ki, brahim Ethem hazretlerine, falanca yerde bir gen var. Gece gndz ibadet ediyor. Vecde gelip kendinden geiyor, dediler. Gencin yanna gidip, gn misafir kald. Dikkat etti, sylediklerinden daha ok eyler grd. Kendinin souk, hlsiz, habersiz, gencin ise, byle uykusuz ve gayretli hline ap kald. Genci, eytan m aldatm, yoksa hlis ve doru mu diye anlamak istiyordu. Yediine dikkat etti. Lokmas helalden deildi. Bu hllerin hep eytandan olduunu anlayarak, genci evine davet etti. Ona helalinden bir lokma yedirince, gencin hli deiip, o ak, arzusu ve gayreti kalmad. Gen, brahime (Bana ne yaptn?) diye sorunca, (Lokmalarn helalden deildi. Yemek yerken, eytan da midene giriyordu. O hller, eytandan oluyordu. Helal yiyince eytan giremedi. Asl, doru hlin meydana kt) dedi.

Mealden tefsirden din renilmez


Sual: Mealen ne demektir? CEVAP
37

www.dinimizislam.com

Mealen demek, tefsir limlerinin bildirdiklerine gre demektir. Yani tefsir limlerinin anlad mana demektir. Bunun iin Kur'an tercmesi denilen kitaplardan, Kur'an- kerimin manas anlalmaz. Kur'an tercmesi okuyan kimse, murad- ilahiyi renemez. Tercme edenin bilgi derecesine gre, yapt aklamay renir. Bir cahilin veya bir sapn yapt tercmeyi okuyan kimse de, Allah telnn bildirmek istediini deil, tercme edenin anladm sanarak kendi kafasndan anlatmak istediini renir. Kur'an- kerim tercmesini okuyan, amele, ibadete ait bilgileri renemez. tikada ait bilgileri ise renmesi hi mmkn olmaz. nk 72 dalalet frkas, Kur'an- kerime yanl mana verdii iin saptmtr. Kur'an tercmesi okuyarak, doru iman, Ehl-i snnet itikadn renmek mmkn olmaz. Hatta (Beydavi), (Celaleyn) gibi kymetli tefsirleri bile bizim gibilerin anlamas mmkn deildir. Kur'an- kerimin manasn renmek isteyen kimse, Ehl-i snnet limlerinin yazd, kelam, fkh ve ahlak kitaplarn okumaldr. (Hadika)

limler saptnca
Fkh bilgilerini, slam limleri, yet-i kerimelerden ve hadis-i eriflerden karmlardr. Bu bilgiler ancak fkh kitaplarndan renilir. Fkh kitaplar varken, din bilgilerini tefsirlerden renmeye kalkmak nafile ibadet olur. Farz- ayn olan fkh kitaplarn okumay brakp, nafile olan tefsir okumak caiz deildir. Zaten mctehid olmayanlarn, tefsirden fkh bilgisi renmesi imkanszdr. Cehenneme gidecekleri bildirilen yetmi iki frkann limleri, tefsirlerden yanl mana kardklar iin saptmlardr. limler saptnca, lim olmayanlarn tefsir, okumas felaket olur. (Hadika) Sual: Dinimizi, asl kaynandan renmek iin hangi meali ve tefsiri tavsiye edersiniz? CEVAP Kur'an- kerimin muhatab Muhammed aleyhisselamdr. Ona gelmitir. Manasn yalnz Muhammed aleyhisselam anlam ve hadis-i erifleri ile bildirmitir. Kur'an- kerimi tefsir eden Odur. Doru tefsir kitab da, Onun hadis-i erifleridir. Din limlerimiz, bu hadis-i erifleri toplayp, tefsir yazmlardr. yet-i kerimeler ksa ve tam tercme edilemedii iin, slam limleri, tercme deil, uzun tefsir ve tevillerini bildirmilerdir. Resulullahn bildirdii manalara Tefsir denir. Tefsir, ancak Fahr-i lem efendimizin mbarek lisanndan, Sahabe-i kirama ve onlardan Tabiine ve Tebe-i tabiine ve bylece salam, kymetli insanlarn sylemesi ile, fkh ve kelam limlerine
38

www.dinimizislam.com

gelen haberlerdir. Bundan baka olan bilgilere tefsir denmez. Mfessir, tefsir kitab yazan demek deildir. Mfessir, kelam- ilahiden, murad- ilahiyi anlayan derin lim demektir. Beydavi tefsiri bunlarn en kymetlilerindendir. Bu tefsir kitaplarn da anlayabilmek iin, yirmi ana ilmi, iyi renmek gerekir. Ana ilimlerden biri, tefsir ilmidir. Bu yirmi ana ilmin kollar, seksen ilimdir. 1986da stanbulda yaplan (Kur'an Tercmeleri Sempozyumu)nda 1500den fazla tercme incelendiinde, birbirini tutmayan hkmler grld. Herkes anlayna gre tefsir ettii iin, karmza bir korkun, dehetli ve vahim manzara kmtr. Halbuki nakle dayanlsayd byle olmazd. Trkiyede ilk defa Kur'an tercme iini, Cihan Kitabevi sahibi Misak isimli bir Ermeni balatmtr. Maksat dinimizi bozmaktr. Bu oyuna gelinmemeli!

Din fkhtan renilir


Bizim gibilerin, tefsirden din renmesi mmkn deildir. Tefsirden abdestin farzn bile renmemiz mmkn deilken, itikadi konular renmemiz nasl mmkn olur? slam limleri yllarca alarak, Kur'an- kerimden kardklar hkmleri, kitaplara yazmlardr. Bir mslman, hangi mezhepte ise, mezhebine ait kitaplar okur, dinini renir. Zaten her mslmann, bir ilmihal kitab okumakla, dinine ait lzumlu btn bilgileri renmesi mmkndr. Tp kitab okuyarak hastalklara tehis koymak, tedavi ve ameliyatlara girimek milyonda bir ihtimal de olsa belki mmkn olabilir, fakat Kur'andan din renmek mmkn olmaz. Her ii ehlinden renmek gerekir. Fkh kitaplarn "Tabu" olarak gsterenler, "Dini Kur'andan, tefsirden renin!" diyenler, eer cahil deilseler, din anarisi meydana karmak iin alan hain ve sapk kimselerdir.

lmihal bilgileri
Sual: Fkh, yani ilmihal bilgilerinden nce baka kitap okumak uygun mudur? CEVAP Asla uygun deildir. Fkh ilmi ile uramak, yani farzlar ve haramlar renmek, her mslmana farz- ayndr. Fazlasn renmek de, farz- kifaye olup, ok sevaptr. (Hadika) bni bidin hazretleri buyuruyor ki: Her mslmann ilmihal renmesinin farz olduunu fkh limleri szbirlii ile bildirdi. Bunun iin, kar-kocann hayz ve nifas bilgilerini renmeleri gerekir. Kocas, hanmna retmeli, kendisi bilmiyorsa, bilen
39

www.dinimizislam.com

kadnlardan renmesi iin izin vermelidir. Kocas izin vermeyen kadnn, ondan izinsiz gidip renmesi gerekir. (Menhel) mam- Muhammede, mtehasss olduu tasavvuf bilgisinde bir kitap yazmadn sorduklarnda, (Zhd ve takva, ancak, btn ilerde slamiyete uymakla, btl, fsid ve mekruh szlemelerden saknmakla elde edilebilir. Bunlar da, fkh kitaplarndan renilir. Al-veri ve baka szlemeleri yapacak kimsenin bunlarn sahih ve helal olmas artlarn renmesi gerekir. Bunun iin, bu ilerin ilmihalini renmek her mkellefe farz- ayndr. Bu farzn yerine getirilmesi iin, al-veri kitabn yazdm) buyurdu. (Hadika)

nce lzumlu bilgi


Ehl-i snnet itikadn ve fkh bilgilerini renmeden nce, Glistan ve benzeri kitaplar okumamaldr. Fkh kitaplar yannda, Glistan ve benzeri kitaplar lzumsuzdur. Dinde gerekenleri, nce okumak ve renmek ve retmek gerekir. [Din bilgilerini renmeden, baka eyler renenler ve ocuklarna doru din bilgisi retmeyerek, para kazanmaya uraanlar, ne kadar aldanyor.] Kur'an- kerimin hakiki manasn anlamak isteyen bir kimse, din limlerinin kelam ve fkh ve ahlak kitaplarn okumaldr. Bu kitaplarn hepsi, Kur'an- kerimden ve hadis-i eriflerden alnm ve yazlmtr. Kur'an tercmesi diye yazlan kitaplar, doru mana veremez. Okuyanlar, bunlar yazanlarn fikirlerine, dncelerine ve maksatlarna esir eder ve dinden ayrlmalarna sebep olur. Abdest, gusl, teyemmm, mest, namaz, oru, zekt, adak, yemin eitleri, hac bilgilerini renmek, fkh bilgisi ile mmkndr. Fkh bilgisi de ancak doru yazlm bir ilmihalden renilir. Tam lmihal Seadet-i Ebediyye kitabnda, bir mslmana gereken btn dini bilgiler vardr. Hepsi de en kymetli eserlerden derlenmitir. Bu kitab batan sona dikkatlice okuyan birisi, dinimizin btn emir ve yasaklarn renir. Dinimiz hakknda kfi bilgiye sahip olur. Her mslmann dinimizi ok iyi bilmesi arttr. Dinini bilmeyenin dini yoktur. 95. basks yaplan, 1248 sayfalk Tam lmihali, her mslmann okuyup, oluk ocuuna da okutmas gerekir.

Mahrem bilgiler
Sual: S. Ebediyye'deki hayz, gusl ve evlilikle ilgili mahrem bilgileri birka kiinin birlikte okumalar caiz midir? CEVAP
40

www.dinimizislam.com

Evet, caizdir. Fkh ilmi Sual: Fkh ilminin nemi nedir? CEVAP Fkh ilmi ok kymetlidir. Peygamber efendimiz, (Allah bir kimse iin hayr murad etmise, onu dinde fakih yapar) buyuruyor. Kelam limlerinden saptanlar, yanl yollara sapanlar ok olmusa da; fkh limlerinden bozuk itikadl kimseler kmamtr.

Fetva vermenin mesuliyeti


Sual: Fetva ne demektir? CEVAP Fetva, bir hususun dine uygun olup olmadn, hangi fkh kitabnn neresinden alndn bildiren hkm demektir. Mehazn gstermeden caiz veya caiz deil demek fetva olmaz. Fetva veren Mftinin mctehid olmas gerekir. Mctehid olmayan kimse mfti yaplrsa, bunun mctehidlerin bildirdiklerini okuyup, renerek bunlar sylemesi gerekir. (bni Hmam) Mctehid olmayan kimse bir hadis iitince, bu hadisten kendi anladna uyarak amel edemez. Mezhebindeki mctehidlerin verdii fetva ile amel etmesi gerekir. (Kifaye) Cengiz Han, Fatmiler ve hatta Abbasiler zamannda, haramlara caiz diyen mft adn tayan devlet memurlar vard. Bunlarn yannda bir ksm da gerekten slam mftisi idi. Bir ksm ise, o zamanki hkmdarn arzusuna gre konuurlard. slam mftileri, Allah telnn emirlerini ve yasaklarn bildiren limlerdi. Mft denilen devlet memurlar ise, zaten dini bilmezlerdi. Allah telnn yasak ettii bir eyi, hkmdar emretmi ise, (Bunu yapmak caiz deil) demezlerdi. Yahut bir zalim, Allah telnn emrettii bir eyi yapmam olsa, (Bunu yapmak gerekir) diyemezlerdi. Bylece mslmanlar gnaha ve byk felaketlere srklemilerdi. Byle uydurma fetvalarn verildii zamanlarda, dinini kayran mslmanlar, limlerin yazd fkh ve ilmihl kitaplarna uyup dinlerini kurtardlar.

Yanl fetva vermek


Sual: Dini suallere yanl cevap vermenin vebali nedir? CEVAP
41

www.dinimizislam.com

Bunun vebali ok byktr. Harama helal veya helale haram diyen kfre girer. Mctehid olmayann, Kur'an- kerimden ve hadis-i eriflerden anladna gre fetva vermesi caiz deildir. nk yet ve hadislerden drt mezhebin mctehidleri, farkl hkmler karmtr. Onun iin herkes, kendi mezhebine uymal, kendi mezhebindeki limlerin verdii fetvalar bildirmelidir. Bilmeden, kitaba bakmadan, caizdir veya caiz deildir demekten ok saknmal! Bir hadis-i erif mali yledir: (Fetva vermeye en cretli olannz, atee girmeye en cretli olannzdr.) [Darimi] Haramdan korkmayan, gnah ilemeye cesaret eden cahildir. Nitekim (cahil, cretkr olur), yani, (cahil, gnah ilemekten korkmaz) denmitir. Yanl fetva vermek byk gnahtr. Bir ka hadis-i erif meali: (Bilmeden fetva verene, yerdeki ve gkteki melekler lanet ederler.) [.Lal, .Asakir] (Cehennemde zebaniler, gnahkr hfza, puta tapandan daha ok azap yapar; nk bilerek yaplan gnah, bilmeden yaplan gnahtan daha ktdr.) [Taberani] (mmetim, kt limler, cahil abidler yznden helak olur. Ktlerin en kts kt limlerdir. yilerin en iyisi de iyi limlerdir.) [Darimi] (Sizin iin Deccalden daha ok, sapk imamlardan korkuyorum.) [.Ahmed] Kendine sual sorulan, bilmiyorsa, "bilmiyorum, kitaplara bakaym, bulursam sylerim" demeli! Bilmiyorum demek ilimdendir. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (zeyrin ve Zlkarneynin Peygamber olup olmadn bilmiyorum. Hazret-i Cebrail gelinceye kadar, oturulacak yerlerin en iyisi ve en ktsnn ne olduunu soranlara "bilmiyorum" dedim. Cebrail de, "bilmiyorum" dedi. Nihayet Allah tel bildirdi ki, "Oturulacak yerlerin en iyisi camiler, en kts de sokaklardr.") [Ebu Davud] (Bilmiyorum demek de ilimdendir.) [bni Mace] (limim diyen cahildir.) [Taberani] (Ahir zamanda, lim ve ilim azalr, cahillik artar. Cahil ve sapk din adamlar, yanl fetva vererek fitne karr, doru yoldan saptrrlar.) [Buhari] (mmetim, kt din grevlilerinden ok zarar grecektir.) [Hakim] (Ehli olmadan yanl fetva veren, hainlik etmi olur.) [Ebu Davud, Hakim]
42

www.dinimizislam.com

(Allah tel, limleri almak suretiyle ilmi ortadan kaldrr. lim kalmaynca da, cahiller bilmeden yanl fetva verir, hem kendilerini, hem de bakalarn saptrlar.) [Buhari] Ehl-i snnet limleri buyuruyor ki: Bilmem, demek ilmin yarsdr. Allah rzas iin bilmedii bir hususta, susann ald mkafat, bildii hususta konuann ald mkafattan az deildir. nk cehaleti kabul etmek nefse ok ar gelir. (abi) eytan en ok kahreden ey, limin "bilmiyorum" demesidir. eytan, "Bunun susmas benim iin, konumasndan daha zararl" der. (brahim Edhem) Hakiki lim, suali cevaplandrrken, kyamette, "bu cevab hangi kitapta buldun" diye sorulacandan korkan zattr. (Hakim Niapuri) Hazret-i Cabir anlatr: Yolculukta, arkadalarmdan birinin ba yaraland. Oradakilere sordu: - Muska yapmak caiz olur mu? Oradakiler dedi ki: - Caiz olmaz, ban yka! O da ban ykaynca ld. Medineye gelince, Resulullah efendimize haber verdik. Buyurdu ki: (Allah tel, onun lmne sebep olanlar ldrsn. Bilmediklerini niin sorup renmediler? Cehlin ilac, sorup renmektir!) [Mikat] Bu zatlar, daha ok bilenlerden sormadan, kendiliklerinden fetva verdikleri iin, ok sert szle karlap, kendilerine, (Allah tel, onlar ldrsn) buyurulunca, imdi din adam geinen bir kimsenin slam limlerinin kitaplarn okumadan, kendi bo kafas ve ksa gr ile Kur'an- kerime ve hadis-i eriflere mana vermeye kalkmasna, bylece, mslmanlarn dinlerini, imanlarn bozmasna ne denilecei meydandadr. Byle kimseye, din, iman hrsz demek yerinde olur. Allah tel, hepimizi byle din hrszlarnn zararlarndan muhafaza buyursun! Dinini renmek iin sual soranlara, cevap vermemenin vebali byktr. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Sual sorulan kimse, bildii halde cevap vermezse, kyamet gnnde azna ateten bir gem vurulur.) [Tirmizi, Ebu Davud, bni Mace] (limin bildiini sylememesi, cahilin de bilmediini sormamas helal deildir. nk Allah tel, "Bilmiyorsanz, ilim ehline sorun" buyuruyor.) [Taberani]
43

www.dinimizislam.com

lmin kymetini bilmeyene, ilim retilmez. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (lmi layk olmayana reten domuzun boynuna yakut, inci ve altn takana benzer.) [bni Mace] (Biz Peygamberler, herkese, seviyesine gre muamele yapmak ve anlayabilecei ekilde hitap etmekle emrolunduk.) [.Gazali] (Akln almayaca eyi sylemek, fitne olur.) [bni Asakir] Hazret-i Ali, gsn iaret edip, (Burada istediiniz kadar bilgi vardr. Ancak bunu tayabilecek birisi olsa, hepsini ona anlatrm) buyurdu. Adamn biri bir lime ince bir mesele sordu. lim cevap vermeyince, o kimse dedi ki: - Sen, (lmini gizleyene Allah tel ateten gem vurur) hadis-i erifini bilmiyor musun? - Eer anlattklarm anlayabilecek biri sorar da sylemezsem, o zaman bana gem vurulur. Kur'an- kerimde, (Sefihlere, aklszlara malnz vermeyin) buyuruluyor. Mal verilmezse, ilim hi verilmez. Ona ilim vermek fitneye sebep olur. (hya)

mam- azam bu mmetin dr


Sual: mam- azam hazretleri hakknda hadis var mdr? CEVAP mam- azam Ebu Hanife hazretleri hakknda, mehur ve muteber fkh kitaplarnda eitli hadis-i erifler bulunmaktadr. En kymetli fkh kitaplarndan biri olan Drr-l-muhtrn nszndeki hadis-i erifte buyuruldu ki: (dem aleyhisselam, benimle vnd gibi, ben de mmetimden ismi Numan, knyesi Ebu Hanife olan bir zt ile vnrm. O mmetimin dr.) Mevduat-l-ulum ve Hayrat-l-hisandaki hadis-i eriflerde buyuruluyor ki: (Ebu Hanife adnda biri gelir. Bu, kyamet gn mmetimin olur.) (Ebu Hanife denilen biri gelir, Allahn dinini ve benim snnetimi canlandrr.) (Her asrda, mmetimden ykselen olur. Ebu Hanife, zamannn en ykseidir.) Mirt- kinatdaki birka hadis-i erif: 44

www.dinimizislam.com

(Ebu Hanife adnda biri gelir. O, bu mmetin en hayrlsdr.) (mmetimden biri, dini canlandrr. Bidati ldrr. Ad Numan bin Sbittir.) (Ebu Hanifenin iki krei arasnda ben vardr. Allah tel dinini onun eliyle canlandrr.) bni bidin hazretleri, Drr-l-muhtarn nszndeki hadis-i erifleri aklarken buyuruyor ki: [Buhari ve dier hadis limlerinin rivayet ettii hadis-i erifte, (man, sreyya yldzna ksa Fris oullarndan biri elbette alp gelir) buyuruldu. Buharinin dier bir rivayetinde ise, (Allaha yemin ederim ki, din, sreyya yldznda asl olsa, onu Fris oullarndan, acemlerden bir zt alacaktr) buyuruldu. Fris, rann Fers denilen memleketindeki insanlar demektir. mam- azamn dedesi buradandr. Bu hadis-i erifin imam- azam gsterdii aktr. mam- Syuti; Bu hadiste Ebu Hanifenin kastedildii pek ikrdr. Bunda phe yoktur. nk Acemlerden, ilimde Ebu Hanife derecesine varan tek bir kimse yoktur buyurdu.] mam- azam Ebu Hanife Numan bin Sabit, drt mezhep imamlar iinde, Eshab- kirama en yakn olan, en lim olan, fkhta en derin olan, vera en ok olan idi. mam- arani hazretleri afii mezhebinde iken, insaf ile, imam- azam yle tantmaktadr: (Ona hi kimse dilini uzatmamaldr. nk O, drt imamn en by, mezhebin ilk kurucusu, senetleri Resulullaha en yakn olan, Eshab- kiramn ve Tbiinin yaaylarn en ok greni idi. Her sz Kitaba ve Snnete dayanmaktadr. Kendi reyi, dncesi ile hibir ey sylememitir.) mam- arani gibi byk bir limin (Rabbani lim) dedii ve kendi reyi ile hibir ey sylememitir dedii bir yce imam iin ve talebeleri iin, birka hadis liminin (Eshab rey) demeleri ok haksz bir isnattr. afii mezhebindeki byk limlerden ibni Hacer-i Mekki, imam- azam tantmak iin ayr bir kitap yazmtr. Kitabnn ismi (Hayrat-l-hisan fi-menakb-in-Numan)dr. Hanefi limlerinden ibni bidin, Redd-l-muhtar kitabnn nsznde diyor ki: mam- azamn, byklnn ahidi, dier mezhep imamlar, onun btn szlerini senet olarak almlardr. Mezhebinin limleri, onun zamanndan, bu zamana kadar, her yerde onun szleri ile fetva verdiler. Evliyadan ou, onun mezhebine gre alarak kemale geldiler. Anadolu, Balkan mslmanlar, Hind, Sind ve Trkistan, yalnz onun mezhebini
45

www.dinimizislam.com

bilirler. Abbasi devleti, her ne kadar, cedlerinin mezhebinde idi ise de, kadlarnn, hakimlerinin, limlerinin ou Hanefi mezhebinde idi. Beyz seneye yakn bu mezhebe gre amel ettiler. Bu devletin yerine kurulmu olan Seluki ve sonra Harezmi melikleri ve byk Osmanl devleti hep hanefi idi. Byk lim Muhammed Tahir sddki, (Mecmaul-bihar fi-garaib-it-tenzil ve letaif-il-ahbar) kitabnda diyor ki: (mam- azamdan Allah telnn raz olduuna alamet, mezhebinin her yere yaylmasn kolaylatrmasdr. Bu ite bir srr ilahi olmasayd, yeryzndeki mslmanlarn ou onun mezhebinde olmazd.) kinci binin mceddidi imam- Rabbani hazretleri, Mektubat ismindeki kitabnn 2. cildinin 55. mektubunda buyuruyor ki: mam- azam Ebu Hanife, sa aleyhisselama benzemektedir. Vera ve takva nimetine kavutuu iin ve Snnet-i seniyyeye uyduu iin, nasslardan ahkam karmakta ve ictihad yapmakta, ok yksek dereceye ulamtr. Baz limler, onun bu derecesini anlayamadlar. Onun ictihad ile bulduu eyler, ok ince bilgiler olduklar iin, Kitaba ve Snnete uymuyor sandlar. Bu yce imama, rey sahibi dediler. Onun ilminin hakikatine yetiemedikleri, onun anladn anlayamadklar iin, byle yanldlar. Halbuki, imam- afii, onun anlad bilgilerden, az bir ey sezerek, (Fkh limlerinin hepsi, fkh ilminde, Ebu Hanifenin talebesidir) dedi. Buharann byk lim ve velilerinden Muhammed Parisa hazretleri, Fsuli sitte kitabnda, (Hazret-i sa gkten [ama] inince ictihad ve ameli imam- Ebu Hanifenin mezhebine uygun decektir) buyurdu. Bu sz, belki yce imamn sa aleyhisselama benzerliini gstermektedir. Bu mmetin limlerinin, Salihlerinin ou Hanefi mezhebinde idiler. Mezhepsizlerin byle bir lime ve ilmi ile amile dil uzatmalar ve mezhep taklit edenlere kfir szleri, hatta (Fkh kitaplarn okuyan kfir olur) gibi kstaha konumalar, (El-cerh-u ala Ebi Hanife) ve baka kitaplarda akca yazldr. Bu nasipsizlerin, bu byk ve mbarek imama byle saldrmalarnn sebebi acaba nedir? Bilmiyorlar ki, ona dmanlk, bu mmeti merhumeye dmanlktr. (suli Erbea, Kitap-l-mecid fi-vcubit-taklit) Allah tel, btn mslmanlar sapk ve bozuk yola kaymaktan muhafaza buyursun! Hepimize drt mezhep limlerinin hak olan ictihadlarna uygun iman ve ameller nasip eylesin! Kyamet gn, onlarn mezhebinde olarak, Peygamberlerle, sddklarla ve ehidlerle ve salihlerle birlikte har eylesin! Amin.

Netice:
46

www.dinimizislam.com

Peygamber efendimiz, imam- azam hazretlerinin geleceini haber vermitir. Diy-i manevi, Mevduat-l-ulum, Hayrat-l-hisn, Mirt-i kinat ve Drr-l-muhtarda yazl olan hadis-i erifte, (Ebu Hanife mmetimin olacaktr) buyuruldu. Hadis ilminde de icazeti bulunan byk fkh limi seyyid bni bidin hazretleri, bu hadis-i erifin sahih olduunu bildirmektedir. Bu hadis-i erif, byk lim Eblleys-i Semerkandi hazretlerinin Mukaddime kitabnda ve bunun erhi Tekaddme kitabnda da yazlmtr. Gaznevinin Mukaddime adndaki fkh kitabnn nsznde imam- a'zam ven hadis-i erifler yazldr. Bunun erhi olan Diy-i manevi kitabnda kd Eblbek hazretleri, (bni cevzi, bu hadise mevdu demi ise de, bu sz taassuptur. nk bu hadis, eitli yollardan gelmitir) buyuruyor. Hayrat-l-hisan kitabn mellifi bni Hacer-i Mekki hazretleri, fii fukahasnn byklerindendir. afii olmasna ramen, mezhepsizlerin dedii gibi, mezhep taassubu olsayd, Hanefi mezhebinin kurucusu hakkndaki hadis-i erifleri kitabna almazd. Mevduat-l-ulum kitabnn sahibi Takpr Zade, Ahmed bin Mustaf, Osmanl limlerindendir. akik-i Numniyye tarih kitab ile Miftah-s-sede kitab mehurdur. Olu Kemaleddin Muhammed, Mifths-sede kitabn Trkeye tercme ederek Mevduat-l ulum ismini vermitir. Mirt kinat kitabnn sahibi Nianc Zade, Muhammed bin Ahmed bin Muhammed bin Ramazan, Edirne kads idi. Mirt kinat kitab mehurdur. Drr-l-muhtar kitabnn sahibi Aladdin Haskefi, am mftisi idi. Bunun Drr-l-muhtar kitabna bni bidin, Burhaneddin brahim bin Mustafa Halebi ve Ahmed Tahtvi kymetli hiyeler yapmlardr. Bu limlerin doruluunu tasdik ettii hadis-i eriflere uydurma demek byk bir insafszlktr. Hanefilere gre, deniz haarat yenmez, dier mezhebe gre yenir. Hanefi, dier mezhebe sizin ictihadnz yanl diyemedii gibi, mezhep de, Hanefiye sizinki yanl diyemez. Bir hadise bir lim mevdu derken, teki sahih diyebilir. Bu limler, birbirine dil uzatmaz. Hadis ilminde mctehid bir lim, baz limlerin sahih dedii bir hadise mevdu diyebilir. Mctehidin byle demesi; bu hadis, Peygamber efendimizin sz deildir" anlamnda deildir. Bu hadis benim usulme gre hadis deildir demektir. Farkl ictihadlar da byledir. Bana gre dorusu bu der, fakat farkl ictihadda bulunan mctehide dil uzatmaz. Baz kimseler, limin birisi, bir hadise mevdu dese, sanki btn limlerce o
47

www.dinimizislam.com

hadis mevdu imi gibi, o hadise hemen uydurma damgasn vuruyorlar. Halbuki hibir Ehl-i snnet liminin kitabnda uydurma hadis olmaz. Ehl-i snnet limlerinin kitaplarna dil uzatmamal ve onlarn kitaplarnda uydurma hadis var sanmamaldr. slam limleri, hadis uydurmann ve uydurulmu hadisi nakletmenin vebalinin bykln bildikleri iin, kitaplarna uydurma hadis almazlar. nk hadis-i erifte, (Benden duyduunuz yet ve hadisi tebli edin! Beni srailden bildirdiklerimi de syleyin! Yalnz bana bilerek yalan isnat eden, Cehennemdeki yerine hazrlansn!) buyuruluyor. (Buhari)

mam- a'zama vg
Sual: Baz kimseler, (Ebu Hanife, ryasnda Resulullah gryor. Resulullahn, niye ilk teehhdde bana salevat getirene, secde-i sehv gerektiini syledin) diye imam- a'zam azarladn sylyorlar. Buna ramen imam- azam nasl olur da, ilk teehhdde salevat getirmek secdei sehvi gerektirir diye srar etmitir? CEVAP Bu bni Sebecilerin bir iftirasdr. Dorusu bni Abidinde yle anlatlyor: mam- a'zam hazretleri ryasnda Resulullah efendimizi gryor. Efendimiz ona; Sen bana salevat getiren kimseye nasl secde-i sehiv vacibdir diyorsun buyuruyor. Hazret-i imam da, O kimse, salevat getirdii iin deil, dalgnlkla yanllk yapp yerinde okumad iin o kimseye secde-i sehv gerekir diyorum. Resulullah efendimiz bu cevab beenerek devam etmesini bildiriyor. (Secde-i sehv bahsi) Resulullah efendimiz, h imam- a'zam azarlamyor, onun vrisi olduunu, mmetinin olduunu, onun ictihadlarnn doru olduunu ve bunlardan raz olduunu eitli hadis-i eriflerde bildiriyor. Burada da, btn mmetinin bilmesi, anlamas iin yle soruyor. Drr-l Muhtar kitabnn n szndeki imam- azam hazretlerini ven hadis-i eriflerden bir tanesi u mealdedir: (Peygamberler benimle iftihar ettikleri gibi, ben de Ebu Hanife ile iftihar ederim. Onu seven, beni sevmi olur. Onu sevmeyen, beni sevmemi olur.)

nternet ve dier yayn vastalar


Sual: Temiz genleri aldatmak iin, (slamiyet ilerlemeye engel olmaktadr. Hristiyanlar ilerliyor. Gzleri kamatran her trl fen vastas
48

www.dinimizislam.com

yapyorlar. Biz de Hristiyanlara uymalyz) gibi szlerle, slamiyetteki gzel ahlak, kardelii braktrmaya uraanlar var. Dinimizin ilme verdii nem ile internet ve dier yayn vastalar hakknda aklama yapar msnz? CEVAP (slamiyet ilerlemeye engel olmaktadr) sz kuru bir iftiradan baka bir ey deildir. nk slamiyet, fende, sanatta ilerlemeyi emrediyor. Peygamber efendimiz, (lim inde de olsa talep edin! renin!) buyuruyor. in, eskiden olduu gibi yine mslman deildir. inden alnacak ilim, elbet fen ilmidir. Her trl teknolojidir. Baz din simsarclar da batdan geldi diye fen vastalarna zararl diyor. Byle sylemek, byle dnmek ok yanltr. (Fen ve sanat mminin yitik maldr. Nerede bulursa alsn!) hadis-i erifine uymamz gerekir.

nternet ve faydalar
Dnyadaki en byk bilgi deposu 20 milyon bilgisayarn birlemesinden meydana gelen 250 milyon kullancl internet bilgisayar adr. nternetle ilgili bir gencin verdii bilgiler yledir: Gnmzde internet temelde u 5 farkl hizmeti sunmaktadr: Web, email, chat, news, ftp. Web, ahslarn veya irketlerin dncelerini akladklar, reklamlarn yaptklar sayfalarn oluturduu ortamn addr. Ticari kurulular, web sayfalar zerinden rnlerini online olarak satabilmekte, kullanclar, borsa, dviz kurlar gibi deien bilgileri annda takip edebilmekte, her trl habere, akademik, siyasi, corafi bilgiye ulalabilmektedir. Ktphanelere, mzelere balanmak, hatta evde niversite dersleri alarak mezun olmak, seyahat iin bilet almak, rezervasyon yaptrmak, ayn zamanda eitli elence faaliyetlerine de web zerinden ulamak mmkndr. Her trl yazl, sesli, grntl metne web zerinde rastlayabiliriz. ocuklarn zihinsel geliimleri iin faydal bir ok elenceler var. nternette i ya da e aranabiliyor. Birok p atan siteleri var. Gazetelerde zaman zaman haberler kyor: nternette tantlar evlendiler diye. Dnyann bir ucundan, mesela Amerika'dan kitap sipari edip ksa zamanda almak mmkndr. E-mail hizmeti, k hzyla dnyay dolaan elektronik mektuplardr. Chat sayesinde de klasik telefon haberlemesi sanal dnyaya tanmakta, her kltrden insan, demokratik bir platformda bir araya gelip, yazl, sesli hatta grntl olarak sohbet edebilmektedir.
49

www.dinimizislam.com

News denilen haber gruplarna ye olarak ilgi alanlar ne olursa olsun ortak meraklar olan insanlar bir araya gelebilmekte ve fikir al-veriinde bulunabilmektedir. Ftp ise internet zerinden bilgisayar dosyalarnn transferine imkan salamaktr. Bu ynleriyle internet, snrlar kaldrarak dnyann her tarafndaki insanlara ticari ve kltrel alanda birok ibirlii salamaktadr. Artk vakit kaybetmeden online eitime gidilmeli, zaman ve mekan gibi problemleri ortadan kaldran, eitimde frsat eitliini salamann en kolay yollarndan biri olan internetten azami ekilde faydalanmaya almaldr. Her aile ocuklarn yarnn artlarna gre yetitirmelidir. Herkesin evinde bir bilgisayar bulunmaldr. nternetin u andaki kontrolsz yaps, onu kt niyetlerle kullanmak isteyenlere de frsat tanmaktadr. Dnyann her yerinde kutsal saylan aile, namus, ahlak, insan haklar gibi kavramlara ynelik saldrlar, internet kullanclarn tehdit etmektedir. eitli kurulular bir araya gelip bu tr zararlar engellemek iin projeler retmektedir. Bunun yan sra, devletler de kendi rejimlerine ynelik saldrlar ve terrist fikirleri engellemek istemektedirler.

nternete mptela olmak


Yukarda internetin baz faydalarn anlattk. Gerekten de internetten herkes faydalanmaldr. ocuklarmz yarnn artlarna gre yetitirmeliyiz. nternetin bu muazzam faydalar yannda, baz zararlar da var. Adamn biri kalkyor, slam sitesi diye bir site kuruyor. Orada, kendi dncelerini slamiyetmi gibi anlatyor. Ne kadar byk zarar. steyen her sapk bir site kurabilir. ntihar metodlarn ve bomba yapmn anlatan siteler var. Devlet byklerini ktleyen siteler var. Satanist siteleri var. Porno siteler var. eitli sapk siteler var. Var da var. Bir de internete bamllk kazanmak da skntlar douruyor. Birok tandmz var. Evlerine ge gittiklerinden veya hi gidemediklerinden dolay yuvalar yklmaya yz tutmutur. Milliyet Gazetesinden sayn Meral Tamer hanm bir yaz yazm. Yerimiz dar olduu iin yazsnn zetini veriyoruz: (Kzm nternet'in banda sabahlamaya ilk baladnda ok tedirgin olmutum. Telefon faturalarmz da hatr saylr lde kabard. nternet kzma yeni bir dnyann kaplarn at. nce sradan sitelerde "chat" yapt. Sonralar belli bir dzeyi olan siteler buldu. O sitelerde karlatklarndan bazlaryla yz yze tanp arkadalklar kurdu. Bu arada dnyann drt bir yanndan deiik uluslardan genlerle "chat" yaparak ngilizcecini gelitirdi. Bir okurumuzdan gelen mektubu okuduumda ne yapacam bilemedim. Bir yandan kzmn nternet'le ilk
50

www.dinimizislam.com

tant gnlerdeki tedirginliimi anmsadm. Yer yer kendisine hak verdim. Dier yandan "zaaf"a dnen her tr tutkunun benzeri sonular olabileceini dndm. Okurumuz anne diyor ki: "Her ey eimin iyerinden eve getirdii bilgisayarla balad. Nereden bilebilirdik ki eve giren bu aletin, medeniyetin tek dii kalm bir canavarna dnebileceini. Ve bu canavarn bir aileyi maddi manevi kertebileceini. Olumuz internetin faydalarn anlattnda her ey kulaa ho geliyordu, t ki internetin tutsa haline gelene kadar! Bilgisayara bir kumar tutkusuyla baland. Telefonumuz haziran aynda gelen ykl telefon faturalar ve kendi imkanlarmzla denmesi mmkn olmayan borlar nedeniyle kesildi. Bu arada bilgisayar bozuldu. Eer tamir ettirmezsek olumuz kumar alkanlndan kurtulur diye dnp ok sevinmitik, ama bouna sevinmiiz. nternet kafeler sabaha kadar akm. Oralara dadand ilk gn eve ge geldi. Gece 2'de merak iinde polisi aradk. Polisin "Kaza v.s. yok, biraz daha bekleyin" demesi bizi rahatlatmad. Nerede olduunu ancak gecenin ge vakti eve geldiinde renebildik. nternetin bana oturduunda zaman mefhumunu unutuyor, paralar da suyunu ekiyor. Kumara nasl para dayanmyorsa bilgisayara da para dayanmyor. Biz ok stne gitmedik, ama olumuz sarho [morfinman] gibiydi, ikazmzdan etkilenmiyordu. Sonunda iflas ettik. Borlarmz deyebilmek iin evimizi satla kardk, fakat kriz nedeniyle satamadk. Bu nternet canavarnn verdii zararlar, yararlarn oktan at. Bu olaydan sonra olumun okul hayat snd. hayat da yok. Genlik en gzel an bu aletin banda geiriyor. Bu canavardan kurtulmak iin kurum ve kurulular neler yapabilir? Bu gidii durduracak etkili bir merci yok mu? Benim olum bu rneklerden sadece biri." in maddi boyutunu sorduk: Haziran-Temmuz ay telefon faturas faizleriyle birlikte 100 milyon lirann zerinde. Faizleriyle diyoruz, nk fatura demelerini oullar yapyormu, ancak internete merak sardktan sonra ailesinin bankaya yatrsn diye verdii paralar da internet kafelerde harcam. Kredi kartlarndan ektii para 500 milyon liray buluyor. Babasnn arkadalarndan aldklaryla toplam bor 1 milyar ayor. Bu arada emekli baba, ikramiyesiyle oluna bir muhasebe brosu am. Ancak oul internetten zaman bulup da ilgilenememi.)

nternetin baz zararlar


nternet de, bak gibidir, faydal ilerde kulland srece kymetlidir. Webde internetin byk yararlar inkr edilemez. yerime gitmeden de evdeki bilgisayarmla, birok ktphaneye erime imkan buluyorum. Birok gazete ve dergileri okuma imkan vardr. Hazrladmz yazlar
51

www.dinimizislam.com

Gazeteye gnderme imkan vardr. Okuyucularmzdan gelen birok suali, e-mail ile en ksa zamanda cevaplandrma imkann buluyoruz. Daha saylamayacak kadar ok faydalar vardr. Her nimetin bir klfeti olduu gibi, yerinde kullanlmad zaman birok zararlar da vardr. Gen bir okuyucum diyor ki: (nternet de gnmzde sratle yaylmaktadr. nternet usuz bucaksz olduu kadar da denetimsiz veya denetimi ok azdr. eitli TV kanallarndaki uygunsuz filmler, az da olsa sansre uruyor veya gece yarsndan sonra yaynlanyor. Ama internet yle deil, her trl kepazelik her an herkese ak. nternetteki mstehcen sitelerin bazlarnda (18 yandan kklere sakncaldr) yazyor. Mstehcenliin, 18 yandan byklere zarar olmayacan vurgulamaya alyor. Evinde kendisini gzetleyen, engelleyen olmad mddete, ka yanda olursa olsun herkes, bu siteleri kolayca bulabilir. zlemeye devam ederse, ahlaknn erozyona uramamas imkanszdr. Evinde internette gezemeyenler, internet cafe denilen yerlerde gizli veya ak bu uygunsuz sitelere ulaabiliyorlar. Hatta internet kafelerden bazlar, ilgi ekmek iin akamlar bilgisayara porno film koymaktan ekinmiyorlar. Olunuzun veya kznzn bilgisayarda sadece oyun oynadn ve ders yaptn sanmaynz. Mstehcen sitelere giriyor veya kar cinslerle chat yapyordur. Btn haramlar nefsin houna gider. Zamanla morfinman gibi internete bamllk kazanr. Artk kurtulmas gleir. Bir kimsenin elinde etli kemik varsa, bunun kokusunu alan kpek kemii yalamak iin frsat kollar. Nefs de kpek gibidir. ocuklarn internetteki girdii siteler mutlaka kontrol edilmelidir. ocuun yalnzken internete girmesine izin verilmemelidir. nternete balanmak iin gereken ifreyi ocuk bilmezse internete balanamaz. Bir de internetin Chat (et) denilen program vardr. Chat sohbet manasna geliyor. Chat yapmak, porno bir siteye girmekten daha zararldr. Chat insan yava yava zehirler. Chat iinde, tannmyorum gerekesiyle, en aza alnmayacak szleri, yaptklar utan verici ahlakszlklar hi ekinmeden anlatabiliyorlar. Chat iini randevu yerine evirmek iten bile deil. Normalde kar cinsle konumaktan utanan genler, chatin kolayl yznden bu duygularn tatmin etmek iin hi ekinmeden, utanmadan kar cinsle her eyi konuabiliyorlar. lk nceleri chatte isimlerini aklamayp lakap kullanmalar veya erkekse kz, kz ise erkek ismi kullanp kimliklerini saklamalar genlere mthi bir cesaret veriyor. Gen kz, nasl olsa beni tanmyorlar diyerek, erkeklerle her trl mstehcen konulara giriyor. Zamanla onlarla samimi olunca, kimliklerini aklamaktan
52

www.dinimizislam.com

da ekinmiyor. Resim istiyor, kendi resmini gnderiyor. Ondan sonra da olanlar oluyor, yosma olup kyor. Bilgisayar olan ocuk kontrol altnda tutulmaldr. nternette gezerken o istemese bile porno site reklamlaryla karlaabilir. Genler, satanistlerle internet yolu ile tanyorlar. Birok sapkl internet vastas ile reniyorlar. Ana babalar ve devlet bu ie vakit gemeden el atmaldr.) Gen okuyucumun yazs gerekten ilgi ekicidir. Gerekli tedbiri almakta gecikmemelidir. Web'de internetin zararlar ABD gndemini de girmitir. Baz ikayetler ve genleri korumaya ynelik talepler sonu vermeye balamtr. nternet sektrndeki irketler Web'de zararl yaynlar engellemek zere ortak bir karar almlar. nternet zerindeki pornografi, rklk ve iddet ieren Web sitelerinden nasl koruyabilecekleri konusunda bir site kurdular. GetNetWise adl bu site internette genlerin pornografi ve dier uygunsuzluklardan korunmak iin neler yaplabilecei hakknda bilgi veriyor. Genlerin, ocuklarn internetten gvenli, eitici ve elendirici bir ekilde yararlanmalarna yardmc olmaya alyor. America Online, Microsoft gibi firmalarn ana sponsorluunda yrtlen GetNetWise Internet sektrnn pek ok firma tarafndan da destekleniyor. Disney Online, Yahoo!, IBM, Net Nanny gibi kurulular GetNetWise'a destek veriyorlar. Bu kadar bile mit vericidir. Her aile oluk ocuuna dikkat etmeli, bu byk zarardan korumaya almaldr.

Televizyonun nemi
Baz fanatikler, televizyon ve radyo batdan geldi diye TV seyretmenin radyo dinlemenin ve dier fenni bulularn gnah olduunu sylyorlar. Halbuki Batdan geldii iin televizyona ve radyoya zararl demek doru olmaz. Bugn tpta, sanayide ve dier alanlarda kullandmz makinelerin ou Avrupadan gelmitir. Hadis-i erifle de bildirildiine gre, dinimizde fen, mminin kaybedilmi maldr, nerede bulursa almas gerekir. Televizyon ok iyi bir haber ve eitim vastasdr. Televizyon, bir bak gibidir, iyi bir silahtr. Bakla faydal ok iler yaplr. Bu faydal alet, dmann eline geerse, gzmz oyar, grtlamz kesebilir. Dman, ba, byle kt bir ite kulland iin "Bak kt alettir" denemez. Ba kt ite kullanan kimse ktlenir. Modern silahlarn mdafaada byk rol olur. Bu silahlar anaristlerin veya baka dmanlarn eline geerse, eitli katliamlara giriebilirler. te televizyonlar da byledir. yi kimselerin elinde bulunursa, insanla byk hizmetleri olur. Ktlerin elinde olursa insanla byk zararlar olur.
53

www.dinimizislam.com

Gsterilen filmin, bir sahnesinde, din ile alay eden bir ey olsa, bunu seyreden mslman da buna glse, o mslmann iman gider. Ayrca dine aykr hususlar, mstehcenlik, iyi bir ey gibi gsterilmeye devam edilirse, ister istemez seyircilerin beyni menfi ynde ykanr. Bu bakmdan gzel yayn yapan televizyonlar varsa, onlar seyretmelidir.

Radyo, kitap, gazete, dergi


Radyo da byledir. Radyo da TV gibi neir vastasdr. Kitap, gazete, dergi gibidir. Bunlar, tabanca gibi, birer alettir. Tabancay, susuz bir kimseye kar kullanmak gnahtr. Savata dmanlara kar kullanmak ise, ok sevaptr. Bunun gibi, gazete, radyo ve TV, iyi insanlar tarafndan hazrlanr, Allah telnn beendii eyleri bildirir, slamiyetin faydalarn, ahlak, ticaret, sanat, fabrikalarn almas, tarih olaylar, askerlik gibi din ve dnya bilgileri verirse, byle radyoyu dinlemek, byle TV'leri seyretmek, mubah olur, iyi olur.

lme hizmet iin


Kibir ok kt ise de, savata dmana kar kibretmek sevaptr. Dine, yani ilmin her eidine hizmet iin, dinin izin verdii her imkandan faydalanmak gerekir. imdi internet ile Avrupa, Amerika ve dier ktalardan, mesajlar geliyor. eitli sualler soruyorlar. Annda cevaplandrma imkan buluyoruz. Gerekten byk hizmetlere vesile oluyor. Yabanclardan, Hristiyanlardan da, e-mail [elektronik posta] gelmektedir. Grmeyen vatandalarn, radyo ve TV'deki din bilgilerinden, duymayan vatandalarn da, gazetelerden istifade etmeleri ok normal deil midir? Herkes kitaptan anladna gre hareket etse, deiik grler meydana kar. Zaten piyasada dini bilgiler hakknda farkl grlerin bulunmas, buradan kaynaklanmaktadr. Herkes kendi anlayn esas kabul etmektedir. Halbuki 14 asrdan beri gelen slam limlerinin bildirdiklerine uyulsa farkl gr meydana kmaz. Dine hizmet iin, teknik imkanlardan, her eit modern vastadan faydalanmak arttr. Cihada hazrlanmayp, yeni vastalar kullanmadan yaplan dualar Allah tel kabul etmez. Duann kabul olmas iin, nce sebeplerine yapmak gerekir. Dman atom bombas kullanrken, tfekle kar koymak akl kr deildir. Dman, her eit vasta ile dini ykmaya alrken, dine hizmet iin gazete, radyo ve tv'yi kullandrmamak, internetten istifade ettirmemek dmann ekmeine ya srmektir.
54

www.dinimizislam.com

TV ve video iyi bir eitim vastasdr demitik. Mesela namazn nasl klnacan tatbiki olarak gstermek ok iyi olur. Fakat namaz klan imamn filmini alp, imam yerine ekrandaki bu grntye uymak caiz olmaz. Bunun gibi, ezan okuyan mezzinin filmini videoya alp, vakit gelince videodan ezan okutturmak da caiz olmaz. nk TV ekranndaki resim, mezzinin kendisi deil, grntsdr. TVdeki ses de, mezzinin bizzat kendi sesi deil, benzeridir.

nternet ile hizmetinizdeyiz


Peygamber efendimiz, (lim, inde de olsa alnz) buyurdu. Yani ilim, dnyann en uzak yerinde olsa, hatta kfirlerde bulunsa da, gidip almak gerektiini bildirdi. Dinimizi yaymak, dinimizin gzel ahlakn herkese tantmak iin gerekli vastalar, en uzak yerde bile olsa arayp, bulup renmek, yapmak, insanln hizmetine sunmak, namazdan sonra, en birinci vazifedir. Kuran- kerimde, btn insanlar, sonsuz saadete kavuturmak iin, her mslmann gc yettii kadar durmadan almas, gnn artlarna uygun en mkemmel vastalar yapmas emrediliyor. (Enfal 60) nsanlara huzur veren dinimizi tantabilmek iin, mslmanlarn mevcut teknik vastalarn hepsini yapmalar ve kullanmalar arttr. Bunu yapmayan mslman dinini, milletini koruyamaz ve byk gnaha girer. Bu gnahn vebali ardr. Hatta, bir slam ehrinde, fennin yeni bulduu bir alet, bir vasta yaplmayp, bu yzden bir mslman zarar grrse, o ehrin idarecileri, mirleri mesuliyet altnda kalr. Zamanmzda her trl yayn ve propaganda yolu ile herkes bir eyler yapma gayretindedir. Kitap, dergi, gazete, TV, radyo ve filmler ile herkes belli bir gaye iin youn bir propaganda yapmaktadr. Doru ile yanl, hak ile btl karm haldedir. Gn getike de yanllarn iinden dorular ayrabilmek zorlamaktadr. Eer, nakil esas alnarak slamiyetin stnl, faydalar mslmanlara anlatlp btn dnyaya yaylrsa, hak ile btl birbirinden ayrlm olur.

Doruyu ayrma
Doru ile yanl, her gn birbiri ile mcadele etmektedir. Tabii ki, doruyu, insanlar iin faydal olan yayma gayreti iinde olanlar, dnyada ve ahirette bunun karln bulacaklardr. Yanl zerinde srar edenler de, dnyada sknt iinde bir mr srecekleri gibi, ahirette de sonsuz azaba dar kalacaklardr. nsanlk iin faydal almalara destek olanlar, elinden geldii kadar yardm edenler, dinimizde en byk sevap olan emri maruf ve nehyi mnker [yilii emretme, ktl nehyetme] sevabna kavuurlar. slam
55

www.dinimizislam.com

ahlaknn yaylmasna mani olan; milletleri smrerek, btn gelirlerini kendi zevk ve elenceleri iin, insanlar kle yapmak iin kullanan kimselerin elinden, masum insanlar kurtarmak ve saadete kavumalarna vasta olmak akl- selim sahibi her insann vazifesidir. Zamanmzn kltr savanda, nemli bir yeri olan nternet btn dnyaya hzla yaylmakta, her inantaki insanlar, dncelerini bu vasta ile de yaymaya almaktadr. te bu maksatla biz de, dinimizin gzel ahlakn btn dnyaya yaymak, doruyu, faydaly bulmada insanlara yardmc olmak iin nternete gemi bulunuyoruz. Maksadmz insanlarn dnya ve ahiret saadetine kavumalardr. slamn gzel ahlak ile ahlaklanan kimseden, kimseye zarar gelmez. O, herkesin iyiliine, yardmna koar. Vatanna, milletine zarar vermez. Vatann, milletini sever. Peygamber efendimiz, mslman yle tarif etmitir: (Mslman, elinden ve dilinden hi kimsenin zarar grmedii kimsedir.) [Mslim] 1- www.dinimizislam.com adresine girdiiniz zaman, merak edip renmek istediiniz her bilgiye, konu baln tklatmak suretiyle ulaabileceksiniz. Burada en emin, en doru, en doyurucu bilgiyi bulabileceksiniz. stifadenize sunulan bilgiler, konularnda uzman bir kurul tarafndan hazrlanmaktadr. 2- Bu bilgilerin dnda zel olarak sorup renmek istediiniz, merak ettiiniz her trl dini meselenizi zmek iin de adresimize e-mail gndermeniz kfidir. En gvenilir kaynaklardan alnacak salam bilgi en ksa zamanda adresinize ulatrlr. 3- Yine www.hakikatkitabevi.com adresine girdiiniz zaman, Trke ve birok yabanc dillerde, binlerce kaynaktan derlenen hazine deerinde kitaplarla karlaacaksnz. renmek istediiniz, merak ettiiniz her trl dini konuyu en geni ekilde burada bulabileceksiniz. Burada istediiniz konuyu arama imkanna da sahip olacaksnz. Sual: Bu zamanda slama hizmet nasl olur? Mslman olarak ne yapmamz gerekir? CEVAP mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: (Ehl-i snnet limlerinin kitaplarn, szlerini yaymak iin, keramet sahibi olmak, lim olmak art deildir. Her mslmann bunu yapmak iin uramas gerekir. Frsat karmamaldr. Kyamette her mslmana bunu soracaklar, "slama niin hizmet etmedin?" diyeceklerdir. Dine hizmet iin
56

www.dinimizislam.com

uramayanlara, din bilgilerini yayan kurumlara, kimselere yardm etmeyenlere, ok azap yaplacaktr. zr, bahane kabul edilmeyecektir. Peygamberler, insanlarn en stnleri, en kymetlileri iken, hi rahat oturmad. Allah telnn dinini, seadet-i ebediyye yolunu yaymak iin, gece gndz uratlar. Mucize isteyenlere de, (Mucizeyi Allah tel yaratr. Benim vazifem, Allah telnn dinini bildirmektir) buyurdular. Bu yolda alrlarken, Allah tel da bunlara yardm eder, mucize yaratrd. Bizim de, Ehl-i snnet limlerinin kitaplarn, szlerini yaymamz ve kfirlerin, dmanlarn, mslmanlara iftira ve eziyet edenlerin, kt, yalanc olduklarn, genlere, dostlara bildirmemiz gerekir. Bu yolda mal ile, kuvveti ile, meslei ile almayanlar, azaptan kurtulamayacaklardr. Bu yolda alrken, sknt ekmeyi byk saadet, byk kazan bilmelidir. Peygamberler, Allah telnn emirlerini bildirirken, cahillerin, soysuzlarn hcumlarna urard. ok sknt ekerlerdi. O byklerin en stn, seilmii, Allah telnn habibi olan Muhammed aleyhisselam, (Benim ektiim eziyet gibi, hibir Peygamber eziyet grmedi) buyurdu. [C.1 m.193] Her mslmann, Ehl-i snnet itikadn renmesi ve sz geenlere retmesi gerekir. Ehl-i snnet limlerinin szlerini bildiren kitaplar ve gazeteleri bulup almal, bunlar genlere, tandklara gndermeli, okumalar iin almaldr! nsanlara, Allah telnn emir ve yasaklarn bildirmek, kymetli bir hizmettir. Ancak cenab- Hakkn sevdikleri bu hizmet ile ereflenir.

Vastalardan istifade etmek


Sual: Bir yazar, (dini suallere cevap vermek, vaaz ve nasihatte bulunmak, camide yaplr veya kitaba yazlr. Gazete stunlar, radyo ve tv, dini anlatmann yeri deildir) diyor. Kitap okumayan, camiye gitmeyen insanlara gazete ile, radyo ve tv ile hitap etmenin dini mahzuru olur mu? CEVAP Hi mahzuru olmaz. Aksine ok iyi olur. (Din bilgisi yalnz kitaptan renilir) demek yanltr. Din bilgisi bir staddan, hocadan renilir. Biz de, okuduumuz bir kitaptaki bilgileri, acaba doru anladk m diye, bir bilene soruyoruz. Herkes kitaptan anladna gre hareket etse, deiik grler meydana kar. Zaten piyasada dini bilgiler hakknda farkl grlerin bulunmas, buradan kaynaklanmaktadr. Herkes kendi anlayn esas kabul etmektedir. Halbuki
57

www.dinimizislam.com

14 asrdan beri gelen slam limlerinin bildirdiklerine uyulsa farkl gr meydana kmaz. Yazarn sz, (Tarla sabanla srlr, traktrn yeri tarla deildir) demeye benzer. Dine hizmet iin, teknik imkanlardan, her eit modern vastadan faydalanmak arttr. Dman, her eit vasta ile dini ykmaya alrken, gazete, radyo ve tv'yi kullandrmamak, internetten istifade ettirmemek dmann ekmeine ya srmektir.

Yazarn suu
Sual: Bir gazetede bir yazar, bazen yanl grler ileri sryor. Bir arkada bu yazarn yznden o gazeteyi okumaktan vazgeti. Hlbuki dier yazarlar uygun yazyorlar. Onun byle yapmas doru mudur? CEVAP Doru deildir. Bir gazetede, iyi ve kt insanlar bulunabilir. nemli olan gazetenin genel politikasdr. Bir ktnn yanllar yznden, btn iyiler dlanamaz. Bir veya birka Mslman kt iler evirse, buradan btn Mslmanlarn veya Mslmanln kt olduu fikri savunulamaz.

nternet siteleri
Sual: nternet sitelerine, dn veya dinle alakas olmayan yazlar, fotoraflar gndersek, sonra bakalar bunlarn altna uygun olmayan, dine aykr yorumlar yazsalar, biz de bunlardan dolay sorumlu olur muyuz? CEVAP Onlarn yazmalarna sebep olan, elbette gnaha ortak olur. zellikle yorum yazma imkn olan yerlere bir ey koymamal. Byle eylerle megul olmak zaten uygun deildir. Yani yorum yapmasalar bile, malayani olur. nternette faydal siteler de olmakla beraber, lzumsuz ve zararl yaynlar ok daha fazladr. Burada, ihtiyacmz olan eylere, gerekiyorsa maillerimize filan bakp kmalyz. Saatlerce internetle megul olmak uygun olmaz.

Doruyu yanl ayrmada l


Sual: Baz yazarlar, "Din budur", "Gerek slam", "Kur'andaki slam" gibi ifadelerle yetleri kendi kafasna gre aklayarak slam limlerinin yanl yolda olduunu sylyorlar. Bunlarn doru olup olmad herkes tarafndan nasl anlalr? CEVAP mam- Rabbani hazretleri buyurdu ki:
58

www.dinimizislam.com

(Bir hkmn doru veya yanl olduu Ehl-i snnet limlerinin bildirdiklerine uygun olup olmamakla anlalr. nk Ehl-i snnet limlerinin bildirdiklerine uymayan her mana, her bulu kymetsizdir, yanltr. nk her sapk kimse, Kur'an- kerime ve hadis-i eriflere uyduunu iddia eder. Yarm akl, ksa gr ile, bu kaynaklardan yanl manalar karr. Doru yoldan kayar, felakete gider. Kur'an- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Kur'an- kerimde bildirilen misaller, ounu kfre srkledii gibi, ounu da hidayete ulatrr.) [Bekara 26] Ehl-i snnet limlerinin bildirdikleri manalar dorudur, bunlara uymayanlar yanltr.) [Mjdeci Mektublar 286]

Her ite uzman


Sual: Dinde yetkili olmayan bir kimsenin din hakknda gr beyan etmesi doru mudur? CEVAP Kesinlikle ok yanltr. Dindeki mesuliyeti bilseler, bilmedikleri konuda konumazlar. Elbette her ii, o iin ehli, uzman daha iyi bilir. Bir doktor avukatn, avukat da doktorun iine karmad gibi, din limlerinin iine de, bakalar karamaz. Karmak, haddini bilmemek olur, en hafif tbirle terbiyesizlik, edepsizlik olur. Bir ite uzman olmak demek diploma sahibi olmak demek deildir. Dinde sz sahibi olmak, yetkili bir limden icazet almak demektir. Gnmzdeki diplomal ilahiyatlarnn da, mam- azam, mam- fi, mam- Rabbani gibi yetkili Ehl-i snnet limlerini tenkit etmeleri byk felakettir. Herkes haddini bilmelidir!

Maksatlar limler kprsn ykmak


Sual: "Kusursuz kul olmaz. limlerin hatas olur. Bu bakmdan imam- azam, imam- afii ve imam- Gazali gibi limleri eletirmek gerekir. Mesela imam- Gazalinin hatas oktur. Kitaplarnda uydurma hadis var" deniyor. Byle sylemek doru mudur? CEVAP "Kusursuz kul olmaz" sz dorudur. Fakat "imam- Gazali, hata etmitir, kitaplarnda uydurma hadis vardr" sz yanltr. Byle syleyenler, limin dindeki ve Allah katndaki yerini bilmeyen kimselerdir.
59

www.dinimizislam.com

Hadis-i erifte, (limler, Peygamberlerin vrisleridir) buyuruldu. (bni Mace) limlerin kymetini ve onlara uymamz emreden yetlerden bazlarnn meali yledir: (Bilmiyorsanz limlere sorun!) [Nahl 43] (Bu misalleri ancak lim olanlar anlar.) [Ankebut 43] (Bunun hkmn Peygambere ve ll-emre [limlere] sorsalard, renirlerdi.) [Nisa 83] [yet-i kerimede geen ll-emrin lim demek olduu tefsirlerde yazldr. Peygamber efendimiz de (ll-emr, fkh limleridir) buyurdu. (Darimi)] Hadis-i eriflerde ise buyuruldu ki: (limlere tabi olun! nk onlar, dnya ve ahiretin klardr.) [Deylemi] (limler, kurtulu yolunu gsteren birer rehber ve klavuzdur.) [.Neccar] (Bilmediklerinizi salih[lim]lerden sorup renin!) [Taberani] Bykler hakknda byle konumak ok irkindir, edebe aykrdr. mam- a'zam, imam- Gazali ve imam- Rabbani hazretleri de mctehid birer imamdr. tikadda ayrlk olmaz. Peygamber efendimiz, bu mmetin 73 frkaya ayrlacan, 72 sinin bid'at ehli olup Cehenneme gideceini, bir frkann kurtulacan bildirmitir. Frka-i naciyye denilen bu frkann Ehl-i snnet vel-cemaat frkas olduunda Ehl-i snnet limleri ittifak etmitir. Bu ittifakta hata olmaz. nk Hadis-i erifte buyuruldu ki: (mmetimin limleri, dalalet zerinde birlemezler, yanl bir i zerinde ittifakta bulunmazlar.) [.Mace] Mctehidin amele ait ilerdeki hatasna da sevap vardr. Sonra bir mctehid, dier bir mctehidin hata ettiini sylemez. nk (ctihad, ictihadla nakzedilmez) kaidesi mehurdur. Mesela, imam- afii hazretleri, deriden kan kann abdesti bozmayacana, imam- a'zam hazretleri de bozacana ictihad etmitir. imdi bunlardan birisine (Hata) denmez. Farkl ictihad denir. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (lim, ictihadnda hata ederse bir, isabet ederse iki sevap alr.) [Buhari] Sevap olan bir ey iin hata tabirini kullanmak caiz deildir. Byle farkl ictihadlar da Allah telnn bir rahmetidir. Nitekim Hadis-i erifte buyuruldu ki: (limlerin ihtilaflar, farkl ictihadlar rahmettir.) [Beyheki]
60

www.dinimizislam.com

Sevap ve rahmet olan bir ictihad iin, bir lime hata ettiini, ya cahil yahut da bid'at ehli syler. bni Teymiye ve Mevdudi gibi bid'at ehli, imam- Gazali hazretlerinin yazlarna kusur isnat etmitir. bni Hacer-i Mekki hazretleri, (imam- Gazali hazretlerinin yazlarna kusur isnat eden, ya hasetidir veya zndktr) buyuruyor. mam- Rabbani hazretleri de, bid'at ehlinden ylandan, canavardan kaar gibi kamak gerektiini bildirmektedir. Mezhepsiz bir yazar, (imam- a'zamn, imam- afii ve Gazalinin zaaflarndan bahsetmekte, sahabenin hatalarn sylemekte ne saknca vardr? Bunlarn dokunulmazl m vardr? Tenkit kaps kapatlmak ve fikir hrriyeti katledilmek mi isteniyor?) gibi hezeyanlar savuruyor. Ama ayn mezhepsiz, Abduhu, Efganiyi, Reit Rzay tenkit eden biri ksa, hemen mezhepsizlik klcn sallayp, (slam btnyle yaayan bu limleri tenkit eden haindir, dzenin uadr) diyor. slam limlerini tenkit etmek fikir hrriyeti, mezhepsizleri tenkit etmek ise hainlik... Mezhepsizlerin ls bu... Peygamber efendimiz, (limler benim vrisimdir) ve (Eshabm anlnca dilinizi tutun) buyuruyor. Mezhepsiz ise, fikir hrriyeti diyerek saldryor. limlere saldran belasn bulur. Baka bir yazar da, (imam- Gazalinin kitaplarnda dine aykr mesele varsa ne yapacaz?) diyerek, sanki Hccet-l slamn kitaplarnda dine aykr mesele var gibi gstermeye alyor. Halbuki gerek imam- Gazali hazretlerinin ve gerekse dier slam limlerinin kitaplarnda dinimize aykr bir mesele bulunmaz. nk farkl ictihad, dine aykrlk deil, dinin emri olup rahmettir. Rahmete hata denmez. limlerin hatas da mslmanlar iin hccettir. (mam- a'zamn sz hak ise al, deilse at) diyerek, istisnasz, btn limleri senet olmaktan karyor. (limlere gre deil, hakka gre l!) diyor. Hakk biz biliyoruz da, limler bilmiyor mu? Hakk, limler bilemezse biz nasl bileceiz? (Elimizde temel l olarak Kur'an olduuna gre hakk btldan ayrrz) diyor. Peki, limlerin ellerinde Kur'an- kerim yok muydu? Onlar yanlabiliyor da mezhepsizler niye yanlmyor? Btn maksatlar limler kprsn ykmaktr. Mezhepsizler, fikir anarisi kartmak, hak ile btl kartrmak ve hak yol zerindeki kprleri ykmak istiyorlar. limlerin kurduu kprleri ykp, bid'at denizinde insanlar bomak istiyorlar. Fakat, limlerimizin kurduu bu kprler, bid'at ehlinin frmesiyle yklacak kadar zayf deildir.

Ktlerin ktln aklamal


Dinimiz ilme ve lime byk nem verir. Bize ilmi bildiren limlerdir. Hadis-i erifte, (limler, Peygamberlerin vrisleridir) buyuruldu. Peygamberlerin vrisleri olan limlere dil uzatan, onlar lim olduklar iin
61

www.dinimizislam.com

ktleyen kimsenin iman gider. Bir de slam limi sanlan ve dinimizi iten ykmaya alan dinde reformcular vardr. Bunlarn ihanetlerini sylemek, ktlemek olmaz. Dinin emrine uymak olur. Ktye kt, kirliye pis demek yanl deildir. Temize pis demek ktlemek olur. Ktlerin ktln aklamak, Mslmanlar onlarn zararndan korumaya almak farzdr. Hadis-i eriflerde buyuruluyor ki: (Bidatler yaylp, bu mmetin sonra gelenleri, ncekilere lanet edince, ilim sahipleri bunu herkese bildirsin! Bildirmeyip ilmini gizleyen, Kuran- kerimi gizlemi saylr.) [.Asakir] (Ortalk karr, yalanlar yazlr, detler ibadetlere kartrlr ve Eshabma dil uzatlrsa, doruyu bilen herkese bildirsin! Doruyu bilip de gc yettii halde bildirmezse, Allahn, meleklerin ve btn insanlarn laneti onlarn zerine olsun!) [Deylemi] Bu durumda bir Mslman nasl olur da "Bana ne" diyebilir? Gc yettii halde nasl lanete mstahak olabilir? Reformcunun biri kyor, (Ortalk iyice aydnlandktan sonra oruca balanr) diyerek milletin orucunu ifsada alyor. Bekara suresinin 187. yetinde, (Sabahn beyaz iplii [aydnl] siyah ipliinden ayrt edilinceye kadar yiyip iin, sonra geceye kadar orucu tamamlayn!) buyurulmutur. Bu ipliklerin, gndzn beyazl ile gecenin siyahl olduklarn anlatmak iin, daha sonra fecrin kelimesi nazil oldu. Gndzn beyazl ile gecenin siyahl, iplik gibi birbirinden ayrlnca, oruca balanr. Sabah namaznn vakti girmeden nce yiyip ime kesilir. Bir baka reformcu, (Bugn camilerde klnan namazlar, Peygamberin kld namaza uymuyor) diyor. Namazn nasl klnacan da bildirmiyor. Namaz kldrmamak iin her yola bavuruyor. Namaz klmad, oru tutmad, her eit gnah iledii iin, (Amelsiz iman makbul, fakat imansz amel makbul deildir) diyor. Sz doru ise de, maksad bakadr. (Namaz klmasam da, her gnah ilesem de bana sapk diyemezsiniz) demek istiyor. Yine ayn reformist kii, (Kuran zamana ve mekana gre yeniden ictihadmla yorumlayp "ada ilmihal" yazacam) diyor. Yani, ictihad ad altnda dinde reform yapmak ve btn sapk fikirlerini buraya koymak, bylece halk zehirlemek istiyor. Byle reformcular iin, (Bu kimselerin hi iyi taraf yok mudur?) denilmesi doru deildir. Cenab- Hak, imanszlarn yol, kpr, cami, yaptrmak gibi hibir ameline sevap vermiyor, Cehenneme atyor. Byle
62

www.dinimizislam.com

kimselerin ihanetlerini aklamak, onlar ktlemek olmaz. Byle kt din adamlar, din, iman hrszlardr. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (limlerin iyisi, insanlarn en iyisidir. limlerin kts ise, insanlarn en ktsdr.) [Bezzar] (Yazklar olsun kt limlere ki, ilmi ticarete alet ederler. Devlet adamlarna yaklar, menfaat temin etmeye alrlar. Bunlarn yaptklar ticaret, kesada [darla, ktla] urasn!) [Hakim] (Bir zaman gelir ki, limler fitne karr, camiler ve hfzlar oalr, ama, [hakiki] lim bulunmaz.) [Ebu Nuaym]

Prlantaya cam demek gibi


Sual: Bazlar imam- Gazaliye slam filozofu diyorlar. lime filozof denir mi? CEVAP mam- Gazali hazretleri, kendi zamanndaki fkh limlerinin en stn idi. afii fkh kitaplar, hep onun kitaplarndan vesikalar vermektedir. Bu byk slam limine ve benzerlerine, (slam filozofu), yazlarna ve btn (lm-i kelam), yani (Akaid) kitaplarna da, (slam felsefesi) diyorlar. Halbuki, slamiyette felsefe yoktur. slam limleri, filozof deildir. Felsefe, din, ruh ve ictimai bilgi cahillerinin, bu bilgilerden, kendi ksa akllar ile ve zamanlarndaki fenni keiflere gre, anladklarna, yani bozuk dncelerine denir. slam limlerinin kitaplar ise, ilim sahiplerinin, Kur'an- kerimden ve hadis-i eriflerden kardklar bilgilerdir. slam bilgilerine felsefe demek, prlantay cam paralarna benzetmek gibidir. slam limlerine felsefeci demek de, prlantaya cam demek gibi olup, bu yksek limlere hakaret etmek olur.

Din dmanlarnn limlerimize saldrmas


Din dmanlarnn, dine ve din limlerine saldrmas yadrganmaz. limlerin de mehur ve tesirli olanlarna saldrrlar. zellikle imam- Gazali hazretleri, onlar iin hedef tahtasdr. Dinimizi iten ykmaya alan reformcular da, ayn eyi yapyorlar. Baz ahmaklar da, mehur olmak iin cami duvarn kirletmeyi, yani slam limlerine saldrmay tercih ediyorlar. slam limi kime denir? Her dalda uzman olan limler vardr. Fkh limi, hadis limi, tasavvuf limi, kelam limi, fen limi gibi. Bunlarn hepsini bilene slam limi denir. Bilmek de yetmez. Bildikleri ile amel etmesi ve ihlasl olmas da arttr. Onun iin ilim, amel ve ihlas sahibi olan mslmana slam limi denir. Bu nden biri noksan olana kt din adam, yobaz denir. Mason Abduh, mezi mezhepsiz Reit Rza ve gnmzde bunlarn peinden giden bidat ehli birer yobazdr. slam limi, 63

www.dinimizislam.com

dinin bekisi, yobaz ise, eytann yoldadr. Drt mezhebin imam, imam- Rabbani ve imam- Gazali gibi mctehidler, slam limidir. te Resulullah efendimiz, bu limler iin, (limler, Peygamberlerin vrisleridir) buyurdu. (bni Mace) mam- Birgivi, slam limlerince yazlan bir din kitabna hakaret etmek, bu limlerden biri ile alay etmek ve sayg gstermek gereken bir eye hakaret etmek, hakaret edilmesi gereken bir eye sayg gstermek kfrdr buyuruyor. Mezhepsizler, demagojiyi iyi becerirler. Mesela imam- Birgivinin yukardaki szn alarak, Sizler eliki iindesiniz, Efgani ve Abduh gibi limleri ktlediiniz iin kfirsiniz derler. Ayn mantkla, imam- Gazali hazretlerine saldrrlar. Gazali, slam filozoflarna kfir diyor, Kurana aykr hadisleri hyasna almtr, sahih hadisle, uydurma hadisi ayramazd. Gazali imdi yaasayd hyay yazmazd gibi hezeyanlarda bulunuyorlar. Mezhepsizler, bir hadisin Kurana aykr olduunu biliyor da, koca imam bilemiyor mu? Byk lim bni Hacer-i Mekki hazretleri, imam- Gazali hazretlerinin yazlarnda kusur bulan kimse, ya hasetidir veya zndktr buyuruyor. (El- ilam bi-kavtiil-islam) bni bidin hazretleri, imam- Gazali, zamannn hccet-l-slam ve limlerin en stn idi. Ona dil uzatan kimse, cahillerin en cahili, fsklarn en ktsdr buyurdu. (El-Ukud-d-drriyye) Ktip elebi, Btn din kitaplar yok olsa, imam- Gazalinin kitaplar, bu boluu doldurabilir, hatta hys bile kfi gelir diyor. Seyyid Abdlhakim Arvasi hazretleri de, imam- Gazalinin hy kitab, btn limlerce doru ve yksektir. Bir gayr mslim, severek yapraklarn evirirse, mslman olmakla ereflenir buyuruyor. Sual: Eskiden daha ok, imam- Gazaliye, kitaplarna uydurma hadis ald diye mason Abduhu mezhepsizler iftira ederdi. imdi de, din cahilinin biri, (Matematii zararl, fen ilimlerini gereksiz, felsefeyi slama aykr gren Gazali, bilimsel uyan ykmtr) diye iftira ediyor. mam- Gazalinin kitaplar meydandadr. Bu iftira nasl yaplabiliyor? CEVAP Din dmanlar genelde, aka saldrmyor. slam limini, tesettr, tesbihi, takkeyi bahane ederek dini ktlyor. Hangi din dmanna sorarsanz sorun, (Ben Mslmanla kar deilim, ben irticaya karym. Kadnlarn kapanmasna karym. Araplara para yedirmek iin hacca
64

www.dinimizislam.com

gidilmesine, medreselere, Kur'an kurslarna karym) gibi cevaplar verir. Halbuki kar olduu hususlar, dinde bulunan eylerdir. mam- Gazali hazretleri, eserlerinde, zetle buyuruyor ki: slami ilimler, akli ve nakli ilimler [din bilgileri] olmak zere ikiye ayrlr. Akli ilimler [fen bilgileri], akl ile incelenerek, tecrbe edilerek ve hesaplanarak elde edilir. Bu ilimler, nakli ilimlerin anlalmasna ve tatbik edilmesine de yardmcdr. renilmeleri farz- kifayedir. Bu ilimler, matematik, mantk ve btn tecrbi ilimlerdir. Hadis-i erifte, (lim inde de, [ok uzakta ve kfirde de] olsa, gidip alnz) buyuruldu. Bir islam ehrinde, fennin yeni bulduu bir alet, bir vasta yaplmayp, bu yzden bir mslman zarar grrse, o ehrin idarecileri mesul olur.

slami ilimlerin tasnifi


Fennin ilerlemesi, Allah telnn varln ve kudretini daha fazla meydana karmaktadr. Astronomi ve anatomi bilmeyen, Allah telnn varln ve kudretini iyi anlayamaz. Akli ilimler, iyi, kt ve mubah olarak e ayrlr: 1- yi olanlar: Tp, matematik ve benzeri ilimlerdir ki, bunlar da farz- kifaye ve fazilet olmak zere ikiye ayrlr: a) Farz- kifaye olanlar: Fen bilgileri byledir. Mesela tp, insann shhatli olarak yaayabilmesi iin zaruridir. Hesap ilmi, al-veri, miras, vasiyet ve btn muamelatta zaruridir. Bu ilimleri bir beldede bilen bulunmazsa halk zorlukla karlar ve hepsi birden mesul olur. Fakat ihtiya nispetinde bilenlerin bulunmas kfidir. Bu suretle dierleri de bu mecburiyet ve mesuliyetten kurtulmu olur. Tb ve hesap gibi fen ilimlerine farz- kifaye dememize amayn. Hakikat u ki: Btn sanatlarn asllar ayn hkmde olup farz- kifayedir. Renberlik, dokumaclk, siyaset, dikicilik, tp v.s. Bir lkenin tabibi olmazsa hastalk oalr, insanlar iinden gcnden kalr, taktten kesilir ve nihayet lme mahkum olur. b) Fazilet olanlar: Fen ilimlerinin, ok ender gerekecek en ince teferruatna inmektir. Bu da, gereken ksmlar anlamay kolaylatrmas bakmndan bir fazilet ve stnlktr. 2- Kt olanlar: Bunlar dinde yeri olmayp, hibir fayda salamayan, sihir [by], tlsm, telbisat [sahteyi doru gibi gsterip aldatma ilmi] gibi. 3- Mubah olanlar: iir renmek, eski tarihlerle megul olmak gibi. Bu ilimlerin hepsi makbuldr. lim bizatihi kt deildir. Yanl yerlerde kullanlrsa zararl olur. Astronomi ilmi de kt deildir. Peygamber efendimiz, (Kaderden, yldzlardan ve Eshabmdan bahsedilince skut edin) buyurdu. Krk gn sonra lr
65

www.dinimizislam.com

Baz hallerde cehalet, bazlar iin daha faydaldr. ocuu olmayan, bir hanm doktora gider. Doktor, nabzna bakp, Dourmad iyi, nk bu kadn, krk gne kalmaz lr der. Hanm dehetli bir korku sarar, vasiyetini yapar. Krk gn yemez imez, znt iinde gnleri geer. Krk gn getii halde lmeyince, kocas doktora durumu bildirir. Doktor der ki: - imdi ocuk dourur. - Nasl olur doktor bey? - Hanmnz ok imand. Ondaki yan ocuk olmasna mni olduunu anladm. Bu kadn lm korkusundan baka bir ey zayflatmaz diye onu lmle korkuttum. imdi zayflad, ya eridi, ocuun domasna mani kalmad. te u kssa baz kimselerin baz ilimleri bilmemesinin iyi olacana bir rnektir. Peygamber efendimiz de, (Faydas olmayan bilgiden Allah telya snrm) buyuruyor. (hya) mam- Gazali hazretleri, Yunan felsefecilerinin kfre drc btn sapklklarn tespit etmitir. Bunlardan udur: Felsefeciler diyor ki: 1- lem, Allah gibi ezeli ve ebedidir. 2- Allah, czi olan eyleri bilmez. 3- Cismani ve bedeni bir har, dirilme yoktur. (Tehaft-l-felasife) mam- Gazali hazretlerinin fikirleri bunlardr. Bu fikirlerin ilme dmanlkla veya geri kalmlkla, ilerlemeye mani olmakla ne ilgisi vardr? Sual: Dini bilgim yoktur ancak yazdnz btn bilgiler yanl. Sebebi de aklma ve dier gazetelerden okuduum bilgilere uygun gelmiyor. Mesela (lim inde de olsa alnz) sz, hadis olmad halde, hadis diye nasl yazabiliyorsunuz? Bir gazetede hadis olmadn okudum. Gazalinin hyasndan aldnz yaz da yanltr. Bir doktor bir kadna, 40 gn sonra leceksin nasl diyebilir? Gazali de sizler gibi kara cahilin birisi imi. Bu asrda onun bildirdikleri ile hareket edilir mi? CEVAP 1- Tp bilgisi olmayann bir doktoru tenkit etmesi gln olduu gibi, dinimizden tamamen habersiz biri, dini konuda kulaktan duyduu, gazetelerden okuduu, yalan yanl bilgiler zerine, imam- Gazali hazretleri gibi, byk bir din otoritesini nasl tenkit edebilir? Tenkit edilen yaz yukarda bahsettiimiz yaz. Hastasn tedavi eden doktordur. Bunu hyada bildiren de, imam- Gazali hazretleridir. Eski bir siyasetinin zannettii gibi, imam- Gazali
66

www.dinimizislam.com

hazretleri, bir ky imam deildir. Sz dinde senet byk bir limdir. (radyallah tel anh) Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Kim bir limi aalarsa, Allah tel da, onu aalar.) [R.Nashin] (Ehli olmayana ilimden bahseden, domuzlarn boynuna inci kolye asan kimseye benzer.) [R.Nashin] (limler Peygamberlerin vrisidir.) [Ebu Davud, .Mace, Tirmizi, Deylemi, .Neccar] (limler, yeryznn klar, benim ve dier enbiyann vrisleridir.) [Ebu Nuaym] (limler olmasayd, insanlar helak olurdu.) [R.Mnire] Byle zatlara dil uzatann dili kurur. 2- (lim inde de olsa alnz) hadis-i erifini birka mezhepsiz uydurma demi ise de, Deylemi, Taberani, Beyheki, bni Adiy, bni Abdilber, Muhammed Gazali gibi byk lim ve muhaddisler, bu hadis-i erifin sahih olduunu bildirip kitaplarna almlardr. Bu limlere deil de, birka mezhepsize inanmak cahillik olur.

limler hata eder mi?


Selefi grl biri ile limlere olan itimat hakkndaki konumamz ilgi ekici olduu iin aynen nakletmek istiyorum. Selefi sordu: - Namazda rkua eilirken ayaklar birletirmenin kitapta yeri var m? - Halebi-yi Kebir ve Sagir, Miftah-l cenne, Drr-l muhtar ve bni bidinde var. - bni bidine inanmam. - Nasl olur? bni bidin Hanefi mezhebinde en muteber ve en geni bir fkh kitabdr. - bni bidin kitabna uydurma hadis almtr. Uydurma hadis alan birinin dier yazlarna nasl itimat edilir? - Hangi hadis uydurmaym? - Ebu Hanifeyi ven hadis... Mezhep taassubuyla kitabna alm. - bni bidin hanefidir ama, ayn hadis-i erif, fii limlerinden bni Hacer-i Mekkinin Hayrt-l-hisn kitabnda da vardr. Mezhep taassubu olsayd, Ebu Hanife ile ilgili hadis-i erifi kitabna alr myd? Hibir slam liminin kitabnda uydurma hadis olmaz. - Niye olmasn, Gazalinin kitabnda bir sr uydurma hadis var. Iraki bunlar tespit etmitir. - Iraki kaynan bulamad hadis-i eriflere, kaynan bulamadm demitir. Bulamadm demek uydurma demek deildir.
67

www.dinimizislam.com

Sonra slam liminin kitabndaki bir hadis-i erife uydurma denebilir mi? - Kurana aykr ise elbette denir. - bni Hacer-i Mekki, bni bidin ve mam- Gazali gibi limlerin kitaplarnda uydurma dediin hadisler Kurana aykr mdr? - Aykr ki uydurma denmitir. - Kurana aykr olduunu kim anlam? - Kim olacak onlara uydurma diyenler. - Peki onlara uydurma diyenler, Kurana aykr olduunu anlam da, imam- Gazali hazretleri gibi byk bir lim anlayamam m? Ne irkin bir iftira bu? mam- Gazalinin kitabnda uydurma olarak bildiin en mehur hadis hangisidir? - ok... Mesela (lim inde de olsa aln) - Bu hadis-i erife mezhepsizler uydurma demilerse de, Taberani, Beyheki ve bni Adiy gibi hadis limleri buna sahih demiler ve kitaplarna almlardr. - Peki namazda rkua eilirken ayaklarn birletirilmesi Kuranda var m? - Namazn farzlar Kuranda var m da snnetleri olsun? - Peki snnette var m? - Dinimizde delil sadece kitap ve snnet deil, icma ve kyas da vardr. limlerin ictihad da senettir. - Ben kyas, ictihad kabul etmem. lim hata edemez mi? - lim hata etmez dense yanl olmaz. nk limin ictihad hatal bile olsa senettir. Allah tel ahirette onun ictihadna gre amel edip etmediimizi soracaktr. Buharinin bildirdii hadis-i erifte, (lim ictihadnda hata ederse bir, isabet ederse iki sevap alr) buyuruldu. Bunun iin hak mezhepler meydana gelmitir. - Birinin ak dediine teki kara demitir. - Ama bu yetkiyi Allah ve Resulnden almtr. Bir hadis-i erifte, (limlerin farkl ictihadlar rahmettir) buyuruluyor. (Beyheki) - Hatal bir ictihadla amel etmek caiz olur mu? - Bir mctehidin hata ettiini baka mctehid bilemez. ctihad ictihadla nakzedilemez. Mesela Hanefi ve Hanbelide guslde azn iini ykamak farz iken, Maliki ve afiide farz deildir. Bunun iin mezhebin birine doru, tekine yanl denemez. Yanl da olsa mctehidin ictihad ile amel eden kurtulur. nk mctehid bu yetkiyi Kitap ve Snnetten almtr. Farkl ictihadda bulunmak gibi, her mctehidin bir hadisten hkm karmas da farkldr. Hatta bir
68

www.dinimizislam.com

mctehidin sahih dedii bir hadis-i erife, baka bir mctehid sahih deildir de diyebilir. O sahih deildir dedi diye o hadis uydurma olmaz. Sahih deildir diyen lim, o hadise gre kendisi amel edemez. Ama sahih diyen lim, bu hadis-i erife gre amel eder, ona tbi olan insanlar da amel eder. Not: Bu hususta geni bilgi Mezhep ve Mezhepsizlik maddesinde var.

Kt limler, din iman hrszlardr


Sual: Bugn dnyann her yerinde kt iler, gnahlar rabettedir. yi ilerin, faziletlerin ise c gibi gsterilmesi kyamet alameti midir? CEVAP Evet kyamet alametidir. Bir hadis-i erifte buyuruluyor ki: (Ktler iyi, iyiler kt gsterilmedike, kyamet kopmaz.) [Hariti] Sk sk duyarz; (Bak herkes byle yapyor, onlar yanl yolda da sadece sen mi doru yoldasn) deniyor. yilik, gzellik, hak gibi hususlar, her zaman ounluun bulunduu yerde olmaz. Mesela in'in, Japonya'nn nfusu oktur. Dinleri Budizmdir. nsanlarn ou Budist diye, Budizmin doru olduu sylenemez. Dnyada gayr mslimler, Mslmanlardan daha fazla. Aznlkta kald iin (Mslmanlk hak din deildir) denemez. nk Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: nsanlarn ouna uyan saptr. (Enam 116) Halkn ou kfirdir. (Nahl 83) ou fsktr. (Maide 49) ou mriktir. (Rum 42) ou iman etmez. (Rad 1) ou inkrcdr. (sra 89) ou gafildir. (Yunus 92) Herkes yle diyo misali, herkese inanmak yanltr. Allah tel yine buyuruyor ki: (Bu dinin [slamn] doru olduunu insanlarn ou bilmez.) [Rum 30] Ekseriya kymetli ey, altn gibi az olur. Kur'an- kerimde mealen buyuruluyor ki: nananlar azdr. (Sad 24) kreden azdr. (Sebe 13) ok kimse, Resulullah efendimizin vrisleri olan Ehl-i snnet limlerinin kymetli eserlerinden tercme ederek yaynladmz kitaplara kar kyor. Sebebi basittir. Bu kitaplarda, Allah telnn (Hepsinden 69

www.dinimizislam.com

razym. Hepsine Cenneti sz verdim) buyurduu, Eshab- kiramn tamam vlyor. Sahabe dmanlar, elbette buna kar kar. Resulullah efendimizin de, (mmetimin limlerinin farkl ictihadlar, mezheplere ayrlmas rahmettir) buyurduu bildiriliyor. Mezhepsiz olan elbette kar kar. Adam Hanefi mezhebinde guslde azn iini ykamann farz olduunu bilmedii iin yllarca cnp gezmitir. Yllarca snnet diye bidat ilemitir. Mesela snnet diye bidat sakal brakmtr. Farzlarn yannda nafile ibadetler denizde damla bile deildir. Adam farzlar brakp yllarca nafile ibadet etmitir. Bu kymetli kitaplardan gerei renince elbette ok olacaktr. Bid'at ehlinin, Vehhabiliin, kamufle adyla selefiliin, dinde reformculuun, Kadyaniliin, Behailiin, Hurufiliin, 19culuun, bozuk ve yanl olduu, maksatl kurulduu, kt din adamlarnn ekya olduu aklanyor. Bu gruplardan birini seven, elbette bunlar ktler. bni Teymiyyeci, Abduhu olan, elbette bunlara kar kar. Adam, bir hizbin militan ise, ucu bucu ise, kendi hizbinden olmayan ktler. Kur'an- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Dinde paralandlar. Her grup, kendi yollarn doru sanp sevinmektedir.) [Mminun 53] O halde kt din adamlarndan uzak durmaldr. mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: (Dnyalk peinde olan din adamlarnn szlerini dinlemek, kitaplarn okumak zehir yemek gibi zararldr. Kt din adamlarnn zararlar bulacdr. Cemiyetleri bozar, milletleri paralar. Tarihte slam devletlerinin balarna gelen felaketlere hep kt din adamlar sebep oldu. Devlet adamlarn doru yoldan bunlar saptrd. Peygamber efendimiz, (Mslmanlar 73 frkaya blnecek. Bunlarn 72 si Cehenneme gidecek, yalnz bir frkas Cehennemden kurtulacak) buyurdu. Bu 72 sapk frkann reisleri, hep kt din adamlar idi. Cehennemden kurtulacak olan tek frka ise, Ehl-i snnettir.) [1/47]

nsanlarn kts
mam- Rabbani hazretleri yine buyuruyor ki: (nsanlarn kts, kt limlerdir. Bunlar, din, iman hrszlardr. Kuran- kerimde mealen, (Onlar kendilerini mslman sanyor. Onlar son derece yalancdr, eytan onlara musallat olmutur. Allah tely hatrlamaz ve ismini azlarna almazlar, eytana uymular, eytan olmulardr. Biliniz ki, eytana uyanlar ziyan etti, ebedi saadeti brakp, sonsuz azaba atld) buyuruluyor.
70

www.dinimizislam.com

Byklerden biri, eytann bo oturduunu grnce sebebini sorar. eytan, (Zamann din adamlar olan kt limler, insanlar yoldan karmakta, bana o kadar yardmc olmakta ki, bu mhim ii benim yapmama lzum kalmyor) der. Byle kt kimselerden uzak durmaldr!) [Mj.Mek.33] Allah telnn kymet verdii ve her eyin en ereflisi olan ilmi, mal, mevki kapmaya ve baa gemeye vesile edenlere, bu ilim elbette zararl olur. Halbuki, dnyaya dkn olmak, Allah telnn hi sevmedii bir eydir. O halde, Allah telnn kymet verdii ilmi, Onun sevmedii yolda harcetmek, ok irkin bir itir. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (limlerin en kts, insanlarn en ktsdr.) [Bezzar] (Kyamette bir din grevlisi getirilip Cehenneme atlr. Cehennemdeki tandklar ona, "Sen dnyada dinin emirlerini bildirirdin. Niin bu azaba dtn?" derler. O da, "nsanlara, gnahtr, yapmayn" der, kendim yapardm. "Yapn" dediklerimi de yapmazdm. Bunun cezasn ekiyorum" der.) [Buhari] (Miraca knca, ateten makaslarla dudaklarn kesenleri grdm. Her kesilite dudaklar yeniden tamamlanyordu. Cebrail aleyhisselam "Bunlar, din grevlisidir, yapmadklarn sylerler ve Allahn kitab ile amel etmezler" dedi.) [Beyheki] (Kyamette en iddetli azap, ilmi kendine fayda vermeyen din grevlisinedir.) [Beyheki] (Cehennemde azap ekenlerden bazlarnn yaydklar kt kokular, dierlerine ateten daha fazla azap verir. "Sen ne gnah iledin ki, yle pis koku karyorsun?" diye sorulunca, "Ben din grevlisi idim. Bildiklerimi yapmazdm" der.) [.Ahmed] Vaaz etmek ve dini yaz yazmak, kitap, dergi karmak, ancak Allah rzas iin olunca, mevki, mal ve hret kazanmak iin olmaynca faydal olur. Byle halis dnmenin alameti de, dnyaya dkn olmamaktr. nsanlarn en iyisi iyi limler olduu gibi, en kts de kt limlerdir. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (mmetim, kt limler, cahil bidler yznden helk olur. Ktlerin en kts kt limlerdir. yilerin en iyisi de iyi limlerdir.) [Darimi] imdi kendi grlerini, sapklklarn din gibi ortaya atanlar oald. Hadis-i erifte, (mmetim, kt din grevlilerinden ok zarar grecektir) buyuruldu. (Hakim)
71

www.dinimizislam.com

Zamanmzda hakiki lim ok azald. nceki limler, asr- saadete yakn zamanda yaadklar iin de kymetli idi. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (nsanlarn en hayrls benim asrmdaki mslmanlar [Eshab- kiram]dr. Bunlardan sonra en iyileri, bunlardan sonra gelenler [tbiin]dir. Onlardan sonra da en iyileri, onlardan sonra gelenler [Tebei tbiin]dir. Artk bunlardan sonra yalan yaylr, bunlarn szlerine ve ilerine inanmaynz!) [Buhari, Mslim] Tbiinden olan byk limleri, onlarn yolunu, kurduklar mezhepleri beenmeyip, drt mezhepten farkl kitap yazp, (Biz bir mezhebe gre deil, slama gre yazyoruz) diyen cahiller, kendilerinin byk lim olduklarn sylyorlar. Halbuki hadis-i erifte buyuruldu ki: (limim diyen cahildir.) [Taberani] Bidat ehli bu sapklar, kfirlerden daha zararl olur. En byk kfirlerden biri Deccal olduu halde, hadis-i erifte, (Sizin iin Deccalden daha ok, sapk nderlerden korkuyorum) buyuruldu. (.Ahmed) Kfir, insann canna kastedebilir. Fakat drt mezhebe uymayan bu sapklar, insann imanna kastedip ebedi Cehennemlik olmasna sebep olabilir. Bu zamanda sapklk oald iin, limim diye ortaya kan kimselerin peinden gidenler saptabilir. Fakat eskiden gelmi, dostdman tarafndan Ehl-i snnet limi olduu bildirilen, imam- azam, imam- Malik, imam- afi, imam- Ahmed, imam- Gazali, Seyyid Abdlkadir Geylani, imam- Rabbani gibi herbiri birer gne olan limlerin yolundan gidilirse, kurtulua erilir.

Geri kalmzn sebepleri


Yabanc yazar, mslmanlarn geri kaln ictihada balayp, (Fukaha, ictihad kapsnn kapatlmasnda ve bundan byle drt mezheple iktifa edilmesinde ittifak etmitir. Bunun neticesinde slam dncesi duraklam, hukukta ve dier slami ilimlerde taklit ve saplantnn yaylmasna sebep olmutur) diyor. Aklamaya gemeden nce unu tekrar edelim: Dnce, bir i iin dnlen are veya kyaslanan neticedir. Gr de dnce demektir. Nazariye de, akli, zihni esaslara dayanan gr, teori demektir. Allah telnn bildirdii hkmlere ilahi dnce, ilahi gr, ilahi nazariye, ilahi uur denmez. slam dncesi denmez. Bunlar kullanmak kfrdr. ctihad kapsn kimse kapatmamtr. Ehli olmad iin kendiliinden kapanmtr. Kapalya kapal demek, kapatmak deildir. Kapatmaya yetkisi olann amaya da yetkisi olur. ctihad edip etmemekle, geri kalmzn bir
72

www.dinimizislam.com

alakas yoktur. Milyonlarca insan ehil olup olmadna bakmadan, kitap yazyor, ictihad yapyor. Madem ictihad yznden geri kaldk. imdi herkes ictihad yapt halde niin ilerlemiyoruz? Mason Abduh ve onun Reit Rza ve Merai gibi mezleri, mezheplere saldrp, (mezhepler birletirilmeli) diyerek mezhepleri kaldrmaya almlardr. ngiliz casusu Hempher de ayn yolda hareket ederek Necdilii kurdurmutur. Ayn art niyetli kimseler, herkes ictihad etmeli diyerek ehli olmayan kimselerin de ictihada yeltenmelerine sebep olmulardr. Hadis-i erifte, (Her asr, bir ncekinden daha kt olacaktr) buyuruldu. Bu bakmdan sonraki asrlarda birinci asrdaki gibi byk limler yetimedi. Yetimesi de ok zordur. Bu zoru baarabilen az da olsa karsa, buna kimse bir ey demez.

Mctehide ihtiya yok


Hicri 4. asrdan sonra mutlak mctehid olarak mehur olan grlmedi. Mutlak mctehide ihtiya da kalmad. nk Allah tel ve onun Resul Muhammed aleyhisselam, kyamete kadar, hayat ekillerinde ve fen vastalarnda yaplacak deiikliklerin, yeniliklerin hepsine amil olan hkmlerin hepsini bildirdi. Mctehidler de, bunlarn hepsini anlayp, aklad. Sonra gelen limler, bu ahkamn, yeni olaylara nasl tatbik edileceini tefsir ve fkh kitaplarnda bildirdi. Mceddid denilen bu limler kyamete kadar mevcuttur. ctihad kaps ak diye herkes destursuz girerse, birbirine zt gibi grnen hadis-i erifleri grnce ne yapacaktr? Mesela imam arkasnda Fatihann okunacana dair de, okunmayacana dair de hadis var. cazetsiz bir kimse, bunlar okuyunca ya Peygambere suizan edecek, yahut hadis limine iftira edecektir. Ehli olmayanlarn hkm karmak niyetiyle hadis okumas, elbette doru olmaz. Dnya ilerinde bile iinin ehli olmayan bir kimse, yapt eyi baaramaz. Mesela, (Ehliyeti olan ofr olmaldr) demek yanl mdr? (Herkes araba kullansn) demek doru olur mu? (Herkes gz ameliyat yapmaldr) demek ne kadar samalktr. (Herkes hadis kitab okumal, hadisten hkm karmal, Kur'an meali okuyup ondan hkm karmal) demek daha tehlikelidir. Araba kullanmasn bilmeyen, bir kaza yapabilir ve canndan olabilir. Fakat hadisi, Kur'an anlamayan kimse, bunlarla amel edeceim derken dininden olur. Her ii ehline brakmak kadar tabii ne olabilir? Biz, ( ehline verilmeli) diyoruz. O, (hayr herkes hadis okumal, herkes meal okumal, anlad gibi amel etmelidir) demek istiyor. Bu, ilme dmanlktr. Herkesin lim olmasn, mctehid olmasn istemek, akla da, ilme de aykrdr. Mctehid
73

www.dinimizislam.com

olmann birok artlar vardr. Bunlardan biri de ilhi mevhibeye sahip olmak yani evliya olmas da gerekir. Fakat her evliya da mctehid deildir. ctihad, ayaa drlmemelidir.

nce temel bilgi gerekir


Baz okuyucular, bni Teymiyenin veya bni Sebenin yanl grlerinin neler olduunu soruyorlar. Mesela, (bni Teymiyeci bir arkadamz var. bni Teymiyenin hatalarn bildirin de arkadamz vazgeirelim) diyorlar. Abduhu, Kardaviyi veya daha bakalarn soruyorlar. Bunlarn yolundan giden kimseler, Ehl-i snneti bilmedikleri iin verilecek cevaplar onlar tatmin etmez. nk temel dini bilgileri yok. Cevap olarak onlar mezhepsiz desek, temel bilgileri olmad iin, vehhabilerden duyduklarn tekrarlayp, limin mezhebi mi olur, Eshabn mezhebi mi vard diyeceklerdir. Kerameti inkr ediyorlar desek, yine onlarn etkisiyle, papaan gibi ezberlediklerini tekrarlayp, keramete inanmak irk diyeceklerdir. O sapklar, Tek tanrya inanan herkes, Cennete gidecektir diyorlar, Hristiyan ve Yahudileri de Cennete sokuyorlar desek, dorusu da yle deil mi diyeceklerdir. Bunun gibi yzlerce ey sylense verecekleri cevaplar ayndr. nk din dmanlar onlar papaan haline getirmitir. Bu ac durumlardan kurtulmak iin nce temel din bilgilerini bilmek gerekir. man nedir? Hak din hangisi? Mezhep ve mezhepsizlik nedir? Mucize ve keramet nedir? Bunlar doru olarak bilenin Ehl-i snnet olduu anlalr. Bunlar bilene, sapklarn sapkln anlatmak kolaydr. (bni Teymiye, Cehennemin ebedi olduunu inkr eden bir mezhepsiz) dersek kolayca anlar. Muhatabmz Ehl-i snnet deilse byle sylememizin hibir kymeti kalmaz. Bir rnek verelim. Mesela iman anlatalm: Amentdeki alt esastan birine inanmayann iman geersizdir. Yani bu alt esastan birini inkr eden kfir olur. Bunun iin inanmak deil, doru inanmak nemlidir. Ahirette kurtulmak, ibadetin ok olmasna deil, doru imana baldr. Elimizde salam l vardr. Ehl-i snnete gre iman, Amentde bildirilen alt esasa inanmaktr. Hadis-i erifte buyuruluyor ki: (man; Allaha, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gnne [Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrn ve errin Allahtan olduuna lme, ldkten sonra dirilmeye, inanmaktr. Allahtan baka ilah olmadna ve benim Onun kulu ve resul olduuma ehadet etmektir.) [Buhari, Mslim, Nesai] Ancak byle inananlar Ehl-i snnettir.
74

www.dinimizislam.com

Amentdeki bu alt esasa inanan kimse, bilir ki, Yahudiler de Hristiyanlar da, her Peygambere ve her semavi kitaba inanmazlar, mesela Muhammed aleyhisselam Peygamber ve Kuran- kerimi semavi kitap kabul etmezler. Peki bunlara iman sahibi demek mmkn m? Elimizdeki salam lye uymamaktadr. Kuran- kerimde (Hak din ancak slamdr) buyuruluyor. Yahudilik ve Hristiyanlk hak din denmiyor, aksine, (Onlar dost edinenin Allahn dman) olduu bildiriliyor. Amenty Ehl-i snnet gibi inanana iman anlatmak kolaydr. Amentye inanmayana da szmz yoktur. Abdlgani Nablsi hazretleri buyuruyor ki: man, Muhammed aleyhisselamn Allah tel tarafndan getirdii bilgilere kalbin inanmas demektir. Bu bilgileri aratrp anlamak gerekmez. (Hadika) [Resulullaha inanmak demek, Onun bildirdiklerinin tamamn kabul etmek, inanmak ve hepsini beenmek demektir.] mam- Rabbani hazretleri de buyurdu ki: man, kalbin tasdiki, kabul etmesi, inanmas demektir. nanmann az, ou olmaz. Mmin byk gnah ilese de iman gitmez, kfir olmaz. Ahirette kurtulmayacak olan yalnz kfirlerdir. Zerre kadar iman olan kurtulua kavuur. (2/67) Dier hususlar da iman rneindeki gibidir. Ehl-i snnete uymayan kitap ve yazarlardan uzak durmal. nk bunlar, yaldzlanm necasete veya altn kupada sunulan zehire benzer. Ssne, kabna veya grnne aldanp, sonsuz saadetten mahrum kalmamaldr.

Ahir zaman eyhleri


Sual: Beni bir eyhin sohbetine gtrdler. Ben gelince Mektubat- Rabbaniden okudular. (Teheccd namaz, tarikai aliyyenin zaruriyyatndandr) diye bir cmle geti. eyh, buna farz diyebiliriz dedi. eyhin teheccd namazna farz demesi doru mudur? CEVAP Teheccd namaz nafiledir, Peygamber efendimize farz idi. Tarikai aliyyede teheccde ok nem verirlerdi. imdi tarikai aliyye mensuplar kalmad. Gece yarsndan sonra klnan teheccd namaz, gndz klnan bin rekattan daha faziletlidir. Bir saat ilim renmek, [mesela ilmihal okumak] geceyi ibadetle geirmekten daha ok sevaptr. (Drr-l-muhtar) mam- Rabbani hazretleri de, (Nafile, farzn yannda denizde damla bile deildir) buyuruyor. Bu ifade, eyhin sznn ne kadar yanl
75

www.dinimizislam.com

olduunu gstermektedir. Ahmet Yesevi hazretleri o devirdeki eyhler iin der ki: Durmaz keramet satar Ahir zaman eyhleri Her gn battka batar, Ahir zaman eyhleri Farz geriye atar, Nafile oru tutar, Dini paraya satar, Ahir zaman eyhleri Beline kuak balar, Szleri yrek dalar Para toplarken alar, Ahir zaman eyhleri Alamas gz boyar, Her gn aya kayar, Kendini adam sayar, Ahir zaman eyhleri Bana sark sarar, Kendine mrit arar, lmi yok neye yarar, Ahir zaman eyhleri Dnyaya kucak aar, Zoru grnce kaar, Her yere kfr saar, Ahir zaman eyhleri eyhlik ulu bir itir, Hakka doru giditir Yaklalmaz atetir, Ahir zaman eyhleri Salih eyhler nerdedir, Ktler her yerdedir, Hak yoluna perdedir, Ahir zaman eyhleri

limleri ktlemek
Sual: Mezhepsiz diyerek bir ok limi ktlemek, gybet olduu iin ve llerimizi iyilikle anmak gerektii iin yanltr. Kul hatasz olmaz. Bu hatalar rtmek yerine aa karma uygun mu? 76

www.dinimizislam.com

CEVAP Bu szler, Eshab- kiram ve slam limlerini tenkit edenler iin dorudur. nk din limleri ktlenmez. bni Asakir hazretleri, (Din limlerinin etleri zehir gibidir. Koklayan [tenkide ynelen] hastalanr, tadan [ktleyen] lr) buyuruyor. Eshab- kiram ktlemek ise daha ktdr. nk Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Muhacir ve Ensar ile iyilikte onlarn [Eshabn] izinden gidenlerden Allah razdr, onlara Cenneti hazrlamtr.) [Tevbe 100] Bir hadis-i erifte de buyuruluyor ki: (Eshabm arasnda fitne kacak, Allah tel benimle olan sohbetlerinin hrmetine o fitnelere karanlar, affedecektir. Sonra gelenler ise, bu fitnelere karan Eshabma dil uzatarak Cehenneme girecektir.) [Mslim] Eshabn hepsi bizim llerimiz olduu iin de tenkit edilmez. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (llerinizi iyilikle ann. Eer Cennetlikse, kt sylemekle gnahkr olursunuz. Cehennemlik ise, zaten iinde bulunduu hl kfi gelir.) [Nesai] Mezhepsizlerin hatalar, kul hatasz olmaz kabilinden basit hatalar deildir, iman ilgilendiriyor. Bir ksm bidat, bir ksm ise kfrdr. Mesela, bni Teymiye gibi Arn kdemine kani olmak, (Ar yaratlm kabul etmemek), Abduh gibi dk faizlere cevaz vermek, Efgani gibi Peygamberlik bir sanattr demek, Reit Rza gibi icmay inkr edip telfk zihniyetini savunmak, evkani gibi taklidi haram saymak, zmirli smail Hakk gibi camilere sandalye, sra, mzik aletleri konmasn ve Trke namaz klnmasn istemek, Emekli postac gibi Eshab- kirama dil uzatmak, basit birer hata deildir. Efgani hayran birisi kyor, (Abduh gibi reform yapp dini deitirmek gerekir. Kzl kfir Halife II. Abdlhamid han, ampanya yerine hl ayran iiyor. Kfirleri yakacak yerde tuttun Mslmanlar yaktn, adaletin nerde ey ilahi?) diyor. Bunlar basit hata m? Bunlar bilip de, susmann vebali byktr. nk hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Bidatler yaylp, sonra gelenler, ncekilere lanet ettii zaman, doruyu bilenler herkese sylesin! Sylemeyip gizleyen, Allahn indirdii Kuran gizlemi olur.) [bni Asakir] (Ortalk karr, yalanlar yazlr, detler ibadetlere kartrlr ve Eshabma dil uzatld zaman, doruyu bilenler herkese bildirsin! Allah telnn, meleklerin ve btn insanlarn laneti, doruyu bilip de, gc yettii halde bildirmeyene olsun.) [Ebu Nuaym, Deylemi]
77

www.dinimizislam.com

Lanete mstahak olmamak iin, susmayp bunlar sylemek gybet olmaz. nk gybet, bir kimsenin gizli bir kusurunu, arkasndan sylemektir. Kfir ve fsklarn, al verite hile yapanlarn, dinimizi yanl anlatanlarn, yanllklarn sylemek lazm olduundan gybet olmaz. (Redd-l-muhtar)

limin de kts olur


Sual: mam- Rabbani, (Mehdi, Medinedeki bidat ehli olan limi ldrecektir) diyor. Bidat ehli olana lim denir mi hi? Bir de Seyyid Abdlhakim efendi diyor ki: (Zemaher, tefsir, fkh ve lgat limi idi. Mutezile mezhebinde idi. lrken tevbe ettii sylenmektedir. Kuran azmann muciz olduunu anlatmakta; esas, senet olan belgat ilminin limlerinin en yksek derecesinde olduundan, Ehl-i snnetin tefsir limleri, Kuran- kerimin belgatini anlatan ksmlar, onun tefsirinden almlardr.) Mutezile olan birine lim demek caiz midir? CEVAP Her lim, Cennetlik demek deildir. Onlardan da Cehenneme giden olacaktr. Kuranda, kt limler, dilini sarktp soluyan kpee, kitap ykl merkebe benzetilmitir. (Cuma 5, Araf 176) Kt limler hakknda hadis-i eriflerden bazlar da yledir: (limlerin iyisi, insanlarn en iyisi, kts de, insanlarn en ktsdr.) [Bezzar] (Yazklar olsun kt limlere ki, ilmi ticarete alet ederler.) [Hakim] (Amelsiz lim, mum gibidir, kendini yakar, insanlar aydnlatr.) [Bezzar] (mmetim, kt limler, cahil abidler yznden helak olur.) [Darimi] (Kyamette en iddetli azap, ilmi kendine fayda vermeyen lime olur.) [Beyheki] (lmini, insanlara retmeyen lime, kyamette ateten yular balanr.) [Tirmizi] (Kyamette bir din adam Cehenneme atlr. Tandklar ona, "Sen dnyada dinin emirlerini bildirirdin. Niin bu azaba dtn?" derler. O da, "nsanlara, gnahtr, yapmayn" der, kendim yapardm. "Yapn" dediklerimi de yapmazdm. Bunun cezasn ekiyorum" der.) [Buhari] (yle bir zaman gelir ki, limler fitne unsuru olur.) [Ebu Nuaym] Demek ki limlerin iyisi de, kts de oluyor. Hakiki slam limleri elbette ok kymetlidir. slamiyetin temeli tr: 1lim, 2- Amel 3- hlas. 78

www.dinimizislam.com

1- lim, Ehl-i snnet limlerinin kitaplarndan renilir. 2- lme uygun olan ameldir. lmi ile amel etmeyen hakiki lim olamaz. Bir hadis-i erif meali: (lim, ilmi ile amel edendir.) [Ebueyh] 3- limde ve amelde ihlas sahibi olmaktr. hlas, ilmin ve amelin Allah rzas, Allah sevgisi ile olmasdr. hlas yoksa ilim de amel de makbul deildir. Bir hadis-i erif meali yledir: (Allah tel, ancak ihlasla yaplan ameli kabul eder.) [Dre Kutni] lim, amel ve ihlas sahibi olana ancak slm limi denir. Hakiki lim, Kur'an- kerimi, hadis-i erifleri aklayan salahiyetli, yksek insandr. Snneti, bid'ati bilir. Hakk btldan ayrr. lmi ok olduu halde, hakk btldan ayramayan, hakiki lim deildir. 72 sapk frkann nderleri de lim idi, hakk btldan ayramadklar, Ehl-i snnetten ayrldklar iin dalalete dmlerdir. Yalnz akla uyup, yalnz ona gvenip yanlan kimseye felsefeci denir. Akln erdii eylerde ona gvenen, akln ermedii yanld yerlerde, slam altnda akla doruyu gsteren byklere slam limi denir. mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: (Dnyalk peinde olan din adamlarnn szlerini dinlemek, kitaplarn okumak zehir yemek gibi zararldr. Kt din adamlarnn zararlar bulacdr. Toplumlar bozar. Tarihte slam devletlerinin balarna gelen felaketlere hep kt din adamlar sebep oldu. Devlet adamlarn doru yoldan bunlar saptrd. 72 sapk frkann reisleri, hep kt din adamlar idi.) [1/47]

Kt limler
Sual: Dini anlatp da kendisi uygulamayan limler, ilimleri sayesinde kurtulua ererler mi? CEVAP Aksine daha byk azaplara maruz kalrlar. Kuran- kerimde, kt din adamlar, kitap ykl merkebe benzetilmitir. (Cuma 5) Hadis-i eriflerde buyuruluyor ki: (lmiyle amel etmeyen lim, kyamette en iddetli azaba dar olur.) [Beyheki] (Miraca knca, ateten makaslarla dudaklarn kesenleri grdm. Her kesilite dudaklar yeniden tamamlanyordu. Cebrail aleyhisselam, Bunlar, din grevlisidir, yapmadklarn sylerler ve Allahn kitabyla amel etmezler dedi.) [Beyheki]
79

www.dinimizislam.com

(Cehennemde azap ekenlerden bazlarnn yaydklar kt kokular, dierlerine ateten daha fazla azap verir. Sen ne gnah iledin ki, yle pis koku karyorsun? diye sorulunca, Ben din grevlisi idim. Bildiklerimi yapmazdm der.) [. Ahmed] (nsanlara hayr retip de kendisini, kendi kusurunu grmeyen lim, tpk bakalarn aydnlatt halde kendisini yakp bitiren kandile benzer.) [Taberan] (Kyamette, ilmiyle amel etmeyen limin Cehennemde kard kt kokudan, Cehennem halk rahatsz olarak, Ey kt kii, ektiimiz azap yetmez gibi, bir de senin kardn kt kokuya m katlanalm? Sen ne yaptn da, bu duruma dtn? derler. lim ise, lim sahibi idim, fakat ilmimle amel etmezdim diye cevap verir.) [. Ahmed] (Zebaniler Cehennemde gnahkr hfzlara, puta tapanlardan nce azap yapar. nk bilerek yaplan gnah, bilmeyerek yaplandan daha ktdr.) [Taberan] (Buradaki hfzlar, haramlardan saknmaya nem vermeyip, kfre giren hafzlardr.) [. Ahlak] (Amelsiz lim mum gibidir, insanlar aydnlatrken kendini yakar.) [Bezzar] (limlerin en kts, insanlarn en ktsdr.) [Bezzar] (mmetim, kt din grevlilerinden ok zarar grecektir.) [Hkim] Resulullah, (Hzn kuyusundan Allaha snn!) buyurdu. Bu kuyunun ne olduu sorulunca, buyurdu ki: (Cehennemdeki bir kuyudur ki, Cehennem, her gn drt yz defa o kuyunun dehetinden Allaha snr. Oraya en ok, mrai limler girer.) [Buhr] Mrai, riya yapan, gsteri iin ibadet eden demektir.

Gn gn arattrr
Sual: Eski devirlerde mctehid limler ve evliya zatlar ok idi. imdi eskisi gibi ok olmaynn hikmeti ne olabilir? CEVAP Asr- saadetten uzaklatka insanlarn bozulacan, iyi kimselerin ok azalacan Peygamber efendimiz haber veriyor. Birka hadis-i erif meali yledir: (nsanlarn en hayrls asrmdaki Mslmanlar [Eshab- kiram] dr. Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenler [Tabiin] dir. Onlardan sonra en iyileri, onlardan sonra gelenler [Tebe-i tabiin] dir. Bunlardan sonra yalan yaylr. Bunlarn szlerine ve ilerine inanmayn!) [Buhari]
80

www.dinimizislam.com

(lmin azalmas limlerin azalmas ile olur. Cahil din adamlar, kendi grleri ile fetva vererek fitne karrlar, halk yoldan saptrrlar.) [Buhari] (Her asr, nceki asrdan daha bozuk olur. Bylece kyamete kadar hep bozulur.) [Hadika] (Allah tel bir limin ruhunu alrsa, bu slamda alan bir gedik olur. Kyamete kadar onun boluu doldurulamaz.) [Deylemi] (Kyamet, yalnz kt insanlarn zerine kopar.) [Buhari] (Bu din garip olarak balad, sonu da garip olur.) [Tirmizi] (Bir zaman gelir, snnetim unutulur, bid'atler yaylr. Snnete uyanlar garip olur, yalnz kalr. Bid'atiler, kendilerine ok arkada, yardmc bulur. O zamandaki Mslmanlar, sudaki tuz, sirke iindeki kurtuk gibi zor art altnda yaarlar, dinlerini korumalar gleir, avutaki ate koru gibi, brakrsa sner, tutarsa elini yakar.) [ira] (Ahir zamanda zalim idareci ve yalanc limler gelir. Onlarn yardmcs olmayn.) [Hatib] (Kyamete doru Kuran okuyan ok, limler az, olur. lim yok olur. Kargaalk oalr. Yine yle bir zaman gelir ki, mrik mminle ayn konuda tartr.) [Hkim]

stad ne demektir?
Sual: stad ne demektir? Kumar stad, Mzik stad dendii gibi, 33. dereceli masonlara byk stad deniyor. Din byklerine, mezhep imamlarna, Peygamberlere de stad demek caiz olur mu? CEVAP stad, ilim veya sanatta stn olan kimse demektir. Bu bakmdan din byklerine, mezhep imamlarna ve hatta Peygamberlere de stad denir. Peygamber efendimiz, insanln hocas, stad olduu iin stad-l beer denir. Aadaki bilgilerin hepsi Seadet-i Ebediyyeden alnmtr: Ebu Bekri Sddk riflerin ba ve sddklarn reisidir. Sddkn stad Resulullah aleyhi ve al alihissalat vesselam idi. Musa aleyhisselam, mantk ilminin stad iken, Hzr aleyhisselamdan ilim renmeye geldi. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (lim staddan renilir.) [Buhari] ( ey Enbiya ilerindendir: 1- Muallimlere ve stadlara hediye vermek. 2- limleri mkerrem tutmak. 81

www.dinimizislam.com

3- Eshabm sevmek.) [M.C.Y. Gzin] Kad Beydavi hazretleri tefsir ilminin byk staddr. mam- Ebu Yusuf ve mam- Muhammed de hocalar, stadlar olan mam- azam Ebu Hanife hazretlerinin fikir ve reyine tbi olmayp, kendi ictihadlar ile hareket ederlerdi. Halbuki, mam- azam, onlarn stad idi. mam- Ebu Yusuf, ictihad makamna ykseldikten sonra, stad Ebu Hanifeye tbi olmas hata olur. mam- Ebu Yusuf, ok sevdii olu niden lnce, talebelerine, (Defin iini siz halledin. Ben stadmn dersine gidiyorum) dedi. mam- afii, mam- Ahmed bin Hanbelin stad idi. bni Arabi, hadis ilminde stad [sz vesika] ve fkhta ictihad makamnda idi. Hace-i Ahrardan sonra bu byklerin yolunu canlandran, edeplerini her yere yayan ariflerin by ve marifetlerin kayna stadmz Muhammed Bakidir sellemehllah tel Seyyid Fehim Nehriye [emdinana] gelir. Her geliinde, Seyyid Tahadan eitli iltifatlarla ereflenirdi. Bir gn cami sofasnda Mektubat okuyordu. ok kalabalkt. Seyyid Fehim de, uzakta, ayakta dinliyordu. Seyyid Taha, kitaptan ban kaldrp, (Molla Fehim, acaba imdi, hi stad yok mu?) der. Seyyid Fehim, (imdi bulunan stad gibi, hi gelmemitir) der. Seyyid Taha, hemen Mektubat kapayp, odasna gider. nsan, gelen feyizlerden, stadna olan ihlas ve sevgisi kadar alr. Hepsini almak, nadirdir. slam tekbirini, segah makamna besteleyen Itri efendi, bir din limi deil, Beethoven gibi, bir musiki stad idi. Farabi de, felsefeci ve musiki stad idi. Nefsin stad blistir. Lakin ktlk yapmakta, isyanda, iblisi gemitir. Kfire hrmet ederek stadm demek kfr olur.

Hoca hakk
Sual: Hoca hakk, ana-baba hakkndan nce mi gelir? CEVAP Bir kimseye Ehl-i snnet itikadn, dinini, imann reten, iki cihan saadetine kavumasna vesile olan hocasnn hakk elbette ana-baba hakkndan nce gelir, yoksa her hoca denilen kimsenin deil! Bir hadis-i erif meali: ( trl baba vardr: Dnyaya getiren baba, kzn veren baba ve ilim reten baba. Bunlarn efdali, hocasdr.) [Umdet-l slam]
82

www.dinimizislam.com

Evladna dinini, Ehl-i snnet itikadn retmeyen ana-babann evlad zerinde ana babalk hakk olmaz.

Kevseri ve ah Veliyyullah
Sual: Bir arkada, Zahid l Kevserinin ah Veliyyullah Dehleviyi tenkit ettiini, bu bakmdan Kevseriyi muhakkak okumak gerektiini sylyor. Bu iki lim de muteber deil mi? CEVAP Evet ikisi de muteberdir. Farkl fikirleri olabilir. Bir limin ictihad, teki limin ictihadn nakzedemez, yani onu geersiz hle getiremez. Mesela mam- afiinin, mam- azamdan farkl ok ictihad vardr. Bundan dolay mam- azam hazretlerini asla tenkit etmemitir. Hanefilerle afiiler kavga etmitir diye baz mezhepsizler yalan yazyorlar. nk farkl ictihad rahmet olduu gibi, ayn zamanda, yanl ictihad eden de sevap alr. ki hadis-i erif meali yledir: (Mctehid, ictihadnda hata ederse bir, isabet ederse iki sevap alr.) [Buhari] (limlerin farkl ictihadlar rahmettir.) [Beyheki, Deylemi .Mnavi, bni Nasr] Rahmet olan ve sevap alnan bir hususta kavga edilmez.

Zahid-l-Kevseri:
Kafkasyaldr. 1951de vefat etti. Zamannn tefsir, hadis ve fkh limi idi. Vehhabilii reddeden Esseyf-s-sakil kitab ile Makalat ok kymetlidir. Her trl sapk ve bozuk cereyanlara kar idi. ttihatlara let olan, din limi ve eyh geinen, fakat slamiyetten haberi olmayan kimselere iddetle kar kt. Ama ittihatlar ve onlarn yardaklarnn haksz ithmlarna urad. Tutuklanmas iin trl oyunlarn tezgahlandn haber almas zerine 1922de Msra gitti. bni Teymiyye ve onun yolunda olan reformistlere kar kard. Bunun iin mezhepsizler tarafndan taassupla itham edilmiti. Hanefi olmasna ramen, mam- afiiyi ok sever idi.

ah Veliyyullah- Dehlevi:
1762de vefat etti. Babas, Hazret-i mer, annesi Hazret-i Ali soyundandr. Tefsir, hadis, kelam, tasavvuf ve Hanefi fkh limi idi. Byk veli Mazheri Can- Canan hazretleri buyurdu ki: (ah Veliyyullah derin hadis limidir. Marifet esrarnn tahkikinde ve ilmin inceliklerini bildirmekte, yeni bir r aan doru yolun limlerindendir.)
83

www.dinimizislam.com

Fevid-l-Behiyye kitabnn shibi M. Abdlhay el-Lknev ise yle der: Allah telnn hcceti, hidayete kavuanlarn nderi, mmetin dayana, ulemnn ncs, enbiynn vrisi, snnet-i seniyyenin ihya edicisi olan eyhlislm Kutbddn Veliyyullah bin Abdrrahim Dehlev, ilimde dery misli, fzl bir zttr. Drt mezhebin hkmlerini dellleri ile biliyordu. Drt mezhebin imm ve limlerinin yksekliklerini, gayet iyi anlamt. ok kitap yazd. iilere kar Kurretl ayneyn fi tafdili eyhayn ve zale-tl hafa an hilafetilhulefa kitaplar mehurdur. Hemeat kitabnda, tasavvufu vmektedir. Mctehidlerin baka bir mctehide uymalarn yasaklar, bizim gibi cahillerin ise, drt mezhepten birine uymak gerektiini bildirir. Bu konularda unlar bildirir: Drt mezhebin kolaylklarn toplamak, Kur'anda ve hadiste ak bildirilen nasslarla ve selefi salihinin icma ile ve ak olan kyas ile yasak edilmemise caiz olur. (zale-tl-hafa) [Bu gr, dier ulemann grne uygun deildir. Byle farkl bir grten dolay bir limi silip atmak caiz olmaz.] Mctehid olmayann hadis-i eriften anlad ile amel etmesi caiz deildir. nk, hadis-i eriflerin mensuh veya tevilli yahut muhkem olduunu ayramaz. (kt-l-ceyyid) Mezheplerin en kymetlisi, Buharide bildirilen Snnet-i Nebeviyye en uygun olan, Hanefi mezhebidir. (Fyud-l-Haremeyn)

Gerek ve sahte limler


Sual: limin iyisini, ktsn, gereini, sahtesini nasl anlarz? CEVAP Ehl-i snnet itikadnda olmayan, iyi lim olamaz. Drt hak mezhepte olmayan ve bu byklerden nakletmeyen yani kendi grn dinin emri gibi bildiren kimseden, iyi lim olamaz. Bidat ehlini byk bilen lim olamaz. Bunlar ana kaidelerdir. Bunlara uymayanlarn zaten her yazs, her sz yanl olabilir, zararl olabilir, yani onda her trl bozukluk olabilir. Gereini sahtesini anlamada baz ller zetle yledir: 1- slam limi yerden ot gibi, mantar gibi bitmez, hocasz, icazetsiz, lim olmaz. Mutlaka Peygamber efendimize dayanan bir silsilesi olur. Mesela, mam- Gazali, mam- Rabbani ve Mevlana Halid-i Badadi hazretleri gibi.
84

www.dinimizislam.com

2- Ehl-i snnet itikadnda olur. Drt hak mezhepten birine uyar, dindeki drt delili kabul eder, ihtiya halinde baka mezhebi taklit etmeye kar kmaz. 3- Dinimiz nakil dinidir. man ibadet bilgileri kyamete kadar deimez. Eserlerinde buna dikkat eder, yani sadece bu kymetli bilgileri nakleder. 4- Hibir fkh kitabna dayanmadan, ilhamla sylyorum diyerek, grn, dinde senet gibi, bir ilim gibi gstermeye almaz. 5- Bidat ehliyle, bunlar destekleyenlerden mesela, Mason Abduhu vp (Abduh gibi dinde reform istiyorum, Abduh benim stadm) diyenlerden, uzak durur. Bunlarn zararlarn, yanllarn bildirmeyi vazife bilir. 6- (Yalnz Kuran) diyerek snneti, icmay ve kyas kabul etmeyen, Kuran- kerimden kendi anladn senet kabul eden zndklardan uzak durur. Bunlarn yanllarn bildirmeyi vazife bilir. 7- (Mslman olmas art deil, Allaha inanan herkes, hatta Hristiyanlar ve Yahudiler Cennete gidecektir, bunlar da imanldr) diyen sapklardan uzak durur. Bunlarn zararlarn, yanllarn bildirmeyi grev bilir. 8- Hepsi Cennetlik olan Eshab- kiramn hibirisine dil uzatmaz, hepsini hrmetle anar. Yahudilerin kurduu bni Sebeciliin, Hurufiliin zararlarn bildirir. 9- ngilizlerin kurduu Vehhabilikten, bunlarn bozuk inanlarndan uzak durur. Bunlarn zararlarn, yanllarn bildirmeyi nemli vazife bilir. 10- Osmanl sultanlarn, zellikle II. Abdlhamit Han ktlemez. 11- Kendini Mehdi sanmaz veya Mehdi gelmitir demez yahut Mehdilik mecazidir diyerek, bunu ve dier kyamet almetlerini inkr etmek iin, tevile sapmaz. 12- Hi bir slam limi, kendine unvan vermemi, kendisini vmemitir. Hatta, (Kendini Frenk kfirinden stn gren Allah tely tanyamaz) buyurmulardr. Kendini Kaf danda grp de, kendi kendine vc unvanlar vermez.

limler de insandr
Sual: Bir arkadam nceleri, (Allah'a inanrm; ama peygamberlere inanmam) diyordu. Daha sonra, (Allah'a inannca peygamberlerine de inanmak gerekir) dedi ve artk peygamberlere de inanyor; fakat imdi de, (Mezheplere inanmam, limlere inanmam. lim de insandr, o da hata eder. Din kitaplarndaki bilgilerin mutlaka doru olduu sylenemez. Onlar da insandr, hata edebilir) diyor. Byle demesi uygun mu? 85

www.dinimizislam.com

CEVAP lim diye, gnmzdeki yazarlar ve profesrleri deil de, mam- Gazali, mam- Rabbani gibi yetkili limleri ve onlarn eserlerini kastediyorsa kesinlikle uygun deildir. Peygamber efendimiz eitli hadis-i eriflerinde, (limler benim vrislerim, vekillerimdir. Eshabmn hangisine uyarsanz doruyu bulursunuz) buyuruyor. Vekilin yapt iin hkm, asln yapt iin hkm gibi geerlidir. Mezhebe uyan Peygamber efendimize uymu olur. (limler de insan, ya hata ederlerse ne olacak?) diye hatra gelebilir. ctihad makamna ykselmi bir limin hatasn, ictihad derecesine ykselmi baka bir lim bile bilemez; nk (ctihad ictihadla nakzedilemez) yani onun hkmn bozamaz, o ictihad hkmsz hale getiremez. Onun iin mctehidin hatas bilinemez. Onun Allah indinde bir hatas varsa, yine ictihad iin sevab alr. Sevab alnan bir ictihad iin hata denmez. (lim de insandr, o da hata eder) demek yanl olup, limlere olan itimad sarsar. limlere itimat sarslnca hadis-i eriflere, zayf veya uydurma gz ile baklmaya allr. Bir limin, bir hatasn bulduk denirse, teki szlerine nasl itimat edilir ki? Artk o limin btn ictihadlarna phe ile baklr. slam limlerinin kitaplarnda uydurma hadis olmaz. Bir tane var denirse, tekilere nasl itimat edilir ki? Hadislere uydurma damgas basmakla, dine olan itimat sarslmaya balar. Hadislere itimat kalknca, Kuran- kerimi aklayan hadis-i erifler yok olmu olur ve herkes, Kuran- kerimi kendi grne gre aklamaya alr. Ad slam da olsa, yerini baka bir din alr. Hele, Peygamber efendimize kadar hocalar, silsilesi malum olan ve icazet sahibi, yetkili bir lim iin, (O da insandr, hata edebilir) demek ok yanltr. Bu da, hocaya olan itimad sarsmak iin sylenmi bir szdr. Hocaya itimat sarslnca, onun vekiline de itimat kalmaz. Hocay kabul edenin, vekilini de aynen kabul etmesi gerekir. Kabul etmezse hocasna da itimat etmedii anlalr. (Hoca, onu deil de unu vekil etmeliydi) demek de, hocay kabul etmemek olur. Vekili ktlyor gibi grnse de, aslnda itiraz hocayadr. Ebu Cehil de, (Kurey bykleri, zenginler dururken bir yetim nasl peygamber olur) diyerek Resulullahn peygamberliini kabul edememiti. Ebu Cehil, burada Allah tely sulamaktadr. (Bu ie layk olmayan birisini nasl peygamber yaparsn) demek istiyordu. te bunun gibi, hocann vekilini kabul etmeyenler de, hocay kabul etmemi olurlar. Resulullahn vrisleri, vekilleri olan mctehidlerin mezheplerini kabul etmeyenler, Resulullah kabul etmemi olurlar. (Niye buna ictihad etme
86

www.dinimizislam.com

yetkisini verdin?) demek, aslnda Resulullah sulamak olur. Hibir zaman unutulmamal ki, vekil asl gibidir.

