‫פרופ' רוני הנקין‬

‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬

‫שפה‪ ,‬חשיבה וחברה‪1 .6. 10 ,‬‬
‫האוניברסיטה העברית‬
‫שינוי ושונוּת בערבית‬

‫‪ .1‬מיקום הערבית במשפחת השפות השמיות‬
‫שמית מערבית‬
‫שמית מזרחית‬
‫צפונית‪ :‬ענף ארמי וענף כנעני‬
‫אכדית )בבלית ואשורית(‬
‫דרומית‪ :‬ענף ערבי‪ ,‬ענף דרום ערבי וענף חבשי‬
‫מאפיוני המשפחה השמית‪:‬‬
‫עיצורים לועיים ˙ ≤ ונחציים \ † ]‪[q‬‬
‫פונולוגיה‬
‫מורפולוגיה‪ :‬שורש ומשקל )עב' כ‪.‬ת‪.‬ב‪ :‬כו‪9‬תב‪ָ ,‬כתוב‪ ,‬התכתבות‪;...‬‬
‫ער' ‪(kåtib, maktüb, mukåtabah.:k.t.b‬‬
‫סיומת נק' על מספרי זכר‬
‫‪ 2‬נטיות פועל‪ :‬פעל‪ ,‬יפעל‬
‫משפטים שמניים‬
‫ת חב י ר‪:‬‬
‫מאפיוני הענף הדרומי‪:‬‬
‫ריבוי שבור לעומת ריבוי שלם חובה בצפוניות‬
‫ר'‬
‫יח'‬
‫ר'‬
‫יח'‬
‫ר'‬
‫יח'‬
‫‪sufun safînah‬‬
‫י ם‬‫‪ awlåd walad‬ילד‬
‫‪†uyür †ayr‬‬
‫י ם‬‫‪ jimål jamal‬גמל‬

‫יח' ר'‬
‫אוניה ‪-‬ות‬
‫עוף ‪-‬ות‬

‫‪ .2‬שינוי )מבט דיאכרוני‪-‬היסטורי(‬
‫הטיפוס הישן ‪) Old Arabic‬ערבית קדומה‪ ,‬ערבית קלסית‪ ,‬ערבית ספרותית מודרנית(‬
‫מורפולוגיה סינתיטית‬
‫יחסות השם )‪(cases‬‬
‫יחסת נושא‪-‬נשוא )‪walad-u(n‬‬
‫יחסת מושא‪-‬תיאור )‪walad-a(n‬‬
‫יחסת סומך‬

‫)‪walad-i(n‬‬

‫?א י פ ה ה י ל ד‬
‫אתה ילד‬

‫‪ayna al-walad-u‬‬
‫‪anta walad-un‬‬

‫ראינו את הילד‬
‫הוא בא רכוב‬

‫‪ra≥ayna al-walad-a‬‬
‫‪jå≥a råkib-an‬‬

‫מ ה יל ד‬
‫בית של ילד‬

‫‪min al-walad-i‬‬
‫‪bayt-u walad-in‬‬

‫‪1‬‬

‫דרכי הפועל )‪ (moods‬שבנטיית יפעל‬ ‫דרך החיווי‬ ‫‪ya‹rib-u‬‬ ‫דרך התילוי‬ ‫‪ya‹rib-a‬‬ ‫דרך האיווי‬ ‫‪ya‹rib‬‬ ‫‪lå ya‹rib-u‬‬ ‫הוא אינו מכה‬ ‫היא פחדה שהוא יכה ‪xåfat an ya‹rib-a‬‬ ‫!‪fal-ya‹rib‬‬ ‫יכה‪-‬נא!‬ ‫מי מכה את מי?‬ ‫‪fal-ya‹rib Zayd-an ≤Amr-un‬‬ ‫הטיפוס החדש‪ . Z„d yu‹rub ≤Amr‬‬ ‫קיבוע סדר מילים‪:‬‬ ‫מילית לחיווי‪:‬‬ ‫מילית לעבר‪:‬‬ ‫עמר מכה את זיד‬ ‫אסור שעמר יכה את זיד‬ ‫‪≤Amr b-yu‹rub Z„d‬‬ ‫‪mamnu≤ ≤Amr yu‹rub Z„d‬‬ ‫‪≤Amr kån yu‹rub Z„d‬‬ ‫עמר נהג להכות את זיד‬ ‫מילית חד‪-‬משמעית לשלילה‪:‬‬ ‫עמר לא מכה את זיד‬ ‫‪≤Amr (må) byu‹rub-ß Z„d‬‬ ‫‪ .‬לאחר נשילת תנועות סופיות‪ .‬יותר אנליטי‬ ‫‪≤Amr yu‹rub Z„d.3‬שונוּת )מבט סינכרוני(‬ ‫א( דיאלקטלית‬ ‫מיון הלהגים החדשים‬ ‫מרחבי‪ :‬להגים מזרחיים )‪/ (aktib/niktib‬‬ ‫‪/‬‬ ‫חברתי‪ :‬בדואים )‪(g‬‬ ‫עדתי‪ :‬מוסלמים‪/‬נוצרים‪/‬יהודים‬ ‫בישראל‬ ‫גל יל‬ ‫מ ש ול ש‬ ‫נגב‬ ‫מערביים )‪(niktib/niktibu‬‬ ‫מיושבים )כפריים )‪ (k‬ועירוניים )≥ (‬ ‫עירוני‬ ‫‪≥ahwi‬‬ ‫מעתק בדואי‪ :‬סינדרום ‪gah¶wah‬‬ ‫כפרי‬ ‫‪qahwe‬‬ ‫‪kahwe‬‬ ‫ב ד וא י‬ ‫‪ghawah‬‬ ‫‪g¶hawah gah¶wah‬‬ ‫‪g¶hwah > g¶hawah > gah¶wah > gh¶wah‬‬ ‫‪2‬‬ .

kånat tajribah \a≤bih‬‬ ‫‪\a≤bih jiddan‬‬ ‫אחרי שסיימתי את הלימודים )בתיכון( היו לי תכניות שהייתי צריכה להגשימן ואחת מהן‬ ‫הייתה להיכנס לאוניברסיטה‪ . ramzøn. tlüß>talß‬‬ ‫פעלים‪:‬‬ ‫‪' taßaxxan‬נכנס לגור בשכונה'.‬התחלתי למעשה לעבוד בבי”ס יסודי ולא יודעת‪ .‫שמרנות בדואית‬ ‫פונולוגיה‪:‬‬ ‫שימור דיפתונגים‬ ‫‪' ≤ayn‬עין'.‬צפון אפריקה‬ ‫ערבית ספרותית חדשה )‪-----(fu\˙a‬ערבית‪-‬משכילית דבורה )‪----(wus†a‬להג )‪(lahjih‬‬ ‫ריאיון עם סטודנטית בדואית‬ ‫‪ba≤d-ma xalla\t at-ta≤lîm kån lay maßårî≤ alliy kunt låzim ≥a˙aqqigha‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪wwa˙dih minhin hî innî adxul al-jåm≤ih.‬קהיר‪. iwbad„t b-al‬‬‫‪fi≤il aßti∞il ib-madrasah ibtidå≥iyyih iwmå ba≤rif.migråß-magårîß.‬‬ ‫חדירת העברית‬ ‫שאילות ישירות‪:‬‬ ‫ותיקות‪) ßa˙or :‬לחם(‪) yaxniyyih ...‬שימורים(‬ ‫חדשות‪glîda.. ‪' ta≤abran‬נהיה עבריין'.. ‪' \awm‬צום'‬ ‫מורפולוגיה‪-‬תחביר‪ :‬שלילה‬ ‫סינתיטית‬ ‫‪' måni‬איני'‬ ‫‪' mint‬אינך'‬ ‫‪' ma˙na‬איננו'‬ ‫מ ול‬ ‫שינוים בלהגים מיושבים‬ ‫‪/‬‬ ‫כיווץ‬ ‫‪\øm‬‬ ‫‪/‬‬ ‫אנליטית‬ ‫‪' ana muß‬אני לא'‬ ‫‪' inti muß‬אני לא'‬ ‫‪' i˙na muß‬אנחנו לא'‬ ‫‪≤„n. continuglossia‬‬ ‫טריגלוסיה בישראל‪ . fa-bad„t.... ּ≤ayza‬‬ ‫]?‪[=agül-lkiy ˙åjih.„ß widdkiy‬‬ ‫ב( משלבית‪-‬סגנונית‬ ‫‪diglossia (Ferguson 1959). bagrüt-bagårît..‬זה‬ ‫היה ניסיון קשה קשה מאוד‪.. multiglossia (Hary 1996).‬ ‫‪' tdak≥an‬נכנס לדיכאון'.‬‬ ‫בת ‪ 10‬מהפזורה הבדואית בנגב בטלפון לי‪‘ :‬אגיד לך משהו‪ . balzîm :‬‬ ‫‪.‬ ‫‪3‬‬ .‬נצרת‪ .‬מה את רוצה?’‬ ‫?„ ‪a≥ul-lik ˙ågah.‬‬ ‫להגי יוקרה )קוינה(‪ :‬ירושלים‪ ..‬והתחלתי‪ ...

‬‬ ‫‪4‬‬ . bs„der.‬‬ ‫‪matay al-amrikånim hit˙îlu lasim l„v l-al-ba≤ayåh? fi al-sanawåt al‬‬‫‪axîrah hit˙îlu leåt leåt at-ta˙assunåt.‬‬ ‫‪al˙în nigudåh nus„fet.‬יותר מהאמריקאנים‪ . dafka. me≤any„n. mamåß. ba≤d„n bit‹allak køl a-zmån yaßår‬‬ ‫‪≤ad se-tagîa≤ la-cømet Så≤d.‬‬ ‫תיקח שמאלה‪ .‬אחרי ארבעים מטר בערך תמצא מצד שמאל שלך את צומת מגן‪.‬‬ ‫המאמר באנגלית‪ . fihimt ≤ala „ß al-måmår medubår‬‬ ‫התחרות בין בתי‪-‬הספר היפנים והאמריקאים‪ .‬שני הדוברים סטודנטים בדואיים‪.‬מתי‬ ‫האמריקנים התחילו לשים לב לבעיה? בשנים האחרונות התחילו לאט לאט השיפורים‪ . keîlu.‬היפאנים עושים הרבה עבודות בית‪ .‫מילות תפקוד )סמני שיח(‬ ‫.‬‬ ‫קאלקים )‪ (calques‬מהעברית לעומת מקביליהם בשאר העולם הערבי‬ ‫בשאר העולם הערבי‬ ‫בישראל‬ ‫אלבריד אלצותי )דואר קולי(‬ ‫אלח'ליה אלצותיה‬ ‫תא ק ו ל י‬ ‫וכיל וזארה )סוכן משרד(‬ ‫נאאב וזיר‬ ‫סגן שר‬ ‫תצויר טבקי )צילום שכבתי(‬ ‫צילום רנטגן תצויר רנתגן‬ ‫אשעת אקס )קרן אקס(‬ ‫השיח הדו‪-‬לשוני‬ ‫חילופי צופן בדגם אינטנסיבי‪ .‬אבל‬ ‫באיטיות‪. btåxiÎ smølah. legåmriy.‬‬ ‫‪ba≤d arb≤în mitir be≤„rex bitlågîk ≤ala îdak aß-ßamål cømet Mag„n‬‬ ‫איפה שצומת גילת תיקח שמאלה‪ .‬הבנת על מה‬ ‫המאמר מדובר?‬ ‫שיח בין נהגי משאיות )הוראות איך להגיע לקיבוץ מגן(‬ ‫‪w„n cømet Gilåt btåxiÎ smølah. al-yabånih ≤usîm harb„h ≤avodøt båyit.‬הרבה עברית )להצהרה על השכלה( באיזון עם ערבית‬ ‫)כהצהרה על זהות אתנית וסולידריות(‬ ‫מתוך תרגום סימולטאני שנשמע בספריית האוניברסיטה‪ .‬‬ ‫עכשו נקודה נוספת‪ .‬אחר‪-‬כך תמשיך כל הזמן ישר עד שתגיע לצומת סעד‪. talüy. \ax-hakøl‬‬ ‫‪bixlål. ak®ar‬‬ ‫?‪min al-amrikån.‬התחרות הזו מבטיחה סטנדרטים גבוהים‪ . ståm.‪az. bass b-itiyüt. al-ta˙arüt‬‬ ‫‪h„Îi mavti˙å standartim gvuhîm.‬ומשווה רמת סטודנטים אמריקאים ויפאנים‪:‬‬ ‫‪al-ta˙arüt bayn al-madåris al-yabånih w-al-amrikiyyih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful