BAB1

Traktor Pertanian
Am
Pentingnya traktor pertanian kepada dunia kini tidak boleh diperkecilkan. Traktor pertanian merupakan sumber kuasa yang besar yang telah sepenuhnya menggantikan sumber kuasa daripada kuda dan inanusia untuk melaksanakan kerja-kerja berat dan yang memakan masa yang lama. Kuasa daripada traktor pertanian digunakan untuk menghasilkan makanan kepada dunia dan tiada kerja yang lebih penting daripada tugas mi. Sebuah traktor boleh melakukan tugas yang perlu dikerjakan oleh beberapa ekor kuda dan melaksanakan kerja tersebut pada masa yang sama tanpa perlu berehat. Sekiranya perhatian yang balk diberikan kepada traictor, amnya pada sistem pelinciran dan dibekalkan dengan bahan api, ia akan terus bekerja. Walaupun pemandunya perlu berehat, tetapi tidak menjadi suatu yang aneh bagi traktor terus beroperasi dengan pemandu gantian. Oleh sebab pengeluaran bahan makanan manusia di dunia mi klan bertambah, maka bilangan traktor yang diperlukan juga turut akan bertambah. Banyak lagi tanah yang akan dimajukan untuk pengeluaran bahan makanan dan traktor akan merupakan sumber kuasa yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Jenis Traktor Pada masa kini, traktor merupakan mesin yang amat penting bagi membekalkan kuasa untuk kerja-kerja ladang. Membajak tanah merupakan kerja yang menggunakan kuasa tertinggi; oleh itu, traktor direka bentuk supaya mampu melaksanakan fungsi ml di samping mempunyai kuasa yang cukup untuk kerja-kerja ladang yang lain seperti menanam biji benih, merumput, menyembur, mengangkut dan lain-lain. Sejak Perang Dunia Pertama dan khususnya 20 tahun kebelakangan mi, telab banyak kemajuan yang dicapai dalam menghasilkan sebuah jentera yang boleh mengendalikan berbagai-bagai jenis peralatan dan kelengkapan dengan berkesan. Banyak peranti yang telah digabungkan ke dalam mekanisme traktor untuk tujuan mi. Jenis traktor yang digunakan untuk tanah bergantung kepada jenis kerja yang. perlu dilaksanakan.

ASAS ~ENTi3RAADA~G L

lull ~terong

GegancU pacu

GUling rantai Rantal Gul~flg pemolahu

Rajah I

TraktOr beroda rantai

Rajah 2 2

Traktor kegurlaafl am

TRAKTOR PERTANIAN

Traktor Beroda Rantal (Rajah 1)
Traktor jenis mi kadangkala dinamai “berantai” dan selalunya berkuasa kuda tinggi dan berkemampuan melakukan kerja berat. Di ladang, traktor jenis mi mungkin digunakan untuk menarik bajak lima- atau enam-alur atau untuk kerja membajak yang berat. Selamn itu, terdapat juga traktor beroda rantai yang amat keel! yang berkuasa kuda tidak Iebih daripada 6 k.k. (kuasa kuda) yang digunakan untuk kerja di ladang.

Traktor Beroda Berat
Bukan traktor beroda rantai sahaja yang digunakan untuk kerja-kerja berat di ladang. Traktor besar pemacu empat roda sekarang juga biasa digunakan dan berkemampuan menarik sehingga bajak 12 alur dengan enjin sehingga 500 k.k. Traktor besar sebegini mungkin dilengkapkan dengan roda kembar di sekeli!ingnya dan tidak pula berjalan di dalam alur, tetapi di atas alur sama seperti traktor beroda rantai. Traktor jenis mi juga digunakan untuk kerja pembajakan yang berat.

Traktor Kegunaan Am (Rajah 2)
Traktor kegunaan am ialah traktor beroda dan jenis yang kecil mungkin berenjin lebih kurang 40 k.k., manakala jenis yang lain berenjin 100 k.k. Salah saw atau kedua-duanya mungkin boleh digunakan di kebanyakan ladang dan merupakan jenis yang paling biasa digunakan pada masa sekarang.

Traktor Beroda Dua
Satu lagi traktor yang banyak terdapat di ladang keel! dan kebun ialah jenis kendalian tangan. Traktor jenis mi mempunyai kuasa yang cukup untuk melakukan pembajakan ringan dan dikendalikan secara berjalan kaki. Kebanyakan traktor pada han mi berkuasakan enjin pembakaran dalam. Walaupun mungkin ada perbezaan di antara satu jenis dengan satu jenis yang lain dalam perincian pembinaannya, tetapi prinsip asas operasinya adalah sama.

Enjln Pembakaran Dalam
Kuasa daripada traktor digunakan untuk melaksanakan kerja di ladang dan juga menjalankan mesin pegun. Kuasa yang dihasilkan oleh enjin dihantar melalui berbagai-bagai mekanisme sehingga sampai ke roda-roda di bahagian belakang yang berputar. Mekanisme-mekanisme mi akan diterangkan dalam bab seterusnya. Dalam bab mi, unit kuasa perlu dibincangkan terlebih dahulu. Di dalam mana-mana enjin pembakaran dalam, terdapat beberapa bahagian penting yang tersusun untuk menghasilkan suatu sin peristiwa asas. Sin peristiwa mi biasanya dinamai kitar pengendalian dan kebanyakan enjin traktor yang beroperasi digelar kitar empat-lejang. 3

ASAS JENTERA LADANG

Enjin pembakaran dalam adalah sejenis enjin haba dan nama “enjin haba” diberikan kerana tenaga haba yang terhasil daripada pembakaran bahan api di dalam enjin ditukar menjadi tenaga mekanik. Jenis bahan api yang digunakan adalah berbeza mengikut jenis enjin traktor, tetapi mi tidak mengubah pengendalian asas. Bahan-bahan api yang digunakan adalah petrol atau propana bagi enjin cucuhan bunga api dan diesel bagi enjin cucuhan manipatan.

Komponen Penting (Rajah 3)
Bahagian-bahagian penting dalam enjin jenis (a) (b) (c) (d) (e)

mi

adalah seperti berikut:

Silinder yang bahan api dimasukkan untuk pembakaran. Omboh yang bergerak ke atas dan ke bawah di dalam silinder. Kepala silinder yang menutupi bahagian atas silinder. Aci engkol yang diputarkan oleh omboh pada lejang kuasa. Rod penyambung yang menyambungkan omboh kepada ad engkol. Keduadua komponen menukarkan gerakan salingan omboh kepada gerakan putar aci engkol untuk menghasilkan kaedah kuasa yang berguna. (I) Pin sendi yang menyambungkan rod penyambung kepada omboh. (g) Injap alur masuk yang rnembolehkan suapan bahan api/udara barn memasuki kebuk pembakaran. (h) Injap ekzos yang membolehkan gas terbakar keluar ke atmosfera mela!ui sistem ekzos. (I) Aci sesondol yang membukakan injap. (j) Pegas injap yang menutupkan injap. (k) Roda tenaga yang bersambung kepada aci engkol yang menyerap kuasa pada lejang kuasa dan mengeluarkan tenaga pada ketiga-tiga lejang tanpa kuasa untuk menentukan pengendalian enjin berjalan dengan hem. Rajah 3 menunjukkan bahagian penting enjin kitar empat-lejang dan Rajah 4 menunjukkan susunan lazim bahagian mi di dalam enjin. Walaupun susunan yang ditunjukkan ialah untuk enjin tegak satu silinder, terdapat juga enjin yang ombohnya bergerak secara mendatar. Apabila sesebuah enjin mempunyai beberapa silinder, maka susunan yang ditunjukkan hanyalah digandakan supaya kesemua rod penyambung terlekat kepada satu ad engkol yang mempunyal beberapa “aci” di sepanjang engkol tersebut (lihat Rajah 5 untuk beberapa susun atur). Enjin traktor lazimnya adalah enjin empat silinder, tetapi terdapat juga yang bersilinder enam; saw, dua dan tiga silinder ada juga digunakan. Rajah 6 menunjukkan aci engkol bersama omboh dan rod penyambung bagi enjin empat silinder. Kaedah pengendalian enjin adalah sama, sama ada enjin itu tegak. mendatar atau bersilmnder satu atau berbilang. Kitar asas tetap berjalan sedan berasingan bagi setiap silinder enjin. mi bermakna bagi enjin bersihinder berbilang, setiap silinder bersama omboh, rod penyambung dan injapnya, dan lain-lainnya haruslah dianggap sebagai satu unit mekanik yang berasingan. 4

TRAKTOR PERTANIAN

Kopa~aSilinder

H
--~

Pelapik

~ok silinder

Pin send

Hujung kecil ~ Rod penyanthung Roda lenaga

~ Ad SeSOfldoI

Injap Pegas injap ‘Tapet

N Gear pemasaan ad sesondol Gear pemasaan ad engkol
-- -

Ad engkol hujung besar

Rajah 3

Beberapa bahagian kerja enjin dingin-air satu silinder berinjap tepi

Rajah 4 menunjukkan bahawa sekiranya roda tenaga dipusingkan, aci engkol juga akan berpusing dan mi akan menggerakkan omboh yang bebas di dalam silinder ke atas dan ke bawah. OIeh sebab roda gear pada aci engkol tersirat dengan gear pada aci sesondol, maka injap juga akan bergerak ke atas dan ke bawah. Sekiranya tujah diberikan kepada bahagian atas omboh, roth tenaga dan aci engkol sekali lagi akan berputar dan dengan terjadinya putaran mi, aci sesondol dan injap juga akan bergerak. mnihah yang berlaku di dalam enjmn. Campuran bahan api/udara akan masuk ke daham silinder apabila injap alur masuk terbuka. Apabila injap tertutup, campuran mi akan dimampatkan akibat pergerakan omboh ke atas. Kemudian, campuran mi dicucuh dan akan mengembang dengan cepatnya. Pengembangan mi menghasilkan tujah ke bawah kepada omboh yang menyebabkan aci engkol berputar. Tujah mi adalah cukup untuk 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful