Jasmin Milić

POVIJESNI PREGLED LITURGIJE
s posebnim osvrtom na razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama i crkvama reformacijske baštine

Dr. sc. Jasmin Milić Povijesni pregled liturgije s posebnim osvrtom na razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama i crkvama reformacijske baštine Copyright 2007. by Jasmin Milić Lektura: Nenad Adžić Izdavač: Kršćanski centar «Dobroga Pastira», Osijek Recenzenti: Prof. dr. sc. Davorin Peterlin pročelnik odsjeka za poslijediplomski studij i znanstveno-istraživački rad, School of Postgraduate Studies and Research, Milltown Institute, Dublin, Irska. Prof. dr. sc. Dimitrije Popadić, dekan Teološkog fakulteta – Novi Sad ISBN: 953-6865-17-3 Grafičko oblikovanje i tisak: Grafika, Osijek

CIP - Katalogizacija u publikaciji GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK UDK

.Jasmin Milić POVIJESNI PREGLED LITURGIJE S POSEBNIM OSVRTOM NA RAZVOJ BOGOSLUŽJA U PROTESTANTSKIM CRKVAMA I CRKVAMA REFORMACIJSKE BAŠTINE Kršćanski centar “Dobroga Pastira” Osijek 2007.

.

............... Bogoslužje nakon pada u grijeh .................... 15 1................. Jeruzalemski hram .................................2. Sveti šator ............. Liturgija..........................4............................................................. 17 1........................... 33 .................... Sinagoga ...................................1....................................4................... Svećenstvo .. OSNOVNO ODREĐENJE POJMA LITURGIJA ...... ISUS I BOGOSLUŽJE ................ Bogoštovlje .......................... 30 3. 19 2............ 18 1.............. 22 2...........................5..................................... Služba ............................1..................... BOGOSLUŽJE U STAROM ZAVJETU ......................................5...........1...................... Kovčeg saveza ................................. 21 2.............................. 20 2.........5.........Starozavjetni liturgijski kalendar ..................... 24 2.......... 19 2.................................................................................................................6............................................................SADRŽAJ PREDGOVOR ............ Bogoslužje prije pada u grijeh .................................................. 28 2...................................................................................... Bogoštovne djelatnosti.................3...........................................3............... 19 2......2. 26 2.......................... 16 1. 9 UVOD........................2..............5...................................................................... Bogoslužje . 13 1.......................................................................... 19 2...........3..

........ 43 4..... Apostolike paradosis – Traditio Apostolica (Apostolska predaja) Hipolita Rimskog ............................ 57 6.....1............. 55 6............2...... Justina ....... Teološki utjecaj na liturgiju.......... 49 5........... Propovijedanje i naučavanje ...2............ 42 4................................... 68 ....1..... 65 6...................1.............1..... Predvodnici bogoslužja – sudjelovanje vjernika ..4...... Rani liturgijski teološki obrasci ...4.......................... 50 5........................................ Apostolsko vjerovanje ....................1.....3...................... Nicejsko – carigradsko vjeroispovijedanje ................2....... 49 5.......... Liturgijska vjeroispovijedanja........1.....4......1............................3.. 55 6............. Liturgija u Djelima apostolskim i poslanicama............1.5..............................1..... Sloboda kršćanstva ...........1....................3......... 45 5...............1.....1........... Didache ............................ Lomljenje kruha – euharistija ....... 58 6........... Atanazijevo vjeroispovjedanje.1.. Oblikovanje liturgijskog kalendara... 61 6.......................... 59 6........ 62 6.......................4...........POČECI KRŠĆANSKE LITURGIJE ............1....................1....................... Klementova poslanica Korinćanima .1............................. Molitva – liturgijski obrasci .........3......................... Bogoštovna mjesta................ 51 6... 39 4.....1... 47 5. Oblikovanje različitih liturgija na Istoku i na Zapadu .......... 56 6...1............................ RAZVOJ LITURGIJE U KONSTANTINOVO I POKONSTANTINOVO VRIJEME........................................................................................2..................................... 37 4.............3............................... 64 6..................... 38 4.......2.1............ Ignacijevi spisi .................5. Apologija sv... Liturgija katekumena i liturgija vjernih ......................... Liturgijske stranputice ....................... Nedjelja – Dan Gospodnji ......................................................2............. LITURGIJA U POAPOSTOLSKO DOBA........... 47 5............ 56 6........... 37 4............ 44 4........................................

....................6............ 74 7... 73 7............... Zajedničke liturgijske promjene u protestantskim crkvama .................... 104 8........................ Odbacivanje žrtvenog karaktera euharistije ........11................ Liturgijski pokret 19..... 119 9...............3..................10.........11...........................5.................... William Farel............. PROTESTANTSKA REFORMACIJA I LITURGIJA............ John Knox ...8.... Predreformacijsko stanje .......... 101 8............. Karolinška obnova ........Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 7 7.....................................1. 106 8............................. 123 ........ RAZVOJ LITURGIJE OD KAROLINŠKE OBNOVE DO REFORMACIJE .. Razvoj liturgijskog ruha i liturgijskih boja .................................................................................... 82 8.................. Urlich Zwingli ......9.............................................................................................................................. Anabaptisti i baptisti ...........................................7............ Uvođenje narodnog jezika u bogoslužje ........... 76 7.................. 115 8..11..1...... Odbacivanje posredničke svećeničke službe.......... RAZVOJ RIMOKATOLIČKE LITURGIJE OD TRIDENTSKOGA DO II.... Jean Calvin ............. stoljeća.................11...... 115 8...4.. 110 8............................ Propovijed ....... 90 8........... 93 8........ 107 8...... 116 8.......2... 85 8...... Puritanci .. 119 9. Martin Luther ................................. 117 8........ i 20............2........................................................................................1........................... Liturgijske reforme Tridentskoga sabora ........ Anglikanska crkva................ 115 8... Sudjelovanje vjernika u bogoslužju ......................11....... Razvoj euharistijske teologije i prakse .........11...................................2................................... Struktura liturgije – himne i molitve .......1.....3............................................. 92 8..........2... 95 8. Martin Bucer........ 80 7.....................................................3........4....................4............5..... 85 8........ VATIKANSKOG SABORA ............................... 73 7............................5............. Westminstersko vjeroispovijedanje i Westminsterski direktorij ................................... 117 9...........................................

9.2.1. Liturgijski pokret među rimokatolicima ........................ 123 9.2.2. Liturgijski pokret među protestantima .......................... 125 9.3. II. vatikanski sabor ..................................................................... 127 9.3.1. Latinski jezik ............................................................................ 127 9.3.2. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju ..................................... 131 9.3.3. Sveto pismo i propovijed u liturgiji ..................................... 133 9.3.4. Molitva vjernika ...................................................................... 136 9.4. Utjecaj rimokatoličke liturgijske reforme na protestantske liturgije .................................................................... 137 9.4.1. Lekcionar .................................................................................. 139 10 . BOGOSLUŽJE U PROTESTANTSKIM CRKVAMA I CRKVAMA REFORMACIJSKE BAŠTINE U HRVATSKOJ ............................................................................... 145 10.1. Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj............................ 145 10.2. Reformirane crkve u Hrvatskoj............................................. 154 10.2.1. Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj ........................................................................ 154 10.2.2. Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj ........................................................................ 156 10.2.3. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj .......................................................... 158 10.3. Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj............... 164 10.4. Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj ................................................................ 167 10.5. Kršćanska adventistička crkva u Hrvatskoj ........................ 171 10.6. Evangelička metodistička crkva ............................................ 174 ZAKLJUČAK .......................................................................................... 177 BIBLIOGRAFIJA.................................................................................... 181

PREDGOVOR

G

odine 1997. na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku obranio sam magistarski rad pod nazivom Povijesno-teološka analiza liturgije s kritičkim osvrtom na bogoštovnu praksu slobodnih evanđeoskih crkava u Republici Hrvatskoj, pod vodstvom mentora dr. sc. Davorina Peterlina. Od tada sam se s liturgijom upoznavao kroz svoju pastoralnu praksu, ali i kroz izučavanje povijesnog razvoja liturgije, posebice u protestantskim crkvama. Na žalost, na hrvatskom jeziku još uvijek nemamo literaturu koja bi se sustavno bavila bogoslužjem u protestantskim crkvama. Protestantske crkve u Hrvatskoj još uvijek nemaju niti dovoljno uređenih obrednika na hrvatskom jeziku. Stoga sam smatrao da bi ovakva jedna knjiga bila koristan doprinos u daljnjem izučavanju ove neiscrpne teme. Svjestan sam nesavršenosti ovoga djela. Tematika koja se ovdje ukratko obrađuje, zahtijeva mnogo više pojašnjenja. Upravo sam zato i nazvao ovu knjigu Povijesni pregled liturgije. Bavim se, dakle, pregledom povijesnog razvoja liturgije na Zapadu (stoga je izostavljen sustavniji osvrt na liturgije istočnih, odnosno pravoslavnih crkava) budući se u zapadnoj liturgijskoj tradiciji nalaze izvori za razvoj bogoslužja u protestantskim crkvama. Namjera mi je bila dati osnovne informacije o kršćanskoj liturgijskoj praksi u određenim povijesnim razdo-

10

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

bljima. Dakako da u ovome kratkom prikazu nisu mogla biti obuhvaćena sva razdoblja povijesnog razvoja kršćanske liturgije. Odabrao sam, po mome sudu, ona najznačajnija. Pod liturgijom prvenstveno mislim na uobičajeno glavno bogoslužje Riječi (propovijedanja) i Večere Gospodnje (euharistijska služba) koje se u većini crkava održava nedjeljom prije podne, odnosno na blagdane. Postoje i drugi oblici bogoslužja (jutarnja bogoslužja, večernja bogoslužja, obredi, biblijski sati, bogoslužja za djecu mladež i sl.) koja se u ovoj knjizi ne obrađuju. Želim zahvaliti svima koji su mi svojim savjetima i vrijednim primjedbama pomogli da ova knjiga ugleda svjetlo dana: prof. dr. sc. Davorinu Peterlinu, prof. dr. sc. Dimitriju Popadiću, dr. sc. Stanku Jambreku, biskupu Janosu Kopacsi Kettosu, vlč. Dušanu Sajaku, Rubenu Kneževiću i drugima. Posebice zahvaljujem mojoj obitelji – Tamari, Mihaelu i Ivani, na njihovom strpljenju sa mnom tijekom pisanja ove knjige. Radovat će me ukoliko ovo skromno djelo posluži nekome kao poticaj u istraživanju liturgijske znanosti u njenim različitim aspektima. Dr. sc. Jasmin Milić O Uskrsu, 2007. godine

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 11 «Čovjekov glavni i najviši cilj jest proslavljati Boga te u Njemu potpuno uživati za uvijek» Westminsterski katekizam. 1 pitanje. .

.

Nemoj imati drugih bogova osim mene. stvorio je svoje vlastite kultove ličnosti kojima se iskazivala (odnosno iskazuje) štovanje. 2-3). Međutim. Bog od svoga naroda traži isključivo štovanje. prirodnim pojavama (koje su čovjeku djelovale kao natprirodne pojave). iz kuće ropstva. poput religijske dogme nalazimo u pojedinim komunističkim sustavima.2 Jedan od najtežih grijeha u 1 I danas su primjetni alternativni oblici štovanja različitih idola koji naizgled nemaju religijska obilježja. odnosno da se stavi pod zaštitu nekoga moćnijega od sebe. obožava. Komunizam. kraljevima…) i sl. U prvoj zapovijedi Dekaloga Bog se objavljuje kao jedini Bog: «Ja sam Jahve. i Zapad ima svoje oblike štovanja osoba koje se uzdiže do božanskoga štovanja. otkrivši mu svoju volju i po pitanju štovanja. koji je želio suzbiti svaku religioznost. koje je neuk čovjek nerijetko prepoznavao u životinjama.1 Bog se u povijesti objavio svome narodu. Čovjek je pronalazio objekt štovanja jer je osjećao iskonsku potrebu da nekoga štuje. Nitko drugi i ništa drugo ne smije biti objekt obožavanja koje pripada jedino Bogu. Od samoga početka čovječanstva nailazimo na znakove štovanja različitih oblika božanstva. drugome čovjeku (faraonima. Takve oblike štovanja osoba kao i ideologije. proslavlja.» (Izl 20. 2 . poput štovanja različitih medijskih zvijezda kao idola. koji sam te izveo iz zemlje egipatske. Bog tvoj.UVOD Č ovjeku je urođena svijest za potrebom štovanja Boga.

O ovoj temi na poseban način govori poslanica Hebrejima. U tekstu koji je pred nama razmotrit ćemo povijesni razvoj kršćanska bogoslužja. 19-20). više u obrednom a donekle i u teološkom smislu te vidjeti kako se kršćansko bogoslužje razvijalo unutar različitih kršćanskih crkava odnosno denominacija. koji kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena. to jest kroz svoje tijelo. a kasnije i u kršćana (kao i u drugim religijama) organiziraju se zajednička bogoslužja Božjega naroda.» «Prema tome. U knjizi proroka Izaije. odnosno koji kažnjava idolopoklonstvo.4 Krist uspostavlja novi bogoštovni sustav koji više neće ovisiti o određenom mjestu. jer Otac takve klanjaoce želi». svi će štovatelji likova biti osramoćeni. «Ne pravi sebi urezana lika niti kakve slike onoga što je gore na nebu. On ga omogućuje time što po Njegovoj žrtvi na križu svatko može doći izravno pred nebeskog Oca. a iskazujem ljubav tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi. ništavan je. izrađivači njihovi više od bilo koga. Jer ja. Jahve. Bog tvoj. Tko pravi boga i lijeva kip da od toga korist ne očekuje? Gle.14 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Starome zavjetu jest idolopoklonstvo. 4 .. otkrivajući sebe kao ljubomornog Boga koji ne trpi štovanje bilo čega drugog. 9-11. 23). budući da mi snagom krvi Isusove otvoreno možemo ući u svetinju nad svetinjama – taj novi i životonosni put on nam je otvorio kroz zastor. 4-6). 44. Pored privatnoga štovanja (osobne molitve) pojedinaca. i dragocjenosti njegove ne koriste ničemu. 3 U drugoj zapovijedi Dekaloga Bog traži isključivo štovanje. odnosno osoba i predmeta kao božanstvo. braćo.3 Novi zavjet objavljuje Krista koji dolazi kao ispunjenje starozavjetnog bogoštovnog sustava te uspostavlja novi način pristupa Bogu. Svjedoci njihovi ništa ne vide i ništa ne znaju.. ili u vodama pod zemljom. (Iv 4.» (Heb 10. Bog osuđuje izradu kipova u svrhu štovanja: «Tko god pravi kipove. štovanje drugih «bogova».» (Izl 20.. da im budu na sramotu. Bog sam ljubomoran. već nastupa vrijeme «kad će se pravi klanjaoci klanjati Ocu u Duhu i istini. Ne klanjaj im se niti im služi... u Židova. ili dolje na zemlji.

str. A. LITURGIJA 1. kultnu službu. 1993. oko 250-150 godine prije Krista. 23. stoljeća prije Krista termin leiturgia se koristi i da označi bogoštovnu. Isto možemo vidjeti i u Novome zavjetu. 10. Heb 9. države. Liturgija dolazi od grčke riječi leiturgia (od glagola leiturgein) koja je u Grka označavala svako dobro djelo učinjeno u korist naroda. Znanstvenik koji se bavi proučavanjem liturgije naziva se liturgičar. Liturgija Znanost koja se bavi proučavanjem kršćanskog bogoslužja naziva se liturgika. Budući da su javna zvanja u Grka bila usporediva sa službama svećenika i levita u Starome zavjetu. Uvod u katoličku liturgiju. . 11. poput Lk 1. 6).5 Kako bi smo mogli proučavati liturgijsku znanost potrebno je razumjeti značenje riječi liturgija. 3 6 5 Grčki prijevod Staroga zavjeta. humanitarno djelovanje oko pomoći vjernicima u Palestini (2 Kor 9. no isti se termin upotrebljava i za svećeničku Kristovu službu (Heb 8. 12).1. Zadar: Hrvatski institut za liturgijski pastoral.OSNOVNO ODREĐENJE POJMA 1. Od 2. 21. kao i za pomoć Usp. ADAM. odnosno za javno dobro. prijevod Sedamdesetorice (Septuaginta)6 za njihovu službu upotrebljava izraz leiturgia. a osoba koja predvodi bogoslužje odnosno vrši liturgijski čin jest liturg.

Pentekostne crkve i sl. Pravoslavna. Termin leiturgia označava i bogoslužje rane Crkve (Dj 13. 8 . sadržaj i jednih i drugih tipova bogoslužja je u biti veoma blizak. Bogoštovlje Jedan od termina koji koristimo za liturgiju jest bogoštovlje. liturgijskim prostorom i sl. Crkvama reformacijske baštine poput Baptističke crkve. On označava one aktivnosti pojedinca ili zajednice po kojima se štuje Bog. Tzv. propisanim molitvama. već se odlikuju slobodom i kreativnošću voditelja bogoslužja. Sam izraz bogoštovlje ukazuje na njegovo značenje. te uspostavljanje veze između čovjeka i Boga… Čovjekovo klanjanje Bogu poprima zajedničarski oblik. Anglikanska.8 No. Metodistička i sl. Bo7 Crkve koje primjenjuju liturgijska. najčešće u određenim oblicima. Reformirana. 30). koje se odlikuje određenim liturgijskim radnjama. Slobodna bogoslužja nalazimo u tzv. su: Rimokatolička (i Grkokatolička). «Bogoštovlje je u svakoj religiji susretanje zajednice s božanstvom i ispovijedanje vjere. izraz liturgija se primjenjuje u onim crkvama i za one crkve koje imaju tzv.2.16 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE apostolu Pavlu dok je bio u tamnici (Fil 2. No budući da se određene kršćanske crkve razilaze i po pitanju kršćanskoga bogoslužja u praktičnom i dogmatskom smislu. 2). liturgijska bogoslužja. Za razliku od liturgijskih bogoslužja imamo tzv. izraz liturgija označava bogoslužje kršćanskih crkava. redoslijedom bogoslužja. slobodna bogoslužja koja ne podliježu određenim pisanim formama. Starokatolička Evangelička. kako ćemo vidjeti kasnije. stare Istočne crkve. odjećom svećenika. 1.7 Pod time se misli na propisano i definirano bogoslužje. Danas. dakle propisana bogoslužja.

Bogoslužje je najprikladniji hrvatski izraz kojim možemo definirati kršćansku liturgiju..»9 Jedan kršćanski teolog određuje bogoštovlje kao «odaziv stvorenja Vječnomu». str. proslavljamo ga i štujemo. bit bogoštovlja jest zajednički čin u kojem zajednica vjernika štuje Boga. koji govori o Bogu kao objektu služenja. Bogoštovatelj ne štuje Boga samo radi onoga tko Bog jest. 1996. kako u povijesti. odnosno vjerovanje u Boga od strane bogoštovatelja. strogo propisana obveza. Uvod u kršćansku teologiju. UNDRHILL. Naime. 287. Maruševec: ATF.. 3. Središnje teme Staroga zavjeta. 1963. odnosno neke zajedničke crte bogoštovlja susrećemo gotovo u svim religijama.10 Ova definicija obuhvaća subjekt (ljudska bića) i objekt doživljenog iskustva (Boga). REBIĆ.. str. u Islamu. kao npr. Bogoštovatelj shvaća da je Bog beskrajno velik te ga svjestan Njegova veličanstva želi štovati. kršćanska liturgija je dvostruki čin. 1987. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 3. 1. RICE.11 Sama riječ bogoštovlje kao i definicije koje iz nje proizlaze podrazumijevaju Božje postojanje. Mi služimo Bogu.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 17 goštovlje nije samo izraz čovjekove potrebe za svojim stvoriteljem nego i izraz čovjekove dužnosti klanjati se Bogu. Neki oblik bogoštovlja prisutan je u svakoj religiji. tako i u osobnom životu štovatelja. Bogoslužje Pored termina bogoštovlje. E. Worship. odnosno štovanja. str. 10 11 . Iako svaka religija poznaje privatnu molitvu. New York: Harper and Brothers. već i zbog onoga što Bog čini. no u isto vri9 A. koja je u određenim tradicijama. 143. R. nalazimo i termin bogoslužje.

I termin služba može imati dvostruko značenje. Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre. 28. najhitnije i najdivnije. Termin služba je jednostavan prijevod hebrejske riječi abadah koja se upotrebljava u Starome zavjetu da označi službu Bogu. nailazimo i na jednostavan termin služba za liturgiju odnosno bogoštovlje ili bogoslužje. str.»12 Mogli bi smo reći da je bogoslužje u prvome redu Božje služenje nama a tek onda naše služenje Bogu. Mk 10. Služba Osim gore navedenih izraza.Bog kao onaj koga se služi i Bog kao služitelj onima koji mu služe. ADAM. 1. . što se na zemlji može dogoditi». koji je sam rekao da nije došao ‘da bude služen. 45).18 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE jeme i Bog služi nama jer nam «daruje uslugu svoga spasenja u Kristu. Za sada neka nam u tom cilju posluži citat velikoga reformiranog teologa Karla Bartha koji s pravom ustvrđuje: «Kršćansko je bogoslužje ono najvažnije.13 12 13 A. str.4. Uvod u katoličku liturgiju. No koji god termin upotrebljavali. koje dolazi kao odgovor vjernika na konkretno Božje djelovanje. ZollikonZürich. 1938. nego da služi…’ (Mt 20. poput riječi bogoslužje . valja nam shvatiti samu bit kršćanskog služenja Bogu. 10. 15.

U tome smislu ustanovljava se institucija žrtvovanja životinja. Krv je otkupna cijena za narušeni sklad između Boga i čovjeka. ZAVJETU 2. Čovjek je kao neku vrstu bogoslužnog čina trebao biti poslušan Božjoj zapovijedi o neuzimanju ploda sa «stabla dobra i zla» (Post 2. Žrtvovanje postaje konkretno bogoslužje koje govori o čovjekovom grijehu. prijateljsko zajedništvo s Bogom. 2. Na ovaj način je čovjek trebao potvrditi svoju poslušnost Bogu. 16-17). Odnos Boga i čovjeka nije bio složen. Sistem žrtvovanja ujedno ukazuje i na Krista koji će dati potpunu žrtvu kao . čovjek je uvrijedio Boga te time pokazao svoju neposlušnost odnosno nepoštivanje Božje zapovijedi i samoga Boga.BOGOSLUŽJE U STAROME 2. Potrebno je za učinjeni grijeh dati određenu zadovoljštinu Bogu. neposrednom zajedništvu i druženju s Bogom. Bogoslužje prije pada u grijeh Prije pada u grijeh čovjek je imao savršeno.2. Bogoslužje nakon pada Padom u grijeh. Bogoslužje se sastojalo u poslušnosti i u izravnom.1. Nije bilo grijeha koji bi narušavao ovaj sklad. odnosno prijateljstvo Boga i čovjeka bilo narušeno te čovjek od tada mora na drugačiji način pristupati Bogu. Time je zajedništvo.

Opise Šatora nalazimo u Jahvinim uputama (Izl 25.. a po tom uzorku trebalo je izgraditi zemaljsko svetište. Šekem. da je 14 Usp. str. 78-79. bilo je potrebno i da mjesto u kojem će se obavljati glavni bogoštovni čini bude pokretljivo. 2. Nemamo detaljan opis redoslijeda bogoslužja koje se obavljalo u Šatoru u vrijeme hoda kroz pustinju. najvjerojatnije u formi vizije. Svako od ovih svetišta vezano je uz ime nekog od patrijaraha (npr. Tako čitamo u Biblijskim zapisima da su žrtvenici podizani u Šekemu. Budući da je narod Izraela bio u pokretu. 26 te kasnije kad ga je Mojsije dao izraditi (Izl 36. no znamo da su se u njegovom dvorištu prinosile žrtve. Stoga su starozavjetni vjernici po žrtvovanju izražavali nadu i vjeru u obećanoga Otkupitelja. Sveti šator Knjiga Izlaska 25.3.14 Sveti šator je služio kao mjesto bogoslužja u vrijeme boravka u pustinji. U vrijeme Izraelskih patrijaraha i na početku Mojsijeve službe Izraelci su podizali žrtvenike (hebr: mizbeah) na mjestima koja su bila vezana uz starokanaanska kultna mjesta. 1993. Mamri i Beer Šebi.20 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE pravu zadovoljštinu za grijehe paloga čovjeka. 8-38). poglavlje. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. . Betelu. Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. ohel Jahve ili mikdaš Jahve ili ha-bajith. Betel i Mamre su vezani uz ime Abrahama i Jakova dok je Beer Šeba vezana uz Izakovo ime). Uzorak je pokazan Mojsiju «na gori». No. sustavni ustroj bogoslužja događa se u Mojsijevo vrijeme. govori o uputama koje je Mojsije dobio od Jahve o gradnji Svetišta. kada se javljaju dvije vrlo važne institucije Izraelaca: Sveti šator i Kovčeg saveza. to jest Sveti šator (hebr.

Bio je donesen u bitku kod Afeka (1 Sam 4. Nakon što je među Filistejcima prouzrokovao zastor te bio slan od grada do grada. 7). 11). 11) a bio je također i mjesto gdje su se svi Izraelci mogli obratiti Jahvi (Izl 33. 1 Kralj 6. 3 sl.) te zarobljen od strane Filistejaca (4. osim iz apokrifne tradicije koja se spominje u 2 Mak 2. 27) te u Šilu (1 Sam 3. str. Kovčeg saveza Podaci o Kovčegu saveza zapisani su u Izl 25. zatim u Betelu (Suci 20. . 1-9. da se u njemu Mojsije susretao s Jahvom (Izl 33. «Kovčeg je bio središte izraelskog bogoštovlja u vrijeme lutanja kroz pustinju i dalje do razorenja hrama 587. Bio je simbol saveza između Boga i Izraela. Nakon ulaza u obećanu zemlju bio je držan u Gilgalu (Jš 7. odnosno svjedočanstva (Izl 31. 2. 22 i drugdje) budući su u njemu pohranjene ploče saveza. 37.1). 8. 18 i drugdje) na kojima su bile ispisane Božjim prstom Deset zapovijedi koje je Mojsije primio od Gospodina na planini Sinaj (Izl 20.»15 Izraelci su u svome lutanju kroz pustinju nosili i Kovčeg jer je simbolizirao mjesto Božje prisutnosti. 4 i sl. To je posljednje što o njemu znamo. 1-9). 19. Naziva se Kovčeg saveza (Izl 25. konačno je vraćen Izraelcima i bio čuvan u Kirjat-jearimu (5. Napokon ga je David dao prenijeti u Jeruzalem gdje je bio čuvan u šatoru dok nije Salomon sagradio hram te ga postavio u Svetinju nad svetinjama (2 Sam 6. 1-17). Kovčeg je djelovao i na neizraelce što je vidljivo iz reakcije Filistejaca prilikom donošenja Kovčega na 15 Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. 81. 8).4. 3).Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 21 u njemu prebivala slava Jahvina odnosno znak Jahvine prisutnosti među svojim narodom (Izl 25. 10-22. 6). 5-7.

Nove političke okolnosti omogućuju Božjem narodu da se smjesti na određenom teritoriju. Već je David namjeravao podići hram u čast Jahvi. 7).16 Sveti šator i Kovčeg saveza činili su cjelinu. središte je obrednih radnji bogoslužja. Ofra.22 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE bojno polje: «Bog je došao u tabor!» (1 Sam 4. koji je znak Božje prisutnosti. 175. 27)! Ali da svom narodu omogući da ga sigurno susreće. On sam. Hram će doći na mjesto Svetog šatora kojega je Mojsije izgradio po zapovijedi Jahvinoj. Kovčeg je bio poput nacionalnog barjaka Izraela. . Šilo. a kovčeg. Dan). 1992.5. Time on vidljivo naznačuje da mu se taj Hram svidio kao ‘prebivalište u kojem prebiva njegovo Ime’. str. 2. koje služi Izraelskom narodu. Mispa.. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Jeruzalemski hram Iako su bila poznata i ranija svetišta koja su Izraelci imali od osvajanja obećane zemlje do podizanja hrama (Gilgal. no ovu će zamisao ostvariti tek njegov sin Samuel koji gradi hram po uzoru na Sveti šator i u kojem će središnje mjesto zauzimati Kovčeg saveza. a kamoli će neka zemaljska kuća (1 Kralj 8. Biblijske starine. S druge strane Bog u njemu pokazuje svoju slavu usred oblaka. Izrael više nije putujući narod. Salomon počinje graditi hram u kojem će se obavljati središnje bogoštovlje Božjega naroda. nije vezan uz ovaj opipljivi znak svoje prisutnosti: ni nebesa ga ne mogu obuhvatiti. REBIĆ. «… I tako jeruzalemsko svetište preuzima ulogu nekadašnjega bogoštovnog mjesta za plemena. Šator je bio pokretno svetište. oda16 A. dakako. također u pokretu i u kojemu se obavljalo bogoslužje.

Nakon toga. Drugi je hram bio posvećen 515.5 metara. Ovaj je hram bio uništen u vrijeme hasmonejske vladavine (164. Dovršen je 64. Iako se o hramu može govoriti i iz arhitektonske pa i političke perspektive.. 1989. Salomonov hram bio je do temelja srušen 587. 256. 18 .18 Tako su Izraelci dobili svoj hram koji je postao središnje mjesto obavljanja bogoslužja. no nije ga uspio nikada izgraditi. hram je želio ponovno izgraditi Ezekiel (Ez 40-42). Židovi i danas slave uspomenu na posvećenje ovoga hrama na blagdan hanukah. a uz njega su se nalazile skladišne prostorije. slavili blagdani i sl. godine poslije Krista. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. LEON-DUFOUR. ograničit ćemo se ovdje na bogoštovno značenje koje je imao u Izraelskom narodu. Treći. Sprijeda se nalazio ulaz širok 4.. godine prije Krista od strane babilonskog kralja Nabukodonozora. 2). Bio je dvostruko viši od Salomonovog i obložen s mnogo zlata. a izgradio ga je Zerubabel. u njemu su se prinosile žrtve. 9 metara širok i 13 metara visok (1 Kr 6. 307.-37. i najveličanstveniji hram je izgradio Herod. Biblijski priručnik. 1980.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 23 brao je to prebivalište za koje je rekao: ‘ Tu će biti moje Ime’ (1 Kralj 8. Bio je oko 27 metara dug. K njemu se hodočastilo. U usporedbi sa Salomonovim hramom bio je neugledan i siromašan. Rječnik biblijske teologije. Postojao je Kristovo vrijeme i za njega je Isus izrekao proroštvo 17 X. godine prije Krista.»17 Hram u najužem smislu riječi nije bio jako velik jer je prvenstveno izgrađen za službu Bogu a ne da primi veliki broj ljudi. Podijeljen je bio u dva djela: unutarnji dio i na Svetinju nad svetinjama (u kojoj se nalazio Kovčeg saveza) koja je od unutarnjeg dijela bila odvojena zidom a kasnije zavjesom. 29). str. str. godine prije Krista). Zagreb: Duhovna stvarnost.

23 Kako smo već ranije istaknuli. Levitski za- 21 22 23 .24 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE o razorenju (Mt 24. Kršćanska sadašnjost.20 žrtve prinosnice. Hrvatsko ekumensko biblijsko društvo. 2000. koju prevodimo kao žrtva.19 2. da se Bog spomene prinositelja po dobru.» Enciklopedija Biblije. «To je bio prinos najboljeg brašna.5.. Dio žrtve uzet je za hranu svećenika. «Bogu se prinosila cijela životinja. pod vojskovođom Tirom srušila ga je do temelja. ona se smatrala prijateljskim jelom s Bogom. str.21 žrtve pričesnice. osim što se u ovom primjeru loj – koji su Izraelci smatrali najboljim dijelom – palio na žrtveniku. rimska vojska. Bio je to također prinos za uzdržavanje svećenika. Po žrtvi se čovjek mogao približiti Bogu. čovjek je 19 20 A. Prinositelj je stavio svoju ruku na glavu životinje da pokaže kako je to žrtva za njegove prijestupe. Već 70. To je bilo i najbolje što je prinositelj mogao dati. To je bio dragovoljan prinos Bogu. 1-2). Kad je prinositelj vidio da je svećenik jede meso bez opasnosti. str. dolazi od riječi karab što znači biti blizu. Hebrejska riječ korba. Levitski zakonik 2. «Obred je bio sličan obredu prinosa žrtve paljenice. znao je da je Bog prihvatio njegov čin pokajanja. REBIĆ. Biblijske starine. No kako je i Bog imao udjela u toj žrtvi. Dio tog prinosa – ‘spomen žrtva’ – palio se na žrtveniku. pečena tijesta ili klasa zajedno s uljem i tamjanom. dostatno je dobro za Boga). str. pa ga je trebalo očistiti. godine po Kristu. Tražilo se. «Te su se žrtve prinosile kad je neka osoba zgriješila protiv Boga ili neke druge osobe. Krvlju žrtve poškropile su se sve strane žrtvenika u znak da je oskvrnuće uklonjeno smrću koja je nastupila. Bogoštovne djelatnosti Spomenuli smo žrtvovanje kao prvi oblik bogoštovlja što ga nalazimo u Bibliji. 128. Levitski zakonik 1. 128. Životinjskom krvi poškropile su se sve strane žrtvenika kao daljnji znak da je žrtvovana životinja posvećena Bogu. a meso je prinositelj podijelio sa svojom obitelji.» Enciklopedija Biblije.1.» Enciklopedija Biblije. str. na neki način. 127. osim kože koja je pripala svećenicima. Levitski zakon 3. U Bibliji se spominju različite vrste žrtava: žrtve paljenice. Taj je grijeh oskvrnuo ili uprljao svetost Pokretnog svetišta ili Hrama. Zagreb: Duhovna stvarnost.22 i žrtve pokajnice. 179-185. Životinja je morala biti savršena i bez mane (samo najbolje.

154. Pridruživao im se narod. Hramski zbor levita pjevao je hvalospjeve.. str. 128.. liturgijski obrasci. Uz molitvu. Molitva se uvijek vezivala uz žrtvu. važno mjesto u bogoslužju zauzimalo je i pjevanje koje je također imalo molitveni karakter. 4-9 – Šem’a – uvodna molitva u kasnijem sinagogalnom bogoslužju. Jedan je ubijen kao pri uobičajenoj žrtvi okajnice. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. str.25 Ona je temeljni izraz religijskog osjećanja. prinosila dva jarca. 21-22 – formula koja se upotrebljava uz obred ‘vode gorčine’. Br 5. Pored osobne molitve. kao i pri drugim žrtvama. Usp.» Enciklopedija Biblije.24 Molitva također ima značajnu ulogu u osobnoj i zajedničkoj pobožnosti Izraelaca i drugih naroda. 7. 24 Usp. Biblijski leksikon. U hramu je svaki dan počinjao glasnim čitanjem biblijskih ulomaka i molitvama. 211-222. Bez molitve nije bilo žrtve. Biblijske starine. 22-27 – formula blagoslova. 1984. Pritom su se. a sama je molitva žrtva na djelu. A. Pnz 26. osobito konik 4.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 25 žrtvom želio umilostiviti Boga (kajanje za grijeh). Izraelci su obavljali i zajedničku molitvu koja je bila dio bogoslužja. Pnz 27. REBIĆ. 25 . Pnz 6. 5. klanjati mu se i zahvaljivati za dobra djela. 14-26 – formula proklinjanja. 1-10 – formula za molitvu pri prinošenju prvih plodova. str. A. Obred žrtvovanja na Dan pomirenja (Levitski zakonik 16) bio je nešto posebno. Središnje teme staroga zavjeta. 148. kao na primjer: Br 6. str. REBIĆ. no drugi je pušten u pustinju kao znak da su grijesi uklonjeni. Biblija donosi određene formule koje su se koristile kao molitveni.

Struktura psalama je takva da izražava molitveno raspoloženje. Bog zato i stvara vrijeme da bi u njemu objavio i ostvario taj svoj vječni naum. u kojoj se ostvaruje unaprijed određeni naum čovjekova spasenja. Bog je počinuo nakon šest dana stvaranja. Oni koji nisu mogli prisustvovati molitvi u samome hramu. 23. Prvi spomen Šabata (heb. okretali su se pri osobnoj molitvi. . te blagoslovio sedmi dan – Šabat. str. Zato Biblija u ritmu vremena gleda ritam objave Boga: ne dokidajući kozmičke stvarnosti vremena niti stvarnosti vremena kao elementa 26 27 Usp. U hramu se molila svakodnevna jutarnja i večernja molitva a najvjerojatnije i druge molitve. ma gdje se nalazili. nalazimo u knjizi psalama.27 Taj dan podsjeća Izraelce na Boga Stvoritelja.26 Pjesme koje su se pjevale u hramu.Starozavjetni liturgijski kalendar Središnji dan starozavjetnog bogoštovlja jest Šabat. Psalmist također spominje tri dnevne molitve (Ps 55. U Izl 16. a po tome i tvorac povijesti. 1-3. prije objave Deset zapovjedi vidimo da su Izraelci na Šabat potpuno odmarali. U Izl 20. psaltiru. 18) .26 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE za Blagdan sjenica. «Bog je dakle u Bibliji početnik vremena. Izraelci imaju i godišnje blagdane koji ih podsjećaju na određena razdoblja njihove povijesti. prema Jeruzalemu. kao npr. večernju molitvu i sl. 8-10 zapovijeda se narodu Božjem da održava šabat. 2.2. počinak)nalazimo u Post 2. 11). Enciklopedija Biblije. u podne koju Danijel moli (Dn 6. Osim ovoga tjednoga blagdana. 134.5. Psalmi su prilagođeni za određene prilike pa tako imamo psalme za jutarnju molitvu. Bog djeluje u povijesti te u vremenu djelotvorno ostvaruje svoj naum spasenja.

120. a poštedio prvorođence Egipta.29 Blagdan sedmica. 30 29 «Na kraju žetve žita svećenik je prinio dva hljeba kruha umiješena od novoga brašna uz žrtvovanje životinja. Enciklopedija Biblije. i to bez kvasca (‘beskvasni kruh’). Tako je Pasha postala podsjetnikom na prvu žrtvu takve vrste. Ti su šatori (ili ‘prebivališta’) bili 31 . Svetkovao se u jesen kad su skupljeni svi plodovi. ZAGORAC. I do danas se taj blagdan održao kao najvažnija židovska svetkovina. Marko 14: 1-2. Izlazak 12. Tada je Bog ‘prolazio mimo’ kuća Izraelaca jer je krv janjeta bila poškropljena na nadvratak i oba dovratka. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Te je noći svaka obitelj prinijela na žrtvu jedno janje. dan mjesečeva mlađaka koji je označavao početak svakoga novoga mjeseca i bio praćen zvucima trube. ali u novozavjetno je vrijeme bila glavna ‘hodočasnička’ svetkovina u Jeruzalemu. To je također bio podsjetnik za brze pripreme za odlazak kada je faraon konačno dopustio da Izraelci napuste Egipat. 10-12. Ponovljeni zakon 16:19-12. prinošenu uoči Božjeg izbavljenja Izraelaca iz Egipta. Bilo je to vrijeme velike radosti i zahvaljivanja za Božje darove kroz žetvu. U početku se Pasha svetkovala po kućama. str. «To je bio najdraži i najradosniji blagdan. jeo se kruh koji se brzo mijesio. Enciklopedija Biblije..30 i Blagdan sjenica. na krovovima kuća. nisana. 10. Pasha je bio najvažniji godišnji blagdan. anđeo smrti ubijao je Egipćane. Prva se pasha zbila u večer uoči 14. Pri pashalnom objedu i tijekom cijelog tjedna.»28 Blagdani se počinu slaviti u Mojsijevom razdoblju i to već spomenuti Šabat. Dio svetkovine bio je i boravak na otvorenom u vrtu. 120. Krist. Biblija gleda vrijeme pod vidom objave i ostvarenja Božjeg nauma spasenja u njemu. Izlazak 23:16. kao tjedni blagdan. To se zbivalo pedeset dana (ili sedam sedmica i jedan dan) nakon Pashe i početka žetve. Jošua 5. Podsjećao ih je na prvi kruh napravljen od žita koji su jeli četiri dana nakon što su ušli u Kanaan. posvetitelj vremena. Blagdan je poslije postao poznat kao Pedesetnica prema grčkoj riječi ‘pentekostes’ koja znači ‘pedeset’. 1996. str. Levitski zakonik 23: 15-21. u šatorima ili kolibama načinjenima od zelenih grančica.31 28 V. zatim mjesečni blagdan Svetkovina mladog mjeseca.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 27 ljudske povijesti. kad se završila žetva. berba grožđa i maslina. str. te tri godišnja velika blagdana: Blagdan pashe i beskvasnih kruhova.

120-139. Osim ovih velikih blagdana. str. On se još naziva Svjetla jer su ljudi palili svjetiljke po kućama i sinagogama.. poznatoga kao žrtveni jarac. To je nutarnji. Toga se dana odmaralo. Biblijske starine. Središnje teme Staroga zavjeta. Purim35 i sl. obučen u odjeću od bijelog platna.. 121. str. kraljev prvi dostojanstvenik da odluči kojeg će dana poubijati Židove. «Na taj je dan (Jom Kippur) sav izraelski narod priznavao svoj grijeh i tražio Božje oproštenje i očišćenje. Usp. 121. Purim znači ‘ždrijeb’ a odnosi se na ždrijeb koji je bacio Haman. očistio i ponovno posvetio drugi Hram koji je obeščastio sirijski tiranin Antioh IV. 33 34 35 36 . Kr. Nova godina (Roš Hašana). str. str.Usp.28 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Svi ovi blagdani imali su povijesno-spasenjsko značenje. pustio ga je u pustinju kao znak da je grijeh cijele zajednice uklonjen. Stari nam zavjet govori i o drugim svetkovinama kao npr.» Enciklopedija Biblije. Prije se nazivao Srebrne trube. najsvetiji dio Prebivališta (Svetog šatora ili Hrama. a nakon sužanjstva uzimao se kao blagdan nove godine iako su se i dalje dani brojili od nisana (ožujak/travanj).33 Posvećenja hrama (hannukah)34. str. «Uzbudljiva i bučna svetkovina koja vuče podrijetlo iz vremena kada su Estera i njezin rođak Mordokaj spasili židovski narod od masakra za vladavine perzijskog kralja Kserksa ‘Ahasvera’). Izraelska bogoslužja u doba patrijarha vode očevi kao posrednici između podsjetnici Izraelcima na vrijeme kada su boravili u šatorima u pustinji. str. str. god. štovalo i prinosilo žrtve. 120. Svećenstvo Dok su poganske kultove vodili svećenici. Pr. A REBIĆ. «Taj je blagdan bio spomen na dan kada je Juda Makabejac 165.36 2. i nakon što je stavio ruku na njegovu glavu. Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. Ondje je škropio krvlju žrtve. Enciklopedija Biblije. Zatim bi uzeo jarca. Veliki bi svećenik. 32 Prvi dan sedmog mjeseca trube su pozivale na posebnu svečanost. REBIĆ.5. 121.3.» Enciklopedija Biblije. A.» Enciklopedija Biblije. 199-210.» Enciklopedija Biblije. 152. Bio je to jedini dan u godini na koji je ulazio u Svetinju nad svetinjama. Epifan. najprije prinio žrtvu za svoj grijeh i grijeh svećenstva. 121.32 Dan pomirenja (Jom kippur). a zatim drugu žrtvu za grijeh naroda.

Središnje teme Staroga zavjeta.37 Organiziraniji oblici bogoslužja. čistiti svjetiljke na svijećnjaku.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 29 Boga i ljudi svoga roda i plemena. A. Levijevi38 sinovi (leviti) određeni su za levitsku a Mojsijev brat Aron i njegovi potomci za svećeničku službu od kojih se izabirao Veliki svećenik. što treba činiti i tako dalje. Usp. jedan od Jakovljevih sinova. str. bogoštovnog mjesta pa tako i ustanova svećenstva spadaju u Mojsijevo doba. paliti dva puta na dan tamjan na kadionom žrtveniku. Također su u Božje ime odgovarali na pitanja kao na primjer. može li se ići u bitku i sl. prinositi žrtve…»39 Svećenik je službeni čuvar. 179. u 30. REBIĆ. Biblijski priručnik. U tu su se svrhu služili kamenjem Urim i Tumim. Središnje teme Staroga zavjeta. 158. REBIĆ. Svećenici su imali dužnost: svake subote postaviti na zlatni stol u Hramu posvećeni kruh. dobio svećeničko odijelo i svečano blagoslovio narod. . A. Pravila za velikog svećenika bila su još stroža. Ukoliko je izvukao 37 38 39 40 Usp. Tako su muškarci iz triju Levijevih rodova činili hramski pjevački zbor te su najvjerojatnije sastavili određene psalme poput Ps 85 i 87. Levije. te ima važnu. godini života nasljeđuje obiteljski svoju službu (za razliku od novozavjetnog shvaćanja poziva u službu). str. koje je Veliki svećenik čuvao u vrećici na prsima. kakav treba on biti.40 Svećenik. Njihove su dužnosti vezane za svetište i hramske žrtve no imali su i druge dužnosti. «U svećeničkom kodeksu (Levitiski zakonik) bilo je glede svećenika sve točno određeno: tko može biti svećenik. 156. str. U svećenički stalež ulazilo se posebnim obredom posvećenja: bio je pomazan uljem na čelu u obliku slova kaf. Poradi svoje svete zadaće bili su podređeni strogim pravilima obredne čistoće. naučavatelj i tumač Zakona. neizostavnu ulogu u starozavjetnom bogoštovlju.

LOZE. čitanje i tumačenje Božje riječi.» Leksikon ikonografije. U sredini prostorije nalazi se almenor. torah). 532. pjevanje te završni blagoslov. koji je raspoređivao čitače i molitelje te birao govornike. 126-127. Svet Novoga zaveta. Beograd: Pravoslavlje. Usp. Aron haqqodeš) to jest škrinja u kojoj su pohranjeni svitci tore. Na Šabat su se vjernici okupljali u sinagogi na slušanje. str. Bogoslužja su se održavala na Šabat (subotu) 41 42 Enciklopedija Biblije... E. godine prije Krista bili preseljeni u Babilon tamo organizirali i svoj vjerski život i ustrojili sinagogu. nalazi se povišeno mjesto na kojem stoji ‘sveti kovčeg’ (hebr. Sinagoga Sinagoga (od grče riječi synagoge =skupljanje. do ulaza. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Pravokutnog je tlocrta. str. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. 43 . a sa svake strane tog kovčega po jedan sedmerokraki svijećnjak. zborište) jest zgrada i prostorija42 u kojoj su se Židovi sabirali na bogoslužja izvan Jeruzalema.30 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Urim.43 Kasnije kršćansko novozavjetno bogoslužje najbliže je sinagogalnom bogoslužju. Ispred njega gori vječno svjetlo. U sinagogi nije bilo svećenika već je sinagogom predsjedavao nadglednik odnosno predstojnik sinagoge. 1986. hebr. stol s kojeg se čita Tora (Zakon. Sinagoga «Ima svoj poseban arhitektonski oblik. Nemamo pouzdane podatke o početku nastanka sinagoge. na molitvu.. Na jednoj strani te osi.6. to bi značilo «ne» a ukoliko bi izvukao Tumim to bi značilo «da». a uzdužna joj je os okrenuta prema Jeruzalemu. 1990.. Pretpostavlja se da su Židovi koji su nakon razorenja Jeruzalema 587. Također su poučavali Božji narod Zakonu. U sinagogalnom bogoslužju mogli su biti uključeni i punopravni vjernici koji su čitali pa i tumačili pročitani biblijski odjeljak. a glavni su mu elementi stupovi na bočnim stranama i u dnu koji nose trostranu galeriju (emporu) namijenjenu ženama. str. 104.41 2.

posebice ponedjeljkom i četvrtkom te na velike blagdane. Psalmi 5. tumačenje/propovijed (tada je bila izrečena živom riječju a danas se samo čitaju stari midraši). Da bi se bogoslužje u sinagogi moglo održati. «Čuj Izraele! Jahve je Bog naš. Đakovo: Visoka bogoslovna škola. Ispiši ih na dovratnicima kuće svoje i na vratima svojim» Pnz 6. 3.46 Budući je sinagogalno bogoslužje nastalo u izgnanstvu. 44 Usp. 1989. 4-945 2. kad lijegaš i kad ustaješ. Navest ćemo ovdje redoslijed sinagogalnog bogoslužja u apostolsko vrijeme koje je zasigurno postalo uzor ranog kršćanskog bogoslužja: 44 1. Napominji ih svojim sinovima. Završni blagoslov iz Br 6. Boga svoga. «Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja. 4-9. Čitanja a) Tora – Petoknjižje (bilo je podijeljeno u 164 čitanja) b) Proroci – osim proročkih knjiga ovdje su ubrajane i knjige Jošuina. 4. Liturgija sinagoge upotpunjuje liturgiju hrama. Knjiga Sudaca. Z PAŽIN. svim srcem svojim. potrebna je bila nazočnost najmanje sedam muškaraca. (skripta za internu upotrebu slušača).Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 31 ali i radnim danima. milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!» Br 6. 24-26 45 46 . Jahve je jedan. 1 i 2 Samuelova te 1 i 2 Kraljeva. Šem’a: uvodna molitva iz Pnz 6. svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem. 3. neka ti se urežu u srce. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem. str. Midraš. Priveži ih na svoju ruku za znak. svrha sinagoge bila je da održi bogoštovni život židovske zajednice u dijaspori. Zato ljubi Jahvu. 22-26. i neka ti budu kao zapis među očima. Povijest liturgije.

Svet Novoga zaveta. 47 48 49 Usp. no spomenute činjenice su značajne kao uvod u bolje shvaćanje i razumijevanje novozavjetnog bogoslužja. E. Usp.32 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE no ne preuzima povlastice hrama. X. 105. Kršćani štuju istoga Boga koji se objavio narodu Izraelu u Starome zavjetu.48 Sinagoga je također služila i kao mjesna škola te kao sjedište mjesne uprave. 95. str. Budući se kršćanstvo prirodno nadovezuje na starozavjetnu objavu. .49 Svakako da bi smo mogli još govoriti o različitim aspektima starozavjetnog bogoslužja. str. Enciklopedija Biblije. tako i novozavjetno bogoslužje ima svoje korijene upravo u starozavjetnom štovanju Boga. 135.47 Sinagoga je nazvana «Svetinja u malom» i u njoj se preklinjalo Boga da obnovi hram. Rječnik biblijske teologije. str. LOZE. LEON DUFOUR. Usp.

. Iv 18. 1993. 1997. Kristova svećenička služba. tijekom blagdana Isus odlazi u hram (Lk 2. 14 i dalje) Isus iskazuje poštovanje hramu (hram je «dom njegova Oca»). Zagreb: Kršćanska sadašnjost.»50 Svojim čišćenjem hrama (Iv 2. 22). DUDA.ISUS I 3.. 51 50 B. BOGOSLUŽJE K ršćansko bogoslužje započinje s Isusom. Nakon njegovog rođenja roditelji su ga prikazali u hramu (Lk 2. Tu su Židovi najprisnije doživljavali Boga u susretu s njim. 20-24). V. Krist je svoju službu započeo i obavljao u ozračju židovskog bogoštovnog sustava. U svome djelovanju «Isus Krist nije zauzeo stav protiv tadašnjega kulta svoga naroda u hramu i sinagogi. no u isto vrijeme najavljuje novo središte bogoslužja. str. 10. propovijedao je u sinagogama (Mk 14.51 U svome razgovoru sa ženom Samarjankom Isus najavljuje novi oblik bogoslužja koji će biti u «duhu i istini» (Iv 4. Za Židove je materijalni hram bio mjesto Božje prisutnosti i blizine. koje se svode na potrebu obraćenja – očišćenja židovskog kulta. ZAGORAC. 49. 41. Sjeme je riječ Božja. . 73. str. 205. Ipak ima ozbiljnih primjedbi na konkretno vršenje toga kulta. 20). Od sada pa nadalje Krist će biti središte bogoštovlja. Iv 2. 13. 22 i dalje). Zagreb: Kršćanska sadašnjost.

1-26) i privatno (Mt 14. 35.. Opraštanje. Iv 11. ali i u ispravnom odnosu prema bližnjima. str. Lk 6. 36. Michigan: Baker Book House.54 52 Usp.. Zasigurno da je ova molitva dana kao uzor kršćanima kako moliti vlastitu molitvu. Mk 14.) Isus uči svoje učenike moliti dajući im kao primjer molitvu Očenaš (Mt 6. tumačenje evanđelja po Ivanu. Usp. 212. Iv 18. Kristova svećenička služba. Lk 5. 39-45). L. 1997. Mt 26. 63. Daruvar: Logos. R. 16. 46. Mk 15. 53 54 . str. Lk 11. D. 9-13.53 Isus podučava molitvi i svojim vlastitim primjerom. Lk 22. Ivan. FRANCE. A. 1997. 9-13). 12. 28.34 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Dolazi dakle vrijeme kada će ljudi znati zašto se klanjaju (istiniti Bog se objavljuje u Kristu). 41-42). 20). CARSON. 206. ali nedvojbeno je da je ona postala i u formalnom smislu dio kršćanske liturgijske prakse do danas. str. Usp. Daruvar: Logos. Evanđelje po Mateju. odnosno izmirenje s bližnjima. Mt 1. 23. Grand Rapids.. Mt 27. 25-27. 2-4. T. Ono se sastoji u proslavljanju Boga i povjerenju u Njega. 34. pred svojim učenicima (Mat 6. 49. Lk 10. ali i na otvorenome (Mt 5 do 7 poglavlja i sl. Ova molitva će zauzeti značajno mjesto u privatnoj kršćanskoj molitvi kao i u bogoslužju kršćanske crkve. propovjednik riječi Božje u sinagogi (Mk 14. 1993. već izraz njihova duha. Ona podučava Kristove učenike što uistinu znači istinsko bogoslužje. te će njihovo klanjanje biti izraz ne samo njihova položaja tijela. pretpostavka je prinošenju žrtvenog dara (Mt 5. V. Molio je javno (Mt 11. str. Iv 17. 138. MORIS. 39-42.. Isus je molitvu obavljao u uobičajeno vrijeme židovske molitve. ZAGORAC. 24).52 Isus je navjestitelj. Worship: Adoration and Action. Lk 9. Njima valja opraštati jer će jedino na taj način i nama biti oprošteno. 21-22.

uz ranije izrečenu molitvu Očenaš liturgijski obrazac koji će kršćanska crkva koristiti pri svakom euharistijskom bogoslužju do danas. 13-17). ustanovio je sakrament euharistije odnosno Večere Gospod- 55 56 U liturgijskoj tradiciji ove se riječi nazivaju Riječi ustanovljenja. odnosno kršćanskoj liturgiji. On je dakle naviještao riječ Božju. str. koja je u samom središtu židovske bogoštovne tradicije. no u Kristu ona poprima istinsko ispunjenje. O euharistiji odnosno Večeri Gospodnjoj bit će više govora u ovoj knjizi. on ispunjava zahtjeve obrednih pranja i čišćenja koja su simbolizirala prijelaz preko Crvenoga mora i rijeke Jordana.56 Pasha je simbolizirala oslobođenje. Primajući Ivanovo krštenje (Mt 3. ZAGORAC. a to je euharistija ili Večera Gospodnja. Nasville: A Division of Star Song Publishing Group. prepoznaje se.»57 Možemo ustvrditi da Isus postavlja temelje kršćanskom bogoslužju.E. str.. «U tom smislu je Krist pranje vodom (krštenje) uzeo kao znak prijelaza svojih vjernika s njime iz Egipta ovoga svijeta u kraljevstvo Božje. 51. R. dao novi značaj i ukazao na novi pristup molitvi. 14-20).55 Uspostavljajući dakle euharistiju. Isus je začetnik i kršćanskog krštenja. 57 . kojim se ispunja proroštvo staroga prijelaza. Kristova svećenička služba. WEBBER. Worship is a Verb. Krist se kod blagoslova kruha i vina koristi uobičajenom židovskom pashalnom molitvom. U Isusovim riječima: «Ovo je tijelo moje… ovo je krv moja». 208. Tako Isusovo novo krštenje ispunja naviještaj i smisao svih obrednih pranja iz Staroga zavjeta. dolazi do uspostave bitnog elementa za kršćansko bogoslužje. rekli bi smo danas sakrament euharistije. 1992. V.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 35 U Kristovoj proslavi pashalne večere sa svojim učenicima (Lk 22.

«Isus je sve stvarnosti Starog zavjeta gledao kao nešto provizorno. 17). slika koja svoje ispunjenje nalazi u Kristu.»58 58 V. ZAGORAC. osobno nam je ostavio i u svome učenju i svojim vlastitim primjerom glavne naglaske kršćanskoga bogoslužja. Nisam došao ukinuti. str. nego ispuniti’ (Mt 5. kao navještaj i pripravu koja nalazi svoje ispunjenje. Jer ‘ne mislite da sam došao ukinuti Zakon i Proroke. pa i stvarnost kulta. privremeno. Zato on sebe poistovjećuje s hramom (Iv 2. 206-207. Dakle. ostvarenje u njegovoj osobi. Sve je dakle u Starom zavjetu.36 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nje. Kristova svećenička služba. . 14-29) i sa šabatom. blagdanom i osobito poistovjećuje svoju smrt i uskrsnuće s Pashom.

zajedničkom životu. pade s trećeg kata dolje. djelovanju. Kako je kanio sutradan otići. Nadalje. U gornjoj sobi gdje smo se skupili bile su mnoge svjetiljke. dok je Pavao i dalje govorio. svladan snom. Opet se pope. 42) «U prvi dan sedmice. razlomi i blagova kruh te proslijedi s . Pavao siđe.» (Dj 2. LITURGIJE U prethodnom smo poglavlju ustvrdili kako je upravo Krist začetnik novozavjetnog bogoslužja. nadnese se nada nj. vjerovanju i praksi prve crkve. Evo nekih opisa bogoslužja koje nalazimo u Novome zavjetu: «Oni su bili postojani u apostolskoj nauci. Liturgija u Djelima apostolskim i poslanicama Knjiga Djela apostolskih i poslanice značajni su izvori za prikupljanje podataka o životu. kad se sastadosmo da lomimo kruh. Pavao je govorio prisutnima. koji je sjedio na prozoru uhvati dubok san te on. lomljenju kruha i u molitvama. Digoše ga već mrtva. razvoj liturgije možemo pratiti kroz novozavjetne spise. obujmi ga i reče: ‘Nemojte se uznemiravati: Njegova je duša u njemu’.1. A nekog mladića imenom Eutiha. produži govor do ponoći. 4.POČECI KRŠĆANSKE 4.

str. F. molitva i propovijedanje.38 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE propovijedanjem dugo – sve do zore. 20. Dakle. Grčka riječ za zajedništvo u smislu Večere Gospodnje je koinonia. 180-183. Nema sumnje da su prvi kršćani redovito na svojim sastancima lomili i kruh odnosno blagovali Večeru Gospodnju. Lk 22. 16. STAGG. U spomenutim tekstovima to su: lomljenje kruha. Zajednička su blagovanja bila zapravo večere odnosno zajed- 59 Novi zavjet koristi nekoliko izraza za Večeru Gospodnju: Večera Gospodnja. Novi Sad: Dobra Vest. Novi zavjet također koristi i izraz zajedništvo da opiše Večeru Gospodnju. Luka u svome evanđelju navodi da je Krist zahvalio (eukharistesas) za kruh i čašu. Ovaj izraz nalazimo i 1 Kor 10. lomljenje kruha. 19. zahvalno mišljenje. Teologija Novoga zavjeta. Upravo u ovoj praksi rane Crkve određene su kršćanske denominacije ustvrdile da je euharistija u ranoj Crkvi bila središte kršćanskoga bogoslužja. ona je evidentno bila neizostavan dio kršćanskoga zajedništva rane Crkve. 16 i Dj 2. Iako imamo i druge tekstove u Novome zavjetu koji oslikavaju ranu kršćansku liturgiju. 16). Izraz lomljenje kruha nalazimo u 1 Kor 10.» (Dj 20. U Djelima apostolskim nalazimo dva čina rane crkve u vezi s blagovanjem a to su lomljenje kruha i zajedničko blagovanje. I onda otputova. ovi nam dostatno pokazuju glavne elemente bogoštovlja. 42.. Usp. Lomljenje kruha – euharistija59 U tekstovima koje smo naveli a iz kojih se vidi praksa ranog kršćanskog bogoslužja. euharistija i zajedništvo. Izraz Euharistija dolazi od grčke riječi eukharistia što znači zahvala. . 4. Večera Gospodnja pojavljuje se samo u 1 Kor 11. «Zar nije posvećeni kalež koji posvećujemo zajedništvo s krvlju Kristovom? Zar nije kruh koji lomimo zajedništvo s tijelom Kristovim?» (1 Kor 10. prva je crkva nastavila činiti Kristovo djelo i u bogoštovnom smislu. evidentno je da se redovito spominje lomljenje kruha.1. 1987. Kako bilo.1. 7-12).

Iz Pavlovih se riječi. poslije večere.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 39 nički objedi ljubavi.60 Agape se kasnije nisu održale unutar kršćanskoga bogoslužja. 19. Ove su riječi najbliže riječima ustanovljenja iz Lk 22. 17 i dalje). Molitva – liturgijski obrasci U Novome zavjetu ne nalazimo točan redoslijed odnosno formu kršćanskoga bogoslužja. VORGRIMLER.. nazvani Agape. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. razlomi ga i reče: ‘Ovo je tijelo moje koje je za vas. ponajprije ljubav Božju prema ljudima te ljubavi ljudi međusobno i prema Bogu. GNILKA. str. vezano uz njeno blagovanje preuzima i vjeroispovjedne formule. Usp. 11-12. RAHNER i H. Pavao ovaj liturgijski obrazac predaje dalje crkvama:61 «Gospodin Isus one noći u koju bijaše izdan uze kruh te zahvali. Teološki rječnik. 1999. . K. 61 Usp. No iz određenih se novozavjetnih tekstova mogu naslutiti određeni liturgijski obrasci. 4. dade naslutiti kako je upravo ovaj obrazac služio u ranom bogoslužju kod molitve nad euharistijskim kruhom i vinom. te reče: Ovo činite (svaki put kad ga pijete) na moju uspomenu!» (1 Kor 11. 2004. za razliku od samoga čina lomljenja kruha i blagovanja kruha i vina kao uspomene na Kristovu smrt.2. Već smo spomenuli Kristovu molitvu Očenaš kao i riječi ustanov60 U grčkom jeziku Agape označava ljubav.. Đakovo: Karitativni fond: Ne živi čovjek samo o kruhu.1. Teologija Novoga zavjeta. Kada govorimo o Večeri Gospodnjoj. dakle. evidentno je da apostol Pavao. Ovo činite na moju uspomenu! Isto tako uze kalež. 23b-25). 96-97. J. koje je Krist ustanovio a koje je rana Crkva prihvatila kao liturgijski obrazac kod blagovanja. Razlog zašto se Agape nisu održale moguće je naći i u zloupotrebama koje su se događale u ranoj Crkvi (1 Kor 1. str.

prije svega. 24. Kristova otajstva. 10. molim da se upravljaju prošnje. 42. izrazi: aleluja. 47. Primjerice. 12. 24-31. zahvaljivanja za sve ljude. Zasigurno su židovski bogoštovni elementi imali utjecaja na rano kršćansko bogoslužje. 5b spominje se molitva hvale (hvalebnica) i prošnje (molbenica). te nam je tako sačuvao oblike pojedinih aklamacija koje je najvjerojatnije prva Crkva koristila na bogoslužjima. ZAGORAC. V. . Da su se Kristove riječi ustanovljenja koristile u bogoslužju rane Crkve potvrđuje nam apostol Pavao u 1 Kor 11. Usp. a koje je prva Crkva rabila kao aklamacije sačuvani su do danas u kršćanskim bogoslužjima kao npr.63 O javnoj molitvi apostol Pavao govori u 1 Tim 2. 95.» Ovdje nalazimo princip molitve za vlasti. Moguće je da se hvalebnica izricala po židovskom načinu berakah. u Djelima apostolskim 2. 1-2: «Tako. «Molitve od sveopćeg značenja ograničene su na molitve za ljude koji vladaju. amen i hosana. Ivan Apostol opisuje nebesko bogoslužje u Otk 7. za kraljeve i za sve koji su na višem položaju. odnosno molitvu. 3. 4. 14. 19. 1.62 Neki elementi starozavjetnog bogoslužja. 23-26. Možemo pretpostaviti kako je prva Crkva koristila sinagogalne odnosno starozavjetne obrasce. 6 i dalje. i to možda zato što su kršćani skloni tome da vladare izostavljaju iz svojih molitava. No molitvom za vlasti može se osigurati «tih i miran život». sazivi. str. da mognemo provoditi tih i miran život u punoj pobožnosti i dostojanstvu. osobito 62 63 Berakah od hebrejske riječi barak=blagoslivljati. 12. Tim je aklamacijama zajednica potvrđivala pročitani ili izgovoreni tekst. molitve. budući su prvi kršćani dolazili iz židovstva.40 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE ljenja Večere Gospodnje. što je bilo i prirodno. Kršćani su pozvani moliti i za one od kojih im je nerijetko prijetila i opasnost.

Određene su egzegete također mišljenja kako su pojedini dijelovi poslanica (himne) uzeti iz ranokršćanske liturgije. 105- . što je činjenica koja se često zaboravlja. 22-25. 1. što je bila molitva «duhom». Pastoralne. Daruvar: Logos. str. 3-5. 2. 2 Tim 2. Povijest liturgije. Tim 6. no mora ju pratiti i dar «tumačenja jezika». Javna molitva odnosno javna bogoslužja. GUTHRIE. osim u teškim. 11-13. 63-64 Usp.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 41 kada su oni otvoreno neprijateljski nastrojeni… Bez obzira na to jesu li državne vlasti zloupotrebljavale svoj položaj ili ne. moraju imati svoj red. Upravo na ovome primjeru vidimo naznake Pavlove težnje da se bogoslužje organizira te da ima svoj određeni red i sklad. bez obzira na njihovu narodnost. Pastoralne poslanice.. 16-22. Crkva obavlja posredničku službu. 1 Tim 3. GUTHRIE. 6-11. 15-16. Crkva treba moliti za «sve ljude». 18-22. Obzirom na praksu crkve u Korintu da se za vrijeme bogoslužja moli «u jezicima». PAŽIN. str. 5-9 i sl. Fil 2. neka govore dvojica – ili najviše trojica – i to po redu. 5. ne moli samo za svoje članove. nastavljajući zapravo vršiti Kristovo djelo. Osim o sadržaju molitve. 1997. Kol 1. Njih nalazimo u Rim 8. 15-20. 3. Pavao govori i o načinu molitve. a jedan neka tumači!» (27 stih). dakle. dakle.»64 No osim konkretne molitve za vlasti. 1 Sol 5. Ef 1. sudbonosnim razdobljima.65 64 65 D. Daruvar: Logos. Crkva.. Molitva «u jezicima» može biti korisna. 1 Pt 1. religijsku ili inu pripadnost.. 30 i 32. 28-29. Z. Pavao daje prednost molitvi «umom» (1 Kor 14 poglavlje). str. Efežanima. str. 16. 1997. D. 3 – 14. W. one trebaju biti predmet molitve. jer građani – kršćani na taj način mogu utjecati na razvoj državne politike. «Ako se govori tuđim jezikom. 1. Prva je Crkva u molitvi koristila i himne ili hvalospjeve. J. 4. STOTT. već za sve ljude. R. 20.

» po mišljenjima određenih egzegeta također spada u dio starozavjetne liturgije budući odiše židovskim duhom. MOODY. kojega nitko od ljudi nije vidio i ne može vidjeti. Grand Rapids.42 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Spomenuti hvalospjev iz 1 Tim 6. 1988. naučavali i navješćivali riječ u Antiohiji (Dj 15. str. 206. «Iako se ne pravi oštra razlika između kerigme i didache. Već sam izraz ‘učenik’ nosi u sebi novozavjetni naglasak na podučavanju onih koji su bili evangelizirani. D. Rani su kršćani svakodnevno propovijedali i naučavali (Dj 5. 15b-16: «Blaženi i jedini Vrhovnik.3. str.. 106. 36 i dalje.. . poput mnogih drugih. Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. propovijedanja i naučavanja. The Ministry in Historical Perspectives. R NEIBUHR i D.66 4. U poslanici Efežanima se služba učenja blisko združuje sa službom pastira (Ef 4. Propovijedanje i naučavanje Euharistiju i molitvu upotpunjavale su službe propovijedanja (kerigma) i naučavanja (didache). str. Teologija Novoga zavjeta. U ovakvom propovijedanju mora postojati prostor za učenje. 1/1959. STAGG. Propovijedanje i naučavanje su u ranoj Crkvi bile dvije različite djelatnosti. 66 67 Usp. str. 192-195. F. neke razlike ipak postoje. Njih je vrijedno zapaziti. 35). R. 39-52. koji je jedini besmrtan i koji boravi u nepristupačnoj svjetlosti. str. STAGG. MARTIN. 42). Pavao i Barnaba su.. 1: D. GUTHRIE. WILLIAMS. Teologija Novoga zavjeta. Michigan: Eerdmans. 11). P.1. Worship in the Early Church. Usp. str. Njemu čast i vječna vlast! Amen. «The Ministry of the New Testament». F. a mora biti prisutno i pažljivo i neprestano propovijedanje onima koji su uzvjerovali evanđelje.» 67 106. Pastoralne. u: Rewiew and Expositor.

Crkva je u kasnijem periodu ustrojila tri stupnja svećenstva: đakonsku. Hrvatska riječ svećenik prijevod je latinske riječi sacerdos a koja označava osobu koja je općenito. biskupi svećenike (prezbitere) i đakone. moć čudesa. I ovi su elementi.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 43 4. 8-10. apostoli biskupe. preuzeti iz židovske liturgije. U tome je smislu uistinu bila živa. karizmatska zajednica. Pravoslavne. Apostol Pavao govori u Ef 5.4. Novi zavjet također spominje i druge prepoznate službenike koji su vjerojatno imali odgovornost u organizaciji ne samo crkve kao organizirane zajednice već i bogoslužja. jezici. uz sliku spontanog bogoslužja. vjera. 68 spominje se popis darova (charismata)68 koje određeni vjernici posjeduju i kojima mogu aktivno sudjelovati u bogoslužju. apostolskoj sukcesiji (naslijeđu). hvalospjevima i nadahnutim pjesmama! Pjevajte Gospodinu u svom srcu i slavite ga!» Ovdje.1. znanje. dar tumačenja jezika. Krist je zaredio apostole. Taj slijed se. posebice euharistiju.69 Svoje službenike također nazivaju svećenicima70 68 To su mudrost. Ovakvo je shvaćanje danas prisutno u episkopalno ustrojenim crkvama poput Rimokatoličke. uvodeći učenje o tzv. Naime. 28-30. sukladno ovome učenju. starješinska služba i sl. dar ozdravljanja. prezbitersku i biskupsku. U katoličkoj i 69 70 . posebice psalmi. po ovome shvaćanju održao do danas i jedino valjano zaređeni biskupi mogu zaređivati svećenike koji opet mogu valjano obavljati sakramente. Rim 12. proroštvo. razlikovanje duhova. Predvodnici bogoslužja – sudjelovanje vjernika Glede samoga vođenja bogoslužja može se pretpostaviti da je Crkva isticala i ohrabrivala aktivno sudjelovanje svih nadarenih vjernika. u svim religijama zadužena da u ime zajednice prinosi žrtve božanstvu te da posreduje između božanstva i ljudi. To su starješine (grčki: presbuteroi) i nadglednici (episkopoi). Anglikanske i sl. U tekstovima poput 1 Kor 12. 19: «Govorite jedni drugima u psalmima. uočavamo i druge elemente ranokršćanske liturgije: pjesmu i psalme.

u pravoslavnoj crkvi (kao i u drugim crkvama koje naglašavaju žrtveni karakter euharistije i posredništvo svećenika). Nedjelja – Dan Gospodnji Poput Židova koji su imali svoj tjedni blagdan. 7. pastor=pastir). 46). crkve. Otk 1. tako se u kršćanstvu od samih početaka ističe prvi dan u tjednu – nedjelja. 1 Kor 16. o čemu ćemo kasnije govoriti). kao središnji tjedni dan okupljanja kršćana (Dj 20. Posjećivanje hrama najvjerojatnije nije dugo trajalo. službenici se u pravilu ne nazivaju svećenicima već pastorima (lat. Leksikon ikonografije. središnji dan tjednog okupljanja Šabat. . 4. 10). prinosi «žrtvu Novoga zavjeta» te dijeli ostale sakramente crkve. već se vjernici u Jeruzalemu okupljaju zajedno u hramu i u sinagogama na slušanje Božje riječi i molitvu. 553.44 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE zbog žrtvenog karaktera bogoslužja u ovim crkvama (a što je dakako povezano sa shvaćanjem euharistije. u kojima se obavlja bogoslužje . budući da odbacuju žrtveni karakter bogoslužja. odnosno euharistije. 2. 1990. str. Bogoštovna mjesta U samim počecima kršćanstva ne postoje izgrađena bogoštovna mjesta. 2. a po kućama se sastaju radi blagovanja Gospodnje večere (Dj 2. No protestanti uglavnom odbacuju ovakvo mehaničko shvaćanje apostolskog naslijeđa i svoje službenike u pravilu ne nazivaju svećenicima. svećenik je osoba koja je zaređena u red prezbitera i koja posreduje između Boga i ljudi. Usp. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva.. obzirom na progonstvo koje je uslijedilo protiv kršćana. Obzirom na drugačije shvaćanje euharistije i posredništva u protestantskim crkvama. Iako povijest svjedoči da je prijelaz sa subote na nedjelju bio postupan. Zagreb: kršćanska sadašnjost. 3. 4. ali ovisno o papi i biskupima.

tako nedjelja podsjeća na novo stvaranje koje Krist ostvaruje po svojoj žrtvi i uskrsnuću. Euharistija u životu crkve kroz povijest.. Ciprijan će sredinom 3. toga je dana Krist uskrsnuo od mrtvih. jer je upravo prvoga dana stvorena svjetlost. J. Word. Water. H. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. On svojim uskrsnućem prvoga dana u tjednu pobjeđuje smrt i tako čini sve novo.. ŠAGI – BUNIĆ.72 71 T. 72 . Zato je veoma rano nedjelja nazvana i Danom Gospodnjim. Kao što je Šabat u starozavjetnom bogoštovnom sustavu podsjećao Izrael na stvaranje. a sv. 67)».Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 45 navedenim stihovima već nalazimo prve naznake kršćanskoga okupljanja nedjeljom. nego li subotu. toga je dana Duh Sveti sišao na apostole a što se smatra rođendanom Crkve. O slavljenju nedjelje kao središnjega okupljanja kršćana imamo i povijesna svjedočanstva: «Prvi dan u tjednu izabran je za euharistijski sastanak zbog toga što se na taj dan zbilo Kristovo uskrsnuće: kršćani su se u zoru (ante lucem) sastajali i na sastanku naizmjenično pjevali pjesmu Kristu kao Bogu. Sc. kako je pod torturom uspio utvrditi rimski prokonzul u Bitiniji Plinije Mlađi oko 111/112. I. stoljeća reći da ‘slavimo uskrsnuće Gospodinovo’ (Epist. 2). str. 21. Valley Forge: Judson Press. 1984. W. 22. Ad Caecillium 16. Usp. Justin je stoljeće prije saopćio rimskom caru da se kršćani u nedjelju sastaju zbog toga što je toga dana Bog stvorio svijet i što je Isus Krist istog dana uskrsnuo od mrtvih i ‘ukazao se svojim apostolima i učenicima te ih naučio ono što i vama predajemo da ogledate’ (Apol. WILLIMON.71 Kršćani su radije svetkovali nedjelju. str. Wine and Bread.. 1989.

.46 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Tjedno slavljenje nedjelje kao dana Uskrsnuća jest temelj kasnijem uspostavljanju slavljenja Uskrsa te formiranju kršćanskog liturgijskog kalendara.

DOBA U poapostolskom razdoblju Crkve započinje i kreiranje prvih liturgijskih obrazaca. Didache Didache je jedan od najranijih spisa postapostolskog razdoblja. Kao vrijeme nastanka navodi se prva polovica 2. A što se tiče euharistije. zatim u 8. U 9. i 130. Kraj Očenaša donosi na kraju liturgijsku doksologiju koja se inače ne nalazi ni u Matejevu ni u Lukinu evanđelju uz Očenaš. . koji si nam dao spoznati po Isusu. No spis je otkriven mnogo kasnije. Najprije o čaši: Hvalu ti dajemo. za sveti trs Davida sluge tvojega. 5. poglavlju o postu i molitvi gdje se donosi molitva Očenaš s uputom da se ista moli tri puta dnevno. godine nakon Krista. Didache nam u 7 poglavlju daje određene upute glede krštenja. Ovaj nam spis daje značajne podatke o bogoslužju između 80. ovako iskazujte hvalu (eucharistesate): 2. stoljeća. poglavlju opisuje nam se postupak i molitva prilikom euharistijske službe: «IX. godine. i 10. no vjerojatno je da je ovakav način moljenja Očenaša već bio uvriježen u to vrijeme. tek 1873. O tome svjedoče pojedini spisi iz toga razdoblja. Oče naš.LITURGIJA U POAPOSTOLSKO 5.1.

koju si nam dao spoznati po Isusu. ‘Amen’. jer si moćan: tebi slava u vijeke. Prije svega te hvalimo (eucharistomen). 4. i poradi spoznaje u vjere i besmrtnosti (gnoseos kai pisteos kai athanasias) koje si nam dao spoznati po Isusu svome sluzi: tebi slava u vijeke. Povijest kršćanske literature I. Ti si. 7. ‘Amen’. ‘Amen’. nego samo oni koji su kršteni u ime Gospodnje. Hosana domu Davidovu! Tko je svet neka dođe! Ako tko nije. Tebi slava u vijeke. 5. tako neka se sabere tvoja Crkva s krajeva zemlje u tvoje kraljevstvo. svome sluzi (tou paidos sou): tebi slava u vijeke. Spomeni se Gospode. A prorocima (prophetais) dopustite. X. A nitko neka ne jede ni ne pije od vaše euharistije. Oče naš. Kao što bijaše ovaj razlomljeni kruh (klasma) raspršen po bregovima. 3.. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Jer: tvoja je slava i moć u vijeke. Hvalu ti dajemo. Oče sveti. 1998.48 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE svome sluzi (tou paidos sou). poradi svetoga Imena tvoga. Jer: tvoja je moć i slava u vijeke. 5. i sabran postade jedan. ŠAGI – BUNIĆ. za život i spoznaju (gnoseos). gospodaru svemogući (despota pantokrator). da iskazuju hvalu kako hoće. str. sve stvorio poradi imena svoga. 6. ovako iskazujte hvalu: 2. . posvećenu. a nama si po svome sluzi Isusu milosno podario (echariso) duhovnu hranu i piće (pneumatiken trophen kai poton) za vječni život. A pošto se nasitite. u svoje kraljevstvo koje si joj pripravio. ‘Amen’. 49.»73 73 T. dao si sinovima ljudskim hranu i piće da uživaju i da ti iskazuju hvalu (eucharistesosin). 3. ‘Amen’. Jer u vezi s time rekao je Gospodin: Ne dajte sveto psima. Saberi je od četiri vjetra. 4. neka se obrati! Maranatha! Amen. koje si stavio da stanuje u našim srcima. i neka prođe ovaj svijet! ‘Amen’. A o razlomljenom kruhu (tou klasmatos): Hvalu ti dajemo. da je izbaviš od svega zla i da je usavršiš u svojoj ljubavi. Neka dođe milost (charis). Crkve svoje (tes ekklesias sou). ‘Amen’.

2 i Heb 10.75 74 75 T. Večeri Gospodnjoj treba prethoditi ispovijed grijeha i međusobno pomirenje. Klementova poslanica Korinćanima Ovaj spis potječe iz 96. godine u svojih sedam poslanica ukazuje na potrebu da se kršćansko bogoslužje zaštiti od krivovjerja lažnih učitelja. Stoga se krštenje. Ova je opomena slična onoj u Didache 15. . str. poglavlju govori se o crkvenim službama: biskupima i đakonima koji vrše službu proroka i učitelja. Usp. Klement također upotrebljava riječ leiturgia. Ignacije opominje zajednicu u Efezu da se što češće sastaju na euharistiji i molitvi. A.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 49 U 14. 3). godine poslije Krista a autor mu je biskup Klement za kojeg se drži da je bio blizak s apostolima Petrom i Pavlom.2. hesychos kai anabausos. ŠAGI – BUNIĆ. ADAM. Uvod u katoličku liturgiju. 5. 23. 44. euharistija. Poglavlja 59 i 60 donose molitve koje svjedoče o proširenom običaju da kršćanska crkva preuzima židovske molitvene tekstove. poglavlju vidljivo je da je dan za bogoslužje i euharistiju Dan Gospodnji (kath’ hemeran de Kyriou). Ignacijevi spisi Antiohijski biskup Ignaice oko 110.3. 25 pa se može pretpostaviti da je ravnodušnost prema bogoslužju već bila uobičajena u određenim sredinama. U 15. ženidba i sl. koja je ključni izraz za služenje stadu Kristovom ( Leitourgesantas amemptos toi poimnioi tou Christou meta tapeinophrosynes. 82. mogu obaviti uz suglasnost biskupa. str.74 5. Povijest kršćanske literature I.

Zatim se dižemo svi zajedno i molimo molitve. 5-6. a predstojnik upravi Bogu molitve iz dna duše. PAŽIN. A narod odobravajući klikne: Amen.»76 Ovdje se jasno uočava struktura bogoslužja koja se tada primjenjivala: . kad čitač prestane. Hipolitova apostolska predaja je od izuzetne važnosti. Z. predstojnik nas opomene i potakne živom riječju da se ugledamo u one primjere.4. A od euharistijske se hrane svakome dijeli i svatko prima.50 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 5. Povijest liturgije. Apostolike paradosis – Traditio Apostolica (Apostolska predaja) Hipolita Rimskog Za proučavanje liturgije u poapostolskom dobu. Povijest liturgije. «A u dan zvan sunca (nedjelja) drži se zajednički sastanak svih. a nenazočnima se šalje po đakonima.Svetopisamska čitanja . donese se kruh.Molitva vjernika . 6. str. Ovaj je spis nastao 76 77 Z. čitaju se spomen – zapisi apostola i knjige proročke. Usp. A poslije molitava. str.5.Euharistijska služba77 5.Propovijed . Justina Ovaj dokument iz 150. .Prinošenje darova . Prva apologija sv. kako već rekosmo. godine nakon Krista donosi strukturu euharistijskog bogoslužja onog vremena. PAŽIN. Koliko već ima vremena. bilo da borave u gradu ili na selu. Nato. vino i voda.

311. što čine đakoni. . određeni su liturgijski obrasci i do sada postojali. str. kao i na postavljanje ostalih službenika u Crkvi. No izgleda kao da s Hipolitom vrijeme improvizacije polako prestaje. Trebinje. Njegovi se tekstovi u 43 odjeljka odnose na zaređenje biskupa. no većina bogoslužja je ipak bila u domeni improvizacije sposobnih vođa. 1972. đakoni i vjernici) obavljaju tijekom bogoslužja. JEDIN. svećenika i đakona. Kako smo do sada vidjeli.79 Najznačajniji je Hipolitov obrazac euharistijske liturgije budući je isti postao značajan za razvoj svih daljnjih euharistijskih liturgija: «Predvodnik: Gospodin s Vama! Narod: I s duhom tvojim! Predvodnik: Gore srca! Narod: Imamo kod Gospodina! Predvodnik: Hvalu dajmo Gospodinu! Narod: Dostojno je i pravedno! 78 Dela apostolska. Velika povijest crkve I. godine po Kristu. 108-109. prezbiteri. On donosi doslovan tekst određenih obreda i samoga liturgijskog euharistijskog bogoslužja. str. Biskup s prezbiterima ispruža ruke nad darovima dok izgovara veliku molitvu hvale. H.. Spis nadalje donosi tekst euharistijske liturgije. 1999. Pisac ovoga djela je Hipolit za koga je poznato da je bio rimski svećenik. Vrnjačka Banja. 79 Usp.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 51 oko 215. govori o liturgijskim pravilima glede krštenja i sl.78 Hipolit također opisuje i određene liturgijske kretnje (radnje) koje služitelji (biskupi. Tako Hipolit opisuje početak liturgije na način da se prinose darovi (kruh i vino). a koju naizmjenično s biskupom izgovara i okupljena općina. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.

Sjećamo se stoga smrti i uskrsnuća njegova. prikazujemo ti kruh i kalež i zahvaljujemo ti. po kojemu slava i čast tebi. Slično i kalež govoreći: Ovo je krv moja koja se za vas prolijeva. budući da ti se tako svidjelo. Isusu Kristu. On se utjelovio i očitovao kao tvoj sin rođen od Djevice po Duhu Svetome. i prostora za slobodnu molitvu i improvizaciju još je uvijek bilo. da od trpljenja oslobodi nas koji smo u te povjerovali. str. No. On ostaje kao osnovni kanon (predslovlje. velika zahvala i sl.»80 Ovo još uvijek nije bila službena liturgija toga vremena. Povijest liturgije. meni na spomen činite. I molimo te da nam pošalješ svoga Svetoga Duha na prinos svoje Crkve. I dok se dragovoljno predavao muci. koga si nam u posljednjim vremenima za Spasitelja i Otkupitelja i Navjestitelja poslao. Amen. da smrt riješi i okove vražje prekine i podzemlje zgazi i prosvijetli pravedne i k cilju upravi i uskrsnuće objavi. . raširio ruke trpeći. Ocu i Sinu sa Svetim Duhom u svetoj Crkvi tvojoj sada i u vijeke vjekova. nedvojbeno je da Hipolitov kanon postaje osnovni obrazac za daljnje liturgijske forme. Kad ovo činite. 10-11. jedite.) bogoslužja i prisutan je u euharistijskim liturgijama različitih tradicija do danas 80 Z. PAŽIN.52 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Predvodnik: Hvalu tebi uzdajemo. ovo je tijelo moje koje će se za vas lomiti. Sve saberi u jedno i podaj svima koji uzimaju udjela u ovim otajstvima da se ispune tvojim Svetim Duhom. da te hvalimo i slavimo po Sinu tvome Isusu Kristu. poslao si ga s neba u krilo Djevice koja ga je u utrobi nosila. da ih učvrsti u vjeri i istini. On je vršeći tvoju volju i stječući tebi Sveti narod. Bože po tvome ljubljenom Sinu. On je Riječ tvoja nerazdvojiva po kojoj si sve načinio i. uze kruh. tebi zahvali i reče: Uzmite. jer si nas držao vrijednima da pred tobom stojimo i tebi služimo.

24-26. Hosana u visini.82 Liturgijski pozdravi poput Mir s vama ili Gospodin s vama (narod odgovara: i s duhom tvojim) također su preuzeti iz starozavjetnog bogoslužja. Usp. A. str. svet. 82 83 . Uvod u katoličku liturgiju. U kršćanskim liturgijama toga vremena kao i u kasnijem periodu koristi se Aronov blagoslov. najvjerojatnije je također preuzet iz starozavjetnog bogoslužja. milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!» Br 6.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 53 I u ovome obrascu se mogu prepoznati elementi židovske liturgije. Hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. «Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja. Trostruki hvalospjev Sanctus81 koji je postao sastavni dio euharistijskog kanona a o kojem će kasnije biti riječi.83 81 Svet. 21. svet Gospodin Bog Sabaot. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave. ADAM.

.

84 Ova.1. 380. godine objavio i stavio na snagu. kojeg je car Konstantin 313. ADAM. biskupe pri svečanim ulascima u baziliku prate lučonoše. Budući da se više ne obavlja na skrivenim mjestima i u katakombama. godine. Kasnije će. kršćanstvo biti proglašeno jedinom zakonitom i državnom religijom tako da od progonjene Crkve nastaje povlaštena Crkva carstva. Biskupima se iskazuje čast klanjanjem kao i caru. za vrijeme cara Gracijana na Zapadu i Teodozija na Istoku. Mnogi dvorski ceremonijali nalaze mjesta u liturgijskom slavlju. Poput carskoga ceremonijala na dvoru. o čemu će kasnije biti riječi. Uvod u katoličku liturgiju.RAZVOJ LITURGIJE U KONSTANTINOVO I POKONSTANTINOVO 6. 25. str. Biskupi se izjednačuju s najvišim državnim dužnosnicima. kršćanstvo je steklo slobodu i jednakost s drugim religijama. Liturgija postaje svečanija. ali i kompliciranija. U vrijeme progonstva Crkva će dati svoje mučenike koji će bitno utjecati i na razvoj liturgije. . Sloboda kršćanstva Kršćanstvo će do 4. VRIJEME 6. kadi ih se tamjanom i dovodi do trona. «Milanskim reskriptom tolerancije». A. stoljeća biti progonjeno. raskošnija. Službena odjeća biskupa ima određene 84 Usp. valja ju prilagoditi novim okolnostima. novonastala situacija za Crkvu utjecat će u velikoj mjeri i na daljnji razvoj bogoslužja.

ADAM. Ovi su sporovi dakako utjecali i na razvoj liturgije. Spasitelj). palij. no ipak ih je većina smatrala da će na ovaj način Crkva ipak dobiti određeni položaj u društvu. Liturgijska vjeroispovijedanja Prva vjeroispovijedanja kršćanske crkve bila su jednostavna i kratka i izražavala su vjeru u Krista kao Gospodina i Sina Božjega. 6. Budući da su prva slova činila grčku riječ Ihtus što znači riba. anđelima pokazan. Te je riječi najvjerojatnije izgovarao svaki novi obraćenik. odnosno liturgijskih tekstova i obrazaca. 5) ili «Jedan Gospodin. Sin Božji.2. Osnovno je bili potvrditi da je «Isus Gospodin». 25-26. Treba istaknuti da nisu svi biskupi bili spremni prihvatiti ove promjene.2. jedna vjera. čovjek Krist Isus» (1 Tim 2. Teološki utjecaj na liturgiju Četvrto je stoljeće obilježeno teološkim sporovima.85 6. manipul iz čega se kasnije razvija liturgijsko odijelo. 16 nalazimo kršćansko vjeroispovijedanje u obliku hvalospjeva «Onaj koji je tijelom očitovan. 6-11 imamo još opširnije vjeroispovijedanje o Kristovoj osobi: «Da svaki jezik prizna: Gospodar je Isus Krist». ona je postala 85 Usp. A. Neka su vjerovanja dva ili tri izričaja vjere poput «Jedan je Bog jedan je i posrednik između Boga i ljudi. u slavu uznesen». 5). . U Fil 2. Ovaj se hvalospjev najvjerojatnije pjevao u obredu krštenja. Uvod u katoličku liturgiju. u svijetu vjerovan. Duhom opravdan. U 1 Tim 3.56 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE insignije kao što su štola.1. str. poganima propovijedan. i jedno krštenje» (Ef 4. osobito glede Kristova božanstva. Jedan od prvih simbola vjere bio je i Iesous Hristos Theou Yios Soter (Isus Krist. Kristove ljudske i božanske naravi te učenja o Svetome Trojstvu.

Vjerujem u Duha Svetoga.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 57 jedan od najranijih znakova kršćanstva. Sina njegova jedinoga.. sjedi o desnu Boga. umro i pokopan. općinstvo svetih.86 Apostolsko vjerovanje glasi: «Vjerujem u Boga. Otpuštenje grijeha. stoljeća kod biskupa Cezarija Arloskog u Galiji te u liturgijskim knjigama Rima i Galije. uzašao na nebo. Raspet. Prvi zabilježeni tekst Apostolskog vjeroispovijedanja na grčkom jeziku nalazimo u pismu Marcela Ancirskog kojega je uputio papi Juliju I oko 340. T.1. 6.» 86 Usp. odonud će doći suditi žive i mrtve. Amen. No. stoljeću. I u Isusa Krista. doslovan današnji tekst Apostolskog simbola odnosno Apostolskog vjerovanja nalazimo prvi put na početku 6. godine. stvoritelja neba i zemlje. Oca svemogućega. ŠAGI-BUNIĆ. Koristio se kao obrazac vjere novokrštenika i ustalilo se uglavnom u liturgijskoj praksi Zapada. Apostolsko vjeroispovijedanje Apostolski simbol vjere spominje se još u 2. Rođen od Marije Djevice. Svetu sveopću Crkvu. sašao nad pakao. 38-39. . No razvijaju se i šira vjeroispovijedanja koja izražavaju vjeru Crkve o Bogu. Povijest kršćanske literature I. treći dan uskrsnuo od mrtvih.2. koji je začet po Duhu Svetom. Mučen pod Poncijem Pilatom. Gospodina našega. Oca svemogućega. Uskrsnuće tijela i život vječni. no tada još nemamo točan tekst tog simbola. str.1.

po Svetom pismu. svega vidljivoga i nevidljivoga.. jedinorođenoga Sina Božjega. Crkveni sabori. Na ovome se saboru usvaja Nicejsko vjerovanje protiv Arija.58 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 6. JEDIN. sazvan je prvi opći Koncil u Niceji 325. Raspet također za nas: pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. JEDIN. Oca svemogućega. pravoga Boga od pravoga Boga. odnosno o istobitnosti Sina s Ocem. H.87 Na drugom općem saboru.2. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. ne stvorena. Crkveni sabori. 20-24 .2. I u jednoga Gospodina Isusa Krista. H. Stvoritelja neba i zemlje. odnosno Prvom carigradskom saboru održanom u Carigradu 381. godine po Kristu. Nicejsko – carigradsko vjeroispovijedanje glasi: «Vjerujem u jednoga Boga. Rođenog od Oca prije svih vjekova. 15-20 88 87 Usp. godine usvaja se vjerovanje o božanstvu Duha Svetoga a protiv Macedonijeve hereze. Boga od Boga. I uskrsnuo treći dan. str. po kome je sve stvoreno. I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom. Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa. svjetlo od svjetla. Usp. istobitna s Ocem.1.88 Tako nastaje Nicejskocarigradsko vjeroispovijedanje koje postaje sastavni dio liturgijske prakse. Rođena. Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje Radi arijanskog krivovjerja koje je nijekalo Božanstvo Isusa Krista. str. 1980.

I u jednu svetu sveopću i apostolsku Crkvu. već svakoj dosuđuje i božanske osobine nestvorenosti. Atanazijevo vjeroispovijedanje Atanazijevo vjerovanje poznato i kao Quicunque. a tko je ne sačuva u cijelom njenom sa- .” Ono proglašava božansku narav osoba ne samo izričito nazivajući svaku od njih Bogom i Gospodinom.3. I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. Pisano je protiv arijevskog učenja. nego je samo jedan Bog. Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. a ipak nisu tri Boga. «Tko želi biti spašen. stoljeću. vječnosti i svemoćnosti. beskrajnosti. smatra se definitivnim izrazom pravovjernog vjerovanja u Trojstvo. koji je govorio po prorocima. I iščekujem uskrsnuće mrtvih. taj mora prije svega čvrsto ispovijedati katoličku vjeru. Gospodina i životvorca. i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. Amen. “Katolička vjera” ovdje označava opću vjeru. I život budućega vijeka. no nije zaživjelo u liturgijskoj praksi. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi. Ono izričito izražava istodobni pluralitet i jedincatost Boga: “ Tako je Otac Bog i Sin je Bog i Duh Sveti je Bog. Autor mu je nepoznat.1. Ovo je vjeroispovijedanje usvojeno u 5. iako se pripisuje Atanaziju.2. koji izlazi od Oca i Sina.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 59 I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu.» 6. I u Duha Svetoga.

U tom Trojstvu ništa nije prije ili poslije. želi biti spašen. tako Sin. nestvoren je Duh Sveti. jedan Duh Sveti a ne tri Duha Sveta. neizmjeran je Sin. niti stvorio. jedan Sin. Ovo je katolička vjera: Slavimo jednoga Boga u Trojstvu i Trojstvo u jedinstvu bez umnožavanja osoba i bez razdiobe biti (bića). A ipak nisu tri vječna nego je jedan vječni. Oca nitko nije učinio. Tako je Otac Bog i Sin je Bog i Duh Sveti je Bog. jedan neizmjerni. A ovo je prava vjera: moramo vjerovati i ispovijedati da je Gospodin naš Isus Krist Sin . svemoguć Sin. nego je jedan nestvoreni. niti stvorio nego rodio. niti rodili. Duh Sveti gospodin. poštujemo kako jedinstvo u Trojstvu. vječan je Sin. Ni Sina Otac nije učinio. neizmjeran je Duh Sveti. nego iz njih proizlazi (procedens). Duha Svetog nisu učinili (factus) ni Otac. niti stvorili. Tako je jedan Otac. Sin gospodin. Tako nisu ni tri nestvorena. dakle. ni Sin. Jer kako po kršćanskoj vjeri ispovijedamo svaku osobu kao Boga. tako Trojstvo u jedinstvu. ne tri Sina. Tko. Vječan (aeternus) je Otac. tako Duh Sveti. Istu slavu i jednako vječno veličanstvo. jednako velike. Kako Otac. a ipak nisu tri gospodina. mora vjerovati to o Svetom trojstvu. niti rodio. Tako je Otac gospodin. nego jedan Gospodin. a ipak nisu tri svemoguća nego je jedan svemogući. a ipak nisu tri Boga. nestvoren je Sin. Ali i Otac i Sin i Duh Sveti imaju samo jedno božanstvo. ni tri neizmjerna. svemoguć Duh Sveti. Tako je svemoguć Otac. vječan je Duh Sveti. Ali za vječno spasenje potrebno je vjerovati u utjelovljenje našega Gospodina Isusa Krista. kako je prije rečeno. ništa više ili manje nego su sve tri osobe u sebi jednako vječne. nego je samo jedan Bog. Jedna je osoba Oca. a ne tri Oca. taj će biti zauvijek izgubljen. tako nam katolička vjera zabranjuje priznati tri boga i tri gospodina nego jednog gospodina. Nestvoren (increatus) je Otac. druga osoba je sinovljeva.60 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE držaju. tako da u svemu. Neizmjeran (immensus) je Otac. a treća je osoba Duha Svetoga.

koji se sastoji od razumske duše i čovječjeg tijela. To je katolička vjera.2. ne kao da bi se božanstvo pretvorilo u tjelesnost.2. koji su činili zlo. odatle će doći suditi žive i mrtve. Kod njegovog ponovnog dolaska svi će ljudi uskrsnuti u svojim tijelima i dati račun o svojim djelima. ući će u vječni život. Jer kako razumska duša i tijelo tvore jednog čovjeka. On je Bog jer je iz Očeve biti (stvarnosti) od vječnosti rođen. Tko je vjerno i čvrsto ne čuva i vjeruje. imamo i druge obrasce koji se pojavljuju u razdoblju od 4.»89 6. sišao u podzemlje (nad pakao) i treći je dan opet uskrsnuo. Tako nastaju trojstvene molitvene formule kao što je «Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu» i sl. manji od Oca po ljudskoj naravi.org/nauk. čovjek jer je od biti (stvarnosti) majke rođen u vremenu. 89 http://www. svemogućeg Oca. veljače 2007. tako je Bog i čovjek samo jedan Krist. sjedi s desne strane Boga. u Duhu Svetomu). do 6. odnosno o Svetom Trojstvu. Bog i čovjek. tako ipak nisu dva Krista nego jedan Krist.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 61 Božji. Potpuni Bog. Ocu jednak u božanstvu.katolici. A jer je istovremeno Bog i čovjek. uzašao na nebo. Određene se molitve počinju upućivati i Isusu i Duhu Svetomu. pristupljeno 8. Rani liturgijski teološki obrasci Osim navedenih vjeroispovijedanja koja su ušla i u liturgijske tekstove. kako je to bilo u ranijoj liturgijskoj praksi. a ne samo Bogu Ocu (po Sinu. nego jer je Bog uzeo ljudskost. kako bi se potvrdila jednakost svih osoba Trojstva. u vječni oganj. stoljeća. Jedan pak. koje imaju za cilj istaknuti pravovjerno učenje o Bogu. On je zbog našeg spasenja trpio. ne po povećanju bića nego po jedinstvu osobe. Oni koji su činili dobro.php?action=c_vidi&id=2996. . ne može se spasiti. potpuni čovjek. Jedan potpuno i čitav.

Liturgijske stranputice Pokonstantinovo vrijeme donosi Crkvi mnoge pogodnosti. Crkva se djeli na oltarski dio i lađu. koji se počinju štovati i nazivati svetima. Euharistija se sve više počinje shvaćati kao žrtva (otuda i naziv oltar. nadalje. Krista i Duha Svetoga. 6. kao uvijek u razdobljima povećane misijske djelatnosti. ulaze poganski elementi koji su bili neprihvatljivi ranom kršćanstvu. Posebno je ovakva praksa bila razvijena na Istoku gdje je kasnije nastao ikonostas koji i danas razdvaja oltar od okupljenog naroda. te se stvara sve veća podjela klera i laika. iz katakombi i skrivenih mjesta seli u velike bazilike gdje se gubi zajedništvo predvodnika bogoslužja i naroda. pri čemu se oltar i fizički odvaja od mjesta gdje se nalazi narod. Njihova tijela. kako smo već ustvrdili. Podižu se naime oltarske pregrade na kojima se postavljaju zavjese kako narod ne bi imao pogled na oltar tijekom euharistijske liturgije. trgovinama i sl. svećenik i sl.62 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Tako liturgija sve više postaje i izraz pravovjernog štovanja Boga. Vrijeme progonstva i mučeništva iznjedrilo je mnoge kršćanske mučenike. Mnoge himne i liturgijske molitve sve su više prožete teološkim definicijama Trojstva. kosti. Postaje pravilo graditi crkve na grobovima svetaca mučenika. dijelovi odjeće i sl. počinju se štovati kao relikvije odnosno kao «sv. Liturgija se. ali i opasnosti. «Crkva se.3. U crkvene svetkovine pa i određena učenja.). dakle s pitanjem koliko može neke oblike poganskih kultnih svečanosti i pobožnosti kristijanizirati i ugraditi u svoje litur- . Sve je manje sudjelovanja naroda u samome bogoslužju. ili da se barem u oltar ugradi dio njegovih «svetih moći». moći». susretala s pitanjem prilagodbe. Dolazi i do sve rjeđeg sudjelovanja naroda u euharistiji. Svakako da je ovakva praksa vodila mnogim zlouporabama.

227.4. Crkva je iskoristila određene već postojeće blagdane. S te strane se javlja niz novih elemenata u njenoj sakramentalnoj liturgiji. osobito na području liturgijske reprezentacije i proširenja kalendara kršćanskih svetkovina. poganski elementi vezani uz te datume i proslave su ostali prisutni do danas. katekumeni. Crkva je preuzela ovaj datum da bi naglasila Krista kao Nepobjedivo sunce pravde. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. pogani su štovali 25. dajući im kršćansko značenje. prosinca dan Nepobjedivog sunca. 6. JEDIN. Na primjer. 1995. kojem katekumeni ne samo da ne mogu pristupiti u smislu blagovanja. Liturgija katekumena i liturgija vjernih U 4. Pripravnici za krštenje./5. krsne slave kod pravoslavnih Srba.91 Počinje im se iskazivati molitveno poštovanje.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 63 gijsko područje. u izgradnji kultnih građevina i u liturgijskoj godini. iako je dano novo značenje određenim datumima i običajima. stoljeću sve se više naglašava euharistijski dio bogoslužja. No. Trebalo je za kršćanske vrijednosti zadobiti pogane koji su se veoma teško odvajali od svojih poganskih običaja. Velika povijest Crkve II.»90 Prilagodba Crkve na različitim područjima njezinog djelovanja može se promatrati u svjetlu kulturološke prilagodbe. str. 91 . a posebice u kršćanskom bogoslužju. Novi odnos Crkve prema državi i javnosti omogućio je i proizveo također nove oblike. već ne mogu ni fizički sudjelovati u ovome djelu bogoslužja. Zamjena poganskih bogova za kršćanske svece na poseban je način vidljiva u proslavljanju tzv. Kršćanski sveci su zamijenili poganske bogove. sudjelo90 H. Kult mrtvih zauzima sve više mjesta u kršćanskom nauku.

Usp. te nije smio prinijeti svoj žrtveni dar niti imati udjela u pričesti. H. Liturgija se svela na bogoslužje «svetaca» gdje je «zajedništvo svetih» shvaćano u doslovnom smislu. pijanstvo. JEDIN. dakle.64 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE vali su u prvome djelu bogoslužja u kojem su se čitali te tumačili tekstovi iz Biblije. To su: idolatrija.94 92 93 94 Usp. H. 285. Velika povijest crkve II. Velika povijest crkve II. kao i do sada u javnom bogoslužju formalnom presudom biskupa u stalež pokornika. Nakon toga ih se pozivalo da izađu iz crkve. 286. shizma. Ova je praksa ostala i danas u istočnoj (pravoslavnoj) liturgiji i naziva se liturgija oglašenih. JEDIN. Budući da nije više bio potpuni član crkvene zajednice. ubojstvo.»93 Pojedini crkveni povjesničari smatraju da je ovakva crkvena praksa bila rigorozna te da je donosila mnoge negativne posljedice pokornicima. u euharistiji nisu mogli sudjelovati niti javni pokornici. pobačaj. nepomirljiva mržnja. preljub. posjećivanje nemoralnih kazališnih predstava. no bio je svjestan da će u Crkvi uvijek biti «pšenice i kukolja». 285. str. Pozitivna je razmišljanja o ovome donio Augustin koji je zbog svojeg pretkršćanskog puta pokazao pomirljiviji stav po ovome pitanju. str. . Velika povijest crkve II . kao i neki katekumen. Zajedno s katekumenima. H. prisustvovati samo službi riječi. JEDIN. smio je.str. On je disciplinu Crkve stavljao na važno mjesto.92 «Grešnik koji se vlastitom odlukom otvorio svojemu biskupu ili je njegov prijestup bio javan uvrstio bi se. teška krađa. krivovjerje. Augustin nam daje listu grijeha zbog kojih se morala činiti javna pokora. kleveta.

H.str. H. suzdržavanje od mesa i vina) već se veća važnost daje samodisciplini. 240. JEDIN.96 Vrijeme korizme postaje i vrijeme priprave katekumena za krštenje. pripravnike za krštenje se običavalo krštavati u uskrsnoj noći. Velika povijest crkve I. godine po Kristu nalazi kršćanski običaj da se pred Uskrs posti 40 dana. prvo kao tjedni blagdan koji se proslavljao svake nedjelje. Sada se različiti blagdani i običaji formiraju u liturgijski kalendar.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 65 6. korizma. 288. ili 40 dana posta pred Uskrs. Bogojavljenje ili Epifanija (od grčke riječi epiphania koja znači očitovanje ili objavljenje) važan je blagdan božićnog vremena. Sada se ovaj broj dana određuje kao korizmeno vrijeme. vrijeme priprave koje se ne odlikuje samo postom (jedan obrok dnevno. Naime. Već se ranije javlja ideja o 40 dana priprave. 300. Prve tragove slavljenja ovoga blagdana nalazimo početkom 3. str. a zatim kao zasebni godišnji blagdan. stoljeću se uz Uskrs vezuje i dulje razdoblje priprave. stoljeću dolazi do formiranja liturgijskog kalendara. Već krajem 2. stoljeća u Aleksandriji. JEDIN. razmišljanju o samome sebi i nutarnjoj sabranosti. Oblikovanje liturgijskog kalendara U 4. Atanazije prilikom svog boravka u Rimu.95 U 4. Epifanija ili Bogojavljenje97 blagdan koji se proslavlja 6. stoljeća nailazimo na sporove oko termina slavljenja Uskrsa. ljubavi prema bližnjima i sl. kako bi se objedinila praksa Crkve. vježbanja pred Uskrs (Euzebije). Uspostavljaju se određeni blagdani. Na Istoku je . siječnja. Velika povijest crkve II. U ranom razdoblju Crkve. od kojih su neki već bili prisutni u Crkvi.5. što nam govori da je u to vrijeme godišnje slavljenje ovoga blagdana zaživjelo u Crkvi./5. Uskrs kao sjećanje na Kristovu slavnu pobjedu nad smrću slavio se od samih početaka kršćanstva. Usp. također je u ovome razdoblju uvršten u liturgijski kalen95 96 97 Usp.

godine nalazimo da se u to vrijeme Božić u Rimu slavio 25. Kristova stvara novi narod od različitih plemena i jezika. Već smo naglasili kako je ovaj blagdan zamijenio poganski blagdan «Nepobjedivog sunca». stoljeća pouzdano se zna da je Božić i na Istoku i na Zapadu slavljen 25. Poklonjenje mudraca Kristu. Izvorno je ovaj blagdan označavao različite objave Boga. Postoje dvije pretpostavke zašto se baš 25. čudo u Kani Galilejskoj. Od tada. Crkvu svoju. prosinca. pa je stoga ovaj blagdan značajan u razumijevanju Kristove Spasiteljske uloge. Krštenje Gospodnje te. ne samo Židove već i pogane. Ovaj se blagdan prvotno razvio na Istoku. prosinca. Mitre. također dobiva svoj datum i svoje mjesto u liturgijskom kalendaru. Kristovo rođenje odnosno poklon mudraca rođenome Kristu. a zatim je preuzet i od Zapada. čiji je simbol bio Sunce a slavio se 25. Protestantska tradicija je zadržala prvotni naziv Bogojavljenje ili Epifanija. Crkva se spominje poklonjenja mudraca s Istoka novorođenom Kristu. prosinca. Reformacija nije odbacila ovaj blagdan. prosinac izabrao za slavljenje Kristovog rođendana: “Prva se zasniva na pastoralnom načinu djelovanja Rimske Crkve. 2. Od 21. Od 4. pa je to bio to bio prvobitni blagdan Isusova rođenja i krštenja. (U ranoj se tradiciji ovim blagdanom obilježavalo tri događaja iz Kristovog života: 1. prosinca počinje rast Sunca. U rimskom spisu Depositio Martyrium iz 354. Svadba u Kani Galilejskoj). Većina protestantskih i reformiranih crkava zadržala ga je u svome liturgijskom kalendaru i ima posebnu službu za ovaj blagdan u liturgijskim knjigama. U ovom slučaju radilo se o rimskom poganskom blagdanu Natalis Solis Invicti. prosinca. kako bi narod odvratila od poganstva. stoljeća Božić se i na Istoku i na Zapadu slavi 25. Krist je došao spasiti sve ljude. Mudraci s Istoka prvi su pogani koji su se poklonili Kristu.66 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dar. Na Bogojavljenje. koja je na dane poganskih svečanosti uvodila svoje blagdane. Stoga se u tradiciji Rimokatoličke crkve ovaj blagdan naziva i Sveta tri Kralja. Božić. 3. dakle od 6. . Blagdan Kristovog rođenja. kao što je Isusovo krštenje.

“To shvaćanje nije podnosilo da bude u računanju Kristova života nekih ostataka.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 67 svečani blagdan početka novog života u prirodi. tj. Kao i uz vrijeme Uskrsa. prosinca. 174. na proljetni ekvinocij te da je upravo toga dana umro Krist. . od tada priznate tradicije da je Krist umro 25. Crkva je bila svjesna da će ljudi teško odbaciti stečene poganske tradicije. stoljeću. ne dovodeći time u pitanje vjernost kršćanskom učenju. Polazeći. 12). morao je toga dana započeti i njegov zemaljski život.”99 Općenito se smatra da je prva pretpostavka pravi razlog proslavljanja Božića 25. Crkva je nakon izlaska iz progonstva počela slaviti rođenje Krista. Krist posvetitelj vremena. Vladimir Zagorac. str. jer bi to značilo nesavršenost. Već kod ranijih kršćanskih pisaca nailazimo na spominjanje predbožićnog razdoblja u kojem se treba postiti i 98 99 Vladimir Zagorac. 174-175. Mjesto Mitre-pobjednika tame. Računajući od toga dana 9 mjeseci dolazimo na 25. te je poganskim običajima dala kršćansku simboliku. 2) i ‘svjetla svijeta’ (Iv 8.”98 Ova pretpostavka svjedoči o mudrosti rane crkve prilikom evangeliziranja pogana. tako se i uz vrijeme Božića vezuje razdoblje priprave kojeg danas poznajemo kao advent. kako je svijet stvoren 25. kome je kršćanska tradicija primijenila Malahijinu proročku sliku ‘Sunca pravednosti’ (Mal 4. dakle. odnosno došašće. toga je dana uslijedilo Utjelovljenje. str. Treba znati da je simbolika u rano kršćansko doba imala zapaženu ulogu. ožujka. prosinca. ožujka. Druga pretpostavka temelji se na vjerovanju koje je bilo rašireno u 3. Obje ove pretpostavke svjedoče nam više o simbolici nego o stvarnom datumu Kristova rođenja. tj. Krist posvetitelj vremena.

stoljeću jer nisu prihvatili odluke crkvenih sabora u Efezu (431.6. Uvod u katoličku liturgiju. Usp. Kaldejaca.str. godine). vezani su uz događanja Kristova spasonosnog života i djelovanja za naše spasenje. Velika povijest crkve II. no advent kakvog danas poznajemo razvio se u 6. O Istočnim nepravoslavnim crkvama vidi više u: J. str. godine) i Kalcedonu (451. po uzoru na liturgijski kalendar Staroga zavjeta. A.100 Blagdani. Usp. stoljeću poslije Krista uvođenjem pet tjedana priprave. Od 4.102 U tekstovima iz 4. koji su se oblikovali u navedenom razdoblju. stoljeću. 1982. H. Oblikovanje različitih liturgija na Istoku i na Zapadu I prije velikoga raskola Crkve na Istočnu i Zapadnu (1054. propovijedi Ivana Zlatoustog i biskupa Teodora Mopsuestijskog i sl.68 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE pripravljati za Božić. stoljeća. KOLARIĆ. i 5. 6. godine). koja je u svom razrađenom obliku nastala u 5. JEDIN. što je kasnije smanjeno na četiri tjedna. 289-291. i Malabarskih kršćana. a simboliziraju četiri tisućljeća starozavjetnog razdoblja i iščekivanja Mesije. Zagreb: Veritas. i 5 stoljeća kao npr. 102 . već su bile vidljive stanovite razlike u organizacijskom kao i u liturgijskom smislu. Didaskalija. stoljeća vidljiva je sve veća razlika u liturgiji Istoka i Zapada. Apostolske konstitucije s kraja 4. pa spadaju u blagdane povijesti spasenja.101 Na istoku se također razvija i Zapadnosirska ili Jakovljeva liturgija. Istočni kršćani. 29. Navedene crkve spadaju u grupu Istočnih crkava koje su se odvojile od tada jedinstvene crkve još u 5. ADAM. Na Istoku su u ovome razdoblju poznati sljedeći obredi: Liturgija apostola Istočnih Siraca. 100 101 Usp. Ona se i danas slavi kod Nestorijanaca. O ovoj liturgiji svjedoče spisi iz 4.

. Zagreb: Glas Koncila. Libertvil: Bogoslovski fakultet Svetog Save. Križevci: Biskupski Ordinarijat. Markova se liturgija danas kao Ćirilova liturgija služi u Koptskoj crkvi. 2005. Vršac: Eparhijski upravni odbor eparhije Banatske.. Sremski Karlovci: Eparhija Sremska.105 To su tri liturgije: 106 . travnja na blagdan Svetog Marka. Liturgika (skripta). na Veliki četvrtak i Veliku subotu. 1986..Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 69 stoljeća spominje se i Markova liturgija. Usp.107 103 Vidi prijevod ove liturgije na srpski jezik: Božanska liturgija Svetog apostola Marka. 1965. D. 1992. Liturgija i život. STANILOJE. 1998. 1963. K. te na blagdan obrezanja Gospodnjeg (Svetoga Bazilija). Liturgija Svetog Bazilija Velikog slavi se svega 10 puta u godini i to prvih pet tjedana korizme. J. Srbinje Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog. 107 . 1992. PAVKOVIĆ. Cetinje: Mitropolija Crnogorsko .. objavljene su sve tri liturgije u: Bizantsko-hrvatski Liturgikon. Zagreb: Prosvjeta. 2003. 278. u danima pred Božić i Bogojavljenje. Beograd: Misionarski i duhovni centar Manastira Hilandara. PAVIĆ. Kraljevo: Eparhijski upravni odbor Eparhije žičke. O liturgiji.. WARE. A. ŠMEMAN. 1997. 205-239. za potrebe grkokatoličke crkve. Na srpskoj jeziku imamo sve liturgije u liturgijskoj knjizi: Služebnik. Liturgika 1. H. Uvod u sveto bogosluženje.Liturgija Svetog Bazilija Kapadocijskog iz 4 stoljeća. Nastala je u Antiohiji a i danas se služi u Aleksandriji 26. Liturgika. Beograd: Sveti arhijerejski sinod. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. N. 106 Na hrvatskom jeziku.I. 2004. str. Velika povijest crkve II.103 Iz ove se liturgije kasnije razvio koptski (egipatski) i etiopski (abesinski) obred. 1999. Duhovnost i zajednica u pravoslavnoj liturgiji.104 No najraširenije istočne liturgije jesu liturgije bizantskog obreda koje se i danas slave u istočnim pravoslavnim crkvama. J. str.... Kraljevo. Uvod u pravoslavnu liturgiku. Zagreb: Grkokatoličko sjemenište. FUNDULIS.primorska i Skendeijska. 104 105 O istočnim liturgijama vidi više: Pravoslavna liturgika. Pravoslavna crkva. T. GRGUREVIĆ. JEDIN. 1961.

na Veliki ponedjeljak. Veliki četvrtak i Veliki petak.. str. u ponedjeljak./5.108 . Ona nije sadržavala jedinstvene tekstove već je svaki biskup mogao upotrebljavati vlastite ili tuđe tekstove koji su prije toga prolazili stručnu kontrolu subraće. JEDIN. Rimska liturgija se spominje već od 4. treba najprije istaknuti njihovo shvaćanje liturgije kao sudjelovanje pri nebeskom bogoslužju anđela. stoljeću. Pri tom se kristološke rasprave toga doba zrcale u naglašavanju spasiteljskih djela Otkupitelja i svemoći božanskog Logosa. Nikada se ne služi subotom i nedjeljom. koje se dalje razvija do dramatičnih oblikovanja slavlja otajstva. Augustin spominje u svojim spisima sjevernoafričku liturgiju. na Blagovijesti. liturgija postaje svečanim prikazivanjem Kristova svećeničkog djelovanja. To je razumijevanje liturgije kako ga zastupaju pogotovo Ivan Krizostom (Zlatousti) i Teodor iz Mopsuestije. H. Liturgija pretposvećenih darova služi se u tijeku uskršnjeg posta i to svaku srijedu i petak uskršnjeg posta (korizme). Ova je liturgija specifična jer zapravo nema euharistijski kanon već se vjernici pričešćuju darovima koji su ranije posvećeni (od tuda naziv pretposvećenih darova). 279. kako ih imamo u 4. utorak i četvrtak prvoga tjedna posta. 109 110 .70 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE .109 «Od karakterističnih crta istočnjačkih liturgija. Velika povijest crkve II. utorak i srijedu.»110 Na Zapadu se mogu pratiti dva osnovna liturgijska tipa: Sjeverno – afričko – rimski u galski.Liturgija Svetog Ivana Zlatoustog koja je svoj sadašnji oblik dobila u 8.Liturgija pretposvećenih darova. stoljeću.. liturgijski čini postaju ‘slike i simboli koji posreduju zbilju povijesnog dijela spasenja. no oblikovanje liturgijskih tekstova potječe iz kasnijeg razdo108 Liturgija Svetog Ivana Zlatoustog služi se tijekom godine kada se ne služe druge dvije liturgije. u četvrtak petoga tjedna. stoljeća. pogotovo uskrsnuća’.

sve do 8. sjevernoafrički i mozarabijski. stoljeća. galski. a latinski će tek 370. godine potisnuti grčki jezik. Rimski obred 2.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 71 blja. Nije bio obvezan za druge mjesne crkve. se stoljeća služio u Rimu na grčkom jeziku. Etiopski obred ZAPADNE LITURGIJE 1. Koptski obred 2. Obred koji se smatra pretečom Rimskog obreda do 4. Mozarapski ili zapadnogotski obred . Aleksandrijska skupina 1. Zapadno – sirski tip: a) Sirsko – antiohijski obred b) Maronitski obred c) Bizantski obred d) Armenski obred 2. U drugim su dijecezama Zapadnog kršćanstva služeni drugi obredi od kojih su najpoznatiji bili milanski (abrozijanski). Antiohijska skupina 1. Abrozijanski obred 3. Kada se govori o rimskom obredu. Od spomenutih liturgija nastat će različiti obredi Istoka i Zapada: ISTOČNE LITURGIJE I. valja naglasiti da je on prvenstveno bio u uporabi Crkve u Rimu. Istočno – sirski obred a) Nestorijanski obred b) Kaldejski obred c) Malabarski obred II.

stoljeće biti zrelo za reformu Crkve na različitim područjima a napose u liturgijskom smislu.sve snažnije udaljavanje puka od bogoslužja. te kulminirati u srednjem vijeku... Vizantijsko bogoslovlje. Kragujevac: Kalenić. 144.»111 Ovakav razvoj liturgije u većoj ili manjoj mjeri nastavit će se i u slijedećem razvoju. koje su primale po nekoliko tisuća učesnika. . Sada je rana kršćanska zajednica transformirana u gomilu nominalnih kršćana. MAJEDNORF. No s druge strane se događa negativno stremljenje . Liturgija se obogaćuje teološkim i obrednim sadržajima. 1985. Galski obred 5. Pravoslavni teolog Meyendorf će ustvrditi: «Zaista je bilo teško sačuvati zajedničarski karakter kršćanskog bogoslužja ili učenja. str. 111 Dž. kada su počeli da liturgiju služe u ogromnim bazilikama..72 4. Keltski obred Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE *** Konstantinovo i pokonstantinovo vrijeme donosi velike i bitne promjene za Crkvu u različitim njenim segmentima pa tako i na području razvoja liturgije. Stoga će upravo 16.

781. obvezna liturgija cjelokupne Zapadne crkve. Karlo Veliki je u Rimu. pristupilo se njegovoj temeljitoj reformi. Tako će rimska liturgija.RAZVOJ LITURGIJE OD KAROLINŠKE OBNOVE DO 7. No budući da isti nije zadovoljavao Karla i njegove liturgijske potrebe. Ova će Pipinova nastojanja dovesti do težnje da se rimski obred proširi po cijeloj tadašnjoj zapadnoj Europi. ona još uvijek neće biti propisana.). odnosno do liturgijskog pokreta poznatog kao karolinška reforma. Ova je reforma završena u vrijeme Karla Velikog (768. koji je pokazivao veliki interes za liturgijska pitanja. U razdoblju koje slijedi nastavit će se razvoj liturgije u teološkom i praktičnom smislu. Karolinška reforma Spomenuli smo kako je liturgija rimskog obreda izvorno bila liturgija Rimske dijeceze sve do 8. godine od pape Pavla I. da mu dostavi kopiju Rimskog sakramentarija. Iako prihvaćena od većine tadašnjih zapadnih biskupa. Franački kralj Pipin Mali zatražio je oko 760. kako bi se temeljem njega izvršila liturgijska reforma na teritoriju njegovog kraljevstva. godine zatražio i dobio kopiju gregorijanskog Pontifikalnog sakramentarija. prigodom posjete papi Adrijanu I. – 814. .1. stoljeća. uz određene izmjene.. naći svoje mjesto u tadašnjim zapadnoeuropskim državama. Pipinovog sina i nasljednika. REFORMACIJE 7.

Hostija se polagala u pokaznicu te se nosila u procesiji i pokazivala narodu. Razvoj euharistijske teologije i prakse Centrala teološka misao euharistije jest naglasak na stvarnoj Kristovoj nazočnosti u euharistijskom kruhu i vinu te žrtveni karakter mise. J. spasonosni efekt. dok se kalež vjernicima uskraćuje. Od 12. Misa se shvaća kao «beskrvna žrtva» po kojoj se iznova Krist na oltaru žrtvuje. Jedan od razloga tomu je što se sve više naglašavala nedostojnost i grješnost vjernika. T. godine. U crkvi se određuje posebno mjesto na kojem se izlaže sakrament. Stoga je svaka misa istinsko žrtvovanje samoga Krista koju svećenik prinosi na oltaru. Oltar se i fizički pregrađuje 112 Usp. Svećenici su za vrijeme slavljenja mise okrenuti leđima narodu. ŠAGI – BUNIĆ. To se teološki opravdava time da se naglašava kako je Krist u potpunosti nazočan i u jednoj i u drugoj prilici.2. Oltar se sve više udaljava od vjernika i smješta u dno apside. Euharistija u životu crkve kroz povijest. što je bilo uzrokovano i vjerovanjem da gledanje hostije ima poseban. koji se u Rimokatoličkoj crkvi slavi od 1264. pred mjestom gdje su se držali posvećeni euharistijski darovi pali se takozvano vječno svjetlo. str. Od 13. Pričest se u 12. Tijekom kasnog srednjeg vijeka nastaje i posebno mjesto za čuvanje sakramenta: tabernakul (šator). Corpus Christi (Tijelovo). 81-83. Gledanje u hostiju se izjednačavalo i sa samim pričešćivanjem.74 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 7. stoljeća. stoljeću u mnogim župama dijeli samo pod jednom prilikom – hostijom. tako nazvan jer ga se pokrivalo svilom te je ličio na šator. . To dovodi do novoga blagdana.112 Pričest vjernika je bila sve rjeđa. To dovodi do prakticiranja «klanjanja presvetom sakramentu». stoljeća svećenik počinje dizati posvećenu hostiju. Primarni čin mise postaje uzdizanje hostije. Prvenstveno se to činilo iz praktičnih razloga.

. JEDIN. Njih je služio samo svećenik kome je pomagao poslužitelj.113 Tiha odnosno privatna misa nastaje u 8. Klerici su živjeli lagodnim životom zahvaljujući shvaćanju da odabrani trebaju svoje vrijeme provoditi u svetoj dužnosti i moliti. 76-77. Njihova je jedina zadaća bila služenje jedne mise na dan. koji su i danas vidljivi u mnogim starijim crkvama. Ova se praksa opravdavala time što svećenik ulazi u unutrašnjost same svetinje te da svete riječi treba zaštititi od nepoštivanja. Uvod u katoličku liturgiju. Smatralo se također da su tihe mise duhovnije bogoslužje u odnosu na pjevanu misu. Obzirom da je razumijevanje mise kao prenošenja posebnih blagoslova za žive i mrtve bilo u ovome vremenu razvijeno. H. 640.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 75 od lađe crkve. str. 36. Pojedini su gradovi imali i do 20% svećenika od ukupnog broja stanovnika. stoljeću. J.114 No u ovom je razdoblju dobila na svojoj popularnosti. 114 115 113 Usp. ADAM. «altaristi» koji nisu imali visoku teološku naobrazbu. a misa se služi nerazumljivim latinskim jezikom Sve je to dakako utjecalo na udaljavanje vjernika od slavljenja zajedničke liturgije. Budući je u nekim mjestima bio veliki broj altarista. to se javila potreba za njenim češćim slavljenjem. a da ih narod treba podupirati svojim prilozima. Tihe mise su sve više udaljavale laike iz liturgijskog života. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Usp. A. str. ŠAGI – BUNIĆ. već su bili samo osposobljeni za služenje mise. Usp. 1993. Potreba za služenjem misa bila je sve veća a time i za svećenicima.. T. od strane imućnijih ljudi grade i privatne kapele s oltarima. Euharistija u životu crkve kroz povijest. Neke su crkve pri kraju Srednjeg vijeka imale i 60 oltara. str. Velika povijest crkve III/II.115 Također se. Mnogi od tih svećenika su bili tzv. podižu se unutar crkava pomoćni oltari.

iako će sve do Tridentskog sabora vladati sloboda u liturgijskom razvoju. u tihoj je misi bilo otežavajuće za svećenika da koristi sve navedene liturgijske knjige pa je bilo praktično da se svi najvažniji dijelovi mise nađu u jednoj knjizi. liturgija se razvijala u dva glavna djela: Uvodni dio odnosno služba riječi te euharistijska služba. Uvod u katoličku liturgiju. Lekcionar i Evangelistar. Pojava Misala svakako je imala i svoje praktične razlike. Misal je objedinio dotadašnje liturgijske knjige: Sakramentarij. str. te koji se i danas nalaze u različitim. koje bismo danas mogli označiti kao knjižice rubrika ili ceremonija. ADAM. propisi). Od ranoga njezinoga nastanka. u misal su uvedene rubrike116 pisane crvenom bojom a koje su bile uputa o načinu obavljanja liturgije. Kako bi se olakšalo snalaženje u načinu obavljanja bogoslužja. Struktura liturgije – himne i molitve Liturgija donekle dobiva svoje uobičajene oblike. bez ikakva opisa bogoslužnog toka. Misala. Antifonal. kako rimokatoličkim tako i u protestantskim liturgijama. a u ono su se doba zvale ‘Ordines’ (pravila. .76 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Tihe ili privatne mise uzrokovale su pojavu nove liturgijske knjige. Ovdje ćemo spomenuti neke od molitvi i himni koje su se ustalile u srednjovjekovnoj rimskoj liturgiji a koje će u većoj ili manjoj mjeri naći svoje mjesto i u kasnijem razvoju liturgije u protestantskim crkvama. 7. stoljeća Misal se rasprostranio gotovo u svim rimokatoličkim župama i postaje liturgijska knjiga i za javnu misu. Naime. Od 13. 3.» A. nastaju sada malo – pomalo i upute. 37. 116 «Dok su stare rimske liturgijske knjige sadržavale samo tekstove.

