You are on page 1of 20

1

DZIENNIK ZWI"ZKOWY, WTOREK, 7 MAJA (MAY 7) 2013

CHICAGO, IL., wtorek, 12 maja (May 12) 2015

Duda zwycięzcą w 27 okręgach wyborczych,
Komorowski - w 24

Kandydat PiS na prezydenta Andrzej Duda w I turze wyborów prezydenckich zwyciężył w 27 z 51 okręgów wyborczych. Obecny prezydent

Bronisław Komorowski wygrał w 24 okręgach - wynika z danych okręgowych komisji wyborczych. Nadal nie ma wyników z okręgu warszawskiego.

fot.Adam Warzawa/EPA

Duda został zwycięzcą pierwszej
tury wyborów prezydenckich w
pięciu z sześciu okręgów woj. mazowieckiego. Okręgowa Komisja
Wyborcza w Warszawie nadal liczy
głosy w okręgu obejmującym stolicę
i okoliczne powiaty.
Kandydat PiS wygrał we wszystkich okręgach w województwach:
małopolskim, lubelskim, podlaskim,
podkarpackim, świętokrzyskim.
Ponadto odniósł zwycięstwo w
okręgach: w Legnicy, w Piotrkowie
Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach, Bielsku-Białej, Częstochowie,
Koninie.
Powyżej 50 proc. głosów Duda
otrzymał w okręgach: nowosądeckim (54,4 proc.), łomżyńskim (52,79
proc.) rzeszowskim (51,40 proc.),
tarnowskim (51,09 proc.).
Z kolei urzędujący prezydent
Bronisław Komorowski zwyciężył w
pierwszej turze we wszystkich okręgach wyborczych w województwach:
Delivered to the post office
as periodicals. Mailed on
Tues., May 12, 2015

NR 90 ROK (VOL.) CVIII
ISSN 0742-6615

pomorskim, kujawsko-pomorskim,
lubuskim, warmińsko-mazurskim
i zachodniopomorskim. Ponadto
wygrał też w okręgach: wrocławskim, jeleniogórskim i wałbrzyskim,
łódzkim, katowickim, poznańskim,
kaliskim, obejmującym Leszno i
okolice, pilskim.
Komorowski zdobył też najwyższe
poparcie na Opolszczyźnie (jeden
okręg obejmujący całe województwo), drugi wynik uzyskał pochodzący stamtąd Paweł Kukiz. Andrzej
Duda zajął trzecie miejsce.
Największe poparcie Komorowski
uzyskał w okręgu poznańskim (47,4
proc.).
Według danych PKW frekwencja
w niedzielnych wyborach prezydenckich w Polsce wyniosła 48,96
procent.
(PAP)
Szczegółówe wyniki głosowania w
poszczególnych okręgach opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej
www.dziennikzwiazkowy.com

2

chicago i illinois

wtorek
12 maja (May 12) 2015

DziennikZwiazkowy.com

Zmarł polonijny dziennikarz Stare problemy przed nową komisarz ds. lotnictwa cywilnego
Przedstawiając Gin- Metropolitan Washington uniwersytetów, między- strza. Zapowiedziała jedLeszek Pieśniakiewicz
ger Evans jako nową Airports Authority obej- narodowe lotnisko O'Hare nocześnie, że od pierwsze-

Leszek Pieśniakiewicz

W sobotę 9 maja, w
Chicago, w wieku 59
lat zmarł nagle polonijny dziennikarz Leszek Pieśniakiewicz. Był
świetnym dziennikarzem
sportowym i komentatorem politycznym,
publikował w prasie polonijnej, współpracował z
rozgłośniami radiowymi,
był redaktorem naczelnym internetowej gazety
"Meritum".
Leszek Pieśniakiewicz
pochodził z Krakowa, do
Chicago przyjechał w 1988
roku. Był synem znanego
fotoreportera "Dziennika
Polskiego" Jerzego Pieśniakiewicza, po ojcu odziedziczył talent i zamiłowanie do
fotografii prasowej. Przygodę z dziennikarstwem
rozpoczął jako kilkunastoletni chłopak, pracując
jako goniec i fotoreporter.
W Polsce pracował m.in.
w sportowym dzienniku
"Tempo".
W Chicago Leszek Pieśniakiewicz dziennikarską
karierę kontynuował początkowo w tygodniku
"Sport Review", a następnie
w "Dzienniku Chicagowskim", gdzie prowadził do-

fot.Facebook

datek "Przegląd Sportowy".
W latach 90. pracował przez
kilkanaście miesięcy w
"Dzienniku Związkowym"
jako redaktor "Dziennika
Sportowego". Wśród pasjonatów sportu dużą popularnością cieszyła się założona przez Pieśniakiewicza
gazeta "Goool". Współpracował także z polonijnymi
rozgłośniami radiowymi
i telewizją Polvision. Od
kilku lat był redaktorem
naczelnym internetowej
gazety "Meritum". W tym
roku obchodziłby 45-lecie
pracy zawodowej.
(gd)
LEGAL NOTICE
Notice is hereby given, pursuant to "An Act in relation to
the use of an Assumed Name
in the conduct or transaction
of Business in the State", as
amended, that a certification
was filed by the undersigned
with the County Clerk of Cook
County.
File No. D15142052 on the
April 28th 2015. Under the
Assumed Name of ANDRZEJ
BUCZAK CONSTRUCTION
with the place of business located at 2718 N. STRUCKMAN
AVENUE, RIVER GROVE, IL
60171. The true name(s) and
residence address of owner(s)
is: ANDRZEJ BUCZAK, 2718 N.
STRUCKMAN AVENUE, RIVER
GROVE, IL 60171.

komisarz ds. lotnictwa
cywilnego, burmistrz
Rahm Emanuel zapowiedział uczynienie z
lotniska O'Hare portu
lotniczego światowej
klasy.
- Mówienie o O'Hare
jako najbardziej ruchliwym lotnisku to jedna
rzecz. Pragnę, by po wyborze nowej komisarz
nasze lotnisko stało się
najlepszym w Ameryce i na
świecie - mówił Emanuel.
Evans, dotychczasowa
wicedyrektor ds. inżynieryjnych w stołecznym

mie stanowisko opuszczone w listopadzie przez
Rosemarie Andolino.
Evans będzie zarabiać
300 tys. dol. rocznie wynika z internetowych
danych nt. wysokości płac
pracowników miejskich.
Jej uposażenie będzie o
100 tys dol. wyższe niż
Andolino. Ponadto będzie
jej przysługiwać dalsze
100 tys. dol. za szczególne
osiągnięcia.
Podczas uroczystości w
miejskim ratuszu Emanuel
przypomniał, że obok
instytucji kulturalnych i

i Midway świadczą o renomie miasta. Zapewnił, że
szukając nowej komisarz
chciał znaleźć kandydata,
który poprawi tę reputację
zwiększając liczbę krajowych i międzynarodowych
połączeń i modernizując
obydwa porty lotnicze.
Burmistrz wyraził też nadzieję, że nowa komisarz w
przyszłości doprowadzi do
budowych ekspressowych
połaczeń kolejowych śródmieścia Chicago z obydwoma portami.
Evans ze swej strony
poparła program burmi-

go dnia pełnienia nowej
funkcji musi sprawować
kontrolę nad finałowym
etapem budowy nowych
pasów starowych i nowego terminalu na O'Hare.
Ponadto będzie musiała stawić czoła rosnącej
frustracji mieszkańców
Chicago i przedmieśc z powodu rosnącego poziomu
hałasu w bezpośrednim
sąsiedztwie O'Hare.
Każdego roku samoloty
50 linii lotniczych przewożą z Chicago 86 mln pasażerów do ok. 200 miast
świata.
(ak)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
8 maja 2015 r. pożegnał się z tym światem
w wieku 80 lat nasz najukochańszy
ojciec, dziadek, pradziadek, brat

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
9 maja 2015 r. po długiej chorobie pożegnała się
z tym światem w wieku 79 lat nasza najukochańsza
mamusia, babcia, siostra, ciocia

śp.

śp.

Tadeusz “Ted” Kogut

Jadwiga Cudnowska

(śp. Agnes - żona, śp. Mary - córka, śp. John - zięć,
śp. Józef Kogut - brat, śp. Zofia Knobel - siostra,
śp. Franciszek Kogut - brat)

(z domu Zalewska)
(żona śp. Romualda, matka śp. Maryli Carrabotta,
siostra śp. Heronima, córka śp. Izydora i Marty
(z domu Harasim))

Czuwanie przy Zmarłym odbędzie się we wtorek
12 maja w zakładzie pogrzebowym
Cumberland Chapels w Norridge
w godz. 15.00 - 21.00.

Czuwanie przy Zmarłej odbędzie się we wtorek
12 maja 2015 r. w zakładzie pogrzebowym
Skaja Terrace Funeral Home w Niles
w godz. 15.00 - 21.00.

Kondukt wyjedzie w środę 13 maja o godz. 9.00
do kościoła św. Konstancji
(msza o godz. 10.00)
a stamtąd wyjazd na cmentarz św. Wojciecha.

Kondukt wyjedzie w środę 13 maja o godz. 10.15
do kościoła św. Jana Brebeuf (msza o godz. 11.00)
a stamtąd na cmentarz św. Wojciecha.

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku
Irene Rog - córka, Lusia i Mark Kosinski - córka
z mężem, Jerry Stachowicz - zięć,
9 wnucząt, 22 prawnucząt, Stanisław Kosinski,
Teresa Witkowska, Hanka Pajak,
Marysia Miedzialowski - rodzeństwo.
Pogrzebem zajmuje się
Cumberland Chapels Funeral Home
8300 W. Lawrence Ave., Norridge
Tel: 708-456-8300 www.cumberlandchapels.com
Przeczytaj nekrolog i złóż kondolencje na stronie
http://zwiazkowy.com/kondolencje

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku
Danuta i Dawid Carrabotta - córka z mężem,
Piotr Carrabotta - zięć, Adam i Krystyna - wnuk
z żoną, Aneta - wnuczka, Eryk, Karol,
Dominik - wnuki, Alicja Skorupa - siostra,
Krzysztof Skorupa - siostrzeniec, Radosław i
Magdalena Skorupa - siostrzeniec z żoną,
wraz z całą rodziną.
Pogrzebem zajmuje się
Skaja Terrace Funeral Home
7812 N. Milwaukee Ave. w Niles
Tel: 847-966-7302
Przeczytaj nekrolog i złóż kondolencje na stronie
http://zwiazkowy.com/kondolencje

wtorek
12 maja (May 12) 2015

Przypadek bakteryjnego zapalenia
opon mózgowych w powiecie McHenry
Bakteryjne zapale nie opon mózgowych
zdiagnozowano u ucznia
szkoły średniej Cary Grove w powiecie McHenry.
Tamtejszy Departament
Zdrowia kontaktuje się
teraz z osobami, który
miały bliski kontakt z chorym, by sprawdzić, czy nie
zaraziły się tą chorobą.
Objawami bakteryjnego
zapalenia opon mózgowych są: wysoka goraczka, bóle głowy, sztywność
karku i wymioty. Choroba
ta jest szczegolnie groźna
u dzieci, u których podczas jednego dnia od wystąpienia objawów może

„Dziennik Związkowy”
Polish Daily News
(USP 163-400)
A subsidiary of
Polish National Alliance Printers

Frank Spula
wydawca
Magdalena Pantelis
dyrektor generalna
REDAKCJA
Małgorzata Błaszczuk
redaktor naczelna
Alicja Otap
zastępca redaktor naczelnej
Grzegorz Dziedzic
kierownik działu miejskiego
Zdzisław Kazimierczak
Ewa Malcher – grafik
SPORT
Dariusz Cisowski
redaktor prowadzący
Rafał Dubiel
skład komputerowy
STRONA INTERNETOWA
Tomasz Cop
Ewa Malcher
KORESPONDENCI
Andrzej Baraniak
Dariusz Lachowski
Artur Partyka

CHICAGO I ILLINOIS

DziennikZwiazkowy.com

fot.Centers For Disease Control/EPA

rozwinąć się stan ciężki,
w skrajnych przypadkach
prowadzący do śpiączki i
śmierci.
Bakteria powodująca zapalenie opon mózgowych
nie przenosi się poprzez
przebywanie w jednym
pomieszczeniu z osobą
zakażoną ani przez sporadyczny kontakt. Szanse na
zakażenie rosną, jeśli prze-

Dariusz Piłka
Jolanta Plesiewicz
Anna Samoń
Jolanta Telega
FELIETONIŚCI
Grzegorz Dziedzic
Andrzej Heyduk
Wojciech Minicz
WSPÓŁPRACOWNICY
Elżbieta Baumgartner
Dorota Feluś
Anna Grochowska 
SKŁAD KOMPUTEROWY
Maciej Gancarz
Carl Kolasa
Urszula Lewandowski
Teresa Marzec
CLASSIFIED ADS:
Ryszarda Płużyczka
Barbara Mocydlarz
Czesława Subkowski
DZIAŁ OGŁOSZEŃ
HANDLOWYCH
Alexander Bilik
Tomasz Cop
Anna Kowalik
Bogdan Mazur
Piotr Serocki
KSIĘGOWOŚĆ
Irena Nalepski
PRENUMERATA/DYSTRYBUCJA
Wanda Juda
5711 N. Milwaukee Ave.,
Chicago, Il. 60646-6215
Telefon wszystkich biur
(773) 763-3343
fax działu reklam
(773) 763-3825

bywamy z chorym dłuższy
okres czasu oraz podczas
bliskiego kontaktu z osobą
zarażoną.
Rocznie w USA diagnozowanych jest ponad 4
tysiące przypadków tej
choroby. Około pięciuset
kończy się śmiercią chorych.
Skutecznym środkiem
zapobiegawczym są szczepienia ochronne. Szczepienie przeciwko bakteryjnemu zapaleniu opon
mózgowych od niedawna
znajduje się na liście obowiązkowych szczepień dla
uczniów szkół średnich w
stanie Illinois.
(mm,gd)

“Dziennik Związkowy”
w internecie:
www.dziennikzwiazkowy.com
redakcja@zwiazkowy.com
Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy
publikowania ogłoszeń płatnych.
Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych i zastrzega sobie prawo
redagowania zamieszczanych tekstów.
Godziny pracy biura ogłoszeń: poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00
W soboty i niedziele
biura nieczynne.
W sprawie prenumeraty
i po informacje proszę dzwonić:
(773) 763-3343

THE DZIENNIK ZWIĄZKOWY
(ISSN 0742-6615)
is published daily except Saturdays,
Sundays and holidays
for $90 per year subscription by
Alliance Printers and Publishers, Inc.,
5711 N. Milwaukee Ave.,
Chicago, Il. 60646-6215.
Periodicals postage paid at Chicago,
Illinois, and additional mailing offices.
Copyright © 1994 -2015
Dziennik Związkowy/Polish Daily News
Dziennik Związkowy/Polish Daily News
and Polish Daily News
are copyrights and trademarks
owned by
Alliance Printers and Publishers, Inc

3

Policja stanowa będzie używać
samolotów bezzałogowych
Policja stanowa uzyskała pozwolenie władz
federalnych na używanie bezzałogowych samolotów, podczas przeprowadzania niektórych
swych akcji. Przepisy na
mocy, których używane
będą „bezzałogowce”,
nie zawierają nazwy
"dron".
Policja stanowa podkreśla, że maszyny nie
będą wykorzystywane do
zadań inwigilacyjnych, za
wyjątkiem nagłych przypadków. Nie posługuje się
terminem "dron", ponieważ ma ono negatywne
konotacje; kojarzy się
on z wcześniej zaprogramowanymi trasami lotów oraz niewybiórczym
zbieraniem wszystkich
dostępnych informacji i
obrazów.
Illinois State Police (ISP)
otrzymała zezwolenie na
dwa lata od federalnej
agencji lotnictwa cywilnego, Federal Aviation

Administration (FAA).
Bezzałogowe samoloty,
którymi posługuje się ISP,
muszą spełniać wymogi
federalne.
Jak informuje ISP w
komunikacie prasowym,
urządzenia używane będą
głównie w celu oględzin

kołowego.Formułując
plan zastosowania maszyn bezzałogowych ISP
współpracowała ściśle z
parlamentem stanowym
oraz z organizacjami stojącymi na straży praw
obywatelskich, w tym
prawa do prywatności.

fot.Caroline Blumberg/EPA

miejsc wypadków i przestępstw. Dzięki zdjęciom
o dużej rozdzielczości,
wykonanym z powietrza,
czas śledztwa zostanie
znacznie skrócony i autostrada będzie szybciej otwarta dla ruchu

Jedna z nich, American Civil Liberties Union (ACLU),
wyraziła zadowolenie,
że przepisy regulujące
program samolotów bezzałogowych nie naruszają
prawa obywateli do prywatności.
(ao)

Mężczyzna z Des Plaines oskarżony
o nękanie mieszkanki Northbrook
Mężczyzna z Des
Plaines, który natrętnie nękał mieszkankę
Northbrook, trafił do
a re s z t u. Po d e j r z a ny
może wyjść na wolność
po zapłaceniu 75 tys. dol.
kaucji.
Z dokumentów przedłożonych w sądzie powiatu
Cook wynika, że 24-letni
Michael A. Maniacek Jr.
jest oskarżony o wysuwanie wobec kobiety gróźb
fizycznych, wysyłania sms
-ów oraz zostawiania wiadomości telefonicznych

Michael A. Maniacek

fot.Cook County Sheriff's Office

pomiędzy 1 a 10 kwietnia
br. Kobieta, która o groźbach powiadomiła policję
powiedziała, że sms-y pochodziły z nieznanego jej
numeru telefonu.
Policji udało się ustalić,

że numer telefonu należy
do stalkera o nazwisku Maniacek, który już wcześniej
otrzymał sądowy zakaz komunikowania się z kobietą
oraz zbliżania się do ofiary.
Maniacek został aresztowany 11 kwietnia przez
policję w Northbrook, która oskarżyła go o wysyłanie
gróźb drogą elektroniczną.
Początkowa kaucja w wysokości 5 tys. dol. została
podwyższona ponieważ
okazało się, że Maniacek
naruszył postanowienia
wyroku sądowego.
(ak)

4

ameryka

Kerry spotka się w Soczi z Putinem,
by mówić o Iranie, Syrii, Ukrainie

John Kerry

wtorek
12 maja (May 12) 2015

DziennikZwiazkowy.com

fot.Glen Johnson/US Department of State/Handout/EPA

Amerykański sekretarz
stanu John Kerry spotka
się we wtorek Soczi z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, by rozmawiać na temat Iranu, Syrii
i Ukrainy, a także o innych
sprawach - poinformował
w poniedziałek Departament Stanu.
Rosyjskie media informują, że Kerry ma też rozmawiać z ministrem spraw

zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Rosyjski
MSZ pisze, że Moskwa liczy
na to, że wizyta sekretarza
stanu USA posłuży sprawie
normalizacji stosunków
dwustronnych. Zdaniem
rosyjskiej agencji Ria-Nowosti, która powołuje się
na źródła dyplomatyczne,
obecna wizyta Kerry'ego
będzie "bardzo symboliczna".

W ubiegłym tygodniu o
planowanych rozmowach
z szefem rosyjskiej dyplomacji i możliwym spotkaniu
Kerry'ego z prezydentem
Władimirem Putinem informowały rosyjskie media,
powołujące się na źródła na
Kremlu i w rosyjskim MSZ.
Mimo iskrzenia na linii
Moskwa-Waszyngton szefowie dyplomacji dwóch
krajów utrzymują stałe kontakty - osobiste i telefoniczne. Poprzednio widzieli się
w marcu w szwajcarskiej
Lozannie przy okazji rozmów na temat irańskiego
programu atomowego.
Przez telefon po raz ostatni
konferowali 5 maja z inicjatywy Waszyngtony. Głównym tematem rozmowy
była sytuacja w Donbasie.
Agencje piszą, że po rozmowach w Soczi z Putinem
i Ławrowem Kerry uda się
do Antalyi w Turcji, na spotkanie szefów dyplomacji
państw NATO.
(PAP)

Nowe porozumienie
na rzecz walki z AIDS
Naukowcy z Uniwersytetu Karoliny Północnej
(UNC) i firma farmaceutyczna GlaxoSmithKline
(GSK) nawiązały współpracę, by przyspieszyć
badania nad lekiem na
AIDS. Nosicielami wirusa
HIV jest ok. 35 mln ludzi
na świecie.
W ramach współpracy
na terenie uniwersyteckiego kampusu Chapel Hill
powstanie specjalistyczne
centrum badań nad HIV a
także nowa firma Qura Therapeutics, która zajmie się
komercjalizacją wyników.
GSK przez pierwsze pięć
lat działalności zainwestuje
w badania 20 mln dolarów.
Naukowcy z uniwersytetu od 30 lat zajmują się
badaniami nad AIDS. Podobnie długo postępów
w leczeniu AIDS/HIV dokonuje GSK.
Obie strony umowy mówią o wielkiej szansie na
znalezienie skutecznego

Wirus HIV

fot.US National Institute of Health/Wikipedia

leku na tę chorobę. Pierwszą, i praktycznie jedyną
osobę wyleczono z AIDS w
2007 roku. Timothy Brown,
zwany przez długi czas
„berlińskim pacjentem, pokonał wirusa, gdy leczono u
niego białaczkę za pomocą
przeszczepu szpiku (dawca
miał rzadką mutację genetyczną odporną na infekcję
HIV, dlatego tak skomplikowane leczenie nie pozwala

Dwaj policjanci zastrzeleni w Mississippi
Dwóch policjantów – 34-letni
Benjamin Deen i 25-letni Liquori
Tate – zostało zastrzelonych podczas przeprowadzania rutynowej
kontroli drogowej w sobotę wieczorem w mieście Hattiesburg, w
południowej części stanu Mississippi.
Po kilkugodzinnym pościgu aresztowano trzech podejrzanych. Warren
Strain, rzecznik Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego stanu Mississippi powiedział, że zarzuty zabójstwa usłyszała para: 29-letni Marvin
Banks i 22-letnia Joanie Calloway.
Strain poinformował też, że mężczyzna próbował uciec policyjnym
samochodem, który jednak porzucił Od lewej Benjamin J. Deen i Liquori Tate
fot.Hattiesburg Police Department/Handout/EPA
kilka przecznic dalej.

Dodał, że Curtis Banks, młodszy
brat Marvina Banksa, ma postawiony zarzut współwiny.
Nie są jeszcze znane szczegóły
zajścia. Wiadomo jedynie, że samochód z napastnikami został zatrzymany do kontroli drogowej, a ci
zaczęli strzelać do funkcjonariuszy.
W ubiegłym tygodniu od strzału w głowę zginął w Nowym Jorku
25-letni policjant Brian Moore.
Do strzelanin dochodzi w atmosferze oburzenia na brutalność
policji, zwłaszcza wobec czarnoskórych. W Baltimore niedawno wybuchły zamieszki po śmierci 24-letniego Freddiego Graya – zarzuty w
tej sprawie usłyszało sześciu policjantów.
(as)

zastosować tej metody na
szeroką skalę).
Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) ujawnia, że
od początku epidemii AIDS,
wirusem HIV zaraziło się blisko 78 mln osób. Około 39
mln zmarło z powodu choroby. Najwięcej zarażonych
(ok. 71 proc.) to mieszkańcy
Afryki subsaharyjskiej – co
dwudziesty dorosły jest tam
nosicielem HIV.
(as)

Kalendarz
wtorek, 12 maja
Dominika, Joanny
środa, 13 maja
Roberta, Marii
czwartek, 14 maja
Macieja, Wiktora

Pogoda

dzisiaj: zach. zmienne
Temp. 61 st. F (16 st. C)
jutro: słonecznie
Temp. 59 st. F (15 st. C)
pojutrze: zach. zmienne
Temp. 67 st. F (19 st. C)

wtorek
12 maja (May 12) 2015

fot.Yahya Arhab/EPA

Media: Saudyjczycy wysyłają
czołgi na granicę z Jemenem

Arabia Saudyjska
wysłała na granicę z Jemenem czołgi jako "siłę
uderzeniową" - poinformowały w poniedziałek
media powołując się na
kanał Al Hadath saudyjskiej telewizji Al-Arabija.
Reuters pisze, że nastąpiło to po ostrej wymianie ognia z rebeliantami
Huti.

ŚWIAT 5

DziennikZwiazkowy.com

Kanał Al Hadath wyemitował w poniedziałek
materiał filmowy pokazujący kolumny ciężarówek
przewożące czołgi i opancerzone pojazdy bojowe,
które, jak poinformowano,
są częścią "siły uderzeniowej" na granicy Arabii
Saudyjskiej z Jemenem. W
konflikcie w Jemenie od
19 marca zginęło, wg ONZ,

ponad 1400 ludzi, w tym
wielu cywilów.
W Jemenie szyicki ruch
Huti, wspierany przez Iran,
walczy o kontrolę nad
krajem z siłami lojalnymi
wobec prezydenta Abd ar
-Raba Mansura al-Hadiego,
który w marcu, w obliczu
rebelii, zbiegł do Arabii
Saudyjskiej.
Pod koniec marca koalicja dowodzona przez
Saudyjczyków rozpoczęła
naloty na pozycje bojowników. Ataki powietrzne
są kontynuowane, choć
21 kwietnia informowano,
iż misja ta została zakończona.
W niedzielę Huti zaakceptowali saudyjską propozycję pięciodniowego
rozejmu humanitarnego.
(PAP)

W. Brytania - 11,5 mln funtów
na odprawy dla odchodzących
parlamentarzystów
Brytyjscy podatnicy
zapłacą członkom Izby
Gmin, którzy nie dostali
się ponownie do parlamentu 11,5 mln funtów
- informuje w ponie działek dziennik "Daily
Telegraph". Rekordzista
otrzyma z państwowej
kasy na pożegnanie 88
tys. funtów.
W wyniku tegorocznych
wyborów zmianie uległa
ponad jedna czwarta składu Izby Gmin. 90 parlamentarzystów nie zdecydowało
się ubiegać o kolejną kadencję a ponad 80 przegrało wybory w swoich
okręgach.
Zgodnie z obowiązującymi prawem, ustępującym
parlamentarzystom należy

się odprawa uzależniona
od stażu w Izbie Gmin. Za
każdy spędzony w parlamencie rok przysługuje
im jednomiesięczna pensja z tym, że maksymalnie
można pobrać odprawę
za sześć lat stażu. Maksymalna odprawa może
więc wynieść około 33 tys.
funtów. Oprócz tego byłym
już członkom niższej izby
parlamentu przysługuje
zwrot kosztów poniesionych na zamknięcie biur
poselskich; na ich pokrycie
można otrzymać do 57 tys.
funtów. W sumie najstarsi
stażem parlamentarzyści
mogą więc liczyć nawet na
88 tys. funtów.
Z Londynu
Marcin Szczepański (PAP)

Grecja liczy na rychłe porozumienie ws. pomocy; eurostrefa sceptyczna
Grecki minister finansów Janis Warufakis ocenił w poniedziałek, że w
najbliższych dniach Ateny
dojdą do porozumienia z
wierzycielami w sprawie
programu pomocy. Ministrowie krajów strefy
euro sceptycznie oceniają
jednak postępy w negocjacjach na ten temat.
Sytuacja zadłużonej Grecji to główny temat poniedziałkowego spotkania
ministrów finansów państw
strefy euro w Brukseli. Decyzje jednak nie zapadną.
Prowadzone od końca
lutego negocjacje między lewicowym rządem
w Atenach a instytucjami
reprezentującymi wierzycieli - Międzynarodowym
Funduszem Walutowym,
Eu ro p e j s k i m B a n k i e m
Centralnym oraz Komisją

Europejską - dotyczą wypłacenia Grecji ostatniej
transzy z drugiego programu pomocy w wysokości
7,2 mld euro, bez której
temu państwu grozi nie-

wypłacalność. Warunkiem
udzielenia pomocy jest
uzgodnienie listy reform,
które mają przeprowadzić
Grecy.
Szef eurogrupy Jeroen

Grecki minister finansów Janis Warufakis

Dijsselbloem powiedział, że
w poniedziałek ministrowie
ocenią postępy w dotychczasowych rozmowach i
przedstawią prognozy na
nadchodzące tygodnie.

fot.Angelo Carconi/EPA

"Mam nadzieję, że to będzie
pozytywne" - dodał. "Dziś
na stole nie ma decyzji" zastrzegł. Według szefa eurogrupy "polityczny termin
na porozumienie to koniec
czerwca". Wówczas to wygaśnie program pomocowy
dla Grecji, przedłużony w
lutym o cztery miesiące.
Według komisarza UE
ds. gospodarczych i walutowych Pierre'a Moscoviciego
w ostatnim czasie poprawiła się atmosfera i organizacja rozmów z Grecją.
Niedawno premier Grecji Aleksis Cipras mówił, że
nie wyklucza rozpisania w
swoim kraju referendum,
jeśli wierzyciele nie pójdą
na kompromis w sprawie
złagodzenia warunków
pomocy finansowej.
Z Brukseli
Anna Widzyk (PAP)

Tajfun Noul
pustoszy Filipiny
Silny tajfun Noul, któremu
towarzyszą intensywne opady
deszczu, zaatakował północno wschodnie rejony Filipin
wyrządzając znaczne szkody
materialne i powodując co
najmniej 2 ofiary śmiertelne.
Wichura o prędkości ok.
160 km/godz, a w porywach
do 195 km/godz, zmusiła do
ucieczki ponad 3 tys. osób.
W poniedziałek tajfun nieco osłabł i przesuwa się w
kierunku południowej Japonii - poinformowały służby
meteorologiczne. Noul, który
dotarł do wybrzeży Filipin w
niedzielę, został zdegradowany z kategorii 5 do 4.
(PAP)
Seul apeluje
do Pjongjangu
o zaprzestanie
prób SLBM
Korea Południowa zaapelowała w poniedziałek do
sąsiada z północy o zaprzestanie prób z pociskami balistycznymi wystrzeliwanymi z
okrętów podwodnych (SLBM)
podkreślając, że stanowią one
zagrożenie dla całego regionu.
Rzecznik ministerstwa
obrony Kim Min-seok przyznał jednak, że Pjongjang
jest jeszcze na wczesnym etapie rozwoju tych pocisków i
potrzebuje jeszcze czasu na
opracowanie dodatkowego
sprzętu, niezbędnego aby
system SLBM był w pełni operacyjny.
(PAP)
NATO: Rosja
i separatyści
zwiększyli możliwości
ataku
Separatyści i Rosja zwiększyli zdolności militarne na
wschodzie Ukrainy, co umożliwi im "przeprowadzenie nowych ataków" w krótkim czasie - ostrzegł w poniedziałek
sekretarz generalny NATO Jens
Stoltenberg.
"W minionych tygodniach
i miesiącach obserwowaliśmy
bezustanne wsparcie Rosji
udzielane separatystom, w
postaci ciężkiego uzbrojenia,
artylerii, zaawansowanych
systemów broni przeciwlotniczej, szkoleń, ale także ludzi"
- mówił Stoltenberg. Podkreślił,
że aktywność rosyjska jest
wzmocniona zarówno "na
granicy między Rosją a Ukrainą, jak i na wschodzie Ukrainy
wraz z regularnym napływem
sprzętu, czołgów, artylerii i
amunicji".
(PAP)

6 WYBORY

wtorek
12 maja (May 12) 2015

DziennikZwiazkowy.com

Duda: chcę aktywnej prezydentury
odpowiadającej na potrzeby społeczne
Kandydat PiS na prezydenta Andrzej Duda
powiedział, że chce aktywnej, otwartej prezydentury odpowiadającej na potrzeby
społeczne. Duda, który
24 maja zmierzy się w II
turze wyborów z Bronisławem Komorowskim,
poprosił wszystkich,
którzy chcą zmian w
kraju, o zaufanie mu.
"Jeżeli ktoś chce w naszym kraju zmian, jeżeli
ktoś chce, żeby w naszym
kraju działo się lepiej,
jeżeli ktoś chce prezydentury aktywnej, to proszę,
żeby mi zaufał. Bo ja mam
właśnie taki cel" - powiedział Duda podczas
poniedziałkowej wizyty w Sochaczewie (woj.
mazowieckie). Dodał, że
chce aktywnej, otwartej prezydentury, odpowiadającej na potrzeby
społeczne, prezydentury,
która "słucha, która nie
boi się ludzi".
Duda przyjechał do
Sochaczewa po południu. Na centralnym placu Kościuszki oczekiwali
go zwolennicy, którzy
gratulowali mu zwycięstwa w pierwszej turze
wyborów, bili brawo i
śpiewali sto lat.
Kandydat PiS mówił,
że gdy słyszy pytania, o
czyje głosy będzie teraz,
przed II turą zabiegał, i
czy będą to głosy wyborców Pawła Kukiza
(sondaże dają mu trzecie
miejsce z ponad 20 proc.
poparciem), to odpo-

wiada, że "do wyborców
wszystkich, którzy wzięli
udział w tych wyborach".
"Każdy z moich kontrkandydatów, z którymi
debatowałem, miał swój

o odmiennych poglądach. "Mamy prawo mieć
różne poglądy, bo jest
demokracja (...) Jedni są
wierzący, inni niewierzący; jedni głosują na to

tylko uwertura. Za dwa
tygodnie będzie prawdziwe rozstrzygnięcie.
Jeżeli chcemy wygrać, to
musimy w to włożyć, jeszcze dużo pracy, zwłaszcza

Andrzej Duda

plan dla Polski, miał swoje propozycje, w jego
przekonaniu, dobrych
zmian. Jestem stuprocentowo pewien, że każdy z
nich w głębi serca wychodził z tymi propozycjami,
uczciwie chcąc poprawić
jakość życia ludzi w Polsce" - powiedział Duda.
K andydat PiS zapewniał, że jest gotów
rozmawiać z osobami

tych resztek polskiego
przemysłu, polskich lasów, ziemi" - podkreślił.
Przypomniał, że jest za
tym, by społeczeństwo
mogło się wypowiadać

fot.Tomasz Gzell/EPA

ugrupowanie, drudzy na
inne (...) Ale chciałbym,
by wrócił wzajemny szacunek, by nikt nie czuł się
wykluczony. Żeby o nikim
nie mówiono z pogardą"
- mówił.
Duda podkreślił, że wygrana w pierwszej turze,
to jeszcze nie wygrana w
wyborach. "Niech nikt nie
mówi, że wygraliśmy, bo
nie wygraliśmy. To była

ja. Obiecuję to państwu"
- powiedział. Tłum odpowiedział, skandując
"Andrzej Duda to się uda".
Kandydat PiS zapewnił, że jeśli wygra wybory
i zostanie prezydentem
będzie bronił tradycyjnych war tości. "Będę
walczył o rozwój polskiej
gospodarki, wszelkimi
siłami. Będę bronił tego,
co nam jeszcze zostało,

w referendum obywatelskim. "Powinien być zapis
w konstytucji, że jeśli jest
milion podpisów zebranych pod wnioskiem, to
musi się ono odbyć i władza nie może narodowi
powiedzieć nie" - mówił.
Jak dodał, jeśli duża część
społeczeństwa chciałaby
dyskutować o JOW-wach,
to jest gotowy o tym
rozmawiać, wysłuchać

argumentów ekspertów,
a potem przeprowadzić
ewentualnie referendum.
Zaznacz ył jednak, że
społeczeństwo powinno
mieć na ten temat pełną
informację.
Wprowadzenie jednomandatowych okręgów
wyborczych, w których
wybor y są większościowe, jako sposobu
na odpartyjnienie życia
publicznego jest postulatem Pawła Kukiza. Ubiegający się o reelekcję
prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział
w poniedziałek, że chce
zarządzić za zgodą Senatu ogólnokrajowe referendum, które dotyczyłoby m.in. wprowadzenia jednomandatowych
okręgów wyborczych.
O tym, że jest otwarty
na dyskusję o JOW-ach
Duda mówił już podczas
niedzielnego wieczoru
wyborczego gratulując
Kukizowi wyniku wyborczego.
Duda podkreślał również, że władza powinna
społeczeństwo szanować
i odbudować wzajemne zaufanie. "Dość nas
dzielono. Mam dość podziałów. Jest jedna polska flaga i jedno polskie
państwo" - mówił.
Według sondażowych
wyników niedzielnych
wyborów prezydenckich,
Duda uzyskał 34,5 proc.
głosów, Bronisław Komorowski - 33,1 proc., co
oznacza, że zmierzą się w
II turze 24 maja.
(PAP)

wtorek
12 maja (May 12) 2015

WYBORY 7

DziennikZwiazkowy.com

Komorowski:
chcę referendum ws. JOW-ów,
podatków i finansowania partii
Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział w poniedziałek, że chce referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych,

zmian systemu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz zmian w systemie podatkowym.
"Trzeba spojrzeć rzeczywistości prosto w oczy i
wyciągnąć wnioski z wyniku
wczorajszego głosowania"
- podkreślił Komorowski
podczas swego wystąpienia
w Belwederze. Sondażowe
wyniki wyborów prezydenckich wskazują, że 24
maja odbędzie się druga
tura głosowania; oznacza
to dwa tygodnie kampanii
wyborczej, podczas której
o głosy wyborców będą
walczyć Andrzej Duda i
Bronisław Komorowski.
W ocenie prezydenta Komorowskiego, wyniki I tury
wyborów prezydenckich
"to ważny sygnał, szczególnie jeśli chodzi bardzo dobry wynik, ponad 20-proc.
Pawła Kukiza".
"To ważny sygnał o oczekiwaniu liczącej się części
opinii publicznej na zmiany
dotyczące relacji między
obywatelem a państwem
i wzmocnienia mechanizmów, które pozwalają
obywatelom wpływać bezpośrednio na bieg spraw w
Polsce" - powiedział. Jest
więc - zaznaczył Komorowski - "pytanie o rolę referendów i jednomandatowych
okręgów wyborczych".
"Poparcie dla Pawła Ku-

Bronisław Komorowski

kiza odczytuję jako oczekiwanie, że nastąpią szybkie
zmiany w tym zakresie i staram się wyjść tym oczekiwaniom naprzeciw" - oświadczył prezydent.
Zapowiedział więc, że
chce zarządzić za zgodą
Senatu ogólnokrajowe re-

ferendum. "Chodzi o to, by
obywatele rozstrzygnęli
kilka istotnych kwestii, które nie mogą doczekać się
rozstrzygnięcia od dłuższego czasu" - argumentował
Komorowski.
W referendum Polacy
mieliby odpowiedzieć na

trzy pytania dotyczące:
wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii
politycznych z budżetu
państwa oraz zmian w systemie podatkowym.
Prezydent poinformował
również, że złoży w Sejmie

fot.Marcin Obara/EPA

projekt zmian w konstytucji, który ma umożliwić
wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do
Sejmu. Przygotowywany
jest - dodał - odpowiedni
projekt zmian w ordynacji
wyborczej. "Obywatele po-

winni powiedzieć, czy chcą
głębokiej zmiany w tym zakresie" - mówił Komorowski.
W referendum - zapowiedział - będzie także
pytanie dotyczące likwidacji dotychczasowego
systemu finansowania partii
politycznych z budżetu
państwa, "tworzonego w
wyniku wysiłku wszystkich
podatników".
Trzecie pytanie miałoby z kolei dotyczyć zmian
w systemie podatkowym
i wprowadzenia zasady
"rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych na korzyść
obywatela". Daje to szansę
obywatelowi na mocniejszą
pozycję w relacjach z państwem - uważa prezydent.
Zgodnie z art. 144 konstytucji, prezydent ma prawo do zarządzenia referendum ogólnokrajowego.
Według art. 60. ustawy o
referendach ogólnokrajowych, w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa prezydent ma prawo
zarządzić referendum, za
zgodą Senatu wyrażoną
bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej
liczby senatorów.
(PAP)

8

POLSKA

W Krakowie wYgrał
Komorowski przed
Dudą
Bronisław Komorowski wygrał pierwszą turę wyborów w
Krakowie, zdobywając 36,91
proc. głosów. Andrzej Duda
zdobył 31,99 proc. głosów,
a trzeci Paweł Kukiz – 19,58
proc. głosów – podała na stronie internetowej Państwowa
Komisja Wyborcza. Pozostali
kandydaci mieli w Krakowie
następujące poparcie: Janusz
Korwin-Mikke - 4,62 proc.,
Magdalena Ogórek – 1,87
proc., Janusz Palikot – 1,71
proc., Grzegorz Braun – 1,19
proc., Adam Jarubas – 0,67
proc., Jacek Wilk – 0,65 proc.,
Marian Kowalski – 0,43 proc. i
Paweł Tanajno – 0,38 proc.
Frekwencja w stolicy Małopolski wyniosła 56,91 proc.
(PAP)
Apel Środy, Hartmana,
Kika i Grabowskiej o
jedność lewicy
O jedność lewicy, wspólny
start w wyborach parlamentarnych i wspólny program
zaapelowali w poniedziałek
we wspólnym liście profesorowie: Magdalena Środa,
Jan Hartman, Kazimierz Kik
i Genowefa Grabowska. Zapowiedzieli budowę nowej
formacji "Wolność i Równość".
Według sondażowych wyników IPSOS dla TVP, TVN24 i
Polsat News kandydatka SLD
w wyborach prezydenckich
Magdalena Ogórek zdobyła
w pierwszej turze 2,4 proc.
głosów.
(PAP)
Dwie debaty - 17 maja
w TVP; 21 maja w TVN24
Przez drugą turą wyborów
prezydenckich odbędą się co
najmniej dwie debaty telewizyjne: w niedzielę 17 maja
Andrzej Duda i Bronisław Komorowski spotkają się w TVP;
cztery dni później, w czwartek
21 maja, w TVN24. Sztaby obu
kandydatów przyjęły propozycje stacji telewizyjnych.
Tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników po I turze
wyborów prezydenckich Komorowski wezwał kandydata
PiS Andrzeja Dudę "do debaty
o sprawach dla Polski najważniejszych". Duda podziękował
w niedzielę prezydentowi Komorowskiemu za zaproszenie
do debaty.
Zwrócił uwagę, że od czterech miesięcy bez efektu apelował do Komorowskiego o
debatę.
(PAP)

wtorek
12 maja (May 12) 2015

DziennikZwiazkowy.com

Sztaby Komorowskiego i Dudy ws. debat przed II turą wyborów
Sztab wyborczy prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie
debat przed II turą wyborów czeka na propozycje wiodących stacji telewizyjnych. Tymczasem
sztab Andrzeja Dudy chce
rozmawiać o debatach ze
sztabem konkurenta.

Andrzej Duda

Tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników po I
turze wyborów prezydenckich Komorowski wezwał
kandydata PiS Andrzeja
Dudę "do debaty o spra-

wach dla Polski najważniejszych". Duda podziękował
w niedzielę prezydentowi
Komorowskiemu za zaproszenie do debaty. Zwrócił
uwagę, że bez efektu apelował do Komorowskiego o
debatę od czterech miesięcy. Szef sztabu prezydenta
Bronisława Komorowskiego

fot.Tomasz Gzell/EPA

Robert Tyszkiewicz powiedział na poniedziałkowej
konferencji prasowej, że
sztab Komorowskiego nie
stawia żadnych warunków
w sprawie formuły debat

ani nie chce ograniczać
ich liczby. Według Tyszkiewicza, "to nie sztaby
powinny określać warunki
debat kandydatów", a jest
to "przywilej i zadanie mediów". Jak zaznaczył, jeśli
sztab kandydata PiS będzie
miał jakieś zastrzeżenia czy
uwagi, "to będziemy się
spotykać".
"Jesteśmy gotowi przyjąć propozycję od wszystkich trzech wiodących stacji
telewizyjnych" - mówił na
konferencji Tyszkiewicz.
"Debata ma służyć obywatelom, wyborcom. Ma być
zrobiona przez fachowców,
by była ciekawa i atrakcyjna" - dodał.
Pytany, czy nie ma obaw,
że Komorowski może przegrać debatę, Tyszkiewicz
powiedział, że "miałby obawy na miejscu Andrzeja
Dudy". "Bronisław Komorowski to jest +waga ciężka+ w polityce, ogromne
doświadczenie, ogromny
dorobek, siła argumentacji,

Bronisław Komorowski po ogłoszeniu wyników pierwszej
tury wyborów
fot.Radek Pietruszka/EPA

poglądy przeżyte długim
życiem politycznym, a nie
nabyte na użytek jednej
kampanii" - zaznaczył.
Sztab Komorowskiego
przedstawił w poniedziałek
także kolejny spot wyborczy, a Tyszkiewicz zapowiedział, że w kolejnych
spotach - w sposób nienapastliwy i merytoryczny
- pokazywane będą istotne
różnice między Komorowskim a Dudą.
Do propozycji dot. refe-

rendum odniósł się sztab
PiS. "Jest to rozpaczliwa
propozycja. Jeżeli ktoś pięć
lat jest prezydentem i trzy
lata marszałkiem Sejmu,
a obietnicę referendum
składa po przegranej I turze przed II turą, jest to
całkowicie niewiarygodne.
Komorowski po przegraniu
I tury może obiecać absolutnie wszystko i wszystkim.
Co prezydent robił pięć lat?"
- powiedział rzecznik PiS
Marcin Mastalerek. (PAP)

Zagraniczne media o I turze: zaskoczenie i cios dla rządzącej PO

Zagraniczne media
nie kryją w poniedziałek
zaskoczenia wynikiem
I tury wyborów prezydenckich w Polsce. Według
"Financial Times" może to
zapowiadać utratę władzy przez PO. Natomiast
rosyjska NTV ocenia, że
Bronisław Komorowski
płaci za stanowisko ws.
Ukrainy.
"FT" pisze, że sondażowe
wyniki wskazujące na przegraną urzędującego prezydenta, wbrew zdecydowanej większości badań opinii
publicznej, są "ciosem dla
rządzącej partii przed październikowymi wyborami
do parlamentu". Także agencja Reutera podkreśla, że ba-

talia o urząd prezydenta jest
w istocie próbą generalną
przed jesiennymi wyborami
parlamentarnymi.
Londyńska gazeta zwraca ponadto uwagę, że porażka Komorowskiego jest
konsekwencją "zlekceważenia kontrkandydatów"
i "bezbarwnej kampanii".
Przypomina, że na początkowych etapach kampanii wyborczej Komorowski cieszył
się poparciem ok. 60 proc.
ankietowanych.
Także brukselska edycja
portalu "Politico" pisze o
niespodziance i komentuje,
że "z wyników wyłania się
scenariusz, który niewielu
ludzi w Warszawie i Brukseli
brało poważnie już na tak

wczesnym etapie: niemal
dekada dominacji Platformy
Obywatelskiej w polityce
krajowej może dobiegać
końca". Portal ocenia, że
PiS za swoich rządów było
"bardziej kłopotliwym partnerem dla UE.
Włoski "Corriere della
Sera" nazywa wręcz sukces
kandydata PiS, Andrzeja
Dudy, "populistyczną niespodzianką"; jego samego
przedstawia jako reprezentanta "nacjonalistyczno-populistycznej prawicy".
Natomiast rosyjska telewizja NTV zwraca uwagę na
wątek konfliktu na Ukrainie
i komentuje, że "pozycję
urzędującego prezydenta
poważnie zachwiał jego

stosunek do wydarzeń" w
tym kraju. Media ukraińskie
twierdzą z kolei, że niezależnie od wyniku wyborów
prezydenckich w Polsce
polityka Warszawy wobec
Kijowa nie zmieni się. Sekcja
ukraińska Radia Swoboda
ocenia, że obaj rywale - i
Komorowski, i Duda - "deklarują konieczność udzielania
Ukrainie wsparcia, potępiają
aneksję Krymu i rosyjską
agresję" na Ukrainę.
Również wysłannik państwowej agencji prasowej
Ukrinform ocenia, że stosunek Dudy do Ukrainy na
ogół podobny jest do polityki uprawianej wobec
Kijowa przez obecnego prezydenta. Do kandydatów

antyukraińskich bądź wręcz
prorosyjskich dziennikarz
agencji zalicza m.in.: wystawioną przez SLD Magdalenę
Ogórek, Adama Jarubasa z
PSL, Pawła Kukiza i Janusza
Korwin-Mikkego.
Media, m.in. agencja
Associated Press, zauważają ponadto, że wyniki
pierwszej tury wskazują na
wzrastające niezadowolenie
społeczne, które znalazło
swój wyraz w wysokim poparciu dla Pawła Kukiza,
przedstawianego jako kandydat antyestablishmentowy. "Kogo za dwa tygodnie
poprą stronnicy rockmana,
ten zostanie prezydentem
Polski" - podsumowuje rosyjska telewizja.
(PAP)

wtorek
12 maja (May 12) 2015

Zebranie Klubu Polonia

Belmont - Cicero
Szybko rozwijająca się szwalnia
zatrudni doświadczoną krawcową. Wynagrodzenie zależne od
doświadczenia
Po umówienie proszę
dzwonić
773-240-4668

Przedwakacyjne zebranie członków Klubu Polonia przy
parafii św. Konstancji odbędzie się 24 maja o godz. 15.00.

Zebranie Grupy 2993 ZNP
im. K. Rozmarka
Grupa 2993 PNA im. K. Rozmarka zaprasza na zebranie we
wtorek 12 maja o godz. 17.00 w siedzibie ZNP przy 6100 N.
Cicero Ave.  w Chicago.

Zebranie Grupy 1776 ZNP
Zebranie Grupy 1776 ZNP odbędzie się w środę 13 maja o
godz. 19.00 pod adresem 6100 N. Cicero w Chicago.

Wyjazd z ks. Dzieszko
do Smoky Mountains
Ksiądz Tadeusz Dzieszko z parafii św. Konstancji zaprasza zainteresowanych na czterodniowy wyjazd autokarowy do Smoky
Mountains w stanie Tennessee, w dniach 22-25 czerwca.
Podczas wyjazdu codziennie msza św., bogaty program
zwiedzania, uczestnictwo w występach artystycznych muzyki
country. Informacje i rezerwacje w biurze parafii św. Konstancji
pod numerem telefonu (773) 545-8581 wew. 0

Wieczór na wyścigach
Gmina 41 PNA w czwartek 18 czerwca zaprasza na “Wieczór na wyścigach” do Maywood Park przy 8600 North Ave. w
Melrose Park. Wstęp 30 dol. - wliczony program i obiad (bufet).
Program wieczoru: 18.30 obiad, 19.40 wyścigi. Miejsca siedzące
na drugim piętrze.
Bilety i informacje pod numerami telefonów: (847) 824-2283
- Agnes Kaminski lub (847) 800-6042 - Matt Matusiak.

Letni obóz szkoły św. Konstancji
W tym roku ze względu na remont w parafii św. Konstancji
letni obóz został przeniesiony do parafii św. Rozalii przy 6750
W. Montrose Ave. w Harwood Heights.
Rozpoczyna się we wtorek 16 czerwca i potrwa do 7
sierpnia. Zajęcia prowadzone będą w godzinach od 9.00 do
15.00. Za dodatkową opłatą od 7.00 do 9.00 i od 15.00 do 18.00
czynna będzie świetlica.
Opłata za uczestnictwo w obozie wynosi 975 dolarów (8
tygodni). Codzienny program zajęć obejmuje m.in.: Bricks4Kids
klasy Lego, sporty, gimnastykę, plastykę, gry, śpiew, filmy,
wycieczki, modlitwy, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi
i wiele innych atrakcji.
Obóz przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat.
Letni obóz poprowadzą nauczyciele szkoły św. Konstancji.
Informacje u Kelly Mikrut: Kelmik7601@ameritech.net lub
Jennifer Blecka: Jblecka39@gmail.com a także na stronie internetowej: www.scsummercamp.weebly.com

Życie polonii/ogŁoszenia
OGŁoszenia

dziennikzwiazkowy.com

AUTA
2005 Honda Civic DX
popielata, 138 tys. mil,
garażowana, stan idealny
773-354-4593

2001 Lexus IS 300
w bardzo dobrym stanie.
$7000
224-766-6392 Andrzej

PRACA RÓŻNA
Looking for European
female bartender,
no experience necessary,
must speak English,
$6/hr + tips
773-743-8282
Studio Tańca PNA
poszukuje instruktora tańca
towarzyskiego
847-767-7578

Kierowca do serwisu
sprzątającego
na 3-4 dni w tyg. Może być pan
na emeryturze. $80 dziennie

773-706-7349

Masażystę
z licencją
do gabinetu rehabilitacyjnego
przyjmę

PRACA RÓŻNA

Kucharka
potrzebna do polskich
delikatesów w Niles
847-687 -4873
Kucharz
do polskiej restauracji
„Staropolska”.
3030 N. Milwaukee Ave.
Minimum 40 godzin, $20/godz.
773-342-0779 po 12

Młody mężczyzna
potrzebny do instalacji wind
w prywatnych rezydencjach.
Podstawowa znajomość elekryki
i j. angielskiego. #SS oraz auto
wymagane. Stawka zależna od
umiejętności. Pełen etat. Praca
od zaraz
773-726-2924
Serwis wymiany opon
Chicago, Belmont-Central
Potrzebny monter opon, drobne
usługi mechaniczne, wymiana
klocków hamulcowych
Stanisław 773-919-2726

Do pracy przy naklejaniu
i ściąganiu naklejek
z samochodów i ciężarówek,
potrzebny młody pracownik

708-692-7867

Kontakt:
info@decal-graphics.com

Pani
do salonu złotniczego
Cały lub pół etatu.
Ang. i znajomość
komputera.
Pobyt stały wymagany
773-282-0043

Medical office
looking for medical
assistant/receptionit.
Must speak Polish/English.
Please call Mon/Tue/Wens/
Fri. between 1-4pm
773-202-5959

Upholsterers, seamstresses
and woodworkers
needed, experience required,
must speak English
Apply in person
1500 S Western Ave, Chicago
312-243-2919
Firma sprzątająca
poszukuje mężczyzny do pomocy
w prowadzeniu magazynu i
drobnych napraw sprzętu. Praca
w Elk Grove Village
847-877-5775

Piekarz
lub pomocnik
do piekarni potrzebni

773-230-8430
Polskie przedszkole
w Wheeling
poszukuje
nauczyciela
do pracy z dziećmi w
wieku przedszkolnym

847-293-2820
Restauracja Barbakan
Potrzebna osoba do wydawania
obiadów z kuchni

773-202-8181
312-646-9118
Company
in south suburbs
hiring power wash/post-construction cleanup tech. $13/start
(O/T available), mostly nights.
Must be hardworking,
English speaking, dependable
with valid drivers license and
transportation
Call 708-403-1831

Translator needed
Polish/English, Wicker Park
location, part time 4 days/week
email:
elmjobs@eastlakemgmt.com

Studio 41
zatrudni mężczyznę do sprzątania magazynów. Pełen etat.
Pobyt stały wymagany
2500 N Pulaski Rd
773-235-2500 x 1104 Ruslan
Obrotny pracownik
na stanowisko kurier/magazynier, angielski do porozumienia,
prawo jazdy wymagane, baza
na południu
708-821-8388

Hickory Hills
Polskie delikatesy zatrudnią ekspedientki, kasjerów, kucharza,
kucharkę oraz osobę do ogólnej
pracy w sklepie
773-718-0470

Delikatesy w
Wheeling
Zatrudnimy osoby do
pracy. Dobre zarobki
oraz miła atmosfera
773-629-1774
Praca w Dallas, Teksas
Młody mężczyzna,
potrzebny
do mycia okien.
Doświadczenie
niekonieczne

Tel: 214-477-6809
Firma transportowa
poszukuje
dyspozytora z doświadczeniem,
musi znać dobrze angielski
630-422-1893
224-381-6328
Bramkarz
(security)
potrzebny do pracy na weekendy
Informacje
847-863-4419
Experienced Tailor
for luxury menswear store in
downtown Chicago.
Must speak English. Please
call Larry
708-646-8100

9

Kierowcy z prawem jazdy
kat. C. Praca lokalna (rozwożenie
mebli), angielski, stały pobyt,
rok doświadczenia wymagane
oraz potrzebni pomocnicy
630-890-4160
Mycie okien
Potrzebny młody
mężczyzna
773-763-1756
Warsztat samochodowy
w Des Plaines zatrudni blacharza
oraz osobę do prostowania ram
i lakiernika
773-617-7400
847-456-0283
Krystyna’s Deli
Schaumburg
Poszukujemy kasjerów oraz
osoby do pracy w dziale
garmażeryjnym
312-523-7197
Mechanika
z doświadczeniem lub do
przyuczenia do napraw ciężarówek i przyczep zatrudni firma
transportowa. Praca na pierwszą
lub drugą zmianę. Dobre
wynagrodzenie plus bonusy
847-980-0364
847-533-4339

Zmywanie naczyń
Potrzebna kobieta do pracy na
weekendy
Czerwone Jabłuszko
6474 N. Milwaukee
773-763-3407
Krawiec
specjalizujcy się
w poprawkach krawieckich i
szyciu ubrań
na zamówienie klienta
312-922-5865
Studio 41
zatrudni stolarza do produkcji
blatów i mebli kuchennych.
Stały pobyt wymagany
2500 N Pulaski Rd
773-235-2500 x 1382
Chester
lub 312-617-5639
Kierowcy limuzyn
potrzebni
630-802-1000

10

OGŁoszenia
Restauracja
w Wood Dale

Alsip Truck Center LLC
zatrudni doświadczonych mechaników
do napraw ciężarówek (semi-trucks)
na pierwszą i drugą zmianę.
Doświadczenie wymagane.
Diagnostyka silnika i
elektryki.
Dobre wynagrodzenie
($25 - $30 na godz.) +
nadgodziny i ubezpieczenie

poszukuje energicznej osoby
do pracy w kuchni
630-399-9550
630-546-2829
River Grove
osoby do obsługi klienta w
delikatesach potrzebne
708-453-1613
Kucharka i pomoc
kuchenna do sklepu
Stała praca.
Północne Chicago.
Proszę zostawić wiadomość:
224-246-2506

708-239-1112 (Piotr)

Odpowiedzialne osoby

do sprzedaży
granitu i szafek
kuchennych
potrzebne od zaraz.
Język angielski wymagany

K.D. Market
Schiller Park
zatrudni na pełen etat masarza,
osobę do rozkładania towaru
i kasjerki. Oferujemy dobrą
zapłatę. Miła atmosfera
773-754-5671
Joe’s & Frank
Archer-Harlem
Polskie delikatesy zatrudnią
osobę do kasy. Praca na pierwszą
zmianę. Wymagane 18 lat
i pozwolenie na pracę oraz
ekspedientkę do działu deli
773-586-0026

847-928-1111
773-297-4114

Doświadczona krawcowa
potrzebna do napraw i przeróbek w firmie
w Lake Bluff. Wymagane doświadczenie
w szyciu ręcznym. Oferujemy wspaniałe
warunki pracy w czystym, dobrze
oświetlonym pomieszczeniu, w otoczeniu
wspaniałych współpracowników. Pełen i
pół etatu

Prosimy wysłać informacje
mcelroyfurs.hr@gmail.com
lub zadzwonić do Liam pod nr
847-501-4700

Kelnerka-barmanka
do klubu nocnego potrzebna.
Bardzo dobry angielski,
stały pobyt

Menedżer
potrzebny
do pracy w
delikatesach.
Od zaraz
773-406-9966

312-404-6711

Bramkarz do
klubu nocnego
potrzebny

312-404-6711
Młode dziewczyny
do masażu zatrudnię. Bardzo
dobre zarobki, doświadczenie
nie jest wymagane
630-880-7539
Operator wózka widłowego
z doświadczeniem potrzebny
do pracy
w magazynie, do ładowania
wagonów
847-707-0771

wtorek
12 maja (May 12) 2015

dziennikzwiazkowy.com

Ekspedientka
potrzebna
Godz.
2:00 pm - 7:30pm.
Od zaraz

Tel: 773-956-0088

Pracowników
do składania
sprzętu na imprezy
okolicznościowe i festiwale
zatrudnię,
prawo jazdy i angielski
do porozumienia,
cały etat lub częściowy
847-612-7655

Przedszkole
Czerwony Kapturek
zatrudni nauczycielkę od
zaraz. Wymagany stały
pobyt i wykształcenie
773-627-8320

Dziewczyna do baru
potrzebna na pół etatu.
Angielski pomocny
312-320-1933
Atrakcyjne dziewczyny
zatrudnię.
Oferuję dobre warunki
pracy i płacy
630-880-7539
Zaklad hurtowej produkcji
mrożonek
zatrudni osoby na pełen etat do
pomocy ogólnej .
Proszę składać aplikacje pod
adresem
3300 N. Central Ave
od 8 am-3 pm
Maneger do biura
naprawy opon samochodowych.
Wymagany angielski i znajomość
komputera. www.utires.com
contact@utires.com
773-904-2875

Potrzebne osobydo pracy
w polskich delikatesach
Kasjerzy, do obsługi deli,
gorącego bufetu
oraz pracownik
do prac porządkowych w kuchni
i do ogólnych prac w sklepie

Rich's Food & Liquors
4747 N. Harlem
Harwood Hts. IL 60706
Moving company is looking
for helpers or drivers of trucks,
both full and part time
Call 773-637-3258
or come to
Affordable Moving
5000 W. Bloomingdale, Chicago
M-F 10-3 & Sat. 10-1 to apply

Mechaników
do naprawy przyczep
zatrudnię
708-372-0079

Restauracja
Okolica Belmont/Central
zatrudni kelnera,
kelnerkę na cały lub
część etatu
773-988-2511

Exp. combination
body & fender
repair men.
Exp. mechanic
773-384-4123
Ekspedientka
na I zmianę
oraz kasjerka potrzebne.
Proszę dzwonić:
773-286-4230

Mycie okien
Potrzebni subkontraktorzy i
pracownicy
do mycia okien
773-441-5495

potrzebni do naprawy przyczep,
z doświadczeniem
lub do przyuczenia
Lester 708-843-2083

Mechanicy

Firma florystyczna
poszukuje osób z minimum
3-letnim doświadczeniem
w układaniu kwiatów
773-297-4345
od 9 rano do 6 po poł.

PRACA BUDOWLANA
Painting company
looking for professional painter.
Salary based on experience
847-443-5005
224-392-8700

Painters needed
minimum 5-10 years
experience, some English

630-890-8554 Tony

Subkontraktorzy do
instalacji sidingu
potrzebni.

Całe osiedla
i pojedyncze domy
Mirek 773-386-2480
Tomek 773-593-2765

wtorek
12 maja (May 12) 2015
Pracownika i pomocnika
do kontraktora
zatrudnię.
Południowe przedmieście

630-506-3147

Pomocnika do
przyuczenia do
instalacji mebli
oraz ogólnej stolarki przyjmę

708-539-5607
Malarz z własnymi
narzędziami
i samochodem potrzebny
847-962-4209
Elektryk
z doświadczeniem potrzebny.
Nowe domy. Praca w Hinsdale,
Western Springs,
Oak Brook i okolice
630-915-9070

Pracownik
do obróbki granitu
potrzebny
773-805-4422
Dobra stała praca
dla doświadczonego
malarza.
Wysokie wynagrodzenie
847-525-4088

Pracownik
do wnętrz
Doświadczenie mile widziane

773-526-1429
Pomocnika z doświadczeniem
w lekkich pracach i instalacji
szafek kuchennych zatrudnię,
na pełen etat w tym
miesiącu i dorywczo
w okresie letnim.
Płacę gotówką. Praca głównie
w centrum Chicago, (możliwość
odebrania z Des Plaines).
Narzędzia niekonieczne, ale
zangażowanie do pracy jest
ważne
Tylko o poważne oferty
proszę

Tel: 847-903-6184

OGŁoszenia

dziennikzwiazkowy.com

Do instalacji rynien
pracownik potrzebny
Praca od zaraz.
Dobre wynagrodzenie

773-732-0370
Solidnego pracownika
na wnętrza poszukuję.
Proszę dzwonić
tel: 224-310-8506
zostaw wiadomość
Firma budowlana
poszukuje instalatorów
płytek i szafek kuchennych,
praca cały rok
773-368-9960
847-729-9990

Pracowników do
instalacji okien
oraz

prac wewnątrz
z doświadczeniem lub do
przyuczenia zatrudnię

773-339-8799
Doświadczony pracownik
do prac kontraktorskich
potrzebny ( siding, dachy)

Kontakt Andrzej
773-519-1092
Dachy
Przyjmę pracowników i pomocników do pracy na dachach.
Stała praca, wypłata co tydzień
312-375-8840
Experienced
painter wanted
must speak English,
have own tools
and transportation, would
consider subcontractors
847-446-3373

Pracownik do
fugowania
potrzebny. Staszek

312-405-1966

Murarzy i pomocników
zatrudnię do remontów
murarskich.
Proszę zostawić wiadomość,
oddzwonię
773-936-8399

Hydraulika
z doświadczeniem
zatrudnię, praca cały rok

773-742-9387
Do instalacji okien

Hydraulik i pomocnik
z doświadczeniem potrzebni. Samochód służbowy (van) i praca
cały rok. Chętnie pomożemy ci
uzyskać licencję hydrauliczną !!!
773-653-0822

Do instalacji
sidingu
pracownika
z doświadczeniem
zatrudnię

773-983-7270

pracownik potrzebny.
Samochód wymagany

847-846-7474
Pracownik do układania
i cyklinowania podłóg
drewnianych
potrzebny. Może być do przyuczenia. Północno-zachodnie
przedmieścia
224-595-0808 Alex

Fugowanie
Potrzebni doświadczeni pracownicy. Oferujemy $25-$30/godz.+
nadgodziny. Wymagany stały
pobyt. Po sezonie (zima) płatne
bezrobocie. Regularne wypłaty
cotygodniowe
773-286-1522

Pracownik
potrzebny do wykańczania
wnętrz
773-814-0376
Młodego stolarza
z doświadczeniem
zatrudnię.
$22 na start
312-437-6114

Murarza
i pomocników
murarza
zatrudnię

773-240-9008
Osoba z doświadczeniem
do wykańczania wnętrz.
$20 na start
312-752-7727

Pracownik
do budowy nowych
konstrukcji potrzebny
773-817-0446
Pracownika przyjmę
z doświadczeniem lub bez do
instalacji blatów granitowych.
Spokojna praca cały rok
347-484-3131

Pracownicy
do remontu wnętrz
potrzebni
773-656-4750
proszę zostawić wiadomość.
Oddzwonimy
Pomocnicy i pracownicy z
doświadczeniem
potrzebni do fugowania i
silikonowania
773-406-0976
Pomocnik
do kontraktora potrzebny
do rozbiórek domów oraz do
nauczenia się obsługi bobkata
lub koparki
224-489-8228
Pracowników do instalacji
okien
drzwi i sidingu potrzebujemy.
Praca na północno-zachodnich
przedmieściach
847-687-1445
Pracownik
potrzebny do ogólnych prac
kontraktorskich i do budowy
nowych konstrukcji
773-879-7007
Do prac remontowych
wewnątrz
pracownik potrzebny
847-903-3425

Murarza i pomocnika
przyjmę od zaraz.
Dobre wynagrodzenie,
praca zapewniona cały rok
773-330-3908
Stolarza
do wykańczania wnętrz
zatrudnię (trim). Bardzo dobre
warunki pracy, cotygodniowe
wypłaty
773-990-0995
Pracownika do instalacji
marmurów zatrudnię (praca w
Chicago),
musi mieć samochód
312-907-6539

Wnętrza
Pracowników do
wykańczania wnętrz zatrudnię. Od zaraz
847-404-0177

Pomocnika
elektryka
przyjmę

773-865-2524
Pracownicy
z doświadczeniem
i samochodem do budowy
konstrukcji domów.
Dobra płaca
630-842-5799
Murarze i fugajzerzy oraz
pomocnicy
potrzebni. Firma wymagana.
Praca cały rok,
dobre wynagrodzenie
630-962-0046

Doświadczeni pracownicy
do ogólnych prac kontraktorskich, doświadczenie w
budowie biur przydatne.
Wymagane pozwolenie na
pracę i stały pobyt.
Praca na północnozachodnich przedmieściach.
Dobre świadczenia
312-636-1810

Pracownik do układania
płytek
oraz pomocnik potrzebni
773-742-2640
Malarze z doświadczeniem
i pomocnik potrzebni
$17-$20 na start
224-704-3215
proszę zostawić wiadomość
Do remontów
domów
pomocnicy potrzebni.
Doświadczenie niewymagane,
samochd potrzebny
312-607-7476
Do instalacji laminatów
i podłóg drewnianych
przyjmę pracownika oraz grupę.
Ok. Algonquin. Niekoniecznie z
doświadczeniem
847-481-9991
Pracownicy i całe grupy do
budowy
nowych domów i remontów
847-354-5061
847-652-8082

Uwaga okolice
Burbank, Naperville
poszukujemy pilnie ludzi do
budowy konstrukcji,
dobre wynagrodzenie.
Po więcej informacji dzwonić
630-201-3011
Do budowy
nowych domów
potrzebni pracownicy
z doświadczeniem lub bez
773-805-3945
Do instalacji płytek
i ogólnych prac kontraktorskich
pracownik potrzebny
708-305-7445 Janek
Pracownik do robót
budowlanych
wewnątrz z doświadczeniem i
samochodem potrzebny
708-351-9855
Wykańczanie wnętrz
Zatrudnię osobę do wykańczania
wnętrz. Doświadczenie i
narzędzia wymagane
773-895-8192
Pracownika
do układania podłóg
przyjmę

773-332-6116

Pracownik do kontraktora
potrzebny, do ogólnych prac
wewnątrz.
Wysokie zarobki
312-730-7297
Pomocnik do instalacji
rynien
z samochodem potrzebny, lekka
praca
708-415-6158
Malarzy
z doświadczeniem
zatrudnię
847-533-8356

11

Firma HVAC
zatrudni pracownika z
z doświadczeniem lub do
przyuczenia. Samochód
wymagany
224-619-6823

Murarzy, pomocników
i fugajzerów
zatrudnię

773-896-5291
Pracownicy

Pracowników do
ogólnych
prac budowlanych
Możliwość przyuczenia
do różnych zawodów
847-404-0177
15 years or more
on the construction business
looking for subcontractors,
good pay, start immediately.
Excellent opportunity, kitchens,
bath, basements, additions,
decks, garages
847-338-4169 Daniel
Dobrze prosperująca firma
przyjmie elektryków
i pomocników na bardzo dobrych
warunkach
773-556-5677
Hydraulik i pomocnik
z samochodem potrzebni.
Możliwość sponsorowania na
licencję
773-491-6985

Stolarze
do instalacji mebli
oraz zakładu meblowego
na 1 lub 2
zmianę potrzebni
773-225-0861
Do remontów wnętrz
pracownik potrzebny.
Samochód wymagany.
Praca na cały etat
(51 godz.)
847-962-9641 Grzegorz

na dachy
potrzebni
630-707-8020
Pomocnicy
z doświadczeniem
do prac
ogólnobudowlanych
potrzebni
773-800-9040

Pomocnika elektryka
zatrudnię,
doświadczenie
mile widziane

773-818-1705
Instalatorów okien
zatrudnię
(nie subkontraktorów).
Dobra zapłata
847-529-4575
Pracownik do fugowania
z umiejętnością
murowania i
asystent potrzebni
312-771-7697

Doświadczeni murarze
i pomocnicy potrzebni
Stawka murarza
$30/godz.
i więcej
847-414-7355

Doświadczony murarz,
fugajzer z umiejętnością
murowania oraz pomocnik
potrzebni od zaraz

708-557-2807

12

OGŁoszenia

Pracowników
z doświadczeniem lub bez
na framing (nowe domy i
dobudówki)
zatrudnię
773-842-3268
Do malowania i
drewnianych konstrukcji
zatrudnię pracownika z zamieszkaniem w Wisconsin Dells
773-796-4077

Doświadczony pracownik
do wykańczania wnętrz. Północno-zachodnie przedmieścia.
Na start $19/godz
Zbyszek 815-370-4583

Doświadczony pracownik

773-818-5075

Pracowników na dachy

do instalacji i cyklinowania
parkietów potrzebny.
Baza Higgins - Austin

Murarze i pomocnicy

zatrudnię,
praca od zaraz

773-817-7140

Instalatorzy
potrzebni do systemów
grzewczo-chłodzących (HVAC)
zatrudnię. Płatne wakacje i
dobre zarobki.
Stała praca
847-840-0904

Instalacja okien
Potrzebny pracownik.
Praca na akord

847-650-7566
Instalacja sidingu
Potrzebny pracownik.
Praca na akord

847-650-7566
Młodego malarza
z doświadczeniem i z
samochodem zatrudnię. Dobre
wynagrodzenie, stała praca

708-785-4500
Elektryków i pomocników
elektryków
zatrudnimy.
Praca na północnych
przedmieściach
847-421-0255
Spawacz z doświadczeniem
oraz pomocnik spawacza
na cały etat, prawo jazdy
wymagane, od zaraz
847-288-1201

Dział ogłoszeń
773-763-3343

wtorek
12 maja (May 12) 2015

dziennikzwiazkowy.com

Pracownik i pomocnik
do sidingu, okien i rynien.
Wypłata co tydzień

773-308-3901

224-600-2528
Pomocnika zatrudnię
do pracy przy stolarce
wykończeniowej
773-341-6469
Murarze i pomocnicy
z doświadczeniem lub
z możliwością przyuczenia.
Samochód wymagany.
Dobre wynagrodzenie
847-791-2178
Pracownik do cyklinowania
i instalacji podłóg drewnianych
z doświadczeniem lub do
przyuczenia
708-821-8388
Subkontraktor
do instalacji
i cyklinowania
podłóg drewnianych
708-821-8388
Do instalacji
okien
potrzebny pracownik.
Możliwość
przyuczenia
312-404-4129

Pomocnicy
murarzy
potrzebni

773-640-4421
Pracownicy
do firmy murarskiej
potrzebni
312-493-2121

Malarzy i pomocników
zatrudnię
Doświadczenie, narzędzia
i firma wymagane
847-514-8658

poszukuje:
* Doświadczonych elektryków

Doświadczonego
malarza

do drewnianych konstrukcji

z samochodem i narzędziami
przyjmę

potrzebni.
Praca przez cały rok,
wypłata co tydzień

773-679-5363
Murarze i pomocnicy
potrzebni
Wypłata co tydzień.
Murarze - $25-$30/godz.
Pomocnicy- $17-$22/godz.
224-715-3940
Do instalacji okien
pracowników z doświadczeniem
zatrudnię.
Wymagane prawo jazdy i nr SS
773-294-8252
Elektryk
oraz pomocnik
do stałej pracy
potrzebni
847-945-3036

Framing
Pracowników z doświadczeniem lub bez zatrudnimy do
budowy nowych domów.
Wypłata co tydzień
708-420-7797
Pracownicy do budowy
nowych domów
Miła atmosfera,
dobre zarobki

773-415-0371
Młody
energiczny
pomocnik
do prac remontowobudowlanych
potrzebny.
Regularne wypłaty
773-505-6951

Firma budowlana
do instalacji elektrycznych

* Stolarzy
* Pracowników
do prac betonowych

Wysokie wynagrodzenie

708-354-0872

Doświadczonych
murarzy
zatrudnię.
Murarskie prace
remontowe.
Wypłaty
co tydzień.
Stawki od $24-$32

773-307-2332
HVAC
Znasz ogrzewanie
i ochładzanie?
Potrafisz instalować
i naprawiać?
Pracuj znami
847-361-6809
Murarze i pomocnicy
potrzebni od zaraz,
bardzo dobre wynagrodzenie
773-443-7603
Doświadczeni pracownicy
i pomocnicy do kontraktora
na środki,
50 godzin +
773-896-7711

Murarze
z doświadczeniem
potrzebni

Pilnie zatrudnię
pracowników
do instalacji rynien
224-616-1172
708-262-8549
Pracownik
do prac budowlanych
z doświadczeniem, pozwoleniem
na pracę i samochodem. Praca
cały rok. Wnętrza
630-204-3158

PRACA: KIEROWCY
Kierowca CDL kl. A
potrzebny na trasy regionalne południe i wschód,
płacimy 50 c. za milę. Trasy
lokalne od $20/godz. wzwyż
847-533-4339
847-361-4339

312-859-2427

Malarze
z doświadczeniem
lub do przyuczenia,
na nowe domy.
Ok. Hinsdale, Oak Brook
708-205-3291
Do remontów wewnątrz
budynków
pracowników zatrudnię
630-785-0774

Kierowcy CDL z
doświadczeniem
Trasy na Wschodnie
Wybrzeże,
do Minnesoty i Teksasu.
Bardzo dobre wynagrodzenie

773-415-7779

Firma transportowa
w Elk Grove Village
zatrudni kierowców OTR,
oraz kierowców lokalnych .
Wyjazdy do różnych stanów.
Dla kwalifikujących się osób
bonus wpisowy oraz kwartalny
773-251-8769 Marcin
Firma transportowa
w Elk Grove Village
przyjmie kierowców na długie
trasy oraz na lokal
z doświadczeniem lub bez
773-294-1314
Kierowca CDL kl. A
potrzebny na długie i krótkie
trasy. Stała praca,
wspaniałe zarobki
773-418-1571
Firma transportowa
zatrudni kierowców
kl. C i B na straight trucks
773-343-9998
847-962-8701
Kierowcy CDL
na długie i krótkie trasy. Zarobki
do 55 c. za milę. Płatny tydzień
wakacji po przepracowanych 3
miesiącach, bez depozytu
630-655-2306
Firma transportowa
potrzebuje kierowców,
właścicieli ciężarówek,
mechaników
i dyspozytora. Firma znajduje
się w Elgin. Nowe ciężarówki
Volvo, przyczepy, duży parking
i warsztat
631-988-4758
Firma transportowa
w Bensenville
poszukuje kierowcę do obsługi
wózka widłowego.
Praca od zaraz

847-809-6724

Kierowcy CDL kl. A
i właściciele ciężarówek
potrzebni.
Kontenery. Od poniedziałku do
piątku, codziennie w domu
708-594-8000

Firma transportowa
szuka kierowców wywrotek z
CDL kl. A z doświadczeniem.
Praca lokalna po 8-10 godzin
dziennie

773-512-2602

Transportation company
based in
North Suburbs
will hire dispatcher.
Good salary
and benefits.
Please call
224-522-0162 Mark

Affordable Express
zatrudni odpowiedzialnych
właścicieli ciężarówek. Straight
i semi truck. Kierowców klasy
A, B i C. Dobre ładunki i zarobki.
Szybka zapłata. Zaliczka na
paliwo dostępna
630-796-9269
630-796-9289

Kierowcy CDL kl. A
Praca lokalna na lotnisku
O'Hare. Nocna zmiana.
Praca w weekendy.
Ubezpieczenie zdrowotne.
$19 na start.
Cały lub część etatu

Greg
847-878-3989

Kierowcy CDL kl. A
Firma transportowa zatrudni
doświadczonych kierowców CDL kl. A
na OTR. 3 tys.-4 tys. mil tygodniowo.
Płacimy wszystkie mile
z ładunkiem i bez. Paper log books.
24/7 doświadczony dyspozytor.
Bezpośredni przelew $$$
na konto co tydzień
ZAPRASZAMY
WŁAŚCICIELI CIĘŻARÓWEK

773-988-4712
Firma
transportowa
poszukuje kierowców z CDL
na flatbed oraz właścicieli
ciężarówek.
Płacimy do 60 c. za milę.
Dobre warunki.
Weekendy w domu.
Trasy do Teksasu

630-362-0916 Greg

zatrudni sumiennych
i rzetelnych kierowców cDL
na długie trasy.
Wymagany min. 1 rok doświadczenia.
Atrakcyjne płace.
Bonus po pół roku pracy
Tomek 708-990-4109

wtorek
12 maja (May 12) 2015
Właściciele ciężarówek
z naczepami chłodniczymi lub
bez, trasy do wyboru, zaliczka
na paliwo, szybka wypłata
773-627-4201

Kierowcy CDL kl. A
potrzebni na trasy lokalne i
regionalne
do Indiany lub Wisconsin.
Możliwość przyuczenia do
zawodu.
Stałe trasy, 5 dni w tyg.
Proszę dzwonić:

630-290-6018
Firma transportowa
z Wood Dale
zatrudni kierowców CDL z
doświadczeniem. Zatrudnimy
kierowców lokalnych, over the
road i właścicieli trucków
630-440-0483
CDL driver wanted
Trucking company looking to
hire CDL-A driver with clean
driving record, minimum 1 year
of verifiable experience and
double endorsement.
Driver benefits: dedicated trip,
hook and drop, $0.56/mil,
weekends and every other day
at home.
Start ASAP
Call Emil:
708-228-1623

13

Kierowcy CDL kl. A
potrzebni na trasy lokalne.
Wymagane minimum 2 lata
doświadczenia. Ciężarówki zaparkowane przy 51st i Lawndale,
McCook, IL. Zarabiaj dziennie
$240-$270. Świadczenia ze
związków zawodowych. Proszę
dzwonić
708-758-5800 wew. 236
Kierowcy CDL kl. A
na semitruck. Doświadczenie w
prowadzeniu trucków step deck
i flat wymagane
Baza na Florydzie
772-216-3958

Firma transportowa
na południu Chicago
zatrudni doświadczonego
dyspozytora lub do przyuczenia.
Wieczorne godziny pracy.
Oferujemy ubezpieczenie na
zdrowie i życie, dofinansowanie
do 100%. Możliwość
sponsorowania przez pracę

847-264-5580
DYSPOZYTORA
Z DOŚWIADCZENIEM
zatrudni firma transportowa.
Oferujemy ubezpieczenie na
zdrowie/życie,
dofinasowanie do 100 %.
MOŻLIWOŚĆ SPONSOROWANIA
PRZEZ PRACĘ

312-315-5379
847-264-5580

Expediting Company
looking for

cl. C straight
truck drivers
over the road and local
Call 8am-5pm

773-717-5682
Kierowców CDL kl. A
zatrudnimy
Wymagane
2 lata doświadczenia
i pozwolenie na pracę.
Trasy do 400 mil od Chicago
773-619-8172
Kierowcy CDL kl. A
potrzebni na trasy lokalne.
Chicago i okolice
(nie kontenery).
Na dzienną i popołudniową
zmianę.
Bedford Park
708-924-9044

OGŁoszenia

dziennikzwiazkowy.com

Kierowców CDL
zatrudnię na wschód,
południe, Kalifornię
i do pracy lokalnej
Nowe ciężarówki.
Bardzo dobre zarobki.
Cały lub pół etatu

847-275-8284

Bedford Park
Południowa strona.
Kierowców CDL kl. A
zatrudnimy. Trasy na
wschodnie wybrzeże. Od zaraz
708-924-9044
Kierowcę CDL kl. A
zatrudnię.
Trasy regionalne
lub długie

773-875-8268

Kierowcę CDL kl. A zatrudnię
Trasy na zachodnie wybrzeże,
płacimy 40 centów za milę, hook
and drop plus $50 za każdy odbiór i
dostawę, oraz team 50 centów za
milę. Oferujemy nowe trucki
2015 rok. Ubezpieczenie na
zdrowie/życie, dofinansowanie
do 100%. Możliwość sponsorowania
przez pracę

312-315-5379
773-447-5402
Kierowca CDL
na trasy
do Kalifornii i okolicznych
stanów.
Załadowane przyczepy
na wyjazd.
Dobre warunki pracy
630-293-7406

Kierowcę CDL kl. A
zatrudnimy do przewozu niebezpiecznych materiałów (hazmat).
Płacimy $1800 tyg.
224-715-4619
Kierowca z CDL
potrzebny na stałe trasy do Teksasu,
nowych kierowców przyuczymy
815-919-7633
800-387-4803

Firma transportowa

zatrudni
kierowcę CDL na trasy
Floryda,Teksas,
Północna i Południowa
Karolina
773-474-2285
773-937-0222

Na proste ciężarówki
pilnie potrzebny kierowca CDL kl.
A lub B, średnie trasy, $0.42/milę
630-697-1037
Kierowcy CDL
potrzebni na trasy
do Arizony i Kalifornii
847-344-8138
847-915-0009

Kierowcę CDL
przyjmę. 55 c. za milę,
weekendy w domu
630-677-3134
Kierowca kl. C
Doświadczenie mile widziane,
płatne co tydzień,
długie trasy
847-208-7251

Kierowcę CDL kl. A
z doświadczeniem lub bez
zatrudnię. Praca lokalna.
Kontenery

773-816-8551

Firma transportowa
zatrudni

kierowców CDL na
stałe ładunki
Zarobki $2000-$2500 tyg.
Wypłata po trasie

773-619-3494
Posiadam ciężarówkę
Volvo 2007
poszukuję wspólnika 50/50 z
prawem jazdy CDL
312-907-0689
Do wykańczania
nowych domów
pracownicy potrzebni.
Doświadczenie wymagane

773-418-1065

14

OGŁoszenia

Firma transportowa
poszukuje
kierowców na trasy długie i
lokalne
630-422-1893
224-381-6328

Właściciele
ciężarówek

na bliskie i dalekie trasy
potrzebni

312-533-1979
Mechanika
doświadczonego
w naprawie ciężarówek,
przyjmę od zaraz.
Bardzo dobre wynagrodzenie,
praca w Fort Lauderdale Florida

Kontakt William
tel 954-868-9797
mówimy po polsku

Kierowcy CDL
na krótkie trasy
Kontenery.
Min. rok doświaczenia
Piotr

815-791-8408
Firma transportowa
z Elk Grove Village
przyjmie operatora wózka z
doświadczeniem
773-251-8769

PRACA FABRYCZNA

wtorek
12 maja (May 12) 2015

dziennikzwiazkowy.com

Kierowcę z prawem jazdy
CDL kl. A zatrudnię
Minimum 3 lata doświadczenia. Praca na trasy lokalne
lub na dłuższe.
Dobre zarobki i sprzęt
Robert 847-224-0218

PRACA FABRYCZNA
Fabryka metalowa
zatrudni mężczyzn do obsługi
maszyn i do pracy ogólnej
130 Rawls Rd., Des Plaines,
IL 60018
847-789-4000

Fabryka metalowa
zatrudni ustawiacza i operatora
giętarek CNC (CNC brake press
setup man, operator)
130 Rawls Rd., Des Plaines,
IL 60018
847-789-4000
Doświadczonego frezera
na duże obrabiarki CNC
zatrudnimy,
zakład w Schiller Park, pełne
świadczenia,
dzwonić od pon. do piątku
7:30 do 4:00
847-671-6666

Fachowca

Suburban Surgical Company
275 12th Street
Wheeling IL 60090

do obróbki granitu

zatrudni doświadczonych
spawaczy metodą TIG.
Dzwonić po polsku
847-529-7386 Jacek
po angielsku 847-537-9320
lub zgłaszać się osobiście
w godz. od 8.30am-4.30pm
od poniedz.-czwartku

773-297-4114
773-766-0336

przyjmę

Osobę do pracy
na szlifierkach kłowych
zatrudnię
Stała praca, od zaraz.
Mile widziane doświadczenie.
Możliwość przyuczenia
708-343-3333

Zakład stolarski
w Niles
poszukuje doświadczonego
stolarza, malarza i instalatora
meblowego.
Prawo jazdy wymagane
847-904-0050 ext.3

PRACA BIUROWA

Dziewczyna
do obsługi klientów
do sklepu z granitami i szafkami
kuchennymi potrzebna.
Mile widziana znajomość programu
20/20 technology i QuickBooks

847-928-1111
773-297-4114
Studio 41
zatrudni od zaraz
recepcjonistę i osobę
do sprzedaży okien.
Angielski i
stały pobyt wymagane
2500 N. Pulaski Rd
Chicago IL 60639
773-235-2500 x1222

Ustawiacze i operatorzy
frezarek i tokarek CNC
potrzebni
Otwarcia na 1 lub 2 zmianę .
Proszę wysłać e-mail
careers@qccorp.com
lub wypełnić
aplikacje osobiście pod
adresem:
7301 W. Wilson Ave
Harwood Hts.
Operator CNC
możemy przyuczyć potrzebny
od zaraz na nocną zmianę w
fabryce produkującej narzędzia.
Piotr 630-877-2144

PRACA BIUROWA
Osoba z biegłym angielskim
w mowie i piśmie do pracy w
biurze.
Po szczegóły proszę dzwonić
312-479-6017
General office work
in Real Estate Development
Company. Office located at
Lincoln Ave and Diversey in
Chicago. Must be experienced
in office work, fluent in English,
proficient in Word and Excel
Send resume to
resumebox2015@gmail.com
Roselle
Osoba do pracy w biurze
ubezpieczeniowym potrzebna
630-539-2000

POLONIA
Biuro pracy
Zarobki $120-$140 dziennie
- prace na domkach
z zamieszkaniem lub bez
- każda praca gwarantowana
na piśmie na 3 m-ce
Biuro otwarte 7 dni w tyg.
4220 N. Milwaukee
773-282-1044

Opiekunka
potrzebna do chodzącej
z „walkerem” kobiety, z
zamieszkaniem w Park
Ridge, 7 dni. Angielski
i referencje

Agencja Friendly
3427 N Milwaukee
Ave, Chicago
773-545-7776

DL Comprehensive
Healthcare
Office help and caregivers
wanted,
live in or come and go.
English speaking.
Good wages
312-427-0774
Zarobki $140-$220 dziennie
Kobiety i mężczyźni do pracy domowej
z zamieszkaniem. Każda praca pisemnie
gwarantowana
Irene’s Nationwide Home Health
Care
773-631-8878

Pomoc domowa
Wynagrodzenie zależne od
doświadczenia i referencji. Musi
być porządna i zorganizowana.
Interview
415 E North Water St,
Chicago
847-347-3303

Home care assistance
Immediate openings for
live-in and hourly Caregivers
of Chicag's North Shore or in the
western suburbs (Hinsdale area).
You must have 2 yrs experience
caring for seniors, be able to work
legally in the US, have your own
car with proof of communicate
clearly in English (oral and written)

www.hcachicagojobs.com
or call 847-853-7777

Osoba do księgowości
w firmie transportowej
potrzebna od zaraz.
Znajomość angielskiego
i Quick Books wymagana

331-442-2635

PRACA DOMOWA
Skokie
osoba do opieki nad starszymi
potrzebna, angielski do
porozumienia
847-834-5835
Nanny
live-in, Wilmette, young, active,
playful with kids, drive
3112-375-3420
Housekeeper needed
Chicago, English, cleaning,
errands, know clean products,
$21/hr
312-375-3420

Zastępstwo
dla mężczyzny
w Crystal Lake od 21 maja
do 30 maja przy starszym
panu oraz zastępstwo
dla kobiety od 20 maja
do 30 maja
przy kobiecie w Chicago
Agnes Home Care Agency
773-699-9060

PRACA: SPRZĄTANIE
Panią do serwisu
z okolic Schaumburga z
doświadczeniem i samochodem
zatrudnię
847-312-9534
Kobieta do wieczornego
sprzątania
43rd-South Kildare, 6 godzin
dziennie, 5 dni w tygodniu
312-296-0730

wtorek
12 maja (May 12) 2015
Osoby do sprzątania
restauracji w Bartlett
od 12 w nocy pilnie
potrzebne
oraz do mycia podłóg
w kuchni w Hoffman Estates
847-255-9357

Dośwadczony
kierowca
do serwisu sprzątającego. Pełen etat. Centrum
Chicago i przedmieścia
312-501-1854

Dziewczyna do serwisu
sprzątającego potrzebna,
dobre wynagrodzenie,
ok. Belmont-Central
708-805-8754
Miłą panią do sprzątania
zatrudnię na pojedyncze domy.
Okolica 25th, Belmont,
Cumberland, Foster
773-622-2609
Pani z samochodem
potrzebna do sprzątania domów
w pojedynkę
773-593-0475

Odpowiedzialna dziewczyna
z samochodem do serwisu
potrzebna.
Stała praca, wczesne powroty
oraz przyjazna atmosfera,
$500-$750/tydz.
Domy na przedmieściach
773-213-6913
Dwie panie na zasadzie
subkontraktu potrzebne
do pracy w serwisie
w okolicach Cary.
Wymagane prawo jazdy i
samochód.
Praca na dowolnych warunkach
(godz. i dni pracy).
Wysokie zarobki $700-$1000/
tydzień
847-829-4827

Dziewczyna do sprzątania
potrzebna
3-4 domy dziennie.
Okolice Oakton -Elmhurst

Tel: 630-999-7620
Skokie
Sprzątanie sklepu jubilerskiego, 3 godziny rano 9-12, 7 dni
312-241-8906

Kobieta do sprzątania
domów na pół etatu potrzebna.
Wczesne powroty

773-632-8408
Kierowca
do serwisu
sprzątającego
630-325-6258
Dziewczyna
z doświadczeniem
do nocnego sprzątania kin
w piątki i soboty $15/godz.
708-263-5231

Kobietę zatrudnię
do pracy w serwisie na
czwartki i piątki. Bardzo
dobre warunki pracy
773-415-2391
Kobieta z doświadczeniem
do sprzątania domów potrzebna,
3 dni , na północy
773-616-0129

Pani
do sprzątania
domów
potrzebna
773-470-9560
Kobieta
z ok.Belmont-Oak Park
do sprzątania domów potrzebna

773-314-6835
Pani potrzebna
do małego serwisu,
indywidualne domy. Stała praca.
Zbiórka Belmont-Harlem,
Austin-Lawrence
847-922-2954

Sprzątanie biur
z kluczem,
5 dni w tygodniu,
Glenview
847-922-2954

OGŁoszenia

dziennikzwiazkowy.com
Panią zatrudnię
do serwisu sprzątającego.
Oferujemy dobre zarobki
630-595-5232
Kobieta
do sprzątania domów
potrzebna
630-398-0588
Zabieram
z Belmont-Addison
Doświadczona dziewczyna do
serwisu grupowego na 5 dni.
$450-$550 tygodniowo
773-551-8698
Kobieta z doświadczeniem
do serwisu sprzątającego
z okolic Mt. Prospect
i Irving-Harlem
773-865-2324
Dziewczyna z samochodem
lub bez
do dwójkowego serwisu. Z okolic
Cumberland-Harlem-Belmont
773-996-2706
Pracownicy do sprzątania
technicznego potrzebni
1. na cały etat od poniedziałku
do piątku od 7 am- 3:30 pm
2. na pół etatu sobota i niedziela
od 7 am - 3:30 pm
tel: 630-543-7089
Hotel w centrum miasta
w Chicago przyjmie
panie w charakterze
pokojówek,
bardzo dobre warunki pracy,
konieczność pracy
w soboty i niedziele
773-283-4333
Panie do serwisu grupowego
zabieramy
z okolicy Belmont, Harlem,
Diversey, Central, Addison,
Irving Park,
Cumberland, Elmwood Park
i okolic
708-945-2776
Serwis sprzątający
zatrudni osoby z samochodem
lub bez do sprzątania domów,
zarobki od $450-$750 tyg.
630-710-1909
Mężczyźni
do mycia podłóg
potrzebni
847-233-0202

Panie
do grupowego serwisu
sprzątającego potrzebne
od zaraz
773-370-4802

Elk Grove Village
Pani do sprzątania
od godz. 6 wieczorem do 1
w nocy
od poniedziałku do piątku.
$1300 miesięcznie

773-774-7707

Panie do serwisu
z ok. Cicero-Archer,
Hickory Hills, Palos Hills,
Justice, Bridgeview.
Dobre zarobki
708-261-3617 Anna
Osoba do sprzątania
5 razy w tyg.
Od 3 pm
South Holland
847-233-0202
Pani z doświadczeniem
do pracy w serwisie
sprzątającym
potrzebna. Z samochodem
lub bez.
Dobre zarobki,
północna strona
847-338-7853

Kobieta z samochodem
lub bez
z ok. Palatine Rd. i Rand Rd.
do sprzątania w dwójce

847-401-1176
Kobiety
do serwisu sprzątającego
z północnej strony potrzebne,
dobre warunki pracy
847-420-4091
Kobieta do grupowego
sprzątania
5 dni, $400 minimum. Wczesne
powroty. Północno-zachodnia
strona Chicago
847-362-6003
Osoba do wieczornego
sprzątania
w Vernon Hills, Glenview,
Schaumburg, Northbrook oraz
dziewczyna do pracy biurowej
773-283-2692

$500 - $650
dla odpowiedzialnej pani
z okolicy od Belmont Narragansett do Cumberland,
praca w dwójkach, 6 dni
847-877-8789
Panie potrzebne
do małego serwisu z północnej
strony miasta. Praca w dwójce,
na 5 dni oraz poszczególne dni.
Dobre wynagrodzenie
312-282-1480
Sprzątanie grupowe
Panie potrzebne
do grupowego sprzątania,
najlepiej z ok. Jackowa
lub Belmont-Central
847-583-0404
Panie z samochodem i bez

potrzebne do sprzątania
domów
w Chicago i północnozachodnich przedmieściach.
Praca w dwójkach, $14/godz.
Płatne wakacje, dopłacamy
do paliwa

Pani do serwisu
sprzątającego
Dobre warunki pracy, wczesne
powroty, praca 6 dni
w tygodniu
773-589-9966
Kobieta- pracujący kierowca
do pracy w trójkach lub
dwójkach. Dobre wynagrodzenie, wczesne powroty. Zostaw
wiadomość
708-867-0933

Panią do serwisu
sprzątającego
z zamieszkaniem
zatrudnię
630-302-0850

312-479-6017

Pracownicy
z doświadczeniem
potrzebni do sprzątania
w godzinach wieczornych
847-228-6555

Pracownicy do
sprzątania

Pani do grupowego
serwisu

na pół etatu w Oak Brook i
Addison potrzebni

773-656-4554

najchętniej z ok. Schiller Pk,
Franklin Pk, River Grove

847-928-2699

Sprzątanie w trójkach
Zatrudnię doświadczone panie
z okolic Cumberland-Foster,
5 dni w tyg. $90/dziennie.
Kobietę-kierowcę
sprzątającego 5-6 dni/tyg.
$110/dziennie.
Samochód
firmowy i paliwo gwarantowane

708-717-6448

Kobiety do serwisu
sprzątającego zatrudnię.
Samochód wymagany.
Zarobki min. $600 tygodniowo.
Bardzo dobre warunki pracy

773-501-3125
Stała praca - sprzątanie
w dwójkach w Chicago
samochód wymagany, krótkie
przejazdy, dobre warunki pracy
708-543-1523
Miłą panią przyjmę
do małego serwisu
sprzątającego, pojedyncze
domy, zarobki od $450 wzwyż,
powroty między 3 a 4 pm,
z okolic Cumberland, Harlem,
Montrose, Belmont
773-629-7662
Długo istniejący serwis
przyjmie do pracy dobrze
sprzątającą panią
zamieszkałą na południu.
Zabieramy z Archer od Kostner
do Harlem, wczesne powroty,
zarobek ponad $400 +napiwki
630-515-0265

Kobieta
do sprzątania
domów potrzebna.
Blisko lotniska Midway lub
Hickory Hills. Bonusy,
napiwki i płatne wakacje
708-631-1029
Pracownicy do sprzątania
na I i II zmianę w okolicy
Forest Park
773-805-0939

Kobieta do serwisu
grupowego na cały
tydzień lub
poszczególne dni

847-222-9040

15

Pan potrzebny na cały etat
od 7am do 3pm jako dayporter
w Buffalo Grove
847-404-4891
Pani na zastępstwo
do serwisu sprzątającego
potrzebna w okresie od 5/15
do 6/12. Zapewniony odbiór i
dowóz do domu. Bardzo dobre
wynagrodzenie
847-612-4709
Kobieta do serwisu
sprzątającego domy i biura
południowa strona miasta,
Burbank, Justice, Bridgeview,
Oak Lawn.
Po więcej informacji
prosze dzwonić
708-712-7274

Rosemont
Mężczyzna
do sprzątania kuchni i
restauracji
224-875-7243
Dziewczyna
do sprzątania potrzebna.
Miła atmosfera Dobre warunki
pracy. 5 dni w tygodniu. Powroty
3-4 pm
773-859-0131

Uczciwa
energiczna kobieta
do serwisu sprzątającego
na 5-6 dni z ok. Belmont Lawrence-Central-Cumberland.
Zarobki $500-$600

773-671-3467
Kobiety do sprzątania
domów
potrzebne 6 dni w tygodniu,
pojedyncze domy.
Odbieramy
z okolic Belmont
773-622-8127

SZUKAM PRACY
Pielęgniarka z Polski
zaopiekuje się jedną lub dwiema
starszymi osobami mówiącymi
po polsku. W weekendy
847-530-7638

Przejmę domy
na sprzątanie
w pobliżu Palatine

773-383-7634

OGŁoszenia

16
ILLINOIS

NIERUCHOMOŚCI

West Chicago
Do sprzedania
dom ranch

2700 st. kw. na 2,5-akrowej
ogrodzonej działce.
Stajnia na 6 koni. $399,000

847-293-3395

INTERESY

WŁASNOŚCI W POLSCE
Dzikie koło Białegostoku
Sprzedam działkę uzbrojoną
w lesie o powierzchni
1250m kw.
312-752-7727

INTERESY
Machine shop
w Bensenville do sprzedania
847-971-6707
Więcej informacji na stronie
agsmachine.com

Harlem - Addison
Pokój z klimatyzacją na parterze
do wynajęcia
Tel: 773-875-2033
Cumberland - Foster
3 bedrooms apartment,
hardwood floors, parking
laundry facility
Tel: 708-867-9761
Elmwood Park
3 bd. apt, 1.5 bath, hardwood
floor, no smoking, no pets,
$1250 + dep. Garage/parking
available
773-259-0879
Des Plaines
3 piętro, 3 sypialnie, 1.5 łazienki,
2 garaże, bez zwierząt.
1200 dol. mies.
224-595-4149

Belmont - Harlem
Mieszkanie 2-syp. na 2 piętrze
do wynajęcia.
Od zaraz

773-520-2258

Montrose-Austin
Pokój w basemencie do wspólnego zamieszkania, dla osoby w
średnim wieku. Od 15 maja
773-681-6648
773-290-9572

Harwood Hts
3-sypialniowe mieszkanie
niepalącym, bez zwierząt.
Proszę zost.wiad.-oddzwonię

708-457-1315
Belmont-Central
Zamykany pokój ze wspólną
używalnością kuchni i łazienki.
Piętro. $350 + $350 depozyt,
wszystko wliczone
773-742-4748
dzwonić po 3:30pm

Harlem-Irving Park
Odnowione, ekskluzywne,
2-sypialniowe, duży balkon,
pralnia w mieszkaniu.
$1300
773-882-4491

Lawrence-Cumberland
Do wynajęcia pokój w domu
jednorodzinnym. Możliwość
wynajęcia garażu
773-712-0069
Belmont- Narragansett
3-sypialniowy apartament
do wynajęcia od zaraz.
Dla osób bez nałogów i zwierząt
312-914-3937

POSZUKUJĘ LOKALU
Mężczyzna poszukuje
mieszkania z osobnym wejściem.
Najlepiej okolice Carol Stream
lub Chicago
773-501-3844

KUPNO I SPRZEDAŻ
Lodówki i kuchenki od $99
Pralki, szuszarki, zamrażarki.
Dostawa z gwarancją, całe łóżka
z materacami $99.00.
3-częściowy komplet gościnny
$198.00, stół i 4 krzesła $115.00
1259 N. Ashland 7:30am - 6 pm
Andrzej 773-276-0599
Na sprzedaż
włoskie dziecięce łóżko i
przewijak, prawie nowe
847-702-0510

LEKCJE
DO WYNAJĘCIA

Nauka języka
francuskiego

DO WYNAJĘCIA

Belmont-Narragansett
Sypialnia dla mężczyzny w
2-sypialniowym mieszkaniu
na piętrze

773-502-6336

Westchester
3-sypialniowe mieszkanie,
1.5 łazienki na 1 piętrze

773-595-8226
Addison-Austin
Do wynajęcia sypialnia
w garden apartment dla
spokojnych pań lub panów
bez nałogów i zwierząt.
Użyteczności wliczone
773-685-7988

wtorek
12 maja (May 12) 2015

dziennikzwiazkowy.com

w każdej grupie wiekowej

773-877-0711
Franklin Park

Franklin Park

Umeblowane 1-sypialniowe
na 2 piętrze. Użyteczności,
internet, polska TV wliczone

Dwie sypialnie w basemencie do
wynajęcia od 1 czerwca.
Użyteczności wliczone

773-370-3859

773-931-3760

Jackowo
Mieszkanie do wynajęcia na
pierwszym piętrze. Od zaraz
847-769-7758
Laramie - Belmont
sypialnia dla pani,
na 1 piętrze
do wynajęcia

708-655-7172
Foster-Cumberland
2 sypialnie, drewniane podłogi,
pralnia, parking, podwórko
312-835-5754

WYPRZEDAŻE

WYPRZEDAŻE
Wyprzedaż
15, 16, 17 maja, 9am-6pm
Nowoczesne meble, piano, narzędzia, farby, meble do ogrodu,
grill itd. 8008 Washington, Niles
847-710-9334

NAPRAWY

PRZEPROWADZKI
Przeprowadzki
Black Dog Moving Inc.
Posiadam doświadczenie,
licencję i ubezpieczenie.
Tanio
773-403-0306
IL C.C. #185108 MC
Przeprowadzki
Fachowo, rzetelnie i uczciwie.
Licencja i ubezpieczenie.
Stanisław 773-550-0252
# lic. IL. CC.175035
Wszystkiego rodzaju
pomoc przy
przeprowadzkach
Proszę dzwonić:
773-677-7473

Dział
ogłoszeń

773-763-3343
NAPRAWY
Śnieżka Serwis
Naprawy. Lodówki,
klimatyzatory, pralki,
suszarki, kuchenki, bojlery
i ogrzewanie. Gwarancja
mechanik 773-851-7799
Naprawa
lodówek, pralek, suszarek,
kuchenek.
Gwarancja
Ted Appliances
773-671-8424
708-867-8999

REMONTY
E.V. Windows & Doors Inc.
Zainstaluję
okna
w twoim domu
dobrze i
tanio.
Dzwonić
847-612-8894
Krzysztof

Wywóz
śmieci
kontraktorskich
Rozbiórki,
sprzątanie
każdego rodzaju

708-695-4680
Budowa garaży
i montaż drzwi
garażowych
Framing.
Tanio, szybko,
solidnie
773-251-8452
Solidnie, szybko
instaluję siding,
rynny, suffet i
wiele więcej
773-882-1125

Magic Masonry
and Tuckpointing
Fugowanie, murowanie,
mycie, wymiana bim
Mateusz 773-827-1841

ROZMAITE

Urocza
młoda
śliczna

Julka
312-841-9862

ROZMAITE

Sympatyczna
Weronika
blondynka
21 lat
czysta przyjemność

630-248-7486

23-letnia Ania
Nowa, słodka
blondyneczka
umili Ci dzień

630-258-4107
Ognisty
masaż
rozładowujący
napięcie
- dzwoń -

773-225-4437
Caleena
for massages, Dominikan/
African/American mix
708-207-4302
Ładna, zgrabna, młoda

Dominika
czeka na twój telefon

312-973-9191
Wspaniała
zgrabna,
kobieta
dotrzyma towarzystwa
773-329-5382

OSOBISTE
I am 53 years old male,
looking
to meet a woman between
40-55, possible long term
relationship, must be active
and start off as friends
773-316-1211

wtorek
12 maja (May 12) 2015

Gortat
w wyborach
prezydenckich
oddał głos
na...
Pierce'a

SPORT

DziennikZwiazkowy.com

17

Anthony chwali się nowym
zegarkiem

Marcin
Gortat
w przyszłości
chciałby
zostać
prezydentem
Polski
fot.Eric Lesser/EPA

Lider występującego
w koszykarskiej lidze
NBA zespołu New York
Knicks Carmelo Anthony, który od lutego pauzuje z powodu kontuzji
stawu kolanowego i
artroskopii, pochwalił
się na jednym z portali
społecznościowych zegarkiem za... 565 tys.
dolarów.
W czerwcu 2014 r. podpisał pięcioletnią umowę
wartą 124 mln dolarów.
W tym sezonie zarobi 30,5

mln dolarów, z czego 22,5
mln to kwota kontraktu,
a pozostałe apanaże stanowią wpływy z reklam.
Na ekskluzywny zakup z
limitowanej edycji mógł
więc sobie pozwolić,
mimo że nie występuje
na parkiecie.
31-letni
koszykarz
pauzować będzie nawet sześciu miesięcy, ale
przerwa nie wpływa na
wysokość wynagrodzenia. Mistrz olimpijski z
2008 roku z Pekinu gra

w Knicks od 2011. W bieżącym sezonie zdobywał
średnio 24,2 pkt, miał 6,6
zbiórek i 3,1 asysty. Rozegrał jednak tylko 40 spotkań.
Wbrew pozorom zegarek nie jest ze złota,
nie jest też zdobiony diamentami. Na jego cenę
miały wpływ zastosowane najnowocześniejsze
technologie. Prace nad
skonstruowaniem czasomierza trwały 18 miesięcy.
(PAP)

Brytyjski
tenisista
Andy Murray zarobił w
tym sezonie już 3,021
miliona dolarów (11
mln złotych). Za niedzielne zwycięstwo w
turnieju w Madrycie otrzymał
ok. 900 tys. USD.
Na czele rankingu
finansowego jest Serb
Novak Djokovic z
dorobkiem prawie 5,3 mln dol.
(19,3 mln złotych).
Trzecie miejsce
w tej klasyfikacji
zajmuje Czech Tomas Berdych - 1,8
mln USD. Granicę
miliona przekroczyło ośmiu zawodników, w tym
finalista hiszpańskich zawodów Rafael Nadal - w
roku 2015 zainkasował
1,28 mln i jest szósty. W
całej karierze Hiszpan
zgromadził 72,6 mln, tj. o
pięć mniej od Djokovica.

Szwajcar Roger Federer
ma zdecydowanie więcej
- ok. 90 mln dol.
Od początku sezonu
Jerzy Janowicz wygrał na
kortach 215 tys. dol, zaś

od Rumunki Simony Halep 2,031 mln. Trzecia jest
Rosjanka Maria Szarapowa 1,89 mln. Sześć cyfr
mają na koncie ponadto
Czeszka Petra Kvitova i

Murray zarobił w tym
sezonie ponad 3 mln dolarów

Marcin Gortat zamieścił na Twitterze zdjęcie karty do gło-

sowania w wyborach prezydenckich. Postawił na niej znak "x" przy
dopisanym nazwisku Paula Pierce'a, koszykarza Washington Wizards, który przesądził o wygranej zespołu w meczu NBA z Atlanta
Hawks 103:101.
37-letni weteran Pierce decydujące o zwycięstwie punkty w meczu
numer trzy drugiej rundy
play off zdobył rzutem z
półdystansu o tablicę w
ostatniej sekundzie. Na
początku czwartej kwarty sobotniego meczu
"Czarodzieje" prowadzili

91:70, ale na 14,1 sekund
przed jej zakończeniem
był remis 101:101. Wtedy
sprawy w swe ręce wziął
Pierce.
W rywalizacji play off
do czterech zwycięstw
stołeczni koszykarze prowadzą 2-1.
Fotografię zamieściły

m.in. portal espn.com oraz
internetowe wydanie hiszpańskiego dziennika "As".
Grający w Waszyngtonie od poprzedniego sezonu Gortat w wywiadach
prasowych niejednokrotnie zapowiadał, że w przyszłości chciałby zostać
prezydentem Polski. (PAP)

Andy Murray za zwycięstwo w Madrycie
otrzymał 900 tysięcy dolarów
fot.Marc Mueller/EPA

w sumie ma już niecałe 3
mln.
Na tegorocznej liście
kobiet prowadzi Amerykanka Serena Williams
4,022 mln, która zarobiła
prawie dwa razy więcej

Hiszpanka Carla Suarez
Navarro.
W rankingu zarobków
2015 Agnieszka Radwańska zajmuje 24. miejsce 381,5 tys.
(PAP)

DziennikZwiazkowy.com

18

Trudne zadanie przed Bayernem
w rewanżu z Barceloną

Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim we wtorkowym rewanżu z Barceloną

w półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów musi odrobić trzybramkową stratę z pierwszego meczu.
Przed zespołem Josepa Guardioli wyjątkowe
trudne zadanie. Jego były
zespół kroczy bowiem od
zwycięstwa do zwycięstwa. Barcelona wygrała
osiem ostatnich meczów,
strzelając w nich 28 goli i
tracąc zaledwie jedną.
Odmienna atmosfera
panuje w Bayernie. Bawarska drużyna zapewniła sobie mistrzostwo
Niemiec przed dwoma
tygodniami i od tego
czasu nie wygrała meczu.

Bayern odpadł z Pucharu
Niemiec, przegrał mecze
ligowe z Bayerem Leverkusen i Augsburgiem.
Priorytetem miała być
rywalizacja z Barceloną.
Mistrz Niemiec przegrał
jednak na wyjeździe z
hiszpańską drużyną 0:3
i przed rewanżem jest w
bardzo trudnej sytuacji.
Bawarska drużyna jest
poważnie osłabiona kadrowo. Z powodu kontuzji nie mogą grać m.in.
Arjen Robben, Franck Ri-

bery, David Alaba, Holger
Badstuber, a Robert Lewandowski po złamaniu
nosa występuje w masce
ochronnej.
- Musimy dać z siebie
wszystko co możemy.
Wystarczająco
często
pokazywaliśmy,
czego
jesteśmy w stanie dokonać na naszym stadionie
w Monachium. To jeszcze nie koniec i będziemy walczyć - powiedział
napastnik reprezentacji
Polski.

wtorek
12 maja (May 12) 2015

Miliony fanów
Beckhama
na Instagramie

Poza tym atmosfery
nie poprawiają plotki
medialne, jakoby Guardiola po zakończeniu sezonu miał objąć Manchester City.
- Chłopaki, mówiłem
to 200 milionów razy,
mam tutaj jeszcze ważny kontrakt przez rok. W
przyszłym sezonie będę
tutaj i to wszystko na ten
temat - odpowiedział
niemieckim dziennikarzom hiszpański szkoleniowiec.
(PAP)
David Beckham i jego żona Viktoria mają na Facebooku
miliony fanów
fot.Justin Lane/EPA

Robert Lewandowski: to jeszcze nie koniec, będziemy w Monachium walczyć

Władze niemieckiego
klubu Schalke 04 Gelsenkirchen zdecydowały o
natychmiastowym usunięciu z klubu piłkarzy
Kevina-Prince'a Boatenga i Sidneya Sama. Z ko-

fot.Peter Knoeffel/EPA

Były gwiazdor światowej piłki David Beckham
bije
rekordy
popularności w mediach
społecznościowych - jego konto z
fotografiami na Instagramie, które założył w
dniu 40 urodzin, odwiedziło w ciągu 24 godzin
milion fanów. Po pięciu
dniach liczba przekroczyła 5 mln.
Na Instagramie zamieścił m. in. zdjęcia z 40-tych
urodzin, które obchodził z
przyjaciółmi w marokańskim Marrakeszu.
Na Facebooku profil

Anglika lubi ponad 50
mln osób. Były piłkarz i
jego rodzina cieszą się
także nieustającym zainteresowaniem światowych mediów zarówno
elektronicznych, jak i drukowanych.
Według
magazynu
"Forbes" jego zarobki w
2014 r., głównie z reklam i
umów sponsorskich, były
rekordowe - 75 mln dolarów. Do tej sumy nie zbliżył się podczas 20 lat kariery piłkarskiej. Najwięcej
zarobił w 2012 roku jako
gracz AC Milan – 51 mln
dolarów.
(PAP)

cze edycji Ligi Mistrzów, z
ostatnich ośmiu spotkań
w Bundeslidze wygrała
jedno i spadła na szóste
miejsce w tabeli, ostatnie
gwarantujące występ w Lidze Europejskiej. Przewa-

ga nad plasującą się bezpośrednio za nią Borussią
Dortmund zmalała już jednak do dwóch punktów.
Do końca sezonu zostały
dwie kolejki meczów.
Boateng, były reprezen-

tant Ghany, i Sam, który
pięciokrotnie wystąpił w
drużynie narodowej Niemiec, byli w grupie najlepiej zarabiających piłkarzy
zespołu z Zagłębia Ruhry.
(PAP)

Gwiazdy wyrzucone z Schalke 04

lei Marco Hoeger został
zawieszony w prawach
zawodnika na tydzień.
Bezpośrednim
powodem tej decyzji była
niedzielna porażka 0:2 z
FC Koeln. Już krótko po

meczu menedżer zespołu
Horst Heldt zapowiedział
wyciągnięcie konsekwencji wobec niektórych zawodników.
Ekipa
Schalke
04,
uczestnik trwającej jesz-

wtorek
12 maja (May 12) 2015

SPORT

DziennikZwiazkowy.com

19

"Diablo" przegrał z chorobą. Walka z Drozdem odwołana

Z powodu choroby Krzysztof "Diablo" Włodarczyk nie będzie walczył z Rosjaninem Grigorijem Drozdem o mistrzostwo świata WBC w wadze junior ciężkiej - poinformował promotor polskiego boksera Andrzej
Wasilewski. Do walki miało dojść 22 maja w Moskwie.

Infekcja wirusowa Krzysztofa Włodarczyka spowodowała odwołanie pojedynku
z Grigorijem Drozdem
fot.Sergei Ilnitsky/EPA

Emocje w Gliwicach
do ostatniej chwili

Piast Gliwice przegrał
na własnym stadionie z
Górnikiem Łęczna 2:3,
mimo prowadzenia 2:0,
w meczu kończącym 31.
kolejkę ekstraklasy.
Przez pierwsze pół godziny meczu nic się nie
działo. Emocje zaczęły się
w 32. minucie, kiedy po
rzucie wolnym egzekwowanym przez Łukasza
Hanzela w polu karnym
Górnika najwyżej wyskoczył Csaba Horvath i bramkarz gości skapitulował.
Szansę na podwyższenie
wyniku miał Tomasz Podgórski, który przed bramką
źle uderzył piłkę po podaniu Rubena Jurado.
Na początku drugiej
połowy. Kamil Wilczek
został sfaulowany przez
bramkarz Górnika, sędzia

podyktował rzut karny,
skutecznie wykorzystany
przez poszkodowanego.
Nie załamało to podopiecznych trenera Jurija
Szatałowa. Potrzebowali
pięciu minut, by zdobyć
kontaktowego gola. Do
centry Miroslava Bożoka
głowę "dołożył" Fiodor
Cernych. A 120 sekund
później był już remis, bo
Bożok z narożnika pola
karnego
precyzyjnym
strzałem od słupka pokonał Jakuba Szmatułę.
Kluczowe dla losów
spotkania okazała się
decyzja trenera gości o
wprowadzeniu na boisko Shpetima Hasaniego.
Mimo asysty trzech rywali
potrafił on oddać celny
strzał, dać swojej drużynie
wygraną.
(PAP)

- Niestety, ale w tym
terminie nie będzie pojedynku Włodarczyka z
Drozdem. Powodem jest
infekcja wirusowa, jaka
dopadła Krzyśka. Przez
kilka dni próbował kurować się bez przyjmowania antybiotyku, była nawet chwilowa poprawa,
która dawała nadzieję na
dojście do zdrowia, ale
ostatecznie wygrała choroba - powiedział Wasilewski.
W poprzednim tygodniu przebywający na
zgrupowaniu w Wiśle

Włodarczyk stwierdził, że
ma kłopoty zdrowotne i
jego potyczka z Drozdem
stanęła pod znakiem zapytania. - Wyjdę do ringu
tylko wtedy, kiedy będą
na 100 proc. przygotowany, a wirus zakłócił moje
treningi - przyznał.
Niewykluczone, że zamiast Włodarczyka, który
w zawodowej karierze
wygrał 49 pojedynków,
trzy przegrał, a jeden zremisował, 22 maja przeciwnikiem
rosyjskiego
czempiona będzie inny
pięściarz Sferis KnockOut

Promotions – legitymujący się rekordem 28-2 Łukasz Janik.
- Zaproponowaliśmy
organizatorom gali możliwość występu Janika,
zdając sobie sprawę, jak
trudno znaleźć w krótkim
czasie rywala. Team Drozda zainwestował sporo
pieniędzy w jego przygotowania. Nic dziwnego, że
Grigorij chce walczyć za
półtora tygodnia. Łukasz
przyjął wyzwanie, czekamy na odpowiedź Rosjan
- dodał współwłaściciel
warszawskiej grupy. (PAP)

Giro d'Italia – groźny upadek
Pozzovivo, pech Paterskiego
Michael
Matthews
(Orica GreenEdge) wygrał trzeci etap kolarskiego wyścigu Giro
d'Italia, z Rapallo do
Sestri Levante, długości
136 km. Australijczyk
umocnił się na pozycji lidera. Groźny upadek na
trasie miał jeden z faworytów - Włoch Domenico
Pozzovivo.
Matthews finiszował
najszybciej z peletonu.
Drugi był Włoch Fabio
Felline (Trek), a trzeci Belg
Philippe Gilbert (BMC Racing). Jedenaste miejsce,
podobnie jak dzień wcześniej, zajął Słoweniec Grega Bole, jeżdżący w barwach polskiej grupy CCC
Sprandi Polkowice.
Bardzo aktywny na tra-

sie tego etapu był Maciej
Paterski (CCC Sprandi).
Polski kolarz wraz z trzema innymi zawodnikami
został doścignięty przez
peleton dopiero cztery kilometry przed metą. Ostatecznie zajął 71. miejsce.
- Dzisiejszy etap był
krótki, ale bardzo ciężki.
Nie czułem się wyjątkowo
dobrze. Mam nadzieję, że
noga się jeszcze rozkręci.
Trasa była kręta, przewagi
niewielkie i bardzo trudno
było samochodom technicznym przedostać się do
ucieczki. Mieliśmy z tego
powodu trochę kłopotów
z otrzymaniem jedzenia i
picia, musieliśmy sobie jakoś radzić, czasami pożyczając od innych ekip. Nie
było łatwo, szczególnie

Domenico Pozzovivo uderzył na zakręcie głową o asfalt
i długo leżał nieruchomo
fot.Ricardo Scanferda/EPA

przy tak wysokiej temperaturze - powiedział Maciej Paterski.
38 kilometrów przed
metą, na zjeździe, doszło
do groźnego upadku Domenico Pozzovivo. Włoch
- piąty w ubiegłorocznym
Giro i jeden z faworytów

obecnego wyścigu - uderzył na zakręcie głową o
asfalt. Długo leżał nieruchomo, po czym został
zabrany na noszach do karetki i odwieziony do szpitala. Tam okazało się, że
doznał wstrząśnienia mózgu i urazu twarzy. (PAP)

20 SPORT

wtorek
12 maja (May 12) 2015

DziennikZwiazkowy.com

sport@zwiazkowy.com

Blackhawks znają już rywala

Przyszła pora na Ducks!

Hokeiści Chicago Blackhawks poznali swoich przeciwników w finale Konferencji Zachodniej. Anaheim Ducks we
własnej hali pokonały po dogrywce Calgary Flames 3:2 i w rywalizacji do czterech zwycięstw triumfowały 4-1.
Nie wiadomo jeszcze
kiedy odbędzie się pierwszy
mecz. Nie może się on rozpocząć przed skompletowaniem finału Konferencji
Wschodniej. New York Rangers pokonali na wyjeździe
Washington Capitals 4:3 i
wyrównali stan rywalizacji

na 3:3. Siódmy mecz odbędzie się w środę w Nowym
Jorku. Dzień wcześniej prowadząca w serii 3:2 Tampa Bay Lighting podejmie
Montreal Canadiens i jeżeli
wygra, to ona awansuje do
finału, a wtedy pierwszy
mecz Blackhawks z Ducks

może odbyć się już w piątek.
Wiadomo
natomiast
gdzie odbędzie się inauguracyjne spotkanie finału.
„Kaczory” w sezonie regularnym zajęły w Pacific
Division pierwsze miejsce
z dorobkiem 109 punktów.
„Czarne Jastrzębie” w Cen-

tral Division były trzecie,
mając na swoim koncie 102
punkty. Przywilej lodowiska
jest więc własnością Anahaim.
W play off oba zespoły nie przegrały meczu na
własnych
lodowiskach.
Natomiast w sezonie regu-

larnym pierwszy mecz w
Chicago wygrały Ducks 1:0.
Dwa następne w Anahaim
zakończyły się zwycięstwami Blackhawks po 4:1. W
oby tych spotkaniach po
dwie bramki zdobył, będący
obecnie w rewelacyjnej formie, Patrick Kane.
(DC)

Po zwycięstwie w półfinale z Minnesota Wild 4:0,
powtórka z Anaheim Ducks mile widziana
fot.Facebook

Czyste konto
Fabiańskiego
Arsenal
pogrążony
Łukasz
Fabiański
pokonał nieoczekiwanie razem z kolegami
ze Swansea City swój
były klub Arsenal Londyn 1:0 w 36. kolejce
angielskiej Premier League. Polski bramkarz
rozegrał bardzo dobre
spotkanie i wielokrotnie imponował dobrymi interwencjami.
Fabiański miał sporo
pracy. Pokonać próbowali go Olivier Giroud,
Santi Cazorla, Alexis
Sanchez czy Theo Walcott. Reprezentant kraju
zachował czyste konto,
a losy spotkania na korzyść gości rozstrzygnął
w 85. minucie Bafetimbi
Gomis.
"Kanonierzy" mimo
porażki pozostali na
trzecim miejscu w tabeli. Tuż przed nimi jest
Manchester City, który
ma trzy punkty więcej,
a nad czwartym Manchesterem United mają
dwa punkty przewagi.
Mistrzostwo kraju już
wcześniej zapewniła sobie Chelsea Londyn.
Poniedziałkowy mecz
z ławki rezerwowych Arsenalu obejrzał Wojciech
Szczęsny, a Krystian Bielik nie znalazł się w składzie.
(PAP)