You are on page 1of 2

Bogoboja Atanackovića 5

Beograd
office@autocom.co.rs
Tel: +381112852063
Mob:+38163207520
http://www.registrujauto.com

ZELENI KARTON
Šta je zeleni karton?
Zeleni karton ili međunarodna karta za osiguranje automobila je obavezan
dokument ako se vozilom domaće registracije putuje u inostranstvo. Potreban
Vam je ukoliko putujete u sve evropske zemlje osim Rusije koje imaju sklopljen
sporazum sa Srbijom. Na njega se stoga referira kao na „pasoš motornog vozila“.
Čemu služi zeleni karton?
Zeleni karton dokaz je o ugovorenom osiguranju od autoodgovornosti i njegovim
posedovanjem obezbeđujete osiguravajuću zaštitu za eventualne materijalne i
nematerijalne štete koje možete pričiniti drugima (trećim licima) u saobraćajnoj
nezgodi u inostranstvu.
Dakle, zeleni karton u osnovi znači da vozilo ima regulisano domaće osiguranje
kojim se obezbeđuje zaštita od svih materijalih i nematerijalnih šteta nastalih na
teritoriji druge zemlje.
Šta je potrebno za dobijanje zelenog kartona?
1. Polisu obaveznog osiguranja na uvid
2. Saobraćajna dozvola
3. Cena: 2000,00 Din.
Šta još treba znati o zelenom kartonu?
-Osiguravajuće društvo koje je izdalo polisu obaveznog osiguranja izdaje i zelenu
kartu.
-Zeleni karton se vezuje uz polisu obaveznog osiguranja i na njoj se mora nalaziti
broj polise uz koju važi.
-Zeleni karton treba da bude u skladu sa osnovnim osiguranjem što
podrazumeva da će važiti do isteka polise bez obzira kad je izdat. Dakle, važi od
trenutka izdavanja pa do isteka premije obaveznog osiguranja.
-Zeleni karton obavezno ponesite pri odlasku vozilom u inostranstvo, uz
napomenu da pre polaska proverite datum isteka dokumenta!!!