You are on page 1of 49

www.Litklubi.

ge

პატარა უფლისწული
პატიებას ვითხოვ ბავშვებისაგან, რომ ეს წიგნი დიდს მივუძღვენი. მე სერიოზული მიზეზი მქონდა
ამისთვის: იგი ჩემი საუკეთესო მეგობარია ამქვეყნად. მაგრამ მე სხვა მიზეზიც მქონდა: ამ დიდს ყველაფერი
ესმის, ბავშვებისთვის დაწერილი წიგნებიც კი. და კიდევ ერთი მესამე მიზეზიც: იგი საფრანგეთში
ცხოვრობს, სადაც მას შია და სცივა. მას გამხნევება სჭირდება. და თუ ყველა ეს საბუთი საკმარისი არ არის,
მაშინ მე ამ წიგნს მივუძღვნი ბავშვს, რომელიც ამ სრულასაკოვან ადამიანად იქცა. ყველა დიდი ხომ ბავშვი
იყო ოდესღაც (მაგრამ ძალიან ცოტას ახსოვს ეს). ამიტომ მე ასე შევასწორებ ჩემს მიძღვნას:
ლეონ ვერტს.
როდესაც ის პატარა ბიჭი იყო.
I
ექვსი წლის რომ ვიყავი, ერთ წიგნში, რომელიშიაც უღრან ტყეებზე იყო ლაპარაკი და რომელსაც „ნამდვილი
ამბები“ ერქვა, ერთ შესანიშნავ ნახატს წავაწყდი: მახრჩობელა გველი რომელიღაც ნადირს ყლაპავდა. აი იმ
ნახატის ასლი.

წიგნში ეწერა: „მახრჩობელა გველები თავიანთ მსხვერპლს მთლიანად, დაუღეჭავად ყლაპავენ. ამის შემდეგ
მათ განძრევის თავიც კი არა აქვთ და ექვსი თვე სძინავთ, რომ საჭმელი მოინელონო“.
მე ძალიან ბევრს ვფიქრობდი ჯუნგლების ხიფათით აღსავსე ცხოვრებაზე და ფერადი ფანქრით სურათი
დავხატე. ეს იყო ჩემი ნახატი ნომერი 1.

ჩემი შედევრი დიდებს ვუჩვენე და ვკითხე, თუ შეგეშინდათ-მეთქი. „განა ქუდი საშიშია?“ - მომიგეს მათ.
მაგრამ ჩემი ნახატი ქუდი არ იყო. ეს გახლდათ მახრჩობელა გველი, რომელიც გადაყლაპულ სპილოს
ინელებდა. და მაშინ მე შიგნიდან დავხატე მახრჩობელა გველი, რომ დიდებს ნათლად დაენახათ
ყველაფერი. მათ ხომ ყველაფერი უნდა აუხსნას კაცმა! ჩემი ნახატი ნომერი 2 ასეთი იყო:

დიდებმა მირჩიეს ხელი ამეღო მახრჩობელა გველების ხატვაზე, შიგნიდან იქნობოდა, თუ გარედან, და მეტი
გულისყურით მოვკიდებოდი გეოგრაფიას, ისტორიას, არითმეტიკას და გრამატიკას. ამიტომ იყო, რომ ექვსი
წლის ასაკში უარი ვთქვი მხატვრობის ბრწყინვალე კარიერაზე. ნომერი 1 და ნომერი 2 ნახატის
უგულებელყოფამ გული გამიტეხა. დიდებს ხომ არაფრის გაგება არ შეუძლიათ სხვების დაუხმარებლად.
ბავშვისთვის კი ძალიან მომქანცველია ყოველთვის წინასწარ აუხსნას მათ ყველაფერი.

www.Litklubi.ge

ამრიგად, იძულებული გავხდი, სხვა პროფესია ამერჩია და მფრინავის ხელობა შევისწავლე. თითქმის მთელ
დედამიწას შემოვუფრინე და, უნდა ვთქვა, რომ გეოგრაფია ამ საქმეში ძალიან გამომადგა. თვალის ერთი
გადავლებით შემეძლო გამერჩია ჩინეთი არიზონისაგან. ეს კი ძალიან სასარგებლოა, თუ ღამით მხარი გექცა
და გეზი დაკარგე.
ჩემი ცხოვრების გზაზე ბევრ სერიოზულ ადამიანს შევხვედრივარ, დიდხანს მიცხოვრია დიდებს შორის და
საშუალება მქონდა ძალიან ახლო გავცნობოდი მათ. მაგრამ ამან მაინცდამაინც ვერაფერი შემატა მათ ჩემს
თვალში.
როცა ისეთ ადამიანს შევხვდებოდი, რომელიც სხვებზე უფრო ნათელი გონების პატრონი ჩანდა, ჩემს ნახატ
ნომერ 1-ს ვუჩვენებდი, რომელიც მუდამ თან მქონდა. მინდოდა, ამ ხერხით გამეგო, ნამდვილად გამჭრიახი
იყო იგი თუ არა. მაგრამ ამ ნახატის დანახვაზე ისინი ყოველთვის ერთსა და იმავეს მეუბნებოდნენ „ქუდიაო“. ამის შემდეგ აღარაფერს ვუყვებოდი მათ მახრჩობელა გველებზე, უსიერ ტყეებსა და
ვარსკვლავებზე, მათებურად ვიწყებდი ლაპარაკს და საუბარს ვუბამდი ბრიჯზე, გოლფზე, პოლიტიკასა და
ჰალსტუხებზე, და ისინიც დიდად კმაყოფილნი იყვნენ, რომ ასეთი გონიერი ადამიანი გაიცნეს.
II
ასე მარტოდმარტო ვცხოვრობდი და არავისთან შემეძლო გულითადი საუბარი, ვიდრე ერთხელ, ამ
ექვსიოდე წლის წინათ, საჰარის უდაბნოში არ მომიხდა იძულებით დაშვება. ჩემი თვითმფრინავის ძრავას
რაღად დაუზიანდა და, ვინაიდან არც მექანიკოსი მახლდა და არც მგზავრი მყავდა, გადავწყვიტე, თავად
მეცადა დაზიანებული ნაწილის შეკეთება. ამაზე იყო ახლა დამოკიდებული ჩემი სიკვდილ-სიცოცხლე.
სასმელი წყლის მარაგი დიდი-დიდი ერთი კვირა თუ მეყოფოდა.
ღამით სილაზე დავიძინე დასახლებული ადგილიდან მრავალი ათასი მილით დაშორებულ უდაბნოში.
გემის დაღუპვის შემდეგ შუაგულ ოკეანეში ტივზე შერჩენილი მეზღვაურიც კი არ იქნებოდა ჩემსავით
მოწყვეტილი მთელ ქვეყანას. და წარმოიდგინეთ ჩემი გაოცება, როცა სისხამ დილით უცნაურმა წკრიალა
ხმამ გამაღვიძა:
- თუ შეიძლება... დამიხატე ბატკანი!
- რა?
- ბატკანი დამიხატე!
ელდანაკრავივით წამოვვარდი ზეზე, თვალები მოვიფშვნიტე და ყურადღებით მიმოვიხედე. ჩემს წინ
საოცარი ბიჭუნა იდგა და ყურადღებით შემომცქეროდა. აი, მისი ყველაზე უკეთესი პორტრეტი, რომლის
დახატვაც შემდეგ შევძელი. ჩემი ნახატი, რა თქმა უნდა, ბევრად ჩამოუვარდება ორიგინალს, მაგრამ ეს ჩემი
ბრალი არ არის. დიდებმა ამიცრუეს ხატვაზე გული, როდესაც ჯერ კიდევ ექვსი წლისა ვიყავი, და მეც

www.Litklubi.ge

ვარაფრის დახატვა ვერ ვისწავლე, გარდა მახრჩობელა გველისა გარედან და მახრჩობელა გველისა
შიგნიდან.

გაოცებული მივჩერებოდი ამ მოულოდნელ ზმანებას და თვალებს არ ვუჯერებდი. არ დაგავიწყდეთ, რომ
უდაბნოში ვიყავი, მრავალი ათასი მილით დაშორებული ადამიანის სამკვიდრებელს. ბიჭუნა კი არც
გზააბნეული ჩანდა, არც დაღლილობით, შიმშილითა და წყურვილით ღონემიხდილი და არც შეშინებული.
იგი არაფრით მოგაგონებდათ ბავშვს, რომელსაც გზა აბნევია შუა უდაბნოში, ადამიანთა საკვიდრებლიდან
მრავალ ათას მილზე. როგორც კი მოვიკრიბე ძალღონე და შევეკითხე:
- კი მაგრამ... აქ რას აკეთებ?
პასუხად მან ძალიან ნელა და დინჯად გამიმეორა, თითქოს უაღრესად დიდმნიშვნელოვან რამეზე
ლაპარაკობსო:
- თუ შეიძლება... დამიხატე ბატკანი...
როცა საიდუმლოება მეტისმეტად დიდია, ადამიანს არ ძალუძს არ დაემორჩილოს მას. და თუმცა
ადამიანებისგან მრავალი ათასი მილით დაშორებულს და სიკვდილის საფრთხეში მყოფს ასეთი საქციელი
ძალიან სულელურად მეჩვენებოდა, მაინც ამოვიღე ჯიბიდან ქაღალდის ფურცელი და ავტოკალამი. მაგრამ
უცებ მომაგონდა, რომ მე გეოგრაფიაში, ისტორიაში, არითმეტიკასა და მართლწერაში უფრო ვიყავი
გაწაფული და, ცოტა არ იყოს, მკვახედ ვუთხარი, ხატვა არ ვიცი-მეთქი. მაგრამ ბუჭუნამ მომიგო:
- ამას მნიშვნელობა არა აქვს. დამიხატე ბატკანი.
ვინაიდან ბატკანი არასოდეს დამეხატა, დავხატე ის, რაც შემეძლო - ეს იყო მახრჩობელა გველი გარედან, და
სახტად დავრჩი, როცა ბიჭუნამ წამოიძახა:
- არა! არა! არ მინდა სპილო, რომელიც მახრჩობელა გველს გადაუყლაპავს. მახრჩობელა გველი ძალიან
საშიშია, სპილო კი - ძალიან დიდი. აქ, ჩემთან, ყველაფერი ძალზე პატარაა. მე მხოლოდ ბატკანი მჭირდება.
დამიხატე ბატკანი.
და მეც დავუხატე.
იგი გულისყურით დააქცერდა ჩემს ნახატს და მითხრა:
არა, ამას ძალიან ავადმყოფური იერი აქვს, სხვა დამიხატე.
სხვა დავუხატე.

www.Litklubi.ge

ჩემმა მეგობარმა წყნარად და მოწყალედ გამიღიმა:
- შენც ხომ ხედავ, რომ ეს ბატკანი არაა. ეს უკვე ყოჩია. რქები აქვს...
ისევ დავუხატე, მაგრამ მან ესეც დამიწუნა.
- ეს ძალიან ბებერია. მე ბატკანი მინდა, რომ დიდხანს იცოცხლოს.
უკვე ამევსო მოთმინების ფიალა... ჩემი საქმე მაწუხებდა, ძრავის დაშლას ვეშურებოდი, და კალმის
რამდენიმე მოსმით ეს დავუხატე.

თანაც დავძინე:
- აი ყუთი. ბატკანი, რომელსაც შენ მთხოვდი, შიგ არის და ძალიან გავოცდი, როცა დავინახე, როგორ
გაუბრწყინდა სახე ჩემს პატარა მსაჯულს.
- სწორედ ის არის, მე რომ მინდოდა! როგორ ფიქრობ, ბევრი ბალახი დასჭირდება?
- რატომ მეკითხები?
- იმიტომ, რომ იქ ჩემთან, ყველაფერი ძალიან პატარაა.
- მისი სამყოფი მაინც იქნება. მე შენ ძალიან პატარა ბატკანი გაჩუქე...
იგი ისევ დააცქერდა ნახატს:
- არც ისე პატარაა... შეხედე! უკვე ჩასძინებია...
ასე გავიცანი პატარა უფლისწული.
III
კარგა ხანი მოვუნდი იმის გაგებას, თუ საიდან მოვიდა იგი ამ უდაბნოში. პატარა უფლისწული კითხვებს
კითხვებზე მაყრიდა, ჩემს კითხვებზე კი სიტყვას ბანზე მიგდებდა. შემთხვევით თუ წამოსცდებოდა თითოოროლა სიტყვა, რომელთა შემწეობითაც თანდათან აეხადა ფარდა ყველაფერს. ასე მაგალითად, პირველად
რომ დაინახა ჩემი თვითმფრინავი (თვითმფრინავს არ დავხატავ, რადგან იგი გაცილებით უფრო ძნელი
დასახატია), შემეკითხა:
- რა საგანია ეს?

.www. . კარგა ხანს იდგა გარინდებული. ჭკვიანად თუ იქნები. როცა გასაჭირში მყოფს აგდებულად მექცევიან.მაგრამ ამით შორიდან ვერ მოხვიდოდი. ჩემო პატარა ბიჭო? რას ნიშნავს „იქ. და მე თავმომწონედ ვამცნე მას. . .წამოიძახა მან.მითხრა მას და ოცნებაში ჩაიძირა.ge . ამან ფრენა იცის..საიდან მოხვედი აქ. ღამღამობით სადგომად გამოადგება ჩემს ბატკანს.შენ სხვა პლანეტიდან ხარ? პატარა უფლისწულმა პასუხი არ გამცა.რაღა თქმა უნდა. შემდეგ კი დასძინა: . შემდეგ ჯიბიდან ჯიბიდან ბატკანის სურათი ამოიღო და დიდხანს დაჰყურებდა თავის განძს. როგორ დამაინტერესა მის მიერ გაკვრით ნახსენებმა „სხვა პლანეტამ“ და გადავწყვიტე უფრო დაწვრილებით შემეტყო პატარა უფლისწულის ცხოვრება.Litklubi. და პატარა უფლისწულმა ხმამაღლა გადაიკისკისა. ..საოცარია. ჩემმა სიტყვებმა თითქოს შეაკრთო პატარა უფლისწული. რომ ფრენა შემეძლო. . ჩემთან“? სად უნდა წაიყვანო ჩემი ბატკანი? იგი ერთ ხანს დუმდა ფიქრებში დანთქმული. .ეს საგანი არ არის. რამაც ძალიან მატკინა გული.დასაბმელად? რა სასაცილო აზრია! . . . არ მიყვარს.მაშ შენც ციდან მოხვედი! რომელია შენი პლანეტა? ამ სიტყვებმა უეცრად მოფინა ნათელი მისი აქ მოსვლის საიდუმლოს და საჩქაროთ შევეკითხე: . ეს თვითმფრინავია.რა კარგია რომ ყუთი მაჩუქე. ალბათ წარმოიდგენთ. შემდეგ კი მომიგო: .გულიბრყვილოდ მივუგე მე.ჰო. თოკსაც გაჩუქებ ბატკნის დასაბმელად და პალოსაც. . ჩემი თვითმფრინავი. თავი წყნარად გაიქნია და მზერა ჩემს თვითმფრინავს მიაპყრო..როგორ! შენ ციდან ჩამოვარდი?! .

იქ. ასტეროიდი ბ612 უნდა ყოფილიყო.. იუპიტერი. და ვინც ბრძანებას არ შეასრულებდა.ge . IV ამრიგად. . რაც მთავარია.www. არსებობს მრავალი სხვა პლანეტა. ამ აღმოჩენის შესახებ მან ვეებერთელა მოხსენება წარუდგინა საერთაშორისო ასტრონომიულ კონგრესს. რომ დიდებს გაეგოთ ჩემი ნათქვამი. ეს ასტეროიდი მხოლოდ ერთხელ. რომლებსაც ჩვენ სახელებიც კი შევაქვით. რომ გარდა ისეთი დიდი პლანეტებისა.. ყველაფერი ძალიან პატარაა! . საიდანაც პატარა უფლისწული მოვიდა. კარგად ვიცოდი. სადაც მე ვცხოვრობ.Litklubi.. ამჯერად უკვე ევროპულ კოსტუმში დიდებულად გამოწყობილმა ატრონომმა ხელმეორედ მოახსენა კონგრესს თავისი აღმოჩენა. როცა ასტრონომი ასეთ პლანეტად აღმოაჩენს. სახლზე ოდნავ დიდი ყოფილა მხოლოდ.სადაც მოისურვებს. მე სერიოზული საფუძველი მქონდა მეფიქრა.ამას მნიშვნელობა არა აქვს. მათ ხომ ძალიან უყვართ ციფრები.თუ არ დააბი. შორს ვერ წახვალ.სად წავა? . მაგრამ მე ეს არ გამკვირვებია. ამ ასტეროიდის ამბავი ასე დაწვრილებით იმიტომ მოგიყევით და მისი ნომერიც იმიტომ აღვნიშნე.პირდაპირ თუ იარე. „ასტეროიდი 3251“. რომელთა შორისაც ზოგი ისეთი პატარაა. მაგრამ. არავინ დაუჯერა. რადგან ასტრონომს ეროვნული ტანსაცმელი ეცვა. რომ პლანეტა. სიკვდილით დასჯა ელოდა.დინჯად შენიშნა პატარა უფლისწულმა და ნაღვლიანად დაუმატა: . ყველა მის ქვეშევრდომს ევროპულად ჩაეცვა. მაგალითად. 1920 წელს. რომ თურქეთის დიქტატორმა ბრძანება გასცა. არასოდეს გკითხავენ როგორი . ჩემმა მეგობარმა კვლავ ხმამაღლა გადაიკისკისა. . მარსი და ვენერა. ისინი არასოდეს გკითხავენ იმას. და ახლა უკვე ყველამ აღიარა მისი აღმოჩენა... 1909 წელს შენიშნა ტელესკოპით ერთმა თურქმა ასტრონომმა. თუ თქვენ მათ რომელიმე ახალ მეგობარზე უამბობთ რამეს. დასმე წავა და დაიკარგება. იგი მას სახელის ნაცვლად ნომრით აღნიშნავს.. ასეთი უცნაური ხალხია ეს დიდები! მაგრამ ასტეროიდ ბ612-ს უნდა უმადლოდნენ. როგორიცაა დედამიწა. რომ მათი დანახვა ტელესკოპითაც კი ჭირს. საიდანაც პატარა უფლისწული მოვიდა. კიდევ ერთი უაღრესად საყურადღებო რამ შევიტყვე: პლანეტა. ააღერებს თავს და სულ პირდაპირ ივლის.

. ამ სიტყვებზე ისინი მხრებს აიჩეჩავენ და ბავშვად ჩაგთვლიან. მხოლოდ იმიტომ. V .ძალიან დაბალი. ამ ამბის თხრობა ზღაპარივით დამეწყო: „ოდესღაც. რომლებსაც ციფრების გარდა აღარაფერი აინტერესებთ. მე მერჩივნა. ჩემს ასაკში არც ისე ადვილია ხელახლა მოჰკიდო კაცმა ხატვას ხელი. უფრო საყურადღებო დეტალების გადმოცემაშიც შეიძლება შევცდე. მაგრამ. ცხადია. რა თამაში უყვარს. რა მშვენიერი სახლი ყოფილაო! და სწორედ ასევე. ძალიან მიმძიმს ამ მოგონების გადმოცემა. მით უმეტეს. ცხადია. მაშინ იმ დიდებს დავემგვანები. მაგრამ ეს ჩემი ბრალი არ იქნება. როგორია ეს სახლი. მაგრამ დარწმუნებული არა ვარ. ასტეროიდი ბ612 ჰქვია. მაგრამ თუ ეტყვით. მაგრამ მე ძალღონეს არ ვიშურებ და. ჩემდა საუბედუროდ. ალბათ მასავით გულთმისანი ვეგონე. თუ მათ ეტყვით: „იყო ერთი პატარა უფლისწული. რაც პატარა უფლისწულმა მიმატოვა და თან წაიყვანა თავისი ბატკანი. ვისაც გვესმის ცხოვრების აზრი.www. რომ ამით უკვე ყველაფერი გაიგეს. თუ მთელი ცხოვრების მანძილზე მახრჩობელა გველის გარდა არაფერი დაგიხატავს და ისიც მაშინ. არსებობს კიდეც“. და ამის დამამტკიცებელი საბუთი არის ის. ზოგ ნახატს არა უშავს. ალბათ დავბერდი. ხოლო სახურავზე მტრედები დაგოგმანებდნენო“. არ მინდა უგულოდ წაიკითხოს ვინმემ ჩემი წიგნი. რაც შემიძლია ვეცდები კარგად გადმოგცეთ მისი სახე. ვერ მიხვდებიან. ან პეპლების კოლექციას თუ აგროვებს. ყველას არა ჰყავს მეგობარი და თუ მე იგი დავივიწყე. ცოტათი სიმაღლეშიც ვცდები: ზოგან უფლისწული ძალიან მაღალი გამომივიდა. ხოლო ვისაც სურს ჰყავდეს ბატკანი. ნუ გავუბრაზდებით მათ. ზოგან კი . რამდენს იწონის და რა ჯამაგირი აქვს მამამისსო. რა ფერის ტანსაცმელი ეცვა. მათ ასე უნდა უთხრათ: „მე დავინახე სახლი. და მათ ჰგონიათ. შესაძლოა ცოტათი დიდებს ვგავარ.ge ხმა აქვს შენს მეგობარს. ამიტომ ვიყიდე ისევ საღებავების ყუთი და ფერადი ფანქრები. უკვე ექვსმა წელმა განვლო მას შემდეგ. ეს მათ სავსებით დაარწმუნებს და მეტი შეკითხვით აღარ შეგაწუხებენ. მაგრამ ჩვენთვის. რომ პლანეტას. დიდებს რომ უთხრათ. რომ იგი მშვენიერი იყო. მნიშვნელობა არა აქვს ციფრებს. ზოგი კი სრულებით არა ჰგავს. „ვარდისფერი აგურისგან ნაგები ლამაზი სახლი დავინახე. გაცილებით უკვეთ მიხვდება ჩემი მოთხრობის აზრს. და თუ ახლა ვცდილობ დაგიხატოთ იგი. უხსოვარ დროში. რამდენი ძმა ჰყავს. ასეთი ხალხია დიდები. რომელიც ასი ათასი ფრანკი ღირს“ და მაშინ აღტაცებით წამოიძახებენ. ვისაც ესმის ცხოვრების ავკარგი. მე არ ძალმიძს მასავით დავინახო ყუთში დამწყვდეული ბატკანი. მთელი მონდომებით ვხატავ. როცა ექვსი წლისა იყავი. ცხოვრობდა ერთი პატარა უფლისწული.Litklubi. ჩემი მეგობარი არასოდეს არაფერს არ მიხსნიდა. არც ის მახსოვს კარგად. საიდანაც იგი მოვიდა. რომ შევძლებ. მეგობრის დავიწყება ძალიან ცუდია. რა გაეწყობა. რომლის ფანჯრის რაფებზე გერანი ყვაოდა.“ და ის. იგი ცხოვრობდა ერთ პატარა პლანეტაზე და ძალიან უნდოდა ჰყოლოდა მეგობარი. ამის მაგიერ გკითხავენ: რამდენი წლისაა. რა თქმა უნდა. იცინოდა და ძალიან უნდოდა ჰყოლოდა ბატკანი.. ბავშვებს დიდი მოთმინება მართებთ დიდების მიმართ. რომ არ დამავიწყდეს.

პატარა თესლი თვალებს მოიფშვნეტს. და მართლაც. ისევე როგორც ყველა დანარჩენ პლენეტაზე. . სპილოების ხსენებაზე პატარა უფლისწულს გაეცინა: .ოღონდ სპილოები ერთმანეთის ზურგზე უნდა შეგვესვა. მე კი თავისმტვრევა დამჭირდა ამ პრობლემის გადასაწყვეტად.სანამ ბაობაბი ასეთი დიდი გახდებოდეს. პატარა უფლისწულის პლანეტაზე..Litklubi. როგორ იმოგზაურა. რატომ უნდა ყოფილიყო ასე მნიშვნელოვანი ის. რომ ბაობაბი ბუჩქი კი არა.ხომ მართალია. მაგრამ რატომ გინდა. ცუდს კი . იმაზე. გაიზმორებს და გაუბედავად აღმართავს მზისკენ მშვენიერ.www. ვერაფერს დააკლებს-მეთქი. სანამ გამოღვიძებას არ მოისურვებს. როცა შემთხვევით სიტყვა მოიტანდა. იგი ჯერ სულ პატარაა.მართალია. კარგ მცენარეს კარგი თესლი გამოაქვს.როგორ მიხარია! ვერ მივხვდი.ისე მომიგო მან. შემდეგ კი დინჯად განმიმარტა: . ბაობაბსაც რომ შეჭამს? მე ავუხსენი. მაგრამ თესლი უხილავია. მას მშვიდად სძინავს მიწის იდუმალ წიაღში. რომ ბატკანი პატარა ბუჩქებს ჭამს? . რომ ბატკანი ბუჩქებს ჭამს. ანდა.როგორ თუ რატომ! . თუ როგორ დატოვა მან იგი. ტაძრის ოდენა ხეა და. ნაწყვეტ-ნაწყვეტ მიყვებოდა პატარა უფლისწული თავის ამბებს.ge ყოველდღიურად რაღაც ახალს ვიგებდი უფლისწულის პლანეტაზე. კარგი მცენარეებიც ხარობს და ცუდიც. და ამასაც ბატკანს უნდა ვუმადლოდე.ცუდი. პატარა უფლისწული შემეკითხა: ..რაკი ეგრეა. ასე შევიტყვე მესამე დღეს ბაობაბების მიერ გამოწვეულიუბედურების ამბავი. .სრული სიმართლეა. და აი . თითქოს რაღაცამ დააეჭვაო. რომ შენმა ბატკანმა პატარა ბაობაბები შეჭამოს? . მაგრამ პატარა უფლისწულმა დასძინა: . უეცრად. . თითქოს ეს ამბავი თავისთავად ცხადი ყოფილიყოს. სპილოების მთელი ჯოგიც რომ დაასიო. როგორც შევიტყვე.

ძალიან მიყვარს მზის ჩასვლა: წამოდი. მაგრამ როცა საქმე ბაობაბს ეხება.გამოადგებათ.. რომ დროზე თუ არ მიხედე. როგორც კი შეამჩნევ ბაობაბის ახლადამოწვერილ ყლორტებს და მიხვდები. მე თანდათან შევიტყვე შენი სევდიანი ცხოვრების ამბავი. ისევე როგორც მე ვერ ვხედავდი. შეგნებული მქონდა. ხელადვე უნდა ამოძირკვო.. იქნებ მკითხოთ. VI ო.Litklubi. .მითხრა პატარა უფლისწულმა. თუ იგი ასტეროიდზე მოხვდა. დე იხაროს. ძალიან არ მიყვარს მორალისტის ტონით ლაპარაკი. სადაც ზარმაცი კაცი ცხოვრობდა. . პატარა უფლისწულო. მაგრამ თუ იგი ცუდი მცენარეა. მათ შეუძლიათ ნაფლეთებად აქციონ იგი! . თუ ეს ბოლოკის ან ვარდის ყლორტია.მითხრა მან. პატარა უფლისწული პლანეტაზე თურმე ბაობაბების საშინელი თესლი გაჩენილა. რა საფრთხე მოელის ადამიანს.. მაშინვე უნდა ამოიძირკვოს. ერთხელ პატარა უფლისწულმა მირჩია კარგად დამეხატა ბაობაბი. ეს თესლი მთელი პლანეტის ნიადაგს მოსდებია.www. ღრმად გაიდგამს ფესვებს და თუ პლანეტა ძალიან პატარაა.ge უწყინარ. მე ერთი პლანეტა ვიცოდი.მთავარია დისციპლინა. ეს ახალი აბავი ჩვენი გაცნობის მეოთხე დღეს შევიტყვე.“ პატარა უფლისწულის მონაყოლის მიხედვით მე დავხატე ის პლანეტა. . ეს ძალიან მოსაბეზრებელი საქმეა. რომ ამ სურათის დახატვა აუცილებელი იყო და ეს შეგნება მაძლევდა ძალას. ბაობაბი კი ბევრი. სადაც მოესურვება. ბაობაბი კი ისეთი მცენარეა. დიდი ხნის განმავლობაში შენი ერთადერთი გასართობი ჩამავალი მზის ცქერა ყოფილა. როცა მითხარი: . მან დროზე ვერ შენიშნა სამი პატარა ბუჩქი და.როგორც კი დილით ხელ-პირს დაიბან. როგორიც ამ ბაობაბების სურათია. მერე ვეღარ მოიცილებ. მაგრამ ძალიან ადვილიც. პატარა ყლორტს. ამიტომ ვიშრომე ამდენი ამ სურათზე და არც ვნანობ. რატომ არ არის ამ წიგნში სხვა ისეთი დიდი ნახატი. მთელ პლანეტას მოედება. ხოლო როცა ბაობაბებს ვხატავდი. გადავწყვიტე დავარღვიო ჩემი ჩვეულება და ვამბობ: „ბავშვებო! უფრთხილდით ბაობაბს!“ მინდა ჩემს მეგობრებს დავანახო ის საფრთხე. რომ ეს ბაობაბია და არა ვარდის ბუჩქი. ვუცქიროთ. რომ ჩვენი ქვეყნის ბავშვებს უკეთ გაეგოთ ყველაფერი. მაგრამ რადგან ბევრმა არ იცის. პასუხი მარტივია: ვეცადე. დაყოვნება დამღუპველია. რომელსაც იგი თავდაპირველად ძალიან ჰგავს. გულმოდგინედ უნდა შეუდგე შენი პლანეტის დასუფთავებას. რომელიც მათ დიდი ხანია ემუქრება და ვერ ხედავენ. ზოგიერთი სამუშაოს სახვალიოდ გადადებას ზიანი არ მოაქვს. „თუ ოდესმე იმოგზაურებენ . მაგრამ ვერ შევძელი.. .

როცა მოისურვებდი. შემდეგ კი ჩაგეცინა და მითხარი: . და თუ შეძლებ ერთ წუთში ჩახვიდე საფრანგეთში.ელიანსაც. შენთვის კი. საფრანგეთი ძალიან შორსაა.Litklubi.www. როცა ორმოცდასამჯერ უცქირე მზის ჩასვლას.. . საკმარისი იყო რამდენიმე ნაბიჯზე გადაგედგა სკამი და. ფარდა აეხადა პატარა უფლისწული ცხოვრების საიდუმლოს. . საჭიროა დავიცადოთ.თუ ბატკანი ბუჩქებს ჭამს. მართლაც ყველამ იცის რომ.რას უნდა დავუცადოთ? .მაშ იმ დღეს. სამწუხაროდ. მზის ჩასვლის ცქერა უყვარს. მოუსწრებ მზის ჩასვლას. ძალიან გიმძიმდა? პატარა უფლისწულმა ხმა არ გამცა. შემეკითხა: .ეკლიან ყვავილებსაც? . .მაშ.ge . მაგრამ.. . ეკალი რაღა საჭიროა? .ყველაფერს ჭამს. თითქოს ამ კითხვამდე დიდი ხნის ფიქრის შემდეგ მივიდაო. .კი მაგრამ. ყვავილიც ხომ შეიძლება შეჭამოს? . ამჯერადაც ბატკნის წყალობით. თავდაპირველად ჩემმა ნათქვამმა ძალიან გაგაოცა. . შენს პატარა პლანეტაზე.. მაშინ დაგენახა დაისი. რასაც კი მისწვდება.. როცა ამერიკაში შუადღეა.მივუგე მე. უეცრად. VII მეხუთე დღეს.ბატკანი.მზის ჩასვლას.მუდამ შინ მგონია თავი! და... საფრანგეთში მზე უკვე ჩადის. .როცა ადამიანს უმძიმს.ერთ დღეს ორმოცდასამჯერ ვუცქირე მზის ჩასვლას! და ცოტა ხნის დუმილის შემდეგ დასძინე: .

და შენ ნამდვილად გგონია. . რაღაც საგანზე რომ ვიყავი დახრილი. ხომ ხედავ..არა მჯერა! ყვავილი სუსტი და გულიბრყვილო არსებაა და რაც შეუძლია იმაგრებს გულს. რომ თავისი ეკლებით თავზარს სცემს მტერს. მას ჰგონია.სერიოზული საქმე? იგი დაკვირვებით შემომცქეროდა მანქანის ზეთით გათხუპნულს. მე მხოლოდ ისა ვთქვი. შეშფოთებული ვიყავი. ვფიქრობდი გულში. აღარ დაგეხსნებოდა. . მაგრამ ფიქრები კვლავ პატარა უფლისწულმა გამაწყვეტინა: . რაც ენაზე მომადგა. იმ წუთს საქმით ვიყავი გართული.ამ ჩაქუჩით დავლეწავ-მეთქი“. რაც კარგს არაფერს მიქადდა. თავი გაიქნია და ქარმა ოქროსფერი კულულები .ge ეს კი აღარ ვიცოდი. მკვახედ მომახალა: .ყველაფერი გეშლება. ძრავაზე ერთი ჭანჭიკი ძალზე მოჭერილი იყო და მის მოშვებას ვცდილობდი. იგი კი შეუბრალებლად განაგრძობდა. ყველაფერს ერთმანეთში ურევს! იგი მართლაც ძალიან იყო აღშფოთებული. შემდეგ კი პატარა უფლისწულმა. როგორი სერიოზული საქმე მაქვს! მან გაოცებით შემომხედა: . სანამ პასუხს არ მიიღებდა. ყვავილები მხოლოდ სიავით ისხამენ ეკლებს! . რომ ჩემი თვითმფრინავი სერიოზულად იყო დაზიანებული.. რომ ყვავილი.თქვა მან.შენ დიდებივით ლაპარაკობ! . ის მივუგე. მე არაფერი ვუპასუხე. რადგან ჩემი დარდი მაწუხებდა: „თუ ეს ჭანჭიკი ახლაც ვერ მოვუშვი. ცოტა არ იყოს. იმ ჭანჭიკს კი მოთმინებიდან გამოვყავდი და რაც ენაზე მომადგა. .არაფრისთვის არ არის საჭირო.www...არა! არა! მე არაფერი არა მგონია. .Litklubi. შემრცხვა. . სასმელი წყალი კი უკვე მელეოდა.რაღა საჭიროა ეკალი? თუკი პატარა უფლისწული რაიმეს შეგეკითხებოდა.ოჰ! წამით სიჩუმე ჩამოვარდა. . რომელივ მის თვალში ალბათ ძალიან უშნო იყო. . ცოტა არ იყოს.ვხედავდი.

ნუთუ არაფერია ის. . იგი სოკოა! . ბინდი ჩამოწვა. სადაც წითური კაცი ცხოვრობს. რომლებიც მათ არაფრად არგიათ.. რა ფასი ჰქონდა ახლა ჩემს ჩაქუჩს. განა ეს მნიშვნელოვანი არ არის? პატარა უფლისწულს სახე წამოუფაკლდა. პატარა უფლისწულის პლანეტაზე ყოველთვის ხარობდნენ უბრალო ყვავილები. როგორ ამოვდგომოდი მხარში. არ ელის საფრთხე.. მას არასოდეს უყნოსია ყვავილის სურნელება. სადღაც... რომლებსაც ფურცლები მხოლოდ ერთ წყებად ჰქონდათ.დედამიწაზე .მილიონი წლებია ყვავილები ეკლებს ისხამენ. რომლის მაგვარი არცერთ ვარსკვლავზე არ მოიძებნება. ძალიან მცირე ადგილი ეკავათ და არავის აწუხებდნენ თავიანთი არსებობით. რომ იგი ბედნიერი იყოს ამ ვარსკვლავის დანახვაზე.“ აღარ ვიცოდი. მილიონი წლებია ბატკნები ყვავილებს მაინც ჭამენ. და თუ პატარა ბატკანს ერთ მშვენიერ დღეს შეუძლია მოსპოს იგი. დილით . მთელი დღე შენსავით ერთსა და იმავეს იმეორებს: საქმის კაცი ვარ. მაგრამ იგი კაცი ხომ არ არის. რომელიც მხოლოდ ჩემს პლანეტაზე ხარობს. რომ ბატკნები და ყვავილები ერთმანეთს მტრობენ? განა ეს უფრო მნიშვნელოვანი და უფრო სერიოზული არ არის.თუ ადამიანს უყვარს ყვავილი. არასოდეს შეუხედავს ვარსკვლავებისათვის.რა არის? .. წყურვილს ან სიკვდილს. მაგრამ თუ ყვავილი ბატკანმა შეჭამა. ჩემს პლანეტაზე . .. „იქ. თან ვარწმუნებდი: „ყვავილს... რა მეთქვა. ჭანჭიკს. ეს საკმარისია.სოკო! პატარა უფლისწული მთლად გაფითრდა მრისხანებისაგან. ცრემლების ქვეყანა ხომ ისეთი იდუმალებით მოცული სამყაროა. როცა ერთადერთ ვარსკვლავზე. მისთვის ყველა ვარსკვლავი ჩაქრება ცაზე! და ეს მნიშვნელოვანი არ არის? მან მეტი ვერაფერი თქვა და უეცრად აქვითინდა.www.Litklubi. რომელიც შენ გიყვარს.“ . სერიოზული კაცი ვარო. რატომ შრომობენ ყვავილები ეკლების გამოსასხმელად. როგორ მოვქცეულიყავი.. ნუთუ სერიოზული საქმე არ არის იმის გაგება.. ერთ პლანეტაზე.მე ერთი პლანეტა მეგულება. როგორ ჩავწვდომოდი მის სულს. ვიდრე იმ ჩასუქებული წითელი ვაჟბატონის არითმეტიკა? თუ მე ქვეყნად ერთადერთი ყვავილი მეგულება.ge აუშალა. ისე რომ არც კი იცოდეს რას აკეთებს. .პატარა უფლისწულს ნუგეში სჭირდებოდა! მე ხელში ავიყვანე იგი და დავარწიე. მე. ჩემი ყვავილი ხარობს.ფიქრობს იგი.. არ ვიცოდი. VIII მალე შემთხვევა მომეცა უფრო ახლოს გამეცნო ეს ყვავილი. არასოდეს ყვარებია ვინმე და რიცხვების შეკრება-გამოკლების მეტი არაფერი გაუკეთებია. და ამპარტავნად იბღინძება. მე დაგიხატავ ჯავშანს ყვავილისათვის. მე დავყარე ჩემი იარაღები.. მე დაგიხატავ პირსაკრავს ბატკნისათვის.

. . . . იგი გაიფურჩქნა. პატარა უფლისწულმა.www. რა თქმა უნდა.და. მაშინვე იგრძნო. სამაგიეროდ. ყვავილს კი ჯერ არ დაემთავრებია მორთვამოკაზმვა თავის მწვანე სანთიობოში.მგონი საუზმის დროა.. რომ იგი მაინცა და მაინც კდემამოსილი არ იყო. დაამთქნარა და წარმოთქვა: . საიდან გაჩნდა პატარა უფლისწულის პლანეტაზე. პატარა უფლისწულმა ვერ დაფარა თავისი აღტაცება: . ჯერ დავარცხნილიც არა ვარ. მიხვდა.მე ბალახი არა ვარ. რომ იგი ბაობაბის ახალი ჯიში ყოფილიყო? მაგრამ ბუჩქმა მალე შეწყვიტა ზრდა და კოკორი გამოიღო. იგი გულდასმით ირჩევდა ფერებს და ნელ-ნელა იმოსებოდა საგანგებოდ შერჩეული ნაირ-ნაირი ფურცლებით.მართლა? . მოულოდნელად ახალი ყლორტი ამოიზარდა. როგორც ეს მინდვრის ყაყაჩოებს სჩვევიათ ხოლმე.ჩემს პლანეტაზე ვეფხვები არ არიან.. რომელსაც არასოდეს ენახა ასეთი კოკორი..შენიშნა განაწყენებულმა ყვავილმა. მაგრამ. და აი ერთ დილას. მერე სარწყული მოიტანა და ყვავილი წყლით მორწყო..მომიტევეთ. თითქოს ასე გულმოდგინედ არ ემზადებოდაო.. მალე ყვავილმა თავისი ცუდმედიდობით და ჭირვეულობით მთლად გააწამა საბრალო უფლისწული. . თავის ოთხად ოთხ ეკალზე რომ ლაპარაკობდა. პატარა უფლისწული ძალიან შეცბუნდა.რა მშვენიერი ხართ! . პატარა უფლისწული. ვეფხვები ბალახს არ ჭამენ.დასძინა ცოტა ხნის შემდეგ ყვავილმა. პატარა უფლისწული ყურადღებით დააცქერდა ახალ მორჩს. ბრჭყალებს რომ უქებენ. მას არ სურდა ულაზათოდ მოსულიყო ამქვეყნად. რომელიც მისი პლანეტის არცერთი სხვა მცენარის ღეროს არ ჰგავდა. . .ge ისინი მორცხვად გამოიხედავდნენ ბალახებიდან და იმავე საღამოს ქრებოდნენ. ასეც რომ იყოს. უფლისწულს უთხრა: ..ნაზად მიუგო ყვავილმა..მე ხომ მზესთან ერთად დავიბადე. . ამოვიდა თუ არა მზე.იქნებ გაისარჯოთ და იზრუნოთ ჩემზე. ერთხელ.განუმარტა პატარა უფლისწულმა.მობრძანდნენ ერთი ის ვეფხვები. სურდა ყველასათვის მოეჭრა თვალი თავისი სინატიფით... რომელიც არავინ იცის. . და.Litklubi. ხომ შეიძლებოდა. . ერთ დილას კი თესლიდან.ოჰ! ძლივს არ გავიღვიძე. გთხოვთ მომიტევოთ. იგი დიდი კეკლუცი არსება იყო! მისი საიდუმლო სამზადისი კარგა ხანს გრძელდებოდა. მომხიბვლელი რამ იყო! . რომ რაღაც სასწაული უნდა მომხდარიყო.

იმ დილას მან საგულდაგულოდ დაალაგა თავისი პლანეტა: გულმოდგინედ ამოწმინდა მოქმედი ვულკანები. ასეთი მტკნარი სიცრუე რომ წამოსცდა.“ რომ მოსაღამოვდება. როგორც თვითონ ამბობდა... ყვავილი ხომ ისეთი ცვალებადია! მაგრამ მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი და სიყვარულის არა გამეგებოდა რა. „არ უნდა დამეგდო მისთვის ყური. თქვენთან ძალიან ცივა. . მაგრამ არ ვიცოდი. როგორ დავმტკბარიყავი ამით. იგი მე სურნელებას მაკმევდა და ცხოვრებას მინათებდა. ამ ვულკანების ცეცხლზე იმზადებდა დილით საუზმეს. .მის მოსატანად ვაპირებდი წავსლას.ge .. არ უნდა გამოვქცეოდი! მის გულუბრყვილო ოინებში მისი სინაზეც უნდა დამენახა.“ და მერე დასძინა: .. რომ პატარა უფლისწულს სინდისის ქენჯნა ეგრძნო. მას ორი მოქმედი ვულკანი ჰქონდა. დარცხვენილმა ორჯერ ჩაახველა.თეჯირი სადაა?. სარქველი დამახურეთ. თუმცა პატარა უფლისწული თავს ევლებოდა თავის სატრფოს..მაშინ არაფერი გამეგებოდა! მისი საქციელისათვის უნდა მიმექცია ყურადღება და არა მისი სიტყვებისათვის. მარტო მათი ქცერით და სურნელებით უნდა დატკბე. უფლისწულის პლანეტაზე ერთი ჩამქრალი ვულკანიც იყო. თეჯირი ხომ არა გაქვთ? „ორპირი ქარის შიში უბედურებაა მცენარისათვის.გამანდო ერთხელ. იგი გულდასმით უსმენდა მის უმართებულო სიტყვებს და ძალიან უბედურად თვლიდა თავს. და უცებ ხმა გაკმინდა.ვეფხვები ვერ შემაშინებენ. რომელიც ყოველი შემთხვევისათვის ასევე გულდასმით ამოწმინდა. ვეფხვებისა და ბრჭყალების ამბებს არ უნდა გავებრაზებინე. საიდანაც მე მოვედი.არასოდეს არ უნდა მოუსმინო ყვავილებს. მაგრამ ორპირი ქარისა კი ძალიან მეშინია. რადგან. . უფრო მეტად უნდა შემბრალებოდა იგი. რა მოხდება“. . იქ. თუ ვულკანი კარგადა გაქვს გაწმენდილი.. მისი ცეცხლი თანაბრად ანთია და არასოდეს ამოიფრქვევა.Litklubi.გაიფიქრა პატარა უფლისწულმა.www. იგი ხომ პატარა თესლის სახით მოვიდა ამ პლანეტაზე და არ შეეძლო რამე სცოდნოდა სხვა ქვეყნებზე. აქ. „არავინ იცის. ძალიან მოუწყობელია აქაურობა. მაგრამ თქვენ მელაპარაკებოდით! მაშინ ყვავილმა უფრო ძლიერი ხველა ატეხა. IX თავისი პლანეტიდან გაქცევისას იგი ალბათ გარეულ ფრინველთა გუნდს შეუერთდა. . მაგრამ მალე შეერყა მისდამი რწმენა. . ჩემმს ყვავილმა მთელ ჩემს პლანეტაზე მოჰფინა სურნელება.ეს ყვავილი ძალიან მგრძნობიარე ყოფილა. .. ვულკანის ამოფრქვევა ხომ გაუწმენდავი ღუმელის მილში გაჩენილ ხანძარსა ჰგავს. რომ პატარა უფლისწულისთვის მისი დანაშაული ეგრძნობინებინა.

. ქარი.ეს აუტანელია! რაკი წასვლა გადაწყვიტე. რომ აღარასოდეს დაბრუნდებოდა და ეს ჩვეულებრივი სამუშაო განსაკუთრებულ სიამოვნებას გვრიდა იმ დილით. რომ მათ ამდენი უსიამოვნება მოაქვთ ჩვენთვის. გისურვებ ბედნიერებას.Litklubi. თუმცა ახლა ამას მნიშვნელობა არა აქვს.და მან თავისი ოთხი ეკალი დაანახა პატარა უფლისწულს. მაგრამ მაინც ამოძირკვა ახლადამოწვერილი ბაობაბის ფესვები. . . ძალიან ლამაზები არიან. ეს მინის სარქველი კი გადააგდე. ყვავილმა დაახველა.სულელი ვიყავი. მაგრამ ნადირებმა რომ.დიახ. მე ხომ ყვავილი ვარ.გაუმეორა პატარა უფლისწულმა. მაგრამ ეს გაციების ბრალი არ იყო. ამიტომაა.უთხრა ყვავილს. ვერ გაეგო ამ უჩვეულო სინაზის მიზეზი. პეპლები ალბათ. გამგზავრების წინ ძალიან დანაღვლიანებული იყო. მიყვარხარ. რომ ეს არ იცოდი. . მაგრამ ყვავილმა ხმა არ გასცა.თუ პეპლების გაცნობა გსურს.მშვიდობით. .კი მაგრამ. ღამის სიგრილე მარგებს კიდეც. მათ გარდა სხვა ვინღა მომაკითხავს? შენ ხომ შორს იქნები. თვალები ცრემლით აევსო.თქვა ყვავილმა ბოლოს. როდესაც უკანასკნელად მორწყო ყვავილი და სარქველი უნდა დაეხურა.დასძინა მან. მას ეგონა. შეცბუნებული და დაბნეული. ძალიან პატარები ვართ და ძალგვიძს ამოვწმინდოთ ჩვენი ვულკანები. X .www.. მართალია. იგი ადგილზე გაქვავდა.მომიტევე და ეცადე ბედნიერება ჰპოვო.. . ... რომ ყვავილს საყვედური არ უთქვამს. მას არ უნდოდა. .მშვიდობით.ნუღა აყოვნებ.მე ისე გაციებული ვარ. . . . წადი. .. რომ პატარა უფლისწულს მისი ცრემლები დაენახა. . იგი ძალიან ამაყი ყვავილი იყო. პატარა უფლისწული გააოცა იმან.განაგრძო ყვავილმა . . .ჩემი ბრალია. მეც ხომ მაქვს ბრჭყალები.. . ახლა იგი აღარ მჭირდება. . შენც ჩემსავით სულელი იყავი.ge დედამიწის მკვიდრნი.. ორი ან სამი მუხლუხოს ატანაც უნდა შესძლო.

საინტერესო სანახაობაა.თქვა მეფემ. რომელიც უზომოდ ამაყობდა. . დიდი ხანია არავის მთქნარება არ მინახავს..თქვა მეფემ. მაგრამ მაინც ძალიან დიდებულ ტახტზე იჯდა. რომ უფრო კარგად დაგინახო. ეს პლანეტები დაეთვალიერებინა. . ხან კიდევ.325. . რაკი ეგრეა. .წამოიძახა მეფემ პატარა უფლისწული დანახვისთანავე.იქნებ სადმე ჩამოვჯდეო. . მას ძოწეული და ყარყუმის ბეწვი ემოსა და ძალიან უბრალო. .ge პატარა უფლისწულის პლანეტის ახლო მეზობლები იყვნენ ასტეროიდები . არ შემიძლია.აა. 326. .. იგი ისევ ისე იდგა ფეხზე. რომ უქმად არ ყოფილიყო და ცოდნაც შეეძინა. უწინარეს ყოვლისა. . აი ჩემი ქვეშევრდომიც! . მაგრამ ყარყუმის მშვენიერი მოსასხამი მთელ პლანეტას ფარავდა.იგი ხომ პირველად მხედავს! მან არ იცოდა.გიბრძანებ დაამთქნარო.. არავის აქვს უფლება მეფის წინაშე დაამთქნაროს.ჰმ. 329 და 330 და მან გადაწყვიტა. პირველ ასტეროიდზე ერთი მეფე ცხოვრობდა. მეფემ რაღაც წაიბურტყუნა და თითქოს გაბრაზდა კიდეც. აბა. ჰმ.. მეფისათვის ყველაზე მთავარი ის იყო.Litklubi.www. იგი აბსოლუტური მონარქი იყო. მერე კი დაქანცულმა უცებ დაამთქნარა. იგი ვერ იტანდა ურჩობას.მერიდება. ეს ჩემი ბრალი იქნება და არა მისიო“. . . . ასეთია ჩემი ბრძანება. . . გონივრულ ბრძანებებს იძლეოდა. . მაგრამ ვინაიდან კეთილი მეფე იყო. დაამთქნარე. .გიკრძალაც მთქნარებას. . რომ ერთი ქვეშევრდომი მაინც ჩაიგდო ხელში.ამოილუღლუღა პატარა უფლისწულმა და გაწითლდა.რაკი აგრეა.დიდი ხანია გზაში ვარ და არ მიძინია. „თუ ჩემს გენერალს ვუბრძანე. . 328.თავი ვერ შევიკავე. ..მიუგო დარცხვენილმა პატარა უფლისწულმა. თოლიად იქცეს. .ბრძანა მეფემ. რომ მეფეები ძალიან მარტივად ხედავენ ქვეყანას: მათთვის ყველა ადამიანი ქვეშევრდომია. პატარა უფლისწულმა თვალი მოავლო იქაურობას.. . გიბრძანებ ხან ამთქნარო.ამბობდა იგი.გაიფიქრა პატარა უფლისწულმა. 327.მომიახლოვდი.ნეტა ვინ ვგონივარ? .ეტიკეტის თანახმად. რომ უყოყმანოდ დამორჩილებოდნენ მის ბრძანებას. და მან ბრძანება ვერ შეასრულა.

ვინ იქნება დამნაშავე. ერთი რამ გკითხოთ.. . . . მეზობელ პლანეტებზე და ვარსკვლავებზე მიუთითა.Litklubi.მე რომ გენერალს ვუბრძანო.თქვენ. უბრძანეთ მზეს. . ..დაუდასტურა მეფემ.სწრაფად მიუგო მეფემ. ის თუ მე? . ვისზე მბრძანებლობთ? .. .ყვალფერზე? მეფემ თავის პლანეტაზე. . იგი ხომ არა მარტო აბსოლუტური მონარქი.ge . .გაუბედავად შეეკითხა პატარა უფლისწული.ვარსკვლავებიც თქვენ გემორჩილებათ? .ყველაფერი. .მინდოდა მზის ჩასვლა მენახა. .თქვენო უდიდებულესობავ.ყველაფერზე.გიბრძანებ მკითხო. . პატარა უფლისწული გაოცებული იყო: პლანეტა ასე პატარაა და ვისზე მბრძანებლობს ეს ხელმწიფეო. . .. არამედ მსოფლიო მონარქიც იყო.მიუგო მეფემ და ზვიადად აიკრიფა ყარყუმის მოსასხამის კალთა. მოიღეთ მოწყალება. ან თოლიად იქეცი-მეთქი.ყოველ ადამიანს ის უნდა მოსთხოვო. ურჩობას ვერ ვიტან. არამედ სამოცდათორმეტჯერ. ტრაგედია დაწერე. .ჰკითხა პატარა უფლისწულმა..უბრალოდ მიუგო მეფემ.ისინი დაუყოვნებლივ ასრულებენ ჩემს ნება-სურვილს. . ისე რომ ერთხელაც არ გადაადგილებდა სკამს.www. რომ ჩავიდეს.. თავის მიტოვებული პლანეტის მოგონებაზე პატარა უფლისწულს სევდა შემოაწვა და ამან გააბედვინა.ნუთუ ეს ყველაფერი თქვენი საბრძანებელია? . . რისი . . ნება მიბოძეთ.გიბრძანებ დაჯდე. ყვავილიდან ყვავილზე პეპელასავით იფრინე.. .თქვენო უდიდებულესობავ. და მან ბრძანება ვერ შეასრულოს.შეიძლება დავჯდე? .სრული სიმართლეა.მიუგო მეფემ. ასეთმა ძალაუფლებამ აღტაცებაში მოიყვანა პატარა უფლისწული. რომ ეთხოვნა: ..რა თქმა უნდა.მიუგო მეფემ. . მზის ჩასვლას ორმოცდაოთხჯერ კი არ იხილავდა. მას რომ ამდენი ძალა ჰქონოდა.მტკიცედ მიუგო პატარა უფლისწულმა. ასჯერ და ორასჯერაც კი.

. . სადღაც ერთი ბებერი ვირთხა ცხოვრობს.. პატარა უფლისწული წინ გადაიხარა და ისევ მოავლო პლანეტის მეორე მხარეს თვალი.მზის ჩასვლასაც იხილავ: ვუბრძანებ.. .. . პატარა უფლისწულმა დაამთქნარა. რადგან ჩემი ბრძანებები გონივრულია.ნუ წახვალ. . იგი ხომ ამაყობდა.. . თუ შეძლებ.ჰმ.. ძალაუფლება უპირველეს ყოვლისა. რომ ერთი ქვეშევრდომის მბრძანებელი გახდა.ისევე უნდა გავუდგე გზას. მაშინ დარწმუნდები.ge გაკეთებაც ძალუძს. ჰმ.წაიბურტყუნა მეფემ და სქელ კალენდარს დაუწყო ფურცვლა.მიუგო მეფემ. ვიდრე სხვებისა.. ეტლისათვის ადგილი არა მაქვს.წარმოთქვა მეფემ . სწორი მსჯავრი დასდო შენს თავს. .კაცის ჭაჭანება არსადაა. .მე შენ დაგნიშნავ. . და. ჰმ. ნამდვილი ბრძენი იქნები. როგორ სრულდება ჩემი ბრძანება.რის მინისტრად? . . დღეს ეს იქნება შვიდ საათზე და ორმოც წუთზე. .მოაგონა პატარა უფლისწულმა. . . .წამოიძახა მან. რევოლუციას მოგიწყობს.მე ჯერ კიდევ არ შემომივლია ჩემი სამეფო.Litklubi. დარჩი და მინისტრად დაგნიშნავ.როდის დადგება ეს პირობები? .მე უკვე დავათვალიერე მთელი პლანეტა! . ეს იქნება.ჰმ.მიუგო მეფემ.www. დასანანი იყო. სანამ პასუხს არ მიიღებდა. მაგრამ ხელმწიფობის სიბრძნის თანახმად. ხელსაყრელ პირობებს დაველოდები. არ დაგეხსნებოდათ. .კი მაგრამ მზის ჩასვლა? . . საკუთარი თავისგასამართლება უფრო ძნელია..ამისთვის აქ დარჩენა არ არის საჭირო.მიუგო პატარა უფლისწულმა.უთხრა მან მეფეს. გარდა ამისა. რომ აქ მზის ჩასვლას მაშინ ვერ ნახავდი..მაშინ საკუთარი თავი გაასამართლე. რომელიც რაკი ერთხელ შეგეკითხებოდათ რაიმეს. . . . . . გონიერებას უნდა ემყარებოდეს. ფეხით სიარული კი მიჭირს.მგონი ჩემს პლანეტაზე. იუსტიციის მინისტრად! მაგრამ აქ რომ არავინაა გასასამართლებელი? . ძალიან მოვხუცდი. როცა მოისურვებდი.ვინ იცის.საკუთარ თავს მე ყველგან გავასამართლებ. .. მე უფლება მაქვს მორჩილება მოვითხოვო.. ჰმ. აქ ცოტათი მოსწყინდა კიდეც.უთხრა მეფემ. თუ ხალხს ზღვაში გადავარდნას უბრძანებ. რომ ჩაესვენოს.მე აქ საქმე აღარა მაქვს.ეს ყველაზე ძნელი საქმეა. .

ჩემს ელჩად გნიშნავ! .უთხრა მეფემ. მერე კი ამოიოხრა და გაუდგა გზას. შეგიძლია ის გაასამართლო..Litklubi. მაგრამ. .უთხრა პატივმოყვარემ.ნუ წახვალ. მისი სიცოცხლე შენს მართმსაჯულებაზე იქნება დამოკიდებული.მიუგო პატივმოყვარემ. პატარა უფლისწული უკვე მზად იყო წასასვლელად. ვირთხას უნდა გაუფრთხილდეთ.არ მიყვარს სასიკვდილო განაჩენის გამოტანა. მაგრამ არ უნდოდა ეწყენინებინა მეფისათვის.ge ღამღამობით მესმის ხოლმე მისი ფხაკუნი. . პატივმოყვარე კაცის თვალში ხომ ყველა ადამიანი მისი თაყვანისმცემელია. . დაუყოვნებლივ გავდგომოდი გზას.თუ თქვენს უდიდებულესობას ნებავს.გამარჯობა.მართლა? . .ამ ქუდით მე სალამს ვიძლევი.შეეკითხა პატარა უფლისწული. . . .. თქვენ შეგეძლოთ გებრძანებინათ ჩემთვის. .აი ჩემი თაყვანისმცემელიც! . . .მიჯობს. როგორც კი თვალი მოჰკრა პატარა უფლისწულს.www. . მერე კი ყოველთვის შეიწყნარებ. . . პატარა უფლისწულმა ერთ ხანს უცადა. . გზას გავუდგე.გაიფიქრა პატარა უფლისწულმა და განაგრძო გზა. . . . . მაგალითად. დროდადრო სიკვდილს მიუსჯი. თუმცა ვერაფერს მიხვდა. ახლა ამისთვის ძალიან ხელსაყრელი პირობებია.მიესალმა მას პატარა უფლისწული.გონივრული ბრძანება უნდა გასცეს.თქვა მან. რადგან მის გარდა არავინა გვყავს. აქ არავინ მოდის.რა სასაცილო ქუდი გახურავთ! . პატივმოყვარემ ქუდი მოიხადა და მოწიწებით დაუკრა თავი. ქუდს ვიხდი ხოლმე. მგონია.სწრაფად მიაძახა მას მეფემ მბრძანებლის მედიდური იერით. მეფემ არაფერი უპასუხა.თქვა პატარა უფლისწულმა. .როცა აღფრთოვანებით მესალმებიან. სამწუხაროდ. „უცაური ხალხია დიდები“.აბა ტაში შემოჰკარი. რომ მისი ბრძანება უსიტყვოდ სრულდებოდეს.წამოიძახა მან. პატარა უფლისწულმა ტაში შემოჰკრა. . XI მეორე პლანეტაზე ერთი პატივმოყვარე კაცი ცხოვრობდა.

პატარა უფლისწულმა სულ ცოტა ხანი დაჰყო მასთან.რას აკეთებ აქ? . რომელსაც უკვე ებრალობოდა იგი. . რომელიც მდუმარედ იჯდა და წინ აურაცხელი ცარიელი და სავსე ბოთლი ელაგა.რა უნდა ქნას კაცმა. . ყველაზე მოხდენილი.ვსვამ. „დიდები მართლაც უცნაური ხალხია“.მაგრამ შენ ხომ მარტო ხარ ამ პლანეტაზე.მაგრამ რად გინდა ეს თაყვანისცემა? და იგი სწრაფად გაეცალა იქაურობას. მაგრამ პატივმოყვარეს არ გაუგონია მისი ნათქვამი: პატივმოყვარეებს ქების გარდა არაფერი ესმით. . ყველაზე მდიდარი და ყველაზე ჭკვიანი კაცი ვარ. რომ ამ პლანეტაზე მე ყველაზე ლამაზი.ისევ შეეკითხა პატარა უფლისწული.მაამე და მეცი თაყვანი.რა არის თაყვანისცემა? .უთხრა პატარა უფლისწულმა და ოდნავ აიჩეჩა მხრები.შეეკითხა პატარა უფლისწული.ge „აქ უფრო გაერთობა კაცი. .Litklubi. .რატომ სვამ? . .ხომ ნამდვილად მცემ თაყვანს? .გაიფიქრა პატარა უფლისწულმა და ისევ შემოჰკრა ტაში. მაგრამ ამ პლანეტაზე ნანახმა საგონებელში ჩააგდო.პირქუშად მიუგო ლოთმა. . ვიდრე მეფესთან“.თაყვანს გცემ. . . .რომ დავივიწყო.რა უნდა დაივიწყო? . ასე გაგრძელდა ხუთი წუთი.www. ბოლოს პატარა უფლისწული დაიღალა ამ ერთფეროვანი თამაშით. პატივმოყვარემ კვლავ მოიხადა ქუდი და დაუკრა თავი. . რომ ეს ქუდი დაგივარდეს? . . .გაიფიქრა მან და განაგრძო გზა. . XII მომდევნო პლანეტაზე ლოთი ცხოვრობდა. .შეეკითხა იგი პატარა უფლისწულს.ჰკითხა მან ლოთს.თაყვანისცემა იმის აღიარებას ნიშნავს. .

სიგარეტი ჩაგქრობიათ. .. რომ სიგარეტს მოვუკიდო.სამს მივუმატოთ ორი. რომ არ ვვარჯიშობ.გამარჯობა. ალბათ იმიტომ.. . .. . . მე საქმის კაცი ვარ. საყიალოდ არა მცალია.რისი გრცხვენია? . . პირველად. რომ ოთხი შეცდომა მომივიდა ანგარიშში. რომ ასე ადვილად ვერ დაიხსნიდა თავს.. იგი ისე იყო ჩაფლული საქმეში. ხუთი და შვიდი ..მიესალმა მას პატარა უფლისწული. პატარა უფლისწული დაიბნა. . შენ ისევ აქა ხარ? ხუთასი მილიონი.Litklubi.ოცდაორი. იქნება შვიდი. სად შევჩერდი? ხუთას ერთი მილიონ.რა ხუთასი მილიონი? .შეეკითხა პატარა უფლისწული და ძალიან მოუნდა რომ დახმარებოდა მას.გაანდო ლოთმა და თავი ჩაქინდრა. იმდენი საქმე მაქვს. რა. საქმოსანმა თავი ასწია.www. რომ ვსვამ!. არც კი ვიცი. რაც ამ პლანეტაზე მცხოვრობ და ამ ხნის განმავლობაში მხოლოდ სამჯერ შემიშალეს ხელი. სალაყბოდ არა მცალია! ორს მივუმატოთ ხუთი. თხუთმეტი და შვიდი . . იგი ხომ ვერ დამშვიდდებოდა.გაიფიქრა მან და განაგრძო გზა.ეს იყო თორმეტი წლის წინათ..ოცდარვა. „დიდები მართლა უცნაური ხალხია“. იქნება ხუთი. ოცდაორი და ექვსი . მეორედ . ამ ოცდაორი წლის წინათ..ოცდათერთმეტი. მე სერიოზული კაცი ვარ. ღმერთმა იცის საიდან გაჩნდა მაისის ხოჭო და ისეთი საშინელი ბზუილი ატეხა. ჰო. . რომ არც კი აუღია თავი პატარა უფლისწულის გამოჩენაზე. . სულ იქნება ხუთას ერთი მილიონ ექვსას ოცდაორი ათას შვიდას ოცდათერთმეტი.რა ხუთასი მილიონი?.რა იქნება ხუთასი მილიონი? საქმოსანი მიხვდა.ge . ნეკრესის ქარმა დამრია ხელი.შეეკითხა პატარა უფლისწული.დავივიწყო. რომ მრცხვენია.. თორმეტი და სამი თხუთმეტი. . გაგიმარჯოს.ორმოცდათოთხმეტი წელია.. . ოდსაექვსი და ხუთი . XIII მეოთხე პლანეტა საქმოსანს ეკუთვნოდა.თორმეტი... მესამედ კი აი!..გაუმეორა პატარა უფლისწულმა. .მრცხვენია.აა. სამან პასუხს არ მიიღებდა. უჰ. იმის დროც არა მაქვს.. . .დაასრულა საუბარი ლოთმა და დადუმდა. .

არა. ვარსკვლავები. მე მათი მფლობელი ვარ.. ოქროსფერები.ge .სხვა ვარსკვლავების საყიდლად. . მე საქმის კაცი ვარ და სიზუსტე მიყვარს.ფუტკრები? .არა.რად? .არა. . . . ეს სრულიად სხვადასხვა რამაა.ვარსკვლავების მფლობელი? .კი მაგრამ რად გინდა ამდენი ვარსკვლავი? . უქნარებს რომ ამაო ოცნებებს აღუძრავენ ხოლმე. .ხუთას ერთი მილიონ ექვსას ოცდაორი ათას შვიდას ოცდათერთმეტი.„მეფობენ“. თუ ისინი ვინმემ აღმოაჩინა.ჰო. მაგრამ მე ოცნებისთვსი არა მცალია. .ბუზები? . ხანდახან რომ მოჩანან ცაზე.დიახ.სიმდიდრე რაღად გინდა? .აღარაფრად.ხუთასი მილიონი აი ის პატარა რაღაცეები.მეფეები არაფერს არ ფლობენ.მერე რად გინდა ხუთასი მილიონი ვარსკვლავი? . ჰო. პაწაწინები.მათ სიმდიდრე მოაქვთ ჩემთვის. ვარსკვლავები? . რომელიც. ..ჰო..Litklubi.. სულ პაწაწკინტელები რომ არიან. მე საქმის კაცი ვარ. რომ ციმციმებენ.www.მაგრამ უკვე ვნახე ერთი მეფე. . . ისინი მხოლოდ .აა. . . .მერე რად გინდა ვარსკვლავები? .

არა. .Litklubi.წამოიღრინა უცბად საქმოსანმა. იგი შენია. . თუ შენ ალმასს იპოვი.მიუგო საქმოსანმა.რას ნიშნავს ეს? .გაიფიქრა პატარა უფლისწულმა და ისევ შეეკითხა: . შენ შეგიძლია პატენტი მოითხოვო. თუ შენ სხვაზე ადრე მოიფიქრე რაიმე. .და ეს საკმარისია? . არავის. რომელიც ძალიან განსხვავდებოდა . შემიძლია მოვწტვიტო და ისიც თან ვატარო. .მეტი არაფერი? .ge „ესეც თითქმის ისე მსჯელობს. იგი შენია. რადგან პირველად მე მოვიფიქრე მათი მფლობელობა. რომელიც არავის არ ეკუთვნის. .ეს სავსებით საკმარისია. . თუ შენ აღმოაჩენ კუნძულს. რომელიც არავის არ ეკუთვნის. მაგრამ არც თუ ისე სერიოზული“. როგორც ის ლოთი“.www.როგორ შეიძლება გახდეს კაცი ვარსკვლავების მფლობელი? .მე თუ აბრეშუმის ყელსახვევი მაქვს. მაგრამ მე საქმის კაცი ვარ! პატარა უფლისწული მაინც ვერ დააკმაყოფილა პასუხმა.და საკმაოდ პოეტურიც. . . შემდეგ ამ ქაღალდს უჯრაში ვდებ და გასაღებით ვკეტავ. მე ვარსკვლავების მფლობელი ვარ. მაგრამ შენ ხომ არ შეგიძლია მოწყვიტო ვარსკვლავი! .მე მათ ვითვლი და შემდეგ ისევ თავიდან ვითვლი.გაიფიქრა პატარა უფლისწულმა. . რადგან ჩემამდე არავის უფიქრია.თქვა პატარა უფლისწულმა. მაგრამ მე შემიძლია ბანკში შევინახო იგი. . რომ პატარა ქაღალდზე ვწერ ჩემი ვარსკვლავების რიცხვს. „კარგი გასართობია! . მე თუ ყვავილი მაქვს.რა თქმა უნდა.მაშასადამე ისინი მე მეკითვნიან. სერიოზულობაზე მას თავისი საკუთარი შეხედულება ჰქონდა.ეს მართალია. . . იგი შენი კუთვნილებაა.მერე რად გინდა ისინი? .ეს იმას ნიშნავს.ისინი ჩემს განკარგულებაში არიან. შემიძლია ყელზე შემოვიხვიო და თან ვატარო. .ვის ეკუთვნიან ვარსკვლავები? .არ ვიცი. დაპატრონებოდა მათ. ეს ძალიან ძნელი საქმეა. .თქვა მან.

ge დიდების შეხედულებისაგან. .მოუგო მეფარნემ. . .გაიფიქრა მან და განაგრძო გზა. პატივმოყვარისა და საქმოსანისა. როგორც მეფის. „იქნებ ამ კაცის ცხოვრება უაზროა. XIV მეხუთე პლანეტა ძალიან საინტერესო პლანეტა იყო. პატივისცემით მიესალმა მეფარნეს. და სამი ვულკანი. ხოლო როდესაც ფარანს აქრობს. .ვერაფერი გავიგე. რომ ფარანი ჩავაქრო. რადგან ლამაზია“. . „დიდები ნამდვილად საოცარი ხალხია“.Litklubi. ვინ იცის. რა საჭირო იყო ფარანი და მეფარნე სადღაც ცაში მიკარგულ პატარა უკაცრიელ პლანეტაზე.გაიფიქრა მან. .ასეა დაწესებული. საქმოსანმე პირი გააღო.გაიმეორა მეფარნემ.ასეა დაწესებული. მაგრამ შენ არაფერს არ რგებ ვარსკვლავებს. და მან ხელხლა აანთო ფარანი. .ჩემს პლანეტაზე. რა მოხდება. პატარა უფლისწული ვერ მიმხვდარიყო. მაგრამ არც ისე უაზრო.ხელმეორედ რატომ აანთე? . რომ მხოლოდ ერთი ფარანი და მეფარნე ეტეოდა..დილა მშვიდობისა. მაგრამ იგი ყველაზე პატარა აღმოჩნდა. .www. . . მაგრამ ვერაფრის თქმა ვერ მოახერდა და პატარა უფლისწული გაეცალა მას. თითქოს ერთი ახალი ვარსკვლავი ან ყვავილი ჩნდება ქვეყნად. . . რომელსაც ყოველ დილას ვრწყავ.მის სამუშაოს რაღაც აზრი მაინც აქვს. . რომლებსაც კვირაში ერთხელ ვასფთავებ. . მათ შორის ჩამქრალ ვულკანსაც. ჩემი მფლობელობა სასარგებლოა ვულკანებისთვისაც და ყვავილისთვისაც.. სადაც სახლიც კი არ იდგა. როცა იგი ფარანს აანთებს. .ის. პლანეტაზე ისე ცოტა ადგილი იყო.რა არის დაწესებული? .გამარჯობა! რატომ ჩააქრე ფარანი? .არის ერთი ყვავილი. საღამო მშვიდობისა.თქვა პატარა უფლისწულმა. თითქოს აძინებს ვარსკვლავს ან ყვავილს.თქვა მან. და მიუახლოვდა თუ არა პლანეტას. მშვენიერი საქმეა და ნამდვილად სასარგებლოც.

.დიახ. შეგიძლია დაისვენო. . პატარა უფლისწულმა განაგრძო: . ყოველ წუთს ვანთებ და ვაქრობ ფარანს.უთხრა მას პატარა უფლისწულმა. რომ რად დრო გადის. ჩვენ უკვე მთელი თვეა ვსაუბრობთ.მთელი თვე? . . რომელიც ასე ერთგულად ასრულებდა თავის მოვალეობას.შენი პლანეტა იმდენად პატარაა. ოდესღაც ამ სამუშაოს აზრი ჰქონდა. და მეგობრის დამხარება განიზრახა.ge . რადგან შეიძლება კაცი საქმის ერთგულიც იყოს და თან ზარმაციც. ღამით კი მეძინა. საღამოს კი ისევ ავანთებდი.. წესი კი უცვლელი რჩება! . როცა მოისურვებ. .Litklubi.მას შემდეგ წესი შეიცვალა? .საოცარია! მაშ შენთან დღე მხოლოდ ერთი წუთი გრძელდება! .აქ გაუგებარი არაფერია. და კვლავ აანთო ფარანი.მერე და პლანეტის სრულ შემობრუნებას ახლა მხოლოდ ერთი წუთი სჭირდება და ერთი წუთითაც ვეღარ ვისვენებ. ოღონდ ისე უნდა .მიუგო მეფარნემ..ძნელი ხელობა მაქვს.მერე? . . წესი არ შეცვლილა და უბედურებაც ეს არის! საქმე ისაა.. . და ისევ ჩააქრო ფარანი. საღამო მშვიდობისა.მე ერთ ხერხს გასწავლი და. პლანეტა უფრო და უფრო სწრაფად ტრიალებს. .უპასუხა მეფარნემ.არა. .წესი წესია. როგორ გადადგამდა ხოლმე თავის პლანეტაზე სკამს. დილით ჩავაქრობდი ხოლმე ფარანს. რომ შეგიძლია სამი ნაბიჯით შემოუარო.. ოცდაათი დღე.მე ეგ მუდამ მსურს. . .საოცარი არაფერია. შემდეგ წითელუჯრედებიანი ხესახოცით შუბლიდან ოფლი მოიწმინდა და თქვა: .თქვა მეფარნემ. ოცდაათი წუთი. უცებ მოაგონდა. დანარჩენ დროს ვისვენებდი. პატარა უფლისწული შეჰყურებდა მეფარნეს და უფრო და უფრო მოსწონდა ეს კაცი. . რომ უფრო დიდხანს ეცქირა მზის ჩასვლისთვის.www. დილა მშვიდობისა.შეეკითხა პატარა უფლისწული.

XV მეექვსე პლანეტა წინანდელთან შედარებით ათჯერ უფრო დიდი იყო.“ პატარა უფლისწულს თავისი თავისთვისაც ვერ გაემხილა.გაიფიქრა მან. მათ შორის მხოლოდ ეგ არ არის სასაცილო. რომ დღე-ღამეში აქ ათას ოთხას ორმოცჯერ შეეძლო ენახა მზის ჩასვლა. .ეგ მე ბევრს ვერაფერს მიშველის.დიახ.დაუდასტურა მეფარნემ.. რომელმაც იცის.ფირქობდა გზაში პატარა უფლისწული. . რომ მზე მუდამ დაგყურებდეს. რომელიც ვეება წიგნებს წერდა.რას აკეთებთ? . ქალაქი. რომელსაც მე დავუმეგობრდებოდი.კითხვითვე უპასუხა პატარა უფლისწულმა.რა არის გეოგრაფი? . . რამდენსაც მოისურვებ. . .მაშ ცუდად ყოფილა შენი საქმე.წამოიძახა მან. . როგორც კი პატარა უფლისწულს მოჰკრა თვალი. . . და დღეც იმდენ ხანს გაგრძელდება.გეოგრაფი სწავლულია. . ლოთიც და საქმოსანიც. მან ხომ ამდენი იმოგზაურა! . პატარა უფლისწულმა ღრმად ამოიოხრა: „აი.დილა მშვიდობისა. ამ პლანეტაზე ერთი მოხუცი კაცი ცხოვრობდა.. .Litklubi. ალბათ მარტო თავის თავზე რომ არ ზრუნავს.მე გეოგრაფი ვარ. პატარა უფლისწული მაგიდაზე ჩამოჯდა.მე ხომ ძილი ყველაფერს მირჩევნია.მიუგო მოხუცმა. დასვენება რომ მოგინდება.ge იარო.www. .სადაური ხარ? . . სად მდებარეობს ესა თუ ის ზღვა. რომ ამ პლანეტასთან გამოთხოვებამ იმიტომაც დასწყვიტა გული. ცუდადაა.. ამიტომ“. . იარე.რა წერია ამ დიდ წიგნებში? . . მდინარე. მთა და უდაბნო.ჰკითხა მოხუცმა. „ამ კაცს.მაგრამ მისი პლანეტა მართლაც ძალიან პატარაა ორი კაცისათვის. ჩემი აზრით კი. პატივმოყვარეც.თანაგრძნობით უთხრა მას პატარა უფლისწულმა. რომ სული მოეთქვა. .ალბათ მეფეც აბუჩად აიგდებდა.აი მოგზაურიც! . და ჩააქრო თავისი ფარანი. ერთადერთი კაცი. ..თქვა მეფარნემ . .

და არა მოგზაური.თქვა პატარა უფლისწულმა.არც მთები? . .რატომ? .წესიერი კაცია თუ არა მოგზაური.ვერც მაგაზე გეტყვი რამეს. ასევე უნდა შემოწმდეს იმ მოგზაურის ნაამბობიც.რა ლამაზია! ოკეანეები თუ არის თქვენს პლანეტაზე? . ამრიგად. მდინარეები ან უდაბნოები? . გეოგრაფის საქმე არ არის ქალაქების. .თქვა გეოგრაფმა. . და მან თავლი მოავლო გეოგრაფის პლანეტას. .ა! . რომელიც მას დაუჯერებს. .მაგრამ თქვენ ხომ გეოგრაფი ხართ? . ოკეანეებისა და უდაბნოების დათვალიერება. .ქალაქები.იკითხა პატარა უფლისწულმა.იმიტომ. ზღვების. ასეთი დიდებული პლანეტა ჯერ არ ენახა. .დიახ. . თუ მოგზაური წესიერი კაცი ჩანს.ვერც მაგაზე გიპასუხებ. იგი თავის საწერ მაგიდასთან უნდა იჯდეს.იმიტომ.მიუგო გეოგრაფმა. ამოწმებს.www. იგი მოგზაურებს იღებს.რატომ? . მთების.მიდიან და ნახულობენ? . რომელსაც ნამდვილი საქმე აქვს.მიუგო გეოგრაფმა .მე ერთ კაცს ვიცნობ. თუ რომელიმე მათგანის ნაამბობი დააინტერესებს. შეკითხვებს აძლევს მათ და იწერს თითოეულის ნაამბობს. რომელიც ღვინოს ეტანება. რომ მთვრალ კაცს ყველაფერი ორად ეჩვენება. გეოგრაფიის წიგნში ყველაფერი აირევა. რაც არ ვიცი. . . მდინარეების.როგორც იქნა. გეოგრაფი ვერ იხეტიალებს. .გეოგრაფი. მის აღმოჩენას ამოწმებენ.ძალიან საინტერესოა! .თქვა პატარა უფლისწულმა. რომ თუ მოგზაურმა ტყუილი თქვა. სამაგიეროდ. . მე ერთი მოგზაურიც არ მყავს ჩემს პლანეტაზე. .ვერ გეტყვი.ge .პატარა უფლისწული არ მოელოდა ასეთ პასუხს! . .შეიძლება. .იგი ალბათ ძალიან ცუდი მოგზაური იქნებოდა. და გეოგრაფი. დავინახე ადამიანი. .Litklubi. არ ვიცი. ერთი მთის მაგიერ ორს ჩაწერს. .

. მერე კი როცა მოგზაური სათანადო დამამტკიცებელ საბუთებს წარმოადგენს.ჩვენ ყვავილებს არ აღვნიშნავთ. ეს ძალიან გაართულებდა საქმეს.თქვა გეოგრაფმა. . ერთი კი ჩამქრალი.იმიტომ. შენც მოგზაური ხარ! ამიწერე შენი პლანეტა! გეოგრაფმა თავისი დავთარი გადაშალა და ფანქრის წვერი წაუმახა. . რადგან ვერ მოისვენებდა. ვინ იცის.კი მაგრამ. რომ ყვავილი ეფემერულია. . ამის დასამტკიცებლად იმ მთიდან ქვები უნდა მოიტანოს. თუმცა ვინ იცის. . .თქვა პატარა უფლისწულმა. .აბა. . მელნით გადაიწერენ. მაგალითად..www. . .თქვა გეოგრაფმა.არა. სანამ კითხვაზე პასუხს არ მიიღებდა.ისევ გაუმეორა პატარა უფლისწულმა. . .ერთი ყვავილიცა მაქვს.თქვა გეოგრაფმა. მთა ძალიან იშვიათად იცვლის ადგილს და ოკეანეც ძალიან იშვიათად შრება. ამას ჩვენთვის არავითარი მნიშნველობა არა აქვს. .ჩემი პლანეტა არც ისე საინტერესოა. .Litklubi. რასაც დიდი ხნის სიცოცხლე არ უწერია. თუ მან დიდი მთა აღმოაჩინა. ორი მოქმედი. გისმენ. ჩვენ მხოლოდ მარადიულ საგნებზე ვწერთ.შენც ხომ შორეული ქვეყნიდან ჩამოხვედი! მაშასადამე. მოგზაურს დამამტკიცებელ საბუთებს თხოვენ. იქ სამი ვულკანია. . თუ მოქმედი. უბრალოდ.იგი სულ პატარაა. რა არის „ეფემერული“? . ..შეაწყვეტინა პატარა უფლისწულმა. მოგზაურის ნაამბობს ჯერ ფანქრით იწერენ ხოლმე. რა მოხდება.გეოგრაფის წიგნები ყველაზე ძვირფასი წიგნებია და არასოდეს ძველდება. .ეფემერული არის ის.მაგრამ ჩამქრალმა ვულკანმა ერთ მშვენიერ დღეს შეიძლება გაიღვიძოს.რა არის „ეფემერული“? .რა არის „ეფემერული“? . იგი არ იცვლება. .ჩვენთვის მთავარია მთა. .ge . . გეოგრაფი უცებ გამოცოცხლდა. .რატომ? იგი ყველაზე ლამაზია ჩემს პლანეტაზე.კვერი დაუკრა გეოგრაფმა. .ჩამქრალია ვუკანი.დიახ.

ცხრაასი ათასი საქმოსანი. რომ სანამ ელექტრონს აღმოაჩენდნენ. მაგრამ ფიქრებით თავის ყვავილთან იყო.მიუგო გეოგრაფმა. და არცერთს არ ეშლებოდა სცენაზე გამოსვლის რიგი. აანთებდნენ თავიანთ ფარნებს და დასაძინებლად მიდიოდნენ. XVI მეშვიდე პლანეტა.გაიფიქრა პატარა უფლისწულმა. შემდეგ სამხრეთ ამერიკის. საკმარისია იცოდეთ. ჩამოუვლიდნენ წრეს და კულისებში გაიკრიფებოდნენ. აი ახლაც.ჰკითხა მან გეოგრაფს. დედამიწა იყო. მართლაც რომ დიდებული სანახაობა იყო! მხოლოდ ორი მათგანი იყო არხეინად .Litklubi. .ის. და პატარა უფლისწული გაუდგა გზას. ცოტათი გადავაჭარბე კიდეც და ვინც საკმაოდ არ იცნობს . და მისი სამხრეთპოლუსელი თანამოძმე. რომელიც ოთხას სამოცდაორი ათას ხუთას თერთმეტი კაცისაგან შედგებოდა. პირველად სცენაზე ახალი ზელანდიისა და ავსტრალიის მეფარნეები გამოდიოდნენ. სულ დაახლოებით ორ მილიარდამდე ადამიანი. რომ მიატოვა ყვავილი. და მან პირველად ინანა. ამათ მოჰყვებოდნენ აფრიკისა და ევროპის. შემდეგ რიგ-რიგობით გამოდიოდნენ ჩინეთისა და ციმბირის მეფარნეები. დედამიწა უბრალო პლანეტა არ გეგონოთ! ამ პლანეტაზე ასთერთმეტი მეფეა (მათ შორის.www. მე კი მარტოდმარტო მივატოვე იგი ჩემს პლანეტაზე“. მათ შემდეგ დგებოდა რუსეთის და ინდოეთის მეფარნეთა რიგი. რა თქმა უნდა. შვიდი მილიონ ხუთასი ათასი ლოთი და სამასთერთმეტი მილიონი პატივმოყვარე . ექვსივე კონტინენტზე მეფარნეთა მთელი არმია ჰყავდათ. რომელსაც ჩრდილოეთ პოლუსის ერთადერთი ფარანი უნდა აენთო. შორიდან ეს დიდებული სანახაობა იყო.მას კარგი რეპუტაცია აქვს.ge . XVII როცა მოსწრებული სიტყვა გინდა თქვა. „ჩემი ყვავილი ეფემერულია.რა თქმა უნდა... . მაგრამ მერე ისევ მოიკრიბა მხნეობა. .რომელი ქვეყნის ნახვას მირჩევდით? . . მერე კი ჩრდილოეთ ამერიკის მეფარნეები.მაშ. . ზოგჯერ უნებურად ტყუილიც უნდა მოიშველიო. დედამიწის სიდიდე რომ უფრო კარგად წარმოიდგინოთ.მას მხოლოდ ოთხი ეკალი აქვს თავის დასაცავად. .ესე იგი. ამ არმიის მოძრაობა საბალეტო დასივით იყო აწყობილი. რომელსაც იგი ეწვია. ჩემს ყვავილს დიდი ხნის სიცოცხლე არ უწერია? . შვიდი ათასი გეოგრაფი. ზანგი მეფეებიც).დედამიწის. მათ მხოლოდ ორჯერ უნდა შეესრულებინათ წელიწადში თავისი მოვალოება. მეფარნეებზე რომ გაიმბობდით.

დედამიწაზე ადამიანი არ ცხოვრობს? .იკითხა პატარა უფლისწულმა.ნეტავ რატომ კიაფობენ ვარსკვლავები.ლამაზი პლანეტაა. დედამიწაზე რომ დადგა ფეხი.უთხრა გველმა.აფრიკაში.ა!. . ისედაც გჯერათ ჩემი. . . გაუელვა ფიქრმა. . მათ ჰგონიათ.მიუგო გველმა.www.საღამო მშვიდობისა. . ზუსტად გამოენგარიშებინათ ყველაფერი.საღამო მშვიდობისა. . რომ ადრე თუ გვიან. შეიძლება მცდარი წარმოდგენაც კი შეექმნას მასზე. პატარა უფლისწულს ძალიან გაუკვირდა. .. ვაითუ.რომელ პლანეტაზე ჩამოვედი? . სხვა პლანეტაზე მოვხვდი. ამრიგად შესაძლებელი გახდებოდა მთელი კაცობრიობა წყნარი ოკეანის ერთ ყველაზე პატარა კუნძულზე მოგვეთავსებინა. დედამიწა დიდია. მაგრამ რა შორსაა აქედან! .ჩაილაპარაკა მან. ყველამ უნდა იპოვოს თავისი ვარსკვლავი. ადამიანებს არც ისე დიდი ადგილი უჭირავთ დედამიწაზე. . . აი ჩემი პლანეტა . კარგი იქნებოდა. შეხედე. მათ ხომ ძალიან უყვართ ციფრები.Litklubi.იგი სწორედ ჩვენს ზემოთაა. რომელსაც ოცი მილის სიგრძე-სიგანე ექნებოდა.ა!. დედამიწის ორი მილიარდი მკვიდრი რომ ერთად შეგროვილიყო.გაეხმიანა მას პატარა უფლისწული ყოველი შემთხვევისთვის. თქვენ კი ამაოდ ნუ დაკარგავთ დროს. . რა თქმა უნდა.რამ მოგიყვანა აქ? . თუ ურჩევდით.თქვა გველმა.დედამიწაზე. რომ ვერავინ დაინახა.ge ჩვენს პლანეტას. და ორივენი დადუმდნენ. . .. ეს რჩევა ეამებოდათ კიდეც. მათ თავიანთი თავი ბაობაბებივით ბუმბერაზი ჰგონიათ. თავისუფლად დაეტეოდა მოედანზე.ეს უდაბნოა. რომელსაც მთვარის სხივის ფერი დაჰკრავდა. . . რომ ძალიან დიდი ადგილი უჭირავთ დედამიწაზე.ყვავილს დავემდურე. .ალბათ იმიტომ. . მაგრამ ამ დროს სილაში რაღაც დაგორგლილი შეირხა. ისე როგორც ეს მიტინგებზე ხდება ხოლმე. პატარა უფლისწული ქვაზე ჩამოჯდა და ზეცას მიაპყრო თვალი. დიდები ამას. უდაბნოში კი არავინ ცხოვრობს.მიუგო გველმა. . თქვენ ანგარიში არ გჭირდებათ. არ დაგვიჯერებენ.

როცა ძალიან ინანებ.. ფეხებიც კი არა გაქვს. .უთხრა პატარა უფლისწულმა.მაგრამ მუდამ იგავებით რატომ ლაპარაკობ? .მეტისმეტად უმწეო ხარ ამ დედამიწაზე.მიუგო გველმა.მიუგო გველმა.უთხრა გველმა და ოქროს სამაჯურივით შემოეჭდო კოჭზე. რომელსაც კი შევეხები.... .ო! მივხვდი.უთხრა პატარა უფლისწულმა.სამაგიეროდ მე მეფის თითებზე მეტი ძალა მაქვს.უცნაური არსება ხარ. . .გაგიმარჯოს. .ისევ იკითხა პატარა უფლისწულმა. . . .Litklubi.მებრალები. რომელიც გრანიტისაგან არის შექმნილი. . . სამფურცელა.უთხრა მან ბოლოს. . მიწას ვუბრუნებ.თითივით წვრილი. .ყველა სულდგმულს.. . რისი თქმაც გსურს. . . პატარა უფლისწული ყურადღებით დააქცერდა გველს. პატარა ყვავილს. რომ მიატოვე შენი პლანეტა.. .ადამიანები სად არიან? . .. . . XVIII პატარა უფლისწულმა მთელი უდაბნო გადასერა და მხოლოდ ერთადერთ ყვავილს წააწყდა.ge .www. პატარა უფლისწულს გაეღიმა. მე შემიძლია. მე შემიძლია დაგეხმარო.არც ისე ღონიერი ჩანხარ.მე შემიძლია ყოველ ხომალდზე უფრო შორს წაგიყვანო. თქვა მან. . მოგზაურობასაც კი ვერ შეძლებდი. მარტოობაა. რადგან ყველა მიწის შვილია.უდაბნოში ცოტა არ იყოს. . .მიუგო ყვავილმა.. და ორივენი დადუმდნენ. .ადამიანთა შორისაც მარტოობაა.განაგრძნო გველმა... .გამარჯობა..მაგრამ შენ წმინდა ხარ და ვარსკვლავიდან მოფრენილი.მე ყველა იგავის ამხსნელი ვარ. ..თქვა გველმა. პატარა უფლისწულმა არაფერი უპასუხა.

ექვსი თუ შვიდი ადამიანი არსებობს მხოლოდ.უთხრა პატარა უფლისწულმა..თქვა პატარა უფლისწულმა. .. მანამდე მას არასოდეს ენახა მთები..www. .გაიფიქრა მან. . .თავაზიანად შეეკითხა პატარა უფლისწული.. ჩემი ყვავილი კი მუდამ თვითონ წამოიწყებდა საუბარს..მიუგო ყვავილმა. რასაც ვინმე ეტყვით.. . . მარტო ვარ ქვეყნად! ..“ XX .მიმეგობრეთ. ყვავილს მხოლოდ ერთხელ ენახა ქარავანი. ... მაგრამ არავინ იცის მათი ასავალ-დასავალი. ჩამქრალ ვულკანს კი სკამად ხმარობდა ხოლმე..კვლავ გაიმეორა ექომ. ვინა ხართ?. .ადამიანები სად არიან? .Litklubi.. გამარჯობა. .მშვიდობით.ვინა ხართ? . თავისი სამი ვულკანის გარდა. უფესვოდ კი ძალიან ძნელია ცხოვრება.მთლად გამოფიტული წვეტიანი კლდეებით დაფარული და დაშაშრული.. მე ისინი ამ რამდენიმე წლის წინათ დავინახე.. .გამარჯობა. მათ ხომ ფესვები არა აქვთ. „რა უცნაური პლანეტაა! . ალბათ ქარი თუ ერეკება სადმე. . ვინა ხართ?. მარტო ვარ ქვეყნად.ge ..მარტო ვარ ქვეყნად. რომლებიც მხოლოდ მუხლამდე წვდებოდა. . . რომელმაც შორიახლოს ჩაუარა.. . გამარჯობა.გამარჯობა.მშვიდობით. ..გამოეხმაურა ექო.გაიმეორა ექომ.იკითხა პატარა უფლისწულმა.. . „ასეთი მაღალი მთიდან..გაიფიქრა პატარა უფლისწულმა.ადამიანები? ვფიქრობ.. . მარტო ვარ ქვეყნად.“ მაგრამ წაწვეტილი კლდეების გარდა ვერაფერი დაინახა.. XIX შემდეგ პატარა უფლისწული ერთ მაღალ მთაზე ავიდა.თვალის ერთი გადავლებით დავინახავ მთელ პლანეტას და ყველა ადამიანს.წარმოთქვა მან ყოველი შემთხვევისთვის.. მის ბინადართ არაფრის მოფიქრების უნარი არ შესწევთ და მხოლოდ იმას იმეორებენ.ვინა ხართ?. .

მაგრამ თურმე ჩვეულებრივი ვარდის პატრონი ვყოფილვარ.ჩვენ ვარდები ვართ.გამარჯობა. და საშინელი სევდა შემოაწვა გულზე. .“ . ჩემი მსგავსი არსად მოიძებნება მთელ ქვეყანაზეო. მე კი იძულებული ვიქნებოდი ისე დამეჭირა თავი. ამ სამფლობელოს პატრონს დიდი უფლისწული არ მეთქმის.თქვა პატარა უფლისწულმა. ოღონდ კი სასაცილო არ გამხდარიყო. .“ იგი მოლზე დაემხო და ატირდა.ge ბოლოს ქვიშრობზე. . რომ უმდიდრესი ადამიანი ვიყავი. .. .. . . . ჩვეულებრივი ვარდის და სამი ვულკანისა. . მაგრამ ვერავინ დაინახა..გაიფიქრა პატარა უფლისწულმა. „მე მეგონა... . რომლებიც მხოლოდ მუხლამდე მწვდებიან და რომელთაგან ერთი იქნებ სამუდამოდაა ჩამქრალი.გაგიმარჯოს. და მომაკვდავად მომაჩვენებდა თავს.Litklubi. მისი ყვავილი სულ იმას ეუბნებოდა. კლდე-ღრესა და თოვლში დიდი ხნის ხეტიალის შემდეგ პატარა უფლისწული გზას წააწყდა. . მხოლოდ ერთ ბაღში.www. რომლის მაგვარი მეორე არ მოიძებნება ქვეყნად.მიესალმა მელია პატარა უფლისწულს.. თორემ ჯიბრით მართლაც მოკვდებოდა.აღმოხდა პატარა უფლისწულს. აქ კი... თითქოს სიკვდილისაგან ვიხსენი...თავაზიანად მიუგო პატარა უფლისწულმა და ირგვლივ მიმოიხედა. რაკი ისეთი ყვავილი მქონდა. რომ ყველა ყვავილი მის ყვავილს ჰგავდა..მიუგეს ვარდებმა. გზა კი მუდამ ადამიანის სადგომისაკენ მიემართება. ხუთი ათასი მსგავსი ყვავილი ხარობდა! „მას რომ ეს ვარდები დაენახა ძალიან განაწყენდებოდა. საშინელ ხველას ატეხდა.გაიფიქრა პატარა უფლისწულმა.საკვირველია.მიუგეს ვარდებმა.შეეკითხა მათ გაოგნებული პატარა უფლისწული.ვინა ხართ? . . იგი ვარდებით მოფენილ ბაღს მისდგომოდა.გამარჯობა. პატარა უფლისწული დააცქერდა მათ და შენიშნა.გაგიმარჯოს. . . XXI ამ დროს მელია გამოჩნდა. . რომ მე შევერცხვინე..

.. მომიშინაურა.ძალიან უბედური ვარ.თოფები აქვთ და ნადირობენ. .რა არის „მოშინაურება“? . . .ge . მგონი.რას დაეძებ აქ? .მიუგო მელიამ. .მე მოუშინაურებელი მელია ვარ. რას ნიშნავს „მოშინაურება“? .. მაგრამ. ეს დედამიწაზე არ მომხდარა. ეს სახიფათო რამაა. არა. .ადამიანებს დავეძებ.. .არ არის „მოშინაურება“? .. .თქვა პატარა უფლისწულმა.ერთ ყვავილს ვიცნობ.მიუგო მელიამ. როგორიცაა ასი ათასი სხვა პატარა ბიჭი.თქვა პატარა უფლისწულმა .თქვა მელიამ.მოდი მეთამაშე.მიუგო მელიამ. .მიჩვევას? . . . .შენ აქაური არ უნდა იყო.შენთან თამაში არ შემიძლია.. მან. .www. .თქვა პატარა უფლისწულმა. .მე მეგობრებს დავეძებ. . ჩვენ საჭირონი გავხდებით ერთმანეთისთვის. .შეიძლება. როგორიცაა ასი ათასი სხვა მელია.Litklubi.უთხრა მელიამ.მგონი მიგიხვდი. შენთვის მე მხოლოდ ისეთი მელია ვარ.რა არ ხდება ამ დედამიწაზე.მე მელია ვარ. .მიუგო მელიამ. . . .მიუგო პატარა უფლისწულმა.. მაგრამ მათ ქათმებიცა ჰყავთ.მომიტევე.. .ვინა ხარ? .. . შენ ერთადერთი იქნები ამქვეყნად ჩემთვის და მეც ერთადერთი ვიქნები შენთვის.ადამიანებს. . .შენ ჩემთვის ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი პატარა ბიჭი ხარ.სანდომიანი იერი გაქვს. არც მე ვარ შენთვის საჭირო. იგი მიჩვევას ნიშნავს.ო. .არა.შესთავაზე პატარა უფლისწულმა. .უთხრა პატარა უფლისწულმა. ქათმებს ხომ არ დაეძებ? . რაც დიდი ხანია დავიწყებას მიეცა.სწორედ მაგას. ამის გარდა ისინი კარგს არაფერს აკეთებენ.მე აქა ვარ. და მცირე ხნის ფიქრის შემდეგ დასძინა: .ეს ისეთი რამაა. და სრულებით არა მჭირდები. . . . თუ მომიშინაურებ.. .ვაშლის ხის ძირას. .გაისმა ხმა. .შეეკითხა პატარა უფლისწული. . ისეთივე.

. ცოტათი მომწყინდა მაგრამ.არა. .მაგრამ ძალიან ცოტა დრო მაქვს.შეევედრა იგი უფლისწულს. პურის ყანა არაფერს არ მაგონებს. და ეს გულსა მწყვეტს! მაგრამ შენ ოქროსფერი თმა გაქვს. მაგრამ ქვეყნად არ მოიძებნება ისეთი მაღაზია. ვისაც მოიშინაურებ. ისინი მხოლოდ მზამზარეულ საგნებს ყიდულობენ მაღაზიებში.ამოიოხრა მელიამ.როგორ უნდა მოგიშინაურო? . იქ პურის ყანები რომ ბიბინებს? მე პურს არა ვჭამ... შენ თუ მომიშინაურებ. და ადამიანებსაც მეღარ უპოვიათ მეგობარი. . ხედავ. არც ხორბალი მჭირდება.მონადირეები თუ არიან იმ პლანეტაზე? . ადამიანები ჩემზე ნადირობენ. რომ მომიშინაურებდე! მაშინ ეს ოქროსფერი ყანა შენს თავს მომაგონებს და მეყვარება ყანის შრიალი ქარში..დიახ. .მხოლოდ იმის გაგება შეიძლება. .სხვა პლანეტაზე მოხდა? . .საინტერესოა! ქათმები? . . . . თუ მეგობარი გსურს.მომიშინაურე!.ge მელიას ცნობისმოყვარეობა და გაოცება დაეტყო. მე მომიშინაურე.მიუგო პატარა უფლისწულმა .სრულყოფილი არაფერია ქვეყნად. მეგობრები უნდა ვიპოვო და ბევრი რამ გავიგო. ახლა ნაბიჯის მოახლოებაზე სოროში ვიმალები. სადაც მეგობრის შეძენა შეიძლებოდეს. ჩემი ცხოვრება გაცისკროვნდება. . .ჰკითხა პატარა უფლისწულმა.ერთფეროვანია ჩემი ცხოვრება. მელია დადუმდა და პატარა უფლისწულს მიაჩერდა. . და ისევ დაუბრუნდა თავის იდეას.Litklubi. რა კარგი იქნება.თქვა მელიამ.სიამოვნებით მოგიშინაურებდი. . ყველა ქათამი ერთმანეთსა ჰგავს და ყველა ადამიანი ერთმანეთსა ჰგავს. შენი ნაბიჯის ხმას ყველა ნაბიჯის ხმაში გამოვარჩევ. შენი ნაბიჯის ხმა კი სიმღერასავით ჩამესმება და სოროდან გამომიყვანს.არა.ახლა ადამიანებს დრო არა ჰყოფნით რაიმე გაიგონ. .www. . მე ქათმებზე ვნადირობ.

ესეც ისეთი რამაა. სამ საათზე უკვე ვიგრძნობ ბედნიერებას და.წადი. რომ შენი ვარდი ერთადერთია . ერთხელ კიდევ ინახულე ვარდები და დარწმუნდები. მეორე დღეს პატარა უფლისწული ისევ მივიდა მელიასთან.დანარჩენი საათებისაგან. მით უფრო მომემატება ხალისი.ამისთვის დიდი მოთმინებაა საჭირო.დიახაც მოვიგე.ახლა კი უნდა იტირო! .მართალია. მონადირეები რომ ყოველთვის ცეკვავდნენ.მიუგო მელიამ. აქაურ მონადირეებს. .რიტაული რა არის? . მერე ყოველდღე უფრო და უფრო მომიახლოვდები. მე მალულად დაგიწყებ ცქერას.www.მე ცუდი არაფერი მინდოდა შენთვის.მართალია. საუბარი ხშირად გაუგებრობის მიზეზია. .უკეთესი იქნება. . აღარ მეცოდინება როდისთვის მოვამზადო გული შენს შესახვედრად. ყოველდღე ერთსა და იმავე დროს მოხვიდე. . .ამოიოხრა მელიამ.უთხრა პატარა უფლისწულმა.შენი ბრალია. -მოიგონე რა გითხარი ოქროსფერ თავთავებზე.უთხრა მელიამ. . ოთხ საათზე კი მღელვარება და მოუსვენრობა შემიპყრობს და შევიცნობ ბედნიერების ფასს! მაგრამ თუ შენ სხვადასხვა დროს მოხვალ. ერთ საათს . შენ კი ხმა არ უნდა ამოიღო. . თუ ყოველთვის ნაშუადღევის ოთხ საათზე მოხვალ. აი ასე. .მერე და. შენ რომ არ მეყოლები.თქვა მელიამ. მაშინ ყველა დღე ერთნაირი იქნებოდა და ვერასდროს მოვითქვამდი სულს.მიუგო მელიამ. .მიუგო მელიამ.. . . შენ თვითონ მოინდომე. და მცირე ხნის დუმილის შემდეგ დასძინა: . . დიდებული დღეა ხუთშაბათი! ამ დღეს ზვრებამდეც კი შემიძლია გავისეირნო. ვიტირებ. მაგალითად.. რაც დიდი ხანია დავიწყებას მიეცა.რიტუალი განასხვავებს ერთ დღეს დანარჩენი დღეებისაგან.მაგალითად. რა მოიგე? . ასე მოიშინაურა პატარა უფლისწულმა მელია. აქ ერთგვარი რიტუალის დაცვაა საჭირო. .. რომ მომეშინაურებინე... . . .ge . . რაც უფრო მოახლოვდება დანიშნული დრო.Litklubi.ჯერ შორიახლოს დაჯდები მოლზე. . ასეთი რიტუალი აქვთ: ხუთშაბათობით სოფლის გოგოებთან ცეკვავენ ხოლმე.ო!.შეეკითხა პატარა უფლისწული. მაგრამ დადგა განშორების დღე. .

მისი გულისთვის ვხოცავდი მუხლუხებს (თუმცა ორი თუ სამი მუხლუხი არ მოვკალი და ისინი პეპლებისთვის დავტოვე) და მხოლოდ მას ვუსმენდი.Litklubi.ge ქვეყნად. . რომ ჩემი ვარდი თქვენისთანაა. .. . . მაგრამ იგი ყველა ვარდზე ძვირფასია ჩემთვის. პატარა უფლისწული ვარდებისკენ გაემართა.თქვენ სრულებით არ გავხართ ჩემს ვარდს. როცა იგი საყვედურებს მეუბნებოდა ან ტრაბახობდა. რომ კარგად დაემახსოვრებინა ნათქვამი. . მაგრამ მე იგი დავიმეგობრე და ახლა იგი ერთადერთია ქვეყნად.თავს რომ ევლებოდი შენს ვარდს. იმიტომ.განაგრძო მან. . რა თქმა უნდა. . იგი არაფრით გამოირჩეოდა ასი ათასი სხვა მელიისაგან. . თვალს არ ძალუძს დაინახოს ის.უთხრა მათ პატარა უფლისწულმა.მაგრამ შენ არ უნდა დაივიწყო იგი.თავს რომ ვევლებოდი ჩემს ვარდს. . . . რომ ქარს არ შეეწუხებინა. . მიტომაა იგი ასე ძვირფასი შენთვის..მიუგო მელიამ. როდესაც მე პირველად შევხვდი მას.მშვიდობით. და არც თქვენ მოგიშინაურებიათ ვინმე..თვალს არ ძალუძს დაინახოს ის. . რომ კარგად დაემახსოვრებინა ნათქვამი. . როცა დუმდა ხოლმე. მას ვახურავდი მინის სარქველს. . . რადგან მას ვრწყავდი ყოველდღე.თქვენ ჯერ არარანი ხართ. . . რაც მთავარია და არსებითი. . როგორიც იყო ჩემი მელია.თქვენ სწორედ ისეთები ხართ. ზოგჯერ მაშინაც კი ვუსმენდი. ვალდებული ხარ იზრუნო შენს ვარდზე..გაიმეორა პატარა უფლისწულმა.არავინ გასწირავს თქვენთვის თავს. რომ კარგად დაემახსოვრებინა ნათქვამი.გაიმეორა პატარა უფლისწულმა. რაც მთავარია და არსებითი.გაიმეორა პატარა უფლისწულმა.ვალდებული ვარ ვიზრუნო ჩემს ვარდზე. ვინც მოიშინაურე. .. იგი ძალიან უბრალოა: მხოლოდ გული ხედავს კარგად.უთხრა მან მელიას. . ჩვეულებრივი გამვლელი. გამოსამშვიდობებდლად რომ მობრუნდები ჩემთან. . იტყვის. რომ იგი ჩემი ვარდია.მშვიდობით. მაგრამ ცარიელნი.აი ჩემი საიდუმლოც. .. ყვავილებმა ეს სიტყვები ძალიან ითაკილეს.თქვენ მშვენიერი ხართ. და პატარა უფლისწული მელიასთან დაბრუნდა.ადამიანებმა დაივიწყეს ეს ჭეშმარიტება. თქვენ ჯერ არავის მოუშინაურებიხართ.. ერთ საიდუმლოს გაგიმხელ და ჩემი საჩუქარიც ეს იქნება. მას ვაფარებდი თეჯირს.www. შენ ვალდებული ხარ იზრუნო იმაზე..თქვა მელიამ.

მარტო ბავშვები არ შორდებიან ფანჯრებს და ცხვირი სარკმლის მინაზე აქვთ მიჭყლეტილი. .გამარჯობა.უკვე გამობრუნდნენ უკან? .მიუგო მეისრემ. . სადაც აქამდე ცხოვრობდნენ? . . .მგზავრებს ვანაწილებ. . და თუ ვინმემ მათ თოჯინა წაართვა. .მათ ვაგონებში სძინავთ ან სხედან და ამთქნარებენ. . . .ge XXII . .მიუგო მეისრემ.რას აკეთებ აქ? . .თქვა მეისრემ.www. სადაც ცხოვრობს.მიუგო მეისრემ. .ათას-ათას კაცად ვაჯგუფებ და ხან მარჯვნივ ვისტუმრებ და ხან მარცხნივ. ამასობაში მესამე ჩქარმა მატარებელმა ჩამოიქროლა.იკითხა პატარა უფლისწულმა. .არ მოსწონთ ის ადგილი.გამარჯობა. . . .იკითხა პატარა უფლისწულმა. .გაგიმარჯოს.მარტო ბავშვებმა იციან რასაც დაეძებენ. .თქვა პატარა უფლისწულმა. ამ დროს ისეთი გრუხუნით ჩამოიქროლა გაკაშკაშებულმა ჩქარმა მატარებელმა.ისინი თავს ევლებიან ჭინჭის თოჯინას და ამიტომაა იგი ასე ძვირფასი მათთვის.თქვა პატარა უფლისწულმა.თქვა პატარა უფლისწულმა. . XXIII .იკითხა პატარა უფლისწულმა.სად მიჰქრიან? . . ახლა მეორე გაკაშკაშებულმა ჩქარმა მატარებელმა ჩაიგრუხუნა მეორე მიმართულებით. .ეს თვითონ მემანქანემაც არ იცის. .ესენი სხვა მგზავრები არიან. მწარედ ტირიან. .რას დაეძებენ? . რომ მეისრის ჯიხური შეაზანზარა.არავის მოსწონს ის ადგილი.შეეკითხა პატარა უფლისწული.მიუგო მეისრემ. .ესენი პირველი მატარებლის მგზავრებს მისდევენ? .Litklubi.მიუგო მეისრემ. .არავის არ მისდევენ.ისინი ბედნიერები არიან.მიუგო მეისრემ. .

.რა საჭიროა ეს აბები? .. მეც ბედნიერი ვიქნებოდი. მან ვერ გაიგო ჩემი ნათქვამი და მომიგო: .. . საკმარისია ერთი ასეთი აბი გადაყლაპოს კაცმა და მთელი კვირა აღარ მოწყურდება.ჩემო კარგო ბიჭო...ge . ჯერაც არ შემიკეთებია თვითმფრინავი.მას ხომ არასოდეს გამოუცდია შიმშილი და წყურვილი.Litklubi.. სასმელი წყალიც არა მაქვს და. ეს იყო წყურვილის მომკვლელი აბებით მოვაჭრე. .“ .ვუთხარი მე პატარა უფლისწულს.შეეკითხა მას პატარა უფლისწული. . „წარმოდგენაც არა აქვს მოსალოდნელ საფრთხეზე. რომ წყურვილით სიკვდილი გველის. .მეგობარი ყოველთვის კარგია.გაგიმარჯოს.. .www. . .ჩემმა მეგობარმა მელიამ მითხრა. . . „მე რომ ორმოცდაცამეტი თავისუფალი წუთი მქონოდა. რა დროს მელიაა! .. .გაიფიქრა პატარა უფლისწულმა..შენი თავგადასავალი მშვენიერია. . როცა პატარა უფლისწული აბებით მოვაჭრის ამბავს მიყვებოდა. სიკვდილის წუთებშიც კი. რომ კვირაში შეიძლება ორმოცდაცამეტი წუთი დაზოგო.გავიფიქრე მე. რომ შემეძლოს ნელა გავისეირნო წყაროსკენ. .რატომ? .რამეში მოიხმარენ.მიუგო ვაჭარმა.მერე რად უნდათ ეს ორმოცდაცამეტი წუთი? . რაც ამ უდაბნოში მარცხი მომივიდა და სასმელი წყალის სწორედ მაშინ გამომელია. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ მელიას მეგობრობით.ნელა გავისეირნებდი წყაროსაკენ.ექსპერიმენტებმა გამოიანგარიშეს.იმიტომ. მისთვის მზის სხივიც კმარა.მაგრამ ხომ ხედავ.იგი დროის დიდ ეკონომიას იძლევა.მიუგო ვაჭარმა .“ XXIV უკვე ერთი კვირა გავიდა. რომ. .

. უდაბნოს სილა რომ გამოსცემს ხოლმე. . რა თქმა უნდა. რა არის წყურვილი? .სახლი იქნება. რომ იქ.Litklubi.მართალი ხარ. ოდესღაც... და მდუმარებაში მაინც ანათებს რაღაც. მართლაც ლამაზი სანახავი იყო უდაბნო..წამოდი. სადღაც.ლამაზია ვარკვლავები. .დასძინა მან. მაგრამ მაინც გავუდექით გზას.www. ერთ ძველისძველ სახლში ვცხოვრობდი. მე ვერ გავუგე. . . დიდხანს ვიარეთ ხმაამოუღებლად. მეტადრე იმიტომ. ეს განძი.მითხრა მან. დაღამდა..თქვა პატარა უფლისწულმა.თქვა უბრალოდ.შევეკითხე მე. ცაზე ვარსკვლავები აენთნენ. რაც არა ჩანს. ზიხარ სილის ბორცვზე. . . რას მოასწავებდა ეს იდუმალი ელვარება.ge პატარა უფლისწულმა შემომხედა და ფიქრი გამაწყვეტინა: . ხალხში ხმა დადიოდა. რომ სადღაც. პატარა რომ ვიყავი.შენც იცი. ჭა მოვძებნოთ. . .. ლამაზი მათში ის არის.მეც მწყურია. წყურვილით ღონემიხდილი და გაოგნებული ძლივსღა ვარჩევდი ვარკვლავების ციმციმს. მაგრამ აღარაფერი ვკითხე.. . მერე კი თქვა: . პატარა უფლისწულის სიტყვები მაინც მიტრიალებდა თავში.. .უდაბნოც ლამაზია.. რატომაა უდაბნო ასეთი ლამაზი? . რომელიც აქედან არა ჩანს.. მაგრამ პასუხი არ გამცა. იგი დაიღალა და სილაზე დაეშვა.მივუგე მე და თვალი მოვავლე მთვარის შუქით განათებულ დატალღულ ქვიშას. მაგრამ სახლი გრძნეულებით იყო მოცული. ამ სახლში განძია დაფლულიო. მე უიმედოდ ჩავიქნიე ხელი: რა აზრი ჰქონდა ალალბედზე ჭის ძებნას ამ თავლუწვდენელ უდაბნოში. . მხოლოდ ახლა მივხვდი. . არაფერი ისმის.იმიტომ. . . მე გვერდით მივუჯექი. მის წიაღში. და ალბათ არც არავის უძებნია.მართალი ხარ. ერთი ყვავილი ხარობს.. არავის უპოვია.. თითქოს გულში რაღაც საიდუმლო აქვს ჩამარხულიო.მივუგე მე პატარა უფლისწულს. წყარო იმალება. რომ კითხვაზე პასუხს ადვილად არ გამცემდა. კარგა ხანს ვდუმდით.. ირგვლივ არაფერი ჩანს..წყალი გულსაც რგებს.. ვარსკვლავი თუ უდაბნო. მე ყოველთვის მომწონდა იგი...იცი. მე გავვოცდი. კარგად ვიცოდი.

რომ ჩირაღდანს უნდა გაუფრთხილდე. უქმად დებით დაჟანგული ფლიუგერი.გესმის? .დასძინა შემდეგ. რომ ჩემს მელიას ეთანხმები.Litklubi.მიხარია.. XXV .. რომ მოსვენება დაუკარგავთ და აქეთ-იქით აწყდებიან. თოკი აიღო და გორგოლაჭი დაატრიალა. ვიდრე მეგონა. . მან გაიცინა.ადამიანები..ვუთხარი პატარა უფლისწულს.ge .თქვა პატარა უფლისწულმა.. . უფლისწულს ოდნავ გაპობილ ბაგეზე წყნარი ღიმილი გადაეფინა.ვუთხარი უფლისწულს. . რომლებსაც ქარი ელამუნებოდა. ... ეს კი ნამდვილი სოფლური ჭა იყო. საჰარის უდაბნოს ჭა სილაში ამოთხრილი ორმოა.მე ამოვიღებ. რომელიც ჩირაღდანივით ანთია მის სულში მაშინაც კი. როცა მას სძინავს.. ჯერ კიდევ ტოკავდა ვედროში წყალი და მის ზედაპირზე მზის შუქი ლივლივებდა. . მივხვდი. ჭა. ვედროცა და თოკიც. .. . მინაბულ თვალებს და ოქროსფერ კულულებს. . შენთვის ეს ვედრო ძალიან მძიმეა.უცნაურია. თითქოს უძვირფასესი განძი მეჭირა ხელში და მასზე სათუთი არაფერი იყო ქვეყნად. ჯერ კიდევ მესმოდა გორგოლაჭის ჭრიალი. რომ იგი დაღლილიყო. ჭასთან მივიდა. ყველაზე მთავარს თვალი ვერ ხედავს-მეთქი.ყველაფერი თავის ადგილზეა: გორგოლაჭი. . მერე კი ჩაეძინა. მაგრამ ახლომახლო სოფელი არ ჩანდა და თავი სიზმარში მეგონა.მითხრა პატარა უფლისწულმა. ჩვეულებრივად. გორგოლაჭი ისე აჭრიალდა.ჩქარი მატარებლებივით დაქრიან.www. მაგრამ თვითონ არ იციან.მაგრამ ამაოდ.თქვა პატარა უფლისწულმა. . „ის რაც უფრო დიდ აღტაცებას მგვრის. ნელა ამოვიღე წყლით სავსე ვედრო და ჭის გვიმზე დავდგი. არის მისი ერთგულება ყვავილისადმი. . . ნაჭუჭია მხოლოდ.გავიფიქრე მე. არ გავდა უდაბნოს ჭას. არ მინდოდა. ამიტომაა. აღელვებული დავყურებდი მას.. .“ და ჩემთვის აშკარა გახდა. როგორც ძველისძველი. და ჩემს თავს ვეუბნებოდი: რასაც ახლა ხედავ. ვიდრე განთიადისას ჭას არ წავაწყდი.. თორემ ქარის ერთ შემოქროლვას შეუძლია ჩააქროს იგი. დავცქეროდი მთვარის შუქით განათებულ ფერმკრთალ შუბლს. რომ იგი უფრო სათუთი იყო. ასე ვიარე. რომელსაც ჩვენ მივაგენით. რას დაეძებენ. მე ხელში ავიყვანე იგი და გზა განვაგრძე. ასე მეგონა. ვარდზე ოცნება. ჩვენ გავაღვიძეთ იგი და ისიც ამღერდა.

და მხოლოდ ახლა მივხვდი. . მე წყალი შევსვი და შვებით ამოვისუნთქე. ძალიან გრძელი ყურებია.შენი პლანეტის ადამიანებს. ..მაგრამ თვალი ბრმაა. . პირსაკრავს რომ შემპირდი ჩემი ბატკნისათვის. .. პატარა უფლისწულმა გადაათვალიერა ისინი. მან თვალები მოხუჭა და წყალს დაეწაფა.... მაგრამ მაინც ვერ პოულობენ იმას. ხომ უნდა ვიზრუნო ჩემს ყვავილზე! ჯიბიდან ჩემი ჩანახატები ამოვიღე.. ყურები რქებს მიუგავს. რასაც ისინი დაეძებენ.ისევ მივუგე მე.მითხრა პატარა უფლისწულმა..შენს მელიას კი. რასაც დაეძებენ.მართალია. ადამიანი გულით უნდა ხედავდეს.ge .. მაგრამ ეს ჩვეულებრივი სასმელი წყალი არ იყო. განთიადისას უდაბნოს ქვიშას თაფლის ფერი დაჰკრავს და ამ ფერის ცქერაც ბედნიერებას მგვრიდა. .ხომ გახსოვს. შუაღამის წირვის მუსიკა და ადამიანების ალერსიანი ღიმილი. გაიცინა და თქვა: . . . . გორგოლაჭია ჭრიალმა და ჩემი ხელების ძალამ დაბადა და ახლა საჩუქარივით ეფონებოდა გულს.წყნარად მითხრა პატარა უფლისწულმა.ერთ ბაღში ხუთი ათასი ვარდი აქვთ.Litklubi. და მან კვლავ გაიცინა.დამალევინე. შეიძლება ერთადერთ ვარდში ან ერთ ყლუპ წყალში იპოვოს კაცმა.ეს წყალი მწყუროდა. ... .დანაპირები უნდა შემისრულო..თქვა პატარა უფლისწულმა. ბავშვობისას ასე მახარებდა ხოლმე საშობაო საჩუქრები: სანთლების ციმციმი შობის ხეზე.. ეს წყალი ვარსკვლავებით მოჭედილი ცის ქვეშ გადალახულმა გრძელმა გზამ. რასაც დაეძებდა იგი! ვედრო ტუჩებთან მივუტანე.ხოლო ის.რა დანაპირები? . . . .www.ვერ პოულობენ.შენი ბაობაბი ცოტათი კომბოსტოს მიაგავს.დავუდასტურე მე. ან კი რა მქონდა სადარდებელი? . ... .ო?! მე კი ისე ვამაყობდი ჩემი ბაობაბებით! .

მე აქ დაგელოდები..Litklubi. შემთხვევით არ დაეხეტებოდი მარტოდმარტო ამ უდაბნოში? იმ ადგილას ბრუნდებოდი. იგი არასოდეს მაძლევდა კითხვაზე პასუხს.რაკი ვინმეს მოაშინაურებინებ თავს.ge ..ის ადგილი ძალიან ახლოა. და შორიდანვე შემომესმა მისი ხმა: . და სახე წამოუფაკლდა. პატარა უფლისწული კვლავ წამოჭარხლდა..გაუბედავად დავძინე მე.. მცირე ხნის დუმილის შემდეგ კი დასძინა: . XXVI ჭასთან ქვის ძველი კედლის ნანგრევები იყო.ვაი თუ.შენ რაღაცას აპირებ და არ მიმხელ..ეს აქ არ იყო. იგი კედელზე იჯდა.მაშ.შენ მე უსამართლოდ მექცევი. რაც დედამიწაზე ჩამოვვარდი. პირველად რომ დაგინახე.. ნახატი რომ გავუწოდე. . . მაგრამ განა გაწითლება დასტურს არ ნიშნავს? . ეჭვმა გამკენწლა.ხვალ წელიწადი შესრულდება.ნუთუ არ გახსოვს? . მაგრამ მან პასუხი არ გამცა. . . შორიდანვე მოვკარი თვალი პატარა უფლისწულს. ცრემლიც უნდა ღვარო.არა უშავს.დროა შენს საქმეს შეუდგე.www. . სადაც მაშინ ჩამოვარდი? მას ისევ წამოუფაკლდა სახე. მელიას ნათქვამი მაგონდებოდა .დამამშვიდა მან. მეორე დღეს. მაგრამ ამან ვერ დამამშვიდა. ხვალ საღამოს მოდი. ამ ერთი კვირის წინათ. მე ხომ არაფრის ხატვა არ ვიცოდი. გარდა მახრჩობელა გველისა გარედან და მახრჩობელა გველისა შიგნიდან.მაგრამ პატარა უფლისწულმა სიტვა გამაწყვეტინა: . .. მუშაობა რომ მოვათავე და დავბრუნდი. მხოლოდ თავისთვის ჩაილაპარაკა: .ეუბნებოდა იგი ვიღაცას. იმიტომ? ... ისევ შემომაწვა გულზე უცნაური სევდა და შევეკითხე: . . . ჩემო კარგო ბიჭო. მე პირსაკრავი დავუხატე ბატკნისთვის..წელიწადი რომ შესრულდა. მანქანას მიხედე.ბავშვები მაინც მიხვდებიან.

. დაბლა დავიხედე და თოფნაკრავივით შევხტი. კედლისკენ გავიქეცი და ხელში ავიტაცე ჩემი პატარა უფლისწული..ახლა კი წადი. ახლა შეგიძლია დაბრუნდე შინ.. შემდეგ საფეთქლები დავუნამე და წყალი შევასვი.ეს რა ამბავია? გველებს ელაპარაკები? სწრაფად შემოვხსენი ოქროსფერი ყელსახვევი. მაგრამ ჩემი ფეხის ხმაზე იგი წყნარად გასრიალდა სილაზე წყაროს ნაკადივით და აუჩქარებლად მიიმალა ქვებში ლითონისებური მსუბუქი წკრიალით.ge ალბათ ვიღაც შეეპასუხა. ...www. .რა თქმა უნდა.დიახ. ასეთი გველის შხამი ნახევარ წუთში ჰკლავს ადამიანს.საიდან იცი? სწორედ ის იყო.Litklubi. შენ შენიშნავ. მანქანა რომ შეგიკეთებია. . გული ნატყვიარი ფრინველივით უცემდა. ნაბიჯს ავუჩქარე. კედელთან არავინ ჩანდა და არც ხმა ისმოდა. სწორედ დღევანდელ დღეს. უნდა მეთქვა.მიხარია. . ვერ ვბედავდი რაიმე მეკითხა.ძირს უნდა ჩამოვიდე. ახლა მხოლოდ ოციოდე მეტრი მაშორებდა კედელს. მცირე ხნის დუმილის შემდეგ პატარა უფლისწულმა იკითხა: .. კედლის ძირას მოყვითალო გველი დავინახე. რომ დიდხანს არ მაწამებს? თავზარდაცემული ადგილზე გავქვავდი.. ბედმა გამიღიმა და თვითმფრანავი შევაკეთე-მეთქი. რომელსაც მუდამ თან ატარებდა.თქვა პატარა უფლისწულმა. სწრაფად წავიღე ხელი ჯიბისკენ.. სადაც რევოლვერი მედო.კარგი შხამი გაქვს? დარწმუნებული ხარ. მაგრამ ჯერ კიდევ ვერაფერს მივმხვდარიყავი. სად იწყება ჩემი ნაფეხურები სილაზე და იქ დამელოდები. მაგრამ აქ არა. დიახ. და გველისაკენ გავექანე. . . მას თოვლის ფერი ედო. მაგრამ მაინც ვერაფერს ვხედავდი. ამაღამ მოვალ. პატარა უფლისწული კი ისევ უმტკიცებდა ვიღაცას: . რომელსაც თავი პატარა უფლისწულისკენ აეღერა. მან დაფიქრებით შემომხედა და კისერზე მომხვია ხელები. რადგან მან ისევ გაიმეორა: .

უბედურების წინათგრძნობა სისხლს მიყინავდა..ოღონდ ჩემი გზა უფრო შორია და უფრო ძნელი...ჩემო კარგო ბიჭო.ამაღამ ჩემი ვარსკვლავი სწორედ იმ ადგილას იქნება. დიდხანს ვიდექი ასე. . მერე კი ნაღვლიანად დასძინა: ... ის არ ჩანს. . მან პასუხი არ გამცა. მაქვს მისთვის ყუთი და პირსაკრავი.. რაღა თქმა უნდა..Litklubi. რომ გველის.მე მყავს შენი ბატკანი.ამ საღამოს უფრო შემეშინდება. შენ შეშინებული ხარ.. მე კი ძალა არ შემწევდა შემეკავებინა. საიდანაც შარშან დავეშვი. .ჩემო პატარა ბიჭო. მაგრამ ასე მეგონა. . ვგრძნობდი.. ერთხელ კიდევ გამაგონე შენი სიცილი....ge მან პასუხი არ გამცა და განაგრძო: . და ნაღვლიანად გაეღიმა. რომ რაღაც არაჩვეულებრივი უნდა მომხდარიყო... მითხრა მან.. ხომ მართალია.მართალი ხარ.დღეს მეც დავბრუნდები შინ. მაგრამ მან წყნარად გაიცინა: .თქვა მან. . .რაც მთავარია.... . .ჩემო კარგო ბიჭო. რომელიც ისე საჭირო იყო ჩემთვის. შეშინებული იყო. . იგი ჩაფიქრებული გასცქეროდა სივრცეს. ვერ შევრიგებოდი იმ აზრს. პაემანისა და ვარსკვლავის ამბავი ცუდი სიზმარია მხოლოდ?. ჩვილი ბავშვივით მივიხუტე იგი მკერდზე.... რომ იგი ნელ-ნელა იკრებდა ძალ-ღონეს.www. . როგორც წყარო უდაბნოში. თითქოს ხელიდან მისხლტებოდა და უფსკრულში ვარდებოდა. ვგრძნობდი. რომ ამიერიდან ვეღარასოდეს გავიგონებდი მის სიცილს.ამაღამ წლისთავი შესრულდება.

ჩემი ვარსკვლავი ისე პატარაა. რა გემრიელი იყო. .ჩემი საჩუქარიც ეს არის. როგორც ის წყალი. იგი შენთვის მხოლოდ ერთ-ერთი ვარსკვლავი იქნება ვარსკვლავთა შორის. რომ იცოდე. როგორც ყვავილი. რომლებიც იცინიან. სხვებისთვის .. . და მან ისევ გადაიკისკისა.ეტყვი შენ მათ და ისინი იფიქრებენ... შენ რომ წყალი დამალევინე.ვარსკვლავები მეგზურებია. . სიხარულით შესცქერი ღამით ცას და ყველა ვარსკვლავი ჰყვავის შენთვის. რომელიც სადღაც ვარსკვლავზე ხარობს... რომ არ შემიძლია დაგანახო. მოგზაურისთვის .. შენს მეგობრებს გაუკვირდებათ. შენ მუდამ ჩემი მეგობარი იქნები და მუდამ იცინებ ჩემთან ერთად. სიხარული მოგეფინება. მაგრამ ესენი მდუმარე ვარსკვლავებია.მხოლოდ მოციმციმე სინათლეებია ცაზე. გახსოვს. და შენ გეყვარება ვარსკვლავებით მოჭედილი ცა: ყველა ვარსკვლავი შენი მეგობარი იქნება. ჩემო პატარა უფლისწულო.. ...როცა ღამით ზეცას ახედავ. რომ შეიშალე.ან კიდევ.. რისი თქმა გინდა. როცა დაინახავენ.ყველას თავისი ვარსკვლავები ჰყავს..ისევე. და მან კვლავ გაიცინა....და როცა გამომიგლოვებ (გამოუგლოვებელი არაფერია ქვეყნად). რომ მიცნობდი. . შენ კი ისეთი ვარსკვლავების მფლობელი იქნები. სწავლულისთვის ვარსკვლავები პრობლემაა.ოქრო იყო..ვერ გავიგე. წყალი. იგი მუსიკას ჰგავდა იმ გორგოლაჭისა და თოკის წყალობით..Litklubi. რომ ერთ-ერთ მათგანზე მე ვცხოვრობ და ვიცინი. რადგან გეცოდინება. შენ რომ შემასვი. თუ ყვავილი გიყვარს.. მხოლოდ შენ გეყოლება ისეთი ვარსკლავები. მაგალითად.. არ რა ცუდ საქმეს გიპირებ. კმაყოფილი იქნები.მართალი ხარ. რომელთა მსგავსი არავისა ჰყავს. როგორ შესცინი ცას. თუმცა ასე სჯობს. ფანჯარას რომ გამოაღებ და ცას ახედავ. ზოგისთვის. მაგრამ ეს ვარსკვლავები სხვადასხვანაირია.მართალი ხარ. იმ საქმოსანისთვის კი . „მე ყოველთვის შევხარი ვარსკვლავებს!“ . რისი თქმა გინდა.. . .ვერ გავიგე. როგორ მიყვარს შენი სიცილი! .ღამ-ღამობით შენ ვარსკვლავებს შეხედავ ხოლმე. . . და კიდევ ერთი რამ უნდა გაჩუქო.www. ყველა ვარსკვლავი შემოგცინებს.ჩემო კარგო ბიჭო. .. .ge .

. მტკიცედ და სწრაფად მიაბიჯებდა.. . .Litklubi.. მე ვდუმდი.ვარსკვლავების ნაცვლად შენთვის თითქოს ურიცხვი პაწია ეჟვნები მეჩუქებინოს...მართლა! მას ხომ შხამი აღარ ექნება. ეს ძალიან შორსაა.ტყუილად მომყვები. მე ვდუმდი. რომ დავეწიე.. ნუ მოხვალ..www.შენც აქ ხარ!. . ძალიან მძიმეა. . . .მე შენ არ მოგშორდები. .ამას გველის გამო გეუბნები.. იგი შეწუხდა: . თითქოს ვკვდები... უცებ შენც არ დაგგესლოს. ალბათ ცოტათი მომაკვდავისაც... . შემდეგ კი ისევ სერიოზული იერი მიიღო. არ შემიძლია.მე ალბათ გატანჯული სახე მექნება. მერე კი უცებ დამშვიდდა. რომლებმაც სიცილი იციან.ge და მან კვლავ გაიცინა.ხომ იცი.მე შენ არ მოგშორდები..ამაღამ. ვინმეს რომ უკბენს. როგორ წავიდა. იმ ღამეს ვერც კი შევნიშნე. მაგრამ ეს მართალი არ იქნება... ნუ მოხვალ არ არის საჭირო ამის ნახვა. გველი ბოროტია. იგი ისევ შეწუხებული ჩანდა.მაგრამ იგი ძველი მიტოვებული ნაჭუჭი იქნება მხოლოდ.თქვა მან და ხელი ჩამკიდა. მოგეჩვენება. ჩუმად გაპარულიყო...მე შენ არ მოგშორდები. თან წავიღო ეს სხეული.... ... რომ მეორედ დაგესლოს ვინმე... .. .. ძველი ნაჭუჭი კი რა დასანანია.. და მან ისევ გადაიკისკისა. .. უხარია.. დაიტანჯები. . იცი რა.

. თუმცა ამას დამშვიდება არ ეთქმის. ყველა ვარსკვლავი სასმელ წყალს მომაწვდის.. პატარა უფლისწული ერთ წამს უძრავად იდგა. მე კი ხუთასი მილიონი წყარო. ... ჩემი ყვავილი. . რადგან ფეხზე დგომა აღარ შეეძლო. დაცემის ხმაც კი არ გამიგია.. რომ თავი დაიცვას. .. მეტი ვეღარაფერი თქვა. მე ვდუმდი.. XXVII მას შემდეგ ექვსმა წელმა განვლო. უვნებლად რომ დავბრუნდი უდაბნოდან. უცებ მის ფეხებთან ყვითლად გაიელვა რაღაცამ. რადგან ტიროდა.სულ ეს არის. ერთი ნაბიჯი გადამადგმევინე მარტოს. მაგრამ ამხანაგებს ვეუბნებოდი... -თქვა მან.ხომ იცი.... მერე ცოტათი დავმშვიდდი.. ოთხი საცოდავი ეკლის გარდა არაფერი აქვს. მეც მომეკვეთა მუხლები და ჩავიკეცე. ცოტა ხანს კიდევ ყოყმანობდა.www.. მერე კი ნელა წაიქცა.. .მეც შევხედავ ხოლმე ღამ-ღამობით ვარსკვლავებს და ყველა ვარსკვლავი ჭრიალა გორგოლაჭიან ჭად იქცევა.. რადგან რომ ინათა.. მე განძრევაც აღარ შემეძლო. მაგრამ ისევ მოიკრიბა ძალ-ღონე. არ დაუკვნესია. . მე უნდა ვიზრუნო მასზე! იგი ხომ ისეთი სუსტი და ისეთი გულუბრყვილოა. მე ძალიან მიმძიმდა. იგი ცოტათი შეშინებული იყო.. დავიღალე-მეთქი.Litklubi. რომ იგი დაბრუნდება თავის პლანეტაზე.ხომ კარგია? შენ ხუთასი მილიონი ეჟვანი გექნება.. მისი სხეული ვერსად ვიპოვე.. მე არავისთვის არ მიამბნია ეს ამბავი. ჩემს ამხანაგებს უხაროდათ. როგორც ხე. -აი ის ადგილიც. ის ხომ არც ისე მძიმე იყო. მე მწამს.. რადგან ირგვლივ უდაბნოს სილა იყო.. და ჩაიკეცა.ge მე ვდუმდი. შემდეგ წამოდგა და ერთი ნაბიჯი გადადგა მხოლოდ.

ვინც არის იგი. მაგრამ დიდები ვერასოდეს მიხვდებიან რამოდენა რამაა ეს! ეს პეიზაჟი ყველაზე მშვენიერი და ყველაზე სევდიანი პეიზაჟია ჩემთვის ქვეყნად. თუ ოდესმე აფრიკის უდაბნოში იმოგზაურეთ. რომ სამუდამოდ აღმებეჭდა თქვენს მეხსიერებაში. ეს სწორედ ის სურათია. უთუოდ მიხვდებით. ახედეთ ზეცას და იკითხეთ: „შეჭამა ბატკანმა ვარდი თუ არა?“ და დაინახავთ. და ყმაწვილი თუ დაინახოთ. მაგრამ ზოგჯერ ვფიქრობ: ხომ შეიძლება რომ ადამიანს საქმე დაავიწყდეს. ყურადღებით დააქცერდით ამ სურათს. რომ იგი დაბრუნდა.. ბედნიერი ვარ და ყველა ვარსკვლავი წყნარად მიცინის ციდან. სწორედ ამ ვარსკვლავის ქვეშ. ეს ამბავი დიდი საიუდმლოებითაა მოცული.. ჩემთვის ისევე როგორც თქვენთვის. თუ სადღაც. რომ ნადვილად იცნოთ იგი. ხომ შეიძლება... ამ ადგილას თუ გაიაროთ.პატარა უფლისწული მინის სარქველს ახურავს თავის ყვავილს ღამ-ღამობით და ფხიზლად დარაჯობს ბატკანს“. შეკითხვაზე პასუხს არ იძლევა და ოქროსფერი თმა აქვს.შემატყობინოთ.. და თუ ეს მოხდა. წინა გვერდზე რომ იყო.. ვარდი შეჭამა. მაგრამ ერთი რამ მაშფოთებს: როცა ბატკნისთვის პირსაკრავს ვუხატავდი.ვამბობ ზოჯგერ.. შეჩერდით ერთ ხანს. ნუ აჩქარდებით. გთხოვთ მანუგეშოთ .Litklubi. მაგრამ მე ხელმეორედ დავხატე იგი. . . მთელი ქვეყანა შეიცვლება. როგორ შეიცვლება ყველაფერი.www. თასმის დახატვა დამავიწყდა! უთასმოდ კი პატარა უფლისწული პირს ვეღარ აუკრავს ბატკანს. და ახლა ჩემს თავს ვეკითხები: „რა ამბავია ახლა მის პლანეტაზე? ხომ არ შეჭამა ბატკანმა ყვავილი?“ „ რა თქმა უნდა არა! . რომ ერთ საღამოს მინის სარქველი არ დაახუროს ყვავილს ან ბატკანი გაეპაროს ღამით ყუთიდან? და ამის გაფიქრებაზე ეჟვნების წკრიალი ცრემლებად იცვლება. თითქოს ხუთასი მილიონი ეჟვანი წკრიალებს ციდან. რომელიც თვალით არ გვინახავს. ამ ადგილას მოევლინა პატარა უფლისწული დედამიწას და ამ ადგილიდანვე გაუჩინარდა. ამას რომ ვფიქრობ. სამყაროს რომელიღაც უხილავ მხარეში ბატკანმა. რომელიც იცინის.ge ღამ-ღამობით კი ვარსკვლავებს ვუსმენ ხოლმე. ვისაც პატარა უფლისწული გიყვართ..