Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Heqja e Nikabit

Heqja e Nikabit

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Ardit Kraja

More info:

Published by: Ardit Kraja on Dec 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

 
Heqja e nikabit – një konsideratë e rrethanave
Semi el-Mexhid, Profesor në Universitetin Islam el-Imam, RijadPërktheu Ardit KrajaDisa gra muslimane përreth botës kanë zgjedhur të mbulojnë fytyrat e tyre ne publik.Pjesa më e madhe e këtyre grave sinqerisht besojnë që kjo është një obligim fetarë. Për shkak të vendimit të tyre ata hasin shumë vështirësi, veçanërisht në punë ose kur atondërmarrin disa aktivitete të veçanta publike. Shpesh ato të cilat kundërshtojnë veshjen enikabit flasin për konsideratat praktike që ato thonë e bëjnë të pamundshme veshjen enikabit. Gratë të cilat e veshin nikabin mund ta gjejnë veten në stres të madh. Atongandonjëherë ndjenjë që ato duhet të zgjedhin midis funksionimit normal në shoqëri dhe bindjes ndaj Zotit të tyre.Çështja e gruas që mbulon fytyrën e saj ka dy dimensione. Një është çështja e një gruajeqë tregon fytyrën e saj në publik. Tjetra është burri që shikon fytyrën e një gruaje.Dijetarët të cilët diskutojnë këtë çështje e trajtojnë çështjen në njërën nga këto dy anë osetë dyja.Shkurtimisht, ne mund të themi të mëposhtmen me siguri:Është e palejuar për një burrë mysliman të shikojë një grua me epsh nëse nuk është gruajae tij, pa marrë parasysh e cila grua është ose sesi është veshur. Nëse një burrë e shikon mëqëllim atëherë ai është duke bërë gjynah.Është e palejuar për një grua myslimane ta prezantojë veten më qëllim në ndonjë mënyrëqë do të ngacmonte dëshirat seksuale të ndonjë burri krahas burrit të vet. Nëse ajo e bënkëtë atëherë ajo është duke bërë gjynah.Çështja e mbulimit të fytyrës është diçka rreth të cilës ka diversitet legjitim mendimeshmidis ulemave. Shumica e ulemave mbajnë mendimin se nuk është e obligueshme për gruan të mbulojë fytyrën e saj, megjithatë shumë nga këta dijetarë e konsiderojnë atë tëobligueshme në raste ku ngacmimet seksuale mund të ndodhin. Megjithatë, ka të tjerë tëcilët e konsiderojnë obligim për gratë ne përgjithësi dhe ata kanë fakte që mbështesinopinionin e tyre. Mendimi i tyre duhet respektuar. Ndërsa, një mysliman i cili mbanmendimin që secila pikëpamje mbi çështjen ka të drejtë dhe kjo duhet respektuar. Një mysliman i cili nuk e konsideron nikabin të jetë obligim nuk duhet ta hedh poshtëapo nënçmojë dëshirat e atyre që veprojnë në këtë mënyrë. Përsëri, një mysliman i cilimbron mendimin për mbulimin e fytyrës nuk ka të drejtë t’i nënçmojë ata të cilët pëlqejnë mendimin tjetër.
Serioziteti i problemit
Megjithëse, disa ulema janë të mendimit që një grua duhet të mbulojë fytyrën e saj kur ajo mund të shihet nga burrat jo merrem (jo të afërm), opinioni i tyre bazohet mbiinterpretimin e fakteve. Nuk ka asnjë dëshmi direkte dhe të qartë mbi çështjen.
 
Kur një çështje në ligjin islam ka rëndësi të madh, ka gjithmonë fakte nga tekstet eshenjta të cilat janë të qarta dhe direkte rreth saj. Ky është rasti për gjykime si ndalesa e politeizmit, zinasë dhe hajdutit. Gjithashtu, është rasti për ndalimin e një burri dhe gruajetë cilët qëndrojnë vetëm në një vend. Kjo është pse të gjithë ulematë bien dakord mbikëto çështje. Ndalesa e gruas për të treguar fytyrën e saj në publik, në anën tjetër, është bazuar mbifakte jo direkte.Për shembull, ata e argumentojnë me vargun kur’anorë: “Thuaju edhe besimtareve tëndalin shikimet e tyre, të ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre, të mos zbulojnë stolitëe tyre përveç atyre që janë të dukshme, le të vejnë shamitë mbi kraharorin e tyre dhe tëmos ua tregojnë bukuritë e tyre askujt përveç burrave të vet..” [Surah el-Nur:31]Ata të cilët thonë që një grua duhet të mbulojë fytyrën e saj e përdorin këtë varg për tëargumentuar që nëse Allahu i urdhëron një gruaje të mbulojë kokën e saj deri poshtë, dotë thotë me nënkuptim që ajo duhet ta mbulojë fytyrën e saj.Dijetarë të tjerë e kundërshtojnë të njëjtën gjë duke thënë që ajo mund të arrihet duke elidhur shaminë (hixhabin) rreth fytyrës dhe pastaj lihet të bjerë poshtë. Kjo është më tëvërtetë çfarë në shohim tek shumë gra që veprojnë në këtë mënyrë.Si rezultat, ne duhet të kuptojmë që nëse gjykimi për mbulimin e fytyrës ka qenë njëçështje serioze dhe e rëndë, Allahu do ta kishte trajtuar me dëshmi direkte dhe të qarta. Ne sigurisht nuk themi që dijetarët të cilët e shikojnë mbulimin e fytyrës si obligim të jenë gabim. Në fakt, autori i këtij artikulli i konsideron ata të kenë të drejtë. Megjithatë,edhe nëse ne e pranojmë që ata janë në rregull, çështja nuk është aq serioze sa çështje tëtjera të ligjit islam të cilat janë të bazuara mbi tekste deçizive.
Relaksimi i nikabit
 Ne tani do të ekzaminojmë më nga afër dëshmitë e atyre dijetarëve të cilët thonë se ështëobligim për një grua për ta mbuluar fytyrën e saj në publik. Kur ne lexojmë dëshmitë e juristëve të cilët patën këtë mendim, midis më të ashpërve në këtë çështje ka qenë AhmedIbn Hanbeli, ne shohim që të gjithë ata kanë lejuar gratë të tregojnë fytyrat e tyre për njënevojë legjitime. Shkurtimisht, ata e lejuan gruan të tregojë fytyrën në çdo rast kuidentiteti i gruas është i nevojshëm dhe pra, ata i lejuan për ta identifikuar atë.Ibn Kudama, një jurist hanbeli dhe mbajtës i mendimit se mbulimi i fytyrës ështëobligim, thotë të mëposhtmen në el-Mughni (9/498):“Një dëshmitarë (mashkull) mund ta shoh fytyrën e gruas për të cilën ai do tëdëshmojë...”
 
 Nëse një burrë bën biznes më një grua ose angazhohen me shitje-blerje ose dua të bëjnënjë marrëveshje për një qera atehere ai ka të drejtë ta shoh fytyrën e saj. Nga Ahmed Ibn Hanbel është transmetuar që ai nuk e ka pëlqyer këtë nëse gruaja në fjalëtë ishte e re por jo nëse ajo të ishte e vjetër. Mundet që ai të ketë dashur të thotë se nuk është e nevojshme për të bërë tregti me të. Përsa i përket rastit kur ka një nevojë dhe kunuk ka frikë për ngacmime seksuale, nuk ka kundërshtime”.Dr. Muhammed Ibn Saleh el-Duhejmi, gjykatës në Gjykatën e Distriktit të Lejthit nëArabinë Saudite, është një dijetarë bashkëkohorë i cili e shikon mbulimin e fytyrës siobligim. Ai ka nxjerrë gjykimin e mëposhtëm:“Nëse një grua është duke jetuar në një vend ose në një kohë ose nën rrethana ku ajo nuk mund të mbulojë fytyrën dhe duart e saja, qofshin arsyet shoqërore, politike ose të lidhurame sigurimin e publikut dhe nëse ajo të mund të përballet me vështirësi dhe mund tëhumb një të mirë më të madhe, atëhere është e lejuar për atë ta zbulojë fytyrën dhe duarte saja.Shumë jurist hanefi të cilët mbajnë mendimin që një burrë mund të shikojë fytyrën efemrës aq gjatë sa ai nuk joshet seksualisht. Nëse e josh atë atëhere ai është i ndaluar tashikojë fytyrën e saj. Megjithatë, ne raste ku ka një nevojë të madhe për ta parë fytyrën esaj atëhere ai mund ta shikojë atë, edhe nëse ai joshet.Dijetari i famshëm hanefi, Ala el-Din el-Samarkandi, shkruan në Tuhfah el-Fukaha(3/334): Nëse ka një nevojë atëhere nuk ka kundërshtim për burrin që sheh fytyrën e saj edhe nëseai joshet. Ky është rasti me gjykatësin ose dëshmitarin. Ata mund ta shikojnë fytyrën esaj në shërbim të drejtësisë ose kur marrin (ose kryejnë) funksionin e një dëshmitari”.Si kjo, ai mund të veprojë kështu nëse ai dëshiron të martohet, përderisa qëllimi është tëmos nxit dëshirat e tij seksuale. Kjo del nga çfarë është transmetuar nga profeti salallahualejhis ua selam që ai i ka thënë el-Mughirah Ibn Shubah :“Nëse dëshiron ta shikosh kjo është më mirë se fut harmoni midis jush”. Ne mund të shikojmë ulematë të cilët mbajnë mendimin që nikabi është obligim dhe tëshohim që të gjithë kanë rënë dakord se mund të hiqet nëse ka një nevojë. Ka raste kuidentifikimi është e nevojshëm. Ky është rasti kur një person është duke dëshmuar në njëgjykatë ose kur një burrë është dëshmitarë për një grua, për shembull në një bankë osekur pyetet nga policët ose agjentët e policisë ose kur vepron në emër të forcave të rendit. Një shembull modern për një lloj valid do të ishte kur një grua shkon për të votuar nëzgjedhje.
Nevojat dhe nevojshmëria

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->