You are on page 1of 2

Namn: Facitman www.mattehjalp.

se Pettersbergsskolan Dominic

Ma 8 Läxstencil - Kapitel 1 - Repetition

1. Beräkna

a) 24 – 4 · 4 = 24  16  8 b) 65 / 5 + 75/3 = 65
5  753  13  25  38

2. Beräkna med överslagsräkning.

a) 76 + 43,2 + 59,5  80  40  60  180 b) 807 – 356 =  800  400  400

3. Beräkna med överslagsräkning.

a) 5,9 · 64  6 60  360 b) 0,32 · 195 =  0,3 200  60

4. Beräkna med överslagsräkning.

a)
24,7
4,9  25
5 5 b) 122
31  120
30  4

5. Skriv i kilogram

a) 25hg  25 0,1kg  2,5kg


25 hg
eller 10 hg A 2,5kg
b) 745 g  745 0, 001kg  0, 745kg
745 g
eller 1000 g A 0, 745kg
2,5t
c) 2,5t A 2,5 1000kg  2500kg eller 0,001t A 2500kg

6. Skriv i liter

a) 25dl  25 0,1l  2,5l eller 25 dl


10 dl A 2,5dl
b) 1300ml  1300 0, 001l  1, 3l eller 1300 ml
1000 ml A1,3l
c) 45cl  45 0, 01l  0, 45l eller 45 cl
100 cl A 0, 45l

7. Hur mycket får man betala för 0,8 kg äpplen, om priset per kilogram är 20 kr?

1kg A 20kr
0,8kg A 0,8 20kr  16kr
Svar: Man betalar 16 kr.

8. Vilket är priset per liter om 0,3 liter kostar 21 kr?

0, 3l A 21kr
0,1l A 213kr  7 kr
1l A10 7 kr  70kr
Svar: Priset är 70 kr.
Namn: Facitman www.mattehjalp.se Pettersbergsskolan Dominic

9. Skriv i bråkform

a) 3 62  36  2
6  20
6 b) 8 52  855 2  42
5 c) 3 74  37  4
7  25
7

10. Förkorta med så stort tal som möjligt

20 / 5 
a) 15/ 18/ 2    16 /2  8  2 8
5 3
4 b) 12 /2 6/3
9/3
2
3 c) 34
16
34 / 2 17 1