Elektromágneses eszközök

Az elektromos csengő

A csengőgomb megnyomásával zárjuk az elektromágnes áramkörét, ami ekkor magához vonzza a kalapács rugalmas nyelére szerelt vasdarabkát. A rugalmas lap végén a kalapács ráüt a harangra. Az áramkör azonban ekkor megszakad, mert a rugalmas lap, ami fém, és szintén az áramkör része eltávolodik az érintkezőtől. Az elektromágnes árama megszűnik, és elengedi a rugalmas lapot. Ekkor viszont újra záródik az áramkör. És a folyamat kezdődik előről, amíg a kapcsolót ki nem kapcsoljuk.

A relé

A relé tulajdonképpen egy távkapcsoló. Ha nagyon nagy áramerősségű, vagy távol lévő áramkört kell ki-be kapcsolni, relével oldják meg. A relé kis árammal működik. Ha zárjuk az áramkört, egy elektromágnes magához vonzza a relékapcsoló érintkezőjét, és ezáltal a kapcsoló elfordul. Így zár egy másik áramkört. Ha kikapcsoljuk a tekercs áramát, a relékapcsoló visszakerül az eredeti helyzetébe, és a vezérelt áramkör is megszakad.

Az automata biztosíték

A baloldali ábra szerint a lakásban a hálózati feszültségre kapcsolt berendezések rendben működnek. De ha az áramkörben túl nagyra nő az áramerősség, az elektromágnes vonzása felerősödik, és magához rántja a lágyvas érintkezőt. A jobboldali ábrának megfelelően az áramkör megszakad, és egészen addig, míg kézzel vissza nem kapcsoljuk, úgy is marad.

elte. Ezért az állandó mágnes belsejében a tekercs rezgésbe jön. A lágyvasas műszer A lágyvasas műszerben a tekercsen átfolyó áram mágneses tere mágnesessé teszi a lágyvasat is. A tekercs behúzza a lágyvasat. jobban elfordul.nagy/Ne wClearGlossy/Cyclotron.A forgótekercses mérőműszer A forgótekercses műszerben egy állandó mágnes belsejében foroghat egy lapos tekercs. létrehozva ezzel a kívánt frekvenciájú és erősségű levegőrezgést.hu/sandor. azaz hangot. mégpedig úgy. így lehetővé téve az áramerősség (vagy a feszültség) meghatározását. A hangszóró Sokféle hangszóró létezik. Ciklotron (körkörös részecskegyorsító) Magyarázd meg részletesen. és vele együtt a membrán is rezeg. hogyan működik a részecskegyorsító! Miért lesz egyre nagyobb a körpálya sugara? Fontos az. A tekercshez egy mutató csatlakozik. Ha a tekercs árama nő.htm . a hang frekvenciájának és erősségének megfelelően. hogy a tekercs és a lágyvas között vonzás lép fel. A membránhoz erősített tekercs áramát a hangszóróra érkező elektromos jel állandóan változtatja. hogy ionok legyenek a gyorsítóban /semleges atomokkal működne? Mi a szerepe a mágneseknek? Mi a szerepe a gyorsítófeszültségnek? http://www. Ezzel egyidőben a mutató is elfordul.chem. az állandó mágnes terében a tekercsre nagyobb forgatónyomaték hat. A hangszóró membránjához egy tekercs csatlakozik. az ábra a dinamikus hangszóró szerkezetét mutatja. amely egy állandó mágnes üregébe nyúlik be.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful