You are on page 1of 2

Republic of the Philippines

UNIVERSITY OF RIZAL SYSTEM


Morong, Rizal
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES
Course Code or Title

FL1: Foreign Language (Nihongo)

Professorial Lecturer

DR. PACIANO S. SAN ANDRES

Name

VANESSA M. BIAS

Course

Ph.D. EM

Introduction (Watashi Desu)


Minna san ohayoo gozaimasu. Hajimemashite. Watashi wa Vanessa M. Bias
de gozaimasu. Doozo yoroshiko onegaishimasu.
Watashi wa Firipin desu. San ju shi sai desu. Juichigatsu juroku sen kyu
hyaku hachiju ichi ni umaremashita. Watashi wa shokugyo sensei desu.
Daisuki no supootsu wa badminton desu de daisuki na tabemono wa yakitori
de daisuki na kudomono wa mikan. Daisuki tabemono wa sakana o butaniko o
gyuniko ga sushi wa mada taberaremasen.
Mainichi, Watashi wa watashi no ressun nit suite no hon o yonde, watashi wa
watsashi no gakusei o oshiemasu.
Watashi wa Nihongo sukoshi ga hanasemasu nihongo de kaku hoohoo o
shirimasen.
English Translation:
Self- Introduction ( Watshi Desu)
Everybody, good morning. I am Vanessa M. Bias. I am glad to meet you.
I am a Filipino. 34 years old. I was born on November 16, 1981. My
occupation is a teacher.
My favorite sports is badminton. My favorite food is grilled chicken. My
favorite fruit is orange. I eat fish, pork and beef but I havent tried to eat sushi.
Every day, I read books about my lesson.
I can speak little Japanese but I dont know how to write it.

My Family ( Watashi no kazoku desu)


Watashi wa kekkon o shimashita desu. Watashi no Arnel P. Bias shujin desu.
Anata tachiwa tomoni sensei desu.
Watashi wa san kodomo imasu, ni musume to inchi musuko. Watashi wa ni
musume futari wa kokosei de, watashi no musuko wa, syougakkou no gakusei desu.
My Family ( Watashi no kazoku desu)
I am married. My husband is Arnel P. Bias. We are both teachers.
I have three children, two daughters and one son. My daughters are both high
school student and my son is an elementary student.

My Country (Watashi wa no kuni desu)

Watashi no kokuseki Firipin desu. Watashi no kuni no namae wa Firipin desu.


Firipin wa Toonan Ajia ni arimasu. Firipin no shima wa sen hyaku nana desu.
Kono kuni wa totemo yokute kirei na kuni desu. Kaigan ge kirei de takusan
desu o Utsukushii kankoo supotto ga takusan arimasu.
Firipin no tabemono wa achiban oishii desu. Tatoeba Adobo ya sinigang ya
tinola.
Firipin jin wa yappari shinsetsu na hitobito desu.

My Country (Watashi wa no kuni desu)


My nationality is Filipino. The Philippines is my country. It is located in Southeast
Asia. It is composed of 7,107 islands.
The country is really good and beautiful. There are lots of beautiful beaches. There
are lots of beautiful tourist attractions.
Filipino food is the number one delicious food. Food like adobo, sinigang and tinola.
Filipinos are really kind person.

Domo Arigato Gozaimasu. Kite kudasai.