Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Годишен глобален план-животни вештини

Годишен глобален план-животни вештини

Ratings: (0)|Views: 482 |Likes:

More info:

Published by: Emilija Нацевска Petrovic on Sep 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2013

pdf

text

original

 
Годишен глобален план
 
Училиште ,,Кирил и Методиј,,Наставен предмет :
Животни вештини
Одделение VII
 
Учебна година 2010/2011 годинаРед.бр.Програмска темаЦелиВреме зареализацијаСодржиниРаботилница одприrрачникотИзменети илиновиработилници1.I. Јас – личен развојI-2:Градење сликаза себе како членна семејството икако ученик I-2.3: Почитувањеили послушност/Неделноеден час2.I. Јас – личен развојI-3:Препознавање иизразување насопственитеемоцииI-3.2:Стрес/3.I. Јас личен развојI-4:Справување созагуба и жалењеI-4.2:Што сотагата?/4.I. Јас личен развојI-4:Справување созагуба и жалењеI-4.3:Со кого даразговарам когасум тажен/тажна?/5.I. Јас – личен развојI-5:Справување соуспех/ неуспехI-5.1:Од успех коннеуспех- од/
 
неуспех кон успех6.I. Јас – личен развојI-6:Искажување намислењеI-6.1:Ти пишувамписмо/7.I. Јас – личен развојI-6:Искажување намислењеI-6.3:Мислењетона ,,другиот”/8.I. Јас – личен развојI-7:Менаџирање наслободно времеI-7.1:Што треба дасе прави вослободно време?/9.I. Јас – личен развојI-7:Менаџирање наслободно времеI-7.2:Слободновреме-готрошам,гоштедам,гокористам/10.II Јас и Ти-ИнтерперсоналниодносиII-1:Формирање,одржување ипрекинување врскиII-1.1:Линија напријателството/11.II Јас и Ти-ИнтерперсоналниодносиII-1:Формирање,одржување ипрекинување врскиII-1.2:Збогумпријателство/12.II Јас и Ти-ИнтерперсоналниодносиII-2:Чување тајнаII-2.1:Да кажамили не/13.II Јас и Ти-ИнтерперсоналниII-3:Давање ипримање помошII-3.1:Помагањедома,во училиште/
 
односии во заедницата14.II Јас и Ти-ИнтерперсоналниодносиII-3:Давање ипримање помошII-3.2:Посебнипотреби/15.II Јас и Ти-ИнтерперсоналниодносиII-4:Прифаќање ипризнавање грешкиII-4.1:Грешка/16.II Јас и Ти-ИнтерперсоналниодносиII-5:Справување соемоцииII-5.1:Кога ми етешко/17.II Јас и Ти-ИнтерперсоналниодносиII-5:Справување соемоцииII-5.2:Покажи миљубов/18.II Јас и Ти-ИнтерперсоналниодносиII-6:Справување сонасилничкооднесувањеII-6.1:Реакции наомаловажување/19.II Јас и Ти-ИнтерперсоналниодносиII-6: Справување сонасилничкооднесувањеII-6.2:Ако нереагирам.../20II Јас и Ти-ИнтерперсоналниодносиII-6: Справување сонасилничкооднесувањеII-6.3:Пасивно,агресивно илиманипулативно/21.II Јас и Ти-ИнтерперсоналниодносиII-7:РешавањеконфликтиII-7.2:Соработкаили натпревар/

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->