Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1. O Romanticismo; A. Musset

1. O Romanticismo; A. Musset

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:
Published by Luz Varela Armas

More info:

Published by: Luz Varela Armas on Aug 14, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

 
1. O Romanticismo; A. Musset 
1.Características do Romanticismo
O Romanticismo non é unha escola estruturada nin un sistema filosóficoclaro, senón un
movemento literario
cuxos seguidores comparten
consideracións
,
reivindicacións
e
temas
, sendo isto último o que mellor caracteriza este movemento.É un movemento que chega a
Francia medio século máis tarde
ca noresto de Europa, na década de 1820. Neste momento o
teatro
é un lugar de
enfrontamentos literarios
, e así acontece na estrea, 1827, de
 Herrani 
de Víctor Hugo, na que hai un
enfrontamento físico
entre
defensores
e
detractores
doRomanticismo. Isto amosa o
peso
que tiña xa o movemento na
opinión pública
.O Romanticismo supón unha
reacción contra a literatura clásica
deautores coma Racine, Corneille ou Pascal, unha literatura na que imperaba a
razón
e aimpersoalización dos sentimentos. O Clasicismo estendérase desde o século XVII atéfinais do XVIII (até que aparece a Ilustración).
1.1.Temas
1)
Reivindicación do
moi 
: a diferenza do que acontecía no Clasicismo o
eu
é o
autor
e o
tema fundamental
, hai un desexo de individualizarse que se reflicte en obrasde contido
autobiográfico
coma as novelas de
Chateubriand
(
 René 
), asmemorias de
Lamartine
1
ou a autobiografía de
Benjamin Constant
.2)
Importancia dos sentimentos
: a expresión da
emoción persoal
será o
obxecto
da
obra literaria
, neste senso:a)
Rousseau
é un
precursor
do Romanticismo, xa que expresa sentimentosimpúdicos. b)
Rompe coa
bienséance
 
ou decoro do Clasicismo, caracterizada por:
Evitar
a expresn de
emocións físicas
e
certos sentimentospersoais
, se expresan sentimentos veromiles sen saír dasconvencións sociais.
Rexeitar
a
mestura
de
xéneros
.
Rexeitar
a representación de
batallas
ou
mortes
no
teatro
.Así, os románticos reivindican do dereito do
corazón
, dos sentimentos, daimaxinación... como
guía
das súas
vidas
. Son uns
sentimentos exaltados
esubxectivos. Deste xeito o coran é o que determina a moral, danlleimportancia ás emocións inmediatas, fronte á importancia que os clasicistaslle daban á razón.c)O
heroe romántico
non é dono do seu destino, senón que está
dominado
 polas súas
paixóns
. Exemplos disto son
 Le rouge et le noir 
2
de Stendhalou
 Ruy Blas
3
de Victor Hugo.
1
Di Lamartine “je m’exprime moi-même pour moi-même” (“exprésome a min mesmo para minmesmo”).
2
Narra as aventuras de Julien Sorel, rapaz de clase social humilde que se propón ascender. Consigue oseu propósito coa hipocrisía pero un acto de paixón (intenta matar a unha amante que lle fora infiel) faique acabe executado.
3
Conta a historia dun criado que é amante da raíña, quen o ascende a primeiro ministro, mais a súavida estará dominada pola fatalidade.
Literatura da Segunda/Terceira Lingua I: Francesa
2006/2007USC
1
 
1. O Romanticismo; A. Musset 
O Romanticismo é, polo tanto, un
movemento fundamental
para a
moral
dahumanidade xa que lle outorga maior importancia aos sentimentos cá razón.3)
Importancia da imaxinación
: fronte á idea clásica de harmonía entre home enatureza, no Romanticismo dáse unha
oposición
do
individuo
co
mundo
,abandónase a asociación entre espírito e mundo sensíbel. Isto dálle unha grandeimportancia á
fantasía
. Neste senso está en relación coas teorías de
F. Hegel
(
 Estética
) e o heroe romántico toma dúas
actitudes
:a)Busca a
explicación do mundo nos soños
e na fantasía, de aí aimportancia da imaxinacn e do mundo dos soños.
Soña
comoconsecuencia do
conflito
co mundo e, á súa vez, os
soños agudizan
ese
conflito
polo malestar de non poder acadar as aspiracións coas que soña.Isto temoita influencia en movementos posteriores, coma osuperrealismo. Neste senso trátanse catro
temas
fundamentais:
Fuxida no tempo
: gusto polas
lendas medievais
, as
ruínas
,nostalxia e melancolía do
pasado
(
ubi sunt 
adaptado aomalestar).
Gusto polo misterioso
, o satánico, o horríbel, a morte (durantetodo o século XIX até o Naturalismo) e o
marxinal
(isto seríaretomado polos realistas, pero para a reivindicación política).
Fuxida ao mundo ideal
, busca da beleza ideal.
Fuxida no espazo
: os románticos viaxan e escriben sobre as súasviaxes exaltando o
exótico
e facendo
fabulacións
a partir doslugares que visitan. Hai un especial gusto en Francia polooriental, o italiano e o español. b)Desexo de
cambiar o mundo
: hai unha vontade de
implicarse
nos
acontecementos históricos
. Os románticos cren que coa actividade se pode cambiar o mundo (Victor Hugo foi deputado, Chateubriand ministro,Lamartine foi candidato á presidencia da república...), neste senso:
Hai unha rebeldía
contra a moral convencional
, unhaafirmación da
moral individual
do
artista
que pertence ás
elites
fronte á moral da masa. Exáltanse as formas de rebelión e hai uninterese por figuras marxinais, coma os delincuentes.
Dáse unha
reivindicación da liberdade
moi relacionada coaidea de
progreso
, a humanidade debe e pode evolucionar. Istoaplícase á
política
, á
relixión
, á
ciencia
e, como é lóxico, á
literatura
, isto implica diferentes cambios:
Temas
Exploración de
novos temas
.
Estilo
Rexeitamento
dos códigos do
clasicismo
. (por exemplo, hai un tratamento das paixóns amorosas sen atender a regras morais)
Vocabulari o
Arcaísmos
,
estranxeirismos
, palabras de
argot
,
novas palabras
para abordar os sentimentos.
Retórica
 Novas
metáforas
que van abandonar parcialmente a mitoloxía como fonte,creación de
adxectivos
que expresen a variedade de sentimentos,
hipérboles
.
Métrica
Abandónase o verso clásico en favor do
verso libre
, hai moitas
innovaciónsformais
.
Literatura da Segunda/Terceira Lingua I: Francesa
2006/2007USC
2
 
1. O Romanticismo; A. Musset 
 Xéneros
Abandónase
a
división
entre
xéneros
(traxedia e comedia) e xorde o
dramaromántico
:
-
Comedia + traxedia
.
-
Abandona
a regra das
tres unidades
(tempo, lugar e acción) que se seguíano clasicismo
4
. É especialmente importante que se rompa a unidade deacción a prol da
acción múltiple
.
-
Presenta o
conflito
do
individuo
coa
sociedade
.
4)
Outros
:a)
Natureza
: trátana con
frecuencia
como
espello
dos seus
sentimentos
. b)O
descoñecido
, vontade de expresar as
contradicións
do
individuo
(tamén na actualidade).c)
Mestura das artes
(tamén na actualidade) como
explicación
da
realidade
e como
proceso artístico
.d)Desexo de
expresión da alma
, do aspecto espiritual do individuo. De aíque
parte
dos románticos lle dean importancia á
relixión
.***En conclusión, o
romántico
busca mediante a
imaxinación
e a
liberdade
creadora unha
unidade superior
e poética, onde se
resolvan
nunha
harmonía ideal
as
contradicións
do individuo. O medio de busca desa unidade superior é a obraliteraria. O Romanticismo é un movemento de grande importancia porque
renova
as
bases da moral
e da
concepción da vida
.2.
Alfred de Musset:
Lorenzaccio (1834)
De entre as obras de Alfred de Musset (1810 – 1857) destacan
On nebadine pas aver amour 
,
 Les caprices de Marianne
(1883) ou
 Lorenzaccio
(1834). Á pregunta
que é o teatro?
Dánselle diferentes respostas segundo a época, así imosanalizar en que medida
 Lorenzaccio
é un drama romántico, cal é a súa especificidadee os temas literarios que expón.
2.1.Personaxes (románticos)
A)
Lorenzaccio
: é un personaxe complexo:
Inspirado
en:
Hamlet
de Shakespeare: aspira á
xustiza
e o único medio para acadalaé o crime político. Hamlet adopta o
disfrace
da loucura para acadar oseu obxectivo e Lorenzaccio o da
perversión
(vólvese corrupto e viveesa corrupción).
Brutus
, de
 Xulio César 
de Shakespeare, quen
asasina
ao seu
pai
por xustiza.
É un
heroe romántico
:
solitario
,
intelixente
,
fráxil fisicamente
, con
aspiracións
de
xustiza
que
chocan
coa
sociedade
, por esas aspiracións
4
Este é o caso de
 Berenice
de Racine, traxedia na que o tempo é simultáneo á representación. Conta ahistoria de Berenice, princesa oriental, e Titus, que vai ser nomeado emperador e ten que separarse deBerenice. Aparece tamén Antiochus, antigo pretendente de Berenice. Ao final dos 5 actos os protagonistas téñense que separar.
Literatura da Segunda/Terceira Lingua I: Francesa
2006/2007USC
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->