RJEŠENJA ZA GRAĈ E V I NA R S TV O

TEHNIýKI PODACI
SUSTAVI ZA ALUMINIJSKU STOLARIJU I STAKLENO ALUMINIJSKE KONTINUIRANE FASADE

ALUK GROUP

1

Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade
05
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22

Serije profila za izradu vrata i prozora
45 N
55 N
50IW
56IW-ID
67IW
77IW-IS
50IWood
80IWood
BLINDALL 60
BLINDALL 70

25
26
28
30
32

Serije profila za izradu kliznih stijena
SC70 N
SC95TT
SC140TT
SC170TT

35
36
38
40
42
44
46
48
50

Serije profila za izradu kontinuiranih fasada
SL50
SG50S
SL60
AW86S
AW86B
FRS BRISOLEJI
FVM VENTILIRANE FASADE
SPV

53
54
56
58

Serije profila za izradu zimskih
vrtova, verandi, prozorskih kapaka,
grilja i škura
45V
45P
SV30

61
62

Razne serije
50PI Unutarnja vrata

ALUK GROUP

od projektiranja do realizacije: kvaliteta koja nagraÿuje.
ALUK GROUP prisutna je na tržištu od 1969. godine. te je zahvaljujuüi stalnom
istraživanju i razvoju svojih sustava danas visoko pozicionirana na tržištu
aluminijske stolarije i kontinuiranih aluminijskih fasada.

©

ALUK TIM d.o.o. Kastav ovlašteni je zastupnik i distributer prodaje ALUk sustava
aluminijskih profila za graditeljstvo na hrvatskom tržištu. ALUK TIM d.o.o. kao
þlanica ALUK GRUPE nastavlja uspješno poslovanje prethodnih poduzeüa Rijeka
Aluminij d.o.o. i Zagreb Aluminij d.o.o. koji su bili zastupnici za prodaju ALUk
proizvoda.
Zahvaljujuüi kontinuiranom istraživanju i razvoju, modernoj tehnologiji pri
projektiranju i dizajnu proizvoda, ALUK GRUPA u moguünosti je zadovoljiti
specifiþne potrebe poslovnih partnera-investitora, arhitekata, projektanata
te izvoÿaþa radova. Uz prodaju i distribuciju ALUK TIM d.o.o. pruža i tehniþku
podršku arhitektima i izvoÿaþima kako u fazi projektiranja objekata tako i tijekom
razrade i izgradnje projekata putem struþnih savjeta vezanih za ugradnju ALUk
proizvoda.

2

« ALUK LAB I TEHNIýKI URED »
ALUK Grupa ima ovlašteni laboratorij SINAL/ACCREDIA
[ALUK LAB] za ispitivanje vlastitih sustava u suradnji
sa ITC-CNR u kojem se posebna pažnja pridaje
ispitivanju nepropusnosti zraka i vode te otpornosti
prozora i vrata na optereüenje vjetrom.
Tehniþki ured zadužen je za certifikate i tehniþku
dokumentaciju kao i za provoÿenje testiranja
mehaniþke izdržljivosti i trajnosti okova i opreme.

« ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, USLUGA
I KVALITETA »
Odjel za istraživanje i razvoj, usko povezan sa tržištem,
zaslužan je za pronalazak novih rješenja, kvalitetnih
proizvoda i usluga za svoje kupce, a uz to ima i važnu
funkciju povezivanja prodajnog odjela sa tehniþkoprojektnim odjelom.

Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade

ALUK - Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno
aluminijske kontinuirane fasade

«

PROIZVODNI ODJEL ZA
ZAVRŠNU OBRADU PROFILA »
Direktno upravlja centrom za skladištenje profila
svih serija, vrši sklapanje profila sa prekinutim
termiþkim mostom te pruža usluge anodne
oksidacije i bojanja profila. Svi ti postupci izvode
se uz primjenu najmodernijih tehnologija, kako
u proizvodnom procesu tako i vezano uz zaštitu
okoliša, te su podvrgnuti strogim kontrolama
za koje su dobili certifikate od najvažnijih
talijanskih i europskih ustanova [ISO 9000,
EURAS – EWAA, QUALANOD-QUALITAL].

« OKOVI I OPREMA »
Dva posebna proizvodna odjela bave se
proizvodnjom opreme: Odjel Strojne Izrade,
namijenjen europskom tržištu, te odjel ALUK
KINA namijenjen kineskom, srednjeistoþnom,
malezijskom i indijskom tržištu.

« PRODAJA I DISTRIBUCIJA »
Ovlašteni zastupnik za prodaju i distribuciju na hrvatskom tržištu je ALUK TIM d.o.o.
Kastav putem skladišno prodajnog prostora
te preko prodajno-tehniþkih zastupnika na
cijelokupnom tržištu.

3 45N 55N 50IW 56IW-ID 67IW-ID 77IW-IS 50IWood 80IWood BLINDALL 60 BLINDALL 70 © 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 TehniĆki Podaci Serije profila za izradu vrata i prozora .

kao i funkcionalna usklaÿenost istih omoguüava ispunjavanje svih konkretnih projektnih zahtjeva naših kupaca.Serija profila za izradu vrata i prozora Serija profila bez prekinutog termiþkog mosta pogodna je za izradu vrata i prozora za ugradnju na industrijskim i proizvodnim pogonima ili na javnim i privatnim stambenim zgradama u podruþjima s blagom klimom. Linija prozorskih profila s ventiliranom pretkomorom jamþi proizvodu visoku otpornost na atmosferske uvjete te je þini prikladnom za izradu tradicionalne vanjske stolarije s dvostrukim preklopom.aluk. www. Kompletna linija ekstrudiranih profila i okova.it .4 45N Vrata i Prozori Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade 45N .

širina dovratnika i krila vrata: 55 mm .širina krila prozora i balkonskih prozora: 55 mm TIPOLOGIJA IZRADE Jednokrilni. OSTAKLJENJE I ISPUNE Na profile se mogu montirati stakla debljine od 4 mm do 28 mm kod fiksnih dijelova i širine od 4 do 38 mm kod krila. otklopni prozori.0 W/m2K JAýINA ZVUýNE OTPORNOSTI osnovne karakteristike ZRAKOPROPUSNOST EN 12207 1 VODONEPROPUSNOST EN 12208 1A VJETRONEPROPUSNOST Otpornost na udar vjetra EN 12210 VJETRONEPROPUSNOST Propustljivost napredne karakteristike 2 2A 1 3A 4A 2 A 3 5A 6A 3 B 4 7A 8A E 9A 4 1050 PA 5 C 45 55 TehniĆki Podaci © 10 55 45 * Obojeno polje oznaþava vrijednosti serije ALUK . vrata. NOSIVOST PROZORA 130 Kg TOPLINSKA PROVODLJIVOST OKVIRA U skladu s meÿunarodnom normom EN ISO 10077-1 5 Uf = 7.Serija profila za vrata i prozore PROFILI . balkonski prozori. s otvaranjem prema van. otklopno-zaokretni. dvokrilni ili višekrilni prozori.

www. Pogodna je za ulazna vrata i izloge jednostavnih linija.it .aluk.6 55N Vrata i Prozori Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade 55N .Serija profila za izradu vrata i prozora Serija profila bez prekinutog termiþkog mosta za izradu aluminijske graÿevinske stolarije velikih dimenzija i otpornosti na optereüenje vjetra.

dvokrilni ili višekrilni prozori. NOSIVOST PROZORA 130 Kg TOPLINSKA PROVODLJIVOST OKVIRA U skladu s meÿunarodnom normom EN ISO 10077-1 7 Uf = 7.širina dovratnika i krila vrata: 55 mm .0 W/m2K JAýINA ZVUýNE OTPORNOSTI osnovne karakteristike ZRAKOPROPUSNOST EN 12207 1 VODONEPROPUSNOST EN 12208 1A VJETRONEPROPUSNOST Otpornost na udar vjetra EN 12210 2 2A 1 VJETRONEPROPUSNOST Propustljivost napredne karakteristike 3A 4A 2 A 3 5A 6A 3 B 4 7A 8A E 9A 4 1200 PA 5 C 55 65 © 10 TehniĆki Podaci 55 * Obojeno polje oznaþava vrijednosti serije ALUK . OSTAKLJENJE I ISPUNE Na profile se mogu montirati stakla debljine od 5 do 37 mm kod fiksnih dijelova i debljine od 5 do 47 mm kod krila. balkonski prozori. vrata. otklopno-zaokretni prozori.Serija profila za vrata i prozore PROFILI . otklopni prozori.širina krila prozora i balkonskih prozora: 65 mm TIPOLOGIJA IZRADE Jednokrilni.

Serija profila za izradu vrata i prozora s prekinutim termiþkim mostom Ova serija profila s prekinutim termiþkim mostom za izradu vrata i prozora odlikuje se posebnom estetikom koja predstavlja novinu za aluminijske profile. www. a ogleda se u oponašanju tradicionalnih geometrijskih oblika karakteristiþnih za klasiþnu drvenu stolariju. Prozorski okviri i vrata izraÿeni od ovih profila idealni su za primjenu u obnovljenim povijesnim jezgrama i stambenim zgradama opüenito.8 50IW Vrata i Prozori Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade 50IW .it .aluk.

Serija profila za vrata i prozore s prekinutim termiþkim mostom PROFILI .širina krila prozora i balkonskih prozora: 57 mm TIPOLOGIJA IZRADE Jednokrilni. okviri u monoblok izvedbi. OSTAKLJENJE I ISPUNE Na profile se mogu montirati stakla debljine od 20 do 32 mm kod fiksnih dijelova i debljine od 20 do 39 mm kod krila. balkonski prozori. vrata.2 W/m2K Prema meÿunarodnoj normi EN ISO 10077-2 osnovne karakteristike 1A VJETRONEPROPUSNOST Otpornost na udar vjetra EN 12210 1 VJETRONEPROPUSNOST Propustljivost napredne karakteristike 2 2A 3A 4A 2 A 9 3 5A 6A 3 B 4 7A 8A E 9A 4 1200 PA 5 C 60 TehniĆki Podaci 50 © 10 60 50 * Obojeno polje oznaþava vrijednosti serije ALUK . otklopni prozori. NOSIVOST PROZORA 130 Kg TOPLINSKA PROVODLJIVOST OKVIRA JAýINA ZVUýNE OTPORNOSTI Rw = max 43 dB Prema meÿunarodnom standardu EN ISO 140-3 ZRAKOPROPUSNOST EN 12207 1 VODONEPROPUSNOST EN 12208 Uf = 2. dvokrilni ili višekrilni prozori. otklopno-zaokretni prozori.širina dovratnika: 50 mm .5-3.

Ova serija profila pogodna je za instalaciju sigurnosnog stakla kao i stakla za toplinsku i zvuþnu izolaciju.10 56IW-ID Vrata i Prozori Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade 56IW .Serija profila za izradu vrata i prozora s prekinutim termiþkim mostom Profili serije 56IW širine 56 mm imaju optimalan odnos kvalitete i jednostavnosti izrade profila.it .aluk. www.

otklopni prozori.3-3. otklopno-zaokretni prozori. NOSIVOST PROZORA 130 Kg TOPLINSKA PROVODLJIVOST OKVIRA Uf = 2. paralelne klizne stijene te monoblok izvedbe.Serija profila za vrata i prozore s prekinutim termiþkim mostom PROFILI . dvokrilni ili višekrilni prozori. vrata.širina krila prozora i balkonskih prozora: 66 mm TIPOLOGIJA IZRADE Jednokrilni.širina dovratnika i krila vrata: 56 mm . balkonski prozori. OSTAKLJENJE I ISPUNE Na profile se mogu montirati stakla debljine od 10 do 40 mm kod fiksnih dijelova i debljine od 20 do 50 mm kod krila.2 W/m2K Prema meÿunarodnoj normi EN ISO 10077-2 JAýINA ZVUýNE OTPORNOSTI Rw = max 46 dB Prema meÿunarodno m standardu EN ISO 140-3 osnovne karakteristike ZRAKOPROPUSNOST EN 12207 1 VODONEPROPUSNOST EN 12208 1A VJETRONEPROPUSNOST Otpornost na udar vjetra EN 12210 1 VJETRONEPROPUSNOST Propustljivost napredne karakteristike 2 2A 3A 4A 2 A 11 3 5A 6A 3 B 4 7A 8A E 9A 4 1200 PA 5 C 56 66 © 10 TehniĆki Podaci 56 * Obojeno polje oznaþava vrijednosti serije ALUK .

5 mm koje poveüavaju stabilnost i þvrstoüu.aluk.it .Serija profila za izradu vrata i prozora s prekinutim termiþkim mostom Prekinuti termiþki most serije profila Aluk 67IW dobiva se korištenjem šupljikavih poliamidnih šipki debljine 28. www. Ova serija profila i oprema koja prati istu. ciljano je projektirana protiv provala. a okviri širine 67 mm i krila širine 76 mm jamþe iznimnu izdržljivost i toplinsku izolaciju.12 67IW Vrata i Prozori Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade 67IW .

05 W/mK TehniĆki Podaci n Topli 1200 PA 5 A * Obojeno polje oznaþava vrijednosti serije ALUK E 9A VJETRONEPROPUSNOST Propustljivost 10 13 143 . paralelne klizne stijene.5 mm . balkonski prozori.5 mm TIPOLOGIJA IZRADE Jednokrilni. prozori sa zakretanjem oko svoje vertikalne i horizontalne osi. dvokrilni ili višekrilni prozori.5 76.5 Rw = 66. OSTAKLJENJE I ISPUNE Na profile se mogu montirati stakla debljine od 22 do 50 mm kod fiksnih dijelova i i debljine od 22 do 60 mm kod krila.širina dovratnika i krila vrata: 66. otklopno-zaokretni prozori.2 W/m2K Rw = max 47 dB osnovne karakteristike ZRAKOPROPUSNOST EN 12207 3 4A 5A 2 6A 3 4 7A 8A 4 B C RESISTENZA ALL’EFFRAZIONE ENV1627 1 2 3 W/m 2 1.6 W/m2K Warm Edge 0.7-3. otklopni prozori.1 k Uw = ivost vodlj ro ska p W a 67I t SeurĆinja otpornos Zv B 47 d © 66. 1230x1480 mm Ug = 0.Serija profila za vrata i prozore s prekinutim termiþkim mostom PROFILI .širina krila prozora i balkonskih prozora: 76. NOSIVOST PROZORA 130 Kg TOPLINSKA PROVODLJIVOST OKVIRA Prema meÿunarodnoj normi EN ISO 10077-2 JAýINA ZVUýNE OTPORNOSTI Prema meÿunarodnom standardu EN ISO 140-3 VODONEPROPUSNOST EN 12208 1 1A VJETRONEPROPUSNOST Otpornost na udar vjetra EN 12210 napredne karakteristike 2 2A 1 3A Uf = 1.5 Dim.

Serija profila za izradu vrata i prozora s prekinutim termiþkim mostom Ovu seriju profila karakterizira visoki stupanj toplinske izolacije dobiven zahvaljujuüi upotrebi poboljašanih šupljikavih poliamidnih šipki debljine 39 mm te dodatku posebnih izolacijskih letvica.14 77IW-IS Prozori Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade 77IW-IS .it .aluk. www. Takvo rješenje smanjuje konvekcijsko gibanje unutar šupljine profila te na taj naþin omoguüuje iznimnu toplinsku i zvuþnu izolaciju. a okviri širine od 77 mm do 87 mm zadovoljiti üe i najzahtjevnije kupce.

dvokrilni ili višekrilni prozori.90-1. OSTAKLJENJE I ISPUNE Na profile se mogu montirati stakla debljine od 22 do 60 mm kod fiksnih dijelova i debljine od 32 do 70 mm kod krila.6 W/m2K 3 4A 5A 2 6A 7A 3 A 0 . NOSIVOST PROZORA 130 Kg TOPLINSKA PROVODLJIVOST Prema meÿunarodnoj normi EN ISO 10077-2 JAýINA ZVUýNE OTPORNOSTI U fazi testiranja osnovne karakteristike 1 VODONEPROPUSNOST EN 12208 1A VJETRONEPROPUSNOST Otpornost na udar vjetra EN 12210 VJETRONEPROPUSNOST Propustljivost napredne karakteristike 2 2A 1 3A Uf = 0.Serija profila za prozore s prekinutim termiþkim mostom PROFILI .širina krila prozora i balkonskih prozora: 87 mm TIPOLOGIJA IZRADE Jednokrilni. balkonski prozori. otklopni prozori. 1230x1480 mm Ug = 0.05 W/mK -IS 77poIrW a nost j i r t Se vuĆna o Z E 9A C 6 W/m 2 k a pro nsk Topli 8A 4 B * Obojeno polje oznaþava vrijednosti serije ALUK 4 TehniĆki Podaci ZRAKOPROPUSNOST EN 12207 15 10 77 87 10 77 87 . paralelne klizne stijene.širina dovratnika: 77 mm .6 W/m2K Warm Edge 0. vrata. otklopno-zaokretni prozori.9 Uw = vodlj 5 ivost B 45 d © 79 Rw = 1500 PA Dim.

aluk. www. Ovaj sustav dopušta montiranje prvoklasne opreme. a posebna pažnja posveüena je priþvršüivanju šarnira: specifiþni ALUK okovi omoguüuju ispravnu i þvrstu montažu što je posebno važno kod otvora veüih dimenzija i težina.it .16 50IWood Vrata i Prozori u kombinaciji Aluminij/Drvo Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade 50IWood .Serija profila s prekinutim termiþkim mostom za izradu vrata i prozora u kombinaciji aluminij/drvo Profili serije 50IWood namijenjeni su izradi visoko kvalitetne graÿevinske stolarije u kombinaciji aluminij/drvo koja u sebi objedinjuje privlaþan estetski izgled drva te þvrstoüu i jednostavnost održavanja tipiþnu za aluminijske profile.

8-3.širina dovratnika i krila prozora komplanarnih vrata: 70 mm TIPOLOGIJA IZRADE Prozori.širina dovratnika: 70 mm .2 W/m 2 k Uw = rovod t ljivos d IWoosto 0 5 a n SerZivjuĆna otpor ka p plins To 70 Rw = 21 70 91 4 7A 8A E 9A 4 1200 PA 5 C Dim.05 W/mK 45dB TehniĆki Podaci VJETRONEPROPUSNOST Otpornost na udar vjetra EN 12210 1A napredne karakteristike © VODONEPROPUSNOST EN 12208 1 Uf = 1. paralelne klizne stijene.Serija profila za vrata i prozore aluminij/drvo PROFILI . otklopnozaokretni prozori.širina krila prozora: 88 mm .2 W/m2K Rw = max 45 dB osnovne karakteristike ZRAKOPROPUSNOST EN 12207 17 . OSTAKLJENJE I ISPUNE Na profile se mogu montirati stakla debljine od 22 do 29 mm kod fiksnih dijelova i debljine od 22 do 32 mm kod krila. NOSIVOST PROZORA Ovisno o korištenim okovima TOPLINSKA PROVODLJIVOST Prema meÿunarodnoj normi EN ISO 10077-2 JAýINA ZVUýNE OTPORNOSTI Prema meÿunarodnom standardu EN ISO 140-3 2 2A 1 3A 3 4A 5A 6A 2 VJETRONEPROPUSNOST Propustljivost 3 A B * Obojeno polje oznaþava vrijednosti serije ALUK 1. vrata. balkonski prozori s jednim ili više krila. 1230x1480 mm Ug = 0. otklopni prozori.6 W/m2K warm edge 0.

Serija profila s prekinutim termiþkim mostom za izradu vrata i prozora u kombinaciji aluminij/drvo Serija profila 80IWood nastala je kao odgovor na sve veüu potražnju tržišta energetske uþinkovitosti tkz.18 80IWood Vrata i Prozori u kombinaciji Aluminij/Drvo Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade 80IWood . a iznutra od drvenih profila s takoÿer prekinutim termiþkim mostom koji su spojeni sa šupljikavim šipkama koje jamþe maksimalnu kvalitetu sustava stolarije u kombinaciji aluminij/drvo. Struktura ove serije sastoji se. «CasaClima». . izvana od aluminijskih profila s prekinutim termiþkim mostom.

05 W/mK t ljivos Wood I 0 8 rija 21 80 101 21 80. otklopno-zaokretni prozori. 1230x1480 mm Ug = 0.5 101.5 mm TIPOLOGIJA IZRADE Prozori. okviri za otklopne prozore. NOSIVOST PROZORA Ovisno o korištenim okovima TOPLINSKA PROVODLJIVOST Prema meÿunarodnoj normi EN ISO 10077-2 JAýINA ZVUýNE OTPORNOSTI Uf = 1.Serija profila za vrata i prozore aluminij/drvo PROFILI .9 W/m2K / / osnovne karakteristike ZRAKOPROPUSNOST EN 12207 1 VODONEPROPUSNOST EN 12208 1A VJETRONEPROPUSNOST Otpornost na udar vjetra EN 12210 VJETRONEPROPUSNOST Propustljivost napredne karakteristike 2 2A 1 3A 19 3 4A 5A 2 6A 7A 3 A d provo nska Topli E 9A 1500 PA 5 C W/m 2 1. paralelne klizne stijene.5 mm .3-1. OSTAKLJENJE I ISPUNE Na profile se mogu montirati stakla debljine od 32 do 39 mm kod fiksnih dijelova i debljine od 26 do 48 mm kod krila.5 © TehniĆki Podaci Se .6 W/m2K Warm Edge 0. balkonski prozori s jednim ili više krila.0 k Uw = 8A 4 B * Obojeno polje oznaþava vrijednosti serije ALUK 4 Dim.širina dovratnika: 80.širina krila prozora: 101.

Dimenzije ovih profila dopuštaju korištenje sigurnijih sustava za blokiranje i zatvaranje kao i þvrsto sidrenje okvira na zidove.aluk. www. Sustav ove serije profila ima specijalnu protuprovalnu opremu koja se koristi za vrata s otvaranjem prema van kako bi bila zajamþena maksimalna sigurnost.it .20 BLINDALL 60 Vrata i Prozori Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade Serija profila za izradu blindiranih vrata i prozora Serija profila Blindall60 projektirana je za izradu blindiranih i neblinidiranih izloga i vrata.

TIPOLOGIJA IZRADE Jednokrilni ili dvokrilni prozori sa ili bez fiksnog nadsvjetla.Serija profila za izradu blindiranih vrata i prozora PROFILI . Jednokrilna ili dvokrilna vrata s otvaranjem prema unutra ili prema van.okviri su komplanarni kako s vanjske tako i s unutarnje strane. sa ili bez fiksnog nadsvjetla ili otklopni prozori. OSTAKLJENJE I ISPUNE Na profile se mogu montirati stakla debljine od 10 do 48 mm kod fiksnih dijelova i debljine od 10 do 48 mm kod krila. NOSIVOST PROZORA 150 kg TOPLINSKA PROVODLJIVOST OKVIRA U skladu s meÿunarodnom normom EN ISO 10077-1 21 Uf = 7.0 W/m2K JAýINA ZVUýNE OTPORNOSTI osnovne karakteristike ZRAKOPROPUSNOST EN 12207 1 VODONEPROPUSNOST EN 12208 1A VJETRONEPROPUSNOST Otpornost na udar vjetra EN 12210 VJETRONEPROPUSNOST Propustljivost napredne karakteristike 2 2A 1 3A 4A 2 A 3 5A 6A 3 B 4 7A 8A E 9A 4 1200 PA 5 C * Obojeno polje oznaþava vrijednosti serije ALUK © TehniĆki Podaci 60 60 .širina fiksnih okvira i krila: 60 mm .

Serija profila za izradu blindiranih vrata i prozora Ova serija profila namijenjena je izradi blinidranih izloga. www. Dimenzije ovih profila omoguüuju korištenje sigurnijih sustava za blokiranje i zatvaranje kao i þvrsto sidrenje okvira na zidove. vrata i prozora.it . Serija profila ima i specijalne protuprovalne okove koji se koriste kod vrata s otvaranjem prema van što jamþi maksimalnu sigurnost.22 BLINDALL 70 Vrata i Prozori Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade Blindall70 .aluk. Zahvaljujuüi visokoj otpornosti profila ovaj se sustav koristi i za izradu neblindirane graÿevinske stolarije velikih dimenzija i s teškim staklima.

Serija profila za izradu blindiranih vrata i prozora
PROFILI

- širina fiksnih okvira za prozore: 72 mm
- širina krila komplanarnih prozora s vanjske strane i sa
unutarnjim preklopom: 86 mm
- širina profila za komplanarna vrata: 72 mm

TIPOLOGIJA IZRADE

Jednokrilni prozori, otklopno-zaokretni prozori sa fiksnim svjetlom.
Jednokrilna ili dvokrilna vrata s otvaranjem prema unutra ili
prema van, sa ili bez fiksnog nadsvjetla ili otklopni prozori.

OSTAKLJENJE I ISPUNE

Na profile se mogu montirati stakla debljine od 10 do 50 mm kod fiksnih
dijelova i i debljine od 10 do 40 mm kod krila.

NOSIVOST PROZORA

150 Kg

TOPLINSKA PROVODLJIVOST
OKVIRA

U skladu s meÿunarodnom normom
EN ISO 10077-1

23

Uf = 7,0 W/m2K

JAýINA ZVUýNE OTPORNOSTI

osnovne karakteristike
ZRAKOPROPUSNOST
EN 12207
VODONEPROPUSNOST
EN 12208
VJETRONEPROPUSNOST
Otpornost na udar vjetra EN 12210

1
1A

napredne karakteristike

2

2A
1

3A

4A
2

3
5A

6A
3

4

7A

8A

E

9A

4

1200 PA

5

VJETRONEPROPUSNOST
Propustljivost

A

B

C

RESISTENZA ALL’EFFRAZIONE
ENV1627

1

2

3

14

72
86

TehniĆki Podaci
©

72

* Obojeno polje oznaþava vrijednosti serije ALUK

Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade

24

25

Serije profila za
izradu kliznih
stijena

TehniĆki Podaci

SC70N
SC95TT
SC140TT
SC170TT

©

26
28
30
32

Serija profila za izradu klizne aluminijske stolarije bez prekinutog termiþkog mosta Ova serija se istiþe svojom ekonomiþnošüu i jednostavnošüu. i izvedbu staklenih stijena velikih dimenzija. Savršeno se nadopunjuje na okvire serije profila 55N te na taj naþin omoguüuje. pored tradicionalnih konstrukcija.26 SC70 N Klizne Stijene Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade SC70N . . ali i zadovoljava visoke estetske kriterije.

Serija profila za klizna vrata i prozore PROFILI .širina fiksnih okvira: 55 mm (2 vodilice) i 91 mm (3 vodilice) .širina pokretnih krila: 28 mm TIPOLOGIJA IZRADE Prozori i vrata s dvije. tri ili þetri klizne stijene. kombinirane strukture s podsvjetlom. Sustav dopušta kombiniranje sa profilima serije 55N te stoga realizaciju raznih tipologija aluminijskih stijena. nadsvjetlom ili fiksnim boþnim svjetlima s moguünošüu otvaranja. OSTAKLJENJE I ISPUNE Na profile se mogu montirati stakla debljine od 4 do 18 mm. NOSIVOST PO KRILU 70 Kg TOPLINSKA PROVODLJIVOST U skladu s meÿunarodnom normom EN ISO 10077-1 27 Uf = 7 W/m2K JAýINA ZVUýNE OTPORNOSTI osnovne karakteristike ZRAKOPROPUSNOST EN 12207 VODONEPROPUSNOST EN 12208 VJETRONEPROPUSNOST Otpornost na udar vjetra EN 12210 VJETRONEPROPUSNOST Propustljivost 1 1A napredne karakteristike 2 2A 3A 1 4A 2 A 3 5A 6A 3 B 4 7A 8A E 9A 4 1200 PA 5 C TehniĆki Podaci © 28 * Obojeno polje oznaþava vrijednosti serije ALUK 55 .

Sigurnost i pouzdanost aluminijske graÿevinske stolarije osigurana je sustavom blokiranja kliznih stijena koje se vrši pomoüu brave s više toþaka zatvaranja. Ova tradicionalna linija profila za aluminijsku stolariju odlikuje se karakteristiþnim staklodržaþem odrezanim pod kutom od 45°. i složene okvire zahvaljujuüi moguünosti kombiniranja s profilima serije 56IW.28 SC95TT Klizne Stijene Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade SC95TT . pored klasiþne izrade s dva.Serija profila za izradu klizne aluminijske stolarije s prekinutim termiþkim mostom Ova serija za izradu graÿevinske stolarije dopušta. na isti naþin kao i okvir klizne stijene. www.aluk. a kojeg pokreüe isti mehanizam za zatvaranje klasiþnih prozora s krilima.it . tri klizna krila.

Serija profila za klizne stijene s prekinutim termiþkim mostom PROFILI .širina okvira: 95/91 mm . 2390x2290 mm Ug = 1. tri klizne stijene.1 W/m2K Warm Edge 0. NOSIVOST PO KRILU 150 Kg TOPLINSKA PROVODLJIVOST U skladu s meÿunarodnom normom EN ISO 10077-2 Uf = 3.5 W/m2K osnovne karakteristike VODONEPROPUSNOST EN 12208 VJETRONEPROPUSNOST Otpornost na udar vjetra EN 12210 VJETRONEPROPUSNOST Deflessione 1 1A napredne karakteristike 2 2A 3A 1 4A 2 A * Obojeno polje oznaþava vrijednosti serije ALUK 3 5A 6A 3 B 4 7A 8A E 9A 4 1200 PA 5 C © 36 Dim.širina pokretnih krila: 36 mm TIPOLOGIJA IZRADE Prozori i vrata s dvije.3-5.05 W/mK TehniĆki Podaci ZRAKOPROPUSNOST EN 12207 29 95 . OSTAKLJENJE I ISPUNE Na profile se mogu montirati stakla debljine od 6 do 24 mm.

ývrstoüa okvira dopušta izradu aluminijske graÿevinske stolarije velikih dimenzija: najbolji primjer predstavlja ostakljenje atrija þitavom dužinom zida.it .30 SC140TT Klizne Stijene Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade SC140TT . Podizno-klizni mehanizam koji olakšava pomicanje teških okvira þini ovaj proizvod vrlo praktiþnim i funkcionalnim: mogu se ugraditi protuprovalna stakla.aluk. a da se pritom ne utjeþe na jednostavnost pomicanja koja je i dalje bez zapinjanja. www.Serija profila za podiznokliznu i kliznu aluminijsku stolariju s prekinutim termiþkim mostom Serija profila SC140 za izradu podiznoklizne i klizne aluminijske graÿevinske stolarije namijenjena je za izradu visoko kvalitetne stolarije za ugradnju u stambene ili trgovaþke objekte kod kojih se traži visoki stupanj izvedbe i završne obrade.

NOSIVOST PO KRILU 250/400 Kg TOPLINSKA PROVODLJIVOST JAýINA ZVUýNE OTPORNOSTI 31 Uf = 3. tri. þetiri ili šest kliznih krila ili kao alternativa s tri klizna krila i trostaznim vodilicama.1-5.Serija profila za klizne stijene s prekinutim termiþkim moSerija profila za klizne stijene s prekinutim termiþkim mostom stom PROFILI .8 t ljivos rovod T 140T C S a erij p nska Topli S Rw = 8A E 9A 1200 PA 5 C W/m 2 k Uw = 7A 4 B * Obojeno polje oznaþava vrijednosti serije ALUK 4 Dim. 2810x2470 mm Ug = 1. s dva.širina okvira: 140 mm (213 mm profil za trostaznu vodilicu) . OSTAKLJENJE I ISPUNE Na profile se mogu montirati stakla debljine od 10 do 40 mm.5 56 140 .1 W/m2K Warm Edge 0.širina krila: 56 mm TIPOLOGIJA IZRADE Klizno-podizna i klizna vrata i prozori.4 W/m2K Prema meÿunarodnoj normi EN ISO 10077-2 Rw = 38 dB osnovne karakteristike ZRAKOPROPUSNOST EN 12208 1 VODONEPROPUSNOST EN 12208 VJETRONEPROPUSNOST Otpornost na udar vjetra EN 12210 VJETRONEPROPUSNOST Propustljivost 1A napredne karakteristike 2 2A 1 3A 3 4A 5A 6A 2 3 A 1.05 W/mK 38dB TehniĆki Podaci © 56 129 68.

Serija profila za podiznokliznu graÿevinsku aluminijsku stolariju Serija profila SC170TT za izradu podiznoklizne aluminijske graÿevinske stolarije projektirana je s ciljem zadovoljavanja najzahtjevnijih arhitektonskih izvedbi koje su moguüe zahvaljujuüi raznovrsnim tipologijama izrade. www. stakla.aluk. Struktura krila dopušta ugradnju visoko kvalitetnog protuprovalnog i višeslojnog. energetski uþinkovitog. vodonepropusnosti.32 SC170TT Klizne Stijene Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade SC170TT .it . Ova serija se odlikuje visokim stupnjem toplinske izolacije. zrakonepropusnosti. otpornosti na udare vjetra i zvuþne izolacije.

8-3.2 W/m2K napredne karakteristike 2 2A 33 Dim. OSTAKLJENJE I ISPUNE Na profile se mogu montirati stakla debljine od 28 do 55 mm. fiksni.Serija profila za klizne stijene s prekinutim termiþkim mostom PROFILI .2 rovod t ljivos T 170T C S a j Seri p nska Topli Rw = 43 d 7A 8A E 9A 1200 PA 5 C W/m 2 k Uw = 4 4 B * Obojeno polje oznaþava vrijednosti serije ALUK Uf = 2. NOSIVOST PO KRILU 250/400 Kg TOPLINSKA PROVODLJIVOST Prema meÿunarodnoj normi EN ISO 10077-2 JAýINA ZVUýNE OTPORNOSTI Rw = 42/43 dB osnovne karakteristike ZRAKOPROPUSNOST EN 12208 1 VODONEPROPUSNOST EN 12208 1A VJETRONEPROPUSNOST Otpornost na udar vjetra EN 12210 1 VJETRONEPROPUSNOST Propustljivost 3A 3 4A 5A 2 6A 3 A 1. þetiri ili šest kliznih krila.širina okvira: 170 mm .6 W/m2K Warm Edge 0.05 W/mK B TehniĆki Podaci © 25 70 156 82 70 170 .širina krila: 70 mm TIPOLOGIJA IZRADE Klizno-podizna vrata i prozori. tri. s otvaranjem u izvedbi s dva. 3230x2650 mm Ug = 0.

Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade 34 .

35 Serije profila za izradu kontinuiranih fasada TehniĆki Podaci 48 50 SL50 SG50 SL60 AW86S AW86B FRS PALE FRANGISOLE FVM VENTILATE SPV © 36 38 40 42 44 46 .

Serija ukljuþuje profile raznih dimenzija i statiþnosti ovisno o projektnim zahtjevima sa širinom prednje stranice od 50 mm. www. Što se tiþe dijelova koji se otvaraju na raspolaganju je klasiþna verzija otklopnozaokretnih prozora i otklopnih prozora.36 SL50 Kontinuirane Fasade Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade SL50 .Serija profila za izradu kontinuiranih vertikalnih fasada Ova serija profila od nosivih i popreþnih profila osmišljena je za realizaciju kontinuiranih vertikalnih fasada te fasada ravnih ili poligonalnih linija. u izvedbi s uþvršüenjem stakla lijepljenjem i mehaniþkim prihvatom.it .aluk.

25 W/m2K Yp = 0. OSTAKLJENJE I ISPUNE Na profile se mogu montirati stakla debljine od 5 do 42 mm.05 W/mK 50 Rw = t ljivos ovod pr nska Topli A4 50 TehniĆki Podaci VODONEPROPUSNOST EN 12208 napredne karakteristike © A1 Uf = 1. NOSIVOST POPREýNOG PROFILA 200 Kg TOPLINSKA PROVODLJIVOST Prema meÿunarodnoj normi EN ISO 10077-2 JAýINA ZVUýNE OTPORNOSTI Prema meÿunarodnom standardu EN ISO 140-3 R4 A2 A3 R5 R6 R7 VJETRONEPROPUSNOST Otpornost na udar vjetra EN 12210 +.1 W/m 2k Uc w =1 0 a SoLrn5ost j i r e p S na ot ZvuĆ 46dB RE 1500 PA Dim.3. 1200x1800 mm Ug = 0. Moguünost ugradnje otklopnih .6 W/m2K Rw = max 46 dB osnovne karakteristike ZRAKOPROPUSNOST EN 12208 37 .0 kPa * Obojeno polje oznaþava vrijednosti serije ALUK .6 W/m2K Up = 0. ulaznih vrata. otklopno-zaokretnih prozora.19 W/mK Yg = 0.Serija profila za kontinuirane fasade PROFILI Nosivi profili širine 50 mm mogu biti presjeka od 55 mm do 330 mm.0 kPa VJETRONEPROPUSNOST Propustljivost +.2.1-2. TIPOLOGIJA IZRADE Kontinuirane vertikalne fasade ravnih ili poligonalnih linija.

it .Kontinuirane strukturalne fasade s nosivim i popreþnim profilima Ova serija kao osnovni sustav koristi istu mrežnu konstrukciju nosivih i popreþnih profila kao i serija SL50. www.aluk. s horizontalnim ili vertikalnim spojnim letvama.38 SG50 Kontinuirane Fasade Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade SG50 . Serija se posebno preporuþa za izradu kontinuiranih fasada s malim brojem otvora. a može se koristiti u potpunoj strukturalnoj izvedbi ili u kombinaciji s drugim rješenjima.

19 W/mK 44dB 50 Rw = t ljivos ovod pr nska Topli A4 50 TehniĆki Podaci ZRAKOPROPUSNOST EN 12152 Rw = max 44 dB © JAýINA ZVUýNE OTPORNOSTI . OSTAKLJENJE I ISPUNE Na profile se mogu montirati stakla debljine do 36 mm.1 W/m2K Up = 0.Serija profila za kontinuirane fasade PROFILI Nosivi profili širine 50 mm mogu biti presjeka od 55 mm do 330 mm.6 kPa .2.25 W/m2K Yp = 0. 1200x1800 mm Ug = 1. Moguünost ugradnje otklopnih prozora.5 kPa VJETRONEPROPUSNOST EN 13116 Sigurnosno optereüenje + 2. TIPOLOGIJA IZRADE Kontinuirane vertikalne fasade ravnih ili poligonalnih linija. NOSIVOST POPREýNOG PROFILA 200 Kg 39 TOPLINSKA PROVODLJIVOST Prema meÿunarodnom standardu EN ISO 140-3 osnovne karakteristike A1 VODONEPROPUSNOST EN 12154 R4 napredne karakteristike A2 A3 R5 R6 R7 VJETRONEPROPUSNOST Otpornost na udar vjetra EN 13116 + 1.1.3 kPa * Obojeno polje oznaþava vrijednosti serije ALUK Uc w =1 .7 W/m 2k G50 aS Serij RE 1500 PA Dim. vrata.7 kPa .

kosih fasada.it . www. izmeÿu kojih je moguüe odabrati statiþki najprihvatljivije presjeke sukladno zahtjevima projekta. na raspolaganju je klasiþna verzija otklopnozaokretnih prozora i otklopnih prozora. širine 60 mm.40 SL60 Kontinuirane Fasade Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade SL60 . Serija se sastoji od velikog broja profila za izradu nosive konstrukcije. kupola.aluk. Što se tiþe dijelova koji se otvaraju. krovova. u izvedbi s uþvršüenjem stakla lijepljenjem i mehaniþkim prihvatom.Serija profila za izradu kontinuiranih fasada i krovova Ova polivalentna serija nosivih i popreþnih profila namijenjena je za izvedbu kontinuiranih vertikalnih fasada. tunela i poligonalnih konstrukcija.

TIPOLOGIJA IZRADE Kontinuirane vertikalne fasade. 1200x1800 mm Ug = 0.Serija profila za kontinuirane fasade PROFILI Nosivi profili širine 60 mm mogu biti promjenjivih presjeka ovisno o potrebama projekta. krovovi.. kose fasade. OSTAKLJENJE I ISPUNE Na profile se mogu montirati stakla debljine od 5 do 38 mm.0 kPa - VJETRONEPROPUSNOST Propustljivost + 3. kupole.7 W/m 2k Uc w =1 t ljivos rovod p a k ns Topli ost porn na ot ZvuĆ 0 a SL6 Serij 40dB R7 RE 1350 PA Dim.25 W/m2K Yp = 0.1-2. JAýINA ZVUýNE OTPORNOSTI Prema meÿunarodnoj normi EN ISO 10077-2 Prema meÿunarodnom standardu EN ISO 140-3 Rw = max 40 dB osnovne karakteristike ZRAKOPROPUSNOST EN 12207 A1 VODONEPROPUSNOST EN 12208 R4 Uf = 1. tuneli i poligonalne konstrukcije.05 W/mK © 60 Rw = A4 TehniĆki Podaci TOPLINSKA PROVODLJIVOST 41 60 .6 W/m2K napredne karakteristike A2 A3 R5 R6 VJETRONEPROPUSNOST Otpornost na udar vjetra EN 12210 + 2.6 W/m2K Up = 0. kPa .0 .19 W/mK Yg = 0.

jamþi visoku kvalitetu. Ugradnja veü gotovih fasadnih polja smanjuje vrijeme montaže te.it . brtve. Za montažu su potrebne vanjske skele. Što se tiþe izvedbe fasade. Sustav za fasade ALUK AW86 osmišljen je za izradu fasada prema 2 tipologije izrade: Kontinuirana fasada Unitized: tipologija osmišljena za izvedbu velikih okvira s prekinutim termiþkim mostom koji su sastavljeni u radionici i sadrže staklo. spojnice i dilatacijske spojnice. Ova tipologija pogodna je za velike i pravilne fasade koje se koriste za vrlo visoke zgrade i za horizontalne zgrade. Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade Sustav za fasade AW86S. www. Kontinuirana fasada split wall: tipologija fasada pogodna za zgrade srednje i male veliþine.aluk. Ova tipologija izrade omoguüuje ugradnju otvorljivih elemenata koji se ne razlikuju od ostalih dijelova fasade. koji se onda polože jedan uz drugog i priþvrste na nosivu strukturu zgrade. u strukturu napravljenu od okvira u obliku slova «H». buduüi da se radi o veü gotovim dijelovima. omoguüuje rad iznutra i bez opasnosti od nezgoda. polažu se fasadna polja koja se uþvršüuju bajonetama.42 AW86S Kontinuirane Fasade AW86S Polja fasade karakterizira strukturalno lijepljenje staklene komore sa razmakom izmeÿu stakala od 24 mm. omoguüuje ugradnju otvorljivih elemenata s paralelnim otvaranjem i otvaranjem prema van. montaža koja se izvodi sa podizanjem na kat i namještanjem fasadnih polja. u obje tipologije izrade. Na gradilištu.

Serija profila za kontinuirane fasade PROFILI Profili okvira imaju vidljiv presjek od 86 mm i dopuštaju izvedbu kontinuiranih fasada tipa Unitized ili klasiþnog tipa sa strukturalnim lijepljenjem stakla. sa pantografom. 43 OSTAKLJENJE I ISPUNE TOPLINSKA PROVODLJIVOST Prema meÿunarodnoj normi EN ISO 13947 JAýINA ZVUýNE OTPORNOSTI U FAZI TESTIRANJA osnovne karakteristike A2 R4 R5 VJETRONEPROPUSNOST Otpornost na udar vjetra EN 12210 AE A3 R6 750 R7 RE 900 PA + 2. TIPOLOGIJA IZRADE Kontinuirane fasade s prekinutim termiþkim mostom.1 W/m2K 216 86 TehniĆki Podaci VODONEPROPUSNOST EN 12154 A1 © ZRAKOPROPUSNOST EN 12152 napredne karakteristike . 1200x1800 mm Ug = 1. komplanarne sa strukturom. fiksne vertikale. Varijanta S: Polja fasade karakterizira strukturalno lijepljenje staklene komore sa sa razmakom izmeÿu stakala od 24 mm. s otvaranjem prema van.0 KPa - * Obojeno polje oznaþava vrijednosti serije ALUK Dim.

u strukturu napravljenu od okvira u obliku slova «H».aluk. Na gradilištu. Ova tipologija izrade omoguüuje ugradnju otvorljivih elemenata koji se ne razlikuju od ostalih dijelova fasade. www. spojnice i dilatacijske spojnice. montaža koja se izvodi sa podizanjem na kat i namještanjem fasadnih polja. brtve. jamþi visoku kvalitetu. Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade Sustav za fasade AW86S. Ova tipologija pogodna je za velike i pravilne fasade koje se koriste za vrlo visoke zgrade i za horizontalne zgrade.it . Što se tiþe izvedbe fasade.44 AW86B Kontinuirane Fasade AW86B – Kontinuirane fasade Sustav AW86 B. koji se onda polože jedan uz drugog i priþvrste na nosivu strukturu zgrade. buduüi da se radi o veü gotovim dijelovima. u obje tipologije izrade. Za montažu su potrebne vanjske skele. razlikuje se od sustava AW86 S za profil vanjskog staklodržaþa koji mehaniþki pridržava staklo. Kontinuirana fasada «split wall»: tipologija fasada pogodna za zgrade srednje i male veliþine. Sustav za fasade ALUK AW86 osmišljen je za izradu fasada prema 2 tipologije izrade: Kontinuirana fasada Unitized: tipologija osmišljena za izvedbu velikih okvira s prekinutim termiþkim mostom koji su sastavljeni u radionici i sadrže staklo. Ugradnja veü gotovih fasadnih polja smanjuje vrijeme montaže te. s vanjskom vidljivom širinom od 33 mm te razmakom izmeÿu stakala od 11 mm. omoguüuje rad iznutra i bez opasnosti od nezgoda. omoguüuje ugradnju otvorljivih elemenata s paralelnim otvaranjem i otvaranjem prema van. polažu se fasadna polja koja se uþvršüuju sa bajonetama.

Varijanta B: razlikuje se od S za profil vanjskog staklodržaþa koji mehaniþki pridržava staklo.Serija profila za kontinuirane fasade PROFILI Profili okvira imaju vidljiv presjek od 86 mm i dopuštaju izvedbu kontinuiranih fasada tipa Unitized ili klasiþnog tipa sa ugradnjom stakla pomoüu mehaniþkog prihvata. 1200x1800 mm Ug = 1. s vanjskom vidljivom širinom od 33 mm te razmakom izmeÿu stakala od 11 mm. 45 OSTAKLJENJE I ISPUNE TOPLINSKA PROVODLJIVOST Prema meÿunarodnoj normi EN ISO 13947 JAýINA ZVUýNE OTPORNOSTI U FAZI TESTIRANJA osnovne karakteristike A2 R4 R5 VJETRONEPROPUSNOST Otpornost na udar vjetra EN 12210 AE A3 R6 750 R7 RE 900 PA + 2.1 W/m2K 214 86 TehniĆki Podaci VODONEPROPUSNOST EN 12154 A1 © ZRAKOPROPUSNOST EN 12152 napredne karakteristike .0 KPa - * Obojeno polje oznaþava vrijednosti serije ALUK Dim. komplanarne sa strukturom i sa pantografom. TIPOLOGIJA IZRADE Kontinuirane fasade s prekinutim termiþkim mostom. fiksne vertikale. s otvaranjem prema van.

Spreþavajuüi direktan kontakt sunþevih zraka i prozirnih površina. zahvaljujuüi naravno i prirodnoj ventilaciji.Serija profila za zaštitu od sunca – brisoleji Ovaj sustav profila za zaštitu od sunca koji se postavlja na fasadu znatno smanjuje insolaciju zgrade.it . www.aluk.46 FRS Brisoleji Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade FRS . Sunþevo zraþenje koje sjenilo upija raspršuje se izvan fasade þime je uþinkovitost vanjskih sjenila do 30% veüa u odnosu na unutarnja. a samo vrlo mali dio prema unutra. ova serija profila za zaštitu od sunca reflektira jedan dio zraka prema van.

250. 310 i 360 mm. © TehniĆki Podaci Tipologije izvedbe: Horizontalna i vertikalna sjenila. Predviÿene tipologije mogu imati vrlo široku primjenu. . kako sa statiþkog tako i s arhitektonskog stajališta: mogu se naime koristiti kod kontinuiranih fasada.Serija profila za zaštitu od sunca . sjenila s fotonaponskim üelijama. Serija profila je nadopunjena profilom [K680] vrlo ugodne linije. linija profila ukljuþuje pet presjeka þije su dimenzije 150. fiksna i podesiva s motoriziranim upravljanjem. 200. u þiju je strukturu ugraÿena ploþa s fotonaponskim üelijama ili ispuna izraÿena od drugaþijeg materijala.brisoleji 47 TEHNIýKE KARAKTERISTIKE Serija za zaštitu od sunca ALUK namijenjena je izradi sjenila od ekstrudiranih aluminijskih profila. Ovaj je sustav pogodan za izradu podesivih horizontalnih sjenila te nalazi svoju primjenu kod najmodernijih arhitektonskih struktura. ali i kod zidanih ili metalnih fasada. Za ekstrudiranje se koriste šipke homogene legure EN AW-6060 [UNI 7552] s minimalnim odstupanjem dimenzija pogodne za anodnu oksidaciju i lakiranje.

www. Na istu se nosivu strukturu mogu postaviti polja sa staklenim mat oblogama u koje je moguüe ugraditi modularne fotonaponske üelije. Apolic i sliþni materijali.it .Sustavi za aluminijske ventilirane fasade Ovaj sustav pogodan je za izradu ventiliranih fasada od mat aluminijskih limova ili komopozitnih materijala kao što su Alucobond. kompozitni materijali se nude u raznim bojama i završnim obradama te mogu ispuniti svaki arhitektonski zahtjev.aluk.48 FVM Ventilirane Fasade Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade FVM .

.ekstrudirani profili iz primarne legure aluminija EN AW.ostakljena polja: profili polja dopuštaju montažu stakala debljine od 4 mm do 10 mm.brtve (statiþke i dinamiþke) od elastomera EPDM . još jedna brtva dodatno povezuje pojedina polja.Sustavi za ventilirane fasade 49 TEHNIýKE KARAKTERISTIKE Profili: Nosivi profili širine 55 mm mogu biti presjeka 35 mm i 74 mm te se koriste sukladno karakteristikama projekta. TehniĆki Podaci Ventilirane fasade održavaju zimi višu temperaturu zidova [sliþnu temperaturi zraka u unutrašnjem prostoru] te stoga ne dolazi do kondezacije i neugodnih popratnih pojava zbog razlika u temperaturi.ostakljena polja s fotonaponskim modulima: na varijantu koja se sastoji od ostakljenih polja mogu se jednostavno ubaciti moduli s fotonaponskim üelijama i na taj naþin aktivno doprinijeti zadovoljavanju energetskih potreba. © Korišteni materijali: . Polja se mogu vrlo prirodno nadovezati na fasadu izraÿenu od AW3 T profila za oblaganje dijelova zgrada bez graÿevinskih otvora.kompozitne obloge tipa Alucobond ili Apolic . Stakla se uþvršüuju pomoüu unutarnjih i vanjskih brtvi.6060 [UNI EN 755-2] T5 . Dva specijalna profila polja (standardni i ojaþani) þija je prednja stranica široka 22 mm (kao kod profila za izradu kontinuiranih fasada AW3 T) omoguüuju ugradnju staklenih ispuna. Tipologije izvedivih ispuna: . sami profili se lagano obraÿuju pomoüu za to namijenjenih alata za rezanje.obloge od aluminijskih limova .

aluk.it . www.50 SPV Nosive Konstrukcije za Fotonaponske Module Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade SPV Nosive konstrukcije za fotonaponske module Sustav ALUK SPV sustav je nosivih konstrukcija za fotonaponske module koje se nude u raznim izvedbama ovisno o zahtjevima projekta.

solarna polja itd. a ponuda se može i nadopuniti ovisno o specifiþnim zahtjevima klijenata i njihovih projekata.Nosive konstrukcije za fotonaponske module 51 Tipologije izvedbe: Ravne površine. rješenja za integrirane instalacije. a instalacija je brza i jednostavna. strmi krovovi. Unaprijed sastavljeni setovi. specijalne izvedbe. Oprema i profili koji se nalaze u našem Aluk SPV katalogu dostupni su u našim skladištima. MONTAŽA NA RAVNIM POVRŠINAMA © TehniĆki Podaci MONTAŽA NA CIGLENE KROVOVE MONTAŽA NA METALNE KROVOVE . dodatna oprema i koncept modularne izvedbe sustava þine ovu konstrukciju pogodnom za raznovrsnu primjenu.

Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade 52 .

grilja i škura TehniĆki Podaci 45V 45P SV30 © 54 56 58 . prozorskih kapaka.53 Serije profila za izradu zimskih vrtova. verandi.

a nepropusnost krila je osigurana elastiþnim i dugotrajnim brtvama. Donja vodilica može biti ugraÿena u pod i na taj se naþin izbjegavaju neugodna uzvišenja.54 45V Verande Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade 45V .it . www. ývrsta gornja aluminijska kolica i odgovarajuüi klizaþi sa þetiri kotaþiüa pridržavaju krila i omoguüuju njihovo klizanje.Serija profila za izradu zimskih vrtova i verandi Ova serija profila prigodna je za izradu zimskih vrtova i verandi s preklopnim (harmo) ovjesnim krilima. Zimski vrtovi i verande mogu imati vrata s ruþkom na obje strane i bravom. Manji broj profila ove serije i kompatibilnost sa sustavom profila serije 45N þine ovaj sustav vrlo praktiþnim i pogodnim za raznovrsnu primjenu.aluk.

Serija profila za zimske vrtove i verande 55 TEHNIýKE KARAKTERISTIKE Korišteni materijali: . Gornja kolica/šarnir. . Nosivost 80 kg. 54 © 45 TehniĆki Podaci Tipologije izvedbe: Zimski vrtovi i verande sa preklopnim (harmo) ovjesnim vratima. moguünost ugradnje vrata i prozora za ventilaciju. montiraju se bez dodatnih zahvata.širina fiksnih okvira: 54 mm . konkavno ili konveksno zaobljenih staklodržaþa s vanjskim i unutarnjim brtvama. Ostakljenje: Na profile se mogu montirati stakla debljine od 4 mm do 28 mm. þini tijelo od þvrstog ekstrudiniranog aluminija i þetiri poliamidna kotaþiüa sa kugliþnim ležajima.brtve (statiþke i dinamiþke) od elastomera EPDM Profili za prozore i balkonske prozore: . Vanjska brtva je cijelom svojom duljinom nepropusna te je bez spojeva u kutovima.ekstrudirani profili iz primarne legure aluminija EN AW6060 [UNI EN 755-2] T5 . Šarniri izraÿeni od ekstrudiniranog aluminija.pokretna krila: 45 mm Okovi: Sustav koristi specijalne okove koji jamþe maksimalnu sigurnost. pouzdanost i jednostavnost montiranja. Stakla se uþvršüuju pomoüu standardnih.

klasiþni s punim kapcima. Zajedniþka karakteristika svih tipologija izvedbe je lakoüa održavanja i dojam drvenih grilja i škura. Serija profila se sastoji od nekoliko verzija prozorskih kapaka: standardni s letvicama.56 45P Grilje Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade 45P . puni kapci bez okvira i klizni.Serija profila za izradu grilja i škura ALUK GRUPA razvila je ovaj proizvod kako bi udovoljila brojnim estetskim i funkcionalnim zahtjevima u skladu s tradicionalnom konstrukcijama koje se primjenjuju u pojedinim podruþjima. www.aluk.it .

moguüa je i izvedba preklopnih (harmo) vrata korištenjem tehnologije ALUK 45V za izradu zimskih vrtova s ispunama koje su na raspolaganju kod ove serije profila. Pored gore navedenih tipologija. jednokrilne ili višekrilne. Specijalna verzija punih prozorskih kapaka nema okvir doprozornika/dovratnika. Ispune kod ove verzije mogu biti puna ploha ili letvice predviÿene za standardnu i klasiþnu verziju. a krila se u tom sluþaju montiraju direktno na zid pomoüu odgovarajuüih šarnira. Klizni prozorski kapci mogu biti izvedeni u dvije verzije: s vodilicama na gornjem dijelu ili s vodilicama i klizaþima na podu. Krila se montiraju direktno na zid i nemaju okvir duž rubova. TehniĆki Podaci Standardni kapak ima okvir doprozornika priþvršüen na zid te krila širine 45 mm. © Profili: Linija profila bez prekinutog termiþkog mosta za izradu zaokretnih. podesive ili s dijelovima koji se mogu otvoriti prema van. grilja i škura. Tipologije izvedbe: Grilje i škure za vrata i prozore. Kako bi prirodno osvjetljenje prostora bilo najprikladnije osobnim zahtjevima klijenata. puna rebrasta ploha. kliznih i preklopnih prozorskih kapaka.4 Korišteni materijali: Ekstrudirani profil iz primarne legure aluminija EN AW-6060 [UNI EN 755-2] T5. Ispune krila mogu biti puna ravna ploha. 52 TEHNIýKE KARAKTERISTIKE 57 . letvice na krilima mogu biti fiksne. kao i sve verzije fiksnih i podesivih letvica (lamela) koje se ugraÿuju kod standardne verzije. sa fiksnim i podesivim letvicama ili s kompaktnom ispunom. 55.Serija profila za grilje i škure 50 45 Klasiþna verzija se izraÿuje bez okvira. a mogu se koristiti kako pri rekonstrukciji starih tako i na novoizgraÿenim objektima.

Moguüi tipovi prozorskih kapaka (škura): «Belluno».58 SV30 Škure SV30 .aluk. www. «Verona» i «Vicenza». «Rovigo».it . zadržavajuüi tradicionalnu estetiku. «Padova». omoguüuju izradu svih moguüih aplikacija te jamþe dugotrajnu kvalitetu i minimalno održavanje.Serija profila za izradu prozorskih kapaka (škura) s regionalnim karakteristikama tipa «Veneta» Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade Linija profila SV30 osmišljena je kako bi se udovoljilo specifiþnim zahtjevima odreÿene geografske regije. «Treviso».

Jednokrilne ili dvokrilne škure tipa «Verona» nemaju okvir doprozornika/dovratnika. Korišteni materijali: Ekstrudirani profili iz primarne legure aluminija EN AW-6060 [UNI EN 755-2] T5. 27 Jednokrilne ili dvokrilne škure tipa «Belluno» nemaju okvir. S unutarnje strane su predviÿeni profili za uþvršüivanje što þini rebrasta krila još þvršüima. dok je s unutarnje strane horizontalno položena letva. osim kod tipa Venezia gdje je ispuna izraÿena od rebara širine 16. Jednokrilne ili dvokrilne škure tipa «Treviso» imaju okvir doprozornika/dovratnika na nosivom zidu i na gornjem popreþnom zidu otvora. Naþin otvaranja je identiþan otvaranju škura tipa «Padova». a drugi segment da bude otvoren pod kutom od 90° u odnosu na fasadu. 59 . 27 Profili: Za sve tipologije osnovni profili su zaobljena rebra širine 27 mm. omoguüuju da se škure mogu širom otvoriti Tip «Vicenza» ima krila koja su podijeljena u dva ili tri segmenta meÿusobno povezana okovima koja se mogu preklopiti (harmo) u udubinu nosivog zida prozorskog otvora.7 mm. krila su duž cijelog opsega obrubljena okvirom te se postavljaju s vanjske strane. naþin otvaranja krila je identiþan tradicionalnim škurama tj. Tipologije izvedbe: Prozorski kapci (škure) mogu se koristiti za jednokrilne.8 mm u kombinaciji s profilom oblika letve širine 9. a na nosivom zidu prozorskog okna krila su malo uvuþena. direktno na zid. šarniri profilirani na odgovarajuüi naþin i priþvršüeni direktno na nosivi zid.Serija profila za škure TEHNIýKE KARAKTERISTIKE prema van. tri+tri škure za prozore i balkonske prozore. dva+dva. dvokrilne. Škure tipa «Venezia» sa krilima podijeljenima u dva segmenta imaju tradicionalna rebra s vanjske strane. TehniĆki Podaci 27 27 Jednokrilne ili dvokrilne škure tipa «Rovigo» nemaju okvir doprozornika/dovratnika. otvaraju se na fasadu. omoguüuju da se prvi segment kod otvaranja škura preklopi tako da bude paralelan sa samim nosivim zidom prozora. © Kod tipa «Padova» krila su uzdužno podijeljena u segmente meÿusobno povezane šarnirima: šarniri koji se postavljaju na nosivi zid prozorskog okna. a krila se postavljaju na vanjsku stranu fasade. direktno na zid.

Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade 60 .

61 Serije profila za izradu unutarnjih vrata TehniĆki Podaci 50PI Unutarnja vrata © 62 .

Uz klasiþna krila.Serija profila za izradu unutarnjih vrata Seriju profila za izradu unutarnjih vrata karakteriziraju nježne i zaobljene linije: proizvodi izraÿeni od ovog sustava profila idealno se uklapaju u javne zgrade. škole i bolnice gdje su sigurnost i þistoüa na prvome mjestu.it . www. Osnovni dizajn profila ne dopušta zadržavanje prašine i neprljavštine izmeÿu štoka i krila te tako olakšava þišüenje.62 50PI Unutarnja vrata Sustavi za aluminijsku stolariju i stakleno aluminijske kontinuirane fasade 50PI . ova serija profila nudi i klizne izvedbe kao što su klizna vrata sa klizanjem po zidu ili unutar pregradnog zida (skrivena vrata).aluk.

brtve (statiþke i dinamiþke) od elastomera EPDM Ostakljenje: Na profile se mogu montirati stakla debljine od 6 mm do 30 mm. korisnik se mora strogo pridržavati napomena proizvoÿaþa stakla te važeüih sigurnosnih propisa. klizna vrata s klizanjem duž zida. 40 TEHNIýKE KARAKTERISTIKE 63 . sa ili bez nadsvjetla. © Korišteni materijali: . klizna ostakljena ili puna vrata s klizanjem unutar pregradnog zida (skrivena vrata). a postavljanjem dodatnog profila.Serija profila za unutarnja vrata Profili krila se mogu dobiti u raznim izvedbama. TehniĆki Podaci Profili: Razni profili okvira dopuštaju montiranje vrata na zid debljine od 90 do 230 mm. podruþje primjene je moguüe dodatno proširiti. Kod odabira stakla.ekstrudirani profili iz primarne legure aluminija EN AW-6060 [UNI EN 755-2] T5 . puna ili ostakljena. ostakljena jednokrilna vrata «minimal». Tipologije izvedbe: Jednokrilna ili dvokrilna vrata. sa metalnim okvirom ili sa drvenim panelom. ovisno od arhitektonskih zahtjeva.

TehniĆki Podaci .

G.Lupatoto Verona .Treviso Via Martin Luther King 70 31032 Casale sul Sile (TV) .Italy tel 055 8662351 fax 055 8662065 AREA CENTRONORD Centro di Distribuzione .G.Italy tel +39 045 9216711 fax +39 045 9216750 AREA NORDEST Centro di Distribuzione .Italy tel +39 02 64743911 fax +39 02 64743910 AREA CENTRO Centro di Distribuzione .(FI) .aluk.Italy tel +39 045 9696611 fax +39 045 9696610 info@aluk.ALUK GROUP SPA Febbraio 2012 Via Monte Amiata 3a 37057 S.Italy tel +39 0422 997211 fax +39 0422 997210 www.Firenze Piana della Rugginosa 203/206 50066 Reggello .(VR) .Lupatoto .it SUSTAVI ZA ALUMINIJSKU STOLARIJU I STAKLENO ALUMINIJSKE KONTINUIRANE FASADE .Verona Via Monte Amiata 3a 37057 S.it AREA NORDOVEST Centro di Distribuzione .Milano Via Guido da Velate 4 20162 Milano .