Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Operativni Plan i Program 2

Operativni Plan i Program 2

Ratings: (0)|Views: 851|Likes:
Published by Nedim
ako kome treba forma za plan i program..cheers ;)
ako kome treba forma za plan i program..cheers ;)

More info:

Published by: Nedim on May 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

 
OPERATIVNI PLAN I PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
NASTAVNIK/CA
: Upiite ime nastavnika
KOLA:
Upiite naziv kole
RAZRED:
Upiite razredni odjel
NASTAVNI PREDMET
: Upiite naziv nastavnog predmeta
BROJ SATI
: Upiite broj sati
KOLSKA GODINA
: Upiite kolsku godinu
CILJ (SVRHA) UENJA PREDMETA
:Upiite ciljevePrimjer
odgojni
:Uenik e moi ostvariti socijalne i samoaktualizirajue potrebe za komunikaciju na engleskom jeziku;
obrazovni
:Uenik e usvojiti novi vokabular i jezine zakonitosti, ovladati jezinim vjetinama iprimijeniti znanje u govornoj i pisanoj komunikaciji; upoznati e nove sadraje i primijeniti ve steena iskustva .
 
 2
O
perativni nastavni plan
up
iite
p
redmet
za kolsku godinu
up
iite kolsk
u
godin
u
 
Godina uenja:
up
iite godin
u
 
u
enja nastavnog
p
redmeta
Broj sati:
up
iite godinji broj sati
Zanimanje/program:
up
iite zanimanje ili
p
rogram: n
p
r. osnovna kola, gimnazija, ekonomska kola...
U tablicu upiite sadraje iz okvirnog programa u nekoliko cjelina
RednibrojNaziv nastavne cjeline i teme
p
remaokvirnom
p
lan
u
i
p
rogram
u
 Broj satiBroj radnogtjednaRokostvarenjaNa
p
omene1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
 
 3
OPERATIVNI PLAN I PROGRAM RADA
   R  e   d  n   i   b  r  o   j  s  a   t  a
Obrazovna
p
ostign
u
a io
ekivani ishod
p
o
u
avanjaNaziv cjeline, teme i jedinice Aktivnosti
u
enikaNastavnemetode ioblici radaNastavnasredstava i
p
omagala(mediji itehnologija)Korelacija sdr
u
gim
p
redmetimaKlj
u
ni
p
ojmoviMjestoizvoenjanastave1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1
.
 
[
UPIITE CILJNASTAVNOG SATA,SUSRETA]
Primjer:Zajedniko definiranje ciljevanastave engleskog jezika.Dogovor s uenicima osadrajima programa, nainui vremenu, mjestu tedinamici ostvarenja.Dogovor o izvorima uenja ioblicima suradnje.Dogovor o oblicimavrednovanja postignua.
[
UPIITE NAZIV TEME]
Primjer:Dogovor
Primjer:Razviti umnumapu na ploi iliflanelografu natemelju dogovorau skupinama.Ukoliko preostanevremena: ugovor osamouuenju.
 
[
UPIITEMETODE IOBLIKEINTERAKCIJE]
Primjer:
O
luja ideja,okrugli stol,umne mape.Rad uskupinama.
UPIITEMEDIJE ITEHNOLOGIJU
Primjer:Primjerciokvirnog plana,flanelograf ilimagnetna ploa.2.
 
Primjer:Utvrivanje znanja jezinihzakonitosti.Primjer:Questions about youPrimjer:Razgovor,interpretacija,rad slistiima.Individualni.Primjer:Udbenik, radniprirunik.3.
 
Primjer:Utvrditi razinu znanja izvokabulara i jezinihzakonitostiPrimjer:Dijagnostiki test Primjer:IndividualniradPrimjer:Test 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->