Одговори на постављена питања.

1.Ко је упао у воду и почео да се дави?
2. Одакле је све то посматрао голуб?
3. Шта је урадио голуб?
4. Шта је желео ловац?
5.Ко је помогао голубу у невољи?

Одговори на постављена питања.
1.Ко је упао у воду и почео да се дави?
2. Одакле је све то посматрао голуб?
3. Шта је урадио голуб?
4. Шта је желео ловац?
5. Ко је помогао голубу у невољи?

Одговори на постављена питања.
1.Ко је упао у воду и почео да се дави?
2. Одакле је све то посматрао голуб?
3. Шта је урадио голуб?
4. Шта је желео ловац?
5.Ко је помогао голубу у невољи?

Одговори на постављена питања.
1.Ко је упао у воду и почео да се дави?
2. Одакле је све то посматрао голуб?
3. Шта је урадио голуб?
4. Шта је желео ловац?
5. Ко је помогао голубу у невољи?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful