PANDUAN PENGGUNA

Fonts jawi ini terpaksa dibina atas tapak asal beberapa huruf Arab. Oleh itu,
tempatnya telah digantikan dengan huruf-huruf jawi seperti berikut:

Huruf Arab

Huruf Jawi

‫ث‬
‫خ‬
‫ض‬
‫غ‬
‫ف‬
‫ؤ‬

‫ث‬
‫خ‬
‫ض‬
‫غ‬
‫ف‬
‫ؤ‬

Digant
i
dengan

Jika anda ingin menaip kalimah Arab yang mengandung huruf-huruf Arab di atas, sila
tukarkan kalimah tersebut kepada font Arab yang sesuai.
Jika tulisan menjadi bertindih-tindih, sila tukarkan saiz tulisan tersebut sehingga
tulisan menjadi seperti yang sepatutnya.

Al Hami Jawi Traditional 2
‫فندافتنث يغ تيغضي ايت اداله حاصيل كخكفنث مغوروس تيض اكتيؤيتي‬
‫ فروجيق اين‬.‫منترنق باك اودغ هاريماو دتفي كامفوغ ثيور خوندوغ اين‬
.‫منجادي كبغضاءن فندودوق كامفوغ‬
Al Hami Jawi Traditional 3
Font ini digunakan untuk menaip beberapa perkataan yang bercampur antara huruf
jawi dan

Arab

dalam

satu

kalimah

‫ ”مغحاضيري‬,“‫ ”اخلقث‬,“‫””مغخبركن‬

seperti: “ ,“‫ ”مغيخلصكن‬,“‫مغحفظ‬
dan sebagainya. Tanpa menggunakan

font jenis ini atau yang sejenis dengannya, tulisan anda akan menjadi seperti ini : “ ‫م‬

‫ ”مغحاضخخيري‬, “‫ ”اخلق خث‬,“‫ ”مغخ خبركن‬,“‫ ”مغيخلصكن‬,“‫”غحفظ‬. Walau
bagaimanapun, huruf Arab “‫ ” ث‬masih menjadi “ ‫ ”ث‬dan huruf jawi “‫” ف‬
bertukar menjadi huruf Arab “ ‫”ف‬.

.

‬فروجيق اين‬ ‫منجادي كبغضاءن فندودوق كامفوغ‪.Jawi DT Thuluth‬‬ ‫فندافتنث يغ تيغضي ايت اداله حاصيل كخكفنث مغوروس تيض اكتيؤيتي‬ ‫منترنق باك اودغ هاريماو دتفي كامفوغ ثيور خوندوغ اين‪ .Jawi Diwani‬‬ ‫فندافتنث يغ تيغضي ايت اداله حاصيل كخكفنث مغوروس تيض اكتيؤيتي‬ ‫منترنق باك اودغ هاريماو دتفي كامفوغ ثيور خوندوغ اين‪ .‬‬ ‫‪Al Hami .‬فروجيق اين‬ ‫منجادي كبغضاءن فندودوق كامفوغ‪.Jawi Naskh Variants‬‬ ‫فندافتنث يغ تيغضي ايت اداله حاصيل كخكفنث مغوروس تيض اكتيؤيتي‬ ‫منترنق باك اودغ هاريماو دتفي كامفوغ ثيور خوندوغ اين‪ .‬فروجيق اين منجادي كبغضاءن فندودوق كامفوغ‪.Jawi DTNaskh Ext 2‬‬ ‫فندافتنث يغ تيغضي ايت اداله حاصيل كخكفنخخث مغخخوروس تيخخض‬ ‫اكتيؤيتي منترنق باك اودغ هاريماو دتفي كخخامفوغ ثيخخور خونخخدوغ‬ ‫اين‪ .‬‬ ‫‪Al Hami .JawiDTNaskh Special‬‬ ‫فندافتنث يغ تيغضي ايت اداله حاصيل كخكفنث مغوروس تيض اكتيؤيتي‬ ‫منترنق باك اودغ هاريماو دتفي كامفوغ ثيور خوندوغ اين‪ .‬‬ ‫‪Al Hami .‬فروجيق اين‬ ‫منجادي كبغضاءن فندودوق كامفوغ‪.‬‬ ‫‪Al Hami .‬‬ .‫‪Al Hami .‬فروجيق اين‬ ‫منجادي كبغضاءن فندودوق كامفوغ‪.

‬فروجيخخق ايخخن‬ ‫منجادي كبغضاءن فندودوق كامفوغ‪.‬فروجيق اين‬ ‫منجادي كبغضاءن فندودوق كامفوغ‪. H/P : 019 4466 174‬‬ ‫‪E-Mail : alhami_husain@yahoo.‬‬ ‫‪Pegawai Kurikulum Pendidikan Islam‬‬ ‫‪Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang.‬فروجيق اين‬ ‫منجادي كبغضاءن فندودوق كامفوغ‪.Jawi Farsi‬‬ ‫فندافتنث يغ تيغضي ايت اداله حاصيل كخكفنث مغوروس تيض اكتيؤيتي‬ ‫منترنق باك اودغ هاريماو دتفي كامفوغ ثيور خوندوغ اين‪ .Jawi Mamloky 2‬‬ ‫فندافتنث يغ تيغضي ايت اداله حاصيل كخكفنث مغوروس تيض اكتيؤيتي‬ ‫منترنق باك اودغ هاريماو دتفي كامفوغ ثيور خوندوغ اين‪ .‬فروجيق اين‬ ‫منجادي كبغضاءن فندودوق كامفوغ‪.Jawi AL-Battar‬‬ ‫فندافتنث يغ تيغضي ايت اداله حاصيل كخكفنث مغوروس تيض اكتيؤيتي‬ ‫منترنق باك اودغ هاريماو دكخخامفوغ ثيخخور خخخخوندوغ ايخخن‪ .‬‬ ‫‪Al Hami .com‬‬ .‬‬ ‫‪ ) berada di awal perkataan.‬‬ ‫‪No.Jawi Sahifa Str 2‬‬ ‫فندافتنث يغ تيغضي ايت اداله حاصيل كخكفنث مغوروس تيض اكتيؤيتي‬ ‫منترنق باك اودغ هاريماو دتفي كامفوغ ثيور خوندوغ اين‪ .‬‬ ‫‪23 Rajab 1426 / 28 Ogos 2005‬‬ ‫‪Al Hami Husain Bin Suhaimi.‬‬ ‫‪Al Hami .‫‪Al Hami . anda perlu menaip simbol‬خ ( ‪Masalah: Jika huruf‬‬ ‫‪ ” atau ( Shift + J ) terlebih dahulu sebelum menaip‬خخخخخخ “ ‪penyambung huruf iaitu:‬‬ ‫خوندوغ ‪ ) untuk mengelakkan dari berlaku keadaan seperti ini:‬خ ( ‪huruf‬‬ ‫‪Al Hami .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful