Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Neolitik Predavanja

Neolitik Predavanja

Ratings: (0)|Views: 2,372|Likes:
Published by Catherine Hughes

More info:

Published by: Catherine Hughes on Nov 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
1. 8.3.06
NEOLITIK 
BLISKI ISTOK OSNOVNE ZNAČAJKE- nastambe kružnog ili ovalnog oblika- kvadratne jednostavne nastambe , pravokutne ( Jerihon , Beidha … )- početak razvoja stočarstva ; prvo se domestificiraju ( pripitomljuju ) ovce , koze ,svinje- antromorfne figure ( Murejbet , Ghazal )- poljuprivreda – divlje vrste a od predkeramičkog neolitika A uporabadomistificirane žitarice ; prva je bila raž 10 000 BC- upotreba keramikeFAZEI. PROTONEOLITIK – dominantni mezolitički utjecaji – naznake neolitika –stalna naselja i kultivacija te pojava uzgoja ovaca i koza ali je još uvijek u većinidominantan lov i sakupljanjeNATUFIEN KULTURA - Prostire se na prostoru Izraela , Palestine , Jordana i Sirije- Eponimni lokalitet je Wadi en Natuf - Traje kroz 10 i 9 tis . BC ( 8500 )- Podjela je na stariju i mlađu fazu a u mlađoj se prostire kroz cijeli Levant- Naselja dobivaju trajniji oblik i domestifikacija koze u kasnijoj faziJedna od naj AJ MALAHA – kuće ovalne osnove i s kamenim temeljima akonstrukcija krova od pruća i drva ; svaka kuća imaognjište obično od kamena iimaju ostavu ( ukopanu rupu u podu ) za skladištenje hrane . 1. kuća žbukanapodnica žbukana više puta te je vjerojatno bila kultna građevina . Pokopi su bili ili van kuće ili u napuštenim kućama ; pokopi su skeletni , jame u kojima su bilizakopani su zatrpane slojem iz samog naselja ( tako je teško utvrdit od kad i jesuli prilozi radi mješanja zemlje ) . Vjerojatno su pokapani u napuštene kuće kaoreplike nastambi na drugom svijetu ; pojedini grobovi su razbacani i višesekundarnih ukopa .Odvajanje glave od tijela , kad tijelo istrune lubajna se izvadi – ukrasi te ponovo vrati u grob ( pokapa ) – vjerojatno vezano uz štovajne kulta predaka zato jer suneke nađene uz ognjište .GOSPODARSTVO NATUFA Baza je lov i sakupljanje , u kasnoj drugoj fazi domestifikacija ovce i koze ,cerealije sakupljanje divljih polj . vrsta ) . Abukureja sigurna domestifikacija raži
 
– pronađeni žrnjevi , oko 6 000 BC tek dolazi keramika te je tu nema a posude suod kamena ( koji je čak dovođen iz Sinaja 100-ak km udaljen ) . Koštanaindustrija . Litika , mikroliti , geometrisko oruđe zauzima većinu a pojavljuju se isjekire . 1. put se javljaju kremena oruđa sa Sikl Glosom ( srp sjaj ) a taj sjaj možedoći samo od korištenja na biljkama ( ceralijama ) dakle dokaz korištenja srpa udivljoj ( nekultiviranoj ) poljuprivredi . Među prvima ako ne i prvi pripitomljavajupsa – Aja Malahi i pećina Hajonik pokop čovjeka sa psom . 1. antromorfne figureod riječnih oblutaka ( neki traže paralelu s Lepenskim Virom ) , visoki nivoobrade kosti .II. PREDKERAMIČKI NEOLITIK A III. PREDKERAMIČKI NEOLITIK BIV. PREDKERAMIČKI NEOLITIK C ( samo pojedini lokaliteti spec anatolija ) V. KERAMIČKI NEOLITIK : A i BII . sadrži sve pojave vezane uz neolitik ali bez uporabe keramike ; u europi sedijeli na 3 stupnja a na bliskom istoku nema srednjeg ABU HUREYRA  Andru Moor 72-73 istraživano a odma poslije se gradi brana na Eufratu te selokalitet potapa . Lokalitet ima 2 sloja : 1. sloj je kraj protoneolitika ( kuće okrugleosnove , dio im je ukopan )2. sloj je predkeramički neolitik B ( bitan zbog veličine 15ha , najveći lokalitet naB. I. ,kuće su kvadratne osnove , zbijene su , ožbukani su podovi i zidovi ;najranije freskoslikarstvo )Nađeno 116 ukopa s tragovima vršenja teških poslova – mljevenje žita nakoljenima .MUREYBETSjeverna Sirija , iskopavanja 1971.g.4 glavne faze od protoneolitika , preko A i B do keramičkog nelitika .Prve faze su ovalni tlocrt sa stupovima , kasnije kvadratne kuće od kamena .Bitan lokalitet po nalazu antropomorfnih ( božanskih ) ženskih figurica .Nalazi žetona česti od 9 – 2 tis. BC –primitivna vrsta razmjene brojevi ,informacije ( vrsta primitivnog abacusa ) prije izuma prvog pisma .JERIHONNaselje tipa tell .Nalazi se na području Tell es Sultan .Izdužene osnove , u početku se nalazio oko male oaze a u predkeramičkomneolitiku A proširio se na današnji opseg .Istraženo je oko 15% a istraživano je : 1848.g. Charles Waren , 1907.g. i 1911.gSemon i Votirger – njemci prva prava istraživanja , Garstag 30-36.g. 52.-58.g.Kejnon i 97 talijani .
 
Ima 7 glavnih slojeva od protoneolitika do željeznog doba .Stratigrafija : 1. Predkeramički neolitik ( tragovi natufien kulture )2. Keramički neolitik 3. Rano brončani4. Amorejci5. Srednje brončano doba6. Kasno brončano doba7. Željezno doba8. Recentni slojIma predkeramički A i B i keramički neolit A i B . Početak u Natufienu ; ovalnioblik , kameni temelji a krov od čerpića .1. specijalizirani okrugle osnove ukopane u glinu sa rupama za vjerojatno totemte je vjerojatno bilo svetište .Predkeramički neolitik A – ovalne osnove , kameni temelji , čerpići ( vrste cigle ,opeka od gline sa slamom , nije pečena ) opasano rovom do 8 m dubine sa zidom( 3 faze predkeramički neolitik A , neolitik i postneolitik ) bio je obramebni zid jersu nađeni tragovi borbe – specijalna je jedna kula od amorfnog kamena ovalneosnove s unutarnje strane zida nije služila za obranu ( osmatarčnica ) najdebljizid na Z strani za sprečavanje poplava i blata ; u predkeramičkom neolitiku jesrušena i služila je za ukope .Predkeramički neolitik B – kuće s kvadratnom osnovom i kamenim temeljima ,zid od čerpića ( istarživala Ketlin Kenjan ) našli nišu za kultno mjesto . Bitnapokapanja ili u kući ili van kuće , parcialno pokapanje lubanje nanosio se slojgline na izvađenu lubanju da bi se dobio odljev ali bez donje čeljusti temodeliranje lica posebna pažnja se posvećiavla ustima , ušima , nosu stavljanje suškoljke na mjesto očiju te ih je nađeno 10 kom .Mladi hiatus . Keramički neolitik .BEIDHA Blizu crvenoga mora . Protoneolitik (natufien ) najstariji sloj . Predkeramičkineolitik .Izdvaja se van naselja položaj sa 3 građevine koje imaju tlocrt i gradnjudrukčiju od ostalih građevina. Vjerojatno su bile kultnog karaktera a jedna ucentru naselja vjerojatno isto kultnog karaktera jer je veća , sadrži manje otpada ialata što ukazuje na poseban tretman te s tog vjerojatno kultni karakter .Nalazimo zoomorfnu i antromorfnu plastiku što ukazuje na kult stočarstva iplodnosti .MUGHARA Nađeni ostaci žitarica i životinjkih kosti . Pojava četvtastih građevina jedna uzdrugu , tragovi obnove na i oko nje između njih se nalaze prolazi za strujanjezraka i za držat lakšu gornju konstrukciju – moguće da je to bila sušionica hrane (mesa ) . pokopi su bez odvajanja lubajne. Brojna antropomorfna plastika nakostima ili oblucima . AIN GHAZALNalazi se u Jordanu . Početak naselja je u predkeramičkom neolitiku B . Brzopostaje velik zbog migracija stanovništva iz Izraela i Jordana . Nalazi kultnihobjekata u samom gradu 5 iz različitih razdoblja i naj je apsidalna građevina iz

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Matej Mitrović liked this
Svarta Berget liked this
Frida Zlatar liked this
Ilhan Dzafic added this note
ma glupost trazim kameno doba
Sanja Jankovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->