-

Претварање мешовитог броја у разломак:
Именилац препишемо!

5

3

1

11

8

7

3

12

Вежбај: Мешовите бројеве 3 ; 12 ; 125 ; 9

запиши у облику неправих разломака.

Остатак при
дељењу је 1 и он
иде у бројилац

17 : 4 = 4...

-

Претварање неправог разломка у мешовит број:

Именилац препишемо!

Вежбај: Неправе разломке

-

15

23

;

8

;

5

125
3

;

112

запиши у облику мешовитих бројева.

11

Упоређивање разломака (упоредити два разломка значи утврдити који је од њих већи):

- разломке сведемо
на заједнички
именилац и
упоредимо бројиоце 𝟒 𝟗 𝟐𝟖 𝟔𝟑

>
>

- сведемо их на
заједнички бројилац
и упоредимо
имениоце

или 𝟑 𝟒 𝟕 𝟐𝟕 𝟗 𝟏𝟐 𝟔𝟑 𝟐𝟕

Већи је онај
разломак коме је
већи бројилац!

>
>

или 𝟑 𝟒 𝟕 𝟏𝟐 𝟗

5

Упореди разломке

5

Упореди разломке

22

8

8

8

и

4

и

4

и

6

6

;

25

;

12

4

;

16

3

5

и

12

и

14

112

и

5

9

7

12
6

;

12

144
7 𝟑 𝟕 𝟐𝟖

7

;

>

28 > 27
Први
дијагонални
производ је 4·7

Већи је онај
разломак коме је
мањи именилац!

Вежбај: Упореди разломке

- множимо по
дијагоналама,
а затим упоредимо
производе

;

и
и

5

11
8
11
4

15

и

Други
дијагонални
производ је 9·3

свођењем на заједнички именилац.
свођењем на заједнички бројилац.
8
18

.