Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2010 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) SORU KİTAPÇIKLARI VE YANITLARI - KLİNİK BİLİMLER

2010 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (SONBAHAR DÖNEMİ) SORU KİTAPÇIKLARI VE YANITLARI - KLİNİK BİLİMLER

Ratings: (0)|Views: 650 |Likes:
Tıp Fakültesi Mezunları İçin Bilim Sınavı Testi ve Cevap Anahtarı
2010 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonbahar Dönemi (2010-TUS Sonbahar Dönemi) 11-12 Aralık 2010 Cumartesi ve Pazar günlerinde Ankara’da yapılmıştır.
TUS’un ön aşaması olan Yabancı Dil Sınavı 11 Aralık 2010 Cumartesi günü, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde 6669 adayın başvurusu ile gerçekleştirilmiştir. Bu sınavda adaylara 100 soru yöneltilmiş ve sınav 120 dakika sürmüştür. 11 Aralık 2010 Cumartesi günü yapılan TUS Yabancı Dil Sınavı ÖSYM tarafından aynı gün değerlendirilmiş ve adaylar sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile Cumartesi günü saat 20.00’den sonra ÖSYM’nin internet adresinden öğrenmişlerdir.
12 Aralık 2010 Pazar günü saat 13.30’da başlayan 210 dakikalık TUS Bilim Sınavına 14419 aday başvurmuştur. Sınav Ankara’da 34 binada yapılmıştır.
Tıp Fakültesi Mezunları İçin Bilim Sınavı Testi ve Cevap Anahtarı
2010 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonbahar Dönemi (2010-TUS Sonbahar Dönemi) 11-12 Aralık 2010 Cumartesi ve Pazar günlerinde Ankara’da yapılmıştır.
TUS’un ön aşaması olan Yabancı Dil Sınavı 11 Aralık 2010 Cumartesi günü, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde 6669 adayın başvurusu ile gerçekleştirilmiştir. Bu sınavda adaylara 100 soru yöneltilmiş ve sınav 120 dakika sürmüştür. 11 Aralık 2010 Cumartesi günü yapılan TUS Yabancı Dil Sınavı ÖSYM tarafından aynı gün değerlendirilmiş ve adaylar sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile Cumartesi günü saat 20.00’den sonra ÖSYM’nin internet adresinden öğrenmişlerdir.
12 Aralık 2010 Pazar günü saat 13.30’da başlayan 210 dakikalık TUS Bilim Sınavına 14419 aday başvurmuştur. Sınav Ankara’da 34 binada yapılmıştır.

More info:

Published by: STETUSKOP.COM-TIP VE TUS'UN MERKEZİ on Dec 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2010

pdf

text

original

 
KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ
 Cevaplar
Doğru Cevap
 
ile gösterilmiştir. Hepinize Başarılar.
 
1. Mitral darlığına bağlı gelişen pulmoner hipertansiyonda duyulan üfürümaşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Austin Flint üfürümü
 
B) Graham Steell üfürümüDoğru Cevap
 
C) Venöz üfürüm
 
D) Carey Coombs üfürümü
 
E) Duroziez’in çift üfürümü
 
2. Paroksismal atrial taşikardi ile gelen bir hastaya aşağıdakilerden hangi
siverilmemelidir?
 
A) İzoproterenolDoğru Cevap
 B) VerapamilC) DigitalisD) DiltiazemE) Adenozin
3. Feokromositomalı bir hastanın hipertansiyonunun tedavisinde aşağıdaki ilaçlardanhangisinin tek başına kullanılması kan basıncının daha fazla yükselmesine yol açar?
 A) FentolaminB) Labetalol
 
C) Sodyum nitroprusidD) Prazosin
E) Beta blokör ilaçlar Doğru Cevap
 
4. Glomerüler filtrasyon hızının belirlenmesinde en duyarlı yöntem aşağıdakilerden
hangisidir?
 A) Kreatinin klirensi
B) Üre klirensi
 
C) İnülin klirensiDoğru Cevap
 D) SintigrafiE) Renal anjiyografi
5. Altmış yaşından büyük erişkinlerde şiddetli alt gastrointestinal kanamaya en sık yolaçan etiyoloji aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) İç hemoroidleB) Kolonik divertikülozisDoğru Cevap
 
C) Anal fissür 
D) Kolon kanseri
E) İskemik kolit
 
6. Piyojenik karaciğer apselerinin en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Akut apandisit
B) Karaciğer kanserleri
 C) Travmalar
D) Safra yolları enfeksiyonlarıDoğru Cevap
 E) Akut pankreatit
7. Son aylarda art arda 2 kez pnömoni tedavisi gören 65 yaşında bir erkek hastanınlaboratuvar sonuçları şöyledir: Hemoglobin: 14 g/dL, lökosit: 6000/mm3, trombosit:
250 000/mm3, BUN: 15 mg/dL, kreatinin: 0.8 mg/dL; serum protein elektroforezinde
gama bölgesinde monoklonal band; serum IgG: 20 g/L
, IgA: 2.5 g/L, IgM: 1.0 g/L;
kemik iliğinde plazma hücre oranı % 8; kemik taraması normal. Bu hasta için en olasıtanı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Waldenström makroglobulinemisi
 B) Benign monoklonal gamopati
Doğr 
u Cevap C) Multipl miyelomD) Soliter plazmasitomE) POEMS sendromu
8.
 
 
I. Nötrofil sayısı : 400/mm3
 
II. Trombosit sayısı : 15 000/mm3
 
III. Retikülosit sayısı : 50 000/mm3
 
IV. Kemik iliğinde hücresel yoğunluk (selülarite): % 50
 
Yirmi yaşında ağır aplastik anemili bir hastada yukarıdaki laboratuvar bulgularından
hangileri beklenir?
 A) I ve II
Doğru Cevap
 B) I ve IIIC) I ve IVD) II ve IVE) III ve IV
9. Aşağıdaki tümörlerden hangisi en sık ektopik ACTH salınımı yapar?
 A) Seminom
B) Küçük hücreli akciğer kanseriDoğru Cevap
 C) LenfomaD) HepatomE) Melanom
10. Aşağıdakilerden hangisi midenin adenokanseri gelişiminde bir risk faktörüdeğildir?
 A) Helicobacter pylori enfeksiyonu
B) Aşırı tuz tüketimi
 
C) Pernisiyöz anemi
 
D) Sigara içimi
 
E) Kan grubunun 0 olmasıDoğru Cevap
 
11. Romatoid artritte aşağıdaki eklemlerden hangisinin tutulma olasılığı en düşüktür?
 A) Metakarpofalangeal eklemlerB) Atlantoaksial eklemC) Omuz eklemleriD) Distal interfalangeal eklemler
Doğru Cevap
 E) Temporomandibular eklemler
12. Sekonder spontan pnömotoraksın en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Akci
ğer kanseri
 
B) Bakteriyal pnömoni
 
C) Kronik obstrüktif akciğer hastalığıDoğru Cevap
 
D) Tüberküloz
 
E) Pneumocystis jiroveci pnömonisi
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->