Ortada din kalmaz


Sual: Dinde, din kitaplarndan nakli esas almak yanltr. limler de insan, biz de insanz. Niye onlardan nakli esas alalm ki? CEVAP Bu sz, mezhepsizlerin ok kulland bir ifadedir. nsan denince, cahili de, limi de, kfir de anlalr. Her Mslman, hatta Peygamber efendimiz de insandr. Bunlarn hepsinin, insan olduunu bilmeyen yoktur. Bunun iin, (Onlar da insandr) sznn iinde hakaret yatmaktadr. Onlar da, sradan bir insan denilmek isteniyor. Bu sz ancak, kendini de onlar gibi byk bilen veya onlar da kendisi gibi aa gren syleyebilir. Muteber kitap demek, dinde senet olan kitaplar demektir. Dinde drt delil vardr. Bunlardan sonuncusu, kyas- fukahadr. Fukaha yani limler, insan diye atlrsa, ortada din kalmaz; nk bu limler, Resulullahn vrisleridir. Kuran- kerimde, (limlere sorun) buyuruluyor. limleri, onlar da insandr diyerek kltmek, insan kfre kadar srkleyebilir; nk Allah telnn ve Resulnn kymet verdii kimseleri kltmek, dinin sahibini yalanlamak olur.

lmin nemi (iir)


Sual: lmin nemi nedir? CEVAP lmin nemi byktr. Kuran- kerimde, bilenlerle bilmeyenlerin bir olmad, bilenlerin elbette kymetli olaca bildirilmektedir. Ama her ilim deil, faydal ilim vlmtr. Bir de, faydal ilimlerden kendimize lazm olan semeliyiz. Bugn kendimize faydal olan ilmi, gerek slm limlerinin yazdklar muteber eserleri okuyup renmek gerekir. lmin nemi hakknda bir iir: limsiz bir ey olmaz, ilim her eye batr, Karanlk yollarda o, en aziz arkadatr. lim, gerek bir rehber, ilim balara tatr, limsiz hayat olmaz, herkes ilme muhtatr. Ondan sad yoktur, onun gibi yr olmaz, Her eyde zarar olsa, onda hi zarar olmaz. Maln sen korursun, ilimse seni korur, limsiz yeil aa, susuz kalr ve kurur.
87

www.dinimizislam.com

lim, usuz bucaksz, bir denizi andrr, limden baka her ey, insan usandrr. Nasl kymetli olmaz, Allah ilmi vyor, Resul- Kibriya da, bak neler buyuruyor: (Ara, her yerde ilmi, o yer in olsa bile, lim renmek farzdr, kadn erkek herkese.) Hazret-i Aliye bak, ne diyor anlasana: (Kim bir harf retirse, kle olurum ona.) limler nebilerin, vekilleri olurlar, Dinimizi bozulup, yklmaktan korurlar. limin mrekkebi, daha azizdir undan, F sebilillah akan, ehitlerin kanndan. Nefisle cihad etmek, elbet ilimle olur, Ancak doru ilimle, amel eden kurtulur. lim zahidden stn, zhd ilmin altndadr, limler hirette, nebiler yanndadr. limlerin bir sz, yllarca, baki kalr, Alaktaki insan, ykseklere kaldrr. imdi lim bulmak zor, o halde ne yapmal? Onlarn kitabn, bulup ok okumal! Kitap, altn bir kafes, ilim iinde kutur, Kafesi satn alan, kua malik olmutur. Doru kitaba sarl, kalbin nur ile dolsun, Okuyacan kitap, doru ilmihal olsun! Sonra da okunmal, Mektubat- Rabbani, Feyizlerle doldurur, nurla kaplar insan. Fkh, ilm-i kelam ve tasavvuf birlemitir, Kalbi temizleyen nur, orada yerlemitir. Harikalar kayna, bulunmaz ifadeler, Orada zlmtr, ok etin meseleler. Hepsi Mektubatta ve tercmesinde vardr, Onsuz kurtulu zordur, onsuz ilim, noksandr. Okumal bunlar herkes, gen ve ihtiyar, Nimetlere kavuur, olur elbet bahtiyar. Kelimeler: F sebilillah: Allah yolunda, Allah rzas iin Zhd: Dnyadan ve dnyalk olan eylerden uzak durmak Zahid: Dnyaya dkn olmayan kimse lm-i kelam: man ve itikad bilgilerini delilleriyle anlatan ilim
88

www.dinimizislam.com

Aziz: stn, kymetli.

lim renen ve reten


Sual: slam ilim renmek iin Arapa renmek art mdr? Trke muteber bir kitab, mesela slam Ahlak kitabn okumak da, ilim renmek saylr m? Bu kitab bakasna hediye etmek, ilim retmek yerine geer mi? CEVAP Arapa Cennet lisandr. Arapa renmek ok kymetlidir, ibadettir, fakat ilim renmek ayr, dil renmek ayrdr. Trke bilen ilim sahibi olmad gibi, Arapa bilen de mutlaka ilim sahibidir denemez. Arapa bilen gayrimslimler de vardr. Arapa bilen, muteber Arapa eserleri, Trke bilen de, muteber Trke eserleri okursa ancak o zaman ilim sahibi olur. Mesela slam Ahlak kitabn okuyan, ok lzumlu bilgileri renmi olur. Bin kadar kitaptan hazrlanm Seadet-i Ebediyye kitabn okuyup renen kimse lim olur. inde bildirilenleri ihlsla tatbik ederse, Allah telnn rzasna da kavuur, nk bu kitapta slamiyetle ilgili lzumlu her ey vardr. Kitab bakasna vermek de, ilmi yaymak, ilmi retmek olur. lim renmenin ve retmenin fazileti ise ok byktr. lim renmenin faziletiyle ilgili birka hadis-i erif meali yledir: (Bir saat ilim renmek, gece sabaha kadar ibadet etmekten, bir gn ilim renmek, ay oru tutmaktan kymetlidir.) [Deylemi] (lim renene denizdeki balklara kadar her ey istifar eder.) [. Abdilber] (lim renmek iin yolculua kann, daha admn atmadan gnahlar affolur.) [irazi] (lim renmeye alan, evine dnnceye kadar Allah yolundadr.) [Ebu Nuaym] (renilen ilim, gnahlara kefaret olur.) [Tirmizi] (lim renmeye alann rzkna, Allah kefildir.) [Hatib] lim retmenin fazileti de ok byktr. Birka hadis-i erif meali yledir: (En stn sadaka, ilim renip sonra da onu bakasna retmektir.) [. Mace] (lmi retenle renenler hari, herkes Allahn rahmetinden uzaktr.) [Tirmizi] (lim renenle reten, sevabda ortaktr.) [Hatib] (Ya lim, ya ilim renen, ya dinleyen veya bunlar seven ol! Sakn beincisi olma, yoksa helk olursun.) [Taberani] 89

www.dinimizislam.com

Talebe, hocaya hrmet etmeli, hoca da talebeye efkatle muamele etmeli.

lim ve mal
Sual: (Allah ilmi isteyene, mal istediine verir) demek caiz midir? CEVAP Caizdir, nk hayr da, er de Allahtandr, yani her eyi Allah tel verir. lmi de, mal da veren Odur. steyene ilim de, mal da verir. ki yet-i kerime meali: (steyene hiret nimetlerini, isteyene de dnya nimetlerini veririz.) [ura 20] (Yalnz dnya iin yaamak, elenmek isteyenlerin almalarnn karln, hibir ey esirgemeden [salk, mal, para, makam, hret gibi] bol bol veririz. Bunlara hirette yalnz Cehennem atei vardr. Emekleri hep boa gider.) [Hud 15, 16] stemek, sebebe yapmak, yani almak gerekir. Allah tel, dnya nimetlerine ve hiret nimetlerine kavumak iin alanlara, dilediklerini vereceini vadediyor. (Mslman olsun, olmasn, dnya nimetlerini, beendiim gibi alan herkese veririm) buyuruyor. O halde, ilim olsun, mal olsun, alan karlna kavuur.

yelikten ayrlmak
Sual: Bir arkadam mail grubunuza ye yapmtm. Birka gn sonra ikyet etmeye balad, mail kutum doluyor, ile ilgili maillerimi alamyorum, okumak da zamanm alyor, beni yelikten kar dedi. Ayrlmak istemesi uygun mu? CEVAP Hayr, hi uygun deildir. Bunu, kendi mail grubumuz olduu iin sylemiyoruz. Her Mslmann, kendisine lazm olan iman, ibadet ve ahlak bilgilerini renmesi farzdr. Bunlar doru olarak, nakli esas alarak anlatan, reten hangi site, mail grubu veya kitap varsa, bunlardan okuyup renmek farz olur. Kitaptan ve siteden her gn dzenli olarak herkes okuyamaz, frsat bulamaz. Alkanlk haline getirmek de zordur. Mail olarak her gn gelirse, okuma imkn daha fazla olur. Her gn gnderdiimiz iki yaz en fazla 5 dakikada okunur. Lzumsuz birok eye vakit ayrp da, renilmesi farz olan bilgileri renmeye vakit bulamamak ok tuhaftr.
90

www.dinimizislam.com

le ilgili kullanlan mail adresi doluyorsa, baka bir mail adresi alnarak, Outlooka kurulabilir veya internet sayfas zerinden baklabilir. Mesela Gmail adresi, dier cretsiz maillerden farkl olarak, Outlooka da kurulabiliyor. Byle bir adres alnarak, o adres ye yaplabilir. Yani mail kutum doluyor demek, farz yapmamak iin, mazeret olamaz.

stemeden ye yapmak
Sual: Uygun dini bilgiler gnderen mail gruplarna zorla, istemeden ye yapmak, hatta birden fazla adresini ye yapmak, ayrlmak isteyeni ktlemek uygun olur mu? CEVAP Elbette, uygun deildir. Zorla gzellik olmaz. Rzas olmadan, kimseyi ye yapmamal. ye yaplmsa da, kendilerine haber vermeli ve istedii zaman yelikten ayrlabileceklerini sylemelidir.

Birden fazla yere sormak


Sual: Garanti olmas iin dini suallerimizi birka yere sormak daha iyi deil midir? CEVAP Hayr, hi uygun olmaz. nsan, nereye gveniyorsa sadece oraya sormal. Din byklerimiz, (Kble-i tevecch mteaddit klmak, kendini tefrikaya brakmaktr) buyuruyor. Yani bir kimse, birden fazla yere danrsa, onlar da farkl cevap verirse, insann kafas karr. O da elbette arr. eitli fitnelere ve tartmalara da sebep olur. Onun iin bir kimseye gvenmeli, dini konulardaki her eyi ona sormal. Ancak, Ehl-i snnet limlerinden nakletmeyen kimselere sormamal, doru cevap verdiine inand tek bir yere sormal. Birka yere sorup da, hangisi nasl cevap veriyor diye, imtihan eder gibi de soru sormamal.

lim retirken
Sual: lim retirken nelere dikkat etmelidir? CEVAP lmi, renip amel etmek isteyene retmeli! lmin kymetini bilmeyene, baka maksatla sual sorana, ilim retmek doru olmaz. ki hadis-i erif meali yledir: (lmi, ehli olmayana retmek, onu kaybetmek demektir.) [bni Ebi eybe]
91

www.dinimizislam.com

(lmi layk olmayana retmek, domuzun boynuna mcevher takmak gibidir.) [bni Mace] Allah rzas iin, ilim renmek maksadyla sual soranlara gzel muamele etmeli. hadis-i erif meali yledir: (Sual sorup, ilim renmek iin gelenleri gzel karlayn! Resulullahn emrettii ilmi renmeye ho geldiniz diyerek sorularn cevaplandrn ve problemlerini gzelce zmeye aln!) [bni Mace] (lim rendiklerinize hrmet edin ve ilim rettiklerinize de ikram edin!) [bni Neccar] (lim rettiklerinize de tevazu gsterin! Zorba lim olmayn!) [Hatib] Bu husus, dier ilimler iin de geerlidir. Mesela retmenlerin de bunlara dikkat etmesi, rencilerini sevmesi ve kendini de onlara sevdirmesi gerekir. Sevgi olmadan, renmek ve retmek zordur.

Bilmiyorum denir mi?


Sual: Kendisine gvenilip dini sual sorulan kimsenin, bilmiyorum demesi doru mudur? Cevap vermezse gvenimizi yitirmi olmaz m? CEVAP Ehl-i snnet limleri buyuruyor ki: Bilmiyorum demek ilmin yarsdr. Allah rzas iin, bilmedii bir hususta susann ald mkfat, bildii hususta konuann ald mkfattan az deildir; nk cehaleti kabul etmek, nefse ok ar gelir. (mam- abi) eytan en ok kahreden ey, limin (Bilmiyorum) demesidir. eytan, (Bunun susmas, benim iin, konumasndan daha zararl) der. (brahim Edhem) mam- Zehebi, mam- Maliki yle anlatr: Uzun bir mr, yksek bir mertebe, parlak bir zihin, ok geni bir ilim, keskin anlay, sahih rivayet, diyanet, adalet sahibi, snnet-i seniyyeye tbi, fkhta, fetvada kaidelerin shhatinde nde gelen bir zat idi. Fetva vermede acelecilii sevmez, ok kere (Bilmiyorum) derdi. lim kalkan (Bilmiyorum) demektir, buyururdu. (Tabakat-l Huffaz) Muhammed Hadimi hazretleri buyuruyor ki: mam- abi hazretleri, bir suale, (Bilmiyorum) deyince, (Sen Irak lkesinde mftsn. Bilmiyorum demek, sana yakr m?) dediklerinde, (Meleklerin stnleri bilmiyoruz dediler. Benim sylememden ne kar?) buyurdu. Bilmeyenin (Bilmiyorum) demesi, ilimden olup, byk fazilettir. 92

www.dinimizislam.com

mam- Ebu Yusuf hazretleri, bir suale (Bilmiyorum) deyince, (Hem Beyt-l-maldan maa alyorsun, hem de cevap vermiyorsun) dediler. (Beyt-l-maldan, bildiklerim kadar cret alyorum. Bilmediklerim iin alsaydm, Beyt-l-maln hazineleri bana yetmezdi) dedi. Her sorulana cevap veren, her grdnden mana karan ve her yerde bilgi satan kimse, cahilliini ortaya koyar. Bilmiyorum, renip de sylerim diyen kimsenin, gerek lim olduu anlalr. Kendine sual sorulan kimse bilmiyorsa, (Bilmiyorum, kitaplara bakaym, bulursam sylerim) demelidir! (Berika) Bir zata, (ittiimize gre, siz limmisiniz) derler. O zat arr. (yle bir iddiada hi bulunmadm) der. Bunun zerine de, (Bir ey sorulunca bazen Bilmiyorum diyormusunuz. Cahil olan, bilmese de, syler. Ancak lim olan, bilmiyorsa bilmiyorum der. Bu sizin lim olduunuzu gsterir) derler. Hadis-i eriflerde de buyuruldu ki: (zeyrin ve Zlkarneynin Peygamber olup olmadn bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam gelinceye kadar, oturulacak yerlerin en iyisi ve en ktsnn ne olduunu soranlara, bilmiyorum dedim. Cebrail de, bilmiyorum dedi. Nihayet Allah tel bildirdi ki, oturulacak yerlerin en iyisi camiler, en kts de sokaklardr.) [Ebu Davud] (Bilmiyorum demek de ilimdendir.) [bni Mace] (limim diyen cahildir.) [Taberani]

lmi gizlemek
Sual: Dini sual sorana cevap vermemenin vebali var mdr? CEVAP Evet, cevap vermemenin vebali byktr. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Bildii halde cevap vermeyen lime, kyamette azna ateten gem vurulur.) [Tirmizi] (lmini gizleyene, denizdeki balktan, gkteki kua kadar her ey lanet eder.) [Darimi] lmin kymetini bilmeyene, ilim retilmez. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (lmi, ehli olmayana retmek, onu kaybetmek demektir.) [bni Ebi eybe] (lmi layk olmayana reten domuzun boynuna cevher takana benzer.) [. Mace] (Akln almayaca eyi sylemek, fitne olur.) [bni Asakir] 93

www.dinimizislam.com

Hazret-i Ali, gsn iaret edip, (Burada yeteri kadar bilgi vardr. Ancak bunu tayabilecek birisi olsa, hepsini ona anlatrm) buyurdu. Biri, sualine cevap vermeyen lime dedi ki: Sen, (lmini gizleyene ateten gem vurulur) hadis-i erifini bilmiyor musun? Eer szm anlayabilecek birine sylemezsem, o zaman bana gem vurulur. Kur'an- kerimde, (Sefihlere, aklszlara malnz vermeyin) buyuruluyor. Mal verilmezse, ilim hi verilmez. Ona ilim vermek fitneye sebep olur. (hya)

Bilmemek zr olur
Sual: Yurt dnda yaayp da, birka haramn, haram olduunu hi duymad iin, bu haram deil diyen kfir olur mu? CEVAP Haram olduunu bilmedii iin kfir olmaz. Din kitaplarmzda deniyor ki: Mslmanlarn ounun bildii eyleri bilmemek, renmemek gnah olur. slam bilgilerinin yaygn olduu yerde, cehalet yani bilmemek zr olmaz, gnah olur. (S. Ebediyye) imdi slam bilgileri olduka yaygnsa da, baz konular mslmanlarn ou bilmiyor. Mesela kefirin, kmzn, hatta mziin bile haram olduunu ok kimse bilmiyor. Bilmedii iin, bunlar haram deil derse kfir olmaz. Mehur olan bir harama, mesela araba kasten helal demek ise, kfrdr.

Hatasz lim kimdir?


Sual: limlerin birisinin ak dediine, teki lim kara diyor. Kusursuz insan olmaz. limler de, insan olduuna gre, onlarn da hatas niin olmasn? Onlarn szleri niye dinde senet oluyor? CEVAP (Mctehid bir lim, hata etmez) dense yanl olmaz; nk birinin ak dediine, tekinin kara deme yetkisini, onlara dinimiz vermitir. Burada kastedilen, gnmz yazarlar ve profesrleri deil, yetkili limler, mctehidlerdir. limin ictihad hatal bile olsa senettir. Allah tel ahirette onun ictihadna gre amel edip etmediimizi soracaktr. Haneflere Hanef mezhebindeki hkmlere, afilere de afi mezhebindeki hkmlere uyup uymad sorulacaktr. Dinimizde limlerin yeri byktr. yet-i kerime meali:
94

www.dinimizislam.com

(Bilmiyorsanz limlere sorun!) [Nahl 43] (Bu misalleri ancak lim olanlar anlar.) [Ankebut 43] (Bunun hkmn Resule ve ll-emre [limlere] sorsalard, renirlerdi.) [Nisa 83] yet-i kerimede geen ll-emrin lim demek olduu tefsirlerde yazldr. Peygamber efendimiz de, (ll-emr, fkh limleridir) buyurdu. (Darimi) Hadis-i eriflerde ise buyuruldu ki: (limler, Peygamberlerin vrisleridir) [Tirmizi, bni Mace, Ebu Davud] (mmetimin limleri, beni srailin peygamberleri gibidir.) [mam- Yfi, mam- Rabbani, Abdlgani Nablusi, Ner-l-mehasin] (limlere tabi olun! nk onlar, dnya ve ahiretin klardr.) [Deylemi] (limler olmasayd, insanlar helak olurdu.) [. Maverdi] (Bilmediklerinizi salih [lim]lerden sorup renin!) [Taberani] Peki, bu kadar kymetli olan limler hata ederse ne olacak? Dinimiz, onlarn hatasna uyanlarn da kurtulacan bildirmitir. Bir hadis-i erif meali yledir: (lim, ictihadnda hata ederse bir, isabet ederse iki sevap alr.) [Buhari] Sevab olan bir ey iin mezhepsizlerin hata demesi ok yanltr. Byle farkl ictihadlar da Allah telnn bir rahmetidir. Nitekim bir hadis-i erifte buyuruldu ki: (mmetimin [limlerin] ihtilaf [farkl ictihadlar] rahmettir.) [Beyheki, . Mnavi, bni Nasr, Deylemi] te bu rahmetten dolay mezhepler meydana kmtr. (Bu drt hak mezhepten biri doru dier yanltr) denemez; nk bir mctehid, baka mctehidin ictihadnn hatal olduunu syleyemez. (Benimki doru, seninki yanltr) diyemez; nk Mecellede (ctihad, baka ictihadla nakzedilemez yani bozulamaz, geersiz hale getirilemez) buyuruluyor. (Madde 16) Mesela Hanef ve Hanbelde guslde azn iini ykamak farz iken, Malik ve afide farz deildir. Bunun iin mezhebin birine doru, tekine yanl denemez. Yanl da olsa mctehidin ictihadyla amel eden kurtulur; nk mctehide bu yetkiyi dinimiz vermitir. Farkl ictihadda bulunmak gibi, her mctehidin bir hadisten hkm karmas da farkldr. Hatta bir mctehidin sahih dedii bir hadis-i erife, baka bir mctehid sahih deildir diyebilir. O sahih deildir dedi diye, o hadis uydurma olmaz. Sahih deildir
95

www.dinimizislam.com

diyen lim, kendisi bu hadise gre amel edemez; ama sahih diyen lim de, ona tbi olanlar da, bu hadis-i erife gre amel eder. Mezhepsizler ve ona uyan cahiller, bu incelii bilmedikleri iin, (Falanca limin kitabnda uydurma hadisler vardr) diyebiliyorlar. Mesela (mam- Gazalinin kitaplarnda uydurma hadis oktur) diyen mezhepsiz az deildir. Seyyid Abdlhakim Arvasi hazretleri buyuruyor ki: (Usl-i hadis ilminde mctehid olan bir lim, bir hadisin mevdu olduunu ispat edince, bu ilmin btn limlerinin de, mevdu demesi lazm gelmez; nk mevdu diyen mctehid, bir hadisin sahih olmas iin lzum grd artlar tamayan bir hadis iin, benim mezhebimin usulnn kaidelerine gre mevdudur der. Yoksa Resulullahn sz deildir demek istemez. Yani, hadis-i erif denilen bu szn hadis olmas, bence anlalmad demektir. Bu lime gre hadis olmamas, hakikatte hadis olmadn gstermez. Hadis usul ilminin baka bir mctehidi de, hadisin doru olmas iin arad artlar bu szde bulunca, hadistir, mevdu deildir diyebilir. Drt mezhep arasnda ayrlk bulunmas, szlerinin yanl olacan gstermedii gibi, hadisler iin de byledir. Byle eyler ictihad ii olduundan, bir mctehidin mevdu demesiyle, gerekte mevdu olmas gerekmez.) u halde, (Falanca limin kitaplarnda uydurma hadis vardr) demeye yetkimiz olmad gibi, yetkili limler, mctehidler iin (limler de insandr, onlarn hatalar olur) dememiz de asla caiz olmaz.

Mftnn sz
Mctehid mftnn sz
Sual: (Hanef bir kimse, kendi mezhebinde caiz olmayp baka mezhepte caiz olan bir eyi ihtiyatan dolay yapmak istese, bunu bir mftye sorsa, mft de, Caizdir, baka mezhebi taklit etmek gerekmez dese, baka bir mft de Gerekir dese, vatanda kime sormusa onunla amel eder) diyenler var. Gnmzde mctehid mft m var da byle syleniyor? CEVAP Gnmzde mctehid mft yoktur. Gnmzn mftleri ancak, mctehidlerin, yetkili limlerin, fkh kitaplarnda verdikleri fetvalar nakledebilir. Hanef olana, Hanef mezhebindeki hkm, fi olana, fi mezhebindeki hkm bildirmeleri gerekir. Zaruret olmadan baka bir mezhebe gre fetva verilmez. bni Hmam ve bni Abidin hazretleri 96

www.dinimizislam.com

buyuruyorlar ki: Mftnn mctehid olmas lazmdr. Mctehid olmayan mftler mukalliddir. Mctehid olmayan mftlerin, mctehidleri taklit etmeleri gerektiinde sz birlii vardr. (Feth-l-kadir, Redd-l-muhtar) Fetva demek, herhangi bir eyin slamiyete uygun olup olmadn bildirmek demektir. Yalnz, (uygundur) veya (caiz deildir) demek, fetva olmaz. Bu cevabn, hangi fkh kitabnn, hangi yazsndan alndn da bildirmek gerekir. Fkh kitaplarna uymayan fetvalar yanltr. Bunlara balanmak caiz deildir. slam bilgilerini renmeden, bilmeden, yet-i kerime veya hadis-i erif okuyup da, bunlara kendi grne gre veya baka mezhebe gre hkm veren, byk yanl iindedir. Ehl-i snnet limlerinin yazd fkh kitaplarna uymayan szlere ve yazlara itibar edilmez. Maalesef gnmzde, kendini mctehid sayan ve kendi grn din gibi ortaya atan kimseler oktur.

Vasta ve gaye
Sual: Hakikat Kitabevinin kitaplarndan baka kitap tavsiye etmediinizi, hatt (Kendi kitabm bile olsa okumak uygun deildir) dediinizi iitiyoruz. O zaman, Trkiye Gazetesi okumak, web sitelerinizi takip etmek veya radyoda Osman nl hocay dinlemek de yanl m oluyor? CEVAP Vasta ile gaye kartrlmamal. Gaye, Hakikat Kitabevinin kitaplarnn dnyaya yaylmasdr. Bu kitaplar, yzlerce Ehl-i snnet limlerinin kitaplarndan tercme edilerek hazrlanmtr. slamiyet, ancak byle nakli esas alan kitaplardan doru olarak renilebilir. Biz de bu kitaplar okuyor, birok suale bu kitaplardan alarak cevap veriyoruz. Gazete, radyo ve web siteleri bu gaye iin alan vastalardr. Yani bunlar aratr, kitaplarn yaylmas ise amatr. Aralar ama bilmek yanl olur. Bu bilinirse mesele kalmaz. Gayeye ulatran yollar, vastalar kt deildir. Bu bakmdan Trkiye Gazetesi, TGRT veya web siteleri gibi hlas holdingin herhangi bir biriminde alanlar da sevabda ortaktr. Bir hadis-i erif meali yledir: (Sual sormakla drt kii sevap alr: 1- Sual soranlar, 2- Cevap verenler, 3- Dinleyenler, 4- Bunlar sevenler.)
97

www.dinimizislam.com

Bir insan gazete alamyordur yahut bilgisayar, maili yoktur, okuyamyordur. Radyoyu o saatte dinleyemiyordur. Ama gazete alsaydm veya benim de bilgisayarm olsayd da bu sual cevaplar okusaydm yahut radyoda konuulurken, o saatte msait olsaydm da, dinleseydim diyenler, dierleri gibi sevaba kavuur. Mesela Osman nl hoca konuuyor, dinleyemiyorsa, ama (Ne iyi, suallere nakle uygun cevap veriliyor, Osman hocadan ve ona bu imkn verenlerden Allah raz olsun) denirse, o kii de sevabda ortak olur. Afrikaya gnderilen bir kitabmz pe atlyor. Bir Hristiyan bulup okuyor. Mslman oluyor. (O kitab kim gndermise keyi dnmtr) diyene cevaben, (Sadece gnderen mi? Pulunu yaptran, ambalaj eden, postaneye gtren, kitab yazan, tashihlerini yapan arkadalar ve bu messesedeki herkes bu sevaba ortaktr) deniyor. Buna bir otomobil, araba rnei veriliyor: Arabann paralar yle der: Ak der ki: Ben olmasam bu araba gitmez, bensiz araba almaz. Direksiyon: Ben olmasam araba saa sola dnmez, arabaya yn ben tayin ederim. Vites: Ben olmasam bu araba gitmez, arabann hzlanmas benimle ilgilidir. Fren: Araba bensiz olmaz, durmak gerektiinde arabay ben durdururum. Durmazsa kaza yapar. Benzin: Araba bensiz olmaz, arabann her yeri salam olsa, benzinsiz araba gitmez. Tekerlek: Bensiz hi olmaz, araba benim stmde gider. Ben olmasam araba ylr kalr. Motor: Bensiz de olmaz, arabann almas benimle ilgilidir. Aks: Bensiz olmaz, tekerlekler bana baldr. Ben olmasam tekerlek kendi bana ne yapar? Kontak anahtar: Bensiz de hi olmaz, ben olmadan araba almaz. almayan araba da gitmez. Dier aksam: Biz olmasak bu araba gitmez. Arabann nemli paralar bize baldr. ofr: Ben olmasam bu araba gitmez, araba kendiliinden gitmez, bir src lazm. Hepsinin dedii dorudur. Bir iin yrtlmesi iin hepsinin ayr bir grevi vardr. Biri dierine muhtatr. Herkes kendine den vazifeyi
98

www.dinimizislam.com

yaparsa, hepsi birlikte alrsa, o i yrr. Biri vazifesini yapmazsa o i aksar. Bu kitaplar yazlnca raflarda kalsa ne faydas olur? Bu kitaplar bastranlar, satanlar, datanlar, tavsiye edenler, hatt bunlara imkn olmayp da sadece bunlar yapanlara dua edenler de, sevaba ortaktr.

Akln dindeki yeri Akll kimdir


Sual: "slamiyet akl dinidir. Bundan dolay aklmn almad eye inanmam" demek doru mudur? CEVAP Bu szn ikinci ksm yanltr. slamiyet akl dinidir. Hadis-i erifte (Akl olmayann dini de yoktur) buyuruluyor. Fakat akl eit deildir. Akl akldan stndr. Bir cahil ile bir limin akl ayn deildir. Akllar eit olsayd, herkes ayn eyi dnrd. slamiyette akln ermedii eyler oktur. Fakat, selim akla uymayan birey yoktur. Zaten (slamiyet akl dinidir) demenin manas da budur. Yalnz akla uyup, yalnz ona gvenip yanlan kimseye felsefeci denir. Akln erdii eylerde ona gvenen, akln ermedii yanld yerlerde, slam altnda akla doruyu gsteren byklere slam limi denir. Akl gz gibidir. slamiyet de k gibidir. Gz karanlkta cisimleri gremez. Grmesi iin k gerekir. Akl da hakikat gremez. Grmesi iin slam gerekir. Eer slam, hak ile btl bildirmeseydi, aklmzla bulmamz mmkn deildi. Hadis-i erifte, (Akl, hak ile btl birbirinden ayran bir nurdur) buyuruluyor. u halde hak ile btl ayramayana akll denmez. Akll kimdir? Hadis-i erife, (Akll, Allaha ve Peygambere inanp ibadetlerini yapandr) buyuruluyor. Demek ki dinsiz, imansz kimse veya inand halde ibadet etmeyenin akl tam deildir. nanp ibadet edenler arasnda en akll kimdir? Hadis-i erifte, (En akll, Allah teldan en ok korkandr) buyuruluyor. Kuran- kerimde ise mealen, (Allahtan en ok korkan limlerdir) buyuruluyor. u halde limler en akll kimselerdir. Peygamber efendimize sual edildi ki: -Ya Resulallah en lim kimdir? -En akll olandr. -En ok kim ibadet eder? -Akl en ok olan -En faziletli kimdir? -Akl en stn olandr.
99

www.dinimizislam.com

Demek ki ilmi ve ibadeti ok olan daha aklldr. Bir kimsenin akll olduu nasl bilinecei sual edildiinde Peygamber efendimiz, (Haramlardan daha ok kaan, hayrl ilere daha ok koan daha aklldr) buyurdu. ie validemiz sual etti ki: -Ya Resulallah stn olmann ls nedir? -Akldr. Akl ok olan daha stndr. -Herkesin stnl yapt ie gre llmez mi? yi i yapan daha kymetli deil mi? -Ya ie, insanlar akllarndan daha fazla m i yaparlar? Herkes akl nispetinde iyi i yapar, ona gre de mkafatn alr. bni Abbas hazretleri de, (Akln ba, kendisine zulmedeni affetmek, kendinden aada grnen kimselere tevazu gstermek, dndkten sonra konumaktr. Aklszln ba ise, kendini beenmek, lzumsuz yere konumak ve kendisinin yapt eylerde insanlar ayplamaktr) buyurdu. Hadis-i erifte, (Akll u kimsedir ki, akta yapnca utanaca ii gizli yerde de yapmaz) buyuruldu. Hikmet ehli, ibadetlerini ihlasla yapan, insanlarla iyi geinen, onlara daima iyilik eden ve belalara sabreden kimsenin akll olduunu bildirmilerdir. Zeka, sebep ile netice arasndaki ballklar anlama ve dnebilme kabiliyetidir. Her akll zeki olmayabilir. Her zeki de akll deildir. Zeki kimse, tecrbelerle, akll kimselerden rendii bilgi ve usullerle byk iler baarabilir. Nitekim birok gayr mslimin zeki olduu bilinmektedir. Bir aslann zeks, insan zeks kadar kuvvetli olsayd, bu aslan, teki aslanlardan on bin kat daha korkun olurdu. Aklsz, dinsiz kimse de, zeksnn okluu kadar topluma byk tehlike olur. Akln ok eitli dereceleri vardr. Mminin dini ve dnyevi akl olduu gibi, kfirin de dini ve dnyevi akl vardr. Kfirin dnya ilerine eren akl, ahiret ilerine eren aklndan daha stndr. Sual: Yaland halde, hl dnya peinde koana akll denebilir mi? CEVAP Dnya, Allah telnn rzasna mani olan haram ve mekruhlardr. Akll kimse ise, Allah telnn emrettiklerini yapan, yasakladklarndan kaan kimsedir. Risale-i Mniredeki hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Akll, nefsine uymaz ve ibadet eder. Ahmak da nefsine uyar, sonra da Allah telnn rahmetini bekler.)
100

www.dinimizislam.com

(40 yan getii halde, iyilii, ktlnden ok olmayan Cehenneme hazrlansn!) (Dnyay seven, ahiretine, ahireti seven dnyasna zarar verir. Devaml olan geici olana tercih edin!) (Atele su bir kapta bulunamayaca gibi, dnya ve ahiret sevgisi de bir mminin kalbinde birlikte bulunmaz.) (Sonunun ne olacan bilmeyip dnyaya aldanan insan, ipek bcei gibidir. pek bcei kendine yuva rer ve sonunu bilmez. Bir mddet sonra oradan kmak ister, kacak yer bulamaz, rd yuvada lr ve almas bakalarnn iine yarar.) (Akll, Allaha ve Resulne inanan ve ibadetini yapan kimsedir.) Sual: Bir kimsenin akll olup olmad nasl bilinir? CEVAP Allah telnn emir ve yasaklarna riayette kim daha titiz ise o daha aklldr. Bir hadis-i erif meali yledir: (Biri camiye gider, namaz klar, Allah indinde sivri sinek kanad kadar kymeti olmaz. Baka birinin de kld namaz, sevap bakmndan Uhud da kadar kymeti olur, sebebi, bunun daha akll olmasdr. Haramdan daha ok saknan daha aklldr.) [Hakim] Sual: Akll kime denir? CEVAP Her Mslman, Cennet ve Cehenneme inanr. Cehennemden kurtulmak, Cennete girmek isteyen akll kimsenin lme hazr beklemesi gerekir. nk Peygamber efendimiz, (Akll kimse, kendisini hesaba ekip lm iin hazrlanan kimsedir) buyuruyor. Bir ey iin hazrlanmak, onu sk sk hatrlamakla olur. Hatrlamak ise, hatrlatc eylere bakmakla, onlar yapmakla mmkndr. Genel olarak btn insanlar lmden gafildir. Bir yet-i kerimede mealen, (Hesap grme zaman yaklamasna ramen, insanlar gaflet iinde, bundan yz eviriyorlar) buyuruluyor. (Enbiya 1) Dnyann faydasz zevklerine aldanan, lmden habersiz yaar. lmden bahsedilince, nefret eder. Peygamber efendimiz, (Kim lmden nefret ederse, Allah da ondan nefret eder) buyuruyor. Allah tel da, (Kendisinden katnz lme mutlaka yakalanacaksnz) buyuruyor. (Cuma 8) Gnahlardan kap ibadetlerini yapan, lm istemese, lmden nefret etmi saylmaz. nk, o kusurlarn telafi peindedir. Birine sevgilisi hemen gel dese, o kimse de, ykansa, tra olsa, yeni elbiseler giymekle,
101

www.dinimizislam.com

sevgilisine hediyeler almakla megul olsa, geciktii iin sevgilisine kavumaktan nefret etmi saylmaz. Yani lmden holanmamasnda mazurdur. nk lme hazrlanmaktadr. Ebu Sleyman Darani hazretlerine salih bir zat dedi ki: (Ben lm sevmem. nk birisine kar bir kabahat ilesem, onun yzne bakmaya utanrm. Onu grmek istemem. Bu kadar gnah iinde iken, gnahlardan kurtulmadan, nasl olur da Allahn huzuruna kmay isterim?) Arifler ise, lm devaml hatrlar. nk onlar lme her zaman hazrdr. Ayrca onlar bilir ki, lm sevgili ile buluma zamandr. lm, dostu dosta kavuturan bir kprdr. Bu kprden gemeyen sevgiliye kavuamaz. Arifler bunun iin lm severler. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (lm ok hatrlayann kalbi ihya olur, lm de kolaylar.) [Deylemi] (Demir pasland gibi, kalbler de gnahla paslanr. Kalblerin cilas lm ok hatrlamak ve Kur'an- kerim okumaktr.) [Beyheki] (lm ok anmak, insan dnyadan eker, gnahlardan syrr.) [bni Lal] lm ok anp gnahlardan kaann kabri, Cennet bahesi olur. lm unutup gnahlara dalan kimsenin kabri de Cehennem ukuru olur." (Sfyan- Sevri) Hazret-i Mevlana da, Hazret-i Azraile, (Tez gel, haydi canm abuk al, beni Rabbime hemen kavutur) dedi. yle ya, seven sevgilisi ile buluaca gn hi hatrndan karr m, o gnn bir an gelmesini arzu etmez mi? Hatta lmn gecikmesine can sklr. Bir an nce ona kavumaya can atar. Hazret-i Huzeyfe, lm deinde, (Dost ni bir basknla geldi, pimanlk faydaszdr. Ya rabbi, yaamak hakkmda hayrl ise yaamam nasip eyle, lm, hakkmda hayrl ise, lm bana kolaylatr) diye dua etti. te lm de, yaamay da deil, hangisi hakknda hayrl ise onu tercih eden, yani ii Allaha havale eden, Allahn takdirine rza gsteren, en stn rtbeye kavumu olur. Dnyann faydasz zevklerine smsk sarlan kimse bile, lm anmakla dnyann kirli ilerinden uzaklamaya balar. Zamanla dnya, ona ar gelir, zevklerinden holanmaz. Bylece dnyann faydasz ilerinden soutan her ey, bir kurtulu sebebidir. Bir zat, bir kimseden bahsederek onu ok vd. Orada bulunan Peygamber efendimiz, (O kimse lm hatrlar m?) buyurdu. O zat da, (lm hatrladn
102

www.dinimizislam.com

duymadk) dedi. (lm anmayann deeri olmaz) buyurdu. Demek ki deerli olmak, lm hatrlamakla da anlalyor. lm hatrlamak, lme hazrlanmakla olur.

Hesaba hazrlanmak
Allah tel yegane mlk ve kudret sahibidir. Nasl istiyorsa yle yapar. Cennet mminler iin ebedi mkafat yeri, Cehennem de kfirler iin ebedi ceza yeridir. Cennet, hatra, hayale gelmeyen nimetlerle doludur. Cehennem de, akl almayacak azaplarla doludur. Mkafat ve ceza byk olduu iin sorgu-sual ii de byk olacaktr. Allah tel, (Salih kullarm iin gzlerin grmedii, kulaklarn iitmedii, hatta hatra gelmeyen, hayal edilemeyen nimetler hazrladm) buyuruyor. (Mslim) Kur'an- kerimde de mealen buyuruluyor ki: (Artk onlar iin yaptklarna mkafat olarak gz aydnlatc ne nimetler saklandn [hazrlandn] hi kimse [Hatta melekler ve peygamberler bile] bilemez.) [Secde 17 Beydavi] Cehennem azabnn iddeti de eitli yet-i kerimelerle bildirilmitir. Byle byk mkafat ve byk ceza iin elbette byk imtihan olacak ve ince eyler sorulacaktr. yet-i kerimede buyuruluyor ki: (Zerre kadar hayr yapan sevabn, zerre kadar er yapan da cezasn grecektir.) [Zilzal 7,8] Ahirette hi kimseye zulmedilmeyecektir. Kur'an- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Rabbin kullarna zulmedici deildir.) [Fussilet 46] Hakszlk yaplmayacak ama, mkafat verilirken de bol bol ihsan edilecektir. yet-i kerimede mealen buyuruluyor ki: (phesiz Allah, zerre kadar hakszlk etmez. Zerre kadar bir iyiliin sevabn da kat kat artrr, kendinden de byk mkafat verir.) [Nisa 40] lkokul imtihan ile niversite imtihan ayn olmad gibi, her fakltenin imtihan da farkldr. plk imtihannda da fizikten, cebirden sorulmaz. Kuyumculardaki kk terazilerde kk arlklar tartlr. Ona niin be on kiloyu tartmadn diye sorulmaz. Krk elli tonluk byk baskllere, kantarlara da niye be-on gram tartmadn diye sorulmaz. Herkes gcne gre imtihana tbi tutulur. Herkese ne nimet verilmise, onun hesab sorulur. Amaya gz nimetinden sorulmaz. Dilsize dilden sorulmaz. Babakann mesuliyeti ile odacnnki farkldr. lim ile cahilinki de farkldr.
103

www.dinimizislam.com

Her insanda bulunan kiramen katibin melekleri, insanlarn yapt btn ilerin resmini ekmekte, her ann filme almaktadr. nsanlarn yapaca ileri Allah tel ezelde bildii iin levh-i mahfuza da kaydetmitir. En ufak bir yanllk ve hakszlk olmayacaktr. yet-i kerimede buyuruluyor ki: (Hi kimseyi gcnn yettiinden fazlas ile ykml klmayz. Nezdimizde hakk syleyen bir kitap vardr. Hi kimse hakszla uratlmaz.) [Mminun 62] Milyarlarca insann hesab ok ksa bir zamanda yaplacaktr. Kur'an- kerimde "Vallah seriulhisab" ifadeleri gemektedir. (Allah, hesab ok abuk grr) demektir. Herkes hesaba hazrlanmaldr!

Akl herkeste eit mi?


Sual: Akl herkeste eit mi? CEVAP Akl herkeste eit deildir. En yksek akl ile en aa akl arasnda binlerce derece vardr. Her ite ve hele dini ilerde akla gvenilemez. Din ileri, akl zerine kurulamaz. nk akl, bir kararda kalmaz. Herkesin akl, birbirine uymad gibi, selim olmayan akl, bazen doruyu bulur, yanlmas ise, daha ok olur. En akll denilen kii, mtehasss olduu dnya ilerinde bile, ok hata eder. Hele ahiret bilgilerinde akla hi gvenilmez. nsanlarn ekil ve ahlaklar gibi, akl ve ilimleri de, farkldr. Birinin aklna uygun gelen birey, bakasnn aklna uygun gelmeyebilir. O halde, din ilerinde, akl, tam bir l olamaz. Ancak, akl ile din birlikte, tam ve doru bir vesika ve l olur. Selim olmayan akl, bir gerei kabul etmezse, bunun ne kymeti vardr? Selim olan akl, din hkmlerinin hepsinin pek yerinde ve doru olduunu aka grr. Mutezile'ye gre akln yolu birdir. Akl, herkeste eittir. Akl amaz bir hccettir. Akl ile Allahn varln bilme mecburiyeti olduu gibi, haram ve helal olan eyleri de akl ile bilme mecburiyeti vardr. Halbuki, haram, helal ancak nakil ile anlalr. Akl dinde delil deildir. Dinimizde delil drttr: Kitap, Snnet, cma ve Kyas- fukaha. Bid'at ehli, (Akln ve dinin yolu birdir. Drt mezhebi bire indirmelidir! Akla ve dine uygun olanlarn toplayp bir mezhep haline getirmek gerekir) diyor. Halbuki Peygamber efendimiz farkl ictihadlarn rahmet olduunu bildirmitir. Her ne kadar akl, iyiyi ktden ayran bir kuvvet ise de, her ite 104

www.dinimizislam.com

l olmaz. Allah telya ait bilgilerde akl senet olmaz. Akl, kendi bana dinin emir ve yasaklarn bilseydi, Peygamberlere, limlere lzum kalmazd. slam limleri buyuruyor ki: Nakil yolu ile anlalan, Peygamberlerin bildirdikleri eyleri, akl ile aratrmaya uramak, dz yolda g giden ykl bir arabay, yokua karmak iin zorlamaya benzer. Yokua doru at, kamlanrsa, abalaya abalaya, ya yklp can kar veya alt dz yola kavumak iin saa sola ve geriye kvrlarak arabay ykar ve eyalar harap olur. Akl da, anlayamad ahiret bilgilerini zmeye zorlanrsa, ya insan akln karr veya bunlar alm olduu, dnya ilerine benzetmeye kalkarak, yanlr, aldanr ve herkesi aldatmaya alr. Akl, his ile anlalabilen veya hissedilenlere benzeyen ve onlara ballklar bulunan eyleri birbirleri ile lerek, iyilerini ktlerinden ayrmaya yarayan, bir l aletidir. Byle eylere ballklar olmayan varlklara akl erdiremeyeceinden, arp kalr. O halde, Peygamberlerin bildirdikleri eylere, akla uyup uymadna bakmadan inanmak gerekir. Peygamberlerin, akln stnde bulunan szlerini, akla danmaya kalkmak, akla aykr bir i olur. Engin denizde, acemi kaptann, pusulasz yol almasna benzer. Ahiret bilgileri ve Allah telnn beenip beenmedii eyler ve Ona ibadet ekilleri, eer akln erevesi iinde olsalard ve akl ile doru olarak, bilinebilselerdi, binlerce Peygamberin gnderilmesine lzum kalmazd. nsanlar, dnya ve ahiret saadetini kendileri bulurdu. Allah tel, h Peygamberleri bo ve lzumsuz yere gndermi olurdu. Hibir akl, ahiret bilgilerini bulamayaca, zemeyecei iindir ki, Allah tel, her asrda dnyann her yerine, Peygamber gndermi ve en son ve kyamete kadar deitirmemek zere ve btn dnyaya Peygamber olarak, Muhammed aleyhisselam gndermitir. Her Peygamber, akl ile bulunacak dnya ilerine dokunmayp, yalnz bunlar aratrmak, bulup faydalanmak iin almay emretmi, Allah telnn beendii ve beenmedii eyleri ak olarak bildirmitir.

Akln dinde nemi byktr


Sual: nsan, bir yol gsterici, bir klavuz olmadan akl ile Allahn bildirdii doru yolu bulabilir mi? CEVAP
105

www.dinimizislam.com

Tarih incelenirse, insanlarn kendi balarna gittiklerinde, hep yanl yollara saptklar grlr. nsan, kendini yaratan byk kudret sahibinin var olduunu, akl sayesinde dnd. Fakat, Ona giden yolu bulamad. Bunu nce etrafnda arad. Kendine en byk faydas olan gnei, yaratc sand ve ona tapmaya balad. Sonra byk tabiat glerini, frtnay, atei, denizi, yanardalar grdke, bunlar yaratcnn yardmclar sand. Herbiri iin bir suret, simge yapmaya kalkt. Bundan da putlar dodu. Bunlarn gazabndan korkarak kurbanlar kesti. Her yeni olayla, o olay simgeleyen putlarn miktar da artt. slamiyet balad zaman, Kbede 360 put vard. Bugn bile gnee, atee tapanlar vardr. Rehbersiz karanlkta doru yol bulunamaz. Allah tel, insan yaratnca, ona hakk btldan, iyiyi ktden, faydaly zararldan ayrabilmesi iin akl verdi. Akl hakknda hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Akll, Allah teldan en ok korkan, Onun emir ve yasaklarna en gzel uyandr.) [bni Muhber] (Akll, nefsini hesaba eken ve lmden sonras iin amel edendir.) [Tirmizi] (nsanlarn yaptklar hayrlarn mkafat, akllar nispetinde verilir.) [Ebueyh] (Kii, ilmi ve akl sayesinde kurtulur.) [Deylemi] (Allah indinde en kymetliniz, aklca en stn olannzdr.) [. Gazali] Akl bir l aletidir. Allah telya ait bilgilerde l olmaz. Akl, insandan insana deitii iin, baz insanlar dnya ilerinde isabet ettii halde, bazlar yanlabilir. Akln belli bir sahas vardr. Bunun dndakileri lmeye, anlamaya gc yetmez. Akl insanlar arasnda eit olarak bulunmaz. En yksek akl ile en aa akl arasnda binlerce dereceleri vardr. u halde Akln yolu birdir demek ok yanltr. Her ite ve hele dini ilerde akla gvenilemez. Din ileri, akl zerine kurulamaz. nk akl, bir kararda kalmaz. Herkesin akl, birbirine uymad gibi, bir adamn, selim olmayan akl da, bazen doruyu bulur, bazen de yanlr ve yanlmas daha ok olur. En akll denilen kimse, din ilerinde deil, uzman olduu dnya ilerinde bile, ok hata eder. ok yanlan bir akla nasl gvenilebilir? Devaml, sonsuz olan ahiret ilerinde, nasl olur da, akla uyulur? Akln anlayamad veya yanl anlad ok ey vardr ki, bunlar Peygamber bildirir. Peygamber, uzman bir tabip gibidir. lalarn tesirlerini
106

www.dinimizislam.com

iyi bilir. Halk arasnda, akla dayanarak, uzun tecrbelerle baz ilalarn tesiri bilinirse de, akl sahibi kimseler, bunu bilinceye kadar tehlike ve zararlara der. Bunlar bilmeleri iin, yorucu, uzun zaman gerekir. Akln, baka lzumlu ileri yapmak iin kullanmaya vakit kalmaz. Tabibe az bir ey vermekle ilalarn faydalarna kavuurlar. Hastalktan kurtulurlar. Peygambere lzum yoktur demek, tabibe lzum yok demekten daha yanltr. Peygamberin bildirdikleri teklifler, Allah teldan vahiy olduu iin, hepsi dorudur. Hepsi faydaldr. Tabibin bilgileri, dnce ve tecrbe ile olduu iin, hepsinin doru olduu da sylenilemez. Akl, gz gibidir, slamiyet bilgileri de k gibidir. Gzmz, maddeleri, cisimleri karanlkta gremez. Allah tel, grme aletimizden faydalanmamz iin, gnei, yaratmtr. Gnein ve eitli k kaynaklarnn nuru olmasayd, gzmz ie yaramazd. Tehlikeli cisimlerden, zararl yerlerden kaamaz, faydal eyleri bulamazdk. Evet, gzn amayan veya gz bozuk olan, gneten faydalanamaz. Fakat, bunlarn gnee kabahat bulmaya haklar olmaz.

Peygamber gnderilmeseydi
Sual: Peygamber gnderilmeseydi, aklla, Allahn varl, helal ve haram bilinebilir miydi? CEVAP mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Allah telnn Peygamberler gndermesi, btn mahlklara rahmet ve ihsandr. Allah tel, kendi varln ve sfatlarn, bizim gibi aciz insanlara, bu byk Peygamberleri ile haber verdi. Beendii eyleri, beenmediklerinden bunlar vastas ile ayrd. nsanlara dnya ve ahirette faydal eyleri zararllarndan, bunlarn aracl ile ayrt etti. Eer Peygamberler gnderilmeseydi, akl, Allahn varln anlayamaz, Onun bykln kavrayamazd. Nitekim, kendilerini akll sanan eski Yunan filozoflar, Allah telnn varln anlayamadlar. Yaratan inkr ettiler. Ksa akllar her eyi zaman yapyor sand. Nemrudun, Hazret-i brahim ile ekimesi Kur'an- kerimde bildirilmektedir. Firavun da "Benden baka tanrnz yoktur" demi ve Hazret-i Musay "Benden baka tanrya inanrsan, seni hapsederim" diye korkutmak istemiti. Demek ki, insanlarn ksa akllar, bu en byk nimeti anlayamaz. Bir Peygamber olmadka, bu sonsuz saadete kavuamaz. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Dini, akl ile len kadar zararl kimse yoktur.) [Taberani] Eski Yunan felsefecileri, "Akl hi amaz, her eyin dorusunu anlar" diyor, akln her eye erdiini sanyorlar. Akln eremedii eyleri de, akl ile zmeye kalkyorlar. Halbuki akl, dnya bilgilerinde bile yanlyor. Ahiret 107

www.dinimizislam.com

bilgilerini ise, hi anlayamyor. Akl, duygu organlar ile anlalamayan eyleri bulabildii gibi, akln eremedii eyler de Peygamberlerin bildirmeleri ile anlalr. Akl, his organlarnn stnde olduu gibi, Peygamberlik de, akl kuvvetlerinin stndedir. Akl kuvvetlerinin varamad eyler, Peygamberlerin bildirmeleri ile renilir. Peygamberlerin haber verdikleri, Allah telnn stn sfatlarnn var olduu, Peygamber gnderdii, meleklerin gnahsz olduu, ldkten sonra herkesin dirilecei, Cennette sonsuz nimetler ve Cehennemde azaplar bulunduu ve slamiyetin bildirdii daha nice eyler, akl ile anlalamaz. Bunlar, Peygamberlerden iitilmedike, insanlarn ksa akllar ile bulunamaz. [Lise, niversite dersleri, matematik, madde, fen bilgileri, elbette faydaldr. Bunlar, akl kendi snr iinde yanlmaktan korur. Dnyada insanlarn rahat yaamalarn salayan yeni eyler bulunmasna yararlar. Dnya ilerinde, akl ile bulunabilecek eylerde bu bilgilerden istifade edilir. Bunlarn yardm ile televizyon, elektronik beyin, radyo, sesten hzl uak, nkleer deniz altlar ve casus peykler ve ay yolculuu gibi nice baarl eyler bulunabilir. Bunlar, slamiyete kar deil, slamiyet ile beraber olan ve iman kuvvetlendiren eylerdir. nk slamiyet, akln snr iinde olan btn bilgilerde fenne uygundur. Akl, bu bilgilerin dorusunu bulabildii iin, slamiyete uygun olur. Mslmanlarn bunlar da renmesi, istifade etmesi gerekir.] Fen bilgilerinden dnya ilerinde faydalanp da, Ahiret bilgilerini anlamakta bunlardan faydalanamamak, hatta bunlar renince, kendini beenip, aklna uyup, ahiret bilgilerini de akl ile zmeye kalkarak dinden kmak, insanlar iin yzkarasdr. Btn fen bilgileri, akln erdii eylerde ie yaramaktadr. Ebedi saadete ve felakete sebep olacak ileri, bu bilgilere dayamak ve ahiret ilerini bu bilgilerle zmeye kalkmak doru olmaz. Bu en mhim iler akln ve fen bilgilerinin snr dndadr. Bu en lzumlu bilgileri, Peygamberlerden renmeyip, yalnz dnya bilgileriyle zmeye uramak, lzumsuz vakit geirmek olur. nk o bilgiler, akln ermedii ilerde faydal olamaz, bunlar ancak Peygamberlerin bildirmeleri ile anlalabilir. (c.3, m.23) slamiyette akln ermedii eyler oktur. Fakat, selim akla uymayan bir ey yoktur. Ahiret bilgileri ve Allah telnn beenip beenmedii eyler ve Ona ibadet ekilleri, eer akln erevesi iinde olsalard ve akl ile doru olarak, bilinebilselerdi, Peygamberlere lzum kalmazd. nsanlar,
108

www.dinimizislam.com

dnya ve ahiret saadetini kendileri grebilir, bulabilirdi ve Allah tel h Peygamberleri bo yere ve lzumsuz gndermi olurdu. Hibir akl, ahiret bilgilerini bulamayaca, zemeyecei iindir ki, Allah tel, her asrda dnyann her tarafna, Peygamber gndermi ve en son ve kyamete kadar deitirmemek zere ve btn dnyaya, peygamber olarak Muhammed aleyhisselam gndermitir. Sual: Peygamberler olmasayd insan, Allaha nasl ibadet edileceini, nasl kredeceini bilebilir miydi? CEVAP nsanlar var eden ve varlkta kalabilmeleri iin gereken her nimeti gnderen, Allah teldr. yilik edene kretmek gerektiini herkes bilir. Allah telnn nimetlerine nasl kredileceini bilmek iin de, yine Peygamberler gerekir. Onlarn bildirmedii kr ve sayg, Ona layk olmaz. Ona nasl kr olunacan, insan bilemez. Ona kar saygszlk olan bir eyi, kretmek ve sayg sanabilir. kredeyim derken, saygszlk yapabilir. Allah telya nasl kredilecei, ancak Peygamberlerin bildirmeleri ile anlalr. Evliyann kalblerine doan (lham) denilen bilgiler de, Peygamberlere uymakla hasl olmaktadr. lham, akl ile hasl olsayd, yalnz akllarna uyan eski Yunan felsefecileri yoldan sapmazlard. Allah tely herkesten iyi anlarlard. Halbuki, Allah telnn ve Onun stn sfatlarnn varln anlamakta, insanlarn en cahilleri, bu felsefecilerdir. Bunlardan birka, Peygamberlerden iiterek ve mmin olan tasavvufculardan grerek, riyazet ve mcahede yapm, nefslerine sknt vererek onu parlatmlar, bylece birka ey bulabilmiler ise de nefsin safasnn, parlatlmasnn ve bu yoldan ele geenlerin sapklk olduunu anlayamamlardr. Kalbi parlatmak, temizlemek gerekir. Kalb temizlendikten sonra, nefs temizlenmeye balar. Nurlar nce temiz kalbe girer. Kalb temizlenmeden nefsi parlatmak, gece dmann yama yapmas iin, ona k yakmaya benzer. Nefsin yardm ettii dman, blistir. Evet, alkla, nefsin istediklerini yapmamakla, ona sknt vermekle ve akl ile aramakla da, doruya ve saadete kavuulabilir. Fakat, bu ancak Peygamberlere ve bunlarn Allah teldan getirdiklerine inandktan sonra mmkn olabilir. nk Peygamberlerin her sz, yanlmayan meleklerle bildirilmitir. Bu bilgilere, eytan dman karamaz. Bu byklere uymayanlar ise, eytann aldatmasndan kurtulamazlar. Felsefecilerin byklerinden olan Eflatun, sa aleyhisselamn zamannda bulunmak erefine kavumutu. Fakat, kaba cahillik yaparak, kendisinin
109

www.dinimizislam.com

kimseden bir ey renmeye ihtiyac olmadn sand. O yce Peygamberin bereketlerinden mahrum kald. Sual: Dnya ve ahirette saadete kavumak isteyen ne yapmal? CEVAP Sonsuz saadete kavumak isteyenin, Ehl-i snnet itikadn ksaca renip, bunlara iman etmesi, sonra drt mezhepten renmesi mmkn ve kolay olan birini seip, gnlk ilerini ve ibadetlerini, sras geldike, o mezhebin kitabndan renerek yapmas gerekir. Her lkede, bir mezhebin bilgilerini bildiren doru ilmihal kitablar vardr. Ele geirilmeleri kolaydr. Bu kolaylk, Allah telnn, mmet-i Muhammede olan byk ihsandr. Mezhebsizlerin, dinde reformcularn ve para kazanmak iin konuan ve yazan cahillerin yaldzl szlerine ve yazlarna aldanmamak iin, ok uyank olmalyz! mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Dini hkmleri kendi akl ile anlamak ve akl ona rehber etmek isteyen, Peygamberlie inanmam olur. Onunla konumak akl ii deildir. Ehl-i snnetin drt mezhebi de yet-i kerimelerden ve hadis-i eriflerden karlmtr. Birbirlerine muhalif grnen ictihadlarndan yalnz birisi doru ise de, yanl olanlarn taklit edenlere de sevap verilecei hadis-i erifte bildirilmitir. Bunun iin, drt mezhebin ittifak ile bildirdikleri yaplnca, sahih ve makbul olaca gibi, ihtilafl yerleri yaplnca da, sahih ve makbul olacaktr. O halde, mctehid olmayan her mslmann, her iinde drt mezhepten birini seip taklit etmesi ve mezhep imamnn delilini aramamas gerekir. nk, Tabiinden yeni imana gelenler, Eshab- kiram taklit ederler, delillerini hi sormazlard. Her mslman, beendii, setii mezhebin her meselesini yaparken, Kur'an- kerime veya hadis-i erife uymakta olduuna inanmaldr. Bugn mctehide de lzum yoktur. nk, din bilgilerinde, aklanmam bir ey kalmamtr. Kemale gelmi olan bu dine ilave edilecek bir ey de yoktur. Resulullah efendimiz, kyamete kadar olacak her eyin hkmn bildirmitir. Mezhep imamlar da bunlar aklamtr. Bunlarn gnlk olaylara tatbiklerini, mctehid olmayan limler yapar. Her asrda gelecek olan mceddidler, bu ii yapacaklardr. Fakat, ictihad ile yine hkmler karmayacaklardr. nk, buna lzum kalmamtr. Helal ve haram ve her delil aklanmtr.

Septisizm [phecilik]
110

www.dinimizislam.com

Sual: Bir arkada, Sen Allaha kr krne inanyorsun. Sen kitaplardan farkl syleyecek, her eyden, hatta Allahtan pheleneceksin diyor. Buna nasl bir cevap vereyim? CEVAP Anlamadan inanlacak eyler olduu gibi, inceledikten sonra inanlacak eyler de vardr. Muhammed aleyhisselamn Peygamber olarak bildirdii eylere akla uygun olduu, yahut tecrbe ile anlald iin inanmak iman olmaz. nk bu, Peygamber efendimizi deil, akl tasdik etmek demektir. man, gayba inanmak demektir. Kuran- kerimin ba tarafnda, Allah tel, salihleri vyor, (O mttekiler ki, gayba inanrlar, namaz klarlar ve kendilerine verdiimiz mallardan [zekat ve her trl hayr hasenat iin] harcarlar) buyuruyor. (Bekara 3) Gayb, his organlar ile, tecrbe ve hesapla anlalamayan eyler demektir. Peygamberlerin bildirmesi ile anlalr. Mesela Cennet, Cehennem ve meleklerin varl byledir. Bunlar akl ile bilinmez. Akln belli bir sahas vardr. Bunun dndakileri lmeye, anlamaya gc yetmez. nk akl bir kararda kalmaz. Herkesin akl birbirine uymad gibi, selim olmayan akllarn yanld ok grlmtr. En akll sanlan bir kimse bile, mtehasss olduu dnya ilerinde hata eder. Nerde kald ki, din ilerindeki hikmetleri zebilsin? Byle yanlan bir aklla, sonsuz olan ahiret ilerinin hikmeti anlalamaz. Ancak Allahn varln anlamada akln ve ilmin rol oktur. mam- Gazali hazretleri buyuruyor ki: (Astronomi ve anatomi bilmeyen, Allah telnn varln ve kudretini iyi anlayamaz.) Ahirete ait bilgilerde phecilik ok yanltr. Felsefede, babo dncede her eyden phe etmeye septisizm, pheciye de septik [sceptique] deniyor. Septiklerle dp kalkmanz tavsiye etmeyiz.

Allah tely tanmak


Hemen herkes Allah tely tanyor ve Allah vardr diyor. Ama Allah tanmak nasl olur? yi bir eyi tanyan onun iyiliklerinden istifade etmeye alr. Kty tanyan ktlklerden uzak durmaya alr. Bunlara riayet etmeyenin tanmas yanl demektir. Ylann sokacan bilen ylanla oynamaz. Aslann paralayacan bilen onun yuvasna giremez. Bombann patlayacan bilen onu elinde patlatmaz. Allah tely tanyan onu sever. Onu seven de dinin emirlerini yapar. Haramlardan kanr. Bunlara yani emir ve yasaklarna riayet etmeden ben Allah tanyorum, Onu seviyorum demek yanl olur. Sevmenin bir tarifi de itaat etmek demektir. Sevginin derecesi, itaatteki srat ile llr. Seyyid Abdlhakim efendi hazretleri buyuruyor ki:
111

www.dinimizislam.com

Siz, adem [yokluk] diyarndan, bu varlk lemine, kendiliinizden gelmediiniz gibi, oraya, kendiniz gidemezsiniz. Grdnz gzler, iittiiniz kulaklar, duygu edindiiniz organlar, dndnz zeklar, kullandnz eller ve ayaklar, geeceiniz btn yollar, girip ktnz btn mahaller, hulasa, ruh ve cesedinize bal btn aletler, sistemler, hepsi Allah telnn mlk ve mahlkudur. Siz Ondan hibir ey gasp edemez, mlk edinemezsiniz! O, hayy ve kayyumdur. Yani, grr, bilir, iitir ve her var olan eyi, her an varlkta durdurmaktadr. Hepsinin idaresinden, hallerinden bir an gafil olmaz. Mlkn kimseye aldrmaz. Emirlerine uymayanlarn cezasn vermekten de, aciz kalmaz. Mesela, Ayda, Merihte ve dier yldzlarda insan olmad gibi, bu Arz kresinde de bulunmasayd, bir ey lazm gelmezdi. Bundan dolay, byklnden bir ey eksilmezdi. Allah tel hadis-i kudside buyuruyor ki: (nce gelenleriniz, sonra gelenleriniz; knz, bynz; dirileriniz, lleriniz; insanlarnz, cinleriniz; en mtteki, itaatli kulum gibi olsanz, byklm artmaz. Aksine olarak, hepiniz, bana kar duran, Peygamberlerimi aa gren, dmanm gibi olsanz, luhiyyetimden bir ey eksilmez. Allah tel, sizden ganidir, Ona hibiriniz lazm deildir. Siz ise, var olmanz iin ve varlkta kalabilmeniz iin ve her eyinizle, hep Ona muhtasnz) [Mslim] Tarihi inceleyecek olursak, insanlarn, nlerinde Allah telnn gnderdii bir rehber olmadan kendi balarna gittiklerinde, hep yanl yollara saptklarn grrz. nsan, kendisini yaratan byk kudret sahibinin var olduunu, akl sayesinde anlad. Fakat ona giden yolu bulamad. Peygamberleri iitmeyenler, Halk, yani yaratcy nce etraflarnda arad. Kendilerine en byk faydas olan gnei, yaratc sandlar ve ona tapmaya baladlar. Sonra, byk tabiat glerini, frtnay, atei, kabaran denizi, yanardalar ve benzerlerini grdke bunlar yaratcnn yardmclar zannettiler. Her biri iin bir suret, alamet yapmaya kalktlar. Bundan da putlar dodu. Bylece, eitli putlar zuhur etti. Bunlarn gazabndan korktular ve onlara kurbanlar kestiler. Hatta, insanlar bile bu putlara kurban ettiler. Her yeni hadise karsnda, putlarn miktar da artt. slamiyet zuhur ettii zaman Kbe-i muazzamada 360 put vard. Ksacas insan, bir, ezeli ve ebedi olan Allah tely kendi bana bir trl tanyamad. Bugn bile gnee ve atee tapanlar vardr. Bunlara amamal! nk, rehbersiz, karanlkta doru yol bulunamaz. Kur'an- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Biz, Peygamber gndererek bildirmeden nce azap yapc deiliz.) [sra 15]
112

www.dinimizislam.com

Akl ve din
Sual: Bir arkada, Ben ateist deilim ama, dine inanmak iin peygambere ve kutsal kitaba ihtiya yoktur. nsan akl yoluyla Allahn varln anlar ve Onun emirlerini yerine getirebilir. nk akln yolu birdir diyor. Bu mmkn m? CEVAP Hi mmkn olur mu? O zaman h, Allah tel, Peygamberleri ve kitaplar lzumsuz yere mi gndermi oldu? Allahn emirlerinin ne olduu nereden bilinecek? Mesela en nemlisi iman nedir? mann esaslar nelerdir? Bu bilinmedike nasl iman edilir ki? Namaz, zekt gibi emirler zaten bilinemez. Ama iman bile bilmek imkanszdr. mann alt esas bildirilmeden nasl bilinir ki? Hatta, insan kendisini de bilemezdi. Kimdir, ihtiyac nedir, saadeti felaketi nededir? Ne yapacak, ne yiyip iecek, niye yaratld, bana neler gelecek, bunlarn hi birisini bilemezdi. Peki, bunlar bilemeyen insann hayvandan ne fark kalrd? Akln yolu bir olsa idi, dnyadaki insanlar hep ayn inana sahip olurlard.

Akln ermedii eyler


Sual: (Din-i slamda akln ermedii eyler oktur. Ama akla uymayan bir ey yoktur) deniyor. Bir eye akl ermezken nasl akla uygun olur? CEVAP Ahiret bilgileri ve Allah telnn beenip beenmedii eyler ve Ona ibadet ekilleri, eer akln erevesi iinde olsalard ve akl ile doru olarak, bilinebilselerdi, binlerce Peygamberin gnderilmesine gerek kalmazd. Demek ki insan, doruyu bulmak iin, Peygamberlerin yol gstermesine muhtatr. Ahiret bilgileri ve Allah telnn beendii eyler, akl ile bilinemez ama, Peygamberler bildirince, bunlarn selim akla aykr olmad grlr.

Akl byk nimettir


Sual: Byk bir nimet olan akl ile gerekleri grmek mmkn olur mu? CEVAP
113

www.dinimizislam.com

Selim olan akl ile gerekler grlr. Selim olan akl ise ancak Peygamberlerde bulunur. Selim olmayan kendi aklmza uyarsak doruyu bulmak ok g, hatta imkanszdr. nk her gruptaki insan, Bu grup doru yolda diyerek ona girmitir. Bu ite, selim olmayan akl l olmaz. l olsayd, bu kadar grup meydana kmazd. Bu gruplara girenler de, aklna gre bu gruplar tercih etmilerdir. Akla uyulduu iin saysz grup, saysz hizip meydana kmtr. Hatta akla uyulduu iin, beeri dinler uydurulmutur. Akla uyulduu iin, bu mmetin arasndan da 72 sapk frkann kacan Resulullah efendimiz haber vermitir. Hangi grup ounlukta ise doru odur mant ile hareket edilirse, yine doruyu bulmak mmkn olmaz. nk Allah tel, (nsanlarn ouna uyan saptr) buyuruyor. (Enam 116) Bu giriten sonra sanki doruyu bulmak zor zannedilebilir. Hi de zor deildir. Cenab- Hak, anlaamadmz bir ite, limlere uymamz, lim olanlarn da, Kur'an- kerime ve hadis-i eriflere uymalarn emrediyor. Ehl-i snnet limlerinin kitaplarn okuyanlar, doruyu bulur. Doru olan bir taife her zaman bulunur. Hadis-i erifte buyuruluyor ki: (Her devirde doru yolda olan bir taife bulunur. Bunlara, hi kimse zarar veremez.) [Mikat] Kitaplarda bulunan slam kitaplar arasnda bozuk olanlar ok ise de, doru olanlar da vardr. Bu doru kitaplar hibir zaman yok olmaz. Bunlarn koruyucusu Allah teldr. Dinimiz ilme ve lime byk nem verir. Bize ilmi bildiren limlerdir. Hadis-i erifte, (limler, Peygamberlerin vrisleridir) buyuruldu. Peygamberlerin vrisleri olan limlere dil uzatan, onlar lim olduklar iin ktleyen kimsenin iman gider. Bir de slam limi sanlan ve dinimizi iten ykmaya alan dinde reformcular vardr. Bunlarn ihanetlerini bildirmek, ktlemek olmaz. Dinin emrine uymak olur. Ktye kt, kirliye pis demek yanl deildir. Temize pis demek ktlemek olur. Ktlerin ktln aklamak, Mslmanlar, onlarn zararndan korumaya almak farzdr. O halde btn insanlar bunlarn zararndan korumaya almaldr. slamiyeti yanl anlatan kt din adamlar, byk vebal altndadr. nsanlarn ektikleri skntlarn sebebi kt din adamlardr. Kt din adamlar iin, (Bu kimselerin hi iyi taraf yok mudur?) denilmesi doru deildir. Cenab- Hak, imanszlarn yol, kpr, cami, yaptrmak gibi hibir ameline sevap vermiyor, Cehenneme atyor. Byle kt din adamlar, din, iman hrszlardr. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (limlerin kts, insanlarn en ktsdr.) [Bezzar]
114

www.dinimizislam.com

(lmini ticarete alet eden kt limlere yazklar olsun. Devlet adamlarna yaklar, menfaat temin etmeye alrlar. Bunlarn yaptklar ticaret, kesada [darla, ktla] urasn!) [Hakim] (Bir zaman gelir ki, camiler ve hfzlar oalr, ama, [hakiki] lim bulunmaz.) [Ebu Nuaym]

Akl ve Mutezile
Sual: Mutezile frkasnn akl hakkndaki gr nedir? Akll daha m ok sevap kazanr? CEVAP 72 sapk frkadan biri olan mutezile, akl n plana alm, akln almad, Srat kprs, kabir azab, Cennette Allah tely grmek gibi birok hususu inkr etmitir. Akln yolu bir demi, kendi akln esas almtr. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Yetmi iki frkaya ayrlacak mmetimin iinde, dini akl ile len kadar zararls yoktur. Neticede, helale haram, harama da helal demi olurlar.) [Taberani] Akl ile ahiret bilgileri llmez. Fakat akln dindeki yeri byktr. Akl olmayann dini yoktur. Akllnn ibadetine daha ok sevap verilir. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (ki kiiden birinin kld namaz, tekinden efdal olur. Zira, o tekinden daha aklldr. Akl ise vera ile alakaldr.) [bni Snni] Akll olan vera ve ihlas sahibi olur. Akllnn iman daha parlaktr. badetlerin kymeti, imann derecesi ile llr. badetlerin parlakl da hlasn miktarna baldr. man ne kadar kuvvetli olursa, ihlas da o kadar ok olur. mann kuvvetli ve ihlasn tamam olmas hakiki imana baldr. Kimin fena [evliyalk] derecesi ok yksek ise, onun iman daha kmildir. Bunun iin hadis-i erifte, (Ebu Bekrin iman, btn mmetimin iman ile tartlsa, hepsinden daha ar gelir) buyuruldu. nk onun makam btn mmetten yksek idi. (Yryen l grmek isteyen, Ebu Bekre baksn) hadis-i erifi bunu gstermektedir. Eshab- kiramn tamam, hakiki imana kavumutu. Bu hadis-i erifte, yalnz Ebu Bekri Sddkn seilmesi, onun derecesinin ok yksek olduunu gstermektedir. [Mektubat- Masumiyye c.2, m.61] badetlerin deeri, imann derecesine gredir. Hakiki imana kavuan evliyann verdii az bir ey, dier mslmanlarn verdii milyonlardan, milyarlardan daha kymetlidir. Eshab- kiramn tamam hakiki imana kavutuu iin onlarn az bir iyilikleri, ok deerlidir. Hadis-i erifte buyuruldu ki: 115

www.dinimizislam.com

(Allah telya yemin ederim ki, bir kimse, Uhud da kadar sadaka verse, Eshabmn verdii bir avu arpann sevabna kavuamaz.) [Buhari, Mslim] Not: Mutezile hakknda geni bilgi iin, Doru man Bilgileri maddesinde, Kaza ve Kadere iman ksmnda Cebriye ve mutezile bahsine baknz.

Akla olan ihtiya


Sual: Dini anlayabilmek iin, bakalarnn (Peygamberin, sahabenin ve limlerin) akl /gz /kabul ile deil, kendi aklmzla idrake almalyz. Allah her kula iyiyi ktden seip ayrt edebilme yetisi (furkan) vermitir. Bu yetiyi kullanmayp Peygamber, sahabe ve limlerin akl l olmamaldr. Allah akln kullanmayanlar ktlemiyor mu? CEVAP Bu ne kadar yanl bir gr. Resulullah ve limleri l almamak Kuran- kerimi kabul etmemek demektir. nk Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Anlaamadnz bir iin hkmn Allaha [Kur'ana] ve Resulne [Snnete] arz edin!) [Nisa 59] {limlerin snnete bakmas ayplanacak ey mi? Allah telnn emri deil mi?] (Bunun hkmn Resule ve ll-emre [lime] sorsalard, renirlerdi.) [Nisa 83] {ll-emrin lim demek olduu tefsirlerde yazldr. Resulullah da (ll-emr, fkh limleridir) buyurdu. (Darimi)} (Bu misalleri ancak lim olanlar anlar.) [Ankebut 43] {Demek ki herkes Kuran- kerimi anlayamyor, ancak limler anlyor. limleri rehber edinmek niye ayplanyor ki?} (Bilmiyorsanz limlere sorun!) [Nahl 43] {Bilmeyenin limlere sormas Allah telnn emridir.} (Allahtan en ok korkan ancak limlerdir.) [Fatr 28] {nk lim, Allah tely en iyi tanyor ki, Ondan korkuyor. Allahtan korkmak byk mertebedir. Resulullah, (Allahtan en ok ben korkarm) buyurdu. (Buhari) Bu yet ile bu hadis-i erif limin deerinin ne kadar yce olduunu gstermektedir.} (Hi bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?) [Zmer 9] {Demek ki akl herkeste l olmuyor, bilen de bilmeyen de var. Resulullah efendimizin ve limlerin yannda kendi aklmzn ne nemi var? yle olsa idi akl says kadar din olurdu. Nitekim aklna gre Kuran yorumlamaya alanlar, saysz grup ve frkann meydana kmasna sebep olmulardr. limlere uyan, bilenlere soran akln kullanm olur. Yzme bilmeden, herkes 116

www.dinimizislam.com

yzyor, onlar da insan diyerek deryann ortasna atlayan kimse, ok gemeden boulur. Herkes haddini bilmelidir.} Hangi eyin hak, hangi eyin btl, hangi eyin iyi, hangisinin kt olduu da ancak, dinin bildirmesiyle anlalr. nsanlarn iyi veya kt demesiyle, bir ey iyi veya kt olmaz. nk birisine gre iyi olan bir ey, dierine gre ktdr. Mesela evlilikte nikah, Mslmanlara gre, lzumlu ve iyi ise de, baz ateistlere gre samadr! Bu bakmdan akll kimdir? Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Akll olan, Allaha ve Resulne inanp ibadetlerini yapar.) [bni Muhber] (Akll, Allah teldan en ok korkan, Onun emirlerine en gzel uyandr.) [bni Muhber] (Akll, nefsini hesaba eken ve lmden sonras iin amel edendir.) [Tirmizi] (Allah indinde en kymetliniz, aklca en stn olannzdr.) [. Gazali] Akl bir l aletidir. Allah telya ait bilgilerde l olmaz. Akl, insandan insana deitii iin, baz insanlar dnya ilerinde isabet ettii halde, bazlar yanlabilir. Akln belli bir sahas vardr. Bunun dndakileri lmeye, anlamaya gc yetmez. Akl insanlar arasnda eit olarak bulunmaz. En yksek akl ile en aa akl arasnda binlerce dereceleri vardr. u halde Akln yolu birdir demek ok yanltr. Her ite ve hele dini ilerde akla gvenilemez. Din ileri, akl zerine kurulamaz. nk akl, bir kararda kalmaz. En akll denilen kimse, din ilerinde deil, uzman olduu dnya ilerinde bile, ok hata eder. ok yanlan bir akla nasl gvenilebilir?

Dinin temeli
Akl ok eyi anlar. Fakat her eyi anlayamaz. Anlamas da kusursuz, tam deildir. ok eyleri, Peygamberler bildirdikten sonra anlamaktadr. Akl, dnya ilerinde bile ok kere yanlmaktadr. Byle olduunu bilmeyen yoktur. Din bilgilerini, byle bir akl ile tartmaya kalkmak doru olamaz. Din bilgilerini akl ile inceleyip, akla uygun olup olmamasna kalkmak, akln hi yanlmaz olduuna gvenmek olur ve Peygamberlik makamna inanmamak olur. Dinin temeli, Peygambere inanmaktr. Akl, bu temel bilgiyi kabul edince, Peygamberin bildirdiklerinin hepsini kabul etmi olur. Allah tel, aklmzdan istifade edebilmemiz iin Peygamber ve kitap gnderdiine gre, artk bunlara inanmamak iin bir mazeret ileri srlemez. Bugn Kur'an- kerimin byk bir mucize olduunu Batl bilginler bile itiraf etmektedir. Ayrca tecrbi ilimlerle de ispat edilmitir. Bir
117

www.dinimizislam.com

kelimesi deise, insan sz kart ehlince kolay anlalr. Allah tely kabul edip de, emir ve yasaklarn kabul etmemek akla uygun deildir. Gnee inanp da, k ve ssna inanmamak, douma inanp da lme inanmamak gibi abestir.

Aklla izah etmek


Sual: Allah telnn varln ve dinimizin hkmlerini daha iyi anlamak ve kalbimizin tatmin olmas iin, bunlar aklla izah eden kitaplar okumak gerekmez mi? CEVAP mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Kalbi itminana kavuturan tek yol vardr. Bu da, Allah tely zikretmektir. Aklla, kalb itminana kavuamaz, yani tatmin olmaz. Bir yet-i kerime meali: (Biliniz ki, kalbler ancak zikirle itminana kavuur.) [Rad 28] Allah telnn ismini syleyip onu hatrlarken, onunla bir ballk kurulamaz; ama hatrlayanla, hatrlanan arasnda, az bir balant hsl olur. Bu ballktan da, sevgi doar. Zikredenin, kalbini sevgi kaplaynca, kalbde itminan hsl olur. Kalbde itminan hsl olmas, insan sonsuz saadetlere kavuturur. (1/92) Burada delil aramann yeri yoktur; nk Allah telnn varl meydandadr. Meydanda olmasnda hi phe yoktur. Her eyden daha aktr. Ancak, kalbi hasta, gznde perde olan anormal kimse gremez. Her ey, aktaki be duygumuzla anlalr. Hepsinin varl, Allah teldandr. (1/247) Akln Peygambere kolay inanmas, kalbde tam iman hsl olmas iin, en yakn yol Allah tely zikretmektir. Bylece tam imana kavuur. Dnerek, aklla lerek bu yksek makama kavumak ok gtr. Dini hkmleri kendi aklyla anlamak isteyen, Peygamberlie inanmam olur. (1/214) Sual: Mmin veya kfir iken deliren, deli iken lse, delirmeden nceki durumuna gre mi muamele edilir? CEVAP Evet.

118

www.dinimizislam.com

Din ne diyor o nemli


Sual: Benim ahsi kanaatime gre eer insanlara zarar vermiyorsan, etrafndakilerle iyi geinip kargaa karmyorsan, sayl biri olmaya alyorsan, yalan sylemiyorsan yani ksaca iyi biri olmaya alyorsan rtnmek o kadar nemli deil. Aklma da bu uygun geliyor. Acaba bu dncelerim sizce doru mu? CEVAP Bence sizce diye bir ey olmaz, o zaman insan says kadar din olur. Din ne diyor o nemli. Allah ne diyor o nemli. Eer akl ile din olsa, herkese gre din farkl olur. Mesela nataann biri gazetelerde yle diyordu: (Ben yalan sylemem, hrszlk etmem, kimseye zararm olmaz, saygl birisiyim, kimseye zarar vermeden az iki ierim, erkeklerin gnln yaparm, erkeklerle bulumama niye karan oluyor ki?) Eer ortada din ve Allahn hkm olmasa, nataa doru sylyor. Ama Allah yle demiyor. Kimseye zarar olmasa da bir damla iki imek haram diyor. Kimseye zarar olmasa da kadn, sann telini gsterse haram diyor. Evet kadn san gstermekle size gre bir ey olmaz. Nataaya gre de zina edince bir ey olmaz. l bakalarna zararl olup olmamak da deildir. l Allahn emrine uymakta olur. Besmelesiz kesilen kuzu eti de yenmez. Ha besmeleli kesilmi, ha besmelesiz demek yanl olur? Kadn ha ban am, ha amam ne fark eder denmez. Denirse Allahn emrine inanlmam olur. Ya Allaha inanlr veya inanlmaz. nanlrsa Onun dediklerine uymak gerekir. nanlmazsa, bu daha kt. Sonsuz ahiret hayatnda iddetli azaplara kim nasl dayanabilir ki? Bu insanlarn yoktan yaratlmas, hayvanlarn, ieklerin yoktan yaratlmas tesadf mdr? Ya Allaha inanlacak ya Allaha inanlacak, baka yol var mdr?

Kbleye doru yatmak


Sual: Bidat ehli biri, (Yatarken ayaklar kbleye doru uzatmak gerekir. Bylece insan kalknca, yz kbleye gelmi olur. Bunun gibi, lleri de, ayaklar kbleye gelecek eklinde defnetmeli ki, kyamet gn dirildiinde yz kbleye gelsin) dedi. Bu arkada bidat ehlidir; ama bu dncesi bana da mantkl geldi. Bu ekilde hareket edilse, doru olmaz m? CEVAP
119

www.dinimizislam.com

Hayr, doru olmaz. Mazeretsiz ayaklar kbleye doru uzatmak tahrimen mekruhtur. Cenazelerin de, ayaklar deil, yz kbleye gelecek ekilde, sa yan zerine defnedilecei, din kitaplarnda bildirilmitir. Size, bidat ehlinin syledii mantkl gelir. Bir bakasna da, baka bir ey mantkl gelebilir. O zaman da, insan says kadar din ortaya kar. Mesela biri de kar, ller iin derin ukur ap, yz kbleye gelecek ekilde dikine defnetmek daha uygundur der. Hem bylece, yz devaml kbleye kar olur diyebilir. Bunun iin Hazret-i Ali, (Din, nakle dayanr. Aklla, kyasla, mantkla olsayd, mestin stn deil, altn mesh ederdim. Hlbuki Resulullahtan grdm, o mestlerin stn mesh ederdi) buyurmutur. Demek ki, herkesin akl ve mant, dinde l olmuyor. Din kitaplarnn yazd nemlidir.

Pein namaz klmak


Sual: Bir arkada, sabah vaktim oluyor diye, o gnk le, ikindi, akam ve yats namazlarn klyormu. Ben kaza kldktan sonra, bu arkadaa sordum. (Vakti gelmeden klnan namazlar sahih olmaz) dedim. O da, (Sen veresiye klyorsun kabul oluyor da, ben pein pein desem niye kabul olmasn ki?) dedi. Pein klnan namaz sahih olmaz, deil mi? CEVAP Elbette sahih olmaz. Vakit, namazn farzlarndandr. Vakit girmedike namaz farz olmaz. Farz olmadan klnrsa nafile olur. Din nasl emretmise yle yaplr. Aklla din hkmler konmaz. Bir kimsenin yengesi dinen yabanc kadndr, yani namahremdir, fakat yengesinin kzlar ona mahremdir. Anas niye yabanc da, kzlar deil diye sorulmaz. Din yle bildirmitir. Aklmza deil, dinimize tbi olmamz gerekir.

Namaz boykot
Sual: Bir arkadaa, niin namaz klmadn sordum. (Hazret-i Ali camide namaz klarken ldrld iin, biz camiyi de namaz da boykot ettik) dedi. Bu boykotta bir mantk var mdr? CEVAP Hazret-i Ali, evinde su ierken ehit edilseydi, eve girmeyecek ve su imeyecek miydik? Nitekim mbarek olu Hazret-i Hasan evinde yemek yiyip su ierken, yemeine zehir konarak ehit edilmitir. Burada evin, yemein ve suyun suu nedir? Ev, yemek ve su boykot edilir mi? Cami ve namaz boykot etmenin bundan fark nedir?
120

www.dinimizislam.com

Kur'an- kerimde namaz btn Mslmanlara emredildii iin Hazret-i Ali de, ocuklar da namaz klmtr. Ehl-i beytten ve 12 imamdan, hi namaz boykot eden var mdr? Onun soyundan gelen seyyidlerden ve eriflerden, namaz boykot eden var mdr? Boykot edilmesi gerekseydi, nce, kendi ocuklar ve torunlar boykot ederdi. Hazret-i Ali'yi sevenin, onun sevdii camiyi, namaz, orucu ve dinimizin dier emirlerini sevmesi ve Hazret-i Ftma gibi rtnmesi lazmdr. Seven insan, sevdiinin yolunda gider. Hazret-i Ali'nin severek yapt eyleri yapmamak, onu sevmek midir, yoksa ona dmanlk mdr?

badet yerine para


Sual: (Namaz, oru gibi baz ibadetleri yapmayp yerine fakire para verilmesi, mesela kurban kesmeyip yerine depremzedelere yardm yaplmas daha uygun olur) diyenler kyor. Paras olanlar ibadet etmeyip parayla iini yrtr, fakirin hli ne olacak? CEVAP badet yerine para vermek, dini iten ykmak isteyen reformcularn grdr. Bin koun paras bir fakire verilse, vacib bir kurbann sevabna kavuulamad gibi, bortan kurtulamayz; stelik dinimizin emrini beenmeyip deitirdiimiz iin sulu duruma da deriz. Aklmza uygun gelmese de, dinimizin emrine uymamz gerekir.

Kadn, erkek ve akl


Sual: Kadnn erkekten daha akll olduunu, bu bakmdan, kadna daha ok hak verilmesi gerektiini syleyenler var. Her kadn, her erkekten akll olur mu? CEVAP nce, akln ne olduunu bilmek gerekir. Cenab- Hak, akl, hakk btldan, iyiyi ktden, faydaly zararldan ayrt etmek iin yaratmtr. Hangi eyin hak, hangi eyin btl, hangi eyin iyi, hangisinin kt olduu da ancak, btn mahlkat yoktan var eden Allah telnn bildirmesiyle anlalr. nsanlarn iyi veya kt demesiyle, bir ey iyi veya kt olmaz. nk birisine gre iyi olan bir ey, dierine gre ktdr. Mesela evlilikte nikah, mslmanlara gre, lzumlu ve iyi bir ey iken, baz dinsizlere gre samadr! Bu bakmdan dinimiz aklly nasl tarif ediyorsa ona gre karar vermek gerekir. Akl hakknda hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Akll udur ki, Allaha ve Peygambere inanr ve ibadetlerini yapar.) [bni Muhber]
121

www.dinimizislam.com

(En akll, Allah teldan en ok korkan, Onun emir ve yasaklarna en gzel uyandr.) [bni Muhber] (Akll, nefsini hesaba eken ve lmden sonras iin amel edendir.) [Tirmizi] (nsanlar, taran dileri gibi eittir. stnlkleri, ibadet farkndan ileri gelir.) [bni Lal] (nsanlarn yaptklar hayrlarn mkafat, akllar nispetinde verilir.) [Ebueyh] (Kii, ilmi ve akl sayesinde kurtulur.) [Deylemi] (Her eyin bir direi vardr. Mminin direi ise akldr. Kii akl nispetinde ibadet eder.) [. Gazali] (Allah indinde en kymetliniz, aklca en stn olannzdr.) [. Gazali] Aklca en stn olan kimse de, dinin emir ve yasaklarna riayet edendir. Kiinin ibadeti de akl nispetinde olduu, itikad ve ameli en dzgn olan, dierine gre daha akll demektir. Erkeklerden ve kadnlardan Cennetlik olanlar olduu gibi, Cehennemlik olanlar da vardr. O halde, kadnn erkekten veya erkein kadndan daha akll olduu sylenemez. unu da aklayalm ki, akl ile zek ayrdr. Birbirine kartrlmamaldr. Bir gayr mslim, bir mslmandan daha zeki olabilir; fakat akll olamaz. Allah tel, kadnla erkein vcut yaplarn farkl ekilde yaratmtr. Bir tankla taksinin mukayesesi yaplamaz. kisinin vazifesi ayrdr. Herkes vazifesini bilir, ona gre hareket ederse, dzensizlikler nlenmi olur. Kadnla erkek arasnda fark olduu gibi, erkekle erkek, kadnla kadn arasnda da fark vardr. Herkes ayn kabiliyette deildir. nsanlar robot gibi yaratlmamtr. Kadn-erkek eitlii ileri srlerek, kadnlarn yapamayaca ileri onlara vermek, mesela maden ocaklarnda altrmak kadn haklarna bir sayg deildir. Kadn, asker yapmamak da ona hakaret deildir. Kadna, bnye, akl, zek, his ve kabiliyetine uygun iler vermelidir. Bugn kadn haklarn savunur grnenler, samimi deildirler. Samimi olsalard, nce kadn smr vastas yapan, ticari mallarn tantmnda kullanan zihniyete kar karlard. Halbuki kadnn bu yolla, eref ve haysiyeti drlmekte, basit bir mal haline getirilmektedir. Bu zc duruma kar kmayanlarn, kadn haklar konusunda samimi olmadklar aktr.
122

www.dinimizislam.com

Ahmaklk nedir
Sual: Akll kime denir yazlarnzdan rendik. Peki ahmak kime denir? Ahmakln aresi var mdr? CEVAP Akl hi olmayana deli denir. Akl olup da akln kullanmayana veya kullanamayana ahmak denir. Ahmak, akl az, gr ksa, basiretsiz, kt huylu kimsedir. Krn ve zararn iyi dnemez. Hikmet, iyiyi ktden, hakk btldan ayran kuvvettir. Hikmetin lzumundan az olmasna ahmaklk denir. Ahmak, hayr, erri birbirinden tam ayramaz. limler buyuruyor ki: Ahmakla arkadalktan sakn. nk, sana iyilik edeyim derken, zarar dokunur. (Hazret-i mer) Dii ile trnak ularn srmak ahmaklk alametidir. (Hazret-i Ali) Ahmaklar arasnda bulunan horlanr, limler arasnda bulunan hrmet grr. (mam- Cafer-i Sadk) Dnyay ele geirmek iin Ahireti [dinini] vermek ahmaklktr. Yaratklarn en ahma nefstir. nk her istei kendi aleyhinedir. (mam- Rabbani) Kaza borcu varken, nafile klmak ahmaklktr. (Hazret-i Ebu Bekir, Seyyid Abdlkadir-i Geylani) Ahmakln alameti, kendi aybn brakp, bakasnn aybyla uramaktr. (Srri-yi Sekati) Ve ma cevab-l ahmak- illes skut=Ahmaa verilecek en gzel cevap ancak skuttur. (bni Hibbn) Nefsin arzular peinde koan ahmaktr. (Muhammed Masum Faruki) Hatasnda srar eden ahmaktr. (Seyyid Abdlhakim Arvasi) Hikmet ehli de buyuruyor ki: Akl olan kar koca, birbirini zmez. Hayat arkadan zmek, incitmek, ahmaklk alametidir. Akll ile istiare galibiyet, ahmakla istiare malubiyettir. Ahman kalbi aznda, akllnn dili kalbindedir. Yani ahmak sr saklayamaz, akll srr ifa etmez. Ahman alameti vardr: Farzlarda tembellik, abesle itigal ve yaratklara eziyet etmek. Gnah ilemeye devam eden kimse unutkan olur, ahmaklar, akl da azalr. Aklmz snrldr. Akln eremedii eyleri akl ile anlamaya kalkmak ahmaklk olur. 123

www.dinimizislam.com

Ahmaa nasihat kr etmez. Hadis-i eriflerde de buyuruluyor ki: (Akll, nefsine uymaz, ibadetlerini yapar, ahmak olan da nefsine uyar, gnah iler, sonra da Allah affeder diye mit eder.) [Tirmizi] (Akll, Allaha ve Peygamberine inanp ibadetini yapan kimsedir.) [bni Muhber] (Gnah ileyenin bir akl gider, bir daha geri dnmez.) [. Gazali] (Ahmak, ahmaklndan fskn gnahndan daha byk skntya der.) [Hakim] (Ahmak olanla ilgini kes.) [Beyheki] (Akam st uyumak ahmaklktr.) [. Maverdi] (Sofradan den krnty yiyen fakirlik grmez, ocuklar da ahmak olmaz.) [. Neccr] (Mmin sert deildir. Yumuaklndan dolay ahmak zannedilir.) [Deylemi] (Ahmakln en kts, Mslmanl brakp, baka dine meyletmektir.) [Deylemi] Mslmanl brakmak, yani dinsiz olmak ahmakln en ktsdr. Kim Mslmanl brakrsa mrted olur, hangi dine girerse girsin fark etmez. Bu bakmdan ateist, en ahmak kimsedir. Bir arpa tanesini, bir karncay yaratmaktan aciz olann, kinatn tesadfen meydana geldiini, bir yaratcnn bulunmadn sanmasndan daha byk ahmaklk olur mu? Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Kfirlere Mslmanlarn inand gibi siz de inann denilince, Biz o sefihler, o ahmaklar gibi iman eder miyiz hi? derler; halbuki asl ahmak kendileridir.) [Bekara 13]

Ahmakln aresi var mdr?


nce slam limlerinin ahmaklk hakkndaki szlerinden bazlarn bildirelim: nsanlarn en ahma zeksna en ok gvenendir. nsanlarn en aklls da, suu kendinde arayan ve bilmediklerini limlere soran kimsedir. Salih amel ilemeden yani Cehennem tohumu ekip, Cennet beklemek ahmaklktr. Fen bilgilerini iyi renen, akl banda bir kimse, yalnz dnmekle, Allahn var olduunu anlar, bir yaratcnn varlna inanr. Eseri grerek messirin, yani eseri yapann varln anlamamak, ahmaklk olur. yiye ihanet edince, ktye iyilik edince, aklly skntya sokunca, ahmaa acynca, erlerinden sakn! Soyu ile vnmek ve kibirlenmek, cahillik ve ahmaklktr. Kabil, dem aleyhisselamn, Kenan ise, Nuh aleyhisselamn olu idi, fakat kfir idiler.
124

www.dinimizislam.com

Babalarnn Peygamber olmas, bunlar kfrden kurtarmad. nsann vnd soyu, bir avu toprak oldu. Toprak ile vnmek akla uygun olur mu? Onlarn salih olmalar ile vnmek yerine, onlar gibi salih olmaya, onlarn yolunda bulunmaya almaldr. Kadnlarn ou, gzellikleri ile kibirlenirler. Halbuki gzellik, insanda kalc deildir, abuk gider. nsana mlk olmaz. riyet, emanet olan eyle kibirlenmek, ahmaklktr. Nefsine de ki: Ey nefsim, akll olduunu iddia ediyor ve sana ahmak diyenlere kzyorsun. Halbuki, senden daha ahmak kim var ki, mrn bo eylerle, glp elenmekle geiriyorsun. Senin halin, u katile benzer ki, polislerin, kendisini aradklarn ve yakalaynca, cezalanacan bildii halde, tedbirsiz dolayor. Bu ahmaklk deil mi? stnde akrep olan bir kimse, o akrebi stnden atmaya, onu ldrmeye almayp da, bakasnn yzne konan sinekleri kovalamaya almas ahmaklktr. Bir ahmaklk hikayesi yledir: Ormanda bir aynn aya, ktk arasna skm, kurtaramyormu. Birisi bunu grp, aynn ayan ktn arasndan karm. Ay da kendisine iyilik eden bu adama, ormandaki arlarn yapt petekleri alp getirmi. Adam bal yiyince orada uyumaya balam. Fakat sinekler, adamn yzne konarak rahatsz ediyormu. Ay ise, adam rahat uyusun diye sinekleri kovuyormu. Bakm kovmakla gitmiyor, sinekleri ldreyim bari diye, kocaman bir ta alp, adamn yzne konan sineklere vurmu. Sonucu tahmin ediyoruz. Ay ahmak olduu iin, sinekleri ldrmek iin vurduu tan adama zarar vereceini dnememi. Ahmak olmamak lazm. Kendisini ebedi tehlikeye atan akll olamaz, ahmaktr. Kuran- kerimde mealen, (Dnmyor musunuz) ikaz ok geer. Hadis-i erifte, (Akl olmayann dini de yoktur) buyuruldu. (Tirmizi) Ahmakln tek kelime ile tarifi, aklszlktr. Aklszlk ise doutandr. Kaza kader konusudur. Bir hadis-i erif meali yledir: (Her ey Allah telnn takdiri iledir. Akl ve ahmaklk bile.) [Buhari] Hazret-i sa, (Krleri iyiletirmek, lleri diriltmek zor gelmedi. Ama ahmaa, doru sz anlatamadm) buyurdu. Ahmaklkta cahillik de vardr. Cahilliin ilac ise ilimdir. Ahmak, hak ile btl ayramaz ve daha baka zararlar yapar. O halde hak ile btl ayran ve faydal eyleri bildiren Ehl-i snnet limlerine tbi olan ahmakln zararndan kurtulur. Ahmaklar, bir adada mahzur kalm insanlara benzer. Bunlar kendi imkanlar ile sahile
125

www.dinimizislam.com

kamaz. Tecrbeli bir kaptann gemisine binerlerse sahile kavuurlar. Binmeyen sahile kamaz. Onun iin limlere uyan kurtulur. Hadis-i erifte de, (limler rehberdir, limlere uyun) buyuruldu.

Ahmaktan uzak durmak


Sual: Bir arkadam var, iyilik olarak yapt eylerin bana zarar dokunuyor. yi niyetle yapt iin, bana ahmak gibi geliyor. Ondan uzak durmam gerekir mi? CEVAP Verdii zararlarnn nasl bir ey olduunu bilmeden bir ey sylenmez. Belki zarar deil de siz zarar sanm da olabilirsiniz. Ahmaklk, krn zararn bilmemek, iyiyi kty ayramamak, kr krne bir eye saplanp gitmektir. yilik yapyorum sanarak ktlk eder, fitneye sebep olur. Susulacak yerde konuur. eitli zararlara sebep olur. Atalarmz, (rmesini bilmeyen it, srye kurt getirir) demilerdir. Bir ay, kendisine faydas dokunan kiiye iyilik etmek ister. O kii uyurken, yzne konan sinekler rahatsz etmesin diye, onlara tala vurur. Tabii, o kiinin yz de paralanr. Bunun iin, (Akll dman, ahmak dosttan iyidir) demilerdir. Byle dostlardan, iyilik yerine zarar gelir. Onlardan uzak durmaldr. Bir hadis-i erif meali yledir: (Ahmakla ilgini kes.) [Beyheki] Ahmak insan iknaya almak da bounadr. Ona ne sylense faydaszdr. Fayda yerine zarar olur. Tartmaya hi gelmez. Bir hadis-i erif meali de yledir: (Ahmaa cevap verilmez.) [slam Ahlak] Hadis imamlarndan bni Hibban hazretleri de, (Ahmaa verilecek en gzel cevap susmaktr) buyurmutur. Tartmak sadece ahmakla deil, herkesle de zararldr. (Tartma, dostlarn dostluunu azaltr, dmann dmanln artrr) demilerdir.

Ahmakla grmek
Sual: (Ahmaklardan uzak durmak gerekir) deniyor. Ahmaklk, bir kimsenin elinde midir? Bir de, herkes ondan uzak durursa, yalnzla itilmi olmaz m? CEVAP Uzak durun demek, hi grmeyin, yalnz brakn, tamamen irtibat kesin demek deildir. Ahmak olan kimse, iyilik ettiini sanarak ktlk eder, fitneye sebep olur. Susulacak yerde konuur. eitli zararlara sebep
126

www.dinimizislam.com

olur. Bundan dolay, (Fazla samimi olmamal, ona sr vermemeli ve onunla konuurken ok dikkatli olmal) denmek isteniyor.

Doruyu bulmak iin gzel bir dua


Sual: Aklla doruyu bulamaz myz? CEVAP Aklmza uyarsak doruyu bulmamz ok g olur. Her frkadaki insan, Bu frka doru yolda diyerek ona girmitir. Bu ite selim olmayan akl l olmaz. l olsayd, 72 sapk frka meydana kmazd. Dini veya dinsiz frkalara girenler de, aklna gre bu frkalar tercih etmilerdir. Akla uyulursa, insan says kadar frka meydana kar. Allah tel, slamiyeti doru olarak renmek isteyene, bunu nasip edeceini vd buyurmutur. Rabbimiz vdinden dnmez. Bunun iin, Ya Rabbi! Sana inanyorum, seni ve Peygamberlerini seviyorum. slam bilgilerini doru olarak renmek istiyorum. Bunu bana nasip et ve beni, din dmanlarna aldanmaktan koru diye dua etmeli, istihare yapmaldr. Cenab- Hak ona doru yolu gsterir. Btn Mslmanlarn da, ayn ekilde dua etmekten ekinmemeleri gerekir. Ya Rabbi hangi frkadaki Mslmanlar doru yolda ise, senin rzan hangisinde ise, bana onu nasip eyle diye dua etmelidir. Dua ederken, duann artlarn gzetmelidir. artlarna uygun dua edilince, dua kabul olur. Dua kabul olunca da, doru olan, hak olan bulunmu olur.

Akln tefsiri
Sual: Baz kimseler, (S.Ebediyyede, insanlarn, cinlerin ve meleklerin hakk btl ile kartrabilecekleri yazyor. nsanlarn iinde Peygamberler de olduuna gre, Peygamber nasl hakk btl ile kartrabilir? Cinden de evliya olabilir, melekler ise zaten gnah ilemez) diyorlar. Bu iin asl nedir? CEVAP O yaz, Ondrdnc asrn mceddidi Seyyid Abdlhakim Arvasi hazretlerinin (Akln tefsiri) balkl yazsnda geiyor. Yazdaki o ksm aadadr. Yaznn tamam S.Ebediyyeden okunursa iddia sahiplerinin cahillii iyice anlalr. Yazda; Akl ikiye ayrlyor, selim akl, sakim akl diye. Selim akl Peygamberlerde bulunur ve hi yanlmaz buyuruluyor. Melekler de, (deme secde edin) emrinden sonra, gnah ilemeyecekleri iin yanlma sz konusu olmaz. Yani Allah tel, Peygamberlere de, meleklere de yanlmayacak ekilde akl vermitir. Bu akla, selim akl
127

www.dinimizislam.com

dendii aadaki yazda bildiriliyor. Yazda, Peygamber ve melek hakk btl ile kartrabilir diye bir ifade gemiyor. Akln zellii anlatlyor. Akl, hakk btl ile kartrabilir; ama selim olan akl kartrmaz buyuruluyor. O halde, Peygamberlerin ve meleklerin hakk btl ile kartrdklar elbette sylenemez. Seyyid Abdlhakim Arvasi hazretlerinin yazsnn o ksm yledir: (Akl, anlayc bir kuvvettir. Hakk btldan, iyiyi ktden, faydaly zararldan ayrt etmek iin yaratlmtr. Bunun iin, hakk btl ile kartrabilecek olan insanda, cinde ve meleklerde akl yaratlmtr. Allah telnn kendisinde ve Ona ait bilgilerde, hakkn btl ile kartrlmas olamayacandan, o bilgilerde, akl yalnz bana senet olamaz. Mahluklara ait bilgilerde, hakk btl ile kartrmak mmkn olduundan, bu bilgilerde akln ie karmas doru olur. Akl, balca iki ksmdr: (Selim akl), (Sakim akl) Bunlarn her ikisi de akldr. Tam selim akl, hi yanlmaz, hata etmez. Piman olacak hibir harekette bulunmaz. Dnd eylerde asla hata etmez. Hep doru ve sonu iyi olan ilerde bulunur. Doru dnr ve doru yolu bulur. leri hep dorudur. Byle akl, ancak Peygamberlerde bulunur. Her baladklar ite muvaffak olmulardr. Piman olacak, zarar grecek bir ey yapmamlardr. Evet, akl hccettir, doru yolu gsterir. Fakat, selim olan akl gsterir, her akl deil. Demek oluyor ki, selim olmayan akllarn, yanldklar iin, bir hakikati kabul etmemeleri, uygun bulmamalar, bir kymet bildirmez. Selim olan akllar, yani Peygamberlerin akllar, din hkmlerinin hepsinin pek yerinde ve doru olduklarn aka grr.)

Aklla nakil akrsa


Sual: (Aklla nakil akrsa, akla uyulur) veya (Aklla nakil eliirse akl esas alnr, nakil akla gre tevil edilir) szleri muteber midir? CEVAP Evet, szler muteberdir; fakat aklamasn slam limlerinin kitaplarndan almak lazmdr. Selim akln gsterdii bir hakikat, hi deimez. Selim aklla, nakil zaten elimez. Akln da bir anlay snr vardr. Bu snrn dnda olan bilgileri, akl bulamaz ve anlayamaz. Akl, eriemedii eyleri anlamaya kalkrsa yanlr, aldanr. Byle bilgilerde akla gvenilemez. Mesela, Allah telnn sfatlar, Cennette ve Cehennemde olan eyler, ibadetlerin nasl yaplaca gibi eyler byledir. Akl bunlara eremez. Bu bilgilerde aklla nakil 128

www.dinimizislam.com

akrsa, eliirse nakle uyulur, akln yanld anlalr. Nakil ile fen bilgisinde atma olduu zaman ise, akla uyulur. Yani nakil, akla uygun olarak aklanr. (Aklla nakil akrsa, akla uyulur) sz sanki bir kural olarak sylenmi, bir rnek gsterilmesi imknsz gibidir. Bunun gibi, (Allah tely dnyada grmek caizdir, fakat gren olmamtr. Grdm diyen zndktr) buyuruluyor. Caiz olmak ayr ey, grdm demek ayr eydir. Aklla nakil akrsa, akla uymak caizdir, ama aklla elien bir nakil varsa da biz bilmiyoruz.

Akln bittii yer


Sual: (Mirac, akln bittii, imann balad yerdir) deniyor. Bu ne kadar yanltr. Akl bitince her ey biter. Aklsz iman olur mu hi? CEVAP Bir saniyede, Mekkeden Kudse oradan da gklere, cennete, cehenneme gidip geri gelmek aklen mmkn m? Aklen mmkn olsayd, btn mrikler iman ederdi. Aklen mmkn olmad iin, sahabe hari, dier iman edenler inanmayp mrted oldular. (Bu kadar da olmaz) dediler; ama Hazret-i Ebu Bekir akl devreden karp, (O demise elbette dorudur, bir anda gider gelir) dedi. Bu aklla deil, imanla sylenmi bir szdr. Aklla sylenmi sz olsayd, kendisine (Sddk) denmezdi. Mevlana Celaleddin-i Rumi hazretleri, hocasn tandktan sonra, onu ok sevmesine ramen, onun ilerine, szlerine akl ermiyordu. Bakt, i felakete gidiyor, aklna deil hocasna uydu. En sonunda gereklere vakf olunca, (Aklm braktm, hocama tbi olup kurtuldum) buyurdu. Akl herkeste eit deildir. En yksek akl ile en aa akl arasnda binlerce derece vardr. Her ite ve hele dini ilerde akla gvenilemez. Din ileri, akl zerine kurulamaz; nk akl bir kararda kalmaz. Herkesin akl birbirine uymad gibi, selim olmayan akl bazen doruyu bulur, yanlmas ise daha ok olur. En akll denilen kii, uzman olduu dnya ilerinde bile ok hata eder. Hele ahiret bilgilerinde akla hi gvenilmez. nsanlarn ekil ve ahlklar gibi, akl ve ilimleri de, farkldr. Birinin aklna uygun gelen bir ey, bakasnn aklna uygun gelmeyebilir. O hlde, din ilerinde akl tam bir l olamaz. Ancak aklla din birlikte olursa, tam ve doru bir vesika ve l olur. Her ne kadar akl, iyiyi ktden ayran bir kuvvetse de, her ite l olmaz. Allaha ait bilgilerde akl senet olmaz. Akl, kendi bana dinin emir ve yasaklarn bilseydi, peygamberlere, kitaplara lzum kalmazd. Peygamberlerin, akln stnde bulunan szlerini akla danmaya 129

www.dinimizislam.com

kalkmak, akla aykr bir i olur. Engin denizde, acemi kaptann pusulasz yol almasna benzer. Ahiret bilgileri ve Allah telnn beenip beenmedii eyler ve Ona ibadet ekilleri, eer akln erevesi iinde olsalard ve akl ile doru olarak bilinebilselerdi binlerce peygamberin gnderilmesine lzum kalmazd. nsanlar, dnya ve ahiret saadetini kendileri bulurdu. Allah tel, h peygamberleri bo ve lzumsuz yere gndermi olurdu. Hibir akl, ahiret bilgilerini bulamayaca, zemeyecei iindir ki, Allah tel, her asrda dnyann her yerine peygamber gndermi ve en son ve kyamete kadar deitirmemek zere ve btn dnyaya, peygamber olarak Muhammed aleyhisselam gndermitir. Akl almasa da, Resulullahn bildirdiklerine inanp amel eden kurtulur.

man ve akl
Sual: Gayba inanmak, yani grmeden inanmak doru deildir. nsan anlamad eye nasl inanr? lk gelen emir, oku deil mi? Burada da akla hitap var. Mesela imdi birisi, ben peygamberim, bana vahiy geliyor dese, aklla incelemeden ona hi inanlr m? Akl olmayan mkellef olur mu? Akln grevi nedir? CEVAP Akl olmayan kimse, zaten mkellef yani sorumlu olmaz, fakat bu ayr bir konudur. Allah telnn varln, birliini ve Resulullahn Peygamber olduunu anlamakta, akln, felsefi ve tecrbi ilimlerin yardm byktr, fakat bunlarn yardmyla Resulullaha inandktan sonra, Onun bildirdii eylerin her biri iin akla, felsefeye ve tecrbi ilimlere danmak doru olmaz, nk aklla, tecrbe ve felsefe yoluyla elde edilen birok bilgilerin, zamanla deitiini, yenileri bulununca, eskilerinin atldn gsteren rnekler literatrlerde az deildir. Seyyid Abdlhakim-i Arvasi hazretleri, iman yle tarif ediyor: (man, Muhammed aleyhisselamn, Peygamber olarak bildirdii eyleri, akla, tecrbeye ve felsefeye danmadan, tasdik etmek ve inanmaktr. Akla uygun olduu iin tasdik ederse, akl tasdik etmi olur, Resul tasdik etmi olmaz veya Resul ve akl birlikte tasdik etmi olur ki, o zaman Peygambere itimat tam olmaz. timat tam olmaynca, iman olmaz.) mann geerli olmas iin, gayba iman etmek arttr. Kuran- kerimde mminler vlrken, (Onlar gayba inanrlar) buyuruluyor. Mesela Cennet, Cehennem gibi eyler aklla anlalmaz, nakille anlalr. Allah tel Cennet var diyorsa vardr, Cehennem var diyorsa vardr, melekler var 130

www.dinimizislam.com

diyorsa vardr, cin var diyorsa vardr. Bunlar aklla anlalsayd peygamberlere, kitaplara lzum kalmazd. Herkes aklyla doruyu bulabilirdi. Namazn nasl klnaca, dier ibadetlerin nasl yaplaca da, aklla anlalmaz, nakille anlalr. Akln grevi, naklin salam yerden, yani Peygamberden geldiini anladktan sonra, hi tereddt etmeden ona inanmaktr. Akl, her ey demek deildir. Sonra herkesin akl ayn da deildir, onun iin akl, amaz l olamaz. yle olsa herkes ayn eyi syler, herkes ayn dnr. Herkes ayn dine, ayn mezhebe inanr, herkes ayn partili olur, farkl gre rastlanmaz. Farkl dinler, farkl partiler, farkl grler olduuna gre, akllarn da farkl olduu anlalr. Byle farkl olan akla nasl gvenilir ki? Onun iin nakil arttr. Nakle inanmak iin de, akl kullanmak arttr. Mesela akl, asrlardr doup batan gnee bakar, hi ssnn ve nn eksilmediini grr. Kinattaki yldzlara, gezegenlere, insann vcut yapsna, meyvelere, hayvanlara bakar. Buradan, kinatn bir yaratcs olduunu anlar ve ona inanr. Bu da, gayba inanmak demektir. Yoksa yaratcy grmesi mmkn deildir. Yaratcy, ancak eserleriyle anlar. Yine aklla, peygamberlere, kitaplara inanr. Orada bildirilenlere inanr. Aklla, Kuran- kerimdeki eyler doru mu diye lemez. Akln buradaki grevi, (Bu kinat yoktan yaratan Allah, Kuran- kerimde de yanl ey bildirmez) diye inanmaktr, akl gerisine karmaz. nandktan sonra da, artk akla deil, nakle itibar eder. Nakilden reniyoruz ki; akl hakla btl, eriyle doruyu ayran bir kuvvettir. Allah tel Kuran- keriminde, Peygamber efendimiz de hadis-i eriflerinde, u doru, u yanl diyor. Aklla bunlar reneceiz. renmeyen milyarlarca insan var, onlar elbette sorumludur. Onlara niye renmedin diye sorulacak. renmisen rendiini niye yapmadn diye sorulacak. Nakl bilgilerle doruyu eriyi niye bulmadn diye sorulacak. te kitap burada, niye bununla amel etmedin diye sorulacak. Kitaba bakmadan, aklnla bunlar bil denmeyecektir. Kitabn gnderilmesi doru ve erinin bilinmesi iindir. Aklla bu kitaptan doru eri renilir. Akl kendi bana, kitap olmadan, bu dorular erileri bilemez. Bilebilseydi zaten kitap gnderilmezdi. Kitap gnderildii halde renmeyip doruyu eriyi bilmeyen saysz insan var. Aklla bunlar bilemiyorlar, bulamyorlar. Demek ki, kitaptan, nakilden renmekten baka are yoktur. (Ben peygamberim, bana vahiy geliyor) diyen ksa, bunun doru mu yanl m olduunu aklla nasl biliriz ki? Ancak nakille bilinir. Mesela Amerikada bir deli, (Ben peygamberim, bana vahiy geliyor) dedi. Eer
131

www.dinimizislam.com

bu, akla ters gelseydi, ona binlerce kii inanmazd. Hepsi de, kendi akllarna yatt iin inandlar, ama biz, nakle aykr olduu iin inanmadk. Muhammed aleyhisselamdan sonra peygamber gelmeyeceini nakilden rendik. Aklmz deil, naklimizi kullandk. Akln kullanan binlerce insan, o sapk adam resul olarak kabul etti. (Ben resulm) diyen gibi, (Ben mehdiyim) diyen de kt. Nakli deil de, akln kullananlarn ou onu tasdik etti. Biz nakle baktk. Mehdinin vasflar var. Ad Muhammed, babasnn ad Abdullah olacak. Gkten bir melek, (Bu Mehdidir) diyecek, bunu herkes duyacak. sa aleyhisselam gelecek, Deccal ile savaacaklar. Daha bunun gibi yzlerce mesele var. Bunlar olmaynca, onun Mehdiliine inanmadk. Aklmz kullansaydk, dier cahiller gibi biz de, onun Mehdi olduuna, sapk fikirlerine inanrdk. Oku emrinin de, aklla hi ilgisi yoktur. Okumak, nakli bilgileri renmek iin yaplr. Nakl bilgileri bilmeden, nasl neye inanacamz bilemeyiz. Din ilimlerini renmek, nakli renmek demektir. Hatta nakle itibar etmeyen kimse, aklnn lsnde saptr. Kendini ne kadar ok akll zannederse, nakl bilgileri de o oranda kendi aklyla lmeye alr. Ne kadar akll olursa olsun, bir kimsenin ilmi yoksa hi kymeti olmaz. lim demek de, nakli bilmek demektir. Bir hadis-i erif meali yledir: (Dini aklyla lmek kadar zararl ey yoktur. Bylece helle haram, harama da hell denmi olur.) [Taberani] Hazret-i Ali buyuruyor ki: (Din, aklla olsayd, mestin stn deil, altn mesh ederdim.) [Ebu Davud] mam- Rabbani hazretleri de buyuruyor ki: Dinin hkmlerini kendi aklyla anlamak ve akl ona rehber etmek isteyen, Peygamberlie inanmam olur. Onunla konumak akl ii deildir. (1/214)

Din kitab okumak


Sual: Ateist bir daym var, (Din kitab okuma, ok ibadet etme, akln kaybedersin) diyor. Din kitab okumak ve ibadet etmek akla zarar verir mi? CEVAP Asla zarar vermez, aksine zihnin almasna ve akln kuvvetlenmesine sebep olur. Kt huydan kurtulmak iin, slamiyete uyarak kalbi kuvvetlendirmek ve nefsi zayflatmak lazmdr. Akl kuvvetlendirmek, slam bilgilerini okuyup renmekle mmkndr. Kalbin kuvvetlenmesi yani temizlenmesi de, slamiyete uymakla olur. (. Ahlak) 132

www.dinimizislam.com

Vesveseli kimseler, yanl yaptm sanarak durmadan ibadet ediyorlar. Bunun Mslmanlkla ilgisi yoktur. Din kitab okuyup da dorusunu renmedikleri iin vesveseye kaplyorlar. Srf Allah'n varln ispat iin deliller arayan da, vesvese ve phe iine girer. Bu da dine aykrdr. Namaz klmak, oru tutmak gibi ibadetler insann ufkunu aar, hafzasn kuvvetlendirir. Bunlar terk eden gnah ilemi olur. Gnah ileyen de unutkan olur, ahmaklar, akl da azalr. nk Peygamber efendimiz, Ebudderda hazretlerine buyuruyor ki: (Akln artr ki, Rabbine yaknln artsn! Haramlardan sakn, farzlar yap, akll olursun.) [bni Muhber] (Gnah ileyenin bir akl gider, bir daha geri dnmez.) [. Gazali] bni Mesud hazretleri, (Gnah ileyen, bildiklerinden bazsn unutur) buyurdu. (hya) Peygamber efendimiz aklly yle tarif ediyor: (Akll, Allaha ve Peygamberine inanp ibadetini yapan kimsedir.) [bni Muhber] (Akll, nefsine uymaz, ibadetlerini yapar, ahmak olan da nefsine uyar, gnah iler, sonra da Allah affeder diye mit eder.) [Tirmizi]

Felsefe nedir Felsefe nedir


Sual: Felsefe nedir? CEVAP Felsefe = Philosophie, Yunanca philos [sevgi] ve sofia [hikmet] kelimelerinden meydana gelmi, hikmet sevgisi demektir. Felsefe, bir konu zerinde insanlarn akl ve mantk yolu ile inceleme ve aratrmalarla elde ettikleri sonulardr. Her eyin asln arama ve ne iin var olduunun sebebini bulmak iin alma demektir. Felsefe ile megul olanlarn, hem ruh, hem de fen bilgilerinde ok derin bilgi sahibi olmas gerekir. Fakat bir insann ne kadar ilmi olursa olsun, yanl dnebilir veya yapt aratrmalardan yanl sonular karabilir. te bunun iindir ki, felsefe, hibir zaman kesin sonular vermez. Bir kere de, bunu iiten insann kendi akl ve mantk szgecinden geirmesi gerekir. Her felsefenin bir de zdd vardr. Her iki dnceyi karlatrmak gerekir. Birok felsefi dnceler zamanla deiebildii iin hibir zaman kesinlik tamaz. Dinimizdeki nasslar ise kesindir, tartlmaz.
133

www.dinimizislam.com

Her ada gelen filozoflar, ncekilerin yanllarn gstererek ksmen veya tamamen reddettiler. Eski Yunan filozoflarndan Eflatun ve Aristonun, daha sonra gelen filozoflar stndeki tesirleri daha uzun srd. Bugnk felsefeyi ngiliz filozofu Bacon ile Fransz filozofu Descartesin kurduu kabul edilir. Filozoflar iinde Sokrat, Aristo, Eflatun, Epikuros, Farabi, bni Rd, Bacon, Dekart, Spinoza, Kant, Hegel, Karl Marx, August Compte, Bergson mehurlardr. Bunlarn hibiri, yanlsz bir sistem kuramamtr. Filozoflar, iman bakmndan e ayrlr: 1- Dehriyyun: Bu lem byle gelmi, byle gider. Bu lemin yaratcs yoktur derler. 2- Tabiiyyeciler: Bir yaratcya inanrlar; ama ahireti inkr ederler. 3- lahiyyun: Bunlar ilk iki gr red ederlerse de, Peygamberlere ve bedenen dirilmeye inanmazlar. Yunan felsefecileri, (Kinat, Allah gibi, ezeli ve ebedidir, Allah czi olan eyleri bilmez, bedeni bir dirilme yoktur) diyorlar. slam limleri, kinat ezeli ve ebedi bilen byle felsefecilere kfir demitir. slam dininde felsefe yoktur. Felsefenin cevap arad sorularn hepsine, aksi iddia ve ispat edilemeyecek ekilde dinimiz cevap vermitir. Felsefecilerin urat her eyi dinimiz aklamtr. Bunlar, tekniin deimesiyle deimez. Batllar, dinimizdeki tasavvufu, felsefe zannetmiler ve tasavvuf byklerine slam filozofu demilerdir. slam felsefesi tbiri de bu yanllktan domutur. slam felsefesinden bahsedenler, 72 sapk frka mensuplardr. Bu bozuk frkalarn ortaya knda eski Yunan, Hind ve Acem felsefesinin kartrlmasnn ve yetlerin, nakle gre deil, akla gre aklanmasnn byk etkisi olmutur. Felsefeden farkl ve bir ibadet olan tefekkr ikiye ayrlr: 1- Allah telnn bykln, kudretini dnerek, kendisinin acz ve zayfln anlamak, eserden messire [o eseri yaratana] yol bulmaktr. 2- Fen ilmini, slam dininin bildirdiklerine uygun, insanlarn rahatn temin etmek maksadyla kullanmak iin akl yormaktr. mam- Gazali hazretleri, Akl daha kendisinden bile habersizdir. Her ey peygamberlik gereindedir. Bu geree yaparak kurtuldum demitir. Hazret-i Mevlana; Hocam bulunca aklm braktm ve kurtuldum demitir. Felsefede kuru aklcl ykan Bergsona, Aklcl yine akl ile yktn denildiinde, te akln ataca en son adm kendi aczini ve hiliini anlamasdr demitir.
134

www.dinimizislam.com

slam dnyasnda akl l alan bir felsefe olmam, vahye uygun tefekkr olmutur. Farabi, bni Sina, bni Rt gibi filozoflar ve bidat frkalar, Yunan filozoflarnn etkisinde kalp, Kuran- kerimi ve hadis-i erifleri kendi akllarna gre yorumladklar iin, doru yoldan ayrlmlardr.

nanmak ihtiya m?
Sual: nsanlar niin Allaha inanmak ihtiyac duyarlar? CEVAP Baz felsefeciler (nsanda tapma ihtiyac vardr. Bunun iin de, atee, gnee, puta tapanlar olmutur) diyorlar. in asl ise yle: Allah tel, insana, iyiyi ktden, hakk btldan ayrmas iin akl vermitir. Akl, bir eyin kendiliinden olduunu kabul etmez. Her eyi bir sebebe balar. nsann ve insandaki organlarn ve tabiattaki nizamn yerli yerince yaratlmasn tesadf olarak kabul edemez. Bunun gibi tabiatta bulunan canl cansz her eyin, bir yaratc tarafndan yaratldn ister istemez kabul eder. Tarihlerde bildirildiine gre, mecburi olarak bir yaratcy kabul eden insan, bu yaratcnn ate, gne gibi eyler olduunu zannetmitir. nk aklla Allah tely bilmek mmkn deildir. Allah tel, her devirde, her yere, en ufak kye kadar her lkede Peygamberler gndermitir. Bunlar, Allah telnn varln, birliini ve emirlerini insanlara bildirmilerdir. Kinattaki muazzam nizam veya sadece insann anatomisini inceleyen bir kimse, bunun byk bir kudretin eseri olduuna inanr. Buna inanan kimsenin de, Peygamberlerin bildirdii dini kabul etmesi gerekir.

nsan bir harikadr


nsan, bal bana bir harikadr. nsan vcudunda lzumsuz bir organ bulunmamas, her organn bir vazife yapmas, ayrca ruh denilen bilinmeyen muazzam bir kuvvetin bulunmas, basit bir ey midir? nsanolunun yaratlmas yannda, harika olarak kabul edilen eyler ok basit kalr. Hadis-i erifte, (Kendini bilen Rabbini bilir) buyurulmutur. nsan, kendi vcut yapsn iyi bir tetkik etse, ne muazzam bir varlk olduunu grr ve kendisini yaratann varlna ve birliine inanr. lmi olan bir insan, kinattaki canl cansz btn varlklara bakarak, bunlarn rastgele yaratlmadn anlar. Kur'an- kerimde, tefekkrn [dnmenin] nemi bildirilir. Mesela gne, dnyamza ok yakn veya ok uzak olsa idi ne olurdu? ok yakn olsa, scak her eyi yakar, hayat olmazd. Gne ok uzak olunca da, dnya gerekli sy alamayaca iin yine hayat olmazd. Gnei insanlarn tam istifade edecei yere koyan 135

www.dinimizislam.com

Allah telnn kudreti sonsuzdur. Gezegenlerin dnyamza arpmadan dnmesini inceleyen bir fen adam, elbette yaratcya inanr ve mslman olur. Ksacas fen ilmine vakf olan bir ilim adamnn, Allah inkr etmesi mmkn deildir. Normal bir akln kabul ettii bir gerei inkr etmek, akla ve ilme uymaz. Merhum Nasreddin Hocann "Doduuna inanyorsun da ldne niin inanmyorsun?" dedii gibi, kinat, ay, yldz ve dier varlklar gren kimse, bunlar yaratan birinin bulunduunu inkr ederse, kendi kendini yalanlam olur. Dnyadaki insanlarn ou, yaratcy kabul etmektedir. Ancak slamiyeti incelemedikleri iin, kimi 3 tanr inancna, kimi de, eitli hurafelere saplanmtr. Halbuki doru tektir. ki nokta arasndan yalnz bir doru geer. Eri izgi ise ok olur. Mhim olan bu doruyu bulabilmektir.

slam felsefesi ve filozofu yoktur


Sual: Bazlar imam- Gazaliye slam filozofu diyorlar. lime filozof denir mi? CEVAP mam- Gazali hazretleri, kendi zamanndaki fkh limlerinin en stn idi. afii fkh kitaplar, hep onun kitaplarndan vesikalar vermektedir. Bu byk slam limine ve benzerlerine, (slam filozofu), yazlarna ve btn (lm-i kelam), yani (Akaid) kitaplarna da, (slam felsefesi) diyorlar. Halbuki, slamiyette felsefe yoktur. slam limleri, filozof deildir. Felsefe, din, ruh ve ictimai bilgi cahillerinin, bu bilgilerden, kendi ksa akllar ile ve zamanlarndaki fenni keiflere gre, anladklarna, yani bozuk dncelerine denir. slam limlerinin kitaplar ise, ilim sahiplerinin, Kur'an- kerimden ve hadis-i eriflerden kardklar bilgilerdir. slam bilgilerine felsefe demek, prlantay cam paralarna benzetmek gibidir. slam limlerine felsefeci demek de, prlantaya cam demek gibi olup, bu yksek limlere hakaret etmek olur. Din dmanlarnn limlerimize saldrmas Din dmanlarnn, dine ve din limlerine saldrmas yadrganmaz. limlerin de mehur ve tesirli olanlarna saldrrlar. zellikle imam- Gazali hazretleri, onlar iin hedef tahtasdr. Dinimizi iten ykmaya alan reformcular da, ayn eyi yapyorlar. Baz ahmaklar da, mehur olmak iin cami duvarn kirletmeyi, yani slam limlerine saldrmay tercih ediyorlar. slam limi kime denir? Her dalda uzman olan limler vardr. Fkh limi, hadis limi, tasavvuf limi, kelam limi, fen limi gibi. Bunlarn hepsini bilene slam limi denir. Bilmek de yetmez. Bildikleri ile amel 136

www.dinimizislam.com

etmesi ve ihlasl olmas da arttr. Onun iin ilim, amel ve ihlas sahibi olan mslmana slam limi denir. Bu nden biri noksan olana kt din adam, yobaz denir. Mason Abduh, mezi mezhepsiz Reit Rza ve gnmzde bunlarn peinden giden bidat ehli birer yobazdr. slam limi, dinin bekisi, yobaz ise, eytann yoldadr. Drt mezhebin imam, imam- Rabbani ve imam- Gazali gibi mctehidler, slam limidir. te Resulullah efendimiz, bu limler iin, (limler, Peygamberlerin vrisleridir) buyurdu. (bni Mace) mam- Birgivi, slam limlerince yazlan bir din kitabna hakaret etmek, bu limlerden biri ile alay etmek ve sayg gstermek gereken bir eye hakaret etmek, hakaret edilmesi gereken bir eye sayg gstermek kfrdr buyuruyor. Mezhepsizler, demagojiyi iyi becerirler. Mesela imam- Birgivinin yukardaki szn alarak, Sizler eliki iindesiniz, Efgani ve Abduh gibi limleri ktlediiniz iin kfirsiniz derler. Ayn mantkla, imam- Gazali hazretlerine saldrrlar. Gazali, slam filozoflarna kfir diyor, Kurana aykr hadisleri hyasna almtr, sahih hadisle, uydurma hadisi ayramazd. Gazali imdi yaasayd hyay yazmazd gibi hezeyanlarda bulunuyorlar. Mezhepsizler, bir hadisin Kurana aykr olduunu biliyor da, koca imam bilemiyor mu? Byk lim bni Hacer-i Mekki hazretleri, imam- Gazali hazretlerinin yazlarnda kusur bulan kimse, ya hasetidir veya zndktr buyuruyor. (El- ilam bi-kavtiil-islam) bni bidin hazretleri, imam- Gazali, zamannn hccet-l-slam ve limlerin en stn idi. Ona dil uzatan kimse, cahillerin en cahili, fsklarn en ktsdr buyurdu. (El-Ukud-d-drriyye) Ktip elebi, Btn din kitaplar yok olsa, imam- Gazalinin kitaplar, bu boluu doldurabilir, hatta hys bile kfi gelir diyor. Seyyid Abdlhakim Arvasi hazretleri de, imam- Gazalinin hy kitab, btn limlerce doru ve yksektir. Bir gayr mslim, severek yapraklarn evirirse, mslman olmakla ereflenir buyuruyor. Felsefe zamanla deiir, din asra gre deimez Sual: Bir yazar diyor ki: (Felsefe camilere de girmelidir. Camilerde, resim sergileri almal, klasik mzik konserleri verilmelidir. Kur'an, Cennete gitmek iin bir vize kitab oldu. ctihad kaps artk alp yeni yorumlar yaplmal, Kur'an felsefelemeli, Kur'an tefsirleri yeniden gzden geirilmeli, zamana gre yeniden yorumlanmaldr. Ben Londrada kilisede, felsefe konumalar, Beethoven ve Mozarttan rnekler dinledim. Resim sergileri izledim. Kilisede olanlar, camide de olmaldr.)
137

www.dinimizislam.com

Bu iddiaya cevap verir misiniz? CEVAP Felsefenin ne olduu geni olarak izah edilmiti. bni bidin hazretleri buyuruyor ki: (Felsefe, doru gibi grnen, fakat ou bozuk olan szlerdir. Tecrbeye, hesaba dayanmayan ahsi dncelerdir.) [Redd-l-muhtar] Kur'an- kerimde yetler ikiye ayrlr: Anlam ak olanlara (Muhkem yetler), manas aka anlalmayanlar, ayrca tefsire, izaha muhta olanlara (Mteabih yetler) ad verilir. Hadis-i erifler de, muhkem ve mteabih olmak zere iki ksmdr. Bunlar tefsir etmek mecburiyeti, slam dininde (ctihad) messesesinin kurulmasna sebep olmutur. Peygamber efendimiz de, bizzat ictihad yapmtr. Onun ve Eshab- kiramn ictihadlar, slam bilgilerinin temelidir. 5. Abbasi halifesi Harunrreid zamannda, Badatta (Dar-l-hikmet) isminde byk bir tercme brosu kuruldu. Badat, am, Harran, Antakya gibi yerlerde, byle ilim merkezleri kurulmutu. Buralarda Yunancadan ve Latinceden eserler tercme edildi. Hind, Fars kitaplar da bunlara eklendi. Gerek Rnesans = eski kymetli eserlere dn, ilk defa Badatta balad. Yunan filozoflarnn eserleri Arabiye tercme edildi. slam limleri bunlar dikkat ile tetkik ettikten sonra, Yunan filozoflarnn baz fikirlerinin doru, ekserisinin de yanl olduunu ispat ettiler. Onlarn, fen ve din bilgilerinin ounda cahil olduklar, akln anlayamad bilgilerde, daha ok yanldklar grld. mam- Gazali, imam- Rabbani gibi hakiki limler, bu felsefecilerin iman bilgilerine inanmadklarn grmler, kfrlerine sebep olan yanl inanlarn bildirmilerdir. Hakiki slam limleri, kelam bilgilerinde, Mteabih yet ve hadislerin aklamalarnda, yalnz Resulullahn ve Eshab- kiramn ictihadlarna uymular, eski felsefecilerin bunlara uymayan fikirlerini reddetmiler, bylece slam dinini, hristiyanlk gibi bozulmaktan korumulardr. Cahiller ise, filozoflarn her szlerinin doru olacan sanarak, bunlara teslim olmulardr. Bylece Mutezile denilen bozuk bir slam frkas meydana kt.

slam felsefesi olmaz


slama felsefeyi kartrarak, Eshab- kiramn yolundan ayrlan 72 frkann felsefelerini, slam limleri uzun bildirmilerdir. Bu byk limlerden biri, Seyyid erif Crcanidir. erh-i Mevakf kitab, bu vesikalarla doludur. Kelam limlerinden Sadeddin-i Teftazani de, erh-i akaid kitabnda, bid'at felsefesini kknden ykmtr. Muhammed ihristaninin El-milel ven-nihal kitab ise, bandan sonuna kadar, bu
138

www.dinimizislam.com

reddiyelerle doludur. UNESCO tarafndan Avrupa dillerine tercme edilmi, slamiyette felsefe bulunmadn ve slam felsefesi sznn yanl olduunu btn dnya anlamtr. mam- Gazali hazretleri, metafizii de incelemi, El-mnkz ve Tehaft-l-felasife kitaplarnda, felsefecilerin yalnz akla dayandklarn, ok yanldklarn bildirmitir. 72 bid'at ehli, Yunan filozoflarnn etkisi altnda kalarak, felsefeyi dine kartrp slamiyeti yaralamlardr. Bir taraftan, eski yunan felsefesini din bilgilerine kartrmlar, bir yandan da, kendi grlerine, dnlerine gre din bilgilerini deitirmilerdir. Cennete gidecei mjdelenen bir frkann [ehl-i snnet vel cemaat frkasnn] limleri ise, din bilgilerini, Eshab- kiramdan aynen almlar, felsefeyi ve kendi dncelerini bu bilgilere kartrmamlar, bu bilgileri, kendi akllarndan stn tutmular ve slam dinini noksan sanp, felsefe ile tamamlamaya kalkan bir akln noksan olduunu ispat etmilerdir.

Cami ve kilise
Bir kimsenin ihtisas dnda ilmi konularda konumas ne kadar uygunsuz oluyor. Hristiyanlk, Mslmanlkla ayn m da, kilisede olanlar, camide olmal deniyor? Niin kilisede olan camide olmaldr? Eer kilisede olan, camide olacaksa, ne diye Mslmanlk gelmitir? Herkes Hristiyan olur, kilisede mzik konseri verir, resim sergisi aar ve her istediini yapar. Fakat Mslman olan, camide her istediini yapamaz. Allah tel ne istiyorsa, ancak onu yapar. Kilisede konser var diye camiye de sokarsak, kilisede put var diye camiye put koyarsak, kilisede arap var diye camiye arap koyarsak, caminin eytann evi olan kiliseden ne fark kalr? mam yerine bir de papaz getirilir. Camiyi kiliseye evirerek mslmanlar hristiyanlatrmak m istiyor? Her dernein bir tz vardr. Kiminde, (18 yandan kkler giremez) yazldr. Bir ocuk severler derneine, her yataki ocuk geliyor diye, bu dernee de, 18 yandan kk olan almak tze aykr olmaz m? Bunun gibi slam dininin de, belli hkmleri vardr. Kilisenin kanununa uyulmaz, Mslmanln kanununa uyulur.

Mzik her dinde gnahtr


Mzik kelimesi, Yunanllarn byk putlar olan Zesn kzlar saylan Mausa (Mz) denilen 9 heykelin adndan alnmtr. Mzik, lahi dinlerde byk gnahtr. ncilin yasak ettii mzii, sonradan papazlar, Hristiyanla soktular. Bozuk dinler, ruhlar besleyemedii iin, mziin nefse ho gelmesi ruhani tesir sanld.
139

www.dinimizislam.com

Batdaki mzik, kilise mziinden dodu. Bugn yeryzn kaplayan bozuk dinlerin hemen hepsinde, mzik ibadet halini almtr. Mzikle, nefsler keyiflenmekte, ehvani duygular rahat bulmakta, ruhun gdas olan ibadetler unutulmaktadr. nsan, alkolik ve morfinman gibi gaflet iinde, uyuuk yaatmaktadr. Bylece ok kimsenin ebedi saadetten mahrum kalmasna sebep olmaktadr. slam dini, insanlar bu felaketten korumutur. Dinde reform isteyen zat ise, camide mzik konseri vererek, bizi bu felakete itmek istiyor. Ayrca, Kur'an- kerimin felsefelemesini isteyip, (Kur'an yeniden yorumlayp zamana uydurmal) diyor. Kur'an- kerimin zamana uymayan nesi vardr? Mslmanlar Kur'an- kerime uydurmayp da, Kur'an- kerimi zamanmzdaki insanlara uydurmak, ne kadar irkin bir tekliftir. Her kafadan bir ses kartp, Mslmanl Hristiyanlk gibi bozmak m istiyor? Kur'an her ada, o asrn teknolojisine gre yeniden tefsir etmek gerekir diyerek Kur'an- kerimi asra uydurmaya almak ok yanltr. Tefsir, moda kitab deildir. Her aa, gre deiik tefsir olmaz. Dinimiz eksik mi ki tamamlanacaktr? Yoksa fazlalk m var ki karlacaktr? Dinde eksiklik ve fazlalk olmad iin yeni bir tefsire ihtiya olmaz. Dine yeni bir ey eklemek bid'at olur. Her aa gre deiik tefsir yazmak, dini her asrda, bozmak demektir. Kur'an- kerimin manasn, onun muhatab olan Muhammed aleyhisselam bize bildirmitir. Doru tefsir kitab Onun hadis-i erifleridir. Tefsir limleri, tefsirlerini, Peygamber efendimizden ve Eshab- kiramdan naklederek meydana getirdiler. Bunlarn tefsirleri her asra uygundur. Kur'an- kerimin emirleri, her asrdaki insan iin ayndr. nceki asrlar iin baka, sonraki asrlar iin baka manas yoktur. Kur'an- kerimi en iyi bilen Peygamber efendimizdir. Onun aklamalar bellidir. Bundan farkl aklamak, dini deitirmek olur, reform olur.

Din, asra gre deimez


Her asrda, her insana gereken iman ve ibadet ayndr. Asra gre bunlar deitirilemez. Zaman sana uymazsa, sen zamana uy sz dorudur. Zamana uymak, zamann gerektirdii hususlara uymak demektir. Zamann deimesiyle, rf ve dete ait hkmler deiebilir. Nassa [Kur'an ve hadislere], delile dayanan hkmler zamanla deimez. Dine aykr olmayan rf ve dete ait hkmler deiirse, bunlara uymakta mahzur yoktur. Herkes traktrle, kamyonla giderken, kan ile gitmek gerek diye srar edilmez. Fakat gnah olan bir ey, herkes tarafndan yaplsa, buna
140

www.dinimizislam.com

uyulmaz. Zamana ait ilerin deimesine, zamann deimesi denmitir. Byle misaller Kur'an- kerimde de vardr. Mesela, (ky halkna sor) yerine, (kye sor) denilmitir. (Yusuf 82) Trkede de, (u snf tembel) denir. Burada anlatlan, snfn kendisi deil, oradaki talebelerdir. Zamana uymak da, zamann icab olan faydal ilere uymak demektir. Zararl, gnah olan eylere uyulmaz.

Filozof ve hkema
Sual: Filozof ve hkema ayn ey midir? CEVAP Hkemann tekili hakmdir. Fen bilgilerini iyi bilen, hikmet sahibi lim demektir. Din bilgilerini, fen bilgilerine gre deitiren ve kendi grn din gibi anlatan, felsefe yapan kimseye filozof ve dinde reformcu denir. Bunlar nakle itibar etmez, kendi akllarn esas alrlar. Din bilgilerini, fen bilgileriyle ispat eden Mslmanlara ise hkema denir.

Tasavvuf ve felsefe
Sual: Tasavvuf ehlinin felsefi fikirleri var m? CEVAP Tasavvuf ehli, felsefeye bulamad. (Kuran- kerimi tam anlayabilmek ve hakiki mslman olmak iin Peygamber efendimizin yalnz emir ve yasaklarna deil, ahlakna ve her hline uymaldr) derlerdi. Tasavvuf ehlinin yollarnn esas unlardr: 1) Fakirlik: Her ite, her eyde Allah telya muhta olduunu bilmektir. 2) Zhd ve takva: Her ite slamiyete uymaktr. Dinin btn ahkamna tamamen uyarak almak, iyilik yapmak ve bo zamanlarn ibadet ile geirmektir. 3) Tefekkr, skut ve zikir: Hep Allah telnn varln, nimetlerini dnmek, lzumsuz konumamak, hi kimse ile mnakaa etmemek ve daima Allah telnn ismini zikretmektir. 4) Hl ve makm: Kalbe gelen nurlarda, kalbin, ruhun temizlenme derecesini anlamak, kendini ve haddini bilmektir. En mehur ve ilk tasavvuf ehli Hasan- Basri hazretleridir. Bu zat, yle byk bir din limidir ki, byk bir imam [mctehid] idi. Kuvvetli seciyesi, derin ilmi ile mehurdur. Vaazlarnda herkesin gnlne Allah korkusu telkin
141

www.dinimizislam.com

etmeye almtr. Kendisinden birok hadis-i erif rivayet edilen byk bir hadis limidir. Mutezile felsefesinin kurucusu (Vsl bin At), bu zatn talebesi iken, sonradan onun dersinden ayrld. Mutezil, ayrlan demektir. Mutezileye Kaderiyye de denir. nk bunlar, kaderi inkr edip, (Kul kendi yaptklarnn yaratcsdr. Allah hibir zaman fenalk yaratmaz) derler. Tasavvufun gayesi, insan Marifet-i ilahiyyeye kavuturmak, yani Allah telnn sfatlarn tantmaktr. Onun zatn, yani kendisini tanmak mmkn deildir. Peygamber efendimiz (sallallah aleyhi ve sellem), (Allah telnn zatn dnmeyiniz. Onun nimetlerini dnnz) buyurdu. Yani, Onun kendisinin nasl olduunu deil, sfatlarn ve insanlara verdii nimetleri dnmelidir. Bir defasnda da, (Allah telnn nasl olduunu dndn zaman, hatrna her ne gelirse, bunlarn hibiri, Allah deildir) buyurdu. nsan aklnn kapasitesi, sahas snrldr. Bu snrn dnda olanlar anlayamaz. Bunlar dnrse, yanlr. nsan akl, insan dncesi, din bilgilerindeki incelikleri, hikmetleri anlayamaz. Bunun iin, din bilgilerine felsefe kartranlar, dinimizin gsterdii doru yoldan ayrlr, bidat ehli veya kfir olur. slam felsefesi diye bir ey yoktur. Ehl-i snnet limleri, (slam bilgilerinin ls, insan akl, insann dncesi deil, muhkem olan [manalar ak olan] yet-i kerimeler ve hadis-i eriflerdir) buyuruyorlar. Tasavvufun esas, insann kendini (aczini, zavallln) tanmasdr. Tasavvuf, srf Allah sevgisi, yce [ulvi] ak esas zerine kurulmutur. Buna da ancak, Muhammed aleyhisselama uymakla kavuulabilir. Kuran- kerimde beyan buyurulduu gibi, Allah tel, insann kalbine tecelli eder. Fakat, bu tecelli yalnz Allah telnn sfatlarnn tecellisidir. Akl ile alakas yoktur. Tasavvuf ehli, Allah telnn tecellisini kalbinde duyar. Onun iin tasavvuf ehline lm bir felaket deil, gzel ve tatl bir eydir. Tasavvuf ehlinden Mevlana Celaleddin-i Rumi, lme, eb-i arus = Dn gecesi adn vermitir. Tasavvufta, keder ve mitsizlik yoktur. Yalnz sevgi ve tecelliler vardr. Hazret-i Mevlana, (Gel, gel, her kim olursan ol gel, mrik, mecusi, puta tapan da olsan gel! Bizim dergahmz mitsizlik dergah deildir. Tevbeni yz defa bozmu olsan da, gel) diyor. [Bu, gel de yle kal demek deildir. Mslman deilsen mslman ol, gnahkr isen tevbe et, nceki halinden dolay mitsiz olma, Allah tel tevbe edilip bir daha yaplmayan her gnah affeder demektir.] Bu szler, baka zatlara da nispet edilmektedir.
142

www.dinimizislam.com

Tasavvuf ehli arasnda, imam- Rabbani, Cneyd-i Badadi, Seyyid Abdlkadir-i Geylani, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Seyyid Abdlhakim Arvasi gibi byk veliler, Sultan Veled, Yunus Emre, Mevlana Halid-i Badadi gibi Hak aklar vardr. Vahdet-i vcud, tasavvufun gayesi deildir. Gayeye gtren yolculuklarda, kalbde hasl olan ve akl ile, fikir ile, madde ile ilgisi olmayan bilgilerdir. Bunlar kalbde bulunmaz, kalbde grnr. Onun iin, vahdet-i vcud yerine Vahdet-i hud demelidir. Kalb, temizlenince, ayna gibi olur. Kalbde grnenler, Allah telnn zat da, sfatlar da deildir. Sfatlarnn suretleridir. Allah tel kendi, grme, iitme, bilme gibi sfatlarnn suretlerini, benzerlerini, insanlara vermitir. Verdikleri Onunkiler gibi deildir. Onun grmesi, ezelidir, ebedidir. Her zaman, her eyi grr. Vastasz, letsiz devaml grr. nsann grmesi byle deildir. nsann grmesi, o grmenin sureti, zllidir. Grmesinin zlli gzde, iitmesinin zlli kulakta tecelli ettii gibi, sevmesi, bilmesi ve baka birok sfatlarnn zlleri de, insann kalbinde tecelli eder, hasl olur. Gzn grebilmesi iin, hasta, bozuk olmamas gerektii gibi, kalbin de, bu tecelliye kavuabilmesi iin, hasta olmamas gerekir. Kalbin hasta olmas, gnahlar ile kararmasdr. Gnahlardan kap ibadet ederek kalbi temizlemelidir.

Vehbi ilim ve ilham Vehbi ilim ve ilham senet deildir


Sual: Vehbi ilim, Allah tarafndan ilham edildii iin kesbi ilme zt derse, vehbi ilmi tercih ederiz" demek uygun mudur? Vehbi ilim dinde senet olur mu? CEVAP (Vehbi ilmi tercih ederiz) demek ok yanl bir dnce ve harekettir. nk dinde senet yalnz edille-i eriyyedir. Bunlar, Kitab, Snnet, cma ve Kyastr. Akl, ilham, rya dinde senet olmaz. nk, ilhamlara ve ryalara, vehim, hayal ve eytan karabilir. Karmam olanlar da, tevilli, tabirli olabilir. Dorular, erilerinden ayrt edilemez. Evliyann ilham bakalarna senet olamaz. lham, Allah tarafndan kalbe gelen bilgi demektir. Ehlullahn ilhamlarnn doruluu, slamiyet bilgilerine uygun olmalarndan anlalr. Dine sarlmayan, bid'atten saknmayan kimsenin syledikleri, nefsten ve eytandan gelen bozuk fikirlerdir. lm-i lednni ve ilham, Muhammed aleyhisselama uyanlara ihsan olunur. Bu ihsana kavuanlar, Kur'an-
143

www.dinimizislam.com

kerimi ve hadis-i erifleri iyi anlar. Her sz bunlara uygun olur. Bugn din bilgileri, ancak Ehl-i snnet limlerinin kitaplarndan renilir.

lham senet deil


Ehl-i snnet limleri buyuruyor ki: lham ile dinimizin hkmleri anlalamaz. Yani, Allah telnn, evliyann kalblerine verdii bilgiler, helal ve haramlar iin delil, senet olamaz. Resulullah efendimizin mbarek kalbine gelen ilham, her mslman iin senettir. Her mslmann bunlara uymas gerekir. Evliyann ilham slamiyete uygun ise, yalnz kendisine senettir. Bakalarna senet olamaz. Buharideki hadis-i erifte, (lim staddan renilir) buyuruldu. Marifet ise ilham ile hasl olur. lim, ilham ile hasl olmaz. lmin kayna Kur'an- kerim ve hadis-i eriflerdir. (Berika s.385) Mearif-i ilahiyye bilgileri, ilham ile hasl olur, hocadan renilmez. badetlerin yaplmas ve btn din bilgileri ise, staddan renmekle elde edilir. Din bilgileri, ilham ile hasl olsayd, Allah telnn Peygamberler ve kitaplar gndermesine lzum olmazd. (Hadika s.378) mam- Rabbani hazretleri buyurdu ki: (Kyas ve ictihad, dinin drt temelinden birisidir. Buna uymaya emrolunduk. Evliyann kef ve ilhamlar byle deildir. Bunlara uymaya emrolunmadk. lham, yalnz sahibi iin delildir, bakalar iin senet deildir.) [m. 272] (Evliyann kefinde hata etmesi, yanlmas, mctehidlerin ictihadda yanlmas gibidir; kusur saylmaz. Bundan dolay, Evliyaya dil uzatlmaz. Mctehidlere uyanlara, onlarn mezhebinde bulunanlara da, hatal ilerde sevap verilir. Evliyann yanl ilhamlarna uyanlara, sevap verilmez. nk ilham, ancak sahibi iin senettir. Mctehidlerin sz ise, mezhebinde bulunan herkes iin senettir. O halde, Evliyann yanl ilhamlarna uymak caiz deildir. Mctehidlerin hata ihtimali olan szlerine uymak ise vaciptir.) [m.31]

Kl ucu kadar uygunsuzluk bulunursa


(Tasavvuf byklerinden birka, kendilerini hl ve sekr kaplaynca, doru yolun limlerinin bildirdiklerine uymayan bilgiler, marifetler sylemiler ise de, kef yolu ile anladklarn bildirmilerdir. Bunun iin, sulu saylmazlar. Bunlar ictihadnda yanlan mctehidler gibidir. Onlar gibi, bunlarn yanlmalarna da bir sevap verilir. Byle, birbirine uymayan bilgilerde, hep Ehl-i snnet limlerinin bildirdikleri dorudur. nk bunlarn bilgileri, Peygamberlik kaynandan alnmtr. Bu bilgiler, vahiy ile bildirilmitir. Elbette dorudur. Tasavvuf byklerinin marifetleri ise, kef ve ilham ile anlalmaktadr. lhamn, doruluu kesin deildir. lhamn doru
144

www.dinimizislam.com

olup olmad, Ehl-i snnet limlerinin bildirdiklerine uygun olup olmamas ile anlalr. Kl ucu kadar uygunsuzluk bulunursa, yanl demektir. in dorusu byledir. in dorusu bilinince, buna uymayan ilhamlarn, sapklk olduklar anlalr.) [m.112] kinci binin mceddidi imam- Rabbani hazretlerinin bu yazlar ile dier limlerin yazlar, Ehl-i snnet limlerinin kitaplarna aykr olan ve yanl olarak vehbi ilim mahsul denilen szlerin veya kitaplarn bozuk olduunu gstermektedir. Byle gr veya kitaplarn vehbi ilimle de bir alakas olmad ilim ehlince kolayca anlalr.

Kesin olan edille-i eriyyedir


Sual: Bir arkada, (Edille-i eriyyeye [drt delile] aykr olsa da, evliyann ilhamlar senettir) diyor. Aadaki szleri senet olur mu? CEVAP Bir ilhamn veya kitabn doru olup olmad edille-i eriyye ile anlalr. lham ad altnda dine aykr eyler syleniyor veya yazlyorsa hi kymeti yoktur. mam- Rabbani hazretleri gibi btn byk limler, (lham senet deildir. Kesin olan edille-i eriyyedir. Bunlara aykr olan ilhamlar senet olamaz) buyuruyor. Bildirdiiniz szlere bakalm: Byk ilim adam [Mason] Abduh, bir staddr deniyor. Bu bir ilhamsa yanltr. Abduh mason olmasa bile, mezhepsiz biridir. Mazlum olarak len Hristiyan Cennete gider deniyor. Bu bir ilhamsa yanltr. nk edille-i eriyyede [drt delilde], her eit kfirin ebedi olarak Cehenneme gidecei bildirilmitir. Dada lde kalp da slamiyeti duymamsa, bunlar Cehenneme gitmez, imanlar olmad iin Cennete de gitmez, hayvanlar gibi yok edilir. lhamn doruluu, vahiy kadar deilse de, phe gtrmeyecek kadar kesin deniyor. Bu da yanltr. lham vahye benzetmek ok tehlikelidir. O zaman dinimizin drt delili nerede kald? Akl eskiden senet deildi, imdi ise senettir ve aklla Allah ispat edemeyenin iman muteber deildir deniyor. Bu da drt delile aykrdr. Akl, sadece iilerce hccettir. Akla, normalden, yani dinin verdii lden fazla nem veren, dini akl ile len mutezile frkasdr. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Dini akl ile len kadar zararl kimse yoktur.) [Taberani] man tahkik edilmedike muteber olmaz deniyor. Bu ilhamsa bu da yanltr. nk dinimizin bildirdii iman, acaba doru mu diye tahkik 145

www.dinimizislam.com

edilmez yani aratrlmaz. man, Muhammed aleyhisselamn, Peygamber olarak bildirdii eyleri, tahkik etmeden, akla, tecrbeye ve felsefeye uygun olup olmadna bakmadan, tasdiktir. Akla uygun olduu iin tasdik etmek, akl tasdik etmek olur, Resul tasdik etmek olmaz. Yahut Resul ve akl birlikte tasdik etmek olur ki, o zaman Peygambere itimat tam olmaz. timat tam olmaynca, iman olmaz. Ben Mehdiyim, falanca da sadr sz ilhamsa, bu da yanltr. nk Hazret-i Mehdinin ad Muhammed, babasnn ad Abdullah olacaktr. Gkten bir melek (Bu Mehdidir) diyecei hadis-i erifle sabittir. Kyamet u tarihte kopacaktr deniyor. Bu bir ilhamsa, bu da yanltr. nk bu ifade yet ve hadislere aykrdr. Kyametin ne zaman kopaca bildirilmemitir. Gnein batdan domas, Deccalin kmas gibi, sadece alametleri bildirilmitir. Baz gruplar, (Kyamet falanca tarihte kopacak) diyerek halktan para toplamlar, dedikleri tarih gelip getii halde kyamet kopmamtr. Hemen her grupta, (Kyamet u tarihte kopacak) diye yanl bir ilham bulunmaktadr. Hatta Yehova ahitleri denilen hristiyanlarn lideri Charles Russel de 1914te kyamet kopacak demiti. Yehovaclar, (sann dnya krall balad) diyerek, devletlerin sonunun yaklatn, tarihler vererek ortaya atmlardr. Bu tarihler, 1914, 1918, 1925 ve 1975tir. Tabii hepsi de boa kmtr. 19 cular da birka tarih verdi. u kyameti bir trl koparamadlar. Ben evliyaym diyerek, kendi grubundan olmayan mslmanlara kfir diyenler oalyor. Unutulmamal ki, mslmana kfir diyenin kendisi kfir olur. Din kimsenin tekelinde deildir. Blclk yapmamaldr.

Dinde ahsi gr olmaz


Sual: Dinde ahsi gr olur mu? Zamanla deiiklik yaplabilir mi? CEVAP Dinde ahsi grlerin yeri yoktur. Dinde nakil esastr. Akla gre din olmaz. slamiyet, nakle dayanan, selim akl dinidir. Selim akl, yanlmayan akldr. Birinin aklna uygun gelmeyen bir ey, selim akl sahibi iin uygun gelebilir. Akla gre din olsa, insan says kadar din olur. slamiyette akln ermedii ey oktur. Fakat, selim akla uymayan bir ey yoktur. Bazlar, (slam artk toplumun gereklerine gre deimelidir. Mesela (Teknoloji ilerledi, Avrupa uygarl benimsenmelidir, kadnlar daha zgr olmaldr) diyorlar. mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: (Yapacaklar deiiklikle, dini dzelteceini sanp dinin noksanln tamamladn syleyenler kyor. Halbuki din noksan deildir. Kuran- kerimde mealen, (Bugn sizin iin dininizi ikml eyledim, zerinize 146

www.dinimizislam.com

olan nimetimi tamamladm, size din olarak slamiyeti vermekle raz oldum) buyuruldu. Dini noksan sanp, tamamlamaya [reform yapmaya] almak, bu yeti inkr olur.) [m.260] Dini insanlar karmad ki insanlar deitirsin. Kadnn nasl giyineceini insanlar tespit edemez ki. Allah telya inanan kimse, O ne demise ona inanmas gerekir, uyarsa daha byk nimettir. (Ben hepsini uygulayamyorsam da hepsine inandm, kabul ettim, beendim) demelidir. Yoksa, gnaha alp da bu gnah mubah olmalyd veya (bu asrda bu da gnah olur mu) demek, Allah telya inanmamak olur. Byle syleyenler Allah telya inanmyorlar, inansalar byle demezler. Allah tel her eyi bilmez mi, bugnk toplumu bilmiyor muydu? slamda reform demek ben Allaha inanmyorum demektir, yahut Allah tely basit bir varlk gibi grp bu ii iyi yapmam demektir. H Allah tel, yirminci, otuzuncu asrlarda toplumlarn duyacaklar ihtiyalar bilememi mi? Toplumun ihtiyac var diye dini deitirmek dini ykmak olur. Birinin kp aktan aa, (ben slam dinini ykacam) dediini grdnz m hi. Elbette demez. Niye desin ki, o zaman onu herkes tanyacak, gerek suratn herkes grecektir. Ama dini kurallar bozarak bu irkin emeline ulamaya alr. Peygamber efendimiz, (limler benim vrisimdir) buyuruyor. Mezhepsizler ise, dnce zgrl diyerek Ehl-i snnet limlerine saldrp, (limlere gre deil, hakka gre l!) diyorlar. Hakk biz biliyoruz da, limler bilmiyor mu? Hakk, limler bilemezse biz nasl bileceiz? (Elimizde temel l olarak Kur'an olduuna gre hakk btldan ayrrz) diyorlar. Peki, limlerin ellerinde Kur'an- kerim yok muydu? Onlar yanlabiliyor da mezhepsizler niye yanlmyor? Btn maksatlar limler kprsn ykmaktr. Bunlar, fikir anarisi kartmak, hak ile btl kartrmak ve hak yol zerindeki kprleri ykmak istiyorlar. Ehl-i snnet limlerinin kurduu kprleri ykp, bid'at denizinde insanlar bomak istiyorlar. Fakat, limlerimizin kurduu bu kprler, bid'at ehlinin frmesiyle yklacak kadar zayf deildir. Ama, kime ve neye hizmet ettikleri malum olmayan bu mezhepsizlere inanan zavalllara yazk oluyor. Bunu bildii halde susanlar da vebal altndadr. nk bir hadis-i erifte buyuruluyor ki: (Bid'atler yaylp, bu mmetin sonra gelenleri, ncekilere lanet edince, ilim sahipleri bunu herkese bildirsin! Bildirmeyip ilmini gizleyen, Kur'an- kerimi gizlemi saylr.) [.Asakir] Her mslman gc nispetinde Ehl-i snnet limlerinin eserlerini yaymaya alarak bu vebalden kurtulmaya almaldr. Bozuk kitaplarn dalmasna sebep olmak ayrca vebaldir.
147

www.dinimizislam.com

Yanl vastaya binen istedii yere deil, vastann gittii yere gider. Mesela Parise giden uaa binen, Kbeye varamaz. Ehl-i snnet yolu kurtulu ve saadetin tek vastasdr.

lim hocadan renilir


Sual: Baz kimseler hocalarn vyorlar, Hocamzn hi bir tahsili yoktur, hi bir limden ders almamtr. Hi bir mctehide tbi deildir. nk Allah ona her eyi ilham etmi, o da her eyi bilir, mctehid limler hata eder, hocamz hata etmez diyorlar. lhamla din olur mu? lham dinde senet midir? CEVAP Din kitaplarnda deniyor ki: slam dini drt vesika ile bizlere gelmitir. Bu drt vesikaya (Edille-i eryye) denir. Bunlarn dnda kalan her ey bidattir, zndklktr ve dinsizliktir. Tasavvuf byklerinin, yani byk evliya zatlarn kalblerine gelen ilhamlar, keifler, ahkam- slamiye iin senet ve vesika olamaz. lhamlarn doru olup olmad, slamiyet'e uygun olup olmamalar ile anlalr. Tasavvufun, vilayetin yksek tabakalarnda bulunan Evliya da, ilmi olmayan, aa derecelerdeki Mslmanlar gibi, bir mctehide tbi olmak mecburiyetindedir. Bayezid-i Bistami, Cneyd-i Badadi, Celaleddini Rumi ve Muhyiddin-i Arabi gibi Evliya, herkes gibi, bir mezhebe tbi olarak ykselmilerdir. Bugn dinimizi, Ehl-i snnet limlerinin kitaplarndan okuyup, reneceiz! Din bilgileri ancak bunlarn kitaplarndan renilir. Keif ile, ilham ile, ilim elde edilmez. Bunlarn kitaplarn okuyan, hem ilim renir, hem de kalbleri temizlenir. (S. Ebediyye) slamiyet'in hkmleri ilham ile anlalmaz. Evliyann ilham bakalarna hccet, senet olamaz. lhamn doruluu, slamiyet bilgilerine uygun olmalarndan anlalr. Fakat, Evliya olmak iin, slamiyet bilgilerini renmek ve bunlara uymak arttr. (Takva sahiplerine Allah tel ilim ihsan eder) mealindeki yet-i kerime bunu bildirmektedir. slamiyet'e sarlmayan, bidatten saknmayan kimsenin kalbine ilham gelmez. Bunun syledikleri, nefisten ve eytandan gelen bozuk eylerdir. slamiyet bilgileri, rya ile de anlalamaz. slamiyet'e uymayan ryann eytani olduu anlalr. (Faideli Bilgiler) lim ancak staddan renilir. lmi, kendi kendine kitaptan renenler ok yanlr, yanl, dorusundan ok olur. Bugn, ictihad edecek kimse yoktur. mam- Rafii ve mam- Nevevi ve mam- Razi dediler ki, bugn hi
148

www.dinimizislam.com

mctehid kalmadnda limler szbirliine varmtr. (Mslmana Nasihat) Hlasa fetva kitabnda, (Fkh kitab okumak, geceleri namaz klmaktan daha sevaptr) deniyor. nk, farzlar, haramlar, [Ehl-i snnet limlerinden veya onlarn yazm olduklar] kitaplardan renmek farzdr. Kendisi yapmak ve bakalarna retmek iin fkh kitaplar okumak, tesbih namaz klmaktan daha sevaptr. slam bilgileri, ancak staddan ve kitaptan renilir. slam kitaplarna ve rehbere lzum yoktur, [bana ilham geliyor, ben direkt Allahtan reniyorum] diyenler yalancdr, zndktr. Mslmanlar aldatmakta, felakete srklemektedir. Din kitaplarndaki bilgiler, slam limleri tarafndan Kur'an- kerimden ve hadis-i eriflerden karlmtr. (Hadika s.365) badetlerin yaplmas ve btn din bilgileri, staddan renmekle elde edilir. Din bilgileri, ilham ile hasl olsayd, Allah telnn Peygamberler ve kitaplar gndermesine lzum olmazd. (Hadika s.378) Birka hadis-i erif meali yledir: (lim staddan renilir.) [Taberani] (Ey insanlar, biliniz ki, ilim limden iiterek renilir.) [Hadika] ( trl baba vardr: Dnyaya getiren baba, kayn baba ve ilim reten baba. Bunlarn hayrls, staddr.) [Umdet-l-slam] (lim renin! lim renmek ibadettir. limden ilim renmek, teheccd namaz klmak gibidir.) [Hadika] (lim renmek isteyen ilmin kapsna gelsin. Ali ilmin kapsdr.) [Hkim] mam- Ebu Yusufun ok sevdii bir olu vard. 15 yanda iken anszn vefat etti. Talebelerine, (Defin iini size braktm. Ben stadmn dersine gidiyorum. Bugnk dersi karmayaym) dedi. mam- Ebu Yusufu vefatndan sonra ryada grdler. Cennette, byk bir kkn karsnda duruyordu. Kkn ykseklii Ara varmt. Bu kk kimindir dediler, benimdir buyurdu. Buna nasl kavutun denilince, (lme ve ilim renmeye ve retmeye olan sevgim ile) buyurdu. (slam Ahlak)

Dinimiz ve fen Mslman fen adamlar


Sual: Baz kimseler, "Mslmanlkta hep ibadet olduu, fenne gereken nem verilmedii iin, mslmanlar arasnda fen adam kmamtr. slam dini, fenne nem verseydi, mslmanlar arasndan da Edisonlar, Pastrler kard" diyorlar. Neden mslmanlardan fen adamlar kmamtr?
149

www.dinimizislam.com

CEVAP slam dini, btn yenilikleri emreden bir dindir. te bundan dolay ilim adamlarna ok nem verilmi, ilmi, fenni ve teknik aratrmalar yaplm, mslmanlar tpta, kimyada, astronomide, corafyada, tarihte, edebiyatta, matematikte, mhendislikte, mimarlkta ve bunlarn hepsinin temeli olan, gzel ahlak ve sosyal bilgilerde, en stn dereceye varmlardr. Batnn bugn dahi byk sayg ile and kymetli bilginler, mtehassslar, stadlar yetitirmiler, dnyann hocas, medeniyetin nderi olmulardr. O zaman; yar vahi olan Avrupallar, en modern bilgileri slam niversitelerinde renmiler, hatta Papa Sylvester gibi, hristiyan din adamlar bile Endls niversitelerinde okumutur. Bugn bile, hl Avrupa dillerinde kimyaya Chemie ve cebire [Arapa El-cebir kelimesinden] "Al-gebra" ad verilmektedir. nk bu ilimler, nce mslmanlar tarafndan dnyaya retilmitir. Avrupallar, dnyay tepsi gibi dmdz ve etraf duvarlarla kapl zannederken, mslmanlar, ilk olarak, dnyann kre eklinde olduunu ve dndn buldular. Dnyada ilmin ncleri olan ve slam kltr ile yetien ilim adamlar oktur. Bazlar unlardr: Ali Kucu, byk astronomi limi, ilk defa Ayn ekillerini anlatan kitap yazd. Almar, ilk defa katarakt ameliyatn gerekletirdi. Battani, dnyann en mehur astronomi limi ve trigonometrinin kaifidir. Biruni, dnyann dndn ve yerekimini Newtondan nce ispat etti. Cabir bin Hayyan, atom bombas fikrinin ve kimya ilminin babas olan byk dahidir. Cezeri, 8 asr nce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarn babasdr. Demiri, Avrupallardan 400 sene nce zooloji ansiklopedisini yazmtr. Ebu Bekir Raz, o zamana kadar ayn hastalk sanlan kzl, kzamk ve iein ayr hastalklar olduunu ilk defa bulan tabiptir. Ebu Kmil uca, Avrupaya matematii retmitir. Ebl-Vefa, trigonometride tanjant, kotanjant, sekant, kosekant bulan matematikidir. Farabi, ses olayn ilk defa fiziki ynden aklamtr. Sesin fiziki izahn ilk defa o yapmtr.
150

www.dinimizislam.com

Fatih Sultan Mehmed, havan topunu kefetmitir. Gyasddin Cemid, matematikte ondalk kesir sistemini ilk defa bulmutur. Huneyn bin shak, gz doktorlarnn babas saylr. bni Cessar, czzamn sebebini ve tedavilerini 900 sene nce aklamtr. bni Firnas, Wringt kardelerden bin sene nce ilk uan arac yapp umay gerekletirmitir. bni Haldun, tarihi, ilim haline getirmi, sosyolojiyi kurmutur. bni Hatib, vebann bulac bir hastalk olduunu ilmi yoldan aklamtr. bni Karaka, dokuzyz yl nce harika bir torna tezgah yapmtr. bni Sina, hastalklarn mikroplardan geldiini ilk bulan hekimdir. bni Trk, cebirin temelini atan bilginlerdendir. Kadzade Rumi, yaad asrn en byk matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarn astronomiye uygulamtr. Kambur Vesim, verem mikrobunu R. Kochdan 150 sene nce kefetmitir. M. Akemseddin, Pasteurden 400 yl nce mikrobu buldu. Nurddin Batruci, Endls slam niversitesinde astronomi profesr idi. Gne merkezli sistemi Kopernikten nce o kurdu. Piri Reis, 400 sene nce bugnkne ok yakn dnya haritasn izmitir. Ulu Bey, ann en byk astronomudur. Lagari Hasen elebi, fzeciliin atasdr. Osmanllarda ilk defa fzeyle uan budur.

Fen bilgilerinin temeli


Avrupal, fen bilgilerinin ounu ve hepsinin temelini slam kitaplarndan ald. Avrupallar, dnya tepsi gibi dz, etraf duvar evrili zannederken, Mslmanlar dnyann yuvarlak olup, kendi etrafnda dndn biliyorlard. Hatta Musulun Sincar sahrasnda, meridyenin uzunluunu lerek, bugnk gibi buldular. (erh-i Mevakf) Galile, Kopernik, Newton, dnyann dndn, Mslman kitaplarndan renip syleyince, su sayld. slam hekimlerinin eserleri ortaada ders kitab olarak dnya niversitelerinde okutulmakta idi. Batda akl hastalar eytan tarafndan tutulmu kimseler olarak canl canl yaklrken, Mslman lkelerinde zel akl hastaneleri kurulmutu. Fen, olaylar grmek, inceleyip anlamak ve deneyip benzerini yapmak demektir ki, bu n de dinimiz emretmektedir.
151

www.dinimizislam.com

slam ilimleri iki ksmdr: 1- Din bilgileri, 2- Fen bilgileri. slam limi olmak iin her ikisini de renmek gerekir. Din bilgilerini renmek ve yapmak, her Mslmana farz- ayndr. Fen bilgilerine, sanata ve en modern harp silahlarn yapmaya uramak, farz- kifayedir. Bu iki farz yerine getiren millet, muhakkak ilerler, medeni olur. Bir yet-i kerime meali: (steyene dnya nimetlerini; isteyene ahiret nimetlerini veririz.) [r 20] stemek, sebebe yapmak, yani almakla olur. Allah tel, alanlara dilediklerini vereceini vaad ediyor. Mslman olsun olmasn, alan herkese, vereceini bildiriyor. Amerikallar, Japonlar byle altklar iin dnya nimetlerine kavuuyorlar. Ortaadaki Mslmanlar, byle altklar iin, medeniyet rehberi olmulardr. Abbasiler ve Osmanllar son zamanlarnda, i ve d dmanlarn tesirleriyle, fen bilgilerini renmekten ve retmekten mahrum edildiler. Bu sebeple muazzam devletleri kt.

Din ve fen
Din dmanlar, temiz genleri aldatmak iin, (slamiyet ilerlemeye engel olmaktadr. Hristiyanlar ilerliyor. Her nevi fen vastas yapyorlar. Tpta, savata, haberlemelerde kullandklar fen aletleri, gzlerimizi kamatryor. Biz de hristiyanlara uymalyz) gibi szlerle, slamiyetteki gzel ahlak, kardelii braktrmaya urayorlar ve Avrupallara, Amerikallara benzemeye ilericilik diyorlar. Genleri, kendileri gibi slam dman yapmaya, felakete srklemeye alyorlar. Halbuki slamiyet, fende, sanatta ilerlemeyi emrediyor. Hristiyanlar ve btn gayr mslimler, babalarndan, ustalarndan rendiklerini yapyorlar. nceki neslin yaptklarn, ufak tefek ilavelerle, tekrar yapyorlar. ncekiler yapmasalard, bunlar hibirini yapamazd. (Tekmil-i sinaat telahuk- efkar iledir) sz asrlarca nce sylenmitir. Yani sanatn, fennin, tekniin ilerlemesi, fikirlerin, deneylerin birbirlerine eklenmesi ile olur.

Fendeki yenilikler
Tarih gsteriyor ki, fendeki yenilikleri, hep mslmanlar yapt. Fen bilgilerini, fen aletlerini yz sene evvelki hle kadar ykselttiler. Bu terakkilere, hep slam dini ve bu dini tatbik eden slam devletleri sebep oldu. Hristiyanlar, hal seferleri ile slam devletlerini ykamadklar iin, siyasi oyunlarla, yalanlarla, hilelerle, ierden yktlar. Bunlarn topraklarnda, muhtelif rejimler kurdular. Fakat, slamiyeti yok edemediler. Mslmanlardan kalan, fendeki keiflere, ilaveler yaparak bugnk
152

www.dinimizislam.com

terakkiyi kendilerine mal ediyorlar. Yalnz kendi keyiflerini, zevklerini, menfaatlerini dnenler ktlklerini ortaya koyduu iin, fen ve sanat emreden slamiyete gericilik diyorlar. Yahudiler, hristiyanlar, hatta baka din mensuplar da Cennete, Cehenneme inanyor, mabedleri dolup tayor. Bu inananlara gerici demediklerine gre, fenne, sanata deil, zevk ve safaya, ahlakszlklara ilericilik dedikleri anlalyor. Byle aslsz ve haksz yalanlarla, slamiyete kstaha, ilk saldran ngilizlerdir. [ngiliz Casusunun tiraflar kitabnda kfi bilgi vardr.] imdi mslmanlarn slamiyetin emrettii, fen bilgilerine de sarlmalar, yine byk sanayi kurarak yeni aletler yapmalar, hristiyanlardan stn olarak, btn insanl saadete kavuturmalar gerekir.

Fennin ilerlemesi ve dinimiz


Sual: slamiyetin fen bilgilerine bak as nasldr? Fen ilerledike dinin zayflayaca doru mudur? CEVAP Kesinlikle yanltr. slami ilimler, (Akli ilimler) ve (Nakli ilimler) olmak zere ikiye ayrlr: Nakli ilimler, akln ve dima gcnn dnda ve stndedir. Bunlar, (edille-i eriyye) denilen drt kaynaktan meydana kmtr. Bunlara (Din bilgileri) denir. Akli ilimler, his organlar ile duyularak, akl ile incelenerek, tecrbe edilerek ve hesaplanarak elde edilir. Bu ilimler, nakli ilimlerin anlalmasna ve tatbik edilmesine yardmcdr. renilmeleri farz- kifayedir. Bu ilimler, matematik, mantk ve btn tecrbi ilimlerdir. Bunlara (Fen bilgileri) de denir. Demek ki (fen bilgileri) slami ilimlerin bir koludur. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Hikmet, yani fen ve sanat mminin kaybettii maldr. Nerede bulursa almas gerekir.) [bni Asakir] Bir slam ehrinde, fennin yeni bulduu bir alet, bir vasta yaplmayp, bu yzden bir mslman zarar grrse, o ehrin idarecileri mesul olur. Fennin ilerlemesi, her yeni bulu, Allah telnn varln, bir olduunu, kudretini ve ilmini daha fazla meydana karmakta, slamiyeti desteklemektedir. Byk slam limi Seyyid erif Crcani hazretleri buyuruyor ki: (Akl olan, iyi dnen bir kimse iin, astronomi ilmi, Allah telnn varln anlamaya ok yardm eder.) mam- Gazal hazretleri de buyuruyor ki: 153

www.dinimizislam.com

(Astronomi ve anatomi bilmeyen, Allah telnn varln ve kudretini iyi anlayamaz.) Kadi Beydavi hazretleri, Neml suresindeki (Dalar, yerinde duruyor gryorsun, Halbuki bunlar bulut gibi hareket etmektedir) yet-i kerimesini aklarken dnyann nasl dndn aklamaktadr. mam- Razi hazretleri de, Enbiya suresinin 33. yet-i kerimesinin tefsirinde; ayn, gnein, yldzlarn mihverleri ve yrngeleri etrafnda dndklerini daha nceki limlerden alarak bildirmektedir. Fen adamlar, slam kitaplarn okuyunca Kur'an- kerimin her tecrbeyi, her buluu, daha nceden aynen haber vermi olduunu grerek hayran kalmaktadr. Fen bilgilerini iyice tetkik eden bir fen adamnn Allah telnn varln inkr etmesi mmkn deildir. Baz fen adamlarnn dinsiz olmalarna ise, papazlarn ve cahil halkn btl inanlar ve yanl anlaylar sebep olmutur. nsafl fen adamlar, eer, Kur'an- kerimden karlan, fenne bal bilgileri, bunlarn inceliini, doruluunu, okuyup anlasalar, hepsi de hakikati grp seve seve Mslman olur. Hristiyanln akla ve ilme aykr hkmlerini okuyan baz ilim adamlar pheye dmekte veya inkrc olmaktadr. Akll kimse, gkteki aya, gnee, yldzlara, yeryzndeki bitki, hayvan ve acayip deimelere baksa, Allah telnn varlna, birliine ilim ve iradesinin kemaline, akllar durduran hikmetinin sonsuzluuna, kudretinin byklne ve nihayetsizliine iman eder, nimetlerine kreder. Fen bilgileri, doru iman sahiplerinin imann kuvvetlendirir. man bozuk olanlara faydas olmaz. O halde nce doru imann ne olduunu renmek gerekir.

Beden bilgisi ve din bilgisi


Sual: Tam lmihal'de, beden bilgisi, din bilgisinden nce geldii bildiriliyor. Buna gre, tp bilgilerini, din bilgilerinden nce mi renmek gerekir? CEVAP Dinin emirleri, bedenin salam olmas ile yaplabilir. Beden salam olmazsa, cihad yaplamaz, oru tutulamaz, dmana kar, vatan savunulamaz. Hastalanmamak iin, gerekli tedbirleri almak ve hastalannca da, tedaviye bavurmak gerekir. Temizlie ve yeme ime adabna riayet eden kolay kolay hastalanmaz.
154

www.dinimizislam.com

Tam ilmihalde, dinimizin tp ilmine verdii nem anlatlyor. Yoksa, lzumlu olan din bilgilerini brakp da, tp kitaplar okumak gerekmez. Her okuyan da, anlayamaz. Kitap okumakla tp, beden bilgisi renilmez. Tp ilmini renmek farz- kifayedir. Yani herkese farz deildir. O meslei yapacaklara farzdr.

Pozitif ilimler
Sual: Fen bilgileri iin, pozitif ilimler demek doru olur mu? CEVAP Bu tr ifadeleri ilk nce Avrupallar kulland. Hurafelerle dolmu, her trl ilm almaya engel ve zt olan kendi din inanlarnn bozuk, olumsuz, faydasz, zararl olduunu anlatabilmek iin, fen bilgilerine faydal, olumlu, pozitif ilimler demek zorunda kaldlar. Mslman olarak, bu tr ifadeleri kullanmamak, daha uygun olur. Fen bilgisine pozitif [olumlu] ilim denince, din bilgileri negatif [olumsuz] ilimmi gibi bir anlam kabilir. Fen bilgileri de, slam bilgilerinin bir koludur. nk slam bilgileri, iki ksmdr: 1- Nakl bilgiler [din bilgileri], 2- Akl bilgiler [fen bilgileri]

Dinimiz ilerlemeyi emrediyor


Sual: slamiyet ilerlemeyi emretmiyor mu? CEVAP slam dini, btn yeniliklerin devaml takip edilmesini ve her gn yeni eyler kefetmeyi, ilerlemeyi emreden bir dindir. Bundan dolay, slamiyetin balangcndan itibaren, ilim adamlarna ok nem verilmi, ilmi, fenni ve teknik tecrbeler yaplm, Mslmanlar, tpta, kimyada, astronomide, corafyada, tarihte, edebiyatta, matematikte, mhendislikte, mimarlkta ve bunlarn hepsinin temeli olan, gzel ahlak ve sosyal bilgilerde, en mkemmel dereceye vasl olmular, bugn dahi tazim ile yd edilen kymetli limler, hakimler, mtehassslar, stadlar yetitirmiler, dnyann hocas, medeniyetin rehberleri olmulardr. O zaman, yar vahi olan Avrupallar, fenni bilgilerini slam niversitelerinde renmiler, hatta Papa Sylvester gibi, hristiyan din adamlar da Endls niversitelerinde okumutur. Bugn bile, hl Avrupa dillerinde kimyaya Chemie ve cebire [Arapa El-cebir kelimesinden] "Algebra" ad verilmektedir. nk bu ilimler, nce mslmanlar tarafndan dnyaya retilmitir.
155

www.dinimizislam.com

Avrupallar, dnyay tepsi gibi dmdz ve etraf duvarla evrili zannederken, mslmanlar, ilk olarak, dnyann yuvarlak olduunu ve dndn buldular. Musul civarnda, Sincar sahrasnda, meridyenin uzunluunu ltler ve bugnk rakamlar elde ettiler. Bundan baka, Mslmanlar, son derece cahil ve mutaassp olan, orta a papazlarnn men ettii, eski Yunan ve Roma felsefe kitaplarnn tercmesi iini ele alm ve bunlarn ortadan kalkmasna, yok olup gitmesine mani olmulardr. Bugn insafl hristiyanlarn kabul ettii gibi, hakiki Rnesans, talyada deil, Abbasiler zamannda, Arabistanda balamtr ki, Avrupadaki Rnesanstan ok ok ncedir. Mslmanlarn son zamanlarda, ilim sahasnda en byk rehberi, Osmanllar idi. Btn Hristiyan lemi bu slam devletinin, dnyadaki terakkilere ve keiflere kaytsz kalmas iin siyasi ve askeri hcuma getiler. Bir taraftan, hal saldrlar, bir taraftan da, bunlarn ihdas ettikleri, bid'at sahibi mslmanlarn ykc ve blc abalar, Osmanllarn fen ve teknikte rehberlik yapmalarna mani oldular. Trkler, dardan ve ierden yaplan saldrlardan dolay, ok zarara uradlar. Tesirleri fazla olan yeni silahlar yapamadlar. lkelerinin byk kaynaklarndan layk ile faydalanamadlar. Kendi vatanlarnda sanayii ve ticareti yabanclara kaptrdlar. Fakir dtler. Dnyada, her gn, her sahada birok yenilikler yaplmaktadr. Bunlar biz devaml takip etmeye, renmeye ve retmeye mecburuz. Yalnz sanayi ve teknik sahasnda deil, din ve ahlak zerinde de ecdadmz gibi olmamz, genlerimizi, imanl, gzel ahlakl yetitirmemiz gerekir. Dinimiz, din bilgileri ile fen bilgilerini birbirinden ayrmtr. Din bilgilerinde, slam ahlaknda ve ibadetlerde en ufak bir deiiklik yapmay iddetle men etmitir. Dnya ilerinde, fen bilgilerinde ise, her deiiklii yapmay, btn yeni keifleri renmemizi ve yapmamz emretmitir. Osmanl Devletini ele geiren szde aydnlar, dinimizin bu emrinin tam tersini yaptlar. Masonlara aldanarak din bilgilerini deitirmeye, dinin esaslarn ykmaya altlar. Avrupann fende ilerlemesine, yeni keiflere gzlerini kapadlar. Hatta fen bilgilerine, modern teknie uymak isteyen byk Trk sultanlarn ehid ettiler. Masonlarn elinde maa olarak, ilerlemeyi, teknikte deil de, dinde reform yapmakta, blclkte aradlar.

Hikmet ne demektir?
Sual: Hikmet kfirlerde de bulunsa almaldr deniyor. Mslmanlarda olmayan hikmet olur mu hi? CEVAP 156

www.dinimizislam.com

Hikmet, burada fen ve sanat anlamndadr. ki hadis-i erif meali: (Fen ve sanat, mminin kaybettii maldr. Nerede bulursa alsn!) [bni Asakir, Askeri] (lim, inde de olsa alnz!) [Beyheki] Bu iki hadis-i erif, dnyann en uzak yerinde, hatta kfirlerde bile olsa fen ilmini renmeyi emretmektedir.

slami ilimler ikiye ayrlr


Sual: "Dini, ilmi, edebi ve ahlaki yayn" gibi tabirler kullanlyor. Din ile ilim ayr mdr? CEVAP Byle konuup yazanlar, ya dinimizi iyi bilmiyorlar veya mezhebi kabul etmiyorlar. slami ilimler ikiye ayrlr: 1- Nakli ilimler. (Tefsir, kelam, hadis, fkh ilmi gibi.) 2- Akli ilimler. (Matematik, edebiyat ve mantk ilmi gibi.) Grld gibi, btn ilimler, slam bilgileri iinde incelenir. Dini, ilimden ayranlar, Batl yazarlarn tesiri altnda kalan kimselerdir. Dinimizde ahlak da var, edep de var, edebiyat da... Bu bakmdan "Dini, ilmi, edebi, ahlaki yayn" tabiri doru deildir. Dini denilince, dierleri kullanlmaz. Dini kelimesi kullanlmadan dierlerinin hepsini kullanmakta mahzur yoktur. slamiyet, ilmin t kendisidir. Kur'an- kerimin birok yeri, ilmi emretmekte, ilim adamlarn vmektedir. Mesela Kur'an- kerimde mealen (Bilen ile bilmeyen hi bir olur mu? Bilen elbette kymetlidir) buyurulmaktadr. (Zmer 9) Peygamber efendimizin ilmi ven ve tevik buyuran szleri o kadar oktur ve mehurdur ki, gayr mslimler dahi bunlar bilmektedir. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (lim, inde de olsa alnz!) [Beyheki] (Beikten mezara kadar ilim reniniz, alnz!) [ir'a] (Bilerek yaplan az bir ibadet, bilmeyerek yaplan ok ibadetten daha iyidir.) [Hakim] (eytann bir limden korkmas, cahil olan bin bidden korkmasndan daha oktur.) [Beyheki] (lim, benim ve dier Peygamberlerin mirasdr. Kim bana miras olursa, Cennette benimle beraber olur.) [Deylemi] slam dininde kadn kocasnn izni olmadan nafile hacca gidemez. Sefere kamaz. Fakat kocas retmezse ve izin vermezse, ondan izinsiz, kendisi iin lzumlu olan ilmi renmeye gidebilir. 157

www.dinimizislam.com

Grlyor ki, Allah telnn sevdii, byk ibadet olan hacca izinsiz gitmesi gnah olduu halde, ilim renmeye izinsiz gitmesi gnah olmuyor. Hadis-i erifte (Nerede ilim varsa, orada mslmanlk vardr. Nerede ilim yoksa, orada kfirlik vardr!) buyuruldu. Burada da, dinimiz ilmi emretmektedir. (Herkese Lazm Olan man)

Dinimizin tecrbeye verdii nem


Sual: Peygamberimiz dnyaya ait, fenne ait ilerde, (Dnya iini siz daha iyi bilirsiniz) buyuruyor. Peygamber efendimiz dnya ilerinden anlamyor muydu? CEVAP Elbette anlard ve daha iyisini de bilirdi. Ancak tecrbeye nem verilmesi iin yle buyurmutur. (Dnya ilerini siz daha iyi bilirsiniz) demek, dnyanza faydal olan eyleri bulup yapmanz iin benim bildirmeme lzum yoktur demektir. Dini vazifelerinizi, ibadetlerinizi bilemezsiniz. Onlar benden reniniz demektir. Allah telnn, insanlara olan nimetlerinin, ihsanlarnn en by, Peygamberler gndermesidir. Peygamberler gndererek, raz olduu ve raz olmad eyleri bildirmitir. Peygamberler, fen bilgilerini retmediler. (Bunlar akl ile aratrnz, bulunuz, faydal ilerde kullannz) dediler. Kendileri de, kendi zamanlarnda bilinen fen vastalarn yaptlar ve kullandlar. Daha fazlasn ve yenilerini yapmakla uramadlar. Bunlar yapmay bakalarna braktlar. Kendileri, Allah telnn bildirdii dinleri yaymaya, retmeye uratlar. Eshab- kiram, Peygamber efendimize sordu: - Yemene gidenlerimiz, orada hurma aalarn, baka trl aladklarn ve daha iyi hurma aldklarn grdk. Biz Medinedeki aalarmz babalarmzdan grdmz gibi mi alayalm, yoksa, Yemende grdmz gibi alayp da, daha iyi ve daha bol mu elde edelim? Resulullah efendimiz bunlara yle diyebilirdi: - Biraz bekleyin! Cebrail aleyhisselam gelince, ona sorar, anlar, size bildiririm. Veya, biraz dneyim. Allah tel, kalbime dorusunu bildirir. Ben de, size sylerim. Ama byle demedi. Buyurdu ki: - Tecrbe edin! Bir ksm aalar, babalarnzn usul ile, baka aalar da, Yemende rendiiniz usul ile alayn! Hangisi daha iyi hurma verirse, her zaman o usul ile yapn! 158

www.dinimizislam.com

Yani tecrbeyi, fennin esas olan tecrbeye gvenmeyi emir buyurdu. Kendisi melekten anlar veya mbarek kalbine elbette doar idi. Fakat, dnyann her tarafnda, kyamete kadar gelecek Mslmanlarn, tecrbeye, fenne gvenmelerini iaret buyurdu. Din limlerinin vazifesi de dnya ilerini retmek deildir. Yani Mslmanlara, anadan doar domaz meme aradklar gibi, igdleri ile bilecekleri, anlayacaklar ihtiyalarn, menfaatlerini, ksacas tabii vazifelerini retmek deildir. Para kazan, a kalma, karnn doyur, lokmay azna koy, yorulunca dinlen... gibi nasihatleri hayvanlara bile bildirmeye lzum yoktur. Din limlerinin vazifesi dnya menfaatlerini elde ederken, ahireti unutmamak, hak ve adaleti gzetmek, nefse uymamak ve alrken, Allaha gvenmek, geveklik yapmamak, bylece kendi kuvvetine manevi bir kuvvet de eklemek gibi faydal ve kl yollar insanlara gstermektir.

Fen ve gelimeler
Sual: Bazlar slamiyetin fen ve gelimelere mani olduunu iddia ediyorlar. Fennin dindeki yeri nedir? CEVAP Fen bilgilerine, sanata ve en modern harp silahlarn yapmaya uramak, farz- kifayedir. Dmanlardan daha ok almamz dinimiz emretmektedir. slamiyet, fenni, tecrbeyi, msbet almay emreden dinamik bir dindir. Avrupallar, fen bilgilerinin ounu ve hepsinin temelini slam kitaplarndan aldlar. Avrupallar, dnya tepsi gibi dz, etraf duvar evrili zannederken, mslmanlar dnyann yuvarlak olup, kendi etrafnda dndn biliyorlard. Hatta Musul civarndaki Sincar sahrasnda, meridyenin uzunluunu lerek bugnk gibi buldular. erh-i mevakf ve Marifetname kitaplar, bunlar uzun olarak yazmaktadr. Nurddin Batruci, Endls slam niversitesinde astronomi profesr idi. El-hayat kitabnda, bugnk astronomiyi yazmaktadr. Galile, Kopernik, Newton, dnyann dndn, mslman kitaplarndan renip syleyince, bu szleri su sayld. Galile, papazlar tarafndan muhakeme yaplp, hapis edildi. Eski slam medreselerinde ayrca fen dersleri vard. Endls medreseleri bu hususta btn dnyaya rehber olmutu. Hastalklarn mikroplardan geldiini ilk bulan, slam medeniyetinin yetitirdii bni Sinadr. Bundan 900 sene nce (Her hastal yapan bir kurttur. Yazk ki bunlar grecek bir aletimiz yoktur) demitir. 159

www.dinimizislam.com

Byk slam hekimlerinden Ebu Bekr Razi, ilk defa olarak o zamana kadar ayn hastalk sanlan kzl, kzamk ve iein ayr ayr hastalklar olduunu bulmutur. Bu slam hekimlerinin eserleri ortaada ders kitab olarak btn dnya niversitelerinde okutulmakta idi. Batda akl hastalar eytan tarafndan tutulmu kimseler olarak canl canl yaklrken, douda mslman lkelerinde bunlarn tedavisi iin zel hastaneler kurulmutu. Bugn, akl banda olan herkes, maddi ilim ile fennin nce mslmanlar tarafndan kurulduunu kabul etmektedir. Batl ilim adamlar da, bunu tasdik etmektedirler. slam lkelerine szarak ve mslman grnerek, szlerini dinletmek imkann bulan baz slam dmanlar, fennin yeni bulu ve imkanlarn yaptklar yeni silahlar anlatp Bunlar gavur icaddr, bunlar kullananlar kfir olur diyerek, cahilleri aldattlar. Allah telnn (Her eyi reniniz!) emrini unutturdular. Bu hl, mslmanlarn ilimde ve fende geri kalma sebeplerinden biri oldu. Bat, yeni alet ve silahlarla stnlk kazand. slam dmanlar, bir taraftan mslmanlar byle aldattlar, dier taraftan mslmanlar fenni beenmiyor, maddi ilimleri istemiyorlar, mslmanlk gericiliktir, yobazlktr diyerek, genleri slamiyetten ayrmaya, slamiyeti ierden ykmaya altlar. Dinimizi iyi renirsek, onlarn tuzana dmekten kurtuluruz.

Hastalktan korunmak
Sual: Bugn Hristiyan bat, tp ilminde ileri gittii halde, AIDS gibi hastalklara maruz kalmalarnn sebebi nedir? CEVAP Hristiyanln en revata olduu orta ada, byk tp limleri, yalnz mslmanlard ve Avrupallar Endlse tp tahsil etmeye gelirlerdi. iek hastalna kar ay bulanlar, mslman Trklerdir. Trklerden bunu renen Jenner, ancak 1796da bu ay Avrupaya gtrd ve haksz olarak iek asn bulan kimse unvann ald. Halbuki, tam bir zulmet diyar olan o zamanki Avrupada insanlar, hastalktan krlyordu. Fransa kral On beinci Louis 1774de iekten ld. Avrupa uzun zaman veba ve kolera salgnlarna urad. Birinci Napolyon 1798de Akka kalasn muhasara ettii zaman, ordusunda veba zuhur etmi ve hastala kar aresiz kalnca, dman olan Mslman Trklerden yardm istemek zorunda kalmt. O zaman yazlan bir Fransz eserinde yle demektedir: (Trkler, ricamz kabul ederek hekimlerini yolladlar. Bunlar tertemiz giyinmi, nur yzl kimselerdi. nce dua ettiler ve sonra ellerini bol su ve sabun ile uzun uzadya ykadlar. Hastalarda zuhur eden hyarcklar neterle yardlar. indeki svy akttlar ve yaralar tertemiz ykadlar. 160

www.dinimizislam.com

Sonra hastalar ayr ayr yerlere koydular ve salamlarn mmkn olduu kadar onlara yaklamamasn tembih ettiler. Hastalarn elbiselerini yaktlar ve onlara yeni elbiseler giydirdiler. En nihayet tekrar ellerini ykadlar ve hastalarn bulunduu yerlerde d aac yakarak ve tekrar dua ederek ve bizden hi bir cret almadan yanmzdan ayrldlar.) Demek oluyor ki, iki asr evveline kadar batllar hastalklara kar tamamen aresizdi ve ancak sonradan mslmanlardan renerek ve tecrbeler yaparak [dinimizde emrolunduu gibi gayret ederek] bugnk tp ilmini rendiler. Hakiki mslman, hem temiz olur, hem de, shhatine ok dikkat eder. Bir zehir olan alkoll ikileri imez. eitli tehlikeleri ve zararlar olduu bugn aka ispat edilen domuz etini yemez. Livata yapanlarda AIDS ismindeki bulac hastaln virsnn, domuzlarda bulunduu tespit edilmitir. Bugn, btn niversitelerde okutuluyor ki, doktorluk iki ksmdr: Biri hijyen, shhati korumak, ikincisi teraptik, hastalar iyi etmektir. Bunlardan birincisi nce gelmektedir. nsanlar hastalklardan korumak, salam kalmay salamak, tbbn birinci vazifesidir. Hasta insan, iyi edilse de, ok kere, arzal, rk kalr. te slamiyet, tababetin birinci vazifesini, hijyeni garanti etmitir. Peygamber efendimiz, Rum imparatoru Heraklius ile mektuplard. Birbirlerine eli gnderirlerdi. Bir defa, Heraklius birok hediye gndermiti. Bu hediyelerden biri de, bir doktor idi. Doktor gelince, (Efendim! mparator hazretleri beni, size hizmet iin gnderdi. Hastalarnza bedava bakacam!) dedi. Resulullah efendimiz kabul buyurdu. Emir eyledi, bir ev verdiler. Her gn nefis yiyecek, iecek gtrdler. Gnler, aylar geti. Hi bir mslman, doktora gelmedi. Doktor, utanp gelerek, (Efendim! Buraya, size hizmet etmeye geldim. Bugne kadar, bir hasta gelmedi. Bo oturdum, yiyip itim, rahat ettim. Artk gideyim) diye izin isteyince, Peygamber efendimiz, (Sen bilirsin. Eer daha kalrsan, misafire hizmet etmek, ona ikram etmek, Mslmanlarn vazifesidir. Gidersen de uurlar olsun. Yalnz unu bil ki, burada senelerce kalsan, sana kimse gelmez. nk, Eshabm hasta olmaz! slam dini, hasta olmamak yolunu gstermitir. Eshabm temizlie ok dikkat eder. Ackmadka bir ey yemez ve sofradan, doymadan nce kalkar) buyurdu. Bunu sylemekle mslman hi hasta olmaz demek istemiyoruz. Fakat shhatine ve temizlie itina eden bir mslman, salam kalr, kolay kolay hasta olmaz. lm haktr. Hi bir kimse lmden kurtulamaz ve herhangi sebeple veya bir hastalk sonucu lecektir. Fakat, o vakte kadar
161

www.dinimizislam.com

shhatini koruyabilmesi, ancak Mslmanlkta emredilen hususlara ve temizlie riayet sayesinde olur.

Derde deva
Sual: Kanser ve AIDS gibi hastalklarn kesin aresi bulunabilir mi? CEVAP Elbette bulunabilir. nk hadis-i erifte buyuruldu ki: (Derdi veren Allah, devasn da vermi, devasz dert yaratmamtr. Yalnz lme are yoktur.) [Taberan]

Matbaann ge gelmesi
Sual: Hristiyan asll bir prof., (O zaman Anadolu Mslman olduu iin matbaa ge geldi, bundan dolay da bilimde geri kalnd) diyor. Matbaa Trkiyeye niin ge girdi, Avrupa ile ayn anda girmedi? CEVAP Matbaann ge gelmesiyle Mslmanln hibir ilgisi yoktur. Yeni kefedilen bir aletin hemen btn dnyaya yaylmas nasl beklenebilir? Bu alet nce defalarca tecrbe edilir, eksiklikleri tespit edilip giderilir, sonra ilk olarak kefedildii lkede yaygnlar, daha sonra zamanla dier lkelerde yaylr. Mesela televizyon 1920li yllarda kefedilmi ve ilk TV yaynlar ngilterede yaplmtr. Trkiyede ise ilk televizyon yayn 1968de balamtr. Bu dnemde Trkiye, slamiyet ile idare edilmiyordu. Suu Mslmanla bulmak ok yanl olur. Buna ramen yarm asrlk bir gecikme olmutur ki, o tarih iin, teknolojinin ilerledii bir dnemde hi de kmsenecek bir gecikme deildir. Hristiyan profesrn maksad matbaann ge gelmesi deil, bir bahane bulup Mslmanl ktlemektir. Matbaacln Trkiyeye gelmesinin gecikmesine, kitaplar matbaa ile basld takdirde isiz kalacaklarndan korkan kitap mstensihleri, yani para karlnda kitap yazanlar da sebep olmutur. Bunlar, matbaann Trkiyeye gelmemesi iin eitli propagandalar yapmlar, divitlerini bir tabuta koyarak, Bab- liye kadar yrmlerdir. Hatta baz cahillerden faydalanarak bunlarn, (Matbaaclk slamiyete aykrdr) eklinde konumalarn salamlardr. Bu kimselerin slamiyeti ahsi menfaatlerine alet etmek istediklerini gren Osmanl Padiah sultan nc Ahmed Han, sadrazam Damat brahim Paann da yardm ile bu ii halletmek iin, slam dininin en byk reisi olan eyh-l-slamdan matbaaclk hakknda bir fetva istemitir. O
162

www.dinimizislam.com

zamanki eyh-l-slam Abdullah Efendi tarafndan verilen fetvada, (lim, fen ve ahlak kitaplarn, matbaada, az zamanda ve kolaylkla ok kitap basmak, faydal kitaplarn ucuz elde edilmelerine ve her yere yaylmalarna sebep olaca iin, matbaa yaplmas caiz ve gzeldir) denilmitir. (Behcet-l-fetava s.262) O zamann Mslmanlar buna mani olsa bile, suu, mani olanlara m, yoksa Mslmanla m yklemek gerekir? Daha sonra Anadoluya matbaa girdiine gre Mslmanla su bulmak ok yanltr, kastldr. Matbaa 1447de kefedilmi ve Trkiyede ise bu tarihten yaklak 200 sene sonra kullanlmaya balanmtr. O tarihte haberleme ve ulam vastalarnn ne kadar zayf olduu ve yukarda bildirilen dier sebep de dnlrse, bu gecikmenin slamiyet ile hi ilgisinin olmad anlalr. Matbaann bilime elbette katks vardr; fakat matbaa ile bilim arasnda direkt bir balant kurmak da doru olmaz. Matbaa kefedilmeden nce de, birok keifler yaplmtr. u anda matbaa her yerde kullanld, hatta dier haberleme ve ulam vastalar da hzla gelitii halde teknolojide geri kalm birok lke vardr. Btn bunlar gsteriyor ki, (Matbaa, Anadolu o zaman Mslman olduu iin Trkiyeye ge geldi) demenin de, (Matbaann ge gelmesi geri kalmamza sebep oldu) demenin de kastl bir iddia olduu meydandadr.

Kinatn genilemesi
Sual: Ansiklopedilerde zetle deniyor ki: (Milyarlarca yl nce, btn kinat bir tek paradan ibaretti. Bu tek parann ortasnda byk bir patlama oldu ve bu tek para birok paralara ayrld. Paralarn her biri baka bir yne doru gidiyordu. Nihayet, bu paralarn bazlar birbirleriyle birleerek eitli gezegenler ve ayr ayr galaksiler meydana getirdiler. Bu galaksiler uzayda kendi yrngelerinde dnmeye ve yzmeye devam ettiler. Dnya, iinde gnein de bulunduu bir galaksidedir. Kinatta saylamayacak kadar ok galaksi vardr. Kinat, gittike genileyen bir sistemdir. Galaksiler yava yava dnyadan uzaklamaktadr; nk kinat genilemektedir.) Ateistler bu genilemenin kendiliinden olduunu, her eyi olduu gibi bunu da Allahn yapmadn sylyorlar. Bunlara nasl bir cevap vermelidir? CEVAP Ateist, yete, hadise inanmaz. Ona ne sylesek faydaszdr. Ateist, bir galaksiyi veya gezegeni veya bir gnei yaratamad halde, kinat yoktan
163

www.dinimizislam.com

var edene inanmaz. Bir bcek, bir bitki bile yaratamaz. Var olan her aletin bir yapan elbette vardr. Hibir ey kendiliinden olamaz. Ansiklopedide bildirilen hususlar yapan Allah teldr. Orada, (Btn kinat bir tek paradan ibaretti) deniyor. O para nereden geldi? Kendiliinden mi oldu? Eer kinat geniliyorsa genileten de Odur, daralyorsa daraltan da Odur. Onun emri olmadan sinek kanadn kmldatamaz. Her eyi yaratan Allah teldr. Yerde ve gklerde bulunan btn varlklar, maddeleri, cisimleri, zellikleri, olaylar, kuvvetleri, kanunlar, balantlar yaratan, yalnz Odur. Ondan baka yaratc yoktur. Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Her eyi yaratan Allahtr.) [Zmer 62] (Sizi de, yaptnz ileri de yaratan Allahtr.) [Saffat 96] (Her eyin yaratcs olan Rabbiniz Allahtr.) [Mmin 62] (Allah, her eyin yaratcsdr. O birdir.) [Rad 16] (Her eyi O yaratmtr.) [Enam 101] (Yaratmak Ona mahsustur.) [Araf 54] Enbiya suresi, 30. yetinde de mealen, (nkr edenler, gkler ve arz kresi birbirlerine yapkken, onlar ayrdmz bilmezler mi?) buyurulmutur. Demek oluyor ki, Allah tel, fen adamlarnn ancak 50 60 sene nce meydana karabildikleri dnyann yaratln, bundan 1400 yl nce insanlara bildirmitir. Hibir ey bildirmese de, yine her eyi yaratan Odur.

Darwin ve Evrim Teorisi


Sual: Evrim teorisi hakknda bilgi verir misiniz? CEVAP Darwin, materyalistlerin iddia ettii gibi, insanlarn maymundan trediini veya bir hayvandan baka bir hayvan geleceini sylememitir. Darwin byle bir ey sylese bile bu szn ilmi bir kymeti olmaz. nsan ile hayvanlar arasndaki en byk fark, insann ruhudur. nsanlarda ruh vardr. nsanlk erefi bu ruhtan gelmektedir. Bu ruh, ilk olarak Hazret-i deme verildi. nsanlara mahsus olan bu ruh hayvanlarda yoktur. Maddecilerin bu ruhtan haberleri olmad iin, insan maymuna yakn sananlar kyor. lk insanlarn ekli, yaps, maymuna benzese de, insan insandr. nk ruhu vardr. Maymun ise hayvandr, insana mahsus olan ruhtan ve bu ruhun salad stnlklerden mahrumdur. nsan ile hayvan, tamamen ayrdr. Aralarnda, hibir zaman bir geit olamaz.

Darwini kullandlar
164

www.dinimizislam.com

Materyalistler, fen adam rolne girip, (nsanlarn maymundan trediini Darwin syledi) diyorlar. Halbuki Darwin byle bir ey sylemedi. Canllar arasnda hayat mcadelesini anlatt. (Trlerin Kkeni) ismindeki kitabnda, canllarn evreye uyduklarn, bunun iin, ufak deiikliklere uradklarn yazd. (Bir tr, baka tre dner) demedi. ngiliz lim Birliinin 1980de Salforddaki toplantsnda konuan Prof. John Durant diyor ki: (Darwinin insann kkeni ile ilgili grleri, modern bir efsane olup kt. Bu efsane, ilmi ve sosyal gelimemize zarardan baka bir ey vermedi. Evrim masallar, ilmi aratrmalar tahrip etti. imdi Darwinin teorisi diki yerlerinden patlam, geriye perian ve bozuk bir dnce yn brakmtr.) Evrimcilere gre, Neandertalar, ilk insandr, nce drt ayak zerinde yrm, daha sonra da bugnk hle gelmitir. Bu kadar ilkel olan bir mahlkun bugnk mkemmellie ulamas mmkn deildir. Btn din kitaplar, ilk insann homo sapien [iki ayak zerinde yryen ve dnebilen bir mahlk] olduunu bildirmektedir. Drt ayakla yryen hayvann bugnk insana dnebileceini hi kimse iddia etmemitir. Paleontoloji mtehassslar, bir canlnn baka tre dnmediini, canllardaki deimelerin, kendi trleri arasnda olduunu bildirirler. Btn din kitaplar, ilk insan olan Hazret-i demin, buday ektiini, ev yaptn ve kendisine on forma kitap verildiini bildirmektedir. Grld gibi ilk insann, dnyann olduka tekaml ettii bir zamanda yaratlm olduu, drt aya zerinde yryen, maaralarda yaayan mahlklarla hibir ilgisinin olmad apaktr. [Zaten btn din kitaplar, Hazret-i demin, Hazret-i Havva ile Cennette yaadn, sonra dnyaya indirildiklerini bildirmektedir. Cennetten gelenlerin baka ilkel mahlklarla ne alakas olabilir?] nc zaman sonunda yaayan Antropoit dedikleri maymun iskeleti bulununca, evrimciler tarafndan, (nsann ceddi olan maymunun kemii bulundu. nsann maymundan geldii kesinleti) gibi yalanlar yazlp, hayali resimler yapld. 1912de ngilterede C. Dawson bir fosil bulduunu syledi. Sonradan (Piltdown adam) denilen bu fosil, maymunla insan arasnda bulunan fosiller iinde en gvenilir olarak mehur oldu. Bu fosilin kafatas ve dileri insannkine, ene kemikleri ise maymunun ene kemiine benziyordu. Bylece ilk insann maymun insan aras bir mahlk olduu yazlp izildi. Din ile alay edildi. Bu fosilin pheli taraflarnn bulunduunu, bu bakmdan yeniden incelenmesini isteyen bilim adamlarna izin verilmedi. Ama son yllarda bir Alman heyeti, bu fosili inceler, pheli yerler bulur. Neticede
165

www.dinimizislam.com

Dawsonun, hile yaparak, insan kafatasna maymunun ene kemiini yerletirdii, eneye de insan dilerini koyduu aa kt. 1922de Pliosen devrine ait bir az dii bulundu. Hemen evrimciler, bunun ilkel bir insan olduunu sylediler. Bir az diinden esinlenerek, (Nebraska adam eiyle beraber) diye hayali resimler izdiler. Amerika ve ngiliz basnnda gnlerce makaleler yazld. Neticede bu diin, bir domuza ait olduu tespit edildi. Yarm kafatas, uyluk kemii ile az dii ayr ayr yerlerde bulunmu, bunlarn hepsi bir kafa kabul edilmi ve adna Java adam denilmitir. Prof. Gish bu hususta diyor ki: (Java adam denilen varlk bir maymundur. Maymun kafatas ile insan uyluu birletirilmi, adna Java adam denilmitir.) Bu kemikleri bulan ve Java adam adn veren Mr. Dubois, lmeden nce, gerei itiraf etmitir. (Java adam dediim kemikler, gerekte bir gibbon maymunudur) demitir. Madem byle u adam, bu adam yaam da, niye bir tane de, binlerce deildir? Bu husus da bunlarn uydurma olduunun baka bir delilidir. Evrimciler ne kadar urarsa urasn gne balkla svanmaz. Maymundan geldiini syleyenler olduu gibi, aydan geldiklerini syleyenleri de vardr. Bir talyan profesr, insann maymundan deil, aydan geldiine dair delil ortaya atmtr: 1- Ay, yavrusunu dverken insan gibi tokatlar, maymun ise srr. 2- Ay, diisi ile, yavrularnn grmedii bir yerde iftleir. Halbuki maymunda byle bir ey yoktur. Yavrularnn yannda da iftleir. 3- Oyuncak dkknna giden bebekler, ay oyuncaklarn tercih ederler. Bu deliller insanlarn aydan geldiini gsterir. Maymun teorisi gibi ay teorisi de, ilim adna uydurulmu bir rezalettir.

Evrim ve tesadfler
Prof. Dr. Cevat Babuna konumasna yle devam etti: nansz evrimcilere gre, bir organizma veya bunun temsilcisi olan hcreler, bir ii yapa yapa renirler ve sonunda ona gre uyum salarlar. Mesela zrafann boynu yksek dallardan gda temin etmeye ala ala uzamtr. Parmaklarmz sert cisimlere vura vura koruyucu olan trna gelitirmitir. Trler ve hcreler arasnda bir hayat sava vardr. Bu savata kuvvetli olan zayf tasfiye eder. Sadece hayatn balama noktas, btn bu iddialarn ne kadar geersiz ve sama olduunu ortaya koymaktadr.
166

www.dinimizislam.com

Dnya kurulal beri hibir sperma hcresi, dlleme grevini yaptktan sonra tekrar geri dnmek ve ana hcrelerine yapt iler hakknda bilgi vermek imknn bulamamtr. Mademki, sperma ana hcresinin ve spermann, kendisini ne gibi grevler beklediini nceden bilmesine imkn yoktur. O zaman kendisine zel yapy veren ve bir sr tedbirler aldran nedir? Spermann bana koruyucu zrh yerletiren, birtakm hcreleri yok edecek eritici silahlar tatan hangi kuvvettir? Bilim dnyasnn bile ancak 20. yzyln ikinci yarsnda renebildii insan hcresinin kromozom saysnn 46 olduunu sperma nereden biliyor? 46dan daha fazla kromozomlu bir insann sakat olacan, hatta leceini ve bu sebepten kromozom saysn yarya indirmesi gerektiini nasl renmitir? Yola kmadan nce grevinin baka bir hcreyle birlemek olduunu da bilmeden, stelik bu ilemi 20. asrda deil, onbinlerce yldan beri kusursuz olarak yerine getirmektedir. Bu bilgileri ne kendisini yapan ana hcreden, ne de dnyadaki antropologlardan veya jinekolog doktorlardan almas mmkn deildir. O halde bu tedbirler ve ince mhendislik hesaplar hangi kuvvetin eseridir? Kromozomlarn indirgeyen sperma hcresi, tad yzbinlerce genin kontroln hangi bilgisayarlarla yapmakta ve bunlarn yeterli olmadn grerek yartan niin ekilmektedir? ocuun cinsiyetini verecek kromozomlar X ve Y harfleriyle adlandrlr. Yumurtackta daima X kromozomu vardr. Sperma ise yars X, yars Y kromozomlarndan oluan bir kombinasyona sahiptir. Yumurtack, X kromozomu tayan bir sperma tarafndan dllenirse, dllenmi hcrede XX kromozomlar olur ve ocuk dii olur. Y kromozomu tayan bir sperma dllerse, ocuk XY kromozomlu olur, yani erkek olur. Buradan da anlalabilecei gibi, cinsiyeti tayin edecek spermadr, yani babadr. Bu bilgilere gre, doacak ocuklarn % 50sinin erkek ve % 50sinin kz olmas gerekir. Hlbuki gerekte bu byle olmamaktadr. Normal hayatta d artlara kadnlar erkeklere gre daha dayankldr. Mesela dk kilolu bebeklerin kuvzlerde erkek ocuklarn yaama ans, kz ocuklara oranla daha azdr. Ayn ekilde byklerde de, eitli sebeplerle erkekler kadnlardan daha ok lmektedir. Harpler, trafik kazalar vs. ele alndnda, dnya zerindeki erkek saysnn gittike azalan bir izgi izlemesi gerekirdi. Bu ekilde, sonunda sadece kadnlardan ibaret bir dnya ortaya kard. Hlbuki herkes biliyor ki, dnyada kadn erkek saysnda belirli bir denge vardr ve bu denge deimemektedir.
167

www.dinimizislam.com

Btn bunlara ramen, akl banda olmak kaydyla, her eyin tesadfen meydana geldiini syleyebilecek bir kii kabilir mi?

Evrim ideolojisi
lkemize gelen Paleontolog Prof. Dr. Duane Gish, verdii konferansta zetle dedi ki: Canllarn kkenini aratrmak iin bavurulabilecek en somut deliller, fosil kaytlardr. Yani yaratl veya evrimden, hangisinin doru olduunu saptayabilmek iin, fosil kaytlarnn, hangisini desteklediini incelemek gereklidir. Evrimciler, Tesadflerle, ilkelden gelimie doru bir ilerleme kaydederek bugne gelindi diyorlar. Evrim gerek olsayd, evrimcilerin iddia ettikleri yz milyonlarca yl boyunca gerekleen evrim srecinde, yz milyonlarca canl, kendinden nceki bir trden bir sonraki tre doru geliecekti. Bu ise, kanlmaz olarak yz milyonlarca ara-gei formunun varln gerektirirdi. Oysa byle bir durum sz konusu deildir. Fosil kaytlarnn evrimi desteklemedii ortadadr. Kediler hep kedi, maymunlar hep maymun ve insanlar hep insan kalmlardr. Evrimciler arpk deerlendirmeler yapyor. Kendi teorilerine uydurmaya altklar zamanlama metotlarn sk sk deitirerek, yeni ortaya kan bilgilerin nda evrimi geerli klmaya alyorlarsa da, bu abalarn faydasz olduunu da biliyorlar. Balangta umduu fosillerin bir trl bulunamad grlnce, fosil kaytlar ve teorisinin birbirleriyle tutarszln aklamak iin, Darwinin bulduu zm, yani fosil kaytlarnn ok eksik olduu iddias ileri srld. Oysa u anda Darwinin dneminden beri 120 yl geti ve fosil kaytlar ok miktarda artt. Bugn 250 bin farkl trn fosili mevcut. Ancak durum balangtan farkl deil. Hl Darwinin bulunmasn umduu fosillerden iz yoktur. Karmak canllarn gelimeleri iin gereken milyonlarca ylda brakmalar gereken fosillerin hibirinin mevcut olmay, bu teoriyi herhangi bir dayanaktan yoksun brakr. Bu karmak canllarn birdenbire ve evrim asndan dramatik biimde ortaya klarn aklamak amacyla giriilen jeolojik, iklimsel, atmosferik ve kimyasal abalarn hepsi kmtr. Bu kadar phe gtrmez delillere ramen, eer bir kimse bu karmak canllarn hibir iz brakmadan evrimletiine inandn sylerse, elbette bu modern bilime zttr. Bu kii, evrime, bilimsel gerekler nda deil, bilimsel gereklere ramen inandn kabul ediyor demektir. Nitekim evrimi savunan evrelerin, iinde bulunduu durum da budur. Bu ise, evrimi bilimsellikten uzaklatrarak bir ideoloji haline sokmutur.
168

www.dinimizislam.com

Evrimciler insann maymundan evrimletii dncesinde idiler. Ancak bu evrim sreci ve fosil kaytlar da yine en ok evrimciler tarafndan pheyle karlanyordu. Evrimcilerin, Maymunla insan aras olarak akladklar Australapithecus aferensis, insan gibi iki aya zerinde yrmyordu. Baz hareketler [mesela bir daldan meyve koparmak] iin ksa sreli olarak dikilmesi, onun insan olduu anlamna gelmiyordu. Gnmz paleontoloji aratrmalar ise, bunun artk soyu tkenmi bir maymun cinsi olduunu sylyorlar. Eugene Dubois, insann maymundan evrimleerek geldiini sylemiti. 1891de nce bir kafatas ve bundan 15 m. uzakta bir uyluk kemii buldu. Ardndan buluntulara 3 adet di eklendi. Dubois bunlarn tek bir canlya ait olduunu iddia etmekle kalmad, 900 cc olarak hesaplad kafatasndan hareketle ilkel bir maymun ve uyluk kemiinden hareketle de dik yryen bir insan tr olduunu ortaya att. Buna Homo erectus [Dik yryen maymun] adn verdi. Bu yanl iddia, evrimcilerce sevinle karland. Ne var ki, Dubois bile, bir sre sonra kendisinin de ikna olmadn ve bunun bir maymuna ait olduunu dndn itiraf etti. Birok bilim adam da bunun Pithecantropus tr bir maymuna ait bir kafatas olduu konusunda birletiler. kinci rnek Pekin Adam da bundan farkl deildir. Evrimciler hibir tutarl iddia ortaya koyamadlar, iddialarn destekleyen hibir fosil kayd bulunamad ve evrimin, bilimsellikten uzak deolojik bir alma olduu anlalm oldu.

Evrim efsaneye dayanr


Yerli yabanc ilim adamlarnn katld bir konferansta konuan Amerikal biyolog Prof. Dr. Kenneth Cumming dedi ki: Evrim efsaneye dayanr. yle ki, Enuma Elish destan Yunan filozoflarn ok etkiledi. Thales, Aristo ve Platon felsefi teorilerini Smerlerin destanndan esinlenerek oluturmulard. Yunan filozoflarnn doktrinleri ise Lamarcka kadar uzand. Lamarck ilk defa, canllarn basitten mkemmele doru deitiini syleyerek konuyu gncelletirdi. Lamarck, bugnk zrafalarn gemite boynunun ksa olduunu, ancak aalarn yksek dallarna uzandka boyunlarnn da uzadn iddia etmiti. Genetik biliminden habersizdi. Bugn byle bir geliimin, biyolojik olarak imknszl ispat edilmitir. Lamarcktan sonra, bu safsatay Darwin tekrar gndeme getirdi. Darwinin fikirleri, temel olarak gzlemlere ve doal seleksiyon, ayklama adn verdii bir mekanizmaya dayanr. Buna gre btn canllar,
169

www.dinimizislam.com

ortak bir ataya sahiptir ve trler bu ortak atadan zamanla, yava yava eitlenerek ortaya kmtr. Darwinin zamannda genetik ve mikrobiyoloji gibi hcre ve reme konularna bilimsel aklamalar getiren bilimler mevcut deildi. Bunun iin iddialarna kar, kesin bir ey sylenemiyordu. Bu bilimlerin ortaya kmas, Darwinin teorisini temellerinden sarst. Bu durumda evrimciler de yeni yollar aramak durumunda kaldlar ve teoriye mutasyon mekanizmas eklendi. Bu iddiaya gre, mutasyonlar, yani canlnn genetik ifresi DNAda meydana gelen hasar, bozulma ve kopmalar neticesinde yeni canllar oluuyordu ve doal seleksiyon bunlar ayklayarak gllerin hayatta kalmalarn salyordu. Oysa bu durum teoriyi kendi iinde bile elikili hale getirmiti. nk mutasyonlar canlya zarar verip yaama ansn azaltyordu. Zaten ok nadiren meydana gelen bir mutasyon, stelik de kazanlan zelliin bir sonraki nesle aktarlabilmesi iin ancak reme hcrelerinde olmas gerekirken, canlya byk zarar veriyordu. Tek bir faydal mutasyonu tanmlamak bile ok zorken, tr deitirebilecek bir mutasyonlar zincirini dnmek imknszd. 1953de Miller bir deney gerekletirdi. Evrimcilerin iddialarndaki doal seleksiyon mekanizmasnn tek bir rneinin bile mevcut olmadn, eitli sebeplerden dolay hayvan topluluklar saylarnda deime yaandn, ancak hibir zaman bir kedinin kpee, bir amn meeye dnmediini ispat etti. Molekler dzeyindeki incelemelerinde, aminoasitlerin yaplarnn evrimle aklanamayaca grld. Btn canllarda, rastgele deil, ok muntazam bir dizayn vardr. Buna gre canl organizmalar, bir makinenin paralar gibi yzlerce, binlerce parann, daha dorusu sistemin birlikte almasyla hayatlarn devam ettirmektedirler. Bu ok saydaki parann herbiri birbiri ile mkemmel bir uyum iinde almaktadr. Mesela vcudun savunma sistemleri, organizmann korunmas iin antikor oluumu, hcre temizlii ve iltihabi reaksiyon gibi karmak metotlar kullanrlar. Yara tamiri, kan phtlamas gibi birok dng reaksiyonlar meydana getirirler. Olaylarn kendine has olular ve kontroln oluumu st dzey bir dizayna iaret etmektedir. Byle stn bir dizayn tesadfler sonucu ve rastgele olumu olamaz. Bu, bir sisteme ait olan ve birbiriyle uyumlu btn paralarn, ancak o sistemi btnyle tanyan bir Yaratc tarafndan ortaya karlm olduunu ak bir ekilde
170

www.dinimizislam.com

gstermektedir. Bu paralarn her birinin yaps, i mekanizmas ve ileyiindeki harikalk da o yaratcnn varlna birer delildir. [Kuran- kerimde ilk insann topraktan, neslinin ise nutfeden yaratld bildiriliyor. lim ilerledike Kuran- kerimin bildirdii bu gerek daha iyi anlalyor.]

Evrim ve yaratl
Bilim adamlar, bir dergideki solcu bir yazara verdikleri cevab, basna da datmlar. Bu uzun mesajda zetle [ve ksa ilavelerle] deniyor ki: Dergideki yazda, Evrim teorisi rtlmeye allmaktadr denmitir. Hlbuki bahsedilen konferanslarda, Evrim teorisi rtlmeye allmam, rtlmtr. Evrim teorisi ele alnm, ateist ideolojilerin rn olan bu dogmann mesnetsizlii, bizzat bilim yoluyla ortaya konarak, teorinin pe atlmas salanmtr. Ayrca Marksist felsefeyi savunanlarn yaratl gerei karsnda ileri srdkleri teori, her adan geersiz kalm ve savunucular byk bir hezimete uramtr. Yazda, Evrim teorisi dinin en zayf noktasdr deniyor. Evrim teorisi dinin deil, materyalist felsefenin en zayf noktasdr. nk bata K. Marx ve F. Engels olmak zere materyalist felsefenin ileri gelen fikir babalarnca defalarca ifade edildii gibi, Evrim teorisi, materyalist felsefenin temel dayanan tekil etmektedir. Nitekim K. Marx, Evrim teorisini ortaya atan Darwinin kitab iin, Bizim grlerimizin doal tarihi temelini ieren kitap budur demitir. Evrim teorisi, materyalist felsefenin temeli olduu iin, bu teorinin mesnetsizliini ortaya koyan her bulgu, materyalist felsefenin ve onunla balantl btn ideolojilerin de mesnetsizliini ortaya karmaktr. te yazarn saldrgan bir tutum sergilemesinin ardnda yatan asl sebep budur. Dergi, nsanlar, yaratl iin tanrsal bir masal uydurmular. Kutsal kitaplar, btn canllarn Hazret-i demden yaratldn syler derken, dergi, btn canllarn deil, insanlarn tremesini kastetmi olmaldr. nk bilindii gibi, Kuran- kerimde Hazret-i demin ilk canl olduu ve mikroorganizmalardan memelilere kadar btn canllarn Hazret-i demden tredii gibi bir aklama mevcut deildir. Kuran- kerimde, Hazret-i demin ilk insan olduu ve insan neslinin Hazret-i demden tredii belirtilmektedir. Yazar, Doal Seme Yasas ile din asla badamaz diyor. Yazar dini bilmedii gibi, Evrim teorisini ve bilimi de bilmiyor. nk Doal Seme Yasas diye bir ey yoktur. Doal seme [seleksiyon] ise, hibir bilimsel dayana olmayan bir kelime oyunundan ibarettir.
171

www.dinimizislam.com

Yazar, nsanlar tercihlerini ya inantan, ya bilimden yana yapacaklardr diyor. Eer, nantan kastettii Yaratl inanc ise, iddias gerek ddr. Yaratl ile bilim arasnda hibir aykrlk mevcut deildir. Bilimsel gerekler, yaratln doruluunu ortaya koymaktadr. Eer nantan kastettii, Evrim teorisine olan kr krne ballk ise, yalnz bu tespiti dorudur. Bilim baka ey, Evrim teorisi baka eydir. nsanlar tercihlerini ya bilimden, ya Evrim teorisinden yana yapacaklardr. Hem bilim, hem Evrim teorisi savunulamaz. Yazar, Yaratla inananlar Evrim teorisini rtseler bile, yine de bu, insanlar yaratl masalna inandrmaya yetmez diyor. Birincisi, yaratl masal deil gerektir. Esas masal olan, eitli trlerde atomlarn uzun bir zaman ierisinde, tesadfler sonucu bir araya gelerek, elektron mikroskobu yapp, kendi vcudunun hcre yapsn inceleyen bilim adamlarna dntn iddia eden Evrim teorisidir. kincisi, Evrim teorisinin yanll, elbette ki, yaratl ispatlayan delillerden biridir. Canllarn tesadfle olumasnn imknszl, uurun varl, bu da yaratcnn varln ispatlamaktadr. Baka bir deyile, yaratl, hem bilimsel verilerin yaratl dorulamasyla, hem de yaratl dndaki alternatiflerin imknszlyla kesinlik kazanmaktadr. Yazar, Din ile bilim hibir zaman birbirleriyle uyumaz diyor. Demek ki yazar, Evrim teorisini ilim ile kartryor.

Maymundan gelen politikac


Sual: Bir politikac, (Maymundan geldik) dedi. Ben de, (Dinimizin bildirdiine gre, Hazret-i demden geldik) dedim. (Bilim varken dine uyulmaz, siz bilime kar kyorsunuz) dedi. (Sizinki bilim deil, bir teoridir, yarn da baka bir teori karsa ne yapacaksnz?) dedim. (Yeni kan teoriye uyarz) dedi. Bu politikac, maymun teorisine de inanmad, nk yeni bir teori karsa ona uyabileceini sylediine gre, srf dine kar olduu iin onu kabul ettii anlalmyor mu? CEVAP Evet, yle olduu aka anlalyor. Baka teoriyi kabul edecekse, bu teorinin doru olmadn sylemi oluyor. Bir talyan profesr, yeni bir teori karm, insann maymundan deil, aydan geldiine dair delil ortaya atmt: 1- Ay, yavrusunu dverken insan gibi tokatlar, maymun ise srr. 2- Ay diisiyle, yavrularnn grmedii bir yerde iftleir. Hlbuki maymunda byle bir ey yoktur. Yavrularnn yannda da iftleir.
172

www.dinimizislam.com

3- Oyuncak dkknna giden bebekler, ay oyuncaklarn tercih ederler. Bu deliller insanlarn aydan geldiini gsterir. Maymun teorisi gibi ay teorisi de, bilim adna uydurulmu bir hurafedir. Acaba evrimci politikac, yeni bir teoriye uyacana gre, maymundan deil de, aydan m geldiini syleyecektir? Evrimcilerin, insandan deil de, hayvandan geldiini iddia etmeleri, dini ykmak iindir. Eer din h, maymundan geldik deseydi, bunlar insandan geldik derlerdi. Hayvandan gelmeyi aalk kabul ederlerdi. Dine inanmamak iin hayvandan gelmeyi ok normal gryorlar. lk maymunun nereden geldiini evrimcilere soruyoruz. Sudan oldu diyorlarsa, suyu kim yaratt? Mahlk olunca bir yaratcnn olmas gerekir? Mahlk, yaratlan demektir. Yaratan olmazsa yaratk olmaz. Yaratcy inkr etmek kadar ahmaklk olmaz.

Glen maymun
Sual: Maymunun insan gibi glmesi, evrimin gerek olduunu gstermiyorsa neyi gsteriyor? CEVAP Evrimle hi alakas yoktur. Papaan insan gibi konuturan, maymunu gldren, ylan ayaksz yrten bir yaratcnn varln gsterir. Allah tel her hayvana bir zellik vermitir. Kpein koku almas, kedinin karanlkta grmesi, akrebin zehri, geyiin boynuzu, kirpinin dikeni, bukalemunun renk deitirmesi, kularn umas, balklarn yzmesi, aslann paralamas, yarasann engellere arpmadan gzsz umas evrimi, devrimi deil, hikmet sahibi yce bir yaratcnn varln gsterir.

Uan daireler ve UFO yalanlar


Sual: Uzayl insanlarn varl doru mudur? UFOlarn asl nedir? CEVAP Asrlardr, dinsizler, dinleri inkr etmek iin eitli yalanlar uydurdular. Mesela, dem aleyhisselam inkr etmek iin ilk insanlarn vahi olduunu, maymundan geldiini, dil bilmediini de sylerler. Halbuki Allah tel, btn eyann, ismini, ilmini ve sanatn Hazret-i deme rettiini bildiriyor. (Bekara 31) Tanrlarn Arabalar diye kurgu yazlar yazan Erich von Daniken bunlardan biri, Msr Piramitleri gibi harikalar grnce, (Bunlar insan yapamaz. Tanrlar yapm olabilir) dncesiyle hayaller retmitir. Kfir
173

www.dinimizislam.com

kafas, tanr ok olursa ok i yapar sanyor. Her eye gc yeten bir Allah dnemiyor. Dinsiz, tanrya inanmaz. Fakat Mslmanlarn itikadlarn bozmak iin birok tanrnn olduunu syler. Bunun iin Gk tanrlar veya Tanrlarn Arabalar demeleri de inkrclklarndan ileri gelmektedir. Cennetle, Cehennemle alay ederler. (Cehennemde danszler var. Biz Cenneti deil, Cehennemi isteriz) derler. Bunlar, Cehenneme inandklar iin deil, inananlarla alay etmek iin sylyorlar. ok tanrdan bahsetmeleri de bundandr. nsan maymundan gelmi diyenlere, yani evrim masalna, bilim havas vermek iin antropolog demilerdir. Aslnda vicdanl bir biyolog veya antropolog, ilme ihanet etmez. nsan kafatasna maymun veya domuz dii koyup ilim adna ortaya srmez... [Geni bilgi iin Darwin ve Evrim Teorisi maddesini okuyunuz.] Bu ileri dinsizler yrtrken, baz Mslmanlarn da UFO yalanna inanmalar, hele baz Mslmanlarn, (Merihte Mslman kardelerimiz var) demesi zerine bu yazy yazmak bize vacip oldu. Bu yazy yazmaya karar verince, birka kiiye syledim. manl bir zat, (UFOlar hakknda size bir brifing vereyim dedi. arkadala birlikte bir saat kadar sren brifingi izledik. Bu da, Danikenin etkisinde kalm. UFO diye bize, kazlarda bulunmu tarihi eserleri gsterdi. Diyelim ki o eserleri imdi yapmak mmkn deil. Bu neyi gsterir? O devrin teknikte ok ileri olduunu gsterir. Kazlarda medeniyetlere rastlanmas, eski insanlarn tamamnn vahi olmadklarn gstermektedir. Kazlarda ilkel toplumlara da rastlanmas medeniyetlerin zirveye ktn, sonra eitli sebeplerle ykldn gstermektedir. Medeniyetler zirvede iken, teknik ok ileri idi. Tb da ok ilerlemiti, her hastaln aresi bulunuyordu. Bugnk radarlar eskilerin yannda ok ilkel kalr. Her medeniyet, deprem, Hazret-i Nuhun tufan gibi bir sebeple yok olunca, yenisini kurmak iin sfrdan balamak gerekir. Bu eski medeniyetleri kuranlara, tanrlarn adamlar veya UFO demek ne kadar mantksz ve ilim ddr. UFO, Unidentified Flying Objects kelimelerinin ba harfleridir. Buna mehul uan cisimler denmitir. Yani, gkyznde grlp de ne olduu bilinmeyen eylere bu isim verilmitir. UFOlar, uzay gemisi, uan daireler, uzaydan gelen insanlar zannedildi. Hl da bunlar syleniyor. Bugnk tekniin bunlar tespit etmesi zor mu sanki? Amerikan Hava Kuvvetleri bunlarn ne olduunu aratrd. Neticede, dalarda grnen oval eylerin, bulutlarn iindeki buz kristallerinden yansyan k toplar olduu tespit edildi. Ayrca, baz sava uaklarnn uan daire eklinde olduu da bir
174

www.dinimizislam.com

gerektir. Sper gler, teknoloji savanda yapt almalar gizlemek iin, gizli almalarn UFO ile kamufle etmeye alyorlar. urann burann insanlar daire eklinde bir ey grnce, (te UFO) diyorlar. UFO, gezegenlerden gelen insan deildir. nk bugnk teknik, gezegenlerde hayat olmadn tespit etmitir. Konularnda uzman 16 bilim adam, konuyu bilimsel olarak incelemiler, UFOlarn asl olmadn bir kez daha ispat etmiler, (Daniken Durumas) isimli eserlerinde, Danikene hak ettii amar vurmulardr. Fakat buna ramen, hl lkemizde, bilimsel teknolojiye kar kan mutaassp [banaz] kimselerin bulunmasna hayret ediyoruz. Mslmanlar, gezegenlerde insan veya insan gibi canl varlk bulunmadn bildirdii iin, din dmanlar, UFO diye bir yalan uydurdular. Allaha inanmazlar. Fakat Mslmanlarn itikadlarn bozmak iin birok tanrnn olduunu sylerler. Bunun iin Gk tanrlar veya Tanrlarn Arabalar demeleri de inkrclklarndan ileri gelmektedir. Dinsizlerin hilesi oktur. Hibirinin asl yoktur. Gerei renmeli, oyunlarna gelmemeli. Sual: Gezegenlerde insan var m? CEVAP Hayr, insan yoktur. Sual: Feza sonsuz mu? CEVAP Hayr. Sonsuz sanlan feza, henz birinci semadr.

Genetik kopyalama
Sual: Genetik kopyalamadan bahsediliyor. nsan kopyalayacaklarm, bu nasl olur? CEVAP Bir yumurtay bir sperm ile dllemek, dllenmi yumurtay uygun bir ortamda gelitirmek, yoktan yaratmak deildir. Bir mahlkun resmini ekmek veya kopyasn almak gibi kolay bir itir. nsan mevcut olan eyde deiiklik yapar. Bunun iin insan deil, bir sinei bile yaratmak mmkn deildir. nsann ruhu, bitki ve hayvan ayakta tutan ruhtan farkldr. nsan, ruhu sayesinde vardr. nsann, vcudu bir marangozun aletleri gibidir. Birine, bakalarnn btn organlar taklsa, o insann aklnda, dncesinde, ilminde deiiklik olmaz. Marangozun eski aletleri yerine, yeni aletleri gelmi demektir. Alet deimekle, marangozdaki bilgi, kabiliyet deimez. 175

www.dinimizislam.com

Grmeyen gzn yerine salam gz taklrsa grr. Kan, kalbi, beyni de deise, yine dnceye tesir etmez. Salam organ, daha kolay i grr. nk insan, ruh demektir. Teorik olarak insan kopyalanabilir. Fakat ruhu kopyalanamaz. Ruhun genetik ykle alakas yoktur. Her canlda, hatta bir yumurta ikizlerinde de ruhlar farkldr. Bir evliyann veya mehur bir sanatkrn kopyas yaplsa, kopyalamadan meydana gelecek bebek byd zaman ilmi, akl, zeks ve kabiliyetleri farkl olur. Kopyalamada, gazetelerdeki ifadeye gre, ya ana veya baba yoktur. Genetik karakter anadan gelirse, anann kromozomlar kendi ana ve babasnn kromozomlarnn karmdr. Dolaysyla doacak bebek, annesinin deil, anneannesinin ve dedesinin kromozomlarn tar. Soy bakmndan kark bir hilkat garibesi olur. Bu bakmdan da insanlarda kopyalama zararl olur. Klonlama iin baz gazeteler, "nsan bir koyun yaratt, insan insan yaratyor" diye balklar attlar. Klonlamaya yaratmak denmez. nk yaratmak, yoktan var etmektir. Klonlamada, Allah tel tarafndan yaratlm bir hcrenin iindeki genetik materyal kullanlmaktadr. Bu materyaller annenin yumurtasna aktarlmaktadr. Ruh yine Allah tel tarafndan verilmektedir. Buna yaratmak denmez. Un, eker ve yadan helva yapmak gibidir. Unu, eker ve ya yoktan kimse yaratamaz. Ancak mevcut olan malzemeler kullanlarak yeni bir rn meydana getirilir. Klonlama ile meydana gelecek insan, Allah telnn verdii farkl bir ruha sahip olur. Fiziksel beden hemen herkeste aa yukar ayndr. nsan ruhu sayesinde farkllklar arz eder. Klonlama da kopyalanan sadece fiziksel zelliklerdir. Tek yumurta ikizlerinin DNA bilgileri yani fiziksel zellikler birbirinin benzeridir, ancak ruhlar farkldr. Klonlama konusunda alan talyan Prof. Dr. Severino Antinori diyor ki: "Bu klonlama fotokopi gibi deildir. Ayni kiiler imal etmiyoruz. Vcudun fotokopisi yaplabilir ama psikolojik durumu yaplamaz. Bunun iin bir insan ruhu ile birlikte aynen kopyalanamaz.

Tecrbe edin
Sual: Genetik mhendislii usul ile yaplan retime kar kp, Allahn iine karmayn! Yaratmak sadece Onun iidir! diyerek, bu usulle retilmi bir besini yememek doru mudur? CEVAP Bitkilerin ve hayvanlarn slah iin yaplan ilerde, (Allahn iine karmayn!) sz yanltr. nk onlar slah etmek, daha verimli hale 176

www.dinimizislam.com

getirmek Allahn emridir. Dinimiz, fen bilgilerini renmeyi, gelitirmeyi emreder. Peygamber efendimize, (Aalarmz babalarmzdan grdmz gibi mi yetitirelim, yoksa Yemendeki gibi alayp da, daha iyi rn m elde edelim?) diye sordular. Resulullah efendimiz, (Biraz bekleyin! Cebrail aleyhisselama sorar, bildiririm!) veya (Biraz dneyim, Rabbim, kalbime dorusunu bildirir) demedi ve (Tecrbe edin! Bir ksm aalar, babalarnzn usul ile, bir ksmn da, Yemendeki usul ile alayn! Hangisi daha iyi rn verirse, her zaman o usul ile yapn!) buyurdu. Yani fennin esas olan tecrbeye gvenmeyi emretti. Kendisi melekten anlar veya mbarek kalbine doar idi. Fakat, dnyann her tarafnda, kyamete kadar gelecek Mslmanlarn, tecrbeye, fenne gvenmelerini iaret buyurdu. Meyve ve sebzelerde yaplan teknik almalar sayesinde, daha iyi rn almak elbette ok faydaldr. Bundan yllar nce, pazarda kafa kadar bym patateslere rastladk. Merak kabilinden aldk. Piirince saman gibi olduunu grdk. u halde hormonlu, iko patates gibi tatsz tuzsuz uygulamalar elbette tasvip edilemez. Hayvanlarn da daha iyi et, st, yumurta vs. vermeleri iin onlar slah etmek faydaldr ve dinimize aykr deildir. Hatta ocuu olmayan nikhl elerin, birbirinden alnacak materyallerle, tp bebek denilen usulle, ocuk sahibi olmalarnda hi mahzur yoktur. Ancak bu muamele yaplrken haram ilenmemelidir. Genetik kopyalama usul ile elde edilen evcil hayvanlarn sala zarar yoksa buna itiraz etmek yanltr.

Tarihte medeniyetler lk insanlar vahi miydi?


Sual: lk insanlar iaretle mi anlayorlard? Ta-tun devrinin asl var mdr? CEVAP Ta devri, tun devrinin asl yoktur. nsanlarn maymundan gelmesi, uzay insanlar, Ufo yalanlar gibi bu da hayal mahsuldr. Bir karncay, bir hcreyi bile yaratmaktan aciz olan dinsizler, btn kinat yoktan yaratan Allah tely inkr maksadyla byle eyler uyduruyorlar. Her eye gc yeten Cenab- Hak, ilk insan ve ilk Peygamber olan Hazret-i dem'e her ilmi retti. Kur'an- kerimde mealen buyuruluyor ki: (dem'e btn isimleri retti.) [Bekara 31] Bu husustaki hadis-i eriflerden ikisi de yle:
177

www.dinimizislam.com

(dem, Cennetten dnyaya inince, Hak tel, ona her sanat, her ilmi retti.) [Taberani] (Allah tel, Hazret-i deme bin eit sanat retip buyurdu ki: Evlat ve zrriyetin, bir sanatla rzkn talep etsin! Dini geim vastas yapmasn!) [Hakim] lk insanlarn iaretle anlatklar da yalandr. Hristiyan ve yahudiler de, Hazret-i demin Cennette meleklerle konutuunu kabul ederler. Hadis-i erifte, (dem, Allah tel ile konuan bir Peygamberdir) buyuruldu. (Beyheki) Hazret-i demin ocuklar, kafilelerle baka baka lkelere gittiler. Ayr dil ile konutular. Bylece babalarnn bildii dilleri unuttular. (Mirat-i Kinat)

Hazret-i demin ocuklar


Hazret-i demin ocuklar da, ilimsiz, fensiz, grgsz deildi. Hazreti dem ve ona iman eden torunlar ehirlerde yaarlard. Okumak, yazmak bilirlerdi. Demircilik, iplik yapmak, kuma dokumak, iftilik gibi sanatlar vard. Yaz, ilk insan Hazret-i demle birlikte dnyaya yaylmtr. Bugn, Asya, Afrika llerinde ve Amerika ormanlarnda vahiler yaad gibi, Hazret-i demden sonra da bilgisiz, basit yaayanlar vard. Fakat, bundan dolay ne bugnk, ne de ilk adakilerin hepsi iin, vahi denilemez. Allah telnn, Hazret-i dem'e gnderdii kitaplarda, iman edilecek hususlar, eitli dillerde lgatler, namaz, oru, gusl, birok sanatlar, tb, ilalar, aritmetik, geometri gibi eyler bildirilmiti. Altn para baslmt. Hazret-i demden sonra medeniyette gerileyen kavimler olmutur. Buna ramen Hazret-i Nuh zamannda da maden ocaklar iletilip, eitli aletler, makineler yaplmt. Hazret-i Nuhun gemisinin, kazan kaynayarak hareket ettii, yani buharl gemi olduu Kur'an- kerimde bildiriliyor. (Hud 40) Kazlarda medeniyetlere rastlanmas, eski insanlarn vahi olmadklarn gstermektedir. Kazlarda ilkel toplumlara da rastlanmas, medeniyetlerin, zirveye ktn, sonra eitli sebeplerle ykldn gstermektedir. Her medeniyet yok olunca, yenisini kurmak iin sfrdan balamak gerekir. Medeniyet grafii inip kmtr. Medeniyetlerin zirvedeki durumlarn grp, eski insanlarn hepsine medeni demek nasl mmkn deilse, medeniyetler yklnca yeni kurulan medeniyet seviyesi ok dk olanlara da bakp hepsi vahi idi denilemez. Putlara tapnlan bir toplum bulununca, ilk insanlarn ok tanrya tapt da sylenemez. Yani ilk insanlar ok tanrya tapard, sonra tek tanrya
178

www.dinimizislam.com

taptlar gr ok yanltr. lk insan ve ayn zamanda ilk peygamber olan dem aleyhisselam, Allah telya ibadet ederdi. Asrlar sonra puta tapanlar kmtr. imdi bile yeryznde eitli dinler mevcuttur. Atee, inee tapanlar vardr. Herhangi bir sebeple bugnk medeniyet yklsa, Hindistanda bir kaz yaplsa, btn dnya inee tapyordu mu denir? Bu vesikalar gsteriyor ki, ilk insanlar vahi deildi. Ta, tun devri gibi devirlerin yalan olduu pek aktr, ilimle alakas yoktur. Evrimcilerin ve devrimcilerin uydurmasdr. Onlar, kendi nazariyelerine bilim derler. Evrim tenkit edilse, siz bilime kar kyorsunuz diye Mslmanlar ktlemeye alrlar. Dinimiz kesinlikle ilme kar deildir. Zaten din ayr ilim ayr deildir. Fen ilmi slami ilimlerin bir koludur. Din, ilme aykr demek, evrimci ve devrimcilerin bir iftirasdr.

Dillerin meydana k
Dinsizler, hibir vesikaya dayanmadan, srf dinleri inkr iin, ilk insann konuma bilmediini, iaretle anlatn sylyorlar ise de hadis-i erifte buyuruldu ki: (dem aleyhisselam, Allah tel ile konuan bir peygamberdir.) [Hakim] Allah tel, dem aleyhisselama, u anda dnyada mevcut btn dilleri retti. dem aleyhisselam da, Arapa, Sryanice, branice ve dier btn dillerde kitaplar yazp her dil ile konumutur. Bu husustaki delillerden biri Bekara suresinin, (Allah tel, dem'e btn isimleri retti) mealindeki yet-i kerimesidir. Hazret-i dem, Hak teldan rendii iin, varlklarn adlarn, btn dil ve lgatlar biliyordu. ocuklar btn dilleri konuuyordu. Hazret-i dem vefat edince, ocuklar kafileler halinde baka baka lkelere gittiler. Her kafile, ayr bir dil ile konuuyordu. Bylece ocuklar babalarnn konutuu dier dilleri unutmulard. O anda konutuklar dil ile kaldlar. (Mirat- Kinat)

Tarihte medeniyetler
Sual: Medeni ve medeniyet nedir? CEVAP Gzel ahlak sahibi olan ve zamannn fen bilgilerinde ykselmi olan Mslmana medeni denir. Fende ilerlemi, fakat ahlaksz olan medeni olamaz. Fende geri ve ahlak bozuk olana vahi denir. Medeniyet, ehirler yapmak ve insanlara hizmettir. Bu da, fen ile, sanat ve gzel ahlak ile olur. Ksacas, fen ve sanatn gzel ahlak ile birlikte olmasna medeniyet denir.
179

www.dinimizislam.com

Medeni bir insan, her eyden nce, gzel ahlakl, drst ve alkandr. Fen ve sanat insanlarn hizmetinde kullanr. Din terbiyesi alm, fen bilgilerini de renmitir. Sz, z dorudur. lerini son derece dikkat ile bandan sonuna kadar takip eder. Gerekirse, i saatinden fazla almaktan hi ekinmez. Byle almaktan, i grmekten zevk alr. Yalansa bile, kolay kolay iinden ayrlmaz. mirlerine itaat eder. Dininin emir ve yasaklarna titizlikle uyar. badetlerini asla terk etmez. Evladnn imanl, ahlakl yetimesine ok nem verir. Onlar kt arkadalardan, zararl yaynlardan korur. Zamann kymetini bildii iin, her iini dakikas dakikasna yapar. Vaadine sadk olur. Din ve dnya vazifelerini bitirmeden ii rahat etmez. Bir ii geciktirmek, yarna brakmak yle dursun, yarn yaplacak bir ii bugn yapar. Grlyor ki, gerek Mslman ilerici; dinsiz olan ise gericidir.

ki eit medeniyet grlmtr


Tarihte iki eit medeniyet grlmtr. Bunlardan biri ilahi dinlere inananlarn ortaya koyduu medeniyetler, dieri de inanszlarn uygarldr. Eski Hind, Asur, Msr, Yunan ve Roma uygarlklar, putperest toplumlarn dnya hayat anlaylarn gstermektedir. Onlarn ilah kabul ettikleri putlarn baz insanlara, bilhassa krallara (Firavun, Promethe, Afrodit gibi) hulul ettikleri, yani vcutlarna girip yerletii, bylece bu krallarn yar tanrlatklar kabul edilirdi. Buna gre ekillenen gnlk hayatta insanlar, asiller, aristokratlar, plepler, kyller, kleler ve daha eitli isimler altnda snflandrlr, hakim olan snflar dierlerini dini, ekonomik ve beeri bakmdan smrr ve onlara zulmederlerdi. Atinadaki hipodromlarda insanlar plak olarak spor msabakalarna sokmak, eitli adlar altnda tertipledikleri elencelerde arap ierek her trl lgnl yapmak ve Romada kle yaptklar ve gladyatr dedikleri insanlar birbirleriyle lmne dvtrmek ve a braklm aslanlara paralattrmak vaheti, zevkleri idi. Batnn ortaya koyduu uygarlk, Hristiyan olan milletlerin eski inan, rf ve detleri ile kararak yar putperest bir medeniyet olmutur. Hazret-i sadan sonra bozulmaya balayan Hristiyanlk, felsefecilerin, papalarn ve krallarnn mdahaleleriyle daha ok bozulmutur. Bylece Orta a Avrupas, puthaneye dndrlm kiliseler ile zalim derebeyi ve krallarn atolar etrafnda binbir eit hurafe ile doldurulmu kafalar, adalet ve merhametten mahrum kalbler ve cehaletin karartt darack ufuklar iinde kaba, grgsz ve yar vahi insanlarla doldu. Hastalklar aresiz, hastalar bakmsz, fakirler ve kyller hor ve zelil, ilim adamlar, dnrler tehlikeli, kadnlar her trl hakaret ve zilletin hedefi idi.
180

www.dinimizislam.com

slam medeniyeti
Mslmanlarn spanyay fethederek burada bir slam medeniyeti kurmalar ve Hal Seferleri sonunda, Avrupallar nce aknlk ve hayranlk iinde bocalamlar, sonra yava yava uyanarak, ocuklarna Endls niversitelerinde fen bilgileri tahsil ettirmeye, slam limlerinin fen bilgileri kitaplarn kendi dillerine evirmeye ve Mslmanlarda grdkleri teknik aletleri yapmaya baladlar. Bu arada slam limlerinin eski Yunan filozoflarnn bozuk kitaplarna verdikleri ilmi, inandrc cevaplar okuyarak iine dtkleri bataklklardan kurtulmaya altlar. Bu hl, slamiyetin stnl karsnda ezilen ve papazlarn aforoz tehdidiyle suskunluk iinde olan Avrupallar bu defa eski Yunan mitolojisini incelemeye, renmeye sevk etti. rendiklerini resim, heykel, felsefe ve edebiyat eseri, mzik bestesi olarak kendilerine gre yeniden yazarak ve yayarak yeni bir yol tuttular. Bunlara Rnesans, Hristiyanlk dininde yaptklar deiikliklere de reform adn verdiler. Bylece Avrupada gn getike tesiri azalan ve bir ss unsuru haline gelen bir kilise, ruhi alklarn tatmin iin sk sk deitirdikleri sanat ve estetik anlaylar ile maddi refah hedef alan bir ilim, teknoloji ve sanayileme balad. Franszlarn vndkleri Versailles saraynda bir hamam yoktu. Su ve temizlik dmanl, papazlardan balayarak, krallarda, asillerde ve halkta yaygnd. Mslman milletlerden ve bilhassa Osmanllardan grp rendiklerini tatbik ederek, zerinde asrlar boyu alp gelitirerek bugnk ilmi ve teknolojik seviyelerine ve ihtilallerle yerletirilen rejimlere ulatlar. Hristiyanln, bir fantezi ve teselli kayna olarak kabul ettikleri teslis denilen tanr inanc bir ss eyas olarak tadklar halar ile her trl elencelerinin sembol haline gelmi arap ve kilise korolarndan tremi lgn bir bat mzii ve bunlarn neticesi olarak her gn sratle artan ahlaki kntye medeniyet demek mmkn mdr? Medeniyetler iinde her bakmdan mkemmel olan slam medeniyetidir. slam limleri, medeniyeti; beldelerin imar edilerek insanln ihtiyalarn karlayacak, rahat ve huzur iinde yaayacak ekle sokulmas, insanlarn da ruhen, maddeten, fikren ve ahlaken ykselmesi eklinde tarif etmilerdir. Mslmanlarn tarih boyunca kurduklar btn medeniyetlerin kayna, mmtaz rnei ve rehberi, asr- saadettir. Tarihte olduu gibi, bugn de dinimizi iyi renip, ona uymaya alrsak, maddi ve manevi sahada en yksek bir medeniyete ulamamz son derece kolay olacaktr.

Baty taklit etmek


181

www.dinimizislam.com

Batnn btl inanlarn, moda ve ahlakszlklarn taklit etmek, medeniyet deil, milletin bnyesinde tahribat yapmaktr. slam dini, Mslmanlarn tembel, miskin oturmalarna izin vermez. Mslmanlarn her trl fen kollarnda alarak ilerlemelerini, baka dinden olanlarn fende bulduklar yenilikleri, onlardan renmelerini, bunlar kendilerinin de yapmalarn emreder. Ziraat, ticaret, doktorluk, kimya ve harp sanayiinde herkesten ileride olmalarn emreder. Mslmanlar, baka milletlerdeki her eit fen vastalarn aratrr, renir ve yapar. Fakat onlarn bozuk dinlerini, kt, irkin huylarn, detlerini almaz, taklit etmez.

Tarihi bir mektup


Osmanl devletinde Rus sefiri olarak uzun seneler alan gnatiyef, hatralarnda, Sultan II. Mahmud zamannda 1821 de Rum isyannn planlaycs, Patrik Gregoryusun Rus ar Aleksandra yazd mektubu aklamtr. Mektup yledir: (Trkleri maddeten ezmek ve ykmak imkanszdr. nk Trkler, Mslman olduklar iin ok sabrl ve mukavemetli insanlardr. Gayet marur ve izzet-i iman sahibidirler. Bu hasletleri, dinlerine ballklarndan, kadere rza gstermelerinden, ananelerinin kuvvetinden, idarecilerine [devlet adamlarna, komutanlarna, byklerine] olan itaat duygularndan gelmektedir. Trkler zekidir ve kendilerini mspet yolda ynetecek reislere sahip olduklar mddete de alkan ve gayet kanaatkrdrlar. Onlarn btn meziyetleri, hatta kahramanlk duygular geleneklerine olan ballklarndan, ahlak gzelliinden ileri gelmektedir. Trklerde nce itaat duygusunu krmak ve manevi balarn paralamak, dini metanetlerini zayflatmak gerekir. Bunun en ksa yolu, milli gelenek ve dinlerine uymayan yabanc fikir ve hareketlere altrmaktr. Maneviyatlar sarsld gn, Trklerin kendilerinden eklen ok kudretli, kalabalk ve zahiren hakim kuvvetler nnde zafere gtren asl kudretleri sarslacak ve onlar maddi vastalarn stnl ile ykmak mmkn olabilecektir. Bu sebeple, Osmanl Devletini tasfiye iin, sadece harp meydanlarndaki zaferler kfi deildir. Hatta, sadece bu yolda yrmek, Trklerin haysiyet ve vakarn tahrik edecei iin, dikkatli olmaldr. Yaplacak i, Trklere hissettirmeden, bnyelerindeki tahribat tamamlamaktr.) Bu mektuptaki (Trklerin maneviyat ve dinlerinin yklmas iin, onlar yabanc detlere altrmak ve onlara hissettirmeden bnyelerindeki bu
182

www.dinimizislam.com

tahribat tamamlamaktr) ifadesi ok ibret vericidir. Bu hedeflere ise, Batnn inan, moda ve ahlakszlklarn taklide altrmakla ulalr. O halde oyuna gelmemelidir.

Bat ve vahet
slamiyeti bir vahet olarak tantan Hristiyanlarn yaptklar vahetler oktur. Din namna yaplan Engizisyon zulmleri, Sent Bartelemi facias ve buna benzer toplu ldrmeler, Hristiyanlarn, mezhepleri farkl olan dindalarna ve dier dinlere kar gsterdikleri akl ermez vahetleri birer birer tehir etmektedir. Mslman idareciler arasnda hibiri, hibir zaman Hristiyanlarn yaptklar gibi, zulmler yapmamtr. slamiyette hibir mahlka zulm yapmak caiz deildir. Mslman din adamlar zulme mani olmutur. ngiliz ilim adam Lord Davenport, Hazret-i Muhammed ve Kuran- kerim adndaki kitabnda diyor ki: (Ahlak zerinde son derece titizliidir ki, Mslmanln az zamanda sratle yaylmasna sebep olmutur. Mslmanlar, muharebede klnca boyun emi olan baka din adamlarn, daima af ile karlamlardr. Juryo diyor ki: Mslmanlarn Hristiyanlara kar davran ile, papaln ve krallarn Mslmanlara reva grd muamele, asla birbirine benzetilemez. Mesela 1572 yl Sent Bartelemi yortu gn, IX. arl ve Kralie Katerinann emri ile Paris ve civarnda 60 bin Protestan ldrld. Byle nice ikencelerde dklen Hristiyan kanlar, Mslmanlarn harp meydanlarnda dktkleri Hristiyan kanlarndan kat kat fazladr. Bunun iindir ki, birok aldanm insan, slamiyetin, bir zulm dini olduu zannndan kurtarmak gerekir. Papaln vahet ve yamyamlk derecesine varan ikenceleri yannda, Mslmanlarn gayri mslimlere kar davranlar, ok yumuak olmutur. Chatfeld diyor ki: (Mslmanlar, Hristiyanlara kar, Batllarn Mslmanlara kar uyguladklar gaddar muameleyi uygulasalard, bugn Douda tek Hristiyan kalmazd.) slamiyet, baka dinlerin hurafe ve pheler batakl ortasnda, iek temizlii ile ykselmi, akli ve fikri asaletin sembol olmu bir dindir. slamiyet, ilahlara insan kan dkmek facia ve felaketinden beeriyeti kurtard. Bunun yerine, ibadeti ve sadakay getirmekle, insanlara iyilii emir etti. Sosyal adaletin temelini kurdu. Bylece,
183

www.dinimizislam.com

kanl silahlara hacet brakmadan dnyaya kolayca yayld. [slam cihad da bu demektir.] lim davasna Mslmanlar kadar bal ve saygl hi bir millet gelmemitir denilebilir. Muhammed aleyhisselamn pek ok hadisleri, samimi bir ilim tevikisidir ve ilme sayg ile doludur. slamiyet, ilme maldan daha ok kymet vermitir. Muhammed aleyhisselam, daima ilim renmeyi ve yaymay emretmi, Eshab da, bu yolda almlardr. Bugnk fen ve medeniyetin, eski ve yeni eserlerin ve edebiyatn koruyucular, Emeviler, Abbasiler, Gazneliler ve Osmanllar zamanndaki Mslmanlar olmutur.) Buraya kadar baz paralarn yazdmz Davenportun ngilizce kitab, misyonerler tarafndan piyasadan toplanarak, yok edilmek istenmitir.

Araplarn Mslman oluu


slamiyetten nce Arabistan lnde oturanlar, yar vahi bedevilerdi. Putperest idiler. Birok putlara taparlard. lkel bir hayat srerlerdi. Kz ocuklarn diri diri gmmek gibi detleri vard. Bu yarmada, bir yol zerinde olmad iin, ne Byk skenderler, ne Persler, ne Romallar Araplarla hi uramam, birok kavimlerle savatklar halde, Araplarn yanndan gememilerdi. Bu sebepten, ranllarn, Romallarn ahlakszlklar, zulmleri, hilekrlklar Araplara bulamad. te byle aciz, zavall, fakat saf ve temiz olan bir kavim, onlara rehberlik eden Muhammed aleyhisselamn getirdii slam dini sayesinde birdenbire deimi, tam bir medeniyete kavumu, harikulde [olaanst] bir gayret ile 30 yl iinde, arkta Trkistan, Hindistan; batda spanya olmak zere akla hayret veren ok kudretli bir slam devleti meydana getirmitir. limde, fende ve medeniyette son derece ilerlemiler, o zamana kadar bilinmeyen birok ey kefetmilerdir. lim, fen, tp ve edebiyatta en yksek mertebeye varmlardr. limde o kadar ileri gitmilerdi ki, Papalar bile Endls niversitelerinde okuyor, dnyann her tarafndan koup gelenler, bu niversitelerde fen ve tp tahsil ediyorlard. O zamann Avrupasndan bahseden John W. Drapper gibi tarafsz bir tarihi, Avrupann manevi inkiaf ismindeki eserinde yle demektedir: (O zamanki Avrupallar, tamamen barbard. Hristiyanlk onlar barbarlktan kurtaramamt. Hristiyan dininin baaramadn, slam
184

www.dinimizislam.com

dini baard. spanyaya gelen Araplar, nce onlara ykanmasn rettiler. Sonra, onlarn zerindeki para para olmu, bitlenmi hayvan postlarn kararak, temiz, gzel elbiseler giydirdiler. Evler, konaklar, saraylar yaptlar. Onlar okuttular. niversiteler kurdular. Hristiyan tarihiler slama kar olan kinlerinden tr, bu hakikati gizlemeye almakta, Avrupann medeniyette Mslmanlara ne kadar borlu olduunu bir trl itiraf edememektedirler.) 30 yl iinde bir vahi kavmi, hem de kk bir insan topluluunu, dnyann en muazzam, en medeni, en yksek ahlakl, en yksek seciyeli, en kahraman, en bilgili bir millet hline getirmek, herhangi bir insann, bir liderin, bir kumandann yapaca i deildir. Bu, ancak Allah telnn lemlere rahmet olarak gnderdii Peygamber efendimizin mucizesidir.

Fende ileri olmak


Sual: Fende ilerlemek medeniyette de ilerlemek saylr m? CEVAP Medeniyet, sadece fende ilerlemek deildir, fen vstalarn insanlarn hayrna kullanmaktr. Eer insanlarn zararna kullanlyorsa, ona medeniyet deil vahet denir. Gl bir lke, atom bombas yapp dier lkeleri yok ederse, bu medeniyet olmaz.

Medeniyetin beii neresi


Sual: Medeniyetin beiinin Avrupa olduu doru mudur? CEVAP Avrupann ilimde, teknikte ve sanayide ilerlemeye balamas, son yz seneden beri olmutur. 1494 senesine kadar, Avrupallar vahet, cehalet, pislik ierisinde yayorlard. Bu srada slam lkeleri, hristiyan Avrupann tam tersi bir idare altnda idi. Arabistan, Irak, ran, Msr, Trkistan, Emevi ve Abbasi halifelerinin idaresiyle her cihetten, maddi ve manevi terakkiler yapm idi. O zaman mslmanlar, ruhen ferah, maddeten de refah ierisinde idiler. Mslmanlar, spanyay, Endls Emevi sultanlarnn emri altnda, en gzel ekilde imar etmi, medeniyetin en yksek zirvesine ulamlard. lim, sanat, ticaret ve ziraata ve gzel ahlaka ok nem verilmiti. spanya nceleri, Gotlar elinde vahi bir yer iken, mslmanlarn idaresine kavutuktan sonra, sanki Cennet baheleri gibi olmutu. Avrupal ilim adamlar ve sanayiciler, ilelebet mslmanlara teekkr etseler, yine slamiyetin hakkn deyemezler. nk, Avrupaya ilim kvlcm, ilk defa
185

www.dinimizislam.com

Endls mslmanlarndan sramtr. Ortaada, Endlste ortaya kan parlak medeniyet, Endlsn dna taarak, Avrupaya yayld. Endlsteki medeniyeti gren kabiliyetli baz Avrupallar ortaya kt. slam limlerinin kitaplarn, Avrupa lisanlarna tercme ettiler. Bunlarn, tercme ve telif ederek, nerettikleri kitaplar sayesinde, Avrupa halk cehalet uykusundan uyanmaya balad. Birok yet-i kerime ve hadis-i eriflerde ilim, sanat ve ticaret emredilmektedir. Ayrca, ana-babaya, akrabaya, yetimlere, acizlere, kimsesizlere, komulara, yolculara ve klelere iyilik ve ihsanda bulunmay, onlarn haklarn gzetmeyi de emretmektedir. Bugnk Avrupallarn dedeleri, medeniyet vastas olan bu eylerden habersiz iken, slam lkelerinin her tarafnda muntazam mektepler, medreseler, fakir ve yoksullar iin bakm evleri, ahaneler, hanlar, hamamlar ve daha nice hayr ve iyilik messeseleri kurulmutu. Mslmanlar, ayrca bu hayr messeselerinin devam ve giderlerinin karlanmas iin, hususi yardm tekilat olan vakflar kurmulard. Grld gibi medeniyetin beii hristiyan lkeleri deil, mslman lkeleridir.

Bir batlnn itiraf


Aada konumasn aldmz bayan Carly Fiorina, dnyann en byk irketlerinden HP'nin ynetim kurulu bakan. Bu irket, Microsoft gibi, Linux gibi dnya devlerinden birisi olup esas itigal alan Biliim Teknolojileri. Geen Mays aynda Compaq Bilgisayar firmas ile birlemiler. Bayan Fiorina Temmuz 1999'dan beri bu irkette. Bundan nce 20 yl ABD'nin telefon irketi AT&T 'de st dzey grevlerde bulunmu ve AT&T ile ilgili bir firmada bakan olarak alm. Stanford niversitesi'nin "Ortaa tarihi ve felsefesi" blmn bitirmi ve eitli dallarda master yapm. Minneapolis, Minnesota'da 26 Eyll 2001 "Teknoloji, piyasalar ve hayat tarzmz: Gelecekte neler olacak?" konulu bir konferansa, Carly Fiorina, ana konumac olarak davet edildi. Konumasnn son dakikalarnda tarihten rnekler vererek deerlendirmeler yapt. Aada belirtilen adresteki konumann son ksmlarna ait tercme yle: "Konumam tarihten bir rnek ile bitirmek istiyorum: Bir zamanlar tarihte yle bir medeniyet vard ki, o dnemin en byk medeniyeti idi. Bu medeniyet birok ktalara yaylm, snrlar okyanustan okyanusa, kuzey iklimlerinden tropik iklimlere ve llere kadar uzanmt. O medeniyetin tebaas olarak, farkl rklardan, farkl dillerden, farkl kltrlerden yz milyonlarca insan yaamt.
186

www.dinimizislam.com

Bu medeniyette konuulan dillerden bir dil, dnyada ok konuulan bir dil haline gelmi ve farkl ktalardan insanlar arasnda kpr olmutu. Bu medeniyetin ordusundaki farkl milletlerden olan askerler, dnyann belki de hibir zaman grmedii bir bar sundu, tebaasna ve dnyaya. Bu medeniyetin tacirleri, Latin Amerika'dan in'e ve arada kalan btn lkelere ulamlard. Yeni bulular bu medeniyetin temel talarndan biri olmutu. Bu medeniyetin mimarlar, yerekimi hesaplarna dayanan binalar yapmlar, matematik bilginleri, bilgisayarn temel logaritmas olan algebray (cebiri) bulmular ve kodlamay kefetmilerdi. Doktorlar, hastalklara yeni ilalar bulmular, uzay bilginleri gkyzndeki yldzlar incelemiler ve onlar isimlendirerek, bugnk uzay almalarnn temellerini atmlard. Edipleri, binlerce romantik ve sihirli hikayeler yazmlar ve airleri kendilerinden ncekilerin yazmad ekilde sevgi stne iirler yazmlard. teki medeniyetler yeni fikirlerden korkarken ve sansr uygularken, bu medeniyet devaml yeni fikirlere ak olmu ve bilgiyi, kltr devaml canl tutmutu. Gnmz Bat medeniyeti de bu zelliklerin bir ouna sahip, fakat benim szn ettiim medeniyet, 800'den 1600 ylna kadar uzanan ve Osmanl mparatorluu'nu da iine alan, Kanuni Sultan Sleyman'lar gibi hkmdarlar yetitiren slam medeniyetidir. Bu medeniyetin bize sunduu miras, bugnk Bat medeniyetinin temelini oluturmaktadr. Bugnk teknoloji slam matematikilerinin sayesinde vardr. Suf yazar Mevlana gibi yazarlardan ok eyler aldk. Kanuni Sultan Sleyman gibi hkmdarlardan tolerans gstermeyi ve liderlii rendik. Bu medeniyetten dersler karmalyz. Bu medeniyetin sunduu liderlik mirasa deil, yeniliklere dayanm, Hristiyanlk, Mslmanlk ve Yahudilik gibi farkl farkl din ve kltrler mozaiini esas almt. Zaten bu ekilde de 800 yl ayakta kald. u anki gibi kritik zamanlarda, biz de tarihteki bu medeniyetten ders almal ve onun gibi sosyal yap ve liderler yetitirmeliyiz. zetle, bu konuya, liderlik mevzuundaki tartmaya ve fikir teatisine dikkatlerinizi ekmek istiyorum. " KAYNAK http://www.hp.com/hpinfo/execteam/speeches/fiorina/ Carly Fiorina Minnepolis, Minnesota
187

www.dinimizislam.com

September 26, 2001 "Technology, Business and our way of life: Whats next"

Byk devlet olmann srr


Sual: Osmanllarn her sahada ilerlemelerinin ve bu kadar baarl olmalarna ramen yklmalarnn sebebi nedir? CEVAP Yirminci asrn tannm psikologlarndan Amerikal Terman diyor ki: Osmanl ordular Avrupada ilerliyor, Viyana elden gidiyordu. Viyana gidince, btn Avrupann mslmanlarn eline gemesi ok kolay olacakt. Osmanllar, Avrupaya slam medeniyetini getiriyor, ilim, fen, ahlak, nurlar, Hristiyanln karartt, uyuturduu yerlere, zindelik, insanlk, huzur, saadet sayordu. Asrlarca, diktatrlerin, kapitalistlerin, papazlarn zulmleri altnda inleyenler, slam ilimleri ile, slam ahlak ile, insan haklarna kavuuyordu. Avrupa diktatrleri ve ncelikle Hristiyan kiliseleri, Osmanl ordularna kar son gayretlerini harcyorlard. Bir gece, stanbuldaki, ngiliz sefiri, Londraya tarihi mektubunu yolladm. Buldum... Buldum!.. Osmanl ordularnn ilerleme sebebini buldum. Onlar durdurmann yolunu buldum diyor. yle yazyordu: (Osmanllar ele geirdikleri her yerde din, rk fark gzetmeksizin, setikleri ocuklarn zeklarn lyor, ileri zekllar ayrarak, medreselerde okutup, slam terbiyesi ile yetitiriyorlar. Bunlar arasndan da setiklerine, saraydaki Enderun denilen yksek okulda, o zamann en ileri bilgilerini veriyorlar. te, Osmanl siyaset adamlar, bakumandanlar, byle seilen, yetitirilen keskin zekl ahsiyetlerdir. Sokullular, Kprller, byle yetimitir. Osmanl aknlarn durdurmak, Hristiyanl kurtarmak iin biricik are, Enderun mekteplerini ve medreseleri datmak, onlar ierden ykmaktr.) Bu mektuptan sonra, ngilterede, Mstemlekeler nezareti [Smrgeler Bakanl] kuruldu. Burada yetitirilen casuslar ve Hristiyan misyonerleri ve masonlar, yalan propaganda ve yaldzl vaatlerle avladklar cahilleri Osmanl devletinin kilit noktalarna yerletirmeye ve bu kuklalarn eli ile; medreselerden fen, ahlak derslerini, hatta, yksek din bilgilerini kaldrmaya, mslmanlar cahil brakmaya uratlar. Bu sinsi kampanyalarnda, Tanzimattan sonra tam baar saladlar. slam devleti ykld. slamiyetin dnyaya nerettii saadet, huzur nurlar snd.

188

www.dinimizislam.com

Allah alana verir


Sual: Medeni insan nasl olur? Avrupallar mslmanlardan daha medeni midir? CEVAP Medeni bir insan, her eyden nce, gzel ahlakl, drst ve alkandr. nce din terbiyesi alm, fen bilgilerini de renmitir. Sz z dorudur. mirlerine itaat eder. Dininin emir ve yasaklarna titizlikle uyar. badetlerini asla terk etmez. ocuklarnn imanl, ahlakl yetimelerine ok nem verir. Onlar kt arkadalardan, zararl yaynlardan korur. Zamann kymetini bildii iin, her iini dakikas dakikasna yapar. Vaadine sadk olur. Din ve dnya vazifelerini bitirmeden ii rahat etmez. Bir ii yarna brakmak yle dursun, yarn yaplacak bir ii bugn yapar. Ecdadmzn bu meziyetlerine sahip olursak, maddi ve manevi ykselir, her iimizde muvaffak olur, Rabbimizin rzasn kazanrz.

Bat ve Medeniyet
Batllar byle midir? manlar, ahlaklar phesiz byle deildir. Hele kinci Cihan Harbinden sonra, saylar artan sapk fikirli, adi ruhlu insanlar bakalarn da bozmaktadrlar. Fakat yukarda yazdmz gibi olmaya ve sapk fikirlileri terbiye etmeye almaktadrlar. Zahiri temizliklerine gelince, slam dininin emrettii temizlii tatbik ediyorlar. Baz sokaklarda tek p paras yoktur. Parklar bir iek deryas halindedir. Her taraf, her dkkan, herkes ve grnleri tertemizdir. imdi slam dininin bize emrettii eylere bakalm. Bunlar bize ahlakmz, bedenimizi ve kullandmz eyleri temizlemeyi emrediyor. O halde demek oluyor ki, hakiki medeniyet esaslar bizim dinimizde bulunmaktadr ve Orta adaki slam medeniyeti ancak bu sayede meydana gelmitir. imdi milletimiz ne yapyor? slamiyet iyi bilinmedii iin, unutturulduu iin, her eyden nce tembeldir. Allah telnn emir ve yasaklarna pek nem vermez. Zevke dkndr. abuk yorulur. Adam sendecidir. Bir bina yapar, tamirine enir. Az alp ok kazanmak ister. Bir ie baladktan biraz sonra gever. Bulgarlar "e Trk gibi bala, Bulgar gibi bitir!" derler. lkemizdeki, dedelerimizden kalma, muazzam sanat eserleri bakmszlk ve tamirsizlikten dolay harap olmaktadr. nce, Ehl-i snnet limlerinin bildirdikleri doru imann ne olduunu renelim. Sonra, bu rendiimize uygun olarak inanalm. man bozuk olan, Allah telnn rzasna, sevgisine kavuamaz. Onun rahmetinden, yardmndan mahrum kalr. Rahat, huzuru bulamaz. 189

www.dinimizislam.com

manmz dzelttikten sonra, ahlakmz da dzeltmek, slamiyete smsk sarlmak yani Allah telnn ve Peygamber efendimizin emirlerine ve yasaklarna uymak, kalblerimizi temizleyerek, nefslerimizi ve shhatimizi slah etmek gerekir. Byle yapanlarn kalbi, hep iyilik yapmak ister. Ktlk yapmak hatrna bile gelmez. Ruh ve kalb temiz ve beden kuvvetli olunca, el ele vererek kardee ve son derece drst olarak almak kolay olur. Din dmanlarnn, mnafklarn ve mezhepsizlerin szlerine, propagandalarna aldanmamaldr. Eer byle hakiki mslman olur ve faydal iler yaparsak, Kur'an- kerimin Tin suresinde beyan buyurulduu gibi, Allah tel bizden raz olur, bize yardm eder. Eer imanmz dzeltmez ve Muhammed aleyhisselamn dinine uymaz ve hayrl i grmez, sapk, bozuk inanlar uruna dvr veya kendi ahsi menfaatlerimiz iin gayr meru yollara saparsak, Allah tel bizi aalarn aas yapar.

Allah alana verir


slam ilimleri iki ksmdr: Birincisi Din bilgileri, ikincisi Fen bilgileridir. slam limi olmak iin her ikisini de renmek gerekir. Din bilgilerini renmek ve yapmak, her mslmana gerekir. Yani Farz- ayndr. Fen bilgilerinden gerekenleri yalnz bu ite megul olanlarn renmeleri ve yapmalar gerekir. Yani Farz- kifayedir. Bu iki farz yerine getiren millet, muhakkak ilerler. Medeni olur. Kur'an- kerimde mealen buyuruldu ki: (Ahiret nimetlerini isteyene o nimetleri, dnya nimetlerini isteyene de dnya nimetlerini veririz.) [ura 20] stemek laf ile olmaz. Sebebe yapmak, yani almak gerekir. Allah tel, dnya nimetlerine ve ahiret nimetlerine kavumak iin, alanlara dilediklerini vereceini vdediyor. Mslman olsun, olmasn, beendii gibi alan herkese, vereceini bildiriyor. Avrupallar, Amerikallar, Japonlar byle altklar iin dnya nimetlerine kavuuyorlar. Ortaadaki Mslmanlar, byle altklar iin, medeniyet rehberi olmulardr. Abbasilerin ve Osmanllarn son zamanlarnda, i ve d dmanlarn tesirleriyle, fen bilgilerini renmekten ve retmekten, fen ve sanat zerinde almaktan mahrum edildiler. Bu sebeple muazzam devletleri kt. Din bilgisi, iman, ibadet ve ahlaktan ibarettir. Bu nden biri noksan olursa, din bilgisi, tamam olmaz. Noksan olan eyin faydas olmaz. Eski Romallarda, Yunanllarda ve Avrupadaki, Asyadaki devletlerde fen bilgisi vard. Fakat din bilgisi noksand. Bunun iin, fen ve teknikte nail olduklar nimetleri kt yerlerde kullandlar. Bir ksm sanat eserlerini
190

www.dinimizislam.com

zevklerde, fuhularda kullandlar. Bir ksm da teknik vastalarn, insanlara zulm, ikence yapmakta kulland. Medeni olmalar yle dursun, paralandlar, ykldlar, yok oldular.

Yine her sahada ileri olamaz myz?


Sual: Mslmanlar ortaada medeniyette ok ileri gitmiler. Bunun sebebi slamiyeti yaamalar olmu. imdi de mslmanlar dinimizin emirlerine uysalar, yine her sahada ileri olamaz myz? CEVAP Elbette oluruz. slamiyetin hkmleri ifas kesin ila gibidir. Kim ierse, yani tatbik ederse faydasn grr. nanarak ienler ahirette de faydasn grrler. nanmadan ierse sadece dnyada grr. Hakiki mslman olmak demek, yalnz dete tbi olarak ibadet etmek deil, slamn emrettii gzel ahlak edinerek, insanlk vazifelerini yaparak, ruhen de tertemiz olmak demektir. badet eden, fakat hileyi zek eseri sayan, insanlar aldatan, hatta bazen muzr propagandalara aldanarak insan ldren, ortal yakp ykan, yalan syleyen bir kimse, mslman olduunu sylese de, hakiki mslman deildir. Allah tel, Kur'an- kerimde (Furkan) suresinde, bir mslmann nasl olmas icap ettiini beyan buyurmutur. Bunu tefsir etmek iin Ehl-i snnet limleri ziyadesi ile kitap yazmlardr. Fakat biz, kendimizi hl fena huylardan kurtaramyor, Kur'an- kerimde bildirildii gibi almyor, szne sadk olamyor, sokaklarmz pislik iinde bir harabeye eviriyor, ruhen ve bedenen temizlenemiyoruz. Halbuki, elimizde bize btn bu gzel eyleri emreden, ne yapmamz gerektiini ak ak bildiren, Allah telnn kelam (Kur'an- kerim) ve Peygamber efendimizin emirleri ve Ehl-i snnet limlerinin kitaplar vardr.

En stn din
Allah tel, Kur'an- kerimde mealen yle buyurmaktadr: (Allah, Resuln, hidayet ve hak din, slamiyetle gnderdi. slam dinini, dier dinler zerine stn kld. [Muhammed aleyhisselamn hak] Peygamber olduuna ahid olarak Allah yeter.) [Feth 28] (Mrikler istemese de, slam dinini dier btn dinlerden stn klmak iin resul Muhammed aleyhisselam, [sebeb-i hidayet olan] Kur'an ve slam dini ile birlikte gnderen Allah teldr.) [Saf 9] Ve Allah tel vd ediyor: (Allah kredenlerin mkafatn verecektir.) [l-i imran 144] Burada kretmek demek, dinimizin istedii gibi, tam mslman olmak demektir. Allah telnn verdii nimetleri, Onun emrine uygun olarak 191

www.dinimizislam.com

kullanmak demektir. Bugn dnyada bir milyardan ziyade mslman olduu bildirilmitir Yani, dnyada her 4 kiiden biri mslmandr. Eer bu mslmanlar, Allah telnn emrettii gibi, ruhen ve bedenen tertemiz insanlar olur, birbirlerine kardee balanr, alr, her sahada ilerlemeye balarsa, Allah tel da, onlara mkafatn verecek, o zaman mslmanlar, tpk ortaada olduu gibi, medeniyetin en nne geeceklerdir. Allah tel, bize bunu vaat ediyor. Allah tel, hibir zaman vdinden dnmez.

slam Ahlak
Bugn, btn hristiyan lkelerinde, bir ocuk dnyaya gelir gelmez, buna bozuk dinlerinin icablarn yapyorlar. Her yataki insanlara, yahudilii ve hristiyanl titizlikle alyorlar. Mslmanlarn imanlarn, dinlerini almak ve yok etmek ve onlar da, hristiyan yapmak iin, slam lkelerine paket paket kitap, bror ve sinema filmleri gnderiyorlar. O halde mslmanlar, din cahillerinin hilelerine, yalanlarna aldanmamal, bize emanet edilen ocuklarmza sahip olmalyz. Onlara sahip olmak da, dinimizin emirlerine uygun olarak yetitirmekle olur. Hadisi erifte buyuruldu ki: (Ahlaknz gzelletirin!) [bni Lal] En vahi hayvan bile terbiye ile ehliletiriliyor. Hibir zaman elma ekirdeinden portakal olmaz. Fakat elma fidann byterek, lzumlu a ve kltrel tedbirlerle kaliteli elma veren bir aa olarak yetitirmek mmkndr. Bunun gibi insan tabiatnda bulunan baz arzular yok edilemez, fakat terbiye edilebilir. Her eyi, zdd krar. Kt huylar, iyi huylar yok eder. Bu bakmdan kendini zorla da olsa iyi iler yapmaya altrmal, onlar det haline getirmelidir. ocuk, ileri ve ahlak iyi olan insanlarla arkadalk ettirilirse, gzel huylar kendiliinden onun tabiat olur. Bu esaslar dahilinde ocuklar yetitirilirse dnya ve ahret saadeti elde edilir. Kyamet gn, ana-baba, ocuuna retmesi gereken ilimlerden mesul olacak, vazifesini yapmam ise, yahut kusur etmi ise cezaya arptrlacaktr. ocuklarn slam terbiyesi zerine yetitirmiyenler, dnya ve ahret felaketine maruz kalacaklardr. Ne mutlu ocuunu slam ahlak ile yetitirenlere.

Alman Prof. Neumarkn itiraflar


Ord. Prof. Fritz Neumark (1900-1991), Hitlerden kaarak 1933te Trkiyeye gelir. stanbul niversitesi ktisat ve Hukuk fakltelerinde dersler vermitir.
192

www.dinimizislam.com

20 Temmuz 1936'da kurulan ve 1937 yl yaz smestresinde faaliyete geen ktisat Fakltesi'nde (Umumi ktisat ve Maliye Teorisi Krss) bakanl da yapmtr. [1952de dndkten sonra Frankfurt niversitesinde rektrlk yapmtr.] Alman profesr Neumark ile bir ksm talebesi Boaziinde geziye karlar. Talebelerden biri Prof. Neumark'a, (Avrupa bizi neden sevmez?) diye sorar. Prof. Neumark u cevab verir: (ok samimi olarak itiraf edeyim ki, Avrupal, Trkleri sevmez ve sevmesi de mmkn deildir. Asrlardr kilisenin Trk ve slam dmanl Hristiyanlarn hcrelerine sinmitir. Sebeplerine gelince: 1- Mslman olduunuz iin sevmez. 2- Sizler farknda deilsiniz ama, onlar u gerein farkndadrlar: Tarihten Trk karlrsa tarih kalmaz. Osmanl arivi tam olarak ortaya karsa, bugnk tarihlerin yeniden yazlmas gerekir. 3- Avrupa'nn pazar idiniz. imdi Avrupa'y pazar yapmaya baladnz. 4- En az 400 yl Avrupa'da srtmzda ve ensemizde at koturdunuz. 5- Seluklular Anadolu'yu, Osmanllar ise orta Avrupa ve Balkanlar Hal ordusuna mezar ettiler. 6- Sizi silah ile yenemeyenler, sizleri kendilerine benzeterek hakimiyet saladlar. 7- Seluklu ve bilhassa Osmanl, slamiyet uruna her eyini feda etmeseydiler, slamiyet bugn belki sadece Hicaz'da varln devam ettirirdi, kald ki Vehhabilii kuranlar da, ngiliz Dominyon Bakanl'nn adamlardr. Bat her yerde slamiyeti, sapk inanlara kanalize etti. Ama Osmanl, Asr- Saadet'i devam ettirdi. 8- Kilise size kin kusmaktadr, sebepleri yukardadr. 9- Ben Trkiye'ye geldiimde 2 niversiteniz vard, imdi 19 niversite var. [O tarihteki say] 10- Sizler, gerek hviyetinize dndnz an Avrupa'nn refah ve medeniyeti yklr. 11- Yine sizler, Avrupa'nn tarihi dmansnz ve daima dman olarak kalacaksnz.)

Allah bize niye yardm etmiyor


Sual: Doru din bizimki ise, neden Allah bize kfirlere kar g vermiyor? CEVAP Doru din elbette slamiyettir, nce bunu anlatalm. Sonra da Allah tel niye bize yardm etmiyor, onu bildirelim. 193

www.dinimizislam.com

Allah telnn gnderdii her din, kendisinden nce gelen dini nesh etmi, yani deitirmitir. En son gelen ve her dini deitiren ve dinlerin hepsini kendinde toplam olup, kyamete kadar hi deimeyecek olan din, Muhammed aleyhisselamn dinidir. Bugn, Allah telnn sevdii, beendii din de, slam dinidir. Be yet-i kerime meali yledir: (Sizin iin din olarak slam beendim.) [Maide 3] (Allah indinde hak din ancak slamdr.) [Al-i mran 19] (slamdan baka din arayann bulaca din asla kabul edilmez.) [Al-i mran 85] (Allah, Resuln, hidayet ve hak din, slamiyetle gnderdi. slam dinini, dier dinler zerine stn kld. [Muhammed aleyhisselamn hak] Peygamber olduuna ahid olarak Allah yeter.) [Feth 28] (Mrikler istemese de, slam dinini dier btn dinlerden stn klmak iin resuln Kur'an ve slam dini ile birlikte gnderen Allah teldr.) [Saf 9]

Bela ve nimetin gelii


Her izzet ve her nimet, Allah telya ihlas ile itaat ve ibadet etmekten, her ktlk ve sknt da, gnah ilemekten hasl olur. Herkese dert ve bela, gnah yolundan, rahat ve huzur da, itaat yolundan gelir. Allah telnn deti byledir. Cenab- Hak, hi kimseye, sebepsiz bela gndermez. Bir yet-i kerime meali: (Bir millet, kendini bozmadka, Allah onlarn hallerini deitirmez.) [Rad 11] Dinimiz, insanlara daima almak, akln doru kullanmak, her trl yenilii renmek, baarmak iin her trl meru areye bavurmay emretmektedir. Hibir ey yapmadan, almadan, renmeden ve bilmeden yan gelip yatarak beklemek byk gnahtr. Dinimiz alarak kazanmay emretmektedir. Din bykleri buyuruyor ki: aln, kazann! almadan rzk beklemeyin! Allah tel gkten para yadrmaz. (Hazret-i mer) al, kazan! almayp muhta olann dini ve akl noksandr. (Hazret-i Lokman Hakim) Her gn sabahtan akama kadar camide ibadet edip, Allah tel benim rzkm nereden olsa gnderir, diyen kimse, cahildir. slamiyetten haberi yoktur. (Ahmed bin Hanbel) Dinimiz, dnya ilerinde, fen bilgilerinde ise, her deiiklii yapmay, btn yeni keifleri renmemizi ve yapmamz emretmitir. Osmanl Devletini ele geiren szde aydnlar, dinimizin bu emrinin tam tersini
194

www.dinimizislam.com

yaptlar. Masonlara aldanarak din bilgilerini deitirmeye, dinin esaslarn ykmaya altlar. Avrupann fende ilerlemesine, yeni keiflere gzlerini kapadlar. Hatta fen bilgilerine, modern teknie uymak isteyen byk Trk sultanlarn ehid ettiler. Masonlarn elinde maa olarak, ilerlemeyi, teknikte deil de, dinde reform yapmakta, blclkte aradlar. ngilizler, asrlardr slam lkelerini kana boyamakla kalmam, sko masonlar, binlerce mslman ve din adamlarn aldatarak, mason yapm, (insanla yardm, kardelik) gibi laflarla, dinden kmalarna, dinsiz olmalarna sebep olmutur. slamiyeti bsbtn yok etmek iin, bu masonlar maa olarak kullanmlardr. Bylece, Reit Paa, Ali Paa, Fuat Paa ve Mithat Paa, Talat Paa gibi masonlar, slam devletlerini ykmakla grevli paa unvanl maalardr. Efgani ve Abduh gibi masonlar ve mezleri de, slam bilgilerini bozmaya, iten ykmaya alet olmulardr. slami ilimler iki ksmdr: Din ve Fen bilgileri. Din bilgilerini renip yapmak, her mslmana Farz- ayndr. Fen bilgilerinden gerekenleri yalnz bu ite megul olanlarn renip yapmalar Farz- kifayedir. Bu iki farz yerine getiren millet, muhakkak ilerler, medeni olur. Bir yet-i kerime meali: (Ahiret nimetlerini isteyene ahiret nimetlerini, dnya nimetlerini isteyene de dnya nimetlerini veririz.) [ura 20] stemek laf ile olmaz. Sebebe yapmak, yani almak gerekir. Allah tel, Mslman olsun, olmasn, beendii gibi alan herkese, vereceini bildiriyor. Avrupa, Amerika, Japonya byle altklar iin dnya nimetlerine kavuuyorlar. Ortaadaki Mslmanlar, byle altklar iin, medeniyet rehberi olmulardr. Abbasilerin ve Osmanllarn son zamanlarnda, i ve d dmanlarn tesirleriyle, fen bilgilerini renmekten ve retmekten, fen ve sanat zerinde almaktan mahrum edildiler. Bu sebeple muazzam devletleri kt. slamiyetin hkmleri ifas kesin ila gibidir. Kim ierse, yani tatbik ederse faydasn grr. nanarak ienler ahirette de faydasn grrler. nanmadan ierse sadece dnyada grr. Allah indinde hak din ancak slamdr. Ancak, dinimiz hak diye, Allah telnn almayana yardm etmesi gerekmez. det-i ilahi byle deildir. Onun deti, her eyi sebep ile yaratmaktr. nsanlarn iradelerini de, bunlarn iyi ve kt ilerini yaratmaya sebep klmtr. Buna ramen, Allah tel imann, Mslmann, Mslmanln kymetini sebepsiz gsterseydi, yani her insan aka grseydi, o zaman imtihann nemi kalmazd. nananlar hi skntya sokmasayd; imanlarnn nurlar belli olsayd, o vkit btn insanlar inanr, imtihana gerek kalmazd. Byle bir iman ise, Allah
195

www.dinimizislam.com

telnn katnda makbul deildir. Zira, bu insanlar gayba deil, grdklerine ve kendi menfaatlerine iman etmi olurlard.

Drt bin yl nce beyin ameliyat


Sual: lk insanlarn vahi olduu doru mudur? CEVAP Hayr, doru deildir. Hazret-i deme indirilen kitapta, iman ve ibadet bilgilerinin yan sra, eitli dillerde lgatler, birok sanatlar, tp, ilalar, aritmetik, geometri gibi bilgiler de bildirilmiti. Her devirde medeniyetten uzak insanlar olabilir. Bugn bile Afrikada, medeniyetten, bilimden uzak yaayan kabileler vardr. Bunlara baklarak, bugnk dnya iin ilkel denilemeyecei gibi, eski devirlerde, medeniyetten uzak yaayan insanlara bakarak, hepsi iin ilkel denilemez. Eski devirlerde, medeniyetin ok ilerledii zamanlar da olmutur. Sonra eitli tabi afetlerle ve topluca helak olan kavimler sebebiyle bunlar yok olmu, daha sonra da her ilim dalnda tekrar ilerlemeler kaydedilmitir. Buna rnek olarak, yakn zamanda yaymlanan bir haber yleydi: Kayseri-Sivas karayolu zerindeki Kltepe Hynde yaplan kazlarda bulunan Asurlu bir tccara ait iskeletin incelemesinde, yaklak 4 bin yl nce, kafatas alarak, beyin zar iltihab operasyonu yapld grld. Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Arkeoloji Blmnden Prof. Dr. Fikri Kulakolu, Kltepe-Kani-Karum kaz alannda, 2010 yl kazlarnn Kani blgesinde baladn, ok nemli bir mezar bulduklarn syledi. Koloni ana ait 4 bin yllk mezarda, Asurlu bir erkek tccara ait olduu tespit edilen iskeletin kafatasnda yaplan incelemede tccarn baarl bir beyin ameliyat geirdii ve iyiletikten sonra hayatn kaybettiini tespit ettiler dedi. Anadolu niversitesi retim yesi Handan stnda da, Asurlu tccarn kafatasnda ok dzgn bir kesi var. Kesi izleri, 4 bin yl nce baarl bir beyin ameliyatn gsteriyor dedi. (AA) Yaplan birok kazda, 3-4 bin yl nce modern tp aletlerine rastland grlmtr. Btn bunlar, eski insanlarn medeniyette ok ileri olduklarn gstermektedir. Topraktan insan yaratan Allah tel, onlarn ihtiyalarn yaratmaz m hi? Kuran- kerimde, ilk insan ve ilk peygamber olan dem aleyhisselama, lzumlu btn teknik bilgilerin verildii bildirilmektedir. Ateistler srf hazret-i demi, dinleri inkr etmek iin, eski insanlarn vahi olduunu syleseler de, hi kymeti yoktur.

196

www.dinimizislam.com

Tek hak din Evrensel hak din yalnz slamdr


Bir ateist, slamiyetin evrensel olmadn, sadece Araplarn dini olduunu syleyerek baz sorular sordu. lk sorusu yledir: Sual: Kuran evrensel midir? CEVAP Elbette evrenseldir. Baka bir din de gelmeyecektir. Muhammed aleyhisselam son Peygamberdir. Kuran- kerimde mealen bildiriliyor ki: (Muhammed, Allahn resul ve Peygamberlerin sonuncusudur.) [Ahzab 40] (Allah, Resuln, hidayet ve hak din, slamiyetle gnderdi. slam dinini, dier dinler zerine stn kld. [Muhammed aleyhisselamn hak] Peygamber olduuna ahid olarak Allah yeter.) [Feth 28] Ateist diyor ki: Sual: Oru ve namaz olayn ele alrsak, tm ibadet zamanlarn ay ve gnein hareketlerine gre belirleyen slamiyet, sadece Arabistan yarmadasna hitap eder. Bu da slamiyetin evrensel olmadn gstermez mi? CEVAP Ay ve Gne sadece Arabistanda m douyor? Avrupa, Asya, Amerika, Afrikada ve Avustralyaya gne doup batmyor mu? Kuran, yalnz Araplara m hitap ediyor. Ey akl sahipleri, Ey insanlar, Ey iman edenler, Ey kfirler, Ey kitap ehli diye birok yet vardr. Akl sahipleri sadece Arabistanda m? nsanlar, iman edenler ve kfirler yalnz Arabistanda m yayor? Bu ne bozuk mantk! Ateist diyor ki: Sual: Ayn ibadetler, kutuplarda veya oraya yakn yerlerde yaplmaya kalklsa bir oru gn 6 ay srebilecek ve insanlar 6 ay boyunca nasl a kalabileceklerdir? CEVAP Bu, dini bilmemekten ileri gelen bir dncedir. Kuran- kerimde her ey aka yazlmamtr. Bunun aklamasn Allah tel, sevgili Peygamberine havale etmitir: (Kur'an insanlara aklayasn diye sana indirdik.) [Nahl 44] Hadis-i erifler de dinimizde delildir. Ayrca iki delil daha vardr. Birinin ad icma teki de kyas- fukahadr. Siz bunlar bilseydiniz ve inansaydnz o sorular gndeme getiremezdiniz. Namaz, oru ve dier ibadetler bu delillerle anlalr. Birka saat fark ayn lkede de olabilir.
197

www.dinimizislam.com

Hatta ayn ehirde bile kn geceler uzun yazn ksadr. Yazn gndzler birka saat daha fazla uzun diye oru tutulmaz m? Allah tel yle ayarlamtr ki, kameri aylar, her yl on gn nce gelir ve yln her mevsimine isabet eder. Mesela Ramazan ay, kn ksa gnlere geldii gibi, ok uzun olan yaz gnlerine de gelmektedir. 36 senede bir ayn gne gelir. Kuranda, be vakit namazn vakitleri, eitli yetlerde bildirildii halde, Be vakit namaz tabiri gemez. Sebeplerinden birisi de, kutuplarda ve kutuplara yakn yerlerde, be vakit namazn hepsinin vaktinin girmemesidir. Zengin, slamn be artn da yapmakla ykml iken, fakire zekt vermek ve artlar yoksa, hacca gitmek de farz deildir. u halde, slamn artlarn eda etmek zengine gre be iken, fakire gre tr. Fakire de, (Sen slamn be artn yapmaya mecbursun) denilemedii gibi, kutuplardaki Mslmana da, be vakit namaz klma mecburiyeti olmaz. Klnrsa iyi olur. (Nimet-i slam) Ramazan ay gelince, oru tutmak farz olur. Ancak seferi olann oru tutmas farz deildir. Kutuplara ve aya giden Mslman, seferi ise oru tutmaz. Geriye dnnce kaza eder. Gndzleri 24 saatten daha uzun yerlerde, mesela alt ay gndz olan yerlerde, oruca saat ile balanr ve saat ile bozulur. Gndz byle uzun olmayan, vakitleri normal teekkl eden, yani gndzleri 24 saatten az olan bir ehirdeki Mslmanlarn zamanna uyularak oru tutulur. (Drer) Ateistin deveye benzeyen mant Ateist diyor ki: Sual: Kuranda ad geen deve, hurma tr eyler ancak Arabistan yarmadasnda yetien canl trleridir. Sadece l bitkileri ve l hayvanlarn ieren Kuran nasl evrensel olabilir? CEVAP Ne kadar bozuk bir mantk bu! Hangi retmen rencisine, bilmedii grmedii eylerden rnekler verir ki? Elbette herkesin bildii bir rnek verilir. Kurann Arapa olarak gnderilmesi de byledir. Yani Arap olan insana Trke veya ngilizce bir dil ile gnderilse idi ne anlayacaklard? Bununla beraber, Kuranda, incir, zeytin, nar, zm, kiraz, muz gibi meyvelerden, hyar, sarmsak, soan, mercimek gibi sebzelerden ve buday arpa gibi ekinlerden de bahsedilir. Birka yet meali zetle yledir: (Ekinleri, zeytin ve narlar yaratan Allahtr.) [Enam 141] (Allah, ekin, zeytin, hurma, zm ve dier meyveleri bitirir.) [Nahl 11]
198

www.dinimizislam.com

(Baheler, meyveler ve ayrlar bitirdik.) [Abese 25] (ncir ve zeytine and olsun.) [Tin 1] (Musann kavmi, eitli sebze, hyar, sarmsak, mercimek ve soan istedi.) [Bekara 61] (Allah gkten su indirip eit eit meyveler yaratt.) [Saffat 41] (Hurma, zm balar, zeytin ve nar baheleri meydana getirdik.) [Enam 99] (Amel defterleri sadan verilen mutlu kimseler iin Cennette sedir aalar kiraz, muz ve bol meyveler vardr.) [Vaka 27- 44] Kuranda Cennet yle tasvir edilir: (Cennetin iinde su, st, arap ve bal rmaklar ile meyvelerin her eidi vardr.) [Muhammed suresi 15] Bir hadis-i erif de yledir: (Cennette, gzlerin grmedii, kulaklarn iitmedii, hayal bile edilemeyen nimetler vardr.) [Buhari] Kuran- kerimde, at, eek, katr, koyun, kei, inek, kpek, domuz, kurt, maymun, zebra, aslan, balk birok hayvan ismi geer. Bunlarn arasnda deveyi grmek art niyetin iaretidir. Bekara suresi bir hayvan addr. Sr demektir. Enam suresi var, [kurbanlk] hayvanlar demektir. Fil suresi var. Daha baka hayvan ismi olan sureler de vardr. Birka yet-i kerime meali yledir: (Rabbin bal arsna, her eit rnden, iekten yemesini retti. Karnlarndan ifal bal kard. Dnen bir millet iin bunda ibret vardr.) [Nahl 68,69] (Yunusu bir balk yuttu.) [Kalem 142] (Allah, erkekli diili sr da yaratt.) [Enam 144] (Yahudilere trnakl hayvanlar ile sr ve koyunun i yan haram kldk.) [Enam 146] (Kfirler hayvan [davar] gibidir, hatta daha aadr.) [Furkan 44] (Allah sekiz ift hayvan yaratmtr: Koyundan iki ve keiden iki...) [Enam 143] (Sizin iin at, katr ve eekler yaratlmtr.) [Nahl 8] (Maara ehlinin kpekleri de vard.) [Kehf 18] (Onlar, aslandan rkp kaan yaban eei [zebra] gibidir.) [Mddessir 50.51] (Onlara, aalk maymun olun dedik.) [Araf 166] (Rabbin fil sahiplerinin stne ebabil kularn gnderdi.) [Fil 1- 4] (Evlerin en dayanksz rmcek yuvasdr.) [Ankebut 41] (Musann asas bir ylan olmutu.) [Araf 107]
199

www.dinimizislam.com

(Onlara; tufan, ekirge, haarat, kurbaa ve kan gnderdik.) [Araf 133] (Domuz eti ve canavarlarn ldrd hayvan haramdr.) [Maide 3] (Yusufu kurt yedi dediler.) [Yusuf 17] (Sleyman'n, cin, insan ve kulardan mteekkil ordular vard.) [Neml 17] (En irkin ses eek sesidir.) [Lokman 19] Gen ateistin hezeyanlar Gen ateist, bir kelimenin iki veya daha fazla anlam olacan bilmedii iin veli kelimesine taklm. Soruyor: Sual: Hi Allahn velisi olur mu? CEVAP Bilindii gibi yz kelimesinin birka anlam vardr. Baba kelimesi de yle. Mafya babas, Bektai babas, Fakir babas, Para babas, Baba adam gibi farkl anlamlarda kullanlr. Har kelimesinin de kullanld yerlere gre eitli anlamlar vardr. Mesela Maliyede har demek, vergi demektir. naatta yenice su, kum kartrlm imento demektir. Ziraatta gbre kartrlm toprak demektir. Mutfakta da har vardr, kfte harc, dolma harc gibi. Gen bunlar bilmedii iin, diyor ki: Sual: Veli ne demek, koruyan, gzeten demek. Okula balayan her rencinin velisi olur. renci velisinden sorulur. Allah'n velisi deyince de Allah' koruyan biri anlalr. Demek ki sizin Allahnz koruyup gzeten veliler var yle mi? CEVAP Ne kadar cahillik bu. Bir kelimenin birka anlam olur diye yukarda akladk. Veli, ermi kimse demektir. Veli kelimesinin oulu evliyadr. renci velileri topland denilince bu, evliyalar anlalmaz. Senin bu yanlln, 1970 lerdeki bir olay hatrlatt. Belki o zamanlar sen domamtn. Fikir babanz Prof. lhan Arsel, (Biz niversitede kapclk bile yapamayz) diyerek istifa ettii zaman, Meydan dergisinde bir yazar, sizin yanllnza benzer bir yanlln hatrlatmt. lhan Arsel, Ebussuud efendinin bir fetvasn okumu, sizin gibi yanl anlam. Gen bir kzn pire verilip verilmemesi ile ilgili fetvasndaki pire vermek szn anlayamam. (Gryorsunuz, Mslmanlarn eyh-l-islam, bir kz pire ile evlendiriyor) demiti. Halbuki, o kelime pire deil pir idi. Pir ise ihtiyar demektir. Bu ateistler hep byle mi diye hatrma geldi. Gen ateist soruyor:
200

www.dinimizislam.com

Sual: Hepimiz demden geldi isek niin dil, din, renk ve kltrmz bir deil? CEVAP Taberanideki bir hadis-i erifte: (Allah tel, Hazret-i deme her eyin sanatn, ilmini retti) buyuruluyor. Allah tel, dem aleyhisselama, dnyada mevcut btn dilleri retti. Hazret-i dem de, Arapa, Sryanice, branice ve dier btn dillerde kitaplar yazp her dil ile konumutur. Bu husustaki delillerden biri Bekara suresinin, (Allah tel, dem'e btn isimleri [bunlarn sanatn ilmini, ne ie yaradn, nasl kullanlacan] retti) mealindeki 31. yet-i kerimesidir. Hazret-i dem, bunlar rendii iin, varlklarn adlarn, btn dil ve lgatleri biliyordu. ocuklar btn dilleri konuuyordu. Hazret-i dem vefat edince, ocuklar kafileler halinde eitli lkelere g ettiler. Her kafile, ayr bir dil ile konuuyordu. Bylece torunlar, dedelerinin konutuu dier dilleri unutmulard. O anda konutuklar dil ile kaldlar. (Mirat- Kinat) Biyolojide modifikasyon denilen d deiiklii yannda, mutasyon denilen genlerde deiiklik olay vardr. Beyaz insandan siyah, esmer veya sar insanlar treyebilir. Hadis-i erifte de buyuruldu ki: (Allah tel, dem aleyhisselam dnyann her tarafndan alnan topraktan yaratt. Bu sebeple neslinden, siyah, beyaz, esmer, krmz renkte olanlar olduu gibi, bu renkler arasnda bulunanlar da oldu. Bazs yumuak, bazs sert, bazs da halis ve temiz oldu.) [Ebu Davud] Dil ve rengin farkl oluunu akladk. Dinlerde inan farkl deildi. Her semavi dinde, Allaha, meleklere, peygamberlere, kitaplara, Cennete, Cehenneme iman esast. nsanlar tarafndan bozulunca farkl gibi zannediliyor. Dier dinleri insanlarn bozduu, Kuran- kerimde bildiriliyor. Kltr ise, her toplumun yaad iklime, corafi blgeye gre farkl olur. slamiyet kolaylk dinidir Ateist gen diyor ki: Sual: slam kolaylk dini imi, kime yutturuyorsunuz bunu? Nasl kolaylk dini bu? Oru tut, namaz kl, hacca git ve zekt ver. Bunlar yapmann neresi kolay? Bir ksmnda beden yoruluyor, bir ay a duruluyor, bir ksmnda ise para gidiyor. CEVAP Mslmana bunlarn hibirisi g gelmez. Mesela sen sabahlar uykuda iken biz sabah namazna kalkyoruz. Elbette bunlar, sana ve senin gibilere zor gelir. mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
201

www.dinimizislam.com

Allah tel, kullarna yapabilecekleri eyleri emretmitir. G yetirilemeyen ileri emretmemitir. nsanlar zayf yaratt iin, kolaylk gstermitir. Bir yet meali yledir: (Allah, size hafif, kolay emretmek istedi, nk insan, zayf yaratlmtr.) [Nisa 28] Namaz, oru kolaydr. Zekat iin de maln tamamnn deil, krkta birinin verilmesini emretmitir. Dinin dier emirlerine dikkatle ve insafla baklrsa, bu kolaylklar grlr. Bununla beraber ibadet etmenin g geldii kimseler yok deildir. badetlerin zor gelmesi, Allahn dman olan nefstendir. Namaz klmak ve dier ibadetleri yapmak, ancak mminlere kolay gelir. Kalbi kararmlara, kfirlere zor gelir. Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Bu din [inanp ibadet etmek] mriklere [imanszlara] g gelir.) [ura 13] ([Her eit gnahtan ekinmek, oru tutmak ve dier ibadetleri yapmak iin] Sabrederek ve namaz klarak Allahtan yardm isteyiniz. Sabr ve namaz, yalnz Allahtan korkan mminlerden bakalarna zor gelir.) [Bekara 45] Bedeni hasta olana baz ileri yapmak g geldii gibi, kalbi ve ruhu hasta olana, kfir olana da ibadetler g gelir. (1/191,289) Ateist gen diyor ki: Sual: Siz dinin yolundan deil de akln yolundan gitmelisiniz. Biz aklcyz, siz dincisiniz. Dinci olan aklc olabilir mi? Tanr simgesel bir anlatmdr. Tanr diye bir ey yoktur. Varsa gstermeniz gerekir. CEVAP Bir bilgisayar, bir uak kendiliinden meydana geldi diyene inanan m aklldr, yoksa bunlarn elbette bir yapan var diyen mi? Bu kinattaki canl ve cansz yaratklar kendiliinden meydana geldi diyen mi akll, yoksa elbette bunun bir yaratcs vardr diyen mi? O halde tesadfen oldu diyen nasl akll olabilir ki? Bana gelecek ilerden dolay bir tedbir almayan, istikbalini dnmeyen kimseye akll denir mi? Hazret-i Ali, dirilmeye inanmayan bir ateiste, Biz inanyoruz. Diyelim ki senin dediin gibi tekrar dirilmek olmasayd, inanp ibadet etmekle bizim hi zararmz olmazd. Bizim inancmz doru ise, sen sonsuz olarak atete yanacaksn diyor. Ateist lnce, kendi inancna gre, yok olacak. slamiyete gre ise, o Cehennemde sonsuz azap grecektir. nanan da, sonsuz nimetler iinde yaayacaktr. Akl, bilgisi olan bir insan, bu ikisinden elbette, ikincisini seer. Sonsuz azapta kalmak, bir ihtimal bile olsa, bunu hangi akl kabul eder? Halbuki, ahiret hayat, bir ihtimal deil, apak bir gerektir. O halde
202

www.dinimizislam.com

akl, ilmi olann, Allaha ve ahirete inanmas gerekir. nanmamak, ahmaklk olur. Hazret-i Alinin buyurduu gibi, ihtiyatl, tedbirli olmak m akl krdr, yoksa sonsuz tehlikeyi gze almak m? slamiyet akla ok nem veren bir dindir. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Akl olmayann dini yoktur.) [Ebueyh] (Akll kimse kurtulua ermitir.) [Buhari] (Akl olan kimse iman eder.) [Beyheki] Tevekkl, kader ve ksmet Ateist gen diyor ki: Sual: Din salkl dnmeye engeldir. nsan tevekklc, kaderci, ksmeti yapar. CEVAP slamiyeti bilmediiniz iin byle rastgele konuuyorsunuz. Tevekkl, kader, ksmet gibi eyleri de bilmiyorsunuz. slam limleri buyuruyor ki: Sebeplerin tesir etmesinin Allah teldan olduunu bilen, tesiri Allah teldan bekleyen ve tecrbe edilmi sebepleri kullanan kimse, Allah telya tevekkl etmi, yalnz Ona gvenmi olur. Tesir etmeyen, hayali sebepleri kullanmak, tevekkl olmaz. Tesiri ok grlm olan sebepleri kullanmak gerekir. Ate yakar, fakat, atee yakma kuvvetini veren, Allah teldr. A olan, bir ey yer; bu eye doyurma kuvveti veren Odur. Gerektii zaman, byle sebepleri kullanmad iin zarar gren kimse, Allaha asi olur. Tecrbe edilmi sebepleri kullanmak gerekir. Allah tel, istiareyi, yani bilenlere danmay emretti. Danmak, sebebe yapmaktr. Tevekkl sebeplere yaptktan sonra sonucu sabrla beklemektir. Tevekkl, i yapmayp tembel oturmak deildir. Bir ie balamak ve balanan ii baarmak iin tevekkl gerekir. G bir ii baaramamak korkusunu gidermek iin de tevekkl gerekir. Al-i mran suresinin (Azmedip de bir ie balaynca, Allaha tevekkl et, Ona gven! Allah size yardm ederse, kimse size galip gelemez. Size yardm etmezse, kimse yardm edemez. O halde, mminler Allaha tevekkl etsinler) mealindeki 159. ve160. yetleri, tevekkl ile beraber almay ve almada azmin de gerektiini bildiriyor. Demek ki her Mslman alacak, azmedecek ve sonra da gvenecektir. Tevekkl bir zaaf, bir acizlik deil, tam aksine bir kuvvettir. Tevekkl edenin kaybedecek bir eyi de yoktur. Hadis-i erifte buyuruluyor ki: (Deveni sk bala ve sonra Allaha tevekkl et!) [bni Asakir] Dinimiz, insanlara daima almak, akln doru kullanmak, her trl yenilii renmek, baarmak iin her trl meru areye bavurmay
203

www.dinimizislam.com

emretmektedir. Bir Mslman ancak herhangi bir ite akln kulland, her areye bavurduu ve son derece de alt halde, bir baarya ulaamazsa, zlmemeli ve bu sonucun, Allah telnn kendisi iin uygun grd bir husus olduunu kabul ederek kaderine raz olmaldr. Yoksa hibir ey yapmadan, almadan, renmeden ve bilmeden yan gelip yatarak beklemek, slamiyette yoktur. Byle yapmak byk gnahtr. Ateistler tevekkl byle bir ey zannediyorlar. Bir yet meali yledir: (nsana, ancak dnyada alarak yapt iler fayda verir.) [Necm 39] nsanlar, bazen her eye bavurduklar ve ok altklar halde, istediklerine kavuamazlar. te o zaman, bu ite kendi ellerinde olmayan bir kudret bulunduunu ve bu kudretin insanlarn yaamalar ve baarlar zerinde etkili olduunu ve onlara yn verdiini kabul ederler. te kader ksmet budur. Bu ayn zamanda byk bir teselli kaynadr. (Ben grevimi yaptm, ama ne yapaym ki ksmetim bu imi) diyen bir Mslman, bir ite baarsz olsa bile, mitsizlie kaplmaz ve byk bir i huzuru ile almaya devam eder. Kur'an- kerimde mealen buyuruldu ki: (Glkle beraber elbette bir kolaylk vardr. yleyse, bir ii bitirince dierine teebbs et ve hacetini yalnz Rabbinden iste!) [nirah 5-8] Yani baarszlktan mitsizlie dmeyip almaya devam etmelidir. Dinimiz almay emrederken, Mslmanlara tevekklc ve kaderci diye saldrmak, slamiyeti bilmemekten ileri gelen fanatik bir durumdur.

Tesettr Kuran emrediyor


Ateist gen diyor ki: Sual: Ban ve vcudunu, hele kol ve bacaklar rtmek asla Kuranda yoktur. Buna ramen kapanmak nasl Allahn emri olur? CEVAP Resulullah efendimiz, kapanma hkm Kuran- kerimde olmad halde mi emretti? Asrlardr Mslmanlar Kurana, snnete uymuyorlar m? Ne kadar basit bir gr bu. Tesettrle ilgili yet-i kerimeleri Peygamber efendimiz aklam, limler de bizlere bildirmitir. Bu husustaki tartmalar kastldr. Kur'an- kerimde genel olarak hkmler, ksa olarak bildirilmitir. Bunlar Peygamber efendimiz aklamtr. nk Kuran- kerimde mealen, (ndirdiim Kuran insanlara akla) buyuruluyor. (Nahl 44) Bir kimse, sra suresinin (Ana babana f deme) mealindeki 23. yete bakarak, ana babasna f demeden, sopa ile dvse, sonra da (Ben f demediim iin, Kur'ann emrine uydum) dese, doru olur mu? Bunun
204

www.dinimizislam.com

anlam, (Ana babanz zmeyin, hatta onlara f bile demeyin) demektir. (Beydavi) Bunun iin tesettr yetlerinden gs ksmn kapatp baka yerleri amak anlam kmaz. Bu bakmdan Kur'an tercmesine bakmak ok yanl olur. Herkes Kur'andan hkm karabilseydi, Peygamber gnderilmesi lzumsuz olurdu. Dinimizin bir hkmn renmek iin herkes Kur'an- kerime bakp anlayamaz. Kur'an- kerim, hadis-i eriflerle aklanmtr. Hadis-i erifleri de anlamak byk ilim iidir. Bunlar da slam limleri aklamtr. Onun iin hi kimseye Kur'an tercmesi okumasn tavsiye etmiyoruz. Tp kitab okuyarak, ila yapmak ve hastaya tehis koymak yanltr. Kur'an tercmesinden hkm karmak bundan daha byk yanltr. nk yanl ila ldrebilir; ama yanl hkm, iman kaybettirip, sonsuz azaba drebilir. Bir hadis-i erif meali yledir: (Kur'an kendi gr ile aklayan, doru olsa bile, muhakkak hata etmitir.) [Nesai] Kur'an- kerimde mealen buyuruluyor ki: [Yabanc erkeklere bakmaktan] saknsnlar, rzlarn korusunlar, [el, yz gibi] grnen ksm hari, ziynetlerini [ziynet taklan yerlerini] gstermesinler, bartlerini yakalarna kadar [sa, kulak ve gerdanlarn] rtsnler!) [Nur 31] Bu yet-i kerimeden kadnlarn barts ile sadece yakasn rtecei, ba ve vcudunun dier yerlerini rtmenin gerekmedii anlalabilir. Gzn neden saknacak, rzn nasl koruyacak, ziynetten maksat nedir? Kna, srme, boya mdr, altn, gm gibi ziynetler midir? Bu hususlar ak deildir, hadis-i erifle bildirilmitir. Bir yet-i kerime meali de yledir: (Ey Nebi, hanmlarna, kzlarna ve mminlerin kadnlarna [dar karken] cilbablarn [d elbiselerini] giymelerini syle! Bu, onlarn tannp, eza edilmemelerine daha uygundur.) [Ahzab 59] Bu tercmeye bakp "Kadn, tannp eza edilmemesi iin elbise giyer. Tannp eza edilmezse, plak gezebilir" diyenler kmtr. nemli olan Resulullahn aklamasdr. O buyuruyor ki: (Kadnn [yz ve iki elinden baka] btn bedeni avrettir) [Mecmaulenhr, El-mugni] Bu hadis-i erifte kadnn tesettr aka bildiriliyor. Kur'an- kerimin 17 yerinde Resulullaha (De ki, bana tbi olun) buyuruluyor. Resulullaha tbi olup Onun bildirdii ekilde tesettre riayet etmelidir! Resulullah efendimiz, baldzn, ince elbise ile grnce, (Ya Esma, bir kz, namaz klacak yaa gelince, yz ve elleri hari, vcudunu erkeklere gsteremez) buyurdu. (Ebu Davud)
205

www.dinimizislam.com

Hazret-i ie buyurdu ki: (lk muhacir kadnlara Allah rahmet etsin! Tesettr yeti inince, hemen petamallarn yrtp balarn rttler) buyurdu. (Buhari, Nesai)

Hak din hangisi?


Sual: Almanyada oturuyoruz. Kk kzm, okuldan gelince, Anne, ya Hristiyan dini hak ise, onun hak din olmadn nereden biliyoruz? dedi. Kk ocuuma nasl bir cevap vermeliyim? CEVAP ocuk her eyi sorabilir. Ona imdilik u kadarn syleseniz yeter: Allah tel, dem aleyhisselamdan beri, insanlar doru yola iletmek zere bir ok peygamber gndermitir. Bazlarna da kitap vermitir. Kitap verdii peygamberler, bir din ile gelmitir. O din bozulunca Allah baka bir din gndermitir. Mesela brahim aleyhisselamn dini bozulup insanlar, doru yoldan ayrlnca, Allah onlara Musa aleyhisselam gndermitir. Onun dinine Musevilik deniyordu. imdi Yahudilik deniyor. Yahudilik dini bozulunca da, Allah sa aleyhisselam gnderdi. Dinine sevilik deniyordu. imdi Hristiyanlk deniyor. Hristiyanlk da bozulunca, Allah, bizim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam gnderdi. Onun dininin ad slamiyettir. Allah, artk bu din bozulmayacak, kyamete kadar kalacak dedi. Ben slamiyetten razym dedi. imdi Hak din ancak slamiyettir dedi. slamiyetten baka din arayanlar, baka dini hak bilenleri Cehenneme atarm dedi. Btn Peygamberler de mslman idi. Onlar ve getirdikleri kitaplar inkr etmeyiz. Onlar da hak idi, ancak slamiyet ile Allah tel onlar yrrlkten kaldrd, byle olduuna inanmayanlarn kfir olduunu bildirdi.

Din ne demektir?
Sual: Din ne demektir? slamiyete srat- mstakim yani doru yol denir mi? CEVAP Elbette slamiyet srat- mstakimdir. Din, insanlar sonsuz saadete gtrmek iin Allah tel tarafndan gsterilen yol demektir. Din ismi altnda insanlarn uydurduu yollara din denmez. Allah tel, dem aleyhisselamdan beri, her bin senede, bir Peygamber vastas ile, insanlara bir din gndermitir. Btn Peygamberler, hep ayn iman sylemi, hepsi mmetlerinden ayn eylere iman etmeyi istemilerdir. Yani btn Peygamberler Mslman idi. Fakat,
206

www.dinimizislam.com

kalb ile, beden ile yaplmas ve saknlmas lazm olan eyleri baka baka olduundan, Mslmanlklar da ayrdr. Mesela namaz vakitleri kiminde az kiminde ok idi. Baz eyler kiminde haram, kiminde helal idi. Her din, kendisinden nce gelen dini nesh etmi, yani deitirmitir. En son gelen ve her dini deitiren ve dinlerin hepsini kendinde toplam olup, kyamete kadar hi deimeyecek olan din, Muhammed aleyhisselamn dinidir. Bugn, Allah telnn sevdii, beendii din de, bu ahkam ile kurulmu olan slam dinidir. Srat- mstakim, sadece slamiyettir. yet-i kerime meali yledir: (Allah indinde hak din ancak slamdr.) [Al-i mran 19] (Sizin iin din olarak slam beendim.) [Maide 3] (slamdan baka din arayann bulaca din asla kabul edilmez.) [Al-i mran 85] slamiyet srat- mstakimdir. Kuran- kerimde otuzdan fazla yerde, slamiyet iin srat- mstakim ifadesi geer. Bunlardan bazlarnn mealleri yledir: (Dou da Allahn, bat da. O, dilediini doru yola [slamiyete] iletir.) [Bekara 142] (Allah'n Kitabna sarlan elbette doru yola [slamiyete] kavuur.) [Al-i mran 101] (Allah, kendisine inanan ve Kitabna sarlanlar rahmetine ve bol nimetine kavuturur, onlar kendisine gtren doru yola [slamiyete] ulatrr.) [Nisa 175] (Allah, rzasn gzetenleri onunla, selamet yollarna eritirir ve onlar, iradesiyle karanlklardan aydnla karr, doru yola [slamiyete] iletir.) [Maide 16] (te Rabbinin doru yolu [slamiyet] budur. Biz, yetlerimizi, dnen bir topluluk iin beyan ettik.) [Enam 126] (te benim doru yolum [slamiyet] budur; ona uyun. Sizi bu yoldan ayracak baka yollara uymayn. Ktlklerden saknmanz iin Allah size bunlar emretti.) [Enam 153] (blis dedi ki: Sen beni azgnla mahkm ettin, ben de yemin ederim ki, insanlar saptrmak iin, senin doru yoluna [slamiyete] pusu kuracam [onlara vesvese verip saptrmaya alacam.]) [Araf 16] (Allah, iman edenleri, doru bir yola [slamiyete] iletir.) [Hac 54] (Resulm, elbette sen, onlar doru yola, [slamiyete] aryorsun.) [Mminun 73] (Kuran- Hakim'e and olsun ki, sen doru yol [slamiyet] zere gnderilmi Peygamberlerdensin.) [Yasin 2-4]
207

www.dinimizislam.com

(Ey Resulm, elbette aryorsun.) [ura 52]

sen,

doru

bir

yola

[slamiyete]

slamiyet evrenseldir
Sual: Bir ateist, (Kuranda Peygambere Mekke halkn Mslmanla davet et deniyor. Ben Mekkeli olmadma gre, Mslmanlk beni balamaz) diyor. slamiyet evrensel bir din deil mi? Sadece Mekke halkna m geldi? CEVAP Mealden slamiyet renilmez. Gryorsunuz kfir bile anlamayp veya yanl anlayp kfirliini katmerletiriyor, ben byle dine inanmam diyor. slamiyet evrensel olup kyamete kadar geerli tek dindir. Bu konuda bir ok yet-i kerime ve hadis-i erif vardr. Bu konudaki iki hadis-i erif meali yledir: (Her Peygamber yalnz kendi kavmine geldi, ben ise btn insanlara gnderildim.) [Buhari, Mslim, Tirmizi, Nesai] (Benden nce hibir Peygambere verilmeyen be ey bana verildi. Bunlardan birisi, her Peygamber sadece kendi kavmine gnderilirken ben btn dnyadaki insanlara gnderildim.) [Buhari, Mslim, Nesai, Tirmizi] Birka yet-i kerime meali: (De ki, ey insanlar, ben, Allahn hepiniz iin gnderdii Resulym.) [Araf 158] (Yukardaki hadis-i erifler gibi, bu yet-i kerime de, Peygamber efendimizin btn insanlara geldiini aka gstermiyor mu?) (Biz seni ancak btn insanlara [Mminlere Cenneti] mjdeleyici ve [kfirlere azab haber verici] uyarc [bir resul] olarak gnderdik; ama insanlarn ou [bu gerei] bilmez.) [Sebe 23] (lemlere [Btn insanlara ve cinlere ilahi azap ile] korkutucu [uyarc] olarak Furkan [Kuran] kuluna [Resulne] indiren [Allahn n] ne ycedir.) [Furkan 1] (Biz seni lemlere [insan, cin ve dier btn mahlkata] rahmet olarak gnderdik.) [Enbiya 107] Ateistin konu edindii iki yet-i kerime u mealdedir: (Bu Kur'an, kendinden nce [gnderilen ilahi] kitaplar tasdik eden, ehirlerin anas (merkezi olan Mekke) halkn ve evresindeki [dnyadaki] btn insanl uyarman iin indirdiimiz mbarek bir kitaptr. Ahiret gnne iman edenler bu Kitaba da inanp namazlarn 208

www.dinimizislam.com

devaml klarlar.) [Enam 92] (Mekke ehri, slam dnyasnn merkezidir. Onun evresi btn dnyadr. Dnyadaki Mslmanlar her yl bir sefer Mekkede bulunan Kbede toplanrlar.) (ehirlerin anas [olan Mekke] halkn ve evresindeki [btn dnyadaki] insanlar uyarman ve varlnda hi phe olmayan kyamet gnnn dehetinden onlar korkutman iin sana Arapa bir Kur'an indirdik. nsanlarn bir ksm [mminler] Cennete, bir ksm da [kfirler] Cehenneme gidecektir.) [ura 7] Demek sadece Mekkelilerin deil, insanlarn bir ksm, inanmadklar iin Cehenneme, bir ksm da inandklar iin Cennete gidecektir. Cenneti deil de, Cehennemi tercih etmek, ne kadar ahmaka bir i olur! Mekke, dem aleyhisselamdan beri btn mminlerin yani btn semavi dinlerin merkezidir. Btn Peygamberler mslman idi. Kbe-i muazzamay ilk defa dem aleyhisselam, sonra da brahim aleyhisselam yapt. Resulullah efendimiz zamannda da tamir edildi.

Hak din slamdr


Sual: Musa peygambere inanana Musevi, sa peygambere inanana sevi deniyor da, Muhammed peygambere inanana Muhammedi denmiyor da, niin Mslman deniyor? CEVAP Dier dinler, belli bir kavme, belli bir blgeye gnderilmitir ve belli bir zaman yrrlkte kalmtr. slamiyet ise, cihanmul [evrensel, niversal] bir din olup, btn insanla gnderildii ve hkmleri de, kyamete kadar geerli olduu iin, gnderilen peygamberin ismi ile bildirilmemitir. Muhammed aleyhisselamn getirdii dine, slamiyet dendi. nceki dinlerin hi biri bozulmam olsayd bile, nesh edildii, yani yrrlkten kaldrd iin, artk o dinlerin hi birisi ile amel etmek caiz olmaz. Bir yet-i kerime meali: (Allah indinde hak din, yalnz slamdr.) [Al-i mran 19]

slam dini evrenseldir


Sual: (Kuranda (Anlayabilmeniz iin, Kuran Arapa olarak indirdi) denmesi, bunun zellikle vurgulanmas, Kurann asln ve tercmelerini herkesin anlayabileceini ve slam dininin evrensel olmadn, sadece Araplarn dini olduunu, dier milletleri ilgilendirmediini gstermektedir) diyenlerin anlaylar yanl deil midir? CEVAP
209

www.dinimizislam.com

Elbette yanltr. O ifadeler, dinsizlerin szleridir. Hangi dille gelseydi, aksini sylerlerdi. Yusuf suresinin, (Anlayabilmeniz iin, Kuran Arapa olarak indirdik) mealindeki ikinci yet-i kerimesi, tefsirlerde zetle yle aklanyor: (Kuran- kerimi herhangi bir dil ile deil, en geni, en ak olan Arapa olarak indirdik. Eer iyi dnrseniz, bu kitabn yceliini, kendisinin bir aheser, szlerinin, btn insanla hitap ettiini grr, Mslman olmay en byk bir vazife, en yksek bir saadet telakki edersiniz. Ey Araplar, Kuran- kerim, sizin dilinizle indi. Edebiyatlarn, airlerin szlerine benzemediini grdnz. Bunun insan sz olmadn, ilhi bir kelam olduunu dnrseniz, anlarsnz.) Demek ki yetteki anlamak, bunun ilhi kelam olduunu anlamaktr. Yoksa ahkmn anlamak deildir. Eer yle olsayd, Allah tel, (Resulm, Kuran insanlara akla) buyurmazd. (Nahl 44) Fussilet suresinin, (Eer biz Kuran herhangi bir yabanc bir dille gnderseydik, yetleri tafsilatl ekilde aklanmalyd. Arapa olmayan bir kitab biz nasl anlarz? derlerdi. De ki: O Kuran, btn inananlar iin doru yolu gsteren bir rehber ve ifadr. nanmayanlarnsa, kulaklarnda bir arlk vardr ve Kuran onlara kapaldr. Sanki onlara uzak mesafeden barlyor da Kurann ne sylediini anlamyorlar) mealindeki 44. yetin aklamas da yledir: Kuran- kerim, [ince, Yunanca, Rusa veya baka bir dilde deil de] sizin lisannzda, yani Arapadr. Sizler, ifadelerinin vecizliinden, aheserliinden bu Kurann ilhi bir kelam olduunu anlarsnz. Yoksa (Arapa bildiinize gre, Kurann hkmlerini de anlarsnz) denmiyor. yetin devamnda, inanmayanlarn [ve yalnz Kuran diyen zndklarn] Kuran sarlar gibi duymadklar ve anlayamadklar bildiriliyor. Zaten herkes Kurandaki ayn eyi doru olarak anlasayd, 72 sapk frka meydana kmazd. man, farzlar ve haramlar renmek farzdr. Bunlar, ancak fkh kitaplarndan renilir. Fkh, mctehid limler, yet ve hadislerden karmlardr. (Hadika)

Hak olan din hangisidir?


Sual: Bekara suresinin 62. yetini delil gsterip, (Muhammedn Resulullah demeye lzum yok, La ilahe illallah diyen herkes Cennete girer. Allahn rahmeti her eyi kuatt iin Ehl-i kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar da Cennete gidecektir. Zaten Mslmanlarn Ehl-i kitapla iman birlii vardr. Bu bakmdan onlara yaknlk gsterip kiliselerine gitmek ve
210

www.dinimizislam.com

ayinlerine katlmak lazmdr) diyenler oluyor. Mslman olmayanlar da Cennete gidecek midir? CEVAP Mslman olmayann, getirdii din kabul edilmiyor ki, iledii salih amel kabul edilsin. Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: ([Senden nce peygamberlere] iman edenler, Yahudi, Hristiyan ve sabiinlerden Allaha ve ahirete inanp salih amel ileyenler iin elbette Rablerinin katnda mkfatlar vardr.) [Bekara 62, Maide 69] [Hazret-i Musa zamannda, ona inanan Yahudiler ve Hazret-i sa zamannda ona inanan Hristiyanlar, elbette Cennete gidecektir, nk btn peygamberler gibi, Hazret-i brahim gibi, Hazret-i Musa da, Hazret-i sa da Mslman idi.] Dier dinler bozulduu iin Allah tel, en son olarak slam dinini gnderdi. Baka dinleri kabul etmediini aka bildirdi. Hristiyan ve Yahudiler, bizim Peygamberimiz dhil btn Peygamberlere inanmadka kfirlikten kurtulamazlar. Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Onlardan kimi, ona [Muhammed aleyhisselama] iman etti, kimi de, ondan yz evirdi. Bunlara da lgn ateli Cehennem yetti. yetlerimizi inkr ederek kfir olanlar elbette atee atacaz.) [Nisa 5556] (brahim ne Yahudi, ne de Hristiyand. O Allah tanyan doru bir Mslman idi.) [Al-i mran 67] [Her Peygamber gibi Hazret-i brahim de Mslman idi. Ehl-i kitap hak olsa idi, byle denmezdi.] (Yahudiler, zeyre, Hristiyanlar da Mesihe Allahn olu dediler. Daha nceki kfirlerin [melekler Allah'n kzlardr diyenlerin] szlerine benziyor. Allah onlar kahretsin! Nasl da saptyorlar.) [Tevbe 30] [Ehl-i kitap, dier kfirleri taklit ettikleri iin ktlenmektedir.] (Ehl-i kitap [slama] iman edip, [ktlkten] saknsalard, ktlklerini rter ve onlar nimetleri bol Cennete sokardk.) [Maide 65] [slama inanmadklar iin iman etmi olmazlar.] (Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin! Onlar, [slam dmanlnda] birbirinin dostudur. Onlar dost edinen de onlardan [kfir] olur. Allah tel, [kfirleri dost edinip, kendine] zulmedenlere hidyet etmez.) [Maide 51] [Ehl-i kitap kfir olduu iin dost olmaz.] (Mminler, kfirleri dost edinmesinler! Onlar dost edinenler, Allahn dostluunu brakm olur.) [Al-i mran 28] [Kfirlere kucak aanlar da, Allahn dostluunu brakm olur.]
211

www.dinimizislam.com

(Sen, onlarn dinine uymadka, Hristiyanlar ve Yahudiler senden honut olmazlar. De ki "Doru yol, ancak Allahn [bildirdii slamiyet] yoludur.") [Bekara 120] (Yani, Ehl-i kitap, doru yolda, [Allahn yolunda] deildir. Ehl-i kitabn bozuk dinine girmedike, Resulullahtan honut olmazlar. Kiliseye gitmekle, Papann elini pmekle, Hristiyanlar, Mslmanlardan honut olmaz.) Resulullah efendimiz, iman yle tarif etmitir: (man; Allaha, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gnne, [yani Kyamete, Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrn ve errin Allahtan olduuna, lme, ldkten sonra dirilmeye, inanmaktr. Allahtan baka ilah olmadna ve benim Onun kulu ve resul olduuma ehadet etmektir.) [Buhari, Mslim, Nesai] Amentdeki bu alt esastan birini inkr eden kfir olur. Sadece Allaha inandm ve la ilahe illallah demek kfi deildir. Hristiyan ve Yahudiler, bizim peygamberimiz dhil btn peygamberlere inanmadka kfirlikten kurtulamazlar. Ehl-i kitapla iman birliimiz yoktur. Amentdeki alt esasa inanmayanlarla iman birlii olur mu? Ehl-i kitap, btn peygamberlere [mesela bizim peygamberimize] inanyor mu ve btn kitaplara [mesela Kuran- kerime] inanyor mu? Onlarn Allaha inanlar bile farkldr. Hristiyanlar teslise [ tanrya] inanrlar, Hazret-i saya Allahn olu derler. Byle iman birlii mi olur? Cennete girmek iin Mslman olmak, yani Amentdeki alt esasa inanmak arttr. Ehl-i kitap, onlarn istemesiyle Cennete, bizim istememizle Cehenneme girmez. Mslman olmadklar iin Cehenneme girer. Mlkn sahibi Allah teldr. Cennetine girmek iin Mslman olma artn koymutur. Mslman olsunlar, onlar da girsin.

Tek hak din vardr


Sual: Bazlar, semavi dinlerin hepsinin hak olduunu, onlara inananlarn da Cennete gideceklerini sylyorlar. Semavi dinler bozulmad m? Yalnz Mslmanln hak din olduuna dair yet ve hadis yok mudur? CEVAP Semavi dinler hi bozulmam olsayd bile, onlarla amel edilmez. Onlar yrrlkten kalkt. Dini tabir olarak, onlar nesh edildi. Bunlar nesh eden ise, Allah teldr. Bu konuda, dier maddelerde de yeterli bilgi vardr.

212

www.dinimizislam.com

Bugn herhangi bir kfirin imana gelmesi iin, Kelime-i ehadeti sylemesi ve imann alt artn bildiren Amentye inanmas lazmdr. Birini bile kabul etmese Mslman olamaz.

Hristiyan olmak
Sual: Bir arkada, (Mslmanln namaz, oru, zekt, hac gibi zor grevleri bulunduu ve haramlardan saknmak zor olduu iin Hristiyanla geeceim, nk Hristiyanlkta sadece pazardan pazara kiliseye gidiliyor. yle haram eidi de ok deildir) dedi. Hristiyan da cennete gidecek mi? CEVAP Hristiyan, gayrimslimdir, gayrimslimlerin hepsi cehenneme gidecektir. Hristiyanlk batldr. Hak din yalnz slamdr. ki ayet-i kerime meali: (Allah indinde hak din ancak slamdr.) [Al-i mran 19] (Kim slamdan baka din ararsa, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) [A.mran 85] ki hadis-i erif meali de yledir: (Cennete sadece Mslman olan girer.) [Buhari, Mslim] (Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan phesiz Cehenneme girecektir.) [Hkim]

Peygamberimize inanmayan mmin olamaz


Sual: Kelime-i tevhidin La ilahe illallah ksmn syleyen, fakat Muhammedn Resulullah ksmn sylemeyen insanlara da merhametle bakmal, nk ahirette onlar da Allahn sonsuz rahmetine kavuacak diyenler kyor. Byle inanan Mslman olur mu, Cennete girer mi? CEVAP Allahn rahmeti, dnyada herkesedir. Ahirette, gayrimslimlere zerresi yoktur. Allah tel, (Rahmetim her eyi kaplamtr) dedikten sonra, (Rahmetim, benden korkup, haramdan kaan, zektn veren ve Kur'ana inananlar iindir) buyuruyor. Daha sonra da resule iman edip uymamz emrediyor. (Araf 156158) Resulullaha inanmayan Mslman olamaz, Cennete giremez. Resulullaha inanmak demek, Onun bildirdiklerinin tamamn kabul etmek, inanmak ve hepsini beenmek demektir.
213

www.dinimizislam.com

Kuran- kerim batan sona kadar Muhammed aleyhisselama iman edip uymay emrediyor, uymayan Mslman olamaz, kfir olur buyuruyor. te baz yet-i kerime mealleri: (Allaha ve Resulne itaat edin!) [Enfal 20] (Resulme uyun ki, doru yolu bulun!) [Nur 54] (Allah ve Resulne itaat eden, en byk kurtulua ermitir.) [Ahzab 71] (Resule itaat eden, Allaha itaat etmi olur.) [Nisa 80] (De ki, Allaha ve Peygambere itaat edin! Eer [uymayp] yz evirirlerse, [kfir olurlar] Elbette Allah kfirleri sevmez.) [Al-i mran 32] (Allah ile resullerinin arasnda farkl bir yol tutmak isteyenler kfirdir.) [Nisa 150,151] (Biz her peygamberi kendisine itaat edilsin diye gnderdik.) [Nisa 64] (Allah ve Resulne itaat eden Cennete, isyan eden Cehenneme gider.) [Nisa 13,14] (Allaha ve Resulne inanmayan [kfir olur] kfirler iin de lgn bir ate hazrladk.) [Feth 13] (Allaha ve Resulne kar gelen, apak bir sapklktadr.) [Ahzab 36] (Aralarnda hkm verilmek zere Allaha ve Peygambere arldklar vakit: Mminler, ittik, itaat ettik derler, ite kurtulua erenler bunlardr.) [Nur 51] (Allaha ve Resulne kar gelen, bilsin ki, Allahn azab ok iddetlidir.) [Enfal 13] (Allah ve Resul, bir ite hkm verince, artk inanm kadn ve erkee, o ii kendi isteine gre, tercih, seme hakk kalmaz.) [Ahzab 36] (O Peygamber, gzel, temiz eyleri helal, irkin, pis eyleri haram klar.) [Araf 157] (Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gnne inanmayan, Allah'n ve Resulnn haram ettii eyi haram tanmayan ve hak dini [slamiyet'i] din edinmeyen kimselerle; zelil bir halde kendi elleriyle [boyun eerek] cizye verinceye kadar savan.) [Tevbe 29] (Resulmn verdiini aln, yasakladndan da saknn!) [Har 7] (O, [Resulm] vahiyden bakasn sylemez.) [Necm 3,4] Resulullah efendimiz Kuran- kerimi aklayarak, iman u ekilde tarif etmitir:
214

www.dinimizislam.com

(man; Allaha, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gnne, [yani Kyamete, Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrn ve errin Allahtan olduuna, lme, ldkten sonra dirilmeye, inanmaktr. Allahtan baka ilah olmadna ve benim Onun kulu ve resul olduuma ehadet etmektir.) [Buhari, Mslim, Nesai] Mmin olmak iin btn peygamberlere inanmak gerekir. Yahudiler ve Hristiyanlar, dier kfrleri bir yana, Muhammed aleyhisselama inanmadklar iin de kfir oluyorlar. bni bidin hazretleri buyuruyor ki: man edilecek eylerden birine bile inanmayan kimse, (La ilahe illallah Muhammedn Resulullah) dese de, Mslman olmaz. Amentdeki alt eye inanan ancak Mslman olur. (Redd-l Muhtar) Resulullaha uymakla ilgili hadis-i eriflerden birka da yledir: (Allahtan baka ilah olmadna ve benim de, Onun kulu ve resul olduuma ehadet eden, Cennete girer.) [Deylemi] (Allahn Rab, benim de peygamber olduuma kesin olarak inanana, Cehennem haram olur.) [Hkim]

Hakiki Hristiyan
Sual: Bir arkadaa niin Kiliseye gittiini sordum, (Ben hak yolda olan, bizim Peygamberimize de inanan hakiki Hristiyanlarla gryorum, kfre kar onlarla omuz omuza cihat ediyoruz) dedi. Hak yolda olan Hristiyan olur mu? CEVAP Hakiki Yahudi gibi, hakiki Hristiyan da gayrimslimdir, yani Mslman deildir, eksiz, phesiz kfirdir. Resulullahn, sadece peygamber olduunu kabul etmek yetmez; bildirdiklerinin hepsine de iman etmek arttr. Resulullah sevip, onun dmanlarn sevmemek ve slamiyet geldikten sonra, dier btn dinlerin, bozulmam olsalar bile artk geersiz olduunu yani Hristiyanln batl olduunu bilmek de, arttr. Bir kimse Lenin veya Mao iin, (O vardr, komnizmin byk lideridir) dese; fakat komnizmi kabul etmese, komnistler iin bunun nemi olmaz. Peygamber efendimizi kabul etmek demek, mann alt artn da kabul etmek demektir. Birini kabul etmeyen kfir olur. Hristiyanlar, Kuran- kerimi de, Peygamber efendimizin bildirdii slamiyeti de kabul etmiyor. Hak din yalnz slamiyettir. Bir yet-i kerime meali: (slamdan baka din arayann, o dini asla kabul edilmez.) [Al-i mran 85] Bir hadis-i erif meali de yledir: (Cennete ancak Mslman girer.) [Buhari] 215

www.dinimizislam.com

Bu yet-i kerime ve hadis-i erife de, ancak Mslman olan inanr, hakiki Hristiyanlar inanmaz.

La ilahe illallah diyen Cennete girer mi?


Sual: hlsla bir defa La ilahe illallah diyerek imanla len herkesin Cennete gireceine, Resulullahn efaat edeceine dair hadis yok mu? Yine bir hadiste (hlsla "La ilahe illallah" diyen Cennete girer) denmiyor mu? Hibir ibadeti yapmasak da, hibir haramdan kamasak da, Resulullahn bu szlerine gre Cennete girmeyecek miyiz? H Resulullah yalan m sylyor? La ilahe illallah diyen sevi ve Musevi Mslmanlar da Cennete girmeyecek mi? CEVAP Yazdnz hadis-i erifler dorudur ama bunlarn aklamas vardr. mam- Rabbani hazretleri, (artsz bildirilen bir hkm artl olarak anlalr) buyuruyor. Mesela koyun eti yemek caizdir. Hkm artsz bildirilmitir. Koyun eti caiz diye canl bir koyunun bir budunu kesip yiyemeyiz. Ehl-i kitap hari, gayrimslim keserse veya kendiliinden lrse, le olur, yenmez. Besmelesiz kesilirse de yenmez. Bu anlalnca hangi artlar altnda Cennete girilecei anlalr. Mesela Resulullah efendimiz, (hlsla La ilahe illallah diyen Cennete girer) buyurunca (hlsla ne demektir?) diye sual ettiler. Cevaben, (Syleyeni haramlardan alkoymasdr) buyurdu. (Taberani) Cennete girebilmek iin birka art var: 1- Birincisi kelime-i tevhidi ihlsla sylemek gerekiyor. hls ise ibadetleri yaparak haramlardan kamaktr. Namaz klmayan, oru tutmayan, zekt vermeyen, hacca gitmeyen de haram ilemi oluyor. ki, zina, kumar, yalan, gybet, hrszlk, kul hakkna girmek de zaten haramdr. 2- Sadece La ilahe illallah demek yetmez. Peygamber efendimize de iman etmek, son Peygamber olduuna ehadet getirmek arttr. Yani Muhammedn Resulullah demek de gerekir. Birka hadis-i erif meali yledir: (hls ile Ehed en la ilahe illallah ve ehed enne Muhammeden abdh ve Resulh diyen Cennete girer.) [Taberani, Deylemi] (La ilahe illallah, Muhammedn Resulullah diyene Cehennem atei haramdr.) [Mslim] (Allah'tan baka ilah olmadna Allah'n bir ve orta olmadna ve Muhammed'in Onun kulu ve Resul olduuna, keza Cennet ve Cehennemin hak olduuna ehadet ederse, Allah tel onu Cennetine koyar.) [Buhari, Mslim, Tirmizi] 216

www.dinimizislam.com

(Rab olarak Allah, din olarak slam, Resul olarak Muhammed'i seen yani kabul edip beenene Cennet vacip olur.) [Ebu Davud] (Kitap ehli olan bir kavme [sevi veya Musevilere] grevle gidince, nce, La ilahe illallah Muhammedn Resulullah demeye davet et. Bunu kabul ederlerse, gnde be vakit namazn farz olduunu bildir. Bunu da kabul ederlerse, Allahn Mslmanlarn zenginlerinden alnp fakirlerine verilen zekt farz kldn syle.) [Buhari, Mslim, Ebu Davud] (Size u be eyi emrediyorum. Birincisi Allaha imandr. Allaha iman nedir biliyor musunuz? Allahtan baka mabut olmadna ve benim son Peygamber olduuma ehadet etmektir.) [Buhari, Mslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud, bni Hibban, Taberani] Netice: Mslman olan Allaha inanr. Allah tel Kur'an- kerimde mealen buyuruyor ki: (Allah indinde hak din ancak slamdr.) [Al-i mran 19] (Sizin iin din olarak slam beendim.) [Maide 3] (slamdan baka din arayan, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) [Al-i mran 85] (Allaha ve Resulne inanmayan [kfir olur] kfirler iin de lgn bir ate hazrladk.) [Feth 13] (Allaha itaat edin, Peygambere itaat edin. lerinizi boa karmayn.) [Muhammed 33]

Hazret-i brahime iftira ediyorlar


Sual: Son gnlerde brahimi dinler diye bir ey syleniyor. Din kitaplarnda byle bir tabir var m? CEVAP Byle bir tabir yoktur. Sadece semavi dinler tabiri geer. Bunlar Hristiyanl ve Yahudilii hak din gibi gstermeye alan misyonerlerin sinsi bir oyunudur. brahimi dinler diye milleti toptan gayrimslim yapmaya alyorlar. Allah telnn, slamiyeti gndererek yrrlkten kaldrd bozuk dinleri [Hristiyanlkla Yahudilii] yrrle koymaya ve ehl-i kitap denilen gayrimslimleri Mslman gstermeye gayret ediyorlar. Allah tel, o dinler bozulduu iin, son olarak slam dinini gndermitir. O dinler bozulmam bile olsa, sonraki gelen din nceki dini nesh eder, yrrlkten kaldrr. Onun iin Hristiyanl, Yahudilii hak din gibi gstermeye almakta, bir art niyet yoksa misyonerlerin tuzana dmekten baka ey deildir. Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: 217

www.dinimizislam.com

(brahim, ne Yahudi, ne de Hristiyan idi; o, Allah bir tanyan doru bir Mslman idi; mriklerden de deildi.) [Al-i mran 67] Allah byle buyuruyor, misyonerlerin uaklar, Hristiyanlk ve Yahudilik iin, brahimi din diyor. brahim aleyhisselam Hristiyan veya Yahudi mi idi? Deilse ne diye ona byle iftira ediliyor? brahimi dinler perdesi altnda gayrimslimlere kucak aanlar, u yete de aykr hareket etmi olur: (Sen, onlarn dinine uymadka, Hristiyanlar ve Yahudiler senden honut olmazlar. De ki "Doru yol, ancak Allahn [bildirdii slamiyet] yoludur.") [Bekara 120] imdiki Yahudi ve Hristiyanlar, Muhammed aleyhisselama inanmadka, yani Mslman olmadka ebedi Cehennemliktir. Bir hadis-i erif meali yledir: (Beni duyup da Peygamber olduumu kabul etmeyen Yahudi ve Hristiyan, mutlaka Cehenneme girecektir.) [Hkim]

Hazret-i brahimin dini


Sual: Hazret-i sann dini nceki dinleri nesh etmesine ramen, slamiyet gelmeden nce Hicazda brahim aleyhisselamn dini zerine olduklar kitaplarda yazldr. Niye sa aleyhisselamn dini ile deil de, brahim aleyhisselamn dini ile amel ediliyordu? CEVAP O zaman sa aleyhisselamn dini doru olarak Hicaza gelmemiti, bozuk halde gelmiti. Bozuk gelince orada dini bilenler, byle din olmaz dediler. sevilik gibi, Yahudilik de, Hicaza bozularak gelmiti. Bu yzden brahim aleyhisselamn dini ile amel etmeye devam ettiler. Peygamber efendimizin mbarek anne ve babalar da bu bakmdan brahim aleyhisselamn dininde idi. Daha sonra diriltilerek, Muhammed aleyhisselamn mmetinden de oldular.

Cennete Mslman olan girer


Sual: nsanlara da hizmet etmek sevab mdr? Sevapsa, baz kfirlerin hizmetleri pek oktur. Onlarn da Cennete gitmesi gerekmez mi? Saysz iyilikleri, cami yaptrmak gibi ibadetleri ve insanla byk hizmetleri olan ok cmert bir kfir, zulm ve ikence grp, mazlum olarak ldrlse, Cennete gitmez mi? CEVAP man olmayann hibir amelinin kymeti yoktur. badetler ve btn iyi iler kymetli ise de, bunlar yapmak, imann yannda ikinci derecede kalr.
218

www.dinimizislam.com

man temel, iyi ileri yapmak, ikinci derecededir, imandan sonra gelir. mann ve iman ile birlikte olan iyi ilerin dnyada da, ahirette de faydalar vardr. nsan saadete ulatrrlar. mansz olan iyi iler, insan, dnyada saadete kavuturabilir. Ahirette faydas olamaz. yi ilere, ibadetlere sevap verilebilmesi iin dzgn iman sahibi olmak gerekir. Bir kfirin yapt hibir iyiliin Allah katnda kymeti yoktur, hatta cami, eme yaptrsa, namaz klsa, oru tutsa hi kymeti olmaz. Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (manszlarn yaptklar faydal iler, frtnal bir gnde rzgrn savurduu kl gibidir. Ahirette o ilerin hibir faydas olmaz.) [brahim 18] (Kyamette onlarn yaptklar her ii toz duman ederiz.) [Furkan 23] (Kyamette en ok ziyana urayanlar, iyi iler yaptklarn sanp da, btn abalar boa gidenlerdir.) [Kehf 103104] (Kfir olarak lenlerin yaptklar iler, dnyada da, ahirette de boa gider, Cehennemde devaml kalrlar.) [Bekara 217] (Allah irki [kfr, bozuk iman] asla affetmez. Dier btn gnahlar ise, istedii kimselerden affeder.) [Nisa 48] Kfirlerin azaplar hafiflemez. Birka yet meali yledir: (Kfirler orada temelli kalrlar, azaplar hafifletilmez ve geciktirilmez.) [Al-i mran 88] (Onlar, Cehennemin bekilerine, Rabbinize yalvarn da hi deilse bir gn, azabmz hafifletsin derler. Halbuki kfirlerin yalvarmas bounadr.) [Mmin 49, 50] (Ey iman edenler, Yahudileri de, Hristiyanlar da dost edinmeyin! Onlar birbirinin dostudur. Onlar dost edinen de onlardandr. Allah, [gayrimslimleri dost edinerek kendilerine] zulmeden kavme hidayet etmez.) [Maide 51] (Hak din yalnz slamdr.) [Al-i mran 19] (slam dininden baka din isteyenlerin, dinlerini Allah kabul etmez. Bunlar ahirette en byk zarara urayacaklardr.) [Al-i mran 85] Kfirlerin iyilikleri, Mslman olmalarna sebep olabilir. Fakat iman etmedike, kfirlerin hibir iyiliine sevap verilmez. Mslmanlarn yapt iyilikler de, gnahlarnn affna sebep olur. Hadis-i erifte bildiriliyor ki, Mslman bir kadn, susuz bir kpee pabucu ile kuyudan karp su verdii iin, Allah tel onun gnahlarn affetmitir. Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (man edip, salih amel ileyenler Cennete girer.) [Kehf 107]
219

www.dinimizislam.com

man doru olmazsa, ibadetlerin, hizmetlerin hi kymeti olmaz. Bunun iin Ehl-i snnet limlerinin bildirdikleri gibi iman etmek, ibadetleri yapp haramlardan saknmak lazmdr. Kalbde doru imann bulunmasna alamet, dinin emirlerini seve seve yapmak ve kfirleri dman bilmektir. Mlk Allahndr. Mlkn sahibi Odur. Allah tel, Cennete girmek iin, sadece imanl olma artn koymutur. Su ve gnah ilese de, iman kayd bulunan mmin Cennete gider. man kayd bulunmayan kfir de, yararl iler yapsa da Cehenneme gider. imdi ilk suale cevap verelim. Muhammed Masum hazretleri buyurdu ki: Allah telnn kullarna hizmet etmek iin almal! Rabbimizin kullarna hizmet etmekle dnyada ve ahirette nimetlere kavuulacan dnmeli! nsanlara kar yumuak olmann, onlara iyilik etmenin, onlarn ilerini gler yzle ve tatl dille ve kolaylkla yapmann, Allah sevgisine kavuturan yol olduunu bilmeli! Ahiretin azaplarndan kurtulmaya ve Cennet nimetlerinin artmasna sebep olacanda, hi phe etmemelidir! nsanlara hizmet etmek ve onlarn ihtiyalarn karlamak, dnya ve ahiret derecelerine kavumaya sebeptir. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Seferde, topluluun efendisi, onlara hizmet edendir. ehitlik hari, hibir amel onun sevabna eriemez.) [Hkim] (nsanlar, Allahn yali [oluk ocuu gibi] dir, Allah telya en sevimli olan, Onun yline iyilik edendir.] [Bezzar] (Din kardeine yardm edenin yardmcs, Allah teldr.) [Mslim] (Mslmann iini gren, hac ve umre yapm gibi sevaba kavuur.) [Hatib] (Bir Mslmana elbise veren, o elbiseden bir para kalsa da, Allah telnn hfz emannda olur.) [Hkim] Cennete girmenin artlarnn ne olduunu, Allah tel aka bildirdi. Cennete gitmenin art imanl, yani Mslman olmaktr. manl olmayan, yani kfir olan Cennete giremez. Kfirlerin gidecei ve sonsuz kalaca yer cehennemdir. u halde, bir kfir haksz olarak, ikence ile zulm ile ldrlse, btn dnyaya hizmet etse, Cennete giremez. Bazlar da, (ok temiz olan, yalan dolan bilmeyen, hrszlk etmeyen, yol kpr, eme gibi insanla hizmet eden kfirler de var. Bunlar da m cennete girmeyecek) diyorlar. Cennete girmenin aresini, yolunu Cennetin, Cehennemin ve kinatn sahibi olan Allah tel bildirdi. Bizim istememizle kimse Cennete veya Cehenneme girmez. Zengin-fakir,
220

www.dinimizislam.com

zenci-beyaz, kyl-ehirli, kadn-erkek, temiz-kirli, tembel-alkan, cimricmert, cahil-bilgin, zalim-mazlum benzeri hibir ayrm yaplmaz. Sadece imanl ve imansz ayrm yaplr. Yani Mslman olan Cennete girer, ebedi nimetlere kavuur. mansz olan da, Cehenneme gider, ebedi azaba maruz kalr.

Ehl-i kitap Cennete girer mi?


Sual: Bir yazar, (Allaha inanp bara ynelik hizmetler veren herkes, ister Yahudi, ister Hristiyan olsun Cennete girecek) diyor. Doru mu? CEVAP Elbette doru deildir. Cennete yalnz Mslman olanlar girer. Hud suresi 16. ve Tevbe suresi 17. yet-i kerimelerinde, gayrimslimlerin iyi amellerinin hi fayda vermeyecei, Muhammed aleyhisselama tbi olmadklar iin Cehennemde sonsuz kalacaklar bildirilmektedir. yi ilere, ibadetlere sevap verilebilmesi iin dzgn iman sahibi bir Mslman olmak arttr. (Kitab-t-tevhid) Kur'an- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Eer Ehl-i kitap [Kur'ana ve Muhammed aleyhisselama] iman edip [ktlkten] saknsayd, gnahlarn rter, nimetleri bol Cennetlere koyardk.) [Maide 65] (man edenlere en iddetli dmanlk edenler Yahudi ve mriklerdir.) [Maide 82] ([Ehl-i kitap] "Yahudi ve Hristiyanlar hari hi kimse Cennete girmeyecek" dediler. O iddia, onlarn kuruntusudur. Onlara de ki "Doru sylyorsanz delilinizi getirin.") [Bekara 111] (Kendi dinlerine uymadka, Yahudilerle Hristiyanlar senden asla honut olmazlar.) [Bekara 120] (brahim, ne Yahudi, ne de Hristiyan idi; fakat o, Allah bir tanyan hanif, doru bir Mslman idi; mriklerden de deildi.) [Al-i mran 67] Hazret-i brahim, Hazret-i Musa, Hazret-i sa da her Peygamber gibi Mslman idi. Hazret-i Musaya ve Hazret-i saya o zaman inanan kimseler de Mslman idi. imdiki Yahudi ve Hristiyanlar, Muhammed aleyhisselama inanmadka, yani Mslman olmadka ebedi Cehennemliktir.

Diyalogcuyu sollayan kii


221

www.dinimizislam.com

Sual: Bir yazar, sanki azap yetleri yokmu gibi, hep rahmet yetlerini yazarak, Hristiyanlara kucak aan diyalogcular geride brakyor. Kitap, snnet, icma ve kyasa aykr olarak, mazlum olarak len Hristiyanlarn ehit olduklarn sylyor. yle diyor: (irke girmemi, fakat zulmle lm Hristiyanlarn bir nevi ehit olduklarn sylemek yet ve hadislere aykr deildir. nk Allahn rahmeti her eyi kuatmtr.) CEVAP Yazarn bu sz dindeki drt delile [Kurana, snnete, icmaya ve kyas- fukahaya] aykrdr. irke girmemi Hristiyan demek, Mslman bir kfir demektir. Kfirse Mslman denmez, Mslmansa kfir denmez. Bu sz, necasete [pislie], temiz necaset demeye benzer. Yani temiz necaset denmez, temiz ise, o zaman necaset deildir. Hristiyan gayrimslimdir, kfirdir. Her kfir irke girmitir. irke girmemi olana gayrimslim veya Hristiyan denmez, o Mslmandr. irke girerse kfir olur. Hangi Hristiyan Amentdeki alt esasn hepsine inanyor ki? Diyalogcu bir yazar da, (Hristiyanlarla iman birliimiz, Amentde ittifakmz var) diyordu. Ama o mazlum len Hristiyana ehit demiyordu. Hristiyanlarla aramzdaki inan farkllklar ok ise de birkan bildirelim: 1- Biz bir Allaha inanrz. Onlar ilaha inanrlar. Hazret-i saya tanrnn olu ve tanr diyorlar. Onlar melekleri kz gibi gryorlar, biz ise, meleklerde erkeklik diilik olmadn biliyoruz. Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Allah ile birlikte baka ilah edinen Cehenneme atlr. Rabbiniz oullar size ayrd da kendisi iin kz olarak melekleri mi edindi? Elbette vebali ok byk sz ediyorsunuz.) [sra 39, 40] 2- Onlar tanr gkte derler, biz Allah mekndan mnezzeh biliriz. 3- Biz semavi kitaplarn hepsine inanrz, onlar, Kurana inanmazlar. 4- Biz btn Peygamberlere inanrz, onlar, Muhammed aleyhisselama inanmazlar. yet-i kerimede mealen buyuruluyor ki: (Kimi, Ona [Resulme] iman etti, kimi de, Ondan yz evirdi. Bunlara da lgn ateli Cehennem yetti. yetlerimizi inkr ederek kfir olanlar elbette atee atacaz.) [Nisa 5556] 5- Biz hayrn ve errin Allahtan olduuna inanrz, onlar, (Tanr ktlkleri takdir etmez) derler. Amentye inanmayan Cennete gider mi? Yazar, Allahn rahmeti her eyi kuatm diyerek gvurlara da ahirette rahmet edileceini sylyor. Rahman, dnyadaki her mahlka acyan, Rahim, ahirette yalnz mminlere acyan demektir. Allah telnn rahmeti, efkati dnyada mminlere ve
222

www.dinimizislam.com

kfirlere, herkese birlikte yetitii halde, ahirette kfirlere merhametin zerresi bile yoktur. te yet meali: (Kfirlerin cami yapmalar ve dier btn [iyi] ileri, boa gidecek, Cehennemde sonsuz kalacaklar.) [Tevbe 17] (Bunlara ahirette yalnz Cehennem vardr. Emekleri ahirette boa gider.) [Hud 15, 16] (Kfirlerin dnyada yaptklar iyi iler, lde grnen seraba benzer.) [Nur 39] Doru iman [Ehl-i snnet itikad] yledir: Allahn azabndan emin olmamak, rahmetinden de mit kesmemek. Dostlarna dost, dmanlarna dman olmak... Hazret-i Zekeriyya yle vlyor: (Korku ile mit arasnda dua ederdi.) [Enbiya 90] Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Mslman havf ve reca [korku ile mit] arasnda bulunursa, Allah tel, ona umduunu verir ve korktuundan onu emin klar.) [Tirmizi] (mann temeli Mslman sevmek ve kfiri sevmemektir.) [. Ahmed] (mann efdali Allah iin sevgi, Allah iin buzdur.) [Taberani] Cenab- Hak, Hazret-i saya buyurdu ki: (Yer ve gklerdekilerin ibadetlerini yapsan, dostlarm sevmedike ve kfirlere dmanlk etmedike, hi faydas olmaz.) [K.Saadet]

Hak din yalnz slamdr


Sual: (Hristiyanlarn mazlumlar ehit olarak lr ve Cennete gider) deniyor. Niye Yahudilerin veya baka kfirlerin deil de, Hristiyan kfirlerin mazlumlar ehit oluyor ve Cennete gidiyor? CEVAP Mslman olmayan kimse, mazlum da olsa, zalim de olsa asla Cennete giremez. Zerre iman olan Mslman da, ok zalim de olsa, ok gnahkr da olsa, yine sonunda Cennete gider. Byle inanmayan kimse Mslman olamaz.

ocuktan al haberi
Sual: Hristiyanlarla irtibat halinde olan Mslman bir komumuzun 9 10 yalarnda bir kz ocuuyla konuuyordum. Namaz klyor musun dedim. Bana dedi ki:
223

www.dinimizislam.com

(Hristiyanlk da hak dinmi. Onlar da Allaha inanyormu. Mslmanlkta olduu gibi emir ve yasaklar yokmu. Her gn namaz klmak gerekmiyormu. Kadnlarn rtnmesi de lazm deilmi. Bunun iin, annem babam, namaz klmama lzum olmadn sylediler.) Acaba, Allah'a inandklar iin, Hristiyanlar da Cennete girerler mi? CEVAP man, sadece Allahn varlna inanmak demek deildir. Amentde bildirilen alt esasn hepsine birden inanmak ve beenmek gerekir. Yani Allaha, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gnne, ldkten sonra dirilmeye, hayrn ve errin Allahtan olduuna inanmak arttr. Bunlardan birisine inanmayan Mslman olamaz. Peygamber efendimize iman etmeyen, hangi dinden olursa olsun, kfirdir. Bir hadis-i erif meali yledir: (Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan elbette Cehenneme girecektir.) [Hkim] Hristiyanlar ehl-i kitabdr. Ehl-i kitab kfirdir. Bir yet-i kerime meali yledir: (Elbette, ehl-i kitaptan [Yahudi ve Hristiyan] olsun, mriklerden olsun btn kfirler Cehennem ateindedir, orada ebedi kalrlar. Onlar yaratklarn en ktsdr.) [Beyyine 6]

Allaha inanan gayrimslim


Sual: Allaha inanan gayrimslim, mesela Yahudi ve Hristiyan kfir mi olur? CEVAP Bu konudaki yet-i kerimeleri dier yazlarmzda bildirmitik. imdi yet meali daha bildirelim: ([Ey Habibim, Yahudi ve Hristiyanlara] de ki: (Eer Allah seviyorsanz, bana uyun ki Allah da sizi sevsin.) [Al-i mran 31] (Demek ki Ehl-i kitap olan Hristiyan ve Yahudiler, Peygamber efendimize iman etmedike, Allah tel onlar sevmez.) (De ki: Ey Ehl-i kitap, gelin aramzda u mterek sze uyalm: Ancak Allaha kulluk edelim, Ona irk komayalm, Allah brakp insanlar Rabler edinmeyelim Yine de, yz evirirlerse, ahit olun ki, biz Mslmanz deyin!) [Al-i mran 64] (Ehl-i kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar buna yanamad, yani Mslman olmadlar.) ([Senden nce peygamberlere] iman edenler, Yahudi, Hristiyan ve sabiinlerden Allaha ve ahirete inanp salih amel ileyenler iin elbette Rablerinin katnda mkfatlar vardr.) [Bekara 62] (Hazret-i Musa 224

www.dinimizislam.com

zamannda, ona inanan Yahudiler ve Hazret-i sa zamannda ona inanan Hristiyanlar, elbette Cennete gidecektir, nk btn peygamberler gibi, Hazret-i brahim gibi, Hazret-i Musa da, Hazret-i sa da Mslman idi.) Dier dinler bozulduu iin Allah tel, en son olarak slam dinini gnderdi. Baka dinleri kabul etmediini aka yle bildirdi: (Allah indinde hak din ancak slamdr.) [Al-i mran 19] Bu konudaki birka hadis-i erif meali de yledir: (Cennete sadece Mslman olan girer.) [Buhari, Mslim] (Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan [ve her kfir] elbette Cehenneme girecektir.) [Hkim] (Yahudi ve Hristiyanlara selam vermeyiniz!) [Mslim] (Ehl-i kitap size selam verdii zaman ve aleykm deyin.) [Buhari] (Yahudi ve Hristiyanlar sakal boyamaz. Onlara benzemeyin, boyayn!) [Mslim] (Salarnz krmz veya sarya boyayn, ehl-i kitaba muhalefet edin!) [. Ahmed] Peygamber efendimiz iman yle tarif etmitir: (man; Allaha, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gnne [Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrn ve errin Allahtan olduuna lme, ldkten sonra dirilmeye, inanmaktr. Allahtan baka ilah olmadna ve benim Onun kulu ve resul olduuma ehadet etmektir.) [Buhari, Mslim, Nesai] Amentdeki alt esastan birini inkr eden kfir olur. Sadece Allaha inandm demek kfi deildir. Hristiyan ve Yahudiler, bizim peygamberimiz dahil btn peygamberlere inanmadka kfirlikten kurtulamazlar. Yahudiler, Hazret-i saya, Hristiyanlar da, Muhammed aleyhisselama inanmadklar iin kfir oldular. Amentde bildirilen alt husustan birini, mesela kaderi inkr eden, kfir olur, btn iyi amelleri yok olur. (Redd-l Muhtar)

sevi Mslman olur mu?


Sual: (Hazret-i sa, kyamete yakn yere inecek, teslis inancn kaldracak, hakiki Hristiyanl getirecek, Hristiyanlkla slamiyeti yaklatracak, bylece sevi Mslmanlar ortaya kacaktr) deniyor. sevi Mslman olur mu? Yani ahir zamanda, iki dinli insanlar m kacak? CEVAP Hayr, sevi Mslman veya Mslman sevi olamaz! Stl idrar veya idrarl st denmez, ikisi de necistir. Bu ifade, Mrik Mslman veya Temiz necaset yahut Namuslu fahie tabirine benziyor. Bunlardan 225

www.dinimizislam.com

biri kt ise, tekini de kt eder. Biri necis ise veya kfir ise ikisi de, ayn hkme girer. Kfirlik kelime oyunlaryla gizlenmeye allyor. Ste idrar kartrnca, bunu drarl st diye vmekle, sevi Mslman demek arasnda ne fark vardr ki? Bir Hristiyan, sevi Mslmanm veya Mslman seviyim demekle Mslman olmu olmaz. Dinine, putuna zarar vermez, batl dininden km olmaz. Yani bir gayrimslim, ben Mslmanm dese de Mslman olmu olmaz; fakat bir Mslman akadan bile, ben Hristiyanm dese, onun kfir olaca fkh kitaplarnda yazldr. Yani, Mslman seviyim diyen kfir olduu gibi, Mslman Museviyim diyen de kfir olur. Musevilik ve sevilik hi bozulmam olsa yahut hakiki halini getirme imkn olsa da, onlarla amel etmek caiz olmaz. Zira slamiyetin gelmesiyle, eski dinlerin hepsi nesh edildi yani yrrlkten kalkt. Eski dinlerin kiminde iki haram deildi, kiminde i ya haramd. Kiminde yakn akrabayla evlenmek caizdi. Bunlarn hepsi nesh edildi; yalnz slamiyetle amel etmek emredildi. ki yet-i kerime meali: (Sizin iin din olarak slam beendim.) [Maide 3] (slamdan baka din arayann bulaca din, asla kabul edilmez.) [Al-i mran 85] Allah tel, hak dinin yalnz slam olduunu, slam beendiini ve slamdan baka dini kabul etmeyeceini aka beyan ederken, Mslmanl Hristiyanla yaklatrmak ne demektir? sa aleyhisselam, kyamete yakn geldiinde, slamiyetle hkmedecek yani bu mmetten biri olarak, sevilii tamamen kaldracaktr. ki hadis-i erif meali yledir: (Allaha yemin ederim ki, Meryemin olu sa, dil bir hakem olarak aranza inecek, ha kracak [Hristiyanl kaldracak], domuzu ldrecek [domuz etini yasaklayacak], slamdan baka her eyi yasak edecektir.) [Buhari] (sa inince slamiyetle hkmedecektir. O zaman Allah tel, Mslmanlardan baka herkesi helak edecektir.) [Ebu Davud] Buhari ile Ebu Davud, Ktb-i sitteye dhil iki kymetli hadis kitabdr. Bu sahih hadis-i eriflerde, (slamdan baka her eyi yasak edecek, Mslmanlardan baka herkesi helak edecek) buyuruluyor. Musevilere, sevilere dokunmayacak denmiyor ki. Yukarda bildirilen yet-i kerimeler ile bu hadis-i erifleri inkr etmek, dini inkr etmek olmaz m?

Takva sahibi olmak


226

www.dinimizislam.com

Sual: (Papazlar bizden daha ok takva sahibi) diyenler oluyor. Papaz takva sahibi olur mu? CEVAP Mslman olup da, dinimizin bildirdii haramlardan saknmaya takva, saknan Mslmana da takva sahibi denir. Mslman olmayan, iki imese, zina etmese, kumar oynamasa, gybet etmese, her gn oru tutsa da buna yine takva sahibi denmez. Gayrimslimlere, emirleri yapmak ve yasaklardan saknmak emredilmemitir. Onlara, tek bir ey emredilmitir. O da iman etmek, Mslman olmaktr. Ancak Mslman olduktan sonra, Allah telnn emir ve yasaklarna muhatap olabilir. Allah telnn rahmeti, efkati dnyada mmin kfir herkese yetitii ve herkesin almasna dnyada karln verdii hlde, ahirette kfirlere merhametin zerresi bile yoktur. Allah tel Cennete girmek iin iyilik etmek, ktlkten saknmak deil, iman etmek artn koydu. Bir ayet-i kerime meali: (Kimi, ona [Muhammed aleyhisselama] iman etti, kimi de, ondan yz evirdi. Bunlara da lgn ateli Cehennem yetti.) [Nisa 5556]

Mslman olmayanlar
Sual: (Allaha inanmayana kfir denir. Btl da olsa, baka bir dine inanana kfir denmez. Kfir olmayan da Cehenneme gitmez) demek doru mudur? CEVAP Doru deildir. Kfir, Mslman olmayan demektir. Hatta Mslman olduunu sylese, ama dinin bir emrini inkr etse, yine kfir olur. Her ateist kfirdir, ama her kfir ateist olmayabilir. Deist olabilir. Deistler de kfirdir. Deist, deizm yanls demektir. Deizm, kinat bir yaratcnn yarattna inanmakla beraber, yaratcnn kinata hibir mdahalesi olmadn ve olmayacan savunan, vahyi reddeden felsef grtr. Mslman olmayan herkes kfirdir ve kfir olarak lenlerin hepsi Cehennemdedir. Allah tel bizzat Kuran- kerimde, kullarn kfrden korunmalar iin ikaz etmekte ve kfirlerin akbetinin ne olacan bildirmektedir. Birka yet-i kerime meali yledir: (Allah, Meryem olu Mesihtir diyenler kfir olmutur. Allah, kendine ortak koana Cenneti haram klar, artk onun yeri atetir ve zalimler iin yardmc yoktur.) [Maide 72]

227

www.dinimizislam.com

(Yahudiler, zeyre, Hristiyanlar da Mesihe Allahn olu dediler. Daha nceki kfirlerin [melekler Allah'n kzlardr diyenlerin] szlerine benziyor. Allah onlar kahretsin! Nasl da saptyorlar.) [Tevbe 30] (Allaha ve Reslne inanmayan o kfirler iin, lgn bir ate hazrladk.) [Fetih 13]

Ehl-i kitabn durumu


Sual: Kuranda ehl-i kitabn kfir olduu bildirilmiyor mu? CEVAP Kuran- kerimde, Ehl-i kitabn kfir olduunu bildiren yet-i kerimelerden bazlar yledir: (brahim ne Yahudi, ne de Hristiyand. O Allah tanyan doru bir Mslman idi.) [Al-i mran 67] (Her peygamber gibi Hazret-i brahim de Mslman idi. Ehl-i kitap hak olsa idi, byle denmezdi.) (Yahudi veya Hristiyan olun ki, doru yolu bulasnz diyenlere de ki: Aksine biz, hanif [doru olan] brahimin dinine uyarz.) [Bekara 135] (Ehl-i kitap hak olsa idi, szleri reddedilmezdi. Hazret-i brahimin dini olan slama uyan kurtulur.) ([Ehl-i kitap] "Yahudi ve Hristiyanlar hari hi kimse Cennete girmeyecek" dediler. Bu, onlarn kuruntusudur. De ki: "Doru sylyorsanz delilinizi getirin." Hayr onlarn dedikleri gibi deildir.) [Bekara 111,112] (u halde Ehl-i kitabn iddialar kuruntudur, gerek deildir.) (Yahudiler, zeyre, Hristiyanlar da Mesihe Allahn olu dediler. Daha nceki kfirlerin [melekler Allah'n kzlardr diyenlerin] szlerine benziyor. Allah onlar kahretsin! Nasl da saptyorlar.) [Tevbe 30] (Ehl-i kitap kfir olduu iin lanete urad.) (Ehl-i kitap [slama] iman edip, [ktlklerden] saknsalard, ktlklerini rter ve onlar nimetleri bol Cennete sokardk.) [Maide 65] (Ehl-i kitap hak olsa idi, imana davet edilmezdi.) (Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin! Onlar, [slam dmanlnda] birbirinin dostudur. Onlar dost edinen de onlardan [kfir] olur. Allah, [kfirleri dost edinip kendine] zulmedenlere hidayet etmez.) [Maide 51] (Ehl-i kitap hak olsa, onlara dost olana kfir denir miydi?) [Ey habibim, Ehl-i kitaba] de ki: (Eer Allah seviyorsanz, bana uyun ki Allah da sizi sevsin.) [Al-i mran 31] (Yani Ehl-i kitap, Resulullaha iman etmedike, Allah onlar sevmez.)
228

www.dinimizislam.com

(De ki: Ey Ehl-i kitap, gelin aramzda u mterek sze uyalm: Ancak Allaha kulluk edelim, Ona irk komayalm, Allah brakp insanlar Rabler edinmeyelim Yine de, yz evirirlerse, ahit olun ki, biz Mslmanz deyin!) [Al-i mran 64] (Ehl-i kitap kfir olduu iin, onlara biz Mslmanz deyin buyuruluyor.) ([Senden nce peygamberlere] iman edenler, Yahudi, Hristiyan ve sabiinlerden Allaha ve ahirete inanp salih amel ileyenler iin elbette Rablerinin katnda mkafatlar vardr.) [Bekara 62] (Hazret-i Musa zamannda, ona inanan Yahudiler ve Hazret-i sa zamannda ona inanan Hristiyanlar, elbette Cennete gidecektir. nk, btn peygamberler gibi Hazret-i Musa da, Hazret-i sa da Mslman idi.) Bu vesikalara ramen, (Muhammedn Resulullah demeye lzum yok) diyenler karsa, bunlarn cahil deil, sinsi birer misyoner olduklarnda phe kalmaz. Sual: Bir Yahudiye veya Hristiyana hac demek caiz midir? Bir de, Mslmanl ktlemeyen bir Hristiyana, sevi Mslman denir mi? CEVAP Hac, slamn hac artn eda eden Mslmana denir, gayrimslime hac denmez. Mslmana kfir demek kfr olduu gibi, gayrimslime de Mslman demek kfr olur. Bir insan ya Mslmandr veya kfirdir. Hem kfir, hem Mslman olmaz. Mslman Hristiyan veya Hristiyan Mslman olmaz. Hristiyanlar iin de, sevi demek yanltr. imdi sevi ve Musevi yoktur.

Yaratlanlarn en kts
Sual: Beyyine suresinin altnc yetinde, ehl-i kitabn yani Yahudilerle Hristiyanlarn insanlarn en kts olduu bildiriliyor? Ehl-i kitab, ateistlerden de mi ktdr? CEVAP Sadece ehl-i kitab deil, yet-i kerimede mrikler de geiyor. irk, Allah telya ortak yapmak, benzetmek demektir. Benzeten kimseye mrik, denir. Kfrn eitleri vardr. Hepsinin en kts, en by irktir. Bir eyin her eidini bildirmek iin, ok defa, bunlarn en by sylenir. Bunun iin, yet-i kerimelerde ve hadis-i eriflerde bulunan irk, her nevi kfr demektir. Btn kfrler irkin iine girdii gibi, Ehl-i kitab da, mriklerin iine girmektedir. Byleyken, onlarn kfir olduklarnn ayrca bildirilmesinin elbette hikmetleri vardr. Belki Ehl-i kitab kfirlerini, mmin zanneden kabilir. 229

www.dinimizislam.com

Ehl-i kitab ve hak din


Sual: (Kuran ve onun Peygamberini dlayarak tevhid inancna ve salih amele ulamak imknsz gibi olduu iin, bugn ehl-i kitaba dhil olan Yahudi ve Hristiyanlarn byk ounluu, tevhidden veya salih amelden uzaklamlardr) diyenler oluyor. Yani, (Ehl-i kitab olan Yahudi ve Hristiyanlardan, hak yolda olan az da olsa vardr) imas verilmeye mi allyor? CEVAP ma edilmiyor, aka yle syleniyor. Ehl-i kitab, tek bir yaratcya inansa da, salih ameller ilese de, mesela namaz klsa, oru tutsa ve cami yapsa da, Mslman olmadka hi faydas olmaz. te bir yet-i kerime meali: (Kfirlerin cami yapmalar ve [hayr olarak yaptklar] dier btn amelleri, boa gidecek, cehennemde sonsuz kalacaklar.) [Tevbe 17] Mslmana kfir diyenin kendisi kfir olduu gibi, kfire de Mslmandr, cennetliktir demek kfrdr. slamiyet gelince, nceki btn dinler yrrlkten kalkt. Hi deimemi, bozulmam bile olsa, artk bunlarla amel etmek caiz deildir. ki yet-i kerime meali de yledir: (slamdan baka din arayan, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) [l-i mran 85] (Kimi, ona [Muhammed aleyhisselama] iman etti, kimi ondan yz evirdi. Bunlara da lgn ateli Cehennem yetti. yetlerimizi inkr edip kfir olanlar atee atacaz.) [Nisa 55, 56]

Gayrimslimlerin yeri
Sual: (Hristiyanlarn cehenneme mi, yoksa cennete mi gideceini bilemeyiz. Bu Allahn takdirine kalmtr, dilerse cennetine koyar) diyenler oluyor. Dinimiz kimlerin cennete, kimlerin cehenneme gideceini aka bildirmemi midir? CEVAP Elbette bildirmitir. Gayrimslim iin (Allah dilerse cennete koyar) veya (Resulullahn sz geersizdir) denmez. Yahut (Allahn Kurandaki szleri tarihseldir, o zamanki kfirler iindi) denmez. Allah tel, gayrimslimleri yani Mslman olmayan herkesi cehenneme koyacam diyor. Resulullah da aynsn bildiriyor. Buna inanmamak kfr olur. Allah tel gayrimslimlerin cehenneme gideceini bildirdiine gre, Allahn takdirine
230

www.dinimizislam.com

kalm denemez. Bu Allahn verdii szden dnebilecei anlamna gelir. Hlbuki Allah tel verdii szden dnmez. ki yet-i kerime meali: (Allah asla sznden dnmez.) [l-i mran 9, Zmer 20, Rad 31] (Allah vaadinden dnmez.) [Rum 6] Gayrimslimlerin de cennete girebileceini sylemek u yet-i kerimeyi de inkr olur: (Elbette, ehl-i kitap olsun, mrik olsun, btn kfirler Cehennem ateindedir. Orada ebedi kalrlar. Onlar yaratlmlarn en ktsdrler.) [Beyyine 6, Kurtubi tefsiri] u iki hadis-i erifi de inkr etmi olur: (Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan elbette Cehenneme girecektir.) [Hkim] (Cennete sadece Mslman olan girer.) [Buhari, Mslim]

Kfirlikte phe
Sual: Gayrimslimlerin kfir olduklarnda phe eden de kfir olur mu? CEVAP Evet, btn gayrimslimlerin, Cehennemde sonsuz azap ekeceinde phe eden de kfir olur. Bir Hristiyan, bir Yahudiyi ve baka bir gayrimslimi kfir kabul etmeyen kimsenin kfir olacanda phe eden kimsenin de kfir olacan, slam limleri sz birliiyle bildirdiler. (Bezzaziyye, Drr-l-muhtar, ifa-i erif, Ravda, El-Alam) Kfir olmasnda phe eden de kfir olunca, onu [gayrimslimlerin Cennete gideceini syleyeni] Mslman bilenin nasl olacan ve hele onu, slam limlerini ven kelimelerle venin nasl olacan dnmelidir. Byle kimseleri slam limi sananlarn ve bunlarn kfr saan szlerini, yazlarn venlerin, yayanlarn kfir olacaklarn iyi anlamaldr. vmek, yaymaya almak ve reklamn yapmak, raz olmay, beenmeyi gsterir. Kfre rza, kfr olur. Kfre rza demek, kfirin kfr zere kalmasn istemek deildir. Onun kfrn beenmek demektir. (Faideli Bilgiler kitab)

Ehl-i kitabn kurtulmas


Sual: Maide suresinin 68. yetinde mealen, (Ey Ehl-i Kitab! Siz Tevrata, ncile ve Rabbinizden size indirilen Kurana uymadka, doru yol zerinde deilsiniz. And olsun, sana Rabbinden indirilen bu Kuran, onlardan birounun azgnln ve kfrn artrr. O halde
231

www.dinimizislam.com

kfirlerin azgnlna kar zlme!) deniyor. Burada Ehl-i kitaba kendi kitaplarna uymalar bildirilmiyor mu? CEVAP Hayr. Aksine Kuran- kerime iman edip, ona uymalar emrediliyor. Kuran- kerimin muhatab Peygamber efendimizdir. Onu doru aklayan da, hadis-i eriflerdir. te Peygamber efendimiz Kuran- kerimi aklayarak, (Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hristiyanlar, elbette Cehenneme girecektir) buyuruyor. (Hkim) mam- Kurtubi hazretleri de buyuruyor ki: bni Abbas hazretlerinin bildirdiine gre, Yahudilerden bir topluluk Resulullah efendimize gelip, (Sen, Tevratn Allahtan gelmi hak bir kitap olduunu kabul etmiyor musun?) diye sordular. Peygamberimiz, (Elbette, kabul ediyorum) diye cevap verdi. Bunun zerine Yahudiler, (Biz de ona iman ediyoruz, fakat onun dndakilere iman etmiyoruz) dediler. Bunun zerine, bu yet-i kerime nazil oldu. Burada, (Her iki kitapta [Tevratta ve ncilde] yer alan ve gelecei bildirilen Muhammed aleyhisselama iman edip, her iki kitabn belirttii bu hkm gereince de amel etmedike, iman etmi olmazsnz) deniliyor. Ebu Ali el-Farisi de, (Bu yet-i kerime, Tevrat ve ncilin nesh edilmeden nceki halleri hakkndadr) demitir. (Camiul Ahkm) yet-i kerimenin sonunda, Ehl-i kitab kfir olduu iin, (Kfirlerin azgnlna kar zlme!) deniyor. Ehl-i kitabn kfir olduu baka yet-i kerimelerde de bildiriliyor.

Gayrimslimleri sevmek
Sual: Baz kimseler, kiliseye gidip yinlere katldmz iin, onlarla yaknlk ve dostluk kurduumuz iin bizi eletiriyorlar. Eer kfirleri sevmek yasak olsayd, onlara hogrde bulunmak yasak olsayd dinimiz kitapl kfirlerle evlenmeye izin vermezdi. nk insann hanmn sevmemesi mmkn deil. Yoksa Ehl-i kitapla evlenmek yasak m? CEVAP Ehl-i kitap zimmi ise tenzihen mekruh, harbi ise tahrimen mekruhtur. Bugn zimmi olan Ehl-i kitap yoktur. Hepsi harbidir. Tahrimen mekruh olsa da caizdir. Ancak evlenmekle kfiri sevmeyi ayn kefeye koymak ne kadar yanltr. nsan muzu da sever ama bunu yemek iin sever. Gayrimslim kznn kan, gzn sever. Dinini sevmesi asla caiz olmaz. Muhammed Masum hazretleri buyurdu ki: Kfirleri sevmemek Kur'an- kerimde aka emredilmitir. Kur'ana uymak ise farzdr. 232

www.dinimizislam.com

Kfirleri sevmenin haram olduunu bildiren yet-i kerimelerden birkann meali yledir: (Allaha ve kyamet gnne iman edenler; babalar, kardeleri ve akrabas olsa da, Allahn ve Resulnn dmanlarn sevmez.) [Mcadele 22] (Demek ki babas da olsa kfir sevilmez.) (Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin! Onlar, [slam dmanlnda] birbirinin dostudur. Onlar dost edinen de onlardan [kfir] olur. Allah tel, [kfirleri dost edinip, kendine] zulmedenlere hidayet etmez.) [Maide 51] (Kfirleri dost edinen, Allahn dostluunu brakm olur.) [Al-i mran 28] (Ey iman edenler, benim ve sizin dmannz olanlar dost edinmeyin.) [Mmtehine 1] (Ey Nebi, kfirlerle [silahla] ve mnafklarla [tle, delille, belgeyle] cihad et, [t de kr etmezse] onlara sert davran! Onlarn gidecekleri Cehennem, ne kt yerdir.) [Tevbe 73, Tahrim 9] Eshab- kiram (Kfirlere gazap ederler, birbirlerine merhametlidirler) diye vlyor. (Feth 29)

Hakiki imana kavumak


Hadis-i eriflerde de buyuruluyor ki: (Allahn dmanlarn dman bilmeyen, hakiki iman etmi olmaz. Mminleri Allah iin seven ve kfirleri dman bilen, Allahn sevgisine kavuur.) [. Ahmed] (Allahn dostunu seven, dmann dman bilenin iman kmil olur.) [Ebu Davud] (syan edenlere dmanlk ederek, Allaha yaklan!) [Deylemi] (Kfirlerle mal, can ve dilinizle cihad edin!) [Redd-l-muhtar] (Kfirleri sevmek cihad deildir.) Halife Hazret-i mer'e, (Hireli bir Hristiyan var. ok zeki, yazs da ok gzel, bunu kendine ktip yap) dediler. Kabul etmedi. Aadaki yeti okuyup, (Mmin olmayan birini dost edinemem) dedi. Ebu Musel Eari hazretleri anlatr: Halife mer'e (Hristiyan ktibim ok ie yaryor) dedim. Niin bir Mslman ktip almadn? (Ey mminler, Yahudi ve Hristiyanlar sevmeyin) yetini iitmedin mi sen? dedi. Ben de, Onu dini iin deil, ktiplii iin aldm dedim. Allah telnn hakir ettiine ikram etme! Onun zelil ettiini aziz eyleme! Allahn uzaklatrdna yaklama dedi. Ama Basray onunla idare edebiliyorum dedim. Hristiyan lrse ne yapacaksan, imdi onu yap! Hemen onu deitir dedi.
233

www.dinimizislam.com

Bir hadis-i erifte buyuruldu ki: (Allah tel, hakk merin diline ve kalbine yerletirdi.) [Tirmizi] Sual: Baz kimseler, hogr ad altnda gayrimslimlerle arkadalk kuruyorlar, Kiliselerine gidiyorlar, ayinlerine katlyorlar. Bu dinen caiz midir? CEVAP Asla caiz deildir. Aadaki yet-i kerimeler, kfirleri sevmenin haram olduunu bildiriyor: (Ey mminler, mmin olmayan kfirlerle dost olmayn!) [l-i mran 118] (Ey iman edenler, benim ve sizin dmannz olanlar dost edinmeyin.) [Mmtehine 1] (brahim ve Onunla beraber olan mminlerin szlerinden ibret aln! Onlar, kfirlere dediler ki: Biz sizden ve putlarnzdan uzaz. Dininizi beenmiyoruz. Allaha inanncaya kadar, aramzda dmanlk, nefret vardr.) [Mmtehine 4] Eshab- kiram, (Kfirlere kar ok etin, sert davranrlar) diye vlyor. (Feth 29) Hadis-i erifte buyuruluyor ki: (Allah tel, bir Peygambere vahy etti ki, u bide syle: Benim iin ne yapt?) bid dedi ki: Y Rabbi! Senin iin ne yaplr? Allah tel buyurdu: (Dmanma, benim iin dmanlk ettin mi ve sevdiimi benim iin sevdin mi?) [Mektubat- Rabbani 3/55] Kfirler ve fsklar, Allah telnn dman olmasalard, Buz- fillah farz olmazd. nsan Allah telnn rzsna kavuturacak eylerin en stn olmaz ve imann kemaline sebep olmazd. eyhlislam Abdullah- Ensri hazretleri buyuruyor ki: Falancay sevmiyorum; nk hocam zmt. Bir kimse, hocan zer de sen zlmezsen, kpekten aa olursun. Mektubat- Masumiyyede buyuruluyor ki: Mminin kfiri sevmesi trl olur: 1- Onun kfrn beenir. Bunun iin sever. Bu muhabbet yasaktr; nk onun dininden raz olmutur. Kfr beenen kfir olur. Byle muhabbet, iman giderir. 2- Herkesle iyi geinmek lazm olduu iin onlarla da iyi geinilir. 3- kisi ortasdr. Onlara meyleder, yardm eder. Dininin btl olduunu bilerek, akrabalk, i arkadal sebebi ile dostluk yapar. Bu sevgi kfre sebep olmaz ise de, caiz deildir; nk bu sevgi, zamanla onun dinini
234

www.dinimizislam.com

beenmeye sebep olur. Zaruretsiz gayri mslimler ile beraber olmak, kiliselerine gitmek, ayinlerine katlmak caiz deildir. Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Mminler, mminleri brakp da, kfirleri dost edinmesinler! Onlar dost edinenler, Allahn dostluunu brakm olurlar.) [Al-i mran 28] Hadis-i erifte de buyuruldu ki: (Bir kavmi sevip de onlarla dostluk kuran, kyamette onlarla harolur.) [Taberani] Yani bir milletin, dete, teknie ait ilerini deil de, onlarn dinlerini, ibadetlerini, gnah olan ilerini seven kimseler, kyamette onlarla birlikte Cehenneme giderler. Fenne ait ilerini ve gnah olmayan detlerini yapmak caiz ve lazmdr; nk fen, mminin kaybettii maldr, nerede bulursa almas lazmdr. Gayrimslimler ile ticaret yaplr. Aldatlmaz, ktlk yaplmaz. Herkese olduu gibi onlara da iyi davranlr. Mslman olmalar iin dua da edilir. Fakat onlar kfir iken erefli kabul etmek caiz deildir. Cenab- Hak buyurdu ki: (Kfirleri dost edinenler, onlarn yannda izzet, eref mi aryorlar? Bilsinler ki, btn izzet yalnzca Allaha aittir.) [Nisa 139] (zzet ve eref isteyen, bilsin ki, izzet ve erefin hepsi Allahndr.) [Fatr 10] (Mnafklar, Eer bu savatan Medineye dnersek, andolsun ki, erefliler, alaklar oradan karacak diyorlard. Oysa, eref Allahn, Resulnn ve mminlerindir; ama mnafklar bunu bilmezler, anlamazlar.) [Mnafikun 8] Hazret-i mer, klesi ile nbetlee deveye biniyorlard. ama girerken deveye binme sras kleye geldii iin, kle deve zerinde idi. am ordusunun kumandan olan Ebu Ubeyde bin Cerrah, bir heyetle karlayp, (Ya Halife! Byle ne yapyorsun? Btn amllar, bilhassa Rumlar, Mslmanlarn halifesini grmek iin toplandlar. Sana bakyorlar. Bu yaptn beenmezler) der. Hazret-i mer buyurur ki: (Ya Eba Ubeyde, senin bu szn, ok zararldr. itenler, erefi, vastaya binip gitmekte ve ssl elbise giymekte sanacaklar. erefin, Mslman olmakta olduunu anlamayacaklar. Biz aa insanlardk. Allah tel Mslman yapmakla bizleri ereflendirdi. Onun verdii bu ereften baka eref ararsak, Allah tel bizi yine zelil eder. Her eyden aa eder. zzet, slamdadr. slamn ahkmna uyan, aziz olur. Bu ahkm beenmeyip, izzeti, erefi baka eylerde arayan zelil olur.)
235

www.dinimizislam.com

Dnya kardelii mi?


Sual: Hazret-i Mevlanann veya Yunus Emre hazretlerinin ismini kullanp, (Dnya kardelii) veya (Evrensel din birlii) gibi isimler altnda yaynlar yaplyor. (Herkes kardetir. Btn dinler ayndr. leride tek kutsal kitap olacak) gibi eyler syleniyor. Bunlarn dinimizdeki yeri nedir? CEVAP Bu aka dinsizliktir. Hakla btl birlemez. Mezhepsizler de, bidat yani sapk mezhepleri hak mezheple birletirip, tek mezhep haline getirmek iin alyorlar. Domuz style inek st ayn kaba konursa, inek st de necis olur. Bidat mezheplerle, hak mezhep birleirse btl bir mezhep ortaya kar. Hristiyanlk, Yahudilik ve Mecusilik gibi batl dinlerle slamiyet birletirilmeye kalklrsa, inek stnn iine, idrar, kan ve zehir katmaya benzer. Allah tel, (Hak din slamiyettir. Baka dini kabul etmem) buyuruyor. (l-i mran 19, 85) Allah telnn emrine aykr hareket etmek, dinsizlik olur. Dnya kardelii demek ok yanltr. Batl din mensuplaryla mminler karde olamaz. Allah tel, (Ancak mminler kardetir) buyuruyor. (Hucurat 10) Masonlarn ve baz baka gruplarn da bunlara benzer almalar vardr. Szn z, slamiyete aykr olan her ey dinsizliktir.

Saplantnn bylesi
Sual: Bir arkada, (Biz, hocamza ok balyz. Bizim hocamz bana Hristiyan ol dese, tereddtsz olurum) dedi. Byle sylemek kfr olur mu? CEVAP Evet, kfr olur. Bu sz, hocaya balln gstermek iin sylenmi gibi grnse de, bu szden o hocann talebelerine Hristiyanl ne kadar cazip ve irin gsterdii de anlalmaktadr. ki ierim, filan gnah ilerim yahut Yahudi veya baka dinden olurum demiyor da, zellikle Hristiyan olurum diyor. Bir kimse, filan ey, filan kimsededir yahut yoktur, kfir olaym, Yahudi olaym diye, yemin etse, o ey, onda olsun veya olmasn, o kimse, kendi rzasyla kfre varmtr. mann ve nikhn yenilemesi gerekir. (slam Ahlak) Bir kfir iin, baka kfirden daha hayrldr demek kfr olur. (Redd-l muhtar)
236

www.dinimizislam.com

Mesela Hristiyan olmak Yahudi olmaktan daha iyidir veya Yahudi olmak Hristiyan olmaktan iyidir demek kfr olur, nk byle sylemekle bu btl dinlere iyi denmi oluyor. Bu konu bu kadar hassasken, sebebi ne olursa olsun, Hristiyan olurum demenin ne kadar tehlikeli olduu meydandadr. htiya olunca, biri dierinden daha ktdr demek gerekir. Hak din, iyi din, yalnz slam'dr.

Ancak mminler kardetir


Sual: Evrensel din kardelii ismi altnda, gayrimslimlere kardelerimiz demek doru mudur? CEVAP ok yanltr. Byle bir dnce, Kuran- kerimi yalanlamak olur. Dinimiz, kfirlerle de iyi geinmeyi emreder, fakat iyi geinmek ayr, onlar dost ve karde bilmek ayrdr. Allah tel, (Ancak mminler kardetir) buyururken, mmin olmayanlar, gayrimslimleri karde bilmek, bu yet-i kerimeye de aykrdr. Mmin, slamiyete inanan demektir. Ehl-i kitaba inananlara mmin denmez. Mslman olmayan herkes kfirdir. Nelere inanrsa inansn, kfirlere mmin denemez. mam- Kurtubi hazretleri, Bekara suresinin, (Mslman olarak can verin) mealindeki 132. yet-i kerimesinin, (Mminler olarak can verin) demek olduunu bildiriyor. Hcurat suresinin, (Ancak Mminler kardetir) mealindeki onuncu yet-i kerimenin tefsirinde ise, bunun (Mslmanlar kardetir) anlamnda olduunu bildiriyor. Peygamber efendimiz de bu yet-i kerimeleri, ayn ekilde aklamtr. Mmin ve mslman olanlar iin din kardeiniz tabirini kullanmtr. Bu konudaki hadis-i eriflerden birka yledir: (Mslman Mslmann kardeidir, ona zulmetmez, yardm eder.) [Buhari, Mslim] (Din kardeinize rastlaynca selam verin!) [. Snn] (Mmin geim ehlidir. O, din kardeine rahatlk verir.) [Dare Kutn] (Mmin be eit iddet arasndadr: Mslman kardei onu ekemez, mnafk ona buzeder, sevmez onu, kfir onun canna kasteder, kendi nefsi onunla urar ve eytan onu artmaya urar.) [bni Ll] (Bir Mslman, bir din kardeine, onun hidayetinin artmasna vesile olacak hikmetli bir sz veya kendisini tehlikeden kurtaracak bir sz kadar iyi hediye veremez.) [Ebu Yala]

237

www.dinimizislam.com

(Bir mminin, Mslman din kardeine, hayrla, sevgiyle ve efkatle bakmas, benim u mescidimde bir yl itikf etmesinden daha sevabdr.) [bni Ll] (Bir Mslmann din kardeine gnden fazla dargn durmas hell deildir.) [Ahmed]

Gayrimslimlerle dostluk
Sual: Hristiyanlar dman bilinip, onlara kfirsiniz denirse, onlarla savalrsa, onlara dinimizi nasl anlatabiliriz? Mslman olmalar iin, onlara ho davranp, dinlerine sayg gstermek gerekmez mi? CEVAP Dinimizi anlatmak iin, dier kfirler deil de, niye zellikle Hristiyanlar tercih ediliyor? Sanki aralarnda i blm yaplm gibi, bakalar da Yahudileri irin gstermeye alyor. Gayrimslimlerin Mslmanlarn dostu olamayacan Allah tel bildiriyor. Onlar dost bilmeden, uygun ekilde emr-i maruf yaplr. slam dini yeni gelmedi. 1400 yldr dnyada Mslmanlarla gayrimslimlerin ayn lkelerde beraber yaadklar da olmutur. Osmanllar ve onlardan nceki Mslmanlar, gayrimslimleri dost bilmediler, fakat hepsiyle iyi geinerek, onlara gler yz gstererek, ayn yerde yaadklar gayrimslimlere yaaylaryla rnek oldular. Onlara kt davranmadlar. Merhametli davranarak ounun Mslman olmasna sebep oldular. Zaten yzlerine kar siz kfirsiniz diye hakaret etmek, gnah olur. Cihad da, kfirlerin ahsna kar yaplmad. Cihad, slam devletinin, insanlarn slam dinini iitmelerine, Mslman olmalarna mani olan, zalim diktatrlerin ordularyla savamas demektir. Bylelikle fethedilen yerlerdeki gayrimslimlerden bir ksm, slamiyetin adaletini, gzelliini, Mslmanlarn rnek hayatn grerek Mslman oldular. Mslman olmayanlar bile, bu adalet sayesinde dnyada rahat ve huzur iinde yaadlar.

Dinlerin ortak noktas olur mu?


