Jasmin Milić

POVIJESNI PREGLED LITURGIJE
s posebnim osvrtom na razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama i crkvama reformacijske baštine

Dr. sc. Jasmin Milić Povijesni pregled liturgije s posebnim osvrtom na razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama i crkvama reformacijske baštine Copyright 2007. by Jasmin Milić Lektura: Nenad Adžić Izdavač: Kršćanski centar «Dobroga Pastira», Osijek Recenzenti: Prof. dr. sc. Davorin Peterlin pročelnik odsjeka za poslijediplomski studij i znanstveno-istraživački rad, School of Postgraduate Studies and Research, Milltown Institute, Dublin, Irska. Prof. dr. sc. Dimitrije Popadić, dekan Teološkog fakulteta – Novi Sad ISBN: 953-6865-17-3 Grafičko oblikovanje i tisak: Grafika, Osijek

CIP - Katalogizacija u publikaciji GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK UDK

.Jasmin Milić POVIJESNI PREGLED LITURGIJE S POSEBNIM OSVRTOM NA RAZVOJ BOGOSLUŽJA U PROTESTANTSKIM CRKVAMA I CRKVAMA REFORMACIJSKE BAŠTINE Kršćanski centar “Dobroga Pastira” Osijek 2007.

.

...................................1..................................................................................... Sveti šator ........................................................................................................................ 22 2......................................................... OSNOVNO ODREĐENJE POJMA LITURGIJA . 18 1....................................................................5.. Jeruzalemski hram ........................... 26 2....................................... 21 2....3.... Bogoštovne djelatnosti............... 17 1.....................................5...........................................2..5.......................... 9 UVOD.................................................5........................... BOGOSLUŽJE U STAROM ZAVJETU ..................4...1.................3..................................... Služba ............... 19 2...........3.................. Sinagoga .....4......... Bogoslužje nakon pada u grijeh .........................6....................... 20 2.......... 16 1....................................................................................... Liturgija.................................... 24 2............Starozavjetni liturgijski kalendar .............. Bogoslužje ........2.......... Kovčeg saveza .............................................. ISUS I BOGOSLUŽJE ........ 15 1..............1................................ 19 2................................ 19 2........................... Svećenstvo ................... 19 2........ 13 1................ 28 2.......... 33 ....... Bogoštovlje ......................................................SADRŽAJ PREDGOVOR ............. Bogoslužje prije pada u grijeh ............2...... 30 3...................

...........2................................. Liturgija katekumena i liturgija vjernih ........1............ 43 4.... Predvodnici bogoslužja – sudjelovanje vjernika ....... Bogoštovna mjesta..... 56 6..... 42 4.................1. 49 5.........................1...............2.. 65 6... 44 4................... Oblikovanje različitih liturgija na Istoku i na Zapadu ..1...........1..............1.1......................5.......................... Oblikovanje liturgijskog kalendara.................................... Liturgijska vjeroispovijedanja.......................................... Atanazijevo vjeroispovjedanje............. Rani liturgijski teološki obrasci ......... Lomljenje kruha – euharistija . Apologija sv....1........... 38 4.............. Justina ...................................................................2...........2.POČECI KRŠĆANSKE LITURGIJE ......2....................2.... LITURGIJA U POAPOSTOLSKO DOBA.................................................... 58 6.......1................ RAZVOJ LITURGIJE U KONSTANTINOVO I POKONSTANTINOVO VRIJEME..3.......... 61 6........5............................................... 37 4... 59 6......... Apostolsko vjerovanje ...........................................4............................. 55 6...... Teološki utjecaj na liturgiju................. 50 5..................... 47 5............1.... 37 4.......... Nicejsko – carigradsko vjeroispovijedanje . Nedjelja – Dan Gospodnji .............1............1.................3... 51 6....................4....... 49 5..1....................................... 45 5.......... 68 ........1. Liturgija u Djelima apostolskim i poslanicama.1..........1...... 62 6..1..........4........... Klementova poslanica Korinćanima .... 57 6............... Propovijedanje i naučavanje ....................................................................................................... 55 6.......3...... 64 6..... Liturgijske stranputice ..........................4................... 39 4........................1... Ignacijevi spisi ......... Apostolike paradosis – Traditio Apostolica (Apostolska predaja) Hipolita Rimskog ....3...................... Molitva – liturgijski obrasci ..................3....... 47 5... Didache .......... 56 6.1..................... Sloboda kršćanstva .....................

............. 82 8................. VATIKANSKOG SABORA ..........4............4.................. William Farel.....4..... 119 9....................... RAZVOJ LITURGIJE OD KAROLINŠKE OBNOVE DO REFORMACIJE ........1..... 80 7...........................1............................. 119 9..................... 93 8... Liturgijske reforme Tridentskoga sabora ......................... Odbacivanje posredničke svećeničke službe..........10.............................9.............. Anabaptisti i baptisti ......... Uvođenje narodnog jezika u bogoslužje ...... RAZVOJ RIMOKATOLIČKE LITURGIJE OD TRIDENTSKOGA DO II..................................... 110 8....2................................. Anglikanska crkva.......... Zajedničke liturgijske promjene u protestantskim crkvama ..........11.. 117 9.................... 107 8...Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 7 7............................... Sudjelovanje vjernika u bogoslužju ................. 101 8.............. Martin Bucer...................... Urlich Zwingli ................ i 20.... Struktura liturgije – himne i molitve ... stoljeća.... 74 7............... 117 8.................. 76 7............. Predreformacijsko stanje ..11.... 115 8....................11.............................. Liturgijski pokret 19.......... 73 7..................................................... 104 8...................5.......11....... Westminstersko vjeroispovijedanje i Westminsterski direktorij .................................. Razvoj euharistijske teologije i prakse .........................2.3.................................... 116 8.....................8..3........... Martin Luther ..... 95 8...........................................................................................11..................................................11. 106 8...... 85 8............... Odbacivanje žrtvenog karaktera euharistije .3..................................6.. 115 8.............1.................. 73 7.............................2.........................5........................... PROTESTANTSKA REFORMACIJA I LITURGIJA.......... Propovijed .........7............. Puritanci ........... Karolinška obnova ........................... 115 8.. Razvoj liturgijskog ruha i liturgijskih boja .................................................... Jean Calvin ..... 90 8......1............................................. 85 8...2.......................5...... 123 ...... John Knox ........................................ 92 8..............................

9.2.1. Liturgijski pokret među rimokatolicima ........................ 123 9.2.2. Liturgijski pokret među protestantima .......................... 125 9.3. II. vatikanski sabor ..................................................................... 127 9.3.1. Latinski jezik ............................................................................ 127 9.3.2. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju ..................................... 131 9.3.3. Sveto pismo i propovijed u liturgiji ..................................... 133 9.3.4. Molitva vjernika ...................................................................... 136 9.4. Utjecaj rimokatoličke liturgijske reforme na protestantske liturgije .................................................................... 137 9.4.1. Lekcionar .................................................................................. 139 10 . BOGOSLUŽJE U PROTESTANTSKIM CRKVAMA I CRKVAMA REFORMACIJSKE BAŠTINE U HRVATSKOJ ............................................................................... 145 10.1. Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj............................ 145 10.2. Reformirane crkve u Hrvatskoj............................................. 154 10.2.1. Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj ........................................................................ 154 10.2.2. Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj ........................................................................ 156 10.2.3. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj .......................................................... 158 10.3. Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj............... 164 10.4. Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj ................................................................ 167 10.5. Kršćanska adventistička crkva u Hrvatskoj ........................ 171 10.6. Evangelička metodistička crkva ............................................ 174 ZAKLJUČAK .......................................................................................... 177 BIBLIOGRAFIJA.................................................................................... 181

PREDGOVOR

G

odine 1997. na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku obranio sam magistarski rad pod nazivom Povijesno-teološka analiza liturgije s kritičkim osvrtom na bogoštovnu praksu slobodnih evanđeoskih crkava u Republici Hrvatskoj, pod vodstvom mentora dr. sc. Davorina Peterlina. Od tada sam se s liturgijom upoznavao kroz svoju pastoralnu praksu, ali i kroz izučavanje povijesnog razvoja liturgije, posebice u protestantskim crkvama. Na žalost, na hrvatskom jeziku još uvijek nemamo literaturu koja bi se sustavno bavila bogoslužjem u protestantskim crkvama. Protestantske crkve u Hrvatskoj još uvijek nemaju niti dovoljno uređenih obrednika na hrvatskom jeziku. Stoga sam smatrao da bi ovakva jedna knjiga bila koristan doprinos u daljnjem izučavanju ove neiscrpne teme. Svjestan sam nesavršenosti ovoga djela. Tematika koja se ovdje ukratko obrađuje, zahtijeva mnogo više pojašnjenja. Upravo sam zato i nazvao ovu knjigu Povijesni pregled liturgije. Bavim se, dakle, pregledom povijesnog razvoja liturgije na Zapadu (stoga je izostavljen sustavniji osvrt na liturgije istočnih, odnosno pravoslavnih crkava) budući se u zapadnoj liturgijskoj tradiciji nalaze izvori za razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama. Namjera mi je bila dati osnovne informacije o kršćanskoj liturgijskoj praksi u određenim povijesnim razdo-

10

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

bljima. Dakako da u ovome kratkom prikazu nisu mogla biti obuhvaćena sva razdoblja povijesnog razvoja kršćanske liturgije. Odabrao sam, po mome sudu, ona najznačajnija. Pod liturgijom prvenstveno mislim na uobičajeno glavno bogoslužje Riječi (propovijedanja) i Večere Gospodnje (euharistijska služba) koje se u većini crkava održava nedjeljom prije podne, odnosno na blagdane. Postoje i drugi oblici bogoslužja (jutarnja bogoslužja, večernja bogoslužja, obredi, biblijski sati, bogoslužja za djecu mladež i sl.) koja se u ovoj knjizi ne obrađuju. Želim zahvaliti svima koji su mi svojim savjetima i vrijednim primjedbama pomogli da ova knjiga ugleda svjetlo dana: prof. dr. sc. Davorinu Peterlinu, prof. dr. sc. Dimitriju Popadiću, dr. sc. Stanku Jambreku, biskupu Janosu Kopacsi Kettosu, vlč. Dušanu Sajaku, Rubenu Kneževiću i drugima. Posebice zahvaljujem mojoj obitelji – Tamari, Mihaelu i Ivani, na njihovom strpljenju sa mnom tijekom pisanja ove knjige. Radovat će me ukoliko ovo skromno djelo posluži nekome kao poticaj u istraživanju liturgijske znanosti u njenim različitim aspektima. Dr. sc. Jasmin Milić O Uskrsu, 2007. godine

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 11 «Čovjekov glavni i najviši cilj jest proslavljati Boga te u Njemu potpuno uživati za uvijek» Westminsterski katekizam. 1 pitanje. .

.

Nemoj imati drugih bogova osim mene.» (Izl 20. U prvoj zapovijedi Dekaloga Bog se objavljuje kao jedini Bog: «Ja sam Jahve. poput religijske dogme nalazimo u pojedinim komunističkim sustavima.UVOD Č ovjeku je urođena svijest za potrebom štovanja Boga. 2-3). prirodnim pojavama (koje su čovjeku djelovale kao natprirodne pojave). Komunizam. koji je želio suzbiti svaku religioznost. Takve oblike štovanja osoba kao i ideologije. Od samoga početka čovječanstva nailazimo na znakove štovanja različitih oblika božanstva. koji sam te izveo iz zemlje egipatske. Međutim. otkrivši mu svoju volju i po pitanju štovanja. 2 .2 Jedan od najtežih grijeha u 1 I danas su primjetni alternativni oblici štovanja različitih idola koji naizgled nemaju religijska obilježja. Bog tvoj. Čovjek je pronalazio objekt štovanja jer je osjećao iskonsku potrebu da nekoga štuje. stvorio je svoje vlastite kultove ličnosti kojima se iskazivala (odnosno iskazuje) štovanje. Bog od svoga naroda traži isključivo štovanje.1 Bog se u povijesti objavio svome narodu. poput štovanja različitih medijskih zvijezda kao idola. proslavlja. odnosno da se stavi pod zaštitu nekoga moćnijega od sebe. Nitko drugi i ništa drugo ne smije biti objekt obožavanja koje pripada jedino Bogu. drugome čovjeku (faraonima. iz kuće ropstva. koje je neuk čovjek nerijetko prepoznavao u životinjama. kraljevima…) i sl. i Zapad ima svoje oblike štovanja osoba koje se uzdiže do božanskoga štovanja. obožava.

19-20). braćo. Jahve. jer Otac takve klanjaoce želi». (Iv 4. 4-6). On ga omogućuje time što po Njegovoj žrtvi na križu svatko može doći izravno pred nebeskog Oca. Bog tvoj. odnosno osoba i predmeta kao božanstvo. Tko pravi boga i lijeva kip da od toga korist ne očekuje? Gle. i dragocjenosti njegove ne koriste ničemu. Bog osuđuje izradu kipova u svrhu štovanja: «Tko god pravi kipove. Bog sam ljubomoran. budući da mi snagom krvi Isusove otvoreno možemo ući u svetinju nad svetinjama – taj novi i životonosni put on nam je otvorio kroz zastor. otkrivajući sebe kao ljubomornog Boga koji ne trpi štovanje bilo čega drugog. štovanje drugih «bogova». Svjedoci njihovi ništa ne vide i ništa ne znaju. izrađivači njihovi više od bilo koga. da im budu na sramotu. 4 . «Ne pravi sebi urezana lika niti kakve slike onoga što je gore na nebu..3 Novi zavjet objavljuje Krista koji dolazi kao ispunjenje starozavjetnog bogoštovnog sustava te uspostavlja novi način pristupa Bogu. 9-11. 3 U drugoj zapovijedi Dekaloga Bog traži isključivo štovanje. a kasnije i u kršćana (kao i u drugim religijama) organiziraju se zajednička bogoslužja Božjega naroda. 44. u Židova..» (Izl 20. U knjizi proroka Izaije. ili dolje na zemlji. ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. to jest kroz svoje tijelo. odnosno koji kažnjava idolopoklonstvo. svi će štovatelji likova biti osramoćeni. već nastupa vrijeme «kad će se pravi klanjaoci klanjati Ocu u Duhu i istini.. Jer ja.14 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Starome zavjetu jest idolopoklonstvo. a iskazujem ljubav tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.. U tekstu koji je pred nama razmotrit ćemo povijesni razvoj kršćanska bogoslužja. O ovoj temi na poseban način govori poslanica Hebrejima.4 Krist uspostavlja novi bogoštovni sustav koji više neće ovisiti o određenom mjestu. 23).. ništavan je. više u obrednom a donekle i u teološkom smislu te vidjeti kako se kršćansko bogoslužje razvijalo unutar različitih kršćanskih crkava odnosno denominacija. Pored privatnoga štovanja (osobne molitve) pojedinaca.» (Heb 10. koji kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena.» «Prema tome.

Liturgija Znanost koja se bavi proučavanjem kršćanskog bogoslužja naziva se liturgika. str. 1993. oko 250-150 godine prije Krista. poput Lk 1. A. a osoba koja predvodi bogoslužje odnosno vrši liturgijski čin jest liturg. Liturgija dolazi od grčke riječi leiturgia (od glagola leiturgein) koja je u Grka označavala svako dobro djelo učinjeno u korist naroda. 12). 21. prijevod Sedamdesetorice (Septuaginta)6 za njihovu službu upotrebljava izraz leiturgia. kultnu službu. ADAM. Budući da su javna zvanja u Grka bila usporediva sa službama svećenika i levita u Starome zavjetu. humanitarno djelovanje oko pomoći vjernicima u Palestini (2 Kor 9.5 Kako bi smo mogli proučavati liturgijsku znanost potrebno je razumjeti značenje riječi liturgija. 23.OSNOVNO ODREĐENJE POJMA 1. Uvod u katoličku liturgiju. 11. odnosno za javno dobro. Od 2. stoljeća prije Krista termin leiturgia se koristi i da označi bogoštovnu. 3 6 5 Grčki prijevod Staroga zavjeta. države. kao i za pomoć Usp. Zadar: Hrvatski institut za liturgijski pastoral. Heb 9. .1. Znanstvenik koji se bavi proučavanjem liturgije naziva se liturgičar. LITURGIJA 1. no isti se termin upotrebljava i za svećeničku Kristovu službu (Heb 8. 6). 10. Isto možemo vidjeti i u Novome zavjetu.

No budući da se određene kršćanske crkve razilaze i po pitanju kršćanskoga bogoslužja u praktičnom i dogmatskom smislu. već se odlikuju slobodom i kreativnošću voditelja bogoslužja. Sam izraz bogoštovlje ukazuje na njegovo značenje. Pravoslavna. 8 . Crkvama reformacijske baštine poput Baptističke crkve. liturgijskim prostorom i sl. slobodna bogoslužja koja ne podliježu određenim pisanim formama. Za razliku od liturgijskih bogoslužja imamo tzv. koje se odlikuje određenim liturgijskim radnjama. Starokatolička Evangelička. 1. Bogoštovlje Jedan od termina koji koristimo za liturgiju jest bogoštovlje. propisanim molitvama. izraz liturgija se primjenjuje u onim crkvama i za one crkve koje imaju tzv. su: Rimokatolička (i Grkokatolička).7 Pod time se misli na propisano i definirano bogoslužje. izraz liturgija označava bogoslužje kršćanskih crkava. redoslijedom bogoslužja. On označava one aktivnosti pojedinca ili zajednice po kojima se štuje Bog. Pentekostne crkve i sl. Slobodna bogoslužja nalazimo u tzv. dakle propisana bogoslužja. Danas. 30). sadržaj i jednih i drugih tipova bogoslužja je u biti veoma blizak.16 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE apostolu Pavlu dok je bio u tamnici (Fil 2. stare Istočne crkve. Tzv. liturgijska bogoslužja. Termin leiturgia označava i bogoslužje rane Crkve (Dj 13. Metodistička i sl. te uspostavljanje veze između čovjeka i Boga… Čovjekovo klanjanje Bogu poprima zajedničarski oblik. Bo7 Crkve koje primjenjuju liturgijska. Anglikanska. Reformirana. najčešće u određenim oblicima. kako ćemo vidjeti kasnije.2. 2). «Bogoštovlje je u svakoj religiji susretanje zajednice s božanstvom i ispovijedanje vjere.8 No. odjećom svećenika.

.11 Sama riječ bogoštovlje kao i definicije koje iz nje proizlaze podrazumijevaju Božje postojanje. 143. Uvod u kršćansku teologiju.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 17 goštovlje nije samo izraz čovjekove potrebe za svojim stvoriteljem nego i izraz čovjekove dužnosti klanjati se Bogu. Naime. koja je u određenim tradicijama. koji govori o Bogu kao objektu služenja. u Islamu. Worship. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Neki oblik bogoštovlja prisutan je u svakoj religiji. str. već i zbog onoga što Bog čini.. Bogoslužje je najprikladniji hrvatski izraz kojim možemo definirati kršćansku liturgiju. nalazimo i termin bogoslužje.»9 Jedan kršćanski teolog određuje bogoštovlje kao «odaziv stvorenja Vječnomu». no u isto vri9 A. RICE. str. odnosno štovanja. 3. 1996. Iako svaka religija poznaje privatnu molitvu. tako i u osobnom životu štovatelja. New York: Harper and Brothers. 3. odnosno vjerovanje u Boga od strane bogoštovatelja. Središnje teme Staroga zavjeta. odnosno neke zajedničke crte bogoštovlja susrećemo gotovo u svim religijama. kršćanska liturgija je dvostruki čin. Bogoštovatelj ne štuje Boga samo radi onoga tko Bog jest. proslavljamo ga i štujemo. Bogoštovatelj shvaća da je Bog beskrajno velik te ga svjestan Njegova veličanstva želi štovati. kao npr. R. Bogoslužje Pored termina bogoštovlje. Maruševec: ATF. 10 11 . E. bit bogoštovlja jest zajednički čin u kojem zajednica vjernika štuje Boga.. Mi služimo Bogu. 287. strogo propisana obveza.10 Ova definicija obuhvaća subjekt (ljudska bića) i objekt doživljenog iskustva (Boga). REBIĆ. 1. str. kako u povijesti. UNDRHILL. 1987. 1963.

I termin služba može imati dvostruko značenje. Mk 10. 1. nailazimo i na jednostavan termin služba za liturgiju odnosno bogoštovlje ili bogoslužje. str. Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre. . ADAM.Bog kao onaj koga se služi i Bog kao služitelj onima koji mu služe. 10. poput riječi bogoslužje . najhitnije i najdivnije. 1938. No koji god termin upotrebljavali. Uvod u katoličku liturgiju. nego da služi…’ (Mt 20.4. Služba Osim gore navedenih izraza. Za sada neka nam u tom cilju posluži citat velikoga reformiranog teologa Karla Bartha koji s pravom ustvrđuje: «Kršćansko je bogoslužje ono najvažnije. koje dolazi kao odgovor vjernika na konkretno Božje djelovanje. što se na zemlji može dogoditi».18 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE jeme i Bog služi nama jer nam «daruje uslugu svoga spasenja u Kristu. 28. ZollikonZürich. str.13 12 13 A. 15. koji je sam rekao da nije došao ‘da bude služen.»12 Mogli bi smo reći da je bogoslužje u prvome redu Božje služenje nama a tek onda naše služenje Bogu. valja nam shvatiti samu bit kršćanskog služenja Bogu. 45). Termin služba je jednostavan prijevod hebrejske riječi abadah koja se upotrebljava u Starome zavjetu da označi službu Bogu.

2. ZAVJETU 2. odnosno prijateljstvo Boga i čovjeka bilo narušeno te čovjek od tada mora na drugačiji način pristupati Bogu. Žrtvovanje postaje konkretno bogoslužje koje govori o čovjekovom grijehu. Bogoslužje se sastojalo u poslušnosti i u izravnom.1. prijateljsko zajedništvo s Bogom. 16-17). Odnos Boga i čovjeka nije bio složen. 2. neposrednom zajedništvu i druženju s Bogom.BOGOSLUŽJE U STAROME 2. Bogoslužje prije pada u grijeh Prije pada u grijeh čovjek je imao savršeno. Na ovaj način je čovjek trebao potvrditi svoju poslušnost Bogu. Potrebno je za učinjeni grijeh dati određenu zadovoljštinu Bogu. Nije bilo grijeha koji bi narušavao ovaj sklad. čovjek je uvrijedio Boga te time pokazao svoju neposlušnost odnosno nepoštivanje Božje zapovijedi i samoga Boga. Bogoslužje nakon pada Padom u grijeh. Čovjek je kao neku vrstu bogoslužnog čina trebao biti poslušan Božjoj zapovijedi o neuzimanju ploda sa «stabla dobra i zla» (Post 2. Time je zajedništvo. Krv je otkupna cijena za narušeni sklad između Boga i čovjeka. U tome smislu ustanovljava se institucija žrtvovanja životinja. Sistem žrtvovanja ujedno ukazuje i na Krista koji će dati potpunu žrtvu kao .

3. kada se javljaju dvije vrlo važne institucije Izraelaca: Sveti šator i Kovčeg saveza. Budući da je narod Izraela bio u pokretu. Uzorak je pokazan Mojsiju «na gori». govori o uputama koje je Mojsije dobio od Jahve o gradnji Svetišta. no znamo da su se u njegovom dvorištu prinosile žrtve. 78-79.20 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE pravu zadovoljštinu za grijehe paloga čovjeka. . to jest Sveti šator (hebr. str. Nemamo detaljan opis redoslijeda bogoslužja koje se obavljalo u Šatoru u vrijeme hoda kroz pustinju. ohel Jahve ili mikdaš Jahve ili ha-bajith. a po tom uzorku trebalo je izgraditi zemaljsko svetište.14 Sveti šator je služio kao mjesto bogoslužja u vrijeme boravka u pustinji. bilo je potrebno i da mjesto u kojem će se obavljati glavni bogoštovni čini bude pokretljivo. Šekem. sustavni ustroj bogoslužja događa se u Mojsijevo vrijeme. 8-38). poglavlje. Sveti šator Knjiga Izlaska 25. Betelu. 26 te kasnije kad ga je Mojsije dao izraditi (Izl 36. Opise Šatora nalazimo u Jahvinim uputama (Izl 25. No. Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. najvjerojatnije u formi vizije.. 1993. Betel i Mamre su vezani uz ime Abrahama i Jakova dok je Beer Šeba vezana uz Izakovo ime). Tako čitamo u Biblijskim zapisima da su žrtvenici podizani u Šekemu. U vrijeme Izraelskih patrijaraha i na početku Mojsijeve službe Izraelci su podizali žrtvenike (hebr: mizbeah) na mjestima koja su bila vezana uz starokanaanska kultna mjesta. da je 14 Usp. 2. Svako od ovih svetišta vezano je uz ime nekog od patrijaraha (npr. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Stoga su starozavjetni vjernici po žrtvovanju izražavali nadu i vjeru u obećanoga Otkupitelja. Mamri i Beer Šebi.

zatim u Betelu (Suci 20. 8). 4 i sl. 3 sl. «Kovčeg je bio središte izraelskog bogoštovlja u vrijeme lutanja kroz pustinju i dalje do razorenja hrama 587.»15 Izraelci su u svome lutanju kroz pustinju nosili i Kovčeg jer je simbolizirao mjesto Božje prisutnosti. .) te zarobljen od strane Filistejaca (4.4. Kovčeg je djelovao i na neizraelce što je vidljivo iz reakcije Filistejaca prilikom donošenja Kovčega na 15 Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. To je posljednje što o njemu znamo. osim iz apokrifne tradicije koja se spominje u 2 Mak 2. 11). odnosno svjedočanstva (Izl 31.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 21 u njemu prebivala slava Jahvina odnosno znak Jahvine prisutnosti među svojim narodom (Izl 25. Bio je simbol saveza između Boga i Izraela. 7). da se u njemu Mojsije susretao s Jahvom (Izl 33. Kovčeg saveza Podaci o Kovčegu saveza zapisani su u Izl 25.1). 1-17). 8. 11) a bio je također i mjesto gdje su se svi Izraelci mogli obratiti Jahvi (Izl 33. 22 i drugdje) budući su u njemu pohranjene ploče saveza. 3). 6). 1 Kralj 6. 27) te u Šilu (1 Sam 3. konačno je vraćen Izraelcima i bio čuvan u Kirjat-jearimu (5. 18 i drugdje) na kojima su bile ispisane Božjim prstom Deset zapovijedi koje je Mojsije primio od Gospodina na planini Sinaj (Izl 20. 1-9. 5-7. 19. str. Bio je donesen u bitku kod Afeka (1 Sam 4. Napokon ga je David dao prenijeti u Jeruzalem gdje je bio čuvan u šatoru dok nije Salomon sagradio hram te ga postavio u Svetinju nad svetinjama (2 Sam 6. 1-9). 10-22. Nakon ulaza u obećanu zemlju bio je držan u Gilgalu (Jš 7. Naziva se Kovčeg saveza (Izl 25. Nakon što je među Filistejcima prouzrokovao zastor te bio slan od grada do grada. 37. 81. 2.

Biblijske starine. Mispa. Šilo. 27)! Ali da svom narodu omogući da ga sigurno susreće. Ofra. Kovčeg je bio poput nacionalnog barjaka Izraela. «… I tako jeruzalemsko svetište preuzima ulogu nekadašnjega bogoštovnog mjesta za plemena. središte je obrednih radnji bogoslužja. Već je David namjeravao podići hram u čast Jahvi. no ovu će zamisao ostvariti tek njegov sin Samuel koji gradi hram po uzoru na Sveti šator i u kojem će središnje mjesto zauzimati Kovčeg saveza. . Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 1992. a kamoli će neka zemaljska kuća (1 Kralj 8. dakako.16 Sveti šator i Kovčeg saveza činili su cjelinu. oda16 A. Izrael više nije putujući narod. Šator je bio pokretno svetište. Nove političke okolnosti omogućuju Božjem narodu da se smjesti na određenom teritoriju..5. koje služi Izraelskom narodu. REBIĆ. str. Jeruzalemski hram Iako su bila poznata i ranija svetišta koja su Izraelci imali od osvajanja obećane zemlje do podizanja hrama (Gilgal. 2. a kovčeg. također u pokretu i u kojemu se obavljalo bogoslužje. nije vezan uz ovaj opipljivi znak svoje prisutnosti: ni nebesa ga ne mogu obuhvatiti. Hram će doći na mjesto Svetog šatora kojega je Mojsije izgradio po zapovijedi Jahvinoj. koji je znak Božje prisutnosti.22 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE bojno polje: «Bog je došao u tabor!» (1 Sam 4. Dan). 175. Salomon počinje graditi hram u kojem će se obavljati središnje bogoštovlje Božjega naroda. 7). S druge strane Bog u njemu pokazuje svoju slavu usred oblaka. On sam. Time on vidljivo naznačuje da mu se taj Hram svidio kao ‘prebivalište u kojem prebiva njegovo Ime’.

Zagreb: Duhovna stvarnost. a uz njega su se nalazile skladišne prostorije. u njemu su se prinosile žrtve. Drugi je hram bio posvećen 515. 1980. Podijeljen je bio u dva djela: unutarnji dio i na Svetinju nad svetinjama (u kojoj se nalazio Kovčeg saveza) koja je od unutarnjeg dijela bila odvojena zidom a kasnije zavjesom. ograničit ćemo se ovdje na bogoštovno značenje koje je imao u Izraelskom narodu. Iako se o hramu može govoriti i iz arhitektonske pa i političke perspektive. Dovršen je 64.18 Tako su Izraelci dobili svoj hram koji je postao središnje mjesto obavljanja bogoslužja.. 29).Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 23 brao je to prebivalište za koje je rekao: ‘ Tu će biti moje Ime’ (1 Kralj 8. a izgradio ga je Zerubabel. Židovi i danas slave uspomenu na posvećenje ovoga hrama na blagdan hanukah. godine prije Krista. 9 metara širok i 13 metara visok (1 Kr 6. Bio je oko 27 metara dug. Salomonov hram bio je do temelja srušen 587. slavili blagdani i sl. U usporedbi sa Salomonovim hramom bio je neugledan i siromašan. Rječnik biblijske teologije. 256.5 metara. Postojao je Kristovo vrijeme i za njega je Isus izrekao proroštvo 17 X. str. 307. Bio je dvostruko viši od Salomonovog i obložen s mnogo zlata.»17 Hram u najužem smislu riječi nije bio jako velik jer je prvenstveno izgrađen za službu Bogu a ne da primi veliki broj ljudi. K njemu se hodočastilo.. 2). str. Nakon toga. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. hram je želio ponovno izgraditi Ezekiel (Ez 40-42). 18 . Sprijeda se nalazio ulaz širok 4. Ovaj je hram bio uništen u vrijeme hasmonejske vladavine (164. godine poslije Krista. no nije ga uspio nikada izgraditi. Biblijski priručnik. 1989. Treći. godine prije Krista od strane babilonskog kralja Nabukodonozora. i najveličanstveniji hram je izgradio Herod. godine prije Krista). LEON-DUFOUR.-37.

str. Životinja je morala biti savršena i bez mane (samo najbolje. Zagreb: Duhovna stvarnost.» Enciklopedija Biblije. «To je bio prinos najboljeg brašna. na neki način.21 žrtve pričesnice. No kako je i Bog imao udjela u toj žrtvi. ona se smatrala prijateljskim jelom s Bogom.» Enciklopedija Biblije. Taj je grijeh oskvrnuo ili uprljao svetost Pokretnog svetišta ili Hrama. Levitski za- 21 22 23 .24 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE o razorenju (Mt 24.» Enciklopedija Biblije.19 2. Tražilo se.. Bogoštovne djelatnosti Spomenuli smo žrtvovanje kao prvi oblik bogoštovlja što ga nalazimo u Bibliji. Biblijske starine. 1-2). dostatno je dobro za Boga). 128. 128. 127.20 žrtve prinosnice. da se Bog spomene prinositelja po dobru. str. «Te su se žrtve prinosile kad je neka osoba zgriješila protiv Boga ili neke druge osobe. Prinositelj je stavio svoju ruku na glavu životinje da pokaže kako je to žrtva za njegove prijestupe. «Bogu se prinosila cijela životinja. čovjek je 19 20 A. godine po Kristu. koju prevodimo kao žrtva. pa ga je trebalo očistiti. rimska vojska.23 Kako smo već ranije istaknuli. a meso je prinositelj podijelio sa svojom obitelji. Dio tog prinosa – ‘spomen žrtva’ – palio se na žrtveniku. Životinjskom krvi poškropile su se sve strane žrtvenika kao daljnji znak da je žrtvovana životinja posvećena Bogu. Dio žrtve uzet je za hranu svećenika. Kad je prinositelj vidio da je svećenik jede meso bez opasnosti. Hebrejska riječ korba. Već 70. REBIĆ. pečena tijesta ili klasa zajedno s uljem i tamjanom.5. osim kože koja je pripala svećenicima. Levitski zakonik 2. str. To je bio dragovoljan prinos Bogu. 179-185. 2000.1. dolazi od riječi karab što znači biti blizu. znao je da je Bog prihvatio njegov čin pokajanja. To je bilo i najbolje što je prinositelj mogao dati. osim što se u ovom primjeru loj – koji su Izraelci smatrali najboljim dijelom – palio na žrtveniku. Levitski zakon 3. pod vojskovođom Tirom srušila ga je do temelja. Po žrtvi se čovjek mogao približiti Bogu. Hrvatsko ekumensko biblijsko društvo. Levitski zakonik 1.22 i žrtve pokajnice. «Obred je bio sličan obredu prinosa žrtve paljenice. str. Bio je to također prinos za uzdržavanje svećenika. U Bibliji se spominju različite vrste žrtava: žrtve paljenice. Kršćanska sadašnjost. Krvlju žrtve poškropile su se sve strane žrtvenika u znak da je oskvrnuće uklonjeno smrću koja je nastupila.

prinosila dva jarca.. Bez molitve nije bilo žrtve. Pored osobne molitve. 14-26 – formula proklinjanja. 128. Središnje teme staroga zavjeta. Uz molitvu. 21-22 – formula koja se upotrebljava uz obred ‘vode gorčine’. 4-9 – Šem’a – uvodna molitva u kasnijem sinagogalnom bogoslužju. 25 . liturgijski obrasci. 1984. Pritom su se. osobito konik 4. str. REBIĆ. str. Pnz 27. Biblija donosi određene formule koje su se koristile kao molitveni. 154. 7. 1-10 – formula za molitvu pri prinošenju prvih plodova. Pridruživao im se narod.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 25 žrtvom želio umilostiviti Boga (kajanje za grijeh). Biblijske starine. Usp. 22-27 – formula blagoslova. Biblijski leksikon. A. kao na primjer: Br 6.» Enciklopedija Biblije. klanjati mu se i zahvaljivati za dobra djela.25 Ona je temeljni izraz religijskog osjećanja. 24 Usp.24 Molitva također ima značajnu ulogu u osobnoj i zajedničkoj pobožnosti Izraelaca i drugih naroda. 5. Br 5.. a sama je molitva žrtva na djelu. Jedan je ubijen kao pri uobičajenoj žrtvi okajnice. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Molitva se uvijek vezivala uz žrtvu. Pnz 6. kao i pri drugim žrtvama. A. 148. Obred žrtvovanja na Dan pomirenja (Levitski zakonik 16) bio je nešto posebno. važno mjesto u bogoslužju zauzimalo je i pjevanje koje je također imalo molitveni karakter. REBIĆ. 211-222. Hramski zbor levita pjevao je hvalospjeve. U hramu je svaki dan počinjao glasnim čitanjem biblijskih ulomaka i molitvama. str. Izraelci su obavljali i zajedničku molitvu koja je bila dio bogoslužja. no drugi je pušten u pustinju kao znak da su grijesi uklonjeni. Pnz 26. str.

Izraelci imaju i godišnje blagdane koji ih podsjećaju na određena razdoblja njihove povijesti. nalazimo u knjizi psalama. 8-10 zapovijeda se narodu Božjem da održava šabat.2. kao npr. Zato Biblija u ritmu vremena gleda ritam objave Boga: ne dokidajući kozmičke stvarnosti vremena niti stvarnosti vremena kao elementa 26 27 Usp. 2. Bog je počinuo nakon šest dana stvaranja. U Izl 16. ma gdje se nalazili. Bog djeluje u povijesti te u vremenu djelotvorno ostvaruje svoj naum spasenja. prema Jeruzalemu. Psalmist također spominje tri dnevne molitve (Ps 55. psaltiru.27 Taj dan podsjeća Izraelce na Boga Stvoritelja. Prvi spomen Šabata (heb. počinak)nalazimo u Post 2. 23. Struktura psalama je takva da izražava molitveno raspoloženje. okretali su se pri osobnoj molitvi. Osim ovoga tjednoga blagdana. u podne koju Danijel moli (Dn 6.5. Oni koji nisu mogli prisustvovati molitvi u samome hramu.Starozavjetni liturgijski kalendar Središnji dan starozavjetnog bogoštovlja jest Šabat.26 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE za Blagdan sjenica. večernju molitvu i sl. a po tome i tvorac povijesti.26 Pjesme koje su se pjevale u hramu. 134. U Izl 20. prije objave Deset zapovjedi vidimo da su Izraelci na Šabat potpuno odmarali. Psalmi su prilagođeni za određene prilike pa tako imamo psalme za jutarnju molitvu. U hramu se molila svakodnevna jutarnja i večernja molitva a najvjerojatnije i druge molitve. te blagoslovio sedmi dan – Šabat. Bog zato i stvara vrijeme da bi u njemu objavio i ostvario taj svoj vječni naum. Enciklopedija Biblije. str. . 1-3. 11). 18) . «Bog je dakle u Bibliji početnik vremena. u kojoj se ostvaruje unaprijed određeni naum čovjekova spasenja.

I do danas se taj blagdan održao kao najvažnija židovska svetkovina. Ti su šatori (ili ‘prebivališta’) bili 31 . Enciklopedija Biblije. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Biblija gleda vrijeme pod vidom objave i ostvarenja Božjeg nauma spasenja u njemu.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 27 ljudske povijesti. u šatorima ili kolibama načinjenima od zelenih grančica. Prva se pasha zbila u večer uoči 14. a poštedio prvorođence Egipta. 30 29 «Na kraju žetve žita svećenik je prinio dva hljeba kruha umiješena od novoga brašna uz žrtvovanje životinja. anđeo smrti ubijao je Egipćane. ali u novozavjetno je vrijeme bila glavna ‘hodočasnička’ svetkovina u Jeruzalemu. «To je bio najdraži i najradosniji blagdan. nisana. U početku se Pasha svetkovala po kućama. na krovovima kuća.»28 Blagdani se počinu slaviti u Mojsijevom razdoblju i to već spomenuti Šabat.30 i Blagdan sjenica. jeo se kruh koji se brzo mijesio. prinošenu uoči Božjeg izbavljenja Izraelaca iz Egipta. posvetitelj vremena. Dio svetkovine bio je i boravak na otvorenom u vrtu. te tri godišnja velika blagdana: Blagdan pashe i beskvasnih kruhova. Izlazak 12. zatim mjesečni blagdan Svetkovina mladog mjeseca. ZAGORAC. Bilo je to vrijeme velike radosti i zahvaljivanja za Božje darove kroz žetvu. Blagdan je poslije postao poznat kao Pedesetnica prema grčkoj riječi ‘pentekostes’ koja znači ‘pedeset’. Pri pashalnom objedu i tijekom cijelog tjedna. To je također bio podsjetnik za brze pripreme za odlazak kada je faraon konačno dopustio da Izraelci napuste Egipat. 1996.29 Blagdan sedmica. str. Tako je Pasha postala podsjetnikom na prvu žrtvu takve vrste. 120. Levitski zakonik 23: 15-21. To se zbivalo pedeset dana (ili sedam sedmica i jedan dan) nakon Pashe i početka žetve. Jošua 5. berba grožđa i maslina. Te je noći svaka obitelj prinijela na žrtvu jedno janje. str. dan mjesečeva mlađaka koji je označavao početak svakoga novoga mjeseca i bio praćen zvucima trube. Enciklopedija Biblije. Pasha je bio najvažniji godišnji blagdan.31 28 V. Izlazak 23:16. Podsjećao ih je na prvi kruh napravljen od žita koji su jeli četiri dana nakon što su ušli u Kanaan. 120. Marko 14: 1-2. Krist. kao tjedni blagdan. Ponovljeni zakon 16:19-12. 10-12. Tada je Bog ‘prolazio mimo’ kuća Izraelaca jer je krv janjeta bila poškropljena na nadvratak i oba dovratka. Svetkovao se u jesen kad su skupljeni svi plodovi.. i to bez kvasca (‘beskvasni kruh’). 10. str. kad se završila žetva.

Enciklopedija Biblije. najprije prinio žrtvu za svoj grijeh i grijeh svećenstva. Usp. očistio i ponovno posvetio drugi Hram koji je obeščastio sirijski tiranin Antioh IV. Toga se dana odmaralo.. Nova godina (Roš Hašana). Zatim bi uzeo jarca. Bio je to jedini dan u godini na koji je ulazio u Svetinju nad svetinjama. 120-139. god.» Enciklopedija Biblije. Epifan. «Na taj je dan (Jom Kippur) sav izraelski narod priznavao svoj grijeh i tražio Božje oproštenje i očišćenje. a zatim drugu žrtvu za grijeh naroda. Osim ovih velikih blagdana. Veliki bi svećenik. Svećenstvo Dok su poganske kultove vodili svećenici. «Taj je blagdan bio spomen na dan kada je Juda Makabejac 165. str. Ondje je škropio krvlju žrtve. Pr. On se još naziva Svjetla jer su ljudi palili svjetiljke po kućama i sinagogama. Izraelska bogoslužja u doba patrijarha vode očevi kao posrednici između podsjetnici Izraelcima na vrijeme kada su boravili u šatorima u pustinji.. Stari nam zavjet govori i o drugim svetkovinama kao npr. A. Prije se nazivao Srebrne trube.36 2. «Uzbudljiva i bučna svetkovina koja vuče podrijetlo iz vremena kada su Estera i njezin rođak Mordokaj spasili židovski narod od masakra za vladavine perzijskog kralja Kserksa ‘Ahasvera’). 121. 32 Prvi dan sedmog mjeseca trube su pozivale na posebnu svečanost.» Enciklopedija Biblije. Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. To je nutarnji. REBIĆ. štovalo i prinosilo žrtve. 121.28 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Svi ovi blagdani imali su povijesno-spasenjsko značenje. najsvetiji dio Prebivališta (Svetog šatora ili Hrama. str. str. 33 34 35 36 . poznatoga kao žrtveni jarac. obučen u odjeću od bijelog platna. a nakon sužanjstva uzimao se kao blagdan nove godine iako su se i dalje dani brojili od nisana (ožujak/travanj). str. 152. Purim znači ‘ždrijeb’ a odnosi se na ždrijeb koji je bacio Haman. kraljev prvi dostojanstvenik da odluči kojeg će dana poubijati Židove. Purim35 i sl. Kr. A REBIĆ.32 Dan pomirenja (Jom kippur).» Enciklopedija Biblije. Biblijske starine. i nakon što je stavio ruku na njegovu glavu. str.33 Posvećenja hrama (hannukah)34. 121.Usp.» Enciklopedija Biblije. str. 199-210.3. str. 121. pustio ga je u pustinju kao znak da je grijeh cijele zajednice uklonjen.5. Središnje teme Staroga zavjeta. 120.

179. Pravila za velikog svećenika bila su još stroža. bogoštovnog mjesta pa tako i ustanova svećenstva spadaju u Mojsijevo doba. Usp. REBIĆ. koje je Veliki svećenik čuvao u vrećici na prsima. str. 156. paliti dva puta na dan tamjan na kadionom žrtveniku. A. Svećenici su imali dužnost: svake subote postaviti na zlatni stol u Hramu posvećeni kruh. str. Također su u Božje ime odgovarali na pitanja kao na primjer. dobio svećeničko odijelo i svečano blagoslovio narod. U svećenički stalež ulazilo se posebnim obredom posvećenja: bio je pomazan uljem na čelu u obliku slova kaf. čistiti svjetiljke na svijećnjaku. Ukoliko je izvukao 37 38 39 40 Usp. Središnje teme Staroga zavjeta. neizostavnu ulogu u starozavjetnom bogoštovlju. što treba činiti i tako dalje. . REBIĆ. jedan od Jakovljevih sinova. U tu su se svrhu služili kamenjem Urim i Tumim.37 Organiziraniji oblici bogoslužja. A. Levije. kakav treba on biti. Levijevi38 sinovi (leviti) određeni su za levitsku a Mojsijev brat Aron i njegovi potomci za svećeničku službu od kojih se izabirao Veliki svećenik. u 30. 158. može li se ići u bitku i sl. te ima važnu.40 Svećenik. godini života nasljeđuje obiteljski svoju službu (za razliku od novozavjetnog shvaćanja poziva u službu). Njihove su dužnosti vezane za svetište i hramske žrtve no imali su i druge dužnosti. prinositi žrtve…»39 Svećenik je službeni čuvar. naučavatelj i tumač Zakona. Središnje teme Staroga zavjeta. «U svećeničkom kodeksu (Levitiski zakonik) bilo je glede svećenika sve točno određeno: tko može biti svećenik.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 29 Boga i ljudi svoga roda i plemena. Tako su muškarci iz triju Levijevih rodova činili hramski pjevački zbor te su najvjerojatnije sastavili određene psalme poput Ps 85 i 87. str. Biblijski priručnik. Poradi svoje svete zadaće bili su podređeni strogim pravilima obredne čistoće.

532. Sinagoga «Ima svoj poseban arhitektonski oblik. čitanje i tumačenje Božje riječi. Nemamo pouzdane podatke o početku nastanka sinagoge. str. Sinagoga Sinagoga (od grče riječi synagoge =skupljanje. str.. koji je raspoređivao čitače i molitelje te birao govornike.6. do ulaza.. a glavni su mu elementi stupovi na bočnim stranama i u dnu koji nose trostranu galeriju (emporu) namijenjenu ženama. Pravokutnog je tlocrta. Usp. Na Šabat su se vjernici okupljali u sinagogi na slušanje. Aron haqqodeš) to jest škrinja u kojoj su pohranjeni svitci tore. Beograd: Pravoslavlje.. U sinagogalnom bogoslužju mogli su biti uključeni i punopravni vjernici koji su čitali pa i tumačili pročitani biblijski odjeljak. Također su poučavali Božji narod Zakonu. 104. hebr. Pretpostavlja se da su Židovi koji su nakon razorenja Jeruzalema 587. to bi značilo «ne» a ukoliko bi izvukao Tumim to bi značilo «da». Svet Novoga zaveta. na molitvu. Bogoslužja su se održavala na Šabat (subotu) 41 42 Enciklopedija Biblije. stol s kojeg se čita Tora (Zakon. E. nalazi se povišeno mjesto na kojem stoji ‘sveti kovčeg’ (hebr.43 Kasnije kršćansko novozavjetno bogoslužje najbliže je sinagogalnom bogoslužju. godine prije Krista bili preseljeni u Babilon tamo organizirali i svoj vjerski život i ustrojili sinagogu. a uzdužna joj je os okrenuta prema Jeruzalemu. zborište) jest zgrada i prostorija42 u kojoj su se Židovi sabirali na bogoslužja izvan Jeruzalema.41 2. pjevanje te završni blagoslov. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. U sredini prostorije nalazi se almenor. Na jednoj strani te osi. a sa svake strane tog kovčega po jedan sedmerokraki svijećnjak.» Leksikon ikonografije. str. torah). 126-127. Ispred njega gori vječno svjetlo. U sinagogi nije bilo svećenika već je sinagogom predsjedavao nadglednik odnosno predstojnik sinagoge. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 1990. LOZE.30 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Urim. 1986. 43 ..

svim srcem svojim. kad lijegaš i kad ustaješ. 1989. Jahve je jedan. Knjiga Sudaca. svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem. potrebna je bila nazočnost najmanje sedam muškaraca. Liturgija sinagoge upotpunjuje liturgiju hrama. Zato ljubi Jahvu. 3. Psalmi 5. 4. svrha sinagoge bila je da održi bogoštovni život židovske zajednice u dijaspori. Završni blagoslov iz Br 6. 4-9.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 31 ali i radnim danima. (skripta za internu upotrebu slušača). 44 Usp. Navest ćemo ovdje redoslijed sinagogalnog bogoslužja u apostolsko vrijeme koje je zasigurno postalo uzor ranog kršćanskog bogoslužja: 44 1. Z PAŽIN. str. Priveži ih na svoju ruku za znak. «Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja. i neka ti budu kao zapis među očima. Boga svoga. 1 i 2 Samuelova te 1 i 2 Kraljeva. posebice ponedjeljkom i četvrtkom te na velike blagdane. neka ti se urežu u srce. tumačenje/propovijed (tada je bila izrečena živom riječju a danas se samo čitaju stari midraši). Šem’a: uvodna molitva iz Pnz 6. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem. Đakovo: Visoka bogoslovna škola. Midraš. Ispiši ih na dovratnicima kuće svoje i na vratima svojim» Pnz 6. milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!» Br 6. Napominji ih svojim sinovima. 24-26 45 46 . «Čuj Izraele! Jahve je Bog naš. 22-26. 4-945 2. Čitanja a) Tora – Petoknjižje (bilo je podijeljeno u 164 čitanja) b) Proroci – osim proročkih knjiga ovdje su ubrajane i knjige Jošuina. 3. Povijest liturgije.46 Budući je sinagogalno bogoslužje nastalo u izgnanstvu. Da bi se bogoslužje u sinagogi moglo održati.

E. 135. 105. X. Enciklopedija Biblije. .48 Sinagoga je također služila i kao mjesna škola te kao sjedište mjesne uprave. Budući se kršćanstvo prirodno nadovezuje na starozavjetnu objavu. str.47 Sinagoga je nazvana «Svetinja u malom» i u njoj se preklinjalo Boga da obnovi hram. LEON DUFOUR. LOZE. Svet Novoga zaveta. Usp.32 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE no ne preuzima povlastice hrama. 95. Usp. str. str. Rječnik biblijske teologije. Kršćani štuju istoga Boga koji se objavio narodu Izraelu u Starome zavjetu. no spomenute činjenice su značajne kao uvod u bolje shvaćanje i razumijevanje novozavjetnog bogoslužja. 47 48 49 Usp.49 Svakako da bi smo mogli još govoriti o različitim aspektima starozavjetnog bogoslužja. tako i novozavjetno bogoslužje ima svoje korijene upravo u starozavjetnom štovanju Boga.

Iv 18. propovijedao je u sinagogama (Mk 14. ZAGORAC. . Tu su Židovi najprisnije doživljavali Boga u susretu s njim.. Iv 2. str. Kristova svećenička služba.»50 Svojim čišćenjem hrama (Iv 2. 13. V. 73. Od sada pa nadalje Krist će biti središte bogoštovlja. Ipak ima ozbiljnih primjedbi na konkretno vršenje toga kulta. 22). 49.ISUS I 3. 14 i dalje) Isus iskazuje poštovanje hramu (hram je «dom njegova Oca»). 205. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. U svome djelovanju «Isus Krist nije zauzeo stav protiv tadašnjega kulta svoga naroda u hramu i sinagogi. BOGOSLUŽJE K ršćansko bogoslužje započinje s Isusom. Nakon njegovog rođenja roditelji su ga prikazali u hramu (Lk 2. str. 41. 1993. 51 50 B. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. DUDA. no u isto vrijeme najavljuje novo središte bogoslužja. Za Židove je materijalni hram bio mjesto Božje prisutnosti i blizine. 1997.51 U svome razgovoru sa ženom Samarjankom Isus najavljuje novi oblik bogoslužja koji će biti u «duhu i istini» (Iv 4. tijekom blagdana Isus odlazi u hram (Lk 2.. Sjeme je riječ Božja. 10. 22 i dalje). 20). Krist je svoju službu započeo i obavljao u ozračju židovskog bogoštovnog sustava. 20-24). koje se svode na potrebu obraćenja – očišćenja židovskog kulta.

52 Isus je navjestitelj. str. te će njihovo klanjanje biti izraz ne samo njihova položaja tijela. Worship: Adoration and Action. Lk 10. T. D.53 Isus podučava molitvi i svojim vlastitim primjerom. Njima valja opraštati jer će jedino na taj način i nama biti oprošteno. 16. pred svojim učenicima (Mat 6. Opraštanje. ZAGORAC.. 34. ali i u ispravnom odnosu prema bližnjima. Iv 17. Iv 11. propovjednik riječi Božje u sinagogi (Mk 14. Ono se sastoji u proslavljanju Boga i povjerenju u Njega. Lk 11. Ova molitva će zauzeti značajno mjesto u privatnoj kršćanskoj molitvi kao i u bogoslužju kršćanske crkve. 9-13. 1997. 53 54 . Lk 5. 46. Evanđelje po Mateju. 63. već izraz njihova duha. CARSON. tumačenje evanđelja po Ivanu. R. 212. Michigan: Baker Book House. Zasigurno da je ova molitva dana kao uzor kršćanima kako moliti vlastitu molitvu. 138. Mt 27. Isus je molitvu obavljao u uobičajeno vrijeme židovske molitve. 1997.54 52 Usp. 206. Ona podučava Kristove učenike što uistinu znači istinsko bogoslužje.34 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Dolazi dakle vrijeme kada će ljudi znati zašto se klanjaju (istiniti Bog se objavljuje u Kristu). str. 1993. odnosno izmirenje s bližnjima. Mt 1. A. Mt 26. Lk 6. 35. Grand Rapids. 25-27. 24). 12. Daruvar: Logos. 21-22. pretpostavka je prinošenju žrtvenog dara (Mt 5..) Isus uči svoje učenike moliti dajući im kao primjer molitvu Očenaš (Mt 6. Iv 18. Mk 14. Lk 9. Usp. ali i na otvorenome (Mt 5 do 7 poglavlja i sl. Usp. 36.. 41-42). 20). 9-13). 49. 39-45). 1-26) i privatno (Mt 14. Molio je javno (Mt 11.. 28. L. Ivan. 23. Lk 22. str. Kristova svećenička služba. FRANCE. 2-4. 39-42. ali nedvojbeno je da je ona postala i u formalnom smislu dio kršćanske liturgijske prakse do danas. V. Daruvar: Logos. str. Mk 15. MORIS.

1992. Krist se kod blagoslova kruha i vina koristi uobičajenom židovskom pashalnom molitvom. «U tom smislu je Krist pranje vodom (krštenje) uzeo kao znak prijelaza svojih vjernika s njime iz Egipta ovoga svijeta u kraljevstvo Božje. on ispunjava zahtjeve obrednih pranja i čišćenja koja su simbolizirala prijelaz preko Crvenoga mora i rijeke Jordana.56 Pasha je simbolizirala oslobođenje. odnosno kršćanskoj liturgiji. dolazi do uspostave bitnog elementa za kršćansko bogoslužje. koja je u samom središtu židovske bogoštovne tradicije. 14-20). uz ranije izrečenu molitvu Očenaš liturgijski obrazac koji će kršćanska crkva koristiti pri svakom euharistijskom bogoslužju do danas. On je dakle naviještao riječ Božju.55 Uspostavljajući dakle euharistiju. a to je euharistija ili Večera Gospodnja. 51. Isus je začetnik i kršćanskog krštenja.E.. no u Kristu ona poprima istinsko ispunjenje. Nasville: A Division of Star Song Publishing Group.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 35 U Kristovoj proslavi pashalne večere sa svojim učenicima (Lk 22.»57 Možemo ustvrditi da Isus postavlja temelje kršćanskom bogoslužju. ZAGORAC. Kristova svećenička služba. V. U Isusovim riječima: «Ovo je tijelo moje… ovo je krv moja». 57 . O euharistiji odnosno Večeri Gospodnjoj bit će više govora u ovoj knjizi. str. R. dao novi značaj i ukazao na novi pristup molitvi. kojim se ispunja proroštvo staroga prijelaza. 208. Tako Isusovo novo krštenje ispunja naviještaj i smisao svih obrednih pranja iz Staroga zavjeta. prepoznaje se. str. Worship is a Verb. Primajući Ivanovo krštenje (Mt 3. ustanovio je sakrament euharistije odnosno Večere Gospod- 55 56 U liturgijskoj tradiciji ove se riječi nazivaju Riječi ustanovljenja. 13-17). WEBBER. rekli bi smo danas sakrament euharistije.

blagdanom i osobito poistovjećuje svoju smrt i uskrsnuće s Pashom. ZAGORAC. «Isus je sve stvarnosti Starog zavjeta gledao kao nešto provizorno. kao navještaj i pripravu koja nalazi svoje ispunjenje. osobno nam je ostavio i u svome učenju i svojim vlastitim primjerom glavne naglaske kršćanskoga bogoslužja. Zato on sebe poistovjećuje s hramom (Iv 2. ostvarenje u njegovoj osobi. 206-207. Jer ‘ne mislite da sam došao ukinuti Zakon i Proroke. Nisam došao ukinuti. Sve je dakle u Starom zavjetu. slika koja svoje ispunjenje nalazi u Kristu. .36 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nje. Dakle.»58 58 V. privremeno. pa i stvarnost kulta. 14-29) i sa šabatom. Kristova svećenička služba. str. nego ispuniti’ (Mt 5. 17).

LITURGIJE U prethodnom smo poglavlju ustvrdili kako je upravo Krist začetnik novozavjetnog bogoslužja. Nadalje. razvoj liturgije možemo pratiti kroz novozavjetne spise. svladan snom. 42) «U prvi dan sedmice. A nekog mladića imenom Eutiha. Pavao je govorio prisutnima. 4. pade s trećeg kata dolje. produži govor do ponoći. Evo nekih opisa bogoslužja koje nalazimo u Novome zavjetu: «Oni su bili postojani u apostolskoj nauci. nadnese se nada nj. U gornjoj sobi gdje smo se skupili bile su mnoge svjetiljke. razlomi i blagova kruh te proslijedi s .1. Digoše ga već mrtva. djelovanju. lomljenju kruha i u molitvama. dok je Pavao i dalje govorio. kad se sastadosmo da lomimo kruh. Kako je kanio sutradan otići. Pavao siđe.POČECI KRŠĆANSKE 4. Liturgija u Djelima apostolskim i poslanicama Knjiga Djela apostolskih i poslanice značajni su izvori za prikupljanje podataka o životu. zajedničkom životu. Opet se pope. vjerovanju i praksi prve crkve. koji je sjedio na prozoru uhvati dubok san te on.» (Dj 2. obujmi ga i reče: ‘Nemojte se uznemiravati: Njegova je duša u njemu’.

16). U spomenutim tekstovima to su: lomljenje kruha. 19. 1987. Novi zavjet također koristi i izraz zajedništvo da opiše Večeru Gospodnju. Novi Sad: Dobra Vest.» (Dj 20. lomljenje kruha. 16 i Dj 2. 42. Lomljenje kruha – euharistija59 U tekstovima koje smo naveli a iz kojih se vidi praksa ranog kršćanskog bogoslužja. ona je evidentno bila neizostavan dio kršćanskoga zajedništva rane Crkve. evidentno je da se redovito spominje lomljenje kruha. Zajednička su blagovanja bila zapravo večere odnosno zajed- 59 Novi zavjet koristi nekoliko izraza za Večeru Gospodnju: Večera Gospodnja. zahvalno mišljenje. I onda otputova. str. Usp. STAGG. . 7-12). Teologija Novoga zavjeta. 20. 4. U Djelima apostolskim nalazimo dva čina rane crkve u vezi s blagovanjem a to su lomljenje kruha i zajedničko blagovanje. Izraz lomljenje kruha nalazimo u 1 Kor 10. Luka u svome evanđelju navodi da je Krist zahvalio (eukharistesas) za kruh i čašu. «Zar nije posvećeni kalež koji posvećujemo zajedništvo s krvlju Kristovom? Zar nije kruh koji lomimo zajedništvo s tijelom Kristovim?» (1 Kor 10.. Iako imamo i druge tekstove u Novome zavjetu koji oslikavaju ranu kršćansku liturgiju. Lk 22. Večera Gospodnja pojavljuje se samo u 1 Kor 11. Nema sumnje da su prvi kršćani redovito na svojim sastancima lomili i kruh odnosno blagovali Večeru Gospodnju. F. ovi nam dostatno pokazuju glavne elemente bogoštovlja. Dakle. Kako bilo. euharistija i zajedništvo. Upravo u ovoj praksi rane Crkve određene su kršćanske denominacije ustvrdile da je euharistija u ranoj Crkvi bila središte kršćanskoga bogoslužja. Izraz Euharistija dolazi od grčke riječi eukharistia što znači zahvala. Ovaj izraz nalazimo i 1 Kor 10. Grčka riječ za zajedništvo u smislu Večere Gospodnje je koinonia. 16.1. molitva i propovijedanje. prva je crkva nastavila činiti Kristovo djelo i u bogoštovnom smislu.38 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE propovijedanjem dugo – sve do zore. 180-183.1.

RAHNER i H. 11-12. 2004. Iz Pavlovih se riječi. dakle. 17 i dalje). 23b-25). Ove su riječi najbliže riječima ustanovljenja iz Lk 22. Pavao ovaj liturgijski obrazac predaje dalje crkvama:61 «Gospodin Isus one noći u koju bijaše izdan uze kruh te zahvali. No iz određenih se novozavjetnih tekstova mogu naslutiti određeni liturgijski obrasci. J. dade naslutiti kako je upravo ovaj obrazac služio u ranom bogoslužju kod molitve nad euharistijskim kruhom i vinom. 1999. te reče: Ovo činite (svaki put kad ga pijete) na moju uspomenu!» (1 Kor 11. vezano uz njeno blagovanje preuzima i vjeroispovjedne formule... str. Kada govorimo o Večeri Gospodnjoj. Već smo spomenuli Kristovu molitvu Očenaš kao i riječi ustanov60 U grčkom jeziku Agape označava ljubav. . koje je Krist ustanovio a koje je rana Crkva prihvatila kao liturgijski obrazac kod blagovanja. str. ponajprije ljubav Božju prema ljudima te ljubavi ljudi međusobno i prema Bogu.60 Agape se kasnije nisu održale unutar kršćanskoga bogoslužja. Đakovo: Karitativni fond: Ne živi čovjek samo o kruhu. Teološki rječnik.2. K. nazvani Agape. Usp. 96-97. Razlog zašto se Agape nisu održale moguće je naći i u zloupotrebama koje su se događale u ranoj Crkvi (1 Kor 1. evidentno je da apostol Pavao. razlomi ga i reče: ‘Ovo je tijelo moje koje je za vas. Ovo činite na moju uspomenu! Isto tako uze kalež. poslije večere. VORGRIMLER. 61 Usp. 4. za razliku od samoga čina lomljenja kruha i blagovanja kruha i vina kao uspomene na Kristovu smrt.1.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 39 nički objedi ljubavi. Molitva – liturgijski obrasci U Novome zavjetu ne nalazimo točan redoslijed odnosno formu kršćanskoga bogoslužja. 19. GNILKA. Teologija Novoga zavjeta. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.

» Ovdje nalazimo princip molitve za vlasti. . 4. što je bilo i prirodno. i to možda zato što su kršćani skloni tome da vladare izostavljaju iz svojih molitava. Moguće je da se hvalebnica izricala po židovskom načinu berakah. ZAGORAC. 42. Da su se Kristove riječi ustanovljenja koristile u bogoslužju rane Crkve potvrđuje nam apostol Pavao u 1 Kor 11. V. «Molitve od sveopćeg značenja ograničene su na molitve za ljude koji vladaju. 23-26. 24-31. 6 i dalje. zahvaljivanja za sve ljude. molim da se upravljaju prošnje. Usp. 5b spominje se molitva hvale (hvalebnica) i prošnje (molbenica). odnosno molitvu. 47. 24. 12.62 Neki elementi starozavjetnog bogoslužja. budući su prvi kršćani dolazili iz židovstva. 3. Tim je aklamacijama zajednica potvrđivala pročitani ili izgovoreni tekst. izrazi: aleluja. 10. str. Kršćani su pozvani moliti i za one od kojih im je nerijetko prijetila i opasnost. 95. u Djelima apostolskim 2. amen i hosana. Ivan Apostol opisuje nebesko bogoslužje u Otk 7. 14. Primjerice. No molitvom za vlasti može se osigurati «tih i miran život». 19.63 O javnoj molitvi apostol Pavao govori u 1 Tim 2. Zasigurno su židovski bogoštovni elementi imali utjecaja na rano kršćansko bogoslužje. a koje je prva Crkva rabila kao aklamacije sačuvani su do danas u kršćanskim bogoslužjima kao npr. te nam je tako sačuvao oblike pojedinih aklamacija koje je najvjerojatnije prva Crkva koristila na bogoslužjima. 12. 1. Možemo pretpostaviti kako je prva Crkva koristila sinagogalne odnosno starozavjetne obrasce.40 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE ljenja Večere Gospodnje. osobito 62 63 Berakah od hebrejske riječi barak=blagoslivljati. Kristova otajstva. za kraljeve i za sve koji su na višem položaju. da mognemo provoditi tih i miran život u punoj pobožnosti i dostojanstvu. 1-2: «Tako. molitve. sazivi. prije svega.

Njih nalazimo u Rim 8. 1. Tim 6. 3. 3-5. Molitva «u jezicima» može biti korisna. jer građani – kršćani na taj način mogu utjecati na razvoj državne politike.. 1. str. Određene su egzegete također mišljenja kako su pojedini dijelovi poslanica (himne) uzeti iz ranokršćanske liturgije. 105- . što je bila molitva «duhom». nastavljajući zapravo vršiti Kristovo djelo. Crkva obavlja posredničku službu. moraju imati svoj red. bez obzira na njihovu narodnost. Fil 2.. 5-9 i sl.. Osim o sadržaju molitve. Pavao govori i o načinu molitve. 63-64 Usp. 30 i 32. Ef 1. 1997. Efežanima. Javna molitva odnosno javna bogoslužja. Daruvar: Logos. 16-22. 15-20. PAŽIN. sudbonosnim razdobljima. 16. 2. str. «Ako se govori tuđim jezikom. Pastoralne. 5. Pavao daje prednost molitvi «umom» (1 Kor 14 poglavlje). GUTHRIE. 4. Crkva treba moliti za «sve ljude». 1 Sol 5. 11-13. ne moli samo za svoje članove. 2 Tim 2. 1997. već za sve ljude. osim u teškim. one trebaju biti predmet molitve.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 41 kada su oni otvoreno neprijateljski nastrojeni… Bez obzira na to jesu li državne vlasti zloupotrebljavale svoj položaj ili ne. Kol 1. 1 Tim 3. 22-25. Daruvar: Logos. što je činjenica koja se često zaboravlja. 3 – 14. Crkva. Obzirom na praksu crkve u Korintu da se za vrijeme bogoslužja moli «u jezicima». 15-16. str. dakle. R. a jedan neka tumači!» (27 stih).»64 No osim konkretne molitve za vlasti. 20. no mora ju pratiti i dar «tumačenja jezika». 1 Pt 1. Z. 6-11. J. D. GUTHRIE. dakle. Povijest liturgije. 18-22. religijsku ili inu pripadnost. str. Prva je Crkva u molitvi koristila i himne ili hvalospjeve.65 64 65 D. Pastoralne poslanice. STOTT. W. neka govore dvojica – ili najviše trojica – i to po redu. Upravo na ovome primjeru vidimo naznake Pavlove težnje da se bogoslužje organizira te da ima svoj određeni red i sklad. 28-29.

str.66 4. 15b-16: «Blaženi i jedini Vrhovnik. a mora biti prisutno i pažljivo i neprestano propovijedanje onima koji su uzvjerovali evanđelje. STAGG. str. 36 i dalje. MARTIN. Njih je vrijedno zapaziti. P. GUTHRIE. str. 1/1959. Njemu čast i vječna vlast! Amen. 1988. R. 66 67 Usp. U poslanici Efežanima se služba učenja blisko združuje sa službom pastira (Ef 4. str. koji je jedini besmrtan i koji boravi u nepristupačnoj svjetlosti. Worship in the Early Church. MOODY. neke razlike ipak postoje.3. poput mnogih drugih. str. Teologija Novoga zavjeta.» po mišljenjima određenih egzegeta također spada u dio starozavjetne liturgije budući odiše židovskim duhom. Pastoralne. 1: D. Propovijedanje i naučavanje su u ranoj Crkvi bile dvije različite djelatnosti. 192-195. «The Ministry of the New Testament». The Ministry in Historical Perspectives. str. 11). Propovijedanje i naučavanje Euharistiju i molitvu upotpunjavale su službe propovijedanja (kerigma) i naučavanja (didache). naučavali i navješćivali riječ u Antiohiji (Dj 15. D.42 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Spomenuti hvalospjev iz 1 Tim 6. kojega nitko od ljudi nije vidio i ne može vidjeti. F. Već sam izraz ‘učenik’ nosi u sebi novozavjetni naglasak na podučavanju onih koji su bili evangelizirani.. 35). Rani su kršćani svakodnevno propovijedali i naučavali (Dj 5. u: Rewiew and Expositor. STAGG. R NEIBUHR i D. F. U ovakvom propovijedanju mora postojati prostor za učenje. «Iako se ne pravi oštra razlika između kerigme i didache. 42). 206. Usp.» 67 106. Pavao i Barnaba su.. Teologija Novoga zavjeta. Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. propovijedanja i naučavanja.1. 39-52. 106. WILLIAMS.. Grand Rapids. Michigan: Eerdmans. .

1. Naime. To su starješine (grčki: presbuteroi) i nadglednici (episkopoi). U tome je smislu uistinu bila živa. razlikovanje duhova. U tekstovima poput 1 Kor 12. starješinska služba i sl. prezbitersku i biskupsku. uz sliku spontanog bogoslužja. Novi zavjet također spominje i druge prepoznate službenike koji su vjerojatno imali odgovornost u organizaciji ne samo crkve kao organizirane zajednice već i bogoslužja. sukladno ovome učenju. Hrvatska riječ svećenik prijevod je latinske riječi sacerdos a koja označava osobu koja je općenito. Crkva je u kasnijem periodu ustrojila tri stupnja svećenstva: đakonsku. 8-10. znanje. dar ozdravljanja. I ovi su elementi. Krist je zaredio apostole. apostolskoj sukcesiji (naslijeđu). posebice euharistiju. U katoličkoj i 69 70 . Rim 12. Predvodnici bogoslužja – sudjelovanje vjernika Glede samoga vođenja bogoslužja može se pretpostaviti da je Crkva isticala i ohrabrivala aktivno sudjelovanje svih nadarenih vjernika. uočavamo i druge elemente ranokršćanske liturgije: pjesmu i psalme. u svim religijama zadužena da u ime zajednice prinosi žrtve božanstvu te da posreduje između božanstva i ljudi.69 Svoje službenike također nazivaju svećenicima70 68 To su mudrost. proroštvo. Anglikanske i sl. jezici. 68 spominje se popis darova (charismata)68 koje određeni vjernici posjeduju i kojima mogu aktivno sudjelovati u bogoslužju. Ovakvo je shvaćanje danas prisutno u episkopalno ustrojenim crkvama poput Rimokatoličke. preuzeti iz židovske liturgije. 28-30. Taj slijed se.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 43 4. uvodeći učenje o tzv. 19: «Govorite jedni drugima u psalmima.4. Pravoslavne. posebice psalmi. moć čudesa. vjera. apostoli biskupe. dar tumačenja jezika. po ovome shvaćanju održao do danas i jedino valjano zaređeni biskupi mogu zaređivati svećenike koji opet mogu valjano obavljati sakramente. karizmatska zajednica. biskupi svećenike (prezbitere) i đakone. Apostol Pavao govori u Ef 5. hvalospjevima i nadahnutim pjesmama! Pjevajte Gospodinu u svom srcu i slavite ga!» Ovdje.

Usp. Posjećivanje hrama najvjerojatnije nije dugo trajalo. u pravoslavnoj crkvi (kao i u drugim crkvama koje naglašavaju žrtveni karakter euharistije i posredništvo svećenika). svećenik je osoba koja je zaređena u red prezbitera i koja posreduje između Boga i ljudi. Obzirom na drugačije shvaćanje euharistije i posredništva u protestantskim crkvama. odnosno euharistije. 10). 4. budući da odbacuju žrtveni karakter bogoslužja. 46). Zagreb: kršćanska sadašnjost. već se vjernici u Jeruzalemu okupljaju zajedno u hramu i u sinagogama na slušanje Božje riječi i molitvu. obzirom na progonstvo koje je uslijedilo protiv kršćana. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. 2.44 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE zbog žrtvenog karaktera bogoslužja u ovim crkvama (a što je dakako povezano sa shvaćanjem euharistije. 7. 1 Kor 16. tako se u kršćanstvu od samih početaka ističe prvi dan u tjednu – nedjelja. str. 1990. . 553. Otk 1. ali ovisno o papi i biskupima. Leksikon ikonografije.. pastor=pastir). Iako povijest svjedoči da je prijelaz sa subote na nedjelju bio postupan. središnji dan tjednog okupljanja Šabat. a po kućama se sastaju radi blagovanja Gospodnje večere (Dj 2. Bogoštovna mjesta U samim počecima kršćanstva ne postoje izgrađena bogoštovna mjesta. No protestanti uglavnom odbacuju ovakvo mehaničko shvaćanje apostolskog naslijeđa i svoje službenike u pravilu ne nazivaju svećenicima. prinosi «žrtvu Novoga zavjeta» te dijeli ostale sakramente crkve. u kojima se obavlja bogoslužje . crkve. 3. 2. 4. kao središnji tjedni dan okupljanja kršćana (Dj 20. službenici se u pravilu ne nazivaju svećenicima već pastorima (lat. o čemu ćemo kasnije govoriti). Nedjelja – Dan Gospodnji Poput Židova koji su imali svoj tjedni blagdan.

Euharistija u životu crkve kroz povijest. Usp. J. 21. 2).71 Kršćani su radije svetkovali nedjelju. W. Zato je veoma rano nedjelja nazvana i Danom Gospodnjim. kako je pod torturom uspio utvrditi rimski prokonzul u Bitiniji Plinije Mlađi oko 111/112. 1984. Kao što je Šabat u starozavjetnom bogoštovnom sustavu podsjećao Izrael na stvaranje. 72 . jer je upravo prvoga dana stvorena svjetlost. Valley Forge: Judson Press. 1989. Wine and Bread. ŠAGI – BUNIĆ. H. Water. str. Justin je stoljeće prije saopćio rimskom caru da se kršćani u nedjelju sastaju zbog toga što je toga dana Bog stvorio svijet i što je Isus Krist istog dana uskrsnuo od mrtvih i ‘ukazao se svojim apostolima i učenicima te ih naučio ono što i vama predajemo da ogledate’ (Apol. toga je dana Duh Sveti sišao na apostole a što se smatra rođendanom Crkve.72 71 T. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Ad Caecillium 16. Word. O slavljenju nedjelje kao središnjega okupljanja kršćana imamo i povijesna svjedočanstva: «Prvi dan u tjednu izabran je za euharistijski sastanak zbog toga što se na taj dan zbilo Kristovo uskrsnuće: kršćani su se u zoru (ante lucem) sastajali i na sastanku naizmjenično pjevali pjesmu Kristu kao Bogu. 67)». WILLIMON.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 45 navedenim stihovima već nalazimo prve naznake kršćanskoga okupljanja nedjeljom.. Sc. Ciprijan će sredinom 3. 22. stoljeća reći da ‘slavimo uskrsnuće Gospodinovo’ (Epist. On svojim uskrsnućem prvoga dana u tjednu pobjeđuje smrt i tako čini sve novo. tako nedjelja podsjeća na novo stvaranje koje Krist ostvaruje po svojoj žrtvi i uskrsnuću.. toga je dana Krist uskrsnuo od mrtvih. a sv. nego li subotu. I.. str.

.46 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Tjedno slavljenje nedjelje kao dana Uskrsnuća jest temelj kasnijem uspostavljanju slavljenja Uskrsa te formiranju kršćanskog liturgijskog kalendara.

A što se tiče euharistije. Kraj Očenaša donosi na kraju liturgijsku doksologiju koja se inače ne nalazi ni u Matejevu ni u Lukinu evanđelju uz Očenaš. O tome svjedoče pojedini spisi iz toga razdoblja. i 130. Ovaj nam spis daje značajne podatke o bogoslužju između 80. koji si nam dao spoznati po Isusu. No spis je otkriven mnogo kasnije. za sveti trs Davida sluge tvojega. Didache Didache je jedan od najranijih spisa postapostolskog razdoblja. godine nakon Krista. tek 1873. godine.1. . no vjerojatno je da je ovakav način moljenja Očenaša već bio uvriježen u to vrijeme. DOBA U poapostolskom razdoblju Crkve započinje i kreiranje prvih liturgijskih obrazaca. poglavlju opisuje nam se postupak i molitva prilikom euharistijske službe: «IX. zatim u 8. Najprije o čaši: Hvalu ti dajemo. U 9. i 10. poglavlju o postu i molitvi gdje se donosi molitva Očenaš s uputom da se ista moli tri puta dnevno.LITURGIJA U POAPOSTOLSKO 5. Oče naš. ovako iskazujte hvalu (eucharistesate): 2. stoljeća. Didache nam u 7 poglavlju daje određene upute glede krštenja. Kao vrijeme nastanka navodi se prva polovica 2. 5.

nego samo oni koji su kršteni u ime Gospodnje. ŠAGI – BUNIĆ. za život i spoznaju (gnoseos).48 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE svome sluzi (tou paidos sou). i neka prođe ovaj svijet! ‘Amen’. Prije svega te hvalimo (eucharistomen). A prorocima (prophetais) dopustite. X. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. sve stvorio poradi imena svoga. 6. da iskazuju hvalu kako hoće. 49. dao si sinovima ljudskim hranu i piće da uživaju i da ti iskazuju hvalu (eucharistesosin). 5. 3. 1998. ‘Amen’. Hvalu ti dajemo. tako neka se sabere tvoja Crkva s krajeva zemlje u tvoje kraljevstvo. svome sluzi (tou paidos sou): tebi slava u vijeke. str. Povijest kršćanske literature I. Jer: tvoja je slava i moć u vijeke. 3. A o razlomljenom kruhu (tou klasmatos): Hvalu ti dajemo. Jer u vezi s time rekao je Gospodin: Ne dajte sveto psima. 5. Hosana domu Davidovu! Tko je svet neka dođe! Ako tko nije. Neka dođe milost (charis). jer si moćan: tebi slava u vijeke. da je izbaviš od svega zla i da je usavršiš u svojoj ljubavi.»73 73 T. Oče sveti. poradi svetoga Imena tvoga. i sabran postade jedan. 4. neka se obrati! Maranatha! Amen. Spomeni se Gospode. ovako iskazujte hvalu: 2. ‘Amen’. ‘Amen’. koju si nam dao spoznati po Isusu. Ti si. Crkve svoje (tes ekklesias sou). i poradi spoznaje u vjere i besmrtnosti (gnoseos kai pisteos kai athanasias) koje si nam dao spoznati po Isusu svome sluzi: tebi slava u vijeke. Jer: tvoja je moć i slava u vijeke. u svoje kraljevstvo koje si joj pripravio. ‘Amen’. ‘Amen’. ‘Amen’.. A pošto se nasitite. posvećenu. Oče naš. A nitko neka ne jede ni ne pije od vaše euharistije. 7. Tebi slava u vijeke. koje si stavio da stanuje u našim srcima. 4. a nama si po svome sluzi Isusu milosno podario (echariso) duhovnu hranu i piće (pneumatiken trophen kai poton) za vječni život. Kao što bijaše ovaj razlomljeni kruh (klasma) raspršen po bregovima. gospodaru svemogući (despota pantokrator). Saberi je od četiri vjetra. .

ženidba i sl.2. Poglavlja 59 i 60 donose molitve koje svjedoče o proširenom običaju da kršćanska crkva preuzima židovske molitvene tekstove. ADAM. str. godine u svojih sedam poslanica ukazuje na potrebu da se kršćansko bogoslužje zaštiti od krivovjerja lažnih učitelja. A. 23. 5. koja je ključni izraz za služenje stadu Kristovom ( Leitourgesantas amemptos toi poimnioi tou Christou meta tapeinophrosynes. euharistija. 2 i Heb 10. poglavlju govori se o crkvenim službama: biskupima i đakonima koji vrše službu proroka i učitelja. . godine poslije Krista a autor mu je biskup Klement za kojeg se drži da je bio blizak s apostolima Petrom i Pavlom. hesychos kai anabausos. 82. Klementova poslanica Korinćanima Ovaj spis potječe iz 96. Stoga se krštenje. Večeri Gospodnjoj treba prethoditi ispovijed grijeha i međusobno pomirenje. Povijest kršćanske literature I. ŠAGI – BUNIĆ. 25 pa se može pretpostaviti da je ravnodušnost prema bogoslužju već bila uobičajena u određenim sredinama. Ignacije opominje zajednicu u Efezu da se što češće sastaju na euharistiji i molitvi. Usp. 3). Uvod u katoličku liturgiju. Ova je opomena slična onoj u Didache 15. Klement također upotrebljava riječ leiturgia. Ignacijevi spisi Antiohijski biskup Ignaice oko 110.3. mogu obaviti uz suglasnost biskupa. 44.75 74 75 T.74 5. poglavlju vidljivo je da je dan za bogoslužje i euharistiju Dan Gospodnji (kath’ hemeran de Kyriou).Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 49 U 14. str. U 15.

godine nakon Krista donosi strukturu euharistijskog bogoslužja onog vremena. Zatim se dižemo svi zajedno i molimo molitve. Ovaj je spis nastao 76 77 Z.Euharistijska služba77 5. A od euharistijske se hrane svakome dijeli i svatko prima. a predstojnik upravi Bogu molitve iz dna duše.Molitva vjernika . PAŽIN. a nenazočnima se šalje po đakonima. kako već rekosmo. Povijest liturgije.Svetopisamska čitanja . A narod odobravajući klikne: Amen.»76 Ovdje se jasno uočava struktura bogoslužja koja se tada primjenjivala: . Povijest liturgije. bilo da borave u gradu ili na selu. predstojnik nas opomene i potakne živom riječju da se ugledamo u one primjere.4. 5-6. 6. Apostolike paradosis – Traditio Apostolica (Apostolska predaja) Hipolita Rimskog Za proučavanje liturgije u poapostolskom dobu. str. Nato. Usp.5.Propovijed .50 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 5. Z. . Hipolitova apostolska predaja je od izuzetne važnosti. PAŽIN. «A u dan zvan sunca (nedjelja) drži se zajednički sastanak svih. Koliko već ima vremena. Justina Ovaj dokument iz 150. Prva apologija sv. kad čitač prestane. str. donese se kruh. A poslije molitava. čitaju se spomen – zapisi apostola i knjige proročke.Prinošenje darova . vino i voda.

1972.79 Najznačajniji je Hipolitov obrazac euharistijske liturgije budući je isti postao značajan za razvoj svih daljnjih euharistijskih liturgija: «Predvodnik: Gospodin s Vama! Narod: I s duhom tvojim! Predvodnik: Gore srca! Narod: Imamo kod Gospodina! Predvodnik: Hvalu dajmo Gospodinu! Narod: Dostojno je i pravedno! 78 Dela apostolska. određeni su liturgijski obrasci i do sada postojali. Biskup s prezbiterima ispruža ruke nad darovima dok izgovara veliku molitvu hvale. kao i na postavljanje ostalih službenika u Crkvi. 108-109. što čine đakoni. Velika povijest crkve I. Vrnjačka Banja. Pisac ovoga djela je Hipolit za koga je poznato da je bio rimski svećenik. 311. No izgleda kao da s Hipolitom vrijeme improvizacije polako prestaje. godine po Kristu. Kako smo do sada vidjeli. Tako Hipolit opisuje početak liturgije na način da se prinose darovi (kruh i vino).. str. govori o liturgijskim pravilima glede krštenja i sl. đakoni i vjernici) obavljaju tijekom bogoslužja. prezbiteri. Njegovi se tekstovi u 43 odjeljka odnose na zaređenje biskupa. str. .Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 51 oko 215. H. Spis nadalje donosi tekst euharistijske liturgije. JEDIN. Trebinje. no većina bogoslužja je ipak bila u domeni improvizacije sposobnih vođa. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. a koju naizmjenično s biskupom izgovara i okupljena općina.78 Hipolit također opisuje i određene liturgijske kretnje (radnje) koje služitelji (biskupi. On donosi doslovan tekst određenih obreda i samoga liturgijskog euharistijskog bogoslužja. 1999. svećenika i đakona. 79 Usp.

On je vršeći tvoju volju i stječući tebi Sveti narod. Povijest liturgije. tebi zahvali i reče: Uzmite. meni na spomen činite. jedite. jer si nas držao vrijednima da pred tobom stojimo i tebi služimo. I dok se dragovoljno predavao muci. da od trpljenja oslobodi nas koji smo u te povjerovali. Amen. 10-11. velika zahvala i sl. prikazujemo ti kruh i kalež i zahvaljujemo ti. Kad ovo činite. raširio ruke trpeći.52 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Predvodnik: Hvalu tebi uzdajemo. Slično i kalež govoreći: Ovo je krv moja koja se za vas prolijeva. Sjećamo se stoga smrti i uskrsnuća njegova. On je Riječ tvoja nerazdvojiva po kojoj si sve načinio i. nedvojbeno je da Hipolitov kanon postaje osnovni obrazac za daljnje liturgijske forme. On ostaje kao osnovni kanon (predslovlje.»80 Ovo još uvijek nije bila službena liturgija toga vremena. str. da te hvalimo i slavimo po Sinu tvome Isusu Kristu. po kojemu slava i čast tebi. koga si nam u posljednjim vremenima za Spasitelja i Otkupitelja i Navjestitelja poslao. budući da ti se tako svidjelo.) bogoslužja i prisutan je u euharistijskim liturgijama različitih tradicija do danas 80 Z. PAŽIN. poslao si ga s neba u krilo Djevice koja ga je u utrobi nosila. . uze kruh. Ocu i Sinu sa Svetim Duhom u svetoj Crkvi tvojoj sada i u vijeke vjekova. i prostora za slobodnu molitvu i improvizaciju još je uvijek bilo. I molimo te da nam pošalješ svoga Svetoga Duha na prinos svoje Crkve. ovo je tijelo moje koje će se za vas lomiti. da ih učvrsti u vjeri i istini. Bože po tvome ljubljenom Sinu. Sve saberi u jedno i podaj svima koji uzimaju udjela u ovim otajstvima da se ispune tvojim Svetim Duhom. Isusu Kristu. da smrt riješi i okove vražje prekine i podzemlje zgazi i prosvijetli pravedne i k cilju upravi i uskrsnuće objavi. No. On se utjelovio i očitovao kao tvoj sin rođen od Djevice po Duhu Svetome.

str. Usp. svet Gospodin Bog Sabaot. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. svet. Hosana u visini. najvjerojatnije je također preuzet iz starozavjetnog bogoslužja. milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!» Br 6. 24-26. A. 82 83 . Uvod u katoličku liturgiju. Trostruki hvalospjev Sanctus81 koji je postao sastavni dio euharistijskog kanona a o kojem će kasnije biti riječi. Hosana u visini. 21. U kršćanskim liturgijama toga vremena kao i u kasnijem periodu koristi se Aronov blagoslov.82 Liturgijski pozdravi poput Mir s vama ili Gospodin s vama (narod odgovara: i s duhom tvojim) također su preuzeti iz starozavjetnog bogoslužja.83 81 Svet. ADAM.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 53 I u ovome obrascu se mogu prepoznati elementi židovske liturgije. «Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave.

.

Budući da se više ne obavlja na skrivenim mjestima i u katakombama. ali i kompliciranija. . Biskupima se iskazuje čast klanjanjem kao i caru. stoljeća biti progonjeno. U vrijeme progonstva Crkva će dati svoje mučenike koji će bitno utjecati i na razvoj liturgije. 25. kršćanstvo biti proglašeno jedinom zakonitom i državnom religijom tako da od progonjene Crkve nastaje povlaštena Crkva carstva. kršćanstvo je steklo slobodu i jednakost s drugim religijama. kadi ih se tamjanom i dovodi do trona. biskupe pri svečanim ulascima u baziliku prate lučonoše.84 Ova. valja ju prilagoditi novim okolnostima. Mnogi dvorski ceremonijali nalaze mjesta u liturgijskom slavlju. raskošnija.1. Uvod u katoličku liturgiju. o čemu će kasnije biti riječi. Sloboda kršćanstva Kršćanstvo će do 4. godine. VRIJEME 6. novonastala situacija za Crkvu utjecat će u velikoj mjeri i na daljnji razvoj bogoslužja. godine objavio i stavio na snagu. Liturgija postaje svečanija. Službena odjeća biskupa ima određene 84 Usp. Poput carskoga ceremonijala na dvoru. Biskupi se izjednačuju s najvišim državnim dužnosnicima. Kasnije će. kojeg je car Konstantin 313. A. ADAM. 380. «Milanskim reskriptom tolerancije». str.RAZVOJ LITURGIJE U KONSTANTINOVO I POKONSTANTINOVO 6. za vrijeme cara Gracijana na Zapadu i Teodozija na Istoku.

Ovaj se hvalospjev najvjerojatnije pjevao u obredu krštenja. Duhom opravdan. 5). Neka su vjerovanja dva ili tri izričaja vjere poput «Jedan je Bog jedan je i posrednik između Boga i ljudi. Liturgijska vjeroispovijedanja Prva vjeroispovijedanja kršćanske crkve bila su jednostavna i kratka i izražavala su vjeru u Krista kao Gospodina i Sina Božjega. palij. 6-11 imamo još opširnije vjeroispovijedanje o Kristovoj osobi: «Da svaki jezik prizna: Gospodar je Isus Krist». Jedan od prvih simbola vjere bio je i Iesous Hristos Theou Yios Soter (Isus Krist. u svijetu vjerovan. čovjek Krist Isus» (1 Tim 2. jedna vjera. . odnosno liturgijskih tekstova i obrazaca. no ipak ih je većina smatrala da će na ovaj način Crkva ipak dobiti određeni položaj u društvu. 5) ili «Jedan Gospodin. manipul iz čega se kasnije razvija liturgijsko odijelo. ona je postala 85 Usp. poganima propovijedan. Ovi su sporovi dakako utjecali i na razvoj liturgije. Sin Božji. osobito glede Kristova božanstva. Uvod u katoličku liturgiju. Budući da su prva slova činila grčku riječ Ihtus što znači riba. Treba istaknuti da nisu svi biskupi bili spremni prihvatiti ove promjene.2. i jedno krštenje» (Ef 4.85 6. u slavu uznesen». Kristove ljudske i božanske naravi te učenja o Svetome Trojstvu.1. 25-26. str. Spasitelj).56 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE insignije kao što su štola. ADAM. anđelima pokazan.2. U 1 Tim 3. 6. 16 nalazimo kršćansko vjeroispovijedanje u obliku hvalospjeva «Onaj koji je tijelom očitovan. Teološki utjecaj na liturgiju Četvrto je stoljeće obilježeno teološkim sporovima. Te je riječi najvjerojatnije izgovarao svaki novi obraćenik. A. Osnovno je bili potvrditi da je «Isus Gospodin». U Fil 2.

Rođen od Marije Djevice. Mučen pod Poncijem Pilatom. no tada još nemamo točan tekst tog simbola. sjedi o desnu Boga. odonud će doći suditi žive i mrtve.1. doslovan današnji tekst Apostolskog simbola odnosno Apostolskog vjerovanja nalazimo prvi put na početku 6. Koristio se kao obrazac vjere novokrštenika i ustalilo se uglavnom u liturgijskoj praksi Zapada. Amen. 38-39. Sina njegova jedinoga. stvoritelja neba i zemlje. Oca svemogućega. Raspet. stoljeća kod biskupa Cezarija Arloskog u Galiji te u liturgijskim knjigama Rima i Galije. I u Isusa Krista.. Svetu sveopću Crkvu.» 86 Usp. općinstvo svetih. Oca svemogućega. sašao nad pakao. Otpuštenje grijeha.1. Uskrsnuće tijela i život vječni. Gospodina našega. Povijest kršćanske literature I. No. godine.2. 6. Vjerujem u Duha Svetoga. koji je začet po Duhu Svetom.86 Apostolsko vjerovanje glasi: «Vjerujem u Boga. Prvi zabilježeni tekst Apostolskog vjeroispovijedanja na grčkom jeziku nalazimo u pismu Marcela Ancirskog kojega je uputio papi Juliju I oko 340. . str. umro i pokopan. ŠAGI-BUNIĆ.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 57 jedan od najranijih znakova kršćanstva. stoljeću. uzašao na nebo. Apostolsko vjeroispovijedanje Apostolski simbol vjere spominje se još u 2. T. No razvijaju se i šira vjeroispovijedanja koja izražavaju vjeru Crkve o Bogu. treći dan uskrsnuo od mrtvih.

I uskrsnuo treći dan. po kome je sve stvoreno. JEDIN. H. 1980. str. JEDIN. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Raspet također za nas: pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan.. jedinorođenoga Sina Božjega. ne stvorena. godine po Kristu. odnosno o istobitnosti Sina s Ocem. Rođenog od Oca prije svih vjekova. Stvoritelja neba i zemlje. svjetlo od svjetla.2.58 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 6. Nicejsko – carigradsko vjeroispovijedanje glasi: «Vjerujem u jednoga Boga. Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje Radi arijanskog krivovjerja koje je nijekalo Božanstvo Isusa Krista. po Svetom pismu. I u jednoga Gospodina Isusa Krista. istobitna s Ocem. Rođena.2. 20-24 . Crkveni sabori. godine usvaja se vjerovanje o božanstvu Duha Svetoga a protiv Macedonijeve hereze.88 Tako nastaje Nicejskocarigradsko vjeroispovijedanje koje postaje sastavni dio liturgijske prakse. Crkveni sabori. Oca svemogućega.87 Na drugom općem saboru. odnosno Prvom carigradskom saboru održanom u Carigradu 381. Na ovome se saboru usvaja Nicejsko vjerovanje protiv Arija. 15-20 88 87 Usp. sazvan je prvi opći Koncil u Niceji 325.1. H. Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa. Usp. svega vidljivoga i nevidljivoga. str. I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom. pravoga Boga od pravoga Boga. Boga od Boga.

I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. Ono izričito izražava istodobni pluralitet i jedincatost Boga: “ Tako je Otac Bog i Sin je Bog i Duh Sveti je Bog. I u Duha Svetoga. Atanazijevo vjeroispovijedanje Atanazijevo vjerovanje poznato i kao Quicunque. beskrajnosti.3. taj mora prije svega čvrsto ispovijedati katoličku vjeru.” Ono proglašava božansku narav osoba ne samo izričito nazivajući svaku od njih Bogom i Gospodinom. Pisano je protiv arijevskog učenja. koji je govorio po prorocima. Ovo je vjeroispovijedanje usvojeno u 5. «Tko želi biti spašen.2. Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha.» 6. nego je samo jedan Bog. već svakoj dosuđuje i božanske osobine nestvorenosti.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 59 I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu. smatra se definitivnim izrazom pravovjernog vjerovanja u Trojstvo. stoljeću. vječnosti i svemoćnosti. a tko je ne sačuva u cijelom njenom sa- . I iščekujem uskrsnuće mrtvih. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi. Autor mu je nepoznat. a ipak nisu tri Boga. Gospodina i životvorca. no nije zaživjelo u liturgijskoj praksi. i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u jednu svetu sveopću i apostolsku Crkvu. I život budućega vijeka.1. “Katolička vjera” ovdje označava opću vjeru. iako se pripisuje Atanaziju. Amen. koji izlazi od Oca i Sina.

Jer kako po kršćanskoj vjeri ispovijedamo svaku osobu kao Boga. A ovo je prava vjera: moramo vjerovati i ispovijedati da je Gospodin naš Isus Krist Sin . Vječan (aeternus) je Otac. Ali i Otac i Sin i Duh Sveti imaju samo jedno božanstvo. Tako nisu ni tri nestvorena. nego jedan Gospodin. želi biti spašen. Tko. niti rodio. tako Sin. a treća je osoba Duha Svetoga. poštujemo kako jedinstvo u Trojstvu. Tako je jedan Otac. neizmjeran je Duh Sveti. vječan je Sin. jedan neizmjerni. niti stvorio. jednako velike. Oca nitko nije učinio. tako da u svemu. nestvoren je Sin. nego je samo jedan Bog. Ali za vječno spasenje potrebno je vjerovati u utjelovljenje našega Gospodina Isusa Krista. tako nam katolička vjera zabranjuje priznati tri boga i tri gospodina nego jednog gospodina. taj će biti zauvijek izgubljen. nestvoren je Duh Sveti. nego iz njih proizlazi (procedens). Jedna je osoba Oca. Tako je Otac gospodin. jedan Sin. tako Duh Sveti. kako je prije rečeno. a ne tri Oca. druga osoba je sinovljeva. ni tri neizmjerna. Ni Sina Otac nije učinio. Tako je Otac Bog i Sin je Bog i Duh Sveti je Bog. U tom Trojstvu ništa nije prije ili poslije. tako Trojstvo u jedinstvu. Sin gospodin. vječan je Duh Sveti. Tako je svemoguć Otac. niti rodili. svemoguć Sin. Neizmjeran (immensus) je Otac. ni Sin. ništa više ili manje nego su sve tri osobe u sebi jednako vječne. Duh Sveti gospodin. a ipak nisu tri gospodina. niti stvorili. dakle.60 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE držaju. ne tri Sina. neizmjeran je Sin. svemoguć Duh Sveti. Duha Svetog nisu učinili (factus) ni Otac. Istu slavu i jednako vječno veličanstvo. nego je jedan nestvoreni. niti stvorio nego rodio. a ipak nisu tri svemoguća nego je jedan svemogući. Nestvoren (increatus) je Otac. jedan Duh Sveti a ne tri Duha Sveta. Kako Otac. mora vjerovati to o Svetom trojstvu. Ovo je katolička vjera: Slavimo jednoga Boga u Trojstvu i Trojstvo u jedinstvu bez umnožavanja osoba i bez razdiobe biti (bića). a ipak nisu tri Boga. A ipak nisu tri vječna nego je jedan vječni.

Određene se molitve počinju upućivati i Isusu i Duhu Svetomu. ući će u vječni život. A jer je istovremeno Bog i čovjek. ne može se spasiti. 89 http://www. ne kao da bi se božanstvo pretvorilo u tjelesnost.org/nauk. tako ipak nisu dva Krista nego jedan Krist. Tko je vjerno i čvrsto ne čuva i vjeruje. nego jer je Bog uzeo ljudskost. Jedan pak. odnosno o Svetom Trojstvu.katolici. stoljeća. Jedan potpuno i čitav. odatle će doći suditi žive i mrtve. Rani liturgijski teološki obrasci Osim navedenih vjeroispovijedanja koja su ušla i u liturgijske tekstove. Jer kako razumska duša i tijelo tvore jednog čovjeka.php?action=c_vidi&id=2996. koji su činili zlo.2. On je zbog našeg spasenja trpio. ne po povećanju bića nego po jedinstvu osobe. imamo i druge obrasce koji se pojavljuju u razdoblju od 4. Oni koji su činili dobro. To je katolička vjera. veljače 2007. koje imaju za cilj istaknuti pravovjerno učenje o Bogu. Ocu jednak u božanstvu. uzašao na nebo. On je Bog jer je iz Očeve biti (stvarnosti) od vječnosti rođen.2. u Duhu Svetomu). Tako nastaju trojstvene molitvene formule kao što je «Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu» i sl. manji od Oca po ljudskoj naravi. Kod njegovog ponovnog dolaska svi će ljudi uskrsnuti u svojim tijelima i dati račun o svojim djelima.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 61 Božji. Potpuni Bog. a ne samo Bogu Ocu (po Sinu. u vječni oganj. kako je to bilo u ranijoj liturgijskoj praksi. čovjek jer je od biti (stvarnosti) majke rođen u vremenu. tako je Bog i čovjek samo jedan Krist. sišao u podzemlje (nad pakao) i treći je dan opet uskrsnuo.»89 6. do 6. sjedi s desne strane Boga. svemogućeg Oca. koji se sastoji od razumske duše i čovječjeg tijela. potpuni čovjek. pristupljeno 8. . kako bi se potvrdila jednakost svih osoba Trojstva. Bog i čovjek.

Vrijeme progonstva i mučeništva iznjedrilo je mnoge kršćanske mučenike. koji se počinju štovati i nazivati svetima. dakle s pitanjem koliko može neke oblike poganskih kultnih svečanosti i pobožnosti kristijanizirati i ugraditi u svoje litur- . «Crkva se. iz katakombi i skrivenih mjesta seli u velike bazilike gdje se gubi zajedništvo predvodnika bogoslužja i naroda. Mnoge himne i liturgijske molitve sve su više prožete teološkim definicijama Trojstva. Podižu se naime oltarske pregrade na kojima se postavljaju zavjese kako narod ne bi imao pogled na oltar tijekom euharistijske liturgije. 6. dijelovi odjeće i sl. Liturgija se. te se stvara sve veća podjela klera i laika. Svakako da je ovakva praksa vodila mnogim zlouporabama. Sve je manje sudjelovanja naroda u samome bogoslužju. ulaze poganski elementi koji su bili neprihvatljivi ranom kršćanstvu. nadalje. počinju se štovati kao relikvije odnosno kao «sv. moći». susretala s pitanjem prilagodbe. Dolazi i do sve rjeđeg sudjelovanja naroda u euharistiji. U crkvene svetkovine pa i određena učenja.62 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Tako liturgija sve više postaje i izraz pravovjernog štovanja Boga. Liturgijske stranputice Pokonstantinovo vrijeme donosi Crkvi mnoge pogodnosti. kao uvijek u razdobljima povećane misijske djelatnosti. Crkva se djeli na oltarski dio i lađu. svećenik i sl. pri čemu se oltar i fizički odvaja od mjesta gdje se nalazi narod. trgovinama i sl.3. Krista i Duha Svetoga. ili da se barem u oltar ugradi dio njegovih «svetih moći». ali i opasnosti. Postaje pravilo graditi crkve na grobovima svetaca mučenika. kako smo već ustvrdili. Njihova tijela.). Posebno je ovakva praksa bila razvijena na Istoku gdje je kasnije nastao ikonostas koji i danas razdvaja oltar od okupljenog naroda. kosti. Euharistija se sve više počinje shvaćati kao žrtva (otuda i naziv oltar.

Na primjer. 91 . dajući im kršćansko značenje. već ne mogu ni fizički sudjelovati u ovome djelu bogoslužja. Liturgija katekumena i liturgija vjernih U 4.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 63 gijsko područje.»90 Prilagodba Crkve na različitim područjima njezinog djelovanja može se promatrati u svjetlu kulturološke prilagodbe. Trebalo je za kršćanske vrijednosti zadobiti pogane koji su se veoma teško odvajali od svojih poganskih običaja. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 1995. S te strane se javlja niz novih elemenata u njenoj sakramentalnoj liturgiji. u izgradnji kultnih građevina i u liturgijskoj godini. krsne slave kod pravoslavnih Srba. Zamjena poganskih bogova za kršćanske svece na poseban je način vidljiva u proslavljanju tzv. JEDIN.4. osobito na području liturgijske reprezentacije i proširenja kalendara kršćanskih svetkovina.91 Počinje im se iskazivati molitveno poštovanje. poganski elementi vezani uz te datume i proslave su ostali prisutni do danas. Kršćanski sveci su zamijenili poganske bogove. pogani su štovali 25. iako je dano novo značenje određenim datumima i običajima. Crkva je preuzela ovaj datum da bi naglasila Krista kao Nepobjedivo sunce pravde. prosinca dan Nepobjedivog sunca. sudjelo90 H. Novi odnos Crkve prema državi i javnosti omogućio je i proizveo također nove oblike. a posebice u kršćanskom bogoslužju. Velika povijest Crkve II. str. Crkva je iskoristila određene već postojeće blagdane./5. stoljeću sve se više naglašava euharistijski dio bogoslužja. Pripravnici za krštenje. 6. kojem katekumeni ne samo da ne mogu pristupiti u smislu blagovanja. Kult mrtvih zauzima sve više mjesta u kršćanskom nauku. 227. katekumeni. No.

JEDIN. Nakon toga ih se pozivalo da izađu iz crkve. krivovjerje. u euharistiji nisu mogli sudjelovati niti javni pokornici. 286. posjećivanje nemoralnih kazališnih predstava. shizma. JEDIN. teška krađa. pobačaj.str. Velika povijest crkve II. Augustin nam daje listu grijeha zbog kojih se morala činiti javna pokora. nepomirljiva mržnja. dakle. Budući da nije više bio potpuni član crkvene zajednice. JEDIN. H. 285. str. kleveta. kao i neki katekumen. Pozitivna je razmišljanja o ovome donio Augustin koji je zbog svojeg pretkršćanskog puta pokazao pomirljiviji stav po ovome pitanju. kao i do sada u javnom bogoslužju formalnom presudom biskupa u stalež pokornika. Velika povijest crkve II. Velika povijest crkve II . To su: idolatrija. Ova je praksa ostala i danas u istočnoj (pravoslavnoj) liturgiji i naziva se liturgija oglašenih.64 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE vali su u prvome djelu bogoslužja u kojem su se čitali te tumačili tekstovi iz Biblije. no bio je svjestan da će u Crkvi uvijek biti «pšenice i kukolja».94 92 93 94 Usp. Liturgija se svela na bogoslužje «svetaca» gdje je «zajedništvo svetih» shvaćano u doslovnom smislu. H. te nije smio prinijeti svoj žrtveni dar niti imati udjela u pričesti. H. Usp. Zajedno s katekumenima. On je disciplinu Crkve stavljao na važno mjesto. smio je. ubojstvo. pijanstvo. . str. prisustvovati samo službi riječi. 285.92 «Grešnik koji se vlastitom odlukom otvorio svojemu biskupu ili je njegov prijestup bio javan uvrstio bi se.»93 Pojedini crkveni povjesničari smatraju da je ovakva crkvena praksa bila rigorozna te da je donosila mnoge negativne posljedice pokornicima. preljub.

Naime. prvo kao tjedni blagdan koji se proslavljao svake nedjelje.5. ljubavi prema bližnjima i sl. što nam govori da je u to vrijeme godišnje slavljenje ovoga blagdana zaživjelo u Crkvi. vrijeme priprave koje se ne odlikuje samo postom (jedan obrok dnevno. siječnja. Oblikovanje liturgijskog kalendara U 4. U ranom razdoblju Crkve. Već se ranije javlja ideja o 40 dana priprave. ili 40 dana posta pred Uskrs.str. Bogojavljenje ili Epifanija (od grčke riječi epiphania koja znači očitovanje ili objavljenje) važan je blagdan božićnog vremena. Velika povijest crkve I. od kojih su neki već bili prisutni u Crkvi. Velika povijest crkve II. Uskrs kao sjećanje na Kristovu slavnu pobjedu nad smrću slavio se od samih početaka kršćanstva. Na Istoku je . Sada se ovaj broj dana određuje kao korizmeno vrijeme. Atanazije prilikom svog boravka u Rimu.96 Vrijeme korizme postaje i vrijeme priprave katekumena za krštenje. stoljeću dolazi do formiranja liturgijskog kalendara. str. stoljeća u Aleksandriji. Već krajem 2. također je u ovome razdoblju uvršten u liturgijski kalen95 96 97 Usp./5. godine po Kristu nalazi kršćanski običaj da se pred Uskrs posti 40 dana. JEDIN. 300. korizma. H. H. Usp.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 65 6. razmišljanju o samome sebi i nutarnjoj sabranosti. 288. Prve tragove slavljenja ovoga blagdana nalazimo početkom 3. Epifanija ili Bogojavljenje97 blagdan koji se proslavlja 6. JEDIN. kako bi se objedinila praksa Crkve. pripravnike za krštenje se običavalo krštavati u uskrsnoj noći.95 U 4. vježbanja pred Uskrs (Euzebije). 240. stoljeća nailazimo na sporove oko termina slavljenja Uskrsa. suzdržavanje od mesa i vina) već se veća važnost daje samodisciplini. stoljeću se uz Uskrs vezuje i dulje razdoblje priprave. Sada se različiti blagdani i običaji formiraju u liturgijski kalendar. a zatim kao zasebni godišnji blagdan. Uspostavljaju se određeni blagdani.

Reformacija nije odbacila ovaj blagdan. Božić. pa je to bio to bio prvobitni blagdan Isusova rođenja i krštenja. čudo u Kani Galilejskoj. dakle od 6. Crkva se spominje poklonjenja mudraca s Istoka novorođenom Kristu. Poklonjenje mudraca Kristu. Većina protestantskih i reformiranih crkava zadržala ga je u svome liturgijskom kalendaru i ima posebnu službu za ovaj blagdan u liturgijskim knjigama.66 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dar. 3. kako bi narod odvratila od poganstva. Krštenje Gospodnje te. Od 4. godine nalazimo da se u to vrijeme Božić u Rimu slavio 25. pa je stoga ovaj blagdan značajan u razumijevanju Kristove Spasiteljske uloge. prosinca. prosinca. prosinca. prosinac izabrao za slavljenje Kristovog rođendana: “Prva se zasniva na pastoralnom načinu djelovanja Rimske Crkve. Na Bogojavljenje. 2. također dobiva svoj datum i svoje mjesto u liturgijskom kalendaru. koja je na dane poganskih svečanosti uvodila svoje blagdane. Crkvu svoju. ne samo Židove već i pogane. Svadba u Kani Galilejskoj). Izvorno je ovaj blagdan označavao različite objave Boga. Postoje dvije pretpostavke zašto se baš 25. kao što je Isusovo krštenje. Krist je došao spasiti sve ljude. U ovom slučaju radilo se o rimskom poganskom blagdanu Natalis Solis Invicti. Od 21. Već smo naglasili kako je ovaj blagdan zamijenio poganski blagdan «Nepobjedivog sunca». stoljeća Božić se i na Istoku i na Zapadu slavi 25. Blagdan Kristovog rođenja. (U ranoj se tradiciji ovim blagdanom obilježavalo tri događaja iz Kristovog života: 1. prosinca. Mudraci s Istoka prvi su pogani koji su se poklonili Kristu. Od tada. čiji je simbol bio Sunce a slavio se 25. U rimskom spisu Depositio Martyrium iz 354. Stoga se u tradiciji Rimokatoličke crkve ovaj blagdan naziva i Sveta tri Kralja. a zatim je preuzet i od Zapada. . prosinca počinje rast Sunca. Protestantska tradicija je zadržala prvotni naziv Bogojavljenje ili Epifanija. Kristova stvara novi narod od različitih plemena i jezika. Mitre. Ovaj se blagdan prvotno razvio na Istoku. stoljeća pouzdano se zna da je Božić i na Istoku i na Zapadu slavljen 25. Kristovo rođenje odnosno poklon mudraca rođenome Kristu.

od tada priznate tradicije da je Krist umro 25. tako se i uz vrijeme Božića vezuje razdoblje priprave kojeg danas poznajemo kao advent. Računajući od toga dana 9 mjeseci dolazimo na 25.”98 Ova pretpostavka svjedoči o mudrosti rane crkve prilikom evangeliziranja pogana. 174-175. “To shvaćanje nije podnosilo da bude u računanju Kristova života nekih ostataka. te je poganskim običajima dala kršćansku simboliku. dakle. tj. stoljeću. 174. Obje ove pretpostavke svjedoče nam više o simbolici nego o stvarnom datumu Kristova rođenja. Crkva je bila svjesna da će ljudi teško odbaciti stečene poganske tradicije. Vladimir Zagorac. Krist posvetitelj vremena. odnosno došašće. Kao i uz vrijeme Uskrsa. str. ne dovodeći time u pitanje vjernost kršćanskom učenju. prosinca. str. ožujka. Već kod ranijih kršćanskih pisaca nailazimo na spominjanje predbožićnog razdoblja u kojem se treba postiti i 98 99 Vladimir Zagorac. toga je dana uslijedilo Utjelovljenje. Mjesto Mitre-pobjednika tame.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 67 svečani blagdan početka novog života u prirodi. kako je svijet stvoren 25. Crkva je nakon izlaska iz progonstva počela slaviti rođenje Krista. morao je toga dana započeti i njegov zemaljski život. Krist posvetitelj vremena. Polazeći. kome je kršćanska tradicija primijenila Malahijinu proročku sliku ‘Sunca pravednosti’ (Mal 4. Treba znati da je simbolika u rano kršćansko doba imala zapaženu ulogu. tj. . 2) i ‘svjetla svijeta’ (Iv 8.”99 Općenito se smatra da je prva pretpostavka pravi razlog proslavljanja Božića 25. prosinca. na proljetni ekvinocij te da je upravo toga dana umro Krist. jer bi to značilo nesavršenost. Druga pretpostavka temelji se na vjerovanju koje je bilo rašireno u 3. 12). ožujka.

Na Istoku su u ovome razdoblju poznati sljedeći obredi: Liturgija apostola Istočnih Siraca. pa spadaju u blagdane povijesti spasenja. 102 . Velika povijest crkve II. Zagreb: Veritas. no advent kakvog danas poznajemo razvio se u 6. 1982. Apostolske konstitucije s kraja 4. Od 4. stoljeću jer nisu prihvatili odluke crkvenih sabora u Efezu (431. a simboliziraju četiri tisućljeća starozavjetnog razdoblja i iščekivanja Mesije. stoljeću poslije Krista uvođenjem pet tjedana priprave. Ona se i danas slavi kod Nestorijanaca. KOLARIĆ. Navedene crkve spadaju u grupu Istočnih crkava koje su se odvojile od tada jedinstvene crkve još u 5. O ovoj liturgiji svjedoče spisi iz 4. ADAM. i 5. stoljeća vidljiva je sve veća razlika u liturgiji Istoka i Zapada. propovijedi Ivana Zlatoustog i biskupa Teodora Mopsuestijskog i sl. stoljeća. 29. što je kasnije smanjeno na četiri tjedna. Didaskalija. Usp. koji su se oblikovali u navedenom razdoblju. 289-291. 100 101 Usp. godine) i Kalcedonu (451. i 5 stoljeća kao npr. str. H. Usp.6. Kaldejaca. koja je u svom razrađenom obliku nastala u 5. i Malabarskih kršćana. Oblikovanje različitih liturgija na Istoku i na Zapadu I prije velikoga raskola Crkve na Istočnu i Zapadnu (1054. JEDIN. Istočni kršćani. 6. Uvod u katoličku liturgiju.102 U tekstovima iz 4. stoljeću. A.100 Blagdani. već su bile vidljive stanovite razlike u organizacijskom kao i u liturgijskom smislu. po uzoru na liturgijski kalendar Staroga zavjeta. godine).str. godine).68 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE pripravljati za Božić. vezani su uz događanja Kristova spasonosnog života i djelovanja za naše spasenje.101 Na istoku se također razvija i Zapadnosirska ili Jakovljeva liturgija. O Istočnim nepravoslavnim crkvama vidi više u: J.

FUNDULIS. Libertvil: Bogoslovski fakultet Svetog Save. Cetinje: Mitropolija Crnogorsko .. O liturgiji. Vršac: Eparhijski upravni odbor eparhije Banatske.Liturgija Svetog Bazilija Kapadocijskog iz 4 stoljeća. 1992. Beograd: Misionarski i duhovni centar Manastira Hilandara. Duhovnost i zajednica u pravoslavnoj liturgiji. STANILOJE. 1992. te na blagdan obrezanja Gospodnjeg (Svetoga Bazilija). Zagreb: Grkokatoličko sjemenište. 106 Na hrvatskom jeziku. Pravoslavna crkva. Sremski Karlovci: Eparhija Sremska. Zagreb: Prosvjeta. Liturgija i život. 107 .. GRGUREVIĆ.primorska i Skendeijska. PAVIĆ.103 Iz ove se liturgije kasnije razvio koptski (egipatski) i etiopski (abesinski) obred. JEDIN. T. Križevci: Biskupski Ordinarijat. 278. za potrebe grkokatoličke crkve. Usp. Liturgika 1. J. Zagreb: Glas Koncila. str. A. Kraljevo: Eparhijski upravni odbor Eparhije žičke.. J. u danima pred Božić i Bogojavljenje. K. Kraljevo. N. 104 105 O istočnim liturgijama vidi više: Pravoslavna liturgika. 2004. Beograd: Sveti arhijerejski sinod. str. 2003. na Veliki četvrtak i Veliku subotu. 1986. Markova se liturgija danas kao Ćirilova liturgija služi u Koptskoj crkvi. 1965. D. 1961. PAVKOVIĆ. 1999. Velika povijest crkve II. WARE. 205-239.107 103 Vidi prijevod ove liturgije na srpski jezik: Božanska liturgija Svetog apostola Marka. ŠMEMAN.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 69 stoljeća spominje se i Markova liturgija.I. Nastala je u Antiohiji a i danas se služi u Aleksandriji 26. Srbinje Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog. Liturgija Svetog Bazilija Velikog slavi se svega 10 puta u godini i to prvih pet tjedana korizme. travnja na blagdan Svetog Marka. H. Uvod u sveto bogosluženje. objavljene su sve tri liturgije u: Bizantsko-hrvatski Liturgikon. 1963.105 To su tri liturgije: 106 .. 1998.. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. Liturgika (skripta).. Liturgika. 2005..104 No najraširenije istočne liturgije jesu liturgije bizantskog obreda koje se i danas slave u istočnim pravoslavnim crkvama. Uvod u pravoslavnu liturgiku. Na srpskoj jeziku imamo sve liturgije u liturgijskoj knjizi: Služebnik.. 1997.

. JEDIN. Rimska liturgija se spominje već od 4. no oblikovanje liturgijskih tekstova potječe iz kasnijeg razdo108 Liturgija Svetog Ivana Zlatoustog služi se tijekom godine kada se ne služe druge dvije liturgije.Liturgija pretposvećenih darova. Veliki četvrtak i Veliki petak./5. utorak i četvrtak prvoga tjedna posta. utorak i srijedu.Liturgija Svetog Ivana Zlatoustog koja je svoj sadašnji oblik dobila u 8. str. u četvrtak petoga tjedna.. 279. H. Velika povijest crkve II. Liturgija pretposvećenih darova služi se u tijeku uskršnjeg posta i to svaku srijedu i petak uskršnjeg posta (korizme). Augustin spominje u svojim spisima sjevernoafričku liturgiju. stoljeću. Ova je liturgija specifična jer zapravo nema euharistijski kanon već se vjernici pričešćuju darovima koji su ranije posvećeni (od tuda naziv pretposvećenih darova). kako ih imamo u 4. koje se dalje razvija do dramatičnih oblikovanja slavlja otajstva. 109 110 . treba najprije istaknuti njihovo shvaćanje liturgije kao sudjelovanje pri nebeskom bogoslužju anđela. liturgija postaje svečanim prikazivanjem Kristova svećeničkog djelovanja. Pri tom se kristološke rasprave toga doba zrcale u naglašavanju spasiteljskih djela Otkupitelja i svemoći božanskog Logosa. stoljeću. pogotovo uskrsnuća’.»110 Na Zapadu se mogu pratiti dva osnovna liturgijska tipa: Sjeverno – afričko – rimski u galski.109 «Od karakterističnih crta istočnjačkih liturgija. u ponedjeljak. na Blagovijesti. stoljeća. liturgijski čini postaju ‘slike i simboli koji posreduju zbilju povijesnog dijela spasenja.70 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE .108 . Nikada se ne služi subotom i nedjeljom. na Veliki ponedjeljak. Ona nije sadržavala jedinstvene tekstove već je svaki biskup mogao upotrebljavati vlastite ili tuđe tekstove koji su prije toga prolazili stručnu kontrolu subraće. To je razumijevanje liturgije kako ga zastupaju pogotovo Ivan Krizostom (Zlatousti) i Teodor iz Mopsuestije.

se stoljeća služio u Rimu na grčkom jeziku. Mozarapski ili zapadnogotski obred . Etiopski obred ZAPADNE LITURGIJE 1. sjevernoafrički i mozarabijski. Aleksandrijska skupina 1. valja naglasiti da je on prvenstveno bio u uporabi Crkve u Rimu. a latinski će tek 370. Antiohijska skupina 1. galski. Kada se govori o rimskom obredu. U drugim su dijecezama Zapadnog kršćanstva služeni drugi obredi od kojih su najpoznatiji bili milanski (abrozijanski). Koptski obred 2. Od spomenutih liturgija nastat će različiti obredi Istoka i Zapada: ISTOČNE LITURGIJE I. stoljeća. Nije bio obvezan za druge mjesne crkve. sve do 8.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 71 blja. Zapadno – sirski tip: a) Sirsko – antiohijski obred b) Maronitski obred c) Bizantski obred d) Armenski obred 2. Abrozijanski obred 3. godine potisnuti grčki jezik. Obred koji se smatra pretečom Rimskog obreda do 4. Istočno – sirski obred a) Nestorijanski obred b) Kaldejski obred c) Malabarski obred II. Rimski obred 2.

. Sada je rana kršćanska zajednica transformirana u gomilu nominalnih kršćana. Vizantijsko bogoslovlje. koje su primale po nekoliko tisuća učesnika. MAJEDNORF. Kragujevac: Kalenić. kada su počeli da liturgiju služe u ogromnim bazilikama.sve snažnije udaljavanje puka od bogoslužja. . stoljeće biti zrelo za reformu Crkve na različitim područjima a napose u liturgijskom smislu. Liturgija se obogaćuje teološkim i obrednim sadržajima.»111 Ovakav razvoj liturgije u većoj ili manjoj mjeri nastavit će se i u slijedećem razvoju. 144. Pravoslavni teolog Meyendorf će ustvrditi: «Zaista je bilo teško sačuvati zajedničarski karakter kršćanskog bogoslužja ili učenja. 111 Dž.. Galski obred 5. 1985. te kulminirati u srednjem vijeku. str..72 4. Stoga će upravo 16. Keltski obred Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE *** Konstantinovo i pokonstantinovo vrijeme donosi velike i bitne promjene za Crkvu u različitim njenim segmentima pa tako i na području razvoja liturgije. No s druge strane se događa negativno stremljenje .

). naći svoje mjesto u tadašnjim zapadnoeuropskim državama. Ova je reforma završena u vrijeme Karla Velikog (768. godine od pape Pavla I. stoljeća. Karolinška reforma Spomenuli smo kako je liturgija rimskog obreda izvorno bila liturgija Rimske dijeceze sve do 8. Karlo Veliki je u Rimu.. 781. kako bi se temeljem njega izvršila liturgijska reforma na teritoriju njegovog kraljevstva. obvezna liturgija cjelokupne Zapadne crkve. pristupilo se njegovoj temeljitoj reformi. koji je pokazivao veliki interes za liturgijska pitanja. Iako prihvaćena od većine tadašnjih zapadnih biskupa. da mu dostavi kopiju Rimskog sakramentarija. Pipinovog sina i nasljednika. Tako će rimska liturgija. godine zatražio i dobio kopiju gregorijanskog Pontifikalnog sakramentarija. REFORMACIJE 7.RAZVOJ LITURGIJE OD KAROLINŠKE OBNOVE DO 7. uz određene izmjene. No budući da isti nije zadovoljavao Karla i njegove liturgijske potrebe. U razdoblju koje slijedi nastavit će se razvoj liturgije u teološkom i praktičnom smislu. ona još uvijek neće biti propisana. – 814. . Franački kralj Pipin Mali zatražio je oko 760. prigodom posjete papi Adrijanu I. odnosno do liturgijskog pokreta poznatog kao karolinška reforma.1. Ova će Pipinova nastojanja dovesti do težnje da se rimski obred proširi po cijeloj tadašnjoj zapadnoj Europi.

J. pred mjestom gdje su se držali posvećeni euharistijski darovi pali se takozvano vječno svjetlo. ŠAGI – BUNIĆ. Tijekom kasnog srednjeg vijeka nastaje i posebno mjesto za čuvanje sakramenta: tabernakul (šator). . Od 13. To dovodi do prakticiranja «klanjanja presvetom sakramentu». Oltar se i fizički pregrađuje 112 Usp. Euharistija u životu crkve kroz povijest. Svećenici su za vrijeme slavljenja mise okrenuti leđima narodu. Prvenstveno se to činilo iz praktičnih razloga. dok se kalež vjernicima uskraćuje. tako nazvan jer ga se pokrivalo svilom te je ličio na šator. stoljeća svećenik počinje dizati posvećenu hostiju. Pričest se u 12. T. To dovodi do novoga blagdana. Jedan od razloga tomu je što se sve više naglašavala nedostojnost i grješnost vjernika. Hostija se polagala u pokaznicu te se nosila u procesiji i pokazivala narodu. stoljeću u mnogim župama dijeli samo pod jednom prilikom – hostijom. To se teološki opravdava time da se naglašava kako je Krist u potpunosti nazočan i u jednoj i u drugoj prilici. godine. U crkvi se određuje posebno mjesto na kojem se izlaže sakrament. što je bilo uzrokovano i vjerovanjem da gledanje hostije ima poseban.2. Oltar se sve više udaljava od vjernika i smješta u dno apside. Stoga je svaka misa istinsko žrtvovanje samoga Krista koju svećenik prinosi na oltaru. Od 12. Misa se shvaća kao «beskrvna žrtva» po kojoj se iznova Krist na oltaru žrtvuje. koji se u Rimokatoličkoj crkvi slavi od 1264.74 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 7.112 Pričest vjernika je bila sve rjeđa. 81-83. Razvoj euharistijske teologije i prakse Centrala teološka misao euharistije jest naglasak na stvarnoj Kristovoj nazočnosti u euharistijskom kruhu i vinu te žrtveni karakter mise. Corpus Christi (Tijelovo). spasonosni efekt. stoljeća. Gledanje u hostiju se izjednačavalo i sa samim pričešćivanjem. str. Primarni čin mise postaje uzdizanje hostije.

36. Pojedini su gradovi imali i do 20% svećenika od ukupnog broja stanovnika. Mnogi od tih svećenika su bili tzv.115 Također se. već su bili samo osposobljeni za služenje mise. A. to se javila potreba za njenim češćim slavljenjem.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 75 od lađe crkve. str. T. podižu se unutar crkava pomoćni oltari. JEDIN. 640. koji su i danas vidljivi u mnogim starijim crkvama. Njih je služio samo svećenik kome je pomagao poslužitelj. Usp. J.114 No u ovom je razdoblju dobila na svojoj popularnosti. Potreba za služenjem misa bila je sve veća a time i za svećenicima. .113 Tiha odnosno privatna misa nastaje u 8. «altaristi» koji nisu imali visoku teološku naobrazbu. ADAM. Budući je u nekim mjestima bio veliki broj altarista.. a da ih narod treba podupirati svojim prilozima. 114 115 113 Usp. Ova se praksa opravdavala time što svećenik ulazi u unutrašnjost same svetinje te da svete riječi treba zaštititi od nepoštivanja. Uvod u katoličku liturgiju. Velika povijest crkve III/II. 1993. Euharistija u životu crkve kroz povijest. Neke su crkve pri kraju Srednjeg vijeka imale i 60 oltara. a misa se služi nerazumljivim latinskim jezikom Sve je to dakako utjecalo na udaljavanje vjernika od slavljenja zajedničke liturgije. od strane imućnijih ljudi grade i privatne kapele s oltarima. Smatralo se također da su tihe mise duhovnije bogoslužje u odnosu na pjevanu misu. H. Njihova je jedina zadaća bila služenje jedne mise na dan. ŠAGI – BUNIĆ. str. Obzirom da je razumijevanje mise kao prenošenja posebnih blagoslova za žive i mrtve bilo u ovome vremenu razvijeno. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Klerici su živjeli lagodnim životom zahvaljujući shvaćanju da odabrani trebaju svoje vrijeme provoditi u svetoj dužnosti i moliti. stoljeću. Usp. 76-77. Tihe mise su sve više udaljavale laike iz liturgijskog života. str.

Ovdje ćemo spomenuti neke od molitvi i himni koje su se ustalile u srednjovjekovnoj rimskoj liturgiji a koje će u većoj ili manjoj mjeri naći svoje mjesto i u kasnijem razvoju liturgije u protestantskim crkvama. Antifonal. Misala. Misal je objedinio dotadašnje liturgijske knjige: Sakramentarij. Naime. Uvod u katoličku liturgiju. str. u misal su uvedene rubrike116 pisane crvenom bojom a koje su bile uputa o načinu obavljanja liturgije. Kako bi se olakšalo snalaženje u načinu obavljanja bogoslužja. Struktura liturgije – himne i molitve Liturgija donekle dobiva svoje uobičajene oblike. Od 13. 3. Pojava Misala svakako je imala i svoje praktične razlike. . 116 «Dok su stare rimske liturgijske knjige sadržavale samo tekstove. propisi). ADAM. Od ranoga njezinoga nastanka. te koji se i danas nalaze u različitim. bez ikakva opisa bogoslužnog toka. a u ono su se doba zvale ‘Ordines’ (pravila. koje bismo danas mogli označiti kao knjižice rubrika ili ceremonija. liturgija se razvijala u dva glavna djela: Uvodni dio odnosno služba riječi te euharistijska služba. Lekcionar i Evangelistar. u tihoj je misi bilo otežavajuće za svećenika da koristi sve navedene liturgijske knjige pa je bilo praktično da se svi najvažniji dijelovi mise nađu u jednoj knjizi. 7.76 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Tihe ili privatne mise uzrokovale su pojavu nove liturgijske knjige. kako rimokatoličkim tako i u protestantskim liturgijama.» A. iako će sve do Tridentskog sabora vladati sloboda u liturgijskom razvoju. nastaju sada malo – pomalo i upute. 37. stoljeća Misal se rasprostranio gotovo u svim rimokatoličkim župama i postaje liturgijska knjiga i za javnu misu.

Koji oduzimaš grijehe svijeta. Isuse Kriste. kada su se grijesi ispovijedali javno. klanjamo Ti se. stoljeća ulazak klerika u crkvu pratio je Introit (lat.ispovijedanja grijeha) koje ima svoje korijene u ranoj Crkvi. Hvalimo Te. str. A. ulaz).Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 77 Od 5.117 Na Istoku se sazivi Kyrie javljaju u tzv. Kralju nebeski. Koji sje117 118 Usp. Koji oduzimaš grijehe svijeta. primi našu molitvu. Blagoslivljamo Te. uvodnome djelu ustalio se običaj pristupanja oltaru i pokajničkog čina (Confietor . Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 1998.) i to na kraju službe riječi da bi se vremenom pomicao na početak. 154. jektenijama (molitvenim sazivima tijekom liturgije) kao odgovor naroda na svaki molitveni saziv (Gospodi pomiluj = Gospode smiluj se). smiluj nam se. Uvod u katoličku liturgiju. poglavito od onih koji su učinili teže grijehe. Sine Očev.. Usp. . Gospodine Sine jedinorođeni. Na Zapadu se ovaj saziv najvjerojatnije javlja u doba pape Gelazija (492. Bože Oče Svemogući. pred svima. Gospodine Bože.118 Nakon Kyrie slijedi hvalospjev: Gloria in excelsis Deo (Lat. Uz ispovjednu molitvu izgovarao se i saziv Kyrie (Grčki. Slava Bogu na visini) «Slava Bogu na visini! I na zemlji mir ljudima dobre volje. 84. ADAM. – 496. Jaganjče Božji. slavimo Te. V. Kristova otajstva. U prvome. odnosno pjevanje psalma. Zahvaljujemo Ti radi velike slave Tvoje. ZAGORAC. Gospodine Bože. Gospodine): «Gospodine smiluj se! Kriste. smiluj se! Gospodine smiluj se!» Ovi su zazivi bili poznati još u poganskoj starini i izgovarali su se u počast božanstvu ili vladaru koga se štovalo kao božanstvo. str. Prva Crkva ove sazive usmjerava na Krista kao svoga božanskoga vladara.

.120 Himna odražava vjeru prve Crkve u Krista kao Kralja. Jer Ti si jedini svet. Amen.78 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE diš s desne Ocu. Na kraju prvog djela bogoslužja pjevao se Credo (lat. Časosolov. u slavi Boga Oca. str. Usp. 2001. 154. biblijska čitanja. čitanje evanđelja što se u ovome razdoblju sve činilo na latinskom jeziku. stoljeću je papa Simah prvi puta upotrebljava u božićnoj liturgiji. Ti si jedini Gospodin. Usp. str. Isuse Kriste. 61-62. 241. Leksikon ikonografije. Sa Svetim Duhom. A. Od 500. Uvod u katoličku liturgiju. izričući na taj način frontalni stav glede tadašnjeg kulta caru. Ti si jedini Svevišnji.» 119 Ova se himna i danas pjeva u jutarnjem bogoslužju Istočne crkve. str.121 Nadalje slijede molitve dana.» Ova je ranokršćanska himna nadahnuta Lk 2.. koristi se redovito na svakoj misi i mogu je pjevati svećenici. Usp. dok su je svećenici mogli pjevati na Uskrs. 10-12. jedinoga kralja. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. 120 121 . vjerujem) odnosno Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje. Euharistijski dio bogoslužja započinjao je s euharistijskim kanonom kojemu je temelj Hipolitov obrazac o kojem je također ranije bilo govora: «Svećenik: Gospodin s vama! Zbor: I s duhom tvojim! Svećenik: Gore srca! Zbor: Imamo kod Gospodina! Svećenik: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu! Zbor: Dostojno je i pravedno. U početku se pjevala u jutarnjoj molitvi119 U 6. smiluj nam se. godine se koristi samo u biskupskim misama na nedjelje i blagdane. ADAM. Beograd: Srpska patrijaršija. No od 1048.

odnosno izgovaranja Kristovih riječi: «Ovo je tijelo moje… ovo je krv moja…». prilikom Kristovog krštenja na rijeci Jordanu. Nakon pjevanja sanctusa. str. 2-6). svećenik je tiho molio euharistijsku molitvu koja sadrži epiklezu odnosno molitvu sazivanja Duha Svetoga radi pretvorbe kruha i vina u pravo tijelu i pravu krv Kristovu. Božanstvena liturgija Svetog Jovana Zlatoustog. 1978. svet.» Ova se himna temelji na Izaijinom viđenju serafina kako pjevaju u čast Bogu (Iz 6. odnosno spomen na spasenjsko djelo Kristovo. Prije pričesti dolazi molitva Očenaš koja je prisutna u najranijim liturgijama. Vjerojatno potječe iz židovskog bogoslužja. 9). Hosana u visini. daruj nam mir» Ova je litanijska aklamacija nastala na temelju Ivanova pozdrava Kristu. Svet). smiluj nam se. hosana u visini.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 79 Slijedi predslovlje odnosno zahvalna molitva koja prethodi himni Sanctus (lat. Jaganjče Božji. Jaganjče Božji) «Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta. Usp. svet Gospodin Bog sabaot. Pjevala se vrijeme lomljenja hostije od strane svećenika. Nakon pričesti pjevala se i litanijska aklamacija Agnus Dei (Lat. koji oduzimaš grijehe svijeta. U li- 122 U Pravoslavnoj se crkvi vjeruje kako se upravo prilikom ove molitve događa pretvorba.122 riječi ustanovljenja. smiluj nam se. koji oduzimaš grijehe svijeta. «Svet. te na hvalbenom uskliku pri Isusovu ulasku u Jeruzalem (Mt 21. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. Stoga je ona najznačajnija u euharistijskoj službi.. . Beograd: Manastir Ćelije kod Valjeva. 59. te anamnezu. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Jaganjče Božji.

Osnovna odjeća jest alba (albus=bijel). Ranije smo spomenuli kako su se u Konstantinovom vremenu viši klerici izjednačili s visokim carskim činovnicima i dobivali posebne insignije: štolu. Imala je najprije oblik zvona. Usp. Uz vrat se stavlja naglavnik (amikt) kako bi se pokrio vrat. V. Od 13. str. Kazula (casula=kućica) ili misnica (latinski paenula ili planeta) gornji je dio liturgijske odjeće koji se izvodi od starorimske toge. Biskup i svećenik je nose na način da visi s obje strane ramena. Kod istočnih kršćana epitrahilj = oko vrata). Razvij liturgijskog ruha i liturgijskih boja Liturgijsko ruho poprima svoje standardne oblike. Uz albu se se koristi i cingulum odnosno pojas u obliku špage koji se vezuje oko struka. godine počinje se pjevati tri puta. odnosno bijela duga haljina koju nose svi redovi svećenstva. Kristova otajstva. prezbiteri i biskupi. te će u srednjem vijeku ono već imati prepoznatljive oblike. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva..4. Creda. 687. stoljeća nastaje «gotska misnica» koja je bočno 123 124 Leksikon ikonografije. godine. Bile su to molitve pokorničkog značaja koje je svećenik molio u svim u momentima kada je bio slobodan od drugih tekstova: na početku mise (Confietor). . preko glave je bila preklopljena i zaogrtala je cijelo tijelo. ZAGORAC.123 U kontekstu srednjovjekovne rimske liturgije treba spomenuti i Apologije. dok su je đakoni nosili prekriženu preko prsa (danas je nose ukoso od lijevog ramena prema desnom boku). U kasnijem razvoju će se i liturgijsko ruho razvijati. Sanctusa i sl. 105.80 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE turgiju ju je uveo papa Sergije I. bila je prvotno svjetovni znak službe. a oko 1000. palij i prsten. Štola (naramenica. 84-85.124 7. za vrijeme pjevanja Gloria. Kasnije je nose đakoni. manipul.

ogrtač) jest svečani plašt koji doseže do zemlje. O liturgijskoj odjeći u Istočnim crkvama vidi više u: J. Pluvijal (kišna kabanica. ljubičasta označava pokoru i koristi se u adventu. 1912. zelena. I. A. crvena i grimizna jer su se ove boje smatrale ‘otajstvima i pralikovima’. zelenu. crnu. crvenu. zelena ozna125 Usp. str. a formom je bila slična dalmatici. Dalmatika. str. i to: bijelu. 676685. 501-502.. koja dobiva ime najvjerojatnije po gornjoj odjeći muškaraca i žena u Dalmaciji krajem 2. Liturgijski simbolički govor. POPOVIĆ. stoljeća. 83-84. crna označava žalost i koristi se na misama za mrtve i na Veliki Petak. vatikansko sabora).. 449-498. Zagreb: Glas Koncila 2005. postaje gornjom liturgijskom odjećom đakona.126 No kanon boja ustalio je Papa Inocent III. crvena označava vatru i krv te se koristi na Duhove i na blagdane mučenika. Bijela i zlatna označavaju radost i koriste se na Gospodnje i Bogorodičine blagdane te na blagdane svetaca koji nisu mučenici. ADAM. Usp. U karolinško se doba koristilo najvjerojatnije osam boja: zlatna (žuta). Tunika je bila gornja odjeća subđakona (red koji se primao prije đakonata a koji je u rimokatoličkoj crkvi dokinut nakon II. 126 . modra.125 Liturgijske boje liturgijskog ruha počinju se upotrebljavati u 9. bijela. a kojega nose biskup i svećenik kod određenih obreda izvan liturgijskog slavlja. purpurna (između ljubičaste i crvene) koristi se u trećoj nedjelji adventa i četvrte nedjelje korizme. knjiga I. ŠAŠKO. stoljeća. Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija. U vremenu baroka se sve više skraćuje i ukrašava zlatnom i srebrnom svilom te postaje i umjetnički premdet u obliku kontrabasa. str. smeđa. stoljeću. ljubičastu. Opšta crkvena istorija.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 81 skraćena. Liturgijski simbolički govor. I. ŠAŠKO. purpurnu i zlatnu. korizmi i na vigilije (noćne službe bdijenja). str. crna. kao na primjer u procesijama i sl.. početkom 13. No nije bilo jedinstvene prakse niti na Istoku niti na Zapadu po ovom pitanju. Uvod u katoličku liturgiju..

Mučenici i sveci u praktičnoj su pobožnosti uzdizani više i od samoga Boga.5. «Štovanje svetaca i njihovih moći (relikvija). Predreformacijsko stanje Liturgija u predreformacijsko vrijeme postaje sve više individualni ritual svećenika umjesto njene osnovne svrhe. U liturgiju je ulazilo praznovjerje koje su svećenici tolerirali. Svećenik je mogao obaviti misu i bez sudjelovanja naroda. Leksikon ikonografije. 379. 40. vjerujući da je to najvažniji dio liturgije. Dolazi do sve većeg štovanja relikvija i svetačkih moći. zajedničkog slavljenja Gospodnjeg naroda.127 7. Vjerovali su da će time kupiti ispunjenje molitava upućenih Bogu ili svecima. pravih i nepravih. Traži se njihova zaštita i blagoslov u uvijek novim oblicima. Uvod u katoličku liturgiju. Pričest je toliko opala da je IV.128 U srednjem vijeku dolazi i do sve češćeg čašćenja svetaca koji obogaćuju liturgijski kalendar. Na primjer. u tadašnjim procesijama vjernici su dolazili do oltara i ostavljali novac. str. Religiozni život postaje sve kom- 127 Usp. lateranski sabor (1215. Nerazumljivi latinski jezik sprječavao je puk da sudjeluje u bogoslužju i da ga razumije. Liturgija je postala stvar klera. ADAM. često poprima pretjerane forme. str. A. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. 128 .82 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE čava nadu i koristi se u obične nedjelje i dane i tijekom tjedna kad se ne slavi ni jedan svetački blagdan. Osnivaju se bratovštine i niču nove forme pobožnosti. godine) propisao da se pričestiti mora najmanje jednom godišnje. u Obrednik prodire poplava novih blagoslovina.

ne smije se s druge strane previdjeti duboka vjera. H..) kritizira propovjednike koji narodu govore da se na dan posjeta misi ne stari. JEDIN. Bernard iz Clairvauxa (1090. Mnogi su svoje poglede usmjeravali na hostiju tijekom njenog podizanja u misi nakon «pretvorbe».»129 Pojedinci su lizali prah sa svetačkih grobova i nosili hostije oko vrata kao amajlije. Kao predstavnici spominju se iz 12. u «vrh duše». Kult svetaca. str. 1969. ZAGORAC. Osobito su redovi franjevaca i domini129 130 A.).Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 83 pliciraniji. V. Usp. Iz toga dakle razaznajemo da su i sami klerici podupirali ovakva praznovjerja. Tomu je potvrdom također onaj smjer pobožnosti koji se naziva mistika. U svemu se tome očituje rastuća nesigurnost i mnogostruko nezadovoljstvo.). Hildegarda iz Bingena (1098.) i Elizabeta iz Schoena (1129. Vjerovali su da onaj koji ugleda hostiju. ADAM. valja spomenuti i neka pozitivna kretanja: «Pored takvih žaljenja vrijednih razvoja ukrivo. Velika povijest crkve III/II. 640. 131 . str. Liturgika. ne stari. Od 13 st. da ne može oslijepiti.130 To su bile posljedice sada već razvijene teologije o pretvorbi hostije i vina u tijelo i krv Kristovu. 41 Ivan Gerson (umro 1429. – 1153. Uvod u katoličku liturgiju. Usp. st. da bi se božansko najdublje iskusilo. str. toga dana ne može umrijeti.131 Praznovjerju su doprinosili i oni svećenici koji su bili neuki te ni sami nisu shvaćali neke pojmove liturgijskog života. niti mu se može dogoditi bilo kakvo zlo. – 1179. 76-79. Pored svih ovih negativnih primjera. kao vještina uranjanja u najdublji «temelj duše». kako se toga dana ne može oslijepiti i umrijeti. duhovnost i požrtvovnost širih krugova. Zagreb: Nadbiskupsko duhovno sjemenište. a posebice Marije toliko je bio razvijen da pojedinci nisu znali razlikovati Krista od pojedinoga sveca ili pak Marije. – 1164.

Obrazuju se i propovjednici svjetovnog svećenstva.) te se proširio po cijeloj zapadnoj Europi. mistik i propovjednik pokore + 1384.) Imitatio Christi (Nasljeduj Krista)». Usp. 41. kako su taj klasični izraz našli u poznatom djelu Tome Kempenca (1379. nije mogla dati vjernicima potrebnu duhovnu pouku. ADAM. Velika povijest crkve III/II. Težili su za produbljenjem pobožnosti i nasljedovanjem Krista. JEDIN. posebice u bogoslužju.. Propovijed je bila jedini dio liturgije kojega je puk mogao razumjeti. stoljeća došao iz Nizozemske (G. str.133 No bitan naglasak na propovijedanju. H.84 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE kanaca unapređivali mistični pogled toga vremena. koji je s krajem 14. Uvod u katoličku liturgiju. No ona je u mnogim sredinama. i 14. Stoga su prosjački redovi. Mnogi svećenici nisu niti imali temeljnoga znanja da bi mogli održati propovijed koja bi pomogla u duhovnoj izgradnji puka. 132 133 A. str. a što će svakako utjecati na razvoj propovijedanja i u samoj Rimokatoličkoj crkvi. dominikanci i franjevci. zasigurno će dati protestantska reformacija. .. – 1471.132 Latinska misa. posebice seoskim potpuno zanemarivana. stoljeću radili na teološkoj izobrazbi svojih članova kako bi isti preuzeli zadaću propovijedanja. 642-643. nerazumljiva običnom puku. Grote. u 13. Sličnom je težnjom za duhovnošću bio ispunjen pokret obnove zvan devotio moderna.

I LITURGIJA rotestantska reformacija je utjecala. – 1546. Indulgencija). molitve. pa tako i liturgijski.1. No budući da reformacija nije bila jedan uniformirani i jedinstveni pokret. suprotstavio se prodaji oproštajnica (tzv. Godine 1517.). negdje radikalnije. kojega Biblija izričito ne zabranjuje. P 8. ni zabranjeno ni naređe- 134 Luther. kako na cjelokupni život Crkve. tako i na liturgiju. Taj se događaj smatra početkom protestantske reformacije. zakucavši 95 teza na vrata Wittenberške crkve. Na razvoj liturgije utjecalo je teološko definiranje Večere Gospodnje i sl. doktor kanonskoga prava. Martin – (1483. Za njega su način bogoslužja. liturgijske promjene u reformatora su negdje bile minimalne. Držao je da se može zadržati svaki običaj. samo po sebi ni dobro ni zlo.PROTESTANTSKA REFORMACIJA 8. crkveno ruho. predmeti «isprazna vanjska stvar». . njemački augustinski redovnik. Martin Luther134 Luther je bio konzervativan glede izmjena u načinu bogoslužja.

135 Luther u početku nije mijenjao niti latinski jezik. dakako. Velika povijest crkve IV. . godine Luther piše: «Recite nam vi. 74. odnosno služenja misa za mrtve. Osobito bi se mladež trebala kroz bogoslužje vježbati u tom jeziku. 137 Prema latinskom mittere = slati. gdje stoji napisano da je misa žrtva. vaše žrtvovati znači oskvrnjujuće ponovno razapinjanje». 73. U staro su vrijeme obredi završavali ite missa est = idite. JEDIN. zalaže za udaljavanje svih onih dijelova bogoslužja koji nisu u skladu s protestantskim reformiranim učenjem. Velika povijest crkve IV.137 Luther ne mijenja niti naziv misa138 za bogoslužje. str. No od 1523. po čemu je kasnije i sam obred mise dobio naziv. JEDIN. H. On kaže da se spominjemo njegove žrtve.. kad.139 Usp. zadržalo svoju valjanost. Za mladež je i poslije uvođenja «Deudsch Messe» (1526. Baalove popine. pod vodstvom Luthera služi misa na njemačkom jeziku. H. H.) «Formula missae». Velika povijest crkve IV. Dapače. Usp.136 osim u čitanju biblijskih tekstova i pjevanja. otpust je. ŠAGI-BUNIĆ. str. to znači latinsko bogoslužje. bi o njemu ovisilo. Euharistija u životu crkve kroz povijest. on bi nedjeljom naizmjence služio latinsku. Na teološkom planu Luther odbacuje učenje o misi kao žrtvi. 2004. T.» Usp. godine u Wittenbergu se. otpuštati. U spisu Vom Missbrauch der Messe iz 1521.86 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE no. JEDIN. završeno je.. ili gdje je to Krist naučavao da treba žrtvovati kruh i vino? Zar ne čujete? Krist je jednom sama sebe žrtvovao. shvaćanje mise kao sredstva zadobivanja milosti i sl. 274. grčku i hebrejsku misu.. poput molitava za mrtve. Luther je kao humanist i pedagog htio zadržati latinski jezik kao element naobrazbe.. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. J. 139 138 Usp. Kako ste vi onda tako smioni da od spomena pravite žrtvu. str. str.. 69-70. 136 135 «. Luther se. on ne želi da ga itko ubuduće žrtvuje.

Za razliku od ovoga učenja. Zagreb: MISL. 274. 2002. B. BAINTON. Luther je 1523.102. 2006. Na tome stojim. 210. C. Uvod u Teologiju. ne stavljajući nikakav drugi molitveni tekst na to mjesto. str. Drugo djelo.143 Određeno je tako140 141 T. Luther definira euharistijsko učenje kao konsupstancijaciji: «Gospodin je u euharistijskom kruhu stvarno prisutan ali bez promjene u substanciji simbola. Ovo stajalište poznato kao konsupstancijacija (za razliku od transupstancijacije). T.141 U njoj definira liturgijski red iz kojega izbacuje iz misnoga kanona sve molitve koje su sadržavale elemente žrtvovanja. Zagreb: Teološki fakultet «Matija Vlačić Ilirik».. Usp. Iz mise se uklanjanja predslovlje. kao i zajedništva samih vjernika međusobno. Osijek: Izvori.. već se izgovaraju odmah riječi ustanovljenja. život Martina Luthera. LOHSE. može se najbolje opisati kao prisutnost stvarnog Krista s nepromijenjenom substancijom kruha. Također se obnavlja naglasak rane Crkve na Večeru Gospodnju kao na čin zahvalnosti Bogu i zajedništva s Bogom po Kristu.»140 Kako bi pojasnio svoja stajališta o liturgiji. H. godine pod nazivom Deutcshe messe (Njemačka misa) bilo je dopunjeno i radikalnije od prethodnoga. Usp. str. 1526. J.142 Te godine Luther služi i prvu njemačku misu u Wittenbergu. Martin Luther. HAMMOND. 330-331. str. R. ŠAGI-BUNIĆ. Euharistija u životu crkve kroz povijest. a kalež nakon izgovaranja riječi nad vinom. odnosno definiranje liturgije. a u jesen iste godine objavio je djelo pod nazivom Formula missae et Communionis (oblik mise) za Wittenberšku crkvu.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 87 Luther također odbacuje učenje o euharistiji kao pretvorbi (transupstancijaciji). 1993. nakon čega slijedi pričest vjernika odnosno davanje hostije odmah nakon izgovaranja riječi nad kruhom.. 142 143 . str. godine objavio kratki spis O uređenju bogoslužja.

govori se o uspostavljanju službe poučavanja i dijeljenja sakramenata. definira se učenje o Večeri Gospodnjoj kao stvarnoj Kristovoj prisutnosti. kao i Pavlovskim poslanicama i Otkrivenjem. Čl. i svećeničku odjeću. Čl. godine.145 U Augsburškom vjeroispovijedanju. Evangelički su knezovi predali ovu konfesiju caru Karlu V. život Martina Luthera. Danas je ona službena konfesija Evangeličko-Luteranske crkve po kojoj su evangelici poznati i kao Evangelici Augsburške vjeroispovijesti.88 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE đer da se misa slavi samo nedjeljom (preko tjedna se održavaju druga bogoslužja. godine. 25. definira da propovijedati i dijeliti sakramente mogu samo oni koji su ispravno na tu službu pozvani. svijeće. 15. 2002. Jedna od njegovih poznatih pjesama je «Eine feste Burg» (Naš Bog je jaka utvrda). no ustvrđuje se da takvi obredi nisu neophodni za spasenje. Ž..). čl. . lipnja 1530.144 Najznačajniji doprinos liturgiji Luther je dao u glazbenom smislu. Godine 1524. Opšta istorija protestantizma. 104. E. Članak 14. prvi tom. str. Tijekom tjedna su bile određene vježbe pjevanja za cijelu zajednicu a preporučivalo se pjevanje u obiteljima po njihovim domovima.146 iz 1530. Naj144 Usp. objavljena je zborska pjesmarica s Lutherovim predgovorom. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. govori o potrebi održavanja crkvenih obreda prilikom blagdana i određenih svetkovina. Na tome stojim. BAINTON. a pjeva se i danas u mnogim protestantskim crkvama. poput sastanaka podučavanja i sl. Luther je i autor većine pjesama u istoj. 337. str. Augsburška konfesija – Vjeroispovijedanje koje je pod nazivom Confesio augustana sastavio Philip Melanchthon. H. LEONAR. Za svoga je života Luther napisao trideset i sedam crkvenih pjesama te brojne i komponirao. 5. R. posebice prigodom Dana reformacije. Time je želio sačuvati tradicionalni karakter liturgije. Luther je zadržao oltar. ukrase. Nadahnuta je psalmom 46. U članku 10. 145 146 Usp. na augsburškom saboru. 22 govori o sakramentu Večere Gospodnje pod obje prilike.

Također se govori protiv žrtvenog karaktera i posredničkog karaktera mise (služenja mise za žive i mrtve). iako su znali za ovakve radnje nisu na vrijeme zaustavili iste.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 89 duži članak Augsburškog vjeroispovijedanja. čl.Pismo nas isto tako uči da smo mi pred Bogom opravdani vjerom u Isusa Krista. a ne kroz vjeru. «. ukazujući na činjenicu da biskupi.»148 Nadalje se govori o slavljenju Večere Gospodnje svakoga «Svetoga dana» odnosno nedjelje i blagdana. osim one da se njemačke pjesme slavljenja tu i tamo ubacuju među latinske dijelove pjesama. misa je među nama zadržana i slavi se s najvećim poštovanjem. 148 .. str. ako misa oduzima grijehe živih i mrtvih samim vanjskim činom. opravdanje dolazi kroz djelovanje mise. str.. Augsburška konfesija.»147 Nadalje se govori o zlouporabama mise u smislu da su sredstvo svećeničkog dohotka... suvremeno čitanje. koje se često puta slavilo bez sudjelovanja naroda pa i drugih klerika. Gotovo sve običajne ceremonije isto su tako zadržane. 24. Ali Pismo nam to ne dopušta. 147 Augsburška konfesija. Pavao je propisao da bi se u crkvi trebao upotrebljavati jezik koji će ljudi razumjeti. 90. 93.. Evangelička crkva u RH. Stoga. a protiv svakodnevnog služenja euharistije. Zapravo. «Naše su crkve lažno optužene za ukidanje mise. One su dodane radi upućivanja ljudi jer ceremonije su potrebne pogotovo stoga da bi se naučili neuki. posvećen je misi. suvremeno čitanje.

90 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 8. slike. «Apostolsko vjerovanje» i 112. Philadelphia: Fortress Press. Gradsko je vijeće donijelo odluku 15. Pjevati su se mogli samo psalmi. godine kao vojni kapelan. Liturgies of the Western Church. služila se sve do 1525. Nije bilo sudjelovanja naroda u zajedničkim liturgijskim tekstovima (poput litanijskih molitava i sl. koje je najvjerojatnije sam Zwingli sačinio. 135. – 1531. U Liturgiji riječi nalazi se nekoliko uvodnih molitava. Velika povijest crkve IV.). molitveni dio je izostavljen. Drugi.151 U obredu Večere Gospodnje se «Slava Bogu na visini». B. str. JEDIN. 150 151 Usp. 147-148. Smatrao je da Sveto pismo mora određivati sve postupke glede bogoslužja. zajednička ispovijed grijeha te otpust. Usp. 1985. Prvo Zwinglijevo djelo o liturgiji bilo je «Napad na kanon mise» iz 1523.2. svećeničku odjeću pa čak i orgulje iz crkava. Slijedi zahvalna molitva. H. lipnja 1524. THOMSON.. godine da se iz crkava uklone slike i kipovi «kako bi se udovoljilo Božjoj riječi»150 Latinska misa. Umro je u bitci kod Kappela 1531. Djelovao u Zürichu.)– Švicarski reformator. Te je godine Zwingli priredio liturgiju Riječi i obred Večere Gospodnje. str. No promjene u Zürichu su se događale postupno. Zalagao se za jednostavnost. godine. svijećnjake. Prije «Slava Bogu na visini» čitao se tekst iz poslanice a 149 Zwingli Urlich (1484. Odbacio je žrtveni karakter euharistije te se zalagao za ukidanjem mise i uvođenjem službe Večere Gospodnje. Uklonio je oltar. uz izostavljanje dijelova koji govore o žrtvi. Urlich Zwingli149 Švicarski reformator Urlich Zwingli imao je mnogo radikalnija stajališta od Luthera po pitanju liturgije kao i po pitanju shvaćanja Večere Gospodnje. psalam izgovarao naizmjenično od strane muškaraca i žena. . godine. a koje završavaju s Očenašem i Zdravomarijom ali samo do dijela «I blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus».

Huldrych Zwingli. Zwingli je odbacio i rimokatoličko učenje o transupstancijaciji i Lutherovo učenje o konsupstancijaciji. tamo je djelovao reformator William (negdje se navodi i kao Gulliamo) Farel. B. Nakon toga slijedi psalam 112. obično se u sredini crkve nalazio običan stol odnosno stol Gospodnji na kome nije bilo niti svijeća. GABLER. godine uspostavio i red bogoslužja.152 Večera Gospodnja se obavljala svega četiri puta godišnje: Na Uskrs. str. zahvalna molitva pastora te otpust. Umjesto oltara. THOMPSON. Farel. William (1489. Ž. E. 8. str. Zwingli je uklonio i svećeničko misno ruho iz bogoslužja. str. Slijedilo je «Apostolsko vjerovanje» te molitva Očenaš i molitva pastora. LEONAR.) – Francuski reformator koji je djelovao u Ženevi.. zadržavajući samo crni akademski talar. 149-156. dakle samo komemoracija. Pored ostaloga. u rujnu te na Božić.. niti raspela.153 Glede značenja euharistije. 125-139. On je angažirao Jeana Calvina da u Ženevi organizira Reformiranu crkvu. Farel je oko 1524. 133.1565. smatrajući da je Večera puko sjećanje na žrtvu Isusa Krista. Usp. U Farelovoj liturgiji vidljiv je utjecaj Zwinglijeve re152 153 154 Usp. Nakon toga slijede riječi ustanovljenja Večere Gospodnje te blagovanje kruha i vina. Liturgies of the Western Church. 155 . Po evanđeoskim riječima bili oprošteni svi naši grijesi». prvi tom. Opšta istorija protestantizma. 1986. U.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 91 nakon «Slave» tekst iz evanđelja. Poslije čitanja evanđelja lektor je ljubio knjigu i izgovarao riječi: «Slava i hvala Bogu. Duhove. William Farel155 Prije nego je Jean Calvin došao u Ženeveu. His Life and Work. Philadelphia: Forter Press.154 Bogoslužni prostor bio je jednostavan.3.

Umjesto glazbe. «Gore srca») Pričest . Litrugija je zapravo bila služba riječi. kada se narod Božji sabere da sluša Riječ Božju. Farel je uveo antifonsko izgovaranje biblijskih tekstova i Vjerovanja od strane zajednice. Farelova liturgija imala je slijedeće dijelove: Način održavanja propovjedi. dok se Večera Gospodnja održavala samo određenim prigodama.Vjerovanje Navještaj oproštenja grijeha Riječi ustanovljenja Sursum Corda (lat.92 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE formacije. Pozivna molitva Očenaš Objavljivanje Riječi Zakon Božji (Deset zapovijedi) Ispovijed grijeha Apostolsko vjerovanje Molitva posredovanja VEČERA GOSPODNJA Exhortacija (bodrenje-nagovor) Poziv Samoispitivanje Exkomunikacija (isključenje) Ispovijed i Očenaš Credo . Farelova liturgija nije imala nikakvu drugu glazbu osim pjevanja psalama na narodnom jeziku. Bogoslužje je jednostavno bilo «slušanje riječi Božje» što je i bio naslov Farelove liturgije.

Veliki Petak. održavalo u 8 sati ujutro u katedrali. 157 Bucer. Prihvatio Lutherovu nauku 1518. Drugo se bogoslužje (odnosno propovijed). Nakon toga je slijedila tiha molitva koju je pastor završavao kolektom (molitvom) i blagoslovom. Ulmu i Kölnu.156 8.) – Njemački teolog reformacije. Martin (1491. godine. Na blagdane kao što je Božić. Radi na pomirenju Luthera i Zwinglija kao i protestanata i katolika.4. 178-180. LEITH. a da se drugim danima treba raditi jer je tako zapovjeđeno. – 1552. Uzašašće i sl. Bucerova liturgija u svojim uvodnim napomenama ukazuje da se ima svetkovati samo nedjelja kao sveti dan. vjerovanje o poslušnost Riječi Božjoj. prebjegao u Englesku gdje je pomagao Thomasu Cranmeru u reformiranju Anglikanske crkve. Večernja propovijed se održavala u katedrali u 4 sata poslije podne ljeti odnosno 3 sata poslije podne zimi. treba se održavati bogoslužje 156 Usp. Bucerovo bogoslužje Večere Gospodnje ili Mise i propovjedi bilo je pojednostavljena liturgija koja je odbacila mnoge elemente uobičajene tadašnje rimske mise. Martin Bucer157 Martin Bucer uređuje liturgiju u Strassbourgu 1539. No i Farelovo i Calvinovo bogoslužje pozivaju na slušanje. Prvo. jutarnje bogoslužje održavalo se u svim župnim crkvama ujutro u 5 sati zimi odnosno u 4 sata ujutro ljeti. str. Atlanta: John Press.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 93 Popričesna molitva (molitva zahvalnosti). . H. Red bogoslužja je propisivao da se imaju održati tri propovjedi svakoga dana. i radio na reformaciji u Strasbourgu. Godine 1548. Jutarnje bogoslužje je započinjalo zajedničkim ispovijedanjem grijeha te ohrabrenjem iz Božje riječi. 1977. J. Introduction to the Reformed Tradition. Farelov oblik bogoslužja imao je u kasnijem razvoju reformiranog kršćanstva više utjecaja na kreiranje liturgije od Calvinovog..

Slijedila je poduža molitva koja se završavala zajedničkim moljenjem Očenaša. Liturgies of the Western Churc. Na kraju propovijedi pastor je objasnio zajednici značenje Večere Gospodnje i ohrabrio ih da je održavaju. pastor je izgovarao: «Sjećaj se. Bogoslužje je započinjalo zajedničkim ispovijedanjem grijeha te navještaja oproštenja grijeha. 167-181. oko 6 sati ujutro narod se okupljano u župnim crkvama. Na kraju je pastor uputio vjernicima Aronov blagoslov. Prije nego je davao kruh i kalež vjernicima. Nakon toga. U župnim se crkvama Večera Gospodnja slavila jedanput mjesečno dok se u katedrali slavila svake nedjelje. obzirom na prigodu određena pjesma ili psalam. . Nakon toga se pjevao psalam ili Kyrie eleison odnosno Gloria in excelsis Deo.94 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE ali se ne treba suzdržavati od fizičkih poslova. Nakon toga je zajednica pjevala određenu pjesmu ili psalam te je slijedila zahvalna molitva pastora. THOMPSON. kako bi narod mogao čuti i razumjeti njegove riječi. Pomolimo se». Nakon molitve pastor je izgovarao riječi ustanovljenja nakon čega je izgovarao riječi: «Vjeruj u Gospodina. i daj mu vječitu slavu i hvalu!». Pastor je prilazio stolu Gospodnjem koji se nalazio bliže narodu. Slijedila je kratka molitva pastora za blagoslov propovijedi. Pastor bi stao za stol Gospodnji te rekao: «Gospodin s vama. Nakon molitve zajednica je pjevala psalam. vjeruj i objavi da je Krist Gospodin umro za tebe». str. B. Nakon propovjedi pjevalo se Apostolsko vjerovanje te. Nedjeljno bogoslužje je započinjalo s uobičajenom spomenutom jutarnjom molitvom.158 158 Usp. Pastor je odlazio na propovjedaonicu te čitao tekst evanđelja (nedjeljom se preporučivalo da se propovijeda iz evanđelja a radnim se danima propovijedalo i iz drugih biblijskih knjiga) i propovijedao.

str. Po njemu se pripadnici reformiranih crkava nazivaju i kalvinisti a pojam kalvinizam uvriježio se za teološki smjer koji je temeljen na Calvinovom učenju i koji je prisutan u različitim protestantskim crkvama. prvi tom. 1986.. Calvinovo bogoslužje imalo je slijedeće dijelove: Stihovi Pisma: «Pomoć je naša u imenu Gospodina. ali se može obavljati samo u kontekstu propovijedane Riječi. Usp. THOMSON.. 162 161 160 Usp. Ž. BLOESCH. LEONAR.. str. Osnove evanđeoske teologije 2. Djelovao u Ženevi gdje je organizirao Reformiranu crkvu po prezbiterijanskom modelu. 104. kako smo naglasili. koji je stvorio nebo i zemlju» Ispovijed grijeha Stihovi iz Pisma Objava odrješenja grijeha Dekalog (prvih četiri zapovijedi) Molitva 159 Calvin.5. udaljujući se na taj način od luteranskog bogoslužja koje je. prešao na protestantizam. Opšta istorija protestantizma. 1989. Dobra Vest. Novi Sad. Usp. Jean Calvin159 Uređujući bogoslužje. G. . B.-1564. sastavio je liturgiju162 u kojoj je posebno bila naglašena propovijed kao središnjica protestantskog bogoslužja i pjevanje psalama. Godine 1533. Novi Sad: Dobra Vest. ČEDVIK. Jean (1509. O. Za Calvina. euharistija je bila uzvišeni dio bogoslužja. 304. 185-224. Liturgies of the Western Church.161 Calvin je 1545. 93.) – Švicarski reformator francuskog podrijetla. Istorija reformacije. predodređenje. Calvin odbacuje liturgijski rimski obred. kao i za Luthera. Značajke njegova naučavanja su apsolutna suverenost Božja. prezbiterijalno ustrojstvo crkve i sl. zadržalo određene tradicionalne liturgijske elemente. str.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 95 8.160 Calvin se s Lutherom slaže da je propovijed središnjica bogoslužja. D. E. str.

L. H. sa završetkom Očenaša Riječi ustanovljenja Exhortacija i pristupanje Stolu Riječi odrješenja i pričest s kruhom i vinom Psalam Molitva zahvalnosti Nunc Dimittis (Šimunova molitva u Lk 2. «Što se tiče nedjeljnih molitava. 155. Nisam mogao uzeti nikakve druge molitve iz njega. MILIĆ. Tko je bio Jean Calvin (Kratak prikaz života i vjerovanja Jeana Calvina). str.96 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Dekalog (ostalih šest zapovijedi) Psalam po Ženevskoj formi Molitva prosvjetljenja (prije čitanja Svetog Pisma) Biblijsko čitanje i propovijed Velika zastupnička molitva i parafraza molitve Očenaš Apostolsko vjerovanje Priprema za kruh i vino Molitva za dostojno primanje Večere Gospodnje. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. Prijevod teksta u: J. jer ih nije bilo. John Calvin: A Biography.. str. 2003. 41. već sam sve uzeo iz Pisma. PARKER. usvojio sam strassbourški oblik i posudio najveći dio od njega. . T. 29-32) Aronov blagoslov Calvin će u govoru na samrtnoj postelji sam posvjedočiti da se vodio Strassbourškom liturgijom u sastavljanju svoje.»163 163 Usp.

1997. «Ekspozitorsko propovijedanje je prenošenje biblijskog koncepta izvedenog iz povijesnog.» H. gramatičkog i literarnog proučavanja jednog odlomka Pisma u njegovom kontekstu i provedenog kroz ta proučavanja. str.. Ostatak zapovijedi je bio pjevan dok bi duhovnik ulazio u propovjedaonicu.’ Nakon toga zajednica je pjevala prve četiri zapovijedi i duhovnik se molio da ti zakoni budu ‘upisani u našim srcima tako da možemo tražiti samo da ti služimo i da ti budemo poslušni’. 16. Nakon propovijedi nepripravljena zazivajuća molitva (koja je za Calvina počinjala: ‘Padnimo sada pred veličanstvom našeg Boga. L. volume 2. The Complete Library of Christian Worship. Parker opisuje bogoslužje kako ga je Calvin propisao i obavljao: “Duhovnik bi počeo propisanom ispovijedi grijeha u ime zajednice. Tennessee: Star Song Publishing group. Zagreb: Susret. Biblijsko propovijedanje. Amen. zatim proglašavajući otpuštenje grijeha u obliku: ‘Svima onima koji se na ovaj način kaju i traže Isusa Krista za svoje spasenje. Calvin se isticao ekspozitosrkim propovijedanjem.. Nashville. ‘) je vodila u dugačku molitvu koja je započinjala ‘Svemogući Bože. stih po stih. ROBINSON. 164 . (ed. Sina i Svetog Duha. moleći ga da milost ne samo nama već također i svim ljudima i narodima zemlje . zajednica je pjevala psalam i propovjednik bi molio nepripravljenu molitvu. proglašavam otpuštenje grijeha u ime Oca. 1994.164 Sustavno je propovijedao na temelju biblijskih knjiga o čemu svjedoče mnoge njegove propovijedi i komentari Svetoga pisma. W. Propovijed je započeo propisanom molitvom koja bi vodila u Očenaš. Webber). Twenty Centuries of Christian Worship. ti si obećao da ćeš čuti naše molbe Usp. kojeg Duh Sveti najprije primjenjuje na osobu i iskustvo propovjednika a zatim kroz njega na slušatelje.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 97 Središnjica Calvinove liturgije jest propovijed. H. T. str. . nebeski Oče. No prije nego bi počela propovijed. . dodajući neke stihove Pisma kako mu se činilo odgovarajućim. 300. Robert E.

str. Duhovnik je zatim dao kratko objašnjenje Očenaša. Psaltir je prevođen na mnoge jezike tadašnje Europe.98 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE koje ti donosimo u ime tvog sina Isusa Krista. našeg Gospodina’ i molimo za vladare. humanista i pjesnik.”165 Glede reformiranog bogoslužjа značajno je spomenuti uvođenje zajedničkog pjevanja psalama.str. Naučavao je “duhovnu nazočnost” Krista. 86-87. priredio i izdao psalme za pjevanje godine 1539. 633. 168 Usp. Pjevanje psalama postaje značajka reformiranog bogoslužja. 1974. protestant. John Calvin: A Biography. otpustio zajednicu Aronovim blagoslovom. J. Clement Marot166 i Theodor Beza167 proširili su ovaj psaltir na 101 psalam te ga objavili 1562. zauzimajući manje od četvrt sata. 126. H. nakon pjevanja još jednog psalma. Beza je preuzeo vodstvo Reformirane crkve u Ženevi. 172-178 . H. za one koji su u bolesti i posebno za progonjene pod papinstvom. i.). pastore i crkvu. str. str. koji se. Ovaj je psaltir sadržavao svega 19. Calvin je preveo.) bio je pravnik kao i Calvin. služba je bila kratka. PARKER.-1544. Theodor (1519. prilikom bla- 165 166 T. a Calvin ga uvodi po ugledu na bogoslužje u Strassbourgu. Introduction to the Reformed Tradition. Osim pjevanja i propovijedi. Michigan: Zondervan Publishing House.168 Po pitanju euharistije Calvin odbacuje rimokatoličku doktrinu transupstancijacije te Zwinglijevsku doktrinu komemoracije zauzimajući srednji stav između Luthera i Zwinglija. za spasenje svih ljudi. The New International Dictionary of the Christian Church. godine. a osim reformiranih koristili su ga i luterani pa i rimokatolici. psalama. i za spasenje i posvećenje naših duša. Clement Marot (1497. Francuski. 167 Beza. The New International Dictionary of the Christian Church. Usp. Usp.-1605. L. Nakon Calvinove smrti. ljubljenog. LEITH. Grand Rapids.

Ž. Ž. 161. Hrvatskoj. str. zalagao za često slavljenje Večere Gospodnje. te se Večera Gospodnja slavila šest puta godišnje. DELIMO. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje iz 1566. godine174 u 22. niti materijalno primanje Kristova tijela. 1996. KALVIN. Nauk hrišćanske vere. poglavlju govori o crkvenim sastancima. Ž. Mađarskoj. F. Nauk hrišćanske vere. Ženeva je prihatila Zwinglijevu praksu. Ž. za razliku od Zwinglija. Kalvinističko vjeroispovijedanje iz 1566.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 99 govanja euharistije. ona su oruđa i znaci. Usp. 483. Euharistija. Usp. barem jednom tjedno (nedjeljom).173 no ta nastojanja Calvin nije uspio realizirati. Ova je konfesija prihvaćena kao standard vjerovanja u Reformiranim crkvama u Švicarskoj. godine no nju je Druga helvetska konfesija potisnula.170 Sjedinjenje (pričest) Krista i vjernika u euharistiji događa se samo po Duhu Svetome. Nastanak i učvršćenje reformacije. odnosno pričest nije samo puka komemorativna ceremonija. 329-355. i sl.KALVIN. 172 173 174 Helvetska konfesija – Ili Drugo helvetsko vjeroispovijedanje. da pored svojeg osobnog čita169 Usp. odnosno način na koji vjernik dolazi u dodir s Kristovom supstancijom. Ž.169 Iako se niti u jednom trenutku kruh i vino ne pretvaraju u pravo tijelo i krv Kristovu. Calvin Origins and Development of His Religious Thought. godine. 474. Novi Sad: Knjižarnica Zorana Stojanovića.KALVIN. . već sudjelovanje u Kristovu životu. vjerom prima od strane vjerujućih. 170 171 Usp. KALVIN. Nauk hrišćanske vere. Osim Druge Helvetske konfesije poznata je i Prva Helvetska konfesija iz 1536. U navedenom vjeroispovijedanju se potiču vjernici. Nauk hrišćanske vere. str. 464-498. str. 484.. str.str. WENDEL. Calvin napada kao «đavolju izmišljotinu»172 Calvin se. Usp. Supstancija ne treba razumjeti doslovno Kristovo tijelo već bit Kristove ljudske prirode.171 Tadašnji običaj Rimske crkve da se pričešćuje jednom godišnje.

167. str. 176 . dok je inače. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje. mora se uspostaviti standard da ne bi postale preduge i zamarajuće. poglavlju se govori i o potrebi organiziranja bogoslužja: «Kao sa svime..175 U 23. osim u vrijeme progonstva. poglavlju govori i o crkvenom pjevanju. 2000. dovoljno kratka. Okupljališta vjernika moraju biti pristojne i prostrane zgrade ili hramovi iz kojih treba ukloniti sve neprimjereno. tako i kod javnih molitava.100 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nja Biblije sudjeluju i na zajedničkim bogoslužjima koja moraju biti javna. Veći dio bogoslužja treba biti evanđeosko poučavanje i treba paziti da se crkvu ne optereti predugim molitvama kako članovi crkve ne bi za vrijeme propovijedanja evanđelja razmišljali: bar da je već gotovo. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje. Takva su mjesta sveta i prema njima se treba ponašati s poštovanjem jer u njima boravi Bog i Njegovi sveti anđeli. ili bar da možemo otići. Skupocjenu odjeću (najvjerojatnije svećeničku liturgijsku odjeću) treba ukloniti iz crkava a jezik bogoslužja treba biti razumljiv svim okupljenima. ukazujući na potrebu jednostavnog pjevanja a protiv gregorijanskih napjeva. Takvima se propovijed čini predugom. str. Osijek: Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj i Reformirani teološki institut.»176 Drugo helvetsko vjeroispovijedanje u 23. 175 Heidelberški katekizam. Zato je potrebno da se propovjednici pridržavaju neke mjere. 186. Heidelberški katekizam.

godine prvi liturgijski tekst na engleskom jeziku pod nazivom The Order of the Communion (red pričesti). Crkvena povijest 3. str.. te sebe proglasio vrhovnim poglavarom Engleske crkve. poput brevijara.) – Prvi nadbiskup neovisne Anglikanske crkve od Rima. A. za vrijeme vladanja Edwarda VI.178 Protestantski utjecaj na Englesku crkvu pa tako i na liturgiju zbit će se tek nakon smrti Henrika VIII. Usp. Thomas (1489. 1986. nije bio sklon liturgijskim promjenama.htm. godine. http://justus. godine. 6. Novi Sad: Baptistička teološka škola. THOMSON.. Stoga je za vrijeme Henrika VIII. Thomas Cranmer. Nadbiskup Canterburya. «u pitanjima obreda engleska crkva neprekidno primjenjivala srednjovjekovno bogoslužje. misala. Nakon njegove smrti. pristupljeno 18.org/resources/bcp/Communion_1548. s nekoliko sitnijih promjena». Cranmer. Anglikanska crkva177 Kralj Henrik VIII. osnivač anglikanske crkve.179 priredio je 1548. – 1665. Vjeroispovijest Anglikanske crkve definirana je u Trideset i devet članaka vjere iz 1563. propisnika o obredima i sl. godine proglasio samostalnom. Ovaj je obrednik tiskan prvi puta u listopadu 1549. Glavne su mu značajke bile: 177 Anglikanci – pripadnici Engleske nacionalne crkve koju je Henrik VIII.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 101 8. Zaslužan za reformiranje Anglikanske crkve bio je Canterburyjski nadbiskup Thomas Cranmer. Anglikanske crkve izvan Engleske nazivaju se i Episkopalne crkve (po episkopalnom ustrojstvu crkvenog upravljanja). 178 179 180 . Obrednik je sadržavao sažetak više liturgijskih knjiga koje su u to vrijeme bile opširne i komplicirane. Anglikanska crkva prihvaća protestantizam. Djelovao na uvođenju protestantskog nauka u Anglikanskoj crkvi.180 Cranmer je priredio i prijevod liturgije i obreda na engleski jezik te ih objavio u jednoj knjizi Book of Common Prayer. veljače 2007. 59. 1534.anglican.

“Sarum Rite. LEONAR. posebice kod posvećenja pričesti. u obredniku je vidljivo i Cranmerovo visoko obrazovanje koje je određene dijelove liturgije «pretvo- 181 182 183 Usp. nakon nekoliko stoljeća sve službe bile na narodnom jeziku. prvi tom.182 Thomas Cranmer je koristio srednjovjekovne istočne i zapadne liturgije u pripremi obrednika. posebice liturgiju Sarum. E.” jest liturgijski obred koji se koristio u katedrali u Salisbury. Također je vidljiv Lutherov stav da običaje treba promijeniti tamo gdje Sveto pismo to zahtjeva.Engleska je crkva prvi put dobila bogoslužje koje je bilo isto za cijelu zemlju.služba se donekle uređivala pod utjecajem reformacijske misli. Opšta istorija protestantizma. U 13. THOMSON. Koristio je također srednjovjekovne molitve. Ž. godine. . str. u južnoj Engleskoj u kasnom srednjem vijeku. 61. Stoga je obrednik odražavao Lutherovu teologiju i praksu. godine odnosno njemačku misu iz 1526. stoljeću postala je standard za mnoge engleske katedrale. str. bio je pojednostavljen u knjizi kojom se svaki obrazovni član crkve mogao poslužiti.102 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE . u kojem se u prošlosti mogao snalaziti samo stručnjak.181 Obrednik je iz euharistijske molitve uklonio obilježja žrtve i u mnogo čemu je sličio na Lutherovu latinsku misu iz 1523.183 Sastavio je jutarnje i večernje bogoslužje koristeći srednjovjekovne brevijare. 450. Sarum liturgija. Crkvena povijest 3. . A.” ili “Use of Sarum. Stoga je u obredniku ostala i vjernost starim obredima i ceremonijama. Usp. . No. nasuprot Zwinglijevom uvjerenju da Sveto pismo mora propisivati svaku gestu.složeni sustav liturgijskih knjiga. .po prvi put su.

travnja 1552.anglican. godine u članku 23.187 Oltar je nazvan stolom Gospodnjim. Istorija reformacije. Bitne se promjene događaju u euharistijskoj službi.. Trideset i devet članaka vjere Anglikanske crkve (Articles of Religion) iz 1563. str. prvi tom. đakonsko. Cranmer je već prije izdanja prvoga obrednika prihvatio teologiju švicarskih reformatora (kalvinista) o euharistiji. Novi Sad: Dobra vest. koje je Parlament izglasao 14.htm. više je bio pod utjecajem reformatora nego li prvo izdanje. 87. ostali su vjerni staroj tradiciji. htm. godine ove riječi glase: «Uzmi i jedi ovo na sjećanje da je Krist umro za tebe.org/resources/bcp/1549/Communion_1549. Usp.185 To se može vidjeti iz rečenice svećenika prilikom davanja pričesti: U obredniku iz 1549. no obred je u velikoj mjeri pojednostavljen. Euharistija poprima kalvinističko razumijevanje. 187 . 1986. pristupljeno 18. str. pristupljeno 18.184 Drugo izdanje Book of Common Prayer. čuvalo tvoje tijelo i dušu za život vječni». 184 185 186 O. poput svećeničkog ruha i sl.veljače 2007. Usp. Ž. Opšta istorija protestantizma. LEONAR. ČEDVIG. godine svećenik je izgovarao riječi: «Tijelo našega Gospodina Isusa Krista koje se predalo za tebe.org/resources/bcp/1552/BCP_1552. E. 452. http://justus. Uklonjen je svaki ostatak veze sa misnom žrtvom. godine. Usp. no zadržao se termin svećenik kao i klečanje kod primanja pričesti.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 103 rilo u dragulje. Neki vanjski oblici bogoslužja.anglican. http://justus. govori o duhovnim službenicima koji jedini mogu obavljati službu riječi i sakramenata (anglikanska je tradicija zadržala episkopalno ustrojstvo pa samim time i tri stupnja svećeničkog reda. istovremeno istančane i jednostavne liturgijske proze i poezije». Naime.. i hrani se njime s vjerom u srcu i sa zahvalnošću». veljače 2007.186 U obredniku iz 1552.

odnosno da je «Protivno Riječi Božjoj i običajima najstarije Crkve. JEDIN.). U članku 24. Uskrsa. Ž. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. E. rujna i prosinca. str. odbacujući transubstancijaciju i definirajući euharistiju na način da se «Tijelo Kristovo u euharistiji daje.190 Večera Gospodnja se treba obavljati četiri puta godišnje i to prve nedjelje ožujka. 39 članaka vjere. Službenici su pastori. str.7. ali ih se ne rukopolaže za službu. Crkve moraju biti dolično uređene. vatreni zagovornik kalvinističkih reformacijskih ideja. 28. dodjeljuju se lektori i exhorteri (čitači i bodritelji). U čl. str. govori se o jeziku bogoslužja.» iz čega je vidljivo da je prihvaćeno kalvinističko shvaćanje sakramenta euharistije.189 Knox se zalaže za ukidanje svih crkvenih blagdana. LEONAR. Opšta istorija protestantizma. Pored ostaloga.. 19-23. prima i jede samo u nebeskom i duhovnom smislu. prvi tom. pa čak i Božića. 189 190 . 456. 2003. Velika povijest crkve IV. Preduvjet za sudjelo- 188 Usp. Bogojavljenja i ostalih u čast Gospe. govori se o značenju Večere Gospodnje. koje nemaju pastore. – 1572. Knox se zalaže i za liturgijsko uređenje Škotske crkve. Župama. Usp.188 8. vjeroispovijedanje anglikanske crkve. John Knox Najistaknutiji reformator Škotske jest John Knox (oko 1514.104 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE prezbitersko i biskupsko). H. da se javna služba Božja u crkvi služi na jeziku nerazumljivom narodu ili da se na nerazumljivom jeziku dijele sakramenti. lipnja. 339. Odbacio je anglikansku liturgiju i prihvatio kalvinistički način bogoslužja.

) zajednička molitva ispovijedanja grijeha.) čitanje Pisma i propovijed.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 105 vanje u Večeri Gospodnjoj je poznavanje Očenaša. str. koji su sudjelovali u Večeri Gospodnjoj. Pojedini su službenici podržavali i epiklezu. 192 Ovdje se u originalu koristi engleska riječ Minister koju ovdje prevodimo kao službenik. zahvaljivanje za stvaranje.) zajedničko pjevanje psalma. koja je bila predviđena za jedanput mjesečno (no ipak se održao običaj slavljenja četiri puta godišnje. za iskupljenje a završavala sa anamnezom i doksologijom. započinjala je nakon uobičajene nedjeljne službe nagovorom o značenju Večere Gospodnje.191 Godine 1556. JEDIN. kako smo to gore naglasili). . molila se zahvalna molitva te upućivao blagoslov. Velika povijest crkve IV. misleći na vjerskog službenika koji predvodi bogoslužje. Nakon pričesti. koji su ga dijelili međusobno. 340. pjevao bi se 103 psalam.) molitva za cjelokupnu Crkvu Kristovu. (3. Vjernici. H. Knox objavljuje red bogoslužja i sakramenata pod nazivom Forme of Prayers (Forma molitve). Forme of Prayers nastala je za englesku protestantsku zajednicu izbjeglica u Ženevi.) molitva prije propovijedi.) službenik192 upućuje blagoslov zajednici temeljem biblijskih stihova. Nakon nagovora službenik je sišao s propovjedaonice do stola Gospodnjega. (5. Vjerovanja i Deset zapovijedi. Samo su takvi mogli 191 Usp.) drugo zajedničko pjevanje psalma. Službenik je uzimao kruh i zahvaljivao za njega. misleći da uobičajena molitva nije dovoljna za konsekraciju. Nakon toga je službenik lomio kruh te davao vjernicima. Bogoslužje na Dan Gospodnji izgleda ovako: (1. (7. također su dolazili naprijed i sjeli za stol koji je bio poprilično velik u obliku slova U ili T a nalazio se na podiju ili na sredini crkve. (4. (6. Večera Gospodnja. (2. Večeri Gospodnjoj mogli su pristupiti samo oni koji su se dokazali iskrenošću vjere i svetim životom. koristeći prikladnu euharistijsku molitvu koja je uključivala obožavanje.

Puritanci su se 1584. čist. jer bi im blagovanje bilo na osudu.106 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE sudjelovati u zajedništvu s Kristom i jedni s drugima. Prijedlog je bio da se prihvati ženevska liturgija kao autoritet za javno bogoslužje.193 Godine 1564. proširit će se kasnije američkim kontinentom. Onima. kao i metrički priređene psalme za pjevanje. koristi u liturgiji. prilagođena liturgija služi u Middelburgu koja je poznata kao Middeburgška liturgija en193 Usp. Knjiga sadrži liturgijske tekstove te tekstove za sakramente i obrede. Liturgijsku reformu su predstavili Parlamentu u dokumentu Petera Turnera. bilo je zabranjeno pristupanje Večeri Gospodnjoj. B. škotska Generalna skupština usvojila je Ženevsku liturgiju koja je postala poznata pod nazivom Book of Common Order. Ova je liturgijska knjiga bila temelj puritanskom razvoju bogoslužja. 8. Prilagođena ženevska liturgija Johna Knoxa nazvana je po Robertu Waldegraveu koji ju je tiskao. čija su djela pokazivala da ne pripadaju Kristu. Liturgies of the Western Church. Prezbiterijalni sustav crkvenog upravljanja kojega je na poseban način ustrojio John Knox. uvođenje prezbiterijalnog umjesto episkopalnog crkvenog ustrojstva te odbacivanje anglikanske liturgijske knjige Book of Common Prayer. «Bill and Book». a u Škotskoj crkvi se i danas.8. uz znatne izmijene tijekom povijesti. 287-305. THOMPSON. Od 1586. Puritanci Nezadovoljni reformama Anglikanske crkve. godine Waldegravea se. str. godine zalagali da se uvedu dva standarda unutar Engleske crkve: Knoxova liturgija te formalna disciplina crkve. . u Engleskoj se pojavljuju puritanci (lat. pravilan) koji su željeli radikalnije reforme. gdje nastaju prezbiterijanske crkve.

THOMPSON. koji suvereno vlada nas svime. proslavljati. . ili prema sotonskim izmišljotinama. dušom i svom snagom svojom. dobar je i čini dobro svima. ratificirano od Parlamenta kraljevstva Škotske. stoga Ga se mora bojati. svecima ili ikojem drugom stvorenju. 311. Engleske i Irske. 1649. zazivati. Sinu i Duhu Svetome. iz 1647.-341. Večera Gospodnja je predviđena da se slavi jednom mjesečno. Vjersko štovanje pripada Bogu Ocu. obzirom da nam je otkrivena njegova volja ne smijemo štovati Boga prema vlastitim idejama i ljudskim načinima. II. i s obzirom na pad. donosimo 21. poglavlju govori o bogoslužju i šabatu.9. Priroda nam pokazuje kako postoji Bog. pjevanja psalama i sl. godine u 21. str. propovijedanju. karakteristično je po čitanju biblijskih tekstova. Zbog značaja dokumenta za reformirane odnosno prezbiterijanske crkve. Sam Bog je ustanovio pravilan način štovanja. ne anđelima. ljubiti. Liturgies of the Western Church. poput drugih bogoslužja pod utjecajem kalvinstičkog razumijevanja slavljenja Boga. poglavlje u cijelosti: «I. niti na bilo koji drugi način koji nije propisan Svetim Pismom. povjeravati mu se i služiti mu sa svim srcem. godine. uklanjanjem tradicionalnih liturgijskih molitava i himni. osim Očenaša. njemu jedinome.194 8. Puritansko bogoslužje. B. Westminstersko vjeroispovijedanje i Westminsterski direktorij Westminstersko vjeroispovijedanje (Westminster Confession of Faith). štovati ne možemo bez 194 Usp.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 107 gleskih Puritanaca (The Middelburg Liturgy of the English Puritans).

Uobičajeno vjersko bogoštovlje sastoji se od. vjerom. kojeg nalazimo u evanđelju. a kako bi molitva bila prihvaćena mora biti moljena u ime Sinovljevo. divljenjem. zahvaljivanjima u posebnim prilikama. ljubavlju i ustrajnošću: i. ili ako je usmjeren ka nekom određenom mjestu. Moliti trebamo za zakonite stvari. koje ne smijemo bezobzirno i svojeglavo zanemarivati niti zaboravljati jer nas sam Bog svojom Riječju poziva da pohađamo ta bogoštovlja. ali ne i za mrtve. Molitva. . III. Boga trebamo štovati posvuda.108 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Posrednika. u duhu i istini. V. pjevanje Psalama sa srcima punim milosti. ne postaje bolja ili prihvatljivija ako se vrši na. koje dolaze nekoliko puta kroz godinu. sukladno Njegovoj volji. sve to trebamo vršiti s pobožnošću i svetošću. zavjetima. s razumijevanjem. te stvari nisu uopće vezani za mjesto. s pomoću Njegova Duha. niti za one za koje se zna da su počinili smrtni grijeh. gorljivošću. za žive ljude u sadašnjosti ili za one koji će tek doći. kao i pravilno udjeljivanje i primanje sakramenata koje je ustanovio Krist. s obitelji. vjera. Čitanje Pisma s pobožnim strahom. poniznošću. svaki za sebe na samo. postom. niti ikoji drugi aspekt vjerskoga života. ili na svečanijem bogoštovlju na javnom skupu. zdravo propovijedanje i svjesno slušanje Riječi koje prati poslušnost Bogu i razumijevanje. ako molimo na glas. zajedno s vjerskim prisegama. divljenje. na poznatom jeziku IV. kao posebni dio vjerskog bogoštovlja. VI. Bog od svakog čovjeka zahtjeva. niti posredovanjem ikoga drugoga doli samoga Isusa Krista. molitvu sa zahvaljivanjem.

engleskih prezbiterijanaca te indenpentista (neovisnih). kršćani trebaju slaviti kao šabat. Glasgow: Free Presbyterian Publications. koji Pismo naziva Danom Gospodnjim. no trebalo se paziti da isto ne zamjeni propovijed). da se dio vremena odvoji za bogoštovlje. 2001. moralnu. riječi i misli o svjetovnim poslovima i zabavama. Westminster Confession of Faith. Bog je odredio jedan dan u tjednu za dan odmora. . godine propisuje bogoslužje za prezbiterijance engleskog govornog područja. VIII. a nakon Kristova uskrsnuća šabat je promijenjen u prvi dan u tjednu. 89-95. Šabat je dan posvećen Gospodinu kada čovjek nakon što pripremi svoje srce i sve svoje poslove obavi unaprijed. već je zaokupljen kako javnim i tako i privatnim bogoštovljem. 195 Usp. i taj dan.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 109 VII. i djelima milosrđa. Direktorij je pokušao pomiriti liturgijske razlike između škotskih prezbiterijanaca. Prevela s engelskog jezika Danijela Vidaković. Prirodni je zakon. trajnu zapovijed koja se odnosi na sve ljude kroz sva vremena. Glede bogoslužja direktorij je predložio formu koja je bila slična ženevskoj liturgiji odnosno škotskoj u Book of Common Order. šabat. u Njegovoj Riječi nalazimo pozitivnu. Direktorij je uredio bogoslužje slijedećim redom: Molitva Čitanje iz Biblije (u pravilu čitanje iz oba Zavjeta. Moglo se dati kratko obrazlaganje oba čitanja. Direktorij se služio onim dijelovima Book of Common Prayer koji su prvenstveno bili vezani uz službu propovijedanja. Dan koji je od početka svijeta pa do Kristovog uskrsnuća bio posljednji dan u tjednu. str. sve do kraja svijeta.»195 Westminsterski direktorij iz 1645. ne samo da se odmara od rada. dan koji je posvećen Njemu.

Određeni tradicionalni elementi poput Creda. Čini to u znak sjećanja na njega. pa čak i obvezno moljenje Očenaša (ostaje samo 196 Službenik daje kruh vjernicima slijedećim riječima: «Po ustanovljenju. B. zapovijedi i primjeru našega Gospodina Isusa Krista. str. ovo je tijelo Kristovo koje je za tebe lomljeno.» Usp. uzimam ovaj kalež i dajem ti ga. dajem hvalu. Liturgies of the Western Church. objašnjenje i propovijedanje Riječi Božje. službenik je nastavio: «Uzmi i jedi.» Nakon što je vjernik uzeo kruh. poziv Posveta i blagoslov elemenata (kruha i vina) Riječi ustanovljenja Molitva zahvalnosti i blagoslov kruha i vina Pristupanje stolu Gospodnjem.110 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Pjevanje psalma Opća molitva (neki dijelovi ove molitve su se mogli moliti i poslije propovijedi). zapovijedi i primjeru našega Gospodina Isusa Krista.» Nakon toga je davao kalež slijedećim riječima: «Po ustanovljenju. THOMPSON. .196 Podsjetnik na milost Božju u Isusu Kristu za uzimanje predstojećeg sakramenta Zahvalnost Sabiranje priloga za siromašne Glavni dio liturgije bio je čitanje. koja se prolila za oproštenje grijeha mnogih. lomim ga i dajem ga tebi. Propovijed Molitva (preporuča se korištenje Očenaša) Psalam Blagoslov Ukoliko se služila Večera Gospodnja služba se nastavljala slijedećim: Exhortacija. službenik je izgovarao riječi: «Ovaj je kalež novi savez u Krvi Kristovoj. uzimam ovaj kruh. Gloria Patri. 370. opomena.» Nakon što je vjernik uzeo kalež u ruke.

ESTEP. R. točka. str. točka. . str. XII. «V. točka..) iz 1524. godine doznajemo o shvaćanju euharistije i mise u anabaptista. Iz vjeroispovijedanja Balthazara Hümbeiera (oko 1480. Za razliku od evangelika (luterana) i reformiranih (kalvinista) koji su u stanovitoj mjeri zadržali određene liturgijske elemente u svome bogoslužju. i razumjeti ga. 198 W. X.197 8. već sjećanje na Kristovu smrt. 180-182. Anabaptisti i baptisti Anabaptisti su bili posebno radikalni u promjenama glede bogoslužja. žrtve.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 111 kao preporuka) izostavljeni su iz bogoslužja. LEITH.. – 1528.10. J. 226227. Novi Sad: Dobra Vest. osim onoga tko propovijeda Božju Riječ. Introduction to the Reformed tradition. Ovo isključuje sve mise. 1986. anabaptisti su načelno prihvatili Zwinglijevo shvaćanje komemoracije. Glede shvaćanja euharistije. Stoga ona ne može da se služi ni za žive ni za mrtve. H. nitko neće smatrati svećenikom. nego otpjevati i pet cijelih pjesama na stranom jeziku koji sabrani ne razumiju. relikvije i mise za druge»198 197 Usp. anabaptisti su smatrali da svaka zajednica mora odrediti svoj oblik bogoslužja. Mnogo je bolje pročitati makar i jedan stih iz Psalama na govornom jeziku zemlje u kojoj se živi. Doći će vrijeme – a već je i došlo – kada se. Istina je neuništiva. Slobodna je molitva predvoditelja imala prednost.. Misa nije žrtva.

neka se ne pune ni jelom ni pićem. troje istovremeno. Twenty Centuries of Christian Worship. str. 118).112 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Hümbeier je 1527. U spisu Crkvena disciplina članova: kako kršćanin treba živjeti iz 1527. A kada braća počnu da se razilaze treba da zahvale Bogu i mole za svoju braću i sestre čitavog bratstva (1 Sol 1 i 5. sukladno anabaptističkom shvaćanju kao odrasli. godine priredio red bogoslužja Večere Gospodnje pod nazivom Forma Kristove Večere. 2 Kor 1. točka. A kada su jeli neka se sva hrana i piće sklone sa stola. Kol 1. Bogoslužje je započinjalo zajedničkim ispitivanjem. točka. Kada se braća saberu. Pred Večeru Gospodnju predvodnik (koji se u spisu naziva svećenik) objašnjava zajednici značenje Kristove smrti. Ovaj je spis u biti objašnjenje odnosno tumačenje službe Božje. . dok ostali treba da ga slušaju i prosude ono što se govori. godine. tako što će jesti juhu ili povrće. već neka izbjegavaju izdatke (da ih smanje) što je više moguće. odnosno pokajanjem za grijehe. The Complete Library of Christian Worship. ili što god Bog daje. (Ps 86. svatko od vjernika je mogao govoriti kako ga je Duh Sveti nadahnjivao. Na sastancima treba da govori jedan. VII. 4). 2 Sol 1 i 2. Prvo. a ne dvoje. Nakon propovjedi. volume 2. slijedilo je čitanje Božje riječi te propovijed. 3.199 Večeri Gospodnjoj su mogli pristupiti samo oni koji su kršteni. također doznajemo određene informacije o sastancima anabaptista: « I. 199 Usp. VIII. kad se sva braća okupe treba iskreno da izmole milost od Boga da otkrije svoju božansku volju i da im pomogne da je zapaze. Moli se također i Očenaš te se daje poseban naglasak na činjenici da je kruh pravi kruh i vino pravo vino te da je značenje Večere Gospodnje simbolično. točka. 216-225.

Također se može zamijetiti da su anabaptisti obnovili zajedničke večeri ljubavi. 1 Pt 2.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 113 jer čovjek treba zahvalno i u skromnosti koristiti ona čista i dobra stvorenja koje je Bog stvorio za naš opstanak. poput menonitske crkava.poslušnost Rim 2. kao i nazočnost Duha Svetoga na njihovim sastancima. Centar anabaptističkog bogoslužja bila je Biblija. 1 Pt 1). 1 Kor 11). pri čemu svatko treba da se opomene da bude pokoran Gospodinu u poslušnosti prema Ocu (Fil 2. 236-238. 3. agape. ESTEP.»200 Iz navedenih citata vidljivo je da su anabaptisti odbacili žrtveni karakter euharistije i zalagali se za narodni jezik u bogoslužju. pošto su jedno tijelo i jedan kruh u Gospodinu. čitanju Pisma i zajedničkim sastancima. Vjerovali su da se Bog može spoznati čitanjem. Anabaptisti su također naglašavali djelovanje Duha Svetoga u bogoslužju. Fil 2. proučavanjem i diskusijom o Njegovoj Riječi. kao i istomišljenici. Božju su nazočnost doživljavali u molitvi. XI. Povijesna veza između anabaptista i baptista je nesigurna. bratskih crkava. stoljeću. točka. Snažno su naglašavali djelovanje Duha i Njegovu nazočnost u svakome vjerniku. neka drže Gospodnju večeru kao znak sjećanja na smrt Gospodnju (Mt 26. . Lk 22. 2 Sol 1. 10. Baptisti. . slobodnim crkvama reformacijske baštine. Mk 14. Baptističke crkve se u organiziranom obliku pojavljuju u 17. Rim 8. Istina je neuništiva. str. 2 Kor 2. R. Kad su braća i sestre na okupu. Također je vidljivo da anabaptisti nisu imali posebne službenike za obavljanje bogoslužja već su službe obavljala braća sukladno njihovim darovima. pojedinih baptističkih crkava i sl. poput anabaptista nisu 200 W. no ipak ih ovdje zajedno obrađujemo zbog zajedničkih naglasaka glede bogoslužja. Ovakvo shvaćanje bogoslužja može se zamijetiti i danas u nekim tzv. 1 Iv 2.4.

duhovno i jednostavno. 201 Usp. str. The Complete Library of Christian Worship. Baptisti su imali slijedeća tri principa glede bogoslužja: bogoslužje treba biti biblijsko. izabran i postavljen od strane lokalne zajednice. redoslijed baptističkog bogoslužja u Engleskoj bio je slijedeći: Psalam Molitva Čitanje Pisma Propovijed (ili propovijedi) Molitva VEČERA GOSPODNJA Homilija Exhortacija Blagoslov kruha Riječi ustanovljenja Primanje kruha Blagoslov vina Riječi ustanovljenja Primanje vina Psalam (ili himna) Blagoslov201 Molitve i čitanje psalama su vodili laici dok je propovijedao rukopoloženi službenik. volume 2. Red bogoslužja u baptista razvijat će se slično anabaptističkoj bogoštovnoj praksi. Twenty Centuries of Christian Worship. Godine 1695. .114 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE rabili nikakve liturgijske knjige. 232.

potpune i savršene zadovoljštine za grijehe koju je Krist učinio na Golgoti. 202 T. Odbacivanje posredničke svećeničke službe U pravilu se u protestantskim crkvama za rukopoloženog službenika koristi termin pastor. Tu su doktrinu smatrali za prezir djelotvornosti jedne.2. . Odbacivanje žrtvenog karaktera euharistije Bez obzira na različita stajališta glede Večere Gospodnje. 209. Uvod u teologiju.»202 Reformatori su također vratili vjernicima kalež. 8.11. «Reformatori su u potpunosti odbacili nauku da svećenstvo treba posvuda i neprestano u crkvi prinositi ‘krvnu žrtvu. Nema ni jedne druge zadovoljštine osim ove. Svećenik dolazi od latinske riječi sacerdot a označava onoga koji prinosi žrtvu. svi su reformatori odbacili žrtveni karakter euharistije kao i učenje o transupstancijaciji odnosno pretvorbi. C. Zajedničke liturgijske promjene u protestantskim crkvama Liturgija je. kako smo vidjeli. str. a ne svećenik. Kristova žrtva koja je jednom prinijeta savršeno je otkupljenje. pomirenje i zadovoljština za sve grijehe cijeloga svijeta kako istinske tako i aktualne. HAMMOND. imala različiti razvoj u određenim reformacijskim pravcima.1. što je bila jednom prinesena na križu čineći je prisutnom’ (Tridentski koncil).11. odnosno zalagali su se za pričest pod obje prilike. tijekom blagovanja Večere Gospodnje. odnosno svim protestantskim crkvama 8.11. No postoje određene zajedničke točke glede promjena u liturgiji a koje su zajedničke svim reformatorima.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 115 8.

KALVIN. W. .. John Calvin A Sixteenth Century Portrait. str.3. J. Nauk hrišćanske vere. Uvođenje narodnoga jezika u bogoslužje Iako su neki reformatori brže a neki sporije provodili promjene glede latinskoga jezika u liturgiji. u njemu je potpuna i završava se u njemu. dovršavaju iskupljenje i očišćenje grijeha. Velika povijest crkve. te briga oko župničkoga podmlatka povjerena je doktorima ili učiteljima. 214-229. BOUWSMA.. 490. zajednička je karakteristika svih reformatora zalaganje za uvođenje narodnoga jezika u bogoslužje. Samo je Isus Krist Svećenik i Prvosvećenik novoga zavjeta. H. poučavanje vjernika ispravnom vjerovanju. Umjesto termina svećenik za rukopoloženog službenika koji služi zajednici propovijedanjem riječi i sakramenata. Time se naglašava pastirska služba duhovnog službenika koji bdije nad stadom Božjim. str. JEDIN. Treba 203 Ž. str. odnosno uvođenja narodnoga jezika. koristi se termin pastor od latinskog pastor a što znači pastir. 204 Usp. mire Boga s ljudima. odnosno prezbiteri bili su odgovorni za disciplinu i moral u Crkvi.116 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Budući da je reformacija odbacila žrtveni karakter euharistije to je odbacila i svećeničku službu kao sakramentalnu. na njega je prenijeta sva svećenička dužnost. Starješine. Calvin će u svojim Institucijama kršćanske religije naglasiti: «U ovom smislu poričemo svećenike – to jest kad takvim prinosom posreduju pred Bogom za narod.204 8. a đakoni su brinuli za crkvene zadužbine te za siromašne i bolesne. 306-307.11.»203 Calvin uspostavlja četiri crkvene službe: Briga za propovijedanje evanđelja i dijeljenje sakramenata povjerena je pastorima. IV.

čovjek može biti spašen i bez sakramenata. kako smo već ustvrdili.»206 8. propovijed postaje centralni događaj kršćanskog bogoslužja. Što više. liturgija je. da ne čitaju. nerijetko svedena na tumačenje određenog sveca koji se u konkretnom bogoslužju proslavljao. U slučaju nužde. Luther je ustvrdio: «Riječ naime može postojati i bez sakramenata. a koji umiru prije no što krštenje mogu primiti.11. str. 206 D. Reformacija je uključila puk u liturgiju i to prvo kroz zajedničke pjesme ili psalme koji 205 D. već tumačenje biblijskih tekstova. 35. 95. str.»205 Luther će u svojoj gorljivosti za propovijedanu Božju riječ također ustvrditi: «Na mjestima gdje se Božja Riječ ne propovijeda bolje je da ljudi i ne pjevaju. koje nisu samo kratke homilije. G. BLOESCH. ali ne i bez Riječi. Propovijed U predreformacijsko vrijeme propovijed je bila zanemarena.4. BLOESCH. koji su bili samo priučeni izgovarati latinsku misu. to je istina i za one koji bi se željeli krstiti. 94. bila uglavnom čin svećenika. potiskujući euharistiju kao središte liturgije. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju U predreformacijsko vrijeme. G. pa čak i da se ne skupljaju. 8. A. LUTHER.) . 12. ali sakrament ne može postojati bez Riječi. Osnove evanđeoske teologije 2. odnosno poučnog karaktera. W. nisu razumjeli latinski jezik. Von Ordung Gottesdiensts.5.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 117 istaknuti da i mnogi svećenici. Osnove evanđeoske teologije 2. Tako propovijed postaje edukativnog.11. Reformatori stavljaju veliki naglasak na propovijedi. (Prijevod iz: M.

u anabaptista. U pojedinim krugovima. vjernici su sudjelovali i u propovijedanju Božje riječi. .118 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE su pjevani na narodnom jeziku. kao npr. odnosno kroz zajedničko izgovaranje liturgijskih obrazaca.

1. Sabor je smatrao da se pred protestante treba izaći s jasnom naukom o bogoslužju ali također i da se treba stati svim zlouporabama glede liturgije. zabranjeno je širiti neistinitu teoriju o postojanju određenog broja spasonosnih misa i svijeća. H. polaze od pretpostavke da je tijekom vremena mnogo toga stranog izvornom duhu i formi služenja mise u nju prodrlo i da je dužnost Sabora da takve neželjene dodatke odbaci. odnosno crkvama koje su se temeljile na njihovom učenju. Liturgijska obnova u XX veku. 2001. Taj je zadatak povjeren mjesnim biskupima.. razmatrajući disciplinarnu problematiku.. Liturgijske reforme Tridentskoga sabora Tridentski je sabor (1545. VATIKANSKOG 9. 208 «Učesnici Tridenstskog koncila. VUKAŠINOVIĆ. da lutajući svećenici služe misu u dijecezi gdje ih nitko ne poznaje. 27-28. str. Velika povijest crkve IV. 404-405. također.RAZVOJ RIMOKATOLIČKE LITURGIJE OD TRIDENTSKOGA DO II. što je izmišljotina praznovjernog bogoslužja. a izvorno stanje ponovo uspostavi.207 Sabor se.) sazvan kako bi se u Rimokatoličkoj crkvi odgovorilo na pojavu i širenje protestantizma. Cilj je bio stvaranje jedinstva u vršenju obreda To je zahtijevalo kodifikaciju pravila službe.» V.. JEDIN. str. Dogmatski dekreti sabora bili su odgovor crkvenog učiteljstva na Lutherov i Zwinglijev nauk. SABORA 9. – 1563. Beograd: Bogoslovski fakultet SPC.208 207 Usp. pored različitih pitanja bavio i liturgijskim životom crkve. Vršac: Fideb. Na prvom mjestu je obrađen problem iznuđivanja novčanih nagrada – misnih stipendija – za vršenje misa. a ne prave vjere. . Zabranjeno je. načina vršenja bogoslužja. Beseda: Novi Sad.

Trebalo se teološki definirati značenje mise i time odgovoriti na teološke primjedbe protestanata (žrtveni karakter euharistije. nego njeno posredovanje. Nasuprot jednokratnom i jedinstvenom događaju na Gol209 210 Usp.Reforma treba savjesno i strogo izbaciti sve sumnjive elemente koje mogu biti povodom praznovjerju. Dekret je prožet obranom žrtvenog karaktera euharistije.Reforma treba učiniti kraj šarenilu koje je preraslo u kaos (To će kasnije rezultirati unifikacijom). ADAM. rujna 1562. Povijest liturgije. Usp. . No to je u isto vrijeme dovodilo do formalnosti.Reforma se treba nadovezati na liturgijsku tradiciju.). Najveći uspjeh sabora jest izdavanje novih liturgijskih knjiga koje su trebali dovesti do jedinstvene liturgijske prakse. valjanost sakramenata i sl. Iz teksta dekreta se jasno vidi da je isti odgovor na protestantske prigovore. i žrtva ne odvojena od Isusove smrti na križu. A. 33. godine proglasio dekret o misi. «Za saborske oce jedinstvo u prosudbi naslijeđene vjere u euharistiju postoji u tome da je misa žrtva. statičnosti i beživotnosti bogoslužja.120 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Sabor je problemu liturgije pristupio iz dva smjera. str.210 Nove su liturgijske knjige uređivale i najmanje sitnice u bogoslužju pa je time barem donekle bogoslužje očišćeno od mnogih zlouporaba. 43.209 Postavljeni ciljevi nisu do kraja ostvareni. Sabor je 17. . str. Z. Uvod u katoličku liturgiju. . PAŽIN. a s druge strane su se trebale dati smjernice o načinu služenja liturgije. Novi je rimski obred bio mješavina rimo-galsko-germanska liturgija. Sabor je dao jasne smjernice u cilju ostvarenja cilja po pitanju reforme liturgije: .

ili da je golo spominjanje žrtve izvršene na križu. da je krivotvorina kad se mise služe u čast svetaca i za postizavanje njihova zagovora kod Boga u onom smislu kako to podrazumijeva Crkva. Ako netko rekne. neka je izopćen. neka je izopćen. 306. zadovoljštine i druge potrebe. 1997. ili da prikazivati ne znači drugo nego da se Krist nama daje za blagovanje. da se u misi ne prikazuje Bogu odistinska i prava žrtva. njezin je sadržaj: uprisutnjenje (representatio). ili da koristi samo primatelju.»211 To se jasno uočava iz Kanona o presvetoj žrtvi mise: «1. Sakramenti. da misni kanon sadrži zablude. ruho i vanjski znakovi kojima se Katolička crkva služi u misnom slavlju većma ra211 F. Ako netko rekne. Ako netko rekne. Ako netko rekne. ili da nije naredio da oni i drugi svećenici prikazuju njegovo tijelo i krv. neka je izopćen. sjećanje (memoria) i primjena (applicatio) smrti na križu. pa da se s toga mora ukinuti. za grijehe. pa da se ne smije prikazivati za žive i preminule. str. neka je izopćen. Ako netko rekne. 25) Krist nije apostole postavio za svećenike. 5. neka je izopćen. . Ako netko rekne. 7. 2. COURT. 6. da ceremonije.. 3. da se žrtvom mise nanosi hula presvetoj Kristovoj žrtvi izvršenoj na križu. 4. Đakovo: Forum bogoslova.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 121 goti euharistija je žrtva u izvedenom smislu. ili da se ona po ovoj ukida. Ako netko rekne. da onim riječima: To činite meni na moju uspomenu (1 Kor 11. kazne. da je žrtva mise samo hvalebna i zahvalna. neka je izopćen. a da nije propicijatorna. ona se smatra kao relativna žrtva.

pa i pojedinih kardinala koji su sudjelovali na saboru a koji su se zalagali za ozbiljnije reforme. da su nedopuštene mise u kojima se samo svećenik sakramentalno pričešćuje. Tako se sve manje govori o misi kao gozbi. str. Klerici su i dalje bili odvojeni od naroda pregradnim zidovima. Uvod u katoličku liturgiju. ili da se voda nema miješati s vinom koje se ima u kaležu prikazati. Ako netko rekne. izgleda da je zauzeo još čvršće pozicije protiv protestantizma.213 «Nasuprot protestanata. ŠAGI-BUNIĆ. Božja 212 213 T. neka je izopćen. ADAM. Usp. . da treba osuditi obred Rimske Crkve po kojemu se dio kanona i riječi posvećenja izgovaraju tiho. neka je izopćen. osim ako se izuzme povremena propovijed. 8. neka je izopćen. A. iako je Tridentski sabor dao upute kako se treba češće u misi tumačiti biblijska čitanja. zadržan je latinski jezik. Euharistija u životu crkve kroz povijest. str. 318-319. Liturgija je u mnogo čemu ostala ista kao i u srednjem vijeku. ili da se misa mora slaviti samo na pučkom jeziku. Narod i dalje ništa nije razumio. Što više.122 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE zdražuju na bezbožnost nego što služe pobožnosti. pričešćuje se rijetko i to samo pod jednom prilikom. 9. jer da bi to bilo protiv onoga što je Krist ustanovio. umjesto da je ozbiljno uzeo u obzir prigovore reformatora. Ako netko rekne. posebice u nedjelje i na blagdane. 43. Stvorio se određeni mentalitet (u praksi) da je sve što miriše po protestantizmu krivo.»212 Tridentski sabor je svakako bio prilika da se i u Rimokatoličkoj crkvi dogodi reforma. pa da ih stoga treba ukinuti. Običnom je puku liturgija i dalje ostala neshvaćeni misterij. No to se nije dogodilo. Nikakve značajne promijene Tridentski sabor nije donio.

215 Pod utjecajem protestanata nastaju i pučke katoličke pjesmarice (Michaela Vehea – 1573. Kristova svećenička služba. 260. vatikanskog koncila. (1903. godine i Johannesa Leinsentritta – 1567. Papa Pio V. A. sudjelovanje naroda u misi je i dalje ostalo slabo. 33. Privatne (tihe) mise i dalje ostaju na snazi. Tako liturgija grada Rima odnosno Rimske biskupije postaje liturgija cijele Rimske crkve.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 123 se riječ ne uočava toliko u bogoslužju (propovijedi ne tumače Riječ nego su tematske i prigodne).-1914. ZAGORAC. vatikanskom saboru. I dalje se osjeti jaz između javnog bogoštovlja i privatne pobožnosti vjernika. kod procesija i različitih pobožnosti. godine zatražio je «djelatno sudjelovanje u sve214 215 216 Z. stoljeću. godine.) u svome dokumentu o crkvenoj glazbi Tra le sollecitudini od 22. Ovaj je Misal bio u uporabi sve do nove liturgijske reforme nakon II. i 20. str. stoljeća 9. 65. str.2. V. godine) iz kojih se prvo pjevalo izvan bogoslužja. PAŽIN. Liturgijski pokret 19. Usp.»214 Sabor je naredio reformu svih liturgijskih knjiga. Uvod u katoličku liturgiju. no vremenom su našle svoje mjesto i u liturgijskom slavlju. je izdao obnovljeni Rimski misal (Missale Romanum) 1570.1. . Usp.2. Povijest liturgije. studenog 1903. Papa Pio X.216 9. str. Liturgijski pokret među rimokatolicima Promjenama koje su se dogodile na II. ADAM. prethodio je liturgijski pokret koji se u Rimokatoličkoj crkvi razvio u 20.

tada još uvijek latinskim jezikom. rođen je 5. Na Katoličkom danu nadbiskupije Mecheln. VUKAŠINOVIĆ. VUKAŠINOVIĆ. . 55-56 218 217 Idefons Herwegen. odnosno njezinog opata Idefonsa Herwegena218 (1913. godine. Usp. da se preusmjere sve pobožnosti na liturgiju te da se drže godišnje duhovne vježbe za crkvene zborove. V. str. Ovaj se događaj uzima kao početak klasičnoga liturgijskoga pokreta u Rimokatoličkoj crkvi.124 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE tim otajstvima i u javnoj i svečanoj molitvi crkve». Usp. godine pridružio Benediktincima. godine. Liturgijski pokret u Njemačkoj vezan je uz djelovanje poznatog Benediktinskog samostana u zapadnoj Njemačkoj opatia Maria Laach. – 1946. godine u kripti bazilike Maria Laach slavila se recitirana misa na kojoj je svećenik bio okrenut narodu a narod je stajao veoma blizu oltara te sudjelovao u odgovaranju na misu. budući je bio svjestan da se njegove ideje ne mogu širiti bez njihovih utjecaja. već od 1921. Specifičnost liturgijske reforme koja se širila iz ovoga samostana jest što je okupljala intelektualce kako bi ih potaknula da promišljaju određene probleme ekleziologije i liturgijske teologije poput: što je Crkva. 26. godine. rujna 1909. stupio je u 21 godini. Beauduin nastoji oduševiti župno svećenstvo za liturgijsku reformu. studenog 1874. svjetskog rata. str. godine a zaređen za svećenika 1897. Bio je jedno vrijeme župnik da bi se 1906. Predlaže da se šire prijevodi nedjeljnih misa i večernjih službi na narodni jezik. Belgijski benediktinac Lambert Beauduin217 prihvaća kao geslo svoga pastoralnoga rada upravo ovaj dio o «djelatnom sudjelovanju» (lat. participatio actousa) vjernika u bogoslužju. što su sakramentalni obredi i sl. Liturgijska obnova u XX veku. Liturgijska obnova u XX veku. rođen je 27. 44. kolovoza 1873. Nakon I. Lambert Beauduin. što je liturgija. izlaže svoja razmišljanja u izlaganju Puna molitva crkve te liturgiju naziva istinskom molitvom crkve. U samostan Maria Laach. V.).

2002.2. kolovoza.). Opšta istorija protestantizma.). sudjelovanje vjernika u bogoslužju i sl. godine) po kome su ovaj pokret nazivali i pusijanizam. E. – 1861. Liturgijski pokret među protestantima Dok se liturgijski pokret među rimokatolicima. treći tom.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 125 9. Od dana svoje prve pričesti ističe se posebnim sakramentalnim životom.. Ž. LEONAR. Najvjerniji branitelj liturgijske odnosno sakramentalne reforme među novoluteranima bio je Vilhelm Lehle (1808. kod pojedinih se protestanata liturgijski pokret javlja kao težnja za obnovom rituala. Oxfordski pokret. On navodi kako uzima sakrament Večere Gospodnje «sa dušom punom obožavanja i svetih predosjećaja». obreda pa čak i povratkom latinskoga jezika bogoslužje. Pusey je napisao traktate po kojima je pokret bio poznat i kao Oxfordski Traktarijani219 Usp. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. str. U Njemačkoj se već u drugoj polovici 19. među anglikancima se pojavljuje tzv. Radi na reformi liturgijskih knjiga te izdaje Ritual za kršćanske zajednice luteranske vjeroispovijesti kao i druge liturgijske radove. 322. stoljeću (narodni jezik. Nastao je među profesorima i studentima u Oxfordu koji su težili približiti Anglikansku crkvu katoličkoj (u smislu opće crkve) Crkvi Osnivač mu je Edward Bouverie Pusey (Rođen 22.219 Vođa novoluteranskog pokreta bio je Friedrich Julius Stahl (1802.). Zalagao se za episkopalno ustrojstvo crkve kao i da crkva postane državna religija. . U Engleskoj. umro 16.2. godine. 1800. – 1872. uvjetno rečeno htio reformama približiti idejama koje su reformatori isticali u 16. U liturgijskoj reformi knjiga služi s starim liturgijskim tekstovima. stoljeća među luteranima javlja pokret novoluteranaca koji ističe važnost valjanog zaređenja svećenstva (ističući pri tome važnost apostolske sukcesije) koji je «obvezan posrednik između vjernika i Boga». rujna 1882.

na kojima je Oxfordski pokret temeljio svoje traktate. Newmanova tumačenja i uvjerenja nije prihvatilo ni Oxfordsko sveučilište ni Anglikanska crkva. Godine 1847. imenovao kardinalom. vjerske proslave. povukao u Littlemore i tri godine kasnije prešao na katoličku vjeru. Time je počela druga faza njegovog životnog puta. crkve koja pripada sveučilištu u Oxfordu. E.veljače 1801. . koji je nastojao vratiti Anglikanskoj crkvi obilježje sveopće crkve. str.1865.godine.). U 90 traktatu pokušao na katolički način interpretirati 39 članaka anglikanske Crkve. Opšta istorija protestantizma. Zbog toga se on 1842. postao je anglikanski đakon.126 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE zam.).1866.) i drugi. između katoličanstva i liberalizma. Newman je primijetio kako Anglikanska crkva lebdi između Rima i protestantizma. kao što su to. Nastoje Anglikansku crkvu vratiti tradiciji te se bore protiv “kalvinističke hereze”. kada je završio studije u Oxfordu. LEONAR. jer ni jedni ni drugi nisu vjerovali u njegovo iskreno obraćenje. po njegovu shvaćanju. . a 4 godine kasnije župnikom svete Marije. postovi i sl. bio je zaređen za svećenika u Rimu. treći tom. Richard Hurrell Froude (1803. Ž. Puseyu se pridružuju John Keble (1792. episkopat. Zbog njegovih izvanrednih sposobnosti Papa ga je Lav XIII. Isaac Williams (1802. Njegova su djela i predavanja napadali anglikanci i katolici. Rođen u anglikanskoj obitelji u Londonu 21.1836. . Umro je u Birminghamu 1890 godine. Tada je počeo koncentrirati svoje misli na dušu i Stvoritelja. imale Katolička i Pravoslavna crkva. Ušao je u Oxfordski pokret. Njegov je studij bio obogaćen prijateljstvima učenih ljudi.220 220 Usp. Prvi se put obratio – kako sam tvrdi – oko 15 godine. koji su predavali i pohađali oxfordsko sveučilište. liturgija. I sam uređuje traktate u kojima obrazlaže program Oxfordskog pokreta: apostolska sukcesija. . 326329. Godine 1824. Njima se pridružuje John Henry Newman.

. Anglokatolici tiskaju 1933. pristupanje Crkve suvremenom čovjeku na tom području. godine. a Božji je narod gledao iz daleka. prosinca 1963. 37. a koji je ostalim vjernicima bio pristupačan tek minimalno. vatikanskom saboru koji je zasjedao od 1962.BUNIĆ.3. Zbog želje da se približe Rimokatoličkoj crkvi. T. Ovaj misal postaje svojevrsni pandam anglikanskoj liturgijskoj knjizi Book of Common prayer. str. II. Zaključci rasprave donijeti su u Konstituciji o liturgiji (Sacrosantctum conlilium) koja je proglašena 4. Bio je to biser koji su svećenici čuvali a da se mnogi nisu ni sami znali okoristiti njegovom vrijednošću. godine Engleski misal. do 1965. «Tako je Koncil započeo svoj prvi pristup i svoje prvo otvaranje Božjega bogatstva koje Crkva posjeduje u svetoj liturgiji svemu narodu Božjemu. stoljeću. godine kao prvi službeni dokument sabora.»221 221 Usp. Prvo o čemu je sabor raspravljao jest pitanje liturgijske obnove. 1972. unutar Anglikanske crkve nastaje pokret zvan anglokatolicizam. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. više-manje rezervirano samo za svećenike..Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 127 Oxfordski pokret je utjecao na mnoge anglikance i u 20. 9. Do sad je sveta liturgija bila sakriveno bogatstvo. tek toliko – rekli bi smo – da se mogla sačuvati sama bit stvari. vatikanski sabor Radikalne reforme glede liturgijske prakse uslijedit će tek na II. ŠAGI. koji je u biti stari tridentski rimski obred preveden na engleski jezik. Ali drugog puta nema.

73. Uvod u katoličku liturgiju. nije činilo neobično. Ali im se prigovorilo da su samo tri jezika prikladna za liturgiju. što su ga. grčki i latinski. on je češkom kralju Vratislavu odbio molbu da se slavenski jezik smije i dalje upotrebljavati u liturgiji. dolazi do žestokih oporbi oko pitanja liturgijskog jezika. Obrazloženje. stoljeća).3.128 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 9. . «U vezi s misionarskim radom među Slavenima. Točno 200 godina kasnije opozvao je papa Grgur VII. da ne bi pri svestranoj uporabi postalo obično i bilo prezreno. nije grijeh protiv prave vjere ako se na slavenskom jeziku pjeva misa ili evanđelje i božanska čitanja u dobrom prijevodu navješćuju. izjavio da Bog želi da bude čašćen u svim jezicima. odnosno nemogućnosti aktivnog sudjelovanja vjernika u bogoslužju svakako je bio latinski jezik.1. Već smo spomenuli da su reformatori uveli narodni jezik u bogoslužje te ja je Tridentski sabor zadržao latinski jezik unutar Rimokatoličke crkve. braća Ćiril i Metod. Latinski jezik Osnovni problem nerazumijevanja liturgije. Svemogućem Bogu nije se bez razloga svidjelo da Sveto pismo ostane u određenim krajevima zastrto. Na kraju je ipak papa Ivan VIII. što se njima kao Bizantincima. ADAM. ili od osrednjih ljudi bilo krivo shvaćeno i tako vodilo u zabludu. jer su posvećena natpisom na Isusovu križu. to dopuštenje. Posebno su se u ovome smjeru zalagali «Slavenski apostoli». jer je Stvoritelj triju glavnih jezika proizveo također sve ostale jezike sebi na slavu. Težnje za narodnim jezikom u bogoslužju bile su prisutne i prije reformacije. Bili su optuženi i saslušani u Rimu.»222 222 A. poslana iz Carigrada u Moravsku vodila braća Ćiril i Metodije (druga polovina 9. koje se posebno osvrće na Sveto pismo iznenađuje. str. Oba su misionara na slavenski prevela takozvanu Petrovu liturgiju. naime hebrejski.

Zadra. nakon čega će se. U Rimu je 1905.. bilježi da su povlasticu služenja mise na hrvatskom i latinskom služili biskupi Krbave. a 1927. Na to su reagirali sabori održani u Splitu 925. ŠANJEK. godine dozvolio uporabu glagoljice i slavenskog jezika u službi Božjoj. izlazi Vajsov crkvenoslavenski misal transkribiran latinicom koji će biti u liturgijskoj uporabi sve do 7. no samo tamo gdje su već bili u uporabi. F. stoljeća imamo zabilježene podatke da su se Hrvatski služili glagoljskim pismom i slavenskim jezikom u liturgiji. 1996.224 Njega hrvatski Starokatolici posebno časte. 95. i 1060. F. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 224 223 Usp. U navedenoj molbi senjskog biskupa Filipa stoji «da u Slavoniji (Hrvatskoj) postoji osobito pismo za koje svećenstvo dotične zemlje tvrdi da ga ima još od bl. pod prijetnjom izopćenja. godine. Osora. No glagoljska misa je ipak opstala u određenim biskupijama. godine zabranivši uporabu glagoljice i slavenskog jezika. Raba. ŠANJEK. Šibenika. . o čemu svjedoči činjenica da je Papa Inocent IV. još od 10. Nina.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 129 Bogoslužje na narodnom jeziku bilo je povlastica i Crkve u Hrvata. Usp.. koji je prisvojio za sebe naslov biskup Hrvata. ožujka 1965. Papa je udovoljio traženoj molbi smatrajući da je» jezik podređen stvari a ne stvar jeziku». godine. Naime. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. vatikanskoj sabora služiti misa na hrvatskom. te sinoda iz 1063.223 Za hrvatski jezik u bogoslužju zalagao se i znameniti biskup Grgur Ninski (oko 900-929). na molbu senjskog biskupa Filipa 1248. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. str. Senja kao i svi istarski biskupi. temeljem odluka II. Splita. Jeronima». 81-82. Trogira. str. Juraj iz Slavonije (umro 1415). Knina. objavljen posljednji misal na glagoljskom pismu. Sorbonski student i pariški profesor. Krka.

godine. KALOĐERA. KOLARIĆ. Zagreb: Biskupska kancelarija Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. zagovarajući između ostaloga i bogoslužje na narodnom jeziku. J. 1871. Ekumenska trilogija. godinu. 1935. stoljeća. Koliko je ta molitva bila teška njihovim biskupima pokazuju riječi biskupa A. 653-654. za 1935. Ekumenska trilogija. «Malo je poznato da je u SAD pred Koncil nastalo potajno udruženje čiji su se članovi zakletvom obvezivali da će svakoga dana moliti za to da bi njihovi biskupi dopustili liturgiju na narodnom jeziku. a službeno se organiziraju u Hrvatsku starokatoličku crkvu 1924.. kao služba Božja zajednice. Nijemci i Francuzi.130 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE posebice zbog zalaganja da se u Crkvi u Hrvata govori narodnim jezikom. Tako je na Hrvatskom starokatoličkom crkvenom saboru 23. ni sami nisu bili dobri poznavatelji jezika čiji su ostanak u liturgiji zagovarali. svibnja 1937. smije se slaviti ako su nazočne najmanje tri osobe.. 647-659. često vrlo elegantnim 225 Starokatolička se crkva odvojila od Rima. u: Hrvatski starokatolički kalendar Grgur Ninski. str. dok su njihovi protivnici. 2005. vatikanskog sabora zbog neslaganja oko nepogrješivosti pape.225 Odluke II. str. KOLARIĆ. Marko Kalogjera rekao: ‘Danas ovdje pred oltarom Boga velikoga pomavljamo naš sveti zavjet: U Hrvatskoj Crkvi samo Hrvatski jezik.» J. Pichlera: ‘Oni su često lošim i jedva razumljivim jezikom latinskim jezikom uporno branili ‘jedinstvo latinskog jezika’. katoličkog liturgičara. vatikanskoga sabora glede uvođenja živoga jezika u bogoslužje bio je rezultat mnogih glasova unutar Rimokatoličke crkve da se u tome smislu izvrši reforma. M. Zagreb: Prometej. nakon I. «Starokatoličke crkve poznaju samo narodni jezik u liturgiji. Među Hrvatima se pojavljuju početkom 20. . Usp. samo hrvatska vlast!’ Sveta misa.str. godine. «Grgurofobija». Hrvatska starokatolička crkva služi se starim katoličkim obrednikom i misalom za puk Dragutina Kniewalda. Mnogi od onih koji su se zalagali za ostanak latinskoga jezika u bogoslužju. 40-42.

.226 Na saboru je bilo zalaganja i za ostanak latinskoga jezika i za uvođenje narodnoga jezika u bogoslužje. prema propisima koji će se o toj stvari pojedinačno odrediti u slijedećim glavama. 1993. 1. 2.. dakle. kako u misi tako i u dijeljenju sakramenata i u drugim dijelovima liturgije. ŠAGI-BUNIĆ. 227 226 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. 1972. vjernici uglavnom nisu shvaćali sadržaj bogoslužja. U latinskim obredima treba sačuvati latinski jezik.»227 Sabor je. Ipak. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 170. 228 . Usp. str. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 27. osim gdje postoji posebna povlastica. u: Drugi Vatikanski koncil.228 Svojim sudjelovanjem vjernici nisu više puki promatrači već sudionici liturgijskog slavlja. Do sada. M KIRIGIN. T. No i s uvođenjem narodnoga jezika bit će potrebno da vjernici ulože puno truda kako bi shvatili i razumjeli bit bogoslužja. upozorenjima.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 131 latinskim jezikom i stilom tražili ukidanje latinskog liturgijskog jezika». Time se otklonila glavna smetnja da vjernici razumiju bogoslužje i sudjeluju aktivno u njemu. otvorio vrata za postupno uvođenje živih jezika u liturgiju. Zagreb: Filozofsko-teološki institut družbe Isusove u zagrebu. Konstitucija o liturgiji. 1985. Ali drugog puta nema. bit će nerijetko vrlo korisno za puk upotrijebiti narodni jezik. str. str. dokumenti. 37.. u nekim molitvama i pjesmama. Sabor je izabrao srednji put koji je sažeo u slijedećim paragrafima Konstitucije o liturgiji: «36. ponajprije u čitanjima. stoga neka mu se u liturgiji dade više mjesta.

132 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 9. vrši svoju službu i čini samo ono i sve ono što na nj spada prema naravi obreda i prema liturgijskim propisima.»229 U konstituciji se. Da bi se postiglo što djelatnije sudjelovanje. 30. kretnjama i držanju tijela. Pravu liturgijsku službu vrše također i ministranti. čitači. 29. psalmima. Konstitucija o liturgiji. bio služitelj ili vjernik. U pravo vrijeme neka se obdržava i sveta šutnja. 33). odnosno da vrše «ono što na njih spada». u: Drugi vatikanski koncil.3. 230 229 Usp.2. Kod preispitivanja liturgijskih knjiga neka se pomno pazi da rubrike predvide i ulogu vjernika. odgovorima. . Time se želi naglasiti red i skladnost u bogoslužju. str. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju Budući da je uklonjena jezična prepreka. Apostol Pavao naglašava da «Bog nije Bog nesklada nego mira» (1 Kor 14. U liturgijskim obredima neka svatko. potrebno je da svatko čini ono «što na nj spada» odnosno da aktivno sudjeluje u bogoslužju. 23-25. Da bi se ovakav sklad bogoslužja na najbolji način izveo. neka se vodi briga o usklicima puka. str. Bogoslužje mora izražavati i dostojanstvenost i veliko poštovanje prema Bogu. tumači i oni koji pripadaju zboru pjevača.230 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. 147. pjesmama kao i o činima. M KIRIGIN. Konstitucija o liturgiji donosi slijedeće zaključke o ovome pitanju: «28. dakle. otvara se mogućnost aktivnijeg sudjelovanja vjernika u bogoslužju. 31. ističe da svi služitelji vrše svoju službu. pripjevima. Liturgija je zajednički čin svih koji u njoj sudjeluju.

izvoru i vrhuncu cijeloga kršćanskog života. str. nego jedni na jedan a drugi na drugi način. bio klerik bio laik. tako svi. 232 233 . prinose Bogu božansku Žrtvu i sebe s njom..232 Liturgija time nije više samo služenje svećenika za narod. određeni su za bogoslužje kršćanske vjere po neizbrisivom biljegu krštenja… Imaju udio u euharistijskoj Žrtvi. B. dokumenti. Koncilske teme. no nisu u «suodnosu manje – veće. 307.3. puku. u kojem svatko. izvršuju svoj dio u liturgijskom činu. str. već predvođenje svećenika u zajedničkom proslavljanju Boga. a još manje kao nepravo – pravo. ne svi jednako. str. tako i u privatnoj pobožnosti svakoga vjernika.3. 1992. Usp. 63.233 9. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. naglašavajući načelo Sola Scriptura (samo Pismo) kao jedino mjerilo vjere i prakse 231 «Dogmatska konstitucija ‘Lumen Gentium’. Sveto pismo i propovijed u liturgiji Jedan od bitnih doprinosa reformacije jest vraćanje Riječi Božje. 1993.. 109. upotrebljavajući termin Opće svećenstvo svih vjernika. u: Drugi vatikanski koncil. Reformacija je naglašavala čitanje Svetoga pisma kako na javnim bogoslužjima (reformacija je uvela i tzv. . Zagreb: Kršćanska sadašnjost.»231 Dogmatska konstitucija o Crkvi (Lumen Gentium) također naglašava sudjelovanje svih krštenih vjernika u bogoslužju. Katekizam katoličke crkve. bilo prinosom bilo svetom pričešću. daje svoj vlastiti doprinos u tome štovanju. Biblije.nego s drugog stajališta na drugoj razini». o Crkvi». DUDA. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 133 «Vjernici po krštenju uključeni u Crkvu. Time je zapravo proglašena dogma o općem svećenstvu svih vjernika koje se u biti razlikuje od ređeničkog svećenstva. Biblijske sate preko tjedna kako bi se vjernici mogli na što kvalitetniji način upoznati s tekstom Svetoga pisma). koji je na osobit način bio naglašen u reformatora.

neka se svestranije otvore biblijske riznice. vatikanskom saboru također naglasila važnost Svetoga pisma i propovijedanja.134 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE kršćanske Crkve. iz njega se pjevaju psalmi. Rimokatolička crkva znatno približila stajalištima protestantskih reformatora. i neka se služba propovijedanja vrši vrlo vjerno i pravilno. 25. Konstitucija o liturgiji u nekoliko svojih paragrafa naglašava važnost Svetoga pisma te propovijedanja na bogoslužju: «24. Neka se u rubrikama naznači najzgodnije mjesto za propovijed kao dio liturgijskog čina kad god to obred dopušta. zazivi i liturgijske pjesme. Rimokatolička crkva je na II.»234 234 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. stoljeću. izrečenim još u 16. Propovijedanje neka crpi poglavito iz vrela Svetog pisma i liturgije. Da bi se vjernicima pripravio što bogatiji stol riječi Božje. u: Drugi vatikanski koncil. Kako bi bilo jasno da su u liturgiji obred i riječ najtješnje povezani: 1. str. od njega čini i znakovi primaju svoje značenje… 34. Neka se u svetim slavljima obnovi obilnije. raznovrsnije i prikladnije čitanje Svetoga pisma. 2. Od najveće je važnosti u liturgijskoj službi Sveto pismo. njime su nadahnute i prožete molitve. tako da kroz utvrđen broj godina narod pročita istaknutiji dio Svetog pisma. . 33. Iz njega se uzimaju čitanja i tumače u homiliji. jer navješćuje čudesna djela Božja u povijesti spasenja… 51. Ne može se oteti dojmu da se i po ovome pitanju. kao i po pitanjima gore navedenih promjena.

237 Do II. vjernošću i molitvom. vatikanskog sabora. str. 165. 2/95. Pastoralna teologija liturgijskih slavlja. Dešavalo se da su u određenim seoskim župama muškarci napuštali misu kada bi svećenik započeo propovijed. str.. HRANIĆ.235 Slušanje riječi Božje od strane vjernika treba rezultirati djelovanjem Riječi Božje u vjerniku. M. «Služba liturgijskog čitanja». br. već radi slavljenja i «prihvaćanja sa zahvalnošću.. 53. J. 165. vatikanskog sabora naglašavaju važnost Svetoga pisma. GELINEANU i drugi. . 236 237 Usp. bez da su postavljeni službeno u liturgijsku službu lektora. propovijedanje je bilo rijetko i sastojalo se uglavnom u prigodnom objašnjenjenju određenog sveca koji se toga dana slavio ili sl. u: Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 135 Odluke II. str.. KIRIGIN. str. Svečano čitanja evanđelja pridržano je đakonima odnosno svećenicima. Pojedinci su smatrali da je propovijedanje dodatak misi pa su izbjegavali slušanje propovijedi. To se događa kada vjernik sluša Riječ Božju «u stavu molitve i iščekivanja». rezultiralo je angažiranjem laika. 238 Usp. 1973. Konstitucija o liturgiji. Pastoralna teologija liturgijskih slavlja. kao i naglasak na aktivnijem sudjelovanju vjernika na bogoslužju. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.236 Novi naglasak na odnosu prema svetopisamskim čitanjima. koje treba slijediti čitanu riječ: 235 J.238 Sabor veliku važnost stavlja i na propovijedanje riječi Božje. 219. ne samo kao pukog liturgijskog obreda. Župe stoga trebaju brinuti da se formiraju grupe čitača koji će doprinijeti lijepoj i skladnoj liturgiji. GELINEANU i drugi. Đ. Za vjernika je važno da on danas sluša Gospodinov glas». kod čitanja biblijskih tekstova na liturgiji.

No te molitve ipak nisu odražavale zajedničarski duh molitve. budući ih je predvodio samo svećenik. treba pratiti sve liturgijske obrede i sakramente poput krštenja. str. naime. te zato sadržajno i osobito životno zahvatiti sveti predmet što ga obred sadrži. M. Pisma. Propovijed treba dotaknuti dogmatske. uz to još na nerazumljivom jeziku. Homilija se veoma preporučuje. Propovijed treba veličati slavu Božju i spasenje koje je po Kristu ostvareno. Njome se tijekom liturgijske godine na temelju svetog teksta tumače otajstva vjere i pravila kršćanskog života. 33. Stoga ona mora oraspoložiti za potpuno sudjelovanje u obredu. ona je dio same liturgije. moralne i ine teme. vjenčanja. osim zbog teških razloga. str. a sve prema smislu liturgije koja se bitno ne razlikuje od smisla Sv. te tumačiti smisao i značenje svetopisamskog teksta. Usp. propovijed je dio svetog obreda. KIRIGIN. krizme. i s razumijevanjem istih nije mogao aktivno sudjelovati. 220.»239 Propovijedanje.3. nedjeljama i zapovjednim blagdanima na misama koje se služe uz učešće naroda. 220. pa narod molitveno. Stoga 239 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. Neka se to nikako ne propušta. dakle. Konstitucija o liturgiji.240 «U liturgiji.4. str.136 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE «52. i to pod vidikom koji je ondje uključen.»241 9. Konstitucija o liturgiji. Molitva vjernika U liturgijskoj su tradiciji bile poznate misne molitve odnosno niz kraćih ili dužih molitvenih zaziva koje je upućivao svećenik u ime naroda. podučavajući vjernika i čuvajući ga od zabluda i pogibelji. sprovoda i sl. M. u: Drugi vatikanski koncil. KIRIGIN. 240 241 .

odnosno molitvu vjernika.4. vatikanskog sabora utjecala na pojedine protestantske liturgije. a manje molitelj. Usp. U tom cilju se pripremaju razni zbornici molitava vjernika. također treba reći da je rimokatolička liturgijska reforma II. istu moći predvoditi i vjernici laici. nakon ponovnoga uvođenja ove molitve u bogoslužje. Sveopće molitve vjernika I. Neka se u nedjelju i zapovjedne blagdane poslije evanđelja i homilije opet uvede ‘zajednička molitva’ ili ‘molitva vjernika’ da se uz sudjelovanje naroda obave molitve za svetu Crkvu. 35. za one koje tište razne nevolje. Utjecaj rimokatoličke liturgijske reforme na protestantske liturgije Nema sumnje da je protestantska reformacija utjecala na liturgijske promjene koje su se unutar Rimokatoličke crkve dogodile na II. odnosno liturgijskim knjigama 242 243 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. str. u: Drugi vatikanski koncil. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. za one koji s vlašću nama upravljaju. «53. Zanimljivo je da je ovakav oblik molitve ostao prisutan u Istočnim crkvama do danas nepromijenjen kao velika jektenija. 9. No. ili Gospodine usliši nas i sl.»242 Molitva vjernika se sastoji od kratkih zaziva na koje narod odgovara s Gospodine smiluj se. No može ju predvoditi samo svećenik odnosno đakon. 1995.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 137 je narod više bio pasivni slušatelj. .243 a mogu i sami vjernici u određenim prigodama pripremiti ovakve zazive. Ovaj je utjecaj posebice vidljiv u liturgijama. kao i za sve ljude i za spasenje svega svijeta. Stoga će se jedan od bitnih zaključaka sabora odnositi na zajedničku molitvu. vatikanskom saboru. dok će na Zapadu.

no na jednostavan i uglavnom neukrašen stol Gospodnji postavljaju se svijeće. štole i sl.138 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE anglikanskih odnosno episkopalnih. The Society for Promoting Christian Knowledge Holy Trinity Church. 245 The alternative Service Book 1980. Škotska reformirana liturgijska knjiga The Book of 244 Anglikanske crkve izvan Velike Britanije uglavnom se nazivaju Episkopalne crkve. križ (bez raspela) i sl. London: SPCK.246 Liturgijska odjeća ovih crkava sve više nalikuje liturgijskoj odjeći koja se rabi u Rimokatoličkoj crkvi. Pastori ovih crkava se već od vremena reformacije okreću prema narodu za vrijeme bogoslužja. Anglikanske odnosno episkopalne crkve među prvima su pristupile liturgijskoj reformi koja je vidljiva u američkom izdanju Book of Common Prayer iz 1979.244 evangeličkih.247 U Reformiranim i Prezbiterijanskim crkvama puritanske jednostavne liturgije zamjenjuju se izmijenjenim obredom. New York: The Church Hymnal Corporation. U anglikanskim i luteranskim crkvama oltar će biti zamijenjen stolom Gospodnjim pa se svećenici ovih crkava za vrijeme bogoslužja okreću prema narodu. Tako u Hrvatskoj kao i u nekim drugim zemljama imamo situaciju da se u Evangeličkim crkvama svećenik za vrijeme liturgije okreće prema oltaru za vrijeme liturgijskih molitava. po uzoru na promjene u Rimokatoličkoj crkvi. 246 Nisu sve Anglikanske i Luteranske crkve prihvatile promjene glede položaja svećenika tijekom bogoslužja. sukladno episkopalnom ustrojstvu ovih crkava. Vraćaju se neki tradicionalni oblici pobožnosti poput križnog puta i sl.245 Euharistijsko se bogoslužje po svojoj strukturi približilo rimskom obredu nakon II. 1980. vatikanskog koncila. . 247 Usp. Sve se više koriste liturgijske boje i pojedini dijelovi rimske liturgijske odjeće (albe.. godine te u engleskom izdanju liturgijske knjige The alternative Service Book 1980. reformiranih i prezbiterijanskih crkava. 1988. The Book of Occasional Services.).

a Roy Pearson je 1990. . o kojima će biti više govora u sljedećem poglavlju. godine te ista knjiga iz 1994. 9. Glede izbora tekstova može se pretpostaviti da su koristili red čitanja Svetoga pisma koji se koristio u sinagogi. The Renewal of Sunday Worship. Edinburgh: The Saint Andrew Press. godine objavio Prayers for All Occasions: For Pastors and Lay Leaders (Molitve za sve prigode. godine sve se više približava tradicionalnim oblicima bogoslužja. responzijalnih molitava.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 139 Common Order248 iz 1979.249 Utjecaj II. posebice među američkim baptistima. Određeni teolozi smatraju da se u određenim istočnim crkvama primjećuje sinagogalni princip biblijskih čitanja. poput litanija. pod vodstvom Ronala i Inge Freyer Nicholas American Baptist Fellowship for Liturgical Renewal (Američka baptistička federacija za liturgijsku reformu). vatikanskoga sabora vidljiv je i u liturgijama protestantskih crkava u Hrvatskoj. 249 The Complete Library of Christian Worship. Pod utjecajem ovoga pokreta određeni je broj američkih baptističkih pastora prihvatio određene liturgijske oblike bogoslužja. Vremenom su se formirala ustaljena biblijska čitanja za bogoslužja koja su se nalazila u liturgijskim knjigama Lekcio- 248 Usp. liturgijsko vrijeme kroz godinu i sl. organizirana je. Lekcionar Prva je crkva temeljila svoja bogoslužja upravo na čitanju i tumačenju Riječi Božje. volume 3. Godine 1989. 1. godine objavio knjigu Litanies for All Occasions (Litanije za sve prigode). za pastore i laičke vođe). 1979.4. Gart House je 1989. The Book of Common Order. 10-11. str. Liturgijska se reforma javlja i u takozvanim slobodnim crkvama poput Baptističke.

U liturgijskim crkvama evanđelistar zauzima značajno i svečano mjesto u liturgiji. Drugo čitanje je dolazilo iz Poslanica. B ili C. str.252 U liturgijskim promjenama II. lectionarium «knjiga čitanja». Rimska liturgija imala je dva čitanja: prvo iz poslanica a drugo iz evanđelja. 253 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’.. od prve biblijske knjige. 25. naglasak je stavljen na sustavnom čitanju biblijskih tekstova tijekom godine. A. 252 Usp. Radi se naime u sustavnom propovijedanju na temelju svetopisamskih tekstova i to redom. volume 3. Webber). u: Drugi vatikanski koncil. lat. vatikanskoga sabora. Treće čitanje je bilo iz evanđelja.253 Tako su nedjeljna i blagdanska biblijska čitanja podijeljena na tri razdoblja: Godinu A. Tako se nazivaju i liturgijske 250 Lekcionar. 251 Liturgijska knjiga koja sadrži propisane tekstove iz evanđelja koji se čitaju tijekom liturgijske godine. lektor odnosno čitač.) Ciklus biblijskih čitanja naziva se lekcionar. i godina II. Lektorska služba je prisutna i u određenim protestantskim crkvama. 33. dok su svakodnevna čitanja podijeljena na razdoblje od dvije godine (godina I. str. Odatle i liturgijski službenik. U vrijeme reformacije značajno je spomenuti redoslijed liturgijskih čitanja Lektio Continna kojega je koristio Zwingli a preuzeo Calvin u svojem propovijedanju. Tennessee: Star Song Publishing group./2007 liturgijska je godina C. 330-331. Nashville.140 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nar250 odnosno Evanđelistar. 1993. godinu B i godinu C.251 Galikanska liturgija imala je tri čitanja: prvo je uzimano iz Staroga zavjeta odnosno Djela apostolskih za vrijeme pedeset dana uskrsnog razdoblja. The Renewal of Sunday Worship. Robert E. lectio «čitanje».). a dnevna čitanja su u liturgijskoj godini I. Liturgijska godina. započinje prvom nedjeljom adventa (sada 2006. odnosno Otkrivenja u uskrsnom razdoblju. . (ed. Calvin je na primjer održao 25 propovijedi na temelju Prve Petrove poslanice. The Complete Library of Christian Worship.

17. Ovakvu podjelu biblijskih čitanja prihvaćaju anglikanci (episkopalci).257 kao i pojedine druge liturgijske crkve. 1994..258 Nedjeljama i blagdanima previđena su tri čitanja: Starozavjetno čitanje (u uskrsno vrijeme. 258 Usp. Book of Common Order. 295-326.. Edinburgh: Saint Andrew Press. str. G. str. U radne 254 Usp. 1993. 1033-1095. U vremenu kroz godinu čitaju se sustavno svetopisamski tekstovi. za Uskrs Ivanovo evanđelje. J. u uskrsnom vremenu Djela apostolska i Otkrivenje. Celebrate the Christian Story. U godini A čita se evanđelje po Mateju. božićnom vremenu. Usp. A Priest’s Handbook. 590-591.256 prezbiterijanci. 257 . New York: Oxford University Press. London: Holy Trinity Church.. budući su čitanja kraća kod Marka nego u drugih evanđelista. Usp. korizme i Uskrsa kao i u godini B. Kentucky: Westminster/John Know Press. D. posebice oko Božića.254 luterani.. The Ceremoniest of the Church. čitanje iz apostolskih poslanica. 324-327. 1997. The Book of Common Prayer. M. str. M. str. te iz evanđelja. u godini B evanđelje po Marku a u godini C evanđelje po Luki. U dnevnim čitanjima predviđeno je samo jedno čitanje prije evanđelja. HATCHETT. U adventu. Morehouse MP Publishing.. Pjesmarica Božjega naroda. MICHNO. umjesto starozavjetnog čitanja čita se iz Djela aspotolskih i Otkrivenja). New York: The Seabury Press. PERHAM. 1998. korizmi i uskrsnom vremenu predviđena su čitanja sukladno staroj tradiciji: u adventu se čitaju tekstovi proroka Izaije. Book of Common Worship. Ivanovo evanđelje čita se svake godine. 1990. 255 256 Usp. str.255 reformirani. Commentary on the American Prayer Book.. Lousville. Rimski lekcionar se tiska kao ekumenski lekcionar pod nazivom Zajednički lekcionar.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 141 knjige koje sadrže liturgijska biblijska čitanja. 888-1001. str. 1981. 609-643. 110-121. Godine 1983. Starozavjetna čitanja u korizmenom vremenu daju pregled povijesti spasenja.

Međutim. U biti možemo reći da se psalmi nikada nisu ni prestali upotrebljavati u bogoslužju Usp. u pravilu se čita i određeni psalam. 260 259 Usp. Ukoliko se ne koriste liturgijska čitanja. Lekcionar ima mane i prednosti. Već smo ranije naglasili važnost psalama u starozavjetnom pa i novozavjetnom bogoslužju. 1993. Osnove evanđeoske teologije 2. lekcionar ima i prednosti: . Tijekom korizme liturgijska čitanja upućuju na događaje Kristove muke. . BLOESCH. Bloesch smatra da propovijedanje na temelju određenih tekstova od strane crkve može značiti prigušivanje Duha Svetoga.259 U većini rimokatoličkih župa održavaju se redovite dnevne mise pa se u istima primjenjuje i dnevni lekcionar. 101.Sustavno čitanje Biblije i sustavno propovijedanje. . D. Budući se u većini protestantskih crkava ne održavaju redovita dnevna bogoslužja. dnevni lekcionar može poslužiti za osobnu i obiteljsku pobožnost. Pored tri liturgijska čitanja. Tijekom adventa liturgijska čitanja upućuju na pripravu Kristova dolaska.260 Svakako da je davanje slobodnog prostora Duhu Svetomu u propovijedi važan aspekt kršćanskoga bogoslužja. Lekcionar omogućuje propovjednicima da se suoče sa svim važnim temama Svetoga pisma. Tekstovi su prilagođeni liturgijskoj godini. 138. a druge prenaglase. Starozavjetna čitanja se u radne dane čitaju sustavno.142 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dane tijekom jedne godine čitaju se sinoptička evanđelja počevši od Marka pa slijedi Matej te Luka. Mali liturgijski leksikon. nerijetko se događa da se određene biblijske teme zapostave. Svaki formalizam može biti negativan. str.Pomoć je propovjednicima koji svake nedjelje pa i češće propovijedaju u istoj crkvi. str. G. smrti i uskrsnuća. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. BERGER. R.

kako na Zapadu tako i na Istoku. vjernici drugi. Ovakav način pjevanja odnosno izgovaranja psalama prihvaćaju i pojedine protestantske liturgijske knjige. K. Usp.262 Ovakva je praksa također poznata u povijesti liturgije. između stihova psalma izgovarao pripjev odnosno antifone (antifonalni psalmi) ili se pripjev izgovara samo na početku i na kraju (alterirani psalmi). no uglavnom je bila pridržana zboru. 13.. odnosno sami vjernici po grupama mogu izgovarati stihove naizmjenično). 262 . Liturgika. Prezbiterijanci su uredili psalme na način da se izgovara stih po stih naizmjenično (pastor može izgovoriti jedan stih. str. himnografija i heortologija. Sremski Karlovci: «Srpski Sion» . Zwingli je izbacio pjevanje bilo kakvih pjesama iz liturgije te uveo samo psalme. Ova je praksa i ranije bila poznata. Calvin je uredio pjesmaricu psalama. 261 Usp. 611-783.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 143 budući ih je koristila i starozavjetna i novozavjetna vjernička zajednica. KERN. Sada je narod. posebice u moljenju Brevijara (Časoslova).str. Book of Common Worship. Novi Rimski lekcionar predvidio je pjevanje odnosno recitiranje psalama na način da je cijela zajednica uključena njegovo izgovaranje.261 Reformatori su također naglašavali važnost pjevanja psalama. 1997.Časopis Pravoslavne eparhije sremske.

.

U pjesmarici se također nalazi redoslijed euharistijske liturgije. Presveto Trojstvo). krštenje. crkva. prigodne. 1981. vjera. pjesme za euharistijsko slavlje (liturgijske pjesme.1.263 Pjesmarica ima 367 pjesama koje su podijeljene na cjeline: božićni ciklus crkvene godine (došašće. . nalazi se i kratki uvod u značenje liturgijskog vremena. uskrsni ciklus crkvene godine (korizma. Duhovi. nedjelje kroz godinu. Ovdje ćemo navesti one značajnije te se upoznati s bogoštovnom praksom istih: 10. BAŠTINE U HRVATSKOJ U Hrvatskoj djeluje nekoliko protestantskih crkava i crkava reformacijske baštine. Stara i Nova godina. Božić. jest liturgijska crkva.BOGOSLUŽJE U PROTESTANTSKIM CRKVAMA I CRKVAMA REFORMACIJSKE 10. sveta sedmica. nedjelje i Gospodnji blagdani). Uz svako liturgijsko razdoblje. po reformatoru Martinu Lutheru). Bogojavljenje). sprovod. Hrvatski evangelici u liturgiji koriste knjigu Pjesmarica Božjega naroda. Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj (naziva se i Luteranska crkva. uskrsno vrijeme – Uskrs. te liturgijske molitve (molitve dana ili kolek263 Pjesmarica Božjeg naroda. Uzašašće. poput evangeličkih crkava u svijetu. Zagreb: Seniorat Evangeličke crkve Zagreb.

Druga i lijeva pločica obuhvaća sedam daljnjih zapovijedi. Talar je crne boje i znak je svećeničke službe župnika/pastora. http://www. B i C liturgijsku godinu.» Anglikanizam je stupao svojim vlastitim putem u svome načinu vezanom uz tradiciju. Prva i desna pločica obuhvaća prve tri zapovijedi u kojima se čovjek poučava što je spram Boga obvezan učiniti i ostaviti.. Reformacija u skandinavskim zemljama ‘očuvala je ceremonijalne elemente još konzervativnije nego luteranska Njemačka. Tome pripadaju misno ruho i u osnovi također postojeći kanon liturgijskih boja’. st. 139. Uvod u katoličku liturgiju. O liturgijskim bojama vidi više na str. duga haljina evangeličkog svećenika. koji je vrlo sličan tradicionalnom rimskom kanonu. odnosno lekcionar za A.-143. Na našim prostorima uvijek se koristio talar crne boje..» A. Lutherov talar)265 te u svečanijim prilikama sukladno liturgijskom razdoblju i štole u liturgijskim bojama. a onda se u anglikatolicizmu ponovno vrlo snažno oslanjao na srednjovjekovne. veljače 2007. Beffchen) koje označavaju 10.com/articles/crkveni_i_ teoloski_pojmovi/talar. ‘Kasna srednjovjekovna tradicija liturgijskih boja očito je bila najjače nastavljena. u kojima se čovjek poučava što je dužan učiniti ili ostaviti svome bližnjemu. Želja za većom svečanošću i radošću boja u protestantskom bogoslužju se neprestano osjeća. zanemarilo to pitanje skoro potpuno u 16. i primilo ga prigodice ponovno u najnovije vrijeme s pokretom liturgijske obnove. dogležnjica. tj. npr. već zbog uklanjanja oltara i kultnoga ruha.. «Stav i praksa protestantizma ovisi o krajevima i prema vjeroispovijesti je vrlo različita. 80. Evangelički svećenik na talaru nosi i pločice (njem. odnosno primljena u luteranstvu. koju je nosio i Martin Luther na Bogoslužjima.htm.-82. ‘Priruručnik za evangeličko – luteranske crkve i zajednice’ navodi za pojedine blagdane i vremena crkvene godine kanon boja za oblaganje oltara i propovjedaonice. Za vrijeme liturgije nose crni talar (tzv.evangelickacrkva-zagreb. str. Reformatorstvo je. Božjih zapovijedi..». 266 . Talari mogu biti i druge boje.146 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE te). «Tzv. odnosno rimske običaje.266 Pod utjecajem 264 265 O lekcionaru vidi str.264 Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj u pravilu prakticira euharistijsko bogoslužje prve nedjelje u mjesecu. 85. ADAM. kako se prema Bogu treba odnositi. bijele u skandinavskim zemljama. Službenici Evangeličke crkve u Hrvatskoj su đakoni i svećenici (ili pastori). Uz svaku molitvu nalaze se i liturgijska čitanja. pristupljeno 9. te na blagdane.

propovjedaonica iznad oltara (u evangeličkim crkvama) odnosno iznad stola Gospodnjega (u reformiranim crkvama) označava kako je Riječ iznad sakramenta. Svećenik se okreće oltaru te predvodi molitvu zahvalni267 Uzvišena propovjedaonica u protestantskim crkvama. moleći molitvu pokajanja. Molitvu završava riječima: «Gospodine Smiluj se!». Narod iza toga pjeva: «Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. raspelo i otvorena Biblija. Iznad oltara se uglavnom nalazi slika Krista. u protestantskim je crkvama propovijedana Riječ središnjica svakoga okupljanja Božjeg naroda. ima i svoje liturgijsko značenje. Iznad oltara je propovjedaonica (negdje se nalazi i odvojeno od oltara) koja je u pravilu uzvišena. Za razliku od Rimokatoličke crkve gdje je sakrament euharistije središnji dio bogoslužja.267 Nedjeljama. i od vijeka.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 147 skandinavskih misija pojedini službenici nose i bijelu albu. tako i sada i u vijeke. Amen». Slijedi svećenikovo okretanje oltaru nakon čega predvodi zajednicu u pokajničkom činu. Svećenik naviješta oproštenje grijeha. osim njezine praktične funkcije u vrijeme kada nije bilo mogućnosti ozvučenja u crkvama. Naime. Amen! Slijedi svećenikov pozdrav «Mir vama» na što zajednica pjeva «I s duhom tvojim!». . U crkvama se nalazi oltar na kojem se u pravilu nalaze svijećnjaci. Kako bijaše na početku. kada se ne slavi euharistijska služba služi se samo liturgijska služba riječi. svim ljudima dobre volje. Ona izgleda ovako: bogoslužje započinje s uvodnom pjesmom nakon koje svećenik dolazi pred oltar te započinje bogoslužje riječima: «U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. te uvodi zajednicu u slavljenje Boga slijedećim riječima: «Slava Bogu na visini!». do vijeka Amen». koja se naziva oltarska slika. Svećenik nastavlja čitanjem uvodnoga stiha iz Biblije. Narod odgovara pjevajući: «»I na zemlji mir. obično nekim prikladnim biblijskim stihom. Svećenici se tijekom liturgijskih molitava okreću oltaru. nakon čega narod pjeva: «Gospode Bože smiluj se! Kriste smiluj se! Gospode Bože smiluj nam se!».

Svećenik. čita za tu nedjelju određeno evanđelje ili poslanicu. Sukladno redoslijedu glavnog bogoslužja269 liturgija izgleda ovako: Služba Riječi započinje uvodnom pjesmom te predvodnik bogoslužja izgovara: «U ime Oca i Sina i Duha Svetoga». Iza toga svećenik najavljuje obavijesti. Predvodnik nastavlja: «Pomoć je naša u imenu Gospodina». Okrenut oltaru. U ime općine svećenik okrenut oltaru predvodi ispovijedanje Apostolskog vjerovanja. U nju uključuje cijelu općinu. 268 Usp. završavajući s: «Riječ Božja je istina. Nakon propovjedi moli kratku molitvu i daje mali blagoslov. žive i one na samrti.).. Narod odgovara: «Amen». Dok svećenik silazi s propovjedaonice i odlazi pred oltar. te blagoslivljajući zajednicu znakom križa. Nakon toga se pjeva pjesma dok svećenik odlazi za propovjedaonicu. 1993. izgovarajući Aronov blagoslov. Sačuvaj nas Bože u svojoj istini! Aleluja». Usp. Molitvu završava s pozivom da cijela crkva moli Očenaš. (pretisak iz 1902. svećenik moli veliku molitvu. Narod odgovara: «Koji je stvorio nebo i zemlju». starce i osamljene zdrave i bolesne. str.268 Euharistijsko bogoslužje se sastoji od dva dijela: službe riječi i euharistijske službe. Narod odgovara: «Amen». te se izlaznom pjesmom i tihom molitvom završava bogoslužje. Evangelički katekizam. 225 do 237. str. svakog pojedinca. 269 . Slavonski Brod: Evangelička crkvena općina. djecu i mlade. druge crkvene općine. narod pjeva treću pjesmu. Moli za cijeli narod i sve narode svijeta. okrenut narodu. udovce i udovice. Narod nastavlja tri puta pjevati «Aleluja».148 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE cu. Svećenik podjeljuje općini Božji blagoslov. Pjesmarica Božjega naroda. S propovjedaonice čita propovjedni tekst te propovijeda. 66-67. kao i za mir u svijetu. Na to mu zajednica tri puta odgovara s Amen.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

149

Predvodnik poziva zajednicu da ispovijedi grijehe. Svi zajedno izgovaraju: «Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni! Amen!» Predvodnik upućuje riječi oproštenja: «Bio nam milostiv svemogući i milosrdni Bog koji je svoga jedinoga Sina predao u smrt radi naših grijeha, te radi njega oprostio nama i svima onima koji vjeruju u njegovo ime, dao im mogućnost da postanu djeca Božja i prime njegova Svetoga Duha. Tko to vjeruje u obrati se, taj će se spasiti. Neka to Bog udjeli nama svima». Narod odgovara: «Amen». Slijedi ulazni psalam te zajedničko izgovaranje: «Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku tako sada i u vijeke vjekova. Amen». Nakon toga slijedi Kyrie te Gloria in excelsis Deo. Slijedi predvodnikov pozdrav zajednici: «Gospodin s Vama», na što narod odgovara: «I s duhom tvojim». Predvodnik nastavlja s kolektom odnosno molitvom dana.270 Slijedi prvo čitanje iz poslanice. Čitač završava riječima: «Riječ je Gospodnja», a narod odgovara «Bogu hvala» ili «aleluja». Pjeva se pjesma ili psalam nakon čega slijedi čitanje evanđelja. Predvodnik završava čitanje riječima: «Riječ je Gospodnja» na što narod odgovara «Slava tebi Kriste». Nakon biblijskih čitanja slijedi Nicejsko-carigradsko ili Apostolsko vjerovanje. Time završava služba riječi i slijedi euharistijsko bogoslužje. Euharistijsko bogoslužje započinje pjesmom za vrijeme koje se skuplja dobrovoljni prilog. Nakon što se prilog sakupi, moli se zahvalna molitva za priložene darove. Slijedi sveopća ili vjernička molitva. Nakon toga predvodnik izgovara predslovlje te svi zajedno izgovaraju Sanctus. Slijedi euharistijska molitva, Očenaš i pozdrav mira. Zajednica zajedno izgovara Agnus Dei (Jaganjče Božji...). Vjernici prilaze oltaru i kleknu. Predvodnik daje hostiju pričesnicima i izgovara riječi: «Tijelo Kristovo», a
270

Molitve dana vidi u: Pjesmarica Božjega naroda, str. 295-326.

150

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

dok daje kalež izgovara riječi: «Krv Kristova». Slijedi zaključna kolekta (molitva) te otpust i Aronov blagoslov. Evangelička Crkva u Hrvatskoj priredila je Liturgijski priručnik kao eksperimentalnu i radnu verziju. Unutar priručnika nalaze se slijedeći liturgijski obrasci: priprema za bogoslužje, nedjeljno bogoslužje s popratnim tekstovima, euharistijska služba, molitve dana u liturgijskoj godini, sakrament krštenja, konfirmacija, primanje u Evangeličku crkvu, obred vjenčanja, obred sprovoda, obred rukopolaganja u služenje, pastoralne liturgije, prigodni zazivi blagoslova, dnevno-kontemplativne molitve, prigodne molitve, Lutherove molitve, nedjeljni lekcionar, dnevni lekcionar.271 Unutar Evangeličke crkve u Hrvatskoj djeluje i Evangelička a.v.272 slovačka crkvena općina u Iloku. Slovačka liturgija je specifična. Ona je, za razliku od liturgije na hrvatskom jeziku, koja je kombinacija recitiranih i pjevanih dijelova, u pravilu potpuno pjevana (mada se ponekad služi i recitirana liturgija). Pjevaju se i biblijski tekstovi: poslanice i evanđelje. U liturgiji se koristi Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku273 liturgijska knjiga iz Slovačke (koju koriste i druge slovačke crkve poput crkve u Slovačkoj, Vojvodini, Rumunjskoj, Mađarskoj, Sloveniji i sl.). Obrednik sadrži liturgiju (redoslijed redovitog bogoslužja), sakrament krštenja i euharistije, obred instalacije svećenika, primanja u crkvu, instalaciju biskupa, vjenčanje, ordinaciju svećenika, postavljenje đakona, blago271

Usp. Liturgijski priručnik (eksperimentalna i radna verzija, za internu uporabu Evangeličke crkve), Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj, 2004. A.V. skraćenica za augsburšku konfesiju.

272

273 Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, (uredili Karol Gábriš, Ján Lacko, Július Filo) Bratislava, 1996.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

151

slov kamena temeljca, posvećenje hrama, liturgijskih predmeta, posvećenje zgrade, molitve poslije bogoslužja, molitve za nedjelje, blagdane, agendu za dječja bogoslužja i za mlade, molitve za bolesne, molitve za supružnike, utjeha obitelji nakon sprovoda, razne homilije, zahvalne molitve, perikope, note za liturgijske napjeve i sl. Pjeva se iz pjesmarice Evanjelicky spevnik.274 Pjesmarica sadrži 700 pjesama, liturgijske pjesme, liturgijske i privatne molitve. Treba spomenuti i glasovitu slovačku pjesmaricu Cithara Sanctorum,275 koju je još u 17. stoljeću
274 275

Evanjelicky spevnik, Evangelická cirkev a. v. na Slovensku, 1995.

„Cithara sanctorum neb Žalmy a písne duchovní staré i nové, kterých cirkev evanjelická užíva» , - vydným v Levoči 1636, Budimpešta, 1882. «Cithara sanctorum ili «Tranoscius» također poznata i kao kancionál sadržavala je 400 pjesama koje je Tranovský preveo s latinskog i njemačkog. Pjesmaricu je također dopunio sa 150 svojih pjesama. U daljnjim izdanjima se povećavao broj pjesama. Tranoscius je bila pjesmarica ne samo za slovačke evangelike već se udomaćila u mnogim župama Silezije, Moravske i Češke. Najveći dokaz za slovačko - narodni značaj Tranoscija mogu biti slovačke ev. crkve na Donjoj zemlji usred mađarskog mora. Dok su kolonizirani katolički Slovaci takoreći nestali među Mađarima, Slovaci evangelici sve do danas drže se svog jezika. Slično je bilo i na slovačko - mađarskoj granici u Honti, Novogradu, Malohonti i u Gemeri. Ovdje je dobro poznata zasluga Tranoscija u održavanju vjere i slovačkog jezika. Kada je bilo zabranjeno tiskanje na slovačkom jeziku u Gornjoj zemlji, na Donjoj zemlji su se ove knjige tiskale npr. u Budimpešti. Bekeščabi, Temišvaru i sl. Daljnji predstavnici pobožne slovačke pjesme u 17. stoljeću bili su: Eliaš Lani, Joachim Kelinka, Juraj Zabojnik, Daniel Horčička, (Sinapius) i njegov sin Jan, Daniel Krman st., Tobiaš Masnik (Msnicius), Pilarikovci, Jan Bur (Burius) i drugi. Mnoge njihove pjesme unesene su u Tranoscij. Od velikog značaja je - a koristi se do danas za vrijeme domaćih pobožnosti - zbirka molitava, koju je izdao Eliaš Mlinarovih - Molitoris u Levoči (1702) pod nazivom “Duhovni život zdenca”. Pored pobožne pjesme i molitve evangelički pisci tog doba njegovali su povijest u obliku vlastitih životopisa ili izdvajanjem nekog događaja iz crkvene povijesti. Cithara Tranovskog u 18. stoljeću postaje “bestseller” pobožnih pjesama i to zahvaljujući Samuelu Hruškovicu, bansko-bistričkom svećeniku i banskom superintendentu,

duhovski ciklus. Svečani ulazak svećenika do oltara odnosno mjesta odakle vodi bogoslužje. Apostolsko vjerovanje. 276 Lat.152 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE uredio slovački evangelički svećenik Juraj Tranovskí. 12. introitous = ulazak. Pozdrav svećenika: Gospodin s vama. 7. svim ljudima dobre volje. Aronov blagoslov. Adam Plintovic. Molitva dana (kolekta). Jeremiaš Lednicky. homilije i sl. Bio je najbolji vjerski pjevač njegovog vremena (umro je 1748). praznični i sl. Mnogi od njih su izdali svoje pjesme u posebnim pjesmaricama. Daljnji autori pobožnih pjesama i molitava su bili: Jan Glosius Pondelosky.Jakobei). 5.. molitve u molitvenim knjižicama. i ml. Tranoscius je tako bio domaća kronika sve do današnjeg dana. 10. slovački narod». Prva čitanja (starozavjetno čitanje i poslanice). 6. potrebne pjesme u funebralima (Blasius . SAJAK. Narod odgovara: i s duhom tvojim. 9. Mnoge su bile unesene u Tranoscij. Za vrijeme ulaza pjeva se prikladna pjesma. božićni ciklus. Pjesmarica se i danas koristi u slovačkim evangeličkim crkvama širom svijeta. Štefan Leška. Pjesma za milost. 3.276 2. 15. Pjevanje evanđelja. Introit. E-mail upućen Jasminu Miliću od 25. Završna molitva. . Samuel Palumbiny. Osim pjesama. 4. Propovijed. 11. Horčiku ponovno umnožava broj njenih pjesama (1745). Pjesma (prvi stih). Ova knjiga se do dan danas koristi za vrijeme crkvenih bogoslužja. 13. Gašpar Motešicky i dr. 2007. 02. ili sviraju orgulje. D. Narod odgovara: i na zemlji mir. Izlazna pjesma i poziv svećenika da jedni drugima upute pozdrav rukovanjem. Himnus (pjesma prije propovijedi). 14. Gloria in Excelsis Deo (Slava Bogu na visini). Hruškovic je Tranoscius obogatio sa svojim izvornim pjesmama ili sa uspjelim prijevodima. ova pjesmarica sadrži i molitve. koji po D. Velika Molitva koja se završava s Očenašem. uskrsni ciklus. Pjesmarica sadrži 1040 pjesama koje su tematski poredane: advent. v. Amen. Od zbirki molitava najznačajnija jest “Molitveno blago” od modranskog svećenika Pavla Jakobeija (1695-1752). 8. Jan Blaisus st. Redoslijed slovačke evangeličke liturgije je slijedeći: 1. A to je bila velika sreća za evangelički a. Antifona.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

153

Večera Gospodnja se u Evangeličkoj a.v. slovačkoj crkvenoj općini u Iloku slavi na prvu i posljednju nedjelju adventa, na svetog Stjepana (drugi dan Božića), na Novu Godinu, prvu korizmenu i cvjetnu nedjelju, na Veliki Petak, drugi dan Uskrsa, drugi dan Duhova, na Sveto Trojstvo, na Dan reformacije te na dan posvećenja crkve, kao i prigodom konfirmacije. Euharistijska se služba nastavlja na službu riječi. Nakon Velike molitve i Očenaša slijedi euharistijska služba koja ima slijedeći redoslijed: 1. Pokajnička pjesma; 2. Ispovjedni nagovor; 3. Ispovjedna pitanja i ispovjedne pjesme; 4. Ispovjedna molitva; 5. Opće odrješenje grijeha; 6. Euharistijska molitva (predslovlje); 7. Sanctus, 8. Očenaš; 9. Riječi ustanovljenja i Agnus Dei (Jaganjče Božji…); 10. Postavljanje pitanja od strane svećenika vjeruju li da je pred njima pravo tijelo i prava krv Kristova; 11. Vjernici kleče pred oltarom. Svećenik prilazi i navješćuje im osobno odrješenje grijeha te im daje hostiju i kalež; 12. Zahvalna molitva; 13. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu…; 14. Apostolski blagoslov; 15. Završna pjesma.277 Ukoliko je svećenik spriječen održati bogoslužje, umjesto njega može službu održati i laik (čitatelj ili lektor) koji čita propovijedi zapisane u knjizi Postila ili Služba Slova. Evangelici pristupaju pričesti nakon obreda konfirmacije (između 12 i 14 godine). Evangelička crkva, temeljem Leuenberške konkordije, potpisane 16. ožujka 1973. godine u Leuenbergu kod Bazela između evangeličkih i reformiranih crkava, ima interuniju i interkomuniju s reformiranim crkvama.278
277

Podaci o slovačkom evangeličkom bogoslužju zabilježeni kazivanjem vlč. Dušana Sajaka, evangeličkog župnika u Iloku. U čl. 28 i 29 navedene konkordije stoji: «Između naših Crkava postoje znatne razlike u oblikovanju liturgije, u izražavanjima pobožnosti i crkvenim redovima. Te se razlike među vjernicima često jače osjećaju nego tradicionalne suprotnosti u nauku. No mi ipak ne možemo, prema Novom zavjetu i

278

154

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

Sukladno tome pričest je u Evangeličkoj crkvi omogućena i vjernicima reformirane konfesije. No u pravilu je evangelička euharistija otvorena svim vjerujućima bez obzira na njihovu konfesionalnu pripadnost.

10.2. Reformirane crkve u Hrvatskoj
Reformirane crkve u Hrvatskoj podijeljene su u tri samostalne denominacije; Reformiranu kršćansku kalvinsku crkvu u Hrvatskoj, Reformatsku crkvu Mađara u Hrvatskoj i Protestantsku reformiranu kršćansku crkvu u Republici Hrvatskoj. Ove crkve imaju različitu liturgijsku praksu. 10.2.1. Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj U župama Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj služi se mađarskim, hrvatskim i češkim jezikom. Službenici nose plašt (u mađarskim župama), odnosno talar, a nerijetko se služi i bez ikakve liturgijske odjeće već jednostavno u civilnom prikladnom odjelu. Reformirana kršćanska kalvinska crkva nema obrednika na hrvatskom jeziku. Za bogoslužja na mađarskom jeziku koristi se obrednici iz Mađarske Istentiszteleti rendtartás koje koristi i Reformatska kršćanska crkva Mađara. Sadržaj ovoga obrednika je: liturgija (redoslijed redovitog bogoslužja), euharistija, krštenje, konfirmacija, sprovod, posvećenje pastora, prezbitera, praznična bogoslužja (Božić,
reformatorskim kriterijima crkvene zajednice, gledati u tim razlikama čimbenike koji razdvajaju Crkve (br.28). Crkvena zajednica u smislu te konkordije znači da zbog postignutoga sporazuma u razumijevanju Evanđelja, Crkve različitih vjerovanja međusobno jamče zajednicu riječi i sakramenta te teže za što većom zajednicom u svjedočenju i službi svijetu (br.28)» Usp. Kronika kršćanstva, str. 430.;

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

155

Uskrs, Duhovi, Veliki petak, ....), a i redoslijed bogoslužja u mađarskim župama je identičan kao i u župama Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. Koristi se pjesmarica Evanđeoske crkve Pjesme spasenja o kojoj će biti više riječi dok budemo govorili o bogoslužju Evanđeoske pentekostne crkve. Na mađarskom jeziku se koriste obrednici Reformirane crkve iz Mađarske a kod pjevanja se koristi pjesmarica Énekeskönyv279 koju koriste i ostale mađarske reformirane crkve ovoga prostora (u Mađarskoj, Vojvodini, i sl.). Pjesmarica sadrži 490 pjesama od kojih su prvih 150 prepjevani biblijski psalmi. Inače je karakteristika reformiranih bogoslužja da se pjevaju psalmi. U češkim župama se služi na hrvatskom jeziku ali se, pored hrvatskih pjesama pjevaju i češke pjesme iz pjesmarice Evangelicky zpevnik,280 Češkobratske evangeličke crkve iz češke. Ova pjesmarica sadrži 582 pjesme no također i liturgijske obrasce službe riječi i euharistijskog bogoslužja, uz kratka tumačenja liturgijskih dijelova, te određenih molitava za osobnu pobožnost. Kad govorimo o češkim župama, valja napomenuti da su ove župe, iako sastavni dio Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj, u duhovnom zajedništvu sa Češkobratskom evangeličkom crkvom u svojoj staroj domovini Češkoj.281 Češkobratska evangelička crkva u Češkoj jest liturgijska crkva. U bogoslužju se koriste Agendom češkobratske evangeličke crkve,282 koja u svojem prvom dijelu donosi liturgijske obrasce za
279 280 281

Énekesköny, Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház, 2000. Evangelicky zpevnik, Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke.

Češkobratsku evangeličku crkvu čine ujedinjene evangeličke i reformirane crkvene općine. Nastala je ujedinjenjem evangelika i reformiranih, 1718. prosinca 1918. godine u Pragu. Usp. Evangelische kirche der Böhmischen Brüder in der ČSSR, Prag, 1985., str. 5. Agenda češkobratrske cirkve evangelicke (Dil prvni), Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke, 1983; Agenda češkobratrske cirkve evan-

282

a u drugome dijelu liturgijske obrasce za sakramente i obrede. 283 Istentiszteleti rendtartás.) a iznad stola Gospodnjeg je uzdignuta propovjedaonica. Nakon toga župnik gelicke (Dil druhy). 1985. te slijedi čitanje psalma po izboru župnika. 1988.156 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nedjeljna i blagdanska bogoslužja. biskupom Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj.2. a pjeva se iz već spomenute pjesmarice Énekeskönyv. križa i sl. Od liturgijske odjeće nose samo crni plašt a ispod plašta crno odijelo. Budapest: Kiadja: A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. 283 Reformirane crkve iz Mađarske. listopadu (Nedjelja novoga vina) te na Božić. Uobičajeno nedjeljno bogoslužje bez Večere Gospodnje izgleda ovako: župnik284 ulazi. ljubav Boga Oca i zajednica Svetoga Duha neka je sa svima vama. Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj Reformatska crkva Mađara u Hrvatskoj nema obrednika niti pjesmarice na hrvatskom jeziku već se u bogoslužjima koristi obrednik na mađarskom jeziku. te uz pratnju određene pjesme ili u tišini dolazi do stola Gospodnjega. križa i sl. Rukopoloženi (zaređeni službenici) nazivaju se svećenici. Amen». obično u sredini nalazi stol Gospodnji (na kojem nema svijećnjaka. Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. Ovdje se za službenika navodi termin «župnik». bez slika. Služba Večere Gospodnje održava se šest puta godišnje: na prvu nedjelju korizme. Duhove. 10. sukladno razgovoru kojega je autor vodio sa preuzvišenim Janošem Kopacsi Kettosem. Istentiszteleti rendtartás. U crkvama se. bijelu košulju i crnu kravatu. 284 .2. Slijedi pozdrav župnika: «Milost Gospodina našega Isusa Krista. na Uskrs. najbližu nedjelju 31. na drugu nedjelju u kolovozu (Nedjelja novoga kruha). Zidovi crkava su čisti.

te molitva pokajanja. Izlazna pjesma je u redovitim bogoslužjima psalam 90. Nakon toga zajednica ispovijeda Apostolsko vjerovanje nakon čega župnik postavlja četiri pitanja vjernicima koji će pristupiti stolu Gospodnjem: «1. Propovjedni tekst je također po vlastitom izboru župnika. Župnik odlazi do propovjedaonice odakle čita propovjedni tekst te propovijeda. te druga glavna pjesma.Vjerujete li i ispovijedate li da je Gospodin Bog grješnom čovjeku pružio milosrđe i svoga Svetog Sina Isusa Krista u tijelu poslao na ovaj svijet čijom je jedinom i savršenom žrtvom oduzeo snagu grijeha i darovao milosrđe kroz krv Kristovu i zbog toga vas kroz vjeru očistio? 3. Obećavate li. Vjerujete li i ispovijedate li da je Gospodin Bog u istinitosti i svetosti stvorio prvog čovjeka te da ste nakon njegovog grijeha i vi prolazni i grešnici koji svojom sposobnosti i snagom ne možete opstati pred sudom Božjim. Vjerujete li i ispovijedate li da je Gospodin Bog. Kod služenja Večere Gospodnje. temeljem milosrđa odano cijeli vaš život pre- . nas prenio u vječno slavlje? 4. nakon propovjedi slijedi pjesma a nakon pjesme župnik prilazi stolu Gospodnjem te čita riječi ustanovljenja Večere Gospodnje. Slijedi molitva župnika te pjesma prije propovjedi.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 157 predvodi kratku molitvu koju izgovaraju svi sabrani (ova molitva u nekim župama dolazi ispred pozdrava župnika). Nakon toga se moli kratka molitva te čita biblijski tekst po izboru župnika. Iza toga se daju obavijesti. Slijedi kratki nagovor o značenju Večere Gospodnje. Župnik poziva zajednicu da daruju svoje dobrovoljne priloge. Nakon propovjedi slijedi duža molitva župnika koja završava s Očenašem (Očenaš moli cijela zajednica). koji je uskrsnuo Isusa Krista i kroz uskrsnuće njegovo i naše prolazno tijelo pretvorio u besmrtnost. te da ste zbog toga zadobili smrt? 2. dok je na velike blagdane i prigodom Večere Gospodnje izlazna pjesma mađarska nacionalna himna. pjeva se izlazna pjesma te izgovara izlazna molitva. Slijedi ulazna pjesma (jedna kitica). Nakon toga slijedi Aronov blagoslov.

286 Ovaj obrednik je prijevod dijelova engleske liturgijske knjige: The Book of Common Prayer koja je u uporabi u anglikanskim i episkopalnim crkvama. Obrednik sadrži jutarnju.2. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj U protestantskoj reformiranoj kršćanskoj crkvi u Republici Hrvatskoj bogoslužja su u pravilu liturgijska i u njima se koristi obrednik nazivom Knjiga zajedničkih molitava. O reformatskoj crkvi. godine. 125-135. Novi Sad: J. 2005. Slijedi poziv da se pristupi stolu Gospodnjem. Nakon toga slijedi objava oproštenja grijeha od strane župnika riječima: «I ja to sa svima vama vjerujem i obećavam. molitva Očenaš. str. U istom se nalaze i određene privatne molitve koje su preuzete iz Pjesmarice na porabu reformiranim kršćanima287 iz 1921. .3. a kod pružanja kaleža «Krv Kristova koja se prolila za sve nas». Forum. O reformatskom bogoslužju vidi u: N.285 10. biskupa Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. Aronov blagoslov. Knjiga zajedničkih molitava. Obred službe riječi i euharistije po obliku je blizak liturgijskoj praksi drugih liturgijskih crkava 285 Zabilježeno prema kazivanju preuzvišenog Janoša Kopacsi Kettosa. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj. 125-135. 2003. P. Nakon podjele slijedi kratki nagovor.. Oca i Sina i Duha Svetoga». Kao nevrijedni sluga Gospodnji objavljujem vam oproštenje grijeha u ime Trojedinoga vječnog Boga. 286 287 Pjesmarica na porabu reformiranim kršćanima. izlazna pjesma (nacionalna mađarska himna) i izlazna molitva. večernju i euharistijsku službu.158 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dati Bogu te da ćete u ovom sadašnjem svijetu kao izbavljeni na njegovu slavu živjeti?». Tordinci: Reformirana crkvena općina Tordinci.. Kod podjele kruha župnik izgovara riječi: «Tijelo Kristovo koje se lomilo za sve nas». KIŠ. str. 1921.

Slijedi čitanje psalma po izboru pastora. ljubav Boga Oca i zajednica Duha Svetoga neka je sa svima Vama». Nakon zadnje zapovijedi narod odgovara: «Gospodine. slobodna.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 159 a služi se u pravilu prve nedjelje u mjesecu te na blagdane. Drugih nedjelja služi se samo služba riječi. ljubičasta (advent. Duhovi. obzirom na liturgijsko razdoblje u različitim bojama. Tijek ovoga bogoslužja je slijedeći: Bogoslužje započinje s pjesmom Tebe Boga hvalimo (Te Deum). đakoni i pastori. Lutherov talar ili reverendu (u svečanijim prigodama i bijelu albu) preko koje rukopoloženi pastori nose štolu koja je. Službu riječi mogu obavljati lektori. konfirmacije. Nakon toga se pjeva pjesma (jedan stih) dok zajednica stoji a bogoslužje se nastavlja izgovaranjem Deset zapovijedi od strane pastora a nakon svake zapovijedi narod odgovara: «Gospodine smiluj nam se. Za to vrijeme pastor (lektor odnosno đakon) ide prema propovjedaonici. usrdno te mo288 Liturgijske boje u Protestantskoj reformiranoj kršćanskoj crkvi su sljedeće: bijela (Kristovi blagdani. službe krštenja. Dan reformacije) i zelena (obične nedjelje). Uskrs. i prikloni srca naša zakonu svome». a vjernici mole vlastitim riječima. Euharistija se služi u pravilu prve nedjelje u mjesecu te na blagdane. Rukopoloženi službenici crkve su lektori (ili propovjednici). dok euharistijsku službu kao i druge sakramente i obrede mogu u pravilu služiti samo pastori. Dan reformacije i sl. Narod odgovara: «Amen». crvena (Duhovi. Preobraženje. neformalna bogoslužja u kojima se slavi Božja riječ. sprovod).288 Bogoslužja se održavaju nedjeljom te blagdanima (Božić. a zatim pozdrav pastora riječima: «Milost Gospodina našega Isusa Krista. U bogoslužju se koristi već spomenuta pjesmarica Evanđeoske crkve Pjesme spasenja. korizma. . Za vrijeme bogoslužja duhovni službenici nose liturgijsku odjeću – najčešće tzv.). Spasovo. Osim liturgijskih bogoslužja PRKC poznaje i tzv. Slijedi ulazna molitva koju mole svi vjernici. đakoni i pastori. vjenčanja).

47. 1990. U zaključku pastor upućuje Aronov blagoslov. Vidjeli smo ranije da je ovakva praksa bila prisutna kod Calvina u Ženevi. i upiši sve svoje zakone u srca naša». Protestantska reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj u liturgiji koristi i interne prijevode liturgijskih knjiga: The Book of Common Prayer290 (Episkopalna crkva SAD). 73-84. Nakon toga slijede kratke obavijesti. nakon čega vjernici sjede. U bogoslužju sudjeluju i mladi s pjesmama slavljenja. Nakon toga pastor čita propovjedni tekst te propovijed. Slijedi zajednička pjesma za vrijeme koje se skuplja dobrovoljni prilog. 1994. Knjiga zajedničkih molitava.New York: Oxford University Press. str. Book of Common Order292 (Crkva Škotske).289 Slijedi molitva pastora. uz pratnju gitare i drugih suvremenih glazbala. Book of Common Order. Uobičajeno nedjeljno euharistijsko bogoslužje. smiluj nam se. nakon čega slijedi zajednička kratka izlazna molitva i izlazna pjesma. Edinburgh: Saint Andrew Press. te se pjeva zajednička pjesma. Nakon propovijedi slijedi molitva koja se zaključuje zajedničkom molitvom Očenaš. 290 291 289 The Book of Common Prayer. Usp. Book of Common Worship. Ove se pjesme pjevaju prije propovijedi. 1993.160 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE limo. Propovjedni tekst i propovijed mogu biti po izboru pastora ili pak sukladno propisanom lekcionaru. str. 292 293 . sukladno obredniku Knjiga zajedničkih molitava izgleda ovako:293 SLUŽBA RIJEČI Ulazna pjesma Knjiga zajedničkih molitava. Kentucky: Westminster/John Know Press. Lousville. Book of Common Worship291 (Prezbiterijanska crkva SAD).

sada i dovijeka. Amen. po Isusu Kristu. Pastor moli: Svemogući Bože. 8. Poradi sina svojega Isusa Krista. Nakon kratke stanke predvodi molitvu pokajanja: Milosrdni Bože. smiluj nam se i oprosti nam. oprostio vam grijehe vaše. kako bi smo živjeli u skladu s tvojom voljom i hodili tvojim putevima. Čita određeni dio Svetoga pisma poput Mk 12. pred tobom su sva srca otvorena. očisti nam misli srca. ispovijedamo da smo sagriješili protiv tebe. . Po Kristu. sve želje znane i sve tajne otkrivene. 4. Amen. Nismo ljubili tebe svim srcem svojim. Amen. 29-31. 16. Žao nam je zbog toga i ponizno se kajemo. Nadahnućem svoga Svetoga Duha. Zatim poziva zajednicu da u kratkoj tišini svatko ispovjedi svoj vlastiti grijeh pred Bogom. mišlju. Heb. niti svoje bližnje kao same sebe. djelom i propustom. Gospodinu našemu. 14. na slavu tvog svetog Imena. kako bi smo te savršeno ljubili i dostojno hvalili tvoje Sveto ime. 1 Iv 1. Amen. Slijedi Gloria in excelsis Deo i Kyrie ili neki drugi prikladan himan (ne izgovara se u adventu i korizmi). osnažio vas u svemu dobru i silom Duha Svetoga sačuvao vas za život vječni. Pastor upućuje riječi navještaja oproštenja grijeha: Smilovao vam se svemogući Bog. riječju. Gospodinu našem.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 161 Pastor započinje bogoslužje riječima: Blagoslovljen Bog Otac i Sin i Duh Sveti Narod odgovara: Blagoslovljeno kraljevstvo njegovo. Slijedi jedan stih određene pjesme te pastor nastavlja predvoditi pokajnički čin.9.

162

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

Pastor pozdravlja zajednicu s riječima: Gospodin s vama. Narod odgovara: I s duhom tvojim. Pastor nastavlja s molitvom dana (kolektom).294 Slijede čitanja biblijskog teksta. Uzima se u pravilo jedno čitanje iz Staroga zavjeta, jedno iz poslanica apostolskih te tekst evanđelja. Nakon prva dva čitanja, čitač (može biti i laik) izgovara: Riječ je Gospodnja, nakon čega narod potvrđuje riječima: Bogu hvala. Za vrijeme prva dva čitanja narod sjedi. Nakon toga zajednica ustaje i pjeva: Aleluja (osim u adventu i korizmi). Pastor ili đakon čita tekst evanđelja nakon čega izgovara riječi: Riječ je Gospodnja, a narod potvrđuje riječima: Slava Tebi Kriste. Pastor propovjeda, a nakon propovijedi zajednički se izgovara Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje. Slijedi molitva vjernika u kojoj se moli za sveopću Crkvu, njezine članove i njezino poslanje, za narod i za sve koji su na vlasti, za dobrobit u svijetu, za potrebe mjesne zajednice te za one koji trpe i nalaze se u bilo kakvoj nevolji. Time se završava prvi dio odnosno služba riječi. EUHARISTIJSKA SLUŽBA Euharistijska služba započinje pjesmom za vrijeme koje se skuplja dobrovoljni prilog. Slijedi euharistijski kanon odnosno predslovlje: Pastor: Gospodin s vama. Narod: I s duhom tvojim. Pastor: Uzdignimo svoja srca. Narod: Uzdižemo ih Gospodinu. Pastor: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Narod: Dostojno je i pravedno.

294

Molitve dana vidi u: Knjiga zajedničkih molitava, str. 49-72.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

163

Pastor nastavlja predslovljem koje je određeno za taj dan ili jednim od uobičajenih predslovlja.295 Narod se pridružuje riječima Sanctusa. Pastor moli euharistijsku molitvu,296 te izgovara riječi ustanovljenja. Nakon toga svi zajedno izgovaraju tajnu vjere: Krist je umro, Krist je uskrsnuo, Krist će doći ponovno. Pastor nastavlja molitvu hvale, i moli za blagoslov kruha i vina. Na kraju poziva zajednicu da svi zajedno mole Očenaš. Slijedi pružanje znaka mira (međusobno rukovanje), te lomljenje kruha. Za vrijeme lomljenja kruha izgovara se Agnus Dei. Pastor poziva vjernike da pristupe stolu Gospodnjem riječima: Darovi Božji za narod Božji. Uzmite ih sa zahvalnošću u spomen Kristove smrti za vas i hranite se s njima s vjerom u svojim srcima. Vjernici pristupaju stolu Gospodnjem. Pastor daje kruh i izgovara riječi: Tijelo Gospodina našega Isusa Krista očuvalo te za život vječni. Dok daje kalež, izgovara: Krv Gospodina našega Isusa Krista očuvala te za život vječni. Nakon što su se vjernici pričestili, pastor moli zahvalnu molitvu297, daje otpust i Aronov blagoslov. Reformirani kršćani sve tri navedene denominacije pristupaju euharistiji nakon obreda konfirmacije (između 12 i 14 godine), te imaju već spomenutu interkomuniju s evangelicima. No u pravilu dozvoljavaju i kršćanima drugih vjeroispovijedi pristup euharistiji.

295 296 297

Vidi predslovlja u: Knjiga zajedničkih molitava, str. 95-98. Euharistijske molitve vidi u: Knjiga zajedničkih molitava, str. 79-92. Usp. Knjiga zajedničkih molitava, str. 82-83

164

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

10.3. Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj298
Bogoslužja baptističkih crkava spadaju u tzv. slobodna bogoslužja. Glavno tjedno bogoslužje se u pravilu obavlja nedjeljom prije podne. Središte bogoslužja je propovijed. Večera Gospodnja obavlja se u pravilu jedanput mjesečno, obično prve nedjelje u mjesecu. Za Večeru Gospodnju se u pojedinim baptističkim priručnicima koristio i termin sakrament, ne pridajući joj značenje rimokatoličkih sakramenata. Koristi se i termin obred, no za Baptiste, Večera je Gospodnja i više od obreda. Ona predstavlja tajnovitu zajednicu s Isusom Kristom.299 Najčešće je, u svakodnevnom crkvenom govoru u uporabi samo termin Večera Gospodnja. Večeri Gospodnjoj u pravilu pristupaju kršteni vjernici, no pristup je dozvoljeno je i vjernicima drugih kršćanskih denominacija. U bogoslužje su uključeni i vjernici – laici svojim molitvama, ali i kratkim uvodnim pozdravima pa i propovijedanjem Riječi Božje. «Današnje glavno nedjeljno bogoslužje u većim baptističkim crkvama u Hrvatskoj obično se sastoji iz tri bitna dijela: slavljenje – molitva – biblijska propovijed. Slavljenje je obično koloplet od 5-6 povezanih pjesama, upotpunjen biblijskim čitanjima i meditacijama. Samo slavljenje uvod je u zajedničku molitvu pri kojoj se nekolicina vjernika javno spontano moli. Zajedničku molitvu zaključuje pastor. Po298 Baptisti – sljedbenici Baptističke vjerske zajednice. Prva baptistička zajednica nastala je 1609. godine u Amsterdamu. Ime im dolazi od grčkoga glagola Baptizo što znači kršten. Naglašavaju samo krštenje vjerujućih, nasuprot krštenju djece. 299 Usp. J. HORAK, Baptisti, povijest i načela vjerovanja, Zagreb: Duhovna stvarnost, 1989., str. 65-66.

. U tom cilju je izrađen Obrednik Baptističke crkve301 koji je još uvijek eksperimentalno izdanje. U posljednje se vrijeme javlja težnja unutar pojedinih baptističkih crkava za uvođenjem određenih liturgijskih obrazaca u bogoslužje i obrede. postoje i tjedni sastanci (tzv. vjenčanja i sprovoda koriste i crni talar Ranije je to bila praksa samo kod krštenja. 495-496. Prilikom bogoslužja ne rabe liturgijsku odjeću već prikladno civilno odijelo (u većim gradskim sredinama. Potom slijede završne obavijesti i ostale informacije. KNEŽEVIĆ. str. Pojedini pastori prilikom krštenja. veljače 2007. no posljednjih petnaestak godina sve se vise koristi prikladniji termin pastor. kao i kod obreda krštenja nosi “kolar košulju”). J KOLARIĆ. Usp. no svaka je od njih samostalna i slobodna u kreiranju svoga vlastitog modela bogoslužja. Ovo je grubi koncept današnjeg prevladavajućeg načina bogoslužja u većim hrvatskim crkvama.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 165 tom slijedi biblijsko čitanje kao uvod u propovijed (središnji dio bogoslužja) koja se daje na određenu temu. najčešće po unaprijed određenom redoslijedu. . Zagreb: Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. biblijski sat) koji su više orijentirani na biblijsko proučavanje određenih tema i molitvu. te pastorovom blagoslovnom molitvom. starješine i đakoni. Osim središnjega nedjeljnog bogoslužja. prikupljanjem milodara. 8. Ekumenska trilogija. 301 Obrednik Baptističke crkve. te pri crkvenim vjenčanjima i sahranama. E-mail upućen Jasminu Miliću. Održavaju se također redoviti tjedni sastanci za mladež. (priredili Giorgio Grlj i Jasmin Milić). dok je za djecu organiziran zakonski priznat vjeronauk u crkvenim prostorima. Ranije je u uporabi bio termin propovjednik. Bogoslužje završava s još nekoliko pjesama slavljenja. Obrednik sadrži opis redoslijeda i elemenata bogoštovlja naroda Božjega 300 R. 1999.»300 Rukopolažu se pastori. pastor pri značajnim javnim bogosluženjima i nastupima.

službu ordinacije pastora. uglavnom prevedene s engleskog. Koriste se i novije pjesme koje još nisu objedinjene u pjesmaricama.302 Pjesmarica sadrži 266 pjesama od kojih su neke stare tradicionalne himne dok su druge novijega datuma. budući da baptisti krste samo odrasle kandidate (tj. ali nikako novorođenčad). Valja istaknuti da ovaj obrednik još uvijek nije službeno usvojen od Saveza baptističkih crkava kao službeni obrednik. a koje su se u prošlosti više isticale. samo osobe koje su u stanju svjesno ispovjediti svoju vjeru. Savez baptističkih crkava u RH. Pjesme duhovne.166 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE na Dan Gospodnji. 1998. pjesme duhovne. može se u pojedinim baptističkim crkvama vidjeti raznolika bogoštovna praksa.303 i druge. službu dana Gospodnjega. treba naglasiti kako danas u baptističkim crkvama vlada veća raznolikost nego smo to uspjeli ovdje obraditi. U nekim sredinama koriste se i prilagođene pjesme iz nekih starijih pjesmarica poput Duhovne pjesme. službu sahrane. službu vjenčanja. Ovdje smo dali osnovne naglaske. Tako su u pojedinim crkvama sve manje razlike između baptističkog i pentekostnog bogoslužja. no zbog fleksibilnog shvaćanja bogoslužja. 1966. U posljednje se vrijeme javlja težnja unutar pojedinih baptističkih crkava za uvođenjem određenih liturgijskih 302 303 Živa voda. Duhovne pjesme. službu rukopolaganja starješine ili đakona i lekcionar. Novi Sad: Savez baptističkih crkava SFR Jugoslavije. . To mogu biti i starija djeca. već cirkuliraju na listovima i folijama U crkvama se nalazi propovjedaonica s koje se predvodi bogoslužje. službu krštenja. Neke crkve imaju i krstionicu koja je prilagođena za krštenje odraslih. a koje su u bogoslužje uveli uglavnom mladi. U zajedničkom pjevanju baptisti koriste pjesmaricu Živa voda. Zagreb. Kada govorimo o baptističkom bogoslužju. službu prinošenja djeteta.

305 Pentekostalci – sljedbenici pentekostnih crkava koje su nastale kao pokret duhovne obnove krajem 19. ne zanemarujući dakako sklad i red pri organiziranju bogoslužja. Pentekostne su crkve danas najbrže rastuže crkve u svijetu. (priredili Giorgio Grlj i Jasmin Milić).Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 167 obrazaca u bogoslužje i obrede. propovijedanu Božju riječ i 304 Obrednik Baptističke crkve. Pentekostalci su neskloni liturgijskim obrascima. službu krštenja. . Danas djeluju mnoge pentekostne denominacije i slobodne pentekostne crkve u svijetu različitih naziva. Zagreb: Savez Baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. 10. i početkom 20. službu vjenčanja. počevši s Agnezom Ozman. stoljeća. Obrednik sadrži opis redoslijeda i elemenata bogoštovlja naroda Božjega na Dan Gospodnji. službu dana Gospodnjega. službu ordinacije pastora. kolektivne molitve i sudjelovanja u sakramentima ka radosnom i nepredvidljivom zajedništvu s Bogom po Duhu Svetome kroz pjesmu. SAD). službu prinošenja djeteta. Značajno ime koje se vezuje za početak pentekostalizma je ime Charles Fox Parhama. 1999. službu sahrane. U toj su školi studenti. te se više zalažu za slobodno i spontano vodstvo Duha Svetoga. službu rukopolaganja starješine ili đakona i lekcionar. Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj305 Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj dio je pentekostnoga pokreta. metodističkog propovjednika koji je utemeljio Biblijsku školu u Topeki (Kanzas.4. U tom cilju je izrađen Obrednik Baptističke crkve304 koji je još uvijek eksperimentalno izdanje te još uvijek nije službeno usvojen od Saveza baptističkih crkava kao službeni obrednik. posebice govorenje u nepoznatim jezicima (glosolalija). «Pentekostalci su pomakli granice bogoštovlja od zajedničkog pjevanja. iskusili krštenje Duhom Svetim Pentekostalci naglašavaju duhovne darove.

pa i u organiziranju bogoslužja. U središtu bogoštovlja pentekostnih crkava je proslavljanje Boga…. str. ničice će se baciti pred Boga (Pnz 9. ispunjen je pjesmama zbora ili cijele crkve kojima se na dinamičan način proslavlja Bog. Pjesme su često isprepletene slobodnim molitvama vjernika. pljeskat će rukama (Ps 47 1). primjerice: tradicionalne himne.168 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE spontanu molitvu. 2.»306 Budući da su lokalne evanđeoske pentekostne crkve samostalne. Po uzoru na primjere slavljenja u Bibliji pentekostalci će tijekom bogoslužja podići svoje ruke k Bogu (Ps 134. Prvi. 271. ne može se govoriti o jednom. 18). Pastori ne koriste liturgijsku odjeću već prikladno civilno odijelo. uniformiranom bogoslužju. Zagreb: Bogoslovni institut. korusi. glazbeno nadarene vjernike koji mogu svirati i sl. Ovisno o mogućnostima zajednice (ovisno imaju li zbor. . psalmi. starije i suvremene gospel pjesme. 8). U nekim je crkvama 306 S. Uobičajeno bogoslužje vode rukopoloženi pastori (mada ga mogu voditi i angažirani vjernici) dok bogoslužja Večere Gospodnje.) to slavljenje može trajati kraće ili duže. 2003. 16) ili se udružiti u zajedničkoj glasnoj molitvi. plesat će pred Bogom (2 Sam 6. Štovanje započinje u dubini srca kao spontana reakcija na veličinu i dobrotu Božju. Crkve reformacijske baštine u Hrvatskoj. Slično pravilo flesibilnosti vrijedi kao i za baptističke crkve. pjevanje biblijskih stihova. U slavljenju se koristi više glazbenih stilova. 1 Tim 2. Praktično se uobičajena bogoslužja (kada se ne slavi Večera Gospodnja) Evanđeoskih pentekostnih crkava mogu podijeliti na dva dijela: slavljenje i služba Riječi. uvodni dio koga pentekostalci nazivaju slavljenje.. Za pentekostalce je bogoštovlje postalo zauzeće srdaca sa samim Bogom. No određene značajke su manje-više prisutne u bogoslužjima svih mjesnih crkava.-272. JAMBREK. krštenja i ostalih obreda u pravilu obavljaju samo rukopoloženi pastori.

310 Nakon uvodnoga dijela slavljenja slijedi propovijed (propovijedaju rukopoloženi pastori ali i starješine odnosno i nadareni vjernici). Većina crkava ima pjesmaricu objavljenu na folijama za prikazivanje na grafoskopu. S. pentekostne pjesme. utjeha. 16. 1991. Propovijed može završiti «oltarskim pozivom». Zagreb: EPC “Radosna vijest”. JAMBREK. 2002. Chorusi. potrebom izlječenja i sl. 206. godine izašla nova notna pjesmarica u izdanju Evanđeoske pentekostne crkve u Hrvatskoj. Ova pjesmarica sadrži 540 pjesama. U posljednjih nekoliko godina zamjetan je u većini pentekostnih crkava sljedeći liturgijski obrazac: nedjeljno bogoslužje započinje uvodnim pozdravom i molitvom predvoditelja 307 308 309 Pjesme spasenja. molitva.308 Iz tiska je 2006. ljubav. Postoji još nekoliko tiskanih pjesmarica u izdanju mjesnih crkava. dok se u nekim crkvama opet ograničava na nekoliko zajedničkih pjesama iz pjesmarice. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. predanost. evangelizacija. bilo da se radi o obraćenju. Također se koristi i Pjesmarica i izdanju Evanđeoske pentekostne crkve «Radosne vijesti» iz Zagreba. .Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 169 samo slavljenje duže od propovjedi. Zagreb: Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj. Kod slavljenja se koristi nekoliko pjesmarica. radost spasenja. Daruvar: Logos. Osijek: Evanđeoska crkva u Republici Hrvatskoj. Pjevajmo Gospodinu309 koja se također koristi u pojedinim zajednicama Evanđeoske pentekostne crkve. uzdanje. pregled i ilustraciju propovijedane Riječi Božje. hvala i veličanje Boga. trpljenje. To znači da prisutni mogu izaći ispred propovjedaonice da se za njih moli. a u posljednje vrijeme sve više crkava koristi multimedijalne prezentacije za prikaz pjesama. Pjesmarica Pjesme spasenja307 je podijeljena na slijedeće cjeline: slava. poslanje djece Božje. veljače 2007. smrt i dolazak Gospoda Isusa Krista. 310 Usp. Pjesmarica. Pjevajmo Gospodinu. težnja za nebom.

312 . u načelu tri i više osoba: voditelj bogoslužja. Nakon slavljenja slijedi propovijed. Prije ili nakon propovijedi je sakupljanje desetine i dobrovoljnih priloga (ovisno o praksi pojedine crkve). Običaj je bio da se redovito kod Večere Gospodnje obavlja obred međusobnog pranja nogu (žene ženama. veljače 2007. Od blagdana slave Božić. no pristup se dozvoljava se i vjernicima drugih kršćanskih konfesija. Bogoslužje završava molitvom (može biti pojedinačna molitva ili molitva zajednice) i blagoslovom zajednice. poput Save311 Usp. zbog kojega su ranije bili poznati i kao «nogoprani». 16. Zatim slijede svjedočanstva vjernika o ispunjenim molitvama i svemu onome što im je Bog učinio tijekom proteklog tjedna. voditelj slavljenja i propovjednik Riječi. Savez crkava Riječ Života.170 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE bogoslužja. U Hrvatskoj djeluju i druge pentekostne odnosno karizmatske crkve (Poput Crkve Božje u Hrvatskoj. no u novije vrijeme je ostavljeno svakoj lokalnoj zajednici da odluči koliko će puta godišnje obavljati obred nogopranja koji ne mora nužno biti vezan uz svaku službu Večere Gospodnje. Svjedočanstva obično traju 15-30 minuta. Crkva cjelovitog evanđelja i sl. Bogoslužje predvode najmanje dvije osobe. Za Crkvu Božju u Hrvatskoj specifičan je obred nogopranja pri Večeri Gospodnjoj.) čija su bogoslužja manje-više identična gore navedenom tipu bogoslužja. čitač(i) Svetog pisma. ovisno o broju vjernika koji žele posvjedočiti o svakodnevnom dinamičnom odnosu s Bogom. Nakon svjedočanstava slijedi čitanje Riječi iz Staroga i Novoga zavjeta. S. muškarci muškarcima). Uskrs i Duhove.312 Savez Kristovih Pentekostnih crkava. Karizmatske crkve. a zatim molitva i slavljenje. JAMBREK.311 Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj obavljaju službu Večere Gospodnje uglavnom prve nedjelje u mjesecu (jednom mjesečno). koja uobičajeno traje oko 45 minuta. Pristupaju joj u pravilu kršteni članovi zajednice. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću.

godine. 75-76. Adventistički crkveni priručnik. vjerujući da na taj način ispunjavaju četvrtu Božju zapovijed (Izl 20. Zagreb: Znaci vremena. Adventistički crkveni priručnik predlaže dva oblika drugog dijela subotnjeg bogoslužja:315 313 Adventisti – (od lat. imaju vrlo dinamična i živa bogoslužja gdje nema mjesta nikakvoj formalnosti.. 1992. Godine 1861. Usp.Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina. Adventisti se okupljaju subotom prije podne na glavno bogoslužje. 314 315 . stoljeća. 10. 8-10). Više o adventističkom razumijevanju subote vidi u: Što adventisti vjeruju. U Hrvatskoj su prisutni od početka 20. u prvoj polovici 19. Kršćanska Adventistička crkva u Hrvatskoj313 Bogoslužje Adventističke crkve je u mnogo čemu blisko liturgijskom.314 Bogoslužje se sastoji od dva glavna dijela: subotnje škole i propovjedi. 249-266. str.5. 2001. stoljeća kao pokret koji je iščekivao Kristov drugi dolazak 1844. Adventisti svetkuju sedmi dan tjedna.. Nastala je u Americi. Sljedbenici vjerske zajednice Adventista sedmog dana koja naglašava Kristov drugi dolazak. subotu.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 171 za crkava Riječ života. u SAD su registrirani kao samostalna vjerska zajednica. iako se ovaj termin ne koristi u adventističkoj terminologiji.. te svetkovanje subote kao sedmoga dana. U prvome se djelu proučava u razredima «pouka» odnosno tematski pripremljene teme koje se nalaze u tromjesečnoj knjižici Pouke iz Biblije. Slavljenje i propovijedi znaju dugo trajati pa nerijetko bogoslužja u ovim crkvama znaju trajati i po 3-4 sata. Adventus = dolazak).. Zagreb: Adventistička crkva u Republici Hrvatskoj.

1995. 316 Kršćanske himne. himne Isusu Kristu. Zagreb: Znaci vremena.172 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Duži oblik bogoslužja Preludij na orguljama Obavijesti Ulazak zbora i propovjednika Doksologija Uvodna molitva Čitanje iz Biblije Pjesma slavljenja Molitva Zborna pjesma ili prikladna glazba Skupljanje dara Pjesma posvećenja Propovijed Pjesma Blagoslov Tiha molitva – crkva stoji ili sjedi Orgulje Kraći oblik bogoslužja Obavijesti Pjesma Molitva Skupljanje dara Zborna pjesma ili prikladna glazba Propovijed Pjesma Blagoslov Tiha molitva – crkva stoji ili sjedi Adventisti u svome redovitom bogoslužju koriste pjesmaricu Kršćanske himne316 Pjesmarica sadrži 490 pjesama koje su podijeljene na cjeline: himne Bogu Ocu. .

blagoslivljanje doma.. Večeri Gospodnjoj mogu pristupiti i vjernici «koji vjeruju» iz drugih kršćanski crkava. Usp. str.319 Večera Gospodnja se ne naziva sakrament već samo obred. Ona je više od puke uspomene. 196-197. život kršćanina. poslušnost i služba Bogu.. pogreb. Ne rabi se liturgijska odjeća. Što adventisti vjeruju. U Priručniku za propovjednike317 nalazimo konkretne liturgijske obrasce. odnosno svaka tri mjeseca.. prisutni obavljaju «Obred poniznosti» odnosno obred nogopranja (praktično. Što adventisti vjeruju. Večera Gospodnja se obavlja četiri puta godišnje. Zagreb: Adventistička crkva u Republici Hrvatskoj.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 173 himne Duhu. Biblija. Gospodnju večeru. Prije nego li pristupe večeri Gospodnjoj.). 317 Priručnik za propovjednike. 318 319 . radosna vijest. početak gradnje. posvetu molitvenog doma. osim subote ne slave druge blagdane (mada se u posljednje vrijeme može primijetiti kako organiziraju bogoslužja prigodom Božića. str. 187-259. Službenici se nazivaju propovjednicima odnosno pastorima. kršćanski dom. već prikladno civilno odijelo. jedni drugima peru noge. Adventisti. molitvu za bolesne i vjenčanje. Uskrsa i sl.Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina. krštenje. prigodne pjesme.Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina.318 Shvaćanje Večere Gospodnje u adventista je više kalvinističko nego li zwinglijansko. 203.. U Večeri Gospodnjoj se uspostavlja jedan poseban odnos s Bogom u kojem se iznova obnavlja i potvrđuje savez s Njim. posvećenje djeteta. molitve i litanije za određene prigode. 1995. po uzoru na Isusovo pranje nogu svojim učenicima). preuzimanje novog okruga. str.

koja se ne koristi liturgijskim formama u bogoslužju. U Hrvatskoj naime imamo samo jednu metodističku zajednicu u Splitu. pa i u nama okolnim zemljama gdje su metodisti u većem broju nego li u Hrvatskoj (Srbija odnosno Vojvodina i Makedonija). Zajednica otkriva talente takozvanih laika koji. koji su u većoj ili manjoj mjeri bili prisutni u metodističkim crkvama tijekom povijesti. imaju i sposobnost propovijedanja.. osnivač Metodističkog pokreta (koji je tek poslije njegove smrti zaživio kao neovisna denominacija od Anglikanske crkve). Evangelička metodistička crkva320 Progovorimo ovdje i o Metodističkoj crkvi. No. Postoje također razne grupe kao što su: grupe mladih. grupe seniora. Najvažniji dio u Bogoslužju zauzima propovijed. koje to opet čine iz osobnog uvjerenja i zahvalnosti prema Bogu. Svoj način slavljenja oni predstavljaju na slijedeći način: «U zajednicama Emc-e je obično obiteljska atmosfera. Započeo ga je anglikanski svećenik John Wesley..6. Metodizam se osamostaljuje te nastavlja djelovanje kao samostalna http://www. grupe za slavljenje.hr/ 321 . postoji težnja za povratkom na liturgijske elemente. John Wesley. nakon smrti Johna Wesleya. pored svog zanimanja u svijetu. Članovi se međusobno osobno poznaju a i pastor je također jedan od njih. No. U Bogoslužjima obično učestvuje više osoba. stoljeću nastala u Engleskoj. godine.»321 No u svijetu. ni ovdje nije pastor jedini koji u zajednici propovijeda. Wesley je smatrao da je anglikanska liturgijska knjiga Book of Common 320 Metodisti – sljedbenici Metodističke crkve koja je u 18. U početku je Metodizam bio pokret obnove unutar Anglikanske crkve. priredio je 1874.met0odisti. za metodiste u Americi liturgiju za nedjeljno bogoslužje riječi i euharistiju.174 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 10. grupe za posjet bolesnih i nemoćnih.

– 1770. da su trajno prikladne da izraze žudnje i zahvaljivanja onih srca. George Whitefield (1714. Jedna povijest crkve. BROADBENT.000. str. Posebno se istakao u služenju Riječju Božjom rudarima ugljenokopa u Kingswoodu. 324 E. a mnoge od njih su takve pjesničke krasote i takve duhovne vrijednosti. Naime. Brat Johna Wesleya.. a da istovremeno ti jadni rudari odlaze u propast ne znajući niti za spasenje. 1989. Propovijedao je po crkvama. Oba brata Wesley su ustanovili da su većinom ljudi skloni uzimati teološke poglede iz pjesama nego iz Svetog Pisma. 415-434. 295.322 Posebnost službe Johna Wesleya ogleda se u njegovim evangelizacijskim bogoslužjima izvan crkve. u blizini Bristola. Charles Wesley istakao se u pisanju i komponiranju pjesama: «Charles Wesley nije bio jednak svome bratu u sposobnosti propovijedanja. 297. H. John Wesley je. suradnik Johna Wesleya u osnivanju i razvoju metodističkog pokreta. str. Jedna povijest crkve. kada su mu vrata mnogih anglikanskih crkava bila zatvorena. Liturgies of the Western Church. ugledavši na Georga Whitefielda323 počeo propovijedati na otvorenom. str. Zagreb: Kristova crkva Betanija. Te pjesme sadrže u prekrasnom i privlačnom obliku jasna izlaganja mnogih glavnih doktrina Svetog Pisma i izražavaju štovanje Gospoda i unutarnja iskustva duha u tolikoj mjeri. THOMPSON. H. BROADBENT. O tome je sam pisao: «Ustanovivši da su mi zbilja uskratili korištenje propovjedaonica. . stoga je i njegova liturgija temeljena upravo na ovome obredniku. ali i po kućama i na otvorenom.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 175 Prayer najbolja knjiga koja se treba rabiti u liturgiji. B. koja su taknuta Duhom Božjim. pa su pisali pjesme s izričitom svrhom da kroz njih iznose doktrinu Svetog Pisma. otišao sam k njima i propovijedao na jednom brijegu pred više od 200 ljudi.»324 322 323 Usp.» E. Iza sebe je Wesley ostavio oko 40.000 propovjedi. ali je imao puni udio u njegovom radu.). da ulaze među najbolje što su ikada napisane. ima ih preko 6. Njegova najveća i trajna služba crkvi zapravo je u pjesmama što ih je napisao.

1938. 62. U Makedoniji je.327 325 U Vojvodini su uglavnom slovačke metodističke crkve. na makedonskom jeziku. Usp. u posljednje vrijeme javlja težnja za uvođenjem liturgijskih formi u bogoslužje. i obrede za: primanje u članstvo crkve. omladinski sat. te za posvećenje kamena temeljca i posvećenje crkve. Slavopoj. sprovod. Prije II. nedjeljnu školu. Uskrs. zbirka duhovnih pesama. dječji sat. Novu Godinu. Usp.176 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE U metodističkim crkvama Makedonije i Vojvodine325 se. rukopolaganje za đakona i starješinu. Izdadeno po nalog na Centralnata Konferencija na Evangelsko-metodističkata crkva od Sredna i Južna Evropa. godine nalazimo bogoslužje «objeda ljubavi» idnosno Agape. molitveni sat. svetu pričest. štole i sl. kako smo rekli.326 Obrednik sadrži liturgijske tekstove za nedjeljno bogoslužje tekstove za blagdanska bogoslužja. trezvenjački sat. Philadelphia: The Westminster Press. advent.-64. Božić. . 1972. krštenje. uskrsni post (korizmu). zbirka duhovnih pjesama. str. vjenčanje. konfirmaciju. svjetskog rata su djelovale i njemačke crkve. Pjesmarica sadrži i raspored pjesama za bogoslužje. Liturgija na Evangelsko-metodističkata crkva. Radi se o zajedničkom objedu koji nije euharistija već sjećanje na objede koje je Krist imao sa svojim učenicima tijekom svoje službe. Novi Sad: Metodistička crkva. The Worshipbook.. No u određenim mjestima se održavaju bogoslužja i na srpskom jeziku. za internu uporabu pastora uređen obrednik pod nazivom Liturgija na Evangelsko-metodističkata crkva (Liturgija Evangeličko metodističke crkve). Obrednik sadrži i službu ljubavi Agape koju je u službu uveo John Wesley po uzoru na prezbiterijanski običaj obdržavanja ovoga običaja. sakramente: krštenje i Večeru Gospodnju. vjenčanje i za sprovod. koji su do sada služili u civilnim odijelima sve više prihvaćaju talar. metodisti su 1938. 326 327 U prezbiterijanskom obredniku iz 1972. godine u Novom Sadu izdali pjesmaricu u drugom izdanju na srpskom jeziku pod nazivom Slavopoj. Pastori.

postavlja se pitanje koje bogoslužje ima prednost? Na ovo je pitanje teško dati odgovor koji će zadovoljiti različita mišljenja. prve kršćanske Crkve. pa sve do naših dana. Kako smo vidjeli. slobodnih protestantskih crkava. Dakako da je ova tema neiscrpna i da se još mnogo toga o liturgiji moglo reći. to su sljedbenici tzv. bez propisanih molitava. odnosno crkava reformacijske baštine skloniji slobodnom bogoslužju. Nakon sagledavanja različitih oblika bogoslužja. liturgijske odjeće i sl. s različitim teološkim i praktičnim naglascima a što je vidljivo i danas u protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine. Dok su protestantske crkve u najužem smislu riječi (evangelici i reformirani) skloniji liturgijskim formama u bogoslužju. Detaljniju razradu ovoga područja ostavljamo za neka buduća istraživanja. Razilaženja po ovome pitanju nerijetko dovode do podjele unutar kršćanskih denominacija. Pokušali smo dati osnovne informacije o liturgijskoj praksi u pojedinim protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine u Hrvatskoj.ZAKLJUČAK U ovoj smo knjizi sagledali razvoj liturgijske prakse od Staroga zavjeta. U povijesnom sagledavanju liturgijske prakse posebice nas je zanimao razvoj liturgije u protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine. on je bio različit. Poje- .

Mnogi anglikanci.178 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dincima odgovara mistično bogoslužje. slobodno bogoslužje.328 No. kome se može pristupiti u radosti i u potpunom iskazivanju emocija. razumijevanje i pronalaženje ravnoteže uvelike će doprinijeti da bogoslužja u različitim protestantskim tradicijama budu svečanija. o poštivanju mjesta gdje se Božji narod sabire i sl. crkve koje prakticiraju tzv. dok drugi uživaju u glasnoj glazbi. od liturgijskih bi crkava mogle više naučiti o svetosti i suverenosti Božjoj. glasnoj molitvi i sl. BARTH. jedno za drugim. jedan način bogoslužja ne mora nužno isključivati drugi. str. Mudrost pojedinih crkava se ogleda u činjenici da su se otvorili za različite vidove slavljenja Boga. God Here and Now. Međutim. liturgijsko i slobodno (možemo slobodno reći izrazito karizmatsko). London: Routledge and Kegan Paul. 78. Slobodna bogoslužja nam omogućuju doživjeti Boga na prisan način. pa čak i anglikanski teolozi jesu karizmatici. Oni slave Boga i na liturgijski način no isto tako i na svojim dinamičnim bogoslužjima gdje malo toga ima što se može usporediti s liturgijskim bogoslužjem. Uzajamno upoznavanje. Autor ovih redaka je osobno bio u anglikanskim crkvama u Engleskoj i prezbiterijanskim crkvama u SAD gdje se u istoj crkvi održavaju dva bogoslužja. smirenost i tišina. o poštivanju Boga kao Kralja (Bog jest naš prijatelj. posebice pentekostne i karizmatske crkve. no on je i naš Kralj). radosni328 Usp. dopunjavanje. . Bilo bi doista krivo tvrditi da se Bog može proslaviti samo kroz liturgijsko bogoslužje ili samo kroz tzv. Propovijedi u slobodnim bogoslužjima mogu nas potaknuti da više damo mjesta «slušnom» a ne «vidljivom» kako će to reći Karl Barth. s druge strane. slobodna bogoslužja kako doživljavati Boga više kao prijatelja i kao onoga koji želi konkretno djelovati u njihovoj sredini. slobodno bogoslužje. K.. Liturgijske crkve bi trebale učiti od crkava koje prakticiraju tzv. 1964.

. bogatija. odnosno da u bogoslužjima uistinu osjetimo Božju prisutnost i njegovu veličinu. Naša bogoslužja uistinu moraju biti susreti s Bogom. obavljana u redu i disciplini.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 179 ja.

.

1983. 1988. Beograd: Manastir Ćelije kod Valjeva. Božanstvena liturgija Svetog Jovana Zlatoustog. Book of Common Worship. 1993. Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. Edinburgh: Saint Andrew Press. Budimpešta. 1994. Kentucky: Westminster/John Know Press. 1999. Agenda češkobratrske cirkve evangelicke (Dil prvni). 1978 Cithara Sanctorum. Beograd: Srpska patrijaršija. Lousville. Agenda češkobratrske cirkve evangelicke (Dil druhy). 1996. Vršac: Eparhijski upravni odbor eparhije Banatske. . Bizantsko-hrvatski Liturgikon.BIBLIOGRAFIJA Liturgijske knjige: Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Bratislava. Zagreb: Glas Koncila. 1998. 1882. Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. Book of Common Order. Časosolov. 2001. Božanska liturgija Svetog apostola Marka.

Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. 206. Zagreb: Znaci vremena. Zagreb: Seniorat Evangeličke crkve Zagreb. Kršćanske himne. Pjesmarica. 2002. v. 1999. 2000. . Pjesme spasenja. Istentiszteleti rendtartás. na Slovensku. Obrednik Baptističke crkve. Budapest: Kiadja: A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. 1981. 1995. Osijek: Evanđeoska crkva u Republici Hrvatskoj. Izdadeno po nalog na Centralnata Konferencija na Evangelsko-metodističkata crkva od Sredna i Južna Evropa. 1995. Pjesmarica Božjeg naroda. 1985. Evanjelicky spevnik. 1966. Liturgija na Evangelsko-metodističkata crkva. Novi Sad: Savez baptističkih crkava SFR Jugoslavije. 2003. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj. Daruvar: Logos. Tordinci: Reformirana crkvena općina Tordinci. 1991. Pjesmarica na porabu reformiranim kršćanima. 1921. Knjiga zajedničkih molitava. Evangelicky zpevnik. (priredili Giorgio Grlj i Jasmin Milić). Zagreb: EPC “Radosna vijest”.182 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Duhovne pjesme. Evangelická cirkev a. Zagreb: Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház. Pjevajmo Gospodinu. Zagreb: Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj. Énekesköny.

1933. Barth. 1972.New York: Oxford University Press. The Book of Common Order. život Martina Luthera. 1979. Beograd: Sveti arhijerejski sinod. The Book of Occasional Services. 1988. Zagreb.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 183 Slavopoj. The Worshipbook. . 2002. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. London: SPCK. The alternative Service Book 1980. Adolf. Zagreb: MISL. Živa voda. H. 1990. 1998. pjesme duhovne.. Ronald. Zadar: Hrvatski institut za liturgijski pastoral. New York: The Church Hymnal Corporation. Služebnik. 1964. 1986. Na tome stojim. Evangelička crkva u RH. suvremeno čitanje. Sveopće molitve vjernika I.. Philadelphia: The Westminster Press. God Here and Now. The Society for Promoting Christian Knowledge Holy Trinity Church. 1995. Savez baptističkih crkava u RH. The Book of Common Prayer. Augsburška konfesija. Edinburgh: The Saint Andrew Press. 1938. London: Routledge and Kegan Paul. Karl. Uvod u katoličku liturgiju. Ostala literatura Adam. 1980. Novi Sad: Metodistička crkva. Bainton. zbirka duhovnih pesama.

1993. Bloesch. Oven. 1993. «Dogmatska konstitucija ‘Lumen Gentium’. Zagreb: Kristova crkva Betanija. Vrnjačka Banja. Zagreb: Duhovna stvarnost. 1998. 1993. 1989. Novi Sad: Dobra Vest. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. 1993. Trebinje. 1988. Novi sad: Dobra Vest. Nastanak i učvršćenje reformacije. Biblijski priručnik. Istorija reformacije. Sjeme je riječ Božja. dokumenti. Delimo. Đakovo: Forum bogoslova. u: Drugi vatikanski koncil.. New York. Bouwsma William j. Court. Žan. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Osnove evanđeoske teologije 2. 1989. Čedvig. Biblijski leksikon. 1993. H. 1984. Michigan: Baker Book House. E. Grand Rapids. Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. o Crkvi». Duda.. Franz.A. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Worship: Adoration and Action. Dela apostolska. Sakramenti. Donald. 1989. D. 1986. 1999. Bonaventura. Jedna povijest crkve. Mali liturgijski leksikon. Broadbent. Rupert. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Carson. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Oxford: Oxford University Press. Sremski Karlovci. A Sixteenth Century Portrait. John Calvin..184 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Berger. 1997. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. .

. R. Kraljevo: Eparhijski upravni odbor Eparhije žičke. Osijek: Izvori.. Kršćanska sadašnjost. Srbinje Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog. Donald. Joachim. Gelineanu. str. . Zagreb: Kršćanska sadašnjost. T. 2000. J. Novi Sad: Dobra Vest. Evangelische kirche der Böhmischen Brüder in der ČSSR. Estep. Zagreb: Duhovna stvarnost. 1997. Bonhoeffer: Worldly Preaching. Nedeljko. 2004. Hammond. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Uvod u Teologiju. Pastoralna teologija liturgijskih slavlja. 1973. 1986. 1993. (pretisak iz 1902. Libertvil: Bogoslovski fakultet Svetog Save.. Grgurević. 1993. Hrvatsko ekumensko biblijsko društvo. Daruvar: Logos. Fundulis. Ulrich. 1975. 1997.C. Uvod u pravoslavnu liturgiku. Guthrie. Daruvar: Logos. Pastoralne poslanice. His Life and Work. 1999. R. Gnilka.. W. Teologija Novoga zavjeta. Fant. Istina je neuništiva. Evangelički katekizam.. Huldrych Zwingli. E. i drugi. Slavonski Brod: Evangelička crkvena općina. Joanis. Gabler.). Philadelphia: Forter Press. Evanđelje po Mateju. Liturgika 1. T. Kraljevo. 1985. 2003. Prag.. France. 165.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 185 Enciklopedija Biblije. 1986. Clyde. Nashville: Thomas Nelson. Uvod u sveto bogosluženje.

Đuro. 1996.. Horak. Velika povijest crkve II. Heatchett. Velika povijest crkve III/II. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje. Hubert.186 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Heidelberški katekizam. 1993. .. 1980. 2003. Osijek: Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj i Reformirani teološki institut. New York: The Seabury Press. Zagreb. Nauk hrišćanske vere. 1995. 2/95. Velika povijest crkve I. 2004. Kalođera. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Baptisti. Stanko. Jedin. Velika povijest crkve IV. Marko. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.str. Jedin. Kalvin. 40-42. Hubert. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 1972. Josip. 1935. Zagreb: Biskupska kancelarija Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. Jedin. Kršćanska sadašnjost. Hranić. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Crkve reformacijske baštine u Hrvatskoj. br. Hubert. 2000. «Grgurofobija». Crkveni sabori. 1981. «Služba liturgijskog čitanja». 1989. Commentary on the American Prayer Book. za 1935. povijest i načela vjerovanja. Hubert. Zagreb: Bogoslovni institut. Zagreb: Duhovna stvarnost. Žan. Jedin. godinu. Marion J. Novi Sad: Knjižarnica Zorana Stojanovića. Jambrek. Jedin. u: Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije. Hubert. u: Hrvatski starokatolički kalendar Grgur Ninski.

himnografija i heortologija. The Threat and the Power. Kraus. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. O reformatskoj crkvi. Leksikon ikonografije. Kronika kršćanstva. H. prvi tom i drugi tom. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Xavier. Introduction to the Reformed Tradition. Ekumenska trilogija. 2002. 1990. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Leith. Zagreb: Filozofskoteološki institut družbe Isusove u zagrebu. 1980. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Leonar. Kolarić. 1977. Istočni kršćani. Kiprijan.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 187 Kern. Juraj. Bernhard. Lohse.. VA: John Know Press. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Forum. 1982. Martin Luther. Liturgika. Hans – Joachim. Kirigin. Sremski Karlovci: «Srpski Sion» Časopis Pravoslavne eparhije sremske. Riječnik biblijske teologije. Zagreb: Prometej. Richmond. Ž. P. dokumenti. Kolarić. . Atlanta: John Press. 2005. Martin. Leon-Dufour. Opšta istorija protestantizma. 1993. 1997. «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. 2005. 1998. 1971. Novi Sad: J. u: Drugi Vatikanski koncil. Nandor.. Kiš. Konstitucija o liturgiji. Juraj. Zagreb: Mozaik knjiga. 1985. 2006. Emil. Zagreb: Teološki fakultet «Matija Vlačić Ilirik». John. Zagreb: Veritas.

1961. Opšta istorija protestantizma. 1975. The Ceremoniest of the Church. Liturgika. Michigan: eerdmans. tumačenje evanđelja po Ivanu. 1985. Vizantijsko bogoslovlje. Zagreb: Grkokatoličko sjemenište. Jasmin. Milić. H. Dennis G. Križevci: Biskupski Ordinarijat. O liturgiji. Misionarski i duhovni centar. P. Povijest liturgije. treći tom. Martin. Morehouse MP Publishing. T. Đakovo: Visoka bogoslovna škola. 2002. Eduard.188 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Loze. 1997. Pavković. 1963. Džon. Zvonko. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Ivan Krstitelj. L. Grand Rapids. 1997. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. 1998. Liturgika (skripta). . (skripta za internu upotrebu slušača). Ralph. Juraj. Beograd: Pravoslavlje. 1997. Celebrate the Christian Story. Perham. Daruvar: Logos. Svet Novoga zaveta. 1986. Moris. Michael. Pavić. 2003. Pažin. Leon. A Priest’s Handbook. John Calvin: A Biography. 1989. London: Holy Trinity Church. Ivan. Beograd: Trojeručica. Worship in the Early Church. Tko je bio Jean Calvin (Kratak prikaz života i vjerovanja Jeana Calvina). Kragujevac: Kalenić. Parker. 1988 Michno. Majendorf. Philadelphia: The Westminster Press.

Sremski Karlovci: Eparhija Sremska. Euharistija u životu crkve kroz povijest. Uvod u kršćansku teologiju. Đakovo: Karitativni fond: Ne živi čovjek samo o kruhu. Frank.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 189 Popović. Teološki rječnik. Biblijske starine. Adalbert. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Rebić. Robinson. Jevsevije. Priručnik za propovjednike. Prvi opšti deo (po liturgici dr Vasilija Mitrofanovića i dr Teodora Tarnavskog izradio protoprezviter dr Lazar Mirković. 1965. W. 1998. Maruševec: ATF. knjiga I. Biblijsko propovijedanje. 1984. Daruvar: Logos. . Zagreb: Adventistička crkva u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Dimitrije. Tomislav. 1997. Šagi – Bunić. Opšta crkvena istorija. Tomislav. Pravoslavna liturgika ili nauka o bogosluženju pravoslavne istočne crkve. Šagi – Bunić. R. Povijest kršćanske literature I. Teologija Novoga zavjeta. 1992. Ali drugog puta nema. Šagi – Bunić. Efežanima. Karl i Vorgrimler.. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. 1992. Stott. John. 2004. Tomislav. Rice. 1972. Rahner. Haddon W. Duhovnost i zajednica u pravoslavnoj liturgiji. 1987. 1912. Richard. Staniloje. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.. Stagg. Zagreb: Susret. 1987. 1997. 1995. Novi Sad: Dobra Vest. Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija.

Zagreb: Glas Koncila. Webber). Vladimir. 2001.primorska i Skenderijska. Nashville. Liturgija i život.. .Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina. The New International Dictionary of the Christian Church. Worship. Nashville. Ivan. Thompson. Crkvena povijest III. Aleksandar. Twenty Centuries of Christian Worship. Cetinje: Mitropolija Crnogorsko . volume 3. Liturgijski simbolički govor. New York: Harper and Brothers. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru.. (ed.190 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Šanjek. Underhill. Franjo. Zagreb: Znaci vremena. 1974. Bard. Alan. The Renewal of Sunday Worship. Vršac: Fideb. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH.. Philadelphia: Fortress Press. Novi Sad: Baptistička teološka škola. Beseda: Novi Sad. volume 2. Liturgies of the Western Church. Michigan: Zondervan Publishing House. Tennessee: Star Song Publishing group. Šmeman. 1996. Što adventisti vjeruju. The Complete Library of Christian Worship. Liturgijska obnova u XX veku. Evelyn. Thomson. 2003. Šaško. 1963. Tennessee: Star Song Publishing group. Robert E. vjeroispovijedanje anglikanske crkve. 2005. Grand Rapids. 2001. 1992. Vukašinović. The Complete Library of Christian Worship. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Webber). Beograd: Bogoslovski fakultet SPC. 1994. (ed. 1993. 1985 Trideset i devet članaka vjere. Robert E. 1986.

Robert. Word.php?action=c_vidi&id=2996. http://www. Vladimir.evangelickacrkva-zagreb. E. Wine and Bread. Francois. Zagorac. 1998.metodisti. Willimon. Nasville: A Division of Star Song Publishing Group.com/articles/crkveni_i_teoloski_pojmovi/talar. pristupljeno 18. Zagreb: Prosvjeta.veljače 2007. Vladimir. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.htm. http://www. 1996. 1969.anglican. 1997.katolici. Krist. Valley Forge: Judson Press. pristupljeno 9. Kristova svećenička služba.htm. William. 1989. Liturgika. . posvetitelj vremena. 2001. Zagreb: Nadbiskupsko duhovno sjemenište. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Vladimir. Timothy. Glasgow: Free Presbyterian Publications. Zagorac.org/nauk. Webber. Water. Publishers (bez godine izdanja). http://justus. H. 2005. veljače 2007. Zagorac. pristupljeno 8.org/resources/bcp/1549/Communion_1549. Calvin Origins and Development of His Religious Thought. New York and Evanston: Harper & Row. Kristova otajstva. Worship is a Verb. veljače 2007. Westminster Confession of Faith. 1992 Wendel. pristupljeno 18. Zagorac.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 191 Ware. Pravoslavna crkva. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Vladimir.hr/. veljače 2007. INTERNET http://www.

org/resources/bcp/Communion_ 1548. veljače. pristupljeno 18. veljače 2007.anglican. Ruben. 8. Knežević.anglican. Stanko. http://justus. Dušan. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. htm. 16. 2007 . PRIVATNA E-MAIL POŠTA Jabrek. pristupljeno 18.192 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE http://justus. privatni e-mail upućen Jasminu Miliću.org/resources/bcp/1552/BCP_1552. 25. veljače 2007. veljače 2007 Sajak. veljače 2007.htm.

godine u Bijeljini. u Beču na Evanđeoskom biblijskom institutu te u Novom Sadu na Teološkom fakultetu – Novi Sad. na temu: Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na reformiranu župu Tordinci 1863. Rukopoložen (zaređen) je za pastorsku službu 30. Tko je bio Jean Calvin./2005. Davorina Peterlina. Od 1993. s kojom ima dvoje djece. godine predaje na Teološkom fakultetu-Novi Sad. na temu: Povijesno-teološka analiza liturgije s kritičkim osvrtom na bogoštovnu praksu slobodnih evanđeoskih crkava u Republici Hrvatskoj. Do sada je objavio šest knjiga: Reformirana župa u Tordincima (prošlost i sadašnjost). ožujka 1995. Studirao je teologiju u Osijeku na Evanđeoskom teološkom fakultetu.1918. Povijesno-pravni razvoj reformiranih crkvenih općina u Hrvatskoj. sc. 2005. godine obranio je doktorsku disertaciju (Summa Cum Laude) pod vodstvom mentora prof. .. Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na reformiranu župu Tordinci 1863. godine. godine obranio magistarski rad (Cum Laude) pod vodstvom mentora prof. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj (prikaz ustrojstva. do 1998. Također je objavio na desetke znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u domaćim i stranim časopisima. te Kalvinski kanoni iz Kneževih Vinograda. Mihaela Kuzmiča. siječnja 1999. rođenom Arvaj. vjerovanja i djelovanja). sina Mihaela i kćer Ivanu. Od akademske 2004. godine utemeljio je i uređivao Kršćanski radio program “Izvori vjere” te predavao i vodio izvanredni studij na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. sc. dr. Bosna i Hercegovina. . Na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku diplomirao je 1994. Na Teološkom fakultetu-Novi Sad.Jasmin Milić rođen je 28. godine te 1997.1918. godine te za seniora 31. Sada je senior Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj i župnik crkvenih općina u Tordincima i Osijeku. prosinca 1969. Oženjen je suprugom Tamarom. dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful