You are on page 1of 3

Primjerak ankete koja je provedena meu uenicima Tree ekonomske

kole u sklopu projekta Oj budi zdrav!

Anketa o zdravoj prehrani, tjelesnom odgoju i slobodnim


aktivnostima
Zaokrui ili napii odgovor.
Pitanja o zdravoj prehrani
1. Misli li da je danas mogue hraniti se zdravo?
Da
Ne
2. Misli li da se ti hrani zdravo?
Da
Ne
3. Potie li svoju obitelj i prijatelje da se hrane zdravo?
Da
Ne
4. Jesi li vegeterijanac/vegeterijanka?
Da
Ne
5. Voli li jesti juhe?
Da
Ne
6. Voli li jesti variva?
Da
Ne
7. Konzumira li mlijene proizvode?
Da
Ne
8. Misli li da se treba zdravije hraniti?
Da
Ne
9. Koliko esto dorukuje?
Svaki dan Nekoliko puta tjedno
Jednom tjedno
10.Koliko esto jede voe i povre?
Svaki dan Nekoliko puta tjedno
Jednom tjedno
11. Koliko esto jede brzu hranu?
Svaki dan Nekoliko puta tjedno
Jednom tjedno
12. Koliko esto jede slatkie?
Svaki dan Nekoliko puta tjedno
Jednom tjedno
13. to vie voli?
Vodu
Prirodne sokove
Gazirane sokove
15. to uobiajeno jede u koli na velikom odmoru?

Nikad
Nikad
Nikad
Nikad

Pitanja o tjelesnom odgoju u koli


1. Smatra li da je nastava tjelesnog odgoja potrebna kako bi bili zdravi i fiziki
aktivni?
Da
Ne
2. Sudjeluje li redovno na sastavnom satu tjelesnog odgoja?
Da
Ne

3. Zato sudjeluje ili ne sudjeluje u nastavi tjelesnog odgoja?

4. Jesi li zadovoljan/zadovoljna nastavom tjelesnog odgoja u koli?


Da
Ne
5. Misli li da bi sat tjelesnog trebao biti zanimljiviji i zabavniji?
Da
Ne
6. Voli li tjelesni odgoj u koli?
Da
Ne
7. Objasni zato?

8. Misli li da treba vie vjebati?


Da
Ne
9. Bavi li se tjelesnim aktivnostima izvan kole?
Svaki dan
Nekoliko puta tjedno
Jednom tjedno
10. to bi promijenio/promijenila u nastavi tjelesnog odgoja?

Uope ne

Pitanja o slobodnim aktivnostima


1. Jesi li fiziki aktivan/aktivna?
Da
Ne
2. Bavi li se nekim sportom?
Da
Ne
3. Bi li volio/voljela ii na teaj plesa?
Da
Ne
4. Zna li prepoznati vrstu plesa?
Da
Ne
5. Jesi li pua?
Da
Ne
6. Konzumira li alkohol?
Da
Ne
7. Ako da, koliko esto?
Svaki dan
Nekoliko puta tjedno
Vikendom U posebnim prigodama
8. Misli li da bi mogao/mogla bolje iskoristiti svoje slobodno vrijeme?
Da
Ne
9. Koristi li radije dizalo ili stepenice?
Dizalo
Stepenice
10. Da ima priliku baviti se nekim sportom, to bih trenirao/trenirala?

11. to je za tebe ples?

12. Zna li neke plesove?

13. Kako najee provodi svoje slobodno vrijeme?