Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Part 9 - Master-Teacher (Luke 6:12-49)

Part 9 - Master-Teacher (Luke 6:12-49)

Ratings: (0)|Views: 361 |Likes:
Published by Derick Parfan
Jesus is not just our Savior-Healer. He's also our Master-Teacher. He's not just worthy of our whole-hearted trust. He's also worthy of our serious and joyful obedience. Listen to this sermon here: http://wp.me/po4gZ-1lR
Jesus is not just our Savior-Healer. He's also our Master-Teacher. He's not just worthy of our whole-hearted trust. He's also worthy of our serious and joyful obedience. Listen to this sermon here: http://wp.me/po4gZ-1lR

More info:

Published by: Derick Parfan on Sep 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

 
Part 9: Master-Teacher (6:12-49)
September 8, 2013
Half-Jesus Christianity
Our goal for our series is to know Jesus more. That it's about him, not about us. At kapag nakikilala natin siya nang buung-buo, mas lumalalim ang relasyon natin sa kanya. Mahalagangbuong-buo ang pagkakilala natin kay Jesus dahil maraming taongayon ang naniniwala na kapag tinanggap mo si Jesus bilangTagapagligtas ay ligtas ka na. But that's only half of the story.He is not just a Savior. He is both Savior and Lord. If you accept Jesus as Savior, but not follow him as Lord, you are acceptingonly a half-Jesus that is not the true Jesus at all. It is a packagedeal. Accepting a half-Jesus does not make you a half-Christian.It makes you not a Christian at all!Let me explain from the intent of Luke's story. Sa puntong ito,katatapos lang ng conflict ni Jesus sa mga religious leaders. Itoyung mga taong ayaw tanggapin ang sinasabi niya, ayawmaniwala sa kanya, at mga nagpaplano kung paano siyapapatayin. Obviously, they rejected Jesus. Pero may mga taonaman - at maraming tao! - ang sumusunod sa kanya para
 
makinig sa mga turo niya at mapagaling sila at makita kungpaano niya pagalingin ang iba. Ang tawag sa kanila ay mga"disciples" (hindi ibig sabihing lahat ay true disciples of Jesus)o mga students or learners na sumusunod kung saanmagpunta si Jesus. Mula sa maraming ito, pumili siya ng 12lalaki na tinawag niyang apostol (6:12-16). Pagkatapos noon:
And he came down with them and stood on a level place, with agreat crowd of his disciples and a great multitude of people fromall Judea and Jerusalem and the seacoast of Tyre and Sidon, whocame to hear him and to be healed of their diseases. And thosewho were troubled with unclean spirits were cured. And all thecrowd sought to touch him, for power came out from him andhealed them all (6:17-19).
Sa mga nakakaraang stories natin, madalas na nating nakita itokung paano pinakilala ni Jesus na siya ay may kapangyarihanat may malaking habag na magpagaling. Naparito siya parailigtas tayo sa ating mga kasalanan, pagalingin hindi lang angpisikal na karamdaman natin kundi pati espirituwal nakaramdaman. He is Savior and Healer. Maliwanag iyon. Peroang tanong, Lahat ba ng lumalapit kay Jesus na mga tao paramakinig sa turo niya at mapagaling sa kanilang sakit, lahat basila ay totoong nakabalik sa relasyon sa Diyos?We must remember that true salvation is a restoredrelationship with God. Iyon ang totoong Christianity. Angtanong sa atin, "Lahat ba ng naririto ngayon ay totoongnakabalik na sa malapit na relasyon sa Diyos? Lahat ba ngnarito ay totoong Christian?" O ang iba sinasabi lang, "Gustokong gumaling sa sakit ko. Gusto kong makaahon sa kahirapan.Gusto kong bumalik ang asawa ko. Gusto kong mabawasan angmga problema ko sa buhay. Gusto kong makatakas sa apoy ngimpiyerno."
Jesus Our Master-Teacher
Kung iyon lang ang gusto mo, malamang you only know a half-Jesus. It's time now to get to really know him. He's not just Savior-Healer. He's also Master-Teacher. And I believe, that'sthe burden of our passage today. And if he is Master-Teacher,how should we then relate to him as our Master-Teacher.
 
That's the personal application. Medyo mahaba itong Luke6:12-49. We will not look into all the details. But I'll try to giveyou the basic message.
Jesus Our Teacher
. Sa verse 13 at verse 17, ang salitangginamit para sa mga taong sumusunod kay Jesus ay "hisdisciples." Ang literal na kahulugan nito ay learner o student.Ibig sabihin, si Jesus ang Teacher. Siya ang pinakikinggan,pinaniniwalaan. Kung ganoon, what's our goal? Sabi ni Jesus sasermon niya, "A disciple is not above his teacher, but everyonewhen he is fully trained will be like his teacher" (40). So werecognize that we are under him and we will always be underhim as our Teacher. Hindi tulad ko na dating Sunday Schoolteacher ko si Ate Lisa, pero last week nandito siya at ako naang teacher niya. There will never come a time that we are theones teaching Jesus. Our goal is to be under him and to be likehim. Iyon ang "fully trained" - to be like him in every way.Sinasabi natin hindi lang, "I want to be saved. I want to behealed." Kundi, "I want to be like Jesus in every way."
Jesus Our Master
. Malinaw ito sa mga actions na ginagawaniya. "He called...he chose" (13). He's the Master. Tinawag ang12 na "apostles" (sent-ones) (v. 13). Ibig sabihin, si Jesus ang"sender" magbibigay sa kanila ng misyon kung ano anggagawin. Si Simon pinangalanan niyang "Pedro" (v. 14), a clearindication of his authority over him. People called him "Lord"and what's the implication? "Why do you call me 'Lord, Lord,'and not do what I tell you" (6:46)? Say "yes" to everything hetells us to do. Everything! There are too many commands in hissermon, asserting that he's the commander. Including yourlove life. Including your finances. Including what to watch onTV. "A disciple is not above his teacher, or a slave above hismaster" (Matt. 10:24 HCSB). We are not just his students, weare his slaves. If you don't want that deal, you don't really want Jesus.Remember that Jesus is calling us to a relationship. Kung angtingin mo lang sa kanya ay doctor (tulad ng illustration niya saLuke 5:31-32), oo lalapit ka sa kanya, pero kung magaling kana feeling mo hindi mo na siya kailangan. Pero kung siya ang

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->