You are on page 1of 16

Tehnologija željezničkog

prometa

Kolegij: Osnove tehnologije prometa


Mentor: dr.sc. Siniša Vilke
Izradila: Mia Mustapić
 1. Povijest

 2. Željeznica
 2.1 Značajke željeznice
 2.2 Infrastruktura
 2.3 Suprastruktura

 3.Podjela željezničkih vozila prema općoj namjeni

 4. Pravni izvor željezničkog prometa


4.1 Međunarodne konferencije

 5. Međunarodne pruge
 6.Zaključak
 Literatura
1.Povijest

-prve tračnice datiraju iz 17. i 18. stoljeća

-uvođenje parne lokomotive,

-izum parnog stroja James Watt

Slika 1.
https://www.google.hr/search?q=%C5%BEeljeznice&biw=1366&bih=628&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMItZ2s6qbPyAIVoapyCh1BZgnS#
imgrc=n2GxMTiHRmZRsM%3A (19.10.2015.)
 Prva željeznička pruga na svijetu: Stockton – Darlington, (VB) 1825.

 1937. u Hrvatskoj počela proizvodnja parnih lokomotiva

 Naglo širenje željezničke mreže zbog industrijalizacije

 oko 70% ukupne mreže željezničkih pruga nalazi se u Europi i SAD


2. Željeznica

 Željeznica se smatra temeljnim prometnim podsustavom masovnog


prijevoza tereta i putnika na kopnu s posebnim institucionalnim statusom.

Slika 2.
https://www.google.hr/search?q=%C5%BEeljeznice
&biw=1366&bih=628&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI06n26ePRyAIV
x5QsCh0nOgfI#imgrc=1WOGbD9IH1pyHM%3A
(19.10.2015.)
2.1 Značajke željeznice
PREDNOSTI NEDOSTACI

Brzina Visoke cijene na kraćim udaljenostima

Udobnost putovanja Konkurentnost prema ostalim


prometnim tehnologijama
Točnost i redovitost

Prijevoz velikog broja putnika i tereta

Vrijeme rada vagona

Prosječna komercijalna brzina


2.2 Infrastruktura

 -pruga

 - umjetni objekti

 -zgrade u eksploataciji

 -elektrovučna postrojenja

Slika 3.
https://www.google.hr/search?q=%C5%BEeljeznice&biw=1366&bih=628&source=lnms&tbm=isc
h&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI06n26ePRyAIVx5QsCh0nOgfI#tbm=isch&q=pruga
&imgrc=04Tj_o4nTLHz7M%3A (20.10.2015.)
2.3 Suprastruktura

 Prijevozna sredstva za prijevoz putnika

 Prijevozna sredstva za prijevoz tereta

Slika 4.
https://www.google.hr/search?q=%C5%BEeljeznice&biw=1366&bih=628&sour
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI06n26ePRyAIV
x5QsCh0nOgfI#imgrc=_6LSBcIaD2Ph3M%3A (20.10.2015.)
Pravilniku o načinu i uvjetima za
obavljanje sigurnog tijeka
željezničkog prometa (NN
1994. 32)

Slika 5.
https://www.google.hr/search?q=%C5%BEeljeznice&biw=1366&bih=628&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMItZ2s6qbPyAIVoapyCh1BZgnS#i
mgrc=LCbbDmr5LUSxlM%3A (19.10.2015.)
3. Podjela željezničkih vozila prema općoj
namjeni

Vučna vozila Vučena vozila


-Pogon -Putnički vagoni
-Konstrukcija -Teretni vagoni
-Eksplotacijska -Vozila za vlastite
namjena potrebe željeznice
-Doseg
opsluživanja
4.Pravni izvori željezničkog promet

 Nacionalni Međunarodni
Međunarodne konvencije

 1) Konvencija i statut o međunarodnom


 režimu željeznica
 2) Konvencija i statut o slobodi tranzita
 3) Konvencija o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF =
Convention relative aux Transports Internation aux Ferroviaries)
 4) Carinske konvencije
 5) Sporazumom o međunarodnom
 željezničkom robnom prometu (SMGS)
Željeznički teretni list

 dokument kojim se potvrđuje da je zaključen


ugovor o prijevozu robe/ teret

 legitimacijski papir koji daje pravo naznačenom


primatelju zahtijevati od prijevoznika izručenje/ predaju tereta
5. Međunarodne pruge

 Ova vrsta pruga su koridori ili magistralne pruge. Hrvatskom prolaze dva
važna (pan)europska koridora.

 To su Koridor 10 i Koridor 5. Koridor 5 prolazi kroz Hrvatsku sa svoja dva


ogranka, ogranak b i ogranak c.

 Ova kategorija željezničkih pruga spada u najvišu i najvažniju kategoriju.


6. Zaključak
Literatura

 prof.dr.sc.Badnjak, prof. dr.sc. Bogović, mr.sc. Jenić (2006.) Organizacija


željezničkog prometa, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih
znanosti
 Doc. dr. sc. Antun Stipetić (1999.) Infrastruktura željezničkog prometa,
Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
 Prof. dr. sc. Damir Božičević, Dr. sc. Dražen Kovačević (2002.) Suvremene
transportne tehnologije, Zagreb, Fakultet prometnih znanosti
 https://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatske_%C5%BEeljeznice#Podjela