P. 1
Milic - Povijesni Pregled Liturgije

Milic - Povijesni Pregled Liturgije

|Views: 29|Likes:
Published by oxtrumental
pregled crkvene liturgije
pregled crkvene liturgije

More info:

Published by: oxtrumental on Mar 09, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2015

pdf

text

original

Sections

 • PREDGOVOR
 • UVOD
 • 2.1. Bogoslužje prije pada u grijeh
 • 2.3. Sveti šator
 • 2.4. Kovčeg saveza
 • 2.5. Jeruzalemski hram
 • 2.5.1. Bogoštovne djelatnosti
 • 2.5.2.Starozavjetni liturgijski kalendar
 • 2.5.3. Svećenstvo
 • 2.6. Sinagoga
 • 4.1. Liturgija u Djelima apostolskim i poslanicama
 • 4.1.1. Lomljenje kruha – euharistija59
 • 4.1.2. Molitva – liturgijski obrasci
 • 4.1.3. Propovijedanje i naučavanje
 • 4.1.4. Predvodnici bogoslužja – sudjelovanje vjernika
 • 4. 2. Bogoštovna mjesta
 • 5.1. Didache
 • 5.2. Klementova poslanica Korinćanima
 • 5.3. Ignacijevi spisi
 • 6.1. Sloboda kršćanstva
 • 6.2. Teološki utjecaj na liturgiju
 • 6.2.1. Liturgijska vjeroispovijedanja
 • 6.2.1.2. Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje
 • 6.2.1.3. Atanazijevo vjeroispovijedanje
 • 6.2.2. Rani liturgijski teološki obrasci
 • 6.3. Liturgijske stranputice
 • 6.5. Oblikovanje liturgijskog kalendara
 • 6.6. Oblikovanje različitih liturgija na Istoku i na Zapadu
 • 7.2. Razvoj euharistijske teologije i prakse
 • 7. 3. Struktura liturgije – himne i molitve
 • 7.4. Razvij liturgijskog ruha i liturgijskih boja
 • 7.5. Predreformacijsko stanje
 • 8.1. Martin Luther134
 • 8.2. Urlich Zwingli149
 • 8.4. Martin Bucer157
 • 8.5. Jean Calvin159
 • 8. 6. Anglikanska crkva177
 • 8.7. John Knox
 • 8.8. Puritanci
 • 8.11.1. Odbacivanje žrtvenog karaktera euharistije
 • 8.11.2. Odbacivanje posredničke svećeničke službe
 • 8.11.3. Uvođenje narodnoga jezika u bogoslužje
 • 8.11.4. Propovijed
 • 8.11.5. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju
 • 9.1. Liturgijske reforme Tridentskoga sabora
 • 9.2. Liturgijski pokret 19. i 20. stoljeća
 • 9.2.1. Liturgijski pokret među rimokatolicima
 • 9.2.2. Liturgijski pokret među protestantima
 • 9.3. II. vatikanski sabor
 • 9.3.3. Sveto pismo i propovijed u liturgiji
 • 9.3.4. Molitva vjernika
 • 9.4. 1. Lekcionar
 • 10.1. Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj
 • 10.2. Reformirane crkve u Hrvatskoj
 • 10.3. Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj298
 • 10.5. Kršćanska Adventistička crkva u Hrvatskoj313
 • 10.6. Evangelička metodistička crkva320
 • ZAKLJUČAK
 • BIBLIOGRAFIJA

Jasmin Milić

POVIJESNI PREGLED LITURGIJE
s posebnim osvrtom na razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama i crkvama reformacijske baštine

Dr. sc. Jasmin Milić Povijesni pregled liturgije s posebnim osvrtom na razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama i crkvama reformacijske baštine Copyright 2007. by Jasmin Milić Lektura: Nenad Adžić Izdavač: Kršćanski centar «Dobroga Pastira», Osijek Recenzenti: Prof. dr. sc. Davorin Peterlin pročelnik odsjeka za poslijediplomski studij i znanstveno-istraživački rad, School of Postgraduate Studies and Research, Milltown Institute, Dublin, Irska. Prof. dr. sc. Dimitrije Popadić, dekan Teološkog fakulteta – Novi Sad ISBN: 953-6865-17-3 Grafičko oblikovanje i tisak: Grafika, Osijek

CIP - Katalogizacija u publikaciji GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK UDK

.Jasmin Milić POVIJESNI PREGLED LITURGIJE S POSEBNIM OSVRTOM NA RAZVOJ BOGOSLUŽJA U PROTESTANTSKIM CRKVAMA I CRKVAMA REFORMACIJSKE BAŠTINE Kršćanski centar “Dobroga Pastira” Osijek 2007.

.

.............................................. 19 2.................................. Kovčeg saveza .............................2.......................................... 21 2........................ 16 1...................................................... 28 2.................... Bogoštovlje ..........3...... Bogoslužje .......... 30 3...................................... Bogoslužje nakon pada u grijeh ............ 19 2... 24 2................................2.................................................................................... 26 2...................1............. Služba .3............. 33 .5......... 19 2............... 18 1.......................... Sinagoga ........................................... Jeruzalemski hram ....... 15 1..................... 22 2. Sveti šator ..........................SADRŽAJ PREDGOVOR . BOGOSLUŽJE U STAROM ZAVJETU ..............................6................................. Bogoštovne djelatnosti............. 17 1.........4.. OSNOVNO ODREĐENJE POJMA LITURGIJA .................................................................. Svećenstvo ..........................................Starozavjetni liturgijski kalendar ......5.................................... 20 2....................5..................................2............... ISUS I BOGOSLUŽJE ............................................................................. Bogoslužje prije pada u grijeh .... 13 1....... Liturgija.....................................4... 19 2.................................................................................................5.................1........ 9 UVOD.........................1....................................................................................3.................

................. Liturgijske stranputice ....1...............3.. 58 6........... 38 4.. 57 6............................................... 37 4.......5..................... 51 6.... 49 5............................................1............................1.......................................... Oblikovanje različitih liturgija na Istoku i na Zapadu .............. Rani liturgijski teološki obrasci .. 59 6............. Nicejsko – carigradsko vjeroispovijedanje ..........5...............4.............. Apostolike paradosis – Traditio Apostolica (Apostolska predaja) Hipolita Rimskog . 37 4... Atanazijevo vjeroispovjedanje....... 61 6........................... 55 6............... 47 5.. 39 4.................1.. Apostolsko vjerovanje .........................1......1....1......1....... Oblikovanje liturgijskog kalendara...........................3...................1.. 44 4........ 43 4......... Molitva – liturgijski obrasci . Apologija sv...................3....................... 62 6....... Lomljenje kruha – euharistija .....3.......................... Propovijedanje i naučavanje ................................ Bogoštovna mjesta.......2......... Predvodnici bogoslužja – sudjelovanje vjernika ......1.............. Justina ...................................... Ignacijevi spisi .................................... 64 6...... Liturgijska vjeroispovijedanja.................1.......4..................2..........2.2...............................1........... 47 5..........................................................1....1.......3....2............... 56 6............1........... Nedjelja – Dan Gospodnji ............... Didache .. LITURGIJA U POAPOSTOLSKO DOBA......... RAZVOJ LITURGIJE U KONSTANTINOVO I POKONSTANTINOVO VRIJEME. Liturgija u Djelima apostolskim i poslanicama...........................4...............................1...... 65 6.........1.... 55 6........1................. Liturgija katekumena i liturgija vjernih ....4.............................................................. Teološki utjecaj na liturgiju..................................... 50 5........ 49 5. Klementova poslanica Korinćanima ......................POČECI KRŠĆANSKE LITURGIJE .. 68 ........2.......................... Sloboda kršćanstva ........................1......... 56 6...... 45 5. 42 4......

.1. 123 ...................5.. Liturgijske reforme Tridentskoga sabora .. 119 9........ Urlich Zwingli ....... stoljeća................................. 92 8................ VATIKANSKOG SABORA .... 101 8........11........... 110 8....................... RAZVOJ LITURGIJE OD KAROLINŠKE OBNOVE DO REFORMACIJE ... Odbacivanje posredničke svećeničke službe.........................................................................4.................... Predreformacijsko stanje ...Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 7 7...................... 115 8................. Odbacivanje žrtvenog karaktera euharistije .. 85 8.......6.......2............... Anabaptisti i baptisti .... 107 8....11....................8.............. Jean Calvin ................................... 95 8....5..................2.... i 20.9......... 93 8..............5..................................4.... Anglikanska crkva..... PROTESTANTSKA REFORMACIJA I LITURGIJA...1....................................11..............................................................1........2............................ Zajedničke liturgijske promjene u protestantskim crkvama ......................... 117 8........................... 104 8...... 90 8........................................................4..................... Razvoj euharistijske teologije i prakse .......11.......................... 76 7......... 115 8............. Razvoj liturgijskog ruha i liturgijskih boja ............................ 115 8................1........ William Farel........ Sudjelovanje vjernika u bogoslužju ... Liturgijski pokret 19.......................... 119 9.2................................................................. 74 7..........3.... Struktura liturgije – himne i molitve . Karolinška obnova ..................... John Knox ....................... 85 8............ Martin Bucer.............10...... Puritanci .......... Martin Luther .............................................. 73 7........... 116 8................... 106 8............. Westminstersko vjeroispovijedanje i Westminsterski direktorij ..... Uvođenje narodnog jezika u bogoslužje ..........3.................................................................................................11...........11....... RAZVOJ RIMOKATOLIČKE LITURGIJE OD TRIDENTSKOGA DO II........ 80 7..................................................................................................7... 117 9...................... 73 7......................... Propovijed . 82 8...............3.....

9.2.1. Liturgijski pokret među rimokatolicima ........................ 123 9.2.2. Liturgijski pokret među protestantima .......................... 125 9.3. II. vatikanski sabor ..................................................................... 127 9.3.1. Latinski jezik ............................................................................ 127 9.3.2. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju ..................................... 131 9.3.3. Sveto pismo i propovijed u liturgiji ..................................... 133 9.3.4. Molitva vjernika ...................................................................... 136 9.4. Utjecaj rimokatoličke liturgijske reforme na protestantske liturgije .................................................................... 137 9.4.1. Lekcionar .................................................................................. 139 10 . BOGOSLUŽJE U PROTESTANTSKIM CRKVAMA I CRKVAMA REFORMACIJSKE BAŠTINE U HRVATSKOJ ............................................................................... 145 10.1. Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj............................ 145 10.2. Reformirane crkve u Hrvatskoj............................................. 154 10.2.1. Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj ........................................................................ 154 10.2.2. Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj ........................................................................ 156 10.2.3. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj .......................................................... 158 10.3. Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj............... 164 10.4. Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj ................................................................ 167 10.5. Kršćanska adventistička crkva u Hrvatskoj ........................ 171 10.6. Evangelička metodistička crkva ............................................ 174 ZAKLJUČAK .......................................................................................... 177 BIBLIOGRAFIJA.................................................................................... 181

PREDGOVOR

G

odine 1997. na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku obranio sam magistarski rad pod nazivom Povijesno-teološka analiza liturgije s kritičkim osvrtom na bogoštovnu praksu slobodnih evanđeoskih crkava u Republici Hrvatskoj, pod vodstvom mentora dr. sc. Davorina Peterlina. Od tada sam se s liturgijom upoznavao kroz svoju pastoralnu praksu, ali i kroz izučavanje povijesnog razvoja liturgije, posebice u protestantskim crkvama. Na žalost, na hrvatskom jeziku još uvijek nemamo literaturu koja bi se sustavno bavila bogoslužjem u protestantskim crkvama. Protestantske crkve u Hrvatskoj još uvijek nemaju niti dovoljno uređenih obrednika na hrvatskom jeziku. Stoga sam smatrao da bi ovakva jedna knjiga bila koristan doprinos u daljnjem izučavanju ove neiscrpne teme. Svjestan sam nesavršenosti ovoga djela. Tematika koja se ovdje ukratko obrađuje, zahtijeva mnogo više pojašnjenja. Upravo sam zato i nazvao ovu knjigu Povijesni pregled liturgije. Bavim se, dakle, pregledom povijesnog razvoja liturgije na Zapadu (stoga je izostavljen sustavniji osvrt na liturgije istočnih, odnosno pravoslavnih crkava) budući se u zapadnoj liturgijskoj tradiciji nalaze izvori za razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama. Namjera mi je bila dati osnovne informacije o kršćanskoj liturgijskoj praksi u određenim povijesnim razdo-

10

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

bljima. Dakako da u ovome kratkom prikazu nisu mogla biti obuhvaćena sva razdoblja povijesnog razvoja kršćanske liturgije. Odabrao sam, po mome sudu, ona najznačajnija. Pod liturgijom prvenstveno mislim na uobičajeno glavno bogoslužje Riječi (propovijedanja) i Večere Gospodnje (euharistijska služba) koje se u većini crkava održava nedjeljom prije podne, odnosno na blagdane. Postoje i drugi oblici bogoslužja (jutarnja bogoslužja, večernja bogoslužja, obredi, biblijski sati, bogoslužja za djecu mladež i sl.) koja se u ovoj knjizi ne obrađuju. Želim zahvaliti svima koji su mi svojim savjetima i vrijednim primjedbama pomogli da ova knjiga ugleda svjetlo dana: prof. dr. sc. Davorinu Peterlinu, prof. dr. sc. Dimitriju Popadiću, dr. sc. Stanku Jambreku, biskupu Janosu Kopacsi Kettosu, vlč. Dušanu Sajaku, Rubenu Kneževiću i drugima. Posebice zahvaljujem mojoj obitelji – Tamari, Mihaelu i Ivani, na njihovom strpljenju sa mnom tijekom pisanja ove knjige. Radovat će me ukoliko ovo skromno djelo posluži nekome kao poticaj u istraživanju liturgijske znanosti u njenim različitim aspektima. Dr. sc. Jasmin Milić O Uskrsu, 2007. godine

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 11 «Čovjekov glavni i najviši cilj jest proslavljati Boga te u Njemu potpuno uživati za uvijek» Westminsterski katekizam. 1 pitanje. .

.

obožava. koji sam te izveo iz zemlje egipatske.» (Izl 20. U prvoj zapovijedi Dekaloga Bog se objavljuje kao jedini Bog: «Ja sam Jahve. koji je želio suzbiti svaku religioznost. Nitko drugi i ništa drugo ne smije biti objekt obožavanja koje pripada jedino Bogu. iz kuće ropstva. 2 .UVOD Č ovjeku je urođena svijest za potrebom štovanja Boga.1 Bog se u povijesti objavio svome narodu. Od samoga početka čovječanstva nailazimo na znakove štovanja različitih oblika božanstva. prirodnim pojavama (koje su čovjeku djelovale kao natprirodne pojave). kraljevima…) i sl. stvorio je svoje vlastite kultove ličnosti kojima se iskazivala (odnosno iskazuje) štovanje. Međutim. poput štovanja različitih medijskih zvijezda kao idola.2 Jedan od najtežih grijeha u 1 I danas su primjetni alternativni oblici štovanja različitih idola koji naizgled nemaju religijska obilježja. otkrivši mu svoju volju i po pitanju štovanja. proslavlja. i Zapad ima svoje oblike štovanja osoba koje se uzdiže do božanskoga štovanja. Komunizam. odnosno da se stavi pod zaštitu nekoga moćnijega od sebe. poput religijske dogme nalazimo u pojedinim komunističkim sustavima. koje je neuk čovjek nerijetko prepoznavao u životinjama. Bog tvoj. 2-3). drugome čovjeku (faraonima. Takve oblike štovanja osoba kao i ideologije. Bog od svoga naroda traži isključivo štovanje. Čovjek je pronalazio objekt štovanja jer je osjećao iskonsku potrebu da nekoga štuje. Nemoj imati drugih bogova osim mene.

19-20).» (Izl 20. 4-6). odnosno koji kažnjava idolopoklonstvo. otkrivajući sebe kao ljubomornog Boga koji ne trpi štovanje bilo čega drugog. 4 . Ne klanjaj im se niti im služi. i dragocjenosti njegove ne koriste ničemu. O ovoj temi na poseban način govori poslanica Hebrejima.. Bog osuđuje izradu kipova u svrhu štovanja: «Tko god pravi kipove. ili u vodama pod zemljom. izrađivači njihovi više od bilo koga..4 Krist uspostavlja novi bogoštovni sustav koji više neće ovisiti o određenom mjestu. Jahve. U tekstu koji je pred nama razmotrit ćemo povijesni razvoj kršćanska bogoslužja. Bog tvoj. Bog sam ljubomoran.. koji kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena. «Ne pravi sebi urezana lika niti kakve slike onoga što je gore na nebu. On ga omogućuje time što po Njegovoj žrtvi na križu svatko može doći izravno pred nebeskog Oca. Pored privatnoga štovanja (osobne molitve) pojedinaca. da im budu na sramotu. (Iv 4. 23).. Svjedoci njihovi ništa ne vide i ništa ne znaju. jer Otac takve klanjaoce želi». odnosno osoba i predmeta kao božanstvo. svi će štovatelji likova biti osramoćeni. u Židova. Jer ja. više u obrednom a donekle i u teološkom smislu te vidjeti kako se kršćansko bogoslužje razvijalo unutar različitih kršćanskih crkava odnosno denominacija. Tko pravi boga i lijeva kip da od toga korist ne očekuje? Gle. braćo. budući da mi snagom krvi Isusove otvoreno možemo ući u svetinju nad svetinjama – taj novi i životonosni put on nam je otvorio kroz zastor. 44.3 Novi zavjet objavljuje Krista koji dolazi kao ispunjenje starozavjetnog bogoštovnog sustava te uspostavlja novi način pristupa Bogu. to jest kroz svoje tijelo. 3 U drugoj zapovijedi Dekaloga Bog traži isključivo štovanje. a iskazujem ljubav tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi. 9-11.14 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Starome zavjetu jest idolopoklonstvo. ili dolje na zemlji..» (Heb 10. a kasnije i u kršćana (kao i u drugim religijama) organiziraju se zajednička bogoslužja Božjega naroda. već nastupa vrijeme «kad će se pravi klanjaoci klanjati Ocu u Duhu i istini. ništavan je.» «Prema tome. U knjizi proroka Izaije. štovanje drugih «bogova».

Liturgija Znanost koja se bavi proučavanjem kršćanskog bogoslužja naziva se liturgika. 1993. države. oko 250-150 godine prije Krista. 12). no isti se termin upotrebljava i za svećeničku Kristovu službu (Heb 8. Uvod u katoličku liturgiju. odnosno za javno dobro. 10. Budući da su javna zvanja u Grka bila usporediva sa službama svećenika i levita u Starome zavjetu.1. 6). . humanitarno djelovanje oko pomoći vjernicima u Palestini (2 Kor 9. ADAM.OSNOVNO ODREĐENJE POJMA 1. 23. kultnu službu. Heb 9. Od 2. Isto možemo vidjeti i u Novome zavjetu. stoljeća prije Krista termin leiturgia se koristi i da označi bogoštovnu. a osoba koja predvodi bogoslužje odnosno vrši liturgijski čin jest liturg. Zadar: Hrvatski institut za liturgijski pastoral. 21. 3 6 5 Grčki prijevod Staroga zavjeta. str. Liturgija dolazi od grčke riječi leiturgia (od glagola leiturgein) koja je u Grka označavala svako dobro djelo učinjeno u korist naroda. kao i za pomoć Usp. prijevod Sedamdesetorice (Septuaginta)6 za njihovu službu upotrebljava izraz leiturgia. Znanstvenik koji se bavi proučavanjem liturgije naziva se liturgičar.5 Kako bi smo mogli proučavati liturgijsku znanost potrebno je razumjeti značenje riječi liturgija. poput Lk 1. LITURGIJA 1. A. 11.

No budući da se određene kršćanske crkve razilaze i po pitanju kršćanskoga bogoslužja u praktičnom i dogmatskom smislu. dakle propisana bogoslužja. Slobodna bogoslužja nalazimo u tzv. 8 . su: Rimokatolička (i Grkokatolička). liturgijska bogoslužja. Pravoslavna. Bo7 Crkve koje primjenjuju liturgijska. slobodna bogoslužja koja ne podliježu određenim pisanim formama. najčešće u određenim oblicima. kako ćemo vidjeti kasnije. stare Istočne crkve.2.7 Pod time se misli na propisano i definirano bogoslužje. izraz liturgija se primjenjuje u onim crkvama i za one crkve koje imaju tzv. već se odlikuju slobodom i kreativnošću voditelja bogoslužja. Za razliku od liturgijskih bogoslužja imamo tzv. Tzv. 2). Danas. On označava one aktivnosti pojedinca ili zajednice po kojima se štuje Bog. te uspostavljanje veze između čovjeka i Boga… Čovjekovo klanjanje Bogu poprima zajedničarski oblik. Bogoštovlje Jedan od termina koji koristimo za liturgiju jest bogoštovlje.16 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE apostolu Pavlu dok je bio u tamnici (Fil 2. propisanim molitvama. Pentekostne crkve i sl. izraz liturgija označava bogoslužje kršćanskih crkava. Termin leiturgia označava i bogoslužje rane Crkve (Dj 13. Reformirana. Starokatolička Evangelička.8 No. Crkvama reformacijske baštine poput Baptističke crkve. liturgijskim prostorom i sl. redoslijedom bogoslužja. «Bogoštovlje je u svakoj religiji susretanje zajednice s božanstvom i ispovijedanje vjere. Sam izraz bogoštovlje ukazuje na njegovo značenje. 30). odjećom svećenika. sadržaj i jednih i drugih tipova bogoslužja je u biti veoma blizak. koje se odlikuje određenim liturgijskim radnjama. Metodistička i sl. 1. Anglikanska.

1987.. Bogoslužje Pored termina bogoštovlje.11 Sama riječ bogoštovlje kao i definicije koje iz nje proizlaze podrazumijevaju Božje postojanje. tako i u osobnom životu štovatelja. Bogoslužje je najprikladniji hrvatski izraz kojim možemo definirati kršćansku liturgiju. odnosno vjerovanje u Boga od strane bogoštovatelja. proslavljamo ga i štujemo. koji govori o Bogu kao objektu služenja. 10 11 . UNDRHILL. Središnje teme Staroga zavjeta. koja je u određenim tradicijama. 1996.. Worship. Maruševec: ATF. 3. strogo propisana obveza. odnosno štovanja. 287. Mi služimo Bogu. 1. odnosno neke zajedničke crte bogoštovlja susrećemo gotovo u svim religijama. već i zbog onoga što Bog čini.»9 Jedan kršćanski teolog određuje bogoštovlje kao «odaziv stvorenja Vječnomu». u Islamu. str. str. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. kao npr.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 17 goštovlje nije samo izraz čovjekove potrebe za svojim stvoriteljem nego i izraz čovjekove dužnosti klanjati se Bogu. Iako svaka religija poznaje privatnu molitvu. 1963. 143. RICE. Naime. 3. nalazimo i termin bogoslužje.10 Ova definicija obuhvaća subjekt (ljudska bića) i objekt doživljenog iskustva (Boga). Neki oblik bogoštovlja prisutan je u svakoj religiji. kršćanska liturgija je dvostruki čin. REBIĆ. R. E. Uvod u kršćansku teologiju. no u isto vri9 A.. bit bogoštovlja jest zajednički čin u kojem zajednica vjernika štuje Boga. str. Bogoštovatelj shvaća da je Bog beskrajno velik te ga svjestan Njegova veličanstva želi štovati. kako u povijesti. New York: Harper and Brothers. Bogoštovatelj ne štuje Boga samo radi onoga tko Bog jest.

poput riječi bogoslužje . valja nam shvatiti samu bit kršćanskog služenja Bogu. Mk 10. koje dolazi kao odgovor vjernika na konkretno Božje djelovanje.4. 45). ZollikonZürich. 1. 15. str. . str. nego da služi…’ (Mt 20. nailazimo i na jednostavan termin služba za liturgiju odnosno bogoštovlje ili bogoslužje. Za sada neka nam u tom cilju posluži citat velikoga reformiranog teologa Karla Bartha koji s pravom ustvrđuje: «Kršćansko je bogoslužje ono najvažnije. 28. ADAM. koji je sam rekao da nije došao ‘da bude služen. No koji god termin upotrebljavali.13 12 13 A.18 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE jeme i Bog služi nama jer nam «daruje uslugu svoga spasenja u Kristu. 1938. Uvod u katoličku liturgiju. 10.»12 Mogli bi smo reći da je bogoslužje u prvome redu Božje služenje nama a tek onda naše služenje Bogu. Termin služba je jednostavan prijevod hebrejske riječi abadah koja se upotrebljava u Starome zavjetu da označi službu Bogu. Služba Osim gore navedenih izraza. najhitnije i najdivnije. I termin služba može imati dvostruko značenje. što se na zemlji može dogoditi». Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre.Bog kao onaj koga se služi i Bog kao služitelj onima koji mu služe.

Na ovaj način je čovjek trebao potvrditi svoju poslušnost Bogu. Nije bilo grijeha koji bi narušavao ovaj sklad. ZAVJETU 2. Bogoslužje prije pada u grijeh Prije pada u grijeh čovjek je imao savršeno. Bogoslužje se sastojalo u poslušnosti i u izravnom. Bogoslužje nakon pada Padom u grijeh. neposrednom zajedništvu i druženju s Bogom. Sistem žrtvovanja ujedno ukazuje i na Krista koji će dati potpunu žrtvu kao .1. čovjek je uvrijedio Boga te time pokazao svoju neposlušnost odnosno nepoštivanje Božje zapovijedi i samoga Boga. odnosno prijateljstvo Boga i čovjeka bilo narušeno te čovjek od tada mora na drugačiji način pristupati Bogu. Potrebno je za učinjeni grijeh dati određenu zadovoljštinu Bogu. Odnos Boga i čovjeka nije bio složen. Krv je otkupna cijena za narušeni sklad između Boga i čovjeka. Time je zajedništvo. Čovjek je kao neku vrstu bogoslužnog čina trebao biti poslušan Božjoj zapovijedi o neuzimanju ploda sa «stabla dobra i zla» (Post 2. prijateljsko zajedništvo s Bogom.BOGOSLUŽJE U STAROME 2.2. 16-17). U tome smislu ustanovljava se institucija žrtvovanja životinja. Žrtvovanje postaje konkretno bogoslužje koje govori o čovjekovom grijehu. 2.

2. 8-38). Uzorak je pokazan Mojsiju «na gori». govori o uputama koje je Mojsije dobio od Jahve o gradnji Svetišta. to jest Sveti šator (hebr. Betel i Mamre su vezani uz ime Abrahama i Jakova dok je Beer Šeba vezana uz Izakovo ime). Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. Opise Šatora nalazimo u Jahvinim uputama (Izl 25. No. Tako čitamo u Biblijskim zapisima da su žrtvenici podizani u Šekemu. Sveti šator Knjiga Izlaska 25. str. najvjerojatnije u formi vizije. Šekem. Betelu. 78-79. .. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 26 te kasnije kad ga je Mojsije dao izraditi (Izl 36. Budući da je narod Izraela bio u pokretu. kada se javljaju dvije vrlo važne institucije Izraelaca: Sveti šator i Kovčeg saveza. poglavlje. bilo je potrebno i da mjesto u kojem će se obavljati glavni bogoštovni čini bude pokretljivo. no znamo da su se u njegovom dvorištu prinosile žrtve. ohel Jahve ili mikdaš Jahve ili ha-bajith. Stoga su starozavjetni vjernici po žrtvovanju izražavali nadu i vjeru u obećanoga Otkupitelja.20 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE pravu zadovoljštinu za grijehe paloga čovjeka. sustavni ustroj bogoslužja događa se u Mojsijevo vrijeme.3. Svako od ovih svetišta vezano je uz ime nekog od patrijaraha (npr.14 Sveti šator je služio kao mjesto bogoslužja u vrijeme boravka u pustinji. a po tom uzorku trebalo je izgraditi zemaljsko svetište. 1993. U vrijeme Izraelskih patrijaraha i na početku Mojsijeve službe Izraelci su podizali žrtvenike (hebr: mizbeah) na mjestima koja su bila vezana uz starokanaanska kultna mjesta. Mamri i Beer Šebi. Nemamo detaljan opis redoslijeda bogoslužja koje se obavljalo u Šatoru u vrijeme hoda kroz pustinju. da je 14 Usp.

zatim u Betelu (Suci 20. Kovčeg saveza Podaci o Kovčegu saveza zapisani su u Izl 25. Nakon ulaza u obećanu zemlju bio je držan u Gilgalu (Jš 7. Naziva se Kovčeg saveza (Izl 25. 18 i drugdje) na kojima su bile ispisane Božjim prstom Deset zapovijedi koje je Mojsije primio od Gospodina na planini Sinaj (Izl 20.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 21 u njemu prebivala slava Jahvina odnosno znak Jahvine prisutnosti među svojim narodom (Izl 25.) te zarobljen od strane Filistejaca (4. 5-7.1).4. Nakon što je među Filistejcima prouzrokovao zastor te bio slan od grada do grada.»15 Izraelci su u svome lutanju kroz pustinju nosili i Kovčeg jer je simbolizirao mjesto Božje prisutnosti. 11). 11) a bio je također i mjesto gdje su se svi Izraelci mogli obratiti Jahvi (Izl 33. 4 i sl. odnosno svjedočanstva (Izl 31. 6). Kovčeg je djelovao i na neizraelce što je vidljivo iz reakcije Filistejaca prilikom donošenja Kovčega na 15 Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. 19. To je posljednje što o njemu znamo. 22 i drugdje) budući su u njemu pohranjene ploče saveza. 8). str. 3 sl. 1-9). da se u njemu Mojsije susretao s Jahvom (Izl 33. Bio je simbol saveza između Boga i Izraela. osim iz apokrifne tradicije koja se spominje u 2 Mak 2. «Kovčeg je bio središte izraelskog bogoštovlja u vrijeme lutanja kroz pustinju i dalje do razorenja hrama 587. 3). 1 Kralj 6. 2. 1-17). 7). Bio je donesen u bitku kod Afeka (1 Sam 4. konačno je vraćen Izraelcima i bio čuvan u Kirjat-jearimu (5. 27) te u Šilu (1 Sam 3. Napokon ga je David dao prenijeti u Jeruzalem gdje je bio čuvan u šatoru dok nije Salomon sagradio hram te ga postavio u Svetinju nad svetinjama (2 Sam 6. 8. 1-9. . 81. 37. 10-22.

. 27)! Ali da svom narodu omogući da ga sigurno susreće. On sam. Dan).5. 7). Nove političke okolnosti omogućuju Božjem narodu da se smjesti na određenom teritoriju. no ovu će zamisao ostvariti tek njegov sin Samuel koji gradi hram po uzoru na Sveti šator i u kojem će središnje mjesto zauzimati Kovčeg saveza. REBIĆ. 175. Time on vidljivo naznačuje da mu se taj Hram svidio kao ‘prebivalište u kojem prebiva njegovo Ime’. Salomon počinje graditi hram u kojem će se obavljati središnje bogoštovlje Božjega naroda. a kamoli će neka zemaljska kuća (1 Kralj 8. str. Šilo. Izrael više nije putujući narod. Ofra. . Biblijske starine. Šator je bio pokretno svetište. 2. a kovčeg. «… I tako jeruzalemsko svetište preuzima ulogu nekadašnjega bogoštovnog mjesta za plemena. dakako. također u pokretu i u kojemu se obavljalo bogoslužje. Već je David namjeravao podići hram u čast Jahvi. oda16 A. koje služi Izraelskom narodu. nije vezan uz ovaj opipljivi znak svoje prisutnosti: ni nebesa ga ne mogu obuhvatiti. Jeruzalemski hram Iako su bila poznata i ranija svetišta koja su Izraelci imali od osvajanja obećane zemlje do podizanja hrama (Gilgal. Kovčeg je bio poput nacionalnog barjaka Izraela. koji je znak Božje prisutnosti.22 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE bojno polje: «Bog je došao u tabor!» (1 Sam 4. Mispa. 1992. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. središte je obrednih radnji bogoslužja. S druge strane Bog u njemu pokazuje svoju slavu usred oblaka. Hram će doći na mjesto Svetog šatora kojega je Mojsije izgradio po zapovijedi Jahvinoj.16 Sveti šator i Kovčeg saveza činili su cjelinu.

Sprijeda se nalazio ulaz širok 4.»17 Hram u najužem smislu riječi nije bio jako velik jer je prvenstveno izgrađen za službu Bogu a ne da primi veliki broj ljudi. 29). K njemu se hodočastilo. 307. godine poslije Krista. 1989. Treći.18 Tako su Izraelci dobili svoj hram koji je postao središnje mjesto obavljanja bogoslužja. Podijeljen je bio u dva djela: unutarnji dio i na Svetinju nad svetinjama (u kojoj se nalazio Kovčeg saveza) koja je od unutarnjeg dijela bila odvojena zidom a kasnije zavjesom..Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 23 brao je to prebivalište za koje je rekao: ‘ Tu će biti moje Ime’ (1 Kralj 8. Drugi je hram bio posvećen 515. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. i najveličanstveniji hram je izgradio Herod. 2). 18 . Ovaj je hram bio uništen u vrijeme hasmonejske vladavine (164. slavili blagdani i sl. 9 metara širok i 13 metara visok (1 Kr 6. Židovi i danas slave uspomenu na posvećenje ovoga hrama na blagdan hanukah. 256. U usporedbi sa Salomonovim hramom bio je neugledan i siromašan. a uz njega su se nalazile skladišne prostorije. Rječnik biblijske teologije. Bio je dvostruko viši od Salomonovog i obložen s mnogo zlata. str. Dovršen je 64. LEON-DUFOUR. Postojao je Kristovo vrijeme i za njega je Isus izrekao proroštvo 17 X. Nakon toga. Salomonov hram bio je do temelja srušen 587. Biblijski priručnik. ograničit ćemo se ovdje na bogoštovno značenje koje je imao u Izraelskom narodu.5 metara. a izgradio ga je Zerubabel. Zagreb: Duhovna stvarnost. Bio je oko 27 metara dug. u njemu su se prinosile žrtve. godine prije Krista od strane babilonskog kralja Nabukodonozora. str.-37. hram je želio ponovno izgraditi Ezekiel (Ez 40-42). 1980. godine prije Krista). no nije ga uspio nikada izgraditi.. Iako se o hramu može govoriti i iz arhitektonske pa i političke perspektive. godine prije Krista.

Životinja je morala biti savršena i bez mane (samo najbolje. dostatno je dobro za Boga). Bogoštovne djelatnosti Spomenuli smo žrtvovanje kao prvi oblik bogoštovlja što ga nalazimo u Bibliji. Krvlju žrtve poškropile su se sve strane žrtvenika u znak da je oskvrnuće uklonjeno smrću koja je nastupila. str. Biblijske starine. rimska vojska. Tražilo se. Levitski zakon 3. dolazi od riječi karab što znači biti blizu. Taj je grijeh oskvrnuo ili uprljao svetost Pokretnog svetišta ili Hrama. «Obred je bio sličan obredu prinosa žrtve paljenice. pa ga je trebalo očistiti.» Enciklopedija Biblije. Zagreb: Duhovna stvarnost. Hebrejska riječ korba. U Bibliji se spominju različite vrste žrtava: žrtve paljenice. Životinjskom krvi poškropile su se sve strane žrtvenika kao daljnji znak da je žrtvovana životinja posvećena Bogu. 1-2). 2000. REBIĆ. Po žrtvi se čovjek mogao približiti Bogu. str. str. osim što se u ovom primjeru loj – koji su Izraelci smatrali najboljim dijelom – palio na žrtveniku.24 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE o razorenju (Mt 24. na neki način.. «Bogu se prinosila cijela životinja. 127. Kad je prinositelj vidio da je svećenik jede meso bez opasnosti.» Enciklopedija Biblije. a meso je prinositelj podijelio sa svojom obitelji.19 2. To je bilo i najbolje što je prinositelj mogao dati. Levitski za- 21 22 23 . 179-185. To je bio dragovoljan prinos Bogu.» Enciklopedija Biblije. osim kože koja je pripala svećenicima. Hrvatsko ekumensko biblijsko društvo. Levitski zakonik 2.20 žrtve prinosnice. Dio tog prinosa – ‘spomen žrtva’ – palio se na žrtveniku. pod vojskovođom Tirom srušila ga je do temelja. da se Bog spomene prinositelja po dobru. No kako je i Bog imao udjela u toj žrtvi. Kršćanska sadašnjost.5. 128. Prinositelj je stavio svoju ruku na glavu životinje da pokaže kako je to žrtva za njegove prijestupe.1. «Te su se žrtve prinosile kad je neka osoba zgriješila protiv Boga ili neke druge osobe. koju prevodimo kao žrtva. Bio je to također prinos za uzdržavanje svećenika. Levitski zakonik 1. čovjek je 19 20 A. 128.22 i žrtve pokajnice. str. znao je da je Bog prihvatio njegov čin pokajanja. Dio žrtve uzet je za hranu svećenika. pečena tijesta ili klasa zajedno s uljem i tamjanom.23 Kako smo već ranije istaknuli.21 žrtve pričesnice. Već 70. godine po Kristu. «To je bio prinos najboljeg brašna. ona se smatrala prijateljskim jelom s Bogom.

str. a sama je molitva žrtva na djelu. str. 4-9 – Šem’a – uvodna molitva u kasnijem sinagogalnom bogoslužju. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.. A. Pridruživao im se narod. 24 Usp.25 Ona je temeljni izraz religijskog osjećanja. prinosila dva jarca. Molitva se uvijek vezivala uz žrtvu. liturgijski obrasci. A. važno mjesto u bogoslužju zauzimalo je i pjevanje koje je također imalo molitveni karakter. Biblija donosi određene formule koje su se koristile kao molitveni. Bez molitve nije bilo žrtve. 1-10 – formula za molitvu pri prinošenju prvih plodova. osobito konik 4. Pritom su se. 14-26 – formula proklinjanja. 154. str. Uz molitvu. 128. 148.» Enciklopedija Biblije. Pored osobne molitve. 1984.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 25 žrtvom želio umilostiviti Boga (kajanje za grijeh). 7. REBIĆ. Br 5. no drugi je pušten u pustinju kao znak da su grijesi uklonjeni. Biblijski leksikon. Hramski zbor levita pjevao je hvalospjeve. Biblijske starine. Izraelci su obavljali i zajedničku molitvu koja je bila dio bogoslužja. klanjati mu se i zahvaljivati za dobra djela. Obred žrtvovanja na Dan pomirenja (Levitski zakonik 16) bio je nešto posebno. Pnz 27. Jedan je ubijen kao pri uobičajenoj žrtvi okajnice. 25 . Pnz 6. 5. Pnz 26.24 Molitva također ima značajnu ulogu u osobnoj i zajedničkoj pobožnosti Izraelaca i drugih naroda. kao i pri drugim žrtvama. REBIĆ. Usp. 21-22 – formula koja se upotrebljava uz obred ‘vode gorčine’.. U hramu je svaki dan počinjao glasnim čitanjem biblijskih ulomaka i molitvama. str. kao na primjer: Br 6. Središnje teme staroga zavjeta. 211-222. 22-27 – formula blagoslova.

počinak)nalazimo u Post 2.27 Taj dan podsjeća Izraelce na Boga Stvoritelja. 134. Oni koji nisu mogli prisustvovati molitvi u samome hramu.2. U hramu se molila svakodnevna jutarnja i večernja molitva a najvjerojatnije i druge molitve. kao npr. Enciklopedija Biblije. Prvi spomen Šabata (heb. str. 11).Starozavjetni liturgijski kalendar Središnji dan starozavjetnog bogoštovlja jest Šabat. Osim ovoga tjednoga blagdana. prije objave Deset zapovjedi vidimo da su Izraelci na Šabat potpuno odmarali. u podne koju Danijel moli (Dn 6. a po tome i tvorac povijesti. Bog zato i stvara vrijeme da bi u njemu objavio i ostvario taj svoj vječni naum. U Izl 16. Bog je počinuo nakon šest dana stvaranja.5. večernju molitvu i sl. ma gdje se nalazili. Psalmist također spominje tri dnevne molitve (Ps 55. 1-3. 18) . . psaltiru. okretali su se pri osobnoj molitvi. U Izl 20. Bog djeluje u povijesti te u vremenu djelotvorno ostvaruje svoj naum spasenja. 2. «Bog je dakle u Bibliji početnik vremena. te blagoslovio sedmi dan – Šabat. Psalmi su prilagođeni za određene prilike pa tako imamo psalme za jutarnju molitvu. nalazimo u knjizi psalama. u kojoj se ostvaruje unaprijed određeni naum čovjekova spasenja. Izraelci imaju i godišnje blagdane koji ih podsjećaju na određena razdoblja njihove povijesti. 8-10 zapovijeda se narodu Božjem da održava šabat. 23. Struktura psalama je takva da izražava molitveno raspoloženje.26 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE za Blagdan sjenica. prema Jeruzalemu. Zato Biblija u ritmu vremena gleda ritam objave Boga: ne dokidajući kozmičke stvarnosti vremena niti stvarnosti vremena kao elementa 26 27 Usp.26 Pjesme koje su se pjevale u hramu.

. «To je bio najdraži i najradosniji blagdan. Te je noći svaka obitelj prinijela na žrtvu jedno janje. ali u novozavjetno je vrijeme bila glavna ‘hodočasnička’ svetkovina u Jeruzalemu. Tada je Bog ‘prolazio mimo’ kuća Izraelaca jer je krv janjeta bila poškropljena na nadvratak i oba dovratka. 10. Enciklopedija Biblije. U početku se Pasha svetkovala po kućama. str. te tri godišnja velika blagdana: Blagdan pashe i beskvasnih kruhova. ZAGORAC. Izlazak 23:16. Ponovljeni zakon 16:19-12. Levitski zakonik 23: 15-21. To se zbivalo pedeset dana (ili sedam sedmica i jedan dan) nakon Pashe i početka žetve.29 Blagdan sedmica. Pasha je bio najvažniji godišnji blagdan. To je također bio podsjetnik za brze pripreme za odlazak kada je faraon konačno dopustio da Izraelci napuste Egipat. Izlazak 12. Jošua 5. str. prinošenu uoči Božjeg izbavljenja Izraelaca iz Egipta. zatim mjesečni blagdan Svetkovina mladog mjeseca. I do danas se taj blagdan održao kao najvažnija židovska svetkovina. dan mjesečeva mlađaka koji je označavao početak svakoga novoga mjeseca i bio praćen zvucima trube. 120. 120. i to bez kvasca (‘beskvasni kruh’).30 i Blagdan sjenica. Enciklopedija Biblije. na krovovima kuća. Bilo je to vrijeme velike radosti i zahvaljivanja za Božje darove kroz žetvu. Podsjećao ih je na prvi kruh napravljen od žita koji su jeli četiri dana nakon što su ušli u Kanaan. anđeo smrti ubijao je Egipćane. berba grožđa i maslina. Prva se pasha zbila u večer uoči 14. nisana. Biblija gleda vrijeme pod vidom objave i ostvarenja Božjeg nauma spasenja u njemu. posvetitelj vremena.31 28 V. jeo se kruh koji se brzo mijesio. 10-12. Svetkovao se u jesen kad su skupljeni svi plodovi. kad se završila žetva. Pri pashalnom objedu i tijekom cijelog tjedna. Ti su šatori (ili ‘prebivališta’) bili 31 .Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 27 ljudske povijesti. str. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. kao tjedni blagdan. Krist. u šatorima ili kolibama načinjenima od zelenih grančica. 30 29 «Na kraju žetve žita svećenik je prinio dva hljeba kruha umiješena od novoga brašna uz žrtvovanje životinja. Marko 14: 1-2. Tako je Pasha postala podsjetnikom na prvu žrtvu takve vrste. 1996.»28 Blagdani se počinu slaviti u Mojsijevom razdoblju i to već spomenuti Šabat. Dio svetkovine bio je i boravak na otvorenom u vrtu. a poštedio prvorođence Egipta. Blagdan je poslije postao poznat kao Pedesetnica prema grčkoj riječi ‘pentekostes’ koja znači ‘pedeset’.

3. Usp. str. 32 Prvi dan sedmog mjeseca trube su pozivale na posebnu svečanost.» Enciklopedija Biblije. str. str. i nakon što je stavio ruku na njegovu glavu. Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta.» Enciklopedija Biblije. Pr. «Na taj je dan (Jom Kippur) sav izraelski narod priznavao svoj grijeh i tražio Božje oproštenje i očišćenje.33 Posvećenja hrama (hannukah)34. str. god. a nakon sužanjstva uzimao se kao blagdan nove godine iako su se i dalje dani brojili od nisana (ožujak/travanj).5. Izraelska bogoslužja u doba patrijarha vode očevi kao posrednici između podsjetnici Izraelcima na vrijeme kada su boravili u šatorima u pustinji. najprije prinio žrtvu za svoj grijeh i grijeh svećenstva. očistio i ponovno posvetio drugi Hram koji je obeščastio sirijski tiranin Antioh IV. 199-210. Prije se nazivao Srebrne trube. REBIĆ. A. «Taj je blagdan bio spomen na dan kada je Juda Makabejac 165. Toga se dana odmaralo.28 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Svi ovi blagdani imali su povijesno-spasenjsko značenje. pustio ga je u pustinju kao znak da je grijeh cijele zajednice uklonjen. Purim35 i sl. Kr. Nova godina (Roš Hašana). štovalo i prinosilo žrtve. «Uzbudljiva i bučna svetkovina koja vuče podrijetlo iz vremena kada su Estera i njezin rođak Mordokaj spasili židovski narod od masakra za vladavine perzijskog kralja Kserksa ‘Ahasvera’).32 Dan pomirenja (Jom kippur). Zatim bi uzeo jarca. Ondje je škropio krvlju žrtve. Stari nam zavjet govori i o drugim svetkovinama kao npr.Usp. str. Svećenstvo Dok su poganske kultove vodili svećenici.. 33 34 35 36 . 121. Osim ovih velikih blagdana. poznatoga kao žrtveni jarac. 121. Epifan. A REBIĆ.» Enciklopedija Biblije.36 2. str.» Enciklopedija Biblije. On se još naziva Svjetla jer su ljudi palili svjetiljke po kućama i sinagogama. To je nutarnji. 120-139. Veliki bi svećenik. 121. Enciklopedija Biblije. Bio je to jedini dan u godini na koji je ulazio u Svetinju nad svetinjama. 152. najsvetiji dio Prebivališta (Svetog šatora ili Hrama.. obučen u odjeću od bijelog platna. str. 120. a zatim drugu žrtvu za grijeh naroda. Biblijske starine. kraljev prvi dostojanstvenik da odluči kojeg će dana poubijati Židove. Središnje teme Staroga zavjeta. Purim znači ‘ždrijeb’ a odnosi se na ždrijeb koji je bacio Haman. 121.

u 30. str. A. Njihove su dužnosti vezane za svetište i hramske žrtve no imali su i druge dužnosti. jedan od Jakovljevih sinova. U svećenički stalež ulazilo se posebnim obredom posvećenja: bio je pomazan uljem na čelu u obliku slova kaf. kakav treba on biti. str. paliti dva puta na dan tamjan na kadionom žrtveniku. 158. Usp.37 Organiziraniji oblici bogoslužja. čistiti svjetiljke na svijećnjaku. naučavatelj i tumač Zakona. 156. Također su u Božje ime odgovarali na pitanja kao na primjer.40 Svećenik. «U svećeničkom kodeksu (Levitiski zakonik) bilo je glede svećenika sve točno određeno: tko može biti svećenik. prinositi žrtve…»39 Svećenik je službeni čuvar. Središnje teme Staroga zavjeta. 179. . REBIĆ. Pravila za velikog svećenika bila su još stroža. što treba činiti i tako dalje. Levije. REBIĆ. godini života nasljeđuje obiteljski svoju službu (za razliku od novozavjetnog shvaćanja poziva u službu).Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 29 Boga i ljudi svoga roda i plemena. Tako su muškarci iz triju Levijevih rodova činili hramski pjevački zbor te su najvjerojatnije sastavili određene psalme poput Ps 85 i 87. U tu su se svrhu služili kamenjem Urim i Tumim. te ima važnu. A. Levijevi38 sinovi (leviti) određeni su za levitsku a Mojsijev brat Aron i njegovi potomci za svećeničku službu od kojih se izabirao Veliki svećenik. dobio svećeničko odijelo i svečano blagoslovio narod. Svećenici su imali dužnost: svake subote postaviti na zlatni stol u Hramu posvećeni kruh. Središnje teme Staroga zavjeta. Ukoliko je izvukao 37 38 39 40 Usp. može li se ići u bitku i sl. neizostavnu ulogu u starozavjetnom bogoštovlju. koje je Veliki svećenik čuvao u vrećici na prsima. bogoštovnog mjesta pa tako i ustanova svećenstva spadaju u Mojsijevo doba. Poradi svoje svete zadaće bili su podređeni strogim pravilima obredne čistoće. Biblijski priručnik. str.

U sredini prostorije nalazi se almenor. Ispred njega gori vječno svjetlo. do ulaza. 1986. E. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Na jednoj strani te osi. a sa svake strane tog kovčega po jedan sedmerokraki svijećnjak. nalazi se povišeno mjesto na kojem stoji ‘sveti kovčeg’ (hebr. Beograd: Pravoslavlje. Pravokutnog je tlocrta. Sinagoga «Ima svoj poseban arhitektonski oblik. stol s kojeg se čita Tora (Zakon. str. Nemamo pouzdane podatke o početku nastanka sinagoge. str. Pretpostavlja se da su Židovi koji su nakon razorenja Jeruzalema 587. torah).» Leksikon ikonografije. a glavni su mu elementi stupovi na bočnim stranama i u dnu koji nose trostranu galeriju (emporu) namijenjenu ženama. Također su poučavali Božji narod Zakonu.43 Kasnije kršćansko novozavjetno bogoslužje najbliže je sinagogalnom bogoslužju. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. zborište) jest zgrada i prostorija42 u kojoj su se Židovi sabirali na bogoslužja izvan Jeruzalema.. 43 . Bogoslužja su se održavala na Šabat (subotu) 41 42 Enciklopedija Biblije. to bi značilo «ne» a ukoliko bi izvukao Tumim to bi značilo «da». Usp. str. LOZE. hebr.30 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Urim.6. na molitvu. a uzdužna joj je os okrenuta prema Jeruzalemu. Na Šabat su se vjernici okupljali u sinagogi na slušanje. 104. pjevanje te završni blagoslov. koji je raspoređivao čitače i molitelje te birao govornike..41 2. 532. Svet Novoga zaveta.. 1990. 126-127.. čitanje i tumačenje Božje riječi. U sinagogi nije bilo svećenika već je sinagogom predsjedavao nadglednik odnosno predstojnik sinagoge. godine prije Krista bili preseljeni u Babilon tamo organizirali i svoj vjerski život i ustrojili sinagogu. Sinagoga Sinagoga (od grče riječi synagoge =skupljanje. U sinagogalnom bogoslužju mogli su biti uključeni i punopravni vjernici koji su čitali pa i tumačili pročitani biblijski odjeljak. Aron haqqodeš) to jest škrinja u kojoj su pohranjeni svitci tore.

1 i 2 Samuelova te 1 i 2 Kraljeva. svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem. 3. Ispiši ih na dovratnicima kuće svoje i na vratima svojim» Pnz 6. (skripta za internu upotrebu slušača). Psalmi 5. 24-26 45 46 . Da bi se bogoslužje u sinagogi moglo održati. Đakovo: Visoka bogoslovna škola. Boga svoga. Priveži ih na svoju ruku za znak. «Čuj Izraele! Jahve je Bog naš.46 Budući je sinagogalno bogoslužje nastalo u izgnanstvu. posebice ponedjeljkom i četvrtkom te na velike blagdane. neka ti se urežu u srce. Povijest liturgije. svim srcem svojim. Jahve je jedan. Liturgija sinagoge upotpunjuje liturgiju hrama. 22-26. «Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja. 1989. 3. tumačenje/propovijed (tada je bila izrečena živom riječju a danas se samo čitaju stari midraši). potrebna je bila nazočnost najmanje sedam muškaraca. Z PAŽIN. 4. Šem’a: uvodna molitva iz Pnz 6. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem. Knjiga Sudaca. i neka ti budu kao zapis među očima. kad lijegaš i kad ustaješ. Čitanja a) Tora – Petoknjižje (bilo je podijeljeno u 164 čitanja) b) Proroci – osim proročkih knjiga ovdje su ubrajane i knjige Jošuina.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 31 ali i radnim danima. Navest ćemo ovdje redoslijed sinagogalnog bogoslužja u apostolsko vrijeme koje je zasigurno postalo uzor ranog kršćanskog bogoslužja: 44 1. milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!» Br 6. 4-945 2. Završni blagoslov iz Br 6. 4-9. svrha sinagoge bila je da održi bogoštovni život židovske zajednice u dijaspori. str. 44 Usp. Napominji ih svojim sinovima. Zato ljubi Jahvu. Midraš.

X. Usp. str. tako i novozavjetno bogoslužje ima svoje korijene upravo u starozavjetnom štovanju Boga. LOZE. .49 Svakako da bi smo mogli još govoriti o različitim aspektima starozavjetnog bogoslužja. 95. 105. str. Kršćani štuju istoga Boga koji se objavio narodu Izraelu u Starome zavjetu.48 Sinagoga je također služila i kao mjesna škola te kao sjedište mjesne uprave. Usp. Rječnik biblijske teologije. 135. E.47 Sinagoga je nazvana «Svetinja u malom» i u njoj se preklinjalo Boga da obnovi hram. Enciklopedija Biblije.32 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE no ne preuzima povlastice hrama. str. Budući se kršćanstvo prirodno nadovezuje na starozavjetnu objavu. no spomenute činjenice su značajne kao uvod u bolje shvaćanje i razumijevanje novozavjetnog bogoslužja. LEON DUFOUR. 47 48 49 Usp. Svet Novoga zaveta.

str. Nakon njegovog rođenja roditelji su ga prikazali u hramu (Lk 2. 51 50 B..»50 Svojim čišćenjem hrama (Iv 2. 22). Sjeme je riječ Božja. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. U svome djelovanju «Isus Krist nije zauzeo stav protiv tadašnjega kulta svoga naroda u hramu i sinagogi. Od sada pa nadalje Krist će biti središte bogoštovlja. 205. 20-24). 20). 1997. Kristova svećenička služba. 22 i dalje). DUDA. 10. 41. tijekom blagdana Isus odlazi u hram (Lk 2. Ipak ima ozbiljnih primjedbi na konkretno vršenje toga kulta. 13.51 U svome razgovoru sa ženom Samarjankom Isus najavljuje novi oblik bogoslužja koji će biti u «duhu i istini» (Iv 4. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Krist je svoju službu započeo i obavljao u ozračju židovskog bogoštovnog sustava. str. Iv 18. 49.. ZAGORAC. koje se svode na potrebu obraćenja – očišćenja židovskog kulta. BOGOSLUŽJE K ršćansko bogoslužje započinje s Isusom. Iv 2. V. Za Židove je materijalni hram bio mjesto Božje prisutnosti i blizine.ISUS I 3. 14 i dalje) Isus iskazuje poštovanje hramu (hram je «dom njegova Oca»). 1993. . no u isto vrijeme najavljuje novo središte bogoslužja. 73. Tu su Židovi najprisnije doživljavali Boga u susretu s njim. propovijedao je u sinagogama (Mk 14.

63. 23.. 12. Daruvar: Logos. Zasigurno da je ova molitva dana kao uzor kršćanima kako moliti vlastitu molitvu. te će njihovo klanjanje biti izraz ne samo njihova položaja tijela. Lk 10. Usp. CARSON.) Isus uči svoje učenike moliti dajući im kao primjer molitvu Očenaš (Mt 6. Mt 1. 1-26) i privatno (Mt 14. Opraštanje. 41-42). Lk 6. Evanđelje po Mateju. Daruvar: Logos. 20). Iv 18. str. 138. Usp. Mk 15. Iv 11. str. ali nedvojbeno je da je ona postala i u formalnom smislu dio kršćanske liturgijske prakse do danas. pred svojim učenicima (Mat 6. Lk 5. 28. Michigan: Baker Book House. A. Lk 11.54 52 Usp. FRANCE. str. T. ali i na otvorenome (Mt 5 do 7 poglavlja i sl. tumačenje evanđelja po Ivanu. Ona podučava Kristove učenike što uistinu znači istinsko bogoslužje... V. 9-13).. Ivan. Molio je javno (Mt 11. 1993. 1997. 21-22. 24). 36. Mt 26. R. Lk 22. Iv 17. ali i u ispravnom odnosu prema bližnjima. Grand Rapids. 49. 25-27. 53 54 . Kristova svećenička služba. 39-45). Isus je molitvu obavljao u uobičajeno vrijeme židovske molitve. ZAGORAC. Mt 27. 212. već izraz njihova duha. Ova molitva će zauzeti značajno mjesto u privatnoj kršćanskoj molitvi kao i u bogoslužju kršćanske crkve. Mk 14. propovjednik riječi Božje u sinagogi (Mk 14. 35. 2-4. L.34 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Dolazi dakle vrijeme kada će ljudi znati zašto se klanjaju (istiniti Bog se objavljuje u Kristu). 34. MORIS. 9-13. odnosno izmirenje s bližnjima. 206. pretpostavka je prinošenju žrtvenog dara (Mt 5. 39-42. str. 16.52 Isus je navjestitelj. 46. Ono se sastoji u proslavljanju Boga i povjerenju u Njega. D. Worship: Adoration and Action. Njima valja opraštati jer će jedino na taj način i nama biti oprošteno. 1997. Lk 9.53 Isus podučava molitvi i svojim vlastitim primjerom.

Primajući Ivanovo krštenje (Mt 3. 208. R. U Isusovim riječima: «Ovo je tijelo moje… ovo je krv moja». koja je u samom središtu židovske bogoštovne tradicije. V. 1992. rekli bi smo danas sakrament euharistije. dao novi značaj i ukazao na novi pristup molitvi. WEBBER. Isus je začetnik i kršćanskog krštenja. dolazi do uspostave bitnog elementa za kršćansko bogoslužje. Worship is a Verb. Krist se kod blagoslova kruha i vina koristi uobičajenom židovskom pashalnom molitvom..»57 Možemo ustvrditi da Isus postavlja temelje kršćanskom bogoslužju. 51. Kristova svećenička služba.55 Uspostavljajući dakle euharistiju. «U tom smislu je Krist pranje vodom (krštenje) uzeo kao znak prijelaza svojih vjernika s njime iz Egipta ovoga svijeta u kraljevstvo Božje. a to je euharistija ili Večera Gospodnja. O euharistiji odnosno Večeri Gospodnjoj bit će više govora u ovoj knjizi. Tako Isusovo novo krštenje ispunja naviještaj i smisao svih obrednih pranja iz Staroga zavjeta.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 35 U Kristovoj proslavi pashalne večere sa svojim učenicima (Lk 22.E. ustanovio je sakrament euharistije odnosno Večere Gospod- 55 56 U liturgijskoj tradiciji ove se riječi nazivaju Riječi ustanovljenja. uz ranije izrečenu molitvu Očenaš liturgijski obrazac koji će kršćanska crkva koristiti pri svakom euharistijskom bogoslužju do danas. odnosno kršćanskoj liturgiji. on ispunjava zahtjeve obrednih pranja i čišćenja koja su simbolizirala prijelaz preko Crvenoga mora i rijeke Jordana. On je dakle naviještao riječ Božju. 14-20). kojim se ispunja proroštvo staroga prijelaza. 13-17). str. str. Nasville: A Division of Star Song Publishing Group. prepoznaje se.56 Pasha je simbolizirala oslobođenje. 57 . no u Kristu ona poprima istinsko ispunjenje. ZAGORAC.

Dakle. Zato on sebe poistovjećuje s hramom (Iv 2. 206-207.36 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nje. Jer ‘ne mislite da sam došao ukinuti Zakon i Proroke. 17). blagdanom i osobito poistovjećuje svoju smrt i uskrsnuće s Pashom. «Isus je sve stvarnosti Starog zavjeta gledao kao nešto provizorno. ZAGORAC. privremeno. kao navještaj i pripravu koja nalazi svoje ispunjenje. . Nisam došao ukinuti. osobno nam je ostavio i u svome učenju i svojim vlastitim primjerom glavne naglaske kršćanskoga bogoslužja. str. Sve je dakle u Starom zavjetu. Kristova svećenička služba.»58 58 V. ostvarenje u njegovoj osobi. nego ispuniti’ (Mt 5. slika koja svoje ispunjenje nalazi u Kristu. 14-29) i sa šabatom. pa i stvarnost kulta.

dok je Pavao i dalje govorio. koji je sjedio na prozoru uhvati dubok san te on.1. A nekog mladića imenom Eutiha. LITURGIJE U prethodnom smo poglavlju ustvrdili kako je upravo Krist začetnik novozavjetnog bogoslužja. 42) «U prvi dan sedmice. Kako je kanio sutradan otići. razlomi i blagova kruh te proslijedi s . djelovanju. lomljenju kruha i u molitvama. Pavao je govorio prisutnima. kad se sastadosmo da lomimo kruh. 4.POČECI KRŠĆANSKE 4. Nadalje. obujmi ga i reče: ‘Nemojte se uznemiravati: Njegova je duša u njemu’. Evo nekih opisa bogoslužja koje nalazimo u Novome zavjetu: «Oni su bili postojani u apostolskoj nauci. pade s trećeg kata dolje. Pavao siđe. U gornjoj sobi gdje smo se skupili bile su mnoge svjetiljke. nadnese se nada nj. zajedničkom životu. vjerovanju i praksi prve crkve. produži govor do ponoći. Digoše ga već mrtva. svladan snom.» (Dj 2. razvoj liturgije možemo pratiti kroz novozavjetne spise. Liturgija u Djelima apostolskim i poslanicama Knjiga Djela apostolskih i poslanice značajni su izvori za prikupljanje podataka o životu. Opet se pope.

prva je crkva nastavila činiti Kristovo djelo i u bogoštovnom smislu. Lk 22. Lomljenje kruha – euharistija59 U tekstovima koje smo naveli a iz kojih se vidi praksa ranog kršćanskog bogoslužja. «Zar nije posvećeni kalež koji posvećujemo zajedništvo s krvlju Kristovom? Zar nije kruh koji lomimo zajedništvo s tijelom Kristovim?» (1 Kor 10. 42. euharistija i zajedništvo. ovi nam dostatno pokazuju glavne elemente bogoštovlja. 4. molitva i propovijedanje. str.1. lomljenje kruha. 1987. F. Novi Sad: Dobra Vest. Novi zavjet također koristi i izraz zajedništvo da opiše Večeru Gospodnju. Dakle. Večera Gospodnja pojavljuje se samo u 1 Kor 11. 16 i Dj 2. U Djelima apostolskim nalazimo dva čina rane crkve u vezi s blagovanjem a to su lomljenje kruha i zajedničko blagovanje. Izraz Euharistija dolazi od grčke riječi eukharistia što znači zahvala. Iako imamo i druge tekstove u Novome zavjetu koji oslikavaju ranu kršćansku liturgiju. Nema sumnje da su prvi kršćani redovito na svojim sastancima lomili i kruh odnosno blagovali Večeru Gospodnju. Kako bilo. STAGG. Grčka riječ za zajedništvo u smislu Večere Gospodnje je koinonia. I onda otputova. U spomenutim tekstovima to su: lomljenje kruha. Teologija Novoga zavjeta. Usp. Upravo u ovoj praksi rane Crkve određene su kršćanske denominacije ustvrdile da je euharistija u ranoj Crkvi bila središte kršćanskoga bogoslužja. 20. zahvalno mišljenje. evidentno je da se redovito spominje lomljenje kruha. 16. Ovaj izraz nalazimo i 1 Kor 10. 7-12).1. Luka u svome evanđelju navodi da je Krist zahvalio (eukharistesas) za kruh i čašu. ona je evidentno bila neizostavan dio kršćanskoga zajedništva rane Crkve. Zajednička su blagovanja bila zapravo večere odnosno zajed- 59 Novi zavjet koristi nekoliko izraza za Večeru Gospodnju: Večera Gospodnja. 16). Izraz lomljenje kruha nalazimo u 1 Kor 10.38 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE propovijedanjem dugo – sve do zore.. 180-183. 19. .» (Dj 20.

dakle. Teološki rječnik. Usp. 96-97. . str. Ovo činite na moju uspomenu! Isto tako uze kalež. razlomi ga i reče: ‘Ovo je tijelo moje koje je za vas. 4. 2004. No iz određenih se novozavjetnih tekstova mogu naslutiti određeni liturgijski obrasci.2. poslije večere. Ove su riječi najbliže riječima ustanovljenja iz Lk 22. te reče: Ovo činite (svaki put kad ga pijete) na moju uspomenu!» (1 Kor 11. dade naslutiti kako je upravo ovaj obrazac služio u ranom bogoslužju kod molitve nad euharistijskim kruhom i vinom. GNILKA. str. Već smo spomenuli Kristovu molitvu Očenaš kao i riječi ustanov60 U grčkom jeziku Agape označava ljubav.. 11-12. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. VORGRIMLER. evidentno je da apostol Pavao. vezano uz njeno blagovanje preuzima i vjeroispovjedne formule.1. 1999. 19. J. Teologija Novoga zavjeta. Kada govorimo o Večeri Gospodnjoj.. Đakovo: Karitativni fond: Ne živi čovjek samo o kruhu.60 Agape se kasnije nisu održale unutar kršćanskoga bogoslužja. ponajprije ljubav Božju prema ljudima te ljubavi ljudi međusobno i prema Bogu. nazvani Agape. 23b-25). 61 Usp. K. Pavao ovaj liturgijski obrazac predaje dalje crkvama:61 «Gospodin Isus one noći u koju bijaše izdan uze kruh te zahvali. 17 i dalje). RAHNER i H. za razliku od samoga čina lomljenja kruha i blagovanja kruha i vina kao uspomene na Kristovu smrt. Molitva – liturgijski obrasci U Novome zavjetu ne nalazimo točan redoslijed odnosno formu kršćanskoga bogoslužja. Iz Pavlovih se riječi. Razlog zašto se Agape nisu održale moguće je naći i u zloupotrebama koje su se događale u ranoj Crkvi (1 Kor 1.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 39 nički objedi ljubavi. koje je Krist ustanovio a koje je rana Crkva prihvatila kao liturgijski obrazac kod blagovanja.

19. Zasigurno su židovski bogoštovni elementi imali utjecaja na rano kršćansko bogoslužje. ZAGORAC. Možemo pretpostaviti kako je prva Crkva koristila sinagogalne odnosno starozavjetne obrasce. a koje je prva Crkva rabila kao aklamacije sačuvani su do danas u kršćanskim bogoslužjima kao npr. 6 i dalje. Ivan Apostol opisuje nebesko bogoslužje u Otk 7.40 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE ljenja Večere Gospodnje. Moguće je da se hvalebnica izricala po židovskom načinu berakah. odnosno molitvu. 4. V. zahvaljivanja za sve ljude. osobito 62 63 Berakah od hebrejske riječi barak=blagoslivljati. Usp. i to možda zato što su kršćani skloni tome da vladare izostavljaju iz svojih molitava. 14. 3. u Djelima apostolskim 2. str. 10. prije svega. molim da se upravljaju prošnje. 47. 12. što je bilo i prirodno. Primjerice.» Ovdje nalazimo princip molitve za vlasti.63 O javnoj molitvi apostol Pavao govori u 1 Tim 2.62 Neki elementi starozavjetnog bogoslužja. te nam je tako sačuvao oblike pojedinih aklamacija koje je najvjerojatnije prva Crkva koristila na bogoslužjima. 24-31. 24. amen i hosana. 5b spominje se molitva hvale (hvalebnica) i prošnje (molbenica). 1. 12. 1-2: «Tako. sazivi. molitve. da mognemo provoditi tih i miran život u punoj pobožnosti i dostojanstvu. 23-26. . izrazi: aleluja. 42. Da su se Kristove riječi ustanovljenja koristile u bogoslužju rane Crkve potvrđuje nam apostol Pavao u 1 Kor 11. «Molitve od sveopćeg značenja ograničene su na molitve za ljude koji vladaju. 95. budući su prvi kršćani dolazili iz židovstva. Kršćani su pozvani moliti i za one od kojih im je nerijetko prijetila i opasnost. za kraljeve i za sve koji su na višem položaju. Tim je aklamacijama zajednica potvrđivala pročitani ili izgovoreni tekst. No molitvom za vlasti može se osigurati «tih i miran život». Kristova otajstva.

4. 18-22. GUTHRIE. 1 Pt 1. 5. Pavao govori i o načinu molitve. Povijest liturgije. 15-20. dakle. 105- . 1. PAŽIN. J. 15-16. 16-22. Fil 2. D.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 41 kada su oni otvoreno neprijateljski nastrojeni… Bez obzira na to jesu li državne vlasti zloupotrebljavale svoj položaj ili ne. str. Prva je Crkva u molitvi koristila i himne ili hvalospjeve. 20. moraju imati svoj red. 30 i 32. što je bila molitva «duhom». STOTT... 2 Tim 2. neka govore dvojica – ili najviše trojica – i to po redu. 3-5. 1 Tim 3. Njih nalazimo u Rim 8.65 64 65 D. Javna molitva odnosno javna bogoslužja. 1997. 63-64 Usp. no mora ju pratiti i dar «tumačenja jezika». bez obzira na njihovu narodnost. Molitva «u jezicima» može biti korisna. nastavljajući zapravo vršiti Kristovo djelo. «Ako se govori tuđim jezikom. dakle. jer građani – kršćani na taj način mogu utjecati na razvoj državne politike. 6-11. 2. str. Kol 1. 16. sudbonosnim razdobljima. one trebaju biti predmet molitve. W. Osim o sadržaju molitve. 5-9 i sl. religijsku ili inu pripadnost. 1997. ne moli samo za svoje članove. Tim 6. Daruvar: Logos. Crkva. Efežanima. Određene su egzegete također mišljenja kako su pojedini dijelovi poslanica (himne) uzeti iz ranokršćanske liturgije. 3. Z. 1. Daruvar: Logos. 22-25. str. 3 – 14. Crkva obavlja posredničku službu.. str. Pastoralne poslanice. što je činjenica koja se često zaboravlja. Upravo na ovome primjeru vidimo naznake Pavlove težnje da se bogoslužje organizira te da ima svoj određeni red i sklad. 11-13. već za sve ljude. Pastoralne. Obzirom na praksu crkve u Korintu da se za vrijeme bogoslužja moli «u jezicima». Pavao daje prednost molitvi «umom» (1 Kor 14 poglavlje). a jedan neka tumači!» (27 stih). GUTHRIE. Crkva treba moliti za «sve ljude». osim u teškim. 28-29.»64 No osim konkretne molitve za vlasti. Ef 1. 1 Sol 5. R.

39-52. str. Rani su kršćani svakodnevno propovijedali i naučavali (Dj 5. MOODY. str. D.66 4.1. 206. koji je jedini besmrtan i koji boravi u nepristupačnoj svjetlosti. F.3. «Iako se ne pravi oštra razlika između kerigme i didache. Pavao i Barnaba su. Pastoralne.» 67 106. 15b-16: «Blaženi i jedini Vrhovnik. R NEIBUHR i D. str. str. STAGG. naučavali i navješćivali riječ u Antiohiji (Dj 15.. Propovijedanje i naučavanje Euharistiju i molitvu upotpunjavale su službe propovijedanja (kerigma) i naučavanja (didache).» po mišljenjima određenih egzegeta također spada u dio starozavjetne liturgije budući odiše židovskim duhom. u: Rewiew and Expositor.42 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Spomenuti hvalospjev iz 1 Tim 6. 1: D. WILLIAMS. 36 i dalje. kojega nitko od ljudi nije vidio i ne može vidjeti. 35). 42). 192-195. F. Teologija Novoga zavjeta. Worship in the Early Church. propovijedanja i naučavanja. R. Usp. 1988. U poslanici Efežanima se služba učenja blisko združuje sa službom pastira (Ef 4. Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. Njemu čast i vječna vlast! Amen. 106. GUTHRIE. The Ministry in Historical Perspectives. «The Ministry of the New Testament». Teologija Novoga zavjeta. P. MARTIN. str. 11). a mora biti prisutno i pažljivo i neprestano propovijedanje onima koji su uzvjerovali evanđelje. U ovakvom propovijedanju mora postojati prostor za učenje. . Njih je vrijedno zapaziti. 66 67 Usp. Grand Rapids. poput mnogih drugih.. str. neke razlike ipak postoje. Već sam izraz ‘učenik’ nosi u sebi novozavjetni naglasak na podučavanju onih koji su bili evangelizirani. Michigan: Eerdmans.. 1/1959. STAGG. Propovijedanje i naučavanje su u ranoj Crkvi bile dvije različite djelatnosti.

uočavamo i druge elemente ranokršćanske liturgije: pjesmu i psalme. jezici. preuzeti iz židovske liturgije. uvodeći učenje o tzv. 8-10. hvalospjevima i nadahnutim pjesmama! Pjevajte Gospodinu u svom srcu i slavite ga!» Ovdje. vjera. Predvodnici bogoslužja – sudjelovanje vjernika Glede samoga vođenja bogoslužja može se pretpostaviti da je Crkva isticala i ohrabrivala aktivno sudjelovanje svih nadarenih vjernika. U katoličkoj i 69 70 .4. Novi zavjet također spominje i druge prepoznate službenike koji su vjerojatno imali odgovornost u organizaciji ne samo crkve kao organizirane zajednice već i bogoslužja. proroštvo. posebice euharistiju. Crkva je u kasnijem periodu ustrojila tri stupnja svećenstva: đakonsku. 19: «Govorite jedni drugima u psalmima. posebice psalmi. sukladno ovome učenju. U tekstovima poput 1 Kor 12. Naime. Ovakvo je shvaćanje danas prisutno u episkopalno ustrojenim crkvama poput Rimokatoličke.69 Svoje službenike također nazivaju svećenicima70 68 To su mudrost. Pravoslavne. dar tumačenja jezika.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 43 4.1. prezbitersku i biskupsku. u svim religijama zadužena da u ime zajednice prinosi žrtve božanstvu te da posreduje između božanstva i ljudi. Taj slijed se. moć čudesa. razlikovanje duhova. U tome je smislu uistinu bila živa. karizmatska zajednica. uz sliku spontanog bogoslužja. Apostol Pavao govori u Ef 5. Hrvatska riječ svećenik prijevod je latinske riječi sacerdos a koja označava osobu koja je općenito. dar ozdravljanja. 68 spominje se popis darova (charismata)68 koje određeni vjernici posjeduju i kojima mogu aktivno sudjelovati u bogoslužju. Krist je zaredio apostole. 28-30. znanje. po ovome shvaćanju održao do danas i jedino valjano zaređeni biskupi mogu zaređivati svećenike koji opet mogu valjano obavljati sakramente. apostoli biskupe. Rim 12. Anglikanske i sl. starješinska služba i sl. To su starješine (grčki: presbuteroi) i nadglednici (episkopoi). biskupi svećenike (prezbitere) i đakone. I ovi su elementi. apostolskoj sukcesiji (naslijeđu).

str. Leksikon ikonografije. Posjećivanje hrama najvjerojatnije nije dugo trajalo. 1990. a po kućama se sastaju radi blagovanja Gospodnje večere (Dj 2. središnji dan tjednog okupljanja Šabat. kao središnji tjedni dan okupljanja kršćana (Dj 20. pastor=pastir). odnosno euharistije. 553. Obzirom na drugačije shvaćanje euharistije i posredništva u protestantskim crkvama. Usp. crkve. prinosi «žrtvu Novoga zavjeta» te dijeli ostale sakramente crkve. 46). . tako se u kršćanstvu od samih početaka ističe prvi dan u tjednu – nedjelja. 3. 1 Kor 16. 4. Bogoštovna mjesta U samim počecima kršćanstva ne postoje izgrađena bogoštovna mjesta. budući da odbacuju žrtveni karakter bogoslužja. Zagreb: kršćanska sadašnjost.44 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE zbog žrtvenog karaktera bogoslužja u ovim crkvama (a što je dakako povezano sa shvaćanjem euharistije. svećenik je osoba koja je zaređena u red prezbitera i koja posreduje između Boga i ljudi. No protestanti uglavnom odbacuju ovakvo mehaničko shvaćanje apostolskog naslijeđa i svoje službenike u pravilu ne nazivaju svećenicima. u pravoslavnoj crkvi (kao i u drugim crkvama koje naglašavaju žrtveni karakter euharistije i posredništvo svećenika). obzirom na progonstvo koje je uslijedilo protiv kršćana. Otk 1. Iako povijest svjedoči da je prijelaz sa subote na nedjelju bio postupan. već se vjernici u Jeruzalemu okupljaju zajedno u hramu i u sinagogama na slušanje Božje riječi i molitvu. u kojima se obavlja bogoslužje .. 2. 2. 4. ali ovisno o papi i biskupima. Nedjelja – Dan Gospodnji Poput Židova koji su imali svoj tjedni blagdan. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. 10). o čemu ćemo kasnije govoriti). službenici se u pravilu ne nazivaju svećenicima već pastorima (lat. 7.

J. tako nedjelja podsjeća na novo stvaranje koje Krist ostvaruje po svojoj žrtvi i uskrsnuću. stoljeća reći da ‘slavimo uskrsnuće Gospodinovo’ (Epist. WILLIMON. 21. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. toga je dana Duh Sveti sišao na apostole a što se smatra rođendanom Crkve. I.. 1984. str. kako je pod torturom uspio utvrditi rimski prokonzul u Bitiniji Plinije Mlađi oko 111/112. a sv. Kao što je Šabat u starozavjetnom bogoštovnom sustavu podsjećao Izrael na stvaranje. Sc. Ciprijan će sredinom 3. jer je upravo prvoga dana stvorena svjetlost. toga je dana Krist uskrsnuo od mrtvih..Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 45 navedenim stihovima već nalazimo prve naznake kršćanskoga okupljanja nedjeljom. ŠAGI – BUNIĆ. H. 22. nego li subotu. O slavljenju nedjelje kao središnjega okupljanja kršćana imamo i povijesna svjedočanstva: «Prvi dan u tjednu izabran je za euharistijski sastanak zbog toga što se na taj dan zbilo Kristovo uskrsnuće: kršćani su se u zoru (ante lucem) sastajali i na sastanku naizmjenično pjevali pjesmu Kristu kao Bogu. W. str. Water. Justin je stoljeće prije saopćio rimskom caru da se kršćani u nedjelju sastaju zbog toga što je toga dana Bog stvorio svijet i što je Isus Krist istog dana uskrsnuo od mrtvih i ‘ukazao se svojim apostolima i učenicima te ih naučio ono što i vama predajemo da ogledate’ (Apol. Usp. 2).. Euharistija u životu crkve kroz povijest. 72 .72 71 T. Valley Forge: Judson Press. 1989. Word. Zato je veoma rano nedjelja nazvana i Danom Gospodnjim. Wine and Bread.71 Kršćani su radije svetkovali nedjelju. On svojim uskrsnućem prvoga dana u tjednu pobjeđuje smrt i tako čini sve novo. Ad Caecillium 16. 67)».

.46 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Tjedno slavljenje nedjelje kao dana Uskrsnuća jest temelj kasnijem uspostavljanju slavljenja Uskrsa te formiranju kršćanskog liturgijskog kalendara.

za sveti trs Davida sluge tvojega.1. O tome svjedoče pojedini spisi iz toga razdoblja. U 9. poglavlju opisuje nam se postupak i molitva prilikom euharistijske službe: «IX. No spis je otkriven mnogo kasnije. godine nakon Krista. Didache Didache je jedan od najranijih spisa postapostolskog razdoblja. Kao vrijeme nastanka navodi se prva polovica 2. Najprije o čaši: Hvalu ti dajemo. no vjerojatno je da je ovakav način moljenja Očenaša već bio uvriježen u to vrijeme. poglavlju o postu i molitvi gdje se donosi molitva Očenaš s uputom da se ista moli tri puta dnevno. Kraj Očenaša donosi na kraju liturgijsku doksologiju koja se inače ne nalazi ni u Matejevu ni u Lukinu evanđelju uz Očenaš. Oče naš. koji si nam dao spoznati po Isusu. stoljeća. Ovaj nam spis daje značajne podatke o bogoslužju između 80. ovako iskazujte hvalu (eucharistesate): 2. Didache nam u 7 poglavlju daje određene upute glede krštenja. i 130. tek 1873. godine. DOBA U poapostolskom razdoblju Crkve započinje i kreiranje prvih liturgijskih obrazaca. . zatim u 8. 5. i 10. A što se tiče euharistije.LITURGIJA U POAPOSTOLSKO 5.

4. ovako iskazujte hvalu: 2. ‘Amen’. ‘Amen’. 3. neka se obrati! Maranatha! Amen. koju si nam dao spoznati po Isusu. Saberi je od četiri vjetra. Hosana domu Davidovu! Tko je svet neka dođe! Ako tko nije. tako neka se sabere tvoja Crkva s krajeva zemlje u tvoje kraljevstvo. svome sluzi (tou paidos sou): tebi slava u vijeke. Povijest kršćanske literature I. za život i spoznaju (gnoseos). i poradi spoznaje u vjere i besmrtnosti (gnoseos kai pisteos kai athanasias) koje si nam dao spoznati po Isusu svome sluzi: tebi slava u vijeke. ŠAGI – BUNIĆ. ‘Amen’. 5. Hvalu ti dajemo.48 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE svome sluzi (tou paidos sou). Oče sveti. Ti si.»73 73 T. da iskazuju hvalu kako hoće. dao si sinovima ljudskim hranu i piće da uživaju i da ti iskazuju hvalu (eucharistesosin). 1998. sve stvorio poradi imena svoga. u svoje kraljevstvo koje si joj pripravio. Kao što bijaše ovaj razlomljeni kruh (klasma) raspršen po bregovima. da je izbaviš od svega zla i da je usavršiš u svojoj ljubavi. Oče naš. Crkve svoje (tes ekklesias sou). A nitko neka ne jede ni ne pije od vaše euharistije. koje si stavio da stanuje u našim srcima. ‘Amen’. poradi svetoga Imena tvoga. 3. Jer: tvoja je moć i slava u vijeke. . i neka prođe ovaj svijet! ‘Amen’. A prorocima (prophetais) dopustite. A pošto se nasitite. ‘Amen’. 5. 6. 4. str. X. 49. i sabran postade jedan. 7. a nama si po svome sluzi Isusu milosno podario (echariso) duhovnu hranu i piće (pneumatiken trophen kai poton) za vječni život. Jer u vezi s time rekao je Gospodin: Ne dajte sveto psima. Jer: tvoja je slava i moć u vijeke. ‘Amen’.. nego samo oni koji su kršteni u ime Gospodnje. jer si moćan: tebi slava u vijeke. A o razlomljenom kruhu (tou klasmatos): Hvalu ti dajemo. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. posvećenu. gospodaru svemogući (despota pantokrator). Spomeni se Gospode. Prije svega te hvalimo (eucharistomen). Tebi slava u vijeke. Neka dođe milost (charis).

3. str. U 15. str. 5. hesychos kai anabausos. .75 74 75 T. Povijest kršćanske literature I. 82. poglavlju vidljivo je da je dan za bogoslužje i euharistiju Dan Gospodnji (kath’ hemeran de Kyriou). ADAM. Klement također upotrebljava riječ leiturgia. Uvod u katoličku liturgiju. 2 i Heb 10. ženidba i sl. euharistija. Ignacijevi spisi Antiohijski biskup Ignaice oko 110. A. 25 pa se može pretpostaviti da je ravnodušnost prema bogoslužju već bila uobičajena u određenim sredinama.74 5. Poglavlja 59 i 60 donose molitve koje svjedoče o proširenom običaju da kršćanska crkva preuzima židovske molitvene tekstove. 23. Ignacije opominje zajednicu u Efezu da se što češće sastaju na euharistiji i molitvi. ŠAGI – BUNIĆ. poglavlju govori se o crkvenim službama: biskupima i đakonima koji vrše službu proroka i učitelja. Ova je opomena slična onoj u Didache 15. 3).Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 49 U 14. Usp. koja je ključni izraz za služenje stadu Kristovom ( Leitourgesantas amemptos toi poimnioi tou Christou meta tapeinophrosynes. 44. godine u svojih sedam poslanica ukazuje na potrebu da se kršćansko bogoslužje zaštiti od krivovjerja lažnih učitelja. godine poslije Krista a autor mu je biskup Klement za kojeg se drži da je bio blizak s apostolima Petrom i Pavlom. Klementova poslanica Korinćanima Ovaj spis potječe iz 96. Stoga se krštenje. mogu obaviti uz suglasnost biskupa.2. Večeri Gospodnjoj treba prethoditi ispovijed grijeha i međusobno pomirenje.

Usp. a predstojnik upravi Bogu molitve iz dna duše.Molitva vjernika .Svetopisamska čitanja .Euharistijska služba77 5. donese se kruh.Propovijed . Justina Ovaj dokument iz 150. Ovaj je spis nastao 76 77 Z. PAŽIN. Prva apologija sv. A od euharistijske se hrane svakome dijeli i svatko prima. čitaju se spomen – zapisi apostola i knjige proročke. Zatim se dižemo svi zajedno i molimo molitve. . Apostolike paradosis – Traditio Apostolica (Apostolska predaja) Hipolita Rimskog Za proučavanje liturgije u poapostolskom dobu. bilo da borave u gradu ili na selu. Nato. Z. Povijest liturgije. A narod odobravajući klikne: Amen. kako već rekosmo. godine nakon Krista donosi strukturu euharistijskog bogoslužja onog vremena.»76 Ovdje se jasno uočava struktura bogoslužja koja se tada primjenjivala: . A poslije molitava. «A u dan zvan sunca (nedjelja) drži se zajednički sastanak svih. vino i voda.Prinošenje darova . 5-6.5. str. str. a nenazočnima se šalje po đakonima. Povijest liturgije. Koliko već ima vremena. 6. kad čitač prestane. Hipolitova apostolska predaja je od izuzetne važnosti.4.50 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 5. predstojnik nas opomene i potakne živom riječju da se ugledamo u one primjere. PAŽIN.

Njegovi se tekstovi u 43 odjeljka odnose na zaređenje biskupa. što čine đakoni. str. On donosi doslovan tekst određenih obreda i samoga liturgijskog euharistijskog bogoslužja. 108-109. Pisac ovoga djela je Hipolit za koga je poznato da je bio rimski svećenik. 1972. 1999. svećenika i đakona. 311. određeni su liturgijski obrasci i do sada postojali. JEDIN. Tako Hipolit opisuje početak liturgije na način da se prinose darovi (kruh i vino). Spis nadalje donosi tekst euharistijske liturgije. prezbiteri. govori o liturgijskim pravilima glede krštenja i sl. 79 Usp. Vrnjačka Banja. Kako smo do sada vidjeli. đakoni i vjernici) obavljaju tijekom bogoslužja. a koju naizmjenično s biskupom izgovara i okupljena općina.79 Najznačajniji je Hipolitov obrazac euharistijske liturgije budući je isti postao značajan za razvoj svih daljnjih euharistijskih liturgija: «Predvodnik: Gospodin s Vama! Narod: I s duhom tvojim! Predvodnik: Gore srca! Narod: Imamo kod Gospodina! Predvodnik: Hvalu dajmo Gospodinu! Narod: Dostojno je i pravedno! 78 Dela apostolska.78 Hipolit također opisuje i određene liturgijske kretnje (radnje) koje služitelji (biskupi.. Trebinje. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. H.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 51 oko 215. . str. No izgleda kao da s Hipolitom vrijeme improvizacije polako prestaje. godine po Kristu. no većina bogoslužja je ipak bila u domeni improvizacije sposobnih vođa. kao i na postavljanje ostalih službenika u Crkvi. Biskup s prezbiterima ispruža ruke nad darovima dok izgovara veliku molitvu hvale. Velika povijest crkve I.

jer si nas držao vrijednima da pred tobom stojimo i tebi služimo. Sve saberi u jedno i podaj svima koji uzimaju udjela u ovim otajstvima da se ispune tvojim Svetim Duhom. Ocu i Sinu sa Svetim Duhom u svetoj Crkvi tvojoj sada i u vijeke vjekova. I dok se dragovoljno predavao muci. I molimo te da nam pošalješ svoga Svetoga Duha na prinos svoje Crkve. da od trpljenja oslobodi nas koji smo u te povjerovali. PAŽIN. 10-11.52 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Predvodnik: Hvalu tebi uzdajemo. No. poslao si ga s neba u krilo Djevice koja ga je u utrobi nosila. Amen. koga si nam u posljednjim vremenima za Spasitelja i Otkupitelja i Navjestitelja poslao. da ih učvrsti u vjeri i istini. da smrt riješi i okove vražje prekine i podzemlje zgazi i prosvijetli pravedne i k cilju upravi i uskrsnuće objavi. Bože po tvome ljubljenom Sinu. uze kruh. velika zahvala i sl. budući da ti se tako svidjelo. On ostaje kao osnovni kanon (predslovlje. da te hvalimo i slavimo po Sinu tvome Isusu Kristu. On je vršeći tvoju volju i stječući tebi Sveti narod. po kojemu slava i čast tebi. meni na spomen činite. On se utjelovio i očitovao kao tvoj sin rođen od Djevice po Duhu Svetome.»80 Ovo još uvijek nije bila službena liturgija toga vremena. raširio ruke trpeći. Sjećamo se stoga smrti i uskrsnuća njegova. ovo je tijelo moje koje će se za vas lomiti. On je Riječ tvoja nerazdvojiva po kojoj si sve načinio i. .) bogoslužja i prisutan je u euharistijskim liturgijama različitih tradicija do danas 80 Z. Isusu Kristu. Slično i kalež govoreći: Ovo je krv moja koja se za vas prolijeva. str. Kad ovo činite. tebi zahvali i reče: Uzmite. i prostora za slobodnu molitvu i improvizaciju još je uvijek bilo. prikazujemo ti kruh i kalež i zahvaljujemo ti. Povijest liturgije. nedvojbeno je da Hipolitov kanon postaje osnovni obrazac za daljnje liturgijske forme. jedite.

Usp. svet. ADAM. Trostruki hvalospjev Sanctus81 koji je postao sastavni dio euharistijskog kanona a o kojem će kasnije biti riječi. Hosana u visini. najvjerojatnije je također preuzet iz starozavjetnog bogoslužja. svet Gospodin Bog Sabaot. A.83 81 Svet. 24-26.82 Liturgijski pozdravi poput Mir s vama ili Gospodin s vama (narod odgovara: i s duhom tvojim) također su preuzeti iz starozavjetnog bogoslužja. 82 83 . 21. Hosana u visini.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 53 I u ovome obrascu se mogu prepoznati elementi židovske liturgije. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. str. Uvod u katoličku liturgiju. «Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!» Br 6. U kršćanskim liturgijama toga vremena kao i u kasnijem periodu koristi se Aronov blagoslov.

.

RAZVOJ LITURGIJE U KONSTANTINOVO I POKONSTANTINOVO 6.84 Ova. Biskupima se iskazuje čast klanjanjem kao i caru. o čemu će kasnije biti riječi. za vrijeme cara Gracijana na Zapadu i Teodozija na Istoku. raskošnija. kadi ih se tamjanom i dovodi do trona. godine objavio i stavio na snagu. U vrijeme progonstva Crkva će dati svoje mučenike koji će bitno utjecati i na razvoj liturgije.1. biskupe pri svečanim ulascima u baziliku prate lučonoše. Uvod u katoličku liturgiju. valja ju prilagoditi novim okolnostima. godine. Mnogi dvorski ceremonijali nalaze mjesta u liturgijskom slavlju. kršćanstvo biti proglašeno jedinom zakonitom i državnom religijom tako da od progonjene Crkve nastaje povlaštena Crkva carstva. VRIJEME 6. . stoljeća biti progonjeno. «Milanskim reskriptom tolerancije». kršćanstvo je steklo slobodu i jednakost s drugim religijama. Budući da se više ne obavlja na skrivenim mjestima i u katakombama. Sloboda kršćanstva Kršćanstvo će do 4. Liturgija postaje svečanija. ali i kompliciranija. Kasnije će. str. A. Poput carskoga ceremonijala na dvoru. 380. 25. novonastala situacija za Crkvu utjecat će u velikoj mjeri i na daljnji razvoj bogoslužja. ADAM. Biskupi se izjednačuju s najvišim državnim dužnosnicima. Službena odjeća biskupa ima određene 84 Usp. kojeg je car Konstantin 313.

ona je postala 85 Usp. Sin Božji. manipul iz čega se kasnije razvija liturgijsko odijelo. čovjek Krist Isus» (1 Tim 2.2. A. Treba istaknuti da nisu svi biskupi bili spremni prihvatiti ove promjene. Budući da su prva slova činila grčku riječ Ihtus što znači riba. 6. palij.2. Teološki utjecaj na liturgiju Četvrto je stoljeće obilježeno teološkim sporovima. 5) ili «Jedan Gospodin. u svijetu vjerovan. osobito glede Kristova božanstva. 6-11 imamo još opširnije vjeroispovijedanje o Kristovoj osobi: «Da svaki jezik prizna: Gospodar je Isus Krist». odnosno liturgijskih tekstova i obrazaca. Spasitelj). Osnovno je bili potvrditi da je «Isus Gospodin». Jedan od prvih simbola vjere bio je i Iesous Hristos Theou Yios Soter (Isus Krist. no ipak ih je većina smatrala da će na ovaj način Crkva ipak dobiti određeni položaj u društvu. Kristove ljudske i božanske naravi te učenja o Svetome Trojstvu. Neka su vjerovanja dva ili tri izričaja vjere poput «Jedan je Bog jedan je i posrednik između Boga i ljudi. Te je riječi najvjerojatnije izgovarao svaki novi obraćenik.56 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE insignije kao što su štola.1.85 6. . Uvod u katoličku liturgiju. Liturgijska vjeroispovijedanja Prva vjeroispovijedanja kršćanske crkve bila su jednostavna i kratka i izražavala su vjeru u Krista kao Gospodina i Sina Božjega. 16 nalazimo kršćansko vjeroispovijedanje u obliku hvalospjeva «Onaj koji je tijelom očitovan. 25-26. anđelima pokazan. U Fil 2. ADAM. Ovaj se hvalospjev najvjerojatnije pjevao u obredu krštenja. u slavu uznesen». U 1 Tim 3. Ovi su sporovi dakako utjecali i na razvoj liturgije. i jedno krštenje» (Ef 4. str. jedna vjera. 5). Duhom opravdan. poganima propovijedan.

Svetu sveopću Crkvu. Prvi zabilježeni tekst Apostolskog vjeroispovijedanja na grčkom jeziku nalazimo u pismu Marcela Ancirskog kojega je uputio papi Juliju I oko 340. uzašao na nebo. Oca svemogućega. Amen. stoljeću. Gospodina našega.1. Mučen pod Poncijem Pilatom.» 86 Usp. . stvoritelja neba i zemlje. koji je začet po Duhu Svetom. No.86 Apostolsko vjerovanje glasi: «Vjerujem u Boga. Rođen od Marije Djevice. Vjerujem u Duha Svetoga. Raspet. Oca svemogućega.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 57 jedan od najranijih znakova kršćanstva. T.1. stoljeća kod biskupa Cezarija Arloskog u Galiji te u liturgijskim knjigama Rima i Galije. Koristio se kao obrazac vjere novokrštenika i ustalilo se uglavnom u liturgijskoj praksi Zapada.. I u Isusa Krista. 6. ŠAGI-BUNIĆ. odonud će doći suditi žive i mrtve. treći dan uskrsnuo od mrtvih. općinstvo svetih. Povijest kršćanske literature I.2. Uskrsnuće tijela i život vječni. sjedi o desnu Boga. godine. umro i pokopan. str. 38-39. doslovan današnji tekst Apostolskog simbola odnosno Apostolskog vjerovanja nalazimo prvi put na početku 6. sašao nad pakao. no tada još nemamo točan tekst tog simbola. Apostolsko vjeroispovijedanje Apostolski simbol vjere spominje se još u 2. Otpuštenje grijeha. No razvijaju se i šira vjeroispovijedanja koja izražavaju vjeru Crkve o Bogu. Sina njegova jedinoga.

Boga od Boga.1. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. I uskrsnuo treći dan. svjetlo od svjetla. str. godine usvaja se vjerovanje o božanstvu Duha Svetoga a protiv Macedonijeve hereze. JEDIN.58 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 6. H. sazvan je prvi opći Koncil u Niceji 325. ne stvorena. Crkveni sabori. jedinorođenoga Sina Božjega. I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom. I u jednoga Gospodina Isusa Krista. Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa. Raspet također za nas: pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. odnosno o istobitnosti Sina s Ocem. Crkveni sabori.2.2. str. Stvoritelja neba i zemlje. Na ovome se saboru usvaja Nicejsko vjerovanje protiv Arija.88 Tako nastaje Nicejskocarigradsko vjeroispovijedanje koje postaje sastavni dio liturgijske prakse. svega vidljivoga i nevidljivoga. 1980. Oca svemogućega. po kome je sve stvoreno. Nicejsko – carigradsko vjeroispovijedanje glasi: «Vjerujem u jednoga Boga. godine po Kristu. JEDIN. 15-20 88 87 Usp. po Svetom pismu. odnosno Prvom carigradskom saboru održanom u Carigradu 381. istobitna s Ocem. H. Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje Radi arijanskog krivovjerja koje je nijekalo Božanstvo Isusa Krista. Rođena. 20-24 . Usp. pravoga Boga od pravoga Boga. Rođenog od Oca prije svih vjekova.87 Na drugom općem saboru..

I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. I iščekujem uskrsnuće mrtvih. vječnosti i svemoćnosti. Pisano je protiv arijevskog učenja.2. «Tko želi biti spašen. stoljeću. Ovo je vjeroispovijedanje usvojeno u 5. nego je samo jedan Bog.1. I u Duha Svetoga. a tko je ne sačuva u cijelom njenom sa- .» 6. I u jednu svetu sveopću i apostolsku Crkvu. beskrajnosti. Autor mu je nepoznat. i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. no nije zaživjelo u liturgijskoj praksi. I život budućega vijeka. već svakoj dosuđuje i božanske osobine nestvorenosti. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi.” Ono proglašava božansku narav osoba ne samo izričito nazivajući svaku od njih Bogom i Gospodinom. Gospodina i životvorca. Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. koji izlazi od Oca i Sina. “Katolička vjera” ovdje označava opću vjeru. Atanazijevo vjeroispovijedanje Atanazijevo vjerovanje poznato i kao Quicunque. smatra se definitivnim izrazom pravovjernog vjerovanja u Trojstvo. koji je govorio po prorocima. a ipak nisu tri Boga. iako se pripisuje Atanaziju.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 59 I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu. taj mora prije svega čvrsto ispovijedati katoličku vjeru. Ono izričito izražava istodobni pluralitet i jedincatost Boga: “ Tako je Otac Bog i Sin je Bog i Duh Sveti je Bog.3. Amen.

Neizmjeran (immensus) je Otac. Istu slavu i jednako vječno veličanstvo. nego jedan Gospodin. Sin gospodin. tako Sin. želi biti spašen. vječan je Sin. niti stvorio nego rodio. jedan neizmjerni. tako nam katolička vjera zabranjuje priznati tri boga i tri gospodina nego jednog gospodina. Tako je jedan Otac. vječan je Duh Sveti. druga osoba je sinovljeva. Duh Sveti gospodin. ni Sin. Ali i Otac i Sin i Duh Sveti imaju samo jedno božanstvo. a ne tri Oca. Tako je Otac gospodin. jednako velike. tako da u svemu. neizmjeran je Duh Sveti. tako Duh Sveti. ni tri neizmjerna. a ipak nisu tri gospodina. niti stvorili. Tko. Kako Otac. Jer kako po kršćanskoj vjeri ispovijedamo svaku osobu kao Boga. nestvoren je Duh Sveti. nego je jedan nestvoreni. Tako je Otac Bog i Sin je Bog i Duh Sveti je Bog. Jedna je osoba Oca. Ovo je katolička vjera: Slavimo jednoga Boga u Trojstvu i Trojstvo u jedinstvu bez umnožavanja osoba i bez razdiobe biti (bića). Ali za vječno spasenje potrebno je vjerovati u utjelovljenje našega Gospodina Isusa Krista. nego iz njih proizlazi (procedens). mora vjerovati to o Svetom trojstvu. dakle. a ipak nisu tri Boga. Vječan (aeternus) je Otac. jedan Sin. Tako je svemoguć Otac. jedan Duh Sveti a ne tri Duha Sveta. niti rodio. poštujemo kako jedinstvo u Trojstvu. niti stvorio. svemoguć Duh Sveti. ništa više ili manje nego su sve tri osobe u sebi jednako vječne.60 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE držaju. Tako nisu ni tri nestvorena. a treća je osoba Duha Svetoga. ne tri Sina. neizmjeran je Sin. A ipak nisu tri vječna nego je jedan vječni. Ni Sina Otac nije učinio. Oca nitko nije učinio. svemoguć Sin. kako je prije rečeno. Duha Svetog nisu učinili (factus) ni Otac. niti rodili. taj će biti zauvijek izgubljen. A ovo je prava vjera: moramo vjerovati i ispovijedati da je Gospodin naš Isus Krist Sin . a ipak nisu tri svemoguća nego je jedan svemogući. tako Trojstvo u jedinstvu. U tom Trojstvu ništa nije prije ili poslije. nestvoren je Sin. Nestvoren (increatus) je Otac. nego je samo jedan Bog.

ne može se spasiti. On je zbog našeg spasenja trpio. veljače 2007. potpuni čovjek. Rani liturgijski teološki obrasci Osim navedenih vjeroispovijedanja koja su ušla i u liturgijske tekstove. odatle će doći suditi žive i mrtve. do 6. Tako nastaju trojstvene molitvene formule kao što je «Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu» i sl. u Duhu Svetomu). Tko je vjerno i čvrsto ne čuva i vjeruje. . A jer je istovremeno Bog i čovjek. Jer kako razumska duša i tijelo tvore jednog čovjeka. nego jer je Bog uzeo ljudskost. pristupljeno 8. Jedan potpuno i čitav. stoljeća. Bog i čovjek. odnosno o Svetom Trojstvu.2.2.org/nauk. koji se sastoji od razumske duše i čovječjeg tijela.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 61 Božji. On je Bog jer je iz Očeve biti (stvarnosti) od vječnosti rođen.katolici. sišao u podzemlje (nad pakao) i treći je dan opet uskrsnuo. To je katolička vjera. koji su činili zlo. u vječni oganj. Ocu jednak u božanstvu. sjedi s desne strane Boga. ući će u vječni život. svemogućeg Oca. uzašao na nebo. Potpuni Bog. tako ipak nisu dva Krista nego jedan Krist. manji od Oca po ljudskoj naravi. kako bi se potvrdila jednakost svih osoba Trojstva. čovjek jer je od biti (stvarnosti) majke rođen u vremenu. ne kao da bi se božanstvo pretvorilo u tjelesnost. Oni koji su činili dobro. Jedan pak. Kod njegovog ponovnog dolaska svi će ljudi uskrsnuti u svojim tijelima i dati račun o svojim djelima. koje imaju za cilj istaknuti pravovjerno učenje o Bogu.php?action=c_vidi&id=2996. tako je Bog i čovjek samo jedan Krist. 89 http://www. ne po povećanju bića nego po jedinstvu osobe. a ne samo Bogu Ocu (po Sinu. Određene se molitve počinju upućivati i Isusu i Duhu Svetomu.»89 6. imamo i druge obrasce koji se pojavljuju u razdoblju od 4. kako je to bilo u ranijoj liturgijskoj praksi.

6. «Crkva se. kosti. Krista i Duha Svetoga. Dolazi i do sve rjeđeg sudjelovanja naroda u euharistiji. Svakako da je ovakva praksa vodila mnogim zlouporabama. ulaze poganski elementi koji su bili neprihvatljivi ranom kršćanstvu. dakle s pitanjem koliko može neke oblike poganskih kultnih svečanosti i pobožnosti kristijanizirati i ugraditi u svoje litur- . pri čemu se oltar i fizički odvaja od mjesta gdje se nalazi narod. Posebno je ovakva praksa bila razvijena na Istoku gdje je kasnije nastao ikonostas koji i danas razdvaja oltar od okupljenog naroda. ili da se barem u oltar ugradi dio njegovih «svetih moći». kao uvijek u razdobljima povećane misijske djelatnosti.62 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Tako liturgija sve više postaje i izraz pravovjernog štovanja Boga. počinju se štovati kao relikvije odnosno kao «sv. U crkvene svetkovine pa i određena učenja. Njihova tijela. kako smo već ustvrdili. moći». trgovinama i sl. Liturgijske stranputice Pokonstantinovo vrijeme donosi Crkvi mnoge pogodnosti. Vrijeme progonstva i mučeništva iznjedrilo je mnoge kršćanske mučenike. koji se počinju štovati i nazivati svetima. Euharistija se sve više počinje shvaćati kao žrtva (otuda i naziv oltar. dijelovi odjeće i sl. Liturgija se. Postaje pravilo graditi crkve na grobovima svetaca mučenika.3. iz katakombi i skrivenih mjesta seli u velike bazilike gdje se gubi zajedništvo predvodnika bogoslužja i naroda. Mnoge himne i liturgijske molitve sve su više prožete teološkim definicijama Trojstva. svećenik i sl. te se stvara sve veća podjela klera i laika. Crkva se djeli na oltarski dio i lađu.). nadalje. susretala s pitanjem prilagodbe. Sve je manje sudjelovanja naroda u samome bogoslužju. ali i opasnosti. Podižu se naime oltarske pregrade na kojima se postavljaju zavjese kako narod ne bi imao pogled na oltar tijekom euharistijske liturgije.

227. poganski elementi vezani uz te datume i proslave su ostali prisutni do danas. kojem katekumeni ne samo da ne mogu pristupiti u smislu blagovanja. S te strane se javlja niz novih elemenata u njenoj sakramentalnoj liturgiji. u izgradnji kultnih građevina i u liturgijskoj godini. već ne mogu ni fizički sudjelovati u ovome djelu bogoslužja. dajući im kršćansko značenje. a posebice u kršćanskom bogoslužju. Liturgija katekumena i liturgija vjernih U 4. Kršćanski sveci su zamijenili poganske bogove. osobito na području liturgijske reprezentacije i proširenja kalendara kršćanskih svetkovina.»90 Prilagodba Crkve na različitim područjima njezinog djelovanja može se promatrati u svjetlu kulturološke prilagodbe. JEDIN. Na primjer. Velika povijest Crkve II. stoljeću sve se više naglašava euharistijski dio bogoslužja. Crkva je iskoristila određene već postojeće blagdane. Trebalo je za kršćanske vrijednosti zadobiti pogane koji su se veoma teško odvajali od svojih poganskih običaja. No. Pripravnici za krštenje. katekumeni. pogani su štovali 25. prosinca dan Nepobjedivog sunca. sudjelo90 H. iako je dano novo značenje određenim datumima i običajima. Novi odnos Crkve prema državi i javnosti omogućio je i proizveo također nove oblike.91 Počinje im se iskazivati molitveno poštovanje./5.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 63 gijsko područje. 6. Crkva je preuzela ovaj datum da bi naglasila Krista kao Nepobjedivo sunce pravde.4. Zamjena poganskih bogova za kršćanske svece na poseban je način vidljiva u proslavljanju tzv. 1995. krsne slave kod pravoslavnih Srba. str. Kult mrtvih zauzima sve više mjesta u kršćanskom nauku. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 91 .

Budući da nije više bio potpuni član crkvene zajednice. teška krađa. te nije smio prinijeti svoj žrtveni dar niti imati udjela u pričesti. Usp. Ova je praksa ostala i danas u istočnoj (pravoslavnoj) liturgiji i naziva se liturgija oglašenih. 285. str. dakle. JEDIN. kao i neki katekumen. posjećivanje nemoralnih kazališnih predstava. no bio je svjestan da će u Crkvi uvijek biti «pšenice i kukolja». kao i do sada u javnom bogoslužju formalnom presudom biskupa u stalež pokornika. ubojstvo. . str. Nakon toga ih se pozivalo da izađu iz crkve. Velika povijest crkve II. H. Pozitivna je razmišljanja o ovome donio Augustin koji je zbog svojeg pretkršćanskog puta pokazao pomirljiviji stav po ovome pitanju. krivovjerje. H. preljub. Velika povijest crkve II. JEDIN.64 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE vali su u prvome djelu bogoslužja u kojem su se čitali te tumačili tekstovi iz Biblije. Augustin nam daje listu grijeha zbog kojih se morala činiti javna pokora. prisustvovati samo službi riječi. u euharistiji nisu mogli sudjelovati niti javni pokornici. 286. Velika povijest crkve II . On je disciplinu Crkve stavljao na važno mjesto. Liturgija se svela na bogoslužje «svetaca» gdje je «zajedništvo svetih» shvaćano u doslovnom smislu. H. shizma. JEDIN.»93 Pojedini crkveni povjesničari smatraju da je ovakva crkvena praksa bila rigorozna te da je donosila mnoge negativne posljedice pokornicima. To su: idolatrija. pobačaj. nepomirljiva mržnja.str. smio je.92 «Grešnik koji se vlastitom odlukom otvorio svojemu biskupu ili je njegov prijestup bio javan uvrstio bi se. kleveta. 285.94 92 93 94 Usp. Zajedno s katekumenima. pijanstvo.

također je u ovome razdoblju uvršten u liturgijski kalen95 96 97 Usp. siječnja. H. H. suzdržavanje od mesa i vina) već se veća važnost daje samodisciplini. stoljeću dolazi do formiranja liturgijskog kalendara. od kojih su neki već bili prisutni u Crkvi./5.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 65 6. JEDIN. kako bi se objedinila praksa Crkve. stoljeća u Aleksandriji. Atanazije prilikom svog boravka u Rimu. ili 40 dana posta pred Uskrs. Već krajem 2. Naime. Sada se različiti blagdani i običaji formiraju u liturgijski kalendar. korizma. razmišljanju o samome sebi i nutarnjoj sabranosti. Epifanija ili Bogojavljenje97 blagdan koji se proslavlja 6.5. 288. godine po Kristu nalazi kršćanski običaj da se pred Uskrs posti 40 dana. Uspostavljaju se određeni blagdani. prvo kao tjedni blagdan koji se proslavljao svake nedjelje. što nam govori da je u to vrijeme godišnje slavljenje ovoga blagdana zaživjelo u Crkvi. Na Istoku je . Usp. vrijeme priprave koje se ne odlikuje samo postom (jedan obrok dnevno. Velika povijest crkve I. ljubavi prema bližnjima i sl.str. 240. vježbanja pred Uskrs (Euzebije).95 U 4. U ranom razdoblju Crkve. JEDIN.96 Vrijeme korizme postaje i vrijeme priprave katekumena za krštenje. stoljeća nailazimo na sporove oko termina slavljenja Uskrsa. 300. stoljeću se uz Uskrs vezuje i dulje razdoblje priprave. str. a zatim kao zasebni godišnji blagdan. pripravnike za krštenje se običavalo krštavati u uskrsnoj noći. Velika povijest crkve II. Već se ranije javlja ideja o 40 dana priprave. Sada se ovaj broj dana određuje kao korizmeno vrijeme. Oblikovanje liturgijskog kalendara U 4. Uskrs kao sjećanje na Kristovu slavnu pobjedu nad smrću slavio se od samih početaka kršćanstva. Prve tragove slavljenja ovoga blagdana nalazimo početkom 3. Bogojavljenje ili Epifanija (od grčke riječi epiphania koja znači očitovanje ili objavljenje) važan je blagdan božićnog vremena.

prosinca. kao što je Isusovo krštenje. Krštenje Gospodnje te. 2. Poklonjenje mudraca Kristu. godine nalazimo da se u to vrijeme Božić u Rimu slavio 25. Svadba u Kani Galilejskoj). prosinca. prosinca počinje rast Sunca. Od tada. Reformacija nije odbacila ovaj blagdan. Božić. Na Bogojavljenje. U ovom slučaju radilo se o rimskom poganskom blagdanu Natalis Solis Invicti. U rimskom spisu Depositio Martyrium iz 354. Većina protestantskih i reformiranih crkava zadržala ga je u svome liturgijskom kalendaru i ima posebnu službu za ovaj blagdan u liturgijskim knjigama. Krist je došao spasiti sve ljude. Blagdan Kristovog rođenja. Od 21. koja je na dane poganskih svečanosti uvodila svoje blagdane. Mudraci s Istoka prvi su pogani koji su se poklonili Kristu. dakle od 6. Stoga se u tradiciji Rimokatoličke crkve ovaj blagdan naziva i Sveta tri Kralja. (U ranoj se tradiciji ovim blagdanom obilježavalo tri događaja iz Kristovog života: 1. Protestantska tradicija je zadržala prvotni naziv Bogojavljenje ili Epifanija. čiji je simbol bio Sunce a slavio se 25. Crkvu svoju. Ovaj se blagdan prvotno razvio na Istoku. prosinca. Već smo naglasili kako je ovaj blagdan zamijenio poganski blagdan «Nepobjedivog sunca». također dobiva svoj datum i svoje mjesto u liturgijskom kalendaru. Mitre. čudo u Kani Galilejskoj. ne samo Židove već i pogane. Kristova stvara novi narod od različitih plemena i jezika. stoljeća pouzdano se zna da je Božić i na Istoku i na Zapadu slavljen 25. pa je to bio to bio prvobitni blagdan Isusova rođenja i krštenja. Postoje dvije pretpostavke zašto se baš 25. kako bi narod odvratila od poganstva. Crkva se spominje poklonjenja mudraca s Istoka novorođenom Kristu.66 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dar. Od 4. 3. stoljeća Božić se i na Istoku i na Zapadu slavi 25. prosinac izabrao za slavljenje Kristovog rođendana: “Prva se zasniva na pastoralnom načinu djelovanja Rimske Crkve. prosinca. Kristovo rođenje odnosno poklon mudraca rođenome Kristu. Izvorno je ovaj blagdan označavao različite objave Boga. . a zatim je preuzet i od Zapada. pa je stoga ovaj blagdan značajan u razumijevanju Kristove Spasiteljske uloge.

Već kod ranijih kršćanskih pisaca nailazimo na spominjanje predbožićnog razdoblja u kojem se treba postiti i 98 99 Vladimir Zagorac. Obje ove pretpostavke svjedoče nam više o simbolici nego o stvarnom datumu Kristova rođenja. Računajući od toga dana 9 mjeseci dolazimo na 25. stoljeću. 174. te je poganskim običajima dala kršćansku simboliku. tako se i uz vrijeme Božića vezuje razdoblje priprave kojeg danas poznajemo kao advent. Druga pretpostavka temelji se na vjerovanju koje je bilo rašireno u 3. Mjesto Mitre-pobjednika tame. Vladimir Zagorac. prosinca.”99 Općenito se smatra da je prva pretpostavka pravi razlog proslavljanja Božića 25. 12). ožujka. odnosno došašće.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 67 svečani blagdan početka novog života u prirodi. “To shvaćanje nije podnosilo da bude u računanju Kristova života nekih ostataka. Polazeći. Kao i uz vrijeme Uskrsa. kako je svijet stvoren 25. . toga je dana uslijedilo Utjelovljenje. str. dakle. morao je toga dana započeti i njegov zemaljski život. Krist posvetitelj vremena. str. Crkva je bila svjesna da će ljudi teško odbaciti stečene poganske tradicije. prosinca. jer bi to značilo nesavršenost. 2) i ‘svjetla svijeta’ (Iv 8. Krist posvetitelj vremena. ne dovodeći time u pitanje vjernost kršćanskom učenju. na proljetni ekvinocij te da je upravo toga dana umro Krist. ožujka. Crkva je nakon izlaska iz progonstva počela slaviti rođenje Krista. tj. od tada priznate tradicije da je Krist umro 25. kome je kršćanska tradicija primijenila Malahijinu proročku sliku ‘Sunca pravednosti’ (Mal 4. tj.”98 Ova pretpostavka svjedoči o mudrosti rane crkve prilikom evangeliziranja pogana. 174-175. Treba znati da je simbolika u rano kršćansko doba imala zapaženu ulogu.

101 Na istoku se također razvija i Zapadnosirska ili Jakovljeva liturgija. i 5 stoljeća kao npr. koja je u svom razrađenom obliku nastala u 5. stoljeću jer nisu prihvatili odluke crkvenih sabora u Efezu (431. Od 4. Didaskalija. Apostolske konstitucije s kraja 4. godine) i Kalcedonu (451. 6. i Malabarskih kršćana. H. stoljeća vidljiva je sve veća razlika u liturgiji Istoka i Zapada.str. vezani su uz događanja Kristova spasonosnog života i djelovanja za naše spasenje. O Istočnim nepravoslavnim crkvama vidi više u: J. 29. 1982. no advent kakvog danas poznajemo razvio se u 6. Usp. Usp. Oblikovanje različitih liturgija na Istoku i na Zapadu I prije velikoga raskola Crkve na Istočnu i Zapadnu (1054. Kaldejaca. A. a simboliziraju četiri tisućljeća starozavjetnog razdoblja i iščekivanja Mesije. godine). već su bile vidljive stanovite razlike u organizacijskom kao i u liturgijskom smislu. Zagreb: Veritas. koji su se oblikovali u navedenom razdoblju. 100 101 Usp. 289-291. propovijedi Ivana Zlatoustog i biskupa Teodora Mopsuestijskog i sl. godine). Na Istoku su u ovome razdoblju poznati sljedeći obredi: Liturgija apostola Istočnih Siraca. pa spadaju u blagdane povijesti spasenja. stoljeća.6. što je kasnije smanjeno na četiri tjedna. Uvod u katoličku liturgiju. JEDIN. Ona se i danas slavi kod Nestorijanaca. i 5.102 U tekstovima iz 4. KOLARIĆ. 102 . Velika povijest crkve II. ADAM. str. Navedene crkve spadaju u grupu Istočnih crkava koje su se odvojile od tada jedinstvene crkve još u 5. Istočni kršćani.68 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE pripravljati za Božić. po uzoru na liturgijski kalendar Staroga zavjeta. stoljeću. stoljeću poslije Krista uvođenjem pet tjedana priprave. O ovoj liturgiji svjedoče spisi iz 4.100 Blagdani.

106 Na hrvatskom jeziku. 1965. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve.107 103 Vidi prijevod ove liturgije na srpski jezik: Božanska liturgija Svetog apostola Marka. Vršac: Eparhijski upravni odbor eparhije Banatske. Križevci: Biskupski Ordinarijat.103 Iz ove se liturgije kasnije razvio koptski (egipatski) i etiopski (abesinski) obred. Kraljevo. A. str. 2003. za potrebe grkokatoličke crkve.. STANILOJE.. 1997. te na blagdan obrezanja Gospodnjeg (Svetoga Bazilija). Liturgika (skripta). 104 105 O istočnim liturgijama vidi više: Pravoslavna liturgika.. PAVIĆ. T. 205-239. 2005. Na srpskoj jeziku imamo sve liturgije u liturgijskoj knjizi: Služebnik. Zagreb: Prosvjeta. Nastala je u Antiohiji a i danas se služi u Aleksandriji 26. JEDIN. Duhovnost i zajednica u pravoslavnoj liturgiji. 1999. u danima pred Božić i Bogojavljenje.. Beograd: Sveti arhijerejski sinod. N. ŠMEMAN. Zagreb: Grkokatoličko sjemenište. WARE. 1992. J. Pravoslavna crkva. Sremski Karlovci: Eparhija Sremska. 278. 1992. H. J. 107 . Uvod u pravoslavnu liturgiku. D. Usp.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 69 stoljeća spominje se i Markova liturgija. Zagreb: Glas Koncila.105 To su tri liturgije: 106 . Kraljevo: Eparhijski upravni odbor Eparhije žičke. str. Liturgika.I. 1963. 1998. K.primorska i Skendeijska. 2004. na Veliki četvrtak i Veliku subotu. Cetinje: Mitropolija Crnogorsko . Libertvil: Bogoslovski fakultet Svetog Save.. Liturgija i život. travnja na blagdan Svetog Marka. 1986. Uvod u sveto bogosluženje.Liturgija Svetog Bazilija Kapadocijskog iz 4 stoljeća. Beograd: Misionarski i duhovni centar Manastira Hilandara. Liturgika 1. PAVKOVIĆ... Srbinje Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog. FUNDULIS. Markova se liturgija danas kao Ćirilova liturgija služi u Koptskoj crkvi. 1961. GRGUREVIĆ. objavljene su sve tri liturgije u: Bizantsko-hrvatski Liturgikon.. Liturgija Svetog Bazilija Velikog slavi se svega 10 puta u godini i to prvih pet tjedana korizme. Velika povijest crkve II.104 No najraširenije istočne liturgije jesu liturgije bizantskog obreda koje se i danas slave u istočnim pravoslavnim crkvama. O liturgiji.

Velika povijest crkve II. u ponedjeljak. 279. Nikada se ne služi subotom i nedjeljom. koje se dalje razvija do dramatičnih oblikovanja slavlja otajstva./5. H.. 109 110 . Rimska liturgija se spominje već od 4. na Blagovijesti.Liturgija pretposvećenih darova. kako ih imamo u 4. Ova je liturgija specifična jer zapravo nema euharistijski kanon već se vjernici pričešćuju darovima koji su ranije posvećeni (od tuda naziv pretposvećenih darova). Ona nije sadržavala jedinstvene tekstove već je svaki biskup mogao upotrebljavati vlastite ili tuđe tekstove koji su prije toga prolazili stručnu kontrolu subraće. utorak i četvrtak prvoga tjedna posta. Veliki četvrtak i Veliki petak. str.»110 Na Zapadu se mogu pratiti dva osnovna liturgijska tipa: Sjeverno – afričko – rimski u galski. na Veliki ponedjeljak.Liturgija Svetog Ivana Zlatoustog koja je svoj sadašnji oblik dobila u 8. JEDIN. Augustin spominje u svojim spisima sjevernoafričku liturgiju.109 «Od karakterističnih crta istočnjačkih liturgija.. liturgijski čini postaju ‘slike i simboli koji posreduju zbilju povijesnog dijela spasenja. utorak i srijedu. treba najprije istaknuti njihovo shvaćanje liturgije kao sudjelovanje pri nebeskom bogoslužju anđela. stoljeća. To je razumijevanje liturgije kako ga zastupaju pogotovo Ivan Krizostom (Zlatousti) i Teodor iz Mopsuestije. Pri tom se kristološke rasprave toga doba zrcale u naglašavanju spasiteljskih djela Otkupitelja i svemoći božanskog Logosa. pogotovo uskrsnuća’. u četvrtak petoga tjedna. no oblikovanje liturgijskih tekstova potječe iz kasnijeg razdo108 Liturgija Svetog Ivana Zlatoustog služi se tijekom godine kada se ne služe druge dvije liturgije. stoljeću.70 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE . liturgija postaje svečanim prikazivanjem Kristova svećeničkog djelovanja. stoljeću. Liturgija pretposvećenih darova služi se u tijeku uskršnjeg posta i to svaku srijedu i petak uskršnjeg posta (korizme).108 .

Od spomenutih liturgija nastat će različiti obredi Istoka i Zapada: ISTOČNE LITURGIJE I. Koptski obred 2. Rimski obred 2. U drugim su dijecezama Zapadnog kršćanstva služeni drugi obredi od kojih su najpoznatiji bili milanski (abrozijanski). Abrozijanski obred 3. stoljeća. Mozarapski ili zapadnogotski obred . Aleksandrijska skupina 1. sve do 8. se stoljeća služio u Rimu na grčkom jeziku. galski.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 71 blja. valja naglasiti da je on prvenstveno bio u uporabi Crkve u Rimu. sjevernoafrički i mozarabijski. Istočno – sirski obred a) Nestorijanski obred b) Kaldejski obred c) Malabarski obred II. Obred koji se smatra pretečom Rimskog obreda do 4. Antiohijska skupina 1. Kada se govori o rimskom obredu. Zapadno – sirski tip: a) Sirsko – antiohijski obred b) Maronitski obred c) Bizantski obred d) Armenski obred 2. Nije bio obvezan za druge mjesne crkve. a latinski će tek 370. Etiopski obred ZAPADNE LITURGIJE 1. godine potisnuti grčki jezik.

No s druge strane se događa negativno stremljenje .. Vizantijsko bogoslovlje. Keltski obred Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE *** Konstantinovo i pokonstantinovo vrijeme donosi velike i bitne promjene za Crkvu u različitim njenim segmentima pa tako i na području razvoja liturgije. . koje su primale po nekoliko tisuća učesnika. 144. stoljeće biti zrelo za reformu Crkve na različitim područjima a napose u liturgijskom smislu. Liturgija se obogaćuje teološkim i obrednim sadržajima.»111 Ovakav razvoj liturgije u većoj ili manjoj mjeri nastavit će se i u slijedećem razvoju. kada su počeli da liturgiju služe u ogromnim bazilikama.72 4. Stoga će upravo 16. Galski obred 5. Kragujevac: Kalenić. str. MAJEDNORF. Sada je rana kršćanska zajednica transformirana u gomilu nominalnih kršćana. 1985.sve snažnije udaljavanje puka od bogoslužja. Pravoslavni teolog Meyendorf će ustvrditi: «Zaista je bilo teško sačuvati zajedničarski karakter kršćanskog bogoslužja ili učenja.. te kulminirati u srednjem vijeku.. 111 Dž.

1.RAZVOJ LITURGIJE OD KAROLINŠKE OBNOVE DO 7. 781. uz određene izmjene. ona još uvijek neće biti propisana. pristupilo se njegovoj temeljitoj reformi. Ova će Pipinova nastojanja dovesti do težnje da se rimski obred proširi po cijeloj tadašnjoj zapadnoj Europi. Tako će rimska liturgija. godine od pape Pavla I..). No budući da isti nije zadovoljavao Karla i njegove liturgijske potrebe. Franački kralj Pipin Mali zatražio je oko 760. U razdoblju koje slijedi nastavit će se razvoj liturgije u teološkom i praktičnom smislu. . naći svoje mjesto u tadašnjim zapadnoeuropskim državama. REFORMACIJE 7. obvezna liturgija cjelokupne Zapadne crkve. Karlo Veliki je u Rimu. koji je pokazivao veliki interes za liturgijska pitanja. da mu dostavi kopiju Rimskog sakramentarija. Ova je reforma završena u vrijeme Karla Velikog (768. Iako prihvaćena od većine tadašnjih zapadnih biskupa. kako bi se temeljem njega izvršila liturgijska reforma na teritoriju njegovog kraljevstva. godine zatražio i dobio kopiju gregorijanskog Pontifikalnog sakramentarija. odnosno do liturgijskog pokreta poznatog kao karolinška reforma. prigodom posjete papi Adrijanu I. stoljeća. – 814. Karolinška reforma Spomenuli smo kako je liturgija rimskog obreda izvorno bila liturgija Rimske dijeceze sve do 8. Pipinovog sina i nasljednika.

Euharistija u životu crkve kroz povijest. tako nazvan jer ga se pokrivalo svilom te je ličio na šator. Od 12. . Pričest se u 12. To dovodi do prakticiranja «klanjanja presvetom sakramentu». dok se kalež vjernicima uskraćuje. Hostija se polagala u pokaznicu te se nosila u procesiji i pokazivala narodu. pred mjestom gdje su se držali posvećeni euharistijski darovi pali se takozvano vječno svjetlo. stoljeću u mnogim župama dijeli samo pod jednom prilikom – hostijom. U crkvi se određuje posebno mjesto na kojem se izlaže sakrament. koji se u Rimokatoličkoj crkvi slavi od 1264. Jedan od razloga tomu je što se sve više naglašavala nedostojnost i grješnost vjernika. Misa se shvaća kao «beskrvna žrtva» po kojoj se iznova Krist na oltaru žrtvuje.74 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 7. godine. Gledanje u hostiju se izjednačavalo i sa samim pričešćivanjem. stoljeća. Od 13. 81-83. str. ŠAGI – BUNIĆ. Stoga je svaka misa istinsko žrtvovanje samoga Krista koju svećenik prinosi na oltaru. Svećenici su za vrijeme slavljenja mise okrenuti leđima narodu. što je bilo uzrokovano i vjerovanjem da gledanje hostije ima poseban. spasonosni efekt. Oltar se i fizički pregrađuje 112 Usp. T. Oltar se sve više udaljava od vjernika i smješta u dno apside. Razvoj euharistijske teologije i prakse Centrala teološka misao euharistije jest naglasak na stvarnoj Kristovoj nazočnosti u euharistijskom kruhu i vinu te žrtveni karakter mise. Tijekom kasnog srednjeg vijeka nastaje i posebno mjesto za čuvanje sakramenta: tabernakul (šator). Corpus Christi (Tijelovo).112 Pričest vjernika je bila sve rjeđa. Prvenstveno se to činilo iz praktičnih razloga. Primarni čin mise postaje uzdizanje hostije.2. To se teološki opravdava time da se naglašava kako je Krist u potpunosti nazočan i u jednoj i u drugoj prilici. stoljeća svećenik počinje dizati posvećenu hostiju. To dovodi do novoga blagdana. J.

stoljeću. od strane imućnijih ljudi grade i privatne kapele s oltarima. Neke su crkve pri kraju Srednjeg vijeka imale i 60 oltara. Usp.. Tihe mise su sve više udaljavale laike iz liturgijskog života. već su bili samo osposobljeni za služenje mise. Smatralo se također da su tihe mise duhovnije bogoslužje u odnosu na pjevanu misu. «altaristi» koji nisu imali visoku teološku naobrazbu. Velika povijest crkve III/II.114 No u ovom je razdoblju dobila na svojoj popularnosti. Uvod u katoličku liturgiju. 1993. ADAM. 640. Usp. Klerici su živjeli lagodnim životom zahvaljujući shvaćanju da odabrani trebaju svoje vrijeme provoditi u svetoj dužnosti i moliti. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Potreba za služenjem misa bila je sve veća a time i za svećenicima. . Njih je služio samo svećenik kome je pomagao poslužitelj.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 75 od lađe crkve. str. Mnogi od tih svećenika su bili tzv. a da ih narod treba podupirati svojim prilozima. J. koji su i danas vidljivi u mnogim starijim crkvama. 76-77. JEDIN. to se javila potreba za njenim češćim slavljenjem. A. Pojedini su gradovi imali i do 20% svećenika od ukupnog broja stanovnika.113 Tiha odnosno privatna misa nastaje u 8. H. T. podižu se unutar crkava pomoćni oltari. str. ŠAGI – BUNIĆ. str. Ova se praksa opravdavala time što svećenik ulazi u unutrašnjost same svetinje te da svete riječi treba zaštititi od nepoštivanja. a misa se služi nerazumljivim latinskim jezikom Sve je to dakako utjecalo na udaljavanje vjernika od slavljenja zajedničke liturgije. Obzirom da je razumijevanje mise kao prenošenja posebnih blagoslova za žive i mrtve bilo u ovome vremenu razvijeno. Budući je u nekim mjestima bio veliki broj altarista. 114 115 113 Usp. Euharistija u životu crkve kroz povijest. 36.115 Također se. Njihova je jedina zadaća bila služenje jedne mise na dan.

iako će sve do Tridentskog sabora vladati sloboda u liturgijskom razvoju. Struktura liturgije – himne i molitve Liturgija donekle dobiva svoje uobičajene oblike. propisi). str. 116 «Dok su stare rimske liturgijske knjige sadržavale samo tekstove. u tihoj je misi bilo otežavajuće za svećenika da koristi sve navedene liturgijske knjige pa je bilo praktično da se svi najvažniji dijelovi mise nađu u jednoj knjizi. kako rimokatoličkim tako i u protestantskim liturgijama. koje bismo danas mogli označiti kao knjižice rubrika ili ceremonija. 37. bez ikakva opisa bogoslužnog toka. u misal su uvedene rubrike116 pisane crvenom bojom a koje su bile uputa o načinu obavljanja liturgije.» A. Antifonal. Pojava Misala svakako je imala i svoje praktične razlike. Misal je objedinio dotadašnje liturgijske knjige: Sakramentarij. Misala. . liturgija se razvijala u dva glavna djela: Uvodni dio odnosno služba riječi te euharistijska služba. Od 13. nastaju sada malo – pomalo i upute. Lekcionar i Evangelistar. 3. te koji se i danas nalaze u različitim. 7. ADAM. Od ranoga njezinoga nastanka. stoljeća Misal se rasprostranio gotovo u svim rimokatoličkim župama i postaje liturgijska knjiga i za javnu misu.76 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Tihe ili privatne mise uzrokovale su pojavu nove liturgijske knjige. Uvod u katoličku liturgiju. a u ono su se doba zvale ‘Ordines’ (pravila. Kako bi se olakšalo snalaženje u načinu obavljanja bogoslužja. Ovdje ćemo spomenuti neke od molitvi i himni koje su se ustalile u srednjovjekovnoj rimskoj liturgiji a koje će u većoj ili manjoj mjeri naći svoje mjesto i u kasnijem razvoju liturgije u protestantskim crkvama. Naime.

slavimo Te.117 Na Istoku se sazivi Kyrie javljaju u tzv. Isuse Kriste. klanjamo Ti se. . V. 1998. Gospodine): «Gospodine smiluj se! Kriste. Bože Oče Svemogući..Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 77 Od 5. 84. Hvalimo Te.) i to na kraju službe riječi da bi se vremenom pomicao na početak. A. str.118 Nakon Kyrie slijedi hvalospjev: Gloria in excelsis Deo (Lat. kada su se grijesi ispovijedali javno. Koji oduzimaš grijehe svijeta. Usp. Prva Crkva ove sazive usmjerava na Krista kao svoga božanskoga vladara. Na Zapadu se ovaj saziv najvjerojatnije javlja u doba pape Gelazija (492. U prvome. pred svima. Uvod u katoličku liturgiju. Uz ispovjednu molitvu izgovarao se i saziv Kyrie (Grčki. Koji sje117 118 Usp. Koji oduzimaš grijehe svijeta. Kristova otajstva. Jaganjče Božji. Blagoslivljamo Te. ulaz). poglavito od onih koji su učinili teže grijehe.ispovijedanja grijeha) koje ima svoje korijene u ranoj Crkvi. Gospodine Bože. smiluj nam se. smiluj se! Gospodine smiluj se!» Ovi su zazivi bili poznati još u poganskoj starini i izgovarali su se u počast božanstvu ili vladaru koga se štovalo kao božanstvo. Gospodine Bože. primi našu molitvu. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. ZAGORAC. Gospodine Sine jedinorođeni. Sine Očev. odnosno pjevanje psalma. Zahvaljujemo Ti radi velike slave Tvoje. ADAM. jektenijama (molitvenim sazivima tijekom liturgije) kao odgovor naroda na svaki molitveni saziv (Gospodi pomiluj = Gospode smiluj se). stoljeća ulazak klerika u crkvu pratio je Introit (lat. Kralju nebeski. Slava Bogu na visini) «Slava Bogu na visini! I na zemlji mir ljudima dobre volje. str. 154. uvodnome djelu ustalio se običaj pristupanja oltaru i pokajničkog čina (Confietor . – 496.

241. A.78 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE diš s desne Ocu. jedinoga kralja. Isuse Kriste. Usp. Euharistijski dio bogoslužja započinjao je s euharistijskim kanonom kojemu je temelj Hipolitov obrazac o kojem je također ranije bilo govora: «Svećenik: Gospodin s vama! Zbor: I s duhom tvojim! Svećenik: Gore srca! Zbor: Imamo kod Gospodina! Svećenik: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu! Zbor: Dostojno je i pravedno.» 119 Ova se himna i danas pjeva u jutarnjem bogoslužju Istočne crkve. Ti si jedini Gospodin. 2001. stoljeću je papa Simah prvi puta upotrebljava u božićnoj liturgiji. 10-12. str. koristi se redovito na svakoj misi i mogu je pjevati svećenici. 61-62. godine se koristi samo u biskupskim misama na nedjelje i blagdane.. 154. Na kraju prvog djela bogoslužja pjevao se Credo (lat. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. str. u slavi Boga Oca. smiluj nam se. Beograd: Srpska patrijaršija. Leksikon ikonografije. izričući na taj način frontalni stav glede tadašnjeg kulta caru. Sa Svetim Duhom. 120 121 . ADAM. Usp. U početku se pjevala u jutarnjoj molitvi119 U 6. Časosolov. Ti si jedini Svevišnji. Uvod u katoličku liturgiju..121 Nadalje slijede molitve dana. dok su je svećenici mogli pjevati na Uskrs.» Ova je ranokršćanska himna nadahnuta Lk 2. vjerujem) odnosno Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje. čitanje evanđelja što se u ovome razdoblju sve činilo na latinskom jeziku. biblijska čitanja. Jer Ti si jedini svet. Amen. Usp. No od 1048. str.120 Himna odražava vjeru prve Crkve u Krista kao Kralja. Od 500.

Hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Prije pričesti dolazi molitva Očenaš koja je prisutna u najranijim liturgijama. koji oduzimaš grijehe svijeta.» Ova se himna temelji na Izaijinom viđenju serafina kako pjevaju u čast Bogu (Iz 6. Svet). Pjevala se vrijeme lomljenja hostije od strane svećenika. 2-6). Jaganjče Božji) «Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 79 Slijedi predslovlje odnosno zahvalna molitva koja prethodi himni Sanctus (lat. Stoga je ona najznačajnija u euharistijskoj službi. koji oduzimaš grijehe svijeta. smiluj nam se. svet. U li- 122 U Pravoslavnoj se crkvi vjeruje kako se upravo prilikom ove molitve događa pretvorba. te na hvalbenom uskliku pri Isusovu ulasku u Jeruzalem (Mt 21. str. . «Svet. Nakon pjevanja sanctusa. 9). daruj nam mir» Ova je litanijska aklamacija nastala na temelju Ivanova pozdrava Kristu. odnosno izgovaranja Kristovih riječi: «Ovo je tijelo moje… ovo je krv moja…». Božanstvena liturgija Svetog Jovana Zlatoustog. te anamnezu.. 59. odnosno spomen na spasenjsko djelo Kristovo. Nakon pričesti pjevala se i litanijska aklamacija Agnus Dei (Lat. Usp. prilikom Kristovog krštenja na rijeci Jordanu. Beograd: Manastir Ćelije kod Valjeva.122 riječi ustanovljenja. svećenik je tiho molio euharistijsku molitvu koja sadrži epiklezu odnosno molitvu sazivanja Duha Svetoga radi pretvorbe kruha i vina u pravo tijelu i pravu krv Kristovu. Vjerojatno potječe iz židovskog bogoslužja. Jaganjče Božji. 1978. svet Gospodin Bog sabaot. Jaganjče Božji. hosana u visini. smiluj nam se. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave.

bila je prvotno svjetovni znak službe. . Creda. palij i prsten. Sanctusa i sl.124 7. U kasnijem razvoju će se i liturgijsko ruho razvijati. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Kazula (casula=kućica) ili misnica (latinski paenula ili planeta) gornji je dio liturgijske odjeće koji se izvodi od starorimske toge. str. 84-85.123 U kontekstu srednjovjekovne rimske liturgije treba spomenuti i Apologije. Kod istočnih kršćana epitrahilj = oko vrata). preko glave je bila preklopljena i zaogrtala je cijelo tijelo. 687. V. Kasnije je nose đakoni.80 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE turgiju ju je uveo papa Sergije I. ZAGORAC. godine. Osnovna odjeća jest alba (albus=bijel). za vrijeme pjevanja Gloria.. a oko 1000.4. Kristova otajstva. Od 13. Bile su to molitve pokorničkog značaja koje je svećenik molio u svim u momentima kada je bio slobodan od drugih tekstova: na početku mise (Confietor). Biskup i svećenik je nose na način da visi s obje strane ramena. Štola (naramenica. Uz vrat se stavlja naglavnik (amikt) kako bi se pokrio vrat. Imala je najprije oblik zvona. godine počinje se pjevati tri puta. Usp. Ranije smo spomenuli kako su se u Konstantinovom vremenu viši klerici izjednačili s visokim carskim činovnicima i dobivali posebne insignije: štolu. odnosno bijela duga haljina koju nose svi redovi svećenstva. Razvij liturgijskog ruha i liturgijskih boja Liturgijsko ruho poprima svoje standardne oblike. stoljeća nastaje «gotska misnica» koja je bočno 123 124 Leksikon ikonografije. dok su je đakoni nosili prekriženu preko prsa (danas je nose ukoso od lijevog ramena prema desnom boku). Uz albu se se koristi i cingulum odnosno pojas u obliku špage koji se vezuje oko struka. 105. prezbiteri i biskupi. te će u srednjem vijeku ono već imati prepoznatljive oblike. manipul.

crnu. purpurna (između ljubičaste i crvene) koristi se u trećoj nedjelji adventa i četvrte nedjelje korizme. str. i to: bijelu. Bijela i zlatna označavaju radost i koriste se na Gospodnje i Bogorodičine blagdane te na blagdane svetaca koji nisu mučenici. No nije bilo jedinstvene prakse niti na Istoku niti na Zapadu po ovom pitanju. str. a formom je bila slična dalmatici. Tunika je bila gornja odjeća subđakona (red koji se primao prije đakonata a koji je u rimokatoličkoj crkvi dokinut nakon II. stoljeću. modra. O liturgijskoj odjeći u Istočnim crkvama vidi više u: J. vatikansko sabora). purpurnu i zlatnu. I. Usp. zelena ozna125 Usp. crvena označava vatru i krv te se koristi na Duhove i na blagdane mučenika.. POPOVIĆ. str. postaje gornjom liturgijskom odjećom đakona. Liturgijski simbolički govor. Opšta crkvena istorija. početkom 13. ŠAŠKO. 126 . 676685.. U karolinško se doba koristilo najvjerojatnije osam boja: zlatna (žuta).. koja dobiva ime najvjerojatnije po gornjoj odjeći muškaraca i žena u Dalmaciji krajem 2.126 No kanon boja ustalio je Papa Inocent III. Uvod u katoličku liturgiju. korizmi i na vigilije (noćne službe bdijenja). stoljeća. str. I. crna označava žalost i koristi se na misama za mrtve i na Veliki Petak. ogrtač) jest svečani plašt koji doseže do zemlje. Pluvijal (kišna kabanica. smeđa. zelenu. A. 83-84. ŠAŠKO. knjiga I. ADAM. ljubičasta označava pokoru i koristi se u adventu. crvenu. Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija. Dalmatika. Liturgijski simbolički govor. 1912. kao na primjer u procesijama i sl. 449-498. crna.. zelena. bijela. ljubičastu.125 Liturgijske boje liturgijskog ruha počinju se upotrebljavati u 9. stoljeća. Zagreb: Glas Koncila 2005.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 81 skraćena. U vremenu baroka se sve više skraćuje i ukrašava zlatnom i srebrnom svilom te postaje i umjetnički premdet u obliku kontrabasa. crvena i grimizna jer su se ove boje smatrale ‘otajstvima i pralikovima’. 501-502. a kojega nose biskup i svećenik kod određenih obreda izvan liturgijskog slavlja.

A. Mučenici i sveci u praktičnoj su pobožnosti uzdizani više i od samoga Boga. lateranski sabor (1215. Traži se njihova zaštita i blagoslov u uvijek novim oblicima.5.128 U srednjem vijeku dolazi i do sve češćeg čašćenja svetaca koji obogaćuju liturgijski kalendar. Religiozni život postaje sve kom- 127 Usp. Uvod u katoličku liturgiju. godine) propisao da se pričestiti mora najmanje jednom godišnje. Pričest je toliko opala da je IV. Liturgija je postala stvar klera. Dolazi do sve većeg štovanja relikvija i svetačkih moći. Vjerovali su da će time kupiti ispunjenje molitava upućenih Bogu ili svecima. 40. U liturgiju je ulazilo praznovjerje koje su svećenici tolerirali.127 7. 379.82 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE čava nadu i koristi se u obične nedjelje i dane i tijekom tjedna kad se ne slavi ni jedan svetački blagdan. ADAM. 128 . Svećenik je mogao obaviti misu i bez sudjelovanja naroda. Na primjer. Nerazumljivi latinski jezik sprječavao je puk da sudjeluje u bogoslužju i da ga razumije. zajedničkog slavljenja Gospodnjeg naroda. u Obrednik prodire poplava novih blagoslovina. Osnivaju se bratovštine i niču nove forme pobožnosti. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. str. u tadašnjim procesijama vjernici su dolazili do oltara i ostavljali novac. Leksikon ikonografije. «Štovanje svetaca i njihovih moći (relikvija). pravih i nepravih. Predreformacijsko stanje Liturgija u predreformacijsko vrijeme postaje sve više individualni ritual svećenika umjesto njene osnovne svrhe. str. vjerujući da je to najvažniji dio liturgije. često poprima pretjerane forme.

) kritizira propovjednike koji narodu govore da se na dan posjeta misi ne stari. Bernard iz Clairvauxa (1090. Kult svetaca.131 Praznovjerju su doprinosili i oni svećenici koji su bili neuki te ni sami nisu shvaćali neke pojmove liturgijskog života. duhovnost i požrtvovnost širih krugova. U svemu se tome očituje rastuća nesigurnost i mnogostruko nezadovoljstvo. – 1153. V. toga dana ne može umrijeti. Pored svih ovih negativnih primjera.130 To su bile posljedice sada već razvijene teologije o pretvorbi hostije i vina u tijelo i krv Kristovu. str. – 1179. Iz toga dakle razaznajemo da su i sami klerici podupirali ovakva praznovjerja. 131 . str. ZAGORAC. 76-79. H. 41 Ivan Gerson (umro 1429. Uvod u katoličku liturgiju.) i Elizabeta iz Schoena (1129. ADAM. Osobito su redovi franjevaca i domini129 130 A.. Od 13 st. niti mu se može dogoditi bilo kakvo zlo. da ne može oslijepiti. kao vještina uranjanja u najdublji «temelj duše». Vjerovali su da onaj koji ugleda hostiju. Kao predstavnici spominju se iz 12. Velika povijest crkve III/II. kako se toga dana ne može oslijepiti i umrijeti. Usp. st. 1969.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 83 pliciraniji.»129 Pojedinci su lizali prah sa svetačkih grobova i nosili hostije oko vrata kao amajlije.). Usp. Zagreb: Nadbiskupsko duhovno sjemenište. Liturgika. JEDIN. 640. valja spomenuti i neka pozitivna kretanja: «Pored takvih žaljenja vrijednih razvoja ukrivo. ne smije se s druge strane previdjeti duboka vjera. u «vrh duše». a posebice Marije toliko je bio razvijen da pojedinci nisu znali razlikovati Krista od pojedinoga sveca ili pak Marije. Tomu je potvrdom također onaj smjer pobožnosti koji se naziva mistika.). str. – 1164. Hildegarda iz Bingena (1098. Mnogi su svoje poglede usmjeravali na hostiju tijekom njenog podizanja u misi nakon «pretvorbe». da bi se božansko najdublje iskusilo. ne stari.

dominikanci i franjevci. Sličnom je težnjom za duhovnošću bio ispunjen pokret obnove zvan devotio moderna. stoljeća došao iz Nizozemske (G.132 Latinska misa. a što će svakako utjecati na razvoj propovijedanja i u samoj Rimokatoličkoj crkvi. str... 642-643.) Imitatio Christi (Nasljeduj Krista)». mistik i propovjednik pokore + 1384. kako su taj klasični izraz našli u poznatom djelu Tome Kempenca (1379.133 No bitan naglasak na propovijedanju. JEDIN. Velika povijest crkve III/II. ADAM. Mnogi svećenici nisu niti imali temeljnoga znanja da bi mogli održati propovijed koja bi pomogla u duhovnoj izgradnji puka. H. Grote. No ona je u mnogim sredinama. 132 133 A. koji je s krajem 14. Težili su za produbljenjem pobožnosti i nasljedovanjem Krista. posebice u bogoslužju. nije mogla dati vjernicima potrebnu duhovnu pouku. stoljeću radili na teološkoj izobrazbi svojih članova kako bi isti preuzeli zadaću propovijedanja. posebice seoskim potpuno zanemarivana.84 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE kanaca unapređivali mistični pogled toga vremena. Usp. Propovijed je bila jedini dio liturgije kojega je puk mogao razumjeti. Stoga su prosjački redovi. . str. i 14. 41. u 13.) te se proširio po cijeloj zapadnoj Europi. Uvod u katoličku liturgiju. – 1471. zasigurno će dati protestantska reformacija. nerazumljiva običnom puku. Obrazuju se i propovjednici svjetovnog svećenstva.

tako i na liturgiju. doktor kanonskoga prava. molitve. liturgijske promjene u reformatora su negdje bile minimalne. I LITURGIJA rotestantska reformacija je utjecala. samo po sebi ni dobro ni zlo. negdje radikalnije. Držao je da se može zadržati svaki običaj. Martin – (1483. kojega Biblija izričito ne zabranjuje. njemački augustinski redovnik. Indulgencija).). pa tako i liturgijski. kako na cjelokupni život Crkve. Na razvoj liturgije utjecalo je teološko definiranje Večere Gospodnje i sl. predmeti «isprazna vanjska stvar». . – 1546.PROTESTANTSKA REFORMACIJA 8. crkveno ruho. P 8. Taj se događaj smatra početkom protestantske reformacije.1. Za njega su način bogoslužja. Martin Luther134 Luther je bio konzervativan glede izmjena u načinu bogoslužja. Godine 1517. No budući da reformacija nije bila jedan uniformirani i jedinstveni pokret. suprotstavio se prodaji oproštajnica (tzv. ni zabranjeno ni naređe- 134 Luther. zakucavši 95 teza na vrata Wittenberške crkve.

poput molitava za mrtve. Velika povijest crkve IV. otpuštati. to znači latinsko bogoslužje. on ne želi da ga itko ubuduće žrtvuje.. U staro su vrijeme obredi završavali ite missa est = idite. . H. Na teološkom planu Luther odbacuje učenje o misi kao žrtvi. završeno je. pod vodstvom Luthera služi misa na njemačkom jeziku. Dapače. 274. Velika povijest crkve IV. 137 Prema latinskom mittere = slati. gdje stoji napisano da je misa žrtva. Osobito bi se mladež trebala kroz bogoslužje vježbati u tom jeziku. godine Luther piše: «Recite nam vi.. bi o njemu ovisilo. grčku i hebrejsku misu. str. zalaže za udaljavanje svih onih dijelova bogoslužja koji nisu u skladu s protestantskim reformiranim učenjem. 2004. kad... dakako.137 Luther ne mijenja niti naziv misa138 za bogoslužje. No od 1523. JEDIN. str. H. 74. shvaćanje mise kao sredstva zadobivanja milosti i sl. Luther je kao humanist i pedagog htio zadržati latinski jezik kao element naobrazbe. odnosno služenja misa za mrtve. On kaže da se spominjemo njegove žrtve. on bi nedjeljom naizmjence služio latinsku. otpust je. 73.. Baalove popine.) «Formula missae». str. 69-70.86 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE no.135 Luther u početku nije mijenjao niti latinski jezik. Usp. Kako ste vi onda tako smioni da od spomena pravite žrtvu.139 Usp. po čemu je kasnije i sam obred mise dobio naziv. H. Luther se. JEDIN. Euharistija u životu crkve kroz povijest. JEDIN. vaše žrtvovati znači oskvrnjujuće ponovno razapinjanje». godine u Wittenbergu se. U spisu Vom Missbrauch der Messe iz 1521. 136 135 «. Za mladež je i poslije uvođenja «Deudsch Messe» (1526. ŠAGI-BUNIĆ. 139 138 Usp. J. ili gdje je to Krist naučavao da treba žrtvovati kruh i vino? Zar ne čujete? Krist je jednom sama sebe žrtvovao. Velika povijest crkve IV. zadržalo svoju valjanost. T. str.» Usp. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.136 osim u čitanju biblijskih tekstova i pjevanja.

. već se izgovaraju odmah riječi ustanovljenja. a kalež nakon izgovaranja riječi nad vinom. T.. nakon čega slijedi pričest vjernika odnosno davanje hostije odmah nakon izgovaranja riječi nad kruhom. H. Luther je 1523. J. ŠAGI-BUNIĆ. Usp. Na tome stojim. može se najbolje opisati kao prisutnost stvarnog Krista s nepromijenjenom substancijom kruha.141 U njoj definira liturgijski red iz kojega izbacuje iz misnoga kanona sve molitve koje su sadržavale elemente žrtvovanja. HAMMOND. BAINTON. a u jesen iste godine objavio je djelo pod nazivom Formula missae et Communionis (oblik mise) za Wittenberšku crkvu. str. godine objavio kratki spis O uređenju bogoslužja. str. Usp.142 Te godine Luther služi i prvu njemačku misu u Wittenbergu. 142 143 . str. Zagreb: MISL. 2006. LOHSE. život Martina Luthera.»140 Kako bi pojasnio svoja stajališta o liturgiji. R. godine pod nazivom Deutcshe messe (Njemačka misa) bilo je dopunjeno i radikalnije od prethodnoga. Iz mise se uklanjanja predslovlje. 1993. Martin Luther.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 87 Luther također odbacuje učenje o euharistiji kao pretvorbi (transupstancijaciji). B. Euharistija u životu crkve kroz povijest. 210. Za razliku od ovoga učenja. Zagreb: Teološki fakultet «Matija Vlačić Ilirik». Drugo djelo. Luther definira euharistijsko učenje kao konsupstancijaciji: «Gospodin je u euharistijskom kruhu stvarno prisutan ali bez promjene u substanciji simbola. 330-331. C. ne stavljajući nikakav drugi molitveni tekst na to mjesto. odnosno definiranje liturgije.102. Također se obnavlja naglasak rane Crkve na Večeru Gospodnju kao na čin zahvalnosti Bogu i zajedništva s Bogom po Kristu. Uvod u Teologiju.. Osijek: Izvori. str. kao i zajedništva samih vjernika međusobno. 2002. 1526.143 Određeno je tako140 141 T. Ovo stajalište poznato kao konsupstancijacija (za razliku od transupstancijacije). 274.

. 104. Za svoga je života Luther napisao trideset i sedam crkvenih pjesama te brojne i komponirao. Ž. govori se o uspostavljanju službe poučavanja i dijeljenja sakramenata. Luther je i autor većine pjesama u istoj. Augsburška konfesija – Vjeroispovijedanje koje je pod nazivom Confesio augustana sastavio Philip Melanchthon. na augsburškom saboru. govori o potrebi održavanja crkvenih obreda prilikom blagdana i određenih svetkovina. ukrase. godine. Čl. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.88 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE đer da se misa slavi samo nedjeljom (preko tjedna se održavaju druga bogoslužja. 15. str. definira da propovijedati i dijeliti sakramente mogu samo oni koji su ispravno na tu službu pozvani. 25. Tijekom tjedna su bile određene vježbe pjevanja za cijelu zajednicu a preporučivalo se pjevanje u obiteljima po njihovim domovima. H. a pjeva se i danas u mnogim protestantskim crkvama. R. posebice prigodom Dana reformacije. LEONAR. lipnja 1530. Time je želio sačuvati tradicionalni karakter liturgije. E.146 iz 1530.144 Najznačajniji doprinos liturgiji Luther je dao u glazbenom smislu. no ustvrđuje se da takvi obredi nisu neophodni za spasenje. Čl. godine. poput sastanaka podučavanja i sl. kao i Pavlovskim poslanicama i Otkrivenjem.145 U Augsburškom vjeroispovijedanju. objavljena je zborska pjesmarica s Lutherovim predgovorom. Članak 14. 22 govori o sakramentu Večere Gospodnje pod obje prilike.). definira se učenje o Večeri Gospodnjoj kao stvarnoj Kristovoj prisutnosti. Luther je zadržao oltar. Godine 1524. svijeće. str. prvi tom. Jedna od njegovih poznatih pjesama je «Eine feste Burg» (Naš Bog je jaka utvrda). BAINTON. Naj144 Usp. Evangelički su knezovi predali ovu konfesiju caru Karlu V. život Martina Luthera. U članku 10. Nadahnuta je psalmom 46. 145 146 Usp. 337. 2002. 5. . Danas je ona službena konfesija Evangeličko-Luteranske crkve po kojoj su evangelici poznati i kao Evangelici Augsburške vjeroispovijesti. i svećeničku odjeću. čl. Na tome stojim. Opšta istorija protestantizma.

misa je među nama zadržana i slavi se s najvećim poštovanjem.Pismo nas isto tako uči da smo mi pred Bogom opravdani vjerom u Isusa Krista. Augsburška konfesija. 147 Augsburška konfesija. Stoga. Evangelička crkva u RH. čl..Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 89 duži članak Augsburškog vjeroispovijedanja. Ali Pismo nam to ne dopušta. str. suvremeno čitanje.. koje se često puta slavilo bez sudjelovanja naroda pa i drugih klerika. a ne kroz vjeru. iako su znali za ovakve radnje nisu na vrijeme zaustavili iste. str.. «Naše su crkve lažno optužene za ukidanje mise. 90. posvećen je misi. One su dodane radi upućivanja ljudi jer ceremonije su potrebne pogotovo stoga da bi se naučili neuki. a protiv svakodnevnog služenja euharistije. ukazujući na činjenicu da biskupi.»147 Nadalje se govori o zlouporabama mise u smislu da su sredstvo svećeničkog dohotka. 24. Gotovo sve običajne ceremonije isto su tako zadržane. 93. «.. osim one da se njemačke pjesme slavljenja tu i tamo ubacuju među latinske dijelove pjesama. suvremeno čitanje. Zapravo. 148 . opravdanje dolazi kroz djelovanje mise. Pavao je propisao da bi se u crkvi trebao upotrebljavati jezik koji će ljudi razumjeti..»148 Nadalje se govori o slavljenju Večere Gospodnje svakoga «Svetoga dana» odnosno nedjelje i blagdana. Također se govori protiv žrtvenog karaktera i posredničkog karaktera mise (služenja mise za žive i mrtve). ako misa oduzima grijehe živih i mrtvih samim vanjskim činom.

2. Drugi. a koje završavaju s Očenašem i Zdravomarijom ali samo do dijela «I blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus».). psalam izgovarao naizmjenično od strane muškaraca i žena. godine. Te je godine Zwingli priredio liturgiju Riječi i obred Večere Gospodnje. Philadelphia: Fortress Press. B.)– Švicarski reformator. uz izostavljanje dijelova koji govore o žrtvi. 150 151 Usp. JEDIN. U Liturgiji riječi nalazi se nekoliko uvodnih molitava. Djelovao u Zürichu. Nije bilo sudjelovanja naroda u zajedničkim liturgijskim tekstovima (poput litanijskih molitava i sl. Smatrao je da Sveto pismo mora određivati sve postupke glede bogoslužja. služila se sve do 1525. Usp. koje je najvjerojatnije sam Zwingli sačinio. str. 1985.. Slijedi zahvalna molitva. No promjene u Zürichu su se događale postupno. «Apostolsko vjerovanje» i 112. Velika povijest crkve IV. lipnja 1524. Zalagao se za jednostavnost. zajednička ispovijed grijeha te otpust.151 U obredu Večere Gospodnje se «Slava Bogu na visini». THOMSON. 147-148. Umro je u bitci kod Kappela 1531. 135. Gradsko je vijeće donijelo odluku 15. godine da se iz crkava uklone slike i kipovi «kako bi se udovoljilo Božjoj riječi»150 Latinska misa. Urlich Zwingli149 Švicarski reformator Urlich Zwingli imao je mnogo radikalnija stajališta od Luthera po pitanju liturgije kao i po pitanju shvaćanja Večere Gospodnje. Liturgies of the Western Church. molitveni dio je izostavljen. Odbacio je žrtveni karakter euharistije te se zalagao za ukidanjem mise i uvođenjem službe Večere Gospodnje. .90 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 8. godine. str. svijećnjake. Prvo Zwinglijevo djelo o liturgiji bilo je «Napad na kanon mise» iz 1523. godine kao vojni kapelan. Pjevati su se mogli samo psalmi. svećeničku odjeću pa čak i orgulje iz crkava. slike. Prije «Slava Bogu na visini» čitao se tekst iz poslanice a 149 Zwingli Urlich (1484. Uklonio je oltar. – 1531. H.

. 1986. William Farel155 Prije nego je Jean Calvin došao u Ženeveu. Usp. Farel. prvi tom.3. Umjesto oltara. Liturgies of the Western Church. Nakon toga slijedi psalam 112. Zwingli je uklonio i svećeničko misno ruho iz bogoslužja.152 Večera Gospodnja se obavljala svega četiri puta godišnje: Na Uskrs.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 91 nakon «Slave» tekst iz evanđelja. U Farelovoj liturgiji vidljiv je utjecaj Zwinglijeve re152 153 154 Usp.. zadržavajući samo crni akademski talar. Philadelphia: Forter Press.154 Bogoslužni prostor bio je jednostavan. smatrajući da je Večera puko sjećanje na žrtvu Isusa Krista. tamo je djelovao reformator William (negdje se navodi i kao Gulliamo) Farel. Nakon toga slijede riječi ustanovljenja Večere Gospodnje te blagovanje kruha i vina. 155 . str. 8. dakle samo komemoracija. Poslije čitanja evanđelja lektor je ljubio knjigu i izgovarao riječi: «Slava i hvala Bogu. Farel je oko 1524. u rujnu te na Božić. GABLER. 133. str. LEONAR. Pored ostaloga. E. niti raspela. Duhove. 149-156.1565. obično se u sredini crkve nalazio običan stol odnosno stol Gospodnji na kome nije bilo niti svijeća. Huldrych Zwingli. Zwingli je odbacio i rimokatoličko učenje o transupstancijaciji i Lutherovo učenje o konsupstancijaciji.153 Glede značenja euharistije. B. Po evanđeoskim riječima bili oprošteni svi naši grijesi». str. godine uspostavio i red bogoslužja. 125-139. zahvalna molitva pastora te otpust. On je angažirao Jeana Calvina da u Ženevi organizira Reformiranu crkvu. Opšta istorija protestantizma.) – Francuski reformator koji je djelovao u Ženevi. William (1489. His Life and Work. U. Slijedilo je «Apostolsko vjerovanje» te molitva Očenaš i molitva pastora. Ž. THOMPSON.

dok se Večera Gospodnja održavala samo određenim prigodama. kada se narod Božji sabere da sluša Riječ Božju. Farel je uveo antifonsko izgovaranje biblijskih tekstova i Vjerovanja od strane zajednice. Bogoslužje je jednostavno bilo «slušanje riječi Božje» što je i bio naslov Farelove liturgije. Umjesto glazbe. «Gore srca») Pričest . Farelova liturgija nije imala nikakvu drugu glazbu osim pjevanja psalama na narodnom jeziku.92 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE formacije. Farelova liturgija imala je slijedeće dijelove: Način održavanja propovjedi.Vjerovanje Navještaj oproštenja grijeha Riječi ustanovljenja Sursum Corda (lat. Pozivna molitva Očenaš Objavljivanje Riječi Zakon Božji (Deset zapovijedi) Ispovijed grijeha Apostolsko vjerovanje Molitva posredovanja VEČERA GOSPODNJA Exhortacija (bodrenje-nagovor) Poziv Samoispitivanje Exkomunikacija (isključenje) Ispovijed i Očenaš Credo . Litrugija je zapravo bila služba riječi.

godine. Bucerovo bogoslužje Večere Gospodnje ili Mise i propovjedi bilo je pojednostavljena liturgija koja je odbacila mnoge elemente uobičajene tadašnje rimske mise. Red bogoslužja je propisivao da se imaju održati tri propovjedi svakoga dana.) – Njemački teolog reformacije. prebjegao u Englesku gdje je pomagao Thomasu Cranmeru u reformiranju Anglikanske crkve. Martin Bucer157 Martin Bucer uređuje liturgiju u Strassbourgu 1539. Radi na pomirenju Luthera i Zwinglija kao i protestanata i katolika. str.4. Atlanta: John Press. a da se drugim danima treba raditi jer je tako zapovjeđeno. treba se održavati bogoslužje 156 Usp. 1977.156 8. Na blagdane kao što je Božić. J. 157 Bucer. Uzašašće i sl. No i Farelovo i Calvinovo bogoslužje pozivaju na slušanje. Introduction to the Reformed Tradition. održavalo u 8 sati ujutro u katedrali. Jutarnje bogoslužje je započinjalo zajedničkim ispovijedanjem grijeha te ohrabrenjem iz Božje riječi. Prihvatio Lutherovu nauku 1518. vjerovanje o poslušnost Riječi Božjoj. 178-180. Martin (1491. – 1552.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 93 Popričesna molitva (molitva zahvalnosti).. Veliki Petak. Bucerova liturgija u svojim uvodnim napomenama ukazuje da se ima svetkovati samo nedjelja kao sveti dan. . jutarnje bogoslužje održavalo se u svim župnim crkvama ujutro u 5 sati zimi odnosno u 4 sata ujutro ljeti. i radio na reformaciji u Strasbourgu. LEITH. Farelov oblik bogoslužja imao je u kasnijem razvoju reformiranog kršćanstva više utjecaja na kreiranje liturgije od Calvinovog. Nakon toga je slijedila tiha molitva koju je pastor završavao kolektom (molitvom) i blagoslovom. Drugo se bogoslužje (odnosno propovijed). Prvo. Godine 1548. Ulmu i Kölnu. H. Večernja propovijed se održavala u katedrali u 4 sata poslije podne ljeti odnosno 3 sata poslije podne zimi.

pastor je izgovarao: «Sjećaj se. Prije nego je davao kruh i kalež vjernicima. vjeruj i objavi da je Krist Gospodin umro za tebe». Pomolimo se». Pastor je odlazio na propovjedaonicu te čitao tekst evanđelja (nedjeljom se preporučivalo da se propovijeda iz evanđelja a radnim se danima propovijedalo i iz drugih biblijskih knjiga) i propovijedao. Pastor je prilazio stolu Gospodnjem koji se nalazio bliže narodu. THOMPSON. B. Nakon toga je zajednica pjevala određenu pjesmu ili psalam te je slijedila zahvalna molitva pastora. Nakon propovjedi pjevalo se Apostolsko vjerovanje te. Bogoslužje je započinjalo zajedničkim ispovijedanjem grijeha te navještaja oproštenja grijeha. 167-181. obzirom na prigodu određena pjesma ili psalam.158 158 Usp.94 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE ali se ne treba suzdržavati od fizičkih poslova. Na kraju je pastor uputio vjernicima Aronov blagoslov. Nakon toga se pjevao psalam ili Kyrie eleison odnosno Gloria in excelsis Deo. Slijedila je poduža molitva koja se završavala zajedničkim moljenjem Očenaša. kako bi narod mogao čuti i razumjeti njegove riječi. Pastor bi stao za stol Gospodnji te rekao: «Gospodin s vama. Slijedila je kratka molitva pastora za blagoslov propovijedi. Nakon molitve zajednica je pjevala psalam. Nakon toga. Nakon molitve pastor je izgovarao riječi ustanovljenja nakon čega je izgovarao riječi: «Vjeruj u Gospodina. Na kraju propovijedi pastor je objasnio zajednici značenje Večere Gospodnje i ohrabrio ih da je održavaju. i daj mu vječitu slavu i hvalu!». U župnim se crkvama Večera Gospodnja slavila jedanput mjesečno dok se u katedrali slavila svake nedjelje. . Nedjeljno bogoslužje je započinjalo s uobičajenom spomenutom jutarnjom molitvom. str. Liturgies of the Western Churc. oko 6 sati ujutro narod se okupljano u župnim crkvama.

160 Calvin se s Lutherom slaže da je propovijed središnjica bogoslužja. Osnove evanđeoske teologije 2. sastavio je liturgiju162 u kojoj je posebno bila naglašena propovijed kao središnjica protestantskog bogoslužja i pjevanje psalama. zadržalo određene tradicionalne liturgijske elemente. prešao na protestantizam. Novi Sad: Dobra Vest.. BLOESCH. 185-224. str. Jean Calvin159 Uređujući bogoslužje. Značajke njegova naučavanja su apsolutna suverenost Božja. 1986. THOMSON. Po njemu se pripadnici reformiranih crkava nazivaju i kalvinisti a pojam kalvinizam uvriježio se za teološki smjer koji je temeljen na Calvinovom učenju i koji je prisutan u različitim protestantskim crkvama.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 95 8. E. predodređenje. Opšta istorija protestantizma. B. O. .161 Calvin je 1545. str.-1564.. str. Usp. kako smo naglasili.. Istorija reformacije. Godine 1533. Djelovao u Ženevi gdje je organizirao Reformiranu crkvu po prezbiterijanskom modelu.) – Švicarski reformator francuskog podrijetla. kao i za Luthera. 93. Calvinovo bogoslužje imalo je slijedeće dijelove: Stihovi Pisma: «Pomoć je naša u imenu Gospodina.5. 304. Usp. Calvin odbacuje liturgijski rimski obred. prezbiterijalno ustrojstvo crkve i sl. 1989. str. ČEDVIK. 104. G. LEONAR. Za Calvina. koji je stvorio nebo i zemlju» Ispovijed grijeha Stihovi iz Pisma Objava odrješenja grijeha Dekalog (prvih četiri zapovijedi) Molitva 159 Calvin. Jean (1509. ali se može obavljati samo u kontekstu propovijedane Riječi. udaljujući se na taj način od luteranskog bogoslužja koje je. euharistija je bila uzvišeni dio bogoslužja. Liturgies of the Western Church. Ž. D. Novi Sad. prvi tom. 162 161 160 Usp. Dobra Vest.

str. sa završetkom Očenaša Riječi ustanovljenja Exhortacija i pristupanje Stolu Riječi odrješenja i pričest s kruhom i vinom Psalam Molitva zahvalnosti Nunc Dimittis (Šimunova molitva u Lk 2. str. Prijevod teksta u: J. .96 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Dekalog (ostalih šest zapovijedi) Psalam po Ženevskoj formi Molitva prosvjetljenja (prije čitanja Svetog Pisma) Biblijsko čitanje i propovijed Velika zastupnička molitva i parafraza molitve Očenaš Apostolsko vjerovanje Priprema za kruh i vino Molitva za dostojno primanje Večere Gospodnje. H. 155. već sam sve uzeo iz Pisma. jer ih nije bilo. PARKER. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. Nisam mogao uzeti nikakve druge molitve iz njega.»163 163 Usp. 41. John Calvin: A Biography. T. 29-32) Aronov blagoslov Calvin će u govoru na samrtnoj postelji sam posvjedočiti da se vodio Strassbourškom liturgijom u sastavljanju svoje. MILIĆ. L. usvojio sam strassbourški oblik i posudio najveći dio od njega. Tko je bio Jean Calvin (Kratak prikaz života i vjerovanja Jeana Calvina). 2003. «Što se tiče nedjeljnih molitava..

Amen. (ed. H. Tennessee: Star Song Publishing group. Biblijsko propovijedanje. ROBINSON. 164 . str. The Complete Library of Christian Worship. kojeg Duh Sveti najprije primjenjuje na osobu i iskustvo propovjednika a zatim kroz njega na slušatelje. 1994. gramatičkog i literarnog proučavanja jednog odlomka Pisma u njegovom kontekstu i provedenog kroz ta proučavanja. ti si obećao da ćeš čuti naše molbe Usp. No prije nego bi počela propovijed. moleći ga da milost ne samo nama već također i svim ljudima i narodima zemlje .Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 97 Središnjica Calvinove liturgije jest propovijed. T.. dodajući neke stihove Pisma kako mu se činilo odgovarajućim. L. str. Propovijed je započeo propisanom molitvom koja bi vodila u Očenaš. . Nashville.» H. W. Parker opisuje bogoslužje kako ga je Calvin propisao i obavljao: “Duhovnik bi počeo propisanom ispovijedi grijeha u ime zajednice. . 1997. 300. Twenty Centuries of Christian Worship. nebeski Oče.164 Sustavno je propovijedao na temelju biblijskih knjiga o čemu svjedoče mnoge njegove propovijedi i komentari Svetoga pisma. volume 2. Ostatak zapovijedi je bio pjevan dok bi duhovnik ulazio u propovjedaonicu. «Ekspozitorsko propovijedanje je prenošenje biblijskog koncepta izvedenog iz povijesnog. Sina i Svetog Duha. proglašavam otpuštenje grijeha u ime Oca. stih po stih. Calvin se isticao ekspozitosrkim propovijedanjem.’ Nakon toga zajednica je pjevala prve četiri zapovijedi i duhovnik se molio da ti zakoni budu ‘upisani u našim srcima tako da možemo tražiti samo da ti služimo i da ti budemo poslušni’. Nakon propovijedi nepripravljena zazivajuća molitva (koja je za Calvina počinjala: ‘Padnimo sada pred veličanstvom našeg Boga. zatim proglašavajući otpuštenje grijeha u obliku: ‘Svima onima koji se na ovaj način kaju i traže Isusa Krista za svoje spasenje. Zagreb: Susret. ‘) je vodila u dugačku molitvu koja je započinjala ‘Svemogući Bože. Webber). 16. Robert E. zajednica je pjevala psalam i propovjednik bi molio nepripravljenu molitvu..

). Duhovnik je zatim dao kratko objašnjenje Očenaša.98 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE koje ti donosimo u ime tvog sina Isusa Krista. Osim pjevanja i propovijedi. Michigan: Zondervan Publishing House. Beza je preuzeo vodstvo Reformirane crkve u Ženevi. ljubljenog.str.168 Po pitanju euharistije Calvin odbacuje rimokatoličku doktrinu transupstancijacije te Zwinglijevsku doktrinu komemoracije zauzimajući srednji stav između Luthera i Zwinglija. protestant. a osim reformiranih koristili su ga i luterani pa i rimokatolici. nakon pjevanja još jednog psalma. 167 Beza. i. L.-1605.) bio je pravnik kao i Calvin. H. a Calvin ga uvodi po ugledu na bogoslužje u Strassbourgu. Naučavao je “duhovnu nazočnost” Krista. zauzimajući manje od četvrt sata. The New International Dictionary of the Christian Church. psalama. Ovaj je psaltir sadržavao svega 19. Usp. Clement Marot166 i Theodor Beza167 proširili su ovaj psaltir na 101 psalam te ga objavili 1562.-1544. pastore i crkvu. H. humanista i pjesnik. koji se. 86-87. Francuski. za one koji su u bolesti i posebno za progonjene pod papinstvom. str. LEITH. Theodor (1519. Usp. The New International Dictionary of the Christian Church. Pjevanje psalama postaje značajka reformiranog bogoslužja.”165 Glede reformiranog bogoslužjа značajno je spomenuti uvođenje zajedničkog pjevanja psalama. Grand Rapids. Calvin je preveo. str. Psaltir je prevođen na mnoge jezike tadašnje Europe. J. str. priredio i izdao psalme za pjevanje godine 1539. Introduction to the Reformed Tradition. i za spasenje i posvećenje naših duša. služba je bila kratka. prilikom bla- 165 166 T. 126. PARKER. 168 Usp. 633. Clement Marot (1497. John Calvin: A Biography. godine. 172-178 . našeg Gospodina’ i molimo za vladare. za spasenje svih ljudi. Nakon Calvinove smrti. otpustio zajednicu Aronovim blagoslovom. 1974.

Nauk hrišćanske vere.KALVIN. 464-498. str. U navedenom vjeroispovijedanju se potiču vjernici.170 Sjedinjenje (pričest) Krista i vjernika u euharistiji događa se samo po Duhu Svetome. godine174 u 22. odnosno način na koji vjernik dolazi u dodir s Kristovom supstancijom. Ova je konfesija prihvaćena kao standard vjerovanja u Reformiranim crkvama u Švicarskoj. 484. 172 173 174 Helvetska konfesija – Ili Drugo helvetsko vjeroispovijedanje. KALVIN. Calvin napada kao «đavolju izmišljotinu»172 Calvin se. i sl. ona su oruđa i znaci.str. Ž.. za razliku od Zwinglija. 161. Ž. Novi Sad: Knjižarnica Zorana Stojanovića. zalagao za često slavljenje Večere Gospodnje. str. već sudjelovanje u Kristovu životu. Nauk hrišćanske vere. Nauk hrišćanske vere. Ž. 170 171 Usp.171 Tadašnji običaj Rimske crkve da se pričešćuje jednom godišnje. Euharistija. 483. vjerom prima od strane vjerujućih. str. Supstancija ne treba razumjeti doslovno Kristovo tijelo već bit Kristove ljudske prirode. poglavlju govori o crkvenim sastancima. Osim Druge Helvetske konfesije poznata je i Prva Helvetska konfesija iz 1536. Usp. Ž. Mađarskoj. F. godine. Calvin Origins and Development of His Religious Thought. Nastanak i učvršćenje reformacije.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 99 govanja euharistije. 474. WENDEL. .173 no ta nastojanja Calvin nije uspio realizirati. Usp.KALVIN. te se Večera Gospodnja slavila šest puta godišnje. da pored svojeg osobnog čita169 Usp.169 Iako se niti u jednom trenutku kruh i vino ne pretvaraju u pravo tijelo i krv Kristovu. DELIMO. KALVIN. Ženeva je prihatila Zwinglijevu praksu. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje iz 1566. str. 329-355. Nauk hrišćanske vere. 1996. godine no nju je Druga helvetska konfesija potisnula. barem jednom tjedno (nedjeljom). odnosno pričest nije samo puka komemorativna ceremonija. niti materijalno primanje Kristova tijela. Hrvatskoj. Kalvinističko vjeroispovijedanje iz 1566. Usp. Ž.

Heidelberški katekizam. Veći dio bogoslužja treba biti evanđeosko poučavanje i treba paziti da se crkvu ne optereti predugim molitvama kako članovi crkve ne bi za vrijeme propovijedanja evanđelja razmišljali: bar da je već gotovo. str. dok je inače. poglavlju se govori i o potrebi organiziranja bogoslužja: «Kao sa svime.. Osijek: Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj i Reformirani teološki institut. tako i kod javnih molitava. Zato je potrebno da se propovjednici pridržavaju neke mjere. Okupljališta vjernika moraju biti pristojne i prostrane zgrade ili hramovi iz kojih treba ukloniti sve neprimjereno. dovoljno kratka.100 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nja Biblije sudjeluju i na zajedničkim bogoslužjima koja moraju biti javna. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje. ukazujući na potrebu jednostavnog pjevanja a protiv gregorijanskih napjeva.175 U 23. ili bar da možemo otići. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje. 186. Skupocjenu odjeću (najvjerojatnije svećeničku liturgijsku odjeću) treba ukloniti iz crkava a jezik bogoslužja treba biti razumljiv svim okupljenima. Takvima se propovijed čini predugom. Takva su mjesta sveta i prema njima se treba ponašati s poštovanjem jer u njima boravi Bog i Njegovi sveti anđeli. 2000. str. mora se uspostaviti standard da ne bi postale preduge i zamarajuće. 167.»176 Drugo helvetsko vjeroispovijedanje u 23. osim u vrijeme progonstva. 175 Heidelberški katekizam. poglavlju govori i o crkvenom pjevanju. 176 .

179 priredio je 1548. Anglikanska crkva177 Kralj Henrik VIII. Cranmer. Nadbiskup Canterburya. – 1665. Anglikanske crkve izvan Engleske nazivaju se i Episkopalne crkve (po episkopalnom ustrojstvu crkvenog upravljanja). godine proglasio samostalnom. godine.htm.. str. THOMSON.anglican. Nakon njegove smrti.. Glavne su mu značajke bile: 177 Anglikanci – pripadnici Engleske nacionalne crkve koju je Henrik VIII. Novi Sad: Baptistička teološka škola. 1986.178 Protestantski utjecaj na Englesku crkvu pa tako i na liturgiju zbit će se tek nakon smrti Henrika VIII. Crkvena povijest 3. 6.180 Cranmer je priredio i prijevod liturgije i obreda na engleski jezik te ih objavio u jednoj knjizi Book of Common Prayer. s nekoliko sitnijih promjena».org/resources/bcp/Communion_1548. veljače 2007. te sebe proglasio vrhovnim poglavarom Engleske crkve. osnivač anglikanske crkve. Obrednik je sadržavao sažetak više liturgijskih knjiga koje su u to vrijeme bile opširne i komplicirane. 178 179 180 . misala. Ovaj je obrednik tiskan prvi puta u listopadu 1549. za vrijeme vladanja Edwarda VI. 59. Stoga je za vrijeme Henrika VIII. nije bio sklon liturgijskim promjenama.) – Prvi nadbiskup neovisne Anglikanske crkve od Rima. pristupljeno 18. godine prvi liturgijski tekst na engleskom jeziku pod nazivom The Order of the Communion (red pričesti). http://justus. Zaslužan za reformiranje Anglikanske crkve bio je Canterburyjski nadbiskup Thomas Cranmer. 1534. Djelovao na uvođenju protestantskog nauka u Anglikanskoj crkvi. «u pitanjima obreda engleska crkva neprekidno primjenjivala srednjovjekovno bogoslužje. Thomas Cranmer. Anglikanska crkva prihvaća protestantizam. godine. Usp. propisnika o obredima i sl. Vjeroispovijest Anglikanske crkve definirana je u Trideset i devet članaka vjere iz 1563. A.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 101 8. poput brevijara. Thomas (1489.

. . Sarum liturgija. posebice liturgiju Sarum.181 Obrednik je iz euharistijske molitve uklonio obilježja žrtve i u mnogo čemu je sličio na Lutherovu latinsku misu iz 1523. A. nakon nekoliko stoljeća sve službe bile na narodnom jeziku. 450. Opšta istorija protestantizma. str. Usp. posebice kod posvećenja pričesti. stoljeću postala je standard za mnoge engleske katedrale. u kojem se u prošlosti mogao snalaziti samo stručnjak. .” jest liturgijski obred koji se koristio u katedrali u Salisbury. THOMSON. No. godine odnosno njemačku misu iz 1526. E. 61.” ili “Use of Sarum. Stoga je obrednik odražavao Lutherovu teologiju i praksu.po prvi put su. Također je vidljiv Lutherov stav da običaje treba promijeniti tamo gdje Sveto pismo to zahtjeva.Engleska je crkva prvi put dobila bogoslužje koje je bilo isto za cijelu zemlju. str. .183 Sastavio je jutarnje i večernje bogoslužje koristeći srednjovjekovne brevijare. “Sarum Rite.služba se donekle uređivala pod utjecajem reformacijske misli.102 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE . Crkvena povijest 3. u južnoj Engleskoj u kasnom srednjem vijeku. godine. bio je pojednostavljen u knjizi kojom se svaki obrazovni član crkve mogao poslužiti.složeni sustav liturgijskih knjiga. Stoga je u obredniku ostala i vjernost starim obredima i ceremonijama. Koristio je također srednjovjekovne molitve. u obredniku je vidljivo i Cranmerovo visoko obrazovanje koje je određene dijelove liturgije «pretvo- 181 182 183 Usp.182 Thomas Cranmer je koristio srednjovjekovne istočne i zapadne liturgije u pripremi obrednika. U 13. LEONAR. Ž. nasuprot Zwinglijevom uvjerenju da Sveto pismo mora propisivati svaku gestu. prvi tom.

pristupljeno 18. Usp. 1986. travnja 1552. Uklonjen je svaki ostatak veze sa misnom žrtvom.veljače 2007. i hrani se njime s vjerom u srcu i sa zahvalnošću». govori o duhovnim službenicima koji jedini mogu obavljati službu riječi i sakramenata (anglikanska je tradicija zadržala episkopalno ustrojstvo pa samim time i tri stupnja svećeničkog reda.. Naime. više je bio pod utjecajem reformatora nego li prvo izdanje. Ž. đakonsko. 187 . str. Cranmer je već prije izdanja prvoga obrednika prihvatio teologiju švicarskih reformatora (kalvinista) o euharistiji.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 103 rilo u dragulje. pristupljeno 18.anglican. LEONAR.185 To se može vidjeti iz rečenice svećenika prilikom davanja pričesti: U obredniku iz 1549. str.186 U obredniku iz 1552. htm. Trideset i devet članaka vjere Anglikanske crkve (Articles of Religion) iz 1563. Bitne se promjene događaju u euharistijskoj službi. ostali su vjerni staroj tradiciji.184 Drugo izdanje Book of Common Prayer. godine u članku 23. Istorija reformacije. Euharistija poprima kalvinističko razumijevanje. godine. godine ove riječi glase: «Uzmi i jedi ovo na sjećanje da je Krist umro za tebe. no zadržao se termin svećenik kao i klečanje kod primanja pričesti. E. 452. čuvalo tvoje tijelo i dušu za život vječni».htm.org/resources/bcp/1552/BCP_1552. http://justus. 87. koje je Parlament izglasao 14. Usp. prvi tom. Usp. Opšta istorija protestantizma.org/resources/bcp/1549/Communion_1549. Novi Sad: Dobra vest. godine svećenik je izgovarao riječi: «Tijelo našega Gospodina Isusa Krista koje se predalo za tebe. 184 185 186 O. ČEDVIG. http://justus. Neki vanjski oblici bogoslužja.anglican. poput svećeničkog ruha i sl. veljače 2007.187 Oltar je nazvan stolom Gospodnjim.. istovremeno istančane i jednostavne liturgijske proze i poezije». no obred je u velikoj mjeri pojednostavljen.

. lipnja. str. Bogojavljenja i ostalih u čast Gospe. 19-23. odnosno da je «Protivno Riječi Božjoj i običajima najstarije Crkve. govori se o značenju Večere Gospodnje. prvi tom. 39 članaka vjere.189 Knox se zalaže za ukidanje svih crkvenih blagdana. Župama. LEONAR.104 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE prezbitersko i biskupsko). dodjeljuju se lektori i exhorteri (čitači i bodritelji). prima i jede samo u nebeskom i duhovnom smislu.). JEDIN. 189 190 . E. 339. Crkve moraju biti dolično uređene. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. vjeroispovijedanje anglikanske crkve. Preduvjet za sudjelo- 188 Usp. rujna i prosinca. str. 2003. vatreni zagovornik kalvinističkih reformacijskih ideja. Ž. koje nemaju pastore. Velika povijest crkve IV. Odbacio je anglikansku liturgiju i prihvatio kalvinistički način bogoslužja. da se javna služba Božja u crkvi služi na jeziku nerazumljivom narodu ili da se na nerazumljivom jeziku dijele sakramenti.7.» iz čega je vidljivo da je prihvaćeno kalvinističko shvaćanje sakramenta euharistije. – 1572. govori se o jeziku bogoslužja. Knox se zalaže i za liturgijsko uređenje Škotske crkve. 28. U članku 24. pa čak i Božića. Opšta istorija protestantizma. H. 456. John Knox Najistaknutiji reformator Škotske jest John Knox (oko 1514. Uskrsa. odbacujući transubstancijaciju i definirajući euharistiju na način da se «Tijelo Kristovo u euharistiji daje.190 Večera Gospodnja se treba obavljati četiri puta godišnje i to prve nedjelje ožujka. U čl. str. Službenici su pastori. Pored ostaloga. Usp.188 8. ali ih se ne rukopolaže za službu.

započinjala je nakon uobičajene nedjeljne službe nagovorom o značenju Večere Gospodnje. Pojedini su službenici podržavali i epiklezu. zahvaljivanje za stvaranje.) drugo zajedničko pjevanje psalma.) zajednička molitva ispovijedanja grijeha.) zajedničko pjevanje psalma. molila se zahvalna molitva te upućivao blagoslov. Službenik je uzimao kruh i zahvaljivao za njega. Forme of Prayers nastala je za englesku protestantsku zajednicu izbjeglica u Ženevi. misleći na vjerskog službenika koji predvodi bogoslužje. kako smo to gore naglasili). H. 192 Ovdje se u originalu koristi engleska riječ Minister koju ovdje prevodimo kao službenik. str. . (7. Nakon nagovora službenik je sišao s propovjedaonice do stola Gospodnjega. Bogoslužje na Dan Gospodnji izgleda ovako: (1. misleći da uobičajena molitva nije dovoljna za konsekraciju. Večeri Gospodnjoj mogli su pristupiti samo oni koji su se dokazali iskrenošću vjere i svetim životom.) molitva prije propovijedi. koja je bila predviđena za jedanput mjesečno (no ipak se održao običaj slavljenja četiri puta godišnje. koristeći prikladnu euharistijsku molitvu koja je uključivala obožavanje. također su dolazili naprijed i sjeli za stol koji je bio poprilično velik u obliku slova U ili T a nalazio se na podiju ili na sredini crkve. Knox objavljuje red bogoslužja i sakramenata pod nazivom Forme of Prayers (Forma molitve). Samo su takvi mogli 191 Usp. pjevao bi se 103 psalam. Nakon pričesti.191 Godine 1556. koji su ga dijelili međusobno.) molitva za cjelokupnu Crkvu Kristovu.) čitanje Pisma i propovijed. Vjernici. Vjerovanja i Deset zapovijedi. 340. Velika povijest crkve IV. (6.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 105 vanje u Večeri Gospodnjoj je poznavanje Očenaša. za iskupljenje a završavala sa anamnezom i doksologijom. (5. Nakon toga je službenik lomio kruh te davao vjernicima. Večera Gospodnja. (2. (4. koji su sudjelovali u Večeri Gospodnjoj.) službenik192 upućuje blagoslov zajednici temeljem biblijskih stihova. JEDIN. (3.

str.8. gdje nastaju prezbiterijanske crkve. uz znatne izmijene tijekom povijesti. Knjiga sadrži liturgijske tekstove te tekstove za sakramente i obrede. Prilagođena ženevska liturgija Johna Knoxa nazvana je po Robertu Waldegraveu koji ju je tiskao. Puritanci Nezadovoljni reformama Anglikanske crkve. . uvođenje prezbiterijalnog umjesto episkopalnog crkvenog ustrojstva te odbacivanje anglikanske liturgijske knjige Book of Common Prayer. Liturgies of the Western Church. čist. 287-305. kao i metrički priređene psalme za pjevanje. a u Škotskoj crkvi se i danas. škotska Generalna skupština usvojila je Ženevsku liturgiju koja je postala poznata pod nazivom Book of Common Order. koristi u liturgiji. Puritanci su se 1584. Onima. B. prilagođena liturgija služi u Middelburgu koja je poznata kao Middeburgška liturgija en193 Usp. jer bi im blagovanje bilo na osudu. Ova je liturgijska knjiga bila temelj puritanskom razvoju bogoslužja. Prijedlog je bio da se prihvati ženevska liturgija kao autoritet za javno bogoslužje. bilo je zabranjeno pristupanje Večeri Gospodnjoj. godine Waldegravea se. Prezbiterijalni sustav crkvenog upravljanja kojega je na poseban način ustrojio John Knox. «Bill and Book».193 Godine 1564. THOMPSON. proširit će se kasnije američkim kontinentom. Liturgijsku reformu su predstavili Parlamentu u dokumentu Petera Turnera. čija su djela pokazivala da ne pripadaju Kristu. godine zalagali da se uvedu dva standarda unutar Engleske crkve: Knoxova liturgija te formalna disciplina crkve.106 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE sudjelovati u zajedništvu s Kristom i jedni s drugima. u Engleskoj se pojavljuju puritanci (lat. pravilan) koji su željeli radikalnije reforme. Od 1586. 8.

Liturgies of the Western Church. iz 1647.-341. ili prema sotonskim izmišljotinama. poglavlje u cijelosti: «I. svecima ili ikojem drugom stvorenju. koji suvereno vlada nas svime. godine.9. proslavljati. Priroda nam pokazuje kako postoji Bog. niti na bilo koji drugi način koji nije propisan Svetim Pismom. . 1649. dobar je i čini dobro svima. B. poglavlju govori o bogoslužju i šabatu. zazivati. Zbog značaja dokumenta za reformirane odnosno prezbiterijanske crkve. Sinu i Duhu Svetome. Westminstersko vjeroispovijedanje i Westminsterski direktorij Westminstersko vjeroispovijedanje (Westminster Confession of Faith).194 8. karakteristično je po čitanju biblijskih tekstova. uklanjanjem tradicionalnih liturgijskih molitava i himni. dušom i svom snagom svojom. Engleske i Irske. povjeravati mu se i služiti mu sa svim srcem. ljubiti.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 107 gleskih Puritanaca (The Middelburg Liturgy of the English Puritans). pjevanja psalama i sl. poput drugih bogoslužja pod utjecajem kalvinstičkog razumijevanja slavljenja Boga. Večera Gospodnja je predviđena da se slavi jednom mjesečno. njemu jedinome. 311. štovati ne možemo bez 194 Usp. Vjersko štovanje pripada Bogu Ocu. donosimo 21. Sam Bog je ustanovio pravilan način štovanja. ne anđelima. godine u 21. THOMPSON. osim Očenaša. obzirom da nam je otkrivena njegova volja ne smijemo štovati Boga prema vlastitim idejama i ljudskim načinima. Puritansko bogoslužje. ratificirano od Parlamenta kraljevstva Škotske. II. i s obzirom na pad. str. propovijedanju. stoga Ga se mora bojati.

Bog od svakog čovjeka zahtjeva. molitvu sa zahvaljivanjem. ali ne i za mrtve. postom. ili na svečanijem bogoštovlju na javnom skupu. V. III. a kako bi molitva bila prihvaćena mora biti moljena u ime Sinovljevo. vjerom. zdravo propovijedanje i svjesno slušanje Riječi koje prati poslušnost Bogu i razumijevanje. ne postaje bolja ili prihvatljivija ako se vrši na. niti za one za koje se zna da su počinili smrtni grijeh. niti ikoji drugi aspekt vjerskoga života. divljenjem. s razumijevanjem. u duhu i istini. divljenje. ljubavlju i ustrajnošću: i. za žive ljude u sadašnjosti ili za one koji će tek doći. Moliti trebamo za zakonite stvari. s obitelji. zahvaljivanjima u posebnim prilikama. kao i pravilno udjeljivanje i primanje sakramenata koje je ustanovio Krist. gorljivošću. pjevanje Psalama sa srcima punim milosti. poniznošću. s pomoću Njegova Duha.108 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Posrednika. kao posebni dio vjerskog bogoštovlja. Čitanje Pisma s pobožnim strahom. koje ne smijemo bezobzirno i svojeglavo zanemarivati niti zaboravljati jer nas sam Bog svojom Riječju poziva da pohađamo ta bogoštovlja. VI. vjera. te stvari nisu uopće vezani za mjesto. sve to trebamo vršiti s pobožnošću i svetošću. Molitva. . kojeg nalazimo u evanđelju. sukladno Njegovoj volji. Uobičajeno vjersko bogoštovlje sastoji se od. zajedno s vjerskim prisegama. ili ako je usmjeren ka nekom određenom mjestu. niti posredovanjem ikoga drugoga doli samoga Isusa Krista. svaki za sebe na samo. Boga trebamo štovati posvuda. ako molimo na glas. na poznatom jeziku IV. koje dolaze nekoliko puta kroz godinu. zavjetima.

moralnu. Westminster Confession of Faith. Moglo se dati kratko obrazlaganje oba čitanja. Direktorij se služio onim dijelovima Book of Common Prayer koji su prvenstveno bili vezani uz službu propovijedanja. VIII. 2001. Dan koji je od početka svijeta pa do Kristovog uskrsnuća bio posljednji dan u tjednu. a nakon Kristova uskrsnuća šabat je promijenjen u prvi dan u tjednu. i taj dan.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 109 VII. 195 Usp. . i djelima milosrđa. trajnu zapovijed koja se odnosi na sve ljude kroz sva vremena.»195 Westminsterski direktorij iz 1645. engleskih prezbiterijanaca te indenpentista (neovisnih). no trebalo se paziti da isto ne zamjeni propovijed). da se dio vremena odvoji za bogoštovlje. ne samo da se odmara od rada. već je zaokupljen kako javnim i tako i privatnim bogoštovljem. koji Pismo naziva Danom Gospodnjim. dan koji je posvećen Njemu. Prirodni je zakon. Glasgow: Free Presbyterian Publications. godine propisuje bogoslužje za prezbiterijance engleskog govornog područja. Glede bogoslužja direktorij je predložio formu koja je bila slična ženevskoj liturgiji odnosno škotskoj u Book of Common Order. Direktorij je pokušao pomiriti liturgijske razlike između škotskih prezbiterijanaca. sve do kraja svijeta. kršćani trebaju slaviti kao šabat. u Njegovoj Riječi nalazimo pozitivnu. riječi i misli o svjetovnim poslovima i zabavama. str. 89-95. šabat. Prevela s engelskog jezika Danijela Vidaković. Šabat je dan posvećen Gospodinu kada čovjek nakon što pripremi svoje srce i sve svoje poslove obavi unaprijed. Direktorij je uredio bogoslužje slijedećim redom: Molitva Čitanje iz Biblije (u pravilu čitanje iz oba Zavjeta. Bog je odredio jedan dan u tjednu za dan odmora.

B. Gloria Patri. uzimam ovaj kruh. dajem hvalu.» Nakon toga je davao kalež slijedećim riječima: «Po ustanovljenju. Čini to u znak sjećanja na njega. opomena. koja se prolila za oproštenje grijeha mnogih. Određeni tradicionalni elementi poput Creda. službenik je izgovarao riječi: «Ovaj je kalež novi savez u Krvi Kristovoj.» Usp. zapovijedi i primjeru našega Gospodina Isusa Krista. Propovijed Molitva (preporuča se korištenje Očenaša) Psalam Blagoslov Ukoliko se služila Večera Gospodnja služba se nastavljala slijedećim: Exhortacija. str. 370. lomim ga i dajem ga tebi. . objašnjenje i propovijedanje Riječi Božje. uzimam ovaj kalež i dajem ti ga.196 Podsjetnik na milost Božju u Isusu Kristu za uzimanje predstojećeg sakramenta Zahvalnost Sabiranje priloga za siromašne Glavni dio liturgije bio je čitanje. zapovijedi i primjeru našega Gospodina Isusa Krista. Liturgies of the Western Church.» Nakon što je vjernik uzeo kruh. poziv Posveta i blagoslov elemenata (kruha i vina) Riječi ustanovljenja Molitva zahvalnosti i blagoslov kruha i vina Pristupanje stolu Gospodnjem. službenik je nastavio: «Uzmi i jedi.» Nakon što je vjernik uzeo kalež u ruke.110 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Pjevanje psalma Opća molitva (neki dijelovi ove molitve su se mogli moliti i poslije propovijedi). pa čak i obvezno moljenje Očenaša (ostaje samo 196 Službenik daje kruh vjernicima slijedećim riječima: «Po ustanovljenju. THOMPSON. ovo je tijelo Kristovo koje je za tebe lomljeno.

. Novi Sad: Dobra Vest.197 8. Doći će vrijeme – a već je i došlo – kada se. osim onoga tko propovijeda Božju Riječ. 226227. Slobodna je molitva predvoditelja imala prednost. Iz vjeroispovijedanja Balthazara Hümbeiera (oko 1480. točka. Glede shvaćanja euharistije. Anabaptisti i baptisti Anabaptisti su bili posebno radikalni u promjenama glede bogoslužja. Introduction to the Reformed tradition. i razumjeti ga. točka. 1986. 198 W. LEITH. X. Istina je neuništiva. H.. 180-182. . Mnogo je bolje pročitati makar i jedan stih iz Psalama na govornom jeziku zemlje u kojoj se živi.10. str. Za razliku od evangelika (luterana) i reformiranih (kalvinista) koji su u stanovitoj mjeri zadržali određene liturgijske elemente u svome bogoslužju.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 111 kao preporuka) izostavljeni su iz bogoslužja. žrtve. XII. anabaptisti su načelno prihvatili Zwinglijevo shvaćanje komemoracije. godine doznajemo o shvaćanju euharistije i mise u anabaptista. «V. anabaptisti su smatrali da svaka zajednica mora odrediti svoj oblik bogoslužja.) iz 1524. Ovo isključuje sve mise. već sjećanje na Kristovu smrt.. ESTEP. – 1528. Misa nije žrtva. nitko neće smatrati svećenikom. J. relikvije i mise za druge»198 197 Usp. nego otpjevati i pet cijelih pjesama na stranom jeziku koji sabrani ne razumiju. točka. R. Stoga ona ne može da se služi ni za žive ni za mrtve. str.

ili što god Bog daje. Moli se također i Očenaš te se daje poseban naglasak na činjenici da je kruh pravi kruh i vino pravo vino te da je značenje Večere Gospodnje simbolično.199 Večeri Gospodnjoj su mogli pristupiti samo oni koji su kršteni. Kada se braća saberu. 4). također doznajemo određene informacije o sastancima anabaptista: « I. točka.112 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Hümbeier je 1527. godine. Ovaj je spis u biti objašnjenje odnosno tumačenje službe Božje. str. VII. troje istovremeno. 3. (Ps 86. U spisu Crkvena disciplina članova: kako kršćanin treba živjeti iz 1527. odnosno pokajanjem za grijehe. Pred Večeru Gospodnju predvodnik (koji se u spisu naziva svećenik) objašnjava zajednici značenje Kristove smrti. Na sastancima treba da govori jedan. Kol 1. 216-225. Bogoslužje je započinjalo zajedničkim ispitivanjem. a ne dvoje. točka. 199 Usp. Prvo. The Complete Library of Christian Worship. Nakon propovjedi. svatko od vjernika je mogao govoriti kako ga je Duh Sveti nadahnjivao. 118). A kada su jeli neka se sva hrana i piće sklone sa stola. slijedilo je čitanje Božje riječi te propovijed. VIII. točka. tako što će jesti juhu ili povrće. dok ostali treba da ga slušaju i prosude ono što se govori. Twenty Centuries of Christian Worship. već neka izbjegavaju izdatke (da ih smanje) što je više moguće. A kada braća počnu da se razilaze treba da zahvale Bogu i mole za svoju braću i sestre čitavog bratstva (1 Sol 1 i 5. . kad se sva braća okupe treba iskreno da izmole milost od Boga da otkrije svoju božansku volju i da im pomogne da je zapaze. 2 Kor 1. neka se ne pune ni jelom ni pićem. godine priredio red bogoslužja Večere Gospodnje pod nazivom Forma Kristove Večere. 2 Sol 1 i 2. volume 2. sukladno anabaptističkom shvaćanju kao odrasli.

Povijesna veza između anabaptista i baptista je nesigurna. Baptisti. no ipak ih ovdje zajedno obrađujemo zbog zajedničkih naglasaka glede bogoslužja.poslušnost Rim 2. Kad su braća i sestre na okupu. točka. Fil 2. R. kao i nazočnost Duha Svetoga na njihovim sastancima. Ovakvo shvaćanje bogoslužja može se zamijetiti i danas u nekim tzv. 1 Iv 2. 3. Centar anabaptističkog bogoslužja bila je Biblija. pri čemu svatko treba da se opomene da bude pokoran Gospodinu u poslušnosti prema Ocu (Fil 2. 1 Kor 11). str. Mk 14. kao i istomišljenici. Baptističke crkve se u organiziranom obliku pojavljuju u 17. agape. 1 Pt 1). pošto su jedno tijelo i jedan kruh u Gospodinu. poput anabaptista nisu 200 W. 2 Kor 2. bratskih crkava. pojedinih baptističkih crkava i sl. 236-238. Vjerovali su da se Bog može spoznati čitanjem. slobodnim crkvama reformacijske baštine.4. Također se može zamijetiti da su anabaptisti obnovili zajedničke večeri ljubavi. 2 Sol 1. XI. . Rim 8. Istina je neuništiva.»200 Iz navedenih citata vidljivo je da su anabaptisti odbacili žrtveni karakter euharistije i zalagali se za narodni jezik u bogoslužju. poput menonitske crkava. čitanju Pisma i zajedničkim sastancima. stoljeću. proučavanjem i diskusijom o Njegovoj Riječi. Anabaptisti su također naglašavali djelovanje Duha Svetoga u bogoslužju. ESTEP.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 113 jer čovjek treba zahvalno i u skromnosti koristiti ona čista i dobra stvorenja koje je Bog stvorio za naš opstanak. 1 Pt 2. Božju su nazočnost doživljavali u molitvi. Lk 22. . neka drže Gospodnju večeru kao znak sjećanja na smrt Gospodnju (Mt 26. 10. Također je vidljivo da anabaptisti nisu imali posebne službenike za obavljanje bogoslužja već su službe obavljala braća sukladno njihovim darovima. Snažno su naglašavali djelovanje Duha i Njegovu nazočnost u svakome vjerniku.

232. str. 201 Usp. Red bogoslužja u baptista razvijat će se slično anabaptističkoj bogoštovnoj praksi. Baptisti su imali slijedeća tri principa glede bogoslužja: bogoslužje treba biti biblijsko. volume 2. Godine 1695.114 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE rabili nikakve liturgijske knjige. izabran i postavljen od strane lokalne zajednice. duhovno i jednostavno. redoslijed baptističkog bogoslužja u Engleskoj bio je slijedeći: Psalam Molitva Čitanje Pisma Propovijed (ili propovijedi) Molitva VEČERA GOSPODNJA Homilija Exhortacija Blagoslov kruha Riječi ustanovljenja Primanje kruha Blagoslov vina Riječi ustanovljenja Primanje vina Psalam (ili himna) Blagoslov201 Molitve i čitanje psalama su vodili laici dok je propovijedao rukopoloženi službenik. The Complete Library of Christian Worship. . Twenty Centuries of Christian Worship.

«Reformatori su u potpunosti odbacili nauku da svećenstvo treba posvuda i neprestano u crkvi prinositi ‘krvnu žrtvu.11. tijekom blagovanja Večere Gospodnje. 8.2. Odbacivanje posredničke svećeničke službe U pravilu se u protestantskim crkvama za rukopoloženog službenika koristi termin pastor. C. odnosno svim protestantskim crkvama 8. a ne svećenik.»202 Reformatori su također vratili vjernicima kalež. Nema ni jedne druge zadovoljštine osim ove. pomirenje i zadovoljština za sve grijehe cijeloga svijeta kako istinske tako i aktualne.1. Kristova žrtva koja je jednom prinijeta savršeno je otkupljenje. Tu su doktrinu smatrali za prezir djelotvornosti jedne. str. odnosno zalagali su se za pričest pod obje prilike.11. svi su reformatori odbacili žrtveni karakter euharistije kao i učenje o transupstancijaciji odnosno pretvorbi. HAMMOND. Odbacivanje žrtvenog karaktera euharistije Bez obzira na različita stajališta glede Večere Gospodnje. 202 T.11. što je bila jednom prinesena na križu čineći je prisutnom’ (Tridentski koncil). kako smo vidjeli. . 209. No postoje određene zajedničke točke glede promjena u liturgiji a koje su zajedničke svim reformatorima. potpune i savršene zadovoljštine za grijehe koju je Krist učinio na Golgoti.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 115 8. Svećenik dolazi od latinske riječi sacerdot a označava onoga koji prinosi žrtvu. Uvod u teologiju. imala različiti razvoj u određenim reformacijskim pravcima. Zajedničke liturgijske promjene u protestantskim crkvama Liturgija je.

John Calvin A Sixteenth Century Portrait. JEDIN. Velika povijest crkve. str. poučavanje vjernika ispravnom vjerovanju. Starješine.. te briga oko župničkoga podmlatka povjerena je doktorima ili učiteljima.116 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Budući da je reformacija odbacila žrtveni karakter euharistije to je odbacila i svećeničku službu kao sakramentalnu.11. Samo je Isus Krist Svećenik i Prvosvećenik novoga zavjeta. mire Boga s ljudima.»203 Calvin uspostavlja četiri crkvene službe: Briga za propovijedanje evanđelja i dijeljenje sakramenata povjerena je pastorima. str. odnosno prezbiteri bili su odgovorni za disciplinu i moral u Crkvi. zajednička je karakteristika svih reformatora zalaganje za uvođenje narodnoga jezika u bogoslužje. Umjesto termina svećenik za rukopoloženog službenika koji služi zajednici propovijedanjem riječi i sakramenata. H.204 8. Calvin će u svojim Institucijama kršćanske religije naglasiti: «U ovom smislu poričemo svećenike – to jest kad takvim prinosom posreduju pred Bogom za narod. str. 214-229. 204 Usp. J. koristi se termin pastor od latinskog pastor a što znači pastir. Uvođenje narodnoga jezika u bogoslužje Iako su neki reformatori brže a neki sporije provodili promjene glede latinskoga jezika u liturgiji. .. 490. Treba 203 Ž. KALVIN. Time se naglašava pastirska služba duhovnog službenika koji bdije nad stadom Božjim. dovršavaju iskupljenje i očišćenje grijeha. a đakoni su brinuli za crkvene zadužbine te za siromašne i bolesne. W. odnosno uvođenja narodnoga jezika. IV. Nauk hrišćanske vere. BOUWSMA.3. 306-307. na njega je prenijeta sva svećenička dužnost. u njemu je potpuna i završava se u njemu.

11. (Prijevod iz: M. već tumačenje biblijskih tekstova. to je istina i za one koji bi se željeli krstiti. str. 94. W. nerijetko svedena na tumačenje određenog sveca koji se u konkretnom bogoslužju proslavljao. Tako propovijed postaje edukativnog. 8. Što više.) . odnosno poučnog karaktera. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju U predreformacijsko vrijeme. da ne čitaju. Reformatori stavljaju veliki naglasak na propovijedi.»206 8. Von Ordung Gottesdiensts. 12. nisu razumjeli latinski jezik. koji su bili samo priučeni izgovarati latinsku misu. 206 D. Luther je ustvrdio: «Riječ naime može postojati i bez sakramenata. potiskujući euharistiju kao središte liturgije. Osnove evanđeoske teologije 2. U slučaju nužde. G. kako smo već ustvrdili.4. Osnove evanđeoske teologije 2. BLOESCH. a koji umiru prije no što krštenje mogu primiti. 35.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 117 istaknuti da i mnogi svećenici. ali ne i bez Riječi. ali sakrament ne može postojati bez Riječi. Propovijed U predreformacijsko vrijeme propovijed je bila zanemarena. Reformacija je uključila puk u liturgiju i to prvo kroz zajedničke pjesme ili psalme koji 205 D. A.»205 Luther će u svojoj gorljivosti za propovijedanu Božju riječ također ustvrditi: «Na mjestima gdje se Božja Riječ ne propovijeda bolje je da ljudi i ne pjevaju. 95.11. pa čak i da se ne skupljaju. bila uglavnom čin svećenika. str. liturgija je. BLOESCH. LUTHER.5. propovijed postaje centralni događaj kršćanskog bogoslužja. koje nisu samo kratke homilije. čovjek može biti spašen i bez sakramenata. G.

U pojedinim krugovima. vjernici su sudjelovali i u propovijedanju Božje riječi. odnosno kroz zajedničko izgovaranje liturgijskih obrazaca.118 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE su pjevani na narodnom jeziku. . u anabaptista. kao npr.

404-405. Na prvom mjestu je obrađen problem iznuđivanja novčanih nagrada – misnih stipendija – za vršenje misa. Beograd: Bogoslovski fakultet SPC. Cilj je bio stvaranje jedinstva u vršenju obreda To je zahtijevalo kodifikaciju pravila službe. zabranjeno je širiti neistinitu teoriju o postojanju određenog broja spasonosnih misa i svijeća. odnosno crkvama koje su se temeljile na njihovom učenju. str. Velika povijest crkve IV. – 1563. razmatrajući disciplinarnu problematiku. Liturgijska obnova u XX veku. Sabor je smatrao da se pred protestante treba izaći s jasnom naukom o bogoslužju ali također i da se treba stati svim zlouporabama glede liturgije. 27-28. Dogmatski dekreti sabora bili su odgovor crkvenog učiteljstva na Lutherov i Zwinglijev nauk. . H. 2001. također.. Liturgijske reforme Tridentskoga sabora Tridentski je sabor (1545.. načina vršenja bogoslužja. JEDIN. VUKAŠINOVIĆ. Zabranjeno je.1. SABORA 9. polaze od pretpostavke da je tijekom vremena mnogo toga stranog izvornom duhu i formi služenja mise u nju prodrlo i da je dužnost Sabora da takve neželjene dodatke odbaci. Vršac: Fideb. str.208 207 Usp. 208 «Učesnici Tridenstskog koncila.RAZVOJ RIMOKATOLIČKE LITURGIJE OD TRIDENTSKOGA DO II. pored različitih pitanja bavio i liturgijskim životom crkve. Beseda: Novi Sad.207 Sabor se. VATIKANSKOG 9. a izvorno stanje ponovo uspostavi..) sazvan kako bi se u Rimokatoličkoj crkvi odgovorilo na pojavu i širenje protestantizma. Taj je zadatak povjeren mjesnim biskupima.» V. a ne prave vjere. što je izmišljotina praznovjernog bogoslužja. da lutajući svećenici služe misu u dijecezi gdje ih nitko ne poznaje.

Usp. . rujna 1562. str. Trebalo se teološki definirati značenje mise i time odgovoriti na teološke primjedbe protestanata (žrtveni karakter euharistije.209 Postavljeni ciljevi nisu do kraja ostvareni. str. Novi je rimski obred bio mješavina rimo-galsko-germanska liturgija. 33. Dekret je prožet obranom žrtvenog karaktera euharistije.Reforma treba savjesno i strogo izbaciti sve sumnjive elemente koje mogu biti povodom praznovjerju. statičnosti i beživotnosti bogoslužja. ADAM. . Najveći uspjeh sabora jest izdavanje novih liturgijskih knjiga koje su trebali dovesti do jedinstvene liturgijske prakse. Uvod u katoličku liturgiju. Povijest liturgije. PAŽIN.Reforma treba učiniti kraj šarenilu koje je preraslo u kaos (To će kasnije rezultirati unifikacijom). i žrtva ne odvojena od Isusove smrti na križu.210 Nove su liturgijske knjige uređivale i najmanje sitnice u bogoslužju pa je time barem donekle bogoslužje očišćeno od mnogih zlouporaba. «Za saborske oce jedinstvo u prosudbi naslijeđene vjere u euharistiju postoji u tome da je misa žrtva. valjanost sakramenata i sl. nego njeno posredovanje. 43. godine proglasio dekret o misi. A.Reforma se treba nadovezati na liturgijsku tradiciju.120 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Sabor je problemu liturgije pristupio iz dva smjera. No to je u isto vrijeme dovodilo do formalnosti. a s druge strane su se trebale dati smjernice o načinu služenja liturgije. . Iz teksta dekreta se jasno vidi da je isti odgovor na protestantske prigovore. Sabor je dao jasne smjernice u cilju ostvarenja cilja po pitanju reforme liturgije: . Nasuprot jednokratnom i jedinstvenom događaju na Gol209 210 Usp.). Sabor je 17. Z.

ili da koristi samo primatelju. neka je izopćen. Ako netko rekne. da je žrtva mise samo hvalebna i zahvalna. str. sjećanje (memoria) i primjena (applicatio) smrti na križu. ili da se ona po ovoj ukida. Ako netko rekne. pa da se ne smije prikazivati za žive i preminule. ili da nije naredio da oni i drugi svećenici prikazuju njegovo tijelo i krv. da se žrtvom mise nanosi hula presvetoj Kristovoj žrtvi izvršenoj na križu. Ako netko rekne. 6. kazne. Sakramenti. pa da se s toga mora ukinuti. a da nije propicijatorna. 1997. da je krivotvorina kad se mise služe u čast svetaca i za postizavanje njihova zagovora kod Boga u onom smislu kako to podrazumijeva Crkva. Ako netko rekne. 2. da misni kanon sadrži zablude. Ako netko rekne. za grijehe. 7. 4. Ako netko rekne.»211 To se jasno uočava iz Kanona o presvetoj žrtvi mise: «1. Ako netko rekne. COURT.. neka je izopćen. 3. neka je izopćen. da se u misi ne prikazuje Bogu odistinska i prava žrtva. da ceremonije. neka je izopćen. zadovoljštine i druge potrebe. ili da prikazivati ne znači drugo nego da se Krist nama daje za blagovanje. da onim riječima: To činite meni na moju uspomenu (1 Kor 11. njezin je sadržaj: uprisutnjenje (representatio). 25) Krist nije apostole postavio za svećenike. ruho i vanjski znakovi kojima se Katolička crkva služi u misnom slavlju većma ra211 F. 5. Đakovo: Forum bogoslova. neka je izopćen. 306. ona se smatra kao relativna žrtva. neka je izopćen.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 121 goti euharistija je žrtva u izvedenom smislu. ili da je golo spominjanje žrtve izvršene na križu. .

43. str. pričešćuje se rijetko i to samo pod jednom prilikom. umjesto da je ozbiljno uzeo u obzir prigovore reformatora. Što više. Nikakve značajne promijene Tridentski sabor nije donio. pa i pojedinih kardinala koji su sudjelovali na saboru a koji su se zalagali za ozbiljnije reforme. pa da ih stoga treba ukinuti. neka je izopćen. da su nedopuštene mise u kojima se samo svećenik sakramentalno pričešćuje. Narod i dalje ništa nije razumio. osim ako se izuzme povremena propovijed. 318-319. ŠAGI-BUNIĆ. 9. zadržan je latinski jezik.»212 Tridentski sabor je svakako bio prilika da se i u Rimokatoličkoj crkvi dogodi reforma. 8. iako je Tridentski sabor dao upute kako se treba češće u misi tumačiti biblijska čitanja. ADAM. str. A.122 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE zdražuju na bezbožnost nego što služe pobožnosti. Usp. jer da bi to bilo protiv onoga što je Krist ustanovio. neka je izopćen. Tako se sve manje govori o misi kao gozbi. Običnom je puku liturgija i dalje ostala neshvaćeni misterij. da treba osuditi obred Rimske Crkve po kojemu se dio kanona i riječi posvećenja izgovaraju tiho. Uvod u katoličku liturgiju. posebice u nedjelje i na blagdane. Ako netko rekne. No to se nije dogodilo. . neka je izopćen. Klerici su i dalje bili odvojeni od naroda pregradnim zidovima. Euharistija u životu crkve kroz povijest. Stvorio se određeni mentalitet (u praksi) da je sve što miriše po protestantizmu krivo. ili da se misa mora slaviti samo na pučkom jeziku. ili da se voda nema miješati s vinom koje se ima u kaležu prikazati. izgleda da je zauzeo još čvršće pozicije protiv protestantizma. Božja 212 213 T. Liturgija je u mnogo čemu ostala ista kao i u srednjem vijeku.213 «Nasuprot protestanata. Ako netko rekne.

sudjelovanje naroda u misi je i dalje ostalo slabo.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 123 se riječ ne uočava toliko u bogoslužju (propovijedi ne tumače Riječ nego su tematske i prigodne).) u svome dokumentu o crkvenoj glazbi Tra le sollecitudini od 22. Kristova svećenička služba. . vatikanskom saboru. godine i Johannesa Leinsentritta – 1567. (1903. I dalje se osjeti jaz između javnog bogoštovlja i privatne pobožnosti vjernika. prethodio je liturgijski pokret koji se u Rimokatoličkoj crkvi razvio u 20. Usp. stoljeća 9.2. godine zatražio je «djelatno sudjelovanje u sve214 215 216 Z. Papa Pio X. no vremenom su našle svoje mjesto i u liturgijskom slavlju.1. studenog 1903. godine) iz kojih se prvo pjevalo izvan bogoslužja. ZAGORAC.2. 260. Povijest liturgije. Liturgijski pokret među rimokatolicima Promjenama koje su se dogodile na II. Uvod u katoličku liturgiju. str. je izdao obnovljeni Rimski misal (Missale Romanum) 1570. 33.216 9. ADAM.215 Pod utjecajem protestanata nastaju i pučke katoličke pjesmarice (Michaela Vehea – 1573. Tako liturgija grada Rima odnosno Rimske biskupije postaje liturgija cijele Rimske crkve. str. godine. 65. stoljeću. Usp. Privatne (tihe) mise i dalje ostaju na snazi. kod procesija i različitih pobožnosti. V. Ovaj je Misal bio u uporabi sve do nove liturgijske reforme nakon II.»214 Sabor je naredio reformu svih liturgijskih knjiga. vatikanskog koncila. i 20. PAŽIN. Liturgijski pokret 19.-1914. Papa Pio V. A. str.

– 1946. U samostan Maria Laach. Na Katoličkom danu nadbiskupije Mecheln. Liturgijska obnova u XX veku. svjetskog rata. rujna 1909. godine a zaređen za svećenika 1897. VUKAŠINOVIĆ. izlaže svoja razmišljanja u izlaganju Puna molitva crkve te liturgiju naziva istinskom molitvom crkve. studenog 1874. 55-56 218 217 Idefons Herwegen. Usp. VUKAŠINOVIĆ. Ovaj se događaj uzima kao početak klasičnoga liturgijskoga pokreta u Rimokatoličkoj crkvi. tada još uvijek latinskim jezikom. što je liturgija. 26. godine. Liturgijska obnova u XX veku. godine pridružio Benediktincima.124 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE tim otajstvima i u javnoj i svečanoj molitvi crkve». Belgijski benediktinac Lambert Beauduin217 prihvaća kao geslo svoga pastoralnoga rada upravo ovaj dio o «djelatnom sudjelovanju» (lat. Predlaže da se šire prijevodi nedjeljnih misa i večernjih službi na narodni jezik. budući je bio svjestan da se njegove ideje ne mogu širiti bez njihovih utjecaja. participatio actousa) vjernika u bogoslužju. odnosno njezinog opata Idefonsa Herwegena218 (1913. Lambert Beauduin. Specifičnost liturgijske reforme koja se širila iz ovoga samostana jest što je okupljala intelektualce kako bi ih potaknula da promišljaju određene probleme ekleziologije i liturgijske teologije poput: što je Crkva. godine. godine u kripti bazilike Maria Laach slavila se recitirana misa na kojoj je svećenik bio okrenut narodu a narod je stajao veoma blizu oltara te sudjelovao u odgovaranju na misu. Beauduin nastoji oduševiti župno svećenstvo za liturgijsku reformu. V. str. što su sakramentalni obredi i sl. 44. stupio je u 21 godini.). kolovoza 1873. Nakon I. Usp. str. da se preusmjere sve pobožnosti na liturgiju te da se drže godišnje duhovne vježbe za crkvene zborove. Bio je jedno vrijeme župnik da bi se 1906. Liturgijski pokret u Njemačkoj vezan je uz djelovanje poznatog Benediktinskog samostana u zapadnoj Njemačkoj opatia Maria Laach. V. rođen je 5. godine. . već od 1921. rođen je 27.

Zalagao se za episkopalno ustrojstvo crkve kao i da crkva postane državna religija. umro 16. Oxfordski pokret. Opšta istorija protestantizma. – 1861. kod pojedinih se protestanata liturgijski pokret javlja kao težnja za obnovom rituala. 322. Najvjerniji branitelj liturgijske odnosno sakramentalne reforme među novoluteranima bio je Vilhelm Lehle (1808. – 1872. 1800. treći tom. U Njemačkoj se već u drugoj polovici 19. Pusey je napisao traktate po kojima je pokret bio poznat i kao Oxfordski Traktarijani219 Usp.). stoljeću (narodni jezik. godine) po kome su ovaj pokret nazivali i pusijanizam. kolovoza..2. U liturgijskoj reformi knjiga služi s starim liturgijskim tekstovima. stoljeća među luteranima javlja pokret novoluteranaca koji ističe važnost valjanog zaređenja svećenstva (ističući pri tome važnost apostolske sukcesije) koji je «obvezan posrednik između vjernika i Boga».). među anglikancima se pojavljuje tzv. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. rujna 1882. str.). On navodi kako uzima sakrament Večere Gospodnje «sa dušom punom obožavanja i svetih predosjećaja». 2002.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 125 9. . Nastao je među profesorima i studentima u Oxfordu koji su težili približiti Anglikansku crkvu katoličkoj (u smislu opće crkve) Crkvi Osnivač mu je Edward Bouverie Pusey (Rođen 22. Radi na reformi liturgijskih knjiga te izdaje Ritual za kršćanske zajednice luteranske vjeroispovijesti kao i druge liturgijske radove. Liturgijski pokret među protestantima Dok se liturgijski pokret među rimokatolicima.2.219 Vođa novoluteranskog pokreta bio je Friedrich Julius Stahl (1802. E. U Engleskoj. godine. obreda pa čak i povratkom latinskoga jezika bogoslužje. Ž. uvjetno rečeno htio reformama približiti idejama koje su reformatori isticali u 16. sudjelovanje vjernika u bogoslužju i sl. Od dana svoje prve pričesti ističe se posebnim sakramentalnim životom. LEONAR.

I sam uređuje traktate u kojima obrazlaže program Oxfordskog pokreta: apostolska sukcesija. koji je nastojao vratiti Anglikanskoj crkvi obilježje sveopće crkve. treći tom. postovi i sl. kao što su to.1866. Rođen u anglikanskoj obitelji u Londonu 21. Ž. Zbog toga se on 1842.1865.godine. liturgija. imenovao kardinalom. koji su predavali i pohađali oxfordsko sveučilište. Godine 1824. Ušao je u Oxfordski pokret.). . postao je anglikanski đakon. Tada je počeo koncentrirati svoje misli na dušu i Stvoritelja. episkopat. Njima se pridružuje John Henry Newman. Puseyu se pridružuju John Keble (1792. . povukao u Littlemore i tri godine kasnije prešao na katoličku vjeru. po njegovu shvaćanju. kada je završio studije u Oxfordu. Isaac Williams (1802. Nastoje Anglikansku crkvu vratiti tradiciji te se bore protiv “kalvinističke hereze”. Godine 1847.) i drugi. Prvi se put obratio – kako sam tvrdi – oko 15 godine.220 220 Usp. na kojima je Oxfordski pokret temeljio svoje traktate.). bio je zaređen za svećenika u Rimu. Njegov je studij bio obogaćen prijateljstvima učenih ljudi. Umro je u Birminghamu 1890 godine.1836. E. Time je počela druga faza njegovog životnog puta. Zbog njegovih izvanrednih sposobnosti Papa ga je Lav XIII. jer ni jedni ni drugi nisu vjerovali u njegovo iskreno obraćenje. U 90 traktatu pokušao na katolički način interpretirati 39 članaka anglikanske Crkve. . Njegova su djela i predavanja napadali anglikanci i katolici. Newman je primijetio kako Anglikanska crkva lebdi između Rima i protestantizma. Newmanova tumačenja i uvjerenja nije prihvatilo ni Oxfordsko sveučilište ni Anglikanska crkva. LEONAR. str. Opšta istorija protestantizma. crkve koja pripada sveučilištu u Oxfordu.126 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE zam. . a 4 godine kasnije župnikom svete Marije.veljače 1801. između katoličanstva i liberalizma. Richard Hurrell Froude (1803. imale Katolička i Pravoslavna crkva. vjerske proslave. 326329.

do 1965. pristupanje Crkve suvremenom čovjeku na tom području.»221 221 Usp. Bio je to biser koji su svećenici čuvali a da se mnogi nisu ni sami znali okoristiti njegovom vrijednošću. a koji je ostalim vjernicima bio pristupačan tek minimalno. Ovaj misal postaje svojevrsni pandam anglikanskoj liturgijskoj knjizi Book of Common prayer. prosinca 1963. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. stoljeću. tek toliko – rekli bi smo – da se mogla sačuvati sama bit stvari. T. više-manje rezervirano samo za svećenike. godine kao prvi službeni dokument sabora. Anglokatolici tiskaju 1933. unutar Anglikanske crkve nastaje pokret zvan anglokatolicizam. II.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 127 Oxfordski pokret je utjecao na mnoge anglikance i u 20. a Božji je narod gledao iz daleka. godine Engleski misal. Prvo o čemu je sabor raspravljao jest pitanje liturgijske obnove. str. . vatikanskom saboru koji je zasjedao od 1962. Zbog želje da se približe Rimokatoličkoj crkvi.3. godine. 1972.BUNIĆ. Ali drugog puta nema.. vatikanski sabor Radikalne reforme glede liturgijske prakse uslijedit će tek na II. 37. koji je u biti stari tridentski rimski obred preveden na engleski jezik. 9. ŠAGI. «Tako je Koncil započeo svoj prvi pristup i svoje prvo otvaranje Božjega bogatstva koje Crkva posjeduje u svetoj liturgiji svemu narodu Božjemu. Zaključci rasprave donijeti su u Konstituciji o liturgiji (Sacrosantctum conlilium) koja je proglašena 4. Do sad je sveta liturgija bila sakriveno bogatstvo.

Točno 200 godina kasnije opozvao je papa Grgur VII. Na kraju je ipak papa Ivan VIII. Bili su optuženi i saslušani u Rimu. nije grijeh protiv prave vjere ako se na slavenskom jeziku pjeva misa ili evanđelje i božanska čitanja u dobrom prijevodu navješćuju. koje se posebno osvrće na Sveto pismo iznenađuje. naime hebrejski. «U vezi s misionarskim radom među Slavenima. da ne bi pri svestranoj uporabi postalo obično i bilo prezreno. Ali im se prigovorilo da su samo tri jezika prikladna za liturgiju. . izjavio da Bog želi da bude čašćen u svim jezicima.1. Latinski jezik Osnovni problem nerazumijevanja liturgije. Posebno su se u ovome smjeru zalagali «Slavenski apostoli». odnosno nemogućnosti aktivnog sudjelovanja vjernika u bogoslužju svakako je bio latinski jezik.128 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 9. grčki i latinski. ili od osrednjih ljudi bilo krivo shvaćeno i tako vodilo u zabludu. nije činilo neobično. što se njima kao Bizantincima. braća Ćiril i Metod. Svemogućem Bogu nije se bez razloga svidjelo da Sveto pismo ostane u određenim krajevima zastrto. Težnje za narodnim jezikom u bogoslužju bile su prisutne i prije reformacije. što su ga. Uvod u katoličku liturgiju. on je češkom kralju Vratislavu odbio molbu da se slavenski jezik smije i dalje upotrebljavati u liturgiji. jer su posvećena natpisom na Isusovu križu. poslana iz Carigrada u Moravsku vodila braća Ćiril i Metodije (druga polovina 9. str. jer je Stvoritelj triju glavnih jezika proizveo također sve ostale jezike sebi na slavu. Obrazloženje. Oba su misionara na slavenski prevela takozvanu Petrovu liturgiju. to dopuštenje. ADAM. dolazi do žestokih oporbi oko pitanja liturgijskog jezika.»222 222 A.3.73. Već smo spomenuli da su reformatori uveli narodni jezik u bogoslužje te ja je Tridentski sabor zadržao latinski jezik unutar Rimokatoličke crkve. stoljeća).

objavljen posljednji misal na glagoljskom pismu. Na to su reagirali sabori održani u Splitu 925. godine zabranivši uporabu glagoljice i slavenskog jezika. ožujka 1965. Trogira. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. godine. str. koji je prisvojio za sebe naslov biskup Hrvata. te sinoda iz 1063. . Sorbonski student i pariški profesor.223 Za hrvatski jezik u bogoslužju zalagao se i znameniti biskup Grgur Ninski (oko 900-929). Krka. Jeronima». F. još od 10. Knina. 224 223 Usp. bilježi da su povlasticu služenja mise na hrvatskom i latinskom služili biskupi Krbave. godine dozvolio uporabu glagoljice i slavenskog jezika u službi Božjoj. 95. U Rimu je 1905. Osora. a 1927. Usp. str. ŠANJEK.. ŠANJEK. F.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 129 Bogoslužje na narodnom jeziku bilo je povlastica i Crkve u Hrvata. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Zadra. Papa je udovoljio traženoj molbi smatrajući da je» jezik podređen stvari a ne stvar jeziku». na molbu senjskog biskupa Filipa 1248. pod prijetnjom izopćenja. No glagoljska misa je ipak opstala u određenim biskupijama. o čemu svjedoči činjenica da je Papa Inocent IV. Senja kao i svi istarski biskupi. godine.. temeljem odluka II. Naime. 1996. nakon čega će se. Splita. izlazi Vajsov crkvenoslavenski misal transkribiran latinicom koji će biti u liturgijskoj uporabi sve do 7. no samo tamo gdje su već bili u uporabi. Raba. Nina. Šibenika. U navedenoj molbi senjskog biskupa Filipa stoji «da u Slavoniji (Hrvatskoj) postoji osobito pismo za koje svećenstvo dotične zemlje tvrdi da ga ima još od bl. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. vatikanskoj sabora služiti misa na hrvatskom. Juraj iz Slavonije (umro 1415).224 Njega hrvatski Starokatolici posebno časte. 81-82. i 1060. stoljeća imamo zabilježene podatke da su se Hrvatski služili glagoljskim pismom i slavenskim jezikom u liturgiji.

653-654. 647-659. Nijemci i Francuzi. a službeno se organiziraju u Hrvatsku starokatoličku crkvu 1924. «Grgurofobija».130 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE posebice zbog zalaganja da se u Crkvi u Hrvata govori narodnim jezikom. za 1935. u: Hrvatski starokatolički kalendar Grgur Ninski. KOLARIĆ.. često vrlo elegantnim 225 Starokatolička se crkva odvojila od Rima. vatikanskog sabora zbog neslaganja oko nepogrješivosti pape. 2005. Mnogi od onih koji su se zalagali za ostanak latinskoga jezika u bogoslužju. Ekumenska trilogija.» J. godine. Među Hrvatima se pojavljuju početkom 20. dok su njihovi protivnici. godine. «Starokatoličke crkve poznaju samo narodni jezik u liturgiji. KOLARIĆ. kao služba Božja zajednice. str. nakon I. godinu. svibnja 1937. vatikanskoga sabora glede uvođenja živoga jezika u bogoslužje bio je rezultat mnogih glasova unutar Rimokatoličke crkve da se u tome smislu izvrši reforma. M. ni sami nisu bili dobri poznavatelji jezika čiji su ostanak u liturgiji zagovarali. stoljeća. zagovarajući između ostaloga i bogoslužje na narodnom jeziku. Pichlera: ‘Oni su često lošim i jedva razumljivim jezikom latinskim jezikom uporno branili ‘jedinstvo latinskog jezika’.225 Odluke II.. Usp. Zagreb: Biskupska kancelarija Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. . Koliko je ta molitva bila teška njihovim biskupima pokazuju riječi biskupa A. 40-42. Hrvatska starokatolička crkva služi se starim katoličkim obrednikom i misalom za puk Dragutina Kniewalda. samo hrvatska vlast!’ Sveta misa. 1871. str. Tako je na Hrvatskom starokatoličkom crkvenom saboru 23. smije se slaviti ako su nazočne najmanje tri osobe. 1935. J. Zagreb: Prometej. KALOĐERA. «Malo je poznato da je u SAD pred Koncil nastalo potajno udruženje čiji su se članovi zakletvom obvezivali da će svakoga dana moliti za to da bi njihovi biskupi dopustili liturgiju na narodnom jeziku. katoličkog liturgičara. Ekumenska trilogija.str. Marko Kalogjera rekao: ‘Danas ovdje pred oltarom Boga velikoga pomavljamo naš sveti zavjet: U Hrvatskoj Crkvi samo Hrvatski jezik.

170. 1.»227 Sabor je. No i s uvođenjem narodnoga jezika bit će potrebno da vjernici ulože puno truda kako bi shvatili i razumjeli bit bogoslužja. 2. Usp. prema propisima koji će se o toj stvari pojedinačno odrediti u slijedećim glavama. dokumenti.226 Na saboru je bilo zalaganja i za ostanak latinskoga jezika i za uvođenje narodnoga jezika u bogoslužje. Sabor je izabrao srednji put koji je sažeo u slijedećim paragrafima Konstitucije o liturgiji: «36. Konstitucija o liturgiji. 37. str. T. kako u misi tako i u dijeljenju sakramenata i u drugim dijelovima liturgije. 1993. ŠAGI-BUNIĆ. 1972.. otvorio vrata za postupno uvođenje živih jezika u liturgiju. str. u nekim molitvama i pjesmama. bit će nerijetko vrlo korisno za puk upotrijebiti narodni jezik. Ali drugog puta nema.. vjernici uglavnom nisu shvaćali sadržaj bogoslužja. dakle. U latinskim obredima treba sačuvati latinski jezik. str.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 131 latinskim jezikom i stilom tražili ukidanje latinskog liturgijskog jezika». stoga neka mu se u liturgiji dade više mjesta. Do sada. upozorenjima. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. ponajprije u čitanjima. Ipak. Time se otklonila glavna smetnja da vjernici razumiju bogoslužje i sudjeluju aktivno u njemu.228 Svojim sudjelovanjem vjernici nisu više puki promatrači već sudionici liturgijskog slavlja. 27. osim gdje postoji posebna povlastica. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. M KIRIGIN. u: Drugi Vatikanski koncil.. 1985. 227 226 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. 228 . Zagreb: Filozofsko-teološki institut družbe Isusove u zagrebu.

»229 U konstituciji se. neka se vodi briga o usklicima puka. bio služitelj ili vjernik. ističe da svi služitelji vrše svoju službu. Kod preispitivanja liturgijskih knjiga neka se pomno pazi da rubrike predvide i ulogu vjernika. M KIRIGIN. 31. str. 23-25. Da bi se ovakav sklad bogoslužja na najbolji način izveo. kretnjama i držanju tijela. dakle. pripjevima. 29. Liturgija je zajednički čin svih koji u njoj sudjeluju. . str. psalmima.2. U pravo vrijeme neka se obdržava i sveta šutnja.230 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. 230 229 Usp. vrši svoju službu i čini samo ono i sve ono što na nj spada prema naravi obreda i prema liturgijskim propisima. U liturgijskim obredima neka svatko. Time se želi naglasiti red i skladnost u bogoslužju. otvara se mogućnost aktivnijeg sudjelovanja vjernika u bogoslužju. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju Budući da je uklonjena jezična prepreka. odgovorima. pjesmama kao i o činima. Konstitucija o liturgiji donosi slijedeće zaključke o ovome pitanju: «28. 30. u: Drugi vatikanski koncil.3. Bogoslužje mora izražavati i dostojanstvenost i veliko poštovanje prema Bogu. Konstitucija o liturgiji. potrebno je da svatko čini ono «što na nj spada» odnosno da aktivno sudjeluje u bogoslužju. Apostol Pavao naglašava da «Bog nije Bog nesklada nego mira» (1 Kor 14. čitači. tumači i oni koji pripadaju zboru pjevača. Da bi se postiglo što djelatnije sudjelovanje. odnosno da vrše «ono što na njih spada».132 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 9. Pravu liturgijsku službu vrše također i ministranti. 33). 147.

232 Liturgija time nije više samo služenje svećenika za narod. Time je zapravo proglašena dogma o općem svećenstvu svih vjernika koje se u biti razlikuje od ređeničkog svećenstva. tako svi. Biblijske sate preko tjedna kako bi se vjernici mogli na što kvalitetniji način upoznati s tekstom Svetoga pisma). izvoru i vrhuncu cijeloga kršćanskog života. bio klerik bio laik. Usp. o Crkvi». str. u kojem svatko. 1993. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. prinose Bogu božansku Žrtvu i sebe s njom. upotrebljavajući termin Opće svećenstvo svih vjernika.3. 307. a još manje kao nepravo – pravo. puku.. izvršuju svoj dio u liturgijskom činu. DUDA. str. Koncilske teme. već predvođenje svećenika u zajedničkom proslavljanju Boga. ne svi jednako. B.233 9. 109. u: Drugi vatikanski koncil. bilo prinosom bilo svetom pričešću. daje svoj vlastiti doprinos u tome štovanju. 63.nego s drugog stajališta na drugoj razini». 1992. tako i u privatnoj pobožnosti svakoga vjernika. no nisu u «suodnosu manje – veće. Katekizam katoličke crkve.»231 Dogmatska konstitucija o Crkvi (Lumen Gentium) također naglašava sudjelovanje svih krštenih vjernika u bogoslužju. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. određeni su za bogoslužje kršćanske vjere po neizbrisivom biljegu krštenja… Imaju udio u euharistijskoj Žrtvi. nego jedni na jedan a drugi na drugi način.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 133 «Vjernici po krštenju uključeni u Crkvu. Reformacija je naglašavala čitanje Svetoga pisma kako na javnim bogoslužjima (reformacija je uvela i tzv.3. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Sveto pismo i propovijed u liturgiji Jedan od bitnih doprinosa reformacije jest vraćanje Riječi Božje. naglašavajući načelo Sola Scriptura (samo Pismo) kao jedino mjerilo vjere i prakse 231 «Dogmatska konstitucija ‘Lumen Gentium’. Biblije. str. dokumenti. koji je na osobit način bio naglašen u reformatora. 232 233 .. .

Propovijedanje neka crpi poglavito iz vrela Svetog pisma i liturgije. str. Neka se u rubrikama naznači najzgodnije mjesto za propovijed kao dio liturgijskog čina kad god to obred dopušta. kao i po pitanjima gore navedenih promjena. i neka se služba propovijedanja vrši vrlo vjerno i pravilno. Rimokatolička crkva je na II. neka se svestranije otvore biblijske riznice. njime su nadahnute i prožete molitve. od njega čini i znakovi primaju svoje značenje… 34. iz njega se pjevaju psalmi. 25. Ne može se oteti dojmu da se i po ovome pitanju. Da bi se vjernicima pripravio što bogatiji stol riječi Božje. 33. tako da kroz utvrđen broj godina narod pročita istaknutiji dio Svetog pisma. . Rimokatolička crkva znatno približila stajalištima protestantskih reformatora. u: Drugi vatikanski koncil. Neka se u svetim slavljima obnovi obilnije. vatikanskom saboru također naglasila važnost Svetoga pisma i propovijedanja. zazivi i liturgijske pjesme. Iz njega se uzimaju čitanja i tumače u homiliji. izrečenim još u 16.»234 234 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’.134 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE kršćanske Crkve. raznovrsnije i prikladnije čitanje Svetoga pisma. jer navješćuje čudesna djela Božja u povijesti spasenja… 51. Kako bi bilo jasno da su u liturgiji obred i riječ najtješnje povezani: 1. Od najveće je važnosti u liturgijskoj službi Sveto pismo. 2. stoljeću. Konstitucija o liturgiji u nekoliko svojih paragrafa naglašava važnost Svetoga pisma te propovijedanja na bogoslužju: «24.

Pojedinci su smatrali da je propovijedanje dodatak misi pa su izbjegavali slušanje propovijedi. vatikanskog sabora. 2/95. HRANIĆ. 236 237 Usp. vjernošću i molitvom.. . M. str. propovijedanje je bilo rijetko i sastojalo se uglavnom u prigodnom objašnjenjenju određenog sveca koji se toga dana slavio ili sl. rezultiralo je angažiranjem laika. Pastoralna teologija liturgijskih slavlja. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Župe stoga trebaju brinuti da se formiraju grupe čitača koji će doprinijeti lijepoj i skladnoj liturgiji. kod čitanja biblijskih tekstova na liturgiji. «Služba liturgijskog čitanja». Pastoralna teologija liturgijskih slavlja. 1973.236 Novi naglasak na odnosu prema svetopisamskim čitanjima. 165. 238 Usp. ne samo kao pukog liturgijskog obreda. str. u: Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije. str. koje treba slijediti čitanu riječ: 235 J. 165..Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 135 Odluke II. Konstitucija o liturgiji. vatikanskog sabora naglašavaju važnost Svetoga pisma. 53. GELINEANU i drugi. KIRIGIN.238 Sabor veliku važnost stavlja i na propovijedanje riječi Božje. Za vjernika je važno da on danas sluša Gospodinov glas». već radi slavljenja i «prihvaćanja sa zahvalnošću. GELINEANU i drugi.235 Slušanje riječi Božje od strane vjernika treba rezultirati djelovanjem Riječi Božje u vjerniku. To se događa kada vjernik sluša Riječ Božju «u stavu molitve i iščekivanja».237 Do II.. br. bez da su postavljeni službeno u liturgijsku službu lektora. str. Đ. 219. J. kao i naglasak na aktivnijem sudjelovanju vjernika na bogoslužju. Svečano čitanja evanđelja pridržano je đakonima odnosno svećenicima. Dešavalo se da su u određenim seoskim župama muškarci napuštali misu kada bi svećenik započeo propovijed.

uz to još na nerazumljivom jeziku. vjenčanja.136 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE «52.»239 Propovijedanje. Konstitucija o liturgiji. a sve prema smislu liturgije koja se bitno ne razlikuje od smisla Sv. M. 220. KIRIGIN. podučavajući vjernika i čuvajući ga od zabluda i pogibelji. Njome se tijekom liturgijske godine na temelju svetog teksta tumače otajstva vjere i pravila kršćanskog života. osim zbog teških razloga. i s razumijevanjem istih nije mogao aktivno sudjelovati. Stoga ona mora oraspoložiti za potpuno sudjelovanje u obredu. Konstitucija o liturgiji. ona je dio same liturgije. Homilija se veoma preporučuje. Neka se to nikako ne propušta. naime. budući ih je predvodio samo svećenik. Usp. Stoga 239 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. krizme. 240 241 .»241 9. i to pod vidikom koji je ondje uključen. pa narod molitveno. No te molitve ipak nisu odražavale zajedničarski duh molitve. Molitva vjernika U liturgijskoj su tradiciji bile poznate misne molitve odnosno niz kraćih ili dužih molitvenih zaziva koje je upućivao svećenik u ime naroda.240 «U liturgiji. str. Propovijed treba veličati slavu Božju i spasenje koje je po Kristu ostvareno. nedjeljama i zapovjednim blagdanima na misama koje se služe uz učešće naroda. str. 33. Pisma.3. propovijed je dio svetog obreda. str. sprovoda i sl. dakle. u: Drugi vatikanski koncil. te zato sadržajno i osobito životno zahvatiti sveti predmet što ga obred sadrži. moralne i ine teme. te tumačiti smisao i značenje svetopisamskog teksta. 220. treba pratiti sve liturgijske obrede i sakramente poput krštenja. KIRIGIN. Propovijed treba dotaknuti dogmatske. M.4.

Stoga će se jedan od bitnih zaključaka sabora odnositi na zajedničku molitvu.4. . istu moći predvoditi i vjernici laici. kao i za sve ljude i za spasenje svega svijeta. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. za one koje tište razne nevolje. 1995. a manje molitelj. u: Drugi vatikanski koncil. vatikanskom saboru. Zanimljivo je da je ovakav oblik molitve ostao prisutan u Istočnim crkvama do danas nepromijenjen kao velika jektenija. str. Utjecaj rimokatoličke liturgijske reforme na protestantske liturgije Nema sumnje da je protestantska reformacija utjecala na liturgijske promjene koje su se unutar Rimokatoličke crkve dogodile na II. dok će na Zapadu. također treba reći da je rimokatolička liturgijska reforma II. vatikanskog sabora utjecala na pojedine protestantske liturgije. odnosno molitvu vjernika. No.243 a mogu i sami vjernici u određenim prigodama pripremiti ovakve zazive. nakon ponovnoga uvođenja ove molitve u bogoslužje. 35. za one koji s vlašću nama upravljaju. U tom cilju se pripremaju razni zbornici molitava vjernika. ili Gospodine usliši nas i sl. Usp. No može ju predvoditi samo svećenik odnosno đakon. odnosno liturgijskim knjigama 242 243 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’.»242 Molitva vjernika se sastoji od kratkih zaziva na koje narod odgovara s Gospodine smiluj se. Ovaj je utjecaj posebice vidljiv u liturgijama.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 137 je narod više bio pasivni slušatelj. Sveopće molitve vjernika I. 9. «53. Neka se u nedjelju i zapovjedne blagdane poslije evanđelja i homilije opet uvede ‘zajednička molitva’ ili ‘molitva vjernika’ da se uz sudjelovanje naroda obave molitve za svetu Crkvu.

Tako u Hrvatskoj kao i u nekim drugim zemljama imamo situaciju da se u Evangeličkim crkvama svećenik za vrijeme liturgije okreće prema oltaru za vrijeme liturgijskih molitava. križ (bez raspela) i sl. štole i sl. sukladno episkopalnom ustrojstvu ovih crkava. . 247 Usp. reformiranih i prezbiterijanskih crkava. Škotska reformirana liturgijska knjiga The Book of 244 Anglikanske crkve izvan Velike Britanije uglavnom se nazivaju Episkopalne crkve. Pastori ovih crkava se već od vremena reformacije okreću prema narodu za vrijeme bogoslužja.. The Book of Occasional Services. 246 Nisu sve Anglikanske i Luteranske crkve prihvatile promjene glede položaja svećenika tijekom bogoslužja. Anglikanske odnosno episkopalne crkve među prvima su pristupile liturgijskoj reformi koja je vidljiva u američkom izdanju Book of Common Prayer iz 1979. Sve se više koriste liturgijske boje i pojedini dijelovi rimske liturgijske odjeće (albe. 1988.245 Euharistijsko se bogoslužje po svojoj strukturi približilo rimskom obredu nakon II. Vraćaju se neki tradicionalni oblici pobožnosti poput križnog puta i sl.246 Liturgijska odjeća ovih crkava sve više nalikuje liturgijskoj odjeći koja se rabi u Rimokatoličkoj crkvi.). vatikanskog koncila. 245 The alternative Service Book 1980. godine te u engleskom izdanju liturgijske knjige The alternative Service Book 1980.247 U Reformiranim i Prezbiterijanskim crkvama puritanske jednostavne liturgije zamjenjuju se izmijenjenim obredom.138 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE anglikanskih odnosno episkopalnih. po uzoru na promjene u Rimokatoličkoj crkvi. London: SPCK. no na jednostavan i uglavnom neukrašen stol Gospodnji postavljaju se svijeće. New York: The Church Hymnal Corporation.244 evangeličkih. The Society for Promoting Christian Knowledge Holy Trinity Church. 1980. U anglikanskim i luteranskim crkvama oltar će biti zamijenjen stolom Gospodnjim pa se svećenici ovih crkava za vrijeme bogoslužja okreću prema narodu.

Godine 1989. str. The Book of Common Order. responzijalnih molitava. godine sve se više približava tradicionalnim oblicima bogoslužja. organizirana je. godine objavio Prayers for All Occasions: For Pastors and Lay Leaders (Molitve za sve prigode. godine te ista knjiga iz 1994. vatikanskoga sabora vidljiv je i u liturgijama protestantskih crkava u Hrvatskoj. 9. . Određeni teolozi smatraju da se u određenim istočnim crkvama primjećuje sinagogalni princip biblijskih čitanja. Pod utjecajem ovoga pokreta određeni je broj američkih baptističkih pastora prihvatio određene liturgijske oblike bogoslužja. pod vodstvom Ronala i Inge Freyer Nicholas American Baptist Fellowship for Liturgical Renewal (Američka baptistička federacija za liturgijsku reformu). volume 3.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 139 Common Order248 iz 1979. liturgijsko vrijeme kroz godinu i sl. a Roy Pearson je 1990. Gart House je 1989. The Renewal of Sunday Worship. Vremenom su se formirala ustaljena biblijska čitanja za bogoslužja koja su se nalazila u liturgijskim knjigama Lekcio- 248 Usp. Edinburgh: The Saint Andrew Press. Liturgijska se reforma javlja i u takozvanim slobodnim crkvama poput Baptističke. 249 The Complete Library of Christian Worship. 10-11. Glede izbora tekstova može se pretpostaviti da su koristili red čitanja Svetoga pisma koji se koristio u sinagogi. 1979. godine objavio knjigu Litanies for All Occasions (Litanije za sve prigode).4. Lekcionar Prva je crkva temeljila svoja bogoslužja upravo na čitanju i tumačenju Riječi Božje. poput litanija.249 Utjecaj II. za pastore i laičke vođe). posebice među američkim baptistima. o kojima će biti više govora u sljedećem poglavlju. 1.

251 Liturgijska knjiga koja sadrži propisane tekstove iz evanđelja koji se čitaju tijekom liturgijske godine. a dnevna čitanja su u liturgijskoj godini I.253 Tako su nedjeljna i blagdanska biblijska čitanja podijeljena na tri razdoblja: Godinu A.. B ili C. U vrijeme reformacije značajno je spomenuti redoslijed liturgijskih čitanja Lektio Continna kojega je koristio Zwingli a preuzeo Calvin u svojem propovijedanju. Nashville.) Ciklus biblijskih čitanja naziva se lekcionar. lectio «čitanje». dok su svakodnevna čitanja podijeljena na razdoblje od dvije godine (godina I. volume 3. Drugo čitanje je dolazilo iz Poslanica. godinu B i godinu C. str.). vatikanskoga sabora. Webber). Rimska liturgija imala je dva čitanja: prvo iz poslanica a drugo iz evanđelja.252 U liturgijskim promjenama II. odnosno Otkrivenja u uskrsnom razdoblju. lat. 253 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. 25. 252 Usp. naglasak je stavljen na sustavnom čitanju biblijskih tekstova tijekom godine. Treće čitanje je bilo iz evanđelja. str. A. 330-331. Calvin je na primjer održao 25 propovijedi na temelju Prve Petrove poslanice. i godina II. 1993. 33. (ed. Tennessee: Star Song Publishing group. The Complete Library of Christian Worship. lektor odnosno čitač. Liturgijska godina. započinje prvom nedjeljom adventa (sada 2006. The Renewal of Sunday Worship. U liturgijskim crkvama evanđelistar zauzima značajno i svečano mjesto u liturgiji. . Radi se naime u sustavnom propovijedanju na temelju svetopisamskih tekstova i to redom.251 Galikanska liturgija imala je tri čitanja: prvo je uzimano iz Staroga zavjeta odnosno Djela apostolskih za vrijeme pedeset dana uskrsnog razdoblja. Robert E. Lektorska služba je prisutna i u određenim protestantskim crkvama. lectionarium «knjiga čitanja». od prve biblijske knjige./2007 liturgijska je godina C. Odatle i liturgijski službenik. u: Drugi vatikanski koncil. Tako se nazivaju i liturgijske 250 Lekcionar.140 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nar250 odnosno Evanđelistar.

korizmi i uskrsnom vremenu predviđena su čitanja sukladno staroj tradiciji: u adventu se čitaju tekstovi proroka Izaije. MICHNO. 1993.255 reformirani.. posebice oko Božića. Pjesmarica Božjega naroda.257 kao i pojedine druge liturgijske crkve. 110-121.256 prezbiterijanci. str. G. božićnom vremenu. Ivanovo evanđelje čita se svake godine. U adventu. U vremenu kroz godinu čitaju se sustavno svetopisamski tekstovi. Ovakvu podjelu biblijskih čitanja prihvaćaju anglikanci (episkopalci). London: Holy Trinity Church. korizme i Uskrsa kao i u godini B.. str. 590-591. 1997.258 Nedjeljama i blagdanima previđena su tri čitanja: Starozavjetno čitanje (u uskrsno vrijeme. New York: The Seabury Press. Kentucky: Westminster/John Know Press. te iz evanđelja.254 luterani. čitanje iz apostolskih poslanica. 1998. D. U godini A čita se evanđelje po Mateju. Morehouse MP Publishing. umjesto starozavjetnog čitanja čita se iz Djela aspotolskih i Otkrivenja).. str.. HATCHETT. New York: Oxford University Press. 257 . J. Celebrate the Christian Story. u godini B evanđelje po Marku a u godini C evanđelje po Luki. 295-326. Edinburgh: Saint Andrew Press. 17. M. Book of Common Worship. 888-1001. Book of Common Order. Commentary on the American Prayer Book. str. 1994. budući su čitanja kraća kod Marka nego u drugih evanđelista. 1033-1095. PERHAM... str.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 141 knjige koje sadrže liturgijska biblijska čitanja. za Uskrs Ivanovo evanđelje. Lousville. 1990. Godine 1983. 609-643. U dnevnim čitanjima predviđeno je samo jedno čitanje prije evanđelja. u uskrsnom vremenu Djela apostolska i Otkrivenje. Rimski lekcionar se tiska kao ekumenski lekcionar pod nazivom Zajednički lekcionar. Usp. Usp. 1981. The Ceremoniest of the Church. 258 Usp. A Priest’s Handbook. U radne 254 Usp. 255 256 Usp. Starozavjetna čitanja u korizmenom vremenu daju pregled povijesti spasenja. str. 324-327. The Book of Common Prayer. M.

Tijekom korizme liturgijska čitanja upućuju na događaje Kristove muke.259 U većini rimokatoličkih župa održavaju se redovite dnevne mise pa se u istima primjenjuje i dnevni lekcionar. Svaki formalizam može biti negativan. str. Već smo ranije naglasili važnost psalama u starozavjetnom pa i novozavjetnom bogoslužju. 138. U biti možemo reći da se psalmi nikada nisu ni prestali upotrebljavati u bogoslužju Usp. a druge prenaglase. Mali liturgijski leksikon. 260 259 Usp. Starozavjetna čitanja se u radne dane čitaju sustavno. . lekcionar ima i prednosti: . nerijetko se događa da se određene biblijske teme zapostave. Međutim. Budući se u većini protestantskih crkava ne održavaju redovita dnevna bogoslužja. BERGER. Osnove evanđeoske teologije 2. Ukoliko se ne koriste liturgijska čitanja. D. Tekstovi su prilagođeni liturgijskoj godini.260 Svakako da je davanje slobodnog prostora Duhu Svetomu u propovijedi važan aspekt kršćanskoga bogoslužja. 101. dnevni lekcionar može poslužiti za osobnu i obiteljsku pobožnost. R. 1993. Lekcionar omogućuje propovjednicima da se suoče sa svim važnim temama Svetoga pisma. smrti i uskrsnuća. Lekcionar ima mane i prednosti. Pored tri liturgijska čitanja. Tijekom adventa liturgijska čitanja upućuju na pripravu Kristova dolaska.Pomoć je propovjednicima koji svake nedjelje pa i češće propovijedaju u istoj crkvi. str. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. G.Sustavno čitanje Biblije i sustavno propovijedanje. BLOESCH.142 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dane tijekom jedne godine čitaju se sinoptička evanđelja počevši od Marka pa slijedi Matej te Luka. Bloesch smatra da propovijedanje na temelju određenih tekstova od strane crkve može značiti prigušivanje Duha Svetoga. u pravilu se čita i određeni psalam. .

Novi Rimski lekcionar predvidio je pjevanje odnosno recitiranje psalama na način da je cijela zajednica uključena njegovo izgovaranje. no uglavnom je bila pridržana zboru. 261 Usp. Sada je narod. himnografija i heortologija.. K. 13. kako na Zapadu tako i na Istoku. Sremski Karlovci: «Srpski Sion» . Prezbiterijanci su uredili psalme na način da se izgovara stih po stih naizmjenično (pastor može izgovoriti jedan stih. 1997. vjernici drugi.261 Reformatori su također naglašavali važnost pjevanja psalama. između stihova psalma izgovarao pripjev odnosno antifone (antifonalni psalmi) ili se pripjev izgovara samo na početku i na kraju (alterirani psalmi). str. 611-783. Calvin je uredio pjesmaricu psalama.str. Zwingli je izbacio pjevanje bilo kakvih pjesama iz liturgije te uveo samo psalme. Ova je praksa i ranije bila poznata. odnosno sami vjernici po grupama mogu izgovarati stihove naizmjenično). Book of Common Worship. posebice u moljenju Brevijara (Časoslova). 262 .Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 143 budući ih je koristila i starozavjetna i novozavjetna vjernička zajednica. KERN.262 Ovakva je praksa također poznata u povijesti liturgije. Liturgika. Usp. Ovakav način pjevanja odnosno izgovaranja psalama prihvaćaju i pojedine protestantske liturgijske knjige.Časopis Pravoslavne eparhije sremske.

.

263 Pjesmarica ima 367 pjesama koje su podijeljene na cjeline: božićni ciklus crkvene godine (došašće. jest liturgijska crkva. uskrsno vrijeme – Uskrs. sprovod. .1. BAŠTINE U HRVATSKOJ U Hrvatskoj djeluje nekoliko protestantskih crkava i crkava reformacijske baštine. Stara i Nova godina. Bogojavljenje). crkva. Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj (naziva se i Luteranska crkva. sveta sedmica. Duhovi. Uzašašće. poput evangeličkih crkava u svijetu. nedjelje kroz godinu. po reformatoru Martinu Lutheru). vjera. Uz svako liturgijsko razdoblje. Zagreb: Seniorat Evangeličke crkve Zagreb. te liturgijske molitve (molitve dana ili kolek263 Pjesmarica Božjeg naroda. pjesme za euharistijsko slavlje (liturgijske pjesme. Ovdje ćemo navesti one značajnije te se upoznati s bogoštovnom praksom istih: 10. nedjelje i Gospodnji blagdani). Hrvatski evangelici u liturgiji koriste knjigu Pjesmarica Božjega naroda. 1981. uskrsni ciklus crkvene godine (korizma. Presveto Trojstvo). Božić. krštenje.BOGOSLUŽJE U PROTESTANTSKIM CRKVAMA I CRKVAMA REFORMACIJSKE 10. nalazi se i kratki uvod u značenje liturgijskog vremena. U pjesmarici se također nalazi redoslijed euharistijske liturgije. prigodne.

odnosno lekcionar za A.evangelickacrkva-zagreb. odnosno rimske običaje. st.146 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE te). i primilo ga prigodice ponovno u najnovije vrijeme s pokretom liturgijske obnove. ADAM. Lutherov talar)265 te u svečanijim prilikama sukladno liturgijskom razdoblju i štole u liturgijskim bojama. Za vrijeme liturgije nose crni talar (tzv. odnosno primljena u luteranstvu.-143.264 Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj u pravilu prakticira euharistijsko bogoslužje prve nedjelje u mjesecu. Reformacija u skandinavskim zemljama ‘očuvala je ceremonijalne elemente još konzervativnije nego luteranska Njemačka. zanemarilo to pitanje skoro potpuno u 16. Prva i desna pločica obuhvaća prve tri zapovijedi u kojima se čovjek poučava što je spram Boga obvezan učiniti i ostaviti. Evangelički svećenik na talaru nosi i pločice (njem. Reformatorstvo je. Božjih zapovijedi. bijele u skandinavskim zemljama. koju je nosio i Martin Luther na Bogoslužjima.. Službenici Evangeličke crkve u Hrvatskoj su đakoni i svećenici (ili pastori). Talari mogu biti i druge boje. Talar je crne boje i znak je svećeničke službe župnika/pastora. Želja za većom svečanošću i radošću boja u protestantskom bogoslužju se neprestano osjeća. ‘Priruručnik za evangeličko – luteranske crkve i zajednice’ navodi za pojedine blagdane i vremena crkvene godine kanon boja za oblaganje oltara i propovjedaonice. B i C liturgijsku godinu. kako se prema Bogu treba odnositi. duga haljina evangeličkog svećenika.. O liturgijskim bojama vidi više na str..» Anglikanizam je stupao svojim vlastitim putem u svome načinu vezanom uz tradiciju. http://www. str.com/articles/crkveni_i_ teoloski_pojmovi/talar. Druga i lijeva pločica obuhvaća sedam daljnjih zapovijedi. 80.-82. te na blagdane. Na našim prostorima uvijek se koristio talar crne boje. ‘Kasna srednjovjekovna tradicija liturgijskih boja očito je bila najjače nastavljena. pristupljeno 9..htm. dogležnjica. Beffchen) koje označavaju 10.266 Pod utjecajem 264 265 O lekcionaru vidi str.». već zbog uklanjanja oltara i kultnoga ruha. veljače 2007. a onda se u anglikatolicizmu ponovno vrlo snažno oslanjao na srednjovjekovne. koji je vrlo sličan tradicionalnom rimskom kanonu. 266 . 139. 85. Uvod u katoličku liturgiju. tj. «Stav i praksa protestantizma ovisi o krajevima i prema vjeroispovijesti je vrlo različita. «Tzv. Tome pripadaju misno ruho i u osnovi također postojeći kanon liturgijskih boja’. npr. u kojima se čovjek poučava što je dužan učiniti ili ostaviti svome bližnjemu.» A. Uz svaku molitvu nalaze se i liturgijska čitanja.

Kako bijaše na početku. Narod odgovara pjevajući: «»I na zemlji mir. moleći molitvu pokajanja. Naime. Svećenik nastavlja čitanjem uvodnoga stiha iz Biblije. kada se ne slavi euharistijska služba služi se samo liturgijska služba riječi. koja se naziva oltarska slika. propovjedaonica iznad oltara (u evangeličkim crkvama) odnosno iznad stola Gospodnjega (u reformiranim crkvama) označava kako je Riječ iznad sakramenta. i od vijeka. nakon čega narod pjeva: «Gospode Bože smiluj se! Kriste smiluj se! Gospode Bože smiluj nam se!». Ona izgleda ovako: bogoslužje započinje s uvodnom pjesmom nakon koje svećenik dolazi pred oltar te započinje bogoslužje riječima: «U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Svećenik naviješta oproštenje grijeha. . Za razliku od Rimokatoličke crkve gdje je sakrament euharistije središnji dio bogoslužja. Amen». Narod iza toga pjeva: «Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Slijedi svećenikovo okretanje oltaru nakon čega predvodi zajednicu u pokajničkom činu. raspelo i otvorena Biblija. Molitvu završava riječima: «Gospodine Smiluj se!». svim ljudima dobre volje.267 Nedjeljama. Iznad oltara je propovjedaonica (negdje se nalazi i odvojeno od oltara) koja je u pravilu uzvišena. Iznad oltara se uglavnom nalazi slika Krista. do vijeka Amen». tako i sada i u vijeke. u protestantskim je crkvama propovijedana Riječ središnjica svakoga okupljanja Božjeg naroda. ima i svoje liturgijsko značenje. Svećenik se okreće oltaru te predvodi molitvu zahvalni267 Uzvišena propovjedaonica u protestantskim crkvama. U crkvama se nalazi oltar na kojem se u pravilu nalaze svijećnjaci. Svećenici se tijekom liturgijskih molitava okreću oltaru. osim njezine praktične funkcije u vrijeme kada nije bilo mogućnosti ozvučenja u crkvama. obično nekim prikladnim biblijskim stihom.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 147 skandinavskih misija pojedini službenici nose i bijelu albu. Amen! Slijedi svećenikov pozdrav «Mir vama» na što zajednica pjeva «I s duhom tvojim!». te uvodi zajednicu u slavljenje Boga slijedećim riječima: «Slava Bogu na visini!».

1993. str. Narod odgovara: «Koji je stvorio nebo i zemlju». Dok svećenik silazi s propovjedaonice i odlazi pred oltar. završavajući s: «Riječ Božja je istina. narod pjeva treću pjesmu. druge crkvene općine. Svećenik.). str. Usp. Slavonski Brod: Evangelička crkvena općina. 225 do 237. 66-67. udovce i udovice. Nakon toga se pjeva pjesma dok svećenik odlazi za propovjedaonicu. svakog pojedinca. Narod odgovara: «Amen». Molitvu završava s pozivom da cijela crkva moli Očenaš. Sukladno redoslijedu glavnog bogoslužja269 liturgija izgleda ovako: Služba Riječi započinje uvodnom pjesmom te predvodnik bogoslužja izgovara: «U ime Oca i Sina i Duha Svetoga». Svećenik podjeljuje općini Božji blagoslov. 269 . Sačuvaj nas Bože u svojoj istini! Aleluja».268 Euharistijsko bogoslužje se sastoji od dva dijela: službe riječi i euharistijske službe. Moli za cijeli narod i sve narode svijeta. kao i za mir u svijetu. 268 Usp. Okrenut oltaru. starce i osamljene zdrave i bolesne. te se izlaznom pjesmom i tihom molitvom završava bogoslužje. Evangelički katekizam. Narod nastavlja tri puta pjevati «Aleluja». Nakon propovjedi moli kratku molitvu i daje mali blagoslov. (pretisak iz 1902. svećenik moli veliku molitvu. izgovarajući Aronov blagoslov. žive i one na samrti. Na to mu zajednica tri puta odgovara s Amen. djecu i mlade.. U nju uključuje cijelu općinu. Pjesmarica Božjega naroda. čita za tu nedjelju određeno evanđelje ili poslanicu.148 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE cu. Narod odgovara: «Amen». S propovjedaonice čita propovjedni tekst te propovijeda. Predvodnik nastavlja: «Pomoć je naša u imenu Gospodina». U ime općine svećenik okrenut oltaru predvodi ispovijedanje Apostolskog vjerovanja. te blagoslivljajući zajednicu znakom križa. okrenut narodu. Iza toga svećenik najavljuje obavijesti.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

149

Predvodnik poziva zajednicu da ispovijedi grijehe. Svi zajedno izgovaraju: «Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni! Amen!» Predvodnik upućuje riječi oproštenja: «Bio nam milostiv svemogući i milosrdni Bog koji je svoga jedinoga Sina predao u smrt radi naših grijeha, te radi njega oprostio nama i svima onima koji vjeruju u njegovo ime, dao im mogućnost da postanu djeca Božja i prime njegova Svetoga Duha. Tko to vjeruje u obrati se, taj će se spasiti. Neka to Bog udjeli nama svima». Narod odgovara: «Amen». Slijedi ulazni psalam te zajedničko izgovaranje: «Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku tako sada i u vijeke vjekova. Amen». Nakon toga slijedi Kyrie te Gloria in excelsis Deo. Slijedi predvodnikov pozdrav zajednici: «Gospodin s Vama», na što narod odgovara: «I s duhom tvojim». Predvodnik nastavlja s kolektom odnosno molitvom dana.270 Slijedi prvo čitanje iz poslanice. Čitač završava riječima: «Riječ je Gospodnja», a narod odgovara «Bogu hvala» ili «aleluja». Pjeva se pjesma ili psalam nakon čega slijedi čitanje evanđelja. Predvodnik završava čitanje riječima: «Riječ je Gospodnja» na što narod odgovara «Slava tebi Kriste». Nakon biblijskih čitanja slijedi Nicejsko-carigradsko ili Apostolsko vjerovanje. Time završava služba riječi i slijedi euharistijsko bogoslužje. Euharistijsko bogoslužje započinje pjesmom za vrijeme koje se skuplja dobrovoljni prilog. Nakon što se prilog sakupi, moli se zahvalna molitva za priložene darove. Slijedi sveopća ili vjernička molitva. Nakon toga predvodnik izgovara predslovlje te svi zajedno izgovaraju Sanctus. Slijedi euharistijska molitva, Očenaš i pozdrav mira. Zajednica zajedno izgovara Agnus Dei (Jaganjče Božji...). Vjernici prilaze oltaru i kleknu. Predvodnik daje hostiju pričesnicima i izgovara riječi: «Tijelo Kristovo», a
270

Molitve dana vidi u: Pjesmarica Božjega naroda, str. 295-326.

150

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

dok daje kalež izgovara riječi: «Krv Kristova». Slijedi zaključna kolekta (molitva) te otpust i Aronov blagoslov. Evangelička Crkva u Hrvatskoj priredila je Liturgijski priručnik kao eksperimentalnu i radnu verziju. Unutar priručnika nalaze se slijedeći liturgijski obrasci: priprema za bogoslužje, nedjeljno bogoslužje s popratnim tekstovima, euharistijska služba, molitve dana u liturgijskoj godini, sakrament krštenja, konfirmacija, primanje u Evangeličku crkvu, obred vjenčanja, obred sprovoda, obred rukopolaganja u služenje, pastoralne liturgije, prigodni zazivi blagoslova, dnevno-kontemplativne molitve, prigodne molitve, Lutherove molitve, nedjeljni lekcionar, dnevni lekcionar.271 Unutar Evangeličke crkve u Hrvatskoj djeluje i Evangelička a.v.272 slovačka crkvena općina u Iloku. Slovačka liturgija je specifična. Ona je, za razliku od liturgije na hrvatskom jeziku, koja je kombinacija recitiranih i pjevanih dijelova, u pravilu potpuno pjevana (mada se ponekad služi i recitirana liturgija). Pjevaju se i biblijski tekstovi: poslanice i evanđelje. U liturgiji se koristi Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku273 liturgijska knjiga iz Slovačke (koju koriste i druge slovačke crkve poput crkve u Slovačkoj, Vojvodini, Rumunjskoj, Mađarskoj, Sloveniji i sl.). Obrednik sadrži liturgiju (redoslijed redovitog bogoslužja), sakrament krštenja i euharistije, obred instalacije svećenika, primanja u crkvu, instalaciju biskupa, vjenčanje, ordinaciju svećenika, postavljenje đakona, blago271

Usp. Liturgijski priručnik (eksperimentalna i radna verzija, za internu uporabu Evangeličke crkve), Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj, 2004. A.V. skraćenica za augsburšku konfesiju.

272

273 Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, (uredili Karol Gábriš, Ján Lacko, Július Filo) Bratislava, 1996.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

151

slov kamena temeljca, posvećenje hrama, liturgijskih predmeta, posvećenje zgrade, molitve poslije bogoslužja, molitve za nedjelje, blagdane, agendu za dječja bogoslužja i za mlade, molitve za bolesne, molitve za supružnike, utjeha obitelji nakon sprovoda, razne homilije, zahvalne molitve, perikope, note za liturgijske napjeve i sl. Pjeva se iz pjesmarice Evanjelicky spevnik.274 Pjesmarica sadrži 700 pjesama, liturgijske pjesme, liturgijske i privatne molitve. Treba spomenuti i glasovitu slovačku pjesmaricu Cithara Sanctorum,275 koju je još u 17. stoljeću
274 275

Evanjelicky spevnik, Evangelická cirkev a. v. na Slovensku, 1995.

„Cithara sanctorum neb Žalmy a písne duchovní staré i nové, kterých cirkev evanjelická užíva» , - vydným v Levoči 1636, Budimpešta, 1882. «Cithara sanctorum ili «Tranoscius» također poznata i kao kancionál sadržavala je 400 pjesama koje je Tranovský preveo s latinskog i njemačkog. Pjesmaricu je također dopunio sa 150 svojih pjesama. U daljnjim izdanjima se povećavao broj pjesama. Tranoscius je bila pjesmarica ne samo za slovačke evangelike već se udomaćila u mnogim župama Silezije, Moravske i Češke. Najveći dokaz za slovačko - narodni značaj Tranoscija mogu biti slovačke ev. crkve na Donjoj zemlji usred mađarskog mora. Dok su kolonizirani katolički Slovaci takoreći nestali među Mađarima, Slovaci evangelici sve do danas drže se svog jezika. Slično je bilo i na slovačko - mađarskoj granici u Honti, Novogradu, Malohonti i u Gemeri. Ovdje je dobro poznata zasluga Tranoscija u održavanju vjere i slovačkog jezika. Kada je bilo zabranjeno tiskanje na slovačkom jeziku u Gornjoj zemlji, na Donjoj zemlji su se ove knjige tiskale npr. u Budimpešti. Bekeščabi, Temišvaru i sl. Daljnji predstavnici pobožne slovačke pjesme u 17. stoljeću bili su: Eliaš Lani, Joachim Kelinka, Juraj Zabojnik, Daniel Horčička, (Sinapius) i njegov sin Jan, Daniel Krman st., Tobiaš Masnik (Msnicius), Pilarikovci, Jan Bur (Burius) i drugi. Mnoge njihove pjesme unesene su u Tranoscij. Od velikog značaja je - a koristi se do danas za vrijeme domaćih pobožnosti - zbirka molitava, koju je izdao Eliaš Mlinarovih - Molitoris u Levoči (1702) pod nazivom “Duhovni život zdenca”. Pored pobožne pjesme i molitve evangelički pisci tog doba njegovali su povijest u obliku vlastitih životopisa ili izdvajanjem nekog događaja iz crkvene povijesti. Cithara Tranovskog u 18. stoljeću postaje “bestseller” pobožnih pjesama i to zahvaljujući Samuelu Hruškovicu, bansko-bistričkom svećeniku i banskom superintendentu,

Izlazna pjesma i poziv svećenika da jedni drugima upute pozdrav rukovanjem. Daljnji autori pobožnih pjesama i molitava su bili: Jan Glosius Pondelosky. v. E-mail upućen Jasminu Miliću od 25. Antifona. 7. Narod odgovara: i s duhom tvojim. 5. Himnus (pjesma prije propovijedi). 11. 14. . Pozdrav svećenika: Gospodin s vama..152 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE uredio slovački evangelički svećenik Juraj Tranovskí. homilije i sl. Osim pjesama. SAJAK. ova pjesmarica sadrži i molitve. Jan Blaisus st. Ova knjiga se do dan danas koristi za vrijeme crkvenih bogoslužja. Horčiku ponovno umnožava broj njenih pjesama (1745). 276 Lat. Amen. 13. 8. Tranoscius je tako bio domaća kronika sve do današnjeg dana. Gloria in Excelsis Deo (Slava Bogu na visini). 15. Pjesmarica se i danas koristi u slovačkim evangeličkim crkvama širom svijeta.Jakobei). A to je bila velika sreća za evangelički a. Jeremiaš Lednicky. ili sviraju orgulje. D. Pjesma za milost. Aronov blagoslov. Mnogi od njih su izdali svoje pjesme u posebnim pjesmaricama. Bio je najbolji vjerski pjevač njegovog vremena (umro je 1748). praznični i sl. slovački narod». Narod odgovara: i na zemlji mir. molitve u molitvenim knjižicama. Apostolsko vjerovanje. 4. 6. Samuel Palumbiny. Mnoge su bile unesene u Tranoscij. Velika Molitva koja se završava s Očenašem. Štefan Leška. Introit. Gašpar Motešicky i dr. uskrsni ciklus. Propovijed. Redoslijed slovačke evangeličke liturgije je slijedeći: 1. 2007. Pjevanje evanđelja. 12. 9. introitous = ulazak. Završna molitva. Adam Plintovic. duhovski ciklus. 3. svim ljudima dobre volje. Prva čitanja (starozavjetno čitanje i poslanice). Od zbirki molitava najznačajnija jest “Molitveno blago” od modranskog svećenika Pavla Jakobeija (1695-1752). Pjesmarica sadrži 1040 pjesama koje su tematski poredane: advent. 02. Svečani ulazak svećenika do oltara odnosno mjesta odakle vodi bogoslužje. Pjesma (prvi stih). 10. koji po D.276 2. i ml. božićni ciklus. Za vrijeme ulaza pjeva se prikladna pjesma. Molitva dana (kolekta). potrebne pjesme u funebralima (Blasius . Hruškovic je Tranoscius obogatio sa svojim izvornim pjesmama ili sa uspjelim prijevodima.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

153

Večera Gospodnja se u Evangeličkoj a.v. slovačkoj crkvenoj općini u Iloku slavi na prvu i posljednju nedjelju adventa, na svetog Stjepana (drugi dan Božića), na Novu Godinu, prvu korizmenu i cvjetnu nedjelju, na Veliki Petak, drugi dan Uskrsa, drugi dan Duhova, na Sveto Trojstvo, na Dan reformacije te na dan posvećenja crkve, kao i prigodom konfirmacije. Euharistijska se služba nastavlja na službu riječi. Nakon Velike molitve i Očenaša slijedi euharistijska služba koja ima slijedeći redoslijed: 1. Pokajnička pjesma; 2. Ispovjedni nagovor; 3. Ispovjedna pitanja i ispovjedne pjesme; 4. Ispovjedna molitva; 5. Opće odrješenje grijeha; 6. Euharistijska molitva (predslovlje); 7. Sanctus, 8. Očenaš; 9. Riječi ustanovljenja i Agnus Dei (Jaganjče Božji…); 10. Postavljanje pitanja od strane svećenika vjeruju li da je pred njima pravo tijelo i prava krv Kristova; 11. Vjernici kleče pred oltarom. Svećenik prilazi i navješćuje im osobno odrješenje grijeha te im daje hostiju i kalež; 12. Zahvalna molitva; 13. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu…; 14. Apostolski blagoslov; 15. Završna pjesma.277 Ukoliko je svećenik spriječen održati bogoslužje, umjesto njega može službu održati i laik (čitatelj ili lektor) koji čita propovijedi zapisane u knjizi Postila ili Služba Slova. Evangelici pristupaju pričesti nakon obreda konfirmacije (između 12 i 14 godine). Evangelička crkva, temeljem Leuenberške konkordije, potpisane 16. ožujka 1973. godine u Leuenbergu kod Bazela između evangeličkih i reformiranih crkava, ima interuniju i interkomuniju s reformiranim crkvama.278
277

Podaci o slovačkom evangeličkom bogoslužju zabilježeni kazivanjem vlč. Dušana Sajaka, evangeličkog župnika u Iloku. U čl. 28 i 29 navedene konkordije stoji: «Između naših Crkava postoje znatne razlike u oblikovanju liturgije, u izražavanjima pobožnosti i crkvenim redovima. Te se razlike među vjernicima često jače osjećaju nego tradicionalne suprotnosti u nauku. No mi ipak ne možemo, prema Novom zavjetu i

278

154

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

Sukladno tome pričest je u Evangeličkoj crkvi omogućena i vjernicima reformirane konfesije. No u pravilu je evangelička euharistija otvorena svim vjerujućima bez obzira na njihovu konfesionalnu pripadnost.

10.2. Reformirane crkve u Hrvatskoj
Reformirane crkve u Hrvatskoj podijeljene su u tri samostalne denominacije; Reformiranu kršćansku kalvinsku crkvu u Hrvatskoj, Reformatsku crkvu Mađara u Hrvatskoj i Protestantsku reformiranu kršćansku crkvu u Republici Hrvatskoj. Ove crkve imaju različitu liturgijsku praksu. 10.2.1. Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj U župama Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj služi se mađarskim, hrvatskim i češkim jezikom. Službenici nose plašt (u mađarskim župama), odnosno talar, a nerijetko se služi i bez ikakve liturgijske odjeće već jednostavno u civilnom prikladnom odjelu. Reformirana kršćanska kalvinska crkva nema obrednika na hrvatskom jeziku. Za bogoslužja na mađarskom jeziku koristi se obrednici iz Mađarske Istentiszteleti rendtartás koje koristi i Reformatska kršćanska crkva Mađara. Sadržaj ovoga obrednika je: liturgija (redoslijed redovitog bogoslužja), euharistija, krštenje, konfirmacija, sprovod, posvećenje pastora, prezbitera, praznična bogoslužja (Božić,
reformatorskim kriterijima crkvene zajednice, gledati u tim razlikama čimbenike koji razdvajaju Crkve (br.28). Crkvena zajednica u smislu te konkordije znači da zbog postignutoga sporazuma u razumijevanju Evanđelja, Crkve različitih vjerovanja međusobno jamče zajednicu riječi i sakramenta te teže za što većom zajednicom u svjedočenju i službi svijetu (br.28)» Usp. Kronika kršćanstva, str. 430.;

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

155

Uskrs, Duhovi, Veliki petak, ....), a i redoslijed bogoslužja u mađarskim župama je identičan kao i u župama Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. Koristi se pjesmarica Evanđeoske crkve Pjesme spasenja o kojoj će biti više riječi dok budemo govorili o bogoslužju Evanđeoske pentekostne crkve. Na mađarskom jeziku se koriste obrednici Reformirane crkve iz Mađarske a kod pjevanja se koristi pjesmarica Énekeskönyv279 koju koriste i ostale mađarske reformirane crkve ovoga prostora (u Mađarskoj, Vojvodini, i sl.). Pjesmarica sadrži 490 pjesama od kojih su prvih 150 prepjevani biblijski psalmi. Inače je karakteristika reformiranih bogoslužja da se pjevaju psalmi. U češkim župama se služi na hrvatskom jeziku ali se, pored hrvatskih pjesama pjevaju i češke pjesme iz pjesmarice Evangelicky zpevnik,280 Češkobratske evangeličke crkve iz češke. Ova pjesmarica sadrži 582 pjesme no također i liturgijske obrasce službe riječi i euharistijskog bogoslužja, uz kratka tumačenja liturgijskih dijelova, te određenih molitava za osobnu pobožnost. Kad govorimo o češkim župama, valja napomenuti da su ove župe, iako sastavni dio Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj, u duhovnom zajedništvu sa Češkobratskom evangeličkom crkvom u svojoj staroj domovini Češkoj.281 Češkobratska evangelička crkva u Češkoj jest liturgijska crkva. U bogoslužju se koriste Agendom češkobratske evangeličke crkve,282 koja u svojem prvom dijelu donosi liturgijske obrasce za
279 280 281

Énekesköny, Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház, 2000. Evangelicky zpevnik, Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke.

Češkobratsku evangeličku crkvu čine ujedinjene evangeličke i reformirane crkvene općine. Nastala je ujedinjenjem evangelika i reformiranih, 1718. prosinca 1918. godine u Pragu. Usp. Evangelische kirche der Böhmischen Brüder in der ČSSR, Prag, 1985., str. 5. Agenda češkobratrske cirkve evangelicke (Dil prvni), Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke, 1983; Agenda češkobratrske cirkve evan-

282

ljubav Boga Oca i zajednica Svetoga Duha neka je sa svima vama. Služba Večere Gospodnje održava se šest puta godišnje: na prvu nedjelju korizme. Rukopoloženi (zaređeni službenici) nazivaju se svećenici. 283 Istentiszteleti rendtartás. Zidovi crkava su čisti. 10. 283 Reformirane crkve iz Mađarske. a pjeva se iz već spomenute pjesmarice Énekeskönyv. 1985. Budapest: Kiadja: A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. listopadu (Nedjelja novoga vina) te na Božić. Ovdje se za službenika navodi termin «župnik». križa i sl. Istentiszteleti rendtartás. Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. a u drugome dijelu liturgijske obrasce za sakramente i obrede. Duhove. Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj Reformatska crkva Mađara u Hrvatskoj nema obrednika niti pjesmarice na hrvatskom jeziku već se u bogoslužjima koristi obrednik na mađarskom jeziku. te slijedi čitanje psalma po izboru župnika. Slijedi pozdrav župnika: «Milost Gospodina našega Isusa Krista. 1988.2.) a iznad stola Gospodnjeg je uzdignuta propovjedaonica. Uobičajeno nedjeljno bogoslužje bez Večere Gospodnje izgleda ovako: župnik284 ulazi. U crkvama se. obično u sredini nalazi stol Gospodnji (na kojem nema svijećnjaka. najbližu nedjelju 31. te uz pratnju određene pjesme ili u tišini dolazi do stola Gospodnjega. na Uskrs. križa i sl. 284 . bijelu košulju i crnu kravatu. na drugu nedjelju u kolovozu (Nedjelja novoga kruha).2. biskupom Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. Nakon toga župnik gelicke (Dil druhy). bez slika. Od liturgijske odjeće nose samo crni plašt a ispod plašta crno odijelo. Amen».156 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nedjeljna i blagdanska bogoslužja. sukladno razgovoru kojega je autor vodio sa preuzvišenim Janošem Kopacsi Kettosem.

te druga glavna pjesma. Kod služenja Večere Gospodnje. Nakon toga zajednica ispovijeda Apostolsko vjerovanje nakon čega župnik postavlja četiri pitanja vjernicima koji će pristupiti stolu Gospodnjem: «1. koji je uskrsnuo Isusa Krista i kroz uskrsnuće njegovo i naše prolazno tijelo pretvorio u besmrtnost. Slijedi molitva župnika te pjesma prije propovjedi. Iza toga se daju obavijesti. Izlazna pjesma je u redovitim bogoslužjima psalam 90. nas prenio u vječno slavlje? 4. pjeva se izlazna pjesma te izgovara izlazna molitva. Slijedi kratki nagovor o značenju Večere Gospodnje.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 157 predvodi kratku molitvu koju izgovaraju svi sabrani (ova molitva u nekim župama dolazi ispred pozdrava župnika). Nakon toga slijedi Aronov blagoslov. temeljem milosrđa odano cijeli vaš život pre- . nakon propovjedi slijedi pjesma a nakon pjesme župnik prilazi stolu Gospodnjem te čita riječi ustanovljenja Večere Gospodnje. Propovjedni tekst je također po vlastitom izboru župnika. Slijedi ulazna pjesma (jedna kitica). Župnik poziva zajednicu da daruju svoje dobrovoljne priloge. te da ste zbog toga zadobili smrt? 2. Nakon toga se moli kratka molitva te čita biblijski tekst po izboru župnika. Župnik odlazi do propovjedaonice odakle čita propovjedni tekst te propovijeda. dok je na velike blagdane i prigodom Večere Gospodnje izlazna pjesma mađarska nacionalna himna. Vjerujete li i ispovijedate li da je Gospodin Bog u istinitosti i svetosti stvorio prvog čovjeka te da ste nakon njegovog grijeha i vi prolazni i grešnici koji svojom sposobnosti i snagom ne možete opstati pred sudom Božjim. Obećavate li. Vjerujete li i ispovijedate li da je Gospodin Bog. te molitva pokajanja.Vjerujete li i ispovijedate li da je Gospodin Bog grješnom čovjeku pružio milosrđe i svoga Svetog Sina Isusa Krista u tijelu poslao na ovaj svijet čijom je jedinom i savršenom žrtvom oduzeo snagu grijeha i darovao milosrđe kroz krv Kristovu i zbog toga vas kroz vjeru očistio? 3. Nakon propovjedi slijedi duža molitva župnika koja završava s Očenašem (Očenaš moli cijela zajednica).

U istom se nalaze i određene privatne molitve koje su preuzete iz Pjesmarice na porabu reformiranim kršćanima287 iz 1921. str. 1921. večernju i euharistijsku službu. Knjiga zajedničkih molitava. Kao nevrijedni sluga Gospodnji objavljujem vam oproštenje grijeha u ime Trojedinoga vječnog Boga. Nakon toga slijedi objava oproštenja grijeha od strane župnika riječima: «I ja to sa svima vama vjerujem i obećavam. izlazna pjesma (nacionalna mađarska himna) i izlazna molitva. Tordinci: Reformirana crkvena općina Tordinci. molitva Očenaš. Slijedi poziv da se pristupi stolu Gospodnjem. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj. Oca i Sina i Duha Svetoga»..3. str. O reformatskoj crkvi. godine. KIŠ. Aronov blagoslov.286 Ovaj obrednik je prijevod dijelova engleske liturgijske knjige: The Book of Common Prayer koja je u uporabi u anglikanskim i episkopalnim crkvama. O reformatskom bogoslužju vidi u: N. 2003. 125-135. Nakon podjele slijedi kratki nagovor. biskupa Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. Forum. . Obred službe riječi i euharistije po obliku je blizak liturgijskoj praksi drugih liturgijskih crkava 285 Zabilježeno prema kazivanju preuzvišenog Janoša Kopacsi Kettosa. P. Obrednik sadrži jutarnju. 286 287 Pjesmarica na porabu reformiranim kršćanima. Novi Sad: J.. a kod pružanja kaleža «Krv Kristova koja se prolila za sve nas».2.285 10. 125-135. 2005. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj U protestantskoj reformiranoj kršćanskoj crkvi u Republici Hrvatskoj bogoslužja su u pravilu liturgijska i u njima se koristi obrednik nazivom Knjiga zajedničkih molitava.158 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dati Bogu te da ćete u ovom sadašnjem svijetu kao izbavljeni na njegovu slavu živjeti?». Kod podjele kruha župnik izgovara riječi: «Tijelo Kristovo koje se lomilo za sve nas».

Osim liturgijskih bogoslužja PRKC poznaje i tzv. konfirmacije. Slijedi čitanje psalma po izboru pastora. Uskrs. slobodna. a vjernici mole vlastitim riječima. Za vrijeme bogoslužja duhovni službenici nose liturgijsku odjeću – najčešće tzv.288 Bogoslužja se održavaju nedjeljom te blagdanima (Božić. Nakon zadnje zapovijedi narod odgovara: «Gospodine. Lutherov talar ili reverendu (u svečanijim prigodama i bijelu albu) preko koje rukopoloženi pastori nose štolu koja je. Narod odgovara: «Amen». i prikloni srca naša zakonu svome». Dan reformacije) i zelena (obične nedjelje). Tijek ovoga bogoslužja je slijedeći: Bogoslužje započinje s pjesmom Tebe Boga hvalimo (Te Deum). đakoni i pastori. Euharistija se služi u pravilu prve nedjelje u mjesecu te na blagdane. . Duhovi. dok euharistijsku službu kao i druge sakramente i obrede mogu u pravilu služiti samo pastori. ljubičasta (advent. vjenčanja). Rukopoloženi službenici crkve su lektori (ili propovjednici). Preobraženje. crvena (Duhovi. usrdno te mo288 Liturgijske boje u Protestantskoj reformiranoj kršćanskoj crkvi su sljedeće: bijela (Kristovi blagdani. Dan reformacije i sl.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 159 a služi se u pravilu prve nedjelje u mjesecu te na blagdane. đakoni i pastori. sprovod). a zatim pozdrav pastora riječima: «Milost Gospodina našega Isusa Krista. Spasovo. Za to vrijeme pastor (lektor odnosno đakon) ide prema propovjedaonici. obzirom na liturgijsko razdoblje u različitim bojama. ljubav Boga Oca i zajednica Duha Svetoga neka je sa svima Vama». Službu riječi mogu obavljati lektori. neformalna bogoslužja u kojima se slavi Božja riječ. Nakon toga se pjeva pjesma (jedan stih) dok zajednica stoji a bogoslužje se nastavlja izgovaranjem Deset zapovijedi od strane pastora a nakon svake zapovijedi narod odgovara: «Gospodine smiluj nam se. službe krštenja. Drugih nedjelja služi se samo služba riječi. U bogoslužju se koristi već spomenuta pjesmarica Evanđeoske crkve Pjesme spasenja. Slijedi ulazna molitva koju mole svi vjernici.). korizma.

Nakon propovijedi slijedi molitva koja se zaključuje zajedničkom molitvom Očenaš. Kentucky: Westminster/John Know Press. Nakon toga pastor čita propovjedni tekst te propovijed.160 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE limo. Usp. Vidjeli smo ranije da je ovakva praksa bila prisutna kod Calvina u Ženevi. Ove se pjesme pjevaju prije propovijedi. Propovjedni tekst i propovijed mogu biti po izboru pastora ili pak sukladno propisanom lekcionaru. Book of Common Order. Nakon toga slijede kratke obavijesti. Book of Common Worship. nakon čega vjernici sjede. 290 291 289 The Book of Common Prayer. Knjiga zajedničkih molitava. U zaključku pastor upućuje Aronov blagoslov. Edinburgh: Saint Andrew Press. 47. te se pjeva zajednička pjesma. 1990. i upiši sve svoje zakone u srca naša». smiluj nam se. Slijedi zajednička pjesma za vrijeme koje se skuplja dobrovoljni prilog. uz pratnju gitare i drugih suvremenih glazbala. 73-84. str. nakon čega slijedi zajednička kratka izlazna molitva i izlazna pjesma. Book of Common Worship291 (Prezbiterijanska crkva SAD). Book of Common Order292 (Crkva Škotske). Protestantska reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj u liturgiji koristi i interne prijevode liturgijskih knjiga: The Book of Common Prayer290 (Episkopalna crkva SAD). Lousville. 1994. str. 1993. Uobičajeno nedjeljno euharistijsko bogoslužje. 292 293 . sukladno obredniku Knjiga zajedničkih molitava izgleda ovako:293 SLUŽBA RIJEČI Ulazna pjesma Knjiga zajedničkih molitava. U bogoslužju sudjeluju i mladi s pjesmama slavljenja.289 Slijedi molitva pastora.New York: Oxford University Press.

4. smiluj nam se i oprosti nam. Slijedi jedan stih određene pjesme te pastor nastavlja predvoditi pokajnički čin. Amen. pred tobom su sva srca otvorena. ispovijedamo da smo sagriješili protiv tebe. sve želje znane i sve tajne otkrivene. Amen. niti svoje bližnje kao same sebe. na slavu tvog svetog Imena. Slijedi Gloria in excelsis Deo i Kyrie ili neki drugi prikladan himan (ne izgovara se u adventu i korizmi). po Isusu Kristu. Heb. Po Kristu. Čita određeni dio Svetoga pisma poput Mk 12. mišlju. Pastor upućuje riječi navještaja oproštenja grijeha: Smilovao vam se svemogući Bog.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 161 Pastor započinje bogoslužje riječima: Blagoslovljen Bog Otac i Sin i Duh Sveti Narod odgovara: Blagoslovljeno kraljevstvo njegovo. sada i dovijeka. . očisti nam misli srca. 16. Pastor moli: Svemogući Bože. 8. Žao nam je zbog toga i ponizno se kajemo. Poradi sina svojega Isusa Krista. Zatim poziva zajednicu da u kratkoj tišini svatko ispovjedi svoj vlastiti grijeh pred Bogom. Nakon kratke stanke predvodi molitvu pokajanja: Milosrdni Bože.9. oprostio vam grijehe vaše. Amen. Amen. Nismo ljubili tebe svim srcem svojim. kako bi smo te savršeno ljubili i dostojno hvalili tvoje Sveto ime. djelom i propustom. 29-31. Gospodinu našemu. Gospodinu našem. osnažio vas u svemu dobru i silom Duha Svetoga sačuvao vas za život vječni. Nadahnućem svoga Svetoga Duha. 1 Iv 1. riječju. kako bi smo živjeli u skladu s tvojom voljom i hodili tvojim putevima. 14.

162

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

Pastor pozdravlja zajednicu s riječima: Gospodin s vama. Narod odgovara: I s duhom tvojim. Pastor nastavlja s molitvom dana (kolektom).294 Slijede čitanja biblijskog teksta. Uzima se u pravilo jedno čitanje iz Staroga zavjeta, jedno iz poslanica apostolskih te tekst evanđelja. Nakon prva dva čitanja, čitač (može biti i laik) izgovara: Riječ je Gospodnja, nakon čega narod potvrđuje riječima: Bogu hvala. Za vrijeme prva dva čitanja narod sjedi. Nakon toga zajednica ustaje i pjeva: Aleluja (osim u adventu i korizmi). Pastor ili đakon čita tekst evanđelja nakon čega izgovara riječi: Riječ je Gospodnja, a narod potvrđuje riječima: Slava Tebi Kriste. Pastor propovjeda, a nakon propovijedi zajednički se izgovara Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje. Slijedi molitva vjernika u kojoj se moli za sveopću Crkvu, njezine članove i njezino poslanje, za narod i za sve koji su na vlasti, za dobrobit u svijetu, za potrebe mjesne zajednice te za one koji trpe i nalaze se u bilo kakvoj nevolji. Time se završava prvi dio odnosno služba riječi. EUHARISTIJSKA SLUŽBA Euharistijska služba započinje pjesmom za vrijeme koje se skuplja dobrovoljni prilog. Slijedi euharistijski kanon odnosno predslovlje: Pastor: Gospodin s vama. Narod: I s duhom tvojim. Pastor: Uzdignimo svoja srca. Narod: Uzdižemo ih Gospodinu. Pastor: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Narod: Dostojno je i pravedno.

294

Molitve dana vidi u: Knjiga zajedničkih molitava, str. 49-72.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

163

Pastor nastavlja predslovljem koje je određeno za taj dan ili jednim od uobičajenih predslovlja.295 Narod se pridružuje riječima Sanctusa. Pastor moli euharistijsku molitvu,296 te izgovara riječi ustanovljenja. Nakon toga svi zajedno izgovaraju tajnu vjere: Krist je umro, Krist je uskrsnuo, Krist će doći ponovno. Pastor nastavlja molitvu hvale, i moli za blagoslov kruha i vina. Na kraju poziva zajednicu da svi zajedno mole Očenaš. Slijedi pružanje znaka mira (međusobno rukovanje), te lomljenje kruha. Za vrijeme lomljenja kruha izgovara se Agnus Dei. Pastor poziva vjernike da pristupe stolu Gospodnjem riječima: Darovi Božji za narod Božji. Uzmite ih sa zahvalnošću u spomen Kristove smrti za vas i hranite se s njima s vjerom u svojim srcima. Vjernici pristupaju stolu Gospodnjem. Pastor daje kruh i izgovara riječi: Tijelo Gospodina našega Isusa Krista očuvalo te za život vječni. Dok daje kalež, izgovara: Krv Gospodina našega Isusa Krista očuvala te za život vječni. Nakon što su se vjernici pričestili, pastor moli zahvalnu molitvu297, daje otpust i Aronov blagoslov. Reformirani kršćani sve tri navedene denominacije pristupaju euharistiji nakon obreda konfirmacije (između 12 i 14 godine), te imaju već spomenutu interkomuniju s evangelicima. No u pravilu dozvoljavaju i kršćanima drugih vjeroispovijedi pristup euharistiji.

295 296 297

Vidi predslovlja u: Knjiga zajedničkih molitava, str. 95-98. Euharistijske molitve vidi u: Knjiga zajedničkih molitava, str. 79-92. Usp. Knjiga zajedničkih molitava, str. 82-83

164

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

10.3. Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj298
Bogoslužja baptističkih crkava spadaju u tzv. slobodna bogoslužja. Glavno tjedno bogoslužje se u pravilu obavlja nedjeljom prije podne. Središte bogoslužja je propovijed. Večera Gospodnja obavlja se u pravilu jedanput mjesečno, obično prve nedjelje u mjesecu. Za Večeru Gospodnju se u pojedinim baptističkim priručnicima koristio i termin sakrament, ne pridajući joj značenje rimokatoličkih sakramenata. Koristi se i termin obred, no za Baptiste, Večera je Gospodnja i više od obreda. Ona predstavlja tajnovitu zajednicu s Isusom Kristom.299 Najčešće je, u svakodnevnom crkvenom govoru u uporabi samo termin Večera Gospodnja. Večeri Gospodnjoj u pravilu pristupaju kršteni vjernici, no pristup je dozvoljeno je i vjernicima drugih kršćanskih denominacija. U bogoslužje su uključeni i vjernici – laici svojim molitvama, ali i kratkim uvodnim pozdravima pa i propovijedanjem Riječi Božje. «Današnje glavno nedjeljno bogoslužje u većim baptističkim crkvama u Hrvatskoj obično se sastoji iz tri bitna dijela: slavljenje – molitva – biblijska propovijed. Slavljenje je obično koloplet od 5-6 povezanih pjesama, upotpunjen biblijskim čitanjima i meditacijama. Samo slavljenje uvod je u zajedničku molitvu pri kojoj se nekolicina vjernika javno spontano moli. Zajedničku molitvu zaključuje pastor. Po298 Baptisti – sljedbenici Baptističke vjerske zajednice. Prva baptistička zajednica nastala je 1609. godine u Amsterdamu. Ime im dolazi od grčkoga glagola Baptizo što znači kršten. Naglašavaju samo krštenje vjerujućih, nasuprot krštenju djece. 299 Usp. J. HORAK, Baptisti, povijest i načela vjerovanja, Zagreb: Duhovna stvarnost, 1989., str. 65-66.

Pojedini pastori prilikom krštenja. dok je za djecu organiziran zakonski priznat vjeronauk u crkvenim prostorima. najčešće po unaprijed određenom redoslijedu. str.. starješine i đakoni. Prilikom bogoslužja ne rabe liturgijsku odjeću već prikladno civilno odijelo (u većim gradskim sredinama. Ranije je u uporabi bio termin propovjednik. Osim središnjega nedjeljnog bogoslužja. Održavaju se također redoviti tjedni sastanci za mladež. 495-496. KNEŽEVIĆ. 1999. (priredili Giorgio Grlj i Jasmin Milić). no svaka je od njih samostalna i slobodna u kreiranju svoga vlastitog modela bogoslužja. E-mail upućen Jasminu Miliću. Zagreb: Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. biblijski sat) koji su više orijentirani na biblijsko proučavanje određenih tema i molitvu. U tom cilju je izrađen Obrednik Baptističke crkve301 koji je još uvijek eksperimentalno izdanje. vjenčanja i sprovoda koriste i crni talar Ranije je to bila praksa samo kod krštenja. Ekumenska trilogija. 8. 301 Obrednik Baptističke crkve. postoje i tjedni sastanci (tzv.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 165 tom slijedi biblijsko čitanje kao uvod u propovijed (središnji dio bogoslužja) koja se daje na određenu temu. prikupljanjem milodara. U posljednje se vrijeme javlja težnja unutar pojedinih baptističkih crkava za uvođenjem određenih liturgijskih obrazaca u bogoslužje i obrede. no posljednjih petnaestak godina sve se vise koristi prikladniji termin pastor. . Usp. Ovo je grubi koncept današnjeg prevladavajućeg načina bogoslužja u većim hrvatskim crkvama. kao i kod obreda krštenja nosi “kolar košulju”). Bogoslužje završava s još nekoliko pjesama slavljenja. J KOLARIĆ.»300 Rukopolažu se pastori. Potom slijede završne obavijesti i ostale informacije. Obrednik sadrži opis redoslijeda i elemenata bogoštovlja naroda Božjega 300 R. veljače 2007. te pastorovom blagoslovnom molitvom. pastor pri značajnim javnim bogosluženjima i nastupima. te pri crkvenim vjenčanjima i sahranama.

no zbog fleksibilnog shvaćanja bogoslužja. Tako su u pojedinim crkvama sve manje razlike između baptističkog i pentekostnog bogoslužja. Duhovne pjesme. a koje su u bogoslužje uveli uglavnom mladi.302 Pjesmarica sadrži 266 pjesama od kojih su neke stare tradicionalne himne dok su druge novijega datuma. službu dana Gospodnjega. budući da baptisti krste samo odrasle kandidate (tj. službu krštenja. službu rukopolaganja starješine ili đakona i lekcionar. Zagreb. Koriste se i novije pjesme koje još nisu objedinjene u pjesmaricama. a koje su se u prošlosti više isticale. Novi Sad: Savez baptističkih crkava SFR Jugoslavije. Valja istaknuti da ovaj obrednik još uvijek nije službeno usvojen od Saveza baptističkih crkava kao službeni obrednik. 1998. Ovdje smo dali osnovne naglaske. Neke crkve imaju i krstionicu koja je prilagođena za krštenje odraslih. službu sahrane. U posljednje se vrijeme javlja težnja unutar pojedinih baptističkih crkava za uvođenjem određenih liturgijskih 302 303 Živa voda. pjesme duhovne. službu ordinacije pastora.166 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE na Dan Gospodnji. 1966. može se u pojedinim baptističkim crkvama vidjeti raznolika bogoštovna praksa. U nekim sredinama koriste se i prilagođene pjesme iz nekih starijih pjesmarica poput Duhovne pjesme. . Pjesme duhovne. službu prinošenja djeteta. Savez baptističkih crkava u RH. uglavnom prevedene s engleskog. već cirkuliraju na listovima i folijama U crkvama se nalazi propovjedaonica s koje se predvodi bogoslužje. treba naglasiti kako danas u baptističkim crkvama vlada veća raznolikost nego smo to uspjeli ovdje obraditi. To mogu biti i starija djeca.303 i druge. ali nikako novorođenčad). Kada govorimo o baptističkom bogoslužju. samo osobe koje su u stanju svjesno ispovjediti svoju vjeru. U zajedničkom pjevanju baptisti koriste pjesmaricu Živa voda. službu vjenčanja.

ne zanemarujući dakako sklad i red pri organiziranju bogoslužja. počevši s Agnezom Ozman. metodističkog propovjednika koji je utemeljio Biblijsku školu u Topeki (Kanzas. službu vjenčanja. U toj su školi studenti. SAD). službu dana Gospodnjega. Značajno ime koje se vezuje za početak pentekostalizma je ime Charles Fox Parhama. 10. i početkom 20. . kolektivne molitve i sudjelovanja u sakramentima ka radosnom i nepredvidljivom zajedništvu s Bogom po Duhu Svetome kroz pjesmu. službu sahrane. «Pentekostalci su pomakli granice bogoštovlja od zajedničkog pjevanja. službu ordinacije pastora. službu prinošenja djeteta.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 167 obrazaca u bogoslužje i obrede. iskusili krštenje Duhom Svetim Pentekostalci naglašavaju duhovne darove. Pentekostne su crkve danas najbrže rastuže crkve u svijetu. službu rukopolaganja starješine ili đakona i lekcionar. posebice govorenje u nepoznatim jezicima (glosolalija). stoljeća. službu krštenja. U tom cilju je izrađen Obrednik Baptističke crkve304 koji je još uvijek eksperimentalno izdanje te još uvijek nije službeno usvojen od Saveza baptističkih crkava kao službeni obrednik.4. Pentekostalci su neskloni liturgijskim obrascima. (priredili Giorgio Grlj i Jasmin Milić). Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj305 Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj dio je pentekostnoga pokreta. 305 Pentekostalci – sljedbenici pentekostnih crkava koje su nastale kao pokret duhovne obnove krajem 19. te se više zalažu za slobodno i spontano vodstvo Duha Svetoga. Zagreb: Savez Baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. 1999. propovijedanu Božju riječ i 304 Obrednik Baptističke crkve. Obrednik sadrži opis redoslijeda i elemenata bogoštovlja naroda Božjega na Dan Gospodnji. Danas djeluju mnoge pentekostne denominacije i slobodne pentekostne crkve u svijetu različitih naziva.

JAMBREK. Slično pravilo flesibilnosti vrijedi kao i za baptističke crkve. psalmi. Zagreb: Bogoslovni institut.-272. ne može se govoriti o jednom. primjerice: tradicionalne himne. Uobičajeno bogoslužje vode rukopoloženi pastori (mada ga mogu voditi i angažirani vjernici) dok bogoslužja Večere Gospodnje. Po uzoru na primjere slavljenja u Bibliji pentekostalci će tijekom bogoslužja podići svoje ruke k Bogu (Ps 134. starije i suvremene gospel pjesme. 16) ili se udružiti u zajedničkoj glasnoj molitvi. 271. ispunjen je pjesmama zbora ili cijele crkve kojima se na dinamičan način proslavlja Bog. U slavljenju se koristi više glazbenih stilova. 8). 1 Tim 2. Za pentekostalce je bogoštovlje postalo zauzeće srdaca sa samim Bogom.168 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE spontanu molitvu. pjevanje biblijskih stihova. uvodni dio koga pentekostalci nazivaju slavljenje. No određene značajke su manje-više prisutne u bogoslužjima svih mjesnih crkava.) to slavljenje može trajati kraće ili duže. 2. Praktično se uobičajena bogoslužja (kada se ne slavi Večera Gospodnja) Evanđeoskih pentekostnih crkava mogu podijeliti na dva dijela: slavljenje i služba Riječi. Štovanje započinje u dubini srca kao spontana reakcija na veličinu i dobrotu Božju. 2003. plesat će pred Bogom (2 Sam 6. Pjesme su često isprepletene slobodnim molitvama vjernika. pljeskat će rukama (Ps 47 1). Ovisno o mogućnostima zajednice (ovisno imaju li zbor. ničice će se baciti pred Boga (Pnz 9.. str. Pastori ne koriste liturgijsku odjeću već prikladno civilno odijelo. glazbeno nadarene vjernike koji mogu svirati i sl. 18). korusi.»306 Budući da su lokalne evanđeoske pentekostne crkve samostalne. uniformiranom bogoslužju. krštenja i ostalih obreda u pravilu obavljaju samo rukopoloženi pastori. Crkve reformacijske baštine u Hrvatskoj. U nekim je crkvama 306 S. pa i u organiziranju bogoslužja. . Prvi. U središtu bogoštovlja pentekostnih crkava je proslavljanje Boga….

Pjevajmo Gospodinu. 16. Ova pjesmarica sadrži 540 pjesama. dok se u nekim crkvama opet ograničava na nekoliko zajedničkih pjesama iz pjesmarice. Zagreb: EPC “Radosna vijest”. Daruvar: Logos. veljače 2007. potrebom izlječenja i sl. 1991. S. 2002. poslanje djece Božje. predanost.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 169 samo slavljenje duže od propovjedi. Većina crkava ima pjesmaricu objavljenu na folijama za prikazivanje na grafoskopu. utjeha. 206. Zagreb: Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj. trpljenje. JAMBREK. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. pentekostne pjesme. težnja za nebom. uzdanje. Pjevajmo Gospodinu309 koja se također koristi u pojedinim zajednicama Evanđeoske pentekostne crkve. bilo da se radi o obraćenju. hvala i veličanje Boga. Chorusi. To znači da prisutni mogu izaći ispred propovjedaonice da se za njih moli. evangelizacija. Pjesmarica Pjesme spasenja307 je podijeljena na slijedeće cjeline: slava. Propovijed može završiti «oltarskim pozivom».310 Nakon uvodnoga dijela slavljenja slijedi propovijed (propovijedaju rukopoloženi pastori ali i starješine odnosno i nadareni vjernici). . Također se koristi i Pjesmarica i izdanju Evanđeoske pentekostne crkve «Radosne vijesti» iz Zagreba. Osijek: Evanđeoska crkva u Republici Hrvatskoj. U posljednjih nekoliko godina zamjetan je u većini pentekostnih crkava sljedeći liturgijski obrazac: nedjeljno bogoslužje započinje uvodnim pozdravom i molitvom predvoditelja 307 308 309 Pjesme spasenja. Postoji još nekoliko tiskanih pjesmarica u izdanju mjesnih crkava. pregled i ilustraciju propovijedane Riječi Božje. a u posljednje vrijeme sve više crkava koristi multimedijalne prezentacije za prikaz pjesama.308 Iz tiska je 2006. molitva. Kod slavljenja se koristi nekoliko pjesmarica. radost spasenja. 310 Usp. Pjesmarica. ljubav. godine izašla nova notna pjesmarica u izdanju Evanđeoske pentekostne crkve u Hrvatskoj. smrt i dolazak Gospoda Isusa Krista.

Pristupaju joj u pravilu kršteni članovi zajednice. Od blagdana slave Božić. Crkva cjelovitog evanđelja i sl. čitač(i) Svetog pisma. Uskrs i Duhove. S.311 Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj obavljaju službu Večere Gospodnje uglavnom prve nedjelje u mjesecu (jednom mjesečno). zbog kojega su ranije bili poznati i kao «nogoprani». ovisno o broju vjernika koji žele posvjedočiti o svakodnevnom dinamičnom odnosu s Bogom. a zatim molitva i slavljenje. no pristup se dozvoljava se i vjernicima drugih kršćanskih konfesija. Nakon svjedočanstava slijedi čitanje Riječi iz Staroga i Novoga zavjeta. Svjedočanstva obično traju 15-30 minuta. poput Save311 Usp. Savez crkava Riječ Života. voditelj slavljenja i propovjednik Riječi. Karizmatske crkve. Bogoslužje završava molitvom (može biti pojedinačna molitva ili molitva zajednice) i blagoslovom zajednice. koja uobičajeno traje oko 45 minuta. Nakon slavljenja slijedi propovijed. U Hrvatskoj djeluju i druge pentekostne odnosno karizmatske crkve (Poput Crkve Božje u Hrvatskoj. Za Crkvu Božju u Hrvatskoj specifičan je obred nogopranja pri Večeri Gospodnjoj. Običaj je bio da se redovito kod Večere Gospodnje obavlja obred međusobnog pranja nogu (žene ženama. veljače 2007.170 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE bogoslužja. 16. JAMBREK. Prije ili nakon propovijedi je sakupljanje desetine i dobrovoljnih priloga (ovisno o praksi pojedine crkve). u načelu tri i više osoba: voditelj bogoslužja. Zatim slijede svjedočanstva vjernika o ispunjenim molitvama i svemu onome što im je Bog učinio tijekom proteklog tjedna. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. muškarci muškarcima). 312 .312 Savez Kristovih Pentekostnih crkava. no u novije vrijeme je ostavljeno svakoj lokalnoj zajednici da odluči koliko će puta godišnje obavljati obred nogopranja koji ne mora nužno biti vezan uz svaku službu Večere Gospodnje. Bogoslužje predvode najmanje dvije osobe.) čija su bogoslužja manje-više identična gore navedenom tipu bogoslužja.

godine. te svetkovanje subote kao sedmoga dana. Nastala je u Americi. subotu. iako se ovaj termin ne koristi u adventističkoj terminologiji. Adventistički crkveni priručnik predlaže dva oblika drugog dijela subotnjeg bogoslužja:315 313 Adventisti – (od lat. Adventisti se okupljaju subotom prije podne na glavno bogoslužje.. stoljeća...Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 171 za crkava Riječ života. Više o adventističkom razumijevanju subote vidi u: Što adventisti vjeruju. Slavljenje i propovijedi znaju dugo trajati pa nerijetko bogoslužja u ovim crkvama znaju trajati i po 3-4 sata. 314 315 . Sljedbenici vjerske zajednice Adventista sedmog dana koja naglašava Kristov drugi dolazak. u prvoj polovici 19.5.314 Bogoslužje se sastoji od dva glavna dijela: subotnje škole i propovjedi. Adventisti svetkuju sedmi dan tjedna. 2001. 249-266. str. Kršćanska Adventistička crkva u Hrvatskoj313 Bogoslužje Adventističke crkve je u mnogo čemu blisko liturgijskom. Adventus = dolazak).Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina. U prvome se djelu proučava u razredima «pouka» odnosno tematski pripremljene teme koje se nalaze u tromjesečnoj knjižici Pouke iz Biblije. Usp. 10. Zagreb: Znaci vremena. stoljeća kao pokret koji je iščekivao Kristov drugi dolazak 1844. 8-10). imaju vrlo dinamična i živa bogoslužja gdje nema mjesta nikakvoj formalnosti. 1992.. Godine 1861. U Hrvatskoj su prisutni od početka 20. Zagreb: Adventistička crkva u Republici Hrvatskoj. 75-76. vjerujući da na taj način ispunjavaju četvrtu Božju zapovijed (Izl 20. Adventistički crkveni priručnik. u SAD su registrirani kao samostalna vjerska zajednica.

himne Isusu Kristu. 316 Kršćanske himne. . 1995.172 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Duži oblik bogoslužja Preludij na orguljama Obavijesti Ulazak zbora i propovjednika Doksologija Uvodna molitva Čitanje iz Biblije Pjesma slavljenja Molitva Zborna pjesma ili prikladna glazba Skupljanje dara Pjesma posvećenja Propovijed Pjesma Blagoslov Tiha molitva – crkva stoji ili sjedi Orgulje Kraći oblik bogoslužja Obavijesti Pjesma Molitva Skupljanje dara Zborna pjesma ili prikladna glazba Propovijed Pjesma Blagoslov Tiha molitva – crkva stoji ili sjedi Adventisti u svome redovitom bogoslužju koriste pjesmaricu Kršćanske himne316 Pjesmarica sadrži 490 pjesama koje su podijeljene na cjeline: himne Bogu Ocu. Zagreb: Znaci vremena.

molitve i litanije za određene prigode. kršćanski dom. po uzoru na Isusovo pranje nogu svojim učenicima). 187-259.Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina. osim subote ne slave druge blagdane (mada se u posljednje vrijeme može primijetiti kako organiziraju bogoslužja prigodom Božića. Usp. život kršćanina.319 Večera Gospodnja se ne naziva sakrament već samo obred.. str. Zagreb: Adventistička crkva u Republici Hrvatskoj. početak gradnje. Što adventisti vjeruju. prisutni obavljaju «Obred poniznosti» odnosno obred nogopranja (praktično. Službenici se nazivaju propovjednicima odnosno pastorima. Što adventisti vjeruju. 317 Priručnik za propovjednike. str. U Priručniku za propovjednike317 nalazimo konkretne liturgijske obrasce.Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina. krštenje. Uskrsa i sl. Ne rabi se liturgijska odjeća. 318 319 . molitvu za bolesne i vjenčanje. Večeri Gospodnjoj mogu pristupiti i vjernici «koji vjeruju» iz drugih kršćanski crkava. 203. blagoslivljanje doma.). preuzimanje novog okruga. Gospodnju večeru. odnosno svaka tri mjeseca. posvećenje djeteta. Biblija. U Večeri Gospodnjoj se uspostavlja jedan poseban odnos s Bogom u kojem se iznova obnavlja i potvrđuje savez s Njim.. poslušnost i služba Bogu.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 173 himne Duhu.. 196-197. već prikladno civilno odijelo. Ona je više od puke uspomene. radosna vijest. posvetu molitvenog doma.318 Shvaćanje Večere Gospodnje u adventista je više kalvinističko nego li zwinglijansko. Prije nego li pristupe večeri Gospodnjoj. prigodne pjesme.. jedni drugima peru noge. str. 1995. Adventisti. pogreb. Večera Gospodnja se obavlja četiri puta godišnje.

Evangelička metodistička crkva320 Progovorimo ovdje i o Metodističkoj crkvi. John Wesley. koja se ne koristi liturgijskim formama u bogoslužju. Svoj način slavljenja oni predstavljaju na slijedeći način: «U zajednicama Emc-e je obično obiteljska atmosfera. Započeo ga je anglikanski svećenik John Wesley. koje to opet čine iz osobnog uvjerenja i zahvalnosti prema Bogu. Članovi se međusobno osobno poznaju a i pastor je također jedan od njih. pa i u nama okolnim zemljama gdje su metodisti u većem broju nego li u Hrvatskoj (Srbija odnosno Vojvodina i Makedonija). osnivač Metodističkog pokreta (koji je tek poslije njegove smrti zaživio kao neovisna denominacija od Anglikanske crkve). grupe za slavljenje. Postoje također razne grupe kao što su: grupe mladih. No. Najvažniji dio u Bogoslužju zauzima propovijed. pored svog zanimanja u svijetu. postoji težnja za povratkom na liturgijske elemente. grupe seniora.met0odisti.hr/ 321 . U Hrvatskoj naime imamo samo jednu metodističku zajednicu u Splitu. koji su u većoj ili manjoj mjeri bili prisutni u metodističkim crkvama tijekom povijesti.. nakon smrti Johna Wesleya. U početku je Metodizam bio pokret obnove unutar Anglikanske crkve. Wesley je smatrao da je anglikanska liturgijska knjiga Book of Common 320 Metodisti – sljedbenici Metodističke crkve koja je u 18. za metodiste u Americi liturgiju za nedjeljno bogoslužje riječi i euharistiju.. imaju i sposobnost propovijedanja.»321 No u svijetu. ni ovdje nije pastor jedini koji u zajednici propovijeda. stoljeću nastala u Engleskoj. No. grupe za posjet bolesnih i nemoćnih. Zajednica otkriva talente takozvanih laika koji. U Bogoslužjima obično učestvuje više osoba.174 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 10.6. Metodizam se osamostaljuje te nastavlja djelovanje kao samostalna http://www. priredio je 1874. godine.

322 Posebnost službe Johna Wesleya ogleda se u njegovim evangelizacijskim bogoslužjima izvan crkve. H. u blizini Bristola. stoga je i njegova liturgija temeljena upravo na ovome obredniku. Posebno se istakao u služenju Riječju Božjom rudarima ugljenokopa u Kingswoodu. Naime. ugledavši na Georga Whitefielda323 počeo propovijedati na otvorenom. da ulaze među najbolje što su ikada napisane. 295. George Whitefield (1714. Njegova najveća i trajna služba crkvi zapravo je u pjesmama što ih je napisao. Oba brata Wesley su ustanovili da su većinom ljudi skloni uzimati teološke poglede iz pjesama nego iz Svetog Pisma. ima ih preko 6. 1989. BROADBENT. Jedna povijest crkve. a mnoge od njih su takve pjesničke krasote i takve duhovne vrijednosti. Iza sebe je Wesley ostavio oko 40. a da istovremeno ti jadni rudari odlaze u propast ne znajući niti za spasenje. Zagreb: Kristova crkva Betanija.). – 1770. otišao sam k njima i propovijedao na jednom brijegu pred više od 200 ljudi. str. ali je imao puni udio u njegovom radu. Jedna povijest crkve. .» E.000 propovjedi. Propovijedao je po crkvama. pa su pisali pjesme s izričitom svrhom da kroz njih iznose doktrinu Svetog Pisma. da su trajno prikladne da izraze žudnje i zahvaljivanja onih srca. suradnik Johna Wesleya u osnivanju i razvoju metodističkog pokreta.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 175 Prayer najbolja knjiga koja se treba rabiti u liturgiji. ali i po kućama i na otvorenom. Liturgies of the Western Church. str. John Wesley je. B. O tome je sam pisao: «Ustanovivši da su mi zbilja uskratili korištenje propovjedaonica. 324 E.. Brat Johna Wesleya. Charles Wesley istakao se u pisanju i komponiranju pjesama: «Charles Wesley nije bio jednak svome bratu u sposobnosti propovijedanja. str. THOMPSON. Te pjesme sadrže u prekrasnom i privlačnom obliku jasna izlaganja mnogih glavnih doktrina Svetog Pisma i izražavaju štovanje Gospoda i unutarnja iskustva duha u tolikoj mjeri. 415-434. H.»324 322 323 Usp.000. 297. BROADBENT. koja su taknuta Duhom Božjim. kada su mu vrata mnogih anglikanskih crkava bila zatvorena.

molitveni sat. kako smo rekli. The Worshipbook. omladinski sat. vjenčanje.326 Obrednik sadrži liturgijske tekstove za nedjeljno bogoslužje tekstove za blagdanska bogoslužja. zbirka duhovnih pesama. u posljednje vrijeme javlja težnja za uvođenjem liturgijskih formi u bogoslužje. krštenje. Radi se o zajedničkom objedu koji nije euharistija već sjećanje na objede koje je Krist imao sa svojim učenicima tijekom svoje službe. Usp. 62. No u određenim mjestima se održavaju bogoslužja i na srpskom jeziku. Novi Sad: Metodistička crkva. Slavopoj. dječji sat. rukopolaganje za đakona i starješinu. vjenčanje i za sprovod. konfirmaciju. svetu pričest.176 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE U metodističkim crkvama Makedonije i Vojvodine325 se. te za posvećenje kamena temeljca i posvećenje crkve. godine nalazimo bogoslužje «objeda ljubavi» idnosno Agape. metodisti su 1938.-64. i obrede za: primanje u članstvo crkve. sakramente: krštenje i Večeru Gospodnju. Usp. Božić. na makedonskom jeziku. koji su do sada služili u civilnim odijelima sve više prihvaćaju talar. Novu Godinu.. uskrsni post (korizmu). Pjesmarica sadrži i raspored pjesama za bogoslužje. str. svjetskog rata su djelovale i njemačke crkve. godine u Novom Sadu izdali pjesmaricu u drugom izdanju na srpskom jeziku pod nazivom Slavopoj. sprovod. Prije II. Uskrs.327 325 U Vojvodini su uglavnom slovačke metodističke crkve. Liturgija na Evangelsko-metodističkata crkva. nedjeljnu školu. trezvenjački sat. za internu uporabu pastora uređen obrednik pod nazivom Liturgija na Evangelsko-metodističkata crkva (Liturgija Evangeličko metodističke crkve). advent. zbirka duhovnih pjesama. Pastori. Obrednik sadrži i službu ljubavi Agape koju je u službu uveo John Wesley po uzoru na prezbiterijanski običaj obdržavanja ovoga običaja. U Makedoniji je. 1938. štole i sl. Philadelphia: The Westminster Press. 326 327 U prezbiterijanskom obredniku iz 1972. . 1972. Izdadeno po nalog na Centralnata Konferencija na Evangelsko-metodističkata crkva od Sredna i Južna Evropa.

to su sljedbenici tzv. slobodnih protestantskih crkava. liturgijske odjeće i sl. on je bio različit. Dakako da je ova tema neiscrpna i da se još mnogo toga o liturgiji moglo reći. s različitim teološkim i praktičnim naglascima a što je vidljivo i danas u protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine. U povijesnom sagledavanju liturgijske prakse posebice nas je zanimao razvoj liturgije u protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine. Razilaženja po ovome pitanju nerijetko dovode do podjele unutar kršćanskih denominacija. Pokušali smo dati osnovne informacije o liturgijskoj praksi u pojedinim protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine u Hrvatskoj. Nakon sagledavanja različitih oblika bogoslužja. postavlja se pitanje koje bogoslužje ima prednost? Na ovo je pitanje teško dati odgovor koji će zadovoljiti različita mišljenja. odnosno crkava reformacijske baštine skloniji slobodnom bogoslužju. pa sve do naših dana.ZAKLJUČAK U ovoj smo knjizi sagledali razvoj liturgijske prakse od Staroga zavjeta. Detaljniju razradu ovoga područja ostavljamo za neka buduća istraživanja. prve kršćanske Crkve. Kako smo vidjeli. Poje- . bez propisanih molitava. Dok su protestantske crkve u najužem smislu riječi (evangelici i reformirani) skloniji liturgijskim formama u bogoslužju.

slobodno bogoslužje. God Here and Now.178 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dincima odgovara mistično bogoslužje. dok drugi uživaju u glasnoj glazbi. s druge strane. jedno za drugim. crkve koje prakticiraju tzv. kome se može pristupiti u radosti i u potpunom iskazivanju emocija. liturgijsko i slobodno (možemo slobodno reći izrazito karizmatsko). Autor ovih redaka je osobno bio u anglikanskim crkvama u Engleskoj i prezbiterijanskim crkvama u SAD gdje se u istoj crkvi održavaju dva bogoslužja. no on je i naš Kralj). radosni328 Usp. K.328 No.. glasnoj molitvi i sl. 1964. Oni slave Boga i na liturgijski način no isto tako i na svojim dinamičnim bogoslužjima gdje malo toga ima što se može usporediti s liturgijskim bogoslužjem. o poštivanju Boga kao Kralja (Bog jest naš prijatelj. pa čak i anglikanski teolozi jesu karizmatici. slobodna bogoslužja kako doživljavati Boga više kao prijatelja i kao onoga koji želi konkretno djelovati u njihovoj sredini. od liturgijskih bi crkava mogle više naučiti o svetosti i suverenosti Božjoj. slobodno bogoslužje. BARTH. 78. Međutim. London: Routledge and Kegan Paul. Slobodna bogoslužja nam omogućuju doživjeti Boga na prisan način. Propovijedi u slobodnim bogoslužjima mogu nas potaknuti da više damo mjesta «slušnom» a ne «vidljivom» kako će to reći Karl Barth. dopunjavanje. o poštivanju mjesta gdje se Božji narod sabire i sl. Uzajamno upoznavanje. str. jedan način bogoslužja ne mora nužno isključivati drugi. . Liturgijske crkve bi trebale učiti od crkava koje prakticiraju tzv. Bilo bi doista krivo tvrditi da se Bog može proslaviti samo kroz liturgijsko bogoslužje ili samo kroz tzv. razumijevanje i pronalaženje ravnoteže uvelike će doprinijeti da bogoslužja u različitim protestantskim tradicijama budu svečanija. posebice pentekostne i karizmatske crkve. Mnogi anglikanci. Mudrost pojedinih crkava se ogleda u činjenici da su se otvorili za različite vidove slavljenja Boga. smirenost i tišina.

obavljana u redu i disciplini. Naša bogoslužja uistinu moraju biti susreti s Bogom. bogatija. odnosno da u bogoslužjima uistinu osjetimo Božju prisutnost i njegovu veličinu. .Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 179 ja.

.

Bratislava. 1983. Božanstvena liturgija Svetog Jovana Zlatoustog. Budimpešta. 1993. Edinburgh: Saint Andrew Press. Book of Common Order. 1998. Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. Book of Common Worship.BIBLIOGRAFIJA Liturgijske knjige: Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. 2001. 1994. Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. 1996. Kentucky: Westminster/John Know Press. 1882. Zagreb: Glas Koncila. 1988. Vršac: Eparhijski upravni odbor eparhije Banatske. Božanska liturgija Svetog apostola Marka. Agenda češkobratrske cirkve evangelicke (Dil prvni). Lousville. 1978 Cithara Sanctorum. Časosolov. Bizantsko-hrvatski Liturgikon. 1999. Beograd: Srpska patrijaršija. Beograd: Manastir Ćelije kod Valjeva. . Agenda češkobratrske cirkve evangelicke (Dil druhy).

Istentiszteleti rendtartás. 1966. Pjesmarica. Evanjelicky spevnik. na Slovensku. 2003. Izdadeno po nalog na Centralnata Konferencija na Evangelsko-metodističkata crkva od Sredna i Južna Evropa. 1995. Pjesme spasenja. Obrednik Baptističke crkve. Evangelicky zpevnik. Zagreb: Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj. Knjiga zajedničkih molitava. 2000. . Tordinci: Reformirana crkvena općina Tordinci. Osijek: Evanđeoska crkva u Republici Hrvatskoj. (priredili Giorgio Grlj i Jasmin Milić). Pjevajmo Gospodinu. Daruvar: Logos. Zagreb: Seniorat Evangeličke crkve Zagreb. Zagreb: Znaci vremena. Liturgija na Evangelsko-metodističkata crkva. Zagreb: Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. 1921. Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház. Budapest: Kiadja: A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj. Kršćanske himne. Zagreb: EPC “Radosna vijest”. 1991. 1981. 1999. Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. 1985. Pjesmarica Božjeg naroda. v. Pjesmarica na porabu reformiranim kršćanima. Novi Sad: Savez baptističkih crkava SFR Jugoslavije. 1995. Énekesköny. 206.182 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Duhovne pjesme. 2002. Evangelická cirkev a.

The alternative Service Book 1980.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 183 Slavopoj. 1972. 1933. Barth. Evangelička crkva u RH. Beograd: Sveti arhijerejski sinod. H. New York: The Church Hymnal Corporation. Augsburška konfesija. Živa voda. Bainton. 1979. London: SPCK. Služebnik. 1998.. The Book of Occasional Services. 1995. suvremeno čitanje. God Here and Now. život Martina Luthera. Ronald. 2002. Zadar: Hrvatski institut za liturgijski pastoral. Edinburgh: The Saint Andrew Press. The Book of Common Order. Na tome stojim. The Book of Common Prayer. 1980. London: Routledge and Kegan Paul. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.. Uvod u katoličku liturgiju. 1986. . Savez baptističkih crkava u RH. 1964. Zagreb: MISL. Zagreb. Karl. Adolf. Sveopće molitve vjernika I. 1990. zbirka duhovnih pesama. The Society for Promoting Christian Knowledge Holy Trinity Church. Novi Sad: Metodistička crkva. 1988.New York: Oxford University Press. Philadelphia: The Westminster Press. 1938. pjesme duhovne. The Worshipbook. Ostala literatura Adam.

184 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Berger. Čedvig. 1999. H. Dela apostolska.. 1986. Novi Sad: Dobra Vest. New York. o Crkvi». Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Court. Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta.A. Sremski Karlovci. 1997. Biblijski leksikon. Delimo. Jedna povijest crkve. Donald... 1993. Bloesch. A Sixteenth Century Portrait. u: Drugi vatikanski koncil. . Mali liturgijski leksikon. Worship: Adoration and Action. Broadbent. Duda. E. Zagreb: Kristova crkva Betanija. 1989. D. Franz. Istorija reformacije. Žan. 1984. dokumenti. John Calvin. Osnove evanđeoske teologije 2. Sjeme je riječ Božja. Biblijski priručnik. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Trebinje. 1993. 1989. Nastanak i učvršćenje reformacije. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Zagreb: Duhovna stvarnost. Michigan: Baker Book House. 1998. Oxford: Oxford University Press. 1988. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Grand Rapids. Bouwsma William j. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Carson. Novi sad: Dobra Vest. 1993. Vrnjačka Banja. 1993. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Sakramenti. 1993. Đakovo: Forum bogoslova. Oven. «Dogmatska konstitucija ‘Lumen Gentium’. Bonaventura. Rupert. 1989.

Clyde. 1975. R. 1997. 2004. Novi Sad: Dobra Vest. . Guthrie. Zagreb: Duhovna stvarnost. Evangelische kirche der Böhmischen Brüder in der ČSSR.. Hrvatsko ekumensko biblijsko društvo. Istina je neuništiva. Gelineanu. Uvod u Teologiju. Nashville: Thomas Nelson. 165. Daruvar: Logos. i drugi. str. France. 1993. 2003. Pastoralna teologija liturgijskih slavlja.). Huldrych Zwingli. Osijek: Izvori. 1973. His Life and Work. Slavonski Brod: Evangelička crkvena općina... R. Philadelphia: Forter Press. Evangelički katekizam. Fant.. Daruvar: Logos.C. Libertvil: Bogoslovski fakultet Svetog Save. 1986. T. 1993. Joanis. Uvod u pravoslavnu liturgiku. Hammond. Uvod u sveto bogosluženje. Grgurević. (pretisak iz 1902. Liturgika 1. Srbinje Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog.. 1986. J. Prag. Gnilka. Pastoralne poslanice. Kraljevo: Eparhijski upravni odbor Eparhije žičke. E. Bonhoeffer: Worldly Preaching. 1997..Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 185 Enciklopedija Biblije. Joachim. 1999. Ulrich. Evanđelje po Mateju. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 2000. Nedeljko. T. W. Kraljevo. Fundulis. Teologija Novoga zavjeta. Gabler. Estep. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Kršćanska sadašnjost. 1985. Donald.

Žan.. 1935. Crkveni sabori. Kalođera. 1993. za 1935. Stanko. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje.. 2003. povijest i načela vjerovanja. 1996. Velika povijest crkve III/II. Baptisti. «Služba liturgijskog čitanja». Jedin. godinu. Kršćanska sadašnjost. 1995. Hubert. Nauk hrišćanske vere. Hubert. Đuro. Zagreb. Jedin. Osijek: Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj i Reformirani teološki institut. 2000. Hubert. Horak. u: Hrvatski starokatolički kalendar Grgur Ninski. Heatchett. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Zagreb: Biskupska kancelarija Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. Velika povijest crkve I. Hubert.str. 1981. Marko. Josip.186 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Heidelberški katekizam. br. Zagreb: Bogoslovni institut. 1989. 1972. Marion J. Crkve reformacijske baštine u Hrvatskoj. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. . Velika povijest crkve II. u: Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije. Hranić. Commentary on the American Prayer Book. 2/95. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. New York: The Seabury Press. Novi Sad: Knjižarnica Zorana Stojanovića. Velika povijest crkve IV. Jambrek. 1980. Kalvin. Zagreb: Duhovna stvarnost. Jedin. «Grgurofobija». 2004. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 40-42. Jedin. Hubert. Jedin.

u: Drugi Vatikanski koncil. John. Opšta istorija protestantizma. Juraj. Lohse. Ekumenska trilogija. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Introduction to the Reformed Tradition. Juraj. 1971. Emil. Zagreb: Prometej. Ž. Forum. Riječnik biblijske teologije. Kiš. 1990. prvi tom i drugi tom. . Nandor. Martin Luther. Zagreb: Veritas. O reformatskoj crkvi. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Kraus. Kiprijan. Kolarić. 2005. himnografija i heortologija. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. 2006. Liturgika. 1998. Leonar. 1980. Istočni kršćani. Atlanta: John Press. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Bernhard. 2002.. Konstitucija o liturgiji.. H. P. Novi Sad: J. dokumenti. 1977. Zagreb: Filozofskoteološki institut družbe Isusove u zagrebu. 1985. 1993. Leon-Dufour. Richmond. Sremski Karlovci: «Srpski Sion» Časopis Pravoslavne eparhije sremske. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Kolarić. Xavier. Kirigin. Hans – Joachim. Zagreb: Teološki fakultet «Matija Vlačić Ilirik».Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 187 Kern. Zagreb: Mozaik knjiga. Leith. VA: John Know Press. 1997. Leksikon ikonografije. «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. Kronika kršćanstva. 1982. The Threat and the Power. Martin. 2005.

2003. Michael. Svet Novoga zaveta. Kragujevac: Kalenić. O liturgiji. Philadelphia: The Westminster Press. Jasmin. Beograd: Trojeručica. Dennis G. 2002. Zagreb: Grkokatoličko sjemenište. Juraj. 1997. 1998. Zvonko. Leon. Beograd: Pravoslavlje. Morehouse MP Publishing. A Priest’s Handbook. . Milić. H. Ivan. 1997. Martin. P. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. tumačenje evanđelja po Ivanu.188 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Loze. Vizantijsko bogoslovlje. Ralph. Povijest liturgije. John Calvin: A Biography. Eduard. Worship in the Early Church. Križevci: Biskupski Ordinarijat. Pavić. Misionarski i duhovni centar. Tko je bio Jean Calvin (Kratak prikaz života i vjerovanja Jeana Calvina). treći tom. Parker. Daruvar: Logos. Džon. T. London: Holy Trinity Church. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. Liturgika. The Ceremoniest of the Church. 1985. 1986. L. Majendorf. Pažin. 1989. Opšta istorija protestantizma. Moris. Celebrate the Christian Story. 1961. Đakovo: Visoka bogoslovna škola. Perham. Ivan Krstitelj. 1975. 1988 Michno. 1997. Michigan: eerdmans. Liturgika (skripta). Pavković. Grand Rapids. 1963. (skripta za internu upotrebu slušača).

Duhovnost i zajednica u pravoslavnoj liturgiji. Biblijsko propovijedanje. 1912. Novi Sad: Dobra Vest. knjiga I. Šagi – Bunić. Robinson. John. Đakovo: Karitativni fond: Ne živi čovjek samo o kruhu. W. 1965. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Jevsevije. Adalbert. Prvi opšti deo (po liturgici dr Vasilija Mitrofanovića i dr Teodora Tarnavskog izradio protoprezviter dr Lazar Mirković. Povijest kršćanske literature I. Biblijske starine. 2004. 1998. Karl i Vorgrimler.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 189 Popović. Richard. Ali drugog puta nema. Uvod u kršćansku teologiju. Maruševec: ATF. 1972. Euharistija u životu crkve kroz povijest. 1997. R. Šagi – Bunić. Frank. Staniloje. 1992. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.. 1987. 1987. Daruvar: Logos. Stagg. Tomislav. Zagreb: Adventistička crkva u Republici Hrvatskoj. Stott. Priručnik za propovjednike. Haddon W. Sremski Karlovci: Eparhija Sremska. Teologija Novoga zavjeta. Rahner. Efežanima. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.. Tomislav. 1992. Tomislav. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Dimitrije. Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija. . Teološki rječnik. Opšta crkvena istorija. Rebić. Šagi – Bunić. 1995. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Pravoslavna liturgika ili nauka o bogosluženju pravoslavne istočne crkve. 1997. Zagreb: Susret. Rice. 1984.

primorska i Skenderijska. Beseda: Novi Sad.190 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Šanjek. Aleksandar. . Liturgies of the Western Church. Bard. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Underhill. 1963. Thompson. Tennessee: Star Song Publishing group. Cetinje: Mitropolija Crnogorsko . Evelyn.. Robert E. Grand Rapids. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. The Complete Library of Christian Worship. Šmeman.. Ivan. volume 2. Philadelphia: Fortress Press. 2001. Vukašinović. The Complete Library of Christian Worship. Worship. Alan. vjeroispovijedanje anglikanske crkve. The New International Dictionary of the Christian Church. 1985 Trideset i devet članaka vjere. 1992. 1996. Novi Sad: Baptistička teološka škola. Vršac: Fideb. New York: Harper and Brothers. Zagreb: Znaci vremena. Webber). Nashville. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina. 1994. Tennessee: Star Song Publishing group. Michigan: Zondervan Publishing House. The Renewal of Sunday Worship. Robert E. 2001. Vladimir. (ed. Crkvena povijest III. Šaško. Webber). Thomson. 1986. Franjo. Twenty Centuries of Christian Worship. 1974. Liturgijski simbolički govor. Liturgija i život.. 2005. Beograd: Bogoslovski fakultet SPC. Nashville. Što adventisti vjeruju. (ed. Zagreb: Glas Koncila. volume 3. 2003. 1993. Liturgijska obnova u XX veku.

Kristova svećenička služba. posvetitelj vremena. Zagorac. Valley Forge: Judson Press. 1969. veljače 2007. http://justus. Francois. Pravoslavna crkva.org/nauk. pristupljeno 18. pristupljeno 9. Timothy. Webber. Worship is a Verb. INTERNET http://www. Vladimir. 2001. Zagorac. 1997.hr/. Krist. Zagreb: Nadbiskupsko duhovno sjemenište. William.katolici. 2005.org/resources/bcp/1549/Communion_1549. Zagorac.com/articles/crkveni_i_teoloski_pojmovi/talar. . pristupljeno 18. 1992 Wendel. Zagreb: Prosvjeta. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.veljače 2007. E.htm.php?action=c_vidi&id=2996. Wine and Bread. Zagorac.evangelickacrkva-zagreb. H.htm. 1989. Kristova otajstva. Willimon. New York and Evanston: Harper & Row. Glasgow: Free Presbyterian Publications. 1998. Robert.metodisti.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 191 Ware. http://www. veljače 2007. Calvin Origins and Development of His Religious Thought. Vladimir. Liturgika. Vladimir. pristupljeno 8. Westminster Confession of Faith. Water. Publishers (bez godine izdanja). Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Vladimir. veljače 2007. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. http://www. Word. Nasville: A Division of Star Song Publishing Group.anglican. 1996.

htm. htm. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću.org/resources/bcp/1552/BCP_1552. veljače 2007. PRIVATNA E-MAIL POŠTA Jabrek. veljače 2007. veljače 2007.anglican. veljače 2007 Sajak. Ruben. 16. Knežević. http://justus. 8. pristupljeno 18. privatni e-mail upućen Jasminu Miliću.org/resources/bcp/Communion_ 1548. Dušan. 2007 . Stanko.192 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE http://justus. veljače. pristupljeno 18. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. 25.anglican.

Na Teološkom fakultetu-Novi Sad. na temu: Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na reformiranu župu Tordinci 1863. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj (prikaz ustrojstva. godine te za seniora 31. dr. godine obranio magistarski rad (Cum Laude) pod vodstvom mentora prof./2005. godine. Studirao je teologiju u Osijeku na Evanđeoskom teološkom fakultetu. do 1998. Sada je senior Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj i župnik crkvenih općina u Tordincima i Osijeku. prosinca 1969. 2005. te Kalvinski kanoni iz Kneževih Vinograda. sina Mihaela i kćer Ivanu. . ožujka 1995. Mihaela Kuzmiča. godine utemeljio je i uređivao Kršćanski radio program “Izvori vjere” te predavao i vodio izvanredni studij na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. Na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku diplomirao je 1994. Također je objavio na desetke znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u domaćim i stranim časopisima. vjerovanja i djelovanja). sc. s kojom ima dvoje djece. Od 1993. godine u Bijeljini. na temu: Povijesno-teološka analiza liturgije s kritičkim osvrtom na bogoštovnu praksu slobodnih evanđeoskih crkava u Republici Hrvatskoj. Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na reformiranu župu Tordinci 1863. Rukopoložen (zaređen) je za pastorsku službu 30. godine predaje na Teološkom fakultetu-Novi Sad.. u Beču na Evanđeoskom biblijskom institutu te u Novom Sadu na Teološkom fakultetu – Novi Sad. dr.1918. godine te 1997. Oženjen je suprugom Tamarom. Davorina Peterlina.Jasmin Milić rođen je 28. Tko je bio Jean Calvin. Od akademske 2004. godine obranio je doktorsku disertaciju (Summa Cum Laude) pod vodstvom mentora prof. Bosna i Hercegovina. rođenom Arvaj. Do sada je objavio šest knjiga: Reformirana župa u Tordincima (prošlost i sadašnjost). siječnja 1999. sc. Povijesno-pravni razvoj reformiranih crkvenih općina u Hrvatskoj. .1918.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->