Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék .............................................................................................1 Felhangolás......................................................................................................5 Fényhozó.........................................................................................................8 Használati utasítás.....................................................................................10 A Maradék.....................................................................................................13 Alapozás........................................................................................................14 Mi az az energia?.......................................................................................15 Mi az az információ?.................................................................................17 Miből keletkezik az élet?...........................................................................19 Mi az anyag?.............................................................................................20 Az információról.......................................................................................20 Mi az a rezgés?..........................................................................................23 Mit érzékelünk valójában?........................................................................25 Miért jött létre a Teremtés?........................................................................26 Az alapozás összefoglalása.......................................................................27 Álom volt csupán….......................................................................................31 Működési modellek.......................................................................................34 Indiai energetikai elmélet..........................................................................35 Aura szemlélet...........................................................................................40 Kínai energetikai szemlélet.......................................................................46 Prána gyógyítás szerinti energia-szemlélet...............................................47 Energetikai szemléletek összefoglalás......................................................49 Én vagyok…..................................................................................................50 Az energetikai mérés elmélete, módszerei....................................................51

1

Amit meg tudok mérni, azt ismerem.........................................................51 Mit mér az energetika?..............................................................................52 Az információ meghatározása...................................................................52 Az energia meghatározása.........................................................................54 Az anyag meghatározása...........................................................................55 A mérés alapfeltételei................................................................................55 Mérendő személy közvetlen érzékelése....................................................56 Lehetséges a mérendő személy távérzékelése?.........................................56 Tudatállapotok a mérés alatt......................................................................58 A mérési eredményt befolyásoló tényezők................................................58 Hogyan működik a mérőpálca?.................................................................59 Az energetikai mérés eszköze és a mérés..................................................61 Igen-nem mérési módszer.........................................................................65 Pálca kitérés leolvasásával történő mérés..................................................68 Térenergetikai mérés összefoglalás...........................................................70 Elment az erdő...............................................................................................76 Az ember energetikai működési modellje.....................................................78 Mire jó a lélek?..........................................................................................82 Az energia test működését vezérlő erőt.....................................................84 Ki irányítja a test energetikai működését?.................................................87 A csokrok működése.................................................................................88 Az energia vezetékek (erővonalak, meridiánok) működése......................94 Az ember energia rendszerének működése ..............................................98 Lelkeken át létezem.....................................................................................100 Energetikai változások egy életen át...........................................................102 A terhesség és a születés..........................................................................103

2

Az emberi élet energetikai változásai......................................................104 A halál és ami utána van energetikailag..................................................107 Az élet nagy változásainak összefoglalása..............................................110 Utolsó mérleg..............................................................................................114 Az elalvás, az alvás és az ébredés energetikája...........................................115 Az elalvás energetikája............................................................................115 Az energia mennyiségének, frekvenciájának alakulása alvás közben.....117 Az ébredés energetikája...........................................................................119 A szerv-óra és a csokor-óra működése alvás alatt...................................120 Alvás és ébrenlét energetikájának összefoglalása...................................121 Ki vagyok én?..............................................................................................123 Mindennapi változások energetikája...........................................................124 Az evés hatása az ember energiáira.........................................................125 Mindennapok energetikája: a játék..........................................................127 Számítógépezés és a tévénézés energetikája...........................................128 Iskola, tanulás és olvasás.........................................................................129 Sportolás hatása az ember energetikai rendszerére.................................130 Meditáció hatása az ember energetikai rendszerére................................131 Tűzönjárás hatása az emberi energiákra..................................................132 Mindennapok energiájának összefoglalása.............................................133 Az ifjú és a bölcs.........................................................................................134 A víz energetikája és az ember....................................................................135 A víz és az energia...................................................................................136 A víz különböző színű fénnyel történő kezelése.....................................139 A víz kezelésének érdekességei...............................................................144 A víz mérésével kapcsolatos tapasztalatok összegzése...........................150

3

Sárkány-tó kincse........................................................................................153 Egészség-betegség változás energetikája....................................................159 Üzenet..........................................................................................................165 Energia átadás, kezelés, mérés energetikája................................................166 Energetikai mérés hatása a mérő személyre............................................166 Energia átadás hatása a kezelő személyre...............................................168 Visszajött az erdő.........................................................................................170 Átkarolás.....................................................................................................174 Hosszú és rövid idejű változások energetikája........................................174 Az ember energetikai modellje................................................................177 Kis felfedezéseim....................................................................................179 Búcsú...........................................................................................................182 A mag-ar nyelvről........................................................................................185 Az emberi nyelv......................................................................................185 A nyelv a környező világról szól.............................................................187 A magyarság ereje...................................................................................189 A mai magyar nyelv................................................................................189 Amit tudni kell a szójegyzékről...............................................................191 Amit tudni kell a világlátásomról............................................................193 Magyar – Magyar szó értelmezések........................................................194 Felhasznált és olvasásra javasolt könyvek, jegyzetek.................................264 Utolsó dallam..............................................................................................264

4

Minden pillanat egy hang a csendben Minden hang egy kiáltás Minden kiáltás élni akar Minden élet törvény az Örök Rendben.

Felhangolás
A könyvek elején ezen a helyen bevezetés szokott lenni, melynek során a beavatott író bevezeti az olvasót gondolatainak rejtelmeibe. Megmutatja azt az utat, melyen végighaladva el lehet jutni oda, ahol ő van. Úgy is mondhatjuk, hogy a gondolataiból épített vár maga a könyv. Ahhoz, hogy megértsük, hogy megismerjük a várat, kell egy környezet, amelyben az érthetővé válik és kell egy út, amelyen végig jutva megismerhetjük magát a várat. Erre a környezetalkotásra és az út megmutatására szolgálnak a bevezetések. Én viszont felhangolást végzek, ahogyan a zenészek is teszik koncert előtt, hogy együtt szépen szóljon a muzsika. Ahogyan azt Buddha is tanította: „Ha a húr nincsen megfeszítve, nem fog szólni a muzsika. Ha túlfeszítjük, elpattan. Amennyiben viszont kellőképpen megfeszítjük, szépen fog szólni.” Én is ezt szeretném elérni, hogy az olvasó gondolatainak húrja úgy legyen megfeszítve, hogy szépen szóljon. A könyv és amit én benne leírtam, lesz a vonó az olvasó gondolatainak húrján, amely az olvasáskor megpendül és zengeni fog. Közös muzsikálás jön létre, egy összhangzás, melyben a lélek és a szellem az, ami bennem és benned kedves olvasó egyszerre megpendül. A keletkező muzsika viszont egyedi lesz, benned születik és neked fog szólni a dalom, úgy ahogy hallani tudod, ahogy hallani mered. A betűk, a mondatok a kotta, de a dal benned keletkezik. Énekelj hát velem, és dalod, lelkedben szép legyen!

♫♪
Az emberi lét során mindenkiben felmerül a kérdés, hogy honnan jöttem és hová tartok. Keressük egész életünkben a kérdéseinkre a válaszokat, miközben a válasz mi magunk vagyunk. Belőlünk indul ki minden és bennünk ér véget. A hosszú keresés alatt testünkben különféle változások zajlanak le, keletkeznek, elmúlnak dolgok, miközben mi úgy érezzük, hogy ugyanazok vagyunk, mint régen. Pedig a születéstől kezdve az egész szervezet folyamatos változásban van, sejtek milliói születnek és

5

öregednek meg, cserélődnek folyamatosan, tervszerűen. Közben mi éljük az életünket, növekszünk, családot alapítunk, majd megöregszünk. Az idő folyamatos változása megjelenik a testünkben, és végül visszaadjuk a Földnek testünket, hiszen az porból lett és porrá lészen. Az élet viszont a test változásainál sokkal több, hiszen lelkünket állandó behatások érik, kinyílik, bezárul. Szellemünk állandóan pallérozódik, tapasztalatokat szerez. Az egész folyamat az orrunk előtt megy végbe, miközben mi csak keveset érzékelünk belőle, pontosabban annyit, amennyit érzékelni akarunk, merünk. Mert mi rajtunk múlik, hogy mennyit vagyunk hajlandók befogadni, megérteni a világból, bár az tőlünk látszólag függetlenül megy tovább. A kérdés, a kíváncsiság azonban mindig ott motoszkál bennünk, főleg, hogy olyan megmagyarázhatatlan dolgok történnek velünk, amiknek látszólag semmi oka. Látszólag érdemtelenül szerencsétlenségek érnek, miközben mások meg dúskálnak a javakban. Nekünk semmi sem sikerül, másnak meg minden. És ez nem minden, mert időközben valamitől betegek leszünk, majd valamitől meggyógyulunk. Érzelmeinkben is egyre csak változunk, az egyik nap ilyen, a másik olyan. Nincsen két egyforma nap, egyforma perc. És akkor még ott vannak a gondolataink, melyek egyik pillanatban még zabolázatlan csikóként száguldanak, majd meg úgy döcögnek, mint megrakott szekér előtt az életunt gebe. Mi hozza létre az érzelmünket? Miért haragszunk a világra? Hiszen a világ a szomszéd szerint meg csupa öröm, pedig ugyanarról beszél, amire én meg haragszom. Miért gondolja, érzi ő másképpen? Kiben van a probléma, benne, vagy bennem, vagy éppen a világban? Bennem biztosan nincsen, csak abban, ahogyan én gondolkodom a világról. Én úgy döntöttem, hogy most azt rossznak fogom értékelni. A szomszéd meg úgy döntött, hogy ő jónak látni. Érdemes ezen elgondolkodni. A magyar nyelv szerint a gondolkodásban benne van a gond, azaz hogy probléma van. Ez pedig hol található? Bennem, valahol. Nem a környezetünk a problémás, hanem mi éljük meg úgy a környezetünket, hogy az számunkra problémát jelent, azaz gondot, amin gondolkodni kell. A gondviselés azonban figyel ránk. Mit csinál a Ter-emtő? Gondot visel ránk, azaz hagyja, hogy legyen gondunk, de miért? Az én válaszom az, hogy így fogunk tanulni, ha nem kapjuk meg készen, megcsócsálva a válaszokat. Rágódjunk raj-tuk egy kicsit! Ne tespedjünk el! A gondolkodás tehát egy belső probléma felvetése, ami arra ösztönöz, hogy tapasztalatainkat újraformálva, összevetve a felmerülő problémával, egy megoldást, egy választ keressünk a kérdésünkre. És én ebben a könyvben pont ilyen megoldásokat keresek, de nem

6

végső válaszokat, megfellebbezhetetlen igazságokat. Az igazságban úgyis már benne van a gazság, azaz könnyű félrecsúszni, hiszen éppen csak egy i betű a kettő között a különbség, és így igen könnyen elbukhatunk. Ha tehát jól megnézzük az igazságot, abban benne van a kettősség, ami a földi létre jellemző. A gondolkodás kérdéseire adott válaszokban is megjelenik ez a kettősség, hiszen mi itt létezünk ebben a világban. Úgy gondoljuk, hogy egy válasz vagy jó, vagy nem. Vagy világosság van, vagy sötét. Azt már nehéz felfogni, hogy az egyik szempontból ami világos, az másnak meg sötét. A felhangolás elején Buddha tanításából idéztem szabadon. Amikor nem feszítjük meg a húrt, nem szól a hangszer, ez az egyik szélsőség. Amikor túlfeszítjük, elszakad, ami a másik szélsőség. Eddig ez a földi kettősségre utal. És ekkor jön be a bölcsesség: ha eltaláljuk a húr feszességét, akkor meg szépen szól. Ez az utóbbi eset az, amikor egy új minőség jön létre, fölé tudunk emelkedni a kettősség játékának, azaz látunk a fényben és a sötétben is. Lehull a lepel, a maya fátyla. Én ebben a kis könyvemben egy olyan játékot szeretnék játszani, melynek végén mindenki egy kissé az illúziók fátyla mögé tud tekinteni. Természetesen annyira, amennyire meg meri tenni, amennyit mer gondolkodni és ezzel együtt változni. Mert én nem egy végső valóságot keresek, hanem egy folyamatosan változó, lüktető, mondjuk azt, hogy az anyagban megjelenő, élő struktúrát, amely érzelmekben, cselekedetekben, döntésekben nyilvánul meg és ezzel hat a környezetére, valamint önmagára. Az én gondolkodásomnak az alapja az a felismerés, hogy az általunk ismert világ egy gondolati egység, amely folyamatosan változik, módosul azáltal, hogy mi benne létezünk. A mi gondolataink, érzéseink, az ezek alapján meghozott döntéseink és a cselekedeteink teszik olyanná környezetünket, amilyennek mi azt érzékeljük. És ez lesz az elkövetkezendő tapasztalatainknak is az alapja, amelyből újabb cselekedetek fakadnak, így fenntartva a változás állandóságát. A változás szóban pedig benne van, hogy válik valamivé, azaz nem marad állandó. Mondhatjuk, hogy állandó változás az élet. Ami megmerevedik, nem változik, az meghal, azaz a változásra képtelenné válik. Ezt követően a természeti törvényeknek megfelelően leépül, hogy újabb, változásra képes egyed épülhessen fel belőle. És a változás törvénye alól az ember sem kivétel! Remélem, hogy ezzel a felhangolással sikerült olyan húrokat megpendíteni benned kedves olvasó, ami majd további együttgondolkodást hoz létre, azaz változást benned. Így

7

többé válsz, mint aki voltál e sorok elolvasása előtt, azaz élni fogsz. Teremtőképes leszel, méghozzá: tudatosan. Így legyen!

Fényhozó
Jössz-e velem, Ha sötét éj mélyén a félelem kél? Jössz-e velem, Ha védtelen lelked remegve áll? Jössz-e velem, Ha válaszra várni nem lehet már Menni kell, mert maradni fáj, Magával visz a nagy madár Mozdul benned a végtelen szél.

Ó mondd Kedves, jöhetsz velem Ha nem vár dőre csillogás kacér szíveken Ha nincs több szín őszi leveleken Ha hív a fény, repülni szállni kell De húz a mély, a lábadon a sok lián Akarja egyedül uralni szíved Mind-mind magához ölelni kíván.

Ó mondd Kedves, mi az mire vágysz? Elérni én segítek Neked Rangot, pénzt, fénylő kincset, Talmi értéket nem ígérhetek. Amit csak én adhatok Neked Hogy én mindig ott leszek Veled.

Jössz-e velem, Ha a holnap farkasa vár Ha a szívekben a félelem jár

8

Ha forrong a messzeség Ha úgy érzed leszakad az ég Ha egyszer dönteni kell Mindegy mi a felelt Én akkor is ott leszek Veled Mert Én vagyok kinek hite nem inog Kinek a sötét mögött kigyúl Fény Ki már megjárt sok nehéz utat Mégis mindig előre mutat.

Mert én vagyok a csillag Mi a szemekben felgyullad Mert én vagyok a Hold Ki nehéz éjben felragyog Mert én vagyok a Nap Múlt porában a holnap Mert én vagyok benned a fény Magányod reggelén.

Hívj hát, és én ott vagyok Színesek lesznek a tegnapok Reménnyel teltek a holnapok Mondd hát, hogy akarod! S felkel benned a Fény útja Mert itt lesz ki benned Újra meg újra Vigyázó lélekkel meggyújtja.

9

Használati utasítás
Minden berendezéshez, géphez adnak kezelési utasítást. Leírják, mi hol található a gépen, mi mit jelent a kezelőpulton és mikor mit kell megnyomni. Azaz megtanítják, hogyan használhatjuk a gépet lehetőleg úgy, hogy ne menjen hamar tönkre. Esetleg megmondják, ha ez, vagy az a hiba jelentkezik, mit tegyünk. Ha villog a piros gomb, akkor ne szerelőt hívjunk, hanem csukjuk be a kocsi ajtaját. Minek egy könyvhöz használati utasítás? – kérdezhetnétek jogosan. Azért, mert ez egy veszélyes üzemmód. Nagyon veszélyes, mert itt gondolkodásra próbalom tanítani az embereket. Ez a könyv nem arról szól, hogy ez van és ez a végső igazság. Arról szól, hogy ilyen is lehet az én szemszögemből a világ, mert én így tapasztaltam meg. De ez egyáltalában nem azt jelenti, hogy csak ilyen. Éppenséggel egy másik ember szerint lehet teljesen más. Egy kétezer évvel ezelőtt élt görög egészen másként látta a dolgokat, mint például egy középkori barát a kolostorban, vagy egy kocsmatöltelék bármikor. Az én gondolkodásom alapja az Egység. Az egy önmagában teljes, egész, ami mindent tartalmaz, amiben minden benne található. Egy meg egy az már kettő, azaz ami önmagában teljesség, az már egy másik teljességgel szembesülve kétséggé válik. Az én szemszögemből viszont mind a kettő önmagában teljes marad, együtt viszont létrehoznak egy még nagyobb egységet, ahol minden rész egyformán fontos az egész szempontjából. A legjobb példa erre az emberi test, ahol minden szerv egyformán fontos. Nem lehet azt mondani, hogy a szív a legfontosabb, és akkor mondjuk dobjuk ki a beleket, vagy a tüdőt. Az emberi szervezet működése szempontjából minden egyes szerv lényeges, és minden egyes szerv önálló egységet alkot. Ezeken az egységeken belül, még kisebb egységek vannak, mondjuk a májon belül a máj sejtek. Itt sem mondható, hogy egyik vagy másik nem kell. A jó működés szempontjából minden sejtre szükség van, és így együttesen tudják ellátni a máj helyes működését, ami a szervezet szempontjából is fontos. Ezt a gondolkodási módot a görögök holisztikus filozófiának nevezték, szemben az atomisztikus filozófiával, ahol a részek egymáshoz képest aláés fölérendeltségben vannak. A könyvet úgy próbáltam elkészíteni, hogy minden egyes rész önállóan is értelmezhető legyen, ezért a fejezetek tartalmát minden alkalommal összefoglaltam. A könyvben vastag dőlt betűkkel jeleztem azokat a szavakat, melyeket a végén található Kis szótárban értelmezni, boncolgatni próbálok. Vannak közöttük magyar szavak is, mert 10

úgy érzem, elfelejtettük azok valódi tartamát, mára nekünk már mást jelentenek. Természetesen nem vagyok nyelvész tudós, így az én értelmezésem, nem biztos, hogy ízleni fog a tudományos köröknek. Én a saját gondolkodásom szerint fogom a szavakat megmagyarázni. Magáról a magyar nyelvről viszont egy külön fejezet is szól. Ugyanígy az elválasztásokat sem a külföldről átvett módon végzem, hanem úgy, ahogy a szónak az értelmes töve adja, azaz a magyar gondolkodás szerint. Használjátok ezt a könyvet gondolkodásra. Ne vegyetek benne semmit se készpénznek, igenis próbáljátok megcáfolni, tegyetek föl kérdéseket és próbáljatok rá válaszolni! Nem kell mindenben engem követni, legyetek önállóak! Ez persze nagyon veszélyes, mert aki önálló, az gondolkodik, így átlát dolgokon, és nem lehet egykönnyen befolyásolni. Ez pedig konfliktusokhoz fog vezetni, mert nem azt veszi meg a boltban, amit reklámoznak, hanem azt, amire szüksége van. Sőt, a televízióban is csak azt nézi meg, ami számára építő jellegű, nem pedig azt, amitől félni fog. Felelőssé fog válni a saját cselekedeteiért, tenni fog az egészségéért, így egyre kevésbé fogja igénybe venni az állami szolgáltatásokat, amivel pórázon irányítanak bennünket. A mai világban az embereket a „fortélyos félelem igazgat”-ja. Aki fél, az bizonytalan, döntésképtelen, így irányíthatóvá válik. Átadja a felelősségét másoknak, az orvosnak az egészségéért, a rendőrnek és a katonának a biztonságáért, a tanároknak a tudás megszerzéséért, a banknak és a közgazdásznak a pénzügyeiért, az államtól elvárja, hogy adjon neki biztos állást, nyugdíjat, legyen meg a szórakozása és a kenyere, mint az ókori Rómában. Minden felelősséget átadunk másoknak, azután meg csodálkozunk, ha ide-oda rángatnak bennünket. Jönnek a számlák, behajtják az adósságot, hogy helyettünk cselekedtek. Én nem ilyen világban gondolkodom, és ez a könyv sem ilyen szemlélettel készült. Merjünk önmagunk lenni, merjünk gondolkodni, merjünk cselekedni, merjük kimondani, hogy kik is vagyunk. Ne hallgassunk, mert ezt várják el mások, hogy uralkodni tudjanak rajtunk. De ettől még mi nem leszünk többek, nem vagyunk rosszabbak, vagy jobbak, de egyenlőek igen! Minden egyes ember fontos, ahogyan minden egyes nép. Mindenkitől lehet tanulni és mindenkinek kell tanulnia másoktól. Márpedig ez maga a változás. Aki nem képes erre, az megmerevedik, és védeni fogja a saját biztonságát. Ami végül is nem a sajátja, hanem az állam által a számára nyújtott kegyelemkenyér azért, hogy átadta a felelősségét.

11

Játszunk el a gondolattal, mi lesz, ha vállaljuk önmagunkat, ha merünk gondolkodni, amikor a természeti törvényekkel egyensúlyban élünk, elfogadunk másokat olyannak amilyenek, nem akarjuk őket letiporni, sőt segítjük az útján. Aki ezen elgondolkodik, az rájön, hogy én a valódi SZERETET-ről beszélek. Arról, ami a magyar népnek az útja, amiért itt vagyunk és ragaszkodunk a Kárpát-medencéhez, ahol a FÖLD SZÍV CSAKRÁJA dobog mindannyiunkért, kijelölve nemzetünk feladatát. Ha mi újra a saját utunkat járnánk, nem kellene katonaság, rendőrség, adóhatóság és társadalombiztosítás, nem lenne szükség egy csomó állami hivatalra, megszűnnének olyan pályák, mint a jogász, nem kellene törvényhozás, és így feleslegessé válnának a politikusok. Egy másfajta államrend alakulna ki, ahol mindenki egyenlő, de vannak olyanok, akik valóban a többieket képviselve, értük dolgoznak. Ez pedig nem egy kitalált irányzat, egy fantazmagória, hanem ennél sokkal több, ez maga a BÉKE, a VÁLTOZÁS, amerre tart ez a világ, ahová - bízom benne – el is fog jutni. Ehhez azonban felül kell emelkedni mindenkinek a mai önmagán. Ennek az útja pedig a gondolkodás, a szeretet és az ennek megfelelő cselekedet. Lehet, hogy kevesebb is elég lenne az anyagiakból a boldogsághoz? Szerintem igen. A boldogság bennünk van, nem pedig a tárgyak megszerzésében. Ezért kell önmagunkkal beszélgetni, magunkat elfogadni és így képessé válunk a világot másképpen szemlélni. Kívánom, hogy te is képes legyél egy kicsit emelkedettebbé válni!

12

A Maradék
Az angyal alig vonszolta maga után szárnyait, ahogy kedvetlenül, leszegett fejjel csoszogott a délutáni csúcsforgalom bűzében. Körülötte emberek siettek, nyüzsögtek égő szemekkel, de senki észre sem vette. - Nem értem... Istenem miért ... miért nem látnak? Kihaltak tán a jók? Aki szembejött vele, szintén csak vonszolta magát kedvetlenül, bár ez alig látszott sötét arcán. Vele sem törődött senki, pedig amilyen tiszta, szép, fényes volt a másik, ő olyan fekete és kénkőtől bűzös. Az emberek szerint gyűlölték egymást, ellenségek voltak és most egymásra leltek az emberárban lélektelen utcán. - Te érted ezt? Én csábítottam őket a rosszra és elhagytak. Bűnben élnek, de én nem kellek nekik. Bukott angyalnak hívnak, és most tényleg megbuktam. - Látod, én meg a szeretetre tanítanék, de senkinek se kell, pedig állandóan beszélnek róla. Tenni azonban ... - legyintett egyet szárnyával - Én is bukott angyal lettem, mint te. Szomorúan nézte egymást a két bukott angyal, és nem láttak kiutat. Az emberek pedig közönyösen, égő szemmel, de belül üresen mentek, hajszolták a semmit és dőltek a Semmibe fiatalon, értelmetlenül. - Ott egy templom! Hátha ott ... ! - Én nem merek bemenni, tudod a tömjén, meg a szenteltvíz... - Legalább nézzünk be! Ott biztosan akadnak még. Nem sokan voltak. Fekete ruhás öregek és néhány fiatalabb térdelt, imádkozott a padsorokban. Néha újak jöttek, régiek mentek, de őket a bejáratnál senki sem vette észre. - Senki se lát. - Senki. Még engem se. Tovább mentek, keresve azokat kik látják őket és nem csak beszélnek arról, hogyan lehet látni. Mentek, hogy nyitott szemekre, fülekre és szívekre leljenek. Mentek csüggedten, és ki tudja meddig mentek volna, ha Valaki rájuk nem szól ott legbelül. - Hitetlenek! Higgyetek önmagatokban, bennem és meglelitek a Maradékot!

13

Így született újra a Földre két bukott angyal, hogy végre lássák őket és elmondhassák mindenkinek: Van még Maradék, akikért érdemes Embernek lenni! Van még Maradék, csak keresni kell, és mindenki megtalálja ŐT - Önmagában. Higgyük mi is, hogy nyitott szemekre, fülekre és szívekre leljünk, végre!

Alapozás
Ahhoz, hogy egy házat hosszú ideig használni tudjunk, erős alapokra van szükség, erre tudjuk majd fölhúzni a falakat és kerül rá a végén a tető. A könyvünkben is először az alapokat kell megfogalmazni, jó erősen a tudatunkba leásni, hogy azután erre képesek legyünk építeni gondolat falakat, és tetőt tenni rá a végén új ismeret cserepekből. Mivel már kezdünk együtt muzsikálni, neki lehet látni az alapok kiásásának és elkészítésének. Ez a mi esetünkben olyan alapfogalmakból, törvényszerűségekből fog állni, amit ezután alkalmazni fogunk az egész könyvben. Megértésük ezért alapvetően fontos számunkra. Ehhez azonban egy kis kitérőre van szükségünk, hogy tudjuk, hol kell ezeket az alapokat egyáltalán megásni. Onnan indulunk ki, amit mindenki ismer. Ez pedig a saját testünk és annak működése. A saját testét úgy hellyel-közzel mindenki ismeri, találkozott már vele, ha máshol nem a tükörben. Van egy képünk önmagunkról. És máris problémánk van, mert nem ilyet szerettünk volna. Ha nő vagyok, olyan sovány legyek, mint a modellek, olyan rugalmas, mint a balett táncosok, olyan sok pénzem legyen, amin bármit meg tudok venni, legyen szép családom, stb. Ha férfi vagyok, olyan izmaim legyenek, mint egy testépítőnek, olyan vonzó legyek, hogy a nők ne tudjanak nekem ellenállni, és olyan sikeres legyek, hogy pénzelni tudjam őket, meg a hóbortjaimat. Egy dologról nem szól csak az egész, hogy ezért bizony tennem kell, amihez pedig először el kell fogadni magamat olyannak, amilyen éppen most vagyok. Szóval az alakom nem fog a címlapokon szerepelni, a Nobel díjat mindig más fogja el vinni előlem és a pénzes állások sem rám fognak várni. Amennyiben jól megnézzük eddig minden arról szólt, hogy milyen a fizikai testem, az amit képes vagyok megfogni. Ez vagyok én, ezt vagyok képes érzékelni, ezzel tudok ebben a fizikai világban cselekedni. Ez az én örökségem. Természetesen testünkben belső folyamatok mennek végbe, de erről legtöbbször nincsen fogalmunk. Azt tudjuk, hogy éhesek, álmosak, fáradtak, idegesek vagyunk, vagy éppen keressük a legközelebbi mellékhelyiséget, mert halaszthatatlanul magunk akarunk 14

lenni. De például az emésztés folyamatáról, a képződő enzimekről, a bélben található baktériumokról és azok működéséről fogalmunk sincsen. Csak azt érezzünk, hogy most, azonnal ki kell menni, de az evés után már csak a jóleső gyomorfeszülést érezzük, meg hogy kerget a bika álmunkban, mert egy kissé bezabáltunk. Azaz a belső folyamatainkról nincsenek érzékleteink, csak amikor már baj van. Persze mindenki hallott olyan csodabogarakról, akik képesek elásni magukat hosszú hónapokra, vagy éppen étlen, szomjan kibírják napokig, de azok nem az átlag ember. Ilyenről egy jól fűtött szobában érdemes vacsora után hallani a televízió valamelyik csatornáján. És én most erről a szintről tovább lépek. Azt mondom, hogy az emberek testének van olyan része is, ami a fizikai szemünkkel általában nem látható. Azt mondom, amit a fizikusok is emlegetnek egy Einstein nevű emberke óta, hogy minden energiából van, és ennek nagy része sem érzékelhető a mi érzékszerveinkkel, de még a műszereinkkel sem. Erről a világról a mai tudomány a kvantumfizika révén kapott ismereteket, pedig az ősi kultúrákban a beavatott mesterek már beszéltek róla. Egyiptomban, Babilonban, az ősi Indiában, Kínában, és más kultúrákban is tudták, hogy a durvafizikai-testünk egy finomfizikai-testből épül fel. Ez táplálja, szabályozza. Ennek vannak rétegei, amit az ember körüli aurának, magyarul erőtérnek nevezünk. Ami ennél is érdekesebb, hogy ez is energiából áll. Az első fontos kérdésünk így az lesz, hogy:

Mi az az energia?
Úgy gondolom, hogy mindenkinek vannak rémképei az iskolában tanult fizikáról. Itt tettek említést az energiáról, ami több formában előfordulhatott. Röviden valahogy úgy fogalmaztak a diákoknak: „az energia a testek munkavégző képességével egyenlő”. Nagyon sokféle módon jelenhet meg az energia: lehet mozgási, helyzeti, forgási, azaz mechanikai, de van hő, ionizációs, kémiai, fény és elektromos. Manapság az emberiség életét meghatározza az energia, amely körülvesz bennünket, gépeket hajt meg, meleget ad, fényt hoz a lakásokba, és még sorolhatnám. Egyszerűen nem tudunk meglenni energia nélkül. Így volt ez régen is, és ma is, mert maga az emberi szervezet sem képes meglenni energia nélkül. Ha jól megnézzük a testünk egy hőerőgép, amely a bevitt táplálékból és levegőből üzemelteti magát: fűti a testét, felépíti a szervezetét és le is bontja, és a saját mozgatásához szükséges erővel is ellátja, sőt még meg is védi a környezeti ártalmakkal, a behatolókkal szemben. Lényegében egy energiacsere zajlik bennünk már a látható, azaz a dur-

15

vafizikai szinten is. És ugyanez a folyamat játszódik le a normál működésű, tévéképernyőn nevelkedett szemünk számára nem látható finomfizikai szinten is a csokrok (csakrák), az erővonalak (meridiánok) és az erőtér (aura) szintjén. Több ezer éve a kínaiak az energiát csi-nek nevezik és úgy gondolják, hogy az egész világot a csi építi föl, minden csi, csak a megjelenési formája más és más. Ugyanezt a tudást egy kicsit ugyan másképpen fogalmazva, de az indiaiak, a sumérok és más úgynevezett „primitív népek” szintén őrzik hagyományaikban, például az Igazak népe Ausztráliában, a Tibetiek és még sokan. És ma már a kvantum-fizikusok is ezt mondják. Nekik már lehet, mert ők tudományosan bebizonyítottak olyan dolgokat, melyeket ezek a „lemaradott, barbár” népek teljesen „véletlenül” egyformán tudtak. Amely ismeretet ki kellett irtani, ahol csak lehetett, például a „vad, vérengző” magyaroknál, akik képesek voltak egy magasan fejlett kultúrával, bizánci típusú keresztény vallással Európa közepébe jönni. Még szép, hogy ki kellett bennünk irtani múltuk emlékét, hogy alárendeljék magukat a már itt levő népeknek. És ez kiválóan sikerült, csak a nyelvüktől nem lehetett megfosztani, így még élnek magyarok. Az energia tehát biztosítja a fizikai szintű működéshez szükséges valamennyi típusú erőt. Ezen kívül tartalmazza mindazokat az információkat, melyek egy lehetséges megteremtődéshez szükségesek! Az orvosok ezt az információt a DNS-ben találták meg, ami biztosítja az egyedek hasonlóságát egy fajon belül. Érthetően fogalmazva, a DNS kettős spirálja teszi lehetővé, hogy egy embernek ember gyermekei legyenek, vagy éppen azt, hogy élete folyamán ne alakuljon át mondjuk farkassá, csak képletesen, azaz a cselekedeteiben. Szegény farkas, hogy megsértődne, ha emberhez hasonlítanánk. – „Kikérem magamnak ezt a Piroska mese dolgot. Én egyáltalán nem vagyok olyan vérengző és gonosz, mint ahogyan ezt mondják rólam. Nekem azt mesélte az anyukám, hogy azok a kétlábú, nagyhangú, durranó izével járó lények, azok ilyen borzasztóak. Az ő meséjében ezek a zöld micsodában levő csupasz lények rabolták el a kisfarkast, és állítólag bundát csináltak belőle, meg olyan rácsok közé tették. Ez a vérlázító.” Hagyjuk tovább zsörtölődni a farkast, mert még a többi állat is előjön az ő kis meséjével, hogy a növényekről ne is beszéljünk, azután meg a jobb érzésű emberek nem mernek majd a tükörben szembenézni magukkal. Maradjunk az energiánál, amiből minden állatnak, növénynek egyformán jutna, ha az ember… már megint kezdem, enyje már! Más megközelítés szerint az energia egy hullámszerű tér, amely generálja a teret, azaz folyamatosan teremti meg. Mozgása a fény sebessége, amely egy spirálgömb felszínén moz-

16

og. Meghatározza az anyagszerveződés folyamatát, egy holisztikus kép alapján. Lényegében tehát egy teremtő rezgés, amely létrehozza és táplálja a teret [1]. A Taoizmus szerint az emberi test sejtjei eredetileg képesek voltak felvenni a kozmikus energia és a fény 90 %-át. Mára viszont ez 5-10 %-os szintre csökkent. A növényeknél ez az érték még mindig 80 % körül mozog, a maradék 20 %-ot a víz, és a tápanyagok felszívása teszi ki. Finom-energetikai síkon az energia felvétel attól függ, hogy melyik testnek mire van szüksége. Minden „test” a Kozmikus Energiából táplálkozik, csak a rezgésük és ezzel az energiaszintjük változik, a fizikai világ felé haladva, „lelassul”. Most hirtelenjében nagyon sok új dolog jött be. Ezekben az energia új tulajdonságai is megjelentek, az egyik a rezgés, a másik az információ. Kezdjük az elején:

Mi az az információ?
Nagyon menő dolog manapság az információ alapú világról beszélni, hogy mindennek az alapja az információ. Úgy fogalmazott Tom Stoiner fizikus, hogy „az anyag az energia és az információ a Világegyetem három építőeleme, és ezek egymásba átalakíthatók.” A háromból az információ a legfelsőbb, ebből jön létre az energia és végül az anyag. Most ennél egy kicsit többre vagyunk kíváncsiak. Először is nézzük az információ szót, mit is jelent valójában. Az idegenszavak kéziszótára szerint: 1. felvilágosítás, tudósítás, hírközlés 2. értesülés, adat 3. tájékoztatási adat, hír Amennyiben csak magát a szót nézzük: in jelentése angolul ba, be, ban, ben. A forma jelentése pedig az anyag alakja, külseje, amely magában rejti annak tartalmát, ami viszont rejtett fizikai érzékszerveink számára. Együtt tehát azt jelenti a két rész, azaz az információ: az alakban levő, a formában levő. Mi van a formában, az alakban? Egyáltalában mi lehet a formában? Magyarul mondva semmi, hiszen tudjuk, hogy az atom és az elektronok között nincsen anyag, az emberben anyag jóformán nem található, csak űr, a fizikai viszonyok szerint. Egyes állítások szerint egy emberben levő anyag mennyisége éppen egy gyufafejnyi. Viszont én azt mondom, hogy ezt a

17

látszólagos űrt, kitölti a finomfizikai anyag, amit neveznek pránának, éternek, csi-nek, ki-nek, magyarul életerőnek. Tehát, ha azt értik információn, ami a formán belül levő életerő, szervezőerő, akkor egyet kell értenem velük. Csakhogy az informatikusok nem ezt értik rajta, hanem olyan ismereteket, amik alapján egyértelműen meg lehet határozni egy dolgot, létre lehet azt hozni. Ezt nevezzük ismeretnek. Igen ám, de az ismeret azt jelenti, amit mi tudunk egy dologról, egy bizonyos szemszögből nézve. Ugyanezt egy kínai másképpen tudja, egy afrikai megint másképpen. És ha mondjuk nem a fizikai síkról szemléljük, akkor megint másképpen kell értelmezni. Ilyenkor mi van? Az ismeret tehát mindig az egyén tudását mutatja meg az ő szemszögéből egy adott dologról. Ő így nézi azt. Mihelyt megváltoztatja nézőpontját, több ismeretre tesz szert, de ez ki fog hatni az egész világra, amely így megváltozik. Például, ha egy festményt nézünk, az első ránézésre, mondjuk egy legelésző birkanyáj. Azonban, ha tudjuk, hogy a festő elgondolása szerint, amit mi birkanyájnak néztünk, az egy ételkosár, ami számára a természetet jelképezi, mindjárt más lesz az eredmény, nem legelésző birkanyájról van szó, hanem a természet gazdagságáról. Persze aki ezt nem tudja, az nézheti éppen a festő reggelijének is a képet. A levonható tanulság mindebből: megváltozik az érzékelt dolgokról alkotott gondolatunk, módosul az információ. Azaz ha az ismeret folyamatosan bővül, akkor vele együtt dinamikusan változik a környező világ is, vele együtt mi is. Persze vannak alapvető elvek, ideák (filozófus megközelítés), törvényszerűségek, amelyek örökérvényűek, amelyek áthatják az egész Világegyetemet minden szinten. Ezek valóban rendelkeznek olyan hatással, ami képes létrehozni, irányítani az energiát és belőle anyagot teremteni. Ezt nevezhetjük Minden Létező Akaratának, hiszen csak ennek alapján jöhetett létre ez a folyamat. De hiába volt az akarat, kellett hozzá éltető erő, azaz életerő, ami minden élő szervezetben megnyilvánul. De ez önmagában még kevés lett volna, ha nincsenek formák, egy Szellem-i elv, ami alapján felépülnek, létrejönnek, léteznek dolgok. Ez a háromság együtt már képes meghatározni a világot, ennek működtetéséhez viszont Teremtő szükséges, akiben meg van az elképzelés, a gondolat a Mindenség működéséről. Így azután az információ és az energia egy tágabb, de közös megfogalmazásához jutottunk, ami megegyezik a prána, a qi, a ki, a baraka távolkeleti fogalmával, amit így együttesen nevezhetünk teremtőéleterőnek. Összefoglalva: az információ a tudás olyan szintje, amely magába foglalja a belőle keletkező energia és anyag jellemzőit, valamint ennek az átalakulásnak a végbemeneteléhez szükséges folyamatokat. Azaz több mint egy mérési érték, több mint az ismeret. 18

Műszaki szinten megfogalmazva: az információban benne van a tervrajz, a gyártási eljárás, az ehhez szükséges anyagok, valamint a végtermék összes jellemzője. Azaz megadja a programot, biztosítja ez előállításhoz szükséges energiákat és megadja a működési jellemzőket is, valamint valahol az előállításhoz szükséges energiákat is biztosítja! Az információ terjedése dimenziószálakon halad, amelyben nincsen idő és tér, ezáltal végtelen sebességű, korlátlan távolságú információátvitelt valósít meg. Egyúttal ez azt is jelenti, hogy bármely tettünk a fizikai és az afölötti bármely síkon azonnal megjelenik, észlelhető! De mivel én ennyivel nem elégszem meg, ezért egy újabb kérdésem akad:

Miből keletkezik az élet?
Önmagában az energia az élet? Itt van például az írott lap, ami a mi fogalmaink szerint nem él. Legalább is látszólag, az én szintemen. Nincsenek neki olyan életjelenségei, mint például egy növénynek, egy állatnak, egy embernek. De egyáltalán mi is az az élet? Nézzük magát a szót. Él-ni azt jelenti, hogy a lét borotvaélén táncolunk. Azaz mindig keressük az egyensúlyt. Ez pedig egy olyasfajta jelenségre utal, ami például a könyvre nem jellemző. A könyv lapjai egy idő múltán megsárgulnak, törékennyé válnak, majd szépen elporladnak. Mit jelent ez, azt hogy az anyag az ő rendszerében egy törvényszerűségnek engedelmeskedve energiáját, rezgését átalakítja, és mássá válik. Önmagától tehát nem tudja fenntartani eredeti helyzetét, állapotát. Ez a törvény az entrópia törvénye, ami azt mondja ki, hogy minden anyag a legkisebb energia felhasználásra törekszik. Például a testek leesnek a magasból, és ezzel energiaszintjük csökken. A fa a tűzben elég és ezzel energiaszintje csökken, a hegyek elmállanak, stb. Azt is mondják, hogy az energia nem vész el, csak átalakul egy másfajta energiává. Ezt azután a fizikában, kémiában szépen el is magyarázzák, hogy mikor mi mivé fog átalakulni. Ennek a könyvnek a lapjai például, majd valamikor újból földdé fognak válni. A mi általunk értelmezett, megtapasztalt életre viszont jellemző, hogy fejlődik, módosul. A magból hajtás, majd búza lesz, ami megérik, és életet ad újabb hasonló életeknek. Ennek egyik alapja pedig az Anyaföld, amiből vétetünk. De az egyértelmű, hogy a könyv lapjaiból magától nem fogan búza, meg gyerek sem. Valami kell hozzá. Van anyag, energia, rezgés, de ez kevés, szükség van a Lélekre, ami életet lehel az anyagba, hogy ellenkezzék az anyagi törvényszerűségekkel. Azaz nem az entrópia törvényének engedelmeskedik, hanem 19

azzal ellentétben cselekszik, felfelé épít, miközben engedelmeskedik a környezeti hatásoknak, amik megszabják az ilyenfajta változás határait. Az emberi élet még ennél is többre képes, mert ki tud lépni a környezeti változásokból, fölé tud emelkedni, mert ehhez van képe egy más rezgésszinten. Ez a kép magától a Szellemtől ered, innen van a forma, amibe belenövünk, és majdan amiből eltűnik lelkünk. Ahhoz tehát, hogy emberek legyünk legalább három fontos dologra van szükség, ahogy azt már előzőleg is jeleztem: 1. Teremtő Akarata = energia és ennek teremtő rezgése 2. Szellemi Elv = megnyilvánulási forma 3. Éltető Lélek = élet, életerő Mondjuk, meg van ez a három rész. Készen áll a tervrajz, hozzá az energia és az élethez szükséges lélek. De akkor megint felmerül bennem egy kérdés:

Mi az anyag?
Röviden megfogalmazva a tér-idő világára lelassult, besűrűsödött energia, amely számunkra, akik ebben a dimenzióban élnek a látható, megtapasztalható világot jelenti. Ehhez kötnek a fizikai érzékelésre kialakult érzékszerveink. A fizikában eredetileg az atomot, de mára már a szubatomi részecskéket jelenti. A kvantumfizika eljutott oda, hogy rá kellett jönniük, ezeknek az igen piciny részecskéknek nem létezik a tér-idő, képesek saját múltjukból keletkezni. A további keresés a foton, fotínó feltételezett meglétére utal, amit már az ókori népek is leírtak teremtés történeteikbe ágyazva. Lényegében az „ürességbe” jutunk el, ha keressük azt az elemi részecskét, amelyből a fizikai világ létesül. Amennyiben ezt a keresést az univerzális méretek felé bővítjük, ugyanezt az eredményt kapjuk, hiszen egyformák a törvényszerűségek: „ami lent, az fent”. Így az Univerzum maga is ürességből áll. Így az egész világ maga az üresség, másképpen a a Teremtés. Ennek megértéséhez újból beszélnünk kell:

Az információról
Visszatéve az információ jelentésére, mert a már a fentebbiekben ismertetett hármasság szempontjából, megváltozik az értelme. Érthetjük alatta, azt a tartalmat, azt a belső is-

20

meretet, ami például a magban megnyilvánul. Ebben ténylegesen benne van a leendő fácska indulásához minden, belülről egységet alkot, tartalmazza már a leendő fát is, mint belső adatot és azt is, hogyan fog ez a folyamat lejátszódni. Ezen kívül benne van az élet csírája is, ami azonnal kihajt, ha a külső körülmények úgy alakulnak – megfelelő talaj, hőmérséklet, csapadék, napfény, stb. Az információban viszont nincsen élet. Amennyiben azt a hármasunkat nézzük, hogy Teremtő Akarat, Szellem és Lélek, a háromból az információ leginkább a Szellemhez tartozó. Ugyanis önmagában nem tud folyamatokat beindítani, végigvinni, és ahogy megállapítottuk: élet sem keletkezik belőle. Viszont maga a formát létrehozó Szellemnek alapvető tulajdonságának kell lennie, hogy magát a teremtést átlássa, annak következményeivel együtt, tudja miből mi lesz, és az milyen hatással lesz a többi részre. Tehát a Szellemi Elv lényegében a formát jelenti és az ebben rejlő információt. Három alapvető elv, szükséges ahhoz, hogy mi létezzünk. A vallások is valami hasonlóról beszélnek, amikor például az Anya, Apa és Fiú (Atya, Fiú, Szentlélek) hármasságáról beszélnek. Az Anya maga a lélek, az éltető, tápláló, fenntartó. Az Apa a szellemi forma, a határ a határtalanban, az amiben megjelenünk, azaz a testünk mintaképe. Az Anyai és Apai elv egyensúlyt tart egymással, ebből majd a Fiú mozdítja ki, aki maga a cselekvés, a teremtő energia, a mozgás, a változtatás. Egyik sem fontosabb a másiknál, mindhárom egyenrangú az élet létrejöttének szempontjából. Lehetne persze a rezgéseik alapján rangsorba állítani, de szándékosan nem teszem, mert az ember olyan, hogy ebből mindjárt azt szűri le, hogy az egyik magasabb rendű, mint a másik. Mielőtt azonban továbblépnénk, visszatérek az információra, mert nem hagy nyugodni ez a szó. Mi lehet egyáltalán információ? Csak az az információ, ami valaki számára érdekes, ami valakinek az érdekét szolgálja? Lehet-e olyan információ, amiről mi nem tudunk, vagy ami meghaladja a tudatunkat? Utóbbi kérdésre egyértelmű az igen válasz. Például a világ egészének működéséről nincsen megfelelő ismeretünk, azaz vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk, de mégis léteznek. Ugyanígy a belső világunkban zajló folyamatokról sincsenek csak rész ismereteink. Azt is mondhatjuk, hogy a tudásunk minimális. De ahogy felfedezünk valami újat, azzal megteremtjük egy újabb tartományát az ismereteknek, ami újabb összefüggések felismeréséhez vezet, és ami által még inkább rájövünk, hogy milyen keveset tudunk.

21

Vagy vegyünk egy görög írásjelet Ω ez az ómega. Számunkra nem jelent semmi mást, csak azt, hogy ez a görög ÁBC utolsó betűje. De ez a görögöknek önmagában azt is jelentette, hogy az élet megszületik, kiteljesedik a Földön, majd visszatér eredet mivoltához, ahogy a majdnem önmagába záródó kör is mutatja. De vehettünk volna kínai írásjelet is, amiket egy náluknál nagyobb tudású néptől tanultak, és ami összetételében rendkívül hasonlít a székely rovásírásra. Ez a jel szinte egy kis kép, ami mesél már önmagában is. Ehhez képest az általunk használt betűk nagyon egyértelműek, nem magukban hordozzák a jelentésüket, pontosabban már nem ismerjük azokat. Az ősi székely-magyar-szkíta-sumér ék-rovásírás érdekessége szintén az egyszerűség és a mássalhangzók használata volt. Írásban nem használtunk magánhangzókat, a szöveg értelme szerint lettek behelyettesítve. Nehéz is volt a magyar szövegeket a latin írásjelekkel helyettesíteni. Példa erre az y, amit nem ismertünk, így volt hogy az i betűt helyettesítették vele. Ennek ellenére a régi magyar szövegek értelmét még most is ki tudjuk hámozni, míg a modern angolok, akik annyit adnak a hagyományokra, nem tudják már Shakespeare műveit sem olvasni, csak szótárral! Ugyanis az ő nyelvük nem egy kialakult nyelv, állandóan változik, míg a mienk már túl van ezeken a módosításokon, és úgy tud alkalmazkodni a mindennapokhoz, hogy alapjaiban nem módosul! Az információnak a jelentése tehát több rétegű lehet: 1. Az a tartalom, amit én gondolok egy forma mögött. Ez tartalmazza az én ismereteimet arról a dologról. Mivel ezek földi körülmények miatt végesek, ezért az információ be van határolva. 2. A társadalom által a formába belegondolt tartalom. Ez már egy szélesebb megfogalmazás, hiszen több ember, több ismerettel rendelkezik, több szempont szerint tudja értékelni. Viszont ez is korlátozott. 3. Van egy spirituális szintje is, ami messze többet jelent minden földi érvényű kategóriánál, hiszen átlátja a teremtés olyan részeit, összefüggéseit, amit innen mi nem. Viszont ennek is szükségszerűen végesnek kell lennie, mert csak Minden Létező rendelkezik a Teremtéshez szükséges minden „eszközzel, ismerettel”. Másrészt azért is végesnek kell lennie, mert mi a formákban elkülönült részeket látunk, hiszen ezek a fizikai síkon nyilvánulnak meg, ezért ismereteink is csak a részre vonatkozhatnak.

22

Az információ tehát mindig függ az azt érzékelő, értelmező, felhasználó egyéntől, és függ annak a lelki szintjétől. Minél szélesebb és mélyebb összefüggéseiben látunk egy dolgot, annál több az ismeretünk róla. Ezt pedig úgy tudjuk fejleszteni, ha a fizikai-, a lelki és a szellemi síkon is tanulunk. Azaz az információ nem egysíkú, lineáris, jól körülírható és elvonatkoztatható ismeret, hanem egy a tárggyal, és az azt érzékelővel dinamikus kapcsolatban levő Szellemi Elv. A kommunikációban, a folyamatszervezésben, a számítógépek világában ennek csak a specializált, egysíkúsított, időben meghatározott részét használjuk. Ugyanis a számítógépek nem értik meg, ha valaki egy szívről a szerelemre következtet (asszocializál), és pláne nem tudják felfogni az ezzel előálló érzelmeinket. Eddigi ismereteink szerint erre csak az emberi értelem képes ebben a rendszerében a világnak. Többször is utaltam rá, hogy az információ és az energia egyik fontos tulajdonsága, hogy rezgése van. De kérdem én:

Mi az a rezgés?
Manapság divat mondani, hogy minden rezeg, hogy ennek a gondolata finomabb rezgésű, a másiknak az érzelme durva. Azt is mondják, hogy ez meg az magasabb rezgésű a másikhoz képest, mintha ezzel máris rangsorolnánk magunkat. Ez pedig félreértelmezésekhez, és végül gőghöz vezet, ami által az ember leragad. Szóval sokan és sokféleképpen hivatkoznak a rezgések szintjeire. Én azonban felteszem a kérdést, hogy egyáltalában, mi az a rezgés? A fizikai válasz szerint egy ismétlődő hullámmozgás, amit a részecske végez két szélső pont között a térben. Jó, ezt meg lehet érteni a fizikai valóságban. Itt van tér, van idő, amiben ténylegesen mozoghat az a részecske, a fény, a hang, az elektromosság, stb, de amikor a kvantum-térben vagyunk, ott mi lesz a rezgés? Ott nincsen idő, lényegében „csak űr” létezik, ami maga a teremtő energia. Ez pedig jóval több az ürességnél. Lehet, hogy az üresség maga az Élet? De ne szaladjunk el ennyire. Mivel én nem tudtam a rezgés meghatározására jobb választ, de az általam nagyra becsült emberek is kikerülték ezt a kérdést. Így nem volt mit tenni, megkérdeztem a bennem lakozó Mestert, akit másképpen nevezhetünk még Felettes Énnek, Tudattalannak, Szabad Léleknek, stb. Nem a név a fontos, hanem az általa adott válasz, amely így szólt:

23

„A rezgés azzal egyenlő, hogy hányszor jelenik meg a teremtő energia az anyagban. Lényegében ez áthat minden dimenziót. A Teremtő gondolata táplálja és vele megegyezően minden pillanatában a rezgésnek a Teremtés végigterjed a világon. Azaz a rezgésben a teremtést éljük meg. Úgy képzelhetjük el, hogy egy központi magból terjed szét a finom rezgés, ami az egyes síkokon lelassul, egészen a fizikai síkig, ahol már anyagként jelenik meg. Mivel itt a szerveink más-más frekvenciákon léteznek, ezért mindegyik számára a világ ezt a rezgés objektumot jelenti. Így több százezer sejt sajátrezgéséről van szó, ezeket kell harmóniába hozni, együttesen alkotják a szerv-rezgést, valamint az egész test-rezgését.” Nem tudom, hogy mindenki számára érthető-e a válasz. Azt mondja a bennem megszólaló, hogy a Teremtő (Isten, Jahve, Brahman, Allah, stb) táplálja, teremti a világot, és a rezgésben ez a teremtés terjed dimenziókon keresztül, egészen az érzékelőkig, például az emberig. Így érthető a kvantum-tér, hiszen ebből átrezegve anyaggá válik a teremtő gondolat. Ezt a rezgést fizikai műszerekkel, csak fizikai szinten tudjuk mérni. Úgynevezett magasabb szinteken, erre az anyag képtelen. Ezeket az ismereteket fizikai szintre kell lehozni, amihez viszont az érzékelés magasabb foka kell, mint például a látóké, vagy használjunk ingát, esetleg az általam kifejlesztett mérőtárcsás-pálcát. A rezgésre így folytatódott a válasz: „Aki a Teremtés kisugárzását folyamatosan tudja érzékelni, az közelebb kerül hozzám. A Teremtések közötti üresség adja meg a ti lehetőségeiteket a teremtés megtanulására, alkalmazására. Ilyenkor vagytok szabadok, önmagatok. Amikor egyek vagytok a teremtéssel a szabadságotok az én szabadságom végtelensége, amikor külön vagytok tőlem a cselekvésetek, döntésetek szabad tőlem, ezért vagytok magatok és mégis velem, mert mi vagyunk én. Az üresség állapota a teremtés várásának állapota, a lehetőségek tárháza. Majd rájöttök, hogy ez nem egy különvált helyzet, hanem ugyanannak a másik fele, egy másféle megközelítése. A teremtés és a tanulás ugyanaz, együtt működik, csak ti vagytok benne.” Az én értelmezésemben ez azt jelenti, hogy mindenki maga él a szabadságával. Maga határozhatja meg, hogy mennyit képes tanulni és abból átadni, miközben hatnak rá azok a szabályozó elvek, amik meghatározzák létkörülményeinket. De egyben ők is hatnak ezekre, így hozva létre a világot úgy, ahogy most megtapasztaljuk. A fizikusok szerint az energia egyik jellemzője a rezgés. De amikor minden rezeg, akkor ez a kitétel csak úgy lehet igaz, ha minden energiából áll. És szerintem ez így is van. Az

24

energia a Teremtő Akarata, az hogy létezzen a világ. Ez fog megnyilvánulni többek között fizikai szinten, és lesz a világmindenség anyagának az alapja. Ez fog a kvantum-térből a fizikaiba anyagként megjelenni. És ezzel máris közelebb kerültünk a kézzelfogható dolgokhoz, hiszen van Teremtő Rezgésünk, ami a Teremtő Akaratát közvetíti és ez, mint energia lesz a fizikai világ alapja. Későbbi fejezetekben még kitérünk a rezgésre, mert arra is rá kell jönni, hogy hiába ugyanakkora mértékű két rezgés: a tudatszint tisztasága, a szellemiség befolyásolja annak hatását. Ezt majd a víz energetikai mérésével foglalkozó fejezetben megtapasztalhatjuk. Gondolom, van olyan ember, akiben felvetődik a kérdés, minden olyan megtapasztalható, megfogható körülöttem, ennek a könyvnek a lapjait a kezemben tartom, annyira, hogy már el is zsibbadt a karom. A szememet meg kimeresztem a betűbogarakra, azaz látom, sőt meg is szagolhatom. Hogyan lehetséges mégis az, hogy a besűrűsödött energia anyaggá válik, amikor minden rezeg? A fő kérdésünk tehát az lesz:

Mit érzékelünk valójában?
Gratulálok a kérdéshez, nagyon ravasz és mégis fizikailag megmagyarázható a felelet. Balogh Béla könyvében [2] megadja erre a választ, ami nagyjából így szól: két azonos frekvenciájú és hullámhosszú rezgés, egymással találkozva ellenhatást vált ki, azaz erőt hoz létre. ez azt jelenti, hogy úgy érzékeljük, mintha ott lenne valami. Amennyiben a két hullám eltér egymástól, akkor ez az erő nem jön létre. Azaz amit mi anyagként érzékelünk, az nem más, mint két azonos rezgésű hullám találkozása, amit mi különféle névvel felruházunk, azaz teremtünk hozzá gondolati tartamot! Vegyünk egy példát. A ház falát a kezünkkel kiválóan meg tudjuk tapintani, a szemünkkel látjuk. Szép színes belülről, kívül pedig egy kicsit rücskös és még hideg is. Ezzel a megállapítással gondolatilag felépítettük, megtapasztaltuk egy falat és belső képünk van róla. Igen, de nagyon sokféle fal lehetséges, amiről különféle tapasztalataink lehetnek. Amikor kimondjuk, hogy ez egy fal, akkor ezeknek az ismereteknek egy kivonata jelenik meg lelki szemeink előtt, miközben magának a falnak ott sem kell lennie. Érzékeljük azt az anyagot, ami nincs is ott anyaggá sűrűsödve, de gondolatainkban megteremtettük. És ekkor jön az érdekesség, mert ugyanez a fal átereszti a hangokat, amikor a panellakásban a nagyothalló szomszéd bekapcsolja a tévében a kedvenc sorozatát este tíz után. A hanghullámok terjedését nem gátolja az egyszerű panel fal. Ugyanígy a rádióhullámoknak 25

sem jelent akadályt, így tudunk telefonálni otthonról, anélkül, hogy kimennénk az udvarra. Természetesen vannak olyan hullámok, úgynevezett sugárzások, amelyek károsak az emberi szervezetre. Ilyen lehet a rádiótelefon is, mert koncentráltan a fejen keresztül hat a beszélgetés alatt. De beszélhetünk a röntgen sugárzásról, meg a kozmikus sugárzásokról is, melyek számára nem akadály a Föld sem. Tehát léteznek olyan rezgések, amelyeknek frekvenciája eltér az anyag megnyilvánulási szintjétől felfelé, vagy éppen lefelé. A gondolatnál maradva, elképzelhető, hogy mi létrehozunk magunkban egy világot, amely áthat minket, a környezetünket anélkül, hogy fizikai érzékszerveinkkel erről tudomást vennénk. Persze vannak olyan érzékeny emberek, akik belépve egy házba, mondjuk, rosszul érzik magukat, de ez az ő hibájuk, miért kell érezni, hogy a háziak állandóan perlekednek egymással. Ugyanígy természetesen jól is érezheti az ember magát egy békés, boldog családi körbe annyira, hogy úgy kell kihajigálni a vendégeket, mert nem akarnak elmenni. Azaz vannak olyan érzékszerveink, amelyek a finomfizikai energiák vételére is alkalmasak, csak éppen elfelejtettük őket használni, nem rájuk összpontosítunk már, hanem a világi dolgok hajhászására. Megválaszoltuk az energia, a rezgés, az információ és az anyag fogalmát, szó esett a Szellemről, a Lélekről, de lenne még egy kis kérdésem: mi az az ok, ami miatt a Teremtő úgy gondolta, hogy létrehozza a Teremtő Hármasságot? Röviden fogalmazva:

Miért jött létre a Teremtés?
Először úgy gondoltam, hogy nem adok erre választ. Keresse meg mindenki a saját válaszát, ami harmóniában lesz a Teremtő akaratával. Később azonban változtattam ezen, és ezért elárulom a saját válaszomat erre a kérdésre. Én most, a jelenlegi ismereteim és tudásom szerint, úgy gondolom, hogy a Teremtő meg akarja tanítani nekünk magát a Teremtést, hogy rajtunk keresztül megismerje önmagát és velünk együtt egy folyamatos változás keretében, többé váljon, mint ami volt. Ezek szerint mi társteremtők vagyunk ebben a folyamatban. Mi azonban nem éljük át az ő felelősségét, nem látjuk a teremtés okozatait, még rövid időn belül sem, nemhogy egy nagyobb rendszerben. Gondoljuk el, hogy ebben a pillanatban minden megvalósul, amit mi szeretnénk. Mi lenne? Először is minden embert megütne a guta, aki nem szeretünk. Mások halálnak halálával halnának, nekünk meg a fejünkre esne egy kisebb vagyon, oszt vagy túléljük, vagy nem. Egy biztos, a következményekről fogalmunk se lenne, így azután nincs is a dolognak értelme.

26

Azt azért tudni kell, hogy asztrális síkon álmunkban meg van ez a képességünk, csak nem anyagot hozunk létre. Az álomnak a jelentősége az, hogy a napközben megélt érzelmeinket, tapasztalatainkat valamilyen mértékben át tudjuk rendezni, képesek legyünk feldolgozni, hogy másnap ne kelljen vesződni velük. Aki erre nem képes, annak rémálmai lesznek, vagy éppen felébred éjszaka, mert kínzó gondolatai nem hagyják pihenni. A Teremtő azért hozta létre ezt a durvafizikai síkot, hogy gyakorolhassunk, hiszen gondolataink eredménye az érzésekben, cselekedetekben realizálódik, azaz megvalósul a földi kapcsolatokban. Ez pedig azt jelenti, hogy szembesülnünk kell az általunk létrehozott gondolatok, cselekedetek eredményeivel, és azokért felelősséget kell vállalnunk. Így tanuljuk meg a teremtést egy anyagban, időben, rezgésben korlátolt rendszerben. Ezzel együtt megtapasztaljuk a másságot, a sokszínűséget, miközben megmaradunk egyedinek. És ekkor jön a lényeg, mert rajtunk keresztül maga a Teremtő is teremt. Ezzel pedig ő is változik. Így amikor majdan mi is föléemelkedünk az anyagi létnek újabb tanulnivalónk lesz, de már sokkal nagyobb felelősséggel fogunk rendelkezni, így nem lesz szükségünk az idő, az anyag korlátaira. A dolognak a szépsége pedig itt kezdődik, mert már most is teremtünk, csak nem elég tudatosan, például asztrális síkon, ami kihatással van az egész világra! Ahányféle nézet alakul ki Minden Létezőről, ahányféle módon közelítik meg, annyira fog változni, miközben Önmaga marad. Ehhez azonban ismeretekre, tudásra van szükségünk, aminek megszerzésében az általam kifejlesztett pálca lehet segítségünkre. A mérés során ami különböző volt az egy lesz, ami egy volt az különbözővé válik. Tudatom különbözött a másikétól, most eggyé válik annak magasabb énjével. Energiarendszerem egy volt, most kettéválik, hogy általa megismerhessem önmagamban a másikat. A mérés tehát egy megismerése önmagam azon részének, melyet a segítséget kérő képvisel. És ez így van, mert bennem - ahogy minden emberben - meg van az egész világ tudása, és van egy módszerem, amivel ezt le tudom kérdezni, azaz képessé váltam hozzáférni a külső hatások ellenére is. Másnak is van másfajta tudása, ami kiegészíti az enyémet. Egyik sem több a másiknál, csak éppen a hozzáférés módja nem ugyanaz. És éppen ez a dolog szépsége, ettől lesz olyan sokszínű a világ, ettől válik maga a teremtés is csodálatossá.

Az alapozás összefoglalása
Most hogy ennek a résznek a végéhez értünk, megpróbálom összeszedni a fontosabb dolgokat és kifejezéseket, valamint azok magyarázatát. Természetesen ezek nem végleges

27

változatok, csak egy általunk bejárt gondolati út során létrejött ismeretek összessége, amihez még lesz egy-két szava minden olvasónak, legalább is így remélem! Viszont az induláshoz elég jó alapot fog adni mindenkinek. A Teremtő táplálja, teremti a világot, és a rezgésben ez a teremtés terjed dimenziókon keresztül, egészen az érzékelőkig. A világ „üresség”-ből, azaz energiából és információból, másképpen a Teremtésből áll. Az energia a Teremtő Akarata arra, hogy ez a világ létrejöjjön és működjön. Az energia áthat mindent, minden ebből van, csak más és más a megjelenési formája és a rezgési szintje. A Teremtő Akarata erőt biztosít a Mindenség számára. Tervet, formát ad a létezésnek, megszabva annak alapvető kereteit. Ennek megfelelően az energia jellemzője, hogy információ és erő egyszerre, nincsen időhöz és térhez kötve, mert az benne létezik. Fizikai szinten ez úgy jelenik meg, hogy az energiának munkavégző képessége van az ember szempontjából. A magasabb rezgésű, erejű energia az alacsonyabb felé alakul át. El nem vész közben, csak megjelenési formát és rezgési szintet vált. Így jön létre az anyag is, amelynek rezgése megegyezik a mi általunk érzékelhető durvafizikai szintével, ahol a rezgés hullámok találkozása anyag érzetet kelt. Ezt nevezik mayának az indiaiak, az illúziók világának, ahol minden úgy tűnik, mintha az lenne, aminek megtapasztaljuk. Végezzünk egy kísérletet. Adjunk oda egy dolgot olyan embereknek, akiknek csak egyegy érzékszerve működik. Mit fogunk tapasztalni? Nézzük meg egy példán keresztül, adjunk egy almát annak a kezébe, aki csak tapintani képes. Kicsit ragadós, egyben van és nagyjából kerek. Kívülről enyhén hideg és kem-ény, de a körmömet bele tudom nyomni, és olyankor jön a leve. Nem túl nehéz. – kapjuk a választ. Nagyon jó a szaga, emlékeztet az őszre, olyan fanyar. – mondja, aki csak szag-olni tud. Az íze savanykás és édes. Harsog a fogam alatt és nagyon sok a leve. – jelenti ki aki érzi az ízeket. Nem hallom, hogy mi ez. Van itt valami, de semmit nem hallok. – esik kétség-be, aki csak hall. Gömbölyű, majdnem mindenütt piros és van csumája. – szól, aki lát.

28

Amikor összefoglaljuk a tapasztalatokat, rájöhetünk, hogy ez az alma. Ehhez azonban meg kellett tapasztalnunk több érzékszervünkkel. Mindegyiknek igaza volt, a saját ismeretei és korlátozott érzékelése szerint, mert együtt az egészet nem látták át. Csak a részletekről voltak információik, melyeket a saját tapasztalatuk alapján írtak le. Nem akarok nagyon belemenni, de például az egészségünk védői is így dolgoznak, az egyik a torkunkat nézi, a másik a kimeneti nyílást, a harmadik vérünket vizsgálja, a negyedik meg ultrahanggal a hasunkat. Együtt viszont nem néz senki, így azt sem tudják, hogy mi az oka a bajnak, ami legtöbbször lelki eredetű, hogy nem figyelnek ránk mások, és mi sem figyelünk magunkra. A fentiek alapján adódik a kérdés: nem lehetséges az, hogy a mi ismereteinknek is korlátot szabnak érzékszerveink? De lehet, sőt! Vannak olyan emberek, akiknek érzékelő képessége sokkal finomabb, van aki látja az embert körülvevő erőteret, más olyan hangokat, energiákat érzékel, amit a hétköznapi tudatállapotú ember nem. Elmondhatjuk tehát, hogy a megtapasztalható ismereteinknek korlátot szabnak érzékszerveink. Tovább lépve megállapíthatjuk: az információ a tudás olyan szintje, amely magába foglalja a belőle keletkező energia és anyag jellemzőit, valamint ennek az átalakulásnak a végbemeneteléhez szükséges folyamatokat. Az információ egy a tárggyal, és az azt érzékelővel dinamikus kapcsolatban levő Szellemi Elv. Ezért lehetséges, hogy fenti példában, a mindenki csak annyit érzékelt, amire tudatilag befogadó volt, amivel érzékszervileg kapcsolatban állt. Az élet viszont több, mint az anyag és az információ, mert felépíti önmagát, megtartja, megvédi, és a szükségtelen részeket leépíti. Ehhez viszont szükséges, hogy a Lélek, a Teremtő Éltető Lehelete a testben benne legyen. E nélkül szétesik az anyag, mert a lélek távoztával a testre hatni fog rá a leépülés (entrópia) törvénye. Lélek nélkül az anyag nem áll össze élőlénnyé a tudósok nagy bánatára. Az energia és az élet jellemzője a folyamatos változás, ami a formák sokszínűségében jelenik meg. És ez az Élet törvénye: minden lénynek alkalmazkodnia kell a változásokhoz, amelynek részesei vagyunk, mert különben megmerevedünk, ami maga a halál. Az embert a gondolkodás képessége kiemeli az állatvilágból, így ezzel a képességünkkel, mint társteremtők jelenünk meg a Világegyetemben. Az állandó változás törvénye minden földi dologra érvényes, azokra is amit mi teremtettünk, így a pénzre, a tudásra, az egész társadalomra, a testünkre, a munkára, stb. Ennek megfelelően a teremtésben mindennek változnia kell ahhoz, hogy működni, az élet gyarapodni tudjon. Aki megtartja magának a 29

megszerzett tudást, a javakat, az élet átadásának képességét, az ellentmond az Univerzum törvényének. Ebbe pedig lelkileg és testileg bele lehet halni, hogy majd újból kezdhesse a tanulást. Mert mind tanulók vagyunk itt a Földön, ebben a testünkben, a teremtés tanulói. Ehhez szükséges, hogy képessé váljunk az el-, illetve a befogadásra, a számunkra szükséges dolgok megtartására, fejlesztésére, a szükségtelenek elengedésére, odaadására azoknak, akiknek ez még nélkülözhetetlen. Ez a tudás megszerzésének, megismerésének és fejlesztésének folyamata, melynek alkalmazása a cselekvés itt a földön. Ezzel leszünk képesek a gondolatunkban megteremtett világot létrehozni, kipróbálni a többiekkel együtt, hogy megtanuljuk magát a Teremtést és majdan felsőbb osztályba, magasabb rezgésű világba léphessünk mindannyian! Így legyen!

30

Álom volt csupán…
Az álmaink utak, melyek bennünk találkoznak, és szimbolikust jelzést adnak arról a világról, amelyet mi az Énünk miatt nem tudunk, nem akarunk észrevenni. Bennünk van ez a világ is, de nem felé fordítjuk figyelmünk arcát, így sugara nem jut a szemünkbe. Nem tudjuk melyik a valós. Pedig mindkettő igaz, csak az álmok világa, a tudatunkon túli világ elbújik a formák mögött, amiket mi teremtettünk azért, hogy ne láthassuk meg. Azért vagyunk állandóan megújuló, változó testünkben, hogy lebontsuk a magunk, az érzékszerveink által épített falainkat és megtanuljuk meglátni, megélni a formák, az érzelmek, a gondolatok mögötti alkotó Mindenséget.

A sötétség nyelve nyaldosta a fényt, árnyékot borítva a világra. A félelem uralta tájban lassú remegés uralkodott el, mert közeledett Valami, amit nem lehetett nem érezni, és magával hozta mindenkiben az ősi rettegést. A világban a nevén nevezni nem mert léte áthatott minden lényt. A Fény Gyermeki elébe mentek, mert egy másik Nagy Úr is közelgett. Utukból eltűnt a sötét, a tudatlanság, örömmel, élettel telt meg minden teremtett. Nem rendült meg fényük, szívüket nem járta át a hideg, mentek elébe a névtelen Félelemnek. A fény és a sötétség határán haladtunk. Mi történik most velünk, csak ez járt a fejünkben. A sötétség egyik oldalt, tele félelmekkel, árnyakkal, melyek felénk nyúltak, hogy megragadjanak, és mélybe húzzanak. Másik oldalt a fény, a szeretet világossága simogatott. És mi csak mentünk, míg bennünk mindkettő találkozott. Mi vagyunk az Úr szolgái, távozz tőlünk Sötétség szolgája! Mi hozzuk el a fényt mindenkinek, nektek semmi keresnivalótok itt. Gondolod Fény Gyermeke? Csak tied a feladat, ezt mondod. Mi vagyunk a vágy, a pénz, a hatalom. Ez kell az embernek és mind velünk tart. Tévedsz Árny, te nem lehetsz cél, te csak a kitagadott, a porba hullott Szellem vagy. Mi vagyunk a Világ Világossága. Csak azt gondolod, mert e Világ Világossága mi vagyunk. De majd megtudod, ha ideér urunk, hogy mi kik vagyunk.

31

-

A te uradat Minden Létező teremtette, a Mindenség Ura, így nem félünk vele meg-mérkezni, mert mi vagyunk a jó küldöttei. Mi vagyunk az igaz hír hozói.

Csak hallgattuk a bennünk dúló csatát, miközben az ég egyre fényesebb lett, hogy be kellett csukni a szemünket. És a Földön a sötétséget szinte vágni lehetett, ahogy érkezett Ő, a bennünk lakó félelmek ura, a Letaszított. És fönt megharsant a trombita, hogy hirdesse: a fényesség seregének vezére érkezik. És ott voltak bennünk mindketten, kik egykor együtt indultak, most egymást méregették. A feszültség nőttön-nőtt, a seregek várták, mi történik a két hatalmasság közt. És ekkor megszólalt bennünk az Ember, mert a harc nem vezet semmire, és érettünk, csak mi tehetünk: Mit akartok Fényesség és Sötétség urai? Uralkodni lelkünk üdvén? Felemelni, a-vagy lehúzni a mélybe? Megtehetitek, hiszen gyarló az ember, míg Bennetek látja a világot. De mi többre teremtettünk annál, hogy e kettősség játéka legyünk. Yin és Yang ott mozog belül, és mi mégis átlépünk saját árnyékunkon, rajtatok. Az Árnyék és a Fény Ura összenézett, hadaik álltak némán, csodálkozva, hogy a porból szól a hang és nincs benne félelem, nincs benne támadás, szenvedés, vakbuzgó hit, tudomány önmagába zárt fennsőbbsége. Ki vagy te ember? Azt hittük ismerünk, azt hittük mi uraljuk lelked, de te nem az vagy. Mi történt, nem értjük? Ki vagy hát valójában? Nem tudjuk, mit akarsz itt. Hát nem rettensz meg uraid előtt? Válassz és lépj to-vább aszerint, fény vagy sötétség, szépség, vagy hatalom. Válassz bátran kettőnk közül! Ám az ember csak mosolygott, mert tudta, amit körötte senki. Bárkit választok, az nem Minden. Vagy csak az egyik, vagy csak a másik, az nem az egész. Félig él, aki választ, mert bennünk a fény, de hogy oda eljussunk, kell a sötétség. Mert csak sötétben látszik a fény! A fényben ott rejlik a sötét, a sötét mögött ébred a fény. Az egység a cél. Aki egy, annak ti vagytok a rész. A mag bennem van, mert magam vagyok, és belőlem kél minden. Falként állt a Sötét, fölötte a szemmel nem érzékelhető Fény. És az ember kérdé: Mit akartok tőlem? Mért jöttetek hozzám, mikor oly nagy a világ?

32

-

Baj van, s nem tudjuk mit tegyünk, a mennyek megrezdültek, omlanak a falak. Hová lett a minket tápláló hit?

-

Igen baj van, a sötétség oszlopai dőlnek. Hiába a nagy hegyek, eltűnik minden. Hová lett a hitetlenség hite?

A két nagy Úr csak állt, várva a választ a Pórtól, mert a Mindenség nem szólt hozzájuk rajtuk keresztül, csak ez a porszem adhatta meg a feleletet, melytől mindent vártak. Ti nem vagytok már uraim, hisz bennem éltek. Én nem vagyok porszem a teny-eretekben. Lelkem szabad madár, nem érint meg a kettősség világa, de ha ti el-vesztek én sem leszek semmi, mert a Semmi az, mi bennetek megjelent. Tőle om-lanak össze világok, tűnik el minden mi teremtve volt. Nem lesz sötétség, s nem lesz fény, nem lesz félelem, s nem lesz szeretet, s nem leszek én, az ember. A Semmiben feloldódunk teljesen. Tőlem várjátok a választ, mert ti a nagy urak nem tehettek érte, hisz nem teremthettek. Hol vagyok én hozzátok? S mégis én éltetlek bennetek, mert lelkemben megteremtődtetek. Kigondoltalak bennetek, és azóta lét-eztek, mert bennem ott van Ő, a Mindenben Jelen Levő. És a Semmi is Ő, ha csal-ódik bennünk, a hiánya lesz jelenlevő. Ebbe vonul vissza minden, hogy újrater-emtődjön a kétség, a kettősséggel a fény és a sötét, és valahol majd az új ember. Mert a mostani elvesztett mindent, de leginkább önmagát. Elfelejtette honnan jött, hová tart, és lassan már létezni is elfelejt. A fejekben a semmi megjelent, csak néz-ik maguk előtt, nem gondolnak semmire és a semmi nem teremt. Nincs fantázia, nem lesz kérdés, mi előre visz. Nem lesz vágy, mi rabigába hajt. Ha nincs teremtés, nem kell fény, se sötét és legfőképp nem kell az ember, mert elfeledte ön-magát. Megrendült az egész világ körül. A Fény sötétült, a Sötét világosodott, világok dőltek össze, tűntek el, mert megjelent a Semmi, s benne eltűnt mi létezett. Csak egy porszem állt még előtte rendületlenül: Hát te ki vagy? Én a Semmi, a létezés nélküli lét, a forma, a gondolat, a szellem, a lélek nélküli vagyok. Bennem minden eltűnik, te miért nem válsz bennem, velem léttelenné?

33

-

Mert ismerlek, én adtam neked nevet, így megteremtettelek. Én hozzád képest csak egy kis mag lehetek, ám te a részem vagy, mert én teremtettelek, így nem lehetsz semmi, csak a Minden. Ettől a pillanattól meg vagy teremtve!

És ekkor újra állt a világ, fenn ragyogott a Fény, lenn uralkodott a Sötét. És az Ember ment tovább a maga teremtette Úton, hogy megismerje önmagában a Mindenséget, mely nélküle nem létezne, üres lenne, csak semmit teremne.

Mikor felébredtünk, már nem kérdés mi történt velünk. Túl az Óperencián, túl az Üveghegyeken jártunk álomszárnyon. Mi vagyunk az ember, mitőlünk él a világ, létezik minden, minek nevet adtunk, és létezik tőlünk független, minek nincs neve. Mert létezik! Álmában Őbenne, álmunkban Ő bennünk és köröttünk Minden Létező.

Működési modellek
Ahhoz, hogy átlássuk valaminek a működését, szükségünk vagy egy gyakorlati, majd egy elméleti modellre, ami alapján megértjük az egész rendszer egymáshoz való viszonyát. Először azonban a részleteket kezdjük el tanulmányozni, azaz információt gyűjtünk. Megnézzük, mi mivel van kapcsolatban, hogyan viszonyulnak egymáshoz, miből állnak. Ahogyan azt már említettem, túl mélyre sem szabad leásni, mert akkor elveszítjük a kapcsolatunkat a nagyobb rendszerrel és nem fogunk kilátni a magunk falai mögül. Olyan ez, mint a búvár, aki a folyóba lemerül. Tudja, hogy a folyó a medrében van, a meder a hegyek között, és a folyóba más folyók ömlenek, melyek más hegyekből indulnak. Amint azonban lemerül, eggyé válik a folyóval és elfelejti mi volt kívül. Ahogy egyre mélyebbre merül, megismeri a folyót, csak éppen az közben rengeteget változott. És ezen van a hangsúly, a változáson. A merülés közben vagy visz magával a víz, vagy megpróbálunk egy helyben maradni. Ha visz a víz, akkor a folyó viszonya változik a mederrel, mert egyre lejjebb kerülünk. Ha nem engedjük, hogy a víz magával ragadjon, akkor meg a víz fog megváltozni körülöttünk. Ennél jobban nem is kell megmagyarázni: az információ-gyűjtéssel egy folyamatból veszünk mintát, majd a tapasztalataink alapján összeállítunk egy képet a folyóról. Mivel az ember korlátozott érzékelő képességével a TUDÁS-ból is csak morzsák jutottak, ezért többféle megközelítésben gondolkozunk az emberi test működéséről is. Van egy orvosi szemszög, ami szigorúan tudományos, megfellebbezhetetlen. Majd pár évtized múltán 34

módosítanak rajta és akkor az lesz a tudományos. A lényege, hogy a durvafizikai, a megfogható anyagi világot vizsgálják. Ezzel szemben akadnak más rendszerek is, ahol ennél egy finomabb, fizikai műszerekkel, érzékszervekkel nem érzékelhető valóságról beszélnek. Most ezekből az elméletekből választok ki néhányat, melyek több ezer éves tapasztalatokon, tudáson alapulnak.

Indiai energetikai elmélet
Az első ilyen energetikai rendszer Indiában használatos. Ennek alapja a csakra elmélet, melyet a hinduizmus és a buddhizmus is átvett, így az mindenütt elterjedt, de legfőképp a Távol-Keleten Indiában, Burmában, Indonéziában és Tibetben. Ennek a rendszernek az ősi gyökerei visszavezethetők a szankszrit energetikai ember-modellre, ahol van egy durvafizikai test, ami megfogható és ennek van egy mása a finomfizikai test, amely úgy is mondhatjuk, hogy egy másik síkon alakult ki, de a kettő egymással szoros kapcsolatban van.

35

1. ábra: Az Ayurvéda hét fő csakrája

Az indiaiak szerint prána energia található a vízben, a levegőben, az élő szervekben, a földben. A prána nem látható hagyományos módon. Az mondják, hogy minden élőlényt, az embert is, körülvesz, áthat ez a prána, vagy bioplazma, amely hasonlatos az ember durvafizikai testéhez, mintegy öntőmintául szolgál számára és ezt nevezem finomfizikai-testnek. A csakra (magyarul csokor) az ember energia rendszerének az alapja. A csakrák örvénylő energiaközpontok, melyek bioplazmával töltik föl a finomfizikai testből a látható durvafizikai test szerveit, és ezen a módon szabályozzák azok működését. Amikor ezek a kis erőművek valamilyen okból rosszul működnek, az általuk energiával ellátott szervek megbet-

36

egszenek. A csakrák kölcsönösen áthatják egymást, és túlnyúlnak a látható fizikai test külső határán, azaz a bőrön. Az indiai rendszerben tehát a finomfizikai testből a csakrákon keresztül prána, azaz a bioenergia jut a szervezetbe, amely a nadi-kon keresztül eljut minden szervhez és sejthez. Alapjában a finom energia alkotja az emberi testet, ami leképeződik az anyagi síkra, és ebből lesz a megfogható fizikai testünk. Ennek életben tartásához viszont szükség van ételre, levegőre és a finom energiákra is, melyek az energia örvényeken keresztül jutnak be a szerv-

37

ezetbe, és azon belül energia pályákon áramlanak széjjel. A hagyományos ayurvéda 7 fő csakrát tart számon, és még öt alcsakrát ismer, amit az 1. ábra mutat. 7. Szahaszrára (korona) csakra: a fejtető erőközpontja. Szimbóluma az ezerlevelű lótusz. A fejtetőn helyezkedik el, a koponyatető alatt. 6. Ádzsna (harmadik szem) csakra: az orrgyök magasságában helyezkedik el. Jelképe a kétlevelű lótusz. 5. Vishuddha (torok) csakra: a gége és a légcső környékén van. Jelképe a tizenhat levelű lótusz. 4. Anáhata (szív) csakra: a szív táját található, jelképe a tizenkét levelű lótusz. 3. Manipura (napfonat) csakra: a köldök magasságában található, jelképe a tízlevelű lótusz. 2. Szvádhiszthána (köldök) csakra: a köldök alatt van, jelképe a hatlevelű lótusz. 1. Múládhára (gyökér) csakra: a nemiszervek és a végbél között fekszik, jelképe a négylevelű lótusz. A csakrák legfontosabb funkciói: 1. A mellkason levő csakrák magukba szívják az éltető energiát (prána), feldolgozzák és a test különböző pontjaiba juttatják. 2. A mellkasi csakráknak megfelelően, a háton helyezkednek el a felhasz-nált energiát kibocsátó csakrák. 3. A belső elválasztású mirigyeket szabályozzák. 4. A fejen található csakrák kapcsolatban vannak a telepatikus képességekkel, az energia átadással (pl. ádzsána csakra). Az energiát a csakráktól energiavezetékek viszik tovább az egyes szervekhez, melyeket nadiszoknak neveznek. Az emberi szervezetben szerény számításaik szerint 72000 nadi található. Ezek között vannak kisebbek és nagyobbak, a legfontosabb három a háton a csigolyák mellett található, melyek közül a középsőben (Sushumna-nadi) vonul a Kundalini (Összecsavarodott) energia a fejben székelő Visnu-hoz. Ez a költői kép a negatív és pozitív egyesülését, a földi és az égi energiák összegződését fejezi ki, ami lényegében a jóga célja.

38

Ezt az egyesült állapotot minden misztikus iskola ismeri, nyugaton a „misztikus házasságnak” nevezik. A jóga gyakorlatok célja, hogy folyamatosan összehangolják a csakrákat, és a bennük rejtező energiákat. Így jutnak el a fejig, a végső nagy egyesülésig. Fontos szerepet játszik a légzés, amellyel szabályozni lehet a levegőben levő pránának a testbe jutását, ezzel erősíteni, tisztítani lehet a bennünk levő energiákat.

Az indiai energetikai rendszer alapjait gyorsan átvettük. Lehetne bonyolítani, de a legfontosabb elemeket megismertük.

39

Aura szemlélet
A Földön található emberi kultúrákban szinte kivétel nélkül akadtak olyan emberek, akiket látóknak neveztek, neveznek. Ők olyan képességgel rendelkeznek, ami normál körülmények között már nem működik a felnőtt emberekben. Viszont a gyerekekben annál jobban. Ismerek olyan fél éves babát, aki most tanult meg integetni és állandóan a mennyezetet nézi, mosolyog és nevet, meg integet. Azt nem tudja elmondani, mit lát, de olyat, amit a szülei biztosan nem. Én úgy tapasztaltam, hogy az angyaloknak integet, nekik nevet annyira a kis drága. Az aura-látásról fennmaradt emlékek a korai Egyiptomi-, Kínai-, India, Azték, Sumér, Görög-, Római Birodalom korába nyúlnak vissza. Az aura megtapasztalások közül a legismertebb, a közvetlenül az emberi testet körülvevő aranyló színű mező, amit a szentek feje körül, mint glóriát ábrázoltak az egyházi festők.

2. ábra: Az embert körülvevő aurák A látók megfigyelései, és a médiumok által kapott ismeretek alapján, a misztérium iskolák több aura rétegről beszéltek, és ennek különféle neveket adtak, így van: 40

+ +

éter-test, + szellem-test.

érzelmi-test, + mentál-test, + asztrál-test, + spirituális-test

Az aura tehát az embert körülvevő energiamező, ahogyan azt a 2. ábra is mutatja. Az aranyszínű, az emberi test felületétől 1-3 cm-re kiterjedő részét éter-testnek nevezik. Ettől kifelé egyre finomabb energia rétegek találhatók, a legkülső, több méterre terjedő réteg az asztrál-test. Ez a legfinomabb, egyszersmind a legmagasabb rezgésű energiaburok. Kovács András Táltos Iskolájában [3] viszont másképpen gondolják. Itt a hét fő csakrákhoz vannak kapcsolva a különféle aura rétegek, amiknek a neve is más, mint ahogy azt a 3. ábrán láthatjuk. Az aura rétegeket energia-testeknek nevezi, melyek méretei és színei össze-függenek a rezgésükkel. Rögtön látható, hogy az előző rendszerhez képest van eltérés az értel-mezésben, elnevezésben. Ez annak is következménye lehet, hogy ahonnan

41

átvette ismereteit, az egy másik iskola volt. Más jelképekkel dolgoztak, és másképpen nevezték el a dolgokat.

3. ábra: Az ember felépítése kovács András iskolája szerint Arról nem is beszélve, hogy a fordításban is lehet hiba, hiszen az eredeti (általában szanszkrit) nyelvű szöveget angolra fordították először, és csak utána magyarra. Egy másik aura szemléletet képvisel a Bíró Dénes által tanított energetikai rendszer [4, 5]. Itt egy hétrétegű aura modellről van szó, amely egyben különböző szellemi szintekkel is összefügg. Ezt a modellt mutatja a 4. ábra.

42

4. ábra: Az ember aura mezeje Bíró Dénes szerint

Sajnos a többszörös másolás miatt nem túl jó minőségű a kép, a c, cs, csak betűk a csakra szót jelenti. A Múládhára csakra a legalsó szint, nagyjából a farokcsont alsó részénél található, ez felel meg a durvafizikai-testnek, amely az ember fizikai jelenlétének hordozó eszköze. A Szvádhiszthána csakra a második, ez a szem-éremcsont magasságában található, az éter-testet ellenőrzi, amely a fizikai-test ikermása és annak mátrixát tartalmazza. A

43

Manipúra csakra a köldök szintjén helyezkedik el, a napfonatot járja át. Ehhez tartozik az asztrális-test, a szenvedélyek és kívánságok, vágyak tudathordozó eszköze. A következő negyedik szint a mentális-test (alsó-manasz), a gondolatok teste, amely az agy működésén keresztül nyilvánul meg. Az ötödik a Felső manasz, az elvont elme, emberi lélek szintje. Ezt követi a Buddhi-szint, az intuíció, bölcsesség, szellemi lélek szintje és az Ádzsna csakra. Legfelül a Szahaszrára csakra és a hozzá tartozó Atma szint, a halhatatlan Én, szellemi akarat, Isteni princípium. Az aurarétegeket színek szerint is fel lehet építeni, ahogyan azt az 5. ábra mutatja.. A test melletti réteg itt vörös, ott sárga. Amennyiben jól megnézzük, a csakrák lentről fölfelé mennek, és a színek ennek megfelelően követik a színskálát és vannak kapcsolatban a különféle aurarétegekkel. Az aurának iskoláktól függetlenül az alábbi funkciókat tulajdonítják: 1. finom energiával látja el a durvafizikai testet, 2. védi a fizikai testet, 3. energiát tárol. Manapság már nagyrészt hozzáférhetők a különféle misztérium-iskolák tudása. Megjelentek a keleti tanítások, kiegészülve az égi-csatornákon érkező tanításokkal, ez pedig a szemlélet egyfajta szélesedését jelentette, amely egységesedés felé vezet. Mivel nálunk nyugaton, az anyag felöl közelítjük meg az energiát, így a szemléletünk is ennek irányából veszi át, dolgozza föl a keleti tudást. Azaz nekünk sokkal könnyebb úgy elfogadni mindent, ha konkrét tényeken keresztül vezetik le, azaz megfoghatóvá teszik. Természetesen mindegy, hogy megérzésen, vagy konkrét tapasztalatokon keresztül jutunk el ugyanoda, mert szerintem az a lényeg, hogy a tudás valamilyen módon beépüljön a mindennapi gyakorlatba. Miközben ezen a részen dolgoztam, a fiam odajött hozzám és megkérdezte: mit csinálok. Elmondtam, hogy az aura rétegeiről, működéséről szedem össze a tapasztalataimat. Erre beszélni kezdett arról, hányféle módon tudja érzékelni az aurát.

44

5. ábra: Az aura és a csakrák kapcsolta, színei A fiam által ismertetett erőtér érzékelési módok: 1. Az egyik lehetőség, amikor a csokrokat nézi, és azok, mint egy-egy kis felhő eltakarják a testet. 2. Lehet úgy, hogy az energia burkot nézi és az azon belül áramló energiákat.

45

3. Vagy úgy, hogy az aurában levő pöttyeket, elváltozásokat figyeli, azaz a betegségekre tud belőlük következtetni. 4. Úgy is szokta, hogy az aura színét nézi valakinek, amivel a szellemi fejlettségre lehet következtetni. 5. Ezt a módszerét nem értettem. Szerintem teljesen mindegy milyen módszert választunk, mert nem csak ez az ötféle létezik, hanem szinte annyi, ahány ember látja az emberi erőteret. A lényeg az, hogy egy ember önmaga is képes több módszerrel figyelni, azaz más és más szintjét megtapasztalni az embert körülvevő energia rétegeknek, és ebből következtetéseket tud levonni, azaz tanul. És közben elfogadja, befogadja a másik embert, anélkül, hogy minősítené! A fiam sokszor nevetett az aura fotókon, festményeken, mert ő bizony soha nem látott még ilyet. Egyszer csináltunk olyan mérést, hogy három látóval nézettük meg ugyanabban az időben ugyanazt a személyt. Egyik a fiam volt, másik a barátja, a harmadik egy idős néni. És mind a hárman másképpen írták le amit láttak, más-más rétegeket érzékeltek, de a végső következtetésük mindhármuknak ugyanaz volt. Ebből az a tanulság, hogy a saját rendszerükön belül mindenki képes ugyanarra a végkövetkeztetésre jutni. Nem kell, hogy a módszer, a tapasztalat megegyezzen, a végeredmény a fontos. És ezzel haladjuk meg a nyugati típusú tudományt, ahol a méréseknek egyforma körülmények között, egyforma eredménnyel, megismételhetőnek kell lennie. A világ nem erről szól. Szintén saját tapasztalat, hogy akár egy napon belül is változhat ugyanannak az energia rétegnek a mérete és színe. Ez pedig leginkább az ember gondolataitól és érzelmeitől függ. Aki sokat retteg, fél, vagy ideges, annak az aurája színe sötét. Máskor meg világos. Nekünk arra kell törekedni, hogy minél tisztább, fényesebb legyen az erőterünk.

Kínai energetikai szemlélet
Az ember energiarendszerének egy nagyon fejlett megközelítése a Kínában kidolgozott, és már legalább 3 ezer éve alkalmazott energetikai szemlélet. Ennek alapja a yin és a yang áramlása, egyensúlya, amely az öt elem tanában lett tovább fejlesztve. Gondolkodásuk alapja, hogy az emberben a meridiánokon keresztül áramlik a csi, az energia. Mindegyik meridián érinti a hozzátartozó életfontosságú szervet, azt látja el energiával és információval. Összesen 12 pár fő meridiánt és még kettő középen levő energia vezetéket használnak, de

46

összesen 72-őt ismernek. Az emberi testen pedig több, mint ezer akupunktúrás pontot fedeztek föl, de ebből egy gyógyító sem használ kétszáznál többet. Mivel a kínaiak szerint minden szervnek saját lelke van, ezért fontos hogy ne közvetítsünk feléjük negatív gondolatokat, melyek befolyásolják azok működését. Amennyiben így teszünk, betegség keletkezik a szervezetben, ami az energia áramlás megváltozásához vezet. A megbomlott energia-egyensúly helyreállítása történik a meridiánok mentén található akupunktúrás pontokon keresztül. A gyógyítás során mindig figyelembe veszik az energia áramlás mértékét, nagyságát, valamint a beteg szerv energetikai áramát. Mivel mind az öt elemhez hozzá van rendelve egyegy érzelmi állapot is, így itt már a psziché is szerepet kap a gyógyításnál. Így nem csoda, hogy a pszichés problémákat is kezelik különféle pont kombinációkkal, hogy megelőzzék a betegségek materializálódását. Ez így már egy igen fejlett és bonyolult rendszer, melyet megérteni, és alkalmazni, csak hosszú éveken át tartó gyakorlással lehetséges. Viszont a kínai rendszerben nem beszélnek az auráról, legalább is azokban a könyvekben nem, melyek hozzánk elérkeztek. Ennek ellenére bizton állíthatom, hogy ismerik az az emberi erőteret, csak valamilyen okból ezt a tudásukat még nem bocsátották rendelkezésünkre.

Prána gyógyítás szerinti energia-szemlélet
Ennek kifejlesztője Choa Kok Sui mester [4, 5], aki a jóga, a telepatikus jelenségek, a misztika, a kínai csi kung és más ezoterikus tudományok tanulmányozásával jutott el rendszerének kidolgozásáig, és magas szintű alkalmazásáig. Módszerének alapja, hogy az embereket egy bioplazma mező veszi körül, egy fénylő energiatest, ami áthatja a fizikai testet, és ezáltal hat rá. A látható fizikai testhez hasonlóan ennek is meg van minden szerve, ezért nevezte el éter-testnek. A prána (ki) az energia-testen keresztül szívódik fel, és oszlik el mindenütt a fizikai-testben. Az energia-testet is átszelik láthatatlan bioplazma csatornák, amelyeken keresztül az energia a test különböző pontjaihoz áramlik, és tölti meg élettel az élő testet. A pránának alapvetően három forrása van. A szoláris prána, amely a napfényből származik. A föld prána, melyet a talpunkon át veszünk föl. A levegő prána, amely a légzés útján,

47

valamint a csakrákon keresztül jut a szervezetbe. Ezen kívül prána gyülemlik össze a vízben, a növényekben, az állatokban. A prána gyógyítás során a szervezetből hiányzó pránát pótoljuk, vagy éppen a felgyülemlett energiát osztjuk szét a szervezetben. Ezzel helyreállítjuk a test energia rendszerét. A gyors gyógyulás érdekében még további energiát adhatunk a beteg, vagy sérült szervnek. Az energia-test és a fizikai-test szorosan összefügg egymással. A betegség mindkét testben jelentkezik, csak más-más formában. A fizikai-testben ennek megnyilvánuló jelei vannak: fájdalmak, gyulladás, köhögés, stb. Az energia-testben ugyanez prána felgyülemlés, vagy prána kiürülés formájában jelentkezik. A különbség csak annyi, hogy az energia-testben sokkal hamarabb jelentkeznek a kialakuló betegség jelei, és csak ezután válik fizikaivá. Ez azt jelenti, hogy meg lehet előzni a betegséget, ha időben helyreállítjuk az energia-testet. Az energia-testet pedig maga a psziché tudja befolyásolni, azaz az érzelmi, mentális gondolatok hatnak rá, válnak befolyásolójává az egészségnek. Az energia-test funkciói: 1. Pránát szív magába, elosztja és feltölti vele a fizikai-testet. 2. A látható fizikai-test „öntőmintájául” szolgál. Pontosabban, a fizikai-test követi az energia-test formáját. A két test annyira szorosan függ össze egymással, hogy mindkettő hat a másikra. 3. Az energia-test a csakrákon keresztül szabályozza és ellenőrzi az egész fizikaitestet, és a szervek működését. Ezért sok betegség a csakra rendellenes működésével is kapcsolatos lehet. 4, Az energia-test az egészség-sugarakon és egészség-aurán keresztül védőpajzsul szolgál a kórokozók és a beteg energiákkal szemben. A csakrák az energia-test fontos részei. Vannak fő-, al- és mellékcsakrák. A főcsakrák 8-10 cm átmérőjű örvénylő energiaközpontok, melyek szabályozzák a fizikai-test létfontosságú szerveit. Az alcsakrák 3-5 cm átmérőjűek, a mellékcsakrák átmérője nem éri el a 2-3 centimétert. Ez utóbbiak a fizikai-test „kevésbé fontos” részeit látják el energiával. A főbb csakrák helye megegyezik az Indiában a mellkason levő hét fő csakrával, de azokkal ellentétben, a háton önálló működésű csakrák találhatók. Ezek természetesen kapcsolatban vannak a szemközti, mellkason levő csakrákkal, de különállóként vannak megnevezve.

48

Ilyen, az egész testen átható csakra például a szív-csakra, vagy a solar plexus-csakra, melyek elöl és hátul is érzékelhetők. Összességében megállapítható, hogy itt mind az indiai, mind a kínai hagyományok át lettek bizonyos szintig véve, majd tovább lettek fejlesztve a csakra elmélet terén. Így jött létre a csakrák rendszere, amely messze meghaladja az eddig ismert 7-12 csakrát, lényegében az egész testet behálózzák a kisebb nagyobb energia örvények. A módszer a gyakorlatban is megállja a helyét, hiszen egyrészt vannak más hasonló módszerek is, másrészt az energia mindig követi az őt irányító gondolatot, ezért inkább a gyógyító szándékon van a hangsúly, de a hatásosságot lehet javítani a prána gyógyítás ismeretében.

Energetikai szemléletek összefoglalás
Több fajta szemléleten szaladtunk át röviden, melyek mind-mind igazak és használhatók az adott hagyományos eszmerendszerben. Számomra az egyik fontos következtetés az volt, hogy a viszonylag egyszerű módszerekkel is hatásos eredmények érhetők el. Nem feltétlenül a nagyfokú tudás, hanem a segítő szándék a legfontosabb, ahogyan az később is kiderül. Amit viszont szem előtt kell tartani az, hogy a segítő (terepauta) rezgésszintjének lehetőleg ugyanolyannak, vagy magasabbnak kell lennie, mint a páciensének. Ezt Choa mester kül-ön hangsúlyozza, és a saját tapasztalataim is ezt mutatják. Ezért kell vigyázni a segítőnek az egészségére, mert könnyen átadhatja a negatív, alacsony rezgését a páciensnek, akinek ettől még rosszabb lesz az állapota. Az is fontos, hogy mi magunk se vegyük át a beteg negatív rezgéseit, ami mindenkinek saját érdeke. Sokan kritika nélkül átvesznek módszereket, melyek az adott hiedelem rendszerben jól működnek, de nálunk már nem annyira pl. ayurvedikus orvoslás. Ennek az az oka, hogy az ottani hiedelem rendszer, gondolkodási- és életmód egészen más alapokon nyugszik, mint nálunk. Ettől függetlenül jó a sok megközelítési mód, mert van miből meríteni, válogatni, de kellő kritikával és mindig a beteg szempontjait előtérbe helyezve. Természetesen itt megint fontos a segítő hozzáállása, alázatossága a pácienssel, és a megszerzett tudással szemben. Nem szabad azt elhinni, hogy mi mindent ismerünk, mi vagyunk a Tudás letéteményesei. Az persze fontos, hogy a hozzánk fordulónak annyi ismeretet és olyan szinten adjunk át, amit még meg tud érteni. Méréseim során jöttem rá sok mindenre, amely alapját képezi az általam kidolgozott energetikai információszerző módszernek, és az ezt követő segítségnyújtásnak. Ez persze nem

49

az egyik pillanatról a másikra történt, hanem lassan. Tizenegy éve foglalkozom a különféle energetikai mérésekkel, és ezen idő alatt én is változtam. Változott az érzékenységem, változtak a módszereim, sokkal több mindenre kiterjedő méréseket végzek, mint elejében. Természetesen ehhez rengeteg munkára, kitartásra, megszerzett tudásra és tapasztalatra volt szükség, melyek egymásra és egymásba épülnek. Előre mondom, hogy amit leírok az csak egy nézőpont, ahogyan én érzékelem az emberi aurát. Rendszeremet folyamatosan fejlesztem, hiszen rengeteg nyitott kérdés van még.

Én vagyok…
Én vagyok a kép Mindenben a szép Én vagyok a jó Ha neked ez való Én vagyok az út Mi bennem hozzád fut Én vagyok a szív Egy hang mely mindig hív Én vagyok a fény A pont az út végén Én vagyok a dal Amit mindenki hall

És én vagyok minden Mert rajtam kívül semmi sincsen Én vagyok a határ Mely benned tőlem elvál És én vagyok a hit Hogy bízzál egy kicsit És én benned vagyok Még ha a nap neked nem ragyog Mert mindben én vagyunk Benned, bennem süt napunk.

50

Az energetikai mérés elmélete, módszerei
Az Amerikai Aerodinamikai Kutatóintézet bejáratánál kiemelt helyen, egy táblán ez olvasható: „A dongónak olyan kicsiny a szárnyfelülete testének tömegéhez képest, hogy jelenlegi ismereteink szerint nem képes repülni, a dongó ezt nem tudja, ezért repül.”

Amit meg tudok mérni, azt ismerem.
A fizikai világban élő ember új ismereteit mindig összehasonlítja a már megszerzett tudásával, mert csak így tudja beilleszteni gondolkodásába. Ehhez azonban először befogadónak kell lenni az újra, majd pedig változásra képesnek, mert a megszerzett ismeretek beépüléséhez el kell engedni a régi dolgokból. Lényegében ez a tanulás menete, melynek során új emberré válunk, tudatosodunk. Erre a gondolkodásmódra a mérnök emberek a legjobb példák, akik világukat a mérhető dolgokból építik föl, és ebben mozognak, ezzel fejezik ki a számukra érdekes dolgokat. A mérés lényegében egy ismeretlen dolog összehasonlítása egy ismerttel. Például, látunk valami kereket, azt mindjárt labdához hasonlítjuk. Mérnök embereknél ez úgy működik, hogy van egy etalon és ahhoz mérünk mindent. Például a hosszúság mértékegységének a méternek is van egy a Földön elfogadott nagysága, és ehhez viszonyítunk. Megállapítható, hogy az anyagot vizsgáljuk, ennek megfelelően az eredmény szintén anyagi szintű adat lesz. Mondjuk az orvosok is a szervezet működésének egy adott pillanatáról szereznek információt, függetlenül attól, hogy az egy folyamat része. Ez pedig nagyon fontos, mert nincsen benne az időbeli folyamatosságban, kiragadják a környezetéből a vizsgálatuk tárgyát, vagy csak bizonyos környezeti hatásokat hagynak meg számára, és az erre történő reagálását vizsgálják. Ezen anyagi ismeretek és a megtanult analógiák, törvényszerűségek alapján vonnak le következtetéseket a szervezet belső folyamatairól. Van, amikor a kiírt vizsgálatot hónapokkal később végzik el, mert csak akkor akad szabad hely a gépnél. Az eredmény így nagyon kétes. Mint tudjuk, a mérések egyik nagy hibája pont az analógia csapdája, amely gátolja a mélyebb felvetéseket, megismeréseket, mivel minden rendszer látszólagos egyformasága dacára másként működik. Ezzel utalok arra, hogy az ember tudatos lény, melynek több milliárd idegsejtje kihat az egész szervezet egységes működésére, minden egyes sejtjére. Ezt a nem ép-pen véletlenszerűen működő tényezőt kihagyni, nagy felelőtlenség az ember egészségének

51

helyreállítása során. Márpedig az egyes tudományok ezt teszik, csak a tüneteket veszik figyelembe és az egészre nincsen rálátásuk. Mivel az ismeretek megszerzése fizikai szinten történik, ezért a beavatkozás is csak ezen a szinten mehet végbe. Azaz a rendszer önkorlátozó, újabb ismeretek megszerzését csak egy szintre gátolja le, miközben az analógiákkal tovább szűkíti ezt, az amúgy sem széles kört. A határaikon kívüli ismereteket, pedig próbálják egy-egy törvény kereteibe bepréselni. Az energetikai mérés ennél tovább megy. Ez egy nyitott rendszer, ahol nagyon fontos szerepet játszanak a nem fizikai szintű megismerések, törvényszerűségek. Itt is vannak alaptörvények, amire ráépül minden más működési lehetőség, de ezek valahol egységes, működő egészet alkotnak. Természetesen itt is pillanatnyi értékeket mérünk, de lehetőségünk van következtetni a kiváltó okra és a lehetséges kimenetre, ráadásul nem csak anyagi, hanem energetikai, érzelmi és szellemi szinteken.

Mit mér az energetika?
A válasz rövid: energiát és információt. Ennek alapja az az ősi Tudás, hogy: Isten szólt és megteremtette a Földet, a világosságot és az egész univerzumot. Ez azonban még csak egy gondolati, információs teremtés volt, majd az információból energia lett és ez anyaggá sűrűsödött. Lényegében a Biblia teremtés története erről szól, hogy hogyan lett az információból energia és abból fizikai világ. Tom Stoiner fizikus a Bibliához hasonló eredményre jutott a múlt század harmincas éveiben: - „Az anyag, az energia és információ a Világegyetem három építőeleme és ezek egymásba átalakíthatók.”

Az információ meghatározása
Már egyszer szóltam az információról, most újból előveszem az Alapozásban leírtakat és kibővítjük. Ezek szerint, az információ a tudás olyan szintje, amely magába foglalja a belőle keletkező energia és anyag jellemzőit, valamint ennek az átalakulásnak a végbemeneteléhez szükséges folyamatokat. Azaz több mint egy mérési érték, több mint az ismeret, ez már maga a tudás. Műszaki szinten megfogalmazva: az információban benne van a tervrajz, a gyártási eljárás, az ehhez szükséges anyagok, valamint a végtermék összes jellemzője. Azaz megadja a 52

programot, biztosítja ez előállításhoz szükséges energiákat és megadja a működési jellemzőket is, valamint valahol az előállításhoz szükséges energiákat is biztosítja! Az információ terjedése dimenziószálakon halad, amelyben nincsen idő és tér, ezáltal végtelen sebességű, korlátlan távolságú információátvitelt valósít meg. Egyúttal ez azt is jelenti, hogy bármely tettünk a fizikai és az afölötti bármely síkon azonnal megjelenik, észlelhető! Tovább lépve, mivel nincsen idő sem, így az általunk a jelenben kigondolt tett információja, már a mi múltunkban meg volt és a jövőben létrejövő események már meg is történtek valamikor. Azaz a téridő egymásba ágyazódott és ezzel eseménytért hoz létre. Ezt úgy lehet szemléletessé tenni, hogy egy kétsíkú egyenest rajzolunk egy lapra. Az idő a nyíl elejétől (bal) a nyíl hegye felé jobb irányba halad, ahogyan azt a 6. ábrán láthatjuk.
múlt jelen jövő

6. ábra: Két dimenziós idővonal A mosolygós arcocska mindig a jelenben van, és halad az ő múltjából a jövőjébe. Mi viszont egyszerre látjuk azt ahonnan jött, és azt ahova tart, az ő általa érzékelt időnek mindhárom aspektusát, azaz rálátunk. Meg tudjuk mondani mi fog történni, és mi is történt vele. Az ő eseménytere a mi számunkra átlátható, míg az arcocska nem lát rá a miénkre.

7. ábra: A pontok rezgése által alkotott spirális héjszerkezet terjedése

53

Ugyanez a helyzet, amikor a földinél magasabb dimenziókról beszélünk. Ilyen esetekben mi nem vagyunk ismeretében a fizikai világ időeseményeinek, a múltnak, jövőnek dolgaival. A nálunknál nagyobb szabadságfokú rendszerek, melyek egyben magasabb rezgésszinttel is rendelkeznek, viszont rálátnak a mi világunkra, így tisztában vannak velünk. Ezt egy térben fölfelé táguló spirállal is lehet érzékeltetni, ami héjakat alkot az egyes dimenziók körül, ahogyan azt a 7. ábra megpróbálja érzékeltetni. Számunkra mindennek ott van a jelentősége, hogy az információ, amihez magasabb szinteken hozzá lehet jutni, már túlmutat a földi valóságon, az idő és a tér korlátain, hiszen vannak olyan fejlett, magasabb rezgésszintű entitások, akik ugyanígy rálátnak a mi dimenziónkra. Aki viszont energo-informatikai mérést végez, az pontosan erről a szintről kap információt, így egy magasabb rezgésű tudatállapotba kerül, amelynek rendszeres gyakorlása közben olyan szintű információkat kapunk, melyeket a fizikai sík keretei közé szorult emberek még nem tudnak elfogadni, hiszen a múltról és a jövőről lehet betekintést nyerni.

Az energia meghatározása
Az energia tartalmazza mindazokat az információkat, melyek egy lehetséges megteremtődéshez szükségesek, valamint biztosítja a fizikai szintű működést. Mivel az ember képes bizonyos mérvű információ előállítására, amely „külső” energia segítségével anyagi formában valósul meg, így megvalósítja a teremtés egy kisebb hatásfokú szintjét. Más megközelítés szerint az energia egy hullámszerű tér, amely generálja a teret, azaz folyamatosan teremti meg. Mozgása a fény sebessége, amely egy spirálgömb felszínén mozog, nagyjából úgy, ahogyan azt a 7. ábra mutatja. Meghatározza az anyagszerveződés folyamatát, egy holisztikus kép alapján. Lényegében tehát egy teremtő rezgés, amely létrehozza és táplálja a teret. Hétköznapi megfogalmazásban a fizikai síkon biztosítja az élethez szükséges mozgások, rezgések meglétét, utánpótlását. Az ember számára olyan, mint az autónak az üzemanyag. Formája viszont többféle lehet, attól függően, hogy a szervezet miként tudja hasznosítani. Fizikai síkon ez az étel, ital, ami a napenergia, valamint az egyed finom-energiáinak összessége. A Taoizmus szerint az emberi test sejtjei eredetileg képesek voltak felvenni a kozmikus energia és a fény 90 %-át. Mára viszont ez 5-10 %-os szintre csökkent. A növényeknél ez az érték még mindig 80 % körül mozog, a maradék 20 %-ot a víz, és a tápanyagok felszívása teszi ki.

54

Finom-energetikai síkon az energia felvétel attól függ, hogy melyik testnek mire van szüksége. Minden a Kozmikus Energiából táplálkozik, csak a rezgésük és ezzel az energiaszintjük változik, csökken a fizikai világ felé haladva, „lelassulva”.

Az anyag meghatározása
A tér-idő világára lelassult, besűrűsödött energia, amely számunkra, akik ebben a dimenzióban élnek a látható, tapasztalható világot jelenti. Ehhez kötnek a fizikai érzékelésre kialakult érzékszerveink. Ez a maya színjátéka, ahogy az indiaik mondják. A fizikában eredetileg az atomot, de mára már a szubatomi részecskéket jelenti. A kvantumfizika már eljutott oda, hogy rá kellett jönniük, ezeknek az igen piciny részecskéknek nem létezik a tér-idő, képesek saját múltjukból keletkezni. A további keresés a foton, fotínó feltételezett meglétére utal, amit már az ókori népek is leírtak teremtés történeteikbe ágyazva. Lényegében az „ürességbe” jutunk el, ha keressük azt az elemi részecskét, amelyből a fizikai világ létesül. Amennyiben ezt a keresést az univerzális méretek felé bővítjük, ugyanezt az eredményt kapjuk, hiszen egyformák a törvényszerűségek: „ami lent, az fent”.

A mérés alapfeltételei
1. A természet anyagból áll, ami az energia besűrűsödése, amely infor-mációkat tárol önmaga keletkezéséről, működéséről. 2. A természet egésze egyöntetű törvényeknek van alávetve, amely minden szinten érvényesül, minden alkotóelemre kihatással van, melyek vissza-hatnak a rendszerre, ezáltal biztosítva a fejlődést. 3. A természeti törvények által létrejövő hatások mérhetőek, megfigyel-hetőek. 4. A létrejövő változások magyarázatát a legegyszerűbb módon kell meg-határozni. 5. A már megismert törvényszerűségek alapul szolgálnak a további ismer-etek megszerzéséhez, de azok már túlmutatnak az alapismereten, ezzel megváltoztatják a kiinduló feltételeket, és ez a fejlődés alapja.

55

Mérendő személy közvetlen érzékelése
Ebben az esetben a mérő és a mért személy, vagy energia közvetlen kontaktusban van egymással. Ez történhet konkrét érintéssel, vagy a bioenergia-mező (aura) letapogatásával. Az érzékletet általában tenyérrel vesszük fel, de lehet a test bármely részével is. Az érzékelt energia hatással van a mérő személy energiamezőjére, és a hatás ellenhatás törvénye alapján érzékletet kelt benne, ami tudatosul, vagy éppen elfordítja a lengyelpálcát (ingát), ahogy a következő 8. folyamatábra mutatja.
Mérendő Energiák egymásra Mérőpálca

energia

hatása

elfordul

8. ábra: A mérés folyamata

Előfordulhat azonban, hogy olyan páciens kívánunk bemérni, aki nincsen jelen. Ilyen esetben is lehetséges az érzékelés, de már a mérés elve módosul.

Lehetséges a mérendő személy távérzékelése?
Igen, lehetséges! Nem kell ott lenni helyben, hiszen az információ független a tértől, mindenütt jelen van. Mondhatja valaki, hogy az internettel bárki képes ismereteket kapni akár a Föld túloldaláról is, szinte azonnal. Hasonló és mégis más ez a rendszer. Az interneten először ki kell építeni a hálózatot, majd megfelelő programokkal kell ellátni, azután pedig fel kell rá vinni az adatokat, csak ezt követően lehetséges a lekérdezés, de csak arra, amit már valaki valamilyen úton a rendszer rendelkezésére bocsátott. Az energetikai mérésnél már meg van a hálózat, az információ tárolás módja, amit Közös Tudattalannak, vagy Akasha Krónikának neveznek. Itt nincsen szükség számítógépre, hálózatra, programokra. Mi magunk vagyunk, akik létrehozzuk minden pillanatban és mi le is tudunk kérdezni belőle. Ráadásul teljesen ingyenesen és demokratikusan. Aki képes ráhangolódni az Akashára, az bármely emberről, bármilyen információt le tud kérdezni, függetlenül tértől és nagyjából az időtől is. Így lehetséges, hogy én Magyarországról a Brazíliában élő embereket képes vagyok bemérni és kezelni. És erre más is képes lehet, nem csak az én kiváltságom.

56

Egyetlen fontos dologra van a távérzékeléshez szükségünk, arra hogy sokat gyakoroljunk, hogy finomítsuk érzékelésünket. Mi rajtunk áll csak, meddig jutunk el ezen az úton. Egyéni tapasztalatom, hogy az emberek java részének, nagyjából kilencven egynéhány százalékának elsőre sikerül mérnie a pálcával. Az a néhány kivétel adódik abból, hogy nem hiszi el: neki is sikerülhet, vagy túlságosan is anyagi beállítottságú. Volt olyan, akinek meg azért nem ment, mert nagyon akarta. Ehhez pedig, ugyanúgy, mint a meditációhoz, kell egy ellazult állapot, csak így lehetséges, hogy a pálca elmozduljon a kezünkben. A bioinformációs energetikai mérés lehetséges folyamatábrája a 9. ábrán tekinthető meg:

Ráhangolódás

Információ vétel

Testérzet kialakulása

Információból energia

Tudatosuló

információ

Pálca elmozdul

9. ábra: Bioinformációs mérés folyamatábrája Látható, hogy az információ energiává fog alakulni, ami testérzetet, és/vagy pálca elmozdulást okoz, és ebből alakul ki bennünk a mért személyről a végleges információ. Ennek a működésnek a lényege, hogy a tudatos agy gátját megkerülve tudunk információt lekérdezni egy másik nem fizikai szintről. Ez már jelzi is a mérés nehézségét, buktatóját, hiszen a tudatos én bármikor beleszólhat, ez pedig kihat a mérés eredményére, módosíthatja azt. Ez azt jelenti, hogy akihez valamilyen érzelmi szál, kapcsolat fűz, annál nem biztos, hogy tudok pontos mérést végezni, mert befolyásolom az eredményt tudatosan, vagy éppen tudattalanul. Azaz jobbat szeretnék mérni, mint amit valójában érzékelek és a pálca ezek szerint fog elmozdulni.

57

Tudatállapotok a mérés alatt
Mind a személyesen történő, mind az Akashából való lekérdezéses mérés függ a mérő személy érzékenységétől. Gyerekkorban ez az érzékenység még meg van, de mivel nem erősítik meg bennünk, lassan a fizikai szintű érzékelésre koncentrálunk és legtöbbször elfeledjük. Felnőtt korban már sokkal nehezebb visszaszerezni a régi tudást, hiszen tapasztalataink kötnek a fizikai síkhoz. Ezt a gátat kell legyőzni sok gyakorlással, és majd lassan, visszaérzékenyedik az ember. Más tudatállapotot tud elérni, megváltozik az agyi frekvenciája, több lesz az alfa hullám az agyműködésében. A mérő személy tudatállapot váltása lehetővé teszi a bioinformációs mezővel a kapcsolatot, annak lekérdezését. Így lehetségessé válik olyan adatok, érzések, meglátások elérése, amely a „maya fátyla” alatt a fizikai síkon nem lehetséges. A lekérdezés során a kapott információt energiává kell alakítania, ami természetesen a szervezettől koncentrációt, azaz többlet energiát igényel. Ebből következik, hogy a mérés alatt a mérő személy hamar kifárad. A koncentrációt fokozza, hogy pontosan meghatározott személyt és annak szerveit kell elérni, erre kell erősen összpontosítani, a környezet hatásait kizárva.

A mérési eredményt befolyásoló tényezők
Egyik ilyen tényező maga a mérendő személy. Elméletileg lehetséges az információ gátlása a mérendő személy által, bár nekem sikerült ilyen esetben is bemérnem. Azt gondolom, hogy az Akasha Krónikából nem lehet az információkat letiltani. Ez csak akkor lehetséges, ha közvetlenül az illetőről kérdezek le adatokat. Nem egyszer előfordult már velem is, csak a mérendő személyre összpontosítottam és azt kaptam eredményül, amit gondolt. Fel is kiálthatnak többen: hiszen ez gondolatolvasás. Igen, de én nem erre voltam kíváncsacsi, hanem arra ami a szervezetében végbemegy, így nem igazán örültem ennek. Természetesen fontos, hogy a mérés előtt legalább három órával ne egyen az illető, nyugodt testi és lelki állapotban legyen. Ezek mind kihatnak a mérési eredményre, megváltoztatják az energetikai viszonyokat. Ugyanez érvényes a mérő személyre. Ezen kívül még fontos, hogy energetikailag is rendben legyen, mert lemerülten nem lehet bemérni, hiszen pszichésen és testileg igénybe vesz mindenkit az információ lekérdezés.

58

A mérési eredményeket jelentősen befolyásolják még az érzelmek, ahogyan arra már utaltam. Ezért fontos, hogy érzelmileg ne legyenek elvárások, azaz közeli hozzátartozók mérését nem javaslom. Ilyen esetben óhatatlanul is jobb eredményt szeretne elérni a mérő személy és bizony lehetséges, hogy tudat alatt többlet energiát ad az ember, vagy éppen gátolja a valós értékek kijelzését. Ezért a legjobb, ha semlegesek vagyunk a bemérendő személlyel szemben. A mérő és a mért személyre hat még a hőmérséklet, a légnyomás, a napszak, a hold, a nap, a bolygók, a különféle energetikai leterheltségek (Hartmann, vízér, elektroszmog, stb.), ébrenlét-alvás, meditáció, mozgás, evés, ivás, pszichés állapot, stressz, munka. Ezért érdemes személyesen bemérni, semleges helyen nyugalomban, amikor a külső befolyásoló tényezők javarésze ki van küszöbölve.

Hogyan működik a mérőpálca?
Ahogy azt láttuk, mérni többféle módon lehetséges. Maga az érzékelés kétféle módon történhet: közvetlenül és távolból. Az átalakítás megtörténte után az észlelésre viszont többféle módszer is van: lengyelbot, inga, testi érzékelés. Utóbbi alatt például az agykontroll, vagy a reiki módszerét értem. Ilyen esetben, magunkra vesszük a másik személy érzéseit, és ebből vonunk le következtetéseket. A probléma ott van, hogy legtöbbször elfelejtek ezek a nagyon érzékeny emberek, hogy melyik a saját és melyik az átvett érzelem, ami azután meg is betegítheti a mérő személyt. Fokozottan veszélyeztetettek akik pszichiátrián, kórházakban, öregotthonokban dolgoznak. A mérés eszközéről, a lengyelbotról a következő fejezetben bővebben lesz szó. Most röviden csak annyit, hogy én a lengyelbot speciálisan átalakított változatát használom méréseim során. Ugyanis észrevettem, hogy a pálca a mért energia nagyságától függően más-más mértékben mozdul el. Mint mérnök ember, rögtön le akartam ezt olvasni. Ehhez készítettem egy fogót, amiben elfordulhat a pálca, a fogóra pedig tettem egy 360 fokos körskálát. Ezzel a módszerrel a pálca elmozdulásával, az információ energiatartamáról fokban kapok adatot. Ez pedig már könnyen értékelhető fizikai szinten. Hogy érthető legyen, a mérőműszer maga a mérő személy, a pálca csak a kijelző. Tévedés tehát azt gondolni, hogy a pálcával mérek. Ahogy azt már előbb is jeleztem, ez csak arra szolgál, hogy az információt olyanná alakítsam át, amit már elfogad a tudatos agy.

59

A mérés elméletére egy másik szemléletet tükröz a László Ervin által ismertetett rendszer. Ennek lényege, hogy az ember bioenergia mezője interakcióba lép a környezet más mezőivel, az úgynevezett ötödik mezővel, amit Akashának, kollektív tudatalattinak, kozmikus hologramnak neveznek. A modern fizika kvantumvákuumnak nevezi ezt a mezőt. Lényege, hogy ide információ érkezik, és ezt tárolja. Ezek az információk fajspecifikusak, azaz egy fajra jellemzők és egyénre jellemzők. Az egyéni morfodinamikus minta szüntelenül igazodik a fajspecifikus mintához, ily módon biztosítva, hogy harmóniában legyen azzal. A tisztánlátók képesek ráhangolódni az információs mezőre, és ebből információt lehívni. „Többen csak azért használunk ehhez eszközt, szerszámot vagy bármilyen dolgot, hogy ily módon objektivizáljuk a kliens és persze a környezet, s nem utolsósorban a magunk számára is igazolhatóan mindazt, amit egyébként is érzékelünk.” A betegség a fajspecifikus mintától való eltérés, amit a gyógyítás során közölt információkkal tudunk helyrehozni. „Az energia és az információ az aurán, a csakrákon, vagy az érzékszerveken keresztül, vagy közvetlenül a fizikai testbe kerül. A hordozó a legkülönbözőbb dolog lehet hang, fény, szín, illat, nyomás, szúrás, kristály, vagy más anyag, geometrikus jel, homeopátia vagy allopátiás gyógyszer, élelmiszer, ital vagy más folyadék.” A geometrikus jel, szín, hang, étel és ital a tudat megkerülésével fejti ki hatását. Jól megfigyelve látható, hogy az információ pálcával, ingával történő észlelése lényegében a tudatos én kikerülése, a felsőbb éntől jövő információk fizikailag elfogadhatóvá tétele. Lényegében saját magunkat játsszuk ki, hogy tovább tudjunk lépni, fejlődni. A folyamat itt azonban nem áll meg, mert nem egyformán érzékelünk, vannak érzékenyebb és kevésbé érzékeny emberek. Ennek megfelelően a kapott, érzékelt informácio-energia sem egyforma, aminek az alábbiak a következményei: 1. Két energia-méréssel foglalkozó szakember sem fog teljesen egyformán mérni. 2. Továbblépve, az ember által érzékelteket fizikai műszerrel nem lehet száz-százalékosan ellenőrizni, visszaigazolni, mert a gép nem képes az Akashá-ból információt meríteni. 3. A fenti alaptétel fordítottja viszont igaz, az ember képes a mérőműszer-ekkel mért eredményeket más szinten megismerni.

60

Ezeknek a tételnek az igazságára többszöri szakmai szembesülés során jöttem rá. Természetesen a biorezonanciás, számítógépes mérések jóval többet tudnak az egyszerű elektromos mérőeszközöknél. Számomra az igazi problémát az jelenti, hogy a számítógép által adott kioltó rezgéstől én két napig rezegtem, olyan volt, mintha elektrolit lett volna bennem. A fiam nem is engedte, hogy őt kezeljék vele, mert olyan erős volt a mágnesessége, hogy megfájdult a feje, amíg ki nem ment belőle. Másnak viszont jó hatású ez a fajta kezelés, mert nem olyan kifinomult az érzékenysége. Végeredményben persze senkit sem fog érdekelni, hogy milyen módon lesz az energiából információ, azaz teljesen mindegy, hogy melyik leírt elv alapján működünk. A bemérését kérőt nem ez fogja érdekelni, hanem az eredmény: milyen problémát észlelek és azt, hogyan lehet megszűntetni. Természetesen jó, ha mindenkinek van egy elképzelése a dolgok működéséről. Az én általam kidolgozott módszer viszonylag egyszerű és logikus, nincsen túlbonyolítva, ezért ajánlom, de át lehet alakítani, sőt át is kell, amennyiben újabb tapasztalatokra teszünk szert. Ezt addig kell végezni, amíg rá nem találunk azokra az alaptörvényekre, amelyeken keresztül a Természet megnyilvánul, és amelyekben élünk. Ezek szerintem nem olyan bonyolultak, mint a matematikai, fizikai, kémiai képletek, amikkel a tudósok leírják tapasztalataikat, mert ez az általuk elfogadott, amit csak egy szűkebb kör tud értelmezni. De ez a könyv nem a szűkebb körnek készült, így nem is tartalmaz bonyolult tételeket, csak amiket a gyakorlatban lehet hasznosítani. Javaslom mindenkinek, aki energetikai mérésekkel foglalkozik, hogy ennek szellemében adjanak tanácsot. A lényeg nem a saját tudásunk fitogtatása a másik személy előtt, hanem a pontos megértés elősegítése, a használható információk átadása. Ezt várják el tőlünk, ennek kell megfelelnünk. Ráadásul ugyanazt mindig másképpen kell megfogalmazni, mert másoknak mondjuk el, azaz nekünk kell az információkat tálalnunk. Ez pedig nagyfokú empátiát követel meg mindenkitől.

Az energetikai mérés eszköze és a mérés
Az energetikai mérésekhez legtöbben az úgynevezett lengyel pálcát használják. Szokták ezt varázsvesszőnek is nevezni, de ez tévútra vezethet, hiszen mi már tudjuk, nem a pálca mér, hanem az ember érzékel. A mérő személy hívja le az információt, és ezt jeleníti meg a pálca, amikor elmozdul valamelyik irányba.

61

A méréshez tehát szükségünk van egy pálcára. Régebben két pálcát használtak, azaz az ember a két kezében fogott egyet-egyet, és úgy mért. Én, és egyre többen viszont csak egy pálcát alkalmazunk. Ennek előnye, hogy ugyanúgy lehet használni, mint a kettős pálcát, viszont az egyik kezünk szabad. Ez pedig segíthet a mérésben, a kezünket, mint energiaérzékelőt tudjuk használni. Vagy az üresen maradt kezünkkel, azonnal le tudjuk írni a tapasztalatainkat. Pontosan ezért én a bal kezemben tartom a pálcát, mivel jobb kezes vagyok, és azzal írok. Tehát ballal mérek, jobbal írok. Lehet fordítva is, de akkor a pálca elmozdulása legtöbbször ellentétes irányú lesz. A pálca anyaga eléggé változatos. Elejében én 2 mm átmérőjű alumínium drótból készítettem a pálcámat, mert ez volt otthon. Később áttértem a rézre, aminek sokkal jobb a tartása, nem hajol el olyan könnyen, mint az alumínium. Volt olyan esetem is, amikor nem volt a kezem ügyében semmilyen fém drót, így nem tudtam pálcát készíteni. Ekkor egy nagyjából derékszögű fadarabbal mértem. Ugyanúgy működött, csak vastag volt és a kérge kissé akadozott a kezemben. Azaz lényegében nem a pálca anyaga a fontos, ezért még a műanyagból készült eszközzel is lehet dolgozni. Ez azt is jelenti, hogy nem mágneses hatásra fordul el a pálca az ember kezében. Az anyagra visszatérve inkább a célszerűség és a hozzáférhetőség határozza meg, hogy miből készüljön. A túl nagy átmérőjű pálca nehéz, lassabban mozdul el, ilyet szelesebb helyen ésszerű használni, mert nem olyan érzékeny. Belső használatra viszont az 1,5-2,5 mm átmérőjű pálcák a jók. A túl vékony elveszik az ember kezében, és nem is érzi úgy az elmozdulást. Nekem most 2 mm átmérőjű réz pálcám van. A pálca hossza nagyjából a 3 az 1-hez arányt kövesse. Ez azt jelenti, hogy egy negyven centis rézdrótot az egyik végétől 10 centiméterre kell derékszögben meghajlítani, ez lesz a fogó rész, a másik fele meg a mutató. Ez a legegyszerűbb kialakítási mód, mondhatjuk a klasszikus pálca. Ezzel a derékszögű pálcával legegyszerűbb kezdeni, de lehet a pálca alakján módosítani is. A pálca fogása sem mindegy. Én úgy használom, hogy a behajlított mutatóujjam középső izületének árkába helyezem a pálcát, ezen fog elforogni. Azért hogy ne billegjen, ne essen le, a kisujjamat a tenyeremhez hajlítom, és az így keletkezett lyukban van a pálca másik vége. A többi ujjam lazán van, mert mereven nem lehet mérni. Akinek ez nem sikerül, annak ajánlom, hogy egy golyóstollba, vagy egy filctollba helyezze a pálcát, és azután fogja meg. Így sokkal érzékenyebben tud mérni, és biztosan nem fogja megszorítani a pálcát. Nekem elő-

62

ször ilyen tollbetét nyelem volt, majd fából, később műanyagból készítettek egyet. Mára már a pálcám és a hozzátartozó nyél is megváltozott, állandóan variálom, tökéletesítem. Az általam használt pálca rézből készült, a vége formázott, így nem szúr meg senkit. Kiegyensúlyozása biztosítja a minimális energia felvételt a mérések során. Külön nyélben mozog, amire egy szögskála van rögzítve, ezen olvasható le az elmozdulás mértéke. A pálcám jelenlegi kialakítása a 10. ábrán látható.

10. ábra: Az általam kialakított és használt mérőtárcsás pálca A pálca elfordulásának a hatás ellenhatás törvénye az alapja, azaz hogy egy külső energia hatására, ugyanakkora ellenenergia keletkezik a mérő személyben. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy: a rám ható energia hatására a pálca a kezemben ugyanakkora elfordulással reagál. Azaz az elfordulás mértéke mutatja meg a rám ható energia nagyságát. Amint azt az előző fejezetben vettük, az energia, így fog információként számomra megjelenni. Ennek mérésére egy körskálát készítettem 360 fokos beosztással. Így az elmozdulás nagyságát a skálán leolvasható fokbeosztás adja meg. Kezdőnek természetesen még nem ajánlom ezt a módszert, majd csak amikor kellő tapasztalattal, gyakorlattal rendelkeztek, akkor érdemes elkészíteni a saját mérőeszközötöket.

63

A méréshez jelentős mennyiségű agyi kapacitás szükséges, összpontosítani és figyelni kell, miközben lazának is kellene lenni. Szóval igencsak igénybe veszi az embert, ezért elejében 10-15 percnél tovább ne mérjünk. Mérés után pedig hagyjunk magunknak időt a regenerálódásra, meditáljunk, végezzünk energiagyűjtő gyakorlatok és írjuk le az eredményeinket. Amikor feltöltődtünk, folytathatjuk a gyakorlást. Később már akár 30 percre is növelhetjük ezt az időt, aminél többre nincs szükség, hiszen kellő gyakorlattal egy lakást ennyi idő alatt tövéről hegyire meg lehet vizsgálni. Egy kis trükk: érdemes a szobákat külön-külön mérni, majd az eredményekről a lakóknak beszámolni, hogy éppen mit csinálok, mit tapasztalok. Ezek a kicsi szünetek elegendőek, hogy közben regenerálódjunk. Mérési gyakorlat: Északi irány meghatározása pálcával 1. Első lépésként ismerkedjünk meg a pálcánkkal. Vegyük kézbe és lengessük meg, majd állítsuk be középre. Ez azt jelenti, hogy a kezünk nagyjából a testünk középvonalában legyen, és a pálca előre mutasson. 2. Kérdezzük meg a pálcát, hogy merre van a nem (negatív) és merre az igen (pozitív) oldal. Tapasztalatom szerint, a negatív oldal mindig befelé, a test felé van, míg a pozitívnál kifelé mozdul el a pálca. Ezt legalább 2-3-szor végezzük el. 3. A feladat az lesz, hogy kérjük meg a pálcát, mutassa meg az északi irányt. Érdemes kezdetben úgy végezni a gyakorlatot, hogy egy iránytűvel meg-határozzuk, nagyjából merre van észak. Arra felé fordulunk, és úgy kérjük a pálcát, mutassa az északi irányt. Amikor már jó felé mozdul el a pálca, forduljunk jobban el, és úgy mérjünk. Problémát jelenthet, hogy az ember nagyon görcsösen akarja, vagy éppen nem akarja elfogadni, hogy neki működhet a pálca. Ilyenkor érdemes szakember segítségét kérni, és gyakorlással túljutni a kezdeti problémákon. El kell hinni, hogy mindenki képes mérni, csak az érzékenységünk nem egyforma, ezt viszont gyakorlással, kitartással tudjuk javítani. Ezután érdemes nehezíteni a feladatot, és ismeretlen helyen kérni az északi irányt. Javaslom, hogy egy lépcsőházban felfelé menjünk, és amikor elvesztettük tájékozódó képességünket a lépcsőfordulóban gyakoroljunk. Az irányt ellenőrizzük le az iránytűvel. Rövid idő alatt profin fogjátok megtalálni az északi irányt, aminek például iránytű nélkül veszitek majd

64

jó hasznát, egy sötét erdőben, ha netán egyszer eltévedtek. Ne legyen ilyen, de azért biztonságérzetet ad, hogy ilyet is tudunk. A gyakorlás elsődleges célja tehát, az északi irány meghatározása, ezzel a további mérésekhez szükséges tapasztalatok megszerzése volt. Erre főleg a Hartmann-vonalaknál lesz szükség, ahol alapvető az észak-déli irány ismerete.

Igen-nem mérési módszer
Ez az eljárás a legegyszerűbb, ezzel szoktuk kezdeni a pálcával való megismerkedést. Lényegében az inga is ezen az elven működik, de nekem a pálca sokkal gyorsabban adja a válaszokat. Annak idején én is ezzel a módszerrel kezdtem, és még ma is használom. Van, aki olyan tökélyre fejlesztette, hogy segítségével elveszettnek hitt tárgyakat keres meg. Az eljárás első fontos lépése, hogy agyunkat kiüresítsük, ne gondoljunk semmire, csak a pálcára összpontosítsunk. Amennyiben jól belegondolunk, erről szól a meditáció is. Kiüresítjük gondolatainkat. Ebből következik: az energetikai mérés egy nyitott szemmel történő meditáció. A gyakorláshoz először kitaláljuk, mit is kérdezzünk a pálcától szépet és jót. Javaslom, hogy először olyat kérdezzünk, amiben teljesen biztosak vagyunk, például: 2007-es év van most? A pálcának az igen felé kell mozdulnia. Ezt az irányt kell megjegyeznünk, ami nem mindenkinél egyforma. Legtöbbször bal kezeseknél bal felé, jobb kezeseknél jobb felé van az igen oldal, azaz mindig kifelé. A nem oldal meg befelé. Találkoztam már olyannal, akinél ellenkezőleg működik, azaz befelé az igen és kifelé a nem. Azért, hogy megerősítsük a tudásunkat érdemes több biztos kérdést feltenni a pálcának, olyat, amire tudjuk a választ, például: Egymagam vagyok most a könyv mellett? A következő lépcsőben a társunkat kérjük meg, hogy tegyen fel olyan kérdéseket, amelyre tudja a választ. Nagyon fontos, hogy minden kérdésünk pontos legyen, egyértelmű, azaz ne lehessen több választ ráadni. Még manapság is előfordul velem, hogy bonyolult a kérdés, több válasz is lehetséges.

65

A másik bizonytalansági tényező maga a kérdező, ha nem biztos a válaszban. Ezért kössük ki, hogy csak olyat kérdezzen, amire igennel és nemmel lehet válaszolni. Amikor már ez jól megy, akkor lehet tovább fokozni a mérést, és olyanokat megkérdezni, ami bennünket érdekel. Az elv továbbra is ugyanaz: egyszerű, érthető, egyértelmű kérdést kell feltenni. Ilyenkor a bizonytalanságot mi jelenthetjük, amikor nem üresítjük ki a tudatunkat, vagy túlságosan is koncentrálunk a feleletre, mert szeretnénk, ha nekünk jó lenne. Azaz lehetőség szerint olyat kérdezzünk, ami érzelmileg nem tőlünk függ, vagy nem a közeli ismerőseinktől, mert ilyenkor becsapjuk magunkat. Velem is előfordult nem egyszer, hogy a pálca helyes választ adott egy betegségnél, de tudtam, hogy az illető nincsen felkészülve rá. Ezért azt mondtam, hogy kis mértékű energetikai elváltozást találtam, érdemes lenne orvossal megvizsgáltatnia magát Amikor jól megy a mérés, elkezdhetjük a személyek energetikai megtapasztalását. Itt is érdemes olyanokkal kezdeni, akiknek tisztában vagyunk a problémáival. Ezek általában a közeli hozzátartozók, iskolatársak, barátok. Javaslom, hogy először olyat mérjetek be, akinek pontosan tudjátok mi a baja, mondjuk a nagyszülőket. A javasolt kérdések: • • • Van magasvérnyomása? Van érelmeszesedése (szívkoszorúérben, agyában)? Van-e gyulladás a szervezetében (tüdőben, mellhártyában, szívburokban, petefészekben, belekben, húgyhólyagban, epehólyagban, vesékben)? • • • • • Kell-e méregteleníteni? Elegendő vizet iszik-e? Ki tudja pihenni magát? Szokott-e idegeskedni (mérgelődni, szomorkodni, aggódni, félni)? Rendben működik a szíve (tüdeje, mája, veséje, belei, gyomra, hasnyálmirigye, lépe, hormonrendszere)? • Van-e izületi (gerinc, kéz, láb) problémája?

Már ez is rengeteg kérdés, és a válaszoknak megfelelően újabb kérdéseket lehet feltenni. A gyakorlat majd kibővíti a kérdéssort, de arra figyelni kell, hogy minden ember más, a problémák másképpen és máshol jelentkeznek. Ezért egyedileg, a megismert embernek 66

megfelelően kérdezzünk. Érdeklődjünk, hogy elsősorban mire kíváncsi, mi érdekli. Természetesen általános dolgokat is nézzünk meg minden esetben, de pont azok miatt fog hozzánk jönni, amiben bizonyosságot keres: „A doktor ezt mondta, de szeretném biztosan tudni.” Nagyon sokszor jöttek már hozzám ilyen kéréssel. És ekkor nem is a válasz a legfontosabb, hanem az, hogy bizonyosságot nyerjenek, még ha az számukra negatív is. Mert mindennél rosszabb a bizonytalanság! Amikor már ez jól megy, olyan embert mérünk be, akiről nem tudunk semmit. Itt is fontos a rendszeres gyakorlás. Természetesen az eredményt nem lehet azonnal várni, van aki érzékeny és azonnal működik neki a pálca. Másnak meg nem akar valamiért. Ilyenkor el kell gondolkozni, hogy biztosan ez az én utam? Mert lehet, hogy neked a tisztánérzés, vagy a tisztánhallás megy jól, de lehet hogy éppen tisztánlátó vagy. A másik lehetőség, amikor a saját félelmeid, a kishitűséged miatt nem vagy képes mérni. Ilyenkor lelki vizsgálatot kell folytatni, túl kell lépni a problémádon. Ehhez érdemes megfelelő segítő tanácsát, vezetését kérni. És végül az is előfordulhat, hogy ez nem a te utad. Neked nem mérni kell, hanem te éppen a masszírozásban vagy profi, azt kell fejlesztened. Persze ekkor sem árt meg, ha ismered a pálca, az inga kezelését. Volt nekem olyan osztálytársam, aki kezében nem működött a pálca. Viszont vett magának Voll-készüléket és azzal dolgozik. Őhozzá olyan emberek mennek, akiknek erre van szüksége. A mérések során elejében javasolt, hogy a mért személy jelen legyen, lássuk őt. Később viszont erre már nincsen szükség. Ennek megfelelően a mérés lehetséges amikor: 1. 2. A mért személy jelen van. Ismerjük az illető nevét, pontos születési dátumát, esetleg lakhelyét. 3. 4. A kezünkben van a fényképe. Gyakorlással úgy is lehet, hogy az általam ismert személy gondol a mér-endőre, és így rajta keresztül határolom be. 5. Telefon beszélgetés során, a beszélgető partnert mérjük, vagy azt akire gondol. Az eljárások sorrendje egyben nehézségi fokozatokat is jelent, főleg az utolsó kettő a problémás. Nem nehéz igazából, csak elhinni nem meri az ember, hogy így is működhet teljes biztonsággal.

67

Mindenkinek javaslom, hogy készítsen magának egy mérési lapot, amin a fontosabb kérdéseket feltűnteti, a ráadott válaszokkal együtt. Erre jegyezzük fel az illető nevét, lakcímét, telefonszámát, születési dátumát és a mérés napját. Érdemes a betegségeket, a szedett gyógyszereket is rájegyezni, meg azt hogy én milyen terápiákat javasolok, miket csináltam meg és mikor. A fejezet végén lesz egy általam használt ilyen lap egy változata. Ez egy megközelítési mód, majdan mindenkinek ki kell alakítania a sajátját. Ehhez viszont gyakorlatra, tapasztalatra van szükség. A mérések során a pálca jelzéseit az alábbiak szerint szoktam értelmezni: 1. Határozott igen, vagy nem, amikor a pálca nagy kitéréssel elmozdul. 2. Valószínű, hogy igen, vagy nem, amikor a pálca éppen csak, elmozdul. 3. Semleges állapot, amikor nem hajlandó elmozdulni. 4. Bizonytalanság a kérdés eredményének kimenetelében, amikor a pálca az egyik oldalról a másikra mozog folyamatosan. Mindenkor el kell mondani a kérdezőnek a tapasztalatunkat. Bizonytalanság esetén érdemes megkérni, hogy kérdezzen másképpen, mert lehet, hogy rosszul tette fel a kérdést. Az is előfordult már velem, hogy a kérdező, vagy éppen én voltam olyan zaklatott állapotban, hogy emiatt nem lett értékelhető a válasz. Volt olyan is, hogy a pálca a kérdésre bizonytalanságot mondott, mert akiről a kérdés szólt, nem volt biztos abban, amit tenni akart. Pár nappal később a pálca egy kis elmozdulást mutatott ugyanarra a kérdésre, majd újabb pár nap múltán határozottan tért ki, mert az illető eldöntötte, hogy mit fog tenni.

Pálca kitérés leolvasásával történő mérés
Én legtöbbet, ezt a módszert alkalmazom. A lényege, hogy a különböző energiájú szervek hatására a pálcám más és más mértékben fordul el, és ennek a mértékét olvasom le a szögtárcsáról. Erre mondtam azt, hogy a rám ható energia nagysága megegyezik a pálca elfordulásának mértékével. Igen ám, de mi van akkor, amikor információt kérdezek le, akkor is érvényes ez a kijelentés? A válaszom az, hogy igen. Mert ilyenkor a Spirituális Tudatomon keresztül érkező információ meg fog egyezni például az érzelmek erősségével, ez pedig energiát mozgat meg bennem, aminek hatására a pálca elfordul. Lényegében tehát egy szögelfordulást mérek, ami az előzőeknek megfelelően arányban áll: 68

1. a szerv, a csakrák energia szintjével, 2. rezgésével, 3. a yin és yang energiák mértékével, 4. az érzelmek nagyságával, 5. a kapott információ erősségével. Ez a mérési módszer még több tapasztalatot igényel, mivel minden egyes típusú eredményhez rengeteg kontrollmérés szükséges, hogy tudjuk melyek a normális értékhatárok, és melyek utalnak problémára. Arról nem is beszélve, hogy a mért értékek mérő személyenként változnak, sőt idővel módosulnak is, ahogy az ember érzékenysége nő. Van nekem két osztálytársam, akikkel összehasonlítottuk régebben a mérési eredményeinket. Józsi értékei nagymértékben eltértek az enyémtől, míg Annáé többé-kevésbé megegyeztek. Természetesen az arányok, a feltárt problémák ugyanazok voltak, csak az én rendszerem érzékenysége az Annáéhoz állt közelebb A problémák ellenére az a tapasztalatom, hogy ugyanarra a következtetésre jutunk. És nem csak egymással, hanem a bioelektromos mérésekkel is. Utóbbival összehasonlítva megállapítható, hogy az ember lassabb, kevesebb mérést tud elvégezni ugyanannyi idő alatt, és a mérési eredményeink pontatlanabbak. Az emberi mérés előnye viszont, hogy nem terheli, nem befolyásolja a páciens szervezetét. Meg lehet mérni vele a csakrákat, a meridiánokat, az emberi érzelmeket, és az emberekre ható gondolati mezőket (fehér és fekete mágia). És ami még ennél is csodálatosabb, nem kell a páciensnek ott lennie, lehet akár a Föld túlsó oldalán is. Az információ és az energia független a tértől és az időtől, ahogy arra a térenergetika jegyzetemben is utaltam, ezért vagyunk erre képesek. És az ember olyan energiák adására képes, a-melyek a lehető leginkább megfelelnek a kezelt személy számára. Nem csak azt a rezgést kapja vissza a kezelés során, amely egészséges, hanem azokat az információkat is, amelyek szükségesek a gyógyuláshoz, valamint olyan energiát, amely leginkább segíti a szervezet regenerációját. Erre gép sohasem lesz képes, mert ehhez a Spirituális Tudat mezejébe kell lépni, ahol nincsen anyag. Márpedig anyag nélkül gép nem létezik. Egyetlen út van, ha az emberen keresztül dolgozik a gép, de akkor már megint ugyanott vagyunk, ahol most. Arról nem is beszélve, hogy a biorezonancia elvén működő gépek ára több százezer forintnál kezdődik, és 5-6 millióig terjed. Az én pálcám ára pedig ezerötszáz forint. A mérő személy viszont ti vagytok,

69

ami nem kifejezhető pénzzel. Ahogy azt már mondtam, a pálca csak kijelez, nektek kell érzékelni és leolvasni. A ti értéketeket pedig az határozza meg, hogy mennyi tudást tudtok öszszegyűjteni, amihez a pálca tud segítséget nyújtani, pontosabban mindenkinek a Spirituális Énje az, ami segít, ami emelni képes tudás- és rezgésszinteteket. Az energetikai mérés során mindig mi vagyunk azok, akitől az információ lekérdezés függ. Mi üresítjük ki magunkat, mi lépünk kapcsolatba az Akasha krónikával. És ami ennél fontosabb, nekünk kell lefordítani a bejövő ismeretet. Az pedig pontosan a mi tudásunktól fog függeni, attól hogy mennyire tudjuk szavakba, képekbe, mások által feldolgozható információkba önteni a kapott tudást. Ezért kell folyamatosan fejleszteni magunkat, hogy minél érzékenyebbek legyünk a mérésben, és minél árnyaltabban tudjunk ismereteket átadni, azaz képessé váljunk tanulni és tanítani. A fejezet végén három táblázatot adtam meg, amit fel lehet használni a mérések elvégzéséhez. Ezek a kezdéshez jók, később mindenkinek át kell alakítania a saját igényei és tapasztalatai szerint. Én is folyamatosan változtatom az enyémet. Jó gyakorlást és fejlődést kívánok!

Térenergetikai mérés összefoglalás
1. Az energetikai mérés során energiát érzékelünk, és információt kérdezünk le az Akasha krónikából. 2. A mérés során összehasonlítjuk a mért értéket az általunk megtapasztalt normális szinttel. Ehhez nagyon sok ellenőrző mérést kell végezni. 3. A méréshez érdemes az általam kitalált, magyar mérőtárcsás pálcát használni, amely kijelzi az általunk érzékelt ismeretek, energiák, rezgések mértékét. 4. A mérési módszer lehet: igen-nem, yin-yang és a pálca kitérés leolvasásával történő. Mindegyik jól használható kellő gyakorlással és tapasztalattal. 5. A mérés történhet úgy, hogy a mérendő személy jelen van, de lehet távollétében születési dátum és név szerint, kép alapján, vagy ha rágondolunk. 6. A mérés végzéséhez a mérő személynek ki kell üresítenie a tudatát, hogy ne befolyásolja semmi. Az energetikai mérés tehát, egy nyitott szemű meditáció. 7. Azoknál, akikhez személyes érzelem fűz (rokon, barát, ismerős) sokkal nehezebb ezt az állapotot elérni. 70

8. A szervezetben a problémákat mindig a szervek egyensúlyának felbomlása okozza, ami érzékelhető a yin és yang harmóniájának eltolódásában, vagy az energiaszint, rezgés megváltozásában. 9. A mérés során folyamatosan tanulunk. Ehhez befogadónak kell lenni az újdonságokra, képesnek azoknak a már megszerzett ismereteinkbe történő beillesztésére, és a régi tapasztalataink eleresztésére. 10. Az emberi érzékelés, mérés a Spirituális Tudatszinten történik, ami nincsen se térhez, se időhöz kötve, viszont függ a mi tudatszintünktől. Ezért kell folyamatosan fejleszteni magunkat, hogy minél érzékenyebbek legyünk a mérésben, és minél árnyaltabban tudjunk ismereteket átadni, azaz képessé váljunk tanulni és tanítani.

71

EGYÉNI ENERGETIKAI ADATLAP Név: Lakcím: Születés ideje: Foglalkozás: Tünetek, panaszok, betegségek, műtétek, szedett orvosságok. Vetélés: Folyadék Evés Légzés Alvás Fájdalom Vizelet Menszesz Fogamzásgátlás Szenvedély Érzelmek Harag Agresszió Szomorúság Önbizalom Befogadás Türelmetlenség Vidámság Félelem Önelfogadás Feldolgozás Aggódás Gondoskodás Szeretet Önsajnálat Elengedés Széklet Izzadás Gyerekek száma: Mozgás Szülési mód: Jegy: Leánykori: Tel:

72

Mérések 1. Gyulladás Mellhártya jobb Mellhártya bal Mandula jobb Mandula bal Orrmandul jobb Orrmandula bal Homloküreg Arcüreg jobb Arcüreg bal Allergia Mióma Ciszta Aranyér Meszesedés Agyérelmeszes Daganat Ödéma Pulzus szám Vérnyomás felső Vérnyomás alsó Szabadgyök Szívburok Szívbelhártya Szívkoszorúér jobb Szívkoszorúér bal Méhszáj Dülmirigy Gyomorsav Fekély Vírus Baktérium Gomba Candida Epe Pajzsmirigy jobb Pajzsmirigy bal Mellékpjzsm jobb Mpajzsm bal Mellékvese jobb Mellékvese bal

73

Mérések 2.
energia szint frekvencia energia szint frekvencia

Finomfizikai test Jobb alsó tüdőleb J középső tleb Jobb felső tleb Bal alsó tleb Bal felső tleb Jobb vese Bal vese Szív Lép Gyomor Hasnyálmirigy

Durvafizikai test Máj Epehólyag Patkóbél Vékonybél Vastagbél Húgyhólyag Jobb kebel Bal kebel Jobb petefészek Bal petefészek Méh

74

Mérések 3. Éhbél Csípőbél Vakbél Féregnyúlvány Felszálló vastagbl Haránt vastagbél Leszálló vastagbél Szigmabél Végbél Hüvely Jobb here Bal here Csakrák Korona Harmadikszem Torok Szív Energetikai eltérések: Szolarplexus Köldök Szex Gát Tüdő Vese Keresztcsonti Farokcsonti Nyak Hát Derék Jobb csípő Bal csípő Gerincvelő

Elvégzett kezelések:

Javasolt teák és étrendkiegészítők:

75

Elment az erdő
Az erdő tavaszi zsongása elhalkult, meglapult az élet a friss lombok között, a bokrok menedékén. A fák kérge alatt megdermedtek a kis tápanyagfolyók, nem szaladtak a gyökerektől a levelekhez. Mindenki várt vigyázón. Az idegen hangok egyre erősödtek. - Kik lehetnek? - néztek egymásra a vén tölgyfák, ügyet sem vetve egy kis fenyő okvetetlenkedésére, aki közbesuhogott: - Biztos az emberek. - Az nem lehet! Az embereket ismerjük. - néztek rá megróvón, majd gondolataikba merültek. - Az ember biztosan nem lehet, igaz nagyon zajos, de ilyen éles, erős hangot nem ad ki. - Én megnézem. - szólt a róka, majd eltűnt a tavalyi avarban. Később ugyanilyen álomszerűen sejlett föl egy bokor alatt. - Mégis csak az emberek. Olyan micsodákkal jöttek, és a testvéreiteket viszik magukkal. - Oktalan fecsegés. Mi egész életünkben egy helyben állunk. Minket még a szél sem bírt elmozdítani, nemhogy egy ilyen kis semmiség. - Én láttam öreg tölgy, amint testvéreid sírva omlottak a földre. - Buta róka. Hogyan is találhatsz ki ilyet? - suhogtak mérgesen a fák. - Majd meglátjuk ki a buta. - vicsorgott egyet a koma, miközben megvakarta új bundáját, melyben tavaszi vértáncukat járták a bolhák. - Majd eszetekbe jutok, ha értetek is el-jön az ember, de akkor már késő lesz. Egyedül a kis fenyő kérdezősködött még, de őt nem tartották maguk közé valónak a többiek. - Mond róka, mit csináltak az emberek a fákkal? - Elvitték őket. - És vajon máshol jobb helyük lesz? - Neked elmondom fenyő, mert te hiszel nekem. - dörgölőzött a fa törzséhez a róka. A többiek már túl sokat gondolnak magukról, azt hiszik, mindent tudnak, mindent túlélnek. Pedig az ember mindennél rosszabb és hatalmasabb.

76

- Miért? A ferdeszemű szinte eltűnt a fa árnyékában, úgy súgta: - Azok a fák darabokban mentek az emberrel. A kisfenyő sokáig nézte tűleveleivel a többieket és próbálta elképzelni, hogyan mehetnek darabokban el. A zaj napról napra erősödött és a róka már csak egyszer járt nála, amikor elbúcsúzott. - Muszáj elmenni. Nem lesznek fák, nem lesz hova bújni, nem lesz mit enni. Viszem a kölyköket. Te nem jössz kisfenyő? - Hogyan is mehetnek? A gyökereim ... tudod ... A félelem egyre inkább eluralkodott a kisfenyőben. Este már nem bírta tovább és megkérdezte a többi fát: - Nekünk muszáj itt maradnunk? Én még élni akarok. Senki sem válaszolt. Az akácok gyorsabban kezdték növeszteni leveleiket, a tölgyek konokul összefonták ágkarjaikat. - Én elmegyek a róka után. Süket csönd volt a válasz. A kisfenyő elkezdte rángatni a gyökereit. Két éjszakán át próbálkozott. A harmadik este hirtelen úgy érezte: valami megszakadt odalent. Óvatosan lenézett, majd újból megmozdította gyökereit és nehézkesen kilépett a maga vájta gödörből. Nem nézett hátra, csak ment a többi fa között konokul. Reggelre ért az erdő másik szélére, ahol a patak melletti lágy iszapban megpihentette gyönge gyökereit, melyeket megviselt a kemény földön megtett út. Dél körül járhatott az idő, mikor egy furcsa madár pihent még egyik ágának tövén. - Nagyon elfáradtál? - búgta halkan a kisfenyő. A madár sűrűn pislogott, megvakarta csőrét, jelezve: hogy akár már most is tudná folytatni az útját. - Hova mész? - Északra. Ott van a hazám. Ismerlek téged, nálunk a testvéreid hatalmasra nőnek. - Igazán? - merengett a fácska. - Igazán. - igazgatta meg tollait a madár. 77

- És ott is vannak emberek? És nem bántják a testvéreimet? A madár fényes szemével felnézett az égre, megmozgatta szárnyait, majd elrepült, de közben még visszaszólt: - Miért bántanák? Az emberek szeretik a fákat, bárcsak minket is úgy szeretnének! A kisfenyő sokáig nézett a madár után. - Miért is bántanának minket? - töprengett a patak partján, miközben gyökerei magukba szívták a föld éltető nedveit. Éjszaka újból elindult a madár után. Északra. Mikor hajnalodott egy út mellett az árokparton állt meg. Ismerős suhogásra lett figyelmes, kíváncsian körülnézett, majd meglepődve állapította meg: az erdő eljött utána! Reggel az emberek tanácstalanul vakarták fejüket. Ott ahol még tegnap erdő állt, csak mély gödröket találtak és egy hosszú csíkot észak felé. Vajon mi történhetett? Elment az erdő oda, ahol az emberek újra megbecsülik a fákat.

(A FAOSZ 1994. évi országos novellapályázatán első helyezett alkotás.)

Az ember energetikai működési modellje
Az előző fejezetben elmeséltem, hogyan mérek én. Erre azért volt szükség, mert most megmutatom: én milyennek érzékeltem az embert körülvevő energia mezőket és azok működését, a saját tapasztalataimon, azaz méréseimen keresztül. Azt már tudjuk, hogy az embert energia mezők, más néven „energia testek” veszik körül. Ezek frekvenciája változó, de testenként nagyjából egy tartományon belül mozog. Ezek a szélességi sávok egymásba érnek, azaz úgy lehet elképzelni, mint a halmazokat, melyeknek vannak közös részeik, amik egymásnak alkotói. Ez az általam ismert legfinomabb energia tartománytól kezdve indul, és egyre inkább durvává válik, azaz csökken a rezgése. Mintha egy lépcsősoron jönnénk le, vagy mintha egy zenei skálán haladnánk a legmagasabb hangoktól a mélyek felé. Az általunk ismert legalsó tartomány a durvafizikai test, amit lényegében meg tudunk fogni, érzékszerveinkkel meg tudjuk tapasztalni. Innen indulva felfelé haladva a finomfizikai

78

test következhet, ami öntőformája az előzőnek. Tapasztalataim alapján a különféle testek az alábbiak szerint különíthetők el: Durvafizikai-test: az anyaggá sűrűsödött energia által kialakított fizikai szervekkel érzékelhető test és annak szervei, sejtjei, melyek kapcsolatban vannak a finomfizikai-testtel. A fizikai testtel végzett munka megerősíti ezt a testet, ezzel együtt az érzelmek, és a gondolkodás minősége durvul, azaz frekvenciája lecsökken, így a lélek az anyagi világba süllyed. Finomfizikai-test: az anyaggá sűrűsödött durvafizikai-test energetikai öntőformája, és táplálója finom energiával. Ebben futnak a meridiánok, itt működnek a csakrák, az akupunktúrás pontok. Ébrenlét alatt ezt hatja át a Testeketöltött Lélek, amely a durvafizikai-testen keresztül fejti ki teremtő hatását. Egészség-test: az energia-testből kapja az energiája jelentős részét, a finomfizikaitesttel kölcsönös kapcsolatban van, az innen felvett energia frekvenciáját megnöveli, magába foglalja az egészség-szálakat. A test harmóniájának változásakor lecsökken, vagy megemelkedik – a normál értékhez képest az energiaszintje, ezzel előrejelzi a betegséget, vagy a gyógyulást. Érzelmi-test: az ember érzelmeinek energetikai, információs kivetülése. A mérgelődés lehúz a fizikai szintre, az öröm és ennek legmagasabb frekvenciája a szeretet felemel magasabb dimenziókba. Gondolati-test: az ember gondolatainak energetikai, információs kivetülése. Az alacsony frekvenciájú gondolatok az anyagi világba húznak, míg a tanulás, a tudás fejlesztése magasabb dimenziók felé emel. Energia-test: az anyaggá sűrűsödött fizikai-testnek megfelelően benne megtalálhatók a szervek energia mása, méghozzá úgy, hogy a finomfizikai-test frekvenciára alakítja át az Univerzális Energiát, valamint a szükséges mennyiségben és frekvenciával ellátja energiával az aura rétegeit (testeit). Működésére meghatározó jelentőségű a Lélek-Egység. Asztrál-test: ébren nincsen nagy jelentősége az átlagos embernél, de a spirituális fejlődés során megerősödik ez a kapcsolat. Alvás közben viszont a finomfizikai-testnél magasabb frekvenciájú testekkel és a Lélek-Egységgel áll energia-információs kapcsolatban, miközben a finomfizikai-testből átlépve a Testeketöltött Lélek is áthatja. Egyúttal az asztrál-síkon való „utaz79

ás” teste, amelyre bárki képes sok gyakorlással. Fontos kapcsolatban áll az érzelmekkel és a gondolatokkal. Kapcsolati-test: az asztrál- és a spirituális-testek között létesít kapcsolatot, jelentősége elsősorban alvás közben van. Spirituális-test: minden testtel energo-információs cserét bonyolít le Alvás közben a Lélek-Egység hatja át, amely információs kapcsolatba lép az asztrál-testben levő Testeketöltött Lélekkel, miközben a többi testet magasabb frekvenciájú energiával látja el. Mennyei-test: az asztrál- és a spirituális-testek között létesít kapcsolatot, úgy hogy az asztrál-test frekvenciáját emeli. Alvás közben a Lélek-Egység rajta keresztül is hatja át a spirituális-testet, de kapcsolata van a Testeketöltött Lélekkel is. Lélek-test: a magasabb dimenziókkal áll kapcsolatban, alvás közben van nagyobb jelentősége, ilyenkor a Lélek-Egység rajta keresztül hatja át a spirituálistestet. Atman-, Manasz- és Buddhi-test: rajtuk keresztül a Lélek-Egység magasabb dimenzióival kerül kapcsolatba a Testeketöltött Lélek. Jelentőségük elsősorban alváskor van. Információs-test: az energia rétegeiről, működéséről ebben a testben található információ, amit le lehet kérdezni belőle a mérések során. A könyv végén levő 1. színes ábra a fentieket energetikai működési szempontból jeleníti meg. A rajzon az ellipszisek jelzik a hasonló funkciójú, és rezgésű testeket. Ezek az ellipszisek olyanok, mint a matematikából ismert halmazok, amelyek önállóak és egyben rész-ei is a másik halmaznak. Ezek is önálló működésű, frekvenciájú halmazok, amelyek viszont részei a másik testnek. Ez pedig csak a hasonló frekvenciákon lehetséges. Az összes test köz-ös része alkotja magát az embert, amely a Testeketöltött Lélek és az Egyéni Öntudat „hordozó eszköze”. Az egyes testek mindig energetikai egyensúlyban vannak. Erre az egyensúlyra minden egyes test igyekszik beállni. Innen kimozdítani csak energetikai ráhatással lehetséges. Ez az elve a kézrátételes gyógyításnak is.

80

A különféle testek halmazát úgy is értelmezhetjük, mint egy mátrixot, amelynek részei tartalmazzák az egészről szóló információt. Természetesen az ábrázolás kétsíkú, így nem lehet érzékelni a sokdimenziós áthatásokat a testek között. A mátrixban mindig jelen van minden, csak bizonyos részei megerősödnek, vagy gyengülnek a Tudatos energia irányítás hatására, amit a Lélek-Egység az egész aurát áthatva, és az emberi Egó saját határain belül irányít, teremt, vagy leépít. A lap alján a fizikai sík a lap tetején a magasabb dimenziók találhatók, a kettő, azaz az Ég és Föld között az ember van, akiben megtalálható az égi és a földi, ahogy azt a magyar hitvilág is ismeri és megjeleníti az égi fában, aminek gyökere a Földben, azaz a fizikai síkban tapad. A lombozata az Égben van, míg maga a fa törzse, azaz az ember a kettőt köti össze. A finomfizikai-testbe inkarnálódott Testeketöltött Lélek, éjszakánként összekapcsolódik a Lélek-Egységgel, így végbemegy az információ- és az energia csere a két rész között. Mivel az ellipszis részei túlnyúlnak az aurán, ez jelzi, hogy a testekből az információ és az energia egy része távozik. A fizikai környezetben az Energia-lenyomat után marad energia. Ugyanígy információk lépnek ki az információs-testbe mind az összes testből az Akasha Krónikába. A befelé lépő energiákat megszűri az aura, azok rajta keresztül hatnak a testekre. Amennyiben az alacsonyabb frekvenciájú energiák lépnek be, lehúzza a testet a fizikai közegbe. Amennyiben viszont a magasabb szintűek, úgy emelik a test frekvenciáját. Az egész működését az emberi agy, az ego-n keresztül irányítja, tőle függ minden, hogy merre lép tovább, méghozzá a finomfizikai- és az egészség-testeken keresztül. A gondolataink és érzelmeinktől függően ezek lehúzhatnak, vagy fölemelhetnek. Minden csak tőlünk függ. Ha a fizikai testre koncentrál az ember, keresi a fizikai örömöket, eszik, iszik, drogozik, dohányzik, TV-t néz, mérgelődik, gyűlölködik, öl, ettől megbetegszik és az alacsony frekvenciákba, a fizikai létbe süllyed. Sajnos korunkra pont ez a jellemző, főleg a „fejlett” Nyugaton. Keleten pedig ennek ellenkezője jellemző, ott belenyugszanak az emberek abba, ami van, nem akarnak ezen változtatni. Ez egy nagyon yin típusú viselkedés, míg mifelénk meg éppen a yang teng túl. A kettő között van az Arany Középút, amit például Buddha is hirdetett tanaiban. A fentiekből következik, hogy mit kell tenni: a magasabb frekvenciák felé kell elmozdulni. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogy először is a gondolkodásunkat tesszük rend81

be. Figyelünk fizikai testünkre, ápoljuk, rendszeresen energetizáló gyakorlatokat végzünk, így a finomfizikai- és az egészség-testen keresztül rendbe fog jönni a durvafizikai test, majd a frekvenciája is emelkedni fog. Azaz a testek frekvenciája közeledni fog a Lélek-Egységhez. A következő lépés pedig a magasabb frekvenciájú érzések, gondolatok elfogadása és mindennapjaink részévé válása. Ez pedig a szeretet és a biztos, megingathatatlan hit - ez kifelé nyitja az ember határait - Minden Létezőben, Istenben, vagy nevezzük, ahogyan akarjuk. Ez az út a meditáció, a szeretet útja, amit már mestereink megmutattak számunkra, de végig menni nekünk kell rajta! Az általam leírtakkal kapcsolatban felvetődik bennem egy szokásos rafinált kérdés, amelynek megválaszolása a következő részben történik:

Mire jó a lélek?
Képzeljük most el, hogy egy kórházban vagyunk az intenzív osztályon, ahol egy betegért mindent megtesznek az orvosok, hogy életben maradjon, mert ezt fogadták. Gépek, csövek százai lógnak rajta, alig lélegzik, a pulzusa kihagy, próbálják újraéleszteni, de nem sikerül. Beáll az agyhalál, majd a biológiai halál. Az orvos megállapítja ezt, de nem tudja, hogy mi történt. Ott van egy test, amely lényegében működhetne is, de mégsem teszi. A részek akár egészségesek is lehetnek, fiatalember volt, de a szíve csak megállt. Boncoláskor megállapítják, hogy tényleg a szívével volt probléma, ami teljesen egészségesnek tűnik, de ráhúznak egy orvosi betegség nevet. Így már meg is magyarázták, miért halt meg, hiszen meg van az ok, egy orvos már leírt ilyen esetet. Véleményem szerint azonban az igazi okról nem beszélnek, azt mondják a stressz váltotta ki, vagy autoimmun betegség. Ezek mindenre ráhúzható sablonok, de igazi választ nem ad-nak a lejátszódó folyamatokra. Ahogyan azt sem tudják, hogy mi történik a halál beálltakor, amiről egy külön részben fogok írni. Most viszont egy kicsit bővebben szólok a lélekről, mert ennek a magyar hiedelemvilágban már előzményei vannak. A magyarok, és rokon népeink hite szerint ugyanis az emberi léleknek két része van, egyik a kötött lélek, a másik a szabad lélek. Ez azt jelenti, hogy a lélek egy része belelkesíti a testet és egész életünk során jelen van. Amikor ez a lélekrész végleg eltávozik, megszűnnek az életjelenségek, azaz beáll a halál és az emberis testet összetartó lelki, szellemi erő eltávozik. A lélek másik része a szabad lélek. Ez nevéhez méltóan szabadon közlekedik a durvafizikai test és más energia testek között. Lényegében ezt szemlélteti a könyvem végén levő 82

ábrában a Testeketöltött Lélek megnevezése. Ennek egyik része a kötött lélek, a másik része a szabad lélek. Utóbbi főleg az alváskor eltávozik, részben visszatér a Lélek Egységhez, de erről a folyamatról külön is szó lesz. Ahogyan a születés és halál menetéről, amikor a lélek be-, illetve kiköltözik a testünkből. Nyelvi vizsgálataim alapján arra tudok következtetni, hogy a kötött lélek neve valószínűleg iz, íz lehetett. A szabad lélek neve pedig: is, isa, ischa. Utóbbit egyik legrégebbi nyelvemlékünk, a Halotti beszéd is őrzi. Ahogyan magát a lélek megnevezést, amin ennek a kettőnek az egységét érti, ez a teljes Testeketöltött Lélek. És ez fog visszatérni oda, ahonnan jött a Lélek Egységbe. Eredeti kérdésünkre tehát a válasz az, hogy a lélek átjárja testünk minden egyes sejtjét, azt belelkesíti. A lélek felelős az életfolyamatokért külön-külön sejtenként, majd együttesen szervekként és végül mindösszesen szervezetként. A testünk tehát egy holisztikusan felépített egység, ahol minden résznek meg van a maga helye és szerepe, de egyik sem fontosabb a másiknál. Minden egyes sejtre szükség van, mindegyik fontos. Amikor ezek szervvé egyesülnek egy minőségi változást hoznak létre. a szervek között sem lehet különbséget tenni, hogy a szív fontosabb a májnál, akkor meg minek az, dobjuk ki. Ez nem megy. Minden egyes szervünk egyformán fontos, nincsen közöttük alá-, fölérendeltség! Teljes az együttműködés. És csak így lehet egy újabb minőségi lépéssel létrehozni a szervezetet. Ugyanez érvényes a lélekre is, amely minden egyes sejtben, szervben és az egész szervezetben megtalálható, azt teljesen áthatja. Egy logikai lépéssel beláthatjuk, hogy így a lelkek között sincsen különbség, egyformán fontos mind. Ezért nincsen értelme annak, hogy magunkat magasabb rendűnek kiáltsuk ki másoknál, mert éppen a bőrünk színe, a vallásunk, vagy a pénzünk mennyisége más. Egyik sem örökérvényű dolog, csak rövid időre szóló, látszat. És mint tudjuk: a látszat csal. Csak mi nem akarjuk ezt észrevenni! Ezért kell azután különféle testekben, helyzetekben megszületnünk, hogy majdan egyszer felébredjünk a fizikai testünk, és a környező világunk okozta mámorból. Rájöjjünk, hogy a mi gondolataink építik a világot, mi hozzuk létre a társadalmakat, az országokat. Mi együtt határozzuk meg a környezetünket. Közösen teremtünk, így a felelősségünk is közös. Most azonban térjünk vissza eredeti témánkhoz, és a lélek után vizsgáljuk meg:

83

Az energia test működését vezérlő erőt
Energetikailag az Univerzális Energia táplálja az élőlényeket, aminek vibrációja az emberi testek számára túl magas, ezért szükség van egy transzformátorra, ami lecsökkenti ezt a szervek, a szervezet számára felhasználható szintre. Másrészt tárolja az energiát, hogy ha hirtelen szükség van többlet energiára, az egy bizonyos mértékig rendelkezésre álljon, ami edzettségünktől függ. Az már látszik, hogy az egyes testeknek más-más rezgésű energiára van szükségük, tehát ezeknek megfelelően másának kell lennie az energia-testben. Ez a kijelentésem nagyon szép, de én most ennél tovább szeretnék lépni, így ellenőrző mérést végeztem. Ugyanis én azt tapasztaltam meg, hogy az energia test táplálja a többi testet, de mi fogja vezérelni ezt a testet? Csak úgy magától nem működhet. Azt persze értem, hogy amíg nem vagyunk tudatában a létezésének, addig számunkra nem létezik, de attól még létezik és működik. Tehát valaminek irányítania kell, és ez véleményem szerint egybe kell, hogy függjön a tudatalatti, a Lélek és a Szellem működésével. Nézzük a mérést megelőző ismereteimet az energia testről: 1. energiát vesz fel, 2. raktározza az energiákat, 3. majd szükség szerinti mennyiségben és rezgésben a megfelelő szervbe, energia-testbe kibocsátja, 4. folyamatosan ellátja a testeket energiával a csakrákon keresztül, 5. áthatja az egész emberi rendszert. A következő lépés a mérés céljának a meghatározása, ami egyértelmű: a fenti kijelentések alátámasztása. A mérés módszere a következő lesz. Először rögzítjük a kiinduló állapotot, majd módosítunk ezen, és megmérjük az ezt követő helyzetet. Első lépésben meghatározzuk a kiinduló állapotot. Ehhez kiválasztunk egy olyan szervet, aminek könnyen befolyásolni tudjuk az energiaszintjét, például legyen ez a tüdő. Légzéssel ugyanis a tüdő energetikai állapota könnyen módosítható. Ellenőrzésként ehhez megmérjük az energia- és a finomfizikai testben a tüdő jellemzőit, maguknak a testeknek a jellemzőit, valamint a Tüdő főcsokor energetikáját.

84

Következőben jön a módosítás, például energia-légzést végzek öt percig. Ez lassú belégzésből, levegő visszatartásból, majd szintén lassú kilégzésből áll. 10 szívdobbanás egy-egy ütem. Feltételezhető, hogy ennek hatására az energia értékek mindkét testben változni fognak. Ezt követően pedig ellenőrző mérést végzünk, hogy mi változott, és levonjuk a következtetéseket. Azért, hogy az egész szervezetben követhessük a folyamatot, ezért megmérjük az energia és a finomfizikai testekbe be- és kilépő energiákat, valamint a tárolt energiák mennyiségét a mérés előtt és után, valamint ismételt mérésekkel addig, amíg az energia testben visszaáll a kísérlet előtti állapot, vagy ahhoz hasonló energetikai egyensúly. Csak ezek után fogom értékelni a mérést. A mérési eredmények (minden mérési táblázat meg van, de nem láttam értelmét ezzel terhelni az olvasókat) alapján több dolgot lehetett megállapítani: 1. A kiinduláskor a finomfizikai testbe belépő energia mennyisége nagyobb volt, mint a kilépő, míg az energia testben ez fordítva történt. 2. Az energia test frekvenciája jelentősen nagyobb volt, mint a finomfizikai testté. 3. 4. Ugyanezek voltak a tüdő jellemzői is. Az energia felvevő gyakorlat után megnőtt a finomfizikai test energiaszintje, frekvenciája, a belépő és tárolt energia mennyisége, és csökkent a kilépő energia. 5. Az energia test energia szintje lecsökkent, a tárolt energia

mennyiségével együtt, míg a be- és kilépő energia mennyisége megnőtt. 6. Ugyanezek a folyamatok játszódtak le a tüdőnek a finomfizikai és energetikai testében, azzal a különbséggel, hogy a szerv frekvencia a finomfizikai testben nőtt, az energia testben csökkent. Az energia testben a felvett tüdő energia mennyisége jelentősen megváltozott! A finomfizikai test-ben a leadott energia mennyisége viszont számottevően csökkent. 7. A tüdő csokra működésében is változás állt be, mert jelentősen megnőtt a felvett energia mennyisége. Viszont a csokra frekvenciája lecsökkent. Mivel én egy folyamatba léptem bele, ami nagyjából állandóságot mutatott, ezért a gyakorlat hatására megváltoztak a fő jellemzői. Így a továbbiakban lejátszódó folyamatok már egy másmilyen szinten játszódnak le, és ennek során a tüdő energiaszintje nagyjából visszaállt 85

az eredeti szintjére. Az így lejátszódott változások fő jellemzői mindkét testben és a hozzá tartozó szervben: 1. A gyakorlattal egy folyamat indult be, aminek hatására nem az eredeti szintre álltak vissza a főbb jellemzők. 2. Főleg a frekvenciáknál látható, hogy egy magasabb szintet értek el, de ugyanígy az energia szintje és a tárolt energia mennyisége is nőtt. 3. A be- és kilépő energiák lényegében visszaálltak mennyiségileg az eredeti szintre, miközben minőségileg emelkedett a frekvenciájuk. A fenti megállapításokból levonható fő következtetések számomra az alábbiakban összegződött: 1. Az energiatestből a gyakorlat hatására eltávozott a tárolt energia, miközben hirtelen jelentősen megnőtt a felvett energiájának mennyisége. A gyakorlat befejezése után lassan visszaálltak az eredeti jellemzők, de a tárolt energia mennyisége magasabbá vált, mintegy felkészülve az esetleges későbbi u-tántöltésre. 2. A finomfizikai testben a tüdő frekvenciája és energiaszintje megváltozott, emelkedett. Ez azt jelenti, hogy ha folyamatosan gyakorolunk, úgy meg-változnak az energetikai jellemzők nem csak a tüdőben, hanem az egész testben. 3. A tüdő csokra működésileg másképpen reagált, mint ahogy azt gondoltam. Feltételezhető, hogy a csokra egyszerre hatja át a különféle energetikai frekvenciával rendelkező testeket, így a fellépő változásokat ő közvetíti közöttük. Ezért lehetséges, hogy a frekvenciája csökkent, miközben a be-lépő energia mennyisége nőtt, hiszen a durvafizikai szinten is hatottak a folyamatok, amiknek rezgése jóval alacsonyabb, mint más testeké. Az is valószínű ebből adódóan, hogy az ennél magasabb frekvenciájú testek most nem vettek részt az energia cserében jelentős mértékig. Az energia test működése három főbb összetevőből áll: 1. puffer tartály, 2. elosztó,

86

3. rezgésszint letranszformáló. Amikor szükség van rá, az energia kilép belőle a megfelelő rezgésen a cél tartományok felé, ezzel csökken az energia mennyisége a szervi, testi képnek megfelelő helyen, amit „kívülről” fog pótolni, egy magasabb rezgésű tartományból és azt átalakítja a megfelelő szintre. Úgy is felfogható, mint egy transzformátor, ami a magasabb frekvenciájú rezgéseket átalakítja a különböző testek és szervek számára felhasználható rezgésre. Ez nagyon fontos, mert már (és még) nem állunk azon a szinten, hogy károsodás nélkül képesek legyünk elviselni a nagyon magas rezgéseket és a nagy energia sűrűségeket. Meg lehet tanulni, de ehhez komoly szellemi munkára van szükség. A fenti megállapításaimból viszont nekem egy kérdésem keletkezett:

Ki irányítja a test energetikai működését?
Erre is végeztem kísérletet, ugyanis feltételeztem, hogy nem külső befolyás alatt állunk, hanem az ember tudattalannak nevezett része dolgozik. Legegyszerűbb tehát az volt, hogy tudatosítottam ezeket a folyamatokat, és elképzeltem, hogy az energia testből a szervezetbe energia lép be, miközben nem pótlódik kívülről. A következő lépésben öt perc elteltével megnéztem a változást, majd tudatosítottam, hogy feltöltődik az energia test. Az első tíz percben tehát tudatosan meg próbáltam akadályozni, hogy ne töltődjék fel az energia testem. Ennek hatására mindkét testemben csökkent az energiaszintje, és a finomfizikai testben a belépő energia mennyisége a végére nagyon minimálissá vált. Ezután megengedettem a feltöltődést, sőt ezt az állapotot tudatosan magas szinten próbáltam tartani. Ennek hatására a kiinduló energetikai szintnél nagyobb lett a tárolt energia, emelkedett a finomfizikai test frekvenciája. Külön érdekessége a dolognak, hogy megnőtt a finomfizikai testből távozó energiák szintje, mintha cserélődött volna benne, és ezzel együtt finomodtak volna az energiák. Ezzel a módszerrel is hasonló hatást lehetett elérni, mint a tudatos légzéssel. Amikor lezártam maga, kezdett melegem lenni. Amikor meg tölteni kezdtem, az egész testemben apró pici bizsergések indultak el, miközben mindent a régi módon csináltam, nem változtattam meg a légzési ütememet, nem ugráltam, stb. lényegében egy tudatos energetikai gyakorlatot végeztem, amit a taoista mesterek belső gyakorlatnak hívnak, aminek ugyanolyan a hatása, mintha közben fizikai szintű mozgásokat végeznék, azaz külső gyakorlatokat.

87

Ugyanezt a mérést elvégezhetem úgy is, hogy elzárkózom az energia testtől, vagy éppen megnövelem a felvett energia mennyiségét. Az eredmény szempontjából ez nem fontos, hiszen ebben az esetben is ugyanaz lenne a végkövetkeztetés: tudatosan befolyásolni lehet a test energetikai folyamatait. Ennek pedig az lehet az oka, hogy a test minden energetikai folyamata a Lélek és a Szellem befolyása, irányítása alatt játszódik le, aminek egy része tudatosul. Gyakorlással az igen csekély rész növelhető, amíg minden folyamatot a tudat befolyása alá lehet vonni. Azaz a tudattalan és a tudatos eggyé válik! Másik következtetés, hogy az ember képes akár az összes fizikai és energetikai folyamatának az uralására. Erre a legjobb példák a jógik, a tibeti szerzetesek, a taoista mesterek és a Földön élő mágusok, nagy mesterek.

A csokrok működése
A könyvben már szó volt a csakrákról, a forgó energia tölcsérekről, amit a magyar nyelvben csokroknak hívnak, mivel az energia itt egy csokorban van. Működésük magyarázatára két verzió alakult ki: 1. A mellkason elhelyezkedő csokrok a friss energiát beszívják és a hátul talál-hatók pedig kinyomják az elhasznált energiát. 2. Minden csokor önmagában beszívja és kinyomja az energiát. A forgó mozgása a kétféle működési módnak megfelelően hol jobbról bal felé, hol meg balról jobb felé történik váltakozva. A hagyományos ayurvédában a gyógyítás szempontjából hét fő csakrával foglalkoznak, ezek legfontosabb funkciói: 1. A mellkason levő csakrák magukba szívják az éltető energiát (prána), feldolgozzák és a test különböző pontjaiba juttatják. 2. A mellkasi csakráknak megfelelően, a háton helyezkednek el a felhasznált energiát kibocsátó csakrák. 3. A belső elválasztású mirigyeket szabályozzák.

88

4. Bizonyos csakrák kapcsolatban vannak a telepatikus képességekkel, az energia átadással (pl. ádzsána csakra). 5. Lentről felfelé egyre gyorsabb „forgást”, rezgést végeznek A prána gyógyászat szerint ennél sokkal több csakránk van. A csakrák az energia-test fontos részei. Vannak fő-, al- és mellékcsakrák. A főcsakrák 8-10 cm átmérőjű örvénylő energiaközpontok, melyek szabályozzák a fizikai-test létfontosságú szerveit. Az alcsakrák 3-5 cm átmérőjűek, a mellékcsakrák átmérője nem éri el a 2-3 centimétert. Ez utóbbiak a fizikai-test „kevésbé fontos” részeit látják el energiával. Ezek azok az elméletek, amiből kiindultam. Első lépésben meghatároztam a főbb csokrok helyét, ami szinte teljesen megegyezett a prána gyógyítás szerinti felosztással. A 11. ábrán látható a főcsokrok elhelyezkedése a testen, ahogyan azt én mértem, és ahogyan azt megtaláltam, ami nem mindenben egyezett a már említett indiai tanokkal, de a prána gyógyászat szerinti ismeretekkel sem. A végtagokon látható, hogy minden fontosabb izületnél van egy-egy csokor alul és felül. Rajtuk kívül a prána gyógyászatnak megfelelően találtam minden szervnél, mirigynél legalább egy jelentősebb csokrot és még minden egyes akupunktúrás pontnál is. A méretük, erősségük ebben a sorrendben csökkent: 1. Főcsokrok: Korona-, Szív, Gát, Talp, Tenyér, stb 2. Szervcsokrok: szív, szem, fül, tüdőlebenyenként egy-egy, stb 3. Akupunktúrás pont csokrok: az egész testet behálózzák a meridiánok és a nádik mentén. Most elsősorban a főcsokrokról beszélünk, mert ezeknek van egy különleges viselkedési módja, amit én csokor-órának neveztem el. De mielőtt erre térnénk, még egy pár dolgot leellenőriztem. Először is arra voltam kíváncsi, hogy a csakrák valóban frekvenciájukban eltérnek egymástól, ha pedig igen, akkor milyen sorrendben. Ehhez a főcsakrákat vettem alapul, amelyek a csokor-óra működése során aktivizálódnak. A méréseim alapján egyértelmű, hogy a legalacsonyabb frekvenciájú csokor a talpon található, ami szerintem logikus is, hiszen a talpunk közvetlenül a földdel van kapcsolatban. Ahogy innen haladunk fölfelé úgy nő a csakrák frekvenciája. A legmagasabb a Korona csakránál, ami pedig az égi energiákkal van kapcsolatban. Azt is észre lehet venni, hogy az egymással szemközt elhelyezkedő csakrák rezgésszintje nagyjából megegyezik.

89

A következő lépés az volt, hogy megnéztem néhány csakránál a be- és kilépő energiák mennyiségét és frekvenciáját. Én ugyanis úgy gondoltam: a csakrák önmagukban működnek, a saját rezgésszintjükön. A csakrákon áramló energiák frekvenciájából megállapítottam, hogy a belépő energiák magasabb rezgésűek, mint a kilépők. Ezek szerint befelé „friss” és kifelé „elhasznált” energia lép, ami teljesen logikus. Most még egy kérdés van, hogy vajon milyen módon történik ez? Ide-oda forog a csokor? Ha meg nem, akkor hogyan?

11. ábra: A főcsokrok elhelyezkedése a testen Ahhoz, hogy a kérdésre választ találjak, újabb méréseket végeztem, de nem találtam semmilyen ide-oda forgásra utaló jelet. Én ezt jelenleg úgy tudom elképzelni, ahogy azt a 12. ábrán megrajzoltam. A csokrok frekvenciái kapcsolatban vannak az emberi testet körülvevő energia mezőkkel (testekkel), méghozzá a rezgésüknek megfelelően. Az alacsonyabb rezgésűek lassabban forognak, így azok a csokor külső részén találhatók, ezért a test felszínéhez közeli rétegekkel vannak kapcsolatban, rajzunkon a piros és sárga színekkel jelzett részek. Ahogy haladunk a csokorba befelé, úgy nő annak a frekvenciája, úgy gyorsul a

90

forgása, így a testtől távolabbi rétegekkel kerül kapcsolatba. A legmagasabb szinten a legkülső réteggel. Ez fog azután a csokor száron kapcsolatba kerülni a test belsejében található fő energia vezetékkel (Közép-vezeték, vagy az indiaiaknál Szusumna). A csokor működése szempontjából az a fontos, hogy az azonos frekvenciájú részek a finomfizikai test hasonló energiáival kerülnek kapcsolatba, azokat örvénylő mozgásba hozzák. Ennek hatására az „elhasznált” energiák nem tudnak olyan gyorsan mozogni és a csokron kifelé irányulnak. Úgy lehet ezt elképzelni, mint amikor az ember el kezdi kavarni a vizet. A kanál, amivel kavarjuk, fog a leggyorsabban forogni, így ez jut a legmélyebbre. A víz ennél lassabb lesz és örvénylik kifelé. Tehát: a csokor közepén egy magasabb rezgésszintű „friss” energia jut be a finomfizikai testbe, míg a szélein kifelé megy az alacsonyabb rezgésű „elhasznált” energia.

12. ábra: A fejen levő csokrok és az aura együttes működése A kérdés rögtön felvetődik bennem, hogy nem jut-e be a finomfizikai testbe túl magas frekvencia, amit nem tud már feldolgozni? Szerintem nem, mert csak azzal tud a csokor rezgésbe kerülni, ami hasonló frekvenciájú. Ha a test rezgése nem éri el a csokor belsejének szintjét, akkor az nem fog beljebb jutni,

91

csak egy nagyon finom szálon, egészen a középső-vezetékig. Ott pedig ki fog egyenlítődni a hatás. Amennyiben nő a szervezet befogadó képessége, frekvenciája például meditációval, úgy képes lesz egyre magasabb szintű energiák befogadására, ezzel együtt egy energia rezgésszint kicserélődés kezdődik el, ami fizikai szinten is jelentkezik a sejtekben. Kevesebb ennivalóra lesz szükség, mégsem lesz fáradt, és több energiát tud másoknak átadni. Összefoglalva tehát a csokrok olyan örvénylő energia mezők, amelyek kapcsolatban vannak az emberi testet körülvevő energia testekkel, azokból energiát juttatnak a finomfizikai testbe, ahonnan eltávolítják az alacsonyabb frekvenciájú energiákat. Ez egy önszabályozó rendszer, de például energia légzéssel, vagy taoista gyakorlatokkal a csokrokon át áramló energiák mennyisége és minősége szabályozható. Így megállapítható, hogy: a csokrok működése az emberi tudat befolyása alatt áll, amennyiben azt kitágítjuk ebbe az irányba. Még egy dologgal szeretném bővíteni ismereteinket, magával a csokor-óra fogalmával. Ugyanis méréseim során arra jöttem rá, hogy a főcsokrok időnként aktívabban működnek. Ahogy méregettem őket, lassan megtaláltam azokat a csokor helyeket, amik részt vesznek ebben a folyamatban. A 10. ábra mutatja ezeket a pontokat, amik mind összeköttetésben állnak a középvezetékkel (erről majd később). A csokor-órával kapcsolatos első fontos megállapításom, hogy a férfiaknál és a nőknél nem egy irányba történik a csakrák aktivizálódása. Amennyiben a Korona csokortól indulunk, ami egyidőben aktivizálódik mindkét nemnél, akkor két irányba történik a folyamat: 1. Nőknél: Korona > 4. szem > Nyaki csokor > váll > könyök > csukló felül > kézfej > Tenyér > könyök hajlat > hónalj > Tüdő > Vese > Keresztcsonti > Farokcsonti > Csípő > térdhajlat > achilles > talp 2. Férfiaknál: Korona > 3. szem > Torok > Szív > Napfonat > Köldök > Szex > Gát > térd > lábfej > talp A talpon újra találkozik a csokor-óra, azaz ugyanabban az időben lesz aktív férfiaknál és nőknél. Innen azután megy fölfelé a nőknél ott ahol lejött a férfiaknál, azaz elöl. A férfiaknál pedig hátul. Érdekessége a csokor-órának, hogy minden egészséges embernél egyszerre működik, azaz egyszerre aktív, csak nem egyforma szinten. Nem befolyásolja a napszak, az időjárás, a hold, legalább is eddigi tapasztalataim szerint. Sőt alvás során sem fog megváltozni, se nem gyorsul, se nem lassul. Ez egy állandó dolog, ami folyamatosan működik.

92

A méréseim legfontosabb megállapítása, hogy a csokor-óra nagyjából 36 óránként jut el ismét ugyanahhoz a csokrokhoz és ugyanabba az energetikai helyzetbe. Ez azt jelenti, hogy nagyjából: másfél nap a csokor-óra ismétlődési ideje. A Korona csokornál próbáltam bemérni, hogy mennyi ideig van aktivizált állapotban, ez több mint négy óra. Ez azt jelenti, hogy a normál állapothoz képest négy órán keresztül aktívabban működik. Ez az aktivitási érték a karon és a lábon más-más, sokkal rövidebb idő. Főleg a karon érzékelhetően rövidebb. De egyes csokroknál sem egyforma, mert elöl ugyanannyi idő alatt jut fel a Korona csokorhoz, mint hátul, pedig itt még a karon is végig megy. Úgy gondolom, hogy ez úgy lehetséges, hogy az elülső csokroknál hosszabb időt tölt el. Egy kicsit tovább gondolva ezt, valószínűnek tartom, hogy mivel a csokrok irányítás és működése a tudatalattiban játszódik le, ezért összeköttetésben vannak egymással, azaz központi vezérlés alatt működnek, miközben figyelembe veszik az egyes csokrok energia szükségletét. Az egymást követő csokrok folyamatosan aktivizálódnak, ahogy az egyik kikerül a felfokozott állapotból, közben a másik fokozatosan a hatása alá kerül. Ez egy hullámmozgást eredményez, ahogy azt a 13. ábra is mutatja. A rajzon látható, hogy például a Napfonat csokor eredeti energia szintje (7 órakor) magasabb volt, mint az átlagos szint, ezért csak akkor kezdett el aktívabb lenni, amikor az őt serkentő energia hullám értéke is elérte ezt a szintet. A dolog szépsége, hogy ezután megszűnt a csokorban a magasabb szintű tevékenység és visszaállta az általános 40 körüli értékre. Ez tehát azt is jelzi, hogy a csokor-óra energia többletének helyreállító hatása is van, kisebb energetikai eltéréseket helyrehoz saját maga, így az nem okoz hosszútávú problémát a szervezetben. Még egy fontos dolog megállapítható: a főcsokor ugyanarra az energia szintre jusson vissza, legalább négy óra kell, de ez az érték csokronként változó. Például a kézen és a lábon ez az idő sokkal rövidebb. A csokrok működéséről végül a Mesterem véleményét is kikértem, mivel ő egy kissé más szemszögből látja a dolgokat: „ Az ember önmaga egy energia örvény, amiben sok kis örvény forog és ez a forgás hozza létre azt, amit ti fizikai testként érzékeltek. Ez a forgás önmagában nektek jelenik meg csak így, nekünk a különböző rezgésszintek ármenete. Ti irányítjátok a folyamatot, csak nem vagytok tisztába vele, ezért van szükség egy általános vezetésre, ez a csokor- és a szerv-óra, de van még más is, majd megtapasztaljátok. Muszáj együttműködnötök az Mindenséggel, mert ezt az elszakadást még nem élnétek túl a testetekben, de nyomot hagyna más szinteken

93

is. Ehhez nektek még fel kell nőnötök. Erre vannak a különféle energetikai rendszerek szabályozását célzó tudati-sáv szélesítő gyakorlatok. Ti vagytok ott mindenütt, csak nem vagytok még képesek ezt belátni, mert ez még nagyobb felelőséggel jár.”

13. ábra: A csokor-óra során aktivizálódó főcsokrok energiaszintjei

Az energia vezetékek (erővonalak, meridiánok) működése
A szervezetbe bejutó és ott keringő energiák szabályozásáról, elosztásáról az energia vezetékek, más szóval meridiánok, szankszritül nádik gondoskodnak. Az indiai elmélet szerint a szervezetben 72 000 nádi található, amelyek közül a legfontosabb a Szusumna, ami a

94

szervezet közepén halad a Korona és a Gát csokrok között. Körülötte két vezeték tekeredik az Ida és a Pingala. És én itt mindjárt le is állok, mert a kíváncsiságom nem hagyott nyugodni, ugyanis szerettem volna ezeket a nádikat bemérni. Rögtön végeztem is egy kísérletet, aminek eredményét a 14. ábrán láthatjuk. A Szív és Tüdő csokor magasságában keresztbe metszve ábrázoltam egy embert, mivel itt meg kell, hogy találjam mind a csokrok vonalát, mind a három fő nádit, a Szusumna-t, a Pingala-t és az Ida-t. Meg is leltem, még többet is, mint szerettem volna és nem is leltem meg mindent, amit szerettem volna. Az ábrán jól látható a két csokor nyomvonala, ahogy kimértem, valamint a kissé ovális alakú Közép-vezeték. És rajtuk kívül találtam még egy halom kör alakú energia mezőt (csak az egyik felöl mértem be, de szimmetrikusan megtalálhatók a másik oldalon is). Gondolom ezek is nádik keresztbe metszve. Megmondom őszintén, más méréseket is végeztem az Ida és a Pingala után, de sehogyan sem sikerült a nyomukra akadni, biztosan nem vagyok elég érzékeny, hogy rájuk találjak. Ezzel szemben ez a sok energia vezeték valahogyan csak előkerült.

14. ábra: Közép-vezeték az emberi testet keresztbe metszve A lényeg tehát a Közép-vezetéken van, amelyik a 11. ábra szerint nem csak a Korona és a Gát csokor között feszül, hanem elágazik a kezek és a lábak irányába, a tenyérig, és a

95

talpig hatolva. Olyan ez, mint ha egy pálcika ember alkotná az ember energetikai mezejének az alapját. Természetesen nem csak az indiaiak, hanem a kínaiak is foglalkoznak a meridiánokkal. Az ő ideológiájuk szerint, található 12 fő páros meridián, amiket a fontosabb szervekről neveztek el, és rajtuk kívül egy a test elején (Befogadó meridián) és egy a test hátulján (Kormányzó meridián) középen. Amennyiben a mély, valamint a még ismert meridiánokat összeszámláljuk, a kínai orvoslás 72 meridiánt tart számon. Minden meridiánon és rajtuk kívül az egész testen akupunktúrás pontok találhatók. Ezek mindegyike egy-egy kis energia örvény, azaz csokor, ahogyan azt már jeleztem előzőleg. Ezeken keresztül kezelik a betegeket Kínában, helyre állítva az egyes meridiánok közötti energetikai eltéréseket. Most azonban egy az erővonalakhoz kapcsolódó fontos dologról fogok beszélni, ami kapcsolatban áll az energetikai változásokkal a szervezetben, ez pedig a szerv-óra. A Kínaiak ugyanis azt állapították meg, hogy a 12 meridián és az ezekkel kapcsolatos szervek 2-2 óránként kapnak energia többletet, hasonlóan a csokor-órához. Természetes, hogy azonnal ellenőrizni akartam ezt az állításukat, és mérni kezdtem. Megpróbáltam szabályos időnként bemérni a szerv-csokrok energiaszintjét, vele együtt a hozzá tartozó erővonalakét. A mérés lényege az volt, hogy valamelyik szervnél, erővonalnál nagyjából huszonnégy óra múlva ugyanazokat az eredményeket kell mérni. Első alkalommal a szív csokornál sikerült ugyanazt az eredményt nagyjából megtalálni, 21 órával később. Nem tévedés, nem 24, hanem 21 óra múlva. Ezt a mérést most végeztem el ellenőrzésként, ugyanis már hét éve rájöttem arra, hogy a finomfizikai testben nem teljesen úgy működik a szerv-óra, ahogyan azt Kínában tanítják. Méréseim szerint egy periódus legrövidebb ideje nagyjából hét és fél óra volt, és több mint huszonhét a leghosszabbé (én egyszer 31 órás periódust is mértem). Szinte naponta változott, de megállapítható, hogy: a szerv-óra periódusa közelítőleg a Föld és a Hold távolságának változásával áll arányban. Amikor a Hold a legközelebb van, akkor a leggyorsabb, és amikor a legtávolabb, akkor a leglassabb. De ezt még ellenőrizni kell, mert lehet még más is befolyással rá, csak még nem jöttem rá. Így is majd egy éves munkámba került, mire a fenti megállapításhoz eljutottam. A másik érdekessége a dolognak, hogy a szervek sorrendje megegyezik a Kínában több évezrede tanítottakkal, csak nem két-két óránként követik egymást. Itt is vannak még 96

hiányosságaim, mert nem sikerült pontosan megtalálni, hogy például a vese és a máj időpontja között mi van. A kínaiak szerint hármasmelegítő, meg szívburok meridián, de én még ezen kívül több más meridiánt is találtam. Úgy tapasztaltam, hogy az erővonalak energetikai feltöltődései egymást követik, olyanok is, amiknek nincsen neve, vagy nem kapcsolódik hozzá valamilyen fontos szerv. Ennek a sorrendnek a megállapításához azonban fel kellene térképezni az összes csokrot, és meg kellene mérni, hogy mikor és milyen sorrendbe kerül rájuk sor. Azt gondolom, hogy ez nem annyira fontos. Nagy általánosságban a kínai rendszer jól alkalmazható, azzal a kiegészítéssel, hogy: a szerv-óra, vagy inkább erővonal-óra peri-ódusának ideje hét és fél, valamint huszonhat óra között változhat. Ennek szabályozásában a Föld és a Hold távolságának is szerepe van, amikor közel vannak egymáshoz gyorsul, amikor távolabb lassul a periódus idő. Mellesleg, ha jól belegondolunk a szerv-óra működésébe, akkor az úgy működik, hogy amikor Magyarországon mondjuk a szív ideje van, azaz 11-15 óra között, akkor hat óra idő eltolódással például Floridában a vastagbélnek kellene lennie. Ez megmagyarázná az időeltolódási problémát is energetikailag, mert a szervezetnek át kell állnia, a helyi energetikai rendszerre. Egy problémát felvet azonban, hogy mi irányítja az egészet, vagy mihez alkalmazkodik a szervezet, hiszen egy időzónában mindenkinek azonos a szerv-óra működése. Valaminek vezérelnie kell, hogy egyforma legyen. Természetesen ez a probléma sem hagyott nyugodni. Kísérleteket végeztem, melynek lényege, hogy megnéztem Magyarországon néhány embernek a szerv-órája hol áll, és ugyanezt elvégeztem Floridában, mivel távméréssel elméletileg bármilyen információt le tudok kérdezni. A kísérlet lényege tehát az volt, hogy megállapítsam nálunk hol áll a szerv-óra és ugyanabban az időpontban, a Floridában élőknek melyik szervnél tart. Amennyiben nálunk a szívnél és ott nagyjából a vastagbélnél, a feltételezésem jó, csak azt nem tudom, mi vagy ki vezérli ezt az egészet. Persze eltérés előfordulhat, mert azt már megállapítottam, hogy a szervóra nem pontosan úgy működik, ahogyan azt tanítják, de ha megállapítom a magyar és a floridai közötti különbséget, azt itthon le tudom ellenőrizni egy visszaméréssel, és ez várhatóan igazolja a feltételezésem helyességét. A méréseim alapján egyértelműen megállapítható, hogy éber állapotban hat órás időeltolódás ellenére is egyforma a szervóra működése, függetlenül attól, hogy nő, vagy férfi az illető. Azaz nincsen hat órás időeltolódás, ahogyan én azt előre feltételeztem. A mérés eredményének egy fontos következménye akad: ha a Föld bármely pontján egyforma a szervóra működése, azaz ha Magyarországon és Floridában is ugyanaz a szerv van maximum adott 97

időpillanatban, akkor eleve nem igaz a keleti szerv-óra elmélet. Ugyanis annak megfelelően, amit én itt 12-kor mértem, az a szív időpontja, Floridában meg a vastagbélé lenne. De a kettő nem különbözik, azaz az alap hipotézis megdőlt. Egyelőre nem is tudnám elképzelni, hogy mi lenne az, ami minden embernél külön időzítené a szerv-órát. Egyedül a napot tudnám elképzelni, de az meg a melatonin szintre hat. De még akkor sem lenne ilyen pontos mindenkinél. Persze így meg még annyira sem tudom, hogy mi az a vezérlő elv, ami hat a szerv-órára, ugyanúgy ahogy a csokor-órára is. És azt sem tudom, hogy a kettő között milyen kapcsolat van. Még rengeteg mérésre és időre lenne szükségem, hogy választ adhassak ezekre a kérdésekre. Ezért azután inkább összefoglalom a saját tapasztalataimat.

Az ember energia rendszerének működése
A jelenlegi ismereteim alapján úgy tudom elképzelni az ember energetikai rendszerének működését, hogy az ember testét és energetikai szintjeit létrehozó szellem meghatározza a formát és az energia rendszert, amibe bele fogunk születni, ami testi, fizikai és energetikai korlátaink alapját adja meg. Ebbe fog beleköltözni az életet, az életjelenségeket biztosító lélek, annak egy része, amit én úgy hívtam, hogy fizikai testbe született lélek. Energetikailag a szellem és egyes embereknél a tudatosult szellem által irányított energia-test fogja ellátni a megfelelő rezgésszintű energiákkal a különféle frekvenciájú testeket. A testek közötti átjárót, mozgási lehetőséget a csokrok biztosítják, amik mint egy körforgalmat hoznak létre a testek (az aurák rétegei) között. A csokrok által a fizikai testbe hozott energiákat az energia vezetékek osztják szét, vezetik el a testben. Ezek közül nagy fontosságú a Befogadó-, Kormányzó-, valamint a Közép-vezeték, utóbbiak egyrészt tárolják, másrészt elosztják a csokrokon keresztül beérkező energiákat. A csokrok időnként aktivizálódnak a csokor-óra szerint, ezzel megtisztítva, erősítve az éppen energetizálódott csakrát, valamint töltve rajta keresztül a Közép-vezetéket. A szervvel a szerv-órának megfelelően töltődnek fel hasonló módon a meridiánjaikon és a szerv-csakráikon keresztül energiával. Amennyiben jól megvizsgáljuk, az egyes szervek több szinten is részesülnek energiából: 1. fizikai anyagokból kémiai lebontással

98

2. levegőből, a belső kémiai folyamatokon keresztül 3. levegőből prána légzéssel (gondolati úton) 4. szerv-csokrokon keresztül 5. a szervhez tartozó meridiánon keresztül 6. a meridiánok akupunktúrás pontjain és a meridiánon keresztül 7. a főcsokrokon, meridiánokon és a Közép-vezetéken át. Az ember energetikai működése tehát egy szerteágazó, egymással bonyolult kapcsolatban levő, a lélek és a szellem által befolyásolt egységes rendszer, ami a különféle energia frekvenciájú testeken (aura rétegeken) keresztül a fizikai testben nyilvánul meg. A lélek és a szellem tudatosulásával, a teremtés megtanulásával ez a folyamat egyre inkább a tudatunk alá vonható és szabályozható az akarattal. Ehhez azonban le kell önmagunkat győzni, az eredendő lustaságunkat, amivel minden más fizikai síkon megnyilvánuló dolgot sokkal fontosabbnak tartunk. Ez pedig egy szellemi folyamat, aminek során képesekké válunk elszakadni a fizikai szervek és a fizikai világ által nyújtott lépesméztől. Ez az „eredendő lustaság” egyben védekezés a változások ellen, elfoglaljuk magunkat a fizikai világ nyújtotta élvezetekben, azaz nem vállaljuk fel a felelősséget a szellemi síkon történő teremtésért. Ami természetesen nem egyezik meg az „eredendő bűn” fogalmával. Ezt ugyanis az ember hozta létre azért, hogy mindenki bűnösnek érezze magát, hiszen csak így lehet uralkodni a lelkek felett. A lelkek felett talán igen, de a szellem felett sohasem. A gondolat mindig szabad, amit a szabad akaratunk jelképez. Ez a szabad akarat pedig egyre nagyobbá válik, egyre több lesz a felelősségünk, ahogyan haladunk a szellemi felismerések útján, és ahogyan kilépünk az emberek alkotta törvények kötelékei alól. Minden Létező senkit nem büntet, senkit nem emel fel, mert minden és mindenki benne létezik. Az általunk gondoltak, érzettek és a megvalósuló cselekedetek azok, amelyekkel mindenki magának teremti meg a világát, attól függően, hogy mit akar. Ehhez viszont minden segítséget megkap, bármerre is menjen, mert csak akkor lesz képes tanulni, ha önnön cselekedeteinek eredményeit felismeri és okul belőlük, akár egy életen, akár életek sorozatán, akár szellemi világok megtapasztalásán át. Ezzel együtt magát a Teremtés Mindenségét is megváltoztatja, mert a Teremtés maga a Változás, amihez mi alkalmazkodni vagyunk képesek, és ezek együtt adják a Mindenség Alapját, a Teremtőt, aki bennünk éli meg Önmagát.

99

Lelkeken át létezem
Más világból jöttem Más nap volt az égen Máshol, máskor éltem Másképpen és szépen.

Voltam csatában vitéz Ki élőt, holtat nem néz Bátor, büszke lovag Ki csatát hátrahagy. Voltam kurva útszélen Erkölcstelen szép némber Királynő hízelgők menedéke Útfélen kocsma söpredéke. Voltam gazdag szegény Remete hegy tetején Segítő jó keresztény Gonosz szívű nemes lény.

Más világból jöttem Más nap volt az égen Más madarak szálltak Más hegyeken álltak Fényes büszke várak.

Voltam néger, arab, zsidó Kínai, mohamedán Voltam erkölcstelen, rabló Pap, apáca, indián Voltam buta, buddhista Guru, szent, fehér

100

Voltam tudós, szofista Lusta, s az, ki nem henyél.

Lélek szele hozott ide Lélek tengere zúg egyre Halként partra vetett engem Szülve véres kínzó Földre.

Jöttem, mint csodás gondolat Jöttem vigyázó fény alatt Jöttem, mert nem hívtatok Jöttem, hogy majd egyszer Mondjátok: jó hogy itt vagyok.

Más idők szele kél Más ember szíve fél Más világok jönnek Más maradna itten De gerincbe törnek.

Leszek minden mi még nincsen Pedig szívem összes kincsem Leszek a fény szürke égen Leszek remény véres végen. És elmegyek, ha jő a nap Majd nyílik nékem egy új lap Én írtam annak minden sorát Én ülöm majdan dicső torát Én vagyok a születők oka Én, s bennem a Teremtő maga A tudatra ébredő emberek sora Mert a Lélek Szele nem áll meg soha.

101

Energetikai változások egy életen át
Ebben a részben az emberek leghosszabb idejű változását vizsgálom, és annak két jelentős időpontját az elején és a végén: a születést és a halált. Ez az a két meghatározó pont, amik között a fizikai létben életről beszélünk. Az életfolyamat azonban nem a születéskor, sőt nem is a fogantatáskor kezdődik, hanem azokat megelőzően. Már maga a petesejt és az ondósejtek milliói is élőlények. Amennyiben megnézzük a folyamatot, a petesejt megérik és elindul a petevezetékben. Önálló életjelenségekkel bír, van saját magára jellemző rezgése, energiaszintje, hogy csak a fontosabbakat említsük. Igen ám, de amennyiben nem találkozik egy másik élőlénnyel, amit ondósejtnek nevezünk, kiürül a szervezetből, ahogy az ondósejtek is elpusztulnak, ha nem lelnek megtermékenyítendő petesejtre. Az iskolában azt tanítják, hogy a legerősebb, leggyorsabb ondósejt egyesül a petesejttel. A legújabb kutatások ezt cáfolják, mert elektromikroszkópon jól látszik, hogy több ondósejt is dörömből bebocsáttatásra, de a kis hamis petesejt válogat közöttük, amíg számára megfelelőt nem talál! Ezt ugyanúgy teszi, mint általában a legtöbb nő is, válogatnak az udvarló férfiak között. A férfiak, csak próbálják magukra felhívni a figyelmet, de mindig a nő választ. Néha jól bele… de ettől szép az élet és változatos. Visszatérve a petesejthez és a kiválasztott ondósejthez, amikor egyesülnek, a egy új fajta élet jön létre, és ez a sejt osztódni kezd, azaz egy új minőség jelenik meg. Tekinthetjük ezt a megtermékenyített sejtet is élőnek, de mi van akkor, amikor az emberi szervezet kilöki magából a valamilyen okból nem kívánatos sejtet, miközben ennek nem is vagyunk tudatában? Hol kezdődik és hol végződik az életfolyamat? Ez egy igen fontos jogi, orvosi és etikai kérdés. Energetikailag is problémát jelent, hogy igazából hol lehet megfogni azt a pillanatot, amikor az embrió létrejön, és már emberről beszélhetünk. Ez lehet az, amikor a petesejt és az ondósejt egyesül, és elkezd osztódni. A probléma viszont az, hogy az anya szervezete még nem biztos, hogy be tudja fogadni, táplálni. Erre rá kell készülnie. Amikor viszont a petesejt beágyazódik, akkor már jobban bízhatunk benne, hogy baba lesz. Azaz máris két időpontunk van, amihez köthetjük, első maga a petesejt és az ondósejt egyesülése, a második, amikor a már osztódó sejt beágyazódik a méhnyálkahártyába. És még ezek sem biztos időpontok, mert előfordulhat a föntebb említett spontán vetélés, akár az anyaság első három hónapja során is.

102

Energetikailag mind a kettő időpontot lehet mérni, mégis nagyon nehéz megtalálni a kezdetet. És még van egy harmadik probléma, hogy mikor költözik be a baba testébe a lélek. Erről hatalmas vallási viták vannak. Egyesek szerint a fogantatáskor, mások szerint a születéskor. Én nem akarok döntőbíró lenni. Tapasztalataim azt mutatják, hogy a legtöbb menstruáló nő közelében mindig van néhány lélek, akik arra várnak, hogy megtörténjen a megtermékenyülés. Ez főleg olyanoknál tapasztalható erősen, akik valóban gyermeket szeretnének. Több olyan páciensem volt, akinek valami okból nem jött össze a baba, de közelében ott voltak a lelkek. Így azután kézrátétellel megkezeltem őket, és nem is volt csoda, hogy megfogantak. Igen ám, de a lélek nem költözött be azonnal az embrióba, hanem folyamatosan alakította ki vele a kapcsolatot. Egyre erősebbé vált a lélek kötése a kis testecskéhez, többször benne is járt, de nem volt benne folyamatosan. Ahogy nőtt a baba, úgy erősödött ez a kapcsolat, vált egyre szorosabbá. A születés után pedig a külvilágból érkező ingerek hívó hatása egyre erősebbé tette ezt a kapcsolatot, mígnem valóságosan a lélek teljesen beköltözött a baba fizikai testébe. A folyamatot úgy is megfogalmazhatom, hogy a lélek a magasabb frekvenciájú testekből folyamatosan egyre alacsonyabb rezgésű testekbe lépett át, egészen a fizikai testig, miközben kialakította a különböző testeket maga körül. Ugyanekkor a fizikai test is kapcsolatot létesített magasabb frekvenciájú testekkel és belenőtt a formába, a szellemi elvbe. Voltak olyan babáim, akik már születésük után rendkívül figyelmesek, élénkek voltak, azaz a lélek már egészen hamar belenőtt a testébe. Több anyuka is elmondta, hogy gyermeke alig aludt, mindig a külvilágot figyelte. Közben más babák meg ellenkezőleg, nem akartak testükben megjelenni, ezért állandóan aludtak. Nagyjából a fogantatás, születés témakörét átbeszéltük. Nézzük most az élet másik szélső értékét, a halál időpontjának megállapítását. Fizikailag meg vannak hozzá a jelek: hullafoltok, merevség, életjelenségek megszűnése, stb. energetikailag viszont ott van a teste mellett, csak megszűnt egy fontos kapcsolat a testével, amire azt mondják, hogy az ezüstszál elszakadt.

A terhesség és a születés
A fogantatásról és a lélek beköltözéséről a testbe már esett szó, ahogyan azokról a nehézségekről is, melyek a mérések során felléptek. Azért én megpróbáltam az egész terhesség folyamatát végig mérni több babánál, nagyjából egyforma korban. Az első a nulladik

103

hét a petesejt normális, a fogantatás pillanatát megelőző energiaszintje. Ahogy nőtt a baba, úgy változtak az értékek, de a mérés is problematikussá vált, attól függően, hogy a szabad lélek benne volt, vagy sem. Amikor nem, akkor alacsonyabb volt az energiaszint, amikor benne volt magasabb. Itt is akadtak gondok, mert nem egyforma erősséggel volt jelen a lélek, ezért eléggé eltérő eredmények jöttek ki. Az eredményeket átlagolva a 15. ábra diagrammján ábrázoltam. A vékony vonalak a mért értékek, a vastag vonal pedig a fő tendenciát mutatja (trendvonal). Elejében egy lassú energiaszint emelkedés tapasztalható, majd egy emelkedő tendencia következik a harmadik hónaptól nagyjából a nyolcadikig, ezután a tendencia csökken.
140 120 100 energiaszint 80 60 40 20 0 terhesség hete orvosilag (0-36 hét)

15 ábra. A baba energiaszint változása a fogantatástól a megszületésig A folyamatot vizsgálhatjuk az energia rezgésének más szintjein is, azaz más testekben. Például az asztrál-, a spirituális-, az atman-, a buddhi-testekben. Egyelőre azonban még nem tudtam egy babán sem végigkövetni az egész folyamatot. A mérés során több nehézségem is támadt, mert az alváshoz hasonlóan nem tudtam megállapítani, hogy a baba éppen mit csinál. Ennek ellenére voltak tendenciák, periódusok, amik megjelentek.

Az emberi élet energetikai változásai
Az előző részben eljutottunk odáig, hogy a baba erre a lehetséges, de nagyon valószerű világra jön, és úgymond élni kezd. Most persze lehetne arról filozofálgatni, hogy mi is az az élet, de nem teszem, mert a mi szempontunkból vizsgálva egyértelmű a válasz: az élet

104

olyan energia, amit meg tudok tapasztalni, például a fizikai test életfolyamataiban, vagy az aura változásaiban, a csokor-, illetve a meridián-óra mozgásaiban, stb. Vizsgálatunk szempontjából, nekünk most az élet finom-energetikai változást jelent. Egy dolog azonban mindig ott van a háttérben, amit a kvantumfizika megfigyelőként azonosít, és ez a szellem, nem pedig a lélek. Véleményem szerint ugyanis: a lélek élővé tesz. A szellem viszont, ami már a fogantatás előtt jelen van: megalkotja azt a lehetséges formát, amiben majd a baba megfogan, és fejlődni kezd, amire a külvilága, elsősorban az anyuka nagy hatással bír. A szellem tehát már ott van, amikor a lélek még csak a kialakuló testecske körül járkál, de még be sem költözött. Véleményem szerint a szellem az, amely egy lehetséges világban, amit személyiségünk foglyaként, önnön börtönünknek, testünknek fogunk fel, kipróbál egy lehetséges világot. Ez viszont a fizikai érzékszerveink szempontjából nézve nagyon is valóságosnak tűnik. A szellem tehát az idő és a test fogságában végig jár egy fejlődési fokozatot. Amenynyiben alárendeli magát az általános, minden embert meghatározó szellemi elveknek, akkor teste megszületik, felnő, majd megöregszik és meghal egy olyan folyamat során, amit a génekbe tárolt, vagy éppen a génekkel együtt rezgő információk adnak, és azt közvetíti le maga a gén egy része, majd adja át az egész testnek, mint kötelező változási modellt. Mivel azonban az ember szelleme - ami több a személyiségénél és több a tudatalattinál és felettinél -, teremtő erővel bír, ezért képes a testi folyamatainak megváltoztatására. Ezzel átírja a génjeit és például az úgynevezett halál-gén lép életbe, minek hatására meghal már huszonéves korában. Ezt a pillanatot azonban a szelleme már előre készíti, hogy maga az átlépés úgy történjen, hogy abból tanulni lehessen, ha a tudat képes átlátni a maga alkotta határokon. Ehhez viszont el kell jutni a tudatosság finomabb szintjére, ahol ráláthatunk ezekre a folyamatokra és hatással bírhatunk rájuk. Az élet egyben maga a halál, hiszen képtelenek vagyunk úgy létezni, hogy a környezetünkben ne öljünk meg valamit, ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy a szellemünk által vezérelt halál állapota az életnek nevezett tapasztalatszerzés. Mi irányítjuk a folyamatokat, kihatunk környezetünkre és ezzel együtt önmagunkra. A 16. ábrán látható diagrammon az életkor változása szerinti átlagos energia szinteket láthatjuk. Ez így nagyon is átlagos, hiszen rengeteg külső és belső hatás módosítja az értékeket, de nagyjából ezek lennének a normálisok egy teljesen átlagos embernél. Természetesen

105

ez havi, heti, napi, sőt akár percenkénti ingadozást mutat aszerint, hogy éppen milyen erők hatnak ránk, vagy milyen érzelmi, szellemi állapotban vagyunk. Amikor jön hozzám valaki, meg szoktam nézni, hogy energetikailag hány évesnek felel meg. Ez azt jelenti, hogy van, aki születése szerint negyven éves, energetikailag viszont egy nyolcvan éves aggastyán, pedig ő úgy érzi: nagyon fitt és tetterős. Másnál meg pont az ellenkezőjét tapasztalom. Ritka az, amikor valakinek a valós- és az energetikai életkora megegyezik. Betegség, érzelmi problémák esetén ezek az értékek biztosan nem lesznek azonosak, mert ilyenkor a meglevő az energiánkat másra fordítjuk. Erre az egészség-betegség energetikája című fejezetben külön ki is fogok térni.
130 120 energiaszint 110 100 90 80 70 1 7 13 19 25 43 49 73 79 85 31 37 55 61 67 91 97

életkor (év)

16. ábra: Az emberi életkor átlagos energiaszint változásai Hogy a dolgot tovább bonyolítsam, én még a szellemi életkort is meg szoktam nézni. Sok olyan kisgyerek van, aki bizony már hatvanéves embernek megfelelő tudásszinttel rendelkezik egy más szinten, miközben a harmincéves szülei próbálják megtanítani neki: mi is az élet, hogyan kell élni úgy, hogy megfeleljen másoknak, olyanoknak, akik nálánál szellemileg fiatalabbak. Ezen én az indigógyerekek problematikáját értem. Sajnos kevés manapság az olyan idős ember is, aki szellemileg a saját életkorának megfelelő tudásszinttel rendelkezik. Mondjuk, hogy ennek a társadalomnak nincs is igazán szüksége a bölcsességre, amely pénzzel nem mérhető.

106

A halál és ami utána van energetikailag
Azt lehet mondani, hogy az emberi élet egy olyan folyamat, melynek során felkészülünk a halálra. Minden egyes pillanatban ezzel a ténnyel kell szembenéznünk, hiszen attól vagyunk élők, hogy más élőlényektől elvesszük a fizikai testüket, megjelenési formáikat. Még a vegetáriánusok is gyilkolnak, hiszen azt a növényt, vagy növényi részt meg kell ölniük, amit megesznek. Sőt a méz, a tej is tele van olyan apró mikroorganizmusokkal, melyek bizony meghalnak azért, hogy mi élhessünk. És ez így van a levegővel, a vízzel is, akármennyire vigyázunk. Sokszor mondják, hogy egy bogár, egy disznó leölése nem olyan szintű cselekedet, mint egy növény levelének elfogyasztása. Ez lehet igaz, ha alá- és fölérendeltségi viszonyban tekintünk az életre, akkor lehet fontosabb egy baktériumnál egy disznó. Az ÉLET szempontjából viszont minden élő szervezet egyformán fontos. Természetesen, ha lehet választani, akkor lehetőség szerint én is inkább a baktérium elpusztítása mellett döntök. Most ennél jobban ne menjünk bele ebbe a témába, mert külön fejezetet lehetne neki szentelni. Azt azért megemlítem még, hogy ott van még a testünk, amelyben percenként százezer sejt pusztul el és nagyjából száztízezer születik újra, hogy az esetlegesen rossz, beteg sejteket ki lehessen szűrni. Idősödve azonban ez az arány romlik és a keletkező sejtek kevesebben lesznek, mint a meghalók. Azaz a testünk létezése során folyamatosan a születés és a halál állapotában van, így csak látszólag állandó a kinézete. Energetikailag nézve a halál része a változásnak. E nélkül nem jön létre semmi sem. Ahhoz, hogy valami felépüljön, a helyéről valaminek el kell tűnnie. Gyermekkorban természetesen a felépülési szakasz nagyon erős, minimális a leépülés. Ezért tudnak a gyerekek könynyen meggyógyulni olyan betegségekből, amit egy felnőtt nem biztos, hogy túlélne. A gyerekek ugyanis benne vannak a változásban, sőt ez az ő életelemük. Egy felnőttnél beáll a fentebb említett egyensúly, majd öregkorban a leépülés kerül előtérbe; természetesen, olyan mértékben, amennyire hagyjuk. Ez azt jelenti, hogy a halál a testben erőre kap, különféle betegségek képében megjelenik, amik azután egészen a teljes test haláláig kísérnek bennünket. Ezért is szednek egyre több orvosságot az idősek. Régen ez nem volt mindennapos, az öregek úgy mentek el ebből a világból, hogy szépen lecsendesedtek. Én azt szoktam mondani, hogy a halál az Isten legnagyobb adománya a Földön. Ezt arra alapozom, hogy azok halnak meg, akik már nem képesek a változásra, azaz belemerevedtek a saját korlátaikba. Ha megnézünk egy idős embert, akkor láthatjuk: mindig csak a régi nótát fújja. Nem érdekli a jövő, a jelen, csak a múlt. Persze ez is egy áldás része lenne, hiszen addig 107

nem tud elmenni, amíg fel nem dolgozza a múltját, csak hát már ennyire merev gondolkodással nehezen megy. Szóval azoknak, akiknek a teste már teljesen lepusztult, akik fájdalommal fekszenek és kelnek, azoknak megváltás a halál. És itt nem beszélek arról, hogy ezt mind maguk okozták, a test csak jelzi az érzelmi, szellemi eltévelyedést. Nagyon sok lelket elvezettem már, de magáról a halál pillanatáról eddig még mindig lemaradtam, így azt bemérni nem tudtam. Mondjam azt, hogy amikor lehetőségem volt a halál beállta után mérni, akkor meg nem tudtam, mit mérjek. Ki kellett alakítani a mérési rendszert. Ennek ellenére megállapítottam, hogy a lélek folyamatosan szakad el ettől a világtól, az egyes testei lassan beleolvadnak a mindenségbe, csak az érzelmi és a gondolati testét viszi magával. Ez pedig probléma, mert ha olyanok ezek, melyeknek rezgése alacsony, akkor nem tud elmenni a lélek. Amennyiben viszont egy átlagos emberről beszélünk, megállapításaim szerint nagyjából 40-45 nap alatt ér el magától olyan energetikai szintre, amikor már nem tudom bemérni. Ismereteim szerint ugyanezen időtartamról beszélnek a földön több szent iratban is, például Tibetben 7*7, azaz 49 napról. Két ember mérését viszont el tudtam végezni. Az egyik az unokabátyám, aki hirtelen távozott közülünk 2005 március 15-én. Az első mérést 21-én végeztem el, mert akkor tudtam meg a hírt. Március 30-án volt a temetése és április 2-án mondtak misét a lelki üdvéért a szülei. Az elvezetésére pedig 3-án került sor. Először az elvezetésig nézzük a tapasztalatokat. Az egészség és az energia testek fokozatosan tűnnek el, ezzel együtt a finomfizikai test épül lefelé, de sokkal lassabban. Érdekes, hogy amíg az érzelmi testben észlelhető az érzelmek csökkenése, amik a temetés után hirtelen emelkednek, addig a gondolati testben folyamatosan emelkednek az energetikai jellemzők, miközben a frekvenciájuk csökken. Ennek oka lehet, hogy a szellem nem távozott el, csak a testből és most folyamatosan és tudatosan az élményeit, érzelmeit, valamint az asztrál-testét építi le, dolgozza föl. Erre utal, hogy a mise hatására például az érzelmi-testben a temetéskor felgyülemlett energia lecsökken, minőségileg átváltozik. A temetéskor a kapcsolat a felsőbb testekkel lecsökken (kapcsolati-test erre utal), ami a mise hatására a régi értékre áll vissza. Észre lehetett venni, hogy mind a lélek, mind a szellem földi testbe született része lassan kezdett átalakulni, de ezek a folyamatok a temetéskor visszaestek, míg a mise hatására a régi tendencia helyre állt.

108

A folyamat következő lépése az elvezetés volt harmadikán. Ennek hatására energetikailag megszűntek a különféle testek, érzékelhetően a lélek és a szellem visszatért az Egységbe, majd folyamatosan átalakult. A magasabb frekvenciájú testekben viszont látható változások mentek végbe, főleg a bóddhi-testnél látszik, hogy jelentősen megerősödött, miközben frekvenciája csökkent a befogadó szintre. Tapasztalataim szerint ez később folyamatosan a régi szintre emelkedik, mintegy feldolgozva a hozott tapasztalatokat. A legjelentősebb változás a szabad akaratban következett be. Egy átlagos fizikai testben élő embernél mért érték ötszörösét érte el a folyamat végére. Ez arra utal, hogy egy más tudati szinten az embernek sokkal nagyobb a szabadsága a teremtésben. A tapasztalatokat leszűrve, az unokabátyámnál megállapítható, hogy a halál után egy energetikai folyamat indul el, melynek során fokozatosan felszámolódnak az alacsony frekvenciás, a földi léthez közel levő testek. Az érzelmek és a gondolatok nem tűnnek el, hanem továbbra is léteznek, ahogy az is létezik, aki ezeket változtatja. Mivel folyamatosan figyeltem az érzelmi-testben meglevő érzelmi minőségek változásait, így megtapasztalhattam, hogyan csökkentek a negatív érzelmek a harag, a türelmetlenség, a szomorúság, a félelem, a bánat, az értetlenség, a bűntudat, az előítélet, a vágy, a lelki fájdalom. Ezzel együtt azonban a pozitív érzelmek is csökkentek, az elengedés, a befogadás, a feldolgozás, az együttérzés. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan feldolgozta az érzelmeit. Az egész folyamatban a temetés volt az, ami érzelmileg felborított mindent, megerősödött a félelem, a bánat, a szomorúság, miközben a lelki béke lecsökkent, mondhatjuk, hogy átvette a temetésen résztvevőkét. A templomban a halott lelki üdvéért elmondott mise hatására viszont a legtöbb érzelem eltűnt, megerősödött az elengedés, a feldolgozás, a szeretet, a lelki béke, az öröm, azaz helyre állította az eredeti folyamatot. Ezzel is megerősítette az általam megtapasztaltakat, hogy nagyon fontos lenne minden halottért misét mondatni, ezzel könnyítve meg az ő útját, valamint a hozzátartozóinak a veszteség elviselését. Külön érdekesség az elvezetés, melynek hatására teljesen eltűnt minden érzelem, eltűntek az alacsonyabb rezgésszintű testek, míg a magasabb frekvenciájú bóddhi-test megerősödött, azaz a lélek-szellem ide tért vissza. Ezzel együtt a szabad akarata jelentős mértékben megnőtt, azaz önmaga urává vált. Eközben a sors érdekességének hatására meghalt II. János Pál pápa. Pontosabban az első mérésem időpontjában még élt, előtte vette fel az utolsó kenetet és utána kómába esett, én ekkor mértem be először. 2005 április 2-án este 21 órakor jelentették be a halálát.

109

Már az első alkalommal nekem rendkívül gyanús volt a dolog, mert a finomfizikai-test rendkívül alacsony értéket ért el, és a durvafizikai-testnek szinte nem is volt energiája. Végig az volt a gyanúm, hogy valamilyen okból próbálják minél tovább a fizikai testében tartani. Pedig leginkább az asztrál-teste működött, valamint a kapcsolati-test és mind a lélek, mind a szellem az Egység felé haladt. A magasabb frekvenciájú testek is aktívak voltak. Mellesleg jegyzem meg, hogy nagyon nagy energiával voltak jelen az angyalok! Ilyet még soha nem is mértem, látszik, hogy nem akárki távozott ebből a világból és ezt más tudati síkokon is tudták. A halála napját követően minden test lassan legyengült, a magasabb rezgésűek is. Az asztrál- és a finomfizikai-testeknél az a gyanúm, hogy a hívők tartották energetikailag életben. Ahogy csökkent az Egységek energiája úgy távozott először az atmikus-test felé, majd innen tovább az isteni-test felé, végül azzal egyesült. Én semmilyen beavatkozást nem végeztem. Lényegében hét nappal a halála után már átlépett minden olyan változáson, ami egy más földi halandónak negyven egynéhány napba telik és nem is jut el ilyen szintre, ha egyáltalában sikerül eltávoznia. Miközben a ez a rész íródott, egy újabb ismert ember távozott el körünkből. Természetesen őt is megnéztem, pontosabban azt, hogyan hatott rá a temetés után az elvezetés. Általában úgy szoktam, hogy a halál után megvárom a temetést, a gyászmisét és csak utána vezetem el a lelket. Agárdy Gábor színművész 2006. január 17-én távozott fizikai testéből, és február 1-én temették el görögkeleti szertartás szerint. Én másodikán vezettem el a lelkét. Az eredmények érdekessége, hogy a finomfizikai teste mennyire nagy energiájú volt az elvezetés előtt. Én úgy gondolom, hogy az a több ezer magyar ember, aki szerette, az energetizálta a finomfizikai testét azáltal, hogy reá gondolt. Ezt támasztja alá a gondolati test rendkívüli energiája is. Érdekes, hogy viszonylag alacsony volt az angyali erő, ami viszont az elvezetés után megerősödött. A mérés egyik meglepetése számomra a szabad akarat alakulása, amelynek mértéke kiinduláskor a normál emberi értéknél alig magasabb, majd az elvezetés hatására eltűnt, de utána megerősödött, miközben a magasabb szintű testek folyamatosan emelkedő frekvenciára álltak át, és váltak számomra mérhetetlenné, miközben nőtt az angyali jelenlét is.

Az élet nagy változásainak összefoglalása
Összességében tehát ahhoz, hogy a földön testünk legyen, szellemileg meg kell alkotni azt, majd a léleknek el kell foglalnia a testecskét az anyaméhbe. Ehhez lehetőséget a szülők 110

biztosítanak, amikor gyermeket nemzenek. Ekkor jön létre az iz, azaz a durva-fizikai testhez kötött lélek, amely biztosítja az életjelenségeket egész életünk során. A szabadlélek, az isa folyamatosan fog beköltözni a leendő testbe, és azt főleg elejében, az anyaméhben, az anya szellemiségével, lelkiségével közösen alakítja ki. A születés után egyéntől változóan nagyjából hét éves korig még az anya hatása - főleg érzelmileg- nagyon erős, majd ez egyre kisebbé válik. Eközben energetikailag a test erősödik, majd elér egy maximum szintet és innen kezdve folyamatos csökkenést lehet érzékelni egészen a halálig. Abban, hogy ez mikor következik be, szerepet játszik elsősorban a gondolkodás, az érzelem és az ezek hatására létrejövő cselekedet, ami például az életmódban kerül kifejezésre. Ennek megfelelően sokkal hamarabb is bekövetkezhet ez az átmenet, mint ahogyan azt a génjeink induláskor megengednék. De létrejöhet sokkal később is, ahogy arra bizonyíték például Japánban, Grúziában a sok hosszú életű ember. Szerintem a gondolkodáson van a hangsúly, mert ez meghatározza az érzelmeinket és cselekedeteinket, így urává válhatunk önmagunknak. A halál folyamata normál halandó ember esetében nagyjából negyvenkilenc napig tart. Ennek során, amikor az iz és az isa eltávoznak a Lélek Egység felé, a fizikai test ellátásáról gondoskodó testek szétesnek, majd folyamatosan a magasabb rezgésűek is. Az érzelmek egy része földolgozásra kerül, ahogyan a gondolatok is és átkerülnek magas frekvenciájú testekbe, mint a bóddhi-, az atman- és az isteni-test. Utóbbi esetre példa a pápa volt, aki lényegében hét nap alatt túl volt ezen a folyamaton, hatalmas angyali segítséggel. Amennyiben a túlzott ragaszkodás, vagy a halál tényének fel nem ismerése megakadályozza az átlépést, az egyesült lélek (iz és isa) a földi léthez közel asztrál-testben marad, de nincsen saját energia ellátása, így az élő emberekre van utalva. Ezért hasonló frekvenciákhoz vonzódva rátapad az élőkre, például az őt el nem engedő rokonokra, gyászolókra, a hasonló életmódot folytatókra, mint például alkoholistákra, kábítószeresekre, stb. Számukra szükség van a segítségre, hogy át tudjanak lépni, mert önállóan nem képesek a helyzetüket felismerni. Ebben szoktam én segítséget nyújtani. Ennél csak az öngyilkosok helyzete még problémásabb, mert ők magukkal viszik azokat a gondolatokat, érzelmeket, amikkel eltávoztak, amik tettük okai voltak. Ezt kellene nekik feldolgozni, pedig pont ezek elől menekültek el. Őket nehezebb elvezetni, mert rá kell először ébreszteni a helyzetükre, hogy azt ők maguk tartják fenn és generálják.

111

Mivel méréseim szerint nagyon fontos, hogy milyen gondolatisággal, milyen érzelmekkel válunk meg ettől a világtól, lényegesnek tartom az utolsó gyónást, amikor a távozó és a környezete is mindenkinek megbocsát, elengedik egymást. Megfontolásra tartom érdemesnek, hogy például Tibetben a halottakhoz három-hét napig – hagyománytól függően - nem szabad hozzányúlni, és közben folyamatosan egy láma segíti a lelket az útján! Például a pápánál is hét nap alatt játszódott le az egész folyamat. A másik régi hagyományunk a halotti tor, ahol a temetés előtt illő módon megsiratták a halottat, elbúcsúztak tőle, majd a temetés után jött a vigasság, mert neki már jobb odaát. A halál régen hozzátartozott az élethez, nem volt tabu téma, mint manapság. A klasszikus zsidó gyászév: fájdalom 3 napja, gyász hét napja, a gyászoló fokozatos talpra állásának 30 napja, emlékezés 11 hónapja. A rítusok tehát segítenek átlépni az élet problémáin. Ez alatt dolgozza fel az ember szerettének elveszítését. De igazából csak azt lehet elveszíteni, amihez anyagi vonzalom köt. Tehát régen meg voltak azok a hagyományok, amik segítettek elhagyni ezt a világot. Ma viszont nincsenek ilyenek, de még ekkor is sokat segíthet egy gyászmise a halott lelki üdvéért. Sokat jelentene, ha az embereket már kiskoruktól kezdve arra nevelnék, hogy nem kell félni a haláltól. El kellene mondani mindenkinek, hogy mi történik, amikor az ember kilép a durvafizikai testéből. Erre már vannak jó estek, mint például a halálközeli élmények, sok magyar eset is van, amit könyvbe foglaltak és hozzáférhető. Többen mernek is beszélni az ezzel kapcsolatos tapasztalataikról. Most álljon itt is egy példa, amit egy kedves iskolatársam a könyv első változatának olvasásakor küldött el nekem, és megengedte, hogy közre adjam. Most már én is merek beszélni, de sok évig hallgattam róla, hogy a nagy lányom születésekor {ami császármetszéssel történt} én voltam odaát, láttam, ahogy műtenek ott lent valakit, majd megláttam az arcom és az ovosokat, a műtőt. A következő képem az, hogy egy erős fényű tábortűznél ültem (ami még mellesleg nagyon kellemesen meleg is volt), ahol olyan arctalan emberek ültek, akikenk az arcát megnézhettem volna, ha közelebb hajolok, de már nem kellett megnéznem, mert tudtam, hogy ismerem őket. Csak most nem volt fontos, hogy külön-külön megnézzem őket, és emlékezzek rájuk. Tehát ültünk körben a vakító, és mégis kellemes tábortűznél, és beszélgettünk. Egyetlen emberre emlékszem, aki úgy nézett ki, mint a coca colás reklámba a télapó: piros pozsgás orca, ősz haj, és nagyon kedves mosolygós volt. (Érdekes, hogy mikor, elvégeztem a kinezológia egyik ágának az első tanfolyamát, akkor

112

nagyon ismerős volt az oktató, sőt ő is azt mondta, hogy én is nagyon ismerős voltam neki, holott ebben az életükben nem találkoztunk előtte. A tanfolyam végén egy képről jöttem rá, hogy vele beszélgettem ott a tábortűznél). Szóval beszélgettünk, egyszercsak azt mondják, hogy menem kell. Én mondtam maradnék, mert olyan jól elbeszélgettük, mindenről. De csak azt mondták, hogy mennem kell, én meg csak erősködtem, hogy nem megyek, miért is kellene elmennem, hiszen olyan jól elbeszélgettünk mindenről, sőt egyet is értettünk a dolgokban. Harmadszor is mondták, hogy mennem kell, mert nekem még dolgom van, amit el kell végeznem. Erre azt feleltem, hogy jó, hogy ha mennem kell tényleg, akkor megyek. Elkisértek néhányan a kör széléig, ahol még tartott a fény. Aztán arra eszméltem föl, hogy ott van a nővérem, és a férjem a kórteremben, és én megkérdezem tőlük, hát ti, hogy kerültetek ide? Ti is meghaltatok? Mert én biztos voltam benne, hogy meghalltam. A nővérem azt mondta, ne beszéljek hülyeségeket. Ezután 10-15 évig nem is montam el senkinek, hol voltam, mi törtét velem. Csak amikor a tv-be volt a „megmentőm a fény „ c. film. ,akkor jött elö ismét az élményem. Később a könyveit is elolvastam, és tudtam, nem vagyok hülye. Sok hasonló példa gyűlt már össze, de még sokan vannak, akik nem hisznek benne, azt mondják, hogy ők is voltak műtve, ők is szenvedtek balesetet és nem történt semmi. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek - valami miatt - nem állnak még olyan tudati szinten, hogy a szellem ilyen mértékű kitágulását érzékelni lettek volna képesek. Olyan ez, mint az álom, nem mindenre emlékszünk. Van aki szinte minden nap átél dolgokat, más meg szinte soha. A tudatunk törli ezeket az információkat. A halálközeli élményre, és magára a halálra föl kell készülni, ahogyan azt más kultúrákban teszik, hogy a lélek el ne tévelyedjen hosszú útján. De szerintem a születés előtt is szükség lenne egy ugyanilyen felkészítésre, sőt még a fogantatás előtt. Az anyukák, apukák nincsenek tudatában annak, hogy a baba minden érzelmükkel, gondolatukkal tisztában van, és azokat a magáénak tekinti. Ez pedig rengeteg lelki probléma kiinduló pontja lehet majd gyermek és felnőtt korban, aminek hatását akár a halálba is magával vihet, ha nem tudja azt tudatosítani és feldolgozni. Ezek a problémák pedig mind elkerülhetők volnának, csak …

113

Utolsó mérleg
Én nem félek a Haláltól Mert ő a barátom! Nem félek, mert nincs mit veszítsek Nincs rangom, címem Nagy arcom, s képem Nem futok vagyonért Pénz nem célt, eszközt ért.

És mégis gazdag vagyok Hátamon nem üres a zsák Ezért nem félem a halált. Benne van szülém mosolya Egy könnycsepp, mi értem esett Ölelés, mit szívem érzett Drága emberek hosszú sora Fiamtól kapott nevetés Mikor engem várt, s ez nem kevés Hegyekbe sétálva, aludt a nyakamon Apukám! – mondta, s ez a vagyonom.

Könnycsepp gördül újra Érzem melegét arcomon És itt van velem mindig ő Reszkető szívemben a nő Kis zsákomat cipelni jő S búcsút int, ha itt az idő.

Teli a zsákom, mégis könnyű Nem húzza földi lét Emberi dőreség

114

Repülni, szállni vágyom Nem félek semmitől Nem félek itthagyni Hiszen nincs mit veszíteni Zsákomból a szeretet Soha ki nem dől Ha hívnak, mehetek Semmit nem veszíthetek S ezt jó, ha te is belátod Hiszen a Halál a barátod.

Az elalvás, az alvás és az ébredés energetikája
Az eddigiek során megismertük azokat a változásokat, melyek hosszabb távon befolyásolják az ember életét. Ebben a fejezetben az ember napi szintű energia változását vizsgálom, azt, amelyre fizikailag minden embernek szüksége van, és ezt csak egy bizonyos ideig tudja elodázni. Az elalvás, az alvás és a felébredés minden nap egy kis halál és egy kis újjászületés az ego számára. Az orvosok sokat vizsgálták már ezt a témát, és én is érintetem már előzőleg, amikor a szerv-óráról beszéltem és azt mértem. Most azonban bővebben, energetikai szempontból vizsgálom meg ezt a folyamatot.

Az elalvás energetikája
Az elalvás folyamata nem olyan gyorsan megy végbe, mint a felébredésé. Aki magát megfigyelte, az is tapasztalhatta, hogy általában sokkal nehezebb elaludni, mint felébredni. Ez egy egyszerűen érthető dolog, hiszen lefekvéskor még az ember eszében ott van az egész nap, a gondolatai járnak, és így nem tud olyan gyorsan lazítani, hogy el tudjon aludni, azaz a földhöz kapcsolódó gondolatait el tudja engedni. Az elalvás mérése során csak az érintett testek jellemzőit mértem, kiegészítve a melatonin szint alakulásával, ami összefügg a test alvásával. A finomfizikai-testnél a lefekvés előtt igen magas a leadott energia mennyisége. Ahogy elaludt a mért személy, ez először felugrik, majd szépen lecsökken, közben a test energia

115

szintje, valamint a frekvenciája is lecsökken. Azaz megtörténik a lélek egy részének, az isának az eltávozása az asztrál-testbe. Az asztrál-testnél már a lefekvés előtt magasabb az energia szint, mint normál állapotban, ami 10 és 20 között szokott lenni. Az elalvás során az asztrál-test energiaszintje jelentősen megemelkedik, vele együtt a frekvenciája is megnő. Mellesleg a felvett energia a lefekvés után ugrásszerűen megnő, és csak később stabilizálódik. Közben a leadott energia mennyisége először csökken, majd beáll egy magasabb szintre, amit az az állapot kíván meg. Természetesen a tárolt energiája szépen megnövekszik. Ez is alátámasztja az eddigi tapasztalatokat, hogy a lélek egy része alváskor átlép az asztrál-testbe. Mi persze tudjuk, hogy közben a szabad lélek a felsőbb lélekkel is kapcsolatot létesít. Érdekes, hogy az éter testnél szintén van egy energia csökkenés, mintha onnan is távozna valamennyi energia a lefekvés után. Ezt támasztja alá, hogy hirtelen megnő a leadott energia mennyisége, miközben a felvett meg leesik. A másik ok viszont lehet az, hogy a finomfizikai-testből az energia most nem az éter-test felé megy, hanem az asztrál-test felé, így megbomlik az eredeti egyensúly, ami csak egy kicsit később áll helyre, amikor a folyamat java lejátszódott. A méréseim szerint a melatonin szint folyamatosan nő az elalvás időszakában, ahogyan az várható volt, ezzel alátámasztva a klinikai tapasztalatokat. Lényegében az állapítható meg, hogy az elalvás első fázisában a finomfizikai-testből eltávozik az energia egy része a szabad lélek, ugyanekkor megnő a leadott energiája, hasonlóan az éter- és az energia testekhez. Közben az asztrál-test fölpörög, megnövekszik és előtérbe lép a működése. A második fázisban minden test működése beáll az új egyensúlyi állapotra. Lényegében ennek fordítottja játszódik le a felébredéskor, csak ugye a folyamat sebessége gyorsabb. Természetesen mindkét alkalommal vannak egyéni jellemzők, amik befolyásolják az energia változások időtartamát. Most még egy érdekes mérésről szólok. Eddig a természetes alvásról beszéltem, most pedig a műtéti altatásról. Megfigyelve az alvó ember értékeit és az altatottét, jól megtapasztalható a különbség. Az asztrál-test energiaszintje ugyan megemelkedik, de nem éri el azt a szintet, mint a normális álom állapotában. A frekvencia szintje sem nő meg, azaz elmarad a felsőbb testekkel történő kapcsolat létrejötte. Engem teljesen megdöbbentett, hogy az érzelmi-

116

és a gondolati-testnek igen alacsony lesz az energiája, úgy tűnik, mintha a kapcsolat megszűnne velük. Az altatás utáni fázisban viszont ez az elmaradt kapcsolat visszajön. Érdekes tapasztalatom, hogy az altatás előtti érzelmi állapot az eszmélés után visszatér, annál sokkal erősebben. A fiam például ugyanott, ugyanannál a szónál folytatta a mondókáját, ahol abbahagyta az altatást megelőzően. Az altatás közbeni állapot tehát olyan, mintha az agyat kábítanák energetikailag. Lényegében majd csak a felébredés után kezd az energetikai rendszere visszaállni a normális értékekre. Mialatt értékeltem a táblázatot, az jutott eszembe, hogy hol van a lélek az altatás alatt? Eddig akikkel beszéltem, senki sem emlékezett semmire ezen idő során, csak azok akik halálközeli élményt éltek át. Ez lehet az oka annak is, hogy sokan semmire sem emlékeznek, még akkor sem, ha a műtét során klinikai halál állapotába kerültek, mert a lélek nem volt az asztrál-testben. Az is valószínű, hogy pont ekkor lesz olyan védtelen energetikailag az ember, hogy egy, vagy több lélek tud hozzá kapcsolódni, ami mint megszálló lélek lesz utána mérhető nála. Ezért veszélyes az altatás. Az altatásból történő ébredés energetikailag csak részben hasonlatos az alváshoz. A különbség az, hogy alvás során a finomfizikai-test energiaszintje alacsonyabb, az érzelmi- és a gondolati-testek pedig az alvási periódusnak megfelelően változnak. Altatásnál viszont először megszűnik a kapcsolat, majd pedig el van nyomva, amíg az altató hatása véglegesen el nem múlik.

Az energia mennyiségének, frekvenciájának alakulása alvás közben
Először lefekvés előtt végeztem egy mérést este 22 óra 20 perckor, ez volt az összehasonlító adat. A következőt felkelés után (9 óra 20 perc) 10 perccel, amikor a már energetikailag helyre áll az ember. Ezzel a módszerrel gyakorlatilag az éjszakai alvás energetikai változásait meg tudjuk vizsgálni. Elméletileg ugyanis lennie kell ilyen változásnak, hiszen az ember egy nyugodt éjszaka után kipihenten ébred. Elsősorban azokat a testeket vizsgáltam, amelyek részt vesznek az alvásban, vagy az valamilyen kihatással van rájuk. A mérési eredmények kiértékelése során engem nagyon meglepett, hogy felnőttnél a durvafizikai-testben csökkent az energia mennyisége. Azután arra gondoltam, valószínűleg azért van, mert éjszaka a fizikai test felhasználja az energiáit, hogy

117

magát feltöltse, regenerálja. Reggel azután ezért vagyunk éhesek, mert pótolni kell a felhasznált energiákat. Ugyanekkor a finomfizikai-test és az éter-test töltődik, energiái finomodnak, azaz nő a frekvenciájuk. A gondolati-testből a tárolt energiák egy része viszont feldolgozódik. Ez pedig azt jelenti, hogy az emberi szervezet az alvás alatt valóban regenerálja magát, feltölti energiával, és közben feldolgozza a gondolatait, azaz a napközben szerzett benyomásait. Ez a feldolgozás viszont nem teljesen a fizikai testben történik, hanem a gondolati- és az érzelmi-testben, amelyek szoros kapcsolatban vannak az asztrál-testtel. Felkeléskor van egy 10 perces átmeneti időszak, amíg a szervezet energetikailag átáll arra, hogy a lélek visszatérjen a fizikai testbe, a tudat pedig magához térjen és reagálni kezdjen környezetére. Mivel a mérést felnőttnél végeztem, megismételtem a fiamnál, ugyanis egy pár éve arra lettem figyelmes, hogy a gyerekek nagy része reggel nem éhes, csak úgy 11 óra tájban jön meg az étvágyuk. Én nem is erőltettem a fiamnál az evést, a szomszéd néni viszont, állandóan szaladgált a bicikliző, játszó unokája után, és ha utolérte egy-egy falatot nyomott a szájába. Az a feltevésem, hogy a gyerekek energetikai működése nem olyan, mint a felnőtteké. Szerintem jobban hasznosítják a bevitt ételt, vagy éppen a finom energia testen keresztül kapott energiát. Mellette sokkal tisztábbak is, így nincs szükségük többlet energiákra. Ezt magamnál is észleltem, mert a reggeli meditáció után el kell telnie egy-két órának, mire megéhezek, pedig előtte csak este étkezek, akkor sem sokat. A fiamnál végzett mérések alapján megállapítottam, hogy a lefekvés és a felkelés között a durvafizikai-testben megnő a tárolt energia nagysága, ami ellentétes a felnőttek működésével. Ugyanígy a finomfizikai-test energiái is megnövekedtek. Ahogy értékelni kezdtem az érzelmi- és a gondolati-testeket feltűnt, hogy az alvás közben mindkettő energiaszintje lecsökkent, majd felébredés után visszaállt. Az érzelmek frekvenciája ezalatt finomodott, azaz feldolgozás történt. Még egy érdekességet tapasztaltam: nap közben a testszínek a használat szerint változnak, összemosódnak, éjszaka viszont kitisztulnak, és reggel az ember az eredeti színeiben ragyog föl.

118

Az ébredés energetikája
Rögtön szabadkozással kell kezdenem, mert a mérési sorozatok végrehajtása bizonyos időt vesz igénybe, ezért nem tudom a folyamatot időben pontosan követni, csak úgy, hogy mérési mintákat vettem nagyjából két percenként. Azért, hogy minél sűrűbben tudjak mérni, a mérések számát is csökkentenem kellett, csak finomfizikai-, az energia-, az asztrál- és a spirituális-testeket mértem. Ennek ellenére az eredmények rendkívül érdekesek. Az ébresztőóra pont akkor csörgött, amikor az első beméréssel elkészültem. Ezért az első mérés utal arra az energetikai állapotra, ami az alvásra jellemző. A finomfizikai-test energiaszintje alvás közben alacsony, majd ahogyan az ébredés folyamata elkezdődik, „úgy tér belé vissza a lélek”. A szabad lélek visszatérésével párhuzamosan az asztrál-test és a spirituális-test energiaszintje lecsökken, egészen az ébrenlétre jellemző állapotig. Ennek ideje az asztrál-testnél 5 perc, a spirituális-testnél 8 perc, a fimon fizikai-testnél 7 perc, míg az energia-testnél még a 10 perc végére sem áll vissza az eredeti egyensúly. Körülbelül ez az a 10 perc, amíg nagyjából magához tér a mért alany. A szervek energiaszintjeit vizsgálva szembetűnő megállapításom, hogy alváskor az egyes szervek energiaszint értékei magasabbak, mint ébrenlétben. Megnövekszik a felvett energia mennyisége, így jobbá válik az energia csere minősége. Esetünkben elalváskor a gyomor meridián volt aktív. A szerv-óra szerint így jó két és fél órával később a szív erővonalnak kellett volna energetizálódnia, ezzel szemben a máj volt aktív a mért személynél. Ébredéskor a vékonybél volt általánosságban a legaktívabb, aminek sokkal később kellett volna bekövetkeznie. Azaz valami bibi van a szerv-óra körül, amire a következő részben ki fogok térni. A felébredés folyamatát másnál végigkísérve megállapítottam, hogy az sokkal hamarabb ment végbe, mint az előbb, kivéve az energia-testet. Itt 9 perc alatt áll helyre az eredeti energetikai állapot. Szellemileg viszont már négy-öt perc alatt rendbe jött. Azaz látható, hogy a test és a szellem nem egyformán működik mindenkinél. Van, aki gyorsan felébred, van aki pedig lassabban. Viszont energetikailag nagyjából 9-10 perc alatt rendbe jön mindenki. Szellemileg viszont akad, aki egész délelőtt kábult. Rosszul érzi magát, félig kómában tanul, dolgozik. Itt az okozhat problémát, hogy az ő energetikai rendszere nem állt rá a korai kelésre, majd csak délután és éjszaka lesz éber, azaz bagoly típusú.

119

A szerv-óra és a csokor-óra működése alvás alatt
Már könyv elején szó esett a szerv-óra és a csokor-óra működéséről. Mivel elég sok kísérletet végeztem, akadtak problémáim is az eredmények értékelésével. A csokor-óránál nem voltak gondjaim, azt megállapítottam, hogy alvás alatt is ugyanúgy, ugyanabban az ütemben működik, ahogyan éber állapotban. A problémát a szerv-óra jelentette számomra, ahogyan azt már az előbb is jeleztem, mert előfordult, hogy este mértem valakit lefekvés előtt (ez a valaki általában családtagom volt) és éjjel felkeltem, hogy ellenőrizzem, hol tartunk. De nem stimmeltek az eredmények. Mondjuk az esti mérés szerint nagyjából a szívnél kellett volna tartani, ehelyett éppen a tüdő volt aktív. Reggel mikor felkelt a bemért személy, akkor meg minden úgy működött, ahogyan kellett. Máskor meg azt tapasztaltam, hogy ugyanabban az időpontban mért alvó személyeknek nem egyforma állapotban van a szerv-órája. A fiamnál a húgyhólyag, a másik személynek meg a vékonybél volt az aktív. Valami nem úgy működött, vagy olyan hatás volt, amit még nem ismertem. Szokás szerint kísérletet végeztem ennek ellenőrzésére. Ezt úgy végeztem, hogy alvás előtt bemértem egy személyt, majd mikor elaludt, újból megismételtem a méréseket többször is. Olyan mérést végeztem, hogy időeltolódással mértem be Magyarországon egy embert és Floridában egy házaspárt alvás közben. Ennek alapján megállapítottam, hogy alvás alatt a házaspárnak Floridában más-más szerve volt energetikailag maximumon, egyiknek a máj a másiknak szív, miközben itt Magyarországon a vese volt hasonló helyzetben. Azaz alvás alatt az ember leválik a „központi vezérlésről” és saját maga által irányítva tölti fel szervezetét energiával, elsősorban azoknál a szerveknél, ahol szüksége van rá. Arra is felfigyeltem, hogy az alap energiaszint is magasabb alvó állapotban, mint ébren. Ez pedig azt jelenti, hogy többlet energia jut a szervezetbe, az adott szervbe, ami így fel tud töltődni. Mellette viszont csökken a periódus idő, azaz rövidebb ideig tart egy szervnél a maximális energiaszint elérése, azaz a szervóra felgyorsul. Például a vese és a húgyhólyag meridián hasonló értékei között éber állapotban két óra és húsz perc telt el. Ugyanez alvás közben húsz perc alatt zajlódott le a szív és a vékonybél meridiánnál. A fentiek következményeit az alábbiakban tudom összefoglalni: 1. A „központi vezérlésről” történő leválás a szabad lélek eltávoztával együtt zajlik le az elalváskor, azaz a kettőnek valami közének kell lennie egymáshoz. Ezt támasztja alá, hogy ébredéskor a szerv-óra visszaáll a közös „időre”. 120

2.

Alvás közben magasabb energiaszinten működnek a szervek, ami segíti tisztulásukat, feltöltődésüket.

3.

A felgyorsuló szerv-óra hatására alvás közben többször kerülhet sor ugyanarra a szervre, de feltételezem azt is, hogy a szervezet önmaga képes az egyes szervek energia maximumára jutó idő szabályozására is.

4.

Az elalvás időpontja befolyásolja, hogy kinél mikor áll át a szerv-óra az alvás alatti vezérlésre. Az előző pont és ennek a hatása lehet oka az eltérő szervekben ugyanabban az időpontban létrejövő energia maximum értékekre.

5.

A lélek visszatérése és az energetikai átállás lehet az ébredés körüli kábultság, tompaság, gyengeség hátterében.

Alvás és ébrenlét energetikájának összefoglalása
Első fontos megállapítás, hogy az elalvás és az alvás folyamán az ember lelkének jó része, a szabad lélek kilép a testéből, és kapcsolatot létesít magasabb szintű részeivel. Közben azonban érzékelhető, mert ott lebeg a fizikai teste fölött, mint egy hosszúkás babszem a fejtől nagyjából a gátig. Hasonlót mértem olyan halottaknál is, akik nem tudtak elmenni a régi házukból, és a megszokott ágyuk fölött meg lehetett találni őket. A kettő között annyi volt a különbség, hogy az élő fizikai test és a lélek között érzékelhető energia szál van. Alvás közben feltöltődik a test energiával normál esetben, ha nem beteg az illető, vagy nincsen rossz helyen az ágya. Felgyorsul az energetikai működése, magasabbak lesznek a szervek energiái, így az egész energia csere is gyorsabbá válik. Ez teszi lehetővé, hogy regenerálódni tudjon a szervezet, miközben a lélek is tisztulni tud a napi gondoktól, a testétől jórészt függetlenül. Altatás során viszont nem jön létre ez az állapot. Kómában a tapasztalataim szerint kialakul ugyanez a helyzet, attól függően, hogy a lélek mekkora mértékben távozott. Akinél csak kisebb szinten, ott meg van az álom és ébrenlét periódusa, miközben az energia értékek normálisat mutatnak. Egyszóval én is alá tudom támasztani immár energetikailag azt az ősi tapasztalatot, hogy az alvás pihentet. Viszont egy másik ma is élő hit megdőlt, hogy a szerv-óra két-két

121

óránként aktivizálódik. Ezt az állításomat már a könyv elején is alátámasztottam, most pedig egyértelműen látszik, hiszen alvás közben az ember önmagának vezérli a szerv-órát. De én azt gondolom, hogy ez is a jó, az ésszerű. Van egy általános irányítás ébrenlétben és egy saját, szükség szerinti alvás közben, amelyik többlet energiák bevitelére és a használtak lecserélésre tesz képessé minden embert, állatot, növényt és élőlényt (utóbbiakat még nem ellenőriztem, de feltételezhetőnek tartom). És valami hasonló működik a Földnél is, csak más időintervallumokban, ahogy ezt térenergetikai tapasztalataim alátámasztják. A lay-vonalak és Krisztus-csomópontok energiái sem állandóak, hanem folyamatosan változnak, és éves periodicitást mutatnak. Itt is meg vannak az energia vezetékek (lay-vonal), a főcsokrok (például Dobogó-kő) és az akupunktúrás pontok (minden lay-vonal csomópontnál). Régebben ismerték az ezekben folyó energiák törvényszerűségeit és azt mondták, hogy télen alszik a Föld, majd tavasszal ébred fel. Ilyenkor ülték azokat az ünnepeket, melyek során örültek a lay-vonalakban megerősödő energia áramlatoknak. És még ennél is többre voltak képesek, mert ismerték ezek szabályozásának módját és ki is használták őket. Ezért hálózták be a Föld jórészét kurgánok, vagy magyarul kun-halmok. Nem temetkezési helyek voltak és vannak, hanem a Föld akupunktúrás pontjai. Igaz nem olyan nagy erejűek, mint Dobogó-kőnél. Megfelelő módszerekkel még ma is lehetne ezeket működtetni, és ezzel együtt javíthatnánk a Föld és gyermekei közötti kapcsolatunkon. Ennek első jele, hogy a kun-halmok jelentős részét Magyarországon védetté nyilvánították, igaz a különlegességük miatt, de ez csak a mi tudatlanságunkat jelzi, és nem a végeredményt. Azaz a Földünknek is vannak ciklusai, ahogyan nekünk, a növényeknek és az állatoknak. Hatnak ránk a különféle energiák, ahogyan mi is hatunk azokra. Ezeknek az energetikai hatásoknak az összessége alkotja azt a rendszert, amit ismerünk, amiben élünk. Így azután aktív részesei vagyunk saját magunk és a világunk alakításának. Ez azután megjelenik mindennapjainkban, alvásunkban és ébredésünkben.

122

Ki vagyok én?
Köröttem a világ zaja Zakatol, csörömpöl bennem Létem riadva kiált fel Fel, fel a fényes magasba.

Hol vagyok? Ki vagyok én? Nincs válasz, csak rohanás Ne gondolj, soha ne játsz Nincs semmi a zaj mélyén

Gondjaik búfelhője nyom Nincs erőm lélegezni Nincs hitem megmaradni Hol az út sehol egy nyom.

Méhedben sötét az éj Elveszett minden remény Sodorva repít a szél S megállsz egy patak szélén.

Lelked sír: ki vagyok én? Mért jöttem, hol a remény? Fogantam anyám méhén Ki fog meg a víz mélyén?

Kristályvizű patakban Én vagyok tenmagad Sötét napok legvégén Én vagyok neked a Fény 123

Benned minden oly szép Te vagy a forrás, patak A tükörből egy darab Kép Villám Az égen Erdőben fa Réten egy fűszál Csepp a tengerben Lélek a testekben Vagyok minden cél Az út végén Semmi és Örök Fény.

Mindennapi változások energetikája
Mivel az előző fejezet az alvás-ébredés témakörével foglalkozott, ezért most folytatom a mindennapi változások energetikai szempontból történő vizsgálatát. Mivel nem lehet ezt a sokrétű témát teljes mértékben kibontani, ezért csak az általam fontosabbnak tartott dolgokat vizsgálom meg, ezek egyik része az evés, ami szintén fiziológiás szükséglet, ám az ember akarata tudja azt befolyásolni. Az érzelmeink hatással vannak például az étvágyra, az emberi gondolatok miatt lehet hízni, vagy fogyni, de bele is lehet halni például a fogyókúrába. Ezután egy rövidebb vizsgálatot végzünk, hogyan hatnak energetikailag az emberre a mindennapi tevékenységek közül azok, amiket minden bioenergetikával foglalkozónak végeznie kellene. Ezeknél a méréseknél már nem lehet teljesen elvonatkoztatni mindentől és csak egy hatást figyelembe venni. Az energiák komplexen hatnak, egyszerre sokféle a behatás, amiket a lélek, a szellem feldolgoz, és ezeknek megfelelően reagál a testünk, miközben a tudatunkig nem jutnak el ezek a változások.

124

Az evés hatása az ember energiáira
Mindennapi életünk fontos eseménye az evés, mellyel a fizikai szintű energiákat pótoljuk a durvafizikai testben. Mindenféle kémiai és fizikai folyamatot von maga után, melyekkel a szervezet lebontja, felszívja, kiválogatja, átalakítja, azaz hasznosítja a maga számára a tápanyagokat. A nem hasznosítható részt, valamint a salakanyagokat pedig visszajuttatja a földi anyagi szintű körforgásba. Lényegében ezzel nyer magának energiát a mozgáshoz, a belső hőtermeléshez, a különféle belső folyamatokhoz, önmaga felépítéséhez és fenntartásához. Méréseim során energetikai szempontból vizsgáltam meg az evés hatását. Először normál módon, hagyományosan egy ebéd alatt az anyuka és a gyermek, valamint az apuka energiáinak alakulását. Az eredményekből megállapítható, hogy amíg az energiaszint csökken, addig a felhasznált energia nő, és a tárolt energiák mennyisége is lassan el kezd emelkedni, mivel az ebéd alatt már megkezdődik a táplálék lebontása és átalakítása. Nagyjából három óra alatt jut el energiaszintben az ember oda, ahol evés előtt volt, de közben a tárolt energiák mennyisége nő. A fiam közben elálmosodott, de nekem is volt egy órával az evés után ilyen periódusom, amikor kis híján megszunnyadtam. Az azért látszik, hogy nálam eleve magasabb volt az energiaszint, de jobban vissza is esett evéskor. Én nagyjából két és fél óra alatt értem el az ebéd előtti szintet. Fontosnak tartottam megfigyelni a szervezet által felhasznált energiák nagyságát is. Ebből derül ki, hogy evés után megnő ezek nagysága, azaz az emésztéshez a szervezetnek energiára van szüksége. Ezt így is tanultuk, csak nem mindenkiben tudatosodik. Ezért álmosodik el evés után az ember, mivel energia az emésztéshez szükséges. A második mérést két alkalommal végeztem, először hagyományosan, másodjára pedig úgy, hogy evés előtt egy kis imát mondtam el. A mérés körülményei nagyjából egyformák voltak, ugyanazt ettem mindkét alkalommal: egy szelet rozskenyéret, sajttal és zöldhagymával. Az imám így hangzik: „Köszönöm a reggelit alkotó anyagoknak, hogy nekem adták fizikai testüket. Kérem, térjenek vissza alkotó entitásukhoz, és fejlődjenek karmájukban békésen tovább! Köszönöm a testemet alkotó valamennyi sejtnek munkáját külön-külön és szerveket alkotva együttesen. Kérem, dolgozzuk fel a bevitt anyagokat a lehető leghatásosabban, a felesleget pedig minél gyorsabban és alaposabban távolítsuk el! Köszönöm Minden Létezőnek, hogy energiáiban, tudásában és szeretetében fejlődve segíthetek másokon! Ámen!”

125

Az eredményekből kitűnik, hogy az evés hatására először csökkennek az energia szintek a szervezetben, és csak később kezdenek el növekedni, hogy elérjék a kiindulási szintet. A test frekvenciájánál ez nem is következik be, míg a tárolt energiák meghaladják a kiindulási állapotot. Ehhez azonban két órára és negyven percre van szükségük. Ugyanerre, amikor imát mondok reggelizés előtt, háromnegyed óra is elegendő. Azt azért figyelembe kell venni, hogy durvafizikai szinten a feldolgozás folyamatosan működik, így ezek az értékek, csak a finomfizikai szinten érvényesek. Viszont elgondolkoztatóak, mert csak egy szelet kenyérről volt szó. Több ennivalónál hosszabb a visszaállási idő, akad ahol erre három óra kellett. És az sem mindegy, hogy milyen ételt eszünk. Bár nagy különbség nincsen, hiszen egy szelet kenyér után is két és fél órára volt szükség, míg a több ennivalót tartalmazó ebéd után három órára. Persze egy nagyon nehéz ennivaló - például a pörkölt -, jobban megterheli a gyomrot, de bizony a növényi anyagok is sokáig vannak a szervezetben. A legfontosabb szerintem itt is a mérték, hogy megtaláljuk azt a mennyiséget, amire szükségünk van. Természetesen a minőség is fontos, de nem kell túlzásokba esni. Mindenki keresse meg a számára legjobban elfogadható, leginkább bevált utat és azt folytassa, nem kell szélsőséges nézeteket követni, csak a saját utunkat. Oda kell figyelni szervezetünkre, hogy mire van szüksége, nem pedig arra, amit belénk neveltek szüleink, környezetünk, a reklámok. Vissza kell térnünk saját magunkhoz! Az ima hatása több dologban érvényesül, egyrészt az ennivaló nem lesz terhelt a fizikai anyagok, növényi és állati származékok energiáitól, azokat nem kell feldolgozni. Például a növényi és állati lélek is felmagasztosul általa, nem ragad rá az emberre, és nem viszi az energiáit. Ezért van az, hogy a hentesek például nemkívánatos személyiségek Indiában, Tibetben. Tapasztalataim szerint nálunk is veszélyes ez a munkakör, ahogyan a vadászoké is! Másrészt maga a szervezet is felkészül az étkezésre és a befogadásra. Saját tapasztalatom, hogy így könnyebb az emésztés, nem terheli meg annyira a szervezetemet. Ez pedig fontos a kezeléseknél is, mert így hamarabb regenerálódom és több lesz az energiám. A folyamatos meditáció, energetikai tornák hatása ima nélkül is meglátszik, hiszen a magasabb energiaszint, valamint a gyorsabb energetikai regeneráció miatt, már hagyományos evés esetén is fél órával kevesebb idő kell a visszaállásra. Ez egyben azt is jelenti, hogy evés után a kezelést erre az időszakra mellőzni kellene, mert megerőlteti a szervezetet. Imával is érdemes evés után pihenni egy fél órát, így az evéssel együtt egy órás kikapcsolódást kíván meg energetikailag a szervezet.

126

Mindennapok energetikája: a játék
Egy nap alatt az ember nagyon sokféle tevékenységet végez el, amik elsősorban a fizikai test fenntartására, az anyagi javak megőrzésére és megszerzésére irányulnak. Legtöbbször ezek nem felemelő, spirituális élmények, hanem az úgynevezett „napi robot”, a munkahelyi tevékenység, ami után hazaérve nincsen kedve az embernek másfajta kikapcsolódáshoz, mikor ott a család, a házkörüli munkák, meg a jól megérdemelt tévénézés. Azután, meg lehet lefeküdni, hogy kezdődjön másnap minden elölről. Egy kisgyereknél ugyanez van, csak ezt a napi tevékenységet tanulásnak hívjuk. Ennek egy része az iskolában történik, másik része pedig otthon, meg a különórákon. A gyerekek elfelejtenek játszani, alkotni, mozogni, mert meg kell szerezni a pontokat, hogy elérjék a szülő ambícióinak megfelelő iskolában a felvételhez szükséges szintet. És ez a folyamat már az óvodában kezdődik, hiszen elit iskolába csak protekcióval, vagy nagy tudással lehet bejutni (utóbbi a kisebb értékű). Energetikailag bemértem a fiam egy napjának legfontosabb tevékenységeit. Kíváncsi voltam ugyanis arra, hogy van-e benne olyan, ami mondjuk, emelheti spirituálisan. A mérést úgy alakítottam ki, hogy volt egy általános, majd fiam egyik kedvenc tevékenysége közben mért értékek találhatók, ugyanis őkelme imád legózni. Ez pedig alkotóképességet, a változtatásra való törekvést, képzeletet és annak megvalósítását feltételezi. Jelentős változás a finomfizikai-, az asztrál-, spirituális- és a gondolati-testeknél volt tapasztalható. A gondolati-test megerősödött, frekvenciája emelkedett, ugyancsak nőtt az asztrál-test energiája is, míg a frekvenciája közeledett, azaz csökkent a gondolati-testhez. A spirituális- és a kapcsolati-test frekvenciája szintén ehhez az értékhez közelített, míg energiájuk a finomfizikai-testtel együtt csökkent. Ebből arra a következtetésre jutottam, hogy a legózás egyrészt fizikai-, másrészt asztrál-síkon történik, miközben a belemerülés során a gondolatok rezgése finomodik. Nagyon érdekes, amikor a csokrokat vizsgáljuk ehhez a megállapításhoz, ugyanis a Korona-csokor működése során a frekvenciák értéke csökken, szintén a gondolati-test szintje felé. A Harmadik-szem csokor frekvenciája is erre halad, miközben erőteljesebben működik. A Negyedik-szemnél viszont mind az energiaszint, mind a frekvencia nő. Mivel utóbbi csokor a kisagy fölött található, azaz a látóközpontot látja el elsősorban energiával, így érthető, hogy nőnek ezek az értékek, mivel az alkotáshoz szükség van a külső- és belsőlátásra.

127

Sajnos igazi játékot, amikor a több gyerek együtt van, és maguk alkotják a szabályokat, maguk határozzák meg magát a játékot, nem tudtam bemérni. Pedig érdekes lett volna, mert folyamatos változtatást igényel, ellentétben a felnőttek napi tevékenységeivel, amikor az állandóságra, a biztonságra törekednek.

Számítógépezés és a tévénézés energetikája
A pszichológusok, de én is egyre többször találkozom olyan emberekkel, akik szabályosan függőséget alakítottak ki magukban vagy a számítógéppel, vagy a tévével. Az internet elterjedésének hatására sokan lógnak az interneten egész éjszaka, vagy éppen hazaérve indítják a gépet és játszanak, ahelyett hogy tanulnának, vagy a családjukkal törődnének. Ugyanez tapasztalható másoknál, akik nem önmagukkal törődnek, hanem a belső problémáikat egy-egy sorozatban kivetítve élik meg. Ez pedig odavezet, hogy ott van valamilyen megoldás, de a saját életükben nincsen semmilyen döntés, változás. „Panem et circenses” – ahogyan azt a latin mondta, kenyeret és cirkuszt a népnek és akkor hallgat, lehet irányítani. És ez ma még jobban működik, mert a média megteremti ezt a cirkuszt mindenki számára, méghozzá kényelmes keretek között. Én éppen ezt a két esetet mértem meg a fiamnál, ebből is először a számítógépezést. A fiam ekkor játszott a géppel egy autóversenyt és nagyon beleélte magát. Ez azután létszik is, mert az érzelmi-teste jelentősen megerősödött. Még szerencse, hogy viszonylag kiegyensúlyozott gyerek, nem szereti a katonásdit, így nem viselte meg annyira érzelmileg. A barátjánál és más gyerekeknél is tapasztaltuk, hogy amikor lövöldözős, gyilkolászós játékot játszanak, kifordulnak magukból, idegesekké válnak, szinte rögtön robbannak. A mérés másik érdekessége, hogy a magasabb rezgésű testekkel csökkent a kapcsolat, azoknak inkább az alacsonyabb frekvenciái jelentek meg. Azaz lefelé húznak ezek a játékok, ami a csokroknál is megfigyelhető a frekvenciák csökkenésében. Azt hiszem több kommentár ehhez nem is kell. Nézzük most a tévézést, a szellemi rágógumizást. A fiam egy vígjátékot nézett, amin jókat mulatott. Az eredményekből látszik, hogy a tévézés hatására a felsőbb szintű testekből egyrészt az asztrál-test erősödik meg, annak is az alsóbb frekvenciája. Érdekes módon a kapcsolati-test is nő a frekvenciájával együtt. A csokroknál megint frekvencia csökkenés tapasztalható, kivéve a negyedik-szemet.

128

Úgy gondolom, hogy nem mindegy, mit néz az ember. Ezért is vizsgáltam meg egy felnőttel összehasonlítva az értékeket, aki éppen híradót nézett. Nagyon nagy különbség a kapcsolati-testnél és a Negyedik-szem csokornál látható. A felső csokrok működése gyengült és alacsonyabb frekvenciájúvá vált, az alsóbb nem változott. Megállapítható, hogy a számítógépezés és a tévénézés lehozza az anyagi világba az embereket. A különbség annyi, hogy a számítógépes játékok teljesen be is zárják ezt a kapcsolatot, míg a tévénél megmarad az asztrális szint, csak alacsonyabb frekvenciákon. Az érzelmi-test frekvenciája is csökken, miközben töltete főleg a számítógépnél erősödik. Azaz nagyon nagy hatással van ránk, nem engedi meg csak kis mértékben az emelkedettebb érzelmek megjelenését.

Iskola, tanulás és olvasás
Egy gyermek számára nagyon fontos program a tanulás, az iskolában való jó szereplés. Ehhez szükség van jó olvasási képességre. A tanárok azt mondják, hogy ez fejleszti a képzeletet, a képi látást. Ez pedig, ha belegondolunk, valamilyen magasabb rezgésű testtel, főleg az asztrál-testtel lehet kapcsolatban. Olvasásnál Krisztián a Harry Potter legújabb részébe mélyedt bele. A tanulásnál a házi feladatát készítette, az iskolában történő mérésnél, pedig éppen magyar órája volt. Az iskolában meg is látszott, hogy nagyon anyagi síkra jellemző dolgokról van szó, mert a magasabb frekvenciájú testek egyáltalában alig működtek. Érzelmileg sem hatotta meg különösebben az anyag, meg gondolatilag sem. Ez pedig azért a pedagógusra is fényt vet, mert nem volt magával ragadó, azaz csak egy hétköznapi magyar óra volt. Semmi felemelő, semmi magasztos élmény. A tanulásnál már jól látható, hogy igénybe vette a gondolati-testet, de ami probléma, hogy a tévénézés rezgésszintjén. A csokrok működése, ahogyan az iskolában is, eléggé lehangoló volt. Azért a tanulásnál egy kis belefeledkezés akadt, ha nem is olyan, mint például a legózásnál. Az olvasás viszont megmozgatta a magasabb szintű testeket, az érzelmeket és a gondolatokat, miközben a rezgésük emelkedett, vagy nem változott. Itt volt tapasztalható a legnagyobb belefeledkezés, amikor megszűnik az ember számára a külvilág, mert megteremtette azt a világot, amit a könyv sugallt számára. Ez a képzelet világa. Annyira megmozgatta, hogy

129

minden csokor energetikailag és rezgésében is emelkedett, még a Gát-csokor is! Látszik, hogy a középvezeték szintén megerősödött, rezgésében emelkedett, ami áthatja, vezérli az egész testet. Amíg a tanulás és az iskola lefelé húzott, hogy a számítógépről és a tévéről ne beszéljünk, addig most az olvasás egy más szintre emelt. Így hát, ténylegesen érdemes olvasni, és ezt szorgalmazni, ahogyan a legózást is, hiszen alkotásról van szó, ami pedig teremtés! És mi pont ennek gyakorlására vagyunk itt. Azért egy kicsit a tanítást is védem, mert meg kell ismerni a földi életet, a mások által megszerzett ismereteket, csak éppen a módszer és a tananyag nem biztos, hogy a legjobb. Én is tanítottam mindenféle szintű iskolában, és elmondhatom, amikor a tanulókat megérintette az anyag, nem volt velük probléma, főleg ha sikerült is bevonni őket a saját ismereteikkel az előadásba. De ez nem cél a mai oktatási rendszerben. A tanár felsőbbrendű, aki az „észt osztja”, a diák meg örüljön. Sajnos kevés az igazán lelkes, elkötelezett tanár, sokan csak azért mennek tanítani mert így közvetlenül gyakorlhatják a hatalmat, vagy mert nincsen jobb, vagy mert ez a tradíció a családban. Úgy érzem, ezt én mondhatom, mert tanári múltam és szülői jelenem ezt támasztja alá. A tananyagot pedig jobb, ha nem is említjük. Nincsen benne legózás, babaszoba berendezés, játék foglalkozás, de olyan téma sem, amiről a felnőttek nem mernek beszélni, pedig a mai gyerekek még náluk is jobban tisztában vannak ezekkel a dolgokkal, csak ugye kinevelik belőlük, „mert az hülyeség” amit a gyerek mond. Egy gyerek nem lehet okosabb a szüleinél, mondják a Földhözragadt Jánosok. Én nem így neveltem a fiamat, ami meg is látszik rajta. Sokat tanultam, tanulok tőle, de meg is van a problémája a környezetével, kirekesztődik az úgynevezett normális gyerekek közül, akik a hangadók az osztályban, és ez az el nem fogadás betegségekben jelent meg nála.

Sportolás hatása az ember energetikai rendszerére
Ez volt a következő ötletem: nézzük meg, mi van sportolás közben és után. Milyen hatással van egy-két óra hosszáig tartó kosarazás az energetikai változásokra. A mérési értékek nem tartalmazzák az asztrál-, vagy annál magasabb rezgésű testeket, mivel ez a fizikai test megerősítésére, elfárasztására irányuló mozgáskultúra, és ilyenkor ezek a testek nem „működnek”, azaz a kapcsolat megszűnik velük. Az eredményekből látható, hogy szépen lemeríti az energiákat, amiket majd étkezéssel lehet emelni, de azt ugye tudjuk, hogy az evés még inkább lemerít, amit alvással lehet pótolni. Azaz sportolás után enni és aludni kell. Visz-

130

ont úgy tanítják, hogy a csi kung, a jóga és más meditációk után az ember frissebb, hiszen az energiát nem felemészti, hanem éppen gyarapítja, ráadásul a frekvenciája is emelkedik, de erről majd a következő pont alatt beszélek. Lényeg, hogy a nyugati típusú versenysportok, ahol a legyél mindenkinél erősebb, gyorsabb, ügyesebb szemlélet uralkodik, sajnos csak fizikai szinten hat és lehúz. Ezért van az, hogy az élsportolók, a színészekhez, politikusokhoz hasonlóan megszokják a tömegtől kapott siker- és figyelem-energiákat, amik éltetik, ami miatt hajszolják magukat. Amikor vége ennek a karrierjüknek, leeresztenek és sokan nem is találják a helyüket, mert nem tudnak változtatni. Nem szokták meg a másfajta létet, így vagy a múlt dicsőségéből éldegélnek, vagy próbálnak elhelyezkedni, de sokan a lejtőn lefelé indulnak el. Van persze kivétel, például a magyar póló azért olyan magas színvonalú, mert rengeteg benne a tanult ember, orvosok, mérnökök játszanak. Nem is olyan kemények, mint például a szerbek, viszont fifikásabbak és együtt játszanak, ez a sikerük titka. Nincs is problémájuk utána az elhelyezkedéssel, mert már felépítették előre az egzisztenciájukat. Azaz energetikailag egy magasabb rezgésszintet képviselnek, mint azok, akik csak az erőre, gyorsaságra, sikerre koncentrálnak.

Meditáció hatása az ember energetikai rendszerére
Claudió Narajo szerint: „a meditáció egy olyan jelen, egy olyan létállapot kifejlesztésével foglalkozik, amelyet minden helyzetben ki lehet fejezni, vagy létrehozni. Ez a jelen megváltoztattja azt, amit megérint. Ha a mozgást érinti meg, akkor tánccá alakul át, ha a csendet, akkor eleven szoborrá változik, ha gondolatot, akkor fejlett intuícióvá, ha érzékelést, akkor összeolvad a lét csodáival, ha érzést érint meg, akkor szeretet lesz belőle, ha éneket, akkor szent megnyílvánulás, ha beszédet, akkor ima és költészet válik belőle, ha pedig mindennapi tevékenységet, akkor isteni rituálé, vagy a lét ünneplése lesz.” Ha pedig gyermeket érint meg, akkor játék lesz belőle, amiből később lelkünk fog építkezni egész életünk során. A meditáció nagyon fontos része a spirituális fejlődésnek. Most általánosságban vagyok kíváncsi egy meditáció energetikai hatására a különféle testekben. Ehhez felkelés után egy komplex csi kung, tao és jóga gyakorlatsort végeztem el. Első lépésben a reggeli csi kung és jóga gyakorlatok előtti állapotot mértem be, hogy legyen mihez hasonlítani, majd a 27 percig tartó gyakorlatok utáni energetikai viszonyokat.

131

Következő lépésben egy 16 perces taoista meditációt, majd az ezt követő 44 perces energetikai mérés sorozat energetikai változásait. A jóga és csi kung gyakorlatok a fizikai test mozgatásával, pontos koncentrációval járnak együtt. A legfontosabb változás, hogy az éter- és az érzelmi- test energetikailag csökken, miközben nő a gondolati, az asztrál- és a spirituális-test, valamint a finomfizikai-test. Ez a tendencia a taoista meditáció alatt még tovább folytatódik, ami arra utal, hogy az egész test energiaszintje, frekvenciája emelkedik. Közben az érzelmi-test szépen lecsökken, azaz megnyugszik az illető. Ezt a hatást erősíti, hogy a gondolati-test viszont növekszik, valamint az asztrál- és a spirituális-testeken át magasabb szintű energetikai áramlás indul be. Utóbbi hatás az energetikai mérések során tovább fokozódik. Egyúttal azonban a finomfizikai-, a gondolati- és az éter-testek leterhelődnek, frekvenciájuk csökken. Tehát a magasabb síkokkal a kapcsolat erősödik a mérések alatt, viszont a test energetikai rendszerét lemeríti. Arról nem is beszélve, hogy agyilag is fárasztó a hosszú mérés, a folyamatos koncentráció. Ez összességében azt jelenti, hogy a összpontosítás, azaz a szellemi szintű önkontroll kihat a fizikai testre, a különféle energetikai testekre, egyúttal az érzelmeket is kontroll alá vonja. Ezzel tehát nem csak a szellemi fejlődés indul be, hanem egyúttal csökken az érzelmek szélsőséges hatása, és ezek együtt nem vezetnek olyan cselekedetekhez, amik hatására akár betegség is kialakulhat.

Tűzönjárás hatása az emberi energiákra
Különleges alkalmam volt nem régen a tűzönjárás energetikai hatásának megmérésére. Ez azért érdekes, mert a felkészülés során több meditációt is végeztünk, ami folyamatosan készített föl magára az egészet betetőző spirituális eseményre. Átélve a tűzönjárást, számomra az energetikai hatások megegyeztek a tapasztaltakkal. Úgy éreztem, hogy fel vagyok töltődve energiával, szinte rezgett tőle az ember. Érzelmileg és gondolatilag teljesen ki voltam egyensúlyozva. Az eredmények is erre utalnak, általánosan magasak a frekvenciák, az energia szintek és a tárolt energiák. Elmondható, hogy fölözi az általam végzett meditációs gyakorlatok által elért eredményeket, ami valószínűleg a közösen végzett gyakorlatoknak, az együttes energetikai hatásoknak és az esemény jelentőségének

132

köszönhető. Erre szolgáltak a rávezető gyakorlatok is, hogy minél emelkedettebb érzéssel, gondolatokkal tudjunk a parázson átmenni, legyőzve önmagunk. Természetesen meg lehet ezt tenni meditációk nélkül is, csak akkor az eredmény más. Ebben az esetben sikerélmény van és elmarad az emelkedettség állapota, azaz csak az adrenalin dolgozik, fizikai síkon marad az egész esemény!

Mindennapok energiájának összefoglalása
A mindennapi cselekedeteink általában megtartanak azon a szinten, ahová születtünk. Nem engedik a fejlődést, nem engedik, hogy mássá váljál, mint amit a társadalom megenged. Be kell illeszkedni egy elvárási rendszerbe, ami nem engedi meg a változást. Pedig mindig változunk, de ez elbizonytalanítja azokat, akik másokat vezetni akarnak. Nekik nincs szükségük gondolkodó, változásra képes, spirituálisan érdeklődő emberekre. A tévénézés, a számítógépes játékok, az iskolarendszeren belüli tanulás jó lehetőség a „kockafejű” nemzedék kialakítására. Aki ennél több akar lenni, annak is kockává kell válni. Pedig a változás, mindig fej-ben történik. És ez megállíthatatlan. Aki olvasni mer, vagy a hobbijának él, élvezi azt amit csinál, az bizony önállóvá válik, azaz belsőleg irányítottá, önmagává, ez pedig a mai társadalomban nem cél. A hagyományos életmód során jelentkező energetikai változások okozta regenerálódás viszonylag hosszabb időt vesz igénybe. Aki az emberek energiáival foglalkozik, legyen az masszírozás, talpmasszázs, bienergetika, de lehet az orvos, pszichológus, tanár, stb; annak bizony figyelnie kellene önmagára. Azaz el kell sajátítania olyan módszereket, melyek alkalmassá teszik a gyors energetikai regenerálódásra. Ehhez meg vannak a módszerek, ahogyan azt láthattuk: meditáció, csi kung, jóga, stb. egy dolog a fontos, hogy mindig figyelni kell a saját enrgiáinkra, és fölöslegesen nem szabad pazarolni. Figyelni kell a test szükségleteire, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy nagyon sok erőnk van. Főleg ilyenkor kell nagyon figyelni, mert könnyen lemerülhetünk, anélkül, hogy ezt észrevennénk. Ezért fontos a reggeli energetikai feltöltődés, az evéseknél elmondott ima, az evés utáni pihenés. Végeredményben arra kell figyelnünk, hogy mindig pótoljuk az elveszett energiákat, mértékkel éljünk, ne hagyjuk, hogy az élvezetek szélsőségekbe vigyenek. Energetikailag pedig törekedjünk arra, hogy akár késő este is képesek legyünk rászoruló társaink segítésére, ha megkérnek erre. Márpedig a szellemi fejlődés, képessé tesz mindenkit ezen az úton végigmenni, bár sok olyan dologról kell lemondani, ami a modern társadalom szerint szükségesnek

133

látszik számunkra. De lassan majd mindenki rájön, hogy mi is az igazi érték számára, a társadalom és Minden Létező számára.

Az ifjú és a bölcs
Történt egyszer, hogy egy ifjú nagy tehetséget érzett magában, úgy képzelte, hogy belőle nagy mester lesz. Elment hát egy bölcshöz, aki meghallgatta őt, majd elküldte egy távoli varázslóhoz, hogy tanulja meg tőle, amire szüksége van. A fiú elment, szorgalmasan tanult, majd visszatért a bölcshöz, aki ekkor egy másik, távol élő mágushoz küldte tanulni. Mikor innen is visszatért, az ifjú az alábbiakat mondta. Én már mindent megtanultam. Legyőztem démonokat, sárkányokat. Jártam a pokol lejtőin és visszatértem, most már én vagyok a legnagyobb Mester a Földön. Igazán sokat tudsz. – válaszolt a bölcs. – De a legnagyobb szörnyet nem tudtad legyőzni, a világ legnagyobb mágusával még nem találkoztál. Mondd meg, hol lakik, és megtalálom, legyőzöm. – heveskedett az ifjú. Itt áll előttem. – mondta a bölcs.

Az ifjú elgondolkodott. Csak magam ellen harcolhatok, ha legyőzöm, magamat ölöm meg. Most már Mester vagy. – mosolygott a bölcs. Bennem a világ minden kincse, és én vagyok a kincs a világban. – folytatta az ifjú. – Egyek vagyunk mindennel. Így van, már nem kell tovább tanulnod. Te vagy a bölcs bennem, én az ifjú tebenned. Így van. – mondta az öreg nyugodtan. – Mester voltál, és bölcs lettél.

Ezzel az öreg felkelt és átadta helyét, de az ifjú nem fogadta el, mert már tényleg mesterré vált.

134

A víz energetikája és az ember
A magyar és más népek hite szerint az általunk megtapasztalható fizikai világ legfontosabb elemei a levegő, a tűz, a víz és a föld. Az emberben mind a négy megtalálható, de nem egyforma mennyiségben. A legtöbb bennünk - nagyjából hetven százalék - a vízből van. Ez az érték természetesen kortól és egyéntől, valamint az időjárástól is függ. Én úgy gondoltam, ha a víz tulajdonságait megvizsgálom, megnézem, hogyan hat rá az energia, a rezgés, a gondolat, akkor valamivel közelebb jutok az emberi szervezet működésének megértéséhez. Sokan találkoztak már Dr. Masaru Emoto könyvével amely A víz üzenete címet viseli. Ez a japán kutató kísérletei során egyértelműen, fizikai szinten bizonyította, hogy a vízre hatnak az emberi gondolatok, energiák. Úgy fogalmazott, hogy „a víz gondolataink tükörképe”, „a víz a rezgések ruháját hordja” és „a víz csak rendezett formában képes szolgálni az embert”. Utóbbi rendezettségre viszont csak a tiszta víz képes, és az az igazából tiszta víz, amelyik mentes a fizikai és energetikai szennyeződésektől! Utóbbi alatt én azt értem, hogy nincsenek benne olyan károsító, negatív információt hordozó rezgések, mint: 1. Amiket a mikrohullámú adóberendezések, készülékek által okoznak: sok helyen látni, hogy a víztornyok tetejére szerelnek antennákat, vagy éppen mikrohullámú berendezésben főznek. 2. Amilyeneket a vizet érő fény és hang rezgések hordoznak: a könyvből látható, hogy a disco zene tam-tamja mennyire össze tudja zavarni a víz kristályrácsát, míg egy harmonikus rezgés gyönyörű mintákat hoz létre. Ugyanez a fénnyel kezelt vízre is érvényes, hiszen a fény rezgése változó, ezt pedig átveszi a víz, amit például a színterápia ki is használ. 3. Amit emberi gondolatok tisztasága, tisztátalansága hordoz: véleményem szerint leginkább ez határozza meg az elfogyasztott, valamint a szervezetet felépítő víz rezgését, kristály-mintaképét. Az alacsony rezgésű, erős indulatokat tartalmazó víz nagyon rossz, csúnya képet mutat, míg a szeretetteljes, elfogadó gondolatokkal átitatott gyönyörű mintázatokat hoz létre. Nem is beszélve arról a kísérletről, amikor meditációval tisztították a tó vizét!

135

Én 2002 óta foglalkozom a víz energetikai mérésével. Nagyon sok időt vesz igénybe minden egyes mérés, mert van olyan, amelyik több napig tart, így azután nehéz egyeztetni a munkámmal. Természetesen egy kutatóintézetben, ahol nem nekem kell főzni, a gyerekkel foglalkozni, másokat kezelni, miközben a méréseket is végzem, ott bizony sokkal tökéletesebb, összetettebb mérések végzésére van lehetőség. Főleg az idő intervallumokat lehet pontos-an beszabályozni. Itthon ezt nem tudtam minden egyes esetben megfelelően mérni, ellen-őrizni, így bizony van, hogy az egyes mérések között nem szabályosak az időközök. A másik problémám, hogy a szobám magassága 260 cm, ennél magasabbat nem tudok mérni, azaz itt is van korlátom. A harmadik, pedig a saját rezgésem, amit a mindenkori energetikai és tudati állapotom határoz meg. Mivel ez is változik, így nem egyforma a mérési feltétel, az érzékenységem. Ez a sok bizonytalansági tényező egy tudományos mérésnél nem lenne megengedhető. Én viszont a hangsúlyt a tendenciák, a fő változások megismerésére helyeztem, és ezek még ilyen nehézségek ellenére is jól láthatóak, amikből újabb tapasztalatokat nyerhetünk.

A víz és az energia
Onnan induljunk ki, amit Emotó könyvéből tudunk, hogy a vízre hat az energia. Az első kísérletünk ennek igazolására szolgál. A méréshez vettem három pohár normál csapvizet. Az első volt az ellenőrző, amivel semmit sem csináltam, a másodikat egy percig kézrátételes energiával kezeltem, a harmadiknál a kézrátétel során még az alábbi imát mondtam: „Kérem a vizet, hogy fogadja be az Univerzális Energiát!” A mért értékek: 1. az eltelt idő, 2. az energiaszint, 3. az energia burok érzékelhető legnagyobb oldaltávolsága a pohár közepétől, 4. az energia burok érzékelhető legnagyobb magassága a pohárban levő víz tetejétől. A normál csapvíznek nagyjából öt órán keresztül volt érzékelhető az energiaszintje. Elejében rövid ideig enyhén emelkedett, majd lassan süllyedt. Ez a tendencia minden egyes

136

víz-mérésre jellemző: az energetizálás után van egy felszálló-, majd egy szinten tartó- és végül egy csökkenő ág. Belegondolva ez az öt óra azt jelenti, hogy frissnek a víz a csapból történő kiengedés után nem egészen öt óráig mondható. Ezen a frissességen az energia tartamot értem, mivel ha így megisszuk a vizet, az hatni fog a szervezetre, azaz finom energetikai szinten módosítja azt. Ezt követően viszont, csak anyagi szinten hat, mint egyszerű H2O, ami szintén nagyon fontos, főleg ha szomjasak vagyunk. Mivel nekem mindig beindul az agyam, elgondolkodtam, hogy mitől lesz a víznek energiája, hiszen a föld alatt több tízezer évig volt, innen jut a víztoronyba, ahol megint pihen napokon át, amíg a vízvezetéken keresztül el nem jut hozzám: a pohárba. Azaz az energia szintje minden egyes alkalommal nullára csökken. Akkor mitől lesz mégis energiája, amikor a csapon keresztül a poharamba eresztem? Végig gondolva a víz útját, rájöttem, hogy a víztoronytól a poharamig szivattyúval átpréselik a csővezetéken, majd a csapból kilépve kitágul. Tehát, akkor ez az összenyomás és kitágulás az, ami a molekulák közötti rezgést beindítja, azaz energetizálja a vizet. Erre fogtam egy fecskendőt és egy injekciós tűt, majd elvégeztem a következő kísérletemet, ahol lényegében eljátszottam a víz összepréselését. Ehhez a csapvizet 18 órán keresztül állni hagytam, hogy biztosan ne legyen rezgése, majd felszívtam a fecskendőbe a tűn keresztül a vizet és a pohárba belespricceltem. Ezután megmértem, hogy mi történt. Az eljárást még kétszer megismételtem, mindig lecsillapodott vízzel, hogy valójában megismételhető-e a folyamat. Az eredmények azt mutatják, hogy az eljárás megismételhető, és minden alkalommal energetizálódik a víz. Ebből két dolog következik, egyik az, hogy jó volt a feltételezésem a csőben létrejövő nyomás hatásáról a vízre. A másik pedig, hogy mechanikai energia befektetésével a vízben finomenergetikai változások jönnek létre. Azaz akár azt is lehet mondani, hogy bizonyos szinten gyógyítóvá vált a víz. Ilyen eljárásról pedig van tudomásom, ezt nevezik pi víznek. Amikor ezt előállítják, a vizet mikroszűrőkön eresztik át, ami még nagyobb nyomással és még inkább molekuláris szinten történik. Elképzelhető tehát, hogy a szűrő átmérőjétől függően az energia rezgése is megváltozik. Ezt onnan gondolom, hogy a második injekciós újra energetizálásnál nem sikerült olyan nagy erővel átpréselni a vizet, és bizony kisebb lett az energiája.

137

Azaz megállapítható: a víz újraenergetizálható mechanikus úton! Ehhez minél kisebb szűrő méretre van szükség, és minél nagyobb nyomásra, így lehet elérni a legnagyobb energiákat. A pí vízzel kapcsolatban volt más tapasztalatom is. Egyszer sikerült bemérnem a frissen hozott és a három napos pí vizet. Az elsőnek nagyon jók voltak a rezgései és az energiája, a másodikat viszont a vak teszt során nem tudtam megkülönböztetni az egyszerű csapvíztől. Biztosan segített volna rajta egy újabb áteresztés a szűrőkön. Különben azt is tapasztaltam, hogy a csapra szerelt vízszűrők még tovább fokozzák az energetizálást, azaz ez is pí víz, csak nem annyira tiszta. Tehát azok a vízszűrők, amelyek nyomásnak teszik ki a vizet finom energetikailag is hatnak, így gyógyításra megszorításokkal, de elviekben használhatók! Ezt az állításomat úgy ellenőriztem, hogy összehasonlítottam a csapon kifolyó és a csapra szerelt ezüstbe impregnált szénszűrős vízszűrőből nyert víz energiáit. Egyértelműen a szűrt víz energiái lettek a nagyobbak, amit én annak tulajdonítok, hogy ezüstbe impregnált szénszemcséken kellett átjutniuk, mialatt tisztultak és ezzel együtt a mozgásuk, a rezgésük megnő, ami az energetikai jellemzőik változását okozza. Ez is alátámasztja a következtetésemet, hogy minél nagyobb nyomással, minél kisebb átmérőn átpréselve a víz energetizálódik, amit lehet gyógyításra is használni. Ugyanezt a következtetést támasztja alá, hogy a frekvenciákat tekintve a csapvízé jóval alacsonyabb, nagyjából az átlagos emberi rezgés alsó szintjének felel meg. Ezzel szemben a szűrt víz rezgése közelít az emberi felső határhoz, ami főleg az alacsony rezgésszintű, beteg emberek részére gyógyító hatással bír. Mivel nem bírtam magammal, a következő mérésnél a víz hőmérsékletét vizsgáltam meg, mert azt tapasztaltam, hogy ez is hatással van a keletkező energiák szintjére. A mérésem korlátja a hőmérő volt, ami csak negyven fokig mért, így 37 foknál magasabb hőmérsékletű vizet nem tudtam bemérni. A mérésnél három poharat vettem azonos mennyiségű vízzel az egyik 6 fokos, a másik 17 a harmadik 37 fokos vizet tartalmazott. Mind a hármat egyszerre megkezeltem fehér fénynyel, majd egymástól távol tettem, hogy ne befolyásolják az eredményeket. A mérési eredményekből megállapítottam: az emberi test hőmérséklete környékén tud a legtovább megmaradni a víz energiája, és itt éri el a legnagyobb értékeket is, minden szinten.

138

Ezután egy újabb ötletem támadt. Megállapítottam, hogy az emberi test hőmérséklete környékén a legerősebb a víz energiája. És mi van akkor, ha a vizet hasonlóvá teszem, mint amilyen a szervezetben van, ezért egy pici sót szórtam a friss csapvízbe és ezt, valamint a normál vizet egyszerre megkezeltem fehér fénnyel. Megint érdekes dolog derült ki: az enyhén sós víz erőteljesebben reagált az energiára, mint a normál, és hosszabb ideig volt a hatása alatt. A fenti mérésekből egy következtetés sorozat indult el bennem, amiből az alábbi megállapításaim származnak: 1. Az ember hőmérséklete olyan szintű, amelyre a finom-energia a legjobban tud hatni. 2. Az ember szervezetében levő vér és szövetközti folyadék összetétele olyan, amire a finom-energia a legjobban tud hatni. 3. A szervezetben a belső nyomás elősegíti a belső finom-energia keletkezését, és folyamatos fenntartását. 4. A vérerekben levő vér a nyomás hatására folyamatosan finom-energiát állít elő, melyet átad a sejteknek, szerveknek, azaz a szervezetnek. 5. A szervezet saját fizikai munkájával, belső nyomásával, a szervek rezgésével finom-energiát állít elő, amit például az aurában látni lehet.

A víz különböző színű fénnyel történő kezelése
Már az előző mérések során is kezeltem a vizet kézrátétellel és fehér fénnyel. Ez azt jelentette, hogy azt képzeltem el: a testembe belép az Univerzális Energia, a FÉNY, amiből én kézrátétellel fehér fényt adok át, azaz ennek megfelelő rezgésű és információjú energiát a víznek. Ezt a módszert tovább fejlesztve, most megnézzük, a különféle színek milyen hatással lesznek a vízre. Elöljáróban csak annyit, hogy a színeknek van egy sorrendje, amit mindenki ismer, és amely megjelenik a csokrok sorrendjében alulról fölfelé, ahogyan azt már az 5. ábrán is bemutattam. Első lépésként összeállítottam egy táblázatot a színek rezgési szintjéről, hogy tudjuk, milyen módon viszonyulnak egymáshoz és legyen egy kiinduló alapunk a mérésekhez. Külön mértem a világos és a sötét árnyalatot. Az eredményeket többszöri méréssel a középérték figyelembe vételével készítettem, mert például a fekete nem volt egyforma rezgésű. Amikor 139

például valaki gondolkodik, akkor is megjelenik ez a szín az aurában, de a frekvenciája 67 körüli, ami nagyjából a fehérnek felel meg. Itt azonban a feketének az alacsonyabb rezgésű szintjét veszem figyelembe. Rezgésszint szerint sorba állítottam a színeket, amit az 1. táblázatban láthatunk. Tájékoztatásul elmondom, hogy tapasztalatom szerint az ember átlagos rezgése a narancs és a zöld között mozog. Az indigókék gyerekeké viszont meghaladja a fehéret, és a kék tartományában mozog.
Színek frekvenciája normál Szürke Fekete Rózsaszín Piros Narancs Ezüst Sárga Zöld Barna Fehér Kék Arany Lila Indigókék Napfény Ezüstlila FÉNY 12 30 34 38 45 51 54 63 65 69 75 83 84 92 97 108 126 81 107 95 72 93 67 48 57 59 78 42 51 34 44 42 51 31 37 világos sötét fehérrel

1. táblázat: A színek rezgése Első alkalommal pasztell vörös színnel kezeltem a vizet. Nagyjából az ezt követő 16 órán keresztül volt megtapasztalható a víz körül kialakuló energia burok. A következő alkalommal ismét pasztell vörös színnel kezeltem a vizet, de mellé odagondoltam, hogy ennek az energetizáláson kívül még erősítő, tágító hatása is van a vízre. A két eredményt összehasonlítva megállapítottam, hogy a gondolati úton kezelt víznek erősebb az energiaszintje, valamivel nagyobb a hatókörzete, mint az egyszerűen csak pasztell vörössel kezeltnek. Viszont valamivel rövidebb ideig hat. A pasztell vörös frekvenciája 40,

140

míg ugyanez tágító, erősítő és energetizáló gondolattal 41, ebből pedig az következik, hogy a frekvencián kívül egy más minőség is jelen van a kezelt vízben, ami a mérési különbséget okozza. Ez pedig nem lehet más, csak az én gondolatom. Mivel a gondolat hatását megtapasztaltam, így egy új mérést végeztem: most a pasztell vörös mellé azt gondoltam, hogy tartós, hosszú idejű lesz a hatása. A kísérlet eredményei igen érdekesek, mert valóban észrevehető, hogy megváltoztak az értékek. Lassabban érte el a maximális energiaszintet, ami jelentősen alacsonyabb is volt az előzőeknél. Ugyancsak kisebb lett a hatókör is, viszont az élettartama felülmúlt minden eddigit. Azaz megvalósult az, amit gondoltam: finom-energetikai szinten a víz hosszabb ideig volt aktív, mint előzőleg. Ezekből a mérésekből a következő két megállapításra következtethetünk: az emberi gondolat finom-energetikai szinten kihatással van a vízre. A víz reagál az emberi gondolatokra aszerint, hogy mit szeretnénk elérni. Ez érvényes a bennünk levő vízre is! A következő méréseknél megvizsgáltam a narancssárga, a citromsárga és a zöld színeket, mindegyiknek a világos változatát. Az eredményekből megállapítható, hogy a színek frekvenciájának és a színskálának megfelelően növekszik a kezelt vizek energiaszintje és hatóköre. Mivel ugyanazt a vizet használtuk fel, a különbség még egyértelműbb. Azért, hogy láthatóbbá tegyem a mérés eredményeit, egy diagrammba berajzoltam az energiaszintet az idő függvényében, amit a 17. ábrán láthatunk. Határozottan látszik, hogy a zöld szín sokkal kiegyensúlyozottabb, nem olyan hirtelen és csúcsos, mint a sárga és a narancssárga. Utóbbi kettő között minimális az eltérés, ami inkább csak abban jelentkezik, hogy a citromsárga szín tovább tartotta fenn az energia burkot. A mérések során szándékosan csak a színre összpontosítottam, melyeket Choa Kok Sui mester: Felsőfokú prána gyógyítás - című könyvének hátulján levő szín táblázatból vettem, azaz ezt néztem és jelenítettem meg magamban folyamatosan egy percig.

141

17. ábra: Narancssárga, citromsárga és zöld színekkel kezelt víz energiáinak alakulása az időben Ezután a pasztell kék szín következett, aminek az időtartama még hosszabbá vált. Ehhez kiegészítésként még a normál kék színt is felvettem, hogy látszódjék a különbség. És volt is ilyen, mert a normál kék szín az erőteljesebb, nagyobb intenzitású és nagyobb hatókörű. Gyorsabb a felfutása és valamivel hosszabb a hatóideje is. Azaz, ha finomabban akarok kezelni, mert nagyon legyengült valaki, vagy mondjuk egy csecsemőről van szó, akkor inkább a pasztell kék színt kell választani. A pasztell színek lágyabbak, finomabban hatnak, így a legyengült szervezet kezelésére alkalmasak. A kék után a lila színt vizsgáltam meg, külön a sötét és a világos lilát. Nem csak a frekvenciában van közöttük különbség, hanem a tartósságban is. A sötét lila felfutása nagyon gyors, erőteljes energiájú, viszont az élettartama mindössze négy óra. Ezt a tulajdonságát lehet kihasználni, ha például rákos daganatot kezelünk, mellé téve, hogy roncsoló, eltávolító, szaporodást gátló hatású legyen. De mivel nagyon rövid ideig hat, ezért a tartós eredmény elérése érdekében, érdemes naponta többször elvégezni a kezelést.

142

A világos lila színnél viszont, mivel élettartama meghaladja a két napot, elég három naponta megismételni az eljárást. Ez nem mindegy, de nem is ugyanaz vele az elérhető hatás. A lila szín alkalmazható súlyos betegségek, fertőzések kezelésére. Más színekkel együtt alkalmazva megsokszorozza azok hatását – mondja Choa Kuk Shui mester. Én természetesen rögtön leellenőriztem ezt az állítást, méghozzá eléggé különleges módon, mert az általa legsokoldalúbbnak mondott ezüstlila energiát mértem meg, méghozzá egyszer a sötét, roncsoló változatát, másodszor pedig a normált. Lényegében hasonló eredményre jutottunk, mint az előző alkalommal. A sötét ezüstlila, amelyik roncsoló hatással is bír nagyon gyors, erős energia löketet ad, bár a hatóköre kisebb, mint a normál változatáé. Azaz egy nagy energia dózissal szinte szétrobbantja a megcélzott részt. Az élettartama viszont jelentősen rövidebb, alig egy nap, szemben a normál ezüstlila egy hetes élettartamával. Elvégzett méréseim során ez volt a leghosszabb időre energetizálódott színnel kezelt víz. Összességében tehát megállapíthatjuk a színekkel való kezeléseknél, hogy: 1. A színskálának megfelelően a frekvenciával együtt nő az élettartam, az ener-giaszint és a hatókör. 2. Egy színen belül a pasztell változat a leglágyabb, azaz a legkisebb energiaszintű és hatókörű. Főleg gyenge, lemerült emberek és csecsemők kezelésére alkalmas. 3. A sötét színek gyors felfutásúak és nagy erejűek, viszont rövid ideig tartanak. Ebből következik, hogy sokkal nagyobb alkalmazkodó képességet követelnek meg, ezért inkább roncsoló hatásúak. 4. A színek hatását megváltoztatja, módosítja az a tudatállapot, amivel kezelünk. Ez a hatás a frekvenciában minimálisan vehető észre, hiszen ez egy más, szellemi minőség, amit mi adunk hozzá. 5. A kezelések idejét a színek árnyalata befolyásolja, a sötétek rövid ideig hatnak, míg a világosabbak hosszabban. Ugyanezt érhetjük el, ha a kezeléskor hozzá-tesszük, hogy milyen sokáig hasson, tartós legyen, vagy gyors hatású. Ennek a páciens visszahívásakor van jelentősége. A fentiekhez kiegészítésül itt mindjárt hozzáteszem, hogy a vízzel könnyű dolgunk van, mert tiszta, azaz teljes mértékben reagál a mi energiánkra. Viszont a hozzánk forduló

143

ember már nem biztos, mert rengeteg érzelmi problémája fordulhat elő, ami gátolja az átadott energiák hatását. Ez pedig azt jelenti, hogy hiába próbálkozom a gyógyítással, ha a kezelt személy utána, vagy közben nem adja át magát teljes mértékben az eljárásnak. Van egy fiatalember, akinek négy éve folyamatosan fáj a feje. Mivel eddig a legtöbb fejfájást el tudtam mulasztani, elvállaltam. Alakult is a dolog, kezdett a fejfájása csökkenni, de egyszerre megmakacsolta magát, leblokkolt és minden visszaállt a régi szintre. Ugyanígy jártam egy kislánynál. Csodálatosan reagált, elmúlt a fejfájása, de rögtön utána vissza is állt a régire, mert mint kiderült, ezzel zsarolta a környezetét. Valószínűleg a fiatalembernél is van egy ilyen pont, ami miatt nem tudja elengedni teljes mértékben a fejfájását. A kezelésem hatására a 10-es skálán 8-ra csökkent a fejfájása, amit már bármikor meg tudott tenni. Időközben a fiatalember újból jött hozzám kezelésre. Magától eljutott oda, hogy a skálán már hatra le tud menni, de mint mondja, nagyon ingadozó az eredmény, mert még többször felszalad kilencre. Megtanítottam, hogyha érzi, kezd erősödni a fejfájása, arra koncentráljon, hogy elmúlik, és utána lecsökken ötös szintre, azaz a kiindulási állapotnál is gyengébb lesz. Amúgy meg a cél a nulla állapot elérése, ami sikerülni fog. Tehát most úgy állunk, hogy egy hét alatt többet értünk el, mint az orvosok négy év alatt, mert meg akar gyógyulni, tudja is hogyan kell, és már van sikerélménye, ami meggyorsítja a helyreállást. Mára már ott tartunk, hogy a fejfájását kordában tudja tartani, viszont most meg szédül, de magáért tenni nem akar. Ezen pedig én nem tudok változtatni, de nem is akarok, mert mindenki szabadon dönt. Majd ha megkér, segítek.

A víz kezelésének érdekességei
Az előző mérések tapasztalatai után módosítottam a kezelés színén, ugyanis legtöbbször a prána gyógyászatban nem egy színt alkalmaznak egyszerre, hanem összetett színeket és hozzá tudatosítják, hogy mire alkalmazzák. Eljárásuk szerint, a kezelés elején zöld-fehér színnel dolgozunk, ami fellazítja a káros energiákat. Ezután átváltoztatjuk a kezelési színt narancs-fehérre, ez eltávolítja a fellazított energiákat, helyüket kitisztítja. A kezelést végül fehérkékkel fejezzük be, ami gyulladáscsökkentő, vírus- és baktérium ölő, regeneráló hatású. A mérés második esetében szintén zöld-fehér színnel kezdünk, majd narancs-fehérrel folytatjuk. A végén van a különbség a kettő között, mert a fehér-kék színhez még hozzátesszük a lilát, így együtt a hatásuk gyulladáscsökkentő, vírus és baktériumölő, regeneráló. Azaz ugyanaz, mint az előbb, csak egy szín jött még hozzá. 144

Az eredmények azt mutatják, hogy hiába egyforma a két kezelés menete, a lila szín megtette a hatását a második esetben. Igaz egy kissé gyengébb lett, de jóval nagyobb a hatóköre és bizony három nappal tovább tart a hatása, ami azt jelenti, hogy a következő kezelést elég öt nap múlva végrehajtani, míg az első esetben naponta kell végezni. Természetesen erről az ismételt kezelésről újabb dolog jutott eszembe. Mi van akkor, ha a kezelt vizet, ami „lemerült” újból kezelem? Milyen hatást lehet elérni, egyáltalán, hogyan reagál rá? Azt ugye már láttuk, hogy ha injekciós tűvel nyomásnak tesszük ki, akkor energetizálódik, de szeretném tudni, hogy ez energiával történő kezeléskor is így van-e? Kíváncsiságomat újabb mérésekkel elégítettem ki. Ennek lényege, hogy három pohárba vettem vizet a csapról és állni hagytam 18 órán keresztül, hogy teljesen lenyugodjanak, azaz ne legyen semmilyen energiájuk, amit én mérni tudok. Ezután megkezeltem mind a három vizet fehér színnel és figyeltem a változást. Amikor csökkenni kezdett a víz energia szintje, az első poharat hagytam magára, a másik két pohár vizet kezeltem meg újra. Ennek megfelelően az első pohárban levő víz lemerült egy idő múlva, míg a másik kettő energetizálódott. Ugyanezt még egyszer elvégeztem a második és a harmadik pohár vízzel, de most a második hagytam lemerülni és csak a harmadikat kezeltem újra. Egyértelműen megállapítható, hogy lehetséges az ismételt kezeléssel történő energetizálás, akár többször is. Mondjuk az is látszik, hogy nem lehet egyformán energetizálni. Főleg a harmadik pohárnál észrevehető, hogy a harmadik kezelés után nem lett akkora a hatókör, mint előzőleg, viszont az energia szintje emelkedett. Ebben az is közrejátszott, hogy a legelőször teljesen lemerült vizet kezeltem, másodjára éppen csak, hogy csökkenni kezdett az energia szintje, és alig telt el hat óra a kezelés után. Harmadjára viszont a két kezelés között már tizenöt óra telt el, és főleg a hatóköre erősen legyengült. A következtetés tehát az, hogy nem mindegy, mikor kezeljük újra a hozzánk fordulót. Minél rövidebb az idő két kezelés között, annál kisebb energia ráfordításra van szükség. És a gyakorlatban mit csinál néhány kézrátétellel dolgozó? Két-három naponta visszahívja a kezelt személyt, és csak öt percig foglalkozik vele. Az eredmény energetikailag ugyanaz, mintha hetente egyszer alaposan foglalkozna vele, viszont a bevétel …, és akkor még nem beszéltünk a pszichés, a szellemi hatásról, amit csak egy-egy alapos kezeléssel összekötött beszélgetés során lehet megváltoztatni, és ez lesz az igazi gyógyulás alapja. A fentebbi megállapítás hatására újabb kérdés merült fel bennem: mennyire fontos a kezelés ideje? Én a vizet eddig csak egy percig kezeltem, de mi van ha, mondjuk öt percig

145

kezelem? És mi van akkor, ha több vizet kezelek egy percig, azaz a kezelt víz mennyiségét növelem? És, hogy még szebb legyen a dolog, mi történik akkor, ha távolból kezelek egy pohár vizet? Utóbbira azért is kíváncsi voltam, mert rendszeresen küldök energiát embereknek, akik észre is szokták ezt venni. Na de a víz, az ugye nem olyan élő, mint mi. A kísérlet úgy nézett ki, hogy egyszerre vettem két liter vizet a vízszűrőből. Ebből három pohárba 2-2 dl-t öntöttem, egy üvegedénybe pedig 1 litert, hogy a mennyiség és a kezelés kapcsolatát megfigyelhessem. Egy poharat félretettem a távolból történő kezelésre, a másik két pohár és az üvegtálat kezeltem egy percig vörös színű, gyorsító, szaporító energiával, azért, hogy a mérés ideje minél rövidebb legyen. Ezután egy poharat külön vettem a kettőből és még négy percig kezeltem tovább, azaz összesen öt percig. Természetesen minden poharat és az üvegedényt jó messzire tettem egymástól a kezelés után, de azonos hőmérsékletre, hogy ezek se befolyásolják a mérést. Ekkor a harmadik, eddig még nem kezelt pohárra összpontosítottam, elképzeltem a vörös színt és hozzá, hogy gyorsító, szaporító energiát kap egy percig. Előzetes elképzelésem csak arról volt, hogy a távolról történő kezelésnek kell, hogy eredménye legyen, de arról fogalmam sem volt arról, hogy mi fog történni, ha több lesz a víz mennyisége. Józan paraszti ész azt mondaná, hogy ugyanannyi energiának kisebb hatással kell bírnia, mert ugye nagyobb tömegű vízben kell eloszlania. Ennek megfelelően a hosszabb idejű kezelésnek viszont valószínűleg erősebb hatással kellene bírnia, mint az egy percet igénybe vevőnek. Legalább is én így gondoltam, de ki tudja. Az eredmények azt mutatják, hogy igenis számít, mennyi ideig kezelem a vizet és a pácienst. Minél hosszabb ez, annál több energiát lehet átadni. De a tapasztalatom az, hogy van egy határ, aminél többet nem tudnak már feldolgozni, ezt pedig érezni lehet, mert amikor elég az energia, a kezem és a kezelt szerv, csokor együtt fog rezegni. Úgy érzi az ember, mintha lüktetne például a petefészek a tenyerem alatt, de sokszor ugyanezt érzi a kezelt személy is. Mondjuk egy vesénél is hasonló ez az érzés, csak több időbe kerül ezt elérni. A másik lényeges eredmény, hogy a nagyobb mennyiségű víz ugyanakkora kezelési idő után sokkal aktívabb, hosszabb életűvé válik, mint a kevesebb. És itt már szándékosan használom az élet szót, mert teljes mértékig alátámasztja eddigi sejtéseimet, amiről még nem írtam. Ugyanis mitől fog a kezelés után a víz energiája nőni? Magától ezt nem tenné meg, kívülről kell energiát bevinni. Azaz a kezelés során az általam közvetített energia, mintegy élővé teszi a vizet, azaz összekapcsolja bizonyos rezgésszinten Minden Létezővel, és innen

146

energia átadás történik. Ahogy a rezgés csökken, egy idő múlva a kapcsolat megszűnik, és lassan visszaáll a „halott” állapot. A kezeléskor felépül egy kapcsolat a víz és az energiák egy másik állapota között, ahonnan energiaszálon keresztül érkezik többlet töltés a kezelt vízbe. Amit én eddig a kezelt víz energiájának felszálló és leszálló részének hívtam, az először az energiák összekapcsolódása, majd felépül egy energia állapot, ami bizonyos ideig fönnmarad. Ezután pedig következik egy leépülési szakasz, amelynek során fokozatosan megszűnik a kapcsolat a finomenergiákkal. Azaz mit tesz az energiát adó, lényegében összekapcsolja a kezelt személyt egy finomabb energia szinttel, ahonnan energiát fog nyerni. Úgy is lehet ezt mondani, hogy mi leszünk a páciens csakrája, a lecsökkent, vagy a túlpörgött kapcsolatot helyre állítjuk, ahol kell energiát közlünk, így lesz teljes a kezelés. Ehhez persze nagyon fontos a tudati állapot, mennyire vagyunk képesek összpontosítani, mennyire vesszük a kezelt személy rezgését, és mennyire pontosan tudjuk azt adni számára, amire szüksége van. Ettől lesz valaki igazán hatékony, és tud legjobban segíteni. A méréseim másik eredménye pedig alátámasztotta előzetes feltevésemet arról, hogy az ember képes távolból megkezelni a vizet. A hatás majdnem ugyanaz, mint amikor személyesen jelen vagyok és közvetlenül hatok a páciensre. Ilyenkor azonban jelen vagyok, ami újabb megerősítéssel bír. A kezelt személy hitét erősítem vele. A gyakorlati tapasztalatom tehát bizonyságot nyert. Ezzel együtt az is beigazolódott, hogy aki rosszat gondol valakiről akár távolból is, annak is lesz hatása a másik személyre! Közben az a fiatalember, akiről már szó volt elmesélte, hogy egyszer felhívott az anyukája az első kezelés után telefonon és kért segítséget, mert allergiás reakciók keletkeztek rajta, ő akkor úgy érezte, hogy melegség árasztja el: Küldtem neki gyógyító energiát? – kérdezte. És ez így is volt. Valóban küldtem neki energiát, és ő érezte, pedig soha életében nem volt hasonló élménye. Azaz a távgyógyítást akkor is lehet érzékelni, ha valakinek nincsen róla tudomása. Az emberi gondolat nem csak megbetegíteni, hanem akár ölni is képes, úgy ahogyan gyógyítani is, ezért kell nem csak a testünket, az energiáinkat, hanem a gondolatainkat és az érzelmeinket is tisztítani. Ennek pedig egyik fontos eszköze, hogy a cselekedeteink és a beszédünk is tükrözze ezt! Sajnos sok gyógyítással foglalkozó nem figyel oda arra, amit ki-

147

mond, és ez legalább olyan dolog, mint a dohányzás, az alkoholizálás. Tisztának kell lenni minden szinten, hogy igazából segíteni tudjunk azokon, akik maguktól erre nem képesek. Én ezen vagyok életembe, hiszen ezért jöttem: segíteni, példát mutatni és ezt tanítani, átadni. Ennek a fejezetnek az utolsó részeként lerajzoltam, hogyan néz ki egy kezelt víz hatóköre, másnéven erőtere, és ezen belül hogyan alakulnak a főbb erővonalai. Az imával, az energiával a 18. ábrán, a fehér-vörös energetizáló és erősítő a 19. ábrán, valamint az ezüstlila színnel kezelt vizek erőtereinek mérési adatait a 20. ábrán, nagyjából a legmagasabb energiaszint környékén láthatjuk.

18. ábra: Energiával és imával kezelt vizek erőterei A rajzok függőlegesen a tapasztalt energiaszint magasságát, vízszintesen pedig a pohár közepétől való távolságát jelzik. Az egyes vonalak az energiaszintek nagyságának határát mutatják. Értelemszerűen a 0 fokos határ az erőtér szélét jelenti, innen lehet csak érzékelni a keletkező energiát. A függőleges oszlopnál jeleztem a mérési magasságot és az ott érzékelhető energia nagyságát 1 és 2 méternél. A 100 fok feletti energiaszintet besatíroztam, így jól látszik, hogy az ezüstlila színnek mennyivel markánsabb az erőtere. Az imával és az energiával kezelt vízek esetében pedig észre lehet venni, hogy nem egyforma a két erőtér, pedig nagyjából hasonló

148

energiaszintekről van szó. Az imával kezelt messzebbre hat, valamint a belső energia gyűrűjének (kiszínezve) az átmérője is nagyobb.

19. ábra: Fehér-vörös energetizáló fénnyel kezelt víz erőterei A végén eszembe jutott, hogy nem csak az általam elképzelt fénnyel kellene megkezelni a vizet, mert abban bioenergia és az én szellemem is benne van. Így azután fogtam egy pohár vizet és infravörös fénnyel kezeltem egy percig. Így is létrejött az energia burok, azaz valójában hat a vízre az infravörös fény, csak hát nem olyan hosszú ideig, mint az emberi szervezet által leadott. Ez azért fontos, mert a különféle fényterápiás készülékek, mint a bioptron-lámpa, a kristálylámpa ugyanígy hatnak nem csak a vízre, hanem az emberre is, azaz lehet velük kezelni, amit a gyakorlati eredmények is mutatnak. Ráadásul a kristálylámpának a 149

kristálya még a saját rezgésével is módosítja, javítja a kezelés eredményességét. Analógiásan gondolkodva, mivel a fény rezgés, így a rezgésterápiák is hasonló eredményességűek, gondolva itt a már említett számítógépes rendszereket, a biorezonanciás készülékeket. A hatékonyságuk javíthatja a kezelt személy hite, valamint a kezelő személyzet szellemisége. Ugyanez kézrátételes, vagy távgyógyításnál érvényes, annyi különbséggel, hogy belép a kezelő személy bioenergetikája, ami még tovább fokozza a hatást.

20. ábra: Ezüstlila színnel kezelt víz erőtereinek alakulása

A víz mérésével kapcsolatos tapasztalatok összegzése
A tapasztalataimat az alábbiakban foglalom össze, ahogy azt már ebben a fejezetben meg is tettem egyszer: 1. Az ember hőmérséklete, a benne levő folyadékok vegyi összetétele, a belső nyomásviszonyok olyanok, amikre a finom-energia a legjobban tud hatni.

150

2. A szervezet saját fizikai munkájával, belső nyomásával, a szervek rezgésével finom-energiát állít elő, amiknek a kisugárzását az aurában látni lehet. 3. A színskálának megfelelően a frekvenciával együtt nő az élettartam, az energiaszint és a hatókör. Az általam eddig mért legerőteljesebb hatást az ezüstlila szín mutatta. 4. Egy színen belül a pasztell változat a leglágyabb, azaz a legkisebb energiaszintű és hatókörű. Főleg gyenge, lemerült emberek és csecsemők kezelésére alkalmas. 5. A sötét színek gyors felfutásúak és nagy erejűek, viszont rövid ideig tartanak. Ebből következik, hogy sokkal nagyobb alkalmazkodó képességet követelnek meg. 6. Az összetett színek és az egymás után más-más színkombinációk és tudati tartamok használata a kezelést árnyaltabbá, még hatásosabbá teszik. Kivétel ezalól talán az ezüstlila, amelynek önálló tudattartama van és nekünk nem kell hozzátenni, bár lehet. 7. A színek hatását megváltoztatja, módosítja az a tudatállapot, amivel kezelünk. Ez a hatás a frekvenciában minimálisan vehető észre, hiszen ez egy más, szellemi minőség, amit mindig a kezelő személy ad hozzá, ezért fontos mindig a tudatállapotunk, a fizikai, érzelmi és szellemi tisztaságunk, belső egyensúlyunk megőrzése. 8. A kezelések idejét a színek árnyalata befolyásolja, a sötétek rövid ideig hatnak, míg a világosabbak hosszabban. Ugyanezt érhetjük el, ha a kezeléskor hozzátesszük, hogy milyen sokáig hasson, tartós legyen, vagy gyors hatású. Ennek a páciens visszahívásakor van jelentősége. 9. A hosszabb ideig tartó kezelés hatására erősebb és hosszabb ideig tartó energetikai állapot jön létre a víznél. Érdekese módon a nagyobb mennyiségű víznél is ez a hatás erőteljesebb volt, mint a kisebb mennyiségnél, pedig nem így gondolnánk. Ebből az következik, hogy minél több víz van a szervezetben és azt minél hosszabb ideig kezeljük, annál tovább fog tartani az energetikai hatás, annál ritkábban kell visszajönnie a páciensnek.

151

10. Fontos megállapítás, hogy lehetséges hatásos kezelés akkor is, amikor már a kezelés hatása elmúlt, de nagyon fontos megint, hogy milyen tudattartammal végezzük ezt. Amennyiben még az előző kezelés energiái hatnak, egy újabb energia bevitel nagyobb hatással fog bírni, így eredményesebb lesz. Ez azt jelenti, hogy ha nem várjuk meg, hogy a kezelés hatása elmúljon, akkor kevesebb energiával is ugyanazt az eredményt érhetjük el. 11. A távolból történő energia átvitel ugyanolyan hatásos, mint a testközelben végzett, csak nagyobb szellemi koncentrációt igényel, valamint hitet a kezelő és a kezelt személy részéről. Az átvitel akkor is működik, ha a kezelt személy nem tudja, hogy kapni fog energiát. Ezt lehet akarva, akaratlanul használni negatív energiák küldésére, amit fekete mágiának neveznek. 12. A rázás hatására a víz energetizálódik – ahogyan nyomásra is -, ami a homeopátia létjogosultságát és működését támasztja alá, amit már az orvostudomány is elfogad. Ennek a fejezetnek a lényege az volt, hogy bemutassam: az ember, aki vízből áll, a külső energetikai hatásokra reagál. Azért a vizet mértem be, mert ez egy tiszta dolog, nem „szennyezi” emberi érzelem, gondolat, így az eredmények is egyértelműek. Ezeket a vizsgálatokat egy embernél már nem tudtam volna ilyen pontosan megtapasztalni, pedig a hatások ugyanezek. A különbség viszont számos, ami elsősorban az egyénen múlik. Azon, hogy a kezelés állapotában éppen hogyan érzi magát, mit gondol, mennyire befogadó szellemileg, érzelmileg és energetikailag. Ezt kell azután a kezelést végzőnek is figyelembe vennie. Én ezért úgy szoktam kezdeni a méréseimet, hogy először az úgynevezett „fekete mágia” negatív energiáit ellenőrzöm és ettől tisztítom le a hozzám fordulót. Ezzel létrejön egy olyan energetikai állapot, amikor már nem záródik le a kezelt személy aurája, azaz nyitottabbá válik. Ez egyszersmind az érzelmek és a gondolkodás szintjén is jelentkezik. Ezután következik egy pihenő rész, amikor az általános szokásokról, a napi cselekedetekről kérdezek pihenésképpen, meg hogy rá tudjon hangolódni a következő részre. Meg szoktam vizsgálni, hogy nincsen-e negatív energetikai zónában (Hartmann, vízér, lay), vagy mekkora elektroszmog hat rá. Ezt követi egy érzelmi szintű ellenőrzés, amikor szembesítem, hogy energetikailag mérhető hatással bírnak reá a saját érzelmei. Ezután megbeszéljük, hogy mely érzelmeknek, melyik szervre lehet hatása. Megint szembesítem önnönmagával, a gondolkodásával.

152

És csak ezek után jön az energetikai bemérés, amikor általánosságban és konkrétan is megnézem, hogy van-e valamilyen probléma a fizikai testében összességében és az egyes szervekben is konkrétan energetikai szinten. Ezt követi majd a kezelés, a különféle gyógynövényteák összeállítása, azaz maga a terápia. Természetesen én csak egy folyamatot indítok el náluk, ami a gondolkodásban, az érzelmekben és a cselekedetekben fog változást hozni az életükben, miközben egyre jobban fogják magukat érezni a bőrükben. Természetesen van, akinél csak annyit tudok elérni, hogy az állapota nem rosszabbodik, vagy kevesebb lesz a fájdalma, de ez is sokat ér. Ennek az egész fejezetnek a lényege az volt, hogy tiszta mérési körülmények között megtapasztalhatjuk, milyen hatással lehetünk energetikailag a hozzánk forduló személyre.

Sárkány-tó kincse
Álmos szemű felhők nézték magukat az ég színében fénylő tó tükrében. Enyhe szél fodrozta a kékellő habokat, melyben még látszott a tovalebegő égibárányok szürkés-fehér bundácskája, a komolyan meredező hegy csúcsok fenyőkoronázta sipkája, és a tó partján álló ezer éves tölgy szikkadt öreg alakja, amint ágkarjaival átölelte a tündöklő eget. Körötte zölden pompázott a föld, kis bogarak siettek titkos útjaikon tova, lepkék cikáztak a fényben, ahogy a tűző nap megfürdette fénylő homlokát az enyhe hullámokban, melyek most mintha élni látszottak volna. Éltek és meséltek, miközben ki tudja honnan enyhe köd szűrte át fátylát a fák között, majd a tó fölé lengedezve elnyelte a fényt. Ezer évek ébredtek, vad csaták dúltak, magányos sóhajok szálltak, emberek, mesék jöttek-mentek ölében, mintha a végtelen idő tengere gomolyogna fel benne. Minden mi volt, mi lesz, megjelent az ámuló szemek előtt. A Sárkány-tó feléledt, mesélni kezdett. „A tó kincsét nem szerezheti meg senki. Egy sárkány őrzi lángoló tüzével a tó mélyén arany palotájában. Csak ül temérdek aranyán, gyémántján, annyi körötte a drágaság, hogy az egész világot meg lehetne belőle venni, de nem ad belőle senkinek. Csak ül rajtuk, nem ad belőle senkinek.” És a kincs igézete sok-sok embert indított a tóhoz, hogy megkeresse a sárkányt, megölje, és övé legyen a kincs, de egy se tért többé vissza. A tó csendje nem árulta el titkát, őrizte mélyén a Sárkány-tó kincsét, hogy a rejtély még elszántabb, még vadabb emberek mohó szívét korbácsolja fel a kincs után. És jöttek, egyre jöttek, rettegett, morcona, kevély királyok, 153

dühös képű barbárok, jöttek magányosan és hadakkal, de soha vissza nem tértek, mert a kincs utáni vágy, keresés elemésztette őket. Mondták, a sárkány lángja égette el mindet, mert el akarták venni tőle kincsét. Egyszer aztán felkelt a legnagyobb, a legvadabb népek királya. Szívét megérintette az ősi titok, a legendás kincs. Fiatal volt, féktelen és erős. Senki fia ellent nem állhatott neki és népének. Legázolt falvakat, városokat, országokat, szeme se rebbent, ha megölt valakit. Csak nevetett, ha vérző, síró embert látott, maga volt a gonosz földi képe. De nem csak erős, dölyfös és kegyetlen volt, hanem ravasz, önző, ha úgy kívánta érdeke. És egy napon elindult, hogy övé legyen a kincs, a temérdek kincs, melyet a sárkány őriz valahol a tó mélyén. Még ha száz sárkány őrizné a kincset, akkor is az enyém lesz! – harsogta öntelten merre járt. És nem mondott ellent senki. És nem állt ellent senki. Én vagyok a leghatalmasabb ezen a világon. – harsogta, mikor a tó mellé érve egy kis csapatot vett észre. – Ki mer ellent állni nékem? Ki vagy te piszok, te kis porszem, hogy elibém állsz? Egy öreg király ült lován, körötte néhány harcossal. Szürke haja már fehérben játszott, és csak hallgatta, nézte a keményszívű, fiatal óriást. No halljam, ki vagy te, hogy utamat állod? És te ki vagy fiam, hogy ilyen nagy a hangod? Én itthon vagyok, te vagy a vendég, mutatkozz be hát! Még hogy én, nevetni kell, hát nem hallottad hírem? Akkor te süket vagy öreg? Vagy nem látod tenger népem? Akkor te vak vagy vénember. Én vagyok a Rett-egett Himed, a világ ura. Rettegett Himed? Lehet, de én e nevet nem hallottam. Lehet, hogy süket vagyok, lehet, hogy nem látok jól, de téged nem ismerlek. Mióta eszemet tudom, járt sok-sok híres, rettenetes vitéz és már poraikra sem emlékszik más, csak én. Ki vagy te vénség, hogy így beszélsz velem? Nem látod rettenetes seregem? Csak az ujjamat kell megmozdítanom és izzé-porrá törnek. Mért állsz elibém? – mondta öntelten kevély serege élén, mely élesen csillogott a nyugvó nap szemében, míg a tó kéklő vizén apró fénygömbök játszottak csillámokat.

154

Csak állt a sereg és állt az öreg király, de szó nem hallott. Az ifjú Himed nem értette magát, miért nem tiporja már le és megy tovább, de valami visszatartotta. Lehet, hogy tudja hol kincs. Majd ha kibökte, utána ráérek szétverni őket. – gond-olta. Intett népének, hogy táborozzon le a tó körül. Az éjszaka csendjét nem zavarta semmi, csak az őrök lépteinél csörrent a páncél, néha egy ló dobogott, vagy horkantott valaki a sátorban. Szemben velük az öreg is várt, de már csak egyedül. A tó vize nem mozdult, sárkánynak se híre, se hamva. A köd hajnal felé kezdett el megjelenni a tó fölött. Először csak lassan, óvatosan tapogatózott a víz színén, majd egyre bátrabban, beszállingózott a fák közé, és egyre magasabbra tört. Az ősz öreg figyelte hogyan gomolyog elő, mintha mesebeli sárkány füstje lenne, mely felfalja a világot. Úgy, ahogy szokott lenni. Legyen meg az Ő akarata! – gondolta.

És a köd lassan elfedett mindent. Nem hallott benne semmi, nem látszott benne semmi, csak pára és pára mindenütt, füst, amely elnyelte a világot. Eltűntek a katonák, a lovak, eltűnt minden a víz környékén, a világ maga lett a sárkány lehellete. Mikor az ifjú Himed felébredt sátrában, nem látott senkit. Nem jött elébe senki, nem ébresztette lágy muzsika, mint addig. Őrök! – kiáltotta. – Lefejezni a szolgálókat!

De senki nem lépett be, senki nem kiáltott. Mi van itt? – ordította gorombán, majd felkelt, hogy maga szemével győződjön meg szolgái hűtlenségéről és adja meg jussukat. Kezébe vette kardját és gyilkos dühvel kilépett a ködbe. Sehol senki?! – kiáltott bele a vak homályba és nem feleltek néki. Sehol senki. – állapította meg magában, majd vaktában elindult arra, amerre a töb-bi sátrat sejtette. Lába megbotlott a kiálló kövekben, néha fagyökerek próbálták elgáncsolni, majd orvul bokrok fogták meg ruháját, ágak ütöttek a fejére. Minden csak ellenség volt, mely vizesen csepegett rá. Vadul hadonászott kardjával, de a sűrű egyre jobban körülvette. Ijedten fordult vissza merről jött, és hosszú küzdelem után sikeresen kivágta magát az erdőből, mely nyúj-

155

totta felé ágkarjait, hogy megölelje. Himed a tó parton rohangált, hol csak a ködbe fúlt csönd fogadta. Sehol a tábor, sehol egy ember. Lassan úgy érezte, megőrül, mikor meglátott egy alakot. Boldogan rohant felé, majd hirtelen megtorpant az ősz öreg ember előtt. Mit csináltál? Hová lett seregem? Megöllek, hiszen ez varázslat! – rontott rá az agg királyra, kinek szeme sem rebbent. Himed karjai aláhullottak egy olyan erőtől, melyet addig soha nem érzett. Gyűlöletének falai leomlottak és valami olyat élt meg, mintha a vörös ködöt fejében elfújta volna egy finom, kedves puha szellő. Mit csináltál? – kérdezte újra, de ez nem az a hang volt már.

Nem volt követelőző, kevély, inkább lágy, emberi. Himed maga sem ismert magára, de ez még nem tudatosult benne. Én? – kérdezte az öreg. – Én semmit. Ez a sárkány lehelete. Nem maradhat meg benne senki, ki gyűlölettel, haraggal szívében él. Nem maradhat meg benne, ki mást megölni kíván, ki nem fogadja el a másikat és önmagát. Itt csak a békés, nyugodt emberek maradnak élve. Akkor én? – szakadt ki Himedből a kérdés, mert érezte, ha ez igaz, akkor neki is ott kellene feloldódnia a ködben valahol. Most világlott fel szeme előtt, mily sok szomorúságot, bánatot okozott, de szíve még kemény volt, bár könnycseppek indultak ott benn és olvasztották jegét. Felrémlett édesanyja, a dada képe valahol és emberek, kik szerették valaha. Megrázta fejét, mert az esze tudta: varázslat dolgozik rajta, az akarja, hogy ezt lássa, ezt gondolja. Az öreg pedig halkan, megértőn folytatta, mint mikor egy kisdednek magyaráznak, ha nem akar megérteni valamit, ami teljesen természetes. Te életben maradtál, mert neked dolgod van itt. Én elmegyek, te maradsz itt hely-ettem, mert egyszer mindenkinek mennie kell. Én aztán nem! – csattant fel Himed. – Mit gondolsz, ki vagyok én? Nekem her-cegek, grófok bókolnak, országok fekszenek a lábam előtt, még hogy én itt álljak egyedül! Bolond vagy öreg, elvette eszedet a vénség. Az ősz öreg arcán halvány mosoly játszott és továbbra is barátságosan tekintett a lángoló kedvű ifjúra. Mikor az kissé lehiggadt, a tó felé mutatott: Nézd fiam, ott a kincs. A tied lehet mind, ha úgy gondolod. Vedd, vidd el! 156

Ekkor a pára eltűnt a tó felett egy kis kör alakú részen, mintha kútba nézett volna Himed. Ott volt a mélyben a legendás kincs, amit emberi gondolat elképzelni sem bírt. Halomban álltak ékszerek, arany, ezüst, gyémánt töméntelen mennyiségben, formában, és körötte sok-sok pénz. De, hah! ott emberek voltak. Szaladgáltak, magukra vették az ékszereket, fürödtek a sok drágaságban, simogatták a kincseket. Volt, aki kabátja alá rejtette a pénzt és félve tekingetett jobbra-balra, nehogy elvigye más. És ott volt az egész hadserege is. Az ő bátor, fegyelmezett, győzhetetlen hada, szétszóródva ölelgette az aranyat. És voltak, akik ölre mentek egymással, majd előkerült a kard, az íj és halomra ölték egymást az emberek. Himed lelke kavargott, a szerzés vágya felhorgadt benne, arca kipirosodott és már nem is volt önnön gondolatainak ura, csak a kincsre tudott nézni. Csak azt látta, hogy el akarják tőle venni azt, ami csak neki jár: - Ez mind az enyém! – ordította kardját előkapva és beugrott a vízbe. Rohant fejvesztve, de mikor álláig ért a jéghideg, kijózanító tó, egyszerre megtorpant. Állt és nézett maga elé. Különös gondolata támadt, melyek ugyan a kincs utáni mohó vágyat nem feledtették vele, de valahonnan előbújva elhatalmasodtak rajta: - Az öreg vajon miért nem vitte el azt a sok kincset? Megállt nyakig a vízben, lenézett a hívogató mélybe, hol oly sokan küzdtek, hogy övék legyen minden drágaság. Megfordult és a távoli parton álló öregre nézett: Te vagy a sárkány! – ordította dühösen. - Te vagy az, te vén ördöngős ember. Át-látok rajtad, mindenkit a vesztébe sodorsz, és csak nevetsz rajtuk, hogy megölik egymást, és a kincs az mindig a tied marad. Téged kell megölni és minden az eny-ém lesz! – ezzel elindult kardját rázva a partra. Az öregember mosolyogva nézte az ifjút, és egy tapodtat sem mozdult. Nem tett semmit, nem menekült, még a szempillája sem rebbent. Mikor a dühös ifjú a partra lépett, csak annyit mondott: Nézz a tóba fiam!

Himed önkéntelenül is visszanézett. A kincsek szétfolytak a mélyben, semmivé lettek, csak a sok hulla feküdt ott vérbe fagyva. Majd lassan eltűnt a vér, a hús, a sok erős izom, mintha valami titkos víz alatti áramlás lemosta volna őket a testekről, csak a csontok virítottak hasztalan tapogatva a semmit. Menj utánuk, legyél te a király és tied a kincs! – szólt az öreg.

157

Ekkor megint látta a tenger kincset vérben úszva, ahogy a sok vigyorgó csontváz fekszik rajta. Lefoszlott a ruha róluk és a pénzt vitte magával a víz, hiába nyúltak utána mohó csontkezek. Nézz fiam a szívedbe és mond el, mit látsz!

Himed rárohant az öregre, aki nem mozdult még akkor sem, mikor a kard hegye bőrébe vájt. A mozdulat megállt, a kar merev lett és az ifjú szíve megtelt valami szomorú, lágy érzéssel, ami réges-régen nem volt már az övé. Nem bírt tenni ellene semmit, és az érzés elárasztotta testét, karjait ólomként húzva le. Szeme előtt megjelent anyja simogató keze, dadája hangja újra dalolt és tavasz lett körötte az egész világ. Szomorú hátú felhők mögül kikerekítette arcát a nap, lassan felszívta a ködhegyeket és a tó kéklő vize fölött csivitelő madarak cikáztak. A kopasz fákon rügyek pattantak, levelek bújtak elő remegve, majd virágba borult minden, ahogy szívéből is elillant a Sárkány-tó köde. Szeme sarkában kis patak csillant, majd száradó ruhájára cseppent valami, minek nem mert régóta nevet adni, hiszen ő kemény férfi, a világ ura, kit úgy neveltek, hogy nem lehetnek érzései, ki nem sírhat soha. Könnyes szemmel feltekintett, de az öregember nem volt sehol. Lágy szellő simogatta a tavat és szíve odakívánkozott a halkan fodrozódó hullámokhoz. Mikor a víz mélyére tekintett, ott látta az öreget mosolyogva és mintha magát látta volna benne. Ez nem lehet, én lennék ő? – gondolta. Én vagyok te, és te vagy minden. – súgta fülébe az öregember szelíd hangján a szél. – Minden a világon, a kincs, a fény, a harag, a félelem, a jóság és a szeretet. Minden mi van, te vagy. Te érzed, te gondolod, az egész világ te magad vagy. Szeresd magad és a világ a tied lesz. Nem kell harcolni semmiért, hisz csak mag-addal küzdesz, magadtól tudsz elvenni bármit. Szeresd a világot, és magadat szereted, minden a tied lesz és azt, el nem veszi senki, hisz az övé is. Ami mind-enkié, azt nem lehet elrabolni, megosztani. Mindenből úgy részesülünk, amennyire meg merjünk engedni magunknak. A Sárkány-tó kincsének híre nem hagyta nyugodni a népeket. Jöttek királyok, vakmerő államfők, sok-sok kincsre éhes kalandor. Himed mosolyogva állt az évről-évre változó tó partján, miközben ifjonti haja lassan őszbe vegyült. Szeretettel szívében nézte az érkezőket, és azt álmodta: - Ahogyan én és majdan mindenki a világon, egyszer ők is felébrednek!

158

Egészség-betegség változás energetikája
Tapasztaltuk, hogyan hatnak a különféle energiák a vízre. Ezek az ismeretek alapjai lehetnek a különféle energetikai kezeléseknek, melyek rövid idejű változásokat okoznak, viszont hosszú távú a hatásuk. Pontosabban olyan módosulásokat hoznak létre az embereknél, amelyek hosszútávon szellemi, lelki és testi változásokat indítanak el. Az ember élete során percenként 100.000 sejt pusztul el a szervezetben és nagyjából 110.000 születik. Ez egy folyamatos dinamikus egyensúlyt biztosít, melynek során a sejtek kicserélődnek. Az elöregedett, beteg sejtek helyére újak, frissek jönnek. És mégis a szervezet öregszik, betegség jelenik meg benne. Az orvosok ezzel a problémával egészen a DNS-ig jutottak és már fel is fedezték benne a halál-gént. Hamarosam megtalálják majd a betegség-gént és ez nagy diadala lesz az orvostudománynak, csak arra az egyre nem ad magyarázatot, hogy ezek után is öregedni fognak az emberek, és minden orvosi praktika ellenére képesek lesznek meghalni, DNS ide, DNS oda. Más megközelítés szerint, a szervezetet az emberi tudat irányítja, nem a hétköznapi, hanem egy, az egész emberi szervezetet és annak finomabb energetikai rendszerét átfogó, irányító tudat, amit a pszichológiában tudattalannak neveznek. Ez határozza meg, a létezés ciklusát, hogy milyen nehézségekkel, problémákkal találkozunk életünk során. Aki a földi létbe leszületik, az mind a karma irányítása alatt él. Ez pedig azt jelenti, hogy cselekedeteink ok-okozati viszonyban vannak egymással több életen keresztül, pontosabban a lélek fizikai testetöltésének, a szellem fejlődésének több ciklusán át. Ugyanez az ok-okozati viszony az, amely a betegségek kialakulásához vezet. A gondolataink, érzelmeink okozzák azokat az energia-változásokat, amelyek a fizikai testben tünetként megjelenve szembesítenek önmagunkkal. Energetikai szempontból ez az ember testének és a szerveinek átlagos energiaszintjének megváltozásában jelentkezik, ami mérhető az általam már ismertetett módon. Általában elmondható, hogy a beteg szervek energiaszintje megnövekszik, vagy nagymértékben lecsökken. Összességében azonban a szervezet egészétől von el ezzel energiát, így az egység energiaszintje meg lecsökken. A melléklet 2. ábráján látható egy igen hosszú mérési sorozat eredményének diagrammja, ami a finomfizikai-test és az egészség-test energiáinak alakulását mutatja a betegség lefolyása alatt. Az ábra általánosságban jelzi az energia változásokat, azaz nem egy konkrét beteg betegsége alatt. Ez nem is lenne lehetséges, hiszen minden ember más és más,

159

minden probléma másképpen jelentkezik. És pont ebből fakad, hogy két embert sem lehet ugyanazzal a problémával egyformán gyógyítani, szerencsére. A sok-sok mérési tapasztalatom alapján kialakult bennem egy általánosságban használható kép a betegség energetikai lefolyásáról. Ezt próbáltam szemléltetni, hogy a gyakorlatban is lehessen alkalmazni. A felső diagramm a betegségre, az egészség visszaállítására fordított energia nagyságát mutatja a finomfizikai testben és az éter-testben. A kiindulás a 100 %, amikor még a konkrét probléma még nem jelent meg. Ez azért fontos, mert egy hosszantartó betegségnél, például érelmeszesedés, tüdőtágulat, stb. során, már induláskor magasabb a betegségre fordított energiák szintje. Ezt én úgy neveztem el, hogy a betegségeknek van egy betegségi energia egyensúlya. Amikor energetikai kezelésre kerül a páciens, ezt az egyensúlyt bontjuk meg, aminek a hatása lehet olyan, mintha a betegség előjönne. A homeopátiás szerek szedésekor pont ezt lehet megtapasztalni. Én is jártam már így. Ezt az állapotot azzal a gyakorlati tapasztalattal hasonlíthatjuk össze, amikor az ember a kuktafedőt leveszi. Ilyenkor a víz, forrásnak indul a kuktában, azaz átvitt értelemben, kezeléskor az emberi test energetikailag változik, nem lehet pontosan tudni, hogy mire forrja ki magát. Nagyon oda kell ezért figyelni minden tünetre, nem szabad az orvosságok szedését abbahagyni. Majd amikor beáll az újabb energetikai egyensúly, lehet kiváltani fokozatosan gyógynövényekre a gyógyszereket, de ehhez még tudatilag is fel kell nőnie a páciensnek. Tehát a betegségi energia egyensúly lesz a kiindulási alapunk, a 100 %. Ez a 100 % azonban nem egyezik meg az egészséges ember 100 %-val, annak csak egy része. Viszont a változások arányai nagyjából azonosak, így alkalmazható a diagramm a gyakorlatban. Az alsó diagramm az ember energiáinak változását mutatja a betegség lefolyása alatt. Egymáshoz képest a finomfizikai-test és az egészség-test energetikai jellemzőinek alakulása is, információhordozó lehet a számunkra. A két ábra közötti függőleges oszlopok megnevezése föntről lefelé haladva: 1. A betegség kialakulási szakaszainak sorszáma. 2. A betegség folyamata. 3. Tünetek. 4. A beavatkozás lehetséges módjai. 5. A gyógyulás eredményességének alakulása a megfelelő szakaszokban.

160

A különféle problémák kialakulására jellemző, hogy először az egészségtestben jelenik meg az energia információ (I. szakasz) és csak ennek a végén kezd a finom-, majd a durvafizikai testben jelentkezni. Itt még általában nincsenek szervi tünetek, inkább csak energetikai gyengeség a jellemző. A sikeres beavatkozásra, vagy a spontán gyógyulásra ebben a szakaszban van a legnagyobb esély. Mivel tünetek nincsenek, így az orvos nem tudja diagnosztizálni a problémát, azaz nem is tud beavatkozni. Viszont a természetgyógyásznak már vannak különféle diagnosztikus módszerei (írisz-, arc diagnosztika, talpreflexológia, stb), amivel meg tudja határozni a probléma okát, és ennek megfelelően az energetikai és pszichés egyensúly visszaállításának módját. Így a kezelés sikeres lehet, amennyiben a páciens is hajlandó közreműködni a saját gyógyulásában. Ehhez viszont elegendő hitre van szüksége a segítőben, mert még nincsenek orvosilag mérhető fizikai problémák. Több ilyen esetem volt. Mondhatom azt is, hogy rengeteg, mert nem számoltam meg. a lényeg az, hogy ki nem gyógyult mellhártya, szívburok, vagy éppen tüdőgyulladás nyomait találtam meg. Előfordult, hogy a páciensnek még tünetei is voltak, de sem a röntgen, sem az ultrahang nem mutatott ki kóros eltérést, a sztetoszkóppal meg nem is hallották. Ez pedig érdekes, mert amikor a kezemet rátettem az illető hátára, szinte mindig érezni lehetett kóros zörejeket. A helyi hőmérséklet különbségekről nem is beszélve. Sőt olyan esetem is akadt, aki köhögött, szúrt a szíve és mégsem találtak semmit. Azután két hét alatt szinte teljesen felépült az energetikai kezelés hatására. Visszatérve a diagrammhoz, a II. szakaszban már jelentkeznek tünetek, de ezek sem mindig diagnosztikus értékűek, azaz az orvosi műszerekkel, eljárásokkal nem mindig vehetők észre az kiváltó okok. Megjelennek az első fizikai tünetek, melyekre viszont szoktak már gyógyszert adni, de a sikeres beavatkozásra itt is a természetgyógyásznak van a legnagyobb esélye, hasonlóan az I. szakaszhoz. A III. szakaszban a probléma eluralja a testet. Itt szoktunk orvoshoz menni, ami már sokszor késő, hiszen a szervezet energetikailag le van gyengülve. Sokkal több energia befektetésre lesz szükség az egyensúly visszaállításához, mint az előző két esetben. Választási lehetőségünk van, de itt már inkább érdemes először orvoshoz fordulni. Természetgyógyászhoz is mehetünk, de csak olyanhoz, akinek van ideje szinte naponta foglalkozni velünk. A IV. szakaszban már sokat nem tehetünk, itt elsősorban orvosra van szükség. Természetesen lehet támogatni a gyógyítást különféle módszerekkel, de itt kellene az orvosnak és a természetgyógyásznak együttműködnie egymással és a pácienssel az ő érdekében.

161

Az V. szakaszban megtörténik a fordulat, amikor a betegség átalakul gyógyulássá. A páciens gondolkodása, problémáihoz való hozzáállása megváltozik. A VI. szakaszban a természetgyógyász már hathatósan tudja a páciens felépülését támogatni. A felépülés megkezdődött és a betegségtől, a páciens hozzáállásától függő ütemben halad. A tünetek erőssége csökken, a szedett orvosságok mennyisége, fajtája változik a terápiától függően. Energetikailag erősödik a beteg. A VII. szakasz azért érdekes, mert erről az orvosoknak semmi ismeretük sincsen, hasonlóan az első kettőhöz. Volt olyan esetem, hogy súlyos műtét után egészségesnek nyílvánították a beteget, én meg úgy találtam, hogy a műtött szerv be van gyulladva. Erre utaltak a tünetek is, de az orvos nem tudott vele mit kezdeni. Így három hónapig kezeltük gyógynövény teákkal és energiával, ülőfürdővel, mire én is azt mondtam, hogy már energetikailag is helyreállt a műtét után a páciens, azaz a VII. szakasz végére értünk. Az alsó diagramm a páciens finomfizikai- (folyamatos vonal) és egészség-testének (szaggatott vonal) energiaszintjét mutatja a betegség lefolyása alatt. Van, akinek lényegében csak az a panasza, hogy fáradt és gyenge. Amikor átvizsgálom, akkor derül ki, hogy egy csomó energetikai probléma van, amit már az alacsony energiaszintje is jelez. Tapasztalatom szerint 70 %-os energiaszint alatt már ágynak esnek az emberek, vagy olyan sok és súlyos energetikai gondjuk van, ami miatt nehezen járnak, sokszor rosszul lesznek. Ennél a diagrammnál a VII. szakaszban próbáltam jelezni, amiről már az előbb szó volt, hogy orvosi kezelés után, ha nincsen energetikai és pszichés segítség, nem áll vissza a régi egyensúly, vagy csak hosszabb idő alatt. Mivel a betegség lefolyása nagyban függ magától a betegség fajtájától, a páciens energetikai viszonyaitól, hozzáállásától, a kapott segítségtől, ezért egyik szakasz alá sem írtam időtartamot. Lehet ez egy napos lázas probléma, vagy több hónapos elhúzódó tüdőgyulladás. A lényeg az, hogy energetikailag mindennek van előzménye, valamilyen információ nyerhető és így a súlyosabb problémák természet-gyógyászati kezelésekkel, életmód- és gondolkodásváltással megelőzhetőek. Természetesen lehetnek másfajta kimenetek is. Előfordulhat, hogy egy hosszantartó betegségből nem gyógyul fel teljesen a páciens. Ilyenkor alakul ki egy újabb energetikai egyensúly, melyet már az eddigi betegségek jellemeznek, így az energiaszint is alacsonyabb, mint teljesen egészséges állapotban. Amikor jön egy újabb probléma, ez lesz a 100 %, innen lehet majd kiindulni, amíg van miből. Egy idő után, azonban nem áll be az az energetikai egyensúly, és a beteg elindul a lejtőn, aminek a vége az, hogy a lélek visszatér Alkotójához.

162

Minden betegségnél tisztában kell azzal lenni, hogy a betegség egy jelzés, ami a harmadik szintje annak, hogy valamit rosszul éltünk meg. Amennyiben mindent úgy cselekednénk, ahogy az a szervezet és a környezet számára a legjobb, érzelmeinken és szellemünkön uralkodni tudnánk, úgy kellene „lelőni vén aggastyánként” bennünket, de ez csak vicc. Mi képesek vagyunk magunknak beprogramozni az elmúlást is, ahogyan azt Ausztráliában az Igazak Népe és mások is teszik évezredek óta. Az ember a génjei szerint száznegyven évre van programozva, és ennek megélésére valóban képesek is lennénk, ha a fentieknek megfelelően élnénk, és el-mennénk, amikor az a számunkra a legjobb Véleményem szerint a betegségek jelentkezésének szintjei vannak: 1. Szellemi szint: a gondolkodás problémája 2. Lelki szint: az érzelmek problémái 3. Fizikai szint: a cselekedetek, a beszéd, a túlzott és a ki nem adott érzelmek szintje. A szellemi szinten a legkönnyebb mindent helyre hozni. Általában a helytelen gondolat megjelenik az alsóbb szinteken, és ha ezt észrevesszük, akkor rögtön helyre tudjuk állítani az energetikai problémát, ugyanis a gondolat energiát mozgósít, azaz teremt. Először csak asztrál-szinten, amit például álomban fel lehet dolgozni. Érzelmi szinten a helytelen gondolatokat rögtön ki lehet szűrni, mert olyan érzelmeket gerjeszt, hoz létre, amelyik belsőleg és külsőleg is akadályba ütközik. No mi ezt már nem akarjuk észrevenni, mert a szocializáció azt jelenti számunkra, hogy önmagunkat elnyomjuk, egy külső befolyás hatására, amit a közösség hozott létre. És ha mi közösségi tagok akarunk lenni, akkor olyanná kell válni, amilyen a közösség. És ez általában nem természetes állapot az úgynevezett „fejlett világban”. A cselekvés szintjén szintén jelentkeznek a hibás gondolatok, ilyenkor az ember szembetalálja magát mindenféle nehézséggel, mert arra halad, amerre nem kellene, de nem baj, nekimegyünk a falnak is, mert szabad akaratunk van, és mi ezt akarjuk. A következménye azután jelentkezni fog, amit viszont elutasítunk, mert azt mindenféle vírus, baktérium, gén okozza. Amikor a gondolatok, az érzelmek és a cselekedetek hatására idővel felhalmozódnak az energetikai problémák a szervezetben, azokkal kell szembesülni, és ezt nevezzük betegségnek, azért mert csak a jelen állapotot vagyunk elfogadni, az odavezető utat nem. Pedig mi

163

teremtettük meg, a szervezetben csak megjelenik ennek, azaz a gondolkodásunknak az eredménye. Nem harcolni kellene ellene, hanem megváltoztatni magunkat és ezzel egy folyamatot elindítani, ami ugyanezen az úton változáshoz, azaz gyógyuláshoz vezet. Amennyiben viszont hajthatatlanok maradunk, egy olyan változás következik be, amely véget vet a földi szintű tanulásnak, és eltávozunk fizikai testünkből. Ennek szervi oka természetesen lesz, de a kiváltó oka mi voltunk, a mi gondolkodásunk, amin nem változtattunk semmit. Természetesen az előjeleket sem vettük figyelembe, ami megtörténhet, hiszen szabad akaratunk van. Van, de csak egy bizonyos mértékig, ahogy azt már az előző fejezetben is jeleztem. A túlzott szabad akaratunkkal ugyanis nem tudnánk mit kezdeni, olyan káoszt teremtenénk, amilyen szinte el sem lehet képzelni. A teremtéshez ugyanis ismerni kell az okokat és a következményeket, uralni kell önmagunkat, az általunk beindított folyamatokat. Ez pedig nagyon nagy feladat, amit meg kell tanulni, hiszen ezért vagyunk itt. Az idős emberek már nem képesek változni és a gondolkodásuk oda fog vezetni, hogy elhagyják ezt a testet, mert már nem képesek újabb tapasztalatok megszerzésére. Ugyanez előfordulhat fiatal korban is. Aki csak az anyagiakat hajszolja, nem tudja élvezni az életet, ami nem orgiákban értendő, meg zabálásban, hanem szellemi szintű táplálékban, a teremtés finom szintjeinek megélésében, az szembesülni fog merevségével és hirtelen baleset éri, vagy valamilyen előre nem diagnosztizálható betegség. Ő teremtette meg, de a saját felelősségére majd csak később, más energetikai rendszerekben, más síkokon fog ráébredni. Lényegében ez a természetgyógyászat, és még ennél is pontosabban az életmód filozófusok útja, kezelési módszere. És ez több mint a fizikai szintű orvoslás, több mint az érzelmek szintjén történő betegség meghatározás (Dahlke, Detlefsen), ez már igazán oki szinten hat (Bach virág-terápia hasonlít ehhez), méghozzá a problémát kialakító oki szintjén. Ezzel tehát felvállalja saját felelősségét a gondolkodásbeli hibáiért, tanul a saját tapasztalataiból, azaz megteremti önnön maga gyógyulási feltételeit. De van még egy ennél is magasabb szint, amikor az egészség filozófus a lélek szintjére emelkedve megszűnteti az okot, és ezzel elősegíti a páciens gyógyulását, amihez például bioenergiát is ad át. De ez önmagában kevés, ha nincsen meg hozzá a páciens szemléleti változása. A kettő együtt a leghatásosabb módszer, mert ilyenkor meg van az a táptalaj, amelyiken a kezelések eredménye kinőhet.

164

Üzenet
Halljátok? Itt vagyok! Hol a szív feldobog Hol múltba vesznek tegnapok Hol nem vártak a holnapok Én ott vagyok! Mondd, te kit vártál?! Angyalt, ördögöt, mi a légben fellökött Tündérek kavargó hadát Hol a gondolat nem kötött Mert nincsen már határ Én ott vagyok. Veled vagyok, Ha őszi éjek mélabúja nyom Ha nem látod az út merre fut Ha nincs senki, ki nyissa a kaput Ha a lelkedben ott vájkál a múlt Ha minden a zavaros mélybe hull Ha sötét gondolat ejt rabul Ha szívedben ugrásra készen ott lapul Én ott vagyok veled! Hogy megtaláld a helyed Hogy elhidd, van számodra kiút Mely a múltból jövőbe fut Hogy meghaldd a lépteket Melyek érted jöttek Segíteni neked. Halljátok, itt vagyok! Csak nyújtsd ki a kezed Csak hidd el, hogy lehet Mondj az életre igent! És én ott leszek veled.

165

Energia átadás, kezelés, mérés energetikája
Az előző részben már többször is utaltam a különféle energetikai kezelésekre, melyek során változásokat érhetünk el. Én ott a vizet hoztam fel példának, mert viszonylag tisztán lehetett mérni az energetikai hatásokat. A mérések és kezelések során fellépő energetikai változásokat a kezelt személynél most nem taglalom, mert az egy külön könyv témája lehetne, a főbb hosszú távú változásokat viszont már érintettem, az előző fejezetben. Ebben a fejezetben a mérő személy szempontjából nézem meg egy kicsit, hogyan módosulnak a kezelés, mérés során az energiák. Ez azért fontos, mert állandóan visszatérő témám, hogy vigyázni kell magunkra, mert csak akkor tudunk másokat a gyógyulás útján vezetni, ha mi magunk energetikailag, érzelmileg és szellemileg is egységben vagyunk, azaz minden téren egészségesnek érezzük magunkat. Arról nem is beszélve, hogy viselkedésünkkel, életünkkel mi is példát mutatunk a környezetünknek, és legfőképpen az általunk kezelt személyeknek. Most tehát a mérő személy szempontjából boncolgatom egy kicsit a kezelési, mérési folyamatot: megnézzük, mi történik az energiáinkkal méréskor és energia átadás során. Utóbbi lényegében mindenkinél létrejön, ha másik emberrel van dolga. Orvosok, pszichológusok, tanárok, rendőrök, ügyintézők, eladók, mind-mind emberekkel foglalkoznak, és ezek során energetikai kapcsolatba kerülnek másokkal. De ugyanígy van ez a családban is, a szülők és a gyerekek között. Azaz mivel az ember társas lény, így állandóan ki van téve energetikai ráhatásoknak. De ezt a rádió, a televízió, az újságok is elérik, ha még közvetett módon is.

Energetikai mérés hatása a mérő személyre
Először azt vizsgáltam meg, hogyan változnak az energiák akkor, amikor mér az ember. Ezt azért tartottam fontosnak, mert ilyenkor nyerünk információt a kezelni kívánt személyről, ami egy igen megterhelő folyamat. Van benne tapasztalatom, mert elmentem egy párszor a szervezetem energetikai határáig, azután meg csak szédelegtem össze-vissza. Főleg elejében nagyon fontos, a reggeli energetikai feltöltődés, pont azért, hogy ezeket a szélsőségeket lehetőleg kiküszöböljük. Ennél a mérésnél egy évfolyamtársamat vizsgáltam meg mérés előtt és alatt. Nem ugyanazzal a módszerrel dolgozik, mint én, de lényegét tekintve maga az eljárás hasonló. Én pálcával kérdezem le az információkat, ő pedig ingával, ami egy kicsit hosszadalmasabb foly-

166

amat, nagyobb elmélyedést és több időt követel meg, hiszen az inga mozgásait is külön-külön értelmezni kell, miközben ráhangolódik az egyes szervekre, csokrokra. Az eredményekből megállapítható, hogy a finomfizikai-test mérés közben jelentős energetikai átalakuláson megy keresztül. Ahogyan azt már az álomnál is megtapasztaltuk, csökken az energiaszintje és a tárolt energiája, viszont nő a frekvenciája. Azaz a folyamat hasonló, de mégsem ugyanaz, mert alváskor a finomfizikai-test frekvenciája is csökken, most meg emelkedik. Az alváshoz hasonló módon a magasabb szintű testekkel a kapcsolat megerősödik, de ellentétben azzal a folyamattal, méréskor nincsen alvás, hanem ébren van a mérő személy, pontosabban egy más tudatállapotban, amikor kapcsolatot alakít ki önmaga más szintjeivel. Úgy is mondhatom, hogy mérés közben az ember nyitott szemmel meditál! Ez pedig tudomásom szerint, a meditáció legnehezebb szintje. Ennél már csak egy nehezebb van, amikor ezt az állapotot folyamatosan fenntartja valaki, azaz Buddhává válik a buddhisták szerint. Ettől azonban még messze járunk, de jó az útirány. Mérés során mind az érzelmi-, mind a gondolati-test lecsendesedik, azaz figyelmünk se befelé, se kifelé nem terjed, hanem egy más dimenzióba lép át. Ez érthető is, hiszen az információk lekérdezéséhez az Akasha-, vagy az Arvisura-krónika frekvenciáját kell elérni, és ez a kapcsolati-testnél meg is történik. Ezzel együtt a csokrok működése is megváltozik, a Harmadik-szem-, a Negyedikszem-, a fül-csokor pörgése gyorsul, azaz yangosodnak, ezzel együtt frekvenciájuk is megnövekszik, közelítenek az Arvisura szintjéhez, sőt a Harmadik-szem meg is haladja azt. Eközben a Szív-csokor és a Gát-csokor csak lassabban változik. Külön megnéztem a közép-vezetéket, amiben jelentős energetikai többlet jelent meg, miközben a rezgése is nőtt. Ez pedig azt jelenti, hogy fölsőbb szintekről a test alacsonyabb részei felé elindult egy energetikai áramlás, ami így az egész testre kihat, emelve annak energetikai állapotát, rezgését. Összességében megállapítható: 1. A mérés egy nyitott szemmel történő meditáció, ami energetikailag megváltoztatja az embert, emeli frekvenciáit.

167

2. Folyamatos gyakorlással ugyanazt érhetjük így el, mint a szerzetesek a meditációval, „csak” mi közben segítünk másokon, és nem vonulunk el a világtól. Szerintem mind a kettő fontos a maga helyén. Itt nyugaton a mi utunk ez, keleten pedig a szerzeteseké. Ki mit választ, aszerint él.

Energia átadás hatása a kezelő személyre
Mivel már magában a szóban is benne foglaltatik, hogy energia átadásáról van szó, feltételezhetjük, hogy ez a valóságban is így történik. Én úgy végzem a bioenergetikai kezelést, hogy az Univerzális Energiát folyamatosan veszem, és azt alakítom át olyanná, amire a kezelt személynek szüksége van. Így egyrészt magamat is töltöm, másrészt olyan és annyi energiát adok át, amennyire és amilyenre szüksége van a másik embernek. Mindezek ellenére szoktam érezni, hogy például a kezeim kihűlnek, sok kezelés után pedig fázósabbá válok, ami arra utal: fogy az energiám. Kezdő koromban ez annyira elfajult, hogy egyszer még a világ is elsötétedett előttem. Azóta nagyon vigyázok, hogy véletlenül le ne merüljek, azaz tudatosan figyelek magamra is a kezelés, mérés közben. A kísérletben az első méréskor nem vigyáztam magamra, nagyon lemerültem, azaz túl sok energia távozott tőlem, a frekvenciám és a tárolt energiáim is jelentősen csökkentek. Az energia testben is hasonló volt a hatás. A második esetben viszont fejlesztettem egy kicsit a technikámon, így már nem merültem le annyira. A fél órás folyamatos kezelés után nagyjából ugyanannyi idő kellett ahhoz, hogy energetikailag visszaálljak a kezelés előtti szintre. Ebből az következik, hogy a mindennapi életben, ha valakit öt percig kezelek, akkor öt perc kell ahhoz, hogy regenerálódjak. A gyakorlatban ezt úgy oldom meg, hogy nagyjából három-öt perces méréseket végzek, és utána pihenésképpen kérdezek. A kezelésnél pedig egy-egy szerv feltöltése után például masszírozok, beszélgetek, érdeklődöm, hogyan érzi magát. Így elérem, hogy időközben a szervezetem feltöltődjön. Ehhez még az is hozzájárul, hogy kezelések előtt önmagamat is feltöltöm. Reggelente a már ismertetett meditációkat, mozgásformákat, energia feltöltéseket végzem, hogy eleve magasabb energetikai szintről induljak a kezelésnél.

168

Azt az eltelt évek alatt megállapítottam, hogy az ember a mérések hatására egyre érzékenyebbé válik, azaz mind könnyebben képes kapcsolatot teremteni önmaga más rezgésszintjeivel. A pszichológia nyelvén a tudatalattijával, vagy tudatfelettijével, attól függ, hogy melyik megközelítést nézem. Én ezt inkább úgy fogom föl, hogy ki tudjuk tudatosságunkat, terjeszteni más rezgésszintek felé. Nem az anyagi szintbe süllyedünk bele, hanem kilépünk az érzékek, az emberiség mindennapi önbezáró folyamataiból egy más világ felé. Úgy is elképzelhetjük, hogy a lélek az anyagi test börtönéből kezd kiszabadulni, kezdi a szárnyát bontogatni. Ezt ugyan megteszi minden este, minden esetben, amikor meghal a test, de nem ugyanaz az eredmény, mert szabadabbá válunk azzal, hogy a tudatunk egyre jobban kiterjesztődik, azaz fejlődünk szellemileg, érzelmileg és energetikailag, ami a testünkben, az érzelmeinkben, a gondolkodásunkban és az ezek által vezérelt cselekedetekben is megjelenik. Tehát a kezelés során a páciens energetikailag, lelkileg és szellemileg is változik, ahogyan a kezelést végző is. Azaz egy közös átalakulás megy végbe, amennyiben nem hátráltatja azt az anyagiak hajszolása. Sajnos manapság ezen szoktak elbukni neves, hírneves gyógyítók. Mivel elméjüket a pénz megszerzése vezérli, így hiába vannak olyan képességeik, melyek messze meghaladnak másokét, a pénz és az ezek által megszerezhető rang, vagyon és mások fölötti hatalom, visszahúzza őket. Ennek eredménye, hogy gyógyító erejük hanyatlik, ahogyan a hírük is, hacsak a médiában nem kezdenek el szerepelni, hogy ezt ellensúlyozzák, és ezért természetesen anyagi áldozatot is hoznak. Az én képességeim nem ilyen természetűek, ahogyan a hozzám hasonló embereké sem, de igyekszem fejleszteni őket, hogy előbbre jussak a számomra kijelölt úton. Ehhez pedig föltétlen bizalommal fordulok Minden Létező irányába, aki biztosítja, hogy mindig meg legyen mindenem, amire szükségem van, még azt is, amire úgy gondolom, hogy nincsen, de a jövő alakulása miatt, meg kell lennie. És ez így nekem jó!

169

Visszajött az erdő
Az erdőn végig söpört a szél. Súgtak, búgtak a fák egymás között, meghajoltak, ha egy-egy nagyobb széllegény hetvenkedett velük, de tűlevelük között elveszett ereje és legyengülve távozott olyan vidékre, hol a házak között felerősödve torkaszakadtából zúghatott. A kis fenyő boldogan állt társai között egy vízmosás partján. Nagyon megszerette az ilyen nedves helyeket, mert hosszú útja során sokszor meg kellett állnia, hogy érzékeny gyökér lábai megpihenjenek. Erre pedig a puha, hűs patak menti földek voltak a legjobbak. Mikor szomorú hasú felhők száguldottak az égen, sokszor gondolt a régi erdőre, ahonnan eljött. Felrémlett az út, a sok fa, mely egyszer elindult észak felé, majd sorra lemaradozott mindenki. Hol egy tanya mellett, hol egy erdőben maradt állva valamelyik megfáradt vándor. Nekem jó lesz itt. Én már nem megyek tovább. – mormogták.

A kisfenyő nem vitatkozott, csak ment előre észak felé, ahol szeretik a fákat, ahol vigyáznak rájuk. És most itt állt testvérei között, és mégis idegenül. - Te hogy kerültél ide? - A fák nem mozoghatnak! - Mi vagyunk az erdő és te nem közénk való vagy. Mára már lecsendesedtek a fák. És mégis mindig olyan magányosnak érezte magát. Pedig sok állattal beszélt, befogadott kis odúiba madarakat, mókusokat. A harkály többször is átvizsgálta, de nem találta betegnek. Lassan hatalmas fává cseperedett, de akkor sem érezte magát otthon. Nem tudta megmondani mi a baja, de valahol mélyen tudta, ő nem ide született. Egyik napon egy ismerős vörös bundát vett észre. Rókát már látott erre rengeteget, sőt farkasokat, medvéket, bölényeket is, de ez a különleges rőt szín, ravasz tekintet megérintette a lelkét. - Csak nem? – gondolta magában és a régi rókára gondolt, akivel még ott, hajdanán az erdejében annyit beszélgetett. A kopott vörös kabátos szimatolva megállt a fa tövénél, majd szokása szerint vakarózott, mint aki nem tudja mit is csináljon. Midőn a fa ágkarjaival megsimintotta, hirtelenjében megdermedt, majd megdöntötte a helyből hátraugrás világrekordját. Mikor nagy nehezen kibontakozott egy tüskés bokorból, mérgesen nézett a nevetéstől rezgő ágú fára.

170

- Mi van? Te is megijednél, ha váratlanul hozzád érnének. – villogott a tekintete. - Nem ismersz meg? – suhogta a fenyő. A ravaszdi hosszan nézte, olyan hosszan, hogy már a fenyő is elbizonytalanodott. - Talán nem is az a róka. Olyan kopott lett a bundája, meg olyan öregnek, fáradtnak tűnik. – gondolta magában. - Csak tán nem? – mormogott a róka. – Te lennél az, kisfenyő? - Én hát. – húzta ki magát. - Jól megnőttél. Pont téged kereslek. - Tényleg? – dobbant meg valami a fa ereiben. Felrémlettek előtte a hazai fák, a poros levegő, a meleg nyár illata, az ismerős madarak, a mögötte elmaradt fák és ettől homály ereszkedett tűlevelei közé. – Mi történt a többiekkel? A róka szokása szerint hátsó lábával megpróbált rendet tenni a fekete vérszívó kis ugrónép között. Ettől semmivel sem lett jobb, de legalább egy pillanatra elcsendesedtek. - Hát, minden eltűnt. Nincsenek állatok, nincsenek fák. - Az emberek? - Azok úgy hagytak mindent. Benőtte az erdő helyét a gaz. A fenyő hosszan gondolkodott. Ágkarjai között egyre sűrűbb lett a homály, melyben fák, madarak, virágok tűntek elő. Felállt benne a régi világ, hívón. A róka letanyázott a fa tövében, egy kis földalatti üregben, mert időközben megjött a tél. És mikor olvadozni kezdtek a hegyek, a fák karjain a hó, a fenyő indulásra készen állt. Gyökereivel könnyedén kilépett a meglazult talajból és óvatosan elindult arra, amerről a madarak jöttek. Az erdő csak suhogott utána, merre járt: - Bolond vagy. Hová mész? Itt nekünk jó. De ő csak ment a rókával, ment, mert húzta valami a távoli messzeségben hazafelé oda, ahol az egykori erdő helyén nincsen csak kopár pusztaság, ahol nem honosak a fenyőfák, csak ő. Délről madarak jöttek, megpihentek ágain, majd tovaszálltak, és ahogy a régi kis barátai is új fészket választottak.

171

Egyik este kijutott az erdőből és egy különös fát pillantott meg. Ágkarjai szikáran meredtek az ég felé, mintha kiáltana hozzájuk, vagy éppen tartani akarná a mindenséget. Már alig volt élet a kérge alatt. Mikor elhaladt mellette, a fa öregesen rárecsegett: - Te soha sem tudsz egy helyben maradni? A fenyő megállt és érdeklődve suhogott: - Honnan ismersz engem? - Én az öreg tölgy vagyok. Ott álltam melletted. - Nahát. Fel sem ismertelek így. Mi történt veled? A tölgy hosszan nézett maga elé, meggondolta mit feleljen, hiszen ráért, majd suttogva, reszelős hangján válaszolt. Néha elrekedt a hangja, néha elmerengett, miközben enyhe szellő lebegtetett megkopott leveleket ágain. - Veled megyek… még egyszer … otthon szeretnék lenni … ahol kis makk koromban … na mindegy… - Bírni fogod az utat? – nézte a fenyő aggódva. - Kemény fa vagyok ... én voltam … az utolsó … ki lemaradt mögötted. És a következő éjszaka az öreg tölgy szuszogva, recsegve, néhány száraz ágkart lehullajtva, elindult. Mormogott magában, néha régi dalokat dünnyögött, de ment, ha lassan is. A fenyő sem sietett, megvárta mindig az öreget. És lassan újabb ismerős fákkal találkoztak. Volt, amelyik elindult utánuk, volt, amelyik ott maradt és akadt, aki már kiszáradt teljesen. - Haza akart menni, de egyedül nem mert. – susogták ismeretlen ismerős fák. És az egyre növekvő kis csapat csak ment, ment rendületlenül. Követve patakok folyását, szembe a nappal, arra, merről valamikor jöttek. Utánuk csak egy föld csík maradt, északról délre tartva. A nyúl ijedten állt meg egy csipkebokor mellett. Orrával szimatolta a levegőt, valami furcsa volt benne. Azt is mondhatta volna: - Itt valami nem stimmel, csak tudnám, mi lehet az? Felült hátsó lábaira, de nem tudta mi a gond. Valami, valahol, valahogyan nem olyan volt, mint tegnap. A fácánok is így voltak vele, és mind a mezei népek. A levegőben volt valami, ami tegnap még nem. Egy bagoly ült a fán. Egy bagoly! Amikor erre nem is szoktak

172

ilyen baglyok lenni. És ekkor jöttek rá. Először egy kis mindenlébenkotty fácáncsirke kérdezte meg: - Mik azok a nagyok ott? - Azok a fák. – kattogta a fácánkakas. - A fák?! – makogták a nyulak, és csodálkoztak mind a mezei állatok. - Én még emlékszem rájuk. – huhogta a bagoly. – Itt életek valamikor. Itt egykor nagy erdő volt. Elmentek, és most visszajöttek a fák és velük együtt én is. Ott álltak megint ahonnan elindultak. Otthon voltak újból. Langyos eső kezdett permetezni, meglocsolva a fáradt csapatot. Még az öreg tölgy is elmosolyodott úgy magának, egy kissé erőtlenül rücskös kérge alatt, de boldogan: - Itthon vagyok… ez az én … hazám. És újra susogott a régi erdő a szélben. A fenyő megnőve, megerősödve állt, ahogy a megfogyatkozott kis csapat is. Ismerős madarak, állatok, bogarak költöztek rájuk, mint régen. A kiszáradt öreg tölgy lábainál mélyen, egy kopott bundás róka aludta örök álmát, a hazai földben. - Nem mehet el mindenki. – búgott a galamb. - Mi is mindig visszajövünk. – csivitelték a fecskék. És a fenyő bólogatott rájuk. Nem érdekelték az emberek, nem számított már semmi. Itt vagyunk hon. Valakinek itt kell maradni akkor is, ha sötét viharfelhőket sodor a szél, ha jégmarkával szorít a tél, ha éget a nap, ha rossz szándékú emberek jőnek. Nekünk itt kell maradni, mert testünk innen vétetett, ezt vállaltuk, ezt használjuk jól-rosszul, ez a föld táplál és elfed majd egykor, mert minékünk ez hely rendeltetett, itt van a Hazánk.

173

Átkarolás
A fejezet címe magáért beszél, mert akit átkarolnak, az biztonságban, egységben érzi magát. Aki átkarol valakit, az pedig biztosítja ezt az érzést, ezzel együtt mindketten egyek lesznek. Az egy, pedig maga a cél, az egység. Mondhatjuk ezt sokféle módon: misztikus házasságnak, Budhává válásnak, megvilágosodásnak, a lényegen nem változtat. Ezt szeretnénk elérni önmagunkban, a házasságunkban, az egész világban. És most ebben a Kis könyvben is. Úgy gondolom, hogy mérési tapasztalataim a maguk helyén nagyon beszédesek tudnak lenni, többször alátámasztják mindennapi ismereteinket, máskor ellentmondanak neki és akadnak egészen új dolgok is. Sok-sok témakör, szerteágazó ismeretekkel, amik újabb és újabb kérdéseket vetnek föl életünkre és az azt tápláló energiákra, a tudat működésére és hatására vonatkozóan. Amikor azt gondoltam, hogy végre teljesen kifejtettem egy témát, rá kellett jönnöm, hogy ez bizony csak a dolgok eleje, lehet továbblépni, mert ugyan a kaput kinyitottam, de csak a hirtelen beömlő fényt láttam meg, és mögötte egészen új világok nyílnak. Így azután, ez a könyv arra korlátozódott, hogy kapukat nyissak meg, engedjem, hogy a fény bevilágítson, de az igazi munka még ezután jön, fel kell tárni, ami az egész mögött ragyog, de még nem vagyok, vagyunk képesek ezt meglátni. Azért, hogy segíteni tudjak ebben, most összefoglalom azt a sok mindent, ami ebben a könyvben elhangzott. Lényegében ez lesz az az átkarolás, amiről a fejezet címe is szól. Öszszekaparjuk mindazt, amit érintettem, nem teljesen, csak a fontosabb részeket kiemelve. Remélem így majd jobban érthetővé válik mondandóm, és sikerül egy kicsit közelebb jutni az általunk érzékelt valóság mibenlétéshez!

Hosszú és rövid idejű változások energetikája
A változás, ahogyan arról már többször is szólottam, több fontos lépcsőből áll. Ezeket az ismereteket most összeszedem: • Első: el tudjunk engedni a régiből, mert így lesz helye az újnak. Nem szabad azonban mindentől megszabadulni, mert a múlt tapasztalataiból épülünk fel, innen tudunk majd továbblépni.

174

Második: a megnyílás, hogy befogadók legyünk az újra, hiszen ebből fogunk felépülni.

Harmadik: a bejövő információk átrostálása, a számunkra szükséges dolgok kiszűrése. Ami nem kell, azt elengedjük, menjen tovább az útján.

Negyedik: a kiszűrt ismeretek beépítése a már meglevőbe, amivel egy új állapotba fogunk kerülni.

A fenti sorrendet nem csak a tanulásra, hanem például a testi folyamatokra is vonatkoztathatjuk. Az evéshez, iváshoz meg kell nyílnunk, majd meg kell tapasztalni az ételt, le kell bontani, kiválogatni belőle, ami jó nekünk. A felesleget eltávolítani, az újat pedig beépíteni. Ugyanez érvényes a finomenergetikai folyamatokra is! Az emberi élet önmagában is egy hosszú ideig tartó folyamatos változás. Soha nem vagyunk olyanok, mint egy pillanattal előtte. A testünkben másodpercenként kémiai folyamatok ezrei játszódnak le, százezernyi sejt pusztul el és születik újra. Nem lehetünk ugyanazok, mint akik voltunk, már testi szinten sem. Ugyanígy az érzelmeinket meghatározó ingerek is állandóan változnak, azok egy kisebb részét feldolgozzuk, míg a többit figyelmen kívül hagyjuk. A felfogott ingerek viszont hatással lesznek a testünkre, lelkünkre. Mivel a külvilágból egyre több inger ér bennünket, főleg az információ áramlás gyorsulása miatt, így egyszerűen lehetetlen, hogy ne változzunk. Az egész világ erre kényszerít bennünket. És akkor még nem beszéltünk az energia rendszerünkről, a minket körülvevő erőtérről és behálózó erővonalakról, az energia cserét lebonyolító csokrokról. A hosszú idejű változások tehát: sok kis apró rövid idejű változásból alakulnak ki és alkotnak látszólag állandó egészet. Ebben vannak olyanok, melyek jó része előre szinte be van programozva, de mi vagyunk hatással rá, hogy jól sáfárkodjunk a kapott ajándékkal. Ilyen a testünk is. Élhetnénk akár 150 évig, ha …, és a továbbit most ne taglaljam. Nem vigyázunk környezetünkre, másokra és magunkra sem, pedig a változást, a változtatást először magunkon kell kezdeni és nem másoktól várni el. Nekem, nekünk kell lépni, hogy azután a többi ember a nyomunkban haladjon. Ezt az első lépést viszont saját magunknak kell megtenni! A lélek leszületik ebbe a testbe, amelyikben most vagyunk. Már a fogantatása is kész csoda, hiszen a petesejtnek elérhetőnek kell lennie, a spermiumoknak meg kell találnia, a ket175

tőnek egymással is össze kell jönnie. Azután meg a már változó petesejtet az anyai szervezetnek is be kell fogadni. Ez már két fogantatás, ahogyan arról szó is volt. És csak ezután jön maga a fejlődés, a baba testének kialakulása, miközben a lelkecske ismerkedik az új világgal, ahol meg kell majd állnia a helyét. Ez pedig egyelőre az anyukája teste, ami nagyon jó hely a növekedésre egy ideig. Igen ám, de az anyuka ideges, olyat eszik, iszik, ami nem éppen a legjobb, ez mind-mind hatással lesz a baba lelkivilágára, testére. És ezt az örökséget úgy fogja magával vinni a születése után, hogy nincsen ennek tudatában! De már hatott rá! Folyamatosan jönnek a külső és belső ingerek, érzelmek, energia változások. Fejlődünk, módosul a testünk, a lelkiségünk és a gondolkodásunk. Betegek leszünk, kigyógyulunk. Eszünk minden nap, ezzel magunkhoz veszünk olyan táplálékokat, vizet, melyekben nem mindig a szervezetünk számára legjobb anyagok találhatók. Ezek hatni fognak ránk, miközben mi próbálunk megszabadulni tőlük. Mellesleg ott vannak az ételekkel reánk ható energiák: a növények és állatok lelke, érzelmei. Nem törődünk vele, ahogyan sok minden mással sem, pedig őseink ezt tanították nekünk. Megyünk fejjel a falnak, ha nem akarjuk megtanulni a leckét, ha elfeledjük őseinket. Testünk nagy része vízből van. Méréseim segítségével megtapasztalhattuk, hogy: a színek, az energiák és legfőképpen az emberi gondolat hatással van reánk. Lényegében ez az energia gyógyászat alapja, a kézrátétel lényege. Az emberi gondolat és a vele közölt erő, átalakulásokat okoz, azaz változást hoz létre a kezelt személyben. Ez azután attól függően, hogy milyen gondolatisággal lett létrehozva, jó vagy éppen rossz hatással fog bírni. Ebbe a kitételbe, ha jól belegondolunk, rájövünk, hogy a média állandó negatív kampánya, a háborúk, balesetek, mint szenzációk bemutatása, mennyire lehangolja az embereket. Tapasztalom is, hogy egyre több ember nem néz televíziót. Nagyon helyesen! Inkább törődjenek egymással, a családdal. Olvassanak, játszanak, tanuljanak és beszélgessenek. És válasszák meg könyveiket is, mert az iskolák által belénk sulykolt tudomány, csak egy fajta szemszög a világról. Nagyon sokféle módon meg lehet még azt tapasztalni, csak ehhez merni kell gondolkodásunkon változtatni. Ez pedig, mint tudjuk, hatni fog egész testünkre, erőterünkre, érzelmeinkre! A jó pap is holtig tanul, de nem is butul el, aki így tesz. Sőt fiatalos, boldog és vidám öregkort ér meg, sokkal kevesebb betegséggel. Merjünk hát gondolkodni, változtatni és legyünk önmagunk! És így elértünk a halálhoz, ami egy újabb változás. Leveti lelkünk földi ruháját, tapasztalatait összegezve más dimenziókba lép át, hogy majdan újból visszatérjen az élet szín-

176

padára tanulni, fejlődni. Ezt nevezik keleten karmikus körforgásnak, más néven újbóli születésnek. Mert a változás nem csak az anyagi síkon folyik. A lélek fizikai testbe születése és abból kilépése egy-egy folyamat része, aminek nagyon sok buktatója akad, ennek ellenére energetikailag rengeteg mindent végig lehet követni, meg lehet tapasztalni. Nagyon fontos volna, hogy ezeket az ismereteket közérthetően, a széles nyilvánosság tudtára hozzák, így nem lenne akkora félelem az emberekben például a haláltól. Tudnák mi vár rájuk, nem lenne misztikus ködbe burkolva, hogy mi történik, mi lesz a halál után. A fogantatás és a születés időszaka ismertebbé válna, hogy milyen fontos a felelősség a szülőkben, nem csak a fogantatással, hanem az egész várandóság alatt, és természetesen azt követően. A szülők azt vállalják, hogy testet adnak egy léleknek, megvédik, táplálják a testet, átadják tapasztalataikat a léleknek, hogy fejlődni tudjon. Őseink ezzel teljes mértékben tisztába voltak, csak mára el kellett felejtenünk ezt a tudást. Ennek az az oka, hogy a tudatlan, félelemben tartott ember könnyen megvezethető, azt teszi, amit mondanak neki olyanok, akik ki akarják használni tudatlanságukat. Lényegében ezt szolgálja minden hatóság, azok a szervek melyek segélyekkel tartják az emberekben a függőséget, amelyek adóztatnak bennünket, amelyek lelkünket a kezükben tartják. Fel kell ébredni emberek, és változtatni a saját gondolkodásunkon, hogy az általunk életben tartott rendszer ne legyen az ellenségünk!

Az ember energetikai modellje
Az én tapasztalataim szerint, az embert körülvevő erőtér rezgése a testünktől kifelé haladva nő. Ezzel együtt egyre nagyobb lesz a különféle frekvenciájú részek között a távolság is, amit nevezhetünk különféle testeknek. A csokroknál kintről befelé haladva emelkednek a rezgések, így legbelül a legmagasabb a rezgés, míg legkívül a legalacsonyabb. Ezzel együtt a testünkből az alacsony rezgések kifelé torlódnak, mert belül a magasabbak kinyomják. Én ugyanis nem tapasztaltam amit az indiaiak mondanak, hogy a csokor változtatja a forgás-irányát, egyszer befelé, másszor kifelé forog, miközben egyszer kinyomja magából az el-használt energiát, másszor meg beszívja a frisset. Fizikus szemmel tekintve a dologra, jobban elképzelhető, hogy a lelassult forgású, rezgésű energiát kiszorítja a gyorsabb, a frissebb és ez feltölti a szerveket.

177

Léteznek testünkben nagyobb energiájú főcsokrok, szervekkel együttműködő szervcsokrok és az akupunktúrás pontoknál levő kisebb csokrok. Mind-mind energiával látja el a neki megfelelő területet. Az erővonalak testünkben az energia elosztásban játszanak nagy szerepet. A bejövő energiát szétosztják, hogy mindenütt elegendő és egyforma mennyiségű legyen. A mellkasban függőleges irányban találhatók ilyen erővonalak, melyek közül a legerősebb a Közép-vezeték. A kínai elmélet szerint testünk felszínén futnak azok a meridiánok, melyekkel gyógyítani tudnak. Ezek kapcsolatban vannak a mély ágakkal, de ilyen méréseket még nem végeztem. Annyi viszont bizonyos, hogy a szerveknek megfelelő erővonalak és a szervek egymással kapcsolatban állnak, ahogyan azt az ősi tanítások is mondják. A szervezetünk energetikai modellje szerint a durva-fizikai test kialakulását megelőzi a finom-fizikai testé, ami lényegében áthatja azt, és öntőmintául szolgál. Tehát kívülről befelé jön létre a kézzel fogható testünk. A két test között a csokrok biztosítják az energia áramlását, amit azután az erővonalak osztanak szét a szervezetben, és így jut el a szervekhez, a sejtekhez. A fölösleges energia egyrészt tárolódik, másrészt az bennünket körülvevő erőtérben jelenik meg, védve bennünket. Az alacsony frekvenciájú energiák pedig távoznak a testünkből, amennyiben nincs ennek valamilyen akadálya. Ez az energiacsere folyamatos változást hoz létre a finom- és a durva-fizikai testjeinkben, és azok között is. Ez pedig megint azt jelenti, hogy állandóan változunk. Viszont szükségünk van egy olyan szabályozó rendszerre, ami ezeknek az áramlásoknak az egyensúlyát fenntartja. Mi lehet ez? A legegyszerűbb válasz, hogy a tudatalattink, ami folyamatosan energetikai és információs kapcsolatban van az egész testünkkel. Ennek a vezérlése pedig történhetne az agyban, ha például agyhalál esetén, megszűnne a test energetikai műk-ödése. De ez nem történik meg! Akkor viszont nem a durva-fizikai testben kell kereskedni. Egyszerűen azt mondhatjuk, hogy az emberi lélek és szellem működteti a testünk energiáit és hangolja össze azokat úgy, hogy mi nem vagyunk annak tudatában, de mégis harmónikus egésznek érzékeljük azt. Idővel és sok gyakorlással viszont képesek lehetünk tudatosítani magunkban ezt a működést, és urai lehetünk saját magunknak, ahogyan azt például a jógik, a csi kung mesterek teszik. Ez viszont sok lemondással, fáradozással jár. A választás a kezünkben van, mi döntünk a saját sorsunkról, hogy merre akarunk haladni.

178

Kis felfedezéseim
Nem dicsekedni akarok, de most felelevenítem azokat a fontos eredményeket, amikről eddig másoktól még nem hallottam. Nem fogom levédeni, így bárki magáévá teheti, hiszen a tudásnak mindenki számára hozzáférhetőnek kellene lennie szerintem, nem pedig pénzzel mérhetőnek. Ahogyan azt említettem, evéskor egyértelműen jó hatással van az energiáinkra, a szívből elmondott ima. Ez nem egy nagy durranás, mert őseink már tudták. A nagy puff az, hogy mértem én ilyen ebéd előtt elmondott imát egy hitközösségben, és semmilyen változást nem tapasztaltam az ételekben. Hogy miért? Gondolom, mert már csak megszokásból mondták és nem szívből, lélekből. Azután volt, ami másképp működött, mint ahogyan azt tanultuk a természetgyógyászati egyetemen, ahogyan a szakkönyvek is leírják. Például a kínai szervóra. Nem olyan mechanikus, azaz nem pontosan két-két óránként váltakozik, hanem dinamikus és nagyban függ a Holdtól. Ehhez az eredményhez viszont túl kellett lépni egy több ezer éves tradíciót. És ezt eddig senki sem merte megtenni, sőt egyáltalán még megkérdőjelezni sem. Fölfedeztünk egy újabb energetikai ciklust a szervezetünkben, a csokor-órát, aminél még nem jöttem rá, hogy pontosan mi szabályozza. Egy azonban biztos, a test fontosabb csok-rai egymás után szabályos sorrendben aktivizálódnak és töltik fel a testet energiával. A napi tevékenységek két szélső része az elalvás és a felébredés, valamint maga az alvás is nagyon sok meglepetést tartogatott. A legfontosabb, hogy ilyenkor a szerv-óra mindenkinél egyedileg működik, nem pedig „központilag”. Így biztosítja, hogy az a szerv jobban töltődjön föl, amelyiknek erre a leginkább szüksége van. Fel is gyorsul a szerv-óra. Ébredéskor, ahogyan a lélek visszatér a testbe, visszaáll a normális kerékvágásba, ehhez viszont időre van szüksége. Ezért vagyunk olyan kábák. Természetesen elalváskor ennek ellenkezője játszódik le. Érdekes, hogy a csokor-óra alvás közben továbbra is ugyanúgy működik, itt nincsen átállás. Megállapítottam, hogy az erőteljes sport, főleg a versenyzés, a fizikai testre hat elsősorban. A csi kung, a jóga és az emberek kezelése, mérése viszont emeli energiaszintünket, spirituálisan fejleszt bennünket. Itt azonban nagyon fontos a rendszeresség, hogy folyamatosan tudjunk haladni, változni, fejlődni.

179

Visszatérve a betegség-gyógyulás témakörére. Megállapítottam, hogy a szervezet már sokkal előbb jelzi energetikailag a problémát, amin ilyenkor még könnyen lehet javítani, nem orvosi módszerekkel. Amennyiben ezt nem vesszük észre, belelépünk a tünetek fázisába, amikor viszont már orvoshoz kell fordulni segítségért. Viszont a javulásban természetes gyógymódokat is be lehet vetni. Viszont arra is vigyázni kell, hogy a betegségben is van energetikai egyensúly, amiből kilépve újabb változások lépnek fel, amik nem mindig kellemesek. Jártam én is úgy, hogy az első kezelés után nem sokkal, még rosszabbul lett a páciens. Csak a második alkalom után kezdett javulni. Masszírozásnál még többször előfordul, hogy másnap rosszul vannak és csak harmadnapra érzik jól magukat. Ennek az az oka, hogy van egy betegségi energia egyensúly, amit a kezelésünkkel felborítunk. A szervezet eddig az egészség és a teljes energetikai szétesés között egyensúlyozott, miközben mozgósította a tartalékait, hogy fenntartsa ezt a helyzetet, ne romoljon tovább a kényes egyensúly. Mi közbeléptünk és felborult a rendszer. Egy új egyensúlyi helyzetet kellene létrehozni, de ahhoz energiára van szükség, és a régi problémák feldolgozására. Ehhez pedig erő kell. Amikor ez összegyűlik, beáll az új helyzet és jobban fogja a páciens érezni magát. És azt is megtapasztalhattuk, hogyan javíthatunk magán a gyógyulás folyamatán, mivel a bioenergetikai kezelésekkel nem az eredeti állapotba, hanem annál egy magasabb szintre lehet a kezelt személyt hozni. Ennek alapja pedig a változás tudatosságának fejlesztése, felelősség vállalás saját egészségünkért, amit egy magasabb, biztosabb energetikai egyensúlyi állapotba lehet hozni, amiből nehezebb kimozdítani. Azaz menthetetlenül egészségesek leszünk, és csak nehezen betegszünk meg. És lényegében minden egyes életünk célja is ez, hogy többé váljunk, mint amik addig voltunk. Az én mostani meglátásom szerint, az ember azért születik le erre a világra, hogy megtapasztalja, megtanulja egy korlátozott világban a tudatos teremtést. Amikor már képes uralni önmagát, érzelmeit, gondolatait és cselekedeteit, akkor tud továbblépni, egy kötetlenebb, szabadabb dimenzióba, ahol majd újabb tanulás vár reá. Ahogy rezgései egyre finomodnak, azaz egyre inkább közelednek a Teremtő Forráshoz, úgy válik az egyéni Lélek és Szellem is teremtővé. És ennek az egyik módszere a tanulás, az én számomra ez maga a mérés, amely egyben nyitott szemű meditáció, ahogyan azt megállapítottam. Az ember ilyenkor ugyanis teljes mértékben kikapcsolja tudatos énjét, és arra koncentrál, hogy a pálca megmutasson bizonyos energetikai információkat, amelyeket nem akar befolyásolni. Azaz belső ürességet alakít ki, miközben tudatában van az őt körülvevő világnak, de kikapcsolja az

180

egoját, nehogy befolyásolja önmagát. Ez pedig a meditáció legmagasabb fokának egyike, amely további változásokhoz vezet. Először úgy gondoltam, hogy a hálóm nagyon nagy halat fogott, de most látnom kell, hogy a nagy hal sok kis halból áll, és még nagyon sok kis hal vár arra, hogy kifogjam, és utána visszadobjam. Mert mindegyik aranyhal számomra, a tudás aranyhala, amely teljesíti kívánságomat, és így tudásom gyarapszik, én is változom, miközben segíteni tudok másoknak is szabad akaratukat tiszteletben tartva, a fejlődésben, a változásban. Így van, legyen és így is lesz! ÁMEN!

181

Búcsú
Miért vagyunk most itt kedveseim? Azért-e, hogy sírjunk, mert eltávozott közülünk a csoda? Mint a mesében: haja szála ében, ajka mint a vér, arca hófehér. Földbe süppedt a láb, vizet kívánva várta, hogy szíve tüzét táplálja a szél.

Nos kedveseim, kezünkben a Föld, mely eltartott, Itt a víz, mely elfedett, s a szél átjárja testünket, miközben a tűz lobog. Minden meg van hozzá, minden mozog, de ez mégsem Ő. Hol a forma, melyből vétetett? Hol a hang, mely fülünkbe még itt lebeg? Hol a szív, a tűz, hová lett a lélek? Egy kis virág vigyázza, törékeny életünk! Nézd e testet, őt formázta, S mégis más van bezárva szíved rebbenő ablakába.

Ki volt Ő? Lélek, lelkünkben. Szív, vér, test, mit egy piktor se fest. Hol van Ő? - kiáltod. Futnál, szaladnál, felzavarnád a világot, de őt meg nem látod. Pedig ott volt benned, hisz szeretted. Mit keresel hát? Nyisd ki szíved ablakát! Nézz magadba, nézz bele mélyen: ki elveszett az anyagban, ott alszik épen. Vár a tavaszra, hogy felébredj. A szeretet el nem vész soha!

Merj hát szeretni! Merj sírni, ölelni, s Ő újra él benned, ahogy ősei tették valaha. Elmentek, de Bennünk ott van minden. Nézd a Földet, neked adta magát. A Víz feledve folyót, benned összeállt.

182

Az Élet szele csókot hintett rád, S a Tűz benned lobogva égett. Mikor fénye kihúnyt, Mikor karja ernyedten lehullt, Por a porral, Víz a vízzel egyesült. Te azt hitted mindennek vége, mert ilyen az ember. De a lélek megszabadult, és itt van közöttünk. Nézd a Nap fényét, benne a lángok szeme sugara Érezd a Szelet hajadban, s meghallod, mit nem mondott el soha. Öleld át a Földet, benne van teste. És ha jő az este minden Tűzben ott táncol lelke.

Sírj hát, vigadj, élj boldogan, hisz halál nincs, a Lélek örök Szeress mindent körötted Szeresd az embert, legfőképp önmagad Meglásd, ott van Benned Fény, Sötét Hiába jön rá nyár, tél Engedd az örömet föl Engedd magadból Mert ami fáj, az gátol. Engedd el a halottat, s itt lesz örökké véled.

Benned éljen a Szeretet. Ne zárd be önmagad, engedj Fényt magadba! Veled ott lesz Ő is. Álmodjuk együtt a világot Sírj, ha sajnálod önmagad Örülj, ha szereted, légy önmagad! Ahogy ő is az volt, akit nem láttál soha Benned élő Örök Csoda Engedjétek az Úrba Őt Menjetek békével Az út most vett kanyart Ő valahol ott integet

183

Isten itt van véletek!

Ez hát mit rátok hagyott Ezzel bennünk nyomot hagyott Álmodjuk tovább Életük S Ő ott van mindig velünk Engedjétek, hogy átjárjon a Szeretet Megszűnve tér és idő Egyszerre legyen jelenben múlt és jövő.

Fáról hulló falevélként Múlik el szemed előtt a könyvben a lap Fehéren fekete betűbogarak Lassan mind elmaradnak Ám túl az élet vizén Ébred egy új nap Hol feléled minden, mi elmúlt egyszer Újra virulnak a fák, nyílik a virág S a zöld pázsiton ott lépdel mind Ki elment egyszer. Meg lesz minden mi elveszett S nem múlik el a csoda Örökké él a lélek S egy napon ismét itt leszünk Találkozunk, Föld a víz tüzében formát öltve Együtt lélekzünk Hogy újra írjuk a jövőt Békében, szeretetben.

Áldásom áldásotok legyen rám és rátok!

184

A mag-ar nyelvről
Ezt a fejezetet azért írtam, mert úgy gondoltam, kell egy kis magyarázat a könyv végén található szótárhoz. Itt próbálom értelmezni a magyar szavak változatosságát, a magyar gondolkodásmód csodálatosságát. Erre már volt ugyan utalás a könyvben, de most bővebben teszem meg. Mivel ez szorosan nem tartozik az előzőekhez, ezért vettem külön. Elbúcsúztunk az előző témától és most egy kicsit más jellegűbe fogunk, de majd kiderül, ez is hozzá tartozik, csak másképpen. A szavak elválasztásánál itt is törekedtem arra, hogy a magyar szótőnek megfelelően végezzem, ahogyan azt tettem a könyvben eddig is. A magyar nyelv ugyanis visszavezethető két-három betűs szótövekre, amelyekből majdan kihajt a nyelvünk virága. Sokszor mondatok közben is szétválogattam egy-egy szót, hogy közelebb kerüljünk annak alkotó értelméhez, ahhoz a gondolkodási módhoz, amely létrehozta. Jó felfedezést kívánok!

Az emberi nyelv
Az emberi nyelv az a világnézeti gondolkodásmód (filozófia), amivel a megtapasztalt világot közösen (a nyelvet használók) leírjuk. Ez tehát egy közös gondolkodás arról, ami minket körülvesz, ami bennünk van, és amit cselekszünk. A nyelv jellemzője, hogy folyamatosan fejlődik, változik, ahogyan a minket körülvevő világ, és vele együtt mi is, az észlelők, megtapasztalók. A nyelv egy közvetítő eszköz, amivel át tudom adni, hogy én mit gondolok az általam szerzett benyomásokról. Mivel a világon számtalan sok ember létezik, ezért a nyelv megformálása is sokféleképpen történhet. Egy-egy nemzet nyelve egy közös múltra visszatekintő, a változásban együtt lépkedő emberek csoportjáé, amelyhez mindig tartozik valamely közös emelkedett gondolatiság, teremtő szándék és természetesen cselekedet. A nyelv, ahogyan a szóban benne van, a nyelvünk által van megformálva, megízlelve, kialakítva. Mi magunk vagyunk azok, akik kialakítjuk az egyes hangokat, betűket a saját akaratunk szerint. Mivel hang nem létezik anélkül, hogy ne legyen mögötte megformáló, megszólaltató szándék, azaz (ny)elv, amivel a fizikai világról, a bennünk lejátszódó érzelmekről elvontan eszmét cserélhetünk. A szél is játszik ilyet faodúkban, de hiányzik mögüle a teremtő akarat, az a tudatosság, hogy közölni akar valamit más emberekkel.

185

A világ megtapasztalása fizikai érzékszerveinken keresztül történik, melynek hatására a testben idegi információk jönnek létre. Erre pedig szintén reagál a szervezet. De hol van ebben a tudatosság, ami a beszéd alapja? Egy biztos, hogy az agyban nincsen. Aki kómában van, az ugyanúgy reagál például egy hőingerre, mint más, de mégsem beszél. Ehhez kell még valami, amit nem találnak az idegsebészek. Elfogy az idegszövet a kezük közül, és nem találják a tudatot. Ugyanígy járnak az orvosok, amikor a test meghal. Minden ott van, minden szövet és sejt, mégis hiányzik belőle valami, ami élettel telíti. Nincsen benne lélek, ahogyan az agyban sincsen szellemi tudatosság. Mindkettő áthatja a testünket, de fizikai műszerekkel nem mérhető, mert nem anyagi szintűek. A teremtő gondolat tehát nem az agyban jön létre, attól viszont nem független. Mire kell az agy? Arra, hogy vegye a szellemi adást. Igen ám, de mindenki csak annyira képes ráhangolódni erre, amennyire el tudja fogadni ennek létezését, működést és amilyen mértékben agyának rezgéseit képes rávenni. Alapszinten ez úgy kezdődik, hogy a baba ad ki hangokat, amiket nem is azonosít sajátjaként. Ez később kezd tudatosulni a halláson keresztül. Mivel a hallás a legérettebb érzékszervünk, ezért mindenek előtt ez kezd működni. Hogy ennél is pontosabbak legyünk, a baba érzékeli a környezetét, annak érzelmeit, gondolatait és azokat sajátjaként azonosítja be. Csak a születés után válik önállóvá annyira, hogy kezdi megtapasztalni önmagát. Ezzel együtt a figyelme is kezd a saját belső mozgásaira koncentrálódni, azokat sajátjaként kezdi megtapasztalni. És kezd ezzel a tudata alakulni. Amikor a szem is belép ebbe a körbe, még több mindent tesz sajátjává, ezzel még több tapasztalatra tesz szert. És ez a folyamat egyre bonyolultabbá válik. Amikor egy tapasztalatra odafigyelek, azt jelenti, hogy az agyam által beazonosított kódot, felfogom, mint adást. Ezzel együtt felismerem az erre adott belső választ. És csak ezután tudom majd saját akaratom által irányítani a folyamatot. A nyelv szempontjából nagyon fontos, hogy a baba által kipróbált hangokat mennyire erősíti meg a környezete. Amiről megerősítést kap, azt tudatosítja, majd gyakorolja, hogy be tudja azonosítani. A rádió hasonlatnál maradva, ráhangolódik, mondjuk a magyar adásra. Ami persze nem ilyen könnyű, mert minden szó mögött egy gondolat van, egy elvont fogalom, amit össze kell hozni magával a szóval, és az ehhez tartozó tapasztalatokkal. Amikor ez megtörtént, csak akkor lehetséges a szóalkotás, azaz megpróbálja a saját fizikai szervével, a szájával, a torkával és a nyelvével létrehozni a szó hangalakját, ami ugyanazt fogja jelenteni másoknak is, mint neki. Az agyban tehát nem a szó tárolódik, hanem magának a hangnak a felismerése, majd az erre adott válaszhoz szükséges fizikai megnyilvánulások összessége, azaz a hangképzés. 186

Az agyban tehát van egy értékelő rész, ami a bejövő hangokat összehasonlítja a már tároltakkal, és ezekből szavakat alkot, ha tud. Amikor megtalálja a megfelelő szót, az agy adásának hulláma megegyezik a mögöttes szellemi tartalommal, amit gondolatnak nevezünk. Ez a gondolat hozza létre az a döntést, akaratot, ami az agyba, mint adás fog beérkezni, cselekedetre ösztönző akaratként. Az agy kódolja és hozzárendeli a megfelelő működtető, hang és szóalkotó izommozgások sorozatát, amit kimondunk, és amit hallunk, mintegy visszaellenőrizve, hogy azt mondtuk-e, amit akartunk. Ez egyben motiváló is számunkra, a gondolataink folytatásához.

A nyelv a környező világról szól
A mag-yarság a mag népe [8]. A magban minden meg van, egy ön-áll-ó világ, amiből egy új élet születhet. És mint mag, egy a szám-ossága, azaz egyet ér. Az egy teljesen önálló, de csak más-ok-hoz viszonyítva tudja megismerni önmagát. Az egy tehát az egész világot mag-ába foglalja, de ezt csak úgy képes föl-is-mer-ni, ha kettősségben létezik. Úgy lesz minden kör-öttem fényes, azaz úgy fogok megvilágosodni, ha másokban megtapasztalom magamat. A fönti példa a magyar nyelv csodálatos logikájára utal, aminek egyik alapja a Föld Anya amiből vétettünk, aki eltart bennünket és akihez visszatér a testünk. Nyelvünk őrzi ezek-et az emlékeket, hogy a testünk és a föld egyek. A másik alapelve a számosság. Aki megszámlálható, az létezik. Aki egy-ben van, az nem esik szét, az nem kettőződik meg, az már számít. Akivel le-számol-nak, az már nem létezik, ahogy az sem, akit fel-számol-nak. Akivel viszont számolni kell, az nagyon is élő, létező valóság. Azaz a magyar nyelv szerint ahhoz, hogy valaki létezzen, megszámlálhatónak kell lennie. Önmagában kell léteznie, amire a legjobb gyakorlati példa a mag. Egy magban az egész világ megtalálható, benne van a múlt minden tapasztalata, benne van a jövő lehetősége. Egyben van. Mihelyt azonban el kezd fej-lődni, azonnal megkettőződik. Hogyan történt a számolás? Fel-ró-tták egy fára, azaz rovásírással. Ez volt ugyanis mindig kéznél. De ugyanez történt valamikor két folyó közén is, valahol Mezopotámiában. Már nem azért, de a magyarok valami okból nagyon szeretik ha olyan helyen élhetnek, ahol két nagy folyó ter-mékenyíti meg a vidékeket.

187

Szóval a sumérok is ró-ttak agyagtáblára. De csak azt, ami számukra nagyon fontos volt, hogy maradandóan fennmaradjon, hogy felróható legyen. Ezt ék-írással végezték, így ék-esítették fel a táblákat. Azaz ék alakú íróvesszővel fel-rótták a betűknek megfelelő jeleket, azaz a betűt vet-ettek. Mert aki a földnek a fia, az minden cselekedetével a földet szolgálja. Így azután a betűt veti, hogy az olvasásakor bennünk kikeljen a vetés, azaz az író által közölni kívánt tapasztalat a világról. És ennek olvasása által, maga az olvasó is többé válik, mert betapasz-t magában egy ismereti hézagot, azaz tapasztalatot szerez. Másnak az ismeretét teszi magáévá, amivel többé fog válni, mert gondolkodnia kell. A gondolkodás pedig a teremtés alapja. Mert amikor én el-kép-zelek egy dolgot, azt azzal meg is teremtem. A nyelv tehát egyben teremtő is. Egy olyan logikai fonál, amelynek mentén meg tudjuk ismerni a környező világot és azon keresztül önmagunkat. Ez a logikai fonál a magyar nyelvben megegyezik a földműveléssel, a környezetben történő változásokkal és magukkal a minket meghatározó számok világával. A számok világa megint egy önálló logikai rendszer, ami ráadásul minden nyelven azonos. A magyar nyelv egyik fontos alaptulajdonsága tehát, hogy a környező világot úgy írja le, ahogyan azt megtapasztalta. Próbálja a hangokkal utánozni annak jellemzőit, például a szél susogását, fuvallatát, a mennydörgés erejét. A bonyolult dolgokat is úgy írja le, hogy azok érthetőek legyenek, ezért alkalmaz a természetből vett hasonlatokat. Azaz párhuzamokat alkot, ahogyan azt Paracelsius is leírta: ahogyan lenn, úgy fönn. Ez a magyar nyelvben úgy fogalmazódik meg: ami a környező világban, az a nyelvben. Lényegében így gondolkoztak a kínaiak, az indiaiak, hogy csak néhány nagy népet említsek keleten. A természetből vett hasonlatok egyik nagy részét a víz jelenti, amely folyik, így nagyon jól lehet vele áttételesen érzékeltetni az idő múlását. Telik, múlik, ballag az idő. Ami ki van téve az idő vasfogának, azon múl-ik az idő és ezért mál-ik el. Az ér-ez, az ér-vel, ér-zékel, ér-zés szó mind abból indul ki, hogy egy folyam-atnak a részesei vagyunk. Az idő foly-ója hömpölyög és mi egy adott pillanatot ér-zékelünk belőle, az ér-zék-szerv-einkkel, hogy ezt a tapasztalatot át-ér-ezve, ér-zel-meikbe zárva, ér-ettebbek legyünk. A be-érik a gyümölcs is erre a hasonlatra épül, ahogyan az útján haladó ember is beér-kezik egy-egy áll-o-más-ra, ahol meg-áll egy ál-do-másra.

188

A magyarság ereje
A magyar nyelv másik jellemzője, hogy befogadó nyelv. Ezt úgy kell érteni, hogy más nyelvekből könnyedén átvesz szavakat, és azt sajátjává teszi, miközben maga a nyelv nem változik meg alapjaiban. Márpedig egy nép önállóságát a nyelve határozza meg. A nyelv, ami megmondja, mit vagyunk hajlandók lenyelni. Mit fog-adunk el. Aki pedig elfogad, az először megkóstolja, megrágja, apró íz-ekre bontja, meg-íz-leli, azaz több érzékszervével megpróbálja és csak utána fog-ad-ja el, azaz nyeli le, teszi részévé önmagának, például egy más nyelvből átvett szót. És ebben az a szép, hogy az íz a léleknek is egyik ősi jelentése. Azaz aki megízlel, az nem csak fizikai szinten ismeri meg a másikat, nem csak a fogaival, hanem lelkileg is átveszi, mag-áévá teszi. A befogadás a magyar ősvallásra is jellemző volt. Ennek egyik alapja, hogy vallásunk Ősanya típusú, azaz nőies. Ennek pedig a mások elfogadása, befogadása az alapja. Azaz a vallástürelem teljes volt, nem akartak megtéríteni erőszakkal senkit, mint a férfias típusú vallásoknál. Más népekkel, akik elfogadták a magyarokat vérszerződést kötöttek. Ennek jelentősége, hogy egy vérből valók vagyunk, test-vér-ek. A test jelképezte a forma állandóságát, amit a vér lüktetése tett mozgóvá, élővé. Márpedig alapjában az ember elfogadja a testvérét olyannak, amilyen, hiszen egy-ív-ásúak vagyunk. És ilyen, a magyarral testvérnép több is volt, hogy csak néhányat említsünk: hun, kun, székely, szkíta, avar, kabar, besenyő.

A mai magyar nyelv
Előzőleg említettük a magyar nyelv létrejöttének alapvető jellemzőit: 1. Szoros kapcsolat a természettel, amit például a természetből vett hasonlatok, szavak mutatnak. Ilyen például a víz folyásával, a növények változásával kapcsolatos szavaink: érint, érik, érzés, érzelem. Vagy maga a ter-més(z)-et, ami valaminek a termése, egy folyamat eredménye. Az eg(y)ész vil-ág a magunkban alkotott világ-os-ság egy-sége. 2. Szavainkban megjelennek az általánosságban végzett cselekedeteink, például a földművelés, az állattenyésztés, a vadászat, a halászat, a kézművesség. Aki meg-ij-ed, az úgy érzi, mintha íj csapott volna bele egy pillanatra. Iga-z-ság, magába foglalja az igát, amit vontatni kell.

189

3. A megszámlálhatóság biztosítja az ember létezését. Ez szoros kapcsolatot mutat az állattenyésztéssel, ahol fel kellett róni mindent, ami történt a pásztorra bízott nyájjal. A számok biztosították, hogy létezik valaki, mert az megszámlálható. De itt is megjelenik a földművelés, mert a számokat is úgy kezeljük, mint a búzavetést. Aki a rábízott nyájat ellenőrzi, az szám-vetést készít. Aki viszont rosszat tett hazájában, az szám-űz-ötté válik, azaz nem megszámlálhatóvá. 4. Egyben fontos gondolkodási rendszer is a nyelv, amely teremtő erővel bír. Ahhoz ugyanis, hogy rendszert alkothassunk a világról, meg kell azt ismerni, ehhez pedig magunkban létre kell róla hozni egy egységes képet. Ez pedig maga a nyelv. Aki gondolkodik, az gond-ban van, mert a saját kér-dés-ére kell választ találnia, amiért váll-al-nia kell a fel-el-ősség-et. 5. A fenti példából egy újabb fontos dologra is fény derült, arra hogy testtájainkat jelző szavaink és nyelvünk milyen szoros kapcsolatban vannak egymással. Aki választ, az valamivé válik, azaz fej-lődik. Márpedig ez a fejlődés mindig fejben történik. 6. A nyelv egyben egy-séget is képez. Egy közös gondolkodási mezőt, amely megtartja, összetartja az embereket az évszázadok viharában. És ez a magyar nyelvre fokozottan érvényes. Ehhez viszont szükség volt a nyelv befogadó voltára, hogy magáévá tegyen szavakat, amelyek nem magyar eredetűek, de beolvadva nyelvünk új tartalommal tölti fel, és a magyar gondolkodású emberek által elfogadhatóvá teszi. Ezért van az, hogy sokan török, finn-ugor, sumér eredetűnek vallják nyelvünket, miközben hasonlatosságot találnak vele az ógörög, az etruszk és még más ősi nyelvekkel. Ilyen alapon azonban lehetnénk latin, német, orosz és manapság éppen angol eredetűek, attól függően, mikor melyik nyelv volt éppen nagy hatással ránk. Nyelvünk azonban kiszűri mi a befogadható, és mi nem, ebbe a magyaros gondolkodási rendszerbe, és egy idő után kiveti magából a nem odaillő dolgokat: szavakat, gondolatiságot. Vagy ahogy már mondtam, átalakítja a maga képére. Én ennek az utóbbi jelenségnek a jegyében kezdtem el dolgozni. Bízom ugyanis abban, hogy nyelvünk túléli a szokásos külső behatásokat, ahogyan túlélte a közel kilencszáz éves latinosítási próbálkozást, a több száz éves németesítési törekvést, a török százegynéhány

190

éves uralmát, az oroszok szlávosítási próbálkozását. És most ugyanígy fog az angol nyelvűsítéssel, az amerikanizációval is járni. Ahogy egyre több, egyre szélesebb körben harapódzik el ez a külföldről diktált jelenség, úgy fog egyre nagyobb ellenállásba ütközni, aminek a vége a tudós fejekben egy nyelvújítás lesz, aminek során új magyar szavakat keresünk a külföldről érkezők helyébe, mert ha a magyar emberre megpróbálnak valamit ráerőszakolni, az akkor már csak azért is az ellenkezőjét teszi. Én azt vallom, hogy más nyelvek hathatnak ugyan a magyar nyelvre, de azt inkább gazdagabbá, szebbé teszik, ha megfelelően használjuk, és nem mellőzzük a már meglevő szavainkat egy külföldiért. Az új kifejezések helyébe pedig keresünk, létrehozunk megfelelő magyar szavakat. Ezzel segítjük nyelvünk gyöngyszemének tisztulását, csiszolódását, amire mindig megpróbált más idegen nép gondolkodása rátelepedni, hogy fényét elnyomja. Mi azonban ezzel is többek leszünk, miközben kiteljesedik megtartó magyar anyanyelvünk. Ehhez azonban mindenkinek oda kell figyelnie gondolkodására, csak így maradhatunk meg egyre fényesebben, hiába törnek ellenünk irigyek, akiknek ez nem sikerült.

Amit tudni kell a szójegyzékről
A címszavak tárgyköre a könyvben vastagított és dőlt betűkkel jelzett szavakból áll, kibővítve az ősi hitrendszerünkből jövőkkel, amely gyökereinkhez minden mai tudományos neheztelés ellenére újra kezdünk visszatalálni. Erre pedig már volt kísérlet a múlt században Ipolyi Arnold [9] és mások részéről, de ezen hatásokat igyekeztek belőlünk kinevelni, meg nem említeni, pedig így egész a teljesség. Manapság ezt a gondolkodási módot divatosan ezotériának nevezik, ami valamilyen téren történő beavatottságot jelent. Egy olyan tudás rendszert, amihez nem juthatott hozzá mindenki, miközben ott munkálódik bennünk. Sajnos a nyugati kultúrára, a tudósoknak nevezett emberekre jellemző, hogy magukat kiválasztottaknak kiáltják ki, ezért olyan nyelv-en beszélnek, olyan szóbeli és képi kifejezéseket alkalmaznak, amit a szélesebb népréteg nem ért meg, ezért úgy gondolják, hogy ők többek mindenkinél. Én viszont úgy érzem, ahogyan azt a nagy próféták is tették, a tudásukat úgy adtak közre, hogy azt mindenki a saját szintjén megérthesse. Én úgy gondolom, hogy az igazán nagy tudós, rendkívül egyszerűen meg tudja fogalmazni a világ dolgait, úgy hogy a legtudatlanabb is azt érzi: én ezt már tudtam, csak nem fogalmaztam meg így magamban.

191

Igyekszem így eljárni a szómagyarázataimban. Lesznek olyan szavak, melyekre nem adok meg rokon értelmű szót, mert elfogadhatónak tartom, ezeket a használatra alkalmas szavakat vastagítva jelzem. Más szavakhoz viszont több rokonértelmű szót is próbálok megemlíteni, hogy legyen miből választani. Igyekszem magának a szónak a gondolatrendszerét kihámozni, hogy megértsük, mi lakozhat mögötte, milyen szemlélet a világról. Ez nem fog megegyezni a nyelvészek hivatalos állásfoglalásával, mert ők egészen más szempontokat vesznek figyelembe. Én viszont mostan létezem, a mostani gondolataimat próbálom megfogalmazni, átadni, hogy kiindulópontot adjak nálamnál okosabbaknak, vagy éppen fogódzót a tanulni akaróknak. Én úgy gondolom, hogy a magyar nyelv létrejöttében először ez egytagú szavak jelentek meg: ál, él, ló, lé, sze és még sorolhatnám. Ehhez tapadtak újabb mással- és magánhangzók, amik tovább színesítették a nyelvet: ál-l, ál-d, él-ő, lé-t, lé-k, sze-d, sze-g, sze-l, sze-m, sze-r. Ezután újabb betűk jöttek a szó elé és után, amik az alap értelmet még jobban színesítették, szélesítve annak tartalmát, ezáltal a gondolkodásunkat: áll-at, ál-om, ál-dozat, váll, vállal, vállalat, élő-világ, él-et, él-vezet, él-mény, v-él-emény, lé-lek, lét-ezés, szeg-ed, szeg-vár, szeg-ődik, szer-vez, szer-et, szer-elem, szer-zet-es, szer-ződés, ék-szer, szel-lem, szel-lent, át-szel. Nyelvünk mélyét tehát egy kép alkotja a környező világunkról, amely azután tovább fog fejlődni és értelmét átvíve, újabb szavak, szóbokrok fakadnak belőle [10]. Valahol a szó mélyén ott vannak azok az ismeretek, amikről már beszéltem, az a világlátás, ami minket, magyarokat jel-lem-ez. A szavak kötőjellel való tagolása nem véletlen, minden kötőjel utáni betű a szónak egy újabb értelmét világítja meg, kiszélesítve a világról alkotott képünket. Ezt és a szóelválasztási módot Varga Csaba könyvéből vettem [10], csak így voltam elég okos felismerni és elég bátor alkalmazni. Egyes szavak értelmezésében nagy segítséget nyújtott Ipolyi Arnold műve, valamint a „Halotti beszéd”. Ezekhez az ősi ismeretekhez visszanyúlva, tudtam összeállítani magyar-magyar szótáramat. A szótáram nem végleges, mire elkészülök vele, már sok mindent másképpen fogok gondolni. Én úgy hiszem, hogy egy folyamatot indítok el ezzel, ami másokban fog tovább folyni, és így együttesen gyűrűzve, megerősödve hatással lesz mindenkire, aki szívügyének tekinti nyelvünket, és azt megpróbálja szépen, magyarosan használni.

192

Amit tudni kell a világlátásomról
Én nagyon fontosnak tartom, hogy alapvető gondolkodási modelljeimet mások is megértsék. A szavak magyarázatát tekintve ugyanis egy egységes rendszerről van szó, ami nem teljes mértékben egyezik meg a hivatalos látásmóddal. Ez nem azt jelenti, hogy én látom helyesen, vagy éppen más, hanem azt: minden dolgot annyi irányból lehet megfigyelni, ahányan nézik azt. Ennek megfelelően annyi világképünk lesz, amennyi a szemlélő. És ezek a világképek nem fognak megegyezni, mert mi sem vagyunk egyformák. Ezt a gondolkodásmódot legjobban az Isten képpel tudom képileg érthetőbbé tenni. Képzeljük el, hogy Isten egy hatalmas hegy, melynek ormai a fellegek mögé vésznek el. Ezt a hegyet körbeállja egy izraelita, egy iszlám, egy mohamedán, egy shiita, egy katolikus, egy református, egy krisna, egy budhista, egy hinduista és minden létező vallásból egy-egy ember. Mindenki elmondja, ő milyennek látja a hegyet, azaz Istent. Ez pedig nem lehet egyforma, mert a hegy minden oldalról más és más. Lesznek benne egyező részletek, lesznek nagy eltérések is. Azért, mert még a látottakat sem értelmezzük egyformán. Úgy néz ki, mintha egy fát látnék, miközben valaki ugyanazt mezőnek nézi, és ha odamegyünk, csak akkor derül ki, hogy egy moha borította kődarabot láttunk. Ehhez azonban együtt oda kell menni! Ez ma még nem jellemző, inkább ragadjuk torkon a másikat és fojtsuk belé a szót. Az én Isten-hegyem tehát olyan lesz, ahogyan azt a sok-sok ember hitének megfelelően együtt fogja látni! Nem külön-külön, hanem együtt. Mindenkinek van igazsága, de együtt alkothatunk egy sokkal erősebb igazságot, és ezt megerősíthetjük, ha békében, összefogva közösen odamegyünk és megvizsgáljuk. A hegy hasonlatnál maradva képzeljük el, hogy eddig a hegy lábánál álltunk körben. De egyes érdeklődők már elindulnak fölfelé a megismerés útján. Fentről nézve megint más képben látunk dolgokat, de ettől mi nem leszünk többek, nagyobbak másoknál. Ezzel a tudósokra célzok, akik többnek képzelik magukat másoknál, miközben ugyanolyanok, mint mi, csak egy mind inkább szűkülő ösvényen több az ismeretük. Mi viszont megpróbálunk rálátni az egészre. Tehát én úgy gondolom, hogy együtt alkotjuk a mi világunkat. Ezt nevezik holisztikus gondolkodásnak, amiről már szót ejtettem a könyvemben. Magyarul ezt nevezhetjük Egységes gondolkodásnak, mivel a teljességet úgy írja le, hogy annak minden része tartalmazza az egész egy részét, és együtt alkotják az egységet. Így azután önmagában is egészet alkotó egységekből áll, amik összekapcsolódva alkotják magát a Mindenséget. És ez a mi gondolkod193

ásunk, világlátásunk eredménye, mert a világ attól függetlenül létezik, hogy mi azt valamilyen módon megtapasztalhattuk, átalakítottuk volna. Viszont attól olyan most, hogy mi ezt megcselekedtük, több-kevesebb sikerrel. Sajnos mi emberek, még nem nőttünk fel a feladathoz, de azért néhányan igyekszünk szeretetben, békében, elfogadásban fej-lődni. Mert ez a mi fejünkben dől el, ami a szavainkat, cselekedeteinket, érzelmeinket vezérli.

Magyar – Magyar szó értelmezések

A, Á
Adat: Az információ olyan formája, amit egyformán értelmezünk a világon. Például a számítógépnek az a betű semmit sem jelent, de ha úgy viszem be, hogy 001, akkor tudja értelmezni és válaszul a monitoron kiírja az a betűt a világ minden táján. Az ember az adatot tényszerűnek fogja fel például a statisztikában, de amit levon róla következtetés, az már az egyént és annak szándékait tükrözi, az ad nekünk valami újat! Agy, agy-kontroll = Öntudat: Az agyalás nem mai eredetű, és az agy működésének rendbe-tétele, koncentrálása sem. Agyalni az az ember szokott, aki nem képes egy gondolatától elszakadni, csak ezen rágódik, ami előbb-utóbb betegséghez vezet. A gondolkodás viszont már kihasználja teremtő képességünket, előbbre visz, így azt a meditáció körébe soroljuk, aminek egyik felép-ített, szinte bárki által elsajátítható rendszere a Silva-féle agykontroll. Ez sokféle, a vil-ág több táján megtalálható teremtő technika kombinációja, amit folyamatosan bővít-enek. A legfontosabb eredménye, hogy az egész világon használt rendszer alakult ki belőle. Ter-mészetesen ez is felhasználható jó és rossz dolgok elérésére, azaz mindig a gyakorlótól függ, hogy mit akar elérni. Ah, áh, áh-ít, áhít-tat: Az ah, áh, óh csodálkozó felkiáltás, felsóhajtás. Aki valamit áhít, az úgymond egy szent lángolásban kíván nem földi eredetű dolgot, például szeretet, valaki felgyógyulását. Ez a szent lángolás egy más állapot, ami lehet egy vallási áhítat, vagy egy tudatos agykontroll gyakorlat, meditáció. Ez az áhítás, óhajtás a tudatos teremtés egyik megnyilvánulási formája, ami nem fizikai szinten indítja el a dolgok kialakulását, hanem annak oki szintjén. Akad, akad-ály: A szó alapja az ak, ami lehet ok is. Ok, ami miatt például, nem vagyunk képesek tovább haladni. Aki keresi az okot, az talál, azaz rá akad valamire. Hogy

194

mire, például egy gondolatra, ami a keresésnek az indítója volt. Csak arra akadhatunk rá, amiről már valamilyen fogalmunk van, és megfelelő eszközzel keressük. Például halra horoggal pecázunk, ismeretekre pedig gondolat-horgokkal. Ez fog megakadni az ismereteink vízében és lesz belőle egy újabb ismeret. Utunkat azonban akadályok nehezítik, melyek elhárítása a tapasztalataink egy forrásává válik. Az akadály az előrelépésünk útjában áll, mivel nincsen róla ismeretünk. Így nem tudunk haladni, amíg el nem hárítjuk, meg nem ismerjük. Azaz meg kell állni, meg kell tudni, miért van az utunkban és ebből tanulni kell, ami egy új gondolat születését jelenti, és amivel teremtünk magunknak egy új világot. Amikor megismertük, tovább tudunk majd lépni. Ettől kezdve már nem akad-ályoz, hanem segíti haladásunkat. Akasa-krónika: Az emberiség Közös Információs Mező-je, amelyben mindenről és minden-kiről le lehet ismereteket kérdezni, időtől és helytől függetlenül. Ezen a síkon, rezgésszinten tárolódik minden esemény, gondolat, érzelem, cselekedet, ami a világban meg-történt. Egyes médiumok, spirituális tanítók képesek az itt található ismeretekből olvasni. De bárki képes lehet eszközös (pálca, inga) módszerrel elérni ezt a szintet, ám a lekérdezhető ismeretek mindig függeni fognak a kérdező korlátaitól. Az akasa szó „ragyogó”-t jelent, azaz magát a Fényt. Ezek szerint a Fényben benne van minden és mindenki. Al, al-ap, alap-vető, alap-os, alak, alak-zat: A szó tövét nézve az al, a lentit jelenti, valami alattit, de érthetjük benne a lap-ot is tőnek, aminek két kiterjedése van, és erre lehet építeni magasságban. Ehhez hasonló az alak szó is, ami viszont már háromdimenziós, egyedi kiterjedésre utal. Az alapnál az biztos, hogy alulról helyezkedik el, ez fogja biztosítani a további ismereteknek, hogy rá tudjanak épülni. Alapvető ismeretekre mindenkinek szüksége van, ezt szerezzük meg kiskorunkban, és ezért olyan nehéz megváltozni, mert ahhoz az alapokat kell módosítani. Idős korban pedig ez már belesüllyed a múltba, amihez teljesen ki kellene ásni minden régi gondolatot, érzelmet, emléket. Ez pedig nagyon nagy munka, amire nem képesek az idősek. Nekik már a halál egy olyan lehetőség, ami új építkezés, új alapok lerakását biztosítja, azaz a meg-újulást. De ugyanez érvényes azokra is, akik már nem tudnak életükben megváltozni, és nem is biztos, hogy már öregek, például ilyenek a drogosok, a munkamániások, gyilkosok, stb. Ál, áll: Egyik jelentés, hogy nem az igazi, nem valós, azaz ál-ságos. Nem azt mutatja, ami a valóság. A másik megközelítés szerint, kapcsolatban van az al szóval, lényegében azt

195

jelenti, hogy ugyanaz a dolog, egy lentebbi síkon megjelenik. Úgy képzelhetjük el, mint amikor a fény elé szűrőt teszünk. Ilyenkor is a fényt érzékeljük, de már nem teljes mértékben. Az emberek által érzékelt Fény több ilyen szűrőn érkezik hozzánk, így száll alá hozzánk. Az áll, mint testrész a fejen alul található. Így ez is egy alsó elhelyezkedésű, azaz al-ul levő. E nélkül nem létezik az egész, azaz a fej, de az egészből ő is egy ön-áll-ó rész. Az áll a mozgás szempontjából vizsgálva egy olyan helyzet, amikor a megfigyelőhöz képest nem mozdul el valami. Ez a viszony egy másik szemlélő részéről lehet mozgás, hiszen éppen ezért minden viszonylagos (relatív). Áldás: Olyan mágikus eljárás, melynek során az Isteni kegyelmet, szeretetet közvetítjük önzetlenül mások számára, hogy cselekedeteikben, gondolkodásukban közelebb tudjanak kerülni spirituális Énjükhöz. Ez azonban lehet egy megkötő erő is, ha maga az áldást osztó, adó nem a szeretet szintjén áll, amikor a saját teremtő szellemének szűrőjén át ad ál-dást, ami ilyenkor igen kétes értékűvé válik, azaz ál-ságossá, nem azzá, amit várnak. Sajnos manapság nagyon sok ilyen „mester” van, aki híveinek anyagi kegyeiért áldást oszt. Az áldás tehát olyan állapot, amikor az áldást osztó önmagát megnyitja az isteni szeretet irányába, és azt közvetíti önzetlenül azok számára, akik szintén megnyíltak ennek befogadására. Így részesülnek a mennyei lakoma fényéből, amit azután életükben hasznosítani tudnak. Al-kot, al-ak: Ezzel a szóval nehezen boldogultam. Az al-kotnak semmi értelme, ahogyan a fel-kotnak sem. Amennyiben az l és a k közé egy a betűt teszünk, rögtön van értelme: alak, vagy forma. Aki alkot, az milyen tudatállapotban van? Teljesen beszűkül, csak magára a folyamatra figyel, legyen az festés, írás, főzés, stb. a külvilág megszűnik körülötte. Azaz egy teremtő állapotba kerül, ahol alakot ad a gondolatilag létrehozott képnek. A folyamat tehát egy szellemi elvből indul ki, amire összpontosítunk, majd ezt először képzeletben és utána a fizikai valóságban is megvalósítjuk. Az alkotás tehát egy folyamat, ami finomabb gondolati síkról indul ki és jut a durvább anyagi síkra, az elme teremtő erejénél fogva. Az alkotás összefogottságot is jelent, amikor több dolog együttesen határoz meg egy bizonyos dolgot. Például az emberi testet a szervei, az egyes szerveket a sejtjei. Alkotó Entitás, Szellem: Az entitás jelentése: testet nem öltött szellemi lény. Az Alkotó Entitást úgy lehet elképzelni, mint egy olyan fát, melynek egyik ága belenyúlik a mi tér-idő dimenziónkba, a többi ága pedig más-más élet megnyilvánulásokba. Ezeken az ágakon 196

sok-sok falevél van, ami mind egy életet szimbolizál, amit megéltünk. Most egy-egy falevél vagyunk a sok közül. Számunkra különállóként érzékelt, de mégis egyek vagyunk a saját faágunkkal, melynek nem számít az idő, mert az Örök Most-ban van. Ennek megfelelően, az ágad szempontjából minden életed egyszerre létezik. Az egész fának pedig minden ág és minden levél egyszerre van, mindnek a tudatában van, és mindegyikkel kapcsolatban van, mert mind fontos az egész fa növekedése szempontjából. Tehát egy falevél az önálló levél entitás, az egész fa pedig a teljes egység, de ilyen fákból végtelen sok van, mert ők is egy-egy fának a levelei, melyek végeredményben együtt alkotják Minden Létezőt. Álom: Olyan állapot, melyben a fizikai testet elhagyja a lélek egy része. Egy ál, nem az igazi állapotba kerül. Ilyenkor a lélek finomabb rezgésszintű része eltávozik a fizikai testből és az asztrális sík-on átéli, újraéli a napközbeni eseményeket, mintegy feldolgozva azokat. Ennek eredménye álomképekben jelenthet meg, amit ébredés után próbál az ember értelmezni, és abból következtetéseket levonni. Az álmok tudatosításával az ember képessé válik más rezgésszinteken való létezésre, azaz egy kiterjedtebb megélésére a valóságnak. Ezzel együtt meg kell tanulnia a teremtést ebben az úgynevezett asztrál-világban is. Álomtámadás: Az álmodó ember asztrál-szintjébe lépnek be, és ott támadják, megfélemlítik, vagy éppen rabul próbálják ejteni a lelkét olyan emberek, akik ehhez értenek. Ilyenkor az álmodó felébredés után meg van ijedve, leizzad, rosszul van, fél elaludni. A támadás lényege pont ez, mert így lecsökken ébren a frekvenciája és könnyen támadható, befolyásolható lesz fekete mágikus eljárásokkal, mintegy magához vonzza az alacsonyabb rezgésű gondolat és érzelem formákat, amik azután befolyásolják személyiségét, viselkedését. Alszemély: Az ember előző életéből áthozza magával a lelkének egy részét, amely rárakódik és befolyásolja cselekedeteit. Ilyen esetben vissza kell vezetni előző életébe a pácienst, hogy megoldja azt a problémát, ami miatt az alszemélyiség átjött, és így az leváljon róla, visszakerülve a Fénybe. Alvás: Az al utal arra, hogy valami lent van. Egy olyan állapotra, amikor valami lent marad, ami maga a fizikai test, mert a lélek finomabb rezgésű része távozik belőle az alvás idejére. Felfoghatjuk az al szócskát ál-nak is, mert ez egy olyan ál-lapot, amikor nem a fizikai érzékszerveinkre összpontosítunk. Amulett: A gyerek születésekor, vagy a felnőtté avató szertartáskor kapott mágikus tárgy. Általában a varázsló, vagy az avatott álmodja meg transz állapotban ezeket a tárgyakat,

197

amik lehetnek állatok, kövek, füvek, tárgyak, stb. Úgy képzelik el, hogy ez megvédi a hordozóját minden negatív hatástól, fekete mágiától. Ezen kívül magában hordozza viselője erejét. Amennyiben elveszíti, vele együtt elvész az ereje és a szerencséje is. És amennyiben így gondolja, így is lesz. Analógia = Hasonlóság: Valamely már ismert szabályszerűség alkalmazása az eddig még ismeretlenre. Veszélye abban áll, hogy az ismeretszerzés gátjává válik, mert egy uniformisba kívánjuk belehúzni a törpét és az óriást. Viszont segítheti is a változást, az előrehaladást. Angyal = Égi-hírnök: Természetfölötti erővel rendelkező lények, amelyeknek szabad akarat-uk, saját értelmük van, de nincsen fizikai értelemben vett testük. Energetikailag viszont létezik, a miénknél egy sokkal finomabb rezgésekből, erőkből álló testük. Az angyali rend legalsó fokán állnak. Feladatuk, ahogyan a nevükben is áll, hírt hozni az embereknek egy más világból, ahonnan mi is jöttünk, de a fizikai testbe születve elfeledkeztünk róla. Az angyalok létezésének egyik oka maga a Teremtő, aki bizonyos, a teremtésben segítő szerepet adott számukra. Mivel az ember is teremtő erővel rendelkezik, így az angyalok rendjét megváltoztatta, új tulajdonságokkal ruházta fel, annak megfelelően, hogy milyen ismérveket akart nekik tulajdonítani. Azaz emberi tulajdonságok, vágyak jelképeivé váltak, ahogyan a szentek is. Ennek megfelelően változik a nevük, feladatuk. Erejük, hatásuk attól függ, hogy hány ember imádkozik hozzájuk, és milyen gondolat energiákat adnak nekik. Ennek megfelelően rendkívül sokféle angyal lét-ezhet, melyek lehetnek rossz, jó és semleges hatással ránk. Az angyalok közül kiemelt szerepet kapnak a főangyalok, mint például Mihály, aki az égi seregek vezére, vagy Lucifer, aki az emberi rosszat testesíti meg. Minden ember mellett állnak őrangyalok, akik segítenek életünkben, függetlenül attól, hogy tudatában vagyunk-e jelenlétüknek. Mivel szabad akaratunkba nem szólhatnak bele, ezért sugallatok útján, jelzésekkel érintkeznek velünk. Amennyiben észrevesszük az jó, ha meg nem akkor annak úgy kell lennie. Ennek ellenére vannak esetek, amikor az Égi Erők beavatkoznak az eseményekbe. Ilyen jelenségek előfordulhatnak háborúban, baleseteknél, amennyiben az esemény nincs egyezésben a személy földi feladataival, vagy éppen a felébredésében segít. Anya, anya-g: Az anyag a fizikai testünk anyja. Egyértelmű a kettő közötti azonosság. Régen a magyarok és persze más népek is a Földet Föld Anyának nevezték. Erre utal ez a szó

198

is. Nevezzük ezután mi is Anyácskának a földet, és szeressük úgy, ahogy egy gondos anyát lehet. Arany-kötés: Olyan kötés fajta, amelyik a normál méréskor kimondottan jónak, arany színűnek érzékelhető a látók számára, amikor azután jobban megvizsgáljuk, akkor derül ki, hogy igen erős fekete mágia áll mögötte. Ilyet tényleg csak olyan tud előállítani, aki ért hozzá és jó színben akar feltűnni, miközben szándékai rosszak. Arany Középút: A magyar gondolkodás egyik erőteljes megjelenési formája, amihez legközelebb Buddha tanai állnak. Ezek szerint mindenkinek meg kell találni a saját Középútját életében, mert a szélsőségek rossz irányba terelik. Arkangyal = Főangyal: Az angyali rendben a legfőbb angyalok, melynek egyes források szerint 7, másik szerint 12 rendje van, például: Trónok, Hatalmak, Kerubok, Szeráfok, Uralkodók, Birodalmak, Fejedelmek, Legfőbb Urak, Erények, Arkangyalok és legalacsonyabb szinten az Angyalok. Az arkangyali ember Isten Teremtő Kisugárzásából jön létre, majd ezen a szinten áthaladva jön létre az emberi ősforma, így mis is testvérei vagyunk az arkangyaloknak. Ismert arkangyalok: Gábor, Uriel, Rafael, Mihály, Lucifer, akiknek más-más feladatuk van a teremtésben. Mivel az ember teremtő részese ennek a folyamatnak, így a mi gondolataink által, megváltozik az ő világuk is. Így lehetséges például földi korlátozott fogalmakkal a Hatalmak arkangyali megnevezés. A mi szemszögünkből, elképzelésünkből ez a szó felel meg legjobban, miközben sokkal tágabb értelemben működnek együtt. Mi viszont szétválasztjuk a dolgokat, bekorlátozzuk, mert csak így vagyunk képesek felfogni. Arvisura-krónika: A sumér-hun-szkíta eredetű nemzetségek információ tároló mezője, a-melyből legjobban ezek a nemzetek tudnak ismeretet nyerni, mivel hozzá kapcsolódnak. Ezen okból a magyaroknak is ez a közvetlen információ tároló mezője. Aszkéta = Önmegtartóztató: Az az ember, aki lemond az élet dolgainak élvezetéről azért, hogy a szellemi fejlődést elérje. Véleményem szerint könnyebb elvonultan, zárdában, barlangban, távol a világi dolgoktól keresni a megvilágosodást, mint az élet sűrűjében. Utóbbi esetben is lehetünk önmegtartóztatóak, csak sokkal nehezebben, mert több a visszahúzó erő, de éppen ezzel a példamutató életvitelünkkel válhatunk többé, segíthetünk másoknak a változásban. Asztrális: A csillagokra vonatkozó, a csillagokkal kapcsolatos.

199

Asztrál-sík: A fizikai síkú érzékelést, létet megelőző dimenzió. A lélek ezen keresztül lelkesíti meg a testet, ide vetülnek ki érzelmeink, gondolataink. Álmunkban, a lélek ebben a dimenzióban dolgozza fel a nap eseményeit. Asztrál-test: A fizikai testünk alapját képező, alapjaiban ránk nem hasonlító erőtér, melynek sokkal finomabb a rezgése. A testbe leszülető lélek itt alkotja meg a fizikai létezéshez szükséges előképet. Ezt követi majd a leszületés és az élet végén a halál. Ilyenkor a lélek visszatér az asztrális-testébe, majd ez is lassan feloszlik, ahogy innen tovább fog haladni. Előfordulhat, hogy a halál után nem tudja felismerni, feldolgozni élete eseményeit, ilyenkor a lélek nem tud finomabb rezgésű szintekre lépni, így a lélek egy alsó asztrális síkon marad, egy köztes létben. Ezeket a lelkeket nevezzük megszállóknak, mert már nincsenek fizikai testben, de tovább sem képesek lépni. Asztrál utazás: A fizikai testéből kilépett lélek asztrál-síkon találja magát. Ez alvás közben magától működik, csak nem sokszor tudatosul bennünk. Amikor tudatossá tesszük, képesekké válunk időbeli és térbeli megkötöttség nélkül végzett mozgásra. Ennek során az élmények tudatosodhatnak, így olyanná válik, mint egy fizikai síkú esemény, amit vissza is lehet adni. Ilyen lehet például egy halálközeli élmény. Az asztrál utazást legtöbbször a lay vonalak mentén végzik, és mindig kapcsolatban vannak a fizikai testtel az úgynevezett ezüstszálon keresztül. Asztrális kötés: A kötések mindegyike asztrál-síkon is hat, azaz az ember asztrális testét befolyásolja és ezen keresztül a finom fizikai-, valamint a durva fizikai testét. A kötés előállításához alacsony asztrál frekvenciákra, azaz érzelmekre és gondolatokra van szükség, melyet többek között az irigység, a félelem, a hatalomvágy hozhat elő. Asztrál-seb: Asztrális síkon az ember asztrális testében okozott energetikai elváltozás, ami kihat a finom fizikai-testen keresztül a durva fizikaira. Legtöbbször ez csak fájdalomban jelentkezik, melynek okára semmilyen műszeres vizsgálat nem derít fényt. A gerincben ilyenkor idegbecsípődést szoktak diagnosztizálni az orvosok, vagy porc-kopást. A sebet asztrál késsel, baltával, tőrrel, vagy lándzsákkal állítják elő. A viasz-babába szúrt tű, hasonló módon dolgozik. Gyógyításához asztrális úton ki kell húzni a sebet ejtő fegyvert, magát a sebet be kell gyógyítani asztrálisan, és a finom fizikai testben is. Nekem a fegyver helye rendkívül hideg, tömör energiaként jelentkezik. Az okozott fájdalom viszont olyan erős, hogy például az unokahúgom már alig tudott dolgozni, hajolni meg egyáltalán nem bírt. Miután

200

elvégeztem a kés kivételét és a sebgyógyítást, már másnap tudott takarítást végezni, és azóta csak akkor panaszkodik a hátára, ha túlerőlteti. Asztrális vámpír: A rákapcsolódás asztrális síkon történik. Ennek megfelelően a hatása is elsősorban ezen a síkon jön létre. Főleg az álmokban jelentkeznek a problémák. Úgy érzik, mintha valaki hatna rájuk, követné, de nem tudják azonosítani. Idegen lények támadásánál szokott jelentkezni. Át, át-ok, át-koz: Magyarul értelmezve át-ok. Átvitt, másra átvitt ok, azaz teremtés. Olyan beszédformula, amellyel az átkozódó, valakinek vagy saját magának rosszat kíván. Az utóbbi akkor fordul elő, ha az átkozódó a saját igazát bizonyítandó, ha nem mond igazat, akkor bűnhődjék meg. Lényegében a kimondott szó energiájával dolgozik. Ezért ha valaki a másikra rosszat kíván, az már maga is átok, attól függően milyen érzelmi és akarati erővel mondják ki, olyan lesz az erőssége. Erősíti az eredményét, ha a megátkozott tudatában van a felé irányuló átoknak, és negatívan, félelemmel, haraggal reagál rá. Lehet gonoszűző és elhárító célzattal is kimondani az átkokat. És hogy az egész bonyolultabb legyen, aki a másikról rosszat gondol, aki mást megátkoz, az saját magát is átkozza. Erről egy újabb könyvemben bővebben fogok írni, aminek jelenlegi címe: „Teremteni jöttünk”. Átszellemített: A földi lélek által élővé tett, elfoglalt. Ez lehet bármilyen földi anyag, élőlény. Aura = Erőtér, energiaburok: Az embert körülvevő energiák, melyeknek középpontjában a fizikai érzékszervekkel észlelhető test áll. Ezt különféle energiaburkok veszik körül, melyek rezgése kifelé haladva emelkedik. A burkokat más-más névvel illetik, egységes rendszer még nem alakult ki, ami nem is fontos, mert egyéni érzékelésünktől függően sok-sok réteg lehet. Energiaburkunk mérete is változik, attól függően, hogy mennyire tudjuk tudatosan meghatározni, kezelni, érzékelni. Vannak olyan emberek, akiknek mérhetetlen nagy erőtere van. A normál energiaburok nagyjából tojás alakú. Hatnak rá a belső érzelmi, gondolati erők, valamint a külső hatások: mások gondolatai, érzelmei, a Föld sugárzásai, elektromos sugárzások, Hold, Nap, csillagok, stb. Fogantatásunktól folyamatosan nő, rétegződik, majd halálunkkor lassan egybeolvad Alkotójával.

201

B
Baj, baj-os, baj-nok, baj-vívás, bal: Valamilyen probléma, betegség a baj. Amennyiben nyelvileg nézzük, nagyon közel áll a báj szóhoz, ami elvarázsoltságra utal. Ezen felfogás szerint a baj is egy másságot jelez, ami eltér a normálistól. Ennek pedig lehet az oka bűbáj, másképpen bűv-baj. A bajos a magyar népgyógyászatban ezeket gyógyította. Érdekes a szó, mert aki bajban van, azon egy baj-nok tudott segíteni baj-vívás során. Átvitt értelemben az emberi betegségen, azaz önnön gyöngeségünkön, ha fölül tudunk kerekedni, a magunk baj-vívásában, akkor bajnokok leszünk, többek, mint előtte. A baj és a bal párhuzama teljesen kézenfekvő. A bal kezünket szoktuk bajosabban használni, vagy éppen a jobb, a jog kezünk betegsége esetén. A jobb kéz ugyanis a magyar szerint a jogot, a biztonságot adja. Ezért is olyan becses népünknek Szent István megmaradt jobb keze. Bá, báj, bá-jolás: A bű, a bá önmagában is egy elvarázsoltságra utal. Aki bá-jos, az eltakarhatja önvalóját a külsőségével. Szinte meg-bű-völi a másikat, ami baj-t is okozhat. Ezért is tartották boszorkánynak a nagyon szép nőket, mert ezzel a tulajdonságukkal meg-bűvölték a férfiakat, és azt csináltak velük, amit akartak. A bájolás egy magasabb frekvenciájú mágikus eljárás, amely elsősorban a célszemély normális gondolkodásának korlátozására, megakadályozására szolgál. Lényegében egy rossz érzést keltő varázslási mód, amely ősi magyar varázslási formákra vezethető vissza. Ilyen eljárást a táltosnak és a garabonciásnak, vagy a boszorkánynak tulajdonítanak. Beavatás: A lelki-szellemi fejlődés egy olyan szintje, amit elérve maradandóan megváltozik a látásmódunk és a viselkedésünk. A beavatás eléréséhez kötődnek bizonyos feladatok, szertartások, melyeken átlépve lehet elérni a beavatási fokozatot. Ennek szigorú szabályai vannak, amit évszázadokon át egymásra örököltek a mesterek. Ilyen általános szertartás a felnőtté válás, manapság például a személyi igazolvány megkapása, az érettségi bizonyítvány megszerzése. A mágikus eljárások sorában gyakran találkozunk a beavatással, amikor a tanuló egy bizonyos szellemi szintet elsajátítva, a mestere által beavatottá válik. A lélek és szellem fejlődése során is vannak ilyen megpróbáltatások, melyeket megélve, melyeken túllépve mások leszünk, azaz beavatottak. Ez egy teljesen természetes folyamat, melynek eredményét

202

nem kell papírra leírni és hirdetni, az a személyiségbe mélyen be lesz itatva és viszi magával a lélek útja során. Manapság a régi, szigorú tiltások megszűntek és olyanok is részesülhetnek beavatásban, akik nem készültek föl erre. Vagy éppen olyantól kapnak úgynevezett be-avatást, akinek a szándékai nem tiszták. Általában a pénz, a tudás és a hatalom a másik fölött, ami erre késztet embereket. Pont ez, amiért foglalkozni kell a beavatással. Egy spirituális szint eléréséhez lelkileg és testileg fel kell készülni, a gondolkodásnak, az érzelmeknek le kell tisztulnia legalább annyira, amennyit elvárnak. A kapott energiák ugyanis, olyan folyamatokat indítanak el, melyek erőteljes megtisztulással járnak, azaz kidolgozzák magukból a szükségtelen dolgokat, ami a fel nem készült egyéneknél akár több hónapos fizikai szintű problémát, betegséget, rosszullétet okozhat. A reiki beavatásoknál jellemző ez leginkább, ahol egy nap alatt akár mesteri szintre is beavatnak a pénzéért bárkit. A másik gond pedig ennek folyománya, az így beavatott „mester”, milyen módon tudja majd a többieket beavatni és vajon mibe. Legtöbbször kötni szokták magukhoz a beavatottakat, hogy hozzájuk jöjjenek minden bajukkal, így természetesen anyagi hasznot húznak a dologból, és hatalmuk van a többi ember felett. A tiszta mágikus beavatásnál a Mesternek nem az a célja, hogy a tanítványát magához kösse, hanem az, hogy a tudását megfelelő kézbe adja át. Olyanba, aki elbírja a felelősség súlyát, aki energetikailag, gondolkodásilag és érzelmileg eljutott oda, hogy a ráterhelt energiákat irányítani, uralni és használni tudja megfelelő módon, azaz a saját és az embertársai javára, minden hátsó gondolattól, érdektől mentesen. A beavatás földi mesterektől függetlenül is megvalósul, amikor az ember gondolataiban, érzelmeiben, cselekedeteiben eléri a megfelelő szintet. Ez tehát egy természetes folyamat, de akik már a megfelelő szinteket elérték, segíteni tudják a tanulókat, hogy a nagyobb buktatókat el tudják kerülni, képesek legyenek tanulni belőle. Beavatott, tanítvány = adeptus: Aki részesült a beavatásban, ami a tanítás egy szintjét le-zárta. Ilyen manapság a vizsga az iskolákban, de ilyen volt régen a felnőtté avató szertartás és az azt megelőző tanulási folyamat. Befolyásolás: A Fekete Mágia módszere, amikor a fekete mágus az akaratát rákényszeríti em-bertársára. Ennek formái az érzelmi és a gondolati befolyásolás. Ebben az esetben a fekete mágus valamilyen módon rákényszeríti a saját akaratát egy másik emberre, 203

hogy másképpen cselekedjék, mint ahogy az szeretne, vagy ahogyan az tőle máskor elvárható lenne az adott helyzetben. Erre is érvényesek a szabad akaratnál elmondottak, azaz a földi élet velejárója mások kis mértékű befolyásolása, hiszen nem tudhatják, hogy nekünk mi a jó. Rá kell erre ébreszteni embertársainkat, ehhez pedig ki kell állni magunkért. Azaz, akinek erős az érzelmi és gondolati világa, azon nehezen fog bármilyen befolyásolási kísérlet. Aki viszont könnyen kétségbe esik, azon jól fog. Nyelvileg a folyó kép a lényeges, mert szabad akaratunk folyását módosítják, egy erősebb energiával más útra kényszerítik, vagy éppen a határait szabják meg. ezzel befolyásolják az ember viselkedését is. Behatolás (1): Ezen fekete mágikus eljárás során a kiszemelt személyt mágikus lövedékek, vagy természetfölötti lények belövése éri, melyek azután betegség formájában jelentkeznek. A lövedék lehet hegyes (tüske), kemény (állatok foga, kavics, fémdarab), fojtásra alkalmas (lián), élesek (üvegszilánk, kés), illetve bogarak, kígyók, madarak, békák, amelyek felfalják, átlyuggatják a testet, vagy annak belsejében növekedve megfojtják az embert, megfosztják életerejétől, lelkétől. Ezt az állapotot úgy írják le: „mintha lyukat ütöttek volna rajtam”, „mintha fojtogatnának”, „mintha belülről nyelnének le”, „mintha valami elszívna”. Ezt a mágiát távolról is el lehet végezni, de van olyan eljárás, melynél közel kell lenni a támadónak és az áldozatnak egymáshoz, pl. beavatások. Behatolás (2): Idegen lények, szellemek lépnek be az ember valamelyik energia testébe és ott megtelepednek, szívják az energiáit. Beteges hajlam, Megtévelyedés, Torzulás, Elhajlás = Abberáció: Lelki elhajlás, torzulás, a-mi a megszokottól eltérő viselkedésekben jelenik meg. Beteges, Rendellenes, Szabálytalan = Abnormális: A megszokottól eltérő. Bezáródás: Amikor a csokor a külvilágból nem veszi fel az erőt, így a forgása is megváltozik, lelassul. A kifelé eltávolítandó alacsony rezgésű, elhasznált erők nem tudnak távozni, és helyükre nem tud magasabb, friss rezgés érkezni. Bioenergetika: A bio az életnek, az energia az Isten Teremtő Akaratának felel meg (Bíró Dénes magyarázata). Együtt az életet teremtő isteni akaratot jelenti, amely szükséges minden élőlény létéhez, e nélkül élettelen marad minden.

204

Bioenergetikának hívják a biofizika azon ágát, amely az egyes sejtek, élettani folyamatok energetikai hatásával foglalkozik. Bír, bízik, bizalom, bizonytalan, biztonság: Aki bizalommal bír, az bízik önmagában és nem bizonytalan. Az embernek ahhoz, hogy az életben helyt tudjon állni biztonságban kell lennie, ez pedig csak úgy lehetséges, ha bízik önmagában. Bolygó = Planéta: A magyar szó jól megközelíti azt a tényt, hogy a nap körül keringő bolygók nem egy körpályát írnak le, hanem úgymond bolyonganak a térben a maguk pályáján, a maguk törvényei szerint. Boszorkányság: A boszorkány tipikus alakja a Fekete Mágiának. Általában nőt értünk alatta, bár van boszorkánymester is, aki például Magyarországon a boszorkányszövetséget vezeti, melynek létszáma állítólag meghaladja a tízezret. A boszorkány olyan erőket mozgat meg, amelyek feltételezik az alacsony szintekkel való kapcsolatot, ördögi szövetséget. Mivel a boszorkány nem csak rontással, hanem gyógyítással is foglalkozik, ezért megítélése nem egyértelmű, hiszen a két pólus között egyensúlyoz. Manapság a Wicca kultusz hozzáférhetővé teszi a nagyközönség számára a boszorkány varázslatok egy részét. Ennek segítségével a felkészületlen, felelőtlen főleg fiatalok olyan erőket indítanak be, hoznak mozgásba, melyek másokat és saját magukat is megrontanak, vagy még rosszabb meg is kötnek, és befolyásuk alá vonzzanak, tartanak. Bosszú: Vélt, vagy valós egyéni sérelmek érdekében alkalmazott valamilyen cselekedet, gondolat vagy fekete mágia a saját érdek, akarat rákényszerítésére. Mivel a Fehér Mágus megbocsát az ellene vétkezőknek, így esetében a harag, a bosszú fel sem mer-ülhet. Bukott angyal: Röviden maga az ördög. A frekvenciáktól függően ez több szinten nyilvánulhat meg, attól függően, hogy melyikükkel lépnek kapcsolatba. Ördögnek az Isten ellen fellázadt, azoktól elforduló angyalokat nevezik. Más néven Sátán, aminek jelentése ellenkező, ellentmondó, rágalmazó, e világ fejedelme. A keresztény egyház szerint: minden, ami komolytalan, világi az az ördög műve. Mindenfajta mágikus eljárás, amit a néphit amúgy különféle természetfeletti lényeknek, személyeknek tulajdonított, szintén az ördög befolyásának, vagy szövetségének tulajdonították. Ezért az egyház harcolt ellene. Ahogyan én érzem, mind az angyalok, mind az ördögök olyan természetfeletti lények, melyeket az ember akarata hozott létre. Lényegében az emberi természet két pólusát jelenítik meg. A szélsőségesen jót és a szélsőségesen rosszat. Ebben rejlik az egyház politikája, mert középút az nincsen. Márpedig a megoldás pontosan ez lenne, amikor tisztázzuk magunkban

205

az evilághoz kötő dolgokat és törekszünk azok átváltoztatására. Mivel az egyház harcolt az ördög, azaz lefordítva az ember természete ellen, így nem is érhette el az angyalok szintjét. Ezért is jelentkezett pont a papságnál az evilági hiúság, gazdagság, hatalom hajszolása. Az ördögök tehát az ember szélsőséges gondolkodásmódját jelenítik meg, ahogy nevében is benne van, ellentmondó, ellenkező pontosan ráillik azokra az emberekre, akik nem fogadják el a természet törvényeit, önmagukat és embertársaikat olyannak, a-milyenek. Tehát már önmagukkal is ellenkeznek és tőlük ered a fekete mágia legsötétebb oldala a sátánizmus. Az ördögök vezére Lucifer, akinek a neve fényhozót jelent! Ez pedig ellentmondás, hiszen a legsötétebb rossz, hogyan lehet fényhozó? Először is azt kell tudni, hogy Lucifer maga vállalta ezt a szerepet. Ő nem lázadt fel senki ellen, hanem ő jeleníti meg az embernek azt az oldalát, amelyik eljutva a legmélyebb pontra, a kínok kínjával, a saját poklának legalsó bugyrába, egyszerre rájön erre az ellentmondásra. A sötétséget én magamnak hozom létre! Azaz megvilágosodik, rájön, hogy mindez csak illúzió, a saját egóm, gondolataim függönye. Ezt a függönyt nevezzük Lucifernek, mert ahogy fellibbentjük róla a tudatlanság fátylát, láthatjuk, hogy ugyanaz a FÉNY árad belőle, mint mindenből ezen a világon. Bű, bű-báj, bű-n, bű-z, bű-vész: A bű, a ba, a bá egy tőről fakad, mind valami másságot, módosult állapotot jelez. Ez jelentkezhet a külsőségekben, mint például a bűvészeknél. Megjelenhet a bűzben, ami megint olyan belső állapot, ami a szervezet működésében problémára utal. Vagy éppen a cselekedetekben jelenik meg, mint a bűn bármely formája. A bűbáj pedig olyan cselekedet, aminek nincsen látható megnyilvánulása, sőt sokszor még rituális cselekedet sem kíséri. Eredménye viszont bűvölésben jelenik meg. Bűvölés: Hasonló a bájoláshoz, csak hatásában nem kelt rossz érzetet, hanem inkább kellem-eset. Azaz a megbűvölt ember ugyan akaratában korlátozott lesz, és úgy viselkedik, mint aki részeg, mintha köd lenne a szeme előtt, de ezt az állapotot ő inkább kellemesnek éli meg. Úgy is mondhatni, hogy a megbűvölt személyt fogva tartja a bűvölő személyisége. Például egy Szépasszony, ami a magyar népi hitvilág egyik alakja, amit tündérnek is mondanak, ilyen például Szép Ilonka.

C, Cs
Család: Utalnék a következő szóra, mert valamiféle csalásról, megcsalatásról van szó benne. Az egyik legfontosabb, hogy az egységet önmagunkban kell megtapasztalni. A család egy csalás, mert ha önmagamban nem vagyok harmóniában, egyensúlyban, akkor azt nem 206

várhatom el, hogy családom tagjai majd kiegyensúlyozzanak. Nekem magamnak kell ezt megtenni, csak utána segíthetek családom tagjainak, csak utána volna szabad gyermeket nevelni, ha már önmagamban is egyensúlyban vagyok, és ez igaz a páromra is. Így ketten többek leszünk, mint egy meg egy, mert a legkisebb egyensúlyvesztésben tudunk egymásra támaszkodni. Na ez az, ami nem jellemző manapság, ezért vannak válságban a családok és ezért is van gond az országban, a világban, mivel ez egy tágabb család, akiknek tagjai nemhogy egymással, de önmagukkal sincsenek békében. Miért várjuk el, hogy ezekután rend legyen a világban, ha sem a szűkebb, sem a tágabb családban nincsen egyensúly, béke, ahogyan bennünk sincsen. Először önmagunkban kell rendet tenni, csak azután lehet a szűkebb, majd a tágabb családban és végül az egész Földön. Csel, cselekedet, cselekvés, cselekszik Tett = Akció, Reakció: A magyar emberek gondolkodása szerint, csak úgy vagyunk képesek életben maradni, ha csellel élünk. Mintegy kicselezzük a természeti törvényeket. Amennyiben a csel nem sikerül, tanulunk belőle, mert mi képesek vagyunk rá, mert aki nem változik, az elpusztul. Amikor egy hatásra cselekszünk, akkor olyat teszünk, amire képesek vagyunk gondolatilag, érzelmileg és testileg. Mind a három szükséges egy-egy tettünkhöz, mert amit teszünk, annak maradandó, meg-tapasztalható következménye van. Csend: Többféleképpen is megfogalmazhatjuk, egyrészt a teremtések közötti szünet. Más-részt nem is biztos, hogy van szünet, csend, csak mi nem érzékeljük. Vannak olyan nézetek, melyek szerint az egész világ folyamatosan zajlik, ami rezgéssel, azaz zajjal jár. Mondjuk, hogy cseng a világ. És a magyar nyelvben a csend és a cseng között, csak egy mássalhangzó a különbség a végén, az egyiket a szájpadlás elején a másikat egy kissé hátrébb képezzük. Csigavonal = Spirális: A mozgás jellemzője, hogy egyre szűkülő körpályán mozog, miközben felfelé halad. Ez egy hármas kiterjedésű mozgás, melynek egyszerre van szelesség, hosszúság és magasság irányú összetevője. Csillaghalmaz = Galaxis: Ilyen például a Tejút, a Hadak Útja a magyar mondavilágban. Csokor = Csakra: Az indiai csakra megfelelője, más néven örvénylő erőtér. Az akupunktúrás pontok kicsiny csokrok, de minden egyes szervnek szintén van csokra.

207

D
Diász = Kettősség: Kettősség jön létre, amikor az egység kettéválik. Ez a taoizmusban a yin és a yang, az ayurvédában a purusa és a prakriti. Dimenzió = Szabadságfok: Ez lényegében az a három kiterjedés, amelyben a testünk mozog. Az időt is ide szokták sorolni, de abban a testünkkel nem tudunk haladni. Ehhez már egy magasabb rezgésszint kell, ahol már fölülről tudjuk szemlélni az időt. Geometriailag a szabadság fokot lehet növelni három fölé, például a kvantumok szintjén a mindent egyesítő elmélet 11 dimenziót feltételez. Ezt el sem tudjuk így képzelni, viszont ezzel azt állítják, hogy kell lennie egy olyan létezési szintnek, ahol ez a 11 szabadság fok megélhető. Lényegében mi is ide tarunk, csak még az út elején vagyunk. Ahhoz, hogy ennyire szabadok legyünk, meg kell tanulnunk a magunk 3 szabadságfokával helyesen, szeretetben élni. Dimenzió-kapu: Más rezgésű síkokra átlépési lehetőség. Általában mindig találhatók körülötte olyan lények, melyek védik a kinyílt kaput, hogy azon csak olyanok léphessenek be, akik erre felkészültek. Az UFO kutatók szerint, ezeken közlekednek, lépnek át az idegen lények a mi terünkbe és időnkbe. A kapuk nincsenek állandóan nyitva, de gondolati úton ki lehet tárni, vagy be lehet csukni. Ehhez természetesen megfelelő szakértelem, felkészültség szükséges. Démon: A démonoknak általában két fő fajtáját ismerjük: 1, Segítődémon olyan test nélküli energia lény, akinek nagyon kezdetleges tudata van. Annyit tud, amennyit az őt létrehozó személy (általában fekete mágus) neki biztosít. A segítődémon létrejöttéhez a mágus eladja a lelkét. Ez pedig nagyon alacsony frekvenciájú, így általában csak rosszat tesznek. 2, Démonok előfordulnak a természetben is vizekben (víziördög, vörös sapkás), erdőkben (erdei csuda), gabonadémon, gyermekijesztő. És külön is említést érdemel Erdélyben a betegség-démon. A démonokat nem lehet elvezetni. Mivel annyi intelligenciájuk és energiájuk van, amit a létrehozójuk ad nekik, ezért fehér mágiával felvilágosítjuk, azaz tudatát kibővítjük és ráébresztjük tetteinek hatására. Ettől a démon személyisége megváltozik, és nem fogja bántani az embereket, sőt fejlődni fog, és előfordulhat, hogy valamikor emberi alakban meg is fog születni. Általában ezeknek a démonoknak szoktam azt a feladatot adni, hogy akit eddig

208

bántottak, ezután védjék azt. Ennek a feladatnak kiválóan helyt szoktak állni. Alig fordult elő visszaesés, az is inkább azért, mert az eredeti létrehozó próbálta őket visszaalakítani. Ez azonban már csak egy egyszerű beszélgetéssel visszaalakítható volt, és megerősödve vállalták feladatukat, amíg tovább nem léphettek a fejlődés útján. Döntés: Aki valamit ledönt, azt nehéz újra felépíteni, mert leomlik minden. Ezért nehéz döntést hozni, mert ehhez a már biztos dolgokat, a múltat le kell rombolni, és ennek alapjain kell felépíteni a jövőt, ami viszont bizonytalan kimenetelű a legtöbb ember számára, hiszen félelmet hordoz magában. Amikor döntök, fel kell vállalnom ön-magamat. Ezért szeretik sokan átadni a döntés jogát másoknak, mert akkor nincsen felelősségük. De ezzel együtt önmagukról is lemondtak, és helyettük mások irányítják életüket! A döntés elodázása pedig belső konfliktus helyzetet okoz, ami betegséghez vezet. Durvatermészeti-test, Anyagi-test, Durvafizikai-test: A mindenki által megtapasztalható, látható, megfogható testünk, amit érzékszerveinkkel meg tudunk tapasztalni.

E, É
Egészség: A szó töve szerintem az egyből származik. Az egy, az egy-ség jelképe, az ősforrás, amiből kiindult maga a teremtés. Aki egészséges, az egész, azaz egyben van önmagával és a környezetével. Égi-ember: Adam Kadmon (jelképesen Isten teste) az ember ősképe, amely kiinduló pontjául szolgált minden mai létező embernek. Egó = Önkép: Az ember szelleme több személyiséget vehet föl egyszerre a teremtésben. Amikor egy fizikai testben megjelenik, annak a külső és belső hatások során kialakul egy önképe, amit saját magának gondol. A hétköznapi gondolkodásban az egón egy rossz, negatív önképet gondolunk, amikor az ember kivetíti saját magát, és mindenki fölé helyezi, többnek gondolva másoknál. Ez egy hamis énképet alakít ki, azt sugallva, hogy az emberek között alá- és fölérendeltség van. Így alakulnak ki a fennsőbbrendűséget hirdető vallások, államok, fajok. Ebből lesznek a nagy háborúk, melyekben természetesen megjelenik az anyagi javak birtoklása, mert úgymond aki többet ér, annak több jár. Az én megfogalmazásom szerint az énkép abban segíti az embert, hogy megismerje önmagát, hogy képes legyen érzelmeinek, gondolatainak tudatos vezérlésére, így cselekedetei egységben lesznek a teremtéssel, másokkal, az egész világgal.

209

Egy, egy-ensúly, egy-ség-es: Az egy a magyaroknál az oszthatatlanság, az egészként létezés szimbóluma. Ami egységes, az teljes, nem bomlik meg. A földi lét jellemzője a kettősség, a kétség, ami megbontja a belső harmóniát, ezért kell egyensúlyra törekedni. Ez pedig olyan, mint a mérleghinta a két oldal mindig valamerre húzza. Amennyiben viszont középen megerősítjük, a két oldal fölött már mi gyakoroljuk az uralmat. Képletesen szólva, az egyik oldal lehet a pozitív, a másik pedig a negatív érzelem. Mindkettőnél probléma, ha nincsen, vagy ha túl sok van belőle. Középen a gondolatunk viszont uralni képes a szélsőségeket. Az van egyensúlyban, akit nem gyötör a kétség, azaz önmaga tud lenni. Aki egy-ségben van, az belül erős egy-én, az már egy egyéniség, aki önmagát tudja képviselni a világgal szemben. Egy-én, egyén-iség: A szót az ember legtöbbször úgy értelmezi, hogy egy én létezik, aki önmagam vagyok, másnéven az énképem (ego). Ez vezeti tévútra az embereket, hiszen alá- és fölérendelik egymásnak magukat, mintha bárki többet érne a másiknál, pedig mindannyian egy-formán fontosak vagyunk és egy-enrangúak a Teremtés szempontjából. Aki egy-én, az egységben van önmagával és Minden Létezővel! Így lesz azután egyéniség, attól függően, hogy milyen tapasztalatokkal létezik a világban, és azokat mennyire tudja kifejezni, átadni másoknak. Lényegében, mennyire képes önmagát megvalósítani, képviselni mások szemében, miközben egyenrangú mindenki vele. Egyesül, eggyé válik: Magában a szóban benne van, hogy egy lesz belőle, egy teljesen új dolog, élőlény, ami addig külön volt, de így alkotja az egészet. Az válhat eggyé, akiben benne volt a kettőség, de megtalálta magában az egyensúlyt. Ilyen alkalom lehet a házasság is, amikor a nő és a férfi eggyé válik, azaz egyet alkotnak, mint család. Egyetem: A szó töve megint az egy, az egység. Aki egy-etemre jár, az egy teljességet tanul meg. Olyan világképet, ami önmagában megállja a helyét. Egyház: A nevében benne van a félreérthetőség. Egy ház, azaz egyetlen létező és elfogadható vallás. Ezt azután rendesen félre is magyarázták, amiből rengeteg vérontás keletkezett. Szerintem a jelentése, hogy egy egyház a sok közül, amelyek egymással egyformák, ugyanarról beszélnek, csak más irányból közelítik meg. Önmagukban egységesek, de ezt nem kényszerítik rá másokra. A magyar ősvallás volt ilyen, úgymond anya típusú, befogadó vallás, amely minden más hitet elfogadott, ha minket más is elfogadott és vérszerződést kötött velünk.

210

Eksztázis = Révület, elragadtatott, önkívület: Olyan önkívületi állapot, amikor a lélek kapcsolatba kerül más rezgési tartományokban létező tudatokkal. A sámán szertartások, a szentek életében ezek a révült, elragadtatott állapotok fontos szerepet játszottak. Ilyenkor kaptak üzeneteket a felsőbb világoktól, angyaloktól, istenektől, amit átadtak a hívőknek. Ektoplazmikus támadás = Külső erő támadása, Energetikai támadás: Az ember külső erő rétegeiben jelentkező energetikai hatás, ami rossz irányba befolyásol. Ez azt jelenti, hogy a támadó akár alakot is ölthet, persze csak időlegesen, amíg az energia tart. Ezt a rossz energiájú teret viszont csak élő ember tudja előállítani, mint például egy fekete mágus. Él, él-ő, él-et: Az élet olyan energetikai állapot, amikor nem a leépülés (entrópia) törvényének engedelmeskedik az anyag, hanem azzal ellentétben cselekszik, felfelé épít, miközben alkalmazkodik a környezeti hatásokhoz, azokra kihatással van. Az emberi élet pedig képes még ebből is kilépni, fölé tud emelkedni, gondolati, érzelmi, akarati szinten, miközben fizikai létünkben mindig pengeélen táncol az élet és halál között. A magyar nyelv szerint, aki él, az ő, nem pedig én. Én megélem a dolgokat. A kettő között egy olyan gondolat húzódik meg, hogy az Én-em, nem egyezik meg azzal, ami él-ő, mert az nem én vagyok, hanem ő. Nem tudom mennyire érthető ez. Az énem, Ő rajta, azaz Minden Létező által megadatott testen keresztül tapasztalja meg önmagát. Nem vagyok egy a testemmel, azt arra kapom, hogy megismerjem minden szintű érzékszervemmel az engem körülvevő, alakító külső és belső világot! Eladott lélek: A Fekete Mágus a mágia sikere érdekében eladja az áldozatok lelkét az ördögnek. Amennyiben viszont nem sikerül az eljárás valamilyen ok miatt, az ördög az ő lelkét még erőssebben veszi hatalma alá. Előfordul az is, hogy nem a saját lelkét, hanem az áldozatét ajánlja fel. Ilyenkor a gondot csak az jelentheti, hogy ha valaki megvédi a kiszemelt embert, akkor az első szabály lép életbe, azaz a fekete mágus lelkét viszi az ördög. Elektroszmog = Elektromos erőtér: Az elektromos berendezések körül keletkező erőtér, amit nyugodtan nevezhetünk az elektromos energia aurájának is. Elementál (1) = Elemi szellemek: Az alapvető elemek tulajdonságait megtestesítő lények. Ezek a föld, a levegő, a víz és a tűz. Elementál (2) = Gondolat-forma: Az emberi szellem, lélek teremtő képességgel van felruházva, így minden érzelme, vágya, gondolata egy-egy önálló gondolat-formát hoz létre, melyek innentől kezdve léteznek. Megtalálhatók a teremtő ember körül, kihatva annak energia burkára, valamint a környezetében levő emberekre, tárgyakra, élőlényekre. 211

A gondolat-formák rezgésüknek megfelelően egyes emberekre hathatnak negatívan és pozitívan, vagy semlegesen. Ez mindig az adott embertől függ, hogy neki milyenek a rezgései. Hasonló rezgések egymást erősítik, míg a finomabbak kioltják a durvábbakat. A gondolat-formák tehát körülveszik az ember energia-burkát és hatnak rá. Amennyiben hosszú ez az idő, vagy nagyon nagy az energia, durva a rezgése, az ki fog hatni a fizikai testre, abban elváltozásokat okoz. Ennek eredménye különféle betegségekben jelenik meg, mint például az elfojtott indulatok epekövet okoznak, a szívünkre vett fájdalom pedig szívproblémákhoz vezet. Ugyanígy mások nagyon erős negatív, vagy pozitív érzelmei, gondolatai is befolyással lehetnek ránk, mint például a fekete és a fehér mágiánál. Ahhoz, hogy egy gondolat-forma megsemmisüljön, el kell tőle vonni az őt éltető energiát, vagy ki kell oltani egy nálánál pozitívabb rezgésűvel. A taoisták kidolgozták ennek egy harmadik módszerét, amikor a rossz gondolat-formákat átváltoztatjuk jóvá, azaz felhasználjuk az energiáját. Ilyenkor lényegében gondolatainkat változtatjuk meg, ami kihatással lesz ránk. Ez a lényege a különféle védelmeknek, tisztításoknak is. Élet-feladat: Az ember a lélek-feladatának (karma) ledolgozásához kialakítja az egy életben megtanulandó dolgok sorozatát, amit élet-feladatnak nevezünk. Amikor egy adott életre megoldja a magára vállalt lélek-feladatát, nem fog meghalni, hanem még olyan feladatokat vállalhat magára a szeretet nevében, amely már a szellem fejlődését szolgálja, azaz az életfeladatát bővíti. Ahogyan a lélek-feladat erőssége szűnik, úgy nőhet az élet-feladaté, amennyiben azt felvállaljuk szabad-akaratunkból. Ez nem kötelező, de nagymértékben elősegíti a szellemi-fejlődését, ami természetesen együtt jár a lélek fejlődésével is. Ez tehát egy magasabb szintű tanulást tesz lehetővé, aminek eredménye már a Földön jelentkezik embertársaink gyorsabb ütemű fejlődésében. Élettelen = abiotikus: Olyan természeti jelenségek, melyek mögött nem áll közvetlen élettani jelenség, mint például a légnyomás változása, levegő hőmérséklete, időjárás, ásványi anyagok, stb. véleményem szerint a Föld igenis élő, így az őt jellemző dolgok mind élőek, amik mögött az emberi tevékenység igen nagymértékben ott áll. Élet-test: Az élethez szükséges és az élet során fellépő minden fajta erőt, rezgést, érzelmet, gondolatot, a lélek és szellem kivetüléseit együttesen tartalmazó erőtér. Ebben benne van az érzelmi-, a gondolati-, az éterikus-, a durva- és a finomtermészeti-, az asztrál-test, valamint az aura. Mivel maga az élet, nem természete az anyagnak, így az élet más, finomabb rezgésű szintekre is kiterjed. Ezeket is magában foglalja, de leszűkítve az egyes emberre.

212

Például az én élet-testemhez hozzátartoznak más finomabb rezgésű erőterekből is egyes részek, de nem minden, mert az már Minden Létező. Elme, elem: A két szó között csak annyi a különbség, hogy az e betűt az m elé, vagy után helyezzük. A világot éltető alapvető elemek számát tekintve különbségek vannak, annyi viszont minden filozófiában jelen van, hogy a víz, a tűz, a föld és a levegő az ilyen. Az indiaiak ehhez hozzáveszik még a pránát (étert) is. Ebből a szempontból a magyar nyelv megint érdekes dolgokat művel, mert elemnek számít: érz-elem, él-elem, fél-elem, vél-elem (gondolat), kény-elem, lét-elem, stb. ez pedig az alapvető elemeken túlmutató, a mindennapi életben jelentkező elemi dolgokra utal. Az elme tekinthető a legfontosabb, a teremtést megindító elemnek. A Mindenséget átható Tudatosságot, Bölcsességet, Szeretet közvetíti minden egyes része, kiáradása felé. Az emberi elme ennek a folyamatnak a kivetülése. Elsődleges hatását a fizikai anyagban fejti ki, majd ahogyan tudatosodik egyre szélesebb körben jut kifejezésre. Megjelenik a finomabb energia szinteken és áthatja azok működését. Első tér: Az Univerzum legelső együttmaradó képződménye, ami a monász, diász, triász fejlődési állapotokon ment keresztül. Centrumának mérete 2*10-29 cm. Terének határa folyamatosan táguló múltja és magának az Univerzumnak is a határa. Innen tartama elsődleges és másodlagos létezőibe tér vissza, azaz a keletkezésébe. Én, én-ek: Én vagyok, aki vagyok. Egyes szám első személyben én magam vagyok, olyan amilyennek megismertem magamat mások és önmagam által. Nem az vagyok, akinek a többiek gondolnak, hanem az, akinek én magamat meghatározom folyamatosan, ahogyan változom az időben. Az ének egy magasztos esemény, amihez át kell szellemülni. Ausztráliában az Igazak Népe és más a természethez közelálló népek azt tartják, hogy énekelni ünnepi eseményekkor kell, ahogyan táncolni is. Az ének és a tánc átváltoztatja az embert, közelebb hozza a szellemi világokhoz, önmagához. Külön érdekessége a magyarban, hogy az ének az én-ek-nek a többesszáma. Amikor énekelünk egyszerre több én találkozik bennünk! Nem leszünk egyedül közben, mert többen találkozunk az ének alatti megváltozott tudatállapotban. Ilyenkor több én lesz eggyé, azaz Ének leszünk. A dal, a dallam már nem ilyen fennkölt modorú, már nem adja meg a mássá, az eggyé válás nagyszerű élményét.

213

Energia = Erő: A Szellemi Akarat megnyilvánulás, másnéven a Teremtő Erő. A régi magyarok ismerték ezt a kifejezést, ahogy az életerőt, akaraterőt. Tehát a magyarban az erő megegyezik az energiával. A különbséget csak a fizika hozta be, ahol az erőt másképpen értelmezik, mint az energiát. Itt az erő csak része a munkavégző képességnek. Mi azonban maradjunk csak a régiek. Energiaszint, potenciál = Erő: Az erőnek a nagysága, amivel a környezetére hat. Ennek mértékét vagyok képes mérni a mérőtárcsás pálcámmal. Ismeretet nyújt a külvilágról, másokról. Energianyom: Az élő szervezetek maguk után a fizikai térben energia lenyomatokat hagynak, azaz a saját rezgésükkel megváltoztatják környezetüket. Úgy kell ezt elképzelni, mint amikor sáros cipővel végigmegyünk a lakáson, csak fizikai érzékszerveinkkel nem láthatók ezek a nyomok. Ugyanilyen hatással vagyunk az általunk használt ruhákra, eszközökre, használati tárgyakra, azaz az egész környezetünkre. De nem csak a testünkkel hozunk létre erőtér változásokat magunk körül, hanem a gondolatainkkal és az érzelmeinkkel. Ezért van az, hogy vannak olyan lakások, melyek pazarul be vannak rendezve, mégis rosszul érzi magát benne az ember. Máskor meg egy teljesen egyszerű, hétköznapi lakásból nem vagyunk képesek elmenni, mert olyan jól érezzük magunkat, mert az ott lakók érzelmei, gondolatai benne vannak a levegőben és hatnak ránk. Ér, ér-t, ér-tel-em, ér-tel-mez (1): Az érnek több jelentése is létezik. Egyrészt jelent egy kicsi vízfolyást, melyből később patak, folyó lesz. Ezt a hasonlatot átvihetjük a növényi életre, ahol a gyümölcs, a gabona megérik. Ez is egy folyamat része, ahogy az ér-telem fejlődése is. Az érett ember gondolkodása már túljutott egy csomó nehézségen. Így már képes ér-tel-mez-ni, ami azt jelenti, hogy be tudja építeni a saját gondolkodásába, így a folyamatossá lesz, folyni fog akadálytalanul, mint a kicsi ér. Ez pedig sokat fog ér-ni, ugyanis a saját fejlődésünkkel elérhetünk egy olyan szintet, ahol már nem kell a földi újraszületések láncolatába visszatérni. Ér, ért, ért-elmez, ért-esülés (2): Aki valamiről értesül, az ismeretek birtokába kerül, azaz tudomást szerez valamiről. Ez nem mindig takarja az igazságot, mert az ismeretek az átadások során módosulnak, megváltoznak, mivel mindenki mást ért, vagy másképpen akar érteni a dolgok mögött. Ez attól függ, neki mennyire érdekes, mennyit ér ez meg, vagy mennyit képes belőle megérteni. Az értesülés tehát személytől függő, mint például ez a szómagyarázat is, melyet értelmezni, azaz emészthetővé tenni próbáltam! Az értelmezés

214

egyben gondolkodásra is serkent! Természetesen a szó mögött ott van az ér szó, ami egy folyamatot jelképez. Így az értelem egy folyamatos gondolkodás során jön létre. Ér, ér-zék, ér-ez, ér-zékel (3): Aki érez, vagy érzékel, az egy folyamatban van benne, ahogyan a vízér is. Ez a folyamat hasonlóan a vízhez, ha nem engedjük el a felesleget, ha nem szelektáljuk az érzékleteket, egyre inkább dagadni fog, és eláraszt bennünket. Így azután az érzékelés fontos része, hogy megszűrjük az érzékleteket. Aki valamit érez, tehát egy folyamatnak egyszerre a külső szemlélője, és közben ezt belsővé teszi azzal, hogy kiválogatja belőle a számára fontos ismereteket. Ezzel azonban máris leszűkítette a megszerezhető információkat. Összességében az érzékelés kettős ismeret beszűkítés, egyik magának az érzékszervnek a korlátozott tartományából fakad, a másik pedig az érzékletet megélő személy korlátozottságából. Ahhoz, hogy minél jobban ráláthassunk bármilyen dologra, ezt a két részt kell tágítani. Ér, ér-zelem, ér-zés (4): A szó alapja egyértelműen az ér. Az a kicsi vízfolyás, amely később patakká, majd folyóvá duzzad. Ilyen az érzelem is. Lassan összeadódik, egyre duzzad és olyan erőssé válik, hogy meghatározza életünket. Érett karma: Az a feladat, amit az egyes inkarnációkban meg kell oldani. Kényszerítő erővel hat az emberre leszületése alkalmával. Erő = Energia, Prána, Csi, Ki: Az emberben, a szervekben és az embert körülvevő térben levő energia szintje, ereje. Ennek megfelelője az energia, az indiai prána, a kínai csi. Ennek van egy minimális nagysága, ami az egészséges szintre jellemző. Átlagos embernél az ennél alacsonyabb szinten hiány van, a magasabbon pedig túltengés, például gyulladás. Erő elvétele: Úgy érzi, hogy nincsen ereje, mert az energiáit elvették. Nincsen kedve semmihez. Gyenge, nem tud dolgozni, csak aludna állandóan. Ez az energia elszívásával jár együtt, miközben az áldozat szabad akaratát, érzelmeit is korlátozza. Erőteljes, mozgékony, tetterős = Dinamikus: A belső erejének nagysága cselekedetekben nyilvánul meg, például sokat mozog, sok mindenbe belefog. Erőtér = Aura: Az ember finomtermészeti-teste, ennek egy része az amit aurának neveznek az indiaiak. Erővonal = Meridián, Nádi: Az indiai nádik, a kínai meridiánok az ember testében. Ezek mentén áramlik az energia a testben. Az áramlás egy csigavonalú mozgás ezekben. Az energia henger nagysága az erőtér nagyságától függ.

215

Eseményhorizont: Valamely dimenzióforrás, térrendszer (anyagi részecske) terjedő időhulláma, a múltjának expandáló határa. Eseménytér: Az egydimenziós idő már megtörtént eseménye, azaz a múltja, ami a múlt végtelenjétől a jelenpontig tart. Ez a forráshoz hasonlóan univerzálisan nagy, de zárt időfelületű. Eset-leges, egy-szeri = ad-hoc: Ezt mondják az emberi életre azok, akik nem hisznek a lélek halhatatlanságában. Ez azonban nem magyarázza meg azt, hogy mitől válik élővé egy szervetlen anyag. Éter, éteri test: Az éter fogalma olyan anyagot jelent, amely életet ad a fizikai testnek. Lényegében az asztrális- és a fizikai test között közvetít. Egyes különleges képességű emberek képesek maguk körül ilyen éterikus dolgok kivetítésére, ami sűrű fehéres páraszerű ködként jelenik meg. Gondolati hatásokra ez formát is tud ölteni. Lényegében ezzel magyarázzák a szellemek keletkezését is. Expanzió = kitágulás: Valamely tér, anyagszerkezet tágulása, kiterjedése. Exoterikus = Külső-tanítás: Minden ember számára elérhető, megérthető tanítás. Bárki részesülhet benne, és mindenki számára lehetőséget ad a beavatásra, a fejlődésre. Ezoterikus = Titkos tanítás, Belső-tanítás: Csak a beavatottaknak szóló tanítás. Ezek megismeréséhez szükség volt megfelelő tanítóra és beavatásokra. Létrejöttének egyik oka, hogy az emberek, ha lelkileg nem jutnak el egy megfelelő szintre, képesek visszaélni a tudásukkal. A másik oka, hogy ez egy biztonságot nyújtott a kívülállókkal szemben. Sajnos ezt sokan úgy értelmezték, hogy aki nem volt beavatott a titkos tanításba, az mind alacsonyabb rendű. Ennek a gondolkodásmódnak az egyik következménye, hogy titkos nyelvet használtak, titkosírást. Mai képviselői a tudós társadalom, amely előszeretettel rejti latin és más külföldi szavak mögé tudását, hogy ezzel is mutassa nem közönséges ember. Az én véleményem szerint a nagy emberek mindig úgy nyilatkoztak, hogy azt a legegyszerűbb lélek is megértse. És ez az igazi nagyság! Ezüstfonál: Lüktető energiaalakzat, amely összeköti alvás közben a finom fizikaitestet és a belőle kilépő Testetöltött Lelket, entitást. Az asztrál utazásnál ez segít a visszatérésben.

216

F
Fed, fedez, felfed: Azt hiszem egyértelmű, hogy aki felfedez, az nem elrejt, nem fed be, hanem éppen felfed. Aki valamit befed, az el lesz zárva a környezetétől. Aki viszont felfedez, az kinyitja ezt a kaput, azaz olyan dolgot vesz észre, amit addig nem, ehhez viszont a szeme előtt levő fed-él-t el kell távolítania. Ilyenkor pedig világosság lesz azokon a helyeken, ahol eddig sötét volt, azaz tanulunk belőle. A felfedező, vagy a kutató tehát cselekedeteivel felemeli a tudatlanság leplét és bevilágít a mélységekbe. Fehér Mágia: A Szeretet Útja, amikor segítjük az embert a saját Útján, saját döntései szerint. Elfogadjuk olyannak amilyen, és nem akarjuk megváltoztatni. Minden segítséget csak az ő kérésére adunk meg, tisztázva a lehetőségeket, a várható eredményeket és azt, hogy mindez tőle függ. A Fehér Mágia eszköztára sokban hasonlít a feketéhez, hiszen azokat az eljárásokat kell visszafordítani, feloldani, és ezt ugyanazzal az analógiás módszerrel teszik. Például egy szerelmi, kötést egy csomó kioldásával szimbolizálnak, ezt közönséges Fehér Mágiának nevezzük. A Fehér Mágus magas frekvenciájú energiákkal dolgozik, amelyek feloldják, megsemmisítik, magasabb rezgésre emelik és így hatástalanítják a fekete oldal tevékenységét. Természetesen a cselekedet visszahat a mágusra, emelve annak frekvenciáját és erejét. Ahogyan a fekete mágiánál, úgy a fehér mágiánál is van kivétel. Tapasztaltuk már, hogy az elvégzett fehér mágia nagyon alacsony frekvenciájú volt, azaz nem emelte a kezelendő személy rezgését. Ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy a szándék jó volt, csak a kivitelezésben esett hiba. Ilyen lehet, amikor a gyógyító rezgése, tudása alacsonyabb a kezelténél. Amiben alapvetően más a Fehér Mágus az, hogy mások szabad akaratát nem korlátozza, inkább segíti annak kiteljesedését. Fej, fejleszt, fejlődés: Az ember feje a gondolkodásunk központjának is tekinthető. Aki valamit megújít, az a fejében alkotja meg azt, amit majdan kivitelez. Ezért pedig először a gondolkodásán kell változtatni, mert ez a fejlődés módja. A fejlődés tehát a magyar nyelv szerint mindig fej-ben történik. Ahhoz tehát, hogy egy magasabb szintre képesek legyünk eljutni, fej-leszteni kell magunkat. Ennek pedig egyik módja a tanulás, a másik a meditáció, a harmadik út pedig maga a mérés és a kezelés.

217

Fekete Mágia: Mindazon mágikus cselekedetek összessége, melyek embertársainkra irányulnak, és nem szolgálják őket, hanem letérítik a Szeretet Útjáról, azaz gátolják szabad akaratukat. Ide tartozik a gyógyításra irányuló tevékenység is, amennyiben a páciens nem kérte fel a gyógyítót erre, és nem életmentés a célja. A Fekete Mágiához nem szükséges mágusnak lenni, mivel az átkozódás, a gyűlölet, a harag olyan alacsony rezgésszintű energiákat bocsát ki a másik személyre, amely élteti a Fekete Mágiát. A mágus által létrehozott mágia viszont sokkal erősebb, mert ennek energiát az alacsony frekvenciás erőkkel kötött szövetség biztosít, és van néhány ilyen energianyerő mágikus eljárás is. A Fekete Mágia minden esetben visszahat a mágusra, az általa létrehozott frekvenciánál alacsonyabb szinten, azaz lefelé húzza. Ez annak ellenére is megtörténik, hogy vannak a visszaható energiát levezető, semlegesítő eljárások. Ezek azonban a karmikus hatásokat nem tudják megmásítani, azok belevésődnek az Akasha-krónikába és valamelyik életében felelnie kell értük. A vélt, vagy valós egyéni érdekek kielégítése, mivel hogy az érzelmekhez, gondolatokhoz kötődnek, amelyek rezgése alacsony, ezért visszahúznak az anyagi világba, az alsó asztrális síkokra. Ez pedig tényleg maga a pokol, hiszen energiát adunk olyan lényeknek, gondolatformáknak, melyek e nélkül nem léteznének. A fekete mágia felkelti a sötét, alacsony rezgésű erőket és uralja azokat. Ettől viszont nem lép előre, csak vissza, mivel minden cselekedet visszahat elindítójára és még alacsonyabb szférákba rántja le. Fekete mágiaként jelenik meg, amikor a megszállót vezetjük el, hiszen szabad akaratuk ellen hatunk, igaz egy magasabb szintű cél érdekében, azaz egy másik ember egészsége érdekében, ami végső soron a megszállóra is pozitív hatású. Erre jellemző, hogy a frekvenciája magas, és csak a szabad akarat sértés miatt számít fekete mágiának. Fél, félreért: Aki fél az nem egész, azaz a félelem félrevisz bennünket. Ez az oka annak, hogy félreértünk valamit, azaz csak valamelyik felét vagyunk hajlandók megérteni, elfogadni egy dolognak, mégpedig azt, amelyikhez valamilyen érdekünk fűz, például az, hogy félelmünket fenntartsa. Miért félünk, mert akkor az Énünk megerősítve érzi magát, és nem engedi át az irányítást a Kiterjedt Tudatnak. Fény: A fény szónál elsősorban az emberi szemmel érzékelhető fényre gondolunk. Ez a fény a kettősség törvényeit követi, ahol a fény csak a sötéthez képest érzékelhető, és egyik sincsen meg a másik nélkül. Lásd még: fotínó, energia, foton, első tér.

218

Amikor az ember meditál, képessé válik egy belső fényesség érzékelésére, ami túl van a fizikai érzékszerveink határán. Ilyenkor tapasztalja meg, hogy van egy a fizikai fényen túli FÉNY, aki mindent magába ölel, akiben minden tudás és minden szeretet benne van. Fénysebesség: Az a határsebesség, ahol a fotinó lehagyná a saját dimenziórendszerét, azt a közeget, amiből táplálkozik, energiát kap. Ez határolja az anyag térbeli sebességét, mert különben nem kapna energiát és kilépne saját jelenidejűségéből. A fizikusok viszont már előállították a fénysebesség többszörösét, megteremtve ezzel egy új fizika alapjait. Férfi, férfi-erő = Jang: Férfiúi erő, az erő férfias megnyilvánulása. Ez például lehet a nemi teljesítőképesség mértéke, de lehet a kifejtett nyers erő, vagy a férfias jelleg megnyilvánulása a viselkedésben, az érzelmekben és a gondolkodásban. A férfi a mozgató, a cselekvést serkentő, a megvédő, az anyagi, azaz a külső biztonságot adó. A magyar nyelvben a fér-fi helyettesíthető a fél-fi-val. Azaz aki fiúnak születik, az nem tekinthető egésznek, mert hiányzik belőle a másik fele, a nő. A nő viszont egészen más, és csak a házasságban lesz fé(r)l-jessé, asszonnyá. A férfinak azért is szüksége van a nőre, hogy elfojtott érzelmeit át tudja élni, képes legyen kifejezni. Feszültség: Csak abban lehet feszültség, akiben a húr meg van feszítve, azaz mind a két végét húzzák. Természetesen kell egy bizonyos feszülés ahhoz, hogy működni tudjunk. Ezért itt inkább arról van szó, amikor ezt túlzásba visszük, és ilyenkor a húr könnyen elpattanhat. Ellentéte, amikor nincsen megveszítve a húr bennünk, de nem is mennek jól a dolgok. Buddha is ezt mondta régen: ha nem feszítjük meg a hegedű húrját, nem szól. Ha túlfeszítjük, elpattan. Meg kell találni az Arany Középutat (ez magyar mondás), amikor szépen szól a hegedűnk. Fibonacci-sor: Fibonacci felfigyelt a természetben arra, hogy a cickafark, amikor először kibújik a földből, egy levelet növeszt, majd kettőt, hármat, ötöt, nyolcat, tizenhármat. Ugyanezt más növényeknél is megfigyelte és ez lett a róla elnevezett számsor. Ennek érdekessége, hogy 5-től fölfelé, ha a számot elosztjuk az őt megelőző számmal, egy arányszámot kapunk, ami 1,6180339 körüli értéket mutat, ez lesz a ϕ. Az aranymetszésnél ugyanez az arányszám 1,6, de ezzel nem jönnének ki egész értékek, márpedig az nem lehetséges, hogy mondjuk 2,4 magot tartalmazzon egy virág. A Fibonacci-sor számait úgy kapjuk, hogy a kiszámítani kívánt számot megelőző két tagot összeadjuk. Az első tag az egy, a második a kettő, a harmadikat úgy kapjuk, hogy 1+2=3, negyediket: 2+3=5, ötödiket: 3+5=8, hatodikat:

219

5+8=13 és így tovább. A számsorozat ezek szerint így néz ki: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233… Finomtermészeti-test = Finomfizikai-test: Az ember megfogható, anyagi testét átható erőtér, mely hétköznapos érzékszervekkel nem érzékelhető. Fog, Fog-ékony, Fog-alom, Fog-ad-alom, Fog-ság: A világ megismeréséhez azt valamilyen módon meg kell fog-nunk. Erre szolgálnak az érzékszerveink, melyek információkat közölnek róla, de nekünk kell a tapasztalatokat magunkévá tenni. Ennek első lépése tahát, amikor megfogjuk a dolgot, majd pedig apró izikekre széve a számunkra szükséges részeket beépítjük magunkba, a többit pedig elengedjük. Ez pedig változást hoz létre, amire fogékonynak kell lennünk, azaz befogadónak. A fog-alom ezt a megtapasztalást tükrözi, de ha nem tudunk változni, a saját meggyőződéseink fog-ságába esünk. Ezért kell meg-fog-adnunk, hogy változásra képesek legyünk. Folyamat, fojt, fojtat, folyó, folytatás: Senkit ne zavarjon meg a pontos és az elipszilonos jé, ami csak az írásnál fontos. Értelmezésünket egyáltalán nem zavarja. Mindegyik alapja, hogy a víz alapvető tulajdonsága az áramlás, aminek nincsen se eleje, se vége, nem szakad meg. Amikor megfojtanak valamit, akkor a folyamatosságnak lesz vége. Folyamat, folyam: Lényegében ez is a víztől vett hasonlat. A víz hömpölyög, akár az idő, azaz számunkra állandó változásban van. A folyamat is egy ilyen időben érzékelhető változást takar, ami nem biztos, hogy más tudatszinteken érzékelhető, ahogyan mi sem veszünk tudomást sok mindenről, mert nincsen ismeretünk róla, és nem tudjuk mi az. Fotínó: Térszerű, összesen 8*4 végtelenbe táguló dimenziós teret generál. Önmagában is tér. Az energia második vállfaja. Foton: Nem részecske, nem önálló szubsztancia, olyan fotínóegyüttes, amely a kibocsátó anyagból a szemünkbe érkezik. Frekvencia mérés határa: Elsősorban az ember érzékenysége. Igazából, minél többet mérek, annál magasabb rezgésszinteket tudok érzékelni. Ez is egyfajta meditáció, mert különböző szintekre kell ráhangolódni, közöttük a legmagasabbra is. Frekvencia = Rezgés: Az Univerzumban minden létesült dolog, energia, információ rezgést, azaz mozgást végez. Ennek jellemzője a frekvencia, amely megmutatja a mért személy, szerv, energia, információ rezgésének mértékét. Ez minél alacsonyabb, annál közelebb áll az anyagi világhoz. Ahogy emelkedik, annál közelebb kerül Minden Létezőhöz. Ez egyben

220

azt is jelenti, hogy a Földön az embereknek növelni kell saját rezgésszintjüket, hogy kilépjenek az anyagi világ ingoványából és elérjék azt a szintet, ahol már nincsen újraszületés.

G, Gy
Geometria = Mértan, forma-tan: A matematika ága, amely a síkban és a térben elhelyezkedő formák szerkesztésével, valamint az ezekhez tartozó összefüggések megismerésével foglalkozik. A számtan és a mértan a fizikai valóság történéseit leíró speciális nyelv, saját formális világgal, amelyet a Földön közösen alakítottak ki, de elvei a fizikai világmindenség bármely részén használhatóak, csak a leíró nyelv változik hozzá. Gond, gond-ol, gondol-at, gond-os, gond-talan, gond-viselő: Ki gondolná, hogy a gondolat gonddal jár? A gondolat tehát probléma, méghozzá sürgető, megoldandó probléma. Belső feszültsége van, hajtóereje. Egyszerűen tenni kell valamit, vagy ki kell mondani, vagy le kell írni, vagy el kell felejteni. A gondolat tehát döntésekre, cselekedetekre ösztönöz. Aki gond-talan, az lehet egy szerencsétlen, hiszen se érzelme, se gondolata, bár itt inkább az olyan emberre gondolunk, aki felül tud emelkedni a hétköznapi lét problémáin. Eleiben csak ritkán, amikor egy érzelme elragadja, és attól nem lát tisztán, mint például a szerelmes ember. Gyakorlással viszont Emelkedetté lehet válni, amikor már a gondok csak apró, átvonuló felhők tudatunk fénylő egén. A szó lehetséges gyöke a gon, amiből a gon-osz szó alakul ki. És ezzel vége, nincs több olyan szavunk, amely ezzel a három betűvel kezdődne. Ez pedig valami olyasmit jelenthet, hogy a gondolat gonosz lehet, ami gondot fog okozni, ha nem viseljük gondját, nem figyelünk rá. A gondolat tehát olyan cselekvés, amivel elejét vesszük a rossznak, a gonosznak. Gyűrű: Az egyik legtöbbet használt és legjobban ismert (Tolkien: A gyűrűk ura) mágikus tárgy. Ereje mindig a létrehozójától és viselőjétől függ. Eddig találtam már: Hatalom Gyűrűjét, Erő Gyűrűt, Védő Gyűrűt. Ezen kívül van még: Tudás Gyűrű, Gyűrűk Ura, Szövetség Gyűrűje, Fény Gyűrű. Tulajdonsága abban áll, hogy hiába tisztítom le a viselőjét, hiába védem le, mivel a testén hordozza, azaz a védelmen belül, ezért folyamatosan hat. Mágikus eljárásokkal meg lehet szűntetni a negatív hatását, de igazából a megsemmisítés a védekezés legjobb eljárása.

221

H
Hagy, hagy-omány, hagyomány-oz: Aki hagy valamit, az létrehozott egy olyan dolgot, amire büszke lehet. Ezt azonban maga mögött kell hagynia, ha tovább akar fejlődni. A hagyomány tehát egy lépcsőfok, amit őseink megmásztak, hogy mi magasabbról indulhassunk, hogy nekünk könnyebb legyen továbblépni. Őseink tudása sok-sok emberöltőn át sokszorosan belevésődik az Akasha-krónikának a nép életéhez fűződő lapjaiba. Ezt öröklik tőlünk unokáink, és ettől lettünk mi is nemzet. Sajnos legtöbbször nem így használjuk, hanem úgy, mint egy merev határt, amit nem szabad átlépni. Utóbbira nem is lehet büszke az ember, míg az elsőre igen. Lehet, hogy ez is benne van a magyar búskomorság okában? Lépjünk tehát túl az ősi bánaton, és legyünk büszkék arra, hogy itt lehetünk, így majd unokáink is örömmel fogják magukat magyarnak vallani. Hal, hall, halál: A hal a vízben csak úgy tud megmaradni, ha folyamatosan mozog. Amikor a hal áll, azaz nem mozog, lesüllyed, már nem él, nem hall. A halotti állapot tehát ugyanilyen, nem mozgunk, azaz nem vagyunk életben, mert nincsen bennünk a lélek, ami lelkesítene bennünket. Haldoklás, Haláltusa = agónia: A fizikai test elhagyásának utolsó időszaka, ami általában beteg embereknél jelentkezik. Tudatosan felkészült embernél ez hiányzik, inkább egy boldogság érzet uralkodik el rajta. Ezért kell felkészülni a testünk elhagyására, és ehhez minden külső segítséget mag kell adni. Hal-maz: Valamilyen szempont szerinti csoportosítás. Például emberek halmaza, állatok halmaza. A számtanban ezekkel a halmazokkal gondolkodási műveleteket lehet végezni, ami a teremtés egy módozata. A hal helyett használhatjuk a hol szócskát, ami görögül egységet jelent. Azaz a holmaz egy egységet, egy körülhatárolható egységet jelent. A hol o betűje hozzáalakul az a-hoz, és így is megkaphatjuk a halmaz szót. Hat, Hat-almas (1): A hat számnak mágikus tulajdonságot tulajdonítottak. A természetben például a víz hat molekulája alkot egy stabil szerkezetet. A méhek hatszögletű készítettek, mert ennek a legjobb a hely kihasználása. A magyarban mondjuk, hogy: nem jut az ötről a hatra = nem halad valamivel, nem tudja befejezni. Vagy: ötről a hatra megy = javul az anyagi helyzete. De például hat a tucat fele is, ez pedig az ősi tizenkettes számrendszerre utal.

222

Hat (2): A hat a fizikai test, az Istennel való szembenállás száma. Azt hiszem innen már minden érthető. Isten határtalan, ő teremt és mi hatunk, hatalmaskodunk. Hatalmunk hatása árad másokra, hogy hatrét görnyed belé. A hat, mivel háromszor egy pár, magába foglalja a Szent Háromságot, és a kettősség egységét egyszerre. Így önmagában egy teljességet jelenít meg, amit magunkban kell megélnünk. A hat tehát egy befejezettséget, egy tökéletességet sugall. Ebből a továbblépést majd a hét jeleníti meg. Hat, hat-ás, hat-ár, hat-alom (3): A hatos szám jelentése a tarot szerint: állandó döntési dilemma, a kontroll keresése. Aki határt keres, vagy szab, az ellenőrzés alatt akar tartani, hiszen csak így rendelkezhet hatalommal mások fölött. És csak az lehet ránk hatással, ami a mi magunk által létrehozott határainkon belülre hatol. A hat-ár is valami olyasmiről szól, hogy nekünk eddig terjed a saját erőterünk. A hat-alom pedig maga az erő megjelenési for-mája. Igazi hatalmunk pedig csak a saját határainkon belül van. És ez igaz lehet nemcsak egy emberre, hanem egy népre, sőt a Föld egészére. A hat lehet egy olyan emelkedett felfogás is, amikor tudatában vagyunk már a saját lehetőségeinknek, azok hatásának és határának, viszont ezekkel nem akarunk ártani másoknak. Ez pedig már egy másabb hozzáállás, mert nem akarunk visszaélni ezzel, és pont ebben rejlik a hat-almunk. Ami hat, az mindig hat, hacsak ránk más erő nem hat, ami ebből a biztonságból kimozdíthat. Ebből a nyelvi játékból kitűnik, hogy a feltételes módot is a hat jelenti. Még egy nyelvi játék: hatalmas hat alma alantas hatalma. Ház, ház-a, ház-as, házas-társ, ház-tartás, haza, haza-fi, hazátlan, haz-ug: A haza és a ház is a biztonságot nyújtja, egy olyan területet, ahol otthon vagyunk, biztonságban, ami a mienk, hiszen mi élünk benne és nem más. Ezért fontos minden nép életében a haza, ahol van a háza, ahol a haza-fiság is kialakul. És ezért szeretnek a nők is meg-házas-odni, mert akkor biztonságban érezhetik magukat. Hogy ezért mekkora terheket vállalnak, azt sokszor nem is látják előre, pedig a ház fenntartása, a ház-tartás és a házas-társ tartás az ő dolguk hagyományosan. A ház előteremtése viszont történhet hozomány útján, amit ház-hoz visz az asszony, vagy a férj. A haza és a hazugság közös töve arra utal, hogy a hazug ember a hazát adja fel, azt ahol biztonságban lehet, azt a „belső házat” és a külső hazáját. Az ilyennek már nem lesz becsülete, sem mások, sem önmaga előtt, így hazátlanná válik.

223

Hét: A hét a hat egységéből, teljességéből mozdít ki. Emelhet felfelé, de vihet lefelé is, mindez csak tőlünk függ. A hetedik gyerek mindig szerencsével jár, ellensúlyozva a hatok határtalan hatalmaskodásának hatását. A hét egy szerencseszám, márpedig szer-encse nem létezik, csak tudatos fejlődés. Így azután mi vagyunk a saját szerencsénk kovácsa, a szerteszét szórt dolgaink, összeszedője, szer-vezője. Hierarchia = Rend: Az ember alapvető törekvése, hogy megtalálja a dolgokban a számára érthető rendszert. Az emberi gondolkodás ezt rend-szerezi, egymás fölé alá rendeli, mintha valamelyik dolog fontosabb lenne a másiknál. A Teremtés viszont Egységes, amiben minden egyes egyed fontos az egész szempontjából, akármennyire is úgy gondolja, hogy ő fontosabb másoknál. Az Egész szempontjából minden egyforma súllyal bír, legyen az egy szikladarab, vagy egy híres uralkodó. Hit: A Hit az Istenhez történő visszatérés egyik módja, a másik a GondolkodvaCselekvés, a harmadik a Szeretet. Nincsen közöttük különbség, egyformán fontosak és mindegy, melyik úton indulunk el. Aki viszont egyszerre mindhármon, az részesévé válik a Teremtésnek. A hit átlényegülést jelent, amikor feladjuk önmagunkat a Felsőbb Akarat számára, bízva annak mindenhatóságában. Nem azt jelenti, hogy mereven ragaszkodunk bizonyos dolgokhoz, mert az leszűkít bennünket, és nem engedi átsugározni magunkon Minden Létező Fényét. Holisztikus filozófia, Holisztikus medicina = Egység gondolkodás, Egység gyógyítás: Az egész több kis, önállóan működőképes, fontos egységből áll össze. Például a szervezetünk is szívből, tüdőből, májból, stb. áll, melyek külön-külön fontosak és egymás munkáját támogatják. Nincsenek egymásnak alá, vagy fölé rendelve, mert egyformán szükség van rájuk az egész szempontjából. Az egység-es gyógyítás is több megközelítési módból áll, aminek egyik fontos része az orvosi eljárások, a másik a népi gyógymódok, a harmadik meg mondjuk a természetgyógyászati kezelések. Ugyanígy az Egység-es gondolkodásnak is része lehetnek a különféle filozófiai rendszerek, az indiai, a kínai és más hagyományokon alapuló világszemléletek, a tudományos felfedezések, valamint maguk a vallások is. Egyik sem fonosabb a másiknál, együtt viszont segítenek a Mindenség megismerésében, és ezen belül önmagunk megtalálásában.

224

I, Í
Idő: A cselekedet és az általa gerjesztett hatás között észlelt változások mutatják jelenlétét. A húrelmélet szerint időhúrok léteznek. Ezt továbbfejlesztve a rezgés megfogalmazásával mondhatjuk, hogy Isten teremtő akaratának megjelenései közötti szünet, másnéven csend. Igazság: Nagyon „kutya” egy szó! Eleve benne van az, hogy gazság, azaz nem lehet mindenki számára jó. Még akkor sem, ha úgy látszik, hogy a többségnek, a többség szempontjából jó, de lehet, hogy pont a kisebbség látásmódja tartalmazza az előrevivő dolgokat. És ebből lesznek a forradalmak. De vannak egyetemes igazságok is, amiket törvényszerűségnek, rendnek hívunk, nehogy kiderüljön, hogy gazság van bennük. Mert az ember képes igazságok alatt a saját érdekeit nézni, vagy éppen a saját beszűkült álláspontját ráerőltetni másokra. A világ természetének rendje viszont minden emberi megítéléstől függetlenül létezik és hat, csak mi minősítjük aképpen, ahogy azt a pillanatnyi érdekeink meghatározzák. Illúzió = Káprázat, Álom: Egy elképzelés, amely az ember köré olyan határt hoz létre, amelyet valósnak gondol. Elsősorban a minket körülvevő világra szokták értelmezni. Ebben az esetben a fizikai érzékszerveink által létrehozott tapasztalatokat gondoljuk alapvetőnek. Mást nem fogadunk el létezőnek, pedig vannak finomabb rezgéseket is érzékelő szerveink, melyek egy másabb tudatállapotban működnek. Információ = Ismeret: Az eredeti jelentése: a formában benne levő. Ebből adódnak olyan megfelelői, hogy adat, felvilágosítás, tudósítás, értesülés. Az én megfogalmazásom szerint, viszont ennél többről van szó. Egy a tárggyal, annak formájával, annak tartalmával és az azt érzékelővel, annak környezetével dinamikus kapcsolatban levő Szellemi Elvről. Egy olyan ismeret halmazról, ami például a fa szó esetén eszünkbe jut. A fára gondolva megjelenik egy fa, de ha jobban megnézzük annak vannak ágai, zöld levelei és a lombok között gyümölcs is. Az ágak kérge alatt nedvek mennek a gyökértől a levelekig, miközben vegyi folyamatok milliói zajlanak folyamatosan. És a fán élnek állatok, növények, rovarok. A sort folytathatnám. A fa elvont értelemben jelenthet mást is, egy olyan tárgyat, ami a házba behozza a természetet. A kínai gondolkodásban a fa elemnek nagyon sok vonatkozása van: például a tavasz, a zöld, a harag, a máj és az epe, stb. a magyar hiedelem világban a fa gyökere a Földhöz fűződő viszony, a fa koronája a szellemi világ és a kettőt köti össze a szár. Emberre

225

vetítve a gyökérnek a lábak, a szárnak a derék és a lombnak a fej felel meg. Így azután az információ mindig attól függ, hogy bennem milyen ismereteket érint meg, és milyen érzelmeim, gondolataim kapcsolódnak hozzá. Információ támadás: Az egyén környezetében keletkező információ áradat hatása. Ez lehet TV, újság, munkahely, környezeti zaj, fény, reklám, pletyka, családi zaj, stb. jellemzője, hogy állandó zavart okoz, ami a tudatot nem pihenteti, sőt elvonja a figyelmet. Az információk tartalma pedig olyan, hogy az érzelmi energiák frekvenciáját lefelé viszi, ezáltal még jobban kiteszi a személyt a negatív hatásoknak. Inga: Az ember fizikai érzékszerveivel nem érzékelhető energiák, rezgések megtapasztalására szolgáló tárgy, amelynek mozgása adja meg a választ kérdésünkre. A kérdezés pontossága, félre nem érthetősége és gondolataink tisztasága biztosítja a pontos választ. Ezért ugyanúgy, mint a pálcánál a méréshez ki kell üresíteni magunkat és csak a kérdésre kell összpontosítanunk, különben meginog a pálca pontossága. Is-mer, ismer-et, ismer-tet: Amit ismerünk, azt még csak érzékszerveinkkel tudjuk felismerni, mert van bátorságunk hozzá, hogy a tudásból merítsünk, és azt el is merjük mondani másoknak. Az ismeret egy felületesebb dolog, mint a tudás. Elsősorban külsőségekben nyilvánul meg. Ilyen például valakinek a neve. Azt mondjuk, hogy ismerjük, mert már hallottuk a nevét, találkoztunk vele, de igazából keveset tudunk róla. A természeti népeknél úgynevezett beszélő neveket használnak, amik viselőjének valamilyen tulajdonságát emelik ki, ami fontos az adott társadalom szempontjából. Sőt az Igazak Népénél ezek a nevek változnak is az élet során, ahogyan az ember is folyamatosan változik. Az ismeretszerzés tehát felületes, elsősorban az érzékszerveinkre hagyatkozó benyomásszerzés. Az ismeretek sokasága viszont tudássá változhat, amikor azt a saját gógyinkkal keverjük. Így a tudás egy belsőbb viszonyt feltételez, amikor már az érzékszervekkel történő érzékelésnél mélyebb információszerzésről van szó. Isten, Jahve, Minden Létező, Teremtő: Nagyon elgondolkodtató az, hogy a sumérok annak idején Is-tar-nak hívták a főistenüket. Magától is adódik, a kettő egyezősége. Az Isten képet az emberek alakították ki maguknak. Ebben olyannak képzelték el, amilyenek ők maguk. Így jött létre a jó és a haragvó Isten. Mivel az egész világot megszemélyesítették, így keletkeztek a különböző istenek, mint a vizek, a fák, a kövek, a különféle munkák istenei, mint például a görög és a római mitológiában. Ezt azonban nem lehet így szétválasztani, nem lehet egymás fölé és alá rendelni, hiszen egyszerre van együtt minden.

226

A Teremtő kifejezés már jelzi, hogy egy Létező Tudat hozta létre ezt a világot, és folyamatosan hatással van minden teremtményére. Ezt fejezi ki a Minden Létező, azaz minden teremtett kifejezés. Isten Idő, Lélek Idő, Földi Idő, Saját Idő: A maga szempontjából minden szintnek meg van a maga rezgése, így az önmagához viszonyított ideje. Földi szinten ez a mindennapok változásában látszik, ahogy a mozgások lejátszódnak körülöttünk, mindenki úgy érzékeli, ahogy a saját ideje engedi. A saját idő a változások érzékelésében mutatkozik meg. A Lélek számára ugyanez a lélek fejlődésében változik, ahogy a földi életeiben tanul. Minden Létező számára a lelkek változása az Isten Idő, amivel kapcsolatba lehet lépni a Lélek Időn keresztül, amikor is az emberi lélek belép a Fénybe.

J
Jel, jel-kép, jel-lemző: Egy olyan energetikai minta, melynek kifejezésére, felélesztésére, alkalmazására egy fizikai ábra szolgál. Ez lehet egy geometriai forma, egy szín, egy gondolat. Ez benne is van a szóban a jelnek a képe, ami bennünk, azaz gondolatainkban keletkezik. Ami jellemző ránk, az a képek összessége. Jel-enlét: Valamilyen külső energia lény kapcsolódik az ember energia-, vagy asztráltestéhez. Befolyásolja energia háztartását, gondolkodását, érzelmeit, sőt legtöbbször még az álmait is. Tipikusan jellemző, hogy megnöveli az ember karmájának mértékét és korlátozza a szabad akaratát, a fekete mágiához hasonlóan. Ugyanígy az emberi érzéseket is képesek vagyunk megérezni, sőt néhányan még a másik gondolatát is. Erre szintén az agy képes, csak egy más rezgéstartományban, mint a fizikai síkon megszokott. Ez teszi lehetővé a pálcával és ingával történő érzékeléseket is. Jó és Rossz: Mi a jó és mi a rossz? Egyáltalában, van-e jó és van-e rossz a világban? A válaszom, hogy mindig a szemlélőtől függ, hogy mit érez, gondol rossznak és jónak. Ami számomra jó, az másnak lehet rossz. És van egy harmadik személy, akinek teljesen mindegy, hogy mi mit gondolunk, neki nem fontos a mi problémánk, azaz semleges. És van még egy lehetőség, amikor az ember felülemelkedik a kettősségen és több nézőpontból képes ugyanazt a dolgot szemlélni anélkül, hogy megítélné. Ugyanis a rossz és a jó vélemény mindig ítélkezéshez vezet, amivel egyes embereket kirekesztünk magunk közül. Természetesen szükség van bizonyos határok megszabására, hogy mit vagyunk képesek elfogadni és mit nem. Ezért

227

találták ki a törvényeket. Erre azonban annak, aki felülemelkedett annak semmi szüksége a határok megszabására, mert számára ezek természetesek.

K
Karma = Lélek-feladat: Az indiai filozófia szerint azok a megtanulandó problémák, melyeket a lélek az egyes születéseken keresztül visz magával. A lélek-feladat részeinek hatása nem egyforma erősségű az egyes életekben. Ez mindig a lélek élettervétől függ. Ezen a tudatosodással változtatni lehet, akár arra is képesek vagyunk, hogy egy életen belül ledolgozzuk, megtanuljuk a ránk váró törvényeket. Lásd még ok-okozat törvénye. Kép, kép-zel, képzelő-erő: Az ember képekben gondolkodik, amit eltervez, az képként jelenik meg maga előtt. Aki fantáziál, az is képeket lát, csak olyanokat, amik nem valósultak még meg anyagi szinten. A képzelőerő pedig a gondolat összpontosító ereje. Ez a teremtés alapja, minél jobban tudunk egy gondolatra, képre figyelni, annál több energiával látjuk el és annál erősebben hat a természeti környezetre és magunkra. A képzelet azonban csapongó, összpontosító-erő, azaz tudatosítás kell ahhoz, hogy jobban megvalósuljon. Minden alkotó munkához szükség van képzeletre, ilyenkor a tudat beszűkül és egy más állapot, egy teremtő állapot jön létre. Kísér, kísér-tet, szellem: A magyar szóban benne van, hogy kísér, azaz vele van. Kivel és mi van vele? Ahogyan az emberrel az árnyéka, úgy a lélek is. Amikor meghalunk, a lélek kilép a testből és eltávozik a Fénybe. Probléma akkor van, amikor ez a kilépő lélek mondjuk egy baleset miatt, vagy egy műtét során hirtelen lép ki, és így nem veszi tudomásul saját halálát, így a baleset, a kórház, vagy a háborús hadszíntér helyszínén marad. Hasonló a helyzet, mint a megszállóknál, csak nem közvetlenül az élő ember energiáiból táplálkozik, hanem annak a félelmei által keletkező alacsony frekvenciás energiákból. Ilyen kísértetet tehát mi magunk is elő tudunk állítani a saját gondolatainkkal, de megteheti ezt egy mágus is. Amennyiben félelmet akar valakiben fejleszteni és fenntartani, létrehoz egy szellemet, és azt köti egy emberhez, helyhez. Ezek a kísértetek azután kísérik a kijelölt személyt, vagy megjelennek az adott helyen. Hogy miért pont éjszaka legsötétebb óráiban? Mert akkor a legkisebb a háttérzaj, és akkor a legnagyobb a belső félelem. Ezek ilyenkor a belső érzékszerveink határát kitolják, félelmeink pedig életet adnak a szellemeknek. Kiterjedés = Dimenzió: A fizikai létben három meg egy kiteljesedési lehetőség adatott meg. Ezen belül tudunk létezni, fizikai szinten itt vagyunk képesek hatásunkat kiter228

jeszteni, ameddig a határunk tart. A számokkal, a természeti jelenségekkel foglalkozó tudósok viszont már ennél több, egészen tizenegy kiterjedési szinttel számolnak, ami már lehetőséget ad (számtanilag) minden – általuk elfogadott és mérhető - a világot irányító jelenség leírására, megértésére. A tizenkettedik kiterjedés viszont már maga a Mindenség, nem véletlen, hogy ezzel számoltak őseink. Kozmikus Energia, Egyetemes Erő: A Megnyilvánult Univerzumot működtető energia, amelynek frekvenciája végtelen, de ahogy lelassul újabb és újabb térdimenziókat, rezgéssíkokat hoz létre, miközben veszít dimenzióiból is, végül eljut a fizikai világ rezgés síkjára. Kör, kör-ül, kör-nyezet: A kör mindenütt a Földön a teljesség szimbóluma. A környezet viszont az, ami körül övez bennünket, ami körbevesz, azaz behatárol. Minden ember törekszik, hogy magát körbevegye, és így biztonságban legyen, a maga szabta határokon belül. Ez pedig csak egy látszat dolog, mert ő gondolja úgy, hogy biztonságban van, de mitől és kitől? Természetesen a saját félelmeitől, attól, hogy nyitnia kell a környezete felé. Ennek pedig egy nagyon fontos hatása lesz, az hogy egy újabb körben leszünk, amivel teljességre kell törekednünk. Hogy a külső körnek hol a határa, az csak mitőlünk függ. Viszont van egy belső körünk is, ami egy befelé történő ismeretszerzés határára vonatkozik, hiszen ott is teljességre kell törekednünk. Így azután a környezet belül és kívül is értendő, és a kettő között vagyunk önmagunkban. Kötés: A kötés értelme, hogy valamit összecsomózunk valamivel, azaz összekapcsolunk egymással. Ez egy a fekete mágiával foglalkozó személyek által gyakran végzett mágikus művelet. Hasonlóságon alapuló cselekmény, amely azt jelképezi, hogy egy jelképes csomót, vagy hurkot kötve, miközben gondolatban is elvégezzük ezt a teremtést, a cselekmény egy jelen nem lévő személy, állat, tárgy bármilyen testrészére, testi, vagy szellemi funkciójára fog hatni. Tehát ez egy rontó cselekedet, amely bizonyos testi bajokat okoz a megtámadottnak pl: anyatej elapadás, impotencia, vizeletelállás, bélgörcs. Korlátozhatja cselekvőképességét, gondolkodását és azok eredményességét, azaz a szabad akaratot. A megkötő csomót lehetőleg a megtámadott hajszálán, vagy valamilyen használati tárgyán végezték el, de lehet fonálra is. Ismert még a halált okozó csomók és hálók, valamint az idővarázsló kötések, az eső illetve a szél szabályozó csomók készítése, illetve azok kilazítása. Nálunk gyakran fordul elő, hogy vállalkozókra, vállalkozásokra tesznek ilyen kötéseket, hogy ne működjön

229

normálisan, de lehet házra, gépkocsira is, mindenre, amit el tudunk képzelni. A boszorkányok, sámánok a kötést és az oldást végzik, azaz a fekete és a fehér oldal között mozognak. A kötés manapság legismertebb formája a szerelmi kötés. Mivel akik ezzel foglalkoznak a célszemélyt szabad akaratában korlátozzák, ezért biztos, hogy fekete mágiával dolgoznak. Természetesen ők is oldják a kötést, azaz modern boszorkányoknak tekinthetjük az ezzel foglalkozókat. Többen ezoterikus lapokban hirdetik magukat, és tapasztalatom szerint a cigányság körében még ma is használatos megfelelő ellenszolgáltatás fejében ez a módszer. Lényegében a célszemélynek megszerzik valamilyen személyes anyagát (haját, körmét, vízeletét), vagy éppen a holmiját. Ezt ráolvasással megdolgozzák, majd a szerelmi kötést kérőhöz, annak bőréhez dörzsölik. Ugyanígy a kötést kérő személyes anyagát, holmiját belecsempészik a célszemély ruhájába, ételébe. Ennek hatására erős vonzalom ébred a célszemélyben. Amennyiben sikeres a praktika a szexuális működésben problémák merülnek fel, például impotencia, frigiditás, meddőség, nehéz szülés, de lehetnek elmérgesedett sebek, megmagyarázhatatlan fogyás, betegség. Kő, követ, követ-keztetés: Induljunk ki abból, hogy az ér a hegyekből indul és folyik lefelé, magával görgetve kavicsokat, köveket. Így kő, kő után jön hasonlóan, ahogy az egyik meghatározásból, ismeretből következik egy újabb. Ezekből a kő ismeretekből azután következtetést tudunk levonni, ami a tudásunkat mélyíti. Kút, kutat, kutató: A kutató a felfedezőhöz hasonlóan új ismereteket szerez, méghozzá a tudás kútjából. A különbség a kettő között minőségi. A felfedező tehát csak a köveket emelgeti, azaz az ismeretszerzése vízszintes irányultságú. A kutatónak ezzel szemben le is kell mennie a tudásért a kút mélyre. Ez pedig egy nagyon kemény munkát feltételez, aminek irányultsága függőleges, de nem csak lefelé, hanem fölfelé is történhet. Küldött állat: A Fekete Mágus által, valamilyen cél érdekében, általában ijesztésül küldött állat: kígyó, béka, macska, kutya, róka, farkas, de lehet medve, tigris és madár, mint varjú, holló, bagoly. A cél itt is az, hogy a félelem lehúzza az áldozat frekvenciáját. A küldött farkashoz kapcsolódik a farkasember hiedelme is, azaz a farkassá válni tudó emberé. Afrikában a farkasnak a hiéna felel meg, de a varázsló felöltheti párduc, sőt oroszlán alakját is. Magyarországon általában a fekete macskát szokták erre a célra felhasználni. Jellemzője, hogy az emberrel farkasszemet néz, esetleg próbálja megtámadni, furcsán viselkedik, dörömböl a padláson, ha feljut oda. Ilyen esetben a szegény állat szinte alig él, a lelkét asztrális síkon bitorolják, irányítják. Lényegében a fekete mágus használja a testét, miközben

230

asztrálisan irányítja az állatot. Afrikában erre jegyzőkönyvezett eset van, egy ottani varázsló „hiénává tudott változni”, azaz az állat asztrál testét irányította, és így vitt el egy éjszaka levelet a dzsungelen keresztül és hozott vissza rá választ, miközben a másik hely több napi járásra volt emberi mértékkel. Én is tapasztaltam hasonlót, amikor a kezes macska egyik pillanatról a másikra megváltozott és nekiment a gazdájának. Amikor le lett tisztítva, a régi kedves macska lett megint. Küz-d, küz-delem, küszködik, küszöb: Ahhoz, hogy ne legyen túl könnyű valami, nehézség kell, azaz valami, amit meg kell tenni, egy határ, amit át kell lépni, azaz egy küszöb. Aki ezt nem tudja átlépni, az küszködik a problémával, mint horgász a küsszel, de az eredménye nem sok lesz. Kvantum fizika: Az atomokat alkotó legkisebb részegységeket létrehozó kvantumok törvényszerűségeinek megismerésével foglalkozó tudományág. Lényegében ez képezi a fizikai világ alapját. A bioenergetika szerint a végső fizikai atom viselkedését tanulmányozzák, ami minden fizikailag létező dolog alapja. Ugyanezt az indiai Védák is leírták virágnyelven.

L
Látó: Olyan személy, aki közvetlenül, vagy tudatának egy bizonyos állapotában szemével képes érzékelni az élőlényeket körülvevő energiamezőt, az aurának egyes részeit. Lazítás = Relaxáció: Testi, lelki, szellemi lazítás, amikor elengedjük főleg a természeti szintű megnyilvánulásainkat. Leárnyékolás: Különleges fekete mágikus eljárás, melynek során olyan burkot alakítanak ki valaki körül, melyen nem lehet áthatolni, így nem képesek hozzáférni a leárnyékolt személyhez. Ez azzal is jár, hogy befolyásolják tetteit, korlátozzák azt, viszont környezetétől elválasztják, és az nem tud rá hatni. Főleg a fekete mágia ellen hozzák létre, és nehéz mögé férkőzni hétköznapi frekvenciákon. Politikusoknál sűrűn alkalmazott eljárás. Lényegében fekete mágiát alkalmaznak más emberek fekete mágiája ellen. Ledolgozott karma: Az inkarnáció során összesen ledolgozott karma, aminek nagysága több is lehet, mint a születési karma, mert időközben tetteinek következménye, mint születendő karma hozzáadódik és ezt is meg kell oldania.

231

Lélek (1): A lé egy folyadék, ami folyik, azaz mozog. A magyar nyelv szerint, ami életben van, azt a lélek mozgatja, aminek folynia kell, mint a víznek is. Sok szavunk ezért is használja a vízre jellemző folyó, folyadék átvitt értelmet az időben való létezésre, azaz az életre. Aki viszont nem él, az nincsen benne az idő folyójában, nem folyik a vére sem, nem lélegzik, azaz halott. Lélek (2): A teremtés egyik megjelenési formája, amely önmagában energiát generál, lényünk egészét áthatja, ő az oka a létezésünknek, amelynek fókuszpontja most a fizikai síkra irányul és a fizikai testre összpontosul, abban fejlődik. A lélek-egysége tehát a fizikai sík felé irányul, létrehozva a Testeketöltött lelket. A lélek fogantatásunkkor, mintegy beleszületik a fizikai testbe, azzal kötésbe kerül az ezüstszálon keresztül. Ez a kapocs földi létezésünk során folyamatosan megmarad, csak a halál oldja el. Életünk során a lélek a fizikai szerveink hatására folyamatosan fizikai testünkben marad, csak alváskor lép át az asztrális síkra. Egyes betegségek, kóma esetén lehetséges, hogy nem a teljes lélek van a testben, ilyenkor ez a tudatunk különböző szintű és mértékű beszűkülésével járó állapotokat hoz létre. Lélekgyöngy: A lélek fejlődésének egy olyan foka, amivé válhatnak a kisemberek, a felnőttek, vagy eleve így születnek a Földre. Ez érvényes az indigó- és a kristálygyerekekre is. Most 2006-ban már ilyen lehetőségekkel jönnek a lelkek közénk. Tőlünk és tőlük függ, hogy igazi lélekgyöngyökké váljanak, ezzel jobbá téve világunkat. Lélekrablás (1): A halott ember lelkének rabul ejtésére irányuló mágikus eljárás. Amennyiben sikerül befogni, a léleknek szolgálnia kell az elrablóját. Így nem mehet át a Fénybe, mert mágikusan megkötik a Köztes Létben. Lélekrablás (2): Idegen, nálunknál általában magasabb frekvenciájú lények az ember lelkét és sokszor testét is elviszik, ami után általában a lélek megerősödik. Ennek a rezgésszáma magasabb, mint a fekete mágikus eljárás során. Lelkierő, Lélek-erő: Mennyire erős az ember lelke, azaz mennyire képes úrrá lenni saját érzelmeinek hullámzásán. A lelkierő tehát a gondolkodás erősségét jelenti az érzelmek felett. De érthetjük alatta, hogy a lélek annyira megerősödött a természetes testünkben, hogy már nem bírja kimozdítani nyugalmi állapotából az érzelmek hullámzása. Lény, lény-eg: A magyar ember számára elsődlegesen fontos a lénye, melyet áthat Isten lényege. Ami tehát lényeges, az a lényünk számára fontos. Ilyen például maga az élet, a természet. 232

Lét, lét-ezik: Ezt a szót azért vettem be, mert a lé az élnek a fordítottja. Tehát aki megissza a lét, az nem él. Itt is egy hasonlóságról van szó, mert a lé is folyik, tehát a lét maga is egy folyamat. Aki él, az egy fizikai folyamat sorban van benne, amit időnek nevezünk. Létforgatag: A lélek leszületésének folyamata, melynek során többféle megnyilvánulása is lehetséges a Földön. Elejében megjelenhet ásványokban, majd növényekben, állatokban és végül emberben. Amikor lélek-feladatát teljesíti, kilép ebből a körforgásból. Lipikák: A köztes létben levő olyan szellemi erők, amelyek segítenek a léleknek átélni, átértékelni földi leszületésének eseményeit. Lényegében a karma urainak is mondják, de olyan jóság, békesség és szeretet árad belőlük, hogy azt földi szavakkal nem lehet meghatározni. Lucifer: Az ördögök vezetője, ugyanaz, mint az angyaloknál Mihály arkangyal. Ő testesíti meg a rosszat a Földön. Mivel mi a kettősség világában élünk, a jót nem tudnánk elképzelni, ha nem lenne rossz, ahogy a fényt sem tudjuk értékelni, csak akkor, ha van hozzá sötétség. Lucifer vállalta magára, hogy ő lesz a fekete oldal, a sötétség jelképe, az embereket lehúzó energiák képviselője. A Biblia úgy mondja, hogy fellázadt az Úr ellen. Ki lázadt fel? Az ember maga, aki megteremti a rosszat és a jót. A kísértés, a vágy mindig benne van az emberben, de sokkal egyszerűbb rákenni egy külső tényezőre, mint felvállalni. Egyszer azonban mindenki rá fog jönni, hogy nem véletlenül jelent Lucifer neve Fényhozót. Aki rájön, hogy saját magában benne van a sötét és a fény, a mennyország és a pokol, az meg fog világosodni és felülemelkedik a kettősség világának gondolkodásán. Neki fog fényt hozni Lucifer, de addig csak maga a sötétség ura lesz azok számára, akik idáig nem jutottak el.

M
Mag, mág, mágia, mágus: A mag, magos, mágia a mágus szóval egy tőről fakad. Ha jól megnézzük, benne van a mag. A mag, mint egész, ami maga egy teljesség, benne rejtőzik az élet létrejöttének lehetősége. Amennyiben igazuk van egyes kutatóknak, hogy a magyarok ősei a sumérok, vagy még az azt megelőző népek voltak, úgy ez ténylegesen lehetséges válasz, mert valahonnan innen ered a magus szó. És a mag-ból fakadnak olyan szavaink, mint maga, mag-ány, magas, magyar, magány. A mag egységben van magával, azaz maga van, de egyben az élet forrása is, azaz anya, ebből jöhet létre a mag-anya, azaz a magány, de ennek a folyamod-ványa az is, hogy aki magtalan az nemzőképtelen és nem lesz magzata. Azaz a mag,

233

mint kép a mágia alapja, az Egységben lenni Minden Létezővel. A mágus ennek tudatában cselekszik, ismerve a Természet, a Világegyetem külső és az ember belső törvényszerűségeit. A mágusok úgy adták át tudásukat, hogy azt mások is megértsék. Minden nép számára ismert a mag lényege, így magától értetődő volt, hogy mit jelképez: a mag maga az Élet. Ezért mondják még ma is a búzára, hogy élet. Mert életet ad azzal, hogy megesszük. Tehát a mag kétféle módon is életet hordoz magában, amikor megesszük, és amikor kihajt. É ilyen a tanulás is, egyrészt meg kell enni az „égi kenyeret” és meg is kell emészteni, azaz érteni, ami a hívőkben tudássá válik. Másrészt ha elültetjük a diákban, az benne táptalajra lelve kikel és sokasodik, új hajtásokat, új termést hoz. Maga, ön-maga, mag-ány: A szó töve a mag, amin egészet, egységet értünk, amiben benne van minden tudás, az élet lehetősége. Aki maga van, az arra van utalva, hogy önmagába tekintsen és meglelje a harmóniáját. Sokan ezért félnek a mag-ánytól, mert ilyenkor nem kifelé kell figyelni, hanem saját magával kell szembenéznie. Az ön kifejezés, egy külső elismerése az önállóságnak, az önvalónak. Így aki önmaga van, az külsőleg és belsőleg is egységben van. Én úgy tudom, hogy a magyaroknál a tegezés volt az elfogadott, függetlenül a társadalmi rangtól. A magázás és az önözés csak pár száz éve jött divatba, ezzel is jelezve a különállóságot, sőt a fennsőbbrendűséget. Az én olvasatomban viszont, ez sokkal többet jelent, használjuk hát így, miközben tegezzük embertársainkat, hiszen így is tisztelhetünk bárkit. Magára-vett-/átadott karma: Az egyén dönti el Kiterjedt és Spirituális Tudatával, hogy másoktól magára vesz-e karmát, vagy éppen megengedi, hogy helyette valaki ledolgozza , azaz átadja. Magas, magvas: Nagyon érdekes szó, mert a mag-ból ered. Azaz a magyar gondolkodásmód szerint, ami fejlettebb, az közelít a mag léthez. A mag pedig, mint tudjuk, magában egységben van, azaz mag-vas, mint az emberi mondanivaló. Magával-vitt karma: A halál beálltakor a pillanatnyi karma nagysága, ezt viszi magával a Létközbe, ahol a rejtett karmával együtt fogja a következő leszületés teljes karmáját alkotni. Ennek nagysága meghaladhatja a születési karmát, amennyiben a leszületése során úgy viselkedett. Mágikus jel: Olyan szimbólum, amely magába sűríti a mágus általánosan ismert tudását, erejét, képességét és ezzel elindít, vezérel olyan energiákat, amelyek bizonyos hat-

234

ások elérésére képesek. A céltól függően a hatások lehetnek negatívok és pozitívok. A legáltalánosabb jelek: a kereszt, a háromszög, a pentagramma, a Dávid csillag. A jeleket ki lehet egészíteni varázs szavakkal, betűkkel, melyek megerősítik a mágikus eljárás energiáit. Mágikus tárgy: Az emberek használatában levő olyan tárgy, ami valamilyen mágikus erővel bír. Ilyen lehet: amulett, talizmán, gyűrű (lásd a címszónál) és karperec, nyaklánc, álarc, tetoválás, dob, síp, könyv, stb. Magyar: A magyar név eredetileg mag-i-ar lehetett, csak az i betűt a latinos y-nal helyettesítették. Így pedig a szó töve a mag szó lehet, ami kapcsolatban áll a maga, magos, magia (mágia), magus (mágus), magzat, stb szavakkal. Így számomra a magyar és a mágus szó töve is a magból ered, ami önmagában már egy egész, oszthatatlan. De benne van az eljövendő élet, a hajtás kezdeménye is. Azaz ha jó talajra vetjük, kihajt, mint a tanulás eredménye a tudás. Ha jó talajra vetjük a tanokat, a tanultak kihajtanak, és többé válnak bennünk, mint amik voltak! Tanulni azonban csak mag-a tud az ember. Segíteni lehet ebben, de neki kell megtenni minden egyes lépést. Én tehát egy ősi bölcsességet látok a mag szóban, azt, hogy egységben úgy lehetek mag-ammal, hogy tanulok, ami által többé válok, többet tudok mag-amról. Ezzel együtt egésszé válok, ami magában hordozza az egész-séget is testileg, érzelmileg és szellemileg. Ebben a folyamatban viszont csak mag-amra számíthatok, mag-ányos vagyok, ahogy a búzahalom minden egyes szeme külön-külön is egységek, de együtt ők maguk az ÉLET. Lényegében arra utal a magyar ősvallás, hogy a magyar nép egy papi nép volt, amely vérszerződést kötött más harcos népekkel. Hunor és Mag-or tehát nem testvérek voltak, de nem egy anyától valók, hanem vérszerződött test és vér. A közösen kiontott vér volt az, ami a testüket összekötötte. Az ősi népeknél szokás volt, hogy a harcosok és a papok fejedelmeinek kettős intézménye kormányozta a birodalmat. Ebből a papok a lélek, a szellemiség, a tudás megőrzői, áthagyományozói voltak, akik tanítottak, oltalmaztak, gyógyítottak és természetesen jósoltak, varázsoltak. Ők tartották a kapcsolatot a felsőbb világokkal. Ilyenek voltak a mi őseink is, akik a világot alkotó elemekkel egyensúlyt tartottak, ismerték a létforgatagot (szamszára) és azt mondták, hogy a világ el van varázsolva (maya fátyla), aki ezt megismeri, az visszavarázsolja magát az eredeti állapotba, és felül emelkedik ezen. Ezt a létfelfogást hirdették őseink, és adták tovább a velük vérszerződött népeknek: hun, avar, kabar, alán, kun, szkíta, székely, stb. a tudásukat átadó nyelv ezért maradhatott

235

fenn, mert kapcsolatban állt a világ működésével, arról mag-ikusan adott jelzést, ami más népek nyelvére úgy hatott, hogy azt átvették, és szellemiségébe beolvadtak, azaz magyarokká váltak. És így voltak vele hosszú évszázadokon keresztül a Kárpát-medencébe betelepített népek is. Ők is magyarokká váltak lelkükben, kivéve a néhány nemzetiséget, például az egyik indiából jött erre a vidékre, a másik a közel-keletről és még jönnek ferde szemű rokonaink is folyamatosan. Akkor pedig mi maiak, miért nem tudunk Magyarok lenni? Magyaráz: Aki magyaráz, az próbálja érthetővé tenni a dolgokat a másik számára. Iparkodik egy nyelvet beszélni vele, a magyart. Ezt pedig olyan szinten teszi, hogy a másik is megértse mondandóját. A magyarázatnál a tanár és a tanuló között kapcsolat jön létre, azaz egységgé válnak. Aki magyaráz, az egyszerűsíti, értelmezi, emészthetővé teszi mondandóját, ezzel pedig alázatot tanul. Aki fogadja a magyarázatot, az pedig tudásában bővül, miközben nyitottá, befogadóvá teszi magát. Maja fátyla = Képzelet fátyla, Érzékelésünk fátyla: A fizikai világot és az azt körülvevő információs mezőt elzáró „fátyol” neve. A lelki-szellemi fejlődés alapja. Aki be tud nézni mögé, az betekintést nyer a tudásból, de ehhez fel kell adni a tudatos ego által kialakított világképet. Tehát a maja az érzékszerveink által létrehozott, észlelt külső és belső világ. Aki ezt tekinti a saját határainak, annak fejlődése még a karma befolyása alatt történik térben és időben, melyek szintén részei a maja fátylának. De ide tartozik, hogy a születés fájdalma, az előző életek tapasztalata mind a fátyol mögé kerülnek. Fel kell nőnie a léleknek ahhoz, hogy ezt el tudja fogadni, majd aktív módon befolyásolni tudja. Materializáció = Anyaggá válás: Azt a folyamatot jelzi, amikor az energiából kézzel fogható anyag keletkezik, valamilyen külső szellemi ráhatás segítségével. Amennyiben ennek az anyagnak formája van és a létrehozó ember a saját lelkével életet lehel belé, különféle démonok, szellemek keletkezhetnek. Médium = Közvetítő: Szellemidézéskor az emberek és a szellemi világ közötti kapcsolatot létrehozó személy, aki különféle technikákkal ismereteket közöl, válaszokat kap a feltett kérdésekre. Mondhatjuk azt is, hogy egy modern sámán, csak nem biztos, hogy annyira tudatos. Lásd még spiritizmus. Meditáció = Rejtezés, elmélyedés, merengés: Az ember tudatosan befelé figyel, ennek során agyának rezgése álomhoz hasonló szintre jut, de mindennapi tudata megmarad és különféle képeket lesz képes látni. Aki elmélyed, elmereng egy mélyebb, nyugodtabb állapotba kerül, ahol az agyi rezgése lelassul, így képessé válik olyan dolgokat megélni, amit

236

éber állapotban nem. A transz állapot, a rejtezés mai formája. Ilyen állapotba kerülnek az alkotók, a művészek is, amikor teljesen elmerülnek, elmélyednek munkájukban és figyelmüket, csak erre a tevékenységükre összpontosítják. Merítenek egy olyan világból, amit a hétköznapi állapotunkban nem akarunk észrevenni. A meditációhoz a relaxáción, a lazításon keresztül visz az út. A meditációnak több szintje létezik: 1. Maga a testi és lelki lazítás. 2. Vezetett meditáció, mint például az agykontroll, amikor kihasználjuk az ember teremtő képességét, külső segítséggel. 3. Egy tárgyra irányuló meditáció. Önállóan, vagy külső segítséggel. Ilyenkor belső érzékszerveink segítségével tapasztalunk meg egy tárgyat, és bővítjük ismereteinket. 4. Teljes üresség megtapasztalása. Keleten ez a meditáció végső célja, amikor eggyé válunk a Mindenséggel. Nem szükséges, hogy az elmélyedő, elmerengő embernek csukva legyen a szeme, csak így sokkal könnyebb. A saját méréseimet, kézrátételes kezeléseimet is egy ilyen elmélyedő állapotban nyitott szemmel, sőt néha beszélek közben, megosztva figyelmemet. Az indigó-, a kristály- és a lélekgyöngy gyerekek képesek egyszerre több szinten, dimenzióban létezni, csak a felnőtteken múlik, hogy képesek vagyunk-e meghallani, amit tanítani szeretnének nekünk. Megnyomás: A rontás egyik formája, amit legtöbbször boszorkányok hoznak létre, de lehet természetfeletti lény is. Hatását úgy írják le, mintha valaki a mellére ült volna, de van, aki úgy érzi, mintha a hátán lenne és meghajol tőle, amíg le nem veszik róla. Legtöbbször a megnyomó macska képében van jelen a rontásnál. Megszálló: Olyan a fizikai testét elhagyott lélek, amely még nem ment át a Fénybe. Ezeknek valamilyen energiára van szüksége a létezéshez, amit a fizikai világból, legtöbbször emberektől szerez meg. Sokszor arról lehet észrevenni a megszállottságot, hogy a személyisége teljesen megváltozik, az eredeti személyiség és az új egymás mellett létezik és hirtelen vált át egyikből a másikból. A megszállott nem is érti ezeket a hangulatváltozásokat. Környezetét terrorizálja és nem engedi, hogy segítsenek neki. Természetesen előfordulhat ennek az ellenkezője is. A megszálló elvezetésének eljárása:

237

1. A megszállók előkészítése az elvezetésre, valamint a segítő angyalok lehívása. 2. A megszállók számának meghatározása. A kötődések számának megvizsgálása, hányan kötik a lelket magukhoz, például élő rokonok. 3. A megszállott előkészítése lelkileg, belegyezésének kikérése. Ördögök esetében vigyázni kell a dühkitörésekre, ezért érdemes lekötni előre a megszállottat. Nekem még nem volt ilyen esetem, de jobb elővigyázatosnak lenni. 4. A megszállott ellazítása, a megszállókkal kapcsolatfelvétel. 5. Elvezetés a Fénybe, a kötések elvágása. Az elvezetés egészen addig tart, míg be nem lépnek az aranyló kapun át, és az be nem csukódik mögöttük. 6. Az elvezetés ellenőrzése, nem maradt-e itt még lélek. Mentál, mentáltest = Gondolati test: A Teozófia elvont fogalma. A gondolatok és a mentális test az ötödik szinten jelenik meg. Az ember, mint elvonatkoztatás a Teremtésben egyre alacsonyabb rezgésű síkokon jelenik meg, ennek fizikai síkú kivetülése lesz maga az emberi test. Természetesen van asztrális kivetülése, ami az asztrális test képében jelenik meg. Mennyország = Paradicsom, Nirvána: Egyes vallások szerint a földi létet követő boldogság állapota. A léleknek megtapasztalásom szerint tényleg van egy ilyen pihenő állapota, de innen tovább kell majd lépnie. Mér, mérés, méret: Már a szó töve az ér is jelzi, hogy egy folyamatról van szó, melyről ismeretet kívánunk szerezni. Lényegében bizonyos körülmények között szerzünk adatokat egy dolog határairól, ami nekünk nyújt információt. Ez annak a dolognak nem az összes lehetséges adata, csak a mi gondolkodásmódunk, érzékelésünk szerint nyújt információt, de ez is lényegesen több annál, amit addig az iskolai keretekben történő tanulás során szerezni tudtunk. Mester: A vezetőkkel ellentétben a Mester állandó, hiszen ő az emberek magasabb Énje. Lényegében, amikor a Mesteremmel kerülök kapcsolatban, saját spirituális önmagammal beszélgetek, cserélek információt. Én közvetítek magamnak a spirituális világból az anyag korlátai, a maja hálója mögé. Pont ezért kevés az olyan ember, aki ébren is kapcsolatban lenne önnön Mesterével, általában csak éjszaka találkozunk vele. Az indigókék

238

gyerekek, az újszülöttek és a megvilágosodott bölcsek, szentek viszont ébrenlétben is egyesülnek önnön Fennebbvalójukkal. A Mesternek is van Mestere, akivel rajta keresztül az én lelkem is fel tudja venni a kapcsolatot. Minden Létező, Világ Világossága, Isten = Abszolútum: A megnyilvánult univerzumokban létrejövő valamennyi önálló léttel rendelkező lény, amelyek információt keletkeztettve léteznek, azaz az egész felfogható és felfoghatatlan világ. Minden Létező kifejezést azért szeretem használni, mert az Isten szó már elvonatkoztat az egységtől. Kiemeli belőle a Teremtőt, agy teszi őt felelőssé mindenért, így lesz ő a bíró és ezért alakul ki egy haragvó isten képe. Pedig szerintem Isten szeretete végtelen, ahogyan ő maga is. Benne van minden, amiről tudomásunk van és még azon felül az, amiről nincsen. Benne van, amiből lettünk, és amivé általunk válik, az utolsó parányi teremtményétől kezdve. És mi is benne vagyunk, minden cselekedetünkkel, hiszen általunk változik. Misztika, misztikus, misztérium = Természetfeletti, elvont: Az Istennel való egyesülés útja saját megtapasztalásokon keresztül. A beavatottak szerint Isten áthatja az egész megtapasztalható világot, belőle indul minden ki és őhozzá tér vissza. Aki képes felismerni magában az isteni természet kisugárzását, az eljuthat abba az állapotba, amikor újra egyesül alkotójával, ez a misztikus házasság, vagy egyesülés. Monász = Egység: Az az állapot, amikor az isteni lét még nem vált szét, nem nyilvánult meg, önmagában van. Mondavilág = Mitológia: Az Istenről, az istenekről és az istenekkel kapcsolatba kerülő emberekről szóló eredetlegendák.

N, Ny
Negatív gondolkodás: Az egyén csak a rosszat képes meglátni az életben, csak azt erősíti meg. Ezzel a szélsőséges gondolkodással érzelmeinek a frekvenciája csökkenő irányba változik, aminek hatására védtelen lesz a külső támadásokkal szemben. Ráadásul a megoldatlan problémák a testében tovább dolgoznak, és betegségek képében jelentkeznek. Ezek elsősorban pszichés problémák, de ha erre ráerősítenek fekete mágiával, vagy környezeti ártalmakkal, és még mellé jön a saját érzékenység, bármilyen súlyos probléma kialakulhat.

239

A negatív gondolkodás egyik megnyilvánulási formája a babona, amely bizonyos cselekvések esetén elvárás szinten megnyitja az embert a külső negatív hatások előtt. Átment előttem egy fekete macska, tehát kötelező, hogy valamilyen szerencsétlenség érjen. Amennyiben így gondolkozunk, azaz a szerencsétlenség be is fog következni, hiszen megteremtettük magunknak. Ezért érdemes úgy gondolkozni, hogy átment előttem egy fekete macska, milyen jó, mert nem ütöttem el és senkinek sem lett baja, vagy éppen ez hoz majd nekem szerencsét. Nem, nem-zés, nem-zet, nemzet-ség, nem-es, nemes-ít: Ez a kis szócska igen sokféleképpen értendő, ebből adódóan rengeteg megközelítésre ad lehetőséget. A ne, nem, önmagában tagadást jelent. Érdekes összefüggés, hogy néhány más nyelvben is n betűvel kezdődik a tagadás: no, nein, nyet. A nem jelenthet nemet, fajtát, mint például emberi nem és ezen belül például női nem. Felmerül a kérdés, miért nem női igen? Szerintem a válasz az lehet, hogy a magyar nyelv tudta, önmagában csak nő, csak férfi nem lehetséges. Férfi nem, női nem csak együtt lehet igen. A nemzés jelentése, hogy utódot hozunk létre. De itt van valami, mert ezt a szót csak emberekre szoktuk alkalmazni. Vannak rokonértelmű szavaink, de nemzeni, nemesíteni csak emberek szoktak. Ez tehát többet jelent, mint maga a szexuális aktus. Ennél magasabb szintű cselek-edet, mert megelőzi a gondolkodás, hogy képesek leszünk-e felnevelni a magzatot, hogy megfelelően tudunk-e gondoskodni róla. A kertészek előre megtervezett módon nemesítik a fákat, hogy az általuk hozott gyümölcs minősége és mennyisége jobb legyen. Így nemesebbé válik maga a gyümölcs. A nemesség tehát, a tudatosan megtervezett, végrehajtott nemzés eredménye. Ilyenkor a nemzés minőségileg válik többé, ami a nemzetség, a nemzet alapja. Így a magyar nemzet már a szó jelentését értelmezve is egy gondolatilag, minőségileg magasabb szintű fejlődés alapján jött létre. Ezt nem kell tagadnunk, sőt legyünk büszkék rá. Nem olyan emberek tömege vagyunk, akik semmit sem érnek, hanem egy tudatos nemesítés alapján létrejött nemzet! Nokumba: Az eredeti afrikai varázslat neve. Viszonylag ismeretlen nálunk. Nő, női-erő = Jin: A női-erő, az erő nőies megnyilvánulása. A gyengédség, a befogadás, a termés reménye, a belső biztonság, az érzelmek világa. A nő szóban benne van, hogy növekedésre, változásra képes. Amikor egy lány nővé serdül, létrejön a csoda, hogy valamikor utód serkenjen benne és ezzel önmagát, nemzetségét

240

kiterjessze. Ugyanakkor a belső lelki problémái is így nőnek, nem tud nekik könnyen gátat szabni, amihez szüksége van a férfi jelenlétére. Nyitott rendszer: már megszerzett ismeretekből újabb ismeretek megszerzése, amely így folyamatosan bővül az ismereteket megszerző információ szerzési szintjéig. Nyom, le-nyom-at, meg-nyom, nyom-or: A nyom fizikai térben keletkezhet, aminek eredménye látható, érzékelhető. A gondolat lenyomata is érzékelhető, de más frekvenciákon. Akit megnyomnak, az érezni fogja a hatást. Aki pedig nyomorban van, az nem biztos, hogy úgy is érzi. Mert lehet, hogy számára az, maga a boldogság, mint a pigmeusoknál, akiknek nem kell a modern élet kényelme. Ők látszólag nyomorognak, miközben ők akkor lennének nyomorban, ha a mi kényelmes életünket kellene élniük.

O, Ó, Ö, Ő
Ok-okozat törvénye: Alapvető törvényszerűség. Az ember cselkedetei, érzelmei, gondolatai kihatnak az őt körülvevő világ rezgésszintjeire (síkjaira) és azokból valamilyen reakciót váltanak ki. Egy fizikai szintű cselekedetnek a hatása Minden Létezőben okoz változást. Úgy kell elképzelni, hogy minden cselekedetünknek hatása van a környező világra, megváltoztatva azt. De ugyanígy érzelmeink, gondolataink is változásokat okoznak, melynek egy része megnyilvánul, például a testünkben betegség formájában, más része viszont nem érzékelhető ilyen módon. Az ok-okozat törvénye ugyanis nem csak a fizikai, hanem az asztrális világban is hat, csak ott sokkal gyorsabban. Míg a földön a megvalósuláshoz idő kell, ott a gondolattal egyidőben már létre is jött. Az ok-okozat törvényét főleg a lélek-feladat megvalósulásánál értelmezzük. Ilyenkor a lélek tanulását értjük alatta, ami több száz emberi leszületésen keresztül jut el arra a szintre, hogy a lélek ki tudjon lépni a létforgatagból. A szellemnek is van ilyen tanulási, önmegtapasztalási ciklusa, aminek más, sokkal szélesebb megvalósulási köre van. Ehhez viszont magát a teremtést kell megtanulni. Oldás: A kötés feloldására szolgáló fehér mágikus analógiás varázslat. Mivel legtöbbször maga az elkövető oldja föl a varázslatot, ezért nem minden esetben lesz az eredménye is fehér mágikus.

241

Oldásról beszélünk akkor is, ha a személy által létrehozott érzelmi, gondolati láncokat engedjük el, megfelelő segítséggel. Az oldás általános és szeretettel átitatott szent formája az áldás. Ördög: Az angyali seregeknek az a része, amely a rossz, negatív, romboló emberi erőket képviseli. Feladatuk, hogy Istentől elcsábítsák és megrontsák a lelkeket. Az ördögök vezetője a Sátán, vagy Lucifer. Ördög szövetsége: A Fekete Mágus az általa alkalmazott fekete mágia érdekében szövetséget köt az ördöggel, azaz eladja neki a lelkét. Ezért cserében hatalmat, erőt, tudást kap. Nyilvánvalóan tudatos tevékenységről van szó. Összpontosító-erő = Meditáció: Figyelem tudatosítása, összpontosítása ellazított állapotban. A szóban benne van, hogy egy dologra, egy pontra figyelés. Annyiban másabb, mint a képzelőerő, hogy minden szemszögből megpróbáljuk figyelni az általunk már ismert tárgyat, és azt jelenítjük meg képzeletünkben, miközben teljesen kizárjuk a külső- és a belső világot.

P
Pálca: A fizikai érzékszervekkel meg nem tapasztalható energiák kimutatására használt eszköz. Eredeti neve lengyel pálca, amit én továbbfejlesztettem és egy mérőtárcsával szereltem fel. Így keletkezett a mérőtárcsás-pálca, amivel az érzékelt erők nagyságát számszerűsíteni lehet. Pillanatnyi karma: A jelenben a személyre jellemző lélek-feladat nagysága, ami folyamatosan változik. Általában a születési karmához viszonyítjuk. Pokol: Haláluk után a gonosz emberek kerülnek ide, ahol válogatott kínzásokban lesz részük. Több vallásban is megjelenik, például a görög mitológiában, a zsidóknál, a keresztényeknél. Utóbbinál az ördögök főzik nagy üstökben a rossz lelkeket. Tapasztalataim szerint a pokol mindenkiben benne van, de a mennyország is. Mindig tőlünk függ, hogy mit gondolunk. Aki halálakor úgy gondolja, hogy létezik pokol, az meg is fogja tapasztalni, mert megteremti azt. Csak mikor ráébred a lélek arra, hogy saját maga hozta létre a maga poklát, akkor tud majd továbblépni. Polgereist = Szellem mozgás, ok nélküli mozgás: Megmagyarázhatatlan mozgásokkal kísért jelenség, képek esnek le a falról, elektromos eszközök indulnak be, vagy állnak 242

le. Tapasztalatom szerint ilyenkor mindig áll egy személy a háttérben, akinek energiái ezt a jelenséget okozzák, ezért neveztem el szellem mozgásnak. Az ember gondolatai, szelleme adja a mozgató erőt a tapasztalt jelenségekhez. Potenciál = Erő: a térben gerjesztett erőtér, ami lényegében itt a mért személy élőképességének, egészségének jellemzője. Pozitív-gondolkodás: Mindig, mindenről a pozitívat, a jót kell meglátni. A New Vawe (Új Hullám) jelszava. Egyik problémám az, hogy mihez képest pozitív az a gond-olkodás. A legsötétebb fekete mágiához képest, az átkozódás is pozitívnak minősül, pedig tudjuk, hogy nem az, hanem igenis sötét, azaz negatív hatású. A másik gondom annyi, ha én mindig mindenben a pozitívat látom meg, akkor nincsen miből tanulni. Ezért én ezt úgy fordítanám le, hogy a pozitív gondolkodás az, amikor egy számomra negatív hatásból, élményből le tudom szűrni a tapasztalatot, így azt a javamra tudom fordítani, hogy máskor ne essem ebbe a hibába. Ez a gyógyulás alapfeltétele is, amikor az ember megkeresi önmagában a betegségét kiváltó érzelmi és gondolati okot, majd annak az alap-okát, és ebből tanulva a régi képet kioltja, hogy az alapok megsemmisüljön, majd életében próbál a tanultak alapján élni. A régi képet felcseréli egy újjal, ami változásokhoz vezet szervezetében és ezzel együtt a életében. Ehhez azonban el kell tudni engedni a régi, megszokott dolgokat, érzelmeket, gondolatokat, ami főleg idősebb korban már nehezen, vagy egyáltalában nem megy.

R
Rákívánás: Ennek az eljárásnak az erejét az a vágy adja, amellyel a másik személynek valaki rosszat akar. Lényegében bármilyen fekete mágia lehet, csak mellé erős vágy van, amivel a másik személyre küldik a varázslatot. Szerencsére elég ritka, mert ehhez a másik személyt szinte már gyűlölni kell, miközben teljesen tisztában kell lenni a fekete mágikus eljárások csínjával-bínjával. Ugyanezért a védekezés is nehezebb ellene, szinte leüti az embert a lábáról a gyűlölettel átitatott fekete mágikus energia. Ráolvasás: Általában a gyógyítás során használt szóbeli, de lehet énekes, zenével kísért mágikus eljárás, melynek során a kimondott szavak erejében bízva végeznek el. Legtöbbször az elmondott szöveg, versecske értelmetlen szavakból áll, hiszen a gyógyító erőt a szavak mögötti gondolat és a gyógyulásban vetett közös hit hozza létre.

243

Rejtett karma: Leszületéskor nem a teljes karmát viszi magával az ember, hanem csak annak egy részét, a többi rejtetten vár vagy a következő leszületésre, vagy arra, hogy még ugyanabban az életben megoldásra kerüljön. Relatív = Viszonylagos: Két dolog egymáshoz képesti helyzetét mutatja meg. Azaz viszonyítja egymáshoz. Minden és mindenki viszonyul egymáshoz és a környezetéhez. Ez azt jelenti, hogy visszahatás van közöttük. Mivel úgy lettünk kitalálva, hogy képesek vagyunk tanulni, változni, így ez a viszony rendszer biztosítja fejlődés-ünket. Relaxáció = Ellazulás, elengedés, elernyedés: A teljes testi és lelki lazításról van szó, amikor figyelmünket elfordítjuk a külső világtól. A relaxáció közben nem használjuk belső érzékszerveinket, de előfordulhatnak álomhoz hasonló képek, vagy éppen el is aludhatunk. Rezgés, hullámzás, remegés = Frekvencia, Rezonancia, Vibráció: A hullámmozgás frekvenciájának megfelelője. Lényegében a teremtő erő egy részének megjelenése a természeti világban. Rítus, Rituális = Szertartás, szertartás-os: Benne van a magyar szó tövében a szer. Ez véleményem szerint valamilyen egységes, összefogott dologra való törekvés, ami megismételhető és mindig ugyanazt az eredményt hozza létre. a különlegessége abban rejlik, hogy nem a megszokott módon tesszük ezt. Például egy varázs szöveget elolvasunk megfelelő időpontban, körülmények között, ami fokozza annak erejét. Ilyen szertartás például egy mise is a templomban, ahol megfelelő időpontban, arra felszentelt személy, megadott formában, hívők áhítatos figyelme segítségével végzi a vallási szertartást, aminek ereje így fokozott, főleg a jelenlévők körében. Rontás, tétemény, csinálmány, megcsinálás, bántás, vesztés: Bármilyen ártó szándékú cselekvés. A rontás során legtöbbször valamilyen természetfölötti lényhez fordulnak segítségért. A cselekmény erősségét növeli a ráböjtölés, a megétetés, ördöggel kötött szövetség. Fontos, hogy a rontandó személytől valami személyes dolgot kell hozzá alkalmazni: haj, köröm, lábnyom, név, ruhadarab, árnyék, a megrontandó formájára kialakított bábu, vagy az áldozat fényképe. Az eljárás során elégetik, bántalmazzák, ütik, szúrják ezeket és rajtuk keresztül a rontandó személyt, állatot. A rontó tárgyat elhelyezhetik küszöb alá, ágyba, ruhába, jászolba, gyömölcsfára, kertbe elásva a célszemélynél. A rontást gyógyításra is alkalmazták, hiszen minden ugyanúgy működik, csak nem önző, saját érdekből indíttatva. A rontásuk a hatásukat akkor is kifejtik, ha nem láthatóak, csak ilyenkor nincsen benne a célszemélyben ébresztett félelem hatása.

244

S, Sz
Saj, sajdít, saját, sajt, sajtol, sajtár: Itt egy meg-saj-dításomról van szó, azaz megsej-dítésről. Úgy gondolom, hogy a sajt előállításához saj-tolni kell, amihez a sajtárba gyűjtjük a tejet. Szerintem a szótő a saj, amihez később került valamilyen hasonulással a t, azaz a sajtolás után, elmaradt az műveltető ol, és így lett a sajt. Így érthetővé válik a saj-át szó, ami préseléssel van kapcsolatba. Aki kisajátít, az másoktól elvon, mintegy kiprésel másoktól, a Földtől dolgokat. Sámán: Olyan kiválasztott személy, aki közvetít az emberek és a természetfölötti lények, hatalmak között. Gyógyít, de ront is. Így a sámán egy köztes állapotban van, egyszerre van kapcsolatban az emberi szélsőségekkel, miközben foglalkozik a fekete és a fehér mágiával is. Megítélésükben ezért nem lehetünk egységesek, sokban hasonlítanak a boszorkányokhoz, varázslókhoz, mágusokhoz. Spirituális = Szellemi: Olyan tanítás, életforma, gondolkodásmód, melyet egy felsőbb szintű tudatosság hat át. Ennek megfelelően a fizikai szintű mindennapi gondolkodásmódunknál kifinomultabb, attól eltérőbb, egészen más szemléletű, mintegy rálát a mi világunkra. Spiritizmus = Szellemidézés: A holtak és más fizikai testbe meg nem született lelkek megidézése, szellemükkel való kapcsolatfelvétel. Ennek módja lehet automatikus írás, festés, belső hang, vagy például az egész test átadása. A problémát az okozza, hogy a gyakorlatlan, vagy meggondolatlan közvetítő személy nem tudja befolyásolni, hogy milyen tudatú szellemmel lépjen kapcsolatba. Így a szellemidézés során rá ragadhatnak lelkek, akik megpróbálják uralni a testét. Ez a megszállottság amúgy is megjelenik, mert érzékei kifinomodnak, miközben a folyamatos megidézések miatt a lelkek igen nagy számban vannak jelen, és nem távoznak. Így állandósul jelenlétük, ami befolyásolja a szellemidéző testi, lelki funkcióit, de vele együtt a jelenlévőkét is. Spirituális-test: A teremtés során először a fizikai testünk szellemi formája jön létre, ami finom rezgésű energiákból áll, ez a spirituális-test. Ez fog azután a születéssel az asztrális szinten, majd a fizikai szinten megnyilvánulni. Amikor meghalunk, ezek a testek folyamatosan felbomlanak, megszűnnek, ahogyan a lélek távozik belőlük.

245

Spirituális tudás = Emelkedettség: Az ember által az anyagi világban megvalósított tudás. Ennek minőségét a frekvencia jelzi, ami minél magasabb, annál többet tudtunk megvalósítani, átvenni magasabb rendű énünktől. Olyan szellemi-lelki szintű látásmód, amely meghaladja a földi frekvenciákat, ezáltal más dimenziókból, nagyobb tudásokból merít és látja az embereket. Ehhez mindig „fölülről”, azaz nem a természeti anyag szintjéről kell látni a dolgokat. Fölé kell emelkedni az érzelmeknek és a gondolatoknak, azaz figyelmünket a csak testi szintű események teremtéséről, figyelésétől el kell vonatkoztatni, így leszünk emelkedettek. Susu: Olyan negatív energia, amely a látók szerint fürtökben lóg az áldozaton, elsősorban a hátán és a mellén, miközben leszívja annak energiáit. Brazíliában gyakori az előfordulása, itt kapta a nevét is, mert egy olyan fának a gyümölcsére hasonlítanak a megszállók, amelyet susu-nak hívnak. Füstöléssel és imákkal szokták eltávolítani. Szabad Akarat (1): Minden lénynek van szabad akarata, ami annyira szabad, amennyire azt megengedi magának, azaz mindenki önmagának szabja meg a saját határait, hogy meddig hajlandó érzékelni, hogy mennyire hajlandó részt venni, hogy mennyire hajlandó megváltoztatni a körülötte levő világot, és ezzel együtt önmagát. A lélek felelőssége, amely biztosítja gondolataink, érzelmeink, cselekedeteink feletti szabadságunkat. Ez együtt jár a döntés szabadságával is, ami az állatoknál, növényeknél, stb. minimális. Egyben jelenti a belátást is, ami a megvilágosodás első lépcsője. Amikor megtanuljuk a döntéseink felelősségét, Szabad Akaratunk egyre nagyobb lesz, ezzel együtt csökken a karma törvényének hatása, és nő az életfeladatunk. Az újraszületések ciklusából kilépve, megszűnik a karma hatása, a Szabad Akarat pedig még tovább nő. Szabad akarat (2): Minden embernek szabad akarata van, ez különbözteti meg az állatoktól. Ennek megfelelően szabadon dönt az egyes élethelyzetekben. Mindenki maga megy végig az Útján, magának kell megtapasztalnia, megtanulnia a választott feladatait. A Fehér Mágia segít az emberek előrehaladásában, de helyette nem dönt, helyette nem dolgozik. A Fekete Mágiát ezzel szemben a mágus a saját céljainak, hatalmának érdekében használja, ezzel más embereket befolyásol, korlátozva szabad akaratukat. Ugyanígy az emberek saját érdekeik érdekében a Fekete Mágia segítségével korlátozhatják mások akaratát, azaz döntéseiket befolyásolják, akár saját érdekeik ellenére is. A sötét oldal tehát jelképezi az emberek frekvenciáinak alsóbb rétegeit, melyekre jellemző a hatalom, az anyagi javak megszerzése, a közös cél helyett a saját érdekek előtérbe helyezése, a gőg, a harag, a gyűlölet.

246

Tudni kell, hogy önmaga érdekében az ember mindig megsérti mások szabad akaratát, de ennek mértéke nagyon alacsony. A probléma azoknál van, akik szélsőségesen élnek ezzel. Egymást elfogadó kisebb közösségekben, ahol már megvilágosodottak az emberek szinte nincs is szabad akarat megsértése. Mihelyt kikerülünk a világba, szükségszerűen, az élet velejárójaként meg kell sérteni mások szabad akaratát, ha azt akarjuk, hogy mi is normálisan élhessünk. Szabad akarata van a démonoknak, szellemeknek, megszálló lelkeknek is. Tehát amikor a fehér mágus ezeket elvezeti, vagy magasabb rezgésszintre emeli, megsérti ezek szabad akaratát, de pont az ő érdekükben. Azaz ezzel az eljárással magasabb rezgésszintre emeli őket. Van olyan varázslat is, amikor a fehér mágus tudatosan felvállalja, hogy megsérti egyes emberek szabad akaratát, így korlátozva egy rossz hatást, hogy azzal másokat megmentsen a fekete mágia hatásától. Vannak olyan emberek, akik szabad akaratukat saját maguk korlátozzák, hogy ne kerüljenek konfliktusba környezetükkel. Ez már pszichés problémákhoz vezet, ezért a kezelése is ennek megfelelően történik. Lényegében rá kell ébreszteni, hogy ő maga is fontosnak kell, hogy legyen a saját számára és másokéra. Isten mindenkiben benne lakozik, ezért, ha önmagunkat korlátozzuk ilyen nagymértékben, akkor nem engedjük Istent magunkban szóhoz jutni. Lényegében ilyenkor az ego játszmájáról van szó. Az önkorlátozó az egoját alárendeli környezetének, és önmagával nem törődik. A túl erős egojú ember viszont pont fordítva, csak önmagával törődik. Itt is érvényes tehát az Arany Középút elve. Ezt kell megtalálnia mindenkinek önmagában, az életében. Ebben segít a szabad akarat, ahol szintén az Arany Középút a helyes irány, vagy már amikor az ember felülemelkedik ezen és szabad akaratát az isteni irányítás segítségével vezeti, érvényesíti. Szamszára = Létforgatag: Az újjászületések ciklusa, melyet a karma törvénye vezérel. Amikor spirituálisan megszabadul (moksa), nem kell újból megszületnie, kilép a létforgatagból. Szellem (1): A személy halhatatlan lényege. Ez a kifejezés rokon értelmű az entitás kifejezéssel. Szellem (2): A szellem kifejezést alkalmazzuk a kísértetre is. A szellemeknek több fajtáját ismerjük. Lehet olyan energia lény, amelyet általában fekete mágiával hoznak létre, vagy maga a fekete mágus lelke lép ki és jelenlétével a célszemélynél problémákat okozhat, de legalábbis érezhető a jelenléte.

247

A szellemek másik részét az asztrál-, éteri és fizikai szintekhez tartozók alkotják. Ezek támadásának karmikus, vagy szellemi előzményei vannak. Azok az emberek vannak ennek kitéve, akiknek nagyon alacsony az érzelmi rezgése, vagy valamilyen fájdalmas élmény érte, ilyenkor a hatás nagyon erős. Ilyenek lehetnek a drogosok, alkoholisták, cigerettázók, gyógyszerszedők, internetezők, televíziónézők, játékgépezők, mivel a hasonló vonzza a hasonlót. Előfordulhat még, hogy az akadályoztatás szellemei próbálnak hatni ránk. Ez már sokkal nehezebb ügy, mert ezeknek a köznapi embert meghaladó intelligenciája és energiája van. Szerencsére ritkán találkozunk velük. Az is előfordulhat, hogy a szellem láthatóvá válik egy-egy támadás esetén. A szellem megszállása hatására megváltozik a személyiség, ok nélküli félelmek, dühkitörések, félelmek jellemzik. A célszemély sokszor nincs is tudatában személyisége megváltozásának, bár ez a megszállók jelenlétére is jellemző. Gyenge embernél az is előfordulhat, hogy a szellemek harcolnak a testéért. Médiumoknál gyakori ez az eset. Szellemi feladat: Ennek a szónak a lényege, hogy magának a szellemnek is fejlődnie kell, ami túl van az egyes lélek leszületéseken. Sokkal több ennél, egy más szintje a tanulásnak. Ennek megjelenése az ember egyes életeiben az élet-feladat magunkra vállalása, amikor már teljesítettük saját fejlődésünk érdekében magunkra vállalt lélek-feladatunkat. A szellemi-feladat teljesítéséhez nem szükséges az emberi test. Szem, szem-ély, személy-iség: Nagyon érdekes egy szó ez. Jelentése rólunk szól, arról, ami szemmel látható. Ez eddig világos, hiszen ezért van benne a szem. De ott van az éj is, a sötét, amikor a szem nem lát. Mi akkor is létezünk, sőt nekünk létezik egy olyan oldalunk, amit a fizikai szem nem lát. Az igazi személy az, akiben ez a két oldal egyszerre, dinamikus egységben létezik. Szem, szem-ez, szem-lél, szemlél-et: A szem a búza, az élet egy szeme, amelyből kihajt majd a tudás fája. Megint egy kézzel fogható gondolat, amit a mindennapok kézzelfogható valóságából vettek őseink. Ahogy ezt a szót a szemléljük, a betűk egy bizonyos sorrendjét látjuk, mert tudjuk, hogyan és mit kell észrevennünk. Ahogy viszont a betűk mögötti ismeretet gondoljuk, az már szemlélet. Ehhez viszont meg kell értenünk, azaz tapasztalatunknak kell lennie róla. Egy kínai nézhetné ezeket a betűket, számára annyit jelentenek, mint nekünk az ő képírásuk. Nekünk viszont a gondolatunk, a tudásunk megmozgatója, ahogy a szemünk érzékeli a világos alapon fekete jeleket, egy közös logika alapján.

248

Szemmelverés, szemverés, rácsodálkozás, megcsodál, megdicsér: Nézéssel történő rontás. Elsősorban olyan nőknek tulajdonítják, akiknek erős a nézése, összeér a szemöldöke. Elsősorban kereszteletlen újszülötteket féltenek tőle. A védekezés a gyerek arcának szenes vízzel történő mosása, visszakézből az alsószoknya viszályával törlik meg. Alkalmaznak erős színű ruhadarabokat, vagy például Közép- és Dél-Amerikában, vagy a székelyeknél felnőtté válásukig más néven nevezik a gyereket, mint ahogy az anyakönyvbe bejegyezték. Szerelmi kötés: A fekete mágiához tartozik, mert megsérti az egyén szabad akaratát, ugyanis csak az egyik fél akarja, hogy a másik őt szeresse, de a másik szabad akarata le van gátolva. Hatására a megkötött szén mintegy hályog alakul ki, és olyannak látja a másikat, ahogy azt ő akarja. Az Artúr legenda körben is Merlin ilyen varázslatot alkalmazott, amikor Artúr megfogant, így az anyja nem vette észre, hogy nem a férjével jött létre az aktus. Szer, szer-v, szerv-ezet, szerv-ez, szeret, szeret-et, szer-elem: Ez egy nagyon fontos szavunk, de még fontosabb a töve a szer. Ilyen szavak származnak belőle: szervez, szervezet, szervetlen, szerves, szerda, szertartás, szeret, szerelmes, szerzet, szertelen, szerződés, szerzetes, egy-szer, két-szer, vagy Pusztaszer. Nagyon fontos szavunk lehet, hiszen Árpád az országos gondokat Szer helységben tanácskozta meg, és vér-szer-ződést is kötött. Tehát a szónak olyasféle jelentése van, amit önmagában már elfeledtünk. Most érhetünk alatta olyasmit, hogy egységbe foglal, összerak, összehoz (szervez) ehhez megköti a megfelelő kapcsolatokat (szerződés). A szerzetes is fogadalmat tett Istennek. Aki viszont szertelen, az nincs egységben önmagával és a világgal, ahogy a szerelmes sem egészen beszámítható. A szeretet szónak viszont új értelmet adunk vele, mert csak az tud szeretni, aki önmagával és a külvilággal is szerves egységben van, azaz szer-etni tud, mert már nem az foglalja le, hogy a külvilágot és önmagát hogyan értékelje. Szeretet kötés: Olyan kötés, amivel a fekete mágiát művelőket a szeretet erejénél fogva az Atyához kötjük, hogy ne tudjanak ártani másoknak. Ezzel együtt felvállaljuk ennek a műveletnek a karmikus hatásait, azért, hogy a fekete mágus ne tudjon ártani másoknak. Szertartás = Rituálé: Egy elvárt esemény sikeres megvalósulásához elvégzett cselekedetek összessége. Ehhez szükségesek a megfelelő öltözékek, eszközök (varázskönyv, pálca), megfelelő (beavatott) személyek jelenléte, és a hozzá tartozó cselekvéssor: varázsigék, táncok, zenék, bódító italok, stb. A szertartás célja minden esetben valamilyen általunk elvárt esemény bekövetkeztének elősegítése. Ez lehet másoknak rossz, vagy jó, eszerint beszélhetünk fekete és fehér mágiáról.

249

Szexuál mágia: A boszorkányság elnyerésének is egyik fontos lépése, hogy az ördöggel szexuális aktust kell végrehajtania a jelöltnek. Ennek a hátterében az áll, hogy a hétköznapi szexuális energiák frekvenciája alacsony, miközben nagyon erős, főleg érzelmileg. Ezt felszabadítva a mágikus eljárással hatalmas energiákat lehet elindítani, sokkal nagyobbakat, mint egyébként. Ezért szeretik alkalmazni. Szféra - Szint: Eredeti görög jelentése gömb, ami lehet a Földgömb, de a csillagos eget is gömb alakúnak képzelték el. Lényegében ez is rezgés szinteket jelképez, csak nem az emberi, hanem az égitestek vonatkozásában. Szimbólum = Jelkép: A magyar szóban benne van, hogy egy fogalomról van szó, aminek egy jel lesz a képe. Például a szív, mint rajz, kép a szerelem, a szeretet jelképe. Szint, szín: A szint szóval nagyon óvatosan kell bánni. Manapság mindenki bizonyos szintet ér el, aminek hatására mások fölé helyezi magát. Ez lehet anyagi, tudásbeli, vagy éppen szellemi. Ez utóbbi a legveszélyesebb, mert szellemi szinten Egység létezik, nincsen aláés fölérendeltség, minden része egymásnak. A mi világunkban viszont előszeretettel alkalmazzák az emberek, hogy elválasszák magukat másoktól, pedig éppen a sokféle szín miatt lesz minden érdekes, sokrétű és sokféle módon megismerhető. A szintek szerinti elrendeződés elképzeléséből jönnek létre a társadalmi osztályok, kasztok, faji különbségek, amik azután háborúkhoz vezetnek. Szin-tézis = Egybefoglalás: Ismereteink, tudásunk egységbe foglalása minden időben fontos törekvés volt. Az egység szemlélet szerint a részek alkotják az egészet, és közöttük nincsen fontossági különbség, viszont nagyon fontos az egységek közötti kapcsolatok, átmenetek, a folyamatok minősége. Szómágia: A szó energiájával és az ezen keresztül, a szavakhoz kapcsolt érzelmek mozgásba hozásával elért, az emberekre ható mágikus eljárás. Ilyen szómágia az igézés, a kuruzslás, a ráolvasás, de lehet ez egy politikai beszéd is! Szufi varázslat: A Mohamedán vallás misztikus iskolájának mágikus eljárása, amely terjedőben van Európában. Szükség: Akinek szük-sége van valamire, az szűkében van annak, azaz kevés van belőle. Ez lehet valóban így, de lehet, hogy csak az illető gondolja úgy, és a valóságban kevesebb is elég lenne. Az ember viszont sem tud határt szabni mohóságának, és a látszólagos szűk-séget próbálja betömni.

250

Születendő karma: Az ember tetteivel kialakított karma, amely hozzáadódik a születési karmához. Ebből az élet során le is lehet dolgozni. Születési karma: Az érett karmával szokott általában megegyezni, de el is térhet attól, amennyiben a lélek a fogantatás és a születés alatt ledolgozott karmájából, vagy éppen magára vett szüleitől.

T
Tachion: tömegtelen, a fénysebességnél gyorsabb dimenzióforrás. Talizmán: Olyan védőerővel rendelkező mágikus tárgy (gyűrű, karperec, nyaklánc), ami szerencsét hoz a viselőjének és védi is azt a külső negatív hatásoktól. A talizmánt általában maga választja az ember és valamely módon mágikussá teszik, megáldják, stb. Elvesztése esetén a szerencséje is vele vész és az átmegy a megtalálójára. Táltos: Egyedül a magyarságnál fordul elő ez a kifejezés, ami nagyon közel áll a sámán fogalmához. Mindkettő több csonttal rendelkezik, olyan tudása van, amivel képes a szellemvilággal értekezni, életében többször is meg kell vívnia más hasonló képességű emberrel. Alapvető különbség a kettő között, a sámánok tanulják más sámánoktól a mesterséget, amikor kiderül róluk, hogy több csontocskájuk van. A táltos viszont tudással születik, amit többször is próbára tesznek, például apró darabjaira szaggatják, majd a táltos lova az élet füvével újra összerakja, mitől hétszer szebb és erősebb lesz, ahogy a mesében áll. Ez lényegében azt szemlélteti, hogy akinek a tudása nő, abban az emberben a régi énjének meg kell halnia, hogy érvényesülhessen az új. Maga a táltos szó jelentése sem tisztázott, ejtették úgy is régen, hogy tátos. Véleményem szerint mindegy, hogy tál, vagy tát az alapja, a táltosnak nyitottnak kell lennie felfelé, befogadónak és ezt mindkettő szótő megvalósítja. Tanítómtól kapott ismeretek szerint a táltosok tudásukat sohasem fordították mások ellen, és önmaguk javára sem. Ők voltak azok az emberek, akiket ma indigó gyerekeknek, csillag gyerekeknek neveznek, csak jóval kevesebben jöttek a világra. Szerepük nem a hatalom kiszolgálása volt, hanem kapcsolat az égi tudás és az emberek között, hogy eligazodjanak a természet törvényeiben. Támadó, Erőszakos, Ellenséges = agresszív: Aki támad, az hat a másikra, azaz támaszkodik rá. Ebből következik, hogy a támadáshoz legalább két ember szükséges, egy a

251

támadó és egy, akit megtámadnak. Amennyiben ez nincs, az ember önmagát fogja marcangolni. Aki tám-ot adó, arra lehet támaszkodni. Ilyenek a szülők, majdan öregségükben a gyermekeik, de ilyen lehet maga az állam is, amikor gondoskodik polgárairól. Tan, tan-ít, tan-ú, tanu-lás, tanul-ság: A tan, az ismeret egy olyan foka, aminek spirituális alapjának kell lennie. Erről csak az tehet tanulságot, aki maga is végigjárta a tanulás rögös útját, és meglátta a hétköznapi ismeretek mögötti Tantételeket. Ez nem az iskolában szokásos módja az ismeretek bemagolásának, ez egy önálló, önszorgalomból végzett, a világot felfedezni és nem uralni kívánó érdeklődés. Itt a tanuló és a tanító szerep nem válik külön. Mert aki tanít, az egyben tanul is a tanulóitól, akik így válnak tanítókká. Tanító: Nem fizikai szinten értelmezve, olyan természetfölötti lény, aki bennünket általában álmunkban segít a spirituális ismeretek elsajátításában, a világ természetének megismerésében. Mivel Ő nem rendelkezik testtel, ezért a tanuló, azaz mi is tanítjuk Őt. Ez a folyamat tehát kettős, egymást segítő. A tanító és az általa tanított csoport tagjai változnak a tanultakban való előrehaladás mértékének megfelelően. Ugyanez a valós életben is létrejön, de nem a megszokott iskolai keretek között. Én például ennek szellemében próbálok a hozzám fordulóknak segíteni, hogy tanuljanak belőle, és ezáltal én is tanulok tőlük, ha mással nem azzal, hogy úgy próbálom átadni az ismereteimet, ahogy az a számukra a legelfogadhatóbb. Tanuló: Az én felfogásom szerint minden ember tanulni és tanítani jött erre a Földre. Ehhez kapunk egy olyan testet, ami képes a változásokra, ami megmutatja, ha lelki utunkon rossz irányba haladunk. A tanulás alapja, maga a változás képessége, ahogy a magyar mondja: a jó pap is holtig tanul. És ilyenkor nem butul el! Mert amikor már nem vagyunk képesek változni, akkor jönnek a különféle szervi problémák. Nem használjuk az agyunkat, és az el kezd sorvadni. A tanuló egyben tanú is, a Földön megtapasztalt dolgok, események, más emberek cselekedeteinek tanúja. És ebből is lehet tanulni. Sajnos a mai iskolázási rendszer nem segíti az ilyen fajta tanulási módokat. Tap-asz-tal, tapasz-talat, tap-ad, tap-ogat: Másképpen megfogalmazva ismeretet szerez, azaz betapasztja, befedi, lehatárolja magát, tudásának hiányát. A tapasztalat egyben el is kíséri útján, azaz tapad az emberhez. Ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk, újabb ismeretek megtapasztalására van szükség. Ehhez persze meg kell a környezetünket tapasztalni, ami csak 252

úgy lehetséges, ha megtapogatjuk minden érzékszervünkkel. Ezek elsősorban fizikaiak, majdan később szellemiek. Tár, tár-oló (1) = Archívum: Az emberi agynak van egy memóriája, ami a személyes tapasztalatokat képes megőrizni hosszabb, rövidebb időre, és azt hasonló helyzetben képes gyorsan előhívni. Ez a működési mód biztosítja megmaradásunkat. De van egy más rezgésszintű tároló is, amit Akasának, Arvisúrának hívunk. Ebből az agy képes olyan ismereteket lehívni, amikre rá tud hangolódni. Tár, tároló, ki-tár, tár-ogató (2): A tárolónak egyrészt nyitottnak kell lennie, hogy befogadjon dolgokat, ami lehet például valamilyen ismeret. Másrészt rendelkeznie kell határokkal, ami a tárolt dolgok határát biztosítja, egyben véd a külvilágtól. Képzeljünk el egy edényt, aminek van szája, ezen megy be a tej. Van neki egy konkrét teste, ami megszabja a tejnek a határait, így lesz képes tárolni. A nyitott száj viszont biztosítja azt is, hogyha túl sokat öntenek az edénybe, ki tudjon csordulni. Az emberi test maga is egy tároló, amely érzelmeink, gondolataink, cselekedeteink lenyomatát őrzi. Mikor nem engedjük ki, lezárjuk a kimeneteket, telítődik, és egy idő múlva megjelennek a különféle testi tünetek, problémák, amiket betegségként szoktunk megnevezni. A tárogató jellegzetesen magyar zeneszerszám, amely hangjával kitárja az emberek érzelmeit. Ezzel régen harcra is hívott, ma azonban arra szolgál, hogy felébressze bennünk a magyarságtudatunkat! Tár, társ-as, társ-adalom (3): Aki nem egyedül van, annak ki kell nyílnia, azaz ki kell tárulkoznia a másik, a többiek felé. Le kellene bontania saját határait, a saját burkát, ami elválasztja másoktól, csak így lehet eggyé velük a társadalomban. Sajnos ez ma már és még csak a nyelvünkben található meg. A társadalom egyben tároló is, embereket, szokásokat, nyelvet tart meg. Biztosítja a benne levők életfeltételeit, de egyben le is korlátozza az egyén mozgáskörét. Belülről az emberek között lehetséges alá-fölé rendeltség, de alapvetően az nem számíthat a társadalmak között. A nemzetek nincsenek egymáshoz képest rangsorolva, hanem együtt alkotják az egészet, az emberiséget. Ide kell majd mindenkinek eljutnia a Földön, hogy tovább tudjunk lépni. Tart, tartalmaz, tartalom: A tároló tartalmazza a benne levő dolgokat. Nagyon érdekes, hogy tár-ol-ból egy ékezet elhagyásával, és egy t betű hozzáadásával tart-al-maz lett. A kettő egymástól sem nyelvtanilag, sem fogalmilag el nem szakítható. A tart-alom pedig a tárolt dolgokat sorolja fel, valamilyen szempont szerint. 253

Tér (1): Az ér és a tér összefüggéséről külön is írtam egy rövid tanulmányt. A lényege, hogy a tér szó te-ér összetételből is létre jöhetett. Ezáltal benne van a másik ember, az egész világ. Az ér jelentése átvitt értelemben magát az időt jelzi, így egy szóban fogalmazzuk meg azt, amihez Hermész Triszmegisztosznak több szóra volt szüksége: „ami lenn, az fenn, ami kinn, az benn”. A magyar még ennél is többet ért alatta, hiszen mindez az időben lejátszódó folyamat. Tér, ter-em, Terem-t-ő, teremt-és (2): A magyar csak úgy bírja elképzelni, hogy a teremtéshez valamilyen tér szükségeltetik. Ez egy ősi bölcsességre utal, ami szerint, ha a magot elültetjük, abból kikel valami, aminek termése lesz. Lényegében áttételesen a teremtés is ezt jelenti. Ami viszont fontos, hogy ez a termés, és a teremtés is tér-ben jön létre. Ugyanis a ter a szó elején a térre utal, amiben élünk, amiben az általunk elültetett mag kihajt. Más-képpen értelmezve, amikor tanulunk, ismereteket szerzünk, elültetjük a magot, amik cselek-edeteinkben ütköznek környezetünkkel és majdan újabb ismereteket, tapasztalatokat terem-nek. A tapasztalat pedig betömi azt a rést, amely a tudás hiányának érzetéből fakad bennünk. Az emberi teremtéshez meg kell alkotni magunkban egy teret. Ez történhet gondolati, szellemi, érzelmi, asztrális szinten. Ennek a teremtésnek az eredménye lesz az az indító ok, ami a cselekedeteinket vezérli, és a fizikai térben formát ölt, megterem gondolataink, érzelmeink termése. A teremtés önmagában feltételez három fontos dolgot: hit, gondolkodva-cselekvés és szeretet. Mind a három út önmagában is elvezet Minden Létezőhöz, de a tudatos teremtés egyszerre foglalja magába ezeket. Térerő: Az embert körülvevő szűkebb és tágabb környezet. Ezen belül szintén vannak csokrok, erővonalak, például: Hartmann-, Lay-vonal, vagy Krisztus spirál. De szintén ilyenek az emberek érzelmei, gondolatai által gerjesztett energiák is, amik helyileg és környezetileg is hatnak az egyes emberre és mindenkire. Természet (1): A természet maga is egy termés, egy teremtés eredménye, ettől lesz ter-mészetes, egyedi. Az embereknek is van egy természete, aminek egyedinek kellene lennie. Ezt viszont el szoktuk rejteni mások elől, inkább magunkra veszünk egy álarcot, és úgy viselkedünk, a-hogyan azt a környezetünk megkívánja, vagy ahogyan mi gondoljuk, hogy majd a környez-etünk elfogad. Ettől természetesen szenvedünk.

254

Természet-i (2) = Fizikai: Az embert körülvevő természetes érzékszervekkel és emberek által létrehozott műszerekkel megtapasztalható világ. Ennek leírására több fajta tudományág jött létre. Test: Az aurának az egyes, működésében, funkciójában különböző, általam érzékelhető, és így mérhető részét értem testként. Ez azért fontos, mert hétköznapi értelemben az érzékszerveinkkel megtapasztalható (durva) fizikai testet értjük alatta. Az én értelmezésemben viszont magának a fizikai testnek vannak más rezgésszintű kivetülései, például az asztrális-test, a spirituális-test, vagy az energia-test. Ezek együttese hozza létre magát az élethez szükséges energiák összességét, amit a lélek fog élettel telíteni, ezt nevezem élet-testnek. Testeketöltött lélek: ahogy már a test szónál is jeleztem, a hétköznapi beszédben használt test szó eltér az általam megfogalmazottól, ahogy ennél a szónál is. lényegében azt jelenti, hogy az örök lélek különböző dimenziókon keresztül besűrűsödik az anyagba, azaz a (durva) fizikai testbe. A szó tehát képletesen azt jelenti, hogy az emberi mátrixot alkotó dimenziókban megjelenik a lélek egy része, ami halálunkkor visszatér a Lélek-egységébe. Tibeti varázslat: Mindkét oldala rendkívül erős, szerencsére a fekete részt kevesen ismerik és gyakorolják. A tibeti varázslásból inkább a fehér van világszerte elterjedve, szerencsére. Tisztánlátó, -érző, -halló: A nevében is benne van, hogy tisztán, azaz a földi rezgésektől mentesen érzékel. Ez a normál érzékszerveknek egy kifinomultabb, magasabb rezgésű működési módja, amivel ismereteket lehet lekérdezni az Akasha krónikából, vagy szellemi lényekkel lehet felvenni a kapcsolatot. Tisztítás: Olyan mágikus cselekmény, melynek során gondolati teremtéssel leszedjük a célszemélyről, állatról, tárgyról azokat a negatív energiákat, melyek szabad akaratára hatással vannak. Ez egy fehér mágikus eljárás, amely a szeretet erejével működik, így jótékony hat-ású. Törvény: Nem tudom, hogy mindenki látja-e a szóban azt, hogy a törvény utat tör, és utat mutat. Egyúttal azonban megtör. Erre a legjobb példa a 10 parancsolat. Ennek nevében sok-sok embert megtörtek, miközben pont azok akik megítélték, pont azok nem tudták betartani. Számomra például ez nem parancsolat, mert nekem erre nincsen szükségem. Nekem ez természetes, így erre nincs is szükségem. Sőt az emberi törvények javarészére sem, mert én már ezekből kinőttem, rajtuk felül emelkedtem, így legtöbbször inkább nyűgnek érzem, ami visszahúz. Azt viszont tudom, hogy sokak számára szükségesek, mert még nem tanulták meg

255

a saját leckéjüket, és nem is akarnak tanulni a példákból, csak a saját hasznuk a lényeg, miközben másokat semminek tekintenek. Tradíció = Hagyomány: A magyar szóban benne van a lényeg, a hagyomány az, amit cselekedeteinkkel magunk mögött hagyunk. A hagyománynak vannak olyan részei, amelyek előremutatóak, lehet belőlük tanulni, ezt kell mindenkinek magának kiszűrnie. És van egy olyan oldala, amit ha ránk kényszerítenek, az megfojtja az embert, nem engedi fejlődni. Ezt szokásnak nevezzük. A kettő között kell megtalálni az Arany Középutat. Az emberi kapcsolatokban hamar megjelennek a megszokások, amik egy idő után apáról fiúra szállanak és hagyománnyá, ünnepekké kövülnek. A karácsony is egy ilyen fontos ünnep, aminek eredeti jelentéstartama mára lassan elveszett, és átalakult: „vásároljál ajándékot szeretteidnek!”. Azaz egy szellemi üzenetet földivé tettek. A szeretet ugyanis nem megvásárolható, az vagy van, vagy nincs. Amit meg lehet venni, viszont nem helyettesíti az igazi mély, őszinte szeretetet! Ezért arra kell törekedni, hogy felidézzük a régi karácsonyok szellemét, és ezzel itassuk át a jelent! Transz = Rejtezés, önkívület, elragadtatás: A magyaroknál a rejtezés azt jelentette, hogy a táltos más, a hétköznapitól eltérő állapotba került. Ilyenkor a lelke utazott más világokba, ahol kapcsolatba lépett ottani lényekkel, istenekkel és ezektől hozott magával üzenetet, választ a kérdésekre. A rejtezéshez a sámánok különféle bódító szereket használtak, vagy pedig táncoltak. A táltosoknak erre nem volt szüksége, mivel ők eleve olyan képességgel jöttek, hogy folyamatos kapcsolatban lehettek más világokkal, most mondhatnánk más dimenziókkal. Ezekből is leginkább az asztrális és spirituális világgal. A rejtezést manapság meditációnak nevezzük. Transzcendens = Érzékfeletti: A magyar szó pontosan jelzi a lényeget, hogy a normál emberi, fizikai érzékeken túli megismerésről van szó. Ez történhet a finomabb érzékszerveinkkel, vagy közvetítés útján. A kapott ismeretek nagyon sokrétűek, áthatják a létezés minden szintjét. Ennek csak az egyén felfogó, megértő, elfogadó képessége szab határt. Triász = Szent Háromság Tudomány: Az a tudomány, amiről kijelentik, hogy tudomány. Ez lehet egy újszülöttnél, ha odafigyel a szüleire. De lehet egy kísérleti mérés eredménye, amiből valamilyen tapasztalatot szűrnek le. Általában a baj ott kezdődik, hogy ezt megtartják maguknak és visszaélnek vele. A magyar szóban benne van, hogy én tudom, azaz megismertem. Én szerin-

256

tem a tudomány ott kezdődik, amikor azt át is tudjuk adni a másik embernek önzetlenül, ezzel is segítve a tudás folyamatos áramlását, ami lehetőséget ad újabb ismeretek megszerzésére. Tűz: Őselem az ókori és a magyar gondolkodásokban. Másrészt a fénysebességet (múltterjedési eseményhorizontot) átlépő dimenzióforrás neve. A tachionnal azonos. Kígyó, időkígyó, Prakriti, Drahma, Rudra, Marut néven is emlegetik. A tűz közel áll a fényhez, ezért gondolták azt, hogy őseink tűzimádók voltak. A magyarok a Fény vallását követték, amelynek forrása a nap és minden tűz a Földön. Ezzel azonban egyenrangú volt a többi őselem is, a víz, a Levegő, a Föld.

U, Ú, Ü, Ű
Újjászületés = lélekvándorlás: A lélek a test halála után eltávozik, majd egy új életet kezd kialakítani. Az újjászületés tana szerint a következő életébe olyan alakot kap, ahogyan előző élete során viselkedett, cselekedett, hogy milyen életet élt. Így lehetséges, hogy valaki emberi test után mondjuk disznóban, vagy fában szülessen újra, de lehet másmilyen állat, növény, kő, stb. Ilyet én eddig még nem tapasztaltam, de semmi sem lehetetlen. Újraszületés, lélekvándorlás = reinkarnáció: A lélek egymás után többször is leszületik emberi testbe, amíg a lélek-feladatát nem teljesíti, meg nem tanulja a leckéjét. Azt, hogy milyen körülmények közé kerül, maga a lélek határozza meg, alakítja ki a saját karmikus cselekedeteinek és feladatainak függvényében. Tapasztalatom szerint, aki embernek születik, az emberi alakot fog kapni, amíg ki nem lép ebből a körforgásból. Űr, ür-es, ür-ít, úr, úr-al: Az űr nem üres, csak mi nem érzékeljük a benne levő dolgokat, korlátozott fizikai érzékszerveink miatt. Az űr teli van energiával, információval, csak ezt mi nem vagyunk képesek lekérdezni, megérteni. Azaz az űr maga az Úr. Aki kiüresíti elméjét, az az Úrhoz kerül közelebb, azokhoz az ismeretekhez, erőkhöz, amelyek az ürességet jellemzik. A kiüresítés tehát arra a folyamatra utal, amikor az ember a hétköznapok során kapott benyomásoktól elfordul, az általa nem ismertek felé. Gondolataink csapongását megszüntetjük, uraljuk azt, és figyelmünket koncentráljuk a bennünk levő nem ürességre, azaz magára a Mindenségre.

257

V
Vál, Váll, Vál-aszt, Váll-al, Vál-ogat, Vál-ik, Vall-ás, Vall-om-ás: A változás a változtatni tudás lényege, hogy valamivé képesek vagyunk válni, valami mások leszünk, mint annak előtte. Képesek vagyunk a jelenlegi gondolkodásunkat, a megszokott utat egy másikra felcserélni, amihez el kell engedni a már biztos ismereteket és egy kicsit a bizonytalan felé kell nyitni. Ehhez pedig önbizalomra van szükségünk, hogy váll-aljuk önmagunkat a világban. Ehhez ki kell választani a számunkra megfelelő utat, hogy azzá válhassunk, amit felvállalt a lelkünk. Aki sokat válogat, az nem tud választani, nem tudja vállalni önmagát. Aki valamit felvállal, az annak minden nyűgét, terhét a vállaira veszi. Ez azután vissza is üthet rá, ami például a vállak fájdalmában, merevségében jelentkezik, ha túl sokat vállalt magára. A vallásban felvállaljuk, hogy mit hiszünk a világról, hogy mit vagyunk hajlandóak gondolni önmagunkról, másokról. A vallás nem vallatás, hanem egy vallomás, egy elfogadás. Nem szabad erőszaknak lennie, mert az a szabad akaratunkat befolyásolja, ami kihat magára a vallási tanításra. Ezért jelent problémát, ha erőszakkal terjesztik bármelyik vallást. A magyarok eredeti hite befogadó volt, anya típusú, ami szerint minden vallás egyenrangú, ha elfogadja, hogy a másik hite is igaz lehet. Vándorlélek: A lélek átadja testét egy földönkívüli lelkének, az övé pedig testnélkülivé válik. Általában magasabb frekvenciájú lelkekről van szó. Ezt az eljárást alkalmazhatják fekete mágusok is. Ilyenkor a testéből kilépő fekete mágus átlép a kiválasztott testébe, és azt elfoglalja, irányítja. Ez az eljárás főleg a Tibeti varázslásban alkalmazott, de Indiában és a föld más helyein is alkalmazzák. Varázslás: Többféle módja ismert, mindegyik lényege, hogy gondolati teremtő energiát hozunk létre valamilyen konkrét cél elérése érdekében. Mivel a természetfeletti normál emberi érzékszervekkel nem érzékelhető – erőkkel lép kapcsolatba, ezért a keresztény egyházak tiltják, és pogánynak minősítik. A mi értelmezésünkben a varázslásnak azok a formái értendők, amelyek a fekete mágia céljait szolgálják. A varázserő és varázstudás meg-szerzését pedig az alsóbb szférákkal létrejött kapcsolat biztosítja. A közönséges varázsláson azt a varázs cselekedetet értjük, amit tudatlanul is végezhet az ember. Ezzel szemben a varázsló varázslásához, a hatalmát, erejét az ördöggel kötött szövetségnek köszönheti.

258

Varázslattal természetesen a fehér mágus is él, hiszen vissza kell fordítani a fekete mágiát, így eljárása ugyanaz, csak magasabb frekvenciával, a szeretet erejével. A varázslásnak két fő formája ismert, melyeket legtöbbször egyszerre alkalmaznak: 1. Hasonlóságon alapuló varázslat, amikor a hasonló dolog hasonlót hoz létre, azaz a következmény hasonlít az azt létrehozó okra, például: a kívánt cselekmény rituális elvégzése viaszbabán, aminek hatása meg fog egyezni az áldozaton tapasztalt hatással. 2. Átviteli varázslat, amikor a mágikus cselekedetet a cél személy olyan dolgával végzik el, amely valamikor kapcsolatban állt vele, pl: fénykép, ruhadarab, haj, stb. A varázslat számára a távolság nem számít, bármilyen messze a földön létre lehet hozni mágikus hatást, ha a célszemélyt be lehet azonosítani. A varázslat ereje és minden mágikus eljárásé függ a mágus részéről: 1. Honnan és mekkora energiát mobilizálunk a rendszer éltre keltéséhez. Lehet fizikai, asztrális, érzelmi és gondolati, vagy ezek variációja. Ez függ a mágus érzelmi beállítottságától, gondolatainak rezgésétől, az általa irányított energiák nagyságától és az eljárásba vetett hitétől. 2. Mennyire harmonikus a varázslat szerkezete, mennyire egységes a mágus és mágikus eljárás végrehajtása. 3. Egyszeri a ráhatás, vagy folyamatosan tápláljuk energiával, állandóan megerősítjük. 4. A legdurvább módja, amikor önállóvá tesszük, azaz saját energia ellátással építjük ki, és intelligenciát adunk neki például ilyenek a démonok. 5. Milyen ponton hatunk a célszemélyre, egy, vagy több pontra kapcsolódunk be, rá tudunk-e kapcsolódni az energetikai központjaira. Ezt segíti elő, hogy milyen információink vannak a célszemélyről, minél pontosabbak, annál könynyebben tudunk ráhangolódni. 6. Magának a rituálénak a célja mennyire van összhangba az általunk elérendő célokkal, a kívánt változást mennyire akarjuk érzelmileg, gondolatilag és mennyire bízunk a sikerében. A varázslat eredménye függ a célszemély hozzáállásától: 259

1. Ismeri a varázslat következményét, tudja, hogy rajta azt elkövették. Így az ő hite az eljárásban erősíti annak hatását. Ezért szokták a boszorkányok az áldozat tudomására hozni, hogy meg van rontva. Az áldozat félelme így befogadóvá teszi a testét, és ezáltal még erősebben hat. Ugyanez a helyzet a gyógyítással, mivel a gyógyítóba vetett hit, már maga a gyógyulás. 2. Nincsen tudomása arról, hogy megrontották, vagy éppen gyógyítják, a mágikus eljárás attól még működik, csak az erőssége függeni fog, hogy a vevőnek milyenek az energetikai, pszichés és gondolati viszonyai. Amikor valaki babonás, az szinte vonzza magához a negatív hatásokat, sőt sokszor önmaga kelti azokat, például a polgereist jelenségek nagy része. Aki viszont ezeket elutasítja, azokon nehezebben fog, például a rontás. A dolog magyarázatául szolgál, hogy az úgynevezett hitetlenek frekvenciája már eleve alacsony, vagy éppen az elutasító gondolkodásuk védi meg őket. Természetesen hosszabb idő alatt őrájuk is hat a dolog, ha állandó a megerősítés, vagy nagyon nagy a mágia ereje. Viszont kisebbet fog esni a frekvenciája, nem viseli meg annyira. A magasabb frekvenciájú embereknél, akik érzékenyebbek az ilyen hatásokra, már kisebb hatásra is nagy frekvencia zuhanás a jellemző, mert a negatív érzelmei azonnal reagálnak rá. Ezért fontos a naponta elvégzett meditáció, amellyel érzelmeinket és gondolkodásunkat, valamint a testünk energia rendszerét megerősítjük. Védák: Hindu szent iratok, melyek a világról szóló tudást írják le versek, mantrák formájában. Ezekben van rejtve leírva az a még ősibb tudás, amit mi örököltünk, majd az szájhagyomány útján terjedt. Akik ezt számunkra meghagyományozták tisztában voltak vele, hogy csak azok az ismeretek maradnak meg, amelyet az emberek számára elfogadható, de nem biztos, hogy érthető formában adnak át, ennek pedig a vallás volt a legjobb módja, amely megköveteli a feltétel nélküli hitet. Így lehetett változatlan alakban évezredekig megtartani a Tudást. Védelem: Lényegében olyan mágikus eljárás, melyre minden érvénye, amit a varázslás címszónál említettünk. A különbség a mágikus eljárás céljában van, hogy megvédjük magunkat a nem kívánatos külső hatásoktól és azok következményeitől. Nagyon sokféle módon lehetséges, alkalmazhatunk mágikus jeleket, varázsköröket, tűzköröket, energia mezőket, burkokat körénk. A legsikeresebb azonban az, amikor az ember gondolkodásának, érzelmeinek és testi energiáinak frekvenciája olyan magas és olyan harmonikus, hogy

260

egyszerűen a negatív hatások frekvenciái nem tudják megbontani ezt az egységet. Természetesen észlelhetők a külső próbálkozások, de ki tudja védeni a mágus, vagy csak gyenge jeleit észleli. Ennek hatására megbocsát az ellene vétkezőnek és ettől a varázslat ereje hatását veszti, de még a legmakacsabb szellemek, démonok sem tudnak vele mit kezdeni semmilyen szinten sem. Ezt az asztrális, spirituális, gondolati és érzelmi védelem egységes előállításával és folyamatos erősítésével szoktam elérni. Lényegében az ember minden szinten felülemelkedik ezeken a hatásokon. Amennyiben mégis hatnak ránk, érdemes teljes tisztítást végezni, meditációt és energetikai feltöltést. Ezután pedig hozzáértő ismerősünkkel ellenőriztessük le az eredményt. Van olyan eset, amikor a védelmet asztrálisan, gondolati és érzelmi síkon is meg kell erősíteni. Ez főleg olyankor szükséges, amikor az embert álmában próbálják befolyásolni, vagy amikor ébrenlétben közvetlenül fizikai síkon próbálnak ráhatni, mert semmilyen mágikus eljárással nem tudnak vele dűlőre jutni. Sajnos ilyenkor a fizikai erőszaktól sem riadnak vissza, mint végső eszköz, de szerencsére ez ritka. Inkább pszichésen próbálják kikészíteni a megtámadottat, mindenféle látvánnyal, pl: döglött fekete kakas, macska, széttépett fényképek, rajzok. Tudatják a kiszemelt áldozattal, hogy milyen sors vár rá és innentől, mint önbeteljesítő jóslat is működik a fekete mágia, mert a félelem megerősíti, és energiával látja el, táplálja. Ilyenkor a legjobb védelem sem ér semmit, mert önmaga teszi magát tönkre. Nem is kell szinte hatni rá. Hasonló eset, amikor a bennszülött közösségben (haiti) a sámán kijelenti valakiről, hogy megátkozták, és ettől fogva kitaszítottként kell élnie. Azaz a közösség elvárása az, hogy haljon meg és így is lesz. Pedig lehet, hogy nem is történt semmilyen mágikus cselekedet, csak éppen a sámánnak állt az útjában. Védelmet nem csak emberekre, hanem állatokra, házakra, udvarokra, sőt bármilyen használati tárgyra lehet, sőt érdemes tenni. Nagyon oda kell figyelni ilyen esetekben az úgynevezett boszorkány körökre, melyeket a védelem nem szűntet meg, és ezen keresztül be tud hatolni a mágus a védelembe. A behatolás asztrális síkon történik, ezért a védelmet ezen a síkon külön meg kell erősíteni, a boszorkány kört pedig, meg kell szűntetni. A védelem hátulütője, hogy egyben le is határol, nem engedi, hogy kívülről bejöjjenek a külső hatások. Ezért én olyan védelmet szoktam készíteni, amelyik nem teljesen szűr, hanem csak az egyén számára negatív dolgokat. Ami jó neki, azt beengedi.

261

Védőszent: Olyan szent életű ember, aki életével példát mutatott nekünk. Általában a szenteknek meg van a maguk funkciója, például szent Rókus a borbélyok, gyógyítók apostola. Feltételezett támadás esetén, vagy a gyógyítás előtt ettől a szenttől kérhetünk magas frekvenciájú energiát saját védelmünkre és a gyógyítás sikere érdekében. Lényegében ugyanaz a feladatuk, mint az angyaloké, a különbség annyi, hogy a szentek ezen a földön éltek, míg az angyaloknak nem volt testük sohasem és az emberek vágyai, energiái hozták őket létre. Védőállat: Funkciója hasonló a védőszentekéhez. Ereje és frekvenciája viszont általában alacsonyabb. Egyes vallásokban ez lehet a szent állat is, mint például az Észak-Amerikai indiánoknál. Ilyenkor, ha valami problémája merült fel, amit nem tudott megoldani, álmában megjelent a totemje, és megmutatta, megadta rá a választ. Vég, vége, végrehajt: Aminek vége van, annak van eleje, azaz van a folyamatnak kezdete és befejezése. Ezzel együtt az időben is elhelyezkedik. Aki valamit végrehajt, az addig dolgozik, amíg a végéhez nem jut. Innen már nincsen folytatás, ez már a múlt. Végeredmény: Valaminek a vége, például az eddigi vizsgálatoknak. Amikor valamiből levonjuk a következtetést, akkor vége lesz egy folyamatnak, kilépünk belőle. Igen ám, de ezzel együtt egy újabb folyamatot indítunk el, egy ért, ami ebből a következtetésből ered. Azaz befejezünk látszólag valamit, ami azonban teremtő erővel bír. Vetélés = Abortusz: terhesség megszakítás, ami történhet természetes és művi úton. Vezető: Azok az angyali lények, akik minden ember mellett ott vannak életük során és vigyázzák lépteiket. Lényegében közvetítenek, tanácsot adnak és beavatkoznak lehetőségeik szerint, amennyiben arra az emberek kérik. Mivel a természetük angyali, ezért erejüket az emberektől nyerik. Ahogy az ember gondolkodása, spirituális tudása bővül, a vezetői száma változhat, sőt ahogy a frekvenciák módosulnak, úgy a vezetők le is cserélődnek. Van olyan időszaka az embernek, amikor a vezetők leváltása történik, hogy nincs is mellette senki. Ez olyankor történik, amikor egy feladatot megoldottunk és magasabb frekvenciára állunk be, gondolkodásunk módosul. Világegyetem = Kozmosz, Kozmikus: A szó egyik része a világ-os-ság, a fény, azaz maga az Isten által áthatottságot. Ami világos, annak tudatában vagyunk, ismerjük, nem félünk tőle. Az egy maga az egység, ami önmagában is egy világegyetem, egy tökéletesség. Az egyet-len pedig külön hangsúlyt is ad az egyediségének. Világ, világ-os, világ-ít: A világot akkor tudom érzékelni a szememmel, ha világos van. A szemem világa ekkor fog világos képet alkotni róla. A magyar nyelv szerint a világ az, 262

ami számunkra világos, érthető és megismerhető. Ami nem ilyen, az a sötét oldal. Tehát az a világos, amit ismerünk, még akkor is, ha az netán rossz. Ilyen például a tudás, ami megvilágítja mások előtt is a követendő utat. Villámtorna = aerobik: Gyors mozgásokból álló torna forma. Célja a test formálása. Teljes ellentéte a keleti jógának, csi kungnak, ahol a nyugalomra, a belső erők irányítására helyezik a hangsúlyt. Visz, visel, viselkedik: Magára kell vennie, vinnie kell magával annak, aki valamit viselni akar: ruhát, életmódot, beszédet. Azaz nem csak fizikai szintű dolgot, hanem egy másfajta minőséget is, amit nem lehet mértékkel mérni. Ez pedig a környezete számára egy információt fog közölni róla. Ilyen lesz a viselete, a viselkedése, beszéde más, idegen emberek között. Visszaélés, Túlkapás, Túlfogyasztás = abúzus: A normális mennyiségtől többet, vagy éppen a szervezet számára szükségtelen anyagokat fogyaszt. Elsősorban szeszes italból, kábítószerből. Víz: Őselem a magyar és az ókori filozófiákban. Ebből születik az élet, és a testünk jelentős része is vízből áll. Itt a Földön víz alapú életformáról beszélünk. Az egymásba ágyazott szubjektív idők alkotta mezőt jeleníti meg. Jelentéstartam azonos az Őskáosz-szal és a Purusa-val. Vizs-lat, vizs-gál: Ha jól megnézzük az első három betűt, a víz szó köszönt reánk. Azaz a vizsgál valamit, az egy folyamatban van benne, annak részesévé válik. És pont ez teszi nehézzé az objektivitást, mert ilyenkor már én is alkotó része vagyok a dolgoknak, azaz hatok rá és viszont. Vudu: Tudomásom szerint a Haiti-sziegetek bennszülötteinek mágiája, melyet a betelepülő négerek hoztak magukkal Afrikából. Itt alakult át a helyi bennszülöttek és a keresztény tanok befolyásának hatására. Ennek a vallásnak az átvétele, hatása megfigyelhető az egész Amerikai kontinensen, de terjedőben van Európában és az egész világon. Leginkább a fekete mágikus oldal az ismert, pedig alapvetően nem ez ennek a vallásnak sem a lényege, viszont nagyon erős mágikus hatás érhető el vele.

263

Felhasznált és olvasásra javasolt könyvek, jegyzetek
[1] G. R. Wave – T. Z. Marshal: Az energia titkai (Universum Universitas Könyvek 1984-1994)

[2] Balogh Béla: Végső valóság (Bioenergetic Kiadó, 2004) [3] Kovács András: Táltosiskola I-II.
[4] Dr. Bíró Dénes: Dr. Bíró Dénes: Bioenergetikai alaptanfolyam jegyzete („Reménység a gyógyulásban” alapítvány) [5] Dr. Bíró Dénes: A tudatra ébresztés energetikája („Reménység a gyógyulásban” alapítvány, 2003) [6] Choa Kok Shui mester: A csodálatos prána gyógyítás (Bioenergetic Kft, 1998) [7] Choa Kok Shui mester: Felsőfokú prána gyógyítás (Bioenergetic Kft, 1998) [8] Brickner Balázs: Magyarság (Present Könyv- és Lapkiadó, 2001) [9] Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia I-II (Budapest, 1929) [10] Varga Csaba: A magyar szókincs titka (FRÍG Kiadó, 2005)

Utolsó dallam
Ne mond nekem, hogy vége! Ne mond, hogy nincsen tovább! Hogy nem hagyja már a toll Gondolatodnak kéklő nyomát! Hogy elmúl belőled minden dal Csak a semmi emléke Zeng mélyen benned halált! Mondd inkább szívből vélem: Lesz mindig szó, lesz ének! Finom fizikai-test Hiszem ezt, hiszlek téged, S hitünkben fogan minden élet!

Gondolati-test 264 Energetikai véEgészségÉrzelmi-test Durva fizikai-test delem határa test Energia-lenyomatkülső energiák, táplálék. Aura Fizikai környezet: fény, levegő, víz,