Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cam Bien Luu Lung

Cam Bien Luu Lung

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Nguyen Hai

More info:

Published by: Nguyen Hai on Dec 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2013

pdf

text

original

 
B
ẢO TR 
Ì CÔNG NGHI
ỆP VIỆT NAM
 Vinamain.com----- - - -----
 
CÁC LO
ẠI CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG
 
Tháng 08-2010
 
Các lo
ại cảm biến lưu lượng
Vinamain.com
 
B
ảo tr
ì công nghi
ệp Việt Nam
Page 2
1.
 
C
ẢM BIẾN LƯU LƯỢNG
 
1.1.
 
ận tốc d 
 òng ch
ảy và lưu lượng 
 
Nhi
ều dụng cụ đo đ
ã
được phát triển để đo lưu lượng; nó l
à m
ột trong những chủ đề phức
t
ạp nhất trong điều khiển quá tr 
 ình. Trong m
ục n
ày, chúng ta tìm hi
ểu những ví dụ về các
c
ảm biến lưu lượng sử dụng các nguy
ên lý sau
đây:
Áp su
ất sai lệch (ch
ênh áp - Differential Pressure)T
ạo độ xoáy (Vortex/Swir generation)
 T
ừ trường (
Electromagnetic
)
 
Th
ế chỗ (Positive displacement)
 Tua binC
ảm biến khối lượng (Mass)
 Nhi
ệt
 
M
ột trong những công dụng phổ biến nhất của cảm biến lưu lượng là xác định lưu lượng
c
ủa vật
li
ệu qua đường ống với kích thước biết trước. Nhớ rằng lưu lượng là lượng chất
l
ỏng, chất dạng vữa, khí hoặc thậm chí cả chất rắn dạng bột đi qua trong một khoảng thờigian xác định.
 
Máy đo lưu lượng có thể đo:
 1.
 
Lưu lượng thể tích
– là th
ể tích tr 
ên m
ột đơn
v
ị thời gian như gallons trên phút
(gal/min, gpm) ho
ặc feet khối tr 
ên phút (ft
3
 /min)2.
 
Lưu lượng khối lượng
- là kh
ối lượng tr 
ên m
ột đơn vị thời gian như pounds trên
giây (lb/sec) ho
ặc pounds tr 
ên phút (lb/min)3.
 
V
ận tốc d
òng ch
ảy
– là kho
ảng cách tr 
ên m
ột đơn vị thời gian như feet trên phút
(ft/min)M
ối quan hệ cơ bản giữa lưu lượng v
à v
ận tốc l
à:
Lưu lượng thể tích = Vận tốc x diện tích tiết diện ngang của đường ống
 Trong hình 1, chúng ta th
ấy đường kính của hai ống có kích thước khác nhau ảnh hưởngnhư thế nào đến vận tốc d
òng ch
ảy khi xét cùng lưu lượng.
 
 
Các lo
ại cảm biến lưu lượng
 
B
ảo tr
ì công nghi
ệp Việt Nam
 
1.2.
 
Các y
ếu tố xem xét 
  M 
ối quan hệ giữa áp suất v
 à v
T
ổng năng lượng của bất cứ d
òsu
ất, vận tốc và độ cao. Số lượ lượng vẫn không đổi trừ khi nănnước khi nằm trên đỉnh của t
òacao l
ớn. Nếu nó bị đổ ra ngo
ài,Khi nó ch
ạm vào đất, nó không
vào m
ặt đất do năng lượng củađược truyền tới đất, nước thực c
Dòng ch
ất lỏng chảy qua đườngtích cho trước được cho qua một
vì ch
ất lỏng đ
ã trao
đổi năng lượ 
N
ếu lưu lượng thể tích duy tr 
 ì kv
ới tốc độ nhanh nhất.
 
Độ nhớt, khối lượng ri
êng và mlo
ại cảm biến lưu lượng sao cho
sát n
ội trong bản thân vật chất,
ch
ảy trong đường ống. Độ nhớt
Hình 1
tốc
 
g ch
ất lỏng n
ào c
ũng được tạo n
ên t
3 tg của mỗi th
ành ph
ần có
th
ể thay đổi, nhlượng bị lấy đi hay th
êm vào ch
ất lỏng. V
nhà v
ẫn không có áp suất hoặc vận tốc, n
h
ất lỏng sẽ trao đổi năng lượng của độ cac
òn v
ận tốc hoặc độ cao nhưng nó tác độnận tốc đ
ã chuy
ển đổi th
ành áp su
ất. Khi lất không c
òn n
ăng lượng nữa.
 
ống tác động cũng giống như thế. Nếu mộtđường ống nhỏ hơn, vận tốc sẽ tăng l
ên v
g của áp suất cho năng lượng của vận
t
ốc.
 hông
đổi, áp suất sẽ thấp hơn ở nơi chất l
Hình 2a sát là nh
ững yếu tố quan trọng phải xenó thật ph
ù h
ợ 
p v
ới quá tr 
 ình
đ
ã xác
định.nó có ảnh hưởng đến sự chuyển động củ
àng cao thì l
ực cản d
òng ch
ảy c
àng l
ớn.
Vinamain.com
 
Page 3
ành ph
ần: ápng tổng năngí dụ, một táchưng nó có độcho vận tốc.g một lực lớnc va chạm đ
ã
lưu lượng thể
áp su
ất giảmng di chuyểnxét khi chọnộ nhớt l
à ma
vật chất khiật ong l
à m
ột

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->