. Slava Bogu na visini) «Slava Bogu na visini! I na zemlji mir ljudima dobre volje. Uz ispovjednu molitvu izgovarao se i saziv Kyrie (Grčki. Jaganjče Božji. str. Prva Crkva ove sazive usmjerava na Krista kao svoga božanskoga vladara. V. – 496. 154. primi našu molitvu. Kristova otajstva. jektenijama (molitvenim sazivima tijekom liturgije) kao odgovor naroda na svaki molitveni saziv (Gospodi pomiluj = Gospode smiluj se). Koji oduzimaš grijehe svijeta. ADAM. odnosno pjevanje psalma. stoljeća ulazak klerika u crkvu pratio je Introit (lat. Blagoslivljamo Te. Gospodine Bože. 84. slavimo Te. smiluj nam se. smiluj se! Gospodine smiluj se!» Ovi su zazivi bili poznati još u poganskoj starini i izgovarali su se u počast božanstvu ili vladaru koga se štovalo kao božanstvo.ispovijedanja grijeha) koje ima svoje korijene u ranoj Crkvi. Uvod u katoličku liturgiju. Isuse Kriste. Gospodine Bože. Gospodine): «Gospodine smiluj se! Kriste. 1998.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 77 Od 5.) i to na kraju službe riječi da bi se vremenom pomicao na početak. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. klanjamo Ti se.. pred svima. Koji sje117 118 Usp. Na Zapadu se ovaj saziv najvjerojatnije javlja u doba pape Gelazija (492. A. U prvome. Sine Očev. Gospodine Sine jedinorođeni. str. Koji oduzimaš grijehe svijeta.117 Na Istoku se sazivi Kyrie javljaju u tzv. kada su se grijesi ispovijedali javno. Hvalimo Te. Bože Oče Svemogući. Kralju nebeski. Zahvaljujemo Ti radi velike slave Tvoje. uvodnome djelu ustalio se običaj pristupanja oltaru i pokajničkog čina (Confietor . Usp.118 Nakon Kyrie slijedi hvalospjev: Gloria in excelsis Deo (Lat. poglavito od onih koji su učinili teže grijehe. ZAGORAC. ulaz).

» Ova je ranokršćanska himna nadahnuta Lk 2. 10-12. stoljeću je papa Simah prvi puta upotrebljava u božićnoj liturgiji. jedinoga kralja. Isuse Kriste. dok su je svećenici mogli pjevati na Uskrs. A. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Od 500. izričući na taj način frontalni stav glede tadašnjeg kulta caru. 241. koristi se redovito na svakoj misi i mogu je pjevati svećenici.120 Himna odražava vjeru prve Crkve u Krista kao Kralja. str.» 119 Ova se himna i danas pjeva u jutarnjem bogoslužju Istočne crkve. Beograd: Srpska patrijaršija. Usp. str. Usp.. 61-62. 2001. smiluj nam se. Časosolov. Uvod u katoličku liturgiju.121 Nadalje slijede molitve dana. Na kraju prvog djela bogoslužja pjevao se Credo (lat. U početku se pjevala u jutarnjoj molitvi119 U 6. ADAM. vjerujem) odnosno Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje. godine se koristi samo u biskupskim misama na nedjelje i blagdane. Euharistijski dio bogoslužja započinjao je s euharistijskim kanonom kojemu je temelj Hipolitov obrazac o kojem je također ranije bilo govora: «Svećenik: Gospodin s vama! Zbor: I s duhom tvojim! Svećenik: Gore srca! Zbor: Imamo kod Gospodina! Svećenik: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu! Zbor: Dostojno je i pravedno. Leksikon ikonografije.. str. čitanje evanđelja što se u ovome razdoblju sve činilo na latinskom jeziku. Ti si jedini Svevišnji. Sa Svetim Duhom. Ti si jedini Gospodin. 154. u slavi Boga Oca. Usp. biblijska čitanja. No od 1048.78 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE diš s desne Ocu. 120 121 . Amen. Jer Ti si jedini svet.

1978. hosana u visini. Usp. odnosno izgovaranja Kristovih riječi: «Ovo je tijelo moje… ovo je krv moja…».. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. te anamnezu. str. svet Gospodin Bog sabaot. koji oduzimaš grijehe svijeta. Božanstvena liturgija Svetog Jovana Zlatoustog. prilikom Kristovog krštenja na rijeci Jordanu. smiluj nam se. koji oduzimaš grijehe svijeta. . odnosno spomen na spasenjsko djelo Kristovo. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 79 Slijedi predslovlje odnosno zahvalna molitva koja prethodi himni Sanctus (lat. Stoga je ona najznačajnija u euharistijskoj službi. Pjevala se vrijeme lomljenja hostije od strane svećenika. Hosana u visini. svećenik je tiho molio euharistijsku molitvu koja sadrži epiklezu odnosno molitvu sazivanja Duha Svetoga radi pretvorbe kruha i vina u pravo tijelu i pravu krv Kristovu. Beograd: Manastir Ćelije kod Valjeva. daruj nam mir» Ova je litanijska aklamacija nastala na temelju Ivanova pozdrava Kristu. «Svet. Svet). Jaganjče Božji. U li- 122 U Pravoslavnoj se crkvi vjeruje kako se upravo prilikom ove molitve događa pretvorba. Prije pričesti dolazi molitva Očenaš koja je prisutna u najranijim liturgijama. Nakon pjevanja sanctusa. 2-6). 59.122 riječi ustanovljenja. Jaganjče Božji.» Ova se himna temelji na Izaijinom viđenju serafina kako pjevaju u čast Bogu (Iz 6. 9). Vjerojatno potječe iz židovskog bogoslužja. smiluj nam se. te na hvalbenom uskliku pri Isusovu ulasku u Jeruzalem (Mt 21. Jaganjče Božji) «Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta. svet. Nakon pričesti pjevala se i litanijska aklamacija Agnus Dei (Lat.

manipul. te će u srednjem vijeku ono već imati prepoznatljive oblike. a oko 1000. 105. dok su je đakoni nosili prekriženu preko prsa (danas je nose ukoso od lijevog ramena prema desnom boku). za vrijeme pjevanja Gloria. Kod istočnih kršćana epitrahilj = oko vrata).124 7. Bile su to molitve pokorničkog značaja koje je svećenik molio u svim u momentima kada je bio slobodan od drugih tekstova: na početku mise (Confietor). ZAGORAC. Kazula (casula=kućica) ili misnica (latinski paenula ili planeta) gornji je dio liturgijske odjeće koji se izvodi od starorimske toge. odnosno bijela duga haljina koju nose svi redovi svećenstva. Sanctusa i sl. preko glave je bila preklopljena i zaogrtala je cijelo tijelo.4. Ranije smo spomenuli kako su se u Konstantinovom vremenu viši klerici izjednačili s visokim carskim činovnicima i dobivali posebne insignije: štolu. Uz vrat se stavlja naglavnik (amikt) kako bi se pokrio vrat. Kristova otajstva. Usp. Creda. Štola (naramenica. palij i prsten.80 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE turgiju ju je uveo papa Sergije I. godine počinje se pjevati tri puta. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Uz albu se se koristi i cingulum odnosno pojas u obliku špage koji se vezuje oko struka. . 84-85. Imala je najprije oblik zvona. bila je prvotno svjetovni znak službe. Razvij liturgijskog ruha i liturgijskih boja Liturgijsko ruho poprima svoje standardne oblike. Biskup i svećenik je nose na način da visi s obje strane ramena. godine.. 687. Kasnije je nose đakoni. stoljeća nastaje «gotska misnica» koja je bočno 123 124 Leksikon ikonografije. Osnovna odjeća jest alba (albus=bijel). Od 13.123 U kontekstu srednjovjekovne rimske liturgije treba spomenuti i Apologije. str. prezbiteri i biskupi. V. U kasnijem razvoju će se i liturgijsko ruho razvijati.

.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 81 skraćena. purpurnu i zlatnu. Pluvijal (kišna kabanica. No nije bilo jedinstvene prakse niti na Istoku niti na Zapadu po ovom pitanju. modra. početkom 13. stoljeća. U karolinško se doba koristilo najvjerojatnije osam boja: zlatna (žuta). ogrtač) jest svečani plašt koji doseže do zemlje. stoljeću. ŠAŠKO. 501-502. postaje gornjom liturgijskom odjećom đakona. A. ŠAŠKO. korizmi i na vigilije (noćne službe bdijenja). kao na primjer u procesijama i sl. ljubičasta označava pokoru i koristi se u adventu. str. bijela. purpurna (između ljubičaste i crvene) koristi se u trećoj nedjelji adventa i četvrte nedjelje korizme. Bijela i zlatna označavaju radost i koriste se na Gospodnje i Bogorodičine blagdane te na blagdane svetaca koji nisu mučenici. str. 676685. zelena. crna. 126 . crvenu. Dalmatika. stoljeća. crvena označava vatru i krv te se koristi na Duhove i na blagdane mučenika. zelenu. smeđa. vatikansko sabora).. crvena i grimizna jer su se ove boje smatrale ‘otajstvima i pralikovima’. crna označava žalost i koristi se na misama za mrtve i na Veliki Petak. Usp. a kojega nose biskup i svećenik kod određenih obreda izvan liturgijskog slavlja. knjiga I. Zagreb: Glas Koncila 2005. ADAM. zelena ozna125 Usp. U vremenu baroka se sve više skraćuje i ukrašava zlatnom i srebrnom svilom te postaje i umjetnički premdet u obliku kontrabasa. 83-84. O liturgijskoj odjeći u Istočnim crkvama vidi više u: J. crnu. Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija. Liturgijski simbolički govor. ljubičastu. Uvod u katoličku liturgiju. str. a formom je bila slična dalmatici. 449-498.126 No kanon boja ustalio je Papa Inocent III. Opšta crkvena istorija. I.. 1912..125 Liturgijske boje liturgijskog ruha počinju se upotrebljavati u 9. koja dobiva ime najvjerojatnije po gornjoj odjeći muškaraca i žena u Dalmaciji krajem 2. I. i to: bijelu. str. Liturgijski simbolički govor. Tunika je bila gornja odjeća subđakona (red koji se primao prije đakonata a koji je u rimokatoličkoj crkvi dokinut nakon II. POPOVIĆ.

128 .127 7. Mučenici i sveci u praktičnoj su pobožnosti uzdizani više i od samoga Boga. Dolazi do sve većeg štovanja relikvija i svetačkih moći. vjerujući da je to najvažniji dio liturgije. Predreformacijsko stanje Liturgija u predreformacijsko vrijeme postaje sve više individualni ritual svećenika umjesto njene osnovne svrhe. A. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. str. godine) propisao da se pričestiti mora najmanje jednom godišnje. Traži se njihova zaštita i blagoslov u uvijek novim oblicima. U liturgiju je ulazilo praznovjerje koje su svećenici tolerirali. 379. Leksikon ikonografije. Religiozni život postaje sve kom- 127 Usp. Liturgija je postala stvar klera. često poprima pretjerane forme. ADAM. Pričest je toliko opala da je IV. Vjerovali su da će time kupiti ispunjenje molitava upućenih Bogu ili svecima. «Štovanje svetaca i njihovih moći (relikvija). Nerazumljivi latinski jezik sprječavao je puk da sudjeluje u bogoslužju i da ga razumije.82 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE čava nadu i koristi se u obične nedjelje i dane i tijekom tjedna kad se ne slavi ni jedan svetački blagdan. Uvod u katoličku liturgiju. Svećenik je mogao obaviti misu i bez sudjelovanja naroda. Osnivaju se bratovštine i niču nove forme pobožnosti. zajedničkog slavljenja Gospodnjeg naroda. Na primjer.5. 40. str. pravih i nepravih. lateranski sabor (1215. u tadašnjim procesijama vjernici su dolazili do oltara i ostavljali novac. u Obrednik prodire poplava novih blagoslovina.128 U srednjem vijeku dolazi i do sve češćeg čašćenja svetaca koji obogaćuju liturgijski kalendar.

41 Ivan Gerson (umro 1429. H. Osobito su redovi franjevaca i domini129 130 A. Kult svetaca. Mnogi su svoje poglede usmjeravali na hostiju tijekom njenog podizanja u misi nakon «pretvorbe». str. da ne može oslijepiti. duhovnost i požrtvovnost širih krugova. ADAM. V. ne smije se s druge strane previdjeti duboka vjera. – 1164. Usp. 76-79. Uvod u katoličku liturgiju.131 Praznovjerju su doprinosili i oni svećenici koji su bili neuki te ni sami nisu shvaćali neke pojmove liturgijskog života. kako se toga dana ne može oslijepiti i umrijeti. kao vještina uranjanja u najdublji «temelj duše». valja spomenuti i neka pozitivna kretanja: «Pored takvih žaljenja vrijednih razvoja ukrivo. Bernard iz Clairvauxa (1090. – 1179. Kao predstavnici spominju se iz 12. Liturgika. Iz toga dakle razaznajemo da su i sami klerici podupirali ovakva praznovjerja. Od 13 st. str.). 1969. ZAGORAC. 131 .. JEDIN. Pored svih ovih negativnih primjera. – 1153. U svemu se tome očituje rastuća nesigurnost i mnogostruko nezadovoljstvo.130 To su bile posljedice sada već razvijene teologije o pretvorbi hostije i vina u tijelo i krv Kristovu. Vjerovali su da onaj koji ugleda hostiju. Usp.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 83 pliciraniji. str. 640. u «vrh duše». niti mu se može dogoditi bilo kakvo zlo. a posebice Marije toliko je bio razvijen da pojedinci nisu znali razlikovati Krista od pojedinoga sveca ili pak Marije.) kritizira propovjednike koji narodu govore da se na dan posjeta misi ne stari. Velika povijest crkve III/II. ne stari.»129 Pojedinci su lizali prah sa svetačkih grobova i nosili hostije oko vrata kao amajlije. Zagreb: Nadbiskupsko duhovno sjemenište.) i Elizabeta iz Schoena (1129. Tomu je potvrdom također onaj smjer pobožnosti koji se naziva mistika.). st. toga dana ne može umrijeti. da bi se božansko najdublje iskusilo. Hildegarda iz Bingena (1098.

str.133 No bitan naglasak na propovijedanju. H. i 14. nerazumljiva običnom puku. Stoga su prosjački redovi. stoljeća došao iz Nizozemske (G. Propovijed je bila jedini dio liturgije kojega je puk mogao razumjeti. No ona je u mnogim sredinama. JEDIN. Obrazuju se i propovjednici svjetovnog svećenstva. posebice seoskim potpuno zanemarivana. Velika povijest crkve III/II.132 Latinska misa. a što će svakako utjecati na razvoj propovijedanja i u samoj Rimokatoličkoj crkvi. kako su taj klasični izraz našli u poznatom djelu Tome Kempenca (1379. dominikanci i franjevci. – 1471. Težili su za produbljenjem pobožnosti i nasljedovanjem Krista. Uvod u katoličku liturgiju. posebice u bogoslužju.84 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE kanaca unapređivali mistični pogled toga vremena. Usp. koji je s krajem 14. 642-643. nije mogla dati vjernicima potrebnu duhovnu pouku. 132 133 A. Sličnom je težnjom za duhovnošću bio ispunjen pokret obnove zvan devotio moderna. Mnogi svećenici nisu niti imali temeljnoga znanja da bi mogli održati propovijed koja bi pomogla u duhovnoj izgradnji puka. zasigurno će dati protestantska reformacija. 41. str. .) te se proširio po cijeloj zapadnoj Europi. mistik i propovjednik pokore + 1384. stoljeću radili na teološkoj izobrazbi svojih članova kako bi isti preuzeli zadaću propovijedanja. ADAM. u 13. Grote..) Imitatio Christi (Nasljeduj Krista)»..

suprotstavio se prodaji oproštajnica (tzv. molitve. tako i na liturgiju. – 1546. njemački augustinski redovnik. kojega Biblija izričito ne zabranjuje. Godine 1517. .PROTESTANTSKA REFORMACIJA 8. Indulgencija). negdje radikalnije.). crkveno ruho. doktor kanonskoga prava. Martin Luther134 Luther je bio konzervativan glede izmjena u načinu bogoslužja. Na razvoj liturgije utjecalo je teološko definiranje Večere Gospodnje i sl. No budući da reformacija nije bila jedan uniformirani i jedinstveni pokret.1. zakucavši 95 teza na vrata Wittenberške crkve. predmeti «isprazna vanjska stvar». kako na cjelokupni život Crkve. liturgijske promjene u reformatora su negdje bile minimalne. Držao je da se može zadržati svaki običaj. I LITURGIJA rotestantska reformacija je utjecala. Taj se događaj smatra početkom protestantske reformacije. pa tako i liturgijski. P 8. Martin – (1483. Za njega su način bogoslužja. ni zabranjeno ni naređe- 134 Luther. samo po sebi ni dobro ni zlo.

Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Za mladež je i poslije uvođenja «Deudsch Messe» (1526. H. str. poput molitava za mrtve. 136 135 «. H.137 Luther ne mijenja niti naziv misa138 za bogoslužje. Luther je kao humanist i pedagog htio zadržati latinski jezik kao element naobrazbe. U spisu Vom Missbrauch der Messe iz 1521. T. zadržalo svoju valjanost. Euharistija u životu crkve kroz povijest. Velika povijest crkve IV. to znači latinsko bogoslužje. U staro su vrijeme obredi završavali ite missa est = idite.136 osim u čitanju biblijskih tekstova i pjevanja.. kad. Luther se.» Usp. JEDIN. H. ili gdje je to Krist naučavao da treba žrtvovati kruh i vino? Zar ne čujete? Krist je jednom sama sebe žrtvovao. str. on bi nedjeljom naizmjence služio latinsku.. 69-70. bi o njemu ovisilo.135 Luther u početku nije mijenjao niti latinski jezik.139 Usp. Dapače. 74. vaše žrtvovati znači oskvrnjujuće ponovno razapinjanje». Usp. godine Luther piše: «Recite nam vi. 2004. Velika povijest crkve IV. J.86 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE no.. shvaćanje mise kao sredstva zadobivanja milosti i sl. str. Na teološkom planu Luther odbacuje učenje o misi kao žrtvi. No od 1523. 73. . on ne želi da ga itko ubuduće žrtvuje. Velika povijest crkve IV. dakako. godine u Wittenbergu se. Baalove popine. gdje stoji napisano da je misa žrtva. JEDIN. On kaže da se spominjemo njegove žrtve. zalaže za udaljavanje svih onih dijelova bogoslužja koji nisu u skladu s protestantskim reformiranim učenjem.. JEDIN. otpust je. 137 Prema latinskom mittere = slati.) «Formula missae». završeno je. po čemu je kasnije i sam obred mise dobio naziv. odnosno služenja misa za mrtve. ŠAGI-BUNIĆ. grčku i hebrejsku misu. str. Osobito bi se mladež trebala kroz bogoslužje vježbati u tom jeziku. Kako ste vi onda tako smioni da od spomena pravite žrtvu. 139 138 Usp. otpuštati. 274.. pod vodstvom Luthera služi misa na njemačkom jeziku.

Ovo stajalište poznato kao konsupstancijacija (za razliku od transupstancijacije). str. str. LOHSE. J.142 Te godine Luther služi i prvu njemačku misu u Wittenbergu. 142 143 . ŠAGI-BUNIĆ. C. Za razliku od ovoga učenja. Zagreb: MISL.102. odnosno definiranje liturgije. BAINTON. Usp. Također se obnavlja naglasak rane Crkve na Večeru Gospodnju kao na čin zahvalnosti Bogu i zajedništva s Bogom po Kristu.141 U njoj definira liturgijski red iz kojega izbacuje iz misnoga kanona sve molitve koje su sadržavale elemente žrtvovanja.. Usp. Iz mise se uklanjanja predslovlje. str. nakon čega slijedi pričest vjernika odnosno davanje hostije odmah nakon izgovaranja riječi nad kruhom. a kalež nakon izgovaranja riječi nad vinom. T. Na tome stojim. Zagreb: Teološki fakultet «Matija Vlačić Ilirik». život Martina Luthera. godine objavio kratki spis O uređenju bogoslužja. može se najbolje opisati kao prisutnost stvarnog Krista s nepromijenjenom substancijom kruha.. 1526. 2006. 330-331. Martin Luther. B. Osijek: Izvori.143 Određeno je tako140 141 T.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 87 Luther također odbacuje učenje o euharistiji kao pretvorbi (transupstancijaciji). HAMMOND. H. 274. ne stavljajući nikakav drugi molitveni tekst na to mjesto. 210. godine pod nazivom Deutcshe messe (Njemačka misa) bilo je dopunjeno i radikalnije od prethodnoga. a u jesen iste godine objavio je djelo pod nazivom Formula missae et Communionis (oblik mise) za Wittenberšku crkvu. 2002. R. već se izgovaraju odmah riječi ustanovljenja. Drugo djelo.»140 Kako bi pojasnio svoja stajališta o liturgiji. Euharistija u životu crkve kroz povijest.. Uvod u Teologiju. kao i zajedništva samih vjernika međusobno. Luther definira euharistijsko učenje kao konsupstancijaciji: «Gospodin je u euharistijskom kruhu stvarno prisutan ali bez promjene u substanciji simbola. 1993. str. Luther je 1523.

Luther je i autor većine pjesama u istoj. Članak 14. Luther je zadržao oltar. kao i Pavlovskim poslanicama i Otkrivenjem. Evangelički su knezovi predali ovu konfesiju caru Karlu V. Naj144 Usp. 2002. objavljena je zborska pjesmarica s Lutherovim predgovorom. lipnja 1530. 25. Na tome stojim. život Martina Luthera.145 U Augsburškom vjeroispovijedanju. . BAINTON. U članku 10.146 iz 1530. Ž. str. i svećeničku odjeću. definira da propovijedati i dijeliti sakramente mogu samo oni koji su ispravno na tu službu pozvani. E. godine. svijeće. definira se učenje o Večeri Gospodnjoj kao stvarnoj Kristovoj prisutnosti. Tijekom tjedna su bile određene vježbe pjevanja za cijelu zajednicu a preporučivalo se pjevanje u obiteljima po njihovim domovima. 337. čl. posebice prigodom Dana reformacije. Čl.144 Najznačajniji doprinos liturgiji Luther je dao u glazbenom smislu. R. Augsburška konfesija – Vjeroispovijedanje koje je pod nazivom Confesio augustana sastavio Philip Melanchthon.. poput sastanaka podučavanja i sl. H. 5. govori se o uspostavljanju službe poučavanja i dijeljenja sakramenata. 15. prvi tom. govori o potrebi održavanja crkvenih obreda prilikom blagdana i određenih svetkovina. LEONAR. no ustvrđuje se da takvi obredi nisu neophodni za spasenje. a pjeva se i danas u mnogim protestantskim crkvama. Opšta istorija protestantizma. 104. na augsburškom saboru. Jedna od njegovih poznatih pjesama je «Eine feste Burg» (Naš Bog je jaka utvrda). Nadahnuta je psalmom 46.). Time je želio sačuvati tradicionalni karakter liturgije. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.88 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE đer da se misa slavi samo nedjeljom (preko tjedna se održavaju druga bogoslužja. Za svoga je života Luther napisao trideset i sedam crkvenih pjesama te brojne i komponirao. Čl. 145 146 Usp. Danas je ona službena konfesija Evangeličko-Luteranske crkve po kojoj su evangelici poznati i kao Evangelici Augsburške vjeroispovijesti. str. ukrase. 22 govori o sakramentu Večere Gospodnje pod obje prilike. Godine 1524. godine.

.. Pavao je propisao da bi se u crkvi trebao upotrebljavati jezik koji će ljudi razumjeti. koje se često puta slavilo bez sudjelovanja naroda pa i drugih klerika. čl.»148 Nadalje se govori o slavljenju Večere Gospodnje svakoga «Svetoga dana» odnosno nedjelje i blagdana. 90. «Naše su crkve lažno optužene za ukidanje mise. 93. iako su znali za ovakve radnje nisu na vrijeme zaustavili iste. posvećen je misi. 148 .. opravdanje dolazi kroz djelovanje mise. str. Zapravo. str.. «. a ne kroz vjeru. Gotovo sve običajne ceremonije isto su tako zadržane. misa je među nama zadržana i slavi se s najvećim poštovanjem. 147 Augsburška konfesija. Augsburška konfesija.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 89 duži članak Augsburškog vjeroispovijedanja.. Ali Pismo nam to ne dopušta. osim one da se njemačke pjesme slavljenja tu i tamo ubacuju među latinske dijelove pjesama.Pismo nas isto tako uči da smo mi pred Bogom opravdani vjerom u Isusa Krista. Stoga. suvremeno čitanje. 24. suvremeno čitanje. Također se govori protiv žrtvenog karaktera i posredničkog karaktera mise (služenja mise za žive i mrtve). One su dodane radi upućivanja ljudi jer ceremonije su potrebne pogotovo stoga da bi se naučili neuki. a protiv svakodnevnog služenja euharistije. ukazujući na činjenicu da biskupi. Evangelička crkva u RH. ako misa oduzima grijehe živih i mrtvih samim vanjskim činom.»147 Nadalje se govori o zlouporabama mise u smislu da su sredstvo svećeničkog dohotka.

Djelovao u Zürichu. služila se sve do 1525. godine da se iz crkava uklone slike i kipovi «kako bi se udovoljilo Božjoj riječi»150 Latinska misa. godine kao vojni kapelan. zajednička ispovijed grijeha te otpust. psalam izgovarao naizmjenično od strane muškaraca i žena.2. Gradsko je vijeće donijelo odluku 15. Slijedi zahvalna molitva. No promjene u Zürichu su se događale postupno. str. Usp. Te je godine Zwingli priredio liturgiju Riječi i obred Večere Gospodnje. godine. a koje završavaju s Očenašem i Zdravomarijom ali samo do dijela «I blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus». B. Prije «Slava Bogu na visini» čitao se tekst iz poslanice a 149 Zwingli Urlich (1484. godine. THOMSON. Pjevati su se mogli samo psalmi. Philadelphia: Fortress Press. Umro je u bitci kod Kappela 1531. 1985. Smatrao je da Sveto pismo mora određivati sve postupke glede bogoslužja. slike. Urlich Zwingli149 Švicarski reformator Urlich Zwingli imao je mnogo radikalnija stajališta od Luthera po pitanju liturgije kao i po pitanju shvaćanja Večere Gospodnje. H. Zalagao se za jednostavnost. Velika povijest crkve IV.151 U obredu Večere Gospodnje se «Slava Bogu na visini». Prvo Zwinglijevo djelo o liturgiji bilo je «Napad na kanon mise» iz 1523. U Liturgiji riječi nalazi se nekoliko uvodnih molitava.90 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 8.)– Švicarski reformator. uz izostavljanje dijelova koji govore o žrtvi. Nije bilo sudjelovanja naroda u zajedničkim liturgijskim tekstovima (poput litanijskih molitava i sl. Odbacio je žrtveni karakter euharistije te se zalagao za ukidanjem mise i uvođenjem službe Večere Gospodnje. Liturgies of the Western Church. Drugi.). koje je najvjerojatnije sam Zwingli sačinio. 150 151 Usp. 147-148.. «Apostolsko vjerovanje» i 112. – 1531. svijećnjake. JEDIN. molitveni dio je izostavljen. str. svećeničku odjeću pa čak i orgulje iz crkava. . 135. lipnja 1524. Uklonio je oltar.

125-139. 133. Liturgies of the Western Church.1565. Zwingli je uklonio i svećeničko misno ruho iz bogoslužja. dakle samo komemoracija.. Po evanđeoskim riječima bili oprošteni svi naši grijesi». GABLER. Farel. Nakon toga slijedi psalam 112. zahvalna molitva pastora te otpust. Umjesto oltara. THOMPSON. William Farel155 Prije nego je Jean Calvin došao u Ženeveu. Opšta istorija protestantizma.3. Usp. niti raspela. B.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 91 nakon «Slave» tekst iz evanđelja. U Farelovoj liturgiji vidljiv je utjecaj Zwinglijeve re152 153 154 Usp. godine uspostavio i red bogoslužja. obično se u sredini crkve nalazio običan stol odnosno stol Gospodnji na kome nije bilo niti svijeća. Zwingli je odbacio i rimokatoličko učenje o transupstancijaciji i Lutherovo učenje o konsupstancijaciji.) – Francuski reformator koji je djelovao u Ženevi. Philadelphia: Forter Press. smatrajući da je Večera puko sjećanje na žrtvu Isusa Krista. 1986. 155 . His Life and Work. Nakon toga slijede riječi ustanovljenja Večere Gospodnje te blagovanje kruha i vina. Farel je oko 1524. u rujnu te na Božić. Pored ostaloga. On je angažirao Jeana Calvina da u Ženevi organizira Reformiranu crkvu.. Ž. William (1489.153 Glede značenja euharistije. LEONAR. E. str. str. prvi tom. Poslije čitanja evanđelja lektor je ljubio knjigu i izgovarao riječi: «Slava i hvala Bogu.154 Bogoslužni prostor bio je jednostavan. str. 149-156. Slijedilo je «Apostolsko vjerovanje» te molitva Očenaš i molitva pastora. U. Duhove. 8. Huldrych Zwingli. tamo je djelovao reformator William (negdje se navodi i kao Gulliamo) Farel.152 Večera Gospodnja se obavljala svega četiri puta godišnje: Na Uskrs. zadržavajući samo crni akademski talar.

Umjesto glazbe.Vjerovanje Navještaj oproštenja grijeha Riječi ustanovljenja Sursum Corda (lat. Litrugija je zapravo bila služba riječi. Farelova liturgija nije imala nikakvu drugu glazbu osim pjevanja psalama na narodnom jeziku. Farelova liturgija imala je slijedeće dijelove: Način održavanja propovjedi. Farel je uveo antifonsko izgovaranje biblijskih tekstova i Vjerovanja od strane zajednice. «Gore srca») Pričest .92 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE formacije. kada se narod Božji sabere da sluša Riječ Božju. Pozivna molitva Očenaš Objavljivanje Riječi Zakon Božji (Deset zapovijedi) Ispovijed grijeha Apostolsko vjerovanje Molitva posredovanja VEČERA GOSPODNJA Exhortacija (bodrenje-nagovor) Poziv Samoispitivanje Exkomunikacija (isključenje) Ispovijed i Očenaš Credo . Bogoslužje je jednostavno bilo «slušanje riječi Božje» što je i bio naslov Farelove liturgije. dok se Večera Gospodnja održavala samo određenim prigodama.

Martin (1491. vjerovanje o poslušnost Riječi Božjoj. Godine 1548.) – Njemački teolog reformacije. a da se drugim danima treba raditi jer je tako zapovjeđeno. i radio na reformaciji u Strasbourgu. jutarnje bogoslužje održavalo se u svim župnim crkvama ujutro u 5 sati zimi odnosno u 4 sata ujutro ljeti. Martin Bucer157 Martin Bucer uređuje liturgiju u Strassbourgu 1539. . 1977. Introduction to the Reformed Tradition. Farelov oblik bogoslužja imao je u kasnijem razvoju reformiranog kršćanstva više utjecaja na kreiranje liturgije od Calvinovog. No i Farelovo i Calvinovo bogoslužje pozivaju na slušanje. Veliki Petak. Bucerovo bogoslužje Večere Gospodnje ili Mise i propovjedi bilo je pojednostavljena liturgija koja je odbacila mnoge elemente uobičajene tadašnje rimske mise. Nakon toga je slijedila tiha molitva koju je pastor završavao kolektom (molitvom) i blagoslovom. – 1552.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 93 Popričesna molitva (molitva zahvalnosti). Bucerova liturgija u svojim uvodnim napomenama ukazuje da se ima svetkovati samo nedjelja kao sveti dan.156 8. Ulmu i Kölnu. treba se održavati bogoslužje 156 Usp. Prvo. 178-180. str. Uzašašće i sl. Radi na pomirenju Luthera i Zwinglija kao i protestanata i katolika.4. prebjegao u Englesku gdje je pomagao Thomasu Cranmeru u reformiranju Anglikanske crkve. 157 Bucer. Drugo se bogoslužje (odnosno propovijed). LEITH. J. Atlanta: John Press. Red bogoslužja je propisivao da se imaju održati tri propovjedi svakoga dana. održavalo u 8 sati ujutro u katedrali. Jutarnje bogoslužje je započinjalo zajedničkim ispovijedanjem grijeha te ohrabrenjem iz Božje riječi. godine. Na blagdane kao što je Božić.. Prihvatio Lutherovu nauku 1518. Večernja propovijed se održavala u katedrali u 4 sata poslije podne ljeti odnosno 3 sata poslije podne zimi. H.

THOMPSON.158 158 Usp. Pastor bi stao za stol Gospodnji te rekao: «Gospodin s vama.94 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE ali se ne treba suzdržavati od fizičkih poslova. Slijedila je poduža molitva koja se završavala zajedničkim moljenjem Očenaša. Liturgies of the Western Churc. pastor je izgovarao: «Sjećaj se. str. Nakon toga se pjevao psalam ili Kyrie eleison odnosno Gloria in excelsis Deo. Nakon molitve zajednica je pjevala psalam. Nakon molitve pastor je izgovarao riječi ustanovljenja nakon čega je izgovarao riječi: «Vjeruj u Gospodina. Pastor je odlazio na propovjedaonicu te čitao tekst evanđelja (nedjeljom se preporučivalo da se propovijeda iz evanđelja a radnim se danima propovijedalo i iz drugih biblijskih knjiga) i propovijedao. 167-181. Prije nego je davao kruh i kalež vjernicima. Nakon toga je zajednica pjevala određenu pjesmu ili psalam te je slijedila zahvalna molitva pastora. Bogoslužje je započinjalo zajedničkim ispovijedanjem grijeha te navještaja oproštenja grijeha. obzirom na prigodu određena pjesma ili psalam. U župnim se crkvama Večera Gospodnja slavila jedanput mjesečno dok se u katedrali slavila svake nedjelje. . oko 6 sati ujutro narod se okupljano u župnim crkvama. i daj mu vječitu slavu i hvalu!». B. Pomolimo se». Pastor je prilazio stolu Gospodnjem koji se nalazio bliže narodu. Nakon propovjedi pjevalo se Apostolsko vjerovanje te. kako bi narod mogao čuti i razumjeti njegove riječi. Na kraju je pastor uputio vjernicima Aronov blagoslov. Nedjeljno bogoslužje je započinjalo s uobičajenom spomenutom jutarnjom molitvom. Slijedila je kratka molitva pastora za blagoslov propovijedi. Na kraju propovijedi pastor je objasnio zajednici značenje Večere Gospodnje i ohrabrio ih da je održavaju. Nakon toga. vjeruj i objavi da je Krist Gospodin umro za tebe».

Opšta istorija protestantizma. THOMSON. O. prešao na protestantizam. 1986. Novi Sad. Značajke njegova naučavanja su apsolutna suverenost Božja. Jean Calvin159 Uređujući bogoslužje. Dobra Vest. Jean (1509. kao i za Luthera. kako smo naglasili. LEONAR. prvi tom. Za Calvina. 93. 104. sastavio je liturgiju162 u kojoj je posebno bila naglašena propovijed kao središnjica protestantskog bogoslužja i pjevanje psalama. str.-1564. str..160 Calvin se s Lutherom slaže da je propovijed središnjica bogoslužja. euharistija je bila uzvišeni dio bogoslužja. ali se može obavljati samo u kontekstu propovijedane Riječi. Calvin odbacuje liturgijski rimski obred. Godine 1533. udaljujući se na taj način od luteranskog bogoslužja koje je. 304. prezbiterijalno ustrojstvo crkve i sl. Usp. E. BLOESCH.5. . G. Istorija reformacije. predodređenje. 1989. zadržalo određene tradicionalne liturgijske elemente. 162 161 160 Usp.. D.) – Švicarski reformator francuskog podrijetla. Calvinovo bogoslužje imalo je slijedeće dijelove: Stihovi Pisma: «Pomoć je naša u imenu Gospodina. Liturgies of the Western Church.161 Calvin je 1545. Usp. koji je stvorio nebo i zemlju» Ispovijed grijeha Stihovi iz Pisma Objava odrješenja grijeha Dekalog (prvih četiri zapovijedi) Molitva 159 Calvin. Novi Sad: Dobra Vest. Po njemu se pripadnici reformiranih crkava nazivaju i kalvinisti a pojam kalvinizam uvriježio se za teološki smjer koji je temeljen na Calvinovom učenju i koji je prisutan u različitim protestantskim crkvama.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 95 8. Ž. str. 185-224.. Djelovao u Ženevi gdje je organizirao Reformiranu crkvu po prezbiterijanskom modelu. ČEDVIK. B. Osnove evanđeoske teologije 2. str.

. MILIĆ. 41. Prijevod teksta u: J. usvojio sam strassbourški oblik i posudio najveći dio od njega. «Što se tiče nedjeljnih molitava. Nisam mogao uzeti nikakve druge molitve iz njega. Tko je bio Jean Calvin (Kratak prikaz života i vjerovanja Jeana Calvina). str. 155. već sam sve uzeo iz Pisma.96 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Dekalog (ostalih šest zapovijedi) Psalam po Ženevskoj formi Molitva prosvjetljenja (prije čitanja Svetog Pisma) Biblijsko čitanje i propovijed Velika zastupnička molitva i parafraza molitve Očenaš Apostolsko vjerovanje Priprema za kruh i vino Molitva za dostojno primanje Večere Gospodnje. John Calvin: A Biography. 2003. T. jer ih nije bilo.. PARKER. 29-32) Aronov blagoslov Calvin će u govoru na samrtnoj postelji sam posvjedočiti da se vodio Strassbourškom liturgijom u sastavljanju svoje. sa završetkom Očenaša Riječi ustanovljenja Exhortacija i pristupanje Stolu Riječi odrješenja i pričest s kruhom i vinom Psalam Molitva zahvalnosti Nunc Dimittis (Šimunova molitva u Lk 2. L. H. str.»163 163 Usp. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH.

stih po stih. «Ekspozitorsko propovijedanje je prenošenje biblijskog koncepta izvedenog iz povijesnog. str. gramatičkog i literarnog proučavanja jednog odlomka Pisma u njegovom kontekstu i provedenog kroz ta proučavanja. Nakon propovijedi nepripravljena zazivajuća molitva (koja je za Calvina počinjala: ‘Padnimo sada pred veličanstvom našeg Boga. 164 . str. L. 1997.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 97 Središnjica Calvinove liturgije jest propovijed. zajednica je pjevala psalam i propovjednik bi molio nepripravljenu molitvu. Calvin se isticao ekspozitosrkim propovijedanjem. Tennessee: Star Song Publishing group. No prije nego bi počela propovijed. . zatim proglašavajući otpuštenje grijeha u obliku: ‘Svima onima koji se na ovaj način kaju i traže Isusa Krista za svoje spasenje.. nebeski Oče.» H. 1994. ROBINSON. Webber). H. (ed. ti si obećao da ćeš čuti naše molbe Usp. Zagreb: Susret.’ Nakon toga zajednica je pjevala prve četiri zapovijedi i duhovnik se molio da ti zakoni budu ‘upisani u našim srcima tako da možemo tražiti samo da ti služimo i da ti budemo poslušni’. 16. . T. ‘) je vodila u dugačku molitvu koja je započinjala ‘Svemogući Bože. Ostatak zapovijedi je bio pjevan dok bi duhovnik ulazio u propovjedaonicu. proglašavam otpuštenje grijeha u ime Oca. Propovijed je započeo propisanom molitvom koja bi vodila u Očenaš. The Complete Library of Christian Worship.164 Sustavno je propovijedao na temelju biblijskih knjiga o čemu svjedoče mnoge njegove propovijedi i komentari Svetoga pisma. volume 2. 300. Robert E. W. kojeg Duh Sveti najprije primjenjuje na osobu i iskustvo propovjednika a zatim kroz njega na slušatelje. Biblijsko propovijedanje. Sina i Svetog Duha. Twenty Centuries of Christian Worship. dodajući neke stihove Pisma kako mu se činilo odgovarajućim. Parker opisuje bogoslužje kako ga je Calvin propisao i obavljao: “Duhovnik bi počeo propisanom ispovijedi grijeha u ime zajednice. Nashville. Amen. moleći ga da milost ne samo nama već također i svim ljudima i narodima zemlje ..

Beza je preuzeo vodstvo Reformirane crkve u Ženevi. Duhovnik je zatim dao kratko objašnjenje Očenaša. humanista i pjesnik. prilikom bla- 165 166 T. zauzimajući manje od četvrt sata. a osim reformiranih koristili su ga i luterani pa i rimokatolici.) bio je pravnik kao i Calvin. PARKER. str.str. Clement Marot166 i Theodor Beza167 proširili su ovaj psaltir na 101 psalam te ga objavili 1562. otpustio zajednicu Aronovim blagoslovom.). Theodor (1519. Grand Rapids. 633. ljubljenog. služba je bila kratka. našeg Gospodina’ i molimo za vladare. Francuski. Pjevanje psalama postaje značajka reformiranog bogoslužja. nakon pjevanja još jednog psalma. John Calvin: A Biography. 168 Usp. a Calvin ga uvodi po ugledu na bogoslužje u Strassbourgu.-1605. Usp. pastore i crkvu. priredio i izdao psalme za pjevanje godine 1539. H. LEITH. godine. Usp. str. i. L. Michigan: Zondervan Publishing House. Naučavao je “duhovnu nazočnost” Krista. The New International Dictionary of the Christian Church. Introduction to the Reformed Tradition. 167 Beza. 1974. The New International Dictionary of the Christian Church. za spasenje svih ljudi.”165 Glede reformiranog bogoslužjа značajno je spomenuti uvođenje zajedničkog pjevanja psalama. Nakon Calvinove smrti.-1544. koji se.168 Po pitanju euharistije Calvin odbacuje rimokatoličku doktrinu transupstancijacije te Zwinglijevsku doktrinu komemoracije zauzimajući srednji stav između Luthera i Zwinglija. Ovaj je psaltir sadržavao svega 19.98 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE koje ti donosimo u ime tvog sina Isusa Krista. 86-87. str. za one koji su u bolesti i posebno za progonjene pod papinstvom. i za spasenje i posvećenje naših duša. J. psalama. protestant. Osim pjevanja i propovijedi. Psaltir je prevođen na mnoge jezike tadašnje Europe. Calvin je preveo. 126. 172-178 . H. Clement Marot (1497.

KALVIN. str. Ž. vjerom prima od strane vjerujućih. KALVIN. Nastanak i učvršćenje reformacije. 474. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje iz 1566. Ž. 329-355. Kalvinističko vjeroispovijedanje iz 1566. str. Calvin napada kao «đavolju izmišljotinu»172 Calvin se. Osim Druge Helvetske konfesije poznata je i Prva Helvetska konfesija iz 1536. Usp. da pored svojeg osobnog čita169 Usp. Usp.170 Sjedinjenje (pričest) Krista i vjernika u euharistiji događa se samo po Duhu Svetome.173 no ta nastojanja Calvin nije uspio realizirati. za razliku od Zwinglija. godine no nju je Druga helvetska konfesija potisnula. F.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 99 govanja euharistije. Nauk hrišćanske vere. 484. Nauk hrišćanske vere. Euharistija. Ova je konfesija prihvaćena kao standard vjerovanja u Reformiranim crkvama u Švicarskoj. poglavlju govori o crkvenim sastancima. te se Večera Gospodnja slavila šest puta godišnje. već sudjelovanje u Kristovu životu. 1996. Hrvatskoj. odnosno pričest nije samo puka komemorativna ceremonija. Nauk hrišćanske vere.171 Tadašnji običaj Rimske crkve da se pričešćuje jednom godišnje. KALVIN. str. U navedenom vjeroispovijedanju se potiču vjernici. 161. Ž. Novi Sad: Knjižarnica Zorana Stojanovića. odnosno način na koji vjernik dolazi u dodir s Kristovom supstancijom. Nauk hrišćanske vere. Ž.. i sl.KALVIN.169 Iako se niti u jednom trenutku kruh i vino ne pretvaraju u pravo tijelo i krv Kristovu. Ženeva je prihatila Zwinglijevu praksu. Supstancija ne treba razumjeti doslovno Kristovo tijelo već bit Kristove ljudske prirode. godine. ona su oruđa i znaci. 464-498. str. Usp. Ž. godine174 u 22.str. 483. WENDEL. DELIMO. zalagao za često slavljenje Večere Gospodnje. . Mađarskoj. Calvin Origins and Development of His Religious Thought. 172 173 174 Helvetska konfesija – Ili Drugo helvetsko vjeroispovijedanje. niti materijalno primanje Kristova tijela. barem jednom tjedno (nedjeljom). 170 171 Usp.

Takvima se propovijed čini predugom. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje. Okupljališta vjernika moraju biti pristojne i prostrane zgrade ili hramovi iz kojih treba ukloniti sve neprimjereno. str.»176 Drugo helvetsko vjeroispovijedanje u 23. ukazujući na potrebu jednostavnog pjevanja a protiv gregorijanskih napjeva. tako i kod javnih molitava. Osijek: Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj i Reformirani teološki institut. dovoljno kratka. ili bar da možemo otići. osim u vrijeme progonstva. 167. Skupocjenu odjeću (najvjerojatnije svećeničku liturgijsku odjeću) treba ukloniti iz crkava a jezik bogoslužja treba biti razumljiv svim okupljenima.. mora se uspostaviti standard da ne bi postale preduge i zamarajuće. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje. poglavlju se govori i o potrebi organiziranja bogoslužja: «Kao sa svime.175 U 23. str. 2000. poglavlju govori i o crkvenom pjevanju. Takva su mjesta sveta i prema njima se treba ponašati s poštovanjem jer u njima boravi Bog i Njegovi sveti anđeli. Veći dio bogoslužja treba biti evanđeosko poučavanje i treba paziti da se crkvu ne optereti predugim molitvama kako članovi crkve ne bi za vrijeme propovijedanja evanđelja razmišljali: bar da je već gotovo. 175 Heidelberški katekizam. 176 . dok je inače.100 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nja Biblije sudjeluju i na zajedničkim bogoslužjima koja moraju biti javna. Zato je potrebno da se propovjednici pridržavaju neke mjere. Heidelberški katekizam. 186.

pristupljeno 18.. osnivač anglikanske crkve. za vrijeme vladanja Edwarda VI. Ovaj je obrednik tiskan prvi puta u listopadu 1549. Glavne su mu značajke bile: 177 Anglikanci – pripadnici Engleske nacionalne crkve koju je Henrik VIII. THOMSON. Nakon njegove smrti. Nadbiskup Canterburya. propisnika o obredima i sl.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 101 8. godine.org/resources/bcp/Communion_1548. godine proglasio samostalnom. Thomas (1489. Usp. http://justus. Obrednik je sadržavao sažetak više liturgijskih knjiga koje su u to vrijeme bile opširne i komplicirane. 6. s nekoliko sitnijih promjena». Vjeroispovijest Anglikanske crkve definirana je u Trideset i devet članaka vjere iz 1563. Novi Sad: Baptistička teološka škola. Anglikanska crkva prihvaća protestantizam. poput brevijara. Anglikanska crkva177 Kralj Henrik VIII.. te sebe proglasio vrhovnim poglavarom Engleske crkve. nije bio sklon liturgijskim promjenama. godine prvi liturgijski tekst na engleskom jeziku pod nazivom The Order of the Communion (red pričesti). veljače 2007.180 Cranmer je priredio i prijevod liturgije i obreda na engleski jezik te ih objavio u jednoj knjizi Book of Common Prayer. Crkvena povijest 3.178 Protestantski utjecaj na Englesku crkvu pa tako i na liturgiju zbit će se tek nakon smrti Henrika VIII. Stoga je za vrijeme Henrika VIII.htm. misala. A. Thomas Cranmer. str.) – Prvi nadbiskup neovisne Anglikanske crkve od Rima.anglican. Djelovao na uvođenju protestantskog nauka u Anglikanskoj crkvi. Cranmer.179 priredio je 1548. 1986. «u pitanjima obreda engleska crkva neprekidno primjenjivala srednjovjekovno bogoslužje. Anglikanske crkve izvan Engleske nazivaju se i Episkopalne crkve (po episkopalnom ustrojstvu crkvenog upravljanja). godine. 59. 1534. Zaslužan za reformiranje Anglikanske crkve bio je Canterburyjski nadbiskup Thomas Cranmer. – 1665. 178 179 180 .

. Koristio je također srednjovjekovne molitve. Stoga je u obredniku ostala i vjernost starim obredima i ceremonijama. nasuprot Zwinglijevom uvjerenju da Sveto pismo mora propisivati svaku gestu.po prvi put su. Stoga je obrednik odražavao Lutherovu teologiju i praksu.181 Obrednik je iz euharistijske molitve uklonio obilježja žrtve i u mnogo čemu je sličio na Lutherovu latinsku misu iz 1523. posebice kod posvećenja pričesti. . LEONAR. . str.183 Sastavio je jutarnje i večernje bogoslužje koristeći srednjovjekovne brevijare. Ž. godine odnosno njemačku misu iz 1526. 450. u južnoj Engleskoj u kasnom srednjem vijeku. Crkvena povijest 3. Sarum liturgija. E. godine. nakon nekoliko stoljeća sve službe bile na narodnom jeziku.” ili “Use of Sarum. “Sarum Rite.služba se donekle uređivala pod utjecajem reformacijske misli.182 Thomas Cranmer je koristio srednjovjekovne istočne i zapadne liturgije u pripremi obrednika. A.” jest liturgijski obred koji se koristio u katedrali u Salisbury. stoljeću postala je standard za mnoge engleske katedrale. prvi tom.složeni sustav liturgijskih knjiga. u obredniku je vidljivo i Cranmerovo visoko obrazovanje koje je određene dijelove liturgije «pretvo- 181 182 183 Usp. posebice liturgiju Sarum. str. U 13. No.102 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE . 61. THOMSON. Usp. . Također je vidljiv Lutherov stav da običaje treba promijeniti tamo gdje Sveto pismo to zahtjeva. Opšta istorija protestantizma.Engleska je crkva prvi put dobila bogoslužje koje je bilo isto za cijelu zemlju. bio je pojednostavljen u knjizi kojom se svaki obrazovni član crkve mogao poslužiti. u kojem se u prošlosti mogao snalaziti samo stručnjak.

str. Euharistija poprima kalvinističko razumijevanje. http://justus. Naime. 187 . Usp. pristupljeno 18.veljače 2007. 452. 1986. Istorija reformacije. pristupljeno 18. LEONAR. E. 87. 184 185 186 O. Opšta istorija protestantizma. no obred je u velikoj mjeri pojednostavljen.anglican.187 Oltar je nazvan stolom Gospodnjim.186 U obredniku iz 1552. no zadržao se termin svećenik kao i klečanje kod primanja pričesti. poput svećeničkog ruha i sl. Usp. više je bio pod utjecajem reformatora nego li prvo izdanje. travnja 1552. veljače 2007.185 To se može vidjeti iz rečenice svećenika prilikom davanja pričesti: U obredniku iz 1549. čuvalo tvoje tijelo i dušu za život vječni». Usp. Novi Sad: Dobra vest.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 103 rilo u dragulje. ostali su vjerni staroj tradiciji. i hrani se njime s vjerom u srcu i sa zahvalnošću». Uklonjen je svaki ostatak veze sa misnom žrtvom. godine. godine svećenik je izgovarao riječi: «Tijelo našega Gospodina Isusa Krista koje se predalo za tebe. godine u članku 23..htm. Bitne se promjene događaju u euharistijskoj službi. str.anglican. godine ove riječi glase: «Uzmi i jedi ovo na sjećanje da je Krist umro za tebe. Cranmer je već prije izdanja prvoga obrednika prihvatio teologiju švicarskih reformatora (kalvinista) o euharistiji. Neki vanjski oblici bogoslužja. htm. đakonsko. http://justus. istovremeno istančane i jednostavne liturgijske proze i poezije». Ž. koje je Parlament izglasao 14.. ČEDVIG. Trideset i devet članaka vjere Anglikanske crkve (Articles of Religion) iz 1563. prvi tom.184 Drugo izdanje Book of Common Prayer. govori o duhovnim službenicima koji jedini mogu obavljati službu riječi i sakramenata (anglikanska je tradicija zadržala episkopalno ustrojstvo pa samim time i tri stupnja svećeničkog reda.org/resources/bcp/1552/BCP_1552.org/resources/bcp/1549/Communion_1549.

189 Knox se zalaže za ukidanje svih crkvenih blagdana. 339. pa čak i Božića. 2003. Bogojavljenja i ostalih u čast Gospe. Uskrsa. U članku 24. JEDIN. Usp.104 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE prezbitersko i biskupsko). E.188 8. odnosno da je «Protivno Riječi Božjoj i običajima najstarije Crkve. Pored ostaloga. da se javna služba Božja u crkvi služi na jeziku nerazumljivom narodu ili da se na nerazumljivom jeziku dijele sakramenti. str. govori se o značenju Večere Gospodnje. govori se o jeziku bogoslužja. koje nemaju pastore. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. 28. vjeroispovijedanje anglikanske crkve.» iz čega je vidljivo da je prihvaćeno kalvinističko shvaćanje sakramenta euharistije. rujna i prosinca. dodjeljuju se lektori i exhorteri (čitači i bodritelji). – 1572. LEONAR. 39 članaka vjere. Velika povijest crkve IV. John Knox Najistaknutiji reformator Škotske jest John Knox (oko 1514. prvi tom. Župama. Ž.190 Večera Gospodnja se treba obavljati četiri puta godišnje i to prve nedjelje ožujka. str. lipnja. Preduvjet za sudjelo- 188 Usp. Knox se zalaže i za liturgijsko uređenje Škotske crkve. odbacujući transubstancijaciju i definirajući euharistiju na način da se «Tijelo Kristovo u euharistiji daje. str.. vatreni zagovornik kalvinističkih reformacijskih ideja. 19-23.). Opšta istorija protestantizma. prima i jede samo u nebeskom i duhovnom smislu. ali ih se ne rukopolaže za službu. Odbacio je anglikansku liturgiju i prihvatio kalvinistički način bogoslužja. U čl.7. Crkve moraju biti dolično uređene. H. 189 190 . Službenici su pastori. 456.

192 Ovdje se u originalu koristi engleska riječ Minister koju ovdje prevodimo kao službenik. 340. pjevao bi se 103 psalam. Večera Gospodnja.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 105 vanje u Večeri Gospodnjoj je poznavanje Očenaša. Forme of Prayers nastala je za englesku protestantsku zajednicu izbjeglica u Ženevi. Vjernici.) molitva za cjelokupnu Crkvu Kristovu. (7. str. koja je bila predviđena za jedanput mjesečno (no ipak se održao običaj slavljenja četiri puta godišnje. koji su sudjelovali u Večeri Gospodnjoj. Večeri Gospodnjoj mogli su pristupiti samo oni koji su se dokazali iskrenošću vjere i svetim životom. zahvaljivanje za stvaranje. Knox objavljuje red bogoslužja i sakramenata pod nazivom Forme of Prayers (Forma molitve). Službenik je uzimao kruh i zahvaljivao za njega. započinjala je nakon uobičajene nedjeljne službe nagovorom o značenju Večere Gospodnje. Nakon nagovora službenik je sišao s propovjedaonice do stola Gospodnjega. za iskupljenje a završavala sa anamnezom i doksologijom. koristeći prikladnu euharistijsku molitvu koja je uključivala obožavanje. . (3.) čitanje Pisma i propovijed. također su dolazili naprijed i sjeli za stol koji je bio poprilično velik u obliku slova U ili T a nalazio se na podiju ili na sredini crkve.) drugo zajedničko pjevanje psalma. Bogoslužje na Dan Gospodnji izgleda ovako: (1. Vjerovanja i Deset zapovijedi.) zajednička molitva ispovijedanja grijeha. JEDIN. misleći da uobičajena molitva nije dovoljna za konsekraciju. kako smo to gore naglasili).) molitva prije propovijedi. koji su ga dijelili međusobno. Nakon toga je službenik lomio kruh te davao vjernicima. misleći na vjerskog službenika koji predvodi bogoslužje.) službenik192 upućuje blagoslov zajednici temeljem biblijskih stihova.) zajedničko pjevanje psalma. (4. (5. Nakon pričesti. Pojedini su službenici podržavali i epiklezu.191 Godine 1556. H. Velika povijest crkve IV. (2. Samo su takvi mogli 191 Usp. (6. molila se zahvalna molitva te upućivao blagoslov.

bilo je zabranjeno pristupanje Večeri Gospodnjoj. jer bi im blagovanje bilo na osudu. čija su djela pokazivala da ne pripadaju Kristu. Puritanci su se 1584. 287-305. kao i metrički priređene psalme za pjevanje. godine Waldegravea se. proširit će se kasnije američkim kontinentom.193 Godine 1564. gdje nastaju prezbiterijanske crkve. Puritanci Nezadovoljni reformama Anglikanske crkve. str. Prilagođena ženevska liturgija Johna Knoxa nazvana je po Robertu Waldegraveu koji ju je tiskao.106 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE sudjelovati u zajedništvu s Kristom i jedni s drugima. koristi u liturgiji. 8. Prijedlog je bio da se prihvati ženevska liturgija kao autoritet za javno bogoslužje. prilagođena liturgija služi u Middelburgu koja je poznata kao Middeburgška liturgija en193 Usp. škotska Generalna skupština usvojila je Ženevsku liturgiju koja je postala poznata pod nazivom Book of Common Order.8. čist. B. Prezbiterijalni sustav crkvenog upravljanja kojega je na poseban način ustrojio John Knox. Liturgies of the Western Church. Onima. «Bill and Book». a u Škotskoj crkvi se i danas. uz znatne izmijene tijekom povijesti. pravilan) koji su željeli radikalnije reforme. . Knjiga sadrži liturgijske tekstove te tekstove za sakramente i obrede. Ova je liturgijska knjiga bila temelj puritanskom razvoju bogoslužja. uvođenje prezbiterijalnog umjesto episkopalnog crkvenog ustrojstva te odbacivanje anglikanske liturgijske knjige Book of Common Prayer. Od 1586. THOMPSON. Liturgijsku reformu su predstavili Parlamentu u dokumentu Petera Turnera. godine zalagali da se uvedu dva standarda unutar Engleske crkve: Knoxova liturgija te formalna disciplina crkve. u Engleskoj se pojavljuju puritanci (lat.

zazivati. donosimo 21. uklanjanjem tradicionalnih liturgijskih molitava i himni. dobar je i čini dobro svima.194 8. . II. obzirom da nam je otkrivena njegova volja ne smijemo štovati Boga prema vlastitim idejama i ljudskim načinima. poput drugih bogoslužja pod utjecajem kalvinstičkog razumijevanja slavljenja Boga. dušom i svom snagom svojom. Priroda nam pokazuje kako postoji Bog. Sam Bog je ustanovio pravilan način štovanja. B.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 107 gleskih Puritanaca (The Middelburg Liturgy of the English Puritans). ne anđelima. koji suvereno vlada nas svime. Sinu i Duhu Svetome. Vjersko štovanje pripada Bogu Ocu. Liturgies of the Western Church. Puritansko bogoslužje. THOMPSON. i s obzirom na pad. godine u 21. niti na bilo koji drugi način koji nije propisan Svetim Pismom. ili prema sotonskim izmišljotinama. Večera Gospodnja je predviđena da se slavi jednom mjesečno. osim Očenaša. Engleske i Irske. godine. 311. 1649. poglavlju govori o bogoslužju i šabatu. povjeravati mu se i služiti mu sa svim srcem. njemu jedinome. pjevanja psalama i sl. ratificirano od Parlamenta kraljevstva Škotske. iz 1647. proslavljati. svecima ili ikojem drugom stvorenju. poglavlje u cijelosti: «I. karakteristično je po čitanju biblijskih tekstova.9. štovati ne možemo bez 194 Usp.-341. stoga Ga se mora bojati. Zbog značaja dokumenta za reformirane odnosno prezbiterijanske crkve. Westminstersko vjeroispovijedanje i Westminsterski direktorij Westminstersko vjeroispovijedanje (Westminster Confession of Faith). str. propovijedanju. ljubiti.

niti za one za koje se zna da su počinili smrtni grijeh. svaki za sebe na samo. u duhu i istini. koje ne smijemo bezobzirno i svojeglavo zanemarivati niti zaboravljati jer nas sam Bog svojom Riječju poziva da pohađamo ta bogoštovlja. VI. zdravo propovijedanje i svjesno slušanje Riječi koje prati poslušnost Bogu i razumijevanje. Čitanje Pisma s pobožnim strahom. te stvari nisu uopće vezani za mjesto. sve to trebamo vršiti s pobožnošću i svetošću. poniznošću. postom. kao posebni dio vjerskog bogoštovlja. gorljivošću. ali ne i za mrtve. ili ako je usmjeren ka nekom određenom mjestu. Bog od svakog čovjeka zahtjeva. koje dolaze nekoliko puta kroz godinu. ako molimo na glas. molitvu sa zahvaljivanjem. divljenjem. zajedno s vjerskim prisegama. Uobičajeno vjersko bogoštovlje sastoji se od. Moliti trebamo za zakonite stvari. V. . pjevanje Psalama sa srcima punim milosti. ne postaje bolja ili prihvatljivija ako se vrši na. ljubavlju i ustrajnošću: i. niti ikoji drugi aspekt vjerskoga života. na poznatom jeziku IV. vjera. ili na svečanijem bogoštovlju na javnom skupu. s razumijevanjem. sukladno Njegovoj volji. s pomoću Njegova Duha. kao i pravilno udjeljivanje i primanje sakramenata koje je ustanovio Krist. zavjetima. kojeg nalazimo u evanđelju. s obitelji. III. divljenje. Boga trebamo štovati posvuda. a kako bi molitva bila prihvaćena mora biti moljena u ime Sinovljevo. vjerom. za žive ljude u sadašnjosti ili za one koji će tek doći. Molitva. zahvaljivanjima u posebnim prilikama.108 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Posrednika. niti posredovanjem ikoga drugoga doli samoga Isusa Krista.

Prirodni je zakon. moralnu. koji Pismo naziva Danom Gospodnjim. no trebalo se paziti da isto ne zamjeni propovijed). Dan koji je od početka svijeta pa do Kristovog uskrsnuća bio posljednji dan u tjednu. već je zaokupljen kako javnim i tako i privatnim bogoštovljem. VIII. trajnu zapovijed koja se odnosi na sve ljude kroz sva vremena. a nakon Kristova uskrsnuća šabat je promijenjen u prvi dan u tjednu. 195 Usp. engleskih prezbiterijanaca te indenpentista (neovisnih). šabat. Prevela s engelskog jezika Danijela Vidaković. str. dan koji je posvećen Njemu. Direktorij se služio onim dijelovima Book of Common Prayer koji su prvenstveno bili vezani uz službu propovijedanja. ne samo da se odmara od rada. riječi i misli o svjetovnim poslovima i zabavama. Šabat je dan posvećen Gospodinu kada čovjek nakon što pripremi svoje srce i sve svoje poslove obavi unaprijed. Westminster Confession of Faith. u Njegovoj Riječi nalazimo pozitivnu. kršćani trebaju slaviti kao šabat. Direktorij je pokušao pomiriti liturgijske razlike između škotskih prezbiterijanaca. Moglo se dati kratko obrazlaganje oba čitanja.»195 Westminsterski direktorij iz 1645. Direktorij je uredio bogoslužje slijedećim redom: Molitva Čitanje iz Biblije (u pravilu čitanje iz oba Zavjeta. 2001.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 109 VII. Glede bogoslužja direktorij je predložio formu koja je bila slična ženevskoj liturgiji odnosno škotskoj u Book of Common Order. 89-95. sve do kraja svijeta. godine propisuje bogoslužje za prezbiterijance engleskog govornog područja. i taj dan. Bog je odredio jedan dan u tjednu za dan odmora. Glasgow: Free Presbyterian Publications. i djelima milosrđa. da se dio vremena odvoji za bogoštovlje. .

110 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Pjevanje psalma Opća molitva (neki dijelovi ove molitve su se mogli moliti i poslije propovijedi). 370. pa čak i obvezno moljenje Očenaša (ostaje samo 196 Službenik daje kruh vjernicima slijedećim riječima: «Po ustanovljenju. Određeni tradicionalni elementi poput Creda. uzimam ovaj kalež i dajem ti ga. Liturgies of the Western Church. službenik je izgovarao riječi: «Ovaj je kalež novi savez u Krvi Kristovoj. zapovijedi i primjeru našega Gospodina Isusa Krista. ovo je tijelo Kristovo koje je za tebe lomljeno.» Nakon što je vjernik uzeo kruh.» Nakon toga je davao kalež slijedećim riječima: «Po ustanovljenju. . lomim ga i dajem ga tebi.» Usp. str. zapovijedi i primjeru našega Gospodina Isusa Krista. opomena. uzimam ovaj kruh. Gloria Patri. B. službenik je nastavio: «Uzmi i jedi. Propovijed Molitva (preporuča se korištenje Očenaša) Psalam Blagoslov Ukoliko se služila Večera Gospodnja služba se nastavljala slijedećim: Exhortacija. dajem hvalu. Čini to u znak sjećanja na njega. objašnjenje i propovijedanje Riječi Božje. koja se prolila za oproštenje grijeha mnogih.196 Podsjetnik na milost Božju u Isusu Kristu za uzimanje predstojećeg sakramenta Zahvalnost Sabiranje priloga za siromašne Glavni dio liturgije bio je čitanje. poziv Posveta i blagoslov elemenata (kruha i vina) Riječi ustanovljenja Molitva zahvalnosti i blagoslov kruha i vina Pristupanje stolu Gospodnjem.» Nakon što je vjernik uzeo kalež u ruke. THOMPSON.

relikvije i mise za druge»198 197 Usp.. nego otpjevati i pet cijelih pjesama na stranom jeziku koji sabrani ne razumiju. Slobodna je molitva predvoditelja imala prednost. točka. Glede shvaćanja euharistije. .197 8. X.. već sjećanje na Kristovu smrt. Introduction to the Reformed tradition. Istina je neuništiva. str. godine doznajemo o shvaćanju euharistije i mise u anabaptista. «V.10. XII. i razumjeti ga.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 111 kao preporuka) izostavljeni su iz bogoslužja. 1986. – 1528. Iz vjeroispovijedanja Balthazara Hümbeiera (oko 1480. osim onoga tko propovijeda Božju Riječ. Mnogo je bolje pročitati makar i jedan stih iz Psalama na govornom jeziku zemlje u kojoj se živi. Stoga ona ne može da se služi ni za žive ni za mrtve. Novi Sad: Dobra Vest. J. žrtve. anabaptisti su smatrali da svaka zajednica mora odrediti svoj oblik bogoslužja.. točka. anabaptisti su načelno prihvatili Zwinglijevo shvaćanje komemoracije. ESTEP. H. točka. R. LEITH. Doći će vrijeme – a već je i došlo – kada se. 198 W. Anabaptisti i baptisti Anabaptisti su bili posebno radikalni u promjenama glede bogoslužja. nitko neće smatrati svećenikom. Ovo isključuje sve mise. Misa nije žrtva. 226227.) iz 1524. Za razliku od evangelika (luterana) i reformiranih (kalvinista) koji su u stanovitoj mjeri zadržali određene liturgijske elemente u svome bogoslužju. str. 180-182.

slijedilo je čitanje Božje riječi te propovijed. Nakon propovjedi. The Complete Library of Christian Worship. volume 2. Kol 1. Kada se braća saberu. točka. već neka izbjegavaju izdatke (da ih smanje) što je više moguće. točka. tako što će jesti juhu ili povrće. (Ps 86. svatko od vjernika je mogao govoriti kako ga je Duh Sveti nadahnjivao. 2 Sol 1 i 2. troje istovremeno. str. a ne dvoje. Bogoslužje je započinjalo zajedničkim ispitivanjem. U spisu Crkvena disciplina članova: kako kršćanin treba živjeti iz 1527. godine. . godine priredio red bogoslužja Večere Gospodnje pod nazivom Forma Kristove Večere. VIII. VII. Moli se također i Očenaš te se daje poseban naglasak na činjenici da je kruh pravi kruh i vino pravo vino te da je značenje Večere Gospodnje simbolično.199 Večeri Gospodnjoj su mogli pristupiti samo oni koji su kršteni. točka. A kada su jeli neka se sva hrana i piće sklone sa stola.112 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Hümbeier je 1527. dok ostali treba da ga slušaju i prosude ono što se govori. 2 Kor 1. 216-225. sukladno anabaptističkom shvaćanju kao odrasli. također doznajemo određene informacije o sastancima anabaptista: « I. ili što god Bog daje. neka se ne pune ni jelom ni pićem. Twenty Centuries of Christian Worship. Na sastancima treba da govori jedan. 199 Usp. 118). 3. 4). Prvo. A kada braća počnu da se razilaze treba da zahvale Bogu i mole za svoju braću i sestre čitavog bratstva (1 Sol 1 i 5. Ovaj je spis u biti objašnjenje odnosno tumačenje službe Božje. kad se sva braća okupe treba iskreno da izmole milost od Boga da otkrije svoju božansku volju i da im pomogne da je zapaze. odnosno pokajanjem za grijehe. Pred Večeru Gospodnju predvodnik (koji se u spisu naziva svećenik) objašnjava zajednici značenje Kristove smrti.

poput menonitske crkava. Također se može zamijetiti da su anabaptisti obnovili zajedničke večeri ljubavi. Povijesna veza između anabaptista i baptista je nesigurna. Fil 2. Anabaptisti su također naglašavali djelovanje Duha Svetoga u bogoslužju. 236-238. . XI. stoljeću. 2 Kor 2. no ipak ih ovdje zajedno obrađujemo zbog zajedničkih naglasaka glede bogoslužja. 2 Sol 1. Snažno su naglašavali djelovanje Duha i Njegovu nazočnost u svakome vjerniku. neka drže Gospodnju večeru kao znak sjećanja na smrt Gospodnju (Mt 26. proučavanjem i diskusijom o Njegovoj Riječi. kao i istomišljenici. agape. .4. pri čemu svatko treba da se opomene da bude pokoran Gospodinu u poslušnosti prema Ocu (Fil 2. 1 Pt 1).»200 Iz navedenih citata vidljivo je da su anabaptisti odbacili žrtveni karakter euharistije i zalagali se za narodni jezik u bogoslužju. Istina je neuništiva. Mk 14. čitanju Pisma i zajedničkim sastancima. R. Također je vidljivo da anabaptisti nisu imali posebne službenike za obavljanje bogoslužja već su službe obavljala braća sukladno njihovim darovima. Božju su nazočnost doživljavali u molitvi. 1 Kor 11). Kad su braća i sestre na okupu. 1 Pt 2. Baptističke crkve se u organiziranom obliku pojavljuju u 17. str. bratskih crkava. točka. Rim 8. ESTEP. 10. slobodnim crkvama reformacijske baštine. Baptisti. Ovakvo shvaćanje bogoslužja može se zamijetiti i danas u nekim tzv. Vjerovali su da se Bog može spoznati čitanjem. kao i nazočnost Duha Svetoga na njihovim sastancima.poslušnost Rim 2. pošto su jedno tijelo i jedan kruh u Gospodinu.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 113 jer čovjek treba zahvalno i u skromnosti koristiti ona čista i dobra stvorenja koje je Bog stvorio za naš opstanak. pojedinih baptističkih crkava i sl. Centar anabaptističkog bogoslužja bila je Biblija. poput anabaptista nisu 200 W. Lk 22. 1 Iv 2. 3.

114 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE rabili nikakve liturgijske knjige. volume 2. 232. Red bogoslužja u baptista razvijat će se slično anabaptističkoj bogoštovnoj praksi. Twenty Centuries of Christian Worship. str. Baptisti su imali slijedeća tri principa glede bogoslužja: bogoslužje treba biti biblijsko. 201 Usp. izabran i postavljen od strane lokalne zajednice. . The Complete Library of Christian Worship. Godine 1695. duhovno i jednostavno. redoslijed baptističkog bogoslužja u Engleskoj bio je slijedeći: Psalam Molitva Čitanje Pisma Propovijed (ili propovijedi) Molitva VEČERA GOSPODNJA Homilija Exhortacija Blagoslov kruha Riječi ustanovljenja Primanje kruha Blagoslov vina Riječi ustanovljenja Primanje vina Psalam (ili himna) Blagoslov201 Molitve i čitanje psalama su vodili laici dok je propovijedao rukopoloženi službenik.

odnosno svim protestantskim crkvama 8. što je bila jednom prinesena na križu čineći je prisutnom’ (Tridentski koncil). Odbacivanje žrtvenog karaktera euharistije Bez obzira na različita stajališta glede Večere Gospodnje. str.11.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 115 8. potpune i savršene zadovoljštine za grijehe koju je Krist učinio na Golgoti. Uvod u teologiju. kako smo vidjeli.1. svi su reformatori odbacili žrtveni karakter euharistije kao i učenje o transupstancijaciji odnosno pretvorbi. 8. a ne svećenik. imala različiti razvoj u određenim reformacijskim pravcima.11. odnosno zalagali su se za pričest pod obje prilike. Nema ni jedne druge zadovoljštine osim ove. «Reformatori su u potpunosti odbacili nauku da svećenstvo treba posvuda i neprestano u crkvi prinositi ‘krvnu žrtvu. 202 T. Svećenik dolazi od latinske riječi sacerdot a označava onoga koji prinosi žrtvu.2. . No postoje određene zajedničke točke glede promjena u liturgiji a koje su zajedničke svim reformatorima. 209. Kristova žrtva koja je jednom prinijeta savršeno je otkupljenje. HAMMOND. tijekom blagovanja Večere Gospodnje. Tu su doktrinu smatrali za prezir djelotvornosti jedne. pomirenje i zadovoljština za sve grijehe cijeloga svijeta kako istinske tako i aktualne. C. Zajedničke liturgijske promjene u protestantskim crkvama Liturgija je. Odbacivanje posredničke svećeničke službe U pravilu se u protestantskim crkvama za rukopoloženog službenika koristi termin pastor.»202 Reformatori su također vratili vjernicima kalež.11.

11. str. KALVIN. 204 Usp. koristi se termin pastor od latinskog pastor a što znači pastir. BOUWSMA. Umjesto termina svećenik za rukopoloženog službenika koji služi zajednici propovijedanjem riječi i sakramenata.. Nauk hrišćanske vere. IV. odnosno uvođenja narodnoga jezika. Calvin će u svojim Institucijama kršćanske religije naglasiti: «U ovom smislu poričemo svećenike – to jest kad takvim prinosom posreduju pred Bogom za narod. odnosno prezbiteri bili su odgovorni za disciplinu i moral u Crkvi. u njemu je potpuna i završava se u njemu. zajednička je karakteristika svih reformatora zalaganje za uvođenje narodnoga jezika u bogoslužje.. str. Samo je Isus Krist Svećenik i Prvosvećenik novoga zavjeta. dovršavaju iskupljenje i očišćenje grijeha. Starješine. mire Boga s ljudima. Time se naglašava pastirska služba duhovnog službenika koji bdije nad stadom Božjim. str. 490. W.3.»203 Calvin uspostavlja četiri crkvene službe: Briga za propovijedanje evanđelja i dijeljenje sakramenata povjerena je pastorima. Uvođenje narodnoga jezika u bogoslužje Iako su neki reformatori brže a neki sporije provodili promjene glede latinskoga jezika u liturgiji. J. JEDIN. te briga oko župničkoga podmlatka povjerena je doktorima ili učiteljima. Treba 203 Ž. 306-307.116 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Budući da je reformacija odbacila žrtveni karakter euharistije to je odbacila i svećeničku službu kao sakramentalnu. a đakoni su brinuli za crkvene zadužbine te za siromašne i bolesne. H. . na njega je prenijeta sva svećenička dužnost. John Calvin A Sixteenth Century Portrait. poučavanje vjernika ispravnom vjerovanju. 214-229.204 8. Velika povijest crkve.

da ne čitaju. BLOESCH. Propovijed U predreformacijsko vrijeme propovijed je bila zanemarena.11. str. Osnove evanđeoske teologije 2. već tumačenje biblijskih tekstova. pa čak i da se ne skupljaju. odnosno poučnog karaktera. to je istina i za one koji bi se željeli krstiti. Što više. 94. U slučaju nužde.11. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju U predreformacijsko vrijeme. ali sakrament ne može postojati bez Riječi. Osnove evanđeoske teologije 2. 8. a koji umiru prije no što krštenje mogu primiti. kako smo već ustvrdili. Von Ordung Gottesdiensts. G. LUTHER. koji su bili samo priučeni izgovarati latinsku misu. nerijetko svedena na tumačenje određenog sveca koji se u konkretnom bogoslužju proslavljao. 12. A.) .»205 Luther će u svojoj gorljivosti za propovijedanu Božju riječ također ustvrditi: «Na mjestima gdje se Božja Riječ ne propovijeda bolje je da ljudi i ne pjevaju.»206 8. BLOESCH.4. bila uglavnom čin svećenika.5. propovijed postaje centralni događaj kršćanskog bogoslužja. Luther je ustvrdio: «Riječ naime može postojati i bez sakramenata. (Prijevod iz: M. Reformatori stavljaju veliki naglasak na propovijedi. koje nisu samo kratke homilije. nisu razumjeli latinski jezik. ali ne i bez Riječi. G. Tako propovijed postaje edukativnog. 206 D. čovjek može biti spašen i bez sakramenata. 35. liturgija je. Reformacija je uključila puk u liturgiju i to prvo kroz zajedničke pjesme ili psalme koji 205 D. potiskujući euharistiju kao središte liturgije. W. 95. str.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 117 istaknuti da i mnogi svećenici.

vjernici su sudjelovali i u propovijedanju Božje riječi. odnosno kroz zajedničko izgovaranje liturgijskih obrazaca. kao npr. .118 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE su pjevani na narodnom jeziku. u anabaptista. U pojedinim krugovima.

Taj je zadatak povjeren mjesnim biskupima. odnosno crkvama koje su se temeljile na njihovom učenju.» V.RAZVOJ RIMOKATOLIČKE LITURGIJE OD TRIDENTSKOGA DO II. SABORA 9. str. Beograd: Bogoslovski fakultet SPC. a izvorno stanje ponovo uspostavi... 208 «Učesnici Tridenstskog koncila. Cilj je bio stvaranje jedinstva u vršenju obreda To je zahtijevalo kodifikaciju pravila službe. 2001. Liturgijska obnova u XX veku..208 207 Usp. razmatrajući disciplinarnu problematiku. načina vršenja bogoslužja. a ne prave vjere. . VUKAŠINOVIĆ. H. što je izmišljotina praznovjernog bogoslužja.) sazvan kako bi se u Rimokatoličkoj crkvi odgovorilo na pojavu i širenje protestantizma. Beseda: Novi Sad. VATIKANSKOG 9. polaze od pretpostavke da je tijekom vremena mnogo toga stranog izvornom duhu i formi služenja mise u nju prodrlo i da je dužnost Sabora da takve neželjene dodatke odbaci. Velika povijest crkve IV. Zabranjeno je. str. Na prvom mjestu je obrađen problem iznuđivanja novčanih nagrada – misnih stipendija – za vršenje misa. Sabor je smatrao da se pred protestante treba izaći s jasnom naukom o bogoslužju ali također i da se treba stati svim zlouporabama glede liturgije. također. – 1563. Vršac: Fideb. JEDIN. 404-405.1. Dogmatski dekreti sabora bili su odgovor crkvenog učiteljstva na Lutherov i Zwinglijev nauk. zabranjeno je širiti neistinitu teoriju o postojanju određenog broja spasonosnih misa i svijeća. pored različitih pitanja bavio i liturgijskim životom crkve. 27-28. Liturgijske reforme Tridentskoga sabora Tridentski je sabor (1545. da lutajući svećenici služe misu u dijecezi gdje ih nitko ne poznaje.207 Sabor se.

Sabor je dao jasne smjernice u cilju ostvarenja cilja po pitanju reforme liturgije: . Z.Reforma se treba nadovezati na liturgijsku tradiciju. Novi je rimski obred bio mješavina rimo-galsko-germanska liturgija. 33. «Za saborske oce jedinstvo u prosudbi naslijeđene vjere u euharistiju postoji u tome da je misa žrtva. str. valjanost sakramenata i sl. Uvod u katoličku liturgiju.209 Postavljeni ciljevi nisu do kraja ostvareni. ADAM. .210 Nove su liturgijske knjige uređivale i najmanje sitnice u bogoslužju pa je time barem donekle bogoslužje očišćeno od mnogih zlouporaba. Usp. Trebalo se teološki definirati značenje mise i time odgovoriti na teološke primjedbe protestanata (žrtveni karakter euharistije. i žrtva ne odvojena od Isusove smrti na križu.).Reforma treba savjesno i strogo izbaciti sve sumnjive elemente koje mogu biti povodom praznovjerju. . godine proglasio dekret o misi. . PAŽIN. Povijest liturgije. A. 43. Iz teksta dekreta se jasno vidi da je isti odgovor na protestantske prigovore. rujna 1562. a s druge strane su se trebale dati smjernice o načinu služenja liturgije. statičnosti i beživotnosti bogoslužja. Sabor je 17. Nasuprot jednokratnom i jedinstvenom događaju na Gol209 210 Usp.120 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Sabor je problemu liturgije pristupio iz dva smjera. nego njeno posredovanje.Reforma treba učiniti kraj šarenilu koje je preraslo u kaos (To će kasnije rezultirati unifikacijom). No to je u isto vrijeme dovodilo do formalnosti. str. Dekret je prožet obranom žrtvenog karaktera euharistije. Najveći uspjeh sabora jest izdavanje novih liturgijskih knjiga koje su trebali dovesti do jedinstvene liturgijske prakse.

Ako netko rekne. ili da nije naredio da oni i drugi svećenici prikazuju njegovo tijelo i krv. 1997. kazne. neka je izopćen. ili da je golo spominjanje žrtve izvršene na križu.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 121 goti euharistija je žrtva u izvedenom smislu. 2. ili da se ona po ovoj ukida.»211 To se jasno uočava iz Kanona o presvetoj žrtvi mise: «1. neka je izopćen. pa da se s toga mora ukinuti. da misni kanon sadrži zablude. da ceremonije. 4. 5. da se žrtvom mise nanosi hula presvetoj Kristovoj žrtvi izvršenoj na križu. str. Ako netko rekne. Ako netko rekne. Ako netko rekne. COURT. 3. Ako netko rekne. neka je izopćen. 6. 306. neka je izopćen. njezin je sadržaj: uprisutnjenje (representatio). zadovoljštine i druge potrebe. Đakovo: Forum bogoslova. da onim riječima: To činite meni na moju uspomenu (1 Kor 11. neka je izopćen. za grijehe. Sakramenti. Ako netko rekne.. ona se smatra kao relativna žrtva. 25) Krist nije apostole postavio za svećenike. da je krivotvorina kad se mise služe u čast svetaca i za postizavanje njihova zagovora kod Boga u onom smislu kako to podrazumijeva Crkva. sjećanje (memoria) i primjena (applicatio) smrti na križu. ruho i vanjski znakovi kojima se Katolička crkva služi u misnom slavlju većma ra211 F. pa da se ne smije prikazivati za žive i preminule. da se u misi ne prikazuje Bogu odistinska i prava žrtva. 7. . neka je izopćen. Ako netko rekne. a da nije propicijatorna. ili da koristi samo primatelju. ili da prikazivati ne znači drugo nego da se Krist nama daje za blagovanje. da je žrtva mise samo hvalebna i zahvalna.

122 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE zdražuju na bezbožnost nego što služe pobožnosti. iako je Tridentski sabor dao upute kako se treba češće u misi tumačiti biblijska čitanja. Stvorio se određeni mentalitet (u praksi) da je sve što miriše po protestantizmu krivo. No to se nije dogodilo. pa i pojedinih kardinala koji su sudjelovali na saboru a koji su se zalagali za ozbiljnije reforme. Ako netko rekne. Liturgija je u mnogo čemu ostala ista kao i u srednjem vijeku. Što više. neka je izopćen. Narod i dalje ništa nije razumio. Običnom je puku liturgija i dalje ostala neshvaćeni misterij. str. Euharistija u životu crkve kroz povijest.213 «Nasuprot protestanata. 43. 9. neka je izopćen. . str. ADAM. Uvod u katoličku liturgiju. ili da se misa mora slaviti samo na pučkom jeziku. pa da ih stoga treba ukinuti. Klerici su i dalje bili odvojeni od naroda pregradnim zidovima. 318-319. da treba osuditi obred Rimske Crkve po kojemu se dio kanona i riječi posvećenja izgovaraju tiho. posebice u nedjelje i na blagdane. Božja 212 213 T. pričešćuje se rijetko i to samo pod jednom prilikom. ŠAGI-BUNIĆ. A. Nikakve značajne promijene Tridentski sabor nije donio. neka je izopćen. izgleda da je zauzeo još čvršće pozicije protiv protestantizma. osim ako se izuzme povremena propovijed. umjesto da je ozbiljno uzeo u obzir prigovore reformatora. da su nedopuštene mise u kojima se samo svećenik sakramentalno pričešćuje.»212 Tridentski sabor je svakako bio prilika da se i u Rimokatoličkoj crkvi dogodi reforma. Ako netko rekne. jer da bi to bilo protiv onoga što je Krist ustanovio. Tako se sve manje govori o misi kao gozbi. Usp. 8. zadržan je latinski jezik. ili da se voda nema miješati s vinom koje se ima u kaležu prikazati.

godine i Johannesa Leinsentritta – 1567. I dalje se osjeti jaz između javnog bogoštovlja i privatne pobožnosti vjernika. studenog 1903. vatikanskom saboru. Privatne (tihe) mise i dalje ostaju na snazi. i 20. A. Usp.215 Pod utjecajem protestanata nastaju i pučke katoličke pjesmarice (Michaela Vehea – 1573. no vremenom su našle svoje mjesto i u liturgijskom slavlju. (1903. prethodio je liturgijski pokret koji se u Rimokatoličkoj crkvi razvio u 20. V.-1914.1.) u svome dokumentu o crkvenoj glazbi Tra le sollecitudini od 22. godine zatražio je «djelatno sudjelovanje u sve214 215 216 Z.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 123 se riječ ne uočava toliko u bogoslužju (propovijedi ne tumače Riječ nego su tematske i prigodne). je izdao obnovljeni Rimski misal (Missale Romanum) 1570. Liturgijski pokret 19.216 9. Uvod u katoličku liturgiju. godine) iz kojih se prvo pjevalo izvan bogoslužja. stoljeću. Povijest liturgije. Papa Pio V. ZAGORAC. sudjelovanje naroda u misi je i dalje ostalo slabo. . godine.»214 Sabor je naredio reformu svih liturgijskih knjiga. 260. 33. Kristova svećenička služba. ADAM. str.2. str. Liturgijski pokret među rimokatolicima Promjenama koje su se dogodile na II. 65. Papa Pio X. vatikanskog koncila.2. PAŽIN. Tako liturgija grada Rima odnosno Rimske biskupije postaje liturgija cijele Rimske crkve. Usp. kod procesija i različitih pobožnosti. stoljeća 9. str. Ovaj je Misal bio u uporabi sve do nove liturgijske reforme nakon II.

budući je bio svjestan da se njegove ideje ne mogu širiti bez njihovih utjecaja. 26. participatio actousa) vjernika u bogoslužju. 44. str. godine. što je liturgija. VUKAŠINOVIĆ. kolovoza 1873. VUKAŠINOVIĆ. već od 1921. godine a zaređen za svećenika 1897. odnosno njezinog opata Idefonsa Herwegena218 (1913. Predlaže da se šire prijevodi nedjeljnih misa i večernjih službi na narodni jezik.124 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE tim otajstvima i u javnoj i svečanoj molitvi crkve». tada još uvijek latinskim jezikom. Nakon I. stupio je u 21 godini. . Specifičnost liturgijske reforme koja se širila iz ovoga samostana jest što je okupljala intelektualce kako bi ih potaknula da promišljaju određene probleme ekleziologije i liturgijske teologije poput: što je Crkva. str. Liturgijski pokret u Njemačkoj vezan je uz djelovanje poznatog Benediktinskog samostana u zapadnoj Njemačkoj opatia Maria Laach. Usp. Usp. Belgijski benediktinac Lambert Beauduin217 prihvaća kao geslo svoga pastoralnoga rada upravo ovaj dio o «djelatnom sudjelovanju» (lat. Lambert Beauduin. rođen je 27. rođen je 5. U samostan Maria Laach. V. godine u kripti bazilike Maria Laach slavila se recitirana misa na kojoj je svećenik bio okrenut narodu a narod je stajao veoma blizu oltara te sudjelovao u odgovaranju na misu. Na Katoličkom danu nadbiskupije Mecheln. Liturgijska obnova u XX veku. studenog 1874. Beauduin nastoji oduševiti župno svećenstvo za liturgijsku reformu. – 1946.). svjetskog rata. godine. godine. Bio je jedno vrijeme župnik da bi se 1906. da se preusmjere sve pobožnosti na liturgiju te da se drže godišnje duhovne vježbe za crkvene zborove. izlaže svoja razmišljanja u izlaganju Puna molitva crkve te liturgiju naziva istinskom molitvom crkve. Ovaj se događaj uzima kao početak klasičnoga liturgijskoga pokreta u Rimokatoličkoj crkvi. Liturgijska obnova u XX veku. rujna 1909. V. 55-56 218 217 Idefons Herwegen. godine pridružio Benediktincima. što su sakramentalni obredi i sl.

Opšta istorija protestantizma. E.). stoljeću (narodni jezik. kod pojedinih se protestanata liturgijski pokret javlja kao težnja za obnovom rituala. godine. Oxfordski pokret. Pusey je napisao traktate po kojima je pokret bio poznat i kao Oxfordski Traktarijani219 Usp. LEONAR. treći tom.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 125 9. Nastao je među profesorima i studentima u Oxfordu koji su težili približiti Anglikansku crkvu katoličkoj (u smislu opće crkve) Crkvi Osnivač mu je Edward Bouverie Pusey (Rođen 22. str. U liturgijskoj reformi knjiga služi s starim liturgijskim tekstovima.2. – 1861. godine) po kome su ovaj pokret nazivali i pusijanizam.). Liturgijski pokret među protestantima Dok se liturgijski pokret među rimokatolicima. U Engleskoj. umro 16. . On navodi kako uzima sakrament Večere Gospodnje «sa dušom punom obožavanja i svetih predosjećaja». Od dana svoje prve pričesti ističe se posebnim sakramentalnim životom. U Njemačkoj se već u drugoj polovici 19. sudjelovanje vjernika u bogoslužju i sl. stoljeća među luteranima javlja pokret novoluteranaca koji ističe važnost valjanog zaređenja svećenstva (ističući pri tome važnost apostolske sukcesije) koji je «obvezan posrednik između vjernika i Boga».).2. – 1872.219 Vođa novoluteranskog pokreta bio je Friedrich Julius Stahl (1802. obreda pa čak i povratkom latinskoga jezika bogoslužje. rujna 1882. među anglikancima se pojavljuje tzv. 322.. Zalagao se za episkopalno ustrojstvo crkve kao i da crkva postane državna religija. Radi na reformi liturgijskih knjiga te izdaje Ritual za kršćanske zajednice luteranske vjeroispovijesti kao i druge liturgijske radove. 2002. kolovoza. Najvjerniji branitelj liturgijske odnosno sakramentalne reforme među novoluteranima bio je Vilhelm Lehle (1808. Ž. 1800. uvjetno rečeno htio reformama približiti idejama koje su reformatori isticali u 16. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Isaac Williams (1802. imenovao kardinalom. . koji su predavali i pohađali oxfordsko sveučilište. Rođen u anglikanskoj obitelji u Londonu 21. Prvi se put obratio – kako sam tvrdi – oko 15 godine. po njegovu shvaćanju.veljače 1801.). . vjerske proslave.1866. povukao u Littlemore i tri godine kasnije prešao na katoličku vjeru. na kojima je Oxfordski pokret temeljio svoje traktate. bio je zaređen za svećenika u Rimu. I sam uređuje traktate u kojima obrazlaže program Oxfordskog pokreta: apostolska sukcesija. Ušao je u Oxfordski pokret. episkopat. . Umro je u Birminghamu 1890 godine. Puseyu se pridružuju John Keble (1792.) i drugi.). postao je anglikanski đakon. Ž. između katoličanstva i liberalizma. kao što su to. U 90 traktatu pokušao na katolički način interpretirati 39 članaka anglikanske Crkve.1865. a 4 godine kasnije župnikom svete Marije. Njima se pridružuje John Henry Newman. LEONAR. E. postovi i sl. . Nastoje Anglikansku crkvu vratiti tradiciji te se bore protiv “kalvinističke hereze”. Godine 1824. liturgija. koji je nastojao vratiti Anglikanskoj crkvi obilježje sveopće crkve. Zbog toga se on 1842. Zbog njegovih izvanrednih sposobnosti Papa ga je Lav XIII. Newmanova tumačenja i uvjerenja nije prihvatilo ni Oxfordsko sveučilište ni Anglikanska crkva.220 220 Usp. Njegov je studij bio obogaćen prijateljstvima učenih ljudi. Tada je počeo koncentrirati svoje misli na dušu i Stvoritelja.godine. kada je završio studije u Oxfordu. Godine 1847. Opšta istorija protestantizma. crkve koja pripada sveučilištu u Oxfordu. Time je počela druga faza njegovog životnog puta. Newman je primijetio kako Anglikanska crkva lebdi između Rima i protestantizma. Richard Hurrell Froude (1803. str. Njegova su djela i predavanja napadali anglikanci i katolici. imale Katolička i Pravoslavna crkva.126 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE zam. jer ni jedni ni drugi nisu vjerovali u njegovo iskreno obraćenje. 326329. treći tom.1836.

Anglokatolici tiskaju 1933. «Tako je Koncil započeo svoj prvi pristup i svoje prvo otvaranje Božjega bogatstva koje Crkva posjeduje u svetoj liturgiji svemu narodu Božjemu. koji je u biti stari tridentski rimski obred preveden na engleski jezik. prosinca 1963. pristupanje Crkve suvremenom čovjeku na tom području. II. Ali drugog puta nema. do 1965. Ovaj misal postaje svojevrsni pandam anglikanskoj liturgijskoj knjizi Book of Common prayer. Do sad je sveta liturgija bila sakriveno bogatstvo. više-manje rezervirano samo za svećenike. Zbog želje da se približe Rimokatoličkoj crkvi. Bio je to biser koji su svećenici čuvali a da se mnogi nisu ni sami znali okoristiti njegovom vrijednošću.BUNIĆ. T. str.»221 221 Usp. a koji je ostalim vjernicima bio pristupačan tek minimalno. 37. godine. Prvo o čemu je sabor raspravljao jest pitanje liturgijske obnove. Zaključci rasprave donijeti su u Konstituciji o liturgiji (Sacrosantctum conlilium) koja je proglašena 4. godine kao prvi službeni dokument sabora.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 127 Oxfordski pokret je utjecao na mnoge anglikance i u 20. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.3.. tek toliko – rekli bi smo – da se mogla sačuvati sama bit stvari. stoljeću. ŠAGI. 1972. godine Engleski misal. vatikanski sabor Radikalne reforme glede liturgijske prakse uslijedit će tek na II. . vatikanskom saboru koji je zasjedao od 1962. unutar Anglikanske crkve nastaje pokret zvan anglokatolicizam. a Božji je narod gledao iz daleka. 9.

1. Na kraju je ipak papa Ivan VIII. Svemogućem Bogu nije se bez razloga svidjelo da Sveto pismo ostane u određenim krajevima zastrto. što se njima kao Bizantincima. braća Ćiril i Metod. Točno 200 godina kasnije opozvao je papa Grgur VII. stoljeća). Već smo spomenuli da su reformatori uveli narodni jezik u bogoslužje te ja je Tridentski sabor zadržao latinski jezik unutar Rimokatoličke crkve. naime hebrejski. nije grijeh protiv prave vjere ako se na slavenskom jeziku pjeva misa ili evanđelje i božanska čitanja u dobrom prijevodu navješćuju. grčki i latinski. Posebno su se u ovome smjeru zalagali «Slavenski apostoli». poslana iz Carigrada u Moravsku vodila braća Ćiril i Metodije (druga polovina 9. da ne bi pri svestranoj uporabi postalo obično i bilo prezreno.3. str. on je češkom kralju Vratislavu odbio molbu da se slavenski jezik smije i dalje upotrebljavati u liturgiji. ili od osrednjih ljudi bilo krivo shvaćeno i tako vodilo u zabludu. «U vezi s misionarskim radom među Slavenima. Ali im se prigovorilo da su samo tri jezika prikladna za liturgiju.73. Bili su optuženi i saslušani u Rimu. Uvod u katoličku liturgiju. Obrazloženje. to dopuštenje. jer je Stvoritelj triju glavnih jezika proizveo također sve ostale jezike sebi na slavu.»222 222 A. Težnje za narodnim jezikom u bogoslužju bile su prisutne i prije reformacije. nije činilo neobično. Latinski jezik Osnovni problem nerazumijevanja liturgije. ADAM. jer su posvećena natpisom na Isusovu križu. što su ga. odnosno nemogućnosti aktivnog sudjelovanja vjernika u bogoslužju svakako je bio latinski jezik. izjavio da Bog želi da bude čašćen u svim jezicima. Oba su misionara na slavenski prevela takozvanu Petrovu liturgiju. .128 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 9. koje se posebno osvrće na Sveto pismo iznenađuje. dolazi do žestokih oporbi oko pitanja liturgijskog jezika.

ŠANJEK. Krka. ŠANJEK. str. Na to su reagirali sabori održani u Splitu 925. Jeronima». te sinoda iz 1063. stoljeća imamo zabilježene podatke da su se Hrvatski služili glagoljskim pismom i slavenskim jezikom u liturgiji. Nina. Šibenika. temeljem odluka II. nakon čega će se. koji je prisvojio za sebe naslov biskup Hrvata. godine. objavljen posljednji misal na glagoljskom pismu. Papa je udovoljio traženoj molbi smatrajući da je» jezik podređen stvari a ne stvar jeziku». str. Raba. i 1060. još od 10. vatikanskoj sabora služiti misa na hrvatskom. F..223 Za hrvatski jezik u bogoslužju zalagao se i znameniti biskup Grgur Ninski (oko 900-929). Sorbonski student i pariški profesor. Trogira. Zadra. . No glagoljska misa je ipak opstala u određenim biskupijama. ožujka 1965. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru.224 Njega hrvatski Starokatolici posebno časte. na molbu senjskog biskupa Filipa 1248.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 129 Bogoslužje na narodnom jeziku bilo je povlastica i Crkve u Hrvata. Juraj iz Slavonije (umro 1415). 81-82. godine dozvolio uporabu glagoljice i slavenskog jezika u službi Božjoj. godine zabranivši uporabu glagoljice i slavenskog jezika. Knina. Senja kao i svi istarski biskupi.. godine. U navedenoj molbi senjskog biskupa Filipa stoji «da u Slavoniji (Hrvatskoj) postoji osobito pismo za koje svećenstvo dotične zemlje tvrdi da ga ima još od bl. o čemu svjedoči činjenica da je Papa Inocent IV. bilježi da su povlasticu služenja mise na hrvatskom i latinskom služili biskupi Krbave. 1996. U Rimu je 1905. a 1927. Naime. izlazi Vajsov crkvenoslavenski misal transkribiran latinicom koji će biti u liturgijskoj uporabi sve do 7. Usp. Osora. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 224 223 Usp. Splita. no samo tamo gdje su već bili u uporabi. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. 95. F. pod prijetnjom izopćenja.

647-659. «Starokatoličke crkve poznaju samo narodni jezik u liturgiji. godine. vatikanskoga sabora glede uvođenja živoga jezika u bogoslužje bio je rezultat mnogih glasova unutar Rimokatoličke crkve da se u tome smislu izvrši reforma. Mnogi od onih koji su se zalagali za ostanak latinskoga jezika u bogoslužju. godinu. za 1935. 2005. godine. nakon I. svibnja 1937. Među Hrvatima se pojavljuju početkom 20. str.225 Odluke II. Usp. kao služba Božja zajednice. Zagreb: Prometej. str. Marko Kalogjera rekao: ‘Danas ovdje pred oltarom Boga velikoga pomavljamo naš sveti zavjet: U Hrvatskoj Crkvi samo Hrvatski jezik.» J. 40-42. M.. stoljeća. dok su njihovi protivnici. smije se slaviti ako su nazočne najmanje tri osobe.. Tako je na Hrvatskom starokatoličkom crkvenom saboru 23. Ekumenska trilogija. samo hrvatska vlast!’ Sveta misa. Pichlera: ‘Oni su često lošim i jedva razumljivim jezikom latinskim jezikom uporno branili ‘jedinstvo latinskog jezika’. J. Nijemci i Francuzi. katoličkog liturgičara. KALOĐERA. Koliko je ta molitva bila teška njihovim biskupima pokazuju riječi biskupa A. 653-654. Ekumenska trilogija. 1871. vatikanskog sabora zbog neslaganja oko nepogrješivosti pape. 1935.130 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE posebice zbog zalaganja da se u Crkvi u Hrvata govori narodnim jezikom. «Grgurofobija». u: Hrvatski starokatolički kalendar Grgur Ninski. «Malo je poznato da je u SAD pred Koncil nastalo potajno udruženje čiji su se članovi zakletvom obvezivali da će svakoga dana moliti za to da bi njihovi biskupi dopustili liturgiju na narodnom jeziku. a službeno se organiziraju u Hrvatsku starokatoličku crkvu 1924. KOLARIĆ.str. zagovarajući između ostaloga i bogoslužje na narodnom jeziku. ni sami nisu bili dobri poznavatelji jezika čiji su ostanak u liturgiji zagovarali. Zagreb: Biskupska kancelarija Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. KOLARIĆ. često vrlo elegantnim 225 Starokatolička se crkva odvojila od Rima. . Hrvatska starokatolička crkva služi se starim katoličkim obrednikom i misalom za puk Dragutina Kniewalda.

kako u misi tako i u dijeljenju sakramenata i u drugim dijelovima liturgije. 1993.228 Svojim sudjelovanjem vjernici nisu više puki promatrači već sudionici liturgijskog slavlja. Do sada.»227 Sabor je.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 131 latinskim jezikom i stilom tražili ukidanje latinskog liturgijskog jezika». str. 227 226 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. Sabor je izabrao srednji put koji je sažeo u slijedećim paragrafima Konstitucije o liturgiji: «36. 27. osim gdje postoji posebna povlastica.. dakle. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.226 Na saboru je bilo zalaganja i za ostanak latinskoga jezika i za uvođenje narodnoga jezika u bogoslužje. bit će nerijetko vrlo korisno za puk upotrijebiti narodni jezik. Konstitucija o liturgiji.. Time se otklonila glavna smetnja da vjernici razumiju bogoslužje i sudjeluju aktivno u njemu. str.. dokumenti. 228 . u: Drugi Vatikanski koncil. vjernici uglavnom nisu shvaćali sadržaj bogoslužja. U latinskim obredima treba sačuvati latinski jezik. upozorenjima. 2. Ali drugog puta nema. str. M KIRIGIN. Usp. 37. stoga neka mu se u liturgiji dade više mjesta. ponajprije u čitanjima. Ipak. 1. prema propisima koji će se o toj stvari pojedinačno odrediti u slijedećim glavama. u nekim molitvama i pjesmama. No i s uvođenjem narodnoga jezika bit će potrebno da vjernici ulože puno truda kako bi shvatili i razumjeli bit bogoslužja. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 170. 1972. T. ŠAGI-BUNIĆ. otvorio vrata za postupno uvođenje živih jezika u liturgiju. 1985. Zagreb: Filozofsko-teološki institut družbe Isusove u zagrebu.

str. 30. Liturgija je zajednički čin svih koji u njoj sudjeluju. bio služitelj ili vjernik. kretnjama i držanju tijela. Time se želi naglasiti red i skladnost u bogoslužju. odnosno da vrše «ono što na njih spada». 23-25. 147. psalmima. 230 229 Usp. odgovorima. . M KIRIGIN.3. Konstitucija o liturgiji donosi slijedeće zaključke o ovome pitanju: «28. pripjevima. neka se vodi briga o usklicima puka. Kod preispitivanja liturgijskih knjiga neka se pomno pazi da rubrike predvide i ulogu vjernika.230 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’.132 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 9. čitači. dakle. str. Apostol Pavao naglašava da «Bog nije Bog nesklada nego mira» (1 Kor 14. Bogoslužje mora izražavati i dostojanstvenost i veliko poštovanje prema Bogu.»229 U konstituciji se. Sudjelovanje vjernika u bogoslužju Budući da je uklonjena jezična prepreka. 33). U liturgijskim obredima neka svatko. ističe da svi služitelji vrše svoju službu. otvara se mogućnost aktivnijeg sudjelovanja vjernika u bogoslužju. pjesmama kao i o činima. Konstitucija o liturgiji. Da bi se ovakav sklad bogoslužja na najbolji način izveo. tumači i oni koji pripadaju zboru pjevača. 29. vrši svoju službu i čini samo ono i sve ono što na nj spada prema naravi obreda i prema liturgijskim propisima. u: Drugi vatikanski koncil. U pravo vrijeme neka se obdržava i sveta šutnja. 31. Da bi se postiglo što djelatnije sudjelovanje. Pravu liturgijsku službu vrše također i ministranti. potrebno je da svatko čini ono «što na nj spada» odnosno da aktivno sudjeluje u bogoslužju.2.

tako i u privatnoj pobožnosti svakoga vjernika. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. naglašavajući načelo Sola Scriptura (samo Pismo) kao jedino mjerilo vjere i prakse 231 «Dogmatska konstitucija ‘Lumen Gentium’. no nisu u «suodnosu manje – veće.. a još manje kao nepravo – pravo. tako svi. 307. dokumenti.»231 Dogmatska konstitucija o Crkvi (Lumen Gentium) također naglašava sudjelovanje svih krštenih vjernika u bogoslužju. 1992. B. Biblije. bio klerik bio laik. nego jedni na jedan a drugi na drugi način. DUDA. ne svi jednako. daje svoj vlastiti doprinos u tome štovanju. puku. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.3. Usp. izvršuju svoj dio u liturgijskom činu. upotrebljavajući termin Opće svećenstvo svih vjernika. u: Drugi vatikanski koncil.nego s drugog stajališta na drugoj razini». 232 233 . Reformacija je naglašavala čitanje Svetoga pisma kako na javnim bogoslužjima (reformacija je uvela i tzv. u kojem svatko.3.233 9. 109. o Crkvi». . str. Biblijske sate preko tjedna kako bi se vjernici mogli na što kvalitetniji način upoznati s tekstom Svetoga pisma).232 Liturgija time nije više samo služenje svećenika za narod. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Koncilske teme. str. izvoru i vrhuncu cijeloga kršćanskog života. 63. prinose Bogu božansku Žrtvu i sebe s njom. koji je na osobit način bio naglašen u reformatora. bilo prinosom bilo svetom pričešću.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 133 «Vjernici po krštenju uključeni u Crkvu. str. Katekizam katoličke crkve. određeni su za bogoslužje kršćanske vjere po neizbrisivom biljegu krštenja… Imaju udio u euharistijskoj Žrtvi. već predvođenje svećenika u zajedničkom proslavljanju Boga.. Time je zapravo proglašena dogma o općem svećenstvu svih vjernika koje se u biti razlikuje od ređeničkog svećenstva. Sveto pismo i propovijed u liturgiji Jedan od bitnih doprinosa reformacije jest vraćanje Riječi Božje. 1993.

Ne može se oteti dojmu da se i po ovome pitanju. zazivi i liturgijske pjesme. raznovrsnije i prikladnije čitanje Svetoga pisma. 25.134 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE kršćanske Crkve. Konstitucija o liturgiji u nekoliko svojih paragrafa naglašava važnost Svetoga pisma te propovijedanja na bogoslužju: «24. Neka se u svetim slavljima obnovi obilnije. od njega čini i znakovi primaju svoje značenje… 34. . stoljeću. Neka se u rubrikama naznači najzgodnije mjesto za propovijed kao dio liturgijskog čina kad god to obred dopušta. 33. tako da kroz utvrđen broj godina narod pročita istaknutiji dio Svetog pisma. str. Da bi se vjernicima pripravio što bogatiji stol riječi Božje. Rimokatolička crkva znatno približila stajalištima protestantskih reformatora. neka se svestranije otvore biblijske riznice. Propovijedanje neka crpi poglavito iz vrela Svetog pisma i liturgije. Kako bi bilo jasno da su u liturgiji obred i riječ najtješnje povezani: 1. jer navješćuje čudesna djela Božja u povijesti spasenja… 51. kao i po pitanjima gore navedenih promjena. u: Drugi vatikanski koncil. 2. Iz njega se uzimaju čitanja i tumače u homiliji. izrečenim još u 16. Rimokatolička crkva je na II. njime su nadahnute i prožete molitve.»234 234 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. vatikanskom saboru također naglasila važnost Svetoga pisma i propovijedanja. iz njega se pjevaju psalmi. Od najveće je važnosti u liturgijskoj službi Sveto pismo. i neka se služba propovijedanja vrši vrlo vjerno i pravilno.

Župe stoga trebaju brinuti da se formiraju grupe čitača koji će doprinijeti lijepoj i skladnoj liturgiji. koje treba slijediti čitanu riječ: 235 J. 53. kod čitanja biblijskih tekstova na liturgiji. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 165. bez da su postavljeni službeno u liturgijsku službu lektora. str. 1973. str.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 135 Odluke II. Pastoralna teologija liturgijskih slavlja. već radi slavljenja i «prihvaćanja sa zahvalnošću. Za vjernika je važno da on danas sluša Gospodinov glas». Pastoralna teologija liturgijskih slavlja. Svečano čitanja evanđelja pridržano je đakonima odnosno svećenicima. GELINEANU i drugi. kao i naglasak na aktivnijem sudjelovanju vjernika na bogoslužju. 219. To se događa kada vjernik sluša Riječ Božju «u stavu molitve i iščekivanja». 238 Usp. 2/95. KIRIGIN.238 Sabor veliku važnost stavlja i na propovijedanje riječi Božje. HRANIĆ. «Služba liturgijskog čitanja». propovijedanje je bilo rijetko i sastojalo se uglavnom u prigodnom objašnjenjenju određenog sveca koji se toga dana slavio ili sl. vatikanskog sabora. str. 236 237 Usp. str. . u: Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije.. ne samo kao pukog liturgijskog obreda. Konstitucija o liturgiji. Pojedinci su smatrali da je propovijedanje dodatak misi pa su izbjegavali slušanje propovijedi.235 Slušanje riječi Božje od strane vjernika treba rezultirati djelovanjem Riječi Božje u vjerniku. M. 165. J.237 Do II. vatikanskog sabora naglašavaju važnost Svetoga pisma.236 Novi naglasak na odnosu prema svetopisamskim čitanjima. vjernošću i molitvom. Dešavalo se da su u određenim seoskim župama muškarci napuštali misu kada bi svećenik započeo propovijed. br. Đ.. rezultiralo je angažiranjem laika.. GELINEANU i drugi.

krizme.4. Molitva vjernika U liturgijskoj su tradiciji bile poznate misne molitve odnosno niz kraćih ili dužih molitvenih zaziva koje je upućivao svećenik u ime naroda. 33. propovijed je dio svetog obreda.3. Konstitucija o liturgiji. podučavajući vjernika i čuvajući ga od zabluda i pogibelji. Propovijed treba dotaknuti dogmatske. nedjeljama i zapovjednim blagdanima na misama koje se služe uz učešće naroda. No te molitve ipak nisu odražavale zajedničarski duh molitve. str. Homilija se veoma preporučuje. KIRIGIN. budući ih je predvodio samo svećenik.»239 Propovijedanje. sprovoda i sl. Propovijed treba veličati slavu Božju i spasenje koje je po Kristu ostvareno.136 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE «52. Konstitucija o liturgiji. 220. str. Stoga 239 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. dakle. M. Neka se to nikako ne propušta. str. uz to još na nerazumljivom jeziku. pa narod molitveno. M. Pisma. treba pratiti sve liturgijske obrede i sakramente poput krštenja. KIRIGIN.»241 9. te tumačiti smisao i značenje svetopisamskog teksta. i s razumijevanjem istih nije mogao aktivno sudjelovati. Stoga ona mora oraspoložiti za potpuno sudjelovanje u obredu. ona je dio same liturgije. 240 241 . a sve prema smislu liturgije koja se bitno ne razlikuje od smisla Sv. te zato sadržajno i osobito životno zahvatiti sveti predmet što ga obred sadrži.240 «U liturgiji. Njome se tijekom liturgijske godine na temelju svetog teksta tumače otajstva vjere i pravila kršćanskog života. osim zbog teških razloga. moralne i ine teme. i to pod vidikom koji je ondje uključen. Usp. u: Drugi vatikanski koncil. vjenčanja. naime. 220.

Usp. No. Utjecaj rimokatoličke liturgijske reforme na protestantske liturgije Nema sumnje da je protestantska reformacija utjecala na liturgijske promjene koje su se unutar Rimokatoličke crkve dogodile na II. za one koje tište razne nevolje. a manje molitelj. vatikanskom saboru. 35. Ovaj je utjecaj posebice vidljiv u liturgijama. također treba reći da je rimokatolička liturgijska reforma II. 1995. Sveopće molitve vjernika I. za one koji s vlašću nama upravljaju. Zanimljivo je da je ovakav oblik molitve ostao prisutan u Istočnim crkvama do danas nepromijenjen kao velika jektenija. 9. Neka se u nedjelju i zapovjedne blagdane poslije evanđelja i homilije opet uvede ‘zajednička molitva’ ili ‘molitva vjernika’ da se uz sudjelovanje naroda obave molitve za svetu Crkvu. odnosno molitvu vjernika.4. U tom cilju se pripremaju razni zbornici molitava vjernika. ili Gospodine usliši nas i sl. str. No može ju predvoditi samo svećenik odnosno đakon. u: Drugi vatikanski koncil.243 a mogu i sami vjernici u određenim prigodama pripremiti ovakve zazive. nakon ponovnoga uvođenja ove molitve u bogoslužje. odnosno liturgijskim knjigama 242 243 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. istu moći predvoditi i vjernici laici.»242 Molitva vjernika se sastoji od kratkih zaziva na koje narod odgovara s Gospodine smiluj se. vatikanskog sabora utjecala na pojedine protestantske liturgije. «53. Stoga će se jedan od bitnih zaključaka sabora odnositi na zajedničku molitvu. kao i za sve ljude i za spasenje svega svijeta.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 137 je narod više bio pasivni slušatelj. . dok će na Zapadu. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.

reformiranih i prezbiterijanskih crkava. London: SPCK. 245 The alternative Service Book 1980. The Book of Occasional Services. New York: The Church Hymnal Corporation. 1988. 247 Usp. 246 Nisu sve Anglikanske i Luteranske crkve prihvatile promjene glede položaja svećenika tijekom bogoslužja. Sve se više koriste liturgijske boje i pojedini dijelovi rimske liturgijske odjeće (albe.138 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE anglikanskih odnosno episkopalnih.. Vraćaju se neki tradicionalni oblici pobožnosti poput križnog puta i sl. godine te u engleskom izdanju liturgijske knjige The alternative Service Book 1980.).246 Liturgijska odjeća ovih crkava sve više nalikuje liturgijskoj odjeći koja se rabi u Rimokatoličkoj crkvi.245 Euharistijsko se bogoslužje po svojoj strukturi približilo rimskom obredu nakon II. . The Society for Promoting Christian Knowledge Holy Trinity Church. po uzoru na promjene u Rimokatoličkoj crkvi. no na jednostavan i uglavnom neukrašen stol Gospodnji postavljaju se svijeće. Škotska reformirana liturgijska knjiga The Book of 244 Anglikanske crkve izvan Velike Britanije uglavnom se nazivaju Episkopalne crkve. štole i sl. U anglikanskim i luteranskim crkvama oltar će biti zamijenjen stolom Gospodnjim pa se svećenici ovih crkava za vrijeme bogoslužja okreću prema narodu. sukladno episkopalnom ustrojstvu ovih crkava. 1980. križ (bez raspela) i sl.247 U Reformiranim i Prezbiterijanskim crkvama puritanske jednostavne liturgije zamjenjuju se izmijenjenim obredom.244 evangeličkih. vatikanskog koncila. Pastori ovih crkava se već od vremena reformacije okreću prema narodu za vrijeme bogoslužja. Anglikanske odnosno episkopalne crkve među prvima su pristupile liturgijskoj reformi koja je vidljiva u američkom izdanju Book of Common Prayer iz 1979. Tako u Hrvatskoj kao i u nekim drugim zemljama imamo situaciju da se u Evangeličkim crkvama svećenik za vrijeme liturgije okreće prema oltaru za vrijeme liturgijskih molitava.

Gart House je 1989. za pastore i laičke vođe). Liturgijska se reforma javlja i u takozvanim slobodnim crkvama poput Baptističke. 9. Vremenom su se formirala ustaljena biblijska čitanja za bogoslužja koja su se nalazila u liturgijskim knjigama Lekcio- 248 Usp. Edinburgh: The Saint Andrew Press. poput litanija. vatikanskoga sabora vidljiv je i u liturgijama protestantskih crkava u Hrvatskoj. godine objavio knjigu Litanies for All Occasions (Litanije za sve prigode).Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 139 Common Order248 iz 1979. o kojima će biti više govora u sljedećem poglavlju. pod vodstvom Ronala i Inge Freyer Nicholas American Baptist Fellowship for Liturgical Renewal (Američka baptistička federacija za liturgijsku reformu). . godine objavio Prayers for All Occasions: For Pastors and Lay Leaders (Molitve za sve prigode. organizirana je. Lekcionar Prva je crkva temeljila svoja bogoslužja upravo na čitanju i tumačenju Riječi Božje. The Renewal of Sunday Worship. posebice među američkim baptistima. Godine 1989. 1. Pod utjecajem ovoga pokreta određeni je broj američkih baptističkih pastora prihvatio određene liturgijske oblike bogoslužja.4. 10-11. godine sve se više približava tradicionalnim oblicima bogoslužja. responzijalnih molitava. The Book of Common Order. Glede izbora tekstova može se pretpostaviti da su koristili red čitanja Svetoga pisma koji se koristio u sinagogi.249 Utjecaj II. godine te ista knjiga iz 1994. str. 1979. a Roy Pearson je 1990. Određeni teolozi smatraju da se u određenim istočnim crkvama primjećuje sinagogalni princip biblijskih čitanja. volume 3. 249 The Complete Library of Christian Worship. liturgijsko vrijeme kroz godinu i sl.

251 Liturgijska knjiga koja sadrži propisane tekstove iz evanđelja koji se čitaju tijekom liturgijske godine. u: Drugi vatikanski koncil.) Ciklus biblijskih čitanja naziva se lekcionar. od prve biblijske knjige. Nashville. A. lat. Robert E.). Radi se naime u sustavnom propovijedanju na temelju svetopisamskih tekstova i to redom. lektor odnosno čitač. . B ili C.251 Galikanska liturgija imala je tri čitanja: prvo je uzimano iz Staroga zavjeta odnosno Djela apostolskih za vrijeme pedeset dana uskrsnog razdoblja.. Lektorska služba je prisutna i u određenim protestantskim crkvama. str.253 Tako su nedjeljna i blagdanska biblijska čitanja podijeljena na tri razdoblja: Godinu A. a dnevna čitanja su u liturgijskoj godini I. Tennessee: Star Song Publishing group. 330-331. U vrijeme reformacije značajno je spomenuti redoslijed liturgijskih čitanja Lektio Continna kojega je koristio Zwingli a preuzeo Calvin u svojem propovijedanju. Liturgijska godina. godinu B i godinu C. Rimska liturgija imala je dva čitanja: prvo iz poslanica a drugo iz evanđelja.140 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nar250 odnosno Evanđelistar. U liturgijskim crkvama evanđelistar zauzima značajno i svečano mjesto u liturgiji. volume 3. naglasak je stavljen na sustavnom čitanju biblijskih tekstova tijekom godine. Drugo čitanje je dolazilo iz Poslanica. (ed. započinje prvom nedjeljom adventa (sada 2006. Calvin je na primjer održao 25 propovijedi na temelju Prve Petrove poslanice. 25. Odatle i liturgijski službenik. The Complete Library of Christian Worship. Webber). dok su svakodnevna čitanja podijeljena na razdoblje od dvije godine (godina I.252 U liturgijskim promjenama II. str. 253 «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. Treće čitanje je bilo iz evanđelja. Tako se nazivaju i liturgijske 250 Lekcionar. 252 Usp. lectionarium «knjiga čitanja». vatikanskoga sabora. 33. odnosno Otkrivenja u uskrsnom razdoblju. i godina II. 1993./2007 liturgijska je godina C. The Renewal of Sunday Worship. lectio «čitanje».

Ovakvu podjelu biblijskih čitanja prihvaćaju anglikanci (episkopalci). M. umjesto starozavjetnog čitanja čita se iz Djela aspotolskih i Otkrivenja).. te iz evanđelja. U godini A čita se evanđelje po Mateju. Usp. New York: Oxford University Press. 17. za Uskrs Ivanovo evanđelje. 1981. Lousville. u uskrsnom vremenu Djela apostolska i Otkrivenje.. New York: The Seabury Press. Ivanovo evanđelje čita se svake godine. 295-326.. Book of Common Order. posebice oko Božića. 590-591. M. The Ceremoniest of the Church. Commentary on the American Prayer Book. London: Holy Trinity Church. 257 . Book of Common Worship. 258 Usp. U dnevnim čitanjima predviđeno je samo jedno čitanje prije evanđelja. HATCHETT. korizmi i uskrsnom vremenu predviđena su čitanja sukladno staroj tradiciji: u adventu se čitaju tekstovi proroka Izaije.258 Nedjeljama i blagdanima previđena su tri čitanja: Starozavjetno čitanje (u uskrsno vrijeme.. u godini B evanđelje po Marku a u godini C evanđelje po Luki. 1994. PERHAM. Starozavjetna čitanja u korizmenom vremenu daju pregled povijesti spasenja. The Book of Common Prayer. Pjesmarica Božjega naroda. Celebrate the Christian Story. 110-121. G..257 kao i pojedine druge liturgijske crkve. J.256 prezbiterijanci. str. 609-643. Kentucky: Westminster/John Know Press. Rimski lekcionar se tiska kao ekumenski lekcionar pod nazivom Zajednički lekcionar. 1033-1095. Godine 1983. A Priest’s Handbook.255 reformirani. 1997. 255 256 Usp.. 1993.254 luterani. str. U vremenu kroz godinu čitaju se sustavno svetopisamski tekstovi. čitanje iz apostolskih poslanica. str. MICHNO. U radne 254 Usp. budući su čitanja kraća kod Marka nego u drugih evanđelista. str. U adventu. božićnom vremenu. Morehouse MP Publishing. str. str. Usp. D. 324-327. 888-1001. Edinburgh: Saint Andrew Press. 1998. korizme i Uskrsa kao i u godini B.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 141 knjige koje sadrže liturgijska biblijska čitanja. 1990.

str. D. .Sustavno čitanje Biblije i sustavno propovijedanje.142 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dane tijekom jedne godine čitaju se sinoptička evanđelja počevši od Marka pa slijedi Matej te Luka. Tijekom korizme liturgijska čitanja upućuju na događaje Kristove muke. Bloesch smatra da propovijedanje na temelju određenih tekstova od strane crkve može značiti prigušivanje Duha Svetoga. Svaki formalizam može biti negativan. BLOESCH. smrti i uskrsnuća. G.Pomoć je propovjednicima koji svake nedjelje pa i češće propovijedaju u istoj crkvi. Lekcionar ima mane i prednosti. Mali liturgijski leksikon. 101. dnevni lekcionar može poslužiti za osobnu i obiteljsku pobožnost. a druge prenaglase. 260 259 Usp. lekcionar ima i prednosti: . Starozavjetna čitanja se u radne dane čitaju sustavno. 1993. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. nerijetko se događa da se određene biblijske teme zapostave. u pravilu se čita i određeni psalam. str.259 U većini rimokatoličkih župa održavaju se redovite dnevne mise pa se u istima primjenjuje i dnevni lekcionar. Tijekom adventa liturgijska čitanja upućuju na pripravu Kristova dolaska. Međutim. Već smo ranije naglasili važnost psalama u starozavjetnom pa i novozavjetnom bogoslužju.260 Svakako da je davanje slobodnog prostora Duhu Svetomu u propovijedi važan aspekt kršćanskoga bogoslužja. Osnove evanđeoske teologije 2. Pored tri liturgijska čitanja. Budući se u većini protestantskih crkava ne održavaju redovita dnevna bogoslužja. BERGER. R. . Ukoliko se ne koriste liturgijska čitanja. Tekstovi su prilagođeni liturgijskoj godini. Lekcionar omogućuje propovjednicima da se suoče sa svim važnim temama Svetoga pisma. U biti možemo reći da se psalmi nikada nisu ni prestali upotrebljavati u bogoslužju Usp. 138.

no uglavnom je bila pridržana zboru. Calvin je uredio pjesmaricu psalama.Časopis Pravoslavne eparhije sremske.str. Book of Common Worship. posebice u moljenju Brevijara (Časoslova). 1997.. 611-783.261 Reformatori su također naglašavali važnost pjevanja psalama. odnosno sami vjernici po grupama mogu izgovarati stihove naizmjenično). 262 . Sremski Karlovci: «Srpski Sion» . K. vjernici drugi. Sada je narod. KERN.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 143 budući ih je koristila i starozavjetna i novozavjetna vjernička zajednica.262 Ovakva je praksa također poznata u povijesti liturgije. Liturgika. 261 Usp. Zwingli je izbacio pjevanje bilo kakvih pjesama iz liturgije te uveo samo psalme. Novi Rimski lekcionar predvidio je pjevanje odnosno recitiranje psalama na način da je cijela zajednica uključena njegovo izgovaranje. kako na Zapadu tako i na Istoku. Ova je praksa i ranije bila poznata. str. Usp. himnografija i heortologija. 13. između stihova psalma izgovarao pripjev odnosno antifone (antifonalni psalmi) ili se pripjev izgovara samo na početku i na kraju (alterirani psalmi). Prezbiterijanci su uredili psalme na način da se izgovara stih po stih naizmjenično (pastor može izgovoriti jedan stih. Ovakav način pjevanja odnosno izgovaranja psalama prihvaćaju i pojedine protestantske liturgijske knjige.

.

nedjelje kroz godinu. krštenje. Uz svako liturgijsko razdoblje. Ovdje ćemo navesti one značajnije te se upoznati s bogoštovnom praksom istih: 10. Stara i Nova godina. prigodne. sveta sedmica. jest liturgijska crkva. crkva.263 Pjesmarica ima 367 pjesama koje su podijeljene na cjeline: božićni ciklus crkvene godine (došašće. Uzašašće. poput evangeličkih crkava u svijetu. nedjelje i Gospodnji blagdani). Duhovi. pjesme za euharistijsko slavlje (liturgijske pjesme. Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj (naziva se i Luteranska crkva. U pjesmarici se također nalazi redoslijed euharistijske liturgije. Presveto Trojstvo).BOGOSLUŽJE U PROTESTANTSKIM CRKVAMA I CRKVAMA REFORMACIJSKE 10. BAŠTINE U HRVATSKOJ U Hrvatskoj djeluje nekoliko protestantskih crkava i crkava reformacijske baštine. nalazi se i kratki uvod u značenje liturgijskog vremena. uskrsno vrijeme – Uskrs. Božić.1. po reformatoru Martinu Lutheru). Zagreb: Seniorat Evangeličke crkve Zagreb. te liturgijske molitve (molitve dana ili kolek263 Pjesmarica Božjeg naroda. . sprovod. Bogojavljenje). uskrsni ciklus crkvene godine (korizma. 1981. vjera. Hrvatski evangelici u liturgiji koriste knjigu Pjesmarica Božjega naroda.

Reformatorstvo je. odnosno rimske običaje. O liturgijskim bojama vidi više na str.htm. duga haljina evangeličkog svećenika. koji je vrlo sličan tradicionalnom rimskom kanonu. Službenici Evangeličke crkve u Hrvatskoj su đakoni i svećenici (ili pastori).-143.264 Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj u pravilu prakticira euharistijsko bogoslužje prve nedjelje u mjesecu. dogležnjica. Prva i desna pločica obuhvaća prve tri zapovijedi u kojima se čovjek poučava što je spram Boga obvezan učiniti i ostaviti. st. odnosno primljena u luteranstvu. tj.». koju je nosio i Martin Luther na Bogoslužjima. 80. u kojima se čovjek poučava što je dužan učiniti ili ostaviti svome bližnjemu. Druga i lijeva pločica obuhvaća sedam daljnjih zapovijedi. odnosno lekcionar za A. npr. B i C liturgijsku godinu. ‘Priruručnik za evangeličko – luteranske crkve i zajednice’ navodi za pojedine blagdane i vremena crkvene godine kanon boja za oblaganje oltara i propovjedaonice. Na našim prostorima uvijek se koristio talar crne boje. 266 . Želja za većom svečanošću i radošću boja u protestantskom bogoslužju se neprestano osjeća. i primilo ga prigodice ponovno u najnovije vrijeme s pokretom liturgijske obnove. ‘Kasna srednjovjekovna tradicija liturgijskih boja očito je bila najjače nastavljena.. ADAM. veljače 2007. Talari mogu biti i druge boje. kako se prema Bogu treba odnositi. 85.-82. pristupljeno 9.266 Pod utjecajem 264 265 O lekcionaru vidi str. 139. Božjih zapovijedi. Evangelički svećenik na talaru nosi i pločice (njem. već zbog uklanjanja oltara i kultnoga ruha. «Tzv. str.146 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE te).. Talar je crne boje i znak je svećeničke službe župnika/pastora.» Anglikanizam je stupao svojim vlastitim putem u svome načinu vezanom uz tradiciju. Za vrijeme liturgije nose crni talar (tzv.» A. Uz svaku molitvu nalaze se i liturgijska čitanja. Beffchen) koje označavaju 10. a onda se u anglikatolicizmu ponovno vrlo snažno oslanjao na srednjovjekovne. «Stav i praksa protestantizma ovisi o krajevima i prema vjeroispovijesti je vrlo različita.evangelickacrkva-zagreb. te na blagdane. Uvod u katoličku liturgiju. bijele u skandinavskim zemljama. zanemarilo to pitanje skoro potpuno u 16. Lutherov talar)265 te u svečanijim prilikama sukladno liturgijskom razdoblju i štole u liturgijskim bojama.. Reformacija u skandinavskim zemljama ‘očuvala je ceremonijalne elemente još konzervativnije nego luteranska Njemačka. http://www. Tome pripadaju misno ruho i u osnovi također postojeći kanon liturgijskih boja’..com/articles/crkveni_i_ teoloski_pojmovi/talar.

Narod iza toga pjeva: «Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Molitvu završava riječima: «Gospodine Smiluj se!». . Ona izgleda ovako: bogoslužje započinje s uvodnom pjesmom nakon koje svećenik dolazi pred oltar te započinje bogoslužje riječima: «U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 147 skandinavskih misija pojedini službenici nose i bijelu albu. Narod odgovara pjevajući: «»I na zemlji mir. koja se naziva oltarska slika. Svećenik nastavlja čitanjem uvodnoga stiha iz Biblije. ima i svoje liturgijsko značenje. Amen». nakon čega narod pjeva: «Gospode Bože smiluj se! Kriste smiluj se! Gospode Bože smiluj nam se!». kada se ne slavi euharistijska služba služi se samo liturgijska služba riječi. i od vijeka. Slijedi svećenikovo okretanje oltaru nakon čega predvodi zajednicu u pokajničkom činu. obično nekim prikladnim biblijskim stihom. Svećenik naviješta oproštenje grijeha. Naime.267 Nedjeljama. moleći molitvu pokajanja. do vijeka Amen». te uvodi zajednicu u slavljenje Boga slijedećim riječima: «Slava Bogu na visini!». osim njezine praktične funkcije u vrijeme kada nije bilo mogućnosti ozvučenja u crkvama. propovjedaonica iznad oltara (u evangeličkim crkvama) odnosno iznad stola Gospodnjega (u reformiranim crkvama) označava kako je Riječ iznad sakramenta. raspelo i otvorena Biblija. Amen! Slijedi svećenikov pozdrav «Mir vama» na što zajednica pjeva «I s duhom tvojim!». Iznad oltara je propovjedaonica (negdje se nalazi i odvojeno od oltara) koja je u pravilu uzvišena. tako i sada i u vijeke. Za razliku od Rimokatoličke crkve gdje je sakrament euharistije središnji dio bogoslužja. Kako bijaše na početku. svim ljudima dobre volje. Iznad oltara se uglavnom nalazi slika Krista. Svećenici se tijekom liturgijskih molitava okreću oltaru. U crkvama se nalazi oltar na kojem se u pravilu nalaze svijećnjaci. u protestantskim je crkvama propovijedana Riječ središnjica svakoga okupljanja Božjeg naroda. Svećenik se okreće oltaru te predvodi molitvu zahvalni267 Uzvišena propovjedaonica u protestantskim crkvama.

udovce i udovice. svećenik moli veliku molitvu. kao i za mir u svijetu. 66-67. 269 . Nakon propovjedi moli kratku molitvu i daje mali blagoslov. Okrenut oltaru. Nakon toga se pjeva pjesma dok svećenik odlazi za propovjedaonicu. U ime općine svećenik okrenut oltaru predvodi ispovijedanje Apostolskog vjerovanja. 1993. starce i osamljene zdrave i bolesne. narod pjeva treću pjesmu. Svećenik podjeljuje općini Božji blagoslov. žive i one na samrti.). završavajući s: «Riječ Božja je istina. str. okrenut narodu. Narod odgovara: «Koji je stvorio nebo i zemlju». Molitvu završava s pozivom da cijela crkva moli Očenaš. Narod nastavlja tri puta pjevati «Aleluja». Narod odgovara: «Amen». (pretisak iz 1902. Evangelički katekizam.148 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE cu. Pjesmarica Božjega naroda. te se izlaznom pjesmom i tihom molitvom završava bogoslužje. S propovjedaonice čita propovjedni tekst te propovijeda. 225 do 237. Moli za cijeli narod i sve narode svijeta. Usp. Sukladno redoslijedu glavnog bogoslužja269 liturgija izgleda ovako: Služba Riječi započinje uvodnom pjesmom te predvodnik bogoslužja izgovara: «U ime Oca i Sina i Duha Svetoga». str.. Iza toga svećenik najavljuje obavijesti. 268 Usp. druge crkvene općine. te blagoslivljajući zajednicu znakom križa. U nju uključuje cijelu općinu. čita za tu nedjelju određeno evanđelje ili poslanicu. svakog pojedinca. Svećenik. Narod odgovara: «Amen». Na to mu zajednica tri puta odgovara s Amen. djecu i mlade. Dok svećenik silazi s propovjedaonice i odlazi pred oltar.268 Euharistijsko bogoslužje se sastoji od dva dijela: službe riječi i euharistijske službe. Predvodnik nastavlja: «Pomoć je naša u imenu Gospodina». Sačuvaj nas Bože u svojoj istini! Aleluja». Slavonski Brod: Evangelička crkvena općina. izgovarajući Aronov blagoslov.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

149

Predvodnik poziva zajednicu da ispovijedi grijehe. Svi zajedno izgovaraju: «Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni! Amen!» Predvodnik upućuje riječi oproštenja: «Bio nam milostiv svemogući i milosrdni Bog koji je svoga jedinoga Sina predao u smrt radi naših grijeha, te radi njega oprostio nama i svima onima koji vjeruju u njegovo ime, dao im mogućnost da postanu djeca Božja i prime njegova Svetoga Duha. Tko to vjeruje u obrati se, taj će se spasiti. Neka to Bog udjeli nama svima». Narod odgovara: «Amen». Slijedi ulazni psalam te zajedničko izgovaranje: «Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku tako sada i u vijeke vjekova. Amen». Nakon toga slijedi Kyrie te Gloria in excelsis Deo. Slijedi predvodnikov pozdrav zajednici: «Gospodin s Vama», na što narod odgovara: «I s duhom tvojim». Predvodnik nastavlja s kolektom odnosno molitvom dana.270 Slijedi prvo čitanje iz poslanice. Čitač završava riječima: «Riječ je Gospodnja», a narod odgovara «Bogu hvala» ili «aleluja». Pjeva se pjesma ili psalam nakon čega slijedi čitanje evanđelja. Predvodnik završava čitanje riječima: «Riječ je Gospodnja» na što narod odgovara «Slava tebi Kriste». Nakon biblijskih čitanja slijedi Nicejsko-carigradsko ili Apostolsko vjerovanje. Time završava služba riječi i slijedi euharistijsko bogoslužje. Euharistijsko bogoslužje započinje pjesmom za vrijeme koje se skuplja dobrovoljni prilog. Nakon što se prilog sakupi, moli se zahvalna molitva za priložene darove. Slijedi sveopća ili vjernička molitva. Nakon toga predvodnik izgovara predslovlje te svi zajedno izgovaraju Sanctus. Slijedi euharistijska molitva, Očenaš i pozdrav mira. Zajednica zajedno izgovara Agnus Dei (Jaganjče Božji...). Vjernici prilaze oltaru i kleknu. Predvodnik daje hostiju pričesnicima i izgovara riječi: «Tijelo Kristovo», a
270

Molitve dana vidi u: Pjesmarica Božjega naroda, str. 295-326.

150

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

dok daje kalež izgovara riječi: «Krv Kristova». Slijedi zaključna kolekta (molitva) te otpust i Aronov blagoslov. Evangelička Crkva u Hrvatskoj priredila je Liturgijski priručnik kao eksperimentalnu i radnu verziju. Unutar priručnika nalaze se slijedeći liturgijski obrasci: priprema za bogoslužje, nedjeljno bogoslužje s popratnim tekstovima, euharistijska služba, molitve dana u liturgijskoj godini, sakrament krštenja, konfirmacija, primanje u Evangeličku crkvu, obred vjenčanja, obred sprovoda, obred rukopolaganja u služenje, pastoralne liturgije, prigodni zazivi blagoslova, dnevno-kontemplativne molitve, prigodne molitve, Lutherove molitve, nedjeljni lekcionar, dnevni lekcionar.271 Unutar Evangeličke crkve u Hrvatskoj djeluje i Evangelička a.v.272 slovačka crkvena općina u Iloku. Slovačka liturgija je specifična. Ona je, za razliku od liturgije na hrvatskom jeziku, koja je kombinacija recitiranih i pjevanih dijelova, u pravilu potpuno pjevana (mada se ponekad služi i recitirana liturgija). Pjevaju se i biblijski tekstovi: poslanice i evanđelje. U liturgiji se koristi Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku273 liturgijska knjiga iz Slovačke (koju koriste i druge slovačke crkve poput crkve u Slovačkoj, Vojvodini, Rumunjskoj, Mađarskoj, Sloveniji i sl.). Obrednik sadrži liturgiju (redoslijed redovitog bogoslužja), sakrament krštenja i euharistije, obred instalacije svećenika, primanja u crkvu, instalaciju biskupa, vjenčanje, ordinaciju svećenika, postavljenje đakona, blago271

Usp. Liturgijski priručnik (eksperimentalna i radna verzija, za internu uporabu Evangeličke crkve), Evangelička crkva u Republici Hrvatskoj, 2004. A.V. skraćenica za augsburšku konfesiju.

272

273 Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, (uredili Karol Gábriš, Ján Lacko, Július Filo) Bratislava, 1996.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

151

slov kamena temeljca, posvećenje hrama, liturgijskih predmeta, posvećenje zgrade, molitve poslije bogoslužja, molitve za nedjelje, blagdane, agendu za dječja bogoslužja i za mlade, molitve za bolesne, molitve za supružnike, utjeha obitelji nakon sprovoda, razne homilije, zahvalne molitve, perikope, note za liturgijske napjeve i sl. Pjeva se iz pjesmarice Evanjelicky spevnik.274 Pjesmarica sadrži 700 pjesama, liturgijske pjesme, liturgijske i privatne molitve. Treba spomenuti i glasovitu slovačku pjesmaricu Cithara Sanctorum,275 koju je još u 17. stoljeću
274 275

Evanjelicky spevnik, Evangelická cirkev a. v. na Slovensku, 1995.

„Cithara sanctorum neb Žalmy a písne duchovní staré i nové, kterých cirkev evanjelická užíva» , - vydným v Levoči 1636, Budimpešta, 1882. «Cithara sanctorum ili «Tranoscius» također poznata i kao kancionál sadržavala je 400 pjesama koje je Tranovský preveo s latinskog i njemačkog. Pjesmaricu je također dopunio sa 150 svojih pjesama. U daljnjim izdanjima se povećavao broj pjesama. Tranoscius je bila pjesmarica ne samo za slovačke evangelike već se udomaćila u mnogim župama Silezije, Moravske i Češke. Najveći dokaz za slovačko - narodni značaj Tranoscija mogu biti slovačke ev. crkve na Donjoj zemlji usred mađarskog mora. Dok su kolonizirani katolički Slovaci takoreći nestali među Mađarima, Slovaci evangelici sve do danas drže se svog jezika. Slično je bilo i na slovačko - mađarskoj granici u Honti, Novogradu, Malohonti i u Gemeri. Ovdje je dobro poznata zasluga Tranoscija u održavanju vjere i slovačkog jezika. Kada je bilo zabranjeno tiskanje na slovačkom jeziku u Gornjoj zemlji, na Donjoj zemlji su se ove knjige tiskale npr. u Budimpešti. Bekeščabi, Temišvaru i sl. Daljnji predstavnici pobožne slovačke pjesme u 17. stoljeću bili su: Eliaš Lani, Joachim Kelinka, Juraj Zabojnik, Daniel Horčička, (Sinapius) i njegov sin Jan, Daniel Krman st., Tobiaš Masnik (Msnicius), Pilarikovci, Jan Bur (Burius) i drugi. Mnoge njihove pjesme unesene su u Tranoscij. Od velikog značaja je - a koristi se do danas za vrijeme domaćih pobožnosti - zbirka molitava, koju je izdao Eliaš Mlinarovih - Molitoris u Levoči (1702) pod nazivom “Duhovni život zdenca”. Pored pobožne pjesme i molitve evangelički pisci tog doba njegovali su povijest u obliku vlastitih životopisa ili izdvajanjem nekog događaja iz crkvene povijesti. Cithara Tranovskog u 18. stoljeću postaje “bestseller” pobožnih pjesama i to zahvaljujući Samuelu Hruškovicu, bansko-bistričkom svećeniku i banskom superintendentu,

homilije i sl. Pozdrav svećenika: Gospodin s vama. Prva čitanja (starozavjetno čitanje i poslanice). Jeremiaš Lednicky. 02. 3. Narod odgovara: i s duhom tvojim. Adam Plintovic. Štefan Leška. i ml. 13. 12. 5. D. Molitva dana (kolekta). Gloria in Excelsis Deo (Slava Bogu na visini). Aronov blagoslov. 7. A to je bila velika sreća za evangelički a. Pjesma za milost. Osim pjesama. Mnogi od njih su izdali svoje pjesme u posebnim pjesmaricama. praznični i sl. Mnoge su bile unesene u Tranoscij. molitve u molitvenim knjižicama. Tranoscius je tako bio domaća kronika sve do današnjeg dana. SAJAK. Himnus (pjesma prije propovijedi). Introit. E-mail upućen Jasminu Miliću od 25. Propovijed. Izlazna pjesma i poziv svećenika da jedni drugima upute pozdrav rukovanjem. Završna molitva. 8. Od zbirki molitava najznačajnija jest “Molitveno blago” od modranskog svećenika Pavla Jakobeija (1695-1752). Antifona. 15. Pjevanje evanđelja. slovački narod». Ova knjiga se do dan danas koristi za vrijeme crkvenih bogoslužja. božićni ciklus. Velika Molitva koja se završava s Očenašem. uskrsni ciklus. ili sviraju orgulje. duhovski ciklus. 2007. Amen. 9. v. Hruškovic je Tranoscius obogatio sa svojim izvornim pjesmama ili sa uspjelim prijevodima. Gašpar Motešicky i dr. 276 Lat.276 2. introitous = ulazak. Horčiku ponovno umnožava broj njenih pjesama (1745). Pjesma (prvi stih). Samuel Palumbiny. Jan Blaisus st. Za vrijeme ulaza pjeva se prikladna pjesma. svim ljudima dobre volje. Pjesmarica sadrži 1040 pjesama koje su tematski poredane: advent. Narod odgovara: i na zemlji mir. . Daljnji autori pobožnih pjesama i molitava su bili: Jan Glosius Pondelosky. Pjesmarica se i danas koristi u slovačkim evangeličkim crkvama širom svijeta. 4. Svečani ulazak svećenika do oltara odnosno mjesta odakle vodi bogoslužje.. ova pjesmarica sadrži i molitve.Jakobei). Bio je najbolji vjerski pjevač njegovog vremena (umro je 1748). potrebne pjesme u funebralima (Blasius . koji po D. 10. Apostolsko vjerovanje.152 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE uredio slovački evangelički svećenik Juraj Tranovskí. 6. Redoslijed slovačke evangeličke liturgije je slijedeći: 1. 14. 11.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

153

Večera Gospodnja se u Evangeličkoj a.v. slovačkoj crkvenoj općini u Iloku slavi na prvu i posljednju nedjelju adventa, na svetog Stjepana (drugi dan Božića), na Novu Godinu, prvu korizmenu i cvjetnu nedjelju, na Veliki Petak, drugi dan Uskrsa, drugi dan Duhova, na Sveto Trojstvo, na Dan reformacije te na dan posvećenja crkve, kao i prigodom konfirmacije. Euharistijska se služba nastavlja na službu riječi. Nakon Velike molitve i Očenaša slijedi euharistijska služba koja ima slijedeći redoslijed: 1. Pokajnička pjesma; 2. Ispovjedni nagovor; 3. Ispovjedna pitanja i ispovjedne pjesme; 4. Ispovjedna molitva; 5. Opće odrješenje grijeha; 6. Euharistijska molitva (predslovlje); 7. Sanctus, 8. Očenaš; 9. Riječi ustanovljenja i Agnus Dei (Jaganjče Božji…); 10. Postavljanje pitanja od strane svećenika vjeruju li da je pred njima pravo tijelo i prava krv Kristova; 11. Vjernici kleče pred oltarom. Svećenik prilazi i navješćuje im osobno odrješenje grijeha te im daje hostiju i kalež; 12. Zahvalna molitva; 13. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu…; 14. Apostolski blagoslov; 15. Završna pjesma.277 Ukoliko je svećenik spriječen održati bogoslužje, umjesto njega može službu održati i laik (čitatelj ili lektor) koji čita propovijedi zapisane u knjizi Postila ili Služba Slova. Evangelici pristupaju pričesti nakon obreda konfirmacije (između 12 i 14 godine). Evangelička crkva, temeljem Leuenberške konkordije, potpisane 16. ožujka 1973. godine u Leuenbergu kod Bazela između evangeličkih i reformiranih crkava, ima interuniju i interkomuniju s reformiranim crkvama.278
277

Podaci o slovačkom evangeličkom bogoslužju zabilježeni kazivanjem vlč. Dušana Sajaka, evangeličkog župnika u Iloku. U čl. 28 i 29 navedene konkordije stoji: «Između naših Crkava postoje znatne razlike u oblikovanju liturgije, u izražavanjima pobožnosti i crkvenim redovima. Te se razlike među vjernicima često jače osjećaju nego tradicionalne suprotnosti u nauku. No mi ipak ne možemo, prema Novom zavjetu i

278

154

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

Sukladno tome pričest je u Evangeličkoj crkvi omogućena i vjernicima reformirane konfesije. No u pravilu je evangelička euharistija otvorena svim vjerujućima bez obzira na njihovu konfesionalnu pripadnost.

10.2. Reformirane crkve u Hrvatskoj
Reformirane crkve u Hrvatskoj podijeljene su u tri samostalne denominacije; Reformiranu kršćansku kalvinsku crkvu u Hrvatskoj, Reformatsku crkvu Mađara u Hrvatskoj i Protestantsku reformiranu kršćansku crkvu u Republici Hrvatskoj. Ove crkve imaju različitu liturgijsku praksu. 10.2.1. Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj U župama Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj služi se mađarskim, hrvatskim i češkim jezikom. Službenici nose plašt (u mađarskim župama), odnosno talar, a nerijetko se služi i bez ikakve liturgijske odjeće već jednostavno u civilnom prikladnom odjelu. Reformirana kršćanska kalvinska crkva nema obrednika na hrvatskom jeziku. Za bogoslužja na mađarskom jeziku koristi se obrednici iz Mađarske Istentiszteleti rendtartás koje koristi i Reformatska kršćanska crkva Mađara. Sadržaj ovoga obrednika je: liturgija (redoslijed redovitog bogoslužja), euharistija, krštenje, konfirmacija, sprovod, posvećenje pastora, prezbitera, praznična bogoslužja (Božić,
reformatorskim kriterijima crkvene zajednice, gledati u tim razlikama čimbenike koji razdvajaju Crkve (br.28). Crkvena zajednica u smislu te konkordije znači da zbog postignutoga sporazuma u razumijevanju Evanđelja, Crkve različitih vjerovanja međusobno jamče zajednicu riječi i sakramenta te teže za što većom zajednicom u svjedočenju i službi svijetu (br.28)» Usp. Kronika kršćanstva, str. 430.;

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

155

Uskrs, Duhovi, Veliki petak, ....), a i redoslijed bogoslužja u mađarskim župama je identičan kao i u župama Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. Koristi se pjesmarica Evanđeoske crkve Pjesme spasenja o kojoj će biti više riječi dok budemo govorili o bogoslužju Evanđeoske pentekostne crkve. Na mađarskom jeziku se koriste obrednici Reformirane crkve iz Mađarske a kod pjevanja se koristi pjesmarica Énekeskönyv279 koju koriste i ostale mađarske reformirane crkve ovoga prostora (u Mađarskoj, Vojvodini, i sl.). Pjesmarica sadrži 490 pjesama od kojih su prvih 150 prepjevani biblijski psalmi. Inače je karakteristika reformiranih bogoslužja da se pjevaju psalmi. U češkim župama se služi na hrvatskom jeziku ali se, pored hrvatskih pjesama pjevaju i češke pjesme iz pjesmarice Evangelicky zpevnik,280 Češkobratske evangeličke crkve iz češke. Ova pjesmarica sadrži 582 pjesme no također i liturgijske obrasce službe riječi i euharistijskog bogoslužja, uz kratka tumačenja liturgijskih dijelova, te određenih molitava za osobnu pobožnost. Kad govorimo o češkim župama, valja napomenuti da su ove župe, iako sastavni dio Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj, u duhovnom zajedništvu sa Češkobratskom evangeličkom crkvom u svojoj staroj domovini Češkoj.281 Češkobratska evangelička crkva u Češkoj jest liturgijska crkva. U bogoslužju se koriste Agendom češkobratske evangeličke crkve,282 koja u svojem prvom dijelu donosi liturgijske obrasce za
279 280 281

Énekesköny, Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház, 2000. Evangelicky zpevnik, Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke.

Češkobratsku evangeličku crkvu čine ujedinjene evangeličke i reformirane crkvene općine. Nastala je ujedinjenjem evangelika i reformiranih, 1718. prosinca 1918. godine u Pragu. Usp. Evangelische kirche der Böhmischen Brüder in der ČSSR, Prag, 1985., str. 5. Agenda češkobratrske cirkve evangelicke (Dil prvni), Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke, 1983; Agenda češkobratrske cirkve evan-

282

križa i sl. na drugu nedjelju u kolovozu (Nedjelja novoga kruha).) a iznad stola Gospodnjeg je uzdignuta propovjedaonica.2. a u drugome dijelu liturgijske obrasce za sakramente i obrede. a pjeva se iz već spomenute pjesmarice Énekeskönyv. ljubav Boga Oca i zajednica Svetoga Duha neka je sa svima vama. biskupom Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. Zidovi crkava su čisti. bijelu košulju i crnu kravatu. 284 . Duhove. najbližu nedjelju 31. Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj Reformatska crkva Mađara u Hrvatskoj nema obrednika niti pjesmarice na hrvatskom jeziku već se u bogoslužjima koristi obrednik na mađarskom jeziku. U crkvama se. te slijedi čitanje psalma po izboru župnika. Uobičajeno nedjeljno bogoslužje bez Večere Gospodnje izgleda ovako: župnik284 ulazi. Budapest: Kiadja: A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. te uz pratnju određene pjesme ili u tišini dolazi do stola Gospodnjega.2. 1985. na Uskrs. 283 Reformirane crkve iz Mađarske. obično u sredini nalazi stol Gospodnji (na kojem nema svijećnjaka. listopadu (Nedjelja novoga vina) te na Božić. Ovdje se za službenika navodi termin «župnik». sukladno razgovoru kojega je autor vodio sa preuzvišenim Janošem Kopacsi Kettosem. 283 Istentiszteleti rendtartás. Amen». bez slika. 10. Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. Slijedi pozdrav župnika: «Milost Gospodina našega Isusa Krista.156 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE nedjeljna i blagdanska bogoslužja. Rukopoloženi (zaređeni službenici) nazivaju se svećenici. Od liturgijske odjeće nose samo crni plašt a ispod plašta crno odijelo. 1988. Istentiszteleti rendtartás. Služba Večere Gospodnje održava se šest puta godišnje: na prvu nedjelju korizme. Nakon toga župnik gelicke (Dil druhy). križa i sl.

Vjerujete li i ispovijedate li da je Gospodin Bog u istinitosti i svetosti stvorio prvog čovjeka te da ste nakon njegovog grijeha i vi prolazni i grešnici koji svojom sposobnosti i snagom ne možete opstati pred sudom Božjim. pjeva se izlazna pjesma te izgovara izlazna molitva. koji je uskrsnuo Isusa Krista i kroz uskrsnuće njegovo i naše prolazno tijelo pretvorio u besmrtnost. Nakon toga se moli kratka molitva te čita biblijski tekst po izboru župnika.Vjerujete li i ispovijedate li da je Gospodin Bog grješnom čovjeku pružio milosrđe i svoga Svetog Sina Isusa Krista u tijelu poslao na ovaj svijet čijom je jedinom i savršenom žrtvom oduzeo snagu grijeha i darovao milosrđe kroz krv Kristovu i zbog toga vas kroz vjeru očistio? 3. dok je na velike blagdane i prigodom Večere Gospodnje izlazna pjesma mađarska nacionalna himna. Slijedi molitva župnika te pjesma prije propovjedi. Nakon toga slijedi Aronov blagoslov. Iza toga se daju obavijesti. Obećavate li.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 157 predvodi kratku molitvu koju izgovaraju svi sabrani (ova molitva u nekim župama dolazi ispred pozdrava župnika). Župnik odlazi do propovjedaonice odakle čita propovjedni tekst te propovijeda. Propovjedni tekst je također po vlastitom izboru župnika. Župnik poziva zajednicu da daruju svoje dobrovoljne priloge. Nakon toga zajednica ispovijeda Apostolsko vjerovanje nakon čega župnik postavlja četiri pitanja vjernicima koji će pristupiti stolu Gospodnjem: «1. Nakon propovjedi slijedi duža molitva župnika koja završava s Očenašem (Očenaš moli cijela zajednica). temeljem milosrđa odano cijeli vaš život pre- . nakon propovjedi slijedi pjesma a nakon pjesme župnik prilazi stolu Gospodnjem te čita riječi ustanovljenja Večere Gospodnje. Slijedi kratki nagovor o značenju Večere Gospodnje. te druga glavna pjesma. nas prenio u vječno slavlje? 4. Slijedi ulazna pjesma (jedna kitica). Kod služenja Večere Gospodnje. Vjerujete li i ispovijedate li da je Gospodin Bog. te molitva pokajanja. te da ste zbog toga zadobili smrt? 2. Izlazna pjesma je u redovitim bogoslužjima psalam 90.

Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj U protestantskoj reformiranoj kršćanskoj crkvi u Republici Hrvatskoj bogoslužja su u pravilu liturgijska i u njima se koristi obrednik nazivom Knjiga zajedničkih molitava. Obred službe riječi i euharistije po obliku je blizak liturgijskoj praksi drugih liturgijskih crkava 285 Zabilježeno prema kazivanju preuzvišenog Janoša Kopacsi Kettosa.286 Ovaj obrednik je prijevod dijelova engleske liturgijske knjige: The Book of Common Prayer koja je u uporabi u anglikanskim i episkopalnim crkvama. Knjiga zajedničkih molitava.3. O reformatskoj crkvi. str. večernju i euharistijsku službu.2. str.158 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dati Bogu te da ćete u ovom sadašnjem svijetu kao izbavljeni na njegovu slavu živjeti?».. godine. Kod podjele kruha župnik izgovara riječi: «Tijelo Kristovo koje se lomilo za sve nas». a kod pružanja kaleža «Krv Kristova koja se prolila za sve nas». izlazna pjesma (nacionalna mađarska himna) i izlazna molitva. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj. Slijedi poziv da se pristupi stolu Gospodnjem. 125-135. Tordinci: Reformirana crkvena općina Tordinci. . molitva Očenaš. 125-135. Novi Sad: J. Oca i Sina i Duha Svetoga». Nakon podjele slijedi kratki nagovor. Forum. 1921. U istom se nalaze i određene privatne molitve koje su preuzete iz Pjesmarice na porabu reformiranim kršćanima287 iz 1921. 2005.285 10. 2003. KIŠ. Obrednik sadrži jutarnju. Kao nevrijedni sluga Gospodnji objavljujem vam oproštenje grijeha u ime Trojedinoga vječnog Boga. Nakon toga slijedi objava oproštenja grijeha od strane župnika riječima: «I ja to sa svima vama vjerujem i obećavam. Aronov blagoslov. P. O reformatskom bogoslužju vidi u: N. biskupa Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. 286 287 Pjesmarica na porabu reformiranim kršćanima..

i prikloni srca naša zakonu svome». korizma. . sprovod). Spasovo. Lutherov talar ili reverendu (u svečanijim prigodama i bijelu albu) preko koje rukopoloženi pastori nose štolu koja je. dok euharistijsku službu kao i druge sakramente i obrede mogu u pravilu služiti samo pastori. Nakon zadnje zapovijedi narod odgovara: «Gospodine. neformalna bogoslužja u kojima se slavi Božja riječ. Drugih nedjelja služi se samo služba riječi. Dan reformacije i sl. Osim liturgijskih bogoslužja PRKC poznaje i tzv. Slijedi ulazna molitva koju mole svi vjernici. crvena (Duhovi. Preobraženje. đakoni i pastori. Za vrijeme bogoslužja duhovni službenici nose liturgijsku odjeću – najčešće tzv. đakoni i pastori. Za to vrijeme pastor (lektor odnosno đakon) ide prema propovjedaonici. Rukopoloženi službenici crkve su lektori (ili propovjednici). usrdno te mo288 Liturgijske boje u Protestantskoj reformiranoj kršćanskoj crkvi su sljedeće: bijela (Kristovi blagdani. Nakon toga se pjeva pjesma (jedan stih) dok zajednica stoji a bogoslužje se nastavlja izgovaranjem Deset zapovijedi od strane pastora a nakon svake zapovijedi narod odgovara: «Gospodine smiluj nam se. Slijedi čitanje psalma po izboru pastora. Euharistija se služi u pravilu prve nedjelje u mjesecu te na blagdane. slobodna. ljubav Boga Oca i zajednica Duha Svetoga neka je sa svima Vama». Uskrs. ljubičasta (advent. vjenčanja). Tijek ovoga bogoslužja je slijedeći: Bogoslužje započinje s pjesmom Tebe Boga hvalimo (Te Deum). Službu riječi mogu obavljati lektori.288 Bogoslužja se održavaju nedjeljom te blagdanima (Božić.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 159 a služi se u pravilu prve nedjelje u mjesecu te na blagdane. obzirom na liturgijsko razdoblje u različitim bojama. a zatim pozdrav pastora riječima: «Milost Gospodina našega Isusa Krista. službe krštenja. U bogoslužju se koristi već spomenuta pjesmarica Evanđeoske crkve Pjesme spasenja. Dan reformacije) i zelena (obične nedjelje). konfirmacije.). a vjernici mole vlastitim riječima. Duhovi. Narod odgovara: «Amen».

Lousville. i upiši sve svoje zakone u srca naša». Propovjedni tekst i propovijed mogu biti po izboru pastora ili pak sukladno propisanom lekcionaru. Nakon toga slijede kratke obavijesti. Edinburgh: Saint Andrew Press.New York: Oxford University Press. 292 293 . 1993. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj u liturgiji koristi i interne prijevode liturgijskih knjiga: The Book of Common Prayer290 (Episkopalna crkva SAD). Nakon propovijedi slijedi molitva koja se zaključuje zajedničkom molitvom Očenaš. U zaključku pastor upućuje Aronov blagoslov.160 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE limo. 73-84. 47. nakon čega vjernici sjede. Nakon toga pastor čita propovjedni tekst te propovijed. Ove se pjesme pjevaju prije propovijedi. str. U bogoslužju sudjeluju i mladi s pjesmama slavljenja. Kentucky: Westminster/John Know Press. Book of Common Order292 (Crkva Škotske). str. Knjiga zajedničkih molitava. Book of Common Worship291 (Prezbiterijanska crkva SAD). Book of Common Order. Slijedi zajednička pjesma za vrijeme koje se skuplja dobrovoljni prilog. 290 291 289 The Book of Common Prayer. smiluj nam se. nakon čega slijedi zajednička kratka izlazna molitva i izlazna pjesma. 1994. 1990. Vidjeli smo ranije da je ovakva praksa bila prisutna kod Calvina u Ženevi. sukladno obredniku Knjiga zajedničkih molitava izgleda ovako:293 SLUŽBA RIJEČI Ulazna pjesma Knjiga zajedničkih molitava. Uobičajeno nedjeljno euharistijsko bogoslužje.289 Slijedi molitva pastora. Book of Common Worship. te se pjeva zajednička pjesma. uz pratnju gitare i drugih suvremenih glazbala. Usp.

Pastor moli: Svemogući Bože. Zatim poziva zajednicu da u kratkoj tišini svatko ispovjedi svoj vlastiti grijeh pred Bogom. pred tobom su sva srca otvorena. 29-31. Pastor upućuje riječi navještaja oproštenja grijeha: Smilovao vam se svemogući Bog. Slijedi jedan stih određene pjesme te pastor nastavlja predvoditi pokajnički čin. Gospodinu našemu. Po Kristu. niti svoje bližnje kao same sebe.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 161 Pastor započinje bogoslužje riječima: Blagoslovljen Bog Otac i Sin i Duh Sveti Narod odgovara: Blagoslovljeno kraljevstvo njegovo. 1 Iv 1. 16. Poradi sina svojega Isusa Krista. Gospodinu našem. Nismo ljubili tebe svim srcem svojim. Amen. kako bi smo živjeli u skladu s tvojom voljom i hodili tvojim putevima. Čita određeni dio Svetoga pisma poput Mk 12. mišlju. na slavu tvog svetog Imena. djelom i propustom. osnažio vas u svemu dobru i silom Duha Svetoga sačuvao vas za život vječni. smiluj nam se i oprosti nam. Nakon kratke stanke predvodi molitvu pokajanja: Milosrdni Bože. 8. 4. Amen. oprostio vam grijehe vaše.9. riječju. sve želje znane i sve tajne otkrivene. Nadahnućem svoga Svetoga Duha. Amen. Žao nam je zbog toga i ponizno se kajemo. Slijedi Gloria in excelsis Deo i Kyrie ili neki drugi prikladan himan (ne izgovara se u adventu i korizmi). Amen. po Isusu Kristu. Heb. . kako bi smo te savršeno ljubili i dostojno hvalili tvoje Sveto ime. 14. očisti nam misli srca. ispovijedamo da smo sagriješili protiv tebe. sada i dovijeka.

162

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

Pastor pozdravlja zajednicu s riječima: Gospodin s vama. Narod odgovara: I s duhom tvojim. Pastor nastavlja s molitvom dana (kolektom).294 Slijede čitanja biblijskog teksta. Uzima se u pravilo jedno čitanje iz Staroga zavjeta, jedno iz poslanica apostolskih te tekst evanđelja. Nakon prva dva čitanja, čitač (može biti i laik) izgovara: Riječ je Gospodnja, nakon čega narod potvrđuje riječima: Bogu hvala. Za vrijeme prva dva čitanja narod sjedi. Nakon toga zajednica ustaje i pjeva: Aleluja (osim u adventu i korizmi). Pastor ili đakon čita tekst evanđelja nakon čega izgovara riječi: Riječ je Gospodnja, a narod potvrđuje riječima: Slava Tebi Kriste. Pastor propovjeda, a nakon propovijedi zajednički se izgovara Nicejsko-carigradsko vjeroispovijedanje. Slijedi molitva vjernika u kojoj se moli za sveopću Crkvu, njezine članove i njezino poslanje, za narod i za sve koji su na vlasti, za dobrobit u svijetu, za potrebe mjesne zajednice te za one koji trpe i nalaze se u bilo kakvoj nevolji. Time se završava prvi dio odnosno služba riječi. EUHARISTIJSKA SLUŽBA Euharistijska služba započinje pjesmom za vrijeme koje se skuplja dobrovoljni prilog. Slijedi euharistijski kanon odnosno predslovlje: Pastor: Gospodin s vama. Narod: I s duhom tvojim. Pastor: Uzdignimo svoja srca. Narod: Uzdižemo ih Gospodinu. Pastor: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Narod: Dostojno je i pravedno.

294

Molitve dana vidi u: Knjiga zajedničkih molitava, str. 49-72.

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

163

Pastor nastavlja predslovljem koje je određeno za taj dan ili jednim od uobičajenih predslovlja.295 Narod se pridružuje riječima Sanctusa. Pastor moli euharistijsku molitvu,296 te izgovara riječi ustanovljenja. Nakon toga svi zajedno izgovaraju tajnu vjere: Krist je umro, Krist je uskrsnuo, Krist će doći ponovno. Pastor nastavlja molitvu hvale, i moli za blagoslov kruha i vina. Na kraju poziva zajednicu da svi zajedno mole Očenaš. Slijedi pružanje znaka mira (međusobno rukovanje), te lomljenje kruha. Za vrijeme lomljenja kruha izgovara se Agnus Dei. Pastor poziva vjernike da pristupe stolu Gospodnjem riječima: Darovi Božji za narod Božji. Uzmite ih sa zahvalnošću u spomen Kristove smrti za vas i hranite se s njima s vjerom u svojim srcima. Vjernici pristupaju stolu Gospodnjem. Pastor daje kruh i izgovara riječi: Tijelo Gospodina našega Isusa Krista očuvalo te za život vječni. Dok daje kalež, izgovara: Krv Gospodina našega Isusa Krista očuvala te za život vječni. Nakon što su se vjernici pričestili, pastor moli zahvalnu molitvu297, daje otpust i Aronov blagoslov. Reformirani kršćani sve tri navedene denominacije pristupaju euharistiji nakon obreda konfirmacije (između 12 i 14 godine), te imaju već spomenutu interkomuniju s evangelicima. No u pravilu dozvoljavaju i kršćanima drugih vjeroispovijedi pristup euharistiji.

295 296 297

Vidi predslovlja u: Knjiga zajedničkih molitava, str. 95-98. Euharistijske molitve vidi u: Knjiga zajedničkih molitava, str. 79-92. Usp. Knjiga zajedničkih molitava, str. 82-83

164

Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE

10.3. Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj298
Bogoslužja baptističkih crkava spadaju u tzv. slobodna bogoslužja. Glavno tjedno bogoslužje se u pravilu obavlja nedjeljom prije podne. Središte bogoslužja je propovijed. Večera Gospodnja obavlja se u pravilu jedanput mjesečno, obično prve nedjelje u mjesecu. Za Večeru Gospodnju se u pojedinim baptističkim priručnicima koristio i termin sakrament, ne pridajući joj značenje rimokatoličkih sakramenata. Koristi se i termin obred, no za Baptiste, Večera je Gospodnja i više od obreda. Ona predstavlja tajnovitu zajednicu s Isusom Kristom.299 Najčešće je, u svakodnevnom crkvenom govoru u uporabi samo termin Večera Gospodnja. Večeri Gospodnjoj u pravilu pristupaju kršteni vjernici, no pristup je dozvoljeno je i vjernicima drugih kršćanskih denominacija. U bogoslužje su uključeni i vjernici – laici svojim molitvama, ali i kratkim uvodnim pozdravima pa i propovijedanjem Riječi Božje. «Današnje glavno nedjeljno bogoslužje u većim baptističkim crkvama u Hrvatskoj obično se sastoji iz tri bitna dijela: slavljenje – molitva – biblijska propovijed. Slavljenje je obično koloplet od 5-6 povezanih pjesama, upotpunjen biblijskim čitanjima i meditacijama. Samo slavljenje uvod je u zajedničku molitvu pri kojoj se nekolicina vjernika javno spontano moli. Zajedničku molitvu zaključuje pastor. Po298 Baptisti – sljedbenici Baptističke vjerske zajednice. Prva baptistička zajednica nastala je 1609. godine u Amsterdamu. Ime im dolazi od grčkoga glagola Baptizo što znači kršten. Naglašavaju samo krštenje vjerujućih, nasuprot krštenju djece. 299 Usp. J. HORAK, Baptisti, povijest i načela vjerovanja, Zagreb: Duhovna stvarnost, 1989., str. 65-66.

te pastorovom blagoslovnom molitvom. Prilikom bogoslužja ne rabe liturgijsku odjeću već prikladno civilno odijelo (u većim gradskim sredinama. te pri crkvenim vjenčanjima i sahranama. KNEŽEVIĆ. najčešće po unaprijed određenom redoslijedu. biblijski sat) koji su više orijentirani na biblijsko proučavanje određenih tema i molitvu. Ekumenska trilogija. 495-496. (priredili Giorgio Grlj i Jasmin Milić). vjenčanja i sprovoda koriste i crni talar Ranije je to bila praksa samo kod krštenja. E-mail upućen Jasminu Miliću. Pojedini pastori prilikom krštenja. prikupljanjem milodara. str. Ranije je u uporabi bio termin propovjednik. veljače 2007.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 165 tom slijedi biblijsko čitanje kao uvod u propovijed (središnji dio bogoslužja) koja se daje na određenu temu. J KOLARIĆ. 301 Obrednik Baptističke crkve. U tom cilju je izrađen Obrednik Baptističke crkve301 koji je još uvijek eksperimentalno izdanje. pastor pri značajnim javnim bogosluženjima i nastupima. U posljednje se vrijeme javlja težnja unutar pojedinih baptističkih crkava za uvođenjem određenih liturgijskih obrazaca u bogoslužje i obrede. Ovo je grubi koncept današnjeg prevladavajućeg načina bogoslužja u većim hrvatskim crkvama. starješine i đakoni. 8. Obrednik sadrži opis redoslijeda i elemenata bogoštovlja naroda Božjega 300 R. Osim središnjega nedjeljnog bogoslužja. Usp. 1999. no svaka je od njih samostalna i slobodna u kreiranju svoga vlastitog modela bogoslužja. . kao i kod obreda krštenja nosi “kolar košulju”). Zagreb: Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. no posljednjih petnaestak godina sve se vise koristi prikladniji termin pastor.. dok je za djecu organiziran zakonski priznat vjeronauk u crkvenim prostorima. postoje i tjedni sastanci (tzv. Održavaju se također redoviti tjedni sastanci za mladež.»300 Rukopolažu se pastori. Potom slijede završne obavijesti i ostale informacije. Bogoslužje završava s još nekoliko pjesama slavljenja.

Kada govorimo o baptističkom bogoslužju. Savez baptističkih crkava u RH. Koriste se i novije pjesme koje još nisu objedinjene u pjesmaricama. službu vjenčanja. 1998. treba naglasiti kako danas u baptističkim crkvama vlada veća raznolikost nego smo to uspjeli ovdje obraditi. budući da baptisti krste samo odrasle kandidate (tj. Novi Sad: Savez baptističkih crkava SFR Jugoslavije. a koje su u bogoslužje uveli uglavnom mladi. 1966. već cirkuliraju na listovima i folijama U crkvama se nalazi propovjedaonica s koje se predvodi bogoslužje. može se u pojedinim baptističkim crkvama vidjeti raznolika bogoštovna praksa. Neke crkve imaju i krstionicu koja je prilagođena za krštenje odraslih. samo osobe koje su u stanju svjesno ispovjediti svoju vjeru. službu rukopolaganja starješine ili đakona i lekcionar. pjesme duhovne. Pjesme duhovne.303 i druge. To mogu biti i starija djeca.302 Pjesmarica sadrži 266 pjesama od kojih su neke stare tradicionalne himne dok su druge novijega datuma. no zbog fleksibilnog shvaćanja bogoslužja. ali nikako novorođenčad). Valja istaknuti da ovaj obrednik još uvijek nije službeno usvojen od Saveza baptističkih crkava kao službeni obrednik. službu sahrane. U nekim sredinama koriste se i prilagođene pjesme iz nekih starijih pjesmarica poput Duhovne pjesme. . Ovdje smo dali osnovne naglaske. U posljednje se vrijeme javlja težnja unutar pojedinih baptističkih crkava za uvođenjem određenih liturgijskih 302 303 Živa voda. službu prinošenja djeteta. Zagreb. Tako su u pojedinim crkvama sve manje razlike između baptističkog i pentekostnog bogoslužja. Duhovne pjesme. službu dana Gospodnjega. službu krštenja.166 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE na Dan Gospodnji. U zajedničkom pjevanju baptisti koriste pjesmaricu Živa voda. službu ordinacije pastora. uglavnom prevedene s engleskog. a koje su se u prošlosti više isticale.

iskusili krštenje Duhom Svetim Pentekostalci naglašavaju duhovne darove. U toj su školi studenti. ne zanemarujući dakako sklad i red pri organiziranju bogoslužja. SAD). službu ordinacije pastora. službu krštenja. Pentekostalci su neskloni liturgijskim obrascima. metodističkog propovjednika koji je utemeljio Biblijsku školu u Topeki (Kanzas. posebice govorenje u nepoznatim jezicima (glosolalija). Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj305 Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj dio je pentekostnoga pokreta. . službu dana Gospodnjega. službu rukopolaganja starješine ili đakona i lekcionar. službu sahrane.4. Zagreb: Savez Baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. službu vjenčanja. 305 Pentekostalci – sljedbenici pentekostnih crkava koje su nastale kao pokret duhovne obnove krajem 19. propovijedanu Božju riječ i 304 Obrednik Baptističke crkve. 10. kolektivne molitve i sudjelovanja u sakramentima ka radosnom i nepredvidljivom zajedništvu s Bogom po Duhu Svetome kroz pjesmu. te se više zalažu za slobodno i spontano vodstvo Duha Svetoga. i početkom 20. (priredili Giorgio Grlj i Jasmin Milić). Pentekostne su crkve danas najbrže rastuže crkve u svijetu. 1999. Značajno ime koje se vezuje za početak pentekostalizma je ime Charles Fox Parhama. službu prinošenja djeteta. stoljeća.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 167 obrazaca u bogoslužje i obrede. U tom cilju je izrađen Obrednik Baptističke crkve304 koji je još uvijek eksperimentalno izdanje te još uvijek nije službeno usvojen od Saveza baptističkih crkava kao službeni obrednik. «Pentekostalci su pomakli granice bogoštovlja od zajedničkog pjevanja. Obrednik sadrži opis redoslijeda i elemenata bogoštovlja naroda Božjega na Dan Gospodnji. Danas djeluju mnoge pentekostne denominacije i slobodne pentekostne crkve u svijetu različitih naziva. počevši s Agnezom Ozman.

168 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE spontanu molitvu. 271. primjerice: tradicionalne himne. starije i suvremene gospel pjesme. glazbeno nadarene vjernike koji mogu svirati i sl. ničice će se baciti pred Boga (Pnz 9. Pjesme su često isprepletene slobodnim molitvama vjernika. plesat će pred Bogom (2 Sam 6. psalmi. . U slavljenju se koristi više glazbenih stilova. pa i u organiziranju bogoslužja. 1 Tim 2.»306 Budući da su lokalne evanđeoske pentekostne crkve samostalne. 8).. 18). uvodni dio koga pentekostalci nazivaju slavljenje. 2003. No određene značajke su manje-više prisutne u bogoslužjima svih mjesnih crkava. uniformiranom bogoslužju. Pastori ne koriste liturgijsku odjeću već prikladno civilno odijelo. U središtu bogoštovlja pentekostnih crkava je proslavljanje Boga…. 2. Crkve reformacijske baštine u Hrvatskoj. ne može se govoriti o jednom. JAMBREK. Štovanje započinje u dubini srca kao spontana reakcija na veličinu i dobrotu Božju. krštenja i ostalih obreda u pravilu obavljaju samo rukopoloženi pastori. Praktično se uobičajena bogoslužja (kada se ne slavi Večera Gospodnja) Evanđeoskih pentekostnih crkava mogu podijeliti na dva dijela: slavljenje i služba Riječi. 16) ili se udružiti u zajedničkoj glasnoj molitvi.-272. pljeskat će rukama (Ps 47 1). Ovisno o mogućnostima zajednice (ovisno imaju li zbor.) to slavljenje može trajati kraće ili duže. Za pentekostalce je bogoštovlje postalo zauzeće srdaca sa samim Bogom. korusi. Prvi. U nekim je crkvama 306 S. pjevanje biblijskih stihova. Uobičajeno bogoslužje vode rukopoloženi pastori (mada ga mogu voditi i angažirani vjernici) dok bogoslužja Večere Gospodnje. Zagreb: Bogoslovni institut. str. Po uzoru na primjere slavljenja u Bibliji pentekostalci će tijekom bogoslužja podići svoje ruke k Bogu (Ps 134. Slično pravilo flesibilnosti vrijedi kao i za baptističke crkve. ispunjen je pjesmama zbora ili cijele crkve kojima se na dinamičan način proslavlja Bog.

Većina crkava ima pjesmaricu objavljenu na folijama za prikazivanje na grafoskopu. 2002. Pjevajmo Gospodinu. Također se koristi i Pjesmarica i izdanju Evanđeoske pentekostne crkve «Radosne vijesti» iz Zagreba. 310 Usp. 1991. Pjevajmo Gospodinu309 koja se također koristi u pojedinim zajednicama Evanđeoske pentekostne crkve. S. godine izašla nova notna pjesmarica u izdanju Evanđeoske pentekostne crkve u Hrvatskoj. veljače 2007. trpljenje. smrt i dolazak Gospoda Isusa Krista. 16. Zagreb: Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj. pentekostne pjesme. radost spasenja. potrebom izlječenja i sl. U posljednjih nekoliko godina zamjetan je u većini pentekostnih crkava sljedeći liturgijski obrazac: nedjeljno bogoslužje započinje uvodnim pozdravom i molitvom predvoditelja 307 308 309 Pjesme spasenja. To znači da prisutni mogu izaći ispred propovjedaonice da se za njih moli. bilo da se radi o obraćenju.308 Iz tiska je 2006. JAMBREK. poslanje djece Božje. a u posljednje vrijeme sve više crkava koristi multimedijalne prezentacije za prikaz pjesama. evangelizacija. Postoji još nekoliko tiskanih pjesmarica u izdanju mjesnih crkava. dok se u nekim crkvama opet ograničava na nekoliko zajedničkih pjesama iz pjesmarice. molitva. utjeha. Osijek: Evanđeoska crkva u Republici Hrvatskoj. predanost. težnja za nebom. Daruvar: Logos. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. Kod slavljenja se koristi nekoliko pjesmarica. Propovijed može završiti «oltarskim pozivom». Pjesmarica. 206.310 Nakon uvodnoga dijela slavljenja slijedi propovijed (propovijedaju rukopoloženi pastori ali i starješine odnosno i nadareni vjernici). hvala i veličanje Boga. pregled i ilustraciju propovijedane Riječi Božje. ljubav. Ova pjesmarica sadrži 540 pjesama. Zagreb: EPC “Radosna vijest”. Pjesmarica Pjesme spasenja307 je podijeljena na slijedeće cjeline: slava. uzdanje. .Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 169 samo slavljenje duže od propovjedi. Chorusi.

poput Save311 Usp. koja uobičajeno traje oko 45 minuta. veljače 2007. no pristup se dozvoljava se i vjernicima drugih kršćanskih konfesija. Zatim slijede svjedočanstva vjernika o ispunjenim molitvama i svemu onome što im je Bog učinio tijekom proteklog tjedna. 16. Prije ili nakon propovijedi je sakupljanje desetine i dobrovoljnih priloga (ovisno o praksi pojedine crkve).312 Savez Kristovih Pentekostnih crkava. voditelj slavljenja i propovjednik Riječi.) čija su bogoslužja manje-više identična gore navedenom tipu bogoslužja. muškarci muškarcima). Običaj je bio da se redovito kod Večere Gospodnje obavlja obred međusobnog pranja nogu (žene ženama. Nakon svjedočanstava slijedi čitanje Riječi iz Staroga i Novoga zavjeta. Za Crkvu Božju u Hrvatskoj specifičan je obred nogopranja pri Večeri Gospodnjoj. JAMBREK. ovisno o broju vjernika koji žele posvjedočiti o svakodnevnom dinamičnom odnosu s Bogom. 312 . zbog kojega su ranije bili poznati i kao «nogoprani». u načelu tri i više osoba: voditelj bogoslužja. Karizmatske crkve. Uskrs i Duhove. Pristupaju joj u pravilu kršteni članovi zajednice. a zatim molitva i slavljenje.170 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE bogoslužja. Nakon slavljenja slijedi propovijed. Savez crkava Riječ Života. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. Crkva cjelovitog evanđelja i sl. Svjedočanstva obično traju 15-30 minuta. no u novije vrijeme je ostavljeno svakoj lokalnoj zajednici da odluči koliko će puta godišnje obavljati obred nogopranja koji ne mora nužno biti vezan uz svaku službu Večere Gospodnje. S. Bogoslužje predvode najmanje dvije osobe. Bogoslužje završava molitvom (može biti pojedinačna molitva ili molitva zajednice) i blagoslovom zajednice. U Hrvatskoj djeluju i druge pentekostne odnosno karizmatske crkve (Poput Crkve Božje u Hrvatskoj. čitač(i) Svetog pisma.311 Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj obavljaju službu Večere Gospodnje uglavnom prve nedjelje u mjesecu (jednom mjesečno). Od blagdana slave Božić.

Slavljenje i propovijedi znaju dugo trajati pa nerijetko bogoslužja u ovim crkvama znaju trajati i po 3-4 sata. Više o adventističkom razumijevanju subote vidi u: Što adventisti vjeruju. te svetkovanje subote kao sedmoga dana. Adventisti svetkuju sedmi dan tjedna. imaju vrlo dinamična i živa bogoslužja gdje nema mjesta nikakvoj formalnosti. iako se ovaj termin ne koristi u adventističkoj terminologiji.. Usp. 314 315 . Adventistički crkveni priručnik. Zagreb: Znaci vremena. Godine 1861. godine. Adventus = dolazak). 8-10). 2001. U prvome se djelu proučava u razredima «pouka» odnosno tematski pripremljene teme koje se nalaze u tromjesečnoj knjižici Pouke iz Biblije.314 Bogoslužje se sastoji od dva glavna dijela: subotnje škole i propovjedi. 75-76.. Nastala je u Americi. str. 1992. Adventisti se okupljaju subotom prije podne na glavno bogoslužje. vjerujući da na taj način ispunjavaju četvrtu Božju zapovijed (Izl 20. Zagreb: Adventistička crkva u Republici Hrvatskoj. subotu. 249-266. Sljedbenici vjerske zajednice Adventista sedmog dana koja naglašava Kristov drugi dolazak. stoljeća kao pokret koji je iščekivao Kristov drugi dolazak 1844.5. Adventistički crkveni priručnik predlaže dva oblika drugog dijela subotnjeg bogoslužja:315 313 Adventisti – (od lat.Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina.. u prvoj polovici 19. Kršćanska Adventistička crkva u Hrvatskoj313 Bogoslužje Adventističke crkve je u mnogo čemu blisko liturgijskom.. 10. U Hrvatskoj su prisutni od početka 20. u SAD su registrirani kao samostalna vjerska zajednica.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 171 za crkava Riječ života. stoljeća.

Zagreb: Znaci vremena. . himne Isusu Kristu. 1995. 316 Kršćanske himne.172 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Duži oblik bogoslužja Preludij na orguljama Obavijesti Ulazak zbora i propovjednika Doksologija Uvodna molitva Čitanje iz Biblije Pjesma slavljenja Molitva Zborna pjesma ili prikladna glazba Skupljanje dara Pjesma posvećenja Propovijed Pjesma Blagoslov Tiha molitva – crkva stoji ili sjedi Orgulje Kraći oblik bogoslužja Obavijesti Pjesma Molitva Skupljanje dara Zborna pjesma ili prikladna glazba Propovijed Pjesma Blagoslov Tiha molitva – crkva stoji ili sjedi Adventisti u svome redovitom bogoslužju koriste pjesmaricu Kršćanske himne316 Pjesmarica sadrži 490 pjesama koje su podijeljene na cjeline: himne Bogu Ocu.

život kršćanina. preuzimanje novog okruga. jedni drugima peru noge.Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina. radosna vijest. U Priručniku za propovjednike317 nalazimo konkretne liturgijske obrasce.. pogreb.Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina. blagoslivljanje doma. posvećenje djeteta. Što adventisti vjeruju. Gospodnju večeru. kršćanski dom. po uzoru na Isusovo pranje nogu svojim učenicima). 196-197. krštenje. Adventisti. Biblija. posvetu molitvenog doma. Zagreb: Adventistička crkva u Republici Hrvatskoj. poslušnost i služba Bogu. Službenici se nazivaju propovjednicima odnosno pastorima. Usp. početak gradnje. Večera Gospodnja se obavlja četiri puta godišnje. str. odnosno svaka tri mjeseca. Ne rabi se liturgijska odjeća. Što adventisti vjeruju.318 Shvaćanje Večere Gospodnje u adventista je više kalvinističko nego li zwinglijansko. molitve i litanije za određene prigode... Prije nego li pristupe večeri Gospodnjoj. 318 319 . prisutni obavljaju «Obred poniznosti» odnosno obred nogopranja (praktično. osim subote ne slave druge blagdane (mada se u posljednje vrijeme može primijetiti kako organiziraju bogoslužja prigodom Božića. 187-259. str. Ona je više od puke uspomene. 203.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 173 himne Duhu. U Večeri Gospodnjoj se uspostavlja jedan poseban odnos s Bogom u kojem se iznova obnavlja i potvrđuje savez s Njim.319 Večera Gospodnja se ne naziva sakrament već samo obred. Uskrsa i sl.). str. Večeri Gospodnjoj mogu pristupiti i vjernici «koji vjeruju» iz drugih kršćanski crkava.. molitvu za bolesne i vjenčanje. 1995. prigodne pjesme. već prikladno civilno odijelo. 317 Priručnik za propovjednike.

koji su u većoj ili manjoj mjeri bili prisutni u metodističkim crkvama tijekom povijesti. U Hrvatskoj naime imamo samo jednu metodističku zajednicu u Splitu. osnivač Metodističkog pokreta (koji je tek poslije njegove smrti zaživio kao neovisna denominacija od Anglikanske crkve). nakon smrti Johna Wesleya. No.. koja se ne koristi liturgijskim formama u bogoslužju. Postoje također razne grupe kao što su: grupe mladih. Zajednica otkriva talente takozvanih laika koji. Najvažniji dio u Bogoslužju zauzima propovijed.met0odisti.174 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 10. Započeo ga je anglikanski svećenik John Wesley. pa i u nama okolnim zemljama gdje su metodisti u većem broju nego li u Hrvatskoj (Srbija odnosno Vojvodina i Makedonija). za metodiste u Americi liturgiju za nedjeljno bogoslužje riječi i euharistiju.. pored svog zanimanja u svijetu. Članovi se međusobno osobno poznaju a i pastor je također jedan od njih. imaju i sposobnost propovijedanja.hr/ 321 . John Wesley. ni ovdje nije pastor jedini koji u zajednici propovijeda. Evangelička metodistička crkva320 Progovorimo ovdje i o Metodističkoj crkvi. grupe za slavljenje. U početku je Metodizam bio pokret obnove unutar Anglikanske crkve. grupe za posjet bolesnih i nemoćnih.»321 No u svijetu. Metodizam se osamostaljuje te nastavlja djelovanje kao samostalna http://www. priredio je 1874. No. stoljeću nastala u Engleskoj. koje to opet čine iz osobnog uvjerenja i zahvalnosti prema Bogu. godine. U Bogoslužjima obično učestvuje više osoba.6. grupe seniora. Wesley je smatrao da je anglikanska liturgijska knjiga Book of Common 320 Metodisti – sljedbenici Metodističke crkve koja je u 18. Svoj način slavljenja oni predstavljaju na slijedeći način: «U zajednicama Emc-e je obično obiteljska atmosfera. postoji težnja za povratkom na liturgijske elemente.

1989. otišao sam k njima i propovijedao na jednom brijegu pred više od 200 ljudi. Naime. 297.322 Posebnost službe Johna Wesleya ogleda se u njegovim evangelizacijskim bogoslužjima izvan crkve. H. da su trajno prikladne da izraze žudnje i zahvaljivanja onih srca. B. suradnik Johna Wesleya u osnivanju i razvoju metodističkog pokreta.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 175 Prayer najbolja knjiga koja se treba rabiti u liturgiji. pa su pisali pjesme s izričitom svrhom da kroz njih iznose doktrinu Svetog Pisma. 295. ugledavši na Georga Whitefielda323 počeo propovijedati na otvorenom. H. str.).. ali i po kućama i na otvorenom. 415-434.000 propovjedi. O tome je sam pisao: «Ustanovivši da su mi zbilja uskratili korištenje propovjedaonica. a da istovremeno ti jadni rudari odlaze u propast ne znajući niti za spasenje. Jedna povijest crkve. str. kada su mu vrata mnogih anglikanskih crkava bila zatvorena. Posebno se istakao u služenju Riječju Božjom rudarima ugljenokopa u Kingswoodu. u blizini Bristola. BROADBENT. BROADBENT. str. Jedna povijest crkve. Liturgies of the Western Church. THOMPSON. John Wesley je. Charles Wesley istakao se u pisanju i komponiranju pjesama: «Charles Wesley nije bio jednak svome bratu u sposobnosti propovijedanja. . da ulaze među najbolje što su ikada napisane. ali je imao puni udio u njegovom radu. Iza sebe je Wesley ostavio oko 40. Brat Johna Wesleya. George Whitefield (1714. Njegova najveća i trajna služba crkvi zapravo je u pjesmama što ih je napisao.»324 322 323 Usp. 324 E. a mnoge od njih su takve pjesničke krasote i takve duhovne vrijednosti. – 1770. Propovijedao je po crkvama.000.» E. Te pjesme sadrže u prekrasnom i privlačnom obliku jasna izlaganja mnogih glavnih doktrina Svetog Pisma i izražavaju štovanje Gospoda i unutarnja iskustva duha u tolikoj mjeri. Zagreb: Kristova crkva Betanija. koja su taknuta Duhom Božjim. ima ih preko 6. Oba brata Wesley su ustanovili da su većinom ljudi skloni uzimati teološke poglede iz pjesama nego iz Svetog Pisma. stoga je i njegova liturgija temeljena upravo na ovome obredniku.

vjenčanje. konfirmaciju. dječji sat. Pjesmarica sadrži i raspored pjesama za bogoslužje. Novu Godinu. molitveni sat. zbirka duhovnih pjesama. svjetskog rata su djelovale i njemačke crkve.327 325 U Vojvodini su uglavnom slovačke metodističke crkve. Philadelphia: The Westminster Press. . Usp. Prije II.-64. sakramente: krštenje i Večeru Gospodnju. trezvenjački sat. str. Obrednik sadrži i službu ljubavi Agape koju je u službu uveo John Wesley po uzoru na prezbiterijanski običaj obdržavanja ovoga običaja. Uskrs. i obrede za: primanje u članstvo crkve. u posljednje vrijeme javlja težnja za uvođenjem liturgijskih formi u bogoslužje. za internu uporabu pastora uređen obrednik pod nazivom Liturgija na Evangelsko-metodističkata crkva (Liturgija Evangeličko metodističke crkve). U Makedoniji je. Slavopoj. Izdadeno po nalog na Centralnata Konferencija na Evangelsko-metodističkata crkva od Sredna i Južna Evropa. uskrsni post (korizmu). advent.. zbirka duhovnih pesama. vjenčanje i za sprovod. Liturgija na Evangelsko-metodističkata crkva. nedjeljnu školu.326 Obrednik sadrži liturgijske tekstove za nedjeljno bogoslužje tekstove za blagdanska bogoslužja. krštenje. Usp. godine u Novom Sadu izdali pjesmaricu u drugom izdanju na srpskom jeziku pod nazivom Slavopoj. štole i sl. na makedonskom jeziku. rukopolaganje za đakona i starješinu. 1938. 1972. Pastori. No u određenim mjestima se održavaju bogoslužja i na srpskom jeziku. koji su do sada služili u civilnim odijelima sve više prihvaćaju talar. godine nalazimo bogoslužje «objeda ljubavi» idnosno Agape. omladinski sat. svetu pričest. Novi Sad: Metodistička crkva. 326 327 U prezbiterijanskom obredniku iz 1972. kako smo rekli. Radi se o zajedničkom objedu koji nije euharistija već sjećanje na objede koje je Krist imao sa svojim učenicima tijekom svoje službe. metodisti su 1938. 62. sprovod. The Worshipbook. te za posvećenje kamena temeljca i posvećenje crkve. Božić.176 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE U metodističkim crkvama Makedonije i Vojvodine325 se.

Pokušali smo dati osnovne informacije o liturgijskoj praksi u pojedinim protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine u Hrvatskoj. Kako smo vidjeli. s različitim teološkim i praktičnim naglascima a što je vidljivo i danas u protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine. Dakako da je ova tema neiscrpna i da se još mnogo toga o liturgiji moglo reći. Razilaženja po ovome pitanju nerijetko dovode do podjele unutar kršćanskih denominacija.ZAKLJUČAK U ovoj smo knjizi sagledali razvoj liturgijske prakse od Staroga zavjeta. slobodnih protestantskih crkava. liturgijske odjeće i sl. Nakon sagledavanja različitih oblika bogoslužja. on je bio različit. pa sve do naših dana. bez propisanih molitava. postavlja se pitanje koje bogoslužje ima prednost? Na ovo je pitanje teško dati odgovor koji će zadovoljiti različita mišljenja. prve kršćanske Crkve. U povijesnom sagledavanju liturgijske prakse posebice nas je zanimao razvoj liturgije u protestantskim crkvama odnosno crkvama reformacijske baštine. Poje- . Detaljniju razradu ovoga područja ostavljamo za neka buduća istraživanja. odnosno crkava reformacijske baštine skloniji slobodnom bogoslužju. to su sljedbenici tzv. Dok su protestantske crkve u najužem smislu riječi (evangelici i reformirani) skloniji liturgijskim formama u bogoslužju.

328 No. God Here and Now. Slobodna bogoslužja nam omogućuju doživjeti Boga na prisan način. smirenost i tišina. Uzajamno upoznavanje. kome se može pristupiti u radosti i u potpunom iskazivanju emocija. K. pa čak i anglikanski teolozi jesu karizmatici. s druge strane. crkve koje prakticiraju tzv. BARTH. razumijevanje i pronalaženje ravnoteže uvelike će doprinijeti da bogoslužja u različitim protestantskim tradicijama budu svečanija. Mnogi anglikanci. . Autor ovih redaka je osobno bio u anglikanskim crkvama u Engleskoj i prezbiterijanskim crkvama u SAD gdje se u istoj crkvi održavaju dva bogoslužja. jedno za drugim. liturgijsko i slobodno (možemo slobodno reći izrazito karizmatsko). str. posebice pentekostne i karizmatske crkve. 78. slobodno bogoslužje. o poštivanju Boga kao Kralja (Bog jest naš prijatelj. slobodna bogoslužja kako doživljavati Boga više kao prijatelja i kao onoga koji želi konkretno djelovati u njihovoj sredini. Bilo bi doista krivo tvrditi da se Bog može proslaviti samo kroz liturgijsko bogoslužje ili samo kroz tzv. 1964. Međutim. slobodno bogoslužje.178 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE dincima odgovara mistično bogoslužje. o poštivanju mjesta gdje se Božji narod sabire i sl. Mudrost pojedinih crkava se ogleda u činjenici da su se otvorili za različite vidove slavljenja Boga. Propovijedi u slobodnim bogoslužjima mogu nas potaknuti da više damo mjesta «slušnom» a ne «vidljivom» kako će to reći Karl Barth. dopunjavanje. od liturgijskih bi crkava mogle više naučiti o svetosti i suverenosti Božjoj. no on je i naš Kralj). London: Routledge and Kegan Paul. Oni slave Boga i na liturgijski način no isto tako i na svojim dinamičnim bogoslužjima gdje malo toga ima što se može usporediti s liturgijskim bogoslužjem.. Liturgijske crkve bi trebale učiti od crkava koje prakticiraju tzv. radosni328 Usp. jedan način bogoslužja ne mora nužno isključivati drugi. dok drugi uživaju u glasnoj glazbi. glasnoj molitvi i sl.

odnosno da u bogoslužjima uistinu osjetimo Božju prisutnost i njegovu veličinu. bogatija.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 179 ja. . Naša bogoslužja uistinu moraju biti susreti s Bogom. obavljana u redu i disciplini.

.

Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. Božanska liturgija Svetog apostola Marka. Vršac: Eparhijski upravni odbor eparhije Banatske. 1993. Bratislava. 1983. Agenda češkobratrske cirkve evangelicke (Dil prvni). Bizantsko-hrvatski Liturgikon. Časosolov. Book of Common Worship. Lousville. 1999. Agenda češkobratrske cirkve evangelicke (Dil druhy). Božanstvena liturgija Svetog Jovana Zlatoustog. Beograd: Srpska patrijaršija. Kentucky: Westminster/John Know Press. Edinburgh: Saint Andrew Press.BIBLIOGRAFIJA Liturgijske knjige: Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. 1988. Beograd: Manastir Ćelije kod Valjeva. 1998. 1994. 1996. . Praha: Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. Budimpešta. Book of Common Order. Zagreb: Glas Koncila. 1882. 2001. 1978 Cithara Sanctorum.

1981. Tordinci: Reformirana crkvena općina Tordinci. Pjesmarica na porabu reformiranim kršćanima. Budapest: Kiadja: A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. Osijek: Evanđeoska crkva u Republici Hrvatskoj. Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház. 1999. Daruvar: Logos. 206. Evangelicky zpevnik. . 1995. 1991. Pjesmarica Božjeg naroda. Pjesme spasenja. na Slovensku. (priredili Giorgio Grlj i Jasmin Milić). 1995. 2000. Zagreb: Evanđeoska pentekostna crkva u Republici Hrvatskoj. v. Kršćanske himne. Novi Sad: Savez baptističkih crkava SFR Jugoslavije. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj. 1921. Knjiga zajedničkih molitava. Evanjelicky spevnik.182 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Duhovne pjesme. 2002. 1966. Obrednik Baptističke crkve. Liturgija na Evangelsko-metodističkata crkva. Énekesköny. Evangelická cirkev a. Pjevajmo Gospodinu. Zagreb: Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj. Pjesmarica. Zagreb: Znaci vremena. Zagreb: EPC “Radosna vijest”. 1985. 2003. Zagreb: Seniorat Evangeličke crkve Zagreb. Izdadeno po nalog na Centralnata Konferencija na Evangelsko-metodističkata crkva od Sredna i Južna Evropa. Synodni rada češkobratrske cirkve evangelicke. Istentiszteleti rendtartás.

Edinburgh: The Saint Andrew Press. Augsburška konfesija. 1938. Bainton.New York: Oxford University Press.. Zagreb: MISL. . suvremeno čitanje. 1986. Zagreb. London: Routledge and Kegan Paul. Zadar: Hrvatski institut za liturgijski pastoral.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 183 Slavopoj. 1979. 1980. Savez baptističkih crkava u RH. New York: The Church Hymnal Corporation. Karl.. Na tome stojim. Ronald. život Martina Luthera. H. Sveopće molitve vjernika I. 1998. 1995. 1964. 1988. 1972. Novi Sad: Metodistička crkva. The alternative Service Book 1980. 1933. Živa voda. 1990. The Worshipbook. The Book of Common Order. The Book of Common Prayer. London: SPCK. God Here and Now. Evangelička crkva u RH. Adolf. 2002. Philadelphia: The Westminster Press. The Book of Occasional Services. pjesme duhovne. zbirka duhovnih pesama. Barth. Služebnik. Beograd: Sveti arhijerejski sinod. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. The Society for Promoting Christian Knowledge Holy Trinity Church. Ostala literatura Adam. Uvod u katoličku liturgiju.

Donald. 1989. New York. Biblijski priručnik.. Delimo. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. John Calvin. Nastanak i učvršćenje reformacije. Biblijski leksikon..A. Franz. Đakovo: Forum bogoslova. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Oven. H. 1993. 1989. A Sixteenth Century Portrait. 1997. Novi Sad: Dobra Vest. Zagreb: Kristova crkva Betanija. Rupert. 1999. Broadbent. «Dogmatska konstitucija ‘Lumen Gentium’. Jedna povijest crkve. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 1986. E. Žan. Biblijska teologija Staroga i Novoga zavjeta. Istorija reformacije. Worship: Adoration and Action. 1998. u: Drugi vatikanski koncil. 1993. Osnove evanđeoske teologije 2. . Mali liturgijski leksikon. Trebinje. Grand Rapids. o Crkvi». 1989. 1993. 1993. 1988. D. Bloesch. Novi sad: Dobra Vest. Sremski Karlovci. Čedvig. dokumenti. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Dela apostolska. Duda.184 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Berger.. Vrnjačka Banja. Michigan: Baker Book House. Court. 1984. Sjeme je riječ Božja. Bonaventura. Bouwsma William j. Zagreb: Duhovna stvarnost. Sakramenti. Carson. 1993. Oxford: Oxford University Press.

2003. Gnilka.). Bonhoeffer: Worldly Preaching. T. J. Zagreb: Duhovna stvarnost. 1993. Liturgika 1. Fant. Evanđelje po Mateju. Istina je neuništiva. Libertvil: Bogoslovski fakultet Svetog Save.. 1975. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Evangelički katekizam. .. 1997. Kraljevo. Philadelphia: Forter Press.. 1985. Hammond. Pastoralne poslanice. Estep. R. Srbinje Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog. Guthrie. Huldrych Zwingli. Fundulis. 1986. (pretisak iz 1902.. Novi Sad: Dobra Vest. Nedeljko. Uvod u pravoslavnu liturgiku. His Life and Work. 2000. Joanis. Uvod u Teologiju. Daruvar: Logos. R. Kraljevo: Eparhijski upravni odbor Eparhije žičke. Evangelische kirche der Böhmischen Brüder in der ČSSR. i drugi. Slavonski Brod: Evangelička crkvena općina.C. 1986. 165. str. 1973. Ulrich. Prag.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 185 Enciklopedija Biblije. Hrvatsko ekumensko biblijsko društvo. 1997. Gelineanu. France. 1999.. W. Grgurević. Joachim. Pastoralna teologija liturgijskih slavlja. T. Gabler. Osijek: Izvori. Clyde. Teologija Novoga zavjeta. 2004. Donald. Kršćanska sadašnjost. Nashville: Thomas Nelson. 1993. Uvod u sveto bogosluženje. E. Daruvar: Logos..

Hubert. 1980. Hubert. Nauk hrišćanske vere. «Grgurofobija». Velika povijest crkve III/II. 40-42. Crkveni sabori. Zagreb: Biskupska kancelarija Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. Jedin. Stanko. 2004. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. u: Hrvatski starokatolički kalendar Grgur Ninski. Josip. «Služba liturgijskog čitanja». Horak. 1995. 2000.186 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Heidelberški katekizam. Hranić. u: Vjesnik đakovačke i srijemske biskupije. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 1981. Kalođera. Đuro. Hubert. Jedin. Heatchett. Zagreb: Bogoslovni institut.str. Jedin. Osijek: Reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj i Reformirani teološki institut. . 1935. New York: The Seabury Press.. Kalvin. godinu. Crkve reformacijske baštine u Hrvatskoj. 1989. Commentary on the American Prayer Book. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Žan. 1972. Novi Sad: Knjižarnica Zorana Stojanovića.. Drugo helvetsko vjeroispovijedanje. Zagreb. 1993. 2003. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 2/95. Baptisti. Marion J. za 1935. Zagreb: Duhovna stvarnost. Velika povijest crkve IV. Velika povijest crkve I. Hubert. Jedin. br. Marko. povijest i načela vjerovanja. Velika povijest crkve II. Jambrek. 1996. Kršćanska sadašnjost. Hubert. Jedin.

prvi tom i drugi tom. Nandor.. Leon-Dufour. 2005. Martin. Atlanta: John Press. P. Martin Luther. Novi Sad: J. Xavier. Istočni kršćani. 1998. Juraj. Kiš. The Threat and the Power. VA: John Know Press. Kolarić. 1985. Emil. 1993. Sremski Karlovci: «Srpski Sion» Časopis Pravoslavne eparhije sremske. 2006. Konstitucija o liturgiji. Ž. 1997. Zagreb: Teološki fakultet «Matija Vlačić Ilirik». Kiprijan.. Kronika kršćanstva. Introduction to the Reformed Tradition. 1977. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Forum. Opšta istorija protestantizma. Zagreb: Veritas. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. «Konstitucija ‘Sacrosanctum Concilium’. . Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Kirigin. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Richmond. Juraj. Kraus. Liturgika. 1982. Zagreb: Filozofskoteološki institut družbe Isusove u zagrebu. Lohse. Zagreb: Mozaik knjiga. u: Drugi Vatikanski koncil. himnografija i heortologija. 1971. Ekumenska trilogija. 2005. Bernhard. John. 1980. Kolarić. Leonar.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 187 Kern. Zagreb: Prometej. Leith. 2002. dokumenti. Leksikon ikonografije. Riječnik biblijske teologije. H. O reformatskoj crkvi. Hans – Joachim. 1990.

Michigan: eerdmans. tumačenje evanđelja po Ivanu. Morehouse MP Publishing. Beograd: Pravoslavlje. 1961. Juraj. Worship in the Early Church. Zagreb: Grkokatoličko sjemenište. Pavković. Philadelphia: The Westminster Press. O liturgiji. H. 1998. Eduard. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Misionarski i duhovni centar. Daruvar: Logos. Majendorf. Parker. T. Michael. 1997. 2003. Povijest liturgije. Vizantijsko bogoslovlje. Križevci: Biskupski Ordinarijat. Celebrate the Christian Story. Ralph. Džon. Beograd: Trojeručica. The Ceremoniest of the Church. Tko je bio Jean Calvin (Kratak prikaz života i vjerovanja Jeana Calvina). Liturgika (skripta). P. . treći tom. Dennis G.188 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Loze. Leon. Zvonko. 1985. Liturgika. 1997. Grand Rapids. Perham. Jasmin. Đakovo: Visoka bogoslovna škola. Ivan. Svet Novoga zaveta. 1963. (skripta za internu upotrebu slušača). Opšta istorija protestantizma. Kragujevac: Kalenić. Moris. 1989. Pavić. Martin. L. A Priest’s Handbook. 1988 Michno. 1975. Pažin. 1997. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. London: Holy Trinity Church. 1986. John Calvin: A Biography. 2002. Ivan Krstitelj. Milić.

Tomislav. Zagreb: Adventistička crkva u Republici Hrvatskoj. Rahner. Biblijsko propovijedanje. Tomislav. Efežanima. 1995. Stagg. Pravoslavna liturgika ili nauka o bogosluženju pravoslavne istočne crkve. Novi Sad: Dobra Vest. 2004. 1992. Prvi opšti deo (po liturgici dr Vasilija Mitrofanovića i dr Teodora Tarnavskog izradio protoprezviter dr Lazar Mirković. Sremski Karlovci: Srpska manastirska štamparija. Maruševec: ATF. Opšta crkvena istorija. W. Haddon W. Tomislav. Karl i Vorgrimler. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Zagreb: Susret. Rebić. Uvod u kršćansku teologiju. Šagi – Bunić. 1912. Đakovo: Karitativni fond: Ne živi čovjek samo o kruhu. Duhovnost i zajednica u pravoslavnoj liturgiji. Robinson. Dimitrije.. 1965. Biblijske starine.. Richard. Povijest kršćanske literature I. Šagi – Bunić. 1984.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 189 Popović. Rice. Frank. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve. 1997. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Stott. Ali drugog puta nema. 1992. 1997. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 1987. R. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Šagi – Bunić. 1987. . Daruvar: Logos. Adalbert. Jevsevije. Teologija Novoga zavjeta. Euharistija u životu crkve kroz povijest. Sremski Karlovci: Eparhija Sremska. knjiga I. John. Staniloje. 1998. Teološki rječnik. Priručnik za propovjednike. 1972.

Cetinje: Mitropolija Crnogorsko . The Renewal of Sunday Worship. Twenty Centuries of Christian Worship. Beograd: Bogoslovski fakultet SPC. Evelyn. The Complete Library of Christian Worship. Liturgijski simbolički govor. Zagreb: Znaci vremena. vjeroispovijedanje anglikanske crkve. 1963. Osijek: Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH. Webber). Liturgija i život. (ed. The New International Dictionary of the Christian Church. 1992. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Alan. Vukašinović. Aleksandar. Zagreb: Glas Koncila. Liturgies of the Western Church. Grand Rapids. Robert E. Michigan: Zondervan Publishing House. Tennessee: Star Song Publishing group. Thompson. Webber). Šaško. Robert E. Underhill. 1994. 2001. (ed. 2001. 2005. Novi Sad: Baptistička teološka škola. Bard. 1993. Beseda: Novi Sad. Worship. Što adventisti vjeruju. Nashville. 1986. volume 3. Šmeman. 2003. New York: Harper and Brothers.. 1996. Crkvena povijest III. Vršac: Fideb. Tennessee: Star Song Publishing group.. Franjo.190 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE Šanjek. Ivan. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. 1985 Trideset i devet članaka vjere.. The Complete Library of Christian Worship. 1974.Biblijski prikaz 27 osnovnih doktrina. Philadelphia: Fortress Press.primorska i Skenderijska. Thomson. . Vladimir. volume 2. Nashville. Liturgijska obnova u XX veku.

http://www. Kristova otajstva. Zagorac. . Webber. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Vladimir. Vladimir.evangelickacrkva-zagreb. Zagreb: Prosvjeta. veljače 2007.anglican. Wine and Bread. Zagorac. Glasgow: Free Presbyterian Publications. http://justus. INTERNET http://www. veljače 2007.org/resources/bcp/1549/Communion_1549. pristupljeno 9. 1997. Robert.htm. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. pristupljeno 8. 1998. Krist. Willimon. H.Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE 191 Ware.php?action=c_vidi&id=2996.veljače 2007. Worship is a Verb. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. posvetitelj vremena. Zagorac. Francois. Zagorac. Valley Forge: Judson Press. E. Calvin Origins and Development of His Religious Thought. pristupljeno 18. Zagreb: Nadbiskupsko duhovno sjemenište. Vladimir. http://www.hr/.metodisti. Word.htm. veljače 2007. 2005.com/articles/crkveni_i_teoloski_pojmovi/talar. pristupljeno 18.katolici. 1989. Nasville: A Division of Star Song Publishing Group. 1992 Wendel. Pravoslavna crkva. 1969. Water. Vladimir. 2001. Timothy. William. Kristova svećenička služba. Liturgika.org/nauk. Publishers (bez godine izdanja). 1996. New York and Evanston: Harper & Row. Westminster Confession of Faith.

http://justus. 16. 8.anglican. 25.192 Jasmin Milić: POVIJESNI PREGLED LITURGIJE http://justus. htm.anglican. veljače. 2007 . Stanko.htm.org/resources/bcp/1552/BCP_1552. privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. veljače 2007. veljače 2007 Sajak. veljače 2007. Dušan. pristupljeno 18. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću. Ruben. PRIVATNA E-MAIL POŠTA Jabrek. Privatni e-mail upućen Jasminu Miliću.org/resources/bcp/Communion_ 1548. Knežević. pristupljeno 18. veljače 2007.

Povijesno-pravni razvoj reformiranih crkvenih općina u Hrvatskoj. Rukopoložen (zaređen) je za pastorsku službu 30. sina Mihaela i kćer Ivanu. . sc. Bosna i Hercegovina. Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj (prikaz ustrojstva. na temu: Povijesno-teološka analiza liturgije s kritičkim osvrtom na bogoštovnu praksu slobodnih evanđeoskih crkava u Republici Hrvatskoj. . godine predaje na Teološkom fakultetu-Novi Sad.. sc. godine obranio je doktorsku disertaciju (Summa Cum Laude) pod vodstvom mentora prof. do 1998. Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na reformiranu župu Tordinci 1863. s kojom ima dvoje djece. na temu: Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na reformiranu župu Tordinci 1863. Na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku diplomirao je 1994. Također je objavio na desetke znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u domaćim i stranim časopisima.Jasmin Milić rođen je 28. Tko je bio Jean Calvin. godine te 1997. dr. vjerovanja i djelovanja). Do sada je objavio šest knjiga: Reformirana župa u Tordincima (prošlost i sadašnjost). godine u Bijeljini. ožujka 1995. Studirao je teologiju u Osijeku na Evanđeoskom teološkom fakultetu. prosinca 1969. rođenom Arvaj. Oženjen je suprugom Tamarom. godine obranio magistarski rad (Cum Laude) pod vodstvom mentora prof. Mihaela Kuzmiča. Na Teološkom fakultetu-Novi Sad. godine. dr. Davorina Peterlina.1918. Od akademske 2004. siječnja 1999. 2005. u Beču na Evanđeoskom biblijskom institutu te u Novom Sadu na Teološkom fakultetu – Novi Sad. Sada je senior Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj i župnik crkvenih općina u Tordincima i Osijeku. Od 1993.1918. te Kalvinski kanoni iz Kneževih Vinograda./2005. godine utemeljio je i uređivao Kršćanski radio program “Izvori vjere” te predavao i vodio izvanredni studij na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. godine te za seniora 31.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful