You are on page 1of 6

NASTAVNI LISTIĆ 1

Podcrtaj u zadanoj pjesmi imenice u nominativu.

Kako rastu djeca

Kako rastu djeca?


Kao vrbe iz vode, kao u livadi trava
djeca rastu iz nogavica i rukava.
Kao trče djeca?
Kao kozlići, kao leptiri, kao brza voda,
dijete radije trči nego hoda.
Kako žagore djeca?
Kao čavke, kao pokvareni motori, kao pčele,
bilo da se ljute, bilo da se vesele.
Kako se igraju djeca?
Kao djeca. Djeca se igraju toliko igara
da ne bi stalo ni u pet ambara.
Kako spavaju djeca?
Kao mačići u košari, kao sjenice mlade,
i slatko, slatko, slađe od čokolade.
Grigor Vitez

(ambar – gospodarska zgrada za držanje žitarica)

NASTAVNI LISTIĆ 2

1. Napiši množinu zadanih imenica. Pazi neke imenice imaju samo kratku množinu,
neke samo dugu množinu, a neke i kratku i dugu množinu.

imenica kratka množina duga množina


vuk
noć

kip
rub

duh
vjetar

zvuk

NASTAVNI LISTIĆ 1

Prepiši podcrtane imenice na odgovarajuće mjesto u tablici.


Tata nema vremena

Moj tata nema vremena za me,


Nema za igru, nema ga za šetnju,
A kad nešto tražim od mame,
Kao da sam i njoj na smetnju.

Da ih ne tupim, da ih ne gnjavim,
Da ih ne zezam i stalno ne kljuckam,
Da ih, što kažu, stalno ne davim,
Kupili su mi malenog cucka.

Moje me pseto u šetnju vodi,


To divno pseto staroga kova,
Skakuće, laje, brčka po vodi,
I stvara za me poznanstva nova.

Poznajem dečke, poznajem cure,


Svu djecu koja idu sa psima.
Psići nam laju, trče i jure,
A nas sve više i više ima.

Hvala ti, tata, mamice, hvala,


Zaista ljepše provodim dane.
Ja psića volim, ali vas molim,
Nađite malo vremena za me !
Mladen Bjažića

akuzativ

genitiv

NASTAVNI LISTIĆ 2

1. Podcrtaj u zadanim rečenicama imenice u akuzativu. Odredi značenja akuzativa:


predmet radnje, mjesto radnje, vrijeme radnje.
a) Volim svoju sobu. _________________________
b) Često gledam kroz prozor. _________________________
c) Pred večer izađem iz sobe. _________________________

2. Napiši genitiv množine zadanih imenica. Pazi, sve imenice nemaju tri oblika!

školjka

sjemenka

naranča

vježba

lignja

tajna

NASTAVNI LISTIĆ 3

Prepiši zadane rečenice tako da budu gramatički točne.


a) To je kuća od moje bake.
___________________________________________________________________
b) Napravljena je iz kamena.
___________________________________________________________________
c) Volim slušati pjesme od Olivera Dragojevića.
___________________________________________________________________
d) Kroz tjedan dana idem na ljetovanje.
___________________________________________________________________
e) Otići ću i kod prijatelja u Split.
___________________________________________________________________

Zadatak ima dva dijela:


a) prepiši podcrtane imenice na odgovarajuće mjesto u tablici
b) prepisanoj imenici odredi rod i broj.
Paun se ruga sokolu: Ja se oblačim kao car, a ti se odijevaš kao siromah. Ja imam najblistavije
perje, a ti nemaš ništa lijepo u svom perju.
Sokol odgovori paunu: E, moj paune! Mi sokolovi letimo u nebeske visine i klikćemo blizu
zvijezda, a vi paunovi gacate među kokošima, mašete krilima na zemlji.
Oni koji lete u visine i klikću slobodi, imaju više ljepote od onih koji oholo žive na malom
prostoru svog dvorišta.
Narodna, Paun i sokol
nominativ

genitiv

dativ

akuzativ

lokativ

NASTAVNI LISTIĆ 3

1. Zaokruži u zadanoj pjesmi imenice u dativu.

Zašto šumi more


Šumi more …
tajne priča. I mornarima,
Kome, kome? i ribarima,
Valovima i morskoj pjeni, i svim morskim prijateljima.
Suncu i Mjesecu i blijedoj Luni, I sirenama morskim,
njegovoj ženi, i ribama nijemim.
i zvijezdama morskim,
i zvijezdama nebeskim, Nada Sabadi
i djeci cijeloga svijeta.

2. Napiši zadane imenice u dativu i lokativu jednine.


a) briga ___________________ e) liga ___________________
b) Dubravka ___________________ f) seka ___________________
c) kocka ___________________ g) patka ___________________
d) Dinka ___________________ h) bajka ___________________

1. Zadatak ima dva dijela:


a) podcrtaj imenice u instrumentalu u zadanim rečenicama
b) odredi im značenje: društvo, sredstvo, vrijeme, način, mjesto.

a) Putujem vlakom. _____________________________


b) Igram se s Ivanom. _____________________________
c) Subotom volimo šetati. _____________________________
d) Učionicom je zavladala šutnja. _____________________________
e) Napravili smo to s ljubavlju. _____________________________

2. Upiši prijedlog s(a) gdje je potrebno.


Putovala sam _______ vlakom. Svatko voli putovati _______ svojim društvom. Ipak,
najviše volim putovati _______ mamom i tatom. Moj tata ne voli vožnju _______
avionom.

3. Napiši instrumental jednine muškoga roda zadanih imenica.


Pazi! Neke imenice imaju nastavak -om, a neke -em.
jež _______________ Beč _______________ prijatelj_______________
novac _______________ pojas _______________ vozač _______________
padež _______________ plašt _______________ dar _______________
konj _______________ miš _______________ nos _______________
kraj _______________ mraz _______________ zbor _______________

4. Napiši oba oblika instrumentala jednine zadanih imenica ženskoga roda.


sol ___________________ ___________________
glad ___________________ ___________________
riječ ___________________ ___________________
ljubav ___________________ ___________________

4. Neke imenice muškoga roda u vokativu mogu imati dva nastavka. Napiši oba oblika.

gospodar
leptir
knjižničar
ribar
pekar

NASTAVNI LISTIĆ 2

Podcrtaj imenice u vokativu u prvoj i trećoj kitici (strofi) naše himne.


Hrvatska domovina

Lijepa naša domovino,


oj junačka zemljo mila,
stare slave djedovino,
da bi vazda sretna bila!

Mila kano si nam slavna,


Mila si nam ti jedina,
Mila kuda si nam ravna,
Mila kuda si planina.

Teci Savo, dravo, teci,


Nit ti, Dunav, silu gubi,
Sinje more svijetu reci
Da svoj narod Hrvat ljubi!

Dok mu njive sunce grije,


Dok mu hrašće bura vije,
Dok mu mrtve grob sakrije,
Dok mu živo srce bije!

Antun Mihanović