ELEKTRIČNE INSTALACIJE – pitanja - 2E elektromehaničari, elektroinstalateri

-

1. Što je električna instalacija ? 2. Kako dijelimo električne instalacije obzirom na područje primjene ? 3. Kako dijelimo električne instalacije obzirom na utjecaj okoline ? 4. Koje karakteristike određuju vrstu električnih instalacija ? 5. Koje veličine određuju karakteristike napajanja u električnoj instalaciji ? 6. Kakve vrste sustava za napajanje postoje ? 7. Koje vrste instalacijskih strujnih krugova poznaješ ? 8. Kako dijelimo instalacije obzirom na vrstu razdjelnog sustava ? 9. Kako označavamo NN mreže obzirom na vrstu uzemljenja ? 10. Koji tipovi razdjelnih mreža niskog napona (NN) postoje ? 11. Koje podvrste mreže tipa TN postoje ? 12. Opiši tip razdjelne mreže TN-C... 13. Opiši tip razdjelne mreže TT... 14. Što sve obuhvaća održavanje električnih instalacija ? 15. Opiši pojmove: faza, nula, sabirnica,... 16. Opiši pojmove: direktni dodir, indirektni dodir, kratki spoj,... 17. Nacrtaj grafičke simbole: osigurač, jednopolna sklopka, izmjenična sklopka, svjetiljka, utičnica, jednofazno brojilo, elektromotor, razvodna kutija, prekidač... 18. Što je električna shema i koje vrste postoje po tehničkim regulativama ? 19. Koja je razlika između pregledne i strujne sheme ? 20. Kako klasificiramo električne planove ? 21. Gdje je granica između NN mreže i električne kućne instalacije ? 22. Koje instalacije pripadaju elektroenergetskim instalacijama ? 23. Navedite vrste telekomunikacijskih instalacija… 24. Opiši slijedeće kratice: VDE, IEC, CENELEC, ISO… 25. Navedite 10 standardnih presjeka između presjeka vodiča 1 mm 2 do 95 mm2 26. Opiši slijedeći kabel: GG/J –Y 7x1,5 500V

2E elektromehaničari.5 mm2. Koji su načini polaganja instalacijskih cijevi ? 41. Koliko iznosi dopušteni pad napona električne instalacije za strujni krug rasvjete. Kakve mogu biti plastične instalacijske cijevi ? 34.5%. Gdje primjenjujemo nadžbukno polaganje cijevi (nadžbukne instalacije) ? 43. Opiši postupak uvlačenja vodiča u instalacijske cijevi… 44. Koji su nazivni vanjski promjeri plastičnih instalacijskih cijevi ? 35. te za strujni krug ostalih trošila ? 28. 30. Opiši redoslijed polaganja instalacijskih cijevi u zid… 42. Gdje koristimo metalne instalacijske cijevi ? 36. Odredite trajnu dopuštenu struju pri temperaturi okoline 30 ºC za vod presjeka 2. O čemu sve ovisi najveće trajno dopušteno strujno opterećenje vodiča ? 31. Čime izvodimo spajanje i priključivanje vodiča u električnim instalacijama ? 9 . Kako dijelimo instalacijske kutije prema obliku i upotrebi ? 39. elektroinstalateri - 27.ELEKTRIČNE INSTALACIJE – pitanja . Koja je minimalna debljina žbuke ? 46. Što je dimenzioniranje vodova ? 32. Maksimalna struja je 10 A.85. Gdje je i kada dozvoljeno spajati vodiče ? 49. Koja dimenzioniranja se obvezatno izvode u električnim instalacijama ? 33. Za što koristimo instalacijske kutije ? 38. Koliki je najmanji dopušteni razmak između električne instalacije i drugih instalacija ? 45. Što spada u pribor za instalacijske cijevi ? 37. dozvoljeni pad napona je u granicama 3. Kabeli položeni neposredno u zid moraju biti pokriveni žbukom. Odredite presjek voda duljine 40 m kojim se napaja trofazno trošilo snage kW i faktora snage cosφ = 0. 29. Gdje NE smijemo postavljati instalacijske kanale ? 47. Koje su najčešće dimenzije okruglih plastičnih instalacijskih kutija ? 40. Kolika je uobičajena minimalna dubina ukopavanja kabela u zemlju ? 48. ako napaja jednofazni strujni krug u instalacijskoj cijevi postavljenoj u zidu.

Na koju visinu u pravilu postavljamo sklopke ? 70. Kako dijelimo instalacijske sklopke prema izvedbi ? 68. Što se često koristi za rasvjetu stubišta u zgradama ? 73. Opiši korištenje stubišnog automata… 74. Koja je razlika između serijske i izmjenične sklopke ? 71. Što je električni luk ? 59. Čemu služi elektronska regulacija svjetla ? 75. Kojim malim naponima ponekad napajamo instalaciju rasvjete ? 72. Koje presjeke vodiča možemo pojedinačno spajati u razvodnim kutijama ? 51. Gdje spajamo zaštitni vodič ? 69.ELEKTRIČNE INSTALACIJE – pitanja . Što su instalacijske sklopke ? 63. Kako dijelimo instalacijske sklopke prema načinu ugradnje ? 66. Kako dijelimo sklopne aparate prema funkciji i namjeni ? 56. U koji vodič se uvijek spaja sklopka ?.2E elektromehaničari. Gdje uglavnom upotrebljavamo instalacijske sklopke ? 64. Kako dijelimo izvedbe električnih instalacija u stambenim i poslovnim prostorima ? 54. Kako dijelimo priključne naprave prema broju polova ? 61. Kako dijelimo instalacijske sklopke prema načinu spajanja ? 67. Što su sklopni aparati (uređaji) ? 55. Kako izvodimo priključivanje nepomičnih aparata i trošila na električnu instalaciju ? 53. Kako dijelimo sklopne aparate prema nazivnom naponu ? 57. Što je utikač ? Na kakav vod se obvezatno spaja ? 62. Na što moramo posebno obratiti pozornost kod spajanja vodiča u raznim aparatima i priključnim napravama ? 52. elektroinstalateri - 50. Što su priključne naprave ? 60. Što je kontaktni otpor ? 58. Kako štitimo instalaciju rasvjete ? 65. Opiši djelovanje IC senzora i njegovo korištenje… .

dojavu i upravljanje ? 86. Kako dijelimo osigurače obzirom na vrijeme reagiranja (isklapanja) ? . Što je kratki spoj ? 97. Kakvo može biti upravljanje sklopnikom ? 84. Koji mogu biti uzroci nestanka izolacije na električnim vodovima ? 98. Čemu su namijenjeni glavni kontakti sklopnika ? 82. Što su mjerni releji ? 90.ELEKTRIČNE INSTALACIJE – pitanja . Čemu su namijenjeni pomoćni kontakti sklopnika ? 83. Koji su najčešći naponi za uzbuđivanje svitka sklopnika ? 85. elektroinstalateri - 76. Što su sklopnici (kontaktori) ? 78. Što je relej ? 89. Koje elemente nadstrujne zaštite koristimo u električnim instalacijama ? 100. Opiši niskonaponske (NN) prekidače… 77. Koji su najvažniji elementi za signalizaciju. Koji su glavni podaci sklopnika ? 81. Što je bimetalni relej ? 91. Koje su moguće posljedice preopterećenja ? 99. Što je preoterećenje ? 95. Što označavaju znamenke IP zaštite ? 94. Što označuje IP zaštita ? 93. Koji su najčešći osigurački sustavi temeljeni na rastalnim osiguračima ? 104. Što su signalne svjetiljke ? 88.2E elektromehaničari. Kako nastaje preopterećenje ? 96. Što je termoelement ? Za kakva mjerenja može poslužiti ? 92. Što je rastalni osigurač ? Koji je uvjet prekidanja struje ? 102. Što su tipkala i čime su opremljena ? 87. Što je aktivni dio rastalnog osigurača ? 103. Gdje primjenjujemo sklopnike ? 79. Koje su moguće posljedice kratkog spoja u električnim instalacijama ? 101. Koji su osnovni dijelovi sklopnika ? 80.

Koje uređaje koristimo za zaštitu od prenapona ? Kako ih dijelimo ? 131. Kako moraju biti povezane osnove rastalnih osigurača ? 112. Koji je osnovni princip zaštite od preopterećenja ? 122. Koji su dijelovi NH osigurača ? 113. Opiši zaštitu strujnih krugova u stambenim prostorima… 124. Koji su osnovni dijelovi topljivog umetka rastalnog osigurača tipa D ? 111. Koje su moguće štete nastale zbog utjecaja prenapona ? 129. Kako nastaju sklopni prenaponi ? 128.ELEKTRIČNE INSTALACIJE – pitanja . Koje izvedbe instalacijskih prekidača postoje ? 118. Što su instalacijski prekidači ? 116. Gdje se koriste NH osigurači ? 114. U kojim izvedbama se izrađuju osnove rastalnih osigurača ? 110.2E elektromehaničari. Kako dijelimo prenapone prema nastanku ? 126. Koji su nedostaci rastalnih osigurača ? 108. Koje su prednosti rastalnih osigurača ? 107. Kako možemo podijeliti atmosferske prenapone prema podrijetlu ? 127. Koji su osnovni dijelovi rastalnih osigurača tipa D (D0) ? 109. Gdje najčešće koristimo visokonaponske (VN) osigurače ? 115. Što podrazumijeva selektivnost zaštite električnih naprava ? 123. Koja je osnovna zaštita od prenapona ? 130. Što je električni udar ? 133. Zbog čega najčešće dolazi do strujnog preopterećenja motora ? 121. Koje su prednosti instalacijskih prekidača ? 119. Koji su osnovni podaci topljivih umetaka rastalnih osigurača ? 106. Kako djeluje električna struja prolazeći kroz ljudsko tijelo ? . Gdje upotrebljavamo instalacijske osigurače (automatske osigurače) ? 117. elektroinstalateri - 105. Koje su osnovne električne karakteristike odvodnika prenapona ? 132. Koji su nedostaci instalacijskih prekidača ? 120. Što je prenapon ? 125.

Koje vrste izjednačavanja potencijala postoje ? . Koje su vrste opasnosti na električnim instalacijama ? 144.ELEKTRIČNE INSTALACIJE – pitanja . Opiši temeljne uzemljivače… 160. Što je očekivani napon dodira ? 143. Koliki je otpor tijela za linijski napon. Što je indirektni dodir (vodljivih dijelova instalacije) ? 148. Što je direktni dodir (vodljivih dijelova instalacije) ? 147. elektroinstalateri - 134. O čemu ovisi ukupna težina ozljede prolaska električne struje kroz čovjeka ? 137. Koji je postupak pružanja prve pomoći unesrećenom od strujnog udara ? 138. Opiši opasnost od zaostalog naboja… 153. Koje vrste uzemljenja poznajemo ? 158. Što je uzemljenje ? 156. Kako određujemo struju kroz tijelo čovjeka u TN i TT sustavima ? 145. Kako nastaju najčešće opasni naponi dodira ? 149. Što je dozvoljeni napon dodira ? 142. Za određivanje impedancije tijela važni su vanjski utjecaji. Što je napon koraka ? 151. Opiši opasnost od induciranih napona… 152. Opiši opasnost napona dodira i koraka kao posljedica struje kroz uzemljivač ? 150.2E elektromehaničari. a koliko za fazni napon ? 146. Što je zemljovod ? 157. Što je zemlja ( u električnom smislu) ? 155. Kako ih možemo podijeliti ? 141. Što je otpuštajuća struja ? 135. Koje vrste uzemljivača razlikujemo ? 159. Što je napon dodira ? 139. Što se mora spojiti na sabirnicu (priključak) za uzemljenje ? 161. O čemu ovisi impedancija ljudskog tijela ? 140. Opiši opasnost od približavanja vodičima visokog napona… 154. Koja je najveća struja koja ne može ugroziti čovjeka ? 136.

Koje su vrste razvodnih uređaja (RU) ? 180. Koja je svrha ograničavala strujnog opterećenja (limitatora) ? 187. Kako možemo podijeliti zaštitne mjere od udara električne struje ? 166.ELEKTRIČNE INSTALACIJE – pitanja . Kako možemo postići zaštitu od izravnog dodira ? 167. Koje su nazivne diferencijalne struje FI sklopke najčešće u praksi ? 173. Na koji način postižemo zaštitu upotrebom opreme razreda II ? 175. Nacrtaj konstrukcijske dijelove i objasni princip rada FI sklopke… 171. Što spada pod opremu razvodnih uređaja ? 181. Kako možemo postići zaštitu od neizravnog dodira ? 168. S čime moraju biti opremljeni razvodni uređaji ? 189. Koje zaštitne uređaje koristimo u IT sustavima ? 169. O kojim faktorima ovisi izvedba električne instalacije ? . O čemu ovisi izbor tipa razvodnog uređaja ? 179. Što su MTU prijamnici i gdje se koriste ? 188. Kako provjeravamo funkcijsko djelovanje sklopke ? 174. Kako možemo podijeliti razvodne uređaje prema namjeni ? 178. Kako postižemo istodobnu zaštitu od izravnog i neizravnog dodira ? 176. Što su razvodni uređaji ? 177. Gdje se primjenjuje dodatno izjednačavanje potencijala ? 164. Kako možemo podijeliti zaštitu od udara električne struje ? 165. Što je zaštitni uređaj diferencijalne struje (FI sklopka) ? 170. Kako dijelimo električna brojila prema izvedbi ? 186. Kako dijelimo električna brojila prema broju tarifa ? 185. Kako dijelimo električna brojila prema broju faza ? 184. Koji su uređaji za mjerenje isporučene električne energije ? 182. Što su mjerni transformatori ? 183. Što se povezuje na sabirnice za izjednačavanje potencijala ? 163. elektroinstalateri - 162. Koji su osnovni nazivni podaci FI sklopke ? 172.2E elektromehaničari.

elektroinstalateri - 190. Kako dijelimo kućne priključke ? 198. Što obuhvaća niskonaponski kabelski vanjski priključak ? 196. Kakav može biti priključak obzirom na broj faznih vodiča ? 194.ELEKTRIČNE INSTALACIJE – pitanja . Što je električni priključak ? 193. Što smatramo kućnim priključkom ? 197. Nacrtaj kako se izravno priključuje jednofazno električno brojilo… 199. Kako klasificiramo električnu opremu u skladu sa zaštitnim mjerama ? .2E elektromehaničari. Opiši nadzemni priključak… 195. Što su uklopni satovi i za što se najčešće koriste ? 200. Koja opća načela mora zadovoljiti izvedba svake električne instalacije ? 192. Koja su najvažnija pravila („pet zlatnih pravila“) za rad na siguran način u električnim instalacijama i postrojenjima ? 191.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful