You are on page 1of 1

Ek-1

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ
STAJ SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI

STAJ

Açıköğretim e-Öğrenme Portalı (http://eogrenme.anadolu.edu.tr/)
program web sayfası staj linkinde yer alan staj klavuzu [1] ve Staj
Yönergesini [2] inceleyiniz.

AÖF Öğrenci Otomasyon Sistemindeki staj linkinde staj yapmanız gereken
yarıyılda olduğunuza dair bir bilgi var ise, size uygun olan herhangi bir
zamanda staj yeri bulunuz.

Staj yapılacak kurum/kuruluşa verilmek üzere Staj Başvuru ve
Kabul Formunu [3] bilgisayar ortamında doldurarak çıktısını alınız.

Staj yapacağınız kurum/kuruluşa
başvurunuzu yapınız.
HAYIR

Staj yeri yetkilisine Staj Başvuru ve Kabul Formunu onaylatınız.

Staj yeri yetkilisince onaylanmış Staj Başvuru ve Kabul Formu ile birlikte
Genel Sağlık Sigortası Durumunu gösteren belgenizi[4] yurtiçi
programlarda staja başlama tarihinden 20 gün önce, yurtdışında ise 10 gün
önce AÖF bürosuna onaylatmak için elden teslim ediniz.

HAYIR
Staj Evraklarınızı
Büro kabul etti mi?
mildmi?slim Ettiniz
mi?
EVET

Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu staj linkinden staj yeri
uygunluğu için onay bilgisini alınız.

HAYIR Onay Bilgisi
alındı mı?

EVET

Staja başlayınız. Staj Faaliyet Formunu [5] staj süresince
elektronik ortamda doldurunuz Staj Kılavuzunda
tanımlanan biçimde stajınızı tamamlayınız.
[1], [2], Açıköğretim e-Öğrenme
[6]
Portalındaki
Staj evraklarını 10 gün içinde AÖF Bürosuna imza (http://eogrenme.anadolu.edu.tr/)
karşılığında otomasyon sistemine girilmesi için teslim ediniz. Fakülte programlarının web
Sisteme girildikten sonra Formlarınızı saklayınız sayfası staj linkinden ulaşılabilir.
[3] , [5] ve
[6 Staj Faaliyet Formu, Staj Bitiş
Staj değerlendirme sürecine girdiniz. Formu, Öğrenci Staj Raporu, Staj
Yeri Değerlendirme Formu ],
Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu
http://ogrenci.anadolu.edu.tr/ web
adresinden ulaşılabilir.
STAJ İŞLERİ
TAMAMLANDI.