You are on page 1of 16

O

hj
el
m
al
eh
ti-
O
ta
ta
lt
ee
n!
Uskalla
kokea

www.oulunjuhlaviikot.fi #oulunjuhlaviikot #elämystenelokuu

Oulunsalo Soi Elojazz Oulun Muusajuhlat Oulun Taiteiden Yö


Symbioosi 27.–31.7. 1.–5.8. 14.–19.8. 16.8.
sivu 3 sivut 4–5 sivut 6–7 sivut 8–9 sivu 10

Koiteli Elää Ilmakitaransoiton Oulun Musiikkivideo- Oulun juhlaviikot


Ekstrat
18.8. MM-kisat 22.–24.8. festivaalit 23.–26.8. esittää
sivu 16
sivu 11 sivut 12–13 sivut 14–15 sivu 16
Uskalla Oulun juhlaviikot
kokea! 27.7.–1.9.2018
Tervetuloa kahdeksansille Oulun juhlaviikoille! Tä- Kaikki on kutsuttu elämysten elokuuhun OULUN JUHLAVIIKKOJEN OHJELMALEHTI
män vuoden teemana on ympäristö ja se näkyy niin
ohjelmistossa kuin tapahtumien järjestelyissäkin. s. 3 Symbioosi
Toimitus Katariina Mäkelä, Pia Alatorvinen
Symbioosi-ohjelmasarjamme tutkii ihmisen ja ympä- Oulun juhlaviikkojen 2018 teemana Taitto Laboratorio Uleåborg
ristön suhdetta eri taiteenalojen näkökulmista, ja toi- ihmisen ja ympäristön suhde Painopaikka Kalevaprint, Oulu
Levikki 92 000
minnassa panostetaan ympäristöystävällisyyteen täh- Kannen kuva Janne-Pekka Manninen
täimessä Ekokompassi-sertifikaatin saaminen. Tästä s. 4–5 Oulunsalo Soi
lisää sivulla 3. 27.-31.7. Oulun juhlaviikkoja koordinoi joulukuussa 2010
perustettu Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys ry.
Kamarimusiikkifestivaali tuo
Vietämme myös festivaaliemme juhlavuosia. Elojazz kansainväliset tähdet pohjoiseen Yhdistyksen hallitus Erkki Liimatta (pj),
Suvi Helanen (vpj), Paavo J. Heinonen,
(s. 6–7) täyttää 30 vuotta ja Oulun musiikkivideofes- Jukka Takalo, Juhani Oivo, Pirjo Yli-Maunula
tivaalit 25 vuotta (s. 14–15). Kaikki Oulun juhlaviik- s. 6–7 Elojazz
HENKILÖKUNTA
koihin kuuluvat seitsemän festivaalia ovat pitkäikäi- 1.–5.8. Toiminnanjohtaja Pia Alatorvinen
siä ja korkeatasoisia erilaisen taiteen ja kulttuurin 30-vuotias oululainen jazz- ja Tuottajat Laura Siitonen, Hanna Ikonen
tapahtumia. Lisäksi tänä vuonna nähdään Oulun juh- rytmimusiikki­festivaali Viestintäassistentti Katariina Mäkelä
Tuotantoassistentit Tatu Palo, Atte Karjalainen,
laviikot -esittää sarja ja Ekstrat-tapahtumia. Lasse Lehto, Riikka Annika Keskitalo
s. 8–9 Oulun Muusajuhlat Sometoimittaja Roosa Yrjölä
Yhteensä huippuammattilaisten ja supertalkoolaisten 14.–19.8. Yhteystiedot Oulun juhlaviikot,
tekemiä tapahtumia on pari sataa, joista noin puo- Kymmenien tapahtumien PL 42, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite Kulttuuritalo Valve,
let on pääsymaksuttomia. Oulun juhlaviikkojen oh- poikkitaiteellinen sanataidefestivaali 2. krs. Hallituskatu 7, 90100 Oulu
jelmasta löytyy yllätyksiä, ihastuksia, viihdettä ja elä-
myksiä ihan kaikille koko loppukesäksi. s. 10 Oulun Taiteiden Yö info@oulunjuhlaviikot.fi,
www.oulunjuhlaviikot.fi,
16.8. facebook.com/oulunjuhlaviikot,
Viihdy ohjelmalehden parissa, lataa sovellus puheli- Taiteen tekijät valtaavat kaupungin youtube.com/oulunjuhlaviikot,
Instagram @oulunjuhlaviikot
meesi ja elä elämysten elokuu! kadut, puistot ja kuppilat
Kiitokset Oulun kaupunki, opetus- ja kulttuuri-
s. 11 Koiteli Elää ministeriö, Alfred Kordelinin säätiö, Forum24,
Oulun ammattikorkeakoulu, Kulttuuritalo Valve,
Pia Alatorvinen, 18.8. Sanomalehti Kaleva sekä muut yhteistyökump-
Oulun juhlaviikkojen toiminnanjohtaja Suomen kaunein festivaali, panit ja tukijat. Kiitos myös jäsenfestivaaliemme
järjestäjätahot Jazz 20 ry, Huutomerkki ry, Koiteli
loppuunmyyty Elää ry, OMVF ry, Airnest Productions Oy sekä
Oulun taiteiden yö ry lukuisine yhteistyökump-
paneineen.
s. 12–13 Ilmakitaransoiton MM-kisat
22.–24.8. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Kansainvälinen rokin ja rauhan Yhteistyössä
karnevaali

s. 14–15 Oulun Musiikkivideofestivaalit


23.–26.8.
25-vuotias musiikkivideon ja
popkulttuurin festivaali

s. 16 Oulun juhlaviikot -esittää ja


Ekstrat

Lataa
Oulun
juhlaviikkojen
sovellus!
• Koko ohjelma aina ajan tasalla
• Merkitse omat suosikkisi
• Kartta näyttää tapahtumapaikat

Lataa ilmaiseksi App Storesta ja


Google Playsta.

2 Oulun juhlaviikot 27.7–1.9.2018 – www.oulunjuhlaviikot.fi


Vuoden 2018 ympäristöteema Symbioosi

The Secret Gardenia ei voi toistaa


Ekokompassi
Ensin katoavat hyönteiset, sitten linnuilta loppuu ohjaa
ruoka. Siperiassa ja Alaskassa puut nojaavat
rinteissä sinne tänne kuin humalaiset, koska
tapahtumien
ikirouta suli, eikä juurten ote enää pidä. ympäristötyötä
Kukaan ei enää muista, miltä kahvi maistuu.
Oulun juhlaviikot hakee tapah-
Näin alkaa Flow Productionsin muuttunut, se on likaisenvalkoi- tumille tarkoitettua Ekokom-
uusimman The Secret Garden nen muovijätteestä. Luonto on passi-ympäristösertifikaattia.
-teoksen kuvaus. Kempeleen antanut meille ylellisyyttä, mutta Tapahtumat ovat muun muas-
puutarhaoppilaitokseen raken- haluamme enemmän kuin meille sa kiristäneet jätesuunnitelmi-
nettu teos on ainutlaatuinen on tarjolla. aan, kilpailuttaneet hankintoja
kokemus, johon katsoja pääsee ja neuvotelleet alihankkijoiden
itse sisälle. The Secret Garden Tila tekee osan kanssa ympäristöystävällisem-
on dystooppinen näky, jonka si- teoksesta mistä toimintatavoista.
sään katsojat astuvat tutkimaan Oulun juhlaviikkojen seitse-
sen salaisuuksia ja todistamaan Teos rakentuu ohjaaja Pirjo Yli- män festivaalia ja lisäohjelmis-
sen hirvittävää kauneutta. Maunulan mukaan kolmesta tot kokoavat yhteensä elokuus-
eri lähtökohdasta, esittämispai- sa Oulun seudulle jopa 60 000
Ihmisen suhde kasta, työryhmästä ja aiheesta. kävijää. Vaikka moni taidepai-
ympäristöön ”Prosessi lähtee käyntiin, kun notteinen kulttuuritapahtuma
pääsemme työskentelemään ti- onkin yksinään pieni, yhdessä
The Secret Garden on osa Ou- laan. Sitten vasta alkaa nähdä, niiden merkitys ympäristöllekin
lun juhlaviikkojen Symbioosi- mitä tilassa voi syntyä. Teke- on suuri.
ohjelmasarjaa. Symbioosi-sarjan misen myötä asiat tarkentuvat. Oulun juhlaviikot pyrkii pie-
tapahtumissa katsoja ja kokija Teos syntyy työryhmän kanssa nentämään omaa ympäristö-
pääsee tarkastelemaan ihmisen vuorovaikutuksessa”, Yli-Mau- kuormitustaan. Samalla ym-
ja ympäristön suhdetta eri näkö- nula kertoo. päristöajattelun vaikutusta
kulmista. Muun muassa eloku- Teosta esitetään 25.8.–16.9. laajennetaan tuomalla se esille
va, tanssi, kirjallisuus ja kuvatai- keskiviikosta sunnuntaihin. Sen tapahtumien henkilökunnalle,
de tuovat oman osansa aiheen jälkeen esitystä ei enää nähdä talkoolaisille, kävijöille ja yhteis-
käsittelyyn. missään. Tämä tekee paikkasi- työkumppaneille. Ympäristötyö-
The Secret Garden käsittelee donnaisista teoksista niin ainut- tä tehdään suunnitelmallisesti ja
ihmisen suhdetta luontoon ja laatuisia. ”Tällaisenaan teos ei pitkäjänteisesti askel kerrallaan.
pakkomiellettä paratiisista. Puo- toistu milloinkaan.” Oulun juhlaviikot haluaa olla
litoista miljardia ihmistä lentää tapahtumakentän eturivissä
vuosittain maansa rajojen ulko- kestävässä kehityksessä ja aut-
puolelle kävelläkseen valkoisella taa sekä pohjoisen urbaanin
hiekalla ja katsoakseen turkoo- että luontoympäristön säilymis-
sia merta. Mutta meren väri on tä elinvoimaisena inspiraation
ja virkistäytymisen lähteenä.

OHJELMA
Oulunsalo Soi Muusajuhlat
Ateljeen idyllinen iltapäivä Minilukupiiri: Muuttuuko ihminen?
30.7. kello 16, Ateljee-Galleria Kaikkonen, 18.8. kello 13.30, Cafe Bar Kolo
Ylikiiminki Lukupiiri käsittelee tulevaisuuteen sijoittuvia teok-
Minityöpajassa ennen konserttia tehdään syanoty- sia, joissa muuttunut ympäristö on muokannut eri
piapaperille kuvia fotogrammitekniikalla luonnon tavoin ihmisen ja ympäristön välisiä suhteita. Vapaa

Kaikkea
keskellä. Liput: Konsertti + työpaja 30/27/20 € vain pääsy.
ennakkoon.
Ilmakitaransoiton MM-kisat
Elojazz Ilmastonmuutos ja maailmanrauha

puusta.
Jazzpuisto -symposiumi
3.–4.8. kello 13–17, Åströmin puisto 24.8. kello 15–18, Rotuaari
Jazzpuiston lisukkeena on tarjolla muun muassa Tapahtumassa etsitään keinoja ratkaista maail-
ekokosmetiikkaa ja kierrätysmateriaaleista tehtyjä manrauhaa syvimmin uhkaava ongelma, ilmaston-
koruja sekä kulttuurivaihtotori. Vapaa pääsy. muutos kulttuuria, tiedettä ja päätöksentekoa se-
koittamalla. Vapaa pääsy.
Ekstrat
Trash Heroes Oulun Musiikkivideofestivaalit
9.8. kello 16–19, Tuiranpuisto, Eläimen Kuva
Kansainvälistä osaamista
Madetojan puisto ja Åstromin puisto 24.8. kello 20, Valvesali ja laatua kotimaisista metsistä.
Trash Heroes pitää huolta kaupunkiympäristöstä Dokumenttielokuva livesäestyksellä ja keskustelu-
siivoamalla ja järjestämällä roskattomaksi muuttu- tilaisuus. Vapaa pääsy.
neella paikalla kunnon tanssit. Vapaa pääsy.
Oulun juhlaviikot esittää
Oulun Taiteiden Yö The Secret Garden
Paneelikeskustelu 24.8.–16.9. OSAO, Kempele
18.8. kello 17, teatteriravintola Vänmanni Monitaiteellinen luonnon ja ihmisen suhdetta
Paneelikeskustelu: Punaisena lankana muovistra- peilaava teos. Liput 35 €.
tegia ja vastuullisuus. Vapaa pääsy.

www.versowood.fi
www.oulunjuhlaviikot.fi/symbioosi

www.oulunjuhlaviikot.fi – Oulun juhlaviikot 27.7–1.9.2018 3


27.–31.7.

Seitsemän vuoden sykli päättyy


Kiiminkiläislähtöinen Virpi Räisänen on Oulunsalo Soin ohjakset tämän vuoden
luotsannut Oulunsalo Soita vuodesta festivaalin jälkeen ottavan Kreeta-Maria
2012. Räisäsen kausi Oulunsalo Soissa Kentalan kesä on kulunut festivaalitun-
päättyy tähän vuoteen. nelmissa. Juhannuksesta lähtien Kentala
on esiintynyt yhdeksällä eri festivaalilla
Taiteellisena johtajana Räi- puhumattakaan suomalai- ympäri Eurooppaa ja Suomea.
sänen on luonut muun sista maailmantähdistäm-
muassa festivaalin 20-vuo- me Olli Mustosesta ja Kreeta-Maria Kentala on keen hän jää esiintymisis-
tisjuhlan kansainvälisen tällä hetkellä Hollannissa viulisti ja vanhan musiikin tä pienelle lomalle. Silloin
ohjelmiston 2017, ainut- asuvasta Virpi Räisäsestä uranuurtaja Suomessa. onkin hyvää aikaa suunni-
laatuisen Lusia Rusintytär itsestään. Kentala on erittäin moni- tella vuoden 2019 Oulun-
-oopperatuotannon 2015 Räisänen jättää mielihy- puolinen ammattilainen ja salo Soi -festivaalia.
ja lukuisia kamarimusiik- vin Oulunsalo Soin taiteel- hänet tunnetaan niin solis- Kentalan mukaan festi-
kielämyksiä niin isojen ylei- lisen johtajuuden Kreeta- tina, johtajana kuin peda- vaalin sielu tulee yhdessä
söjen areenoilla kuin intii- Maria Kentalan osaaviin goginakin. Kaustislaisena tekemisestä. ”Lahjakkaat
meissä ympäristöissäkin. käsiin. myös kansanmusiikki on ihmiset kokoontuvat yh-
”Tunnemme sanonnan ”Hän on upea taiteilija, Kentalan sydäntä lähellä. teen, ja saavat nauttia yh-
elämässä toistuvista seit- jonka olen viimeisten seit- ”Minulla Pohjanmaan dessä musisoimisesta.”
semän vuoden sykleistä. semän vuoden aikana op- tyttärenä on melkoisesti
Omassa elämässäni tämä pinut tuntemaan yhä pa-­ lukkarinrakkautta pohjoi- Yhteys yleisöön
on tapahtunut monissa remmin juuri festivaalim-­ sen Suomen kulttuurita-
tärkeissä asioissa, näin me kautta. Kreeta-Maria pahtumia kohtaan, ja olen Myös festariyleisö on Ken-
myös Oulunsalo Soin tai- Kentalan suuri muu­s ik­ todella otettu ja innois- talan mielestä erityistä.
teellisen johtajan ominai- kous, laaja klassisen mu- sani päästessäni suunnit- ”Aivan kuin talvella kat-
suudessa. Olen nauttinut siikin kansainvälisen ken- telemaan Oulunsalo Soi somoissa olisi eri kansaa.
suuresti ja oppinut valta- tän tuntemus sekä hieno -festivaalia. Juhlien tun- Ihmiset ovat niin iloisia ja
vasti saadessani vastata hersyvä persoonallisuus nelma ja taso ovat olleet valoisia ja kiitollisia kaikes-
Oulun seudulle tärkeän antaa minulle henkilökoh- Virpi Räisäsen luotsaama- ta mitä he kuulevat. Ei ole
kulttuuritapahtuman tai- taisesti suuren luottamuk- na ainutlaatuisen hienoja sattumaa, että Suomen
teellisesta suunnittelusta”, sen ja ilon tunteen siitä – yritän pitää samanhen- suvi on täynnä kaikenlai-
Räisänen kertoo. että Oulunsalo Soi jatkaa kistä, iloisen innovatiivista sia festareita.”
yhä edelleen erittäin kor- ja taiteellisesti uudistuvaa Vuorovaikutus yleisön
Kansainvälisyyttä keatasoisena ja kansain- meininkiä yllä tulevinakin kanssa on Kentalalle tär-
Ouluun välisenä Pohjois-Suomen vuosina.” keää. Hän ei viihdy kirk-
musiikkielämän hehkuva- kaissa parrasvaloissa,
Räisänen on ylpeä siitä, na helmenä.” Festivaalin sielu koska hän haluaa nähdä
että hän on saanut tuoda tulee yhteistyöstä yleisön hymyilevät kas-
kansainvälisiä huippumuu- vot. Kamarimusiikki so-
sikoita kesäiseen Ouluun. Kentala näkee Oulun ak- piikin hyvin intiimimpien
Tänäkin vuonna festivaa- tiivisena kulttuurikaupun- konserttien järjestämi-
lilla esiintyy mm. Daniel kina, josta tulee taitavia seen. Kentalan mieleen
Rowland, Jeroen Berwa- muusikoita. tulee esimerkkinä muisto
erts ja Maja Bogdanovic,´ ”Siksi olisikin kiva saa- Oulunsalo Soin esiintymi-
da festivaaliin mukaan sestä parin vuoden takaa
paikallista väriä”, Kenta- Lumijoen kirkosta: ”Siel-
la pohtii Oulunsalo Soin lä oli hieno akustiikka ja
tulevaisuutta. Tämän vuo- tunnelma.”
den Oulunsalo Soin jäl-

Perjantai 27.7. Sunnuntai 29.7. Maanantai 30.7.


tereiksi tituleeratut Duo KlaSarit. Ennen
lastenkonserttia järjestetään lasten tai-
detyöpajoja, joissa osallistujat pääsevät
Klo 18.00 tutustumaan klassiseen musiikkiin eri tai- Klo 14.00 Ateljeen idyllinen iltapäivä
Avajaiskonsertti: Ylistyslaulu teenlajien kautta. Olli Mustonen – Minä elän Klo 16.00 Työpaja
Oulun tuomiokirkko Kokkokankaan seurakuntakeskus Klo 17.00 Konsertti
Liput: 20 € / 17 € / 10 €, ovelta 25 € Klo 20.00 Liput: 25 € / 20 € / 15 €, ovelta 28 € Ateljee-Galleria Kaikkonen
Jeroen Berwaerts, Daniel Rowland, Maja Dîner avec Brel & Piaf Kauniin luonnon ympäröimänä kuul- 30 € / 27 € / 20 €
Bogdanovic, ´ Virpi Räisänen, Virve Räisä- Ravintola Hilikku laan Olli Mustosen omien teosten lisäk- (työpaja + konsertti, vain ennakkoon)
nen, Barocco Boreale sekä Bravade. 22 € / 19 € / 15 €, ovelta 25 € si Beethovenin musiikkia. Mustosen lisäk- 20 € / 17 € / 10 €, ovelta 25 €
Heinäkuinen kesäilta tunnelmallisen mu- si kokoonpanoon kuuluvat viulisti Daniel (pelkkä konsertti)
Rowland, sellisti Maja Bogdanovic´ sekä Meno-paluu Oulun linja-autoasemalta
Lauantai 28.7.
siikin äärellä historiallisessa Åströmin teh-
dasmiljöössä Ravintola Hilikussa. Konser- mezzosopraano Virpi Räisänen. (konsertti­lipun ostamisen yhteydessä,
tissa kuullaan Jacques Brelin ja Édith Piafin vain ennakkoon)
Lastenkonsertti: Tero & Erno Show lauluja höystettynä Astor Piazzollan tan- Klo 18.00 Kuvaelämys-minityöpajassa osallistujat
Klo 12.30 Työpaja goilla. Belgialainen trumpetistitaituri Jero- Barokin taitajat saavat valmiiksi herkistetyn postikorttiko-
Klo 14.00 Konsertti en Berwaerts on todellinen Brel-tulkitsija, Limingan kirkko koisen syanotypia-paperin ja ohjeistuksen
Oulunsalo-talo ja hän loistaa tässä konsertissa laulajana. Liput: 20 € / 17 € / 10 €, ovelta 25 € kuvan tekemiseen fotogrammitekniikalla.
Liput: 8 €, työpajan kanssa 10 € Konsertissa esiintyvät barokkiorkeste- Barocco Boreale Ensemblen konsertis-
Nokkahuilukvartetti Bravaden “Tero & ri Barocco Boreale Ensemble solistinaan sa kuullaan muun muassa luuttulauluja ja
Erno Show” on hulvaton esitys, jossa trumpetisti Jeroen Berwaerts ja mezzo- barokkikansan­musiikkia ja nähdään taitei-
vannoutuneet rock-nokkahuilistit Tero ja sopraano Virpi Räisänen, sekä Bravadesta lija Sampo Kaikkosen omista teoksista
Erno saavat vieraikseen klassisen musii- nokkahuilistit Hanna Haapamäki ja Sun- koostuva näyttely.
kin erikoisasiantuntijat, nokkahuilumais- niva Fagerlund.

4 Oulun juhlaviikot 27.7–1.9.2018 – www.oulunjuhlaviikot.fi


Ainutkertainen matka musiikin Työpajoissa
maailmaan aurinkoavusteista
kuvataidetta sekä
sukellus klassiseen
musiikkiin lapsille
Oulunsalo Soissa pääsee myös kokeilemaan ja teke-
mään itse. Lauantaina 28.7. Oulunsalo-talolla lapset ja
vanhemmatkin pääsevät tutustumaan klassiseen mu-
siikkiin eri taiteenlajien kautta. Miltä tuntuu musiikki,
kun sitä maalaa, tanssii, tarinoi tai tutustuu eri soitti-
miin? Tunnin työpajan suositusalaikäraja on 3 vuotta.
Työpajat alkavat kello 12.30. Työpajojen jälkeen
kello 14 alkaa hulvaton Tero & Erno Show. Nokkahui-
lukvartetti Bravaden esityksessä vannoutuneet rock-
nokkahuilistit Tero ja Erno kohtaavat klassisen musiikin
erikoisasiantuntijat Duo KlaSarit. Kuinka käy Bachin,
Michael Jacksonin, Harry Potterin ja Mozartin nelikon
käsittelyssä? Elina Lajusen käsikirjoittamassa ja ohjaa-
massa vauhdikkaassa show’ssa raja-aidat kaatuvat ja
jäljelle jää soittamisen ja musiikin riemu.
Pianisti Olli Mustosen Beethoven. Mustonen vertaa Beet- mimpia konsertteja ovat ne, joiden Yhteislippu konserttiin ja työpajaan maksaa 10 eu-
ammatti koostuu kolmes- hovenin musiikin kuuntelua käve- aikana tuntuu kuin kävisi soittajien roa. Pelkkä konsertti etukäteen ostettuna on 8 euroa
ta roolista: hän on sekä lyyn suuressa metsässä: jokaisella mukana jossain toisessa todellisuu- + 1 euron käsittelykulut. Ovelta liput 10 euroa. Van-
pianisti, säveltäjä että uudella kävelykerralla metsästä ha- dessa”, Mustonen toteaa. Hän ku- hemmat pääsevät lapsen mukana pajoihin konsertti-
kapellimestari. Maailmaa vaitaan uusia asioita, kun pidetään vailee kuuntelukokemusta yhtei- lipun hinnalla.
kiertävän muusikon elä- aistit avoimina. seksi, ihmeelliseksi matkaksi, joka Maanantaina 30.7. Ateljeen idyllisessä iltapäiväs-
mään tärkeää kontrastia ”Ensimmäisellä retkellä saattaa muuttaa ihmistä. sä Ylikiimingissä kuvataide ja musiikki yhdistyvät. En-
tuo se, että hän elää per- nähdä puita, ja toisella kerralla kiin- Mustonen muistuttaa, että jokai- nen Barocco Boreale Ensemblen kamarikonserttia
heineen maalaiselämää nittääkin huomiota kaikenlaiseen nen kokee musiikin omalla taval- Ateljee-Galleria Kaikkosessa on työpaja, jossa yleisö
Hausjärvellä luonnon kes- aluskasvillisuuteen. Mielenkiintois- laan. ”Ei tarvitse osata mitään kiel- voi itse tehdä taidetta Oulunsalo Soin Vuoden ku-
kellä. ”Työni sijoittuvat ta tutkittavaa riittää loputtomiin, tä ymmärtääkseen musiikkia, vaan vataiteilija Pirjo Lempeän opastamana ja luonnon
usein suuriin kaupunkei- ihan jokaisella kävelykerralla.” Sa- jokainen voi avata korvansa ja sie- avustamana. Osallistujat saavat valmiiksi herkistetyn
hin, joten vastapaino tun- malla tavalla esimerkiksi Beethove- lunsa musiikille. Se on ihmeellistä syanotypia-paperin. Kuvat valotetaan auringossa, ke-
tuu hyvin tärkeältä.” nin musiikissa on Mustosen mukaan kerta kaikkiaan.” hitetään ja ripustetaan kuivumaan narulle. Vedoksista
loputon määrä erilaisia kerroksia ja syntyy pop up -näyttely. Osallistujat saavat omat ve-
suurta viisautta. Jokaisella kuunte- Mustonen tarjoilee unohtumat- doksensa konsertin jälkeen mukaansa.
”Musiikin kuuntelu on lukerralla kuulija löytää uusia, alita- tomia hetkiä Oulunsalo Soi -fes-
kuin kävely suuressa juntaa puhuttelevia kerrostumia. tivaalilla 29.7. kello 14 Kokko- Pajaan mahtuu 20 ensimmäistä, ilmoittautumi-
metsässä” kankaan seurakuntakeskuksessa nen tapahtuu ostamalla konsertti-työpajalippu
Unohtumattomia hetkiä Kempeleessä. (30/27/20 € (+ käsittelykulu 2,50–3,00 €) ennak-
Mustosessa yhdistyy rakkaus luon- koon. Työpajassa säävaraus, eli sateen sattuessa
toon ja musiikkiin. Yksi kaikkein tär- Mustoselle jokainen konsertti on ai- pajaa ei järjestetä. Työpaja alkaa kello 16 ja kon-
keimmistä säveltäjistä hänelle on nutlaatuinen hetki. ”Unohtumatto- sertti kello 17.

www.oulunsalosoi.fi

Kaikukortilla maksuttomia konserttielämyksiä


Klo 20.30 Klo 19.00
Oulunsalo Soi on mukana Kaikukortti- ja perheille, jotka ovat asiakkaana Oulun
Yötaivaan sylissä Kuvia Anna Magdalena Bachin
Oulun kaupungintalon juhlasali elämästä – Taiteellisen johtajan ohjelmistossa. Kaikukortilla voi hankkia kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Liput: 20 € / 17 € / 10 €, ovelta 25 € jäähyväiskonsertti lipun festivaalin kaikkiin konsertteihin. Kaikukortti on esitettävä lippua hankki-
Konsertissa vuorottelevat rauha ja risti- Oulunsalon kirkko Kaikukortti on tarkoitettu tiukassa talou- essa. Kortilla ei voi hankkia lippua verk-
riita, meditatiivisuus ja dissonanssit. Bra- Liput: 20 € / 17 € / 10 €, ovelta 25 € dellisessa tilanteessa oleville henkilöille kokaupasta.
vade luo erilaisia sointimaailmoita ja ko- Päätöskonsertti toimii viimeistä vuotta
konaisuuden, jossa hiljaisuus rikkoutuu Oulunsalo Soin taiteellisena johtajana ole-
odottamattomalla tavalla. van Virpi Räisäsen jäähyväiskonserttina.
Samalla taiteellisen johtajan tehtävä siirtyy
konsertissa Barocco Boreale Ensemblessä
Tiistai 31.7. soittavalle Kreeta-Maria Kentalalle.

Klo 17.30
Vuoden kuvataiteilijan näyttelyn
avajaiset
Oulunsalon kirjasto Soittimet
Vapaa pääsy
Pirjo Lempeän Kuutarha-näyttelyssä heh-
Nuotit f-musiikki.fi
kuvat tutut kasvit salaperäisinä taikayön si- Tarvikkeet
nessä ja muhevan maan sävyissä. Näyttelyn
kuvat ovat auringossa valotettuja syanoty-
piafotogrammeja erilaisille papereille.

www.oulunjuhlaviikot.fi – Oulun juhlaviikot 27.7–1.9.2018 5


1.–5.8.

Elojazz juhlii Jos Elojazz

taiteellisen olisi ihminen,


millainen se olisi?

johtajansa Monipuolinen ihminen,


jossa on vähän kaikkea.

kanssa Sitä ei voisi rajata liian


pieneen lokeroon, vaan
sillä olisi hyvin laaja-
alainen merkitys.
Elojazzilla ja sen taiteellisella Jos se olisi ihminen,
johtajalla, trumpetisti se olisi todellinen
Jukka Eskolalla on yhteinen moniosaaja.
juhla­vuosi. Eskola on
ilahduttanut jazzkansaa jo – Jukka Eskola
kahden ja Elojazz-festivaali
kolmen vuosikymmenen ajan.

Kesän kohokohta edessä

Juhlavuosi konkretisoituu Eskolan ja


UMOn konsertissa. Lukuisia kertoja
UMOn trumpettisektiossa nähty Eskola
asettuu juhlavuotensa kunniaksi ensim-
mäistä kertaa orkesterin solistiksi.
”Tuntuu todella hyvältä juhlistaa taitei-
lijajuhlavuottani juuri UMOn kanssa”, Es-
kola hehkuttaa.
Jukka Eskolalla ja Elojazzilla on takana sena osana Ouluun. ”Elojazz on itselleni tekee joskus hyvääkin, mutta kahden jon keikkoja. ”Kesä menee trumpettia
pitkä historia. Tämä on Eskolalle jo seit- aina kesän kohokohta. Jokainen vuosi on päivän tauko näkyy heti esimerkiksi kes- soittaessa ja Elojazzia odotellessa.”
semäs vuosi taiteellisena johtajana, ja jo spesiaali.” tävyydessä”, Eskola kertoo.
sitä ennen hän on ollut Elojazzeilla soit- Huulten lihaksisto on mikrolihaksistoa, Elojazzin tuotannosta vastaa Jazz-20 ry.


tajan roolissa. Huulilihakset tikissä joten lihaskuntoa on pidettävä aktiivises-
”Festivaalista on joka vuosi jäänyt niin ti yllä, sillä muuten se heikkenee nope- Yhden päivän tauon voi pitää,
hyvä fiilis, että olen aina innoissani jatka- Trumpetti on fyysisesti vaativa instru- asti. Vaikka kuulija ei välttämättä huo- mikä tekee joskus hyvääkin, mutta
nut pestissä”, Eskola hymyilee. mentti, eikä trumpettivirtuoosi voi juuri- maisi mitään, tulee soittajalle itselleen kahden päivän tauko näkyy heti


Hän kokee Elojazzin selkeästi juurrut- kaan pitää vapaapäiviä soittamisesta. epämiellyttävä olo. esimerkiksi kestävyydessä.
taneen asemansa ja kuuluvan olennai- ”Yhden päivän tauon voi pitää, mikä Eskolan kesäsuunnitelmiin kuuluu pal-

Perjantai 3.8.
Basisti Jori Huhtalan trio rakentaa mu-
Keskiviikko 1.8. siikissaan vahvoja tunnelmia ja ääni-
maisemia, jotka kutsuvat kuulijaansa
heittäytymään mielikuviensa vietäväksi.
Klo 19.30 Varaslähtöklubi Johanna ja Mikko Iivanaisen duo Klo 13.00 Jazzpuisto
Tuba Food & Lounge loihtii ilmoille herkkävireisen ja tun- Åströmin puisto
Liput 5 € ovelta nelmallisen illan. Konsertissa kuullaan Vapaa pääsy
pääasiassa Johanna Iivanaisen omia
Klo 19.30 LANAI sävellyksiä Sinikka Svärdin sanoituk- Klo 13.00 Lähde
Oululainen indie folk/americana -yhtye siin Mustarastas laulaa -levyltä sekä Klo 14.30 Mia Mariana Band
peilaa skandinaavisia juuriaan amerik- myös duolle rakkaita lainalauluja. Klo 16.00 MELA
kalaiseen lauluntekijäperinteeseen.
Klo 20.30 Oululaisen musiikin
Jazzpuisto on koko perheelle suun-
nattu tapahtuma, jossa jokainen
Valokeilassa
levyraati goes Elojazz Klo 20.30 Manteque Quartet osallistuja tuo oman palasensa olo- Mikko Hassinen
Elojazz-levyraadissa kuunnellaan viisi Tuba Food & Lounge huoneeseen. Tänä vuonna puiston
kappaletta, jotka kutsuvierastuomarit Vapaa pääsy musiikkiohjelman lisukkeena on tarjol-
ja yleisötuomari arvioivat. Manteque Quartet on oululainen la kierrätys- ja ympäristöteemaan liit- Elojazzin Valokeilassa loistaa tänä
Klo 21.45 Tiina Vaattovaara yhtye, jonka historia juontaa aina tyviä kojuja sekä kulttuurinvaihtotori. vuonna kysytty sovittaja, orkestroi-
Oululaisen lauluntekijän ja laulajan 1990-luvun hämäriin. Ohjelmiston ki- ja ja kapellimestari Mikko Hassinen,
suomenkielinen poprock sukeltaa si- vijalkana ovat omat kappaleet, jotka
niseen, iskee silmää ja tanssii arjen
jota voidaan kutsua yhdeksi Suomen
ovat kitaristi Ville Kampmanin, pianisti
huolet kadoksiin! Yhtyeen musiikin tämän hetken johtavimmista jazz-
Harri Laakkosen ja osittain myös koko
maustaa tujaus rhythm’n’bluesia, hyp- yhtyeen säveltämiä. muusikoista. Tällä hetkellä Hassinen
pysellinen progea ja ripaus soulia. toimii UMOn taiteellisena suunnitteli-
jana sekä pääkapellimestarina.
Klo 21.00 Kos Mos
Jumpru
Torstai 2.8. Vapaa pääsy
Elojazzin perjantain Jukka Eskola &
Oululainen modernia neo-soul/r&b- UMO -konsertissa kuullaan Jukka Es-
musiikkia soittava yhtye. Keväällä kolan runsaasta soul- ja bossa nova
Klo 18.00 Avajaiskonsertti 2018 kasattu kokoonpano yhdiste- -painotteisesta tuotannosta poimittu-
Tuiran kirkko lee sulavasti elektronisia elementtejä
Liput 28 € ovelta / 25 € ennakkoon
ja sävellyksiä, jotka konsertin kapelli-
sekä perinteisempää bändisoundia
Ovet avataan kello 17. mestarina toimiva Hassinen on sovit-
luoden mukaansatempaavan koko-
naisuuden, joka menee jalan alle kuin tanut uuteen big band -asuun.
Jori Huhtala 3 itsestään.
Johanna ja Mikko Iivanainen duo –
Pieni hiljainen onni

6 Oulun juhlaviikot 27.7–1.9.2018 – www.oulunjuhlaviikot.fi


Jazzpuisto
Perjantain päättää kierrättää
kulttuuria
Nik Westin
basson jytke Jazzpuisto 3.–4. elokuuta Åströ-
min puistossa on kaupunkilais-
ten yhteinen olohuone, jossa
piknik-tunnelma ja musiikki yh-
Elojazzin perjantain huipen- Basso taipuu Westin käsit- distyvät. Koko perheen pääsy-
taa räjähtävällä energialla va- telyssä mitä ihmeellisimpiin maksuttoman tapahtuman mu-
rustettu amerikkalainen ba- asioihin, ja jopa hänen iro- siikkiohjelman lisukkeena on
sisti, laulaja ja lauluntekijä Nik keesimaisesta kampaukses- kierrätys- ja ympäristöteemaan
West, joka sukeltaa yhtyei- taan muodostuu bassoavain. liittyviä kojuja sekä kulttuurin-
neen funkin ytimeen. Artistin Nik West tuo lavalle show’n, vaihtotori. Kulttuurinvaihtotorille
lavaesiintymistä ovat kehu- jollaista ei ole Elojazzeilla en- voi kuka tahansa tuoda kiertoon
neet useat hänen kanssaan nen nähty. itselle tarpeettomaksi jääneitä
työskennelleet huippumuusi- kulttuurituotteita: kirjoja, sarja-
kot aina Princestä lähtien. 3.8. Prunnitori kuvia, lp- ja cd-levyjä, elokuvia,
lehtiä, ja taidetta. Kaikki torin
tavarat ovat ilmaisia.

Pääkonsertit huipentuvat Oulu All Star Big Band tanssittaa


suomalaisen jazzin huippuihin Rotuaarilla
Juhlavuoden pääkonsertit huipentuvat myös vanhoja kappaleita uudelleen sovi- Oulu All Star Big Band kutsuu tanssi- vituksia Tsaikovskin Pähkinänsärkijästä
mitä parhaimmalla tavalla, kun kuuden- tettuna. Sovituksista vastaa Valtteri Lau- maan Rotuaarin aukiolle sunnuntaina sekä Count Basien tuotantoa.
nen albuminsa keväällä julkaissut sakso- rell Pöyhönen. kello 14. Aluksi valitaan voittajat Elo-
fonisti Timo Lassy yhdistää voimansa Luvassa on todellinen musiikillinen jazzin ja Suomen Big Band -yhdistyk- Tapahtumaan on vapaa pääsy.
maineikkaan Ricky-Tick Big Bandin vas- ilotulitus suomalaisen jazzin parhaim- sen järjestämän Big band -fanfaarisä-
kisektion kanssa. Tämä harvoin esiintyvä mistolta, jota ei kannata jättää näke- vellyskilpailun finaaliteoksista.
suurkokoonpano esittelee uusia kappa- mättä – ja ennen kaikkea kuulematta! Tanssiaismusiikkina kuullaan Duke
leita Timo Lassyn Moves-albumilta, kuin 4.8. Prunnitori Ellingtonin ja Billy Strayhornin jazz-so-

www.elojazz.com

Klo 17.00 Mari Sarkkinen &


Sunnuntai 5.8.
ja lauluntekijä Nik West, joka su- Jazzpuisto on koko perheelle Aili Ikonen julkaisi syksyllä 2017
Northern Jazz Cruisers feat. keltaa yhtyeineen funkin ytimeen. suunnattu tapahtuma, jossa jokai- uuden levynsä Piirrä minut, joka
Mikko ”Gunu” Karjalainen Artistin lavaesiintymistä ovat ke- nen osallistuja tuo oman palasen- lupaa yhä tunteikkaampaa ja hen-
Jumpru huneet useat hänen kanssaan sa olohuoneeseen. Tänä vuonna kilökohtaisempaa puolta laulajan
Vapaa pääsy työskennelleet huippumuusikot puiston musiikkiohjelman lisuk- repertuaarissa. Klo 14.00 Oulu All Star Big
Tämä jazzpersoonien kohtaami- aina Princestä lähtien. keena on tarjolla kierrätys- ja ym- Kolmen energisen muusikon Band: Big band -fanfaarisävellys­
nen mittaa rajojaan odottamatto- päristöteemaan liittyviä kojuja kollektiivi Mopo ammentaa mu- kilpailun finaali ja Big Band
mien sävelkulkujen ja käänteiden sekä kulttuurinvaihtotori. siikkiinsa vaikutteita jazzista, pun- -tanssiaiset
ilotulituksessa. Klo 23.30 Jatkoklubi: kista ja Suomen luonnosta. Rotuaari
Johanna Iivanainen sings Ella Juhlavuoden pääkonsertit hui- Vapaa pääsy
Voimala 1889 Klo 15.00 Z Bakers Quartet pentuvat, kun saksofonisti Timo Elojazzin juhlavuosi päätetään sun-
Klo 18.30 Prunnitori Rauhala Liput 15 € ovelta Jumpru Lassy yhdistää voimansa maineik- nuntaina tyylitellen big band -mu-
Liput 48 € / 43 € / 38 € Elojazzin perjantain jatkoklubilla Vapaa pääsy kaan Ricky-Tick Big Bandin vas- siikin parissa, kun Oulu All Star Big
kahden päivän lippu 80 € kuullaan Johannan suuren esiku- Z Bakers Quartet syntyi kiinnos- kisektion kanssa. Luvassa on mu- Band valtaa Rotuaarin lavan.
myynnissä vain ennakkoon van Ella Fitzgeraldin tulkintoihin tuksesta 1950-luvun cool jazz siikillinen ilotulitus suomalaisen
perustuvia jazzsävelmiä. -musiikkiin. Kappaleiden sovituk- jazzin parhaimmistolta.
Klo 18.30 Jukka Eskola & UMO set ovat ilmavia jättäen tilaa solis- Klo 15.00–17.00 Lastenjatsit
Klo 20.15 Aki Rissanen Trio feat. tisille osuuksille ja soittajien keski- Åströmin puisto
Nils Wogram näiselle vuoropuhelulle. Klo 23.30 Jatkoklubi: Jaska Liput 6 € portilta
Klo 22.00 Nik West Lauantai 4.8. Lukkarinen Trio feat. Raoul Perinteiset Lastenjatsit tanssit-
Konsertissa kuullaan Eskolan run- Björkenheim tavat koko perhettä leppoisassa
saasta soul- ja bossa nova -pai- Klo 18.00 Prunnitori Rauhala Voimala 1889 puistokonsertissa, kun lavalle as-
noitteisesta tuotannosta poimittu- Klo 12.00–16.00 Jazzbrunssi Liput 48 € / 43 € / 38 € Liput 15 € ovelta tuvat Risto Järvenpää & Tatsia ja
ja sävellyksiä, jotka kapellimestari Tuba Food & Lounge Energisistä livekeikoistaan sekä Janssia -orkesteri sekä Soiva Siili.
Mikko Hassinen on sovittanut uu- 19 € Klo 18.00 Oulu Youth Jazz vaikuttavasta ensemble-työsken-
teen big band -asuun. Rennolla otteella etelän tuhteja Orchestra telystään tunnettu trio hyödyn-
Aki Rissanen Trio on kiistatta tä- makuja jazzin kera nautittuna vä- Klo 19.00 Aili Ikonen – tää soitossaan saksofonitriolle
män hetken mielenkiintoisimpia rikkäässä miljöössä. Tervetuloa! Piirrä minut perinteistä harmoniainstrumentin
kotimaisia jazzyhtyeitä. Elojazzeilla Klo 20.30 Mopo puuttumista. Soittoa täydentää
trion kanssa lavalle nousee saksa- Klo 22.00 Timo Lassy Band Suomen jazzkitaristien kärkikastiin
lainen pasunisti Nils Wogram, jota Klo 13.00 Jazzpuisto & Ricky-Tick Big Band Brass kuuluva Raoul Björkenheim.
voidaan kutsua yhdeksi tämän Åströmin puisto Madetojan musiikkilukion ja Ou-
hetken merkittävimmistä euroop- Vapaa pääsy lun konservatorion yhteisen nuo-
palaisista jazzmuusikoista. riso -big bandin keikalla päästään
Elojazzin perjantain huipentaa Klo 13.00 Sole Eyes nauttimaan orkesterin työstämistä
räjähtävällä energialla varustet- Klo 14.30 Half Past Never rockin ja jazzin fuusiokappaleista
tu amerikkalainen basisti, laulaja Klo 16.00 Skø Orchestra useiden soolojen kera.

www.oulunjuhlaviikot.fi – Oulun juhlaviikot 27.7–1.9.2018 7


14.–19.8.

Muusajuhlien vieraina
pohjoismaisia huippudekkaristeja
Monitaiteellinen sanataidefestivaali Muusajuhlat tuo tänä
vuonna Ouluun kotimaisten kirjailijavieraiden lisäksi kansainvälisiä
huippunimiä. Pohjoismaisen dekkarin mestarit Arne Dahl ja
Michael Katz Krefeld vierailevat festivaalilla elokuun puolivälissä.

Kirjailija, kirjallisuuden tutkija, Dahl on oululaisten jututetta- ponkaisi Tanskassa suoraan


kriitikko ja toimittaja Arne Dahl vana keskiviikkona 15. elokuuta myyntilistojen kärkeen, ja kir-
(oikealta nimeltään Jan Arnald) kello 18.15 Oulun kaupunginkir- jailijan teoksia on käännetty yli
kuuluu Ruotsin rikoskirjailijoiden jaston tapahtumatila Laiturissa. kahdellekymmenelle kielelle.
kirkkaimpaan kärkeen. Suositus- Toinen pohjoismaalainen ri- Muita festivaalin vieraita ovat
sa rikospoliisin erikoisryhmää koskirjailija Michael Katz Krefeld mm. Johanna Sinisalo, Miki
kuvaavassa A-ryhmä-trillerisar- esiintyy perjantaina 17.8. kello Liukkonen, Helena Sinervo,
jassaan Dahl rikkoo perinteisen 18.15 Oulun kaupunginkirjaston Maarit Verronen, Jari Järve-
populaari- ja korkeakulttuurin tapahtumatila Laiturissa. lä ja Tommi Melender. Viides-
välisiä raja-aitoja. Suomalaisten- Michael Katz Krefeld on yksi toista Oulun Muusajuhlat -sana-
kin lukijoiden suosikkeihin kuu- Tanskan suosituimpia rikoskir- taidefestivaali sisältää kuuden
luvat trillerit ovat samalla kertaa jailijoita, joka tekee myös tv-kä- päivän aikana yli seitsemänkym-
hauskoja, syvällisiä ja jännittä- sikirjoituksia. Like Kustannus on mentä sanataiteellista tapahtu-
viä, ja Dahlia on verrattu muun julkaissut Krefeldiltä suomek- maa usein poikkitaiteellista ot-
muassa John Le Carréhen, Gra- si viisi rikosjännäriä, joista uusin teella. Tilaisuuksissa kuullaan
ham Greeneen ja Raymond on tänä vuonna ilmestynyt Sopi- tuttuun tapaan runoesityksiä,
Chandleriin. mus. Se jatkaa Kööpenhaminaan kirjailijahaastatteluja ja kirjalli-
Salanimeä Arnald alkoi käyt- sijoittuvaa rikosromaanisarjaa, suuskeskusteluja, mutta muka-
tää, koska häntä häiritsi kirja- jonka päähenkilö on tarkkavais- na on myös muun muassa sarja-
markkinoiden keskittyminen toinen mutta itsetuhoinen etsivä kuvaa, teatteria ja musiikkia eri
kirjailijoiden nimiin, eikä itse kir- Thomas Ravnsholdt. muodoissaan.
joihin. Arnaldille on myönnetty Jokainen kirja on oma tari- Tapahtumat ovat pääasias-
muun muassa Deutsche Krimi nansa, mutta sarjasta muodos- sa maksuttomia. Muusajuhlia
Preis -palkinto, jonka on ruotsa- tuu myös suurempi, taitavasti koordinoi oululainen kirjoitta-
laisista rikoskirjailijoista saanut koukuttava kokonaisuus. Kre- jayhdistys Huutomerkki ry. www.huutomerkki.fi/muusajuhlat/2018
aiemmin vain Henning Mankell. feldin esikoisteos Langenneet

lipiteillään filosofi, tohtori Henrik


Rydenfelt ja nuorisotutkija, do-
Klo 20.00 Aution saaren
tietokirjat
Keskiviikko 15.8. avaavat yleisölle tutkimusrunou-
den käsitettä.
sentti Tomi Kiilakoski. Tietokirjailijat Henrik Rydenfelt,
Robert Brantberg ja Reijo Valta Klo 12.00 Runolounas Kirjastokiertue:
Klo 18.00 kertovat, mitä tietokirjoja he ottai- Tuba Food & Lounge Heli Slunga & Jere Vartiainen
Kirjailijakeskustelu: sivat mukaan autiolle saarelle. Runot tarjoilevat Roosa Kalaoja ja Runoilijat vierailevat kirjastoissa
Mitä tapahtui olympia-aatteelle? Jonne Piltonen. esittämässä runoja uusista kokoel-
Oulun kaupunginkirjasto, Klo 20.30 Puheenvuoro: mistaan.
tapahtumatila Laituri Miksi vihata romaania Klo 17.00 Kirjailijavierailu: Klo 17.30 Limingan kirjasto
Mika Kulju haastattelee Sami Ko- Tommi Melender kertoo, miksi hän Pauli Tapio & Tommi Melender Klo 19.00 Tyrnävän kirjasto
lamoa, joka on yksi maamme joh- vihaa romaaneja ja miten kirjalli- Pyhäjoen kirjasto
tavia kilpaurheilun asiantuntijoita ja suutta on vihattu eri tavoin ja erilai- Pauli Tapion esikoisteos Varpuset Klo 18.00 Pudonneiden
Tiistai 14.8. tutkijoita. sin perustein historian saatossa. ja aika (2017) oli vuoden runoilmi- kukkien puna
öitä. Tommi Melender on kirjoitta- Ravintola Perla
Klo 12.00 Runolounas Klo 19.00 Monologi: Klo 21.00 Pienoispaneeli: nut niin runoja kuin romaanejakin, Liput 10 € ovelta
Tuba Food & Lounge Kaipausten ilta Kotvimisen vallankumous ja hänen seuraava romaaninsa Rau- Teija Annelin ja Sari Päätalon aisti-
Runot tarjoilevat Janne Koskinen Voimala 1889 Katri Rauanjoki, Jonna Pulkkinen takausi ilmestyy syksyllä. kas esitys sisältää japanilaisia runo-
ja Eeva-Kaarina Sarastamo. Liput 8 € ovelta, ja Jenny Kangasvuo keskustelevat ja kanteleen ja koton säestyksellä.
ennakkoon billetto.fi positiivisesta näkökulmasta pro- Klo 17.00 Muusat lauteilla:
Klo 12.00–16.00 Voihan satu! Miehen kaipuusta kertova intiimi krastinaatioon eli luovaan laiskot- Kirjasauna Klo 18.15 Muusat laiturilla:
Kulttuuritalo Valveen esitys, jossa kaipauksen kauneus teluun. Kesän sauna, Arne Dahl
kokoushuone ja kipeys kohtaavat absurdillakin Tuiran uimaranta Oulun kaupunginkirjasto,
Osallistumismaksu 10 € tavalla. Klo 21.30 Autionainen – Saunamaksu 5 € tapahtumatila Laituri
Opastajana on sanataiteen ja draa- Vihaisten naisten visuaalisuus Löylynlyömän proviisorin Jarkko Kirjailija, kirjallisuuden tutkija, krii-
man opettaja, kirjailija ja dosentti Muusat kirjallisuuden talossa Inkeri Jäntin ja Eeva-Maria Kaunis- Korpuan vieraina lauteilla kirjoitta- tikko ja toimittaja Arne Dahl kuuluu
Pirjo Suvilehto. Ilmoittaudu 31.7. Oulun kirjallisuuden talo kankaan poikkitaiteellinen duo ku- misen metodeista ja taustatyöstä Ruotsin rikoskirjailijoiden kirkkaim-
mennessä yhdistys@huutomerkki.fi vaa visuaalisessa taiteessaan maail- keskustelemassa on kirjailija Heik- paan kärkeen.
tai 050 363 9259. Klo 19.00 Käännän sun iltasi maa feministisestä ki Kännö.
tähtihin näkökulmasta. Klo 19.00 Pienoispaneeli:
Kirjastokiertue: Jukka Takalo Mirka Ulanto ja Pauli Tapio kes- Klo 17.00 Muusat laiturilla: Kirjoittamisen rajoitteet
Takalo kiertää kirjastoissa kerto- kustelevat romaanien, sarjakuvien Reunalla Oulun kaupunginkirjasto,
massa esikoisteoksestaan Kuole- ja muiden tekstien suomentamisen Oulun kaupunginkirjasto, tapahtumatila Laituri
man nimi on Saab 96. ihanuudesta ja tuskasta. tapahtumatila Laituri Kirjoittamisen rajoitteista keskus-
Klo 15.00 Oulunsalon kirjasto Muusaradio Vieraina viime vuonna ilmestyneen telemassa Katariina Vuori ja Antti
Klo 16.30 Kiimingin kirjasto Klo 19.30 Tuplajulkkarit: Reunalla-teoksen tekijät Jenni Räi- Leikas.
Klo 18.00 Martinniemen kirjasto Ranta & Ahtinen Essi Pulkkinen ja nä ja Vesa Ranta.
Ville Ranta palaa kotimaisen sar- Jukka Ahola juttelevat Klo 20.00 Muusaklubi
Klo 17.00 Pienoispaneeli: Ovatko jakuvan keskiympyrään sarjakuva- podcastissa sanataide- Klo 17.30 Pienoispaneeli: Tuba Food & Lounge
mielipiteet henkilökohtaisia? romaanillaan Kuningas menettää festivaalin taiteilijoiden Tutkimusrunous Heikki Kännö ja Riikka Ulanto kes-
Oulun kaupunginkirjasto, päänsä. Lauri Ahtisen teos Elias kanssa. Oulun kaupunginkirjasto, kustelevat uutuusteoksistaan. Maiju
tapahtumatila Laituri on sarjakuvaromaani yksin Suo- tapahtumatila Laituri Laurila kunnioittaa floor show’ssaan
Mediasoppaa hämmentävät mie- meen tulleesta hazara-pojasta. www.kertojanaani.fi/ Pauliina Rautio ja Tomi Kiilakoski mies ja kitara -perinnettä nainen ja
muusaradio

8 Oulun juhlaviikot 27.7–1.9.2018 – www.oulunjuhlaviikot.fi


harmonikka -muodossa. Klubin Klo 21.00 Muusaklubi: Hector! kan suosituimpia rikoskirjailijoita, Klo 15.15 Koke elli nenru nous Kätkörunoilua
päättää yhtye Nimittäin! Tuba Food & Lounge joka tekee myös tv-käsikirjoituksia. Mitä on kokeellinen runous? Pie-
Jarkko Korpuan vetämässä mini- noispaneelissa asiaa pohtivat He- Etsi viisi runokätköä Oulusta
lukupiirissä analysoidaan Hectorin Klo 19.00 Muusat laiturilla: lena Sinervo ja Tommi Parkko. ja kirjoita uusi säe kätkörunoon.
Torstai 16.8.
Ohjelma teosta Asfalttihippi. Suhteestaan Tapani Bagge Vihjeet ja koordinaatit kätköjen
Hectoriin ja tämän laululyriikoihin Oulun kaupunginkirjasto, Klo 17.00 Muusat lauteilla: paikoista julkaistaan Muusajuhlien
Klo 12.00 Runolounas kertovat puheenvuoroissaan runoi- tapahtumatila Laituri Open Mic nettisivuilla 14.8. Kätkörunot
Tuba Food & Lounge lija ja hectoristi Tommi Parkko sekä Kirjailijavieras Tapani Bagge on jul- Kesän sauna, Tuiran uimaranta julkaistaan Muusaklubilla
Runot tarjoilevat Marko Heikkinen filosofian tohtori, dosentti Tomi kaissut yli sata kirjaa ja palkittu lä- Saunamaksu 5 € Tubassa 18.8.
ja Juha Kaarela. Kiilakoski. Illan aikana oululaiset ar- hes kaikesta, mihin hän on ryhtynyt. Tuo oma sanataiteellinen teokse-
tistit esittävät Hectorin kappaleita si saunaan ja esitä se muille sau-
Klo 16.30 Muusat kirjastossa omina versioinaan. Estradilla Saa- Klo 19.00 Muusat Latopaarissa nojille! Tilaisuutta isännöi Jonne
Iin pääkirjasto ga Sees, Antti Viitala, Jukka Ter- Latopaari Piltonen.
Vieraina Maarit Verronen ja Mirka vo, Pirjo Suvilehto sekä duo Lantti Liput 5 € portilta Klo 14.00 Muusat laiturilla: Mihin
Ulanto. & Kolehti. Stand up -komiikkaa, runozumbaa, Klo 17.00 Kotikonsertti: kirjallisuusblogeja tarvitaan?
näytelmällis-liikunnallismusikaali- Saaga Sees Oulun kaupunginkirjasto,
Klo 17.00 Runokahvila Klo 21.00 Teatteriesitys: nen esitys, 70-luvun hittejä ja runo- Sepänkatu 12 B, Oulu tapahtumatila Laituri
Cafe Bar Kolo Ei kyyneltäkään virrannut muotokuvia. Intiimissä olohuonekonsertissa Aiheesta keskustelemassa Yö-
Runoilijat Miia Paani, Eeva Maria Voimala 1889 esiintyy Saaga Sees sekä ensim- pöydän kirjat -blogia pitävä Niina
al-Khazaali ja Tommi Parkko luke- Liput 10 € ovelta, Klo 20.00 Muusat Pihalla mäistä kertaa Aake Lämsän kanssa Tolonen sekä nimettömänä pysyt-
vat omia tekstejään kaikille avoi- ennakkoon billetto.fi Kahvila Piha myös Saaga Sees -duo. televä Mustetta paperilla -blogin
messa runotilaisuudessa. Tilaisuu- Johanna Lapinojan ohjaama näy- Antti Viitalan isännöimällä Pihalla- kirjoittaja. Keskustelun vetää kir-
den juontaa tähtitieteilijä Pertti telmä kertoo vuonna 1943 maan- klubilla tarjolla kulttuuri- ja asiapi- Klo 17.00 Kävelyesitys: jabloggari Joonas Nissi.
Rautiainen. petturina teloitetun Martta Johan- toisia tuokioita. Uhrikuoppa
na Koskisen tarinan. Rankkojen Lähtö Oulun kaupunginkirjaston Klo 15.00 Hannu & Pentti
Klo 17.00 Sarjakuvametron teemojen vuoksi näytelmä ei so- Klo 22.00 Muusat konsertissa edestä Tähtitornin kahvila
avajaiset vellu alle 14-vuotiaille. Tuba Food & Lounge Persefonen tarusta ammentava Uh- Aapo Kukon ja Veli-Matti Uralin
Oulun kaupunginkirjasto, Liput 6 € ovelta rikuoppa on esitys, jossa katsojat runonlausuntaesityksessä kuullaan
Sarjasto Klo 21.30 Muusat motellissa Aino & Miihkali on duo, joka kuu- kulkevat esiintyjien kanssa ja pääse- Hannu Salaman ja Pentti Saarikos-
Sarjakuvametro avataan virallises- Tähtitornin kahvila lostaa kokonaiselta orkesterilta. vät kirjoittamaan omia tekstejään. ken tuotannosta valittuja raapustuk-
ti kulkijoille. Esittelijöinä toimivat Jarmo Stoorin näytelmä Motelli sia. Hulahula-taiteilija ja koreografi
Harri Filppa Oulun Sarjakuvakes- näkee päivänvalon kirjan muodos- Klo 18.00 Muusat ymmällään Elina Kinnunen elävöittää runotuo-
kukselta ja Soile Hirvasniemi Ou- sa Latistajien musiikilla vauhditet- Lauantai 18.8. Åströmin puisto kiota lannevanteineen, ja pitää tilai-
lun kaupunginkirjastolta. tuna. Äänessä ja sanoissa Jarmo Kaikille avoimessa puistovisassa suuden jälkeen halukkaille ilmaisen
Stoor, soittimissa ja sävelissä Heik- Muusat kolossa on kysymyksiä runoudesta ja ru- vannetanssin alkeistyöpajan.
Klo 18.00 Muusat satuhuoneessa ki Hallanoro. Cafe Bar Kolo nouden liepeiltä. Kisan vetävät
Oulun kaupunginkirjasto, Kari Miettunen ja Matti A. Kemi. Klo 16.00 Tähtitornin lukupiiri:
lasten osasto Klo 12.00 Pienoispaneeli: Parhaille runotietäjille luvassa pal- Mikä muusaa vituttaa
Satuhuoneessa keikalla Hannu Päk- Perjantai 17.8. Kertakäyttö- vai kestolyriikkaa? kintoja! Tähtitornin kahvila
kilän ja Jimi Parkkisen yhtye Rok- Runoilijat Janette Hannukainen ja Jarkko Korpuan luotsaamassa lu-
kiPojat. Esitys sopii kaikenikäisille. Klo 12.00 Runolounas Anna Elina Isoaro keskustelevat Klo 18.00 Muusat ponipihalla kupiirissä pohditaan, mitä on ns.
Tuba Food & Lounge äitiysaiheisesta runoudesta Riikka Pritneyn poniteatteri vitutuskirjallisuus.
Klo 18.00 Runot tarjoilevat Tommi Parkko ja Ulannon johdolla. Runo- ja musiikkitapahtuma, jossa
Lesung-ääneenluentailta Silja Kejonen. ovat mukana lavarunouden Suo- Klo 17.00 Henkisten lajien
Oulun kirjallisuuden talo Klo 12.30 Pienoispaneeli: men mestari Jouko Saksio, Essi & mestaruuskisat
Jukka Takalo ja Pekka Aittakumpu Klo 16–18 Comics goes Sukupuoli lastenkulttuurissa Mauri, Korpit sekä Pirjo Suvileh- Tähtitornin kahvila
lukevat ääneen esikoisteoksiaan. After Work Kirjailija Annamarika Tamminen ja don kuvataidenäyttely. Tule testaamaan salaiset astraali-
Kahvila Konst O. Deli draamapedagogi Kenneth Sirén taitosi tähän maailmankaikkeuden
Klo 18–22 Kirjastoklubi goes Tilaisuuden alussa on avoin, sar- tarkastelevat, miten sukupuolta Klo 19.00 Muusaklubi ainoaan teletriathlon-kisaan.
muusat jakuva-aiheinen tietovisa. Muka- tällä hetkellä käsitellään lastenkir- Tuba Food & Lounge
Oulun kaupunginkirjasto, na myös sarjakuvantekijä Jorma jallisuudessa ja lastenkulttuurin si- Liput 6 € ovelta Klo 17.00 Muusat alttarilla
tapahtumatila Laituri “Jope” Pitkänen, sarjakuvante- sällä. Muusa-kirjoituskilpailun voittajat Hailuodon kirkko
Klubin aluksi kokoontuu Runolau- kijä-punklaulaja Läjä Äijälä, lau- julkistetaan ja runokätköistä löy- Runoa, musiikkia ja keskustelua.
takunta, jossa kuullaan oululaisten laja-kuvataiteilija Jyrki A. Mäki, Klo 13.00 Pienoispaneeli: tyneitä runoja ihmetellään. Kirjai- Heli Slunga esittää runoja juuri il-
lyyrikoiden tekstejä. Aapo Kukko kitaristi-laulaja Ossian Marttala, Puudutuksella vai ilman? lijavieraina Miki Liukkonen ja Heli mestyneestä kokelmastaan ja Han-
vetää Runonapakympin, Jere Var- oopperalaulaja Anna-Maija Oka Miltä esikoisteoksen synnytys tun- Slunga. Sanaselittäjät Matti A. nu Tarvas esittää monologin Aavis-
tiainen esittelee tuoretta kokoel- sekä Kopperoteatteri, joka esittää tuu? Synnytystarinoineen mukana Kemi, Riikka Ulanto ja Helena Si- taja. Hailuodon kirkkoherra Timo
maansa Minuus | Minuus ja Maarit pätkiä Fingerpori-näytelmästä. Heta Keränen, Joella Koskenran- nervo esittelevät uudissanoja ylei- Juntusen piinapenkissä muusikko
Verronen kertoo juuri ilmestynees- ta ja Tanja Wunsch. sölle. Illan päätteeksi Joose Kes- Joose Keskitalo kertoo, miten us-
tä romaanistaan Hiljaiset joet. Tai- Klo 17.00 Muusat kirjastossa: kitalo esiintyy harmonikkataiteilija konto ja musiikki kohtaavat hänen
teilijavieraaksi saapuu myös Jor- Jari Järvelä & Heli Slunga Klo 13.30 Minilukupiiri: Timo Kinnusen säestyksellä. taiteessaan. Tilaisuuden päätteeksi
ma ”Jope” Pitkänen. Tilaisuuden Iin pääkirjasto Muuttuuko ihminen? esiintyy trubaduuri Kari Blomster.
päättää Djangomania. Jari Järvelä kertoo juuri ilmesty- Lukupiiriläiset kertovat kolmen ym-
neestä teoksestaan Kosken kahta päristön ja ihmisen välisestä suh- Sunnuntai 19.8. Klo 18.00 Muusat konsertissa:
Klo 19.00 Ave, Mare Boreale! puolta. Heli Slunga esittää runoja teesta kertovan teoksen lukukoke- Murhaballadeja
Oulun kaupunginteatterin Pikisali uudesta kokoelmastaan Kehtolau- muksista Jarkko Korpuan johdolla. Klo 12.00 Alma-rouvan tarinoita Valvesali, Kulttuuritalo Valve
Teatteriohjaaja Heta Haanperä luja kuoleville. Villa Hannala Liput 8 € ovelta, ennakkoon Val-
ja muusikko-harmonikkataiteilija Muusat laiturilla Alma-rouvan roolissa Sari Kokkonen veelta, Oulu10-palvelupisteistä
Timo Kinnunen luotaavat Perä- Klo 17.00 Muusat kirjastossa: Oulun kaupunginkirjasto, tarinoi Villa Hannalan historiasta. sekä ticketmaster.fi
merta yhdessä muiden mielikuvi- Jerry Cotton tapahtumatila Laituri Lammassaari/Janka-Murros on
tushahmojen kanssa. Mukana on Kempeleen kirjasto Klo 13.00 Muusat huoltoasemalla kahden musiikillisen moniosaajan,
myös saksofonisti-huilisti Biggi Tapani Bagge ja Ari Paulow muis- Klo 13.00 Teatteria taajuuksilla Hailuodon SEO-huoltoasema Keke Lammassaaren ja Antti Jan-
Vinkeloe. televat, millaista oli kirjoittaa Jerry Matti A. Kemi jututtaa Jari Jär- Kirjailijat Johanna Sinisalo, Miki ka-Murroksen mustiin pukeutuva
Cottoneita. velää muun muassa kuunnelman Liukkonen ja Heli Slunga keskus- duo, joka hyödyntää kappaleissaan
Klo 19.00 Monologit morfologiasta ja sen haasteista kir- televat huoltoaseman baarissa kir- perinteisten murhaballadien aihei-
Voimala 1889 Klo 17.30 Muusat laiturilla: jailijalle. joistaan ja kirjailijana olemisesta. ta. Ei suositella kaikkein herkimmil-
Milla Jääskö, Eeva Maria al-Kha- Rappeutuuko kulttuurimme? Tilaisuuden päätteeksi esiintyy Ja- le, sillä sanoitukset ovat paikoin
zaali ja Taru Hallikainen esittävät Oulun kaupunginkirjasto, Klo 13.45 Jukka Koskelainen lot Pojat laulavat vessateksteistä varsin yksityiskohtaisia.
monologeja löytämisestä. tapahtumatila Laituri Jukka Koskelainen esittelee uutta tehtyjä kappaleita.
Kirjailijavieras Jukka Koskelainen esseekokoelmaansa Sanoja mus- Klo 20.00 Muusat finaalissa:
Klo 20.30 Reformaatio kertoo, mitä hyviä ja huonoja puo- tan tähden alla. Klo 13.00 Ulvo tuuli kanssamme Antennihipat
Tähtitornin kahvila lia kulttuurin rappeutumisella on. Oulun linnan ruutikellari Snooker Time
Árpád Kovacsin, Mirjami Raution Klo 14.30 Johanna Sinisalo Liput 10 € ovelta, Karonkkahenkisen päätösklubin al-
ja Juha Valpun avantgardis-anar- Klo 18.15 Muusat laiturilla: Suomikumman mestari Johanna ennakkoon billetto.fi kajaisiksi Open Mic -osuus, jossa
kistinen esitys. Michael Katz Krefeld Sinisalo kertoo uudesta kirjastaan Takaisiniskevä, lempeä liverre kult- lava on vapaa kaikille. Kalle Niini-
Oulun kaupunginkirjasto, Iron Sky – Renaten tarina. tuurin ihonkaltaisesta ohuudesta. kangas, Juha Rautio ja Masi Hu-
tapahtumatila Laituri Esiintyjinä Tanja Råman (tanssi) ja kari tarjoilevat runoja ja musiikkia.
Michael Katz Krefeld on yksi Tans- Timo Kinnunen (harmonikka). Illan päättää The Alibies.

www.oulunjuhlaviikot.fi – Oulun juhlaviikot 27.7–1.9.2018 9


16.8.

Oulun Taiteiden Yö
muuttaa kaupungin
luovuuden pesäksi
Yhdestoista Oulun latehtaalle saakka, Taidemuseolta Hupi-
Taiteiden Yö vietetään saaria myöten Linnansaareen ja Torinran-
torstaina 16. elokuuta. taan kulkevan käytävän oheen.
Tapahtuma on tarkoitettu Taiteiden Yö toivottaa tervetulleeksi
kaikkien kulttuurin- ohjelmistoonsa kaikenlaiset kulttuuriset
tekijöiden areenaksi, esitykset ja ilmiöt teeseremoniasta vi-
jossa voit esiintyä itse deotaiteeseen ja ooppera-aarioista ti-
tai ihastella muiden kanheittoon. Taiteiden Yön tapahtumat
luovuutta. voivat luonteeltaan sopia kaikille ikäryh-
mille tai niillä voi olla erityisyleisöjä, ku-
Oulun seudun kulttuurintekijät tarjoavat ten lapset tai ikäihmiset.
aamusta iltaan kortteleittain pääsään- Vielä ehdit ilmoittaa oman ohjelmasi
töisesti maksutonta ja vapaata taidetta Yöhön. Painettuun käsiohjelmaan tule-
ja viihdettä kaikille puistoissa, kaduilla, vat ohjelmatiedot tarvitaan 26.7. men-
kuppiloissa ja laitoksissa. Taiteiden Yös- nessä. Sen jälkeen ilmoitetut ohjelmis-
sä pääsee jälleen kokemaan kulttuurin tot löytyvät verkkosivuilta sekä Oulun
kirjon runoista Amiga-peliluolaan. juhlaviikkojen ohjelmasovelluksesta. Il-
Vänmanninsaaren Teatteritalo on tänä moittautumisohjeet löydät osoittees-
vuonna mukana ohjelmassa entistäkin ta ouluntaiteidenyo.net sekä Yön Fa-
vahvemmin ja myöhempään. Myös Pak- cebook-tapahtumasta. Ohjelmiston
kahuoneenkadun pätkä Torikadun ja ilmoittaminen on maksutonta.
Aleksanterinkadun väliltä pyritään valjas-
tamaan ohjelmalle, jolloin saadaan muo- Lisätietoja:
dostettua illalle yksi keskuskäytävä Otto Toiminnanjohtaja Paavo J. Heinonen,
Karhin puistosta Pikisaaren Vanhalle Vil- p. 044 250 1605, paavojii@gmail.com.

www.ouluntaiteidenyo.net
a3.indd 1 7.6.2018 23.45

10 Oulun juhlaviikot 27.7–1.9.2018 – www.oulunjuhlaviikot.fi


18.8.

Koiteli elää!
Suomen kauneimmalla festivaalilla yleisöä viihdyttävät
muun muassa Vesa-Matti Loiri, Ismo Alanko ja Ellinoora.
Festarialueelta löytyy tuttuun tapaan myös festarimummolla.
Tänä vuonna festivaalialue alkaa ensimmäistä kertaa jo
mantereen puolelta, josta löytyy Koiteli elää -lounge.

Omilla autoilla Koiteliin saapumista kan- Yöllä Koitelista lähtee linja-autoja sekä
nattaa välttää, sillä parkkitilaa on rajoite- Oulun keskustaan että Kiiminkiin ja Jää-
tusti. Oulusta Koiteliin lähtee kaksi bus- liin kello 23.30 alkaen. Viimeiset linja-au-
sia Koiteliin kello 14.30, ja kyyti maksaa tokyydit lähtevät, kun festivaali päättyy.
seitsemän euroa. Muina aikoina Kiimin- Kuljetus pois festivaalialueelta sisältyy
kiin pääsee kätevästi bussilla nro 35, ja festivaalirannekkeen hintaan, ja paikkoja
Kiimingistä Koiteliin pääsee festaribussil- riittää kaikille kyydin tarvitsijoille.
la neljän euron hintaan.

OHJELMA
Klo 14 Koiteli Elää Klubilava:
-lounge avautuu
17.30–18.00 Jutta Rahmel
Koskilava: 19.15–19.45 Sipelele
21.00–21.30 Hellä Hermanni ja
15.30–16.15 DJ Shaahi Kylmät Väreet
16.30–17.30 Vesa-Matti Loiri 22.30–23.30 The Hearing
18.15–19.15 Vesterinen
20.00–21.00 Ismo Alanko
21.30–22.30 Ellinoora
23.30–00.30 Tuohimaa
Loppuunmyyty

www.koitelielaa.fi

Pienpanimot nojaavat oluen


valmistuksessa puhtaisiin suomalaisiin
raaka-aineisiin sekä kotimaiseen työhön

Koiteli elää lapsille 1.9.


ja osaamiseen. Pienpanimoissa käsityönä
valmistetut sahti, olut ja siideri ovat
aitoja lähituotteita.

Vapaa pääsy, kello 11–16

Koiteli elää lapsille -perhefestari massa ovat Vastarannan Siili ja Tai- Lisätiedot, pöytävaraukset ja ennakkoliput:
järjestetään Koitelin luonnonkau-
niissa maisemissa. Tarjolla on mu-
kuri Elias Kvist. Mukana on myös
Mamman ja Mesikämmenen ka-
www.suuretoluet.fi
siikkia, erilaista puuhaa ja hauskaa raoketerassi. Tervetuloa iloiseen
yhdessäoloa koko perheelle. Voit Koiteli elää lapsille -tapahtumaan!
tulla vaikkapa piknikille ja samal- TAMPERE, Keskustori 23.5. – 26.5.2018
la nauttia yhteistyökumppanei- KUOPIO, Satama 7.6. – 9.6.2018
den järjestämästä toiminnasta ja
musiikista laulaen ja leikkien mu- LAHTI, Satamatori 5.7. – 7.7.2018
kana. Toimintaa on laidasta lai- HELSINKI, Rautatientori 24.7. – 28.7.2018
taan, liikunnan riemusta kirjalli-
suuden salaperäiseen maailmaan TURKU, Vanha Suurtori 16.8. – 18.8.2018
unohtamatta luontoa ja kuvatai- OULU, Kauppatori 30.8. – 1.9.2018
dettakaan. Esiintyjinä tapahtu-

www.oulunjuhlaviikot.fi – Oulun juhlaviikot 27.7–1.9.2018 11


22.–24.8.

Maailman vanhin Kuvaaja: Henry VanderSpek

ilmakitaristi koettaa
onneaan
Maailman vanhin kilpaileva ilmakitaran soittaja
Bob “Mr. Bob” Wagner taistelee Ilmakitaransoiton
MM-kisojen finaalipaikasta.

“ Ilmakitaraa soittaessa
voi päästää irti
olevansa Elviksen kitaristi. Tällä
tavalla ilmakitaran soittaminen
tekee hänen unelmistaan totta.
kaikista rajoitteistaan
ja nauttia omasta Elämänmittaisia
lempikappaleestaan ystävyyksiä


juuri omalla tavallaan.
Ilmakitaran soittaminen on vai-
kuttanut Wagnerin elämään
Kanadalaisen Wagnerin mu- monilla tavoilla. Siitä on tullut
kaan ilmakitaran soittamisessa hänen kokoaikainen harrastuk-
on kyse hauskanpidosta ja siitä, sensa, josta hän nauttii täysin
että soittohetki koetaan yhdes- rinnoin. Rakas harrastus mah-
sä yleisön ja muiden kilpailijoi- dollistaa Wagnerille upeiden ih-
den kanssa. ”Ilmakitaraa soit- misten tapaamisen ja kokemus-
taessa voi päästää irti kaikista ten jakamisen heidän kanssaan
rajoitteistaan ja nauttia omasta yhdessä. ”Kaikista kauneinta
lempikappaleestaan juuri omal- tässä on se, että pääsen tutus-
la tavallaan.” tumaan uusiin, elämänmittaisiin
ystäviin”, hän kertoo, ”ja se on
Ilmakitara teki avannut minulle täysin uuden
unelmista totta sosiaalisen elämän.”

Wagner alkoi soittaa ilmakita-


raa ensimmäistä kertaa vasta
neljä vuotta sitten kesällä, kun
“ Ilmakitaran soittaminen
on avannut minulle
hän täytti 70 vuotta. Hän huo- täysin uuden


masi sattumalta ilmoituksen, sosiaalisen elämän.
jossa kerrottiin ilmakitaransoit-
tokilpailusta. Kilpailun pääpal-
kintona oli matka Ouluun kil- Wagner pitää itsensä fyysisesti
pailemaan ilmakitaransoiton hyvässä kunnossa treenaamal-
maailmanmestaruudesta. ”Luu- la ilmakitaran soittamista mon-
lin aluksi sen olevan vitsi. Vasta- ta kertaa viikossa ja käymällä
sin ilmoitukseen, jotta näkisin, pitkillä kävelyillä. Hän todella
onko tapahtuma todella aito. nauttii ilmakitaran soiton tree-
Halusin selvittää, mistä siinä naamisesta, ja erityisesti uusi-
kaikessa oikein on kyse.” en kappaleiden valitseminen on
Kun tapahtuman aitous var- hänestä hauskaa. Kovan hien
mistui, ei Wagner epäröinyt hän saa pintaan rokkaamalla.
enää hetkeäkään, vaan alkoi ”Viisitoista minuuttia päivittäin
heti suunnitella koreografi- aktiivista liikkumista musiikin
aansa. Alusta lähtien hänellä tahtiin pitää kenet tahansa kun-
oli selkeä visio siitä, millaiseen nossa”, toteaa Wagner ja ker-
musiikkiin hän liikkeensä halusi too kannustavansa ihmisiä ak-
esittää: hänen visiollaan oli tut- tiivisesti osallistumaan kisoihin.
tu, tumma ääni. ”13-vuotiaasta Hänen mielestään jokaisen, joka
saakka olen soittanut luutaa- kokee suurta intohimoa lempi-
ni – kyllä, oikeaa luutaa – kaik- laulajaansa tai -lauluaan koh-
kiin Elviksen kappaleisiin. Luuta taan, tulisi selvittää pikimmiten,
oli kitarani, mikrofonini – jopa missä ja milloin seuraavat ilma-
tanssipartnerini.” kitaransoittokisat järjestetään. ta odottaa, että pääsen sinne
Pelkkä ajatus siitä, että sai- taas.” Wagnerin mukaan Oulu
si olla lavalla ja esittää Elvik- Oulu lähellä sydäntä on juuri sellainen paikka, jos- Wagner haluaa
sen kappaleita kuulosti hänelle sa hän haluaisi viettää mah- välittää terveiset kaikille oululaisille:
unelmien täyttymykseltä. ”En Wagner kävi ensimmäistä ker- dollisimman paljon aikaa. Tänä
ole nyt, enkä ole koskaan ha- taa Oulussa kaksi vuotta sit- vuonna hän pääsee viettämään Hello Oulu! I can’t wait till the 19th' of August,
lunnut olla, Elvis-imitaattori”, ten, ja Oulu vei häneltä heti 75-vuotissyntymäpäiväänsä Il- as that is my arrival date to Oulu. I love your City
Wagner täsmentää. ”Haavee- jalat alta. ”Mahtavasta kaupun- makitaransoiton MM-kisojen and the amazing, warm, welcoming people that
ni on aina ollut soittaa ja laulaa gistanne löytyy kaikkea, mitä lavalla Oulussa elokuussa, kun made my stay an event never to forget.
hänen kanssaan lavalla.” Ilmaki- ikinä matkakohteelta voi toi- hän osallistuu Mustien Hevos- OULU...YOU ROCK!! See you soon.
taraa soittaessa hän kuvittelee voa. Rakastan Oulua enkä mal- ten karsintaan.

12 Oulun juhlaviikot 27.7–1.9.2018 – www.oulunjuhlaviikot.fi


Osallistu maailman pelastavaan 23. Ilmakitaransoiton
ideakisaan! MM-kisojen ohjelma
Ke 22.8. Karsinta järjestetään tuttuun ta-
Airientation paan Nelivitosessa. Paikka tulee
Ilmakitaransoiton MM-kisojen finaalia edeltää ketoiminnan kehittäjä Niina Oulun keskustan alue olemaan jälleen ääriään myö-
maailmankaikkeuden ensimmäinen Ilmaston­ Karvinen Business Kitcheniltä Airientation on jokaisen ilmaki- den täynnä ilmakitaraentusias-
muutos ja maailmanrauha -symposiumi. sekä Oulun kaupungin ilmas- tarafanin must-listalla - iloinen teja, joten varaudu hikisen hui-
Tapahtuma sekoittaa kulttuuria, tiedettä ja toasiantuntija Maarit Talvitie. johdatus kansainväliseen ilmaki- keaan iltaan!
tarayhteisöön suomalaisella ek-
päätöksentekoa tuomalla Rotuaarin aukiolle Voittaja saa raadin asiantunte- sotiikalla höystettynä. Pe 24.8.
mielenkiintoisia keskustelijoita, pitchauskisan, muksen lisäksi 500 euron palkin- MM-finaali
jolla pelastetaan maailma sekä kansalaistorin. non idean jatkokehittämiseen. To 23.8. Rotuaari
Tapahtumassa etsitään keinoja ratkaista Symposiumin paneelikeskus- Mustien Hevosten karsinta Näe maailman parhaat ilmaki-
maailmanrauhaa syvimmin uhkaava telussa eri alojen huiput pää- 45 Special taristit mittelemässä taitojaan
Mustien hevosten karsinta on jo 23. kerran. Rotuaarin mahta-
ongelma, ilmastonmuutos. sevät ääneen. Millaisia ratkai- viimeinen mahdollisuus saada vaan tunnelmaan on vapaa pää-
suja löytyy, kun näyttelijä Aku pääsy MM-finaaliin, jonne suo- sy ja tapahtuma on ikärajaton.
Maailman pelastamiseen voi porukka tai mikä ettei yrityskin. Hirviniemi, europarlamentaa- raan matkaavat ainoastaan kan- Kisaa voi seurata myös suora-
osallistua ideakisassa, jossa Uudenlainen ideakilpailu etsii rikko Merja Kyllönen, aurinko- salliset mestarit ja viime vuoden na netissä Livestreamin kautta.
kisataan parhaasta ideasta il- käytännön ratkaisuja ja ruohon- energian asiantuntija Olli Tuo- maailmanmestari. Linkki lähetykseen löytyy tapah-
tuman nettisivuilta.
mastonmuutoksen pysäyttä- juuritason toimintaa. mivaara, aeronomian dosentti
miseksi. Osallistujilla on kol- Kisaan ilmoittaudutaan mu- Esa Turunen ja taiteiden toh-
me minuuttia aikaa vakuuttaa kaan 13. elokuuta mennessä tori Tuija Kokkonen kohtaa-
asiantunteva tuomaristo idean osoitteessa bit.ly/maailmanpe- vat? Keskustelua moderoi Kati
toimivuudesta. Idea voi olla lastava. Rotuaarin lavalle pää- Jurkko ja kuvittaa livenä sarja-
uusi toimintatapa, niksi, kek- see kahdeksan esiraadin vali- kuvataiteilija Ville Ranta.
sintö, jne. Kilpailuun voi siis koimaa toteuttamiskelpoisinta
osallistua ideoilla, jotka toimi- ideaa. Finalisteille ilmoitetaan Tapahtuman yhteistyökump-
vat ilmastonmuutosta vastaan, paikasta 17.8. mennessä. panina on Oulun Energia.
niissä on uusi oivallus, ne ovat Raadissa on ideoinnin, bis-
toteuttamiskelpoisia ja niillä on neksen ja ratkaisujen ammat- Yhteistyössä mm.
vaikutusta, suurta tai pientä. tilaisia, Sitran Matti Aistrich, Oulun Energia,
Osallistuja voi olla yhteisö, kulttuuripersoona ja Business­ Oulun Innovaatioallianssi ja
yhdistys tai vaikka koululuokka, Oulun luovien alojen asiantun- Sitra.
yksittäinen ideavelho, kaveri- tija Petri Sirviö, yhteisön ja lii-

www.ilmakitara.fi

VIP-ilta
ilmakitarafinaalissa
on järisyttävä elämys
Ilta VIP-katsomossa Ilmakitaransoiton MM-
kisojen finaalissa ei unohdu! Osta liput
Oulun kansainvälisesti tunnetuimpaan ta-
pahtumaan 24.8. VIP-katsomossa nautit lä-
hiruoasta ja ilmakitaralegenda Justin ”Nor-
dic Thunder” Howardin spesiaalishow’sta
ja näet maailman parhaiden ilmakitaristien
esiintymisen aitiopaikoilta.

VIP-alue avataan klo 18 ja


finaali alkaa klo 20.
Liput 50 € Holvista.

www.oulunjuhlaviikot.fi – Oulun juhlaviikot 27.7–1.9.2018 13


23.–26.8.

Juhlavuosi
näkyy ohjelmistossa
Oulun Musiikkivideofestivaalit eli OMVF täyttää kulkuvälineenä suositaan junaa.
tänä vuonna 25 vuotta. Maailman vanhimman Kasvisruokaa tarjotaan henkilö-
musiikkivideofestivaalin juhlavuosi näkyy myös kunnan karonkkaa myöten.
ohjelmistossa. Luvassa on enemmän kotimaisia OMVF kiinnittää huomiota
musiikkivideoita menneisyydestä kuin aiemmin, myös painotuotteiden ekologi-
erikoisnäytöksiä musiikkivideo-skenen ulkopuolelta suuteen. Tänä vuonna festivaali
sekä OMVFin historiaa valottava juhlajulkaisu. tekee yhteistyötä Luonnonpe-
rintäsäätiön kanssa. Luvassa on
Älypuhelimellakin 1990-luvun Oulussa OMVF oli muun muassa ihmisen ja luon-
kelpo video piristys kulttuuri- ja livemusiik- non suhteeseen liittyvä keskus-
kitarjontaan. Nykyään tapahtu- telutilaisuus.
25 vuoden aikana maailma on mia on paljon enemmän, joten Oulun Musiikkivideofestivaa-
muuttunut paljon, ja luonnol- festivaalin on kilpailtava yleisös- lien kulmakivenä on kotimainen
lisesti myös OMVF on kehitty- tä monien muiden joukossa. musiikkivideokilpailu, mutta fes-
nyt vuosien varrella. Festivaali- ”Festivaalistamme on muo- tivaali tarjoaa paljon muutakin.
en taiteellisen johtajan Jaakko toutunut pääkaupunkiseudulla Ohjelmassa on elokuvia, doku-
Mattilan mukaan musiikkivi- asuvien musiikkivideo- ja mai- mentteja, klubeja, ilmaiskon-
deoilla on yhä tärkeä merkitys nosohjaajien vuosittaiset ko- sertteja, VJ-workshop, keskus-
musiikin promootiossa, mutta koontumisajot, mikä on todella telutilaisuuksia ja taidenäyttely.
television sijaan niitä katsellaan hienoa”, Mattila toteaa. Festivaali on pullollaan mahdol-
nykypäivänä mobiililaitteilla. lisuuksia ja inspiraatiota ja se on
Musiikkivideoita tehdään ny- Kasvisruokaa tarkoitettu kaikille, jotka ovat
kyään määrällisesti paljon enem- karonkkaan kiinnostuneita livemusiikista,
män kuin ennen, sillä tekninen musiikkivideoista ja niiden ym-
laitteisto on sekä kehittynyt että Oulun juhlaviikkojen ympäris- pärillä olevasta kulttuurista.
halventunutkin. töteema Symbioosi näkyy myös Mukana on huomattavan pal-
”Nyt oikeastaan kuka tahan- Oulun Musiikkivideofestivaaleil- jon maksutonta ohjelmaa, ja
sa, jolla on älypuhelin, voi tehdä la. Mattila kertoo, että OMVF tänä vuonna myös avajaisnäy-
laadullisesti ihan kelpo videon”. on festivaalina kiinnittänyt hii- tökseen on vapaa pääsy.
Mattilan mukaan ainoa asia, lijalanjälkeen ja ekologisuu-
joka ei ole muuttunut, on se, teen huomiota jo usean vuo-
että loistavissa videoissa origi- den ajan. Siirtymiset hoidetaan
nelli idea on kaiken a ja o. Pelkkä mahdollisimman pitkälle polku-
tekninen toteutus ei enää riitä. pyörällä tai jalan, ja vieraiden

www.omvf.net

16.00 Stepa Carte Blanche


Torstai 23.8. 45 Special:
5€ Lauantai 25.8.
16.00 Kotimainen katselmus 1 18.00 Jimi Tenor Carte Blanche
17.00 Kotimainen katselmus 2 5€
Valvesali: 20.00 Sähkö the Movie Valvesali:
18.00 Kotimainen katselmus 3
19.00 Kotimainen katselmus 4 5€
15.00 KK3: Umbra 13.00 Dokumentaariset musiikkivideot
20.00 Kotimainen katselmus 5
16.00 KK4: Karmiini 5€
21.00 Kotimainen katselmus 6
17.00 KK5: Magenta Studio: 15.00 Master class: Matilda Finn
18.00 Grace Jones: Bloodlight 5€
and Bami (K12) 13.00 KK1: Hiili 17.00 Ryuichi Sakamoto: Coda (K7)
Muut:
7€ 14.00 KK2: Kadmium 7€
20.00 Eläimen Kuva (K7) 15.00 KK3: Umbra 19.00 Freedom in the Dark
17.00 OMVF <3 VR 2018
Vapaa pääsy 16.00 KK4: Karmiini 7€
Konst. o. Deli
Vapaa pääsy 17.00 KK5: Magenta
20.00 Real Deal 15v. -näytös 18.00 The Goodiepal Equation
Studio: 7€ Studio:
Real Deal
Vapaa pääsy 20.00 Ezra Gould retrospektiivi
13.00 KK1: Hiili 5€ 13.00 KK6: Ametisti
14.00 KK2: Kadmium 14.00 KK10: Vihreä
15.00 Arkiston aaveet
5€ Perjantai 24.8. 45 Special:
15.00 Queercore (K18)
7€
16.00 Air Guitar Carte Blanche 17.00 Verta ja vaahtokarkkeja
5€ 16.00 Kotimainen katselmus 7 5€
Valvesali:
18.00 KK6: Ametisti 17.00 Kotimainen katselmus 8 19.00 Kunniamainitut
19.00 KK7: Kobaltti 18.00 Kotimainen katselmus 9 5€
12.00 KK7: Ultramariini
20.00 KK8: Ultramariini 19.00 Kotimainen katselmus 10
13.00 KK8: Kobaltti
21.00 KK9: Turkoosi 20.00 Kotimainen katselmus 11
14.00 KK9: Turkoosi
15.00 KK10: Vihreä 21.00 Kotimainen katselmus 12
KK = Kotimainen kilpailu

14 Oulun juhlaviikot 27.7–1.9.2018 – www.oulunjuhlaviikot.fi


Klubit

Juhlavuoden kunniaksi mu- esiintyvät myös muun mu-


siikin visualisointi näkyy fes- assa kansainvälisesti arvos-
tareilla VJ-taiteilijoiden ku- tettu DJ Sotofett, Kem-
vittaessa kansainvälisten ja peleestä kotoisin oleva O
kotimaisten artistien esiin- Samuli A, DJ-yhtye Finn-
tymisiä. Jatkoklubit tarjoa- tengs Sound System, C-
vat yleisölle elämyksellisiä, kaseteilta keikkansa soit-
audiovisuaalisia kokemuk- tava Ällistysnainen sekä
sia. Musiikkia visualisoi- Suomen euroviisuehdok-
vat Suomen tunnetuimpiin kaanakin ollut eksentri-
VJ:hin lukeutuva Sellek- nen klubikollektiivi Club La
hanks, norjalainen Nicolas Persé.
Horne sekä VJ MKRF.
Viikonlopun jatkoklubeilla

Torstai 23.8. Lauantai 25.8.


21.00–02.00 22.00–04.30
DJ Effen Club La Persé
DJ Pef Kornél Kovács
Zivago VJ Nicolas Horne
Vapaa pääsy Ällistysnainen
VJ Sellekhanks
VJ MKRF
Perjantai 24.8. 45 Special
Liput ennakkoon 10 €,
22.00–05.30 ovelta 15 €
DJ Sotofett
Finntengs Sound System
O Samuli A
Viimeinen Virhe
VJ Nicolas Horne
45 Special
Liput ennakkoon 10 €,
ovelta 15 €

45 Special:
Oheisohjelma
16.00 Kotimainen katselmus 13
17.00 Kotimainen katselmus 14
18.00 Kotimainen katselmus 15
19.00 Kotimainen katselmus 16
20.00 Kotimainen katselmus 17
21.00–02.30 18.00 17.00
23.8.–23.9. Musiikkivideobaari VJ Workshop Laulunnäkijäklubi by MES
Sunnuntai 26.8. 45 Special Fingersoft Hotelli Lasaretti
Christian Marclay: Telephones K18 Vapaa pääsy Vapaa pääsy
Valvegalleria
Valvesali: Vapaa pääsy 21.00–02.30 19.00
Pe 24.8. Musiikkivideobaari Ovet auki klo 18.30
13.00 Pumpeloidut 2018 cj hekxsa 45 Special Pumpeligaala
14.00 Velinen Sunnuntai VII Valvegalleria 12–20 K18 Hotelli Lasaretti
5€ Vapaa pääsy Silakkalounge Liput alk. 10 €
16.00 Arkiston aaveet Konst o. Deli K18
5€ La 25.8.
To 23.8.
Vapaa pääsy
17.00 Pumpeloidut 2018 21.00–02.30
16.00 12–20 Musiikkivideobaari
12–20 Tomas Kaan & Arnold van Silakkalounge 45 Special
Studio: Silakkalounge Bruggen – Interaktiivinen tari- Konst o. Deli K18
Konst o. Deli nankerronta Vapaa pääsy
13.00 Atomin paluu (K7) Vapaa pääsy Fingersoft
5€ Vapaa pääsy 15.00
15.00 Freedom in the Dark 15.00 Master class: Matilda Finn
7€ OMVF-puistojamit Valvesali
17.00 Goodiepal Equation (S) Hallituskatu 7 5€
7€ Vapaa pääsy

www.oulunjuhlaviikot.fi – Oulun juhlaviikot 27.7–1.9.2018 15


Nuotin vieressä on tilaa Oulun juhlaviikot -esittää
myös lauluyhtyeille Oulun juhlaviikot esittää -sarja nostaa festivaalitarjonnan
rinnalla esiin Oulun seudun taiteilijoiden ja
taideorganisaatioiden osaamista.

24.8.–1.9. jotka yhdessä muodostavat kokonaisen


The Secret Garden henkilön. Kolmesta kireästä vaijerista ra-
Osao Kempele, Piriläntie 145, kentuvassa mielen verkossa persoonat
Kempele kohtaavat toisensa, taistelevat tilasta ja
Liput 35 € Holvi yhdistävät voimansa.

Flow Productionsin uusin teos kertoo ih- Puolen tunnin ulkoilmaesityksessä esiin-
misen suhteesta luontoon ja pakkomiel- tyy kuusi suomalaista nuorallatanssijaa.
teestä paratiisiin.  Ohjaaja Pirjo Yli-Mau-
nulan ja työryhmän paikkasidonnainen
teos koetaan Kempeleen puutarhaop- 29.–31.8. kello 19
pilaitokseen rakennetussa maailmassa. Pari suhteettomuutta
Valvesali
Liput 20/18/15 € Ticketmaster,
31.8. kello 17, Valveen lipunmyynti
1.9. kello 15
Wigsby Gaetano Donizettin säveltämä ja Gus-
Snellmannin puisto tave Vaëzin kirjoittama koominen oop-
Vapaa pääsy pera Deux hommes et une femme (Rita)
vuodelta 1841 keskittyy parisuhteessa
Nuorallatanssiteos Wigsby esittelee kuu- tapahtuvaan vallankäyttöön. Pohjoinen
si kerrosta samasta ihmisestä. Nuoralla oopperakomppania esittää ranskankie-
Nuotin vieressä on tilaa -kuoropäivä Konsertin juontaa ja väliin tanssivat yhdestä henkilöstä ulospur- lisestä teoksesta uuden suomenkielisen
tulee taas 18. elokuuta. Tänä vuonna myös laulaa Jukka Taka- kautuvat erilaiset persoonallisuudet: ris- version. Teoksen käsikirjoittaja on Jenni
Oulun kahviloissa ja ravintoloissa lo. Tapahtumaan on va- tiriitaiset ja toisiaan täydentävät äänet, Kinnunen.
kiertelee 4–16-henkisiä lauluyhtyeitä paa pääsy.
sekä muutama isompi kuoro. Oulun juhlaviikot järjes-

Ekstrat
tää kuoropäivän viidet-
Kuoropäivä tuo esille Ou- Päivän aikana kokoonpa- tä kertaa. Vuonna 2016
lun seudun vireää ja perin- not kiertävät Oulun ra- viimeksi järjestetty pää-
teikästä kuorotoimintaa, vintoloissa ja kahviloissa symaksuton tapahtuma Oulun juhlaviikkojen tai yhteistyökumppaneidemme
sekä elävöittää kaupun- esittäen omaa ohjelmis- houkutteli musiikin pariin järjestämät Ekstrat tarjoavat yleisölleen laadukasta sisältöä
kikuvaa. Tapahtuman tai- toaan kello 8.30–16.30. noin 4000 kävijää. Yhteis- ja unohtumattomia elämyksiä. Vuoden 2018 Ekstrat ovat
teellisena johtajana toi- Kaikki kuorot kerääntyvät työkumppanina tapahtu- pääsymaksuttomia, kaikenikäisille sopivia tapahtumia.
mii kuoromusiikin konkari yhteiskonserttiin Rotu- massa on Oulun Liikekes-
Mihkel Koldits. aarin lavalle kello 14–16. kus ry. Avajaiset: miä myös kello 14 alkavassa Rotuaarin
27.7. kello 16–17, Rotuaari yhteiskonsertissa.
Avajaisissa saadaan maistiaisia elämys-
Aikataulu: ten elokuun ohjelmistosta. Avajaispäivää
jatketaan Festaariossa Hallituskatu 9:ssä. Motosikai:
30.8. kello 12 Hiukkavaaratalo,
Aika Paikka Kuoro 31.8. kello 15 Rotuaarin aukio
Trash Heroes: Race Horse Companyn katusirkusesi-
08.30 Sokos Hotel Arina Ynnin pojat 9.8. kello 16–19 Tuiranpuisto, tys on kaikenikäisille sopiva, räjähtävän
13.00 Kauppahallin kahvila Ynnin mieslaulajat Madetojan puisto ja Åstromin puisto energinen show, joka viljelee vauhtia ja
Ehdotus paremmasta kaupungista, jossa vaarallisia tilanteita.
13.00 Leskinen VJAM
jokainen voi omalla toiminnallaan tehdä
16.00 Jumpru Ouluttaret ympäristöstään viihtyisämmän. Tanssi
16.00 Sokeri-Jussi Varmat korvat Trash Heroesin kanssa! Koiteli Elää Lapsille:
16.00 Puistokahvila Makia Konsonanssi 1.9. kello 11–16 Koitelinkoski
16.00 Konst o. Deli Kaiku-kuoro Musiikkipitoinen aktiviteettipäivä koko
Nuotin vieressä on tilaa: perheelle.
16.00 Sarkka Pohjan Laulun lauluyhtye
18.8. kello 8.30–16
16.00 Keltainen Aitta Pyrstötähdet Oulun ravintolat ja kahvilat valtaava kuo-
16.00 Tuba Omnivoces ropäivä 18.8. esittelee erilaisia lauluryh-

Lue yleisöarvioita! Seuraa meitä!


www.oulunjuhlaviikot.fi
www.kaleva.fi/aiheet/yleisoarviot

#oulunjuhlaviikot #elämystenelokuu

16 Oulun juhlaviikot 27.7–1.9.2018 – www.oulunjuhlaviikot.fi