ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Ποίηµα Χρήστος Κ. Λορέντζος

Απόγευµα.
Ο ήλιος προς τη δύση. Χαράζω κύκλους γύρω µου Να µε ξανάβρω Τώρα που γαληνεύει. Λάθος πυξίδες Και δωρεάν αισθήµατα αφειδώς. Χίµαιρες, Κατά παραγγελίαν όνειρα Και αυταπάτες. Μεγάλες επενδύσεις σε ανθρώπους Και επτώχευσα. Ούτε η εξοµολόγηση Με φίλεψε µε θαύµα. Και χάθηκα Και µ’έχασα. Απόγευµα. Αρχίζει η παράσταση για δύο Καλησπερίζω τη µοναξιά.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful