Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elvir Duranović Vrijednost dijela u islamu

Elvir Duranović Vrijednost dijela u islamu

Ratings: (0)|Views: 1,813 |Likes:
Published by Elvir Duranović
Knjiga vrijednost dijela sadržava hadise Božijeg Poslanika, a.s., koji govore o vrijednosti islamskih šarta
Knjiga vrijednost dijela sadržava hadise Božijeg Poslanika, a.s., koji govore o vrijednosti islamskih šarta

More info:

Published by: Elvir Duranović on Jul 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
Hfz. Muhammed ibn Abdulvahid el-Makdisi
Vrijednosti djela
u islamu
Prirediomr. hfz. Elvir Duranović
Bugojno, 2005.
IZ RECENZIJE
 
Sva prava:Elvir DuranovićSultan Ahmedova, bb, Bugojno061-763-770
 
Djelo
Fedailul-e’mal
, autora hafiza Muhammeda ibnAbulvahida ibn Ahmeda el-Makdisija predstavlja jednuod najznačajnijih knjiga na temu vrijednosti dijela uislamu. Na brilijantan način knjiga nam raskriva ljepotuislama, ali ne islama kao filozofskog pravca, već islamakoji je pun životne snage i energije koja ispunjavasvakog muslimana.Knjiga
Vrijednost djela u islamu
svakako bi setrebala naći u osnovnoj biblioteci svakog muslimana, aposebno imama i muallima, jer im nudi zanimljiveodgovore na probleme s kojima se često susreću u svomradu. Hadisi u knjizi podjeljeni su po poglavljima štoomogućava lahko pronalenje hadisa na određeneteme.Sam autor knjige hafiz Muhammed ibn Abulvahidibn Ahmed el-Makdisi, neka ga Allah, ., nagradinajljepšom nagradom, spada u red velikana hadiskenauke u svom vremenu. U knjizi je sabrao hadise iz šestvelikih hadiskih zbirki. Po stepenu vjerodostojnosti uknjizi se nalaze
sahih
– vjerodostojni,
hasen
– dobri i
daif 
slabi hadisi. Postojanje
daif 
hadisa ne može seprigovoriti autoru, jer je navođenje
daif 
hadisa upoglavlju o vrijednosti djela dozvolio
džumhur 
– većinaučenjaka, ako to djelo ima svoju osnovu u Kur'anu, ilivjerodostojnim hadisima.Neka se Allah, dž.š., smiluje hafizu Elviru ef.Duranoviću koji je ovu vrijedno djelo priredio nabosanskom jeziku, i vrlo odgovorno prenio ono što je uknjizi navedeno. 
2
 
UVOD
Neizmjerna i neizreciva hvala pripada Allahu,dž.š., Gospodaru Uzvišenom. U Njega se uzdamo naDanu sudnjem. Molimo Ga da nam primi naša dobradjela, oprosti grijehe, sačuva poniženja na i uvede uplemenito mjesto.Neka je salavat i selam na Allahovog miljenika iposlanika Muhammeda, a.s., prvaka svih ljudi, njegovuporodicu, ashabe i sve vjernike i vjernice koji njegovsunnet slijede do Sudnjeg dana. Posebano dovu činimoza naše šehide i molimo Allaha da im se smiluje i podariDžennet.Islam je vjera koja reguliše cjelokupan čovjekovživot. Ne postoji niti jedno polje ljudskog djelovonja, nitidoba njegovog života a da nije ureno islamskimnačelima. Od rođenja do smrti tačno se zna šta čovjektreba da radi i kako u datoj situaciji da reaguje. Poredtoga, znano je šta je između više ponuđenih obavezaprioritet i čemu treba posvetiti posebnu pažnju. U prilicismo da kroz hutbe, vazove i predavanja saznamo kakvunagradu imamo za činjenje osnovnih islamskih propisa,poput namaza, posta haa, itd. Međutim, ostalo jenejsno kakva i kolika nagrada ekuje vjernika zaobične, svakodnevne poslove.Prije nekoliko godina, ne zanaji da postojizasebno djelo koje govori o vrijednostima dijela uislamu, došao sam na ideju da na jednom mjestusaberem hadise koji govore o vrijednosti dijela u islamu.Ali, Allahu hvala, u razgovoru s Mujić Harisom,svršenikom Univerziteta u Medini, saznao sam da onposjeduje knjigu koja je sada pred vama. Na taj načinAllah, dž.š., je ostvario moju želju, i molim Ga da, zaneizmjernu pomoć prilikom rada na ovoj knjizi, ispuni
3

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
MirzaMarukic liked this
MirzaMarukic liked this
Arben Ribic liked this
Sedina Mezit liked this
MunibTahira Alic liked this
Lejla Subasic liked this
Azra Hamedovic liked this
tucaroski liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->