Sual: Dnyada Mslmanlara kar oluan nyarglar gidermek iin, (Btn dinlerin mensuplar olarak, dinlerin ortak noktasnda, kardee bulualm) denilerek toplantlar yaplyor. Gayrimslimle hangi ortak noktada, nasl karde olacaz? CEVAP
238

www.dinimizislam.com

Byle demek, Allaha inanmamak, Onun hkmn beenmemek demektir. Zira Allah tel yle buyurmuyor, (Mslman olun) buyuruyor, (slamdan baka dini kabul etmem) buyuruyor. slamda bulumay emredip, (Ancak, mminler kardetir) buyuruyor. Kardee bulumann yolu, Mslman olmaktr. Bu konudaki yet-i kerimelerden bazlar yledir: (Allah indinde hak din ancak slamdr.) [Al-i mran 19] (Sizin iin din olarak slam beendim.) [Maide 3] (slamdan baka din arayan, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) [Al-i mran 85] (Allaha ve Onun mmi nebi olan Resulne iman edin, Ona tbi olun ki doru yolu bulasnz.) [Araf 158] (Allaha ve Resulne inanmayan [kfir olur] kfirler iin de lgn bir ate hazrladk.) [Feth 13] (Kimi, ona [Resulme] iman etti, kimi de, ondan yz evirdi. Bunlara da lgn ateli Cehennem yetti. yetlerimizi inkr ederek kfir olanlar elbette atee atacaz.) [Nisa 5556] (Allaha itaat edin, Resulne itaat edin. lerinizi boa karmayn!) [Muhammed 33] (Allah ve Resulne itaat edin.) [Enfal 1] (Ancak mminler kardetir.) [Hucurat 10] Onlar da Mslman olurlarsa, hem bizimle karde olurlar, hem de dnya ve ahiret saadetine kavuurlar. slamiyeti tanmalarna, Mslman olmalarna engel olan yahut Mslmanlara dmanca yaklamalarna sebep olan nyarglar varsa da, bunu gidermenin yolu dinimiz hakknda onlar doru bir ekilde bilgilendirmektir. Onlarn istedii anlamda diyalog yapmak, zm deildir. Zaten onlarn diyalogdan anladklar eyin, misyonerlikten baka bir ey olmadn, kendileri de aka itiraf ediyorlar. Vatikan yetkilisi Kardinal Jean-Louis Tauran da, 20 Ekim 2007 tarihinde yapt aklamada, diyalogun art olarak, Kuran- kerimin tartmaya almasn teklif ederek yle demitir: (Mslmanlarla gerek anlamda dini tartma yaplamaz; nk Mslmanlar Kuran, Allahn kelam olarak gryorlar ve Kuran zerinde derinlemesine tartmay kabul etmiyorlar.) Kardinal, yeni bir konumasnda unu rahata sylerse amayz: (Reformcu Mslmanlar, Kuranda tarihsel yetlerin olduunu bildiriyorlar. Bizimle omuz omuza verebilmeleri iin, tarihsel olan bu yetlerin Kurandan karlmas lazmdr.) Kardinalin zaten Kuran tartmaya aalm demesi de budur.
239

www.dinimizislam.com

Ortak payda, ortak inan


Sual: (Hristiyanlk ve slm diniyle bym insanlar, Allahn birlii, Ona olan sevgi ve inanc gibi, iki ortak temel dnce benimsenmeli ve bu ortak payda, gelecekteki ortak inancn temellerini oluturmal) diyenler oluyor. Buradaki ortak inantan maksat ne ki? Acaba bu zihniyetteki insanlar slamiyetle Hristiyanl birletirip, yeni bir din mi oluturmaya alyorlar? CEVAP ki dinin ortak paydas yoktur. mann alt esasnda bile, mterek inan yoktur. Mesela, ayn Allaha bile inanmyoruz. Onlar teslise inanrlar. Vaftiz yaparlar, haa taparlar. Hazret-i saya bizim gibi inanmazlar, bazen tanr, bazen tanrnn olu derler. Kitaplara da bizim gibi inanmazlar. Zaten ellerindeki, ncilin deil, ncillerin hli malumdur. Kuran- kerime ve Peygamber efendimize inanmazlar. Masum ocuklarn gnahkr doduuna ve meleklerin kz olduuna inanrlar. O halde, balla sirke, zemzemle arap birlemeyecei gibi, hak olan slamiyetle, batl olan Hristiyanlk da birleemez. Birletirilmeye kalklrsa, netice de batl olur. Zaten Hristiyanlar byle bir eye raz olmazlar. (Ortak payda, gelecekteki ortak inan) gibi ifadeler, Mslmanlar Hristiyanlatrmak iin yaplan sinsi gayretlerden kaynaklanmaktadr.

Domuz ve inek st
Sual: imdi baz genler, (Ben Protestan Mslmanm, yar Hristiyan, yar Mslmanm) diyorlar. Bazlar da, (Ben ii, vehhabi ve ehl-i snnetim) diyor. Byle sylemek caiz mi? CEVAP Bir kural var: ki zt ey bir arada bulunmaz. Mesela atele barut veya atele su. Ate barutu yakar, su da atei sndrr. nek st ile koyun st kartrlabilir. Fakat domuz st ile inek st karmaz. Karnca hepsi necis olur, artk koyun st var denmez. Bir teneke temiz suya, bir bardak idrar konsa, artk o su necis olmutur. Temiz suyun hi nemi kalmaz. Bunlar gibi, biraz Mslman biraz da Hristiyan olunmaz. Byle kimse kfir olur. Bunun gibi, ehl-i snnet olan, biraz ii, biraz da vehhabi olamaz. Ne olur? Ehl-i snnet d olur. Bu tr szleri din dmanlar uyduruyor, Mslmanlar bu tuzaa dmemelidir.

Kilisede Resulullah anmak


240

www.dinimizislam.com

Sual: Bir kilisede, Resulullah anma program dzenlemek uygun mudur? CEVAP bni bidin hazretleri buyuruyor ki: Kilisede namaz klnmaz ve Kuran- kerim okunmaz; nk kilisede, eytanlar toplanr. Kilise putlardan temizlenirse, namaz klmak mekruh olmaz. (Redd-l-muhtar) Eer Hristiyanlar byle bir eye izin veriyor, hatta destekliyorlarsa, burada bir art niyet var demektir; nk, Hristiyanl kabul etmedike, sadece kiliseye gitmek, onlar honut etmez. Bir yet-i kerime meali yledir: (Sen, onlarn dinine uymadka, Hristiyanlar ve Yahudiler senden asla honut olmazlar.) [Bekara 120]

manda ortak nokta


Sual: (Hristiyanlarla iman birliimiz olduu iin, ortak olan kelimede buluuyoruz. Onlar da Allaha inanyorlar) deniyor. manda birliimizin olmad ak; ama Hristiyanlarla Allah inancnda ortak myz? CEVAP Hayr, iman birliimiz olmad gibi, Allah inancnda bile ortak noktamz yoktur. Biz, Allah birdir deriz; onlar teslise inanrlar, tanr tr derler. Biz, Allah mekndan mnezzehtir deriz; onlar, tanr gktedir derler. Biz, Allah insana veya tahayyl edilen hibir eye benzemez, olu kz yoktur, domamtr ve dourmamtr deriz; onlar tanr baba derler, tanrnn olu vardr, melekler tanrnn kzlardr derler. Biz, Allah hibir eyi yapmaya mecbur deildir deriz; onlar tanr insanln kurtuluu iin biricik olunu kurban etmek zorunda kald derler. Sanki h olunu kurban etmeden insanlar affedemez gibi bir durum ortaya karyorlar.

Ortak sz nedir?
Sual: (l-i mran sresindeki, Hristiyanlara, Aramzda ortak olan bir sze gelin emri, Aramzda, iki tarafn da kabul edebilecei ortak esaslar belirleyip, bu esaslara inanmal demektir) diyen reformcular kyor. Bu yet-i kerimede ehl-i kitaba yani hem Yahudilere, hem de Hristiyanlara hitap edildii halde, niye sadece Hristiyanlarla ortak sz bulunmaya allyor? Bir de, ortak sz Allah belirlemedi mi?
241

www.dinimizislam.com

Hristiyanlarn da kabul edebilecei ortak bir szn Allah katnda, bir deeri olur mu? CEVAP Elbette hi deeri olmaz. Allah tel, o yet-i kerimede, (Allah'a irk komayn) buyuruyor. irk komayn demek, ( tanrya inanmayn, Allah'tan gayrsna ibadet etmeyin, Hazret-i saya veya Hazreti zeyre Allah'n olu diyerek irke girmeyin, bunlarn putlarna tapmayn, hak din olan slamiyete gelin!) demektir. Bir yet-i kerime meali yledir: (Yahudiler, zeyre, Hristiyanlar da Mesihe Allahn olu dediler. Daha nceki kfirlerin [melekler Allah'n kzlardr diyenlerin] szlerine benziyor. Allah onlar kahretsin! Nasl da saptyorlar.) [Tevbe 30] Ortak szle ilgili yet-i kerimenin meali de yledir: (De ki, Ey Ehl-i kitap, [Yahudi ve Hristiyanlar] bizimle sizin aranzda ortak bir sze gelin: Allahtan bakasna ibadet etmeyelim. Ona hibir eyi ortak komayalm ve Allah brakp da birbirimizi rab edinmeyelim. Eer yz evirirlerse, ahit olun, biz Mslmanz deyin.) [l-i mran 64] mam- Kurtubi hazretleri bu yet-i kerimeyi aklarken buyuruyor ki: Allah tel, bu ortak szn ne olduunu, (Allah'tan bakasna ibadet etmeyelim) emri ile aklamtr. Tevbe sresinin 31. yet-i kerimesinde mealen, (Onlar Allah brakp rahiplerini rabler edindiler) buyurmutur. Yani onlar, Allah'n haram ve hell kldn deil, rahiplerinin haram ve hell kldklarn kabul edip, onlar rab makamnda tuttular. Bu yet-i kerimede, Ehl-i kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar, sadece Allah'a ibadet etmeye, irkten uzak kalmaya, Mslman olmaya davet edilmektedir. (Cami-ul-ahkm) Peygamber efendimizin, Rum imparatoru Herakliyse gnderdii mektup da yledir: (Seni slma davet ediyorum. Mslman ol, selmeti bul! Allah da ecrini iki kat verir. Yz evirirsen, btn tebaann gnah zerine olur.) [Buhari, Mslim, Tirmizi] Bu ifadelerden sonra mektuba, l-i mran sresinin, 64. yet-i kerimesi yazlmtr. Bu yet-i kerimede de, Peygamber efendimizin aklamasnda da, ortak szn, slamiyet olduu aka bildirilmitir. Ehl-i kitabn Mslman olmadan bulacaklar ortak szn, Allah indinde hibir deeri olmaz. yet-i kerime meali yledir: (Allah indinde hak din ancak slamdr.) [l-i mran 19] (Sizin iin din olarak slam beendim.) [Maide 3]
242

www.dinimizislam.com

(slamdan baka din arayann bulaca din asla kabul edilmez.) [l-i mran 85] Demek ki ortak sz slamiyettir. slamiyete aykr bulunacak ortak sz, Allah telnn kabul etmeyeceini bu yet-i kerimeler aka bildirmektedir.

Allahn azab ok iddetlidir


Sual: Bir yazar, Allahn rahmeti her eyi kuatm diyerek mazlum Hristiyanlarn Cennete gideceklerini, hatta ehid olacaklarn bildiriyor, rahmet yetlerini yazyor, azap yetlerinden hi bahsetmiyor. Byle yapmak uygun mu? CEVAP slamiyet, ifrat ve tefritten [arlklardan] uzak bir dindir. Allah telnn rahmeti bol olduu gibi azab da iddetlidir. Mmin havf ve reca arasnda olmaldr. Havf, Allahtan korkmak, reca da Allahn rahmetini mit etmek demektir. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Havf ve reca [korku ile mit] arasnda bulunan mmin, umduuna kavuur, korktuundan emin olur.) [Tirmizi] Hep Allahn azabndan bahsedip insanlar korkutmak doru olmad gibi, hep Allahn rahmetinden bahsedip azabndan hi bahsetmemek de yanltr. Mmin, ikisi arasnda olmaldr! Yaarken, havf, lrken recas daha fazla olmaldr! Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Kullarma haber ver ki, ben gafururrahim olduum gibi, azabm da ok ac, ok iddetlidir.) [Hicr 49-50] (Allahn azab iddetlidir.) [Bekara 211, Yunus 70, Rad 6,13, 34, Taha 127, Mmin 22, Har 7] (Allahn azabnn iddetli olduunu bilebilselerdi!) [Bekara 165] (Elbette azabm ok iddetlidir.) [brahim 7] (te o gn, hkmranlk ok merhametli olan Allahndr. Kfirler iin de pek etin bir gndr. O gn, zalim kimse ellerini srp, Vay bama gelene, keke Peygamberin yoluna uysaydm da falancay [btl yoldakini] dost edinmeseydim.) [Furkan 26-28] (Allah ve Resulne kar gelen, bilsin ki Allah, azab iddetli olandr.) [Enfal13] (Kurtulua erenler, Allaha ve Resulne itaat edip Allahtan korkan ve saknanlardr.) [Nur 52] (lediklerinin cezas olarak, artk az glp, ok alasnlar.) [Tevbe 82]
243

www.dinimizislam.com

(Allah katnda en kymetliniz, Ondan ok korkup saknannzdr.) [Hucurat 13] (Allahtan nasl korkmak gerekiyorsa, ylece korkun.) [A.mran 102] (Sizden ncekilere de, size de Allahtan korkmanz tavsiye ettik.) [Nisa 131] Mminun suresinin, (Rablerinin huzuruna kacaklarndan kalbleri korku ile arpar) mealindeki 60. yetinde bildirilen kimselerin hrsz m, zani mi olduu sorulunca, Peygamber efendimiz buyurdu ki: (Bunlar, namaz, oru ve zekt gibi ibadetlerini yerine getirdikleri halde acaba ibadetlerimiz kabul olmad m diye korkan kimselerdir.) [Tirmizi] Yine buyurdu ki: (Allah korkusu, her hikmetin badr.) [Taberani] Hristiyanlara kucak ap kiliselere gidip yinlerine itirak edenler, onlarn Cennete gideceklerini, hatta mazlumlarnn ehid olacaklarn syleyenler, u yeti bilmiyorlar m? (Mminler, kfirleri dost edinmesinler! Onlar dost edinenler, Allahn dostluunu brakm olur.) [A. mran 28] [Kfirlere kucak aanlar da, Allahn dostluunu brakm olur.]

Eski ve yeni Hristiyanlar


Sual: Yahudilerle Hristiyanlarn kfir olduunu, hatta onlar dost edinenlerin de kfir olacan bildiren yetler hakknda deniyor ki: Kfir olan Yahudi ve Hristiyanlar, Asr- saadetteki kitap ehli idi. imdikiler, Cennete gidecektir. nk dinsizlii yok etmek iin onlarla omuz omuza alyoruz. Bu iddia hakknda aklama yapar msnz? CEVAP Zrva tevil gtrmez diye demek ki byle szler iin sylenmi. imdiki Hristiyanlarn ou mrik olup, kestikleri hayvan bile yenmez. Bir kimsenin, mmin olup Cennete gidebilmesi iin imann alt esasnn hepsine de inanmas gerekir. Birine bile inanmayan kfirdir. Hristiyanlar, imann alt esasndan kana inanyorlar? mann alt esas unlardr: 1- Allahn varlna, bir olduuna ve ortann bulunmadna inanmak. [Hristiyanlarn Allah inanc bile yanltr. Eflatunun uydurduu teslis [trinite yani tanr] fikrine inanyorlar. Baba tanr, oul tanr, kutsal ruh gibi deiik tanrya inanyorlar.
244

www.dinimizislam.com

Hazret-i sa byle szler sylememitir. Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Allah, Ey sa, insanlara Beni ve anam Allahtan baka iki ilah bilin diye sen mi dedin? diye sorunca, o da, H, seni tenzih ederim. Bu sz bana yakmaz dedi.) [Maide 116] (sa dedi ki: Allah, benim de, sizin de Rabbinizdir.) [Zuhruf 63, 64] (Meryem olu sa, Ben Allahn resulym. Benden nce gelen Tevrat dorulayc, benden sonra gelecek Ahmed isimli peygamberi mjdeleyici olarak geldim demiti.) [Saf 6] (saya, Allah diyenler kfirdir. Halbuki Mesih, Rabbim ve Rabbiniz olan Allaha kulluk edin dedi. Allah n ncs diyenler de kfirdir.) [Maide 72, 73] Bir de tanr gkte diyorlar. Bu da kfrdr. Bylece bu birinci maddeye inanmam oluyorlar.] 2- Meleklerin varlna, onlarda erkeklik ve diilik olmadna inanmak. [Hristiyanlar, melekleri kz olarak kabul ediyorlar. Hatta Onlar tanrnn kzlardr diyorlar. Melekleri kz olarak bildikleri iin meleklere imanlar da yanltr. Kuran- kerimde mealen, (Allah ile birlikte baka ilah edinen Cehenneme atlr. Rabbiniz oullar size ayrd da kendisi iin kz olarak melekleri mi edindi? Elbette vebali ok byk sz ediyorsunuz) buyuruluyor. (sra 39, 40) Bu yet-i kerime, birinci ve ikinci maddeye yanl inanan Hristiyanlarn kfir olduklarn aka gsteriyor.] 3- Semavi kitaplarn hepsine inanmak. [Halbuki Ehl-i kitap, Kurana inanmaz. Kuranda, (yetlerimize ancak kfirler inanmaz) buyuruluyor. (Ankebut 47). Bir yet meali de yledir: (Ey ehl-i kitap, resulmz [Muhammed aleyhisselam] kitaptan gizlediiniz eyleri aklamak zere geldi. Size Allahtan bir nur ve apak bir kitap geldi.) [Maide 15] Kitaplara imanlar da yanltr. Kurana inanmadklar iin de kfir oluyorlar.] 4- Btn Peygamberlere inanmak. [Onlar, Muhammed aleyhisselama inanmazlar. Peygamberlerden bazsn kabul edip, bazsn inkr ederek ayrm yapanlar kfirdir. (Bekara 285) Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Biz seni lemlere rahmet olarak gnderdik.) [Enbiya 107]
245

www.dinimizislam.com

(De ki, ey insanlar, ben, Allahn hepiniz iin gnderdii Resulym.) [Araf 158] (lemlere [Cin ve insanlara ilahi azap ile] korkutucu [uyarc] olarak Furkan [Kuran] kuluna [Muhammed aleyhisselama] indiren [Allahn an] ne ycedir.) [Furkan 1] (Kimi, ona [Resulme] iman etti, kimi de, ondan yz evirdi. Bunlara da lgn ateli Cehennem yetti. yetlerimizi inkr ederek kfir olanlar elbette atee atacaz.) [Nisa 55-56] Bir hadis-i erifte de, (Bana iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan, mutlaka Cehenneme girecektir) buyuruldu. Peygamberlere imanlar da yanltr. Muhammed aleyhisselam hak peygamber bilip ona tbi olmadklar iin kfir oluyorlar.] 5- Hayrn ve errin Allahtan olduuna inanmak. [Onlar, Tanr ktlkleri takdir etmez derler. Acaba, takdir etmeyen, tanrdan hangisi?] 6- ldkten sonra dirilmeye, ahirete, Cennet ve Cehenneme inanmaktr. [Hristiyanlar, sa gkte krallk kuracak diyerek Cennete de inanmyorlar. Bu altnc maddeye aynen Mslmanlar gibi inansalar bile, dier maddelere slamiyetin bildirdiinin zddna inandklar iin kfir oluyorlar.] Kuranda kfir olarak bildirilen Hristiyanlarn eski Hristiyan olduunu, yenilerinin Cennetlik olduklar nasl sylenebilir ki? Bu, Kuranda mmin olarak bildirilen mslmanlarn eski Mslman olduunu, yenilerinin Cehennemlik olduunu iddia etmeye benziyor. Yahut Kuranda bildirilen hususlarn ilk mslmanlar veya ilk kfirler iin olduunu, sonrakiler iin bu hkmlerin geersiz olduunu iddia etmeye benziyor. Her ikisi de slam tanmyorum demenin baka eklidir. Yeni Hristiyanlar imann bu alt artna inanyorlar m da Cennetlik olsunlar? Cennetlikse hepsine inanmtr, tevbe edip Mslman olmutur, buna artk Hristiyan denmez. Hristiyansa kfirdir, Allah ve Resulnn dmandr, buna Mslman denmez. Yeni Hristiyanlarn eskilerden fark nedir? Farklar irkte daha ileri gitmeleri deil midir? (Hristiyanlarla dinsizlii yenmek iin omuz omuza alyoruz) diyorlar. Misyonerlerle omuz omuza altklar dorudur. Btn Mslmanlar Hristiyan yapmak iin omuz omuza alyorlar. Allah tel, kitap ehli gayri mslimlerle dinsizlii yok etmek iin bile olsa, onlarla omuz omuza almay istemiyor. Onlarn Mslman olmasn
246

www.dinimizislam.com

istiyor. Mslman olana kadar onlarla mcadele etmeyi emrediyor. Bir yet meali yledir: (Allah'a ve ahiret gnne inanmayan, Allah ve Resulnn haram kldn haram saymayan ve hak dini [slamiyeti] kendilerine din olarak kabul etmeyen kitap ehli [Yahudi ve Hristiyanlar] ile, klerek boyun bkp kendi elleriyle cizye verinceye kadar savan.) [Tevbe 29] Ehl-i kitap Allahn yetlerini gizliyordu. imdi bazlarna ne oluyor da Allahn yetlerini Ehl-i kitap gibi gizliyorlar? Allahn yetlerini kim gizler? Niin bu bildiimiz yetleri gizlemeye alyorlar? Hak olan sadece slam dinidir. Bu husustaki yet-i kerimelerden birkann meali yledir: (Allah indinde hak din ancak slamdr.) [Al-i mran 19] (Sizin iin din olarak slam beendim.) [Maide 3] (Kim slamdan baka din ararsa, bilsin ki, bulaca o din, asla kabul edilmez.) [A.mran 85] (Sen, onlarn dinine uymadka, Hristiyanlar ve Yahudiler senden honut olmazlar. De ki: Doru yol, ancak Allahn [bildirdii slamiyet] yoludur.) [Bekara 120] ([Ehl-i kitap] Yahudi ve Hristiyanlar hari hi kimse Cennete girmeyecek dediler. Bu, onlarn kuruntusudur. De ki: Doru sylyorsanz delilinizi getirin.) [Bekara 111]

zzet ve eref isteyen


Sual: Birbirlerine izzet eref vermek, insanlarn elinde midir? CEVAP eref kelimesi szlkte, ykseklik, byklk, yksek mertebe, insanlar arasnda geerli ve makbul olma, cenab- Hakka itaat ve yksek hizmeti ile ok ihsana kavuma demek olup, gerek eref, yalnz Mslmanlktadr. yet-i kerimelerde mealen buyuruluyor ki: (zzet ve eref isteyen, bilsin ki, izzet ve erefin hepsi Allahndr.) [Fatr 10] (Kfirleri dost edinenler, onlarn yannda izzet, eref mi aryorlar? Bilsinler ki, btn izzet yalnzca Allaha aittir.) [Nisa 139] (Eer bu savatan Medineye dnersek, andolsun ki, erefliler, alaklar oradan karacak diyorlard. Oysa, eref Allahn, Peygamberinin ve Mminlerindir.) [Mnafikun 8]

247

www.dinimizislam.com

(Allah indinde en stnnz, en erefliniz takvada en ileri olandr.) [Hucurat 13] (Takva, Allaha ve Resulne inanp, emirlerine riayet etmektir.) (Kuran- kerim, erefli bir elinin getirdii szdr.) [Hakka 40, Tekvir 19] (Yasaklandnz byk gnahlardan kanrsanz, kk gnahlarnz rter ve sizi erefli bir yere [Cennete] koyarz.) [Nisa 31] (De ki, mlkn gerek sahibi olan Allahm! Sen mlk dilediine verir, dilediinden geri alrsn. Dilediini aziz, erefli; dilediini de zelil edersin.) [Al-i mran 26] Allah tel, son yet-i kerimede insanlar drt snfa ayrmtr: 1- Hem mlk, hem de eref verdikleri. [Sleyman aleyhisselam gibi] 2- Mlk verip, eref vermedikleri. [Firavun, Nemrut gibiler] 3- eref verip, mlk vermedikleri. [Mlk sahibi olmayan her Mslman byledir] 4- eref ve mlk vermedikleri. [Mlk sahibi olmayan her kfir byledir] Peygamber efendimiz de, (eref ve stnlk, mal ile deil, ilim ve irfan iledir) buyuruyor. stnlk, eref, byk bir zatn yakn olmakta da deildir. Kan bakmndan daha yakn olan, daha stn olsayd, Hazret-i Abbas, Hazret-i Aliden daha stn olurdu. Kan bakmndan ok yakn olan Ebu Lehebde ise, eref ve stnlk hi yoktur. Hazret-i mer, klesi ile nbetlee deveye biniyorlard. ama girerken deveye binme sras kleye geldii iin, kle deve zerinde idi. am ordusunun kumandan olan Ebu Ubeyde bin Cerrah, bir heyetle karlayp, (Ya Halife! Byle ne yapyorsun? Btn amllar, bilhassa Rumlar, Mslmanlarn halifesini grmek iin toplandlar. Sana bakyorlar. Bu yaptn beenmezler) der. Hazret-i mer buyurur ki: (Ya Eba Ubeyde! Senin bu szn, buradaki insanlar iin ok zararldr. itenler, insann erefini, vastaya binerek gitmekte ve ssl elbise giymekte sanacaklar. erefin, Mslman olmakta ve ibadet yapmakta olduunu anlamayacaklar. Biz aa insanlardk. Allah tel Mslman yapmakla bizleri ereflendirdi. Allah telnn verdii bu ereften baka eref ararsak, Allah tel bizi yine zelil eder. Her eyden aa eder. zzet, slamdadr. slamn ahkmna uyan, aziz olur. Bu ahkm beenmeyip, izzeti, erefi, saadeti baka eylerde arayan zelil olur.)

nanca sayg
Sual: Her dine, her inanca saygl olmal deniyor. Doru mudur? CEVAP 248

www.dinimizislam.com

Akaid kitaplarnda deniyor ki: Tazim edilmesi emredilen bir eyi tahkir etmek ve tahkir edilmesi emredilen bir eyi tazim etmek kfrdr. (Birgivi vasiyetnamesi erhi) Bir hadis-i erif meali de yledir: (mann temeli, Mslmanlar yani Allahn dostlarn sevmek ve kfirleri yani Allahn dmanlarn, din dmanlarn sevmemektir.) [.Ahmed] Tahkir edilmesi ve buz edilmesi emredilen bir eye sayg gstermek, doru olmaz. Sayg gstermek, onu yceltmek anlamna gelir. Mslman elbette kimseye ktlk etmez, kimseye zor ile kendi inancn kabul ettirmeye almaz. Dost dman, kimse ile mnakaa etmez. Herkese kar gler yzl ve tatl szl olur. Fakat, sayg gstermek ayrdr, iyi geinmek, kalbini incitmemek ayrdr. Bu ikisini kartrmamaldr.

Sayg ne demek?
Sual: Bizim ibadetlerimize sayg gsteren, bayramlarmz tebrik eden gayrimslimlerin ibadetlerine, dini bayramlarna saygl olmamz, Noellerini tebrik etmemiz gerekmez mi? CEVAP Gayrimslim, ibadetlerimize saygl olsa, kfirliine asla bir zarar olmaz. Hatta Mslmanlar sayg iin cami yaptrsa, Ramazanda oru tutsa, bayramlarmz tebrik etse, dinlerine, inanlarna bir zarar gelmez. Fakat bir Mslman, onlara mahsus ibadetleri yaparsa, mesela ha takarsa, znnar kuanrsa, Noeli kutlarsa kfir olur. Sayg duymak, kymet vermek demektir; fakat gnmzde farkl anlamda kullanlabiliyor. Mesela, orulu bir kimse rahatsz olmasn diye, yannda yiyip imeyen iin, Mslmann orucuna sayg gsterdi deniyor. Bu anlamda, Mslmanlar da, hibir gayrimslimin ibadetine, bayramna karmaz. Dinimiz, herkese din ve ibadet hrriyeti vermitir. Fakat onlarn kiliselerine, halarna ve dini bayramlarna hrmet edilmez. Bu ikisini kartrmamaldr.

Papann jesti
Sual: Papa, jest olsun diye, Sultanahmet Camiinde kbleye kar durup dua etti. mamlarn, mftlerin de papann jestine karlk, kilisede ha karmas uygun olmaz m? CEVAP
249

www.dinimizislam.com

Her eyde fedakrlk olur, dinde ve namusta fedakrlk olmaz. Bir gayri mslim jest olsun diye karsn teklif etse, Mslman da buna kar ayn eyi yapmas ha karmaktan daha hafif olur. nk karsn peke ekmek haram, ha karmak kfrdr. Bir kfir, camiye girip dua etmekle kendi btl dinine hi bir zarar gelmez. Ama bir Mslman, Hristiyanlarn ibadetlerine mahsus olan bir eyi yaparsa, mesela ha karrsa, boynuna ha takarsa, vaftiz olursa, imann kaybeder, kfir olur. Jeste karlk verilmesini syleyenler din cahilleridir.

Kilisede namaz
Sual: Amerika'da yinlere katlarak Hristiyanlar honut etmeye kalkan Mslmanlar, kiliselerde de, namaz klyorlarm. Kilisede namaz klmak caiz olur mu? CEVAP yinlere katlmak caiz olmad gibi, kilisede namaz klmak da caiz olmaz. Bunlar, misyonerlik faaliyetlerinin yeni eklidir. Kiliseyi Mslmanlara irin gstermeye alyorlar. bni bidin hazretleri buyuruyor ki: Kilisede namaz klnmaz ve Kur'an- kerim okunmaz, nk kilisede eytanlar toplanr. Kilise putlardan temizlenirse, namaz klmak caiz olur. (Redd-l-muhtar) yinlerine katlmakla veya kilisede namaz klmakla, Hristiyanlar, Mslmanlardan honut olmazlar. nk bir yet-i kerimede mealen buyuruluyor ki: (Sen, onlarn dinine uymadka, Hristiyanlar ve Yahudiler senden honut olmazlar. De ki: Doru yol, ancak Allah'n [bildirdii slamiyet] yoludur.) [Bekara 120] Yani Ehl-i kitap, doru yolda [Allah'n yolunda] deildir. Ehl-i kitabn bozuk dinine girmedike, istavroz karlsa da, ha altnda yin yaplsa da, Hristiyanlar Mslmanlardan honut olmaz. Zaten Hristiyanlar, maksatlarnn, Mslmanlar Hristiyanlatrmak olduunu da gizlemiyorlar.

Beddua etmek
Sual: Okul arkadam, (Biz ehl-i kitaba hi beddua ve lanet etmeyiz, Allah kahretsin demeyiz, Allah slah etsin deriz. zellikle, Allah Yahudileri ve Hristiyanlar slah etsin diye dua ediyoruz. Bunlarn Mslman olma ihtimalleri olduu iin bedduadan kayoruz. Peygamberimiz de kfirlere
250

www.dinimizislam.com

beddua etmedi ve onlardan, daha sonra Mslman olanlar oldu. Beddua etseydi, onlar Mslman olamazd. Peygamberimize uyarak, biz de beddua etmiyoruz) dedi. slam dmanlarna, kahrolsun demek caiz olmuyor mu? CEVAP nce u hususu aklayalm. Byle dnenler, Ehl-i Kitabn ebedi Cehennemlik olduunu bildiren yetleri tarihsel kabul ediyor, yani onlar kfir bilmiyor. Bu bakmdan, onlarn slah olmalar iin niye dua etsin ki? Bu ite bir gariplik yok mu? Allah ve Resul ile slam limleri, zalimlere, kfirlere beddua etmitir, lanetlemitir, kahrolsunlar demilerdir. Onlar h bunlarn Mslman olabileceini, onun iin beddua etmemek gerektiini bilememiler mi? Birka yet-i kerime meali yledir: (Allah onlar [Yahudi ve Hristiyanlar] kahretsin!) [Tevbe 30] (Allahn laneti inkrclarn zerine olsun.) [Bekara 89] (Allah, inkrlar yznden onlara [Yahudilere] lanet etmitir.) [Nisa 48] (Allahn eli sk diyen Yahudilere lanet olsun!) [Maide 93] (Allahn laneti zalimlerin zerine olsun!) [Araf 44] (Bozgunculara lanet olsun.) [Rad 25] (Koyu bir cehalet ve gaflet iinde olan o yalanclar kahrolsun!) [Zariyat 10,11] Peygamber efendimiz de, baz gruplara beddua etmitir. Birka hadis-i erif meali: (Yahudileri Allah kahretsin, i yan Allah haram edince, onu eriterek satp parasn yediler.) [Mslim] (Allah Yahudi ve Hristiyanlar kahretsin! Peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler. Siz Arap topraklarnda iki din brakmayn!) [Beyhek] (Kar cinsin elbisesini giyene lanet olsun!) [Hkim] (Lutilere Allah lanet etsin!) [Beyheki] (Bidat ehline lanet olsun!) [Deylemi] (Paraya tapana lanet olsun!) [Tirmizi] (Kzn fskla evlendirene lanet olsun.) [ira]

Kfrle iman birlemez


Sual: Bir arkadaa, (Niye kiliseye gidiyorsun?) dedim. (Ben Mslman Hristiyanlarla gryorum. Ehl-i kitabn, yani Yahudi ve Hristiyanlarn iinde hak yolda olanlarn da bulunduunu Kuran haber veriyor) dedi. te 251

www.dinimizislam.com

o yet: (Ehl-i Kitabn hepsi bir deildir. Kitap ehli iinde doruluk zere bulunan bir mmet vardr ki, gecenin saatlerinde onlar secdeye kapanarak Allah'n yetlerini okurlar.) [Al-i mran 113] Mslman kitap ehli veya Mslman Hristiyanlar diye bir ey var m? CEVAP Elbette, yle bir ey olamaz. Bir insan, Mslmandr veya gayrimslimdir. Mslman Yahudiler veya Mslman Hristiyanlar, Mslman Protestanlar olmaz. Tersi de olmaz. Yani Protestan Mslmanlar, Hristiyan Mslmanlar da olmaz. Baka bir ifadeyle iki zt ey bir arada olmaz, imanla kfr zttr, bir arada olmaz. (Mslman Hristiyan) tabiri dinimize zttr; nk mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: slamla kfr birbirinin ztt, tersidir. Birinin bulunduu yerde, teki bulunamaz, gider. Bu iki zt ey bir arada bulunamaz. Birisine kymet vermek, tekini aalamak olur. (1/163) Allah tel, birok yette, hatta bu yetten yet nce, ehli kitabn kfir olduunu bildiriyor. Bu yette de onlarn doruluk zere bulunduklarn bildirir mi hi? H, byle elikili olur mu? O arkada, ne diye 110, 111, 112. yeti almyor da sadece 113. yeti alyor? yetin drd birlikte alnnca mesele ortaya kyor. Kurtubi, Beydavi ve dier tefsirlerde bildirilen olay udur: Orada bahsedilen ehl-i kitaptan kast Hristiyanlar deil, Yahudilerdir. Hak yolda olup namaz klanlar da, Yahudilerden Mslman olanlardr; yoksa Hristiyan veya Yahudi secdeye kapanp namaz klar m? Klsa da, iman etmedike faydas olmaz. yet-i kerimenin sebeb-i nzulnde buyuruyorlar ki: Yahudi hahamlar, Mslman olan Yahudiler iin, (Bizim rkmzdan olduu halde, Muhammede iman edenlerde hayr yoktur, eer hayr olsayd ecdatlar olan ben srailin dinini brakp da Mslman olmazlard) dediler. Bunun zerine bu yetler indi. O yetlerin mealleri: (Siz [Mslmanlar], insanlarn iyilii iin ortaya karlm en hayrl mmetsiniz; iyilii emreder, ktlkten men eder ve Allah'a inanrsnz. Ehl-i kitap da [Yahudiler de] inansayd, elbet bu, kendileri iin ok iyi olurdu. lerinde iman edenler, [Mslmanl kabul edenler] varsa da, ou yoldan kmtr. Onlar [Yahudiler] size, incitmekten baka zarar veremezler. Sizinle savaacak olsalar, arkalarn dnp kaarlar. Sonra kendilerine yardm da edilmez.) [Al-i mran 110, 111]
252

www.dinimizislam.com

(Onlar [Yahudiler], nerede bulunurlarsa bulunsunlar [ldrlmek, esir edilmek, mallar elinden alnmak, cizye vermek, her yerde, Mslmanlar ve Hristiyanlar arasnda hakir olmak gibi] zerlerine zillet [damgas] vurulmutur [kurtulamazlar]. Meerki Allahn ipine [dinine] ve [inanan] insanlarn ahdine [snm] olsunlar. Onlar dne dolaa, Allahn hmna uradlar. zerlerine de bir miskinlik vuruldu. Bunun sebebi, onlar Allahn yetlerini inkr etmiler, Peygamberleri haksz yere ldrmler, isyan etmiler ve ar gitmilerdi. Ehl-i kitabn [Yahudilerin] hepsi bir deildir, onlardan [Mslman olanlar] dimdik ayakta [iman edip slamn emirlerini yerine getiren] bir mmet [hak yolda olan bir topluluk] vardr ki, geceleyin secde ederler [namaz klp, namazda] Allahn yetlerini okurlar.) [Al-i mran 112, 113] Beydavi tefsirinde diyor ki: Ehl-i kitaptan olup da, iman eden Mslmanlar, dier Mslmanlar gibi gece vaktinde Kuran- kerimi yats namazlarnda okurlard. Resulullah efendimiz, bir gn yats namazna, her gnknn aksine ge geldi, cemaatin beklediini grnce yukardaki yetleri okuyarak buyurdu ki: (Bu vakitte, siz Mslmanlardan baka Allah zikreden [namaz klan] hibir din ehli yoktur.) Mslman olmayanlarn iinde, hak yolda olan olur mu hi? Yani Cennetlik Yahudi, Cennetlik Hristiyan olmaz. Allah indinde hak din yalnz slamdr. Birka yet-i kerime meali yledir: (Allah indinde hak din ancak slamdr.) [Al-i mran 19] (Sizin iin din olarak slam beendim.) [Maide 3] (slamdan baka din arayan, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) [Al-i mran 85] Bu konudaki birka hadis-i erif meali de yledir: (Cennete sadece Mslman olan girer.) [Buhari, Mslim] (Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan elbette Cehenneme girecektir.) [Mslim] nk gayrimslimler, imanszdr. Peygamber efendimiz iman yle tarif etmitir: (man; Allaha, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gnne [yani Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrn ve errin Allahtan olduuna, lme, ldkten sonra dirilmeye, inanmak ve Muhammed aleyhisselamn Allahn kulu ve Resul olduuna ehadet getirmektir.) [Buhari, Mslim, Nesai] Amentdeki alt esastan birini inkr eden kfir olur. Sadece Allaha inandm demek kfi deildir. Hristiyan ve Yahudiler, bizim peygamberimiz
253

www.dinimizislam.com

dhil btn Peygamberlere inanmadka kfirlikten kurtulamazlar. Yahudiler, Hazret-i saya, Hristiyanlar da, Muhammed aleyhisselama inanmadklar iin kfir oldular. Amentde bildirilen alt husustan birini, mesela kaderi inkr eden, kfir olur, btn iyi amelleri yok olur. (Redd-lmuhtar)

Ehl-i kitab Cennete giremez


Sual: (Gerek Hristiyan olan bir kimse, Hazret-i Muhammed Peygamberdir, Kuran da Allah kelamdr diye inansa, Cennete girer) diyenler oluyor. Sadece buna inanmak yetiyor mu, Hristiyanlktan ayrlp Mslman olmak art da yok mu? CEVAP yle inanmakla, bir kfir Mslman olmu olmaz. nce kfrn terk etmesi gerekir. Mslmanl kabul etmesi ve sevmesi de arttr. Hristiyan olan kimse, Ehl-i kitab kald srece cehennemliktir. Bir yet-i kerime meali: (Ehl-i kitab [Yahudi ve Hristiyan] olsun, mrik olsun btn kfirler, muhakkak Cehennemdedir, orada ebedi kalrlar. Onlar yaratklarn en ktsdr.) [Beyyine 6] Tahrif edilmemi ncil ortaya ksa bile, Mslman olmak arttr. slamiyetin gelmesiyle, nceki btn dinler nesh edilmitir. Bir yet-i kerime meali: (slamdan baka din arayan, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) [Al-i mran 85] Bu konudaki bir hadis-i erif meali de yledir: (Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan Cehenneme girecektir.) [Hkim] mam- Rabbani hazretleri de buyuruyor ki: Hem Mslmanl, hem de kfirlik ibadetlerini yapan, mriktir. Kfirlii beenen de mriktir. Mslman olmak iin, kfirlikten kanmak lazmdr. Mmin olmak iin, irkten syrlmak arttr. (3/41)

Mason Abduh taraftar


Sual: Bir ilahiyat, (Son devir slam limlerinden Abduh ve talebesi Reit Rzann, Son peygamberden sonra yaayan ve Mslman olmayanlardan, Allaha, ahiret gnne iman eden ve salih amel ileyen kimseler de kurtulua erecekler sz savunulabilir) diyor. mann art alt deil mi? Sadece Allah var, ahiret var demekle iman
254

www.dinimizislam.com

olur mu? Bir de, salih amel deniyor. Amel imandan para m da, byle syleniyor? CEVAP Sicilli mason Abduhla mezi mezhepsiz Reit Rza, slam limi deil, birer slam dmandr. Kahire mason locas reisi olan Cemaleddin Efganinin slam ieriden ykma propagandalarna aldanan mason Abduh hakknda nce ksaca bilgi verelim: Beyrut mason locas bakan, (Msrda Efganiden sonra mason locas bakan olan imam Abduh, masonluk ruhunu yayarak ok hizmet etti) diyor. (Daire-tl-mearif-l-masoniyye s. 197) Efganiden sonra, Abduh da, masonlua ok yardm etti. (Les francomaons s. 127) (Salih amel ileyen kfir de olsa, Cennete girer) diyor. Hayran Seyyit Kutup bile, (stad Abduh, dnn nakzeden yetleri hatrlamyor) diyerek tenkit ediyor. [Nisa 124. yetinin tefsirinde] Fil suresindeki kulara sivrisinek, attklar talara da mikrop diyor. Elmall Hamdi, tefsirinde buna gerekli cevab vermitir. (s. 84, 87) (slamiyet ve nasraniyet) kitabnda, (Btn dinler birdir. D grnleri deiiktir) diyor. Londradaki papaza yazd mektupta, (slamiyet ve Hristiyanlk gibi iki byk dinin el ele vererek kucaklamasn beklerim) diyor. (F. Bilgiler) [Hristiyanla byk din diyor.] Mehmet Sofuolu, (Abduh faize helal der, Kuran mahlk kabul eder) diyor. (Tefsir kitab s.41) Yksek slam enstits eski mdr Ahmed Davudolu, Din Tahripileri kitabnda diyor ki: 1- eyh-l-islam Mustafa Sabri efendinin (Mevkful akl) kitabnda dedii gibi, Abduh, Efgani vastasyla Ezhere masonluu sokup kadnlarn almasn destekledi. (s. 81) 2- Ezher Mecellesinde, (Msrda ilk mason locasn kuran Abduhtur) diyor. (s. 81) 3- eytan, cin gibi eyleri kabul etmez. Mucizeler, ona gre slam iin birer kara lekedir. Mesela Hazret-i Musann denizi yarma mucizesine, med-cezir olay der. (s. 82, 83) 4- Kuranda bulunan her eye doru demek gerekmediini syler. (s. 82) 5- Teselsln batllna inanmaz. (s. 82) [Srf bu bile, Abduhun kfrn gsteren bir delildir.] Seyyid Abdlhakim Arvasi hazretleri buyuruyor ki:
255

www.dinimizislam.com

(Abduh, slam limlerinin bykln anlayamam, slam dmanlarna satlm, sonunda mason olarak slamiyeti ierden ykan azl mlhidlerden olmutur.) Mezhepsiz Reit Rza, hocas mason Abduhun dinde reformcu fikirlerini yaymak iin Msrda El-Menar dergisini kard. (Eldavet velirad) medresesinde hocalk yapt. El-Muhaverat kitabnda, Ehl-i snnet mezhebine ve fkh kitaplarna saldrd. Mezhepsizler kitabnda Dr. Hasib Es-Samirai [Ali Nar tercmesinde] diyor ki: Reit Rza ne aldysa, M. Abduhtan ald. O da btn sermayesini, arkn filozofu denilen Efganiden devirdi. Yani bu iki zatn, z ve fikr hviyeti stadlarna baldr. (s. 45) Reit Rza, Efganinin fikir mirass ve mezi Abduhla beraber olmutur. (s. 80) El-Menar dergisinde Vehhabiler hakknda eitli makaleler yaymlayan Reid Rza, Vehhabi hareketini yerinde ve lzumlu grmtr. [Prof. Yusuf Ziya Yrkan, "Vahhabilik", A.. lahiyat Fakltesi Dergisi, Say 6] Eserleri incelendiinde bozuk mutezile frkasnn fikirlerinin hkim olduu grlr. Yaymaya alt dncelerinden bir ksm unlardr: 1- Mucizeleri kendi dncesine gre tevil etmekte ve birounu inkr etmektedir. 2- Hazret-i Musa ve Hazret-i sann peygamberliklerine dil uzatmaktadr. sa aleyhisselamn diri olarak ge kaldrld Kuran- kerimde bildirildii ve Ehl-i snnet limleri bunu aklayp izah ettikleri halde o, (sa aleyhisselam ld) demektedir. 3- Cinlerin varln kabul etmeyip, onlara zararl mikroplar der. (Tefsir-i Menar 3/s.95,96) Hlbuki cinlerin varl, yaratld Kuran- kerimde ve hadis-i eriflerde aka bildirilmektedir. 4- Ehl-i snnetin drt hak mezhebini kabul etmiyor, mezhepler birletirilmeli diyor. Bu konuda yazd (Muhaverat) veya (Telfk- mezahib) kitabnn propagandas, yandalar tarafndan yaplmaktadr. Bu kitabnda, stad Abduh gibi drt mezhebi tenkit etmi, mezhepleri ahsi tartmalar eklinde gstererek, (slam birliini bozmulardr) diyecek kadar ileri gitmitir. Bin yldan beri drt mezhepten birine uyan halis Mslmanlarla alay etmitir. Muhaverat kitabnda, drt mezhebe atlmakta, slam bilgilerinin drt kaynandan biri olan (icma- mmet) inkr edilmekte, herkes kitaptan, snnetten kendi anladna gre amel etmeli denilmektedir. Bylece, slam bilgilerini ve slam birliini kknden ykmak istemektedir. Maalesef
256

www.dinimizislam.com

yandalar bu kitab Trkeye tercme ederek bozuk fikirlerini her tarafa yaymaya alyorlar. Mezhepsiz Reit Rza Reid Rzann resmi, getii an elime, Neler geti iimden, neler geldi dilime. Sakaln ksaltm, snnete hi uymam, Kulaklar tkanm, hak szleri duymam. Doru yola girmedi, dolat hep kenarda, Ne zehirler kusmutu, Mecelle-i Menarda. (Muhaverat) adyla, dzd saysz yalan, Okuyan afyonland, saptt nice insan. Hocas Abduh gibi, ne naneler yemiti, slam kendisine uydurmak istemiti. Saysz hurafeler soktu din-i slama, Haince saldrmt mbarek drt imama. Byk bir insan diye Firavunu vmt, Hazret-i Musa iin, (O bir khin) demiti. Lakin peygamber dedi, kral Hammurabiye, Reformu rnek oldu bugnk Vehhabiye. l ald kendine, mezhepsiz evkaniyi, Byk bir stad bildi, farmason Efganiyi. Ne kadar sapk varsa, hepsine kucak at, Drt mezhebin stne, telfik zehiri sat. Dil uzatt selefe, byk kk bilmedi, Mezhebi bidat sayd, taklide haram dedi. eri delil drt iken, ikisini kaldrd, cma ile kyasa, pek sinsice saldrd. Mucizelerin hepsi, grnmken aikr, Kimini tevil etti, kimini ise inkr. nanmad hadise, mtevatir habere, phe gzyle bakt, mehur akk-ul kamere. Szde din adamyd, dmanlk etti dine, ctihadlar yapmt, hi bakmadan haddine. limlere kfretti, gayet edepsiz idi, Ehl-i snnet dman, koyu mezhepsiz idi. Sakn aldanmayalm, Msrl bu fellaha! Kfre varan sznden, snalm Allaha!

257

www.dinimizislam.com

imdi de, Reit Rzann, (Son peygamberden sonra yaayan gayrimslimlerden, Allaha, ahiret gnne iman eden ve salih amel ileyenleri de kurtulua ereceklerdir) szne cevap veriyoruz: Amentde bildirilen imann art altdr. Bunlardan birini bile kabul etmeyen nasl kurtulua erer ki? Peygamber efendimiz, Buhari ve Mslim gibi en sahih iki hadis kitabnda, (Cennete sadece Mslman olan girer) buyuruyor. Reit Rza, Mslman olmas art deil diyerek, Resulullah efendimizi yalanlyor. Peygamberlere inanma, melekleri inkr et, kitaplar kabul etme, imann dier artlarn hie say ve kurtulua er! Bu kadar samalk olur mu? Reit Rzann amentsnde, salih amel de geiyor. Kime gre salih amel? Kuran- kerimi iman esaslar arasndan karnca, drt hak mezhepten birine uymaynca, neye gre salih amel ileyeceksin? Drt mezhepten birine uymadka dine uygun sahih namaz klnamaz. Sonra, iman olmayann amelini, Allah tel kabul eder mi? Mezhepsiz Reit Rzann byle sama inanlarn gndeme getirip savunmak kadar byk tehlike var mdr? Amentdeki alt esasa inanmayan, mmin olamaz. slamiyetten baka hak din yoktur. Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Allah indinde hak din ancak slamdr.) [l-i mran 19] (Kim slamdan baka din ararsa, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) [l-i mran 85] (Yahudiler, zeyre, Hristiyanlar da Mesihe Allahn olu dediler. Daha nceki kfirlerin [melekler Allah'n kzlardr diyenlerin] szlerine benziyor. Allah onlar kahretsin! Nasl da saptyorlar.) [Tevbe 30] (Ehl-i kitap, dier kfirleri taklit ettikleri iin ktlenmektedir.) (Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin! Onlar, [slam dmanlnda] birbirinin dostudur. Onlar dost edinen de onlardan [kfir] olur. Allah tel, [kfirleri dost edinip, kendine] zulmedenlere hidayet etmez.) [Maide 51] (Ehl-i kitap, kfir olduu iin dost olmaz.) (Sen, onlarn dinine uymadka, Hristiyanlar ve Yahudiler senden honut olmaz. De ki: Doru yol, ancak Allahn [bildirdii slamiyet] yoludur.) [Bekara 120] (Yani, Ehl-i kitap, doru yolda, [Allahn yolunda] deildir. Ehl-i kitabn bozuk dinine girmedike, Resulullahtan honut olmazlar.) Bir hadis-i erif meali de yledir: (Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan elbette Cehenneme girecektir.) [Hkim]
258

www.dinimizislam.com

Mriklerle ibirlii
Sual: (Dnyadaki dinsizlii, irki yok etmek iin, Hristiyanlarla el ele, omuz omuza vermek arttr) deniyor, Noelleri kutlanyor. Kitapsz kfirleri, kitapl kfir yapmak iin almak, Hristiyanla hizmet olmuyor mu? CEVAP Bugn dnyada, irksiz [mrik olmayan] Hristiyan yok gibidir. Mrik olmayp Ehl-i kitab olsalar da, yine hepsi kfirdir. Bu kitapl kfirlere hizmet etmek, dinimize dmanlk olur. Dinsiz Trkleri Hristiyan [Ehl-i kitab] yapnca elimize ne geecektir? Ehl-i kitabn kendisi Cehennemliktir. Bir yet-i kerime meali: (Elbette, ehl-i kitap olsun, mrik olsun, btn kfirler Cehennem ateindedir. Orada ebedi kalrlar. Onlar yaratlmlarn en kts, en erlileridir.) [Beyyine 6] u hlde yaratlmlarn en kts olan Ehl-i kitabla omuz omuza verip, dier erli olan mrikleri Ehl-i kitab yapmak ne byk gaflettir! Dinsizin Mslman olma ihtimali vardr; ama Hristiyan olunca bu ihtimal ok zayflar. stelik bugn omuz omuza verilmesi istenen Hristiyanlarn, byk ekseriyeti mriktir. Hristiyanlar, ilaha inanp, (sada ilahlk sfatlar var. Babas gibi, her dilediini yaratr. Ebedi, ezeli olarak diridir) diyorlar. Bunun iin, byle bilenleri mriktir. Byle inanmaya irk, byle inanana da mrik denir. Din kitaplarnda bildiriliyor ki: Bir Mslman, mrik olan bir kzla evlenemez, mriklerin kestikleri hayvan le olur, yenmez. Mrik bir kadnla evlenen Mslman kfir olur. (Ebah, Hadika) yet-i kerimede bildirildii gibi, insanlarn en kts olan mriklerle, Ehl-i kitabla ibirlii iinde olmak byk gaflettir, hatta slamiyete hyanettir. Bu gafletten uyanmaldr. Noel gibi gayr-i Mslimlerin bayramlarn kutlamann kfr olduu da din kitaplarnda yazldr.

Mminin dostu kimdir?


Sual: (manda ittifak halinde olduumuz Yahudilerle Hristiyanlar, dinsizlie kar bizim dostumuzdur) deniyor. Gayrimslimlerden dost olur mu? CEVAP Mminlerin dostlarnn kimler olduunu, Allah tel mealen yle bildiriyor:
259

www.dinimizislam.com

(Sizin dostunuz ancak, Allah ve Resulyle, namazlarn klan, zektlarn veren ve Allahn emirlerine boyun een mminlerdir.) [Maide 55] Hristiyanlar, bata Allahn Resul Muhammed aleyhisselama inanmazlar, dier emirlerine de zaten riayet etmezler. Riayet etseler bile Amentdeki alt esasa inanmadka hi kymeti yoktur. Byle olduklar iin Allah tel onlar iin yle buyuruyor: (Ey iman edenler, Yahudileri de, Hristiyanlar da dost edinmeyin! Onlar, [slama olan dmanlklarnda] birbirinin dostudur. Onlar dost edinen de, onlardan [kfir] olur. Allah tel, [kfirleri dost edinip, kendine] zulmedenlere hidayet etmez.) [Maide 51]

Hogrl olmak
Hogrl rumuzlu birinin sorgular: Sorgu: Hogrye kar kmakla ittihad- slama ve (Mminler kardetir) yetine uyulmam olur. Kiliseye gitmeye, yinlere katlmaya tepki gstermek hogry baltalamaz m? CEVAP Bu tepkinin ittihad- slamla ve mminlerin karde olmasyla ne alakas vardr ki? Hristiyanlar Mslman m da onlarla ittihad- slam iin alacaz? Hristiyanlara kucak amakla ittihad- slam nasl gerekleir ki? Hristiyanlarla Mslmanlar birletirmek iin almak, domuz style koyun stn kartrmaya benziyor. Bu karma da st denir, ama koyun st denmez. Domuz stne koyun st katlrsa, domuz stne zarar gelmez. Ama koyun stne domuz st katlrsa, artk o, koyun st olmaktan kar, hepsi necis olur. ttihad- slam, Mslmanlar arasnda olur. Mmknse, nce yetmi paraya blnm Mslmanlar tek doru frkada birletirmek gerekir. Mslmanlar arasnda birlik salamadan nasl gayrimslimlerle birlik salanacak ki? Hem onlarla ne birlii salanr ki? Sorgu: Artk internetle ktle ulamak ok kolay, bu ktlkler dinlere hayat hakk tanmad iin, ayakta kalmak isteyen dinler, hogrden yana olmak zorunda deil midir? CEVAP Dikkat edin, dinler deniyor. Hak din bir tane deil mi? Btl dinlerin ayakta kalmas bizi neden ilgilendiriyor ki? Hristiyanlar, Mslmanl yok etmek iin, dinsizlerden daha ok alyorlar. Hristiyanlarn misyoner tekilat var, ateistlerin byle bir tekilat yok. Eskiden zimm olanlar vard. Devletin glgesinde yaadklar iin, hogr nem tard. Zimm
260

www.dinimizislam.com

olmayanlara o ekilde bir hogr zararl olur. yi geinmek ayr, onun kfrn ho grmek ayrdr. Sorgu: Dini, iman yok eden TV programlar yok mu? ki ve fuhu moda hline gelmedi mi? CEVAP Hogr olunca bu programlar kalkacak m? Misyonerlik bitecek mi? Papaz, gnah karttna gre, ikinin, fuhun onlar iin ne sakncas olur ki? Hem kfire gnah yoktur. nce iman etmesi gerekir. Acaba onlar bu gnahlardan vazgeirmeye mi, yoksa Mslmanlar onlardan yapmaya m alyorlar? Sorgu: ki, fuhu gibi olumsuzluklar, dinlerden uzaklamay gstermiyor mu? CEVAP Hl dinler deniyor. Btl dinlerin bizimle ne ilgisi vardr? Allah tel o dinleri nesh etti, Hak din olarak slam getirdi. H o dinleri nesh etmeyip, lzumsuz yere mi slamiyeti getirdi? slamla dier dinler mukayese kabul eder mi? nsan, dier dinlerden ne kadar uzaklarsa, o kadar iyi olur. Bir dinsizin Mslman olmas mmkn, fakat Hristiyann senelerdir alt btl dinini brakp da, Mslman olmas daha zordur. Sorgu: Kiliseler, havralar gibi camiler de boald. Hurafeler dinleri sard. Bunun iin, dinler arasnda yardmlama art deil mi? CEVAP Dier dinlerde hurafe olmas bizi niye ilgilendirir ki? Kendisi hak deil ki, iindeki btllar, hurafeleri temizleyelim? Domuz stne arap katlsa, o arab karabilsek, o st temiz olur mu hi? Domuz stn necis yapan arap deildir, stn kendisi necistir. Bir Hristiyan ak gezmese, iki imese, zina etmese, yalan sylemese, kumar oynamasa, dier ktlklerin hibirini yapmasa, stelik dnyann her yerine cami yaptrsa Allah indinde makbul olur mu? Bir yet-i kerime meali yledir: (Kfirlerin cami yapmalar ve dier btn [iyi] ileri, boa gidecek, Cehennemde sonsuz kalacaklar.) [Tevbe 17] Sorgu: Hristiyanlarla anlap omuz omuza almamza niye tepki gsterilir ki? CEVAP Ne anlamas, hangi prensiplerde mutabk kalnacak? Belki sadece tek Allah inanc denebilir. Hristiyan, tanr varken tek Allaha inanr m? nansa bile Peygamberimizi, kitabmz ve imann dier artlarn kabul eder mi? Onlar, bize glge etmesin, baka ihsan istemeyiz. Misyoner faaliyetlerini durdursunlar yeter, ama hogrl bunu istemez. nk
261

www.dinimizislam.com

onlarn misyonerlik faaliyetlerini tasvip ederek, bunu hizmet kabul ediyorsunuz. Biz de onlarla omuz omuza alalm diyorsunuz. Hristiyanlar bize ne yardm yapacak? Tarihte grld gibi, hizmet perdesi altnda Hristiyanlk propagandas yapacaklar. Zaten aka, (Esas gayemiz, dnyay Hristiyan yapmaktr) diyorlar. Sorgu: Ne o beni Hristiyan yapabilir, ne de ben onu Mslman yapabilirim, bizim gayemiz, Hristiyanlarla el ele verip dinsizlii yok etmektir. Bunun neresi yanl? CEVAP Bir insan Mslman deilse, hangi dinden olursa olsun ne nemi olur ki? Bir insan ister Hristiyan, ister ateist olsun, ikisi de Cehenneme gidecektir. Yoksa bu husustaki yetlere inanmayp tarihsel mi diyorsunuz? Hristiyanla el ele verip, birka dinsizi Hristiyan yapnca faydas ne olacak? Onlarn tek gayesi, herkesi Hristiyan yapmaktr. Siz de onlarla el ele verip, dinini bilmeyen Mslmanlar kurban ederek, Hristiyan dostlarnza peke mi ekeceksiniz? Yoksa reformcularn dedii gibi, Hristiyanla hak din mi diyorsunuz?

Hak din slamdr


Sual: (Herkesin Mslman olmas dinin, Kur'ann hedefi deildir) diyenler kyor. Hedef, btn insanlarn Cennete gitmesi deil midir? Cennete de yalnz Mslman gireceine gre, bu sz yanl deil mi? Dier dinler de hak ise, h Allah slamiyet'i lzumsuz yere mi gnderdi? CEVAP Elbette yanltr. H, Allah tel lzumsuz i yapmaz. Yaratt btn varlklarn, ardan deveye kadar, tatan topraa kadar, yerden ge kadar, hepsinin bir hikmeti vardr. Faydasz ve hikmetsiz bir ey yaratmamtr. Gnderdii slamiyet ise, btn insanlar iki cihan saadetine kavuturacak en byk nimettir. Allah tel cihad, btn insanlarn sonsuz saadete kavumas iin emretmitir. Cihad farz klmakla, kfirleri Mslman olmakla ereflendirmeyi, onlardan cizye alarak slamiyet'in himayesi altna girenlerin almalarna, ibadetlerine karmayp, canlarn, mallarn, namuslarn korumay emrediyor. Mslman olmayanlarn, huzura, bara kavumalar, ancak Mslman olmak veya cizyeyi kabul etmekle mmkndr. Kur'an- kerime uyulan yerlerde huzur, bar ve adalet kendiliinden hsl olur. Allah tel, zaten bunun iin slamiyet'i kullarna ltfedip, ihsanda bulunarak
262

www.dinimizislam.com

gnderdi. Muhammed aleyhisselamn gnderilmesi, btn insanlara rahmet oldu. te Mslmanlar, kfirleri bu tek yoldan huzura, bara kavuturmak iin cihad eder. Btn insanlarn Mslman olmakla ereflenmeleri iin canlarn, mallarn feda ederler. Allah tel, btn insanlar Mslman olmalar iin yarattn bildiriyor. Btn insanlara, Mslman olmalarn emrediyor. Kullarn bu saadete kavuturmak iin cihad edenlere ok sevab vereceini sz veriyor. Cihadda lenlere ehitlik rtbesi veriyor. Cihad, Kelime-i tevhidi, yani iman, slam' yaymak demektir. nsanlar arasnda adaleti, huzuru, bar ve emniyeti gerekletirmek iin tek kar yol, dnyann her yerine kelime-i tevhidi yaymaktr. Dnya bar, ancak byle salanabilir. Cihad, btn insanlar iman etmeye armak, bu ary iitmelerine ve kabul etmelerine mani olan diktatrlerle devletin savamasdr. Fertlerin cihadysa, malla, fikirle ve dua etmekle, slam ordusuna yardm etmektir. Cihad, farz- kifayedir. (Drr-l-muhtar) Cihad emreden yet-i kerimelerden birkann meali yledir: (man edenler, [yurtlarn, mallarn brakp] hicret edip, Allah yolunda cihad edenler, Allahn rahmetini umarlar.) [Bekara 218] (Ey mminler, Allah yolunda cihad edin ki, kurtulua eresiniz.) [Maide 35] (man edip de hicret edenlerin ve Allah yolunda mallaryla, canlaryla cihad edenlerin, Allah katnda dereceleri daha stndr. Kurtulua erenler de ite onlardr.) [Tevbe 20] (Mal ve canlarn feda ederek din dmanlaryla, Allah rzas iin cihad eden Mslmanlar, oturup ibadet edenlerden stndr. Hepsine de Cenneti sz verdim.) [Nisa 95] (Ey Nebi, kfirlerle [silahla] ve mnafklarla [tle, delille, belgeyle] cihad et, [t de kr etmezse] onlara sert davran! Onlarn gidecekleri Cehennem, ne kt yerdir.) [Tevbe 73,Tahrim 9] (Savatan geri kalan mnafklar, mallaryla, canlaryla Allah yolunda cihad etmekten holanmayp, Bu scakta savaa gidilir mi? dediler. Onlara, Cehennem ateinin daha scak olduunu syle! Keke bunu anlayabilselerdi.) [Tevbe 81] (Sonradan iman eden ve hicret edip sizinle beraber cihad edenler de sizdendir.) [Enfal 75] (Ey iman edenler, din dmanlarnn eziyetlerine sabredin! Onlarla olan cihadda stn gelmek iin, sabr yar yapn. Snr
263

www.dinimizislam.com

boylarnda, kfirlere kar cihad iin nbet bekleyin ve Allahtan korkun ki, kurtulua eresiniz) [Al-i mran 200] (Gerek mminler, Allah yolunda cihad eder, ktlenip knanmaktan korkmaz.) [Maide 54] (Mekkenin fethinden nce maln veren ve cihad edene, fetihten sonra maln datan ve cihad edenden daha byk derece vardr. Allah, hepsine Cenneti vaat etti.) [Hadid 10] (Hafif ve arlkl olarak [kuvvetli-zayf, gen-yal, zengin-fakir, yayaatl, silahl-silahsz, hepiniz] savaa kn, malnzla, cannzla Allah yolunda cihad edin! Bu sizin iin daha iyidir.) [Tevbe 41] (Allah iinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya karmadan, Cennete gireceinizi mi sandnz?) [l-i mran 142] (Hakiki mminler, Allah ve Resulne iman ettikten sonra, imanlarnda pheye dmeyip Allah yolunda mallar ve canlaryla cihad edenlerdir.) [Hcurat 15] (Allaha ve Resulne iman edip, malnzla, cannzla Allah yolunda cihad etmenizin, sizin iin ok hayrl olduunu bilmelisiniz.) [Saf 11] Bir hadis-i erif de yledir: (Cihadla emrolundum. La ilahe illallah dedirtene kadar, onlarla savarm.) [Siyer-i kebir] slamiyet cihanmul bir dindir Hazret-i dem'den beri gelen dinlerde, dinin ad, gnderilen peygamberin adyla sylenirdi. Mesela, Hazret-i Musa'nn dinine Musevilik, Hazret-i sa'nn dinine sevilik denirdi. Her peygamber, bir blgeye, bir kavme gelirdi. O blgenin, o kavmin peygamberi olurdu. O din belli bir zaman yrrlkte kalrd. Sonra yeni bir peygamberle, yeni bir din gnderilirdi. slamiyet ise, cihanmul [evrensel, niversal, kresel] olarak geldi. Bir blgeye, bir rka deil, btn insanla, btn dnyaya geldi. Hkmleri de, kyamete kadar geerli olduu iin, gnderilen peygamberin ismiyle bildirilmedi. Yani Muhammedilik denmedi. Muhammed aleyhisselamn getirdii dine, slamiyet dendi. nceki dinlerin hibiri bozulmam olsayd bile, nesh edildii, yani yrrlkten kaldrld iin, artk o dinlerin hi birisiyle amel etmek caiz olmaz. Kur'an- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Hep birlikte Allah'n ipine [Kur'ana, slamiyet'e] smsk sarln!) [li mran 103] (Herkes slama sarlmaldr.) (Allah indinde hak din, yalnz slam'dr.) [Al-i mran 19] (Baka dinler hak deildir.) (Baka dinler hak deildir.) (slam'dan baka din arayan, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) [Al-i mran 85] (slamdan bakas geersizdir.)
264

www.dinimizislam.com

(Allah, Resuln, hidayet ve hak din slamiyet'le gnderdi. slam dinini, dier dinler zerine stn kld. [Muhammed aleyhisselamn hak] Peygamber olduuna ahit olarak Allah yeter.) [Feth 28] (Mrikler istemeseler de, slam dinini dier btn dinlerden stn klmak iin resul Muhammed aleyhisselam, [sebeb-i hidayet olan] Kur'an ve slam diniyle birlikte gnderen Allah'tr.) [Saf 9] (Bugn size dininizi ikmal ettim, zerinize nimetimi tamamladm ve sizin iin din olarak slam' beendim.) [Maide 3] (Allah'n beendiini beenmeyenlere ne demeli?) (Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin! Onlar, [slam dmanlnda] birbirinin dostudur. Onlar dost edinen de onlardan [kfir] olur. Allah tel, [kfirleri dost edinip, kendine] zulmedenlere hidayet etmez.) [Maide 51] Dier dinler, belli bir blgeye, belli bir kavme gnderilmiken, slamiyet btn dnyaya gnderildi. Peygamber efendimiz de btn dnyadaki milletlere gnderildi. Drt hadis-i erif meali yledir: (Her nebi kendi kavmine, ben ise, kzl kara, her millete gnderildim.) [Buhari] (Her nebiye stn klndm alt hasletten biri, btn insanlara gnderilmemdir.) [Mslim] (Cennete ancak Mslman olan girer.) [Buhari, Mslim] (Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan Cehenneme girecektir.) [Hkim]

Allaha iman ne demektir?


Sual: (Allaha iman arttr, ama Amentdeki dier artlara, mesela Peygamberlere inanmak gerekmedii iin Ehl-i kitap da Cennete gider) deniyor. Amentnn tamamna inanmak art deil mi? nanmayan Mslman da olsa, Cehenneme gitmez mi? CEVAP Amentdeki imann artlarndan birini bile inkr eden kfir olur. man eksik tarif etmek, Allah tely ve Resuln yalanlamak olur. Peygamber efendimiz, iman yle tarif etmitir: (man; Allaha, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gnne [Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrn ve errin Allahtan olduuna, lme, ldkten sonra dirilmeye, inanmaktr. Allahtan baka ilah olmadna ve benim, Onun kulu ve resul olduuma ehadet etmektir.) [Buhari, Mslim, Nesai]
265

www.dinimizislam.com

yet ve hadislerdeki (Allaha iman eden) ifadesi, mmin iindir. Buradan, imann dier artlarna inanmaya gerek yok denmez. mam- Kurtubi buyurdu ki: Allaha iman, vacib-ul-vcud olan Allah telnn varln, Resulnn getirdii tafsilata gre tasdik etmek demektir. (Camiu li-Ahkm) Bugnk ncil ve Tevratta bildirildii gibi inanan, Allaha iman etmi olmaz. Bir yet-i kerime meali: (Kendilerine kitap verilenlerden, Allaha ve ahiret gnne inanmayan, Allahn ve Resulnn haram ettii eyi haram tanmayan ve hak dini [slamiyeti] din edinmeyenlerle, zelil bir halde kendi elleriyle [boyun eerek] cizye verinceye kadar savan!) [Tevbe 29] Bir hadis-i erif meali yledir: (Kitab ehli bir kavme grevle gidince, La ilahe illallah Muhammedn Resulullah demeye davet et! Bunu kabul ederlerse, gnde be vakit namazn farz olduunu bildir! Sonra da, Mslman zenginlerden alnp fakirlerine verilen zektn farz olduunu syle!) [Buhari, Mslim] Yahudiler, Hristiyanlar ve dier kfirler, dinimizin emir ve yasaklarna muhatap deildir. Onlara nce farz olan, iman etmektir. Mslman olmadka, Cennete gitmeleri de mmkn deildir. Mslman olmayann Cennete gideceini sylemek kfrdr. Birka yet-i kerime meali: (Kim slamdan baka din ararsa, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) [l-i mran 85] (Kimi, ona [Muhammed aleyhisselama] iman etti, kimi ondan yz evirdi. Bunlara da lgn ateli Cehennem yetti. yetlerimizi inkr edip kfir olanlar elbet atee atacaz.) [Nisa 55,56] (Elbette, ehl-i kitaptan [Yahudi ve Hristiyan] olsun, mriklerden olsun btn kfirler Cehennem ateindedir, orada ebedi kalrlar. Onlar yaratklarn en ktsdr.) [Beyyine 6] Bir hadis-i erif meali de yledir: (Beni duyup da, bana inanmayan Yahudi ve Hristiyan, elbette Cehenneme girecektir.) [Mslim]

Mazlum Hristiyanlar
Sual: (Hristiyanlarn mazlumlar ve hak dine kuvvet verenler, Cennete gidecektir) diyenler oluyor. Ehl-i kitabdan zellikle Hristiyanlarn mazlumlar Cennete sokuluyor da, Ehl-i kitab olan Yahudilerin mazlumlar niye Cennete konmuyor?
266

www.dinimizislam.com

CEVAP Yahudiler de kitab ehli olduu halde, neden Hristiyanlara bu ayrcaln tanndn bilmiyoruz. Hristiyanlarn da, Yahudilerin de, ister mazlum olsun, ister zalim olsun, isterse tek hak din Mslmanla hizmet etsin, hepsi Cehenneme gidecektir. Cennete sadece Amentdeki alt esasa inanan Mslman girecektir. Bir hadis-i erif meali yledir: (Cennete ancak Mslman girer.) [Buhari] Hristiyan ve Yahudilerin Cehenneme gideceini bizzat Resulullah efendimiz yle bildiriyor: (Beni duyup da Peygamber olduumu kabul etmeyen Yahudi ve Hristiyan, mutlaka Cehenneme girecektir.) [Hkim] Ehl-i kitab olan Hristiyan ve Yahudilerin Cehennemlik olduklar hakknda yet-i kerimeler de vardr. Birinin meali yledir: (Ehl-i kitab [Yahudi ve Hristiyan] olsun, mrik olsun btn kfirler, muhakkak Cehennemdedir, orada ebedi kalrlar. Onlar yaratklarn en ktsdr.) [Beyyine 6] Kfir hak dine kuvvet verse de, ne kymeti olur ki? Mslman olmadklar mddete iyi amellerinin hibirinin kabul olmayacan Kuran- kerim haber veriyor. Mslman olmayan herkes gayrimslimdir yani kfirdir. Kfirin de yapt hibir iyiliin, Allah katnda kymeti yoktur; hatta cami, eme yaptrsa, namaz klsa, oru tutsa hi kymeti olmaz. Bir yet-i kerime meali: (Kfirlerin cami yapmalar ve dier btn [iyi] ileri, boa gidecek, Cehennemde sonsuz kalacaklar.) [Tevbe 17] (Hristiyanlarn mazlumlar Cennete gidecek) diyen ksa da, asla Hristiyanlara yaranamaz, o kii Hristiyan olmadka, Hristiyanlar memnun edemez. Bir yet-i kerime meali: (Sen, onlarn dinine uymadka, Hristiyanlar ve Yahudiler senden honut olmaz. De ki: Doru yol, ancak Allahn [bildirdii slamiyet] yoludur.) [Bekara 120] Bu kadar ak nasslara ramen zellikle Hristiyanlar Cennete koymaya alanlarn maksatlar ne olabilir?

ki dine uymak
Sual: Dinimize de inanan ve birok slami hkm uygulayan; fakat kendi dinini brakmayan bir gayrimslim, Mslman hkmne girer mi? CEVAP

267

www.dinimizislam.com

Yine gayrimslimdir. Mslman olmak iin gayrimslimlie ait btn inanlar brakmas arttr. Brakmad srece, slamiyetin btn emirlerini uygulasa yine kfirdir. Emirleri uygulamak ve kelime-i ehadeti sylemek yeterli deildir. Mnafklar da, o kelimeyi syler, namaz klar, dier emir ve yasaklara uyard veya uymu grnrd. Mslman olmak iin slamiyetin btnne inanmakla birlikte, her eit kfirlikten uzaklamak lazmdr. Kfirlii brakmadka, ne yaparsa yapsn Mslman olmu olmaz. Mslman kalabilmek iin kfirlii ve slamiyete uymayan hangi inan, hangi gr, hangi teori olursa olsun, hepsini yanl bilmek ve zararl olduuna inanmak arttr. mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Muhammed aleyhisselama uymak iin, Onu tam ve kusursuz sevmek lazmdr. Tam ve olgun sevginin alameti de, onun dmanlarn dman bilip sevmemektir. Sevgiye mdahene [geveklik] smaz. ki zt eyin sevgisi bir kalbde, bir arada yerleemez. Cem-i zddeyn muhaldir. Yani iki zddan birini sevmek, dierine dmanl gerektirir. (1/165) man, inanlmas zorunlu olan bilgileri kalbin tasdik etmesi yani inanmas demektir. Bu tasdikin alameti, kfrden uzaklamak ve kfirlikten saknmaktr. Kfirlikten saknmak da, kfre mahsus eylerden, mesela znnar balamak, [Noeli kutlamak] gibi kfr alametlerini kullanmaktan saknmak ve kfirlere dmanlk demektir. Tasdik edip de, zaruret olmad halde, kfrden saknmayan Mslman mrted olur. (1/266, 3/16) Zaruretsiz znnar balayan veya Noeli kutlayan Mslman kfir olduuna gre, znnarl kfir, znnarn kesmeden, kfirlikten kmadan, nasl Mslman olabilir ki?

ki dinli insan
Sual: Bir Mslman, slamiyetle birlikte baka bir dine de uysa Mslmanlna zarar gelir mi? CEVAP Mslmanlktan km olur. Bir insan, hem Mslman hem kfir olamaz. mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Byle yapan mriktir, Mslman deildir; nk slam ve kfr birbirinin zttdr. Birini kabul etmek, dierini inkr etmek demektir. Kfrden uzak durmak, kanmak arttr. (3/40)

Temiz necaset mi?


Sual: Bir yazar, uzun bir makale yazarak, (Hristiyanlarn hepsi deil, bir ksm sapktr) diyor. Mslmanlarn ise, bir ksm deil ou sapktr. O
268

www.dinimizislam.com

zaman Mslmanlkla Hristiyanlk arasndaki fark nedir? Hangisi hak dindir? kisine de hak din denmez. O zaman ortada bir hak din varken, Allah niye Mslmanl gnderdi ki? H bu lzumsuz bir ey olmaz m? mann alt artndan birini inkr eden gayrimslimler veya sevler, nasl mmin olur, nasl Cennete gider? Gazetenin biri de kocaman bir manet atm, (MSLMAN SEVLER DUA ETT) diyor. sevlerin Mslman olan da olur mu? CEVAP Atalarmz, (Zrva tevil gtrmez) diye ne gzel sylemiler. Kfiri Cennete koyma gayretinin altnda yatan ne ki? Dinimizde imann alt esas net belli deil mi? Amentde aklanmyor mu? Bu alt arttan birini kabul etmeyen, Mslman olabilir mi? Alt arttan biri, btn kitaplara inanmaktr. Hristiyanlar, gavur severlerin tabiriyle sev denilen kimseler, Kur'an- kerime inanyor mu? Elbette inanmyor. nanmayanlar nasl Mslman olur? Yine alt arttan biri de, btn peygamberlere inanmaktr. Hristiyanlar veya sevler, bizim peygamberimize inanyor mu? nanmyor. nanmyorsa nasl Mslman olur? Onlar bizim inandmz gibi meleklere de inanmyorlar. Allah'a da bizim gibi inanmyorlar. tanrya inanyorlar. Yazara gre, byle dnen Hristiyanlar sapk diyelim. Sapk olmayanlar inanyor mu? nansa zaten Mslman olur. Alt esasa inanmad iin gayrimslimdir. Hibir Hristiyanla iman birliimiz yoktur. Mslman sev diye bir ey olmaz. sevler gayrimslim deil mi? Gayrimslim demek Mslman olmayan demektir. Mslman, hi sev olur mu? sev ise Mslman deil, Mslmansa sev deildir. Bu tbir neye benzer aklayalm: Mslman sev demek, temiz necaset demeye benziyor. Temiz necaset tbirindeki necaset, eer temizse necaset deildir. Yok, necasetse, o zaman temiz deildir. Temiz idrar demek de byledir. Alkolsz bira veya alkolsz arap da diyenler oldu. Eer bir sv alkolsz ise ona bira veya arap denmez. Btn bu hezeyanlar, (Allah katnda hak din ancak slamdr) mealindeki yet-i kerimeyi inkra almann baka yolu mudur?

Tebli nasl olur?


Sual: Hogrller diyorlar ki:

269

www.dinimizislam.com

1- Maksadmz, ben doruyum sen yanlsn deil, benim dinim de, senin dinin de doru olabilir, farknda olmadmz bir noktada ortak dorulara sahip olabiliriz demektir. 2- Gayrimslimleri dinimize sokmak veya onlar dinlerinde pheye drmek gibi bir dncemiz yoktur. 3- Peygamber, herkesi slama armyor; herkes Mslman olsun demiyor. Dinimizin amac da, dinleri teke indirgemek deildir. Bunlar yanl deil midir? CEVAP Hepsi yanltr. Madde halinde cevap verelim: 1- Allah tel, (Hak din islamdr, slamdan baka din arayann bulaca din asla kabul edilmez) buyuruyor. O, Ehl-i kitaba (Senin dinin de doru olabilir) diyor. Allah tel ise Ehl-i kitabn kfir olduunu bildiriyor. Bir yet-i kerime meali yledir: (Ehl-i kitab [Yahudi ve Hristiyan] olsun, mrik olsun btn kfirler Cehennemdedir, orada ebedi kalrlar. Onlar yaratklarn en ktsdr.) [Beyyine 6] Dininden phe edenin dini yoktur. Biz doru din aray iinde miyiz? Allah tel bize doru olan, hak olan bildirmedi mi? Onlarla hi ortak noktamz yoktur. Diyelim ki sadece, Allah inancnda ortak noktamz var. Onlar tanr diyorlar ya, tek dediklerini kabul edelim. Bu neyi halleder ki? Onlar Cehennemden kurtarr m? slamiyeti kabul etmedikleri srece Cehennemden kurtulamazlar. Bir yet-i kerime meali: (Kimi, ona [Muhammed aleyhisselama] iman etti, kimi ondan yz evirdi. Yz evirenlere lgn ateli Cehennem yetti. yetlerimizi inkr edip kfir olanlar atee atacaz.) [Nisa 55, 56] 2- Byle dnmemek, dinimize aykrdr. Allah tel, kfirleri dine davet et, gerekirse onlarla sava buyuruyor. Hogrenler niye Allah'n bu emrini kabul etmiyorlar ki? Bir yet-i kerime meali: (Ey Nebi, kfirlerle ve mnafklarla cihad et, onlara sert davran! Onlarn gidecekleri Cehennem, ne kt yerdir.) [Tevbe 73, Tahrim 9] 3- Kfire, sen kfirliinde kal diyerek, tebli ve cihad olur mu hi? Resulullah, Rumlarn lideri olan Herakliyusa gnderdii mektubunda, (Hidayete uyup doru yolda gidene selam olsun! Sizi slama davet ediyorum. Mslman olursanz, selamet bulursunuz. Allah ecrinizi iki kat verir. Bundan yz evirirseniz, dalalette kalan btn halkn vebali size yklenir) buyurdu. (Buhari, Mslim, Tirmizi) Hogrenler, kfirlii niye ho gryorlar ki?
270

www.dinimizislam.com

Tarihsel yet olmaz


Sual: Her ne kadar Ehl-i kitabn cehennemlik olduuna dair yetler varsa da, Bekara 62, Maide 69da Ehl-i kitabn cennete gidecei bildiriliyor. Bu bir eliki midir? Yoksa sapklarn dedii gibi, bu yetler tarihsel midir? CEVAP H Kuran- kerimde eliki de, tarihsel yet de olmaz. Hak din yalnz slamiyettir, Mslmandan bakas cennete giremez. yet-i kerime meali yledir: (Allah indinde hak din ancak slmdr.) [Al-i mran 19] (Sizin iin din olarak slm beendim.) [Maide 3] (Kim slmdan baka din ararsa, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) [Al-i mran 85] yet-i kerimeleri en iyi anlayan Peygamber efendimizdir. Bu yet-i kerimelerin aklamasnda buyuruyor ki: (Cennete sadece Mslman olan girer.) [Buhari, Mslim] (Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan [ve her kfir] elbette cehenneme girecektir.) [Hkim] Peygamber efendimiz, imanla ilgili yetleri aklayarak iman yle tarif etmitir: (man; Allaha, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gnne,[yani cennete, cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrn ve errin Allahtan olduuna lme, ldkten sonra dirilmeye, inanmaktr.) [Buhari, Mslim, Nesai] Amentdeki alt esastan birini inkr eden kfir olur. Sadece Allaha inandm demek kfi deildir. Hristiyan ve Yahudiler, bizim peygamberimiz dhil btn peygamberlere inanmadka kfirlikten kurtulamazlar. Yahudiler, Hazret-i saya, Hristiyanlar da, Muhammed aleyhisselama inanmadklar iin kfir oldular. Amentde bildirilen alt husustan birini, mesela kaderi inkr eden kfir olur, btn iyi amelleri yok olur. (Redd-lmuhtar) Kuran- kerimde, Ehl-i kitabn kfir olduunu bildiren birka yet-i kerime yledir: (Yahudiler, zeyre, Hristiyanlar da Mesihe Allahn olu dediler. Daha nceki kfirlerin [melekler Allah'n kzlardr diyenlerin] szlerine benziyor. Allah onlar kahretsin! Nasl da saptyorlar.) [Tevbe 30] (Ehl-i kitap, dier kfirleri taklit ettikleri iin ktlenmektedir.)

271

www.dinimizislam.com

(Ehl-i kitap [slma] iman edip, [ktlkten] saknsalard, ktlklerini rter ve onlar nimetleri bol cennete sokardk.) [Maide 65] (slama inanmadklar iin iman etmi olmazlar.) (Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin! Onlar, [slm dmanlnda] birbirinin dostudur. Onlar dost edinen de onlardan [kfir] olur. Allah tel, [kfirleri dost edinip, kendine] zulmedenlere hidyet etmez.) [Maide 51] (Ehl-i kitap kfir olduu iin dost olmaz.) (Mminler, kfirleri dost edinmesinler! Onlar dost edinenler, Allahn dostluunu brakm olur.) [Al-i mran 28] (Kfirlere kucak aanlar da, Allahn dostluunu brakm olur.) (Sen, onlarn dinine uymadka, Hristiyanlar ve Yahudiler senden honut olmazlar. De ki Doru yol, ancak Allahn yoludur.) [Bekara 120] (Yani Ehl-i kitap, doru yolda, [Allahn yolunda] deildir. Ehl-i kitabn bozuk dinine girmedike, Resulullahtan honut olmazlar. Kiliseye gitmekle, Papann elini pmekle, Hristiyanlar, Mslmanlardan honut olmaz.) (brahim, smail, shak, Yakub ve torunlarnn Yahudi veya Hristiyan olduunu syleyenlere de ki: Siz mi iyi bilirsiniz, yoksa Allah m? Allahn bildirdiini gizleyenden daha zlim kim olur.) [Bekara 140] (Demek ki her peygamber Mslman, Ehl-i kitap ise btldr.) ([Ey habibim, Yahudi ve Hristiyanlara] De ki: Eer Allah seviyorsanz, bana uyun ki Allah da sizi sevsin.) [Ali mran 31] (Demek ki Ehl-i kitap olan Hristiyan ve Yahudiler, Peygamber efendimize iman etmedike, Allah onlar sevmez.) (De ki: Ey Ehli kitap, gelin aramzda u mterek sze uyalm: Ancak Allaha kulluk edelim, Ona irk komayalm, Allah brakp insanlar Rabler edinmeyelim Yine de, yz evirirlerse, ahid olun ki, biz Mslmanz deyin!) [Al-i mran 64] (Ehl-i kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar buna yanamad, yani Mslman olmadlar.) ([Senden nce peygamberlere] iman edenler, Yahudi, Hristiyan ve Sabiinlerden Allaha ve ahirete inanp salih amel ileyenler iin elbette Rablerinin katnda mkfatlar vardr.) [Bekara 62] (Hazret-i Musa zamannda, ona inanan Yahudiler ve Hazret-i sa zamannda ona inanan Hristiyanlar, elbette cennete gidecektir; nk btn peygamberler gibi, Hazret-i brahim gibi, Hazret-i Musa da, Hazret-i sa da mslmand.) (Kitab ehlinden Allaha huu duyarak inanp, Allahn ayetlerini az bir deere deimeyenler vardr. te onlarn ecirleri Rablerinin katndadr. phesiz Allahn hesab abuktur.) [Ali mran 199, Maide 69]
272

www.dinimizislam.com

Bu yet-i kerimede, Hristiyan ve Yahudiyken iman eden, yani mslman olanlar vlyor. Mslman olmadan bir kimse iman etmi olmaz ki. H ayetlerde eliki aramak ne kadar irkindir. Kuran- kerim tarihsel demek, (Kurann hkm kyamete kadar baki deildir) demektir. Ateistlerin iddia ettii gibi, domuz, o gn iin haramd. imdi eti temizleniyor, yenmesinde saknca yoktur denir mi? ki, o gn iin haramd, imdi sarho olmayacak kadar imekte saknca yoktur denir mi? Gusl, abdest cahiliye Araplarnn kirden temizlenmek iin emredilmiti, imdi buna lzum yok denir mi? Bunlar gibi, inkr etmek iin, dini emirlerin hepsine birer kulp takmak mmkndr. Eski Hristiyanlar cehennemlikti, imdikiler cennetlik denir mi hi?

Hak dinler
Sual: Din ne demektir? Hristiyanla ve Yahudilie din denir mi? slamiyetten baka hak din olmadna gre dinler tabiri yanl deil mi? CEVAP Yanl deildir. Allah tel, ilk insan ve ilk Peygamber olan dem aleyhisselamdan beri, her bin senede din sahibi yeni bir Peygamber vastasyla, insanlara dinler gndermitir. Bunlar vastasyla, insanlarn dnyada rahat, huzur iinde yaamalar ve ahirette de sonsuz saadete kavumalar yolunu bildirmitir. imdi, dnyada semav kitab olan din vardr: Yahudilik, Hristiyanlk, slamiyet. Yahudiler Musa aleyhisselamn, Hristiyanlar sa aleyhisselamn getirdii dine tbi olduklarn sylerler. imdi, hibir yerde, hakiki Tevrat ve ncil yoktur. Bu kitaplar sonradan tahrif edilmi, yani insanlar tarafndan deitirilmitir. Deitirilmemi bile olsalar, o dinler nesh edilmi, yalnz hak din olarak slamiyet bildirilmitir. Dier dinlere, btl din denir. Kuran- kerimde de dinler tabiri gemektedir. ayet-i kerime meali yledir: (Kendi dinlerine uymadka, Yahudi ve Hristiyanlar senden asla honut olmazlar. Doru yol, ancak Allahn yoludur de! Sana gelen ilimden sonra onlarn heveslerine uyarsan, and olsun ki, Allahtan sana ne bir dost ve ne de bir yardmc olur.) [Bekara 120] (Puta tapanlar holanmasa da, dinini btn dinlerden stn klmak zere, peygamberini doru yol ve hak dinle gnderen Allahtr.) [Tevbe 33]
273

www.dinimizislam.com

(Btn dinlerden stn klmak zere, peygamberini, doruluk rehberi Kuran ve hak dinle gnderen Odur. ahit olarak Allah yeter.) [Fetih 28] Hristiyanlk ve Yahudilik semavi din iseler de, nesh edilerek yrrlkten kalkmtr. Allah teala btn dinlerden stn olan slamiyeti gndermitir. Peygamber efendimiz de buyuruyor ki: (Ana baba bir kardeler farkl dinlerden olmadka kyamet kopmaz.) [Deylemi] (Baka dinlere mensup olanlar birbirine miras olamazlar.) [Tirmizi]

Gayrimslim ehit olmaz


Sual: (ster herhangi bir dinden olsun, ister dinsiz olsun, bir gayrimslim eer ihtiyarsa, fakirse, zayfsa, belalara maruz kalarak ok sknt ekmise, zulme uramsa veya iyi huylar varsa mesela mtevaz ise, insanla faydal bulular yapmsa, bunlarn hepsi kfrne kefaret olur, hatta ehitlik mertebesine ykselir ve Cennete gider) diyenler oluyor. Bir gayrimslim, ihtiyar gen, fakir zengin, zayf kuvvetli olsun, ister sknt iinde, ister refah iinde yaasn, zalim veya mazlum olsun, mtevaz yahut kibirli olsun, cami ve eme gibi hayr hasenat yapsn, isterse bilgisayar bulsun, iman etmedikten sonra bu yaptklarna sevab alabilir mi, ehit olmasna ve Cennete girmesine sebep olur mu? manlar olmadktan sonra, bu bildirilen hususlarn Cennete gitmek ve ehit olmakla ne ilgisi var? manszn iyi amellerinin fayda vermeyeceine dair yet yok mudur? CEVAP Mslman olmayanlarn hibir iyi ameline sevab verilmez. Doruca Cehenneme giderler. Bir yet-i kerime meali: (slamiyet'in hkmlerini tanmayp iman inkr edenin yapt btn [iyi] iler boa gitmitir, o hirette hsrana urayanlardandr.) [Maide 5] mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Ahirette Cehennemden kurtulmak, yalnz Muhammed aleyhisselama uyanlara mahsustur. Dnyada yaplan btn iyilikler ve keifler, Onun yolunda bulunmak artyla ahirette ie yarar. Ona uymayann yapt her iyilik dnyada kalr, ahiretinin yklmasna sebep olur. (1/184) Kfirin hibir iyilii, hayrat, hasenat, ahirette faydal olmaz. Zulmen ldrlen kfir, ehid olmaz, Cennete girmez. man olmayann hibir iyiliine sevab verilmez. (Berika, .Ahlak)
274

www.dinimizislam.com

Allah tel, Cennete girmek iin, nce Mslman olma, yani iman etme artn koymutur. Mslman deilse, iyi ileri faydaszdr. yi ilere, ibadetlere sevab verilebilmesi iin, dzgn iman sahibi olmak gerekir. Bid'at ehli bile, Mslman olduu halde, ibadetlerine sevab alamaz. Nerede kald ki, gayrimslimler iyiliklerine sevab alp da Cennete girsin! Gayrimslim, hangi dinden olursa olsun, "Mslman olmayan" yani "kfir olan" demektir. Kfirin, hibir iyiliine sevab verilmez; cami, eme yaptrsa, namaz klsa, oru tutsa hi sevab alamaz. Zengin fakir, gen ihtiyar, zalim mazlum olmasna baklmaz. yet-i kerime meali yledir: (manszlarn yaptklar faydal iler, frtnal bir gnde rzgrn savurduu kl gibidir. Ahirette o ilerin hibir faydas olmaz.) [brahim 18] (Kfirlerin cami yapmalar ve dier btn [iyi] ileri, boa gidecektir.) [Tevbe 17] (Kfir olarak lenlerin yaptklar iler, dnyada da, ahirette de boa gider.) [Bekara 217] ki hadis-i erif meali de yledir: (Cennete ancak Mslman girer.) [Buhari] (man olmayan Cennete girmez.) [Tirmizi]

Hristiyan Mslman mukayesesi


Sual: Avrupadaki baz Mslmanlar, din kardei gibi, Hristiyanlarla dp kalkyorlar. (Onlar bizim camimize geliyor, biz de onlarn kilisesine gidiyoruz, onlar bizim cemaatimize geliyorlar, biz de onlarn yinlerine katlyoruz, onlar Kuran okuyorlar, biz de ncil okuyoruz. Onlar bizim kutsal deerlerimize sayg duyduklar iin, bizim de onlarn kutsal deerlerine rnein halarna, kiliselerine sayg duymamzn ne zarar olur? Zaten onlarla iman birliimiz olduu iin teferruatla uramamal) diyorlar. Bunlar teferruat mdr? CEVAP Onlarn Mslmanlara yaptklarn, Mslmanlarn onlara yapmas caiz olmayan, haram, hatt kfr olan ok ey vardr. Onlar bizim zemzemimizi ise btl dinlerine bir zarar gelmez, bizim onlarn araplarn imemiz haram olur. Hristiyanlar camiye girmekle, bozuk dinlerine bir zarar gelmez. Cami Allahn evidir, kilise eytanlarn evidir. Kilisede, putlar olduu iin namaz klmak bile tahrimen mekruh olur. (Redd-l-muhtar) Onlarn Kuran okumalar dinlerine bir zarar getirmez, bizim bozuk ncilleri okumamz ve onlara inanmamz caiz olmaz. 275

www.dinimizislam.com

Onlar cemaatimize gelse, namaz klsa, dinlerine bir zarar gelmez, fakat Mslman, onlarn yinlerini beenirse kfre girer. Onlar bizim kutsal deerlerimize sayg gsterse, onlara bir zarar olmaz, biz haa sayg gstersek kfr olur. Onlar bizim bayramlarmz tebrik etse, sakncas olmaz, ama biz onlarn Noellerini tebrik edersek kfre gireriz. Onlarn kzlar Mslmanlarla evlense, Hristiyanlklarna zarar vermez, fakat bizim kzlarmz onlarla evlenirse kfir olur. Geen gn, bir kilisede, Hristiyanlarla, Hristiyan hayran Mslmanlar dua etmiti. Bu haber, (Dinler farkl, ama dua ayn) eklinde verilerek, tanrya dua edenlerle, bir Allaha dua edenler ayn gibi gsterilmiti. (Onlarla iman birliimiz var) denmesi de ok yanltr. Onlar kfir, biz Mslmanz, onlarla iman birliimiz yoktur. Amentdeki alt esasa inanmayanlarla iman birlii olur mu? Hristiyanlarla aramzdaki iman birlii yok, ayrlk ise oktur. Bu ayrlklarn birkan bildirelim: 1- En bata Allaha imanda birlik yoktur. Biz bir Allaha inanrz. Onlar ilaha inanrlar. Hazret-i saya tanrnn olu ve tanr diyorlar. Bir yet-i kerime meali: (Allahla birlikte baka ilah edinen Cehenneme atlr.) [sra 39] Biz, Allah mekndan mnezzehtir deriz; onlar, tanr gktedir derler. Biz, Allah, insana veya tahayyl edilen hibir eye benzemez, olu kz yoktur, domad ve dourmad deriz; onlar tanr baba derler, tanrnn olu vardr, melekler tanrnn kzlardr derler. Biz, Allah hibir eyi yapmaya mecbur deildir deriz; onlar, tanr insanln kurtuluu iin biricik olunu kurban etmek zorunda kald derler. Sanki h olunu kurban etmeden insanlar affedemez gibi Allah ciz bir duruma sokuyorlar. H Allahn da olu olduunu sylyorlar. Bu sakat mantkla, Allah yeni bir oul yaratr, onu da kurban eder herkesin gnahn bylece affeder. 2- Onlar melekleri kz gibi gryorlar, biz ise, meleklerde erkeklik diilik olmadn biliyoruz. Bir yet-i kerime meali: (Rabbiniz oullar size ayrd da kendisi iin kz olarak melekleri mi edindi? Elbette vebali ok byk sz ediyorsunuz.) [sra 40] 3- Biz semavi kitaplarn hepsine inanrz, onlar, Kuran- kerime inanmazlar. 4- Biz btn Peygamberlere inanrz, onlar, Muhammed aleyhisselama inanmazlar. Bir yet-i kerime meali:
276

www.dinimizislam.com

(Kimi, Ona [Resulme] iman etti, kimi de, Ondan yz evirdi. Bunlara da lgn ateli Cehennem yetti. yetlerimizi inkr edip kfir olanlar elbette atee atacaz.) [Nisa 5556] Hadis-i erifte de buyuruldu ki: (Bana iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan, mutlaka Cehenneme girecektir.) [Hkim] 5- Biz, hayr da, er de Allahtan deriz; onlar, (Ktlkleri tanr yaratmaz) derler. Mutezile gibi sapk frkalar da byle sylyorlar. Her eyin yaratcs Allah teldr. Amentye inanmayan Cennete gider mi? (Allahn rahmeti her eyi kuatmtr) diyerek gvurlara da ahirette rahmet edilecei sylenir mi hi? Rahman, dnyadaki her mahlka acyan; Rahim ise, ahirette yalnz mminlere acyan demektir. Allah telnn rahmeti, efkati dnyada mminlere ve kfirlere, herkese birlikte yetitii halde, ahirette kfirlere merhametin zerresi bile yoktur. Bir yet-i kerime meali: (Kfirlerin cami yapmalar ve dier btn [iyi] ileri, boa gidecek, Cehennemde sonsuz kalacaklar.) [Tevbe 17] Sadece Hristiyanlarla deil, hibir kfirle iman birliimiz yoktur.

Ehl-i kitaba Cennetlik diyenler


Sual: Cbbeli Ahmet hoca, (Hristiyanlar ve Yahudiler Cennete girecek diyenler, vallahi de, billahi de, tallahi de kfirdir) diyor. Byle demesi dinimize uygun mudur? CEVAP Kuran- kerimde ve hadis-i eriflerde Ehl-i kitab olan Yahudi ve Hristiyanlarn Cehennemlik olduu pek ak yazldr. Bu yet-i kerimelere inanmayan elbette kfir olur. Bir yet-i kerime meali yledir: (yetlerimizi yalanlayanlar kfirdir, ebed Cehennemde kalrlar.) [Bekara 39] Cbbeli hoca dese de, demese de, byle inananlar kfirdir. Hristiyanlarn ou mriktir. Mrikler zaten kfirdir. Ehl-i kitab olanlar da kfirdir. Bir yet-i kerime meali yledir: (Elbette, Ehl-i kitabdan [Yahudi ve Hristiyan] olsun, mriklerden olsun btn kfirler Cehennem ateindedir, orada ebedi kalrlar. Onlar mahlklarn en ktsdr.) [Beyyine 6] Bir hadis-i erif meali de yledir: (Beni duyup da, bana inanmayan Yahudi ve Hristiyanlar, muhakkak Cehenneme girecektir.) [Hkim] Yine din kitaplarnda bildiriliyor ki: 277

www.dinimizislam.com

Hristiyanlar, Ehl-i kitabdr. Ehl-i kitabn hepsi de kfirdir. (Fetava-i Hindiyye) Dinde zaruri olan eylerden birine inanmayan kfir olur. Bunun kfir olduunda ve Cehennemde sonsuz azap ekeceinde phe eden de kfir olur. Bunun kfir olaca, Bezzaziyye, Drr-l-muhtar, Kad yadn ifa, mam- Nevevinin Ravda ve bni Hacer-i Mekkinin el-Alam kitaplarnda aka bildirilmitir. Bir Hristiyan, bir Yahudiyi ve din-i slamdan ayrlanlardan birini kfir kabul etmeyen kimsenin kfir olacanda phe eden kimsenin de kfir olacan, slam limleri sz birliiyle bildirdiler. Bu sz birlii ad geen kitaplarda yazldr. Kfir olmasnda phe eden de kfir olunca, onu Mslman bilenin nasl olacan ve hele, onu slam limleri iin kullanlan unvanlarla venin nasl olacan dnmeli. Bu szmzden, byle kimseleri slam limi sananlarn ve bunlarn kfr saan szlerini, yazlarn venlerin, yayanlarn, kfir olacaklarn iyi anlamal. vmek, yaymaya almak ve reklamn yapmak, raz olmay, beenmeyi gsterir. Kfre rza, kfr olur. Kfre rza demek, kfirin kfr zere kalmasn istemek deil, onun kfrn beenmek demektir. (Fetavel-Haremeyn, Faideli bilgiler) Bu vesikalardan aka anlaldna gre; 1- Ehl-i kitabn tamam, yani btn Yahudi ve Hristiyanlar kfirdir. 2- Yahudi ve Hristiyanlar kfir kabul etmeyen de kfirdir. 3- Yahudi ve Hristiyanlar kfir kabul etmeyenin kfir olduunda phe eden de kfirdir.

Kfire, kfir denmez mi?


Sual: Hristiyanlar, (Hristiyanlktan baka dinde olanlar, Cennete giremez) dese, bu sz bizim houmuza gider mi? Gitmez elbette, o halde, (Sadece Mslmanlar Cennete girer) dersek onlar da elbette holanmaz, stelik Mslmanlktan da, uzaklatrm olmaz myz? CEVAP Hristiyanlar Cehenneme gidecek dersek, Hristiyanlar elbette holanmaz. Onlar holanmayacak diye biz slamiyet'i, Allahn yetlerini ve Resulnn hadis-i eriflerini inkr m edeceiz? Sylemeyecek miyiz? Peygamber efendimiz slamiyet'i tebli ederken hakaretlere mruz kalmad m? Mriklere, (Putlara tapmayn) dedii zaman, onlar zlmedi mi? Yahudilere, Hristiyanlara (Gelin Mslman olun) dedii zaman, onlar zlmedi mi? Bu yzden mriklerle ve Ehl-i kitabla savalar olmad m? Kelleler umad m? Dini tebli iin ne gerekiyorsa, dinden taviz vermeden yaplmaldr. 278

www.dinimizislam.com

Allah tel, Resulullah efendimiz, Eshab- kiram ve Ehl-i Snnet limleri, dinin emirlerini bouna m anlattlar? Onlar, Hristiyanlarn ve dier kfirlerin zleceini bilmiyorlar myd? Biz onlardan daha iyisini mi yapaz? Btn bunlar, Hristiyanlar ve dier kfirler zlsnler diye deil, iman edip Mslman olsunlar, bylece Cennet nimetlerine kavusunlar, sonsuz Cehennem azaplarndan kurtulsunlar diye yaplyor. Yani bunlar, onlara merhamet edildii iin yaplyor. Sadece Mslmanlarn Cennete girecei, yet-i kerimelerle sabit olduu gibi, bunu Allahn Resul de bildiriyor. Bir hadis-i erif meali yledir: (Cennete sadece Mslman olan girer.) [Buhari, Mslim]

Kfire kfir demek


Sual: Bir kimseye kfir demeye hangi insann yetkisi vardr? (unu ileyen kfir olur, Cehenneme gider) denilerek Allah'n iine niye karlyor? Onu bunu Cehenneme gnderme yetkisi hangi insanda olur? CEVAP nsanlarn kfir veya Mslman demesinin hi nemi yoktur. Kfire kfir diyen, unu yapan kfir olur diyen bizzat Allah teldr. Allah telnn veya Resulnn szleri nakledilince, (Siz kim oluyorsunuz da kfirleri Cehenneme yolluyorsunuz) denemez. H Cehenneme biz gndermiyoruz, kitaplarda yazlan bildiriyoruz. Kuran- kerimde ve hadis-i eriflerde olan bildirmezsek vazifemizi yapmam oluruz, dinimize ihanet etmi oluruz. Birka yet meali yledir: (Sizden kim, dininden dnp kfir olarak lrse, onlarn yaptklar [iyi] iler dnya ve ahirette boa gider. Cehennemlik olarak orada devaml kalrlar.) [Bekara 217] (Kfirler iin hazrlanm olan ateten saknn!) [Al-i mran 131] (yetlerimizi inkr edip kfir olanlar yarn [elbette] atee sokacaz.) [Nisa 56] (Kfirlerin akbeti atetir.) [Rad 35] (Biz, cehennemi kfirler iin bir zindan yaptk.) [sra 8] (Allaha ve Resulne inanmayan o kfirler iin lgn bir ate hazrladk.) [Fetih 13] Bir hadis-i erif meali de yledir: (Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan elbette Cehenneme girecektir.) [Hkim] Biz bunlar nakledince, kfirleri biz mi Cehenneme gndermi oluyoruz? Kfirlere byle lzumsuz arka kmalar anlalr gibi deildir.
279

www.dinimizislam.com

Yahudi hayranl
Sual: (Hazret-i brahim Yahudi soyundandr. Hazret-i Muhammed de, Hazret-i brahimin soyundan olduu iin, o da Yahudi soyundandr. O halde Yahudiler bizim kardeimizdir) demek doru mu? CEVAP Yahudi kelimesi iki manada kullanlr: Birincisi din, ikincisi rk anlamndadr. Herkes hazret-i demden geldi. O zaman rklar yoktu. Irklar, Nuh aleyhisselamn ocuklarndan sonra kmaya balad. Yahudi rk Yakub aleyhisselamdan sonra kt. brahim aleyhisselam rk ynyle de, din ynyle de Yahudi deildi. Irk olarak Yahudilere srail oullar denir. Yahudi denince din anlalr. Hristiyanlk gibi Yahudilik de bozulmutur, fakat bozulmam olsa bile, nesh edilmi, yani yrrlkten kalkmtr. Ehl-i kitab olan Yahudiler de, yine Ehl-i kitab olan Hristiyanlar gibi ebed Cehennemliktir. yet-i kerime meali yledir: (Elbette, ehl-i kitaptan [Yahudi ve Hristiyan] olsun, mriklerden olsun, btn kfirler Cehennem ateindedir, orada ebedi kalrlar.) [Beyyine 6] (Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin! Onlar, [slam dmanlnda] birbirinin dostudur. Onlar dost edinen de, onlardan [kfir] olur. Allah, [kfirleri dost edinip, kendine] zulmedenlere hidayet etmez.) [Maide 51] (man edenlere en iddetli dmanlk edenler Yahudilerle mriklerdir.) [Maide 82] man etmek, Amentde bildirilen alt esasa inanmak ve bunlarn yerinde ve doru olduunu beenmektir. Amentnn iinde, kitaplara ve resullere iman da vardr. Yahudiler ncile ve Kuran- kerime inanmazlar. Resullerden, sa aleyhisselamla bizim Peygamberimize inanmazlar. Yahudileri din kardei grmek yet-i kerimelere aykrdr. brahim aleyhisselama Yahudi demek de ok irkindir. Bir yet-i kerime meali yledir: (brahim, ne Yahudi, ne de Hristiyan idi; o, Allah bir tanyan doru bir Mslmand, mriklerden de deildi.) [l-i mran 67] brahim aleyhisselam, Yahudi rkndan olmad gibi, Olu smail aleyhisselamn soyundan gelen Peygamber efendimiz de Yahudi rkndan deildir. Mslman olmayan kimsenin dini ve rk ne olursa olsun, Mslmann kardei olamaz. Ancak Mslmanlar, birbirinin kardeidir. Hatt
280

www.dinimizislam.com

Cehenneme gidecei hadis-i erifle bildirilen bidat ehli Mslmanlara bile kardeimiz demek doru deildir. Bir hadis-i erif meali yledir: (Bidat ehline hrmet eden, slamiyeti ykmaya yardm etmi olur.) [Taberani]

Fetret ne demektir?
Sual: (Gnmzde fetret devrinde yaayan kfirler Cennete gider) deniyor. Gnmzde fetret devri mi vardr? CEVAP Fetret, ayn cinsten iki olay arasndaki kesinti devresi demektir. Mesela iki peygamber arasnda peygambersiz geen zamana fetret devri denir. Fetret devri tabiri daha ok sa aleyhisselamdan, Muhammed aleyhisselama kadar sren bin yllk zamanda peygamberden uzak yaayan toplumlar iin kullanlmtr. Baz ky ve kasabaya nebi gelmise de, hkm cihan kaplamad iin, bu iki Peygamber aras, fetret devri olarak bilinir. slamiyetin hkmn duymayan yerlere de, fetret devrinde yayor diyenler kyor. Buna fetret devri denmez, slmiyet'i duymayan yerler demelidir. Dada, lde yaayp da, Peygamberleri iitmeyenler mazurdur. Bunlarn Peygamberlere inanmalar emredilmedi. (sbat-n-nbvve) Allah telnn varln, birliini aklla bilmek gerektiini syleyen limler olmutur. Ancak, hakk batldan ayrmak iin yaratlan akl, hak yol bildirilmedike, bunu yalnz bana bulamaz. (Mektubat- Rabban 1/259) Peygamberi iitmeyen kimse, Allah telnn var ve bir olduunu dnp, buna iman ederse, Cennete girer. (H. L. O. man) Dnyann bir yerinde yaayp da, dinden haberi olmayanlar, imanl olmadklar iin Cennete girmezler. Allah, Cenneti, Cehennemi duymad ve inkr etmedii iin Cehenneme de girmezler. Dirildikten ve hesaptan sonra, btn hayvanlar gibi, bunlar da yok edilir. (Mektubat- Rabban, Feraid-l fevaid) Buhara limleri, mam- Earinin bildirdii gibi, (Peygamber gnderilmeden, tebli yaplmadan nce teklif yaplmaz) dediler. Tercih edilen kavil de budur. Bu limler, (Yerleri ve gkleri ve kendini gren, akl banda bir kimsenin Allah telnn varln anlamamas zr olmaz) sznden maksat, Peygamberlerin szlerini iittikten sonra, anlamamas zr olmaz demektir, dediler. (Redd-l-muhtar) Bugn slmiyet her tarafa yaylmtr. Fetret devri diye bir devir veya yer yoktur. Teknolojinin, iletiimin, haberlemenin ok gelitii bir zamanda, slamiyetten hi haberi olmayan kimseler yok gibidir. Ormanda, 281

www.dinimizislam.com

maarada yaayp slmiyet'i duymayan birka kii belki olabilir. Varl ihtimal dhilinde olan bu birka kiiyi ileri srerek, btn Hristiyanlar Cennete sokmaya almakta, bir art niyet yoksa, ok yanl bir dncedir.

Hanif dini, brahimi din nedir Hanif dini nedir?


Sual: Yabanc bir yazar, Mslmanlktan daha kymetli olan hanif dinidir. Hanif dinine uymak gerekir diyor. Hanif ne demektir? CEVAP Hanif, doru inanan, hak yolda olan, slamiyete sarlan, Allah bir bilen demektir. Ebu Hanife de kelime olarak hanif babas, dorunun babas demektir. Baba kelimesi Trkede maksad tam anlatamyor, yerine konacak tam bir kelime de yok. Fakat para babas, fakir babas ifadelerinde baba kelimesi daha iyi anlalyor. O halde hanif babas, hakiki Mslmanlarn babas, hak yolda sz sahibi kimse demektir. Kuran kerimde de aada bildirildii gibi, Hazret-i brahim, hanif bir Mslmand. Yoksa onun dini slamiyetten ayr bir din deildi. Zaten btn Peygamberler, itikad olarak ayn eyi bildirmilerdir. nsanlar sonradan bozmulardr. tikadda ayrlk olmaz. Bir yet meali yledir: (Allah, Nuh, brahim, Musa ve saya emrettiklerini size de din olarak emretmitir.) [ura 13] Dinlerdeki iman farkl gibi gstermek yanltr; fakat, dinleri, yani kalb ile, beden ile yaplmas ve saknlmas lazm olan eyleri farkl olduundan, Mslmanlklar da ayrdr. Mesela Musa aleyhisselamn dininde i ya yemek haram idi. Adamn biri, Kuran uydurma sz deildir anlamndaki yetteki sz kelimesinin Arapasn alm, Kuran uydurma hadis deildir diye tercme etmi. Baka biri de hanif kelimesini din olarak alm, herkes hanif dinine girmelidir diyor. yetlere de istedii gibi yanl anlamlar vermi. Verdii anlamlar yle: De ki: Hayr, biz Hanif olan brahim'in dinindeniz. yetin tam ve doru meali yledir: (Yahudiler ve Hristiyanlar Mslmanlara Yahudi veya Hristiyan olun ki, doru yolu bulasnz dediler. Onlara de ki: Biz, doru olan brahimin dinine uyarz. O, mriklerden deildi.) [Bekara 135] Grld gibi hanif kelimesinin Trkesi kasten yazlmamtr.
282

www.dinimizislam.com

Yine yazm ki: brahim, ne Yahudi, ne Hristiyan'd; o Hanif dinindendi. yetin tam ve doru meali yledir: (brahim, ne Yahudi, ne de Hristiyand; o, doru [Allah' bir tanyan] bir Mslmand, mriklerden de deildi.) [Al-i mran 67] (Dikkat edilmise, o Mslmand ifadesini karp yerine o hanif dininden idi demi.] Yine yazm ki: De ki Allah gerekidir. O halde, brahim'in dini olan Hanif'lie uyun. yetin tam ve doru meali yledir: (De ki: "Allah doru syledi. O halde doru olan, [Allah' bir bilen] brahim'in dinine uyun. O, mriklerden deildi.) [Al-i mran 95] (Dikkat edilirse burada da yet saptrlyor, brahimin dini olan haniflik deniyor. Doru olan brahim ifadesi deitirilmi.) Yine yazm ki: Kim vardr ki, ondan daha gzeli var olsun? yilik halinde, tam bir ihlas ile kendini Allah'a teslim etmi (Yaratan ile barm) ve Allah'n indindeki en gzel din olan brahim'in dini Hanif'lie tbi olmutur. Allah brahim'i dost edinmitir. yetin tam ve doru meali yledir: (yilik eden bir kimse olarak kendini tam bir ihlasla Allah'a teslim eden ve brahim'in tevhid dinine uymu olandan daha gzel din sahibi kimdir? Allah, brahim'i dost edinmitir.) [Nisa 125] Burada da haniflik dini diye bir ey yoktur. Hanif doru anlamndadr Yabanc yazar yine yazm ki: Ben her dinden vazgeip, yzm Hanif olarak o gkleri ve yeri yaratan Allah'a dndm. yetin tam ve doru meali yledir: (Ben, bir mvahhid olarak, yzm o gkleri ve yeri yaratm olan Allaha evirdim. Ben mriklerden deilim.) [Enam 79] Her dinden vazgeip diye bir ey yok. yetin yukarsnda aya, gnee, yldzlara tapmadn bildiriyor. Ben mriklerden deilim diyor, h ben Mslman deilim demiyor. Allah tel, (brahim doru Mslmand) buyuruyor. (Al- mran 67) Yine yazm ki: De ki: Rabbim beni brahim'in doru yoluna dosdoru olan Hanif dinine iletti. yetin doru meali yledir: (De ki: Beni, Rabbim, doru yola iletti; O, yle bir din ki, gayet salam ve devaml, brahim'in Hakka ynelmi tevhid dini.) [Enam 161] Burada da hanif dini diye bir ey yok. Tevhid dini, doru din ifadesi var. Kasten hanif kelimesinin Trkesini yazmyor.
283

www.dinimizislam.com

Yine yazm ki: De ki: Ayrca yzn Hanif dininden ayrma ve sakn ortak koanlardan olma yetin doru meali yledir: (Yzn tevhid dinine dndr, sakn mriklerden olma.) [Yunus 105] Hanif dini diye ayr bir din burada da yok. Dikkat edilirse hep mriklerden deildi, tek ilaha inanrd anlamnda syleniyor. Yine yazm ki: Dorusu brahim Hakk'a ynelen bir kurucuydu. O Hanif idi. yetin doru meali yledir: (brahim Allah'a itaat eden, ona ynelen bir mmet [nder] idi.) [Nahl 120] Burada hanif dini diye bir ey yok. Hazret-i brahimin dinini tek hak din gibi gstermeye alyor. Yine yazm ki: Halbuki, onlar yalnzca Hanif olmak zere, dini sadece Allah'a has (zgn klarak, mezhep imamlarna, eyhlere, kullara vb. has klmayarak), Allah' bilmekle, salat ikame etmekle ve zekt vermekle emrolunmulard. En dosdoru ve gereki din de ite bu Haniflik'tir. Burada foyas meydana kyor. Mezhebe, tasavvufa dmanln aka bildiriyor. Bir de namaz demiyor salat diyor. Mealci gruplar, namaz diye bir ey yok salat dua demektir diyorlar. Bu da aynsn m sylemek istiyor ki? yetin doru meali yledir: (Halbuki onlar, doruya ynelip, dini yalnz Allah'a has klarak Ona kulluk etmek, namaz klmak ve zekt vermekle emrolunmulard. Doru olan din budur.) [Beyyine 5] Burada da hanif dini diye bir ey yok. Yine yazm ki: Sen artk yzn hakka ynelmi Hanif dine dn ki, Haniflik Allah'n mayasdr. nsanlar o maya zerine yaratmtr. Allah'n yaratnda hi bir deitirme ve deiiklik bulunmaz. te en doru ve en salam din Haniflik'tir. yetin doru meali yledir: (Hakka ynelip Allah'n insanlara yaratlta verdii dine [slama] sarl. Zira Allah'n yaratnda deime yoktur; ite doru din [slam] budur.) [Rum 30] Burada da, hanif dini diye bir ey yok. Bu yette de Allahn gnderdii dinlerin itikadda deimeyecei bildiriliyor. Yine yazm ki: Allah katndan geri evrilmez gn gelmezden nce, yzn Hanif dinine evir. yette hanif diye bir kelime yok. Kayyim kelimesi var. O da doru demektir. Burada iyice ak vermitir. Her doru anlamndaki kelimeye hanif denirse ortada Kuran, din diye bir ey kalmaz. yetin doru meali yledir: (Allah'n geri evrilemeyecek o gn gelmeden nce, yzn doru dine [slamiyete] evir.) [Rum 43]
284

www.dinimizislam.com

Hak din yalnz slamdr Yukardaki yazmzda yabanc bir yazarn, hak dinin Mslmanlktan farkl hanif diye bir din olduunu sylediini bildirmitik. imdi hak dinin yalnz slam olduunu yet-i kerimelerle bildiriyoruz: (Elbette Allah katnda [hak] din, slamdr. Kendilerine kitap verilenler [Hristiyan ve Yahudiler] gerei bildikten sonra, aralarndaki ihtiras yznden, [slamiyet hakknda] ihtilafa dtler. Allah, yetlerini inkr edenin cezasn vermekte ok abuk hesap grcdr.) [Al-i mran 19] Bu yette Allah katnda gerek dinin Mslmanlk olduu tevil edilemeyecek kadar aktr. (Kim, slamiyetten baka bir din ararsa, iyi bilsin ki, o din asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette en byk zarara urayacaktr.) [Al-i mran 85] slamdan baka hanif manif diye bir din uyduranlar byk zarara urayacaktr. (Eer seninle tartmaya giriirlerse, Ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allaha verdim de. Kendilerine Kitap verilenlere ve mriklere, Siz slam kabul ettiniz mi? de, ayet slam kabul ederlerse, doru yola girmi olurlar, yz evirirlerse, sana yalnz tebli etmek der. Allah kullarn [hakkyla] grr.) [Al-i mran 20] Bu yette de doru olan dinin slam olduu bildiriliyor. (brahim de bu dini kendi oullarna vasiyet ettii gibi Yakub da, Oullarm, Allah [raz olduu] dini [slam] sizin iin seti. O halde [lm gelmeden nce Mslman olun ve] ancak Mslman olarak ln dedi) [Bekara 132] Dikkat edilirse, falanca din mensubu olarak deil, Mslman olarak ln buyuruluyor. Mslmann erisi de, dorusu da olur. Doru Mslman elbette iyisidir. Hanif doru demektir. Hanif Mslman doru Mslman demektir. Trkesi ne ise onu sylemek gerekir. Uydurma sz yerine uydurma hadis demek gibi kasten hanif kelimesinin Trkesini yazmamak art niyetli olmay gsterir. (sa, kfrlerini sezince, Allah yolunda bana kim yardmc olacak dedi. [imanl] Havariler, Biz, Allah yolunda yardmcyz; Allaha inandk, sen ahit ol, biz Mslmanz dediler.) [Al-i mran 52] Hazret-i demden beri gelen btn hak dinlerin Mslmanlk olduu bu yette de grlmektedir. Yahudiler: brahim Yahudi'dir ve biz onun dinine balyz, demeleri zerine u yet nazil olmutur: (De ki, Ey Ehl-i kitap, Ancak Allaha kulluk etmek, Ona bir eyi e komamak, Allah brakp birbirimizi rab edinmemek zere, bizimle
285

www.dinimizislam.com

sizin aranzda ortak bir sze gelin Eer yz evirirlerse, ahit olun, biz Mslmanz deyin.) [Al-i mran 64] yette geen ortak sz, imann alt esasdr. Biri noksan olursa o kimse Mslman olamaz. yetin sonunda, enna mslimun = Bizler Mslmanlarz deniyor. O halde Mslman olmayan, ortak sze gelmi olamaz. Hazret-i brahimin Yahudi veya Hristiyan olmad, btn peygamberler gibi Mslman olduu u yette de aka bildiriliyor: (brahim, ne Yahudi, ne de Hristiyand; o, doru [Allah bir tanyan] bir Mslman idi; mriklerden de deildi.) [Al-i mran 67] Mslman olarak can verin Tek hak dinin Mslmanlk olduunu bildiren yetlerden bazlar: ([brahim ve smail dedi ki:] Rabbimiz, ikimizi Mslman kl, hem de soyumuzdan Mslman bir mmet meydana getir.) [Bakara 128] (O, meleklerle peygamberleri ilah edinmenizi de size emretmez. Siz Mslman olduktan sonra, size kfr emreder mi?) [Al-i mran 80] Mslmanlktan baka dinin kfr olduunu bildiriliyor. (Ey inananlar, ancak Mslman olarak ln.) [Al-i mran 102] ([Yusuf aleyhisselam dedi ki:] Canm Mslman olarak al.) [Yusuf 101] (Ey Rabbimiz, Mslman olarak canmz al.) [Araf 126] Bu yetlerde, baka din zerine deil ancak Mslman olarak lmek emrediliyor. (Bugn size dininizi kemale erdirdim, size olan nimetimi tamamladm ve size din olarak slam beendim.) [Maide 3] slamiyet son dindir ve Allah ancak slam dininden razdr mealindedir. (Ben Mslmanlarn ilkiyim.) [Enam 163] Resulullah, kavminin ilk Mslmandr. (Allah doru yola koymak istediinin kalbini slama aar.) [Enam 125] Doru yol slamdr. (Bana Mslman olmam emrolundu.) [Yunus 72] Her Peygamber Mslmandr. [Firavun] srail oullarnn inand ilaha ve ondan baka ilah olmadna iman ettim. Ben de Mslmanm dedi.) [Yunus 90] srail oullarnn inand din de Mslmanlktr. (Artk Mslman olacak msnz?) [Enbiya 108], (Kfirler, [Cehennemde] keke biz de Mslman olsaydk diyecekler.) [Hicr 2] Kurtulu ancak Mslmanlktadr. (Allah, Mslman olmanz iin nimetler veriyor.) [Nahl 81] Nimetler Mslman iindir.
286

www.dinimizislam.com

(De ki: Mslman olmakla emrolundum.) [Neml 91] Mslman olmak emrediliyor. (Ondan [Kur'an gelmeden] nce kendilerine kitap verilenler de [Musevi ve seviler de] iman ederler. Onlara [Kuran] okunduu zaman, Ona iman ettik. nk o Rabbimizden gelmi bir gerektir. Esasen biz daha nce de Mslman idik derler.) [Kasas 52,53] Hazret-i Musa ve Hazret-i sann o zamanki dinine mensup olanlarn da Peygamberimizin mmeti gibi Mslman olduu bildirilmektedir. (Mslman erkeklere ve Mslman kadnlara. Allah byk mkafat hazrlamtr.) [Ahzab 35] Demek ki mkafat ancak Mslmanlaradr. (Allah'a davet eden ve salih amel ileyip ben Mslmanm diyenden daha gzel szl kim olabilir?) [Fussilet 33] Gerek Mslman olandan daha iyisi yoktur. (yetlerimize inanp Mslman olan kullarm! Bugn size korku yoktur. Elerinizle Cennete girin. Orada ikram grp sevindirileceksiniz.) [Zuhruf 69,70] Cennete ancak Mslman girer. (Havariler, Biz iman ettik, gerek Mslman olduumuza ahit ol" demilerdi.) [Maide 111] (Musa dedi ki: "Ey kavmim, eer Allah'a inanp, halis Mslman olmusanz, ona gvenin.) [Yunus 84] (Biz Kuran Mslmanlara hidayet, rahmet ve mjde olarak indirdik.) [Nahl 89] (Size Mslman adn veren Odur.) [Hac 78] Hazret-i Sleyman dedi ki: (Bana Mslman olarak gelin.) [Neml 31] Melike dedi ki: (Biz daha nce Mslman olmutuk.) [Neml 42] (Sen ancak yetlerimize inanan Mslmanlara iittirebilirsin.) [Neml 81] (Ben gerek Mslmanlardanm.) [Ahkaf 15] (Biz Mslmanlar sulular gibi yapar myz?) [Kalem 35]

Ebu Hanife ne demek?


Sual: Arapada Ebu baba demektir. Araplar ilk ocuklarnn adyla anlr. Numan bin Sabit'in kznn ad "Hanife" idi. Ebu Hanife, Hanifenin babas demektir. Ne diye Ebu Hanife, doru inanan kimse diye tarif ediyorsunuz? CEVAP

287

www.dinimizislam.com

Siz ya Arapay bilmiyorsunuz veya kastl olarak Ebu Hanife unvanna kzyorsunuz. Eer her zaman ebu kelimesi baba demekse unlar ne demek oluyor? Ebu Cehil = Cahilin babas m demektir? Ebu Cehilin ilk ocuu Cehil mi idi? Ebu Hureyre = Kedinin babas m demektir? Onun ilk ocuu kedi mi idi? Ebu Bekri Sddk = Sddkn babas m demektir? Sddk diye bir olu mu vard? Ebu Trab = Toprak babas m demektir? Hazret-i Alinin ilk ocuu toprak m idi? Byle deyimler Trkede de vardr. Birka rnek verelim: Para babas demek, parann babas demek deildir. Fakir babas demek, fakirin babas demek deildir. Baba adam demek, ocuu olan insan demek deildir. Demirele baba dendi ama ocuu yok. Ebu Cehil = Cahilin daniskas demektir. Ebu Hanife de doru inanan, slamiyet'e sarlan kimse, hakiki Mslmanlarn babas yani imam demektir. Ebu Hureyre = Kedileri ok seven insan, onlara acyan demektir. Ebu Bekri Sddk = Hep doru syleyici, Resulullah tasdik edici anlamndadr. Siz, teki sahabeler tasdik etmedi mi, doruyu sylemedi mi diyorsunuz. Elbette hepsi dorudur. Ama Ebu Bekrin doruluu pek mehurdu. Miraca gidildii inkr edilince ilk nce o tasdik etti. Resulullah gittim geldim diyorsa dorudur dedi ve ad Ebu Bekri Sddk oldu.

Hepsi doru insanlar


Sual: Madem "Ebu Hanife" Hanife'nin babas deil de "Dorularn babas" ise, u insanlar doru deil mi? Ali, bni Abbas, Mikdat, Selman, Ammar bin Yasir, Abdullah ibni Ebi Vefa? CEVAP Kuran- kerimde eshab- kiramn tamamnn Cennetlik olduu bildiriliyor. (Hadid 10) Eshabn hepsi doru insanlardr, erilik hi birinde yoktur. Erilik sizin mantnzdadr. Eshabn her biri Ebu Hanifedir. mam- azama yle bir unvan verilince tekiler eri mi olur? Bir ok lime eitli unvanlar verilmitir. Mesela, imam- Gazaliye Hccet-l slam denmitir. slamda sz sahibi byk lim demektir. Buradan dier limler, byk deil anlam kar m?
288

www.dinimizislam.com

mam- Rabbaniye, Rabbani denmitir, tekiler h eytani deildir. mam- Rabbaninin olu Muhammed Masum Faruki hazretlerine de, Urvet-l vska denmitir, yaplacak salam ip demektir. teki limler salam deil anlam kmaz. fi limlerinden Muhammed Remlye emseddin = Dinin gnei unvan verilmitir. teki limler, gne deil manasna gelmez. Tc--era = eriatn tac, Necmeddin = Dinin yldz gibi unvan alan limler de vardr. Bu limlere byle unvan verilince tekiler ktlenmi olmaz. mam- azam, dorularn imam olunca tekiler doru deil denmez.

Hanif diye bir din yoktur


Sual: Hanif, ayr bir din deil ise, kuru kuruya sadece "doru" demek ise, neden Hazret-i brahime, (O mriklerden deildi) deniyor? Dier Eliler mrik miydi? Hazret-i Muhammede de, (Sakn mriklerden olma) deniyor. Peki Allah onda bir erilik mi grd de yle sylyor? CEVAP Hanif kelimesini bir din olarak gstermek iin ne numaralar yaplyor yle? brahim aleyhisselama sadece mriklerden deildi denmiyor. O Hristiyan ve Yahudi de deildi deniyor. Sebebi ise, Hristiyanlar da, Yahudiler de o bizdendi, dedikleri iin yle deniyor. O mrikti diyenlere de cevap veriliyor. Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (brahim, ne Yahudi, ne de Hristiyan idi; fakat o, Allah bir tanyan doru bir Mslman idi; mriklerden de deildi.) [Al-i mran 67] (brahim, smail, shak, Yakub ve torunlarnn Yahudi veya Hristiyan olduunu syleyenlere de ki: Siz mi iyi bilirsiniz, yoksa Allah m? Allahn bildirdiini gizleyenden daha zlim kim olabilir? Allah yaptklarnzdan gfil deildir.) [Bekara 140] Bu yet de gsteriyor ki, hibir Peygamber Yahudi ve Hristiyan deildi, hepsi Mslman idi. Hanif diye ayr bir din sahibi deillerdi. Hepsi Mslman idi. Hazret-i demden beri gelen btn Peygamberler Mslman idi. (Kfirler, Allahn emirleri ile Resullerinin emirlerini birbirinden ayrmak istiyor. [Yahudiler] bir ksmna [Musa ve daha ncekilere] inanrz. Bir ksmna [sa ve Muhammede] inanmayz. [Hristiyanlar ise, sa Allahn olu diyor.] Bu inanlar ve dinleri kymetsizdir. Hepsi kfirdir, hepsine ok ac azaplar hazrladk. Btn Peygamberlere iman edip, hibirini dierinden ayrmayan [Mslmanlar] ise, Allahn
289

www.dinimizislam.com

mkafatna kavuacaktr.) [Nisa 150-152] Bu yet de Allahn emri ile Peygamberlerin emirlerinin ayr olmad, ayn olduu, birisi hanif [doru] tekilerin eri olmad, hepsine iman gerektii bildirilmektedir. Resulullaha bildirilenlerin bir ksm Onun ahsnda mmetine hitaptr. Birka yledir: (Yzn tevhid dinine dndr, sakn mriklerden olma.) [Yunus 105] H Peygamber efendimiz, mriklerden mi olacakt da byle emredildi? (Allah brakp da sana fayda veya zarar vermeyecek eylere tapma.) [Yunus 106] H Peygamber efendimiz, putlara m tapacakt da byle sylenmitir? (Eer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun.) [Yunus 106] (Eer o [Peygamber] bize atfen, [Kurana] baz szler katsayd, biz onu kuvvetle yakalayp ah damarn koparr, helak ederdik, hibiriniz de buna engel olamazdnz.) [Hakka 44-47] H Peygamber efendimiz, Kuran m deitirecekti de byle hitap ediliyor? (Yeryznde savarken, dman yere sermeden esir almak [alnan esirleri mal karl olarak salvermek] hibir Peygambere yaramaz. Siz geici dnya maln istiyorsunuz, Allah ise, ahireti kazanmanz istiyor.) [Enfal 67] H Peygamber efendimiz, geici dnya mal m istiyordu? u halde (brahim mriklerden deildi) demek, o hanif diye ayr bir dinden idi demek deildir. Eskiden ehl-i kitabn limleri de bu kadar cahil deildi, byle cahilce eyleri gndeme bile getirmezlerdi, slam limlerine cevap veremeyip, sadece biz byle inanyoruz derlerdi. imdi byle cahilce szleri mslmanlar sylemeyeceine gre, bunlar din cahili misyonerler uyduruyor.

Selamn snnet ekli


Sual: (Hanif selam ile selam derim) diyenler var. Byle selam uygun mudur? CEVAP Hanif selam diye bir selam yok, Peygamber efendimizin bildirdii normal selam vardr. Ne Peygamber efendimiz ne de bir slam limi byle selam vermemitir. Byle selam vermek snnete ve Kuran- kerime uymad iin bidattir. slam'dan nce Araplar hayyekellah = Allah sana uzun mr versin diye selamlarlard. slamiyet gelince Selamn 290

www.dinimizislam.com

aleykm veya Esselam aleykm diye selam verilmesi emredildi. Kuran kerimde mealen buyuruluyor ki: (yetlerimize inananlar sana gelince, Selamn aleykm de.) [Enam 54] (Henz Cennete girmeyen, ama Cenneti umanlar, Cennet ehline, Selamn aleykm derler.) [Araf 46] (Melekler, Cennet ehline, Sabretmenize karlk Selamn aleykm derler.) [Rad 24] (Melekler, "Selamn aleykm, yaptklarnza karlk haydi Cennete girin" derler.) [Nahl 32] (Cennet bekileri, "Selamn aleykm, ho geldiniz. Ebedi olarak buraya girin" derler.) [Zmer 73] Hadis-i eriflerde de buyuruluyor ki: (Cuma gn vahi hayvanlar birbirlerine Selmn aleykm, bugn Cuma derler.) [Deylemi] (Aleykesselam, llerin selamdr. Din kardeinize rastlaynca Esselm aleykm verahmetllahi ve berekatuh diye selam verin.) [.Snni] (Resulullah birisinin kapsna gelince, Esselam aleykm derdi.) [Ebu Davud, . Ahmed] (Ehli Cennet, nimetler iinde iken kendilerini bir nur kaplar. Rabbin cemali ile ereflenirler ve Esselm aleykm ya ehli Cennet denir. ite Kurandaki Selamn kavlen mirrabbirrahim yetindeki murat budur. Ondan sonra Allah onlara nazar eder, onlar da Allaha nazar ederler. Rablerine nazar ettikleri mddete, baka hibir nimete iltifat etmezler. T ki, Allah telnn temaas kalkp, nuru ve bereketi kalkncaya kadar.) [Nesai, ibni Mace]

Hanif dini ne demek?


Sual: Hanif dinindeyiz diyen baz kimseler, Mslman olmay aalayp, (Biz yalnz Kur'ana uyarz. Kur'anda gnde iki vakit namaz vardr, o da ikier rekttr) diyorlar. Namaz be vakit deil mi? CEVAP Elbette be vakittir. Hanif'in ve Hanifilerin ne olduunu aklayalm: Hanif, doru inanan, hak yolda olan, slamiyet'e sarlan, Allah' bir bilen Mslman demektir, fakat bir kimse Hanif'im dedi diye, onun doru yolda olduu, Mslman olduu anlalmaz. Kendisine ne isim verirse versin, hatt ben Mslmanm dese de, dinin ak bir hkmn inkr
291

www.dinimizislam.com

ederse kfir olur. Hanifiler ise, Kur'an- kerimi kendi grlerine gre yorumlayarak, sapk bir yol tutarlar. Resulullah'n dland dine, din deil, dinsizlik denir. Hanifiler de, yalnz Kur'an diyenler gibi, kesinlikle Kur'an- kerime inanmazlar. Allah tel, yalnz bana tbi olun demiyor, (Allah'a ve Resulne tbi olun) buyuruyor. Resuln devre d brakanlar, Allah telnn bu emirlerini aka inemi oluyorlar. Allah'n emrini ineyen, o yetlere inanmayan kimse, nasl Mslman olur? Resulullahn bildirdiklerine de uymak gerektiini bildiren yet-i kerimelerden bazlarn mealleri yledir: (Allaha ve Resulne itaat edin!) [Enfal 20] (Resule itaat de Kuran- kerimin emridir.) (Allah ve Resulne itaat eden, en byk kurtulua ermitir.) [Ahzab 71] (Resulm de ki: Bana uyun ki, Allah da sizi sevsin!) [Al-i mran 31] (Allaha ve Resulne inanmayan [kfir olur] kfirler iin lgn bir ate hazrladk.) [Feth 13] (Resulne inanmayan da kfirdir. Resulullaha inanmak demek, Onun bildirdiklerinin tamamn kabul etmek, inanp hepsini beenmek demektir.) (De ki, Allaha ve Resulne itaat edin! [taat etmeyip] yz evirenler [kfir olanlar], bilsinler ki, Allah, kfirleri sevmez.) [l-i mran 32] (Sadece Allahtan deil, Resulnden de yz eviren kfirdir.) (Resulmn verdiini aln, yasakladndan da saknn!) [Har 7] (O Peygamber, gzel eyleri helal, irkin eyleri haram klar.) [Araf 157] (Allah tel, haram klma yetkisini Resulne de vermitir.) (Resulme uyun ki, doru yolu bulun!) [Araf 158, Nur 54] (Resule itaat eden, Allaha itaat etmi olur.) [Nisa 80] (Allaha ve Resulne kar gelen, apak bir sapklktadr.) [Ahzab 36] (Allah ve Resulne itaat eden Cennete, isyan eden Cehenneme gider.) [Nisa 13,14] (htilafl bir iin hkmn Allah ve Resulnden [Kitap ve snnetten] anlayn!) [Nisa 59] (Biz her Peygamberi, kendisine itaat edilsin diye gnderdik.) [Nisa 64] (Allah ile Resullerinin emirlerini birbirinden ayrp ikisi arasnda bir yol tutmak isteyen kfirdir.) [Nisa 150,151]

292

www.dinimizislam.com

Allah tel, Resulne Kurann aklamasn, hkm koymasn emredip, iman, itaat ve kelime-i ehadette de, Resuln kendisiyle birlikte bildiriyor. ki yet-i kerime meali: (Kuran insanlara aklayasn diye sana indirdik.) [Nahl 44] (Size kitab, hikmeti getiren ve bilmediklerinizi reten bir Resul gnderdik.) [Bekara 151] mam- afii hazretleri buyuruyor ki: Bu yetteki hikmet, snnettir. nce Kuran, peinden hikmet bildirilmitir. (Risale s.78) Bu konudaki hadis-i erifler de yledir: (Bana Kurann misli kadar daha hkm verildi.) [. Ahmed] (Yalnz Kurandaki helal ve haram kabul edin diyenler kar. yi bilin, Peygamberin haram klmas, Allahn haram klmas gibidir.) [Tirmizi, Darimi] (Bana uyan Cennete girer, bana isyan edense Cennete giremez.) [Buhari] (mmetim bozulunca, snnetimi ayakta tutana ehit sevab verilir.) [Hakim] (htilaflarda, snnetime ve Hulefa-i raidinin snnetine smsk sarln!) [Tirmizi] (Bana uyan, Allaha uymu, bana asi olan da, Allaha asi olmu olur.) [Buhari] Mezhepsizler, dindeki drt delilin ikisini kabul etmeyip, kitap ve snnetten baka delil yok diyorlar. Mezhepsizleri de geride brakan tredi zndklar, kitap ve snnet tabirine bile saldrp, (Kurandan baka, snnet ad altnda din karlyor, Kuran getirmekle Peygamberin ii bitti, o bir postacyd) diyerek snneti Kurandan farkl gibi gsteriyorlar. yet-i kerimelerde bunlarn kfir olduklar bildiriliyor. Grld gibi, yalnz Kuran diyerek, Resule uymayanlarn, sahtekr birer kfir olduklarn, Allah ve Resul bildirmektedir. Bunlarn, Kurana inanyorum demeleri yalandr, nk Kuran- kerimi toplayanlar da, hadis-i erifleri bildirenler de Eshab- kiramdr. Birine inanp teki inkr edilmez. Resulullah efendimiz, bunlarn kacan mucize olarak 14 asr nce bildirmitir. hadis-i erif meali: (Bir zaman gelir, beni yalanlayanlar kar. Bir hadis sylenince, Resulullah byle ey sylemez. Bunu brak, Kurandan syle derler.) [Ebu Yala] (Baz kibirli kiiler kacak, Allah Kuranda bildirilenden baka bir eyi haram klmad diyecek. Yemin ederim ki, benim de emrettiim, yasakladm, koyduum hkmler vardr. Bunlarn says Kurandaki hkmlerden daha oktur.) [Ebu Davud]
293

www.dinimizislam.com

(Kurandan baka delil kabul etmem diyen [tredi]ler kacak.) [Ebu Davud] (Bize yalnz Kurandan syle) diyen birine, mran bin Husayn hazretleri, (Ey ahmak! Kuranda, namazlarn ka rekt olduunu bulabilir misin?) dedi. Hazret-i mer, farzlarn seferde ka rekt klnacan Kuranda bulamadk diyenlere, (Kuranda bulamadmz, Resulullahtan grdmz gibi yaparz. O, seferde, 4 rektl farzlar iki klard) buyurdu. (Mizan-l-kbra) Resulullaha uymann nemi anlalnca, Kuran- kerimin aklamas olan hadis-i eriflere de uymak gerektii anlalr. Hadis-i erifler olmasayd, namazlarn ka rekt olduu ve nasl klnaca, zektn, orucun, haccn farzlar, hukuk bilgileri bilinemezdi. Yani hi kimse, bunlar Kuran- kerimden karamazd. u halde Kuran- kerimi anlamak iin, onun aklamas olan hadis-i eriflere ihtiya vardr. Hadis-i erifleri de anlamak iin limlere ihtiya vardr. Allah tel, (Peygambere sorun, limlere sorun) buyuruyor. Herkes Kuran anlayabilseydi o zaman peygambere ne lzum kalrd? Kuran- kerimi doru anlayamadklar iin 72 sapk frka meydana kt? yet-i kerime meali: (Eer onun hkmn peygambere veya ll-emre [yetkililere, limlere] sorsalard, renmi olurlard.) [Nisa 83] (Demek ki, ll-emre de uyulmas gerekiyor.) (Verdiimiz bu misalleri ancak lim olanlar anlar.) [Ankebut 43] (Bilmiyorsanz limlere sorun.) [Nahl 43] Bu yetler, Kuran- kerimi anlamak iin limlerin aklamasna da ihtiya olduunu bildiriyor. Zaten Kuran meali okuyan, murad- ilahiyi renemez. Tercme edenin bilgi derecesine gre, yapt aklamay renir. Bir cahilin veya bir sapn yazd meali okuyan da, Allah telnn bildirmek istediini deil, tercme edenin anladm sanarak kendi kafasndan anlatmak istediini renir. Kuran- kerim mealini okuyan, amel ve ibadetle ilgili bilgileri renemez. tikada ait bilgileri ise renmesi hi mmkn olmaz, nk 72 dalalet frkas, Kuran- kerime yanl mana verdii iin saptmtr. Kuran- kerim, dinin anayasas hkmndedir. Yz binlerce hadis-i eriflerle aklanmtr. limler, Kuran- kerimi ve hadis-i erifleri aklamtr. Bu aklamalar olmadan Kuran- kerime uyulamaz. Bugnk Anayasa da yledir. Kanunlar, tzkler, ynetmelikler ve mahkeme ictihadlaryla lke ynetilmektedir. Bunlar olmadan srf anayasa ile lke ynetilmez. Anayasa hep kanunlara havale eder. Kuran- kerim de hep
294

www.dinimizislam.com

Resulullaha havale eder, limlere havale eder. Onun iin, srf anayasa ile memleket idare edilmez, Kuran mealinden de din renilmez. Hanifilerin, (Namaz iki vakittir, hem de iki rekttr) demeleri, Kuran- kerime de snnete de aykrdr. Peygamber efendimiz bize namazn be vakit olduunu bildirdi. Senelerce be vakit kld. Artk baka delil aramak gerekmez. Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Salat, mminlere belli vakitlerde farz klnd.) [Nisa 103] Nisa suresinin 103. yetinde, (Namaz, belli vakitlerde farz klnd) buyurulup, ayrca, 5 vaktin hepsi de dier yetlerde bildirildii halde, Be vakit namaz ifadesinin gemeyii, kutuplarda ve buralara yakn yerlerde, 5 vaktin tamamnn teayyn etmemesindendir. (Nimet-i slam) sra suresinin, (Gnein kaymas anndan, gecenin kararmasna kadar ve sabah vakti namaz kl) mealindeki 78. yet-i kerimenin aslnda geen, (Dlk- ems) le ve ikindi, (Gasak-l leyl) akam ve yats namaz, (Fecr) de sabah namazdr. (Beydavi) Kaf suresinin, (Gnein douundan ve batndan nce ve gece Rabbini tesbih et) mealindeki 39. ve 40. yet-i kerimesindeki, gnein douundan nceki sabah namaz, gnein batndan nceki le ve ikindi namaz, geceki de akam ve yats namazdr. (Beydavi) bni Abbas hazretleri, (Kuran- kerimde be vakit namaz bildiren yet hangisi) diye sual edildiinde, u mealdeki yet-i kerimeyi okudu: (Akama girerken, sabaha ererken, gndzn sonunda ve le vaktinde Allah tenzih edin!) [Rum 17,18] (Akama girerken) ifadesinden maksat, akam ve yats namaz, (sabaha ererken) ifadesindeki sabah namaz, gndzn sonundaki, ikindi namaz, ledeki de, le namazdr. (Celaleyn) Nur suresinin 58. yet-i kerimesinde, (salt- fecr = sabah namaz) ve (salt- i = yats namaz) ifadesi aka gemektedir. Peygamber efendimiz, Bekara suresindeki, (Namazlar ve vusta namazn kln) mealindeki 238. yet-i kerimeyi aklarken, (Vusta namaz ikindi namazdr) buyurdu. (. Ahmed) Bu yet-i kerimede, (Namazlar ve orta namaz [ikindi namazn] kln) buyuruluyor. Arabi gramere gre, namazlar [salevat] denince, ikiden fazla namaz anlalr, nk iki namaz demek iin, salevat [namazlar] deil, salateyn [iki namaz] denilir. Vusta [orta] namaz ikindi namaz olduuna gre, ikindi hari, teki namazlarn says iki olamaz, ikiden fazla olmas gerekir. de olamaz. nk VUSTA NAMAZI hari 4,6 gibi ift sayl olmal ki, orta namaz [ikindi namaz] tam ortada olabilsin. Yani
295

www.dinimizislam.com

ortadaki namaz ikindi olduuna gre, ondan nce iki namaz, ondan sonra da iki namaz bulunduu meydana kar. Dier yetlerdeki namaz vakitleri de dikkate alnnca, namaz vakitlerinin be olduunda hi phe kalmaz. Bir yet-i kerime meali daha: (Gndzn iki tarafnda, gecenin de yakn saatlerinde dosdoru namaz kl, nk gzellikler ktlkleri [gnahlar] giderir. Bu, iyi dnenlere bir ttr.) [Hud 114] Gndzn iki tarafndaki namazlar sabah, le, ikindi; gecenin yakn saatlerindeki namazlar da akam ve yats namazlardr. (Medrik) Burada (hasenat = gzellikler) ifadesinden murat be vakit namazdr. (Medrik, Beydv) Dinimizde, Kitap ve Snnetten sonraki delil cmadr. Peygamber efendimiz, Eshab- kiram ve onlardan sonra bugne kadar gelen btn limler, be vakit namaz klm, bu hususta kesin bir icma hsl olmutur. slam limleri de, be vakit namazn nasl klnacan kitaplara yazmlar, bylece drdnc delil olan Kyas- fukaha ile de namazn be vakit olduu sabit olmutur. Namazn be vakit olduuna dair hadis-i eriflerden bazlar yledir: (slam be temel zerine kuruldu: 1- Allaha ve Muhammed aleyhisselamn Onun resul olduuna inanmak, 2- Her gn be vakit salat [namaz] klmak, 3- Senede bir kere malnn krkta birini Mslman olan fakirlere zekat vermek, 4- Ramazan- erif aynda her gn oru tutmak, 5- Mekkeye giderek, mrnde bir kere hac etmek.) [Buhari, Mslim, Tirmizi, Nesai] (Be vakit namaz klann hli, evinin nnden akan suda be defa ykanan kimse gibidir. Nasl byle bir kimse kirden temizlenirse namaz klan da kk gnahlardan yle temizlenir.) [Buhari, Mslim, .Ahmed, Beyheki, Darimi, Taberani] (Cebrail aleyhisselam, bana imamlk yapt ve kendisi ile birlikte be vakit salat [namaz] kldm ve be vakit salatla [namazla] emrolundum.) [Buhari, Mslim, Ebu Davud, Nesai] (Farz olduuna inanp, rk, secde, abdest ve vakitlerine riayet ederek be vakit farz salata [namaza] devam edene Cennet vacib, Cehennem haram olur.) [Taberani] (Be vakit namaz, ilk tekbire yetierek krk gn cemaatle klana Cennet vacibdir.) [Ebu Yala]
296

www.dinimizislam.com

(Allahtan korkun, be vakit namaz kln, [Ramazan aynda] oru tutun, mallarnzn zektn, isteyerek verin, mirinize itaat edin, bylece Rabbinizin Cennetine girin.) [Tirmizi] (Allah iin ibadetinizi ihlasl yapn. 5 vakit namaz kln, severek malnzn zektn verin, Ramazan orucunu tutun, Hacca gidin, bylece Rabbinizin Cennetine girersiniz.) [Taberani] (Allah telnn ilk farz kld ey be vakit namazdr. lk ortadan kalkacak olan da yine be vakit namazdr. lk sorgu da be vakit namazdan olacaktr.) [Hkim] (Kyamette herkes korku iindeyken, korkmayan grup insandan biri, srf Allah rzas iin, her gn be vakit namaza aran mezzindir.) [Taberani] (Allah tel be vakit namaz emretti. Gzel abdest alp, bunlar vaktinde klan, rk ve huularn tam yapan affedeceine sz verdi. Bunlar yapmayan iin sz vermedi. Onu dilerse affeder, dilerse azap eder.) [Ebu Davud, bni Mace, Nesai, . Malik, . Ahmed] (Be vakit namaz, gzelce klan iin Kyamette nur, delil ve kurtulu olur.) [bni Nasr] (Hak tel buyurdu ki: Be vakit namaz farz kldm. artlarna uyup, vaktinde klan Cennete koyacama sz verdim. Klmayana verilmi bir szm yoktur.) [bni Mace, Ebu Davud] (Be vakit namaz ve Cuma namaz, gelecek Cumaya kadar ve Ramazan orucu, gelecek Ramazana kadar yaplan gnahlara kefarettir. Byk gnah ilemekten saknanlarn kk gnahlarnn affna sebep olur.) [Mslim, .Ahmed] (Mirac gecesi, elli vakit namaz farz oldu. Sonra be vakte indirildi.) [Buhari, Mslim, . Ahmed] (Allah tel buyurdu ki: Bende sz ve hkm asla deitirilmez. Bu be vakit namaz karlnda elli vakit namaz sevab vardr.) [Buhari, Mslim, Tirmizi, Nesai] (Bir kadn, be vakit namaz klar, orucunu tutar, kendini yabanclardan korur ve kocasna itaat ederse, Cennete istedii kapdan girer.) [bni Hibban] (Be vakit namaz terk eden, Allahn hfz ve emanndan mahrum olur.) [bni Mace] (Herkes bozulunca, be vakit namaz cemaatle klana, her gn yz ehid sevab yazlr.) [.Nasr] (Be vakit namaz cemaatle klan, Srat kprsn imek gibi geer.) [Taberani]
297

www.dinimizislam.com

(Be vakit namaz klan, Ramazan orucunu tutan, zekt veren ve byk gnahlardan saknan herkese, kyamette, Cennetin sekiz kaps alr. Diledii kapdan girer.) [Hkim] (Be vakit namazlardan sonra yaplan dua kabul olur.) [Buhari] (Be vakit namaza devam edin, nk kk gnahlara kefaret olur.) [Taberani] (Kitab ehli olan bir kavme vazifeli olarak gittiin zaman, nce, Allahtan baka ilah olmadna ve Muhammedin Allahn Resul olduuna ehadet etmeye davet et. Bunu kabul ederlerse, Allahn gnde be vakit namaz farz kldn haber ver. Bunu da kabul ederlerse, Allahn kendilerine zenginlerinden alnp fakirlerine verilen zekt farz kldn syle.) [Buhari, Mslim, Ebu Davud] (Be vakit namaz klan, Ramazan orucunu tutan, zektn veren ve yedi byk gnahtan kaan kimseye, Cennetin btn kaplar alp, Selamet ve emniyet iinde gir denilir.) [Nesai] Salar dank biri [belki de slamiyeti renmek iin] gelip, Resulullaha sordu: (- Ya Resulallah slam nedir? - Gnde be vakit namaz klmaktr. - Beten fazla deil mi? - Hayr, nafile klmak isteyen klabilir. Bir de ylda bir ay Ramazan orucu vardr. - Bundan baka, oru yok mu? - Nafile olarak tutmak isteyen tutabilir. Bir de zengin iin malnn zekt vardr. - Bundan fazlas var mdr? - steyen nafile olarak sadaka verebilir. - Vallahi ne fazla, ne de bundan noksan yaparm. - Bunlar yapan kurtulua erer.) [Buhari, Mslim, Ebu Davud, Nesai] Bu kadar vesika karsnda, namaz iki vakittir demek zndkln daniskasdr. Namaz vakitlerine, alt veya diyen sapklar da vardr. Demek ki, Resulullahn bildirdii esas almaynca herkes farkl bir yol tutuyor. Elde salam bir l olmaynca, daha ne zrvalar kar.

Emri maruf ve nehy-i mnker Emr-i maruf nehy-i mnker nedir


Sual: Emr-i maruf ve nehy-i mnkeri kimler, nasl yapabilirler? Kimlere yapabilir? Ne zaman farz olur, ne zaman caiz olmaz?
298

www.dinimizislam.com

CEVAP Emr-i bil maruf ve nehy-i anil mnker, farz- kifayedir. Maruf, dinimizin emrettii hususlardr. Mnker ise, dinimizin yasaklad, yani Allah telnn raz olmad ilerdir. Emr-i maruf ok mhimdir. Emr-i maruf yaplmazsa, ilim yok olur. Cehalet ve sapklk yaylr. Fitne her taraf kaplar. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Allah telnn yeryznde ehitlerden stn mcahidleri vardr. Bunlar, emr-i maruf ve nehy-i mnker yapanlardr.) [. Gazali] Byle mhim olan emr-i marufun baz artlar vardr. Mesela emr-i maruf yapan, ayn ktlkleri kendisi ilememelidir. lerse sz tesirli olmaz. Kur'an- kerimde mealen, (nsanlara iyilii emreder de kendinizi unutur musunuz?) buyuruluyor. [Bekara 44] O halde emr-i maruf yapan, ilmi ile amil olmaldr. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (sra gecesinde, ateten makaslarla dudaklar kesilen insanlar grdm. Kim olduklarn sordum. Onlar da "yilikle emreder kendimiz yapmazdk. Ktlkten nehyeder; fakat kendimiz saknmazdk" diye cevap verdiler.) [bni Hibban] (Emr-i maruf ve nehy-i mnkeri, rfk ve hilm sahibi fakihler yapar.) [.Gazali] Emr-i maruf ok mhim olduu iin, insan, kendisi her iyilii yapamazsa ve her ktlkten kaamazsa da, gc yetiyorsa, emr-i marufta bulunmas gerekir. Hazret-i Enes, (Ya Resulallah, tamamen yapamadmz bir eyi emretmeyelim mi? Kendimiz tamamen saknamadmz bir eyi nehy etmeyelim mi?) diye sual edince, Peygamber efendimiz buyurdu ki: (Her ne kadar iyiliin hepsini yapamasanz ve her ne kadar ktlkten saknamasanz da, emr-i maruf ve nehy-i mnker yapnz!) [. Gazali] Abdlgani Nablusi hazretleri buyuruyor ki: (Sz ve yaz ile emr-i maruf limlerin vazifesidir. Kalb ile, dua ederek gnah ileyene mani olmaya almak da her mminin vazifesidir. El ile mdahale ise devletin vazifesidir.) [Hadika] Faydas olmayaca ve zarar gelecei bilindii halde, her gnah ileyene emr-i maruf yapmaya kalkmak doru deildir. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Allah tel, kyamet gn, bir kuluna, gnah ileyeni grd zaman niin engel olmadn soracak, o kimse de, "Onun zararndan,
299

www.dinimizislam.com

dmanlndan korktum, senin af ve mafiretine gvendim" diyecek [ve mazur grlecek]tir.) [bni Mace]

Emr-i maruf farzdr


Sual: mam- Rabbani, (Emr-i bil maruf ve nehy-i anil mnker Peygamber efendimizin snnetinden, belki slamiyet'in vaciblerinden ve farzlarndandr) diyor. Emr-i maruf snnet mi, vacib mi, farz m? CEVAP Emr-i bil maruf ve nehy-i anil mnker farzdr. Farz- ayn deil, farz- kifayedir. Yani, herkese farz deil, gc yetene farzdr. Her gc yetene de farz deildir. Bir yerde, bu ii yapanlar varsa, dierlerine farz olmaz. nk Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (inizde, hayra aran, marufu emreden ve mnkeri nehyeden bir topluluk bulunsun. te bunlar, kurtulua erenlerdir.) [l-i mran 104] Maruf, dinimizin emrettii hususlardr. Mnker ise, dinimizin yasaklad, yani Allah telnn raz olmad ilerdir. Belki kelimesi her zaman ihtimal manasnda deildir. Bazen elbette yle demektir, kesinlik ifade eder. Vacib de, yalnz kullanld zaman genelde farzdr, arttr anlamndadr. Mesela bu ii yapmak vacibdir demek arttr, farzdr demektir. Farz ve vacib denilince, o zaman farz ile snnet arasndaki hkm anlalr. Mesela namazn farzlar ve vacibleri var denince burada vacib, herkesin bildii vacibdir. Yukarda vaciblerinden ve farzlarndan deniyor. Bu, artlarndan ve farzlarndan demek oluyor. Birbirini kuvvetlendirmek iin sylenmitir. Snnet de, tek bana kullanlnca slamiyet anlamna gelir. Mesela (Snnetimi terk edene efaat etmem) demek, Mslman olmayana efaat etmem demektir. Yoksa byk gnah ileyenlere de efaat vardr. Yukarda emr-i maruf farz iin, Peygamber efendimizin snnetinden demek, Peygamber efendimizin yapt farzlardan biridir demektir. Kelimenin tek manas ile hareket edilirse yanl neticeye varlr.

Dini anlatrken nelere dikkat etmeli


Sual: Dini konular iyi bilen bir zat, rastgele nne gelene, bir topluluk iinde, Sen yanl yapyorsun, dorusu yle diyerek insanlarn kalbini kryor. Sen kalb kryorsun dediimizde de, Birisinin hatasn grp de doruyu sylemeyen kfir olur diyor. Bu zatn yapt doru mudur? Dini bilgileri anlatrken nelere dikkat etmek gerekir?
300

www.dinimizislam.com

CEVAP Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Rabbinin yoluna hikmet ile, gzel tlerle ar! Onlarla en gzel ekilde tart!) [Nahl 125] Bildiimiz iyi ve doru eyleri, bilmeyenlere, en gzel tarzda retmek gerekir. nk ilmin zekt, bilmeyenlere ilmi retmekle denir. Emr-i maruf ve nehy-i mnker yapan, tavsiye ettii iyi eyleri kendi yapmal, kt olarak bildirdii eyleri kendisi ilememelidir! lerse sz tesirli olmaz. Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (nsanlara iyilii emreder de, kendinizi unutur musunuz!) [Bekara 44] Allah tel, sa aleyhisselama, (nce kendine nasihat et, eer kendin bu nasihati tutarsan, kendin bunu yaparsan, bakalarna da syle! Kendin yapmazsan benden utan) buyurdu. (ira) O halde emr-i maruf yapan, ilmi ile mil olmaldr. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (sr gecesinde, [Miraca ktm gece] ateten makaslarla, dudaklar kesilen insanlar grdm. Kim olduklarn sordum. Onlar da, yilii emreder, kendimiz yapmazdk. Ktlkten nehyeder; fakat kendimiz saknmazdk diye cevap verdiler.) [bni Hibban] Bir kimsenin kusurunu, emr-i maruf iin de olsa, herkesin nnde sylemek, uygun deildir. Aksine, kusurlarn gizlemek gerekir. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Kim arkadann aybn rterse, Allah tel da kyamet gn, onun aybn rter. Kim de, mslman arkadann aybn aa vurursa, Allah da onun aybn aa vurur. Hatta evinde bile onu rezil eder.) [bni Mace] Birisine nasihat eder gibi konuursak, yaptnn yanl olduunu bildirirsek, karmzdakine, (Sen cahilsin, sen bu hususlar bilmezsin) demi oluruz. Bylece karmzdakini zm, kalbini krm oluruz. mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Hibir insann kalbini incitmemelidir! Kalb krmaktan pek saknnz! Allah tely en ziyade inciten, kfrden sonra, kalb krmak gibi byk gnah yoktur. (c.3, m.45) Byk slam limi Seyyid Abdlhakim Arvasi hazretlerinin vasiyetnamesinin son satr yledir: (Hi kimsenin kalbini incitmeyin.) Genelde kendini beenen, kibirli olan kalb krar. Hadis-i eriflerde de buyuruluyor ki:
301

www.dinimizislam.com

(Bir mslman incitmek, kalbini krmak, Kbeyi yetmi kere ykmaktan daha gnahtr.) [R.Nshin] (nsanlarn en kts, insanlara zarar veren, onlar incitendir.) [.Ahlak] (Mmin Kbeden stndr.) [bni Mace] yilii tavsiye iin art lazmdr: lim, Akl ve hlas. 1- lim sahibi olmaldr. Anlataca iyiliin iyi, ktln kt olduuna dair muteber kitaplardan delili bulunmaldr! Sabretmesini bilmelidir! lmi noksan olan, tebli edeceini kendisi bilmeyen ve kendi tatbik etmeyen, bakalarna doruyu nasl retebilir? Tecrbesi de yoksa, birok yanllklar yapar. Fayda yerine zarar verir. 2- Akl sahibi olmaldr. Bir kimsenin akl az ise, nakli anlamakta aciz ise, ilmi de noksan olur. Ahmak, hizmet ediyorum diye uygunsuz iler yapar. lm-i siyaseti bilmeyen, yumuak sylemeyen, insanlar idare etme sanatndan uzak olan kimse de, fitneye sebep olur. Rfk ile konumaldr. Akll kimse, rfk ile konuur. Rfk yumuaklk demektir. Katln tersidir. Sert ve kaba konuan, fitneye sebep olur. Hilm ile tatllkla sylemeli, efkatle muamele etmelidir. Bir vaiz, zalim sultan karsnda doruyu sylemek en byk cihad diye, Halife Memuna, sert szlerle nasihat vermeye balad. Halife, (Ey vaiz, Allah tel, senden iyisini, benden ktsne gnderdii halde, o, yumuak konutu) dedi. Vaiz, (Benden iyi ve senden kt olan kimdir?) dedi. Halife, (Benden kt olan Firavundur, senden iyi olan da Musa aleyhisselamdr) dedi. Allah tel da, Hazret-i Musaya, Firavunla konuurken yumuak konumasn emretmitir. (Th 44) Ahirette Firavun, (Bana sert hareket edildii iin, kabul edemedim) diyemeyecektir. 3- hlasl olmaldr! hlas yoksa, yapt ileri srf Allah rzas iin yapmyorsa, dnya menfaatleri iin yapyorsa, o iin hayr olmaz. Birisinin hatasn grp de sylemeyen kfir olur sz yanltr. lim sahibi birine, biri, lzumlu dini bir sual sorsa, o da bunu bildii halde, hi bir mazeret yokken gizlerse, ite o zaman gnah ilemi olur. (Hatasn grdmz herkese, dorusunu bildirmek gerekir) diye bir ey yoktur. Sual: Emri maruf farz ayn deil mi? Mesela camiye gidiyoruz, kimi ba ak ve yalnayak namaz klyor. Kimisi sandalyeye oturup Hristiyanlarn put nnde ayin yapt gibi namaz klyor. Bunlar teker teker sylemek gerekir mi? Fitne kacak diye sylemezsek bir sakncas olur mu? CEVAP
302

www.dinimizislam.com

Emri maruf, farz- ayn deil, farz kifayedir. Bu vazifeyi yapanlar var ise, dierleri sorumluluktan kurtulur. Yani mekruh veya haram ileyen herkese bu yanl demeniz uygun olmaz. Yapabilirsek, byle kimselere bir tane slam Ahlak kitab hediye etmek iyi olur.

Mjdele, nefret ettirme!


Sual: Bazlar (badetleri ya tam yap, ya da brak, byle olmaz!) diyorlar. Halbuki insann yapabildii kadarn da terk etmemesi doru deil midir? CEVAP Birka gnaha mptela olan kimse, birinden vazgemek isterse, ona, (Dierlerini brakmadna gre, bu gnaha da devam et) denmez. Gnah miktar ne kadar azaltlrsa o kadar iyi olur. Allahtan korkup, bir gnahtan vazgemek iman alametidir. Hadis-i erifte, (mrnde bir defa Allah tely anan veya Ondan korkan mslman, Cehennemden kar) buyuruldu. [Tirmizi] Gnah ileyen, oru tutuyor veya zekt veriyorsa, (Aman bunlar bari brakma) demelidir! Bu ibadetleri de yapmazsa, dinden tamamen uzaklaabilir. Korkutmaktan ok, mjdeleyici olmak gerekir. Hadis-i eriflerde buyuruluyor ki: (Rahmet-i lahiden mit kestirip, dinden nefret ettirenlere lanet olsun!) [ira] (Kolaylatrn, gletirmeyin; mjdeleyin nefret ettirmeyin!) [Mslim] Bir gen, (Ya Resulallah, u gnah brakamyorum) dedi. O gnah, yalan, zina ve iki idi. Peygamber efendimiz, (Bu gnahtan yalan benim iin brak) buyurdu. Gen kabul edip gitti. Daha sonra, dier iki gnah ilemek isteyince, (Bu gnahlar ileyip Resulullahn karsna knca, Ben ilemedim desem yalan sylemi olurum. Eer ilediimi sylersem, beni cezalandrr) diye dnd. Dier iki gnahtan da vazgeip salihlerden oldu. (ira) Kelime-i ehadeti dil ile syleyip kalb ile de tasdik eden mslmandr. En byk gnah ileyen de mslmanlktan kmaz. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Cebrail aleyhisselam, mmetine mjde ver ki, irk zere lmemi olan Cennete girer dedi. Ben, Zina ve hrszlk eden de mi Cennete girer diye defa sordum. Evet, zina ve hrszlk eden de Cennete girer dedi. Daha sonra, ki de ise, yine Cennete girer dedi.) [Buhari] [Bu gnahlarn cezalar ekildikten sonra Cennete girilir.] 303

www.dinimizislam.com

Bu mjdeler, insan gnah ilemeye sevk etmemelidir! Her gnah, kalbi karartr, insan kfre srkler ve ebedi Cehennemde kalmaya sebep olabilir. Allah telnn gazab gnahlar iinde sakldr. Onun iin her gnahtan kanmaldr. Belam- Baura, ok ibadet eden byk bir lim iken, bir gnah yznden kfir oldu. Gnah ileyen hemen tevbe etmelidir! (K. Saadet)

Dinden nefret ettirmek


Sual: (Mjdeleyin, nefret ettirmeyin) hadisine ramen, (nkr eder veya u gnah ilerseniz, cehenneme gidersiniz) gibi yet ve hadisleri nakletmek nefrete sebep olmaz m? CEVAP Allah telnn azabnn iddetli olduunu bildiren yet-i kerime ve hadis-i erifleri nakletmek, (Nefret ettirmeyin) hadis-i erifine aykr deildir. yet-i kerimeler birbirine aykr olmaz. Hadis-i erifler de yet-i kerimeye aykr olmaz. Mminin Allah telnn azabndan korkmas ve rahmetini mit etmesi gerekir. Yarn ahirette kfirler, (Bize dnyada Allahn azabnn olduunu bildiren kimse olmad) derlerse, ne cevap verilecek? H Kuran- kerimdeki azap yetleri lzumsuz mudur? Hi kimseye duyurulmamas m gerekir? Gnah ileyenlerin cezalarnn verileceini bildiren hadis-i erifleri gizlemek mi gerekir? (Nefret ettirmeyin) hadis-i erifini istismar eden, yani ktye kullanan kimseler, ateist olup, kendilerine hmanist diyen dinsiz kimselerdir. Allah telnn azab iddetlidir. Birka yet-i kerime meali yledir: (Allaha ve Resulne inanmayan [kfir olur ve] kfirler iin lgn bir ate hazrladk.) [Feth 13] (Allaha ve Resulne kar gelen, bilsin ki, Allahn azab ok iddetlidir.) [Enfal 13] (Kullarma haber ver ki, ben gafur-ur-rahim olduum gibi, azabm da ok ac, ok iddetlidir.) [Hicr 4950] Gnah ileyenlerin cezalandrlacan bildiren birka hadis-i erif meali de yledir: (Zina ve faiz yaygnlaan toplum, Allah telnn azabn hak etmi olur.) [Hkim] (Allah tel, iki iene, iirene, alp satana, yapana, saklayana, tayana, kendisine gtrlene ve parasn yiyene lanet etti.) [bni Mace] (Livata yapan melundur.) [. Ahmed]
304

www.dinimizislam.com

(Nefret ettirmeyin) demek, emr-i maruf ve nehyi mnkeri terk edin, gnahlara verilen cezalar aklamayn demek deildir. Emr-i maruf yaparken, nefrete sebep olmayn, yumuak olarak bildirin, samimiyetle ve artlarna uygun olarak tevbe edenlerin affedileceini de syleyin demektir.

Emr-i marufun nemi


Sual: Herkesin emr-i maruf ve nehy-i mnker yapmas, [iyilii emredip ktl nlemeye almas], mesela, bir hakszlk karsnda eylemlerde bulunmas, farz deil mi? Hakszlk karsnda susmak caiz midir? Yoksa bana dokunmayan ylan bin yl yaasn m diyelim? CEVAP Emr-i maruf, farz- ayn deil, farz- kifayedir. Yani, herkese farz deil, gc yetene farzdr. Her gc yetene de farz deildir. Bir yerde, bu ii yapanlar varsa, dierlerine farz olmaz. nk Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (inizde, hayra aran, marufu emreden ve mnkeri nehyeden bir topluluk bulunsun. te bunlar, kurtulua erenlerdir.) [. mran 104] Maruf, dinimizin emrettii, mnker ise, dinimizin yasaklad ilerdir. Emr-i maruf yaplmazsa, ilim yok olur, cahillik, fitne ve fesat her yeri kaplar. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Fitne [bidat, sapklk, kfr] yayld zaman, hakikati, doruyu bilen bir kimse, [imkan nispetinde, sz ile, yaz ile, gazete, dergi, radyo, tv ile] bakalarna [mmkn olan her yere ve herkese] bildirsin, [imkan var iken, bir engel de yok iken bildirmezse], Allah telnn, meleklerin ve btn insanlarn laneti onun zerine olsun!) [Deylemi] (mmetimin bir ksm, kabirlerinden maymun ve domuz eklinde kalkar. Bunlar Allaha isyan edenlere, nehy-i mnker yapmayan kimselerdir.) [Ebu Nuaym] (Bir toplumda, gc yettii halde, gnah ileyenlere, mani olmayanlar, lmeden nce de, Allah telnn azabna maruz kalrlar.) [bni Mace] (Ktlk men edilmezse, azap o milletin hepsine birden iner.) [Hakim] (Gemi mmetlerden bir ksm eitli azaba urad. Bunlarn arasnda iyiler yok muydu) denildiinde, Peygamber efendimiz buyurdu ki: (Hep birlikte helak oldular. Zira gnah ilenirken iyiler susmutu.) [Taberani]
305

www.dinimizislam.com

limlerin, gleri yettii kadar, fitneye sebep olmadan idarecilere, emri maruf yapmas gerekir. Bir hadis-i erifte de buyuruldu ki: (Cihadn en kymetlisi, zalim sultan yannda, hak yolu gsteren bir sz sylemektir.) [Tirmizi] Emr-i maruf yaparken, fitne karmamaya ok dikkat etmelidir. Zarar gelecei bilinirken, gnah ileyen herkese, emr-i maruf yapmak yanltr. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Kyamette, bir kimseye, gnah ileyene, niin engel olmad sorulacak, o da, Onun zararndan korktum, Allahn affna gvendim diyecek ve mazur grlecektir.) [ Mace] (Zalimin zulmn deitiremeyen, oradan hicret etmelidir.) [F.Bilgiler] (Bozuk bir ii [nasihat ederek ve dier meru yollarla] dzeltemezseniz, sabredin! Allah tel onu dzeltir.) [Beyheki] Son hadis-i erif, saldrganl deil, meru yollardan t verip sabretmeyi emretmektedir. Kudreti varken, gc yeterken, haram ileyene mani olmamak mdahene olur. Mdahene, dnyalk ele geirmek iin, dinden taviz vermektir. Haram ileyene veya yannda bulunanlara olan saygs yahut dine olan ballnn geveklii, mdaheneye sebep olur. Gnah ileyene mdahale Fitne olmad, yani dinine veya dnyasna zarar olmad zaman, haram ve mekruh ileyene mani olmak gerekir. Mani olmamak, susmak haram olur. Mdahene etmek, haram ilemeye raz olmay gsterir. Susmak ok yerde iyi ise de, gc yetenin hakk, hayr syleyecek yerde susmas yanltr. lmin zekt, ancak ilmi retmekle denir. limin mrekkebi, ehidin kanndan stn olduu hadis-i erifle bildirilmitir. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Allah telnn yeryznde ehitlerden stn mcahidleri vardr. Bunlar, emr-i bil maruf ve nehy-i anil mnker yapan kimselerdir.) [.Gazali] Hazret-i Ebu Bekir, (Ya Resulallah, mriklerle savatan baka cihad var m) diye sorunca, Peygamber efendimiz cevap olarak buyurdu ki: (Evet, ehidlerden stn mcahidler vardr. Emr-i maruf yaparlar, salihleri sever, facirlere buzederler.) [Tibyn]
306

www.dinimizislam.com

Dinimizin temeli, iman, farzlar ve haramlar renmek ve retmektir. Allah tel, Peygamberleri bunun iin gndermitir. Bunlar retilmezse, slamiyet yklr, yok olur. Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Kendinizi ve oluk ocuunuzu Cehennem ateinden koruyun!) [Tahrim 6]

Ktler de hizmet edebilir


Sual: Dine hizmet edecek kimselerin mutlaka salih Mslman olmas m gerekir? Gnahkr insan da hizmet edemez mi? CEVAP yle bir art yok. Herkes hizmet edebilir. Bir hadis-i erif meali: (Allah tel, bu dini bir facirle de kuvvetlendirebilir.) [Buhari] Facir, haramlara dalm gnahkr ve kt insan demektir.

Emr-i maruf yaparken


Sual: Samimi olduum arkadalarma bile emr-i maruf yapamyorum. Mesela birine, (Seni sabah namaznda gremiyorum) desem, teekkr etmeyi brakn, ne bahaneler buluyor. Bu da yetmiyor. Sen benim kusurlarm m aryorsun? Sen de unlar yapyorsun ya diyor. Bir hakk kabul etmemek neden ileri gelir? CEVAP Hakk kabul etmemek kibirden ileri gelir. Kibirli kimse, tenkit edilmekten hi holanmaz. Kendi ayplarn grmeyip bakalarnn kusurlar ile megul olur. Bir ocuk bile, bir cahil bile bize bir nasihat verse, onu memnuniyetle kabul etmeliyiz. Bir hadis-i erif meali: (Bir kimseye dini bir t tebli edilirse, bu, Allah tel tarafndan gnderilen bir nimettir. krederek onu kabul etmesi ne iyidir. Kabul etmezse Allah tel onun gnahn arttrr ve ona daha fazla gazap eder.) [.Asakir]

Deli denilmedike
Sual: (Bir kimseye deli denilmedike, iman tamam olmaz) hadis-i erifindeki deliden maksat nedir? CEVAP Deli, krn, zararn dnmeyen kimsedir. Baz kimseler, insanlarn, dnya ve ahiret saadetine kavumas iin, akln, fikrini dinin yaylmasna vermitir. Hi krn, zararn dnmeden alr. Kendi rahatn dnmez. nsanlar byle kimselere deli derler. Eshab- kiramn hepsi byle almtr.
307

www.dinimizislam.com

Bir slam limi, (Siz eshab- kiram grseydiniz, deli derdiniz. Onlar sizi grseydi, acaba bunlar Mslman m, diye tereddt ederlerdi) buyuruyor. Hazret-i Ebu Bekir, insanlarn azap grmemesi iin kendi vcudunun byltlerek Cehenneme atlmasn istiyor. in mahiyetini bilmeyenler, byle merhametli Mslmanlara deli diyebilirler. (Mektubat- Rabbani)

Borlunun yardm
Sual: Borlu bir kimse, dini yayan yani farz olan emr-i maruf grevini yapan yerlere yardmda bulunabilir mi? CEVAP Taksitli borlar varsa, yardm etmenin hi mahzuru olmaz. Gn gelmi cil borlar varsa, fitneye sebep olmayacak kadar borlar denmeli, arta kalanyla da, emr-i maruf yapan yerlere yardm etmek ok iyi olur.

Deli denene kadar


Sual: Ebu Yalann bildirdii bir hadiste, (Size mecnun [deli] denene kadar, Allah ok zikredin!) deniyor. Allah ok zikredene, insanlar niye deli desinler ki? CEVAP Bir hadis-i erifi, baka bir hadis-i erif aklayabilir. Yukardaki hadis-i erifi aklayan baka bir hadis-i erifin meali yledir: (Mnafklar size mecnun diyene kadar, Allah ok zikredin!) [. Ahmed] Genelde deli diyenler, mnafklardr, mrtedlerdir, dinsizlerdir. Meseleyi iyi bilmeyen Mslmanlar da deli diyebilir. Bir hadis-i erif meali daha: (Bir kiiye deli denmedike, o kiinin iman tamam olmaz.) [M. Rabbani 1/65] Buradaki deli de, ayn anlamdadr. Hizmet delisi mnsndadr, nk nefs kfir olduu iin, bu hizmete engel olur. nsan nefsini ayaklar altna alp, bir kiiyi daha Cehennem ateinden kurtarmak iin yola karsa, insanlarn hidayeti iin gece gndz demeden alrsa, doru din kitaplarn tavsiye eder ve bu kitaplar, hibir karlk beklemeden tandklarna verirse, mnafklar gibi, nefsi de ona, sen delisin der. Cahil insanlar da deli der.

lmi yaymak cihaddr


Sual: (Bir haram ortadan kaldrmak, bir haramn ortadan kalkmasna sebep olmak yz ehid sevabndan fazladr) deniyor. Ehl-i snnet kitaplarn datarak ilmin yaylmasn salamak cihad mdr? Cihadsa, cihad iin verilen sevaba ve faziletlere ortak olabilir mi?
308

www.dinimizislam.com

CEVAP Evet, dini yaymak gnmzn cihaddr ve bildirilen faziletlere kavuur. nk kitap vermek emr-i maruf yapmak demektir. ki hadis-i erif meali yledir: (lim renenle reten, sevabda ortaktr.) [Hatib] (Btn ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda cihada [savaa] verilen sevaba gre, deniz yannda bir damla su gibidir. Cihad sevab da, emr-i maruf ve nehy-i anil-mnker sevab yannda, denize nispetle bir damla su gibidir.) [Deylemi] Grld gibi, ibadetlerin sevab Allah yolunda savamann sevabna gre ok azdr. Bu cihad sevab da emr-i marufun yannda denizde damla kalyor. Emr-i maruf yaparak ok sevab kazanmak isteyen, nakli esas alan muteber din kitaplarn yaymaya almaldr. Hatta ilim retmek, ilim renmekten daha sevabdr. lim renenin ve retenin rzkna Allah tel kefildir. ki hadis-i erif meali yledir: (lim renmeye alann rzkna Allah kefildir.) [Deylem, Hatib] (Cihada sarln ki, shhat bulasnz ve zenginleesiniz.) [. Adiy]

Dine hizmet ederken


Sual: Dine hizmet etmek iin neler yapmak gerekir? CEVAP Dinimize hizmet etmek iin, Mslmanlarn gayrimslimlerde bulunan sava aralarnn hepsini yapmalar ve kullanmalar farz- kifayedir. Asrmzda gayrimslimler her trl propaganda yoluyla souk sava yapyor, slamiyete saldryor, genleri aldatmaya urayorlar. Mslmanlar, her trl teknolojiyi kullanarak gayrimslimlerin souk savana kar koymal. Kitap, dergi, gazete, radyo, TV ve internetle slamiyetin stnln, faydalarn hem Mslman yavrularna retmeli, hem de btn dnyaya yaymal. Bunu yapabilmek iin, slam bilgilerinin fen kollarn da iyi renmeli. slama hizmet etmek ve din dmanlarnn yalanlarn, iftiralarn yzlerine arpabilmek isteyenlerin, lzumlu fen bilgilerini ve Ehl-i snnetin temel bilgilerini iyi kavramalar gerekir. Bu ikisinden birinde eksii olanlarn slamiyete faydalar deil, zararlar dokunur, fitneye sebep olur. (Yarm doktor candan, yarm hoca dinden eder) sz mehurdur. Kylere Kuran kurslar almal, ilmihal bilgileri de retilmeli. Her Mslman, din bilgilerini rettikten sonra, olunu liseye, niversiteye de gndermeli. Dinini, vatann seven Mslmanlar, ocuklarn okutmazsa, devlet ileri, propaganda vastalar, art niyetli, kt kimselerin elinde kalr, dinsizlik yaylr. Dinimize, vatana ve millete hizmet etmek iin, niversiteyi 309

www.dinimizislam.com

bitirmek ve daha da almak gerekir. Her gn arpan slam ile kfrden biri, elbette tekini yener. Bu lm kalm savana katlmayan, hatta bundan haberi bile olmayan ahmaklar, ahirette ar cezaya maruz kalacaklardr. Allah tel alana yardm eder. Bo oturan sevmez ve yardm etmez. O halde, dinimizi yaymak iin uygun ekilde almaldr.

lmi yaymak
Sual: Ehl-i snnet limlerinin yazd kitaplar yaymak, onlar yazan limler gibi sevab kazanmaya sebep olur mu? CEVAP Elbette, bunlar birbirine baldr. Din kitab yazlmasa, din nasl yaylabilir ki? Tersi de byledir. Bir kitap yazlr, ylece rafta durur, yaylmaz ve okunmazsa insanlar faydalanamaz. Onun iin kitab yazan zatlar, emr-i marufun nemini bildiinden, onun yaylmas iin gerekli tedbirleri alr. Fkh ilmi nemlidir. Bir hadis-i erif meali yledir: (Allah tel, hayr murat ettii, sevdii kulunu fkh limi yapar.) [Taberan, Beyheki, Bezzar] Yani hakiki lim ok kymetlidir. Allah tel, sevdii kimseleri lim yapar. Daha ok severse bu limi dinin yaylmasna hizmet ettirir. Dinin yaylmasna hizmet edenler de, Allah telnn sevgili kullar arasna girerler. Onun iin, (Allah bir kulu severse fkh limi yapar, daha ok severse fkh ilmini yayc yapar) buyurulmutur. Bu kitaplarn yaylmas iin ok almaldr. mam- Rabbani hazretleri, bir zata yazd mektupta buyuruyor ki: Sizin bu nimete kavumanz, slamiyet bilgilerini ve fkh hkmlerini yaymakla olmutur. O hlde, din bilgilerini ve fkh ahkmn yaymaya elinizden geldii kadar alnz! Bu ikisi btn saadetlerin ba, ykselmenin vastas ve kurtuluun sebebidir. (1/275)

Emr-i maruf - Fitne karmak


Sual: Bir hakk alabilmek iin eylemlere girimek, emr-i bil maruf ve nehy-i anil mnker midir? Ktlkleri, yanl ileri nlemeye, alrken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? CEVAP mam- Gazali hazretleri buyuruyor ki: (nsanlar ksmdr: Birinci ksm gda gibidir. Herkese, her zaman gerekir. kincisi ila gibidir. htiya zamannda gerekir.
310

www.dinimizislam.com

ncs, hastalk gibidir. Bunlara ihtiya olmaz. Fakat, kendileri bularlar. Bunlardan kurtulmak iin, dinimizin emrettii ekilde mdara etmek gerekir.) Emr-i maruf yapmak, gvenlik kuvvetlerine kar gelmek ve isyan etmek, dvmek, ykmak, krmak, svmek demek deildir. Byle eyler yapmak, fitne karmak, yani blclk olur. Mslmanlarn ezilmesine, hapse girmesine ve din, iman bilgilerinin yasak edilmesine yol aar. Byle fitne karana Peygamber efendimiz lanet etmitir. Kendisine veya bakalarna zarar gelme korkusundan dolay iyilii emretmek ve haram men etmek mmkn olmazsa, byle durumlarda fitneye mani olmak iin susmak gerekir. Buna mdara denir. Fitne zamannda, inee tapanlarn yannda, inein azna ot vermeli, onlar kzdrmamaldr. Zarardan kurtulmak iin Mdara, slamiyetin dna kmadan, dini veya dnyay zarardan kurtarmak iin, dnya menfaatinden vermek, gnl almaktr. Mdahene, gnl alrken, slamiyetin dna kmak, gnaha girmektir. Hindiyyede, (Gnah ileyene tatl szle t verilir. Dinlemezse, fitne kacak ise susulur. Kt sylenmez) deniyor. Kuran- kerimde mealen buyuruldu ki: (Rabbinin yoluna hikmetle, gzel tle ar! Onlarla en gzel ekilde tart!) [Nahl 125] Kd zde Ahmed efendi buyuruyor ki: El ile, g kullanarak emr-i maruf ve nehy-i mnker yapmak, yani gnah ileyene mani olmak; hkmetin vazifesidir. Sz ile, yaz ile cihad etmek, limlerin vazifesidir. Kalb ile dua etmek ise, her mminin vazifesidir. Etkili olacaksa, bu vazifeleri yapmak vacip olur. Fitneye sebep olaca umulursa, terk etmek vacip olur. Fitne bulunan yere zaruretsiz gitmek caiz deildir. Eer dinini korumak iin hicret ederse, gzel olur. Cennete girmeye layk ve efaate mazhar olur. (Birgivi vasiyetnamesi erhi s.200) Abdlgani Nablusi hazretleri de buyuruyor ki: (Emr-i bil marufu ve nehy-i anil mnkeri el ile yapmak, hkmet adamlarna, dil ile yapmak, din adamlarna, kalb ile yapmak da her mslmana farzdr. Kendinin ve mslmanlarn dinine veya dnyasna zarar gelecek ileri brakmak vacip olur. ldrleceini bilenin cihad yapmas caiz olmaz. Sultann, kendi akl ile, arzusu ile verdii emirlerine itaat etmek gerekmez. Fakat sultan zalim ise, eziyet ve ikence ediyorsa, onun dine
311

www.dinimizislam.com

aykr da olsa, emirlerine uymak gerekir. Hele, itaat etmeyenleri ldryorsa, kendini tehlikeye atmak, kimseye caiz olmaz. Ahi elebi Hediye kitabnda (Emr-i maruf farzdr, fitneye yol aarsa yaplmaz) buyuruyor.) [Hadika] Kfirlerle bar yapmak bni bidin hazretleri de buyuruyor ki: (Savanca, lnecei, savamaynca esir olunaca biliniyorsa, savalmaz. Mslmanlarn herhangi ekilde helak olmalarndan korkulursa, kfirlere mal vererek bar yaplr. Sultann, zalimin, lmle, hapis ile, ikence ile korkutarak emrettii gnah ilemek mubah, hatta farz olur. Emrini yapmamak gnah olur.) [Redd-l-muhtar] Mikt-l-mesbih erhinde diyor ki: (Bir hadis-i erifte, (yle idareciler gelir ki, benim yolumdan ayrlrlar. Kalbleri eytan yuvasdr. Bunlara da itaat ediniz! Kar gelmeyiniz! Dverek, sverek, mallarnz alsa da kar gelmeyiniz) buyuruldu. Yani, (zalim olan, malnza, cannza saldran idareye de isyan etmeyin, fitne karmayn. Sabredip, ibadetiniz ile megul olun. ehirde fitneden kurtulamazsanz, ormana gidin, orada ot yemek zorunda kalrsanz, ormanda kaln, fitnecilere karmayn) demektir. Peygamber efendimiz, (yi dinleyin ve itaat edin) buyurdu. Bu, fitne karmamak iin, dikkatli olun demektir.) [Eiat-l-lemet] Mslman, Allah telnn emirlerine uymal, gnah ve su ilememeli, fitne kmasna sebep olmamaldr! Herkese iyilik etmeli ve herkesin hakkn gzetmelidir! Hi kimseye zulm, yapmamaldr! Mslmanln gzel ahlakn, erefini, her yerde herkese gstermeli, her milletin slam dinine sevgi duymasna, saygl olmasna sebep olmaldr! (slam Ahlak) Ktl nlemek Gc yeten mslmanlar, hakk, doruyu sylemezse, yani emr-i maruf ve nehy-i mnker yaplmazsa, o lkenin bana byk belalarn geleceini dinimiz haber vermektedir. bni Abbas hazretleri sual etti ki: - Ya Resulallah, iinde iyilerin de bulunduu bir lke helak olur mu? - Evet helak olur. - Niin? - Allah telya isyan edildiinde iyiler skut edince, hepsi helak olur. (Bezzar) Peygamber efendimiz yine buyurdu ki:
312

www.dinimizislam.com

(Allah tel, bir melee, bir kasabann altn stne getirmesini emreder. O melek, bu kasabada hi gnah ilemeyen bir zatn da olduunu, o zat kurtarp kurtarmayacan sual edince, Cenab- Hak, "Btn ehir halk ile onu da alt st et! nk o zat, bana isyan edenlere kar yzn ekitmemitir" buyurdu.) [Beyheki] Hazret-i ie validemiz tarafndan bildirilen hadis-i erifte buyuruldu ki: (inde Peygamberler gibi ibadet eden seksen bin kii bulunan bir lke azaba maruz kalmtr. nk onlar, Allah iin buzetmedi, emr-i maruf ve nehy-i mnkerde bulunmad.) [hya] Daha baka hadis-i eriflerde de, iyiler, ktlkleri nlemeye muktedir iken nlemezlerse, o lkede azabn umumi olarak gelecei bildirilmitir. (Tirmizi) Ktl nlerken iyilere de zarar gelebilir. Birka iyiye zarar gelecek diye, ktle gz yummak caiz olmaz. Nitekim, Mecellede buyuruluyor ki: (ok kimseyi zarardan kurtarmak iin, bir kimseye gelecek zarar tercih olunur.) [Madde 26] Mesela, dmanlar mslmanlardan bir ksm insanlar esir alsalar, n safa mslmanlar koysalar, bu halde gelip bir lkeyi istila etmek isteseler, dmann umumi zararna mani olmak iin n safta bulunan mslmanlar da ldrmek caiz olur. Kangren olup btn vcuda sirayet edecek olan bir uzvu kesip atmaya benzer. Milletin menfaati, fert menfaatinden nce gelir. Atalarmz, (Kurunun yan sra ya da yanar) buyuruyor. Aklsz ban cezasn yalnz ayak deil, btn vcut eker. Onun iin ktlerden, ktlkten uzak durmaya almalyz.

Emr-i maruf yaparken


Sual: Emr-i maruf yapmann ls nedir? CEVAP Emr-i maruf herkese farz deildir. Farz- kifayedir. Yani emr-i maruf yapan varsa, dierleri sorumlu olmaz. Emr-i maruf nehy-i anil mnkerin ls udur: Hkmet g kullanarak, limler sz ve yaz ile, dier insanlar kalb ve dua ile, bir de imkn nispetinde, limlerin kitaplarnn yaylmasna yardm ederek emr-i maruf yapar. Szmzn geecei kesin biliniyorsa, gnah ileyenlere emr-i maruf yaplr. Eer gnah ileyen, tatl szle edilen nasihati dinlemezse, fitne de kacaksa susulur. Tepki gsterecek kimseye, emr-i maruf yaplmaz.

Emri maruf farz- kifayedir


313

www.dinimizislam.com

Sual: Emr-i maruf farz olduuna gre, grdmz her yanl dzeltmek, hatta g kullanarak mdahale etmek gerekmez mi? CEVAP Gerekmez. Emr-i bil maruf ve nehy-i anil mnker farzdr; ama cenaze namaz klmak gibidir. Yani farz- ayn deil, farz- kifayedir. Herkese farz deildir. Bir yerde, bu ii yapanlar varsa, dierlerine farz olmaz. Diyelim ki, Ehl-i snnete uygun bir ilmihal yazlmsa, yeniden bir ilmihal yazmak gerekmez. Mevcut olann yaylmasna yardm ederek emr-i maruf yaplm, farz sevab alnm olur. Emr-i marufu devletin jandarma, polis, zabta gibi grevlileri g kullanarak, limler szle, yazyla dier insanlar kalble, dua ile yaparlar. Hi kimsenin, grevi olmayan ie karp fitneye sebep olmaya hakk yoktur. Herkes vazifesini bilmelidir.

Din adna dinin dna kmamal


Sual: Hep yumuak hareket edilmesini bildiriyorsunuz. Neden hakk merte ve serte sylemekten ekiniyorsunuz? CEVAP Biz hakk, doruyu olduu gibi yazyoruz. u veya bu ahsla ne iimiz vardr ne de alp veremediimiz. Ne bir menfaat beklentimiz, ne de bir mevki makam isteimiz vardr. Ancak slamiyeti insanlara doru olarak bildirmek lazm. Din ne sizin ne de bizim tekelimiz altndadr. Sizin ve bizim grmzn de ne kymeti vardr ne de dinde yeri vardr. Din adna dinin dna kmamal, fitne karmamaldr. Edille-i eriyyeye gre slamiyeti anlatmak lazm. Bu insanlarn hakkdr. Hem de en tabii hakkdr. Bunu yapmak, doru yapmak mslmanlk vazifesidir. Yanl anlatanlar, aklna gre anlatanlar yarn hesabn veremeyecekleri gibi ok ac azaplara dar olacaklardr. Biz dorular sylemeye devam edeceiz, ama iyilikle, yumuaklkla. Biz, nne gelene atan, aslnda kendi akllarndan bakalarnnkini beenmeyen, fitne karan, idareye ba kaldrtan mezhepsizlerden deiliz. Maksadmz, Allah telnn kullarna hizmet olup, onlarn slamiyeti doru renmelerine, hidayete ermelerine vesile olmaktr. Allah tel yumuak olmay emretmektedir: (Rabbinin yoluna, hikmetle, gzel tle davet et, onlarla en gzel ekilde tart!) [Nahl 125] ([Ey Resulm] etrafndakilere yumuak davranman, Allah telnn sana bir kerem ve rahmetidir. Eer kt huylu olup, sert davransaydn hepsi dalp giderlerdi.) [l-i imran159] 314

www.dinimizislam.com

Bir vaiz, (Zalim sultan karsnda doruyu sylemek cihad olur) diye, Halife Memuna, sert szlerle nasihat etmeye balad. Halife, (Ey vaiz, Allah tel, senden iyisini, benden ktsne gnderdii halde, o, yumuak konutu) dedi. Vaiz, (Benden iyi ve senden kt olan kim) dedi. Halife, (Benden kt olan Firavundur, senden iyi olan da Hazret-i Musadr) dedi. Allah tel, Hazret-i Musaya, Firavuna yumuak ekilde nasihat etmesini emretmitir. (Th 44) Rfk yumuaklk demektir. Katln, kabaln tersidir. Rfk, mlayimlik, naziklik, yavallk, tatllk, gzellik, acmak, iyilik etmek, ksaca slamiyete uymaktr. Yumuak yerine sert ve kaba konuan, fitneye sebep olur. Her zaman yumuak davranmaya almal, sertlikten kamaldr! Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Rfk ile bereket hasl olur.) [Taberani] (Rfk olmayann hayr yoktur.) [Mslim] (Allah tel refiktir her ite rfk sever.) [Buhari] (nsanlara kolaylk ve rfk gsteren mmin, Cehenneme girmez.) [Tirmizi] (Mmin yle yumuaktr ki, yumuaklndan dolay ahmak sanlr.) [Beyheki] (Hilm sahibi, gndz oru tutan, gece namaz klann derecesine kavuur.) [Mekt.Masumiyye]

Dine hizmet iin ha takmak


Sual: Eshab- kiramn, slamiyeti tebli iin, kilisede hizmet edip, ha taktklar doru mudur? CEVAP Asla yle bir ey olmad ve olmas da mmkn olmaz, nk haram ileyerek, farz ibadet bile yaplmaz. Ha takmak, kfrdr. Kfre girerek, asla yle bir ey yaplmaz. Eshab- kiramdan, Mslman olmadan nce, Hristiyan olanlar vard. Mesela, Selman- Farisi hazretleri, nce Mecusi iken, Hristiyan oldu, kiliselerde hizmet etti. ama geldi. Medinede hir zaman Peygamberinin kacan bir papazdan iitti. Hicretten sonra, Medineye gelerek, daha nce iitmi olduu alametleri grd. Hemen iman etti. ok halis Mslman oldu. Ehl-i beytten sayld. Resulullahn huzurunda ve sohbetinde kemale geldi. Zahir ve batn ilimlerinde ok yksek derecelere kavutu. Eshab- kiramn, Mslman olmadan nceki hallerini anlatp, kiliselerde hizmet ettiini, ha taktklarn sylemek, din dmanlndan ve misyonerlikten baka bir ey deildir.
315

www.dinimizislam.com

Cihadn dindeki yeri


Sual: Hapse girmek cihad mdr? Cihadn dindeki yeri nedir? CEVAP Cihad, ihtilal yapmak, mirlere kar gelmek ve isyan etmek, dvmek, ykmak, krmak, svmek demek deildir. Byle eyler yapmak, fitne karmak olur. Yani blclk olur. Mslmanlarn ezilmesine, hapse girmesine ve din, iman bilgilerinin yasak edilmesine yol aar. Byle fitne karana Peygamber efendimiz lanet etmitir. Hapse girmeyi istemek, bir mslman iin eref deildir. Mslman iin eref; slamn gzel ahlakn edinmek, herkese iyilik etmek, slamiyete uymak, her mahlka faydal olmaktr. Hapse giren, bu ereflerden mahrum kalr. Kendini tehlikeye atmak ahmaklktr, gnahtr. Allah tel, (Kendinizi tehlikeye atmaynz!) buyuruyor. (Bekara 195) Cihad, Allah dmanlar ile eitli yollarla ve eitli vastalarla mcadele etmek demektir. Nefsimiz, Allah telnn en byk dmandr. Nefsle yaplan cihada "Byk Cihad" denir. Cihad, Allah dmanlarnn tesirsiz hale gelmesi veya imanla ereflenmesi iin, bu uurda cann, maln feda etmektir. Cihad, Allah telnn dinini Onun kullarna ulatrmak, insanlar kfrden cehaletten kurtarp, imana, ebedi saadete kavuturmak demektir. Allah iin hizmet Cihad, insanlar slam dinine armak demektir. Bu da eitli yollarla olur. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Kfirlere kar malnzla, cannzla ve dilinizle cihad ediniz!) [Redd-l-muhtar] Cihad, Allah iin hizmettir. Bu hizmetin kolay taraf yoktur. Bu, ihlas ister, mdara ister, ksaca, gzel ahlak ister. Memurlukla mukayese edilmez. zin, mesai, gece-gndz mefhumu dnlmez. Bu hizmette sknty nimet bilmek gerekir. ok alan, ok sknt eken, ok nimete kavuur. Kur'an- kerimde cihadla ilgili yet-i kerimelerden birkann meali yle: (man edenler, [yurtlarn, mallarn brakp] hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler, Allahn rahmetini umarlar.) [Bekara 218] (Ey iman edenler! Din dmanlarnn eziyetlerine sabredin. Onlarla olan cihadda stn gelmek iin, sabr yar yapn. Snr
316

www.dinimizislam.com

boylarnda kfirlere kar cihad iin nbet bekleyin ve Allahtan korkun ki, kurtulua eresiniz) [Al-i mran 200] (Hakiki mminler, Allah yolunda cihad eder, ktlenip knanmaktan korkmaz.) [Maide 54] (Mal ve canlarn feda ederek din dmanlar ile, Allah rzas iin cihad eden mslmanlar, oturup, ibadet edenlerden stndr. Hepsine de, Cenneti sz veriyorum.) [Nisa 95] (Mekkenin fethinden nce maln veren ve cihad edene, fetihten sonra maln datan ve cihad edenden daha byk derece vardr. Allah, hepsine Cenneti vaat etti.) [Hadid 10] (Ey mminler, Allahtan korkun, Ona, Onun rzasna kavumak iin vesile arayn ve Allah yolunda cihad edin ki, kurtulua eresiniz.) [Maide 35] (man edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler ve bunlar barndrp yardm edenler, ite gerek mmin bunlardr.) [Enfal 74] (Hakiki mminler unlardr ki, Allah ve Resulne iman ettikten sonra, imanlarnda pheye dmeyip Allah yolunda mallar ve canlar ile cihad edenlerdir.) [Hucurat 15] (Allaha ve Resulne iman eder, malnzla, cannzla Allah yolunda cihad edersiniz. Eer bilirseniz ki bu sizin iin ok hayrldr.) [Saf 11] (Eer babalarnz, oullarnz, kardeleriniz, hanmlarnz, airetiniz [hsm, akraba ve yaknlarnz] kazandnz mallar, kesada uramasndan korktuunuz ticaret ve meskenler, size Allahtan, Resulnden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, Allahn emri gelinceye kadar bekleyin! Allah fsklar gruhunu hidayete erdirmez.) [Tevbe 24] (Hafif ve arlkl olarak [Kuvvetli- zayf, gen-yal, zengin-fakir, yaya-atl, silahl-silahsz hepiniz] savaa kn, malnzla, cannzla Allah yolunda cihad edin! yi bilin ki bu sizin iin daha hayrldr.) [Tevbe 41] (Allah yolunda hakkyla cihad edin!) [Hac 78] (Herkes, kendisi iin cihad eder, faydas kendinedir.) [Ankebut 6] Cihad eitleri Cihad, emr-i maruf ve nehy-i mnker demektir. Kfirlere slamiyeti tantmak, onlar kfr felaketinden kurtarmaya almak, mslmanlara da ilmihallerini retmek, onlarn haram ilemelerine mani olmaktr. Cihad e ayrlr: 1- Beden ile yani her trl harp vastalar ile kfirlere kar yaplr. Silahl cihad, sava yalnz devlet yapar.
317

www.dinimizislam.com

2- Her trl yayn vastas ile, slamiyeti insanlara yaymak, duyurmak suretiyle yaplr. Bunu islam limleri yapar. slam limleri olmad zaman, misyonerlerin ve bid'at ehlinin saldrsndan korunmak iin, mslmanlarn Ehl-i snnet limlerinin szlerini, yazlarn, kitaplarla, her trl basn vastasyla, radyo ve TV ile btn dnyaya yaymalar, duyurmalar gerekir. slamn i ve d dmanlarnn ykc, aldatc, propagandalarna kar, Ehl-i snnet limlerinin bildirdii hakiki mslmanl yaymak gnmzn en kymetli cihaddr. (slam Ahlak) 3- Dua ile yaplan cihad. Bu cihad, btn mslmanlara farz- ayndr. teki cihadlar ise farz- kifayedir. Bu cihad yapmamak byk gnah olur. Dua askerinin nemi Bu cihad, beden ile ve din bilgilerini yaymak suretiyle cihad eden mslmanlara dua etmekle olur. (Leker-i gaza, leker-i duann yardmna muhtatr.) [Leker asker demektir.] Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Mminin amelinin en efdali, Allah yolunda cihaddr.) [Taberani] (En faziletli insan, mal ile, can ile Allah yolunda cihad eden mmindir.) [Buhari] (Cihad etmeden veya cihad etmeyi dnmeden len, nifak zere lr.) [Mslim] (Cihad terk eden topluluk, mutlaka umumi bir belaya maruz kalr.) [Taberani] (Fi-Sebilillah cihad eden, Cenneti hak eder.) [Taberani] (Cihad eden, zntden, skntdan kurtulur.) [Hakim] Peygamber efendimiz, Mirac gecesi, ekin ekip bir gnde bien, bir topluluu grd. Bitii mahsl yeniden eski haline dnyordu. Bunlarn kim olduunu sorunca, Cebrail aleyhisselam dedi ki: (Bunlar Allah yolunda cihad edenlerdir. Bunlarn bir iyiliine yediyz misli sevap verilir. Harcadklarnn yerine yenisi verilir.) [Bezzar] En byk dman kim ise, onunla yaplan cihad elbette daha byktr. mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: (Dardan gelen kt istekler eytandan gelmi olmakla beraber, geici hastalklardandr. Kk bir ila ile kolayca giderilebilir. Nisa suresinin 76. yet-i kerimesinde (eytann aldatmas elbette zayftr) buyuruluyor. En byk dmanmz nefsimizdir.) [c.3, m.27] Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Kulun nefsi ile yapt cihad byk cihaddr.) [Deylemi] (Cihadn efdali, nefs ile yaplan cihaddr.) [.Neccar]
318

www.dinimizislam.com

(Asl mcahid, nefsi ile cihad edendir.) [Tirmizi] Cihadn esas gayesi Cihad eden mmine "Mcahid" denir. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Mcahid, gndz oru tutan, gece ibadet eden gibidir. Evine dnnceye kadar kendine sevap yazlr.) [.Ahmed] (Bir mcahidi doyurmak, ona yardm etmek, dnyadan ve iindekilerden daha kymetlidir.) [Hakim] (Mcahidlere eza vermekten Allahtan korkun! Allah tel, Peygamberlere eza edenlere gadap ettii gibi, mcahidlere eza edenlere de gadap eder. Peygamberlerin duasn kabul ettii gibi, mcahidlerin de dualarn kabul eder.) [Deylemi] Cihadn esas gayesi olan emr-i maruf, dier cihadlardan daha stndr. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Btn ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda gazaya [cihada] verilen sevaba gre, deniz yannda bir damla su gibidir. Gazann [cihadn] sevab da, emr-i maruf ve nehy-i anil-mnker sevab yannda, denize gre, bir damla su gibidir.) [Deylemi] (En faziletli cihad, farzlar ifa etmektir.) [. Ahmed] (Mal ve can ile cihad eden, ortaln kark olduu zaman bir kenara ekilip ibadetini yapan ve kimseye zarar olmayan insan, mmin-i kmildir.) [Hakim] (Kadnn cihad kocas ile iyi geinmektir.) [ira] (Koca hakkna riayet, Allah yolunda cihad etmek gibidir.) [Taberani] Sual: Cihad farz mdr? CEVAP Kur'an- kerimde cihadn farz olduu bildiriliyor. (Bekara 216) limlerin ou cihadn farz- ayn deil, cenaze namaz klmak gibi farz kifaye olduunu bildirdi. Nitekim Kur'an- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Mal ve canlar ile cihad edenler, oturanlardan stndr.) [Nisa 95] limlerin ou (Bu yet-i kerime, cihadn herkese farz- ayn olmadn, farz- kifaye olduunu bildiriyor) dediler. Cihad savunma sava mdr? Sual: Cihad demek sadece savunma sava mdr? CEVAP Hayr, sadece savunma sava deildir. Cihad, insanlarn slamiyet'i iitmelerine ve Mslman olmalarna mani olan zlimleri, smrcleri ortadan kaldrarak, insanlarn Mslman olmakla ereflenmeleri, bylece iki cihanda da saadete kavumalar iin yahut Mslmanlara saldran kfir,
319

www.dinimizislam.com

zlim ordularna kar Mslmanlarn mallarn, canlarn ve rzlarn, namuslarn korumak iin, canla, malla, yayn yoluyla yaplan savatr. G kullanarak cihad yalnz devlet yapar. Fertlerin bakalarna saldrmalarna cihad deil, apulculuk, barbarlk denir. Szle, yazyla cihad etmek, limlerin vazifesidir. Kalble ve duayla bunlara yardm etmek ise, her Mslmann vazifesidir. (Hadika) Sizin dininiz size, benim dinim bana Sual: Kfirun suresindeki, (Sizin dininiz size, benim dinim bana) ifadesine gre, kfirlerin dinine karmamak m gerekiyor? CEVAP Mrikler, Resulullaha haber gnderip, (Bir yl, o bizim ilhmza ibadet etsin. Bir yl da, biz onun Allahna ibadet edelim) eklinde teklifte bulundular. Bunun zerine Kfirun suresi indi. (Sizin dininiz size, benim dinim bana) denmesi, sava emri gelmeden nceydi. Sava emreden yetle, bu ksm nesh edilmitir. Surenin hepsinin nesh olduu sylendii gibi, (Haber mahiyetinde olduu iin, nesh olmamtr) da, denildi. (Kurtubi tefsiri) mam- Muhammed hazretleri de buyuruyor ki: Cihad emri yava yava geldi. yle ki: 1- lk olarak, slamiyetin balangcnda mriklerle karlamamak ve onlara yumuak davranmak emredildi. 2- kinci emir geldi. (Kfirlere yumuak ve gzel szlerle slamiyeti bildir!) denildi. 3- nc emir geldi. htiya halinde savamaya izin verildi. 4- Drdnc emir geldi. (Kfirler size eziyet verirse, onlarla savan) denildi. 5- Beinci emir geldi. Medinede slam devleti teekkl edince, (Haram olan drt ayn haricinde her zaman savaabilirsiniz) dendi. 6- Altnc emir geldi. (Devlet, dman olan kfirlerle her zaman savaabilir) dendi. Bylece, cihad etmek, farz- kifaye oldu. (Siyer-i kebir)

ifte standart ve mdara


Sual: Bir kimse, babasndan veya olundan dolay ktlenebilir mi? ifte standart ve mdara ayn manaya m gelir? CEVAP 1- Bir kimse, babasndan veya olundan dolay ktlenmez. Mesela Nuh aleyhisselamn olu kfir idi diye, babasna bir ey sylemek caiz olur mu? Ebu Cehlin olu krime radyallah anh bir sahabidir. Babas kfir diye
320

www.dinimizislam.com

oluna bir ey sylenemez. nancna, yapt ie gre, bir kimsenin iyi veya kt olduu anlalr. 2- ifte standart, riya, nifak, takyye, mdara gibi kelimelerin ifade ettii manalar, birbirine benziyorsa da, farkl muamele yapan herkese ayn kelime kullanlmaz. Mesela, Peygamber efendimiz, birisinden kt biri diye bahsediyordu. O kimse, yanna gelince ona eitli ikramlarda bulundu. Resulullah efendimizin bu hareketine ifte standart deil, mdara denir. Mdara snnettir. Mdara ve Mdahene Mdaray iyi bilmek gerekir. Mdara yapan herkese mnafk demek doru olmaz. Mdara nedir? Mdara, dini zarardan kurtarmak iin dnya menfaatinden vermek, gler yz gstermek, slamiyetin dna kmadan, gnl almaktr. Mdahene, gnl alrken, slamiyetin dna kmak, gnaha girmektir. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Allah tel, farzlar yapmam emrettii gibi, mdara etmemi de emretti.) [Deylemi] Dine, kendine veya bakasna zarar gelme korkusundan dolay iyilii emredip haram men etmek mmkn olmazsa, byle durumlarda fitneye mani olmak iin susmaya mdara etmek denir. Herkese kar hep tatl dilli ve gler yzl olmaldr! Fakat, ktlere ve sapklara mdahene etmemeli, onun sapk yolundan raz olduunu zan ettirmemelidir! [Hindiyye] Cihadda ifte standart uygulamak, hile yapmak, yalan sylemek caiz ve gerekir. Mesela, dmann biri anszn Hazret-i Alinin karsna klla kp, (imdi seni benim elimden kim kurtarabilir?) der. Hazret-i Ali de, parma ile adamn arkasn gsterip (Peki dvelim, fakat iki kiiyle mi?) der. Dman, arkamdaki kim diye baknca, Hazret-i Ali, klcn ekip, dmann zararsz hale getirir. Dman, (Bana hile yaptn?) der. Hazret-i Ali de, (Sava hiledir) hadis-i erifini bildirir. [Dman da hile yapm, ek klcn dvelim dememiti.] Bu meseleleri iyi renip mslmanlara suizan etmekten saknmaldr!

Tartmann on zarar
Sual: Dorunun meydana kmas iin, tartmak faydal deil mi? CEVAP Hayr, tartarak kimseyi ikna etmek mmkn olmaz. Ayrca, hibir tartma iki taraf da memnun etmez. Bir taraf kar taraf yenerse, kar taraf yenildii iin zlr. Onun iin, (Tartma dostun dostluunu
321

www.dinimizislam.com

azaltr, dmann dmanln artrr) buyurmulardr. Birka hadis-i erif meali yledir: (Mnakaa etmeyen ve kimseyi incitmeyen Mslman Cennete girer.) [Tirmizi] (Konuurken itiraz etmeyene veya hakl olduu halde mnakaay terk edene, Cennette bir kk verilir.) [Taberani] (Hakl da olsa, mnakaay terk etmeyen, hakiki imana kavuamaz.) [bni Ebi-d-dnya] (Mcadelede srar edeni Allah tel sevmez.) [Buhari] (Mcadele ve mnakaay terk edin, nk iki taraftan birisi yalancdr. Neticede iki taraf da gnaha girer.) [Ramuz] Sadece yalanc olan deil, hakl olan da, tartt iin gnaha girmi oluyor. Hakk aklamak niyetiyle de olsa, bakalarn malup etmek iin yaplan mnazaralar [tartmalar] zararldr. Bir kimsede tartmada galip gelme sevgisi, hakk karsndakinin azndan duymaktan daha sevimli gelirse, her ktln iine girmi demektir. ki imekle dier gnahlar ilemek arasnda muhayyer braklan kii, ikiyi hafif grp ierek, dier gnahlar da iledii gibi, tartmay kazanma arzusu, dier ktlklere sebebiyet verir. Hadis-i erifte, (Hitabeti kuvvetli ve mnakaac olan, faydal amelden mahrum kalr) buyurulmutur. Tartmann zararlarndan bazlarn bildirelim: 1- Tartma hasede yol aar: Tartan, karsndakinin, ilmine kskanlk duyar, onu ekemez. Bu da hasede yol aar. Bir hadis-i erif meali: (Hased, atein odunu yedii gibi, hasenat [iyilikleri, sevablar] yer.) [bni Mace] Tartmann galibi de, malubu da zarardadr. Malup olana, (Galip gelene maallah) dense, galip geleni ekemez. Galip gelen de, kendini stn grmeye balar. (Falanca, bana ne numaralar ekti, ama yemedim, pes demeye mecbur kald) der, kendini stn grmeye alr. Bu ise felakettir. Bir hadis-i erif meali: (Allah tel, kibirleneni alaltr, tevazu edeni ykseltir.) [Taberani] 2- Hakk kk grmeye sebep olur: Tartmac, kendini stn grme hastalndan kurtulamaz. Hep kendisinin hkim olmasn, bir toplantda hep kendisinin konumasn ister. (Gereklerin gizli kalmamas, ortaya kmas iin konuuyorum) der. Kar tarafn veya bakalarnn bildirdiklerine nem vermez, hakl delillerini kk grr. Bu da kibre yol aar. Bir hadis-i erif meali:
322

www.dinimizislam.com

(Hakk kk grmek kibirdendir.) [.Gazali] 3- Kin tutmaya yol aar: Tartmacnn dncesi kabul grmezse, karsndakine kin besler, bazen mr boyu onu affetmez. Kin imana da zarar verir. Bir hadis-i erif meali: (Mmin kinci olmaz.) [. Gazali] 4- Zarara sevinmeye sebep olur: Tartmac, muhatabnn yenilerek kt duruma dmesine sevinir. Hlbuki slih kimse, kendisinin deil, kar tarafn hakl kmasn ister. Bir hadis-i erif meali: (Kendisi iin istediini, din kardei iin istemeyen kmil mmin olamaz.) [Buhari] 5- vnmeye sebep olur: Tartmac galip gelirse, kendini vmekten kurtaramaz. (u delilleri getirerek onu susturdum) diye kendini ver. Hlbuki, (irkin olan doru, kiinin kendini vmesidir) denilmitir. Allah tel da kendimizi vmekten bizi men eder. Bir yet-i kerime meali: (Elbette Allah, kendini beenip vnen hi kimseyi sevmez.) [Lokman 18] Arkadan malup etmekle vnlen bir cemiyette, kardeliin tesisi mmkn olur mu? vnmek, bakasn hakir, aa grmekten ileri gelir. Hlbuki bir hadis-i erif meali: (Din kardeini hakir grmek, insana ktlk olarak yeter.) [Mslim] 6- Kusur aratrmaya sebep olur: Tartmac, kardakinin gizli kusurlarn aratrmaktan kendini alamaz. Nerede ne demi diye aratrr. Hlbuki Allah tel, bakalarnn kusurlarn aratrmay yasaklamtr. Tartmac, onun beden kusurlarn ima ile de olsa syler. Mesela gzlklyse, (Bu gerekler gzlkle grlmez, gerei grmek iin gzlk yetmez) diyerek onun gzndeki kusurunu, beden kusurlarn ilm noksanl iin bir sebepmi gibi gsterir. 7- Gybete sebep olur: Tartmac, kar tarafn szlerini bakalarna anlatr. (O yle dedi, ben yle cevap verdim) diyerek kendini gybetten kurtaramaz. Her ne kadar szleri doru olarak nakletse bile, maksad onun cizliini gstermek olduu iin, o da bu konumalardan raz olmayacana gre, szleri gybet olur. Hlbuki gybet felakettir. Bir hadis-i erif meali: (Kyamette, sevab defteri alan bir kimse, Ben u ibadetleri yapmtm, burada yazl deil der. Onlar, silinip gybet ettiklerinin defterlerine yazld denir.) [sfehani] 8- Nifaka, riyaya yol aar: Tartmac, grnte kardakine sevgi gsterir. O ise bu sevgisinin yalan olduunu bilir. Bu, mnafklk alametidir. Tartmac bakalarnn gzne, gnlne girebilmek iin bazen demagojiye
323

www.dinimizislam.com

sapar. Halka yaranmak ve dille sevgi gsterip, kalben bir mmine buzetmek riyadr. Riya ise felakettir. Bir hadis-i erif meali: (Riya kk irktir.) [Taberani] 9- Hakk kabul etmemeye sebep olur: Tartmacnn nefret ettii ey, hakkn kardakinin azndan kmasdr. Hlbuki hakk kabul etmemek byk felakettir. Bir hadis-i erif meali: (Allah telnn en sevmedii kimse, hakk kabul etmemek iin inat gsterendir.) [Buhari] 10- nada sebep olur: nat, karmzdakini aa grmeye, ondan nefret etmeye, ona dmanla yol aar. Bir hadis-i erif meali: (Din kardeine itiraz etme, [zc] aka yapma ve verdiin szden dnme!) [Tirmizi]

Mnakaa etmek dostluu giderir


Sual: Baz kimseleri dini konuda ikna edemiyorum. Ne yapaym? CEVAP Ehli olmayan kimselerle, dini sohbet yapmamal, uygun olanlara kitaptan okumal, hi kimseye din zerinde, kendi grn sylememeli, mnakaadan da uzak durmaldr! yi mslman, her iinde Allahtan korkar, titrer. Allah telnn sevgisine kavuturacak ileri yapmak iin rpnr. Sabreder, affeder. Her geimsizlikte, her skntda, kusuru kendisinde grr. Her nefeste Rabbini dnr. Gaflet ile yaamaz. Kimseyle mnakaa etmez. Bir kalbi incitmekten korkar. Kalbleri Allah telnn evi bilir. Hi kimseye sert davranmaz. Fitne kmasna sebep olmaz. Dinlerine ve dnyalarna zarar gelecek eylerden saknr. Herkese kar, gler yzl, tatl dilli olur. Bilir ki, mnakaa etmek, dostluu giderir. Dmanlarn oalmasna sebep olur. Fitne karmaz, dost ile de, dman ile de tatl konuur, herkesle iyi geinir. Hfz- irazinin, dostlara doru sylemeli, dmanlar gler yzle ve tatl dil ile idare etmelidir szne uyar. Af dileyeni affeder. Kimsenin szne kar gelmez. Herkese yumuak syler, sert konumaz. Mnakaa edenlerin yannda oturmaz!

Hatasn kabul etmek fazilettir


Sual: nsan hatal da olsa hatasn kabul etmiyor. Hatam kabul edebilmem iin ne yapmam gerekir? CEVAP nsann nefsi, daima kendini hakl karmaya alr. Bir ite, hatal olup olmadmz anlamamz belki biraz zordur. Hadis-i erifte, kendimize
324

www.dinimizislam.com

yaplmasn uygun bulmadmz bir eyi, bakasna da yapmamamz, kendimize uygun grdmz eyi, mmin kardeimize de uygun grmemiz emredilmektedir. Bir hadisede hemen kendimizi, karmzdaki ahsn yerine koymalyz. (Onun yerine ben olsaydm, ne yapardm?) diye dnmeliyiz. Byle dnmek, hadisenin zc neticelenmesine mani olur. Bir gen anlatt: "Benden yal biri, bir hadiseden dolay, beni nerede yakalasa dvecekti. yle bir keye skmtm ki, nereye kasam yakalayabilirdi. Doru yanna gittim, zr dileyecektim. Daha yanna varr varmaz (Kollarm krdn. Aman diyene kl ekilmez) dedi. Hatam kabul ederek yanna gittiim iin bu aabey, hatam affederek byklk gstermekten baka aresi kalmad. Ben de dayaktan kurtulmu oldum." zr dileten sz Bir tandk da unu anlatt: "ocuklarm ok yaramaz olduklar iin komular ok rahatsz ediyorlard. Bir gn ocuklarn grlts komumun artk boazna kadar gelmi, mahkemeye verip bizi evden karmaya karar vermi. ten dnnce hadiseyi renip evine gittim. Komu, hl teskin olmam yz ask duruyordu. (Krdnz yumurta krk geti) diyerek barmaya alt. Yava sesle (Bir dakika komu) diyerek teskine altm. Dedim ki: - Kiralk bir ev buldum. Hemen kyoruz. O kadar suluyuz ki, zr dilemeye bile utanyoruz. ocuklara barmsnz. Sizin yerinizde ben olsaydm, daha ktsn yapardm. Dillerini koparr, grtlaklarn skardm, durmadan tepiniyorlar. Sizin yerinizde ben olsaydm bugne kadar asla sabredemezdim. Evdeki eyalar sokaa atardm. Siz yine ok iyi bir kimseymisiniz ki efendiliinizi bozmadnz. Komunun sakin sakin dinlediini grnce devam ettim: - Sizdeki komuluk anlay, tam slam ahlakna uygundur. Malik bin Dinar hazretlerinin Yahudi komusunun evine szan lam kokusuna nasl sabrettiini anlattktan sonra dedim ki: - Gerekten siz evliya gibi adamsnz. Bugne kadar sabretmeniz, sizin byklnzden, iyiliinizden, mslmanlnzdan geliyor. Bunlar anlattktan sonra komu, adeta kendini sulu hissetmeye balad. (Sinirliydim. ocuklara bardm. zr dilerim) dedi. ocuklarn daha kk olduunu, bu kadar grltlerine katlanmak gerektiini bildirdikten sonra (Beterin beteri vardr. Siz gidince iyisi mi gelecek? Sizin gitmenize raz deiliz. Buradan tanmayn!) dedi."
325

www.dinimizislam.com

Arkadan hatasn kabul etmesi ve bunu gzellikle anlatmas ktlkle neticelenecek bir hadiseyi nlemi oldu. Eer arkada, ocuklarn kusurunu sylemeseydi. Komusu syleyecekti. Komusu sylemeden arkadan sylemesi vaziyeti deitirmitir. O halde bakasnn bizim iin yapaca sulamalar, ona frsat vermeden kendimiz sylemeliyiz. Hatamz kabul etmek, karmzdakine sayg duymak bir ey kaybettirmez. Aksine ok ey kazandrr. Atalarmz (El pmekle dudak anmaz) buyurmulardr. Hatada srar etmemek byk fazilettir. Peygamber efendimiz aleyhisselam hakl olduu halde, ev iindeki ve ev dndaki eziyetlere katlanmtr. Hanmlarna (Siz haklsnz) diyerek onlar zmemitir. slam ahlakn rnek alarak hatamz kabul etmek faziletini gstermeliyiz!. Faydal nasihat Bir limin bildirdii aadaki nasihate uymaya almaldr! Frsat ganimettir. mr faydasz ilerle geirmemeli, Hak telnn rzasna uygun eylere sarf etmelidir! Be vakit namaz, tadil-i erkan ile ve cemaat ile eda etmelidir! Teheccd namazlarn elden karmamal, seher vakitlerini istifarsz geirmemeli, gaflet uykusuna dalmamal, lm ve ahireti dnmeli, haram olan dnya ilerinden yz evirip, ahiret ilerine ynelmelidir! Zaruri olan, dnya kazanc ile megul olup, dier vakitleri, ahireti imar etmekle megul olmaldr! Szn ksas, masiva sevgisinden korunmal ve dinin emrine uymakla megul olmaldr! budur, bundan gayrisi hitir.

Herkese ayn eyi sylemek doru mu?


Sual: Emr-i maruf yaparken herkese ayn eyi sylemek doru mu? CEVAP nsanlar farkldr. Herkese ayn eyi sylemek yanlla yol aar. Kimine azimetle, kimine ruhsatla amel edilmesi sylenmelidir! Nabza gre erbet verilmelidir! Yani ayn hastalktan muzdarip hastalarn, bnyelerine ve hastaln derecesine gre eitli metotlarla tedavi eden doktor gibi olmaldr. (Amellerin en faziletlisi, nefse en zor geleni yapmaktr) hadis-i erifine uyup, iman- kmil sahibi olan mminler, Allah telnn rzasn ve sevgisini kazanmak iin, nefslerine zor gelen, g eyleri yapmay seerler. Bylece ahirette yksek derecelere kavumak isterler. Fakat bir insann nefsi, kolaylklar yapmak istemezse, bunun azimetleri brakp, ruhsat ile amel etmesi efdal olur.
326

www.dinimizislam.com

Havf, Allahtan korkmak, reca da Allahn rahmetini mit etmek demektir. Hep Allahn azabndan bahsedip insanlar korkutmak doru olmad gibi, azaptan hi bahsetmeyip hep Allahn rahmetinin bolluundan bahsetmek de isabetli olmaz. Mmin ikisi arasnda olmaldr! Yaarken, havf, lrken recas daha fazla olmaldr! Azimetle hareket etmek elbette ok iyidir. Ancak azimeti yapamad iin ruhsat bile terk edene azimetten bahsetmek yanl olur. Mesela vesvese sahibi olan, ruhsat ile amel etmelidir! Necmddin-i Gazzi hazretleri, (eytan insana, Allah telnn bildirdii kolaylklar yaptrmaz. Mesela mest zerine mesh ettirmeyip ayaklarn ykattrr. Ruhsat ile amel etmelidir) buyurmutur. mam- Rabbani hazretleri de, (Gerektiinde en kolay fetvaya uymaldr! Allah tel, insanlara g gelen eyleri deil, kolay olanlarn yaplmasn istiyor. nk insan zayf, dayanksz yaratlmtr) buyuruyor. Hadis-i eriflerde de buyuruluyor ki: (Allah tel, emrettii eyler gibi, ruhsat verdii eyleri yapmanz da sever.) [Beyheki] (Allah telnn size verdii kolaylk ve ruhsatlardan istifade edin!) [Buhari] (Ruhsatlardan istifade etmeyen, Arafat da kadar gnah ilemi olur.) [Taberani] Peygamber efendimiz, mbarek ayaklar iinceye kadar geceleri, ok namaz klmtr. Fakat, mmetine ok merhamet ettii iin, onlarn byle sknt ekmelerini istemezdi. mmetine ruhsat ile emrederdi. Kendisi azimet ile ibadet yapard. Din, yalnz emir demek deildir. Ruhsat ile azimetin ikisi de dindir. Tahrim suresinde, (Allah telnn helal ettiklerini kendinize haram etmeyiniz) mealindeki yet-i kerime, (Ruhsat, izin verilen eyleri inkr etmeyiniz! Bunlar haram etmeyip de, terk eder, ekinirseniz zhd olur, iyi olur. Yapmas ise, gnah olmaz) demektir. (Snnetimi kabul etmeyen benden deildir) hadis-i erifi de, (Ruhsat, izin verdiim eyleri kabul etmeyip, kendine sknt veren benim snnetime uymam olur) demektir. (Mslim)

Mdahene ve mdara ne demektir?


Sual: Mdahene ve mdara ne demektir? CEVAP

327

www.dinimizislam.com

Mdahene, gc yettii halde, haram ileyene mani olmamak, dalkavukluk yaparak, birinin gnln alrken, slamiyetin dna kmak, gnaha girmektir. Mdara ise, dini veya dnyay zarardan kurtarmak iin, dnya menfaatinden vermek, insanlarla iyi geinmek, slamiyetin dna kmadan, gler yz gstermek gnln almaktr. Mdahene, dnyalk ele geirmek iin, dinden taviz vermektir. Haram ileyenlere olan saygs yahut dine olan ballnn geveklii, mdaheneye sebep olur. Fitne olmad, yani dinine veya dnyasna veya bakalarna zarar olmad zaman, haram ve mekruh ileyene mani olmak gerekir. Mani olmamak, susmak haram olur. Hadis-i erifte, (Allaha isyan edenlerle gezip tozan, gnah ileyene gc yettii halde, ses karmayan, mdahene eden, kabrinden maymun ve hnzr eklinde kalkar) buyuruldu. Mdahene etmek, haram ilemeye raz olmay gsterir. Susmak ok yerde iyi ise de, hakk, hayr syleyecek yerde susulmaz. (Ya Resulallah, gemi mmetlerden bir ksmna azap yapld. Hepsi ld. Bunlarn arasnda salihler de vard) denildiinde, (Evet, salihler de helak oldular. nk, Allaha isyan olunurken susmulard) buyurdu. Baz hiziplerin takyye dedii eye slam limleri Mdara diyor. Kalbinde olann aksini sylemek, itikadn, dini ve siyasi grn, saklamak demektir. Srrn aklayan kimse, ok defa sylediine piman olur, zlr. nsan, sylemedii szne hakimdir, sylediinin ise, mahkumudur. Keke sylemeseydim, der. Mal ve eyay emin olarak saklayan ok kimse, sr saklayamaz. Hi ummadnz kimse, gizli srlarnz aklayabilir. Bunlar tecrbe ile bildirilmi gereklerdir. Onun iin eskiden, (Zehebini, zihbn ve mezhebini gizli tut!) derlerdi. Yani paran, dini ve siyasi grn, hizbini gizli tut demektir. Bu birka eittir: 1- Kfirler arasnda kalp, malndan, canndan korkann, onlara kalben deil de, dilden sevgi gstermesi caizdir. Kalbindekini gizlememek daha iyidir. Peygamberim diyen yalanc Mseyleme, doru syleyen bir sahabiyi ehit etmiti. Sahabinin inancn gizlemesi de caiz idi. Nitekim, mrikler, Hazret-i Ammara, babas Hazret-i Yasir ve annesi Smeyye hatuna ikence edip, "Lat ve Uzza putu, Muhammedin dininden iyi de" derler, demeyince de ikenceyi artrrlard. Nihayet ana babas iddetli ikence ile ehit edildiler. Hazret-i Ammar, kfirlerin zorlamalar zerine dediklerini diliyle syledi. Ammar kfir oldu dedikleri zaman, Resul-i Ekrem efendimiz, (Ammar kfir olmad, o batan ayaa iman ile doludur. O, iki durumda karlatnda en doru olann tercih eder) buyurdu. Demek ki kfr
328

www.dinimizislam.com

olan bir sz, byle durumlarda yalnz dil ile sylemek caizdir. Resulullah efendimiz, Hazret-i Ammara (Mrikler eziyet ederse, yine byle syle) buyurdu. (.Asakir, .Mace) 2- Kfirlerin galip olduu yerde gerei sylememek caizdir. afiide, zalim Mslmanlar arasnda da caiz olur. Mslmanlar garip ve zayf olduu mddete kyamete kadar her yerde caizdir. nk, mminin kendinden zarar, mmkn olduu kadar uzaklatrmas gerekir. 3- Maln korumak iin de, gerei sylememek, mesela gasplar yakalaynca, paras olduu halde yok demek caizdir. (Maln korurken ldrlen, ehit olur) ve (Mminin mal, can gibi kymetlidir) hadis-i erifleri buna delildir. nk, insann mala ihtiyac pek oktur. Mesela, su pahal satld zaman, abdest almak, farz olmaz. Teyemmm etmek caiz olur. Kendisine veya bakalarna zarar gelme korkusundan dolay iyilii emretmek ve haram men etmek mmkn olmazsa, byle durumlarda fitneye mani olmak iin susmaya, mdara denir. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Allah tel, farzlar emrettii gibi, mdara etmemi de emretti.) [Hakim] (Mdara etmek sadakadr.) [Deylemi] (Mdara edenler, ehit olarak lr.) [Deylemi] (erefinizi mallarnzla [para ile], dininizi de dilinizle [mdara ederek] koruyun!) [. Asakir] (yi geinmek akln badr.) [Beyheki] Mdara ederken tatl dilli ve gler yzl olmak gerekir. Talebeye ders verirken mdara gerekir. Hanmna mdara etmeyenin rahat, huzuru kalmaz. mam- Gazali hazretleri buyurdu ki, insanlar ksmdr: 1- Gda gibi olanlar, her zaman gerekir. 2- la gibi olanlar, bazen gerekir. 3- Hastalk gibi olanlar. Bunlar gerekmez ise de, gelip musallat olur. Bunlardan kurtulmak iin, mdara etmek gerekir. Savata, hile yapmak, yalan sylemek caizdir. Bir rnek: Dmann biri, oturmakta olan Hazret-i Alinin karsna aniden klla kp, imdi seni benim elimden kim kurtarabilir? der. Hazret-i Ali de, parma ile adamn arkasn gsterip Peki dvelim, fakat iki kiiyle mi? der. Dman, arkadaki kim diye baknca, Hazret-i Ali, klcn ekip, dmann zararsz hale getirir. Dman, Bana hile yaptn? der. Hazret-i Ali de, (Sava hiledir) hadis-i erifini bildirip, Ama sen de beni gafil avlayacaktn der. Yani seninki hile deil miydi demek ister.
329

www.dinimizislam.com

Mslmann davran
Sual: Gerek evremizde, gerekse iyerimizde eitli inanta ve karakterde insanlarla karlyoruz. Bir mslman olarak onlara kar hareketlerimiz nasl olmaldr? CEVAP mam- Gazali hazretleri insanlar drt ksma ayrmaktadr: 1- Yiyip imek ve zevk etmekten baka bir ey bilmeyenlerdir. 2- iddet, zulm ile hareket edenlerdir. 3- Hilekrlk ve mrailikle etrafndakileri aldatanlardr. 4- Gzel ahlak sahibi olan, hakiki mslmanlardr. Unutmamak gerekir ki, her insann kalbinden Allah telya giden bir yol vardr. Btn mesele, bu yoldan slam nurunun insanlara ulatrlmasdr. O nuru kalbinde hisseden bir insan, hangi ksmdan olursa olsun, yapt fenalklara piman olur ve doru yolu bulur. Eer btn insanlar, slam dinini kabul etseler, dnyada ne fenalk, ne hilekrlk, ne harp, ne iddet ve ne de zulm kalrd. Bunun iin, tam ve mkemmel bir mslman olmaya gayret etmek ve mslmanln esasn ve inceliklerini izah ederek, btn dnyaya yaymak, hepimizin boynuna den bir bortur. Bunu yapmak cihad olur. Baka dinden de olsa, insanlara daima tatl dille ve anlayla hitap etmeli! Bunu, Kur'an- kerim emretmektedir. Mslman olmayann yzne kar, kfir, dinsiz diyerek, onun kalbini incitmenin gnah olduu, byle syleyenin cezalandrlmas gerektii, fkh kitaplarnda yazldr. Maksat, herkese slam dininin yceliini anlatmaktr. Bu cihad da, ancak tatl dille, sabr, ilim ve imanla olur. Bir kimseyi bir eye inandrmak isteyenin nce kendisinin ona inanmas arttr. Mmin ise, hibir zaman sabrn kaybetmez ve inandn anlatmakta mklat ekmez. slam dini kadar, ak ve mantki hibir din yoktur. Bu dinin esasn anlayan bir kimse, herkese bu dinin biricik hak din olduunu kolaylkla ispat edebilir. Baka dinden olanlarn hepsini, fena huylu bir insan kabul etmemelidir. Evet kfr, yani mslman olmamak, her zaman ve her yerde fenadr. nk kfr, insan dnyada ve ahirette felakete gtren zararl bir inan ve bozuk bir yaaytr. Allah tel, slam dinini, insanlarn dnyada rahat ve huzur iinde, kardee yaamalar iin ve ahirette sonsuz azaplardan kurtulmalar iin gndermitir. Kfirler, yani mslman olmayanlar, bu saadet yolundan mahrum kalm zavall kimselerdir. Bunlara, acmal ve incitmemelidir! 330

www.dinimizislam.com

Bunlar gybet etmek bile haramdr. nsann, said veya aki olduu son nefeste belli olur. Allah tel, Kur'an- kerimde btn insanlar doru yolda bulunmaya davet ediyor. Doru yola kavuan insann, gemiteki btn hatalarn affedeceini vaat buyuruyor. Baka dinden olanlar, eytann veya mslmanlktan haberi olmayanlarn aldattklar zavall kimselerdir. Bunlarn ou, Allah telnn rzasna kavumak iin, yanl yola saptrlm insanlardr. Biz bunlara sabrla, tatl dille, akl ve mantk ile doru yolu yani slamiyeti gstermeliyiz!

Hak Yoldakiler
Sual: Bid'atlerin yayld u ortamda acaba hak zere olan bir grup var mdr? CEVAP mam- Beyheki hazretleri, (Hak zere olan bir toplum bulunmazsa, [yani olduu halde bilinmezse] slam limlerinin bildirdii yola tbi olan kurtulur) buyuruyor. Hak zere olan yola, frka-i naciyye denir. Drt hak mezhepten birine uyan frka-i naciyye iindedir. Bir toplum ne kadar bozulursa bozulsun, iinde hak zere olan bir taife bulunur. Nitekim hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (mmetimden bir taife, hak zere cihaddadr. Kyamete kadar galip olarak devam eder.) [bni Asakir] (Hakkn yardm mmetimden bir taife zerine kyamete kadar devam eder. Bunlar terk edip ayrlanlarn bu taifeye bir zarar olmaz.) [bni Mace] (mmetimden bir taife, dmanlara galip olarak hak zere cihad ederler. Hatta sonuncu taife, Deccal ile savar.) [Ebu Davud] (mmetimden bir taife, Allahn emriyle hak zere hareket etmekte devam eder.) [Buhari] Mikat-l-mesabihdeki, (Bir zaman gelir, mmetimin bir ksm mrik olur, puta tapar, peygamberim diyen kar. Ben son Peygamberim. Benden sonra peygamber gelmez. mmetim arasnda, doru yolda olanlar, her zaman bulunur. Onlara kar kanlar, Allahn emri gelene kadar, doru yolda olan bu kimselere zarar yapamaz) hadis-i erifi de gsteriyor ki, bid'at ehli, dinimizi, Kyamete kadar asla bozamaz. Ktphane ve kitaplarda bulunan slam kitaplar arasnda bozuk olanlar pek ok ise de, doru olanlar da vardr. Bu doru kitaplar hibir zaman yok olmaz ve hibir kimse yok edemez. Bunlarn
331

www.dinimizislam.com

koruyucusu Allah teldr. Bu kitaplar arayp, bulup, okuyup saadete kavuanlara mjdeler olsun! (F.Bilgiler) Ehl-i snnet limleri diyor ki: Allah tel, slamiyeti doru olarak renmek isteyene, bunu nasip edeceini vaat buyurdu. Rabbimiz vaadinden dnmez. Bunun iin, Ya Rabbi, sana inanyorum, seni ve Peygamberlerini seviyorum. slam bilgilerini doru olarak renmek istiyorum. Bunu bana nasip et ve beni, yanl yollara gitmekten koru diye dua etmeli, istihare yapmal! Cenab- Hak ona doru yolu gsterir. u anda herhangi bir gruba mensup olan insanlarn da, ayn ekilde dua etmekten ekinmemeleri, gerekir. H Allah tel yanl bir i yapmaz. Belki iinde bulunduu grup yanl yoldadr. Bunun iin her mslman, Ya Rabbi hangi gruptaki mslmanlar doru yolda ise, senin rzan hangi grupta ise, bana onu nasip eyle diye dua etmelidir. Eer bulunduu grup doru yolda ise, bir zarar olmaz. Ancak yanl yolda ise doruya kavumu, kurtulmu olur.

Cihad ve fitne
Sual: Yabanc bir yazar, (Hkmet, zulm, hakszlk yaparsa, mslmanlar isyan etmelidir) diyor. Bu sz doru mudur? CEVAP Bu sz, slam limlerinin bildirdiklerine uymamaktadr. Mslmanlar isyan etmez. Fitne ve fesat karmaz. Zalim olan hkmete de isyan etmek gnahtr. Kanunlara, emirlere kar gelmek, cihad olmaz. Fitne karmak olur. Fitnecilere aldananlar, Hac suresinin 39. yetine yanl mana verdikleri iin, bu felakete dmlerdir. Bu yette mealen, (Mminlere saldran zalimlerle cihad etmeye izin verildi) buyuruldu. Mekkede kfirler, mslmanlara zulmedip, yaralaynca, ldrnce, bunlarla dvmek iin, tekrar tekrar izin istediler. zin verilmedi. Medineye hicret edilince, bu yet gelerek, yeni kurulan slam devletinin, Mekkedeki zalimlerle cihad yapmasna izin verildi. Bu yet-i kerime, mslmanlarn, zalim hkmete isyan etmeleri iin deil, insanlarn slam dinini iitmelerine, mslman olmalarna mani olan zalim diktatr ordular ile cihad yapmas iin, slam devletine izin vermektedir. (Siyer-i kebir)deki hadis-i eriflerde, (Emire isyan eden kimseye Cennet haramdr) ve (Adil ve zalim, her emirin emri altnda cihad ediniz) buyuruldu. Cihad devlet yapar
332

www.dinimizislam.com

Ehl-i snnet limlerinin kitaplarnda yazl olan cihad, baka lkelerdeki dman olan kfirlerle, devlet olarak savamak demektir. Korsan gsteriler yapmak, cihad cihad diye barmak cihad olmaz, apulculuk olur. Dinimize zarar verir. Bir hadis-i erifte buyuruldu ki: (Bozuk bir ii dzeltemediiniz zaman, sabrediniz! Allah tel onu dzeltir.) [Beyheki] Bu hadis-i erif, kanunlara kar gelmeyi, ihtilal yapmay deil, meru yollardan nasihat verip sabretmeyi emretmektedir. Bir hadis-i erifte de buyuruldu ki: (Cihadn en kymetlisi, zalim sultan yannda, doru yolu gsteren bir sz sylemektir.) [Tirmizi] limlerin, gc yettii kadar hkmet memurlarna, emr-i maruf yapmas gerekir. Fakat emr-i maruf yaparken, fitne kmamasna ok dikkat etmelidir! Grlyor ki, mslmanlar ihtilal yapmaz. Ama, zulme, hakszla da teslim olmaz. Meru yollardan hakkn arar. Hkmetin meru emirlerine uymak, her mslmana vaciptir. Hi kimsenin haram olan emirleri yaplmaz. Fakat, buna isyan edilmez. Fitne karlmaz. Zalimlere kar gelmemeli, onlarla mnakaa etmemelidir! Mesela, namaz klmamak, en byk gnahlardandr. mir, kumandan, kfir ve zalim olup, emri altnda olana (Namaz klma derse), (Ba stne, klmam) demeli, senin yannda klmam demeyi dnmelidir! nk fitne karmak, yani mslmanlarn ezilmelerine sebep olmak haramdr. O zalimin yanndan ayrlnca, namaz hemen klmaldr! Kuvvete kar gelmek, devlete kar isyan etmek ahmaklktr. Kendini tehlikeye atmak olur. Bu ise, haramdr. Tarihte yle ahmaklar km ki, fitneye sebep olan yaz ve szlerinden dolay kendi kellelerini kaptrdklar gibi, binlerce, on binlerce mslmann kannn dklmesine sebep olmulardr. Kfirlerin mslmanlara kar daha iddetli hareket etmelerine sebep olmulardr. Kfir lkelerinde misafir olan mslmann da, kfirlerin mallarna, canlarna ve rzlarna dokunmas caiz deildir. Kfirlerin gnllerini ho ederek, onlardan istifade etmek caizdir. mirlerinize itaat edin Dar-l-islamda yaayan zimmi kfirlerin ve misafir gelen harbi kfirlerin, yani turistlerin ve tccarlarn haklarn gzetmek, mslmanlarn haklarn gzetmekten daha mhimdir. Bunlara saldrmak, hatta bunlar gybet etmek, ekitirmek bile mslmanlara saldrmaktan daha ktdr.
333

www.dinimizislam.com

Mslmanlar, din ve fen bilgilerine ok alarak kuvvetlenir. Bylece, galip ve hakim olurlar. bni bidin hazretleri, (Sultan veya baka zalimler, ikrah ederek, zorlayarak, lmle, hapis ile, ikence ile korkutarak emredince, belli gnahlar ilemek mubah, hatta farz olur. Emrini yapmamak gnah olur) buyuruyor. Hadis-i erifte, (Emirlerinize itaat ediniz) buyuruldu. Emir, en aanz olsa da, slamiyete uygun olan emirlerine uymak vaciptir. Hi kimsenin gnah olan emrine itaat edilmez. Fakat, isyan etmek fesada sebep olursa, bu emrine de itaat olunur. nk, byk zarar ilememek iin, kk zarara katlanmann caiz olaca Ebahta yazldr. Sultann emrettii mubah bir eyi yapmak vacip olur. (Berika) Abdlgani Nablusi hazretleri, (Sultann, kendi akl ile, arzusu ile verdii emirlerine itaat etmek vacip olmaz. Fakat sultan zalim ise, eziyet ve ikence ediyorsa, onun Allah telnn hkmlerine uymayan emir ve yasaklarna da uymak gerekir. Hele, itaat etmeyenleri ldryorsa, kendini tehlikeye atmak, kimseye caiz olmaz) buyurdu. (Hadika) Mslmanlar, kymetli kitaplardan naklettiimiz yazlara dikkat etmeli, korsan gsteri yapanlara ve korsan yaz yazanlara itibar etmemelidir! Sual: Dnyann eitli yerlerinde aznlkta olan Mslmanlara, Hristiyanlar veya baka slam dmanlar zulm ediyor, canlarna, mallarna ve rzlarna saldryor. Bu durumda, onlarn ldreceini bile bile onlara saldrmak fitne olur mu? ntihara teebbs saylr m? CEVAP Meru sava devlet yapar. Muayyen gruplarn isyan etmesi yanl olur. Bunlar, hicret imkan varsa baka diyara hicret etmeli. Buna da imkan yoksa yine de fitneye karmamal. Onlar ldrrse Mslmanlar ehid olur. Irza tecavz etseler Mslmana gnah olmaz. Bu hususta Peygamber efendimiz buyuruyor ki: (Kyamet yaklatka fitneler oalr. Sabah evinden mmin kan, akam evine kfir olarak dner. Akam mmin iken, kfir olarak sabaha kar. Byle bir zamanda kenarda duran, ortaya atlandan, oturan ayakta olandan, ayakta olan yryenden, yryen koandan hayrldr. u halde evinizde oturun, fitneye karmayn!) [Ebu Davud] (Fitne zaman saldrganlar, evinize girdii zaman, [Maide suresinin 28. yetinde bildirildii gibi] Beni ldrmek iin, sen bana elini uzatsan da, seni ldrmek iin ben sana elimi uzatmam diyen demin olu Habil gibi ol!) [Tirmizi, Ebu Davud]
334

www.dinimizislam.com

(Fitne zaman evlerinizden ayrlmayn! Oklarnz krn, yaylarnz kesin! dem aleyhisselamn olu Habil gibi olun!) [Ebu Davud, Tirmizi] (Olaylar, fitneler, zuhur edince, katil deil, maktul [ldrlen] olabilirsen ol!) [Ebu Nuaym] (Ne mutlu fitneye karmayana.) [Ebu Davud]

Amellerin en kymetlisi
Sual: Amellerin en kymetlisi nedir? CEVAP Zamana ve ahsn haline gre deiir. Nitekim hadis-i erifte, (En kymetli amel, vaktinde klnan namaz, sonra ana-babaya iyilik etmek, sonra da Allah yolunda cihaddr) buyurulduu gibi, (Amellerin en iyisi yemek yedirmektir), (Gece herkes uykuda iken namaz klmaktr), (Selam vermeyi yaymaktr), (Allah tely anmaktr), (Elinden ve dilinden kimsenin incinmemesidir), (Az da olsa devaml olan ameldir) diye bildirilmitir. (Berika) Ehl-i snnet limlerinin kitaplarn yaymaya almaldr. Fetava-y Hindiyyede diyor ki: (Hayrat, hasenat yapmak isteyen kimsenin, [hastane gibi] umuma yarayan bina yapmas, kle azat etmesinden daha efdaldir, daha iyidir. Din, fen, ahlak gibi faydal kitaplar neretmek, her eyden daha efdaldir. Fkh kitaplar hazrlamak, neretmek, nafile ibadetler yapmaktan daha sevaptr.) slama hizmet ederken Mslman olarak yaayan, slama hizmet ederken sknt eken, eza ve cefaya katlanan ve bu yolda sa sakal aaran kimse Cennete gider. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Ayaklar Allah yolunda tozlanana, Cehennem haramdr.) [Buhari] (San, sakaln mslman olarak aartan affolunur.) [Mj.Mek.] Mslmann tek gayesi ahirete hazrlanmak olmaldr! Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Kaygs yalnz ahiret olann dier kayglarna Allah tel kfi gelir. Kaygs dnya olana ise, sahip kmaz.) [.Mace] mam- Rabbani hazretleri, (Ahireti isteyene, Allah tel, keremi ile, dnyasn da verir. Ahireti verip dnyay almak delilik ve aklszlktr) buyuruyor. Allah rzas iin alan, dnya nimetlerine de kavuur. Ama dnya iin alan, ahiret nimetlerinden mahrum kalabilir. Hadis-i erifte buyuruldu ki:
335

www.dinimizislam.com

(Allah tel, ahiret iin alana dnyay verir, fakat dnya iin alana, ahireti vermez.) [Deylemi]

Ahiret iin yatrm


Sual: Ahirete yatrm iin, hangi cins hayr hasenata arlk vermeli? CEVAP mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Farz ibadetin yannda nafile ibadetlerin hi kymeti yoktur. Deniz yannda, damla kadar bile deildir. Melun eytan, mminleri aldatarak, farzlar kk gsteriyor. Nafilelere yol gsteriyor. Zekat yerine nafile sadakalar gzel gsteriyor. Halbuki, zekt niyeti ile fakire bir altn vermek, yz bin altn sadaka vermekten daha sevabdr. nk zekt vermek, farz yapmaktr. Zekat niyeti olmadan verilenler ise, nafile ibadettir. (1/29) Farzn nemi, hibir snnetle, nafile ibadetle asla mukayese kabul etmez. nk Peygamber efendimiz buyuruyor ki: (Ramazanda bir gn oru tutmayan, onun yerine btn yl oru tutsa, o bir gnk sevaba kavuamaz.) [Tirmizi] Dikkat edin, farz orucu kaza ediyor, oru borcundan kurtuluyor; ama farz zamannda yapma sevabna kavuamyor. Hatta mr boyu nafile oru tutsa da, bir farz zamannda yapma sevabna kavuamyor. Farzn ne kadar nemli olduunu bu hadis-i erif aka bildiriyor. O halde nafile deil de, farz olan bir ibadeti tercih etmek gerekir. Mesela, dinin doru olarak renilmesine vesile olmak, nemli bir farz yerine getirmek olur. Bunun en kolay yolu da, sevdiklerimize, yaknlarmza, www.hakikatkitabevi.com adresindeki, nakli esas alan, doru kitaplardan hediye etmektir.

Fitne karan lanetliktir


Sual: Fitneden ok bahsedip, (fitneye sebep olmamal) diyorsunuz. Zararl olan bu fitne nedir? CEVAP Fitne, szlkte, altn, gm gibi madenleri potada, atete eriterek, saf hale getirmek anlamna gelir. Aada bildirilecei gibi, fitnenin, stlahta birok anlam varsa da, daha ok bozgunculuk, blclk, isyan, ihtilal, fesat karmak gibi anlamlara gelir. Nitekim Abdlgani Nablusi hazretleri de, (Fitne, mslmanlar arasnda blclk yapmak, onlar skntya, zarara, gnaha sokmak, insanlar isyana kkrtmaktr) buyuruyor. mam- Birgivi ve Muhammed Hadimi hazretleri de fitneyi ayn ekilde tarif etmitir. Fitne karmak ve pasiflik 336

www.dinimizislam.com

Bazlar, Maide suresinin (Hazret-i demin olu Kabil, kardei Habile Seni ldreceim" dedii zaman, Habil, Sen beni ldrmek iin elini uzatsan da, ben seni ldrmek iin elimi sana uzatmam, nk ben Allahtan korkarm demitir) mealindeki 27 ve 28. yetlerinden dolay Hazret-i Habili pasif ve korkak olarak vasflandryorlar. Halbuki Kuran- kerimde, fitne ktlenmektedir. Birka yet-i kerime meali yledir: (Onlar yle sapklar ki, yeryznde fitne ve fesat karrlar.) [Bekara 27] (Onlara; "Yeryznde fitne fesat karmayn" dendii zaman, "Biz ancak slah edicileriz" derler.) [Bekara 11] (Fitne karmak adam ldrmekten daha ktdr.) [Bekara 217] (Kalblerinde erilik olanlar, fitne karmak iin, yetleri kendilerine gre yorumlar.) [Al-i imran 7] (Onlar fitne karmak iin can atarlar.) [Nisa 91] (Onlar yeryznde bozgunculua koarlar; Allah ise bozguncular sevmez.) [Maide 64] (Fitneden saknn.) [Enfal 25] (Yeryznde fitne fesat karanlara lanet olsun.) [Rad 26] Fitne, Mslmanlar arasnda blclk yapmak, onlar skntya, zarara, gnaha sokmak, insanlar isyana kkrtmak demektir. (Hadika,Tarikat- Muhammediyye, Berika) Hadis-i eriflerde de buyuruluyor ki: (Fitneden saknn! Sz ile karlan fitne, kl ile karlan fitne gibidir.) [bni Mace] (Mal ve can ile cihad eden, ortaln kark olduu zaman bir kenara ekilip ibadetini yapan ve kimseye zarar olmayan insan, mmin-i kmildir.) [Hakim] (Olaylar, fitneler, zuhur edince, katil [ldren] olmaktan kurtulup, maktul [ldrlen] olabilirsen ol!) [Ebu Nuaym] (Fitneciler saldrd zaman, "Beni ldrmek iin sen bana elini uzatrsan da, seni ldrmek iin ben sana elimi uzatmam" diyen demin olu [Habil] gibi ol!) [Ebu Davud, Tirmizi] (Fitne zaman evinizden ayrlmayn! demin olu [Habil] gibi olun!) [Ebu Davud, Tirmizi] (Kyamet yaklatka fitneler oalr. Byle zamanlarda kenarda kalan, ileri atlandan, oturan ayakta olandan, ayakta olan, yryenden, yryen de, koandan hayrldr, evinizde oturun, fitneye karmayn!) [Ebu Davud]
337

www.dinimizislam.com

(Fitne zamannda evinizde oturun, gnahlarnza tevbe edin, dilinizi tutun, kendi iinize bakn, bakalarnn iine karmayn!) [Nesai] (Ne mutlu fitneye karmayana ve fitneye maruz kalp da sabredene!) [Ebu Davud] Dinimizde fitne karmak haramdr. Ehl-i snnetin drt hak mezhebin dnda kalan mezhepsizler tarih boyunca fitne kaynaklar olmular, Mslmanlar birbirlerine drmlerdir.

mire itaat dinin emridir


Sual: irketimizde gen bir delikanl mdr oldu. Dini adan ona itaat etmemiz gerekir mi? CEVAP Bu ok yanl bir dnce. nk Peygamber efendimiz buyuruyor ki: (Habeli siyah bir kle de olsa, mirinize itaat edin!) [Buhari] Demek ki mir, zenci de olsa, sakat da olsa, kle de olsa, cahil de olsa, kaytsz artsz itaat etmek gerekiyor. syan etmek ise kesinlikle yasaklanyor. Kuran- kerimde de mealen buyuruluyor ki: (Allaha, Peygambere ve sizden olan mirlere itaat edin!) [Nisa 59] Habei [zenci] cariye olan mmi Eymenin olu same bin Zeyd, 18 yanda iken, bir birlie kumandan olmutu, Babas Zeyd bin Harise de, kle idi. Hicretin 8. ylnda, am civarnda Mute denilen yerde Rum ordusu ile savarken slam ordusunun komutan olmutu. Kuran- kerimde ismi geen tek sahabi budur. Hazret-i Ebu Bekir, halife iken, Eshab- kirama, (Resulullah, sizi samenin emrinde savaa gndermiti. imdi yine savaa hazr olun) dedi. O zaman same 22 yanda idi. Bazlar, (Asiler Medineye gelip halifeyi ldrebilirler. sameyi deitirseniz nasl olur?) dediler. Hazret-i Ebu Bekir, (Resulullahn beendii komutan deitiremem) dedi. same at zerinde, halife ve Eshab yryerek, Medineden dar ktlar. Halife, Eshaba veda ederken (Size birinci nasihatim, sameye itaat etmenizdir) buyurdu. Hazret-i same, Huzaa kabilesine gidip, mrtedleri ldrd. Krk gn sonra, zafer ile Medineye dnd. Demek ki mir gen de olsa, kle de olsa ona itaat arttr. Yoksa, zahiren ona gsterilen itimatszlk ve itaatsizlik, aslnda onu vekil edene yaplm olur. Bu ii beceremedi demenin, emaneti ehline veremedi demenin baka eklidir.

Emir edepten stndr


338

www.dinimizislam.com

Sual: Kapdan geerken veya baka bir ey iin, yaa byk olanlara, hatta arkadalarmza ncelik vermek iyi deil midir? CEVAP ncelik vermek elbette iyidir; fakat srar etmek kibirden ileri gelir. Mutlaka benim dediim olsun demektir, hi uygun olmaz. Hele yaa byk biriyse ve sen ge diyorsa, peki deyip gemelidir. (El-emr fevkal edeb) yani emre uymak, edebe riayetten nce gelir. Ayrca, bize (Buyurun) diyene, (Siz buyurun) diye srar etmek, tevazu olmaz, emir vermek gibi olur.

mire itaat gerekir


Sual: mirlerimizden adaletsiz ve yanl i yapanlar oluyor. Uramamza ramen hakkmz alamazsak, yanllklar dzeltemezsek mirlerimizi bir st makama ikayet etmemizde bir mahzur olur mu? CEVAP mirlerle mnakaa edilmez. Onlarn yapt iler ulu orta tenkit edilmez. Onlara itiraz, onlar tayin eden mire itiraz olur. Bizim yanl sandmz ey doru olabilir. Hakkmz sandmz ey, hakkmz olmayabilir. Hakkmz olsa bile, hakk kendi elimizle almaya kalkmamz anariye sebep olur. mirlere itaat gerekir. nk Peygamber efendimiz buyuruyor ki: (Elleri kesik, sakat bir kle de olsa, mirinize itaat edin!) [Mslim] (Srtna vurup maln alsa da, mirine itaat et!) [Buhari] Kuran- kerimde de mealen buyuruluyor ki: (Allaha, Peygambere ve sizden olan mirlere itaat edin!) [Nisa 59] Ortada ihanet gibi bir durum varsa, uygun kimselerle istiare edilip durum, usul-i dairesinde bir st makama bildirilebilir. Eshab- kiramdan Avf bin Malik el-Eca'i hazretleri anlatr: Mte gazasna kmtm. Sadece bir klc olan Yemenli bir asker de yanmdayd. Orada kesilen bir devenin derisinden bir kalkan yapt. Giderken bir Rum birliiyle karlatk. Silah da, atnn eeri de altn ilemeli bir Rum, Mslmanlara iddetle saldryordu. Yemenli de bir kayann arkasnda saklanp onu takibe balad. Rum yaklanca Yemenli klcyla atn ayaklarn krp Rumu yere drd. Hemen stne atlp klc ile onu ldrd. Atn da, silahn da ald. Allah tel Mslmanlara zafer myesser edince, Emirleri Halid bin Velid, Yemenlinin ldrd Rumdan kalan eyalardan bazsn ald. Hlid'e, Resulullahn, (Kim savata birini ldrrse, ldrd kimsenin btn mallar ldrene verilir) hadis-i erifini duymadn m, diyerek ald ganimetleri geri vermesini syledim. Halid, "Evet biliyorum.
339

www.dinimizislam.com

Ama bu kadar ganimet ona ok" dedi. Ben de "Bunu Yemenliye geri vermezsen, durumu Resulullaha iletirim" dedim. Buna ramen Halid ganimetleri geri vermedi. Ben de Medineye gelince durumu Resulullaha anlattm. Resulullah, Halide durumu sordu, o da dediklerimi dorulad. Resulullah, (Aldklarnn hepsini geri ver) buyurdu. Ben de, "Ya Halid, ben sana dememi miydim, Yemenlinin hakkn sende brakmam diye. Resulullah bunu duyup iin asln sordu. Ben olduu gibi anlattm. O zaman fkelenip, Ya Halid, ganimetleri verme! Siz emirlerime [kumandanlarma] nasl itiraz edersiniz. lerin temizi size, bulan emirleredir buyurup beni azarlad. (Mslim, Ebu Davud) mam Nevevi, son cmleyi yle aklyor: lerin iyi yrmesi mirlerden sorulur, memurlardan sorulmaz. Bu hadisten anlalyor ki, Emir, mcahidden ald ganimeti, bir baka mcahide verebilir. Sevgi ve emir dinlemek Emre uymak zerine bir konuma: - Bykleri sevmek ne demektir? Yani seviyorum diyen asgari ne yapmas gerekir? Sevmenin ls nedir? - Sevmenin ls sz dinlemektir. ok sz dinleyen ok seviyor demektir. Bir kimse, Allah telnn emirlerine ne kadar ok uyarsa, o kimsenin Allah o derece ok sevdii anlalr. Allah telnn hibir emrini yapmadan ben Allah ok seviyorum demesi yalan olur. Sevginin derecesi, itaatteki srat ile llr. - Emre itaat nasl olur? - Sylenileni, bildirilen zamanda ve istenilen miktarda yapmakla olur. - nemli olan iin olmas deil mi, erken veya ge olmas, az veya ok yaplmas o kadar nemli midir? stenilenden daha iyisini yapmann mahzuru olur mu? - Evet, verilen emri aynen uygulamak gerekir. Fazlas da noksan da yanl olabilir. Bazen iin bildirilen zamanda yaplmas nemlidir. Daha nce veya daha sonra yaplmas mahzurlu olabilir. Bize gre daha iyi sanlan ekil, emri verene gre yanl olabilir. Bunu da ancak emri veren bilir. Bize den emre aynen itaat etmektir. Daha iyisini yapmak iin geciktirmek veya baz ilaveler yapmak yanl olur. - Size gre sz dinlemek, i yapmaktan nce geliyor. nemli olan iin yaplmas deil mi? Mesela (ifa eczanesinden bir aspirin al gel) dense, ben de, daha yakn olan Hayat eczanesine gidip, daha iyisi olan ngiliz aspirininden alp gelsem, daha iyi i yapm olmaz mym?
340

www.dinimizislam.com

Hem daha yakn eczaneden aldm, hem de daha kaliteli aspirinden aldm, bu takdire layk deil mi? - ifa eczanesinden alp getirmen, emri verenin isteidir. Baka eczaneden alp gelmen senin isteindir. Sen kendi isteini yapm oldun. O eczaneden almamzda bilmediimiz bir sebep, bir hikmet olabilir. Sadece (Aspirin getir) denseydi istediiniz eczaneden alabilirdiniz. Ama isim vererek ifa eczanesinden al denince, sizin emre itaat iin o eczaneden alp gelmeniz lazm. O da eczane, bu da eczane ne fark eder demekle verilen emri deitirmi olursunuz. ifa eczanesi demesi lzumsuzdu diyerek emri vereni bir nevi cahillikle sulam oluyorsunuz. Bu durum, yani kraldan ok kralc kesilmek bir hastalktr. Bu hastalktan kurtulmak lazmdr. Bugn aspirin alma iinde olur, basit diye geersiniz, yarn nemli bir i olur, onda da ayn eyi yaparsnz. kincisi kaliteli aspirin almanz da yanltr. Hangi firmann ilac ise onu almanz gerekirdi. Daha iyisini almak daha iyi deildir. Neticede siz bir i yapm olursunuz, ama yaptnz i olsa da, hizmet olmaz. Hizmeti seven yapar, ii ise para karl herkes yapar. - Peki, ifa eczanesi kapal olsayd, baka eczaneden alsaydm bir mahzuru olur muydu? - Evet, bu da yanltr. O zaman, telefonla veya bizzat giderek hemen emri verene durumu anlatp, ne yapacanz tekrar sormanz lazm olurdu. Bu husus ok nemlidir, emir yerine getirilemedii zaman veya emri yerine getirirken kusur veya zarar ziyan oluyorsa, hemen emri verene dnp, durum anlatlmal, yeni talimatna gre hareket edilmelidir. - Yani aklmza deil, verilen emre uymaya almal demek istiyorsunuz yle mi? - Evet. Emre itaat vacibdir Sual: Emr olan kii, mubah bir eyi yasaklar veya onun yaplmasn emrederse, bu emre itaat gerekir mi? CEVAP Evet, gerekir. Emr [bakan], mubah olan bir eyi emrederse, faydasn dnerek buna itaat gerekir, nk emrin islamiyete uygun emirlerine itaat vacibdir. (Berika) Bir hadis-i erif meali yledir: (Gnah emretmedike, emre itaat vacibdir.) [Beyheki] Mesela emr (Namaz klma) derse, namaz yine klnr; fakat (ay ime, sigara ime) derse, itaat gerekir. Bir hadis-i erif de yledir:
341

www.dinimizislam.com

(Emrin, beenmediiniz ilerine de sabredin, nk cemaatten ayrlan imansz lr.) [Buhari] Emre itiraz edip, blclk yapmaktan saknmal. Emr seerken Sual: ( erkek sefere knca, aralarnda birini emr [bakan] sesinler) hadis-i erifine gre, bakan seerken neyi l almak gerekir? CEVAP Takvas en fazla olan, gr isabetli olan, en iyi tedbir alan, en mrvvetli olan, en cmerdi, en olgunu, en efkatlisi ve en merhametlisi, bakanla daha layktr. Bunlar eitse kura ekilir. Emr semek snnet, emre itaat vacibdir. Emr olmann vasflar Sual: Emr olmann vasflar nelerdir? CEVAP Emr olan, kzmamal, gcenmemeli, gler yzl, tatl dilli olmal. Sabrl olmal. Affedici olmal. En ok alan, o olmal. Emri altndakilerden zerre menfaati olmamal. Kendisi yznden, arkadalarnn Cehenneme gidecek fiiller ilememelerine almal. Dini konularda kendinden konumamal, her konumas, byklerimizin bahsettiklerinden veya kitaplarndan olmaldr. Kraldan ok kralc Sual: Bir kurumun baz yanl ileri olsa, mdr veya patron buna gz yumsa, bizim mdahale edip bu durumun dzelmesi iin mdre bask yapmamz uygun olur mu? Yoksa kraldan ok kralc m geinmi oluruz? CEVAP Evet, uygun olmaz. 30 sene kadar nce, bir arkada, alan bir personele kt, kalem, bant gibi eyler veriyor. Bakyor, birka gn sonra bunlar yok oluyor. Yani o personel, bunlar alp evine gtryor veya birilerine veriyor. Durmadan bundan malzeme istiyor. Bir gn kzyor, (Sen alyorsun, sana bir tek malzeme yok) diyor. O da bu arkada mdre ikyet ediyor, (Bana malzeme vermiyor) diyor. Mdr, arkada aryor. (Biz onun ne yaptn biliyoruz. Sen karma, nereye gtrrse gtrsn, sen vermeye devam et) diyor. Eer mdr, patron bir ii biliyorsa, onlara sylemek uygun olmaz. Bilmiyorlarsa, ortada bir hainlik varsa bir kere sylenir. Artk bundan sonra mdrn veya patronun iine karlmaz. Israrc olunmaz. Kraldan ok kralc geinmek, ok uygun bir deyim. Yneticinin veya patronun yapt bize gre yanl olsa, bizimki de, bize gre doru olsa, yine de onlarn iine kesinlikle karmamal. nk sorumluluk onlara aittir.
342

www.dinimizislam.com

Allah ile kul arasna girilmez mi?


