Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DBM Polska. Wyniki badań rynku outplacement w Polsce

DBM Polska. Wyniki badań rynku outplacement w Polsce

Ratings: (0)|Views: 811 |Likes:
DBM Polska. Wyniki badań rynku outplacement w Polsce
DBM Polska. Wyniki badań rynku outplacement w Polsce

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
 
Warszawa, 17 maja 2011 r.
Dwukrotnie wzrosła liczba firm korzystających z usług outplacement, a Warszawęw realizacji projektów systematycznie doganiają inne regiony - wynika znajnowszych badań krajowego rynku outplacement przeprowadzonych na zleceniefirmy DBM Polska.
Łącznie przebadano 500 firm z całego kraju. Aż 48% z nich zadeklarowało, że korzystaz programów outplacement dla odchodzących pracowników.
„To drugie takie badanie w historii naszej firmy. Pierwsze zlecaliśmy w 2005 roku i gołym okiem widać, że zmiany które nastąpiły w Polsce w zakresie korzystania z tegotypu usług są ogromne. Poprzednie badania pokazały, że 25% ankietowanych firmkorzystało z usługi outplacement, obecnie 48% ankietowanych realizowało programyoutplacement. Wynik ten ogromnie nas zaskoczył. I nawet jeśli w badanej próbie teraz i poprzednio była nadreprezentacja międzynarodowych korporacji, które częściejkorzystają z outplacementu niż rodzimi przedsiębiorcy, to i tak przyrost jest ogromny”
– komentuje Agnieszka Jagiełka, Partner Zarządzający DBM Polska.W stolicy nadal realizowanych jest najwięcej projektów outplacement, ale różnicamiędzy Warszawą a pozostałymi regionami systematycznie maleje.
 
Poza Mazowszem outplacement najczęściej wykorzystują pracodawcy z województwśląskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego,wielkopolskiego i łódzkiego.Ankietowani oprócz specjalistycznych firm świadczących usługi outplacement wskazalitakże 13 firm doradztwa personalnego (wymienionych tylko przez dwóchrespondentów) oraz 31 firm doradczych, głównie rekrutacyjnych i szkoleniowych(wymienionych tylko przez 1 respondenta).
„To duże zaskoczenie biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce realnie są może trzy,maksymalnie pięć firm, które świadczą profesjonalny outplacement. Skąd zatem pozostałe? Podejrzewamy, że to firmy rekrutacyjne, które świadcząc główne usługi są czasem, w pojedynczych przypadkach proszone o wsparcie dla odchodzącego pracownika: korektę cv, umieszczenie we własnej bazie, włączenie w swoje projekty czyrekomendacje do swoich klientów. I tu oczywiście pojawia się pytanie o etykę i standardy realizacji usług outplacement” – mówi Agnieszka Jagiełka.
Badania pokazują, że wbrew obiegowym opiniom outplacement indywidualny jest dużoczęściej stosowany, niż grupowy. Rośnie też liczba firm, które jednocześniewykorzystują różne formy wsparcia dla odchodzących pracowników. Z outplacementuindywidualnego, przeznaczonego głównie dla specjalistów, kadry menedżerskiej izarządzającej, korzysta 61% firm w Polsce. Grupowy, stosowany najczęściej przyzwolnieniach w firmach produkcyjnych wykorzystuje 16% przedsiębiorców. Obydwarodzaje outplacementu stosuje co czwarta z ankietowanych firm.
„Przez wiele lat Polska była wyjątkiem w Europie, jeśli chodzi o główne powodykorzystania z outplacementu. Nasi klienci często wskazywali na kluczowy przy podejmowaniu decyzji aspekt społeczny, to jest pomoc osobom tracącym pracę ibędącym w trudnej sytuacji osobistej i zawodowej. Wizerunek organizacji był ważny,ale raczej wymieniany na drugim miejscu. Tymczasem na świecie od lat outplacement  jest uznawany za działanie w pierwszym rzędzie PRowe, ściśle związane z employer brandingiem i zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi. Wyniki te wskazują na rosnącą 
 
moim zdaniem świadomość znaczenia dbałości o wizerunek organizacji”
 – komentujeAgnieszka Jagiełka, Partner Zarządzający DBM Polska.Pojęcie outplacementu indywidualnego najlepiej znają przedsiębiorcy z województwmazowieckiego, dolnośląskiego, małopolskiego i pomorskiego, a outplacementuexecutive (przeznaczonego dla najwyższej kadry zarządzającej) z mazowieckiego,śląskiego i dolnośląskiego.
„Duża różnorodność firm, wymienianych jako partnerów wskazuje na duże zróżnicowanie w samym rozumieniu usługi i jej charakteru. Dla części ankietowanychoutplacementu to proste doradztwo zawodowe na temat życiorysu i przygotowanie dorozmowy rekrutacyjnej, dla innych to możliwość włączenia cv odchodzącego pracownika do bazy i projektów rekrutacyjnych zaprzyjaźnionej firmy rekrutacyjnej.Wyzwaniem na najbliższe lata będzie zapewne ustandaryzowanie tej usługi irozpowszechnienie informacji o dobrych praktykach i zasadach realizacji usług outplacementu indywidualnego tak, aby zamawiający je wiedzieli, czego powinniwymagać i co jest warunkiem skutecznego wsparcia dla odchodzących”
 – mówiAgnieszka Jagiełka z DBM Polska. Najważniejszymi kryteriami przy wyborze firmy świadczącej usługi outplacement są wkolejności: doświadczenie, kompetencje, rekomendacje oraz koszt usługi. Najczęściej wskazywanymi zaletami współpracy z daną firmą są kompetencje zespołu isposób wykonania zadania (wysoka jakość usługi). Najczęściej wymienianą wadą jestkoszt usługi oraz długi proces outplacementu.
„Koszty usług mogą być różne i realnie są to usługi znacząco tańsze niż procesyrekrutacyjne. Długi proces wiąże się wprost proporcjonalnie z czasem poszukiwania pracy na dojrzałym rynku rekrutacyjnym, jakim bez wątpienia jest rynek polski. Dobryoutplacement nie powinien stawiać sobie za główny cel znalezienie pracy jak najszybciej, ale znalezienie pracy jak najlepszej tak, aby nie trzeba było jej zmieniać pomiesiącu czy dwóch. To w praktyce oznacza poszukiwania trwające od kilku do

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->