You are on page 1of 1

JADUAL PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH

BULAN MINGGU PERKARA GURU TERLIBAT


1 Menyediakan Data-data Murid S/U Kokurikulum
Kokurikulum dan Pengisian PAJSK
2 Taklimat Pengisian Markah 10% Penilaian
GPK Kokurikulum
OKT Aktiviti Kokurikulum
3 Penyerahan Markah Penilaian
Kokurikulum kepada S/U Kokurikulum
untuk Semakan dan Pengesahan
1 Penyerahan Markah Penilaian Guru Kelas
Kokurikulum kepada Ibu Bapa
NOV
2 Markah Kokurikulum dimasukkan ke
dalam Fail Peribadi Murid