Sual: Gnahlarn zararlarndan ve kfirlerin Cehenneme gireceklerinden bahsedilince (Allah ile kul arasna girilmez, Allah adna karar veremezsin) diye tepki gsteriyorlar. Dinin emrini bildirmek Allah adna karar vermek midir? CEVAP Az da olsa, iyi niyetli baz kimseler, Allah ile kul arasna girilmez szn, (Mslmanlkta, Hristiyanlkta olduu gibi, din adamlarnn gnah affetme yetkisi yoktur) anlamnda kullanyorlar. Ancak dinsizlerin ve fsklarn syledii anlamda, yani dinin emirlerini bildirmeyin, bize hatrlatmayn anlamnda kullanmak dinimize aykrdr. yle olsayd, Allah tel, insanlara dinin emrini tebli edici Peygamberler ve kitaplar gndermezdi. Namaz klmayan, iki ien, hrszlk eden ve her trl ktl ileyenler, kendilerini temize karmak iin (Allah ile kul arasna kimse giremez) szne snyorlar. Allah ile kul arasna girilmesini bizzat Allah tel kendisi istemektedir. Kul diye balayan bir ok yet vardr. Kul kelimesi, de ki, syle ki demektir. Mesela, (iki imeyin, namaz kln, kumar oynamayn) gibi birok emir vardr. Bir tanesinin meali yledir: (nanan kullarma syle, namaz klsnlar!) [brahim 31] Peygamber efendimiz de, (u gnahlar ileyen Cehenneme gider) ve (Namaz klmayann ibadetlerine sevap verilmez) buyuruyor. (Ebu Nuaym) Kimi de, (Namaz klmadm ve eitli gnahlar ilediim iin beni Cehenneme atamazsnz) diyor. Evet atamayz. Ama Allah tel, (u gnahlar ileyenleri Cehenneme atarm. Kullarma syle, byle gnahlardan saknsnlar) buyuruyor. Dinimizin byle emirlerini sylemekle suluyu Cehenneme atm m oluyoruz? Dinin emrini bildirmek din adamlarnn grevidir. Kur'an- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Erkek ve kadn btn mminler, birbirlerinin velisidir [dost ve yardmcsdr]; iyilii emreder ktlkten alkoyar; namaz klar, zekt verir, Allaha ve Resulne itaat ederler. te bunlara Allah rahmet eder.) [Tevbe 71] (Olum, namaz doru kl, emr-i maruf ve nehy-i mnker yap! Bunlar yaparken gelecek skntlara katlan, nk bunlar, azmi gerektiren [kesin farz olan] ilerdendir.) [Lokman 17] (Onlarn ou, gnah, dmanlk ve haram olan eyleri yiyip imekte yaryorlar. Din adamlar ve limleri onlar, gnah olan 343

www.dinimizislam.com

szlerinden ve haram olan eyleri yiyip imekten vazgeirmeye almalar gerekmez miydi? Ne kt i bu!) [Maide 62, 63] Demek ki Allah tel, dinin emirlerini tebli iin din adamlarn, limleri mesul tutmaktadr. Namaz klmayan ve her trl ktl ileyene, (Allahtan kork, namaz klmamak byk gnahtr) dense, tepkisi artar ve daha fazla gnah iler. Konu ile ilgili birka yet meali: (Ona [gnahkra] Allahtan kork denilince gururu ona daha ok gnah iletir. [Ceza ve azap olarak] Cehennem ona yetiir.) [Bekara 206] (Rabbine sulu olarak gelen, Cehenneme gider. Orada ne lr, ne de yaar.) [Taha 74] (Gizli ak her gnahtan saknn. nk gnahkr, cezasn mutlaka eker.) [Enam 120] (man edip iyi iler yapan, namaz klan ve zekt verenlerin ecirleri Rableri katndadr. Onlara korku yoktur, zlmezler de.) [Bekara 277] (Sululara, niye atetesiniz denilince, Namaz klmazdk derler.) [Mddessir 41-43]

Allah ile kul arasna girmek


Sual: Bir arkada, "Hristiyanlkta Allah ile kul arasna papazlar giriyor. Mslmanlkta Allah ile kul arasna kimse giremez. Benim ikime, zinama, hrszlma kimse karamaz" diyor. Bu arkadaa nasl bir cevap vermek gerekir? CEVAP Dinimizde kul ile Allah arasna girilmez diye bir kural yoktur. Papazlar gnah affetmede Allah adna hareket ediyorlar. Dinimizde byle bir ey yoktur. Allah adna gnah affetmek yok. Yoksa Allah'n emrini kullarna tebli etmek vardr. Su ileyenleri cezalandrmak vardr. Kur'an- kerimde bir ok yet var. u suu ileyene u cezay verin diye. Eer bu Allah ile kul arasna girmekse evet dinimizde kul ile Allah arasna girilir. Girilmesini Allah emrediyor.

Din adam snf


Sual: slamda din adam snf var mdr? CEVAP Din adam snfndan kast ne? Doktorlar, avukatlar, ilahiyatlar gibi bir snftan m bahsediliyor? yle ise elbette ilahiyatlar diye bir snf vardr. Ama bunlarn Hristiyanlkta olduu gibi gnah affetme yetkisi yoktur. Sadece dini tebli ederler o kadar. Gerek lim olanlar da Resulullahn vrisleridir
344

www.dinimizislam.com

Sual: Din adamlarnn Allah ile kul arasna girmesi, Mekke mriklerinin, lat, menat ve uzzaya bizi Allaha yaklatrsnlar diye tapmalarndan farksz deil mi? CEVAP Mslman din adam, mfts vaizi, imam, Allah ile kul arasna girip de ne yapyor? Namaz yle klnr, oru yle tutulur diyor. Bu Allah ile kul arasna girmek mi? Allah ile kul arasna girmek ise bunun ne mahzuru vardr? Allah tel, Peygamberini dini tebli etmek ile grevlendirmedi mi? limler Resulullahn vrisleri deil mi? Dini tebli etmek emr-i maruf nehy-i mnker yapmak Allah ile kul arasna girmek mi? Sonra Allah ile kul arasna girip de ne yaplyor? Namaz anlatlyor, hac anlatlyor, hepsi bu. Bunda gocunulacak taraf ne? Mslman din adamlarn mriklere benzetmek, din dmanlndan baka nedir? Din adam dini retiyor, Allaha yaklatrmak iin kendine mi taptryor? Mslmana mrik yani puta tapan kfir diyen, eer kendisi Mslman ise kfir olur.

Emr-i maruf yapmak


Sual: Maide suresinin, (Ey iman eden kullarm! Kendinize bakn. Kendiniz doru yolda olduka, bakalarnn yoldan kmas size zarar vermez!) mealindeki 105. yeti, emr-i maruf yapmamak, kimseye karmamak ve sadece kendimizi kurtarmak gerektiini bildirmiyor mu? CEVAP Aksine emri maruf yapmay emretmektedir, tefsirlerde, bu yetin (Ey mmin kullarm! Emir ettiim ileri, ibadetleri yapar ve emri maruf ve nehyi mnker ederseniz, bakalarnn yoldan kmas, size zarar vermez) anlamnda olduu bildiriliyor. Kuran- kerim Peygamber efendimize gelmitir, muhatab Odur. Dolays ile, Kuran- kerimi tam ve doru olarak sadece Peygamber efendimiz anlam ve hadis-i erifleri ile aklamtr. Bu yet-i kerimeyi aklayan hadis-i erif u mealdedir: (slamiyet'in emir ve yasaklarn anlatn! Bir kimse ucb eder [kendini beenir], sizi dinlemezse, kendi halinizi slah edin.) [Berika] Emr-i maruf ve nehy-i mnker yapmann en gzel yolu, Ehl-i snnet limlerinin kitaplarnn yaylmasna maddi ve manevi ekilde yardmc olmaktr. Hi deilse, bu kitaplar komuya, arkadaa hediye etmelidir. [www.hakikatkitabevi.com adresindeki kitaplar, ehli snnet limlerinin kitaplardr. Onlarn kymetli kitaplarnn tercmesidir.]

Hicret etmenin nemi


Sual: Zulm grlen bir ehirden baka bir ehre veya baka bir lkeye gitmek gerekir mi? 345

www.dinimizislam.com

CEVAP mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: (Hadis-i erifte, (Yeryzn kfr ve kfirlik kaplamadka, Mehdi gelmez) buyuruldu. Hazret-i Mehdi kmadan nce, kfr ve kfirlik her yere yaylacaktr. Peygamber efendimiz, ahir zamanda, mslmanlarn garip olacaklarn haber verip, (Fitne zamannda yaplan ibadet, [Mekkeden Medineye] benim yanma hicret etmek gibidir) buyurmutur. (Mslim) Eshab- kehf, fitne zamannda, bir hicret yapmakla, yksek dereceye kavumulardr.) [c.2, m.68] Bir hadis-i erifte, (Benden sonra fitneler, harpler, hicretler olur. O kadar yaylr ki fitnenin dokunmad mslman kalmaz. Bu kt durum, Mehdi kncaya kadar devam eder) buyurulmutur. (Ebu Nuaym) Bid'at ve fsk oalan yerlerde oturmak dinen yasaktr. Dinini muhafaza iin hicret eden kimse, Cennet ile mjdelenmitir. Bir mahallede salih kalmayp, fesat ve bid'at artnca, baka mahalleye veya baka ehre hicret etmek vacip olur. (Kenz-i mahfi) Hicret etmesi gerekir Dikta ile idare edilen yerde bulunan bir mslman, zulm ve ikence yznden, slamiyete uygun yaamas, ibadetlerini yapabilmesi imkansz olur ise, zalimlere yine kar gelmez, bir slam lkesine hicret eder. slam lkesi yoksa veya hicret imkan bulamazsa, insan haklarna, dine, ibadete saldrmayan herhangi bir demokratik lkeye hicret eder. Mekkede kfirler, mslmanlara zulm ve ikence ediyor, hatta ldryorlard. Bu zalimlerle arpmak iin, Resulullahtan defalarca izin istendi, fakat kimseye izin verilmedi. Daha sonra zulmden kurtulamayacak olan kimselerin, hicretlerine izin verildi. Kimisi, Medineye, kimisi de kfir lkesi olan Habeistana hicret etti. Resulullah, (Ya Rabbi, eshabmn hicretlerini kolay gerekletir) diye dua etti. (Buhari) Hazret-i Osman muhterem hanm Hazret-i Rukayye ile Habeistana hicret ederken de, (Peygamberlerden hanm ile birlikte ilk hicret eden Lut aleyhisselam idi. Eshabmdan hanm ile ilk hicret eden de, Osmandr. Allah tel, onlarn, sahipleri, yardmclar olsun) diye duada bulunmutu. [Delail-n-nbvve] Kur'an- kerimde, hicret ile ilgili yet-i kerimelerden bir ksmnn mealleri yledir: (Allah yolunda hicret eden kimse, yeryznde ok bereketli yer ve genilik bulur. Allah ve Resul urunda, [onlarn rzasn kazanmak
346

www.dinimizislam.com

iin, onlarn emirleri ile] hicret ederek evinden kan kimseye, lm gelirse, artk onu [bol bol] mkafatlandrmak da Allaha der.) [Nisa 100] (man edip de Allah yolunda hicret eden ve savaan, [hicret edenleri] barndrp yardm eden kimseler, gerek mminlerdir.) [Enfal 74] (nanan, hicret eden ve Allah yolunda mal ve canlar ile cihat eden kimselerin dereceleri, Allah katnda ok byktr.) [Tevbe 20] (Eziyet grp hicret eden ve sabredip cihad edenin yardmcs Rabbindir.) [Nahl 110] ([Mslmanl ilk nce kabul edip Mekkeden Medineye] hicret eden [Eshab- kiramdan] ve onlara yardm eden Ensardan ve iyilikte onlarn izinden giden kimselerden, Allah razdr. Hepsi de Cennetliktir.) [Tevbe 100] (nanm kadnlar hicret edip size gelince, onlar deneyin, imanl iseler, inkrclara geri gndermeyin! Bu kadnlarn inkrclarla evli kalmalar helal deildir.) [Mmtehine 10] Kur'an- kerimde, zulme urayp Allah yolunda hicret eden kimselere, byk mkafat verilecei bildirilmektedir. (Nahl 41) Hadis-i eriflerde de buyuruluyor ki: (Zalimin zulmn deitiremeyen, oradan hicret etmelidir.) [F.Bilgiler] (Hicret eden mslmana, Cennette bir kk verilmesine kefilim.) [Hakim] (Hicret ediniz ki, evlatlarnz erefe vris edesiniz.) [Taberani] (Ameller niyetlere gredir. Niyeti Allah ve Resul iin hicret olan kimse de, niyeti dnyalk olan kimse de, niyet ettiine kavuur.) [Buhari] (Hicretin efdali, Allah telnn holanmad eyleri terk etmektir.) [Nesai] Sual: Mslmanlara zulmediliyorsa, o lkeden baka lkeye g etmek uygun olur mu? CEVAP Evet uygundur hatta lazmdr. Bidat ve fsk [akta gnah ilemek] oalan yerlerde oturmak caiz deildir. Dinini muhafaza iin hicret eden [baka yere g eden] Cennet ile mjdelendi. Bir mahallede salih kimse kalmayp, fesat ve bidat artnca, baka mahalleye hicret etmek veya byle bir ehirden baka ehre hicret etmek vacib olur. Btn ehirlerde, mslmanlara saldrlyorsa, baka slam lkesine hicret edilir. slam lkesi
347

www.dinimizislam.com

yoksa, insan haklarna riayet edilen, ibadet etmek serbest olan gayri mslim bir lkeye yerlemek gerekir. nk oradan uzaklamazsa, onlarn arasnda bulunan, gelecek belaya ortak olur. Bir yet meali yledir: (yle bir fitneden [gayri meru ilerin meydana kmas, emr-i maruf ve nehyi mnker yapmakta geveklik gsterilmesi, birliin paralanmas, bid'atlerin yaylmas, cihadda tembellik gsterilmesi gibi gnahlardan] saknn ki, iinizden yalnzca zulmedenlere isabet etmekle, erimekle kalmaz, [umumileir, herkese isabet eder], iyi bilin ki Allahn azab ok iddetlidir.) [Enfal 25] (Kenzi mahfi) Bir hadis-i erif meali de yledir: (Gnahkr bir toplumdaki iyi kimseler, ktlkleri dzeltmeye gleri yettii halde, dzeltmezlerse, Allah tel, lmlerinden nce onlarn hepsine iddetli azap eder.) [Ebu Davud] slm diyarna gmek Sual: Bulunduumuz yerde bidat ehli ve fsklar oksa, salih Mslmanlarn bulunduu yere gmek gerekir mi? CEVAP Kenz-i mahfi kitabnda diyor ki: Bidat ve fsk [aktan gnah ilemek] oalan yerlerde oturmak caiz deildir. Dinini muhafaza iin hicret eden [baka yere g eden] Cennetle mjdelendi. Bir mahallede salih kimse kalmayp, fesat ve bidat artnca, baka mahalleye hicret etmek veya byle bir ehirden baka ehre hicret etmek vacib olur. Btn ehirlerde Mslmanlara saldrlyorsa, baka slam lkesine hicret edilir. slam lkesi yoksa, insan haklarna riayet edilen, ibadet etmek serbest olan gayrimslim bir lkeye yerlemek gerekir. (S. Ebediyye) Byle yerlerden uzaklalmazsa, ktlerin arasnda bulunan, onlara gelecek belaya ortak olur. mkn olan, byle yerlerden ilk frsatta ayrlmaldr. Eer bir yerde mbarek bir zt varsa, dinini renebilmek iin baka yolu da yoksa, maln mlkn satp, oraya gitmek farz olur. nk ebed saadeti kazanmak iin btn tedbirlere sarlmak arttr.

Kork Allahtan korkmayandan


Sual: Bir fitne tutturmu gidenler var. Baz mcahitlerin isyan edip ldrlmesi fitne olarak gsteriliyor. Halbuki Allahtan bakasndan korkmak asla caiz deildir. nk Kur'an diyor ki: Yalnz benden korkun. (Bekara 40) nsanlardan korkmayn, benden korkun. (Maide 44)
348

www.dinimizislam.com

Eer iman etmiseniz, onlardan deil benden korkun. (Al-i mran 175) Bu yetler gsteriyor ki, kanunlardan korkmak ve kamak Kurana aykrdr. Kamaya hicret demek de korkakln baka addr. Mslman hapse girmekten ve ehit olmaktan asla korkmaz. Peygamber bile olsa Kurana aykr i yapamaz. Hazret-i Musann kptiyi ldrp kamas, Hazret-i Zekeriyann Yahudilerden kap aaca saklanmas, Hazret-i Yunusun kap gemiye binmesi, Resulullahn ve sahabelerin vatann terk edip Medineye gitmesi ve Hendek harbinde hendek kazp siperlenmeleri uygun deildir. Eshab- Kehfin, maaraya kaacaklarna, arpp erefle ehit olmalar gerekirdi. Halbuki kimseden korkmamak Kurann emridir. Hakk sylemek iin kimseden korkmamak gerekir. Mslmanlarn hakszlklara isyan etmesi cihattr, fitne olmaz. Cihada ne diye fitne deniyor? CEVAP Bu tip sualleri de yazmak fitnedir. Ancak gn getike, bu tip sualler artyor. Kurandan baka kaynak olmaz diyenler oalyor. Bunlar kyamet alametleridir. Byle szler bir Mslmann azndan kmaz. Bunlar misyonerlerin slamiyeti ykmak iin hazrladklar oyunlardr. Mslmanlar bu oyuna gelmemelidir. Dinimize gre, Peygamberlerin ismet sfat vardr, onlar gnah ilemezler. Peygamber efendimizin hicreti Allah telnn emri ile oldu. Eshab- kiramn hicreti de Peygamber efendimizin emri ile oldu. Peygamber efendimizin dine ait emirleri vahye dayanr. Resulullahn emri de Allahn emri demektir. nk Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Resulme uyun ki, doru yolu bulun!) [Araf 158] (De ki, Allah seviyorsanz bana uyun.) [Al-i mran 31] (Resule itaat eden, Allaha itaat etmi olur.) [Nisa 80] (Biz her Peygamberi ancak Allahn izniyle itaat edilsin diye gnderdik.) [Nisa 64] Dier Peygamberleri de gnah ilemekle sulamak, Mslmanm diyen kimseye yakmaz. Tehlikelerden kamak, dinimizin emridir. bni bidin hazretleri de buyuruyor ki: Savanca, lnecei, savamaynca esir olunaca biliniyorsa, savalmaz. Mslmanlarn helkinden korkulursa, kfirlere mal verip bar yaplr. Sultann, zalimin; lm ile, hapis ile, ikence ile korkutarak emrettii
349

www.dinimizislam.com

gnah ilemek mubah, hatta farz olur; yapmamak gnah olur. (Redd-lmuhtar) Eshab- kehfin, maaraya kamalar, yanl olsa idi, Allah tel onlar vmezdi. (Kehf 10-15) Eshab- kiramn hicreti de vlyor: (Hicret edenlerle Ensar ve onlarn yolunda gidenlerden Allah razdr.) [Tevbe 100] Hrszlardan, hainlerden ve zalimlerden korkmamak cihad deildir. Atalarmz, (Kork Allahtan korkmayandan) demilerdir. Kkremi bir aslann karsna kmak, aalar deviren bir selin nne durmak, souk k gn plak gezmek, bir kiinin binlerce zalime meydan okumas, kendini tehlikeye atmak olur, caiz olmaz. slam limleri buyuruyor ki: Cihad devlet yapar. Devlete yardm etmek farz olur. Fertlerin beenmedii eyleri kendi elleriyle dzeltmeye kalkmalar cihad deil, apulculuk olur, fitne olur. Hibir slm limi devlete, halifeye isyan etmemitir. mam- Rabbani hazretleri iftiraya urad iin hapse mahkum olmutur. mam- Ahmed bin Hanbel hazretleri ise, (Kuran mahlktur) demedii iin dvlmtr. mam- azam hazretleri, (Kadlk yapamam) dedii iin dvlerek ehit edilmitir. Hazret-i Yusuf da iftiraya kurban gittii iin zindana dmtr. Dinimizde emir olan zata isyan yoktur. Din kitaplarnda, emire isyan etmenin haram olduu bildirilmektedir. Abdlgani Nablsi hazretleri buyuruyor ki: Fitne, Mslmanlar arasnda blclk yapmak, onlar skntya, zarara, gnaha sokmak, insanlar isyana kkrtmak demektir. (Hadika) mam- Birgivi hazretleri de, fitneyi byle tarif etmitir. (Tarikat- Muhammediyye) Muhammed Hadimi hazretleri de fitneyi benzeri ekilde tarif ettikten sonra buyuruyor ki: Fitne karmak haramdr. Kur'an- kerimde, fitne karanlarn Cehenneme atlaca ve fitne karmann adam ldrmekten daha kt olduu ve hadis-i erifte de, fitne karana Allah telnn lanet edecei bildirilmektedir. (Berika) Fitne nemli olduu iin, halifeye, devlete isyan etmemek ve yine itikad konusu olmamasna ramen, bidat ehline benzememek iin, mest stne mesh etmek, Ehl-i snnet itikad arasna konmutur. Fitne hakkndaki hadis-i eriflerden bazlar yledir:
350

www.dinimizislam.com

(Fitneden saknn! Sz ile karlan fitne, kl ile karlan fitne gibidir.) [bni Mace] (Fitne zamannda kendi iinize bakn, bakalarnn iine karmayn!) [Nesai, Ebu Davud] (Fitneler knca, katil olmaktan kurtulup, maktul olabilirsen ol!) [Ebu Nuaym] (Fitne zaman saldrganlar, evinize girdikleri zaman, [Maide suresinin 28. yetinde bildirildii gibi] "Beni ldrmek iin sen bana elini uzatrsan da, seni ldrmek iin ben sana elimi uzatmam" diyen dem aleyhisselamn olu Habil gibi ol!) [Ebu Davud, Tirmizi] (Allah tel da, Resul de, kfir olan Kabile (Ben sana el uzatmam) dedii iin Habili vyor.) (Kyamet yaklatka fitneler oalr. Byle zamanlarda kenarda kalan, ileri atlandan, oturan ayakta olandan, ayakta olan, yryenden, yryen de, koandan hayrl olduu iin evinizde oturun, fitneye karmayn!) [Ebu Davud] Mikat-l-mesabih erhinde diyor ki: [(yle idareciler gelir ki, benim yolumdan ayrlr. Kalbleri eytan yuvasdr. Bunlara da isyan etmeyin! Dverek, sverek, mallarnz alsa da kar gelmeyin!) hadis-i erifi, (Zalim olan, malnza, cannza saldran idareye de isyan etmeyin, fitne karmayn! Sabredip, ibadet ile megul olun! ehirde fitneden kurtulamazsanz, ormana gidin; ot yemek zorunda kalsanz da, ormanda kaln, fitneye karmayn) demektir.] (Eiat-l-lemeat) slam limleri, bu hadis-i eriflere uyduklar iin fitneden uzak kalmlar, hi birisi halifeye isyan etmemitir. Halifeye isyan etmemek, halifeden korkulduu iin deil, dinin emrine uyulmas iindir. Ahmak mezhepsizler ise, isyan etmi, bir ok Mslman kan dklmesine sebep olmutur. stelik slamiyetin bir anari dini gibi gsterilmesine yol amlardr. slamiyet aleyhine kanunlarn kmasna da sebep olmulardr. Kendileri de ya hapse mahkum olmu veya ldrlmtr. Fitne demek, bir sz veya bir iten dolay Mslmanlarn ve Mslmanln zarar grmesidir. ahsi olarak bizim zarar grp grmemizin nemi yoktur. Yani biz zarar grmesek bile veya bu zarara raz olsak bile vebalden kurtulamayz. Bizim yzmzden dier Mslmanlara ve Mslmanla zarar gelmemelidir.

Sultana itaat gerekir


Sual: Halifeye, sultana ve devlete isyan etmek fitnedir, cihad deildir deniyor. Hatta halifeye isyan etmemeyi Ehl-i snnet itikad arasna bile 351

www.dinimizislam.com

koymular. Peki Ebu Hanife, halifenin zulmlerine isyan ettii iin ehit edilmedi mi? mam- Ahmed bin Hanbel, halifeye isyanndan dolay dayak yemedi mi? mam- Rabbani Ekber ah ile savamad m? Hapse girmek eref olmasayd, Hazret-i Yusuf, zindan medrese-i Yusufiyye yapar myd? CEVAP Hibir slam limi halifeye, sultana isyan etmemitir. Bu tamamen yalan ve iftiradr. nk limlerin hepsi emir [bakan] ile ilgili u hadis-i erifleri bilirdi: (Emirinizin beenmediiniz ilerine sabredin! nk cemaatten bir kar ayrlan [itaatsizlik eden, fitne karan] cahiliyye lm ile [imansz] lm olur.) [Buhari] (Maln zorla alsa da emirin szn dinle ve ona itaat et!) [Buhari] (Mslman, houna gitmese de, emirin szn dinler ve ona itaat eder. Emir, gnah olan bir eyi emrederse, o emri dinlemek gerekmez.) [Buhari] (Sultan, yeryznde Allahn glgesidir. [Onun emirlerini tatbik eden kimsedir] Ona ikram eden ikram grr, ona ihanet eden de ihanete maruz kalr.) [Taberani] (Emirine isyan edenin sevaplarnn tamam gider.) [Beyheki] (Ba siyah Habeli bir kle olsa da, emirinize itaat edin!) [Buhari] (Elleri kesik, sakat bir kle olsa da, emirinize itaat edin!) [Mslim] Kle, sadece kfir dmandan oluyordu. Bu hadis-i eriflerin aklamalar Hadikada vardr. (Habeli kle olsa da demek, emiriniz siyah bir kfir de olsa ona itaat edin) demektir. Mslmann emiri kfir olabilir. Mesela hadis-i erifte, (Emir sana "Ya Mslmanl brak veya ldrrm" dese, Mslmanl brakma, boynunu uzat) buyuruldu. (Hakim) [Mslman olan emir, Mslmanl brak demez.] Abbasi halifelerinden Ebu Cafer Mensurun adamlar, imam- azam hazretlerine kd-l-kudat, yani imdiki tabirle, Yargtay bakanl teklif ettiler. O da, (Ben kadlk yapamam) buyurdu. (Yalan sylyorsun) dediler. (Eer yalan sylyorsam, yalancdan kad olmaz. Doru sylyorsam kadlk yapamam diyorum) buyurdu. ok takva ehli olup, dnya makamna kymet vermedii iin kabul etmedi. Zindana atld. Kam ile dvld. Her gn on kam arttrld. Kam says yz olduu gn ehit oldu. (Rahmetullahi aleyh) Badat'ta Mutezile frkas mensuplar, Kur'an mahlktur yanl inanlarna Abbasi halifesi Memun'u da inandrdlar. Bunu kabul etmesi iin, Ahmed bin Hanbel hazretlerini de zorlayp, Memun vastasyla bu
352

www.dinimizislam.com

hususta bask ve ikence yaptrp 28 ay hapsettiler. Btn ikencelere ramen, (Kur'an- kerim, mahlk deildir) dedi. Bunlarn Halifeye isyan ile hibir alakas yoktur. Bidat ehli Hintli baz kiiler, imam- Rabbani hazretleri iin (O kendini Ebu Bekirden de stn biliyor) diye iftira ederek sultana ikayet ettiler. Ekber ahn olu Selim Cihangir ah da, onu hapsettirdi. ki sene sonra piman olup zr diledi. Grld gibi bunlarn zerre kadar isyanla alakas yoktur. mam- Rabbani hazretlerinin hapsedilii yle olmutur: O zamann sultan olan Selim Cihangir hann devlet adamlar, hatta byk veziri ve ba mfts, hatta haremi Ehl-i snnet deildi. Halbuki imamn birok mektuplar ve bilhassa ayrca yazd Redd-i revafd risalesi, mezhepsizleri reddetmekte, cahil, ahmak ve alak olduklarn anlatmaktadr. Hazret-i mamn baz talebeleri, krslerde ateli vaazlar ederek fitneye sebep olmulardr. mam- Rabbani hazretleri, Redd-i revafd risalesini Buharada bulunan en byk zbek han Abdullah- Cengizi hana yollamt. (Bunu randa ah Abbas- Safeviye gsterin! Kabul ederse mesele yok, etmezse onunla savamak caiz olur) demiti. ran ah kabul etmedi. Sava oldu. Abdullah han, Horasandaki ehirleri ald. Buralarn yz sene nce Safeviler almt. Bundan sonra, Hindistandaki mezhepsizler el ele verdiler, (O kendini herkesten, hatta Ebu Bekirden daha yksek biliyor) dediler. Sultan, olu ah Cihan gnderip, mam ve evladn ve yetitirdii bykleri davet etti. Hepsini ldrmeye karar verdi. ah Cihan, bir mft ile mam- Rabbaniye gitti. Sultana secde caiz olduunu gsteren bir fetvay da gtrd. mam- Rabbaninin ihlasl bir zat olduunu biliyordu. (Babama secde edersen, seni kurtarabilirim) dedi. Hazret-i mam, bu fetvann, zaruret zamannda yaplmas caiz olan bir ruhsat olduunu, ancak azimet ynnden secde etmemenin daha iyi olduunu syledi. Evladn ve arkadalarn brakp yalnz geldi. Sultan, 11. mektubu gsterip manasn sordu. O kadar gzel ve doyurucu cevap verdi ki, Sultan, yksek hakikatleri ve esrar anlayabilecek kabiliyette birisi olmad halde, neelendi ve zr dileyerek mam- Rabbani hazretlerini serbest brakt. Hasetiler, Sultann gayet ho, tahriklerinin bo olduunu grnce, Sultana, bir talebesinin yapt vaazlar hatrlatarak, (Bunun adamlar oktur. Szleri btn memlekette yrrlktedir. Bunu serbest
353

www.dinimizislam.com

brakrsak bir anari kabilir. Hem ne kadar kendini beenmi ki, sizi bile kk grp, secde ile sayg gstermedi. Hatta, selam bile vermedi) dediler. Hazret-i mam, ieri girince, Sultan kzgn, azgn, yani hrmet ve deerden kendini syrm grerek, selam vermemiti. Bunlar bahane edilerek Gvalyar kalesinde hapsini emir etti. ki sene sonra yaptnn yanl olduunu anlayan Cihangir ah, zr dileyerek hazret-i mam hapisten kard. (sbat- nbvvet, mdet-l-makamat, Berekat) Yusuf aleyhisselama da iftira ediliyor. Hapse girmek eref olsayd, Hazret-i Yusuf, hapse girmiken daha ok kalmak isterdi. Halbuki bir an nce kmak istedi. Bir yet meali yledir: ([Melikin adam olan sakiye] Beni efendinin yannda an, belki beni zindandan karr dedi. Ama eytan ona, efendisine anmay unutturdu. Yusuf da, birka yl [yedi yl kadar] daha zindanda kald.) [Yusuf 42] Bu olaylar sultana isyan etmek gibi gsterip, isyan eden, anari karan, Mslmanlarn kanlarnn dklmesine sebep olan fitnecileri meru saymak ahmaklk deilse, hainliktir. Sual: Sultana isyan edilmez isimli yaznzda, byk bir tezat var. Bir yerde, (Hibir slm limi, sultana isyan etmemitir) denirken, bir baka yerde mam- azam Ebu Hanifenin ben kadlk yapmam diyerek sultana isyan ettii bildiriliyor. Bu apak bir eliki deil mi? CEVAP Yazda eliki yok. mam- azam hazretleri, Ben kadlk yapmam demedi, (Ben kadlk yapamam) dedi. kisi arasnda ok fark var. Mesela sultan ona, (Gel satran oynayalm) dese, o da (Ben satran oynamasn bilmediim iin satran oynayamam) diye cevap verse, bu sultana isyan mdr, yoksa bilmediini itiraf etmek midir? Kadlk yapamayacan bildiriyor. Bu bildirmenin isyan neresindedir? Ama zalim idareciler, (Yalan sylyorsun) dediler. (Eer yalan sylyorsam, yalancdan kad olmaz. Doru sylyorsam kadlk yapamam diyorum) buyurarak, isyan etmediini bildirdi. O greve layk olmadn bildirmesi isyan mdr?

Mslman isyankr olmaz


Sual: Piyasada onlarca ilmihal var. Hi birinde, (Devlete isyan edilir veya edilmez) diye yazlmazken, S. Ebediyyede (Devlete isyan edilmez) diyor. Bunun sebebi nedir? CEVAP

354

www.dinimizislam.com

Dier ilmihaller bu konuda eksik yazmlar. Osmanl zamannda her Mslmann baucu kitab olan Cennet Yolu lmihalinde yle yazyor: Ehl-i snnet olmann on alameti vardr: 1- Cemaate devam etmek, 2- tikad bozuk olduu bilinmeyen her imama uymak, 3- Mest zerine meshi caiz grmek, 4- Sahabenin hibirine kt sz sylememek, 5- Devlete, sultana isyan etmemek, 6- Dinde haksz olarak mnakaa etmemek, 7- Dinde, phe etmemek, 8- Hayrn ve errin, Allah teldan olduunu bilmek, 9- tikad bozuk olduu bilinmeyen Ehl-i kbleye kfir dememek. 10- Drt halifeyi dier sahabeden stn bilmek. (Miftah-l cennet) Demek ki Ehl-i snnet olmak iin bu on vasfa haiz olmak gerekiyor. Onlardan biri de devlete isyan etmemektir. Dier ilmihallerde olmamas bir eksikliktir. (Kfir olan devlete de isyan edilmez mi, kfir devlete isyan cihad deil mi?) diye soranlar da ok oluyor. Cihad, isyan ve apulculuk demek deildir. Ehl-i snnet limlerinin kitaplarnda yazl olan cihad, baka lkelerdeki dman olan kfirlerle, devlet olarak savamak demektir. Korsan gsteriler yapmak, cihad diye barmak cihad olmaz, fitne ve apulculuk olur. Dinimize zarar verir. ki hadis-i erifte buyuruldu ki: (Kyamet yaklatka, fitneler oalr. Gece balarken karanln artmas gibi olur. Sabah evinden mmin olarak kan ok kimse, akam kfir olarak dner. Akam mminken, gece imanlar gider. Byle zamanlarda, eve kapanmak fitneye karmaktan iyidir. Kenarda kalan, ileri atlandan iyidir. O gn oklarnz krn, silahlarnz brakn! Herkesi tatl dille, gler yzle karlayn!) [Ebu Davud] (Bozuk bir ii dzeltemediiniz zaman, sabredin! Allah tel onu dzeltir.) [Beyheki] Bu hadis-i erifler, kanunlara kar gelmeyi, ihtilal yapmay deil, meru yollardan nasihat verip sabretmeyi emretmektedir. Mslmanlar ihtilal yapmaz, ama zulme, hakszla da teslim olmaz. Meru yollardan hakkn arar. Hkmetin meru emirlerine uyulur. Hi kimsenin haram olan emirleri yaplmazsa da, isyan da edilmez. Fitne karlmaz. Zlimlere kar gelmemeli, onlarla tartmamal! Mesela, namaz klmamak en byk gnahlardandr. mir, mdr, kfir ve zlim olup, emri altnda olana (Namaz klma) derse, senin yannda klmam demeyi dnerek, peki demeli, nk fitne karmak, yani Mslmanlarn
355

www.dinimizislam.com

ezilmelerine sebep olmak haramdr. O zlimin yanndan ayrlnca, namaz hemen klmaldr. Kuvvete kar gelmek, devlete kar isyan etmek ahmaklktr. Kendini tehlikeye atmak olur. Bu ise, haramdr. Tarihte yle ahmaklar km ki, fitneye sebep olan yaz ve szlerinden dolay kendi kellelerini kaptrdklar gibi, on binlerce Mslmann kannn dklmesine sebep olmulardr. Kfirlerin Mslmanlara kar daha iddetli hareket etmelerine sebep olmulardr.

Hidayete sebep olmak


Sual: Avrupada yayoruz. Buradaki gayri Mslimlere Ehl-i snnet limlerinin yazdklar din kitaplarn hediye ediyoruz. Mslman olanlar da kyor. Kitap hediye ettiimizden dolay sevap oluyor mu? CEVAP Elbette olur. Emri maruf sevab alnr. Hele onlardan biri mslman olursa ayrca daha byk sevaba kavuulur. Bir hadis-i erif meali yledir: (Allah'a yemin ederim ki, Cenab- Hakkn senin araclnla bir tek kiiyi hidayete kavuturmas, en kymetli dnya malndan, krmz develere sahip olmaktan daha iyidir.) [Buhari, Mslim] Hi biri Mslman olmasa da, onlara kitap vermekle yine cihad sevab alnr. te yandan, Kitap vermek emri maruftur. Emri maruf sevab da, cihad sevabndan daha fazladr. Bir hadis-i erif meali yledir: (Btn ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda cihada verilen sevaba gre, deniz yannda bir damla su gibidir. Cihad sevab da, emr-i maruf ve nehy-i anil mnker [dinin emir ve yasaklarn herhangi bir ekilde yaymaya alma] sevab yannda, denize nispetle bir damla su gibidir.) [Deylemi] Tabii, yukarda cihad ve emri maruf sevaplarna ve bildirilen dier mjdelere kavumak doru yazlm din kitab vermekle olur. Mezhepsizlerin, mslman maskeli din dmanlarnn yazdklar kitaplar verenler, tam aksine byk vebal altna girmi olurlar. Doru din kitaplarndan lzumlu olanlar www.hakikatkitabevi.com adresinde vardr. Sual: Hidayete veya sapkla sebep olmann dindeki yeri nedir? CEVAP Hidayet, doru yolu gsterme, Allah telnn raz olduu yolda bulunma, cenab- Hakkn insann kalbinden her sknt ve darl karp, yerine rahatlk, genilik verip, kendi emir ve yasaklarna uymada tam bir kolaylk ihsan etmesi ve kulun rzasn kendi kaza ve kaderine tbi
356

www.dinimizislam.com

eylemesi demektir. htidann manas da hidayete erme demektir, yani Mslman olma, din olarak slamiyet'i seme. Bir kiiyi hidayete kavuturmak, Peygamberler dahil hi kimsenin elinde deildir. Allah tel Peygamber efendimizi, lemlere rahmet olarak gnderdii ve btn kinat onun iin yaratt halde hidayete erdirme yetkisini vermemitir. Hdi ve Mehdi, yani hidayet veren yalnz Allah teldr. nsanlar ise sadece hidayete sebep olurlar. Hadis-i eriflerde buyuruluyor ki: (Ben hakka davet edici ve Allah telnn emirlerini insanlara ulatrc bir peygamber olarak gnderildim. Hidayet benim elimde deildir. eytan da Allah telnn yasak kld eyleri ssl, cazip gsterir. Saptrmak da onun elinde deildir.) [.Adiy] (Allah tel buyurdu ki: Ey kullarm! Benim hidayet ettiklerim hari, hepiniz yanl yoldasnz. Benden hidayet isteyiniz ki, sizi doru yola eritireyim.) [Mslim] Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Sen sevdiini hidayete erdiremezsin. Allah tel dilediine hidayet verir ve hidayete girecek olanlar en iyi o bilir.) [Kasas 56] (Biz onlara gkten melekleri indirsek ve karlarnda lleri konutursak ve her istediklerini onlara versek, biz dilemedike yine iman etmezler.) [Enam 111] (Eer Rabbin dileseydi, yeryzndeki insanlarn hepsi iman ederdi. O halde inanmalar iin insanlar zorlayacak msn? Allahn izni olmadka, hi kimse, iman edemez.) [Yunus-99,100] (Allah, kime hidayet etmek isterse, onun gsn slamiyet iin geniletir. Dalalette brakmak istediinin gsn de, o derece dar ve sk bulundurur ki, oraya hakikatin girebilmesi, sahibinin ge kmas gibi mmkn deildir. Bylece, inanmayanlar kfr bataklnda brakr.) [Enam 125] ([Nuh aleyhisselam] Ben size nasihat etmek istesem bile, Allah dalalette kalmanz dilemi ise, size faydas olmaz.) [Hud 34] Kaza ve kadere inanmayan aklc mutezile frkas ile bunlarn izinde gidenler, bu yet-i kerimeler karsnda arp saptyorlar. Bir yet-i kerime meali yledir: (Kuran- kerimde bildirilen misaller, ounu kfre srkledii gibi, ounu da hidayete ulatrr.) [Bekara 26] H Allah tel kimseye zulmetmez. Mslman olmak isteyene mani olmaz. Dileyen Mslman olabilir. Kur'an- kerimde mealen buyuruldu ki:
357

www.dinimizislam.com

(Allah tel, kullarna zulmetmez, hakszlk etmez, onlar azaba srkleyen irkin ileridir. Bylece kendilerine zulm ediyorlar.) [Nahl 33] mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Allah telnn feyzleri, nimetleri, ihsanlar, yani iyilikleri, her an, insanlarn iyisine, ktsne, herkese gelmektedir. Rabbimiz, herkese mal, evlat, hidayet ve her iyilii, fark gzetmeden gndermektedir. Fark, bunlar kabulde, alabilmekte ve bazlarn da alamamak suretiyle, insanlardadr. Hidayete sebep olan Cennetliktir Hidayette olmak ve insanlar hidayete davetin nemi byktr. Emr-i maruf ve nehy-i mnker farzdr. Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (man edip iyi iler yapan, hakk ve sabr tavsiye edenler hari, insanlar zarardadr.) [Asr 2,3] (Sizin iinizde, insanlar hayra, [edille-i eriyyeye = drt delile uymaya] davet eden ve iyilii emredip ktlkten [Drt delile muhalefetten] men eden bir cemaat bulunsun. te Onlar, kurtulua erenlerdir.) [Al-i mran 104] Hadis-i eriflerde de buyuruluyor ki: (Tahsilsiz ilme, rehbersiz hidayete kavumak isteyen, bo eylerden yz evirsin!) [.Gazali] (badetlerini ihlas ile yapanlara mjdeler olsun! Bunlar hidayet yldzlardr.) [Ebu Nuaym] (mamlar [nderler] hadi ve mehdi olduu srece, insanlar dal ve mudil olsa da asla helak olmaz.) [Htib] (Hadi = doru yolu bulmu, hidayete ermi, Hidayet yolunu gsteren, mrid, Mehdi = hidayete vesile olan, hidayete getiren. Dl = sapk, mudil = saptran) (Esselam ala menittebeal hda = Hidayete uyana, hak yolda olana selam olsun.) [Nesai] (Ya rabbi, bizi hidayetten sonra, bakalarnn hidayetine vesile olanlardan eyle.) [Buhari] nsan yaratlta; hidayet ve dallet olmak zere iki tarafldr. Ona hidayeti tantmak iin bir rehbere veya bir stadn kitabna ihtiya vardr. Hidayet ok kymetli olduu gibi, hidayete sebep olmak da ok kymetlidir. Hadis-i eriflerde buyuruluyor ki: (Senin vastanla Allah telnn bir kiiye hidayet vermesi, senin iin zerine gnein doup batt her eyden daha hayrldr.) [Taberani] (Bir kfirin hidayetine sebep olmak, kzl develere malik olmaktan iyidir.) [Buhari, . Ahmed]
358

www.dinimizislam.com

(Bir insann hidayetine sebep olan [Onu ehl-i snnet yapan] muhakkak Cennete girer.) [Buhari] (Bir Mslman, arkadana, hidayetini arttracak veya onu tehlikeden kurtaracak hikmetli bir szden daha iyi bir hediye veremez.) [Ebu Yala] (Kim, hidayete [Ehl-i snnete] davet ederse, o yola girenlerin btn sevaplar ona da yazlr, dierlerinin ecrinden bir ey eksilmez. Kim de, sapkla davet ederse, o yola girenlerin gnahlar, ona da verilir, o kt yolda gidenlerin gnahndan da hibir ey eksilmez.) [Tirmizi] (Haktan btl veya hidayetten dalaleti red gayesi ile, ilim renmek iin yola kan kimse, krk yl ibadet eden bir abid gibi ecir alr.) [Deylemi] Ehl-i snnet limlerinin kitaplarn bakalarna vermek de, hidayete sebep olmak gibi sevaptr. Hatta kitab alan, o kitapla amel etmemi olsa, dalalette kalsa bile, kitab veren niyetine gre onu hidayete kavuturmu gibi sevap alr. nk hadis-i eriflerde buyuruluyor ki: (Hayrn yolunu gsteren onu ileyen gibidir.) [Ebu Davud, Tirmizi] (Emr-i maruf ve nehy-i mnker ederken len ehiddir.) [.Asakir] Srf iyi niyetle sevap kazanmak slam limleri, (Nice kk ameller vardr ki, niyetler onlar bytr, nice byk ameller vardr ki, niyetleri onlar kltr) buyuruyor. Eski mmetler zamannda ok ackan birisi, (u kum tepeleri buday olsa, btn fakirlere datrdm) diye dnr. Allah tel zamann Peygamberine yle vahyeder: (Ona de ki, Allah tel senin halis niyetini kabul etti, o kadar buday sadaka vermi gibi sana sevap yazd.) [hya] Hadis-i eriflerde buyuruluyor ki: (Kulun amelleri mhrl zarflarla Allaha arz edilir. Allah tel, u zarflar atn, nk bu amellerde benim rzam kastedilmedi. u amelleri de ona yazn buyurur. Melekler, Ya rabbi bu kul, o amellerin hibirisini ilemedi derler. Allah tel, Evet yapmad ama, yapmaya niyet etti. Yapm gibi sevaba kavutu buyurur.) [Dare Kutni] (Her kim ki iyi bir ii ilemeye niyet eder de onu yapmazsa, Allah tel onu tam bir iyilik olarak yazar. Niyet eder ve yaparsa, on mislinden yediyz misline kadar, hatta daha fazla bile yazar. Kt bir ie niyet edip, de, yapmayana tam bir hasene [iyilik] sevab, niyet edip yapana ise bir gnah olarak yazar.) [Buhari]

359

www.dinimizislam.com

(Savalmad halde bile Allah yolunda harp sahasnda durmak; gz ap yumuncaya kadar bile Allah telya isyan edilmeden yaplm altm senelik ibadetten efdaldir.) [.Neccar] (Evinden namaz klmak iin kan namazdadr. Namaza yetiemese de.) [Hakim] (Bir ite hazr olan, kalben memnun olmazsa, hazr olmam saylr. Bir ite bulunmad halde ona raz olan da, o ite bulunmu saylr.) [Ebu Ya'la] (En stn amel, iyi niyetli olmaktr.) [Hakim] (Niyeti gzel olan Mslman Cennete gider.) [Deylemi] (Allah telnn rzas gzetilmeden sevap kazanlmaz. Niyetsiz hibir amel olmaz.) [Deylemi] (Gece ibadete niyet edip yattktan sonra, sabaha kadar uyuyup kalana, niyeti sebebi ile gece ibadet etmi gibi sevap yazlr, uykusu da kendisine sadaka olur.) [Nesai, bni Mace] (Hediyenin en faziletlisi, hikmetli bir sz renip bakasna retmektir ki, bu da halis bir niyetle bir sene ibadet etmekten daha sevaptr.) [bni Asakir] (Allah teldan sdk ve ihlas ile ehidlik isteyen, yatanda lse de, ehid olur.) [Mslim] (ehidlerin ou, yatakta lenlerdir. Savata ldrlenin niyetini ancak Allah bilir.) [. Ahmed] (Amellerini yapmasa bile kavminin yaptn seven kyamette onlarla har olur.) [Hatib] (hlasla ehidlii arzu eden, ehid olmasa da, ehidlik sevabna kavuur.) [Mslim] (Allah tel meleklere buyurur ki: Kulum bir ktlk yapmak isterse, hemen yazmayn. O ii yaparsa bir ktlk yazn. Eer iyi bir ie niyetlenir de yapamaz ise, niyetini bir iyilik olarak yazn. Niyetini gerekletirir ise on iyilik yazn.) [Mslim] Resulullah efendimiz, (Gzel niyet, sahibini, gzel komu da, komusunu Cennete sokar) buyurunca, (Ya Resulallah, ama kendisi kt olsa da m?) diye soruldu. Cevaben Evet buyurdu. (Deylemi) (Gzel komu, ahlak gzel, itikad dzgn Mslman demektir.) En byk iyilik Sual: (Allah'n kullarna iyilik etmek en byk ibadettir) deniyor. Mesela nasl bir iyilik byk ibadet olur? CEVAP
360

www.dinimizislam.com

yiliin her eidi kymetli ise de, hiretini kazandran, Cennete gtren iyilik en kymetlisidir. Bunun iin limlerimiz, (Allah telnn en ok sevdii ey, onun kullarnn hidayete kavumasna sebep olmaktr) buyuruyor. Bu konudaki iki hadis-i erif meali de yledir: (Birinin hidayetine [imana gelmesine] sebep olan Cennete girer.) [Buhari] (Senin vastanla Allah telnn bir kiiye hidayet vermesi, senin iin, zerine gnein doup batt her eyden daha hayrldr.) [Taberani]

Hakk ve sabr tavsiye


Sual: Asr suresinde, (Asra yemin olsun, insan muhakkak zarardadr. Ancak, iman edip salih amel ileyenler, bir de hakk ve sabr tavsiye edenler, zararda deildir) deniyor. Buradaki hak ve sabrdan kast nedir? CEVAP nce unu bildirelim. mam- afi hazretleri buyuruyor ki: Kur'anda baka hibir sre nazil olmasayd ksa olan u Asr suresi bile insanlarn dnya ve hiret saadetlerini temine yeterdi. nk bu sre Kur'n- kermin btn ilimlerini iine alyor. Ebu Huzeyfe hazretleri bildiriyor ki: Eshab kiram birbirleriyle karlanca Asr suresini okumadan ve selam vermeden ayrlmazlard. (Taberani, Beyheki) Bu surede, insanlarn mutlaka hsrana [zarara] urayacaklar bildiriliyor, sonra da, iman edenler, salih amel ileyenler, hakk ve sabr tavsiye edenler istisna ediliyor. Yani nce imann nemi bildiriliyor. Doru imana sahip olmayan kurtulamaz. Doru iman Ehl-i snnet itikaddr. Sonra salih amel ileyenler buyuruluyor. Salih amel, Ehl-i snnet limlerinin bildirdii ekilde ibadet etmektir. Drt hak mezhepten birine uymaktr. Hak; dinimizin bildirdii hakikatler, yani slamiyetin tamamdr. Sabr; ibdet etmekte ve gnahtan kanmakta sebat sahibi olmaktr. Yani Allah telnn emirlerini yapmakta ve yasaklarndan kamakta sabrl olmaktr. Hakk ve sabr tavsiye; emr-i maruf ve nehy-i mnkerde bulunmak, bunlar yaparken gelecek skntlara, fakirlie, hastala ve her eit musibete sabretmektir.

361

www.dinimizislam.com

Yol levhas olmak


Sual: nsanlarla emr-i maruf iin tartyorum, hi birisine hakk kabul ettiremiyorum. Dediklerimi kolayca kabul ettirmenin bir yolu yok mudur? CEVAP Mnakaayla, tartmayla hi kimseye hak yolu kabul ettiremeyiz. Hidayete kavuturan Allah teldr. Bizim yapacamz ey, doru yazlm bir din kitabn vermektir. O byk limlerin mbarek szleriyle hakk kabul etmezse, bizim szmz nasl kabul eder? Biz, yol gsteren trafik levhas gibi olmalyz, byklerin szlerini yani kitaplarn, kendi szmze tercih etmeliyiz. Sadece doru kitaplar gstermeli, gerisine karmamalyz. zin verilen talebe Sual: Eskiden, slamiyeti yaymak iin izin verilen talebenin, evliya olmas gerekir miydi? CEVAP Hayr. mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Sevdiklerimizden birine, talebeyi yetitirmek iin, izin vermekten maksat, imann gevedii, ok kimselerin yoldan kt, din bilgilerinin unutulduu, bu frtnal zamanda, Mslman evlatlarna Allah yolunu gstermesi, kendisinin de, talebesi ile urarken, onlarla birlikte, ilerlemesi iindir. Bu incelii iyi anlamal ve mrde geri kalan birka gnlk frsatta, alarak, talebe ile birlikte, nimete kavumaldr. Yoksa, bu izni, byklk ve olgunluk alameti sanp, maksattan mahrum kalmamaldr. (1/217) Kitap vermek Sual: Bidat yolda olan arkadama, yanl yolda olduunu anlatmak gerekir mi? CEVAP Ona senin yolun yanl demek, krgnla, dmanla sebep olabilir. Kendisine uygun bir kitap, mesela Faideli Bilgiler kitab verilebilir. Gnmzde emr-i maruf yapmann en iyi ve en kolay yolu, doru bir kitap vermektir. Nasibi var ise, okur renir. Nasibi yoksa, biz yine kitap verdiimiz iin sevab kazanrz. Delil ile ispat etmek Sual: rendiklerimizi, bir kimseye anlatacak olsak, o da, kabul etmezse, ispat iin delillerini teker teker gstermek gerekmez mi? CEVAP Delil ile bir kimseyi ikna etmek imkansz gibidir. Tartmak da, kesinlikle caiz deildir. Tartma, dostluu giderir, dmanl arttrr. 362

www.dinimizislam.com

Dinimizin bildirdii gzel ahlak ile sslenmeli, hl ve hareketlerimiz ile rnek olmaya almalyz. (Lisan-i hl, lisan- kalden entaktr) sz mehurdur. Yani, insann hl ve hareketi, sznden daha tesirli olur. Mslmanlarn gzel hllerine bakp, doru yolu bulanlar olmutur. Bir kiiyi hidayete kavuturmak, hi kimsenin elinde deildir. Hidayeti veren yalnz Allah teldr. nsanlar ise, sadece hidayete sebep olurlar. Kendi szmz yerine byklerin szn tercih etmeliyiz. Yani slam limlerinin yazd kitaplar tavsiye etmeliyiz. Faydalanacan tahmin ettiimiz kimselere, uygun bir kitap, mesela slam Ahlak veya Herkese Lazm Olan man kitabn hediye etmek, bu sebebe yapmak olur ve ok sevab olur. Hizmet ve fitne Sual: Fitneye sebep olmayalm diye, kimseye bir ey anlatmamak m gerekir? CEVAP Bu zamanda en byk hizmet, fitneye sebep olmadan yaplandr. Yani, mmkn olduu kadar kimseye karmamal, kimse ile tartmamal. Zamann ve lkenin artlarna, kanunlara uygun hareket etmeli. Kuran- kerimde ve hadis-i eriflerde fitneye sebep olmann ktl aka bildirilmi ve fitneden uzak durmak emredilmitir. Bunun iin en iyi emr-i maruf, uygun bir din kitabn bir din kardeine vermektir. Temelsiz bina olmaz Sual: Bidat ehli olan yazarlarn kitaplarn okuyan arkadalarm var. Bunlara, o yazarlarn hatalarn tek tek gstersem, onlar kolayca ikna etmi olmaz mym? CEVAP Hayr, gsterseniz de deien bir ey olmaz. Mesela, bu yazar gayrimslimlerin de, Cennete gidebileceini sylyor deseniz, altyaps yoksa, (Sen ondan iyi mi biliyorsun, o diyorsa elbette Cennete gider) diyebilir. Bir yet-i kerime meali yledir: (slamiyetten baka bir din arayan, iyi bilsin ki, [bulaca] o din asla kabul edilmez ve o, ahirette en byk zarara urar.) [Al-i mran 85] Bir hadis-i erif meali de yledir: (Bana inanmayan Yahudi ve Hristiyan, mutlaka Cehenneme girecektir.) [Hakim] Ayn ekilde, bu yazar Hazret-i Osmana dil uzatyor deseniz, o diyorsa bir bildii vardr diye cevap verebilir. nce Hazret-i Osman tanmas gerekir. ki hadis-i erif meali:
363

www.dinimizislam.com

(Osman Cennettedir.) [Tirmizi, bni Mace, Taberani, . Asakir, Beyheki, Dare Kutni, Hkim, Ebu Nuaym, bni Said] (u drt kiinin sevgisi bir mnafn kalbinde toplanmaz. Ebu Bekir, mer, Osman ve Ali.) [bni Asakir] Bunlar bilmeyen kimse, sizin sznzle o yazarn hatalarn kabul etmez. Ehl-i snnet limlerinin kitaplarnda, uydurma hadis olmayacan da bilmedii iin, hadis-i eriflere uydurma diyebilir. Hatt daha ok dman olup, Hazret-i Osmana kar, okuduu yazar savunmaya balayabilir. Yani, nce altyap gerekir. Temel olmadan, zerine salam bina yaplamaz. Bunun iin, o tr yazarlarn, fanatik okuyucularna, delil gstermenin faydas olmaz. Tartmaya sebep olmayacaksa, uygun bir kitap verilebilir. Nasibi varsa gerei grr. Kar cinsle chat Sual: Dinimizi anlatmak iin, kar cinsten biri ile arkadalk kurmak ve onunla chat yapmak caiz midir? CEVAP Hayr, caiz olmaz. Yasak edilenden saknmak, emri yapmaktan nce gelir. Mesela, stnde, namaza mani olacak kadar ok necaset bulunan kimse, avret yerini amadan veya baka bir sebeple temizlemesi mmkn deilse, baka elbisesi de yoksa, o haliyle klar, plak klmaz. Hatta temizleme imkan olsa; ama yannda yabanclar varsa, temizlemeden namazn klar. nk bakalarnn yannda avret yerini amak yasak, necaseti temizlemek ise emirdir. Emir ile yasak bir araya gelince, nce yasaktan saknlr. Yani avret yeri almaz. Bir emri yapmak, bir haram ilemeye sebep olursa, haram ilememek iin, o emir terk edilir. Bunun gibi, gayrimslim bir kadn, (Benimle gnah ilersen Mslman olacam) dese, onun Mslman olmasn salamak iin bu gnahlar ilemek de, kesinlikle caiz olmaz. Hacca gitmesi farz olan bir kadn, yannda mahremi yoksa, farz yapmak iin hacca gitmesi haram olur. Kar cinse, gnah ileyerek emr-i maruf yaplmaz. Niyetinin iyi olmas onu kurtarmaz. Uygun bir yol ile, dini bir kitap hediye etmek yeter. Forumlara yaz gndermek Sual: nternetteki forumlara veya bakalarna ait mail gruplarna, dini yaz gndermek uygun olur mu? CEVAP Forumlarda ve mail gruplarnda her trl insan, mesela bidat ehli veya baka fanatik kimseler bulunabilir. Tartmaya sebep olabilecek ilerden uzak durmal, bunun yerine tandmz kimselere, uygun dini site ve mail
364

www.dinimizislam.com

gruplarn tavsiye etmelidir. Sitemiz www.dinimizislam.com adresinde, her trl dini bilgi mevcuttur. Sorulara verilen cevaplar, mail grubunun yelerine de gnderilmektedir. Hl szden etkilidir Sual: Emr-i maruf yapmak farzdr. Kimin hatasn sylesek, tepki veriyor, sana ne der gibi bizi tersliyor. Bu farz yapmama sorumluluundan, nasl kurtulabiliriz? CEVAP Emr-i maruf, farz- ayn deil, farz- kifayedir. Kendimiz, dinimizin bildirdii ekilde emr-i maruf yapamyorsak, emr-i maruf yapanlara herhangi bir ekilde yardm etmelidir. Mesela, uygun bir din kitabn alp bakasna vermek, emr-i maruf olur. Hibir yardm yapamayan, dua ile yardm etmeye almaldr. Bir baka husus, ona buna nasihat vermeye almaktan ok, kendimize emr-i maruf yapmalyz. Kendi hatamz grp, dzeltmeye almalyz. Dinimizin bildirdii gzel ahlak ile sslenmeli, hl ve hareketlerimizle rnek olmaya almalyz. (Lisan-i hl, lisan- kalden entaktr) sz mehurdur. Yani, insann hl ve hareketi, sznden daha tesirli olur. Mslmanlarn gzel hllerine bakp, doru yolu bulanlar oktur. Drt trl sevab Sual: Ehl-i snnet limlerinin kitaplarn yayan da, sevaba kavuur mu? CEVAP Evet drt trl sevaba kavutuu bildirilmitir: 1- Emr-i maruf, nehy-i mnker sevab. 2- Gaza yani cihad sevab. 3- lim retmek sevab. 4- nsanlar sevindirmek ve onlarn kalblerine srur vermek sevab. Yeni site amak Sual: Muteber kaynaklardan hazrlamak artyla, Ehl-i snnete uygun, yeni bir internet sitesi amak uygun olur mu? Yoksa mevcut muteber sitelere giden yolu tkam m oluruz? Rakip mi olmu oluruz? CEVAP Rakip olmaz, destekleyici olur. ok iyi olur. Kendi grmz yazmazsak kitaplardan aynen alrsak, trafikteki yol iaretleri gibi gidilecek istikameti gsterirsek, hizmet olur. Ne kadar ok site olursa, o kadar iyi olur. Her siteyi farkl kiiler ziyaret edebilir. Doruyu bulma ihtimali oalr. mkn olanlar, yeni site amaldr; fakat fitneye de ok dikkat etmelidir. Kitaplardaki her bilgiyi aynen yazmak fitneye sebep olabilir. Zamann ve
365

www.dinimizislam.com

insanlarn artlarn da gz nnde bulundurmaldr. Bunun iin de, hazrlad siteyi nce gvendii bir kimseye kontrol ettirmelidir. hir zamanda, en kymetli hizmet, fitneye sebep olmadan yaplandr. Kitap hediye etmek ve satmak Sual: Ehl-i snnet limlerinin kitaplarn satmak, hediye etmekten daha m iyi olur? CEVAP Hayr, satmak daha iyidir diye bir ey yoktur. Din kitaplarn, stne kr koyarak satmak zaten caiz olmaz; ancak maliyetini ve satarken yapaca masraflar karlayacak kadar czi bir kr koyabilir. Maliyetinden daha dk fiyata, zararna yani ok ucuza bile satlsa, satn alan kimse, hi olmazsa para verdim diyerek kitab okuyabilir. Bedava alnca kymeti pek bilinmeyebilir. Bu bakmlardan, hediye etmek yerine ucuza satmak daha iyi olabilir; fakat hediye etme imkan olunca da, satmak daha iyi diye dnmeden hediye etmeli, bu sevabdan mahrum kalmamal. Hediye edilse de, krsz veya ok dk krla satlsa da, bu kitaplarn datlmasna sebep olmak ok sevabdr. Hangisinin daha uygun olaca, o anki duruma gre deiebilir. Emr-i maruf yaparken Sual: Emr-i maruf iin dini yazlar forumlarda yaynlyor, maille de herkese gnderiyorum. Gazetede, televizyonda, dine aykr bir ey grsem, hemen arayp, gerekli ikaz yapyorum. Camide, bidat ileyenleri ikaz ediyorum. Bakalar tepkiyle karlanyorsa da bana tepki gelmiyor. Bu ekilde emr-i marufa devam etmem uygun olur mu? CEVAP Tepkiyle karlamamak imknszdr. Ya grmemilerdir veya nem vermemilerdir. Bu kadar muhalif insan var. Bugn tepki gsterilmemise yarn gsterilebilir. Baka sitelerde mail gruplarnda, bunlara kar cevap yazlp bidatin ve btln yaylmasna sebep olmamalyz. Biz sadece uygun grdklerimize kitap vermeliyiz, uygun dini siteleri tavsiye etmeliyiz. Trafik levhas gibi sadece yol gstermeliyiz. Mctehid gibi, grlerimizi ictihad olarak, senet olarak gstermemeliyiz. Mctehidler jeneratr gibidir. Biz jeneratr gibi retken deil, kablo gibi iletken olmalyz. Yani mctehidlerden geleni aynen nakletmeli, ekleme karma yapmamalyz. Abdlgani Nablusi hazretleri buyuruyor ki: Emr-i maruf ve nehy-i mnkeri elle yani g kullanarak yapmak hkmete; dille, sz ve yaz ile [kitaplarda ve dier yayn vastalarnda] yapmak din adamlarna, limlere, kalble yapmak [emr-i maruf yapanlara, dua ederek ve maddi yardmda bulunmak] ise her Mslmana farzdr.
366

www.dinimizislam.com

Kendinin ve Mslmanlarn dinine veya dnyasna zarar gelecek ileri brakmak vacib olur. (Hadika) Kadzade Ahmed Efendi de buyuruyor ki: Etkili olacaksa, emr-i marufu yapmak vacib, fitneye sebep olacaksa terk etmek vacib olur. (Birgivi erhi) Tartmann zarar Sual: Arkadalarla baz dini konularda tartmaya girdik. Daha nce bildirdiim konularda delil olacak belgeler gnderir misiniz? CEVAP Ben 70 yandaym, bu kadar zaman iinde bir kiiyi delille ikna edemedim. Hidayete kavuturan Allah teldr. Yani bu bir nasip meselesidir. Tartma, dostlarn dostluunu azaltr, dmann ise dmanln artrr. Emr-i maruf iin en uygunu, slam Ahlak gibi bir kitap vermektir. Byklerin szyle yola gelmeyen kimse, bizim szmzle nasl yola gelir ki? Tartmay, delil gstermeyi brakp, sadece kitap vermeli ve gerisine karmamaldr. Tartmaya sebep olmayacak olsa bile, hatrmzda yanl kalm olabilir veya yanl nakledebiliriz. Doru bile nakletsek, bizim sylediimizi kabul etmek, kardakinin nefsine ar gelebilir; ama kitaptan kendisi okursa, nasibi de varsa, kabul etmesi daha kolay olur; nk evliya zatlarn szlerinde rabbn tesir olur. Paylam siteleri Sual: Baz arkadalar, Facebook gibi paylam sitelerine iyi niyetle ye olup, (Dinimize hizmet iin, bu sitelere slamiyeti anlatan yazlar koyuyoruz) diyorlar. Bunun sakncalar var mdr? CEVAP yle sitelerde, dine ve kanuna aykr olan birok sayfalar, yaz ve videolar olabiliyor. Yani oralara ye olmak, birok bakmdan uygun deildir. Dine hizmet etmek isteyenlerin, uygun kitaplar ve siteleri uygun grd arkadalarna tavsiye etmeleri, byle kitap ve sitelerden yaz alp kendi grubundaki uygun arkadalara gndermeleri yeterlidir. Sylediimiz mutlaka doru olmal, ama herkese her doru sylenmez. Uygunsuz kimselere gnderilirse, fitneye sebep olunabilir. Din bykleri, (Bu zamanda en kymetli hizmet, fitneye sebep olmamaktr) buyuruyor. Hizmet ediyorum sanarak, bilmeden fitneye sebep olmamaldr.

Emr-i maruf ve cihad


Sual: Emr-i maruf, cihad demek midir? Cihadsa artlar nelerdir? CEVAP 367

www.dinimizislam.com

Evet, cihaddr. slam Ahlak kitabnda deniyor ki: Bu cihad ikiye ayrlr: 1- Kfirlere slamiyeti tantmak, onlar kfr felaketinden kurtarmak, 2- Mslmanlara dinlerini, ilmihallerini retmek, onlarn haram ilemelerine mani olmak. Bunlarn her ikisi de, trl yaplr: Birincisi: Bedenle yaplr. Bunu yalnz devlet yapar. Devletin izni olmadan ahslarn saldrmas caiz deildir, ekyalk olur. kincisi: Her trl yayn organlaryla slamiyeti yaymak, duyurmaktr. Bu cihad, ancak slam limleri yapar veya bunlarn kitaplarn yaymak suretiyle yaplr. Asrmzda slamiyete kar olanlar, misyonerler, masonlar, komnistler ve mezhepsizler, her trl yaynlarla slamiyete saldryorlar. Yalanlarla, iftiralarla insanlar aldatarak, slam dinini yok etmeye alyorlar. Bunlar, milyonlar sarf ederek, basn yoluyla, kitaplar, dergiler karyor, internet siteleri kuruyor, radyo ve televizyonlarla bozuk inanlarn yayyorlar. slamiyeti dnyaya yanl olarak tanttklar gibi, bir yandan da, Ehl-i snnet olan hakiki Mslmanlar aldatarak slamiyeti ierden ykmaya alyorlar. Mslman olmak isteyen yabanclar, bu propagandalar karsnda ne yapacaklarn arp, ya Mslman olmaktan vazgeiyor yahut yanl, bozuk bir yola girerek, Mslman olduklarn sanyorlar. slamn i ve d dmanlarnn ykc, aldatc propagandalarna kar Ehl-i snnet limlerinin yolu olan hakiki Mslmanl, yani Muhammed aleyhisselamn ve Eshab- kiramn yolunu, medya yoluyla btn dnyaya yaymak, gnmzn en kymetli cihaddr. ncs: Dua yoluyla yaplan cihaddr. Btn Mslmanlarn bu cihad yapmalar farz- ayndr. Bunu yapmamak, byk gnah olur. Bu cihad, cihadn birinci ve ikinci ksmlarn yapanlara dua etmekle olur. Bu trl cihad, Allah telnn yardmna gvenerek ve dinine uyarak yapanlara, Allah tel muhakkak yardm eder. Bunun iin almadan, birbirimizi sevmeden, oturduumuz yerde yaplan dualar Allah tel kabul etmez. Duann kabul olmas iin, nce sebeplerine yapmak gerekir. Ehl-i snnet limlerinin kitaplarn yayan vakflara, kurululara yardm etmek, malla cihad olur. Bedenle ve parayla cihad edenlere, Allah tel Cenneti sz vermitir. (Mftiy-yi mcahid) mam- Rabbani hazretleri de buyuruyor ki: slamiyetin emirlerini bildirip yaymak iin, keramet sahibi olmak gerekmez. Herkesin bilgisi ve gc nispetinde almas arttr. mknm
368

www.dinimizislam.com

yoktu diyerek, bahane ileri srmek, kyamette insan azaptan kurtarmaz. (Mektubat- Rabbani)

Yanl konuanlar tenkit etmek


Sual: Cbbeli hoca; Vehhabilik, mutezile gibi sapk mezheplerin yannda, bni Teymiyye, M. Abduh, Ali eriati, M. slamolu, Y. N. ztrk, Z. Beyaz, A. Oktar, A. R. Demircan, H. Karaman, A. Bula gibi yazarlar da tenkit ediyor. Tenkitlerinde, kiminin Cehennem ebedi deil dediini, kiminin mason Abduhu vdn, kiminin kendisini Mehdi sandn, kiminin mezhepsizliini ilan ettiini, kiminin kaderi, kabir azabn ve efaati inkr ettiini, kiminin Hristiyanlar Cennete sokmaya altn, kiminin de, Kuran- kerimdeki baz yetlerin tarihsel dediini bildiriyor. Bu tenkitleri yerinde midir? CEVAP Dine aykr konuan kimseleri tenkit etmek, elbette yerindedir. Tenkit etmezse, o zaman su ilemi olur. ki hadis-i erif meali yledir: (Ortalk kart, yalanlar yazld, detlerin ibadetlere kartrld ve Eshabma dil uzatld zaman, doruyu bilenler herkese bildirsin! Allah telnn, meleklerin ve btn insanlarn laneti, doruyu bilip de, gc yettii halde bildirmeyene olsun!) [Deylemi] (Bidatler yaylp, sonra gelenler, ncekilere lanet ettii zaman, doruyu bilenler herkese sylesin! Sylemeyip gizleyen, Allahn indirdii Kuran gizlemi olur.) [. Asakir] Cbbeli hoca, bu hadis-i eriflerin gereini yerine getirmeye alyor. Kendisini tebrik ediyor, Allah tel yardmcs olsun diyoruz. Ayn konularn bir ksmna ksaca dokunalm: 1- Hazret-i Mehdi gelmemitir. Hi kimse kendinin veya hocasnn Mehdi olduunu syleyemez; nk Mehdinin birok alametleri vardr. Bu alametler gnmzdeki insanlarda yoktur. Hazret-i Mehdinin ad Muhammed, babasnn ad Abdullah ve kendisi seyyid olacaktr. Gkten bir melek, (Bu Mehdidir) diyecei hadis-i erifle sabittir. Daha baka alametleri de vardr. Bu vasflar tayan hi kimse gelmedi. 2- bni Teymiyye gibi cehennem ebedi deil denmesi Kuran- kerime aykrdr. Birok yet-i kerimede cennet ve cehennemin ebedi olduu bildiriliyor. (Bekara 25, Al-i mran 116, Maide 85, Enam 128, Tevbe 68, Hud 107)
369

www.dinimizislam.com

3- mann alt esasndan biri kadere imandr. Kaderi inkr eden kfir olur. Kader hakknda birok yet-i kerime vardr. kisinin meali yledir: (Yaptklar kk byk her ey, satr satr kitaplarda yazld.) [Kamer 52, 53] (Biz, her eyi kaderle yarattk.) [Kamer 49] ki hadis-i erif meali de yledir: (Kaderi inkr edene, btn peygamberler lanet eder.) [Taberani] (Kadere, hayra ve erre inanmayan iman etmi saylmaz.) [Tirmizi] 4- Kabir azabn inkr eden Ehl-i snnetten kar. Bir hadis-i erif meali yledir: (Kabir azab haktr.) [Buhari] mam- azam hazretleri buyurdu ki: Kur'an- kerimde (Onlar, sabah akam atee sokulurlar. Kyametin kopaca gnde, Firavun hanedann azabn en etinine sokun! denilecek) buyuruldu. (Mmin 46) [Sabah akam grecekleri azap, Kyametten ncedir. yetin devamnda onlarn iddetli azaba sokulaca bildiriliyor. Birincisi kabir azab, ikincisi ise cehennem azabdr. (El-Kavl-l fasl)] mam- Gazali hazretleri de, (Bu yet kabir azabn gsteriyor) buyurdu. (hya) mam- Syuti hazretleri, kabir azab ile ilgili erhussudur isminde mstakil bir eser yazmtr. Buhari ve Mslim ve dier hadis kitaplarndaki kabir azabyla ilgili hadis-i erifleri nakletmitir. Her hadis kitabnda kabir azab bildirilmektedir. Kabir azabn inkr eden, btn hadis kitaplarn inkr etmi olur. Ehl-i snnetin dnda kalr. 5- efaati inkr eden de Ehl-i snnet olamaz. efaatle ilgili birka yet-i kerime meali: (O gn, kimse efaat edemez. Ancak Rahman olan Allahn izin verdii ve sznden holand kimse efaat eder.) [Taha 109] (Rahman olan Allahn nezdinde sz ve izin alanlardan bakas efaat edemez.) [Meryem 87] (Bu iki yette, Allah telnn izin verdikleri efaat edecek, bakalar edemez diyor.) (Allah brakp da, tapt putlar efaat edemez. Ancak hak dine inanp ona ahitlik eden kimseler efaat eder.) [Zuhruf 86] (Putlar elbette efaat edemez. Ama hak yoldakilerin efaat edecei bu yette de aka bildiriliyor.) (Allahn izni olmadan kim efaat edebilir?) [Bekara 255] (Bu yet de Allahn izniyle efaat edileceini gsteriyor.) (Btn efaatler Allahn iznine baldr.) [Zmer 44] (Demek ki ok efaat edecekler vardr ki, hepsi de Allah telnn iznine baldr.)
370

www.dinimizislam.com

efaatin hak olduunu bildiren ok hadis-i erif var bir tanesi yledir: (manla len gnahkrlara efaat edeceim.) [Buhari, Mslim] Btn mfessirler, muhaddisler ve fakihler gibi, drt mezhep imam da efaatin hak olduunu bildirmilerdir. Btn limlerin en by olan mam- azam hazretleri, (Peygamberler, limler ve salihler, gnahkrlara efaat edecektir) buyurdu. (Fkh- ekber) 6- Ehl-i kitab olan Yahudi ve Hristiyanlarn cennete gideceini sylemek Kuran- kerime de hadis-i eriflere de aykrdr. Bir yet-i kerime meali: (Elbette, ehl-i kitab [Yahudi ve Hristiyan] veya mrik olan btn kfirler cehennem ateindedir, orada ebedi kalrlar.) [Beyyine 6] Bir hadis-i erif meali de yledir: (Beni duyup da iman etmeyen Yahudi ve Hristiyan elbette Cehenneme girecektir.) [Hkim] 7- Kuran- kerime tarihsel diyen, hkm kalmad diyen, Ehl-i snnetten kmakla kalmaz, kfir olur. Bir yet-i kerime meali: (Bugn, dininizi ikmal ettim. Size olan nimetlerimi tamamladm ve sizin iin din olarak slam setim, beendim, raz oldum.) [Maide 3] slamiyetten baka din aramak kfirliktir. Allah bakasn kabul etmez. Bir yet-i kerime meali: (slamdan baka din arayan, bilsin ki, o din asla kabul edilmez.) [Al-i mran 85] Bidat ehlini tenkit etmek Sual: Cbbeli Ahmet hoca, mezhepsizleri, dinde reformcular, kendini veya hocasn Mehdi sayanlar, (Yahudiler ve Hristiyanlar da Cennete gidecek) diyenleri tenkit ediyor. Ayrca bir konumasnda, Rusyada bir Hristiyann, bir hocaya Mslman olduunu syleyince, o hocann, (Hristiyanlar da Cennete gideceine gre, Mslman olmana gerek yok) dediini, hatta yazar Ali Erende bu kimsenin telefon numarasnn olduu, isteyenlerin arayp sorabileceini de syledi. Cbbeli hocann byle eyler anlatmas ve bidat ehli sapklarn yanl grlerini aa karmas, tasvip edilir mi? CEVAP Elbette tasvip edilir. Herkesin gc nispetinde, emr-i maruf ve nehy-i mnker yapmas gerekir. Cbbeli hocann bu konularda anlattklar dorudur.

371

www.dinimizislam.com

Doruya doru demek


Sual: nl fitnecileri, birka doru ey syledi diye savunmak uygun mudur? CEVAP Bir kimsenin doru szn tasdik etmek, her dediini tasdik etmek anlamna gelmez. Hak sz tasdik edilir, btl sz reddedilir. Ehl-i snnet limlerinin kitaplarnda, bunun rnekleri oktur. Birkan bildirelim: 1- Yusuf Kardavi, kitaplarnda, drt mezhebin fkh bilgilerini birbirlerine kartrdn, tek bir mezhebi taklit etmenin uygun olmadn [yani mezhepsizlii] savunuyor. Bylece, Ehl-i snnet limlerinin yolundan ayrlyor. Bundan dolay, yazlar senet olamazsa da, sakalla ilgili hadis-i erifi Ehl-i snnete uygun aklamtr. Bunun iin, Kardavinin sakal hakkndaki yazs, Hanefi mezhebinin reyini aklad iin, vesika olarak alnmas uygun grld. (S. Ebediyye) 2- Zemaheri, Ehl-i snnet deil, mutezile mezhebindeydi; ancak Zemaheri, Kuran- kerimin mucize olduunu anlatmakta; esas, senet olan belagat ilminin limlerinin en yksek derecesinde olduundan, Ehl-i snnetin tefsir limleri, Kuran- kerimin belagatini anlatan ksmlar, onun tefsirinden almlardr. (S. Abdlhakim Arvasi - S. Ebediyye) 3- bni Teymiyyeyi slm limleri iddetle tenkit ettikleri halde, iilere reddiyesini tasvip edip, yle demilerdir: bni Teymiyye, (Minhac-s-snne) kitabnda, ii limlerinden bnil Mutahhirin (Minhac-l-kerame) kitabn, kuvvetli vesikalarla rtmektedir. Yine bni Teymiyye, (Fedail-i Ebi Bekr ve mer) kitabnda, Eshab- kiramn stnlklerini, kuvvetli delillerle aklamaktadr. (E. Kiram kitab) slam limleri, kfirlerin bile dinimizi ven szlerini nakletmilerdir. Bu, kfirleri vmek demek deildir. Bunlardan birka yledir: 1- Hatip, Peygamber, kanun koyucu, cengver, yeni iman esaslar koyan, byk bir slam devleti ve medeniyeti kuran byk insan; ite Muhammed [aleyhisselam] budur. nsanlarn, bykl lmek iin kullandklar btn mikyaslarla llsn. Acaba Ondan daha byk bir kimse var mdr? Olamaz. (Lamartine) 2- Mslmanlar, en azametli ve muzaffer gnlerinde bile, mutaassp olmamtr. slamiyet, dnyay yaratana ve Onun eserine hayran olmay emretmektedir. Bat, korkun bir karanlk iindeyken, Douda parlayan gz kamatrc slam yldz, azap eken dnyaya k, bar ve rahatlk vermitir. (Gandhi) 372

www.dinimizislam.com

3- Kuranda yazl olan esaslarn doruluuna inanyorum. Bunlar, insanlar bahtiyarla gtrecektir. (Napolon)

Kadnn cihad
Sual: Salarn ap mahremsiz Amerikadaki kiliseye giden bir kadn, (Biz cihad iin, dine hizmet iin salarmz ayoruz. Uzak da olsa mahremsiz yola kmamz ve salarmz amamz gnah olmaz) diyor. Gnah olmaz demekle kfre girmi olmuyor mu? CEVAP Harama helal demek, elbette kfr olur. Savamak, cihad etmek erkein grevidir. Kadna farz deildir. Kadnn cihad, evinde oturup kocasyla iyi geinmektir. Bir hadis-i erif meali yle: (Kadnn cihad, kocasyla iyi geinmektir.) [Taberani] Kadnn zaruretsiz ban amas byk gnahtr. Sadece gen kadnlara deil, yal kadnlara, ninelere de salarn amas, kollarn, gerdann yabanclara gstermesi gnahtr. Bir yet-i kerime meali yledir: (Evlenme arzusu kalmayan [hayzdan, nifastan kesilmi, ocuk olma durumu kalmayan] ihtiyar kadnlarn ziynetlerini gstermemek artyla, da giydikleri [manto gibi] elbiselerini karmalarnda bir vebal yoktur; ama saknmalar [mantolarn giymeleri] daha iyi olur.) [Nur 60] Mminlerin anneleri iin bile, (Siz dier kadnlar gibi deilsiniz, [yabanclarla] yumuak konumayn, kalbinde fesat bulunanlar, kt mide kaplr. Evlerinizde oturun, eski cahiliye kadnlar gibi alp salmayn) buyuruluyor. (Ahzab 32-33) kincisi, dinimizde bir l vardr. Farzla haram akrsa, haram ilememek iin farz, duruma gre tehir veya terk edilir; nk haramdan kamak, farz yapmaktan nce gelir. Bir hadis-i erifte, (ok az bir gnahtan kanmak, btn cin ve insanlarn ibadetleri toplamndan daha iyidir) buyuruluyor. Her gnah, Allah telya isyan olduundan, byktr; fakat bazs, bazsna gre kk grnr. Bir kk gnah yapmamak btn cihann nafile ibadetlerinden daha sevabdr, nk nafile ibadet yapmak farz deildir. Gnahlardan kanmaksa farzdr. (Ryad-unnashin) Haramdan kamann sevab, farzlar yapmann sevabndan daha fazladr. Haram ileyerek farz yaplmaz. (slam Ahlak) Birka rnek verelim: 1- Avret yerini amadan necaseti temizlemek mmkn olmazsa, namaz, yle klar. nk temizlemek emirdir. Amak yasaktr. Gnahtan kurtulmak nce gelir. (bni Abidin istinca bahsi) 373

www.dinimizislam.com

2- Zengin olan bir kadnn, hacca gitmesi farzdr. Hacca yalnz gitmesiyse haramdr. Mahremi bulunmad mddete, haram ileyerek, yalnz bana hacca gidemez. Bir hadis-i erif meali yledir: (Kadn, yannda bir mahremi olmadan hacca gidemez!) [Bezzar] Bunun gibi farz olan tavaf yapabilmek iin erkeklere dokunarak, haram ileyerek tavaf yapamaz. Kalabalk olmad zamanlarda tavaf eder. (S. Ebediyye) Farz olan hacca gidemeyen, nasl olur da cihad ediyorum diye Amerikaya mahremsiz gidebilir? Hele salarn amas ise daha byk gnahtr. Amerikaya gitmek farz olsa bile, haram ileyerek gidilmez. 3- Bir gayrimslimin Mslman olmasna sebep olmak ok byk sevabdr. Kfir bir kz, Benimle dans edersen mslman olurum dese, mslmann, iyi niyetle onunla dans etmesi veya baka gnah ilemesi caiz olmaz. Kz gerekten Mslman olsa bile, kzla gnah ilemesi caiz olmaz. (Ameller niyete gredir) hadis-i erifi, taat ve mubahlara niyete gre sevap verileceini bildirmektedir. Gnahlar, ne kadar iyi niyetle ilense de, gnah olmaktan kmaz. (S. Ebediyye) Gnah ileyerek Sual: S. Ebediyyede, (Kzlardan ebe, jinekolog yetitirmeli. Kadnlar, kadn doktora gstermeli) deniyor. Kadnlarn erkeklere muayene olup, gnah ilemelerine engel olmak iin, her ne kadar eitli gnahlar ileyerek eitimini srdrecek olsa da, kzmn doktor olmasnda bir saknca var mdr? CEVAP Doktor olmak kymetlidir, ne sakncas olur ki? Kadn erkek ayrm yapmadan herkesin okuyup bilgi sahibi olmas byk fazilettir. Fakat erkein de, kadnn da, okurken, hatt ibadet ederken, gnah ilemesi caiz olmaz. Mesela zengin bir kadnn, farz olan hacca mahremsiz gitmesi caiz olmaz, haram olur. Kadn, tesettre riayet edemezse veya daha baka gnah ilemek zorunda kalrsa, byle gnah ileyerek almas, hatt ilim renmesi ok yanl olur. Baka kadnlar gnahtan kurtarmak niyetiyle kendisinin gnah ilemesi asla caiz olmaz. (Kzlardan ebe, jinekolog yetitirmeli) demek, gnah ilemelerine sebep olmadan bu ileri yapmal demektir.

Dinin emrini bildirmek


Sual: (unu yapan kfir olur, namaz klmamak byk gnahtr, klmayann duas kabul olmaz) gibi eyler syleniyor. Kimin kfir 374

www.dinimizislam.com

olacan, kimin duasn kabul edeceini sadece Allah bilmez mi? Bir de bunlar sylemek, insanlar dinden soutmaz m? CEVAP Kimin kfir olacan, kimin duasn kabul edeceini elbette Allah tel bilir. Bunlar Kuran- kerimde ve hadis-i eriflerde bildirilmitir. Yani bunlar bildiren, Allah tel ve Resuldr. slam limleri de bunlar kitaplarna yazmlardr. Aksi halde, limler grevlerini yapmam olurlard. Bir hadis-i erif meali yledir: (Bildiini sylemeyen limin azna, kyamette ateten gem vurulur.) [Tirmizi] Dinimizin emir ve yasaklarn bildirmeye emr-i bil maruf ve nehy-i anil mnker denir. Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (inizde, hayra aran, marufu emreden ve mnkeri nehyeden bir topluluk bulunsun. te bunlar, kurtulua erenlerdir.) [l-i mran 104] Maruf, dinimizin emrettii hususlardr. Mnker ise, dinimizin yasaklad yani Allah telnn raz olmad ilerdir. Emr-i maruf ve nehy-i mnker yapanlara, yani dinin emirlerini bildirenlere, (Sen Allah adna nasl konuursun, namaz klmamann gnah olduunu nereden biliyorsun) diye hakaret etmek cahilliktir. Allah teala (Emrimi bildirin) buyurduu iin, Peygamber efendimiz ve slam limleri kimlerin Cennete; kimlerin Cehenneme gideceini bildirmilerdir. nsanlar soutma iddias da doru deildir. nsanlar souyacak diye, Resulullah efendimiz ve limler dinin emirlerini bildirmeyecek mi? arap haramdr, ak gezmek haramdr demeyecekler mi? Peygamber efendimiz de dinin emirlerini bildirince, mrikler taladlar, dinden daha ok soudular. (Hi bildirmeseydi, tebli etmeseydi kimse soumazd, kimse Ona dman olmazd) denilemeyecei gibi, (Dinin emrini bildirmekle insanlar dinden sour) demek de, ok yanl olur.

Krknc ylmz
Sual: Gazetemizin krknc kurulu yldnm hepimize mbarek olsun. 40 yldr okuyorum. zellikle, daha nceki ismi Bizim Sayfa olan nsan ve Toplum sayfasn hi karmyorum. Bize dinimizi, Ehl-i snnet itikadn retiyorsunuz. Hafta sonlar yaynladnz sohbet tadndaki yazlarla da, Allah telnn sevgili kullarn sevmemize, tanmamza vesile oluyorsunuz. Btn bunlar iin, size ne kadar teekkr etsek azdr. Gazeteden ve kitaplarmzdan rendiim bilgileri, evremdekilere, arkadalarma da aktarmaya alyorum. Bazlar kabul edip teekkr 375

www.dinimizislam.com

ediyor. Bazlar ise kabul etmedii, inanmad gibi, hakaret edenler de oluyor. Ne yapmam uygun olur? CEVAP Her ey, herkese anlatlmaz. Kabul edebileceklere tavsiye edilebilir. Zaten sylediklerimiz doru olsa bile, kendi ifadelerimizle anlatmak uygun olmaz. Kar taraf, (Senin neren benden stn, sen kim oluyorsun da bana akl veriyorsun) diye dnebilir. Kendisinin bilmediini kabullenmek, nefsine ar gelebilir; fakat gazeteden veya kitaptan okursa, kendisiyle ba baa kalr. Byk zatlarn yazlar da olduu iin, kabul etmesi daha kolay olur. Seyyid Abdlhakm-i Arvs hazretleri, (Evliya zatlarn szlerinde, Rabbn tesir vardr) buyuruyor. Bunun iin, arkadalarmza, yakn evremize, gazeteye abone olmasn tavsiye ederek veya uygun dini kitaplardan vererek, tavsiye ederek, faydal olmaya almalyz. Peygamber efendimiz, (Bir talebe, dinden bir mesele renmek iin evinden ksa, hocasnn evine kadar yrse, Bu erefli kul benim zerime bassn diye, melekler kanatlarn onun ayaklarnn altna der. Gkteki btn kular, karadaki btn hayvanlar, denizdeki btn balklar, bu kul iin, Y Rabbi, bu senin dinini renmek iin yola km, affet bunu diye istifar ve dua ederler) buyuruyor. Bu, sadece renmek iin gidene verilen ecirdir. retmek iin giden, elbette bundan daha ok ecir alr. Duann nemi Bir gazetenin, 40 yl boyunca istikrarla yaynlarna devam etmesi, okuyucularnn ilgisi, sahip kmas ve dualaryla mmkn olabilir. Gazetemizin sahibi de, duann nemini her frsatta dile getirmi; bir konumasnda, (Byklerimizin, ana babamzn, arkadalarmzn ve btn Mslmanlarn dualaryla, bugnlere geldik elhamdlillah. lde kalm insann suya hasreti gibi, herkesten dua almaya bakmalyz. nsan, dua alarak Allaha yakn olur. Din byklerimiz bildiriyor ki, u ey kibirdendir: Bilmediini sormamak, danmamak, hatasn syleyene teekkr etmemek ve insanlardan dua istememek) demitir. Gazetemizin, daha uzun yllar hizmete devam etmesi iin, dualarnz bekliyoruz.

Kty dzeltmek
Sual: Tesettrl, namazn klan bir abla, uygunsuz giyinen ve uygunsuz bir i yapan baka bir kadn yola getirmek iin, onunla arkada oldu. (Eninde sonunda ben bunu doru yola getireceim) diye ok gayret sarf etti. Bir mddet sonra bu ablayla karlatm, onun da teki gibi 376

www.dinimizislam.com

aldn grdm. Elini verip kolunu alamayan kimsenin durumuna dt. Bu olay beni rktt. Peki, o zaman emr-i marufu nasl yapacaz? Kendimizi tehlikeye atarak m? CEVAP Bu olay da gsteriyor ki, kt bir kimseyi dzeltmeye alacam diye onunla arkadalk edilirse, kendisinin bozulma ihtimali daha fazla olabilir. Kt arkada dzeltmek iin onunla dp kalkmaya alrsak, onun bir erisini dzeltmeye alrken, o bizim on dorumuzu bozar. (Ktnn bana ne zarar dokunur?) demek ok yanltr. rk bir meyve, bir uval meyvenin rmesine sebep olur. Bir uval meyve bir r salam hale getiremez. Yapmak, dzeltmek ok zor, ykmak ise ok kolaydr. (Sleymaniye camisini iki ii ykabilir, ama yapmak iin bir Sultan Sleyman, bir de Mimar Sinan lazmdr) demilerdir. Yine bunun gibi, (Bir deli kuyuya ta atm, krk akll karamam) denmitir. Byk bir ta, dan tepesinden aaya yuvarlamak ok kolay, fakat aadan yukar karmaksa ok zordur. Kt arkadatan uzak durmaya almal. Onun iin Peygamber efendimiz buyurdu ki: (Kiinin dini, arkadann dini gibidir. Kiminle arkadalk ettiinize dikkat edin!) [Hkim] Yukarda grld gibi, namaz klan tesettrl abla, kt kimseyle arkadalk etti ve bunun neticesinde de, onun bozuk yoluna, onun bozuk dinine girmi oldu. Kalb, kt kimselerin yannda gaflete dalnca, eytan da vesvese verir. Zamanla o arkadaa uymaya alr. Bunun iin, arkadan ve evrenin etkisi ok byktr. Fsk kadnla arkadaln zarar daha byk olur. Bir hadis-i erifte buyuruluyor ki: (Bir kt kadnn fcuru [ktl] bin erkein fcuruna bedel, bir saliha kadnn iyilii yetmi sddkn iyiliine bedeldir.) [Ebu Nuaym, Ebu--eyh] Grld gibi kadnlarn iyisi ok iyi, kts de ok kt oluyor. Ktlerinden uzak durmaya almal. Onu dzelteceiz diye kendimizi bozmamalyz. Onun iin, (Kt bir kadn, doru olan krk erkei yoldan karr) demilerdir. Byle kimselere emr-i maruf yapmak iin, onlarla dp kalkmak yanl olur. Uygun bir kitap vermeli, nasibi varsa okur, doru yolu bulur. O, doru yolu bulamasa da, okumasa da, biz grevimizi yapm oluruz.

377

www.dinimizislam.com

Kanunlara kar gelinmez


Sual: Baz kimseler diyor ki: (Bugn dnya tautla idare ediliyor. Tautlarn kanunlarna uyanlar, milletvekili, belediye bakan seenler, seilenler, hkimler, savclar, polisler ve btn memurlar, Avrupa, Amerika ve Asyada ii olarak alanlar mrik olduu gibi, herhangi bir i iin mahkemeye bavuranlar da mriktir. Tautun idaresinden pasaport alp yurtdna kanlar, hatt hacca gidenler mrik olur. Trafikte krmz kta durmak, yeil kta gemek, tautun adamlaryla herhangi bir anlama yapmak da irk olur, nk byle yapmak, tautu merulatrmak olur. Onlarn kanunlarna uymayp, onlara kar gelmek lazmdr.) Bunlar syleyenler, uzayda yaamadklarna gre, kendileri mrik olmuyorlar m? CEVAP Bu soruyu kendilerine sormak gerekir. Peygamber efendimiz ve Eshab- kiram, onlarn taut dedikleri putularla anlama yapmad m, al veri yapmad m? Kfir lkesinde almak ve kfire cret karl hizmet etmek dinimizde yasak deildir. Gayrimslim Avrupada almak gnah deildir. Mekke Mslmanlar da Habeistana hicret etmiler, orada gayrimslimlerin ilerinde almlard. Yusuf aleyhisselam, Peygamber olduu halde, kfir hkmet reisinden vazife istedi. Herhangi bir vazifeye bir zalimin gemesini nlemek ve Mslmanlara hizmet etmek iin, kfir olan mirden bile vazife istemelidir. mam, retmen, polis olmaya almaldr. Bir iyilik yapamasa da, hi olmazsa, Mslmanlara zarar gelmesini nlemek de ibadet olur. Zaruretsiz vazifeden istifa etmek de, bunun iin caiz deildir. (S. Ebediyye) sa aleyhisselam, kfir hkmdara dahi itaati emretmitir, nk 7080 kiiyle Roma devletine ve btn Yahudilere kar cihad etmek, onlara kar gelmek mmkn deildi. slamiyette de hkmete, kanunlara kar gelmek men edilmitir. (Cevap Veremedi kitab) Mslman olsun, kfir olsun, dil olsun, zalim olsun, hibir hkmete kar, isyan etmek, kanunlara kar gelmek, hibir zaman caiz deildir. Fitne karmamal, fitne karanlarn arasna karmamal. Komnist lkelerinde bulunan bir Mslmann, slamiyete uygun yaamas, ibadetlerini yapabilmesi imknsz olursa, zalimlere yine kar gelmemeli, bir slam lkesine hicret etmeli. slam lkesine de hicret imkan yoksa, insan
378

www.dinimizislam.com

haklarna, dine, ibadete saldrmayan herhangi bir memlekete gitmelidir. (S. Ebediyye) Kfire oy verilmez mi? Mecellede, (Ehven-i erreyn tercih olunur) buyuruluyor. Yani iki zararl eyden birini yapmak zorunda kalann hafifini tercih etmesi gerekir. Daha ktsn nlemek iin, ondan daha az zararly tercih etmek gnah olmaz. Kanuna uymakla kar gelmemek ayrdr. kisi birbirine kartrlmamal. Bir kimse kanunu beenmiyor, ama kar da gelmiyorsa, kanuna aykr hareket etmi saylmaz. Bir de kanunun zorlad ileri yapmak gnah olmaz. Fkh kitaplarmzda deniyor ki: krah, bir insan, istemedii bir eyi yapmas iin, haksz olarak zorlamak demektir. Bu durumda, zorlanan ii yapmak zaruret olur. Hapis, dayak, nafakay kazanmaya ve almaya mani olmak gibi hususlar birer ikrahtr. Sultann [kanunlarn] emirleri de ikrah demektir. (Redd-l-muhtar, Drer-l-hkkam)

Emr-i marufla ilgili eitli sorular


Sual: Yneticilerin bozuk olmasnda toplumun rol var mdr? Onlar protesto iin eylemler yapmak uygun mudur? CEVAP Elbette toplumun rol vardr. Onlar baka yerden gelmedi ki. Ynetici, stn zerindeki kaymak gibidir. St naslsa kayma da ona gredir. Yani manda stnn kayma manda kayma, Deveninki deve kayma olur. Domuz stnn kayma da, domuz kayma olur. Demek ki, st ne ise kayma da yle olur. Tavuktan tavuk yumurtas kar. Tavuktan deve kuu yumurtas beklenmez. Her kaptan iindeki szar. Bir hadis-i erif meali: (Siz nasl iseniz, yle idare edilirsiniz.) [Cami-us-sagir] Yani insanlar iyi ise, iyi idareciler gelir, kt ise kt idareciler gelir. Ortada bir su varsa toplumda aramal. Toplum kt ise, kt idareciyi deitirmekle i bitmez. Gelen gideni arattrabilir. Onun iin dnyadaki kt liderlerin toplumlar da ktdr. Eylem yapmak anari karmak olur. Dua ederek sabretmek gerekir. Bir hadis-i erif meali: (Bozuk bir ii dzeltemezseniz, sabredin! Allah tel onu dzeltir.) [Beyheki] Bir yet meali de yle:
379

www.dinimizislam.com

(Ey iman edenler, sabr ve namaz ile Allahtan yardm isteyin. nk Allah elbette sabredenlerle beraberdir.) [Bekara 153] Allah telya gvenmelidir. Sabreden zafere kavuur. Sual: Bir kimsenin emr-i maruf ve nehy-i mnker yapmaya gc yetse, buna hibir mani de bulunmasa, bu kimsenin hakk, doruyu bildirmemesi gnah olur mu? CEVAP Emr-i maruf farz- kifayedir. Bir yerde emr-i maruf yaplmazsa, gc yeten herkes mesul olur. Emr-i maruf ok mhimdir. Emr-i maruf yapan olmazsa, ilim yok olur. Cehalet ve sapklk yaylr. Fitne her taraf kaplar. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Fitne ve fesat yayld, mslmanlar aldatld zaman, doruyu bilenler, herkese anlatsn! Anlatmazsa, Allah telnn, meleklerin ve insanlarn laneti onun zerine olsun!) [Ebu Nuaym] (Ortalk karr, yalanlar yazlr, detler ibadetlere kartrlr ve Eshabma dil uzatlrsa, doruyu bilenler herkese bildirsin! Allah telnn, meleklerin ve btn insanlarn laneti, doruyu bilip de, gc yettii halde bildirmeyene olsun! Allah, byle limlerin, ne farzlarn, ne de baka ibadetlerini kabul etmez.) [Ebu Nuaym] (Bid'atler yaylp, sonra gelenler, ncekilere lanet ettii zaman, doruyu bilenler herkese sylesin! Eer sylemeyip gizlerse, Allah telnn Muhammed aleyhisselama indirdii Kur'an- kerimi gizlemi olur.) [bni Asakir] (Bid'atler zuhur edip, Eshabma kt szler sylendii zaman, doruyu bilen, herkese sylesin! Sylemezse Allah tel byle lime lanet eder.) [Deylemi] (Bir yerde bir ktlk zuhur edince, o ktlk men edilmezse, Allah tel azabn o kavmin hepsine birden indirir.) [Hakim] Sual: Bir hayra, bir iyilie sebep olann onu yapm gibi sevap alacan yazdnz. Ktle sebep olan da onu ilemi gibi gnah kazanr m? CEVAP Evet, iyilie sebep olan o iyilii yapm gibi sevap kazanr. Ktle sebep olan da o ktl yapm gibi gnah kazanr. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Ktle delalet eden (yol gsteren) onu yapan gibidir.) [Deylemi] bni Mesud hazretleri, "Bir gnah ilendiini duyduu vakit, o gnahn ilendiine sevinirse, ayn gnah ilemi gibi olur" buyurdu. Hadis-i erifte
380

www.dinimizislam.com

de (Douda bir adam ldrlr de, batda olan buna raz olursa, onu ldrme gnahna ortak olur) buyuruldu. (. Gazali] Sual: nceleri namaz klarken, uzun sre namaz terk eden eski arkadalarmz var. zlyoruz, hibir ekilde mescitte veya baka bir yerde namaz klarken grmyoruz. Bu ekilde dnmek su-i zan olur mu? Bunlarla ilikilerimiz nasl olmaldr? CEVAP Namaz klmyor galiba diye dnmek insann elinde deildir. Zannn tasdik etmek ve o zanna gre karar verip hareket etmek gnah olur. Namaz klmad kesin tespit edilince, dier insanlar gibi ilikimiz olur. Baka namaz klmayan insanlarla nasl ilikimiz oluyorsa bunlarla da yle olur. Tandk olduu iin ilgilenmek elbette iyi olur. Onlar zmeyecek ekilde ilgilenmek, nasihat etmek, gazete vermek, kitap vermek, e-mail gndermek, ilgiyi devam ettirmek iyi olur. Laf sylemekle kimse kolay kolay yola gelmez. Bu nasip meselesidir. Ama e-mail falan gnderilir. Gzel bir yaz ise, ondan etkilenebilir, siz de bu ie sebep olmu olursunuz. Mesela namazn nemi gnderilebilir, namaz klmayanlar iin bildirilen tehditler yazlabilir. zel gndermek yerine umuma gnderiyormu gibi yaplr. Maksat bir nevi gizlenmi olur. Sitemizi de tavsiye edebilirsiniz. Sual: evremdekilere rnek tekil edebilmek iin kltrm artrmam gerekiyor. Bana bu yolda tavsiye edebileceiniz mstesna fikirlerinize ihtiyacm olduunu hissediyorum ve rettiklerinizin her kelimesi iin ayr ayr Allah raz olsun diyorum. CEVAP Tam lmihal Seadet-i Ebediyye kitabn okumanz tavsiye ediyoruz. Bu kitab okursanz yeterli dini bilgiye sahip olursunuz. Ne din dmanlarna aldanr, ne de din adna insanlara ktlk edersiniz. Severek okumanz tavsiye ederiz. Ehl-i snnet limlerinin kymetli eserlerinden tercme edilerek hazrlanm bir kitaptr. Bu kitab internetten de okuyabilirsiniz: www.hakikatkitabevi.com Sual: "Okuldaki arkadalarmdan bazlar dini konularda bilgi sahibi olmalarna ramen yaklak ayda bir kere iki iiyorlar. Namaz da uzun zamandr terk etmi durumdalar. Ben onlara bazen nasihat ediyor bazen de kzp bararak iki imekten ve namaz klmamaktan vazgeirmeye alyorum. imdi ben bunlarla hi grmezsem onlar iyice felaketle ba baa brakm m olurum? Yoksa onlar ikaz etmek maksadyla grmeye devam etmem mi daha uygun olur? Ksaca nasl hareket edeyim? CEVAP
381

www.dinimizislam.com

Barp armakla insanlar yola gelmez. Hele ayn yataki akran kimseler birbirinin szn dinlemez. Yaplacak i, onlara doru kitap, mesela Tam lmihal Seadet-i Ebediyye kitabn vermektir. Bu kymetli eser yzlerce slam liminin kitaplarndan tercme edilip derlenerek hazrlanmtr. Ehl-i snnet limlerinin szleri olduu iin severek okuyana faydal olmaktadr. Evliyann sznde rabbani tesir vardr. Nasibi olanlar, bu yazlarn etkisiyle ktlklerden uzak durabilir. Onlar bu ktle kt arkadalar srklemektedir. Kt arkadalardan uzak durmak lazmdr. Sual: Din hakknda konumamak m gerekiyor? Ya siz ne yapyorsunuz? CEVAP Bizim yaptmz gibi ehl-i snnet limlerinin yazlarn, bildirdiklerini nakletmek din hakknda konumak deildir. u kitapta yle diyor demekte mahzur yoktur. Biz sadece ehl-i snnet limlerinin kitaplarndan naklederiz. Kendi grmz din gibi ortaya koymayz. Bence, bana gre byle demeyiz. Diyenlere de itibar etmeyiz. Sual: Dini meselelerde, insanlarn yanllar olduu zaman, onlar uyarmak istiyorum; fakat bu ii devaml yapmak da uygun olmuyor, bunun ls nedir? CEVAP ls onlar zmeden syleyebilmektir. Mesela en kolay yolu doru kitap vermektir. Sual: nsanlara yanllarn sylemeli mi? Sylemezsek iki yzl olur muyuz? CEVAP Eer sylediimizi kabul edecekse ona yanllarn syleriz, kabul etmeyecekse sylemeyiz. Sylemeyince iki yzl olmayz. Sual: Mslman iken dinsizlerin etkisinde kalan baz kimseler, dine dman olmulardr. Bunlara dinimizi yeniden izah etmekte fayda var mdr? CEVAP Bunlara byk bir sabr ve sebat ile slam dininin esaslarn onlarn anlayaca bir tarzda telkin etmelidir! Kur'an- kerimde mealen buyuruldu ki: (Rabbinin yoluna hikmet ile, gzel tlerle ar! Onlarla en gzel ekilde tart! Dorusu Rabbin, yolundan sapanlar daha iyi bilir.) [Nahl 125] Bildiimiz iyi ve doru eyleri bilmeyenlere en gzel tarzda retmek, zerimize farzdr, Allah telnn kati emridir. Bu vazifeye, Emr-i maruf
382

www.dinimizislam.com

denir. Bu bir ibadettir. lmin zekt, bilmeyenlere ilmi retmekle denir. Bu, ok hayrl bir itir. Dinimiz, limin mrekkebini, ehidin kanndan efdal tutmakta, hayrl i grmeyi, nafile ibadetten stn saymaktadr. Hak bir sz, gzel bir t kimden gelirse gelsin, gzel karlamal, byle gzel bir sz duyurduu iin Allah telya kretmeli, syleyene deil syletene bakmaldr! Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Bir kimse dini hakknda bir t duysa, bu Allah telnn ona ihsan ettii bir nimettir. Buna kretmesi ne iyidir. kretmezse, gnah artar, Allah telnn gazabna sebep olur.) [bni Asakir] Sual: slamiyetin gzel ahlakn gstermek iin, kfirlere kar da iyi huylu olmak ve onlar incitmemek gerekmez mi? CEVAP Mslmanlarn kfirlere kar da iyi huylu olmalar, onlar incitmemeleri gerekir. Bylece slam dininin, iyi huylu olmay, kardee yaamay, almay emrettii onlara da gsterilmi olur. Bylece iyilii seven insanlar, seve seve mslman olurlar. Cihad etmek farzdr. Cihad devlet topla, silahla yapaca gibi, souk harp ile, propaganda, neriyat ile de yapar. Her mslman da, iyi huylar ile, iyilik yapmakla cihad yapar. nk cihad etmek, insanlar mslman yapmaya davet etmek demektir. Grlyor ki, kfirlere kar da, iyi huylu olmak, onlar incitmemek, cihad etmek oluyor. Cihad ise her mslmana gc nispetinde farzdr. Sual: Bir hadiste, (Sizden her kim ktlk grrse onu eliyle dzeltsin, gc yetmezse diliyle dzeltsin, buna gc yetmezse kalbiyle buz etsin. Bu imann en zayf derecesidir) deniyor. mann en zayf noktasna dmemek iin, iki iene, kumar oynayana, insanlara zulmedene ve baka ktlkleri ileyene mani olmak m gerekir? Mani olmazsak dil ile hakaret etmek mi gerekir? CEVAP Bizim gibi insanlarn hadis-i erifi anlamas, aklamas ve onunla amel etmesi caiz deildir. Bunu ancak gerek slam limleri yapar. Bu hadis-i erifi aklayan Abdulgani Nablsi hazretleri Hadika isimli kitabnda buyuruyor ki: (Sz ve yaz ile emr-i maruf, limlerin vazifesidir. Kalb ile, dua ederek gnah ileyene mani olmaya almak da her mminin vazifesidir. El ile mdahale ise devletin vazifesidir.) [Ayrca Hindiyye c.5, s.352, Kadhan c.3, s.429, Bezzaziyye c.6, s.356] Demek ki bizim vazifemiz, gnah ileyenlere dua ederek mani olmaktr. Devletin iini bizim yapmaya kalkmamz caiz olmaz. Sual: Zamanmzda en kymetli amel nedir?
383

www.dinimizislam.com

CEVAP slam Ahlak kitabnda deniyor ki: Zamanmzda, amellerin en efdali, yaz ile, medya yolu ile, kfirlere, mezhepsizlere cevap vermek, Ehl-i snnet itikadn yaymaktr. Byle cihad edenlere, para ile, mal ile, beden ile yardm edenler de bunlarn kazandklar sevaplara ortak olurlar. Sual: Filmlerde, piyeslerde slm byklerini temsil etmek caiz midir? CEVAP Talim ve islma hizmet maksad ile yaplan filmlerde caiz ise de, saygszla sebep olabilecek hareketler, ok tehlikeli olduu iin, bunun gibi eylerden saknmak lzmdr. Papaz temsil etmek Sual: Piyeslerde, bir papaz temsil etmek caiz midir? CEVAP Zaruretsiz caiz deildir. Gnaha raz olmamal Sual: Emrim altndakiler, sz dinlemeyip gnah iliyorlar, gnah ilenen yerlere gidiyorlar. Ben bir kere syledikten sonra, pelerini brakmak uygun olur mu? CEVAP Pelerini brakmak, izin vermek demektir. Devaml emr-i maruf ve nehy-i mnker yapmak vazifemizdir. Buna raz olmamak ve pelerini brakmamak gerekir. En uygunu da tavr almaktr. Bu i byle gitmez diye gzda vermektir. Din nasihattir Sual: Bir hadiste, (Din nasihattir) deniyor. Din, ilahi emir ve yasaklarn toplam deil midir? CEVAP Bu hadis-i erif, dini tarif etmiyor, nasihatin nemini belirtiyor. Din, nasihatle, emr-i maruf ve nehy-i mnker yapmakla ayakta kalr, yani din, nasihatle devam eder demektir. Emr-i marufu terk etmek Sual: Bir hadiste, (Emr-i maruf ve nehy-i mnker yapmayan yani iyilii emredip, ktlkten sakndrmayan bizden deildir) deniyor. Emr-i maruf yapma imknmz yoksa ne yapacaz? Bizden deil demek kfir mi demektir? CEVAP Emr-i maruf yapma imknmz yoksa sorumlu olmayz. Ama gnmzde emr-i maruf yapmak iin lim olmak gerekmez. Muteber bir din
384

www.dinimizislam.com

kitabn birisine vermekle emr-i maruf yapm oluruz. Kendimiz, kitap verecek birini bulamazsak, kitap verebilen birine (Bu kitab birine ver!) diyebiliriz. Yahut kitabn parasn verip, (Bu parayla u kitab al, birine ver!) diyebiliriz. mknm yok demek geerli bir mazeret olmaz. Bir kimsenin bir kuruu bile olmasa, (Bana cretsiz kitap verirseniz, ben onlar datrm) diyemez mi? cretsiz kitap verenler vardr. cretsiz veren de yoksa, kitap datanlara dua eder. Mesela, (Ya Rabbi, ben hizmetlere madd ve manev ynden katlamyorum. Bu ii madd ve manev ekilde yrtenlere imkn ver!) diye dua edilmelidir. Emr-i maruf yapmak isteyene Cenab- Hak bir yol gsterir. Burada, (Bizden deildir) demek, kfir demek deildir. (Bizim yolumuza uymam olur, bizim bildirdiimiz emr-i marufu yapmam olur) demektir. Eer, madd veya manev ekilde emr-i maruf yapma imkn varken yapmamsa, haram ilemi olur. nk imkn olana emr-i maruf yapmak farzdr.

badetlerimiz Efl-i Mkellefn


Sual: Efl-i mkellefn ne demektir? CEVAP Mslmann yapmas ve saknmas gereken, slam dininin bildirdii emir ve yasaklarn hepsine Efl-i mkellefn denir. Buna slam hkmler de denir. Bir mslmann dinde yapmas ve saknmas gereken iler sekiz eittir: Bunlar: Farz, vacip, snnet, mstehap, mubah, haram, mekruh, mfsid. 1- FARZ Yaplmas aka ve kesin olarak bildirilen dinin emirlerine farz denir. Farzlar terk etmek haramdr, yani byk gnahtr. Farz iki eittir: Farz Ayn: Her Mslmann bizzat kendisinin yapmas lazm olan farzdr. Mesela, iman etmek, be vakit namaz klmak, Ramazan aynda oru tutmak, zengin ise zekt vermek ve hacca gitmek, farz ayndr. [32 farz ve 54 farz mehurdur.] Farz Kifaye: Bir veya birka Mslmann yapmas ile dierlerinin sorumluluktan kurtulduu farzlardr. Verilen selam almak, cenazeyi ykamak, cenaze namaz klmak, sanatna, ticaretine lazm olandan fazla din ve fen bilgilerini renmek gibi farzlar byledir.
385

www.dinimizislam.com

2- VACP Yaplmas farz gibi kesin olan emirlere denir. Bunlarn delilleri farz gibi ak ve kesin deildir. Vitir namazn ve Bayram namazlarn klmak, zengin olunca kurban kesmek, sadaka-i ftr vermek vaciptir. Vacibin hkm farz gibidir. Vacibi terk etmek, tahrimen mekruhtur. Vacip olduuna inanmayan kfir olmaz. Fakat, yapmayan azaba layk olur. 3- SNNET Peygamber efendimizin yaplmasn vd, yahut devam zere kendisinin yapt veyahut yaplrken grp de mani olmad eylere Snnet denir. Snneti beenmemek kfrdr. Beenip de yapmayana azap olmaz. Snnet iki eittir: Snnet-i Mekkede: Peygamber efendimizin devaml yaptklar, pek az terk ettikleri kuvvetli snnetlerdir. Sabah namaznn snneti, lenin ilk ve son snnetleri, akam namaznn snneti, yats namaznn son iki rekat snneti byledir. Bu snnetler, asla zrsz terk olunmaz. Snnet-i gayri mekkede: Peygamber efendimizin, ibadet maksad ile ara sra yaptklardr. kindi ve yats namazlarnn drt rekatlk ilk snnetleri byledir. Bunlar ok kere terk olunursa, bir ey lazm gelmez. Be-on kimseden birisi ilese, dier Mslmanlardan sakt olan snnetlere de Snnet-i alel-kifaye denir. Selam vermek, ezan okumak gibi. 4- MSTEHAP Peygamber efendimizin sevdii, beendii hususlardr. Doan ocuk iin akika hayvan kesmek, gzel giyinmek, gzel koku srnmek mstehaptr. Bunlar yapana sevap verilir, yapmayan gnaha girmez. 5- MUBAH Yaplmas emir olunmayan ve yasak da edilmeyen eylere mubah denir. yi niyetle ilenmesinde sevap, kt niyetle ilenmesinde azap vardr. Uyumak, helalinden eitli eyler yiyip imek, helalinden eitli elbiseler giyinmek gibi iler, mubahtr. Bunlar, slamiyet'e uymak, emirlere sarlmak niyetiyle yaplrsa sevap olur. Shhatli olup, ibadet yapmaya niyet ederek, yemek imek byledir. 6- HARAM Dinimizde yapmaynz diye aka yasak edilen eylerdir. Haramlarn yaplmas ve kullanlmas kesinlikle yasaklanmtr. Haram olan eyleri terk etmek, onlardan saknmak farzdr ve ok sevaptr. Haram iki eittir:

386

www.dinimizislam.com

Haram li-aynihi: Adam ldrmek, kumar oynamak, arap ve her trl alkoll iki imek, yalan sylemek, hrszlk yapmak, domuz eti, kan ve le yemek gibi eyler haram olup, byk gnahtr. Haram li-gayrihi: Bunlar asllar itibariyle helal olup, bakasnn haklarndan dolay haram olan eylerdir. Mesela bir kiinin bana girip, sahibinin izni yok iken meyvesini koparp yemek, ev eyasn ve parasn alp kullanmak, emanete hyanet etmek, rvet, faiz ve kumar ile mal, para kazanmak gibi. Haramlardan kanmak, ibadet yapmaktan daha ok sevaptr. Onun iin haramlar renip, kanmak lazmdr. 7- MEKRUH badetlerin sevabn gideren eylere mekruh denir. Mekruh iki eittir: Tahrimen mekruh: Vacibin terkidir. Harama yakn olan mekruhlardr. Bunlar yapmak azab gerektirir. Gne doarken, tam tepede iken ve batarken namaz klmak gibi. Bunlar kastla ileyen asi ve gnahkr olur. Cehennem azabna layk olur. Namazda vacipleri terk edenin, tahrimen mekruhlar ileyenin, o namaz iade etmesi vaciptir. Eer unutarak ilerse, secde-i sehv, yani unutma secdesi gerekir. Tenzihen mekruh: Mubah, yani helal olan ilere yakn olan, yahut, yaplmamas yaplmasndan daha iyi olan ilerdir. Gayri mekked snnetleri veya mstehaplar yapmamak gibi. 8- MFSD Dinimizde, meru olan bir ii veya balanm olan bir ibadeti bozan eylerdir. man ve namaz, nikah ve hacc, zekt, al ve sat bozmak gibi. Mesela, dine imana svmek kfr olup, iman bozar. Namazda glmek, abdesti ve namaz bozar. Orulu iken bilerek yemek, imek orucu bozar. Farzlar, vacipleri ve snnetleri yapana ve haramdan, mekruhtan saknana sevap verilir. Haramlar, mekruhlar yapan ve farzlar, vacipleri yapmayana gnah yazlr. Bir haramdan saknmann sevab, bir farz yapmann sevabndan kat kat oktur. Bir farzn sevab, bir mekruhtan saknmann sevabndan oktur. Mekruhtan saknmann sevab da, snnetin sevabndan oktur. Dinin delilleri Sual: Efl-i mkellefin, yani, farz, vacib, snnet, mstehap, mubah, haram, mekruh, mfsid olan hkmler, yet ve hadisten nasl kartlyor? CEVAP Ahkam- slamiyeyi bildiren deliller drttr:
387

www.dinimizislam.com

1- Sbutu [sabit olmas] ve delaleti [iareti] kati [kesin] olanlar. Ak anlalan yetler ve tevatrle [szbirlii ile] bildirilmi aka anlalan hadis-i erifler byledir. Bunlar farz ile haramlar bildirir. Mesela namaz klmak, oru tutmak, zekt vermek, hac etmek gibi farzlar, yet-i kerimelerde aka bildirilmitir. Namazn be vakit olduu ve nasl klnaca da, mtevatir hadis-i eriflerle bildirilmitir. Le, domuz, kan, arap gibi haramlar yet-i kerimelerde aka bildirilmektedir. Kpek, aslan gibi hayvanlarn haram olmas da, mtevatir hadis-i eriflerle bildirilmitir. 2- Sbutu kati olup, delaleti zanni olanlar. Aka anlalamayan yetler byledir. Bunlar vacib ile tahrimen mekruhu bildirirler. Mesela (Kurban kes) yet-i kerimesinin sbutu katidir, fakat delaleti [herkesin kurban kesmesi gerektiinin bildirilmesi] zannidir. Bunun iin kurban kesmek vaciptir. 3- Sbutu zanni, delaleti kati olanlar. Bir sahabinin bildirdii ak hadisler byledir. Bunlar da vacib ile tahrimen mekruhu bildirirler. 4- Sbutu de, delaleti de zannidir. Bir sahabinin bildirdii, ak anlalamayan hadisler byledir. Snnet ile mstehab ve tenzihi mekruhu bildirir. (Tam lmihal) Bl a Sual: Erkek ocuklar iin blu ana girmenin minimum ve maksimum ya var mdr? CEVAP Maksimum ya 15 tir, 15 ini doldurduu halde, blua ermese de ermi kabul edilir, dini emirlerini yapmakla ykmldr. Eer daha aa yalarda blua ermise, blua ermi demektir. Bu iklime ve beslenmeye baldr. Bu ya genelde 12 dir. Erkeklerde daha aasnda olmaz. 12 yanda olan olan ve 9 yanda olan kz, blig olduunu syleyince kabul edilir. Genlik ve yallk Sual: Genlik ve ihtiyarlk dnemi hangi yalar arasndadr? CEVAP Otuz yandan kk olana gen, otuz ile elli arasnda olana yetikin, elli yandan yukar olana ihtiyar, yetmiten sonra ise pir-i fni denir. Herkes akl nispetinde sorumlu olur Sual: slam dininin emirleri herkese hitap ediyor; fakat herkesin akl ayn olmadna, kimi aklsz olduuna gre, herkesin ayn eylerden sorumlu tutulmas doru olur mu?
388

www.dinimizislam.com

CEVAP Herkes akl nispetinde sorumlu olur. Akl hi yoksa yani deliyse, hi sorumlu olmaz. Akl azsa, anlad kadar sorumlu olur. Allah tel hi kimseye gcnn yettiinden fazlasn sorumlu tutmaz. ki yet-i kerime meali: (Allah sizin iin kolaylk ister, glk istemez.) [Bekara 185] (Ey Rabbimiz, bize gcmzn yetmedii ileri ykleme!) [Bekara 286] Bir hadis-i erif meali de yledir: (nsanlarn yaptklar hayrlarn mkfat, akllar nispetinde verilir.) [Ebu--eyh] Sual: Sar ve dilsiz kimse mkellef midir? CEVAP Mkellef deildir. Eer anlar ise ve renirse mkellef olur. imdi okullar var, renmeleri mmkn olabilir. Anlamak renmek esastr. Blua ermeyen ocuk Sual: Blua ermemi bir ocuk, yapt ibadetlerin sevabna kavuur mu ve iledii gnahlar yazlr m? CEVAP ocua hibir ibadet farz deildir. Hibir ey haram deildir. badetlerinin sevablarna kavuur. Bir kimse, bir ocua imam olunca, cemaat sevab hsl olur. (Uyun-l-besair) ocuklarn iledikleri sevablarn babalarna yazlacan bildiren limler de vardr.

badetin faydas kime?


Sual: man etmenin, rtnmenin, namaz, oru, zekt, hac gibi ibadetlerin Allaha ne faydas var da emretti? ki, kumar, faiz, zina, yalan, hrszlk gibi gnahlarn, Allaha ne zarar var da yasaklad? CEVAP Kendisine fayda ve zarar olduu iin deil, bize fayda ve zarar olduu iin emir ve yasaklar koydu. Emir ve yasak koymakla, kullarn ereflendirdi. (Mektubat- Rabbani) Hadis-i kudside buyuruluyor ki: (ncekileriniz, sonrakileriniz; kkleriniz, bykleriniz; dirileriniz, lleriniz; insan ve cinleriniz; en mtteki, itaatli birer kulum olsanz, byklm artmaz. Aksine hepiniz, bana kar duran, Peygamberlerimi aalayan birer dmanm olsanz, ilahlmdan bir ey eksilmez. Allah tel, sizden ganidir, Ona hibiriniz lazm 389

www.dinimizislam.com

deildir. Siz ise, var olmanz ve varlkta kalabilmeniz iin her eyinizle, hep Ona muhtasnz.) [Mslim] Birka yet-i kerime meali: (Salih amelin, ibadetin faydas, bunu yapanadr.) [Fussilet 46] (Kim, [ibadet edip gnahlardan] temizlenirse, faydas kendinedir.) [Fatr 18] (Herkes, kendisi iin cihad eder, faydas kendinedir.) [Ankebut 6] (Rabbiniz size idrak kabiliyeti verdi. Hakk grenin faydas kendine, kr olann zarar kendinedir.) [Enam 104] (Burada kr olmak, slamiyetin bildirdii gerekleri grmeyip kfir olmak demektir.) (Kimse kimsenin gnahnn cezasn ekmez.) [sra 15] (Allahn benim ibadetime ihtiyac yoktur, benim ilediim gnahlar da Ona zarar vermez) diyen kimse, ila kullanmayan hastaya benzer. Doktor ona, perhiz ve ila tavsiye ediyor, zehirli gday yasak ediyor. Hasta ise, (Perhiz yapmazsam, zehirli gday yersem veya ila kullanmazsam, doktora hi zarar olmaz) diyerek, perhiz yapmasa, zehirli gday yese veya ila kullanmasa, bunlarn doktora zarar olmaz; ama kendine zarar olur. Doktor, kendine faydas olduu iin deil, onun hastalktan kurtulmas iin bunlar tavsiye etmitir. Doktorun tavsiyesine uyarsa ifa bulabilir, uymazsa lp gidebilir. te, (Allahn benim ibadetime ihtiyac yoktur, benim ilediim gnahlar ona zarar vermez) diyerek, iman etmeyen, ibadetlerden kaan, gnahlara dalan kimse de, Cehenneme gider. manl len gnahkrlar, er ge Cennete girer. Ancak ibadet etmeyen, gnaha devam edenlerin, imanl lmeleri ok zordur. badetler iman muhafaza eder. Gnahlar imann snmesine yol aabilir. Bunun iin, gnahlardan saknmal ve ibadetleri brakmamaldr. Sual: Baz kimseler, "Allahn aff sonsuzdur, bizi de affeder" diyerek ibadet etmiyorlar. badet etmeyen Cehenneme gitmez mi? CEVAP manl len gnahkrlar, ge de olsa Cennete girer. Ancak ibadet etmeyen, gnaha devam eden kimselerin imanl lmeleri ok zordur. badetler iman muhafaza eder. Gnahlar imann snmesine yol aabilir. Bunun iin ibadetleri brakmamaldr. Sual: "Allah acr, affeder" diyerek ibadet etmemek ve gnah ilemek uygun mudur? CEVAP eyh Yahya Mniri hazretleri buyuruyor ki: Allah tel, kerim, rahim olduu gibi, azab da iddetlidir. Bu dnyada, oklarna fakirlik ve sknt veriyor. ok kerim ve Razzak olduu
390

www.dinimizislam.com

halde, iftilik sknts ekmeyene mahsul vermiyor. Herkesi yaatan O olduu halde, yiyip imeyen kimseyi yaatmyor, ila kullanmayan hastaya ifa vermiyor. Yaamak ve mal sahibi olabilmek gibi dnya nimetlerinin hepsi iin sebepler yaratm, sebebine yapmayana hi acmayp dnya nimetlerinden mahrum brakmtr. Ahiret nimetlerine kavumak da byledir. Kfirlii ve cahillii, ruhu ldren zehir yapmtr. Tembellik de, ruhu hasta yapar. la kullanlmazsa, ruh hastalanr, lr. Tembelliin ilac da, namaz klmaktr. Bir kimse, zehir yer ve (Allah rahimdir, rahmeti her eyi kuatmtr, beni korur) derse, hastalanr, lr. shal olan mshil ierse, eker hastas tatl yerse, hastalk artar. O halde, Allah telnn bildirdii sebeplere yapmamz gerekir. Kaderin suu yok (Benim Cehenneme gideceim alnma yazlmsa, yani kaderimde varsa, gnah iler, Cehenneme giderim. badet yapmamn ne faydas olur, su kaderimde deil mi?) diyenler kyor. unu iyi bilmeli ki, Allah tel kimseye zor ile gnah iletmez. nsan, kendi istei ile gnah ilemektedir. Allah tel, her insann Cennete veya Cehenneme gideceini ezelde biliyordu. Bu bilgisine kader [aln yazs] denir. Ezeldeki takdir, bir emir deil, bir ilimdir. Allah tel, ezeli ilmi ile, kullarnn kendi istekleri ile yapacaklar ileri bilir. Bilmesi ise, insanlarn ibadet etmesine veya gnah ilemesine tesir etmez. Mesela bir retmenin, bir talebesinin imtihanda kazanamayacan nceden bilmesi, o talebenin imtihann etkilemez. Talebe imtihan kazanamaynca, (Sen benim kazanamayacam imtihana girmeden nce sylyordun) diyerek suu retmene yklemesi doru olmaz. Takvimlere, bir yl iinde gnein ne zaman doup, ne zaman bataca hesaplanarak yazlmtr. Gne, takvimde bildirilen saatlerde doup batar. Gne, takvime yle yazld diye mi, gne o saatte doup batyor? Takvimlere yazlmas, gnein doup batmasna hi etki eder mi? Takvime yle yazld iin gne bu saatte batt veya dodu denebilir mi? Suu takvime bulmak akla uymaz. Levh-i mahfuz denilen kaderimiz, sanki takvime benzemektedir. te Allah telnn da ezeli ilmi ile, kullarn kendi istekleri ile gnah veya sevap ileyeceklerini bilmesi, kullarn ilerine zorla bir mdahale deildir. Sevap da, gnah da ileyen kendi arzusu ile ilemektedir. Zaten yle olmasa idi, sevap ileyene mkafat, gnah ileyene ceza verilmesi anlamsz olurdu.
391

www.dinimizislam.com

(badete lzum yok, kaderimde ne var ise onu grrm) diyen birine, Resulullah efendimiz, (badet et, herkese ezelde takdir edilmi olan yapmak kolay gelir) buyurdu. (Mslim) Cennetliklerin ibadet yapmas ve Cehennemliklerin isyan etmesi; genelde salkl yaamas ezelde takdir edilmi olann gerekli ilac almasna; hastalanmas takdir edilmi olann da, ila bulamamasna benzer. Hastalktan lmesi takdir edilmi olana, ila almak nasip olmaz. Zengin olmas takdir edilmi olana, kazan yollar alr. Bunun gibi, ezelde Cennetlik olana iman ve ibadet etmesi nasip olur. Hadis-i erifte, (Cennetlik olan, Cennete gtrecek, Cehennemlik olan da, Cehenneme gtrecek amel iler) buyuruldu. (Ebu Davud) Cehennemlik kimse, (Herkesin Cennetlik veya Cehennemlik olduu ezelde takdir edilmi) der ve ibadet etmez. Bol mahsul almas takdir edilene ise, tarlasn srmek, tohum ekmek nasip olur. Cennetlik olann iman edip ibadet yapmas, Cehennemliin de, isyan edip kfir olmas byledir. Cennetlik ve Cehennemlik olmak, Allah telnn iki hazinesi gibidir. Birinci hazinenin anahtar, ibadet, ikincinin anahtar, gnahtr. Cennetlik olan, Allah telya itaat eder. Cehennemlik olan, hep gnah iler. Herkes, Cennetlik veya Cehennemlik olduunu, amelinden anlayabilir. Her izzet ve her nimet, Allah telya ihlas ile itaat ve ibadet etmekten hasl olur. Her ktlk ve sknt da, gnah ilemekten hasl olur. Herkese dert ve bela, gnah yolundan, rahat ve huzur da, itaat yolundan gelir. Allah telnn deti byledir. Bunu kimse, deitiremez. Nefse kolay ve tatl gelen eyi iyilik, g ve ac gelenleri de felaket sanmamal. Ebssud efendi buyuruyor ki: Yaplacak her ii, Allah tel, ezelde biliyordu. Fakat, insann iyilii, ktl, Cennetlik, Cehennemlik olaca, son nefeste belli olur. Peygamber efendimiz buyurdu ki: (Bir kimse, btn mr boyunca Cehenneme gtrecek gnahlar iler. Fakat mrnn son gnlerinde, Cennete gtrecek iyilikler yaparak, Cennete gider.) [Buhari] Belli bir kfirin ebedi kfir kalp kalmayacan Allah tel bilir. Bunun muhakkak kfir kalacan, kimse syleyemez. lim, maluma tbidir. Allah tel, olacak eyleri, olaca iin biliyor. Kur'an- kerimde haber verilen eyler de, olacaklar iin bildiriliyor. Bir ressamn, at resmi yapmas, at o ekilde olduu iindir. Yoksa, atn o ekilde olmas, ressam yle yapt iin deildir. Allah telnn, baz kimselerin imana gelmeyeceklerini bilmesi ve Kur'an- kerimde haber vermesi, onlar, kendi arzular ile kfr
392

www.dinimizislam.com

zere kalmay niyet edip, iman etmek istemedikleri iindir. Yoksa, bunlarn kfir olmas, Allah telnn bunlar kfir bildii ve haber verdii iin deildir. lim bulunan yerde Ehl-i snnet itikadn ve ilm-i halini renmeyen ve ocuklarna retmeyenler, mslmanlktan ayrlmak, kfr felaketine dmek tehlikesindedir. Byle kimselerin dualar zaten kabul olmaz ki, kfrden korunabilsinler. Hadis-i erifte (lim bulunan yerde mslmanlk vardr. lim bulunmayan yerde mslmanlk kalmaz) buyuruldu. lmemek iin, yiyip, imek gerektii gibi, kfirlere aldanmamak, dinden kmamak iin de, dinini, imann renmek gerekir. Ecdadmz her zaman toplanrlar. lmihal kitaplarn okurlar, dinlerini renirlerdi. Ancak byle mslman kaldlar. slamiyetin zevkini aldlar. Bu saadet n bizlere, doru olarak ulatrabildiler. Bizim de mslman kalmamz, yavrularmz iimizdeki ve dmzdaki kfirlere kaptrmamamz iin, birinci ve en lzumlu are, her eyden nce Ehl-i snnet limlerinin hazrlad ilmihal kitaplarn okumak ve retmektir. ocuunun mslman olmasn isteyen ana-baba, ocuuna Kur'an- kerim retmelidir. Frsat elde iken okuyalm, renelim ve ocuklarmza, szmz dinleyenlere retelim! Bir kimsenin iyi veya kt olduu yapt ilerden anlalr. Bir kimse, ktlklerden kayor, iyi iler yapyorsa, o kiinin Cennete gitme ihtimali oktur. Onun iin iyi kimselerle beraber olmaya almaldr. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Allah tel, bir kula hayr murad ettii zaman, dinini kayran kimseler yannda almay nasip eder. erri murad edilen kul da, dinini kayrmayan ktlerin yannda alr.) [Deylemi] Sual: Allahn emirleri ka trldr? CEVAP Allah telnn emirleri iki trldr: Emr-i tekvini ve Emr-i teklifi veya Emr-i terii. Emr-i tekvini, yaratmasn diledii eylere (Ol!) demesidir. Ol deyince, hemen var olur. Hibir kimse, bu eyin var olmasna mani olamaz. Her eyin yaratlmas iin, belli eyleri sebep yapmtr. Belli maddeleri, belli maddelerin yaratlmalarna sebep yapt gibi, insann maddi ve manevi gc, eitli enerjiler de, birok eylerin yaratlmalarna sebeptirler. Bir kuluna bir ey ihsan etmek, iyilik vermek isterse o kimseyi o eyin sebebine kavuturur. Sebep tesir ettii zaman, O da dilerse, (Ol!) derse, o ey var olur. O dilemezse, hibir ey var olmaz. Hikmetini, yaratmasn
393

www.dinimizislam.com

sebeplerle rtm, gizlemitir. ok kimse, yalnz sebepleri grmekte sebepler arkasndaki hikmeti, Onun yaratmasn anlayamamaktadr. Bu anlayszl da, onun felaketine sebep olmaktadr. Emr-i teklifi, insanlara, yapmalar veya saknmalar iin verdii emirlerdir. Bu emirlerin yaplmas, insann iradesine, dilemesine baldr. nsan iradesinde, dilemesinde serbest brakmtr. Fakat, insann dilemi olduu eyi yaratan, yine Odur. nsan diledikten sonra, O da dilerse, yaratr. Dilemezse yaratmaz. Her eyi yaratan, maddelere eitli tesirler, zellikler veren, yalnz Odur. Ondan baka yaratc yoktur. Ondan bakasnda luhiyyet sfat bulunduuna inanmak, bakasn Ona erik, ortak yapmak olur. Bakasn kendisine ortak yapan, kyamette hi affetmeyeceini, Ona sonsuz ve ok ac azaplar yapacan bildirmitir. nsan, Onun emrini yapmak, iyilik yapmak dileyince, O da merhamet ederek diliyor ve yaratyor. Kendisine inanmayanlar, kar gelenler bir ktlk yapmak isteyince O da diliyor ve yaratyor. Kendisine inananlar, yalvaranlar, bir ktlk yapmak isteyince, O merhamet ederek dilemiyor ve yaratmyor. Bunun iin dmanlarnn her istedikleri hasl olduundan daha da azp kuduruyorlar. unlara alr Hazret-i Ebu Zer, (Ya Resulallah, Musa aleyhisselama inen kitapta neler vard?) diye sorunca, Peygamber efendimiz buyurdu ki: (bret verici bilgiler var idi. Mesela biri yle: unlara alr: 1- lmn geleceine inanp da [vurdumduymaz grnene, hi lmeyecekmi gibi] sevinene, 2- Cehenneme inanp da glp oynayana, 3- Kadere inanp da [hadiseleri deitirecekmi gibi] telalanana, 4- Fani dnyann kararszln, vefaszln grp de, ona bel balayana, 5- Kyamete, hesaba inanp da hayrl iler yapmayana alr.) [Beyheki] Hazret-i demin d Sual: dem aleyhisselamn oullarna d varm. Bunlar ne idi? CEVAP dem aleyhisselamn, olu Hazret-i ite vasiyeti yle idi: 1- ocuklarna syle, tamahkr olmasnlar, dnyaya bel balamasnlar. Ben dnyaya deil, Cennete balandm. Fakat Allah tel beni oradan kard. 2- ocuklarn, hanmlarnn heva ve heveslerine uymasnlar. Ben annenizin szne uyup yasak meyveden yedim. Sonra piman oldum.
394

www.dinimizislam.com

3- ocuklarn, yapacaklar ilerin neticesine baksnlar. Ben yaptm iin akbetine bakmadm iin, malum musibete uradm. 4- ocuklarna syle, kalblerine korku veren eyi terk etsinler, pheli eylerden kansnlar. Ben yasak edilen meyveyi yerken kalbime korku dmt. 5- ocuklarn, ilerini istiare ile yapsn. Eer ben, yasak meyve konusunda meleklerle istiare etseydim, musibete maruz kalmazdm. Sual: Bir kimse, yapt ibadetlere gvense, mahzuru olur mu? CEVAP Bir kimsenin ameli, yani ibadeti ne kadar ok olursa olsun, ameline gvenmemeli, Allah telnn ihsann istemelidir! Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Hibir kiiyi ameli Cennete koyamaz.) [Buhari] (Bir kimse, doduundan itibaren lene kadar yere kapanp Allaha ibadet etse, kyamette yine zelil olur.) [.Ahmed] (Kyamette kitab kartlr. Birinde o kimsenin gzel amelleri, dierinde gnahlar, ncsnde de Allahn verdii nimetler yazldr. Hak tel ona verdii her nimeti sorar ve: "Ey nimet, deer ln kadar bu adamn gzel amellerinden al", buyurur. Nimet, kendi deeri kadar ameli almaya alr, fakat yetmez. Hak telya der ki: "Bu adamn iyi amellerinden hakkm alamadm." Geriye o adam, sular ve ald nimetlerle kalr, gzel amelleri tkenmi olur. Hak tel bu kula ihsan ederse ona, "Ey kulum, senin iyi amellerini kat kat artrdm, sularn da affettim, nimetlerimi de sana baladm" buyurur.) [Bezzar] Sual: Dedikoduya sebep olmamak iin, ktlerden ibadeti gizlemek gerekir mi? CEVAP Fitneye, dedikoduya sebep olmamak iin, kt kimselerden ibadetini gizlemek iyi olur. Byle kimselerin yannda aktan ibadet yapmak emr-i maruf olmaz. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Bir zaman gelir ki, imdi aranzda mnafklarn gizlendii [ibadet yapar grnd] gibi, o zaman da mminler gizlenir. [badetleri gizli yapar.]) [bni Snni] Sual: Allah telnn, bir kulundan raz olmasnn alameti nedir? CEVAP Muhammed bin Alyan hazretleri buyurdu ki: (Allah telnn, bir kulundan raz olmasnn alameti, ibadet yapmaktan lezzet almas ve gnahlardan saknmasdr.) Hadis-i erifte de buyuruldu ki:
395

www.dinimizislam.com

(Gnahtan nefret eden ve ibadetten lezzet alan, hakiki mmindir.) [Taberani] Sual: Cennet sevgisi veya Cehennem korkusu ile ibadet etmek uygun mudur? CEVAP Allah telnn ibadet edilmeye layk tek ilah olduu dnlmelidir. Allah tel, Davud aleyhisselama vahyederek, srf Cennet sevgisi veya Cehennem korkusu ile ibadet etmenin uygun olmadn bildirip, (Eer Cenneti ve atei yaratmasaydm, itaat edilmeye layk olmaz mydm?) buyurmutur. (Uhud-l-kbr) Sual: Her ite Allah rzasn dnmek gerekir mi? CEVAP Mslmann her ii, her hareketi her dncesi Allah rzas iin olmaldr! Her ite Allah rzas esas alnrsa, Allah tel o kimseyi sever. Sevdiini de bol bol mkfatlandrr. Hadis-i kudside buyuruldu ki: (Benim iin toplanan, benim iin maln bol bol sarf eden ve benim iin buluan kimselere muhabbetim vacib oldu.) [Taberani] ocuun ibadeti Sual: ocuun iledii gnahlara ceza ve yapt ibadetlere sevab var mdr? CEVAP ocua hibir ey haram deildir, hibir ibadet de farz deildir. Ama yapt ibadetlerin sevablarna kavuur. (Uyun-l-besair)

Dine uymann faydas


Sual: Bilmeden slamiyete uygun yaayan, dnyada faydasn grr m? CEVAP Allah tel, kullarna ok acd iin, rahat ve saadet menba olan dinlerini gnderdi. Dinlerin sonuncusu slam dinidir. Dier dinler, kt insanlar tarafndan deitirildi. Mslman olsun, kfir olsun, herhangi bir insan, bilerek veya bilmeyerek slamiyete uygun yaarsa, dnyada hi sknt ekmez. Rahat ve nee iinde yaar. imdi Avrupada ve Amerikada slamiyete uygun alan kfirler byledir. Fakat, kfirlere ahirette hi sevap ve mkafat verilmez. Byle alan, eer mslman ise, ahirette de sonsuz saadete kavuacaktr. slam ahlak ile yaamak Ateist gen diyor ki:
396

www.dinimizislam.com

Din insanlar uyuturur, tembel yapar, salkl dnemez, almay, ilerlemeyi engeller, binlerce yasak ve emirlerle insan kle haline getirir. Ksaca yaam zindan eder. Hibir kayda ve arta yani bir kurala balanmayan ise, huzur iinde yaar. CEVAP Bu szlerin hibir ilmi deeri yoktur. Kuralsz yaamak insanlara mahsus deildir. Emir ve yasaksz toplum hayal edilemedii gibi, beraber yaayan iki kiiye bile kurallar gerekir. Birisi uyurken tekinin grltl ekilde almas uygun olur mu? Kuralsz toplum olmaz. Kuralsz oyun bile olmaz. Yolda yrmekte bile kural gerekir. Trafikteki kurallar olmasa ne olur? Elbette kargaa olur. nsanlarn, salam ve rahat, neeli yaamalar ve ahirette sonsuz mutlulua kavumalar iin Allah tel, insanlara gerekli btn nimetleri yaratt. Bunlardan nasl yararlanacamz, nasl kullanacamz, Peygamberleri aracl ile gnderdii kitaplarnda bildirdi. Bu bilgilere Din denir. slamiyetin koyduu kurallar, sadece ahirette deil, dnyada da rahat iinde yaamaya sebep olur. Bir ateist bile, slam ahlakna uygun yaarsa, dnyada rahat ve huzur iinde olur. Mesela, bir eczanede yzlerce ila vardr. Her ilacn kutusunda tarifesi vardr. lac, tarifeye uygun kullanan, yararn, tarifeye uymayan zararn grr. Yeni bir makine, cihaz imal edilince, iine prospekts [tarifesi] konur. O cihaz yapan, aletin salkl alabilmesi iin nelere dikkat edilmesi gerektiini bilir. nsanlar yoktan yaratan da, onun salkl alabilmesi iin ne yapmas gerektiini elbette bilir. Kuran- kerimde, (Yaratan hi bilmez mi?) buyuruluyor. (Mlk 14) te slam ahlakna uygun yaayan insan, inanmasa bile Allahn yaratt nimetlerden fayda grr. Brannda uzman olan bilim adam, inceledii zaman slamiyetin o hususta bildirdii kuraln faydalarn bulur. Yabanc bir bilim adam diyor ki: Namazdaki hareketler beden iin ok faydal jimnastik hareketleridir. Gn gelecek, [Banaz olmayan] doktorlar bunu reetelerine yazacaklardr. Oru, zekt, sadaka [yardmlama], snnet olmak, temizlik, az yiyip az imek, az uyumak, istiare, kanaat, tevekkl, sabr, kul hakk, adalet iin yazlp izilenleri ok kii biliyor. Bunlarn tam ve en iyi ekli slam ahlaknda vardr. Bir ateist bile bunlar uygulasa dnyada faydasn grr. Mslman olarak uygularsa, o zaman kalbinde sevgiden hasl olan Allah korkusu da olaca iin, hi kimse olmasa bile, hi kimse anlamasa bile, hi kimse yakalayamasa bile, bu kurallar dna kmaz, bakasna zarar
397

www.dinimizislam.com

vermez. Veriyorsa, sevgisinde, kusur var demektir. Bunun suu da kurallarda deil, kendisindedir. Kurallara uyabilmek iin beden ve ruh sal ok nemlidir. Rahat, huzur buna baldr. Bunun nemi gn getike daha iyi anlalmaktadr. Halbuki bu 1400 ksur yldr slam ahlaknn temeli olup, emir ve tavsiyelerin banda yer almaktadr. Bir hadis-i erifte slami bilgilerin beden ve ahlak bilgisi olarak ikiye ayrld, bu ilimler iinde bedeni koruyan salk bilgisi ile ruhu koruyan din ahlak bilgisinin nemi bildirilmektedir. Demek ki her eyden nce, ruhun ve bedenin zindeliine almak slamiyetin emridir. Hatta slamiyet, beden bilgisini, din bilgisinden nce renmeyi emrediyor. nk, btn iyilikler, bedenin salam olmas ile yaplabilir. slamiyette ruh temizlii esastr. Yalanc, hilekr, insanlar aldatan, hakszlk eden, insanlara yardm etmeyen, byklenen, yalnz kendi karn dnen bir kimse, ne kadar ibadet ederse etsin, hakiki bir Mslman saylmaz. Mkemmel insan Yukardaki yazmzda, bir ateistin bile, inanmad halde, slamn gzel ahlakna uygun yaadnda, dnyada rahata kavuacan bildirmitik. imdi mkemmel insan bildiriyoruz. Mkemmel insan nasl olur? Baz vasflar yledir: Gler yzl, tatl dilli, doru szldr. Kzmaz, kzsa da zararl i yapmaz. Byklenmez, son derece mtevaz, alak gnlldr. Kendisine bavuran herkesi dinler ve imkan bulduka yardm eder. Vakarl, kibar, ar bal, haysiyetlidir. Ailesini ve vatann sever. Ana babasna, hocasna, mirine kar saygldr. Kumar oynamaz, uyuturucu kullanmaz, sarho olmaz, yalan sylemez, hrszlk, gasp yapmaz, kimsenin hakkna tecavz etmez. Hi kimsenin canna, malna, rzna dokunmaz. Haseti deildir. Bakasnn zararna sevinmez. Onlara kar kin beslemez. gnden fazla dargn durmaz, ksmez. Yumuaktr, fakat pasif deildir. Cmerttir, cimri deildir. Dedikodu etmez, suizanda bulunmaz. Sznde durur kimseyle alay etmez, onlara zulmetmez. Hainlik etmez. Sahtekr deildir. Fitne karmaz, zr dileyeni affeder. Vaktini bo geirmez. Lzumsuz eylerle uramaz. Ancak faydal eylerle megul olur. Yukardaki emir ve yasaklar sadece slamiyette vardr. Mslman, bu emir ve yasaklara uyduu lde mkemmel insandr. Tam uyabilirse mkemmellii de tam olur. Allah telnn evliya kullar byledir. slam dini kadar, ak ve mantki hibir din yoktur. Bu dinin esasn anlayan, seven ve uygulayan bir kimse, dnya ve ahirette mutlu olur. Eer btn insanlar, slam ahlak zere yaasalar, dnyada ne ktlk, ne hile, ne sava, ne
398

www.dinimizislam.com

iddet ve ne de zulm kalrd. Bunun iin, mkemmel bir insan olmaya gayret etmek lazmdr. Yukardaki hususlar slamiyetin emirleridir. Yerimizin msaadesi lsnde birkan alalm. yi insan, iyi ahlakl insan demektir. Hadis-i eriflerde buyuruluyor ki: (Ahlaknz gzelletiriniz.) [bni Lal] (Sizin imanca en gzeliniz, ahlaka en gzel olannzdr.) [Hakim] (Ben gzel ahlak bildirmek iin gnderildim.) [Beyheki] (Gzel ahlak, senden kesilen akraban ziyaret etmek, sana vermeyene vermek, sana zulmedeni affetmektir.) [Beyheki] (Din, gzel ahlaktr.) [Deylemi] (En faziletli mmin ahlak en gzel olandr.) [Tirmizi] (Yumuak davran! Sertlikten sakn! Yumuaklk insan ssler, irkinlii giderir.) [Mslim] (En iyi kimse, huyu en gzel olandr.) [Buhari] (Yumuak huylu kimseye, dnya ve ahiret iyilikleri verilmitir.) [Tirmizi] (Halka kolaylk, yumuaklk gsteren Mslmann Cehenneme girmesi haramdr.) [. Ahmed] Bir kimse Resulullah efendimizden nasihat istedi, (Kzma, sinirlenme) buyurdu. Birka kere sorunca, hepsine de (Kzma, sinirlenme) buyurdu. (Buhari) Gzel ahlak hakknda slam limleri buyuruyor ki: Her binann bir temeli vardr. slamn temeli de gzel ahlaktr. Gzel ahlak; gler yzllk, cmertlik ve kimseyi zmemek demektir. Gzel ahlakn en az, meakkatlere gs germek, yapt iyiliklerden karlk beklememek, btn insanlara kar efkatli olmaktr. Gzel ahlak, Yaratandan dolay, yaratlanlar ho grp, onlarn eziyetlerine sabrdr. Bir mslmana atk kala bakmak haramdr. Gler yzl olmayan mmin sfatl deildir. Herkese kar gler yzl olmal. Ksacas Mslman, hasreti ekilen insan demektir.

Genlikte yaplan ibadetler


Sual: Genlikte yaplan ibadetler, fazilet bakmndan ihtiyarlkta yaplandan farkl mdr? CEVAP mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

399

www.dinimizislam.com

(Genlik a, nefsin kaynad, ehvetlerin oynad, insan ve cin eytanlarnn saldrd bir zamandr. Byle bir ada yaplan az bir amele, pek ok sevap verilir. htiyarlkta dnya evkleri azalp g, kuvvet gidip, arzulara kavumak imkan ve mitleri kalmad zamanda, pimanlktan, ah etmekten baka bir ey olmaz. ok kimselere bu pimanlk zaman da, nasip olmaz. Bu pimanlk da tevbe demektir ve yine byk nimettir. Genlik a, kazan zamandr. Mert olan, bu vaktin kymetini bilip elden karmaz. htiyarlk herkese nasip olmaz. Nasip olsa da rahat, elverili vakit ele gemez. Vakit de bulunsa, kuvvetsizlik, halsizlik zamannda, yarar i yaplamaz. Bugn, g, kuvvet yerinde iken, hangi zrle, hangi sebeple bugnn ii yarna braklabilir? Peygamber efendimiz, (Yarn yaparm diyen, helak oldu, ziyan etti) buyurdu. Genlik zamannda insan din dman olan nefs, eytan ve kt insanlar aldatmaya uramaktadr. Bunlar karsnda, az bir ibadet pek kymetli olur. htiyarlkta yaplan, bundan kat kat fazla ibadetlerin bu kadar kymeti olmaz. Genlikte, nefsin arzular, insan kaplad gibi, ilim renilecek, ibadet yaplacak en krl zaman da genliktir. Genlikte, ehvetin, asabiyetin kaplad anlarda, dinin bir emrini yerine getirmek, ihtiyarlkta yaplan ayn ibadetten ok kymetli olur. [Hele baka maniler de araya katlrsa, bunlar dinlemeyip, yaplan ibadetin sevab o kadar oktur ki, ancak Allah tel bilir]. nk, maniler karsnda, ibadet yapma gl, sknts, o ibadetlerin, ann, erefini gklere karr. Mani olmayarak, kolay yaplan ibadetler, aada kalr. Bunun iin insanlarn yksekleri, meleklerin ykseklerinden daha stn olmutur. nk insan, maniler arasnda ibadet eder. Melekler ise, mani olmadan emre itaat ediyor. Genlik arzular, Allahn dman olan nefsin ve eytann sevdii eylerdir. Dine uygun eyler ise, Allah telnn sevdii eylerdir. Allahn dmanlarn sevindirip, btn nimetleri veren, hakiki sahibi gadaba getirmek, akll insanlarn yapaca ey deildir. Allah tel, hepimizi nefse, eytana ve din dmanlarnn szlerine ve yazlarna aldanmaktan muhafaza buyursun.) [Mj. Mektublar] Dnya ileri yarna braklr, bugn ahiret ileri yaplrsa, gzel olur. Fakat bunun aksi yapmak, ok irkin olur. Genlikte insan, din dman olan, nefs, eytan ve kt arkada aldatmaya alr. Bunlar karsnda, az bir ibadet pek kymetli olur.
400

www.dinimizislam.com

Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Allah katnda en sevgili olan, tevbe eden genlerdir.) [R.Nashin] (Tevbe eden bir gencin cenazesi kabristana getirilince, Allah tel, "Ey Melekler, bu kabristandan azab kaldrn! Buraya tevbe eden bir gen getirildi. Onun olduu yerdekilere azap etmeye haya ederim" buyurur ve btn kabristandakilerden krk gn, azap kalkar.) [R. Nashin] Tevbe eden gen Beni srail zamannda bir gen, kt iler yapar, tevbe eder, tevbesinde durmazd. ok gnah ilese de, ok tevbe ettii iin, tevfk-i ilahi imdadna yetiti. Byk bir gnah iledikten sonra piman oldu. Sahraya kp yzn, gzn topraklara srerek dedi ki: "Ya ilahi, ne kadar tevbe ettiysem tevbemi bozdum. Beni gnahtan korumazsan yine tevbemi bozar, ebedi felakete dar olurum. O zaman halim nice olur?" yle bir ses duydu: "Ey kulum, sen gnahndan vazgetiin iin, sana rahmetle muamele ediyorum. Tevbeni kabul edip, kt amellerini ltuf ve keremimle affettim." [R. Nashin] Allah tel, ok merhametli olup, kullarna ok acd iin, bir gnde ibadete, yalnz be vakit ayrm, birka eyi haram edip, ok eyi mubah etmi, izin vermitir. O halde, genlik zamannda, shhatin, gcn kuvvetin, maln ve rahatln bir arada iken, bu zaman deerlendirmek gerekir. Sonsuz saadete kavuturacak sebeplere yapmal, iyi iler yapmal, bugnn iini yarna brakmamaldr. mrn en iyi zaman olan genlik gnlerinde, ilerin en iyisi sahibin, yaratann emirlerini yapmak, Ona ibadet etmek, slamiyetin yasak ettii haramlardan saknmaktr. Gnde bir saat tutmayan bir zaman, Allah telnn emrini yapmak iin ayrmamak, saylamayacak kadar ok olan, mubahlar brakp da, haram ve pheli olana uzanmak ne kadar ktdr. (M.Rabbani) Genliin kymeti Sual: Genlikteki ibadetle ihtiyarlktaki ibadet arasnda fark var mdr? CEVAP Evet ok fark vardr. Genlikte ibadet daha kymetlidir. mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Genlikte, ehvetin, asabiyetin kaplad anlarda, slamiyetin bir emrini yerine getirmek, ihtiyarlkta yaplan ayn ibadetten ok stn ve kymetli olur. (3/35) Muhammed Masum hazretleri buyuruyor ki:
401

www.dinimizislam.com

Genlik, mrn en kymetli zamandr. nsann shhatli, kuvvetli olduu zamandr. Bu zaman, her gn geiyor, azalyor, ihtiyarlk yaklayor. En erefli, en lzumlu i olan, marifetullah kazanmay [Allah tely tanmay], hayl olan mrn sonuna brakanlara yazklar olsun. En erefli olan zamanlar, en zararl, en kt ey olan nefsin arzularna kavumak iin sarf etmemeliyiz. Peygamber efendimiz, (Yarn yaparm diyenler, aldand) buyurdu. (1/65) Hadis-i eriflerde de buyuruluyor ki: (Allah tel, ibadet eden genci, meleklerine gsterip, Bakn bu gen, benim iin ehvetini brakyor. O benim nazarmda kymetli bir melek gibidir buyurur.) [Deylemi] (Bir gen, ilim ve ibadet ierisinde yetiir, olgunlarsa, Allah tel, Kyamet gn ona yetmi iki sddk sevab kadar sevap verir.) [Taberani] (Cmert ve gzel ahlakl bir gen, Allah katnda kendisini ibadete vermi cimri ve kt huylu bir ihtiyardan daha stndr.) [Deylemi] (Allah tel, Kyamette, u yedi kiiyi, hibir glgenin bulunmad gnde, Arn altnda glgelendirir. Yani onu kendi himayesine alr: 1- Adaletli hkmdar, 2- Rabbine ibadet ederek yetien gen, 3- Gnl [namaz iin, ibadet iin] mescitlere bal olan, 4- Allah iin birbirini seven, o sevgi ile bir araya gelip, o sevgiyle birbirinden ayrlan iki kii, 5- Gzel ve mevki sahibi bir kadn, davet edince, ben Allahtan korkarm diye red eden, 6- Sa elinin verdiini sol eli bilmeyecek kadar sadakay gizli veren, 7- Tenhada Allah zikredip de gzleri yala dolan.) [Buhari, Mslim, Tirmizi, Nesai] (Be ey gelmeden nce be eyin kymetini bil! 1- htiyarlktan nce genliin, 2- Hastalktan nce saln, 3- Meguliyetten nce bo vaktin, 4- Fakirlikten nce zenginliin, 5- lmden nce hayatn kymetini bil!) [Ebu Nuaym, Hakim]

402

www.dinimizislam.com

Dindeki emir ve yasaklarn hikmetleri


Sual: Bazlar "Allahn bizim ibadetimize ihtiyac yoktur. lediimiz gnahlarn da ona zarar olmaz" diyorlar. Dinimizin emir ve yasaklarnn hikmeti nedir? CEVAP mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Peygamberlerin bildirdikleri hkmler, hep rahmettir, iyiliktir. Yoksa, bu emirler, zndklarn sandklar gibi, ikence deildir. Bunlarn sk sk syledikleri (Kullarna zor ve yorucu eyler emredip de bunlar yaparsanz, Cennete girersiniz demek insaf mdr, merhamet midir? Bir ey emretmemeli idi. Merhamet ve iyilik byle olur) gibi laflar, ne kadar ahmakadr. Bunlar, hi dnmyor mu ki, iyilik edenlere, kretmek yani, sevindiini bildirmek, akln istedii bir eydir. Dinimizin hkmleri, btn nimetleri, iyilikleri yaratan, gnderen, Allah telya kar, krn nasl yaplacan gstermektedir. O halde dinimizin hkmleri, akln istedii bir eydir. Bundan baka, dnyann, hayatn dzeni, bu teklifleri, yapmakla olur. Allah tel, herkesi kendi bana braksayd, ktlkten, karklktan baka bir ey olmazd. Allah telnn haramlar olmasayd, nefsleri, keyfleri peinde koanlar, bakalarnn mallarna, canlarna, rzlarna saldrr, fenalklar, karklklar hasl olur, saldran da, karsndakiler de, zarar grr, helak olurlard. lkelerin mamurluu, insanlarn rahat, yani medeniyet olmaz, insanlk, canavarlk eklini alrd. Dinden uzaklamak [Bugn bile, Allah tely inkr eden, slamiyeti beenmeyen, cahilliin verdii cesaret ve taknlkla nen yabanclarn, Allah telnn emirlerinden ounu benimsedikleri gze arpyor. Btn insanlarn, din ahlakndan uzaklatka, geimsizlik, sefalet, ikence, sknt ile kvrandklar grlyor. Fen aletleri, medeni vastalar, akllara hayret verecek ekilde, ilerledii halde, dnyadaki huzursuzluun, insanlktaki skntnn azalmad, artt, ibretle grlyor.] Allah tel, her eyin sebepsiz, artsz, maliki, hepimizin sahibidir. Btn insanlar, Onun kullardr. Kullarna verdii her emri ve her eyi istedii gibi kullanmas, hep yerindedir ve faydaldr. Bunda, zulm olamaz. Memurlar mirlere, kullar sahiplere emirlerin, ilerin sebebini soramaz. Akla uygun, bundan daha ak bir ey yoktur.
403

www.dinimizislam.com

Btn insanlar Cehenneme koyup, sonsuz azap yapsayd, kimin bir ey sylemeye hakk olabilirdi? nk, kendi yaratt, yetitirdii mlkn kullanyor. Bakas yok ki, onun mlkne tecavz olsun ve zulm denilebilsin. Halbuki, insanlarn kulland, ndkleri mallar, mlkler, hakikatte onlarn deil, hepsi, Onundur. Bizim bunlara el uzatmamz, karmamz, hakikatte zulmdr. Allah tel, bu dnyann dzeni iin ve baz faydalara yol amas iin, bunlar bize mlk klm ise de, hakikatte hepsi Onundur. O halde, bizim bunlar, asl sahibinin mubah ettii, izin verdii kadar kullanmamz yerinde olur. (Mj.Mektublar, m. 266) Btn varlklarn hlasas, z olan insan, elence iin, oyun iin, yiyip imek, gezmek, yatmak keyif srmek iin yaratlmad. Kulluk, vazifelerini yapmak iin, Rabbine itaat, tevazu, kuvvetsizliini, ihtiyacn gstermek, Ona snmak ve yalvarmak iin yaratld. Muhammed aleyhisselamn bildirdii ibadetlerin hepsi, insanlara faydal eylerdir. nsanlara yarad iin emredilmitir. Yoksa, hibir ibadetin Allah telya faydas yoktur. Candan teekkr ederek, minnet ile ibadet yapmal, tam teslim olarak emirleri yapmaya ve yasaklardan kanmaya almaldr. Allah tel hibir eye muhta olmad halde, kullarn, emir ve yasaklar vermekle ereflendirdi. Her eye muhta olan, biz kullarn, bu byk ihsana, bol bol teekkr etmemiz, bunun iin de, emirleri yapmaya candan sarlmamz gerekir. (m.73) Szne gvenilen zat Sual: Doktorlarn ve baz fen adamlarnn haber verdikleri faydal eyler, tecrbeyle anlald iin bunlara inanlr diyen, ama ibadetlerin faydalar tecrbe edilmedii iin inanmayanlara ne demeli? CEVAP slmiyetin bildirdii ok eylerin faydalar da grlmekte, tecrbe edilmektedir. Ancak ibadetleri, faydalarndan dolay deil, Allah telnn emri olduu iin yapmak gerekir. Fen adamlarnn, doktorlarn tecrbe ederek faydal olduklarn anladklar ve herkesin, bunlara inanarak kaptklar, ok para vererek satn aldklar baz teknik ve tbbi ilalarn zararl olduklar sonradan anlalyor. Bu ilalarn isimleri listeler halinde Salk Bakanl tarafndan eczanelere bildirilerek, satlar yasak ediliyor. Byle ilalarn fabrikalar hkmetler tarafndan kapatlyor. ok kymet verilen baz ilalarn zararl olduklarnn sonradan anlald, gnlk gazete haberleri haline geldii grlyor. Son senelerde ok kymetli olduu bildirilen birok ilacn, kalb hastalna ve kansere sebebiyet verdikleri ve baz temizlik maddelerinin sala olan zararlar ilgililerce aklanmtr.
404

www.dinimizislam.com

lalar tanmayan zeki bir gencin babas iyi bir doktor olsa ve babasnn baarlarn yetkili ok kimseden iitse, bu gen hasta olsa, babasnn kendisini ok sevdiini de bilse, babas kendisine ila verse ve bunu iince hastalnn hemen geeceini, bunu ok tecrbe etmi olduunu bildirse, yaplacak ineyle, cannn yanacak olduunu bilse bile, ocuun babasna, (Bu ilac ben tecrbe etmedim. Hastalma iyi geleceini bilmiyorum. Senin sznn doru olduuna inanamyorum) diyebilir mi? Demez elbette. Derse, bu cevab akla, tecrbeye uygun olur mu? Akll, insafl bir kimse, Resulullahn szlerine dikkat ederse ve insanlar irad iin uramalarn ve herkesin hakkn korumaktaki titizliini ve gzel ahlk yerletirmek iin ltufla, merhametle almalarn bildiren haberleri incelerse, Onun mmetine olan merhametinin, sevgisinin, babann oluna olandan kat kat fazla olduunu aka grr. Onun alacak ilerini ve Onun mbarek azndan kan, Kuran- kerimdeki alacak haberleri ve dnyann sonunda olacak alacak eyleri bildiren szlerini anlayan kimse, Onun akln stnde bulunan yksek derecelere erimi olduunu ve akln eriemeyecei, anlayamayaca eyleri anlam olduunu hemen grr. Bylece, Onun sylediklerinin hep doru olduu meydana kar. Kuran- kerimde bulunan bilgileri renip dnen ve Onun hayatn inceleyen insafl bir kii, bu hakikati aka grr. Fen adamlarnn bildirdikleri eylerin bazlarnn zamanla yanl ve zararl olduu meydana kabilirse de, Kuran- kerimin bildirdiklerinin her zaman doru olduu grlr.

badetlerin kabul olma artlar


Sual: Namazn ve dier ibadetlerin kabul olmas iin belli bir art var mdr? CEVAP Namazn ve btn ibadetlerin kabul olmalar iin, nce insann dzgn itikada [yani ehl-i snnet itikadna] sahip olmas ve ibadetlerin sahih olmalar, sonra ihlas ile yaplmalar ve helale harama dikkat etmek arttr. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Haram cilbab [gmlek] ile klnan namaz kabul olmaz.) [Bezzar] (zerinde haramdan cilbab bulunan kimsenin ibadetlerini Allah tel kabul etmez.) [Bezzar] (Yalnz bir liras haramdan olan on lira ile alnm elbise ile klnan namaz kabul olmaz.) [. Ahmed] 405

www.dinimizislam.com

Hazret-i Musa Tura giderken, yolda, namaz klp alayarak dua eden bir zata rastlad, mnactnda mezkur zatn aff iin Cenab- Hakka niyaz ettiinde, Cenab- Hak, (Ya Musa! Ben o zatn namazn ve duasn kabul etmem. Zira, stne giymi olduu elbisenin bedelinde haram vardr) buyurdu. (slam Ahlak) Bir kimse kazancn kumardan elde etmeye alsa, zamanla kumar iinde mahareti artar. Marangoz, terzi gibi helal bir meslek edinmek isteyene de ileri kolaylatrlr. Onun iin daima helal kazan yollarn aramaldr. Duann kabul edilmesi iin baz artlar vardr. Bunlardan birisi haram lokmadan saknmaktr. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Haramdan saknn! Midesine haram lokma girenin krk gn duas kabul olmaz.) [Taberani] Sad bin Ebi Vakkas hazretleri dedi ki: - Ya Resulallah, dua buyur da, Allah tel, benim her duam kabul etsin! Cevabnda buyurdu ki: - Duanzn kabul olmas iin helal lokma yiyiniz! ok kimse vardr ki, yedikleri ve giydikleri haramdr. Sonra ellerini kaldrp dua ederler. Byle dua nasl kabul olunur? [ira] Haramdan sevap beklemek Haramdan sadaka verse, alan fakir de haramdan olduunu bilerek, verene, Allah raz olsun dese veya Allah kabul etsin dese ve veren de, amin dese, ikisi de imanlarn kaybeder. Baka biri de min dese, o da kfir olur. (Birgivi erhi) Haram olduu bilinen belli mal ile cami veya baka hayr yaptrmak ve bunlara karlk sevap beklemek kfrdr. (Redd-l-muhtar) Sual: badetlerimin kabul olmadn sanp gevek davranmak uygun mudur? CEVAP badet yapmak kulluk vazifesidir. Bir kul ibadetlerinin kabul olmayacan zannetse de ibadet yapmaya mecburdur. badet ederek, ibadetteki kusurlarna istifar edip alamaldr! Bu istifar ve yalvar belki ibadetlerin kabul olmasna sebep olur. badetler dzgn yaplnca, belki kibre, ucba sebep olur ve bylece kii yine tehlikeye girer. Sonra ibadetlerin hepsi kabul olsa da, saysz nimetlerin hangisinin krn eda edebilir? badetlerine gvenmek de doru deildir. badet kulun vazifesidir. Kul, vazifesinde geveklik gstermemelidir! (Hadika)
406

www.dinimizislam.com

steksiz ibadet Sual: Bazen iimizde ibadet istei olduu halde, bazen de farz namazlar bile istemeden kldmz oluyor. Bu namazlar sahih oluyor mu? CEVAP Evet, namaz sahih olur. Her zaman, zellikle byle zamanlarda, tevbe ve istifar ederek Allah telya snmal. Sual: mam- Rabbani hazretleri, 105. mektubunda, (Kalblerinde hastalk vardr) mealindeki yette bildirilen kalb hastalna yakalanm olanlarn hibir ibadeti fayda vermez, belki zarar verir buyuruyor. Hasta iyi olmadka, gda ona fayda vermez diyor. Kalbdeki hastalk dzelinceye kadar ibadete ara vermek mi gerekiyor? CEVAP Btn ibadetler, zikirler kalbdeki hastal tedavi iindir. Yani hastaln ilacdr. Hastalm geene kadar ila kullanmamalym denir mi hi? (Haram ileyenlerin ibadetleri kabul olmaz) buyuruluyor. Haramlar terk edip ibadetlere sarlmak yerine, ibadetleri brakp haramlara dalmal denir mi? Kabul olmaz demek ise, ibadetleri sahih olur, fakat sevaplar ok azalr demektir. Bildirilen yet-i kerimenin mealinin tamam yledir: (Onlarn kalblerinde maraz [nifak, haset hastal] vardr. Allah da, [slam gl klmasyla onlarn kin ve nifak] hastalklarn artrd. [nanmadklar halde inandk diyerek] yalan sylemeleri sebebiyle onlar iin elim [ok iddetli, ebedi] bir azap vardr.) [Bekara 10] yet-i kerime mnafklar, yani kfirler iin inmitir. Kalbin en ar hastal, Allahtan bakasna balanmasdr. Neye balanyorsa yani her ne Allah telya balanmasna engel oluyorsa mabudu o olur. Aslnda onun mabudu, tapnd ey, kendi nefsidir. Kalb, bu ekilde deil de, ibadetleri aksatmak, haramlara dknlk yznden hasta ise, tedavisine almal. Buna kendi iradesi gc yetmeyebilir. Bunun en kestirme tedavisi, imam- Rabbani hazretleri gibi bykleri ok sevmek, onlarn hrmetine yardm istemektir. Kalb, bu ballklardan kurtulmadka, insann kurtulmas ok g olur. Hastalk ne ise tedavi ona gre yaplr. Hastalk inkr ise tedavisi imandr. Hastalk cimrilik ise tedavisi cmertliktir. Hastalk yalan ise, doru syleyerek bu hastalktan kurtulmaya almaldr. Sahih olmayan ibadet kabul olmaz Sual: Kitaplarda okuyoruz, bir kiinin yznden hacca gidenlerin haccnn kabul olduu yazldr. imdi daha ok hacca giden var. Birisinin olsun hacc kabul olmaz m? Kabul olursa, artk bir gn nce hacc
407

www.dinimizislam.com

yapmann ne mahzuru var da, bir gn sonra Arafat'a klmas tavsiye ediliyor? CEVAP Sahih olmakla kabul olmak farkldr. Kabul olmann birinci art, sahih olmaktr. artlar yerine getirilmemise, sahih olmaz. Sahih olmayan ibadet de kabul olmaz. Birka rnek verelim: 1- Ramazan orucumuzu baka aylarda tutarsak, bu ibadetimiz sahih olmaz. Sahih olmaynca da kabul olmaz. 2- Orucu gne batmadan asak, o ibadet sahih olmaz. Sahih olmaynca da kabul olmaz. 3- Namazlar, vakti girmeden klnsa sahih olmaz. Sahih olmaynca da kabul olmaz. 4- Guslsz ve abdestsiz namaz klnsa, sahih olmaz. Sahih olmaynca da kabul olmaz. 5- Hac, hac gnlerinde yaplmasa, baka gnde yaplsa sahih olmaz. Hatta Arefe gn, Arafat'a klmasa, yine hac sahih olmaz. Sahih olmaynca da kabul olmaz. Bir ibadet sahih olduu halde, kabul olmayabilir. Buna da birka rnek verelim: 1- Ramazan orucu, artlarna uygun olarak tutulsa, fakat iftar vakti, oru arapla alsa, bu ibadet sahihtir; ancak kabul olmaz. Yani vaat edilen byk sevaba kavuamaz. Ahirette ona niye oru tutmadn diye sorulmaz, niye iki itin diye sorulur. 2- Kumar oynayann, hrszlk edenin, iki ienin, plak gezenin, artlarna uygun olarak kld namazlar sahihtir. Ancak haram iledii iin kabul olmaz. Yani vaat edilen byk sevaba kavuamaz. Ahirette ona niye namaz klmadn diye sorulmaz, niye kumar oynadn, niye hrszlk ettin, niye plak gezdin, niye iki itin diye sorulur. Bu gnahlar ilese de, namaz yine asla terk etmemelidir. 3- artlarna uygun haccedilse; fakat haclarn paralarn alsa, orada daha baka gnahlar ilese hacc sahih olur; fakat kabul olmaz. Yani vaat edilen byk sevaba kavuamaz. Ahirette ona niye hacca gitmedin diye sorulmaz, niye hrszlk ettin diye sorulur. Yaadn din sanmak Sual: Krk yldr ben abdest alrken ayaklarm tek bir defa ykarm. Fakat sitenizde kere ykamak gerektii yazldr. Eski kye yeni det gibi bu husus bana ok tuhaf geldi. CEVAP
408

www.dinimizislam.com

Ayaklar dhil, her uzvu kere ykamak snnettir. Bu yeni km bir ey deildir. 1400 senedir byledir. Byklerimiz, (Dine uygun yaamazsan, yaadn din kabul edersin) buyuruyorlar. Krk senedir yanl yaannca, elbette yaanlan yanllar din sanlr, doru olanlar tuhaf gelir, yadrganr, eski kye yeni det saylr. Eer kendimiz yanl yapyorsak, bu yanl da aynada gryorsak, suu aynaya bulmamak gerekir. Krk yldr ak gezen bayan kapansa, kapanmak ona tuhaf gelir, belki de ok sklr, kapanmaktan rahatsz olur, rtsn yrtmak ister. Eer dine uygun yaanrsa dorular yadrganmaz. Tuhaf veya zor gelse de dinin emrine uymaya almaldr.

Gnahkrn ibadeti
Sual: (Zani, zina ederken; iki ien, ikiyi ierken; hrsz, hrszlk yaparken mmin deildir) hadis-i erifi, gnah ileyenlerin kfir olacaklarn gstermiyor mu? CEVAP Hayr, kfir olacaklarn gstermiyor. limler, bunlarn kmil mmin olmadklarn gsterdiini bildirdiler. Bunlarn imanlar zayftr, kfre dmeleri kolay olur. (Fuhu sz syleyen, komusu zararndan emin olmayan, komusu a iken tok olan mmin deildir) hadis-i erifleri de byledir. (u gnah ileyen Cennete giremez, Cehennemliktir, mmin deildir) demek, (O gnahtan tevbe edilmezse, af veya efaate uramazsa, gnahnn cezasn ekmeden Cennete giremez) demektir. nk gnah ile, imanszlk ayr eylerdir. Gnah ne kadar byk olursa olsun, o gnah ileyen kfir olmaz. Fakat hangi gnah olursa olsun, gnaha devam edenin kalbi kararr, kfre srklenir. Onun iin her gnahtan kamaldr. badet yapmayan ve gnah ileyen mslmana kfir dememelidir. man vcuttaki ba gibidir Ehl-i snnet limlerinin aklamalar olmadan hadis-i eriflerden, yet-i kerimelerden hkm karmak ok yanl olur. Mesela, (Bir mmini kasten ldren Cehennemdedir) melindeki yet-i kerimeyi slam limleri, (Bir mmini, mmin olduu iin ldren Cehennemliktir) eklinde aklamlardr. (man, kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla ameldir) sznn manas ise udur: nsanda iman, vcuttaki ba gibi; el, kol gibi uzuvlar da ameller gibidir. Elsiz, kolsuz insan olursa da, basz insan olmaz. Normal bir insan tarif 409

www.dinimizislam.com

edilirken, btn azalar ile tarif edilir. te bunun gibi, kmil mmin tarif edilirken, amel de dahil edilmitir. Eli, aya kesik kimseye, (yaayan l) dedikleri gibi, byk gnah ileyene de, kmil mmin deil manasna mmin deildir buyurulmutur. [hya] mam- Rabbani hazretleri de buyuruyor ki: badetler, imandan para deildir. Fakat ibadetler, imann kemalini artrr. mam- azam hazretleri, man artmaz ve azalmaz buyurdu. nk iman, kalbin tasdiki, kabul etmesi, inanmas demektir. nanmann az, ou olmaz. Azalan ve oalan inana, iman denmez, zan ve vehim denir. Mmin byk gnah ilese de iman gitmez, kfir olmaz. (c.2, m.67) manla len gnahkr mslman, cezasn ektikten sonra Cennete gider. Ancak, bir kimse, (Cennete gitmek iin amel art deildir) diyerek ibadet etmezse, iledii gnahlar kalbini karartr ve iman gidebilir. Allah telnn var ve bir olduunu ve Peygamber efendimiz ile bildirdii ahkam tasdik eden bir mmin, bu ahkama uymakta kusur ederek gnah ilerse elbette zlr. Gnah ilemekle kfir olmaz. Allah ve Peygamberi tanmayan ve yapt iyi ileri, Allahn emri olduu iin deil de, baka sebeple yapan bir kimse, Allaha kul olmay bile kabul etmiyor. Bu ikisine kar Allah telnn muamelesi, elbette bir olmaz. nk birisi sulu ise de mslmandr. Dieri iyi i yapm olsa da kfirdir. (Hadika) Sual: badeti terk eden imansz mdr? CEVAP Mutezile ile baz bid'at frkalar, (Amel, imandan paradr) demilerse de, amel, imann paras deildir. Kfrn zdd iman, gnahn zdd ise ibadettir. man brakan kfir olur, ibadeti terk eden gnahkr olur. Amelsiz iman makbuldr, imansz amel ise makbul deildir. Kadnlarn muayyen hallerinde olduu gibi, namaz, oru gibi ibadetleri brakmak caiz ve gerekirken iman hibir zaman brakmak caiz olmaz. mam- Gazali hazretleri buyuruyor ki: Sapk frkalar, (Onlar, iman edip salih amel ilediler) mealindeki Rad suresinin 29.yet-i kerimesini delil gsterip, (Amel imann parasdr) dediler. Halbuki bu ve benzeri yetler, amelin, imann iinde deil, dnda olduunu gsterir. Eer aksi olsayd, (ve amilussalihat) sz lzumsuz tekrar edilmi olurdu. Mutezile frkasnn, gnah ileyenlerin ebedi Cehennemde kalacan sylemesi yanltr. nk hadis-i erifte, (krar ettii eyi, inkr etmeyen, kfir olmaz) buyuruldu. Gnah ileyen, tasdik ettii imann esaslarn inkr etmi olmaz. Ahirette yalnz imanszlara efaat edilmez. Bu da, efaat edilen gnahkrlarn kfir olmadn gsterir. Hadis-i erifte, (Byk gnah ileyenlere efaat edeceim) buyuruldu.
410

www.dinimizislam.com

Ebdderda hazretleri, (Ya Resulallah, zina ve hrszlk eden de, efaate kavuacak mdr?) diye sual etti. Cevabnda, (Evet zina ve hrszlk edene de efaat edeceim) buyurdu. man ile len herkes, er ge Cennete girer. mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Gnah ok olan bir mmin, tevbe etmeden lm ise, Allah tel dilerse, gnahlarnn hepsini affeder, dilerse gnahlar kadar azap eder; fakat sonunda yine Cennete koyar. Kurtulmayacak olan yalnz kfirlerdir. Zerre kadar iman olan kurtulua kavuur. (Mektubat- Rabbani) Sual: Haram yiyenin namaz ve dier ibadetleri kabul olur mu? ki ien krk gn namaz klmamal m? CEVAP Sahih olmakla kabul olmak ayr eydir. Her eit gnah ileyen kimsenin kld namaz sahih olabilir; fakat kabul olmaz. Yani ahirette ona, Niin namaz klmadn? diye sual edilmez. artlarna uygun klmsa, namaz borcundan ve namaz klmamak gibi byk gnahtan kurtulur. Fakat namazdan hasl olacak byk sevaba kavuamaz. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Duann kabul olmas iin helal ye! Bir lokma haram yiyenin, krk gn ibadetleri kabul olmaz.) [Taberani] (On dirhemlik elbisenin bir dirhemlik ksm haram kazantan gelse, o elbise ile klnan namaz kabul olmaz.) [.Ahmed] (arap ienin namaz krk gn kabul olmaz.) [Hakim] Sarho iken klnan namazlar sahih olsa da, kabul olmaz, yani sevab olmaz. Yani, iledii gnahlar, kazand sevaplar alr gtrr. Elinde sevab kalmad iin, sevap verilmez, sevab olmaz deniyor. Yoksa sahih ve ihlasl olan her ibadetin sevab olur. Tekrar edelim, (Namaz kabul olmaz) demek, namaz boa gider demek deildir. Namaz borcundan kurtulur, fakat namaza ait byk sevaptan mahrum kalr. Namaza devam ederse, gnahlar brakmas kolaylar. u halde iki ien de namaza devam etmelidir.

Kabahat gizli olmal


Sual: (badet de gizli, kabahat de gizli) diye sylenen atasz yanl deil mi? badet gizli olsayd, Allah camide namaz klnmasn emreder miydi? Kabahati gizli ilemek caiz mi de byle sylenmitir? CEVAP Ataszlerinin hepsi dorudur. Fakat son asrda karlanlar arasnda yanl olanlar olabilir. Ataszlerinin birou hadis-i erif mealleridir. Bahsettiiniz atasz, Kuran- kerime ve hadis-i eriflere aykr deildir. 411

www.dinimizislam.com

badetin gizli olmas nafile ibadetler iindir. Atalarmz elbette farz ibadetleri kasdetmez. nk atalarmz dine aykr konumazlar. mam- Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Farzlar yaplrken araya riya karmaz. Nafile ibadetlerde ise, gsteri ok olur. Bunun iin, zekt, aikre vermek gerekir. Bu suretle insan iftiradan kurtulur. Nafile olan sadakay gizli vermeli ki, kabul olma ihtimali fazla olur. (2/82) Kuran- kerimde mealen buyuruluyor ki: (Gizli sadaka daha iyidir.) [Bekara 271] (Rabbinizi gizli, sessiz arn.) [Araf 55] (Rabbini, iinden zikret!) [Araf 205] Hadis-i eriflerde buyuruluyor ki: (Sa elin verdiini sol el duymayacak ekilde gizli sadaka veren, Allah telnn himayesine kavuur.) [Buhari] (Sadakay gizli vermek iyilik hazinesidir.) [Taberani] (Tenhada klnan nafile namazn sevab, insanlarn yannda klnandan 25 kat daha fazladr.) [. Ahmed] (Hafaza meleklerinin iitmedii zikir, iittikleri zikirden yetmi kat daha kymetlidir.) [Beyheki] (Allah gizlice zikredin!) [bni Mbarek] Demek ki, nafile ibadetleri gizli yapmak daha iyidir. Bunun iin, ibadet de gizli olmal denmitir. Kabahatin gizli olmasna gelince; kabahat gizli de, ak da ilenmez. Bir yet-i kerime meali: (Ak da olsa, gizli de olsa gnahlardan saknn!) [Enam 120] Fakat gizli ilenmi bir gnah aa vurmak ayrca gnahtr. bni bidin hazretleri, (Gnahn aa vurmak ayrca gnah olur. Gizli yaplan gnah bakalarna anlatmak da gnahtr) buyuruyor. Gnahtan el ekemeyen kimse, kt rnek olmamak iin gnahn gizlemelidir. Oru tutmayan kimse, orucunu gizli yemelidir. Aktan yemesi ayrca gnah olur. te atalarmzn, (Kabahat de gizlidir) demeleri bu sebeptendir.

En kymetli ibadet
Sual: En kymetli ibadet hangisidir? CEVAP Bir eyin kymetli olmas, hle, zaman ve kiinin durumuna da baldr. Onun iin (En kymetli amel udur) diye kesin bir ey sylenemez.
412

www.dinimizislam.com

Peygamber efendimiz, En kymetli ameli, soranlarn hallerine ve iinde bulunulan artlara gre bildirmitir. Mesela yiyeceklerin bol bulunduu; fakat suyun bulunmad yerde, susuzluktan yanan kimseye bir bardak su vermek, frn dolusu ekmek vermekten daha makbul olur. Vahi hayvanlarn veya dmanlarn saldrsna veya tehlikeli bir hastala maruz kalan kimsenin lmden kurtulmasna sebep olmak, ona yaplacak dier iyiliklerden daha stn olabilir. Aadaki hadis-i erifler, bu durum gz nne alnarak deerlendirilmelidir. Cihadn nemi Bir kimseyi ebedi felaketten kurtarp, sonsuz nimetlere kavumasna sebep olmak ise hepsinden daha kymetlidir. Bu bakmdan slamiyetin balangcnda amellerin en kymetlisi cihad idi. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Mriklere kar, mal, can ve dilinizle cihad ediniz!) [Hakim] (Cihad terk eden millet, mutlaka genel bir belaya maruz kalr.) [Taberani] (Cihad etmeden veya cihad etmeyi dnmeden len, mnafk olarak lr.) [Mslim] (En faziletli cihad, can, mal ile mriklerle mcadeledir.) [Nesai] (Fi-sebilillah cihad edin, byle cihad, Cennet kaplarn amaktr. Cihad edenin skntlar gider.) [Hakim] (Allah tel, [sava aleti olan] bir ok yznden kiiyi Cennete koyar. Oku yapan, atmak iin ona vereni ve Allah yolunda o oku atan.) [Hatib] (En stn amel, cihaddr. En stn cihad, farzlar ifa etmektir.) [Taberani] (En stn cihad, nefsle yaplandr.) [. Neccar] (En stn cihad, zalim hkmdara sylenen hak szdr.) [Beyheki] Emr-i marufun kymeti Emr-i maruf cihaddan daha nemlidir. Hadis-i erifte buyuruluyor ki: (Btn ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda savaa [cihada] verilen sevaba gre, deniz yannda bir damla su gibidir. Savan sevab da, emr-i maruf ve nehy-i anilmnker sevab yannda denize gre, bir damla su gibidir.) [Deylemi] bni bidin hazretleri ise, (Fkh liminin mslmanlara salad faydann sevab, cihad sevabndan daha oktur) buyurmaktadr. (Redd-lmuhtar)
413

www.dinimizislam.com

[Kur'an- kerime, hadis-i eriflere ve akla uygun eylere "Maruf", bunlara uymayan eylere de "Mnker" denir. Mctehidlerin szbirlii ile yasak edilen eylere de "Mnker" denir.] Gnmzde en kymetli amel, yayn yolu ile (Emr-i maruf) ve (Nehy-i mnker) yapmaktr. Ehl-i snnet itikadn yaymal, gayr mslimlere ve sapklara gerekli cevap verilmelidir! Bu yol ile cihad edenler yardmda bulunanlar, cihad sevabna ortak olur. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Allah yolundaki bir mcahidi giydirip kuatan veya onun oluk ocuunun ihtiyalarn gren harbe gitmi gibi sevaba kavuur.) [Hakim] lmin kymeti slamiyet ilim dinidir. lmin nemi byktr. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (lim, renmek amelden kymetlidir.) [Hatib] (lim, slamn hayat, imann direidir.) [Ebueyh] (lim, benim ve dier Peygamberlerin mirasdr. Bana miras olan da, Cennette benimle beraber olur.) [Deylemi] (En stn ibadet, fkh renmektir.) [Ebueyh] bni bidin hazretleri de, (Fkh liminin mslmanlara salad faydann sevab, cihad sevabndan daha oktur) buyuruyor. (Redd-lmuhtar) Peygamber efendimiz, (En stn amel, Allah tanmaktr) buyurunca, (Ya Resulallah, biz amelden sorduk, siz ilimden bahsettiniz) dediler. Cevaben (limle yaplan az amel fayda verir, ilimsiz ok amel faydaszdr) buyurdu. (Deylemi) (En stn ihsan, hikmetli bir sz renip bakasna da retmektir.) [bni Asakir] (En stn sadaka, ilim renip retmektir.) [bni Mace] Namazn kymeti Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (En kymetli amel, vaktinin evvelinde klnan namazdr.) [. Ahmed] (Namaz, imann direidir.) [Deylemi] (Allah tel buyurdu ki: "Namazlarn vaktinde doru olarak eda eden kulumu, azap etmeden, hesap sormadan Cennete koyacama sz verdim") [Hakim] (En stn amel, vaktinin banda klnan namazdr.) [. Ahmed] (Amellerin en iyisi gece herkes uykuda iken namaz klmaktr.) [Berika]
414

www.dinimizislam.com

(En stn namaz, Cuma gn cemaatle klnan sabah namazdr.) [Beyheki] (En stn amel, namazdan sonra [mmin] ana babaya iyiliktir.) [Mslim] (En stn amel, namazdan sonra zekttr.) [Taberani] (En stn nafile namaz, teheccd namazdr.) [Mslim] Tefekkrn kymeti Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Allahn yarattklar hakknda bir saat tefekkr etmek, bir gece ibadet etmekten daha kymetlidir.) [Ebueyh] (Allahn azameti, Cennet ve Cehennem hakknda bir an tefekkr, bir geceyi ibadetle geirmekten daha kymetlidir.) [Ebueyh] (Bir saat tefekkr, bir sene ibadetten kymetlidir.) [Kimya-i Saadet] hlasn kymeti Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Allah tel, ancak ihlasl amelleri kabul eder.) [Nesai] (hlasl amel, az da olsa kfi gelir.) [Dare Kutni] (Dnyada yalnz Allah iin ihlasla yaplan eyler kymetlidir.) [Berika] (badetlerin en kymetlisi, hubb-i fillah, bud-i fillahtr.) [Ebu Davud] (Yani sevdiklerini yalnz Allah iin sevmek, buzettiklerine de yalnz Allah iin buzetmektir.) Allah anmann kymeti Zikrin, yani Allah anmann nemi byktr. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Amellerin en kymetlisi, en temizi, derecenizi en fazla ykselten, altn ve gm vermekten daha kymetlisi Allah anmaktr.) [Beyheki] (Allahn azabndan kurtulmak iin, Allah anmak kadar kymetli amel yoktur.) [Taberani] (En stn amel, imandr. En stn iman, Allah hep yannda bilmektir.) [Taberani] (En stn amel, zikirdir, en stn zikir ise La ilahe illallah demektir.) [Taberani] (En stn tesbih Sbhanallahi velhamdlillahi ve la ilahe illallah vallah ekber dir.) [Mslim] (Altn vermekten de stn amel, Allah anmaktr.) [Beyheki] (En stn amel, Allaha hsn zandr.) [Begavi] (Mminin en hayrl zaman, Allah and zamandr.) [Deylemi] (En hayrl zikir, gizli yaplandr.) [Ahmed]
415

www.dinimizislam.com

yiliin kymeti Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Amellerin kymetlisi, mmin kardeini sevindirmek, onun borcunu demek veya ona yemek yedirmektir.) [bni Adiy] (En kymetli amel, elinden ve dilinden kimsenin incinmemesidir.) [Taberani] (Kim bir mmini ferahlandrr, sevindirirse, Allah tel onu kyamette sevindirir.) [. Mbarek] (En stn amel, bir mminin aybn rtmek, borcunu demek, yemek yedirmek veya bir skntsn gidermek suretiyle onu sevindirmektir.) [Taberani] (En stn amel, vermeyene vermek, zulmedeni affetmektir.) [Hakim] (Amellerin en iyisi yemek yedirmektir) [Berika] Dier kymetli ameller Kymetli amel oktur. Bazlarn bildirelim. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Amellerin en hayrls, farzlardr, en kts de bid'atlerdir.) [Beyheki] (badetin kymetlisi, zahmetli olandr.) [M. Felah] (Amellerin kymetlisi az da olsa devaml yaplandr.) [Mslim] (En stn amel, helal kazantr.) [bni Ll] (Hac yolunda lene, kyamete kadar hac sevab yazlr.) [Ebu Yala] (Amellerin en iyisi selam vermeyi yaymaktr.) [Berika] (En kymetli amel, vaktinde klnan namaz, sonra ana-babaya iyilik etmek, sonra da Allah yolunda cihaddr) [Berika] (En stn dua, af ve afiyet dilemektir.) [Tirmizi] (En faziletli vakit, gecenin ikinci yarsdr.) [Taberani] (En stn sadaka, salkl, mala tamah ok, zenginlii umup fakirlikten korkarken verilen sadakadr.) [Mslim] (En stn ibadet, duadr.) [Hakim] (En stn ibadet Kur'an okumaktr.) [bni Kani] (En stn amel, skntya sabretmektir.) [Beyheki] (En stn amel, iyi niyetli olmaktr.) [Hakim] (En stn kazan, el emei ile kazanlandr.) [Ahmed] (En iyi isim, Abdullah ve Abdurrahmandr.) [Mslim] (En stn sz, doru olan szdr.) [Buhari] (En stn yerler, camilerdir. En kt yerler de, ar pazarlardr.) [Taberani]
416

www.dinimizislam.com

(En stn oru, Davudun orucudur. Bir gn tutar bir gn yerdi.) [Mslim] (En stn iman, kadere rzadr.) [Ebu Nuaym] (En stn huy, kimse zarar grmesin diye susmaktr.) [bni Mbarek] (En stn amel, a olan fakiri doyurmak, borcunu demek veya bir skntsn gidermektir.) [Taberani] (En stn yemek, stne ok elin uzand yemektir.) [Taberani] (En stn sz, "Sbhanallahi ve bihamdihi" demektir.) [Mslim] (En stn ev, iinde yetime ikram edilen evdir.) [Beyheki] (En iyi hazine saliha kadndr.) [Hakim] (lerin en iyisi vasat [orta] olandr. Din ifrat ve tefrit arasndadr.) [Beyheki] (En iyi tedavilerden biri hacamattr.) [Ebu Davud] En stn Mslmanlar Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (man en stn olan; sabrl, cmert ve hogrl olandr.) [Deylemi] (En stn mmin, Allah ok anandr.) [Tirmizi] (En stn mmin, fakir diye deer verilmeyendir.) [Deylemi] (En stn mmin, grlnce Allahn hatrland kiidir.) [Hakim] (En stn mmin, orada deilken aranp sorulmayan, orada iken de, itibar grmeyendir.) [E.Nuaym] (En stn mminler, dinleri uruna yurdunu terk eden gariplerdir.) [. Mace] (En stn mmin, az yiyip bedeni hafif olandr.) [Deylemi] (En stn mmin, oluk ocuuna faydal olandr.) [Taberani] (En stn mmin, herkesin elinden dilinden selamette olduu kiidir.) [Mslim] (En iyi mmin, mr uzun, ameli gzel olandr.) [Tirmizi] (En iyi mmin, kadn ve kzlarna kar en iyi davranandr.) [Beyheki] (En iyi mmin, hayr umulan, errinden emin olunandr.) [Tirmizi] (En hayrlnz, Kuran renen ve retendir.) [Buhari] (En iyiniz, kendisiyle kolay uyum salanandr.) [Beyheki] (En iyiniz, borcunu en gzel ekilde deyendir.) [Nesai] (En iyiniz, hanmlara en iyi davranandr.) [Tirmizi] (En iyi arkada, Allah andnda yardm eden, unuttuunda sana hatrlatandr.) [Hakim]
417

www.dinimizislam.com

(En iyi arkada; szleri ilminizi artran, ameli de ahireti hatrlatandr.) [Hakim] (Mminlerin en iyisi, kanaat eden, en kts de a gzl olandr.) [Kudai] (Kadnlarn iyisi namusunu koruyan, ehveti fazla olsa da, gz darda olmayan, kocasna kanaat edendir.) [Deylemi] (En hayrlnz, oluk ocuuna kar en hayrl olandr. Ben oluk ocuuma en hayrl olannzm. Kadnlara ancak erefli kimseler deer verir, erefsizler hor grr.) [.Asakir] (Kadnlarn en iyisi, ok douran, kendisini kocasna sevdiren, onunla ho geinen ve uyum iinde olandr, en kts de, alp salan, bbrlenendir.) [Beyheki] (En hayrlnz, ahlak en gzel olanlardr.) [Buhari] (En hayrlnz, en cmert olandr.) [Ebu Yala] (En hayrlnz yemek yedirendir.) [Hakim] (nsanlarn en iyisi, insanlara en ok faydas dokunandr.) [Dare Kutni] (Hrszlarn en kts namazndan alandr. Rkudan, secdeden alar.) [Tadil-i erkana riayet etmez]) [Taberani] (nsanlarn en kts, iki yzl olandr.) [Buhari] (nsanlarn en kts, errinden korkulduu iin yanna varlamayan kimsedir.) [Buhari] (nsanlarn en iyisi, ge kzan, tez yatandr. En kts de, tez kzan, ge yatandr.) [Tirmizi] (limlerin en iyisi merhametli olandr.) [E.Nuaym] (Herkes hata eder. Hata edenlerin en iyisi tevbe edendir.) [Tirmizi] (En hayrlnz, dnyas iin ahiretini, ahireti iin dnyasn terk etmeyendir.) [Hatib] Baki kalacak salih ameller Sual: Kehf suresinin 46. yetinde bildirilen Allahn sevdii ve baki kalacak salih ameller nelerdir? CEVAP Bu yette bildirilen salih ameller, namaz, hac, oru ve dier btn iyi i ve hareketlerdir. Bir de (Sbhanallahi velhamdlillahi ve la ilahe illallah vallah ekber) tesbihidir. Bu en kymetli tesbihlerden biridir. Salih amellerden birka: 1- Namaz. Bunun da en kymetlisi vaktinde klmaktr. Bunun da daha kymetlisi vaktinin evvelinde, yani vakti girer girmez geciktirmeden klmaktr. Herkes uyurken namaz klmak da ok kymetlidir. Be vakit
418

www.dinimizislam.com

namaz, en kymetli ibadettir. Hadis-i erifte (Namaz dinin direidir) buyuruldu. Direksiz bina ayakta duramad gibi, namazsz insann slam binasn ayakta tutmas da ok zordur. Namazn terk edilmesi de ok byk gnahtr. 2- Hac. Haccn da kymetli olan, hacc- mebrurdur. Yani gnah ilemeden, artlarna uygun yaplan, kabul olan hacdr. Hadis-i erifte (Suyun kirleri temizledii gibi, hac da gnahlar temizler) buyuruldu. [Taberani] 3- Ana-babaya iyilik. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Allah indinde en faziletli amel, vaktinde klnan namazdan sonra ana-babaya iyiliktir.) [Mslim] 4- Cihad. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (En kymetli amel cihaddr.) [Taberani] (nsanlarn en stn, can ve mal ile Allah yolunda cihad edendir.) [. Ahmed] 5- Emr-i maruf. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Btn ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda savaa verilen sevaba gre, deniz yannda bir damla su gibidir. Savan sevab da, emr-i maruf ve nehy-i anilmnker sevab yannda denize gre, bir damla su gibidir.) [Deylemi] 6- Allah tely zikretmek, anmak. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (nsann derecesini en fazla ykselten, en kymetli amel, altn ve gm vermekten daha kymetlisi Allah anmaktr.) [Beyheki] 7- Az da olsa, devaml yaplan amel kymetlidir. (Mslim) Btn bu ibadetleri yapabilmek iin ilim ve ihlas arttr. Bunlarsz ibadetlerin hi kymeti olmaz. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (limsiz ok amelin kymeti olmaz.) [Deylemi] (Allah tel, ancak ihlas ile yaplan ameli kabul eder.) [Nesai] lim ve ihlasn gerei olarak da, Allah dostlarn sevmek, Allah dmanlarn da sevmemek gerekir. Hadis-i erifte, (badetlerin en kymetlisi, hubb- fillah, bud-i fillahtr) buyuruldu. Yani sevdiklerini yalnz Allah iin sevmek, buzettiklerine yalnz Allah rzas iin buzetmektir. (Ebu Davud) Btn bu ibadetlerin sahih ve kabul olmas iin, doru itikada sahip olmak arttr. Yani Ehl-i snnet itikadnda olmayann hibir ameli kabul olmaz. Ehl-i snnetten bakas bid'at ehlidir. Bid'at ehlinin ibadetleri kabul olmaz. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (Allah tel, bid'at sahibinin namazn, orucunu, zektn, haccn, umresini, cihadn, farz ve nafile hibir ibadetlerini kabul
419

www.dinimizislam.com

etmez. Yadan kl kar gibi, mslmanlktan kolayca kar.) [bni Mace] lim maldan hayrldr Sual: En iyi ibadet nedir? CEVAP Her zaman doru iman sahibi olmaya, farzlar yapp haramlardan kamaya, tevbe edip farz borlarn demeye almaldr! Bunlar doru yapabilmek de, ancak ilimle mmkndr. Hadis-i eriflerde buyuruldu ki: (Gece bir mddet ilim renmek, btn gece ibadet etmekten sevaptr.) [R. Nashin] (Sabah-akam ilimle megul olmak, cihaddan efdaldir.) [Deylemi] (lmi bir mesele renmek, yz rekat [nafile] namazdan daha kymetlidir.) [bni Abdilber] Hazret-i Ali buyurdu ki: (lim, maldan hayrldr. nk mal sen korursun, fakat ilim seni korur. Mal sarf etmekle azalr, ilim sarf etmekle oalr.) Hazret-i bni Abbas buyurdu ki: (Hazret-i Sleyman; mal, ilim ve hkmdarlk arasnda muhayyer brakld. O ilmi tercih etti ve bu sayede dier ikisine de malik oldu.) mam- Gazali hazretleri buyurdu ki: nsann dier mahlkattan stnl ilmi iledir, g ve kuvvetiyle deildir. nk deve insandan kuvvetlidir. rilik bakmndan da deildir. nk fil insandan ok iridir. Cesaret bakmndan da deildir. nk aslan insandan cesurdur. ok yemesiyle de deildir. nk mandann karn, insann midesinden daha byktr. u halde ilim ok stn bir vasftr. Yemek ve imekten kesilen hasta, lmeye mahkum olduu gibi, ilim ve hikmetten mahrum kalb de lme mahkumdur. O halde, Ehl-i snnet limlerinin kitaplarn okuyup, dinimizi doru olarak renmeliyiz. En byk ibadet Sual: En byk ibadet nedir? CEVAP En byk ibadet, Allah telnn rzasna kavuturan itir. Onun iin Allah'n rzas hangi ibadetlerde ise, onu aramal. limlerimiz, Ankebut suresinin 45. yetini delil getirerek, (En byk ibadet namazdr) buyurmulardr. Allah'n kullarna iyilik etmenin de byk ibadet olduu bildirilmitir. Onlarn hidayetlerine vesile olup, Cehennemden kurtulmalarna sebep olmak elbette byk ibadettir. Bunlar Allah'n rzasna kavuturan amellerdir. O hlde insanlarn hidayetine sebep olmak iin dinin yaylmasna almak, yani dine hizmet etmek en byk ibadet oluyor.
420

www.dinimizislam.com

Dine hizmet eden, Allahn yolunda cihad eden kimsedir, yani Allah'n askeridir.

nemlinin de nemlisi
Sual: nemli eylerin daha nemlisi oluyor. Bu konuda bildirilenler nelerdir? CEVAP Peygamber efendimiz, baz nemli eyleri bildirip, daha nemlisini aklamtr. Bu konuda hadis-i eriflerden bazlar yledir: (Her eyin bir yolu vardr. Cennetin yolu ilimdir.) [Deylemi] (Her eyin direi vardr. Dinin temel direi fkhtr.) [Beyheki] (Her eyin bir z vardr. mann z de namazdr.) [Beyheki] (Her eyin bir zekt vardr. Vcudun zekt ise orutur.) (.Mace) (Her eyin bir zekt vardr. Evin zekt ise, misafir odasdr.) (A.Rifai) (Her eyin kaps vardr. badetin kaps da orutur.) [bni Mbarek] (Her eyin temeli var. Dinin temeli de eshab- kiram ve ehl-i beyti sevmektir.) [bni Neccar] (Her eyin kayna vardr. Takvann kayna, ariflerin kalbleridir.) [Taberani] (Her eyin esas vardr. mann esas da vera [takva]dr.) [Hatib] (Her eyin ss vardr. Kur'an- kerimin ss de gzel sestir.) [Hakim] (Her eyin dal buda vardr. mann dal buda da sabrdr.) [Hatib] (Her eyin cilas var. Kalbin cilas da Allah anmaktr.) [Beyheki] (Her eyin cilas var. kalbin cilas da "Estafirullah" demektir.) [Deylemi] (Her eyin kalbi var. Kur'ann kalbi Yasindir.) [Tirmizi] (Her eyin efendisi vardr. Oturmann efendisi de kbleye ynelmektir.) [Taberani] (Her eyin Allah ile arasnda perde vardr. Ana baba duasnda perde yoktur.) [Deylemi] (Her eyin bir afeti vardr. mmetimin afeti, paraya gnl vermektir.) [Deylemi] (Her mmetin fitnesi [imtihan] vardr. mmetimin fitnesi paradr.) [Hakim] (Her mmetin seyahati vardr. mmetimin seyahati de cihaddr.) [Taberani] 421

www.dinimizislam.com

(Her dinin zellii vardr. mmetimin zellii hayadr.) [.Mace] (Her aacn meyvesi vardr. Kalbin meyvesi de ocuktur.) [Bezzar] (Her eyin anahtar vardr. Cennetin anahtar namazdr.) [Deylemi] (Her eyin anahtar vardr. Gklerin anahtar "La ilahe illallah" szdr.) [Taberani] (Her derdin ifas vardr. Kalbin ifas, Allah tely anmaktr.) [Beyheki] (Her derdin devas vardr. Yalnz lme are yoktur.) [Taberani] (Her eyin bozucu bir afeti vardr. Bu dinin afeti ise kt idarecilerdir.) [Haris] (Her eyin hakikati vardr. Kadere inanmayan imann hakikatine erimez.) [Nesai] (Her eyin direi vardr. Mminin direi de akldr, akl kadar ibadet eder.) [.Gazali] (mann alameti Ensar sevmek, mnafkln alameti Ensara buz etmektir.) [Buhari] Hikmet ehli de buyuruyor ki: Her eyin bir kymeti vardr, insann kymeti ise, ilmi, ihsan ve edebidir. Her eyin tohumu vardr. Dmanln tohumu da aka ve alaydr. Her eyin kestirme yolu vardr. Cennetin kestirme yolu da cihaddr. Her eyin pas vardr. Kalbin pas da tokluktur. Her eyin bir zekt vardr, akln zekt da hzn ve tefekkrdr.

Ameller yedi trldr


Sual: Ayn gnah veya sevap ilendii duruma gre azalr veya oalr m? CEVAP Evet. Baz yer ve durumlarda, baz gn ve aylarda farkllk gsterir. Mesela Cuma gn yaplan ibadetler de, gnahlar da, iki kat yazlr. Hadis-i erifte, (Sevaplar iinde Cuma gn ve gecesinde yaplandan daha kymetlisi, gnahlar iinde de Cuma gn ve gecesinde ilenilenden kts yoktur) buyuruldu. Ramazan- erif aynda btn nafile ibadetlere verilen sevap, baka aylarda yaplan farzlar gibidir. Bu ayda yaplan bir farz, baka aylarda yaplan 70 farz gibidir. Bunun gibi farkl durumlar hari, amellerin durumu ayndr. Bir hadis-i erif meali yledir: (Ameller, yedi trldr: 1- kisinin karl vaciptir. 422

www.dinimizislam.com

2- kisi misli misline karlk grr. 3- Birisi on misli sevaba kavuturur. 4- Biri yedi yz misli sevaba ulatrr. 5- Birinin sevabn ise ancak Allah tel bilir. Bunlarn izah yledir: 1- tikad ve amelleri dzgn olana Cennet vacip olur. Mrik olana Cehennem vacip olur. 2- Bir gnah ileyene bir gnah yazlr. 3- Bir iyilik ileyen on misli sevaba kavuur. 4- Maln Allah yolunda harcayana yedi yz misli sevap verilir. 5- Oru tutann sevabn ise Allahtan bakas bilmez.) [Hakim]

lim, amel, ihlas


Sual: Daha ok hangi ibadetleri yapmay tavsiye edersiniz? CEVAP Bir kimse, Peygamber efendimiz aleyhisselama en hayrl amelin ne olduunu sual edip, (lim) cevabn alnca tekrar sordu: - Ya Resulallah, ben amelden sual ediyorum. Siz ilimden bahsediyorsunuz. - Allah tel, hi ilimsiz ameli kabul eder mi? (B. Arifin) Yine Peygamber efendimiz buyurdu ki: (Bir mddet ilim mtalaa etmek, btn geceyi ibadet ve namazl geirmekten efdaldir.) [Beyheki] eytan, ihlas ve ibadeti ok olan bir bidi kandrmak iin insan klnda, bidin evine gelerek dedi ki: - Senin Cennetlik olduunu rendim. badet ve ihlasn yedi bucaa yaylmtr. Senden istifade edebilmek iin bir mddet misafirin olmak istiyorum. bid, [ok ibadet eden], eytana bir oda verdi. eytan bir odaya ekilip yiyip imeden ve uyumadan be-on gn ibadet eder grnd. bid, hayret iinde dedi ki: - Ey yabanc, a, susuz ve uykusuz uzun mddet byle nasl ibadet edebiliyorsun? - ok gnahkrdm. Tevbe ettim. badet kuvvetini tevbemden alyorum. - Ayn eye kavuabilmek iin tevbe etmek art ile, hangi gnah tavsiye edersin? eytann tuzaklar
423

www.dinimizislam.com

eytan, bir adam ldrmesini syledi. bid kabul etmedi. Zina teklifine de raz olmad. arab dierlerine gre hafif grd iin, iip, sarho oldu. eytan, hemen bidi kt bir kadnla tantrd. bid kadnla beraberken, kadnn kardeine haber verdi. Kardei sarhou dverken, bid, kadnn kardeini baklayp ldrd. eytan, hemen zaptiyeye haber verdi. Sarho sust yakalanp adalete teslim edildi. Neticede idama mahkum oldu. Aslaca srada eytan, kendisine secde ederse kurtaracan syledi. bid, elleri bal ekilde nasl secde edeceini sordu. eytan, (Gzlerinle olsa da yetiir) dedi. bid gzleriyle secde ederken idam edildi. Menkbedeki bid, ilmi az olduu iin, gnah kk grp felakete maruz kalm ve Allah teldan yardm isteyecei yerde, eytandan, medet bekleyerek imansz gitmitir. *** Bir kere Abdlkadir Geylani hazretleri lde giderken, gaipten yle bir ses iitti: "Ey Abdlkadir! Ben senin Rabbinim! Sana haramlar mubah, serbest kldm. Bunun zerine Abdlkadir Geylani Euz ekti. "Kovulmu eytandan Allah telya snrm. Sus ey melun!" diye bard. Bunun zerine ayn ses; "Ey Abdlkadir! Rabbinin izni ile eitli yerlerde bana aldanmayarak, errimden, ktlmden kurtuldun. Halbuki ben bu yolda yetmi kiiyi yoldan kardm" dedi. Onun eytan olduunu nasl anladn sorduklarnda; "Sana haramlar helal ettim, sznden anladm. nk Allah tel byle eyleri emretmez" buyurdu. *** limsiz amel sapklktr, amelsiz ilmin de vebali byktr. Hadis-i erifde buyuruldu ki: (lmi ile amel etmeyen lim, kyamette en iddetli azaba dar olur.) [Beyheki] limler hari, insanlar helak olmutur. lmiyle amel edenler hari, limler de helak olmutur. hlas sahipleri hari, ilmiyle amel eden limler de aldanmtr. (Sehl bin Abdullah) hlas, her ite Allah telnn rzasn gzetmek, ktlkleri gizledii gibi, iyilikleri de gizlemek, vlnce sevinmemek, ktlenince zlmemek, riyadan uzak olmaktr. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (hlas ile amel etmek, az da olsa yetiir.) [Hakim] mam- Rabbani hazretleri, (Ebedi saadete kavuabilmek iin ilim, amel ve ihlas muhakkak gerekir) buyurmaktadr. Sual: ok ibadet etmek iin ne yapmak gerekir? CEVAP
424

www.dinimizislam.com

Allah tel, muhakkak ok ibadeti deil, ihlasl ve az da olsa devaml olan ibadetleri makbul saymaktadr. Kur'an- kerimde Cenab- Hak, (Salih amel) ileyenleri vyor. Salih, yani ihlasl ameli tavsiye ediyor. Hadis-i eriflerde de buyuruldu ki: (Amelin halis ise, az da sana yeter.) [Deylemi] (Allah tel, ancak ihlasl olan ameli kabul eder.) [Nesai] Demek ki ilim sahibi kimsenin, az da olsa ihlasl amel etmesi kfidir. Ancak devaml olmas da gerekir. nk hadis-i erifte buyuruldu ki: (Allah indinde amellerin en kymetlisi, az da olsa, devaml olandr.) [Buhari] hls ne demektir? Sual: slam Ahlak kitabnda, (hls, ibadetleri, Allah emrettii iin yapmaktr) deniyor. Zaten herkes, Allah emrettii iin yapmyor mu? CEVAP O cmlenin devamnda aklanyor. hls, ibadetleri, srf Allah rzas iin, baka hibir menfaat dnmeden, onun emri olduu iin yapmaktr. Baka bir menfaat dnlnce ihls zedeler. Mal, mevki, hrmet, hret kazanmak iin yaplan ibadete riya karm olur. Byle ibadete sevab verilmez. Gnah olur, azap yaplr. Demek oluyor ki: 1- badetler, Allah tel emrettii iin yaplmal, 2- Onun rzasndan baka, maddi, manevi hibir menfaat gzetilmemeli, 3- Her ibadet severek, beenerek yaplmaldr. Biri noksan olursa Sual: (slamiyete tam uyabilmek, ilim, amel ve ihlsla olur) deniyor. Bunlardan biri noksan olursa slamiyet olmaz m? CEVAP n ayr ayr aklayalm: lim, dinimizin emirlerini ve yasaklarn renmektir. Amel, rendiklerini tatbik etmektir hls, bunlar yalnz Allah rzas iin yapmaktr. Bu n yapan slamiyete uymu olur. lim ve ihls var; fakat o ilimle amel etmiyorsa ne kymeti olur? Mesela ilacn hastalna ifa verdiini biliyor; ama ilac kullanmyor. O ilacn ne faydas olur? Amel yoksa, ilmin o kimseye faydas olmaz. Bir hadis-i erif meali yledir: (Amelsiz lim, mum gibidir, kendini yakar, insanlar aydnlatr.) [Bezzar]
425

www.dinimizislam.com

lim ve amel var; fakat ihls yoksa yani Allah rzas iin deilse, gsteri iinse yine kymeti olmaz. hlsl olmas arttr. hlssz amel sahte para gibidir. Bir hadis-i erif meali yledir: (Allah tel, ancak ihlsla yaplan ameli kabul eder.) [Dre Kutni] hls ve amel var; fakat ilim yoksa bidat iler, hurafelere dalar, yapt amel ie yaramaz. Onun iin, (Amelsiz ilim vebal, ilimsiz amel sapklktr) buyurulmutur. ki hadis-i erif meali yledir: (Allah tel, ilimsiz ameli kabul etmez.) [B. Arifin] (limle az amel faydal olur, ilimsiz ok amelin kymeti olmaz.) [Deylemi] air de diyor ki: limsiz ve ihlssz Cennet bulunur mu hi? Amelsiz ilim ile lim olunur mu hi? Dinimize uymak iin Sual: Dinimize severek uymak iin ne lazmdr? CEVAP slamiyete severek uymak iin, ilmin yannda, bir de ihls lazmdr. hls, ileri, ibadetleri, Allah tel emrettii iin yapmak, baka hibir menfaat dnmemektir. Kalbde ihls hsl olmas, kalbin zikretmesiyle, yani Allah ismini ok sylemesiyle olur. Dnya dncesi hi kalmazsa, kalb kendiliinden zikretmeye balar. iedeki su boalnca, havann ieye kendiliinden, hemen girmesi gibidir. slamiyete uymak, kalbi kuvvetlendirdii gibi, nefsi zayflatr. Bu sebeple nefs, kalbin slamiyete uymasn, Mrid-i kmilin sohbetinde bulunmay, kitaplarn okumay istemez. Dinsiz, imansz olmasn ister. Akllarna uymayp, nefslerine uyan kimseler, bunun iin, dinsiz olmaktadr. Nefs lmez; fakat gc kuvveti kalmaynca, kalbi aldatamaz. Nefs, bedene tatl gelen eylere dkndr. Bunlarn iyi, kt, faydal, zararl olduklarn dnmez. stekleri, slamiyetin emirlerine uygun olmaz. slamiyetin yasak ettii eyleri yapmak, nefsi kuvvetlendirir. Daha ktsn yaptrmak ister. Kt, zararl eyleri, iyi gsterip, kalbi aldatr. Kalbe bunlar yaptrarak, zevklerine kavumak iin alr. Kalbin nefse aldanarak, kt huylu olmamas iin, dinimizin emir ve yasaklarna uyarak kalbi kuvvetlendirmek ve nefsi zayflatmak lazmdr. Akl kuvvetlendirmek, slam bilgilerini okuyup, renmekle olduu gibi, kalbin kuvvetlenmesi, yani temizlenmesi de, dinimizin emir ve yasaklarna uymakla olur. (slam Ahlak) Amelsiz ilim - ilimsiz amel
426

www.dinimizislam.com

Sual: Bir arkadaa kitap verdim. (Bilerek yapmamak daha byk gnah olur, ben dinimi renmek istemiyorum) dedi. (Amel edilmeyen ilim vebaldir. Bilerek yapmamak daha byk gnah olur) buyuruluyor. Bundan dolay dinimizi renmemek mi gerekiyor? CEVAP Dinini renmemek daha byk gnah olur. nk (Dinini bilmeyenin dini yoktur) buyuruluyor. Amel edilmeyen ilim vebaldir, fakat ilim renmemek bundan daha byk vebaldir. Onun iin, (Amelsiz ilim vebal, ilimsiz amel sapklktr) buyurulmutur. Bunun iin, amel edemem diye dnerek kitap okumamak, ilim renmemek, asla uygun deildir. renmesi farz olan eyi renmemek, ayr bir gnah olur. Bir hadis-i erif meali: (Ayn gnah ileyen lime bir, cahile iki gnah yazlr. lim, yalnz gnahnn cezasn; cahilse, hem gnahnn, hem de o meseleyi renmemenin cezasn eker.) [Deylemi] O hlde kitap okumay, ilim renmeyi ihmal etmemeli. Dinini bilmeyen, nasl doru Mslman olur ki? limden kamann hibir mazereti olmaz.

Nee ile ibadet yapmak iin


Sual: Bedeni ve zihni yorgunluu gidererek, daha rahat ibadet yapmak maksadyla, mubah eylerle uramak caiz midir? CEVAP Hadis-i erifte buyuruldu ki: (badetleri takat getireceiniz kadar yapnz. Nee ile yaplan ibadetin kymeti ok olur.) [Nesai] Beden istirahat edince, ibadetler zevk ile yaplr. Beden ve zihin yorgun iken yaplan iten usan hasl olur. Yorgunluu gidermek iin, ara sra mubah olan eylerle, bedene nee getirmelidir! Bu neeyi hasl etmek iin, nefsin mubahlardaki arzularn, ihtiya olduu kadar yerine getirmek gerekir. Byle yapmak, slamiyete uymak olur. mam- Gazali hazretleri buyuruyor ki: (ok ibadet yapnca, beden yorulur. Hareket etmek istemez. Bu zaman uyumakla veya salihlerin hayat hikayelerini okumakla yahut mubah olan elencelerle bedeni neelendirmeli! Byle yapmak, usanarak ibadet yapmaktan efdaldir.)

427

www.dinimizislam.com

ki kat sevap alanlar


Sual: Bir ibadeti yapnca herkes bir sevap alrken iki sevap alan kimseler de olur mu? CEVAP Evet vardr. Ayn ameli ileyen kimseden Eshab- kiram daha ok sevap alr. Bir hadis-i erif meali yledir: (Yemin ederim ki, bir kimse, Uhud da kadar altn sadaka verse, eshabmdan birinin bir avu kadar arpa sadakasnn sevabna kavuamaz.) [Buhari] hlas ok olann ald sevap da ok olur. ki kat sevap alanlar oktur. Bu konudaki hadis-i eriflerden bazlar yledir: (unlar amellerine karlk iki sevap alrlar: 1- Resulullahn ezvc- tahirat [mslmanlarn anneleri olan temiz hanmlar], 2- Ehl-i kitap [kitapl kfir] iken tevbe edip mslman olanlar, 3- Kle olan, hem Allah telnn hem de efendisinin hakkn dedii iin.) [Buhari] (Akrabaya verilen sadakann sevab iki kat olarak verilir. Yani hem sadaka ve hem da sla-i rahim sevab kazandrr.) [Taberani] (kindi namaz, sizden nceki mmetlere de farz idi, fakat onlar bunu terk ettiler. Bu namaza devam edene iki kat ecir vardr.) [Mslim, Nesai] Cuma gn yaplan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Cuma gn ilenen gnahlar da, iki kat yazlr. (Riyad-n-nasihn) Her gnahtan sonra, hemen tevbe etmek farzdr. Tevbeyi bir saat kadar geciktirince, gnah iki kat olur. (Hak Szn Vesikalar) Resulullah efendimize verilecek sevaplar, dier Peygamberlere verilecek sevaplardan kat kat fazladr. Makbul bir ibadet ve hayrl bir i ileyene verilen sevap kadar bunun hocasna da verilir. Hocasnn hocasna drt misli, onun hocasna sekiz misli, onun da hocasna onalt misli olmak zere, Resulullaha kadar her hocaya talebesinin iki misli sevap verilir. Mesela, yirminci hocasna 524288 sevap verilir. Resulullaha, mmetinin her iyi ii iin sevap verilir. Muhammed aleyhisselama verilecek olan sevaplarn says, bu hesaba gre dnlrse, hepsinin miktarn Allah teldan baka kimse bilmez. Selefi salihinin, sonra gelenlerden daha efdal, daha stn olduklar bildirildi. Sevap says bakmndan bu stnlk meydandadr. (Herkese Lazm Olan man)
428

www.dinimizislam.com

(Bir hayrn yaplmasna yol gsteren onu yapan gibidir) mealindeki hadis-i erife gre, sadakay aktan vermek, iyilii aka yapmak iki kat sevap olur. Birisi, sadaka sevab, ikincisi ise, bakalarn tevik etmek sevabdr. Bir hadis-i erif meali: (Sadakay gizli vermek, aktan vermekten efdaldir. Ancak, rnek olmak iin, tevik etmek iin aktan verilen sadaka gizli sadakadan efdaldir.) [Deylemi] Riya korkusu olursa sadakay gizli vermek daha sevaptr. (Ya Resulallah, hangi sadaka daha faziletlidir?) diye sorulunca, (Az maldan gizli verilen sadaka) buyurup, (Eer sadakay ak verirseniz gzel olur, gizli verirseniz, sizin iin daha hayrldr) mealindeki yet-i kerimeyi okudu. (Taberani) Bir iyilie ok sevab Sual: S. Ebediyyede, (Cuma gn yaplan ibadetlere, en az iki kat sevab verilir. Cuma gn ilenen gnahlar da, iki kat yazlr) diyor. Gnahlar niye iki kat yazlyor? CEVAP Bu, cuma gnnn faziletindendir. Bir eyin kymeti ne kadar oksa, ona saygszlk yapmann gnah o kadar byk olur. Bir hadis-i erif meali yledir: (Allaha cuma gn ilenen iyilikten daha kymetli hibir iyilik yoktur. Allahn cuma gn ilenen ktlkten daha ok kzd hibir ktlk yoktur.) [Ebu Muzaffer] Sokakta gnah ilemek gnahtr, camide ilenirse daha irkin olur. Hele Kbede ilenirse daha byk olur. lenen ayn gnah, ileyene ve ilenen yere gre de deiir. Bir hadis-i erif meali yledir: (Komu kadna, arkada hanmna ehvetle bakmak, yabanc kadna bakmaktan on kat daha gnahtr. Evli kadnlara bakmak, kzlara bakmaktan bin kat daha gnahtr. Zina gnahlar da byledir.) [Taberani] Demek ki, ayn gnah yaplan yere ve ahslara gre deiiyor. Bunun dnda ise, Cenab- Hak iyiliklere kat kat sevab verirken gnahlara kat kat vermiyor, bir gnah bir gnah olarak yazyor. Bu konudaki hadis-i eriflerden birkann meali yledir: (Mslmann her iyilii iin, on katndan yedi yz katna kadar sevab yazlr. Her gnah iin ise bir misli yazlr.) [Mslim] (Her iyilik iin on mislinden yedi yze kadar sevab yazlr. Her ktlk ise, bir misli yazlr. Allah onu affederse hi yazlmaz.) [Buhari, Mslim]
429

www.dinimizislam.com

(Rabbiniz, rahimdir. Bir iyilik yapmak isteyip de yapamayana, bir sevab yazar. Yapana on mislinden yedi yz misli veya daha fazla sevab yazar. Ktl isteyip de yapmayana bir sevab, yapana ise bir gnah yazar, dilerse onu affeder.) [Taberani] (Allah tel buyuruyor ki: Bir iyilik yapmak isteyip de, yapamayan kuluma, bir sevab yazarm. Yaparsa on mislinden yedi yz misline kadar sevab yazarm. Bir ktlk dnp de yapmayana bir ey yazmam. Yaparsa sadece bir gnah yazarm.) [Buhr] Drt yet-i kerime meali de yledir: (Hasene ile [salih amelle] gelene, [en az] on kat sevab verilir. Seyyie ile [gnahla] gelen de, misliyle yani gnah kadar cezalanr. Hibiri hakszla uratlmaz.) [Enam 160] (Hasene ile [salih amelle] gelene, ondan daha iyi bir mkfat verilir. Seyyie ile [gnahla] gelen de, sadece yapt kadar ceza grr.) [Kasas 84] (Maln Allah yolunda harcayann hli, her baanda yz tane bulunan yedi baakl bir tohuma benzer. Allah dilediine daha fazla da verir.) [Bekara 261] (Allah, [ktln cezasn adaletle verir] zerre kadar hakszlk etmez, zerre kadar iyiliin sevabn da kat kat artrr ve ayrca byk mkfat verir.) [Nisa 40] Allah tel, sevab kat kat vermekle ve gnahlar affetmekle kalmyor. Gnahlarn sevaba evirdikleri de vardr. Bir yet-i kerime meali de yledir: (Tevbe edip iman eden ve salih amel ileyenlerin gnahlarn sevaplara eviririm. Allah gafur-r-rahimdir, ok affedici ve ok merhametlidir.) [Furkan 70]

badetlerin hikmetleri
Sual: Musa Carullah (Fkh kitaplar yazlrken ibadetlerde, azab ve sevab esas tutarak slamiyet'i sosyal bir din olmaktan mahrum brakmlar. u ok gnah diyecek yerde, ibadetlerin faydalarn, hikmetlerini anlatsalard, sevap ve azap yerine, akl ve zeky koysalard, slamiyet sosyal bir din olmaktan mahrum olmazd) diyor. Bu szde doruluk pay yok mu? CEVAP Musa Carullah reformcudur, dini deitirmek istiyor. Onun sznn hi nemi olmaz.
430

www.dinimizislam.com

badetlerin dnyevi faydalarn, hikmetlerini, Allah tel kasten bildirmedi. O zaman faydasn anlayp emri yapnca, Allah'n emri iin deil, o ibadetin faydas iin yaplm olur. Bu da ibadet olmaz. Sadece ibadet deil, iman bile byledir. slam limleri iman yle tarif ediyorlar: man, Muhammed aleyhisselamn, Peygamber olarak bildirdii dini, akla, tecrbeye ve felsefeye uygun olup olmadna bakmadan tasdik etmek yani kabul edip, beenip, inanmaktr. Akla uygun olduu iin tasdik etmek, akl tasdik etmek olur, Resul tasdik etmek olmaz. Yahut Resul ve akl birlikte tasdik etmek olur ki, o zaman Peygambere itimat tam olmaz. Tam olmaynca, iman olmaz. Allah tel mealen buyuruyor ki: (O muttakiler gayba [grmeden Resulmn bildirdii her eye] iman ederler.) [Bekara 3] Allah telnn Resul de buyuruyor ki: (Dini [dinin emir ve yasaklarn] akl ile lenden daha zararls yoktur.) [Taberani] Nazara yani gz demesine inanmayan bir kimse, (Bugn fen, gzle grlemeyen ualarn i yaptn aklyor. Mesela bir kumanda ile TVyi, radyoyu veya arabamz ap kapatabiliyoruz. Bunun iin gzlerden kan uann zarar verebileceine artk inanyorum) dese bunun kymeti olmaz. nk bu insan dine deil, kumandadan kan uaya inanyor. Yahut ua ile birlikte Peygambere inanyor. Yani fen kabul ettii iin, ualarn etkisini gz ile grd iin inanyor ki bu iman olmaz. Dinde bildirilen her eyi, fen ispat edemese de, fayda veya zararn gz ile grmese de, yine inanmak lazmdr. Hakiki iman gayba inanmaktr yani grmeden inanmaktr. Grdkten sonra artk o iman olmaz. Grdn itiraf etmek olur. slamiyet'e uymaya, ibadet etmek denir. Mslmanlar, Allah tel emrettii iin, vazifeleri olduu iin ibadet eder. slamiyet'in emirlerinde ve yasaklarnda, kullarn dnyalar ve ahiretleri iin nice faydalar bulunmakla beraber, ibadet ederken, Allah telnn emri olduunu, kulluk vazifesi olduunu niyet etmek, dnmek lazmdr. Byle dnmeden yaplan i, ibadet olmaz. Din ile iliii olmayan basit bir i olur. Mesela, namaz klan kimse, Allah telnn emrini yerine getirmeyi ve kulluk vazifesini yapmay niyet etmeyip, namazn bir jimnastik, beden terbiyesi olduunu dnerek klarsa, namaz sahih olmaz. badet yapm olmaz. Spor yapm olur. Oru tutann da, yalnz mideyi dinlendirmeyi, perhiz yapmay dnmesi, orucun sahih ve makbul olmamasna sebep olur. Muharebe eden, cann tehlikeye koyan bir Mslman da, Allahn dinini
431

www.dinimizislam.com

kuvvetlendirmek, slamiyet'i yeryzne yaymak ve slam dmanlarn krmak iin deil de, an ve eref, mal ve rtbe iin dvrse, ibadet yapm olmaz. Cihad sevab kazanmaz. lrse ehit olmaz. Haram olduu iin deil de, bedenine zarar verdii iin alkoll ikileri brakan adam sarholuk gnahndan kurtulamaz. Frengi, belsoukluu ve AIDS gibi hastalklara yakalanmamak iin, zinadan saknan kimse de, slamiyet'te, afif, temiz saylmaz. nk bunlar haram iin tevbe etmemilerdir. badetleri detten ayrmak iin, dnya menfaatlerini yani ibadetlerin ne gibi bize dnya faydas getireceini dnmemek arttr. Allah iin ve ahiret menfaati iin yaplan eyler, ibadet olur. Dnya menfaati iin yaplan eyler, det saylr. badet etmek, dnya menfaatleri zerine kurulmaz. ayet-i kerime meali: (Ahiret iin alanlarn kazanlarn arttrrz. Dnya menfaati iin alanlara da, [salk, para,hret gibi] dnya nimetlerini veririz. Ama, ahirette bunlarn eline bir ey gemez.) [ura 20] (Menfaatleri ve lezzetleri abuk geen, tkenen dnyay isteyenlerden, dilediimize, istediimizi veririz. Ahiret menfaatleri iin alan mminlerin mkafatlar boldur.) [sra 18,19] (Yalnz dnya iin yaamak, elenmek isteyenlerin almalarnn karln, hibir ey esirgemeden [salk, para, makam, hret gibi] bol bol veririz. Bunlara ahirette yalnz Cehennem atei vardr. Emekleri hep boa gider. Yalnz dnya iin yaptklar ilerine, ahirette bir karlk verilmez.) [Hud15, 16] hadis-i erif meali de yledir: (Her iyilik, niyetine gre deerlendirilir.) [Buhari] (Allahtan bakas iin kim ne iledi ise, karln git ondan iste denilecektir.) [bni Mace] (Allah tel, ahiret iin yaplan iyiliklere dnyada da mkafat verir. Fakat, yalnz dnya iin yaplan ilere ahirette hi mkafat vermez.) [Faideli Bilgiler] Dinin emir ve yasaklarnn ahiretteki faydalaryla birlikte dnyadaki faydalarn, sosyal iyiliklerini de dnmek yasak deildir. Hatta, bu faydalar, zamann yeni bilgileri ile aklayarak anlatmak, din adamlarnn vazifesidir. Fakat, bu iin yeri, fkh kitaplar deildir. nk fkh ilmi, Mslmanlara dini vazifelerini retir. Usul-i fkh da, bu vazifelerin drt ana kaynaktan nasl karldn gsterir. slamiyet zerine yrtlecek sosyal dncelerin ise Mslmanlardan ziyade, din dmanlarna kar bir savunma silah ve yar arac olarak hazrlanmas gerekir. slamiyetin emir
432

www.dinimizislam.com

ve yasaklarnn, dnyada olan faydalarn ve iyiliklerini Mslmanlarn da bilmesi elbette faydaldr. Ancak, Mslmanlarn yalnz bilmekte kalmas lazm olup, ibadetleri dnya faydalar zerine bina etmek derecesine gelmemelidir. Byle olursa, ibadetler bozulur. slamiyet'in istedii vazifelerde dnya iin ne kadar fayda bulunursa bulunsun, bunlar yalnz Allah telnn emri olduu iin ve ahirette, azaptan kurtulmak iin yapmak lazmdr. Byle niyet olunca, dnya faydalarnn ayrca dnlmesi de, zarar vermez. Dinin emir ve yasaklarnn dnyadaki faydalar, iyilikleri pek ak olmasna ramen, Cennet ve Cehenneme inanan, dnya menfaatlerini hatrna bile getirmez. Ahiretteki sonsuz saadetler ve sonsuz felaketler karsnda dnyann gelip geici zevk ve aclarnn zaten hi deeri yoktur. nsanlarn, salam ve rahat, neeli yaamalar ve ahirette sonsuz mutlulua kavumalar iin Allah tel, insanlara gerekli btn nimetleri yaratt. Bunlardan nasl yararlanacamz, nasl kullanacamz, Peygamberleri aracl ile gnderdii kitaplarnda bildirdi. Bu bilgilere Din denir. slamiyetin koyduu kurallar, sadece ahirette deil, dnyada da rahat iinde yaamaya sebep olur. Bir ateist bile, slam ahlakna uygun yaarsa, dnyada rahat ve huzur iinde olur. Mesela, bir eczanede yzlerce ila vardr. Her ilacn kutusunda tarifesi vardr. lac, tarifeye uygun kullanan, yararn, tarifeye uymayan zararn grr. Yeni bir makine, cihaz imal edilince, iine prospekts [tantm yazs, tarifesi] konur. O cihaz yapan, aletin salkl alabilmesi iin nelere dikkat edilmesi gerektiini bilir. nsanlar yoktan yaratan da, onun salkl alabilmesi iin ne yapmas gerektiini elbette bilir. Kuran- kerimde, (Yaratan hi bilmez mi?) buyuruluyor. (Mlk 14) te slam ahlakna uygun yaayan insan, inanmasa bile Allahn yaratt nimetlerden fayda grr. Brannda uzman olan bilim adam, inceledii zaman slamiyetin o hususta bildirdii kuraln faydalarn bulur. Yabanc bir bilim adam diyor ki: (Namazdaki hareketler beden iin ok faydal jimnastik hareketleridir. Gn gelecek, doktorlar bunu reetelerine yazacaklardr.) Oru, zekt, sadaka [yardmlama], snnet olmak, temizlik, az yiyip az imek, az uyumak, istiare, kanaat, tevekkl, sabr, kul hakk, adalet iin yazlp izilenleri ok kii biliyor. Bunlarn tam ve en iyi ekli slam ahlaknda vardr. Bir ateist bile bunlar uygulasa dnyada faydasn grr. Mslman olarak uygularsa, o zaman kalbinde sevgiden hasl olan Allah korkusu da olaca iin, hi kimse olmasa bile, hi kimse anlamasa bile, hi
433

www.dinimizislam.com

kimse yakalayamasa bile, bu kurallar dna kmaz, bakasna zarar vermez. Veriyorsa, sevgisinde, kusur var demektir. Bunun suu da kurallarda deil, kendisindedir. badet kul iin dnyada ve ahirette fayda, haram da zarar demektir. Buna ramen emir ve yasaklar fayda ve zarar zerine bina etmeye almak, Allaha ve Resulne yani dine inanmamak hastalndan ileri gelmektedir. Zaten imtihan buradadr. Kim Allah iin yapacak, kim nefsi iin yapacak?

En faziletli eyler
Sual: En faziletli eyler nelerdir? Bu konuda hadis var mdr? CEVAP Evet, ok hadis-i erif vardr. Ancak, hadis-i eriflerle amel etmek bizlere caiz deildir. Yanl anlamaya sebep olabilir. Lzumlu dini bilgiler, fkh kitaplarndan renilir. Bir eyin kymetli olmas, hle, zamana ve kiinin durumuna da baldr. Onun iin, (En faziletli ey udur) diye kesin bir ey sylenemez. Peygamber efendimiz, en faziletli eyi, soranlarn hallerine ve iinde bulunulan artlara gre bildirmitir. Mesela yiyeceklerin bol bulunduu; fakat suyun bulunmad yerde, susuzluktan yanan kimseye bir bardak su vermek, frn dolusu ekmek vermekten daha makbul olur. Vahi hayvanlarn veya dmanlarn saldrsna veya tehlikeli bir hastala maruz kalan kimsenin, lmden kurtulmasna sebep olmak, ona yaplacak dier iyiliklerden daha kymetlidir. Faziletli eylerin bazlar, hadis-i eriflerde yle bildiriliyor: (En faziletli amel, imandr. En faziletli iman, Allah hatrndan karmamaktr.) [Taberani] (En faziletli amel, Allah iin sevmek, Allah iin buz etmektir.) [. Ahmed] (En faziletli amel, namazdan sonra, ana babaya iyilik etmektir.) [Mslim] (En faziletli amel, namazdan sonra, zekttr.) [Taberani] (En faziletli amel, zikirdir. En faziletli zikir ise, La ilahe illallah demektir.) [Taberani] (En faziletli amel, Allaha hsn zandr.) [Begavi] (En faziletli amel, helal kazantr.) [bni Ll] (En faziletli amel, selamlamay yaymaktr.) [Berika] (En faziletli amel, Kuran okumaktr.) [bni Kani] (En faziletli amel, skntya sabretmektir.) [Tirmizi] 434

www.dinimizislam.com

(En faziletli amel, iyi niyetli olmaktr.) [Hkim] (En faziletli amel, nefse zor gelendir.) [. Gazali] (En faziletli amel, herkes uykudayken, gece namaz klmaktr.) [C. Yolu] (En faziletli amel, vaktinde klnan namazdr.) [Ebu Davud] (En faziletli amel, bir mminin aybn rtmek, karnn doyurmak veya bir ihtiyacn karlamak suretiyle onu sevindirmektir.) [sfehani] (En faziletli amel, seni yoklamayan yoklamak, seni mahrum edene vermek, sana kt muamele edene af ile muamele etmektir.) [. Ahmed] (En faziletli amel, a olan fakiri doyurmak, borcunu demek veya bir skntsn gidermektir.) [Taberani] (En faziletli mmin, Allah ok anandr.) [Tirmizi] (En faziletli mmin, fakir diye deer verilmeyendir.) [Deylemi] (En faziletli mmin, grlnce Allahn hatrland kiidir.) [Hkim] (En faziletli mmin, yokken aranp sorulmayan, hazrken itibar grmeyendir.) [Ebu Nuaym] (En faziletli mmin, dini uruna yurdunu terk eden garip kimsedir.) [bni Mace] (En faziletli mmin, az yiyip, bedeni hafif olandr.) [Deylemi] (En faziletli mmin, oluk ocuuna faydal olandr.) [Taberani] (En faziletli mmin, herkesin, elinden, dilinden selamette olduu kiidir.) [Mslim] (En faziletli mmin, mr uzun, ameli gzel olandr.) [Tirmizi] (En faziletli mmin, hanmna, en iyi, en ltufkr davranandr.) [Tirmizi] (En faziletli mmin, hayr umulan, errinden emin olunandr.) [Tirmizi] (En faziletli mmin, kanaat eden, en kts de a gzl olandr.) [Kudai] (En faziletli mmin, kendisiyle kolay uyum salanandr.) [Beyheki] (En faziletli mmin, Kuran renen ve retendir.) [Buhari] (En faziletli mmin, borcunu en gzel ekilde deyendir.) [Nesai] (En faziletli mmin, ahlak en gzel olandr.) [Buhari] (En faziletli mmin, yemek yedirendir.) [Hkim] (En faziletli mmin, ge kzp, tez yatandr. En kts de, tez kzp, ge yatandr.) [Tirmizi] (En faziletli mmin, dnyas iin ahiretini, ahireti iin dnyasn terk etmeyendir.) [Hatib]
435

www.dinimizislam.com

(En faziletli mmin, sabrl, cmert ve hogrl olandr.) [Deylemi] (En faziletli mmin, en akll olandr.) [. Gazali] (En faziletli mmin, malyla, canyla Allah yolunda cihad edendir.) [Buhari] (En faziletli mmin, hikmetli bir sz renip bakasna retendir.) [bni Asakir] (En faziletli sadaka, ilim renip, bakasna da retmektir.) [bni Mace] (En faziletli sadaka, su vermektir.) [Nesai] (En faziletli sadaka, a bir canly doyurmaktr.) [Beyheki] (En faziletli sadaka, iki kiinin arasn bulmaktr.) [Taberani] (En faziletli sadaka, dilini tutmaktr.) [Deylemi] (En faziletli sadaka, gizli verilendir.) [Taberani] (En faziletli sadaka, kin gden yaknna verilendir.) [Taberani] (En faziletli cihad, Allah yolunda, nefsle yaplandr.) [Ebu Davud] (En faziletli cihad, farzlar ifa etmektir.) [. Ahmed] (En faziletli cihad, canyla, malyla mriklerle mcadeledir.) [Nesai] (En faziletli kazan, el emeiyle kazanlandr.) [Ahmed] (En faziletli sure, Fatihadr.) [Hkim] (En faziletli namaz, farzlardan sonra, teheccd namazdr.) [Mslim] (En faziletli namaz, Cuma gn, cemaatle klnan sabah namazdr.) [Beyheki] (En faziletli tesbih, Sbhanallahi velhamdlillahi ve l ilhe illallah vallah ekberdir.) [Mslim] (En faziletli ibadet, fkh renmektir.) [Taberani, Ebu--eyh] (En faziletli ibadet, duadr.) [Hkim] (En faziletli dua, Arefe gn yaplandr.) [Beyheki] (En faziletli dua, af ve afiyet dilemektir.) [Tirmizi] (En faziletli vakit, gecenin ikinci yarsdr.) [Taberani] (En faziletli isim, Abdullah ve Abdurrahmandr.) [Mslim] (En faziletli sz, doru olan szdr.) [Buhari] (En faziletli yerler, camilerdir. En kt yerler de, ar pazarlardr.) [Taberani] (En faziletli oru, Davud aleyhisselamn orucudur. O, bir gn tutar bir gn yerdi.) [Mslim] (En faziletli iman, kadere rzadr.) [Ebu Nuaym]
436

www.dinimizislam.com

(En faziletli huy, kimse zarar grmesin diye susmaktr.) [bni Mbarek] (En faziletli yemek, stne ok elin uzand yemektir.) [Taberani] (En faziletli sz, Sbhanallahi ve bihamdihi demektir.) [Mslim] (En faziletli ev, iinde yetime ikram edilen evdir.) [Beyheki] (En faziletli hazine, saliha kadndr.) [Hkim] (En faziletli i, vasat [orta] olandr.) [Beyheki] (En faziletli arkada, Allah annca yardm eden, unutunca sana hatrlatandr.) [Hkim] (En faziletli arkada, szleri ilminizi artran, ameli de ahireti hatrlatandr.) [Hkim] (En faziletli kadn, namusunu koruyan, gz darda olmayandr.) [Deylemi] (En faziletli kadn, kendisini kocasna sevdiren, onunla ho geinen ve uyum iinde olandr. En kts de, alp salan, bbrlenendir.) [Beyheki] Yedi snf insan Sual: Kyamette, Allahn himaye edecei yedi snf insan kimlerdir? CEVAP Bir hadis-i erif meali yledir: (Kendisinden baka himaye edenin bulunmad kyamet gn, Allah tel, u yedi snf insan himaye eder: 1- dil idareci. 2- Allaha ibadetle yetien gen. 3- Namaz iin gnl camiye bal olan. 4- Arkadan Allah rzas iin seven. 5- Gzel, zengin ve mevki sahibi bir kadn, kendisini davet edince, Allahtan korkarak onu reddeden. 6- Sadakay gizli [riyasz] veren. 7- Yalnzken Allah anp alayan.) [Buhari]

Dinde zorluk yoktur


Sual: Dinde zorluk yokken, Peygamber de, (Kolaylatrn, gletirmeyin, mjdeleyin, nefret ettirmeyin) derken, ne diye, hep zorluk karlyor ki? rnein, gne dounca da namaz klnabildii halde, ne diye sabahn krnde namaz klmaya zorlanr? Gndz i arasnda namaz klmaya zorlamak doru mudur? Akam eve gelince veya ie gitmeden nce hepsi klnsa ne zarar olur ki? 96 gramdan fazla altnn varsa zekt vermen, her yl bir ay a durman, di dolgun varsa izin veren mezhebi taklit etmen gerekir gibi szler, zorluk karmaktan baka nedir 437

www.dinimizislam.com

ki? Zorla gzellik olur mu? Herkes kolayna geleni yapmas daha uygun deil mi? CEVAP (Kolaylatrn) sz, dini kurallara aykr olmadan, ruhsatlardan, izinlerden faydalann demektir. Yoksa dini kural tanmayn demek deildir. (Dinde zorluk yok, kolaylk var) gibi szleri art niyetli kimseler, silah olarak kullanyorlar. Bu szn dorusu, (Allah telnn btn emirlerini yapmak kolaydr, zor bir ey emretmedi. Dini kurallarn dna kmadan, baz emirlerde ruhsatlardan istifade edilir) demektir. Yoksa, (Kendimize g gelen eyleri, Allah affeder. Herkes kolayna geleni yapmaldr. O, hepsini kabul eder) demek deildir. Sizin dedikleriniz kolaylk deil, bir ksm dini hkmleri kabul etmemek, bir ksm da dini deitirmek olur. Her ibadetin vaktinde yaplmas gerekir. badet yani kulluk, emredileni, emredildii ekilde, emredildii yer ve zamanda ve emredildii kadar yapmaktr. Aklmza uygun geleni veya bize kolay geleni yapmak yahut emirleri deitirmek, kulluk deil; sahibine isyan etmek, Onun emirlerini beenmemek olur. Allah telnn sevdii ruhsat, kendi emirlerini yaparken, zaruret haline denler iin, bildirmi olduu kolaylklar yapmaktr. Yoksa, emirleri yapmaktan kurtulmak ve aklna, grne gre kolaylk aramak caiz deildir. Zekat, oru da dinin bildirdii gibi yaplr. Kolaylk olsun diye kaldrlmaz. Dinimizin emirlerine uymak Sual: Dinin emrine uyularak yaplan bir i, yanl da olsa affoluyor mu? Mesela kbleyi bilmesek, dinin emrine uyup aratrsak, sonra yanl bir yne dursak namaz sahih olur mu? CEVAP Evet, sahih olur. Dinin emrine uyularak yaplan i, yanl kabul edilmez, dinin emrine uyulduu iin doru olur. Mesela kbleyi bilmeyen, aratrmadan klarsa, kbleye rastlam olsa bile, namaz kabul olmaz. Aratrp kbleden baka istikamete doru klsa da, namaz sahih olur, nk dinin emrine uyarak gerekli aratrmasn yapmtr. Demek ki nemli olan, isabet ettirmek deil, dinin emrine uygun ekilde hareket etmektir. Birka rnek daha verelim: 1- Yiyecek ve ieceklerde phe edip yememek, vesvese olur. Haram veya necis olduu kesin bilinmedike, temiz kabul edilir. Dinimizin emri, mutlaka helal veya temiz olan bulmak deildir. Haram veya necis olduu bilinmiyorsa yemek caiz olur. Bu kural bilinirse, dinin emrine uyulmu ve
438

www.dinimizislam.com

rahat edilmi olunur. Yiyip itiimiz gdalar pheli olsa da, dinin emrine uyulduu iin temiz kabul edilir. 2- Elbiseye necaset bulasa, bu yer unutulsa veya bulunamasa, tahmin edilen yer ykansa temiz olur. Namazdan sonra meydana ksa, namaz iade etmek gerekmez. (S. Ebediyye) Burada da emredilen, mutlaka necis olan yeri temizlemek deil, emre uyarak tahmin ettii yeri ykamaktr. 3- Ramazan aynn bitip evval'in balamas, yeni hilalin domasyla deil, grlmesiyle anlalr. Mesela, Ramazan 29 ekse ve 29. gn hilal, gerekte doduu halde, hava bulutlu olduu iin grlemese, Ramazann 30. gn gerekte bayram olsa da, o gn oru tutulur. Hlbuki bayram gn oru tutmak haramdr, ama dinin emrine uyulunca, o gn oru tutmak haram olmuyor, aksine farz oluyor.

Farzdan daha sevab olan nafile


Sual: Farzn yannda, snnet veya nafile ibadet denizde damla bile deilken, snnet olan selam vermek, neden farz olan selam almaktan daha ok sevab oluyor? CEVAP bni Abidin hazretleri buyuruyor ki: Bu, istisna olan birka husustan biridir. stisnalar yledir: 1- Selam vermek snnet, almak ise farzdr. Selam almak terk edilirse, dmanla ve dargnla sebep olaca iin vacibdir. Vacib burada farz anlamndadr. Selam vermek, sevgiyi ilk gstermi olmas ynyle daha faziletlidir. [Selam vermekle, selam alann farz ilemesine de sebep olunuyor.] 2- Bir fakire sadaka vermek veya ondaki alacan ona balamak, nafile bir ibadettir; fakat borcunu deyemeyen fakire, demesi iin mhlet vermek, alacan isteyip onu zor duruma sokup zecei iin vacibdir. [Vacib burada da, farz anlamndadr.] Buna ramen, fakirdeki alacan balamak, mhlet verme farzndan daha sevabdr. 3- Vakit girmeden abdest almak mendub, vakit girdikten sonra abdest almak farzdr. Buna ramen, vakit girmeden abdest almak, vakit girdikten sonra abdest almaktan daha ok sevabdr. Vakit girmeden abdest almak, namaz beklemek iindir. Namaz beklemekse, namaz iinde olmak gibi sevabdr. 4- Seferde Ramazan orucunu tutmak, farz deil, snnettir; fakat seferde oru tutmak snneti, mukimken oru tutmak farzndan daha sevabdr. Yolcunun Ramazanda oru tutmas, evinde oturandan daha 439

www.dinimizislam.com

meakkatlidir. O halde onun orucu, snnet olmakla beraber daha faziletlidir. 5- Cuma namaz iin ezan okunduktan sonra, camiye gitmek farzdr. Ezandan nce gitmekse snnettir. Bununla beraber, Cuma namazna erken gitmek, ezan okunduktan sonra gitmekten daha sevabdr. 6- ok susam veya ok ackm birisine, gc yetenin, ihtiyac kadar su veya ekmek vermesi vacib yani farzdr; ama buna daha ok su veya daha ok ekmek vermek mendubdur. Bu mendubu ilemek, farz ilemekten daha ok sevabdr; nk fazla vermenin faydas daha oktur. 7- Bir kimseye bir kurban vacib olduu halde, iki kurban kesmesi daha sevabdr. Demek ki, bu istisna durumlarda nafilenin daha sevab olmas, daha fazla faydas olmas ynyledir. (Redd-l muhtar)

Zayf kavle uymak


Sual: Ruhsatla ve zaruret halinde zayf kaville amel etmek gnah mdr? CEVAP Gnah deil caizdir. Bazen lazm da olabilir. Din kitaplarmzda yle bildiriliyor: 1- Kolaylklar yapmak istemeyenin, nefsine muhalefet iin, azimetleri brakp, ruhsatla amel etmesi iyi olur; ama bu, ruhsatlar aratrmaya yol amamaldr. (Hadika) 2- Allah telnn sevdii ruhsat, emirleri yaparken, skntya denler iin bildirilmi olan kolaylklar yapmaktr. (F. Bilgiler) 3- eytan ruhsatlar yaptrmak istemez. Mesela, mest zerine mesh ettirmez. Ruhsatla amel etmelidir. (Hsn-t-tenebbh) 4- Gerektiinde en kolay fetvaya uymaldr. Allah tel, kolay olanlarn yaplmasn istiyor; nk insann zayf yaratldn bildiriyor ve (Allah, size kolaylk ister, zorluk, glk istemez) buyuruyor. (Mektubat- Rabbani 3/22) 5- Din adamlarnn, cemaatin anlayamayacaklar eyleri sylemeleri, fitne olur. Herkese, anlayabilecei kadar sylemeli. Yapamayacaklar ibadetleri emretmemeli. Zayf kavil olsa bile, yapabileceklerini sylemelidir. (Berika) 6- bni Abidin hazretleri, (Suyla toprak kartrlnca, bu ikisinden biri temizse, meydana gelen amur temiz olur. Fetva da byledir. Bu fetvaya zayf diyenler varsa da, harac olduu zaman, zayf kaville amel edilir) buyurdu. Bir ihtiyac karlamak iin hazrlanan kolonya, ispirtolu ilalar ve 440

www.dinimizislam.com

boyalar, alkolle kartrlan maddeleri temizse, karmlar da temiz olur. Bunun iin, tentrdiyot ve kolonya, Hanefide temizdir. (slam Ahlak) 7- Baka mezhepteki bir imama uymann sahih olmas iin, uyann mezhebine gre, namaz bozan bir eyin imamda bulunmamas gerekir. Esas kavil budur. kinci kavle gre, imamn kendi mezhebine gre, namaz sahih olursa, uyann mezhebine gre sahih olmasa da, buna uymas sahih olur. Bu ikinci kavil, her ne kadar zayfsa da, harac olunca zayf kavle uymak gerekir. (Hadika) Bu hkmlere ramen, ruhsata veya zayf kavle uymay, gnah veya tembellik gibi gstermemeli. hadis-i erif meali yledir: (Allah telnn verdii kolaylk ve ruhsatlardan faydalann!) [Buhari] (Ruhsatlardan faydalanmayan, Arafat da kadar gnah ilemi olur.) [Taberani] (Allah tel, ruhsatla da amel edilmesini sever.) [Beyheki]

Sahih olmas iin


Sual: Yaplan bir ibadet sahih olmad halde, sonradan sahih olduu veya sahih hale getirilebildii durumlar olur mu? CEVAP Evet, baz durumlarda olur. Birka rnek verelim: 1- Yapt bir ibadetin kendi mezhebine gre sahih olmadn anlayan bir kimse, drt mezhepten birine gre artlarn yerine getirdiini anlarsa, ibadeti yaptktan sonra da olsa, o mezhebi taklit ederse, yani bu ibadetimi u mezhebe gre yaptm derse, geriye dnk olarak ibadeti sahih olur. Tekrar yapmas gerekmez. Bu, Mslmanlar iin bir rahmettir. 2- Bakasnn hayvann alan veya gasp eden kimse, bunu kurban edemez; fakat gasp ettikten sonra da olsa, kymetini derse, yine geriye dnk olarak, kurban etmesi caiz olur. 3- arta bal bir adak adarken, o ada yerine getirecek imkn yoksa adak sahih olmaz; fakat art yerine geldikten sonra imkn olursa, geriye dnk olarak adak sahih olup, adan yerine getirir.

Kurtulu iin yedi geit


Sual: Salih Mslman olarak yaayp, imanla lmek iin, neler yapmal? CEVAP
441

www.dinimizislam.com

Dinimizin emir ve yasaklarna riayet etmek gerekir. u yedi geidi geen, muradna kavuur. Bu geitler: 1- lim, 2- Pimanlk, 3- Ekya, 4Bela, 5- Sebep, 6- hls, 7- kr. 1- lim geidi: limsiz bir ey olmaz. lim renmek herkese farzdr. lim, gerek bir rehberdir. lim balara tatr, herkes ona muhtatr. Doru ibadet yapabilmek, hakk btldan ayrmak iin, ilim renmek arttr. lmi bugn bir kiiden renemeyeceine gre, gerek slm limlerinin yazdklar muteber eserleri okuyup renmek gerekir. lim ve limler ok kymetlidir. Birka hadis-i erif meali: (limle oturmak, yzne bakmak ibadettir.) [Hakim] (limin nefesi zikir ve tesbihtir.) [Deylemi] (Allah tel cahilin bir gnhn affetmeden nce, limin krk gnhn affeder.) [Ebu Nuaym, Hatib] (limin iki rekt namaz, cahilin bin rektndan daha hayrldr.) [irazi] (limlerin uykusu ibadettir.) [. Gazali, . Rabbani, T. Kurtubi muhtasar] lim, yatarken sabah namazna kalkacam, yarn u faydal ileri yapacam diye niyet ederek uyur ve uykusu ibadet olur. limin uykusu, cahilin ibadetinden hayrldr. Cahil, ibadet ediyorum diye bidat ileyebilir, gnaha ve kfre debilir. Hakk syleyeceim diye fitneye sebep olabilir. Onun iin (Cahille bal yeme, limle ta ta) demilerdir. lmi aaca benzetirsek, ibadet bu aacn meyvesi gibidir. Aa olmadan meyve olmaz. Fakat meyvesiz aacn az da olsa kymeti vardr. Odun olarak istifade edilebilir. Bunun iin ilmiyle mil olmayan lim, muma benzetilir. Bakalarn aydnlatt halde, kendisini yakp bitirir. Herkesin, tevhid ilminden doru itikad bilecek kadar renmesi ve namaz oru gibi ibadetler iin lzumlu ilimleri bilmesi farzdr. lim geidi, meakkatlysa da, hedefe ulaabilmek iin geilmesi arttr. hlssz ve ibadetsiz, bu geit geilemez. Bir hadis-i erif meali: (limlere vnmek, cahillerle tartp onlar susturmak, insanlarn takdirini kazanmak iin ilim renen, Cehenneme gider.) [Tirmizi] Peygamber efendimiz, mira gecesi Cehennemdekilerin ounun fakirler olduunu grmt. Bu fakirlerin, mal para fakiri deil, ilim fakirleri [cahiller] olduklar bildirilmitir. O halde, Allah telnn emir ve yasaklar renilip, ilmiyle mil olmaya allrsa, Allahn izniyle, bu engel geilmi olur. 2- Pimanlk geidi
442

www.dinimizislam.com

lim geidini geenin, gnahlar iin tevbe etmesi gerekir. Tevbe etmeyen, ibadetlerinde baarl olamaz; nk gnahlarn yk, arl perianla sebep olur. Her gnah bir ba, bir engeldir. Bu balar koparp, engelleri aarak iyilik yapmak zordur. Gnahlar kalbi karartarak, her trl hayra mani olur. Hayra koma arzusu olmayan, gnahlarla balanm demektir. Gnahlara piman olmak ve kendinde hakk olanlarn rzalarn almak farzdr. Tevbe, gazab- ilahiden korkup, rza-i ilahiye kavumak iin, gnah ilememeye azmetmektir. Tevbenin doru olabilmesi iin gerekli drt art udur: 1- Bir daha gnah ilemeyeceine, kesin karar vermek, 2- ledii gnahlara tevbe etmek, 3- Tevbe ettii gnah tekrar yapacak gte olmak. Mesela, ekyalk yapp da, felli olann, (Artk ekyalk yapmayacam) demesi abes olur. stese de yapamaz. 4- Tevbe, srf Allahn rzasna kavumak ve gazabndan kurtulmak iin yaplmal. Dnyevi gayelerle yaplan tevbe, makbul deildir. Mesela, insanlarn korkusundan dolay tevbe etmi olmamal. Midesi ard iin ikiyi brakan, ikiyi brakm saylmaz. Tevbe, pimanlktr. Bir hadis-i erifte, (Gnahlara pimanlk, tevbedir) buyuruldu. (Hkim) Tekrar gnah ileme korkusu, tevbeye mani deildir. Gnahlar ksmdr: 1- Kazas farz olan gnahlar. Bunlar iin tevbe edip, kaza etmeye almal. 2- ki ve kumar gibi gnahlar iin, tevbe edip bir daha yapmamal. 3- Kul haklaryla ilgili gnahlar. Bunlar; mal, can, namus ve gybetle ilgili olabilir. Bu pimanlk geidinin, almas gtr, bir an nce geilmezse daha byk zararlara sebep olur. Gecikmesi ok tehlikelidir. Gnahla kalb kararr, piman olup tevbe etmedike kalb temizlenmez. Eer gnahlarmz bizi korkutmuyor, ibadet etmeye zaman ve zemin bulamayp doru yola gelemiyorsak, kalbimiz kararm demektir. Hibir gnah kk grmemeli. Her gn tevbe ve istifar etmeli. Bir hadis-i erifte, (Gnahna tevbe eden, hi gnah ilememi gibidir) buyuruldu. (Taberani) Gnahlarmz teker teker dnerek alamalyz. Krk kalble Allah telya dua etmeliyiz! Mesela, (Ey Rabbim, kaak kulun, ciz kulun, gnahkr kulun, kapna geldi. Senden af ve mafiret diliyor. Gnahlarm affet, mrmn kalan ksmnda sana isyan etmekten beni koru! nk her ey senin kudretindedir) diye dua ve tevbe etmeli. Bu engeli de gemek iin, (Gnah ilerken acizlik gstermediin gibi, tevbede de acizlik gsterme!) kuraln unutmamal.
443

www.dinimizislam.com

3- Ekya geidi Bu geitte, insan soyup soana evirecek drt ekya bulunur. Bunlar; dnya [faydasz i], kt arkada, eytan ve nefstir. Birinci ekya dnyadr; yani faydasz eyler ve haramlardr. Dnya geicidir. Dnyada yaplan iyilikler, ahiret iindir. Sonsuz olan, geici olana tercih etmeli. Dnyann faydasz eylerinden yz evirip, Allah iin olan ilerle megul olmal, salihlerle beraber olmaya almal. Bir hadis-i erif meali: (limin sohbetinde bulunmak, bin rekt nafile namazdan stndr.) [. Gazali] Allaha balanmak iin, uzun emelden, imknsz olan muratlardan, hayal peine dmekten, insan megul edecek faydasz dncelerden de, uzak durmal. Allah sevgisinden baka, her sevgiyi kalbden karmal. Allah sevgisine gtrecek eyleri sevmek, Allah sevgisindendir. Allah tel, dnyann Allah iin olmayan her eyine dmandr. Allah seven, Onun sevmediklerine dman olur, haramlardan zevk almaz; nk haram, ate gibidir, hatta ateten daha yakcdr. Ahiret ateinin iddetini dnen, haram ateine elini uzatmaktan son derece kaar. Zehirli necaset, ssl bir pasta haline getirilse, altn tabak iine konsa, bilen biri onun ssne, cilasna aldanmaz; ama pastann iinde ne olduunu bilmeyen, onu yiyebilir. Hatta bu ok ho grnen pastay yemedii iin arkadan ayplar, onu aptallkla sular. Alkolik olan da, iki imeyeni byle ayplar. kinci ekya kt arkadatr ki, eytandan ve nefisten daha zararldr. Bir hadis-i erif meali: (Kiinin dini, arkadann dini gibidir. Kiminle dostluk ettiinize dikkat edin!) [Hkim] Kt arkada dzeltmek iin, onunla dp kalkmaya alrsan, sen onun bir erisini dzeltmeye alrken, o senin on dorunu bozar. Bir hadis-i erifte, (Akll, diline sahip olur, zamann iyi kullanr, iine ynelir ve en salam dostuna kar da ihtiyatl olur) buyuruldu. (Deylemi) Tanmadklardan zarar grmeyiz. Ne zarar grmsek, tandmz ktlerden grmzdr. Bunun iin, kt arkadatan uzak durmaldr. nc ekya eytandr. eytann errinden kurtulabilmek iin onun hilelerini bilmek gerekir. Nasl ev sahibi uyankken eve hrsz giremezse, eytan da uyank olana hile yapamaz. lim geidini geen, eytann yapt hileleri bilir, ona gre tedbirini alr. Drdnc ekya nefsimizdir. Nefis, o kadar ahmaktr ki, her istedii kendi zararnadr. ok zararl bir i dmandr. teki yarann tedavisi
444

www.dinimizislam.com

zordur. Nefis, ayn zamanda, binek atmzdr. Nefis ok beslenirse azar, ele avuca smaz, azgn atn srcsn yere att gibi yere vurur. ok zayflatmak da ktdr. Onunla hayrl iler yaplmaz. Gemle idare edecek kadar beslemeli. 4- Bela geidi badet ederken, gelecek u belalara sabretmeli: 1- Rzk ve geim derdi, gafilleri doru ibadet etmekten alkoyar. Her canlnn rzkn, Allah tel verir. Sebeplere yaparak, rzk iin almal. Hem almal, hem de Allah telya tevekkl etmeli. Tevekkl, gerekli tedbirleri aldktan sonra, neticeyi Allahtan beklemektir. Rzk iin tevekkl edenin, iman kuvvetlidir. Bir hadis-i erifte, (Eer Allah telya hakkyla tevekkl etseydiniz, sabah a kalkp, akam tok dnen kular gibi, sizin de rzknz verirdi) buyuruldu. (Tirmizi) 2- Kuruntu, huzurlu ibadet etmeyi nler. Bundan kurtulmann aresi, gerekli tedbirleri aldktan sonra iin sonucunu Allaha brakmaktr; nk biz, bir eyin sonucunun iyi mi, kt m olacan bilemeyiz. Hayr sandmz ok ey erle sonulanabilir, er sandmz ok ey de hayrla sonulanabilir. Bir bidin, eytan grmek iin yapt dua, kabul olur. eytan buna, (Eer 40 yllk mrn olmasayd, imdi seni ldrrdm) der, gzden kaybolur. bid de, (nce dnyadan murat alaym, 20 yl hayatm yaarm, sonra tevbe ederim, nasl olsa Allah tevbeleri kabul eder. Kalan 20 yl da ibadetle geiririm) diyerek ibadeti brakr, sefahate dalp felakete der. 20 yl doldurmadan lr. Tevbe etmeye frsat kalmaz. 3- Belalar ibadet etmeyi engelleyebilir. Bir hastalk, bir bela gelince barp armak faydaszdr. Aksine zararl olur. Bunun aresi, Allahn takdirine raz olmaktr. 4- Belalarn ve ekilen zahmetlerin getirecei perianlktan kurtulmann aresi sabretmektir. Sabrl olmayan, baarl olamaz. Dnya ve ahiret hayatn kazanmak isteyenin, ala, insanlarn ktlemesine ve eitli musibetlere sabretmesi gerekir. Allahtan korkarak sabreden, skntlardan kurtulur, muradna erer. Allah tel, Eyp aleyhisselam sabrndan dolay vmtr. Bir anlk sabr, byk hayrlara kavuturur. Sabr, erimek istenilen eylerin anahtardr. Her hayra sabrla ulalr. Mukadder olan ey baa gelir, eer sabredilirse ecri grlr. Sabredilmez, barlr, arlrsa, gnaha girilir ve huzursuz olunur. Bir hadis-i kudside, (Kaza ve kaderime raz olmayan, belalara sabretmeyen, verdiim nimetlere kretmeyen, benden baka rab arasn!) buyuruldu. (Taberani)
445

www.dinimizislam.com

Allah tel, sevdiklerini skntlara maruz brakr. Hadis-i erifte buyuruldu ki: (En iddetli bela, Enbiya, evliya ve benzerlerine gelir.) [Tirmizi] Allah telnn gnderdii bela ve skntlara sabrederek gs germek, byk nimettir. Sabredemeyen, felakete maruz kalr ve bu engelden geemez. 5- Sebepler geidi Bu geit, havf ve reca engelidir. Havf yani Allah korkusu, gnah ilemeye engel olur. Nefsimiz, gnah ilemeye meyyaldir. Korkmazsa, nefsi gemlemek mmkn olmaz. Salih bir zat, gnah ilemek ister. zel bir banyoya gider. ok scak olan su, bu zatn elini yakar. Scakta fazla duramaz, baylrken, kendini dar atar. Kendine gelince nefsine, (u scakla dayanamadn, Cehennem ateine nasl dayanrsn? Bunu bilerek Cehennemlik i yapmak ahmaklktr) der. Allah korkusu olmazsa nefis, ibadetlerindeki kusurlar gremez, hatta ibadetiyle vnr. Bir zat, nefsine, (Salih gibi konuur, mnafk gibi i yaparsn. Bu hlinle, Cenneti nasl istersin?) der. Reca yani mit, Allaha ibadet etmeye sebep olur. badet nefse ar gelir. Nefs, bu ektiklerinin karlnn bire 10, bire 700, hatta daha fazla verileceini bilirse, o zaman hayrl iler pek ar gelmez. Nimete kavumak iin, skntlara katlanr. in sonunda para alacan mit eden hamal, ar ykleri yazn terleyerek, kn yerek seve seve gtrr. Hasat zaman rn alacan mit eden ifti, btn yl, souk scak demeden alr. te nefse, Cennette hayal edilemeyen nimetlere kavumak iin salih amel gerektii anlatlrsa, ibadetler kolay gelir. Bu geidin, iki yannda tehlikeli iki yol vardr. Birisi yeis [Allah telnn rahmetinden midini kesme] yolu, dieri de, gven [Allah telnn azabndan emin olma, korkmama] yoludur. Bu iki yol ok tehlikelidir. Bu yolda yryenler, uuruma yuvarlanrlar. Orta yol ise havf ve reca [Allahtan korkup, rahmetinden de midini kesmeme] yoludur. Bu yol, korkuyla kark, sevgi ve mit yoludur. nsan, acizliini dnmeli, Allah telnn azabnn ok iddetli olduunu iyi bilmeli. Dnyada ilmine, ibadetine, soyuna ve hi bir faziletine gvenmemeli. Allah tel, 80 bin yl ibadet edip dnyada secde etmedii yer brakmayan blisi, bir emrini yerine getirmedii iin ebedi olarak kovdu. 80 bin yllk ibadetini yzne arpt. O halde, Allahn azabn