 Gurindam 12 fasal yang keenam

*Maksud gurindam
# Rangkap pertama;cadangan agar memilih sahabat yang menyedapkan hati. # Rangkap kedua;cadangan agar belajar dengan guru yang benar-benar berilmu # Rangkap ketiga;cadangan agar mencari isteri yang taat setia kepada suami # Rangkap keempat;cadangan agar mencari kawan yang baik dan tidak bersikap hipokrit

*Tema dan persoalan
1.Tema “Gurindam 12 Fasal yang Keenam” ialah nasihat yang berguna dalam kehidupan 2.persoalannya ialah; @ kepentingan bersahabat dan mencari ilmu dalam khidupan @kebijaksanaan dalam memilih sahabat,isteri, guru dan kawan yang baik

*Bentuk gurindam
1.”Gurindam 12 Fasal yang Keenam “ terdiri daripada empat rangkap 2.Bilangan baris dalam setiap rangkap adalah sama ,iaitu dua baris setip rangkap 3.Bilangan kata dalam setiap baris hampir sama ,iaitu antara tiga hingga lima patah kata

Bilangan suku kata dalam setiap baris hampir sama. Pilih segala orang setiawan @Rima akhir (pengulangan yang sama paa akhir baris puisi). 2. Cahari olehmu akan sahabat Dalam contoh ini.cabari.contohnya.contohnya. *Unsur keindahan 1. Cahari olehmu akan sahabat Yang boleh dijadikan ubat @Jeda.cotohnya. 3.Dalam gurindam ini . Dalam cotoh ini. iaitu antara sembilan hingga sebelas suku kata sebaris 5.contohnya.frasa boleh menyerahkan diri melambangkan mahu menurut kata suami.Rima akhir gurindam ini ialah aa.Unsur bunyi.vokal a diulang sebanyak tujuh kali. @Aliterasi (pengulangan bunyi konsonan). @Asonasi (pengulangan bunyi vokal)contohnya.terdapat penggunaan bahasa klasik.contohnya. Cabari olehmu akan isteri Yang boleh menyerahkan diri.Penggunaan bahasa kiasan. Caharu olehmu / akan isteri Yang boleh / menyerahkan diri *Nilai .4.

.guru itu akan mengajarkan ilmu yang dapat menjamin keselamatannya.1.Nilai berhati-hati. dan kawan kita digalakkan selalu berhati-hati 2.contohnya.isteri.jika seseorang itu pandai mencari guru .contohnya.dalam mencari sahabat. Nilai bijakana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful