SKEMA JAWAPAN PERTANDINGAN KUIZ KOMPUTER (SILANGKATA

)

2

G
1

M O N I T O R

S

W

O O G L

R

D

5

A T
4

3

T E L E K
10

E

I T

K

U

S T R
7

W K I F A
9

6

N

O

A C

W

O M

R

M

8

D

I

S

K

E R

T

dan dokumen berbentuk teks. Melintang 1) Satu perisian untuk pemprosesan perkataan seperti menulis surat. 7) Capaian internet tanpa wayar 9) Jenama komputer yang terdapat di pasaran. 6) Jenama telefon bimbit. laporan. 10) Sejenis virus komputer. 3) Sejenis komponen komputer. 4) Rangkaian ‘Teknologi Maklumat’ di dalam bahasa Inggeris ialah__________ 5) Macam-macam ada. .SOALAN: Menegak 1) ________________ merupakan peranti output yang digunakan sebagai output untuk paparan 2) Merupakan salah satu enjin pencarian dalam internet. 3) Salah satu syarikat telekomunikasi terbesar di Malaysia. 8) 3HD Floppy bermaksud ___________.

Related Interests