Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
49Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bab 5

Bab 5

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 12,784|Likes:
Published by Lim Chin Guan

More info:

Published by: Lim Chin Guan on Aug 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

 
 Tajuk Umum Tugasan TAJUK8.2KERAJAAN ISLAM DI MADINAH(Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 bab 5)Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasanberikut;I.Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripadapelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah,akhbar,majalah,risalah,internet dan lain-lain.II.Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk
buku teks,buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan kedalam bilik peperiksaan.
III.Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untukmenjawab soalan.
 
 Tema/Tajuk :8.2 Bab 5 Tingkatan 4Soalan :Huraikan pembentukan Kerajaan Islam di Madinah danmenghubungkaitkannya dengan Kerajaan Malaysia pada hari ini.
Peringkatan;Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
FormatAspekPerincianMarkahPenuhPengenalanMemahami latarbelakangkerajaan IslamMadinah
1.Pengenalan
Jelaskan latar belakangnegara kotaMadinah di Tanah Arabsebelumkedatangan Islam.5MarkahIsi danHuraianMemahamikonsep dantujuan hijrah
2. Konsep Hijrah dankepentingannya
. Huraikan konsep ,tujuan dankepentingan Hijrah. i. Konsep Hijrah. (5 M) ii. Sebab dan tujuan Hijrah .( 5 M)iii. Kepentingan Hijrah. ( 20M)30MarkahMenganalisisaspek-aspekpentingkandunganPiagamMadinahdenganPerlembagaanMalaysia
3. Aspek-aspek pentingPiagamMadinah.
Jelaskan kandungan PiagamMadinah .15Markah
 
Mengaplikasikan matlamatMalaysia kearahmenjayakankonsepIMalaysia.AtauMengaplikasikan hubungkaitPiagamMadinahdenganPerlembagaanMalaysia
4. Langkah-langkah ke arahmenjayakan konsep1Malaysiamasyarakat Malaysia.
Cadangakan langkah-langkahuntukmenjayakan konsep IMalaysia.AtauHubungkaitkan kandunganPiagam Madinah dengan situasinegara kitapada hari ini.10MarkahMenilaikejayaanNegaraMalaysiamenerusiperpaduankaum.
5. Kejayaan Malaysia.
Berdasarkan pemerhatiananda, jelaskan kejayaan yangdicapai olehnegara menerusi perpaduankaum.10MarkahFormatAspekPerincianMarkahPenuhMencipta/Menjana ideamenjadikanMalaysia kearahkeamanaan dankeharmoniannegara
6.Cabaran dan langkah:
i) Jelaskan cabaran yangdihadapiuntuk mengekalkankeamanan dankeharmonian negara .(5M)ii) Nyatakan langkah-langkahuntukmengatasi cabaran di atas.( 5M)10MarkahMenghayatiNilai-nilaimurni /iktibardaripada aspekperpaduankaum
7. Nilai-nilai daripada aspek perpaduan kaum
Nyatakan nilai-nilai murni/iktibaryang diperolehi daripadaperpaduan kaum10Markah

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nicole Loh liked this
Jun Zhi Chin liked this
Tyrah Sha liked this
azryanys liked this
Syahirah Mustaffa added this note
dalam contoh soalan punya, bukan ke soalan nombor 3 'jelaskan kandungan piagam madinah'? why dlm peraturan prmakahan, soalan 3 bkaitan dgn malaysia? jawapn sbenar dia apa?
Tuan Emilia added this note
tengs , sangad membantu sy :)
Vithya Vera liked this
Lai Kong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->