You are on page 1of 5

AYAT PASIF

Ayat pasif ialah ayat yang menekankan objek dan perbuatannya berbanding "ayat aktif" yang menekankan subjek atau si pelaku. Keduadua jenis ayat ini sebenarnya tidak mempunyai kelainan makna apa pun. Walau bagaimanapun, sasterawan dan penulis sering menggunakan ayat aktif dan ayat pasif secara sedar, bergantung kepada apa yang hendak ditekankan. Dalam hikayat-hikayat Melayu dan karya sastera Melayu lama lebih banyak menggunakan struktur ayat ayat pasif. Prof. St. Takdir Alisjahbana berpendapat bahawa kejadian itu disebabkan oleh cara hidup atau sikap pasif orang Melayu pada zaman silam. Walau agaimanapun, ahli bahasa Dr Awang Sariyan tidak bersetuju dengan pendapat itu, dan berasa bahawa pemilihan ayat pasif itu sebenarnya "mencerminkan budi dan peribadi orang Melayu yang tidak menekankan ego individu". Menurutnya, "barangkali dengan perubahan nilai hidup moden, penulis sekarang lebih banyak menggunakan ayat aktif yang menekankan pelaku".

Jenis-jenis Ayat pasif 1. Ayat pasif untuk pelaku pertama dan kedua. Proses membentuk ayat pasif diri pertama dan kedua adalah sama dan terdiri daripada dua langkah iaitu objek dipindahkan pada awal atau pangkal ayat, dan yang kedua ialah menggugurkan awalan meN. Sebagai contoh, Saya menghantar surat itu semalam (ayat aktif)akan menjadi; Surat itu saya hantar semalam. a. Kesalahan yang biasa berlaku ialah apabila pengguna bahasa menggunakan aturan ayat pasif bahasa Inggeris apabila mereka

c. Kesalahan menyisipkan kata lain antara pelaku dengan kata kerja pasif Frasa subjek dan kata kerja pasif merupakan satu ikatan yang tidak boleh dipisahkan.Dalam bahasa Inggeris.Anda mesti menjawab soalan-soalan itu.The form must be filled by you first.Borang itu mesti diisikan oleh pemohon dahulu. ( aktif) sering dipasifkan menjadi. Oleh itu. b. Oleh itu. Ayat pasif : Kereta itu saya membeli daripada Ali.menukarkan ayat aktif tadi kepada ayat pasif yang bersifat keinggerisan. jika anda menggunakan kata bantu atau kata nafi. Ayat pasif yang tepat: Soalan-soalan itu mesti anda jawab. umpamanya. ayat di atas memang boleh diterima:That letter was sent by me yesterday. (salah) Seharusnya: Kereta itu saya beli daripada Ali. . kata itu tidak boleh disisipkan antara pelaku dengan kata kerja pasif. ayat-ayat yang berikut adalah betul:Surat itu telah dihantar oleh Ali semalam.Soalan-soalan itu mesti anda menjawab.Borang itu mesti diisikan oleh anda dahulu. aturan di atas ini juga merupakan aturan ayat pasif untuk pelaku ketiga. Misalnya:Surat itu telah dihantar oleh saya semalam. kesalahan ini juga boleh dianggap sebagai "kesalahan menggunakan aturan ayat pasif untuk pelaku ketiga". Kesalahan tidak menggugurkan meN Ayat aktif :Saya membeli kereta itu daripada Ali. Sebenarnya.

Ayat pasif dengan imbuhan "ber" .Salah : Buku itu saya tidak baca. 3. Salah : Surat itu abang hantar semalam. Salah : Buku itu Ahmad baca. Kesalahan ayat pasif ini dibuat oleh kalangan yang sepatutnya fasih dalam bahasa Melayu tetapi suka menggunakan bahasa dengan cara yang mudah.Salah :Buku itu saya telah baca. Betul : Kerja itu mesti disiapkan oleh mereka hari ini. Salah : Kerja itu kamu mesti siapkan hari ini. kesalahan ayat pasif ini jarang dibuat oleh mereka yang menjadikan bahasa Inggris sebagai pegangan. Ayat pasif untuk pelaku ketiga Oleh sebab aturan ayat pasif untuk pelaku ketiga sama saja dengan aturan ayat pasif bahasa Inggeris. Betul : Buku itu dibaca oleh Ahmad. Kesalahan yang biasa berlakuAyat-ayat berikut yang salah lazim diucapkan orang sehingga dianggap betul. tetapi bahasa yang mudah mesti juga mematuhi aturan. Betul : Surat itu dihantar oleh abang semalam. Betul : Buku itu tidak saya baca. Memang ada baiknya menggunakan bahasa yang mudah supaya semua orang mudah faham. 2. Betul : Kerja itu mesti kamu siapkan hari ini. Salah : Kerja itu mereka mesti siapkan hari ini. Betul : Buku itu telah saya baca.

kedua-dua awalan membawa konotasi yang berlainan. sedangkan awalan "ber" tidak ada penekanan pelaku sama sekali. (perbuatan yang siap) Cita-cita ibu yang besar itu tertunai juga olehnya. Pintu rumah sudah berkunci.Selain daripada digunakan dalam ayat aktif. (keupayaan) Buku ini terkarang oleh Awang Sariyan. Awalan "di" membawa tanggapan bahawa kata kerja pasif itu dihubungkan dengan pelaku ketiga.Surat itu sudah ditaip.Menunjukkan keupayaan : Batu yang besar itu terangkat olehku. Projek yang rumit itu terlaksana juga oleh usahawan baru. Bagaimanapun.Penggunaan "di" : Seluar saya belum dijahit. 4.Menunjukkan perbuatan yang siap : Kedai itu tertutup sejak tadi. Perabot di ruang tamu itu tersusun. Pintu rumah sudah dikunci. umpamanya "Seluar saya belum dijahit oleh seseorang". Ini disebabkan oleh imbuhan pasif "di" sering diikuti oleh "oleh". Walau bagaimanapun. Ayat pasif "ter" Awalan "ter" dalam ayat pasif biasanya berkaitan dengan keupayaan dan tanda selesainya sesuatu perbuatan atau perbuatan yang sedia berlaku. awalan "ber" kadang-kadang juga digunakan dalam ayat pasif selepas "belum" dan "sudah" sebagai ganti untuk awalan "di":Penggunaan "ber" : Seluar saya belum berjahit. . penggunaan "ber" dalam bentuk ini juga membayangkan kekayaan gaya bahasa Melayu yang menyebabkan bahasa ini hidup dan menarik.Surat itu sudah bertaip.

Pencuri itu ditangkap. Maksud: Orang itu mengalami keadaan "suaminya mati". saya mengalami keadaan "ditinggalkan bas".Orang itu baru kematian suami. bentuk ayat pasif sedemikian untuk menunjukkan keupayaan amat kurang.Pencuri itu kena tangkap.Jiran saya kecurian malam tadi membawa maksud jiran saya mengalami keadaan "hartanya dicuri orang".Penggunaan "di" : Pemandu itu disaman.Dalam penggunaan bahasa sekarang. dengan berdasarkan pola yang sedia ada itu. saya ketinggalan bas. Ayat pasif "ke-an" Ayat pasif yang menggunakan imbuhan "ke-an" sebagai ganti untuk "mengalami keadaan" ialah ungkapan yang tetap bentuknya dan tidak dapat diubah-ubah lagi. 6.Budak nakal itu dipukul. Ayat pasif "kena" Ayat pasif yang menggunakan kata "kena" sebagai ganti untuk awalan "di" lebih banyak digunakan oleh orang dalam pertuturan. banyak lagi ayat pasif "ke-an" dapat dibentukkan. tetapi masih sah. Walau bagaimanapun.Maksud : Kerana lewat bangun. 5.Penggunaan bentuk pasif "ke-an" : Kerana lewat bangun.Budak nakal itu kena pukul. bentuk pasif ini boleh juga digunakan untuk gaya bahasa sebagai pilihan lain. Walau bagaimanapun. .Penggunaan "kena" : Pemandu itu kena saman.