You are on page 1of 76

JiangSu HengYuan International Engineering Co.

,Ltd0 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

18

38

42

43

51

57

62

65

71

1 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

2009

2009 8 31

(200989 ) 2010 12

31

1 0.1MPa

2 2.5MPaL

1-2,1-3,1-4.

1 0.1MPaP1.6MPa L

2 1.6MPaP10.0MPa M

3 10.0MPaP100.0MPa H

4 P100.0MPa U

2 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

1R

2E

3S

4C B

P MPa V L

1 A-1

2 A-2

HG 20660-2000

GB 5044-85

3 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

1
4 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
U

2.5 9
1 BEM 700 200 4 I
1.6 25
B

M B

700 700mm

2.5 2.5MPa

1.6 1.6MPa
2
200 200m

9 9m

25 25mm

4 4

5 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
I
4.0 6
2 BIU 500 75 2
1.6 19
B

I U

U U

500 U 500mm

4.0 4.0MPa

1.6 1.6MPa
2
75 75m

6 6m

19 19mm

2 2

P4Mpa t300

6 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

14mm

GB151 PN35MPa

M36 M36 250mm

RTUTMTPTET

(GB/T 25198-2010)

EHAEHB

THATHB

CHA(30)CHA(45)CHA(60)

HHA
7 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
SDH

FHA

GB 150.4-2011 8.1.1

.2

0.25%0.6%

0.60%

2.3

3.5%

3.5%10%

10%

10.0350.05%0.0350.045%;

2 0.035%

30.02%0.03%0.027%0.035%A

8 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

24
4

459

P g

S RC

J C

D H

F G

9 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
b ZG

Z HT

TZ QT

A KT

R RT

2 ABC

Q235A Q235B Q235C

Fb

Q235AF Q235Ab Q235B

20g 16MnR

1.5%,, (

, 1 ),1.5%2.5%3.5%

5 C0.03% C0.08%00

Q235A BCD

QQ

235 Mpa

A ABCD

Q235ABCD

10 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
%

Si S P
C Mn V

C J

0.14 0.30
A 0.05 0.045
0.22 0.65 Fb
0.12 0.30 Z
B 0.045 0.045 20 27
0.20 0.70
Q235 0.30
0.35
C 0.18 0.040 0.040 Z 0 27
0.80
0.35
D 0.17 0.035 0.035 TZ 20 27
0.80

1 ABCD

2CD AB

3A B C C D 20 C

4AB C D

08F

08

40Mn

Mn

40

15MnV

MnV1.5%()

15 15MnV 0.15%

4GB 24511-2009
11 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

0Cr18Ni9

00.08%

Cr18 Cr 18%

Ni9 Ni 9%

00 Cr17Ni14Mo2

000.03%

Cr17 Cr 17%

Ni14 Ni 14%

Mo2 Mo 2%

%

C Si Mn P S Ni Cr Mo N

17
0Cr18Ni9 811
0.07 1.00 2.00 0.035 0.03 19

12 16 2.00 0.10
00Cr17Ni14Mo2
0.03 1.00 2.00 0.035 0.03 15 18 3.00 0.22

000.03%

00.08%

GB 713-2008 1
12 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
GB 3531-2008 1

NB/T 47002-2009

GB 24511-2009 GB 150-2011

GB/T 8163

GB 6479

GB 9948

10 20 20g

GB 6479 GB 150.2-2011 5.1.5

GB 5310

16Mn 15MnV 15CrMo

GB 13296

GB/T 14976

0Cr18Ni9 00Cr17Ni14Mo2

NB/T 47008-2010

NB/T 47009-2010

NB/T 47010-2010

20 16Mn

MDMT

S30408 S31603


13 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
3

16MnD08MnNiMoVD10Ni3MoVD09MnNiD08Ni3D

GB 150-2011 .

20 20

16Mn 16Mn

HB


b S 5 Akv

b S 5

Akv


b S 5 Akv

NB/T47010-2010 Akv

NB/T47008-2010

b Mpa

S Mpa

5 %

Akv J

14 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
a

b 300mm III

IV

c-20 GB150 46

d JB4726 JB4728 II

f 60mm

1 Q235-A SS41 A36

2 Q235-B SS400 A285-C

3 16Mn SM50B

4 Q345R SPV36 A516-705 15MnVR HTP57VW A225-A

6 20II16MnII A105

7 10 A53-AA106-A

8 20 STPG38 A53-BA106-B

11 S30408 SUS304 A240-304

12 S32168 SUS321 A240-321

13 S31608 SUS316 A240-316

14 S31708 SUS317 A240-31715 S30403 SUS304L A240-304L

16 S31603 SUS316L A240-316L

17 S31703 SUS317L A240-317L

18 S30408II A182-F304

15 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
19 S31603II A182-F316L

20 0Cr18Ni9 A312-TP304

21 00Cr18Ni10 A312-TP304L

22 00Cr17Ni14Mo2 A312-TP316L

23 0Cr18Ni12Mo2Ti A312-TP316

24 0Cr18Ni9Ti A312-TP321

25 Q235-A A307-B

26 35 SA325-1

27 35CrMoA A193-B7

28 A2-70 A193-B8

29 A4-70 A193-B8(M)/316L

GB 1502011

16 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
f C0.25%P0.035%S0.035%

P0.030%S0.020%

540MPa P0.025%S0.015%-20

540MPa P0.025%S0.012%-20

540MPa P0.020%S0.010%

GB15098

g 0.25%

2GB 1502011 Q235 D

194


17 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd


GB

150.4-2011
GB 151-1999

12

1 mm

GB 713-2008GB 3531-2008

C1

GB 713-2008 1

GB 3531-2008 1

2 mm

GB3274-2007GB3280-92GB4237-1992GB4238-92

>5.57.5 >7.525 >2530 >3034 >3440 >4050 >5060 >6080

C1 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.8

GB3274-2007

GB3280-1992

GB4237-1992

18 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
GB4238-1992

GB 24511-2009

1:3s

5% 2

3 3% 1

2b>540Mpa Cr-Mo

3 20

1s 3 100

19 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
3( 2)

3%~5%Di, 1.25%Di 0.625%Di

4 GB/T 25198-2010 1

1AB b( 3) 1

2 b( 4) 50% 2

s b mm

mm A B

12 1/4s 1/4s

>1220 3 1/4s

>2040 3 5

20 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
>4050 3 1/8s

>50 1/16s10 1/8s,5

3 E Di/6 300mm

() 5 6 E s/10+2 5

E 6
300 E

s/10+2 5

4B A

10mm 3 10

21 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
30% 5mm 7

b 5.1 b

5(L) 1

30m 0.5L/1000+15

90180270

100mm

1.

a. 3000 3mm

b. L 15000 L/1000L15000

0.5L/1000+8

2.

L/1000L

L 6000mm 4.5mm

L6000mm 8mm

a) A s 3 100mm;

b) A A A
22 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
s 3 100mm;

c) 300mm;

d)

1% 100mm 100mm

3mm

3mm

9 AB

10

11

a. Di 1%(

1) 25mm 9

b.

Di 1%( 1) 2% 25mm

23 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

0.5%DN

DN1200mm 5mm

DN1200mm 7mm.

1 JB/T 4700JB4703

a. 0.6

2 :

b. 0.25%

c. GB/T 196GB/T 197

d.

Di < 600mm 6001200mm >1200mm

1.0 1.5 2.0

1 M36

2 JB/T 4707

3 M36 6.6.2.c)d)

a. GB 150.2-2011

b.

c. JB/T 4730

24 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
1. GB/T1804 m c

2.

3.

1.

1 60%

a) 10m/s;

b) 2m/s;

c) 90%

d)

e) -20

3 0-20 100mm 15

2.

NB/T

47014

NB/T 47014

3 -100-196

0.10%

KV2 31J

-192-192

4V

NB/T 47014


25 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
GB 150.2-2011

1 AB e1e2 3 11

2 CD

8mm 70%

8mm.

3)

26 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
a) Rm540MPa

b) Cr-Mo

c)

e)

f)

g) 1.0

0.5mm

100mm 10%

4.

1 2

2 2 2

a)

b) Cr-Mo

c)

d)

4 3

s 1/3 13mm

3mm

1) PWHT

27 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

GB 150.4(P331) 8.2.2

GB 150.4(P331) 8.2.2.1


Q345RQ370RP265GHP355GH >32mm
16Mn >38mm 100
07MnMoVR07MnNiVDR07MnNiMoDR >32mm
12MnNiVR08MnNiMoVD10Ni3MoVD >38mm 100
16MnDR16MnD >25mm
>20mm-30
20MnMoD
-30
15MnNiDR15MnNiNbDR09MnNiDR >20mm-45
09MnNiD
-45
18MnMoNbR13MnNiMoR20MnMo

20MnMoNb20MnNiMo
15CrMoR14Cr1MoR12Cr2Mo1R
12Cr1MoVR12Cr2Mo1VR15CoMo
14Cr1Mo12Cr2Mo112Cr1MoV
12Cr2Mo1V12Cr3Mo1V1Cr5Mo
S11306S11348 >10mm
08Ni3DR08Ni3D

GB 150.4(P331) 8.2.1

a)

b)

c)

d)

GB 150.3-2011 7-1g)

GB150.3-2011 D D12b)


28 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

GB 150.4(P332) 8.2.2.2

GB 150.4(P332)

8.2.2.3

GB 150.4(P332) 8.2.2.4

2) GB

150.4(P332) 8.2.3

3)

GB 150.4(P332) 8.2.4

4)

GB 150.4(P332) 8.2.5

5) GB12337

P498.8.1

a)

b) 32mm 100 38mm 07MnCrMoVR

c) 30mm 100 34mm Q345R

d) 28mm 100 32mm 15MnVR

e)

f)

g)

6) 1/3

GB 151P92 6.8

7)

NaOH HG/T20581(P65) 7.8.1


HG/T20581P65

7.8.1 1

8) H2S

HG/T20581P657.8.2 5 1

9)

HG/T20584P5266.0.3

29 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

a) 15% 5%

Q345 Di 3%

Di 2.5%

Di 15%

b)

15%

HG/T20584(P526)6.0.3 2

c)

235HB

d)

e)

f)

10)HG/T20584

P5266.0.4

1.

1/2 10%

2. 5%

11)-100-196

10%
-100
15%
HG/T20585

P5998.3.4 HG/T20585P5844

12) HG/T20585(P599)8.3.2

HG/T20585P5998.3.4

13)-70

0.6MPa HG/T20585P6008.3.7

30 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

1) a)~e 4

GB 150.4P3308.1.1

a)

b)

c) 16mm

d) 10%

e)

4

a
/% 5 15

12%=50[1-Rf/Ro]/Rf
12%=75[1-Rf/Ro]/Rf

,mm;
Rfmm
Romm
A -100 675 10%

2)

31 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

3) 8.1.1

4)

5)

1.

1.1 AB s

a. 15MnNbR07MnCrMoVR 32mm 100

38mm

b. 16MnR 16Mn 30mm 100 34mm


c. 15MnVR 15MnV 28mm 100 32m


d. 18MnMoNbR13MnMoNbR15CrMoR14Cr1MoR12Cr2MolR
20MnMo20MnMoNb15CrMo12CrlMoV12Cr2Mol 1Cr5Mo

e. s

f.

1.2

1.3

1.4

2.

2.1 s

16MnR Di 3%

Di 2.5%

2.2

2.3

32 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
2.4

a. 1/3

b.

3.1

3.2 1500

3.3 BCD A

s 2

s 6

3.4

a.

b.

c.

a) ;

b) Rm540MPa

c)

d)
33 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
e)

B A

c GB 150.3-2011 6.1.3

e) DN250mm

100%

2.1

2.2

a.

34 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
b

100% 250mm

100%

1.

2. 1.5~3

2 1.6 100mm

3. 0.40.5Mpa

4.

25mg/L.

4.3

4.4

a. Q345RQ370R07MnMoVR 5

15

20

b.
35 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
30

4.5

a.

b.

30min

c.

d.

5.1

5.2

5.3

a 15

5.4

10% 0.05Mpa 5min

50% 10%

10min 87%

6.

b
36 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
2U U

1JB/T 4710-2005

2JB/T 4731-2005

37 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

1 373

2 TSG R0001-2009

3
22
4 2003194

5 2003194

6 2003194

7 2002109

8 2002235

1 GB1501998

2 GB1511999

3 JB/T47102005

4 JB/T47312005

5 NB/T 47003.1-2009

6 JB47452000

7 JB/T47342002

1 GB/T700

2 GB/T1591

3 GB/T3077

38 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
4 GB/T3274

5 GB/T4237

6 GB7132008 1

7 GB/T3280

8 GB/T11251

9 NB/T 47002-2009

10 GB/T1591

11 GB132962007

12 GB/T149762002

13 GB/T81632008

14 GB/T127712000

15 GB99482006

16 NB/T 470082010

17 NB/T 47010-2010

18 GB/T5117

19 GB/T5118

20 GB/T5293

21 GB/T14958

22 GB/T8110

23 GB/T12470

24 GB/T984

1 NB/T 470142011

2 NB/T470152011
NB/T47019
3 NB/T 47018.1~47018.7-2011

39 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

4 GB/T985

5 GB/T986

6 GB/T324

1 JB/T4730.162005

2 JB47442000

3 GB/T228

4 GB/T229

5 GB/T232

6 GB/T222

1 GB 167491997

2 JB/T4700~47072000

3 JB/T4712.1~4712.42007

4 JB/T47362002

5 GB/T 251982010

6 JB/T47181992

7 JB/T47191992

8 JB/T47201992

9 JB/T47211992

10 HG/T20592206352009

11 HG/T 21514215352005

12 HG 21594216401999

13 HG 215882159295

40 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
14 HG/T2155093

15 HG/T216181998

15 HG/T215742008

16 HG215841995

17 HG215051992

41 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

GB HB

GBn QJ

GBJ EJ

GJB NY

TJ LY

ZB DZ

JB WS

JBn SB

JB/Z LS

ZBY QB

NJ SG

JB/TQ FJ

JB/GQ JJG

JB/ZQ SD

GJ YD

SJ GN

JB/DQ LD

JJ KY

JC GD

YB GZ

HG

SY MT

TB CB

JT WJ

NB/T

42 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

1. SERVICE

2. CODE

3. DESIGN PRESSURE

4. OPERATING PRESSURE

5. ATM

6. VAC/FV /

7. HYDRO TEST PRESSURE

8. PNEUMATIC TEST PRESSURE

9. DESIGN TEMPERATURE

10. OPERATING TEMPERATURE

11. CORROSION ALLOWANCE

12. DENSITY

13. RADIOGRAPHY X

14. NDT.

15. JOINT EFFICIENCY

16. HEAT TREATMENT

17. SURFACE TERATMENT

18. INSULATION

19. NUMBER OF PASSES

20. SURFACE AREA

21. CAPACITY

22. WEIGHT EMPTY

23. WEIGHT FULL OF WATER

24. OPERATING WEIGHT

25. DESIGN MEAN METAL TEMP.

43 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

26. INSPECTION BY

27. WIND LOAD

28. HORIZONTAL SEISMIC CO-EFFICIENT

29. SIET CLASS

30. MIN. DESIGN METAL TEMP.

31. QTY. OF EQUIPMENT

32. ORINT

33. SHELL PLATE

34. ROOF PLATE

35. BOTTOM PLATE

36. DEND

37. STIFFENERS

38. CONE

39. TUBE

40. TUBESHEET

41. EXPANSION BELLOW

42. TIE RODS

43. SPACERS

44. BAFFLE

45. STUD / BOLT /

46. NUTS

47. GASKET

48. FLANGE

49. BLIND FLANCE / COVER

50. PIPE

51. NOZZLE

52. REINFORCEMENT PADS

44 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

53. SUPPORTS

54. LIFTING LUG / LIFTING BAR

56 COUPLING / PLUG /

57 STIFFENER OF NOZZLES

58 INSULATION SUPPORT

59 EARTHING BOSS

60 JACK SCREW / DOWEL PIN /

61 PASS PARTITION PLATE

62 IMPINGEMENT PLATE

63 ANCHOR BOLT

64 INTERNALS

65 ELBOW

66 TEE

67 MANHOLE

68 BUFFING

69 MMA

70 SMAW

71 GTAW

72 WL.

73 TL.

74 FW

75 SAW

76 SW.

77 ELEVATION

78 ORIENTATION PIAN

79 NAME PLATE

80 WELD NECK FLANG

45 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

81 FLAT FACEFULL FACE FF

82 FLANGE FACING

83 RAISED FACE RF

84 FAMALE FACE FMF

85 TONGUE FACE

86 GROOVE FACE

87 ROUGHNESS

88 MALE FACE MF

89 HYDROGN

90 METHANE

91 ETHYLENE

92 CRACKCD GASOLINE

93 C3 DISTILLATE C3

94 PROPYLENE

95 WASHING WATER

96 WASHING SOLUTION

97 WASTE WATER

98 WARM WATER

99 BUDROGEN

100 SIGHT GLASS

101 VENT

102 STEAM INLET

103 HANDHOLE

104 SMLS

105 TUHE BUNDLE

106 SHELL
107 STREGTH WELDED WITH LIHT EXPANDED OINTJ

46 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

108 STAINLSS STEEL PIPE

109 ALLOY STEEL PIPE

110 CARBON STEEL PIPE

111 SCAL WCLDCD JOINT

112 STRENGTH WELDED JOINT

113 STRENGTH EXPANDED JOINT

114 PAD REINFORCEMENT

115 BRACKET

116 LADDER

117 GUSSET

118 JACKET

119 FEED

120 PACKING

121 INSPECTION DOOR

122 AIR

123 GAS

124 REACTOR

125 LIQUID

126 SADDLE SUPPORT

127 FIXED SADDLE

128 SLIDING SADDLE

129 WEAR PLATE

130 WEB PLATE

131 JACKET SHELL

132 CONICAL SHELL

133 STRAIGHT FLANGE

134 TANGENT LINE

47 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

135 CONVEX HEAD

136 CONICAL HEAD

137 ELLIPSOIDAI HEAD

138 SPHERICALLY DISHED HEAD

139 FULL PENETRATION CONSTRUCTION

140 TORISPHRICAL HEAD

141 PACKED TOWER

142 ABSORBER

143 FRACTIONATING TOWER

144 KNOCKOUT DEUM

145 WIRE MESH DEMISTER

146 VESSEL

147 CONE BOTTOM

148 LEG SUPPORT

149 SKIRT SUPPORT

150 SKIRT

151 BASE RING

152 LUG SUPPORT

153 BRACKET SUPPORT

154 VESSEL CENTER LINE

155 JACKETED VESSEL

156 PLUG

157 VESSELS SUBJECTED TO EXTERNAL

158 INTERMITTENT WELDS

159 ADJACENT WELDS

160 TELLTALE HOLE

161 LIFTING LUGS

48 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

162 STUD

163 POST WCLD HCAT TRCATMENT

164 INSULATION

165 BLIND FLANGE

166 ALIGNMENT OFFSET

167 FILLET WELD

168 LAP JOINT

169 PRESSURE

170 NONMETALLIC GASKET

171 DOUBLEJACKETSD GASKET

172 SPIRAL WOUND GASKET

173 FLANG FOR PRESSURE VESSEL

174 COIL

175 CAP
VESSELS SUBJECTED TO INTERNAL
176
PRESSURE
177 PRESSURIZING AIR

178 HEAT INSULATOR

179 EYEBOLT

180 COVER

181 SAFCTY VALVE

182 HYDRAULIC TESTING

183 PNEUMATIC TESTING

184 FIREBRICK

185 BACKUP LAYER

186 BOLT AND NUT

187 CONDENSATE OUTLET

49 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

188 LOW PRESSURE STEAM

189 MEDIUM PRESSURE STEAM

190 AMMONIA

191 SUPERHEATED STEAM

192 HOT WATER

193 SYNTHESIS GAS

194 INERT GAS

195 LEVEL GAUGE

196 PRESSURE GAUGE

197 LIN

198 LOX

199 Reactor

200 Cooling Water

50 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd


1.

1 m
2 Kg
3 S
4 A
5
2
6 m
3
7 m
8 Pa
9 MPa
10 J
11 W
12 / m/s
3
13 / Kg/ m
2.
3 3 3 3
10 Kg/m 10 Kg/m
19.32 1.0
10.49 0.2
8.9 0.3-76
2.7 1.2
7.3 2.6-3.0
7.19 2.6-2.7
7.85 1.32-2.0
304 7.93 1.4-1.9
316 7.98 1.9-2.1
7.43 0.56
10.21 1.18
8.9 0.4-1.2
11.34 0.9
4.51 0.3-0.5
6.68 1.1
21.45 1.3-1.4
6.1 1.3
7.14 ABS 1.02-1.08

51 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
7.19 1.13

3.
2 3
1m=10 cm=10 mm
1t()=1000Kg
3
1Kg=10 g=2.2046Ib()
2 4 2 6 2
1m =10 cm =10 mm
2 6
1Mpa=1N/ mm =10 pa=10 Bar()
2
1Atm()=1.03323 Kg/ cm
2 5
1Bar=1.0197 Kg/ cm =10 Pa
1in()=25.4mm
1ft()=12in()=308.4mm
4.
4.1

S=ab
a :
b :
4.2

2
S=a
a :
4.3

S=1/2 (a+b)h
a :
b :
h :
4.4
52 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

S=1/2 ah
a :
h :
4.5

2
S= r
=3.14
r :
4.6

2 2
S= (R -r )
=3.14
R:
r :
4.7

2
S= (/360)r
=3.14
r :
:
4.8

53 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
V=abh
a :
b :
h :
4.9

2
V=r h
=3.14
r :
h :
4.10 m=v
:
v:
4.11 (2:1)

D=1.21Di+2h+
Di :
h :
:
4.12

D=1.15Di+2h+
Di : h : :
4.13

54 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

L=(D+2Z0)
=3.14 D : Z0 : (cm)
b :
4.14

2 2 0.5
R=((d/2) +h )
=180d/R
L=d=2R(/360)
R : : L :
d : h :
5.

5.1 DN1000x10 H/L=1500 H L

DN1000 ()

10

1500

5.2 219x6.3 L=500

219

6.3

500
55 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
5.3 dN300x10-D

dN300

10

5.4 EHA 1000x12

EHA

1000

12

5.5 WN 2-300# RF Sch 40

WN

300#

RF

Sch 40

5.6 DN200 -Sch80 90EL GB/T 12459-2005

DN200

Sch80

90E(L )90

5.7 DN50 -Sch80 T(S) GB/T 12459-2005

DN50

Sch80

T(S)

5.8 BI 426-S

BI

426

56 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

. ( 1)

(SO)(WN)(IF)(SW)

(Th)(LF/SE)(BL)

(SO) (WN) (IF)

(SW) (Th) (LF/SE)

(BL)

57 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
.

1. PN2.0Mpa (Class 150) (SO) mm

NPS

in DN A D K D(RF) f1 L n Th C B N H kg

1/2 15 21.3 90 60.5 35 1.6 16 4 M14 11.5 22 30 16 0.41

3/4 20 26.9 100 70 43 1.6 16 4 M14 13 27.5 38 16 0.58

1 25 33.7 110 79.5 51 1.6 16 4 M14 14.5 34.5 49 17 0.8

1 1/4 32 42.4 120 89 63.5 1.6 16 4 M14 16 43.5 59 21 1.07

1 1/2 40 48.3 130 98.5 73 1.6 16 4 M14 17.5 49.5 65 22 1.37

2 50 60.3 150 120.5 92 1.6 18 4 M16 19.5 61.5 78 25 2.01

2 1/2 65 76.1 180 139.5 105 1.6 18 4 M16 22.5 77.5 90 29 3.32

3 80 88.9 190 152.5 127 1.6 18 4 M16 24 90.5 108 30 3.38

4 100 114.3 230 190.5 157.5 1.6 18 8 M16 24 116 135 33 5.4

5 125 139.7 255 216 186 1.6 22 8 M20 24 141.5 164 36 6.26

6 150 168.3 280 241.5 216 1.6 22 8 M20 25.5 170.5 192 40 7.5

8 200 219.1 345 298.5 270 1.6 22 8 M20 29 221.5 246 44 12.3

10 250 273 405 362 324 1.6 26 12 M24 30.5 276.5 305 49 16.2

12 300 323.9 485 432 381 1.6 26 12 M24 32 327.5 365 56 26.5

14 350 355.6 535 476 413 1.6 29.2 12 M27 35 359.5 400 57 34.5

16 400 406.4 600 540 470 1.6 29.5 16 M27 37 411 457 64 45.5

18 450 457 635 578 533.5 1.6 32.5 16 M30 40 462 505 68 48.5

20 500 508 700 635 584 1.6 32.5 20 M30 43 513.5 559 73 61.8

24 600 610 815 749.5 692 1.6 35.5 20 M33 48 616.5 664 83 87.7

58 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
2. PN5.0Mpa (Class 300) (SO) mm

NPS

in DN A D K d(RF) f1 L n Th C B N H kg

1/2 15 21.3 95 66.5 35 1.6 16 4 M14 14.5 22 38 22 0.63

3/4 20 26.9 120 82.5 43 1.6 18 4 M16 16 27.5 48 25 1.16

1 25 33.7 125 89 51 1.6 18 4 M16 17.5 34.5 54 27 1.37

1 1/4 32 42.4 135 98.5 63.5 1.6 18 4 M16 19.5 43.5 64 27 1.75

1 1/2 40 48.3 155 114.5 73 1.6 22 4 M20 21 49.5 70 30 2.47

2 50 60.3 165 127 92 1.6 18 8 M16 22.5 61.5 84 33 2.9

2 1/2 65 76.1 190 149 105 1.6 22 8 M20 25.5 77.5 100 38 4.17

3 80 88.9 210 168.5 127 1.6 22 8 M20 29 90.5 448 43 5.92

4 100 114.3 255 200 157.5 1.6 22 8 M20 32 116 146 48 9.73

5 125 139.7 280 235 186 1.6 22 8 M20 35 141.5 178 51 12.4

6 150 168.3 320 270 216 1.6 22 12 M20 37 170.5 206 52 16

8 200 219.1 380 330 270 1.6 26 12 M24 41.5 221.5 260 62 23.9

10 250 273 445 387.5 324 1.6 29.5 16 M27 48 276.5 321 67 34

12 300 323.9 520 451 381 1.6 32.5 16 M30 51 327.5 375 73 49.1

14 350 355.6 585 514.5 413 1.6 32.5 20 M30 54 359.5 426 76 69.1

16 400 406.4 650 571.5 470 1.6 35.5 20 M33 57.5 411 483 83 88.9

18 450 457 710 628.5 533.5 1.6 35.5 24 M33 60.5 462 533 89 107.2

20 500 508 775 686 584 1.6 35.5 24 M33 63.5 513.5 587 95 132.9

24 600 610 915 813 692 1.6 42 24 M39*3 70 616.5 702 104 198.7

59 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
3. PN2.0MPa (Class150)(WN) mm

NPS

in DN A D K d(RF) f1 L n Th C N B H kg

1/2 15 21.3 90 60.5 35 1.6 16 4 M14 11.5 30 15.5 48 0.91

3/4 20 26.9 100 70 43 1.6 16 4 M14 13 38 21 52 0.91

1 25 33.7 110 79.5 51 1.6 16 4 M14 14.5 49 27 56 1.14

1 1/4 32 42.4 120 89 63.5 1.6 16 4 M14 16 59 35 57 1.14

1 1/2 40 48.3 130 98.5 73 1.6 16 4 M14 17.5 65 41 62 1.81

2 50 60.3 150 120.5 92 1.6 18 4 M16 19.5 78 52 64 2.72

2 1/2 65 76.1 180 139.5 105 1.6 18 4 M16 22.5 90 66 70 4.45

3 80 88.9 190 152.5 127 1.6 18 4 M16 24 108 77.5 70 5.22

4 100 114.3 230 190.5 157.5 1.6 18 8 M16 24 135 101.5 76 7.49

5 125 139.7 255 216 186 1.6 22 8 M20 24 164 127 89 9.53

6 150 168.3 280 241.5 216 1.6 22 8 M20 25.5 192 154 89 11.8

8 200 219.1 345 298.5 270 1.6 22 8 M20 29 246 203 102 19.1

10 250 273 405 362 324 1.6 26 12 M24 30.5 305 255 102 24.5

12 300 323.9 485 432 381 1.6 26 12 M24 32 365 303.5 114 39.9

14 350 355.6 535 476 413 1.6 29.2 12 M27 35 400 127 51.8

16 400 406.4 600 540 470 1.6 29.5 16 M27 37 457 127 64.5

18 450 457 635 578 533.5 1.6 32.5 16 M30 40 505 140 74.9

20 500 508 700 635 584 1.6 32.5 20 M30 43 559 145 89.4

22 550 559 750 692 641 1.6 35.5 20 M33 46 610 149 103.5

24 600 610 815 749.5 692 1.6 35.5 20 M33 48 664 152 121.7

60 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
4. PN5.0MPa (Class300)(WN) mm

NPS

in DN A D K d(RF) f1 L n Th C N B H kg

1/2 15 21.3 95 66.5 35 1.6 16 4 M14 14.5 38 15.5 52 0.91

3/4 20 26.9 120 82.5 43 1.6 18 4 M16 16 48 21 57 1.36

1 25 33.7 125 89 51 1.6 18 4 M16 17.5 54 27 62 1.82

1 1/4 32 42.4 135 98.5 63.5 1.6 18 4 M16 19.5 64 35 65 2.27

1 1/2 40 48.3 155 114.5 73 1.6 22 4 M20 21 70 41 68 3.18

2 50 60.3 165 127 92 1.6 18 8 M16 22.5 84 52 70 3.36

2 1/2 65 76.1 190 149 105 1.6 22 8 M20 25.5 100 66 76 5.45

3 80 88.9 210 168.5 127 1.6 22 8 M20 29 448 77.5 79 8.17

4 100 114.3 255 200 157.5 1.6 22 8 M20 32 146 101.5 86 12.1

5 125 139.7 280 235 186 1.6 22 8 M20 35 178 127 98 16.3

6 150 168.3 320 270 216 1.6 22 12 M20 37 206 154 98 20.4

8 200 219.1 380 330 270 1.6 26 12 M24 41.5 260 203 111 31.3

10 250 273 445 387.5 324 1.6 29.5 16 M27 48 321 255 117 45.4

12 300 323.9 520 451 381 1.6 32.5 16 M30 51 375 303.5 130 64.5

14 350 355.6 585 514.5 413 1.6 32.5 20 M30 54 426 143 93.5

16 400 406.4 650 571.5 470 1.6 35.5 20 M33 57.5 483 146 113.1

18 450 457 710 628.5 533.5 1.6 35.5 24 M33 60.5 533 159 138.9

20 500 508 775 686 584 1.6 35.5 24 M33 63.5 587 162 167.5

22 550 559 840 743 641 1.6 42 24 M39*3 66.5 640 165 199.4

24 600 610 915 813 692 1.6 42 24 M39*3 70 702 168 235.6

61 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

1. 45

2. 90

3. 180

4.

62 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

5.

6.

7.

63 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

8.

9.

64 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd


1.

(Kg/m) (Kg/m)

6.5 0.260 28 4.83

8.0 0.395 30 5.55

10 0.617 36 7.99

12 0.888 40 9.87

14 1.21 50 15.42

16 1.58 60 22.20

18 2.00 80 39.50

20 2.47 100 61.70

22 2.98 120 88.80

24 3.55

: 1.

2. 304 1.0064

3. 316 1.019

2.

(Kg/m) Z0(cm) (Kg/m) Z0(cm)

40x40x4 2.42 1.13 100x100x8 12.28 2.76

40x40x5 2.98 1.17 100x100x10 15.12 2.84

50x50x4 3.06 1.38 100x100x12 17.90 2.91

50x50x5 3.77 1.42 100x100x14 20.61 2.99

50x50x6 4.47 1.46 100x100x16 23.26 3.06

63x63x5 4.82 1.74 110x110x8 13.53 3.01

63x63x6 5.72 1.78 110x110x10 16.69 3.09

63x63x8 7.47 1.85 110x110x12 19.78 3.16

65 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
63x63x10 9.15 1.92 110x110x14 22.81 3.24

70x70x5 5.40 1.91 125x125x8 15.5 3.37

70x70x6 6.41 1.95 125x125x10 19.13 3.45

70x70x7 7.4 1.99 125x125x12 22.7 3.53

70x70x8 8.37 2.03 140x140x10 21.49 3.82

75x75x5 5.82 2.04 140x140x12 25.52 3.90

75x75x6 6.91 2.06 140x140x14 29.5 3.98

75x75x7 7.98 2.11 140x140x16 33.4 4.06

75x75x8 9.03 2.15 160x160x10 24.73 4.31

75x75x10 11.09 2.22 160x160x12 29.39 4.39

90x90x6 8.35 2.44 160x160x14 34.0 4.47

90x90x7 9.66 2.48 160x160x16 38.52 4.55

90x90x8 10.95 2.52 200x200x14 42.9 5.46

90x90x10 13.48 2.59 200x200x16 48.68 5.54

: 1.

2. 304 1.0064

3. 316 1.019

3.

(Kg/m)

1 100x75x7 9.32

2 100x75x10 13.00

3 100x75x13 16.50

4 125x75x7 10.7

5 125x75x9 13.5

6 125x75x10 14.9

7 125x75x13 19.1

8 125x90x7 11.5

66 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
9 125x90x9 14.6

10 125x90x10 16.1

11 125x90x13 20.6

12 150x75x7 12.1

13 150x75x9 15.3

14 150x75x12 20.1

15 150x90x9 16.4

16 150x90x12 21.5

17 150x90x15 26.5

18 150x100x9 17.1

19 150x100x12 22.4

20 150x100x15 27.7

: 1.

2. 304 1.0064

3. 316 1.019
4.
(Kg/m)
1 50x25x5 3.66
2 75x40x5 6.92
3 100x50x5 9.36
4 125x65x6 13.4
5 150x75x6.5 18.6
6 150x75x9 24.0
7 180x75x7 21.4
8 200x75x8.5 25.3
9 200x80x7.5 24.6
10 200x90x8 30.3
11 250x90x9 34.6
12 300x90x9 38.1
13 300x90x10 43.8
14 300x100x10 46.8
15 380x100x10.5 54.5
16 380x100x13 67.3
67 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
: 1.
2. 304 1.0064
3. 316 1.019
5. H

(Kg/m)
1 100x100x6x8 17.2
2 150x100x6x9 21.4
3 200x150x6x9 31.2
4 200x100x5.5x8 21.7
5 200x200x8x12 50.5
6 250x125x6x9 29.7
7 250x175x7x11 44.1
8 250x250x9x14 72.4
9 300x200x8x12 57.3
10 300x300x10x15 94.5

: 1.
2. 304 1.0064
3. 316 1.019
6.

(Kg/m)

1 150x75x5.5 17.1

2 150x125x8.5 36.2

3 200x100x7.0 26

4 200x150x9 50.4

5 250x125x7.5 38.4

6 250x125x10 55.5

7 300x150x8 48.3

8 300x150x10 65.5

9 300x150x11.5 76.8

10 350x150x9 58.5

11 350x150x12 87.2

12 400x150x10 72.0

13 400x150x12.5 95.8

68 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
14 450x175x11 91.7

15 450x175x13 115.0

16 600x190x13 133.0

17 600x190x16 176.0

: 1.

2. 304 1.0064

3. 316 1.019

7.


25 32 38 50 65 75 90 100 150 200 250 300

3 0.59 0.75 0.9 1.18 1.53 1.77 2.12 2.4 3.53 4.7 5.9 7.1

6 1.18 1.51 1.79 2.36 3.06 3.53 4.24 4.7 7.1 9.42 11.8 14.3

8 1.57 2.01 2.39 3.14 4.08 4.71 5.65 6.28 9.42 12.6 15.7 18.4

10 1.96 2.51 2.98 3.93 5.1 5.9 7.06 7.85 11.7 15.7 19.6 23.6

13 2.55 3.27 3.88 5.1 6.63 7.65 9.2 10.2 18.3 20.4 25.5 30.6

16 3.14 4.02 4.77 6.28 8.16 9.42 11.3 12.6 18.8 25.1 31.4 37.7

19 3.73 4.78 5.67 7.46 9.7 11.2 13.4 14.9 22.3 29.8 37.3 44.7

22 4.32 5.53 6.56 8.64 11.2 12.9 15.5 17.2 25.9 34.5 43.2 51.8

25 6.28 7.46 9.81 12.8 14.7 17.7 19.6 29.4 39.3 49 58.9

32 9.55 12.6 16.3 18.8 22.6 25.1 37.7 50.2 62.8 75.3

38 14.9 19.4 22.4 26.8 29.8 44.7 59.7 74.6 89.5

45 17.6 22.7 26.5 31.8 35.2 53 70.7 88.3 106

50 25.5 29.4 35.3 39.3 58.4 78.5 98 118

65 38.3 45.9 51 76.5 102 127 153

75 53 59 88.3 118 147 177

90 70.7 106 141 176 212

100 118 157 196 236

69 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
125 147 196 245 294

150 236 294 373

165 259 324 389

180 283 353 424

200 393 471

: 1.
2. 304 1.0064
3. 316 1.019

70 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

.
1.

2.

3.
A.
3 100mm
B.
300mm
4.

5.

.
1. R
2.
3. 200mm
R
4. R

5. 1mm
6.
600mm
7. R R

8.
A10+2 5mm
B 1% 25mm 300mm
71 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
R
C
.
1.

+2mm
2. 100mm
600mm


3.
3 100mm
090180270

4. 2mm
.
1. 090180270

2.

3.
4. 3
5.
6.

7.
2000 600 2 R 2
2000 600 2.5 R 3

.
1.
A. 090180270

B.
2.
3.

4. 10%
2mm
5.

72 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

6.

7.

8


30
80%

A.

B.
C.
D.
E. 25mg/L

F.G.
.
1.

2.
3. 80%

4.

5. 30

6. 30

1
2
3
4
73 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd
7
8 WQ WQ

1
2
3

1

5 10 20 30 5
5 10 5 10
10 10 20 20 30
10 10 20
2

1
2
3
4 1-1.5


5
3


1

2 0.5Mpa(
0.7 Mpa) 0.05 Mpa. (
0.7 Mpa).
3

74 / 76
KK

JiangSu HengYuan International Engineering Co.,Ltd

4


5


6

5.

1
2
3
4
5

75 / 76
KK