Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Het meten van waarden en normen in interculturele context

Het meten van waarden en normen in interculturele context

Ratings: (0)|Views: 670 |Likes:
Published by Elisabeth de Leeuw
In opdracht van Stichting G.E. Lessing. Het meten van waarden en normen in interculturele context. E. Roede & M.
Boogaard - Amsterdam : Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek van de
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van
Amsterdam (SCO-rapport nr. 758, projectnummer 44477).
In opdracht van Stichting G.E. Lessing. Het meten van waarden en normen in interculturele context. E. Roede & M.
Boogaard - Amsterdam : Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek van de
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van
Amsterdam (SCO-rapport nr. 758, projectnummer 44477).

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Elisabeth de Leeuw on Nov 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2011

pdf

text

original

 
 D
E
P
EDAGOGISCHE
D
IMENSIE NR 
47H
ET METEN VAN WAARDEN ENNORMEN IN INTERCULTURELECONTEXT
 
Ewoud RoedeMarianne BoogaardDit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OC&W jaarlijks beschikbaar stelt aan de LPC ten behoeve van het KortlopendOnderwijsonderzoek dat uitgevoerd wordt op verzoek van het onderwijsveld
 
 
CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG
Roede, E., Boogaard, M.Het meten van waarden en normen in interculturele context. E. Roede & M.Boogaard - Amsterdam : Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek van deFaculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit vanAmsterdam (SCO-rapport nr. 758, projectnummer 44477).Lpc nr. 05.2.1.3ISBN-10 90-6813-811-1ISBN-13 978-90-6813-811-5Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, inenige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen, of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vande uitgever.All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in aretrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic,mechanical, photocopying, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.Uitgave en verspreiding:SCO-Kohnstamm InstituutWibautstraat 4, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdamtel.: 020-525 1201http://www.sco-kohnstamminstituut.uva.nlCopyright © SCO-Kohnstamm Instituut, 2006
 
 
Inhoud
1 Inleiding............................................................................................................1
1.1 Aanleiding en achtergronden.........................................................................11.2 Het onderzoek................................................................................................3
2 Begripsafbakening...........................................................................................5
2.1 Inhoud en opbouw van het programma 'Waarden en normen ininterculturele context' ....................................................................................52.1.1 Pesten op school...................................................................................72.1.2 A Classroom of Difference..................................................................82.1.3 Democratische waarden en normen...................................................122.1.4 Visie en verwachtingen van de pilotscholen......................................142.2 Theoretisch kader.........................................................................................15
3 Inventarisatie meetinstrumenten..................................................................23
3.1 Meetinstrumenten voor sociale ontwikkeling..............................................233.2 De vragenlijst burgerschapscompetenties....................................................273.3 Correspondentie tussen instrument en programma......................................353.3.1 Wat meet het instrument in relatie tot de doelstellingen van het .......35programma?3.3.2 Wat ontbreekt in het instrument dat wel essentieel is voor het ..........40programma?3.3.3 Wat meet het instrument wél dat niet aan bod komt in het programma?.......................................................................................413.4 Conclusie.....................................................................................................41
4 Monitorplan voor het programma 'Waarden en normen in ....................45interculturele context'
4.1 Het kader......................................................................................................454.2 Het monitorplan in schema..........................................................................464.3 De instrumenten..........................................................................................48
5 Resultaten op de vragenlijst burgerschapscompetenties............................53
5.1 Sociale competenties gemeten in Amsterdam..............................................535.2 De sociale competentie van de leerlingen op pilotscholen..........................58

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
goedgaar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->